Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Ιούνιος Αύγουστος 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Ιούνιος Αύγουστος 2012"

Transcript

1 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Ιούνιος Αύγουστος 2012 Ομάδα εργασίας: Θεοφιλάτου Άννα Καμάτσος Παρασκευάς Μπογιατζή Ελευθερία Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας 1

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 1: Επιλογή και αξιολόγηση αρχειακού υλικού Οργάνωση αρχείου μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών Καταγραφή και καταμέτρηση περιοδικών για ψηφιοποίηση Καταγραφή και καταμέτρηση φωτογραφικού αρχείου 24 Κεφάλαιο 2: 2.1 Οδηγίες κατάθεσης υλικού στην Πάνδημο Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Φόρμα ηλεκτρονικής κατάθεσης των εργασιών στην Πάνδημο Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Περιγραφή διαδικασίας εισαγωγής εργασιών Φυλλάδιο κατάθεσης εργασιών.. 39 Κεφάλαιο 3: Αντιστοίχηση θεματικών επικεφαλών με LCSH..45 2

3 Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί αναφορά των εργασιών που ολοκληρώθηκαν για το δέυτερο τρίμηνο (Ιούνιος - Αύγουστος 2012) στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου» (Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - ειδική Γραμματεία Σχεδιασμού Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκληση») και συγκεκριμένα του Υποέργου 2 «Εμπλουτισμός Ψηφιακής Βιβλιοθήκης». Τα παραδοτέα αφορούν τις κάτωθι εργασίες: Α. Ολοκληρώθηκε η οργάνωση του υλικού (μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές) με τη δημιουργία αρχείου κωδικοποίησης. Ακολούθησε η καταγραφή και καταμέτρηση υλικού (άρθρα περιοδικών, συνέδρια, διδακτορικές διατριβές, πανεπιστημιακές εκδόσεις) προς ψηφιοποίηση και προς μετατροπή σε OCR. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος και η αξιολόγηση του φωτογραφικού αρχείου του Πανεπιστημίου, στη φυσική αλλά και ψηφιακή του μορφή. Β. Πραγματοποιήθηκε η σύνταξη οδηγίών για την κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών και των διδακτορικών διατριβών στην Πάνδημο ψηφιακή βιβλιοθήκη, καθώς και η δημιουργία και λεπτομερής περιγραφή της φόρμας υποβολής, με τα πεδία εισαγωγής των στοιχείων και τα στάδια συμπλήρωσης της. Επίσης, συντάχθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο για την υποχρεωτική κατάθεση των εργασιών, την νομική της βάση και τα οφέλη που αυτή συνεπάγεται για τους δημιουργούς και το Πανεπιστήμιο. Γ. Διενεργήθηκε αντιστοίχηση των θεματικών επικεφαλίδων του καταλόγου της βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου με αυτές της LCSH. 3

4 Κεφάλαιο 1: Επιλογή και αξιολόγηση αρχειακού υλικού Η «Πάνδημος» ψηφιακή βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου συγκεντρώνει συλλογές που αφορούν στη συγγραφική δραστηριότητα των μελών του πανεπιστημίου. Περιλαμβάνει δηλαδή διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές εργασίες, πανεπιστημιακές σημειώσεις μαθημάτων, πανεπιστημιακές εκδόσεις, πρακτικά συνεδρίων, φωτογραφικό υλικό καθώς και άρθρα περιοδικών. Μετά τη δημιουργία σχήματος μεταδεδομένων για την καταλογογράφηση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών που υλοποιήθηκε στο προηγούμενο τρίμηνο, ακολουθεί η οργάνωση του υλικού στη φυσική του μορφή καθώς και η δημιουργία αρχείου κωδικοποίησης με στόχο την ενιαία μορφή του ηλεκτρονικού αρχείου κατά την τεκμηρίωσή του. Ακολουθεί η καταγραφή και καταμέτρηση υλικού προς ψηφιοποίηση και μετατροπή αυτού σε OCR. Πρόκειται για 14 τίτλους ελληνικών περιοδικών, 7 συνέδρια, πανεπιστημιακές εκδόσεις (επετηρίδες, αφιερώματα) και διδακτορικές διατριβές. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος και η αξιολόγηση του φωτογραφικού αρχείου του Πανεπιστημίου, στη φυσική αλλά και ψηφιακή του μορφή. 4

5 1.1 Οργάνωση αρχείου Μεταπτυχιακών εργασιών Μέρος της ψηφιακής βιβλιοθήκης «Πάνδημος» αποτελούν οι Διδακτορικές διατριβές και οι Μεταπτυχιακές εργασίες. Στόχος της ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι να διαχειριστεί και να παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στις εργασίες των φοιτητών, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Βερολίνου, επιτυγχάνοντας ευρεία δημοσίευση, προβολή και κατοχύρωση των εργασιών καθώς επίσης και ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του έργου και βάσει του παραδοτέου υλοποιήθηκε η οργάνωση του αρχείου των μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών που μας έχουν παραδώσει οι φοιτητές σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM), παράλληλα με το έντυπο υλικό. Δημιουργήθηκε ένα αρχείο κωδικοποίησης βάσει του τμήματος και του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ώστε να καθιερωθεί μια ενιαία μορφή για τα ηλεκτρονικά αρχεία που θα περιληφθούν στην καταλογογράφηση του υλικού. Για τη δημιουργία του αρχείου κωδικοποίησης πραγματοποιήθηκε επιτόπια έρευνα στις γραμματείες των τμημάτων με στόχο να συλλεχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που λειτουργούν και λειτούργησαν στο κάθε τμήμα από την έναρξη τους έως και σήμερα. Τα ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή CD- ROM οργανώθηκαν βάσει του τμήματος σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο αρχείο της βιβλιοθήκης. Το αρχείο κωδικοποίησης που προέκυψε είναι το ακόλουθο: 5

6 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κωδικοί ΠΜΣ και Περιγραφή Α. Τμήμα Κοινωνιολογίας ΠΜΣ Κοινωνιολογία 3PMS_ΚΟΙ_ΕπίθετοΌν Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες, Έτος Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας, Έτος Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία, Έτος ΠΜΣ Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της 3PMS_EGL_ΕπίθετοΌν Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της, Έτος ΠΜΣ Κοινωνική Ανισότητα και κοινωνικές διακρίσεις, κοινωνικός αποκλεισμός και μειονότητες (δεν υπάρχει πια) 3PMS_KOI_ANI_ΕπίθετοΌν Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ Κοινωνική Ανισότητα και κοινωνικές διακρίσεις, κοινωνικός αποκλεισμός και μειονότητες, Έτος Β. Τμήμα Ψυχολογίας ΠΜΣ Ψυχολογία και ΜΜΕ 6PMS_PSY_MME_ΕπίθετοΌν Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ψυχολογίας, ΠΜΣ "Ψυχολογία και ΜΜΕ", Έτος ΠΜΣ Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία 6PMS_ORG_OIK_PSY_ΕπίθετοΌν 6

7 Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ψυχολογίας, ΠΜΣ "Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία", Έτος ΠΜΣ Δυνητικές Κοινότητες:, Κοινωνιο-ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρμογές 6PMS_DYN_KOI_ΕπίθετοΌν Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ψυχολογίας, ΠΜΣ "Δυνητικές Κοινότητες, Κοινωνιο-ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρμογές", Έτος Γ. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης ΠΜΣ Οικονομικά της Παραγωγής και των Διακλαδικών Σχέσεων 7PMS_OIK_PAR_ΕπίθετοΌν Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ "Οικονομικά της Παραγωγής και των Διακλαδικών Σχέσεων", Έτος ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση 7PMS_DHM_DIO_ΕπίθετοΌν Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Οικονομική Επιστήμη, Έτος Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νομικός Πολιτισμός, Έτος Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση, Έτος Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Φορολογία και Ελεγκτική,, Έτος Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Σύγχρονες Μέθοδοι Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρισης, Έτος Δ. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΜΣ Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη 8PMS_OIK_PER_ANA_ΕπίθετοΌν Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, Έτος 7

8 ΠΜΣ Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη (μετονομασία) 8PMS_AST_PER_ANA_ΕπίθετοΌν Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, Έτος Ε. Τμήμα Δικαίου ΠΜΣ Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση 9PMS_DIK_EUR_ENO_ΕπίθετοΌν Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Γενικό Τμήμα Δικαίου, ΠΜΣ "Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση", κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο, Έτος Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Γενικό Τμήμα Δικαίου, ΠΜΣ "Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση", κατεύθυνση Ιδιωτικό Δίκαιο, Έτος Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Γενικό Τμήμα Δικαίου, ΠΜΣ "Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση", κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Θεωρία του Δικαίου, Έτος ΣΤ. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία 11PMS_POL_EPI_IST _ΕπίθετοΌν Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Έτος Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη, Έτος Ζ. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΜΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 12PMS_DIE_EUR_SPO_ΕπίθετοΌν Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές, Έτος Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές, Έτος Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο, Έτος 8

9 Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική (Πρόγραμμα Jean Monnet), Έτος Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Έτος Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Έτος Η. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση 41PMS _POL_DIA_ΕπίθετοΌν Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ "Πολιτιστική Διαχείριση", Έτος ΠΜΣ Πολιτιστική Πολιτική, Διοίκηση και Επικοινωνία (μετονομασία) 41PMS_POL_POL_ΕπίθετοΌν Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ "Πολιτιστική Πολιτική, Διοίκηση και Επικοινωνία", Έτος Θ. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (πριν τη διάσπαση) ΠΜΣ Κοινωνική Μεταβολή: Διαστάσεις Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. 5PMS_KOI_MET_ΕπίθετοΌν Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ΠΜΣ " Κοινωνική Μεταβολή: Διαστάσεις Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθωπολογίας", Έτος Ι. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ΠΜΣ Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική 51PMS_KOI_POL_ΕπίθετοΌν Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΜΣ "Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική", Έτος 9

10 Κ. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ΠΜΣ Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία 52PMS_KOI_POL_ANT_ΕπίθετοΌν Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ΠΜΣ "Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία", Έτος Διδακτορικές Διατριβές Κωδικοί και Περιγραφή 1. Τμήμα Κοινωνιολογίας 3DID_Επίθετο_Ον Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, Έτος 2. Τμήμα Ψυχολογίας 6DID_Επίθετο_Όν Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ψυχολογίας, Έτος 3. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης 7DID_Επίθετο _Όν Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Έτος 4. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 8DID_Επίθετο_Όν Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Έτος Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Έτος (μετονομασία) 10

11 5. Τμήμα Δικαίου 9DID_Επίθετο_Όν Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Γενικό Τμήμα Δικαίου, Έτος 6. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών (πριν τη διάσπαση) 1DID_Επίθετο_Όν Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών, Έτος 7. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας 11DID_Επίθετο_Όν Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Έτος 8. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 12DID_Επίθετο_Όν Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Έτος 9. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού 41DID_Επίθετο_Όν Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Έτος Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Έτος 10. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (πριν τη διάσπαση) 5DID_Επίθετο_Όν Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Έτος 11

12 11. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 51DID_Επίθετο_Όν Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Έτος Κ. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 52DID_Επίθετο_Όν Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Έτος 12

13 1.2 Καταγραφή και καταµέτρηση υλικού προς ψηφιοποίηση Εκτός από τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές η ψηφιακή βιβλιοθήκη «Πάνδημος» περιλαμβάνει, όπως προαναφέρθηκε, ψηφιοποιημένα περιοδικά και πανεπιστημιακές εκδόσεις. Από τους 1073, κατά προσέγγιση, τίτλους έντυπων περιοδικών που διατίθενται, η βιβλιοθήκη έχει ξεκινήσει τη ψηφιοποίηση 14 τίτλων ελληνικών περιοδικών. Στόχος είναι να συγκεντρωθεί το πλήρες αρχείο, να ψηφιοποιηθεί, να μετατραπεί σε OCR και να καταλογογραφηθεί στη ψηφιακή βιβλιοθήκη. Μέρος του παραδοτέου ήταν να γίνει η καταγραφή και καταμέτρηση των τίτλων που έχουν ψηφιοποιηθεί και των ελλείψεων που υπάρχουν ώστε να δοθούν οι προδιαγραφές στην ανάδοχη εταιρεία που θα προκύψει για το έργο της ψηφιοποίησης. Ο πίνακας που ακολουθεί περιγράφει τις κατηγορίες υλικού, και συγκεκριμένα τα τεκμήρια που έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί, αυτά που υπολείπονται για ψηφιοποίηση (ανα σελίδα), και πόσες σελίδες αντίστοιχα θα μετατραπούν σε OCR. Τέλος, περιέχεται ο αριθμός των άρθρων που θα τεκμηριωθούν (περιγραφική καταλογογράφηση και θεματική ευρετηρίαση). 13

14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ για ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑ ΣΕΛΙΔΕΣ OCR ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ Περιοδικά τεύχος/η σελίδες items ~ items ~ Αρχείο Οικονομικών & κοικωνικών επιστημών 0 12, 35,36 τ12=537 τ1=237, τ2=512, τ3=401. τ4=497, τ5=433, τ6=445, τ7=460, τ8=546, τ9=589, τ10=446, τ11=572, τ13=400, τ14-15=981, τ16=403, τ17=452, τ18=344, τ19=394, τ20=433, τ21-22=435, τ =578, τ27-30=666, τ31-33=857, τ34=474, τ37=452, τ38=581, τ39=577, τ40=745, τ41=826, τ42=981, τ43=828, τ44=975, τ45=853, τ46=800, τ47=846, τ48=639, τ49=638, τ50=245, τ51=482 ΣΥΝΟΛΟ= άρθρα Διαλεκτική 0 0 τ1=144, τ2=136, τ3=152, τ4=109, τ5=121, τ6=108, τ7=106, τ8=131. ΣΥΝΟΛΟ= άρθρα 69 Δοκιμές , 11-12, 13-14, τ9-10=279, τ11-12=349, τ13-14=418, τ15-16=321 ΣΥΝΟΛΟ=1367 τα=182, τβ=171, τ4=147, τ5=260, τ6=156, τ7=257, τ8=264, ΣΥΝΟΛΟ= άρθρα 71 Ελληνική Επιθεώρηση εγκληματολογίας 0 2 τ1=191, τ3-4=363, τ5-10=473, τ11-16=519. ΣΥΝΟΛΟ= άρθρα

15 Επιθεώρηση αποκέντρωσης , 36-38, 49-50, τ1=80, τ2=112, τ3=112, τ4=95, τ5=112, τ6=95, τ7=96, τ8=96, τ9=16, τ10=80, τ11=80, τ12=112, τ13=96, τ14=95, τ15=96, τ16=96, τ17=96, τ18=87, τ19=112, τ20=128. τ21=96, τ22=111, τ23=112, τ24=128, τ25=112, τ26=111, τ27=112, τ28=112, τ36=96, τ37=176, τ38=112, τ49=96, τ50=96, τ56=128, τ59=128, τ60=112, τ65=96, τ66=144 ΣΥΝΟΛΟ=3.970 τ1=80, τ2=112, τ3=112, τ4=95, τ5=112, τ6=95, τ7=96, τ8=96, τ9=16, τ10=80, τ11=80, τ12=112, τ13=96, τ14=95, τ15=96, τ16=96, τ17=96, τ18=87, τ19=112, τ20=128. τ21=96, τ22=111, τ23=112, τ24=128, τ25=112, τ26=111, τ27=112, τ28=112, τ29=106, τ30=82, τ31=98, τ32=162, τ33=114, τ34=98, τ35=82, τ36=96, τ37=176, τ38=112, τ39=96, τ40=82, τ41=82, τ42=82, τ43=98, τ44=98, τ45=98, τ46=122, τ47=98, τ48=98, τ49=96, τ50=96, τ51=130, τ52=98, τ53=130, τ56=128, τ59=128, τ60=112, τ65=96, τ66=144 ΣΥΝΟΛΟ= τεύχη 35 Λεβιάθαν τ3=157, τ4=160, τ5=137, τ6=121, τ7=122, τ8=132, τ9=160, τ10=158, τ11=159, τ12=146, τ13=141, τ14=138, τ15=178, τ16=175, ΣΥΝΟΛΟ= άρθρα (τχ 3: Τερζάκης, εισ. Σημείωμα)

16 Ουτοπία , 79, 80, 81, 82 τ78=207, τ79=197, τ80=191, τ81=200, τ82=223. ΣΥΝΟΛΟ= τ1=179, τ2=146, τ3=155, τ4=155, τ5=158, τ6=169, τ7=168, τ8=152, τ9=153, τ10=153, τ11=153, τ12=154, τ13=156, τ14=155, τ15=157, τ16=158, τ17=156, τ18=200, τ19=202, τ20=200, τ21=166, τ22=172, τ23=173, τ24=206, τ25=214, τ26=207, τ27=188, τ28=267, τ29=210, τ30=207, τ31=169, τ32=190, τ33=159, τ34=183, τ35=172, τ36=159, τ37=179, τ38=155, τ39=156, τ40=190, τ41=169, τ42=177, τ43=179, τ44=189, τ45=182, τ46=183, τ47=165, τ48=183, τ49=189, τ50=189, τ51=196, τ52=196, τ53=197, τ54=206, τ55=205, τ56=200, τ57=192, τ58=200, τ59=184, τ60=200, τ61=196, τ62=199, τ63=220, τ64=190, τ65=198, τ66=188, τ67=192, τ68=198, τ69=199, τ70=196, τ71=204, τ72=188, τ73=192, τ74=220, τ75=231, τ76=204, τ77=224, τ78=207, τ79=197, τ80=191, τ81=200, τ82=223 ΣΥΝΟΛΟ= Πανεπιστήμιο 0 0 τ1=184, τ2=171, τ3=134, τ4=142, τ5=173, τ6=157, τ7=130, ΣΥΝΟΛΟ= άρθρα 51 16

17 Σύγχρονα Θέματα , 29, 83-93, 95, , 108,109,110, 111, 112, 113, 114, 115 τ26=92, τ29=86, τ83=123, τ84=109, τ85=105, τ86=108, τ87=101, τ88=112, τ89=59, τ90=96, τ91=103, τ92=104, τ93=94, τ95=23, τ99=96, τ101=110, τ102=102, τ103=116, τ104=104, τ105=96, τ106=96, τ107=120, τ108=85, τ109=52, τ110=108, τ111=120, τ112=104, τ113=104, τ114=104, τ115=104 ΣΥΝΟΛΟ=2.936 τ1-13=1444, τ14-25=1194, τ26=92, τ27-28=175, τ29=86, τ30-61=3129, τ62-82=2527, τ83=123, τ84=109, τ85=105, τ86=108, τ87=101, τ88=112, τ89=59, τ90=96, τ91=103, τ92=104, τ93=94, τ94=95, τ95=23, τ96-98=277, τ99=96, τ101=110, τ102=102, τ103=116, τ104=104, τ105=96, τ106=96, τ107=120, τ108=85, τ109=52, τ110=108, τ111=120, τ112=104, τ113=104, τ114=104, τ115=104 ΣΥΝΟΛΟ=

18 Σχολιαστής 0 0 τ1=46, τ2=46, τ3=47, τ4=46, τ5=47, τ6=48, τ7=49, τ8=48, τ9=50, τ10=52, τ11=49, τ12=50, τ13=50, τ14=49, τ15=52, τ16=52, τ17=59, τ18=53, τ19=51, τ20=51, τ21=44, τ22=48, τ23=50, τ24=51, τ25=49, τ26=50, τ27=52, τ28=52, τ29=53, τ30=51, τ31=47, τ32=50, τ33=48, τ34=52, τ35=50, τ36=50, τ37=45, τ38=49, τ39=54, τ40=52, τ41=54, τ42=49, τ43=50, τ44=52, τ45=46, τ46=51, τ47=49, τ48=49, τ49=49, τ50=51, τ51=46, τ52=50, τ53=43, τ54=45, τ55=51, τ56=47, τ57=61, τ58=72, τ59=75, τ60=75, τ61=72, τ62=76, τ63=76, τ64=65, τ65=66, τ66=65, τ67=66, τ68=72, τ69=66, τ70=64, τ71=48, τ72=50, τ73=51, τ74=48, τ75=48, τ76=50, τ77=47, τ78=54, τ79=49, τ80=50, τ81=53, τ82=43, τ83=50, τ84=52, τ85=48, τ86=48, τκινα=31, ΣΥΝΟΛΟ= τέυχη 87 τεύχη 18

19 Τετράδια ,53-58 τ53=105, τ54=92, τ55-56= 188, τ57-58=181 ΣΥΝΟΛΟ= 566 τ1=71, τ2-3=196, τ4=94, τ5=117, τ6=85, τ7=96, τ8=90, τ9=95, τ10=103, τ11=94, τ12=157, τ13=92, τ14=93, τ15= 89, τ16=88, τ17-18=151, τ19=106, τ20=85, τ21=90, τ22=85, τ23-24=89, τ25=90, τ26=89, τ27=93, τ28=87, τ29-30=118, τ31=90, τ32=91, τ33= 87, τ34=88, τ35=90, τ36-37=145, τ38=89, τ39-40=117, τ41=88, τ42=85, τ43=104, τ44=103, τ45=96, τ47=92, τ48=115, τ49=122, τ50-51=182, τ52=90, τ53=105, τ54=92, τ55-56= 188, τ57-58=181 ΣΥΝΟΛΟ=

20 Ψυχολογια 0 0 τ1,1=104, τ1,2=91, τ1,3=57, τ2,1=124, τ2,2=109, τ3,1=138, τ3,2=111, τ3,3=105, τ4,1=97, τ4,2=95, τ4,3=85, τ5,1=89, τ5,2=109, τ5,3=97, τ6,1=110, τ6,2=149, τ6,3=126, τ7,1=151, τ7,1(παραρτημα)=120, τ7,2=106, τ7,3=127, τ8,1=147, τ8,2=138, τ8,3=124, τ8,4=138, τ9,1=213, τ9,2=120, τ9,3=148, τ9,4=148, τ10,1=182, τ10,2-3=236, τ10,4=226, τ11,1=140, τ11,2=148, τ11,3=159, τ11,4=146, τ12,1=118, τ12,2=178, τ12,3=180, τ12,4=161, τ13,1=142, τ13,2=115, τ13,3=183, τ13,4=157, τ14,1=112, τ14,2=105, τ14,3=113, τ14,4=106, τ15,1=125, τ15,2=106, τ15,3=101, τ15,4=115 ΣΥΝΟΛΟ= άρθρα 434 Ψυχολογικά Θέματα 0 0 τ1,1=78, τ1,2=87, τ1,3=61, τ1,4=61, τ2=255, τ3=254, τ4=379, τ5=385, τ6,1=83, τ7,1=102, τ7,2-3=92, τ8=128, τ9,1=123, τ9,2=105, τ10,1-2=106, τ11-13=106, τ14=132 ΣΥΝΟΛΟ= άρθρα 239 Intellectum άρθρα 43 ΣΥΝΟΛΟ= ΣΥΝΟΛΟ= Αφιερώματα Αντώνης Αντωνακόπουλος σ

21 Ηλίας Δασκαλάκης Ν σ Νίκος Σβορώνος Ν σ Σάκης Καράγιωργας σ Νίκος Κόνσολας σ Σύμμικτα Σερεφιάδου σ ΣΥΝΟΛΟ=3.834 Επετηρίδες αναλυτικά: Επετηρίς σ Επετηρίς σ Επετηρίς σ Επετηρίς σ Επετηρίς σ Επετηρίς σ Επετηρίς Ν (17 άρθρα) σ Επετηρίς σ Επετηρίς σ Επετηρίς σ Επετηρίς σ Επετηρίς Ν (13 άρθρα) σ Επετηρίς σ Επετηρίς σ Επετηρίς σ Επετηρίς σ

22 Επετηρίς σ Επετηρίς σ Επετηρίς σ Επετηρίς σ Επετηρίς σ Επετηρίς Ν (7 άρθρα) σ Επετηρίς Ν (20 άρθρα) σ Επετηρίς Ν (1 άρθρο) σ Επιστημονική Επετηρίδα (νομοθεσία σχολής) σ. 1 1 Επιστημονική Επετηρίδα σ ΣΥΝΟΛΟ= Διατριβές Συνέδρια αναλυτικά: Ελληνική κοινωνία κατά την 1η μεταπολεμική περίοδο σ Εθνική Αντίσταση στην Ευρυτανία σ

23 Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα (8 Συνέδρια) 0 1=307, 2=411, 3=690, 5=620, 6=737, 7=844, 8= 608, 9=599. ΣΥΝΟΛΟ= Αλέξανδρος Παπαναστασίου: οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές απόψεις του σ Κοινωνία των 2/3 Ν σ Ο Αριστοτέλης: γέφυρα μεταξύ Ανατολής & Δύσης 0 Ο Γεώργιος Καφαντάρης και η εποχή του σ σ ΣΥΝΟΛΟ=7.505 ΣΥΝΟΛΟ= ΣΥΝΟΛΟ=

24 1.3 Καταγραφή και καταµέτρηση φωτογραφικού αρχείου Το τρίτο σκέλος της συλλογής της ψηφιακής βιβλιοθήκης «Πάνδημος» θα αποτελέσει το φωτογραφικό αρχείο του Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο του έργου ανατέθηκε σε εξωτερικό συνεργάτη η ψηφιοποίηση μέρους του φωτογραφικού αρχείου. Στα παραδοτέα περιλαμβάνεται ο καθορισμός των προδιαγραφών παράδοσης του ηλεκτρονικού αρχείου, ο έλεγχος του παραδοτέου, η ταυτοποίηση του με το αντίστοιχο υλικό στη φυσική του μορφή, καθώς και η καταγραφή των ελλείψεων που προέκυψαν. Συγκεκριμένα, οι προδιαγραφές που δόθηκαν για την παράδοση του αρχείου ήταν οι εξής: Οι ψηφιοποιημένες φωτογραφίες να δοθούν σε μορφή Jpeg. Το αρχείο να οργανωθεί σε φακέλους βάσει των αντίστοιχων φωτογραφικών άλμπουμ, όπου θα φέρουν και την αντίστοιχη αρίθμηση, ώστε να είναι εύκολη η ταυτοποίηση του έντυπου με το ηλεκτρονικό αρχείο. Ο κάθε φάκελος θα περιλαμβάνει τρεις υποφακέλους για τα τριών ειδών αρχεία. Υποφάκελος με το όνομα Thumbnail, υποφάκελος Medium και υποφάκελος Large. Η διάκριση μεταξύ τους αφορά το μέγεθος και την ποιότητα ανάλυσης της εικόνας, η οποία καθορίζει και τη χρήση αυτών. Το αρχείο με τα thumbnails θα χρησιμοποιηθεί στη ψηφιακή βιβλιοθήκη ως προεπισκόπηση για την περιγραφή της κάθε φωτογραφίας, το αρχείο medium για την προβολή της κάθε φωτογραφίας σε μεγάλο μέγεθος και τέλος το αρχείο Large θα αποτελέσει το βασικό αρχείο backup για το φωτογραφικό αρχείο. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τριών υποφακέλων ορίστηκαν ως εξής: 1. Thumbnail: 240x300 pixel / 72 resolution 2. Medium: 700x550 pixel / 72 resolution 3. Large: το αρχείο raw ή tiff που αρχικά ψηφιοποιήθηκαν οι φωτογραφίες. Ακολούθησε ο έλεγχος του ηλεκτρονικού αρχείου που μας παραδόθηκε, το οποίο περιλαμβάνει 78 φακέλους, και τρεις υποφακέλους ο καθένας, όπως ορίστηκε από τις προδιαγραφές, ενώ το σύνολο των φωτογραφιών, χωρίς να υπολογίζονται οι διαφορετικές εκδόσεις, είναι 996 ψηφιοποιημένες φωτογραφίες. Τέλος, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος και η ταυτοποίηση με το φυσικό αρχείο. Καταγράφηκαν τα φωτογραφικά άλμπουμ, ταυτοποιήθηκαν με τους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς φακέλους, έγινε η καταμέτρηση των φωτογραφιών που υπολείπονται για να ψηφιοποιηθούν και συλλέχτηκαν πληροφορίες που φέρουν οι φωτογραφίες, ώστε να χρησιμοποιηθούν αργότερα στην τεκμηρίωση αυτών. 24

25 Κεφάλαιο 2 Εισαγωγικά Η ομάδα εργασίας ανέλαβε να συντάξει οδηγίες για την κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών και των διδακτορικών διατριβών στην Πάνδημο ψηφιακή βιβλιοθήκη. Συγκεκριμένα έγινε η σύνταξη οδηγιών προς τους υπόχρεους ηλεκτρονικής υποβολής των εργασιών τους, μεταπτυχιακούς φοιτητές και διδάκτορες, καθώς και η λεπτομερής περιγραφή της φόρμας υποβολής, με τα πεδία εισαγωγής των στοιχείων και τα στάδια συμπλήρωσης της. Τα στοιχεία της φόρμας υποβολής ακολουθούν την λογική δημιουργίας μεταδεδομένων στο λογισμικό λειτουργίας της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Fedora και τα εισαγόμενα δεδομένα ενσωματώνονται σε αυτό. Παράλληλα, συντάχθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο για την υποχρέωση κατάθεσης των εργασιών, την νομική της βάση και τα οφέλη που αυτή συνεπάγεται για τους δημιουργούς και το Πανεπιστήμιο. Η σύνταξη του φυλλαδίου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, την προσέλκυση του ενδιαφέροντος τους για την διαδικασία υποβολής και την τεκμηρίωση του δικαιώματος και της αρμοδιότητας της Βιβλιοθήκης για την συλλογή, επεξεργασία και διάθεση του υλικού, καθώς αυτή εδράζεται στην υιοθέτηση της Διακήρυξης του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Παντείου Πανεπιστημίου. 25

26 2.1 Οδηγίες Κατάθεσης Υλικού στην Πάνδηµο Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 1. Γενικές Πληροφορίες Η Πάνδημος ψηφιακή βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου έχει ως στόχο να αποτελέσει τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου (διδάσκοντες, διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές). Συλλογές στον Πάνδημο Στον Πάνδημο κατατίθενται σε χωριστές συλλογές οι μεταπτυχιακές εργασίες των ΠΜΣ, οι διδακτορικές διατριβές καθώς και οι πανεπιστημιακές σημειώσεις των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων. Οι συλλογές αυτές οργανώνονται ανά κοινότητα που αποτελούν αρχικά τα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου. Ιδιαίτερη κοινότητα του Πανδήμου αποτελεί αυτή των Ελληνικών περιοδικών στην οποία, διατίθενται τα ηλεκτρονικά άρθρα περιοδικών που έχουν δοθεί στη Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου. Πλεονεκτήματα διάθεσης των τεκμηρίων μέσω του Πάνδημου Μέσω του Πανδήμου επιτυγχάνεται η ευρεία δημοσίευση, η άμεση διάθεση, η μεγαλύτερη προβολή και κατοχύρωση της εργασίας στην ευρεία επιστημονική κοινότητα, ενώ ενισχύεται η επιστημονική επικοινωνία. Συγκεκριμένα, μια ηλεκτρονική διατριβή που δημοσιεύεται online θα παράσχει εκτεταμένη προβολή και μεγαλύτερο αντίκτυπο της έρευνας του φοιτητή. Σε όλες τις διατριβές, διπλωματικές εργασίες δίνεται ένα μόνιμο URL που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διάδοση της (για παράδειγμα σε ένα βιογραφικό σημείωμα). Η πρόσβαση στο υλικό θα γίνεται μέσω του Πάνδημου, αλλά το υλικό θα μπορεί να είναι αναζητήσιμο και μέσω Google ή άλλων μηχανών αναζήτησης. Ο Πάνδημος παρέχει τελικά τη μακροπρόθεσμη διατήρηση της διατριβής και των ερευνητικών στοιχείων. 2. Δομή και Μορφότυπα Αρχείων Αρχεία εργασιών Τα αρχεία τα οποία κατατίθενται στον Πάνδημο είναι κυρίως αρχεία κειμένου, τα οποία ενδέχεται να συνοδεύονται από αρχεία δεδομένων (πίνακες σε Excel κ.α.). Ο υποβάλλων υποχρεούται να καταθέσει ένα ενιαίας μορφής αρχείο κειμένου. Η κατάθεση πολλών αρχείων κειμένου (πχ. ένα αρχείο ανά κεφάλαιο) πλήττει την ενότητα της εργασίας και δυσχεραίνει τη δημοσίευση. Η αρχική σελίδα κάθε αρχείου κειμένου εργασίας πρέπει να είναι αυτή της σελίδας 26

27 τίτλου, η οποία παρέχει πληροφορίες για τον συντάκτη, το Τμήμα, τον τίτλο του Μεταπτυχιακού, τον τίτλο του τεκμηρίου, τη χρονολογία έκδοσης, τον επιβλέποντα και την εξεταστική επιτροπή (εάν πρόκειται για μεταπτυχιακή εργασία ή διδακτορική διατριβή). Μορφότυπα αρχείων Η τυποποίηση της ηλεκτρονικής μορφής των αρχείων κρίνεται απαραίτητη έτσι ώστε, με την ένταξη τους στον Πάνδημο, να καταστεί δυνατή η ανοικτή πρόσβαση και η μακροχρόνια διατήρησή τους. Τα μορφότυπα που χρησιμοποιούνται στον Πάνδημο είναι τα εξής: i. Αρχεία κειμένου Οποιοδήποτε τεκμήριο διατίθεται ψηφιακά στον Πάνδημο πρέπει να είναι σε μορφή Adobe PDF, έκδοσης 5.0 και μετέπειτα. Οι λόγοι επιλογής του PDF για να αποτελέσει αποκλειστικό μορφότυπο διάθεσης και διανομής του περιεχομένου της ψηφιακής βιβλιοθήκης, συνδέονται με τις πολιτικές διατήρησης του ψηφιακού υλικού καθώς και τις δυνατότητες συμβατότητας του με διάφορα λειτουργικά συστήματα. ii. Αρχεία δεδομένων Τα αρχεία δεδομένων πρέπει να συμπιέζονται και να κατατίθενται σε αρχείο μορφής zip, το οποίο αποτελεί το πλέον διαδεδομένο μορφότυπο συμπίεσης αρχείων. 3. Κατάθεση Τεκμηρίων Υποχρεωτική κατάθεση τεκμηρίων Με βάση το νέο Εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου μας, αλλά και τον κανονισμό των περισσότερων ΠΜΣ είναι υποχρεωτική η κατάθεση τόσο του έντυπου όσο και ηλεκτρονικού αρχείου της διδακτορικής διατριβής, ή της διπλωματικής εργασίας στη Βιβλιοθήκη. Με την κατάθεση της εργασίας η Βιβλιοθήκη θα χορηγεί στους υποψήφιους διδάκτορες και υποψήφιους κατόχους Μεταπτυχιακού Διπλώματος τις απαραίτητες βεβαιώσεις για τις Γραμματείες των τμημάτων. Αντίστοιχη ρύθμιση ισχύει και για τους διδάσκοντες, οι οποίοι διανέμουν σημειώσεις, στο πλαίσιο των μαθημάτων τους. Διαδικασία κατάθεσης i. Ηλεκτρονική κατάθεση Η κατάθεση των τεκμηρίων γίνεται μέσω της φόρμας υποβολής εργασίας η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου. Πριν την υποβολή θα πρέπει ο καταθέτης να βεβαιωθεί ότι το αρχείο της εργασίας του είναι στην κατάλληλη μορφή (όπως αυτή περιγράφεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο). Καθώς επίσης ότι έχει διασφαλίσει τα πνευματικά δικαιώματα για όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην εργασία του. Παρέχεται η δυνατότητα στον συντάκτη να συμπληρώσει κάποιες πληροφορίες 27

28 περιγραφής του τεκμηρίου και τέλος να εισαγάγει το αρχείο πλήρους κειμένου. Η εισαγωγή όλων των στοιχείων γίνεται με πεζά γράμματα και μόνο τα πρώτα γράμματα των Ονομάτων και των Τίτλων γράφονται με κεφαλαία. 1. Εισαγωγή του χρήστη με username και password 2. Τύπος: επιλογή του τύπου του υλικού που υποβάλει, οι επιλογές είναι Μεταπτυχιακή Εργασία, Διδακτορική Διατριβή, Σημειώσεις Μαθήματος, Επιστημονικό άρθρο 3. Συγγραφέας: το όνομα του φοιτητή με την εξής σειρά: Επίθετο, Όνομα Πατρώνυμο, Έτος γέννησης 4. Τίτλος: γράφει τον τίτλο της εργασίας, φροντίζοντας ο τίτλος της έντυπης και της ηλεκτρονικής μορφής της εργασίας να είναι ο ίδιος 5. Μεταφρασμένος τίτλος: ο τίτλος γραμμένος στα αγγλικά 6. Έτος δημοσίευσης: το έτος που εγκρίθηκε η εργασία 7. Τμήμα: επιλέγει το Τμήμα στο οποία ανήκει 8. Μεταπτυχιακό: επιλέγει τον Τίτλο του Μεταπτυχιακού του Διπλώματος 9. Επιβλέπων: το όνομα του επιβλέποντα με την εξής σειρά: Επίθετο, Όνομα Πατρώνυμο 10. Επιτροπή: τα ονόματα των μελών της επιτροπής με την εξής σειρά: Επίθετο, Όνομα Πατρώνυμο 11. Περίληψη (Ελληνικά): η περίληψη της εργασίας όπως υπάρχει μέσα στην εργασία (μπορεί να γίνει με αντιγραφή και επικόλληση από την ψηφιακή εργασία) 12. Περίληψη (Αγγλικά): η περίληψη της εργασίας στα αγγλικά όπως υπάρχει μέσα στην εργασία (μπορεί να γίνει με αντιγραφή και επικόλληση από την ψηφιακή εργασία) 13. Λέξεις κλειδιά: λέξεις που αφορούν το θεματικό περιεχόμενο της εργασίας 14. Μετονομασία αρχείου: ο χρήστης ονομάζει το αρχείο της εργασίας του σύμφωνα με την προκαθορισμένη μορφή 15. Αρχείο Εργασίας: πατώντας το κουμπί αναζήτηση ανεβάζουμε το αρχείο της εργασίας. Προσοχή το αρχείο πρέπει να είναι στην κατάλληλη μορφή (όπως αυτή αναφέρεται παραπάνω) και πρέπει να έχει συγκεκριμένη ονομασία 16. Έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων που έχουν συμπληρωθεί και δυνατότητα διόρθωσης 17. Ειδοποίηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την επιτυχή εισαγωγή των στοιχείων στο σύστημα. Αυτόματη αποστολή για την επιβεβαίωση παραλαβής της εγγραφής από την Βιβλιοθήκη Ο υποβάλλων δεν υποχρεούται να συμπληρώσει όλα τα πεδία της φόρμας, παρά μόνο όσα είναι σημειωμένα με αστερίσκο. Παρόλα αυτά, η συμπλήρωση του συνόλου των στοιχείων συνιστάται, καθώς συμβάλλει στην πιο ολοκληρωμένη περιγραφή του τεκμηρίου, ώστε να είναι ευχερώς αναζητήσιμο και ανακτήσιμο στο περιβάλλον της ψηφιακής βιβλιοθήκης. Στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί της υποβολής, τα στοιχεία της φόρμας αποστέλλονται στο προσωπικό της βιβλιοθήκης, το οποίο έχει την ευθύνη της ένταξης του τεκμηρίου στη συλλογή της ψηφιακής βιβλιοθήκης και τη διαχείριση των μεταδεδομένων του. Οι διδάκτορες και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να καταθέσουν, 28

29 συμπληρωματικά, στη Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου ενυπόγραφη δήλωση, την οποία βρίσκουν στο γραφείο εξυπηρέτησης χρηστών της Βιβλιοθήκης (ισόγειο), στην οποία αναφέρουν ότι τόσο το έντυπο όσο και το ηλεκτρονικό αντίγραφο της εργασίας που έχουν καταθέσει αποτελεί την τελευταία θεωρημένη και εγκεκριμένη από την εξεταστική επιτροπή έκδοση της εργασίας τους. Καθώς επίσης προκειμένου να προχωρήσουν στην ορκωμοσία τους είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάσουν στην γραμματεία τους την βεβαίωση κατάθεσης της εργασίας στην Βιβλιοθήκη. ii. Κατάθεση στην Βιβλιοθήκη Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν το ηλεκτρονικό αντίτυπο της εργασίας τους στο ισόγειο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου, στην κα. Άννα Θεοφιλάτου ( ). Σε αυτή την περίπτωση απαραίτητη είναι η αποθήκευση των αρχείων κειμένου και δεδομένων της εργασίας σε ένα CD-ROM, ακολουθώντας τις προαναφερθείσες προδιαγραφές σχετικά με τα αποδεκτά μορφότυπα αρχείων. 4. Πνευματικά Δικαιώματα Κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων παραμένει ο συγγραφέας, δηλαδή ο διδάκτορας ή ο κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, ή ο καθηγητής ο οποίος μέσα από την φόρμα κατάθεσης στοιχείων της εργασίας εκχωρεί στη Βιβλιοθήκη το δικαίωμα διάθεσής της μέσα από το Διαδίκτυο. Η μη ηλεκτρονική δημοσίευση του τεκμηρίου καθόλου δεν προστατεύει τον συντάκτη από φαινόμενα λογοκλοπής, καθώς αντίστοιχα φαινόμενα παρατηρούνται και σε άλλης μορφής υλικό. Αντιθέτως η ηλεκτρονική δημοσιοποίηση του τεκμηρίου διασφαλίζει στην συντάκτη του την κατοχύρωση της διανοητικής του εργασίας και τον έλεγχο της χρήσης του από άλλον. Επιπλέον συμβάλλει στην ευρεία διάδοση της γνώσης, στοιχείο σύμφυτο με το ακαδημαϊκό περιβάλλον. 5. Πρόσβαση στα Τεκμήρια Δικαίωμα πρόσβασης στον Πάνδημο όσο και ανάκτησης του πλήρους κειμένου των τεκμηρίων που διατίθενται μέσω αυτού, έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι χρήστες του Διαδικτύου. Η πολιτική πρόσβασης του Πάνδημου συνάδει με τις αρχές της Διακήρυξης του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση, καθώς αποτελεί ένα διαδικτυακό αποθετήριο το οποίο χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά πρότυπα (πρωτόκολλα Αρχείων Ανοιχτής Πρόσβασης/Open Archive) για την διασφάλιση της ανοιχτής πρόσβασης, της χωρίς περιορισμούς διανομής, της διαλειτουργικότητας και της μακροπρόθεσμης αρχειοθέτησης του ψηφιακού υλικού. Σύμφωνα με τις αρχές της Διακήρυξης, ο δημιουργός και κάτοχος των δικαιωμάτων του ψηφιακού τεκμηρίου παραχωρεί σε όλους τους χρήστες ένα δωρεάν, ανέκκλητο, παγκόσμιο δικαίωμα πρόσβασης, την άδεια αντιγραφής, χρήσης, διανομής, μεταβίβασης και δημόσιας προβολής του έργου, καθώς και το δικαίωμα να παράγουν μικρό αριθμό έντυπων αντιγράφων για προσωπική τους χρήση. 29

30 2.2 Φόρµα ηλεκτρονικής κατάθεσης των εργασιών στον «Πάνδηµο» Η εισαγωγή των δεδομένων θα γίνεται σε 7 φόρμες, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω: 1η φόρμα: Εισαγωγή στο σύστημα με username και password 2 η φόρμα: Εισαγωγικά Περιγραφή Περιγραφή Εισαγωγή αρχείου Αναθεώρηση Ολοκλήρωση Τύπος υλικού που θα εισαχθεί στο αποθετήριο Επιλογή από: Μεταπτυχιακή Εργασία, Διδακτορική διατριβή, Σημειώσεις μαθήματος, Επιστημονικό άρθρο 3 η φόρμα: Εισαγωγικά Περιγραφή Περιγραφή Εισαγωγή αρχείου Αναθεώρηση Ολοκλήρωση Συγγραφέας: το όνοµα του φοιτητή µε την εξής σειρά: Επίθετο, Όνοµα Πατρώνυµο, Έτος γέννησης Τίτλος: τον τίτλο της εργασίας, φροντίζοντας ο τίτλος της έντυπης και της ηλεκτρονικής µορφής της εργασίας να είναι ο ίδιος Μεταφρασμένος τίτλος: ο τίτλος γραµµένος στα αγγλικά Έτος δημοσίευσης: το έτος που εγκρίθηκε η εργασία Τμήμα: επιλέγει το Τµήµα στο οποία ανήκει Τίτλος μεταπτυχιακού: επιλέγει το όνοµα του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Επιβλέπων καθηγητής: το όνοµα του επιβλέποντα µε την εξής σειρά: Επίθετο, Όνοµα Πατρώνυµο Εξεταστική επιτροπή: τα ονόµατα των µελών της επιτροπής µε την εξής σειρά: Επίθετο, Όνοµα Πατρώνυµο 30

31 4 η φόρμα: Εισαγωγικά Περιγραφή Περιγραφή Εισαγωγή αρχείου Αναθεώρηση Ολοκλήρωση Περίληψη: η περίληψη της εργασίας όπως υπάρχει µέσα στην εργασία (µπορεί να γίνει µε αντιγραφή και επικόλληση από την ψηφιακή εργασία) Περίληψη στα αγγλικά: η περίληψη της εργασίας στα αγγλικά όπως υπάρχει µέσα στην εργασία (µπορεί να γίνει µε αντιγραφή και επικόλληση από την ψηφιακή εργασία) Λέξεις κλειδιά: λέξεις που αφορούν το θεµατικό περιεχόµενο της εργασίας 5 η φόρμα: Εισαγωγικά Περιγραφή Περιγραφή Εισαγωγή αρχείου Αναθεώρηση Ολοκλήρωση Μετονομασία αρχείου: Ο χρήστης ονομάζει το αρχείο της εργασίας του σύμφωνα με την προκαθορισμένη μορφή που εμφανίζεται στο πεδίο ανά μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, συμπληρώνοντας το επώνυμο και τα δύο πρώτα γράμματα του ονόματος του (ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥΕπίθετοΟν) Εισαγωγή αρχείου: πατώντας το κουµπί αναζήτηση ανεβάζουµε το αρχείο της εργασίας. Προσοχή το αρχείο πρέπει να είναι στην κατάλληλη µορφή (όπως αυτή αναφέρεται παραπάνω). 6 η φόρμα: Εισαγωγικά Περιγραφή Περιγραφή Εισαγωγή αρχείου Αναθεώρηση Ολοκλήρωση Εμφάνιση όλων των στοιχείων που έχουν εισαχθεί και δυνατότητα διόρθωσης κάποιας εισαγωγής 7 η φόρμα Εισαγωγικά Περιγραφή Περιγραφή Εισαγωγή αρχείου Αναθεώρηση Ολοκλήρωση Ειδοποίηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την επιτυχή εισαγωγή των στοιχείων στο σύστημα. Αυτόματη αποστολή για την επιβεβαίωση παραλαβής της εγγραφής από την Βιβλιοθήκη. 31

32 2.3 Περιγραφή διαδικασίας κατάθεσης εργασιών από τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» της Βιβλιοθήκης Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστηµίου Φόρμα 1η Username Password Φόρμα 2η Επιλέξτε τον τύπο του υλικού που θα καταθέσετε: Διδακτορική Διατριβή (*) Μεταπτυχιακή εργασία Σημειώσεις μαθημάτων Επιστημονικό άρθρο Φόρμα 3 η Η εισαγωγή όλων των στοιχείων με πεζά, εκτός του αρχικού γράμματος ονομάτων και τίτλων. Εισάγετε τα στοιχεία σας: Επώνυμο (*) Όνομα (*) Πατρώνυμο (*) Έτος γέννησης Εισάγετε τον τίτλο του έργου, όπως αναγράφεται στην έντυπη μορφή (*) 32

33 Εισάγετε τον μεταφρασμένο τίτλο του έργου στα αγγλικά (*) Εισάγετε το έτος δημοσίευσης της εργασίας (*) Επιλέξτε το Τμήμα στο οποίο ανήκετε (*) Τμήμα Κοινωνιολογίας Τμήμα Ψυχολογίας Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Τμήμα Δικαίου Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Επιλέξτε τον τίτλο του μεταπτυχιακού διπλώματος (*) [Τμήμα Κοινωνιολογίας] ΠΜΣ Κοινωνιολογία, κατεύθυνση Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες ΠΜΣ Κοινωνιολογία, κατεύθυνση Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας ΠΜΣ Κοινωνιολογία, κατεύθυνση Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία ΠΜΣ Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της ΠΜΣ Κοινωνική Ανισότητα και κοινωνικές διακρίσεις, κοινωνικός αποκλεισμός και μειονότητες [Τμήμα Ψυχολογίας] ΠΜΣ Ψυχολογία και ΜΜΕ ΠΜΣ Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία ΠΜΣ Δυνητικές Κοινότητες, Κοινωνιο-ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρμογές [Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης] ΠΜΣ Οικονομικά της Παραγωγής και των Διακλαδικών Σχέσεων ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση, κατεύθυνση Οικονομική Επιστήμη ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση, κατεύθυνση Νομικός Πολιτισμός ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση, κατεύθυνση Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση 33

34 ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση, κατεύθυνση Φορολογία και Ελεγκτική ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση, κατεύθυνση Σύγχρονες Μέθοδοι Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρισης [Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης] ΠΜΣ Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη ΠΜΣ Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη [Τμήμα Δικαίου] ΠΜΣ Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο ΠΜΣ Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, κατεύθυνση Ιδιωτικό Δίκαιο ΠΜΣ Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, Ποινικό Δίκαιο και Θεωρία του Δικαίου [Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας] ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία, κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία, κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη [Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών] ΠΜΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, κατεύθυνση Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές ΠΜΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές ΠΜΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, κατεύθυνση Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο ΠΜΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική (Πρόγραμμα Jean Monnet) ΠΜΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, κατεύθυνση Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη ΠΜΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, κατεύθυνση Διεθνής Πολιτική Οικονομία [Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού] ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση ΠΜΣ Πολιτιστική Πολιτική, Διοίκηση και Επικοινωνία [Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής] ΠΜΣ Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική [Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας] ΠΜΣ Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία [Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας] ΠΜΣ Κοινωνική Μεταβολή: Διαστάσεις Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Εισάγετε τα στοιχεία του ονόματος του επιβλέποντα καθηγητή Επώνυμο (*) Όνομα (*) Πατρώνυμο 34

35 Εισάγετε τα στοιχεία ονόματος των μελών της εξεταστικής επιτροπής: Επώνυμο (*) Όνομα (*) Πατρώνυμο Επώνυμο (*) Όνομα (*) Πατρώνυμο Φόρμα 4 η Εισάγετε την περίληψη της εργασίας στα ελληνικά, όπως εμφανίζεται στην έντυπη μορφή (*) Εισάγετε την περίληψη της εργασίας στα αγγλικά, όπως εμφανίζεται στην έντυπη μορφή Εισάγετε λέξεις κλειδιά, που περιγράφουν το θέμα της εργασίας (οι λέξεις κλειδιά προσδιορίζουν το περιεχόμενο και βελτιώνουν την ηλεκτρονική αναζήτηση) 35

36 Φόρμα 5 η Ονομάστε το αρχείο της εργασίας, με την προκαθορισμένη ονομασία που εμφανίζεται στο πεδίο, αλλάζοντας μόνο τα στοιχεία του ονόματος σας (*) Κωδικοί Μεταπτυχιακών Εργασιών [Τμήμα Κοινωνιολογίας] 3PMS_ΚΟΙ_ΕπίθετοΌν [ΠΜΣ Κοινωνιολογία] 3PMS_EGL_ ΕπίθετοΌν [ΠΜΣ Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της] [Τμήμα Ψυχολογίας] 6PMS_PSY_MME_ΕπίθετοΌν [ΠΜΣ Ψυχολογία και ΜΜΕ] 6PMS_ORG_OIK_PSY_ΕπίθετοΌν [ΠΜΣ Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία] 6PMS_DYN_KOI_ΕπίθετοΌν [ΠΜΣ Δυνητικές Κοινότητες, Κοινωνιο-ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρμογές] [Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης] 7PMS_OIK_PAR_ΕπίθετοΌν [ΠΜΣ Οικονομικά της Παραγωγής και των Διακλαδικών Σχέσεων] 7PMS_DHM_DIO_ΕπίθετοΌν [ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση] [Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης] 8PMS_OIK_PER_ANA_ΕπίθετοΌν [ΠΜΣ Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη] [Τμήμα Δικαίου] 9PMS_DIK_EUR_ENO_ΕπίθετοΌν [ΠΜΣ Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση] [Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας] 11PMS_POL_EPI_IST _ ΕπίθετοΌν [ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία] [Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών] 12PMS_DIE_EUR_SPO_ΕπίθετοΌν [ΠΜΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών] [Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού] 41PMS _POL_DIA_ΕπίθετοΌν [ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση] [Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής] 51PMS_KOI_POL_ΕπίθετοΌν [ΠΜΣ Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική] [Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας] 52PMS_KOI_POL_ANT_ΕπίθετοΌν [ΠΜΣ Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία] Κωδικοί Διδακτορικών Διατριβών [Τμήμα Κοινωνιολογίας] 3DID_Επίθετο_Όν [Τμήμα Ψυχολογίας] 6DID_Επίθετο_Όν 36

37 [Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης] 7DID_Επίθετο _Όν [Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης] 8DID_Επίθετο_Όν [Τμήμα Δικαίου] 9DID_Επίθετο_Όν [Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών] 1DID_Επίθετο_Όν [Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας] 11DID_Επίθετο_Όν [Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών] 12DID_Επίθετο_Όν [Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού] 41DID_Επίθετο_Όν [Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας] 5DID_Επίθετο_Όν [Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής] 51DID_Επίθετο_Όν [Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας] 52DID_Επίθετο_Όν Εισάγετε το αρχείο της εργασίας, όπως το έχετε μετονομάσει, επιλέγοντας το (*) Φόρμα 6 η Ελέγξτε την ορθότητα των στοιχείων που έχετε εισάγει και διορθώστε τυχόν σφάλματα: [Εμφανίζονται τα στοιχεία όλων των σταδίων (Φόρμες 2-5) σε μία σελίδα και κατά την σειρά εισαγωγής. Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής στοιχείων που δεν επηρεάζουν την κατηγορία του υλικού (π.χ. δεν είναι δυνατή η αλλαγή αρχικής δήλωσης μεταπτυχιακού σε διδακτορικό) και η παρουσίαση της τελικής μορφής τους, πριν το στάδιο της υποβολής] [Όπου * υποχρεωτικό πεδίο και δεν είναι επιτρεπτή η συνέχιση της διαδικασίας υποβολής, αν το πεδίο δεν συμπληρωθεί] 37

38 Φόρμα 7 η Ολοκλήρωση κατάθεσης της εργασίας Ειδοποίηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την επιτυχή εισαγωγή των στοιχείων στο σύστημα. Αυτόματη αποστολή για την επιβεβαίωση παραλαβής της εγγραφής από τη Βιβλιοθήκη. 38

39 2.4 Φυλλάδιο κατάθεσης εργασιών Κατάθεση μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στην ψηφιακή βιβλιοθήκη «Πάνδημος» Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Παντείου Πανεπιστημίου Σεπτέμβριος

40 Η Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστημίου λειτουργώντας ως φορέας συλλογής, τεκμηρίωσης και διάθεσης του επιστημονικού έργου της ακαδημαϊκής κοινότητας, έχει αναπτύξει την ψηφιακή βιβλιοθήκη «Πάνδημος», που αποτελεί τον ηλεκτρονικό χώρο δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών του. Το Πάντειο Πανεπιστήμιο έχει αποδεχτεί και ενσωματώσει στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του, την Διακήρυξη του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση. Βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού είναι υποχρεωτική η κατάθεση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη «Πάνδημος», των διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και διδάκτορες αντίστοιχα. Γιατί στην «Πάνδημο» Ψηφιακή Βιβλιοθήκη; Γιατί η κατάθεση των διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στην ψηφιακή βιβλιοθήκη εξασφαλίζει για τον δημιουργό τους: Την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων Την μέγιστη, ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση στο έργο τους μέσω του διαδικτύου, όπως και την μακροπρόθεσμη παρουσία του σε αυτό Την προστασία του από πράξεις λογοκλοπής Την δημιουργία μοναδικού συνδέσμου παραπομπής στο έργο τους (citation link) Την συμμετοχή του και συμβολή του στην παραγόμενη επιστημονική γνώση σε παγκόσμιο επίπεδο 40

41 Παράλληλα για το πανεπιστήμιο η συλλογή και διάθεση του επιστημονικού έργου της ακαδημαϊκής κοινότητας, σε μία ψηφιακή βιβλιοθήκη που υλοποιεί πρότυπα ανοικτής πρόσβασης, προωθεί την θέση του σε δείκτες αξιολόγησης των πανεπιστημίων, προβάλλει την πνευματική του παραγωγή και αυξάνει το κύρος του, με άμεσα οφέλη για τα μέλη του. Με ποιόν τρόπο γίνεται η κατάθεση; Η κατάθεση των διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών γίνεται μετά την τελική έγκριση τους από την Εξεταστική Επιτροπή και με αποκλειστική ευθύνη των δημιουργών τους (μεταπτυχιακών φοιτητών και διδακτόρων). Υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση οδηγίες που παρέχονται σε κάθε στάδιο της υποβολής. και ακολουθώντας τις Τα στοιχεία της εργασίας σας που θα εισάγετε στη ψηφιακή βιβλιοθήκη, θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά της έντυπης μορφής. Η ορθή συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων, συμβάλλει σημαντικά στην δημιουργία ποιοτικών μεταδεδομένων για τα τεκμήρια και στην ευκολότερη αναζήτηση και ανάκτηση τους από τους χρήστες. 41

42 Ποια δικαιώματα παραχωρούνται από τον δημιουργό; Κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων παραμένει ο συγγραφέας, δηλαδή ο διδάκτορας ή ο κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, ο οποίος με την κατάθεση της εργασίας εκχωρεί στη Βιβλιοθήκη το δικαίωμα διάθεσής της μέσα από το Διαδίκτυο. Η μη ηλεκτρονική δημοσίευση του τεκμηρίου δεν προστατεύει τον δημιουργό από φαινόμενα λογοκλοπής, καθώς αντίστοιχα φαινόμενα παρατηρούνται και σε άλλης μορφής υλικό. Αντιθέτως η ηλεκτρονική δημοσιοποίηση του τεκμηρίου διασφαλίζει στον συντάκτη του την κατοχύρωση της διανοητικής του εργασίας και τον έλεγχο της χρήσης του από άλλον. Επιπλέον συμβάλλει στην ευρεία διάδοση της γνώσης, στοιχείο σύμφυτο με το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα τεκμήρια; Δικαίωμα πρόσβασης στον Πάνδημο όσο και ανάκτησης του πλήρους κειμένου των τεκμηρίων που διατίθενται μέσω αυτού, έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι χρήστες του Διαδικτύου. Η πολιτική πρόσβασης του Πάνδημου συνάδει με τις αρχές της Διακήρυξης του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση, καθώς αποτελεί ένα διαδικτυακό αποθετήριο το οποίο χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά πρότυπα (πρωτόκολλα Αρχείων Ανοιχτής Πρόσβασης/Open Archive) για την διασφάλιση της ανοιχτής πρόσβασης, της χωρίς περιορισμούς διανομής, της διαλειτουργικότητας και της μακροπρόθεσμης αρχειοθέτησης του ψηφιακού υλικού. 42

43 library.panteion.gr Ποια δικαιώµατα παραχωρούνται από τον δηµιουργό; Κάτοχος των πνευµατικών δικαιωµάτων παραµένει ο συγγραφέας, δηλαδή ο διδάκτορας ή ο κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, ο οποίος µε την κατάθεση της εργασίας εκχωρεί στη Βιβλιοθήκη το δικαίωµα διάθεσής της µέσα από το ιαδίκτυο. Η µη ηλεκτρονική δηµοσίευση του τεκµηρίου δεν προστατεύει τον δηµιουργό από φαινόµενα λογοκλοπής, καθώς αντίστοιχα φαινόµενα παρατηρούνται και σε άλλης µορφής υλικό. Αντιθέτως η ηλεκτρονική δηµοσιοποίηση του τεκµηρίου διασφαλίζει στον συντάκτη του την κατοχύρωση της διανοητικής του εργασίας και τον έλεγχο της χρήσης του από άλλον. Επιπλέον συµβάλλει στην ευρεία διάδοση της γνώσης, στοιχείο σύµφυτο µε το ακαδηµαϊκό περιβάλλον. Κατάθεση µεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στην ψηφιακή βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Ποιοι έχουν πρόσβαση στα τεκµήρια; ικαίωµα πρόσβασης στον Πάνδηµο όσο και ανάκτησης του πλήρους κειµένου των τεκµηρίων που διατίθενται µέσω αυτού, έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι χρήστες του ιαδικτύου. Η πολιτική πρόσβασης του Πάνδηµου συνάδει µε τις αρχές της ιακήρυξης του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση, καθώς αποτελεί ένα διαδικτυακό αποθετήριο το οποίο χρησιµοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά πρότυπα (πρωτόκολλα Αρχείων Ανοιχτής Πρόσβασης/Open Archive) για την διασφάλιση της ανοιχτής πρόσβασης, της χωρίς περιορισµούς διανοµής, της διαλειτουργικότητας και της µακροπρόθεσµης αρχειοθέτησης του ψηφιακού υλικού. Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Παντείου Πανεπιστηµίου Σεπτέµβριος 2012 pandemos.panteion.gr

Διαδικασία Ανάθεσης: Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Διαδικασία Ανάθεσης: Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου Υποέργο 2: Εμπλουτισμός ψηφιακής βιβλιοθήκης Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ..(ελκε)/2012 με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ..(ελκε)/2012 με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ..(ελκε)/2012 με Δημοσίευση για το Έργο «Δημιουργία Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικής Μουσικής» στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ/ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Προϋπολογισμός: 180.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora

Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora Παρασκευάς Καμάτσος, Αφροδίτη Σωτηροπούλου, Άννα Θεοφιλάτου, Ελευθερία Μπογιατζή, Κωνσταντία Κακάλη Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books) Φοιτητής: Μπαμπαΐτης Βασίλειος-Νικόλαος Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: «Δημιουργία και εμπλουτισμός ιδρυματικού αποθετηρίου, δημιουργία ιστορικού αρχείου και αναβάθμιση ιστότοπου βιβλιοθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξοπλισμός και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Υποστηρίξεως Οικουμενικού Πατριαρχείου Προϋπολογισμός: 395.459,35 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 486.415,00

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 2:Εμπλουτισμός του Ψηφιακού Ακαδημαϊκού Περιεχόμενου του Πανεπιστημίου Κρήτης} Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Υποέργο 2:Εμπλουτισμός του Ψηφιακού Ακαδημαϊκού Περιεχόμενου του Πανεπιστημίου Κρήτης} Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Υποέργο 2:Εμπλουτισμός του Ψηφιακού Ακαδημαϊκού Περιεχόμενου του Πανεπιστημίου } Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ερευνητικού και Πολιτιστικού Υλικού» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 1 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 2 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και

Διαβάστε περισσότερα

EΠΣET. SaaS. Προδιαγραφές. Ηλεκτρονικές Υποδομές. Διαλειτουργικότητα

EΠΣET. SaaS. Προδιαγραφές. Ηλεκτρονικές Υποδομές. Διαλειτουργικότητα Ψηφιακά Δεδομένα Ψηφιακό Περιεχόμενο Μεταδεδομένα Διαλειτουργικότητα Προδιαγραφές Ηλεκτρονικές Υποδομές EΠΣET Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας SaaS Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) Αναθέτουσα Αρχή: Ένωσις Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.»

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.» Κρήτης.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές Συνημμένες στην με αρ. Πρωτ. 6747/18.07.2011 διακήρυξη Πολυτεχνείο Κρήτης Ειδικός Λογαριασμός ΕΛΚΕ 1-145 Κρήτης.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 2011 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού. για το Έργο

Διακήρυξη. Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού. για το Έργο Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)» Κωδικός ΟΠΣ: Κωδικοί CPV: Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διάρκεια : 5 Μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου / Αποθετηρίου ΤΕΙ Μεσολογγίου Αναθέτουσα Αρχή: Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Προϋπολογισμός: 144.552,85 (χωρίς ΦΠΑ) Δικαίωμα προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΙ-ΙΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΙ-ΙΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΠΙ-ΙΣΗ ΑΔΑΜ: 13PROC001766525 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. πρωτ. : 7186 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Διακήρυξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.Ε.» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 4/2014 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα