Αρ. 12 Πέµπτη, 9/1/2003

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. 12 Πέµπτη, 9/1/2003"

Transcript

1 Αρ. 12 Πέµπτη, 9/1/2003 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ερώτηση: Εχουµε να κάνουµε µε ανταλλαγή πληροφοριών. Υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες ούτως ώστε η ανταλλαγή αυτή να γίνεται πάνω σε εµπιστευτική βάση; Β. Νάταρ: Είναι µε βάση τη νοµοθεσία που ανταλλάσσονται αυτές οι πληροφορίες και στη βάση της εναρµόνισής µας µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας, µε το πέρασµα του χρόνου, ενοποιείται, η σωστή εποπτεία βασίζεται στη συνεργασία των εποπτικών αρχών και σίγουρα η ανταλλαγή πληροφοριών θα γίνεται πάνω σε εµπιστευτική βάση. Η ανταλλαγή πληροφοριών θα γίνεται µόνο για τη διεξαγωγή του αναγκαίου ελέγχου. εν υπάρχει περίπτωση η ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών να µη γίνεται πάνω σε εµπιστευτική βάση. Επιπρόσθετα, µε βάση τη νοµοθεσία είναι ποινικό αδίκηµα αν η ανταλλαγή πληροφοριών δεν διατηρεί την εµπιστευτικότητά της. Μ. Κληρίδης: Και οι τρεις εποπτικές αρχές έχουν υποχρέωση εµπιστευτικότητας των πληροφοριών που έχουν στη διάρκεια διεξαγωγής ελέγχων τους. Στην περίπτωση που αφήσουν να διαρρεύσουν εµπιστευτικές πληροφορίες, τότε αυτό αποτελεί ποινικό αδίκηµα. Χρ. Χριστοδούλου: Θα µπορούσατε να υποθέσετε ότι, αντί τριών αρχών, έχουµε µία αρχή µε τρεις επί µέρους κλάδους. Σε πολλές χώρες αυτή είναι η πραγµατικότητα. Οι τρεις αρχές που έχουµε εµείς πλέον συντονίζονται, συνεργάζονται και ασκούν το ρόλο τους αποτελεσµατικά στις περιπτώσεις όπου υπάρχει µια αλληλοεµπλοκή. Υπό αυτή την έννοια, οι τρεις αρχές έχουν τον επαγγελµατισµό που απαιτείται και τη συνείδηση της εµπιστευτικότητας ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο και να µην τίθεται σε κίνδυνο η επιχείρηση, το νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που εποπτεύεται ή ρυθµίζεται ανάλογα. Ερώτηση: Λειτουργούν σε ισότιµη βάση οι τρεις αρχές;

2 2 Μ. Κληρίδης: Υπάρχει µια δυνατή ανάγκη συνεργασίας. Να εξηγήσω τους λόγους: Στο δικό µας τοµέα υπάρχουν οι ΕΠΕΥ. Αν δεν συνεργαστούµε µεταξύ µας δεν θα µπορεί να υπάρξει σωστός ανταγωνισµός µεταξύ των τραπεζών και των ΕΠΕΥ. Ένα άλλο παράδειγµα αφορά τις τράπεζες που έχουν ασφαλιστικές εταιρείες και αντίθετα. Εάν δεν συνεργαστεί η Κεντρική Τράπεζα µε την Εφορο Ασφαλιστικών Εταιρειών, πώς θα µπορεί να γίνεται επίβλεψη του συγκροτήµατος που για παράδειγµα ονοµάζεται Τράπεζα Κύπρου ή Universal; Επιπρόσθετα, υπάρχουν τα θέµατα του ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος που µπορεί να γίνει µέσω του Χρηµατιστηρίου ή των Εµπορικών Τραπεζών ή µέσω των Ασφαλειών. Αρα, υπάρχει τροµερή ανάγκη συνεργασίας. Β. Νάταρ: Η ανάγκη αυτή αποδεικνύεται παρακολουθώντας τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που όλοι αυτοί οι Οργανισµοί διαθέτουν στην αγορά, όπου δεν µπορεί κανείς να γνωρίζει µε ευκολία πού σταµατά το ασφαλιστικό στοιχείο, πού ξεκινά το επενδυτικό και πού είναι το τραπεζικό. Όλα είναι πλέον αλληλοεξαρτώµενα και δεν µπορεί κανείς εύκολα να αποµονώσει την εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού τοµέα χωρίς να υπάρχει συνεργασία είτε στον τοµέα της ασφάλισης, ή της επένδυσης ή της τοποθέτησης καταθέσεων µέσα από τραπεζικά ιδρύµατα. Όσο περνά ο καιρός, όλα γίνονται πιο πολύπλοκα και ακόµα πιο δύσκολα µπορεί κανείς να προστατεύει, µέσω της εποπτείας που ασκεί σε ένα µέρος αυτών των προϊόντων, το συµφέρον των πολιτών. Είναι προς το συµφέρον του απλού πολίτη αυτή η συνεργασία που γίνεται τώρα. Χρ. Χριστοδούλου: Αυτά που συζητούµε αυτή τη στιγµή και αυτά που ρυθµίζουµε µέσω του Πρωτοκόλλου αφορούν το ζωτικότερο τοµέα της οικονοµικής σταθερότητας και ανάπτυξης του τόπου µας. Είναι σηµαντικό να λεχθεί ότι ο προορισµός και των τριών εποπτικών αρχών είναι όπως, µέσα από τη συνεργασία, διασφαλίσουν το υγιές, το ισχυρό και το βιώσιµο των εποπτευόµενων ιδρυµάτων, οργάνων, επιχειρήσεων και οργανισµών. Ο κίνδυνος στην περίπτωσή µας δεν είναι η σύγκρουση εποπτικών αρχών ή προσωπικοτήτων. Ο κίνδυνος είναι να υπάρξουν κενά γιατί δεν θα υπάρχει η επιβαλλόµενη συνεργασία. Με το πρωτόκολλο που έχουµε υπογράψει και µε την άτυπη αλλά ουσιαστική συνεργασία που

3 3 είχαµε ως τώρα, έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει πρόβληµα συνεργασίας ή αρµοδιότητας. Αντίθετα, έχει αποδειχθεί ότι έχουµε συµβάλει ήδη στην προάσπιση ζωτικών συµφερόντων του τόπου και του λαού. Ερώτηση: Στην αρχή της οµιλίας σας αναφερθήκατε στον πολυτεµαχισµό της εποπτείας του χρηµατοοικονοµικού τοµέα. Παρακαλώ δώστε µας κάποια συγκεκριµένα παραδείγµατα, δεδοµένης της καλής συνεργασίας σας, όπως µας είχατε πει, και πώς προέκυψε η ανάγκη να υπογραφεί πρωτόκολλο. Χρ. Χριστοδούλου: Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε κάθε χώρα υπάρχει είτε µία ενιαία ρυθµιστική αρχή, η οποία επιλαµβάνεται θεµάτων ρύθµισης και εποπτείας του τραπεζικού, του ασφαλιστικού και του τοµέα των επενδυτικών εταιρειών, είτε υπάρχουν για ιστορικούς λόγους τρεις ξεχωριστές αρχές, οι οποίες είτε συντονίζονται µε βάση νοµοθεσία που δηµιουργείται είτε µε βάση πρωτόκολλα όπως εκείνο το οποίο εµείς έχουµε υπογράψει και το οποίο θέτουµε σε εφαρµογή από την 1 η του χρόνου. Ταυτόχρονα, µέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενωσης αναπτύσσεται ένας έντονος προβληµατισµός σε σχέση µε το κατά πόσο θα υιοθετηθεί ως κεκτηµένο µια συγκεκριµένη θέση. ηλαδή, µια ρυθµιστική αρχή ή διατήρηση των δύο ή τριών αρχών αλλά αναγκαστική συνεργασία τους ή κατά πόσο κάθε χώρα θα αποφασίζει από µόνη της ποια διαδικασία θα ακολουθεί. Είναι ιστορικοί οι λόγοι που σε κάθε χώρα υπάρχει είτε µία µόνο ρυθµιστική αρχή είτε δύο είτε τρεις. Στην Κύπρο µέχρι πρόσφατα είχαµε δύο ρυθµιστικές αρχές και όχι τρεις. Το πρόβληµα έγκειται στο κατά πόσο όντως σε κάθε χώρα επιλέγεται το σύστηµα εκείνο που ανταποκρίνεται προς τις ιδιαιτερότητες, τις ιδιοτυπίες και τις ανάγκες και που ταυτόχρονα είναι στην πράξη και το πιο αποτελεσµατικό. Επιπρόσθετα, στη δική µας περίπτωση θα υπάρξει κάτι που θα είναι πρωτόγνωρο ίσως και διεθνώς. Στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων πιθανόν να έχουµε δύο αρχές αντί µία. Συγκεκριµένα, θα έχουµε την Κεντρική Τράπεζα η οποία θα εποπτεύει τις εµπορικές τράπεζες και ενδεχοµένως τον Εφορο Συνεργατισµού που θα εποπτεύει τα συνεργατικά ιδρύµατα. Αυτή τη ρύθµιση δεν θα τη δείτε σε άλλη χώρα. Στην Κύπρο φαίνεται ότι τελικά προωθείται αυτή η ρύθµιση. Εάν η νοµοθεσία που προωθείται εγκριθεί, εµείς θα καλέσουµε τον Εφορο Συνεργατισµού να υπογράψει το πρωτόκολλο και να συνεργαστούµε και οι τέσσερις. Εάν όµως, επικρατήσει η

4 4 πιο σωστή άποψη, δηλαδή να είναι η Κεντρική Τράπεζα η εποπτεύουσα και ρυθµίζουσα αρχή και των συνεργατικών ιδρυµάτων, τόσο το καλύτερο. Επαναλαµβάνω, όµως, ότι ορθολογικά µία πρέπει να είναι η εποπτική αρχή στα πιστωτικά ιδρύµατα, δηλαδή τις τράπεζες και τα συνεργατικά ιδρύµατα. Ερώτηση: Μία διευκρίνιση. Τί είδους πληροφορίες θα δίδονται στην Κεντρική Τράπεζα; Μ. Κληρίδης: Αν µία θυγατρική εταιρεία µιας τράπεζας, µία ΕΠΕΥ αντιµετωπίζει οικονοµικά προβλήµατα και κινδυνεύει να καταρρεύσει, τότε αναπόφευκτα επηρεάζεται η τράπεζα. Το ίδιο συµβαίνει και στην περίπτωση που µια ασφαλιστική εταιρεία τράπεζας αντιµετωπίζει προβλήµατα, τότε τα προβλήµατα αυτά θα µεταφερθούν στην τράπεζα. Άρα η Κεντρική Τράπεζα θα θέλει να γνωρίζει τι έχει δει η Εφορος Ασφαλιστικών Εταιρειών στη διάρκεια διεξαγωγής ελέγχου της ασφαλιστικής εταιρείας, διότι οι πληροφορίες αυτές την αφορούν. Β. Νάταρ: εν είναι ανάγκη να είναι η ασφαλιστική εταιρεία θυγατρική της τράπεζας για να είναι η τράπεζα εκτεθειµένη. Μπορεί η τράπεζα να παραχωρήσει στην ασφαλιστική εταιρεία ένα τεράστιο δάνειο χωρίς να είναι καν η µητρική της και να είναι εκτεθειµένη αν η ασφαλιστική εταιρεία οδεύει προς κατάρρευση. Άρα, όταν έγκαιρα η Έφορος Ασφαλιστικών Εταιρειών αντιληφθεί ότι εκείνη η ασφαλιστική εταιρεία αντιµετωπίζει οικονοµικά προβλήµατα, θα πρέπει να ενηµερώσει την Κεντρική Τράπεζα ούτως ώστε και αυτή µε τη σειρά της να διεξαγάγει τον κατάλληλο έλεγχο στην τράπεζα η οποία, ενδεχοµένως, να είναι εκτεθειµένη έναντι της παραχώρησης του δανείου. Είναι πολλές οι πιθανότητες αλληλεξάρτησης και έτσι είναι µεγάλη η ανάγκη συνεργασίας στο στάδιο του εποπτικού ελέγχου όταν και εφόσον διεξάγεται στα ιδρύµατα που είναι κάτω από τον έλεγχο των επί µέρους αρχών. Ερώτηση: Θα πρέπει να ζητείται η ενηµέρωση ή τα στοιχεία θα δίδονται έτσι κι αλλιώς; Β. Νάταρ: Υπάρχει ήδη µια Επιτροπή η οποία έχει καθοριστεί και θα συνέρχεται τακτικά µία φορά το µήνα. Αν µέσα από αυτές τις επαφές διευθετούνται κάποια θέµατα, τότε µπορεί να µην χρειάζεται να ζητούνται καν οι πληροφορίες από τις εποπτικές αρχές. Αν όµως υπάρχει κάτι το οποίο θα χρειαστεί σίγουρα να επικοινωνήσουν µεταξύ τους οι εποπτικές αρχές, δεν υπάρχει τίποτα που να τους εµποδίζει να το κάνουν απευθείας.

5 5 Ερώτηση: Λόγω και Χρηµατιστηρίου, είχαµε ασφαλιστικές εταιρείες που αντιµετώπιζαν δυσκολίες και που παρέσυραν τραπεζικούς οργανισµούς; Χρ. Χριστοδούλου: Μας δόθηκε η ευκαιρία να δώσουµε την εικόνα των προβληµάτων που αντιµετωπίζονται ως απότοκο της κρίσης του Χρηµατιστηρίου. Είναι γνωστό ότι και τα τραπεζικά µας ιδρύµατα και οι ασφαλιστικές εταιρείες και άλλες επενδυτικές αντιµετωπίζουν προβλήµατα. Ασφαλέστατα ούτε συµβουλεύσιµο είναι αλλά ούτε και επιτρεπτό να υπεισέλθουµε σε λεπτοµέρειες. Μπορούµε, όµως, να πούµε ότι, καθ όσον αφορά τις τράπεζες, υπάρχουν προβλήµατα και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχω εγκαινιάσει ένα διάλογο µε τους διοικητές των τραπεζών και έχουµε συζητήσει τα επιµέρους προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σχετικά µε την κεφαλαιουχική τους βάση, το δείκτη της κεφαλαιουχικής τους επάρκειας, τα επισφαλή δάνεια, τα πιστωτικά τους ανοίγµατα και λοιπά. Τα θέµατα αυτά τα χειριζόµαστε στα πλαίσια και της εποπτείας που ασκεί η αρµόδια διεύθυνση αλλά και στα πλαίσια ενός προγράµµατος το οποίο έχουµε καταρτίσει ώστε σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα να αντιµετωπισθούν ικανοποιητικά. Είµαι αρκετά ικανοποιηµένος µε τη µέχρι τώρα εξέλιξη των πραγµάτων και δεν είναι τυχαίο ότι πριν λίγες µέρες δήλωσα ότι οι τράπεζες αντιµετωπίζουν προβλήµατα αλλά δεν είναι εκτός του ελέγχου µας. Είναι γεγονός ότι η ανάπτυξη και η οµαλή λειτουργία της οικονοµίας µας βασίζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό στην ύπαρξη ενός υγιούς και οµαλά λειτουργούντος χρηµατοοικονοµικού τοµέα τον οποίο καλύπτουν βασικά οι τρεις εποπτικές µας αρχές. Και οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι ΕΠΕΥ έχουν πάρει το µήνυµα ότι οφείλουν να λάβουν εκείνα τα µέτρα που είναι αναγκαία για να µπορέσει να υπάρξει ανάκαµψη και εξυγίανση στους οργανισµούς τους. Β. Νάταρ: εν είναι µυστικό ότι ο ασφαλιστικός τοµέας έχει πληγεί και αυτός από τις εξελίξεις στο Χρηµατιστήριο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι από τους µεγαλύτερους θεσµικούς επενδυτές. Σίγουρα δεν µπορεί να κρύψει κανείς το γεγονός ότι σήµερα αντιµετωπίζουµε τεράστια προβλήµατα λόγω της πτώσης του δείκτη του Χρηµατιστηρίου. Μ. Κληρίδης: Με βάση τη νέα νοµοθεσία των ασφαλιστικών εταιρειών πιθανότατα οι ασφαλιστικές εταιρείες να πρέπει να αυξήσουν το κεφάλαιό τους. Εχουµε συµφωνήσει µε το

6 6 ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και την Εφορο Ασφαλιστικών Εταιρειών ότι αυτές οι αυξήσεις κεφαλαίου που γίνονται για σκοπούς κεφαλαιουχικής επάρκειας και σταθερότητας του συστήµατος θα παίρνουν προτεραιότητα στην εξέταση των ενηµερωτικών δελτίων. Αυτό είναι ένα κλασσικό παράδειγµα συνεργασίας µεταξύ των τριών ρυθµιστικών αρχών. Ερώτηση: ιευκρινίστε µας το χρονικό περιθώριο που δώσατε στις τράπεζες για την εξυγίανση της οικονοµικής τους κατάστασης. Χρ. Χριστοδούλου: Αφορά περίπου µια διετία αλλά ήδη έχουµε θετικά δείγµατα της προόδου και της εξυγίανσης, γεγονός που µας εγκαρδιώνει. /ΣΚ.

Τράπεζες και Ανάπτυξη

Τράπεζες και Ανάπτυξη Τράπεζες και Ανάπτυξη Ομιλία του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη δημόσια συζήτηση με θέμα "Η Κυπριακή Οικονομία Σήμερα και Αύριο" που διοργανώνεται από το Εμπορικό και

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκόλυνση των διασυνοριακών επιχειρήσεων στην ΕΕ

Διευκόλυνση των διασυνοριακών επιχειρήσεων στην ΕΕ Διευκόλυνση των διασυνοριακών επιχειρήσεων στην ΕΕ ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές Ο νόµος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, ο οποίος έχει ενσωµατώσει την οδηγία MiFID Μάιος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Βιβλιογραφική επισκόπηση των πιστωτικών κινδύνων τραπεζών» ιατριβή

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Πάνος Πασιαρδής Γιώργος Ιουλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ.: 13689 ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. ιπλωµατική Εργασία : Διπλωματική Εργασία -1-

Πανεπιστήμιο Πατρών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. ιπλωµατική Εργασία : Διπλωματική Εργασία -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ιπλωµατική Εργασία : Η Επιτροπή της Βασιλείας και ο Κίνδυνος της Αγοράς ΕΛΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Α.Μ. 0806 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΟΓΙΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία «ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. Εισηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. Εισηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ Εισηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (SUPERVISORY REVIEW AND EVALUATION PROCESS FRAMEWORK)

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (SUPERVISORY REVIEW AND EVALUATION PROCESS FRAMEWORK) ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (SUPERVISORY REVIEW AND EVALUATION PROCESS FRAMEWORK) ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Προοίµιο Η ανάπτυξη των χρηµαταγορών και η συνεχώς αυξανόµενη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ COM 95 (508) EL ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 1.Εισαγωγή και συνοπτική παρουσίαση_ 1.1 Η Τέταρτη και Έβδοµη Οδηγία για το Εταιρικό ίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Βαθμός συμμόρφωσης των εισηγμένων εταιριών στην ισχύουσα νομοθεσία της εταιρικής διακυβέρνησης»

Θέμα: «Βαθμός συμμόρφωσης των εισηγμένων εταιριών στην ισχύουσα νομοθεσία της εταιρικής διακυβέρνησης» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Βαθμός συμμόρφωσης των εισηγμένων εταιριών στην ισχύουσα νομοθεσία της εταιρικής διακυβέρνησης» Επιμέλεια εργασίας: Σκόδρας Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 109/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.4.2014 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Εργασiες της Τράπεζας

4. Εργασiες της Τράπεζας 4. Εργασiες της Τράπεζας 4.1 Ρύθμιση και Εποπτεία του Τραπεζικού Τομέα Η ΚΤΚ είναι η αρμόδια αρχή, δυνάμει των περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002-2007 και των περί Τραπεζικών Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1. Εισαγωγικά στοιχεία Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 με τη Διεθνοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος άρχισε να παρουσιάζεται η ανάγκη εύρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Rate) τράπεζας (Marginal Lending Facility Rate) Σελ. 49. (Government Bond Yield)

Rate) τράπεζας (Marginal Lending Facility Rate) Σελ. 49. (Government Bond Yield) Μ.Β.Α ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EXECUTIVE) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Το κόστος διαµεσολάβησης του Ελληνικού τραπεζικού συστήµατος ΚΟΥΤΣΟΜΕΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ mbaex0931 Επιβλέπων Καθηγητής: ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Κειμένου Εργασίας

Προσχέδιο Κειμένου Εργασίας ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Προσχέδιο Κειμένου Εργασίας Προκαταρκτική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για το θέμα «Η Λειτουργία των Θεσμών του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦιλΙΠΠΛν ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ρόλος της εταιρικής διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου στην σύγχρονη εταιρία ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα