ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ' αριθ. 272/2010 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης συντάσσει, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 43 παρ. 2 του ν. 3852/2010, το παρόν πρακτικό περί έκθεσης του Πίνακα των Γενικών αποτελεσμάτων των Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 και των Επαναληπτικών αυτής στις 14 Νοεμβρίου 2010, για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών στο Δήμο Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και της κάτω από αυτόν καταρτιζόμενης υπ' αριθ. 271/2010 Πράξης αυτής, μετά των πρακτικών εκλογής, το οποίο και θα τοιχοκολληθεί έξω από το κατάστημα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη Η Πρόεδρος Πρωτοδικών ΙΟΥΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης με την παρούσα γνωστοποιεί την έκθεση, στις στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, των πρακτικών εκλογής της 7ης Νοεμβρίου 2010 και των Επαναληπτικών αυτής στις 14 Νοεμβρίου 2010, για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών στο Δήμο Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, επί πέντε (5) ημέρες. Η ανακοίνωση αυτή θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του οικείου Δήμου. Θεσσαλονίκη Η Πρόεδρος Πρωτοδικών ΙΟΥΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καταρτίζει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 42 παρ. 3 του ν. 3852/2010, τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ Γενικών αποτελεσμάτων των Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 κατόπιν ορθής διόρθωσης των στοιχείων του από Πίνακα και της κάτω από αυτόν συνταχθείσας υπ' αριθ. 228/2010 Πράξης της Προέδρου Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, και των Επαναληπτικών Εκλογών της 14ης Νοεμβρίου 2010, για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών στο Δήμο Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Συγκεντρωμένα στοιχεία όλων των εκλογικών τμημάτων του Δήμου Ωραιοκάστρου Κατά την εκλογική διαδικασία της 7ης Νοεμβρίου 2010 Κατά την επαναληπτική εκλογική διαδικασία της 14ης Νοεμβρίου 2010 ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΑΚΥΡΩΝ

4 Aπό τα έγκυρα, ως άνω, ψηφοδέλτια, οι συμμετασχόντες, μετά τη νόμιμη ανακήρυξή τους, στις δημοτικές εκλογές συνδυασμοί έλαβαν κατά την πρώτη Κυριακή ( ) : Α/Α ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 1. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ,42% 2. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΤΩΡΑ ,72% 3. ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕ ΟΡΑ- ΜΑ ,72% 4. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ,93% 5. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ,21% Και κατά τη δεύτερη Κυριακή ( ) οι υποψήφιοι Δήμαρχοι των δύο πλειοψηφησάντων συνδυασμών έλαβαν : Α/Α ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 1. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΤΩΡΑ με υποψήφιο Δήμαρχο τον Σαραμάντο Δημήτριο του Κωνσταντίνου ,55%

5 2. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ με υποψήφιο Δήμαρχο τον Μπάτο Νικόλαο του Σίμου ,45% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : 271/2010 (καταρτιζομένης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 42 παρ. 3 του ν. 3852/2010) Γενικά αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 και των Επαναληπτικών αυτών, της 14ης Νοεμβρίου 2010, για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών στο Δήμο Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Συγκεντρωμένα στοιχεία όλων των εκλογικών τμημάτων του Δήμου Ωραιοκάστρου ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΨΗΦΙΣΑΝ Κατά την εκλογική διαδικασία της 7ης Νοεμβρίου 2010 Είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσιοι ογδόντα ένας Είκοσι χιλιάδες εννιακόσιοι τριάντα δύο Κατά την επαναληπτική εκλογική διαδικασία της 14ης Νοεμβρίου 2010 Είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσιοι ογδόντα δύο Δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσιοι ενε-

6 νήντα πέντε ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ Δεκαεννέα χιλιάδες εννιακόσια δύο Δεκαέξι χιλιάδες τριακόσια σαράντα τρία ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΑΚΥΡΩΝ- Χίλια τριάντα Χίλια τριακόσια πενήντα δύο Aπό τα έγκυρα, ως άνω, ψηφοδέλτια, οι συμμετασχόντες, μετά τη νόμιμη ανακήρυξή τους, στις δημοτικές εκλογές συνδυασμοί έλαβαν κατά την πρώτη Κυριακή ( ) : Α/Α ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 1. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΙΣΟΤΙΜΕΣ Εξι χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα Τριάντα τέσσερα κόμμα σαράντα δύο τοις εκατό (34,42%) ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΤΩΡΑ Τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες είκοσι μία Είκοσι τρία κόμμα εβδομήντα δύο τοις εκατό (23,72%) 3. ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΡΑΜΑ ΜΕ Τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες είκοσι τρεις Είκοσι ένα κόμμα εβδομήντα δύο τοις εκατό (21,72%) 4. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ Δύο χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα τρεις Δεκατρία κόμμα ενενήντα τρία τοις εκατό (13,93%)

7 5. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Χίλιες διακόσιες τριάντα πέντε Εξι κόμμα είκοσι ένα τοις εκατό (6,21%) Και κατά τη δεύτερη Κυριακή ( ) οι υποψήφιοι Δήμαρχοι των δύο πλειοψηφησάντων συνδυασμών έλαβαν : Α/Α ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 1. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΤΩΡΑ με υποψήφιο Δήμαρχο τον Σαραμάντο Δημήτριο του Κωνσταντίνου Οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα δύο Πενήντα τρία κόμμα πενήντα πέντε τοις εκατό (53,55%) 2. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ με υποψήφιο Δήμαρχο τον Μπάτο Νικόλαο του Σίμου Επτά χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα μία Σαράντα έξι κόμμα σαράντα πέντε τοις εκατό (46,45%)

8 Εξάλλου, η προτίμηση του εκλογικού σώματος στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και συμβούλους δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του καθενός συμμετασχόντος στις υπόψη δημοτικές εκλογές συνδυασμού εκφράσθηκε ως ακολούθως : Α) Για το συνδυασμό ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΤΩΡΑ με υποψήφιο Δήμαρχο τον Σαραμάντο Δημήτριο του Κωνσταντίνου, έλαβαν τις παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι : ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 1219 ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 888 ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 839 ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 807 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΝΕΣΤΗΣ) (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 683 ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 665 ΤΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 519 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 497 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 464 ΜΠΟΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 451 ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 400 ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 375 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 337 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 323 ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 309 ΚΕΠΕΤΖΗ-ΤΣΙΤΑΜΠΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 307 ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 294 ΖΑΪΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 249 ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 244 ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 237 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 235 ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 226 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 212 ΤΟΥΣΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 211 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 185 ΜΑΣΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 182 ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 182 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 169 ΔΕΡΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 168 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 161 ΜΠΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 159 ΤΟΜΠΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 151

9 ΤΟΥΡΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 151 ΤΟΥΜΠΑ-ΑΒΟΚΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 147 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 126 ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 121 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 113 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 91 ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 58 ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 57 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 49 Β) Για το συνδυασμό ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ με υποψήφιο Δήμαρχο τον Μπάτο Νικόλαο του Σίμου, έλαβαν τις παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι : ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ (ΠΕΤΡΟΣ) (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 1221 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 1105 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 1062 ΠΑΡΠΟΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 950 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 924 ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 859 ΜΠΑΤΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 827 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 767 ΙΠΛΙΚΤΣΟΓΛΟΥ-ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 767 ΓΑΒΟΤΣΗ-ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 627 ΝΤΟΤΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ (ΛΙΝΑ) (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 607 ΤΟΜΠΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΑΝΝΑ) (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 599 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 534 ΜΠΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 501 ΤΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 478 ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 472 ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 465 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 456 ΑΤΖΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 453 ΓΚΟΤΣΗ-ΜΗΝΙΩΤΑΚΗ ΚΛΕΙΩ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 450 ΛΑΒΑΣΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 418 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 387 ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 375 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 348 ΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 337 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 309 ΛΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 295 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 284 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΙΛΙΤΣΑ) (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 275 ΤΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 268 ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 250 ΤΣΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 235 ΝΤΟΥΝΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 233

10 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 225 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (ΝΤΙΝΑ) (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 222 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 214 ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 213 ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 173 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 172 ΧΟΝΔΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 87 ΜΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 39 Γ) Για το συνδυασμό ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕ ΟΡΑΜΑ, με υποψήφιο Δήμαρχο τον Γαβότση Αστέριο του Γεωργίου, έλαβαν τις παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι : ΣΙΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 891 ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 889 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 738 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 524 ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 516 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 480 ΔΟΥΔΟΥΛΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 456 ΧΑΡΙΖΑΝΗ ΣΟΦΙΑ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 427 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 411 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 409 ΚΟΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 397 ΡΟΝΤΖΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 368 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 351 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 327 ΧΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 310 ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 278 ΠΟΥΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 273 ΧΑΤΖΗΚΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 271 ΒΑΜΒΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 260 ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 257 ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 247 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 214 ΦΑΡΔΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 211 ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 189 ΜΕΣΙΑΚΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 186 ΠΑΖΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 181 ΛΙΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 180 ΚΟΥΛΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 155 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 154 ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 150 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 148 ΜΟΛΩΣΗ-ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 148 ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 132 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 129

11 ΤΣΙΤΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 124 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΕΛΗΝΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 122 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 121 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 120 ΑΡΑΠΗ-ΔΗΜΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 110 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΝΤΙΜ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 60 ΑΧΛΑΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 47 Δ) Για το συνδυασμό ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, με υποψήφιο Δήμαρχο την Αλίρη Χριστίνα του Λαζάρου, έλαβαν τις παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι : ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 445 ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 356 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 341 ΠΑΠΑΠΟΛΥΒΙΟΥ ΠΟΛΥΒΙΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 316 ΜΠΟΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 300 ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 293 ΓΚΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 292 ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 289 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 268 ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 267 ΡΙΜΠΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 207 ΒΟΥΡΔΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 196 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 188 ΚΕΤΙΚΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 187 ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 184 ΜΟΥΛΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 170 ΜΗΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 164 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΔΑΚΗΣ) (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 161 ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 156 ΤΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 156 ΒΑΘΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 152 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 150 ΝΥΜΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 148 ΣΤΥΛΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 142 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 137 ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 133 ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 125 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 120 ΠΟΝΤΙΚΗ ΑΝΝΑ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 116 ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (ΝΙΚΟΣ) (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 102 ΚΑΡΑΜΟΥΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 99 ΚΥΡΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 94 ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 94

12 ΜΟΥΖΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 91 ΜΑΡΓΙΕΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 86 ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 82 ΖΑΜΠΑΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 76 ΤΣΕΝΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 63 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 44 Ε) Για το συνδυασμό ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, με υποψήφιο Δήμαρχο τον Θέμελη Αγγελο του Θεοδώρου, έλαβαν τις παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι : ΜΠΑΜΠΑ ΕΛΕΝΗ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 267 ΜΕΝΕΞΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 187 ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 156 ΝΟΥΛΗ ΕΛΣΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ-ΖΙΛΜΠΕΡΤ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 128 ΠΑΠΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 124 ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 118 ΓΚΙΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 116 ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 114 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 114 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 114 ΠΟΥΓΑΤΣΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 107 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 106 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 103 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 94 ΒΑΡΛΑΝΤΣΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 90 ΠΛΙΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 89 ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) 80 ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 78 ΜΥΤΙΛΕΚΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 69 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 67 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 66 ΒΑΡΔΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 60 ΝΤΟΒΑΣ ΤΡΥΦΩΝ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 54 ΚΕΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 53 ΟΡΜΑΝΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 50 ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 47 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) 45 ΜΟΥΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 44 ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 38 ΝΕΣΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 24

13 Περαιτέρω : Α) Για το συνδυασμό ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΤΩΡΑ έλαβαν τις παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων : α) Για τη Δημοτική Κοινότητα Δρυμού, ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 83 ΠΟΥΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 73 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 33 ΚΑΡΑΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 23 ΜΩΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16 ΜΟΣΧΟΥΔΗ ΑΓΑΠΗ 11 β) Για τη Δημοτική Κοινότητα Λητής, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28 ΛΙΑΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 21 ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 21 ΒΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8 ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 7 γ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Ωραιοκάστρου, ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 209 ΓΩΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 199 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 176 ΝΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 169 ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 159 ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΥ ΖΩΗ 145 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΕΛΙΖΑΒΕΤΑ 130 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 124 ΣΤΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 122 ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 103 ΚΑΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 83

14 ΧΑΛΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 77 δ) Για την Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου, ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 122 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 64 ΣΕΜΕΡΤΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 42 ΧΑΤΖΗΤΖΙΚΑ ΑΡΕΤΗ 20 ε) Για την Τοπική Κοινότητα Μεσαίου, ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 355 ΦΑΝΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 173 ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 104 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 39 στ) Για την Τοπική Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας, ΤΣΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 180 ΣΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 87 ΚΟΥΙΝΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 61 ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ 44 ζ) Για την Τοπική Κοινότητα Νεοχωρούδας, ΖΕΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 287 ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 148 ΤΕΛΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 146 ΖΑΪΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 88 η) Για την Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου, ΚΑΡΚΑΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 210 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 203 ΒΑΡΛΑΝΤΣΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 135

15 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 92 Β) Για το συνδυασμό ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ έλαβαν τις παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων : α) Για τη Δημοτική Κοινότητα Δρυμού, ΔΙΑΜΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 227 ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 143 ΠΛΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 141 ΜΕΛΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 100 ΜΠΟΥΖΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 42 ΞΟΥΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 40 β) Για τη Δημοτική Κοινότητα Λητής, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ 300 ΚΟΥΓΙΟΥΝΗ-ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 170 ΛΙΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 122 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 91 ΚΑΜΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 89 ΓΚΑΜΠΑΕΡΙΔΗ ΑΣΗΝΙΔΑ 38 γ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Ωραιοκάστρου, ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 999 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΑΓΓΕΛΗΣ) 697 ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 694 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 622 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 581 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 415 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΗΒΗ 360 ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 327 ΜΗΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 314 ΤΕΚΕΡΛΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 250 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 236

16 ΤΣΙΡΕΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 153 δ) Για την Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου, ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 149 ΓΚΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 124 ΑΔΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 97 ΠΟΛΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 82 ε) Για την Τοπική Κοινότητα Μεσαίου, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 94 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 88 ΤΣΙΤΗΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 41 στ) Για την Τοπική Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας, ΒΑΛΑΣΑΚΗ ΖΩΗ 73 ΚΟΥΙΝΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 40 ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 19 ΓΚΟΥΝΑΣΒΙΛΙ ΓΚΙΩΡΓΚΙ 10 ζ) Για την Τοπική Κοινότητα Νεοχωρούδας, ΔΑΝΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 145 ΤΣΙΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 90 ΤΣΟΥΛΦΑ ΣΙΜΕΛΑ 46 η) Για την Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου, ΓΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 107 ΤΡΑΠΤΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 89 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 76 ΣΚΕΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 33

17 Γ) Για το συνδυασμό ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕ ΟΡΑΜΑ, έλαβαν τις παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων : α) Για τη Δημοτική Κοινότητα Δρυμού, ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 176 ΓΙΑΜΠΑΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 168 ΖΑΡΟΒΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 144 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 98 ΚΑΡΑΚΑΞΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 90 ΓΙΑΜΠΑΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 72 β) Για τη Δημοτική Κοινότητα Λητής, ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 529 ΣΤΟΙΚΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 338 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 257 ΜΟΔΙΤΣΗ ΑΝΝΑ 215 ΝΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 145 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΚΙΑ 96 γ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Ωραιοκάστρου, ΤΕΖΑΨΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 330 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 307 ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 272 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 253 ΦΡΕΓΓΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ 210 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 149 ΚΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 137 ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 96

18 ΤΣΙΠΑ-ΤΟΜΠΑΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 90 ΠΡΑΤΙΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ 59 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 54 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 47 δ) Για την Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου, ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 144 ΜΠΑΜΠΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 130 ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 53 ΚΑΚΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 12 ε) Για την Τοπική Κοινότητα Μεσαίου, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 39 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 34 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΖΑ 12 ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10 στ) Για την Τοπική Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας, ΧΡΥΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 85 ΜΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ 25 ΜΑΧΕΡΙΔΗ ΑΝΝΑ 3 ζ) Για την Τοπική Κοινότητα Νεοχωρούδας, ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 50 ΣΑΧΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 34 ΔΕΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΚΗΣ 10 ΣΠΑΝΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 4 η) Για την Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου,

19 ΜΑΣΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 88 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50 ΣΙΜΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 36 ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ ΙΒΑΝ 3 Δ) Για το συνδυασμό ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, έλαβαν τις παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων : α) Για τη Δημοτική Κοινότητα Δρυμού, ΛΙΒΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 201 ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ-ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 199 ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 176 ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 72 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 45 β) Για τη Δημοτική Κοινότητα Λητής, ΜΑΔΕΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 58 ΜΠΟΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 57 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55 ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 46 ΚΕΣΙΣΙΚΛΗ ΕΛΕΝΗ 32 γ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Ωραιοκάστρου, ΜΑΥΡΙΔΟΥ-ΣΤΑΘΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 162 ΦΛΩΡΟΚΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 150 ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 127 ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 113 ΜΠΙΤΖΙΛΗ ΑΝΝΑ 105 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 93 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 87 ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 87 ΣΥΡΑΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 76

20 ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 70 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 58 δ) Για την Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου, ΚΑΠΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 57 ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 53 ΧΑΤΖΗΤΟΜΑΡΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 46 ε) Για την Τοπική Κοινότητα Μεσαίου, ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 122 ΜΑΡΑΓΓΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 38 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 35 στ) Για την Τοπική Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας, ΜΟΥΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 40 ΓΙΑΛΑΚΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 22 ΡΩΣΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 15 ζ) Για την Τοπική Κοινότητα Νεοχωρούδας, ΣΑΡΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 84 ΚΟΥΣΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 34 ΑΝΔΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΛΑΔΑ 21 η) Για την Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου,

21 ΑΤΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80 ΣΚΕΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 64 ΤΣΟΠΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ 21 Ε) Για το συνδυασμό ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, έλαβαν τις παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων : α) Για τη Δημοτική Κοινότητα Δρυμού, ΤΣΙΟΥΜΛΕΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 65 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΜΑΡΙΑ 50 ΝΤΟΥΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27 ΧΟΡΤΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27 β) Για τη Δημοτική Κοινότητα Λητής, ΚΑΡΑΓΙΟΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 74 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΛΑΡΙΩΝ 63 ΓΙΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 57 ΣΑΛΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11 γ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Ωραιοκάστρου, ΝΤΟΒΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 103 ΜΠΑΜΠΑ ΑΝΝΑ 84 ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗ ΛΕΜΟΝΙΑ 73 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 67 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 66 ΖΑΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 56 ΦΙΛΟΞΕΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 42 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 36 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ 27 ΠΛΙΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 20 ΠΟΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16 δ) Για την Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου,

22 ΠΟΥΓΑΤΣΕΛΑΣ ΒΥΡΩΝ 48 ΓΚΑΤΖΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 29 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΝΑ 25 ε) Για την Τοπική Κοινότητα Μεσαίου, ΚΑΤΖΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2 στ) Για την Τοπική Κοινότητα Νεοχωρούδας, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 53 η) Για την Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου, ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 57 Ο παραπάνω Πίνακας και η κάτω από αυτόν συνταχθείσα Πράξη μαζί με τα πρακτικά της εκλογής, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 42 και 43 του ν. 3852/2010 : α) θα εκτεθούν στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης επί πέντε (5) ημέρες, συντασσομένου, για την έκθεση αυτή, πρακτικού, που θα τοιχοκολληθεί επίσης έξω από το δικαστικό κατάστημα, β) θα δημοσιευθούν με τοιχοκόλληση στο οικείο δημοτικό κατάστημα, και η έκθεση των πρακτικών θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση που θα εκδώσει η Πρόεδρος του Πρωτοδικείου και θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του δήμου καθώς και στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

23 IOYΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ' αριθ. 283/2010 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης συντάσσει, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 43 παρ. 2 του ν. 3852/2010, το παρόν πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ' αριθ. 281/2010 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης συντάσσει, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 43 παρ. 2 του ν. 3852/2010, το παρόν πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΤΣΙΤΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1716 Τ.Κ. ΜΕΣΑΙΟΥ 4 1 10 1717 Τ.Κ. ΜΕΣΑΙΟΥ 1 4 19 1718 Τ.Κ. ΜΕΣΑΙΟΥ 7 43 5 1719 Τ.Κ. ΜΕΣΑΙΟΥ 5 39 2 1720 Τ.Κ. ΜΕΣΑΙΟΥ 77 1 5 Συνολα Δημ - Τοπ. Κοιν.94

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Κ Λ Ο Γ Η Σ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Κ Λ Ο Γ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 76 Τ.Κ. 57013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Ωραιόκαστρο 13-05-2014 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Κ Λ Ο Γ Η Σ Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιερισσός 13/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 14297 ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιερισσός 13/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 14297 ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιερισσός 13/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 14297 ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη 'Εχοντας υπόψη: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές, Παύλο Χριστιά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Νικολέτα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε Ο Τ Ι

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε Ο Τ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ 26 Οκτωβρίου 2010 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Νομάρχης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 125 και 134 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.202Β /1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.202Β /1/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α Ειδικ. Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Πολ. Βαθ.πτ. Ημ.κτ.πτυχ. 1 ΠΕ02 Γκούντρα Φανή Δημήτριος Όχι 6,9 1/11/1989

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 2209/2014 (2842/2014) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

Αριθμός 2209/2014 (2842/2014) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός 2209/2014 (2842/2014) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Δωροθέα Νικάνδρου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Γεώργιο Ξυνόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΟΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ 24489 46,11 α:36,11 β:0 γ:10 δ:0 αριθ:02118... ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 30256 Α2 - Β ΒΡΕΦΟΝΗΊΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗΣ) ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 46266 28,85 α:8,85 β:0 γ:20 δ:0 ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Δήμαρχος Σιθωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ:9633 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α899-Ε75. Βαθμός ασφαλείας:

ΑΔΑ: 4Α899-Ε75. Βαθμός ασφαλείας: Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 16-09- 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 65 / 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 65 / 2014 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 65 / 2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κωνσταντίνα Σπηλιωτοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μελπομένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ4ΟΞ7Μ-Τ04 ΕΟΠΥΥ. Έχοντας υπόψη: «Διαρθρωτικές αλλαγές. Διαπιστώνουμε. ς Υπηρεσίες Θεσσαλονίκης, ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΕ4ΟΞ7Μ-Τ04 ΕΟΠΥΥ. Έχοντας υπόψη: «Διαρθρωτικές αλλαγές. Διαπιστώνουμε. ς Υπηρεσίες Θεσσαλονίκης, ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Μαρούσι, 18 / 02 / 2014 Αρ. Πρωτ.: Δ11/οικ..6803 Γενική Δ/νση: Διαχ. & Αγοράςς Υπηρ. Υγείας Δ/νση: Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικούύ Τηλ..:210-6871781-742-743-7444 Fax: :210-6871790 Ταχ.. Δ/νση: Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

12.517 Δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια δέκα επτά 7.734 Επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα τέσσερα 180 Εκατόν ογδόντα 63 Εξήντα τρία

12.517 Δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια δέκα επτά 7.734 Επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα τέσσερα 180 Εκατόν ογδόντα 63 Εξήντα τρία ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 5 η / 2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 5 η / 2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Πληρ. Σαράντης Τύπου Τηλ. Γραμματείας : 231330 4051 Email : sarantis.typou@n3.syzefxis.gov.gr ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 17-5-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ / Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος

ΔΕΗ / Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος 1 ΤΣΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 28 4,40 16/7/2009 20/9/2009 7/12/2009 2 ΛΕΟΝΤΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΠΡΟΕΚ.ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 9,90 20/10/2009 16/11/2009 8/2/2010 3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κ.ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 5 9,87 3/12/2009 11/1/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Καλπάκι, 16 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΦΟΓ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΦΟΓ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΜΑΡΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΜΑΡΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ψηφοφορίας Περιφερειακών Εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014. Ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ψηφοφορίας Περιφερειακών Εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014. Ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι.Π. Μεσολογγίου, 09/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17181 ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Δ/νση: Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα: Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Μετανάστευσης Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ 2014 ΑΔΑ: ΒΙΦ17ΛΛ-5Υ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ 2014 ΑΔΑ: ΒΙΦ17ΛΛ-5Υ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ A ΚΑΙ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΕΔΡΑ: ΚΑΛΟΝΕΡΙ

1 ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΕΔΡΑ: ΚΑΛΟΝΕΡΙ 1 ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΕΔΡΑ: ΚΑΛΟΝΕΡΙ 1. ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2. ΓΚΙΑΓΚΙΑ ΑΘΗΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ 3. ΚΑΡΙΝΤΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΑΒΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΑΒΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 3 ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 ΤΗΣ 6 ης, 7 ης και 8 ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργυρούπολη 13 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 16056 ΔΗΜΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Κύπρου 68 - Aργυρούπολη Τ.Κ.: 164 52 Τηλ.: 213 2018700 Fax: 210 9902045

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση υπαλλήλων σε Υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης»

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση υπαλλήλων σε Υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Θεσσαλονίκη, 29/ 4 /2011 Αρ. Πρωτ.: 25293 Ταχ. Δ/νση : Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11 Ταχ.Κώδικας: 54

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΠΑΙΚ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΠΑΙΚ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΠΑΙΚ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 13 NAI ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα