ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Εμπορικό Δίκαιο I)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Εμπορικό Δίκαιο I)"

Transcript

1 ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Εμπορικό Δίκαιο I) Διδάσκουσα: Χριστίνα Ι. Ταρνανίδου Λέκτορας Εμπορικού Δικαίου & Χρηματοπιστωτικού Δικαίου Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ακαδ.έτος ) 1

2 Θεματικές 1. Εισαγωγή 2. Οι εμπορικές πράξεις 3. Οι έμποροι 4. Βασικές εμπορικές πράξεις 5. Συναλλαγές με αξιόγραφα 6. Βιομηχανική ιδιοκτησία 7. Ανταγωνισμός 8. Δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου 9. Επίλυση εμπορικών διαφορών 2

3 1. Εισαγωγή ΙΙ. Εμπορικό δίκαιο και δίκαιο γενικά 1. ΕμπΔ & ΑστΔ 2. ΕμπΔ & ΕργΔ 3. ΕμπΔ & Δίκαιο προστασίας καταναλωτή 4. ΕμπΔ & ΔημΔ 5. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εμπορικού δικαίου ΙΙΙ. Ιστορική εξέλιξη IV Πηγές του ΕμπΔ 1. Γενικά 2. Ο ΕμπΝ 3. Λοιποί εμπορικοί νόμοι 4. Άλλες πηγές 5. Ενοποίηση του εμπορικού δικαίου 6. Εμπορικές συνήθειες ΓΟΣ 7. Νομολογία επιστήμη V. Διαιρέσεις του ΕμπΔ 3

4 1. Εισαγωγή Ι. Βασικές έννοιες 1. Έννοια ΕμπΔ Τμήμα του ιδιωτικού δικαίου (ΑΚ) Βασικά στοιχεία ΕμπΔ: Έμποροι & Εμπορικές πράξεις Εμπορική νομοθεσία: Ρυθμίσεις οικονομικών συναλλαγών ως εμπορικών πράξεων & Ρυθμίσεις προσωπικής κατάστασης των φορέων τους ως εμπόρων Εμπόριο: Οικονομική δραστηριότητα που είτε γίνεται από εμπόρους είτε έχει χαρακτήρα εμπορικό, είτε και τα δύο. 4

5 1. Εισαγωγή Ι. Βασικές έννοιες 1. Εμπορικό δίκαιο (ΕμπΔ) και εμπόριο Δίκαιο του εμπορίου Αντικείμενο ΕμπΔ Κάθε οικονομικό αγαθό, ενσώματο ή ασώματο, που είναι δεκτικό κυκλοφορίας Η κυκλοφορία οικονομικών αγαθών Δεν απαιτείται τα αγαθά αυτά να είναι απαραίτητα εμπόρευμα (παράδειγμα μεταφοράς αυτοκινήτου ως εμπορικής πράξης, βλ. Ι.Ρόκα, Εμπορικό Δίκαιο, σελ. 2) Υποκείμενο ΕμπΔ Οποιοσδήποτε -και μη έμπορος- μπορεί να προβεί σε εμπορικές πράξεις (παραδείγματα, Ρόκα) 5

6 1. Εισαγωγή Ι. Βασικές έννοιες 2. Οικονομικές συναλλαγές και εμπορικό δίκαιο Η εμπορική επιχείρηση ως επίκεντρο της οικονομίας ΕμπΔ ως τρόπος εφαρμογής από την Πολιτεία της οικονομικής πολιτικής Οι οικονομικές συναλλαγές ρυθμίζονται και από άλλα δίκαια (διοικητικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο κλπ) Οι οικονομικές συναλλαγές δεν είναι πάντα εμπορικές (αγοραπωλησίες ακινήτων, γεωργικές και εξορυκτικές δραστηριότητες, ελευθέρια επαγγέλματα) Διάρθρωση ΕμπΔ: Βασικοί θεσμοί & Ειδικοί κλάδοι οικονομίας (ρύθμιση με κανονιστική νομοθεσία) Πχ. δίκαιο κεφαλαιαγοράς (διατάξεις για το χρηματιστήριο, για τις οργανωμένες αγορές, για την προστασία των συναλλαγών από πράξεις χειραγώγησης κλπ), τραπεζικό δίκαιο, δίκαιο ασφαλιστικής επιχείρησης κλπ. 6

7 1. Εισαγωγή Ι. Βασικές έννοιες 3. ΕμπΔ και οικονομικά φαινόμενα ΕμπΔ ως «μοχλός» δημιουργίας φαινομένων οικονομικής συναλλαγής (το παράδειγμα των ΕΠΕΥ ως δημιούργημα της investment services directive (ISD) και της Markets in Financial Instruments Directive) Διεπιστημονική προσέγγιση οικονομικής και νομικής επιστήμης Για νομική ερμηνεία κανόνων, συνδρομή στην εμπειρία και στα διδάγματα της οικονομικής επιστήμης (Παράδειγμα ερμηνείας όρου, οργανωμένη αγορά, χειραγώγηση αγοράς, καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης κλπ) Αλληλοσυσχέτιση οικονομίας και ΕμπΔ Στάθμιση ατομικού κοινωνικού συμφέροντος Δόμηση οικονομίας με κανόνες ΕμπΔ (Πχ. «άκαμπτοι»/«ελαστικοί» οργανωτικοί τύποι επιχειρήσεων) ΕμπΔ και κατανομή κινδύνων Περιορισμός κινδύνου Πχ. ο περιορισμός της ευθύνης της επιχείρησης με τον εταιρικό τύπο - μετάθεση ευθύνης στο δανειστή Πχ. στις χρηματιστηριακές συναλλαγές μετάθεση ευθύνης στον εκκαθαριστικό φορέα Καταμερισμός κινδύνου - Πχ. επιχειρήσεις: Χωρίς περιορισμό κινδύνου (ατομικές επιχειρήσεις, ομόρρυθμες εταιρίες) Με περιορισμό του κινδύνου για ορισμένους εταίρους (ετερόρρυθμες εταιρίες) Με περιορισμό του κινδύνου για όλους τους εταίρους (εταιρία περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμη εταιρία) 7

8 1. Εισαγωγή Ι. Βασικές έννοιες 3. ΕμπΔ και οικονομικά φαινόμενα Τα οικονομικά φαινόμενα ως αντικείμενο έρευνας του ΕμπΔ Γνώση οικονομικοπολιτικών κριτηρίων για ερμηνεία, εφαρμογή κανόνων εμπορικού δικαίου Πχ. για να αποφαίνεται ο δικαστής επί διαφορών χρηματιστηριακού δικαίου θα πρέπει να γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας του χρηματιστηρίου και των αγορών του (παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα) Οικονομική ανάλυση του δικαίου (οικονομική σκοπιμότητα κανόνων δικαίου) πχ. δίκαιο δικαιοπραξιών (αποκατάσταση ζημίας, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης) ο δικαστής λαμβάνει υπόψη τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς για να μη τη στρεβλώνει με τους κανόνες δικαίου που θέτει ή εφαρμόζει Επαναφορά οικονομικής δικαιοσύνης (πχ εάν επιτρέπεται βάσει νόμου η οικονομική επιχορήγηση μιας οικονομικής ομάδας, η οικονομική ανάλυση του δικαίου εξετάζει αν αυτή η επιχορήγηση δικαιολογείται από την άποψη της συνολικής οικονομίας). 8

9 1. Εισαγωγή Ι. Βασικές έννοιες 1. Έννοια 2. Εμπορικό δίκαιο (ΕμπΔ) και εμπόριο 3. Οικονομικές συναλλαγές και εμπορικό δίκαιο 4. ΕμπΔ και οικονομικά φαινόμενα ΙΙ. Εμπορικό δίκαιο και δίκαιο γενικά 1. ΕμπΔ & ΑστΔ 2. ΕμπΔ & ΕργΔ 3. ΕμπΔ & Δίκαιο προστασίας καταναλωτή 4. ΕμπΔ & ΔημΔ 5. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εμπορικού δικαίου ΙΙΙ. Ιστορική εξέλιξη IV Πηγές του ΕΜπΔ 1. Γενικά 2. Ο ΕμπΝ 3. Λοιποί εμπορικοί νόμοι 4. Άλλες πηγές 5. Ενοποίηση του εμπορικού δικαίου 6. Εμπορικές συνήθειες ΓΟΣ 7. Νομολογία επιστήμη V. Διαιρέσεις του ΕμπΔ 9

10 1. Εισαγωγή ΙΙ. Εμπορικό δίκαιο και δίκαιο γενικά 1. ΕμπΔ & ΑστΔ ΕμπΔ ΑστΔ (ιδιωτικό δίκαιο, κανόνες γενικής χρήσης): Σχέση ειδικού προς γενικό ΑστΔ = Γενικές αρχές, Ειδικό ενοχικό δίκαιο, Εμπράγματο δίκαιο κλπ ΕμπΔ: Ιδιωτικό Δίκαιο με εφαρμογή όμως μόνο στις εμπορικές βιοτικές σχέσεις, στις οποίες το ΑστΔ εφαρμόζεται μόνο συμπληρωματικά Η ειδική ρύθμιση του ΕμπΔ ως αναγκαιότητα των ραγδαίων εξελίξεων των συναλλαγών Εμπορικός Νόμος (ΕμπΝ) 1835 Ο Αστικός Κώδικας (ΑΚ) του 1945 ρυθμίζει «επώνυμες» συμβάσεις (σύμβαση έργου, εργασίας, μίσθωση πράγματος, μεσιτεία, εντολή, εταιρία, δάνειο, εγγύηση, ανώνυμα χρεώγραφα, ενέχυρο, υποθήκη κλπ). Κάποιες εμπορικές σχέσεις ρυθμίζονται απευθείας και όχι συμπληρωματικά από τον ΑΚ: όπως το «εταιρικό συνάλλαγμα», δηλ. η σύμβαση για την εταιρία που αφορά ομόρρυθμες εταιρίες. Και στις ανώνυμες συμβάσεις (πχ χρηματιστηριακές συμβάσεις, κοινή σύμβαση προμήθειας) ανατρέχουμε στον ΑΚ που έχει συμπληρωματική εφαρμογή Εμπορικοποίηση του ΑστΔ (πχ. ευθύνη νέου ιδιοκτήτη επιχείρησης για τα χρέη που είχε ο παλιός απέναντι στους δανειστές). Το ΕμπΔ ως δίκαιο γενικής εφαρμογής με τη διεύρυνση των συναλλαγών, οπότε λειτουργεί σήμερα, σε μεγάλη έκταση, ως «συνέχεια» του ΑστΔ και όχι ως ειδικό δίκαιο απέναντι στο ΑστΔ Η «ταχύτητας των εμπορικών συναλλαγών & η «υποχρέωση πίστης» ως λόγοι για την ύπαρξη μεγαλύτερου βαθμού προστασίας των συναλλασσομένων στο ΕμπΔ σε σχέση με το ΑστΔ. Χαλάρωση στενού δεσμού ΕμπΔ με ορισμένους κλάδους του, λόγω του ειδικού χαρακτήρα 10 τους, (πχ δίκαιο κεφαλαιαγοράς, τραπεζικό δίκαιο).

11 1. Εισαγωγή ΙΙ. Εμπορικό δίκαιο και δίκαιο γενικά 2. ΕμπΔ & ΕργΔ Το «αντάλλαγμα» Εμπορική δραστηριότητα: Κίνδυνος κατά την άσκησή της με την έννοια της «κερδοσκοπικής διαμεσολάβησης» Κέρδος (αντάλλαγμα) ή ζημία; Εξαρτημένη εργασία Πχ υπάλληλος, στέλεχος σε εταιρία Το αντάλλαγμα δεν είναι αβέβαιο, καθώς δεν έχει τη μορφή του κέρδους, αλλά της προκαθορισμένης εργασιακής αμοιβής Το ΕργΔ έχει πυρήνα την προστασία του ανταλλάγματος του μισθού Όμως, τα όρια μεταξύ «εταιρικής σχέσης» και «εργασιακής σχέσης» μπορεί να είναι συγκεχυμένα, πχ. όταν το αντάλλαγμα σε μια εταιρική-εργασιακή σχέση ορίζεται ως ποσοστό επί των κερδών 11

12 1. Εισαγωγή ΙΙ. Εμπορικό δίκαιο και δίκαιο γενικά 3. ΕμπΔ & Δίκαιο προστασίας του καταναλωτή Καταναλωτής: πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά και το οποίο κάνει χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών αυτών ως «τελικός αποδέκτης» τους. Καταναλωτής και έμπορος Ο καταναλωτής ως αντισυμβαλλόμενος του εμπόρου Δίκαιο προστασίας του καταναλωτή Η «παροχή» της εμπορικής επιχείρησης ρυθμίζεται από το Δίκαιο αυτό για την προστασία του καταναλωτή ως αποδέκτη της «παροχής» 12

13 1. Εισαγωγή ΙΙ. Εμπορικό δίκαιο και δίκαιο γενικά 4. ΕμπΔ & ΔημΔ : Γενικά Αν και ιδιωτικό δίκαιο, το ΕμπΔ περιλαμβάνει και ρυθμίσεις του ΔημΔ Εκδηλώσεις εμπορίου ως δημοσίου συμφέροντος (Πολιτεία) και άρα υπό «διοικητικό-δικαστικό έλεγχο» Διατάξεις ΕμπΔ -ΔημΔ = Αναγκαστικού δικαίου Πχ ο τρόπος λειτουργίας των παρόχων επενδυτικών, τραπεζικών υπηρεσιών, δηλ. των ΕΠΕΥ και των τραπεζών, η λειτουργία της αε, η πτώχευση ως θεσμός προστασίας/δίκαιης ικανοποίησης των δανειστών του εμπόρου κλπ 13

14 1. Εισαγωγή ΙΙ. Εμπορικό δίκαιο και δίκαιο γενικά 4. ΕμπΔ & ΔημΔ: ΕμπΔ & ΣυνταγμΔ - Δημοσιοποίηση του ΕμπΔ Οικονομικό δίκαιο ΣυνταγμΔ: Η βάση για την προστασία της ιδιοκτησίας, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, της οικονομικής ελευθερίας Δημοσιοποίηση του ΕμπΔ Δημόσιο ΕμπΔ: Πλέγμα ρυθμίσεων που η Πολιτεία θέτει για την εκτέλεση της οικονομικής πολιτικής Πχ. Διατάξεις αναπτυξιακών νόμων, εξαγωγικού εμπορίου, επαγγελματικών οργανώσεων, κρατικών αδειών για άσκηση εμπορικών επαγγελμάτων 3 κατηγορίες δημοσιοποίησης: Κρατική εποπτεία αγοράς οικονομίας Ειδικοί κανόνες για την οργάνωση των εμπορικών επαγγελμάτων Οικονομικό δίκαιο (κανονιστικά διατάγματα): κρατική παρέμβαση στον φιλελευθερισμό όμως η σύγχρονη τάση είναι ο περιορισμός της παρέμβασης, «deregulation» και η «απελευθέρωση» των αγορών (η οικονομική κρίση όμως δημιούργησε νέα δεδομένα..) Παραδείγματα από το Ευρωπαϊκό δίκαιο (internal market) Εδώ εντάσσεται και η θεσμοθετημένη εποπτεία (πχ. δικαστική στην πτώχευση, διοικητική στην αε (πχ. ανάκληση άδειας αν η περιουσία κατήλθε σημαντικά κάτω από το κεφάλαιο)) Ειδικές κατηγορίες Δημοσίου ΕμπΔ Δίκαιο κεφαλαιαγοράς Δίκαιο διεθνούς εμπορίου Αγορανομικό δίκαιο 14

15 1. Εισαγωγή ΙΙ. Εμπορικό δίκαιο και δίκαιο γενικά 4. ΕμπΔ & ΔημΔ: ΕμπΔ & Δίκαιο κρατικής εποπτείας επί των επιχειρήσεων Αναγκαστικό δίκαιο σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης (άδεια) πχ άδεια λειτουργίας σε ειδικές αε (ΕΠΕΥ, τράπεζες), χορήγηση διπλώματος για ευρεσιτεχνία, σήμα κλπ. Αρμόδια αρχή (νπδδ, ή δικαστική αρχή) για έλεγχο νομιμότητας ή σκοπιμότητας Πχ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει τη νομιμότητα του Κανονισμού του ΧΑ και όχι τη σκοπιμότητα Δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη: διοικητική διαφορά και όχι πολιτική ιδιωτικού δικαίου Πχ. αρθ.25ν.3371/05: Οι εν γένει αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προσβάλλονται δικαστικώς ως εξής: α) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τις οποίες επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο προσβάλλονται με προσφυγή ουσίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κοινοποίησή τους. β) Ολες οι υπόλοιπες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που εκδίδονται ως εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις, προσβάλλονται με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κοινοποίησή τους. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου επιτρέπεται έφεση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έλεγχος από τα διοικητικά δικαστήρια της Αρχής για: τήρηση του νόμου κατά την άσκηση εποπτείας, πλάνη ως προς τα πραγματικά περιστατικά, τήρηση αρχών χρηστής διοίκησης (κατάχρηση δικαιώματος) Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας από την Αρχή (πχ. αδειοδότηση) (πχ. Κανονισμός αγοράς με τεκμήριο νομιμότητας λόγω έγκρισης του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όμως με δυνατότητα ακυρότητας εάν όροι του είναι παράνομοι) Έλεγχος από τη Δικαστική αρχή (πχ. πτώχευση) Άσκηση εμπορίου από τη Δημόσιο, ως περίπτωση λειτουργίας του εμπορίου από το Δημόσιο δημοσιοϋπαλληλικής δραστηριότητας (σύστημα κατευθυνόμενης οικονομίας) 15 και όχι μόνο εποπτείας του

16 1. Εισαγωγή ΙΙ. Εμπορικό δίκαιο και δίκαιο γενικά 5. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ΕμπΔ: Γενικά Ταχύτητα Πίστη Χαρακτηριστικό γνώρισμα εμπορίου: κερδοσκοπική μεσολάβηση στην κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών 16

17 1. Εισαγωγή ΙΙ. Εμπορικό δίκαιο και δίκαιο γενικά 5. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ΕμπΔ: Δίκαιο μεσολάβησης στην κυκλοφορία των αγαθών «Κατά κυριολεξία εμπόριο» είναι η διαμεσολαβητική λειτουργία του εμπορίου (αλυσίδα διανομής προς κατανάλωση) Πχ. μεσολάβηση από τον ένα παραγωγό στον άλλο (πχ αλυσίδα παραγωγών για τη βιομηχανική επεξεργασία εμπορεύματος) Πχ. μεσολάβηση από τον παραγωγό στον χονδρέμπορα (πχ αντιπροσωπεία ειδών διατροφής) Πχ. μεσολάβηση από άλλους μεσολαβητές ή παραγωγούς στον τελικό λήπτη-καταναλωτή (πχ. πώληση ειδών διατροφής) Πχ. μεσολάβηση από τον παρέχοντα υπηρεσίες στον τελικό καταναλωτή (πχ. πώληση ασφαλίσεων ζωής, παροχή επενδυτικών υπηρεσιών κλπ). «Μη κατά κυριολεξία εμπόριο» είναι το σε ευρεία έννοια εμπόριο που δεν στηρίζεται σε διαμεσολαβητική λειτουργία, όπως πχ. η βιομηχανία βιοτεχνία. Υπάρχει διαμεσολάβηση, όμως όχι ως κύρια απασχόληση (παραγωγή), αλλά ως μέσο για την επίτευξη του σκοπού της κύριας δραστηριότητας (πχ. μεσολάβηση στην αγορά πρώτων υλών). 17

18 1. Εισαγωγή ΙΙ. Εμπορικό δίκαιο και δίκαιο γενικά 5. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ΕμπΔ: Δίκαιο μεσολάβησης στην κυκλοφορία των αγαθών ΕμπΔ: δίκαιο της διαμεσολάβησης (άμεσης ή έμμεσης) στην κυκλοφορία των αγαθών με σκοπό το κέρδος. Αγαθό δεκτικό διαμεσολάβησης: ενσώματο πράγμα, άυλα αγαθά (πχ. σήμα), απαιτήσεις, δικαιώματα, ηλεκτρικό ρεύμα, υπηρεσίες κλπ (όχι ακίνητα). Κυκλοφορία: Μεταβίβαση δικαιώματος κυριότητας, χρήση, διάθεση (δεν εννοείται κατ ανάγκη μεταφορά από τόπο σε τόπο). Δεν είναι όμως το αντικείμενο του ΕμπΔ μόνο οι μεσολαβητικές ενέργειες: Περιλαμβάνονται σε αυτό και άλλες ρυθμίσεις αναγκαίες για την αποστολή του εμπορίου (πχ πτώχευση). 18

19 1. Εισαγωγή ΙΙ. Εμπορικό δίκαιο και δίκαιο γενικά 5. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ΕμπΔ: Εκδηλώσεις διαμεσολάβησης Μετατόπιση από τόπο σε τόπο: Μεταφορά (πραγμάτων ή προσώπων) Παραγγελία μεταφοράς Αλλαγή ιδιοκτησίας: πχ. αγορά με σκοπό τη μεταπώληση Κυκλοφορία υπηρεσιών: Πχ πράκτορας, factoring, επενδυτικές υπηρεσίες 19

20 1. Εισαγωγή ΙΙ. Εμπορικό δίκαιο και δίκαιο γενικά 5. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ΕμπΔ: Εκδηλώσεις διαμεσολάβησης Διαμεσολάβηση (εκδηλώσεις/κατηγορίες) στην: Παραγωγή προϊόντος Διανομή προϊόντος Παραγωγή (παροχή) υπηρεσιών Διανομή (διαμεσολάβηση στην παροχή) υπηρεσιών Το στοιχείο της «κερδοσκοπίας» (έκθεση στον κίνδυνο με σκοπό το κέρδος) στη μεσολαβητική δραστηριότητα (διαφορά από την επικινδυνότητα) Πιστωτικός κίνδυνος και αγορές 20

21 1. Εισαγωγή ΙΙ. Εμπορικό δίκαιο και δίκαιο γενικά 5. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ΕμπΔ: Εκδηλώσεις διαμεσολάβησης Στοιχεία που συνθέτουν την εμπορικότητα: Διαμεσολάβηση (παραγωγή ή διανομή προϊόντων ή υπηρεσιών) Ανάληψη κινδύνου Επιδίωξη κέρδους Δράση σε αγορά (συνάντηση προσφοράς και ζήτησης) 21

22 1. Εισαγωγή ΙΙ. Εμπορικό δίκαιο και δίκαιο γενικά 5 α. Γενικά για την έννοια του εμπόρου Έμποροι [ορισμός]: Όσοι μετέρχονται πράξεις εμπορικές και κύριον (σύνηθες) επάγγελμα έχουν την εμπορία (αρθ.1εμπν) Εξαίρεση η περίπτωση πχ αε (έμπορος με το τυπικό κριτήριο) Σύνηθες επάγγελμα: η με πρόθεση βιοπορισμού συνήθης και όχι περιστασιακή απασχόληση Παλαιότερη νομολογία: Η άσκηση εμπορικών πράξεων για να προσδώσει την ιδιότητα του εμπόρου πρέπει να λαμβάνει χώρα στα πλαίσια οργανωμένης επιχείρησης στοιχείο της οποίας αποτελεί η απασχόληση προσωπικού (ΑΠ 521/88) Νεώτερη νομολογία: Όταν πρόκειται για αντικειμενικά εμπορικές πράξεις (πράξεις δηλ. που απαριθμεί ως τέτοιες ο ΕμπΝ) δεν είναι απαραίτητη η συστηματική οργάνωση της συναφούς δραστηριότητας (εγκατάσταση, διάθεση οικονομικών μέσων για εξοπλισμό, χρησιμοποίηση τρίτων πχ εργαζομένων, λογιστική παρακολούθηση της δραστηριότητας) για να χαρακτηριστεί η πράξη εμπορική (ΑΠ1209/94). Έμπορος είναι και ο ασκών εμπορική δραστηριότητα σε μικρή κλίμακα (καταστηματάρχης μικρού καταστήματος σε χωριό) Δεν αποκτά την εμπορική ιδιότητα ο μικρέμπορος (δηλ το άτομο που ασκεί εμπορικές πράξεις αλλά το κύριο στοιχείο της δραστηριότητάς του είναι η σωματική εργασία του και το κέρδος που αποκομίζει αποτελεί περισσότερο αμοιβή της σωματικής του καταπόνησης και όχι κερδοσκοπικών συνδυασμών) 22

23 1. Εισαγωγή ΙΙ. Εμπορικό δίκαιο και δίκαιο γενικά 5 α. Γενικά για την έννοια του εμπόρου Παράδειγμα 1 ο θέμα προς συζήτηση: 1. Είναι πράξη εμπορική η άσκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων; [Είναι, ΑΠ33/69, Εφ. Θεσσαλ. 1701/1992)] 2. Είναι πράξη εμπορική η εκμίσθωση επιπλωμένων διαμερισμάτων σε παραθεριστές; [Είναι υπό προϋποθέσεις, ΝΣΚ 200/2010 ] Η εκμετάλλευση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, στις οποίες, μάλιστα, παρέχεται και φροντίδα περιποίησης, όπως καθαριότητα δωματίων, παροχή και αλλαγή λευκών ειδών κ.λπ., αποτελεί, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποίηση ή μη προσωπικού, πράξη εμπορική, η οποία ασκούμενη κατά σύνηθες επάγγελμα προσδίδει στο διενεργούν αυτήν υποκείμενο εμπορική ιδιότητα. Κατ` ακολουθία των ανωτέρω στην προκειμένη περίπτωση, ενόψει του συγκεκριμένου πραγματικού, η εκ μέρους της αιτούσας, δημοσίας υπαλλήλου, εκμετάλλευση δύο τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, στις οποίες θα παρέχονται υπηρεσίες καθαριότητας και αλλαγής ιματισμού δύο φορές εβδομαδιαίως, αποτελεί πράξη εμπορική, η οποία θα ασκείται από αυτήν κατά σύνηθες επάγγελμα, δεδομένου ότι, μετά την έναρξη εργασιών στην εφορία και την εγγραφή της στο Επαγγελματικό Τμήμα του οικείου Επιμελητηρίου, θα ασκείται συστηματικά, με πρόθεση βιοπορισμού, με αβεβαιότητα αλλά και με ελπίδα κέρδους, στο οποίο η αιτούσα αποβλέπει. 23

24 1. Εισαγωγή ΙΙ. Εμπορικό δίκαιο και δίκαιο γενικά 5 α. Γενικά για την έννοια του εμπόρου Παράδειγμα θέμα προς συζήτηση: Αποκτά την εμπορική ιδιότητα μέτοχος ανώνυμης εταιρείας που είναι παράλληλα και εταιρείας ΕΠΕ και κατέχει σχεδόν το σύνολο των μετοχών και των εταιρικών μεριδίων σε αυτές αντίστοιχα και ασκεί τη συμμετοχή του στις εταιρείες κατ` επάγγελμα. Η κατ` επάγγελμα παροχή εγγυήσεων συνιστά εμπορική πράξη και ο εγγυητής είναι έμπορος και μπορεί να πτωχεύσει. Η μίσθωση αυτοκινήτου από ανώνυμη εταιρεία είναι πράξη εμπορική (ΠΠρΑθ646/2005) 24

25 1. Εισαγωγή Ι. Βασικές έννοιες 1. Έννοια 2. Εμπορικό δίκαιο (ΕμπΔ) και εμπόριο 3. Οικονομικές συναλλαγές και εμπορικό δίκαιο 4. ΕμπΔ και οικονομικά φαινόμενα ΙΙ. Εμπορικό δίκαιο και δίκαιο γενικά 1. ΕμπΔ & ΑστΔ 2. ΕμπΔ & ΕργΔ 3. ΕμπΔ & Δίκαιο προστασίας καταναλωτή 4. ΕμπΔ & ΔημΔ 5. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εμπορικού δικαίου ΙΙΙ. Ιστορική εξέλιξη IV Πηγές του ΕΜπΔ 1. Γενικά 2. Ο ΕμπΝ 3. Λοιποί εμπορικοί νόμοι 4. Άλλες πηγές 5. Ενοποίηση του εμπορικού δικαίου 6. Εμπορικές συνήθειες ΓΟΣ 7. Νομολογία επιστήμη V. Διαιρέσεις του ΕμπΔ 25

26 1. Εισαγωγή ΙΙΙ. Ιστορική εξέλιξη «Καταγωγή»: Μεσαίωνας Ιταλία, Δίκαιο των «επαγγελματικών σωματείων», δίκαιο εμπόρων και όχι εμπορικών συναλλαγών Δίκαιο άγραφο, εθιμικό 16 ο κωδικοποιήσεις γαλλικού χερσαίου και θαλάσσιου εμπορικού δικαίου 1807 έκδοση γαλλικού εμπορικού κώδικα με τον οποίο το ΕμπΔ έγινε πλέον το δίκαιο του εμπορίου και όχι των εμπόρων Κατάργηση συντεχνιών Καθιέρωση ελευθερίας του εμπορίου [!] Μεταστροφή εμπορικού δικαίου από το «υποκειμενικό σύστημα» στο «αντικειμενικό σύστημα» Φιλελευθεροποίηση εμπορίου ανάγκη ρύθμισης εμπορικών πράξεων με ενιαίο τρόπο ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που τις διενεργούν (ανεξάρτητα από την εμπορική ή μη εμπορική ιδιότητα) Η Ελλάδα εισήγαγε αυτούσιο τον γαλλικό Εμπορικό Κώδικα (1821) με απόφαση της Νομικής Διάταξης της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος Άλλοι εμπορικοί κώδικες: ιταλικός Αστικός Κώδικας του 1942 που αντικατέστησε τον Εμπορικό Κώδικα του 1882, ο γερμανικός εμπορικός νόμος του 1897 (υποκειμενικό σύστημα) ο ελβετικός του 1981, ο Ενιαίος Εμπορικός Κώδικας των ΗΠΑ (Uniform Commercial Code) και άλλοι. 26

27 1. Εισαγωγή Ι. Βασικές έννοιες 1. Έννοια 2. Εμπορικό δίκαιο (ΕμπΔ) και εμπόριο 3. Οικονομικές συναλλαγές και εμπορικό δίκαιο 4. ΕμπΔ και οικονομικά φαινόμενα ΙΙ. Εμπορικό δίκαιο και δίκαιο γενικά 1. ΕμπΔ & ΑστΔ 2. ΕμπΔ & ΕργΔ 3. ΕμπΔ & Δίκαιο προστασίας καταναλωτή 4. ΕμπΔ & ΔημΔ 5. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εμπορικού δικαίου ΙΙΙ. Ιστορική εξέλιξη IV Πηγές του ΕμπΔ 1. Γενικά 2. Ο ΕμπΝ 3. Λοιποί εμπορικοί νόμοι 4. Άλλες πηγές 5. Ενοποίηση του εμπορικού δικαίου 6. Εμπορικές συνήθειες ΓΟΣ 7. Νομολογία επιστήμη V. Διαιρέσεις του ΕμπΔ 27

28 1. Εισαγωγή ΙV. Πηγές του ΕμπΔ Εμπορικός Νόμος: Δ της 19.4/ «Περί του Εμπορικού Νόμου» Έμποροι εμπορική ιδιότητα (αρθ.1) Εμπορικά βιβλία (αρθ.8-17) (βλ. όμως ΚΒΣ ΚΠολΔ) Εμπορικές εταιρίες (αρθ.18-64, μόνο συμπληρωματικά εφαρμόζονται καθώς υπάρχουν νεώτεροι νόμο, πχ. 2190/1920 για αε) Χωρισμός υπαρχόντων μεταξύ συζύγων ένας εκ των οποιών είναι έμπορος (αρθ.65-69) Χρηματιστήρια (αρθ.70-89), κατ ουσίαν έχει αντικατασταθεί από τους νεώτερους νόμους περί κεφαλαιαγοράς Παραγγελιοδόχοι, χερσαίες μεταφορές (αρθ ) Απόδειξη εμπορικών δραστηριοτήτων (αρθ.108) (ήδη ρυθμίζονται από τον ΚΠολΔ) Συναλ/κη γραμμάτια εις διαταγή (( ) (καταργήθηκαν και ρυθμίζονται με νεώτερο νόμο) Ασφλαιστική σύμβαση (αρθ ) (κατάργηση, νέος ν. 2496/1997) Θαλάσσια εμπορία (αρθ ) (κατάργηση, ΚΙΝΔ-1958) Πτώχευση χρεωκοπία (αρθ ) (κατάργηση, νέος ν. 3588/2007). Λοιποί εμπορικοί νόμοι (ενδεικτικά): Ν. 2190/20 αε Ν. 3190/55 επε Ν. 5325/32 συναλ/κη γραμμάτια εις διαταγή Ν. 5960/33 τραπεζική επιταγή Ν. 146/14 αθέμιτος ανταγωνισμός Ν. 3959/2011 ελεύθερος ανταγωνισμός Ν. 3606/2007 οργανωμένες αγορές (Χρηματιστήρια) 28

29 1. Εισαγωγή ΙV. Πηγές του ΕμπΔ Εμπορικά έθιμα: κανόνας που διαμορφώνεται με τη μακρά και ομοιόμορφη άσκηση που γίνεται με συνείδηση δικαίου Ενοποίηση ΕμπΔ: Διεθνείς συμβάσεις κυρωτικοί νόμοι με αυξημένη τυπική ισχύ Ενωσιακό δίκαιο (ΕΕ): ενιαία αγορά Εμπορικές συνήθειες Γενικοί Όροι Συναλλαγών ΓΟΣ) συναλλακτική πρακτική μακρά και ομοιόμορφη συνήθεια που γίνεται χωρίς συνείδηση δικαίου Δεν αποτελούν πηγή δικαίου αλλά βοηθούν στην ερμηνεία του ΓΟΣ μαζικοποίηση & τυποποίηση των συναλλαγών προσχώρηση συναλλασσόμενου Λόγω έλλειψης δυνατότητας διαπραγμάτευσης ερμηνεία υπέρ του προσχωρούντα (γνώση, υπογραφή, ενημέρωση) Μέτρο προστασίας καταναλωτή (περιπτώσεις καταχρηστικών όρων, ν. 2251/94) Έλεγχος κύρους ΓΟΣ: καλή πίστη Παραδείγματα: γερμανικοί όροι για θαλάσσια ασφάλιση, ISDA για επενδυτικές συναλλαγές (OTC) Νομολογία (ιδίως αποφάσεις ΑΠ) επιστήμη (έγκριτα νομικά έργα) 29

30 1. Εισαγωγή Ι. Βασικές έννοιες 1. Έννοια 2. Εμπορικό δίκαιο (ΕμπΔ) και εμπόριο 3. Οικονομικές συναλλαγές και εμπορικό δίκαιο 4. ΕμπΔ και οικονομικά φαινόμενα ΙΙ. Εμπορικό δίκαιο και δίκαιο γενικά 1. ΕμπΔ & ΑστΔ 2. ΕμπΔ & ΕργΔ 3. ΕμπΔ & Δίκαιο προστασίας καταναλωτή 4. ΕμπΔ & ΔημΔ 5. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εμπορικού δικαίου ΙΙΙ. Ιστορική εξέλιξη IV Πηγές του ΕΜπΔ 1. Γενικά 2. Ο ΕμπΝ 3. Λοιποί εμπορικοί νόμοι 4. Άλλες πηγές 5. Ενοποίηση του εμπορικού δικαίου 6. Εμπορικές συνήθειες ΓΟΣ 7. Νομολογία επιστήμη V. Διαιρέσεις του ΕμπΔ 30

31 1. Εισαγωγή V. Διαιρέσεις ΕμπΔ Γενικό μέρος Γενικό Μέρος (εισαγωγή, εμπορικές πράξεις, έμποροι) Εμπορικές ενοχές (πώς ρυθμίζονται οι εμπορικές πράξεις) Δίκαιο αξιογράφων Βιομηχανική ιδιοκτησία Πτωχευτικό δίκαιο Ειδικό Μέρος Δίκαιο εμπορικών εταιριών Ναυτικό δίκαιο Δίκαιο μεταφορών Χρηματοπιστωτικό δίκαιο Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς Τραπεζικό Δίκαιο Ασφαλιστικό Δίκαιο 31

32 2. Οι εμπορικές πράξεις Ι. Γενικά 1. Αντικειμενικό σύστημα υποκειμενικό σύστημα σύστημα οργανωμένης επιχείρησης 2. Αμφιμερώς & ετερομερώς εμπορικές πράξεις 3. Πρωτότυπα & Παράγωγα εμπορικές πράξεις 4. Αρχή παρεπομένου (ή παρακολουθήματος) 5. Συναλλαγές που εξαιρούνται της εμπορικότητας 6. Τα αδικήματα ΙΙ. Πρωτότυπα εμπορικές πράξεις 1. Αρθ.2 δ/τος περί αρμοδιότητας των εμποροδικείων 2. Αρθ.3 δ/τος περί αρμοδιότητας των εμποροδικείων 3. Νεώτεροι νόμοι 4. Αντικειμενικά εμπορικές πράξεις 5. Σχέσεις μεταξύ εμπορικής πράξης και εμπορικότητας της ενοχής ΙΙΙ. Παράγωγα εμπορικές πράξεις 1. Παράγωγα εξ αντικειμένου εμπορικές πράξεις 2. Παράγωγα εξ υποκειμένου εμπορικές πράξεις 3. Τεκμήριο εμπορικότητας ΙV. Συνέπειες της εμπορικότητας μιας πράξης 32

33 2. Οι εμπορικές πράξεις I. Γενικά 1) Αντικειμενικό σύστημα υποκειμενικό σύστημα σύστημα οργανωμένης επιχείρησης Πρακτική αξία διάκρισης: Απαντά στο ερώτημα «Με ποιο τρόπο χαρακτηρίζεται ορισμένη πράξη ως εμπορική;» 33

34 2. Οι εμπορικές πράξεις I. Γενικά 1) Αντικειμενικό σύστημα υποκειμενικό σύστημα σύστημα οργανωμένης επιχείρησης Εμπορική πράξη Έμπορος Εφαρμογή Αντικειμενικό σύστημα Η πράξη χαρακτηρίζεται ως εμπορική ανεξάρτητα από το αν αυτός που τη διενεργεί είναι έμπορος Προσδιορίζονται οι εμπορικές πράξεις από το νόμο ή με ερμηνεία και εφόσον πρόσωπο τις διενεργεί κατ επάγγελμα γίνεται «έμπορος» Γαλλία & Ελλάδα (κατά κανόνα) Υποκειμενικό σύστημα Η πράξη χαρακτηρίζεται ως εμπορική, ακόμη και αν από τη φύση της δεν είναι τέτοια, εφόσον αυτός που τη διενεργεί είναι έμπορος Έμποροι κατά το σύστημα αυτό είναι εκείνοι που έχουν εγγραφεί στο εμπορικό μητρώο (ν. 3419/05) Γερμανία Σύστημα οργανωμένης επιχείρησης Η πράξη χαρακτηρίζεται ως εμπορική, ακόμη και αν από τη φύση της δεν είναι τέτοια, εφόσον αυτός που τη διενεργεί είναι έμπορος / οργανωμένη επιχείρηση στην παραγωγή και διανομή προϊόντων ή υπηρεσιών Ιταλία 34

35 Πρακτικό 1o Σύμφωνα με το αντικειμενικό σύστημα, μία πράξη χαρακτηρίζεται ως εμπορική εφόσον: α) διενεργείται από έμπορο β) διενεργείται από οργανωμένη επιχείρηση γ) ορίζεται ως εμπορική με βάση το νόμο δ) α) + β) + γ) 35

36 2. Οι εμπορικές πράξεις I. Γενικά 2) Αμφιμερώς και ετερομερώς εμπορικές πράξεις Πρακτική αξία διάκρισης: Απαντά στο ερώτημα «Για ποιον από τους συμβαλλόμενους είναι η πράξη εμπορική; Και για τους 2 ή μόνο για τον ένα;» 36

37 2. Οι εμπορικές πράξεις I. Γενικά 2) Αμφιμερώς και ετερομερώς εμπορικές πράξεις Αμφιμερώς εμπορική πράξη Όταν είναι εμπορική και για τα 2 συμβαλλόμενα μέρη Πχ. ο Α από τον Β αγοράζει εμπορεύματα με σκοπό τη μεταπώλησή τους. Για τον Α είναι εξ αντικειμένου εμπορική πράξη (αρθ.2 δ/τος περί αρμοδιότητας των εμποροδικείων). Για τον Β θα είναι εμπορική εάν πρόκειται για πώληση που διενεργεί χάριν της εμπορίας του (παράγωγα εξ υποκειμένου εμπορική πράξη) Μπορεί μια πράξη να είναι «αμφιμερώς αστική», παρότι και οι 2 συμβαλλόμενοι είναι έμποροι: όταν η πράξη δεν έχει σχέση με την εμπορία τους (πχ ενοικίαση κατοικίας προς διαμονή μεταξύ 2 εμπόρων). Αγορά πλοίου: είναι από το νόμο εμπορική πράξη ακόμη και αν δε γίνεται από τον αγοραστή/πωλητή χάριν εμπορίας, και μάλιστα αμφιμερώς εμπορική. Ετερομερώς εμπορική Όταν είναι εμπορική μόνο για τον 1 από τους 2 συμβαλλόμενους Στο παραπάνω παράδειγμα αυτό ισχύει, εάν για τον Β δεν είναι η πράξη εμπορική 37

38 2. Οι εμπορικές πράξεις I. Γενικά 3) Πρωτότυπα και παράγωγα εμπορικές πράξεις 4) Αρχή παρεπομένου ή παρακολουθήματος Πρακτική αξία διάκρισης: Απαντά στο ερώτημα «Ποιες αστικές πράξεις εμπορικοποιούνται, γίνονται δηλ. εμπορικές;» 38

39 2. Οι εμπορικές πράξεις I. Γενικά 3) Πρωτότυπα και παράγωγα εμπορικές πράξεις 4) Αρχή παρεπομένου ή παρακολουθήματος Πρωτότυπα ή αντικειμενικά εμπορική πράξη Παράγωγα εμπορική πράξη Όταν βάσει του νόμου (κατάλογος-απαρίθμηση) ή με ερμηνεία ορίζονται ως εμπορικές (πχ. αγορά προς μεταπώληση, επιχείρηση προμήθειας κλπ) Όταν μια αστική πράξη γίνεται εμπορική: 1) είτε γιατί γίνεται χάριν εμπορίας άλλης αντικειμενικά εμπορικής πράξης (παράγωγα εξ αντικειμένου εμπορική πράξη) (αρχή παρεπομένου ή παρακολουθήματος) Ισχύει και το αντίστροφο, δηλ. μια αντικειμενικά εμπορική πράξη γίνεται αστική, αν η επόμενη κύρια είναι αστική και η εμπορική γίνεται χάριν αυτής (πχ. αγορά χρυσού με σκοπό την κατασκευή καλλιτεχνήματος) 2) είτε γιατί γίνεται από έμπορο χάριν της εμπορίας του (παράγωγα εξ υποκειμένου εμπορική πράξη) (οι μεταξύ των εμπόρων υποχρεώσεις και συναλλαγές θεωρούνται εμπορικές) 39

40 2. Οι εμπορικές πράξεις I. Γενικά 3) Πρωτότυπα και παράγωγα εμπορικές πράξεις 4) Αρχή παρεπομένου ή παρακολουθήματος Παραδείγματα παράγωγα εξ αντικειμένου εμπορικών πράξεων: Η εγγύηση (αστική πράξη) που παρέχεται σε σχέση με δάνειο που χορηγεί τράπεζα (πρωτότυπα εμπορική πράξη) Το δάνειο (αστική πράξη) μεταξύ ιδιωτών το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την αγορά πλοίου (πρωτότυπα εμπορική πράξη) Βιομήχανος παιδικών τροφών αγοράζει ποσότητα παιδικών μπρελόκ για να τα τοποθετήσει εντός παιδικών τροφών ως δώρο Αγορά μπρελόκ: αστική πράξη-δωρεά αποτελεί παράγωγα εξ αντικειμένου εμπορική πράξη γιατί γίνεται για χάρη προώθησης των προϊόντων του. Παράδειγμα παράγωγα εξ υποκειμένου εμπορικής πράξης: Η σύσταση ενεχύρου από έμπορο Η ανάληψη χρέους από έμπορο Στο παραπάνω τελευταίο παράδειγμα η πράξη της δωρεάς αποτελεί και παράγωγα εξ υποκειμένου εμπορική πράξη γιατί γίνεται για χάρη της εμπορίας του βιομηχάνου. 40

41 Πρακτικό 2o Παράγωγα εμπορική πράξη είναι: α) κάθε πράξη που διενεργείται από έμπορο ακόμη και αν δεν τη διενεργεί χάριν της εμπορίας του β) μία εμπορική πράξη η οποία γίνεται αστική διότι εξυπηρετεί μία κύρια αστική πράξη την οποία διενεργεί έμπορος γ) μία εμπορική πράξη η οποία είναι παρεπόμενη κάποιας άλλης εμπορικής πράξης που ασκεί ο έμπορος στο πλαίσιο της εμπορίας του δ) μία αστική πράξη η οποία γίνεται εμπορική γιατί τελείται χάριν εμπορίας άλλης αντικειμενικά εμπορικής πράξης ή γιατί τελείται από έμπορο χάριν της εμπορίας του 41

42 2. Οι εμπορικές πράξεις I. Γενικά 5) Συναλλαγές που εξαιρούνται της εμπορικότητας Ποιες πράξεις δεν είναι εμπορικές: Αυτές που αφορούν ακίνητα (αντιθ.νομολ. ΔΠρΘεσ2904/68) Αγορά προς μεταπώληση, πώληση, αγορά προς μίσθωση Γεωργικές εργασίες (πώληση προϊόντων γης), κτηνοτροφικές, αλιευτικές, εξορυκτικές και υλοτομικές εργασίες. Εδώ λείπει το στοιχείο της αγοράς και η κτήση γίνεται πρωτότυπα Καλλιτεχνική πνευματική εργασία (όταν παρέχεται αυτοπρόσωπα) (είναι εμπορική, αν υπάρχει μεσολάβηση τρίτου μεταξύ καλλιτέχνη και κοινού). 42

43 2. Οι εμπορικές πράξεις I. Γενικά 5) Συναλλαγές που εξαιρούνται της εμπορικότητας ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Πράξεις από οργανωμένη επιχείρηση: Η νομολογία έχει χαρακτηρίσει, ως πρωτότυπα εμπορικές, αστικές πράξεις όταν ασκούνται από οργανωμένη επιχείρηση Περιλαμβάνονται: Γεωργικές δραστηριότητες Εξορυκτικές δραστηριότητες Εργολαβία Εμπορία ακινήτων και Δραστηριότητες ελευθέρων επαγγελματιών Κριτήρια οργανωμένης επιχείρησης: Απασχόληση προσωπικού (διαμεσολάβηση στην παροχή εργασίας) ή λειτουργία με αξιοποίηση σημαντικής επένδυσης κεφαλαίου (χρημάτων, μηχανημάτων κλπ). 43

44 2. Οι εμπορικές πράξεις I. Γενικά 6) Τα αδικήματα Μια εμπορική πράξη που είναι αθέμιτη ή παράνομη δεν χάνει τον εμπορικό της χαρακτήρα (πχ. αγορά προς μεταπώληση λαθραίων εμπορευμάτων, ναρκωτικών κλπ). Αστικές αξιώσεις από αδίκημα που διαπράττει εργοδότηςέμπορος (πχ τραυματισμός υπαλλήλου) αποτελούν απαιτήσεις από εμπορική αιτία (αρχή παρεπομένου) «Ειδική αδικοπρακτική ευθύνη εμπορικού δικαίου»- απαιτήσεις αποζημίωσης από εμπορική αιτία, πχ. ευθύνη για προϊόντα (ελαττωματική ανασφάλεια) λόγω ζημίας στην περιουσία ή υγεία του χρήστη ή τρίτου Πχ. βλάβη φήμης εμπόρου από αθέμιτα ανταγωνιστικές πράξεις καταναλωτή 44

Συντάκτης: Κων/νος Κωνσταντέλλος, (Δικηγόρος ειδικευθείς στο Ιδιωτικό Δίκαιο)

Συντάκτης: Κων/νος Κωνσταντέλλος, (Δικηγόρος ειδικευθείς στο Ιδιωτικό Δίκαιο) Συντάκτης: Κων/νος Κωνσταντέλλος, (Δικηγόρος ειδικευθείς στο Ιδιωτικό Δίκαιο) ΕΝΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο, εμπορικό δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές).

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1. Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: 1) Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 2) Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα μαθήματα που θα προσφερθούν στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής είναι τα ακόλουθα:

Τα μαθήματα που θα προσφερθούν στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής είναι τα ακόλουθα: Τα μαθήματα που θα προσφερθούν στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής είναι τα ακόλουθα: 1.Κατεύθυνση «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» Αστικό Δίκαιο Ενωσιακής προέλευσης (Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο) Ερμηνεία των Νομών

Διαβάστε περισσότερα

1.Κατεύθυνση «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

1.Κατεύθυνση «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» 1.Κατεύθυνση «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» Αστικό Δίκαιο Ενωσιακής προέλευσης (Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο) Ερμηνεία των Νομών και Δικαιοπραξιών Ειδικά θέματα στο σύστημα της Αδικοπρακτικής Ανώμαλη εξέλιξη των συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διάλεξη 5 ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 από 35 Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Ι. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1 ΑΓΑΘΑ 10 Εμπορεύματα (Γενικό Εμπόριο) Αποστολές προς χώρες Ε.Ε ή Εξαγωγές προς χώρες εκτός Ε.Ε 101 Αφίξεις από χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ V Τροποποιήσεις στα νομοθετήματα του Κώδικα από Φεβρουάριο 2014 έως Δεκέμβριο VII Α. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι... Β.Δ.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ V Τροποποιήσεις στα νομοθετήματα του Κώδικα από Φεβρουάριο 2014 έως Δεκέμβριο VII Α. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι... Β.Δ. ΣΗΜΕΙΩΜΑ...... V Τροποποιήσεις στα νομοθετήματα του Κώδικα από Φεβρουάριο 2014 έως Δεκέμβριο 2015... VII Α. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι... Β.Δ. ΤΗΣ 2/14 ΜΑΪΟΥ 1835 «ΠΕΡΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΩΝ»...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Το Εμπορικό Δίκαιο: α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων. β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ορισµός Πεδίο Εφαρµογής Στόχοι MiFID Βασικές Απαιτήσεις MiFID Αγορά Εποπτεία Συµπεράσµατα ΟΡΙΣΜΟΣ 2 Η MiFID ή Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...xiii ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1. Το περιεχόμενο και η έκταση της κρατικής υποχρέωσης για την προστασία του καταναλωτή...

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή αρ. 1. Η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή Η ειδική νομοθεσία Σύντομη κριτική επισκόπηση 20-26

Γενική Εισαγωγή αρ. 1. Η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή Η ειδική νομοθεσία Σύντομη κριτική επισκόπηση 20-26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική Εισαγωγή αρ. 1. Η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή 1-8 2. Η ειδική νομοθεσία 9-19 3. Σύντομη κριτική επισκόπηση 20-26 Νόμος 2251/1994 Άρθρο 1. Γενικές διατάξεις 1. Η ρύθμιση 1-7 2. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πρόλογος... 7

Περιεχόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πρόλογος... 7 Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Κεφάλαιο 1: Οι κανόνες δικαίου γενικά... 15 1.1 Έννοια και Στοιχεία του Δικαίου...15 1.2 Θετικό και Φυσικό Δίκαιο (Δικαιοσύνη)...17 1.3 Ιδιωτικό και Δημόσιο Δίκαιο...17 1.4 Πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 1.1 Ροή των χρηματικών πόρων...20 1.1.1 Άμεση χρηματοδότηση...20 1.1.2 Έμμεση χρηματοδότηση...22 1.2 Μορφές χρηματοοικονομικών οργανισμών...23 1.2.1 Οργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σκοπός του μαθήματος των Εμπορικών είναι να ενημερώσει τους μαθητές να κατανοήσουν την τεχνική της διεξαγωγής του εμπορίου τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη. Η θεωρητική κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά περί εμπορικών εταιρειών

Γενικά περί εμπορικών εταιρειών Γενικά περί εμπορικών εταιρειών Έννοια της εταιρείας. Οι εταιρείες του Εμπορικού Δικαίου (Διακρίσεις των Εμπορικών εταιρειών). Το κεφάλαιο των εταιρειών (Αρχή της σταθερότητας του κεφαλαίου). Το νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ- ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ- ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ = φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνισης:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνισης: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης: με το Παράρτημα Ι της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 145, 30.4.2004, σ. 1. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/15.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 2 ας Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 2 ας Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 2 ας Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά παραγώγων. Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Αγορά παραγώγων. Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Αγορά παραγώγων Δήλωση Η εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 2 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr 1 Εισαγωγή Κατάταξη στοιχείων στο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 Τιμολόγηση Συναλλαγών 1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Νόμος 3588/2007, ΦΕΚ Α 153/10.7.2007) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Ι. Γενική διάταξη Άρθρο 1. Σκοπός της πτώχευσης... 1 ΙΙ. Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης Άρθρο 2. Υποκειμενικές

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΙΝΗ, 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΚΑΤΕΡΙΝΗ, 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & Α.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗ, 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Γιάννη Αδαμόπουλου:

Δήλωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Γιάννη Αδαμόπουλου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 27 Ανακοίνωση-δελτίο Τύπου με θέμα τη λειτουργία της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πολιτών στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» κατά τον μήνα Οκτώβριο Ο Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 24-26 Φεβρουαρίου 2014 Η μετεξέλιξη των συναλλαγών σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον με έχει ως συνέπεια τη μετεξέλιξη των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου. Η στοιχειώδης

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ"

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ" α. Έννοια του δικαίου 18 1. Ορισμός του δικαίου 18 2. Χαρακτηριστικά στοιχεία του δικαίου 18 3. Δίκαιο και ηθική 19 4. Δίκαιο και χρηστά

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Επιχειρήσεων

Ασφάλειες Επιχειρήσεων Ασφάλειες Επιχειρήσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι επιχειρήσεις καλούνται διαρκώς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των συνεχώς μεταβαλλόμενων συνθηκών της σύγχρονης αγοράς Οι ανάγκες των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Προτείνεται όπως τα άρθρα 1,2 του καταστατικού αντικατασταθούν ως εξής: Σύσταση - επωνυμία διακριτικός τίτλος ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Άρθρο 1 Άρθρο 1 Επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Πρόλογος... VII Εισαγωγή.... XVII ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ι.. Οι ρυθμίσεις της σλεε στον τομέα του Τελωνειακού Δικαίου... 1... Εισαγωγικά... 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

MiFID II MiFIR: Aναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον

MiFID II MiFIR: Aναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον MiFID II MiFIR: Aναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον Οι προβλέψεις του σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/65/ΕΚ (MiFID II) και οι βασικές αλλαγές σε σχέση με το ν. 3606/2007. ΕΥΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Η δικηγόρος Ρεθύμνου (Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου 164) Ουρανία Ψυχαράκη σπούδασε Νομική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Στη συνέχεια εισήχθη στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τομέα Ποινικών Επιστημών του

Διαβάστε περισσότερα

Α' Τ Α Ξ Η Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

Α' Τ Α Ξ Η Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α' Τ Α Ξ Η Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο H ΠΑΡΑΓΩΓΗ Γιατί η επιχείρηση αποτελεί βασική μονάδα παραγωγής εμπορευμάτων; Στις σύγχρονες κοινωνίες η διεργασία της παραγωγής γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες. 1. Εισαγωγή 1 Ι. Η οικονομική σημασία των συμβάσεων καταναλωτικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες. 1. Εισαγωγή 1 Ι. Η οικονομική σημασία των συμβάσεων καταναλωτικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Συντομογραφίες. ΙΧ ΧΙΧ 1. Εισαγωγή 1 Ι. Η οικονομική σημασία των συμβάσεων καταναλωτικής πίστης 1 ΙΙ. Το πρότυπο πληροφόρησης ( Informationsmodell ) στο σημερινό πεδίο των συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΩΡΕΑ 1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους... 1 2. Δωρεά, ανάκληση λόγω αποκτήσεως τέκνου... 3 3. Δωρεά υπό τρόπο, μη εκπλήρωση τρόπου, ανάκληση... 4 ΙΙ. ΠΩΛΗΣΗ 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 16/5/2016 Έννοια Δημόσια νομικά πρόσωπα Νομικά πρόσωπα Περιουσία με δημόσιο χαρακτήρα Προνόμια δημόσιας εξουσίας Δημόσια νομικά πρόσωπα: εφαρμογή καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα προεπιλογής Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας

Σύστημα προεπιλογής Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας Τμήμα I: Αναθέτων φορέας Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση του Ν. 2367/95

Ανάλυση του Ν. 2367/95 Ανάλυση του Ν. 2367/95 Ο Ν. 2367/95 έχει δύο κατευθύνσεις: Καθορίζει τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για το χαρακτηρισμό φορέων ως ΕΚΕΣ, διευρύνει το σκοπό τους, ρυθμίζει θέματα εποπτείας τους και εισάγει

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο ταμείο αποζημίωσης επενδυτών

Πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο ταμείο αποζημίωσης επενδυτών Πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο ταμείο αποζημίωσης επενδυτών I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Nuntius Χρηματιστηριακές Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (η "Εταιρεία) είναι μέλος του Συνεγγυητικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (θεωρητική προσέγγιση και πρακτικές εφαρμογές)

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (θεωρητική προσέγγιση και πρακτικές εφαρμογές) (θεωρητική προσέγγιση και πρακτικές εφαρμογές) Σεμινάριο ενημέρωσης 9 Φεβρουαρίου 2009 Η μετεξέλιξη των συναλλαγών σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον με σαφώς παγκοσμιοποιημένο προσανατολισμό έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αντί προλόγου. VII ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΔΩ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 1. Οικονομική ανάπτυξη και εμπράγματη ασφάλεια 3 2. Δυσλειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK 1.ΓΕΝΙΚΑ Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (MiFID), η οποία έχει τεθεί σε εφαρµογή από την 1η Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 01 Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών διοργανώνει 5-ήμερο σεμινάριο ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου : 23/6/2008-27/6/2008 Ώρες διεξαγωγής: 17:30-21:15 Τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 β Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α Είναι νομικό πρόσωπο. β Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2015 κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/19-2-2004 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από 26.10.2015 (ΦΕΚ Β 2452/13.11.2015) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ. «Κανονισμός Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ. «Κανονισμός Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ «Κανονισμός Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων» 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο Κανονισμός διέπει τους όρους και τις διαδικασίες ανάθεσης (α)από την εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29645 11 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2841 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 433 Τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 6, 7 και 12 της υπ αριθμ. 270/26.8.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10689/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικές Εταιρείες 2007

Ασφαλιστικές Εταιρείες 2007 Ασφαλιστικές Εταιρείες 2007 1. Να αναφερθεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Το δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης που ισχύει σήμερα αποτελείται από το νομοθετικό διάταγμα Ν.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προσωπική εταιρία με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό. Για τα χρέη της ευθύνονται τουλάχιστον ένας από τους εταίρους, έναντι των εταιρικών δανειστών,

Διαβάστε περισσότερα