Έρευνα για την επαγγελµατική κατάσταση και απασχόληση των διπλωµατούχων µηχανικών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έρευνα για την επαγγελµατική κατάσταση και απασχόληση των διπλωµατούχων µηχανικών"

Transcript

1 Έρευνα για την επαγγελµατική κατάσταση και απασχόληση των διπλωµατούχων µηχανικών Σεπτέµβριος 2009 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ --- ΜΕΡΟΣ Β [Επιχειρηµατικότητα] [Αντιλήψεις και στάσεις] 154

2 Ταυτότητα έρευνας Συλλογή στοιχείων : Public Issue Σχεδιασµός και ανάλυση : thkconsultants Ηµεροµηνίες συλλογής : 11/06/09 έως 13/07/09 Μεθοδολογία : Ποσοτική δειγµατοληπτική έρευνα µε τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της πολυσταδιακής στρωµατοποιηµένης δειγµατοληψίας µε ενίσχυση (booster) σε συγκεκριµένες κατηγορίες ενδιαφέροντος. Συνολικό σχεδιασθέν δείγµα : 2517 διπλωµατούχοι µηχανικοί (α) είγµα 2400 ιπλωµατούχων Μηχανικών, αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού των διπλωµατούχων µηχανικών που απέκτησαν άδεια άσκησης επαγγέλµατος µετά το (β) Ενίσχυση δείγµατος (boosted sample) 125 διπλωµατούχων µηχανικών στις ειδικότητες των Μεταλλειολόγων/Μεταλλουργών (+45 άτοµα), των Ναυπηγών/Ναυπηγών Μηχανολόγων (+60 άτοµα) και των Ηλεκτρονικών (+20 άτοµα). Ο σχεδιασµός του δείγµατος βασίστηκε σε ανάλυση των στοιχείων του Μητρώου του ΤΕΕ. Τηρήθηκαν ποσοστώσεις (quotas) ως προς την βασική ειδικότητα, την γεωγραφική περιφέρεια κατοικίας, το φύλο και το έτος απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος (συνδυασµός παραγόντων). Το δείγµα επελέγη µε την µέθοδο της τυχαίας δειγµατοληψίας από το Μητρώο του ΤΕΕ. Συνολικό πραγµατοποιηθέν δείγµα : 3039 διπλωµατούχοι µηχανικοί Στο συνολικό πραγµατοποιηθέν δείγµα, για να επανέλθουν οι τελικές κατανοµές επιστηµονικής ειδικότητας, φύλου, γεωγραφικής περιφέρειας κατοικίας και έτους απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος στις ζητούµενες από το δειγµατοληπτικό σχέδιο, το δείγµα των 2517 σταθµίστηκε εκ των υστέρων µε τη σωστή κατανοµή επιστηµονικής ειδικότητας ώστε να εξαληφθεί η πραγµατοποιηθείσα ενίσχυση, και τα αποτελέσµατα να παραµείνουν αντιπροσωπευτικά για το σύνολο του Μητρώου Μελών του ΤΕΕ. Το τελικό σταθµισµένο δείγµα στο οποίο βασίζεται η παρούσα ανάλυση ανέρχεται σε 2400 διπλωµατούχους µηχανικούς. 155

3 ιαχρονική ανάλυση Έρευνα 2009 Συλλογή δεδοµένων : PUBLIC ISSUE, Ανάλυση : thkconsultants Ερευνητική µεθοδολογία : Τηλεφωνικές συνεντεύξεις Έρευνα 2007 Συλλογή δεδοµένων : TNS ICAP, Ανάλυση : VENTRIS Ερευνητική µεθοδολογία : Τηλεφωνικές συνεντεύξεις Έρευνα 2003 Συλλογή και ανάλυση δεδοµένων : MRB Hellas Ερευνητική µεθοδολογία : Τηλεφωνικές συνεντεύξεις Έρευνα 1997 Συλλογή και ανάλυση δεδοµένων : MRB Hellas και ORCO Ερευνητική µεθοδολογία : Προσωπικές συνεντεύξεις 156

4 Περιεχόµενα Έκθεση Αποτελεσµάτων (Μέρος Β ) δ. Επιχειρηµατικότητα [159] δ1. Επιχειρηµατικότητα για όσους δεν έχουν δική τους επιχείρηση [160] Ενδεχόµενο δηµιουργίας δικής τους επιχείρησης [161] δ2. Επιχειρηµατικότητα για όσους έχουν δική τους επιχείρηση [164] Ηλικία δηµιουργίας νέας επιχείρησης [165] Κύριο προσωπικό κίνητρο γα δηµιουργία επιχείρησης [166] Υποστήριξη που είχαν στην δηµιουργία της επιχείρησης [167] Εµπόδια που αντιµετώπισαν στην δηµιουργία της επιχείρησης [168] ε. Αντιλήψεις και Στάσεις [170] ε1. Ικανοποίηση από εργασία [171] Συνολική ικανοποίηση [172] Ικανοποίηση από αντικείµενο εργασίας [176] Ικανοποίηση από αποδοχές [178] Ικανοποίηση από συνθήκες εργασίας / εργασιακό περιβάλλον [180] Ικανοποίηση από συνολικό χρόνο απασχόλησης [182] ε2. Επαγγελµατικός ανταγωνισµός [184] Οµάδες επαγγελµατικού ανταγωνισµού [185] Επαγγελµατικός ανταγωνισµός µε άλλη ειδικότητας µηχανικών [187] 157

5 Περιεχόµενα Έκθεση Αποτελεσµάτων (Μέρος Β ) ε3. Σπουδές και αγορά εργασίας [189] Προετοιµασία από το πρόγραµµα σπουδών για την αγορά εργασίας [190] Επίπεδο σπουδών σε σχέση µε απαιτήσεις αγοράς εργασίας [193] Αξιολόγηση ως προς το επιστηµονικό/θεωρητικό υπόβαθρο [194] Αξιολόγηση ως προς τις τεχνικές γνώσεις [197] Αξιολόγηση ως προς την χρήση εξειδικευµένων προγραµµάτων Η/Υ [200] Αξιολόγηση ως προς τις οικονοµικές/διοικητικές γνώσεις [203] Αξιολόγηση ως προς τις δεξιότητες [206] Αυξηµένο βάρος στις θεωρητικές έναντι των τεχνικών γνώσεων [209] Σηµαντικά στοιχεία για να βρει δουλειά ένας πρωτοεισερχόµενος στην αγορά εργασίας [212] ε4. Επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωση [215] Πόσο απαραίτητη είναι η επαγγελµατική κατάρτιση [216] Κατάλληλος χρόνος επαγγελµατικής κατάρτισης [218] Τοµείς επαγγελµατικής κατάρτισης [219] Έχετε παρακολουθήσεις πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης; [222] ε5. Ενηµέρωση για επαγγελµατικά θέµατα [224] ε6. Θέµατα επικαιρότητας [234] ε7. ΤΣΜΕ Ε και ασφαλιστικά θέµατα [244] ε8. Θέµατα τεχνικής εκπαίδευσης [248] ε9. Ρύθµιση κλειστών ηµιυπαίθριων χώρων [256] ε10. Ενηµερωτικό ελτίο ΤΕΕ [262] Ε11. Οικονοµικοί δείκτες [267] 158

6 δ. Επιχειρηµατικότητα 159

7 δ1. Επιχειρηµατικότητα για όσους δεν έχουν δική τους επιχείρηση 160

8 Αντιµετωπίζετε το ενδεχόµενο να δηµιουργήσετε µία δική σας επιχείρηση ή γραφείο (µε προσωπικό), µέσα στα επόµενα πέντε χρόνια; ιαχρονική ανάλυση [Απαντούν όσοι δεν έχουν ατοµική επιχείρηση] % 32 ΝΑΙ ΟΧΙ [Ν=1245] 2006 [Ν=1350] 2003 ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Αντιµετωπίζουν το ενδεχόµενο δηµιουργίας επιχείρησης, κυρίως Πολιτικοί Μηχανικοί [43%] Αρχιτέκτονες [42%] Άδεια [51%] Άδεια [49%] 161

9 Αντιµετωπίζετε το ενδεχόµενο να δηµιουργήσετε µία δική σας επιχείρηση ή γραφείο (µε προσωπικό), µέσα στα επόµενα πέντε χρόνια; Ανάλυση ανά ειδικότητα [Απαντούν όσοι δεν έχουν ατοµική επιχείρηση] % NAI OXI εν γνωρίζω / εν απαντώ ΣΥΝΟΛΟ 32% 64% 4% ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 43% 54% 3% ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 42% 55% 4% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 34% 61% 6% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 29% 67% 4% ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 23% 71% 6% ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 27% 70% 3% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 21% 75% 4% Αναλύονται µόνον όσες ειδικότητες έχουν ικανή στατιστική βάση ανάλυσης 162

10 Αντιµετωπίζετε το ενδεχόµενο να δηµιουργήσετε µία δική σας επιχείρηση ή γραφείο (µε προσωπικό), µέσα στα επόµενα πέντε χρόνια; Ανάλυση ανά έτος απόκτησης άδειας [Απαντούν όσοι δεν έχουν ατοµική επιχείρηση] % NAI OXI εν γνωρίζω / εν απαντώ ΣΥΝΟΛΟ 32% 64% 4% % 76% 2% % 76% 8% % 83% 5% % 82% 3% % 75% 2% % 46% 3% 2006 κ.ε. 49% 45% 6% 163

11 δ2. Επιχειρηµατικότητα για όσους έχουν δική τους επιχείρηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην παρούσα ενότητα αναλύονται τα δεδοµένα για όσους µηχανικούς δήλωσαν Ελεύθεροι Επαγγελµατίες / Αυτοαπασχολούµενοι µε ή χωρίς προσωπικό 164

12 Ηλικία δηµιουργίας νέας επιχείρησης «Σε ποια ηλικία δηµιουργήσατε νέα επιχείρηση (γραφείο), αναλάβατε αυτή των γονιών σας;» ιαχρονική ανάλυση [Απαντούν όσοι έχουν ατοµική επιχείρηση] % έως 34 ετών ετών ετών 55+ ετών 2009 [Ν=1155] [N=1050]

13 Κύριο προσωπικό κίνητρο για δηµιουργία επιχείρησης «Ποιο ήταν το κύριο προσωπικό κίνητρο για να δηµιουργήσετε δική σας επιχείρηση (ή να αναλάβετε);» ιαχρονική ανάλυση [Απαντούν όσοι έχουν ατοµική επιχείρηση] % Ανεξαρτησία δράσης, καλύτερες προοπτικές επαγγελµατικής έκφρασης ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 75% Οικονοµικό όφελος ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 24% ΑΝ ΡΕΣ 21% Α ΕΙΑ % υσκολίες εύρεσης εργασίας ως µισθωτός 8 9 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 13% Α ΕΙΑ % Άλλο Γ/ Α [Ν=1155] 2006 [N=1050] 166

14 Υποστήριξη που είχαν στη δηµιουργία της επιχείρησης «Τι υποστήριξη είχατε στη διαδικασία δηµιουργίας της επιχείρησής σας;» Ανάλυση στο σύνολο [Απαντούν όσοι έχουν ατοµική επιχείρηση] % Οικονοµική ενίσχυση από οικογένεια ή φίλους Συνέχιση οικογενειακής παράδοσης - Ηθική ενίσχυση Κρατική ή Κοινοτική επιχορήγηση Οικονοµική ενίσχυση από επιχείρηση ή επιχειρηµατία [N=1155] 2006 [N=1050] Καµία υποστήριξη Άλλο

15 Εµπόδια που αντιµετώπισαν στη δηµιουργία της επιχείρησης «Τι εµπόδια αντιµετωπίσατε στη διαδικασία δηµιουργίας της επιχείρησής σας;» ιαχρονική ανάλυση [Απαντούν όσοι έχουν ατοµική επιχείρηση] Μέχρι δύο απαντήσεις % ιοικητικά µέτρα, όγκος "γραφειοκρατίας" Αβεβαιότητα για την οικονοµική εξέλιξη Φορολογικές,, ασφαλιστικές επιβαρύνσεις Μηχανισµοί ανάθεσης δηµοσίων έργων [N=1155] 2006 [N=1050] 2003 Θεσµικές ή νοµικές απαγορεύσεις υσκολία πρόσβασης σε δανειακά κεφάλαια

16 Εµπόδια που αντιµετώπισαν στη δηµιουργία της επιχείρησης «Τι εµπόδια αντιµετωπίσατε στη διαδικασία δηµιουργίας της επιχείρησής σας;» Ανάλυση ανά έτος απόκτησης άδειας [Απαντούν όσοι έχουν ατοµική επιχείρηση] Θεσµικές ή νοµικές απαγορεύσεις Φορολογικές, ασφαλιστικές επιβαρύνσεις Αβεβαιότητα για την οικονοµική εξέλιξη ιοικητικά µέτρα, όγκος "γραφειοκρατίας" υσκολία πρόσβασης σε δανειακά κεφάλαια Μηχανισµοί ανάθεσης δηµοσίων έργων 59% 58% 55% 43% 45% 44% 37% 36% 35% 31% 32% 30% 26% 21% 20% 20% 17% 18% 19% 16% 16% 14% 14% 15% 16% 13% 13% 13% 10% 10% 10% 10% 8% 6% 6% 5% 6% 6% 5% 4% % κ.ε. 169

17 ε. Αντιλήψεις και Στάσεις 170

18 ε1. Ικανοποίηση από εργασία 171

19 Συνολική ικανοποίηση από την εργασία «Πόσο ικανοποιηµένος ή πόσο δυσαρεστηµένος είστε συνολικά από την εργασία σας;» Ανάλυση στο σύνολο Πολύ ικανοποιηµένος 27% Πολύ δυσαρεστηµένος 4% Μάλλον δυσαρεστηµένος 6% Ούτε ικανοποιηµένος ούτε δυσαρεστηµένος 19% Μάλλον ικανοποιηµένος 44% Ικανοποιηµένοι [πολύ + µάλλον]: 71% υσαρεστηµένοι [πολύ + µάλλον]: 10% Περισσότερο ικανοποιηµένοι Ηλεκτρονικοί [81%] Χηµικοί [78%] Ηλεκτρολόγοι [75%] Ναυπηγός [74%] Περισσότερο δυσαρεστηµένοι Αρχιτέκτονες [14%] 172

20 Συνολική ικανοποίηση από την εργασία «Πόσο ικανοποιηµένος ή πόσο δυσαρεστηµένος είστε συνολικά από την εργασία σας;» ιαχρονική ανάλυση % Πολύ δυσαρεστηµένος Ούτε δυσαρεστηµένος- ούτε ικανοποιηµένος Πολύ ικανοποιηµένος Μάλλον δυσαρεστηµένος Μάλλον ικανοποιηµένος εν απαντώ 10% 71% % 68% % 66% % 53%

21 Συνολική ικανοποίηση από την εργασία «Πόσο ικανοποιηµένος ή πόσο δυσαρεστηµένος είστε συνολικά από την εργασία σας;» Ανάλυση ανά ειδικότητα ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕ ΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟ ΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΝΙΚΟΣ Πολύ δυσαρεστηµένος Μάλλον δυσαρεστηµένος υσαρεστηµένος (πολύ+µάλλον) Ούτε δυσαρεστηµένοςούτε ικανοποιηµένος Μάλλον ικανοποιηµένος Πολύ ικανοποιηµένος Ικανοποιηµένος (πολύ+µάλλον) 4% 5% 6% 2% 3% 4% 1% 3% 1% 2% 6% 6% 8% 8% 5% 7% 5% 4% 9% 3% 10% 11% 14% 10% 8% 11% 6% 6% 10% 6% 19% 21% 23% 19% 17% 17% 16% 23% 16% 13% 44% 42% 43% 45% 45% 43% 43% 47% 44% 48% 27% 25% 19% 26% 31% 29% 35% 23% 30% 33% 70% 67% 63% 71% 75% 71% 78% 70% 74% 81% 174

22 Ικανοποίηση από επιµέρους θέµατα Ανάλυση στο σύνολο % Από το αντικείµενο της εργασίας Πολύ δυσαρεστηµένος Ούτε δυσαρεστηµένος- ούτε ικανοποιηµένος Πολύ ικανοποιηµένος 2 4 6% Μάλλον δυσαρεστηµένος Μάλλον ικανοποιηµένος 83% 39 11% 77% Από τις συνθήκες εργασίας % 60% Από τον συνολικό χρόνο απασχόλησης % 58% Από τις αποδοχές

23 Ικανοποίηση από το αντικείµενο της εργασίας ιαχρονική ανάλυση % Πολύ δυσαρεστηµένος Ούτε δυσαρεστηµένος- ούτε ικανοποιηµένος Πολύ ικανοποιηµένος Μάλλον δυσαρεστηµένος Μάλλον ικανοποιηµένος εν απαντώ 83% % % %

24 Ικανοποίηση από το αντικείµενο της εργασίας Ανάλυση ανά ειδικότητα ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕ ΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟ ΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΝΙΚΟΣ Πολύ δυσαρεστηµένος Μάλλον δυσαρεστηµένος υσαρεστηµένος (πολύ+µάλλον) 2% 2% 3% 1% 2% 1% 0% 1% 0% 0% 4% 4% 6% 7% 2% 1% 2% 3% 1% 1% 6% 7% 9% 8% 4% 2% 2% 4% 1% 1% Ούτε δυσαρεστηµένοςούτε ικανοποιηµένος Μάλλον ικανοποιηµένος 12% 12% 15% 9% 10% 16% 11% 26% 12% 4% 44% 44% 45% 46% 42% 37% 41% 39% 45% 46% Πολύ ικανοποιηµένος 39% 37% 31% 37% 43% 45% 46% 31% 42% 49% Ικανοποιηµένος (πολύ+µάλλον) 82% 81% 76% 83% 85% 82% 87% 70% 87% 94% 177

25 Ικανοποίηση από τις αποδοχές ιαχρονική ανάλυση % Πολύ δυσαρεστηµένος Ούτε δυσαρεστηµένος- ούτε ικανοποιηµένος Πολύ ικανοποιηµένος Μάλλον δυσαρεστηµένος Μάλλον ικανοποιηµένος εν απαντώ 58% % % %

26 Ικανοποίηση από τις αποδοχές Ανάλυση ανά ειδικότητα ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕ ΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟ ΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙ ΟΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΝΙΚΟΣ Πολύ δυσαρεστηµένος Μάλλον δυσαρεστηµένος υσαρεστηµένος (πολύ+µάλλον) Ούτε δυσαρεστηµένοςούτε ικανοποιηµένος Μάλλον ικανοποιηµένος Πολύ ικανοποιηµένος Ικανοποιηµένος (πολύ+µάλλον) 7% 8% 11% 6% 5% 7% 5% 5% 5% 4% 15% 13% 23% 17% 13% 15% 7% 18% 4% 13% 22% 20% 34% 23% 18% 22% 12% 23% 10% 18% 20% 20% 24% 19% 18% 16% 17% 14% 18% 23% 44% 45% 34% 44% 49% 45% 46% 47% 53% 41% 14% 14% 7% 14% 15% 15% 26% 16% 18% 18% 58% 60% 42% 58% 64% 60% 71% 62% 70% 59% 179

27 Ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας / το εργασιακό περιβάλλον ιαχρονική ανάλυση % Πολύ δυσαρεστηµένος Ούτε δυσαρεστηµένος- ούτε ικανοποιηµένος Πολύ ικανοποιηµένος Μάλλον δυσαρεστηµένος Μάλλον ικανοποιηµένος εν απαντώ 77% % % %

28 Ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας / το εργασιακό περιβάλλον Ανάλυση ανά ειδικότητα ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕ ΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟ ΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙ ΟΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΝΙΚΟΣ Πολύ δυσαρεστηµένος Μάλλον δυσαρεστηµένος υσαρεστηµένος (πολύ+µάλλον) Ούτε δυσαρεστηµένοςούτε ικανοποιηµένος Μάλλον ικανοποιηµένος Πολύ ικανοποιηµένος Ικανοποιηµένος (πολύ+µάλλον) 4% 4% 7% 3% 2% 9% 1% 3% 7% 1% 7% 8% 7% 6% 6% 6% 10% 13% 8% 3% 11% 13% 14% 9% 7% 16% 11% 16% 14% 4% 11% 12% 7% 15% 13% 8% 8% 10% 9% 7% 40% 37% 41% 41% 41% 36% 46% 42% 43% 44% 37% 38% 37% 35% 38% 40% 35% 31% 34% 44% 78% 75% 78% 76% 79% 75% 81% 73% 77% 89% 181

29 Ικανοποίηση από τον συνολικό χρόνο απασχόλησης ιαχρονική ανάλυση % Πολύ δυσαρεστηµένος Ούτε δυσαρεστηµένος- ούτε ικανοποιηµένος Πολύ ικανοποιηµένος Μάλλον δυσαρεστηµένος Μάλλον ικανοποιηµένος εν απαντώ 60% % % %

30 Ικανοποίηση από τον συνολικό χρόνο απασχόλησης Ανάλυση ανά ειδικότητα ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕ ΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟ ΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙ ΟΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΝΙΚΟΣ Πολύ δυσαρεστηµένος Μάλλον δυσαρεστηµένος υσαρεστηµένος (πολύ+µάλλον) Ούτε δυσαρεστηµένοςούτε ικανοποιηµένος Μάλλον ικανοποιηµένος Πολύ ικανοποιηµένος Ικανοποιηµένος (πολύ+µάλλον) 7% 10% 8% 6% 4% 9% 1% 4% 3% 2% 16% 18% 21% 15% 15% 15% 11% 9% 12% 16% 23% 28% 28% 22% 18% 23% 12% 13% 15% 18% 17% 18% 17% 15% 17% 18% 14% 16% 18% 11% 38% 36% 40% 36% 39% 36% 37% 49% 46% 31% 22% 18% 14% 27% 26% 21% 37% 22% 21% 40% 60% 54% 54% 63% 65% 57% 74% 71% 67% 71% 183

31 ε2. Επαγγελµατικός ανταγωνισµός 184

32 Οµάδες επαγγελµατικού ανταγωνισµού «Με ποια από τις παρακάτω οµάδες θεωρείτε ότι υφίσταται κυρίως πρόβληµα επαγγελµατικού ανταγωνισµού για διπλωµατούχους µηχανικούς της ειδικότητάς σας;» Ανάλυση στο σύνολο % Τεχνολόγους-Τεχνικούς ΤΕΙ ιπλωµατούχους Μηχ/κούς άλλης ειδικότητας Ξένους Μηχανικούς Πτυχιούχους Πανεπιστηµίου Θετικής Κατεύθυνσης Αποφ. Πολυτεχνικών Σχολών µε Μεταπτ. στη ιοίκ. Επιχ Απόφοιτους Σχολών Οικονοµίας Με Άλλη Οµάδα εν Υφίσταται Πρόβληµα «εν υφίσταται πρόβληµα µε καµία οµάδα» Ανάλυση ανά ηλικία Έως 30 ετών ετών ετών 51+ ετών 10% 14% 21% 22% 185

33 Οµάδες επαγγελµατικού ανταγωνισµού «Με ποια από τις παρακάτω οµάδες θεωρείτε ότι υφίσταται κυρίως πρόβληµα επαγγελµατικού ανταγωνισµού για διπλωµατούχους µηχανικούς της ειδικότητάς σας;» Ανάλυση ανά ειδικότητα ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕ ΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟ ΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙ ΟΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΝΙΚΟΣ Τεχνολόγους / Τεχνικούς ΤΕΙ 38% 45% 31% 39% 38% 46% 26% 19% 31% 39% Πτυχιούχους πανεπιστηµίου θετικής κατεύθυνσης ιπλωµατούχους µηχανικούς άλλης ειδικότητας 10% 5% 7% 7% 17% 4% 16% 14% 4% 41% 30% 18% 44% 29% 22% 41% 48% 50% 17% 31% Ξένους µηχανικούς 11% 12% 7% 8% 14% 7% 7% 7% 22% 16% Αποφοίτους σχολών οικονοµίας και διοίκησης επιχειρήσεων 4% 2% 2% 8% 4% 4% 6% 4% 4% 11% Αποφοίτους πολυτεχνικών σχολών µε µεταπτυχιακό στην διοίκηση επιχειρήσεων 9% 8% 5% 11% 12% 6% 11% 12% 8% 14% Με άλλη οµάδα 7% 10% 9% 3% 6% 12% 3% 3% 5% 7% Με καµία οµάδα 16% 20% 18% 17% 13% 10% 11% 18% 27% 15% Γ/ Α 3% 1% 4% 3% 3% 4% 1% 3% 3% 3% 186

34 Επαγγελµατικός ανταγωνισµός µε άλλη ειδικότητα µηχανικών «Με ποια ειδικότητα θεωρείτε ότι υφίσταται πρόβληµα ανταγωνισµού;» Ανάλυση στο σύνολο [Απαντούν όσοι ανέφεραν ανταγωνισµό µε δ.µ. άλλης ειδικότητας Ν=724] % ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 40 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 13 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ 12 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 6 ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 4 ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 3 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 2 Άλλη ειδικότητα 5 187

35 Επαγγελµατικός ανταγωνισµός µε άλλη ειδικότητα µηχανικών «Με ποια ειδικότητα θεωρείτε ότι υφίσταται πρόβληµα ανταγωνισµού;» Ανάλυση ανά ειδικότητα [Απαντούν όσοι ανέφεραν ανταγωνισµό µε δ.µ. άλλης ειδικότητας] ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 40% - 73% 37% 25% 33% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 13% 9% 3% - 25% 33% ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ 12% 43% - 11% 6% 1% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 6% 4% 0% 15% - 3% ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 4% 12% 7% 0% 0% 0% ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 3% 1% 0% 8% 3% - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 2% 1% 0% 1% 6% 5% Άλλη ειδικότητα 5% 5% 6% 6% 2% 5% Γ/ Α 3% 7% 2% 3% 4% 3% Αναλύονται µόνον οι κατηγορίες µε ικανή στατιστική βάση ανάλυσης 188

36 ε3. Σπουδές και αγορά εργασίας 189

37 Προετοιµασία από το πρόγραµµα σπουδών για την αγορά εργασίας «Πόσο προετοιµασµένος ήσασταν από το πρόγραµµα των σπουδών σας όταν αντιµετωπίσατε για πρώτη φορά την αγορά εργασίας;» ιαχρονική ανάλυση % Πολύ προετοιµασµένος Μάλλον προετοιµασµένος Όχι και τόσο προετοιµασµένος Καθόλου προετοιµασµένος εν γνωρίζω / εν απαντώ 40% 58% % 56% % 64%

38 Προετοιµασία από το πρόγραµµα σπουδών για την αγορά εργασίας «Πόσο προετοιµασµένος ήσασταν από το πρόγραµµα των σπουδών σας όταν αντιµετωπίσατε για πρώτη φορά την αγορά εργασίας;» Ανάλυση ανά ειδικότητα Πολύ προετοιµασµένος Μάλλον προετοιµασµένος Όχι και τόσο προετοιµασµένος Καθόλου προετοιµασµένος εν γνωρίζω / εν απαντώ % ΣΥΝΟΛΟ 13% 27% 37% 21% ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 11% 26% 40% 22% ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ 13% 21% 35% 30% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 13% 26% 40% 19% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 13% 29% 38% 19% ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 11% 27% 42% 20% ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 14% 33% 35% 15% ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ 22% 29% 28% 19% ΝΑΥΠΗΓΟΣ 19% 31% 33% 16% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 26% 39% 22% 12% 191

39 Προετοιµασία από το πρόγραµµα σπουδών για την αγορά εργασίας «Πόσο προετοιµασµένος ήσασταν από το πρόγραµµα των σπουδών σας όταν αντιµετωπίσατε για πρώτη φορά την αγορά εργασίας;» Ανάλυση ανά εκπαιδευτικό ίδρυµα πρώτου πτυχίου Προετοιµασµένος (πολύ + µάλλον) Μη προετοιµασµένος (όχι και τόσο + καθόλου) εν γνωρίζω / εν απαντώ % ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠ ΑΠΘ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΘ ΑΛΛΟ ΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

40 Επίπεδο σπουδών σε σχέση µε απαιτήσεις αγοράς εργασίας Ανάλυση στο σύνολο % Χαµηλό επίπεδο Σχετικά καλό επίπεδο Καλό επίπεδο Πολύ καλό επίπεδο Άριστο επίπεδο εν γνωρίζω / εν απαντώ Άριστο + Πολύ καλό : 71% Θεωρητικό υπόβαθρο % Τεχνικές γνώσεις % Χρήση εξειδικευµένων προγραµµάτων Η/Υ Οικονοµικές & ιοικητικές γνώσεις % % εξιότητες

41 Επίπεδο σπουδών σε σχέση µε απαιτήσεις αγοράς εργασίας >Επιστηµονικό / θεωρητικό υπόβαθρο ιαχρονική ανάλυση % Χαµηλό επίπεδο Σχετικά καλό επίπεδο Καλό επίπεδο Πολύ καλό επίπεδο Άριστο επίπεδο εν γνωρίζω / εν απαντώ 71% % %

42 Επίπεδο σπουδών σε σχέση µε απαιτήσεις αγοράς εργασίας >Επιστηµονικό / θεωρητικό υπόβαθρο Ανάλυση ανά ειδικότητα % Χαµηλό επίπεδο Σχετικά καλό επίπεδο Καλό επίπεδο Πολύ καλό επίπεδο Άριστο επίπεδο εν γνωρίζω / εν απαντώ ΣΥΝΟΛΟ 6% 22% 47% 24% ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 6% 24% 48% 21% ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ 5% 24% 45% 24% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 6% 21% 48% 24% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 6% 21% 47% 24% ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 8% 22% 46% 21% ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 6% 19% 52% 22% ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ- ΜΕΤΑΛ/ΓΟΣ 7% 29% 39% 23% ΝΑΥΠΗΓΟΣ 1% 19% 46% 34% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 4% 20% 40% 36% 195

43 Επίπεδο σπουδών σε σχέση µε απαιτήσεις αγοράς εργασίας >Επιστηµονικό / θεωρητικό υπόβαθρο Ανάλυση ανά εκπαιδευτικό ίδρυµα πρώτου πτυχίου % Χαµηλό επίπεδο Πολύ καλό / άριστο επίπεδο Σχετικά καλό / καλό επίπεδο εν γνωρίζω / εν απαντώ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠ ΑΠΘ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΘ ΑΛΛΟ ΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

44 Επίπεδο σπουδών σε σχέση µε απαιτήσεις αγοράς εργασίας > Τεχνικές γνώσεις σχετικά µε το αντικείµενο του διπλώµατος ιαχρονική ανάλυση % Χαµηλό επίπεδο Σχετικά καλό επίπεδο Καλό επίπεδο Πολύ καλό επίπεδο Άριστο επίπεδο 45% % %

45 Επίπεδο σπουδών σε σχέση µε απαιτήσεις αγοράς εργασίας > Τεχνικές γνώσεις σχετικά µε το αντικείµενο του διπλώµατος Ανάλυση ανά ειδικότητα % Χαµηλό επίπεδο Σχετικά καλό επίπεδο Καλό επίπεδο Πολύ καλό επίπεδο Άριστο επίπεδο εν γνωρίζω / εν απαντώ ΣΥΝΟΛΟ 6% 16% 33% 33% 12% ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 5% 18% 33% 33% 11% ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ 7% 15% 33% 30% 14% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 8% 16% 33% 29% 14% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 7% 20% 33% 31% 9% ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 7% 11% 34% 40% 9% ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 5% 13% 39% 35% 7% ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ- ΜΕΤΑΛ/ΓΟΣ 2% 11% 33% 40% 13% ΝΑΥΠΗΓΟΣ 5% 10% 34% 38% 13% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 3% 11% 27% 40% 19% 198

46 Επίπεδο σπουδών σε σχέση µε απαιτήσεις αγοράς εργασίας > Τεχνικές γνώσεις σχετικά µε το αντικείµενο του διπλώµατος Ανάλυση ανά εκπαιδευτικό ίδρυµα πρώτου πτυχίου Χαµηλό επίπεδο Σχετικά καλό / καλό επίπεδο % Πολύ καλό / άριστο επίπεδο εν γνωρίζω / εν απαντώ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠ ΑΠΘ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΘ ΑΛΛΟ ΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

47 Επίπεδο σπουδών σε σχέση µε απαιτήσεις αγοράς εργασίας > Χρήση εξειδικευµένων προγραµµάτων Η/Υ ιαχρονική ανάλυση % Χαµηλό επίπεδο Σχετικά καλό επίπεδο Καλό επίπεδο Πολύ καλό επίπεδο Άριστο επίπεδο εν γνωρίζω / εν απαντώ 22% % %

48 Επίπεδο σπουδών σε σχέση µε απαιτήσεις αγοράς εργασίας > Χρήση εξειδικευµένων προγραµµάτων Η/Υ Ανάλυση ανά ειδικότητα % Χαµηλό επίπεδο Σχετικά καλό επίπεδο Καλό επίπεδο Πολύ καλό επίπεδο Άριστο επίπεδο εν γνωρίζω / εν απαντώ ΣΥΝΟΛΟ 34% 22% 19% 14% 8% ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 38% 22% 19% 11% 8% ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ 50% 13% 10% 11% 12% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 27% 24% 20% 18% 8% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 19% 28% 26% 19% 6% ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 39% 20% 20% 16% 4% ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 30% 34% 19% 12% 4% ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ- ΜΕΤΑΛ/ΓΟΣ 31% 23% 27% 7% 8% ΝΑΥΠΗΓΟΣ 29% 19% 22% 21% 8% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 8% 15% 27% 26% 23% 201

49 Επίπεδο σπουδών σε σχέση µε απαιτήσεις αγοράς εργασίας > Χρήση εξειδικευµένων προγραµµάτων Η/Υ Ανάλυση ανά εκπαιδευτικό ίδρυµα πρώτου πτυχίου Χαµηλό επίπεδο Σχετικά καλό / καλό επίπεδο % Πολύ καλό / άριστο επίπεδο εν γνωρίζω / εν απαντώ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠ ΑΠΘ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΘ ΑΛΛΟ ΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

50 Επίπεδο σπουδών σε σχέση µε απαιτήσεις αγοράς εργασίας > Οικονοµικές και διοικητικές γνώσεις ιαχρονική ανάλυση % Χαµηλό επίπεδο Σχετικά καλό επίπεδο Καλό επίπεδο Πολύ καλό επίπεδο Άριστο επίπεδο εν γνωρίζω / εν απαντώ 15% % %

51 Επίπεδο σπουδών σε σχέση µε απαιτήσεις αγοράς εργασίας > Οικονοµικές και διοικητικές γνώσεις Ανάλυση ανά ειδικότητα % Χαµηλό επίπεδο Σχετικά καλό επίπεδο Καλό επίπεδο Πολύ καλό επίπεδο Άριστο επίπεδο εν γνωρίζω / εν απαντώ ΣΥΝΟΛΟ 37% 27% 21% 11% 3% ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 38% 26% 22% 10% 3% ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ 52% 19% 18% 8% 2% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 17% 25% 28% 22% 7% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 38% 33% 18% 9% 1% ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 47% 33% 13% 4% 1% ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 32% 28% 24% 13% 3% ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ- ΜΕΤΑΛ/ΓΟΣ 32% 31% 22% 10% 4% ΝΑΥΠΗΓΟΣ 22% 31% 29% 12% 5% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 30% 36% 21% 10% 2% 204

52 Επίπεδο σπουδών σε σχέση µε απαιτήσεις αγοράς εργασίας >Οικονοµικές και διοικητικές γνώσεις Ανάλυση ανά εκπαιδευτικό ίδρυµα πρώτου πτυχίου Χαµηλό επίπεδο Σχετικά καλό / καλό επίπεδο % Πολύ καλό / άριστο επίπεδο εν γνωρίζω / εν απαντώ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠ ΑΠΘ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΘ ΑΛΛΟ ΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

53 Επίπεδο σπουδών σε σχέση µε απαιτήσεις αγοράς εργασίας > εξιότητες (σύνταξη αναφορών, ικανότητες διαπραγµάτευσης, διαχείριση προσωπικού, κλπ.) ιαχρονική ανάλυση % Χαµηλό επίπεδο Σχετικά καλό επίπεδο Καλό επίπεδο Πολύ καλό επίπεδο Άριστο επίπεδο εν γνωρίζω / εν απαντώ 21% % %

54 Επίπεδο σπουδών σε σχέση µε απαιτήσεις αγοράς εργασίας > εξιότητες (σύνταξη αναφορών, ικανότητες διαπραγµάτευσης, διαχείριση προσωπικού, κλπ.) Ανάλυση ανά ειδικότητα % Χαµηλό επίπεδο Σχετικά καλό επίπεδο Καλό επίπεδο Πολύ καλό επίπεδο Άριστο επίπεδο εν γνωρίζω / εν απαντώ ΣΥΝΟΛΟ 32% 21% 24% 15% 6% ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 36% 21% 23% 13% 6% ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ 39% 15% 22% 16% 7% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 25% 19% 31% 17% 6% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 31% 29% 18% 17% 5% ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 36% 22% 23% 13% 4% ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 29% 25% 27% 14% 6% ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ- ΜΕΤΑΛ/ΓΟΣ 28% 20% 20% 22% 8% ΝΑΥΠΗΓΟΣ 27% 14% 34% 17% 7% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 24% 24% 23% 19% 9% 207

55 Επίπεδο σπουδών σε σχέση µε απαιτήσεις αγοράς εργασίας > εξιότητες (σύνταξη αναφορών, ικανότητες διαπραγµάτευσης, διαχείριση προσωπικού, κλπ.) Ανάλυση ανά εκπαιδευτικό ίδρυµα πρώτου πτυχίου Χαµηλό επίπεδο Σχετικά καλό / καλό επίπεδο % Πολύ καλό / άριστο επίπεδο εν γνωρίζω / εν απαντώ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠ ΑΠΘ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΘ ΑΛΛΟ ΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

56 «Σύµφωνα µε µία άποψη, οι Πολυτεχνικές Σχολές πρέπει να δίνουν αυξηµένο βάρος στα θεωρητικά µαθήµατα και µειωµένο στις πρακτικές/τεχνικές γνώσεις, καθώς στο πεδίο των πρακτικών/τεχνικών γνώσεων συµβαίνουν συνεχείς αλλαγές. Πόσο συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε αυτή την άποψη;» Ανάλυση στο σύνολο % ιαφωνώ απόλυτα 35 ιαφωνία 62% Μάλλον διαφωνώ 27 Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 11 Μάλλον συµφωνώ 15 Συµφωνία 26% Συµφωνώ απόλυτα 11 εν γνωρίζω / εν απαντώ 1 209

57 «Σύµφωνα µε µία άποψη, οι Πολυτεχνικές Σχολές πρέπει να δίνουν αυξηµένο βάρος στα θεωρητικά µαθήµατα και µειωµένο στις πρακτικές/τεχνικές γνώσεις, καθώς στο πεδίο των πρακτικών/τεχνικών γνώσεων συµβαίνουν συνεχείς αλλαγές. Πόσο συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε αυτή την άποψη;» Ανάλυση ανά φύλο ιαφωνώ (απόλυτα + µάλλον) Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ % Συµφωνώ (απόλυτα + µάλλον) εν γνωρίζω / εν απαντώ ΣΥΝΟΛΟ 61% 11% 26% ΑΝ ΡΕΣ 60% 11% 28% ΓΥΝΑΙΚΕΣ 66% 12% 22% 210

58 «Σύµφωνα µε µία άποψη, οι Πολυτεχνικές Σχολές πρέπει να δίνουν αυξηµένο βάρος στα θεωρητικά µαθήµατα και µειωµένο στις πρακτικές/τεχνικές γνώσεις, καθώς στο πεδίο των πρακτικών/τεχνικών γνώσεων συµβαίνουν συνεχείς αλλαγές. Πόσο συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε αυτή την άποψη;» Ανάλυση ανά ειδικότητα % ιαφωνώ (απόλυτα + µάλλον) Συµφωνώ (απόλυτα + µάλλον) Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ εν γνωρίζω / εν απαντώ ΣΥΝΟΛΟ 61% 11% 26% ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 64% 12% 24% ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ 69% 8% 21% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 60% 13% 25% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 53% 12% 35% ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 57% 12% 30% ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 65% 10% 25% ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ- ΜΕΤΑΛ/ΓΟΣ 63% 12% 24% ΝΑΥΠΗΓΟΣ 61% 9% 30% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 51% 16% 32% 211

59 Σηµαντικά στοιχεία προκειµένου να βρει δουλειά ένας πρωτοεισερχόµενος στην αγορά εργασίας µηχανικός ιαχρονική ανάλυση % Μέχρι δύο απαντήσεις Προηγούµενη επαγγελµατική εµπειρία και πρακτική άσκηση Γνωριµίες και συστάσεις Τεχνικές δεξιότητες (π.χ. καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών Ίδρυµα απόκτησης βασικού πτυχίου Οικονοµικές και διοικητικές γνώσεις και δεξιότητες Γνώση ξένων γλωσσών 7 9 Βαθµός απόκτησης βασικού πτυχίου 6 8 εν γνωρίζω - εν απαντώ

60 Σηµαντικά στοιχεία προκειµένου να βρει δουλειά ένας πρωτοεισερχόµενος στην αγορά εργασίας µηχανικός Ανάλυση ανά ειδικότητα Μέχρι δύο απαντήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕ ΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟ ΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΛΟΓΟΣ ΝΙΚΟΣ Προηγούµενη επαγγελµατική εµπειρία και πρακτική άσκηση Γνωριµίες και συστάσεις 54% 54% 49% 57% 58% 51% 56% 53% 49% 70% 52% 53% 51% 53% 48% 55% 56% 69% 52% 48% Τεχνικές δεξιότητες (π.χ. καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών Ίδρυµα απόκτησης βασικού πτυχίου Οικονοµικές και διοικητικές γνώσεις και δεξιότητες Γνώση ξένων γλωσσών Βαθµός απόκτησης βασικού πτυχίου 29% 29% 40% 25% 26% 35% 21% 16% 18% 28% 14% 13% 9% 13% 17% 12% 21% 18% 12% 21% 11% 12% 14% 10% 13% 11% 6% 7% 23% 9% 8% 8% 7% 10% 7% 3% 13% 11% 5% 8% 7% 5% 4% 10% 8% 2% 10% 5% 18% 6% 6% 7% 5% 6% 5% 5% 6% 8% 7% 7% Γ/ Α 1% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 2% 0% 213

61 Σηµαντικά στοιχεία προκειµένου να βρει δουλειά ένας πρωτοεισερχόµενος στην αγορά εργασίας µηχανικός Ανάλυση ανά ηλικία 80% 70% 66% Βαθµός βασικού πτυχίου 60% 50% 40% 57% 54% 54% 54% 49% 45% Ίδρυµα βασικού πτυχίου Μεταπτυχιακό Ξένες γλώσσες 30% 20% 10% 0% 31% 32% 28% 24% 15% 13% 14% 14% 13% 11% 11% 10% 9% 7% 8% 6% 6% 6% 5% 2% 5% Εως 30 ετών ετών ετών 51+ ετών 12% Οικονοµικές και διοικητικές γνώσεις Τεχνικές δεξιότητες (π.χ. Η/Υ) Επαγγελµατική εµπειρία και πρακτική άσκηση Γνωριµίες και συστάσεις 214

62 ε4. Επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωση 215

63 Πόσο απαραίτητη θεωρείτε την επαγγελµατική κατάρτιση / επιµόρφωση στην εύρεση εργασίας ως διπλωµατούχος µηχανικός; ιαχρονική ανάλυση % Καθόλου απαραίτητη Όχι και τόσο απαραίτητη Σχετικά απαραίτητη Απολύτως απαραίτητη εν γνωρίζω / εν απαντώ

64 Πόσο απαραίτητη θεωρείτε την επαγγελµατική κατάρτιση / επιµόρφωση στην εύρεση εργασίας ως διπλωµατούχος µηχανικός; Ανάλυση ανά ειδικότητα ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕ ΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟ ΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΝΙΚΟΣ Καθόλου απαραίτητη Όχι και τόσο απαραίτητη Όχι απαραίτητη (Καθόλου+ Όχι και τόσο) Σχετικά απαραίτητη Απολύτως απαραίτητη Απαραίτητη (Απολύτως+ Σχετικά) εν γνωρίζω / εν απαντώ 2% 2% 3% 2% 1% 4% 2% 6% 3% 3% 5% 5% 5% 6% 6% 1% 6% 2% 8% 7% 8% 7% 8% 8% 7% 5% 8% 8% 11% 10% 36% 34% 33% 41% 39% 27% 43% 38% 35% 42% 56% 59% 58% 50% 53% 67% 50% 54% 54% 48% 92% 92% 91% 91% 93% 93% 92% 92% 89% 90% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 217

65 Κατάλληλος χρόνος επαγγελµατικής κατάρτισης / επιµόρφωσης ιαχρονική ανάλυση % Συνεχώς, κάθε 3 χρόνια Συνεχώς, κάθε 5 χρόνια Πριν την ένταξη στην αγορά εργασίας χρόνια µετά 4 6 Γ/ Α

66 Τοµείς επαγγελµατικής κατάρτισης «Θα σας διαβάσω ενδεικτικά κάποιους τοµείς επαγγελµατικής κατάρτισης / επιµόρφωσης και θα ήθελα να επιλέξετε τρεις τοµείς που κατά την γνώµη σας εµφανίζονται περισσότερες ανάγκες για επαγγελµατική κατάρτιση /επιµόρφωση των διπλωµατούχων µηχανικών της ειδικότητας σας.» Ανάλυση στο σύνολο % Μέχρι τρεις απαντήσεις Η-Υ- Νέες τεχνολογίες 58 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ιοίκηση επιχειρήσεων- µάρκετινγκ Περιβάλλον Εξοικονόµηση ενέργειας 27 ιασφάλιση ποιότητας 17 Υγιεινή και ασφάλεια εργασιακού χώρου Αποκαταστάσεις -αναστύλωση Λύµατα-απόβλητα- ρύπανση 10 Βιοτεχνολογικές εφαρµογές Βιοµηχανικά Ηλεκτρονικά 6 6 Άλλος τοµέας εν γνωρίζω/ εν απαντώ

67 Τοµείς επαγγελµατικής κατάρτισης «Θα σας διαβάσω ενδεικτικά κάποιους τοµείς επαγγελµατικής κατάρτισης / επιµόρφωσης και θα ήθελα να επιλέξετε τρεις τοµείς που κατά την γνώµη σας εµφανίζονται περισσότερες ανάγκες για επαγγελµατική κατάρτιση /επιµόρφωση των διπλωµατούχων µηχανικών της ειδικότητας σας.» ιαχρονική ανάλυση Μέχρι τρεις απαντήσεις Η/Υ Νέες Τεχνολογίες 58% 55% 69% 69% Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας* 39% 34% 14% 17% ιοίκηση Επιχειρήσεων/Marketing 37% 47% 50% 50% Περιβάλλον/Προστασία και ιαχείριση 35% 32% 29% 30% Εξοικονόµηση Ενέργειας 27% 19% 14% 15% ιασφάλιση Ποιότητας 17% 25% 29% 33% Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακού Χώρου 14% 21% 18% 12% Αποκαταστάσεις-Αναστύλωση 14% 15% 4% 14% Λύµατα-Απόβλητα-Ρύπανση 10% 9% 5% 11% Βιοτεχνολογικές Εφαρµογές 6% 7% 2% 5% Βιοµηχανικά Ηλεκτρονικά 6% 6% 2% 8% Άλλος τοµέας 2% 2% 2% 2% * Στις Μετρήσεις 2003 και 1997, τα ποσοστά που αναφέρονται συµπεριλαµβάνουν τις αναφορές στην Ηλιακή Ενέργεια, η οποία υπήρχε σαν ανεξάρτητη επιλογή. 220

68 Τοµείς επαγγελµατικής κατάρτισης «Θα σας διαβάσω ενδεικτικά κάποιους τοµείς επαγγελµατικής κατάρτισης / επιµόρφωσης και θα ήθελα να επιλέξετε τρεις τοµείς που κατά την γνώµη σας εµφανίζονται περισσότερες ανάγκες για επαγγελµατική κατάρτιση /επιµόρφωση των διπλωµατούχων µηχανικών της ειδικότητας σας.» Ανάλυση ανά ειδικότητα Η/Υ-Νέες τεχνολογίες Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ιοίκηση επιχειρήσεων/ µάρκετινγκ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕ ΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟ ΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΛΟΓΟΣ ΝΙΚΟΣ 58% 59% 66% 50% 56% 76% 39% 47% 54% 68% 39% 36% 38% 49% 52% 20% 36% 34% 27% 21% 37% 31% 25% 37% 49% 33% 44% 43% 44% 62% Περιβάλλον 35% 39% 38% 33% 19% 47% 44% 47% 34% 16% Εξοικονόµηση ενέργειας ιασφάλιση ποιότητας Υγιεινή και ασφάλεια εργασιακού χώρου Αποκαταστάσεις - αναστύλωση Λύµατα-απόβληταρύπανση Βιοτεχνολογικές εφαρµογές Βιοµηχανικά Ηλεκτρονικά Μέχρι τρεις απαντήσεις 27% 20% 36% 37% 34% 11% 17% 16% 18% 16% 17% 14% 11% 21% 15% 20% 27% 19% 26% 20% 14% 16% 10% 16% 9% 8% 26% 32% 22% 7% 14% 27% 28% 3% 1% 9% 1% 4% 1% 1% 10% 12% 3% 9% 6% 10% 30% 12% 7% 2% 6% 6% 10% 3% 7% 4% 6% 5% 3% 8% 6% 2% 2% 10% 14% 2% 4% 1% 8% 13% Άλλος τοµέας 2% 2% 2% 2% 2% 5% 1% 4% 4% 3% Γ/ Α 1% 1% 0% 1% 1% 3% 0% 4% 1% 2% 221

69 Έχετε παρακολουθήσει κάποιο πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης / επιµόρφωσης; ιαχρονική ανάλυση ΝΑΥΠΗΓΟΙ 60% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 57% ΧΗΜΙΚΟΙ 56% % NAI OXI

70 Έχετε παρακολουθήσει κάποιο πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης / επιµόρφωσης; Ανάλυση ανά ειδικότητα % NAI OXI ΣΥΝΟΛΟ 50% 50% ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 47% 52% ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ 45% 55% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 57% 43% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 50% 50% ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 51% 49% ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 56% 44% ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ-ΜΕΤΑΛ/ΓΟΣ 52% 48% ΝΑΥΠΗΓΟΣ 60% 40% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 43% 57% 223

71 ε5. Ενηµέρωση για επαγγελµατικά θέµατα 224

72 Βαθµός ενηµέρωσης για επαγγελµατικά θέµατα Ανάλυση στο σύνολο % Καθόλου ενηµερωµένος Απόλυτα ενηµερωµένος 43% Όχι και τόσο ενηµερωµένος Μάλλον ενηµερωµένος εν γνωρίζω / εν απαντώ 56% Επαγγελµατικά δικαιώµατα % 48% Ασφαλιστικά θέµατα % 67% Αποδοχές/Αµοιβές ιαδικασίες άσκησης επαγγέλµατος 9 35% %

73 Βαθµός ενηµέρωσης για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα ιαχρονική ανάλυση στο σύνολο % 2009 Καθόλου ενηµερωµένος Όχι και τόσο ενηµερωµένος Μάλλον ενηµερωµένος Απόλυτα ενηµερωµένος 43% 56% % 53% % 54% % % 6 226

74 Βαθµός ενηµέρωσης για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα Ανάλυση ανά ειδικότητα ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕ ΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟ ΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΛΟΓΟΣ ΝΙΚΟΣ Καθόλου ενηµερωµένος Όχι και τόσο ενηµερωµένος 10% 8% 13% 11% 11% 5% 12% 13% 14% 15% 33% 32% 34% 35% 35% 22% 35% 36% 30% 37% Μη ενηµερωµένος (Καθόλου + 44% 40% 47% 46% 46% 27% 47% 49% 44% 52% Όχι και τόσο) Μάλλον ενηµερωµένος Απόλυτα ενηµερωµένος Ενηµερωµένος (Απόλυτα + Μάλλον) εν γνωρίζω / εν απαντώ 39% 42% 38% 38% 40% 40% 41% 29% 37% 34% 17% 19% 15% 16% 14% 33% 11% 22% 19% 12% 56% 60% 53% 54% 54% 72% 53% 51% 56% 46% 10% 8% 13% 11% 11% 5% 12% 13% 14% 15% 227

75 Βαθµός ενηµέρωσης για τα ασφαλιστικά θέµατα ιαχρονική ανάλυση στο σύνολο % 2009 Καθόλου ενηµερωµένος Όχι και τόσο ενηµερωµένος Μάλλον ενηµερωµένος Απόλυτα ενηµερωµένος 53% 48% % 46% % 48% % 51%

76 Βαθµός ενηµέρωσης για τα ασφαλιστικά θέµατα Ανάλυση ανά ειδικότητα ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕ ΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟ ΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΛΟΓΟΣ ΝΙΚΟΣ Καθόλου ενηµερωµένος Όχι και τόσο ενηµερωµένος Μη ενηµερωµένος (Καθόλου + Όχι και τόσο) Μάλλον ενηµερωµένος Απόλυτα ενηµερωµένος Ενηµερωµένος (Απόλυτα + Μάλλον) 15% 16% 18% 15% 14% 12% 9% 12% 14% 13% 37% 42% 39% 37% 35% 32% 36% 24% 38% 34% 52% 57% 57% 53% 49% 44% 44% 36% 52% 47% 37% 34% 34% 38% 39% 41% 38% 43% 35% 37% 11% 8% 8% 10% 12% 15% 17% 21% 13% 16% 48% 43% 43% 47% 51% 56% 56% 64% 48% 53% 229

77 Βαθµός ενηµέρωσης για τις αποδοχές/αµοιβές ιαχρονική ανάλυση στο σύνολο % 2009 Καθόλου ενηµερωµένος Όχι και τόσο ενηµερωµένος Μάλλον ενηµερωµένος Απόλυτα ενηµερωµένος εν γνωρίζω / εν απαντώ 33% 67% % 63% % 66% % 62%

78 Βαθµός ενηµέρωσης για τις αποδοχές/αµοιβές Ανάλυση ανά ειδικότητα ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕ ΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟ ΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΝΙΚΟΣ Καθόλου ενηµερωµένος Όχι και τόσο ενηµερωµένος Μη ενηµερωµένος (Καθόλου + Όχι και τόσο) Μάλλον ενηµερωµένος Απόλυτα ενηµερωµένος Ενηµερωµένος (Απόλυτα + Μάλλον) εν γνωρίζω / εν απαντώ 9% 8% 8% 14% 8% 3% 6% 12% 15% 16% 24% 22% 22% 26% 30% 22% 24% 18% 18% 20% 33% 30% 30% 40% 38% 25% 31% 30% 33% 36% 43% 43% 43% 41% 42% 42% 47% 43% 47% 47% 24% 26% 26% 19% 20% 32% 22% 26% 20% 17% 67% 70% 69% 60% 62% 74% 69% 69% 67% 64% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 231

79 Βαθµός ενηµέρωσης για τις διαδικασίες άσκησης επαγγέλµατος ιαχρονική ανάλυση στο σύνολο Καθόλου ενηµερωµένος Όχι και τόσο ενηµερωµένος Μάλλον ενηµερωµένος % Απόλυτα ενηµερωµένος εν γνωρίζω / εν απαντώ 35% 65% % 66% % % % 58% % 20% 40% 60% 80% 100% 232

80 Βαθµός ενηµέρωσης για τις διαδικασίες άσκησης επαγγέλµατος Ανάλυση ανά ειδικότητα ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕ ΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟ ΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΝΙΚΟΣ Καθόλου ενηµερωµένος Όχι και τόσο ενηµερωµένος Μη ενηµερωµένος (Καθόλου + Όχι και τόσο) ) Μάλλον ενηµερωµένος Απόλυτα ενηµερωµένος Ενηµερωµένος (Απόλυτα + Μάλλον) εν γνωρίζω / εν απαντώ 9% 5% 6% 14% 10% 2% 11% 15% 12% 14% 26% 21% 16% 29% 37% 21% 34% 30% 25% 35% 34% 26% 22% 43% 47% 23% 44% 45% 37% 49% 40% 44% 44% 37% 36% 39% 38% 31% 40% 28% 25% 29% 32% 19% 16% 36% 17% 22% 21% 19% 64% 73% 77% 56% 52% 75% 54% 53% 61% 47% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 2% 4% 233

81 ε6. Θέµατα επικαιρότητας 234

82 Θέµατα επικαιρότητας «Η εγγραφή στο ΤΕΕ αποφοίτων άλλων εκπαιδευτικών βαθµίδων σε διαφορετικά µητρώα και χωρίς δικαίωµα ψήφου» Ανάλυση στο σύνολο % Καθόλου σηµαντικό 18 Όχι και τόσο / Καθόλου σηµαντικό 36% Όχι και τόσο σηµαντικό 18 Σχετικά σηµαντικό 28 Σχετικά / Πολύ σηµαντικό 59% Πολύ σηµαντικό 31 εν γνωρίζω / εν απαντώ 4 235

83 Θέµατα επικαιρότητας «Η εγγραφή στο ΤΕΕ αποφοίτων άλλων εκπαιδευτικών βαθµίδων σε διαφορετικά µητρώα και χωρίς δικαίωµα ψήφου» Ανάλυση ανά ειδικότητα Καθόλου σηµαντικό Όχι και τόσο σηµαντικό Μη σηµαντικό (Καθόλου + Όχι και τόσο) ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕ ΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟ ΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΝΙΚΟΣ 18% 18% 21% 20% 16% 22% 16% 19% 23% 14% 18% 17% 19% 20% 19% 14% 17% 12% 21% 21% 37% 35% 40% 41% 35% 36% 33% 31% 44% 35% Σχετικά σηµαντικό 28% 24% 26% 30% 31% 22% 32% 32% 19% 30% Πολύ σηµαντικό 31% 36% 29% 25% 28% 40% 32% 35% 35% 31% Σηµαντικό (Πολύ + σχετικά) εν γνωρίζω / εν απαντώ 59% 60% 55% 56% 60% 62% 63% 67% 54% 61% 4% 5% 5% 4% 5% 3% 3% 2% 2% 4% 236

84 Θέµατα επικαιρότητας «Η αναβάθµιση των εξετάσεων του ΤΕΕ για την απόκτηση της επαγγελµατικής άδειας» ιαχρονική ανάλυση % Καθόλου σηµαντικό Όχι και τόσο / Καθόλου σηµαντικό 29% Όχι και τόσο σηµαντικό Σχετικά σηµαντικό Σχετικά / Πολύ σηµαντικό 69% Πολύ σηµαντικό εν γνωρίζω / εν απαντώ

85 Θέµατα επικαιρότητας «Η αναβάθµιση των εξετάσεων του ΤΕΕ για την απόκτηση της επαγγελµατικής άδειας» Ανάλυση ανά ειδικότητα ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕ ΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟ ΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΝΙΚΟΣ Καθόλου σηµαντικό 13% 12% 15% 14% 15% 8% 10% 13% 14% 23% Όχι και τόσο σηµαντικό Μη σηµαντικό (Καθόλου + Όχι και τόσο) 16% 15% 14% 16% 21% 17% 16% 13% 17% 13% 29% 27% 29% 31% 36% 25% 26% 26% 31% 36% Σχετικά σηµαντικό 26% 23% 24% 30% 27% 25% 30% 31% 18% 26% Πολύ σηµαντικό 43% 49% 44% 37% 35% 49% 43% 41% 50% 37% Σηµαντικό (Πολύ + σχετικά) εν γνωρίζω / εν απαντώ 69% 72% 68% 67% 63% 74% 73% 72% 68% 63% 2% 1% 3% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 238

86 Θέµατα επικαιρότητας «Η ανάληψη από τον µελετητή µηχανικό εξ ολοκλήρου της ευθύνης για την χορήγηση οικοδοµικής άδειας από τις πολεοδοµίες» Ανάλυση στο σύνολο % Καθόλου σηµαντικό 7 Όχι και τόσο / Καθόλου σηµαντικό 14% Όχι και τόσο σηµαντικό 7 Σχετικά σηµαντικό 23 Σχετικά / Πολύ σηµαντικό 79% Πολύ σηµαντικό 56 εν γνωρίζω / εν απαντώ 7 239

87 Θέµατα επικαιρότητας «Η ανάληψη από τον µελετητή µηχανικό εξ ολοκλήρου της ευθύνης για την χορήγηση οικοδοµικής άδειας από τις πολεοδοµίες» Ανάλυση ανά ειδικότητα ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕ ΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟ ΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΝΙΚΟΣ Καθόλου σηµαντικό 7% 6% 8% 6% 5% 10% 9% 5% 9% 8% Όχι και τόσο σηµαντικό Μη σηµαντικό (Καθόλου + Όχι και τόσο) 7% 5% 7% 8% 7% 6% 8% 10% 7% 8% 14% 11% 15% 14% 12% 16% 17% 15% 16% 16% Σχετικά σηµαντικό 23% 19% 20% 23% 30% 22% 27% 26% 25% 17% Πολύ σηµαντικό 56% 68% 62% 53% 48% 58% 39% 47% 41% 46% Σηµαντικό (Πολύ + σχετικά) εν γνωρίζω / εν απαντώ 79% 87% 82% 76% 78% 80% 67% 73% 66% 63% 7% 2% 3% 10% 10% 4% 17% 12% 18% 21% 240

88 Θέµατα επικαιρότητας «Η ίδρυση σώµατος ελεγκτών µηχανικών για την προστασία φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος» Ανάλυση στο σύνολο % Καθόλου σηµαντικό 3 Όχι και τόσο / Καθόλου σηµαντικό 8% Όχι και τόσο σηµαντικό 5 Σχετικά σηµαντικό 20 Σχετικά / Πολύ σηµαντικό 91% Πολύ σηµαντικό 71 εν γνωρίζω / εν απαντώ 2 241

89 Θέµατα επικαιρότητας «Η ίδρυση σώµατος ελεγκτών µηχανικών για την προστασία φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος» Ανάλυση ανά ειδικότητα Καθόλου σηµαντικό Όχι και τόσο σηµαντικό Μη σηµαντικό (Καθόλου + Όχι και τόσο) ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕ ΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟ ΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΛΟΓΟΣ ΝΙΚΟΣ 3% 2% 5% 4% 2% 4% 1% 2% 4% 1% 5% 4% 4% 5% 6% 3% 3% 6% 4% 7% 7% 6% 9% 9% 8% 7% 4% 8% 8% 8% Σχετικά σηµαντικό 20% 22% 15% 20% 25% 15% 21% 22% 18% 19% Πολύ σηµαντικό 71% 71% 75% 68% 66% 78% 72% 68% 71% 61% Σηµαντικό (Πολύ + σχετικά) εν γνωρίζω / εν απαντώ 91% 92% 90% 89% 90% 93% 94% 90% 89% 80% 2% 1% 1% 3% 2% 0% 2% 2% 3% 11% 242

90 Θέµατα επικαιρότητας κατά σειρά σηµαντικότητας Ανάλυση στο σύνολο Ιεράρχηση µε βάση την απάντηση «Πολύ σηµαντικό» Ίδρυση σώµατος ελεγκτών µηχανικών 71 Ανάληψη από µελετητή µηχανικό εξ ολοκλήρου της ευθύνης για την έκδοση οικοδοµικής άδειας 56 Αναβάθµιση των εξετάσεων του ΤΕΕ για απόκτηση επαγγελµατικής άδειας 43 Εγγραφή στο ΤΕΕ αποφοίτων άλλων εκπαιδευτικών βαθµίδων σε διαφορετικά µητρώα και χωρίς δικαίωµα ψήφου 31 Πολύ σηµαντικό 243

91 ε7. ΤΣΜΕ Ε και ασφαλιστικά θέµατα 244

92 Θέση του ΤΕΕ για τις αλλαγές στο ΤΣΜΕ Ε «Σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες αλλαγές στο ΤΣΜΕ Ε στο πλαίσιο του νέου ασφαλιστικού νόµου, ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η θέση του ΤΕΕ;» Ανάλυση στο σύνολο ιαχείριση των αποθεµατικών του πρώην ΤΣΜΕ Ε από την Ε των µηχανικών στα πλαίσια του ΕΤΑΑ 27% Το ΕΤΑΑ να αποφασίζει και για τα αποθεµατικά του ΤΣΜΕ Ε 4% Άλλο 1% εν γνωρίζω / εν απαντώ 9% Επιστροφή στο καθεστώς του ΤΣΜΕ Ε ως Ταµείου µόνο των µηχανικών 59% 245

93 Ευθύνη για προβλήµατα στο ΤΣΜΕ Ε «Ορισµένοι ασφαλισµένοι διαπιστώνουν µία δυσλειτουργία του ΤΣΜΕ Ε. Ποιος πιστεύετε ότι ευθύνεται κυρίως;» Ανάλυση στο σύνολο Άλλο 1% εν γνωρίζω 9% Το κράτος 9% Το κράτος και οι διοικήσεις του ΤΣΜΕ Ε εξίσου 62% Οι διοικήσεις του ΤΣΜΕ Ε 25% 246

94 Κράτος και ασφαλιστικό σύστηµα «Θα σας διαβάσω ορισµένες απόψεις αναφορικά µε το ασφαλιστικό σύστηµα και το ρόλο του κράτους και θα ήθελα να µου πείτε µε ποια από αυτές συµφωνείτε περισσότερο. Πιστεύετε ότι το κράτος...» Ανάλυση στο σύνολο εν γνωρίζω 9% Το κράτος δεν έχει µακροπρόθεσµη στόχευση για το ασφαλιστικό 34% Άλλο 1% Το κράτος ενδιαφέρεται ουσιαστικά να αναβαθµίσει το ασφαλιστικό σύστηµα 4% Το κράτος ενδιαφέρεται κυρίως να µειώσει το συνολικό κόστος του ασφαλιστικού συστήµατος 28% Το κράτος ενδιαφέρεται κυρίως για την αξιοποίηση των αποθεµατικών των ταµείων για άλλους σκοπούς 31% 247

95 ε8. Θέµατα τεχνικής εκπαίδευσης 248

96 Συµφωνία µε θέσεις του ΤΕΕ σε θέµατα τεχνικής εκπαίδευσης Ανάλυση στο σύνολο ιαφωνώ απόλυτα Μάλλον διαφωνώ Μάλλον συµφωνώ Συµφωνώ απόλυτα εν γνωρίζω / εν απαντώ % 26% 73% Αποκλείεται η δυνατότητα µέρος των Μέρος των σπουδών από σπουδών των µηχανικών να παρέχεται ΚΕΚ από ΚΕΚ ή Ιδιωτικά Κολλέγια Η τεχνική εκπαίδευση στη χώρα µας είναι στρεβλά Στρεβλά δοµηµένη δοµηµένη 20% 76% εν είναι δυνατόν να υπάρχουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση και Πολυτεχνικές ιαφορετική διάρκεια Σχολές και ΤΕΙ που να παράγουν σπουδών µηχανικούς µε διαφορετική διάρκεια σπουδών 16% 83%

97 Συµφωνία µε θέσεις του ΤΕΕ σε θέµατα τεχνικής εκπαίδευσης > Αποκλείεται η δυνατότητα µέρος των σπουδών των µηχανικών να παρέχεται από ΚΕΚ ή Ιδιωτικά Κολλέγια Ανάλυση ανά φύλο και ηλικία ιαφωνώ (απόλυτα + µάλλον) Συµφωνώ (απόλυτα + µάλλον) εν γνωρίζω / εν απαντώ % ΣΥΝΟΛΟ α Άνδρες Γυναίκες α Έως 30 ετών ετών ετών ετών

98 Συµφωνία µε θέσεις του ΤΕΕ σε θέµατα τεχνικής εκπαίδευσης > Αποκλείεται η δυνατότητα µέρος των σπουδών των µηχανικών να παρέχεται από ΚΕΚ ή Ιδιωτικά Κολλέγια Ανάλυση ανά ειδικότητα ιαφωνώ (απόλυτα + µάλλον) Συµφωνώ (απόλυτα + µάλλον) εν γνωρίζω / εν απαντώ % ΣΥΝΟΛΟ 26% 73% ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ-ΜΕΤΑΛ/ΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 23% 31% 28% 25% 25% 19% 31% 31% 24% 76% 68% 70% 75% 75% 80% 68% 67% 74% 251

99 Συµφωνία µε θέσεις του ΤΕΕ σε θέµατα τεχνικής εκπαίδευσης > Η τεχνική εκπαίδευση στη χώρα µας είναι στρεβλά δοµηµένη Ανάλυση ανά φύλο και ηλικία ιαφωνώ (απόλυτα + µάλλον) Συµφωνώ (απόλυτα + µάλλον) εν γνωρίζω / εν απαντώ % ΣΥΝΟΛΟ α Άνδρες Γυναίκες α Έως 30 ετών ετών ετών ετών

100 Συµφωνία µε θέσεις του ΤΕΕ σε θέµατα τεχνικής εκπαίδευσης > Η τεχνική εκπαίδευση στη χώρα µας είναι στρεβλά δοµηµένη Ανάλυση ανά ειδικότητα ιαφωνώ (απόλυτα + µάλλον) Συµφωνώ (απόλυτα + µάλλον) εν γνωρίζω / εν απαντώ % ΣΥΝΟΛΟ 20% 76% ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ-ΜΕΤΑΛ/ΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 21% 20% 17% 21% 25% 20% 22% 27% 18% 75% 76% 80% 77% 73% 77% 76% 68% 75% 253

101 Συµφωνία µε θέσεις του ΤΕΕ σε θέµατα τεχνικής εκπαίδευσης > εν είναι δυνατόν να υπάρχουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση και Πολυτεχνικές Σχολές και ΤΕΙ που να παράγουν µηχανικούς µε διαφορετική διάρκεια σπουδών Ανάλυση ανά φύλο και ηλικία ιαφωνώ (απόλυτα + µάλλον) Συµφωνώ (απόλυτα + µάλλον) εν γνωρίζω / εν απαντώ % ΣΥΝΟΛΟ α Άνδρες Γυναίκες α Έως 30 ετών ετών ετών ετών

102 Συµφωνία µε θέσεις του ΤΕΕ σε θέµατα τεχνικής εκπαίδευσης > εν είναι δυνατόν να υπάρχουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση και Πολυτεχνικές Σχολές και ΤΕΙ που να παράγουν µηχανικούς µε διαφορετική διάρκεια σπουδών Ανάλυση ανά ειδικότητα ιαφωνώ (απόλυτα + µάλλον) Συµφωνώ (απόλυτα + µάλλον) εν γνωρίζω / εν απαντώ % ΣΥΝΟΛΟ 16% 82% ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ-ΜΕΤΑΛ/ΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 20% 16% 18% 16% 15% 11% 14% 21% 11% 79% 83% 81% 83% 83% 88% 84% 77% 89% 255

103 ε9. Ρύθµιση κλειστών ηµιυπαιθρίων χώρων 256

104 Συµφωνία µε την ρύθµιση για τους κλειστούς ηµιυπαίθριους «Πρόσφατα συζητείται η πιθανότητα τακτοποίησης των κλειστών ηµιυπαίθριων χώρων µε την καταβολή εφάπαξ εισφοράς. Με βάση όσα γνωρίζετε, πόσο συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε αυτή τη ρύθµιση;» Ανάλυση στο σύνολο Μάλλον συµφωνώ 15% Συµφωνώ απόλυτα 13% εν γνωρίζω 6% Μάλλον διαφωνώ 15% ιαφωνώ απόλυτα 51% ιαφωνία 66% 257

105 Συµφωνία µε την ρύθµιση για τους κλειστούς ηµιυπαίθριους «Πρόσφατα συζητείται η πιθανότητα τακτοποίησης των κλειστών ηµιυπαίθριων χώρων µε την καταβολή εφάπαξ εισφοράς. Με βάση όσα γνωρίζετε, πόσο συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε αυτή τη ρύθµιση;» Ανάλυση ανά ειδικότητα ιαφωνώ (απόλυτα + µάλλον) Συµφωνώ (απόλυτα + µάλλον) εν γνωρίζω / εν απαντώ % ΣΥΝΟΛΟ 66% 28% 6% ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 66% 30% 4% ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ 75% 23% 1% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 64% 27% 9% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 64% 28% 8% ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 67% 29% 4% ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 56% 29% 14% ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ-ΜΕΤΑΛ/ΓΟΣ 53% 38% 9% ΝΑΥΠΗΓΟΣ 63% 26% 11% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 57% 31% 12% 258

106 Συµφωνία µε την ρύθµιση για τους κλειστούς ηµιυπαίθριους «Πρόσφατα συζητείται η πιθανότητα τακτοποίησης των κλειστών ηµιυπαίθριων χώρων µε την καταβολή εφάπαξ εισφοράς. Με βάση όσα γνωρίζετε, πόσο συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε αυτή τη ρύθµιση;» Ανάλυση ανά φύλο και ηλικία ιαφωνώ (απόλυτα + µάλλον) Συµφωνώ (απόλυτα + µάλλον) εν γνωρίζω / εν απαντώ % ΣΥΝΟΛΟ α Άνδρες Γυναίκες α Έως 30 ετών ετών ετών ετών

107 ιατήρηση δυνατότητας δηµιουργίας νέων ηµιυπαιθρίων «Πιστεύετε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί στο µέλλον η δυνατότητα δηµιουργίας νέων ηµιυπαιθρίων χώρων;» Ανάλυση στο σύνολο Μάλλον όχι 35% εν γνωρίζω 5% Μάλλον ναι 60% 260

108 ιατήρηση δυνατότητας δηµιουργίας νέων ηµιυπαιθρίων «Πιστεύετε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί στο µέλλον η δυνατότητα δηµιουργίας νέων ηµιυπαιθρίων χώρων;» Ανάλυση ανά ειδικότητα Μάλλον ναι Μάλλον όχι εν γνωρίζω / εν απαντώ % ΣΥΝΟΛΟ 60% 35% 5% ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 70% 28% 2% ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ 81% 17% 1% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 49% 44% 6% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 49% 41% 10% ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 63% 33% 4% ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 42% 48% 10% ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ-ΜΕΤΑΛ/ΓΟΣ 50% 45% 5% ΝΑΥΠΗΓΟΣ 37% 52% 11% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 42% 48% 10% 261

109 ε10. Ενηµερωτικό ελτίο ΤΕΕ 262

110 Χρησιµότητα Ενηµερωτικού ελτίου ΤΕΕ «Πόσο χρήσιµο θα λέγατε ότι είναι σε εσάς το Ενηµερωτικό ελτίο του ΤΕΕ που λαµβάνετε κάθε εβδοµάδα;» Ανάλυση στο σύνολο Πολύ χρήσιµο 15% εν το λαµβάνω 1% Καθόλου χρήσιµο 23% Χρήσιµο 76% Αρκετά χρήσιµο 61% 263

111 Χρησιµότητα Ενηµερωτικού ελτίου ΤΕΕ «Πόσο χρήσιµο θα λέγατε ότι είναι σε εσάς το Ενηµερωτικό ελτίο του ΤΕΕ που λαµβάνετε κάθε εβδοµάδα;» Ανάλυση ανά φύλο, ηλικία και ειδικότητα ΧΡΗΣΙΜΟ [πολύ + αρκετά] % ΣΥΝΟΛΟ Α ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Α ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ ΕΤΩΝ ΕΤΩΝ 51+ΕΤΩΝ Α ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ-ΜΕΤΑΛ/ΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Φεβρουάριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Β [Επιχειρηματικότητα] [Αντιλήψεις και στάσεις] 154 Περιεχόμενα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελµατική κατάσταση και απασχόληση των διπλωµατούχων µηχανικών

Έρευνα για την επαγγελµατική κατάσταση και απασχόληση των διπλωµατούχων µηχανικών Έρευνα για την επαγγελµατική κατάσταση και απασχόληση των διπλωµατούχων µηχανικών Οκτώβριος 2009 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΝΕΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ 1 Ταυτότητα έρευνας Συλλογή στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 196 Πέτρου Πατιά Πηγή: Τ.Ε.Ε., Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών, Φεβρουάριος 2007 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/professional_issues/neoi_mixanikoi/

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των μεταλλειολόγων/μεταλλουργών δ.μ.

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των μεταλλειολόγων/μεταλλουργών δ.μ. Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των μεταλλειολόγων/μεταλλουργών δ.μ. Δεκέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα Διπλωματούχων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ.

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Δεκέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Φεβρουάριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Α [Βασικά επαγγελματικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά] [Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Φεβρουάριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Γ [Συμπεράσματα] 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Νέες διαδρομές για νέους Μηχανικούς: Η επιχειρηματική δραστηριότητα

Νέες διαδρομές για νέους Μηχανικούς: Η επιχειρηματική δραστηριότητα Νέες διαδρομές για νέους Μηχανικούς: Η επιχειρηματική δραστηριότητα Γ. Λιάγκουρας, Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Μ. Μανδαράκα, Επικ. Καθηγήτρια ΕΜΠ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελµατική κατάσταση και απασχόληση των διπλωµατούχων µηχανικών

Έρευνα για την επαγγελµατική κατάσταση και απασχόληση των διπλωµατούχων µηχανικών Έρευνα για την επαγγελµατική κατάσταση και απασχόληση των διπλωµατούχων µηχανικών Σεπτέµβριος 2009 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ --- ΜΕΡΟΣ Γ [Συµπεράσµατα] 1 ηµογραφικά χαρακτηριστικά Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι Χημικοί Μηχανικοί του ΕΜΠ και η Αγορά Εργασίας

Οι Νέοι Χημικοί Μηχανικοί του ΕΜΠ και η Αγορά Εργασίας Οι Νέοι Χημικοί Μηχανικοί του ΕΜΠ και η Αγορά Εργασίας Γιάννης Καλογήρου Αιμιλία Πρωτόγερου Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Υποδοχή Πρωτοετών Χημικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 «Περιοδική έρευνα πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ΜΜ εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ κωδικός ΟΠΣ: 296250

Διαβάστε περισσότερα

Αυθαίρετη δόμηση. PUBLIC ISSUE + thkconsultants

Αυθαίρετη δόμηση. PUBLIC ISSUE + thkconsultants Αυθαίρετη δόμηση Ευθύνη για πρόβλημα αυθαίρετης δόμησης στην Ελλάδα «Στην Ελλάδα υπάρχει πρόβλημα με την αυθαίρετη δόμηση. Ποιος πιστεύετε ότι ευθύνεται κυρίως για το πρόβλημα αυτό;» Ανάλυση στο σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Καλλιρρόης 89, 117 45, Αθήνα Τηλ.: 210 9238170 210 9238800 Fax: 210 9235959 www.spme.gr ASSOCIATION OF CIVIL ENGINEERS OF GREECE 89, Kallirois str., 117 45, Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Αρ. Ε.01-05-01 Αρ. Έκδοσης: 1. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1 Όνομα. 2 Επώνυμο. 3 Τόπος κατοικίας.

Κωδ. Αρ. Ε.01-05-01 Αρ. Έκδοσης: 1. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1 Όνομα. 2 Επώνυμο. 3 Τόπος κατοικίας. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Όνομα 2 Επώνυμο 3 Τόπος κατοικίας 4 Αριθμός ΑΦΜ 5 Αριθμός ελτίου Ταυτότητας 6 Φύλο 7 Ηλικία 8 Υπηκοότητα 9 Εθνικότητα 10 Τηλέφωνο 11 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. Ηλικία: (σε έτη)... 1.2. Φύλο :... 1 Άνδρας 2 Γυναίκα 1.3. Τόπος διαµονής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & ιοίκησης. Μελέτη για τα προβλήματα των επιχειρήσεων στο Νομό Χανίων

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & ιοίκησης. Μελέτη για τα προβλήματα των επιχειρήσεων στο Νομό Χανίων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & ιοίκησης Μελέτη για τα προβλήματα των επιχειρήσεων στο Νομό Χανίων Ταυτότητα Έρευνας Είδος έρευνας Ποσοτική έρευνα Χρονική διάρκεια Τετάρτη 22 Μαΐου - Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Οι στάσεις των Ελλήνων απέναντι στις πρόωρες εκλογές

Οι στάσεις των Ελλήνων απέναντι στις πρόωρες εκλογές Οι στάσεις των Ελλήνων απέναντι στις πρόωρες εκλογές Σεπτέμβριος 2009 PI0979 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.ΕΜ.Υ. Ε.Σ.Ε.Ε. «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών. Επιχειρήσεων» Χρονοσειρά δεδομένων 3 ο κύμα (Επικαιροποίηση Νο2)

ΙΝ.ΕΜ.Υ. Ε.Σ.Ε.Ε. «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών. Επιχειρήσεων» Χρονοσειρά δεδομένων 3 ο κύμα (Επικαιροποίηση Νο2) ΙΝ.ΕΜ.Υ. Ε.Σ.Ε.Ε. «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Χρονοσειρά δεδομένων 3 ο κύμα (Επικαιροποίηση Νο2) Επιχειρήσεων» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Νο 4 Ιούλιος 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας 1 Ταυτότητα της έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΓΜΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ G.P.O. ΑΕ. Η G.P.O. ΑΕ είναι µέλος της ESOMAR ΈΡΕΥΝΑ Α: ηµοσκόπηση έρευνα γνώµης των

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικήέρευνασεεπιχειρήσειςτου ιδιωτικούτοµέα

Ποσοτικήέρευνασεεπιχειρήσειςτου ιδιωτικούτοµέα Ποσοτικήέρευνασεεπιχειρήσειςτου ιδιωτικούτοµέα Μεθοδολογία Ποσοτική έρευνα αγοράς με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Computer Aided Telephone Interviewing - C.A.T.I.). Ερωτηµατολόγιο οµηµένο ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις απέναντι στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού Αττικής. Έρευνα κοινής γνώμης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Πρωτευούσης

Στάσεις απέναντι στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού Αττικής. Έρευνα κοινής γνώμης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Πρωτευούσης Στάσεις απέναντι στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού Αττικής Έρευνα κοινής γνώμης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Πρωτευούσης Φεβρουάριος 206 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ NEΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΜοΚΕ ΕΜΠ Πολυτεχνειούπολη

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ NEΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΜοΚΕ ΕΜΠ Πολυτεχνειούπολη ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ NEΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΜοΚΕ ΕΜΠ Πολυτεχνειούπολη 22 Οκτωβρίου 2015 Η έρευνα αυτή εντάσσεται σε δύο ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις απέναντι στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού Αττικής

Στάσεις απέναντι στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού Αττικής Στάσεις απέναντι στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού Αττικής Έρευνα κοινής γνώμης στην περιοχή των ΚαλλικρατικώνΔήμων Αλίμου, Γλυφάδας, Αργυρούπολης-Ελληνικού Φεβρουάριος 06

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τοπογράφοι Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ξένες Γλώσσες Τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημοψήφισμα της 5 ης Ιουλίου Κύμα: 30/6-2/7/2015

Δημοψήφισμα της 5 ης Ιουλίου Κύμα: 30/6-2/7/2015 Δημοψήφισμα της 5 ης Ιουλίου 2015 Κύμα: 30/6-2/7/2015 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Μάιος 2013

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Μάιος 2013 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάιος 2013 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Τύπος της Κυριακής. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 22 έως και 24 Μαΐου 2013. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011)

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Φορέας υλοποίησης Παρατηρητήριο Απασχόλησης της Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας (Ε.ΓΕΩ.) Περίοδος συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Flash Βαρόμετρο Νο141

Flash Βαρόμετρο Νο141 Flash Βαρόμετρο Νο141 Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση & το τραπεζικό σύστημα ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Νοέμβριος 2008 0840 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σε ύψη ρεκόρ η ανεργία των διπλωματούχων μηχανικών

Σε ύψη ρεκόρ η ανεργία των διπλωματούχων μηχανικών TEE ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Δελτίο Τύπου 28 Σεπτεμβρίου 2009 Σε ύψη ρεκόρ η ανεργία των διπλωματούχων μηχανικών Γενικώς δηλώνουν ικανοποιημένοι από την εργασία και τις αμοιβές τους, απαισιόδοξοι σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Χαρακτηριστικά Μηχανολόγου Μηχανικού Εφευρετικός Επινοητικός Επιτήδειος Πολυμήχανος Καταρτισμένος Αποφασιστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τη Θεσσαλονίκη T - point (Thessaloniki s point)

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τη Θεσσαλονίκη T - point (Thessaloniki s point) ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για τη Θεσσαλονίκη T - point (Thessaloniki s point) Σεπτέμβριος 2013 Η Ταυτότητα της έρευνας Τύπος έρευνας Περιοχή έρευνας Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούνιος 2014

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούνιος 2014 Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας Ιούνιος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης για τις γυναίκες στην πολιτική

Πανελλαδική έρευνα γνώμης για τις γυναίκες στην πολιτική Πανελλαδική έρευνα γνώμης για τις γυναίκες στην πολιτική ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μάρτιος 2007 1 Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 5 έως και 6 Μαρτίου 2007. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη για τα τεκμήρια διαβίωσης & τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών

Γνώμη για τα τεκμήρια διαβίωσης & τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών Γνώμη για τα τεκμήρια διαβίωσης & τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών Δεκέμβριος 2008 0869 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ. alco THE PULSE OF SOCIETY

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ. alco THE PULSE OF SOCIETY ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ alco THE PULSE OF SOCIETY ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΤΥΠΟΣ: ΔΕΙΓΜΑ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: alco ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Ε.Σ.Ρ. 12 ΕΡΤ Α.Ε. ΠΟΣΟΤΙΚΗ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑ ΑΣ Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές Παναγιώτης Στρατάκης Γεωγράφος, Υπ. ρ. Ε.Μ.Π. Ηµερίδα Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία-Φιλοσοφία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ιάγραµµα1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - 1 Τύπος και µέθοδος: Περιοχή: Πληθυσµός: Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος Ιαν 2010 ουάριος Έρευνα 18-22/01

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος Ιαν 2010 ουάριος Έρευνα 18-22/01 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος 2010 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 18 έως και 22 Ιανουαρίου 2010. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων για τις Ευρωεκλογές 2014. Απρίλιος 2014

Πανελλαδική έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων για τις Ευρωεκλογές 2014. Απρίλιος 2014 Πανελλαδική έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων για τις Ευρωεκλογές 2014 Απρίλιος 2014 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Φορέας Ανάθεσης Τύπος και Μέθοδος Πληθυσµός Κάλυψη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογές 2009. Στάσεις απέναντι στη συμμετοχή του Κ. Σημίτη στις εκλογές ΣΚΑΪ. Σεπτέμβριος 2009. PI0985/ Διάγραμμα 1

Εκλογές 2009. Στάσεις απέναντι στη συμμετοχή του Κ. Σημίτη στις εκλογές ΣΚΑΪ. Σεπτέμβριος 2009. PI0985/ Διάγραμμα 1 Εκλογές 2009 Στάσεις απέναντι στη συμμετοχή του Κ. Σημίτη στις εκλογές ΣΚΑΪ Σεπτέμβριος 2009 PI0985/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Σεπτέμβριος 2013

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Σεπτέμβριος 2013 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Σεπτέμβριος 2013 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 19 έως και 21 Σεπτεμβρίου 2013. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 119

Πολιτικό Βαρόμετρο 119 Πολιτικό Βαρόμετρο 119 Οι στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στην Ευρώπη & τη Γερμανία Απρίλιος 2013 1. ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ & ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Τι γνώμη έχετε για την

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ Υπεύθυνοι Έρευνας

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ Υπεύθυνοι Έρευνας Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΜΒΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα 11 Πέτρου Πατιά Γ1: Μοντέλα προπτυχιακών σπουδών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας Πηγή: Ελληνικά Α.Ε.Ι. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα ζωής στα Ιωάννινα σήμερα

Η ποιότητα ζωής στα Ιωάννινα σήμερα Η ποιότητα ζωής στα Ιωάννινα σήμερα Μάιος 2008 PI0821 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ιούνιος 2007 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 12 έως και 14 Ιουνίου 2007. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Έρε ρ υ ε ν υ α γ ια τ α τ ν έ ν α έ μέτ έ ρ τ α κ α κ τά τ τ ο τ υ ο υ κα κ πνίσμ σ α μ το τ ς ο Ιούνιος 2009

Έρε ρ υ ε ν υ α γ ια τ α τ ν έ ν α έ μέτ έ ρ τ α κ α κ τά τ τ ο τ υ ο υ κα κ πνίσμ σ α μ το τ ς ο Ιούνιος 2009 Έρευνα για τα νέα μέτρα κατά του καπνίσματος Ιούνιος 2009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ. 8-10 Οκτωβρίου2007

ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ. 8-10 Οκτωβρίου2007 ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ καιτηνκαθημερινη 8-10 Οκτωβρίου2007 TΑΥΤΟΤΗΤΑΤΗΣΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: PUBLIC ISSUE(Α.Μ. ΕΣΡ: 8). ΑΝΑΘΕΣΗ: Τηλεοπτικός- Ραδιοφωνικός Σταθµός«ΣΚΑΪ»& εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Η RASS είναι μέλος της ESOMAR, της WAPOR και του ΣΕΔΕΑ.

Η RASS είναι μέλος της ESOMAR, της WAPOR και του ΣΕΔΕΑ. Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Νοέμβριος 2008 1 Ανάθεση : Εφημερίδα Απογευματινή. Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 18 έως και 21 Νοεμβρίου 2008. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Νοέμβριος 2012

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Νοέμβριος 2012 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Νοέμβριος 2012 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Παραπολιτικά. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη την 8 η Νοεμβρίου 2012. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών συνεντεύξεων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων

Έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων Έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων 25-26 Φεβρουαρίου 2015 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι στα πρόσφατα γεγονότα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι στα πρόσφατα γεγονότα Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι στα πρόσφατα γεγονότα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δεκέμβριος 2008 0840 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έρ Έ ε ρ υνα α γ ια α τ ο τ Δ ημό μ σιο Χρ Χ έ ρ ος Ιανουάριος 2009

Έρ Έ ε ρ υνα α γ ια α τ ο τ Δ ημό μ σιο Χρ Χ έ ρ ος Ιανουάριος 2009 Έρευνα για το Δημόσιο Χρέος Ιανουάριος 2009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούνιος 2014

Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούνιος 2014 Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας Ιούνιος 204 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική γνώμης Έρευνα 27-30/4 Απρίλιος Απρίλ 2009 ιος

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική γνώμης Έρευνα 27-30/4 Απρίλιος Απρίλ 2009 ιος Πανελλαδική έρευνα γνώμης Απρίλιος 2009 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 27 έως και 30 Απριλίου 2009. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάρτιος 2010 Μάρτιος Έρευνα 15-19/03

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάρτιος 2010 Μάρτιος Έρευνα 15-19/03 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάρτιος 2010 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 15 έως και 1 9 Μαρτίου 2010. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Οκτώβριος 2012

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Οκτώβριος 2012 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Οκτώβριος 2012 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Παραπολιτικά. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 15 έως και 17 Οκτωβρίου 2012. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Σεπτέμβρ Σεπ ιος τέμβρ 2009 ιος Έρευνα 31/8-4/9

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Σεπτέμβρ Σεπ ιος τέμβρ 2009 ιος Έρευνα 31/8-4/9 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Σεπτέμβριος 2009 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 31 Αυγούστου έως και 4 Σεπτεμβρίου 2009. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικές αλλαγές και οικονομικό κλίμα. 5-7 Οκτωβρίου 2016

Θεσμικές αλλαγές και οικονομικό κλίμα. 5-7 Οκτωβρίου 2016 Θεσμικές αλλαγές και οικονομικό κλίμα 5-7 Οκτωβρίου 2016 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Γιώργος Ανδρέου Λέκτορας Θεσσαλονίκη, 14-16/12/2010 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Ιούνιος 2013

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Ιούνιος 2013 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιούνιος 2013 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Τύπος της Κυριακής. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 18 έως και 20 Ιουνίου 2013. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Μάιος 2008 PI0823 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ( ) TOΥ ΠANEΠIΣTHMIOY KΡHTHΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ( ) TOΥ ΠANEΠIΣTHMIOY KΡHTHΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ (1998-2000) TOΥ ΠANEΠIΣTHMIOY KΡHTHΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης 1 Εισαγωγικά Η παρούσα έρευνα του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νοέμβρι Νοέμβρ ος 200 ιος 2007 Έρευνα 30/10 1/11

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νοέμβρι Νοέμβρ ος 200 ιος 2007 Έρευνα 30/10 1/11 Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νοέμβριος 2007 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 30 Οκτωβρίου έως και 1 Νοεμβρίου 2007. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

(δειγματοληπτικό σφάλμα ± 2, 5 % ).

(δειγματοληπτικό σφάλμα ± 2, 5 % ). Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Σεπτέμβριος 2008 1 Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 16 έως και 18 Σεπτεμβρίου 2008. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φεβρουάριος 2007 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 20 έως και 23 Φεβρουαρίου 2007. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

T -point (Thessaloniki s point)

T -point (Thessaloniki s point) ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για τη Θεσσαλονίκη T -point (Thessaloniki s point) Σεπτέµβριος 2014 Η Ταυτότητα της έρευνας Τύπος έρευνας Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα µε τη χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου και την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα