ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ G.P.S. ΚΑΙ G.I.S. ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ G.P.S. ΚΑΙ G.I.S. ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ."

Transcript

1

2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ G.P.S. ΚΑΙ G.I.S. ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. ΚΑΡΙΩΤΗΣ Γεώργιος 1, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ελευθέριος 2, ΚΑΡΙΩΤΟΥ Γλυκερία 3, ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Νικόλαος 4 (1) Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε.Ι. Σερρών Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες, Τηλ , . (2) Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε.Ι. Σερρών Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες, Τηλ , . (3) Εργαστηριακή Συνεργάτης Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε.Ι. Σερρών Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες, Τηλ, , (4) Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε.Ι. Σερρών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή επιχειρείται η δημιουργία ενός διαδραστικού Ψηφιακού Τουριστικού Χάρτη, ο οποίος θα προσαρμόζεται στις επιθυμίες του χρήστη και θα παρέχει σ αυτόν θεματικές πληροφορίες. Ο ψηφιακός χάρτης θα παρέχει πληροφορίες τουριστικού κυρίως ενδιαφέροντος. Οι πληροφορίες αυτές, ταξινομημένες σε θεματικές ομάδες ιστορικού, θρησκευτικού, πολιτισμικού, περιβαλλοντικού και αθλητικού ενδιαφέροντος, θα προβάλλονται επί χαρακτηριστικών σημείων επί του χάρτη της περιοχής μελέτης. Η περιοχή μελέτης αποτελείται από τμήματα των τριών κρατών της ΝΑ Βαλκανικής Χερσονήσου και οριοθετείται : Νότια από τη νοητή γραμμή που συνδέει τη Σόφια με τη Βάρνα, μέχρι τη Θάσο και Σαμοθράκη. Ανατολικά από τη νοητή γραμμή που συνδέει τη Σόφια με τις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα, περιλαμβάνοντας ολόκληρο το Ν. Σερρών και φτάνοντας μέχρι Κωνσταντινούπολη (περιλαμβάνοντας όλο το Ευρωπαϊκό τμήμα της Τουρκίας) Το υπόβαθρο του χάρτη θα εμπλουτίζεται με πληροφορίες σχετικές με το οδικό, σιδηροδρομικό και υδρογραφικό δίκτυο, τα ονόματα και τις θέσεις πόλεων και οικισμών, με δυνατότητα προβολής σε τέσσερα επίπεδα χωρικών πληροφοριών εκ των οποίων στο τέταρτο θα εμφανίζονται πληροφορίες μόνον για τα σημεία ενδιαφέροντος που επέλεξε ο συγκεκριμένος χρήστης. Ο χάρτης θα παρέχει προτεινόμενες ενδιαφέρουσες διαδρομές και περιγραφικά στοιχεία για τα σημεία ενδιαφέροντος ιστορικά, περιβαλλοντικά, διαμονής, παρεχομένων υπηρεσιών, φωτογραφικό υλικό. Το χαρτογραφικό υπόβαθρο και η επεξεργασία των στοιχείων θα συνταχθεί με την βοήθεια λογισμικών χαρτογραφίας, G.I.S. καθώς και σχεδιασμού πολυμεσικών και διαδικτυακών εφαρμογών. Τα στοιχεία του τετάρτου επιπέδου πληροφορίας συλλέγονται δειγματοληπτικά, με την χρήση G.P.S. φορητών ή προσαρμοσμένων σε όχημα και πραγματοποιείται λήψη φωτογραφικού υλικού ή / και Video σε επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος, με σκοπό ο χρήστης να είναι ενήμερος για αυτό που θα συναντήσει. Κύριος στόχος της εργασίας είναι η δημιουργία της κατάλληλης υποδομής του ψηφιακού χάρτη, ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί σε τρεις μορφές, Multimedia, Internet και Mobile, ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Ο ολιστικός

3 συνδυασμός νέων τεχνικών και εργαλείων της επιστήμης της Γεωπληροφορικής (GPS και Σ.Γ.Π. συνδυαστικά με την πολυμεσική απόδοση της πληροφορίας) προσδίδει στον χάρτη νέες δυνατότητες γεωγραφικής τεκμηρίωσης. Η εργασία εκτελείται στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος «Ανθρωπογενές περιβάλλον και τεκμηρίωση του, με τεχνολογία G.I.S. Χωρική ανάπτυξη, Δρόμοι και διαδρομές της Βαλκανικής», που χρηματοδοτείται από την πράξη «Αρχιμήδης: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» και εκπονείται από ομάδα επιστημόνων του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών και εξωτερικών συνεργατών. ABSTRACT The creation of a digital, interactive tourist map, which can be transformed according to users needs, is the main focus of this research. The digital map will provide information of tourist interest mainly. Information is classified to groups of historic, religious, cultural, environmental, and athletic interest. Area of interest is constitute of segments of three countries of the northeastern Balkan Peninsula and can be described as follows: South from the imaginable line which connects Sofia with Varna (Bulgary), to Thasos and Samothraki (Greece). East from Sofia to Serres (Greece) and including the whole European part of Turkey. The cartographic background is enriched with information relative to road, rail and hydrographic network, all the towns and villages of three countries, and using the ability of portraying data to four levels of territorial information. The fourth level of information is information of points of interest selected by the user. Map has the ability to recommend particular paths giving information (historic, environmental, services, photographs, etc.) for all the points of interest on every path. Mapping and all the process of the data will succeeded using software from G.I.S. and mapping enriched with software of multimedia and internet applications. Data of the fourth level of information are collected sampling with the use of G.P.S. equipment and using photographs and video, so that the user will be aware of his destination. Main focus of this research is the creation of a map which can be modulated into three formats, a multimedia format, an internet digital map and finally a mobile map which can be used using a mobile phone. The holistic combination of new techniques and tools of Geoinformatics enriched with the use of multimedia visualization of information gives to the map new abilities of geographic documentation. This paper is a part of the research program Human environment and documentation with the technology of G.I.S. Spatial development, roads and paths of the Balkan, which is financed by the act: Archimedes: Support to research groups of Technical Institutes of Greece and is elaborated from a research team of Department of Geoinformatics and Surveying in Serres, Greece. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην παρούσα εργασία γίνεται χρήση της γεωμετρικής και περιγραφικής πληροφορίας η οποία σχετίζεται με κάθε σημείο ενδιαφέροντος και τελικά χρησιμοποιείται για τη χαρτογραφική και γεωγραφική τεκμηρίωση του. Με τον όρο «τεκμηρίωση» νοείται στα πλαίσια της εργασίας η καταγραφή και αρχειοθέτηση, όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με το σημείο ενδιαφέροντος,

4 εξομοιώνοντας την επιφάνεια σε σημείο. Το σύνολο της πληροφορίας το οποίο πρέπει να διατεθεί για τη τεκμηρίωση, χωρίζεται ως προς τον τύπο του, σε γραφική (όπως π.χ. χάρτες, σχέδια, φωτογραφίες κλπ) και περιγραφική (μη-γραφική) (όπως π.χ. ιστορικά αρχεία, γεωγραφικές περιγραφές κλπ). Ο τρόπος διαχείρισης πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία και να δίνει τη δυνατότητα συσχέτισης μεταξύ των διαφορετικού τύπου δεδομένων. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, θα πρέπει να υπάρξει αφ' ενός μεν κάποια ταξινόμηση, αφ' ετέρου δε δομική οργάνωση της πληροφορίας. Είναι εμφανές ότι με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας είναι δυνατή η οργάνωση της πληροφορίας σε επίπεδα ενδιαφέροντος. Έτσι θα παρέχονται τα απαραίτητα εφόδια στους χρήστες για πλοήγηση, ενημέρωση, εικονική επαφή με το σημείο ενδιαφέροντος, ώστε να διαμορφώνεται προσωπική άποψη, αν εντάσσεται στα ατομικά ενδιαφέροντα του εκάστοτε χρήστη και να κλιμακώνεται η προτεραιότητα επίσκεψης μεταξύ εναλλακτικών προτάσεων. Η ψηφιακή τεκμηρίωση παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα της τοπολογικής οργάνωσης και συσχέτισης των δεδομένων. 1.1 Περιοχή μελέτης Για την μελέτη-εφαρμογή επιλέχθηκε μία περιοχή γύρω από την έδρα του ΤΕΙ Σερρών, αποτελούμενη από τμήματα των τριών κρατών της Νότιας-Ανατολικής Βαλκανικής χερσονήσου. Από την Ελλάδα περιλαμβάνεται η Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, από την Τουρκία το Ευρωπαϊκό τμήμα αυτής και από την Βουλγαρία το Νότιο Ανατολικό τμήμα. Η περιοχή οριοθετείται από τέσσερις μεγάλες πόλεις τη Θεσσαλονίκη, τη Κωνσταντινούπολη, τη Βάρνα και τη Σόφια. Το μέλλον της περιοχής μελέτης και της ευρύτερης περιοχής του Ευξείνου Πόντου συνδέεται, εξ ανάγκης, με τους σχεδιασμούς και τις εκφράσεις της νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής, που ομοιάζει όλο και περισσότερο με συνομοσπονδία κρατών ή περιφερειών. Στη νέα αυτή Ευρώπη το κάθε έθνος, ο κάθε λαός, η κάθε μειονότητα μπορεί να βρει τη θέση της και να συνυπάρξει με τους άλλους αρμονικά και δημιουργικά. 1.2 Δίκτυα - Χωρική ανάπτυξη τουριστική δραστηριότητα Η συμβολή των δρόμων θεωρείται καθοριστική στην εξέλιξη μιας περιοχής. Για να περιγραφεί διαχρονικά ένας ιστορικός, γεωγραφικός τόπος και να αποδοθούν οι δυνατότητες διασυνοριακής πολιτισμικής επικοινωνίας, είναι εύλογο να αναζητηθούν οι άξονες - διαδρομές που διατρέχουν τον χώρο αυτό, ανά τους αιώνες. Αυτοί οι διαχρονικοί άξονες, δρόμοι εμπορίου και πολιτισμού, στην περιοχή του ενδιαφέροντός μας (νοτιοανατολική Βαλκανική χερσόνησος) δημιουργούν κατά καιρούς εστίες ισχυρών πολιτισμικών συνεργειών. Η Ειρήνη και η Ασφάλεια στην περιοχή καθορίζονται ως οι βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη, η οποία και περνά μέσα από τον αμοιβαίο σεβασμό των συνόρων, των κυριαρχικών δικαιωμάτων κάθε χώρας, της θρησκείας, αλλά και των ίδιων των πολιτών. Η Ασφάλεια και η Σταθερότητα αποτελούν βασική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και την εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος. Διασφαλίζονται δε αποτελεσματικότερα με την ανάπτυξη μακρόπνοων δικτύων και δράσεων αλληλεπίδρασης παρά από οποιοδήποτε σχήμα στρατιωτικής ασφάλειας. Οι ανάγκες για ανάπτυξη με γρήγορους ρυθμούς, απαιτεί στενή συνεργασία σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό επίπεδο, παράλληλα με την ανταλλαγή εμπειριών και τη στήριξη δομών. Η τουριστική δραστηριότητα είναι σημαντικός κρίκος της υλοποίησης των βασικών προϋποθέσεων για τη χωρική ανάπτυξη, αλλά και την ανταλλαγή εμπειριών. Το φυσικό περιβάλλον μεταβάλλεται ανάλογα με την ένταση της ανθρωπογενούς δραστηριότητας, αναδεικνύοντας την πολυπολιτισμικότητα ως μια πραγματικότητα ανά τους αιώνες. Οι μετανάστες, με οποιαδήποτε

5 μορφή (ως κατακτητές ή οικονομικοί μετανάστες) προς τις αναπτυγμένες κοινωνίες συνδράμουν στη δημιουργία πολυπολιτισμικών κοινωνιών. Η κοινωνική και οικονομική πολιτική που στηρίζεται στις αρχές της διαπολιτισμικότητας εισάγει την προοπτική της ενδοπολιτισμικής συναλλαγής που ενοποιεί χωρίς να ισοπεδώνει τις διαφορές και τις ιδιαιτερότητες. Η αποδοχή και η υιοθέτηση της διαπολιτισμικής συνεργασίας είτε μεταξύ των κοινωνικών ομάδων ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες τους στο εσωτερικό μιας χώρας, είτε μεταξύ των χωρών, επιτρέπει την αξιοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού, αφού περιορίζει την περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ο πολιτισμός όχι μόνο δεν έρχεται σε αντίθεση με την οικονομία αλλά της προσδίδει την ανθρώπινη υπόστασή της και αποτελεί ουσιαστικό μοχλό για τη χωρική ανάπτυξη της περιοχής. Η διερεύνηση και η απεικόνιση των δικτύων αυτών καθώς και ο καθορισμός ενός πλαισίου παρέμβασης για την ανάδειξη και αναβίωση ορισμένων από αυτές σε συνδυασμό με σημαντικά μνημεία με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής αποτελούν αντικείμενο αυτής της εργασίας. Η δημιουργία του ψηφιακού διαδραστικού τουριστικού χάρτη αποτελεί διεπιστημονικό αντικείμενο πολλών ειδικοτήτων, διότι για τη συλλογή, επεξεργασία και αρχειοθέτηση των δεδομένων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένες τεχνικές και τεχνολογίες που να παρέχουν εύχρηστη και ποιοτική πληροφορία στον χρήστη. 2 ΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να επισημάνει, αλλά και να τονίσει τη σπουδαιότητα των συνοριακών περιοχών της χώρας μας για την ευρύτερη περιοχή σε πολιτισμικό επίπεδο, αλλά και φυσικό περιβάλλον. Η ανάδειξη μέσω της τουριστικής δραστηριότητας συμβάλλει στη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος, εμμέσως δε καταδεικνύει την ανάγκη ολοκλήρωσης των δικτύων μεταφορών. Οι ανθρωπογενείς πόροι (οικοδομικά κελύφη, υποδομές, γνώση, πλούτος, κλπ.) είναι ανανεώσιμοι, όσο δεν δαπανώνται φυσικοί πόροι για τη δημιουργία τους. Αντίθετα, τα έργα των παλαιότερων γενεών, που αποτελούν πολιτιστική κληρονομιά, πρέπει να θεωρούνται μη ανανεώσιμα. Στα πλαίσια επομένως της αειφορίας και της διατήρησης των ευαίσθητων περιοχών, απαιτείται μια νέα θεώρηση της τουριστικής δραστηριότητας βασιζόμενη μεν στην επίτευξη ανόδου της ποιότητας και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, αλλά και της προσεκτικής διαχείρισης των τουριστικών πόρων, ανάδειξης «αφανών», με καθορισμό χωρητικότητας επισκεπτών και ορίων κορεσμού. Με την εργασία αυτή επιχειρείται η δημιουργία ενός διαδραστικού Ψηφιακού Τουριστικού Χάρτη, ο οποίος θα προσαρμόζεται στις επιθυμίες του χρήστη και θα παρέχει χωρικές συνθετικές και περιγραφικές πληροφορίες, οι οποίες δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθούν, με τους μέχρι σήμερα αναλογικούς χάρτες. Σε αντιδιαστολή με την κλασσική ενημέρωση χρήστη, η οποία έχει τα δεδομένα της αποθηκευμένα σε διαφορετικά μέσα και υλικά και ως εκ τούτου παρουσιάζει προβλήματα άμεσης πρόσβασης σε αυτά, η ψηφιακή ενημέρωση διαθέτει το πλεονέκτημα της ενιαίας διαχείρισης όλων των δεδομένων στο περιβάλλον του ΗΥ και έχει ως αποτέλεσμα α) την αύξηση της ακρίβειας των συλλεγομένων γεωμετρικών και θεματικών στοιχείων και β) την αύξηση της πυκνότητας της πληροφορίας. Επέκταση του παραγόμενου ψηφιακού χάρτη είναι η διαθεσιμότητα με τρεις τρόπους πρόσβασης Multimedia, Internet και Mobile, ώστε ο χρήστης ανάλογα με τις προτιμήσεις του να έχει τη δυνατότητα ανάληψης της πληροφορίας.

6 3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 3.1 Περιεχόμενο ταξινόμηση στοιχείων διαδραστικού χάρτη Η πληροφορία υπάρχει, αλλά είναι κατακερματισμένη, διάσπαρτη, δυσπρόσιτη και καθιστά δύσκολη έως σχεδόν αδύνατη την ολιστική αποτελεσματική αξιοποίηση και χρήση της. Η γραφική πληροφορία έχει διαφορετική κλίμακα και σύστημα αναφοράς. Στην 1 η προσέγγιση σχεδιασμού του τελικού προϊόντος τέθηκαν τα παρακάτω ερωτήματα: Ποια χωρικά και σημειακά δεδομένα πρέπει να απεικονίζονται στο χάρτη; Τα σημεία ενδιαφέροντος κατηγοριοποιήθηκαν σε αυτά που ανήκουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι τελικές κατηγορίες που επιλέχθηκαν είναι έξι (6). Τα κριτήρια για την κατάταξη των σημείων ενδιαφέροντος στις 6 αυτές κατηγορίες, άπτονται των ενδιαφερόντων του ταξιδιώτη εκδρομέα. Σαν τελική επιλογή ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να επιλέξει ολόκληρη κατηγορία ή και μεμονωμένα σημεία από μία ή περισσότερες κατηγορίες, ώστε οι τελικά προκύπτουσες διαδρομές ή διαδρομή να ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις επιθυμίες του Κατηγορίες φυσικού περιβάλλοντος 11. Υδροβιότοποι, 12. Δρυμοί, 13. Περιπατητικές διαδρομές, 14. Σπήλαια, 15. Καταρράκτες, 16. Δασικά χωριά, 17. Λιμάνια γραφικά. 18. Λίμνες γραφικές. 19. Κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κατηγορίες ανθρωπογενούς περιβάλλοντος Θρησκευτικά κέντρα, μνημεία 21. Βυζαντινές εκκλησίες, 22. Μοναστήρια, 23. Θρησκευτικά κέντρα, 24. Τζαμιά, 25. Θρησκευτικά μουσεία, 26. Εβραϊκές συναγωγές, 27. Κατακόμβες, 28. Σχολές Παραδοσιακοί οικισμοί, κτίρια, τέχνη 31. Παραδοσιακοί οικισμοί ή τμήματα οικισμών,

7 32. Παραδοσιακά κτίρια, 33. Πινακοθήκες, 34. Λαογραφικά μουσεία, 35. Πάρκα και πλατείες εντός ή εκτός πόλεων. Ιστορικά μνημεία σύνολα 41. Αρχαιολογικοί χώροι, 42. Αρχαίες πόλεις 43. Αρχαιολογικά μουσεία, 44. Θέατρα, 45. Κάστρα Αθλητικά κέντρα 51. Χιονοδρομικά κέντρα, 52. Θέσεις rafting, 53. Θέσεις αναρριχήσεων. 54. Κέντρα μηχανοκίνητου αθλητισμού Εκδηλώσεις 61. Καρναβάλια, 62. Εκδηλώσεις νεολαίας, 63. Ήχος και φως, 64. Αναστενάρια, 65. Χοροί παραδοσιακοί, 66. Εμποροπανηγύρεις Αξιολόγηση των σημείων θεματικών χαρτών Η γενίκευση της πληροφορίας ακολουθεί την ταξινόμηση σε τρία επίπεδα ως εξής: 1. Πολύ αξιόλογο. Με την επιλογή αυτής της κατηγορίας θα εμφανίζονται μόνο τα πλέον αξιόλογα σημεία, δηλαδή σημεία που ενδιαφέρουν το πλατύ κοινό. 2. Ιδιαίτερο. Με την επιλογή αυτής της κατηγορίας εμφανίζονται τα ιδιαίτερα σημεία που απευθύνονται σε κοινό που εκδράμει για «θεματική διαδρομή», ή σε χρήστη που αναζητά κάποιο σημείο σε συγκεκριμένη θέση για αναζήτηση νέας γνώσης. Βεβαίως συμπεριλαμβάνονται τα σημεία της προηγούμενης κατηγορίας. 3. Εξειδικευμένο. Απευθύνεται σε χρήστες που επιζητούν κάτι το ιδιαίτερο, κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό και αποτελεί καθαρά θεματική επιλογή. Με την επιλογή αυτής της κατηγορίας εμφανίζονται όλα τα σημεία της κατηγορίας.

8 Οργάνωση Πληροφοριών του διαδραστικού ψηφιακού χάρτη Ψηφιακοί χάρτες Ψηφιακά σχέδια (π.χ όψεις κατόψεις) Διαδρομές με G.P.S. Αναλογικοί χάρτες Δορυφορικές Φωτογραφίες Μορφή διανύσματος Μορφή ψηφιδωτού Ιστορικά Λαογραφικά Περιβαλλοντικά Διαμονής Γραφική πληροφορία αλφαριθμητική μη γραφική Video ήχος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΕΩΝ Διαδραστικός ψηφιακός τουριστικός χάρτης Σχήμα 1. Οργάνωση πληροφοριών του διαδραστικού ψηφιακού χάρτη

9 3.1.2 Τι είδους περιγραφική πληροφορία ενδιαφέρει τον μέσο χρήστη; Γενική: χώρα, θέση, ονομασία χώρου ή μνημείου, χρήση, διοικητικές πληροφορίες, κλιματολογικά στοιχεία. Μπορεί να γίνει επιλογή μιας μόνον χώρας ή περισσοτέρων οπότε «καταργούνται» τα σύνορα και σχεδιάζονται διαδρομές περνώντας βέβαια από τις διασυνοριακές πύλες που λειτουργούν σήμερα. Η απόσταση από το πλησιέστερο αστικό κέντρο, που υπάρχει στον χάρτη, και ο τρόπος σύνδεσης με την πόλη, οι πλησιέστεροι τόποι διαμονής. Εάν υπάρχει η δυνατότητα προστίθεται τοπικός χάρτης της περιοχής που περιγράφει αυτή την διαδρομή. Εάν υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές προσέγγισης αναφέρονται και αυτές. Ιστορική: σχετικά με τα ιστορικά γεγονότα που συνδέουν το χώρο. Λόγοι που το καθιστούν αξιόλογο για τα προσελκύσουν ή μπορούν να προσελκύσουν υπέρ τοπικό τουρισμό. Αρχαιολογική: αποτελέσματα αρχαιολογικής έρευνας (ανασκαφή, στρωματογραφικό δοκίμιο, χαρακτικά νομίσματα κλπ). Αναφορά στον χρόνο που απαιτείται για την περιήγηση του χώρου, όπου είναι δυνατόν. Αναφορά στις ημέρες και ώρες επίσκεψης, τον τρόπο ξενάγησης, την απαραίτητη οργάνωση που ενδείκνυται να φέρει ο επισκέπτης. Αρχιτεκτονική: σύνθεση της κτιριακής κατασκευής (είδος κατασκευής, τοιχοποιίες, κλπ), τις διακοσμητικές λεπτομέρειες, τη χωροταξική οργάνωση - προκειμένου για αρχαιολογικό χώρο ή σύνολο μνημείων λαογραφική: έργα τέχνης (πχ έπιπλα, μουσικά όργανα, χειρόγραφα, μηχανές κλπ), γκραβούρες, εθνολογική πληροφορία, λαογραφικά αντικείμενα και παραδόσεις (λαογραφικές αφηγήσεις, λαογραφική μουσική, ήθη και έθιμα κλπ) Περιβαλλοντική: χλωρίδα, πανίδα Εικόνες: Το κείμενο θα έχει έκταση από 2 μέχρι 5 σελίδες, θα είναι συνοπτικό με ένθετες εικόνες. Μπορούν να συμπεριληφθούν μέχρι 20 φωτογραφίες του σημείου, επιλέγοντας όπου είναι διαθέσιμες πανοραμικές φωτογραφίες που εμφανίζουν το μέγεθος του σημείου και κατόπιν ενδεικτικές φωτογραφίες για το τι θα δει ο περιηγητής. Σκαριφήματα: διαγράμματα της περιοχής με τις διαδρομές, τα σημεία επίσκεψης, εισόδου, εξόδου. Πηγές Δεδομένων: πηγές από τις οποίες ελήφθησαν τα στοιχεία (σχετική βιβλιογραφία γενικού και επιστημονικού χαρακτήρα) και πηγές που μπορεί να ανατρέξει κάποιος για να βρει περισσότερα στοιχεία. 3.2 Υφιστάμενη κατάσταση Στην 2 η προσέγγιση σχεδιασμού του τελικού προϊόντος τέθηκαν τα παρακάτω ερωτήματα : Πως σκιαγραφείται η υφιστάμενη κατάσταση ενημέρωσης των χρηστών από τα τουριστικά γραφεία; Από την αξιολόγηση του διαφημιστικού-πληροφοριακού υλικού που διανέμεται από τα τουριστικά πρακτορεία προέκυψε ένα δείγμα της υφιστάμενης κατάστασης ενημέρωσης των χρηστών. Η πληροφορία είναι καθαρά περιγραφική (διαδρομές, σημεία ενδιαφέροντος), ακόμη και για εκδρομές κατά τίτλο με θεματικό περιεχόμενο (π.χ. θρησκευτικός τουρισμός), διανθίζοντας το κείμενο με εικόνες των σημαντικότερων σημείων. Η πληροφορία είναι ασυσχέτιστη με τον περιβάλλοντα χώρο. Στην καλλίτερη περίπτωση αποδίδεται σε χάρτη σχηματικά η περιοχή επίσκεψης με τις σημαντικότερες πόλεις, λίμνες και ποταμούς και εικονική παράσταση των σημαντικότερων σημείων κάθε περιοχής. Ο χρήστης δεν έχει δυνατότητα πρόσθετης πληροφόρησης.

10 Ενώ στην κλασσική ενημέρωση χρήστη το σχέδιο ή ο χάρτης ως παράγοντας τεκμηρίωσης ήταν σε δεύτερη μοίρα, αποτελώντας κυρίως συνοδευτικό στοιχείο των εντύπων ενημέρωσης, στην ψηφιακή τεκμηρίωση αναβαθμίζεται ο ρόλος του και αποκτά αποφασιστική σημασία. Το βασικό στοιχείο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το σχέδιο ή ο χάρτης. Η συμβολή των GPS για εντοπισμό σημείων επί του χαρτογραφικού υποβάθρου ή της καταγραφής διαδρομών οι οποίες δεν απεικονίζονται σε διαγράμματα συμβάλουν θετικά στη δημιουργία του ψηφιακού χάρτη. Η χρήση των GIS συντελούν τα μέγιστα στη λειτουργία της διαδραστικότητα του ψηφιακού χάρτη, που ουσιαστικά είναι το κίνητρο προσέλκυσης του χρήστη. Η αλφαριθμητική ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αποκτά οντότητα μέσα από τα γραφικά δεδομένα του προβλήματος. Συνδυάζοντας υποκειμενικές και αντικειμενικές αξιολογήσεις με τεχνολογίες αιχμής Κοινωνικο-οικονομικά σημεία Οικοσυστημικές λειτουργίες Ιστορικο-πολιτικά σημεία Ατομικές προτιμήσεις Αξιολόγησηση περιβαλλοντικών ιστορικών πολιτιστικών δεδομένων Προσφερόμενες υπηρεσίες στο τουριστικό τομέα μέσω ερωτηματολογίου Αξιολόγηση των προσφερομένων υπηρεσιών Σύγκριση των επιμέρους αξιολογήσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων Η συμβολή των GPS και GIS στην πληροφορία Διαδραστικός ψηφιακός τουριστικός χάρτης Σχήμα 2. Συνδυάζοντας υποκειμενικές και αντικειμενικές αξιολογήσεις με τεχνολογίες αιχμής

11 3.2.2 Πως ήταν δυνατή μια προεκτίμηση της απήχησης που θα είχε ο ψηφιακός χάρτης με τη θεματική και περιγραφική πληροφορία από τα τουριστικά γραφεία; Η προεκτίμηση της απήχησης που θα είχε ο ψηφιακός χάρτης με τη θεματική και περιγραφική πληροφορία από τα τουριστικά γραφεία θα προέλθει από την επεξεργασία κατάλληλου ερωτηματολογίου το οποίο έχει συνταχθεί και αποσταλεί σε τουριστικά γραφεία σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να σημειωθεί η σημαντική συμβολή των σπουδαστών του τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας στη διανομή του ερωτηματολογίου και τη μέριμνα σύνταξης. Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε με σκοπό αφενός του ενημερωτικού χαρακτήρα για τη τρέχουσα εργασία και αφ ετέρου για τη καταγραφή των απόψεων με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και της αποδοχής, τόσο ως μέσο ενημέρωσης, όσο και διαφημιστικής προβολής του τουριστικού τους γραφείου, μέσω αυτής της διαδραστικής επικοινωνίας. Επιμερίζεται σε τέσσερα τμήματα : Το 1 ο περιλαμβάνει ενημερωτικό σημείωμα και περιέχει εξ (6) γενικά ερωτήματα για σχετικά με την επιχείρηση, ώστε να είναι δυνατή η κατά βάρος αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (π.χ. μορφή επιχείρησης (ατομική, Ο.Ε, Α.Ε.), χρόνια δραστηριότητας, ιδιόκτητα λεωφορεία, αυτόνομη οργάνωση ταξιδιών ή σε συνεργασία με άλλα πρακτορεία) Το 2 ο αναφέρει το θεματικό περιεχόμενο που θα περιλαμβάνει ο ψηφιακός χάρτης, περιέχει επτά (7) ερωτήματα και καταγράφονται συγκεκριμένες περιοχές και εκδηλώσεις προτείνοντας την αξιολόγηση των σημείων ενδιαφέροντος από τους υπεύθυνους των τουριστικών γραφείων, από τη μέχρι τώρα εμπειρία τους στην οργάνωση των περιηγήσεων και των προτιμήσεων των χρηστών. Το 3 ο περιέχει δέκα εννέα (19) ερωτήματα, με τα οποία γίνεται προσπάθεια καταγραφής των χορηγήσεων από χαρτογραφικό υλικό προς ενημέρωση των χρηστών και παράλληλα της εκτίμησής τους για δημιουργία θέσης Η/Υ ενημέρωσης του κοινού από τον διαδραστικό ψηφιακό τουριστικό χάρτη. Στο 4 ο έχει τη δυνατότητα ο υπεύθυνος του τουριστικού γραφείου να καταγράψει τις απόψεις του. Καταληκτική ημερομηνία συλλογής των ερωτηματολογίων έχει οριστεί η 10 η Ιανουαρίου ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 4.1 Συμβολισμός πληροφοριών Η επισήμανση των θέσεων των εν λόγω σημείων ενδιαφέροντος, θα γίνεται με τη βοήθεια ειδικών εικονογραφημένων συμβόλων, τα οποία πρέπει να γενικεύονται σύμφωνα με τις αλλαγές κλίμακας από τον χρήστη. Είναι ένα σημαντικό αντικείμενο απόδοσης της πληροφορίας με γραφική μορφή, ώστε να είναι εύληπτα από τον χρήστη. 4.2 Ικανές και αναγκαίες πληροφορίες Ο ψηφιακός διαδραστικός χάρτης, θα πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω ικανές και αναγκαίες συνθήκες : να παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να σχηματίζει μια πραγματική εικόνα για το αντικείμενο, στο μέτρο πάντοτε του δυνατού (σμίκρυνσημεγέθυνση περιοχής με πεπερασμένα όρια, λόγω της συνυπάρχουσας ψηφιδωτής πληροφορίας), παρέχοντας του, την άμεση επαφή με το σημείο ενδιαφέροντος, μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

12 το σύνολο των επί μέρους πληροφοριών να είναι απευθείας και άμεσα διαθέσιμες στο χρήστη να οργανώνει και να διαχειρίζεται τοπολογικά την όλη πληροφορία, με τον ορισμό σχέσεων μεταξύ των επί μέρους στοιχείων που συνθέτουν την επιθυμία του. να γίνεται συσχέτιση μεταξύ γραφικών δεδομένων διανυσματικής μορφής (σχέδια και χάρτες) και μορφής ψηφιδωτού (φωτογραφίες και εικόνες από video). ευκολία χρήσης και εξαγωγής πληροφοριών από το σύστημα ενημέρωσης. δυνατότητα συσχέτισης του σημείου ενδιαφέροντος με τον περιβάλλοντα χώρο. αύξηση της ακρίβειας των γεωμετρικών στοιχείων (εισαγωγή δεδομένων με GPS και διανυσματικά δεδομένα). Αυτό σημαίνει ότι οι ψηφιακοί χάρτες και τα ψηφιακά σχέδια είναι ανεξάρτητα από την κλίμακα απόδοσης σε σχέση με τους αναλογικούς χάρτες. Η ακρίβεια και η ποιότητα των γεωμετρικών δεδομένων μπορεί να είναι η μέγιστη δυνατή, εξαντλώντας στο σημείο αυτό τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας. Βασιζόμενοι στη λογική που προαναφέρθηκε, στη φύση των δεδομένων (γεωμετρικά και περιγραφικά) και στον τρόπο τοπολογικής οργάνωσης κατά την αποθήκευση της πληροφορίας εκτιμάται ότι η βασική πληροφορία που πρέπει να εισαχθεί στο σύστημα ενημέρωσης-πλοήγησης, ώστε αυτό να καθίσταται πλήρως αξιοποιήσιμο από τους χρήστες, είναι η απόδοση δρόμων, δικτύων και διαδρομών πρόσβασης, δηλαδή η απεικόνιση της σύνδεσης μεταξύ των σημείων ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στον χάρτη θα απεικονίζεται το οδικό, σιδηροδρομικό και υδρογραφικό δίκτυο, τα ονόματα και οι θέσεις πόλεων και οικισμών, με δυνατότητα προβολής σε τέσσερα επίπεδα χωρικών πληροφοριών. Στο τέταρτο θα εμφανίζονται πληροφορίες μόνον τα σημεία ενδιαφέροντος που επέλεξε ο συγκεκριμένος χρήστης. Τα στοιχεία του τετάρτου επιπέδου πληροφορίας συλλέγονται δειγματοληπτικά, με την χρήση G.P.S. και πραγματοποιείται λήψη φωτογραφικού υλικού ή/και Video στα επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος. Το κριτήριο για την επιλογή της κλίμακας θα είναι η έκταση του σημείου ενδιαφέροντος σε συνδυασμό με την ευρύτερη περιοχή απεικόνισης, ώστε αφενός να αποφεύγεται η σύμπτωση των συμβόλων και αφετέρου να υπάρχει ευκρίνεια διαδρομής. Ανάλογα με τα σημεία ενδιαφέροντος θα υπάρχουν περιγραφικά στοιχεία όπως χαρτογραφικά, οδοιπορικά, ιστορικά, διαμονής, παρεχομένων υπηρεσιών, φωτογραφικό υλικό, κλπ. 4.3 Ευχρηστία χρήση λογισμικών Βασικό ερώτημα στην εργασία είναι και παραμένει «πόσο εύκολη είναι η δημιουργία της διαδραστικότητας σε απλοϊκή μορφή, χωρίς να υποχρεώνεται ο χρήστης να διαθέτει συγκεκριμένο λογισμικό». Για προετοιμασία του ψηφιακού χάρτη επιλέχθηκε η χρήση των λογισμικών AutoCad Map και ArcGIS για δημιουργία τοπολογίας και διαδρομών και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε Flash Macromedia σε μορφή html, ώστε η πληροφορία να είναι διαθέσιμη σε κάθε χρήστη που διαθέτει Η/Υ, σε συνδυασμό με τα προαναφερόμενα δεδομένα που θα καταχωρηθούν. 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με τη δημιουργία του διαδραστικού ψηφιακού τουριστικού χάρτη ο χρήστης, έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί σε «περιβάλλον γραφείου», έχοντας ταυτόχρονη πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες για το σημείο ενδιαφέροντος, συνδυάζοντας και άλλα στοιχεία.

13 Ισάξιο με τον εντοπισμό και την περιγραφική πληροφορία που συνδέει τα σημεία ενδιαφέροντος και προσδίδει τον χαρακτήρα του διεπιστημονικού έργου, είναι οι δρόμοι και διαδρομές και τα δίκτυα που συνδέουν αυτά τα σημεία και παρέχουν στον χρήστη ολιστική γνώση του υπαρκτού χώρου. «Στη ζωή μας ακολουθούμε δρόμους, φωτεινούς, σκοτεινούς, ομιχλώδεις. Βρισκόμαστε σε δρόμους στην πόλη, στην ύπαιθρο, πάνω στις ράγες των τραίνων. Οι δρόμοι είναι πάντα υπαρκτοί στη ζωή μας, δρόμοι τις ζωής αλλά και δρόμοι των τόπων. Δρόμοι του βίου και των μεταφορών. Μέσα σε αυτούς τους δρόμους οι άνθρωποι επιδιώκουν τους στόχους τους, περπατούν την ζωή τους, συνδιαλέγονται». Οι δρόμοι είναι απεικονίσεις της ανθρώπινης μετάπλασης. Σχεδόν πάντα δίνουν σημάδια του παρελθόντος τους και προδίδουν την αξία της δημιουργίας. Δείχνουν τα σωστά και τα λάθη του ανθρώπου, πως έζησε, πως ζει. Ο εντοπισμός και το οδοιπορικό των δρόμων των ανθρώπων αναδεικνύει την ανθρώπινη κατάσταση, εκεί που ο άνθρωπός ποτέ δεν μένει για πολύ, αλλά κοντοστέκεται και προχωράει στην αποκλειστική του παροδικότητα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. I.C.A. Workshop, 1996, «Electronic Atlases and Cartographic Multimedia Products from CD-ROM to Internet», Workbook. 2. Monmonier S. Mark, 1982, Computer-Assisted Cartography, Principles and prospects. 3. Ormeling F., 1993, «Ariadne s thread structure in multimedia atlases», Proceedings 16th ICA Conference, Koeln, pp Schneider Barbara, 1999, «Integration of Analytical GIS-Functions in Multimedia Atlas Information Systems». 5. Καρανικόλας Ν. και Παπαδόπουλος Κ., 2002, «Ηλεκτρονικός Άτλαντας της νήσου Λέσβου», Πρακτικά 7ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας, της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρίας Ελλάδος (ΧΕΕΕ), Μυτιλήνη. 6. Καρανικόλας Ν., Μυρίδης Μ, 2000, «Σύμβολα και γραφισμός στους θεματικούς χάρτες: Μια διαχρονική προσέγγιση», 6ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, ΧΕΕΕ, Αθήνα, Ελλάδα. 7. Καρανικόλας Ν., Παπαδόπουλος Κ., 2000, «Η χρήση της τεχνολογίας των πολυμέσων στη παρουσίαση αστικών πληροφοριών. Μια χαρτογραφική προσέγγιση», Πρακτικά του 6ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας, Χ.Ε.Ε.Ε., Αθήνα, 22-24, σελ Λιβιεράτος Ε., 1985, «Γενική Χαρτογραφία και εισαγωγή στη Θεματική Χαρτογραφία», Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Ενότητα 3β: Πολιτισμικός Τουρισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη Αριστοτέλης Μαρτίνης Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Αστικός Σχεδιασμός και Χαρτογραφική Υποδομή. Ο μνημειακός πλούτος της Θεσσαλονίκης και οι παραγωγικές δραστηριότητες της πόλης.

Αστικός Σχεδιασμός και Χαρτογραφική Υποδομή. Ο μνημειακός πλούτος της Θεσσαλονίκης και οι παραγωγικές δραστηριότητες της πόλης. Αστικός Σχεδιασμός και Χαρτογραφική Υποδομή. Ο μνημειακός πλούτος της Θεσσαλονίκης και οι παραγωγικές δραστηριότητες της πόλης. Ν. Καρανικόλας, Π. Λαφαζάνη, Μ. Μυρίδης. * Περίληψη Οι πληροφορίες που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Ενότητα 10 η Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. krasvas@mail.ntua.gr Β. Νάκος & Β. Κρασανάκης

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. Τουρισμός και Άϋλη Πολιτιστική Κληρονομιά ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. Τουρισμός και Άϋλη Πολιτιστική Κληρονομιά ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Τουρισμός και Άϋλη Πολιτιστική Κληρονομιά ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αντίγραφα της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν στη ιστοσελίδα www.cyprus-eden.com

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χαρτογραφία Η τέχνη ή επιστήμη της δημιουργίας χαρτών Δημιουργεί την ιστορία μιας περιοχής ενδιαφέροντος Αποσαφηνίζει και κάνει πιο ξεκάθαρο κάποιο συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) για τη δημιουργία διαδικτυακών χαρτών στην εκπαίδευση

Αξιοποίηση ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) για τη δημιουργία διαδικτυακών χαρτών στην εκπαίδευση Αξιοποίηση ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) για τη δημιουργία διαδικτυακών χαρτών στην εκπαίδευση Τζελέπης Νικόλαος Κρασανάκης Βασίλειος Νάκος Βύρωνας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Εφαρμογές 3D Χαρτογραφίας:

Νέες Εφαρμογές 3D Χαρτογραφίας: Νέες Εφαρμογές 3D Χαρτογραφίας: Διαδικτυακή υπηρεσία ψηφιοποίησης Λοΐζος Τόφας Rural and Surveying Engineer A.U.TH MSc. Geoinformatics Ποιοί είμαστε 2007 - Έναρξη Δραστηριότητας στην Κύπρο Ανάπτυξη καινοτομιών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογική έρευνα, προβολή και ανάδειξη µε τη χρήση ψηφιακών καινοτοµιών Το Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου Στο Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου αποκαλύπτονται, συντηρούνται, µελετώνται

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Δήμαρχος Πλατανιά 4-8 Δεκεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Μεσόγειος-Ίσαλος Γραμμή: με το Μίτο της Αριάδνης,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Π.Ε. Κισσάβου Ελασσόνας Όλυμπος, από το Μύθο και την Ιστορία στην Αειφορική Διαχείριση Διήμερο Σεμινάριο Ενηλίκων Παρασκευή 13 Σάββατο 14 Ιουνίου

Κ.Π.Ε. Κισσάβου Ελασσόνας Όλυμπος, από το Μύθο και την Ιστορία στην Αειφορική Διαχείριση Διήμερο Σεμινάριο Ενηλίκων Παρασκευή 13 Σάββατο 14 Ιουνίου Κ.Π.Ε. Κισσάβου Ελασσόνας Όλυμπος, από το Μύθο και την Ιστορία στην Αειφορική Διαχείριση Διήμερο Σεμινάριο Ενηλίκων Παρασκευή 13 Σάββατο 14 Ιουνίου 2014 Πολιτιστική Διαδρομή Σύνολο επισκέψιμων τόπων σε

Διαβάστε περισσότερα

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης στόχο έχει: την συλλογή προτάσεων για την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και την υλοποίηση αυτών, δημιουργώντας μία τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΗΓΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1o μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τί είναι Γεωπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός μαθήματος: (ώρες):

Κωδικός μαθήματος: (ώρες): Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος μαθήματος: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Πιστωτικές Κωδικός μαθήματος: CE0-UE1 Φόρτος εργασίας μονάδες: (ώρες): 90 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νεογεωγραφία και Χαρτογραφική Διαδικτυακή Απεικόνιση. Η χρήση Ελεύθερων Γεωγραφικών Δεδομένων και Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα σε Φορητές Συσκευές.

Νεογεωγραφία και Χαρτογραφική Διαδικτυακή Απεικόνιση. Η χρήση Ελεύθερων Γεωγραφικών Δεδομένων και Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα σε Φορητές Συσκευές. Νεογεωγραφία και Χαρτογραφική Διαδικτυακή Απεικόνιση. Η χρήση Ελεύθερων Γεωγραφικών Δεδομένων και Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα σε Φορητές Συσκευές. 13ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΓΤΠ61 2012 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Χαρτογραφία ονομάζεται η επιστήμη που περιλαμβάνει ένα σύνολο προσδιορισμένων μελετών, τεχνικών ακόμη και καλλιτεχνικών εργασιών που αφορούν απεικονίσεις, υπό κλίμακα,

Διαβάστε περισσότερα

Georgios Tsimtsiridis

Georgios Tsimtsiridis Sustainable Touristic Development in the Municipality of Almopia Georgios Tsimtsiridis Vice Mayor of Almopia Δήμος Αλμωπίας Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη Η τουριστική ανάπτυξη σε οποιαδήποτε μορφή της προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

τεχνολογιών χαρτοσύνθεσης σε περιβάλλον διαδικτύου

τεχνολογιών χαρτοσύνθεσης σε περιβάλλον διαδικτύου Μία πρόταση για τη διδασκαλία των τεχνολογιών χαρτοσύνθεσης σε περιβάλλον διαδικτύου Ανδριανή Σκοπελίτη, Βύρων Αντωνίου, Λύσανδρος Τσούλος Εργαστήριο Χαρτογραφίας, Ε.Μ.Π. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί σε τυπωμένη (χειρόγραφες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Λοΐσιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντισυνταγματάρχης) Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc στη Γεωπληροφορική Διευθυντής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Άτλαντας της Νήσου Λέσβου.

Ηλεκτρονικός Άτλαντας της Νήσου Λέσβου. Ηλεκτρονικός Άτλαντας της Νήσου Λέσβου. Καρανικόλας Νικόλας Α.Π.Θ. Δρ. Παπαδόπουλος Κων/νος ΕΚΕΧΑΚ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παραγωγή Ατλάντων στην Ελληνική Χαρτογραφική διαδικασία κρίνεται ιδιαίτερα φτωχή τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην αρχική σελίδα Πληκτρολογώντας ο χρήστης τη διεύθυνση στο περιηγητή διαδικτύου μεταφέρεται αυτόματα στη παρακάτω σελίδα.

Πρόσβαση στην αρχική σελίδα Πληκτρολογώντας ο χρήστης τη διεύθυνση  στο περιηγητή διαδικτύου μεταφέρεται αυτόματα στη παρακάτω σελίδα. Περιεχόμενα Πρόσβαση στην αρχική σελίδα... 2 Αρχική... 3 Το Μουσείο... 3 Συλλογές... 4 Σύνθετη αναζήτηση... 5 Βιβλιοθήκη... 6 Πολυμεσικές εφαρμογές... 7 Ψηφιακές υπηρεσίες... 8 Ενοικίαση αιθουσών... 8

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ Πρόταση για την οργάνωση του μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014-15 (μεταβατική φάση μέχρι την εκπόνηση νέου προγράμματος σπουδών από τον αρμόδιο φορέα). Θεματική ενότητα: Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης

Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Παρή Καλαμαρά Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας Εμπορικό Επιμελητήριο - Χαλκίδα, 7-6-2015 Τα κάστρα στα χρόνια του Βυζαντίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓενίκευση στη Χαρτογραφία. Λύσανδρος Τσούλος 1

ΗΓενίκευση στη Χαρτογραφία. Λύσανδρος Τσούλος 1 ΗΓενίκευση στη Χαρτογραφία Λύσανδρος Τσούλος 1 Τοποθέτηση του προβλήματος [I] Οι χάρτες αποτελούν το μέσο γραφικής απόδοσης - σε σμίκρυνση - κάποιου τμήματος της γήϊνης επιφάνειας. Θα ήταν δύσκολο - αν

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG III A

INTERREG III A INTERREG III A 2000-2006 ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III A 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Υπηρεσιών Θέασης Ορθοφωτοχαρτών και συνδυασμένη χρήση τους με άλλα γεωχωρικά δεδομένα. Εφαρμογή στον χάρτη του Ν.

Αξιοποίηση των Υπηρεσιών Θέασης Ορθοφωτοχαρτών και συνδυασμένη χρήση τους με άλλα γεωχωρικά δεδομένα. Εφαρμογή στον χάρτη του Ν. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Αξιοποίηση των Υπηρεσιών Θέασης Ορθοφωτοχαρτών και συνδυασμένη χρήση τους

Διαβάστε περισσότερα

04/29/15. ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

04/29/15. ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 04/29/15 ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Παρενέργειες από την ανάπτυξη του τουρισµού Νέοι χώροι για τουριστικές εγκαταστάσεις (δάση, ακτές) Ρύπανση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δρ. Γιάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος Δ/ντής Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Νοέμβριος 2014 1 Εισαγωγή Το παρόν αποτελεί πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία

Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία Χαρτογραφία Ι 1 Τοποθέτηση του προβλήματος [I] Οι χάρτες αποτελούν το μέσο γραφικής απόδοσης - σε σμίκρυνση - κάποιου τμήματος της γήινης επιφάνειας. Θα ήταν δύσκολο - αν όχι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 6: Υπερκείμενο - Υπερμέσα. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 6: Υπερκείμενο - Υπερμέσα. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα 6: Υπερκείμενο - Υπερμέσα Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ενότητα 2.5: Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Γιώργος Βαβουρανάκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Geographical Information

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Ενότητα 4: Ανάδειξη πολιτισμικής κληρονομιάς με νέες τεχνολογίες Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική κληρονομιά και τουρισμός. Μια πρόσκληση πρόκληση!

Πολιτιστική κληρονομιά και τουρισμός. Μια πρόσκληση πρόκληση! Πολιτιστική κληρονομιά και τουρισμός Μια πρόσκληση πρόκληση! Βασικές αρχές: Τα μνημεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, όλα τα αρχαία ερείπια ως φορείς πανανθρώπινης μνήμης συνιστούν απόλυτη αξία a value per

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΚΑΡΙΩΤΗΣ, Ελευθέριος ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Νικόλαος ΔΕΜΙΡΤΖΗΟΓΛΟΥ, Δήμητρα ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ. Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί Καθηγητές Εφαρμογών

Γεώργιος ΚΑΡΙΩΤΗΣ, Ελευθέριος ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Νικόλαος ΔΕΜΙΡΤΖΗΟΓΛΟΥ, Δήμητρα ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ. Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί Καθηγητές Εφαρμογών Αυτοματοποίηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η Χωρική πληροφορία και το διοικητικό πλαίσιο, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη, μια νέα διδακτική ενότητα. Μελέτη περίπτωσης: Σχεδιασμός λαϊκής αγοράς. Γεώργιος ΚΑΡΙΩΤΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Ο συνολικός προϋπολογισµός της πράξης ανέρχεται στο ποσό των

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Ο συνολικός προϋπολογισµός της πράξης ανέρχεται στο ποσό των ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ιερισσός, 14/1/2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Εντάσσεται στο ΕΣΠΑ η εκπόνηση µελετών ανάδειξης πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Αριστοτέλη. Χρηµατοδοτείται µε προϋπολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών

Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών 5 Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Όπως έχει τονιστεί ήδη, η σωστή επιλογή συμβολισμού είναι το θεμελιώδες ζητούμενο για την επικοινωνιακή και την τεχνική επιτυχία ενός θεματικού χάρτη.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS. 8 June 2016

Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS. 8 June 2016 Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS 8 June 2016 Η ΕΤΑΙΡΙΑ Δομή παρουσίασης Προφίλ Υπηρεσίες Περιγραφή Χρήση Εφαρμογές Πλεονεκτήματα Εργαλεία I IΙ ΙΙΙ IV Η εταιρία Web GIS Επικοινωνία Θέματα προς συζήτηση 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕCOANALYSIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικός Τουρισμός. Ενότητα 3 η : Ο Αγροτικός Τουρισμός. Όλγα Ιακωβίδου Τμήμα Γεωπονίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αγροτικός Τουρισμός. Ενότητα 3 η : Ο Αγροτικός Τουρισμός. Όλγα Ιακωβίδου Τμήμα Γεωπονίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αγροτικός Τουρισμός Ενότητα 3 η : Ο Αγροτικός Τουρισμός Όλγα Ιακωβίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δευτέρα 27 Μαΐου 2013 Βασικές έννοιες και αρχές της τουριστικής βιομηχανίας/ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάλεξη 1: Γενικά για το ΓΣΠ, Ιστορική αναδρομή, Διαχρονική εξέλιξη Διάλεξη 2 : Ανάλυση χώρου (8/4/2013) Διάλεξη 3: Βασικές έννοιες των Γ.Σ.Π.. (8/4/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενότητα: «Πολιτισμός» «Επιχειρησιακό σχέδιο πολιτισμού 2015-2030» Όραμα: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τζώρτζη. Προϊσταμένη Τμήματος Χαρτογραφίας ΕΛΣΤΑΤ 1/47 1/48 1/43

Π. Τζώρτζη. Προϊσταμένη Τμήματος Χαρτογραφίας ΕΛΣΤΑΤ 1/47 1/48 1/43 Π. Τζώρτζη Προϊσταμένη Τμήματος Χαρτογραφίας ΕΛΣΤΑΤ 1/47 1/48 1/43 Τμήμα Χαρτογραφίας της ΕΛΣΤΑΤ Το Τμήμα Χαρτογραφίας ανήκει διοικητικά στη Δ/νση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων. Έχει ως κύριο αντικείμενό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 Βασικές έννοιες και αρχές της τουριστικής βιομηχανίας/ Η

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Ενότητα 10: Διαδίκτυο και Οικο-αγροτουρισμός Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 4ετους ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΤΗ ΛΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Τουριστικός Οδηγός του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας

Ψηφιακός Τουριστικός Οδηγός του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας Ψηφιακός Τουριστικός Οδηγός του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας Τσαγκαράκη Αφροδίτη 1, Νάκος Βύρωνας 2, Φιλιππακοπούλου Βασιλική 3 1. Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ 2. Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή...1 1.1 Χάρτης και Χαρτογραφία... 1 1.2 Ιστορική αναδρομή... 5 1.3 Βασικά χαρακτηριστικά των χαρτών...12 1.4 Είδη και ταξινόμηση χαρτών...14 1.4.1 Ταξινόμηση με βάση την κλίμακα...15

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2017-2019 Πρόσβαση στο διαδίκτυο στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δε διαθέτουν internet Αναζήτηση για ΤΟΥΡΙΣΜΟ Άλλη αναζήτηση Πρόσβαση στο διαδίκτυο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Χάρτης Πολυεπίπεδης Πληροφορίας σε Μορφότυπο PDF

Ψηφιακός Χάρτης Πολυεπίπεδης Πληροφορίας σε Μορφότυπο PDF Ψηφιακός Χάρτης Πολυεπίπεδης Πληροφορίας σε Μορφότυπο PDF ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΓΙΑΔΑΚΗΣ Β. ΛΟΪΣΙΟΣ Δ. ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ Ε. 12 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΕΕ: ΚΟΖΑΝΗ 10 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Εισαγωγή Παραδοσιακά,

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοσης 2005 Π. Κεντερλής

Έκδοσης 2005 Π. Κεντερλής Σύστημα «Ηλέκτρα» Το Σύστημα «Ηλέκτρα» αποτελεί μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης πληροφοριών μαθημάτων και χρηστών. Αναπτύχθηκε εξολοκλήρου από τον εργαστηριακό συνεργάτη Παναγιώτη Κεντερλή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό « Έτος Πολιτισμού»

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό « Έτος Πολιτισμού» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό «2014 - Έτος Πολιτισμού» Ελευθερία ΦΤΑΚΛΑΚΗ Αντιπεριφερειάρχης Ν.Αιγαίου Τρία Κομβικά σημεία προβληματισμού για την δημιουργία ενός δημιουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 3028/2002 ΦΕΚ: Α 153/28.06.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Στην προστασία που παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή και Διαχείριση Πολιτιστικής Πληροφορίας με τη χρήση Τεχνολογιών Διαδικτύου: Εφαρμογή για τους Αρχαίους Χώρους Θέασης και Ακρόασης

Καταγραφή και Διαχείριση Πολιτιστικής Πληροφορίας με τη χρήση Τεχνολογιών Διαδικτύου: Εφαρμογή για τους Αρχαίους Χώρους Θέασης και Ακρόασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Καταγραφή και Διαχείριση Πολιτιστικής Πληροφορίας με τη χρήση Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικές Επιστήµες Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ένας άρρηκτος δεσµός συµβίωσης. Γεώργιος Ταξιάρχου 1

Γεωγραφικές Επιστήµες Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ένας άρρηκτος δεσµός συµβίωσης. Γεώργιος Ταξιάρχου 1 Γεωγραφικές Επιστήµες Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ένας άρρηκτος δεσµός συµβίωσης. Γεώργιος Ταξιάρχου 1 Σύµφωνα µε την γενική αρχή που καθιέρωσε η UNESCO, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έχει στόχο να διαµορφώσει

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης των οικιστικών δικτύων

Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης των οικιστικών δικτύων Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης των οικιστικών δικτύων Καραΐσκος Περικλής Υποψήφιος Διδάκτορας ΣΑΤΜ/ΕΜΠ Msc Γεωπληροφορικής Επιστημονικά - Γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικός Τουρισμός. Ενότητα 1 η : Από τον Μαζικό στις Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού. Όλγα Ιακωβίδου Τμήμα Γεωπονίας

Αγροτικός Τουρισμός. Ενότητα 1 η : Από τον Μαζικό στις Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού. Όλγα Ιακωβίδου Τμήμα Γεωπονίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αγροτικός Ενότητα 1 η : Από τον Μαζικό στις Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού Όλγα Ιακωβίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Ενότητα 7: Αναπτυξιακοί Άξονες, Δράσεις και Φυσικοί Πόροι Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017»

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΟΧΟΣ 3 ος : Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του συνόλου των κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων

Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων Ενότητα 7: Υλοποίηση Διαδραστικού Πολιτιστικού Χάρτη Σπυρίδων Μουσούρης, Γεώργιος Στυλιαράς Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία X a r t o γ ρ α φ ί α

Εταιρεία X a r t o γ ρ α φ ί α Εταιρεία X a r t o γ ρ α φ ί α & Χ Α Ρ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α Εφαρμογές GIS - Πληροφοριακοί Χάρτες Ν. Πλαστήρα 36 Τ.Κ 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 334636,334659 Fax. 2310334647 e-mail: Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Εισαγωγή στα ΓΠΣ Οι καθημερινές δραστηριότητες του ανθρώπου, από τις πιο απλές μέχρι τις πλέον σύνθετες, είναι τις περισσότερες φορές συνυφασμένες με την έννοια του χώρου. Σχεδόν όλες οι αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Το πρόγραμμα «Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι για μύστες της αειφορίας»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Το πρόγραμμα «Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι για μύστες της αειφορίας» ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Το πρόγραμμα «Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι για μύστες της αειφορίας» Δημιουργία: Ιωάννα Παπαλεξίου, ΠΕ06, MEd, Νάντια Γαλανοπούλου, ΠΕ12, MSc Παρουσίαση: Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ. τουρισμό

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ. τουρισμό ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Συμβολή του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στον πολιτιστικό τουρισμό Η πολιτιστική διαδρομή, ως επώνυμο τουριστικό προϊόν Η πολιτιστική διαδρομή είναι ένα εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι:

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι: Χωρική Ανάλυση Ο σκοπός χρήσης των ΣΓΠ δεν είναι μόνο η δημιουργία μίας Β.Δ. για ψηφιακές αναπαραστάσεις των φαινομένων του χώρου, αλλά κυρίως, η βοήθειά του προς την κατεύθυνση της υπόδειξης τρόπων διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ5699-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ5699-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιμέλεια: Βαΐτης Μιχαήλ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2014 Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένη διαδικτυακή χαρτογραφία και διαδικτυακές υπηρεσίες

Κατανεμημένη διαδικτυακή χαρτογραφία και διαδικτυακές υπηρεσίες Ενότητα 12 η Κατανεμημένη διαδικτυακή χαρτογραφία και διαδικτυακές υπηρεσίες Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. krasvas@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 1. Ερευνητική Περιοχή: Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Ονομασία Φορέα: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΘΑΣΟΥ - ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ - ΚΑΒΑΛΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Ονομασία Φορέα: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΘΑΣΟΥ - ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ - ΚΑΒΑΛΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ονομασία Φορέα: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΘΑΣΟΥ - ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ - ΚΑΒΑΛΑ Όνομα συντάκτη: Δρ. Αντώνιος Κώστας Στοιχεία επικοινωνίας: (τηλέφωνο, e-mail)

Διαβάστε περισσότερα

Γεωχωρική πληροφορία και υποστήριξη αποφάσεων σε επίπεδο ΟΤΑ

Γεωχωρική πληροφορία και υποστήριξη αποφάσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Γεωχωρική πληροφορία και υποστήριξη αποφάσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Εισαγωγή στη Γεωχωρική Πληροφορία Γεωχωρικά δεδομένα, είδη, δομές και συστήματα TripAdvisor Εισαγωγή στη Γεωχωρική Πληροφορία 1 Τι είναι γεωχωρική

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Εφαρμογές Πολυμέσων

Πληροφορική Εφαρμογές Πολυμέσων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πληροφορική Εφαρμογές Πολυμέσων Ενότητα 10: Εφαρμογές Πολυμέσων στην Δασοπονία Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα