1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων ενός υπολογιστικού συστήματος το οποίο ελέγχει, διαχειρίζεται και συντονίζει τη λειτουργία των επιμέρους τμημάτων του. Τα προγράμματα του Λειτουργικού Συστήματος ελέγχουν τη λειτουργία των προγραμμάτων των χρηστών, παρέχοντας τους απαιτούμενους πόρους (resources) και εποπτεύοντας την αλληλοδιαδοχή τους. Η ύπαρξη πολλών προγραμμάτων στους σύγχρονους υπολογιστές δικαιολογείται από το γεγονός ότι τα ΛΣ σήμερα υποστηρίζουν τη σύνδεση πολλών χρηστών στο ίδιο μηχάνημα. Το σημαντικότερο πρόγραμμα του Λειτουργικού Συστήματος είναι ο επόπτης (supervisor). Ο Επόπτης διευθύνει το Λειτουργικό Σύστημα, και παραμένει μόνιμα στη μνήμη όσο ο υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία. Τα υπόλοιπα προγράμματα του Λειτουργικού Συστήματος δε.βρίσκονται συνέχεια στην κύρια μνήμη αλλά είναι αποθηκευμένα στη βοηθητική μνήμη. Ο επόπτης ελέγχει το Λειτουργικό Σύστημα και προωθεί στη μνήμη τα απαιτούμενα προγράμματα του Λειτουργικού για όλες τις επεξεργασίες. Το Λειτουργικό Σύστημα βελτιστοποιεί την απόδοση της λειτουργίας του υπολογιστή και ενεργεί ως διασύνδεση (interface) χρήστη - μηχανής. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα περιβάλλον συνεργασίας ανθρώπου και υπολογιστή, όπου ο προγραμματιστής μπορεί να δημιουργεί και να καλεί τα προγράμματα των εφαρμογών του, και ο υπολογιστής να τα εκτελεί. Οι βασικές λειτουργίες ενός Λειτουργικού Συστήματος (ΛΣ) είναι: 1. Η διαχείριση των χρηστών. Τα ΛΣ υπάρχουν προκειμένου να κάνουν πιο εύκολη τη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων διευκολύνοντας την αλληλεπίδραση των ανθρώπων με τον υπολογιστή. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το ΛΣ είναι επίσης επιφορτισμένο με την επιλογή και διαχείριση των εφαρμογών και συσκευών εισόδου /εξόδου καθώς και με την ευθύνη της ανάλυσης και του εντοπισμού λαθών (conflicts) καθώς και προβλημάτων ασφαλείας, προειδοποιώντας με κατάλληλα μηνύματα τους χρήστες του υπολογιστικού συστήματος.

2 ΚΕΦ 5: Λειτουργικά Συστήματα 13 Χρήσκς Εικ. 5.1: Το Λειτ. Σύστημα ως Διεπαφή Ανάμεσα σε Υλικό και Χρήστη 2. Η διαχείριση των αρχείων, που περιλαμβάνει την προώθηση αρχείων και προγραμμάτων στην κύρια μνήμη του υπολογιστή, και την εκτέλεση λειτουργιών πάνω στα αρχεία όπως δημιουργία, ανάγνωση, τροποποίηση ή διαγραφή. 3. Η αποδοτική λειτουργία του υπολογιστικού συστήματος, δηλαδή η όσο το δυνατόν καλύτερη χρησιμοποίηση του υλικού, ώστε να κατανέμεται καλύτερα το υπολογιστικό φορτίο. Το ΑΣ διαθέτει τη «γενική εικόνα» όλων των προγραμμάτοτν που πρέπει να εκτελεστούν, όλων των χρηστών του υπολογιστικού συστήματος και των αναγκών τους έτσι, μπορεί να ρυθμίσει καλύτερα πότε και ποια προγράμματα θα εκτελεστούν, να διασφαλίσει την αποτελεσματικότερη χρήση της μνήμης, και να βελτιστοποιήσει τη λειτουργία της ΚΜΕ με ταυτόχρονη όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση των υπολογιστικών πόρων του συστήματος Το Λ ειτουργικό Σύστημα ως Διαχειριστής Π όρων Το λειτουργικό σύστημα έχει ως πρωταρχικό στόχο να:

3 14 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. > Προσφέρει στους χρήστες μια άνετη επικοινοονία με τον υπολογιστή τους. > Διαχειρίζεται όλα τα τμήματα του πολύπλοκου συστήματος. > Παρέχει μια συστηματοποιημένη κι ελεγχόμενη κατανομή των επεξεργαστών, των μνημών και των άλλων, πιθανώς περιφερειακών, συσκευών εισόδου / εξόδου ανάμεσα στα διάφορα προγράμματα που ανταγωνίζονται να τα χρησιμοποιήσουν. Κατά συνέπεια, το λειτουργικό σύστημα πρέπει να ελέγχει ποιος χρησιμοποιεί ποιους πόρους, να διαβαθμίζει τις απαιτήσεις για πόρους, να χρεώνει για την χρήση τους και να επιλαμβάνεται για τις αντικρουόμενες διεκδικήσεις από τα διαφορετικά προγράμματα και χρήστες. 1.2 Τύποι Λειτουργικών Συστημάτων Λειτουργικά Συστήματα Δεσμίδας Στην δεκαετία του 50 εμφανίστηκαν τα πρώτα λειτουργικά συστήματα με κύριο σκοπό την διευκόλυνση στην διαδοχή των προγραμμάτων των χρηστών. Στα συστήματα αυτά, που είναι γνωστά ως Λειτουργικά Συστήματα Ομαδικής Επεξεργασίας (Batch Processing) ή ως Πρώτη Γενιά Λειτουργικών Συστημάτων, ο χειριστής του υπολογιστικού συστήματος ομαδοποιούσε τα προγράμματα που υπέβαλλαν οι χρήστες με αποτέλεσμα το λειτουργικό σύστημα να συγκεντρώνει ένα σύνολο ομοειδών προγραμμάτων (γραμμένων σε κάποια γλώσσα υψηλού επιπέδου, π.χ. η C, Pascal κτλ), τα επεξεργαζόταν διαδοχικά (με σειρά εμφάνισης) και τύπωνε τα αποτελέσματά τους πάλι με την ίδια σειρά. Τα πρώτα αυτά λειτουργικά συστήματα, παρουσίαζαν τα ακόλουθα βασικά μειονεκτήματα: > Υποαπασχόληση των συσκευών: Σε ένα ΛΣ ομαδικής επεξεργασίας δεν ήταν δυνατή η ταυτόχρονη εκτέλεση περισσοτέρων του ενός προγραμμάτων, με αποτέλεσμα να πρέπει πρώτα να τελειώσει ένα πρόγραμμα, προκειμένου να αρχίσει η εκτέλεση του επομένου προγράμματος της ομάδας. Ένα πρόγραμμα όμως δεν μπορεί να απασχολεί ταυτόχρονα όλες τις μονάδες του Η/Υ, οι οποίες κατά συνέπεια υποαπασχολούνταν για παράδειγμα, η ΚΜΕ απασχολούνταν συνήθως σε ποσοστό μικρότερο του 10%. Εάν ήταν δυνατό να εκτελούνται πολλά προγράμματα ταυτόχρονα, θα μπορούσε σε μια δεδομένη χρονική στιγμή κάθε ένα από αυτά να απασχολεί και διαφορετική μονάδα. Έτσι θα περιοριζόταν ο ανενεργός χρόνος (idle time) κάποιων μονάδων του υπολογιστή.

4 ΚΕΦ 5: Λειτουργικά Συστήματα 15 > Ο χρόνος ανακύκλωσης (turnaround time), που αποτελεί το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που ο προγραμματιστής θα αφήσει στον υπολογιστή το πρόγραμμά του μέχρι τη στιγμή που θα πάρει τα αποτελέσματα, και ο οποίος στα ΑΣ ομαδικής επεξεργασίας ήταν ιδιαίτερα μεγάλος. Συνήθο)ς τα αποτελέσματα των προγραμμάτων δεν ήταν διαθέσιμα, παρά μόνο αφού είχε ολοκληρωθεί η εκτέλεση όλης της ομάδας. Έτσι ο χρόνος ανακύκλωσης εξαρτιόταν από το χρόνο εκτέλεσης ολόκληρης της ομάδας, ο οποίος μπορεί να είναι π.χ. 50 ή 100 φορές μεγαλύτερος από το χρόνο εκτέλεσης του συγκεκριμένου προγράμματος Λ ειτουργικά Συστήματα Π ολυπρογραμματισμού Στις αρχές της δεκαετίας του 60, έκαναν την εμφάνισή τους τα Λειτουργικά Συστήματα Δεύτερης Γενιάς, που είναι επίσης γνωστά με τον όρο Λειτουργικά Συστήματα Πολυπρογραμματισμού (multiprogramming). Η ανάγκη για πιο αποτελεσματική χρήση του υπολογιστή, η μείωση του ανενεργού χρόνου (idle time) των μονάδων του υπολογιστή και του σημαντικού χρόνου ανακύκλωσης το)ν λειτουργικών συστημάτων πρώτης γενιάς οδήγησε στον πολυπρογραμματισμό, όπου πολλά προγράμματα βρίσκονται σε κατάσταση εκτέλεσης ταυτόχρονα. Η διακοπή μιας λειτουργίας γίνεται με τη χρήση ειδικών σημάτων, των σημάτων διακοπής (interrupts), τα οποία διακόπτουν την τρέχουσα λειτουργία της ΚΜΕ. Ένα Λειτουργικό Σύστημα Πολυπρογραμματισμού παραχωρεί, με τη βοήθεια κατάλληλου αλγορίθμου, σε ένα πρόγραμμα για κάποιο χρονικό διάστημα την ΚΜΕ και όποιους άλλους πόρους του υπολογιστή οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για την εκτέλεσή του. Εάν κατά την διάρκεια εκτέλεσης, το πρόγραμμα χρειάζεται να εκτελέσει μία εντολή εισόδου / εξόδου από και προς κάποια περιφερειακή συσκευή, τότε εκτελούνται τα ακόλουθα βήματα: > Το ΛΣ αναθέτει σε άλλη μονάδα, που είναι γνωστή ως δίαυλος, την εκτέλεση της διαδικασίας εισόδου-εξόδου. > Παράγεται ένα σήμα διακοπής και το πρόγραμμα τίθεται σε αναμονή έθ3ς ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία εισόδου-εξόδου, και στη συνέχεια τίθεται σε κατάσταση ετοιμότητας προς εκτέλεση. > Η ΚΜΕ προωθεί την εκτέλεση άλλου προγράμματος που περιμένει υπό εκτέλεση στη μνήμη του συστήματος, καθώς το προηγούμενο πρόγραμμα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Τα παραπάνω βήματα απεικονίζουν και τον τρόπο με τον οποίο ένα λειτουργικό σύστημα διαχειρίζεται τις περιφερειακές μονάδες του υπολογιστικού συστήματος. Κάτι που αφορά τη διαχείριση των περιφερειακών

5 16 Σχεδιασμός Ανάπτυξη - Λειτουργία Π.Σ. και πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό είναι η χρήση ειδικών επεξεργαστών διαύλου που έχουν ως μοναδικό σκοπό την μεταφορά των δεδομένων μεταξύ περιφερειακών και κυρίας μνήμης. Αυτό έχει ως συνέπεια την απελευθέρωση του κυρίως επεξεργαστή, ο οποίος επιφορτίζεται με τη εκτέλεση των υπολοίπων διεργασιών. Παράλληλα με τα ΛΣ Πολυπρογραμματισμού αναπτύχθηκαν και συσκευές οι οποίες έδιναν τη δυνατότητα σε περιφερειακές συσκευές όπως τηλέτυπα, οθόνες, εκτυπωτές κ.λ.π. να επικοινωνήσουν με ένα υπολογιστή μέσω τηλεπικοινωνιακών γραμμών. Έτσι οι περιφερειακές μονάδες δεν ήταν πλέον απαραίτητο να βρίσκονται στον ίδιο φυσικό χώρο με τον υπολογιστή. Τα ΛΣ που διαχειρίζονταν τέτοια υπολογιστικά συστήματα με «απομακρυσμένες» περιφερειακές συσκευές ονομάζονται Λειτουργικά Συστήματα Τηλεπεςεργασίας. Παρόλα τα θετικά στοιχεία που προσφέρουν τα ΛΣ Πολυπρογραμματισμού, παρουσιάζουν και μειονεκτήματα, ένα εκ των οποίων είναι το γεγονός ότι το ίδιο το ΛΣ είναι πλέον ένα σύνθετο και πολύπλοκο πρόγραμμα (σε αντίθεση με τα ΛΣ πρώτης γενιάς που είναι πολύ απλά), το οποίο με τη σειρά του απασχολεί τον υπολογιστή σε βάρος των προγραμμάτων εφαρμογών, και μάλιστα τόσο περισσότερο, όσο πιο πολύπλοκο είναι Λειτουργικά Συστήματα Χρονομερισμού Στις μεταγενέστερες δεκαετίες, η δημιουργία μεγάλων υπολογιστικών συστημάτων έδωσε το έναυσμα για την υποστήριξη πολλαπλών χρηστών, κάθε ένας από τους οποίους έχει στη διάθεσή του ένα τερματικό. Ο χρήστης πληκτρολογεί εντολές στο τερματικό, μέσω του οποίου διαβιβάζονται και εκτελούνται στο υπολογιστικό σύστημα. Για να έχουν όλοι οι χρήστες την εντύπωση ότι εξυπηρετούνται ταυτόχρονα, το υπολογιστικό σύστημα καταμερίζει το χρόνο του, δίνοντας λίγο από αυτόν και εκ περιτροπής στον καθένα. Στους σύγχρονους υπολογιστές το ρόλο του ρολογιού κατέχει ένα ειδικό κύκλω μα, που είναι γνωστό ως χρονιστής (timer), και το οποίο ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκαλεί την δημιουργία ενός σήματος διακοπής (interrupt). Ο χρόνος διασπάται σε διαστήματα διάρκειας Τ. Αν υπάρχουν m προγράμματα προς εκτέλεση, που συμβολίζονται με π1,π2,...,πηι, η περίοδος Τ διαιρείται σε m χρονικά διαστήματα τ1,τ2,..., τιη. Ο χρονιστής δημιουργεί ένα σήμα στην αρχή κάθε περιόδου τν, οπότε αρχίζει να εξυπηρετείται από την ΚΜΕ το ν-οστό πρόγραμμα. Αν κάποιο από αυτά δεν ζητά εξυπηρέτηση ή έχει τελειώσει, η σειρά του παραχωρείται στο επόμενο. Ένα ΛΣ στο οποίο η λειτουργία του υπολογιστή δομείται κατ αυτό τον τρόπο αποκαλείται Λειτουργικό Σύστημα Καταμερισμού Χρόνου (time sharing).

6 ΚΕΦ 5: Λειτουργικά Συστήματα 17 Η περίοδος Τ μπορεί να είναι της τάξης των 3 sec. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν 5 προγράμματα για εκτέλεση, στο καθένα (σε κάθε περίοδο) διατίθεται 0,6 sec, χρόνος αρκετά μεγάλος για να καλύψει πολλές φορές ολόκληρη την εκτέλεση ενός προγράμματος. Εάν κάποιο πρόγραμμα δεν καλύπτεται, περιμένει μέχρι την επόμενη χρονική περίοδο. Μερικές φορές βέβαια ένα πρόγραμμα πρέπει να εκτελεστεί αμέσως, χωρίς καθυστέρηση, επειδή η ταχύτητα απόκρισής του έχει ουσιαστική σημασία. Τότε, σε περιπτώσεις δηλαδή λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο (real-time operation), το πρόγραμμα έχει προτεραιότητα έναντι των άλλων και εξυπηρετείται πρώτο. 1.3 Αρχιτεκτονική Λειτουργικών Συστημάτων Τα περισσότερα ΑΣ, και ιδιαίτερα τα σύγχρονα, είναι οργανωμένα σε επίπεδα (layers). Αυτό σημαίνει ότι κατά τη σχεδίασή τους είναι δομημένα σε τμήματα, και κάθε τμήμα τους επικοινωνεί μόνο με αυτά που βρίσκονται στο αμέσως ανώτερο ή το αμέσως κατώτερο επίπεδο. Όσα τμήματα χρησιμοποιούν απευθείας το υλικό του υπολογιστή, βρίσκονται στο κατώτερο επίπεδο του ΑΣ. Τα υπόλοιπα τμήματα, που βρίσκονται σε ανώτερα επίπεδα, δεν επικοινωνούν καθόλου με το υλικό, αλλά χρησιμοποιούν τα τμήματα που ανήκουν στο αμέσως κατώτερο επίπεδο. Στην Εικόνα 5.2 φαίνεται ένα παράδειγμα διάρθρωσης ενός ΑΣ σε επίπεδα. Η οργάνωση αυτή βέβαια είναι ενδεικτική, γιατί υπάρχουν πολλές παραλλαγές της, αλλά η βασική φιλοσοφία είναι κοινή. Στο χαμηλότερο επίπεδο ανήκουν τα τμήματα του ΑΣ που διαχειρίζονται: > τη μνήμη, > τα εκτελούμενα προγράμματα, και > τις λειτουργίες επικοινωνίας με τις περιφερειακές συσκευές. Οι λειτουργίες αυτές αποτελούν το κάτω τμήμα των οδηγών συσκευών Ε/Ε (device drivers), ειδικών τμημάτων του ΑΣ που αναλαμβάνουν την επικοινωνία του ΑΣ με τα περιφερειακά. Στο αμέσους ανώτερο επίπεδο βρίσκεται το άνω τμήμα των οδηγών Ε/Ε και πάνω από αυτό βρίσκεται το επίπεδο που διαχειρίζεται το σύστημα αρχείων. Τα προγράμματα των χρηστών επικοινωνούν μόνο με το υψηλότερο επίπεδο σε ένα ΛΣ, που αποτελείται από την διεπαφή χρήστη (user interface) και τις κλήσεις συστήματος.

7 18 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. Η διεπαφή με το χρήστη μπορεί να γίνεται είτε με εντολές, μέσω του διερμηνέα εντολών (command interpreter), ή μέσω μίας διεπαφής χρήστη με χρήση γραφικών (Graphical User Interface, GUI). Εικ. 5.2: Οργάνωση Λειτουργικού Συστήματος Σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία ανάμεσα στο λειτουργικό σύστημα και στις εφαρμογές του προγραμματιστή είναι η χρήση των Προγραμματισμένων Διεπαφών Εφαρμογής (APIs: Application Programming Interfaces). Οι διεπαφές επιτρέπουν στους προγραμματιστές των εφαρμογών να χρησιμοποιούν κάποιες από τα βασικές διεργασίες και λειτουργίες του υπολογιστή και του λειτουργικού συστήματος. Οι προγραμματιστές δε νοιάζονται για τον τρόπο εκτέλεσης των λειτουργιών αυτών στην ΚΜΕ, καθώς οι διεπαφές ασχολούνται με όλες τις λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο αποθηκεύονται αρχεία στο σκληρό δίσκο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τον τύπο του δίσκου. Δηλαδή, ανάλογα το σκληρό δίσκο, υπάρχουν διαφορετικές οδηγίες σχετικά με τα μηνύματα που ανταλλάσσονται, τους τύπους τ(ον δεδομένων και γενικά τις διεργασίες στην ΚΜΕ, κατά την διάρκεια μιας αποθήκευσης. Έτσι, ο προγραμματιστής μιας εφαρμογής δεν έχει παρά να φτιάξει μια διεπαφή εφαρμογής (Application Interface), η οποία να ασχολείται με την

8 ΚΕΦ 5: Λειτουργικά Συστήματα 19 αποθήκευση των αρχείων, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του σκληρού δίσκου. Έτσι, η διεπαφή θα φέρνει εις πέρας όλες τις απαραίτητες και πολύπλοκες ενέργειες που απαιτεί η διαδικασία της αποθήκευσης.

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΙ Σημειώσεις 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη Διαχείριση Δικτύων 1.1 Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια τα δίκτυα υπολογιστών και τα συστήματα κατανεμημένης επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εμπορικών Εφαρμογών 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η μεθοδολογία ανάπτυξης μιας εμπορικής εφαρμογής δίνει την δυνατότητα στην ομάδα εργασίας να έχει τον πλήρη έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα 3.1 Η εξέλιξη των λειτουργικών συστημάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστημάτων 3.3 Συντονισμός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισμός ανταγωνισμού μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΣΑ- MULTIMEDIA

ΠΟΛΥΜΕΣΑ- MULTIMEDIA ΠΟΛΥΜΕΣΑ- MULTIMEDIA ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΗ & Η/Υ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ HARDWARE Οθόνες και κάρτα γραφικών κάρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Παράλληλη εκτέλεση και Λ.Σ. Προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Βασιλική Καλημέρη ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ψηλιούρης Αθανάσιος ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ.

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ψηλιούρης Αθανάσιος ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στατική Ανάλυση Εφαρμογών Έξυπνων Καρτών Java Card

Στατική Ανάλυση Εφαρμογών Έξυπνων Καρτών Java Card Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής Στατική Ανάλυση Εφαρμογών Έξυπνων Καρτών Java Card Επιβλέπων Kαθηγητής: Κατσαρός Παναγιώτης Επιμέλεια: Αλμαλιώτης Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα:

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: 1 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα 2007 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε RTOS μπορείτε να βρείτε (και να προσομειώσετε ή να εκτελέσετε) και να εκτελέσετε σε αυτό μια εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος B'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος B' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος B' Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων»

Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων» Ονοματεπώνυμο φοιτητή: Ευσταθίου Ευστάθιος ΑΕΜ φοιτητή: 1273 Επόπτης καθηγητής: Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Υλικολογικό (firmware) Υπάρχει επίσης και το υλικολογικό (firmware) που είναι ένα σύνολο από μικροπρογράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΡΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΡΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΡΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εκπονηθείσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6 Αναστασιάδης Σταύρος Εισηγητής: Κονετάς Δημήτρης Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Συμπληρωματικές Σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος «ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙΙ» (Διαχείριση Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 06

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια 1. Νέες Τεχνολογίες Πληροφορική Υπολογιστές Στις μέρες μας καθημερινά ακούμε να μιλάνε για τους υπολογιστές, την πληροφορική, τις νέες τεχνολογίες και την Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Οδηγούμενος από γεγονότα προγραμματισμός Υλοποίηση εφαρμογών σε σύγχρονο προγραμματιστικό

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Οδηγούμενος από γεγονότα προγραμματισμός Υλοποίηση εφαρμογών σε σύγχρονο προγραμματιστικό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Οδηγούμενος από γεγονότα προγραμματισμός Υλοποίηση εφαρμογών σε σύγχρονο προγραμματιστικό περιβάλλον Στοιχεία γραφικού προγραμματιστικού περιβάλλοντος Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Εικονίδια. Γραμμή Εργασιών. Τρέχουσα Ώρα. Ανοιχτή Εφαρμογή. Κουμπί Έναρξης. Γλώσσα πληκτρολογίου

Εικονίδια. Γραμμή Εργασιών. Τρέχουσα Ώρα. Ανοιχτή Εφαρμογή. Κουμπί Έναρξης. Γλώσσα πληκτρολογίου Επιφάνεια Εργασίας Ανοίξτε τον υπολογιστή σας πατώντας το κουμπί που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του μέχρι να φορτώσουν τα Windows. Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα: Η εικόνα αυτή μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ. Version 0.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ. Version 0.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ Version 0.1 1 Περιεχόμενα ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 Εισαγωγή και Περίληψη:... 4 Γενικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής:... 4 Εργασίες Λειτουργού:... 4 Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM 2.1 Γενικά για το CAD Ο όρος CAD προέρχεται από τις λέξεις Computer Aided Design, που σημαίνει σχεδίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το CAD χρησιμοποιείται για το

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61 Πρόλογος Ο άνθρωπος είναι ένα ον που πάντοτε είχε την επιθυμία να ελέγχει καταστάσεις και εξελίξεις γύρω του. Στη σημερινή εποχή η επιθυμία αυτή έχει μετατραπεί σε ανάγκη. Ανάγκη για έλεγχο σε πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

Offline Web Applications

Offline Web Applications Παν.Πελοποννήσου,ΤμήμαΕ&ΤΤηλεπικοινωνιών Πτυχιακήεργασία: OfflineWeb Applications Δημιουργώντας εφαρμογές ιστού για λειτουργίαχωρίςσύνδεση ΝίκοςΔημητρακόπουλος Επιβλέποντεςκαθηγητές: ΚώσταςΒασιλάκης,ΑλέξανδροςΚαλόξυλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα