Θερμοκοιτίδα Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θερμοκοιτίδα Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ"

Transcript

1 Θερμοκοιτίδα Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΥ 2013

2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΤΕΠ-Κ) Ιστορικό Ιδέα δημιουργίας ΕΤΕΠ στην Κρήτη από το ΙΤΕ: τέλη 80 Κατασκευή κτιρίων: Δεκαετία 90 Εταιρεία Διαχείρισης: Ίδρυση Δεκ. 1993, 22 μέτοχοι, κύριοι: ΙΤΕ & Τράπεζα Πειραιώς Στόχοι: Προώθηση και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων από το ΙΤΕ και άλλους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της Κρήτης, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της περιφέρειας για τη δημιουργία ενός τρίτου πόλου, πέραν του πρωτογενούς τομέα και του τουρισμού. Υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων για εγκατάσταση στο Πάρκο ώστε να αποτελέσουν φορείς μεταφοράς τεχνολογίας. Δημιουργία ενός Κέντρου Μάθησης, ιδιαίτερα για στελέχη επιχειρήσεων Συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη μέσα από συνεργασίες με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς. Θερμοκοιτίδα: 2000 τμ Υποστήριξη δημιουργίας spinoffs και νέων επιχειρήσεων από ερευνητές και αποφοίτους Σήμερα: 23 επιχειρήσεις. Προγράμματα υποστήριξης επιχειρηματικότητας ιδιαίτερα για φοιτητές και νέους επιχειρηματίες. Πάνω από 45 εταιρείες υποστηρίχτηκαν τα τελευταία 15 χρόνια

3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΤΕΠ-Κ 1. Ομολογία αναγκών και παρεχόμενων υπηρεσιών 2. Τεχνολογία, Διανοητική Ιδιοκτησία, ύπαρξη πατεντών κλπ 3. Επιχειρηματικό Σχέδιο που καλύπτει πληροφορίες για προϊόντα, αγορά, ανταγωνισμό, πρόβλεψη χρηματοροών, ομάδα διοίκησης κλπ 4. Ένταση συνεργασίας με ΙΤΕ, Πανεπιστήμιο κλπ 5. Επιχειρηματική και ερευνητική εμπειρία της Ομάδας Διοίκησης 6. Προσωπική Δέσμευση της Ομάδας Διοίκησης

4 ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΤΕΠ-Κ ΧΑΜΗΛΟ ΕΝΟΙΚΙΟ: ~ 8 Ευρώ/τ.μ.- μήνα για νέα εταιρεία (Μετά 5 έτη αύξηση σε 16 ) ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ : Καθαριότητα, φύλαξη, ηλεκτρικό, δίκτυο, συντήρηση κτιρίων, χώρος στάθμευσης προσφέρονται δωρεάν ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET: Δωρεάν και web hosting, wireless ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ : Δωρεάν ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Δωρεάν χρήση fax φωτοτυπικού, συλλογή αλληλογραφίας, switchboard κλπ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

5 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Πληροφόρηση Ενημέρωση επιχειρήσεων για αποτελέσματα έρευνας, τεχνολογικές εξελίξεις, ποιότητα, περιβάλλον, ενέργεια, χρηματοδότηση για μεταφορά τεχνολογίας Ημερίδες, web site, ηλεκτρονική ενημέρωση 2. Σύνδεση έρευνας-παραγωγής: Καταγραφή τεχνολογικής ζήτησης επιχειρήσεων, αναζήτηση εταίρων, Διανοητική Ιδιοκτησία 3. Αναλυτικές υπηρεσίες: Πιστοποίηση, ποιοτικός έλεγχος (ISO, HACCP) 4. Προγράμματα Ε+ΤΑ Προετοιμασία προτάσεων, διαχείριση έργων Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP), 7FP, People Programme Παροχή συμβουλών : Τεχνοδιάγνωση, τεχνομεσιτεία, νομικές συμβουλές (ΟΒΙ) 6. Οικονομικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες Χρηματοδότηση επενδύσεων, μελέτες αξιολόγησης επενδύσεων, επιχειρηματικό σχέδιο 7. Υποδομές εκπαίδευσης και κατάρτισης: Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών, κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων 8. Δραστηριότητες προώθησης παρεχόμενων υπηρεσιών και παραγόμενων προϊόντων επιχειρήσεων ΕΤΕΠ-Κ : Ανάλυση αγοράς, Σχέδιο μάρκετινγκ Συσχέτιση με ανάγκες ΜΜΕ Ανάπτυξη μεθοδολογίας προώθησης προϊόντων, υπηρεσιών, διαφημιστικό υλικό

6 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1. Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για δημιουργία νέων επιχειρήσεων 2. Συνεργασία με εταιρείες VC για χρηματοδότηση spin-offs 3. «Παραγωγικά Εργαστήρια» ΙΤΕ για παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών 4. Εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων ή υποκαταστημάτων μεγάλων 5. Συμφωνίες εκχώρησης δικαιωμάτων (Licensing agreements) 6. Υποστήριξη φοιτητών για δημιουργία νέων επιχειρήσεων 7. Ερευνητικά εργαστήρια Ινστιτούτων: Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών Εξαιτίας περιορισμένης ζήτησης: Ανάπτυξη επιχειρήσεων όπου υπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (niche approach)

7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για δημιουργία νέων επιχειρήσεων ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Forthnet AE Αρχική χρηματοδότηση: ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

8 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Συνεργασία με εταιρείες VC για χρηματοδότηση spin-offs ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Forth Photonics SA Αρχική χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΠΡΑΞΕ Δημιουργία εταιρείας: Χρηματοδότηση από Εθνική Επιχειρηματικών Συμμετοχών

9 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ «Παραγωγικά Εργαστήρια» ΙΤΕ για παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: MINOTECH BIOTECHNOLOGY (www.minotech.gr) Παραγωγή και διάθεση ενζύμων DNA και προϊόντων βιοτεχνολογίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΧΗΜΕΙΑΣ

10 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Υποστήριξη φοιτητών για δημιουργία νέων επιχειρήσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ UNISTEP UNISTEP+ PREMIO ENTER MESUP

11 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ερευνητικά εργαστήρια Ινστιτούτων: Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών

12 Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας Ανάπτυξη και αξιοποίηση λογισμικού για το χώρο της Υγείας. Υλοποίηση Έργων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Υγεία. Διαθέτει το σύνολο προϊόντων και εφαρμογών λογισμικού «Integrated Care Solutions» (ICS), το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει: Διαχείριση Ασθενή εντός μίας μονάδας υγείας, Ιατρικές και Νοσηλευτικές Εφαρμογές, Ολοκληρωμένη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Διαχείριση και Αρχειοθέτηση Ιατρικής Εικόνας, Προ-νοσοκομειακή Επείγουσα Ιατρική, τον Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας. Integrated Care Solutions FORTH-ICS ΙΤΕ - Ινστιτούτο Πληροφορικής Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Πληροφορικής Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας

13 Φορείς σε λειτουργία το 2012 Οφθαλμιατρείο Αθηνών ΚΥ Χάρακα ΓΝ-ΚΥ Κυθήρων ΚΥ Πάτμου ΚΥ Αρχαγγέλου ΓΝ Καλαβρύτων ΠΓΝΠ ΚΥ Ελευσίνας ΝΠΑ Σπηλιοπούλειο ΚΥ Έμπωνα ΚΥ Σπηλίου ΚΨΥ Περιστερίου ΚΥ Σαλαμίνας ΚΥ Γαλατά ΚΥ Αίγινας ΚΥ Μεγάρων ΠΠΙ Νισύρου ΠΠΙ Αγαθονησίου ΠΠΙ Λειψών ΓΝΜΑ Έλενα Βενιζέλου ΓΝΕ Θριάσιο ΓΝΑ Η Παμμακάριστος ΚΥ Κάτω Αχαΐας ΝΠ Καραμανδάνειο ΚΥ Ακράτας ΨΝΑ Δαφνί ΓΝ Πατησίων ΓΝ-ΚΥ Κω ΚΥ Χαλανδρίτσας ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο ΓΝΑ Αλεξάνδρα ΚΥ Ερυμάνθειας ΚΥ Κλειτορίας ΚΥ Καρπάθου ΓΝΑ Πολυκλινική ΓΝΔΑ Αγία Βαρβάρα ΓΝ-ΚΥ Καλύμνου ΕΚΑΒ Κρήτης ΙΤΕ - Ινστιτούτο Πληροφορικής Integrated Care Solutions FORTH-ICS Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Πληροφορικής Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας

14 Πρόγραμμα Διάχυτης Νοημοσύνης του ΙΠ-ΙΤΕ Πλατφόρμα συνεργασίας για έρευνα και ανάπτυξη σε τεχνολογίες AmI Πρωτοποριακή έρευνα που οδηγεί στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες συνεχής βελτίωση μέσω αξιολόγησης Ολοκλήρωσή τους με υπάρχουσες τεχνολογίες αιχμής Μελέτη της επίδρασής τους στο άτομο και στην κοινωνία Διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση με ενεργή συμμετοχή όλων των Ερευνητικών Ομάδων ΙΤΕ - Ινστιτούτο Πληροφορικής

15 Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Διεθνώς πρωτότυπη έκθεση διαδραστικών συστημάτων «Μακεδονία από τις ψηφίδες στα pixels» Διαδραστικά μουσειακά «εκθέματα» που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος ΔΝ του ΙΠ-ΙΤΕ σε συνεργασία με το ΑΜΘ αντικείμενα από τη συλλογή του ΑΜΘ, και γενικότερα αρχαιογνωστικά θέματα, Πολλά είναι δυσπρόσιτα εξαιτίας της τοποθεσίας ή της εύθραυστης κατάστασης τους ΙΤΕ - Ινστιτούτο Πληροφορικής

16 Infoscope Πρωτοποριακή ασύρματη φορητή συσκευή ανάγνωσης, μετάδοσης και αναπαραγωγής ψηφιακών πληροφοριών Δυνατότητα αναγνώρισης RFID Αναπαραγωγή πληροφοριών προσαρμοσμένων στο προφίλ του χρήστη γλώσσα, ηλικία, ενδιαφέροντα, κλπ. Απομνημόνευση ετικετών, της σειράς που αναγνώστηκαν και απαντήσεων σε διαδραστικά παιχνίδια Ειδικά σχεδιασμένο κέλυφος, με εργονομικό σχήμα βιομηχανικό σχέδιο (ΟΒΙ ) αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας (αρ ) Πρακτική εφαρμογή σε διάφορους τομείς: συστήματα ξενάγησης / παρουσίασης πληροφοριών σε εκθεσιακούς και μουσειακούς χώρους συστήματα εξερεύνησης / ανακάλυψης γνώσεων για παιδιά εκπαιδευτικές ιατρικές εφαρμογές ΙΤΕ - Ινστιτούτο Πληροφορικής

17 The u-map in Wireless Access Markets Query for the best provider in a region Upload network & QoE measurements u-map client u-map server Providers query about network condition, coverage, customers Regulators query about coverage of providers ΙΤΕ - Ινστιτούτο Πληροφορικής Provider 2 BS Provider 1 BS

18 Εύχρηστη Ερευνητικά συσκευή εργαστήρια γενετικών αναλύσεων Ινστιτούτων με τεχνολογία κινητών τηλεφώνων, με προοπτική χρήσης και στις αναπτυσσόμενες χώρες Νέα ανταγωνιστική μέθοδος γενετικών αναλύσεων Βασισμένη σε σύγχρονες αρχές μικρο/νανο-τεχνολογίας και βιοφυσικής. Προοπτική δημιουργίας ολοκληρωμένης φορητής συσκευής Πραγματοποίηση πολλαπλών γενετικών αναλύσεων σε μη-εργαστηριακούς χώρους και από μη εξειδικευμένο προσωπικό, Προοπτική να χρησιμοποιηθεί και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Εργαστήριο Τεχνολογίας Βιοαισθητήρων Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

19 Καινοτομίες μεθόδου Καινοτομία 1: Ακουστικές μικροσυσκευές υπερήχων Καινοτομία 2: Ανίχνευση της διαμόρφωσης του DNA χωρίς την ανάγκη σήμανσής του 1. Πολλαπλασιασμός μορίων DNA με την κλασσική μέθοδοτης αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR) Παράγονται σε τεράστιες ποσότητες παγκοσμίως για χρήση σε κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές Άμεσα διαθέσιμες και σε εξαιρετικά χαμηλό κόστος Ακουστικές μικροσυσκευές υπερήχων 2. Καινοτόμος μέθοδος ανίχνευσης των προϊόντων της PCR με τη χρήση ακουστικού βιοαισθητήρα και τη βοήθεια υπερήχων

20 Craniosynostosis (κρανιακή στένωση): Πρώιμο «κλείσιμο» των κρανιακών «ραμμάτων» (sutures) normal sutures L coronal synostosis Επηρεάζει ~1 στις 2,500 γεννήσεις Μπορεί να αποβεί θανατηφόρα αν δεν αντιμετωπιστεί (συνήθως χειρουργικά )

21 The craniosynostosis mouse WT Erf loxp/-

22 ΧΡΗΣΕΙΣ Νέα φάρμακα, διάγνωση και προκλινικές αναλύσεις για Craniosynostosis, Οστεοπόρωση κλπ Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας: # IPO, UK. Σε αναζήτηση εταίρου για εμπορική αξιοποίηση

23 ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΕΙΖΕΡ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (LMNT ΙΙ) Η συσκευή LMNT II βασίζει τη λειτουργία της στη φασματοσκοπία εκπομπής πλάσματος από λέιζερ και έχει την δυνατότητα να ανιχνεύσει σχεδόν όλα τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα. Είναι φορητή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους ενώ προσφέρει πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν εργαστηριακές αναλυτικές συσκευές, όπως ευαισθησία και επιλεκτικότητα.

24 ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΕΙΖΕΡ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (LMNT ΙΙ) Ο χρόνος που απαιτείται για την πραγματοποίηση της μέτρησης και της ανάλυσης είναι ελάχιστος επιτρέποντας τη διεξαγωγή μεγάλου αριθμού μετρήσεων ενώ δεν απαιτείται καμία συντήρηση η αντικατάσταση αναλώσιμων. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Βάρος < 10 Κg Διαστάσεις: 45x35x15 cm

25 Καθαρισμός Δυτικής Ζωφόρου Παρθενώνα

26 Καθαρισμός Καρυάτιδων Στο Μουσείο της Ακρόπολης με σύστημα που αναπτύχθηκε από τι ΙΗΔΛ In collaboration with

27 Εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων Μια νέα ιδέα για την τοπική αγορά που σχεδιάστηκε για να φέρει κοντά τους επαγγελματίες και τους καταναλωτές Αξιοποιεί σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές κοινωνικής δικτύωσης και παράλληλα δημιουργεί νέα κανάλια επικοινωνίας σε τοπικές κοινωνίες Προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες που εκσυγχρονίζουν τους παραδοσιακούς τρόπους επαφής και επικοινωνίας

28 Εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων Σημείο συνάντησης της αγοράς όπου καταναλωτές και επαγγελματίες συζητάνε για τα νέα και τις εξελίξεις της πόλης, αναδεικνύουν σημαντικά γεγονότα, κοινωνικές δράσεις ή πρωτοβουλίες που αφορούν το κοινωνικό σύνολο και την αγορά. Λειτουργούν σαν μία ομάδα με κοινό προσανατολισμό ενισχύοντας την τοπική οικονομία.

29 Cytech Ltd. Η Cytech Ltd. είναι mobile applications and solutions provider Ίδρυση το 2001 στο ΕΤΕΠ-Κ ανάπτυξη μερικών από τα πιο αποτελεσματικά προϊόντα mobile messaging Οne-stop mobile marketing powerhouse, εξειδίκευση σε: SMS marketing campaigns Bluetooth Proximity Marketing Bulk SMS marketing Mobile Apps Mobile Websites Web: Web: Web: iphone, ipad, Android J2ME (for older phones) Supporting all major mobile browsers ΙΤΕ - Ινστιτούτο Πληροφορικής

30 ProSMS.gr - The Bulk SMS service for Professionals Modern SMS Marketing Campaigns require: Group SMS Scheduled SMS Alphanumeric Originator (i.e. setting your brand name as the sender) Contacts Management Personalized SMS (i.e. Dear ${name} becomes Dear John, Dear Ann, etc. Fully Detailed Delivery Reports Mobile Number Portability Support

31 Bluevib: ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1-way / Broadcast Campaigns Send out your message via Bluetooth to all devices in range WRONG!! Build Opt-In Scenario and focus on delivering value to the consumer. E.g. Mobile Coupons Interactive (2-way) Services Games, Quizzes, Questionnaires, Votes : all on the consumer s mobile Internet via Bluetooth (WORLD S FIRST SYSTEM TO DATE TO OFFER THIS!) all based on our J2ME app Bluevibe Mobile WiFi Marketing For the phones that don t have bluetooth (iphone!!!) Or the ones where it s difficult to turn it on Blackberry / Android Online Management of all Hotspots, combined with Live Statistics, Monitoring & Reporting Make changes on-the-fly to your underperforming marketing campaign

32 Mobile Marketing Platform - SMSP Interactive SMS, Premium SMS & Bulk SMS Marketing, All in One Customers in Greece and acros the world: ΙΤΕ - Ινστιτούτο Πληροφορικής

33 Η εταιρεία Medotics AG ιδρύθηκε το 2011 με έδρα την Ελβετία και R&D στο ΕΤΕΠ-Κ Ειδικεύεται στη Ρομποτική Τεχνολογία, με κύριο στόχο την αγορά ιατρικών συσκευών. Παράγει hardware, software, εργαλεία που αντιμετωπίζουν διάφορες λειτουργίες. Από embedded systems σε digital integration.

34 ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ METSIO: novel, mobile eye-tracker AWREC: Νέα καινοτόμα Χειρουργικά υλικά RIBAM: Camera-based platform, μέτρηση προσοχής και συμπεριφοράς παρατηρητή όταν παρακολουθεί μια διαφήμιση

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ KENTΡΟ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Step C, N. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ Ηράκλειο, Κρήτη Ναρκωτικά-Τοξικές ουσίες Αναλύσεις για την ανίχνευση ναρκωτικών και άλλων τοξικών ουσιών, πτητικών και μη, σε βιολογικά δείγματα (αίμα, ούρα, τρίχα) Βαρέα μέταλλα Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμών βαρέων μετάλλων και ιχνοστοιχείων σε βιολογικά δείγματα, σε δείγματα τροφίμων, νερού και στον ατμό ηλεκτρονικού τσιγάρου Συστατικά υγρών ηλεκτρονικού τσιγάρου Μοριακές αναλύσεις βιολογικών δειγμάτων Γενετικό προφίλ, κληρονομούμενα νοσήματα, τεστ πατρότητας Συμβουλευτικές υπηρεσίες R&D Μελέτες Κανονισμού REACH Ταξινόμηση και επισήμανση επικίνδυνων χημικών ουσιών

36 Από το 2005 στο ΕΤΕΠ-Κ Ενδιαφέρον για συνεργασίες ΠΡΟΪΟΝΤΑ MOBILE GOVERNMENT Πλατφόρμα υπηρεσιών ηλεκτρον. διακυβέρνησης SMS Fax Backoffice Integration CITY GUIDE PLATFORM CMS for web site and apps, Augmented Reality, Location Based info, Online and Offline Maps, City Routes JOB PLATFORM Online Profile Suggested jobs Alerts RSS Multichannel (Web, , SMS)

37 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ SPIN-OFF ITE FORTHNET (Ελλάδα), Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες ίδρυση 1995, σήμερα το ΙΤΕ κατέχει περίπου ~6 %, (www.forthnet.gr) ART INNOVATION BV (Ολλανδία), Συσκευές για συντήρηση έργων τέχνης, ίδρυση 1997, συμμετοχή του ΙΤΕ 13,82% MINOS BIOSYSTEMS Ltd (UK) Αξιοποίηση πατεντών στον τομέα της βιοτεχνολογίας, ίδρυση 2000 συμμετοχή ΙΤΕ 30 % IMPERMEABLE AS (Νορβηγία), Εφαρμογές σε τεχνολογίες γεωτρήσεων, ίδρυση 2000, συμμετοχή ΙΤΕ 10% FORTH PHOTONICS Ltd (UK), Ανάπτυξη συσκευών για διάγνωση καρκίνου τραχήλου της μήτρας, ίδρυση 2002, συμμετοχή ΙΤΕ αρχικά 24 %. Σήμερα DYSIS LTD αγοράστηκε από τη Scottish Enterprise COMPITENT SA (Ελλάδα), Ανάπτυξη συσκευών για επεξεργασία υλικών, ίδρυση 2002, συμμετοχή ΙΤΕ15% NANOTHINX SA (Ελλάδα, Παραγωγή carbon nanotubes, ίδρυση 2005, συμμετοχή ΙΤΕ 15% ADVENT SA (Ελλάδα), Νέα υλικά και συστήματα για ΑΠΕ (fuel cells and photovoltaic systems), ίδρυση 2005, συμμετοχή ΙΤΕ 10% NANOCHRONOUS LOGIC (Ελλάδα & USA), Ίδρυση 2006 στις ΗΠΑ, τμήμα Ε+Α στο Ηράκλειο. Παραγωγή λογισμικού για ολοκληρωμένα κυκλώματα (ICs)

38 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Παραδείγματα INFOCHARTA Ltd, INFOTRAFFIC, CYTECH Ltd MEDOTICS AG NOVELTECH Ltd VIRTUAL TRIP Ltd TOXPLUS S.A.

39 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΕΠ-Κ.

40 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ Πληροφορίες:

41 WORKSHOPS - Β2Β MEETINGS - CONFERENCE ΜΑΡΟΥΣΙ, ATTIKH ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής.

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας η ανάγκη αυτή είναι πολλαπλά μεγαλύτερη. Για να επιτευχθεί αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ενημερωτικό φυλλάδιο για δραστηριότητες Ερευνητικών Κέντρων Η Προβολή τους στις Περιφέρειες Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Στοιχεία και Αριθµοί «Το Πρόγραμμα ενισχύει, μέσω επιχορήγησης, την ίδρυση επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Σύνοψη Ιδεών - 28--3-2014 1 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Η έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι Συμμόρφωσης και Παρακολούθησης Ασθενών μέσω mobile εφαρμογών Ανάπτυξη σε πλατφόρμα Android ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τρόποι Συμμόρφωσης και Παρακολούθησης Ασθενών μέσω mobile εφαρμογών Ανάπτυξη σε πλατφόρμα Android ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Τρόποι Συμμόρφωσης και Παρακολούθησης Ασθενών μέσω mobile

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Κινητές Υπηρεσίες και Εφαρμογές στον Τουρισμό

Ηλεκτρονικές Κινητές Υπηρεσίες και Εφαρμογές στον Τουρισμό Ηλεκτρονικές Κινητές Υπηρεσίες και Εφαρμογές στον Τουρισμό Τουριστική βιομηχανία και internet Τουριστική βιομηχανία παροχή και προώθηση μεγάλου όγκου πληροφοριών σχετικά με χαρακτηριστικά τουριστικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Ιούλιος 2013 1 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΒΙΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικές ιδέες που εντάχθηκαν στη Θ.Ε.Α.

Επιχειρηματικές ιδέες που εντάχθηκαν στη Θ.Ε.Α. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επιχειρηματικές ιδέες που εντάχθηκαν στη Θ.Ε.Α. ακού πομποδέκτη σε όλα τα επίπεδα εξ ολοκλήρου με χρήση λογισμικού, σε συνδυασμό με υλικό γενικού σκοπού (general purpose hardware). 4 StompDaddy

Διαβάστε περισσότερα

Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες

Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Έργο: Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο «Ανερχόμενοι επαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

Awards 2013. www.businessitawards.gr

Awards 2013. www.businessitawards.gr Awards B u s i n e s s I. T. E x c e l l e n c e www.businessitawards.gr Με τη Συνεργασία Με την Υποστήριξη Επιβράβευση των βέλτιστων πρακτικών αξιοποίησης των τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα και η καινοτομία συμβάλλουν στην αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας

Η έρευνα και η καινοτομία συμβάλλουν στην αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας Η έρευνα και η καινοτομία συμβάλλουν στην αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας Οι δείκτες Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) αποτελούν βασικό εργαλείο για τον σχεδιασμό εθνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Τάσεις και εξελίξεις & Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα

Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Τάσεις και εξελίξεις & Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 http://www.observatory.gr

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυσης καταγραφής καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηµατίες ή επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

(α) Υφιστάμενες Διαδικασίες (ΠΕ7) (β) Υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές (ΠΕ8) (γ) Υφιστάμενες διαδικτυακές ιστοσελίδες και εσωτερικό δίκτυο (ΠΕ9)

(α) Υφιστάμενες Διαδικασίες (ΠΕ7) (β) Υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές (ΠΕ8) (γ) Υφιστάμενες διαδικτυακές ιστοσελίδες και εσωτερικό δίκτυο (ΠΕ9) Με το χέρι Κυρία Αυγή Παπαγεωργίου Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού Λεωφόρος Λεμεσού 19 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 31 Δεκεμβρίου 2012 Our Reference: TP/85019314/ /85019314/Sp Αγαπητή κυρία Παπαγεωργίου Θέμα: Υποβολή Παραδοτέου

Διαβάστε περισσότερα

ACCENTURE Αρκαδίας 1, 145 64, Κηφισιά τ. 210 6781400 f. 210 6776405 athens@accenture.com http://www.accenture.com

ACCENTURE Αρκαδίας 1, 145 64, Κηφισιά τ. 210 6781400 f. 210 6776405 athens@accenture.com http://www.accenture.com ACCENTURE Αρκαδίας 1, 145 64, Κηφισιά τ. 210 6781400 f. 210 6776405 athens@accenture.com http://www.accenture.com Η Accenture είναι μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΑΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ Δείτε τί κρύβεί το εξώφύλλο & κατεβαστε εκδοσείσ τού ΠανεΠίστήμίού στο κίνήτο σασ Κατεβάστε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα