ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4800 Παρασκευή, 22 Αυγούστου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4800 Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014 4215"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4800 Παρασκευή, 22 Αυγούστου Aριθμός 4142 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012 Αντίτυπα της έκθεσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012 στην Ελληνική Αγγλική γλώσσα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 6,50 το αντίτυπο. Αριθμός 4143 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ 2012 Αντίτυπα της έκθεσης ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ 2012 στην Ελληνική Αγγλική γλώσσα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 6,50 το αντίτυπο. Αριθμός 4144 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται ότι τα πιο κάτω έντυπα με τους αντίστοιχους αριθμούς έχουν απολεσθεί και για το λόγο αυτό οι αριθμοί των εντύπων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί νόμιμα ακυρώνονται: Γ.Λ.168 με αρ και Οποιοσδήποτε βρει τα εν λόγω έντυπα, παρακαλείται να τα παραδώσει στο Γενικό Λογιστήριο ή σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Σταθμό.

2 4216 Αριθμός 4145 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

3 Αριθμός 4146 Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, και ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Αρ. Αίτ. 182/14. Αναφορικά με την περιουσία της Αναστασίας Στεφάνου από τον Άγιο Θεόδωρο Λάρνακας τέως από την Αυστραλία, αποβιώσασας. Δίνεται ειδοποίηση ότι στις 15 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ. θα υποβληθεί αίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας για την επανασφράγιση του Διατάγματος Επικύρωσης της Διαθήκης της πιο πάνω αποβιώσασας Αναστασίας Στεφάνου από τον Άγιο Θεόδωρο Λάρνακας, τέως κάτοικου Αυστραλίας, που εκδόθηκε από το Supreme Court in Victoria, Probate Jurisdiction στην Αυστραλία στις ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΧΑΤΖΗΖΑΧΑΡΙΑ, Δικηγόρος. Αριθμός 4147 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, Αναφορικά με τον DAVID GRANT MELLING, τέως από Camp Cottage Bevere Green Worcester WR3 7RG. και Αρ. Αίτ. 339/2014. Δίνεται ειδοποίηση ότι στις 19 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 9 π.μ. θα ακουστεί αίτηση στο ανωτέρω κατονομαζόμενο Πρωτοκολλητείο για την επανασφράγιση του Διατάγματος Επικύρωσης της Διαθήκης του DAVID GRANT MELLING, τέως από Camp Cottage Bevere Green Worcester WR3 7RG, αποβιώσαντα, που παραχωρήθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας στις ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΝΑΡΗΣ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι αιτητών. Αριθμός 4148 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με την Εταιρεία PODIUM ENGINEERING LIMITED, Αρ. Εγγραφής HE Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και και Αρ. Αίτησης 1/2014. Αναφορικά με την αίτηση της Εταιρείας TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD, για εκκαθάριση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι η Εταιρεία TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD, από τη Λευκωσία καταχώρισε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για εκκαθάριση της Εταιρείας PODIUM ENGINEERING LIMITED, από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 17 Σεπτεμβρίου 2014 ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω Δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους δικηγόρους των αιτητών, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΚΑΚΚΟΥΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι αιτητή, Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 25, Metropolis Tower, 3 ος όροφος, Γρ. 301, 1080 Σημ.: Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος προτίθεται να φέρει ένσταση στην πιο πάνω αίτηση θα πρέπει να δώσει γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από την πιο πάνω ημερομηνία, στη διεύθυνση, Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 25, Metropolis Tower, 3 ος όροφος, Γρ. 301, 1080

4 4218 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 Αριθμός 4149 O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών Γνωστοποίηση Ειδικής Αποφάσεως της Εταιρείας Devamar Enterprises Limited σύμφωνα με το άρθρο 262(1) και γνωστοποίηση διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288 Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Devamar Enterprises Limited η οποία έγινε στις 12 Αυγούστου 2014, λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση: «Η Εταιρεία Devamar Enterprises Limited να εκκαθαρισθεί εκούσια». Όνομα Εταιρείας: Devamar Enterprises Limited HE Είδος Εργασίας: Επενδύσεις και Δανεισμοί. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Καρπασίας 12, Καντού, 4631 Λεμεσός. Όνομα Εκκαθαριστή και διεύθυνση: Κρίς Ιακωβίδης, Λεωφόρος Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Ημερομηνία Διορισμού: 12 Αυγούστου Από ποιους διορίστηκε: Από τους Μετόχους και Πιστωτές. Αριθμός 4150 O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών Γνωστοποίηση Ειδικής Αποφάσεως της Εταιρείας Rockingham Trading Limited σύμφωνα με το άρθρο 262(1) και γνωστοποίηση διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288 Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Rockingham Trading Limited η οποία έγινε στις 12 Αυγούστου 2014, λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση: «Η Εταιρεία Rockingham Trading Limited να εκκαθαρισθεί εκούσια». Όνομα Εταιρείας: Rockingham Trading Limited HE Είδος Εργασίας: Επενδύσεις και Δανεισμοί. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Christodoulou Chatzipavlou 221, Helios Court, 1st Floor, 3036 Limassol. Όνομα Εκκαθαριστή και διεύθυνση: Κρίς Ιακωβίδης, Λεωφόρος Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Ημερομηνία Διορισμού: 12 Αυγούστου Από ποιους διορίστηκε: Από τους Μετόχους και Πιστωτές. Αριθμός 4151 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας NB MARITIME MANAGEMENT (CYPRUS) LTD Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας NB MARITIME MANAGEMENT (CYPRUS) LTD η οποία έγινε στις 19 Αυγούστου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση:- Η Εταιρεία NB MARITIME MANAGEMENT (CYPRUS) LTD να εκκαθαρισθεί εκούσια. Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : NB MARITIME MANAGEMENT (CYPRUS) LTD. Είδος Εργασίας : Shipmanagement. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 229, Meliza Court, 4 ος όροφος, 3105 Λεμεσός, Κύπρος. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή: Ημερομηνία Διορισμού: 19 Αυγούστου Από ποιόν διορίστηκε: Από τους μετόχους και πιστωτές. Λεωνίδας Κίμωνος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ αρ. 232, Απόλλο Κωρτ, 4 ος όροφος, Γραφ. 402, Τ.Κ , 3820 Λεμεσός.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Αριθμός 4152 Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αίτηση Εταιρείας Αρ. 336/02. Η.Ε Όνομα Εταιρείας: LAMOUZA ART & TRADE LTD. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Σπύρου Αραούζου 67, KARMAZI HOUSE, Διαμ.202 Λεμεσός. Είδος Εργασίας. Διεξαγωγή πάσης φύσεως επιχειρήσεων και εργασιών. Εκκαθαριστής: Επίσημος Παραλήπτης. Διεύθυνση: Γωνία Γεράσιμου Μαρκορά και Μιχαλακοπούλου αρ. 19, 1075 Ημερομηνία Διατάγματος Διορισμού: 17 Ιουνίου Ε1726/ΝΚ Αριθμός Ιουλίου ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Επίσημος Παραλήπτης. Ειδοποίηση Διατάγματος Εκκαθάρισης & Διορισμός Εκκαθαριστή Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου. Αίτηση Εταιρείας Αρ. 17/11. Η.Ε Όνομα Εταιρείας: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΤΔ. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: 1 ης Απριλίου 63 Α, 5311 Παραλίμνι, Αμμόχωστος. Είδος Εργασίας: Ζαχαροπλαστεία.. Ημερομηνία καταχώρησης της αίτησης: 7 Ιουνίου Ημερομηνία Διατάγματος Εκκαθάρισης: 20 Ιουνίου Εκκαθαριστής: Λεωνίδας Κίμωνος. Διεύθυνση: Λεωφ. Μακαρίου Γ αρ. 232, APOLLO COURT, 4 ος όρ. Διαμ. 402, Λεμεσός. Ημερομηνία Διατάγματος Διορισμού: 20 Ιουνίου Ιουλίου ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Επίσημος Παραλήπτης. Ειδοποιούνται όλοι οι χρεώστες της πιο πάνω Εταιρείας να διευθετήσουν τους λογαριασμούς τους απευθείας με τον κ. Λεωνίδα Κίμωνος, Λεωφ. Μακαρίου Γ αρ. 232, APOLLO COURT, 4 ος όρ. Διαμ. 402, Λεμεσός, το συντομότερο. Ε3473 Αριθμός 4154 Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αίτηση Εταιρείας Αρ. 512/02. Η.Ε Όνομα Εταιρείας: PTH LTD. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Διαγόρου 4, KERMIA HOUSE Γρ.601, Είδος Εργασίας. Κέντρα Αναψυχής. Εκκαθαριστής: Επίσημος Παραλήπτης. Διεύθυνση: Γωνία Γεράσιμου Μαρκορά και Μιχαλακοπούλου αρ. 19, 1075 Ημερομηνία Διατάγματος Διορισμού: 5 Ιουλίου Ε1717/ΕΧ 21 Ιουλίου ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Επίσημος Παραλήπτης.

6 4220 Αριθμός 4155 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 Ειδοποίηση Διατάγματος Εκκαθάρισης & Διορισμός Εκκαθαριστή Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αίτηση Εταιρείας Αρ. 25/14. Η.Ε Όνομα Εταιρείας: EQUITY CONNECT FINANCIAL SERVICES LTD. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Γρίβα Διγενή αρ , 1080 Είδος Εργασίας: Επενδύσεις.. Ημερομηνία καταχώρησης της αίτησης: 14 Ιανουαρίου Ημερομηνία Διατάγματος Εκκαθάρισης: 27 Μαρτίου Εκκαθαριστής: Αντώνης Καριτζής. Διεύθυνση: Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ αρ. 228, Πολ. Άγιος Παύλος, Κτίριο 8, 3 ος /4 ος όρ. 3030, Λεμεσός. Ημερομηνία Διατάγματος Διορισμού: 27 Μαρτίου Ιουλίου ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Επίσημος Παραλήπτης. Ειδοποιούνται όλοι οι χρεώστες της πιο πάνω Εταιρείας να διευθετήσουν τους λογαριασμούς τους απευθείας με τον κ Αντώνη Καριτζή, Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ αρ. 228, Πολ. Άγιος Παύλος, Κτίριο 8, 3 ος /4 ος όρ. 3030, Λεμεσός, το συντομότερο. Ε3477 Αριθμός 4156 Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αίτηση Εταιρείας Αρ. 20/02. Η.Ε Όνομα Εταιρείας: ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) ΛΤΔ. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου, 7100 Λάρνακα. Είδος Εργασίας. Βιομηχανία Επίπλων. Εκκαθαριστής: Επίσημος Παραλήπτης. Διεύθυνση: Γωνία Γεράσιμου Μαρκορά και Μιχαλακοπούλου αρ. 19, 1075 Ημερομηνία Διατάγματος Διορισμού: 4 Ιουλίου Ε1751/ΑΧ Αριθμός η Αυγούστου ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Επίσημος Παραλήπτης. Ειδοποίηση Διατάγματος Εκκαθάρισης & Διορισμός Εκκαθαριστή Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αίτηση Εταιρείας Αρ. 764/13. Η.Ε Όνομα Εταιρείας: GREEN NETWORK TRADING LTD. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ αρ. 50, ALFA HOUSE, 1065 Είδος Εργασίας: Επενδυτικές Εργασίες κα. Ημερομηνία καταχώρησης της αίτησης: 23 Οκτωβρίου Ημερομηνία Διατάγματος Εκκαθάρισης: 18 Μαρτίου Εκκαθαριστής: Χριστάκης Ιακωβίδης. Διεύθυνση: Λεωφ. Νίκης αρ. 20, 1086 Ημερομηνία Διατάγματος Διορισμού: 18 Μαρτίου Αυγούστου ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Επίσημος Παραλήπτης. Ειδοποιούνται όλοι οι χρεώστες της πιο πάνω Εταιρείας να διευθετήσουν τους λογαριασμούς τους απευθείας με τον κ Χριστάκη Ιακωβίδη, Λεωφ. Νίκης αρ. 20, 1086 Λευκωσία, το συντομότερο. Ε3492

7 Αριθμός 4158 Αναφορικά με την Εταιρεία EDF HOLDING CO. LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 11, Nikis Center, 4ος όροφος, 1082 Λευκωσία, στις 22 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 9:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Αυγούστου 2014 ΙΡΙΝΑ ΣΙΔΙΡΟΠΟΥΛΟΥ, Αναφορικά με την Εταιρεία BURTATO TRADING LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Κέννεντυ 67, Athienitis Kennedy Park, 2ος όροφος, 1076 Λευκωσία, στις 22 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Αυγούστου 2014 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΟΣ, Αναφορικά με την Εταιρεία HARROWMEAD TRADING AND INVESTMENTS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Κέννεντυ 67, Athienitis Kennedy Park, 2ος όροφος, 1076 Λευκωσία, στις 22 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. 12 Αυγούστου 2014 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΟΣ,

8 4222 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 Αριθμός 4161 Αναφορικά με την Εταιρεία TOSNERIC ENTERPRISES LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ αρ. 195, Μέγαρο Νεοκλέους, 3030 Λεμεσός, στις 22 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:30 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Αυγούστου 2014 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΩΤΗΣ, Αναφορικά με την Εταιρεία ESSENDINE HOLDINGS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ αρ. 195, Μέγαρο Νεοκλέους, 3030 Λεμεσός, στις 22 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:30 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Αυγούστου 2014 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΩΤΗΣ, Αναφορικά με την Εταιρεία PRITACHO HOLDINGS CO. LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ αρ. 195, Μέγαρο Νεοκλέους, 3030 Λεμεσός, στις 22 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:30 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. 12 Αυγούστου 2014 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΩΤΗΣ,

9 Αριθμός 4164 Αναφορικά με την Εταιρεία MALMOLANE ENTERPRISES LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Καλογραιών 4, Nicolaides Sea View City, Μπλοκ Α-Β, 9ος όροφος, Γραφεία , 6016 Λάρνακα, στις 22 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 9:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Αυγούστου 2014 Αναφορικά με την Εταιρεία MIRENSTONE LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), ΝΤΙΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ, Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη αρ. 3, Julia House, 1066 Λευκωσία, στις 22 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 9:30 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Αυγούστου 2014 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΤΑΣΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, Εκκαθαριστές. Αναφορικά με την Εταιρεία ELMIS CAPITAL LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Κυβέλης 7, 1ος όροφος, 1087 Λευκωσία, στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 09:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. 12 Αυγουστου 2014 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΧΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΗΣ,

10 4224 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 Αριθμός 4167 Αναφορικά με την Εταιρεία FLAMONGI HOLDINGS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Κυβέλης 7, 1ος όροφος, 1087 Λευκωσία, στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 09:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Αυγουστου 2014 ΧΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΗΣ, Αναφορικά με την Εταιρεία LORDSTAR HOLDINGS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 5, Ελένειον Μέγαρο, 2ος όροφος, 1066 Λευκωσία, στις 22 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 8:30 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Αυγούστου 2014 Αναφορικά με την Εταιρεία TRYPHOSA LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ, Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 5, Ελένειον Μέγαρο, 2ος όροφος, 1066 Λευκωσία, στις 22 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 8:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. 12 Αυγούστου 2014 ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ,

11 Αριθμός 4170 Αναφορικά με την Εταιρεία ATLA ADVANCE TECHNICAL LOSS ADJUSTORS (CYPRUS) LTD (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Ακροπόλεως 66, Acropolis Tower, 2ος όροφος, 2012 Στρόβολος, Λευκωσία, στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Αυγούστου 2014 Αναφορικά με την Εταιρεία AMALFICO HOLDINGS LTD (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΪΣΙΑΡΗ, Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Ομήρου 20, Άγιος Νικόλαος, 3095 Λεμεσός, στις 9 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 16:00 για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Αυγούστου 2014 Αναφορικά με την Εταιρεία CNCT HOLDINGS LTD (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), ΦΑΝΗ ΣΧΙΖΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Καραϊσκάκη 38, Kanika Alexander Centre, Μπλοκ 1, 1ος όροφος, Γρ. 113Γ&Δ, 3032 Λεμεσός, στις 22 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 9:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. 13 Αυγούστου 2014 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΛΗΣ,

12 4226 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 Αριθμός 4173 Αναφορικά με την Εταιρεία KINNERTON MARITIME BROKERS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Χριστοδούλου Χατζηπαύλου 205, Louloupis Court, 4ος όροφος, Γραφείο 401, 3036 Λεμεσός, στις 22 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Αυγούστου 2014 Αναφορικά με την Εταιρεία HENNING LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), ΦΟΥΛΑ ΦΡΑΝΣΙΣ, Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 5, Ελένειον Μέγαρο, 2ος όροφος, 1066 Λευκωσία, στις 22 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:30 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Αυγούστου 2014 Αναφορικά με την Εταιρεία RAINDANCE LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ, Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 5, Ελένειον Μέγαρο, 2ος όροφος, 1066 Λευκωσία, στις 22 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 08:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. 13 Αυγούστου 2014 ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ,

13 Αριθμός 4176 Αναφορικά με την Εταιρεία KARMELO COMMERCIAL LTD (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 155, Proteas House, 5ος όροφος, 3026 Λεμεσός, στις 26 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 16:00 για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Αυγούστου 2014 ΑΝΝΑ ΚΟΡΕΛΙΔΟΥ, Αναφορικά με την Εταιρεία MAN-ANGELUS HOLDINGS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 256, Εφτάπατον Κωρτ, 2ος όροφος, Λεμεσός, στις 6 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Αυγούστου 2014 Αναφορικά με την Εταιρεία LINERIMO VENTURES LTD (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 155, Proteas House, 5ος όροφος, 3026 Λεμεσός, στις 26 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 16:00 για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. 18 Αυγούστου 2014 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΑΜΠΙΔΟΥ,

14 4228 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 Αριθμός 4179 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας G. KASPAROV HOLDINGS LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας G. KASPAROV HOLDINGS LIMITED η οποία έγινε στις 8 Αυγούστου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία G. KASPAROV HOLDINGS LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 4180 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών Όνομα Εταιρείας : G. KASPAROV HOLDINGS LIMITED. Είδος Εργασίας : Επχειρήσεις - Αδρανής. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Ακροπόλεως 59-61, 3ος όροφος, Γρ. 301, 2012 Στρόβολος, Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Ελευθέριος Φιλίππου, Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 24, 1075 Ημερομηνία Διορισμού : 8 Αυγούστου Από ποιόν διορίστηκε Από τους μετόχους και πιστωτές σε συνεδρίαση της G. KASPAROV HOLDINGS LIMITED. Αριθμός 4181 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας ODERACO LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ODERACO LIMITED η οποία έγινε στις 6 Αυγούστου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία ODERACO LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 4182 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : ODERACO LIMITED. Είδος Εργασίας : Εμπορικοί σκοποί. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Δημητρίου Βικέλλα 6, 3096 Λεμεσός. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 6 Αυγούστου : Άρτεμις Κωνσταντίνου, Αγίας Φυλάξεως 38, Νικόλας Κωρτ, 2ος όροφος, Γραφείο 203, 3025 Λεμεσός. Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ODERACO LIMITED, ημερομηνίας 6 Αυγούστου Αριθμός 4183 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας KADIN LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας KADIN LIMITED η οποία έγινε στις 6 Αυγούστου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία KADIN LIMITED να διαλυθεί εκούσια.

15 Αριθμός 4184 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : KADIN LIMITED. Είδος Εργασίας : Εμπορικοί σκοποί. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Αγίας Φυλάξεως 118, Christabel House, 3087 Λεμεσός. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Άρτεμις Κωνσταντίνου, Αγίας Φυλάξεως 38, Νικόλας Κωρτ, 2ος όροφος, Γραφείο 203, 3025 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 6 Αυγούστου Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας KADIN LIMITED, ημερομηνίας 6 Αυγούστου Αριθμός 4185 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας LOSANO HOLDINGS LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας LOSANO HOLDINGS LIMITED η οποία έγινε στις 28 Ιουλίου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία LOSANO HOLDINGS LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 4186 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : LOSANO HOLDINGS LIMITED. Είδος Εργασίας : Παροχή χρηματοδοτικών διευκολύνσεων. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Νικολάου Καταλάνου 1, 1ος όροφος, Γραφείο 101, 2121 Αγλαντζιά, Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Μάριος Α. Κοσμά, Καυκάσου 9, Αγλαντζιά, Τ.Θ , 1642 Ημερομηνία Διορισμού : 28 Ιουλίου Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας LOSANO HOLDINGS LIMITED, ημερομηνίας 28 Ιουλίου Αριθμός 4187 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας ROSEPINE INVESTMENTS LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ROSEPINE INVESTMENTS LIMITED η οποία έγινε στις 16 Μαΐου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία ROSEPINE INVESTMENTS LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 4188 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : ROSEPINE INVESTMENTS LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδύσεις. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Κερκύρας 7, 3107 Λεμεσός. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Μόδεστος Μοδέστου, Γεωργίου Καραϊσκάκη 13, 3032 Λεμεσός, Τ.Θ , 3601 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 16 Μαΐου Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ROSEPINE INVESTMENTS LIMITED, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2014.

16 4230 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 Αριθμός 4189 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας CLEONA TRADING LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας CLEONA TRADING LIMITED η οποία έγινε στις 16 Μαΐου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία CLEONA TRADING LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 4190 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : CLEONA TRADING LIMITED. Είδος Εργασίας : Holding. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Μιχαήλ Κάσιαλου 8, 4150 Κάτω Πολεμίδια, Λεμεσός. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Μόδεστος Μοδέστου, Γεωργίου Καραϊσκάκη 13, 3032 Λεμεσός, Τ.Θ , 3601 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 16 Μαΐου Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας CLEONA TRADING LIMITED, ημερομηνίας 16 Μαΐου Αριθμός 4191 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας CARALINE TRADING LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας CARALINE TRADING LIMITED η οποία έγινε στις 21 Ιουλίου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία CARALINE TRADING LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 4192 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : CARALINE TRADING LIMITED. Είδος Εργασίας : Trading company. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Γρ. Ξενοπούλου 17, 3106 Λεμεσός. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Πανίκος Φλωρίδης, Γρ. Ξενοπούλου 30, 3106 Λεμεσός, Τ.Κ , 3300 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 21 Ιουλίου Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας CARALINE TRADING LIMITED, ημερομηνίας 21 Ιουλίου Αριθμός 4193 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας COLUMBIA MANAGEMENT SERVICES LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας COLUMBIA MANAGEMENT SERVICES LIMITED η οποία έγινε στις 2 Ιουλίου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία COLUMBIA MANAGEMENT SERVICES LIMITED να διαλυθεί εκούσια.

17 Αριθμός 4194 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : COLUMBIA MANAGEMENT SERVICES LIMITED. Είδος Εργασίας : Διοίκηση & Διαχείριση Πλοίων. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 284, Fortuna Court, Block B, 2ος όροφος, 3105 Λεμεσός. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Μόδεστος Μοδέστου, Γεωργίου Καραϊσκάκη 13, 3032 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 2 Ιουλίου Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας COLUMBIA MANAGEMENT SERVICES LIMITED, ημερομηνίας 2 Ιουλίου Αριθμός 4195 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας RADIOLINK TRADING LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας RADIOLINK TRADING LIMITED η οποία έγινε στις 20 Μαΐου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία RADIOLINK TRADING LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 4196 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : RADIOLINK TRADING LIMITED. Είδος Εργασίας : Εμπόριο. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Ναυπλίου 15, 2ος όροφος, 3025 Λεμεσός. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Βίκυ Παπά, Ναυπλίου 15, 1ος όροφος, Γρ. 102, 3025 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 20 Μαΐου Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας RADIOLINK TRADING LIMITED, ημερομηνίας 20 Μαΐου Αριθμός 4197 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας JASONELI LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας JASONELI LIMITED η οποία έγινε στις 24 Ιουνίου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία JASONELI LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 4198 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : JASONELI LIMITED. Είδος Εργασίας : Ιθύνουσα. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Ιακώβου Τομπάζη 1, Vashiotis Business Center, 1ος όροφος, Γρ. 101, 3107 Λεμεσός. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Simon Taylor, Κοκκινογής 24, Πισσούρι, 4607 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 24 Ιουνίου Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας JASONELI LIMITED, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2014.

18 4232 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 Αριθμός 4199 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS (UKRAINE) LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS (UKRAINE) LIMITED η οποία έγινε στις 25 Ιουλίου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία PRICEWATERHOUSECOOPERS (UKRAINE) LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 4200 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : PRICEWATERHOUSECOOPERS (UKRAINE) LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδύσεις και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Θεμιστοκλή Δέρβη αρ. 3, Julia House, 1066 Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 25 Ιουλίου : Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου και/ή Τάσσος Προκοπίου, Θεμιστοκλή Δέρβη αρ. 3, Julia House, 1066 Λευκωσία - Τ.Κ , 1591 Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS (UKRAINE) LIMITED, ημερομηνίας 25 Ιουλίου Αριθμός 4201 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας PERTAMA SHIPPING COMPANY LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας PERTAMA SHIPPING COMPANY LIMITED η οποία έγινε στις 22 Ιουλίου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία PERTAMA SHIPPING COMPANY LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 4202 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : PERTAMA SHIPPING COMPANY LIMITED. Είδος Εργασίας : Ναυτηλιακές εργασίες. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 284, Fortuna Court, Block B, 2ος όροφος, 3105 Λεμεσός. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Μόδεστος Μοδέστου, Γεωργίου Καραϊσκάκη 13, 3032 Λεμεσός, Τ.Θ , 3601 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 22 Ιουλίου Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας PERTAMA SHIPPING COMPANY LIMITED, ημερομηνίας 22 Ιουλίου Αριθμός 4203 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας TUBRUN LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας TUBRUN LIMITED η οποία έγινε την 1η Ιουλίου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία TUBRUN LIMITED να διαλυθεί εκούσια.

19 Αριθμός 4204 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : TUBRUN LIMITED. Είδος Εργασίας : Ιθύνουσα εταιρεία. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Τζων Κέννεντυ 16, 2ος όροφος, 1087 Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 1 Ιουλίου : Στέφανος Σκορδής, Διαγόρου 4, Κτίριο Κέρμια, Γραφείο 802, 1097 Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας TUBRUN LIMITED, ημερομηνίας 1 Ιουλίου Αριθμός 4205 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας TETORIN LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας TETORIN LIMITED η οποία έγινε στις 27 Ιουνίου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία TETORIN LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 4206 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : TETORIN LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδύσεις. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Νάξου 4, 1ος όροφος, Γραφείο 101, 1070 Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Κώστας Χατζημιχαλάκης, Νάξου 4, 1ος όροφος, Γραφείο 101, 1070 Ημερομηνία Διορισμού : 27 Ιουνίου Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας TETORIN LIMITED, ημερομηνίας 27 Ιουνίου Αριθμός 4207 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας BARCIKO LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BARCIKO LIMITED η οποία έγινε στις 29 Ιουλίου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία BARCIKO LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 4208 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : BARCIKO LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδύσεις. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Νάξου 4, 1ος όροφος, Γραφείο 101, 1070 Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 29 Ιουλίου ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ : Κώστας Χατζημιχαλάκης, Νάξου 4, 1ος όροφος, Γραφείο 101, 1070 Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BARCIKO LIMITED, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2014.

20 4234 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 Αριθμός 4209 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας ASPREZZA LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ASPREZZA LIMITED η οποία έγινε στις 23 Ιουλίου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία ASPREZZA LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 4210 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : ASPREZZA LIMITED. Είδος Εργασίας : Εμπορικοί σκοποί. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Αγίας Φυλάξεως 118, Christabel House, 3087 Λεμεσός. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 23 Ιουλίου : Θωμάς Παλάοντας, Αγίας Φυλάξεως 38, Νικόλας Κωρτ, 2ος όροφος, Γραφείο 203, 3025 Λεμεσός. Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ASPREZZA LIMITED, ημερομηνίας 23 Ιουλίου Αριθμός 4211 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας PASSMORE HOLDINGS LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας PASSMORE HOLDINGS LIMITED η οποία έγινε στις 12 Αυγούστου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία PASSMORE HOLDINGS LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 4212 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : PASSMORE HOLDINGS LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδυτική επιχείρηση (holding and investment company). Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Στασίνου & Αγίας Ελένης 2, Stasinos Building, 6ος όροφος, 1060 Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 12 Αυγούστου : Λάμπρος Σωτηρίου, Αντισθένους 10Α, Κάψαλος, 3086 Λεμεσός. Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας PASSMORE HOLDINGS LIMITED, ημερομηνίας 12 Αυγούστου Αριθμός 4213 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας SENTERVALUE ENTERPRISES LTD Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας SENTERVALUE ENTERPRISES LTD η οποία έγινε στις 7 Αυγούστου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία SENTERVALUE ENTERPRISES LTD να διαλυθεί εκούσια.

21 Αριθμός 4214 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : SENTERVALUE ENTERPRISES LTD. Είδος Εργασίας : Ιθύνουσα. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Βασίλη Μιχαηλίδη 9, 3026 Λεμεσός. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Φανή Σχίζα Αντωνίου, Κρίνων 16, 3110 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 7 Αυγούστου Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας SENTERVALUE ENTERPRISES LTD, ημερομηνίας 7 Αυγούστου Αριθμός 4215 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας UGC MOBILE VENTURES LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας UGC MOBILE VENTURES LIMITED η οποία έγινε στις 11 Αυγούστου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία UGC MOBILE VENTURES LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 4216 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : UGC MOBILE VENTURES LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδυτικές εργασίες. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Γωνία Αγίας Ζώνης & Θεσσαλονίκης, Νικολάου Πεντάδρομος Σέντερ, 9ος όροφος, Γραφείο , 3025 Λεμεσός. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Κώστας Χριστοφόρου, Εσπερίδων 12, 4ος όροφος, 1087 Ημερομηνία Διορισμού : 11 Αυγούστου Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας UGC MOBILE VENTURES LIMITED, ημερομηνίας 11 Αυγούστου Αριθμός 4217 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας BENIGNA ENTERPRISES LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BENIGNA ENTERPRISES LIMITED η οποία έγινε στις 25 Ιουλίου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία BENIGNA ENTERPRISES LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 4218 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : BENIGNA ENTERPRISES LIMITED. Είδος Εργασίας : Μητρική εταιρεία. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ αρ. 205, Victory House, 5ος όροφος, Γραφείο 502, 3030 Λεμεσός. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Μάριος Κυπριανού, Αλασίας 8, Κτίριο Χριστοδουλίδη, 3095 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 25 Ιουλίου Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BENIGNA ENTERPRISES LIMITED, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2014.

22 4236 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 Αριθμός 4219 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας HALFAX CONSULTANTS LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας HALFAX CONSULTANTS LIMITED η οποία έγινε στις 24 Ιουλίου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία HALFAX CONSULTANTS LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 4220 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : HALFAX CONSULTANTS LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδύσεις. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεοντίου Α 250Α, 3020 Λεμεσός. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 24 Ιουλίου : Ειρήνα Λουτσιήνα Σκιττίδη, Αγίας Ζώνης 63, Απεσιά, 4541 Λεμεσός. Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας HALFAX CONSULTANTS LIMITED, ημερομηνίας 24 Ιουλίου Αριθμός 4221 Αναφορικά με την Εταιρεία HALFAX CONSULTANTS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Λεοντίου Α 250Α, 3020 Λεμεσός, στις 22 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Αυγούστου 2014 ΕΙΡΗΝΑ ΛΟΥΤΣΙΗΝΑ ΣΚΙΤΤΙΔΗ, Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας F.M. CHILDREN S RELIEF FOUNDATION LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας F.M. CHILDREN S RELIEF FOUNDATION LIMITED η οποία έγινε την 1η Μαΐου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία F.M. CHILDREN S RELIEF FOUNDATION LIMITED να διαλυθεί εκούσια.

23 Αριθμός 4223 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : F.M. CHILDREN S RELIEF FOUNDATION LIMITED. Είδος Εργασίας : Παροχή φιλανθρωπικων υπηρεσιών. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Αμοργού 5, 4044 Γερμασόγεια, Λεμεσός. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 1 Μαΐου : Χριστιάνα Παπαχριστοφόρου, Σπύρου Βασιλείου 7, Αγία Φύλα, 3117 Λεμεσός. Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας F.M. CHILDREN S RELIEF FOUNDATION LIMITED, ημερομηνίας 1 Μαΐου Αριθμός 4224 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας DELINVEST HOLDINGS LTD Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας DELINVEST HOLDINGS LTD η οποία έγινε στις 12 Αυγούστου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία DELINVEST HOLDINGS LTD να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 4225 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : DELINVEST HOLDINGS LTD. Είδος Εργασίας : Χρηματοδοτική δραστηριότητα. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Κωστή Παλαμά 12Α, 3095 Λεμεσός. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Φανή Σχίζα Αντωνίου, Κρίνων 16, 3110 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 12 Αυγούστου Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας DELINVEST HOLDINGS LTD, ημερομηνίας 12 Αυγούστου Αριθμός 4226 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας ULTRA GOAL INVESTMENTS LTD Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ULTRA GOAL INVESTMENTS LTD η οποία έγινε στις 12 Αυγούστου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία ULTRA GOAL INVESTMENTS LTD να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 4227 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : ULTRA GOAL INVESTMENTS LTD. Είδος Εργασίας : Παροχή δανείων. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Ομήρου 20, Άγιος Νικόλαος, 3095 Λεμεσός. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Μιχάλης Θωμαϊδης, Ομήρου 20, Άγιος Νικόλαος, 3095 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 12 Αυγούστου Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ULTRA GOAL INVESTMENTS LTD, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2014.

24 4238 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 Αριθμός 4228 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας BELSHIRE HOLDINGS LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BELSHIRE HOLDINGS LIMITED η οποία έγινε στις 7 Αυγούστου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία BELSHIRE HOLDINGS LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 4229 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : BELSHIRE HOLDINGS LIMITED. Είδος Εργασίας : Γενικό εμπόριο. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Αφέντρικας 4, Αφέντρικα Κωρτ, Γραφείο 2, 6018 Λάρνακα. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 7 Αυγούστου : Ανδρέας Καραπατάκης, 28ης Οκτωβρίου 243, Christiana Building, 3ος όροφος, 3035 Λεμεσός. Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BELSHIRE HOLDINGS LIMITED, ημερομηνίας 7 Αυγούστου Αριθμός 4230 Αναφορικά με την Εταιρεία BELSHIRE HOLDINGS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Αφέντρικας 4, Αφέντρικα Κωρτ, Γραφείο 2, 6018 Λάρνακα, στις 22 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 4 μ.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Αυγούστου 2014 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας PHT GENERAL INVESTMENTS LIMITED ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ, Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας PHT GENERAL INVESTMENTS LIMITED η οποία έγινε στις 13 Αυγούστου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία PHT GENERAL INVESTMENTS LIMITED να διαλυθεί εκούσια.

25 Αριθμός 4232 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : PHT GENERAL INVESTMENTS LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδυτική εταιρεία. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III, 2-4, Capital Center, 7ος όροφος, Γρ. 703, 1065 Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Δημήτρης Παπαδόπουλος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III, 2-4, Capital Center, 7ος όροφος, Γρ. 703, 1065 Ημερομηνία Διορισμού : 13 Αυγούστου Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας PHT GENERAL INVESTMENTS LIMITED, ημερομηνίας 13 Αυγούστου Αριθμός 4233 Αναφορικά με την Εταιρεία PHT GENERAL INVESTMENTS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III, 2-4, Capital Center, 7ος όροφος, 1065 Λευκωσία, στις 6 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 16:00 για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Αυγούστου 2014 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας VIACELLE LIMITED ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας VIACELLE LIMITED η οποία έγινε στις 4 Αυγούστου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία VIACELLE LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 4235 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : VIACELLE LIMITED. Είδος Εργασίας : Υπηρεσίες διαμεσολάβησης. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Τσώρτσιλ 6, 2368 Άγιος Δομέτιος, Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Χαράλαμπος Στεφάνου, Διαγόρου 4, Κτίριο Κέρμια, Γραφείο 802, 1097 Ημερομηνία Διορισμού : 4 Αυγούστου ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας VIACELLE LIMITED, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2014.

26 4240 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 Αριθμός 4236 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας ISMEO LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ISMEO LIMITED η οποία έγινε στις 5 Αυγούστου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία ISMEO LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 4237 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : ISMEO LIMITED. Είδος Εργασίας : Τουριστικές υπηρεσίες. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Τζων Κέννεντυ 16, 2ος όροφος, 1087 Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Χαράλαμπος Στεφάνου, Διαγόρου 4, Κτίριο Κέρμια, Γραφείο 802, 1097 Ημερομηνία Διορισμού : 5 Αυγούστου Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ISMEO LIMITED, ημερομηνίας 5 Αυγούστου Αριθμός 4238 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας VALISNERIA HOLDING LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας VALISNERIA HOLDING LIMITED η οποία έγινε στις 8 Αυγούστου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία VALISNERIA HOLDING LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 4239 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : VALISNERIA HOLDING LIMITED. Είδος Εργασίας : Holdings. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Λεμεσού 77, Elia House, 2121 Αγλαντζιά, Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Γεώργιος Παπαχριστοφόρου, Λεβάντας 19, Πάνθεα, Μέσα Γειτονιά, 4007 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 8 Αυγούστου Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας VALISNERIA HOLDING LIMITED, ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2014.

27 Αριθμός 4240 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας PIHTA LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας PIHTA LIMITED η οποία έγινε στις 8 Αυγούστου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία PIHTA LIMITED να διαλυθεί εκούσια. ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Αριθμός 4241 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : PIHTA LIMITED. Είδος Εργασίας : Holdings. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Λεμεσού 77, Elia House, 2121 Αγλαντζιά, Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Γεώργιος Παπαχριστοφόρου, Λεβάντας 19, Πάνθεα, Μέσα Γειτονιά, 4007 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 8 Αυγούστου Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας PIHTA LIMITED, ημερομηνίας 8 Αυγούστου Αριθμός 4242 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας MYRICARIA LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας MYRICARIA LIMITED η οποία έγινε στις 8 Αυγούστου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία MYRICARIA LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 4243 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : MYRICARIA LIMITED. Είδος Εργασίας : Holdings. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Λεμεσού 77, Elia House, 2121 Αγλαντζιά, Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Γεώργιος Παπαχριστοφόρου, Λεβάντας 19, Πάνθεα, Μέσα Γειτονιά, 4007 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 8 Αυγούστου Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας MYRICARIA LIMITED, ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2014.

28 4242 Αριθμός 4244 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 Ειδοποίηση Διατάγματος Εκκαθάρισης Εναντίον των πιο κάτω Εταιρειών εκδόθηκε Διάταγμα Εκκαθάρισης και ο Επίσημος Παραλήπτης διορίστηκε Προσωρινός Ειδοποιούνται όλοι οι χρεώστες των πιο κάτω Εταιρειών να διευθετήσουν τους λογαριασμούς τους απευθείας με το Γραφείο του Επίσημου Παραλήπτη, Γωνία Γεράσιμου Μαρκορά και Μιχαλακοπούλου αρ. 19, 1075 Λευκωσία το συντομότερο. Επίσης όλοι οι πιστωτές παρακαλούνται να υποβάλουν τις απαιτήσεις τους στον Επίσημο Παραλήπτη στη διεύθυνση Γωνία Γεράσιμου Μαρκορά και Μιχαλακοπούλου αρ. 19, 1075 Λευκωσία το συντομότερο. Αριθμός Φακέλου Αρ. Αίτησης Δικαστήριο Όνομα Εταιρείας Αρ. Εγγραφής (Η.Ε.) Ημερομηνία Καταχώρησης Αίτησης Ημερ. Διατάγματος Εκκαθάρισης E /14 -Λ/σία ISS-BARBON (CYPRUS) LTD E /14 -Λ/κα MAVRIDES, ANTONIOU CO LTD E /14 -Λ/σός JOSEPH B. ART & STYLE HAIRDRESSERS LTD E /13 -Λ/σός OLYMECH LIMITED E /14 -Λ/σός WEDARE GREEN HOUSE LTD E /14 -Λ/σός WEDARE HOLIDAYS (CYPRUS) LTD E /13 -Λ/κα F.L. FLAVORS LTD E /14 -Λ/σία ACCESS GLOBAL LOGISTICS LTD E /14 -Λ/σία ARCOM TELECOMS LTD E /13 -Λ/σία NEYWARK INVESTMENTS LTD E /13-Λ/σία ERGOXENIA LIMITED E /13-Λ/σία MEGA INVESTMENTS LTD

29 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Αριθμός Φακέλου Αρ. Αίτησης Δικαστήριο Όνομα Εταιρείας Αρ. Εγγραφής (Η.Ε.) Ημερομηνία Καταχώρησης Αίτησης Ημερ. Διατάγματος Εκκαθάρισης E /13 -Λ/σία LOINSTAR SIGNS LTD ΠΡΩΗΝ A. ALEXANDROU (SIGNS) LTD E /14 -Λ/σία ΝΙΚΟΣ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΤΔ E /14 -Λ/σία TRONIX (CIRCUITS) LTD E /14 -Λ/σός M F C INDUSTRIES LTD E /14 -Λ/σός ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΛΤΔ E /14 -Λ/σός CYPRI KOI FISHERIES LTD E /11-Λ/σός Y.S. KALLIS LIMITED E /13-Λ/κα AQUABLAST INTERNATIONAL LTD E /14-Λ/σός LAND FRIENDS CONSULTANTS LTD E /14-Λ/σός A & A HERACLEOUS TRADING LTD Ε /13-Λ/σός Γ. ΧΑΤΖΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΛΤΔ Ε /14-Λ/κα T & ZE PROPERTIES & INVESTMENTS LTD Ημερομηνία: 12 Αυγούστου ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Επίσημος Παραλήπτης.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4758 Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 1755

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4758 Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 1755 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4758 Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 1755 Aριθμός 1618 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4531 Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011 3881 Αριθμός 427Θ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ} 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4631 Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 4895 Αριθμός 5799 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ THE 6/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Δημόσια Διαβούλευση για τη Χορήγηση Νέων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 77 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Waith Jonathan James, Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4714 Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013 4025 Αριθμός 4806 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в i ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ в Αριθμός 4522 Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011 3387 Αριθμός 3689 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4358 Παρασκευή, 24 Απριλίου 2009 1749 Αριθμός 1555 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 Aριθμός 2927 Aριθμός 2928 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4367 ΙΙαρασκευή, 12 Ιουνίου 2009 2365 Αριθμός 2059 ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕίΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039

Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039 Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039 Αριθμός 4655 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι! 2} Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Longmutr David απο JSSU-1 SON 1,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμός 3895 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικό με την Εταιρεία ΑΡΤΟΠΙΝΕΛΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λεμεσό, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΑριΑμός 709 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των Σπύρου Παυλίδη, Μιχάλη Παυλίδη, Hull BIyth Araouzos

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4577 Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012 2267 Αριβμός 2837 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημίουργια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010 Αριθμός 669 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑΙ 2) ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ! Αναφορ!κά με τον ΥΑΗΙΡ LATIF από Ιράκ και τώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4808 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 4699

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4808 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 4699 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4808 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 4699 Aριθμός 4466 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 83(I)/2014 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ:

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4422 Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010 1427 Αριθμός 1158 Οϊ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ! 1999-2000 Κοινοποίηση απόκτησης του αποκλειστικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Α.-ΕΤΑΙΡΕ1ΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Σύσταση Ημεδαπών Εταιρειών

Α.-ΕΤΑΙΡΕ1ΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Σύσταση Ημεδαπών Εταιρειών Αριθμός 4154 Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012 207 Α.-ΕΤΑΙΡΕ1ΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Σύσταση Ημεδαπών Εταιρειών Οι ακόλουθες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης έχουν συσταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4421 Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Αριθμός 4421 Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010 Αριθμός 4421 Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010 Αριθμός 1115 Αριθμός Εταιρείας Η.Ε, 81098. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την Εταιρεία S.S TOWN POINT LTD. Εγγεγραμμένο Γραφείο: Μακαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4679 Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013 2603

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4679 Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013 2603 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Αριθμός 4679 Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013 2603 Αριθμός 2894 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 175(Ι)/2012) [Άρθρο 3(4)1 Αριθμός Μητρώου: 6 ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4765 Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 2153

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4765 Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 2153 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4765 Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 2153 Aριθμός 1936 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2014) Διαταγή ακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμό; 4499 Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011 2411

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμό; 4499 Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011 2411 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμό; 4499 Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011 2411 Αριθμός 2178 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ Ι Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4548 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 255

Αριθμός 4548 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 255 Αριθμός 4548 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 255 Αριθμός 461 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας Marks

Διαβάστε περισσότερα

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011 1 Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση 2 3 Περιεχόμενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4701 Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 3415 Αριθμός 4064 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ A.LE. (LAONA) DEVELOPERS LTD Στις 31.7.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Αριθμός 4628 Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Αριθμός 5558 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Aριθμός 3043 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Aριθμός 3043 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4781 Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014 3039 Aριθμός 3043 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4739 Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014 277 Αριθμός 419 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο ανακοινώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Θ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΔΙΚ.ΘΥΡ.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Θ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΔΙΚ.ΘΥΡ. Θεοδούλου Θ. Χαρίκλεια Λεωφ.Φανερωμένης 115, Αntouanettas Building, 40089 24201600 24201601 52 6300 6031 c.theodoulou@harriskyriakides.com Αγία Νάπα Βαλανίδης Χρ. Ανδρέας Τεύκρου Ανθία 22, 1ος ορ.,, 5330

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση. Ermes Department Stores Plc. Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα

Ετήσια Έκθεση. Ermes Department Stores Plc. Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση Ermes Department Stores Plc Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα 1 Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση 2 3 Περιεχόμενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα