Επιπτώσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργαζοµένων και Περιβαλλοντικές Συνέπειες από την Αντικατάσταση Μονάδας Βαφείου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιπτώσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργαζοµένων και Περιβαλλοντικές Συνέπειες από την Αντικατάσταση Μονάδας Βαφείου."

Transcript

1 Επιπτώσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργαζοµένων και Περιβαλλοντικές Συνέπειες από την Αντικατάσταση Μονάδας Βαφείου. Ε. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, Γ. ΣΑΡΑΣΙΤΗΣ, Ε. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε Βιοµηχανία Μεταλλικών Προϊόντων και Εργαλειοθηκών, 1 ο χλµ. Λεωφ. Κορωπίου Βάρης & ηµοκρίτου 2. Περιγραφή εγκαταστάσεων βαφείου πούδρας Η επεξεργασία βαφής µεταλλικών εξαρτηµάτων διέρχεται 4 στάδια: Απολίπανση-φωσφάτωση, στέγνωµα, βάψιµο και πολυµερισµό της βαφής. Οι εγκαταστάσεις βαφείου αποτελούνται από 4 βασικά διαφορετικά µηχανήµατα: το τούνελ απολίπανσης-φωσφάτωσης, ο φούρνος στεγνώµατος των αντικειµένων, οι καµπίνες βαφής µε τους κυκλώνες ανακύκλησης της πούδρας και ο φούρνος πολυµερισµού της πούδρας. Τα µηχανήµατα αυτά συνδέονται µε την λειτουργία µιας µεταφορικής αλυσίδας στην οποία αναρτώνται τα αντικείµενα προς βαφή και µετακινούνται στα διάφορα µηχανήµατα µε ελεγχόµενη ταχύτητα. Η µεταφορική αυτή αλυσίδα δηµιουργεί ένα κύκλο και κινείται συνέχεια Ο ανθρώπινος παράγοντας εισέρχεται στο αρχικό στάδιο που είναι η ανάρτηση των αντικειµένων και στο τελικό που είναι η συλλογή των ετοίµων βαµµένων προϊόντων τα οποία χωροταξικά βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο. Οι βαφείς βρίσκονται στις καµπίνες βαφής και φροντίζουν για την βαφή των σηµείων που δεν µπορούν να φτάσουν τα ροµπότ βαφής και ελέγχουν την ποιότητα βαφής και τη συντήρηση των ειδικών συσκευών που εκτοξεύουν την πούδρα. Οι υπόλοιπες εργασίες γίνονται αυτόµατα (απολίπανση, φωσφάτωση, στέγνωµα, ανακύκλωση της πούδρας) και οι εργαζόµενοι είναι υπεύθυνοι για την συντήρηση και καλή λειτουργία του συστήµατος. Περιγραφή παλιάς εγκατάστασης Η παλιά εγκατάσταση στην τελική της µορφή είχε υποστεί σειρά παρεµβάσεων που στόχο είχαν να καλύψουν τις αυξηµένες απαιτήσεις παραγωγής. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να παρουσιάζει προβλήµατα λειτουργίας πολύ συχνά. Το καύσιµο που χρησιµοποιούσε αρχικά ήταν πετρέλαιο και µεταγενέστερα προπάνιο. Συνολικά υπήρχαν 5 ξεχωριστοί καυστήρες, για να καλύψουν τις ενεργειακές απαιτήσεις. Η διαδικασία της απολίπανσης γινόταν σε τρία στάδια (1 απολίπανσηφωσφάτωση, 2 ξέπλυµα). Το στεγνωτήριο και ο φούρνος αποτελούσαν δωµάτια µε πόρτες που άνοιγαν και γέµιζαν κάθε φορά που συµπληρωνόταν η ποσότητα που χρειαζόταν για να 1

2 λειτουργήσουν. Αυτό είχε σαν συνέπεια τη µεγάλη απώλεια θερµότητας σε κάθε χρήση του φούρνου. Στατιστικά αυτή η διαδικασία γινόταν 18 έως 22 φορές το 8ωρο. Η µέγιστη ταχύτητα λειτουργίας της µεταφορικής αλυσίδας είχε υπολογιστεί σε 1,2 µέτρα /λεπτό αλλά στην πράξη ποτέ δεν είχε ξεπεράσει τα 0,8µετρα εξαιτίας των πολύ µεγάλων νεκρών χρόνων που είχε λόγω του κακού σχεδιασµού και λειτουργίας της. Περιγραφή νέας εγκατάστασης Η νέα εγκατάσταση λειτουργεί µε πραγµατική ταχύτητα 2 µέτρων/λεπτό και σε µερικά αντικείµενα η ταχύτητα της έχει φτάσει τα 3 µέτρα. Σε σχέση µε την παλαιά εγκατάσταση έχει πολλαπλάσιο όγκο φούρνου και στεγνωτηρίου ( περίπου 15 φορές µεγαλύτερο ) καθώς και δεξαµενών νερού και χηµικών για την απολίπανση των αντικειµένων (8 φορές µεγαλύτερα). Η διαδικασία της απολίπανσης έχει ένα επιπλέον πρώτο στάδιο στο οποίο κατακρατείται το µεγαλύτερο ποσοστό ακαθαρσιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να ελαχιστοποιείται η διείσδυση ακαθαρσιών στα υπόλοιπα στάδια και έτσι να επιµηκύνεται ο χρόνο ζωής των µπάνιων. Επιπλέον, επειδή το 2 ο & 3 ο στάδιο παραµένουν καθαρότερα, διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή ποιότητα απολίπανσης και φωσφάτωσης. Στη νέα γραµµή απολίπανσης υπάρχει σύστηµα αυτόµατης συµπλήρωσης χηµικών στα µπάνια ώστε να διασφαλίζεται η σωστή σύσταση του µπάνιου, ούτως ώστε να µην υπάρχουν διακυµάνσεις στις ποσότητες χηµικών που επηρεάζουν την ποιότητα της φωσφάτωσης. Με αυτόν τον τρόπο βελτιστοποιείται και η ποσότητα χρήσης των χηµικών. Από εµπειρικές παρατηρήσεις η ποιότητα της φωσφάτωσης που επιτεύχθηκε µε την νέα γραµµή είναι σαφέστατα καλύτερη µε άµεσο αποτέλεσµα στην ποιότητα βαφής και έτσι στη βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος. Ο ψεκασµός τον αντικειµένων γίνεται αυτόµατα και υπάρχει πλήρης ανακύκληση νερού και χηµικών. Από µετρήσεις που έγιναν στην κατανάλωση του νερού παρατηρήθηκε µείωση της τάξεως του 50% µε ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγής. Ολόκληρη η γραµµή επιλέχθηκε να κατασκευαστεί από ανοξείδωτο χάλυβα σε σύγκριση µε την απλή χαλύβδινη κατασκευή της παλαιάς γραµµής. Αυτό επιφέρει σηµαντικές βελτιώσεις των συνθηκών υγείας και ασφάλειας, καθώς και στην παραγωγικότητα. Υπάρχουν πολύ λιγότερες (έως καθόλου) φθορές στο σύστηµα όσον αφορά την διάβρωση των µεταλλικών τµηµάτων της κατασκευής. Αυτό σηµαίνει πολύ λιγότερη έκθεση των εργαζοµένων σε κίνδυνο κατά τη διάρκεια τυχών επισκευών. Η συνεχής και αδιατάρακτη ροή λειτουργίας της γραµµής δεν δηµιουργεί οργανωτικά προβλήµατα τα οποία επιβαρύνουν συνήθως τους εργαζόµενους (όπως συνήθως 2

3 συµβαίνει σε κάθε περίπτωση αναπάντεχης βλάβης). Τέλος, διατηρείται σταθερή η απόδοση των µπάνιων µε αποτέλεσµα τη σταθερή ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος. Επιπρόσθετα, λόγω καλύτερου σχεδιασµού του εσωτερικού τµήµατος των µπάνιων, η διαδικασία καθαρισµού τους γίνεται πιο εύκολη και πιο γρήγορη. Από µετρήσεις της οξύτητας των µπάνιων βρέθηκε ότι το διάλυµα έχει PH=6. Η αραίωση του µε νερό καθιστά την διαδικασία απόρριψης του εύκολη χωρίς αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το στεγνωτήριο είναι ενσωµατωµένο µε τον φούρνο, µε τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι συνολικές επιφάνειες του φούρνου που εκτίθενται στο χώρο του εργοστασίου και κατά συνέπεια οι απώλειες θερµότητας. O φούρνος είναι ανηφορικός, δηλαδή η είσοδος των αντικειµένων γίνεται από το κατωφερές άκρο, µε τέτοιο τρόπο ώστε η θερµότητα να εγκλωβίζεται στο εσωτερικό του. Με αυτόν τον τρόπο ο φούρνος είναι µονίµως ανοιχτός διευκολύνοντας έτσι τη συνεχή ροή της µεταφορικής αλυσίδας. Επιπρόσθετα, τα καυσαέρια από τους καυστήρες διοχετεύονται απευθείας µέσα στον φούρνο, µε ενεργειακό όφελος και µείωση της κατανάλωσης καυσίµου. Η µόνωση ολόκληρης της εγκατάστασης έγινε µε ιδιαίτερη επιµέλεια ώστε να µειωθούν οι απώλειες τόσο του φούρνου αλλά και των µπάνιων ανακύκλωσης των χηµικών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα όχι µόνο την εξοικονόµηση ενέργειας, αλλά και την βελτίωση των συνθηκών θερµοκρασίας στον περιβάλλοντα χώρο του βαφείου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό κατά τους καλοκαιρινούς µήνες όπου τυχών απώλειες θα αύξηση της θερµοκρασίας του χώρου αρκετούς βαθµούς (κάτι που είχε παρατηρηθεί στο παλαιό βαφείο). Η πολύ καλή κατάσταση λειτουργίας της εγκατάστασης αποδεικνύεται από µετρήσεις κατανοµής θερµοκρασίας στα διάφορα στάδια της, όπου διαπιστώθηκε σταθερή κατανοµή θερµοκρασίας χωρίς απώλειες. Όλοι οι καυστήρες είναι προπανίου, ενώ ο αριθµός των καυστήρων έχει περιοριστεί από 5 σε 2 χρησιµοποιώντας µεγαλύτερους κεντρικούς καυστήρες συνδεδεµένους µε συστήµατα εναλλαγής θερµοκρασίας. Η µείωση του αριθµού των καυστήρων, εκτός της βελτίωσης της αποδοτικότητας του συστήµατος, έχει ως άµεση συνέπεια τη µείωση των πηγών κινδύνου. Η λειτουργία του φούρνου γίνεται αποδοτικότερη, καθώς οι καυστήρες που χρησιµοποιούνται είναι δύο βαθµίδων, (η µία για την εκκίνηση της εγκατάστασης που απαιτούνται µεγάλες ποσότητες ενέργειας γρήγορα, και η άλλη για τη διατήρηση και συνεχή λειτουργία όπου απαιτούνται µικρότερες ποσότητες ενέργειας). Η κατανάλωση καυσίµου ανά µονάδα βαµµένης επιφάνειας έχει µειωθεί σηµαντικά καθώς και τα αντίστοιχα εκλυόµενα καυσαέρια στο περιβάλλον. Φαίνεται λοιπόν ότι το βαφείο λειτουργεί αποδοτικότερα όταν αυξάνεται η παραγωγή του και έτσι υπάρχουν λιγότερα διαστήµατα διακοπής της λειτουργίας του. Αυτό µας δείχνει και τις προοπτικές ακόµη αποδοτικότερης 3

4 λειτουργίας της νέας εγκατάστασης, εφόσον σήµερα λειτουργεί κατά µέσο όρο 3.5 βάρδιες την εβδοµάδα. Οι καµπίνες βαφής έχουν µεγαλύτερες διαστάσεις ώστε να αποµακρύνουν τον βαφέα από τα ροµπότ βαφής. Οι κυκλώνες έχουν πολύ µεγαλύτερη αναρροφητική ικανότητα ώστε να δηµιουργούν πολύ καθαρότερες συνθήκες µέσα στην καµπίνα και καλύτερο ποσοστό ανακύκλωσης της πούδρας. Αυτό βελτιώνει την ποιότητα αέρα όχι µόνο κοντά στην καµπίνα αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης στον οποίο βρίσκονται αρκετοί εργαζόµενοι. Τα φίλτρα που χρησιµοποιούνται στην καινούργια εγκατάσταση έχουν πολύ µεγαλύτερο χρόνο ζωής και αντικαθίστανται σε πολύ αραιότερα χρονικά µειώνοντας έτσι σηµαντικά το βαθµό έκθεσης των εργαζοµένων σε κίνδυνο. Σε σχεδόν τρία χρόνια λειτουργίας της νέας εγκατάστασης δεν έχει χρειασθεί να αντικατασταθούν τα φίλτρα, σε σύγκριση µε τρεις αλλαγές το χρόνο που απαιτούνταν στην παλαιά εγκατάσταση. Ο χρόνος αλλαγής χρώµατος µειώθηκε στο µισό (<1 ώρα αντί για 2+ ώρες). Αν αναλογιστεί κανείς ότι η διαδικασία αυτή εκτελείται κατά µέσο όρο µία φορά στις δύο µέρες, υπάρχει σηµαντική µείωση του χρόνου έκθεσης των εργαζοµένων στον κίνδυνο µε παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας του συστήµατος. Τα επίπεδα θορύβου της νέας εγκατάστασης είναι κατά πολύ µειωµένα και ως προς την µέση στάθµη αλλά και ως προς την συχνότητα και την ένταση των µεγίστων (peaks). Η τοποθέτηση της νέας εγκατάστασης έγινε σε πιο φωτεινό και εργονοµικό χώρο. Επίδραση της κρατικής επιχορήγησης στον περιβαλλοντικό σχεδιασµό της εγκατάστασης Η νέα εγκατάσταση επιδοτήθηκε από το β κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Τα επιπλέον χαρακτηριστικά που προστέθηκαν λόγω της επιδότησης ήταν το σύστηµα καθαρισµού του πρώτου µπάνιου, η προσθήκη ενός σταδίου ακόµη, η επιλογή των υλικών κατασκευής από ανοξείδωτο καθώς και η προσθήκη καυστήρων τελευταίας τεχνολογίας και η τοποθέτηση καλύτερης µόνωσης στον φούρνο. Συνολικά η αύξηση κόστους αυτών των παρεµβάσεων σε σχέση µε ένα επαρκές σύστηµα είναι της τάξης του 40%. Η προσθήκη των περιβαλλοντικών στοιχείων του συστήµατος αλλάζει τον χαρακτήρα της επένδυσης σε αρκετά πιο µακροχρόνιο, αφού αυξάνει το κόστος αγοράς και κατά συνέπεια επιµηκύνει τον χρόνο αποπληρωµής της επένδυσης. Η δυνατότητα επιδότησης µειώνει το χρόνο αποπληρωµής της επένδυσης δίνοντας έτσι στα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά οικονοµική ουσία. Το επιπλέον αυτό κόστος των παρεµβάσεων βρίσκεται έτσι σε λογικά οικονοµικά πλαίσια και έτσι πολλαπλασιάζεται το συνολικό όφελος της επένδυσης καθώς 4

5 βελτιώνονται σηµαντικά και οι συνθήκες υγείας και ασφάλειας αλλά και η αποδοτικότητα της εγκατάστασης. Υπολογίσαµε ότι η µείωση κατανάλωσης ενέργειας είναι της τάξης του 40%, του νερού και χηµικών της τάξης του 50% στην ίδια ποσότητα παραγωγής. Μειώθηκαν σηµαντικά οι φθορές και αντίστοιχα οι βλάβες στην εγκατάσταση, µε αποτέλεσµα την όλο και λιγότερη ανάγκη παρέµβασης για επισκευή από τον ανθρώπινο παράγοντα. Βελτιώθηκε σηµαντικά η ποιότητα του αέρα και των συνθηκών θερµοκρασίας στο χώρο του βαφείου. Μειώθηκε ο χρόνος αλλαγής χρώµατος και έτσι ο χρόνος έκθεσης των εργαζοµένων σε κίνδυνο. Επιπρόσθετα η εγκατάσταση έχει πολύ µεγαλύτερο χρόνο ζωής, η παραγωγικότητα αυξήθηκε και το παραγόµενο αποτέλεσµα είναι ποιοτικά ανώτερο. 5

Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο

Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... Error! Bookmark not defined. 2. Σχέδιο Δράσης... 8 3. Έκθεση... 8 Παράρτημα:... 10 1 Συγγραφείς: Benke,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιµη κατανάλωση στα νοικοκυριά Τάσεις και πολιτικές στα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ. Μια έρευνα του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Βιώσιµη κατανάλωση στα νοικοκυριά Τάσεις και πολιτικές στα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ. Μια έρευνα του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Βιώσιµη κατανάλωση στα νοικοκυριά Τάσεις και πολιτικές στα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ Μια έρευνα του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Η έρευνα του ΟΟΣΑ Η βιώσιµη κατανάλωση έχει γίνει θέµα προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΒΑΝΩΝ - ΦΟΥΡΝΩΝ Τοµέας Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας ΙΟΥΛΙΟΣ 1996 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα 190 09 Πικέρµι Τηλ. 6039900 Fax. 6039905 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης

1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης ΑΕΒΕ 1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης Η επιχείρηση έχει την επωνυµία ΑΕΒΕ µε ΑΦΜ. Η επιχείρηση κατασκευάζει µεταλλικές κατασκευές, εξοπλισµό καταστηµάτων και γραφείων καθώς και επιπλώσεις και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. 4.6 ΕΞΕ ΣΤΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας που σχετίζονται µε τις εγκαταστάσεις πλήρους κλιµατισµού (Θ.Α.Κ. - HVAC) στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. " Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης " Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.  Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης  Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Διερεύνηση διηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δυνατότητες Χρήσης Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας με Προοπτική Ηλεκτρικής Δικτύωσης σε Επίπεδο Συνοικίας

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δυνατότητες Χρήσης Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας με Προοπτική Ηλεκτρικής Δικτύωσης σε Επίπεδο Συνοικίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημιο Πειραιώς, Τμημα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Πτυχιακή εργασία Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ τμήμα ηλεκτρολογίας ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Εισηγητής: Εμμανουήλ Βενιέρης ΡΕΘΥΜΝΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1: Παραδοσιακοί τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Ελλάδα σήμερα, που διανύει το 3ο έτος της οικονομικής κρίσης, το θέμα της θέρμανσης έχει γίνει πρωτεύον θέμα κάθε νοικοκυριού καθώς οι τιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η εργασία υποβάλλεται για την µερική κάλυψη των απαιτήσεων µε στόχο την απόκτηση του διπλώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤHΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Η ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤHΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤHΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΑΛΥΝΑ ΜΑΡΙΑ- ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής Πτυχιακή Εργασία Τεχνική ανάλυση εγκαταστάσεων θέρμανσης Όνομα Φοιτητή:

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων «Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...4 Εισαγωγή...5 Βενζίνη & Πετρέλαιο Diesel...6 Υβριδικά Οχήματα...15 Υγραεριοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η προσέγγιση βάσει της τεχνογνωσίας της SEMAN Α.Ε. Η µη γραµµική φύση των σύγχρονων ηλεκτρικών φορτίων καθιστά συχνά αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή Διατριβή ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική διαχείριση στα νοσοκομεία: Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική διαχείριση στα νοσοκομεία: Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική διαχείριση στα νοσοκομεία: Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» E. Xλιοπάνου Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Ε. Γιαμά και Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή νερού σε ψηλά κτήρια: δεξαμενές στέγης έναντι συστημάτων υπό πίεση

Παροχή νερού σε ψηλά κτήρια: δεξαμενές στέγης έναντι συστημάτων υπό πίεση Παροχή νερού σε ψηλά κτήρια: έναντι συστημάτων υπό πίεση Εισαγωγή Η χρήση δεξαμενών για την εξασφάλιση επαρκούς πίεσης νερού στα κτήρια και ειδικότερα στα ψηλά κτήρια, είναι μία πολύ συνηθισμένη λύση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΗΝΑΣ ΙΑΤΡΙ ΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc Τοµέας Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας ΙΟΥΛΙΟΣ 1996 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα 190 09 Πικέρµι Τηλ. 6039900 Fax. 6039905

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Κ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΟΣΣΑΝΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Ενεργειακό σπίτι. Τρόποι και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο σύγχρονο ελληνικό σπίτι.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ...,.1-2

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ...,.1-2 ...ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ...,.1-2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ...,..3-4 ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ...,.5-6 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑ- ΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ- ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα