ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΧΡΟΝΟΣ 26ος, Φύλλο 1237, ΤΙΜΗ 0,30 d ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ 1821 ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» Σελίδες ΣΤΗΝ ΟΥΡΑ... ΓΙΑ ΦΘΗΝΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΤΕΣ Σελίδα 4 ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Αρνητική ήταν η απόφαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με αίτημα παραχώρησης της αίθουσας του ισογείου του 8ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου για τη λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου. Από τα 11 μέλη που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ψήφισαν: οι 5 κατά, οι 4 υπέρ, 1 λευκό και 1 αποχή. Οι 5 αρνητικές ψήφοι, που επικράτησαν, βασίστηκαν πάνω στην τυπική διαδικασία για τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου και δεν προχώρησαν στην ουσία της λειτουργίας του, δηλαδή στην κοινωνική προσφορά της δράσης. Αρνήθηκαν να προσφέρουν «στέγη» στην ανθρωπιά, στην αλληλεγγύη και στην προσφορά προς τα μέλη της κοινότητας που δοκιμάζονται και στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. ΚΛΕΙΣΤΟ Στη Σελίδα 5 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Η πό λη έ χει τη δι κή της ι στο ρί α Η σπου δαί α ι στο ρι κή με λέ τη του Γ. Χρι στο φι λό που λου. Σε λί δα 10 Σελίδα 21 Σελίδα 7 «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Σελίδα 15 Aπόψεις... και Σχόλια Σελίδα 3 Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Σελίδες ΓΚΟΥΝΤΑΣ 24 χρόνια παρουσίας στο χώρο του κοσμήματος Η ποιοτική οτικ κήπ πρόταση στοκ κόσμημα ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΛΑΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ή ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΝΤ ΛΑΣΣΟΝ ΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ Δακτυλίδια μονόπετρα diamond από 290 Σετ βέρες από 180 Σταυροί Βάπτισης από 180 Σετ αρραβώνων 4 τεμαχίων από 590 ΕΩΣ 24 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ME OΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑ 151, ΝΕΑ ΖΩΗ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ.:

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 29» ØÛ ÖÜ 2012 ` `»» ` 90 À¾ `» À ` ` ` À¾ ` ÝâÛÖÚ ÙÜÓ Ò ØØÔÖÔÛ 90 ÞØæÔ æ ÛæÛÌ ÖÜ Û ÒÆˇ ÛàÔ ÖÒ Û ÑØÔ Ó Ú Ñ ÛÖÜØÑ Ñª É Ø- É ØæÛ Û ÕÌØå àù Ô Éå ÛÖÔ ÌÒ- Ò Ô ÙÓæ Û Ú» ÑØÆÚ Ùå Ú æ Û Æ ÞØÓ Û æ ÖÜ â Ù Ô Ñ ÓÌ- ÒÖçØ Ù Ô, Ô ÛçÙÙÖÔÛ Ú âô Ô ÖÒ Û ÙÓæ ÓÖÔ Ñæ ÙÛÖÔ ÑæÙÓÖ 3000 ÌØå ÖÜ ÞØæÔ. ÛØå ÌÚ ÖÜ âôô Ù Ô åöüú Ñ ÒÖ åöüú ÛàÔ Ö ÖåàÔ Ö Òæ ÖÚ Ñ Û âø ÕÌ â- Ø Ù Ô Û æø Û Ú ÒÒÆ Ú Ñ âýû Ù Ô ÙÛ âø Û Û Ú ¾ ÑÖÜÓâ- Ô Ú. æóàú Ú ÖçÓÌ Û ÌåÔ ÛØå- æ àú ÛæÙÖ Ò ÝÜØÆ Û Ô ÌØ - ØÆÝÌ Ö ÓÌ ÆÒÖÚ Ó Ú Ö ÛªÚ àæôô Ú ØÖÙåÔ Ú, ÛÖ Ö ÖåÖ ÓÆˇ - ÓÌ æ Ó ÑØÆ Æ ÙÛÖ ÙÞÖÒÌåÖ. ÌåÔ ÛØå Ó Ú.» Ô ÌåÔ Ö ÑÆÓ Ö ;» Ô ÌåÔ Û ÆÙ ØÛ ß ÒÆ ÉÖÜÔÆ;» Ô ÌåÔ Ö ªÒ ÖÚ Û Ú ÖÜ ÞØÜÙÖÒÆÓ Ì ;» Ô ÌåÔ Û ÆÙÛØ Û Ú Û Ýà- ÛÌ ÔÆ;» Ô ÌåÔ ÑÆˇÌ Û Ú Ø Þæ ÑØÖ- ÆÒ Ñ ÑÆˇÌ ÞØØ Û Ú ÓÌ Û ÞàØ Æ; ÆˇÌ Ô ÙÆÑ Û Ú ÖÜ ÞÔÆ ØÖ- ÉÆÒÒÌ ÑÆˇÌ Û Ú ˇÆÒ ÙÙ, ÑÆˇÌ ÙÛÌØ Æ;» Ô ÌåÔ ÛÆÞ ÛÌ Û ÌØÌ àóâô ØÞ å ÓÔ ÓÌå Û Ú ÞØÜÙª ÙÛÖÒª ÖÜ ÛâÞÔ ÝæØÌÙÌ Ñ ÛÖ Ñ ˇâÔ Ó æõ ˇÆÔ Û ÔÛ Ò - ÒÌå. æò ÛØå Ó Ú! ÜÛÆ Ñ ÌÑÌåÔ Ñ ÑÆÛ ÖÜ ÞÖÜÓÌ ÓÌÚ Û Ô Ñ Ø Æ Ñ ÒÆÓ Ì ˇØØ ÛÖ Ù Ô ªÒ ÖÜ ÞÛåÔ Ñ ÑØÆ Ì ÓâÙ Ó Ú Ó ØæÚ Æ! ÜÛª Û Ô Þ ÓâÔ ÛØå ˇÜ- ÓÖçÔÛ Ñ ÑÒ åôì Ö» ÑØ Ù ÆÛÌÚ, ÜÛª Û Ô ÛØå ˇâÒÖÜÔ Ô Û Óª- ÙÖÜÔ Û 90 ÞØæÔ Û Ú» ÑØ - Ù Û ÑªÚ Ñ Û ÙÛØÖÝªÚ Ö ÔÛ - ÞÖç æ ÖÔÖ ÛàÔ ÕÌØ àóâôàô ÒÒªÔàÔ, Ûå ÜÛÖå ÖÜ ªØˇ Ô ÕÌØ àóâôö ÛÖ 22 ÙÛ Ô Ó ÛâØ ÒÒÆ ÌåÔ ÓÌÛØ ÓâÔÖ ÙÛ Æ- ÞÛÜÒ. Ûå ÓÔªÓ Ó Ú ÜØå Ì ÌÑÌå æ ÖÜ Ö ÑÆÓ Ö Ñ Û ß ÒÆ ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ ÉÖÜÔÆ ÛØØ ÔªÑÖÜÔ ÙÌ ÆÒÒÖÜÚ, æ àú Û Ù åû Ñ Û ÑØÖ ÆÒ Ó Ú ÌÔØ Û ØÞ å ÓÔ ÓÌå Ó Ú Ø ÓÆ ÖÜÔ ÓÌÚ ÙÛ Ô âø ÔÛ ÓÖÔ - Õ Æ ÛÖÜÚ Ñ âþöüô åôì ÙÛÆÞÛ ÖÒÒÆ æù ÓÌ Ñæ Ö ÞÛåÙ ÓÌ ÙÛÖÜÚ ØÔÌÚ ÖÜ ÓÖÔ ÙÓâÔ ªÙ ÓÌ. æóàú ÑæÓ Ñ ÛØØ, ÓÌÛÆ æ 90 ÞØæÔ ÜÛæ ÛÖ ßÑÆÛ ÖÜ âþöüóì ÙÛ Ô Ñ Ø Æ Ó Ú ÒÆÓ Ì ˇØØ ÛÖ Ù Ô ªÒ ÖÜ ÞÛåÔ ý Ñ ÌØ ÓâÔÌ Û Ô Ù åˇ ÖÜ ˇ ÛÖ ÕÜ ÔªÙÌ æ Û Ô ÖÒçÞØÖÔ ÞÌ ÓÌØå ÔÆØÑ ÛÖÜ Ô àôû ÔâßÌ ÛÖÔ» À» À» - ¾ `! íûù Ö» ÑØ Ù ÆÛÌÚ Ø ÓÌØå ÖÔÛ Ú Û Ì ÔÆ ÖÜ Ó Ú âýìø Ô Û ÓÔ ÓæÔ, ˇâÒÖÜÔ Ô ÖØÛÆÙÖÜÔ Û Ú 9 ÌÑ ÌÛåÌÚ ÛÖÜ ÕÌØ àóöç. ÜÛæ ÒÖ æô Ñ Ñ å Ú Ö Öå Ì Ø Ñ ÖÒÒâÚ ÌÑ ÌÛåÌÚ âþì ÌØ ÉÆÒÌ ÓÌ ÙÛÖØ ª Ñ âþì ÒÖÜÞªÙÌ Þ Ò Æ ÌÚ Ñ Ö- Ûæ ÖÜÒ ( ØÖÙÝÜ æ ÖÜÒ ÙÛ Ô ÒÌ Öß Ýå ÛÖÜÚ) ÓÌ ÞØ ÙÛ Ô ÑâÚ ØÞâÚ ÓâÙ æ ÖÓ ÒåÌÚ, ÌÑ ÌÜ- Û ÑÆ Ñ ßÜÞ à ÑÆ ØÖ ØÆÓÓ Û, âò ÉÌ Û Ô ØàÛÖÉÖÜÒå Ô ÖØ - ÔØÙÌ Û Ú ÌÑ ÒØÙÌ Ú ÓÔªÓ Ú ÛàÔ 90 ÞØæÔàÔ ÙÛâÒÔÖÔÛ Ú Û Ô Ø ÑÆ- Ûà Ì ÙÛÖÒª ØÖÚ Û» ÑØ Ù Û ÑÆ ÙàÓ ÛÌå Û Ú åñ Ú: ß`Û Ò åù ÛàÔ 90 ÞØæÔàÔ æ ÛÖÔ Éå Ö Ñ Ì ÑÒ Ó Û Ñæ ÕÌØ àóæ ÛàÔ ÒÒªÔàÔ æ Û Ú Ì å 3 Þ Ò ÌÛåÌÚ, ÙÛÖØ ÑâÚ ÌÙÛåÌÚ ÛÖÜÚ Û Ú Ñ ˇ ÓÆÚ Ô ÛÖÒªÚ, ÖÝÌåÒÖÜÓÌ ØÖ ÔÛæÚ Ô ÙÛ ˇÖçÓÌ Ñ Ô ÌÕÆØÖÜÓÌ ÛÖ Ý ÔæÓÌÔÖ ß ÒÒ Ô ÙÓæÚý. Ô ÓÖ- Ô ÑæÛ Û Ò ª Û Ú ÝÜÒªÚ Ó Ú, Ö Öå Ì å Þ Ò ÌÛåÌÚ, ØÆ Û Ú ÔàÙÛâÚ ÙÛÖØ ÑâÚ Ñ ÒÖ âú ÔÜ- âøéò ÛÌÚ ÖÑ Ó ÙåÌÚ ÖÜ Ü âùû, Ñ ÛÆÝÌØÌ Ô Û ØªÙÌ Û Ô Û ÜÛæ- Û ÛÆ Û Ú, Û Ú É Ù ÑâÚ ØÞâÚ Ñ ÕåÌÚ, æ àú Û Ô ÒØÙÙ Ñ Û Ô ˇØ ÙÑÌå Û Ú.»Ì ÛÖ å Ö ÙˇâÔÖÚ Ñ ÜÔ Ó ÙÓæ Ö ÕÌØ àóâôö Ñ Ñ - Û ÛØÌ ÓâÔÖ ØæÙÝÜ ÌÚ ÖÑ ÓÆÙÛ - Ñ Ô ÝÆÔÛ ÙÛ ÙÛ Ô å ØÜÙ Ñ ØØÛ Ì Ñ ÛÆÙÛ Ùª ÛÖÜÚ Ù ÜÛª Û Ô æò, Ö Ò ÙÓâÔÖ æóàú ÓÌ Æ Û Ú åûìøìú ÛØå ÌÚ ÛÖÜÚ, Û Ô ÌØ Û ÑæÛ Û, Û Ô ÌÔÛ Óæ- Û Û Ñ Ó ÖÜØ ÑæÛ ÛÆ ÛÖÜÚ, Ñ ÛÆÝÌØ Ô Ñ ÑØÆÛ Ù Ô ÑâØ Û Ô Û ÜÛæÛ ÛÆ ÛÖÜÚ.»Ì Ü Ö Ì Ó - Û Ñª ÌÔæÛ Û Ñ ÒÒ ÒÌ ç ÙÛ Ô ÛØå ÒÒÆ, å ØÜÙ Ô `ÜÒÒæ- ÖÜÚ ÓÌ Û ÖÔæÓ Û ÛàÔ ÛØå àô ÛÖÜÚ Ó ÖÜØ ØÔÛ Ú ÖÒ Û ÙÓæ Ñ ÙÛÖØå ÙÜÔâÞÌ ÌÑÌåÔ Ú Û Ú» ÑØ - Ù Û ÑªÚ ÑÖÜÒÛÖçØ Úß. Ñ Û Òª Ì Ì ÙÛÖÒª: ß` ÜÛÖçÚ ÛÖÜÚ `ÜÒÒæ ÖÜÚ Ñ ÛÖ âø Ö ÛÖÜÚ ÌåÔ Ü ÖÞØâàÙª Ó Ú ÔÆ- Ì Õ Ñ ÙÛÖØ Ñª Ñ Û Ø Ýª Û Ú Ù Ó ÔÛ ÑªÚ ÑÖ ÔàÔ ÑªÚ Ñ ÖÒ Û - ÙÓ ÑªÚ ØÖÙÝÖØÆÚ ÛÖÜÚ Ø Ô Ö ÞØæÔÖÚ Ý ÔåÙÌ æ,û ÖÒçÛ ÓÖ Ñ Ù Ó ÔÛ Ñæ Øâ àù Ô Ù ÌÓÆÚý. Ô Ì ÙÛÖÒª Ü Ö ØÆÝÖÜÔ: Ö ÌܡçÔàÔ `çóéöüòöú Û Ú Ñ å Ú Ñ..» Ø ÑÆÑ Ú Ñ `çóéöüòöú ÒÖÒÖ ÑØÔ Ø ÙÛ - Ø ÖÛªÛàÔ Ñ ØæÌ ØÖÚ Û Ú íôà- Ù Ú» Ô Ùå Ú Ñ ØÞÖÔÛå - Ö ÖçÒÖÜ. ÑÛæÚ æ Û Ô íôàù» Ô - Ùå Ú Ü ÆØÞÖÜÔ ÙÛ åñ Ö `çòòö- Ö (Ñ ÔØÙÌ Ú) `ÓÜØÔ åàô, ÝÌ- ÙåàÔ, Ù ØÔ, ˇÜÔØÔ, Ø ÔÌÒ- Ò àûøô, ÀÌÔÑ àûøô, `ÌÉ Ñ àûøô,» ÑØ Ù Û Ñª ÖØà å Ñ ÝÜÙ ÑÆ íôàù ÖÔÛåàÔ. ÙÛÌçà àú Ñ Ö» ÑØ Ù Û - ÑæÚ `çòòö ÖÚ ÌØ ÙÛÌØåÖÜ, æ àú Ñ æòö Ö» ÑØ Ù Û ÑÖå `çòòö Ö Û Ú ÒÒÆ Ú ˇ ÖØ ÔØÙÖÜÔ ÝâÛÖÚ ÌÑ ÒØÙÌ Ú ÓÔªÓ Ú Û 90 ÞØæÔ ÛÖÜ ÕÌØ àóöç. ¾ ¾ ¾» `¾ ¾ Ö»ÌÙÖÒÖ Ì Ô Øà- ÛÌÜ ÖÜÙ ÛÖÜ ÖÓÖÜ ÛàÒÖ - Ñ ØÔ Ô Ú. Ò ÓÔÖˇ Ò ÙÙ ÓÌ Û Ú Ø Ý ÑÌ Ú ß ÌÒ ÌÚý Û Ú, Û Ó ÑØ ÕÜ Ò Ô Ù Û Ñ Ôà ÙÌ ÙÙ ÒÖÜÚ Ñ ÓÌ Ù ÙÛÖ ÔÌØÖ, ØÖÙÛ ÛÌÜ ÌÛ Ö Û ÔàÙÛ ÙÜÔˇ Ñ RAMSAR Ñ ÖÛÌÒÌ ÌØ É ÒÒÖÔÛ ÑÖ ØÑÖ Ñ Ö ÑÖ- ÙÜ ÙÛ Ó. Ò ÖÛÌØ ÖÔÖÓ Ö- Û Ô Ñ Ó ÑØ ÌÔÌÛ, Ñ ˇàÚ Û Ô ÞÛ ÙÓÌ Ô ÙÌ ÛØ Ô Ù Ñ. Ö ÖÔÖÓ»ÌÙÖÒÖ Ô ÝÌ Øˇ - ÑÌ ØàÛ ÝÖØ Ö Ì Ô Ô ÌÔÌÛÖ. ÒÒÌÚ Ì Ú Ô ÝÌ ØÖÜÔ ÖÛ ÛÖ ÖÔÖÓ ØÖÌ ØÞÌÛ Ö Û ÙÜ ÔˇÌÙ ÜÖ Û Ò ÑàÔ ÒÌ ÕÌàÔ Ñ Ù Ó ÔÌ ßÌ Ô ÓÌ ØÖÚ ÌÔ ÓÌ Ùà Ò ÓÔàÔý.»Ì ÞØ ÛÖ 1700 Û Ô Ñ Ûà Ö Û Ô ÌÔÌÛ Ñ Ñ ÛÖÞ. Û Û ØÑÌ Û Ú Ì - Ô ÙÛ Ù Ú ÛÖÜ 1770 Ö ÙÛØ ÛÖÚ Û Ú ÖÒ Ú ÛÛ ˇ ÑÌ Ö ÛÖÜÚ ¾ˇàÓ ÔÖÜ Ú. Ö»ÌÙÖÒÖ Ì - Ô ÙÛ Û ÙÌ Õ Ô ÙÛ Ú 20» ÖÜ ÛÖÜ 1821 Ñ Û Ô Ó Ö Û Ú ÑÜ Ø ÌÚ ÒÒ Ô ÑÌ Ú ÜÔ ÓÌ Ú ÙÛÖÔ ÌÒÌܡÌØàÛ ÑÖ àô. ¾ Ñ - ÛÖ ÑÖ ÔÛ ÙÛ ˇ Ñ Ô ÙÛ Ú Ì ˇÌ - ÙÌ Ú ÛàÔ ÖÜ ØÑàÔ ÛÖ 1822 Ñ ÛÖ Ø Û Ì ˇÌÙ ØÞ ÙÌ ÙÛ Ú 15 Ø Ò ÖÜ ÛÖÜ 1825 Ö ÛÖÔ ÖÜÛ Þ, ÛÖÜ Ö Ö ÖÜ Ö ÙÛØ ÛÖÚ Ø ˇÓÖÜ ÙÌ ÔÛØÌÚ Ñ Ø ÖÛÌØ ÌÔ ÙÞÜ ˇ ÑÌ ÓÌ ÒÒÖÜÚ Ü Ö Û Ô Ñ ˇÖ- Ù ÛÖÜ Ó Ø Ó. Ô ÓÌÙ ÙÌ ÜÛÖ ÛÖ ÙÛØ ÛÖ Ü ØÞ Ô Ñ 3.000» Ø ÛÌÚ, Ò ˇÖÒ - ÑÖ Ö Û ÖØÌ ÒÉ Ô.»ÌÛ Ö Ì Ô ÞØÖÔÖ ÙÜÔÌÞÖÓÌ- ÔàÔ Ì ˇÌ ÙÌàÔ Ñ Ì Ô Ú Ö Ñ ÛÖ ÑÖ ÛÖÜ»ÌÙÖÒÖ ÖÜ Ö- Ý Ù Ù Ô Ô Ø Ó ÛÖ Ö ÙÖÜÔ Ì ÕÖ Ö Ö Û Ô ÖÒ, Û ÔÜ ÞÛ Û Ú 10 Ú Ø Ò ÖÜ ÛÖÜ 1826, Ö Ö Ì ÓÌ ÔÌ ÖÔÖÓ ÙÛ àú ß - ÕÖ ÖÚ ÛÖÜ»ÌÙÖÒÖ ÖÜý. ÑÌ - Ô Û Ô ÌØ Ö Ö Ö Ñ ÛÖ ÑÖ Û Ú ÖÒ Ú Û Ô Ö ÛÖÜÚ Ö Ö ÖÜÚ Ö Û Ô Ö Ò ÙÓÌ - ÔÖ. Ö Û Ô Ö»ÌÙÖÒÖ ÛÌÚ ÖÜ Ì É àù Ô Ö Û Ô Øà Ñ ÕÖ Ö. Õ Û Ú ÜÛ Ú Û Ú ÌÔ- Ô Ú ÔÛ ÙÛ Ù Ú Öˇ ÑÌ Ö Û Û- ÒÖÚ ÙÛ Ô ÖÒ ß ÌØ ÖÒ ÛÖÜ»ÌÙÖÒÖ ÖÜý. ¾ ÔàÙÛÖÚ Ý - ÒÌ ÒÒ Ô ÖØ ÖÚ Ü ØàÔ, Ö Ö- Ö ÖÚ Ü ÖÙÛ Ø Ì Û Ô ÌÒÒ Ô Ñ ØÖÙ ˇÌ ÌÒÌÜˇÌ ØàÙ Ì ˇ ÔÌ ÙÛ Ô ÖÒ ÛÖ 1824.» - Ò ÙÛ Ü ØÞÌ ÑÌÔÖÛ Ý Ö ÙÛ Ô ÖÒ ÓÌ ÛÖ ÖÔÖÓ ÛÖÜ, ÛÖ Ö Ö Ö ÌØ Ì ÞÌ Û Ô Ñ Ø ÛÖÜ. ÛÌ Þ Ñ Ü Ò Û Ú ÖÒ Ú Ø ÓÌ ÔÖÜÔ Ì ÉÒ Û Ñ Ñ Ñ ÔÌ Ú Ó ÖØÌ Ô Ì ÙÑÌÝÛÌ ÛÖÔ Ö ÛàÔ ØààÔ Ö ÖÜ Ì ÞÖÜÔ ˇ ÝÛÌ ÖÒÒÖ ÔàÙÛÖ Ñ ÔàÙÛÖ ØàÌÚ ÖÜ ÖÒÌ - Ó Ù Ô ÙÛ Ô Øà Ñ ÕÖ Ö. - ˇÌ ÞØÖÔÖ ÜØ Ñ ÛàÔ àô ÌÖØÛ ÌÛ àú ÓÌ Ø ÓÔ Ó Ú Û Ú ÕÖ ÖÜ. Ô Ö Ù Ó ÔÛ Ñ ÛÖ Ñ ÌÖØÛ. ÕÖ ÖÚ ÛÖÜ»ÌÙÖÒÖ ÖÜ Ì ÞÌ ÜÓÔ ˇÌ àú Ó Ö Û Ú Øà ÑÖÛÌØÌÚ Ø ÙÌ Ú ÛÖÜ ÌÒÒ - Ô ÑÖÜ Ì ˇÔÖÜÚ. Ô à ÛÖÜ Ì ÖÔÖÛÖÚ ÜÛÖÜ ÙÌ Ü ß ÙÛÖ Ì - Ì Ö ÖÝÌ ÒÌÛ ÙÛÖ ÖÛ ÙÜÓ ÌØ - Ò ÓÉ ÔÌ ÒÒ Ñ Ô Ì ÑÔÜ Ì ÖÒÌÚ Û Ú ØÌÛÌ Ú ÖÜ Ì Ì Ì Õ Ô Ö ÒÒ ÔÌÚ ÙÛÖÔ àô Û Ú ÔÌ- Õ ØÛ Ù Ú. ÑÜØ ÖÛÌØ ÙàÚ Û Ô ÙÛÖ Ö Ù Û Ú Û ÜÛÖ- Û Û Ú ÛÖÜ ÌÒÒ Ô ÑÖÜ Ì ˇÔÖÜÚ, Ô Ñ ÖÛ Û ÖÜ Þ ÔÌÛ ÙÛ É ˇ ÛàÔ àôàô, ÒÒ Û - ØÌ Û ÓÌ Ùà Û Ú Ø ÖÙ Ú. ¾ Ö Ö ÌÚ ØÖÙà ÑÌ Ú Ñ Ü ÖÑÌ - ÓÌÔ ÑÌ Ú ÔÛ ˇÌ ÙÌ Ú Ø ÓÌØ Ö- ÔÛ àùûì Ô ÌÕ ÞˇÌ ÖÓÖßÜÞ Ö àô Ú Û Ú ÓÌ ÖÔÌÚ Õ ÌÚ Û Ú ÌÒÌܡÌØ Ú Ñ Û Ú Õ Ö ØÌ - Ì Ú. ÒÒ Ñ Ô ÙÛ Ù àˇì ÙÌ Ó Ö ÌÔÔ ÔÛ ÙÛ - Ù ØÖÚ ÛÖ ÌÙ ÖÛ -ÛÜ Ø ÔÔÖ. ÙÜ ÔˇÌÙ ÛÖÜ.. ØÜ- Ñ Ì ÑÖÔ Ì ÓÌ ÖÒÜÛ àôû Ô ÛÖ ÙÛÖØ ÑÖ Ì ÖÔÖÚ, ØÖÉ ÒÒÖÔÛ Ú Ñ Ó ˇÌÖÒÖ - Ñ Öß ÝÖÜ ÌÒÖ ÑØ - ÛÖÜ Ô ÙÛÌÝ Ô ÛÖÜÚ ØàÌÚ àô ÙÛÌ Ú. ¾ `ÖÒàÓÖÚ ÌÓ ÔÌÜ - ÙÛ ÑÌ ÛÖÔ ß ˆÓÔÖý ÑÖÜ ÖÔÛ Ú ÛÖÜÚ ÜØÖÉÖÒ ÙÓÖÜ Ú ÙÛÖ»ÌÙÖ- ÒÖ. ØÖÌ Ô ÙÛ Û Ñ Û Ô Ó ÖÒ ÓÌ ÛÌØ Ø ÙÛ - Ø ÖÛ Û ÙÌ ÖÒÒÖÜ Ú ÛÖÓÌ ÚÖ àú ÙÛ Ô ÌÓ ÖØ Ñ Ô ÜÛ Ò Ñ ÙÛ Ô Ôˇ Ù ÛàÔ Ø ÓÓ ÛàÔ. Õ ÌÚ, ÙÛ ÙÌ Ú Ñ ÖßÌ Ú Ý - ÒÌÒÌÜ ˇÌØÌÚ ÉØ Ñ Ô ØÖÙÝÖØÖ Ì ÝÖÚ Ô Ô ÛÜÞˇÖÜ Ô Ñ Ô ÖˇÖÜ Ô ÙÌ Ó ÑÖ ÔàÔ Ö - ÑÖÔÖÓ Ñ Ñ ÑÖ ÔàÔ Ñ ÞÌ Ø - ÝÌÛ ÓÌ Ô, ÞàØ Ú ÖÓàÚ Ô Ì Ô ÖÒÖÜ ÖÑÖÓÓÌ Ô Ö ÛÖ Ì Ô- ÖÕÖ ÌÒÒ Ô ÑÖ ÙÛÖØ ÑÖ ØÌÒ- ˇÖÔ Ñ Û Ô ÌÒÒ Ô Ñ Ø ÖÙ.»Ì Û Ô Ì Ô ØÕ Û Ú ÌÒÒ Ô Ñ Ú Ô ÙÛ Ù Ú Ô Ì Þˇ ÑÌ Ñ Ù ÖÜ ÖÛ Û Û Ú ÙÛØ Û Ñ Ú ˇÌ Ù Ú ÛÖÜ»ÌÙÖÒÖ ÖÜ. Ö ÛÖÜØÑ ÑÖÚ ÙÛØ ÛÖÚ ˇ Ò Ù- Ù Ú Ì ÞÌ ÌÓ Ö ÙÛÌ Ô ØÖÞà- Ø ÙÌ ØÖÚ Û ÔÖÛ ÒÒ. Ö»ÌÙÖÒÖ àú ÛÖ ÖÚ É ˇÜ Ì ÖÚ Û Ô ÜÔ ÛÖÔ Ô Ô ÑÖßÌ Ñ Û ÞÌØÙ Ì Ì Ò Ù ÛÖÜ ÛÖÜ ØÑ - ÑÖÜ ÙÛØ ÛÖÜ. Ì ÖÔÖÚ ÖÜ Ö- Ì Þˇ ÑÌ ÌØ ÛØ Ô Ñ Ì Ó Ø - ÑÛ ÓÌ ÛÖ Ì ÔÛÖÔÖ àô ÙÛ ÑÖ ÝØÖÔ Ó ÛàÔ ÖÒ Ø ˇÓàÔ Ö- Ò ÖØÑ ÓÌ ÔàÔ ÖÜ Ñ Û ÝÌØ Ô ÖÓàÚ Ô ÓÌÛ ÛØ ÖÜ Ô ÙÌ Ì Ô ØÖÙ Ì Ò ÙÛÖ ÖÞÜØÖ ÛÖÔ ÖÒÜ Ø ˇÓÖ Ñ ÖÒÜ Ü Ô ÓÖ ÖÒ ÖØÑ Û. Ö àô ÙÛ ÑÖ - ˇÖÚ, Û Ô ÌÒÌܡÌØ Ñ ÌÑ Ñ Ù Û Ú ÔˇØà - Ô Ú Õ Ö ØÌ Ì Ú ÙÛ ˇ Ñ Ô Ö ØÌÛÌ Ú ÖÜ ÛÖÔàÙ Ô ßÜÞ Ñ ÛÖÜÚ Ü ÌØ Ù ÙÛÌ Ú. Ô ÓÝ ÉÖ- Ò Ì Ô Ö Û Ú Ò ÌÚ ÝÖØÌ Ú ÓÌ Ù ÙÛÖÔ ÑÖÙÓ Ö Ñ ÓÉ Û Ú ÙÛÖØ Ú Ö ÖÜ Ó ÛÛ ÙÛÖÔ ÌÒÌܡÌØàÛ ÑÖ àô ÌÔÖÚ Ò - ÖÜ ÒÌ ÛÖÜØ Ì ÛÖÙÖ ˇÌÛ Ñ Û Ô ÖÒ Ñ ÌØÌÛ Øà Ì ÑÉ Ù ÛÖÜ.»ÌÛ Û Ô ÕÖ Ö Ö Ý ÒÌÒÒ - Ô ÙÓÖÚ ÌÜØÜ Ôˇ ÑÌ Ñ ÌÔ Ì- Ø ÖØ ÖÛ Ô ÒÌ ÖÔ ÙÌ ÓÌÓÖÔàÓÌ - ÔÌÚ Ñ ÛÖÓ ÑÌ Ú ØàÛÖÉÖÜÒ ÌÚ ÖØ ÙÓÌ ÔàÔ. ÜÛÖÞØÖÔ ÖÓàÚ ˇ Ì ØÌ ÙÌ Ñ ÛÖÔ ÑÖÙÓ Ö ÖÒ Û ÑÖ ÞàØÖ, Ì ˇÖÔÛ Ú Û ß Ñ ý ÛÖÜ àô ÛàÔ ÒÒ - ÔàÔ. Ö Ó ØÛÜ Ø Ö ÜÛàÔ ÛàÔ Ñ ÛÖ ÑàÔ Ì Ñ ÔÌ ÖÒ Û Ô ÜØà- Ô Ô ÒÖ ÙÛÌ Û Ñ Û Ú Û ÜÛÖÛ Û ÖÒ Û Ñ Ñ ÖÒ Û - ÙÛ Ñ. ¾Ò ÑÌØ ÔˇØà ÖÛ Û ÓÌ Ù Ö Û ÌØÌ ÜÛÖÜ ÛÖÜ Ó ÑØÖÜ Ö Ñ ÙÓÖÜ ØÖÉÒ Ó Û - ÙÛ ÑÌ Û Ñ Û Ú Ì ÑÖÔ ÙÛ Ô ÖØÌ Û Ú ÙÛÖØ Ú Ñ Ñ ˇÖØ ÙÌ Û Ô Ó Û Û Ú ÙÛÖØ - Ñ Ú ÌÕÌ Ò Õ Ú. ¾ ÒÒ ÔÌÚ - ÑØ ˇ Ñ Ô ÛÖÔ ÛØ àû ÙÓÖ, ÛÖ ÌÔÔ Ö ÝØÖÔ Ó, Û Ô ÙÛ Ñ Û ˇÜÙ ÙÌ Ô ÔˇØà ÔÌÚ Õ ÌÚ, Ì ÉÌÉ àôöôû Ú Ò- Ò Ó ÝÖØ ÖÛ ÖÒ ÜÛ Ü ÌØÔ ÑÖÜ Ô Ö Ö ÖÛÌ ÙÛØ - Û àû Ñ Ü ÌØÖÞ. Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Ì Ó Û 29» ØÛ ÖÜ 2012 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý `ÌÒ 3 À ÉÌ-Õ ÒàÔÌ Ö ÖÚ Ò ØàÔÌ ; ß Û Ô ÌÔ Ñ Û ÙÑÌÜ ÙÛ ÑÖ Ì ÑÒ Ó ÛÖ Ö Ö Ö Ì ØÌ Ì Ô ÖØˇàˇÌ ý, Ì Ì Ö Ó ØÞÖÚ Ñ.. Þ ÛÖÜØ Ú Û ÌØ ÖÜ Ñ ÔÌ Ö ÓÖÚ ÙÛ Ô Ó Ò ÖÜ Ì Ñ Ñ ÙÜÔÌÞ ÙÌ: ß ¾Û Ô ÛÖ 2000 Ö Ô ÛÜÕ ÑÖÚ `ÜÔ ÌÙÓÖÚ ÜÛ - Ñ Ú ˇ Ô Ú ( ` ), Ñ Û ÙÑÌÜ ÙÌ ÛÖ ÌØ Ö Û Ú Ö ÖÜ Ó Ò ÖÜ Ì Ñ, Ö ÛÖ Ôà ÓÌØÖÚ Ý ÙÌ Ø Ù Ñ Ì Ö ØÖÓ Ö, ÌÔà Ö ÛÖ Ñ Ûà ÌÑ ÔÌ Û Ô Ø Ù Ì Ö ØÖÓ Ö Ñ ÛÖ Ì Ö ØÖÓ Ö ÛÖ ÌÑ ÔÌ ØÛÌØ ý. ÒÒ Ô ÔÌ ÜÛÖ ÛÖ ßÑ Û ÙÑÌÜ ÙÛ ÑÖ Ì ÑÒ Ó ý Ö ÓÖÛÌÚ Ò ØàÙ Ô ÞØ Ó Û, Û Ö ` ÓÌ ÞØ Ó Û Ö Û Ú Ì ÖÛ ÙÌ Ú ÛàÔ ÓàÔ Ò ØàÔÌ. àø Û Ô ÖÑ Û ÙÛ Ù ÛÖÜ ßÑ - Û ÙÑÌÜ ÙÛ ÑÖÜ Ì ÑÒ Ó ÛÖÚý Ò Ö ÓÖÛ Ú ˇ Ò ØàÙÌ!! `Ì Ñ ØÖÜÚ ÜÙÑÖÒÖÜÚ, Ö àú Ö Ù ÓÌØ ÔÖ, Ñ ÖÒÖ Ì Û Ô Ò ØàÔÌ Ö ÓÖÛ Ú Ò ˇ ÖÜ ÌÔ ÌÑ ÔÌ ÜÛÖÚ, ÒÒ Ñ Ö Ö ÒÒÖ ; Û ˇÖÜÔ ÌܡÜÔÌÚ ÜÛÖ ÛÖ ßÑ Û ÙÑÌÜ - ÙÛ ÑÖ Ì ÑÒ Ó ý; Ò ØàÙÌ Ñ Ö ÖÚ Ñ Ö Ö ; ÜÙÛÜÞàÚ, ÙÛ ÞàØ Ó Ú, ÖÛÌ ÌÔ Ñ ÒÌ Û Ô Ò ØàÙÌ ÌÑÌ ÔÖÚ ÖÜ Ñ ÔÌ ØÖÓÖ ßÌ ÑÒ - Ó Û ý. ÖÛÌ ÌÔ Ò ØàÙÌ ÜÛÖ Ýˇ Ù ÓÌ àú Ì à. Ó ÙÛÌ ÞàØ, ÖÜ Ö ÓܡÖÚ ÛÖÜ ÔÔ Ì Ô ÞØÖÔ ÑÖÚ. µ Ó àùìú ßÌÑÒÌßÌÚý ÌÔ Ñ Ø- ÉÌÒ Ì Ù ÌÔÖÞÖÚ Ñ ˇ ÙÌ ÑÜÔ Ì Ó à Ö ÉÌØ Ú, Ó àùìú ÛÖ ÑÖ ÔàÔ ÑÖ ÙÜÔÖÒÖ ÓÌ ÌÑ - ÛÖÓÓÜØ, Ì Ù ÑÜØ ÖÚ ÓÌ ß ý ÑÌÝ Ò Ö!!! Ñ Ú ÌÔ Ì Ì Ù Ô Û Ì ÞÌ Ø Ó Û! ÌÔ Ì Ì Ù Ô Û Ì ÞÌ Ø Ó Û Û Ú Ö Ñ Ù Ú ÛÖ Ò Û Ú ÌÛ ØÌ Ú ¾ˆ ¾ˆ. `Û Ô ÔÛ ÖÒ ÛÌÜ- Ù, ÒÒ Ñ ÓÌ ØÑÌÛÖÜÚ ÖÜ Ø ÑÖÒÖܡÖÜÙ Ô Û ÙÜ Û Ù Ñ Ó Ò Ù ÓÌ, ÙÛàÙ ÓÌ ÖÛ ÛÖÜÚ ÌÓÌ ÔÌ ÌÔÛÜ àù ÖÛ Ö Ñ Ù ÒÌ ÛÖÜØ ÙÌ àú Ý Ó ÙÛ Ú Û Ú ÙÜ ÑÌÑØ ÓÌÔ Ú ÌÛ ØÌ Ú. Ö ÖÚ Ó Ú Ì Ì ÖÛ Ô ÌÑ ÌØ àùöüô Ñ ÒÜÛÌØ Û Ô ÖÙÛÖÒ ÛÖÜÚ, Ö Û Ú Ö Ñ Ù Ú, Ì ØÌ Ì Ô ÝÌØÖÜÔ Ñ ÑØ Û Ñ Û Ú ÌÛ ØÌ Ú, ÜÛ ÖÜ ÝÌØÖÜÔ ÔÌ ØÖ Ñ ÔÌ ØÌÚ, ÖÛ Ô ÓÖ Ø ÖÜÔ àøì- Ô, Ý Ó ÙÛ ÑÖÜÚÒÖ ÖÜÚ, ØÖ ÖÔÛ ÝÖØàÔ ÌÛ ØÌ àô ÌÕà Ö ÛÖ ÙÛ ˇÓÖ ÛÖÜ» À¾, ÙÛ Ö, ÙÛ Ú ÑÌÔÛØ ÑÌÚ Ö ÑÌÚ ØÛ Ø ÌÚ Ñ.Ò.!! Ñ Ú ¾ Ö Û Ô Ü ÌܡÜÔÖ Ñ ÛÖÛÌ Ñ ÛàØ!! ˇ ÓÌØ Ô, ÑÖÜÓÌ Ö Û Ú Û ÒÌÖØ ÙÌ Ú, ÝÖØ Ö ÑÖÔÖÓ Ñ ÙÑ Ô Ò. Ö ÛÖÜÚ Ó ÓÖÜ ÛÜÝÒÖÜÚ, ÖÜ Ö àú Ö Ì ÞÛ ÑÌ Û Ô ÖÒÖ ÔÖ - ÞÛÖÓ Û ÌÚ, ÓÌÞØ Û ØÖÔÖ Ñ Ì ÖÓ Û, Û Ú ÙÜÔÛ ÕÌ Ú Ìˇ ÓÌÔàÔ Ñ.Ò. Ñ Ö ÑÖÙÓÖÚ Ô Øà- Û ÌÛ. àú Ñ ÌÔ Û Ô Ñ ÒÜß Ô Ø ÖØÖÛÌØ ; Û ÖÒ ÌÞÖÜÔ ØÑÌ ÒÌÖÔ Û Ú Ì ÑÖÙ ÌÛ Ú, Ñ ÖÒ ÜÛ Û ÞØÖÔ, Ý ØÌˇ Ñ Ô Ö ÛÖ ÓÖÙ Ö ÓÌ Ö, ÙÌÑ ÛÖÓÓÜØ, Û Ö Ö Ù ÓÌ- Ø Ó Ú ÒÌ ÖÜÔ. Ôà Ô Ö Ü ØÌÙ ÌÚ ÌÑ Ô Ô ÙàÙÛ Û ÖÜÒÌ ÛÖÜÚ, ÌÔ ˇ ÝÛ Ô ÓÌ ÙÛ Ù ÓÌØ Ô ÛØ Ñ Ñ Û ÙÛ Ù.» ÓÌ ÜÛÖÜÚ ÖÜ Ì ØÔ Ô Ø ÔÖÓ ÞØ Ó Û Ñ Ó àù Ô ÛÖ ÓÖÙ Ö Û ÓÌ Ö Ñ ØÌ Ì Ô Û Ì ÙÛØÌßÖÜÔ, ØÌ Ì Ô Ò ØàÙÖÜÔ Ñ ÖÒÖ ÖÙÖ ÙÜÔÌÉ Ò Ô Ù ÜÛ Û Ô Û. Ö ÛÖ Ó ÑØÖÛÌØÖ Ü ÒÒ ÒÖ ÌàÚ ÛÖÔ Ü ÌܡÜÔÖ Ü ÖÜØ Ö!! ÓÌ Ú Ì Ó ÙÛÌ Ì ÙÓÌÔÖ ÖÛ Ñ ÔÌ Ú ÌÔ ˇ Ò ØàÙÌ, Û ÒÖÜÙÛ Û Ö Ö Û Ô Ü ÌܡÜ- ÔÖ Ñ ÛÖÛÌ Ñ ÛàØ Ñ ÖÒ ÜÛ É ÔÖÜÔ ÙÛÖÔ ÌØ Ñ ˇÖÛ É ÔÖÓÌ ØÖÚ Û Ú ÌÑÒÖ ÌÚ Ô Ý Ó ÙÛÌ Ö Ñ ˇÌ Ü ÖÜØ ÖÚ!!!»ÌÛ Û Ú ÌÑÒÖ ÌÚ Ñ ÔÌ Ú ÌÔ ˇ ÙÞÖÒ ˇÌ, Ó ÒÒÖÔ Ñ ÔÌ Ú ÌÔ ˇ ÝØÖÔÛ ÙÌ Û Ô Ì ÙÛØÖÝ ÛàÔ Ø ÔÖÓ Ì Ù Ø ÞˇÌÔÛàÔ ÞØ Ó ÛàÔ!!! Ñ Ú» Ú Ñ Û ÌÒˇ ÑÌ!! `ÜÓ ÖÒ Û Ú Ó Ú, Ó Ú Ñ Û Ì ÒÌ ÖÛ ÙÌ Ø - ÑÌ ÓÌÔ Ö ÛÖ Ù Û ÛÖÜ É ÖÛÌÞÔ, ÌÑ ÔÌ ÌÒÌ ÞÖ ÑÒ Ó Ñ Ö ÛÖÜ Ó ÓÌ ÙÛÜÔÖÓ ÑÖÜÚ, Ø - ÔÖÓ Ô ÙÝ Ò ÙÛÖÜÚ ÌØ ÖÓÌÔÖÜÚ. ¾ ÖÑÛ Û Ú Û Ú É ÖÛÌÞÔ Ú ÓÖÒ Ú ÔÛ Ò Ýˇ ÑÌ ÛÖ ÑÒ Ó Ñ Ö ÝÜ ÌÜÙÌ ÛÖÜÚ ÌØ ÖÓÌÔÖÜÚ. ÜÖ ÜÛÖÜÚ ÌØ Ù Ô ÙÛÖ Ù Û ÛÖÜ ÙÜÓ ÖÒ Û ÖÜ Ó Ú Ñ Û - Ì ÒÌ ÛÖ ÌØ ÙÛ Û ÑÖ! ß»ÖÒ Ú Ì ÜÖ ÔàÙÛÖÜÚ ÙÛÖ Ù Û ÓÖÜ, ØÞ Ù Ô ÝàÔ à. ÑÖÜÙÌ Û Ú ÝàÔÌÚ ÓÖÜ ÛÖ ÑÒ Ó Ñ Ö Ñ ØˇÌ Ñ Ì Ì ÛÖÜÚ ÜÖ ÌØ ÖÓÌ- ÔÖÜÚ. ¾Û Ô Û Ù Ô ÓÌ Ò ØÖÝÖØ ÙÖÜÔ, Û Ì ÛàÙÌ Ú ˇ ÌÞÌ ÖÒ ÜÛ ÙÛÖØ ÙÛÖ É Ö- ÛÌÞÔ - Û Ù ÓÌ àûìöô ÌÔ Ì Ô ØàÛ ÝÖØ ÖÜ ÔÌÛ ÜÛÖ-, ÓÖÜ Ì Ô Þ ÓÖ ÌÒàÔÛ Ú ÖÛ ÌÔ ÙÜÓÉ ÔÌ Û ÖÛ. Ô Ûà ÓÌÛ ÕÜ Ì Þ Ñ ÒÌÙÌ Ñ Û Ô ÓÌÙÖ Ø Ù, Ö Ö ÒˇÌ Ñ Ì Ò Ýˇ ÑÌ ÛÖÜ ÙÜÓÉ ÔÛÖÚ. µ Û Ù Ô ÓÖÜ àùöüô ÔÛ Ø ÝÖ ÛàÔ ÖÙàÔ Ù ÓÌ àù Ô Ñ ÓÖÜ Ì Ô, ÌÒ ÛÌ ÜØ Ö Ö ÛÖ ÛÓ Ó Ô ØÌÛÌ ÔÛ Ø ÝÖ. Ô ÒÒ ÓÌØ ÖÜ Ñ Û Ù ÛÖ ÔÛ Ø ÝÖ, ÓÖÜ Ì Ô ÖÛ ØÌ Ì Ô Ñ Ôà Û Ù Ñ ˇ ÓÖÜ àùöüô ÔÛ Ø ÝÖ ÙÌ ÌÑ - ÌÑ ÌÔÛÌ ÓÌØÌÚ. Ó Ô ÑÛ ÙÓÌÔÖÚ Ñ Û ÜÛÖÞØÖÔ Ô àˇà ÌÔÛÌÒàÚ Ì Ñ Û ÒÌ ÓÓÌÔÖÚ, ÛÖ- ÙÖ Ì à ÖÙÖ Ñ Ö Ì ÛÖÔÌÚ ÓÖÜ. ØÖÙÛ ÛÌÜ- ÛÖÚ. ˇÌ Ò Ö Ñ Ò Ñ ÔÌ Ñ Ó ÜØÑ ÙÛ Ô ÌØ ÖÞ. ÔÌÔ Ú ÌÒÌ ÞÖÚ ÌÔ ÔÌÛ. ÌÔ ÌÔ ÝÌØÌÛ Ó Ú ÖÜÛÌ Ö Ñ Ù ÒÒ ÖÜÛÌ Ñ ÔÛ ÖÒ ÛÌÜÙ, Ó Ú ˇÜÓÖÜÔÛ ÓÖÔÖ ÛÖÔ Ñ ØÖ ÛàÔ ÌÑÒÖ àôý. ÜÛ Ó Ú Ñ Û Ì ÒÌ Ö ÙÜÔ ÓÖÛ Ú ÓÌ Û Ô Ü ÖÙÞÌÙ ÖÛ ˇ Ó Ú àùì ÌØ ÙÙÖÛÌØ ÙÛÖ ÞÌ, Û Ö Ö Ñ ˇ ÓÖÙ Ö Ö ÙÖÜÓÌ ÙÛÖ ÝÜÒÒÖ Û Ú ÒÒ Ú ÌÉ ÖÓ Ú!! Ñ Ú ˇ Ø ÖÜÔ ÛÖ ÙÛ ˇÓÖ ÛÖÜ Ó ØÞÌ ÖÜ ¾ ÌØ ÔÖÚ ÖÜ ÑØ ÔÌÛ ÙÛ ÝàÛÖ Ø Ý Ó Ú, Ñ ˇ Ø Ì ÛÖÔ Ü Ö Ì Ö ÙÛ ˇÓÖ ÛÖÜ» À¾ ÙÛ Ô Ò ÛÌ Ó ØÞÌ ÖÜ. àø ÖÜ ÕÌÓ ÒÖÑ ØÌ Ü ÖˇÌÙ Û Ú Siemens, ÝÜÙ Ñ ÓÌ Û Ú Ó ÑØÖÛÌØÌÚ àòì ÌÚ Û ÌØÓ - Ô Ñ ÌÛ ØÌ, ØÞ Ì Ñ ÖÒÖÑÒ ØàÙ ÛàÔ ÜÖ ÙÛ ˇÓàÔ - Ó ØÞÌ ÖÜ Ñ ÉàÔ- Ö Ö Ö Ö Ö àú Ì àˇ ÑÌ Ö Û Ô ÑÜÉÌØÔ Ù ˇ ÒÌ ÛÖÜØ ÙÖÜÔ ÙÛÖ ÛÌÒÖÚ ÛÖÜ ÞØÖÔÖÜ! ÙÛÌÜÖÜÓÌ ÖÛ ÜÛ Ô Ì Ô ÛÌÒÌÜÛ Ô ÉÖÒ Ñ Ô Ó Ô ÞØÌ ÙÛÌ ÒÒ Ø Û Ù ÙÛ Ô ÉÌÉ ÖÛ Û!! Ñ Ú ÙÛÖ Ì Ö ØÖÓ Ö ØÖÔ Ì Ò ÑÑÖÜÉ ÙÛÖ Ì Ö ØÖÓ Ö Ò ÙÛ 6Ö Ñ 8Ö ÌÔ. ÜÑÌ, Ì Û Ú Ö ÖÜ» Þ Ò ÑÖ ÖÜ- ÒÖÜ. `ÜÔÌØ Ì Ö ÛÖÜ ÓÖÜ, Û Ú Ü ØÌÙ Ú Ø Ù - ÔÖÜ, ÌØ ÙÌ, ÑÒ ÌßÌ Ñ Ñ ˇ Ø ÙÌ ÛÖÔ ÓÌ ÒÖ ÌÜÑ ÒÜ ÛÖ ÑÖÔÛ ÙÛ Ò ÑÑÖÜÉ. ÔÌ Ú ÖÓàÚ ÌÔ Û Ô Ì Ì ÖÜÛÌ Ñ ÝÌÛÖÚ, Ô Ì Ö Ö ÙÌ Û Ô ØÓÖ Ü ØÌÙ. ÓÌ Ú ÖÜ Û Ô Ì ÓÌ ÛÖÜÚ ÛÖ Ì Ù Ó ÔÖÜÓÌ Ñ ÌØ ÓÌÔÖÜÓÌ Û Ô ÓÌÙ Ì - ÙÑÌÜ ÛÖÜ Ò ÑÖÙÛØàÛÖÜ.».». Ò ÜÔ Ó ÙÛÖ ÌØ Ö Û Ú ÜÞÖÓ ÙÛÌ Ñ Ò ÜÔ Ó ÙÛ Ô Ñ. à ÔÔ ÔÛ - Ò Ñ - Ô Ø ÔÖ ÖÜÒÖÜ, ÙÛ Ô ÙÜÓ ÖÒ Û ÙÙ Ó Ú, ÖÜ ÖØÑ ÙÛ ÑÌ ÌØ ÝÌØÌ Ñ `ÜÓÉÖÜÒÖÚ ÙÛÖ ÌØ - ÝÌØÌ ÑÖ `ÜÓÉÖÜÒ Ö ÛÛ Ñ Ú. Ò ÜÔ Ó ÙÛÖ ÌØ Ö Û Ú Ñ ÌÜÖ àù ÛàÔ ÙÛÖÞàÔ Û Ú!».». ¾ ` 100,3 ( ÖÜ Ñ ÖÛÌ Ò ÛØÌß Ñ Ö ÌÚ ÌÑ ÖÓ Ì Ú Ñ ØàÛÖÉÖÜÒ ÌÚ ÛÖÜ)»¾ˆ ` ˆÀ!!! ÖÞ Ñ, Ô Ø ÑÖÒÖÜˇÌ ÛÌ Ñ ÌÙÌ Ú Û Ú... ØÖÑ ÒÜ ÛÌÚ ÌÓÓÖÔÌÚ ÛÖÜ, ˆ À ` ˆ ¾À À ¾` `» ` ` ¾»»¾ ¾ Û Ú Ü Ö- Û Ú Ñ Û Ú ÌÕ ˇÒ àù Ú!!! ÌÔ Ì Ô ÓÖÔÖ Ì ÓÖÔ ÛÖÜ,... Ì- ÒÌܡÌØàÙ ÛàÔ ÖØàÔ ÒÌ ÛÖÜØ Ú, ÝÖØÛ àô, Ý ØÓ ÑÌ àô, ÌÓ ÖØ ÑàÔ, Ì Ô Ñ Ö... Ì Ò ÕÌ Ú ÛÖÜ Ó ÙÌ Ø ß ÔÖØˇÖ Ø Ý àôý Û Ú ÌÒÒ Ô Ñ Ú ÑÖ ÔàÔ Ú! Ö ÛÖ... Ø Ö Ñ ÛÌÉ ÙÓ ÛàÔ Û ÓàÔ ÙÛ ØÖÚ àò Ù Ñ Û Ô ÒàÛ Ñ ØÖ ÖÔÛ Ñ Ü ØÌÙ ÌÚ (ÛàÔ... ßÑ ÑàÔý ÌÓ ÖØàÔ Ñ ÌÒÌܡÌØàÔ Ì ÌÒ- Ó Û àô) ÒÒ Ñ... ÛÖ ÌØ ÙÓ Û Ú Öß Ú ÖÛ, Ö ÖØÌ ÌÚ ÙÛÖ ÑÌÔÛØÖ Û Ú ˇ Ô Ú, ÌÔ Ö ÖÜÔ ÖܡÌÔ (!) Ñ ØÌ Ì Ô ÔÖÔÛ ÒÒÖÜ!!» ÑØ ÛÖ ÑÌÔÛØÖ!, ÒÖ ÖÔ, ÌÞà ÌÛÙ Þ Ò Ø Ñ... Ý Ò Ñ Ô à ÙÛÖÔ Ñ. ÖØÛÖÙ ÒÛÌ, Û ÌÕ Ú ÌÔ ÜÖ ÖÜ ÛÖÜ Þà ÝÜÒ ÓÌÔ! ) à Ñ ÙÞÌ ÖÔ ÜÖ ÞØÖÔ ÖÜ ß Ì Ì ý ÌÓ Ú ÛÖÜÚ Ì ÌÒÓ Û ÌÚ Ñ ÛÌÉ ÙÓ ÛàÔ Û ÓàÔ (ÌÔÔÖÌ Û àú ¾ ` ØÌ Ì Ô ÔÌ! Ö ÙÛàÔÌ Ö Ñ ˇÌÔ Ú, ÓÌ Ó Ò ÉÖÒÛ ÙÛ Ú É ÛØ ÔÌÚ ÛàÔ Ñ Û ÙÛ Ó ÛàÔ) Ö ßÝ ÒÖÚý ÙÛ ˇ- ÓÖÚ, ÌÑÓÌÛ ÒÒÌÜÖÓÌÔÖÚ Û Ô ÌÙ Ö ÖÜÙ ˇÌÙ ÛÖÜ, àú ØÖÚ Û Ô ÓÖ Ø Ù Û Ú ÑØÖ Ó Û Ñ Ú Û Ú, ÓÖ Ì Ô ÞÌ ÌÑÒÖ ÑÌÜÙÌ ÛÖ Ý Ó ÙÛ ÑÖ ÛÖÜ Û ÓÖÒÖ Ö, àùûì Ô Ó ÖØÌ, Ñ ÛÖ... ßÒÜÞÔ Ø Ñ ý Ô ÞÌ ØÖÙÉ Ù!» à ÌÛ ØÌ ÌÚ Û ÒÌÝàÔ Ú, ÛØ Ì ÌÚ, ÙÖÜ- ÌØ Ó ØÑÌÛ Ñ ÖÒÜÑ Û ÙÛ Ó Û É ÔÖÜÔ Ý - Ó ÙÛ Ñ ÙÛÖÔ ÌØ!!! Ñ É) Ö Ñ. ÖØÛÖÙ ÒÛÌ, Ö,Û ÌÞÌ Ô Ó Ú Ì, Ó Ú ØÌÙÌ Ô ÛÖ ÑÖÜÓÌ ÌÔ Ó Ú ØÌÙÌ, Ö ÛÖ... Ó ÑØÖÝàÔÖ ÛÖÜ ` ÛÖ ÒÌÌ Ñ ÌÔ ØÖÛ Ó Ì ÝÜÙ Ñ Ô Û Ì Ö Ñ Ö Ö ÛØ ÛÖÑÒ Ù ÛÖ Ø Ö- ÝàÔÖ Û Ú... Ûà ÖÜÒ Ô ÛÙ Ú!!! àú (;) Û Ì ÒÖ ÖÔ Ñ Ö ÌØ Ö, Ô» Û ÒÌÔÌ ÙÛ ÖÜÒ, ÒÒ... Ô Û ÒÌÔÌ ÓÌÛ ÕÜ ÛÖÜÚ, ÌÔ Ì... ßÌ à Û ÒÌà, Ì à ˇÌÒà Ô Û ÑÖÜàý!!! Ó ØÛÖÔ Ñ. ÖØÛÖÙ ÒÛÌ Ó Ú!!!» Ú Û... Ö ÑàÙ ÛÌ!!!» ¾ RED, `» `»¾`;;;...Ñ ßÑÒÌß ÓÖý Û Ú Ó ÖÜÑ Ú ÛÖÜ ÒÒÖÜ Ö ÛÖ ÙÛÖÓ ; ÌÔ ÌÞÌÛÌ Ø Ô ØˇÌ ÛÌ Ñ Ô ØàÛ ÙÌÛÌ ÛÖÜÚ, ÌÔ Ô ÒÒ Ô Ó ÒÖÔ ßÑ ÖÛÌý, ÖÜ ÛàØ ÌÞÖÜÔ ÔÌ 6-7 Û... ßÙÜÔ ØÖÓ ý ÛàÔ (Ý ÒàÔ, Ì ÒÌà) ÒÒÖ àô, ÛÖÜÚ 2-3 ÒÒ ÔÌÚ Ò ÞÌ Ö àòìú ßÑ ÖÛÌý, ÖÜ ÛàØ ÌÞÖÜÔ ÔÌ 8-10 Ì Ù Ú Û... ÙÜÓ Ø ÙÛ ÙÌ ÛàÔ (Ý ÒàÔ, Ì ÒÌà) ÒÒÖ àô, ÛÖÜÚ 1-2 ÌÒÒ ÔÌÚ Û ÓÖÑ ˇ Ø ÙÛÌÚ É ÛØ ÔàÔ ßÑ - ÖÛÌý (Û Ú... Ñ ÒÌÚ Ñ ÖÒ Ú Ì ÖÞÌÚ ÖÜ ÖÒÖ Ñ Ñ Û ÌÉ ÔÌ) ÌÔ ÔÛ ÛàÔ 6-7 ÛàØ ÒÒÖ àô ÔÛ à- Ô ÙÛàÔ (!!!), Ñ... Ì ÒÌ ÖÔÛ Ú Ñ... ÑÒ Ö- ÔÛ Ú!!! Ì ÛÌ À! À¾ ¾ Ñ Ì ÛÌ ÙÛÖÔ ÑÖ- ÙÓ Ñ ÖÜ Ü ÖÝÌØÌ Û ÌÞ ÙÌ Û ÖÜÒÌ ÛÖÜ ÙÛ Ô Ö ÑÖ ÖÓ, ÙÛ ÉÌÔ Ô Ñ, ÙÛ Ó Ô É Ñ, ÙÛ ÒÜÔÛ Ø ÜÛÖÑ Ô ÛàÔ, ÙÛ ÔÛÌÒ ÉÌØ, àú ß ÙÛÌÚ ÙÛ Ú ÙÖÜÉÒ ÑÌØ, ÙÛ Ý Ô Ø Ñ.Ò. Ñ.Ò. À¾ ` ¾» ¾ˆ ; Ì ÓÌÔÌÛÌ ÙÛ Ô (ÒÖ Ñ Ö Ó Öß, ÖÛ ÖÔÛàÚ ÜÛÖ Ö Û Ò àøö! ÌÔ Øˇ Ô Ö... ÌØ ÌØ- Ì ÛÖÜØ ÙÛ Ñ Ì à Ñ ÌÔ Ì Ô... Ø ÑÛÖØÌÚ Ó Ú ÌˇÔÖÜÚ ÙÜÔàÓÖÙ Ú! ÔÔÖÌ Û...) Û ÑÛ Ñ ÛÖÜ... ß Ú ÜÕ ÔÖÔÛ Ñ Ò ˇÜÔÖÔÛ àú ÓÓÖÚ Û Ú ˇ Ò ÙÙ Úý, ÙÌ Ó ÞÌØÙ Ñ ÙÛÌ Ø Ö àú Û Ô Ñ Û ÔÛ Ù Ô (;)... Ú Ó ÖÜÔÌ ¾ˆ` Ñ ÔÖ- ÔÌÚ ¾ ` Ñ `¾ÀÀ¾ `, ÖÙÖÜÚ Ñ ÖÔÛàÚ ÛÖÜÚ ÞØÌ ÖÓ ÙÛÌ!!! Û Ì Ô ÌØ Ô Ù Ú ÓÝ ÉÖÒ Ú ÔÛÌÒàÚ ÔÖ ÛÖ Ñ Ü ÖÛ Ó Û ÑÖ Û Ú ÔÖ ÓÖÙÜÔ Ú Ó Ú, ÖÛ Ô ÒÌÔÌ Ö... ØÞÌÚ àú, Ì Ô ÛØ ÖÜÔ ÓÌ... ÌÔÛÌ (5) ÌØÖÙÑ Ý Û Ô ÌÉ ÖÓ ( ÛÖ, Ò ÖÛÌØÖ Ö Þ Ò ÖÜÚ Û ÝÖØ!!!) ÖÙÖÜÚ Ì ˇÜÓÖÜÔ Ô ÜØ ÙÖÜÔ ÙÛÖÜÚ ÛÖ ÖÜÚ Ñ Û à Ú ÛÖÜÚ, ÖÛ Ô, ÌÕ ÑÖ- ÒÖܡÖÜÔ Ô... Ì ÙÌØÞÖÔÛ Ö Û... ÛØ Û ÙÜÔÖØ Ó Ú, ÌÑ ÌÚ ÛÙ ØÛÌØ ÓÌ... Û Ö Ñ ØÖÙÛ ˇÌÔÛ ÙÛÖÜÚ Ì à ØÖÜ ØÞÖÔÛÌÚ!!! Ø, ÙÛ ÞÛ ÙÛ Ó Û!!!» ¾ˆ` 300 ` ¾ˆ `... ¾ˆ` µ `... Ô... ÔÖÖÛØÖ 10 ÌÑ ÛÖÓÓÜØ àô ÒÒ ÔàÔ ÖÓàÚ; ` µ `;;; 240 Þ Ò ÌÚ ÜÛÖÜÚ, ÔÖÔÛ Ú Ñ ÖÒ Ú... 2 ˆÀ, ÛÖ... Ì ÉÌ- É àù Ô! ¾ˆ ¾!!!».. (`ÜÔÌ ÞÌ ÙÛ ÙÌÒ. 6)

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 ΣΤΗΝ ΟΥΡΑ... ΓΙΑ ΦΘΗΝΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΤΕΣ Γεμάτα τα φορτηγά με σακιά πατάτες Ο κόσμος περιμένει υπομονετικά Έλεγχος στοιχείων Η πρωτοβουλία του Δημάρχου Περιστερίου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη για την απευθείας προμήθεια προϊόντων από τους παραγωγούς και στη συνέχεια να διανέμονται στους δημότες με χαμηλές τιμές βρήκε μεγάλη ανταπόκριση. Ήδη την Πέμπτη 22 Μαρ- τίου στο χώρο στάθμευσης του Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου από τις 8.00 το πρωί που ξεκίνησε η διάθεση της πατάτας μέχρι τις 2.00 μετά το μεσημέρι, χιλιάδες πολίτες στάθηκαν -όχι και με μεγάλη υπομονή- στις ατελείωτες ουρές προκειμένου να πλησιάσουν τους παραγωγούς του Νευροκοπίου στα φορτηγά και να παραλάβουν τις παραγγελίες τους. «Καλή η πρωτοβουλία του δημάρχου... αλλά βρε παιδί μου... αυτό που βλέπω να γίνεται εδώ, λιγάκι με τρομάζει... Μου θυμίζει συσσίτια κατοχικά -γιατί τάχω τα χρονάκια μου...- τότε που παιδάκι καθόμουνα να πάρω τα νερόβραστα φασόλια για να μη πεθάνω της πείνας... Λες νάρχεται κάτι τέτοιο και δεν μας το λένε;...» μας είπε ένας ευγενέστατος ηλικιωμένος κύριος και συνέχισε να κάθεται στην ουρά. Στην ομαλή λειτουργία της διανομής βοήθησαν ο Αντιδήμαρχος κ. Τάσος Θεοδωράκος, ο οποίος είχε και την ευθύνη, όπως επίσης και ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Λύκος, οι οποίοι με την συμπαράσταση και της Δημοτικής Αστυνομίας κατάφεραν να λειτουργήσει το έργο της διανομής με όσο το δυνατόν λιγότερα παράπονα, που είχαν να κάνουν βέβαια με την προτεραιότητα, η οποία πολλές φορές «καταπατήθηκε»... Εκείνο πάντως που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι η πρωτοβουλία του Δημάρχου στέφθηκε με επιτυχία και αυτό το λέει ο κόσμος, γιατί παρά τον ήλιο που είχε εκείνη την ημέρα, δεν πτοήθηκε κανείς και όλοι έφυγαν παίρνοντας τις πατάτες που ήθελαν. Η δεύτερη φάση της διανομής έγινε το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Πολύ μεγάλη η ουρά των πολιτών Ο αντιδήμαρχος Τ. Θεοδωράκος Ο αντιδήμαρχος Π. Λύκος

5 Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Στη συνεδρίαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Μάρτη, συζητήθηκε το θέμα για τη λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση αίθουσας για τη λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου στο 8ο Δημοτικό Σχολείο. Το θέμα συζητήθηκε μεταξύ των 10 τακτικών μελών που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, η επιτροπή είναι 15μελής αλλά 5 μέλη απουσίαζαν, ενώ δικαίωμα ψήφου είχε και ο διευθυντής του 8ου Δημοτικού Σχολείου. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν να μην παραχωρηθεί η αίθουσα για τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου. Ψήφισαν αρνητικά οι: Θεόδωρος Αρβανίτης, αντιδήμαρχος Παιδείας, Βασιλεία Σαράφη, δημοτική σύμβουλος, Ασπασία Μπρούμα, Παναγιώτης Λουκόπουλος και Αικατερίνη Κρασσάκη. Ο Βασίλης Μπάος απείχε. Λευκό ψήφισε ο πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Νίκος Μιχαλόπουλος. Υπέρ της παραχώρησης του χώρου ψήφισαν οι: Μιχάλης Κακλαμάνος, δημοτικός σύμβουλος, Δημήτριος Ξέρας και Λάζαρος Σκληβενίτης, πρώην διευθυντής στην Α/μια Εκπαίδευση και ο διευθυντής του σχολείου Ι. Γκότσης. Πραγματικά η στάση αυτή του αντιδημάρχου Παιδείας Θ. Αρβανίτη, εκπαιδευτικού, καθώς και των υπολοίπων τεσσάρων μελών, μας φάνηκε ακατανόητη και μας οδηγεί σε ερωτήματα: Πώς αρνήθηκαν την άδεια «στέγασης» μιας κοινωνικής δράσης τη στιγμή που στο Δήμο Περιστερίου λειτουργεί το Κοινωνικό Δημοτικό Παντοπωλείο με τον ίδιο σκοπό; Πώς στάθηκαν σε τυπικότητες για έγκριση από το υγειονομικό, όταν τα αγαθά που διανέμονται είναι τυποποιημένα και εγκεκριμένης κυκλοφορίας, αφού έχουν αγοραστεί από καταστήματα; Πώς εξέφρασαν άποψη για τους γονείς που προσφέρουν τα αγαθά ότι επιβαρύνονται κλπ., όταν οι γονείς το κάνουν εθελοντικά βάσει των αισθημάτων αλληλεγγύης και προσφοράς προς το συμμαθητή του παιδιού τους που δεν έχει, προς το γείτονά τους που δεν έχει, προς το συμπολίτη τους; Πώς ζήτησαν τη σύσταση νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ενώ γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει καμιά οικονομική συναλλαγή, γεγονός που πιστοποίησαν τα μέλη του Συλλόγου Γονέων δια του εκπροσώπου τους, του προέδρου Σ. Παπαδόπουλου που τοποθετήθηκε κατά τη συνεδρίαση; Πολλά είναι τα ερωτήματα που γεννιούνται απ αυτή την απόφαση. Η διαπίστωση όμως είναι μια, και αυτή δε χωρά καμιά αμφιβολία: τα πέντε μέλη που ψήφισαν αρνητικά έβαλαν τον «τύπο» πάνω απ την ουσία, εμποδίζοντας μια κοινωνική δράση, εμποδίζοντας την προσφορά και μια πράξη αλληλεγγύης, που μια κοινωνική ομάδα ζητά να εφαρμόσει. Θα έπρεπε να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, και πέρα από τύπους να στηρίξουν την πρωτοβουλία του Συλλόγου και να φροντίσουν για την ανάπτυξη παρόμοιας πρωτοβουλίας σε όλα τα σχολεία της πόλης. Αυτή είναι η έμπρακτη αλληλεγγύη και όχι αυτή που μένει στα χαρτιά και στα λόγια! Δήλωση του προέδρου του Συλλόγου Γονέων του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του 8ου Δημοτικού Σχολείου κ. Στέφανος Παπαδόπουλος, εξέφρασε την άποψή του δηλώνοντας στην εφημερίδα μας: «Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 8 ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου μετά από Γενική Συνέλευση των μελών του αποφάσισε την ίδρυση κοινωνικού παντοπωλείου με σκοπό την αλληλεγγύη προς τα μέλη της σχολικής κοινότητας στην δύσκολη οικονομική περίοδο που περνάμε όλοι μας! Ύστερα από προφορική ενημέρωση που είχαμε από τον Αντιδήμαρχο παιδείας ότι το κοινωνικό παντοπωλείο λειτουργεί στο σχολείο μας χωρίς την απαραίτητη έγκριση χώρου, προβήκαμε, άμεσα για την τακτοποίηση του συγκεκριμένου προβλήματος, σε όλες τις απαραίτητες τυπικές ενέργειες έτσι ώστε να συνεχίσουμε την κοινωνική προσφορά μας! Στείλαμε προς την ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘ- ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ έγγραφο με θέμα την παραχώρηση χώρου κοινωνικής αλληλεγγύης, ζητώντας μία μικρή αίθουσα από το σχολείο για την λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου. Την Δευτέρα 26/03/2012 με κάλεσαν στην επιτροπή όπου θα συζητούσαν το θέμα αυτό. Εξήγησα πως λειτουργεί το κοινωνικό παντοπωλείο, ότι είναι μια σημαντική προσπάθεια που κάνουμε ως μέλη του συλλόγου που στεκόμαστε δίπλα σε οικογένειες που έχουν πραγματικό πρόβλημα, εξήγησα τον τρόπο που κάνουμε την διανομή των αγαθών και χωρίς να θέλω να κουράσω τους ζήτησα να σταθούν στο ουσιαστικό κομμάτι της τοποθέτησής μου και όχι στο τυπικό. Τους τόνισα ότι στην εποχή που ζούμε, τα πάντα έχουν αλλάξει, όπου πολίτες ζουν στην ανέχεια και στην φτώχεια, πρέπει να αγκαλιάσουν την συγκεκριμένη προσφορά αλληλεγγύης, που με ανιδιοτέλεια και γεμάτη κοινωνική ευαισθησία πράττουμε αφιερώνοντας μεγάλο από τον πολύτιμο προσωπικό χρόνο που διαθέτουμε. Αφού ακούστηκαν πολλές τοποθετήσεις για το συγκεκριμένο θέμα ακολούθησε η ψηφοφορία όπου με ψήφους 5 ΟΧΙ, 4 ΝΑΙ, 1 ΛΕΥΚΟ και 1 ΑΠΟ- ΧΗ, αποφασίστηκε η μη έγκριση της παραχώρησης της αίθουσας για την λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου. Θα θελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους κύριους, Κακλαμάνο Μιχαήλ, Ξέρα Δημήτριο, Σκληβανίτη Λάζαρο, Γκότση Ιωάννη, για την θετική στάση τους και για την στήριξη στο έργο μας κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας. Δεν κατάλαβα την στάση να ψηφίσει ΑΠΟΧΗ ο κύριος Μπάος Βασίλειος. Δηλαδή απέχει από ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα; Ο Πρόεδρος κύριος Μιχαλόπουλος Νικόλαος ψήφισε ΛΕΥΚΟ προς έκπληξή μου αν και περίμενα αρνητική ψήφο. Πίστευα και πιστεύω ότι η συγκεκριμένη μορφή αλληλεγγύης θα πρέπει να στηρίζεται όχι μόνο από τους γονείς της σχολικής μας κοινότητας, αλλά και από ΟΛΑ τα θεσμικά όργανα που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και δε θα πρέπει να αλλοιώνετε η ουσιαστική έννοια της συγκεκριμένης κοινωνικής μας δράσης δημιουργώντας εμπόδια στο ανιδιοτελές έργο μας. Με σεβασμό για την αρνητική τους ψήφο, στεκούμενοι στο τυπικό κομμάτι της υπόθεσης, ότι παράνομα σε χώρο του σχολείου μοιράζονται αγαθά, ότι δεν έχουμε έγκριση από το υγειονομικό, ότι θα πρέπει να συστήσουμε ένα νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ότι επιβαρύνουμε τους γονείς να φέρνουν αγαθά στο σχολείο κ.α., ψήφισαν ο κύριος Αρβανίτης Θεόδωρος, η κυρία Σαράφη Βασιλεία, η κυρία Μπρούμα-Νικολαρά Ασπασία, ο κύριος Λουκόπουλος Παναγιώτης και η κυρία Κρασσάκη Αικατερίνη. Ως πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων θα συγκαλέσω Γενική Συνέλευση στον χώρο του σχολείου μας για να συζητήσουμε το θέμα και την περαιτέρω δράση μας. Επίσης θα ενημερώσω την Ένωση Γονέων και τον Σύλλογο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για να πάρουν θέση για το θέμα της μη έγκρισης του κοινωνικού παντοπωλείου στο σχολείο μας». Πρόσκληση Σας καλούμε στην πολιτική εκδήλωση που οργανώνουμε: την ΤΕΤΑΡΤΗ 4 Απριλίου 2012 στις 7.00 μ.μ. στο ΚΥΒΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ με ομιλητή: τον Βουλευτή και Πρόεδρο της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΦΩΤΗ ΚΟΥΒΕΛΗ με θέμα: «Οι πολιτικές εξελίξεις και η έξοδος από την κρίση» ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «Μαζί ξανά στο Σχολείο» Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Περιστερίου, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, που έχει ήδη ανακοινώσει για το τρέχον έτος 2012 και θέλοντας να υπογραμμίσει όχι μόνο την πολυδιάστατη συμβολή και παρουσία της στην πνευματική ζωή του λαού του Περιστερίου, αλλά και τον στόχο της να διατηρήσει και να ανανεώσει μνήμες και αξίες, με πολλή χαρά ανακοινώνει τη δράση «Μαζί ξανά στο Σχολείο». Έτσι, ορίζεται την Κυριακή 27 Μαΐου 2012, ώρα 11:00 π.μ. η πρώτη επετειακή συνάντηση όλων των μαθητών που αποφοίτησαν ή φοίτησαν για λιγότερο χρόνο στο ιστορικό «Πέτρινο», στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα. Η Συντονιστική Επιτροπή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης σας περιμένει όλους στο χώρο της Δημοτικής μας Βιβλιοθήκης για να: ξανασυναντήσετε τους παλιούς φίλους και συμμαθητές σας, να ακούσετε τον ήχο του κουδουνιού, να ξαναθυμηθείτε τα παιδικά σας «κατορθώματα», να αναπολήσετε το «μάλωμα» των δασκάλων σας και τα «τιτιβίσματά σας» στην αυλή, να ξαναζήσετε τις μικρές καθημερινές σας συνήθειες: το «Ποδόσφαιρο», το «κουτσό», το «σχοινάκι», το «μαντηλάκι», το «ξυλίκι», να νοσταλγήσετε το «κολατσιό σας» και να ξαναζήστε τις «Γυμναστικές επιδείξεις» και τις δραστηριότητές σας μέσα στην τάξη, αλλά και έξω από αυτή. Για την καλύτερη οργάνωση της συνάντησης, θα μπορούσατε, όσοι επιθυμείτε, να ενημερώσετε και αυτούς που πιθανόν συναντάτε ακόμη από εκείνα τα χρόνια και να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Η Συντονιστική Επιτροπή σημειώνει ότι: «Εμείς σας δίνουμε την ιδέα τον χώρο και τον χρόνο. Εσείς δώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία, να ζήσετε σε μια άλλη «έκδοση», τα «νιάτα σας». Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε το διαδίκτυο και ή να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία της Βιβλιοθήκης στα τηλέφωνα: & , fax: Πολιτική Εκδήλωση Την Τρίτη 3 Απριλίου στις 7.30 μ.μ. στο Κλειστό Γυμναστήριο Αιγάλεω θα πραγματοποιηθεί πολιτική εκδήλωση. Ομιλητές: Αλέξης Τσίπρας: Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Πιέρ Λοράν: Εθνικός Γραμματέας του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, Πρόεδρος του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς Γκρέγκορ Γκίζι: Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της γερμανικής Αριστεράς (Die Linke) Φρανσίσκο Λούσα: Εθνικός Συντονιστής του Αριστερού Μπλοκ Πορτογαλίας

6 `ÌÒ 6 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 29» ØÛ ÖÜ 2012 Ø Û Ñ Ì ÌÕÌØ Ù ÒÖ ÖÛÌÞÔ ÑàÔ ÑÌ ÓÌÔàÔ Ö Ô ÖÒÜ Ù Ó ÔÛ Ñ ÙÞÌ Ù ÖÜ Ô ÛÜÙÙÌÛ Ô ÓÌÙ ÙÛ - Ô ÔàÙÛÌÚ, ÛÖ ÒÖ ÖÛÌ- ÞÔ ÑÖ ÑÌ ÓÌÔÖ ÖÜ É ÖÜÔ, ÛÖ ÙÜ Ø ÝÌ Ñ ÛÖÔ ÑÖÙÓÖ, ÙÛÖÔ Ö Ö Ö ÖÜÔ. ØÌ ÌÛ ÖÓàÚ Ñ - ˇÖ Ù ÛàÔ àô, ÓÌ ÙÛÖÞÖ Û Ô ÑØ Û Ñ Ì ÌÕÌØ Ù ÛÖÜ Ì- Ø ÌÞÖÓÌ ÔÖÜ ÛÖÜ ÑÌ ÓÌ ÔÖÜ, Û Ô Ó- Ý ÙÉ Û Ù Ñ Û ÓÖØÝàÙ Û Ú ØÖÙà Ñ Ú ÛÖÜÚ ˇÌ Ù Ú (Apol, 1998: 38).»ÌØ ÑÌ Ú ÌÔ Ì ÑÛ ÑÌ Ú ÌØàÛ ÙÌ Ú Ñ Ø ÙÛ Ø ÖÛ ÛÌÚ, ÖÜ ØÖÛÌ - ÔÖÔÛ Ö Û Ô. Ø É Ô, Û Ô ÜÒÖ Ö Ù ÛÖÜ ØÖ Ô ÝÌØ- ˇÌ ÔÛÖÚ ÙÛÖÞÖÜ, Ñ ÔÛ Ò ÓÉ - ÔÖÔÛ Ú Ü Öß Û Ô Ô ÛÜÕ Ñ Ò Ñ ÛàÔ àô, Ì Ô Ö ÌÕ Ú: 1 ÙÛÌÜÌ Ú ÖÛ Û Ì ÛÖ ÑÌ ÓÌÔÖ Ö ÌÙÌ Ô, àú Ô Ôà- ÙÛ ; Ù Ì ÛÖ ÓÖÚ- Ô ÑÖÒÖÜ- ˇ ÙÌ Ú ÜÛÌ Ú Û Ú Ø ÖÞÌ Ú; ˆ- ØÞÖÜÔ Ñ Ö ÌÚ ÛÜÞÌ Ú ÛÖÜ ÑÌ - ÓÌ ÔÖÜ, ÖÜ Ùˇ ÔÌÙ Ü ÖÞØÌàÓÌ ÔÖÚ- Ì ˇÜÓÌ Ú Ô ÔÛ Ø - ÙÌ Ú Ñ Ô ØÔ ˇÌ Ú; 1 ˇ Ó ÖØÖÜÙÌ Ô ÙÜÓÉÌ, Ô Ñ Ö ˇÌ Ó Û ÛÖÜ ÑÌ ÓÌ ÔÖÜ, Ö àú Ö Ø ÛÙ ÙÓÖÚ, Ö ÑÖÔÖÓ Ñ ÙÛØàÓ ÛàÙ, Ö ÝÜÒÌÛ ÑÌ Ú ÑØ ÙÌ Ú Ì Þ Ô ÛÌˇÌ ÝÖØÌÛ - Ñ ; `ÑÌ ßÖÜ ÛÖÜÚ ÖØÖÜÚ ÌÕÖÜÙ Ú Ñ Ü ÖÛ Ú, Ö àú ÌÓÝ Ô ÖÔÛ ÙÛÖ ÒÖ ÖÛÌÞÔ ÑÖ ÑÌ ÓÌÔÖ. Ö ˇ Ó ÖØÖÜÙÌ Ô Û Ô ÌÕÌ Ò Õ, Ô ÜÛÖ Ö ÖØÖ ÔÛ ÙÛØÌ ÝÖÔÛ Ô Ô ÛØÌ ÖÔÛ Ô; àú ˇ Ó ÖØÖÜÙÌ Ô ÒÒ ÕÌ ÒÖÑ ; 1 ÕÌ Û ÙÌ ÛÖ ÛÌ ÒÖÚ. àú ÙÜÙÞÌÛ ÌÛ ÓÌ ÛÖ Ü ÖÒÖ Ö ÑÌ - ÓÌÔÖ; 1 ØÖÙ ˇ ÙÌ Ô ÑØ ÔÌ Ú ÛÖ Ó ÔÜÓ, Û Ý ÔÖÓÌÔ Ñ Ì- ÖÒÖ ÛÖÜ ÑÌ ÓÌ ÔÖÜ. `Û ÙÜÔÌ - ÞÌ ØÖÙ ˇ ÙÌ Ô Ñ ˇÖØ ÙÌ Ú ÛÖ ÑØÜÓÓÌ ÔÖ Ó ÔÜÓ ÛÖÜ ÑÌ ÓÌ ÔÖÜ Û Ô Ì Ñ ÒÜÓÓÌ Ô Ì- ÖÒÖ ÛÖÜ ÙÜ Ø ÝÌ, ÙÛ Ô Ö- Ö ÙÛ Ø ÌÛ ÛÖ ÑÌ ÓÌÔÖ. àú ÒÒ ÒÌ ØÖÜÔ ÜÛ Û ÜÖ Ó - ÔÜÓ Û ;» àú Ö ßÌ Ù ÓÌÚý Ì ÌÚ ÛÖÜ ÑÌ ÓÌ ÔÖÜ ÉØ ÙÑÖÔÛ ÙÌ ÔÛ Ø ˇÌÙ ÓÌ Û Ú ÙÜÔÌ ÛÌÚ Ø ÖÞÌ Ú ÛÖÜ; Ô Ô, Û Ó ÖØÌ Ô Ù Ó ÔÌ ÜÛÖ; 1 `ÑÌ ßÖÜ ÖÞ ÓÖÔÖ ÜÛÖ ÖÜ ÒÌ Ì ÛÖ ÑÌ ÓÌÔÖ, ÒÒ Ñ ÜÛÖ ÖÜ ÌÔ ÒÌ Ì. Ö Ì Ô Û ØÖÙà ÖÜ ß ÌÔ Ü ØÞÖÜÔý ÙÛ Ô ÙÛÖ- Ø ; Ö ÌÚ ÝàÔÌ Ú ß ÌÔ ÑÖÜ Ö- ÔÛ ý; Ö ÌÚ ÝàÔÌ Ú ßÑÜØ ØÞÖÜÔý; Ó ÖØÌ Ô ÒÌ ÔÌ Ô ÑØÜÉÖÜÔ ÜÛÌ Ú Ö Ù à Ì Ú; 1 Ö Ù ÓÌ Û Ú ÙÛÖØ Ú ÙÖÜ Ý ÔÖÔÛ ÖÒÜÛ ß ØÖÝ - Ô ý ßÝÜÙ Ñ ý, àùûì Ô Ó Ô ÙÖÜ Ó ÖÜØ Ì Û Ñ Ó ÜÙÑÖÒ, - ÝÖÜ ßÌ ÛÙ Ì Ô Û Ø Ó Û ý; Û ÙÛÌÜÌ Ú ÖÛ ÜÛÌ Ú Ö Ì ÌÚ Ý ÔÖÔÛ ÛÖÙÖ Ì ÙÛ Ñ ØÌ Ò - ÙÛ ÑÌ Ú, ÝÖÜ ÖÒ ÒÖ ÖÛÌÞÔ ßÑ Û ÙÑÌÜ Ì ý Ó ÌÑ ÖÞ Û Ú Ø Ó Û ÑÖÛ Û Ú; 1 àú Ó ÖØÌ ÛÖ ÙÜ ÑÌÑØ - ÓÌ ÔÖ ÑÌ ÓÌÔÖ Ô É ÙÛÌ Ö Ô ÔàÙÛÌÚ ÌÔÖÚ ÒÒÖÜ ÞØÖÔÖÜ ( Ø Ô Ö ÌÑ ÛÖ ÞØÖÔ ) ÛÖ ÖÜ Ó Ú ÒÒ Ú Ìà Ø Ý Ñ Ú ÌØ ÖÞ Ú ÑÖÜÒÛÖÜØ Ú; ˇ Ì ÉØ ÙÑ Ô ÜÛÖ Ö Ô ÔàÙÛÌÚ Ø ÕÌÔÖ; ˇ Ì ÉØ ÙÑ Ô ßÝÜÙ ÖÒÖ ÑÖý; ˇ Ì ÉØ ÙÑ Ô ØÖÑÒ Û ÑÖ Ì - Ò Û ÑÖ; 1»Ì Ö ÖÔ ÒÒÖ ÛØÖ Ö ˇ Ó ÖØÖÜÙÌ Ô É ÙÛÌ ÛÖ ÑÌ ÓÌ- ÔÖ; ˆ ØÞÖÜÔ ÒÒÌÚ ˇ ÔÌ Ú ÌØ- Ó ÔÌ ÌÚ; ÑÖ ÔÖ Ì ÞÖÜÔ ÜÛÌ Ú Ö ÖÒÒ ÒÌ Ú Ô ÔàÙÌ Ú; ÖÜ - ÝÖØÖ Ö ÖÜÔÛ ; 1 Ö ÓÖÛ É ÉÒÌ Ì Ú Ô Ì Ô Ò ÓÉ ÔÖÔÛ ÓÌ Ù ÙÛÖ ÑÌ - ÓÌÔÖ; Ö ÓÖÛ É ÞÖÜÔÛ Ö ÒÒ ÑÌ ÓÌÔ ÖÜ Ì ÞÌ Ú - É ÙÌ ; àú ÜÛÖ ÛÖ ÑÌ ÓÌÔÖ ßÓ - Ò Ì ý ÙÛ Ô Ü ÖÒÖ ÒÖ ÖÛÌÞÔ ; 1 Ö ÌÚ ÑÌ Ú ÙÖÜ ÌÓ Ì Ø ÌÚ, Ø ÖÞÌ Ú ÖßÌ Ú Ô àˇì Ú Ö Ì ÔÛÖÔ, ÓÌÛ Û Ô ÒÒ ÒÌ Ø Ù ÙÖÜ ÓÌ ÛÖ ÑÌ ÓÌÔÖ; àú Ó ÖØÌ ÔàÙ Û Ú Ñ Ú ÙÖÜ ÖÒ Û ÙÓ - Ñ Ú ÑÖÜÒÛÖÜØ Ú Ô Ì ØÌ ÙÌ ÛÖÔ ÛØÖ Ö ÖÜ É ÙÌÚ ÛÖ ÑÌ ÓÌÔÖ; Ô Ì Û ÑÛ Ñ Ô Ñ, ÙÛ ÙÜ ÞØÖÔ Ì ÖÞ, Ô ÔÖÜÔ Û -Ó ˇ ÛÌ Ú ßÑ ÒÜÛÌØÖ Ô - ÔàÙÛÌÚý, ÑØ Û Ñ Ì Ø ÓÓ ÛÖ (Kress), ÖÜ ÌÔ ˇ ÌØ ÖØ ÖÔÛ ÓÖÔÖ ÙÛÖ Ô ÔÛÖÜÔ ÌØàÛ ÙÌ Ú ÙÛÖ ÛÌ ÒÖÚ ÛÖÜ ÒÖ ÖÛÌÞÔ ÑÖÜ ÑÌ - ÓÌ ÔÖÜ ÝÖÜ ÛÖ É ÙÖÜÔ, Ô Ø ßÖÜÔ ÌØ Ò ß, ÒÒ ˇ Ì Ô Ñ ÔÖ Ô ÙÜÔ ÒÒ ÙÙÖÔÛ ÑØ Û - Ñ ÓÌ ÜÛÖ. Ø Ô Û ( ÙÑ Ò ÙÛ Ô Ñ à ) (`ÜÔÌ ÞÌ Ö Û ÙÌÒ. 3) ¾» À»! Ø ÌÑ ÛÖÓÓÜØ (!) ÌÜØà, Ì ÞÌ àùì Ö ßÛÖÛÌý Ü ÖÜØ ÖÚ ¾ ÑÖÔÖÓ ÑàÔ Ñ. ˇ Ô Ù ÖÜ ÛÖ... ÙÛÌ ÙÛØÖ ÛÖÜ ÛØÖÓ ÛÖÜ! ÒÒ ÛØ ÌÑ ÛÖÓÓÜØ Ñ ÖÑÛ ÑÖÙ ÌÚ Þ Ò ÌÚ (!) ÌÜØà, Û Ô (Ñ Ì Ô ÑÖÓ Ø Ì ÛÖÙÖÚ;;;) Ö... ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖÚ Ô Ò Ù Ú ÛÖÜ ÒÙÖÜÚ!!! (`Ì... Ø ÞÓÖÜÒÌÚ; Ôà Ö ` ¾»»ˆÀ ¾ (!!!) ÙÛ Ú ÜÖ ÌØ ÛàÙÌ Ú!!! ÌÌ Ñ ÜØ Ì!!!) Ø Û Ñ Ôà ßÌÜ ÖÑ Ó ý ÞØÖÔ Ö Ñ Ù Ú ÛÖÜ ß ÒÖÜÒ ý, ÌÕ ÑÖÒÖܡÖÜÔ Ö... Ò Ú ÑÖ Ú Ò Ó Û - ØÌÚ ÝàÛ ÙÓÖÜ ÙÛÖÔ Ì Ö ØÖÓÖ, Ô Ì Ô... ÓÖÒ Ú 29 ÛÖÔ Ø ˇÓÖ, Ö Ø ˇÖ àø ÌàÚ à ÌÑ Ô ÙÖÜ!!! Ô ÔÛ ÛàÔ plus ØÖÉÖÒÌàÔ ÙÛ Ô... Ò Û ÛÙ. ÌàØ ÖÜ ÙÛÖÔ ÌØÖˇÌÖ!!! Ì à Ì Ó É ˇ ÔÜÞÛàÓÌÔÖÚ... Ñ Ö Ö ÓÖÜ ÌÛ ÔÌ ÙÛÖ ÑÒÖÜÉ... Ó Ô ÔÌÚ!!!» ˆÀ¾ ` / ¾` `Ì ØÖÒÖ, ÖÒÖ Ñ Ö É ˇ Ô ÑÛ ÙÓÌ ÔÖÜ ÖÒ Û!!! Ì ÛÌ Ô É Ì... ÙÌ Ñ ÒÖ;;; Ø Ì Ó ØÖÚ Ó Ó Ù ÒÌ ÛÖÜØ ÛÖÜ ÑÖ ÔàÔ ÑÖÜ ÔÛÖ àòì ÖÜ ÙÛÖ 8Ö ÓÖÛ ÑÖ `ÞÖÒÌ Ö ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ ÝÖÜ ÑØ ÖÔÛ Ú Û Ú Ô ÑÌÚ Û Ú ÛÖ Ñ Ú ÑÖ ÔàÔ Ú, Ö `ÜÒÒÖ ÖÚ ÖÔÌ àô ÛÖÜ 8ÖÜ ÓÖ- Û ÑÖÜ `ÞÖÒÌ ÖÜ, ÙÌ ÙÜÔÌØ Ù ÓÌ ÛÖÜÚ ÖÔÌ Ú Ñ ÛÖÜÚ ÌÑ ÌÜÛ ÑÖÜÚ, ØÖÞàØ Ù Ô ÙÛ ÒÌ ÛÖÜØ ÑÖ ÔàÔ ÑÖÜ ÔÛÖ àòì ÖÜ. ` ÓÌØ Ì Ø Ö Û Ô Ô Ñ Ô ÛÜÕ Ú Ø Ù Ú Ñ àô ÌÔ ÔÛ ÙÛ Ô Ñ Û ÙÛØÖÝ Ñ ÖÒ Û Ñ ÛàÔ ÓÔ ÓÖÔ àô ÖÜ Ì É ÒÖÜÔ ØÖ Ñ Ñ ÑÜÉÌØÔ Ù, ÒÒÖ ÛÖÙÖ Ì Ô Ô Ñ Ö Ô ÙÛ Ø ÕÖÜÓÌ ÓÌ Ñ ˇÌ ÛØÖ Ö ÛÖÜÚ ÙÜÔ ÔˇØà ÖÜÚ Ó Ú ÖÜ ÌÕ Û Ú ÜÛ Ú Û Ú ÖÒ Û Ñ Ú ÉØ ÙÑÖÔÛ ÙÌ Ì ÕÖ Ö. ÖÒ Û Ñ ÛàÔ ÓÔ ÓÖÔ àô Ñ ÙÛ ÌÝ ØÓÖ ÛÖÜÚ Ö Û Ô ÑÜÉÌ ØÔ Ù - ÓÖÜ (.`¾ ¾.`.), ÙÛÖ ÖÔÖÓ ˇÌÔ Û Ú ÙàÛ Ø Ú Û Ú ÞàØ Ú, Ì ÞÖÜÔ Ö - ÙÌ Þ Ò ÌÚ Ò ÖÜ ÙÛ ÝÛàÞÌ. ÜÙÛÜÞàÚ, ÖÒÒÌ Ú Ö ÑÖ Ì ÔÌ ÌÚ ÉØ ÙÑÖÔÛ ÞàØ Ú Ñ ÔÌ Ô Ô ÌØ ÖÓÌÔÖ. Ì Ô ÔÛ ÙÌ ÜÛ Û Ô ÛØ Ñ Ñ Û ÙÛ Ù ÌÔ Ó ÖØÖÜÓÌ Ô ÓÌ ÔÖÜÓÌ ÝÖØÖ. É ÒÒÌÛ ÓÌ Ñ ˇÌ ÛØÖ Ö Ô ÔÛ ÙÛ ˇÖÜÓÌ Ñ Ô Ô ÛØÌ ßÖÜÓÌ ÜÛ Û ÙÑÒ Ø Ñ ÔÛ Ò Ñ ÓÌÛØ. ¾ÓàÚ ÓÌÞØ ÛÖÛÌ Ì Ô Ô - Ñ Ö Ô ÑÛ ÙÖÜÓÌ ÑÛÜÖ ÒÒ ÒÌ Ü Ú Ñ Ô ÙÜÓ Ø ÙÛ ˇÖÜÓÌ ÙÛÖÔ Ò ÔÖ Ó Ú, ÙÛÖ Ì - ÛÖÔ Ó Ú ÖÜ ÌÔ ÌÞÌ Ô Û É ÒÌ ÌØ. Ö ÑØ ÛÖÚ ÒÌÖÔ ÌÔ ÌÔ ÝÌ ØÌÛ Ô ÉÖ ˇ ÙÌ ÜÛÖÔ ÖÜ ÌÙÛÌ ÒÌ ÙÛ Ô ÔÌØ, ÜÛÖÔ ÖÜ Ô Ñ ÙÛ ÑÌ Ô ÑÒÌ ÙÌ ÛÖ Ó ÛÖÜ. Ô ÑÛÜÖ ÒÒ ÒÌ Ü Ú Ñ ÙÜÓ Ø ÙÛ - Ù Ú ØÌ Ì, Ô ÑÛ ÙÛÌ ÓÌÛ ÕÜ Ó Ú. ¾ Ñ ˇÌ Ô Ú Ö ÛÖ ÜÙÛÌØ Ó ÛÖÜ ØÌ Ì Ô àùì Ñ ÙÛÖÔ Ò ÔÖ ÛÖÜ ÖÜ ÌÔ Ì ÞÌ Ô ÌÓ ÙÌ ÛÖ ÛÖ ÛÖÜ ÖÜ ÛÖÜ. ¾ ÌÑ ÌÜÛ ÑÖ, ØÌ Ì Ô Ó ÖÜØ ÙÖÜÔ ÑÛÜÖ ÒÒ ÒÌ Ü Ú Ñ Ô ÉÖ ˇ ÙÖÜÔ ÖÙÖÜÚ Ó ˇ ÛÌ Ú ÜÔ ÛÖÜÔ Ô Ø ÑÖÒÖܡ ÙÖÜÔ ÝØÖ- ÔÛ ÙÛ Ø Ö, ÌÕ Û Ú Û Ú Ñ Û Ø Ù Ú Û Ú ÌÔ - ÙÞÜÛ Ñ Ú ÙÑ Ò Ú ÙÛÖ ÓÖÙ Ö ÙÞÖÒÌ Ö. ¾ ÛØÖ, Ö Ñ ÖØÖ Ñ ÖÙÖ ÒÒÖ Ó ÖØÖÜÔ ØÌ Ì Ô ØÖÙÝÌØÖÜÔ Û Ú Ü ØÌÙ ÌÚ ÛÖÜÚ ÙÌ ÖÒÖÜÚ ÌÑÌ ÔÖÜÚ ÖÜ Û Ú ÌÞÖÜÔ Ô Ñ Ñ ÜÔ ÛÖÜÔ ÒÖ à Û Ú Ö ÑÖÔÖÓ Ñ Ú ÛÖÜÚ Ñ Û ÙÛ Ù Ú. Ô ÑÛÜÖ ÒÒ ÒÌ Ü Ú Ñ ÙÜÓ Ø ÙÛ - Ù Ú Ó ÖØÌ Ô àùì ÜÔ Ó Ñ ÌÒ ÖÞ ÓÖÔÖ ÙÌ ÌÑÌ ÔÖÜÚ ÖÜ ÉØ ÙÑÖÔÛ ÙÌ Ì Ô Ö ÑÖÔÖÓ Ñ Ñ Û ÙÛ Ù, ÒÒ ÙÌ ÖÒÖÜÚ Ó Ú. ¾ÒÖ Ó Ó ÖØÖÜÓÌ. ÔÌ Ô Ú ÓÖÔÖÚ ÛÖÜ. ¾ÒÖ Ó Ó ÖØÖÜÓÌ Ô Ù ÑàÙÖÜÓÌ ÛÖ Ô ÙÛ Ó Ó Ú Ñ Ô Ô ÛØÌ ßÖÜÓÌ ÖÒÖÜÚ ÌÑÌ ÔÖÜÚ ÖÜ ÓÌ Û Ú ÖÒ Û ÑÌ Ú ÛÖÜÚ ˇÌ ÒÖÜÔ Ô Ó Ú ÌÕ ˇÒ àùöüô Ñ Ô Ó Ú É ÒÖÜÔ ÙÛÖ ÌØ ˇàØ Ö. Ó ØÖ Ø Ì Ó ÒÒ ÒÌ Ü Ú, ØàÛÖ- ÉÖÜÒ ÛÖÜ ÙÜÒÒÖ ÖÜ ÖÔÌ àô ÛÖÜ 8ÖÜ ÓÖÛ ÑÖÜ ÙÞÖÒÌ ÖÜ Ô Ó ÖÜØ ÙÌ ÑÖ ÔàÔ ÑÖ ÔÛÖ à- ÒÌ Ö. ˆ ØÞÖÜÔ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÌÚ ÖÜ Ø Ó Û Ô ÑÖÜÝ ÖÔÛ Ö ÜÛ Û Ô ØàÛÖÉÖÜÒ.»ÖÔ Ñ Ø ÝàÔ, ÔÛ Ø Ù ÛÖÜ ÔÛ - Ó ØÞÖÜ Ì Ú Ñ. ØÉ Ô Û Ö Ö Ö ÖÚ Ì Ñ - ÒÖÜÓÌÔÖÚ Ñ ÙÛ Ñ ˇÌ Ó Û, Û ÙÌ Ô ÙÛ - Ó Û ÙÌ ÜÛ Õ Ì Ô ØàÛÖÉÖÜÒ. ¾ÓàÚ ÓÌÙ ÔÛ Ø Ù ÛàÔ ÖÔÌ àô Ñ Û Ú ÔàÙ Ú ÖÔÌ àô, ÛÖÔ Ü ÖÞØÌ àù Ô Ô Ñ ÔÌ Ùà. ¾ ÙÜÒÒÖ Ö ÖÔÌ àô Ú ØÖÜÔ ÜÛÖ ÛÖ ˇÌÛ ÑÖ Ø Ì Ó Ñ Ô ÒÖ ÌÚ Ø ÙÌ Ú Ú Ô ÛÜ- ÕÖÜÔ ÙÛ ÙÞÖÒÌ ÛÖÜÚ. `Ì Ñ ˇÌ Ì ÛÖÔ ÙÜÔ ÔˇØà Ö Ó Ú ÌÞÖÜÔ Û Ô Ô Ñ Ó Ú.¾ÒÖ Ó, Ñ ÔÌ Ô Ú ÓÖÔÖÚ ÛÖÜ. Ø ÙÛÖÚ É Ò Ú ÔÛ ØÖÌ ØÖÚ Û Ú ÔàÙ Ú ÖÔÌàÔ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ ¾` ` À` ` Û Ú 25 Ú» À ¾ˆ 1821 ` ÓÌØ ÖØÛ ÖÜÓÌ ÓÌ Þ Ø ÜÛÖÜÚ ÖÜ ˇÜÙ ÙÛ Ñ Ô Ñ Ì ÌÙ Ô Ó ÞÖÓÌÔÖ ÛÖ 1821 Ô Ì Ó ÙÛÌ ÌÓÌ Ú ÌÒÌܡÌØÖ Ö ÛÖÔ ÖÜØÑ ÑÖ Ü Ö ÓÌÛ Ö 400 ÞØÖÔ ÙÑÒ É Ú. Ú ÛÖÜÚ Ý ÌØàÙÖÜÓÌ ÓÌ ÌÜÒ ÉÌ ÌÔÖÚ ÒÌ ÛÖÜ Ù. ÖÒÒÖ ÕÌØ Ô ÖÛ ÙÌ Ì Ô ÑÖÙÓÖ ÖÜ ˇ ÝÌ ÔÛÌÜÌ ÌØÓ Ô ÌÔ ˇ Õ Ì Ñ ÔÌ ÚÔ Ì... ÜÛÖ Ì Ô Ô Ö ÜÖ ÑÖÙÓ Ö ÖÒÌÓÖ Ñ ÑÜÒ - Ù Ô ÖÛ ÓÖ Ó ÛÖÚ. ÔˇØà- ÖÛ Û Ò ØàÙÌ Ø ÖÒÜ ÑØ É Û ˇ Ø à ÛàÔ ÌØÓ - ÔàÔ. àø ÖÓàÚ ÜÛ ÖÜ Ö ÌØ- Ó ÔÖ ÌÔ Ì ÛÜÞ Ô ÛàÔ Ö ÒàÔ, ÛÖ ÌÛÜÞ ÔÖÜÔ ÓÌ Û Ô Ö ÑÖÔÖÓ Ñ ÛÖÜÚ ÙÞÜ.»ÌÛ ÛØÌ- ÖÜÔ ÛÖÜÚ ÌÜØà ÑÖÜÚ Ò ÖÜÚ ÙÌ ÖÜÒÖÜÚ ÖÜ ˇ ÙÛÌÔ ÖÜÔ Ñ Ûà Ö Û ÌØÓ Ô Ñ Ó ÖÛ. Ì ÞÖÜÔ ˇÌ Ö Ò Ö Û Ú ÜØà Ú. ÞÖÜÔ Þ ÙÌ Ñ ˇÌ Ùˇ Ó ÜÛÖÙÌÉ ÙÓÖÜ Ñ - Õ Ö ØÌ Ì Ú. ˇÌÒÖ ÖÜÒÖ Ì - Ô Ô. ÒÒ Ì Ô Û Ô àø ÛÖ ÓÌ ÒÖ ˇÜÓ. Ú Ó Ô Ì ÞÖÜÔ ÖÓàÚ ÜÛ ÛÌÚ. ÖÒÜ ÙÜÔÛÖ- Ó ˇ ÑÖÒÖܡ ÙÖÜÔ Ñ ÒÒÖ. ÌØÓ Ô Ñ ˇ Ø à ÌÔ ÙÛ - Ó Û ÖܡÌÔ. ¾ É ØÉ ØÖ ÌØÓ ÔÖ Ó Ú ÒÖ ÖØÖÜÔ ÙÜÔÌ- ÞàÚ Ñ Ó Ú ÌÕÌÜÛÌÒ ÖÜÔ. `Û Ô ÒÒ ÞØàÙÛÖÜÔ ÛÌØ - `ˆ ` ` ÛÖÜ `ÜÒÒÖ ÖÜ Ñ ÌÜÛ ÑàÔ É ˇÓ Ú Ñ /Ù Ú ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ ß ¾ˆý» ¾ˆ` ` ¾ ¾ˆ` `ˆ» ¾ˆ ¾ˆ` Ö.`. ÛÖÜ `ÜÒÒÖ ÖÜ ÙÛ Ò Ù ÛàÔ ÖÝ ÙÌàÔ ÛÖÜ Ø Ó ÛÖ Ö ÙÌ ÙÜÔ ÔÛ Ù ÓÌ ÛÖÜÚ `ÜÓÉÖÜÒÖÜÚ ÌÔ Ñ Ú à Ú ÙÛ Ú 21» ØÛ ÖÜ ØÖ Ø ÓÓ Û ÙÌ Ì Ù Ú ÙÜ- Ô ÔÛ Ù ÓÌ Û Ú `ÜÓÉÖÜÒÖÜÚ ØÖÙÞÖÒ Ñ Ú à Ú ÙÛ Ú 30» ØÛ ÖÜ 2012 Ñ ÓÌ Û `ÜÓ- ÉÖÜÒÖ Ñ Ú à Ú Û Ô ÌÓ Û Û Ô Ø ÙÑÌÜ 5 6 Ø Ò ÖÜ Ö.`. ÛÖÜ `ÜÒÒÖ ÖÜ ˇ ÌÑ àùì ÌÒÛ Ö Ü ÖÜ Û ÖÛÌÒÌÙÓ Û ÛàÔ ÙÜÔ ÔÛ - ÙÌàÔ ÖÛ Ô ÖÒÖÑÒ ØàˇÌ Ö ØÖ Ø ÓÓ Û ÙÓÖÚ. ÙÛ ÞØ Ó - Û Ñ ÖÙ Û Ú ÖÒÌ- Ó ÑÌ Ú Ö - Ó àùì Ú. Ö ÞØÜÙÖ ÖÜ Ò ÙÛÌß Ô Ö Û Ô Ø Ì Û Ú ÒÒ ÖÚ Ñ ÖÒÒ ÒÒ ØÔÖÜÔÛ Ô Û Ò ØàÙÖÜÔ. ¾ÒÌÚ Ö Ì Ô ÙÛ ÙÌ Ú ÕÌÑ Ô ÔÌ Ö ÛÖ ÙÛÖÓ Þ ÛàÔ ÔˇØà àô. ÜÛÖ ÛÖ Ó ÖÜØ ÖÜÔ Ö ÒÖÜ- Ù Ö ÓÌ Û Ô ÖÒ Û Ñ ÛÖÜÚ.»» Ù Ó ÖÛ ØÖÜÔ Ñ Ò ÔÙ ØÖÜÔ Û Ô Ü ÖÛÌ ÒÌ Û Ô Ô ÙÖØØÖ Ñ Û Ô ÛØÌ Ò... ¾ÔÖÓÖÚ ÛÖÜ ÞØ Ó ÛÖÚ Ñ Ö ÙÜÓÝàÔ ÌÚ Ñ Ô Ò ØÞàÔ Ñ ÑÖÓÓ ÛàÔ ÙÛÖ Ø ÙÑ Ô Ö ÓÌ- Û É ÒÖÜÔ Û Ô ÖÒ Û Ñ ÙÌ ÛÌ ÞÔ ÛÖÜ ÙÑÖÛÖÜÚ ÌÔà Ì Ô Ì Ô Ì Ö ÙÛÖ Ö Ö Ö Ì ØÌ Ì Ñ Û ÌÕÖÞ Ô Ì ÑØ ÛÌ Ý ÔÌ Ñ ÛÖ ÝàÚ Û Ú ÓÌ Ø Ú Ü Ö Û Ú ÙÜÔˇ ÑÌÚ ÜÛÌ Ú. ÉÖÜÒ Ù ÛÖÜ Ò ÖÜ Ø Þ Ø ÙÙÌÛ, ÒÒÖ ØÖà- ˇÖÜÔÛ Ñ ÒÒÖ ÌÕÖÔÛàÔÖÔÛ. ÔˇØà Ô ÙÜÔ Ùˇ Ó Û Ó - Ñ ÞØ Ó ÌÔ ÒÌ ÛÖÜØ ÖÜÔ. ÒÒÖ ÛÖ ÌÔ Ñ ÒÒÖ ÛÖ ÒÒÖ. Ñ Ô Ù ÛÖÜ ÞØ Ó ÛÖÚ ÌÔ ÙÜ- Ó ÛÌ ÓÌ ÛÖ ÔˇØà ÔÖ ÙÜÔ - Ùˇ Ó. Ö ÞØ Ó ÌÔ Ì ÙÛÖ ÑÖÙÛÖÚ Ñ ÛÖ Ì Ø Ö Ö àú ØÞ Ñ ÉÒÌ ÖÜÓÌ Þ Ø ÙÙÌ ÌÕ ÌÔ - ÔÛ Ú Û Ô ÜÔ Ó ÙÞÜÖÚ Û Ô ØÔ Ù Ñ ÛÖ ÑÌ Ø ÖÚ ÌÔ - ÔÌ ÛÖ ÔÖ Ó Û Ú µà Ú. Ñ ØÖÙà ÖÚ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ Ñ ÛÌ àú ÓÖÛ ÑÖÚ `ÜÓÉÖÜÒÖÚ E.E.M.C./MQI - ÙÛ ÓÖÔ Ñ ÔàÙ ÜØà ÑÖÜ ¾ ÑÖÔÖÓ ÑÖÜ àøöü ÙÛÖ Ö ÓÌÔàÔ»ÌÒàÔ `ÜÙÛ Ó ÛàÔ Coordinators M. À¾` ` `ÜÔÌÔÛÌÜÕ ÛÜ ÖÜ ÓÌ ÌÓ : ÔÛ ÖÛÖ ÙÛ Ô ¾ ÑÖÔÖÓ Ñ Ø Ù Ñ Ô ÙÞÜÙ Û Ú ÞÌ Ø Ó Û ÑÖÛ Û Ú ÙÛ Ô ÜÛ Ñ ÛÛ Ñ `Û Ò Ù Û Ú Ö ÔàÔ Ñ Ú Û Ø Ñ Ú ÜˇÜÔ Ú Ñ Û Ú ÙÛ Ø Õ Ú Û Ú ÞÌ Ø Ó Û ÑÖÛ Û Ú ÙÛÖ ÞàØÖ Û Ú ÜÛ Ñ Ú ÛÛ Ñ Ú, ÛÖ.`. ÛÖÜ ¾Ó ÒÖÜ Coordinators Group ÓÌ Ì Ø ÛÖ ÌØ ÙÛÌ Ø ˇÔ ØÞÖÜ» Ñ Ø ÖÜ 29, (»ÌÛØÖ ÖÜ ÔÛàÔ ÖÜ) ÙÌ ÙÜÔÌØ Ù ÓÌ Û Ô E.E.M.C./MQI ( ÙÛ ÓÖÔ Ñ Ñ ÌÒÓ Û Ñ ÔàÙ ÜØà ÑÖÜ ¾ ÑÖÔÖÓ ÑÖÜ àøöü ÙÛÖ Ö ÓÌ ÔàÔ ØÖÙà àô»ìòàô `ÜÙÛ Ó ÛàÔ Coordinators MQI) ÖÜ Û ØÌ Ì Ñ Ó ÛØà ÛàÔ Ì ÌÒÓ ÛàÔ ÙÝ Ò ÙÛ ÑàÔ & Ø Ó ÛÖÖ ÑÖÔÖÓ ÑàÔ ØÖÙà- àô, Ø Ó ÛÖ ÔàÓÖÔàÔ»ÌÙ ÛàÔ ÙÛ ÑàÔ `ÜÓÉ ÙÌàÔ & `ÜÔ ÝàÔ Ö ˇ Û ÑàÔ ÌÒÓ ÛàÔ, ÓÌÙÖÒ ÉÖÜÔÛàÔ & ˆ ÒÒ ÒàÔ,»ÌÒàÔ ÛàÔ `ÜÙÛ Ó ÛàÔ MQI ÞÌ Ø ÙÌàÔ Coordinators Group), ÙÛ Ø ÖÔÛ Ú Û Ô ÛÖ Ñ ÖØ Û Ú ÖÒ Ú ÒÒ Ñ ÖÒ Ú Û Ú ÜÛ Ñ Ú ÛÛ Ñ Ú, Ñ ÒÖÜÔ ÛÖÜÚ Ñ ØÖÙà ÖÜÚ ÛàÔ ÓÖÙ àô `ÞÌ ÙÌàÔ ÛàÔ ÓàÔ Ñ ÛàÔ».».. Û Ú ÜÛ Ñ Ú ÛÛ Ñ Ú, ÙÌ `ÜÔÌ ÔÛÌÜÕ Ü ÖÜ Û Ô Ø Û 9 Ø Ò ÖÜ 2012 Ñ àø Ó.Ó Ó.Ó. ÙÛÖ `ÜÔÌ Ø ÑÖ àøö Coordinators Congress Center, ˇÖÜÙ Helen. `Û Ô `ÜÔÌ ÔÛÌÜÕ Ü ÖÜ ˇ ÔÌ ØÖÜÙ Ù ÛÖÜ Ñ ÌÜÛ ÑÖÜ & `ÜÓÉÖÜÒÌÜÛ ÑÖÜ ¾Ó ÒÖÜ Coordinators Group ÛàÔ ÞÌ Ø ÙÌàÔ. &. ØÔ ÞàØ Û & Û Ú ÔàÙ Ú E.E.M.C./MQI Ñ ˇ Ô ÑÖ ÔàˇÖÜÔ àøì Ô Ù Ó ÔÛ ÑÌ Ú ØÖÞÌ Ú ÛÖÜÚ Ñ ÛÖ ÑÖÜÚ Û Ú ÜÛ Ñ Ú ÛÛ Ñ Ú Ô ÓÖ, ÖÜ ÞÌ Ø Ù ÛÖÜÚ ˇ ÔÌ ÓÌ Ùà ÛàÔ ÓàÔ Ñ ÓÌ Ùà ÛàÔ ÌÑ ØÖÙà àô ÛàÔ».».. Û Ú ÜÛ Ñ Ú ÛÛ Ñ Ú.

7 Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 7 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Με ερωτήσεις ξεκίνησε, ως συνήθως, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 15 Μαρτίου Η πρόεδρος κ. Νεκταρία Ευσταθιάδου, αφού ολοκλήρωσε τον κατάλογο αυτών που ήθελαν να υποβάλουν ερωτήσεις έδωσε το λόγο στον επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», κ. Γρηγόρη Τημπλαλέξη. ΓΡ. ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ: Σε λίγο μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, πήρε απόφαση για απαγόρευση αφισοκόλλησης, την οποία εμείς δεν ψηφίσαμε, τώρα βλέπουμε ότι η διοίκηση απαγορεύει τη χρήση των αιθουσών των ΚΑΠΗ για προεκλογικές συγκεντρώσεις, με το αιτιολογικό, ότι δεν υπάρχουν φύλακες, αυτό μας το είπε ο κ. Ζορπίδης, ο οποίος δεν δέχτηκε και τη διαβεβαίωσή μας, του ΚΚΕ, ότι θα φυλάξουμε και θα καθαρίσουμε εμείς την αίθουσα. Είναι απόφαση της δημοτικής αρχής να μην δίνονται οι αίθουσες; 2) Δεν καταλαβαίνουμε τον κομπασμό του κ. δημάρχου, για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο οποίο προσέφυγε για το λεγόμενο χαράτσι της ΔΕΗ, λέει ο δήμαρχος ότι «η απόφαση του ΣτΕ δεν θωρακίζει τον πολίτη απέναντι στο χαράτσι, αλλά εμποδίζει τη διακοπή ρεύματος σε όποιον δεν πληρώσει». Μα η προσπάθεια από τις διάφορες οργανώσεις και κόμματα γίνεται να μην πληρωθεί το χαράτσι, αυτό δεν το πέτυχε με την απόφαση του ΣτΕ ο κ. δήμαρχος, προς τι λοιπόν ο κομπασμός; 3) Υπάρχουν μια σειρά αποφάσεων για εργαζόμενες στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με τις οποίες καταπίπτει ο τρόπος με τον οποίο έγιναν οι κρίσεις τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ακυρώνει την απόφαση της Προέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου. Τι σκέπτεστε να κάνετε και γιατί μέχρι τώρα δεν έχετε υλοποιήσει την απόφαση, προκειμένου το Νομικό Πρόσωπο να κρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της συγκεκριμένης απόφασης; ΑΛ. ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ επικεφαλής της δημοτικής κίνησης «Ενεργοί Πολίτες για την ανατροπή στο Περιστέρι»: Την περασμένη εβδομάδα, μοιράστηκαν 10 τόνοι γάλα γνωστής εταιρείας από δύο δημοτικούς συμβούλους του Περιστερίου. Εγώ επικροτώ την ενέργεια των ιδιωτικών εταιρειών να προωθήσουν το προϊόν τους, αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι αν δουλειά των αντιδημάρχων, είναι να βάζουν τον κόσμο σε μια ουρά και να τους χαιρετούν την ώρα που δίνουν το γάλα; ή αν δουλειά τους είναι να εντοπίζουν τις ευπαθείς ομάδες της πόλης μας, που έχουν πράγματι ανάγκη και να τους προμηθεύουν το γάλα; 2) Πώς έχει εξελιχθεί το θέμα της συναυλίας του Νταλάρα στο Δήμο μας; Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι, γιατί πιστεύουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα βοηθήσει η συναυλία στην αλληλεγγύη που χρειάζονται σήμερα οι πολίτες, απεναντίας ενισχύει τα επεισόδια. 3) Διαπίστωσα σε κάποιες έρευνες που έκανα ότι υπάρχει το υπηρεσιακό πρόγραμμα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, σ αυτό το πρόγραμμα υπάρχει δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτεί τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Ερωτώ το έχουμε ελέγξει αυτό το πρόγραμμα; Αν δεν μπορεί η διοίκηση να μου απαντήσει σήμερα, ας μου απαντήσει στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. ΑΛ. ΠΛΕΣΤΗΣ: («Περιστέρι για Όλους»): Με ποιές διαδικασίες μοιράστηκε το γάλα; Γιατί δεν το πήγατε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο; Γιατί δεν ενημερώθηκαν οι πολίτες που έχουν πράγματι ανάγκη να τους δοθεί το γάλα, αλλά μοιράστηκε χωρίς έλεγχο, σ όποιον αντιλήφθηκε το γεγονός; 2) Αληθεύει ότι ο Δήμος έβγαλε ανακοίνωση για να πωλήσει ιδιώτης τις πατάτες του; 3) Καλύφθηκαν ορισμένες λακκούβες, αλλά υπάρχουν κι άλλες. Πότε θα καλυφθούν; 4) Από την πλατεία της οδού Τζ. Κέννεντυ και Θηβών αφαίρεσε ο Δήμος το φωτισμό, γιατί ήταν από κλεμμένη πατέντα, ο ιδιώτης που είχε την πατέντα μήνυση το Δήμο και δικαιώθηκε. Τι σκοπεύει να κάνει η διοίκηση, πότε θα καλύψει το κενό φωτισμού; ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είχα ερωτήσει πριν από δύο περίπου μήνες για τα προγράμματα του Δήμου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, όπως είναι φανερό, προγράμματα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για πρόσληψη προπονητών δεν υπάρχουν. Η χρονιά τελειώνει, και το μόνιμο προσωπικό του Δήμου δεν μπορεί να αντεπεξέλθει, στα προγράμματα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και πληροφορήθηκα ότι υπήρξε μια συμφωνία με αθλητικά σωματεία, να παραχωρήσει ο Δήμος τα ωράρια σ αυτά τα σωματεία. Ερωτώ μήπως οδηγούμαστε στην ιδιωτικοποίηση του Κολυμβητηρίου; ΗΛ. ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ («Περιστέρι για Όλους»): Τι γίνεται με την οδό Αιμιλίου Βεάκη; Συνεργείο του Δήμου αυτές τις μέρες ξήλωνε κάποια παρτέρια και υπάρχει γκρίνια. Δεν γνωρίζω αν είστε έτοιμοι να απαντήσετε και επειδή θεωρώ ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό, θα θελα να συζητηθεί κάποια στιγμή. 2) Ο χρόνος του πενταετούς υπηρεσιακού προγράμματος πέρασε, τι κάνατε για την ανανέωσή του; ΑΝΤ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ επικεφαλής της δημοτικής κίνησης «Αριστερή Κίνηση Περιστερίου»: Έχουν αρχίσει να ξηλώνουν κάποια όμορφα παρτέρια από την οδό Αιμ. Βεάκη, δεν καταλαβαίνουμε για ποιό λόγο, η διοίκηση καταστρέφει κάτι που πράγματι είναι ωραίο. Αν το κάνει για να το κάνει καλύτερο, δεν είναι κατάλληλη η εποχή, μήπως όμως ξηλώνονται για να μπουν τραπεζοκαθίσματα; 2) Για τη συναυλία Νταλάρα στο Περιστέρι, θεωρώ ότι είναι προκλητικό από τη μια η κυρία Νταλάρα να ψηφίζει τα μνημόνια που μας έφεραν σ αυτή την τραγική κατάσταση και από την άλλη ο άντρας της έρχεται για να τραγουδήσει τη τζιμινιέρα. Δεν είναι πρόκληση αυτό; 3) Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν δίνει λύση στο πρόβλημα του χαρατσιού. Τι προτίθεται να κάνει η διοίκηση; θα συνεχίσει τον αγώνα να δοθεί οριστική λύση απαλλαγής των δημοτών από το χαράτσι; Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΑ ΜΑΙΡΗ ΤΣΙΩΤΑ (αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολιτισμού): Το υπηρεσιακό πενταετές πρόγραμμα, έχει ψηφιστεί από τα διοικητικά συμβούλια, αλλά επειδή οι νόμοι αλλάζουν και ξαναλλάζουν δόθηκε παράταση μέχρι το Σεπτέμβριο του ΙΣΑΑΚ ΖΟΡΠΙΔΗΣ (πρόεδρος των ΚΑΠΗ): Για την αίθουσα του ΚΑΠΗ που δεν δόθηκε στο ΚΚΕ, δεν έχουμε τίποτε προσωπικό εναντίον του, το πρόβλημα είναι η έλλειψη προσωπικού. Οι αίθουσες των ΚΑΠΗ δεν θα δοθούν σε κανένα κόμμα, γι αυτόν ακριβώς το λόγο. Μας διαβεβαίωσαν ότι θα φυλάξουν και θα καθαρίσουν οι ίδιοι. Αν όμως συμβεί κάτι ποιος θα πάρει την ευθύνη; Στην πόλη μας υπάρχουν άλλοι δημοτικοί χώροι που μπορούν να δοθούν για τις συγκεντρώσεις των κομμάτων. ΠΑΝ. ΛΥΚΟΣ (αντιδήμαρχος Πολεοδομίας): Ο Δήμος ύστερα από έρευνα έχει έρθει σε επικοινωνία με τον αγροτικό συνεταιρισμό Νευροκοπίοου για πατάτες, με αγροτικό συνεταιρισμό Βορείου Ελλάδας για ρύζι και με τον αγροτικό συνεταιρισμό Λακωνίας για λάδι. Με την ενέργεια αυτή προσπαθούμε κι εμείς από την πλευρά μας, να μετριάσουμε κατά κάποιον τρόπο τις δύσκολες συνθήκες που περνούν σήμερα οι συνδημότες μας. Τώρα απαντώντας στο ερώτημα για πατάτες ιδιώτη, όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν και οι επιτήδειοι που στήνονται στα σταυροδρόμια, διαφημίζοντας φτηνές πατάτες κ.λπ. Ο Δήμος δεν έχει καμία σχέση μ αυτούς. ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α. ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ: Θα απαντήσω στις ερωτήσεις για τις πατάτες και το γάλα. Εγώ μιλώ πάντα ανοιχτά χωρίς φτιασίδια. Βλέπω ταυτίζεστε μ ένα σάιτ στο διαδίκτυιο, μας κάνετε και μια παρατήρηση ότι επικοινωνιακά δεν πάμε καλά. Για την πατάτα απευθυνθήκαμε από την πρώτη στιγμή και στον αγροτικό συνεταιρισμό Νευροκοπίου, αλλά βρήκαμε κι έναν επιπλέον παραγωγό από την Τρίπολη, αλλά δεν είχε τη δυνατότητα, είχε μικρή παραγωγή. Έστειλε μόνο 10 φορτία πατάτες εδώ και δέκα μέρες κι έχει εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Πωλήθηκε στη συμβολή των οδών Αναπαύσεως και Δωδεκανήσου. Μετά απ αυτόν πήγαν διάφοροι επιτήδειοι όχι μόνο εκεί αλλά και σ άλλα σημεία. Ο Δήμος δεν έχει καμία σχέση μ αυτούς. Απευθυνθήκαμε στον παραγωγό της Τρίπολης, γιατί ο συνεταιρισμός Νευροκοπίου, λόγω του γεγονότος, ότι προμήθευε όλη την Ελλάδα, δεν μπορούσε να μας εξυπηρετήσει από την πρώτη μέρα κι έτσι καλύψαμε το κενό. Για το γάλα, αν πιστεύετε ότι η κοινωνική μας προσφορά εξαντλείται σε κάποιους φίλους της διοίκησης, αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Το γάλα μοιράστηκε σε συνεργασία με την εταιρεία ΝΟΥΝΟΥ, και σας πληροφορώ ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει προσφέρει πολλές φορές προϊόντα της στο κοινωνικό παντοπωλείο. Για τη συγκεκριμένη παρτίδα η εταιρεία ΝΟΥΝΟΥ μας εξέφρασε την επιθυμία να πάει κατευθείαν στους δημότες, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. Όποιος βρισκόταν μπροστά μας να του προσφέρουμε ένα λίτρο γάλα. Παραμονές της δράσης εκπρόσωπος της εταιρείας, πήρε τηλέφωνο στις 10 το βράδυ, την πρόεδρο του ΟΠΑΑΠ και της είπε ότι «αύριο το πρωί θα έρθουν στην πόλη να διανείμουν αυτό το γάλα, βρείτε μας σημείο που θα στηθούμε να το μοιράσουμε. Αυτό το γάλα θέλουμε να μοιραστεί αμέσως, να μην πάει στο κοινωνικό παντοπωλείο. Ήταν 10 τόνοι γάλα και ήταν απαίτηση του χορηγού να δοθεί σε όποιον πολίτη βρεθεί μπροστά. Εμείς φροντίσαμε να μην μοιραστεί όλο στην πλατεία Περιστερίου. Στείλαμε ένα φορτίο στην Ανθούπολη, ένα φορτίο στη Νέα Ζωή κι ένα φορτίο στο Μπουρνάζι. Στο σημείο αυτό επενέβη ο κ. Πλέστης ο οποίος είπε ότι γιατί δεν ειδοποιήθηκαν όλοι οι σύμβουλοι να βοηθήσουν σ αυτή την προσπάθεια, ειδοποιώντας όσες ευπαθείς ομάδες γνωρίζουν ώστε να προτιμηθούν πρώτα αυτοί. «Εγώ, είπε, εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν λειτουργήσατε σωστά, μ αυτό τον τρόπο η διοίκηση διαφήμισε προϊόν μιας ιδιωτικής εταιρείας». ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μας κατηγορείτε ότι διαφημίσαμε το προϊόν της ΝΟΥΝΟΥ, σας πληροφορώ, ότι κι αν έρθει άλλες εταιρείες και μας προσφέρουν προϊόντα της τα οποία θα μοιραστούν δωρεάν έτσι θα λειτουργήσουμε. ΑΛ. ΠΛΕΣΤΗΣ: ο κ. δήμαρχος, είπε ότι έχουμε σάιτ, εμείς λέμε ότι δεν έχουμε ούτε ταυτιζόμαστε με κανένα σάιτ, αν δεν μπορεί να το αποδείξει, του ζητώ να ανακαλέσει. ΠΑΝ. ΛΥΚΟΣ: Στην οδό Αιμ. Βεάκη, από το 2000 που ο ΑΣΔΑ κατασκεύασε το έργο έγινε μια παρατυπία. Ο κατασκευαστής δεν γνώριζε το ρυμοτομικό σχέδιο. Από τη μια μεριά σεβάστηκε την πρασιά από την άλλη όχι. Τόσα χρόνια δεν είχε δημιουργηθεί πρόβλημα, ούτε είχε διαμαρτυρηθεί κάποιος. Τώρα όμως, που στην οδό αυτή άρχισαν να λειτουργούν καφετέριες, οι οποίες βγάζουν τραπεζοκαθίσματα στις πρασιές, έγινε αντιληπτή η παρατυπία. Καλύφθηκε η πρασιά με τραπεζοκαθίσματα και δεν υπάρχει πεζοδρόμιο για τους πεζούς. Αυτή την παρατυπία διορθώνουμε. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το πρόβλημα της οδού Αιμ. Βεάκη είναι ένα λάθος, που έχει γίνει από το Η τότε δημοτική αρχή έκανε ένα λάθος, τι να κάνουμε να τους κρεμάσουμε; Μίλησα με αντιδημάρχους της εποχής εκείνης και με την Τεχνική Υπηρεσία, αλλά και με άλλους παράγοντες και τους είπα ότι «εδώ έχετε κάνει ένα έγκλημα». Εμείς με τη διόρθωση, δημιουργούμε το πεζοδρόμιο του πεζού το οποίο δεν υπήρχε. ΞΕΝΙΑ ΚΟ- ΡΟΓΙΑΝΝΗ (πρόεδρος ΤΟΥ ΟΠΑ- ΑΠ): Αυτό το έγγραφο, που έχετε κ. Τημπλαλέξη είναι αυτό που απευθύνεται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο; ΓΡ. ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ: Είναι μια δικαστική απόφαση την οποία σας έχουν κοινοποιήσει, η οποία καλεί το νομικό πρόσωπο ΟΠΑΑΠ, να πράξει τα νόμιμα. Σας έχει γίνει τουλάχιστον από μια ενδιαφερόμενη. Και γεννάται το ερώτημα, τι έχετε κάνει μέχρι τώρα; ΞΕΝΙΑ ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ: Αυτό το έγγραφο απευθύνεται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και ζητάει να ξαναγίνουν οι κρίσεις στο προσωπικό και το Συμβούλιο δεν έχει κάνει τίποτε μέχρι τώρα. Δεν αφορά το Νομικό Πρόσωπο. ΜΑΙΡΗ ΤΣΙΩΤΑ: Το πρόγραμμα για τις κοινωνικές δομές που ερώτησε ο κ. Ψυρόγιαννης, τον πληροφορώ ότι είμαστε σ αυτό το πρόγραμμα, το οποίο έχει διάρκεια ως το ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΧΙΖΑΣ υπεύθυνος του αθλητισμού: Για το Κολυμβητήριο έχω να πω ότι το πρόβλημα είναι αν θέλουμε να είναι ανοιχτό. Ύστερα από προσπάθειες έξι μηνών και πιέσεων προς την κεντρική εξουσία, μέσω των προγραμμάτων της Γ.Γ.Α., ζητήσαμε την πρόσληψη πέντε-έξι γυμναστών για να κάνουμε τη δουλειά μας και να προσφέρουμε στους δημότες το αγαθό της κολύμβησης, δεν κατορθώσαμε να κάνουμε τίποτε. Βρήκαμε πόρτες κλειστές. Με τη συμβουλή του νομικού συμβούλου μας, αποφασίσαμε να δώσουμε τα προγράμματά μας να τα υλοποιήσουν οι σύλλογοι, οι οποίοι έτσι ή αλλιώς βρίσκονται καθημερινά στο χώρο. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο ιδιωτικοποίησης του Κολυμβητηρίου.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ»

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ» Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Να φύγουν οι κατασκευές

Να φύγουν οι κατασκευές Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 17 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 17:00 ΛΩΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα