ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΧΡΟΝΟΣ 26ος, Φύλλο 1237, ΤΙΜΗ 0,30 d ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ 1821 ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» Σελίδες ΣΤΗΝ ΟΥΡΑ... ΓΙΑ ΦΘΗΝΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΤΕΣ Σελίδα 4 ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Αρνητική ήταν η απόφαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με αίτημα παραχώρησης της αίθουσας του ισογείου του 8ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου για τη λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου. Από τα 11 μέλη που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ψήφισαν: οι 5 κατά, οι 4 υπέρ, 1 λευκό και 1 αποχή. Οι 5 αρνητικές ψήφοι, που επικράτησαν, βασίστηκαν πάνω στην τυπική διαδικασία για τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου και δεν προχώρησαν στην ουσία της λειτουργίας του, δηλαδή στην κοινωνική προσφορά της δράσης. Αρνήθηκαν να προσφέρουν «στέγη» στην ανθρωπιά, στην αλληλεγγύη και στην προσφορά προς τα μέλη της κοινότητας που δοκιμάζονται και στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. ΚΛΕΙΣΤΟ Στη Σελίδα 5 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Η πό λη έ χει τη δι κή της ι στο ρί α Η σπου δαί α ι στο ρι κή με λέ τη του Γ. Χρι στο φι λό που λου. Σε λί δα 10 Σελίδα 21 Σελίδα 7 «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Σελίδα 15 Aπόψεις... και Σχόλια Σελίδα 3 Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Σελίδες ΓΚΟΥΝΤΑΣ 24 χρόνια παρουσίας στο χώρο του κοσμήματος Η ποιοτική οτικ κήπ πρόταση στοκ κόσμημα ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΛΑΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ή ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΝΤ ΛΑΣΣΟΝ ΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ Δακτυλίδια μονόπετρα diamond από 290 Σετ βέρες από 180 Σταυροί Βάπτισης από 180 Σετ αρραβώνων 4 τεμαχίων από 590 ΕΩΣ 24 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ME OΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑ 151, ΝΕΑ ΖΩΗ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ.:

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 29» ØÛ ÖÜ 2012 ` `»» ` 90 À¾ `» À ` ` ` À¾ ` ÝâÛÖÚ ÙÜÓ Ò ØØÔÖÔÛ 90 ÞØæÔ æ ÛæÛÌ ÖÜ Û ÒÆˇ ÛàÔ ÖÒ Û ÑØÔ Ó Ú Ñ ÛÖÜØÑ Ñª É Ø- É ØæÛ Û ÕÌØå àù Ô Éå ÛÖÔ ÌÒ- Ò Ô ÙÓæ Û Ú» ÑØÆÚ Ùå Ú æ Û Æ ÞØÓ Û æ ÖÜ â Ù Ô Ñ ÓÌ- ÒÖçØ Ù Ô, Ô ÛçÙÙÖÔÛ Ú âô Ô ÖÒ Û ÙÓæ ÓÖÔ Ñæ ÙÛÖÔ ÑæÙÓÖ 3000 ÌØå ÖÜ ÞØæÔ. ÛØå ÌÚ ÖÜ âôô Ù Ô åöüú Ñ ÒÖ åöüú ÛàÔ Ö ÖåàÔ Ö Òæ ÖÚ Ñ Û âø ÕÌ â- Ø Ù Ô Û æø Û Ú ÒÒÆ Ú Ñ âýû Ù Ô ÙÛ âø Û Û Ú ¾ ÑÖÜÓâ- Ô Ú. æóàú Ú ÖçÓÌ Û ÌåÔ ÛØå- æ àú ÛæÙÖ Ò ÝÜØÆ Û Ô ÌØ - ØÆÝÌ Ö ÓÌ ÆÒÖÚ Ó Ú Ö ÛªÚ àæôô Ú ØÖÙåÔ Ú, ÛÖ Ö ÖåÖ ÓÆˇ - ÓÌ æ Ó ÑØÆ Æ ÙÛÖ ÙÞÖÒÌåÖ. ÌåÔ ÛØå Ó Ú.» Ô ÌåÔ Ö ÑÆÓ Ö ;» Ô ÌåÔ Û ÆÙ ØÛ ß ÒÆ ÉÖÜÔÆ;» Ô ÌåÔ Ö ªÒ ÖÚ Û Ú ÖÜ ÞØÜÙÖÒÆÓ Ì ;» Ô ÌåÔ Û ÆÙÛØ Û Ú Û Ýà- ÛÌ ÔÆ;» Ô ÌåÔ ÑÆˇÌ Û Ú Ø Þæ ÑØÖ- ÆÒ Ñ ÑÆˇÌ ÞØØ Û Ú ÓÌ Û ÞàØ Æ; ÆˇÌ Ô ÙÆÑ Û Ú ÖÜ ÞÔÆ ØÖ- ÉÆÒÒÌ ÑÆˇÌ Û Ú ˇÆÒ ÙÙ, ÑÆˇÌ ÙÛÌØ Æ;» Ô ÌåÔ ÛÆÞ ÛÌ Û ÌØÌ àóâô ØÞ å ÓÔ ÓÌå Û Ú ÞØÜÙª ÙÛÖÒª ÖÜ ÛâÞÔ ÝæØÌÙÌ Ñ ÛÖ Ñ ˇâÔ Ó æõ ˇÆÔ Û ÔÛ Ò - ÒÌå. æò ÛØå Ó Ú! ÜÛÆ Ñ ÌÑÌåÔ Ñ ÑÆÛ ÖÜ ÞÖÜÓÌ ÓÌÚ Û Ô Ñ Ø Æ Ñ ÒÆÓ Ì ˇØØ ÛÖ Ù Ô ªÒ ÖÜ ÞÛåÔ Ñ ÑØÆ Ì ÓâÙ Ó Ú Ó ØæÚ Æ! ÜÛª Û Ô Þ ÓâÔ ÛØå ˇÜ- ÓÖçÔÛ Ñ ÑÒ åôì Ö» ÑØ Ù ÆÛÌÚ, ÜÛª Û Ô ÛØå ˇâÒÖÜÔ Ô Û Óª- ÙÖÜÔ Û 90 ÞØæÔ Û Ú» ÑØ - Ù Û ÑªÚ Ñ Û ÙÛØÖÝªÚ Ö ÔÛ - ÞÖç æ ÖÔÖ ÛàÔ ÕÌØ àóâôàô ÒÒªÔàÔ, Ûå ÜÛÖå ÖÜ ªØˇ Ô ÕÌØ àóâôö ÛÖ 22 ÙÛ Ô Ó ÛâØ ÒÒÆ ÌåÔ ÓÌÛØ ÓâÔÖ ÙÛ Æ- ÞÛÜÒ. Ûå ÓÔªÓ Ó Ú ÜØå Ì ÌÑÌå æ ÖÜ Ö ÑÆÓ Ö Ñ Û ß ÒÆ ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ ÉÖÜÔÆ ÛØØ ÔªÑÖÜÔ ÙÌ ÆÒÒÖÜÚ, æ àú Û Ù åû Ñ Û ÑØÖ ÆÒ Ó Ú ÌÔØ Û ØÞ å ÓÔ ÓÌå Ó Ú Ø ÓÆ ÖÜÔ ÓÌÚ ÙÛ Ô âø ÔÛ ÓÖÔ - Õ Æ ÛÖÜÚ Ñ âþöüô åôì ÙÛÆÞÛ ÖÒÒÆ æù ÓÌ Ñæ Ö ÞÛåÙ ÓÌ ÙÛÖÜÚ ØÔÌÚ ÖÜ ÓÖÔ ÙÓâÔ ªÙ ÓÌ. æóàú ÑæÓ Ñ ÛØØ, ÓÌÛÆ æ 90 ÞØæÔ ÜÛæ ÛÖ ßÑÆÛ ÖÜ âþöüóì ÙÛ Ô Ñ Ø Æ Ó Ú ÒÆÓ Ì ˇØØ ÛÖ Ù Ô ªÒ ÖÜ ÞÛåÔ ý Ñ ÌØ ÓâÔÌ Û Ô Ù åˇ ÖÜ ˇ ÛÖ ÕÜ ÔªÙÌ æ Û Ô ÖÒçÞØÖÔ ÞÌ ÓÌØå ÔÆØÑ ÛÖÜ Ô àôû ÔâßÌ ÛÖÔ» À» À» - ¾ `! íûù Ö» ÑØ Ù ÆÛÌÚ Ø ÓÌØå ÖÔÛ Ú Û Ì ÔÆ ÖÜ Ó Ú âýìø Ô Û ÓÔ ÓæÔ, ˇâÒÖÜÔ Ô ÖØÛÆÙÖÜÔ Û Ú 9 ÌÑ ÌÛåÌÚ ÛÖÜ ÕÌØ àóöç. ÜÛæ ÒÖ æô Ñ Ñ å Ú Ö Öå Ì Ø Ñ ÖÒÒâÚ ÌÑ ÌÛåÌÚ âþì ÌØ ÉÆÒÌ ÓÌ ÙÛÖØ ª Ñ âþì ÒÖÜÞªÙÌ Þ Ò Æ ÌÚ Ñ Ö- Ûæ ÖÜÒ ( ØÖÙÝÜ æ ÖÜÒ ÙÛ Ô ÒÌ Öß Ýå ÛÖÜÚ) ÓÌ ÞØ ÙÛ Ô ÑâÚ ØÞâÚ ÓâÙ æ ÖÓ ÒåÌÚ, ÌÑ ÌÜ- Û ÑÆ Ñ ßÜÞ à ÑÆ ØÖ ØÆÓÓ Û, âò ÉÌ Û Ô ØàÛÖÉÖÜÒå Ô ÖØ - ÔØÙÌ Û Ú ÌÑ ÒØÙÌ Ú ÓÔªÓ Ú ÛàÔ 90 ÞØæÔàÔ ÙÛâÒÔÖÔÛ Ú Û Ô Ø ÑÆ- Ûà Ì ÙÛÖÒª ØÖÚ Û» ÑØ Ù Û ÑÆ ÙàÓ ÛÌå Û Ú åñ Ú: ß`Û Ò åù ÛàÔ 90 ÞØæÔàÔ æ ÛÖÔ Éå Ö Ñ Ì ÑÒ Ó Û Ñæ ÕÌØ àóæ ÛàÔ ÒÒªÔàÔ æ Û Ú Ì å 3 Þ Ò ÌÛåÌÚ, ÙÛÖØ ÑâÚ ÌÙÛåÌÚ ÛÖÜÚ Û Ú Ñ ˇ ÓÆÚ Ô ÛÖÒªÚ, ÖÝÌåÒÖÜÓÌ ØÖ ÔÛæÚ Ô ÙÛ ˇÖçÓÌ Ñ Ô ÌÕÆØÖÜÓÌ ÛÖ Ý ÔæÓÌÔÖ ß ÒÒ Ô ÙÓæÚý. Ô ÓÖ- Ô ÑæÛ Û Ò ª Û Ú ÝÜÒªÚ Ó Ú, Ö Öå Ì å Þ Ò ÌÛåÌÚ, ØÆ Û Ú ÔàÙÛâÚ ÙÛÖØ ÑâÚ Ñ ÒÖ âú ÔÜ- âøéò ÛÌÚ ÖÑ Ó ÙåÌÚ ÖÜ Ü âùû, Ñ ÛÆÝÌØÌ Ô Û ØªÙÌ Û Ô Û ÜÛæ- Û ÛÆ Û Ú, Û Ú É Ù ÑâÚ ØÞâÚ Ñ ÕåÌÚ, æ àú Û Ô ÒØÙÙ Ñ Û Ô ˇØ ÙÑÌå Û Ú.»Ì ÛÖ å Ö ÙˇâÔÖÚ Ñ ÜÔ Ó ÙÓæ Ö ÕÌØ àóâôö Ñ Ñ - Û ÛØÌ ÓâÔÖ ØæÙÝÜ ÌÚ ÖÑ ÓÆÙÛ - Ñ Ô ÝÆÔÛ ÙÛ ÙÛ Ô å ØÜÙ Ñ ØØÛ Ì Ñ ÛÆÙÛ Ùª ÛÖÜÚ Ù ÜÛª Û Ô æò, Ö Ò ÙÓâÔÖ æóàú ÓÌ Æ Û Ú åûìøìú ÛØå ÌÚ ÛÖÜÚ, Û Ô ÌØ Û ÑæÛ Û, Û Ô ÌÔÛ Óæ- Û Û Ñ Ó ÖÜØ ÑæÛ ÛÆ ÛÖÜÚ, Ñ ÛÆÝÌØ Ô Ñ ÑØÆÛ Ù Ô ÑâØ Û Ô Û ÜÛæÛ ÛÆ ÛÖÜÚ.»Ì Ü Ö Ì Ó - Û Ñª ÌÔæÛ Û Ñ ÒÒ ÒÌ ç ÙÛ Ô ÛØå ÒÒÆ, å ØÜÙ Ô `ÜÒÒæ- ÖÜÚ ÓÌ Û ÖÔæÓ Û ÛàÔ ÛØå àô ÛÖÜÚ Ó ÖÜØ ØÔÛ Ú ÖÒ Û ÙÓæ Ñ ÙÛÖØå ÙÜÔâÞÌ ÌÑÌåÔ Ú Û Ú» ÑØ - Ù Û ÑªÚ ÑÖÜÒÛÖçØ Úß. Ñ Û Òª Ì Ì ÙÛÖÒª: ß` ÜÛÖçÚ ÛÖÜÚ `ÜÒÒæ ÖÜÚ Ñ ÛÖ âø Ö ÛÖÜÚ ÌåÔ Ü ÖÞØâàÙª Ó Ú ÔÆ- Ì Õ Ñ ÙÛÖØ Ñª Ñ Û Ø Ýª Û Ú Ù Ó ÔÛ ÑªÚ ÑÖ ÔàÔ ÑªÚ Ñ ÖÒ Û - ÙÓ ÑªÚ ØÖÙÝÖØÆÚ ÛÖÜÚ Ø Ô Ö ÞØæÔÖÚ Ý ÔåÙÌ æ,û ÖÒçÛ ÓÖ Ñ Ù Ó ÔÛ Ñæ Øâ àù Ô Ù ÌÓÆÚý. Ô Ì ÙÛÖÒª Ü Ö ØÆÝÖÜÔ: Ö ÌܡçÔàÔ `çóéöüòöú Û Ú Ñ å Ú Ñ..» Ø ÑÆÑ Ú Ñ `çóéöüòöú ÒÖÒÖ ÑØÔ Ø ÙÛ - Ø ÖÛªÛàÔ Ñ ØæÌ ØÖÚ Û Ú íôà- Ù Ú» Ô Ùå Ú Ñ ØÞÖÔÛå - Ö ÖçÒÖÜ. ÑÛæÚ æ Û Ô íôàù» Ô - Ùå Ú Ü ÆØÞÖÜÔ ÙÛ åñ Ö `çòòö- Ö (Ñ ÔØÙÌ Ú) `ÓÜØÔ åàô, ÝÌ- ÙåàÔ, Ù ØÔ, ˇÜÔØÔ, Ø ÔÌÒ- Ò àûøô, ÀÌÔÑ àûøô, `ÌÉ Ñ àûøô,» ÑØ Ù Û Ñª ÖØà å Ñ ÝÜÙ ÑÆ íôàù ÖÔÛåàÔ. ÙÛÌçà àú Ñ Ö» ÑØ Ù Û - ÑæÚ `çòòö ÖÚ ÌØ ÙÛÌØåÖÜ, æ àú Ñ æòö Ö» ÑØ Ù Û ÑÖå `çòòö Ö Û Ú ÒÒÆ Ú ˇ ÖØ ÔØÙÖÜÔ ÝâÛÖÚ ÌÑ ÒØÙÌ Ú ÓÔªÓ Ú Û 90 ÞØæÔ ÛÖÜ ÕÌØ àóöç. ¾ ¾ ¾» `¾ ¾ Ö»ÌÙÖÒÖ Ì Ô Øà- ÛÌÜ ÖÜÙ ÛÖÜ ÖÓÖÜ ÛàÒÖ - Ñ ØÔ Ô Ú. Ò ÓÔÖˇ Ò ÙÙ ÓÌ Û Ú Ø Ý ÑÌ Ú ß ÌÒ ÌÚý Û Ú, Û Ó ÑØ ÕÜ Ò Ô Ù Û Ñ Ôà ÙÌ ÙÙ ÒÖÜÚ Ñ ÓÌ Ù ÙÛÖ ÔÌØÖ, ØÖÙÛ ÛÌÜ ÌÛ Ö Û ÔàÙÛ ÙÜÔˇ Ñ RAMSAR Ñ ÖÛÌÒÌ ÌØ É ÒÒÖÔÛ ÑÖ ØÑÖ Ñ Ö ÑÖ- ÙÜ ÙÛ Ó. Ò ÖÛÌØ ÖÔÖÓ Ö- Û Ô Ñ Ó ÑØ ÌÔÌÛ, Ñ ˇàÚ Û Ô ÞÛ ÙÓÌ Ô ÙÌ ÛØ Ô Ù Ñ. Ö ÖÔÖÓ»ÌÙÖÒÖ Ô ÝÌ Øˇ - ÑÌ ØàÛ ÝÖØ Ö Ì Ô Ô ÌÔÌÛÖ. ÒÒÌÚ Ì Ú Ô ÝÌ ØÖÜÔ ÖÛ ÛÖ ÖÔÖÓ ØÖÌ ØÞÌÛ Ö Û ÙÜ ÔˇÌÙ ÜÖ Û Ò ÑàÔ ÒÌ ÕÌàÔ Ñ Ù Ó ÔÌ ßÌ Ô ÓÌ ØÖÚ ÌÔ ÓÌ Ùà Ò ÓÔàÔý.»Ì ÞØ ÛÖ 1700 Û Ô Ñ Ûà Ö Û Ô ÌÔÌÛ Ñ Ñ ÛÖÞ. Û Û ØÑÌ Û Ú Ì - Ô ÙÛ Ù Ú ÛÖÜ 1770 Ö ÙÛØ ÛÖÚ Û Ú ÖÒ Ú ÛÛ ˇ ÑÌ Ö ÛÖÜÚ ¾ˇàÓ ÔÖÜ Ú. Ö»ÌÙÖÒÖ Ì - Ô ÙÛ Û ÙÌ Õ Ô ÙÛ Ú 20» ÖÜ ÛÖÜ 1821 Ñ Û Ô Ó Ö Û Ú ÑÜ Ø ÌÚ ÒÒ Ô ÑÌ Ú ÜÔ ÓÌ Ú ÙÛÖÔ ÌÒÌܡÌØàÛ ÑÖ àô. ¾ Ñ - ÛÖ ÑÖ ÔÛ ÙÛ ˇ Ñ Ô ÙÛ Ú Ì ˇÌ - ÙÌ Ú ÛàÔ ÖÜ ØÑàÔ ÛÖ 1822 Ñ ÛÖ Ø Û Ì ˇÌÙ ØÞ ÙÌ ÙÛ Ú 15 Ø Ò ÖÜ ÛÖÜ 1825 Ö ÛÖÔ ÖÜÛ Þ, ÛÖÜ Ö Ö ÖÜ Ö ÙÛØ ÛÖÚ Ø ˇÓÖÜ ÙÌ ÔÛØÌÚ Ñ Ø ÖÛÌØ ÌÔ ÙÞÜ ˇ ÑÌ ÓÌ ÒÒÖÜÚ Ü Ö Û Ô Ñ ˇÖ- Ù ÛÖÜ Ó Ø Ó. Ô ÓÌÙ ÙÌ ÜÛÖ ÛÖ ÙÛØ ÛÖ Ü ØÞ Ô Ñ 3.000» Ø ÛÌÚ, Ò ˇÖÒ - ÑÖ Ö Û ÖØÌ ÒÉ Ô.»ÌÛ Ö Ì Ô ÞØÖÔÖ ÙÜÔÌÞÖÓÌ- ÔàÔ Ì ˇÌ ÙÌàÔ Ñ Ì Ô Ú Ö Ñ ÛÖ ÑÖ ÛÖÜ»ÌÙÖÒÖ ÖÜ Ö- Ý Ù Ù Ô Ô Ø Ó ÛÖ Ö ÙÖÜÔ Ì ÕÖ Ö Ö Û Ô ÖÒ, Û ÔÜ ÞÛ Û Ú 10 Ú Ø Ò ÖÜ ÛÖÜ 1826, Ö Ö Ì ÓÌ ÔÌ ÖÔÖÓ ÙÛ àú ß - ÕÖ ÖÚ ÛÖÜ»ÌÙÖÒÖ ÖÜý. ÑÌ - Ô Û Ô ÌØ Ö Ö Ö Ñ ÛÖ ÑÖ Û Ú ÖÒ Ú Û Ô Ö ÛÖÜÚ Ö Ö ÖÜÚ Ö Û Ô Ö Ò ÙÓÌ - ÔÖ. Ö Û Ô Ö»ÌÙÖÒÖ ÛÌÚ ÖÜ Ì É àù Ô Ö Û Ô Øà Ñ ÕÖ Ö. Õ Û Ú ÜÛ Ú Û Ú ÌÔ- Ô Ú ÔÛ ÙÛ Ù Ú Öˇ ÑÌ Ö Û Û- ÒÖÚ ÙÛ Ô ÖÒ ß ÌØ ÖÒ ÛÖÜ»ÌÙÖÒÖ ÖÜý. ¾ ÔàÙÛÖÚ Ý - ÒÌ ÒÒ Ô ÖØ ÖÚ Ü ØàÔ, Ö Ö- Ö ÖÚ Ü ÖÙÛ Ø Ì Û Ô ÌÒÒ Ô Ñ ØÖÙ ˇÌ ÌÒÌÜˇÌ ØàÙ Ì ˇ ÔÌ ÙÛ Ô ÖÒ ÛÖ 1824.» - Ò ÙÛ Ü ØÞÌ ÑÌÔÖÛ Ý Ö ÙÛ Ô ÖÒ ÓÌ ÛÖ ÖÔÖÓ ÛÖÜ, ÛÖ Ö Ö Ö ÌØ Ì ÞÌ Û Ô Ñ Ø ÛÖÜ. ÛÌ Þ Ñ Ü Ò Û Ú ÖÒ Ú Ø ÓÌ ÔÖÜÔ Ì ÉÒ Û Ñ Ñ Ñ ÔÌ Ú Ó ÖØÌ Ô Ì ÙÑÌÝÛÌ ÛÖÔ Ö ÛàÔ ØààÔ Ö ÖÜ Ì ÞÖÜÔ ˇ ÝÛÌ ÖÒÒÖ ÔàÙÛÖ Ñ ÔàÙÛÖ ØàÌÚ ÖÜ ÖÒÌ - Ó Ù Ô ÙÛ Ô Øà Ñ ÕÖ Ö. - ˇÌ ÞØÖÔÖ ÜØ Ñ ÛàÔ àô ÌÖØÛ ÌÛ àú ÓÌ Ø ÓÔ Ó Ú Û Ú ÕÖ ÖÜ. Ô Ö Ù Ó ÔÛ Ñ ÛÖ Ñ ÌÖØÛ. ÕÖ ÖÚ ÛÖÜ»ÌÙÖÒÖ ÖÜ Ì ÞÌ ÜÓÔ ˇÌ àú Ó Ö Û Ú Øà ÑÖÛÌØÌÚ Ø ÙÌ Ú ÛÖÜ ÌÒÒ - Ô ÑÖÜ Ì ˇÔÖÜÚ. Ô à ÛÖÜ Ì ÖÔÖÛÖÚ ÜÛÖÜ ÙÌ Ü ß ÙÛÖ Ì - Ì Ö ÖÝÌ ÒÌÛ ÙÛÖ ÖÛ ÙÜÓ ÌØ - Ò ÓÉ ÔÌ ÒÒ Ñ Ô Ì ÑÔÜ Ì ÖÒÌÚ Û Ú ØÌÛÌ Ú ÖÜ Ì Ì Ì Õ Ô Ö ÒÒ ÔÌÚ ÙÛÖÔ àô Û Ú ÔÌ- Õ ØÛ Ù Ú. ÑÜØ ÖÛÌØ ÙàÚ Û Ô ÙÛÖ Ö Ù Û Ú Û ÜÛÖ- Û Û Ú ÛÖÜ ÌÒÒ Ô ÑÖÜ Ì ˇÔÖÜÚ, Ô Ñ ÖÛ Û ÖÜ Þ ÔÌÛ ÙÛ É ˇ ÛàÔ àôàô, ÒÒ Û - ØÌ Û ÓÌ Ùà Û Ú Ø ÖÙ Ú. ¾ Ö Ö ÌÚ ØÖÙà ÑÌ Ú Ñ Ü ÖÑÌ - ÓÌÔ ÑÌ Ú ÔÛ ˇÌ ÙÌ Ú Ø ÓÌØ Ö- ÔÛ àùûì Ô ÌÕ ÞˇÌ ÖÓÖßÜÞ Ö àô Ú Û Ú ÓÌ ÖÔÌÚ Õ ÌÚ Û Ú ÌÒÌܡÌØ Ú Ñ Û Ú Õ Ö ØÌ - Ì Ú. ÒÒ Ñ Ô ÙÛ Ù àˇì ÙÌ Ó Ö ÌÔÔ ÔÛ ÙÛ - Ù ØÖÚ ÛÖ ÌÙ ÖÛ -ÛÜ Ø ÔÔÖ. ÙÜ ÔˇÌÙ ÛÖÜ.. ØÜ- Ñ Ì ÑÖÔ Ì ÓÌ ÖÒÜÛ àôû Ô ÛÖ ÙÛÖØ ÑÖ Ì ÖÔÖÚ, ØÖÉ ÒÒÖÔÛ Ú Ñ Ó ˇÌÖÒÖ - Ñ Öß ÝÖÜ ÌÒÖ ÑØ - ÛÖÜ Ô ÙÛÌÝ Ô ÛÖÜÚ ØàÌÚ àô ÙÛÌ Ú. ¾ `ÖÒàÓÖÚ ÌÓ ÔÌÜ - ÙÛ ÑÌ ÛÖÔ ß ˆÓÔÖý ÑÖÜ ÖÔÛ Ú ÛÖÜÚ ÜØÖÉÖÒ ÙÓÖÜ Ú ÙÛÖ»ÌÙÖ- ÒÖ. ØÖÌ Ô ÙÛ Û Ñ Û Ô Ó ÖÒ ÓÌ ÛÌØ Ø ÙÛ - Ø ÖÛ Û ÙÌ ÖÒÒÖÜ Ú ÛÖÓÌ ÚÖ àú ÙÛ Ô ÌÓ ÖØ Ñ Ô ÜÛ Ò Ñ ÙÛ Ô Ôˇ Ù ÛàÔ Ø ÓÓ ÛàÔ. Õ ÌÚ, ÙÛ ÙÌ Ú Ñ ÖßÌ Ú Ý - ÒÌÒÌÜ ˇÌØÌÚ ÉØ Ñ Ô ØÖÙÝÖØÖ Ì ÝÖÚ Ô Ô ÛÜÞˇÖÜ Ô Ñ Ô ÖˇÖÜ Ô ÙÌ Ó ÑÖ ÔàÔ Ö - ÑÖÔÖÓ Ñ Ñ ÑÖ ÔàÔ Ñ ÞÌ Ø - ÝÌÛ ÓÌ Ô, ÞàØ Ú ÖÓàÚ Ô Ì Ô ÖÒÖÜ ÖÑÖÓÓÌ Ô Ö ÛÖ Ì Ô- ÖÕÖ ÌÒÒ Ô ÑÖ ÙÛÖØ ÑÖ ØÌÒ- ˇÖÔ Ñ Û Ô ÌÒÒ Ô Ñ Ø ÖÙ.»Ì Û Ô Ì Ô ØÕ Û Ú ÌÒÒ Ô Ñ Ú Ô ÙÛ Ù Ú Ô Ì Þˇ ÑÌ Ñ Ù ÖÜ ÖÛ Û Û Ú ÙÛØ Û Ñ Ú ˇÌ Ù Ú ÛÖÜ»ÌÙÖÒÖ ÖÜ. Ö ÛÖÜØÑ ÑÖÚ ÙÛØ ÛÖÚ ˇ Ò Ù- Ù Ú Ì ÞÌ ÌÓ Ö ÙÛÌ Ô ØÖÞà- Ø ÙÌ ØÖÚ Û ÔÖÛ ÒÒ. Ö»ÌÙÖÒÖ àú ÛÖ ÖÚ É ˇÜ Ì ÖÚ Û Ô ÜÔ ÛÖÔ Ô Ô ÑÖßÌ Ñ Û ÞÌØÙ Ì Ì Ò Ù ÛÖÜ ÛÖÜ ØÑ - ÑÖÜ ÙÛØ ÛÖÜ. Ì ÖÔÖÚ ÖÜ Ö- Ì Þˇ ÑÌ ÌØ ÛØ Ô Ñ Ì Ó Ø - ÑÛ ÓÌ ÛÖ Ì ÔÛÖÔÖ àô ÙÛ ÑÖ ÝØÖÔ Ó ÛàÔ ÖÒ Ø ˇÓàÔ Ö- Ò ÖØÑ ÓÌ ÔàÔ ÖÜ Ñ Û ÝÌØ Ô ÖÓàÚ Ô ÓÌÛ ÛØ ÖÜ Ô ÙÌ Ì Ô ØÖÙ Ì Ò ÙÛÖ ÖÞÜØÖ ÛÖÔ ÖÒÜ Ø ˇÓÖ Ñ ÖÒÜ Ü Ô ÓÖ ÖÒ ÖØÑ Û. Ö àô ÙÛ ÑÖ - ˇÖÚ, Û Ô ÌÒÌܡÌØ Ñ ÌÑ Ñ Ù Û Ú ÔˇØà - Ô Ú Õ Ö ØÌ Ì Ú ÙÛ ˇ Ñ Ô Ö ØÌÛÌ Ú ÖÜ ÛÖÔàÙ Ô ßÜÞ Ñ ÛÖÜÚ Ü ÌØ Ù ÙÛÌ Ú. Ô ÓÝ ÉÖ- Ò Ì Ô Ö Û Ú Ò ÌÚ ÝÖØÌ Ú ÓÌ Ù ÙÛÖÔ ÑÖÙÓ Ö Ñ ÓÉ Û Ú ÙÛÖØ Ú Ö ÖÜ Ó ÛÛ ÙÛÖÔ ÌÒÌܡÌØàÛ ÑÖ àô ÌÔÖÚ Ò - ÖÜ ÒÌ ÛÖÜØ Ì ÛÖÙÖ ˇÌÛ Ñ Û Ô ÖÒ Ñ ÌØÌÛ Øà Ì ÑÉ Ù ÛÖÜ.»ÌÛ Û Ô ÕÖ Ö Ö Ý ÒÌÒÒ - Ô ÙÓÖÚ ÌÜØÜ Ôˇ ÑÌ Ñ ÌÔ Ì- Ø ÖØ ÖÛ Ô ÒÌ ÖÔ ÙÌ ÓÌÓÖÔàÓÌ - ÔÌÚ Ñ ÛÖÓ ÑÌ Ú ØàÛÖÉÖÜÒ ÌÚ ÖØ ÙÓÌ ÔàÔ. ÜÛÖÞØÖÔ ÖÓàÚ ˇ Ì ØÌ ÙÌ Ñ ÛÖÔ ÑÖÙÓ Ö ÖÒ Û ÑÖ ÞàØÖ, Ì ˇÖÔÛ Ú Û ß Ñ ý ÛÖÜ àô ÛàÔ ÒÒ - ÔàÔ. Ö Ó ØÛÜ Ø Ö ÜÛàÔ ÛàÔ Ñ ÛÖ ÑàÔ Ì Ñ ÔÌ ÖÒ Û Ô ÜØà- Ô Ô ÒÖ ÙÛÌ Û Ñ Û Ú Û ÜÛÖÛ Û ÖÒ Û Ñ Ñ ÖÒ Û - ÙÛ Ñ. ¾Ò ÑÌØ ÔˇØà ÖÛ Û ÓÌ Ù Ö Û ÌØÌ ÜÛÖÜ ÛÖÜ Ó ÑØÖÜ Ö Ñ ÙÓÖÜ ØÖÉÒ Ó Û - ÙÛ ÑÌ Û Ñ Û Ú Ì ÑÖÔ ÙÛ Ô ÖØÌ Û Ú ÙÛÖØ Ú Ñ Ñ ˇÖØ ÙÌ Û Ô Ó Û Û Ú ÙÛÖØ - Ñ Ú ÌÕÌ Ò Õ Ú. ¾ ÒÒ ÔÌÚ - ÑØ ˇ Ñ Ô ÛÖÔ ÛØ àû ÙÓÖ, ÛÖ ÌÔÔ Ö ÝØÖÔ Ó, Û Ô ÙÛ Ñ Û ˇÜÙ ÙÌ Ô ÔˇØà ÔÌÚ Õ ÌÚ, Ì ÉÌÉ àôöôû Ú Ò- Ò Ó ÝÖØ ÖÛ ÖÒ ÜÛ Ü ÌØÔ ÑÖÜ Ô Ö Ö ÖÛÌ ÙÛØ - Û àû Ñ Ü ÌØÖÞ. Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Ì Ó Û 29» ØÛ ÖÜ 2012 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý `ÌÒ 3 À ÉÌ-Õ ÒàÔÌ Ö ÖÚ Ò ØàÔÌ ; ß Û Ô ÌÔ Ñ Û ÙÑÌÜ ÙÛ ÑÖ Ì ÑÒ Ó ÛÖ Ö Ö Ö Ì ØÌ Ì Ô ÖØˇàˇÌ ý, Ì Ì Ö Ó ØÞÖÚ Ñ.. Þ ÛÖÜØ Ú Û ÌØ ÖÜ Ñ ÔÌ Ö ÓÖÚ ÙÛ Ô Ó Ò ÖÜ Ì Ñ Ñ ÙÜÔÌÞ ÙÌ: ß ¾Û Ô ÛÖ 2000 Ö Ô ÛÜÕ ÑÖÚ `ÜÔ ÌÙÓÖÚ ÜÛ - Ñ Ú ˇ Ô Ú ( ` ), Ñ Û ÙÑÌÜ ÙÌ ÛÖ ÌØ Ö Û Ú Ö ÖÜ Ó Ò ÖÜ Ì Ñ, Ö ÛÖ Ôà ÓÌØÖÚ Ý ÙÌ Ø Ù Ñ Ì Ö ØÖÓ Ö, ÌÔà Ö ÛÖ Ñ Ûà ÌÑ ÔÌ Û Ô Ø Ù Ì Ö ØÖÓ Ö Ñ ÛÖ Ì Ö ØÖÓ Ö ÛÖ ÌÑ ÔÌ ØÛÌØ ý. ÒÒ Ô ÔÌ ÜÛÖ ÛÖ ßÑ Û ÙÑÌÜ ÙÛ ÑÖ Ì ÑÒ Ó ý Ö ÓÖÛÌÚ Ò ØàÙ Ô ÞØ Ó Û, Û Ö ` ÓÌ ÞØ Ó Û Ö Û Ú Ì ÖÛ ÙÌ Ú ÛàÔ ÓàÔ Ò ØàÔÌ. àø Û Ô ÖÑ Û ÙÛ Ù ÛÖÜ ßÑ - Û ÙÑÌÜ ÙÛ ÑÖÜ Ì ÑÒ Ó ÛÖÚý Ò Ö ÓÖÛ Ú ˇ Ò ØàÙÌ!! `Ì Ñ ØÖÜÚ ÜÙÑÖÒÖÜÚ, Ö àú Ö Ù ÓÌØ ÔÖ, Ñ ÖÒÖ Ì Û Ô Ò ØàÔÌ Ö ÓÖÛ Ú Ò ˇ ÖÜ ÌÔ ÌÑ ÔÌ ÜÛÖÚ, ÒÒ Ñ Ö Ö ÒÒÖ ; Û ˇÖÜÔ ÌܡÜÔÌÚ ÜÛÖ ÛÖ ßÑ Û ÙÑÌÜ - ÙÛ ÑÖ Ì ÑÒ Ó ý; Ò ØàÙÌ Ñ Ö ÖÚ Ñ Ö Ö ; ÜÙÛÜÞàÚ, ÙÛ ÞàØ Ó Ú, ÖÛÌ ÌÔ Ñ ÒÌ Û Ô Ò ØàÙÌ ÌÑÌ ÔÖÚ ÖÜ Ñ ÔÌ ØÖÓÖ ßÌ ÑÒ - Ó Û ý. ÖÛÌ ÌÔ Ò ØàÙÌ ÜÛÖ Ýˇ Ù ÓÌ àú Ì à. Ó ÙÛÌ ÞàØ, ÖÜ Ö ÓܡÖÚ ÛÖÜ ÔÔ Ì Ô ÞØÖÔ ÑÖÚ. µ Ó àùìú ßÌÑÒÌßÌÚý ÌÔ Ñ Ø- ÉÌÒ Ì Ù ÌÔÖÞÖÚ Ñ ˇ ÙÌ ÑÜÔ Ì Ó à Ö ÉÌØ Ú, Ó àùìú ÛÖ ÑÖ ÔàÔ ÑÖ ÙÜÔÖÒÖ ÓÌ ÌÑ - ÛÖÓÓÜØ, Ì Ù ÑÜØ ÖÚ ÓÌ ß ý ÑÌÝ Ò Ö!!! Ñ Ú ÌÔ Ì Ì Ù Ô Û Ì ÞÌ Ø Ó Û! ÌÔ Ì Ì Ù Ô Û Ì ÞÌ Ø Ó Û Û Ú Ö Ñ Ù Ú ÛÖ Ò Û Ú ÌÛ ØÌ Ú ¾ˆ ¾ˆ. `Û Ô ÔÛ ÖÒ ÛÌÜ- Ù, ÒÒ Ñ ÓÌ ØÑÌÛÖÜÚ ÖÜ Ø ÑÖÒÖܡÖÜÙ Ô Û ÙÜ Û Ù Ñ Ó Ò Ù ÓÌ, ÙÛàÙ ÓÌ ÖÛ ÛÖÜÚ ÌÓÌ ÔÌ ÌÔÛÜ àù ÖÛ Ö Ñ Ù ÒÌ ÛÖÜØ ÙÌ àú Ý Ó ÙÛ Ú Û Ú ÙÜ ÑÌÑØ ÓÌÔ Ú ÌÛ ØÌ Ú. Ö ÖÚ Ó Ú Ì Ì ÖÛ Ô ÌÑ ÌØ àùöüô Ñ ÒÜÛÌØ Û Ô ÖÙÛÖÒ ÛÖÜÚ, Ö Û Ú Ö Ñ Ù Ú, Ì ØÌ Ì Ô ÝÌØÖÜÔ Ñ ÑØ Û Ñ Û Ú ÌÛ ØÌ Ú, ÜÛ ÖÜ ÝÌØÖÜÔ ÔÌ ØÖ Ñ ÔÌ ØÌÚ, ÖÛ Ô ÓÖ Ø ÖÜÔ àøì- Ô, Ý Ó ÙÛ ÑÖÜÚÒÖ ÖÜÚ, ØÖ ÖÔÛ ÝÖØàÔ ÌÛ ØÌ àô ÌÕà Ö ÛÖ ÙÛ ˇÓÖ ÛÖÜ» À¾, ÙÛ Ö, ÙÛ Ú ÑÌÔÛØ ÑÌÚ Ö ÑÌÚ ØÛ Ø ÌÚ Ñ.Ò.!! Ñ Ú ¾ Ö Û Ô Ü ÌܡÜÔÖ Ñ ÛÖÛÌ Ñ ÛàØ!! ˇ ÓÌØ Ô, ÑÖÜÓÌ Ö Û Ú Û ÒÌÖØ ÙÌ Ú, ÝÖØ Ö ÑÖÔÖÓ Ñ ÙÑ Ô Ò. Ö ÛÖÜÚ Ó ÓÖÜ ÛÜÝÒÖÜÚ, ÖÜ Ö àú Ö Ì ÞÛ ÑÌ Û Ô ÖÒÖ ÔÖ - ÞÛÖÓ Û ÌÚ, ÓÌÞØ Û ØÖÔÖ Ñ Ì ÖÓ Û, Û Ú ÙÜÔÛ ÕÌ Ú Ìˇ ÓÌÔàÔ Ñ.Ò. Ñ Ö ÑÖÙÓÖÚ Ô Øà- Û ÌÛ. àú Ñ ÌÔ Û Ô Ñ ÒÜß Ô Ø ÖØÖÛÌØ ; Û ÖÒ ÌÞÖÜÔ ØÑÌ ÒÌÖÔ Û Ú Ì ÑÖÙ ÌÛ Ú, Ñ ÖÒ ÜÛ Û ÞØÖÔ, Ý ØÌˇ Ñ Ô Ö ÛÖ ÓÖÙ Ö ÓÌ Ö, ÙÌÑ ÛÖÓÓÜØ, Û Ö Ö Ù ÓÌ- Ø Ó Ú ÒÌ ÖÜÔ. Ôà Ô Ö Ü ØÌÙ ÌÚ ÌÑ Ô Ô ÙàÙÛ Û ÖÜÒÌ ÛÖÜÚ, ÌÔ ˇ ÝÛ Ô ÓÌ ÙÛ Ù ÓÌØ Ô ÛØ Ñ Ñ Û ÙÛ Ù.» ÓÌ ÜÛÖÜÚ ÖÜ Ì ØÔ Ô Ø ÔÖÓ ÞØ Ó Û Ñ Ó àù Ô ÛÖ ÓÖÙ Ö Û ÓÌ Ö Ñ ØÌ Ì Ô Û Ì ÙÛØÌßÖÜÔ, ØÌ Ì Ô Ò ØàÙÖÜÔ Ñ ÖÒÖ ÖÙÖ ÙÜÔÌÉ Ò Ô Ù ÜÛ Û Ô Û. Ö ÛÖ Ó ÑØÖÛÌØÖ Ü ÒÒ ÒÖ ÌàÚ ÛÖÔ Ü ÌܡÜÔÖ Ü ÖÜØ Ö!! ÓÌ Ú Ì Ó ÙÛÌ Ì ÙÓÌÔÖ ÖÛ Ñ ÔÌ Ú ÌÔ ˇ Ò ØàÙÌ, Û ÒÖÜÙÛ Û Ö Ö Û Ô Ü ÌܡÜ- ÔÖ Ñ ÛÖÛÌ Ñ ÛàØ Ñ ÖÒ ÜÛ É ÔÖÜÔ ÙÛÖÔ ÌØ Ñ ˇÖÛ É ÔÖÓÌ ØÖÚ Û Ú ÌÑÒÖ ÌÚ Ô Ý Ó ÙÛÌ Ö Ñ ˇÌ Ü ÖÜØ ÖÚ!!!»ÌÛ Û Ú ÌÑÒÖ ÌÚ Ñ ÔÌ Ú ÌÔ ˇ ÙÞÖÒ ˇÌ, Ó ÒÒÖÔ Ñ ÔÌ Ú ÌÔ ˇ ÝØÖÔÛ ÙÌ Û Ô Ì ÙÛØÖÝ ÛàÔ Ø ÔÖÓ Ì Ù Ø ÞˇÌÔÛàÔ ÞØ Ó ÛàÔ!!! Ñ Ú» Ú Ñ Û ÌÒˇ ÑÌ!! `ÜÓ ÖÒ Û Ú Ó Ú, Ó Ú Ñ Û Ì ÒÌ ÖÛ ÙÌ Ø - ÑÌ ÓÌÔ Ö ÛÖ Ù Û ÛÖÜ É ÖÛÌÞÔ, ÌÑ ÔÌ ÌÒÌ ÞÖ ÑÒ Ó Ñ Ö ÛÖÜ Ó ÓÌ ÙÛÜÔÖÓ ÑÖÜÚ, Ø - ÔÖÓ Ô ÙÝ Ò ÙÛÖÜÚ ÌØ ÖÓÌÔÖÜÚ. ¾ ÖÑÛ Û Ú Û Ú É ÖÛÌÞÔ Ú ÓÖÒ Ú ÔÛ Ò Ýˇ ÑÌ ÛÖ ÑÒ Ó Ñ Ö ÝÜ ÌÜÙÌ ÛÖÜÚ ÌØ ÖÓÌÔÖÜÚ. ÜÖ ÜÛÖÜÚ ÌØ Ù Ô ÙÛÖ Ù Û ÛÖÜ ÙÜÓ ÖÒ Û ÖÜ Ó Ú Ñ Û - Ì ÒÌ ÛÖ ÌØ ÙÛ Û ÑÖ! ß»ÖÒ Ú Ì ÜÖ ÔàÙÛÖÜÚ ÙÛÖ Ù Û ÓÖÜ, ØÞ Ù Ô ÝàÔ à. ÑÖÜÙÌ Û Ú ÝàÔÌÚ ÓÖÜ ÛÖ ÑÒ Ó Ñ Ö Ñ ØˇÌ Ñ Ì Ì ÛÖÜÚ ÜÖ ÌØ ÖÓÌ- ÔÖÜÚ. ¾Û Ô Û Ù Ô ÓÌ Ò ØÖÝÖØ ÙÖÜÔ, Û Ì ÛàÙÌ Ú ˇ ÌÞÌ ÖÒ ÜÛ ÙÛÖØ ÙÛÖ É Ö- ÛÌÞÔ - Û Ù ÓÌ àûìöô ÌÔ Ì Ô ØàÛ ÝÖØ ÖÜ ÔÌÛ ÜÛÖ-, ÓÖÜ Ì Ô Þ ÓÖ ÌÒàÔÛ Ú ÖÛ ÌÔ ÙÜÓÉ ÔÌ Û ÖÛ. Ô Ûà ÓÌÛ ÕÜ Ì Þ Ñ ÒÌÙÌ Ñ Û Ô ÓÌÙÖ Ø Ù, Ö Ö ÒˇÌ Ñ Ì Ò Ýˇ ÑÌ ÛÖÜ ÙÜÓÉ ÔÛÖÚ. µ Û Ù Ô ÓÖÜ àùöüô ÔÛ Ø ÝÖ ÛàÔ ÖÙàÔ Ù ÓÌ àù Ô Ñ ÓÖÜ Ì Ô, ÌÒ ÛÌ ÜØ Ö Ö ÛÖ ÛÓ Ó Ô ØÌÛÌ ÔÛ Ø ÝÖ. Ô ÒÒ ÓÌØ ÖÜ Ñ Û Ù ÛÖ ÔÛ Ø ÝÖ, ÓÖÜ Ì Ô ÖÛ ØÌ Ì Ô Ñ Ôà Û Ù Ñ ˇ ÓÖÜ àùöüô ÔÛ Ø ÝÖ ÙÌ ÌÑ - ÌÑ ÌÔÛÌ ÓÌØÌÚ. Ó Ô ÑÛ ÙÓÌÔÖÚ Ñ Û ÜÛÖÞØÖÔ Ô àˇà ÌÔÛÌÒàÚ Ì Ñ Û ÒÌ ÓÓÌÔÖÚ, ÛÖ- ÙÖ Ì à ÖÙÖ Ñ Ö Ì ÛÖÔÌÚ ÓÖÜ. ØÖÙÛ ÛÌÜ- ÛÖÚ. ˇÌ Ò Ö Ñ Ò Ñ ÔÌ Ñ Ó ÜØÑ ÙÛ Ô ÌØ ÖÞ. ÔÌÔ Ú ÌÒÌ ÞÖÚ ÌÔ ÔÌÛ. ÌÔ ÌÔ ÝÌØÌÛ Ó Ú ÖÜÛÌ Ö Ñ Ù ÒÒ ÖÜÛÌ Ñ ÔÛ ÖÒ ÛÌÜÙ, Ó Ú ˇÜÓÖÜÔÛ ÓÖÔÖ ÛÖÔ Ñ ØÖ ÛàÔ ÌÑÒÖ àôý. ÜÛ Ó Ú Ñ Û Ì ÒÌ Ö ÙÜÔ ÓÖÛ Ú ÓÌ Û Ô Ü ÖÙÞÌÙ ÖÛ ˇ Ó Ú àùì ÌØ ÙÙÖÛÌØ ÙÛÖ ÞÌ, Û Ö Ö Ñ ˇ ÓÖÙ Ö Ö ÙÖÜÓÌ ÙÛÖ ÝÜÒÒÖ Û Ú ÒÒ Ú ÌÉ ÖÓ Ú!! Ñ Ú ˇ Ø ÖÜÔ ÛÖ ÙÛ ˇÓÖ ÛÖÜ Ó ØÞÌ ÖÜ ¾ ÌØ ÔÖÚ ÖÜ ÑØ ÔÌÛ ÙÛ ÝàÛÖ Ø Ý Ó Ú, Ñ ˇ Ø Ì ÛÖÔ Ü Ö Ì Ö ÙÛ ˇÓÖ ÛÖÜ» À¾ ÙÛ Ô Ò ÛÌ Ó ØÞÌ ÖÜ. àø ÖÜ ÕÌÓ ÒÖÑ ØÌ Ü ÖˇÌÙ Û Ú Siemens, ÝÜÙ Ñ ÓÌ Û Ú Ó ÑØÖÛÌØÌÚ àòì ÌÚ Û ÌØÓ - Ô Ñ ÌÛ ØÌ, ØÞ Ì Ñ ÖÒÖÑÒ ØàÙ ÛàÔ ÜÖ ÙÛ ˇÓàÔ - Ó ØÞÌ ÖÜ Ñ ÉàÔ- Ö Ö Ö Ö Ö àú Ì àˇ ÑÌ Ö Û Ô ÑÜÉÌØÔ Ù ˇ ÒÌ ÛÖÜØ ÙÖÜÔ ÙÛÖ ÛÌÒÖÚ ÛÖÜ ÞØÖÔÖÜ! ÙÛÌÜÖÜÓÌ ÖÛ ÜÛ Ô Ì Ô ÛÌÒÌÜÛ Ô ÉÖÒ Ñ Ô Ó Ô ÞØÌ ÙÛÌ ÒÒ Ø Û Ù ÙÛ Ô ÉÌÉ ÖÛ Û!! Ñ Ú ÙÛÖ Ì Ö ØÖÓ Ö ØÖÔ Ì Ò ÑÑÖÜÉ ÙÛÖ Ì Ö ØÖÓ Ö Ò ÙÛ 6Ö Ñ 8Ö ÌÔ. ÜÑÌ, Ì Û Ú Ö ÖÜ» Þ Ò ÑÖ ÖÜ- ÒÖÜ. `ÜÔÌØ Ì Ö ÛÖÜ ÓÖÜ, Û Ú Ü ØÌÙ Ú Ø Ù - ÔÖÜ, ÌØ ÙÌ, ÑÒ ÌßÌ Ñ Ñ ˇ Ø ÙÌ ÛÖÔ ÓÌ ÒÖ ÌÜÑ ÒÜ ÛÖ ÑÖÔÛ ÙÛ Ò ÑÑÖÜÉ. ÔÌ Ú ÖÓàÚ ÌÔ Û Ô Ì Ì ÖÜÛÌ Ñ ÝÌÛÖÚ, Ô Ì Ö Ö ÙÌ Û Ô ØÓÖ Ü ØÌÙ. ÓÌ Ú ÖÜ Û Ô Ì ÓÌ ÛÖÜÚ ÛÖ Ì Ù Ó ÔÖÜÓÌ Ñ ÌØ ÓÌÔÖÜÓÌ Û Ô ÓÌÙ Ì - ÙÑÌÜ ÛÖÜ Ò ÑÖÙÛØàÛÖÜ.».». Ò ÜÔ Ó ÙÛÖ ÌØ Ö Û Ú ÜÞÖÓ ÙÛÌ Ñ Ò ÜÔ Ó ÙÛ Ô Ñ. à ÔÔ ÔÛ - Ò Ñ - Ô Ø ÔÖ ÖÜÒÖÜ, ÙÛ Ô ÙÜÓ ÖÒ Û ÙÙ Ó Ú, ÖÜ ÖØÑ ÙÛ ÑÌ ÌØ ÝÌØÌ Ñ `ÜÓÉÖÜÒÖÚ ÙÛÖ ÌØ - ÝÌØÌ ÑÖ `ÜÓÉÖÜÒ Ö ÛÛ Ñ Ú. Ò ÜÔ Ó ÙÛÖ ÌØ Ö Û Ú Ñ ÌÜÖ àù ÛàÔ ÙÛÖÞàÔ Û Ú!».». ¾ ` 100,3 ( ÖÜ Ñ ÖÛÌ Ò ÛØÌß Ñ Ö ÌÚ ÌÑ ÖÓ Ì Ú Ñ ØàÛÖÉÖÜÒ ÌÚ ÛÖÜ)»¾ˆ ` ˆÀ!!! ÖÞ Ñ, Ô Ø ÑÖÒÖÜˇÌ ÛÌ Ñ ÌÙÌ Ú Û Ú... ØÖÑ ÒÜ ÛÌÚ ÌÓÓÖÔÌÚ ÛÖÜ, ˆ À ` ˆ ¾À À ¾` `» ` ` ¾»»¾ ¾ Û Ú Ü Ö- Û Ú Ñ Û Ú ÌÕ ˇÒ àù Ú!!! ÌÔ Ì Ô ÓÖÔÖ Ì ÓÖÔ ÛÖÜ,... Ì- ÒÌܡÌØàÙ ÛàÔ ÖØàÔ ÒÌ ÛÖÜØ Ú, ÝÖØÛ àô, Ý ØÓ ÑÌ àô, ÌÓ ÖØ ÑàÔ, Ì Ô Ñ Ö... Ì Ò ÕÌ Ú ÛÖÜ Ó ÙÌ Ø ß ÔÖØˇÖ Ø Ý àôý Û Ú ÌÒÒ Ô Ñ Ú ÑÖ ÔàÔ Ú! Ö ÛÖ... Ø Ö Ñ ÛÌÉ ÙÓ ÛàÔ Û ÓàÔ ÙÛ ØÖÚ àò Ù Ñ Û Ô ÒàÛ Ñ ØÖ ÖÔÛ Ñ Ü ØÌÙ ÌÚ (ÛàÔ... ßÑ ÑàÔý ÌÓ ÖØàÔ Ñ ÌÒÌܡÌØàÔ Ì ÌÒ- Ó Û àô) ÒÒ Ñ... ÛÖ ÌØ ÙÓ Û Ú Öß Ú ÖÛ, Ö ÖØÌ ÌÚ ÙÛÖ ÑÌÔÛØÖ Û Ú ˇ Ô Ú, ÌÔ Ö ÖÜÔ ÖܡÌÔ (!) Ñ ØÌ Ì Ô ÔÖÔÛ ÒÒÖÜ!!» ÑØ ÛÖ ÑÌÔÛØÖ!, ÒÖ ÖÔ, ÌÞà ÌÛÙ Þ Ò Ø Ñ... Ý Ò Ñ Ô à ÙÛÖÔ Ñ. ÖØÛÖÙ ÒÛÌ, Û ÌÕ Ú ÌÔ ÜÖ ÖÜ ÛÖÜ Þà ÝÜÒ ÓÌÔ! ) à Ñ ÙÞÌ ÖÔ ÜÖ ÞØÖÔ ÖÜ ß Ì Ì ý ÌÓ Ú ÛÖÜÚ Ì ÌÒÓ Û ÌÚ Ñ ÛÌÉ ÙÓ ÛàÔ Û ÓàÔ (ÌÔÔÖÌ Û àú ¾ ` ØÌ Ì Ô ÔÌ! Ö ÙÛàÔÌ Ö Ñ ˇÌÔ Ú, ÓÌ Ó Ò ÉÖÒÛ ÙÛ Ú É ÛØ ÔÌÚ ÛàÔ Ñ Û ÙÛ Ó ÛàÔ) Ö ßÝ ÒÖÚý ÙÛ ˇ- ÓÖÚ, ÌÑÓÌÛ ÒÒÌÜÖÓÌÔÖÚ Û Ô ÌÙ Ö ÖÜÙ ˇÌÙ ÛÖÜ, àú ØÖÚ Û Ô ÓÖ Ø Ù Û Ú ÑØÖ Ó Û Ñ Ú Û Ú, ÓÖ Ì Ô ÞÌ ÌÑÒÖ ÑÌÜÙÌ ÛÖ Ý Ó ÙÛ ÑÖ ÛÖÜ Û ÓÖÒÖ Ö, àùûì Ô Ó ÖØÌ, Ñ ÛÖ... ßÒÜÞÔ Ø Ñ ý Ô ÞÌ ØÖÙÉ Ù!» à ÌÛ ØÌ ÌÚ Û ÒÌÝàÔ Ú, ÛØ Ì ÌÚ, ÙÖÜ- ÌØ Ó ØÑÌÛ Ñ ÖÒÜÑ Û ÙÛ Ó Û É ÔÖÜÔ Ý - Ó ÙÛ Ñ ÙÛÖÔ ÌØ!!! Ñ É) Ö Ñ. ÖØÛÖÙ ÒÛÌ, Ö,Û ÌÞÌ Ô Ó Ú Ì, Ó Ú ØÌÙÌ Ô ÛÖ ÑÖÜÓÌ ÌÔ Ó Ú ØÌÙÌ, Ö ÛÖ... Ó ÑØÖÝàÔÖ ÛÖÜ ` ÛÖ ÒÌÌ Ñ ÌÔ ØÖÛ Ó Ì ÝÜÙ Ñ Ô Û Ì Ö Ñ Ö Ö ÛØ ÛÖÑÒ Ù ÛÖ Ø Ö- ÝàÔÖ Û Ú... Ûà ÖÜÒ Ô ÛÙ Ú!!! àú (;) Û Ì ÒÖ ÖÔ Ñ Ö ÌØ Ö, Ô» Û ÒÌÔÌ ÙÛ ÖÜÒ, ÒÒ... Ô Û ÒÌÔÌ ÓÌÛ ÕÜ ÛÖÜÚ, ÌÔ Ì... ßÌ à Û ÒÌà, Ì à ˇÌÒà Ô Û ÑÖÜàý!!! Ó ØÛÖÔ Ñ. ÖØÛÖÙ ÒÛÌ Ó Ú!!!» Ú Û... Ö ÑàÙ ÛÌ!!!» ¾ RED, `» `»¾`;;;...Ñ ßÑÒÌß ÓÖý Û Ú Ó ÖÜÑ Ú ÛÖÜ ÒÒÖÜ Ö ÛÖ ÙÛÖÓ ; ÌÔ ÌÞÌÛÌ Ø Ô ØˇÌ ÛÌ Ñ Ô ØàÛ ÙÌÛÌ ÛÖÜÚ, ÌÔ Ô ÒÒ Ô Ó ÒÖÔ ßÑ ÖÛÌý, ÖÜ ÛàØ ÌÞÖÜÔ ÔÌ 6-7 Û... ßÙÜÔ ØÖÓ ý ÛàÔ (Ý ÒàÔ, Ì ÒÌà) ÒÒÖ àô, ÛÖÜÚ 2-3 ÒÒ ÔÌÚ Ò ÞÌ Ö àòìú ßÑ ÖÛÌý, ÖÜ ÛàØ ÌÞÖÜÔ ÔÌ 8-10 Ì Ù Ú Û... ÙÜÓ Ø ÙÛ ÙÌ ÛàÔ (Ý ÒàÔ, Ì ÒÌà) ÒÒÖ àô, ÛÖÜÚ 1-2 ÌÒÒ ÔÌÚ Û ÓÖÑ ˇ Ø ÙÛÌÚ É ÛØ ÔàÔ ßÑ - ÖÛÌý (Û Ú... Ñ ÒÌÚ Ñ ÖÒ Ú Ì ÖÞÌÚ ÖÜ ÖÒÖ Ñ Ñ Û ÌÉ ÔÌ) ÌÔ ÔÛ ÛàÔ 6-7 ÛàØ ÒÒÖ àô ÔÛ à- Ô ÙÛàÔ (!!!), Ñ... Ì ÒÌ ÖÔÛ Ú Ñ... ÑÒ Ö- ÔÛ Ú!!! Ì ÛÌ À! À¾ ¾ Ñ Ì ÛÌ ÙÛÖÔ ÑÖ- ÙÓ Ñ ÖÜ Ü ÖÝÌØÌ Û ÌÞ ÙÌ Û ÖÜÒÌ ÛÖÜ ÙÛ Ô Ö ÑÖ ÖÓ, ÙÛ ÉÌÔ Ô Ñ, ÙÛ Ó Ô É Ñ, ÙÛ ÒÜÔÛ Ø ÜÛÖÑ Ô ÛàÔ, ÙÛ ÔÛÌÒ ÉÌØ, àú ß ÙÛÌÚ ÙÛ Ú ÙÖÜÉÒ ÑÌØ, ÙÛ Ý Ô Ø Ñ.Ò. Ñ.Ò. À¾ ` ¾» ¾ˆ ; Ì ÓÌÔÌÛÌ ÙÛ Ô (ÒÖ Ñ Ö Ó Öß, ÖÛ ÖÔÛàÚ ÜÛÖ Ö Û Ò àøö! ÌÔ Øˇ Ô Ö... ÌØ ÌØ- Ì ÛÖÜØ ÙÛ Ñ Ì à Ñ ÌÔ Ì Ô... Ø ÑÛÖØÌÚ Ó Ú ÌˇÔÖÜÚ ÙÜÔàÓÖÙ Ú! ÔÔÖÌ Û...) Û ÑÛ Ñ ÛÖÜ... ß Ú ÜÕ ÔÖÔÛ Ñ Ò ˇÜÔÖÔÛ àú ÓÓÖÚ Û Ú ˇ Ò ÙÙ Úý, ÙÌ Ó ÞÌØÙ Ñ ÙÛÌ Ø Ö àú Û Ô Ñ Û ÔÛ Ù Ô (;)... Ú Ó ÖÜÔÌ ¾ˆ` Ñ ÔÖ- ÔÌÚ ¾ ` Ñ `¾ÀÀ¾ `, ÖÙÖÜÚ Ñ ÖÔÛàÚ ÛÖÜÚ ÞØÌ ÖÓ ÙÛÌ!!! Û Ì Ô ÌØ Ô Ù Ú ÓÝ ÉÖÒ Ú ÔÛÌÒàÚ ÔÖ ÛÖ Ñ Ü ÖÛ Ó Û ÑÖ Û Ú ÔÖ ÓÖÙÜÔ Ú Ó Ú, ÖÛ Ô ÒÌÔÌ Ö... ØÞÌÚ àú, Ì Ô ÛØ ÖÜÔ ÓÌ... ÌÔÛÌ (5) ÌØÖÙÑ Ý Û Ô ÌÉ ÖÓ ( ÛÖ, Ò ÖÛÌØÖ Ö Þ Ò ÖÜÚ Û ÝÖØ!!!) ÖÙÖÜÚ Ì ˇÜÓÖÜÔ Ô ÜØ ÙÖÜÔ ÙÛÖÜÚ ÛÖ ÖÜÚ Ñ Û à Ú ÛÖÜÚ, ÖÛ Ô, ÌÕ ÑÖ- ÒÖܡÖÜÔ Ô... Ì ÙÌØÞÖÔÛ Ö Û... ÛØ Û ÙÜÔÖØ Ó Ú, ÌÑ ÌÚ ÛÙ ØÛÌØ ÓÌ... Û Ö Ñ ØÖÙÛ ˇÌÔÛ ÙÛÖÜÚ Ì à ØÖÜ ØÞÖÔÛÌÚ!!! Ø, ÙÛ ÞÛ ÙÛ Ó Û!!!» ¾ˆ` 300 ` ¾ˆ `... ¾ˆ` µ `... Ô... ÔÖÖÛØÖ 10 ÌÑ ÛÖÓÓÜØ àô ÒÒ ÔàÔ ÖÓàÚ; ` µ `;;; 240 Þ Ò ÌÚ ÜÛÖÜÚ, ÔÖÔÛ Ú Ñ ÖÒ Ú... 2 ˆÀ, ÛÖ... Ì ÉÌ- É àù Ô! ¾ˆ ¾!!!».. (`ÜÔÌ ÞÌ ÙÛ ÙÌÒ. 6)

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 ΣΤΗΝ ΟΥΡΑ... ΓΙΑ ΦΘΗΝΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΤΕΣ Γεμάτα τα φορτηγά με σακιά πατάτες Ο κόσμος περιμένει υπομονετικά Έλεγχος στοιχείων Η πρωτοβουλία του Δημάρχου Περιστερίου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη για την απευθείας προμήθεια προϊόντων από τους παραγωγούς και στη συνέχεια να διανέμονται στους δημότες με χαμηλές τιμές βρήκε μεγάλη ανταπόκριση. Ήδη την Πέμπτη 22 Μαρ- τίου στο χώρο στάθμευσης του Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου από τις 8.00 το πρωί που ξεκίνησε η διάθεση της πατάτας μέχρι τις 2.00 μετά το μεσημέρι, χιλιάδες πολίτες στάθηκαν -όχι και με μεγάλη υπομονή- στις ατελείωτες ουρές προκειμένου να πλησιάσουν τους παραγωγούς του Νευροκοπίου στα φορτηγά και να παραλάβουν τις παραγγελίες τους. «Καλή η πρωτοβουλία του δημάρχου... αλλά βρε παιδί μου... αυτό που βλέπω να γίνεται εδώ, λιγάκι με τρομάζει... Μου θυμίζει συσσίτια κατοχικά -γιατί τάχω τα χρονάκια μου...- τότε που παιδάκι καθόμουνα να πάρω τα νερόβραστα φασόλια για να μη πεθάνω της πείνας... Λες νάρχεται κάτι τέτοιο και δεν μας το λένε;...» μας είπε ένας ευγενέστατος ηλικιωμένος κύριος και συνέχισε να κάθεται στην ουρά. Στην ομαλή λειτουργία της διανομής βοήθησαν ο Αντιδήμαρχος κ. Τάσος Θεοδωράκος, ο οποίος είχε και την ευθύνη, όπως επίσης και ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Λύκος, οι οποίοι με την συμπαράσταση και της Δημοτικής Αστυνομίας κατάφεραν να λειτουργήσει το έργο της διανομής με όσο το δυνατόν λιγότερα παράπονα, που είχαν να κάνουν βέβαια με την προτεραιότητα, η οποία πολλές φορές «καταπατήθηκε»... Εκείνο πάντως που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι η πρωτοβουλία του Δημάρχου στέφθηκε με επιτυχία και αυτό το λέει ο κόσμος, γιατί παρά τον ήλιο που είχε εκείνη την ημέρα, δεν πτοήθηκε κανείς και όλοι έφυγαν παίρνοντας τις πατάτες που ήθελαν. Η δεύτερη φάση της διανομής έγινε το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Πολύ μεγάλη η ουρά των πολιτών Ο αντιδήμαρχος Τ. Θεοδωράκος Ο αντιδήμαρχος Π. Λύκος

5 Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Στη συνεδρίαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Μάρτη, συζητήθηκε το θέμα για τη λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση αίθουσας για τη λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου στο 8ο Δημοτικό Σχολείο. Το θέμα συζητήθηκε μεταξύ των 10 τακτικών μελών που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, η επιτροπή είναι 15μελής αλλά 5 μέλη απουσίαζαν, ενώ δικαίωμα ψήφου είχε και ο διευθυντής του 8ου Δημοτικού Σχολείου. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν να μην παραχωρηθεί η αίθουσα για τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου. Ψήφισαν αρνητικά οι: Θεόδωρος Αρβανίτης, αντιδήμαρχος Παιδείας, Βασιλεία Σαράφη, δημοτική σύμβουλος, Ασπασία Μπρούμα, Παναγιώτης Λουκόπουλος και Αικατερίνη Κρασσάκη. Ο Βασίλης Μπάος απείχε. Λευκό ψήφισε ο πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Νίκος Μιχαλόπουλος. Υπέρ της παραχώρησης του χώρου ψήφισαν οι: Μιχάλης Κακλαμάνος, δημοτικός σύμβουλος, Δημήτριος Ξέρας και Λάζαρος Σκληβενίτης, πρώην διευθυντής στην Α/μια Εκπαίδευση και ο διευθυντής του σχολείου Ι. Γκότσης. Πραγματικά η στάση αυτή του αντιδημάρχου Παιδείας Θ. Αρβανίτη, εκπαιδευτικού, καθώς και των υπολοίπων τεσσάρων μελών, μας φάνηκε ακατανόητη και μας οδηγεί σε ερωτήματα: Πώς αρνήθηκαν την άδεια «στέγασης» μιας κοινωνικής δράσης τη στιγμή που στο Δήμο Περιστερίου λειτουργεί το Κοινωνικό Δημοτικό Παντοπωλείο με τον ίδιο σκοπό; Πώς στάθηκαν σε τυπικότητες για έγκριση από το υγειονομικό, όταν τα αγαθά που διανέμονται είναι τυποποιημένα και εγκεκριμένης κυκλοφορίας, αφού έχουν αγοραστεί από καταστήματα; Πώς εξέφρασαν άποψη για τους γονείς που προσφέρουν τα αγαθά ότι επιβαρύνονται κλπ., όταν οι γονείς το κάνουν εθελοντικά βάσει των αισθημάτων αλληλεγγύης και προσφοράς προς το συμμαθητή του παιδιού τους που δεν έχει, προς το γείτονά τους που δεν έχει, προς το συμπολίτη τους; Πώς ζήτησαν τη σύσταση νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ενώ γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει καμιά οικονομική συναλλαγή, γεγονός που πιστοποίησαν τα μέλη του Συλλόγου Γονέων δια του εκπροσώπου τους, του προέδρου Σ. Παπαδόπουλου που τοποθετήθηκε κατά τη συνεδρίαση; Πολλά είναι τα ερωτήματα που γεννιούνται απ αυτή την απόφαση. Η διαπίστωση όμως είναι μια, και αυτή δε χωρά καμιά αμφιβολία: τα πέντε μέλη που ψήφισαν αρνητικά έβαλαν τον «τύπο» πάνω απ την ουσία, εμποδίζοντας μια κοινωνική δράση, εμποδίζοντας την προσφορά και μια πράξη αλληλεγγύης, που μια κοινωνική ομάδα ζητά να εφαρμόσει. Θα έπρεπε να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, και πέρα από τύπους να στηρίξουν την πρωτοβουλία του Συλλόγου και να φροντίσουν για την ανάπτυξη παρόμοιας πρωτοβουλίας σε όλα τα σχολεία της πόλης. Αυτή είναι η έμπρακτη αλληλεγγύη και όχι αυτή που μένει στα χαρτιά και στα λόγια! Δήλωση του προέδρου του Συλλόγου Γονέων του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του 8ου Δημοτικού Σχολείου κ. Στέφανος Παπαδόπουλος, εξέφρασε την άποψή του δηλώνοντας στην εφημερίδα μας: «Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 8 ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου μετά από Γενική Συνέλευση των μελών του αποφάσισε την ίδρυση κοινωνικού παντοπωλείου με σκοπό την αλληλεγγύη προς τα μέλη της σχολικής κοινότητας στην δύσκολη οικονομική περίοδο που περνάμε όλοι μας! Ύστερα από προφορική ενημέρωση που είχαμε από τον Αντιδήμαρχο παιδείας ότι το κοινωνικό παντοπωλείο λειτουργεί στο σχολείο μας χωρίς την απαραίτητη έγκριση χώρου, προβήκαμε, άμεσα για την τακτοποίηση του συγκεκριμένου προβλήματος, σε όλες τις απαραίτητες τυπικές ενέργειες έτσι ώστε να συνεχίσουμε την κοινωνική προσφορά μας! Στείλαμε προς την ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘ- ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ έγγραφο με θέμα την παραχώρηση χώρου κοινωνικής αλληλεγγύης, ζητώντας μία μικρή αίθουσα από το σχολείο για την λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου. Την Δευτέρα 26/03/2012 με κάλεσαν στην επιτροπή όπου θα συζητούσαν το θέμα αυτό. Εξήγησα πως λειτουργεί το κοινωνικό παντοπωλείο, ότι είναι μια σημαντική προσπάθεια που κάνουμε ως μέλη του συλλόγου που στεκόμαστε δίπλα σε οικογένειες που έχουν πραγματικό πρόβλημα, εξήγησα τον τρόπο που κάνουμε την διανομή των αγαθών και χωρίς να θέλω να κουράσω τους ζήτησα να σταθούν στο ουσιαστικό κομμάτι της τοποθέτησής μου και όχι στο τυπικό. Τους τόνισα ότι στην εποχή που ζούμε, τα πάντα έχουν αλλάξει, όπου πολίτες ζουν στην ανέχεια και στην φτώχεια, πρέπει να αγκαλιάσουν την συγκεκριμένη προσφορά αλληλεγγύης, που με ανιδιοτέλεια και γεμάτη κοινωνική ευαισθησία πράττουμε αφιερώνοντας μεγάλο από τον πολύτιμο προσωπικό χρόνο που διαθέτουμε. Αφού ακούστηκαν πολλές τοποθετήσεις για το συγκεκριμένο θέμα ακολούθησε η ψηφοφορία όπου με ψήφους 5 ΟΧΙ, 4 ΝΑΙ, 1 ΛΕΥΚΟ και 1 ΑΠΟ- ΧΗ, αποφασίστηκε η μη έγκριση της παραχώρησης της αίθουσας για την λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου. Θα θελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους κύριους, Κακλαμάνο Μιχαήλ, Ξέρα Δημήτριο, Σκληβανίτη Λάζαρο, Γκότση Ιωάννη, για την θετική στάση τους και για την στήριξη στο έργο μας κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας. Δεν κατάλαβα την στάση να ψηφίσει ΑΠΟΧΗ ο κύριος Μπάος Βασίλειος. Δηλαδή απέχει από ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα; Ο Πρόεδρος κύριος Μιχαλόπουλος Νικόλαος ψήφισε ΛΕΥΚΟ προς έκπληξή μου αν και περίμενα αρνητική ψήφο. Πίστευα και πιστεύω ότι η συγκεκριμένη μορφή αλληλεγγύης θα πρέπει να στηρίζεται όχι μόνο από τους γονείς της σχολικής μας κοινότητας, αλλά και από ΟΛΑ τα θεσμικά όργανα που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και δε θα πρέπει να αλλοιώνετε η ουσιαστική έννοια της συγκεκριμένης κοινωνικής μας δράσης δημιουργώντας εμπόδια στο ανιδιοτελές έργο μας. Με σεβασμό για την αρνητική τους ψήφο, στεκούμενοι στο τυπικό κομμάτι της υπόθεσης, ότι παράνομα σε χώρο του σχολείου μοιράζονται αγαθά, ότι δεν έχουμε έγκριση από το υγειονομικό, ότι θα πρέπει να συστήσουμε ένα νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ότι επιβαρύνουμε τους γονείς να φέρνουν αγαθά στο σχολείο κ.α., ψήφισαν ο κύριος Αρβανίτης Θεόδωρος, η κυρία Σαράφη Βασιλεία, η κυρία Μπρούμα-Νικολαρά Ασπασία, ο κύριος Λουκόπουλος Παναγιώτης και η κυρία Κρασσάκη Αικατερίνη. Ως πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων θα συγκαλέσω Γενική Συνέλευση στον χώρο του σχολείου μας για να συζητήσουμε το θέμα και την περαιτέρω δράση μας. Επίσης θα ενημερώσω την Ένωση Γονέων και τον Σύλλογο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για να πάρουν θέση για το θέμα της μη έγκρισης του κοινωνικού παντοπωλείου στο σχολείο μας». Πρόσκληση Σας καλούμε στην πολιτική εκδήλωση που οργανώνουμε: την ΤΕΤΑΡΤΗ 4 Απριλίου 2012 στις 7.00 μ.μ. στο ΚΥΒΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ με ομιλητή: τον Βουλευτή και Πρόεδρο της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΦΩΤΗ ΚΟΥΒΕΛΗ με θέμα: «Οι πολιτικές εξελίξεις και η έξοδος από την κρίση» ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «Μαζί ξανά στο Σχολείο» Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Περιστερίου, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, που έχει ήδη ανακοινώσει για το τρέχον έτος 2012 και θέλοντας να υπογραμμίσει όχι μόνο την πολυδιάστατη συμβολή και παρουσία της στην πνευματική ζωή του λαού του Περιστερίου, αλλά και τον στόχο της να διατηρήσει και να ανανεώσει μνήμες και αξίες, με πολλή χαρά ανακοινώνει τη δράση «Μαζί ξανά στο Σχολείο». Έτσι, ορίζεται την Κυριακή 27 Μαΐου 2012, ώρα 11:00 π.μ. η πρώτη επετειακή συνάντηση όλων των μαθητών που αποφοίτησαν ή φοίτησαν για λιγότερο χρόνο στο ιστορικό «Πέτρινο», στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα. Η Συντονιστική Επιτροπή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης σας περιμένει όλους στο χώρο της Δημοτικής μας Βιβλιοθήκης για να: ξανασυναντήσετε τους παλιούς φίλους και συμμαθητές σας, να ακούσετε τον ήχο του κουδουνιού, να ξαναθυμηθείτε τα παιδικά σας «κατορθώματα», να αναπολήσετε το «μάλωμα» των δασκάλων σας και τα «τιτιβίσματά σας» στην αυλή, να ξαναζήσετε τις μικρές καθημερινές σας συνήθειες: το «Ποδόσφαιρο», το «κουτσό», το «σχοινάκι», το «μαντηλάκι», το «ξυλίκι», να νοσταλγήσετε το «κολατσιό σας» και να ξαναζήστε τις «Γυμναστικές επιδείξεις» και τις δραστηριότητές σας μέσα στην τάξη, αλλά και έξω από αυτή. Για την καλύτερη οργάνωση της συνάντησης, θα μπορούσατε, όσοι επιθυμείτε, να ενημερώσετε και αυτούς που πιθανόν συναντάτε ακόμη από εκείνα τα χρόνια και να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Η Συντονιστική Επιτροπή σημειώνει ότι: «Εμείς σας δίνουμε την ιδέα τον χώρο και τον χρόνο. Εσείς δώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία, να ζήσετε σε μια άλλη «έκδοση», τα «νιάτα σας». Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε το διαδίκτυο και ή να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία της Βιβλιοθήκης στα τηλέφωνα: & , fax: Πολιτική Εκδήλωση Την Τρίτη 3 Απριλίου στις 7.30 μ.μ. στο Κλειστό Γυμναστήριο Αιγάλεω θα πραγματοποιηθεί πολιτική εκδήλωση. Ομιλητές: Αλέξης Τσίπρας: Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Πιέρ Λοράν: Εθνικός Γραμματέας του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, Πρόεδρος του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς Γκρέγκορ Γκίζι: Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της γερμανικής Αριστεράς (Die Linke) Φρανσίσκο Λούσα: Εθνικός Συντονιστής του Αριστερού Μπλοκ Πορτογαλίας

6 `ÌÒ 6 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 29» ØÛ ÖÜ 2012 Ø Û Ñ Ì ÌÕÌØ Ù ÒÖ ÖÛÌÞÔ ÑàÔ ÑÌ ÓÌÔàÔ Ö Ô ÖÒÜ Ù Ó ÔÛ Ñ ÙÞÌ Ù ÖÜ Ô ÛÜÙÙÌÛ Ô ÓÌÙ ÙÛ - Ô ÔàÙÛÌÚ, ÛÖ ÒÖ ÖÛÌ- ÞÔ ÑÖ ÑÌ ÓÌÔÖ ÖÜ É ÖÜÔ, ÛÖ ÙÜ Ø ÝÌ Ñ ÛÖÔ ÑÖÙÓÖ, ÙÛÖÔ Ö Ö Ö ÖÜÔ. ØÌ ÌÛ ÖÓàÚ Ñ - ˇÖ Ù ÛàÔ àô, ÓÌ ÙÛÖÞÖ Û Ô ÑØ Û Ñ Ì ÌÕÌØ Ù ÛÖÜ Ì- Ø ÌÞÖÓÌ ÔÖÜ ÛÖÜ ÑÌ ÓÌ ÔÖÜ, Û Ô Ó- Ý ÙÉ Û Ù Ñ Û ÓÖØÝàÙ Û Ú ØÖÙà Ñ Ú ÛÖÜÚ ˇÌ Ù Ú (Apol, 1998: 38).»ÌØ ÑÌ Ú ÌÔ Ì ÑÛ ÑÌ Ú ÌØàÛ ÙÌ Ú Ñ Ø ÙÛ Ø ÖÛ ÛÌÚ, ÖÜ ØÖÛÌ - ÔÖÔÛ Ö Û Ô. Ø É Ô, Û Ô ÜÒÖ Ö Ù ÛÖÜ ØÖ Ô ÝÌØ- ˇÌ ÔÛÖÚ ÙÛÖÞÖÜ, Ñ ÔÛ Ò ÓÉ - ÔÖÔÛ Ú Ü Öß Û Ô Ô ÛÜÕ Ñ Ò Ñ ÛàÔ àô, Ì Ô Ö ÌÕ Ú: 1 ÙÛÌÜÌ Ú ÖÛ Û Ì ÛÖ ÑÌ ÓÌÔÖ Ö ÌÙÌ Ô, àú Ô Ôà- ÙÛ ; Ù Ì ÛÖ ÓÖÚ- Ô ÑÖÒÖÜ- ˇ ÙÌ Ú ÜÛÌ Ú Û Ú Ø ÖÞÌ Ú; ˆ- ØÞÖÜÔ Ñ Ö ÌÚ ÛÜÞÌ Ú ÛÖÜ ÑÌ - ÓÌ ÔÖÜ, ÖÜ Ùˇ ÔÌÙ Ü ÖÞØÌàÓÌ ÔÖÚ- Ì ˇÜÓÌ Ú Ô ÔÛ Ø - ÙÌ Ú Ñ Ô ØÔ ˇÌ Ú; 1 ˇ Ó ÖØÖÜÙÌ Ô ÙÜÓÉÌ, Ô Ñ Ö ˇÌ Ó Û ÛÖÜ ÑÌ ÓÌ ÔÖÜ, Ö àú Ö Ø ÛÙ ÙÓÖÚ, Ö ÑÖÔÖÓ Ñ ÙÛØàÓ ÛàÙ, Ö ÝÜÒÌÛ ÑÌ Ú ÑØ ÙÌ Ú Ì Þ Ô ÛÌˇÌ ÝÖØÌÛ - Ñ ; `ÑÌ ßÖÜ ÛÖÜÚ ÖØÖÜÚ ÌÕÖÜÙ Ú Ñ Ü ÖÛ Ú, Ö àú ÌÓÝ Ô ÖÔÛ ÙÛÖ ÒÖ ÖÛÌÞÔ ÑÖ ÑÌ ÓÌÔÖ. Ö ˇ Ó ÖØÖÜÙÌ Ô Û Ô ÌÕÌ Ò Õ, Ô ÜÛÖ Ö ÖØÖ ÔÛ ÙÛØÌ ÝÖÔÛ Ô Ô ÛØÌ ÖÔÛ Ô; àú ˇ Ó ÖØÖÜÙÌ Ô ÒÒ ÕÌ ÒÖÑ ; 1 ÕÌ Û ÙÌ ÛÖ ÛÌ ÒÖÚ. àú ÙÜÙÞÌÛ ÌÛ ÓÌ ÛÖ Ü ÖÒÖ Ö ÑÌ - ÓÌÔÖ; 1 ØÖÙ ˇ ÙÌ Ô ÑØ ÔÌ Ú ÛÖ Ó ÔÜÓ, Û Ý ÔÖÓÌÔ Ñ Ì- ÖÒÖ ÛÖÜ ÑÌ ÓÌ ÔÖÜ. `Û ÙÜÔÌ - ÞÌ ØÖÙ ˇ ÙÌ Ô Ñ ˇÖØ ÙÌ Ú ÛÖ ÑØÜÓÓÌ ÔÖ Ó ÔÜÓ ÛÖÜ ÑÌ ÓÌ ÔÖÜ Û Ô Ì Ñ ÒÜÓÓÌ Ô Ì- ÖÒÖ ÛÖÜ ÙÜ Ø ÝÌ, ÙÛ Ô Ö- Ö ÙÛ Ø ÌÛ ÛÖ ÑÌ ÓÌÔÖ. àú ÒÒ ÒÌ ØÖÜÔ ÜÛ Û ÜÖ Ó - ÔÜÓ Û ;» àú Ö ßÌ Ù ÓÌÚý Ì ÌÚ ÛÖÜ ÑÌ ÓÌ ÔÖÜ ÉØ ÙÑÖÔÛ ÙÌ ÔÛ Ø ˇÌÙ ÓÌ Û Ú ÙÜÔÌ ÛÌÚ Ø ÖÞÌ Ú ÛÖÜ; Ô Ô, Û Ó ÖØÌ Ô Ù Ó ÔÌ ÜÛÖ; 1 `ÑÌ ßÖÜ ÖÞ ÓÖÔÖ ÜÛÖ ÖÜ ÒÌ Ì ÛÖ ÑÌ ÓÌÔÖ, ÒÒ Ñ ÜÛÖ ÖÜ ÌÔ ÒÌ Ì. Ö Ì Ô Û ØÖÙà ÖÜ ß ÌÔ Ü ØÞÖÜÔý ÙÛ Ô ÙÛÖ- Ø ; Ö ÌÚ ÝàÔÌ Ú ß ÌÔ ÑÖÜ Ö- ÔÛ ý; Ö ÌÚ ÝàÔÌ Ú ßÑÜØ ØÞÖÜÔý; Ó ÖØÌ Ô ÒÌ ÔÌ Ô ÑØÜÉÖÜÔ ÜÛÌ Ú Ö Ù à Ì Ú; 1 Ö Ù ÓÌ Û Ú ÙÛÖØ Ú ÙÖÜ Ý ÔÖÔÛ ÖÒÜÛ ß ØÖÝ - Ô ý ßÝÜÙ Ñ ý, àùûì Ô Ó Ô ÙÖÜ Ó ÖÜØ Ì Û Ñ Ó ÜÙÑÖÒ, - ÝÖÜ ßÌ ÛÙ Ì Ô Û Ø Ó Û ý; Û ÙÛÌÜÌ Ú ÖÛ ÜÛÌ Ú Ö Ì ÌÚ Ý ÔÖÔÛ ÛÖÙÖ Ì ÙÛ Ñ ØÌ Ò - ÙÛ ÑÌ Ú, ÝÖÜ ÖÒ ÒÖ ÖÛÌÞÔ ßÑ Û ÙÑÌÜ Ì ý Ó ÌÑ ÖÞ Û Ú Ø Ó Û ÑÖÛ Û Ú; 1 àú Ó ÖØÌ ÛÖ ÙÜ ÑÌÑØ - ÓÌ ÔÖ ÑÌ ÓÌÔÖ Ô É ÙÛÌ Ö Ô ÔàÙÛÌÚ ÌÔÖÚ ÒÒÖÜ ÞØÖÔÖÜ ( Ø Ô Ö ÌÑ ÛÖ ÞØÖÔ ) ÛÖ ÖÜ Ó Ú ÒÒ Ú Ìà Ø Ý Ñ Ú ÌØ ÖÞ Ú ÑÖÜÒÛÖÜØ Ú; ˇ Ì ÉØ ÙÑ Ô ÜÛÖ Ö Ô ÔàÙÛÌÚ Ø ÕÌÔÖ; ˇ Ì ÉØ ÙÑ Ô ßÝÜÙ ÖÒÖ ÑÖý; ˇ Ì ÉØ ÙÑ Ô ØÖÑÒ Û ÑÖ Ì - Ò Û ÑÖ; 1»Ì Ö ÖÔ ÒÒÖ ÛØÖ Ö ˇ Ó ÖØÖÜÙÌ Ô É ÙÛÌ ÛÖ ÑÌ ÓÌ- ÔÖ; ˆ ØÞÖÜÔ ÒÒÌÚ ˇ ÔÌ Ú ÌØ- Ó ÔÌ ÌÚ; ÑÖ ÔÖ Ì ÞÖÜÔ ÜÛÌ Ú Ö ÖÒÒ ÒÌ Ú Ô ÔàÙÌ Ú; ÖÜ - ÝÖØÖ Ö ÖÜÔÛ ; 1 Ö ÓÖÛ É ÉÒÌ Ì Ú Ô Ì Ô Ò ÓÉ ÔÖÔÛ ÓÌ Ù ÙÛÖ ÑÌ - ÓÌÔÖ; Ö ÓÖÛ É ÞÖÜÔÛ Ö ÒÒ ÑÌ ÓÌÔ ÖÜ Ì ÞÌ Ú - É ÙÌ ; àú ÜÛÖ ÛÖ ÑÌ ÓÌÔÖ ßÓ - Ò Ì ý ÙÛ Ô Ü ÖÒÖ ÒÖ ÖÛÌÞÔ ; 1 Ö ÌÚ ÑÌ Ú ÙÖÜ ÌÓ Ì Ø ÌÚ, Ø ÖÞÌ Ú ÖßÌ Ú Ô àˇì Ú Ö Ì ÔÛÖÔ, ÓÌÛ Û Ô ÒÒ ÒÌ Ø Ù ÙÖÜ ÓÌ ÛÖ ÑÌ ÓÌÔÖ; àú Ó ÖØÌ ÔàÙ Û Ú Ñ Ú ÙÖÜ ÖÒ Û ÙÓ - Ñ Ú ÑÖÜÒÛÖÜØ Ú Ô Ì ØÌ ÙÌ ÛÖÔ ÛØÖ Ö ÖÜ É ÙÌÚ ÛÖ ÑÌ ÓÌÔÖ; Ô Ì Û ÑÛ Ñ Ô Ñ, ÙÛ ÙÜ ÞØÖÔ Ì ÖÞ, Ô ÔÖÜÔ Û -Ó ˇ ÛÌ Ú ßÑ ÒÜÛÌØÖ Ô - ÔàÙÛÌÚý, ÑØ Û Ñ Ì Ø ÓÓ ÛÖ (Kress), ÖÜ ÌÔ ˇ ÌØ ÖØ ÖÔÛ ÓÖÔÖ ÙÛÖ Ô ÔÛÖÜÔ ÌØàÛ ÙÌ Ú ÙÛÖ ÛÌ ÒÖÚ ÛÖÜ ÒÖ ÖÛÌÞÔ ÑÖÜ ÑÌ - ÓÌ ÔÖÜ ÝÖÜ ÛÖ É ÙÖÜÔ, Ô Ø ßÖÜÔ ÌØ Ò ß, ÒÒ ˇ Ì Ô Ñ ÔÖ Ô ÙÜÔ ÒÒ ÙÙÖÔÛ ÑØ Û - Ñ ÓÌ ÜÛÖ. Ø Ô Û ( ÙÑ Ò ÙÛ Ô Ñ à ) (`ÜÔÌ ÞÌ Ö Û ÙÌÒ. 3) ¾» À»! Ø ÌÑ ÛÖÓÓÜØ (!) ÌÜØà, Ì ÞÌ àùì Ö ßÛÖÛÌý Ü ÖÜØ ÖÚ ¾ ÑÖÔÖÓ ÑàÔ Ñ. ˇ Ô Ù ÖÜ ÛÖ... ÙÛÌ ÙÛØÖ ÛÖÜ ÛØÖÓ ÛÖÜ! ÒÒ ÛØ ÌÑ ÛÖÓÓÜØ Ñ ÖÑÛ ÑÖÙ ÌÚ Þ Ò ÌÚ (!) ÌÜØà, Û Ô (Ñ Ì Ô ÑÖÓ Ø Ì ÛÖÙÖÚ;;;) Ö... ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖÚ Ô Ò Ù Ú ÛÖÜ ÒÙÖÜÚ!!! (`Ì... Ø ÞÓÖÜÒÌÚ; Ôà Ö ` ¾»»ˆÀ ¾ (!!!) ÙÛ Ú ÜÖ ÌØ ÛàÙÌ Ú!!! ÌÌ Ñ ÜØ Ì!!!) Ø Û Ñ Ôà ßÌÜ ÖÑ Ó ý ÞØÖÔ Ö Ñ Ù Ú ÛÖÜ ß ÒÖÜÒ ý, ÌÕ ÑÖÒÖܡÖÜÔ Ö... Ò Ú ÑÖ Ú Ò Ó Û - ØÌÚ ÝàÛ ÙÓÖÜ ÙÛÖÔ Ì Ö ØÖÓÖ, Ô Ì Ô... ÓÖÒ Ú 29 ÛÖÔ Ø ˇÓÖ, Ö Ø ˇÖ àø ÌàÚ à ÌÑ Ô ÙÖÜ!!! Ô ÔÛ ÛàÔ plus ØÖÉÖÒÌàÔ ÙÛ Ô... Ò Û ÛÙ. ÌàØ ÖÜ ÙÛÖÔ ÌØÖˇÌÖ!!! Ì à Ì Ó É ˇ ÔÜÞÛàÓÌÔÖÚ... Ñ Ö Ö ÓÖÜ ÌÛ ÔÌ ÙÛÖ ÑÒÖÜÉ... Ó Ô ÔÌÚ!!!» ˆÀ¾ ` / ¾` `Ì ØÖÒÖ, ÖÒÖ Ñ Ö É ˇ Ô ÑÛ ÙÓÌ ÔÖÜ ÖÒ Û!!! Ì ÛÌ Ô É Ì... ÙÌ Ñ ÒÖ;;; Ø Ì Ó ØÖÚ Ó Ó Ù ÒÌ ÛÖÜØ ÛÖÜ ÑÖ ÔàÔ ÑÖÜ ÔÛÖ àòì ÖÜ ÙÛÖ 8Ö ÓÖÛ ÑÖ `ÞÖÒÌ Ö ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ ÝÖÜ ÑØ ÖÔÛ Ú Û Ú Ô ÑÌÚ Û Ú ÛÖ Ñ Ú ÑÖ ÔàÔ Ú, Ö `ÜÒÒÖ ÖÚ ÖÔÌ àô ÛÖÜ 8ÖÜ ÓÖ- Û ÑÖÜ `ÞÖÒÌ ÖÜ, ÙÌ ÙÜÔÌØ Ù ÓÌ ÛÖÜÚ ÖÔÌ Ú Ñ ÛÖÜÚ ÌÑ ÌÜÛ ÑÖÜÚ, ØÖÞàØ Ù Ô ÙÛ ÒÌ ÛÖÜØ ÑÖ ÔàÔ ÑÖÜ ÔÛÖ àòì ÖÜ. ` ÓÌØ Ì Ø Ö Û Ô Ô Ñ Ô ÛÜÕ Ú Ø Ù Ú Ñ àô ÌÔ ÔÛ ÙÛ Ô Ñ Û ÙÛØÖÝ Ñ ÖÒ Û Ñ ÛàÔ ÓÔ ÓÖÔ àô ÖÜ Ì É ÒÖÜÔ ØÖ Ñ Ñ ÑÜÉÌØÔ Ù, ÒÒÖ ÛÖÙÖ Ì Ô Ô Ñ Ö Ô ÙÛ Ø ÕÖÜÓÌ ÓÌ Ñ ˇÌ ÛØÖ Ö ÛÖÜÚ ÙÜÔ ÔˇØà ÖÜÚ Ó Ú ÖÜ ÌÕ Û Ú ÜÛ Ú Û Ú ÖÒ Û Ñ Ú ÉØ ÙÑÖÔÛ ÙÌ Ì ÕÖ Ö. ÖÒ Û Ñ ÛàÔ ÓÔ ÓÖÔ àô Ñ ÙÛ ÌÝ ØÓÖ ÛÖÜÚ Ö Û Ô ÑÜÉÌ ØÔ Ù - ÓÖÜ (.`¾ ¾.`.), ÙÛÖ ÖÔÖÓ ˇÌÔ Û Ú ÙàÛ Ø Ú Û Ú ÞàØ Ú, Ì ÞÖÜÔ Ö - ÙÌ Þ Ò ÌÚ Ò ÖÜ ÙÛ ÝÛàÞÌ. ÜÙÛÜÞàÚ, ÖÒÒÌ Ú Ö ÑÖ Ì ÔÌ ÌÚ ÉØ ÙÑÖÔÛ ÞàØ Ú Ñ ÔÌ Ô Ô ÌØ ÖÓÌÔÖ. Ì Ô ÔÛ ÙÌ ÜÛ Û Ô ÛØ Ñ Ñ Û ÙÛ Ù ÌÔ Ó ÖØÖÜÓÌ Ô ÓÌ ÔÖÜÓÌ ÝÖØÖ. É ÒÒÌÛ ÓÌ Ñ ˇÌ ÛØÖ Ö Ô ÔÛ ÙÛ ˇÖÜÓÌ Ñ Ô Ô ÛØÌ ßÖÜÓÌ ÜÛ Û ÙÑÒ Ø Ñ ÔÛ Ò Ñ ÓÌÛØ. ¾ÓàÚ ÓÌÞØ ÛÖÛÌ Ì Ô Ô - Ñ Ö Ô ÑÛ ÙÖÜÓÌ ÑÛÜÖ ÒÒ ÒÌ Ü Ú Ñ Ô ÙÜÓ Ø ÙÛ ˇÖÜÓÌ ÙÛÖÔ Ò ÔÖ Ó Ú, ÙÛÖ Ì - ÛÖÔ Ó Ú ÖÜ ÌÔ ÌÞÌ Ô Û É ÒÌ ÌØ. Ö ÑØ ÛÖÚ ÒÌÖÔ ÌÔ ÌÔ ÝÌ ØÌÛ Ô ÉÖ ˇ ÙÌ ÜÛÖÔ ÖÜ ÌÙÛÌ ÒÌ ÙÛ Ô ÔÌØ, ÜÛÖÔ ÖÜ Ô Ñ ÙÛ ÑÌ Ô ÑÒÌ ÙÌ ÛÖ Ó ÛÖÜ. Ô ÑÛÜÖ ÒÒ ÒÌ Ü Ú Ñ ÙÜÓ Ø ÙÛ - Ù Ú ØÌ Ì, Ô ÑÛ ÙÛÌ ÓÌÛ ÕÜ Ó Ú. ¾ Ñ ˇÌ Ô Ú Ö ÛÖ ÜÙÛÌØ Ó ÛÖÜ ØÌ Ì Ô àùì Ñ ÙÛÖÔ Ò ÔÖ ÛÖÜ ÖÜ ÌÔ Ì ÞÌ Ô ÌÓ ÙÌ ÛÖ ÛÖ ÛÖÜ ÖÜ ÛÖÜ. ¾ ÌÑ ÌÜÛ ÑÖ, ØÌ Ì Ô Ó ÖÜØ ÙÖÜÔ ÑÛÜÖ ÒÒ ÒÌ Ü Ú Ñ Ô ÉÖ ˇ ÙÖÜÔ ÖÙÖÜÚ Ó ˇ ÛÌ Ú ÜÔ ÛÖÜÔ Ô Ø ÑÖÒÖܡ ÙÖÜÔ ÝØÖ- ÔÛ ÙÛ Ø Ö, ÌÕ Û Ú Û Ú Ñ Û Ø Ù Ú Û Ú ÌÔ - ÙÞÜÛ Ñ Ú ÙÑ Ò Ú ÙÛÖ ÓÖÙ Ö ÙÞÖÒÌ Ö. ¾ ÛØÖ, Ö Ñ ÖØÖ Ñ ÖÙÖ ÒÒÖ Ó ÖØÖÜÔ ØÌ Ì Ô ØÖÙÝÌØÖÜÔ Û Ú Ü ØÌÙ ÌÚ ÛÖÜÚ ÙÌ ÖÒÖÜÚ ÌÑÌ ÔÖÜÚ ÖÜ Û Ú ÌÞÖÜÔ Ô Ñ Ñ ÜÔ ÛÖÜÔ ÒÖ à Û Ú Ö ÑÖÔÖÓ Ñ Ú ÛÖÜÚ Ñ Û ÙÛ Ù Ú. Ô ÑÛÜÖ ÒÒ ÒÌ Ü Ú Ñ ÙÜÓ Ø ÙÛ - Ù Ú Ó ÖØÌ Ô àùì ÜÔ Ó Ñ ÌÒ ÖÞ ÓÖÔÖ ÙÌ ÌÑÌ ÔÖÜÚ ÖÜ ÉØ ÙÑÖÔÛ ÙÌ Ì Ô Ö ÑÖÔÖÓ Ñ Ñ Û ÙÛ Ù, ÒÒ ÙÌ ÖÒÖÜÚ Ó Ú. ¾ÒÖ Ó Ó ÖØÖÜÓÌ. ÔÌ Ô Ú ÓÖÔÖÚ ÛÖÜ. ¾ÒÖ Ó Ó ÖØÖÜÓÌ Ô Ù ÑàÙÖÜÓÌ ÛÖ Ô ÙÛ Ó Ó Ú Ñ Ô Ô ÛØÌ ßÖÜÓÌ ÖÒÖÜÚ ÌÑÌ ÔÖÜÚ ÖÜ ÓÌ Û Ú ÖÒ Û ÑÌ Ú ÛÖÜÚ ˇÌ ÒÖÜÔ Ô Ó Ú ÌÕ ˇÒ àùöüô Ñ Ô Ó Ú É ÒÖÜÔ ÙÛÖ ÌØ ˇàØ Ö. Ó ØÖ Ø Ì Ó ÒÒ ÒÌ Ü Ú, ØàÛÖ- ÉÖÜÒ ÛÖÜ ÙÜÒÒÖ ÖÜ ÖÔÌ àô ÛÖÜ 8ÖÜ ÓÖÛ ÑÖÜ ÙÞÖÒÌ ÖÜ Ô Ó ÖÜØ ÙÌ ÑÖ ÔàÔ ÑÖ ÔÛÖ à- ÒÌ Ö. ˆ ØÞÖÜÔ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÌÚ ÖÜ Ø Ó Û Ô ÑÖÜÝ ÖÔÛ Ö ÜÛ Û Ô ØàÛÖÉÖÜÒ.»ÖÔ Ñ Ø ÝàÔ, ÔÛ Ø Ù ÛÖÜ ÔÛ - Ó ØÞÖÜ Ì Ú Ñ. ØÉ Ô Û Ö Ö Ö ÖÚ Ì Ñ - ÒÖÜÓÌÔÖÚ Ñ ÙÛ Ñ ˇÌ Ó Û, Û ÙÌ Ô ÙÛ - Ó Û ÙÌ ÜÛ Õ Ì Ô ØàÛÖÉÖÜÒ. ¾ÓàÚ ÓÌÙ ÔÛ Ø Ù ÛàÔ ÖÔÌ àô Ñ Û Ú ÔàÙ Ú ÖÔÌ àô, ÛÖÔ Ü ÖÞØÌ àù Ô Ô Ñ ÔÌ Ùà. ¾ ÙÜÒÒÖ Ö ÖÔÌ àô Ú ØÖÜÔ ÜÛÖ ÛÖ ˇÌÛ ÑÖ Ø Ì Ó Ñ Ô ÒÖ ÌÚ Ø ÙÌ Ú Ú Ô ÛÜ- ÕÖÜÔ ÙÛ ÙÞÖÒÌ ÛÖÜÚ. `Ì Ñ ˇÌ Ì ÛÖÔ ÙÜÔ ÔˇØà Ö Ó Ú ÌÞÖÜÔ Û Ô Ô Ñ Ó Ú.¾ÒÖ Ó, Ñ ÔÌ Ô Ú ÓÖÔÖÚ ÛÖÜ. Ø ÙÛÖÚ É Ò Ú ÔÛ ØÖÌ ØÖÚ Û Ú ÔàÙ Ú ÖÔÌàÔ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ ¾` ` À` ` Û Ú 25 Ú» À ¾ˆ 1821 ` ÓÌØ ÖØÛ ÖÜÓÌ ÓÌ Þ Ø ÜÛÖÜÚ ÖÜ ˇÜÙ ÙÛ Ñ Ô Ñ Ì ÌÙ Ô Ó ÞÖÓÌÔÖ ÛÖ 1821 Ô Ì Ó ÙÛÌ ÌÓÌ Ú ÌÒÌܡÌØÖ Ö ÛÖÔ ÖÜØÑ ÑÖ Ü Ö ÓÌÛ Ö 400 ÞØÖÔ ÙÑÒ É Ú. Ú ÛÖÜÚ Ý ÌØàÙÖÜÓÌ ÓÌ ÌÜÒ ÉÌ ÌÔÖÚ ÒÌ ÛÖÜ Ù. ÖÒÒÖ ÕÌØ Ô ÖÛ ÙÌ Ì Ô ÑÖÙÓÖ ÖÜ ˇ ÝÌ ÔÛÌÜÌ ÌØÓ Ô ÌÔ ˇ Õ Ì Ñ ÔÌ ÚÔ Ì... ÜÛÖ Ì Ô Ô Ö ÜÖ ÑÖÙÓ Ö ÖÒÌÓÖ Ñ ÑÜÒ - Ù Ô ÖÛ ÓÖ Ó ÛÖÚ. ÔˇØà- ÖÛ Û Ò ØàÙÌ Ø ÖÒÜ ÑØ É Û ˇ Ø à ÛàÔ ÌØÓ - ÔàÔ. àø ÖÓàÚ ÜÛ ÖÜ Ö ÌØ- Ó ÔÖ ÌÔ Ì ÛÜÞ Ô ÛàÔ Ö ÒàÔ, ÛÖ ÌÛÜÞ ÔÖÜÔ ÓÌ Û Ô Ö ÑÖÔÖÓ Ñ ÛÖÜÚ ÙÞÜ.»ÌÛ ÛØÌ- ÖÜÔ ÛÖÜÚ ÌÜØà ÑÖÜÚ Ò ÖÜÚ ÙÌ ÖÜÒÖÜÚ ÖÜ ˇ ÙÛÌÔ ÖÜÔ Ñ Ûà Ö Û ÌØÓ Ô Ñ Ó ÖÛ. Ì ÞÖÜÔ ˇÌ Ö Ò Ö Û Ú ÜØà Ú. ÞÖÜÔ Þ ÙÌ Ñ ˇÌ Ùˇ Ó ÜÛÖÙÌÉ ÙÓÖÜ Ñ - Õ Ö ØÌ Ì Ú. ˇÌÒÖ ÖÜÒÖ Ì - Ô Ô. ÒÒ Ì Ô Û Ô àø ÛÖ ÓÌ ÒÖ ˇÜÓ. Ú Ó Ô Ì ÞÖÜÔ ÖÓàÚ ÜÛ ÛÌÚ. ÖÒÜ ÙÜÔÛÖ- Ó ˇ ÑÖÒÖܡ ÙÖÜÔ Ñ ÒÒÖ. ÌØÓ Ô Ñ ˇ Ø à ÌÔ ÙÛ - Ó Û ÖܡÌÔ. ¾ É ØÉ ØÖ ÌØÓ ÔÖ Ó Ú ÒÖ ÖØÖÜÔ ÙÜÔÌ- ÞàÚ Ñ Ó Ú ÌÕÌÜÛÌÒ ÖÜÔ. `Û Ô ÒÒ ÞØàÙÛÖÜÔ ÛÌØ - `ˆ ` ` ÛÖÜ `ÜÒÒÖ ÖÜ Ñ ÌÜÛ ÑàÔ É ˇÓ Ú Ñ /Ù Ú ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ ß ¾ˆý» ¾ˆ` ` ¾ ¾ˆ` `ˆ» ¾ˆ ¾ˆ` Ö.`. ÛÖÜ `ÜÒÒÖ ÖÜ ÙÛ Ò Ù ÛàÔ ÖÝ ÙÌàÔ ÛÖÜ Ø Ó ÛÖ Ö ÙÌ ÙÜÔ ÔÛ Ù ÓÌ ÛÖÜÚ `ÜÓÉÖÜÒÖÜÚ ÌÔ Ñ Ú à Ú ÙÛ Ú 21» ØÛ ÖÜ ØÖ Ø ÓÓ Û ÙÌ Ì Ù Ú ÙÜ- Ô ÔÛ Ù ÓÌ Û Ú `ÜÓÉÖÜÒÖÜÚ ØÖÙÞÖÒ Ñ Ú à Ú ÙÛ Ú 30» ØÛ ÖÜ 2012 Ñ ÓÌ Û `ÜÓ- ÉÖÜÒÖ Ñ Ú à Ú Û Ô ÌÓ Û Û Ô Ø ÙÑÌÜ 5 6 Ø Ò ÖÜ Ö.`. ÛÖÜ `ÜÒÒÖ ÖÜ ˇ ÌÑ àùì ÌÒÛ Ö Ü ÖÜ Û ÖÛÌÒÌÙÓ Û ÛàÔ ÙÜÔ ÔÛ - ÙÌàÔ ÖÛ Ô ÖÒÖÑÒ ØàˇÌ Ö ØÖ Ø ÓÓ Û ÙÓÖÚ. ÙÛ ÞØ Ó - Û Ñ ÖÙ Û Ú ÖÒÌ- Ó ÑÌ Ú Ö - Ó àùì Ú. Ö ÞØÜÙÖ ÖÜ Ò ÙÛÌß Ô Ö Û Ô Ø Ì Û Ú ÒÒ ÖÚ Ñ ÖÒÒ ÒÒ ØÔÖÜÔÛ Ô Û Ò ØàÙÖÜÔ. ¾ÒÌÚ Ö Ì Ô ÙÛ ÙÌ Ú ÕÌÑ Ô ÔÌ Ö ÛÖ ÙÛÖÓ Þ ÛàÔ ÔˇØà àô. ÜÛÖ ÛÖ Ó ÖÜØ ÖÜÔ Ö ÒÖÜ- Ù Ö ÓÌ Û Ô ÖÒ Û Ñ ÛÖÜÚ.»» Ù Ó ÖÛ ØÖÜÔ Ñ Ò ÔÙ ØÖÜÔ Û Ô Ü ÖÛÌ ÒÌ Û Ô Ô ÙÖØØÖ Ñ Û Ô ÛØÌ Ò... ¾ÔÖÓÖÚ ÛÖÜ ÞØ Ó ÛÖÚ Ñ Ö ÙÜÓÝàÔ ÌÚ Ñ Ô Ò ØÞàÔ Ñ ÑÖÓÓ ÛàÔ ÙÛÖ Ø ÙÑ Ô Ö ÓÌ- Û É ÒÖÜÔ Û Ô ÖÒ Û Ñ ÙÌ ÛÌ ÞÔ ÛÖÜ ÙÑÖÛÖÜÚ ÌÔà Ì Ô Ì Ô Ì Ö ÙÛÖ Ö Ö Ö Ì ØÌ Ì Ñ Û ÌÕÖÞ Ô Ì ÑØ ÛÌ Ý ÔÌ Ñ ÛÖ ÝàÚ Û Ú ÓÌ Ø Ú Ü Ö Û Ú ÙÜÔˇ ÑÌÚ ÜÛÌ Ú. ÉÖÜÒ Ù ÛÖÜ Ò ÖÜ Ø Þ Ø ÙÙÌÛ, ÒÒÖ ØÖà- ˇÖÜÔÛ Ñ ÒÒÖ ÌÕÖÔÛàÔÖÔÛ. ÔˇØà Ô ÙÜÔ Ùˇ Ó Û Ó - Ñ ÞØ Ó ÌÔ ÒÌ ÛÖÜØ ÖÜÔ. ÒÒÖ ÛÖ ÌÔ Ñ ÒÒÖ ÛÖ ÒÒÖ. Ñ Ô Ù ÛÖÜ ÞØ Ó ÛÖÚ ÌÔ ÙÜ- Ó ÛÌ ÓÌ ÛÖ ÔˇØà ÔÖ ÙÜÔ - Ùˇ Ó. Ö ÞØ Ó ÌÔ Ì ÙÛÖ ÑÖÙÛÖÚ Ñ ÛÖ Ì Ø Ö Ö àú ØÞ Ñ ÉÒÌ ÖÜÓÌ Þ Ø ÙÙÌ ÌÕ ÌÔ - ÔÛ Ú Û Ô ÜÔ Ó ÙÞÜÖÚ Û Ô ØÔ Ù Ñ ÛÖ ÑÌ Ø ÖÚ ÌÔ - ÔÌ ÛÖ ÔÖ Ó Û Ú µà Ú. Ñ ØÖÙà ÖÚ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ Ñ ÛÌ àú ÓÖÛ ÑÖÚ `ÜÓÉÖÜÒÖÚ E.E.M.C./MQI - ÙÛ ÓÖÔ Ñ ÔàÙ ÜØà ÑÖÜ ¾ ÑÖÔÖÓ ÑÖÜ àøöü ÙÛÖ Ö ÓÌÔàÔ»ÌÒàÔ `ÜÙÛ Ó ÛàÔ Coordinators M. À¾` ` `ÜÔÌÔÛÌÜÕ ÛÜ ÖÜ ÓÌ ÌÓ : ÔÛ ÖÛÖ ÙÛ Ô ¾ ÑÖÔÖÓ Ñ Ø Ù Ñ Ô ÙÞÜÙ Û Ú ÞÌ Ø Ó Û ÑÖÛ Û Ú ÙÛ Ô ÜÛ Ñ ÛÛ Ñ `Û Ò Ù Û Ú Ö ÔàÔ Ñ Ú Û Ø Ñ Ú ÜˇÜÔ Ú Ñ Û Ú ÙÛ Ø Õ Ú Û Ú ÞÌ Ø Ó Û ÑÖÛ Û Ú ÙÛÖ ÞàØÖ Û Ú ÜÛ Ñ Ú ÛÛ Ñ Ú, ÛÖ.`. ÛÖÜ ¾Ó ÒÖÜ Coordinators Group ÓÌ Ì Ø ÛÖ ÌØ ÙÛÌ Ø ˇÔ ØÞÖÜ» Ñ Ø ÖÜ 29, (»ÌÛØÖ ÖÜ ÔÛàÔ ÖÜ) ÙÌ ÙÜÔÌØ Ù ÓÌ Û Ô E.E.M.C./MQI ( ÙÛ ÓÖÔ Ñ Ñ ÌÒÓ Û Ñ ÔàÙ ÜØà ÑÖÜ ¾ ÑÖÔÖÓ ÑÖÜ àøöü ÙÛÖ Ö ÓÌ ÔàÔ ØÖÙà àô»ìòàô `ÜÙÛ Ó ÛàÔ Coordinators MQI) ÖÜ Û ØÌ Ì Ñ Ó ÛØà ÛàÔ Ì ÌÒÓ ÛàÔ ÙÝ Ò ÙÛ ÑàÔ & Ø Ó ÛÖÖ ÑÖÔÖÓ ÑàÔ ØÖÙà- àô, Ø Ó ÛÖ ÔàÓÖÔàÔ»ÌÙ ÛàÔ ÙÛ ÑàÔ `ÜÓÉ ÙÌàÔ & `ÜÔ ÝàÔ Ö ˇ Û ÑàÔ ÌÒÓ ÛàÔ, ÓÌÙÖÒ ÉÖÜÔÛàÔ & ˆ ÒÒ ÒàÔ,»ÌÒàÔ ÛàÔ `ÜÙÛ Ó ÛàÔ MQI ÞÌ Ø ÙÌàÔ Coordinators Group), ÙÛ Ø ÖÔÛ Ú Û Ô ÛÖ Ñ ÖØ Û Ú ÖÒ Ú ÒÒ Ñ ÖÒ Ú Û Ú ÜÛ Ñ Ú ÛÛ Ñ Ú, Ñ ÒÖÜÔ ÛÖÜÚ Ñ ØÖÙà ÖÜÚ ÛàÔ ÓÖÙ àô `ÞÌ ÙÌàÔ ÛàÔ ÓàÔ Ñ ÛàÔ».».. Û Ú ÜÛ Ñ Ú ÛÛ Ñ Ú, ÙÌ `ÜÔÌ ÔÛÌÜÕ Ü ÖÜ Û Ô Ø Û 9 Ø Ò ÖÜ 2012 Ñ àø Ó.Ó Ó.Ó. ÙÛÖ `ÜÔÌ Ø ÑÖ àøö Coordinators Congress Center, ˇÖÜÙ Helen. `Û Ô `ÜÔÌ ÔÛÌÜÕ Ü ÖÜ ˇ ÔÌ ØÖÜÙ Ù ÛÖÜ Ñ ÌÜÛ ÑÖÜ & `ÜÓÉÖÜÒÌÜÛ ÑÖÜ ¾Ó ÒÖÜ Coordinators Group ÛàÔ ÞÌ Ø ÙÌàÔ. &. ØÔ ÞàØ Û & Û Ú ÔàÙ Ú E.E.M.C./MQI Ñ ˇ Ô ÑÖ ÔàˇÖÜÔ àøì Ô Ù Ó ÔÛ ÑÌ Ú ØÖÞÌ Ú ÛÖÜÚ Ñ ÛÖ ÑÖÜÚ Û Ú ÜÛ Ñ Ú ÛÛ Ñ Ú Ô ÓÖ, ÖÜ ÞÌ Ø Ù ÛÖÜÚ ˇ ÔÌ ÓÌ Ùà ÛàÔ ÓàÔ Ñ ÓÌ Ùà ÛàÔ ÌÑ ØÖÙà àô ÛàÔ».».. Û Ú ÜÛ Ñ Ú ÛÛ Ñ Ú.

7 Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 7 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Με ερωτήσεις ξεκίνησε, ως συνήθως, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 15 Μαρτίου Η πρόεδρος κ. Νεκταρία Ευσταθιάδου, αφού ολοκλήρωσε τον κατάλογο αυτών που ήθελαν να υποβάλουν ερωτήσεις έδωσε το λόγο στον επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», κ. Γρηγόρη Τημπλαλέξη. ΓΡ. ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ: Σε λίγο μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, πήρε απόφαση για απαγόρευση αφισοκόλλησης, την οποία εμείς δεν ψηφίσαμε, τώρα βλέπουμε ότι η διοίκηση απαγορεύει τη χρήση των αιθουσών των ΚΑΠΗ για προεκλογικές συγκεντρώσεις, με το αιτιολογικό, ότι δεν υπάρχουν φύλακες, αυτό μας το είπε ο κ. Ζορπίδης, ο οποίος δεν δέχτηκε και τη διαβεβαίωσή μας, του ΚΚΕ, ότι θα φυλάξουμε και θα καθαρίσουμε εμείς την αίθουσα. Είναι απόφαση της δημοτικής αρχής να μην δίνονται οι αίθουσες; 2) Δεν καταλαβαίνουμε τον κομπασμό του κ. δημάρχου, για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο οποίο προσέφυγε για το λεγόμενο χαράτσι της ΔΕΗ, λέει ο δήμαρχος ότι «η απόφαση του ΣτΕ δεν θωρακίζει τον πολίτη απέναντι στο χαράτσι, αλλά εμποδίζει τη διακοπή ρεύματος σε όποιον δεν πληρώσει». Μα η προσπάθεια από τις διάφορες οργανώσεις και κόμματα γίνεται να μην πληρωθεί το χαράτσι, αυτό δεν το πέτυχε με την απόφαση του ΣτΕ ο κ. δήμαρχος, προς τι λοιπόν ο κομπασμός; 3) Υπάρχουν μια σειρά αποφάσεων για εργαζόμενες στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με τις οποίες καταπίπτει ο τρόπος με τον οποίο έγιναν οι κρίσεις τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ακυρώνει την απόφαση της Προέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου. Τι σκέπτεστε να κάνετε και γιατί μέχρι τώρα δεν έχετε υλοποιήσει την απόφαση, προκειμένου το Νομικό Πρόσωπο να κρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της συγκεκριμένης απόφασης; ΑΛ. ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ επικεφαλής της δημοτικής κίνησης «Ενεργοί Πολίτες για την ανατροπή στο Περιστέρι»: Την περασμένη εβδομάδα, μοιράστηκαν 10 τόνοι γάλα γνωστής εταιρείας από δύο δημοτικούς συμβούλους του Περιστερίου. Εγώ επικροτώ την ενέργεια των ιδιωτικών εταιρειών να προωθήσουν το προϊόν τους, αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι αν δουλειά των αντιδημάρχων, είναι να βάζουν τον κόσμο σε μια ουρά και να τους χαιρετούν την ώρα που δίνουν το γάλα; ή αν δουλειά τους είναι να εντοπίζουν τις ευπαθείς ομάδες της πόλης μας, που έχουν πράγματι ανάγκη και να τους προμηθεύουν το γάλα; 2) Πώς έχει εξελιχθεί το θέμα της συναυλίας του Νταλάρα στο Δήμο μας; Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι, γιατί πιστεύουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα βοηθήσει η συναυλία στην αλληλεγγύη που χρειάζονται σήμερα οι πολίτες, απεναντίας ενισχύει τα επεισόδια. 3) Διαπίστωσα σε κάποιες έρευνες που έκανα ότι υπάρχει το υπηρεσιακό πρόγραμμα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, σ αυτό το πρόγραμμα υπάρχει δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτεί τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Ερωτώ το έχουμε ελέγξει αυτό το πρόγραμμα; Αν δεν μπορεί η διοίκηση να μου απαντήσει σήμερα, ας μου απαντήσει στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. ΑΛ. ΠΛΕΣΤΗΣ: («Περιστέρι για Όλους»): Με ποιές διαδικασίες μοιράστηκε το γάλα; Γιατί δεν το πήγατε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο; Γιατί δεν ενημερώθηκαν οι πολίτες που έχουν πράγματι ανάγκη να τους δοθεί το γάλα, αλλά μοιράστηκε χωρίς έλεγχο, σ όποιον αντιλήφθηκε το γεγονός; 2) Αληθεύει ότι ο Δήμος έβγαλε ανακοίνωση για να πωλήσει ιδιώτης τις πατάτες του; 3) Καλύφθηκαν ορισμένες λακκούβες, αλλά υπάρχουν κι άλλες. Πότε θα καλυφθούν; 4) Από την πλατεία της οδού Τζ. Κέννεντυ και Θηβών αφαίρεσε ο Δήμος το φωτισμό, γιατί ήταν από κλεμμένη πατέντα, ο ιδιώτης που είχε την πατέντα μήνυση το Δήμο και δικαιώθηκε. Τι σκοπεύει να κάνει η διοίκηση, πότε θα καλύψει το κενό φωτισμού; ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είχα ερωτήσει πριν από δύο περίπου μήνες για τα προγράμματα του Δήμου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, όπως είναι φανερό, προγράμματα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για πρόσληψη προπονητών δεν υπάρχουν. Η χρονιά τελειώνει, και το μόνιμο προσωπικό του Δήμου δεν μπορεί να αντεπεξέλθει, στα προγράμματα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και πληροφορήθηκα ότι υπήρξε μια συμφωνία με αθλητικά σωματεία, να παραχωρήσει ο Δήμος τα ωράρια σ αυτά τα σωματεία. Ερωτώ μήπως οδηγούμαστε στην ιδιωτικοποίηση του Κολυμβητηρίου; ΗΛ. ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ («Περιστέρι για Όλους»): Τι γίνεται με την οδό Αιμιλίου Βεάκη; Συνεργείο του Δήμου αυτές τις μέρες ξήλωνε κάποια παρτέρια και υπάρχει γκρίνια. Δεν γνωρίζω αν είστε έτοιμοι να απαντήσετε και επειδή θεωρώ ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό, θα θελα να συζητηθεί κάποια στιγμή. 2) Ο χρόνος του πενταετούς υπηρεσιακού προγράμματος πέρασε, τι κάνατε για την ανανέωσή του; ΑΝΤ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ επικεφαλής της δημοτικής κίνησης «Αριστερή Κίνηση Περιστερίου»: Έχουν αρχίσει να ξηλώνουν κάποια όμορφα παρτέρια από την οδό Αιμ. Βεάκη, δεν καταλαβαίνουμε για ποιό λόγο, η διοίκηση καταστρέφει κάτι που πράγματι είναι ωραίο. Αν το κάνει για να το κάνει καλύτερο, δεν είναι κατάλληλη η εποχή, μήπως όμως ξηλώνονται για να μπουν τραπεζοκαθίσματα; 2) Για τη συναυλία Νταλάρα στο Περιστέρι, θεωρώ ότι είναι προκλητικό από τη μια η κυρία Νταλάρα να ψηφίζει τα μνημόνια που μας έφεραν σ αυτή την τραγική κατάσταση και από την άλλη ο άντρας της έρχεται για να τραγουδήσει τη τζιμινιέρα. Δεν είναι πρόκληση αυτό; 3) Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν δίνει λύση στο πρόβλημα του χαρατσιού. Τι προτίθεται να κάνει η διοίκηση; θα συνεχίσει τον αγώνα να δοθεί οριστική λύση απαλλαγής των δημοτών από το χαράτσι; Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΑ ΜΑΙΡΗ ΤΣΙΩΤΑ (αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολιτισμού): Το υπηρεσιακό πενταετές πρόγραμμα, έχει ψηφιστεί από τα διοικητικά συμβούλια, αλλά επειδή οι νόμοι αλλάζουν και ξαναλλάζουν δόθηκε παράταση μέχρι το Σεπτέμβριο του ΙΣΑΑΚ ΖΟΡΠΙΔΗΣ (πρόεδρος των ΚΑΠΗ): Για την αίθουσα του ΚΑΠΗ που δεν δόθηκε στο ΚΚΕ, δεν έχουμε τίποτε προσωπικό εναντίον του, το πρόβλημα είναι η έλλειψη προσωπικού. Οι αίθουσες των ΚΑΠΗ δεν θα δοθούν σε κανένα κόμμα, γι αυτόν ακριβώς το λόγο. Μας διαβεβαίωσαν ότι θα φυλάξουν και θα καθαρίσουν οι ίδιοι. Αν όμως συμβεί κάτι ποιος θα πάρει την ευθύνη; Στην πόλη μας υπάρχουν άλλοι δημοτικοί χώροι που μπορούν να δοθούν για τις συγκεντρώσεις των κομμάτων. ΠΑΝ. ΛΥΚΟΣ (αντιδήμαρχος Πολεοδομίας): Ο Δήμος ύστερα από έρευνα έχει έρθει σε επικοινωνία με τον αγροτικό συνεταιρισμό Νευροκοπίοου για πατάτες, με αγροτικό συνεταιρισμό Βορείου Ελλάδας για ρύζι και με τον αγροτικό συνεταιρισμό Λακωνίας για λάδι. Με την ενέργεια αυτή προσπαθούμε κι εμείς από την πλευρά μας, να μετριάσουμε κατά κάποιον τρόπο τις δύσκολες συνθήκες που περνούν σήμερα οι συνδημότες μας. Τώρα απαντώντας στο ερώτημα για πατάτες ιδιώτη, όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν και οι επιτήδειοι που στήνονται στα σταυροδρόμια, διαφημίζοντας φτηνές πατάτες κ.λπ. Ο Δήμος δεν έχει καμία σχέση μ αυτούς. ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α. ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ: Θα απαντήσω στις ερωτήσεις για τις πατάτες και το γάλα. Εγώ μιλώ πάντα ανοιχτά χωρίς φτιασίδια. Βλέπω ταυτίζεστε μ ένα σάιτ στο διαδίκτυιο, μας κάνετε και μια παρατήρηση ότι επικοινωνιακά δεν πάμε καλά. Για την πατάτα απευθυνθήκαμε από την πρώτη στιγμή και στον αγροτικό συνεταιρισμό Νευροκοπίου, αλλά βρήκαμε κι έναν επιπλέον παραγωγό από την Τρίπολη, αλλά δεν είχε τη δυνατότητα, είχε μικρή παραγωγή. Έστειλε μόνο 10 φορτία πατάτες εδώ και δέκα μέρες κι έχει εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Πωλήθηκε στη συμβολή των οδών Αναπαύσεως και Δωδεκανήσου. Μετά απ αυτόν πήγαν διάφοροι επιτήδειοι όχι μόνο εκεί αλλά και σ άλλα σημεία. Ο Δήμος δεν έχει καμία σχέση μ αυτούς. Απευθυνθήκαμε στον παραγωγό της Τρίπολης, γιατί ο συνεταιρισμός Νευροκοπίου, λόγω του γεγονότος, ότι προμήθευε όλη την Ελλάδα, δεν μπορούσε να μας εξυπηρετήσει από την πρώτη μέρα κι έτσι καλύψαμε το κενό. Για το γάλα, αν πιστεύετε ότι η κοινωνική μας προσφορά εξαντλείται σε κάποιους φίλους της διοίκησης, αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Το γάλα μοιράστηκε σε συνεργασία με την εταιρεία ΝΟΥΝΟΥ, και σας πληροφορώ ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει προσφέρει πολλές φορές προϊόντα της στο κοινωνικό παντοπωλείο. Για τη συγκεκριμένη παρτίδα η εταιρεία ΝΟΥΝΟΥ μας εξέφρασε την επιθυμία να πάει κατευθείαν στους δημότες, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. Όποιος βρισκόταν μπροστά μας να του προσφέρουμε ένα λίτρο γάλα. Παραμονές της δράσης εκπρόσωπος της εταιρείας, πήρε τηλέφωνο στις 10 το βράδυ, την πρόεδρο του ΟΠΑΑΠ και της είπε ότι «αύριο το πρωί θα έρθουν στην πόλη να διανείμουν αυτό το γάλα, βρείτε μας σημείο που θα στηθούμε να το μοιράσουμε. Αυτό το γάλα θέλουμε να μοιραστεί αμέσως, να μην πάει στο κοινωνικό παντοπωλείο. Ήταν 10 τόνοι γάλα και ήταν απαίτηση του χορηγού να δοθεί σε όποιον πολίτη βρεθεί μπροστά. Εμείς φροντίσαμε να μην μοιραστεί όλο στην πλατεία Περιστερίου. Στείλαμε ένα φορτίο στην Ανθούπολη, ένα φορτίο στη Νέα Ζωή κι ένα φορτίο στο Μπουρνάζι. Στο σημείο αυτό επενέβη ο κ. Πλέστης ο οποίος είπε ότι γιατί δεν ειδοποιήθηκαν όλοι οι σύμβουλοι να βοηθήσουν σ αυτή την προσπάθεια, ειδοποιώντας όσες ευπαθείς ομάδες γνωρίζουν ώστε να προτιμηθούν πρώτα αυτοί. «Εγώ, είπε, εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν λειτουργήσατε σωστά, μ αυτό τον τρόπο η διοίκηση διαφήμισε προϊόν μιας ιδιωτικής εταιρείας». ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μας κατηγορείτε ότι διαφημίσαμε το προϊόν της ΝΟΥΝΟΥ, σας πληροφορώ, ότι κι αν έρθει άλλες εταιρείες και μας προσφέρουν προϊόντα της τα οποία θα μοιραστούν δωρεάν έτσι θα λειτουργήσουμε. ΑΛ. ΠΛΕΣΤΗΣ: ο κ. δήμαρχος, είπε ότι έχουμε σάιτ, εμείς λέμε ότι δεν έχουμε ούτε ταυτιζόμαστε με κανένα σάιτ, αν δεν μπορεί να το αποδείξει, του ζητώ να ανακαλέσει. ΠΑΝ. ΛΥΚΟΣ: Στην οδό Αιμ. Βεάκη, από το 2000 που ο ΑΣΔΑ κατασκεύασε το έργο έγινε μια παρατυπία. Ο κατασκευαστής δεν γνώριζε το ρυμοτομικό σχέδιο. Από τη μια μεριά σεβάστηκε την πρασιά από την άλλη όχι. Τόσα χρόνια δεν είχε δημιουργηθεί πρόβλημα, ούτε είχε διαμαρτυρηθεί κάποιος. Τώρα όμως, που στην οδό αυτή άρχισαν να λειτουργούν καφετέριες, οι οποίες βγάζουν τραπεζοκαθίσματα στις πρασιές, έγινε αντιληπτή η παρατυπία. Καλύφθηκε η πρασιά με τραπεζοκαθίσματα και δεν υπάρχει πεζοδρόμιο για τους πεζούς. Αυτή την παρατυπία διορθώνουμε. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το πρόβλημα της οδού Αιμ. Βεάκη είναι ένα λάθος, που έχει γίνει από το Η τότε δημοτική αρχή έκανε ένα λάθος, τι να κάνουμε να τους κρεμάσουμε; Μίλησα με αντιδημάρχους της εποχής εκείνης και με την Τεχνική Υπηρεσία, αλλά και με άλλους παράγοντες και τους είπα ότι «εδώ έχετε κάνει ένα έγκλημα». Εμείς με τη διόρθωση, δημιουργούμε το πεζοδρόμιο του πεζού το οποίο δεν υπήρχε. ΞΕΝΙΑ ΚΟ- ΡΟΓΙΑΝΝΗ (πρόεδρος ΤΟΥ ΟΠΑ- ΑΠ): Αυτό το έγγραφο, που έχετε κ. Τημπλαλέξη είναι αυτό που απευθύνεται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο; ΓΡ. ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ: Είναι μια δικαστική απόφαση την οποία σας έχουν κοινοποιήσει, η οποία καλεί το νομικό πρόσωπο ΟΠΑΑΠ, να πράξει τα νόμιμα. Σας έχει γίνει τουλάχιστον από μια ενδιαφερόμενη. Και γεννάται το ερώτημα, τι έχετε κάνει μέχρι τώρα; ΞΕΝΙΑ ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ: Αυτό το έγγραφο απευθύνεται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και ζητάει να ξαναγίνουν οι κρίσεις στο προσωπικό και το Συμβούλιο δεν έχει κάνει τίποτε μέχρι τώρα. Δεν αφορά το Νομικό Πρόσωπο. ΜΑΙΡΗ ΤΣΙΩΤΑ: Το πρόγραμμα για τις κοινωνικές δομές που ερώτησε ο κ. Ψυρόγιαννης, τον πληροφορώ ότι είμαστε σ αυτό το πρόγραμμα, το οποίο έχει διάρκεια ως το ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΧΙΖΑΣ υπεύθυνος του αθλητισμού: Για το Κολυμβητήριο έχω να πω ότι το πρόβλημα είναι αν θέλουμε να είναι ανοιχτό. Ύστερα από προσπάθειες έξι μηνών και πιέσεων προς την κεντρική εξουσία, μέσω των προγραμμάτων της Γ.Γ.Α., ζητήσαμε την πρόσληψη πέντε-έξι γυμναστών για να κάνουμε τη δουλειά μας και να προσφέρουμε στους δημότες το αγαθό της κολύμβησης, δεν κατορθώσαμε να κάνουμε τίποτε. Βρήκαμε πόρτες κλειστές. Με τη συμβουλή του νομικού συμβούλου μας, αποφασίσαμε να δώσουμε τα προγράμματά μας να τα υλοποιήσουν οι σύλλογοι, οι οποίοι έτσι ή αλλιώς βρίσκονται καθημερινά στο χώρο. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο ιδιωτικοποίησης του Κολυμβητηρίου.

8 Σελίδα 8 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΧΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΞΙΑ ΧΤΕΣ.. Αυτές οι εκλογές έχουν ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Είναι η πρώτη φορά, όπως όλα δείχνουν, που θα δοκιμαστεί το μεταπολιτευτικό πολιτικό σύστημα, αυτό που μέχρι σήμερα γνωρίζουμε, με την εναλλαγή των δύο κομμάτων στην εξουσία, των κομμάτων εξουσίας. Όπως όλα δείχνουν ότι η Βουλή για πρώτη φορά ενδέχεται να περάσουν τη πόρτα της 8 ή 10 κόμματα. Αυτό είναι καλό. Ίσως περνάμε σε μια νέα εποχή. Στην εποχή των κυβερνήσεων συνεργασίας. Ας μάθουμε να συζητάμε και να συμφωνούμε σε κάποια πράγματα και να τα κάνουμε πράξη. Και σε κυβερνητικό επίπεδο. Είδαμε τι έκαναν στη χώρα οι λεγόμενες αυτοδύναμες κυβερνήσεις του δικομματισμού. Ποιο όμως είναι το πραγματικό δίλημμα αυτών των εκλογών; Για κάποιες δυνάμεις είναι το δίλημμα ΝΑΙ ή ΟΧΙ στο μνημόνιο. Είναι όμως αυτό το πραγματικό δίλημμα αυτών των εκλογών; Ας υποθέσουμε ότι το δίλημμα των εκλογών είναι η συμφωνία ή όχι με το μνημόνιο και ότι αυτό συνεπάγεται. Έτσι όπως οι περισσότερες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν να εισέρχονται στη βουλή. Από τη πλευρά του μνημονίου έχουμε ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜ. ΣΥΜΜΑΧΙΑ και από την άλλη πλευρά ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ΔΗΜ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ, ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ, ΛΑΟΣ, ΧΡ.ΑΥΓΗ. Αν μελετήσουμε το καταμερισμό αυτό θα διαπιστώσουμε τα εξής. Από την πλευρά που αντιμάχονται το μνημόνιο βλέπουμε δυνάμεις από τη μια άκρη του πολιτικού φάσματος ΚΚΕ έως την άλλη άκρη χρυσή αυγή. Οι δυνάμεις αυτές έχουν σοβαρές πολιτικές διαφορές και στρατηγικές. Ακόμα και στο πολιτικό φάσμα της αριστεράς. Όλες οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασία με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις της αριστεράς πέφτουν στο κενό. Και αυτό όχι χωρίς βάση. Και το ΚΚΕ και η ΔΗΜ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ απορρίπτουν σταθερά τις εκκλήσεις αυτές, αφού οι διαφορές τους στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στρατηγικής σημασίας. Σύμφωνα λοιπόν με την κοινή λογική η μετεκλογική συνεργασία των αντι-μνημονιακών δυνάμεων είναι μάλλον απίθανη. Θα περιοριστούν όπως δείχνουν τα πράγματα σε μια γενική καταγγελία του μνημονίου σε όλες τις πτώσεις και μέχρις εκεί. Και για ένα άλλο ουσιαστικό λόγο βέβαια, ότι μόνο η αντι-μνημονιακή αντίθεση δεν μπορεί να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο τόσο διαφορετικών προγραμματικά πολιτικών δυνάμεων. Άρα οι δυνάμεις αυτές του αντι-μνημονιακού μπλοκ, μάλλον δεν πρόκειται να συνεννοηθούν, ώστε να έχουμε από τη πλευρά τους, μια πραγματική, ρεαλιστική και εφαρμόσιμη Κυβερνητική εναλλακτική πρόταση. Από την άλλη πλευρά έχουμε τις δυνάμεις που ψήφισαν το μνημόνιο και οι οποίες στηρίζουν και τη σημερινή κυβέρνηση. Κυρίως είναι οι δυνάμεις του δικομματισμού οι οποίες κυβέρνησαν τη χώρα μέχρι σήμερα, υποχρεώθηκαν να υπογράψουν το μνημόνιο, αλλά ταυτόχρονα δυνάμεις τους, αντιστέκονται σταθερά στις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές, ακόμα και αυτών που ψήφισαν το μνημόνιο!!! Η απλή κοινή λογική λοιπόν οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, μετά τις εκλογές εφόσον κανείς δεν θα διασφαλίσει την αυτοδυναμία μάλλον θα οδηγηθούμε πάλι σε κυβερνήσεις συνεργασίας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει κάποια άλλη λύση; Κάποια άλλη εναλλακτική πρόταση; Σίγουρα υπάρχει. Προϋπόθεση όμως για την υλοποίησή της είναι να μπορέσει κάποιες δυνάμεις να ξεφύγουν από το δίλημμα ΝΑΙ ή ΟΧΙ στο μνημόνιο και να το υπερβούν. Όχι να το ξεχάσουν, αλλά να το υπερβούν. Αυτό το δίλημμα μπορεί να είχε κάποια αξία χτες. Σήμερα και κυρίως αύριο, δεν θα έχει ή μάλλον ελάχιστη αξία για τους πολίτες. Και αυτό για τον απλούστατο λόγο ότι οι πολίτες ζητούν να δουν τον αυριανό βηματισμό της χώρα στην μεταμνημονίου εποχή. Θέλουν να δουν συγκεκριμένες πολιτικές πρακτικές που θα ξηλώσουν το πελατειακό κράτος του δικομματισμού. Θέλουν να δουν και να εφαρμόζονται συγκεκριμένες πολιτικές, για ένα δημόσιο χώρο, με δημοκρατία, με διαφάνεια, με αξιοκρατία. Θέλουν να δουν πολιτικές που θα καταργήσουν όλα τα προνόμια κάθε είδους συντεχνίας. Θέλουν να δουν εφαρμογή της δικαιοσύνης και καταπολέμηση κάθε είδους ανομίας. Και πολλά άλλα θέλουν... Το πραγματικό δίλημμα λοιπόν των εκλογών είναι: Θα έχουμε μετά τις εκλογές μια κυβέρνηση η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για μια μεγάλη μεταρρυθμιστική ειρηνική επανάσταση στη χώρα μας στα πλαίσια μιας δημοκρατικής Ευρωπαϊκής προοπτικής, ΝΑΙ ή ΟΧΙ; Ποιες δυνάμεις μπορούν ν ανοίξουν και να στηρίξουν έναν τέτοιο δρόμο; Οι υγιείς κοινωνικές, δημοκρατικές, προοδευτικές δυνάμεις που βρίσκονται από τη ΔΗΜ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ έως και τους πολίτες από το φιλελεύθερο δημοκρατικό πολιτικό φάσμα. Οι δυνάμεις αυτές βέβαια δεν έχουν ακόμη αντιστοιχηθεί με τις υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις για τον απλούστατο λόγο ότι τα πολιτικά κόμματα μετά τη μεταπολίτευση λειτούργησαν κυρίως με την πελατειακή λογική και όχι με πολιτικά και ιδεολογικά κριτήρια στη βάση των κάθε φορά προβλημάτων που χρειάζονται λύσεις, εκτός ίσως από τα κόμματα της αριστεράς, τα οποία όμως γενικά έχουν επιλέξει να παίζουν έναν περιθωριακό ρόλο, δεν θέλουν να αναλάβουν κυβερνητικές ευθύνες και απλά πυροβολούν το σύστημα από μακριά καταγγέλοντάς το ή βάζοντας ουτοπικούς στόχους δηλ. λαϊκή εξουσία. Επίσης καμιά από τις μνημονιακές δυνάμεις -μαζί ή χώρια- έτσι όπως είναι συγκροτημένες σήμερα, δεν θα προχωρήσουν σε τέτοιες μεταρρυθμίσεις. Για τον απλούστατο λόγο ότι η ύπαρξή τους βασίζεται κυρίως στη διαιώνιση και αναπαραγωγή αυτού του πελατειακού συστήματος που μαζί και χώρια οικοδόμησαν. Από την άλλη πλευρά το ερώτημα είναι, ποιες από τις αντιμνημονιακές δυνάμεις είναι διατεθειμένες να απαντήσουν σε όλα αυτά τα συγκεκριμένα και πειστικά και να μην κρύβονται πίσω μια στείρα αντιμνημονιακή ρητορεία η οποία δεν λέει και πολλά πράγματα από μόνη της. Σήμερα, από την αριστερά μόνο η ΔΗΜ.ΑΡΙΣΤΕΡΑ του Φ. Κουβέλη είναι έτοιμη να απαντήσει και διατεθειμένη να ταράξει τα νερά και θα πει το εξής απλό. Ναι εμείς θέλουμε να εφαρμοστεί στη χώρα μας ένα πρόγραμμα δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και θα περιγράψει συγκεκριμένα και όχι γενικόλογα και αφηρημένα. Ναι θα στηρίξουμε ή θα συμμετάσχουμε σ ένα κυβερνητικό σχήμα, μιας προγραμματικής συμφωνίας πολιτικών δυνάμεων μετά τις εκλογές και θα συμβάλλουμε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις συγκρότησής του. Θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις δυναμικής απελευθέρωσης των πολιτών από -τα δεσμά- του δικομματισμού. Θα δώσει απαντήσεις στις θεωρίες περί κυβερνητικής ανευθυνότητας και άρνησης ανάληψης ευθυνών. Γιατί ο πολίτης γι αυτό ψηφίζει, δεν ψηφίζει να διαμαρτυρηθεί αλλά για να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Άλλωστε τα θέματα του μνημονίου θα είναι συνεχώς μπροστά μας αφού ουσιαστικά λύση για το δημόσιο χρέος δεν έχει δοθεί ακόμη και αν δεν φτιάξουμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο ως χώρα και ως κοινωνία δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Ένα συμβόλαιο που θα οδηγήσει προοδευτικά σε ένα κράτος δικαίου, που δεν θα παράγει ελλείμματα, θα αξιοποιήσει τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, θα στηρίζει τις καινοτόμες επιχειρηματικές και παραγωγικές δυνάμεις και όχι κρατικοδίαιτες συντεχνίες. Που θα κατανείμει τα βάρη σε όλους με δίκαιο τρόπο, αλλά και τα οφέλη θα διανέμονται σύμφωνα με το επίπεδο της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της χώρας. Διαφορετικά θα ταπεινωνόμαστε συνεχώς στους δανειστές μας για τις δόσεις κάθε μνημονίου ως εξαρτημένοι και ανίκανοι να βάλλουμε μια σειρά στα του οίκου μας. Σήμερα, το πραγματικό δίλλημα δεν είναι ΝΑΙ ή ΟΧΙ στο μνημόνιο αλλά τι κάνουμε με το πελατειακό σύστημα, με τις καθυστερημένες συντεχνιακές και αντιδημοκρατικές δομές που ταλανίζουν την Ελληνική κοινωνία σε όλα τα επίπεδα. Και σ αυτό το δίλλημα οι απαντήσεις είναι δύο. Είτε θα προχωρήσουμε στο ξήλωμα αυτού του συστήματος και την οικοδόμηση ενός σύγχρονου δημοκρατικού Ευρωπαϊκού κράτους, είτε θα περιθωριοποιηθούμε, χρεοκοπημένοι και απομονωμένοι. Με μνημόνιο ή χωρίς μνημόνιο δεν έχει σημασία. Και όλες οι πολιτικές δυνάμεις καλούνται να δώσουν πειστικές και ρεαλιστικές απαντήσεις, σήμερα, πριν τις εκλογές τι θα κάνουν, για να κρίνουν οι πολίτες. Με ποιόν θα πάνε και ποιόν θα αφήσουν. Ο εύκολος δρόμος είναι η αντιμνημονιακή ρητορεία χωρίς νόημα και ουσία όμως, η οποία θα ακούγεται μεν ευχάριστα, θα ρίχνει τις ευθύνες στους ξένους, αλλά επί της ουσίας θα παρακάμπτει τα ουσιώδη διλήμματα του σήμερα και του αύριο για τη χώρα. Ο δρόμος είναι δύσκολος είναι ο άλλος που δεν χαϊδεύει αφτιά, που είναι δυσάρεστος ορισμένες φορές, αλλά είναι ο δρόμος της ανοικοδόμησης, της δημοκρατίας, της διαφάνειας της δικαιοσύνης και της δημιουργίας για όλους. Ο δρόμος της σύγκρουσης με τα ποικιλόμορφα συμφέροντα, με τις κακό στημένες συντεχνίες. Και για τους πάνω και για τους κάτω. Για όλους μας. Η ευκαιρία για τις δημιουργικές, προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις της χώρας είναι σήμερα μοναδική. Π. Σταμάτης Μέλος του Συντονιστικού ΔΗΜ. ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Περιστερίου ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΑΝ ΧΩΡΟΣ «ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» Η προσχολική ηλικία σαν χώρος «επένδυσης» βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε ο ΟΟΣΑ στο Οσλο με θέμα: «Ξεκινώντας δυνατά: Εφαρμόζοντας πολιτικές για υψηλής ποιότητας Εκπαίδευση και Φροντίδα στην πρώιμη παιδική ηλικία». Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ιμπεριαλιστικός οργανισμός ο οποίος χαράσσει πολιτικές για λογαριασμό των μονοπωλίων, ασχολείται με το ζήτημα της εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία. Έχει εκπονήσει σχετικές μελέτες και στο παρελθόν, καταλήγοντας ότι το να επενδύουν τα κράτη σε δομές εκπαίδευσης και πρόνοιας στην πρώιμη παιδική ηλικία αποφέρει κέρδη καθώς - όπως διαπιστώνει μεταξύ άλλων - είναι φτηνότερη η κατάρτιση όταν ξεκινά νωρίς, ακόμα κι αν παραβιάζονται τα όρια του παιδικού ψυχισμού. Ο ΟΟΣΑ εξηγεί γιατί αναφέρεται στην εκπαίδευση και πρόνοια στην προσχολική ηλικία με τον όρο «επένδυση», σημειώνοντας ότι αποφέρει προσωπικά και κοινωνικά οφέλη όπως προώθηση του εθελοντισμού, μειωμένη εγκληματικότητα, «διεύρυνση της φορολογικής βάσης» καθώς, όπως εξηγεί, καλύτερες υπηρεσίες προσχολικής αγωγής σημαίνουν περισσότερες γυναίκες εργαζόμενες και περισσότεροι φορολογούμενοι. Μάλιστα, στα συνοδευτικά κείμενα της συνάντησης του Όσλο παραθέτει και... πίνακες όπου αποτυπώνονται πόσα δολάρια αποφέρει κάθε δολάριο που επενδύεται στην πρώιμη παιδική ηλικία. Στην παραπάνω συζήτηση, την Ελλάδα εκπροσώπησε η υφυπουργός Παιδείας Ευ. Χριστοφιλοπούλου που τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η μεταρρύθμιση στην παιδεία «είναι και ευκταία και εφικτή σε περιόδους κρίσης» εκφράζοντας τη βούληση για αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και επένδυση στο «νέο σχολείο». Εκφράζοντας δηλαδή την πολιτική της κυβέρνησης που πτωχεύει και την Παιδεία όπως και τα λαϊκά νοικοκυριά και παράλληλα προωθεί τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» ΨΗΦΙΣΜΑ Στόχος της κυβέρνησης του μαύρου μετώπου Ε.Ε.-ΔΝΤ είναι να γίνουν 150 χιλιάδες απολύσεις στο Δημόσιο μέχρι το 2015, 15 χιλιάδες απολύσεις μέσα στο Η αξιολόγησή τους είναι ο φερετζές του ταξικού σχολείου και των απολύσεων. Με την αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών στοχεύουν στην κατηγοριοποίηση των σχολείων και στη λειτουργία τους με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, που επιβάλλουν ΟΟΣΑ και ΕΕ., στην υπηρεσιακή και μισθολογική καθήλωση των εκπαιδευτικών και στο πιάσιμο του στόχου των απολύσεων. Το επόμενο διάστημα ξεκινούν οι επιμορφώσεις σχολικών συμβούλων και διευθυντών για την αξιολόγηση. Ταυτόχρονα προβάλουν την ιδέα της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας για να κάμψουν τις αντιστάσεις των εκπαιδευτικών και να πείσουν ότι το όλο εγχείρημα συνδέεται με την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Οι πραγματικοί τους στόχοι φαίνονται στα έντυπα αυτοαξιολόγησης: η κατηγοριοποίηση σχολείων, η χρηματοδότηση ανάλογα με τους δείκτες αξιολόγησης, το κλείσιμο σχολικών μονάδων και η εισαγωγή χορηγών. Αντίστοιχη είναι και η διαδικασία της δικής μας αυτοαξιολόγησης που αποτελεί σύνδεση του μισθού-αξιολόγησης και απολύσεις. Πρέπει να σημάνει συναγερμός. Να μην περάσει η αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών. Να ματαιώσουμε τις «επιμορφώσεις». Καμία αυταπάτη δεν έχουμε για το ρόλο της ΔΟΕ. Η πλειοψηφία της ΔΟΕ (ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ) στηρίζει ανοιχτά την αξιολόγηση (Δ.Σ. 28/2/2012). Στην εισήγηση προς τις Γ.Σ. δεν έλεγε κουβέντα για το θέμα ενώ λίγες μέρες μετά η ανακοίνωση για την αξιολόγηση στήριζε τις επιλογές του υπουργείου. Ο γραφειοκρατικός, κυβερνητικός και κρατικοδίαιτος συνδικαλισμός προχωρά ένα βήμα παραπέρα: προτείνει ΚΑΙ τρόπους στο Υπουργείο για να γίνει πιο εύκολα αποδεκτή η αξιολόγηση από τους εκπαιδευτικούς, θέτοντας τις «προϋποθέσεις επιτυχίας» για την αποδοχή της αξιολόγησης από τη βάση των εκπαιδευτικών. Στην ανακοίνωσή τους υποδεικνύουν την αναγκαιότητα ενός κλίματος συναίνεσης και αποδοχής της αξιολόγησης «τόσο από την πλευρά των αξιολογητών, όσο και των αξιολογούμενων» (5/3/2012). Δηλαδή, όχι μόνο συμπράττουν με τους διαχρονικούς στόχους κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, Ε.Ε και ΟΟΣΑ για την αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών, αλλά κόπτονται να εξασφαλίσουν τρόπους ώστε αυτή να έχει την αποδοχή των εκπαιδευτικών, να εφαρμοστεί και να πετύχει. Η στάση της πλειοψηφίας της ΔΟΕ (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) ανοίγει δρόμους, καταθέτοντας πρόταση «διαλόγου» (γνωστός και πεπατημένος προσφιλής δρόμος) στην κυβέρνηση του μαύρου μετώπου για την εφαρμογή της αξιολόγησης της σφαγής, των απολύσεων και του σχολείου Α.Ε.. Η συντριπτική πλειοψηφία των συλλόγων στην ολομέλεια προέδρων κατήγγειλε το κείμενο της ΔΟΕ για την αξιολόγηση τονίζοντας εκτός των άλλων-ότι δεν καλεί και δεν παίρνει μέτρα οργάνωσης της ανυπακοής και αντίστασης στην αξιολόγηση, επισημαίνοντας ότι με αυτές τις θέσεις ανοίγει την κερκόπορτα της επιβολής της. Υπονομεύει την ανάπτυξη των αγώνων και αφοπλίζει ιδεολογικά τους εκπαιδευτικούς. Παρά το γεγονός ότι αρκετοί πρόεδροι ζήτησαν να παρθεί απόφαση από την ολομέλεια για την αξιολόγηση, ΠΑΣΚΕ ΔΑΚΕ αγνόησαν την ισχυρή πλειοψηφία των προέδρων και παρέπεμψαν τις όποιες αποφάσεις στις καλένδες του Δ.Σ. Γίνεται κατανοητό, ότι δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από τον κρατικό και κρατικοδίαιτο κυβερνητικό συνδικαλισμό, ότι δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες για το ρόλο του. Μόνο η στάση της μαχόμενης εκπαίδευσης θα καθορίσει τη μάχη με το Υπουργείο και την κυβέρνηση απέναντι στα σχέδια για την αξιολόγηση και τις απολύσεις και θα ακυρώσει την συναινετική γραμμή που επιχειρεί να επιβάλει η πλειοψηφία της ΔΟΕ στον κλάδο. Καταγγέλλουμε τη στάση του γραφειοκρατικού, κυβερνητικού και κρατικοδίαιτου συνδικαλισμού στο ΔΣ της ΔΟΕ και καλούμε τους συλλόγους της εκπαίδευσης να οργανώσουν την αντίσταση στη βάση του κλάδου, να υψώσουν πύργο ατίθασο σε κάθε σχολείο για να μην περάσει η αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών. Να ακυρωθούν τα επιμορφωτικά σεμινάρια της αξιολόγησης. Κανένας εκπαιδευτικός στις «επιμορφώσεις» της σφαγής. Αποφασίζουμε κινητοποιήσεις, απεργίες με την έναρξη των σεμιναρίων. ΤΟ Δ.Σ.

9 Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 Εντατικοποίηση ελέγχων για τη διάθεση αμνοεριφίων εν όψει των εορτών του Πάσχα και οδηγίες Λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη καταναλωτική κίνηση την περίοδο των εορτών του Πάσχα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αθήνας- Δημόσιας Υγείας & Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής- προγραμματίζουν την εντατικοποίηση των ελέγχων τόσο όσον αφορά την καταλληλότητα των τροφίμων που διατίθενται προς κατανάλωση, όσο και την τήρηση των κανόνων υγιεινής σε καταστήματα και χώρους διάθεσης τροφίμων. Ειδικότερα, από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Περιβαλλοντικής Υγιεινής θα πραγματοποιηθούν εντατικοί υγειονομικοί έλεγχοι: α) σε καταστήματα παρασκευής και διάθεσης τροφίμων και ποτών πχ. εστιατόρια, ψητοπωλεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, καφετέριες κλπ., β) σε χώρους παρασκευής και στον τρόπο μεταφοράς και διάθεσης ψωμιού και λοιπών προϊόντων αρτοποιίας, γ) σε εργαστήρια ζαχαροπλαστικής και σοκολατοποιίας, δ) σε κρεοπωλεία, παντοπωλεία, υπεραγορές τροφίμων, ε) σε κάθε είδους μέσα μαζικής μεταφοράς και σε σταθμούς λεωφορείων, τρένων κτλ., στ) σε πλανόδιους και στάσιμους μικροπωλητές, ζ) σε περίπτερα και καταστήματα ψιλικών η) σε κέντρα διασκέδασης και σε όλα τα δημόσια θεάματα. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν εντατικοί έλεγχοι για την εφαρμογή των διατάξεων περί απαγόρευσης του καπνίσματος. Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής προγραμματίζεται η εντατικοποίηση των ελέγχων στα τρόφιμα και ιδιαίτερα στα σημεία λιανικής διάθεσής τους. Παράλληλα και με αφορμή την πρόθεση παραγωγών να διαθέσουν απευθείας σφάγια αμνοεριφίων στο καταναλωτικό κοινό επισημαίνονται τα εξής: α) Τα σφάγια αμνοεριφίων από την Ελλάδα και τις χώρες της Ε.Ε. οφείλουν να φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας, ωοειδούς σχήματος που έχει το γράμμα S και τον κωδικό του σφαγείου, σφραγίδα με το όνομα της χώρας προέλευσης, σφραγίδα με την ένδειξη αμνός ή ερίφιο. Όλες οι παραπάνω σφραγίδες σε χρώμα κυανοπράσινο. β) Τα σφάγια αμνοεριφίων Τρίτων Χωρών οφείλουν να φέρουν τις αντίστοιχες σφραγίδες χρώματος καστανοκόκκινου. Η διακίνηση και διάθεση του κρέατος πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας και οι απαιτήσεις της ορθής υγιεινής πρακτικής. Πρακτικά τα σφάγια θα πρέπει: α) να διακινούνται με φορτηγά-ψυγεία με κτηνιατρική άδεια καταλληλότητας οχήματος, β) να αποθηκεύονται μέχρι την πώληση στον τελικό καταναλωτή σε ψυχόμενους και καθαρούς χώρους, γ) τα άτομα που χειρίζονται το κρέας να διαθέτουν βεβαίωση κρεοπώλη από τη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος και βιβλιάριο υγείας σε ισχύ, δ) ο χώρος που γίνεται ο χειρισμός του κρέατος να έχει άδεια λειτουργίας, να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται κατάλληλα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας Κώστας Παπαντωνίου σε σχετική δήλωσή του τόνισε: «Η προστασία του καταναλωτή και της δημόσιας υγείας είναι πρώτη προτεραιότητα της πολιτικής μας. Οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες που έχουν προγραμματίσει και έκτακτους ελέγχους κατά την περίοδο του Πάσχα είναι βέβαιο ότι θα ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις της κοινωνίας και του δημόσιου συμφέροντος». «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 9 Αστραπιαία περάτωση των έργων «ολικής αναμόρφωσης» της Αιμ. Βεάκη Η παρέμβαση της Δημοτικής Παράταξης «Περιστέρι Μαζί» που αφορά το ξήλωμα των παρτεριών στην Αιμιλίου Βεάκη αφύπνισε τη Διοίκηση το Δήμου Περιστερίου. Έτσι στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης και ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Παναγιώτης Λύκος, απάντησαν στα ερωτήματα που μας δημιουργήθηκαν σχετικά, όπως παρακάτω: -Το ξήλωμα των παρτεριών και συντριβανιών γίνεται για να διορθωθεί τεχνικό σφάλμα που έγινε πριν από δώδεκα χρόνια και από την προηγούμενη Διοίκηση του Θεόδωρου Δημητρακόπουλου. Το σφάλμα αυτό ανάγκαζε τους πεζούς να περνούν μέσα από παρτέρια, λουλούδια και συντριβάνια που ανήκαν στις πρασιές των κτιρίων. Με την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων στο χώρο της πρασιάς των καταστημάτων δυσκολεύονταν οι πεζοί στο πέρασμά τους. -Ο Δήμος παρά την οικονομική κρίση και την έλλειψη κονδυλίων παρεμβαίνει για να μην εμποδίζονται οι πεζοί στο πέρασμά τους και προχωρά προσωρινά στη δημιουργία πεζοδρομίου ξηλώνοντας μέρος των παρτεριών εκεί όπου χρειάζεται. -Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Περιστερίου έχει ολοκληρώσει σχέδιο ολικής αναμόρφωσης όλης της Αιμ. Βεάκη και προσπαθεί η υλοποίηση του να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό και επειδή βλέπουμε ότι τα έργα στην Αιμ. Βεάκη «τελείωσαν», η Δημοτική Αρχή πρέπει να απαντήσει στα παρακάτω: Πρώτον: Πως άρχισε ένα έργο χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση; Δεύτερον: Γιατί τα έργα ξεκίνησαν και τελείωσαν με το ξήλωμα παρτεριών σε συγκεκριμένο σημείο της οδού. Μήπως σε αυτό μόνο το μέρος «χρειάζεται»; Η θέση της Δημοτικής Παράταξης «Περιστέρι Μαζί», που έφερε στην επιφάνεια το θέμα, είναι ότι εφόσον τα έργα ξεκίνησαν πρέπει να ολοκληρωθούν σε όλο το μήκος της Αιμ. Βεάκη. Η διακοπή με το πρόσχημα έλλειψης κονδυλίων, δημιουργεί δικαιολογημένα το αίσθημα στους επαγγελματίες της περιοχής ότι δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα και υπάρχουν δύο μέτρα και σταθμά; Προτεραιότητα της Δημοτικής Παράταξης «Περιστέρι Μαζί» είναι η ισόρροπη ανάπτυξη της Αιμ. Βεάκη και ολόκληρου το εμπορικού κέντρου της πόλης μας. Για να επιτευχθεί αυτή, θα πρέπει να δίνονται κίνητρα στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες της περιοχής που είναι από τα θύματα της σημερινής οικονομικής κρίσης και να έχουν την αίσθηση ότι αντιμετωπίζονται όλοι ισότιμα. Επιπλέον όποια λύση προκρίνεται και υλοποιείται, θα πρέπει άμεσα να λαμβάνει υπόψη της τον κάτοικο του πολύπαθου εμπορικού μας κέντρου, σε συνδυασμό με την περαιτέρω ανάπτυξη όταν αρχίσει να λειτουργεί και ο σταθμός μετρό της Ευαγγελίστριας. ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Εργαζόμενοι - άνεργοι, Συγκροτήθηκε Επιτροπή Ανέργων στα πλαίσια της Λαϊκής Επιτροπής Αγώνα Περιστερίου με στόχο την συσπείρωση των ανέργων, ώστε από καλύτερες θέσεις να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της ανεργίας. Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι! Συσπείρωση τώρα και κοινωνική συμμαχία για τη ρήξη και την ανατροπή! Η θέση μας είναι στην οργάνωση της πάλης για να μην περάσουν οι μειώσεις των μισθών, των επιδομάτων του ΟΑΕΔ. Για μέτρα προστασίας των ανέργων. Να δυναμώσει η αλληλεγγύη μεταξύ μας. Όλοι για έναν και ένας για όλους. Δώσε δύναμη με τη συμμετοχή σου στις λαϊκές επιτροπές σε κάθε γειτονιά. Σ αυτές τις συνθήκες, χρειάζεται να διευρυνθεί το δίχτυ προστασίας και ανακούφισης των ανέργων και των υπερχρεωμένων λαϊκών στρωμάτων. Απαιτείται κοινή οργάνωση της πάλης εργαζομένων - ανέργων, για διεκδικήσεις όπως: 1. Να μη μειωθεί το επίδομα ανεργίας. Να μη μειωθεί κανένα επίδομα του ΟΑΕΔ. 2. Επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις για όσο διαρκεί η ανεργία, επέκταση του σε όσους έκλεισαν τα μαγαζιά τους ή εργάζονται περιστασιακά. Να μην επιτρέψουμε τις περικοπές και αυτών ακόμη των πενιχρών επιδομάτων. 3. Πλήρη, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με ανανέωση των βιβλιαρίων του ΙΚΑ και των άλλων Ταμείων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις για όλους τους ανέργου και τις οικογένειες τους. 4. Μείωση 30% των τιμολογίων ΔΕΚΟ, με παράλληλη απαγόρευση της διακοπής παροχής νερού, ρεύματος, και σταθερού τηλεφώνου. Μείωση των δημοτικών τελών τουλάχιστον 30% και κατάργηση τους για άνεργους και χαμηλοσυνταξιούχους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 5. Έκτακτο επίδομα ευρώ σε όλους τους ανέργους. 6. Διαγραφή χρεών από τόκους και πάγωμα αποπληρωμής δανείων για όσο καιρό κάποιος είναι άνεργος, με παράλληλη απαγόρευση κατασχέσεων κάθε μορφής ιδιοκτησία (σπίτι, αγροτική εκμετάλλευση, κλπ). Επιτροπή Ανέργων Περιστερίου

10 `ÌÒ 10 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 29» ØÛ ÖÜ 2012 ÖÒ ÞÌ Ñ Ú ÙÛÖØ Ö ÓÌÛ ÛÖÔ ÛÌØÓ Û ÙÓÖ ÛÖÜ ÓÝÜÒ ÖÜ ÖÒÌÓÖÜ Ì ßÌ Ñ ÖÒÌÓ Ñ ˇÌÙ ÓÖÛ Û ÛÖÜ. ` - Ø ÔÛ ÑÖÜ, ÙÛ Ô Ö Ö ÉØÌˇ ÑÌ ÓÌ- ÙàÚ ÓÌÛ Û Ô Ì ÙÛØÖÝ ÛÖÜ ÛÖ ÌØÓ Ô ÑÖÙÛØ ÛÖ Ì Ö ÞÓ ÒàÛàÔ, ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø ÛÖÜ ˆÙÛÌØ Ö 42 ÞØÖÔ ÙÛØ Û àû Ñ Ú Ü ØÌÙ Ú, Ö Û Ö Ö Û 12 ÙÛ Ô ØàÛ Ø ÓÓ ÛÖÜ ÜØÖÚ, ÕÌ àùû ÑÌ ÛÖ Ù ˇ Ñ ÛÖ Õ ÝÖÚ ÛÖÜ Ñ Û ÑØÌÓ ÙÌ ÙÛÖ Ö ÌÓÝ ÔÌÚ Ù ÓÌ Ö ÛÖÜ Ù Û ÖÜ ÛÖÜ, Ò ÙÛ Ô ÌÒÒ Ô Ñ Ù Ó Ñ ÙÛ ˇ Ñ ÓÌ Û Ø Ù Ó ÛÖÜ.» ÔÌ à, ÙÛ 60 ÛÖÜ ÞØÖÔ, ØÞ Ì ÜÛÖÔ, ÙÛÖ Ì Ö ÜÛ Û ÝÖØ ÛÖÜ ÖÒ Û ÑÖÜ Ñ ÑÖ ÔàÔ ÑÖÜ àô. Ø ÝÌ Ö àø ÖÚ Ø ÙÛÖÝ ÒÖ ÖÜÒÖÚ Ö Û Ì ÛàÔ Ó ÞàÔ ÙÛÖÔ ÖÒ Û ÑÖ Ñ ÑÖ ÔàÔ ÑÖ àô. Ô Ñ ÙÜÔÛ Ø Û ÑÖÚ ÙÜÔÌØ ÙÛ ÑÌ ÙÛÌÔ ÓÌ Û Ô ÌÔÛØÖ Ø ÙÛÌØ! Ö Ö Ô ÑÌ ÌÖÒÖ Ñ, ÖÛÌ ÌÔ ÌÔ àùìù ÖÜØ Ó ÛÖÜ, ÌÕ Û ÚÛ Ú ÓÌÛØ Ö ˇÌ Ú ÛÖÜ Ñ ÛÖÜ ÓÖÑØ - Û ÑÖÜ ÛÖÜ ÝØÖÔ Ó ÛÖÚ. Ý ÒÖÔ Ñ ÛÖÚ ØÞ ÖÚÛ Ú - Ø Û Õ Ú ÜÛ Ú ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ Ì ÞÌ Ô Ì ÞÛÌ, ÓÌÙàÚ ÓÌÛ Û Ô Ì- ÒÌܡÌØàÙ, Ö Ý ØÓ ÑÖ Ö ÖÚ`àÛ - Ø Ú ÖÒÌÓ Û Ú, Ö Û ÙÉ ( - ÑÖÙ ) Û Ú Ì ØÞ Ú ÉàÔ. ÑØ Ý- Ô Ú ÌÕ ÖÚ Ñ ÓÌ ÖÒÒÌÚ Ñ ÔÖÛ ÛÌÚ ÙÛÖ ÞÌ Ø ÙÓÖ ØÖÙà àô Ñ Ñ Û - ÙÛ ÙÌàÔ. Ø Û ÙÌ ÛÖ Û ÓÖÔ Û Ú Ø Û Õ Ú Ì 25ÖÒÖÑÒ Ø ÞØÖÔ ( ) Ñ ÌÓÌ ÔÌ Ö ÌÑÒÌÑÛÖÚ ÖÒàÔ ÛàÔ ÙÜÔÛ Ø Û ÑàÔ ÑÖÓÓ ÛàÔ, ÖÜ ÔÌ- ` Ø ÔÛ ÑÖÚ ÒÖ ÖÜÚ ÖÜ Ì Ôà- Ø ÖÜÓÌ, ÌÔ ØÌ ÓÌØÖÚ. ÔÌÓ- Ý Ô ÙÛ ÑÌ ÖÓàÚ ÛÖ 1959 ÓÌ ÛÖ ß ÓÖÑØ Û ÑÖ ØÖÖ ÌÜÛ ÑÖ `ÜÔ- Ü ÙÓÖý, Ö ÛÖÔ Ö Ö Ö ÌÑÒÌÞÛ - Ñ Ô Ö ÖÚ Ñ Ö : à. Ò Ú Ñ. Ô Ø ÖÜ Ñ Ú. ÙÜÔÌØ Ù ÛÖÜ. ` Ø ÔÛ ÑÖÜ ÓÌ Û Ö Ñ Ù `ÌÒ Ó Ø ÕÌÔÌßÌ ÖÒÒÖÜÚ, ÌÕ Û Ú Û Ú ÖÒ Û Ñ Ú Ñ ÌÖÒÖ Ñ Ú ÔÖÓÖ Ö ÌÔÌ Ú ÛÖÜ ÙÞ Ó ÛÖÚ. ¾ Ó ØÞÖÚ Û Ô ÌÔÛ - ÓÌÔÖÚ ÙÛÖ ÞàØÖ ÛÖÜ ÑÌÔÛØÖÜ Ñ ÉØ ÙÑÖÔÛ Ô ÑÖÔÛ ÙÛÖÔ ÑÌÔÛØÖ Ø - ÙÛÌØÖ ÖÒ ÛÌÜÛ Ñ Ò Ö ÔÛ ÙÛ - Ù ÑÖ, Ü. ÔÔÖ ÖÜÒÖ, ÌÔà Ö ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ ÙÜÓÉÖÜÒÖ ÛÖÜ Ô Ñ Ô ÙÛ Ô ÑÖÓÓÖÜÔ ÙÛ Ñ Ø ÙÛÌØ. Ö Û Ô ÒÒ Ö ÙÛØ Û ÖÚ Û Ô ÙÜÔÛ - Ø Û ÑÖÚ Ñ Ý ÒÖÉ Ù Ò ÑÖÚ Ñ Ö ÜÖ ÙÜÔÌØ ÛÌÚ ÛÖÜ Ò Ú Ñ ÔÖÜØ- Ñ Ú Ù Ô ÉÌÔ ÌÒ ÑÖ, Ñ ÔÖÜÓÌÔÖ ÙÛÖ ÞàØÖ Û Ú ÑÌÔÛØÖ ÌÕ Ú. Ø ÖÒÌÚÛ Ú ÝÖØÌÚàÙÛÖÙÖ, ÙÜÔÌØ Ù ÛàÔ ÜÖ ÙÜÔ Ü ÙÓàÔ Ü ØÕÌÙÛ ˇÌØ Ñ ßÖ. ÛÖÜÛÖ Û Û ÓÌÒ ÛÖÜÚ, Ôà Ö Û ` Ø ÔÛ ÑÖÜ ÓÌ Û Ô Ö ÑÖ ÌÔÌ à- ÒÖ ÖÜÒÖÜ Ì ÞÌ ØÞ ÙÌ 5 ÞØÖÔ ÔàØ ÛÌØ, ÖÛ Ô ÖÜÒ, ÓÌ ÒÜ- ÛÌØ Ö Û Ú ÌØÝÌÚÛÖÜ ÑÖÜ, ÛÖÜ àø Ñ ÛÖÜ Ó ÛØ àòö ÖÜ- ÒÖÜ, Ñ ÛÌÝÜ Ì ÙÛÖ Ù Û ÛÖÜ ØÖÙÛ Ù. Û Ô Ò Ö ÓÌÛ Û ÙÜÓÝàÔ Û Ú ØÑ Ú Ñ ÔÌ Ø ÑÖ ÌÒ, 17 ÞØÖÔàÔ ÛÖÛÌ, ÔÛ ÓÌÛà Ì Ì ÒÌÚ Û Ô Û ÚÛ à. ÓÌ ÒÜÛÌØ ÌØÝ Û Ú, Ö ÑÖÚ Ñ Ö àø ÖÚ, Ì Þ Ô ÝÜ Ì Ö ÛÖ Ù Û Ñ ÑØÜÉÖ- ÔÛ Ô, Ô ÖÝÜ ÖÜÔ Û ÙÜÒÒ ß, Ñ Ö ÖÔÌ Ú ÌÔ Ù ÔÙÌˇÌÙ Ô Û Ô ØÖÙÛ ÛÌßÖÜÔ. Ó Ô Û Ú, ÑÜØ Ù, ÖÜ- ÒÌÜÌ ÛÖÛÌ ÙÛ ÌØ ÉÖÒ ÛàÔ ÌØ- ÝàÔ ÔÔÖÜÒ, Ò ÙÛÖ ÖÛ Ó, Ñ Ó ÓÌØ Ì Ì ÛÖÜÚ ÝÖÉÖÜÚ Û Ú Ù âùùìøìú ÓªÔÌÚ ÓÌÛÆ Û Ô ÌÑˇØæÔ Ùª ÛÖÜ, ÛÖ `Ì ÛâÓÉØ Ö ÛÖÜ 1922, Ö É Ù Ò ÆÚ àô/ôöú ⡠ÔÌ ÙÛÖ ÒâØÓÖ Û Ú ` ÑÌÒå Ú, æ ÖÜ ÖçÙÌ ÌÕæØ ÙÛÖÚ. Ö ÖâÓÉØ Ö ÛÖÜ 1936, âô ÞØæÔÖ ÓÌÛÆ Û Ô Ò ÔæØˇàÙ Û Ú É Ù ÒÌå Ú (É Ù Ò ÆÚ Ö ÌØØ ÖÚ ) Ñ ÓÌ ØàˇÜ ÖÜØ æ ÛÖÔ àæô.»ìû ÕÆ, â ÔÌ Ô ÑÖÓ ª ÛàÔ ÖÙÛØÔ ÛÖÜ. ÝàÛÖ Ø Ýå ÌåÔ æ Û ÙÞÌÛ Ñª ÖÓ ª ÙÛ Ô Ö æ `Û åöü, Û Ô ÓâØ ÌÑÌåÔ. `Û Ô ÆÑØ Ø ÙÛÌØÆ, ÙÛ Ô ÛØåÛ ÌÕÆ ÛàÔ Ì ÙªÓàÔ, ÌåÔ Ö àô. ` Ø ÔÛÆÑÖÚ -Ù ÓÌ ØÔÌÛ ÓÌ ÛÖ ÉÌÒÆÑ. æùö ÑÖÔÛÆ ÙÛ É Ù Ò Ñª Ö ÑÖ âôì ªÛ Ô! âóì ÔÌ ÑÖÔÛÆ Û Ú ÓâÞØ ÛÖ ÛâÒÖÚ. ¾ÜÛÌ ÙÛ Ó ÌÔ ÌØ ÙÌ Ö ÛÖ ÓÜ ÒÖ ÛÖÜ Ô ÌÔÛ ÞˇÌ ÙÌ Ñ Ö ÒÌÙÞ ÖÙÛØ ÛàÔ Õ àó Û ÑàÔ Ñ Ô ÙÑÖÛàÔÌ Û Ú ÓÌØÌÚ ÛÖÜ, ÙÜ Ûà- ÔÛ Ú Û Ò ÙÞÖÒ ÖÔÛ Ú Û Ô Ì Ñ ØÖÛ Û. ÜÛÖÚ Û Ô Ó à Ó Þ ÓÖÚ. ÔˇØà ÖÚ Û Ú Ø Ù Ú Ñ ÛàÔ ÌØ àô. ÓÌÙ ÙÛ Ø Ù ˇÌÒÌ Ô ÝÜ Ì. ÓÖ Ø ÛÖÜ Ì ÝÜÒ ÕÌ ÜÛ Û Ô ÌÜÔÖ Ñ ÌÝÜ Ì ßÌÔ àø Ü ØÌ- Ù Úý, ÌÔà ÌØ ÖÔÛ Ô Û Ô ÖÒ Ö Û ˇÌÙ ÛÖÜ ØÖÌ ØÖÜ ÛÖÜ ÓÖÛ ÑÖÜ `ÜÓÉÖÜÒ ÖÜ.» ˇÌÙ Û Ô Ö Ö ÌÛ Ó ÙÌ ÓÌ Û Ô Ô ÖÛÌÒ Ñ ÑÖÓÓ Û ÙÛ ØÖÙÝÖØ ÛÖÜ. ÌÓÝ Ô Ù ÛÖÜ. ` Ø ÔÛ ÑÖÜ ÙÛ Ô ÛÖ Ñ ÖÒ Û Ñ ÙÑ Ô, Ñ Û Û ÔÌ Ý Ù Û Ú à ÚÛÖÜ,Ì ÔÌ ÛÖ1951 ÓÌ Û ÙÜÓÓÌÛÖÞ ÛÖÜ ÙÛ Ú ÓÖÛ ÑÌÚ ÌÑÒÖ ÌÚ, ÛÖÔ Ø Ò Ö ÛÖÜ ÞØÖÔÖÜ ÜÛÖÜ. Ù Ô Ö ØàÛÌÚ ÖÜ Ì Ô Ô, ÜÙÛÌØ Ö 17 ÞØÖÔ, Ö Û Ô ÔÖ Õ ÛÖÜ 1934, ÖÛ Ô ÙÛ ˇ Ñ Ô Ñ Ò ÌÚ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ Û Ô Ô - Ì Õ ÛÖÜ ØàÛÖÜ Ó ØÞÖÜ Ñ ÛàÔ ØàÛàÔ ÓÖÛ ÑàÔ ÙÜÓÉÖÜÒàÔ Û Ú ÖÒ Ú. `Ì ÖÒÖ ÜÛÖ ÛÖ ÙÛ Ó ÞàØ Ì ÞÌ ÉØÌˇÌ ÙÌ Ñ ˇÌÙÛàÚ ÌÑÛ ÑÛàÔ (Ñ ÔàÓ ÒàÔ) ÙÜÔˇ - ÑàÔ, ÙÛÖ ÖÔÖÓ ÛàÔ Ö Ö àô ÛÖ ÌÑÒÖ- ÑÖ Ñ àó ÛàÔ ÖÒ ÛàÔ, ÙÌ ÓÖ- Û ÑÖ Ì Ì Ö, Ì ÞÌ Ñ Û ÒÜˇÌ Ò ØàÚ ( ÑÛ ÛÖØ ÛÖÜ»ÌÛ Õ, ÖÒÌÓÖÚÛÖÜ 40, ÛÖÞ, ÓÝÜÒ ÖÚ ÖÒÌÓÖÚ). ÌÕ Ø Û Õ ÖÛÌ ÌÔ ÛÖÔ ÌÓ ÙÛÌÜÛ ÑÌ» ØàÛ Ö Ì Ø Ô ÌÑ - Ñ ÙÌ ÛÖ Ó ØÞ ÑÖ Õ àó Ì ÞÌ Ñ ÔÌ Ö. ` Ø ÔÛ ÑÖÚ Ñ ÙÛ Ú ÌÑÒÖ- ÌÚ ÛÖÜ 34, ÙÛ Ú Ö Ö ÌÚÑ ÛÌÉ ÑÌ Ù Ô ÔÌÕ ØÛ ÛÖÚ, ÌÔ ÔÛ ÙÛÖ Ý ÒÖÑÜ- ÉÌØÔ Û ÑÖ ÛÖÛÌ (ÛÖÜ ÑÖÜ ÖÓÓ - ÛÖÚ), `Û Ó. ÙÛØ àû, ÙÛÖÜÚ ÉÌÔ Ì- Ò ÑÖÜÚ Ø. ÌÖ àø,. ` ÜØ Ñ `Û. ÒÌÉ Ñ Ñ ÙÛÖÔ ÑÖÓÓÖÜ- Ô ÙÛ. àù. ` Ô ÔÌÕ ØÛ ÛÖÚ Ñ ÛÌÉ ÑÌ Ñ ÙÛ Ú ÌÑÒÖ ÌÚ ÛÖÜ 1951 Ñ ÙÛ Ú ÓÌˇÌ ÖÓÌÔÌÚ ÛÖÜ ÌÔ Ñ ØÌ Ì Ô ÖÜÓÌ ÖÛ Ö ÙÛØ Û ÖÚ ÖÛÌ ÌÔ ÌÑÛ ÙÌ ÑÖÓ- Ó Û ÑÖÞØ ÙÓ. ÙàÚ Û ÌÔ Û Ø Ì ÙÛÖ Þ Ø ÑÛ Ø ÛÖÜ Ñ ÌÔ ÛÖ Ì - àõì. ˆ ÖˇÌÙ ÖÜ ÌÔ ÙÞÜÌÛ Ñ Ö ÛÖ Ì ÖÔÖÚ àú ÖÒ ÛÖÜ Û à ÑØ Û ˇ ÑÌ Ó ÑØ Ö ÑÖÓÓ Û Ñ Ì ÛÌÒÌ Ñ ÙÜÔ ÒÒ ÌÚ. ÙàÚ Ñ Û ÙÜÔÛ Ø Û Ñ Ø Û Õ, ÙÛ Ô ÛÜÕ Ô Ø Ù Ñ Û Û Ô ÌØ Ö Ö ÌÑÌ Ô. ( ÑÖ ÖÓÓ, ÒÒ Ô ÑÖÚ `Ü- Ô ÌØÓÖÚ, À ).»ÌÛ ÛÖÔ ¾ÑÛàÉØ Ö ÛÖÜ 1967 ÛÖ ÑÛ ÛÖØ ÑÖ Ñ ˇÌÙÛàÚ ÛàÔ ÙÜÔÛ Ó Û ØÞàÔ ÛÖÔ ÖØ ÙÌ Ó ØÞÖ Ñ ÙàÚ ÌÕ ÔÛÒÖÜÙÌ Û Ô 7ÌÛ Ó ÛÖÜÚ, Ô, ÜÖÞØÖÔ ÓÌÛ, ÌÔ ÝàÔÖÜÙÌ ÓÌ ÛÖÔ `Û. ÛÛ ÑÖ, Ü ÖÜØ Ö ÙàÛÌØ ÑÖ ÛÖÛÌ, ÛÖ ÖÜ Ì ØÌ Ì Ô ÔÌ ÌØˇÖÜÔÖ ØÖÙÝÜ- ÑÌÚ ÖÒÜÑ ÛÖ Ñ ÌÚ.»Ì ÛÖ ÖÒÌÓ Û Ì ÞÌ ÔÛ Ñ ÑÌÚ ÙÞÌÙÌ Ú `Û Ú ÌÑÒÖ ÌÚ ÛÖÜ 1951 Ö ÔÌÕ Ø- Û ÛÖÚ ÙÜÔ Ü ÙÓÖÚ ÛÖÜ. ` Ø ÔÛ - ÑÖÜ ÌÙ ÙÌ Ó Ì Ø, Û Ô Ö Ö Ñ ÛÌÒ ÉÌ Ö ÖÚ. ÑÒÌÞÛ Ñ Ô Ì Ù Ú 5 ÙÜÓÉÖÜÒÖ Ö Û Ô Ø ÙÛÌØ (.» ÒÒ Ø Ú -. àòö ÖÜÒÖÚ), 4 Ö Û ÌÕ ( ÖÒÌÓ Û Ú) Ñ 8 Ö ÛÖ ÌÔÛØÖ (ÛÌÙÙÌØÌÚ ÙÜÔ Ü ÙÓÖ ). `Û Ú Ó ØÌÙ ÌÚ ÖÜ ÑÖÒÖܡ - Ù Ôß Ý Ù Ô, ÙÜÓÝàÔ ÓÌÛÖÔ ÙÞÜÖ- ÔÛ ÛÖÛÌ ÔÖÓÖ, 36 ÌÑÒÌÑÛÖØÌÚ - Ö 18 ÓÖÛ ÑÖ ÙÜÓÉÖÜÒÖ Ñ Ù Ø ˇÓÖ Ô Ò ØàÛÌÚ ÛÖÜÚ-Ñ ÜÙÛÌØ Ö ÛØÌ Ú ß ÝÖÝÖØ ÌÚ Ó ØÞÖÚ ÌÑÒÌ- ÞÛ ÑÌ Ö `àû. ÖÒÌÓ Û Ú ÓÌ 19 ß - ÝÖÜÚ,ÌÔ ÔÛ 15ÛÖÜ`Û. ÒÌÉ Ñ, ÖÜ Ô ÑÌ ÙÛÖÜÚ ÒÌÒÌܡÌØÖÜÚ. ˆ Ø- Õ Ô Ì Ù Ú Ñ 2 ÒÌÜÑ. ( Û Ø Ó Û Ñ ÜÛ ß ÝÖÝÖ- Ø Ñ Û Ú ÌÙÌ Ú ÖÜ ÙÑ ˇ Ñ Ô Ô Ó Ô ÌÑÒÌ Ì Ó ØÞÖÚ Ö Û Ô ÑÌÔÛØÖ Ø ÙÛÌØ ÒÌ Öß Ý ÛÖÜ Ó. `ÜÓÉÖÜÒ ÖÜ Ñ Ô ÌÑÒÌ Ì ÌÔ Ú Ñ ˇ ØÖ ÓÖÚ ÌÕ ÖÚ ÖÜÌ ÞÌ ÖÙ ÙÌ ÓÖÒ Ú ß ÝÖÜÚ, ÙÌ ÙÜÔÖÒÖ ÖÙÖÙÛÖ 23,98- Ø - ÝÖÜÓÌ ÙÌ ØÖ ÖÜÓÌÔÖ ÑÌÝ Ò Ö ÖÜ ÔÌÛ ÒÖ ÖÚ Û ÌØÝ ÔÛØÌ Ñ Ü ÌÒÖ ÌÔÖ ÖÜÒÖ). ¾.` Ø ÔÛ ÑÖÚ, Ö àú Ø ÝÖÜ- ÓÌ Ñ Ö Ôà, Û Ô ÙÜÔÛ Ø Û ÑÖÚ Ñ Ý ÒÖÉ Ù Ò ÑÖÚ, àùûöùö ÌÔ Ì ÓÌ ÛÖ ÖÒÌÓ Û. ÖÙ ÔàØ - ÖÜÓÌ Ö ÙÞÌÙÌ Ú ÛÖÜÚ Ù Ô Ö Ñ ÑÌÚ ÌàÚ ÖÒÜ Ñ ÑÌÚ. ÔÛ ˇÌÛ ÙÜÔÌØ ÙÛ ÑÌ ÓÌ Û Ô ÑÌÔÛØÖ Ø ÙÛÌ- Ø ÒÌ Öß Ý ÛÖÜ.`. Ø Ó ÖÜ ÌÑÝØ ÙÛ ÑÌ Ñ ÙÛÖ Ì ÖÔÖÚ ÖÛ Û ÛØ ØàÛ ÞØÖÔ Û Ú ÛÌÛØ ÌÛ Ú ÌÑÒÌÞÛ ÑÌ ØÖÌ ØÖÚ ÛÖÜ ÙàÓ ÛÖÚ ÓÌ ÔÛ ØÖÌ ØÖ ÛÖÔ `Û ÜØÖ ÒÌÉ - Ñ. `Û ÚÌÑÒÖ ÌÚÛÖÜ1954, ÙÛ ÚÖ Ö ÌÚ ˇØ ÓÉÌÜÙÌ Ö ÑÌÔÛØÖ Ø ÙÛÌØÖÚ ÙÜÔ Ü ÙÓÖÚ ÛÖÜ Ø. `ÌÒ Ó, Ö.»Ì ÙÜÔ âòýöüú ÛÖÜ Ó ÑØæÛÌØàÔ É ˇÓØÔ -ÓÆÒÒÖÔ ÔˇÜ Ù ÙÛâÚ- Ö ÔÛ ÙÜÔÛ Ó ÛÆØÞ Ú Ì Ø, àô. ` - Ø ÔÛÆÑÖÚ, Òå Ö Ø Ô ÛÖÔ æòìóö ÛÖÜ 40. ¾» Ô ÆÛ Ú Õ àó Û ÑæÚ - Ñ ÌØ ÙÛÌØ ØÛ Ú ÛÖ ÌåÞÌ ÖÒÒÆ ÑÖ ÔÆ ÙÛÖ ÞÌå ÓÌ ÛÖ Ñ. Ò ÙÛªØ ÌÑÛæÚ ÛÖÜ æû ªØÌ ÓâØÖÚ å Ò ÛÖÜ, ÙÌ 4 ÖÒâÓÖÜÚ. îû Ô Ñ ÜÛæÚ ÛÖ å Ö ÌܡÜÛÌÔªÚ Ñ ÙÑ - Û ÑæÚ Ñ ÑæÓ âôû ÓÖÚ Ñ ÌÔÔ åöú ÙÛÖ Ì åö Û Ú ÓÆÞ Ú. íýü Ô Ñ Ö çö ÛÖ ÙÛØ Ûæ ÞàØåÚ Ô ÑÆÔÖÜÔ ÌØ ÖÜÙå ÒÒÆ ÓÌ ÌÕ åøìû ݪÓ. åþ Ô Ñ ÑÆÛ ÆÒÒÖ ÑÖ Ôæ: Ü ÌØ - Ù åùû Ñ Ô Ñ Ö çö ÓÌ ÆˇÖÚ Û Ú âìú ÛÖÜÚ, Ù ÓÖÑØ Û ÑæÚ-ÉÌÔ - ÌÒ ÑæÚ Ö âô Ú, Ù Ý ÒÖÉ Ù Ò ÑæÚ Ö ÆÒÒÖÚ. Ø Ó Û ÑÖå ÙÛØ Û ØÛÌÚ. ÆÔà æ Û Ý ÒÖÉ Ù Ò ÑÆ ÛÖÜ ÙˇªÓ Û Ö àô. ` Ø ÔÛÆÑÖÚ âé - Ì Û Ô Æ ª ÛÖÜ Û Ô æò, Û ÝÆÔÌ Ñ Û Ô ÌÔÛ ÓæÛ Û. ÜÛæ, ÙÛ 7 ÞØæÔ Û Ú ˇ ÛÌå Ú ÛÖÜ ÙÛÖ ÓÖÛ. `ÜÓÉÖçÒ Ö, ÙÜÔÌØ ÆÙÛ - ÑÌ ØÓÖÔ ÑÆ ÓÌ Û ÙÛÌÒâÞ ÛÖÜ âôûøöü Ñ Û Ú Ø ÙÛÌØÆÚ, Û Ö Öå ÌÑÛ ÓÖçÙÌ Û Ô ÑÌØ æ- Û Û Ñ Û Ô ØÖÖ ÌÜÛ ÑæÛ ÛÆ ÛÖÜÚ. Ø Ö Ó. àòæ ÖÜÒÖÚ, ªÓ ØÞÖÚ ÌØ ÙÛÌØåÖÜ Ì å 4 ÛÌÛØ - ÌÛåÌÚ, ÓÌ ÛÖÔ Ö ÖåÖ Ö ÙÛØ Û æú ÌåÞÌ ÙÛÌÔâÚ ÙÞâÙÌ Ú, ÓâÞØ ÛÖ 62 ÖÜ âýü Ì Û àª. ÖÔ ØÖÙÛÆÛÌßÌ ÓÆÒ ÙÛ, æùö åôöôû Ô Ñ ˇØÚ Ñ Û Ô ÌÒݪ ÛÖÜ ÖçÒ, ÙÌ çùñöò ÞØæÔ. `Û Ú ÌÑÒÖ ÌÚ ÜÛÌÚ Ö ÙÜÔ Ü - ÙÓÖÚ ÛÖÜ Ó ØÞÖÜ Ø. `ÌÒ Ó ÌÉ ÒÌ 10 ÙÜÓÉÖÜÒÖÜÚ, Ö `. ÖÒÌÓ - Û Ú 7 Ñ Ö Ò. Ö àô Ú,ÓÌÛØ Ö ˇ Ú ÙÜÔÛ Ø Û ÑÖÚ, 5. Ó ØÞÖÚ ÌÑÒÌÞÛ - ÑÌ ÌÜÛÌØ ÛÌÛØ ÌÛ Ö Ø. `ÌÒ Ó Ú, ØÖÝ ÔàÚ ÓÌ Û ÙÛ Ø Õ ÛÖÜ. ` Ø ÔÛ ÑÖÜ Ñ ÛàÔ ÜÖ ÙÜÓÉÖÜÒàÔ ÛÖÜ (10+3, ÌÔ ÔÛ 12 Û Ú ÒÒ Ú ÒÌÜØ Ú, 7+5). Ôà Ö Û Ô ÌÖÒÖ Ì Þ Ô ˇÌÙÌ Û Ý ÔÌ Ù ÜÛ Û Ô ÛÌÛØ ÌÛ Ö. ` Ø ÔÛ ÑÖÚ ÙÛ Ø ÕÌ Û Ö Ñ Ù `ÌÒ Ó, Ö àú Ñ Ö ÙÜÔÌØ ÛÌÚ ÛÖÜ, Ñ Ö ÖÚ ÌÑÒÌÞÛ ÑÌ ØÖÌ ØÖÚ ÛÖÜ ÓÖÛ ÑÖÜ`ÜÓÉÖÜÒ ÖÜ, ÛÖ1961Ñ ÛÖ 1962 Ñ Ñ Û Ù ˇ ÔÖÛ Û ˇ ØÌÓÌÔÌ ÙÛ ˇÌÙ ÛÖÜ ÓÌÞØ ÛÖ ÛÌÒÖÚ Û Ú ÛÌÛØ ÌÛ Ú, Ô ÛÖ ÌÑÌÓ- ÉØ Ö ÛÖ 1962 ÌÔ ÌÝÌÜ Ì Õ ÝÔ Ñ Û à,ùû 72 ÛÖÜ ÞØÖÔ. òùûìø æ ÑÆ Ö Ó ˇ Û Ñª ØâÒ Ù Ö ÙÛØ Û æú àô. ` Ø ÔÛÆÑÖÚ (ÙÛÖ ÓâÙÖÔ ÓÌ ÛÖ ßÆˇ ÔÖ Ñ âòö) ÙÌ ÑÆ Ö Ö ÑÌÔÛØÆÑ, ÓÌ ÙÜÔÌØ ÆÛÌÚ Ñ ÝåÒÖÜÚ. åô Ø ÙÛÌØÆ ÛÖÜ Ö ÆÔÔ Ú» ÒÒ Øå Ú Ñ ÙÛ ÙÜÔâÞÌ Ö âûøöú ØÛ Ú (ÛâÛ ØÛÖÚ æ ÌÕ Æ) Ñ Ö ÓªÛØ Ú àòæ ÖÜÒÖÚ ÓÌ ÛÖ Þ Ø ÑÛ Ø ÙÛ Ñæ ÛÖÜ ÞÛâÔ ÙÓ (ÛØåÛÖÚ). ØÖÜÙå ÛÖÜ Ô.» ÒÒ Øå Ñ ÛÖÜ âûøöü ØÛ Ø âó ÖÜÔ ÙÛ Ô ÛÌÛØ ÌÛå ( ªÓ ØÞÖÚ Ö `àû. ÖÒÌÓÆÛ Ú, Ô Ñ ÓÌ Öß ÝåÙ Ú), Ñ ÛÆ Û Ô Ö Öå ÆØÞ ÙÌ ÙÜÔÌØ Ùå ÛÖÜ ÙÛØ Û Öç ÓÌ ÛÖÜÚ ÑÌÔÛØØÖÜÚ Ñ ÛÖÜÚ Ø ÙÛÌØÖçÚ. ÖÛâÒÌÙÓ ÜÛªÚ Û Ú ÙÜÔÌØ Ùå Ú ªÛ Ô Ô ÌÑÒÌ Ìå Ö ÙÛØ Û æú ØæÌ ØÖÚ ÛÖÜ ÓÖÛ. `ÜÓÉÖÜÒåÖÜ Û ÌÛå , ÓÌ ÔÛ ØæÌ ØÖ ÛÖ ÉÌÔ ÌÒ Ñæ `Û. ÒÌÉ - ÆÑ. (¾» ÒÒ Øå Ú, àòæ ÖÜÒÖÚ Ñ ØÛ Ú ªÙ Ô ÓÖÛ. ÙçÓÉÖÜÒÖ Û Ú Ø ÙÛÌØÆÚ, Ö Öå ÌåÞÌ ÌÑÒâÕÌ ÛæÛÌ 5 ÙÜÓÉÖçÒÖÜÚ -Ö ÆÒÒÖ çö ªÙ Ô Ö. Ô æ ÖÜÒÖÚ Ñ Ö Ó. µøûöú). Û Ó Û Û Ú ÖÒ Û Ñ Ú Ñ Û Ú Ì- ÖÒÖ Ú, Ì Þ Ô ˇÌÙÌ Û Ô ˇ Ñ Ñ Û Ý ÔÌ. Ô ÌÔÛ ÓÖÛ Û Ñ Û Ô Ô ÖÛÌÒÌ, Ó Ö ÌÞÖÓÌÔÖ Ñ Û Ô Ø Ó ÑØ ØÌÑÑÒ Ù ÙÌ Û - Ó Û ÓÖÙ ÖÜ ÙÜÓÝÌØÖÔÛÖÚ. Ø ÑÛ Ø ÙÛ ÑÖ Ö Û Ô Öß ÜÛ Ì Ô Ñ ÛÖ Ì ÖÔÖÚ ÖÛ Ö. ` Ø ÔÛ ÑÖÚ, Ù ÓÖÛ ÑÖÚ ÙÜÓÉÖÜ- ÒÖÚ Ñ Ù Ô ØÖÌ ØÖÚ ÛÖÜ.`., ÖÛÌ ÌÔ Ì ÙÌ Ø ÕÌ Û ÞØ Ó Û Û Ú Ö- Ó àù Ú Ö Û ÙÜÓÓÌÛÖÞ ÛÖÜ ÙÛ Ú ÝÖØÌÚ Ñ Ù ÌÚ. Ñ ÛÌˇÌÛÌ ÖÒ ÑÖ ÔàÔ ÑÖÜÚ ÙÑÖ ÖÜÚ-Ö àú ˇÜÓ Û Ö ÖÚ ÛÖÜ, ÙÛÖ ß ÓÌ Ö ÖØàÔ ÖØ Ù àôý. ÞØ Ó Û Û Ú Ö Ó àù Ú ÌÔ Û Ñ Ø àôö- ÔÛ Ô Ñ Ö ÙÜÓÉÖÜÒÖ Û Ú Ø ÙÛÌØ Ú. ÜÛÖ Û Ñ ÛÌˇÌÛ Ô ÙÛÖ Û ÓÌ Ö ÛÖÜ ÖÒ Û ÑÖÜ ÛÖÜÚ ÝÖØÌ, Û Ô Ñ ÌÑÌ ÖÝ Ù ÖÔÛ Ô ÖÜ ˇ ÔÌ. (»Ì Ì ÖÓÌÔÖÖÛ ÓÌÞØ ÛÖ1962Ü ØÞ Ô Þ Ò ÌÚ ÖÒ Û ÑÖ ÑØ ÛÖÜÓÌÔÖ Ñ ÌÑÛÖ ÙÓÌÔÖ, ÓÌ Û Ú Ö ÑÖ ÌÔÌ ÌÚ ÛÖÜÚ Ô Ü ÖÝÌØÖÜÔ, Ñ Û Ò É ÔÌ Ñ ÔÌ Ú ÖÜ ÔÌ ÛÖÜÒ Þ ÙÛÖÔ ÌÔ ÓÌ ÒÖ ÓÌØÖÚ Ö Û ÞØ Ó Û ÜÛ ). - Ú Û Ô ÑÖ ÌÒ ÙÛÖ ` Ø ÔÛ ÑÖ! ÔÖÚ ÌÖÒÖ ÖÚ Ñ Ó Þ Û Ú Ö. ` Ø ÔÛ ÑÖÚ ÌÛØÌÝÌ ÓÌ ÒÖ ÙÌÉ - ÙÓÖ ÙÛ ÙÛÌÒÌÞ Û Ú Ø ÙÛÌØ Ú, Ô ÓÌÙ ÙÛ Ö Ö Ö ÌÖÒÖ Ö Ñ Ö ÙÜÔÌ Ì Ú àô ÙÛÌÚ ÌÔ Ù Ô Ò Ö. ÜÛ ÛÖÜ ˇÌÛ Ñ ØÖ ˇÌÙ ÛÖÔ ÌÑ ÔÌ Ô ÙÜÔ ÌˇÌ Ñ ØÖÙà - Ñ ÓÌ Ñ Ö Ö ÜÛ. ØàÛ - ØàÛ ÓÌ ÛÖ Ó ÛØ àòö ÖÜÒÖ, ÙÜÔ ÌÒÝÖ ÛÖÜ ÙÛÖ ÓÖÛ ÑÖ `ÜÓ- ÉÖÜÒ Ö Ö ÛÖ Ö Û ÞØÖÔ ÌÑÌ Ô Ö ÙÛØ Û ÖÚÙÜÔ Ìˇ ÑÌ ÙÛÌ- Ô ÓÌÛÖÔÌ ØÖ àô ÙÛ Ñ ÔÌØÞÖ- ÓÌÔÖ ÓÖÛ ÑÖ Ø ÖÔÛ -26 ÞØÖ- ÔàÔ ÛÖÛÌ- Ñ ÙÛ ˇ ÑÌ ÙÛÖ ÒÌÜØÖ ÛÖÜÙÛ Ú ÖÑ Ó Ù ÌÚÑ Û Ú àõì Ú ÖÜ ÔÛ ÓÌÛà ÙÌ, ÓÌÞØ ÛÖ 1962 ÖÜ Ö ÖÚ ÌÝÜ Ì Û à. ÙÛÖÙÖ ÙÛÌÔ ÙÞÌÙ ÛÖÜ. ÌÔ Ô ÌØ Û ÛÖÜ ÑÛ Ó ÛÖÚ. ÑÌ ÔÖÚ, ÝÖÜ ÙÑÌÝÛ ÑÌ Ò Ö, Û Ú Ì Ì: - Ú Û Ô ÑÖ ÌÒ ÙÛÖ ` Ø - ÔÛ ÑÖ, ÛÖÔ Õ àó Û ÑÖ. Ô Ñ ÒÖÚ ÔˇØà ÖÚ, Ñ ÜÛÖÚÑ ÜÔ Ñ ÛÖÜ. ˇ Û ÝÜÒ ÕÖÜÔ. Ô ØÖÙÌÕ Ô Ù Ô Û Ô ÛÖÜÚ ÛÙ ÉØÌˇ ÑÌ ÖÜÒ ÙÛÖ ÖÝÖ, ÙÛÖ Ù Û Û Ú Ù Ò Ñ Ú Ñ ÛÖÜ àùû ` Ø ÔÛ ÑÖÜ, ÖÙÛØ ÛÖÜ ÙÜÔÛ - Ó Û ØÞ ÌÑÌ Ô Û Ô ÌØ Ö Ö, Ö ÖÜ Ý ÒÖÕÌÔ ˇ ÑÌ Ì ÜÖ Ó ÔÌÚ. ¾ÙÖ ÞØÌ ÙÛ ÑÌ, àù ÖÜ Ô ÌØ ÙÌ Ö Ñ Ô ÜÔÖÚ. Ö ÓÌÙÖÑÖ Ö ÌÜ Ø ÝÌØˇ ÑÌ ÙÛ ÖÜÒ Ù Ô Û Ô ÛÖÜÚ. Ô ØÖÙÌÞ Ô Ù Ô Û Ó Û ÛÖÜÚ. ¾ àú ˇÜÓ Û Ù ÓÌØ, Ö ÖÜ - Ô Ô, ÙÌ ÖØÛÌÚ Ñ Ì ÙÑÌßÌ Ú ÙÌ Ý ÒÖÜÚ, Û Ô Ì ØÔ Ô Ñ ÜÛ Ô.» ÓÌ ÛÖ ÓÖÔ ÞÖ Ö ÛÖÜÚ, ÛÖ ÌÑ ÞØÖÔÖ ÛÖÛÌ ÒÌÕ Ô ØÖ. ÖÜÒ, ÖÓÖØÝ Ñ Ñ ÒÖÉÖÒ, Ö àú Û Ô -Ì Ô Ñ Ù ÓÌØ - Ó ÑÌ ÙÛ Ô Ñ Ø ÛÖÜÚ -ÛÖÜÚ ÌÒÌ Ì Ñ ÛÖ ÑÖØ ÛÙ. ÜÛÖ ÖÛ Ô ÛÖÜÚ Ì Ì ÖÛ Û Ø Ó Û ÙÜÞ Ù Ô Ñ Ì ØÌ Ì Ô ÜØ ÙÌ ÙÛÖ Ù Û, ÌÑÌ ÔÖ ÙÛÌÔÖÞàØ - ˇ Ñ Ô. ÌÑ Ô Ô Ø Ó Û Ñ ØÖ- Ù ˇÌ Ô Û Ô ÓÌÛ Ì ÙÖÜÔ. ÒÒ ÞàØ Ú ÖÛÌÒÌÙÓ. ÑÖ ÌÒ Ì ØÌ- Ì Ô Ì ÙÛØÌßÌ ÙÛÖÜÚ ÖÔÌ Ú Ñ ÙÛ Ú Ó ÑØÖÛÌØÌÚ ÌØÝÌÚ Û Ú, Û» ÛÖÜÒ Ñ Û ØÉ Ø, ÖÜ Û ÞØÌ ÖÔÛ Ô. ØÌ Ì Ô ÉÖ ˇ ÙÌ Ñ ÙÛ Ö ÑÖÔÖÓ Ñ ÛÖÜ Ù Û ÖÜ, ÓÌ Û ÓÖ ÙÛØ Ñ Û Ú. ¾ ÙÜÔÛ Ó Û ØÞ Ú ÝØÖÔÛ ÙÌ Ô ÜØ ÙÌ ÙÝ Ò Ú ÙÛÖ Ù Û Û Ú, Ì ÙÛ Ó Û ÙÌ ÖÓàÚ ÖÜÛÌ ÙÛ Ó Ñ ÙÛ Ì ÖÓÌÔ ÜÙÑÖÒ ÞØÖÔ Ô ÌÔ - ÝÌØÌÛ Û Ô Ö ÑÖ ÌÔÌ Û Ú. - ˇàÚ Ñ ÒÒÌÚ Ø ÙÛÌØÌÚ Ö ÑÖ Ì- ÔÌ ÌÚ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ, ÖÜ ÖÑ Ó Ö- ÔÛ Ô ÙÑÒ Ø Û Ô ÌØ Ö Ö ÌÑÌ Ô. `ˆ µ

11 Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 11 ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 Η επέτειος της Επανάστασης της 25ης Μαρτίου 1821 γιορτάστηκε με λαμπρότητα στην πόλη μας. Όλα τα σχολεία, νηπιαγωγεία - δημοτικά - γυμνάσια - λύκεια, καθώς και τα ΚΑΠΗ του Περιστερίου με γιορτές και αφιερώματα τίμησαν τον ξεσηκωμό του 1821 και τους γενναίους ήρωες που από το όραμα της ελευθερίας άντλησαν δύναμη και πέτυχαν το αδύνατο. ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ Με θεατρικά δρώμενα, ποιήματα και τραγούδια παρουσιάστηκαν στις γιορτές των σχολείων της πόλης μας τα σημαντικά γεγονότα: η κήρυξη της Επανάστασης, τα πρόσωπα που πρωτοστάτησαν, οι ιστορικές μάχες, ο αγώνας για την λευτεριά, οι θυσίες, η απελευθέρωση και τιμήθηκαν οι ήρωες που έδωσαν το αίμα τους για τη λευτεριά. 18ο Δημοτικό Σχολείο Με μια πολύ επιτυχημένη θεατρική παράσταση «Το κρυφό σχολειό», αφήγηση των σημαντικών γεγονότων της επετείου και μουσικά δρώμενα, ποιήματα και τραγούδια γιόρτασαν την εθνική επέτειο οι μαθητές του 18ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου. Τη γιορτή παρουσίασαν οι μαθητές της Έκτης τάξης του σχολείου (ΣΤ 2). Την επιμέλεια της παράστασης είχε ο εκπαιδευτικός Β. Κοσμόπουλος. 6ο Λύκειο Περιστερίου Με τραγούδια και χορό και την αφήγηση σημαντικών γεγονότων γιόρτασαν την εθνική επέτειο στο 6ο Λύκειο Περιστερίου. Οι μαθήτριες Κ. Μανταδάκη και Β. Καψωμενάκη θύμισαν «σταθμούς» και ιστορικές στιγμές από την κήρυξη της επανάστασης και την συνέχιση του αγώνα. Η χορωδία Γ. Δημόπουλο, Α. Μπασλή, Β. Ραμαντάνη, Μ. Τσακτάνη, Σ. Τζαχρήστα, Κ. Σακλέου, Π. Σταυρίδη, Ξ. Θώδου, Δ. Κανελλοπούλου, Ε. Δημοπούλου, Γ. Λούτας, Ι. Πομόνη με τη συνοδεία ορχήστρας μαθητών του σχολείου: Γ. Πατάκας (κιθάρα), Δ. Μαρινόπουλος (κιθάρα), Κ. Μπουρίτης (τουμπερλέκι) ερμήνευσε τραγούδια. Το χορευτικό τμήμα: Μ. Δημητρίου, Κ. Αρματά, Ε. Δημοβασίλη, Α. Βουλγαρέλη, Α. Μαργώνη, Β. Καψωμενάκη, Μ. Γουλέτα, Χ. Μαμούχα, Σ. Τέτση, Κ. Λυγγοπούλου, Γ. Λεωνιδάκης, Ε. Πατρικίου χόρεψε παραδοσιακούς χορούς. Επιμέλεια ήχου: Σ. Γερουλάνος Παρουσίαση διαφανειών: Γ. Τσιρίμπης Τεχνική υποστήριξη: Γ. Παπαλουκάς Υπεύθυνος Γιορτής: Γ. Πάσχου Ο διευθυντής του σχολείου Α. Νικολόπουλος κατά την ομιλία του τόνισε, μεταξύ άλλων: «Η επέτειος του Ξεσηκωμού του 1821, που εορτάζεται σήμερα, θα μπορούσε να λειτουργήσει ενωτικά και εμψυχωτικά για τους δοκιμαζόμενους Έλληνες του Αυτή θα έπρεπε να είναι η επιδίωξη των πολιτικών ηγετών, όλων των αποχρώσεων, και ίσως έτσι συναντούσαν το λαϊκό αίσθημα και πρόσφεραν ψυχική παρηγοριά. Διότι, πέραν του υλικού ζόφου που απλώνεται πάνω σε όλο τον πληθυσμό, η μεγαλύτερη, ίσως, ζημιά σήμερα είναι η απόγνωση, η έλλειψη πίστης και η ήττα που διαποτίζουν την κοινωνία». Συνέχισε λέγοντας: «Είναι ωφέλιμο να θυμόμαστε και να τελετουργούμε, δίνοντας κάθε φορά νέο περιεχόμενο στην επέτειο. Σήμερα, πέρα από ωφέλιμο, είναι αναγκαίο, είναι επείγον. Η 25η Μαρτίου 2012 μπορεί να σημασιοδοτηθεί πολλαπλώς: σαν το κορυφαίο ξαναφανέρωμα του αντιστασιακού πνεύματος, σαν το σάλπισμα υπεράσπισης της δημοκρατίας, σαν κατανόηση της νεωτερικότητας και των δεινών της, σαν λαχτάρα για δημιουργία, σαν βούληση να διατηρηθεί ακέραιη η χώρα, σαν βούληση να επιβιώσει ο ελληνισμός -και να σιγήσουν οι κραυγές που εύλογα ρωτούν!» Κατέληξε τονίζοντας: «Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξουν πολλοί περισσότεροι Έλληνες που θα πιστεύσουν ότι το 21 προϋποθέτει τον σημερινό Ελληνισμό, το κράτος του και την δημοκρατία του και ότι θα αποδέχονται ότι είναι ωφέλιμο να θυμόμαστε και να τελετουργούμε, δίνοντας κάθε φορά νέο περιεχόμενο στην επέτειο.» ΤΑ Κ.Α.Π.Η. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Μια ολόκληρη εβδομάδα, από τις 19 έως τις 23 Μαρτίου, τα μέλη και των οκτώ (8) Κ.Α.Π.Η. Περιστερίου, με την παρουσία του Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Ισαάκ Ζορπίδη, φίλων και εκπροσώπων από Φορείς και Συλλόγους της πόλης, γιόρτασαν με σεβασμό και λαμπρότητα την Εθνική Παλιγγενεσία. Τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια, απήγγειλαν ποιήματα, ύμνησαν τους ήρωες του 21 και ξανάφεραν στις μνήμες όλων τα μεγάλα κατορθώματα και τις νίκες των Ελλήνων, που δεν δίστασαν αν και ήταν μικροί και λίγοι... να «σηκώσουν» κεφάλι και όλοι μαζί μια «μέρα του Μάρτη...» να πάρουν αποφάσεις για τους ίδιους, αλλά και για τις γενιές που θα έρθουν... Οι υπεύθυνοι-κοινωνικοί Λειτουργοί των Κ.Α.Π.Η. με πολλή αγάπη, άλλωστε αυτό το παρατηρούμε κάθε φορά, διοργάνωσαν μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια τις εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο, στις οποίες βεβαίως βοήθησαν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους -απ ό,τι παρακολουθήσαμε- και τα μέλη, συμβάλλοντας σε όλο το εορταστικό πρόγραμμα. 1ο ΚΑΠΗ Μια πολύ ωραία γιορτή προετοίμασαν και παρουσίασαν τα μέλη της πολιτιστικής ομάδας, την επιμέλεια της οποίας είχε η κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη του 1ου ΚΑΠΗ Κ. Πεθεριώτη. Παρουσίασαν θεατρικό δρώμενο με τίτλο «Γραικός, Γενίτσαρος και Βενετσιάνος» βασισμένο στο ομώνυμο ποίημα του Α. Βαλαωρίτη. Τη διασκευή έκανε ο Π. Κανιαμός, Ο Σ. Παπαδόπουλος και η Κ. Μάνου Οι Ν. Λιγδής, Π. Κανταμός και Μ. Τσαβάρας Η χορωδία του ΚΑΠΗ υπό τη διεύθυνση της Χ. Θεοδωρακάκη μέλος της πολιτιστικής ομάδας, ο οποίος μίλησε και για τα γεγονότα πριν την Επανάσταση και για την κήρυξή της. Ο Π. Κανιαμός έπαιξε το ρόλο του Γραικού στο θεατρικό μαζί με τον Ν. Λιγδή και το Μ. Τζαβάρα στους ρόλους του Γενίτσαρου και του Βενετσιάνου, τα τρία αδέλφια, δηλαδή, που αποχωρίστηκαν μικρά για να ξαναβρεθούν πάνω από τον τάφο της μητέρας τους όπου και συμφιλιώθηκαν ξανά. Αφηγήτρια ήταν η Κ. Μάνου. Τη μουσική επιμέλεια είχε ο Σ. Παπαδόπουλος. Η χορωδία των ΚΑΠΗ, υπό τη διεύθυνση της κοινωνικής λειτουργού Χ. Θεοδωρακάκη, ερμήνευσε τραγούδια. Στη γιορτή παρευρέθηκαν ο δημοτικός σύμβουλος, εντεταλμένος του δημάρχου, Ι. Ζορπίδης, η δημοτική σύμβουλος Β. Φουντά, ο δημοτικός σύμβουλος Μ. Πρέκας, ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Παραπληγικών, Β. Κωνσταντινόπουλος και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Συνταξιούχων ΙΚΑ Περιστερίου Δ. Βαρελάς. Η Κ. Πεθεριώτη με μέλη του ΚΑΠΗ Ο Ισ. Ζορπίδης και ο Δ. Βαρελάς Ο κ. Ζορπίδης, κατά το χαιρετισμό του είπε: «Είναι μια ιδιαίτερα ξεχωριστή ημέρα για τον Ελληνισμό η 25η Μαρτίου. Πρέπει να κρατήσουμε το μήνυμα ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα και στην εποχή που ζούμε είναι απαραίτητο όσο ποτέ να είμαστε μονιασμένοι και ενωμένοι για να μπορέσουμε να βγούμε από το «τέλμα» που μας έχουν ρίξει. Η Ελλάδα (συνέχεια στη σελίδα 14)

12 Σελίδα 12 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ Η 25η Μαρτίου είναι ημέρα μνήμης, τιμής κι ευγνωμοσύνης στους αγωνιστές του 1821 που οδήγησαν ένα σκλαβωμένο λαό προς την Ελευθερία, αποδεικνύοντας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, πως όταν ο λαός θέλει μπορεί να καταφέρει ακόμη και τα πιο δύσκολα... ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ Την Παρασκευή 23 Μαρτίου αντιπροσωπείες μαθητών και μαθητριών από όλα τα σχολεία του Περιστερίου, από Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, Εκπαιδευτικών, Οδηγών, Προσκόπων και άλλων Φορέων, με εθνική υπερηφάνεια απέδωσαν φόρο τιμής στους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 καταθέτοντας στεφάνια στο Μνημείο των Πεσόντων, στη κεντρική πλατεία της πόλης. μας ανάστημα και πάλι. Να ανατρέξουμε στην ένδοξη ιστορία μας και στα μηνύματα του απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων του Των Ελλήνων της τιμής και της περηφάνιας. Των Ελλήνων που πάντα έδειχναν πόσο μπορούν να μεγαλουργούν. Των Ελλήνων που μέσα από τη στάχτη και της δουλείας τον ζυγό, κατάφεραν και βγήκαν αλώβητοι, ενωμένοι και ισχυροί. Έτοιμοι να αντισταθούν και να συντρίψουν ό,τι τους πόνεσε και τους έθιξε, Ό,τι απείλησε τις αξίες, τις αρχές και τα ιδανικά τους. Ζήτω στην ένδοξη Ελληνική Ιστορία μας. Ζήτω σε όσους με το αίμα τους την έγραψαν και μας την παρέδωσαν. Μεγάλο και βαρύ το χρέος όλων μας, ποτέ να μην ξεχνάμε, και να την κρατάμε πάντοτε ακέραια και πάντοτε ψηλά. Το λάβαρο του 1821, που στα χέρια του ο Παλαιών Πατρών Γερμανός το κράτησε και με αυτό άναψε τη δάδα του ξεσηκωμού, ας ανάβει δυνατά μέσα στις καρδιές μας, τη φλόγα για τους νέους αγώνες που έχουμε να δώσουμε. Τους δύσκολους σημερινούς αγώνες. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τους επίσημους Φορείς του Περιστερίου και στη συνέχεια οι εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο έκλεισαν με την παρέλαση των μαθητών. Μια παρέλαση που συζητήθηκε ιδιαίτερα εξ αιτίας της πρωτοποριακής σκέψης της Δημοτικής Αρχής του Ο δήμαρχος Αν. Παχατουρίδης και οι επίσημοι στάθηκαν κάτω και μπροστά από την εξέδρα Η Φιλαρμονική του Δήμου τόπου, να τοποθετήσει σε περίοπτη θέση επάνω στη «πολυσυζητημένη και πολύπαθη» εξέδρα των επισήμων, την Ελληνική σημαία, την οποία μετέφεραν 6 κοπέλες ντυμένες μα αρχαία ελληνική ενδυμασία. Η σεμνή τελετή ξεκίνησε με τους ιερείς που εκπροσώπησαν τον Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Χρυσόστομο, οι οποίοι τέλεσαν Επιμνημόσυνη Δέηση. Παρόντες στην κατάθεση των στεφάνων της μαθητιώσας νεολαίας και των άλλων Φορέων, ήταν ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, ο Αρχηγός της Μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Δημήτρης Κελάφας, οι Αντιδήμαρχοι: κ. Θεόδωρος Αρβανίτης, κ. Μαίρη Τσιώτα, κ. Αλέξης Σταυρούλιας, κ. Τάσος Θεοδωράκος, η Πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ κ. Ξένη Κορόγιαννη, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: κ. Νίκος Κασουρίδης, κ. Βασιλεία Σαράφη, κ. Ηλίας Ψυρόγιαννης, ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής του ΛΑΟΣ κ. Νίκος Μαγγανάρης, ο Διαμερισματικός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Λουκόπουλος, πολλοί γονείς και εκπαιδευτικοί. Ο Δήμαρχος Περιστερίου κατά τον χαιρετισμό του για την 25η Μαρτίου είπε: «Ελευθερία - υπέρτατο αγαθό. Για τον Έλληνα, σε όλη την ιστορική διαδρομή του Ελληνικού Έθνους, η περιφρούρηση του αγαθού αυτού, ήταν σκοπός ζωής και κίνητρο θυσίας. Η πρόοδος, η παιδεία, ο πολιτισμός, η ανάπτυξη, η ιστορία, η οντότητα δεν θα υπήρχαν ούτε ως έννοιες, ούτε ως επιτεύγματα, ούτε ως χαρακτηριστικά γνωρίσματα έθνους και λαού. Χωρίς ελευθερία σκέψης, φωνής και ιδεών, Χωρίς ανεξαρτησία ψυχής και πνεύματος Χωρίς εθνική ταυτότητα και αξιοπρέπεια. Γι αυτό τιμάμε τους Έλληνες. Τους Ήρωες-Έλληνες. Που με την αυτοθυσία τους, μετέτρεψαν το σκοτάδι σε φως. Την σκλαβιά σε ελευθερία. Τη δουλεία σε αυθύπαρκτη εθνική υπόσταση. Την υποστολή και την ταπείνωση, σε εθνική ανάταση και ανδρεία. Αγαπητά μας παιδιά, Σήμερα που οι μέρες είναι τόσο σκληρές και ζοφερές, Σήμερα που η κυριαρχία του Έθνους μας και όλων των Ελλήνων, βάλλεται πανταχόθεν, πρέπει να ορθώσουμε περισσότερο από ποτέ, το εθνικό Η Φιλαρμονική του Δήμου Το 1821, οι Έλληνες διέπρεψαν, υπερίσχυσαν και άνοιξαν σελίδα και φτερά ελευθερίας. Το 2012, σε ιστορικές και κρίσιμες ξανά για τον τόπο μας συγκυρίες και στιγμές, οφείλουμε να τους μιμηθούμε. Από την στενωπό να βγούμε και πάλι νικητές, κυρίαρχοι και ανά τον κόσμο όλο πρέσβεις, της ελεύθερης ελληνικής ψυχής και αξίας.» Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων. Η Φιλαρμονική του Δήμου Περιστερίου παιάνισε εμβατήρια και αφού τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ανέκρουσε τον Εθνικό Ύμνο. ΠΑΡΕΛΑΣΗ Με λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος στην πόλη μας, όπως κάθε χρόνο, η Εθνική Επέτειος για την 25η Μαρτίου Το πρωί της Κυριακής, τελέστηκε η επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας από τον Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Χρυσόστομο, παρουσία σύσσωμης της Δημοτικής Αρχής, της Αντιπολίτευσης και πλήθους κόσμου. Ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Παχατουρίδης με τους Αντιδημάρχους και τους Δημοτικούς Συμβούλους έλαβαν θέση κάτω από την εξέδρα χειροκροτώντας διαρκώς τα νιάτα της πόλης, που παρήλαυναν από μπροστά τους. Από πολλά σχολεία οι μαθητές δεν γύρισαν προς την πλευρά της εξέδρας το κεφάλι τους, αλλά αντίθετα, εκ-

13 Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 13 ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ 1821 δηλώνοντας μ αυτό τον τρόπο τη διαμαρτυρία τους. Ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Παχατουρίδης ερωτηθείς από δημοσιογράφους για τους λόγους για τους οποίους τοποθετήθηκε η σημαία στην εξέδρα, είπε πολύ σεμνά και σοφά, ότι: «Σ αυτές τις δύσκολες ημέρες που περνάει η χώρα μας θέλαμε ν ανεβάσουμε την Ελλάδα ψηλά... Εμείς όχι πάνω στην εξέδρα αλλά μαζί με τον κόσμο χειροκροτήσαμε τα νιάτα αυτής της πόλης και είμαι σίγουρος ότι αυτά τα νιάτα θα φέρουν και την καλύτερη Ελλάδα...». ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Κατά την έναρξη της παρέλασης πριν ακόμα ξεκινήσουν να παρελαύνουν τα σχολεία, μια μικρή ομάδα με μάσκες στο πρόσωπο και ριγέ ενδυμασίες με πανό «Έλληνες Youtubers» μπήκε μπροστά και παρέλασε προκαλώντας την έκπληξη και την αντίδραση των παρευρισκομένων. Μόλις αποκαταστάθηκε η τάξη άρχισε η παρέλαση των σχολείων και των συλλόγων. Αμέσως μετά τοπικές οργανώσεις και φορείς έκαναν τη δική τους «παρέλαση», κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, διαμαρτυρόμενοι για την οικονομική κατάσταση της χώρας. Τα μέλη των Οργανώσεων που έκαναν παρέλαση ήταν από την Αριστερή Κίνηση Περιστερίου, την Ανοιχτή Λαϊκή Συνέλευση Περιστερίου, το Κίνημα ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική απειλή, τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου «Έλλη Αλεξίου», την Α ΕΛΜΕ, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ Περιστερίου, το Δίκτυο Αλληλεγγύης και Αντίστασης στο Μπουρνάζι κ.ά.

14 Σελίδα 14 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 (συνέχεια από τη σελίδα 11) θα τα καταφέρει. Αισιοδοξία πρέπει να έχουμε και θα πετύχουμε πολλά πράγματα» τόνισε και ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους. 8o KAΠΗ Η Β. Φουντά και ο Β. Κωνσταντινόπουλος Ο κ. Βαρελάς είπε: «Οι καιροί είναι δύσκολοι σήμερα, όπως ήταν και τότε. Δύο είναι τα βασικά μηνύματα από την Επανάσταση του 1821: πρώτον, ότι ξεσηκώθηκαν όλοι οι Έλληνες και αγωνίστηκαν ενωμένοι, σαν ένας άνθρωπος, απέναντι στην σκλαβιά και το δεύτερο, ότι δεν χαρίστηκε η ελευθερία αλλά κατακτήθηκε με αγώνες. Θυμόμαστε όλοι ότι αυτός ο αγώνας οδηγήθηκε από τους κοτζαμπάσηδες σε εμφύλιο πόλεμο και φυλάκιση του Θ. Κολοκοτρώνη, διότι και τότε μπήκε το θέμα ποιος θα έχει την εξουσία. Και τότε η χώρα πήρε δάνεια, τα οποία «έφαγαν» οι «μεσάζοντες». Να διδασκόμαστε, λοιπόν, από την ιστορία. Τους σημερινούς δύσκολους καιρούς χρειάζεται αγώνας για να βγούμε από το «τέλμα». Να μη δεχτούμε να πληρώσουμε μόνο εμείς και να σηκώσουμε μόνο εμείς τα βάρη της κρίσης». 2o KAΠΗ Ο Δ. Βαρελάς, ο δημοτικός σύμβουλος Μ. Κακλαμάνος, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Ι. Ζορπίδης και το μέλος των ΚΑΠΗ Δ. Μαλισιάνος 5o KAΠΗ Η Μ. Θεοδωρίδου, κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη του 8ου ΚΑΠΗ Ποιήματα και τραγούδια από τα μέλη του ΚΑΠΗ. Διακρίνονται ο Ι. Ζορπίδης και ο Ν. Παλυβός Η Χ. Θεοδωρακάκη, κοινωνική λειτουργός υπεύθυνη του 5ου ΚΑΠΗ και της χορωδίας Ο Ισ. Ζορπίδης, ο Ν. Παλυβός, ο Δ. Βαρελάς, η Β. Φουντά και ο Γ. Κατσιγιάννης 3o KAΠΗ Η υπεύθυνη του ΚΑΠΗ Χ. Γαλανοπούλου με τη χορωδία του ΚΑΠΗ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗ Σε μήνυμά του στους Δημότες του Περιστερίου, με την ευκαιρία της επετείου ο Γιώργος Βαθιώτης επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Περιστέρι Μαζί» είπε: «Το μήνυμα της σημερινής επετείου είναι εξαιρετικά επίκαιρο αφού τιμούμε την αυτοθυσία και το μεγαλείο ψυχής των προγόνων μας, που προσηλωμένοι σε ιδανικά και εθνικά ιδεώδη οδήγησαν στην απελευθέρωση της πατρίδας μας από τον Τουρκικό ζυγό. Στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, αντλώντας χρήσιμα διδάγματα από τη σημαντική αυτή επέτειο, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες με ενότητα και αποφασιστικότητα. Προπάντων όμως οφείλουμε να αλλάξουμε για να γίνουμε και εμείς άξιοι συνεχιστές της ιστορίας της πατρίδας μας και αντάξιοι των προγόνων μας. Χρόνια Πολλά». Ο Γ. Βαθιώτης με τους Ν. Βαρθολομάτο, Τζ. Μικρού-Παπαβασιλείου, Γ. Αλεξόπουλο, Γ. Αστρακάκη, Β. Καλλέργη, Β. Παπαλάμπου, Χ. Παπασπύρου, Κ. Χατζηαναγνώστου και Σ. Κοκκορόγιαννη

15 Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 Πνευματικές ΤΟΜΕΣ του Δημήτρη Χαλιβελάκη, Δημοσιογράφου & λογοτέχνη «Εκάς οι βέβηλοι»! «Εκάς οι βέβηλοι» εκφωνούσαν οι αρχαίοι Έλληνες πριν από την έναρξη των «Μεγάλων Ελευσινίων Μυστηρίων», ώστε να απομακρύνονταν αμέσως οι αμύητοι Ο λόγος για την πολιτική ηγεσία του τόπου και ειδικότερα για τους ηγέτες και τους παρατρεχάμενους της συγκυβέρνησης της συμφοράς για την Ελλάδα και τους Έλληνες πολίτες. Ναι, Κύριοι της συγκυβέρνησης σας πηγαίνει γάντι το «Εκάς οι βέβηλοι» των αρχαίων προγόνων μας. Διότι, στην ουσία, βεβηλώσατε, δυστυχώς, την Εθνική Επέτειο της 25 ης Μαρτίου 1821, με τα «συρματοπλέγματα» ή αλλιώς τα «σιδερένια κιγκλιδώματα», που τοποθετήσατε μπροστά στο «Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη», στην Πλατεία Συντάγματος, δηλαδή στα «Άγια των Αγίων» των Ελλήνων αγωνιστών από τη μακραίωνα αρχαιότητα έως και τις μέρες και, ιδίως, γύρω από την εξέδρα των επίσημων πολιτικών ηγετών της χώρας. Και βεβηλώσατε την Εθνική μας Γιορτή με τα άστοχα και προπαντός, αντιπατριωτικά και αντιδημοκρατικά σας καμώματα, αποκλείοντας τον Ελληνικό Λαό και προπαντός την ελληνική νεολαία, που ήθελε να σπεύσει για να αποτίσει φόρο τιμής στους αγωνιστές ήρωες του Ελληνικού Έθνους. Κι όταν είναι γνωστό ότι μ αυτή την επέτειο τιμούμε ΟΛΟΥΣ τους αγωνιστές ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 για το τσάκισμα των Τούρκων και των αλυσίδων 400 ετών σκλαβιάς. Και κυρίως: Πώς τόσο λίγοι, άοπλοι. Αδύναμοι και πεινασμένοι γκρέμισαν την κραταιά τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία των χιλιάδων - χιλιάδων πολεμιστών, που ήταν εξοπλισμένοι σαν αστακοί και χορτάτοι. Ντροπή! Φυσικά, με το «Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη» τιμούμε τους Έλληνες αγωνιστές ήρωες της Πατρίδας μας και βέβαια του «ΟΧΙ» της 28 ης Οκτωβρίου 1940, της Εθνικής Αντίστασης , τους αταλάντευτους αγώνες κατά της ξενοκρατίας και των ιμπεριαλιστών - καπιταλιστών, που τόσο κακό έχουν κάνει στην πατρίδα μας και στο λαό μας. Ντροπή! Και μόνον ντροπή! Αγνοήσατε ακόμα τον επαναστατικό «Θούριο» του Ρήγα Βελεστινλή ( ) που γράφει: «Πώς οι προπάτορές, ορμούσαν σα θεριά, για την ελευθερίαν, πηδούσαν στη φωτιά». Εσείς, Κύριοι, με το πρόσχημα για να μη διασαλευτεί η τάξη και η ησυχία, στην ουσία ασχημονήσατε, σε βάρος της 25 ης Μαρτίου 1821 και απέναντι στους πολίτες που ήθελαν να τη γιορτάσουν ως ελεύθεροι και δημοκρατικοί πολίτες. Εκείνο, όμως, που σας ένοιαζε περισσότερο ήταν ν αποφύγετε με τις «σιδερόφραχτες ασπίδες σας» τις απόλυτα δικαιολογημένες αποδοκιμασίες των Ελλήνων, μικρών και μεγάλων, για όσα δεινά τους έχετε προκαλέσει με την αντιπατριωτική και καταστροφική πολιτική σας. Που έχετε φέρει τον τόπο στο χείλος της καταστροφής. Ντροπή! Ο Εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός ( ) στον «Ύμνον εις την Ελευθερίαν» (στίχος 5) αναφέρει: «Ναι, αλλά τώρα αντιπαλεύει κάθε τέκνο σου με ορμή, πού ακατάπαυστα γυρεύει ή τη νίκη ή τη θανή». Ναι, Κύριοι, οι Έλληνες πολίτες, αδιακρίτως ιδεολογικής και πολιτικής προτίμησης αντιπαλεύουν στο πρόσωπό σας, τα βάρβαρα μέτρα που παίρνετε εναντίον τους και εναντίον του τόπου και όχι μόνον. Και, βέβαια, αντιπαλεύουν αταλάντευτα τους διεθνείς τοκογλύφους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τους ανθρώπους της «Τρόικα», τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της «Ευρωζώνης» για την πέρα για πέρα ανθελληνική τους συμπεριφορά, που εργολαβικά πασχίζουν να καταστρέψουν την Ελλάδα και το λαό της. Όπως, άλλωστε, με θρασύτητα ομολογούν τον τελευταίο. Ακόμα και προχθές το βράδυ, Κύριοι της συγκυβέρνησης με τους «πολιτικούς σας μαϊντανούς» κατηγορηθήκατε ότι ούτε για ένα λεπτό της ώρας δεν διαπραγματευτήκατε τα πραγματικά συμφέροντα της Ελλάδας και των πολιτών της! Είναι δυνατόν να μην έχετε απέναντί σας τους Έλληνες; Είναι δυνατόν να μην αισθάνονται σφόδρα αδικημένοι και να διεκδικούν με οργή και απαράμιλλο σθένος και δύναμη; Κι εσείς, Κύριοι, αποδειχτήκατε νάνοι, σμπίροι, απέναντι σ αυτόν τον ηρωικό λαό και σπεύδετε να «ασφαλιστείτε» στα σιδερένια κιγκλιδώματα για ν αποφύγετε τις αποδοκιμασίες και, ίσως ίσως, κάποια νεράντζια ή γιαουρτώματα, που, φυσικά, ουδείς εχέφρων πολίτης τα επικροτεί αυτά. Αλλά, η ευθύνη για όλα αυτά είναι αποκλειστικά δική σας. Ντροπή! Σας κατηγόρησαν πολλοί, Κύριοι, ότι με τα σιδερένια κιγκλιδώματα εμφανιστήκατε στα μάτια τους ως τρισχειρότεροι ακόμα και από τους δικτάτορες της 21 ης Απριλίου Ιουλίου Και σας είπαν ότι εκείνοι δεν αρνήθηκαν ότι είχαν εγκαθιδρύσει στην Ελλάδα ένα στρατιωτικό καθεστώς, δηλαδή μια στυγνή δικτατορία, ενώ εσείς καμώνεστε και ισχυρίζεστε ότι έχετε δημοκρατικό και ελεύθερο καθεστώς. Και φτάσατε να «στρουγκάρετε» ακόμα και το «Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη». Ντροπή! Το έσχατο που μπορείτε, Κύριοι, να κάνετε ΤΩΡΑ, είναι να προκηρύξετε αμέσως την ημερομηνία των εκλογών και να εγκαταλείψετε την κυβερνητική εξουσία!. Ο λαός δεν σας θέλει! Όσο πιο γρήγορα το αντιληφθείτε αυτό, τόσο καλύτερα θα είναι για όλους: Την Ελλάδα, τους Έλληνες πολίτες, και στο τέλος της γραφής και για κάποιους από εσάς. Διότι αρκετοί από εσάς είσαστε υπόλογοι και για ζητήματα που άπτονται της Εθνικής Κυριαρχίας και Εθνικής Ανεξαρτησίας.. Ζητήματα που ουδείς έχει το δικαίωμα να αγνοήσει ή να «κουκουλώσει»! Κι ούτε θ αποτολμηθεί! «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Β ΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ) ΣΤΟ ΚΥΒΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Την Κυριακή 11 Μαρτίου, η Αχτίδα Περιστερίου της ΝΟ Δυτικού Τομέα της ΚΟ Αττικής, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΚΥΒΕ Περιστερίου (Εθνάρχου Μακαρίου 1), πραγματοποίησε εκδήλωση όπου έγινε η παρουσίαση του β τόμου του Δοκιμίου της Ιστορίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ( ). Την παρουσίαση έκανε ο συνεργάτης του τμήματος της Ιστορίας του ΚΕ του ΚΚΕ Κώστας Σκολαρίκος, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά το περιεχόμενο του δοκιμίου προσπαθώντας παράλληλα να ερμηνεύσει ιστορικά γεγονότα, αλλά και να τα συνδέσει με το σήμερα. Ο Κώστας Σκολαρίκος χαρακτήρισε το βιβλίο συλλογική δουλειά και όχι άποψη ενός μεμονεμένου ιστορικού. «Το ΚΚΕ δεν αποτυπώνει απλά γεγονότα, αλλά στοχεύει στην ανατροπή του καπιταλισμού» είπε και συνέχισε: Η Αθ. Ζαρκαδούλα και ο Στ. Μπουγάτσος «Είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να γράφει την ιστορία του γιατί δεν έχει αφήμερη παρουσία εξυπηρετώντας συγκεκριμένα συμφέροντα αλλά είναι το κόμμα της εργατικής τάξης.» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΚΟΛΩΝΟΥ & ΠΕΡΙΞ Βεάκη 36 - Τηλ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΛΟΙ στη ΓΕΝΙΚΗ μας ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1η ΑΠΡΙΛΗ στις 10:30 στο ΚΥΒΕ (Εθν. Μακαρίου 1, γέφυρα Κολοκυνθούς Περιστέρι) ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ * Συντάξεις σύμφωνα με τις ανάγκες μας * Δωρεάν ιατρική περίθαλψη * Καμμιά συμμετοχή στα φάρμακα * Υποχρεωτική παρουσία γιατρού σε όλα τα ΚΑΠΗ * Δεν πληρώνουμε τα χαράτσια τους Το Διοικητικό Συμβούλιο ΔΙΗΜΕΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Π.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ Η Διεύθυνση Π.Ε. Γ Αθήνας καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς και τους εργαζόμενους στα σχολεία και στα Γραφεία Π.Ε. αρμοδιότητάς της να συμμετέχουν στο Διήμερο Αιμοδοσίας για την Τράπεζα Αίματος Εκπαιδευτικών και Εργαζομένων της. Σας υπενθυμίζουμε ότι η Τράπεζα Αίματος ιδρύθηκε σε συνεργασία με το Θριάσιο Νοσοκομείο και σύμφωνα με το καταστατικό έχει σκοπό να καλύψει ανάγκες σε αίμα στις περιπτώσεις όπως: μικρών μαθητών των σχολείων της Π.Ε. Γ Αθήνας εκπαιδευτικών και εργαζομένων που υπηρετούν στη Διεύθυνση καθώς και μελών των οικογενειών τους θυμάτων πολέμων, λοιμών, σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών εντός και εκτός Ελλάδος, εφόσον τα αποθέματα επαρκούν Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με τα δικαιώματα των μελών από τον Κανονισμό ίδρυσης και λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος που έχει ήδη σταλεί σε όλα τα σχολεία. Η αιμοδοσία θα διεξαχθεί από τις π.μ. έως Ακολούθως πέρασε στην παρουσίαση του ιστορικού περιεχομένου του δοκιμίου επισημαίνοντας ότι στο πρώτο μέρος του γίνεται αναφορά στις εξελίξεις στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα. Στάθηκε σε δύο παράγοντες: Την υπερεκτίμηση των επιτυχιών του κινήματος παγκοσμίως και την παράλληλη υποτίμηση του ιμπεριαλισμού, καθώς και την εμφάνιση τάσεων μετά το 20ό συνέδριο του ΚΚΣΕ το 1956 «περί ειρηνικής συνύπαρξης εκμεταλλευτήεκμεταλλευόμενου». Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις εξελίξεις στην ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισμού και στη διαμόρφωση των τάσεων που οδήγησαν στην ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ. Το κύριο μέρος του δοκιμίου ασχολείται με τη συνάρθρωση πολιτικήε κομμάτων για την αύξηση των κερδών της αστικής ανάπτυξης και την εξυπηρέτηση συμφερόντων της. Στο ίδιο μέρος υπάρχει εξέταση των εξελίξεων με βάση τη στρατηγική του Ο κεντρικός ομιλητής Κ. Σκολαρίκος εργατικού και του κομμουνιστικού κινήματος διαχρονικά. Ανάμεσα σε άλλα ο Κώστας Σκολαρίκος σημείωσε: «Το ΚΚΕ μετά την πολεμική του ήττα είναι ίσως το μοναδικό που κατάφερε να αναπτύξει παράνομο μηχανισμό άμεσα σε αντίθεση με άλλες χώρες όπως η Ισπανία» Επίσης έγιναν αναφορές και στη σημερινή οικονομική και πολιτική κατάσταση, ενώ αναφέρθηκε και στην κομματική αποκατάσταση του Νίκου Ζαχαριάδη και στην πολιτική αποκατάσταση του Άρη Βελουχιώτη και του Νίκου Βαβούδη. Καταλήγοντας ο Κώστας Σκολαρίκος επεσήμανε ότι «το δοκίμιο είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να βγάλει κάποιος συμπεράσματα από παλιότερες πολιτικές στιγμές, αλλά και από προκλήσεις που μπορεί να ξαναέρθουν στο προσκήνιο». Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ του κ. Σκολαρίκου και των παρευρισκομένων στην εκδήλωση. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 4/4/12 στις 7.00μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Ξυλοτεχνία, σε συζήτηση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά στις τράπεζες. Τη συζήτηση θα ανοίξει εκ μέρους του Συλλόγου Πολιτών Κατά της Αυθαιρεσίας των Τραπεζών που έχει προσκληθεί, η Φλώρα Νικολιδάκη, πρόεδρος του συλλόγου και ο συνδικαλιστής κ. Πολυζώης Πεππές μέλος του προεδρείου της ΟΤΟΕ. ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ μ.μ. στις παρακάτω ημερομηνίες και οι εθελοντές αιμοδότες μπορούν να προσέλθουν σε όποιο από τα δύο σχολεία επιθυμούν ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή εργασίας: ο Πέμπτη 3 Μαΐου 2012, στο 3 ΔΣ Χαϊδαρίου (Κορυτσάς 6, Κολυμβητήριο, Διευθυντής κ. Μαρίνος Μακρής, ) ο Πέμπτη 17 Μαΐου 2012, στο 9 ΔΣ Ιλίου (Λ. Πετρουπόλεως 76, Ίλιον, Διευθυντής κ. Σιαλακάς Νίκος, ). Σας ενημερώνουμε ότι κατά το διήμερο αιμοδοσίας, στους χώρους των σχολείων θα παρευρίσκονται επανδρωμένα κλιμάκια με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Θριάσιου Νοσοκομείου για την επίβλεψη και ασφαλή διεξαγωγή της αιμοδοσίας. Σας επισημαίνουμε ότι η συμμετοχή όλων θα ενισχύσει την προσπάθεια να παραμείνει ενεργή η Τράπεζα Αίματος που ήδη έχει εξυπηρετήσει τους συναδέλφους μας σε αρκετές περιπτώσεις. Η Δ/ντρια Π.Ε. Γ Αθήνας Γεωργία Ψαρρά

16 Σελίδα 16 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΣΥΝ+άνθρωποι» ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΡΟΖ ΑΝΔΡΙΣΜΟΙ» Ανάμεσα στα πολύ καλά κοινωνικά προγράμματα και τις δράσεις που διοργανώνουν συχνά τα εργατικά μέλη του Συλλόγου «ΣΥΝ+άνθρωποι», ήταν και αυτό που παρακολούθησε ο «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας: «Γαλάζιες Θηλυκότητες και ροζ Ανδρισμοί». Ομιλήτρια η Ψυχολόγος του Πάντειου Πανεπιστήμιου κ. Άννα Γκιουλέκα, η οποία με πολύ έξυπνο και μοναδικό τρόπο, με ερωτήσεις γύρω από τις δικές μας θέσεις για το ποιος είναι ο ρόλος της γυναίκας και του άνδρα, άνοιξε τη συζήτηση κάνοντας αναφορά στις στερεότυπες αντιλήψεις που έχουμε σχεδόν όλοι για το φύλο και τον σεξισμό. Η αίθουσα των γραφείων του Συλλόγου κατακλύστηκε από γυναίκες Η ψυχολόγος Άννα Γκιουλέκα που διψούσαν πραγματικά να μάθουν από την κ. Γκιουλέκα ποιες τελικά είναι οι επιστημονικές αλήθειες γύρω από τα δύο φύλα. Στο πλαίσιο της συζήτησης το φύλο προσεγγίσθη ως μια κοινωνική κατασκευή, επιχειρώντας έτσι να διευρυνθούν τα όρια που υπάρχουν ανάμεσα στις παραδοσιακές έννοιες του θηλυκού και του αρσενικού κι έγινε αντιληπτό πως τα περιβάλλοντα μέσα στα οποία δρούμε κι εμείς οι ίδιες υιοθετούμε και αναπαράγουμε στερεότυπα σε σχέση με το φύλο και τον σεξισμό. Οι γυναίκες που παραβρέθηκαν στην ανοιχτή και χρήσιμη συζήτηση έμειναν αρκετά ικανοποιημένες, γιατί καθ όλη την διάρκεια της συζήτησης έπαιρναν μέρος και οι ίδιες είτε με ερωτήματα που έθεταν στη Ψυχολόγο, είτε με προσωπικές εμπειρίες. Την Κυριακή 4 Μαρτίου, ο «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟ- ΓΟΣ» είχε παρακολουθήσει ένα από τα πολλά χρήσιμα σεμινάρια που διοργανώνουν τα μέλη Διακρίνεται η Πρόεδρος του Συλλόγου (Συνάνθρωποι) Νίκη Δούλου, στο κέντρο του Συλλόγου, με θέμα τη διαχείριση του άγχους, με κεντρική ομιλήτρια την κ. Γιώτα Αντωναροπούλου, η οποία αναφέρθηκε στη διαχείριση του Η κ. Αντωναροπούλου και η Ν. Δούλου «ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΖΩΗΣ... ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ» ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ έως και 3 μονάδες αίματος για μια εγχείρηση σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο της Ελλάδος. Ο Πατέρας Χερουβείμ προϊστάμενος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Η προσφορά αυτή δεν είναι αποκλειστικά μόνο για τους συγγενείς των αιμοδοτών, είναι για όποιον το ζητήσει. Προσπαθούμε επίσης να πείσουμε τα νέα παιδιά στη Την Αγία Σήμερα είκοσι πέντε Μάρτη έχει Δυό χαρές και σε χρυσώνουνε τρανές δυό Αγγελίες. Η Μια της Θείας Παναγίας της Μάνας του Χριστού μας κι άλλη είναι της Λευτεριάς φωνή του Λυτρωμού μας. Ημέρα Θεία ηλιόχαρη Γλυκιά χρυσή ημέρα της πίστης μας του γένους μας και της Λευτεριάς ημέρα. Σαν σήμερα οι ουρανοί Δύο φορές ανοίξαν κι ακούστηκαν αγγελικές ω θείες μελωδίες οπού ανήγγειλαν Δύο Λυτρωμούς πανώρια Ελευθερία σαν σήμερα ο άγγελος είπε στη Μαρία χαίρε μαζί σου είναι ο Κύριος Μαρία μη φοβάσαι. Εσύ θα γεννήσεις το Χριστό ευλογημένη είσαι σαν σήμερα ο Παλαιών Πατρών Γερμανός Δεσπότης ΑΚΟΥΩ... ΒΛΕΠΩ... ΓΡΑΦΩ... ΣΑΤΙΡΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 άγχους που περιλαμβάνει την εκμάθηση ικανοτήτων που βοηθούν ώστε να αντιμετωπιστούν καλύτερα τα συμπτώματα του άγχους. Δεν αρκεί το άτομο να γνωρίζει διάφορες τεχνικές, πρέπει να γίνεται και συνεχής εξάσκηση των τεχνικών αυτών, όπως είναι οι ασκήσεις αναπνοής, η χαλάρωση, η θετική σκέψη και άλλα, που βοηθούν το άτομο να διαχειριστεί το άγχος του χωρίς αυτό να έχει συνέπειες στην υγεία του, τονίστηκε από την κ. Αντωναροπούλου. άρπαξε το Λάβαρο στα στιβαρά του χέρια το θάνατο η Λευτεριά κρούζοντας στην Αγία Λαύρα Πρώτος όρμησε ταχιά μες στη φωτιά της Μάχης επαναστάτης ήρωας σωστός Λαού ιεράρχης και ακούστηκε το σάλπισμα σ ολόκληρη τη Χώρα κι άρπαξαν οι Λεβέντες μας τα τιμημένα Δώρα τα καριοφίλια, τα σπαθιά, ξίφη και γιαταγάνια. Οι κλέφτες και οι αρματολοί καπεταναίοι και οπλαρχηγοί ζώντες ασκητική ζωή όλοι οι Έλληνες μαζί όλοι είχαν μια επιθυμία ένα σκοπό να διώξουν τον εχθρό πατώντας το πικρότερο φαρμάκι τη σκλαβιά χαρίζοντας με το αίμα τους σ εμάς τη Λευτεριά για να μη μένουμε ποτέ μα ποτέ σε ξένο ζυγό Μάρτιος ΣΑΡΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Η επισκέπτρια Υγείας του Λαϊκού Νοσοκομείου κ. Αθανασία Κρινή Μετά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής 11 Μαρτίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και σε συνεργασία με το Λαϊκό Νοσοκομείο, εθελοντική αιμοδοσία με στόχο να βοηθηθούν συνάνθρωποι με μεσογειακή αναιμία της περιοχής και όχι μόνο. Στον Ιερό Ναό συναντήσαμε τον Προϊστάμενο της Ενορίας τον Πατέρα Χερουβείμ, ο οποίος ευγενικά και με μεγάλη προθυμία μας είπε: «Μέσα στις πολλές εκδηλώσεις της Ενορίας και αφουγκραζόμενοι πάντα τον πόνο και τα προβλήματα υγείας των ενοριτών και των προσκυνητών, αποφασίσαμε πριν 7 χρόνια, να ξεκινήσουμε αυτή την ιερή προσπάθεια της εθελοντικής αιμοδοσίας. Έτσι λοιπόν το 2005 ξεκινήσαμε με τη βοήθεια του Λαϊκού Νοσοκομείου και από τότε τρεις φορές τον χρόνο, ανά τετράμηνο δηλαδή, έχουμε μόνιμους εθελοντές αιμοδότες που σημαίνει μονάδες αίματος ετησίως. Ενδέχεται όμως να έρθουν κι άλλοι να δώσουν αίμα, αλλά λόγοι υγείας να μην το επιτρέψουν. Έχουμε όμως εθελοντές αιμοδότες και από το εκκλησίασμα της Κυριακής, γιατί πάντα Κυριακή πραγματοποιούμε την αιμοδοσία μας. Οι μονάδες αίματος που συγκεντρώνουμε είναι στη διάθεση του καθενός που θα μας πάρει τηλέφωνο και θα μας πει θέλουμε 1 ή 2 σημαντική αυτή προσφορά που δεν κοστίζει τίποτα, αλλά χαρίζει την ίδια τη ζωή! Το αίμα είναι μια ευγενική προσφορά αγάπης και ανθρωπιάς από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Πρέπει να σας πω ακόμη ότι υπάρχει και ικανοποιητική προσέλευση νέων ζευγαριών, όπου στην παρούσα φάση επιζητούν ένα στήριγμα. Τους ευχαριστώ όλους για την πολύτιμη προσφορά αγάπης προς τον συνάνθρωπο και μάλιστα αυτές τις δύσκολες εποχές. Πρέπει όλοι να νοιαζόμαστε για όλους!».

17 Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 17 Μην πετάς τη μαμά από το τρένο ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΤΕΛΕΤΑΙ Η εμπειρία μας μετά από 40 χρόνια στις κοινωνικές παροχές και εξυπηρετήσεις αναπτύσσεται. Είμαστε καθημερινά κοντά σας προσφέροντας πάντα φιλικές τιμές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το εξειδικευμένο προσωπικό αποτελεί εγγύηση για σας. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ του Μιχάλη Κακλαμάνου «Αν πεθάνει ο παππούς, τη βάψαμε», μου είπε με απελπισία μια μεσόκοπη κυρία. Δεν εννοεί ότι όλη η οικογένεια θα βυθιστεί στο πένθος, αλλά ότι θα χαθεί η μοναδική πηγή εισοδήματος, αφού σε αρκετές περιπτώσεις μία σύνταξη καλύπτει τουλάχιστον τα έξοδα της διατροφής μιας οικογένειας με δύο ή περισσότερους ανέργους. Ένα κύμα στοργής πλημμυρίζει πολλά ελληνικά σπίτια και το αντικείμενό της είναι ο/η συνταξιούχος της οικογένειας, η γερασμένη χρυσοτόκος όρνιθα που, πάση θυσία, πρέπει να ζήσει για να ζήσουμε κι εμείς. Μπορεί ο παππούς ή η ηλικιωμένη μητέρα να είναι ανήμποροι, ακόμα, και κατάκοιτοι, όμως η σύνταξη, μήνας μπαίνει μήνας βγαίνει, τρέχει, έστω και ψαλιδισμένη. Είναι τεράστια η διαφορά ανάμεσα στο «κάτι» και στο τίποτα. Πέρασε ο καιρός που πολλοί πάρκαραν τους γέροντες γονείς σε κάποιον οίκο ευγηρίας ή έπαιρναν μια «γυναίκα» από τις Χώρες των Βαλκανίων για να τον προσέχει. Τώρα τα γηροκομεία αδειάζουν, ενώ πλέον πολλά ώριμα τέκνα συνταξιούχων αναγκάζονται να σουτάρουν την αλλοδαπή γηροκόμο - οικιακή βοηθό και να αναλάβουν αυτοπροσώπως τη φροντίδα ή μάλλον τη συντήρηση του ηλικιωμένου. Να λοιπόν που η κρίση μας φέρνει πιο κοντά και ίσως αυτό να εννοούν εκείνοι που υποστηρίζουν ότι το Μνημόνιο δεν είναι συμφορά, αλλά μια ευκαιρία να αλλάξουμε, να ξεπεράσουμε τον κακό μας εαυτό. Δεν χρειαζόμαστε «έναν εργαζόμενο ανά οικογένεια», σύμφωνα με το όραμα του πρώην πρωθυπουργού κ. ΓΑΠ, αλλά ένα συνταξιούχο ανά οικογένεια. Σχέσεις στοργής ή σχέσεις ανάγκης; Οι στατιστικές δείχνουν ότι σε περιόδους κρίσης τα διαζύγια μειώνονται, καθώς τα ζευγάρια συγκατοικούν γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς και όχι γιατί δεν μπορεί να ζήσει ο ένας χωρίς τον άλλον. Το ίδιο ισχύει και για τους ώριμους γιους ή κόρες που επιστρέφουν στο πατρικό τους, όπου είτε ξαναβρίσκουν το εφηβικό τους δωμάτιο είτε βολεύονται σε έναν καναπέ - κρεβάτι στο καθιστικό. Όμως, τα κλειδιά της βασιλείας τα κρατάει ο συνταξιούχος. Δεν πρέπει να τον κακοκαρδίζουμε, αλλά ούτε και να υποκύπτουμε σε εκείνες τις επιθυμίες του που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του. (Όχι μαμά, δεν θα φας παγωτό!). Στα χρόνια της κατοχής, οι οικογένειες δεν δήλωναν τον θάνατο κάποιου μέλους τους, το έθαβαν κρυφά μόνο και μόνο να μη στερηθούν το πολύτιμο δελτίο τροφίμων. Οι πεθαμένοι έτρεφαν τους ζωντανούς, όμως τώρα τους τρέφουν κάποιοι που βρίσκονται στο κατώφλι του θανάτου. Ενώ η ανεργία γενικά μειώνει το προσδόκιμο επιβίωσης, η κρίση ίσως εξασφαλίσει τη μακροζωία, τουλάχιστον για ορισμένες κατηγορίες ηλικιωμένων, διαψεύδοντας την κωμωδία «Πέτα τη μαμά από το τρένο». Ασφαλώς, δεν γίναμε μια κοινωνία που ζει από το αίμα των γερόντων, ενώ παρατηρείται και το αντίθετο φαινόμενο, δηλαδή των παιδιών που βοηθούν οικονομικά τους γονείς τους, καθώς η σύνταξη των δεύτερων δεν επαρκεί για μια αξιοπρεπή ζωή. Επίσης δεν γίναμε μια κοινωνία τρωκτικών, καθώς το άρμεγμα της σύνταξης μπορεί να συνυπάρχει με γνήσια αισθήματα αγάπης για τον τροφοδότη. Όλα δοκιμάζονται στις μυλόπετρες της κρίσης. Η ανιδιοτέλεια και η αλληλεγγύη, η καρτερία, ο αυτοσεβασμός, η περηφάνια. Ο έρωτας και η φιλία δεν εξαιρούνται. Το πόσο θα αντέξουμε, το πώς θα σταθούμε, δεν εξαρτάται μόνο από τα ατομικά ψυχικά και ηθικά μας αποθέματα, αλλά και. από τον άνεμο που φυσάει γύρω μας. * Ο Μιχάλης Κακλαμάνος είναι Δημοτικός Σύμβουλος Περιστερίου Έτος Ιδρύσεως 1964 ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 59 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. : FAX: site:http//www.gr.athina2004 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Αυλίδος 14 Θήβα - Εύδηλος Ικαρίας - Βαθύ Σάμου - Ερμού, Χίος ΟΤΑΝ Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΝΑΙ... «ΜΑΓΙΚΗ»...τότε, όλα είναι δυνατά! Ακόμα και να πληροφορηθείς από χείλη ειδικού, τα της Παγκόσμιας Οικονομικής πορείας προς την κρίση, αλλά και της όσο ποτέ άλλοτε επικαιρότητας των ιδεών του ΜΑΡΞ, σε μόλις... τρεις σελίδες του περιοδικού «Ε» της Κυριακάτικης ΕΛΕΥ- ΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ με ημερομηνία 13/2/2011! Και για να ναι «μαγική» χρειάζονται τουλάχιστον δύο! Ο καλός δημοσιογράφος Χρόνης Πολυχρονίου για να θέτει τις σωστές ερωτήσεις κι ένας DA- VID KOTZ, σπουδαγμένος στο Χάρβαρντ, Γέϊλ και Μπέρκλεϊ όπου και ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στην φυσική και τα Οικονομικά!!! Να ναι δε και από το 1978 καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών και Διευθυντής διδακτορικού του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης κ.λπ. κ.λπ. Α! Να ναι ακόμα και αντιπρόεδρος στον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Πολιτικής Οικονομίας!!! Αυτά που θα σταχυολογήσω στη συνέχεια, δεν τα λέει κάποιος... αριστερός φοιτητής, αλλά ένας διαπρεπής Οικονομολόγος, καθηγητής σ ένα από τα καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου! Ως εκ τούτου, έχω κάποια εχέγγυα, για να παίρνω στα σοβαρά τις απόψεις του περί Μαρξιστικής θεωρίας!!! Μιλάει λοιπόν στην εν λόγω συνέντευξη, λέγοντας τα εξής: «Το όραμα της σοσιαλιστικής κοινωνίας, παραμένει όχι απλώς επίκαιρο, αλλά ιστορικά αναγκαίο, για την ίδια την επιβίωση του είδους μας»! Και συνεχίζει: «Όταν ο καπιταλισμός αντικατασταθεί από τον σοσιαλισμό, ο σοσιαλισμός θα μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των ανθρώπων, μόνο εάν οι ίδιοι οι άνθρωποι μπορούν να συμμετέχουν στην λειτουργία και την διαχείριση της οικονομίας και κοινωνίας! Και οι άνθρωποι δεν μπορούν να το πράξουν αυτό, εκτός κι αν έχουν τα ατομικά δικαιώματα, να συζητούν και να προβάλλουν ελεύθερα τις απόψεις τους για τα διάφορα ζητήματα της κοινωνίας και να επιλέγουν τους ηγέτες τους!!!» Καλό; Ποοοολύ καλό ως εδώ!!! Και στο ερώτημα του δημοσιογράφου: «Κατά την κρίση του 30 η καπιταλιστική τάξη στη Δύση δέχτηκε αρκετή πίεση από τα εργατικά συνδικάτα και τα κομμουνιστικά και σοσιαλιστικά κινήματα. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα, επειδή έχει συρρικνωθεί σημαντικά η βάση των εργατικών συνδικάτων και λόγω της σχεδόν ολικής κατάρρευσης των κομμουνιστικών κομμάτων και του πλήρους ξεπουλήματος των Ευρωπαϊκών σοσιαλιστικών κομμάτων. Στο πλαίσιο αυτό δεν θεωρείτε ότι υπάρχει μια τεράστια κρίση της πολιτικά οργανωμένης εργατικής τάξης; Και σε ποιον βαθμό ευθύνεται γι αυτό η φραξιονιστική (πολυδιασπασμένη) αριστερά;» Απαντά ο καθηγητής:...»είμαι αισιόδοξος ότι νέα εργατικά κινήματα θα προκύψουν και μέσα από την σημερινή κρίση. Η βασική πρόκληση είναι, να χτίσουμε οργανώσεις που μπορούν να προβάλουν μια αποτελεσματική κριτική του καπιταλισμού στις λαϊκές μάζες, που μπορούν να οδηγήσουν σε μάχες που υπερασπίζονται τα άμεσα συμφέροντα των εργαζομένων και που δουλεύουν για το σοσιαλιστικό μέλλον.»... «οι αριστεροί έχουν σίγουρα υιοθετήσει τον φραξιονισμό σε πολλές περιπτώσεις και έχουν προκαλέσει ζημιά στον αγώνα της εργατικής τάξης....»... «Στην εποχή της κομιντέρν μπορούσε να υπάρχει μόνο ένα κομμουνιστικό κόμμα σε κάθε χώρα.»... «Εάν δεν το είχε κάνει, οι Βιετναμέζοι κομμουνιστές θα διαφωνούσαν ακόμα και σήμερα ο ένας με τον άλλο, στα καφέ του Ανόϊ και μάλιστα... στα γαλλικά. Σήμερα δεν έχουμε καμιά Παπική «Ρώμη» να επιβάλει την ένωση της Αριστεράς (αν και οι τακτικές της παλιάς Κομιντέρν συνήθως έκαναν τα πράγματα χειρότερα, με εξαίρεση μέρη όπως η Ινδοκίνα και η Κίνα).» Ρωτάει στη συνέχεια ο δημοσιογράφος: «Ήταν όλο το εγχείρημα τόσο κακό όπως το παρουσιάζουν οι σημερινές ιδεολογικές ερμηνείες;» και ο κ. Kotz απαντά:... «Κατά την άποψή μου, ο πραγματικά υπαρκτός σοσιαλισμός έφερε σημαντική πρόοδο, ειδικά στην ΕΣΣΔ, την Κίνα και την Κούβα. Το βιοτικό επίπεδο βελτιώθηκε σημαντικά, τα τεχνολογικά πρότυπα αυξήθηκαν. Στην ΕΣΣΔ δεν υπήρχε ανεργία, ήταν πολύ μικρή η ψαλίδα των μισθών και όλοι είχαν ασφαλή συνταξιοδότηση, δωρεάν ιατρική περίθαλψη και δωρεάν παιδεία! Εκείνη η εμπειρία δείχνει ότι μια σχεδιασμένη οικονομία, βασισμένη στην δημόσια ιδιοκτησία, μπορεί να φέρει οικονομική πρόοδο. Πολιτικά, το σύστημα δεν ήταν καλό, διότι στην κορυφή υπήρχε αυταρχική εξουσία. Η οικονομία ήταν, επίσης, πολύ συγκεντρωτική και λειτουργούσε από τα πάνω προς τα κάτω (!!!!) Οι άνθρωποι είχαν πολλά οικονομικά οφέλη, αλλά -μόλις παγιώθηκε η επανάσταση- αυτά τα οφέλη προσφέρονταν από την ελίτ, αντί να τα διαχειρίζονται οι ίδιοι οι άνθρωποι. Γι αυτό ήταν τόσο εύκολο να τους τα πάρουν.»... «Κατά την άποψή μου, η ΕΣΣΔ ήταν ένα μεικτό κοινωνικό σύστημα, με σημαντικά σοσιαλιστικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα (οικονομικός προγραμματισμός, δημόσια ιδιοκτησία, παραγωγή για την χρήση αντί για το κέρδος) αλλά και επίσης μη σοσιαλιστικά χαρακτηριστικά (ένα αυταρχικό κράτος που το κυβερνούσε μια προνομιούχα ελίτ, έλλειψη πολιτικών δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους!!!!!...» Και κλείνει δίνοντας μια διαφωτιστική προσωπική του ερμηνεία, για τα εκεί τεκταινόμενα:...»τα στοιχεία δείχνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Σοβιετικών ήθελε να διατηρήσει το Σοβιετικό κράτος και να συντηρήσει κάποια μορφή σοσιαλισμού. Οι άνθρωποι ήταν θυμωμένοι με την ηγεσία του σοβιετικού κομμουνιστικού κόμματος και το θεωρούσαν μια προνομιούχα ομάδα, που δεν νοιαζόταν για τους απλούς ανθρώπους, αλλά δεν επιθυμούσαν τον καπιταλισμό! Ο Γέλτσιν μπόρεσε να κερδίσει τις εκλογές αποκρύπτοντας το σχέδιό του για την αναβίωση του καπιταλισμού στη Ρωσία. Αλλά 75 χρόνια με μια διαστρεβλωμένη μορφή σοσιαλισμού είχαν κάνει τους ανθρώπους να έχουν παθητική παρουσία στα πολιτικά δρώμενα και η νέα καπιταλιστική τάξη ανθρώπων και οι πολιτικοί συνήγοροί της, ήταν σε θέση να καταλάβουν την εξουσία. Είχαν την υποστήριξη του μεγαλύτερου μέρους της ηγεσίας του ΚΚΣΕ.» Δημοσιογράφος: «Οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι η παραμέληση των ατομικών δικαιωμάτων είναι εγγενώς ενσωματωμένη στο μαρξιστικό σοσιαλιστικό όραμα. Συμφωνείτε;» «Έχουν υπάρξει σκέλη της μαρξιστικής σοσιαλιστικής πολιτικής που απορρίπτουν την ιδέα των ατομικών δικαιωμάτων, θεωρώντας πως όλα αυτά τα δικαιώματα είναι ενσωματωμένα στην εργατική τάξη στο σύνολό της, που απεικονίζεται στη συνέχεια ως εκπροσωπούμενη από ένα κόμμα το οποίο ελέγχεται από τους ηγέτες στην κορυφή. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα του υπαρκτού σοσιαλισμού!!!!! Σημείωση δική μου: Και... παραμένει ακόμα πρόβλημα της αριστεράς, πολύ φοβάμαι!!! ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ όπως καταλαβαίνετε, με... υπαρκτές ακόμα τις όποιες ενστάσεις μου, έως ότου...

18 Σελίδα 18 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 Ενσωμάτωση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας στην Περιφέρεια Αττικής O Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, με επιστολή του στις προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, ζητά την ενσωμάτωση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας στην Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να ασκηθούν οι Μητροπολιτικές Αρμοδιότητες που ορίζει ο Καλλικράτης και οι οποίες μέχρι σήμερα ασκούνται αυτοτελώς και χωρίς τη συμμετοχή της Περιφέρειας, από τον Ο.Ρ.Σ.Α. Συγκεκριμένα, στην επιστολή του ο κ. Γιάννης Σγουρός επισημαίνει: «Με τον Καλλικράτη (Ν.3852/10) άρθρο 210 προβλέπονται σειρά μητροπολιτικών αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται στην Περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών είναι και η αρμοδιότητα των στρατηγικών κατευθύνσεων για το χωροταξικό σχεδιασμό σε επίπεδο μητροπολιτικής Περιφέρειας. Παρά τη ρητή πρόβλεψη του Νόμου, η αρμοδιότητα αυτή εξακολουθεί να ασκείται από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (Ο.Ρ.Σ.Α.). Η πρόσφατη κρίση στον Ο.Ρ.Σ.Α. ανέδειξε τα δομικά και λειτουργικά προβλήματά του. Παράλληλα πρέπει να επισημάνουμε την έλλειψη δημοκρατικής νομιμοποίησης ενός οργάνου που λαμβάνει αποφάσεις για την τύχη της Αττικής. Καθώς ο Περιφερειακός Σχεδιασμός στο σύνολο των Τομέων Ανάπτυξης της Καλλικρατικής Περιφέρειας Αττικής διενεργείται θεσμικά από την ίδια την Περιφέρεια, θα ήταν αδιανόητο να παραμείνει ο Ο.Ρ.Σ.Α. στην εποπτεία του ΥΠΕΚΑ. Κάτι τέτοιο θα αποτελεί αντίφαση στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης που θεσπίστηκε από την «Καλλικρατική διοικητική αναδιάρθρωση της Χώρας». Αρμοδιότερος φορέας ρύθμισης του χώρου, χρήσεων γης, αλλά και αναπτυξιακών θεμάτων τουρισμού, γεωργίας κ.λ.π. και τη διασύνδεσή τους με την ανθρωπογεωγραφία της Αττικής, των δήμων, των πάσης φύσεως φορέων και ιδιωτών είναι η Περιφέρεια στην οποία πρέπει να ενσωματωθεί ο Ο.Ρ.Σ.Α». Η Μ.Κ.Ο. «ΚΙ.ΠΟ.Δ.Α.» ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΡΟΥΧΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΑΠΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Η Μ.Κ.Ο. «ΚΙ.ΠΟ.Δ.Α.» συνεχίζει το πρόγραμμα Αλληλεγγύης οικογενειών που χρειάζονται στήριξη, προκειμένου να ανακουφιστούν έστω και προσωρινά, ειδικά τώρα που πλησιάζουν εορτές. Χάρη στην δική σας συνεισφορά καταφέραμε το τελευταίο διάστημα να συγκεντρώσουμε ρούχα και τρόφιμα καθώς και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Βοηθήσαμε δεκάδες συνανθρώπους μας και συνεχίζουμε. Η βοήθεια αυτή είναι σε πολλές περιπτώσεις κρίσιμη και ουσιαστική, στόχος μας είναι να κρατήσουμε σε αξιοπρεπή επίπεδο μέσα στα καταλύματα που έχουν, τους συμπολίτες μας ώστε να μην δημιουργηθούν νέοι άστεγοι, σε πολλές των περιπτώσεων η κατάσταση είναι οριακή. Οποιαδήποτε συνεισφορά είναι πολύτιμη. Είμαστε υποχρεωμένοι να τονίσουμε ότι το επίπεδο προσφοράς έχει αυξηθεί, η αλληλεγγύη ως έννοια αλλά και ως πράξη στον Έλληνα που δοκιμάζετε σκληρά είναι ίσως στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών. Ο Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Μαργαρώνης κάνει έκκληση σε όλους να μην επιτρέψουμε στην οικονομική κρίση, να επηρεάσει την ανθρωπιά μας. Η κρίση μας έχει επηρεάσει όλους. Κάποιοι από εμάς όμως έχουν ξεπεράσει τα λεπτά όρια που υπάρχουν ανάμεσα σε μια κανονική μέχρι πριν από λίγο ζωή και την καθημερινή πάλη για αξιοπρεπή επιβίωση. Το κλειδί της επιτυχίας είναι η αλληλοστήριξη, η οργάνωση μεταξύ των πολιτών, η παροχή βοήθειας στον συνάνθρωπο. Κινήσεις όπως το κίνημα της Πατάτας δείχνουν το δρόμο. Σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει ή να θίγονται συμφέ- Δυο κρούσματα μηνιγγίτιδας Σε συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Δυτικού Τομέα, της Περιφέρειας Αττικής, προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με δυο κρούσματα βακτηριακής μηνιγγίτιδας. Το πρώτο κρούσμα αφορά σε 16χρονο μαθητή του 1 ου Λυκείου Πετρούπολης,, ο οποίος νοσηλεύεται σε πολύ καλή κατάσταση. Το δεύτερο κρούσμα αφορά σε 17χρονο μαθητή του 1 ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), ο οποίος Είναι και αυτό αλήθεια Ο χρόνος γρήγορα περνά όταν τον περιμένεις μα δεν αλλάζει τίποτα όσο και αν επιμένεις. Πέρασε ένας χρόνος από τότε που μ εντολή του Κυρίου μας, η Μαριώ μας είπε την τελευταία της καλημέρα παρακολουθώντας και εκκλησιάζοντας στην οικία της αλλά στο κρεβάτι του πόνου την μεγάλη γιορτή των Βαΐων. (χρόνος όμως που είναι μόλις χθες) Αλλά και χρόνος γεμάτος ελπίδα πιστεύοντας στην μετάταξη που επιλέγεις να υπηρετήσεις αιώνια. Όλοι εμείς Μαριώ μου, τα παιδιά μας, τα αδέλφια μας, οι αμέτρητοι φίλοι μας θα μας είναι χρέος η επαγρύπνηση παρακαλώντας τον Κύριο όπως και την δικιά σου ψυχούλα τάξει μετά των δικαίων. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Ο σύζυγος Μαστοράκης Νικόλαος ροντα, όταν όμως ένας από εμάς δεν έχει να προσφέρει τα απαραίτητα στο παιδί του τότε όλα αυτά παίρνουν αξία. Την αξία της επιβίωσης. Τι ζητάμε απλό. Μια μικρή βοήθεια. Τόσο μικρή που όλοι μπορούμε να προσφέρουμε. Μια μικρή σακούλα με 3 ή 4 βασικά πράγματα. Είμαι βέβαιος ότι όλοι μας μπορούμε να προσφέρουμε το ελάχιστο. Είμαι βέβαιος,ότι όλοι μπορούμε να προσφέρουμε λίγη βοήθεια και σίγουρα δεν θα μας λείψουν από το δικό μας τραπέζι. Ας δώσουμε και ας προσφέρουμε λίγη χαρά σε αυτές τις οικογένειες. Μην επιτρέψετε να χαθεί η ανθρωπιά μας. Συγκεντρώνουμε και ζητάμε τα παρακάτω τρόφιμα πρώτης ανάγκης : ΟΣΠΡΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΛΑΔΙ ΒΟΥΤΥΡΟ ΓΑΛΑ ΤΥΠΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΦΕΣ ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣ- ΜΕΝΑ ΜΕ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΡΟΥΧΑ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ ΟΤΙ- ΔΗΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΑΝΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟ (ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΤΑ ΠΕΤΑΞΕΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΠΙΑΣΟΥΝ ΤΟΠΟ) νοσηλεύεται, με την πορεία της υγείας του να είναι σταθερή. Και στις δυο περιπτώσεις έχει πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος επιδημιολογικός έλεγχος και οι ιατροί της Περιφέρειας Αττικής έχουν προχωρήσει στην ενημέρωση των καθηγητών, των μαθητών, καθώς επίσης και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Επίσης, όσα άτομα έχουν έρθει σε επαφή με τους δυο μαθητές, τόσο στο περιβάλλον του σχολείου, όσο και στις εξωσχολικές δραστηριότητές τους έχουν λάβει όλες τις απαραίτητες οδηγίες. Μνημόσυνο Τελούμε την Κυριακή των Βαΐων 8 Απριλίου στον Ιερό Ναό Εσταυρωμένου Δήμου Περιστερίου όπισθεν Κοιμητηρίου Αγ. Βασιλείου και επί της οδού Αγ. Βασιλείου και ώρα 9:30 Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της αγαπημένης μας ΜΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ Παρακαλούμε τους τιμώντας την μνήμη αυτής όπως προσέλθουν και όλοι μαζί παρακαλέσουμε τον Κύριο ίνα παραχωρήσει στην ψυχήν αυτής θέσιν αναπαύσεως. Ο σύζυγος Νικόλαος Ευσ. Μαστοράκης Τα παιδιά Έλενα - Γεώργιος Νικολακάκη-Μαστοράκη Σταύρος - Άννα-Μαρία Μαστοράκη Γκαλιάνδρου Τα αδέλφια Στέφανος - Αναστασία Χριστουλάκη Ελένη χήρα Αριστείδου Μαργουλά Ιωάννης - Έλλη Μαστοράκη Μαρία χήρα Εμμ. Βερικάκη Τα εγγόνια Εμμ. Γ. Νικολακάκη Νικόλαος Ξ. Μαστοράκη-Γκαλιάνδρου Άγγελος Ξ. Μαστοράκη-Γκαλιάνδρου Τ ανίψια Οι λοιποί Συγγενείς

19 Ì Ó Û 29» ØÛ ÖÜ 2012 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý `ÌÒ 19 ÖÒÖÙÙÖÚ ÀÖ ÖÜ - ÌØ ÙÛÌØ Ö ÌØ ÙÛÌ Ø, Ì Þ ÙÌ ÙÛ ÀÖ Ö Ö ÛÖÔ ÖÒÖÙÙÖ ÓÌ 30 ÖÔÛÖÜÚ ÝÖØ (83-53). ÖÓàÚ ØÞ ÌÔ Ì Ì ÞÔÌ ÖÛ ÛÖ ÌØ ÙÛÌ- Ø ˇ Ì Þ ÔÌ ÓÌ ÛÖÙÖ ÓÌ Ò ÝÖØ, Û Ó ÑÌ ÜÔ Û ÙÛÖ ØÑÌ Ñ ÙÛÖ 3Ö ÒÌ ÛÖ ØÖ - ˇ ÑÌ ÓÌ 6 ÖÔÛÖÜÚ (4-10). ¾ ÖÒÖÙÙÖÚ ÔÛÌ Ø ÙÌ Ñ Ó Ì Ô ÙÌØ 6-1 ÓÌ àùì Û ÝÖØ ÙÛÖÔ ÖÔÛÖ (10-11) Ñ ÙÛ ÙÜÔÌ ÞÌ Ô ÌØ ÙÖÜÔ Ó ØÖÙÛ ÓÌ ÜÖ ÖÔÛÖÜÚ (16-14) Ñ ÛØÌ Ú ÙÛ Ò Õ ÛÖÜ ØàÛÖÜ ÌÑ ÒÌ- ÛÖÜ. `ÛÖ ÌÜÛÌØÖ ÌÑ ÒÌ ÛÖ, Ö ÖÒÖÙÙÖÚ ØÞ ÙÌ Ù -Ù Ô ÓÌ ÒàÔÌ Û ÝÖØ Ô Ì ÙÛ Ö ÜÛ Ø ÙÛÖ Ó ÞØÖ- ÔÖ ÓÌ 8 ÖÔÛÖÜÚ ÝÖØ (39-31). ¾ ÔÛÖÞÌ Ú ÛàÔ ÞÛàÔ ÛÖÜ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ ÑØ Û Ù Ô ÓÖÔÖ Ì Ô Ó ÞØÖÔÖ, ÙÛÖ ØàÛÖ, Û ÙÛÖ ÌÜÛÌØÖ Ö ÖÒÖÙÙÖÚ Û Ô ÙÛ - Ó Û ÛÖÚ. `ÛÖ ÛØ ÛÖ ÌÑ ÒÌ ÛÖ Ö ÖÒÖÙÙÖÚ Ì ÛÜÞÌ 16 ÖÔÛÖÜÚ, Ì Ô ÔÛ 5 ÓÖÔÖ ÛÖÜ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ Ô ÜÕ ÙÌ Û ÝÖØ ÙÛÖÜÚ 19 ÖÔÛÖÜÚ (55-36). Ö ÛÌÒÌÜÛ Ö ÌÑ ÒÌ ÛÖ Û Ô Ñ ÙÛ ÑÖÜ Þ Ø ÑÛ Ø, ÓÌ ÛÖÔ ÖÒÖÙÙÖ Ô Ñ ÔÌ Ö,Û ˇÌ ÒÌ ÙÛÖ ØÑÌ. ÝÖØ Û ØÖÜÔÛ Ô ÙÜÔÌÞàÚ Ôà Ö ÛÖÜÚ 20 ÖÔÛÖÜÚ, ÓÌ ÛÖÔ ÙÛÖ ÛÌ ÒÖÚ Û Ú ÛØ Û Ú ÌØ Ö ÖÜ, Ô ÓÌÛ ÛØÌ - ÌÛ Ø ÖØ ÙÌ Ì ÙÙÌØ ÒÌ Û Ø Ô Ö Û Ò Õ Û Ú Ô ÓÌ ÛØ Ù Ú ÛÖ ÙÑÖØ Ì ÝÛ ÙÌ ÙÛÖ 70-46, ÓÌ ÛÖÜÚ ÀÖ - ÛÌÚ Ô ÝÛ ÔÖÜÔ ÙÛÖ ØÖ ÝÜÒÒÖ ÓÌ ÛÖ ÛÌÒ ÑÖ ÌÑ ÒÌ Û : 21-18, 39-31, 55-36, ¾ ¾``¾` À¾ ¾ˆ: ÑÖ- ÖÜÒÖÚ 10, ÛÌÔ 2, Ò Û Ú 13, ÔÖÚ 10, ÌàØ Ò Ú 2, Ù Ó ÑÖ ÖÜÒÖÚ 8,» Ö Ñ Ô 4, Ø Ù Ú 7, Ù Ó Ú 7, Ö ÙÖÔ 20, Ü ÌÔ ÑÖÚ. À ` À : ÔÛàÔ ÖÜ 9, ÜÑ Ú 5, ØÖ ÖÜÒÖÚ 3, Ô- ÔÖ ÖÜÒÖÚ 16,» ÔàÒÖ ÖÜÒÖÚ 6, ÖÓ ÖÉ ÛÚ, ÔÛÖÜ ØÔÛÚ 11, Ì - ÛØÖÜÒ Ú,» ÛÙÖÉ ÛÚ 1, ØÌ Ñ Ú, Ù ÒÖÜÒ Ú, ÔÔ Ú 12. ÖÛÌÒÌ ÙÓ Û ÛàÔ Ü ÖÒÖ - àô ÙÜÔ ÔÛ ÙÌàÔ: Ø Ú - ¾ ÀÌˇÜÓÔÖÜ 78-60, ¾ Ø Ó Ú -» ØÖÜÙ 96-58, Ñ ØÖÚ ÒÒ ˇÌ - Ú - ¾ ÞÔ ¾ÒÜÓ ÑÖÜ - É Ò Ú Ñ - Ô àô ÖÜ - Ô ˇ Ô ÑÖÜ Ô ÉÒ - ˇ Ñ Ô. É ˇÓÖÒÖ ÙÌ 25 àôìú: 1. ¾ÒÜÓ ÑÖÚ Ô ˇ Ô ÑÖÚ ÖÒÖÙÙÖÚ ÀÖ ÖÜ ¾ ÀÌˇÜÓÔÖÜ Ô àô ÖÚ Ø Ú ¾ É Ò ¾ Ø Ó Ú Ñ ØÖÚ ÒÒ ÒÜÙ ÑÖÚ ÌØ ÙÛÌ Ø » ØÖÜÙ Ì ÖÓÌÔ àô ÙÛ Ñ (ÛÌ- ÒÌÜÛ ) 11/4/2012: ÌØ ÙÛÌ Ø - Ø Ú, Ô ˇ Ô ÑÖÚ - ÖÒÖÙÙÖÚ ÀÖ ÖÜ, É Ò - Ô àô ÖÚ, ¾ ÀÌˇÜÓÔÖÜ - ¾ Ø Ó Ú,» - ØÖÜÙ - Ñ ØÖÚ ÒÒ ˇÌ Ú, ÒÜ- Ù ÑÖÚ - ¾ÒÜÓ ÑÖÚ. ¾ ¾ Ì ÞÌ ØÌ Ö. ØàÛÖÉÖÜÒ Ø ÙÛÌØ ÔÛ Ó ÌØ Ò ÙÛ Ñ `ÜÔÌØ Ù ÖÜÒÌ, Ø Ô, ÓÖÑØ Û, ˇÔ Ñ ÔÌÕ ØÛ Ù É ØÉ Ø Ì ˇÌÙ ÛÖÜ Ó ÌØ Ò ÙÓÖÜ Ñ Û Ú ÔÛÖ Ú ÒÖÜÛÖÑØ Û Ñ Ú ÖÒ ØÞ Ú, Ñ - Û Ñ Ì ÛÖ Ò Ö ÙÌ Ø Ö ˇ Ô - ÛÖ, É ˇ ÔÌ Û Ô Ó ÌØ Ò ÙÛ Ñ Ü Ö ÖÜÒàÙ Ñ ˇÌ ÛÌ Û ÞàØ Ñ Ûà Ö ÙÝÜÑÛ ÑÖ, ÔÌÖ Ö - Ñ ÑÖ Ì ÒÌ ÞÖ. ÑÖÓÓ Û ÛÖÜ ÙÜÙÛ Ó ÛÖÚ ØÖÌÛÖ Ó ÖÜÔ ÔÌ Ö ÜØÖ Ì ˇÌÙ Ú ÌÔ ÔÛ ÙÛ Ô ÌØ Û Ñ Û Õ Ñ ÛÖ Ò Ö. ¾ÓàÚ Ö Ò ÖÚ ÌÔ Ø ÔÌÛ!» ÖØÌ Ñ ØÌ Ì Ô ÙÜÔÌÞ ÙÌ ÙÛÖ ØÖÓÖ Û Ú Ó Ñ Ú ÔÛ ÙÛ Ù Ú Ñ Ò Ú, ÙÛÖ ØÖÓÖ Û ÙÜ ÑØÖÛ Ù Ñ Ô Ó ÛÖÚ ÖÜ ˇ Ó ÖØÌ Ô ÙÜ ÑØÖÜÙÛÌ ÙÜÔÖÒ - Ñ ÓÌ ÛÖ ÑÌÝ Ò Ö Ñ ÛÖÔ Ó ÌØ Ò ÙÓÖ Ñ Ô ÓÖØÝà- ÙÌ Û Ô Ì Ô ÙÛ Û Ñ ØÖÖ Û Ñ ÛÖÜ. ØàÛÖÉÖÜÒ Ó Ø ÙÛÌØ ÔÛ Ó ÌØ Ò ÙÛ Ñ `Ü- ÔÌØ Ù ÙÜ ÑØÖÛ ˇ ÑÌ Ô Ü ØÌÛ ÙÌ ÓÌ Ù ÙÛÖ Ñ Ô Ó Ñ ÙÛ Ô Ò ÜÛÌ Ú Û Ú Ô Ñ Ö- Û ÛÌÚ. `Û Ø ÓÌ Ô Ö ÛÖ (Ó-Ò), ÛÖ»- Ñ ÔÌ ÔÛ ÞÛÖÜÚ àô ÙÛÌ Ú, Øà- ÛÖÉÖÜÒ ˇÌ ÒÌ Ô ÙÜÓÉ ÒÌ ÙÛ Ó ÖÜØ Ó Ú ÌÜØÜÛÌØ Ú ÓÌ- Ûà Ñ Ú ÖÒ Û Ñ Ú ÙÜÔÌØ Ù Ú, ÙÛ ÙÜÙ Ì ØàÙ ÌÔÖÚ ÌÜØÜÛÌ- ØÖÜ àô ÙÛ ÑÖÜ ÜÔ Ó ÑÖÜ ÙÛ Ô Ñ ÛÌܡÜÔÙ Û Ú ÙÞÜØÖ- Ö Ù Ú Û Ú ÑÖ Ô Ú Ø Ù Ú, ÛàÔ Ò ÑàÔ-ÌØ Û ÑàÔ ÔÛ ÙÛ ÙÌàÔ, ÛÖÜ àô Û Ô Ô ÛØÖ Û Ú ÖÒ Û Ñ Ú Û Ú ÔÌØ Ú Ñ Û Ú ÌÕ ˇÒ àù Ú àú Ô ÖÙ - ÙÛÖ ÛÓ Ó ÛÖÜ ÌÔ ÑÖÛÌØÖÜ àô Û Ô Ì ÕÖ Ö Ö Û Ô Ñ ÛÖ ¾, ÖÜÒÌ, Ø Ô, ÓÖÑØ Û, ˇÔ Ñ - ÔÌÕ ØÛ Ù. ØàÛÖÉÖÜÒ ÌܡÜÔÌ ÔÖ ÞÛÖ Ñ ÒÌÙÓ ÙÌ Ñ ˇÌ ÜÔ - Ó Ñ àô ÙÛ ÖÜ ˇÌ ÒÌ Ô ÙÜÓÉ ÒÌ ÙÛ Ô Ø Ôà Ñ - ÛÌܡÜÔÙ, ÙÌ Ñ ˇÌ ÌØ ÖÓÌÔÖ ÖÜ ˇÌ ÒÌ Ô ÌÔ ÙÞÜÙÌ Û Ø Ó- Ó Û Ú ÔÛ ÙÛ Ù Ú, Û Ô Ô ÛÜ- Õ Ñ ÛÖ ÙàÙÛÖ ØÖÙ Ô ÛÖÒ - ÙÓÖ ÛÖÜ ÌØ Û ÑÖÜ, Ò ÑÖÜ, ÔÛ Ó ÌØ Ò ÙÛ ÑÖÜ Ñ Ô Ó ÛÖÚ, ÓÌ Ù Ö ÔÖ ÞÛÌ Ú Ñ Ù ÌÚ Ñ ÙÌ ÙÛÌÔ ÙÜÔ ÌÙ ÓÌ Û ÓÌ Ûà ÖÜ ÔÖ Ì Ò Ñ Ò. ÌÜÛÌ Ø 2 Ø Ò, ÙÛ Ú 7:00 ÛÖ Ö ÌÜÓ, ØàÛÖ- ÉÖÜÒ ÖØ ÔàÔÌ ÌÑ ÒàÙ ÙÛÖ ˇÌ Û ÛØÖ ÑØÖ ÖÒ ( Ö- ÑØ ÛÖÜÚ 9-11) Ô ØÖÜ- Ù ÙÌ Û Ú É Ù ÑÌ Ú Û Ú ÖÒ Û ÑÌ Ú Ñ ÛÌܡÜÔÙÌ Ú Ñ Ô ÙÜ Û ÙÌ ÓÌ ÛÖÔ ÑÖÙÓÖ ÛÖÜ àô ÛÖÜÚ ÖØÖÜÚ Ñ Û É Ó Û ÖÜ ÛÌ ÜÛ ØÖÙ ˇÌ. ¾.`. ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ ÙÛÖÔ ÛÌÒ ÑÖ Û Ú ` ¾.`. ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ Ô Ñ ÙÌ, Ô Ñ ÜÙÑÖÒ, ÛÖÔ.¾. µà Ø ÝÖÜ ÓÌ Ñ Ì Ñ ÔÌ ÛÖ 3-0 ÙÛ ÒÌ ÖÝ Ñ ØÖÑØ ˇ ÑÌ ÙÛÖÔ ÛÌÒ ÑÖ, ÌØ ÓÌ ÔÖÔÛ Ú ÛÖÔ ÔÛ ÒÖ ÖÜ ˇ ØÖÑÜßÌ Ö ÛÖ ÒÒÖ ÌÜ Ø»ÌÒ ÙÙ -» `. ÒÌÜˇÌ Ø ÖÚ ÖÜ ÙÛÖÔ ÓÌÛ ÕÜ ÛÖÜÚ àô Û»ÌÒ ÙÙ Ô Ñ Ù Ô ÓÌ Ñ Ì Ñ Ô Ô ÛÖ 2-1, ÞØÌ ÖÔÛ Ó ÑÖÓ Ô Ñ Ô ÕÌ ÙÛÖÔ ÛÌÒ ÑÖ ÓÌ ÔÛ ÒÖ ÛÖÔ.`. ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ..`. À ` À ¾ˆ ( ØÖ ÖÔ Û Ú Ì ÒÖÚ- ÒÌÔ Ú): Ù ØÖÜ- Þ 9, ÌÒÒ Ø 15, àó, `ÌØÌÛ 6, ØÖÔÖ ÖÜÒÖÜ 2,» Ñ ÒÌÕ 4, àû 3, Ø Ò Ó Ñ 1. ¾À ` À 1ÖÚ ÖÓ ÒÖÚ ÖÛÌÒÌ ÙÓ Û Û Ú 22 Ú à- Ô ÙÛ Ñ Ú ÙÛÖ ØàÛ ˇÒ Ó ÛÖÜ 1ÖÜ ÖÓ ÒÖÜ Û Ú Û ÖØ Ú ` Ô ØàÔ: ¾ Ñ ÝÖ- ØÖÚ - ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ 71-58, ¾ ÖÜÝ Ú - ˇ Ô ÑÖÚ 58-65, ¾ Ñ Ò Ú - ` Ó ØÖÜÙ ÖÜ ÌÔ Ì ÔÌ, ¾ ØàÛÌ Ú - ` - Ô Ú Û Ù ÝàÔ 70-79, ¾ Ø ÑÒÌ ÖÜ- `.» ÑØ Ú 43-51, ¾ ` ÛàÔ - ¾ - Ò Ô Ø ÖÜ 52-64, ÙÛ Ò Ú ÙÌ Ú - ¾ ÖÔ Ù ÖÜ 63-40, Ý Ù ` ÌØ ÛÌ Ú É ˇÓÖÒÖ ÛÖÜ 1ÖÜ ÖÓ ÒÖÜ ÙÌ 22 àôìú: 1. ˇ Ô ÑÖÚ ` ÌØ ÛÌ Ú ÙÛ Ò Ú `.» ÑØ Ú ¾ Ñ ÝÖØÖÚ ¾ Ò Ô Ø ÖÜ ` Ó ØÖÜÙ ÖÜ ¾ Ø ÑÒÌ ÖÜ ¾ ØàÛÌ Ú ¾ Ñ Ò Ú ` Ô Ú Û ¾ ÖÜÝ Ú ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ ¾ ` ÛàÔ Ý Ù ¾ ÖÔ Ù ÖÜ Ì ÖÓÌÔ àô ÙÛ Ñ : ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ - ` ÌØ ÛÌ Ú, ˇ Ô ÑÖÚ - ¾ ØàÛÌ Ú, ` Ó ØÖÜÙ ÖÜ - ¾ ÖÜÝ Ú, ¾ Ñ ÝÖØÖÚ - ¾ Ñ - Ò Ú, ` Ô Ú Û Ù ÝàÔ - ¾ Ø ÑÒÌ ÖÜ, `.» - ÑØ Ú - ¾ ` ÛàÔ, ¾ Ò Ô Ø ÖÜ - ÙÛ Ò Ú ÙÌ Ú, ¾ ÖÔ Ù ÖÜ - Ý Ù ÖÚ ÖÓ ÒÖÚ ÖÛÌÒÌ ÙÓ Û Û Ú 22 Ú à- Ô ÙÛ Ñ Ú ÙÛÖ ØàÛ ˇÒ Ó ÛÖÜ 2ÖÜ ÖÓ ÒÖÜ Û Ú Û ÖØ Ú ` Ô ØàÔ: Ò Ô Ø ÖÜ - ÖÙÌ àô ¾ 63-75, ¾ ØÌ Ú ÙÛÌ ØÌÚ - ¾ ØÖÔÖÚ Ì Ø Ñ 68-52, Ø Ü ÑÖÚ - ` ÖØ Ú ØÜÖ Ì àô 75-71, ¾ Ø ÝÜÒÒ ÑÖÚ ÖÒÜ Ø. - ` Ø Ò ÙÙ àô 60-47, ¾ ÖÔ. `ÛÌÝ ÔÖÜ - ¾ Ö Û Û ÑÖÚ Ò Ú 69-62, ˇÔ ÑÖÚ.`. - ¾ Ø Ú ÌÛØÖÜ ÖÒ Ú 58-52, ¾ Ø ÛàÔ - ¾ Ô Ì ÔÔ Ù Ù Ø Ô Ú Ö ÞÔ ¾ ÌÓ ÙÛÖÑÒ Ú ÒÌà - Ó ÒÒ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ ÌÔ Ì ÔÌ. É ˇÓÖÒÖ ÛÖÜ 2ÖÜ ÖÓ ÒÖÜ ÙÌ 22 àôìú: 1. ÖÙÌ àô ¾ `. ÖØ Ú ØÜÖ ˇÔ ÑÖÚ.` ¾. ØÖÔÖÚ Ì Ø Ñ ¾. ÌÓ ÙÛÖÑÒ Ú `. Ø Ò ÙÙ àô ¾ ÖÔ. `ÛÌÝ ÔÖÜ Ø Ü ÑÖÚ ¾. Ø Ú ÌÛØÖÜ ¾. Ø ÝÜÒÒ ÑÖÚ Ó ÒÒ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ ¾. ØÌ Ú ÙÛÌ ØÌÚ ¾ Ô Ì ÔÔ Ù ¾. Ø ÛàÔ ¾. Ö Û Û ÑÖÚ Ò Ò Ô Ø ÖÜ `».: Ó ÒÒ, ÌÓ ÙÛÖÑÒ Ú, ØÌ Ú ÙÛÌ ØÌÚ Ñ Ø ÛàÔ Ì ÞÖÜÔ Ö 22 àôìú. ¾À ` À Ò ÖÚ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ - ¾»ÌÒ ÙÙ àô ÒÜÛÌØÖÚ ÙÛÖ ØàÛÖ Ó - ÞØÖÔÖ Ö Ò ÖÚ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ ØÖ ˇ ÑÌ 37-36, ÒÒ ÙÛÖ ÌÜÛÌØÖ Ö ¾»ÌÒ ÙÙ àô ÔÌ - É ÙÌ Û Ô Ö ÖÙ ÛÖÜ Ñ ØÌ Û Ô Ñ ÓÌ 6 ÖÔÛÖÜÚ ÝÖØ (70-76). ¾` À ` À ¾ˆ (- ØÖ ÖÔ Û Ú ÖÜÙÛÌ Ô Ú): Ù - Ó Ì Ø Ú 23, ÌÒÌÙ Ú 2, ÖÔÛ - Ñ Ú 17,. ÙÖÒ ÑÖÚ 8, Õ Ó - Ú 12, Ø ÝÜÒÒ Ú, ` ÔÖÚ 4,. ÙÖÒ ÑÖÚ 4. ÖÛÌÒÌ ÙÓ Û ÛàÔ Ü ÖÒÖ - àô ÙÜÔ ÔÛ ÙÌàÔ ÙÛÖÔ 1Ö ÖÓ ÒÖ Û Ú Û ÖØ Ú ` Ô ØàÔ: Þ ÒÒÌ Ú -. Ô Ø ÜØàÔ 62-69, ¾ Ò Û Ô Ú - ¾ ÖÜÑÖÜÉ ÖÜÔàÔ 72-56, ÖÒÖÚ ÜØÖÚ - ` ØÖÓ ˇÌ Ú 53-73, `. àô Ú - ¾ ÖÜÑ Ñ ÖÜ 59-62, Þ ØÔ Ú - ¾ Ì Ø Ñ 48-51, ¾ Ø - ÑÖÓ ÑÌ ÖÔàÔ - ¾ ¾ÒÜÓ É ˇÓÖÒÖ ÛÖÜ 1ÖÜ ÖÓ ÒÖÜ ÙÌ 24 àôìú: 1. ¾»ÌÒ ÙÙ àô ` ØÖÓ ˇÌ Ú ¾ Ò Û Ô Ú Ô Ø ÜØàÔ ¾ ÖÜÑÖÜÉ ÖÜÔàÔ ¾ ÖÜÑ Ñ ÖÜ ¾ Ì Ø Ñ ÖÒÖÚ ÜØÖÚ Þ ØÔ Ú Ò ÖÚ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ `. àô Ú ¾ Ø ÑÖÓ ÑÌ ÖÔàÔ Þ ÒÒÌ Ú ¾ ¾ÒÜÓ Ì ÖÓÌÔ àô ÙÛ Ñ : - Ò ÖÚ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ - ¾ Ø - ÑÖÓ ÑÌ ÖÔàÔ,. Ô Ø Ü- ØàÔ - ¾ Ò Û Ô Ú, ¾»ÌÒ ÙÙ àô - ¾ ÖÜÑÖÜÉ ÖÜ- ÔàÔ, ` ØÖÓ ˇÌ Ú - Þ Ò- ÒÌ Ú, ¾ ÖÜÑ Ñ ÖÜ - ÖÒÖÚ ÜØÖÚ, ¾ Ì Ø Ñ - `. àô Ú, ¾ ¾ÒÜÓ Þ ØÔ Ú.

20 `ÌÒ 20 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 29» ØÛ ÖÜ 2012 `ˆ ¾ ¾` ˆ À ¾» ` ˆ` ` À ` À ¾ˆ ß ¾ˆý ÒÌ Öß Ý Û Ú ¾ - ¾ ( ` ) ÙÌØÔÌ ÙÛ - Ñ ÙÛ Ø ÑÖÓ ÌÔ ÙàÓ ÛÌ Ö ÌØ ÖÓÌ ÔàÔ, ÛÖ `ÜÒÒÖ Ö - ÓÖÛ ÑàÔ Ñ Ö ÔÖÛ ÑàÔ ˆ Ò- Ò ÒàÔ ÛÛ Ñ Ú. Ö Ö Ì ÞÌ Ø ÕÌ ÓÌ ÛÖ ÙàÓ ÛÌ Ö ÌØ - ÖÓÌ ÔàÔ ÛÖÜ ÓÖÜ ÖØÜ Ò- ÒÖÜ, ÒÒ Ñ ÓÌ ÛÖ ÙàÓ ÛÌ Ö ÌØ ÖÓÌ ÔàÔ ÓÖÜ Ò ÖÜ Ö- Ò Ú. Ö ÖÚ Ì Ô Ö ÒÖ ÖÚ ÖÜ ÒÌ Öß Ý Û Ú ¾ -¾ ÙÌØÔÌ ÙÛ Ñ ÙÛ Ø Û Ùà- ØæÙÑÒ Ù Ô Ó ÛÖ Ø Ý Ñ Ì- ÙÞ ÛÖÜ 1ÖÜ Ù ÌØ ÔÖÜ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ, ÙÛÖ Ò Ù Ö ÛÖÜ 3ÖÜ ÑÜÑÒÖÜ Û Ú (ß ÒÒ Ô ÑÖ Ø Ó ý), ˇ ØÖÉ ÒÌ Û Ô Û Ô ÛÖÜ ÔÛÌÒ ÖÜÒ Ø ¾ À¾»¾` ØÖÒÖ Ì Ö àùû Ú ÖÜÒÖÚ. ØÌÜØÌˇÌ Ñ ˇ ÙÜ Û ÙÌ Ó Ó Ú Ö ÙÑ ÔÖˇÌ Û Ú Û Ú Û Ô Ú Ø ÙÑÌÜ 30» ØÛ ÖÜ Ó.Ó., ÙÛÖ ÞàØÖ ÛÖÜ ÙÞÖÒÌ ÖÜ ( Ü ØÖÜ Ñ ØØàÔ, ÌØ ÙÛÌ Ø ) ˆ ÌܡÜÔÖ Ñ ˇ ÛÌ Ú Ò ÑÖÜ» Ó Ú ÝÒàØ ÛÖÚ Ó ÛÌ ; Ì ÜÛ Ñ ÔÖÜÔ ÛÖ ÜÛÖÔÖ ÛÖ: Ø ÝÖÜÔ àú ÙÖÛ Ó ÓÌÒ ÛÖÜÚ, ÖÒÖÜÚ ÛÖÜÚ ÌÒ ÙÛ Ñ ÌØ ÖÓÌÔÖÜÚ - ÙÜÓÉ Ù ÖÜ- ÞÖÜÚ ÖÜ ÌØ ÖÔÛ ÙÛÖ - ÓÖ, ÔÌÕ ØÛ ÛÖÜ ÙÞÌÙ Ú ÌØ- Ù Ú. Ö.`. ÛÖÜ ÙÜÒÒÖ ÖÜ Ñ Û - Ñ Ì Û Ô ÙÛ Ù Ñ Û Ô Ø ÑÛ Ñ Û Ú ÒÌ Öß Ý Ú Û Ú ¾ -¾ àú Ù ÙÛ - Ñ, ÔÛ ÙÜÔ ÌÒÝ Ñ Ñ Ì Ñ Ô- ÜÔ ÛÖ Ñ Ô Ó Ñ Û Ô ÌÔÖÛ Û ÛàÔ ÌØ ÖÓÌ ÔàÔ. ÜÛÌ Ú Û Ú ÓÌØÌÚ ÖÜ Ö ÌØ ÖÓÌÔÖ Ì ÞÖÔÛ Ö Û ÑÜÉÌ ØÔ Ù ÛÖÜ Ó ÜØÖÜ ÓÌÛà- ÖÜ, ÛÖ ÑÌÝ Ò Ö, Û Ô ÛØÖ Ñ Ñ Û Ô.. ÌÔ ÑÌÜÓÌ Ô Ì - ˇÌÙ ÙÌ Ñ ˇÌ Ñ àó ÙÛ ÖÜÒÌ, ÙÛ Ô Ü Ì, ÙÛ - Ì, ÙÛ ØÖÔÖ, ÙÛ Ô ÙÝ - Ò Ù, ÙÛ Ñ ÛÖ Ñ, ÛÌ Û ÖÒÖ Ö ÌØ ÖÓÌÔÖ Ô ÔÖÜÔ Ó ØÖˇ. Ñ Û Ñ ÙÖÜÔ ÒÖ ÑÌ Ú Ñ Ø ÑÛ ÑÌ Ú ÖÜ ÞàØ ÖÜÔ ÛÖÜÚ ÌØ ÖÓÌ- ÔÖÜÚ ÙÌ ÓÖÔ ÓÖÜÚ Ñ ÙÜÓÉ - Ù ÖÜÞÖÜÚ, ÙÌ ÓÖÙ Ö Ñ - àû ÑÖ ÛÖÓÌ, ÙÌ ßÜ Ö Ì ý Ñ ßØÌÛ ØÌ ý. Ö.`. ÛÖÜ ÙÜÒÒÖ ÖÜ ÌÑ- ÝØ Ì Û Ô ÒÒ ÒÌ Ü ÛÖÜ ÙÛÖ `ÜÒÒÖ Ö ÓÖÛ ÑàÔ Ñ Ö ÔÖÛ ÑàÔ ˆ ÒÒ ÒàÔ ÛÛ - Ñ Ú Ñ Ñ ÒÌ ÖÒÖÜÚ ÛÖÜÚ ÌÑ ÌÜÛ ÑÖÜÚ ÙÌ ÙÜ ÑÌ- ÔÛØàÙ ÙÛ Ñ ÙÛ Ø Û Ú ÜÌÒ àô (ÑÛ Ø Ö 5)Û Ô Ì - Ó Û 22/3, Û Ô ÓÌ Ø ÖÜ ÌÑ Ñ ÌÛ à. Ö.`. ÛÖÜ ÙÜÒÒÖ ÖÜ ÙÛ - Ø Ì ÛÖ Ñ àó ÖÒàÔ ÛàÔ ÙÜÓÉ Ù ÖÜÞàÔ, ÔÌÕ ØÛ ÛÖÜ ÙÞÌÙ Ú ÌØ Ù Ú, Ô Ì Ô ÙÖÛ Ó ÓÌÒ ÛàÔ ÙàÓ ÛÌ àô, ÓÌ Ò Ø Ñ àó Û. ¾ÒÖ Ó!¾ÒÖ ÙÛÖÔ à- Ô!»ÖÔ ÓÖ Ñ ÙÜÓÉ Ù ÖÜÞÖ Ó ÝàÔ Ñ Ó ØÖˇ! ¾ÒÖ Ó ÙÛÖÔ àô Ô Ó Ô Ò ØàÙÖÜÓÌ Û Ô ÑØ Ù Û Ú ÒÖÜÛÖÑØ Û Ú! ¾.`.»¾ À ¾»¾` `.... ¾À `»¾` À¾` ¾ ` ` `»¾ˆ & À¾ ¾ ` ß¾.....ý»¾ˆ À ` À ¾ˆ Þ. /Ù : Ò ÛÌ ÓÖÑØ Û Ú Þ. à Ñ Ú: À». À.: 1320 À ` À : 26/03/12 À Àˆ `»¾ À ` ` ¾ˆÀ `ˆ À ` ¾ˆ ¾ ¾ˆ ¾ ˆ» À ¾ˆ ØÖÌ ØÖÚ ÛÖÜ ÖÓ ÑÖÜ ØÖÙà ÖÜ ß¾Ø Ô ÙÓÖÚ ØÖ- ÙÞÖÒ Ñ Ú à Ú ˇÒ Û ÙÓÖÜ & ØÖÔÖ Úý ØÖÑ ØÜÙÙÌ ØÖÞÌ - ØÖ àô ÙÓÖ ÓÌ ÑØ Û Ø Ö Ñ Û - ÑÜØàÙ Ú ÛÖ ÓÌ ÒÜÛÌØÖ ÌÔ Ö ÖÙÖÙÛÖ Ì Ñ ÛàÙ Ú Ì ÛÖ Ú ÌÑ - ÛÖ (%) ÙÛ Ú Û ÓÌ Ú ÛÖÜ Û ÓÖÒÖ ÖÜ Û Ú Ü ØÌÙ Ú, ÛÖ Ì Ø Ö ÒÌ - ÛÖÜØ Ú Ñ ÙÜÔÛ Ø Ù Ú ÛÖÜ ÔÖ ÑÛÖÜ ÑÖÒÜÓÉ Û Ø ÖÜ, ØÖÜ - ÖÒÖ ÙÓÖÜ ÌÜØà (ÙÜ- Ó ÌØ Ò ÓÉ ÔÖÓÌ ÔÖÜ ÛÖÜ ÖÙÖÜ Ô ˇÌàØ Ù Ñ ÛÖÜ...). ¾ àô ÙÓÖÚ ˇ ÌÕ ÞˇÌ ÌÔà ÖÔ Û Ú ÛØÖ Ú àô - ÙÓÖÜ Ø àô Û Ô Ì Ó Û 05/04/ 2012 Ñ àø 10:00.Ó. ÓÌ ÞØ 11:00.Ó. ÙÛÖ ÛÓ Ó ˇÒ Ù Ú ÛÖÜ.., ÖÜ ÉØ ÙÑÌÛ ÙÛ Ô Ö Ö ÌÜÑàÔ & ÜÑ ÒÜ ÛàÔ - ÌØ ÙÛÌ Ø. `ÛÖ àô ÙÓÖ Ó ÖØÖÜÔ Ô Ò ÉÖÜÔ ÓÌ ØÖÚ ÖÒ Û ÝÜÙ Ñ ÔÖÓ Ñ ØÖÙà, Û Ö Ö ÙÞÖ- ÒÖÜÔÛ ÑÜØ ÓÌ Û Ô ÙÜÔÛ Ø Ù Ñ ÒÌ ÛÖÜØ ÛàÔ ÑÖÒÜÓÉ Û ÑàÔ ÌÕ ÓÌÔàÔ, Ì ÖÔÖÚ ÖÜ Ö Ì - ÑÔÜÌÛ ÓÌ Û Ô ØÖÙÑÖÓ Ù - ÙÛÖ Ö Û ÑÖÜ Ì Ø Ý Ú ÙÛÖ Ö - ÑÌ Ö Ì ÓÌÒ Û Ø Ö. Ì Ü Ù ÙÜÓÓÌÛÖÞ Ú ÙÛÖ àô ÙÓÖ ÖØ ÌÛ ÙÌ ÖÙÖÙÛÖ 2% Ì Û Ú ØÖÜ ÖÒÖ ÖÓÌÔ Ú Õ Ú ÛÖÜ Ì Ø ÖÜ, Ò 640 ÌÜØà. Ò ØÖÝÖØ ÌÚ Ñ Ì ÔÛÜ Û Ô Ø Ôà ÓÖ Ø Ù Ó ÖØÖÜÔ Ô Ò ÉÖÜÔ Ö ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ Ö ÛÖ ÛÓ Ó ˇÒ Ù Ú ÛÖÜ.... ß¾.....ý ÌÜÑàÔ & ÜÑ ÒÜ- ÛàÔ - ÌØ ÙÛÌ Ø, Ñ Û Û Ú ÌØ - Ù ÓÌÚ ÓÌ ØÌÚ Ñ àøìú (9:30.Ó. 12:00 Ó.Ó.) ÙÛÖ Û Ò.: Ò ØÖÝÖØ ÌÚ Ñ. É - Ø Ú. À¾ À¾` ¾ˆ.... ÖØÖ ÔÔ ÖÒÜÕÌ Ô Ü ÌÒ»¾ À»¾` À ¾ˆ Ø 28/3/2012 Ø. ØàÛ.: 9476 À À¾ Àˆ ` À ` À¾ À¾ˆ `»¾ˆ À¾» À ` ¾ˆ ¾` ¾ ÓÖÚ Ø ÖÜ ØÖÑ ØÜÙÙÌ ØÖÞÌ ØÖ àô ÙÓÖ (ÙÜÓÝàÔ ÓÌ Û Ô ˆ / ¾ Ñ ÛÖ. 3463/ ), ÓÌ ÙÝØ ÙÓÌ - ÔÌÚ ØÖÙÝÖØÌ Ú, Û Ô ß À¾» À ` ¾ˆ ¾`ý ÛÖ Ì ÛÖÚ 2012, ÓÌ ÑØ Û Ø Ö Ñ Û ÑÜØàÙ Ú Û Þ Ó ÒÖÛÌØ Û Ó, ÙÜÔÖÒ ÑÖÜ ØÖÜ Ö- ÒÖ ÙÓÖÜ ,00 ( ÌÔ ÔÛ ÌÔÛÌ Þ Ò ÌÚ ÛØ ÑÖÙ ÌÕ ÔÛ ÌÜØà) ÙÜ- Ó ÌØ Ò ÓÉ ÔÖÓÌ ÔÖÜ Ñ ÛÖÜ... ÓÖ Ø Ù ˇ ÔÌ ÙÛÖ ÓÖÛ - ÑÖ Û ÙÛ Ó Ø ÖÜ, `ÛØ. Ø - ÙÑ Ñ 138 Ø, ÙÛ Ú 4/4/2012, ÓÌ Ø ÌÛ ØÛ Ñ àø 10:30.Ó. Ø Ñ Û ˇÌÙ Ú ØÖÙÝÖØàÔ Û Ô ÓÌ Ø ÛÖÜ àô ÙÓÖÜ, ÜÛÖ ØÖÙà- àú ÙÛ Ô ØÓÖ Ì ÛØÖ : 10:00.Ó. - 10:30.Ó. `Û ÓÖ Ø Ù ÔÖÔÛ ÌÑÛÖ ÝÜÙ Ñ ÔÖÓ Ñ ØÖÙà, ÙÜÔÌÛ Ø - ÙÓÖ, ÌÔàÙÌ Ú ØÖÓ ˇÌÜÛàÔ ÖÜ Ü Ö- É ÒÒÖÜÔ ÑÖ Ô ØÖÙÝÖØ Ñ ÑÖ ÔÖ- Ø Õ ØÖÓ ˇÌÜÛàÔ. Ì Ü Ù ÙÜÓÓÌÛÖÞ Ú ÖØ ÌÛ ÙÌ ÖÙÖÙÛÖ 5% Ì Û Ú ÙÜÔÖÒ Ñ Ú ØÖÜ - ÖÒÖ ÙˇÌ Ù Ú Ô Ú, ÙÜÓ ÌØ Ò Ó- É ÔÖÓÌÔÖÜ ÛÖÜ, Ò ÖÙÖ 2.768,00 ( ÜÖ Þ Ò ÌÚ Ì Û ÑÖÙ ÌÕ ÔÛ ÖÑÛà ÌÜØà). Ö ÙÞÌÛ ÑÖ ÛÌÜÞÖÚ ÛÌÞÔ ÑàÔ ØÖ- Ø ÝàÔ Ñ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖÜ Û Ô ØÖÓ ˇÌ ÝØÌ ÙÑÖÜ Ò ÑÛÖÚ, Ó ÓÌ ÛÖ Ò ØÌÚ ÑÌ ÓÌÔÖ ØÖÑ ØÜ- Õ Ú, ÔÖÔÛ Ö ÛÖ Ø ÝÌ Ö ØÖÓ - ˇÌ àô ÛÖÜ ÓÖÜ Ø ÖÜ, ÖÜ ÉØ - ÙÑÌÛ ÙÛÖÔ 2Ö ÖØÖÝÖ ÛÖÜ ÓÖÛ ÑÖÜ Û ÙÛ Ó ÛÖÚ. /ÔÙ : `ÛØ. Ø ÙÑ Ñ 138 Ø Ò.: : ¾» À ¾`» À `» À `

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ»

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ» Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Να φύγουν οι κατασκευές

Να φύγουν οι κατασκευές Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος

Πρότυπα. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος Πρότυπα ΙωάννηςΓºΤσούλος ¾¼ ½ Συναρτήσειςπροτύπων Μετιςσυναρτήσειςπροτύπωνμπορούμενακάνουμεσυναρτήσειςοιοποίεςεκτελούντονίδιοκώδικα γιαδιαφορετικούςτύπουςδεδομένων όπωςπαρουσιάζεται καιστοεπόμενοπαράδειγμαºοιδηλώσειςσυναρτήσεωνμετηνχρήση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

v[m/s] U[mV] 2,2 3,8 6,2 8,1 9,7 12,0 13,8 14,2 14,6 14,9

v[m/s] U[mV] 2,2 3,8 6,2 8,1 9,7 12,0 13,8 14,2 14,6 14,9 Á ¹ È ÖÙÔ ½º ÖÞ ÚÓÞ Ö ÓÒ Ø ÒØÒÓÑ ÖÞ ÒÓÑ ÒØ ÒÞ Ø Ø v 1 = 45,0 m/s ÔÖÙ ÒÓÑ ÔÖ Ð ÞÙ Ó ÔÙØ Ñ ÒÓÖÑ ÐÒÓ Ò ÔÖ Ú ÔÖÙ Ö ÙØÓÑÓ Ð ÓÒ Ø ÒØÒÓÑ ÖÞ ÒÓÑ ÒØ ÒÞ Ø Ø v 2 = 15,0 m/s Ó Ò Ð º Í ÓÐ Ó Ö Ò ÚÓÞ Ñ ØÙ ÞÚÙ ÙÕ Ø ÒÓ

Διαβάστε περισσότερα

Κλήση S.O.S. στoν Μπαρμπαρούση από γονέα μικρού μαθητή. Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου :27

Κλήση S.O.S. στoν Μπαρμπαρούση από γονέα μικρού μαθητή. Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου :27 Την βοήθεια της Χρυσής Αυγης ζήτουν οι γονείς για το θέμα που προέκυψε στην Λευκάδα με την δασκάλα που ανήρτησε αλβανικές σημαίες στην τάξη ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου Το θέμα παίρνει μεγάλες διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 4 Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΖΑΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 2 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Ορθή επανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να ξεκαθαρίσουμε κάποια ζητήματα. Θα ξεκινήσω από

Διαβάστε περισσότερα

a x = x a x. Ηθετικήλύσητηςεξίσωσηςαυτής(για a = 1)είναιοαριθμόςτου Fibonacci 5 1 φ =. 2 ΟΑριστοτέληςδενχρησιμοποιείτονόρο,αλλάπροτιμάτοκάθετος.

a x = x a x. Ηθετικήλύσητηςεξίσωσηςαυτής(για a = 1)είναιοαριθμόςτου Fibonacci 5 1 φ =. 2 ΟΑριστοτέληςδενχρησιμοποιείτονόρο,αλλάπροτιμάτοκάθετος. Ã Ð Ó ½¾ ËØÓ Õ ÛÒ ÐÓ Ø³ ÇÑÓ Ø Ø ½¾º½ Ì Ô Ö Õ Ñ Ò ØÓÙ ÐÓ٠س ÇÖ ÑÓ ÇÖ ÑÓ Ø ÓÑÓ Ø Ø Ù Ù Ö ÑÑÛÒ Õ Ñ ØÛÒº ÈÖ Ø ½ ÌÓ ôö Ñ º ÈÖÓØ ¾ ÇÑÓ Ø Ø ØÖ ôòûòº ÈÖÓØ ½ Ò ÐÓ Ö ØÑ Ñ ØÛÒº ÈÖÓØ ½ ½ Ò ÐÓ Ñ º ½¾ ½¾ à ï Ä ÁÇ ½¾º

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Τρίπολης.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Τρίπολης. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα;

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; του Χρήστου 'ChIossif' Ιωσηφίδη Ο Θανάσης και ο Χρήστος πίνουν χαλαρά τον απογευματινό τους καφέ και κουβεντιάζουν για άλλο ένα πολιτικό κόμμα που μπήκε πρόσφατα στην ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδραστικοί πίνακες SMARTBoard στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Χίου - Ευφυής Εκπαίδευση Πέμπτη, 12 Μάρτιος :27

Οι διαδραστικοί πίνακες SMARTBoard στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Χίου - Ευφυής Εκπαίδευση Πέμπτη, 12 Μάρτιος :27 Στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Χίου όλοι οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν διαδραστικούς πίνακες SMART Board στο μάθημά τους, και είναι ενθουσιασμένοι. "Ο κάθε δάσκαλος βάζει τη φαντασία του και την εφευρετικότητά του",

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... 3 1. Βαθμός ενδιαφέροντος για τις Βουλευτικές Εκλογές στις Σεπτεμβρίου... 4 2. Για το αν η προσφυγή στις πρόωρες

Διαβάστε περισσότερα

ÍÒ Ú Ö Ø Ð Ù ÖÒ Ö ÄÝÓÒ Á ÁÒ Ø ØÙØ È Ý ÕÙ ÆÙÐ Ö ÄÝÓÒ Ì ÓØÓÖ Ø ËÔ Ð Ø È Ý ÕÙ Ô ÖØ ÙÐ ØÙ Ù Ò Ð À ¼ ¼ ÙÜ ÓÐÐ ÓÒÒ ÙÖ ÖÓÒ ÕÙ Ø ÒØ Ö Ð Ö Ø ÓÒ Ù ÐÓÖ Ñ ØÖ Ù ÊÙÒ ÁÁ Ù Ì Ú ØÖÓÒº Ô Ö È ÖÖ ¹ ÒØÓ Ò Ð ÖØ ËÓÙØ ÒÙ Ð ½

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ14) Περίοδος ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η. Τότε r r b c. και ( )

Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ14) Περίοδος ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η. Τότε r r b c. και ( ) Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ4) Περίοδος 8-9 ΕΡΓΑΣΙΑ η Θέμα (μονάδες ) i. Δείξτε ότι ( a b) c a ( b c ) + b( a c ). a b c+ c a b+ b c a ii. Δείξτε την ταυτότητα Jacobi : ( ) ( ) ( ) Απάντηση i.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συζήτηση και λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα ΣΤ τάξη Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου 2009-2010 1 Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα άγρια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 29-6- 2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ Αριθ. Απόφασης 15 /2011 25 Ης Μαρτίου 29-145 74 Ροδόπολη Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 29-6- 2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ Αριθ. Απόφασης 15 /2011 25 Ης Μαρτίου 29-145 74 Ροδόπολη Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συνεδρίαση 8 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 29-6- 2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ Αριθ. Απόφασης 15 /2011 25 Ης Μαρτίου 29-145 74 Ροδόπολη Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1. ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ

ÓfiÙËÙ 1. ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ ÓfiÙËÙ ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ ª ı Óˆ: ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ º ÛÈÎÔ ÚÈıÌÔ È ÚÈıÌÔ 0,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,... ÔÓÔÌ ÔÓÙ È Ê ÛÈÎÔ. ıâ Ê ÛÈÎfi ÚÈıÌfi, ÂÎÙfi applefi ÙÔ 0, appleúôî appleùâè applefi ÙÔÓ appleúôëáô

Διαβάστε περισσότερα

Κλειστό ολυμβητήριο. Κάποτε στα βουρκωμένα νερά του. εκδήλωση

Κλειστό ολυμβητήριο. Κάποτε στα βουρκωμένα νερά του. εκδήλωση Κ N Κλειστό ολυμβητήριο εκδήλωση ίκαιας Αγωνία αλλά και χαμόγελα πριν τους αγώνες. Κάποτε στα βουρκωμένα νερά του μικρού λιμανιού της Ρεθύμνης, λίγες δεκάδες νεαρά παιδιά προπονιώμαστε για να λάβομε μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, πρώτα-πρώτα να διευκρινίσουμε τα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, πρώτα-πρώτα να διευκρινίσουμε τα Κύριε συνάδελφε, πρώτα-πρώτα να διευκρινίσουμε τα οικονομικά θέματα που αφορούν τους εν ενεργεία υπαλλήλους του ΕΚΕΨΥΕ. Έχουν αποδεσμευτεί τα χρήματα από το Υπουργείο Οικονομικών. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

λένε το εξής: Ότι η αξιολόγηση είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην εκπαίδευση. Μου θύμισαν την αντίστοιχη δήλωση του Τζωρτζ Μπους το 2001, μετά από

λένε το εξής: Ότι η αξιολόγηση είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην εκπαίδευση. Μου θύμισαν την αντίστοιχη δήλωση του Τζωρτζ Μπους το 2001, μετά από ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι όλες τοποθετήσεις που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα, ειδικά από τους εκπροσώπους της τρικομματικής Κυβέρνησης, λένε το εξής: Ότι η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 11-11 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 60787 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους. Τον κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Τον κ. Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Κύριε συνάδελφε, αναφέρεστε σε υπαρκτό πρόβλημα. Εύστοχα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Κύριε συνάδελφε, αναφέρεστε σε υπαρκτό πρόβλημα. Εύστοχα ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, αναφέρεστε σε υπαρκτό πρόβλημα. Εύστοχα καταθέσατε την ερώτησή σας. Είναι σαφές ότι αναφερόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 20 Ιανουαρίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 3623

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 20 Ιανουαρίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 3623 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 20 Ιανουαρίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 3623 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Αναστασιάδη 1 30131 Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Πληρ.: Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕκπαιδΕυτικΕσ δραστηριοτητεσ

ΕκπαιδΕυτικΕσ δραστηριοτητεσ Η Μελίνα µπορεί να τον ακολουθήσει χωρίς να φοβάται. Και, το κυριότερο, η µα- µά της είχε πει πως πρέπει να τον περιµένει. Άργησες πολύ, τον µαλώνει η Μελίνα. Έβγαλα ρίζες εδώ πέρα! Συγγνώµη, αδελφούλα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα κοινής γνώμης για τις πολιτικές εξελίξεις άτομα στις 13 περιφέρειες της χώρας. 7 9 Ιουνίου 2016

Έρευνα κοινής γνώμης για τις πολιτικές εξελίξεις άτομα στις 13 περιφέρειες της χώρας. 7 9 Ιουνίου 2016 Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη Χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

:$3. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. :HE 6RQ\(UL VVRQ GH ODUDWLRQRI RQIRUPLW\

:$3. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. :HE 6RQ\(UL VVRQ GH ODUDWLRQRI RQIRUPLW\ ù ù ø ³ ò :$3 û :$3 ù ñ 6,0 ù" :HE 6RQ\(UL VVRQ GH ODUDWLRQRI RQIRUPLW\ ñ û " 6RQ\(UL VVRQ7 *60 6RQ\(UL VVRQ0RELOH&RPPXQL DWLRQV$% ô6rq\(ul VVRQ 0RELOH&RPPXQL DWLRQV$% 6RQ\(UL VVRQ0RELOH&RPPXQL DWLRQV$%

Διαβάστε περισσότερα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα TÈ Ù ÍË Â Ó È ÌÔ Ô appleôïèùèûìfi ; 1. O πολιτισµός του τόπου µας 2. Mια επίσκεψη στο µουσείο 3. Tι συµβαίνει στην περιοχή µας; 4. Kάθε τόπος τα έθιµά του και ο χρόνος τα δικά του... 5. Tο βιβλίο των παροιµιών

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή σας παρουσία. Η παρουσία σας σήμερα εδώ αποδεικνύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Περίοδος: 13 15 Σεπτεμβρίου 2016 Περιοχή έρευνας: Πανελλαδική Δείγμα: Μέθοδος: Σταθμίσεις: Ψηφοφόροι, άνδρες & γυναίκες, άνω των 17 ετών, 1.004 ψηφοφόροι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 104/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 104/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

Õâñéäéóìüò. Ðïéá åßíáé ç áíüãêç åéóáãùãþò ôçò Ýííïéáò ôïõ õâñéäéóìïý. Ðïéá åßíáé ôá âáóéêüôåñá åßäç õâñéäéóìïý

Õâñéäéóìüò. Ðïéá åßíáé ç áíüãêç åéóáãùãþò ôçò Ýííïéáò ôïõ õâñéäéóìïý. Ðïéá åßíáé ôá âáóéêüôåñá åßäç õâñéäéóìïý 9 Õâñéäéóìüò ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 9.1 ÅéóáãùãÞ 9.2 Õâñéäéóìüò & õâñéäéêü ôñï éáêü 9.3 Åßäç õâñéäéóìïý êáé õâñéäéêþí ôñï éáêþí 9.4 Õâñéäéóìüò êáé ðïëëáðëïß äåóìïß 9.5 Õâñéäéóìüò êáé ìïñéáêþ ãåùìåôñßá 9.6 ÅñùôÞóåéò

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

KKE ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ : Ξενόγλωσσα σχολικά βιβλία. Κοινοβουλευτική Ομάδα

KKE ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ : Ξενόγλωσσα σχολικά βιβλία. Κοινοβουλευτική Ομάδα Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Για άλλη μια χρονιά, τα σχολικά βιβλία για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών σε Γυμνάσιο, Λύκειο και μουσικά σχολεία δε διανέμονται δωρεάν στους μαθητές.

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση

Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση ΤΑ ΝΕΑ Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση Του Αποστολου Λακασα Από μηδενική βάση ξεκινά πλέον τον διάλογο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ο υπουργός Παιδείας Γ. Μπαμπινιώτης, βάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06 No hay traducción disponible. του Χουάν Μαγιόργκα 4 ΠΡΟΣΩΠΑ: 3 Γυναίκες (γιαγιά, μητέρα και εγγονή) και ένας άντρας γύρω στα 30. Το τελευταίο έργο του μεγάλου Ισπανού δραματουργού που ανέβηκε στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΨ8-Ο. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΨ8-Ο. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 91 : 28 ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΨ8-Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73,

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας tτο Τεχνικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου. Δρ. Δημήτρη Κοντίδη. στην Τελετή Αποφοίτησης. Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,

Χαιρετισμός Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου. Δρ. Δημήτρη Κοντίδη. στην Τελετή Αποφοίτησης. Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, Χαιρετισμός Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δρ. Δημήτρη Κοντίδη στην Τελετή Αποφοίτησης Τετάρτη και Πέμπτη, 19-20 Ιουνίου 2013, Λεμεσός Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, Έντιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË μã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π ø π π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Με το πέρασμα του χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ http://www.trikalacity.gr/files/dimotiki_koinotita/praktiko_no5_ 2012.pdf ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΡΥΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ

ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΡΥΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 376 ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΡΥΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ... ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΡΥΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ Κύρια εισήγηση: Ιωάννης Κλαψόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας;

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας; Η πανελλαδική έρευνα της GPO για την εκπομπή του MEGA "Ανατροπή" διενεργήθηκε στο διάστημα 12,13 και 15 Ιουνίου, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ατόμων. Αναλυτικά τα ευρήματα της δημοσκόπησης: - Για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 29 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 320/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 29 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 320/2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Επέκταση φωτισμού οδών και πλατειών μετατόπιση στύλων που εμποδίζουν ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô

ÂÚÈÂ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô 2 3 ÂÚÈÂ fiìâó ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÂÊ Ï ÈÔ : Ì Ì È fi,ùè Ì ı applefi ÙËÓ ã Ù ÍË... ÂÊ Ï ÈÔ 2: È ÂÈÚ ÔÌ È ÚÈıÌÔ ˆ ÙÔ 0.000... 5 ÂÊ Ï ÈÔ 3: ÓˆÚ ˆ ÙÔ ÚÈıÌÔ ˆ ÙÔ 20.000... 9 ÂÊ Ï ÈÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 25η Μαρτίου Στις 25 Μαρτίου εορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου καθώς και την Επέτειο της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας. Τέτοια ημέρα, πριν από 2006 χρόνια, η Παναγία έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014

Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014 Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014 Σεβασμιότατε, κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, Με την παρουσία σας απόψε, τιμάτε όλους

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΣΤΗΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ ( ) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ ( ) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ (4.3.2016) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ Αθήνα, σήμερα στις 4 Μαρτίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.08 συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ Ενότητα 5 - Πάμε για επανάληψη Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 1. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο: βιβλιοθήκη, φιλοσοφία, εγκυκλοπαίδεια, παιδίατρος, φωτογραφία, αθλητισμό, Ελλάδα, σχολείο, φίλο, κινηματογράφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα