Pralni stroj Navodila za uporabo WMY PTYB3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Pralni stroj Navodila za uporabo WMY 51222 PTYB3"

Transcript

1 Pralni stroj Navodila za uporabo WMY PTYB3 številka dokumenta _SL / (15:35)

2 1 Pomembna navodila za varnost in okolje V tem delu so opisana varnostna navodila za zaščito pred tveganji telesnih poškodb in škode. Neupoštevanje teh navodil pomeni izničenje vsakršnega jamstva. 1.1 Splošna varnost Otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ali izkušnjami lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom ali če so poučeni o varni uporabi izdelka in z njim povezanimi nevarnostmi. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci naj ne opravljajo čistilnih in vzdrževalnih del na napravi, razen, če jih kdo nadzoruje. Proizvoda nikoli ne postavite na tla, pokrita s preprogo,, saj lahko to povzroči pregrevanje električnih delov zaradi pomanjkanja pretoka zraka pod strojem. Nastopijo težave. V primeru kakršne koli okvare proizvoda ne uporabite, dokler okvare ne popravi pooblaščen serviser. Nevarnost električnega udara! Proizvod je oblikovan, tako da ponovno začne obratovati, ko se po izpadu ponovno vzpostavi napajanja. Če želite preklicati program, preberite poglavje Preklic programa. Priključite stroj v ozemljeno vtičnico, zaščiteno s 16 varovalko. Poskrbite za ozemljeno namestitev, ki jo vzpostavi strokovno usposobljen elektrikar. Naše podjetje ne odgovarja za poškodbe, ki nastanejo med uporabo proizvoda brez ozemljitve v skladu z lokalnimi predpisi. evi za dobavo in odjem vode je treba trdno pritrditi in prevetriti ter potrditi, da niso poškodovane. V nasprotnem primeru ustvarite nevarnost netesnjenja. Če je v bobnu voda, ne odpirajte vrat za nalaganje perila in ne poskušajte zamenjati filtra. V nasprotnem primeru ustvarite nevarnost poplav in telesnih poškodb zaradi vroče vode. Blokirana vratca za nalaganje ne odpirajte na silo. Vratca za nalaganje se lahko enostavno odprejo nekaj minut po zaključku ciklusa pranja. Z odpiranjem vratc za nalaganje na silo ustvarite nevarnost poškodb vratc in blokirnega mehanizma. Stroj, ki ni v uporabi, izklopite. Proizvoda ni dovoljeno prati s curkom vode ali zlivanjem vode na proizvod. Nevarnost električnega udara! V nobenem primeru se ne dotikajte vtiča z mokrimi rokami. V nobenem primeru ne vlecite za kabel, ko želite izključiti napajanje; primite vtič in ga izvlecite. Uporabljajte pralna sredstva, mehčalce in dodatke, primerne za avtomatske pralne stroje. Ta izdelek je bil proizveden z uporabo najnovejše tehnologije v okolju prijaznih pogojih.

3 Upoštevajte navodila na etiketah na perilu in na embalaži pralnega sredstva. Stroj je treba pred namestitvijo, vzdrževanjem, čiščenjem in popravili obvezno izključiti. Namestitev in popravila lahko izvajajo le pooblaščeni serviserji. Proizvajalec ne odgovarja za morebitne poškodbe, ki nastanejo med opravili, ki jih izvajajo nepooblaščeni delavci. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, poprodajno osebje ali podobno usposobljena oseba (po možnosti električar) ali oseba, ki jo je pooblastil uvoznik, saj boste tako preprečili morebitna tveganja. 1.2 Pravilna uporaba Stroj je oblikovan in izdelan za uporabo v gospodinjstvih. Stroj ni primeren za uporabo v komercialne namene in druge nenačrtovane namene. Proizvod je dovoljeno uporabljati za pranje in izpiranje perila, ki je ustrezno označeno. Proizvajalec ne odgovarja za nepravilno uporabo ali prevoz. 1.3 Varnost otrok Embalažni material je nevaren za otroke. Embalažni material shranite na varno mesto, kamor otroci nimajo dostopa. Električni proizvodi so nevarni za otroke. Preprečite otrokom dostop v bližino proizvoda, medtem ko obratuje. Ne dovolite otrokom posegati v proizvod. Uporabite otroško ključavnico in tako preprečite otrokom poseganje v proizvod. Ne pozabite zapreti vratc za nalaganje, preden zapustite prostor, v katerem je nameščen proizvod. Hranite vsa pralna sredstva in dodatke na varnem mestu, kamor otroci nimajo dostopa ter zaprite pokrov vsebnika pralnega sredstva oziroma zatesnite embalažo pralnega sredstva. Med pranjem perila pri visokih temperaturah, se steklo vratc za nalaganje segreje. Zato naj se predvsem otroci med delovanjem pralnega stroja ne nahajajo v bližini vratc za nalaganje. 1.4 Podatki o embalaži Embalaža je izdelana iz recikliranega materiala v skladu z našimi državnimi okoljevarstvenimi predpisi. Embalaže ne odstranite skupaj z gospodinjskimi ali ostalimi odpadki. Odnesite jih na zbiralna mesta za embalaže, ki so jih določile lokalne oblasti. 1.5 Odstranjevanje odpadnega izdelka Izdelek je bil proizveden z visokokakovostnimi deli in materiali, ki so primerni za ponovno uporabo in recikliranje. Zato izdelka ob koncu njegove življenjske dobe ne odstranite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odnesite na zbiralno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Prosimo, da se glede najbližjih zbirnih mest posvetujete z lokalnimi oblastmi. Z recikliranjem uporabljenih izdelkov boste pomagali zaščititi okolje in naravne vire. Za večjo varnost otrok odrežite napajalni kabel in onemogočite zaklepni mehanizem vratc za nalaganje, saj bo naprava tako nefunkcionalna, preden jo odstranite. 3 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

4 1.6 Skladnost z direktivo WEEE Izdelek je v skladu z direktivo EU WEEE (2012/19/EU). Izdelek vsebuje simbol za razvrstitev odpadne električne in elektronske opreme (WEEE). Izdelek je bil izdelan z visokokakovostnimi sestavnimi deli in materiali, ki jih je mogoče ponovno uporabiti in so primerni za recikliranje. Odsluženega odpadnega izdelka ne odlagajte z običajnimi gospodinjskimi in drugimi odpadki. Odnesite ga na center za zbiranje in recikliranje električne in elektronske opreme. Za informacije o teh centrih za zbiranje se obrnite na lokalne oblasti. Skladnost z direktivo RoHS: Izdelek, ki ste ga kupili, je v skladu z direktivo EU RoHS (2011/65/EU). Ne vsebuje škodljivih in prepovedanih materialov, ki so navedeni v direktivi. 4 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

5 2 Namestitev Namestitev pralnega stroja naročite pri lokalnem pooblaščenem serviserju. Stroj pripravite na uporabo tako, da preberete priročnik o uporabi in preden pokličete pooblaščenega serviserja, preverite ter potrdite, da so na lokaciji zagotovljeni ustrezni oskrba z električno energijo in vodo ter odjemni sistemi. Če te zanke ne ustrezajo, pokličite strokovno usposobljenega delavca ali vodovodarja in naročite napeljavo. Priprava lokacije in napeljave za električno energijo, vodo in odpadno vodo na mestu postavitve so dolžnost in odgovornost kupca. Preverite in potrdite, da med potiskanjem stroja na mesto postavitve ali med čiščenjem niste zvili, stisnili ali zdrobili dovodne in odjemne vodne cevi ter električnega kabla. B opozorilo: Namestitev in električne povezave pralnega stroja obvezno opravi pooblaščeni serviser. Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, posledico dela, ki ga opravi nepooblaščeni delavec. opozorilo: Pred namestitvijo s prostim očesom pralni stroj preglejte in potrdite, da ni poškodovan. Če odkrijete poškodbe, stroja ne namestite. Poškodovani stroji so nevarni. 2.1 Primerno mesto za postavitev Stroj postavite na trdo podlago. Stroja ne postavite na dolgo tkano preprogo ali podobne površine. Skupna teža pralnega stroja in sušilnika (naložena), postavljena eden na drugega, je približno 180 kg. Stroj postavite na trda in ravna tla z zadostno nosilnostjo. Stroja ne postavite na napajalni kabel. Stroja ne namestite na mesta, kjer temperatura pade pod 0. Stroj postavite vsaj 1 cm stran od pohištva. 2.2 Odstranjevanje embalažnih ojačitev Stroj nagnite nazaj in odstranite ojačitev. Povlecite za trak in odstranite embalažno ojačitev. 2.3 Odstranjevanje varoval za prevoz in prenašanje opozorilo: Varoval za prevoz in prenašanje ne odstranite, dokler najprej ne vzamete ven embalažne ojačitve. opozorilo: Preden pralni stroj zaženete, odstranite vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem! V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe naprave. 1. Z ustreznim ključem odvijte vse vijake, tako da se lahko neovirano vrtijo (). 2. Odstranite vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem, in sicer tako, da jih narahlo zavrtite. 3. V luknje na plošči zadaj pritrdite plastične pokrove iz vrečke, v kateri je priročnik za uporabnika. (P) Vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem shranite na varno mesto, tako da jih boste lahko uporabili, ko boste naslednjič premikali stroj. Preden stroj premaknete na drugo mesto, obvezno pritrdite vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem! 2.4 Povezava dovodne cevi za vodo Vodni tlak, potreben za pravilno obratovanje stroja, je 1-10 barov (0,1-1 MPa). Za neovirano delovanje stroja mora v eni minuti iz odprte pipe steči litrov vode. Če je vodni tlak višji, namestite reducirni ventil. Če načrtujete povezati le en dovod vode (mrzla) stroja, opremljenega z dvema dovodoma za vodo, pred zagonom obvezno namestite na ventil za toplo vodo priloženo zaustavljalo. (Velja za stroje, opremljene s sklopom slepega zaustavljala.) 5 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

6 opozorilo: Modele z enim dovodom za vodo ni dovoljeno povezati na pipo za toplo vodo. Nevarnost poškodb perila ali preklopa stroja v varen način, tj. stroj ne deluje. opozorilo: Na nov stroj ne povežite starih ali uporabljenih dovodnih cevi. Nevarnost pojava madežev na perilu. 1. Povežite priložene posebne cevi na dovode za vodo na stroju. Rdeča cev (levo) (maks. 90 º) je za dovod tople vode, modra cev (desno) (maks. 25 º) je za dovod mrzle vode. opozorilo: Med nameščanjem stroja zagotovite, da sta cevi za mrzlo in toplo vodo pravilno povezani. Če cevi nista pravilno nameščeni, boste iz stroja po zaključku pranja jemali vroče perilo, kar nadalje pomeni obrabo. 2. Z roko privijte vse cevne matice. Matic ne privijajte z orodjem. 100cm Za zaščito pred stekanjem onesnažene vode nazaj v stroj in za neoviran odjem takšne vode ne potopite končnega dela cevi v onesnaženo vodo in ne povežite v odtok več kot 15 cm cevi. Če je cev predolga, jo odrežite. Končnega cela cevi ni dovoljeno upogniti, nanj stopati in cev ne sme biti stisnjena ob odtok in stroj. Če je cev prekratka, dodajte originalni podaljšek. Maks. dovoljena dolžina cevi je 3,2 m. Povezavo med podaljškom cevi in odtočno cevjo stroja je treba dobro pritrditi z ustrezno objemko, tako da se ne more sneti in puščati. 2.6 Namestitev nogic opozorilo: Stroj mora stati uravnoteženo na nogicah, tako da obratuje tiho in brez vibracij. Uravnotežite stroj tako, da nastavite nogice. V nasprotnem primeru se stroj med obratovanjem premika - nevarnost stiskanja in vibracij. 40cm 3. Potem ko napeljete cevi, odprite pipe do konca giba in preverite ter potrdite, da spoji tesnijo. Če opazite uhajanje vode, zaprite pipo in odstranite matico. Preglejte tesnilo in ponovno privijte matico. Za zaščito pred uhajanjem vode in posledične škode zaprite pipe, ko stroja ne uporabljate. 2.5 Priključek na odtok Končni del odtočne cevi moda biti neposredno povezan z odtokom odpadne vode ali umivalnikom. opozorilo: Nevarnost poplave v primeru izpada cevi iz ohišja med izpustom vode. Tudi nevarnost opeklin zaradi visokih temperatur med pranjem. Preprečite takšne situacije in poskrbite za neovirano dovajanje in odvajanje vode tako, da tesno pritrdite končni del odjemne cevi, tj. tako da se cev ne more iztakniti. ev namestite na višino min. 40 cm in maks. 100 cm. Če cev dvignete po tem, ko je ležala na tleh ali v bližini tal (manj kot 40 cm nad tlemi), je odvajanje vode oteženo in perilo ostane po pranju preveč mokro. Zato upoštevajte višine, kot so označene na sliki. 1. Z roko odvijte blokirne matice na nogicah. 2. Nastavite nogice, tako da stroj uravnotežite. 3. Z roko privijte vse blokirne matice. opozorilo: Blokirnih matic ne odvijajte z orodjem. Matica lahko poškodujete. 2.7 Električna povezava Priključite stroj v ozemljeno vtičnico, zaščiteno s 16 varovalko. Naše podjetje ne odgovarja za poškodbe, ki nastanejo med uporabo proizvoda brez ozemljitve v skladu z lokalnimi predpisi. Povezava mora biti v skladu z veljavnimi državnimi predpisi. Poskrbite, da bo vtič napajalnega kabla po namestitvi dostopen brez težav. Če je vrednost toka varovalke ali prekinjala v ohišju manjša od 16, pokličite strokovno usposobljenega elektrikarja, da namesti varovalko / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

7 Predpisana napetost v»tehničnih specifikacijah«mora biti enaka omrežju napetosti. Povezav ni dovoljeno vzpostavljati s podaljški ali več vtiči. B opozorilo: Poškodovane električne kable zamenja pooblaščeni serviser. Prevoz stroja Iztaknite omrežni vtič stroja. 2. Odstranite cevi za dovod in odjem vode. 3. Odstranite vso vodo, ki je ostala v izdelku. 4. Namestite vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem v obratnem vrstnem redu demontaže; Preden opozorilo: stroj premaknete na drugo mesto, obvezno pritrdite vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem! Embalažni material je nevaren za otroke. Embalažni material shranite na varno mesto, kamor otroci nimajo dostopa. 3 Priprava 3.1 Sortiranje perila Sortirajte perilo po vrsti tkanine, barvi, umazanosti ter dovoljeni temperaturi pranja. Obvezno upoštevajte navodila na etiketah na perilu. 3.2 Priprava perila za pranje Perilo s kovinskimi dodatki, kot so nedrčki z žico, pasne sponke in kovinski gumbi, lahko poškoduje stroj. Odstranite kovinske dele ali dajte perilo v pralne vrečke oziroma kar prevleko za vzglavnik. Spraznite žepe, vzemite ven kovance, svinčnike in sponke; žepe obrnite in jih očistite. Takšni predmeti lahko poškodujejo stroj in med pranjem ustvarjajo hrup. Za majhna oblačila, kot so otroške nogavice in najlon nogavice, uporabite pralno vrečko ali prevleko za vzglavnik. Zavese položite v stroj brez tlačenja. Odstranite elemente za pritrditev zaves. Zaprite zadrge, prišijte zrahljane gumbe in popravite razporke in raztrge. Za oblačila, označena z oznako "strojno pranje" in "ročno pranje", nastavite ustrezen program pranja. Ne perite skupaj barvnega in belega perila. Nova in temna barvna oblačila spustijo barvo. Perite jih ločeno. Trdovratne madeže primerno obdelajte že pred pranjem. Če niste prepričani, se posvetujte s čistilnico. Uporabljajte samo barve/izdelke za spreminjanje barve in odstranjevanje vodnega kamna, ki so primerni za strojno pranje. Obvezno upoštevajte navodila na embalaži. Hlače in občutljiva perila pred pranjem obrnite na notranjo stran. Oblačila iz angora volne pred pranjem pustite nekaj ur v zamrzovalniku. Tako boste zmanjšali kosmatenje. Perilo, umazano z moko, prahom, mlekom v prahu itd., najprej močno otresite in šele nato naložite v stroj. Prah in praški na perilu se lahko čez čas nakopičijo v notranjih delih stroja in povzročijo škodo. 3.3 Ukrepi za varčevanje z energijo Z upoštevanjem navodil v nadaljevanju boste zagotovili energijsko učinkovito in okolju manj škodljivo uporabo pralnega stroja. Stroj zaženite z maks. zmožnostjo izbranega programa, vendar ne preobremenite; glej poglavje Preglednica programov in porabe. Obvezno upoštevajte navodila na embalaži pralnega sredstva. Manj umazano perilo perite z nizkimi temperaturami. Za manjše količine manj umazanega perila nastavite programe hitrega pranja. Ne nastavite predpranja in visokih temperatur za pranje perila, ki ni zelo umazano ali zamazano. Če boste perilo posušili v sušilnem stroju, med pranjem izberite največjo priporočljivo hitrost centrifugiranja. 7 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

8 Ne uporabljajte več pralnega sredstva, kot je označeno na embalaži. 3.4 Prva uporaba Pred prvo uporabo stroja preverite in potrdite, da ste ustrezno opravili vsa pripravljalna dela po navodilih iz poglavij»pomembna varnostna navodila«in»namestitev«. Stroj pripravite na pranje perila tako, da najprej zaženete program Čiščenje bobna. Če naprava ni opremljena s programom Čiščenje bobna, izvedite postopek za prvo uporabo, kot je opisano v poglavju»5.2 Čiščenje vrat za nalaganje in bobna«priročnika za uporabo. Uporabljajte sredstvo za zaščito pred nastajanjem vodnega kamna, primerno za pralne stroje. Po opravljenih procesih za nadzor kakovosti med proizvodnjo je morda v stroju ostala manjša količina vode. Ta voda ne predstavlja nevarnosti za stroj. 3.5 Ustrezna količina perila Največja količina perila je odvisna od vrste perila, stopnje umazanosti in želenega programa pranja. Stroj samodejno nastavi količino vode glede na težo naloženega perila. opozorilo: Upoštevajte informacije iz "Preglednice programov in porabe". Če naložite preveč perila in preobremenite stroj, so rezultati pranja slabši. Še več, stroj obratuje hrupno in vibrira. 3.6 Nalaganje perila 1. Odprite vratca za nalaganje perila. 2. Perilo naložite v stroj, tako da ga ne tlačite. 3. Potisnite vratca za nalaganje, tako da se zaprejo - zaslišite, kako se zaskočijo. Prepričajte se, da se oblačila niso zataknila v vratih. Medtem opozorilo: ko program teče, so vratca blokirana. Vratca lahko odprete nekaj minut po zaključku programa. Če perilo ni pravilno naloženo v boben, lahko stroj med obratovanjem ustvarja hrup in vibrira. 3.7 Uporaba pralnega sredstva in mehčalca Ob uporabi pralnega sredstva, mehčalca, škroba, barvila, belila ali sredstva za odstranjevanje vodnega kamna pozorno preberite navodila proizvajalca na embalaži in upoštevajte navodila za doziranje. Uporabite merilno čašo, če je na voljo. Predal za pralno sredstvo Predal za pralno sredstvo sestavljajo trije predeli: (1) za predpranje (2 za glavno pranje (3) za mehčalec (*) V predelku za mehčalec je tudi sifonski kos Pralno sredstvo, mehčalec in druga čistilna sredstva Pralno sredstvo in mehčalec dodajte, preden zaženete program pranja. Med delovanjem programa ne puščajte odprtega predala za pralno sredstvo! Če nastavite program brez predpranja, ne dodajte pralnega sredstva v predelek za predpranje (predelek št. "1"). Če nastavite program s predpranjem, ne dodajte tekočega pralnega sredstva v predelek za predpranje (predelek št. "1"). Če ste v boben naložili vrečko s pralnim sredstvo ali pralno kroglico, ne nastavite programa s predpranjem. Vrečko s pralnim sredstvom ali pralno kroglico dajte med perilo v stroju. Če uporabljate tekoče pralno sredstvo, ne pozabite dati lončka s tekočim pralnim sredstvom v predelek za pranje (predelek št. "2"). Vrsta pralnega sredstva Vrsta pralnega sredstva je odvisna od vrste in barve tkanin. Za barvno perilo uporabljajte drugo vrsto pralnega sredstva kot za belo perilo. Občutljivo perilo perite s posebnimi pralnimi sredstvi (tekoče pralno sredstvo, šampon za volno itd.), ki so izdelana posebej za občutljivo perilo. Za pranje temnih oblačil in prešitih odej je priporočljiva uporaba tekočega pralnega sredstva. Volnena oblačila perite s pralnim sredstvom za volno. opozorilo: Uporabljajte le pralna sredstva, izdelana za uporabo v pralnih strojih. opozorilo: Ne uporabljajte milnih praškov. Nastavitev količine pralnega sredstva Količina pralnega sredstva je odvisna od količine perila, umazanosti perila in trdote vode. Ne dozirajte več, kot velja priporočilo na embalaži pralnega sredstva; posledica nepravilnega doziranja so premočno penjenje, slabo izpiranje, stroškovna neučinkovitost in okolju škodljivo ravnanje. Za manjše količina perila ali ne zelo umazano perilo uporabite manj pralnega praška. Uporaba mehčalcev Mehčalec dolijte v ustrezen predelek v predalu za pralno sredstvo. Ne vlijte nad oznako (>max<) v predelku za mehčalec. 8 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

9 Mehčalec, ki ni več v tekočem stanju, razredčite z vodo, preden ga vlijete v predal za pralno sredstvo. Uporaba tekočih pralnih sredstev Če je na voljo lonček za tekoče pralno sredstvo: Lonček namestite v predelek št. "2". Pralno sredstvo, ki ni več v tekočem stanju, razredčite z vodo, preden ga vlijete v lonček. Stopnja umazanosti Stopnja umazanosti Močno umazano (trdovratni madeži kot so trava, kava, sadje in kri.) Običajno umazano (Na primer madeži na ovratnikih in manšetah) Manj umazano (Ni vidnih madežev.) Oblačila Svetle barve in belo perilo (Priporočljive temperature glede stopnje umazanosti: ) Morda bo treba madeže predhodno obdelati ali vklopiti predpranje. Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva za belo perilo lahko uporabljate v enakih količinah kot za močno umazana oblačila. Za odstranjevanje blatnih madežev in madežev, ki so občutljivi na belilo, uporabljajte prah. Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva za belo perilo lahko uporabljate v enakih količinah kot za običajno umazana oblačila. Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva za belo perilo lahko uporabljate v enakih količinah kot za manj umazana oblačila. Barve (Priporočljive temperature glede stopnje umazanosti: mrzla -40 ) Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva za pisano perilo lahko uporabljate v enakih količinah kot Močno za močno umazana oblačila. Za umazano odstranjevanje blatnih madežev in madežev, ki so občutljivi na belilo, uporabljajte prah. Uporabite pralna sredstva brez belila. Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva za pisano perilo lahko Običajno uporabljate v enakih količinah kot za umazano običajno umazana oblačila. Uporabite pralna sredstva brez belila. Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva za pisano perilo lahko Manj umazano uporabljate v enakih količinah kot za manj umazana oblačila. Uporabite pralna sredstva brez belila. Stopnja umazanosti Stopnja umazanosti Močno umazano Običajno umazano Manj umazano Močno umazano Običajno umazano Manj umazano Oblačila Temne barve (Priporočljive temperature glede stopnje umazanosti: mrzla -40 ) Tekoča pralna sredstva priporočljiva za pisano in temno perilo lahko uporabljate v enakih količinah kot za močno umazana oblačila. Tekoča pralna sredstva priporočljiva za pisano in temno perilo lahko uporabljate v enakih količinah kot za običajno umazana oblačila. Tekoča pralna sredstva priporočljiva za pisano in temno perilo lahko uporabljate v enakih količinah kot za manj umazana oblačila. Občutljivo/volneno/svileno perilo (Priporočljive temperature glede stopnje umazanosti: mrzla -30 ) Tekoča pralna sredstva za občutljiva oblačila. Volnena in svilena oblačila perite s posebnimi pralnimi sredstvi za volno. Tekoča pralna sredstva za občutljiva oblačila. Volnena in svilena oblačila perite s posebnimi pralnimi sredstvi za volno. Tekoča pralna sredstva za občutljiva oblačila. Volnena in svilena oblačila perite s posebnimi pralnimi sredstvi za volno. Če ni lončka za tekoče pralno sredstvo: Ne uporabite tekočega pralnega sredstva za program s predpranjem. Tekoče pralno sredstvo lahko pusti madeže na oblačilih, v stanju, ko je vključena funkcija Zakasnitev zagona. Če načrtujete uporabo funkcije Zakasnitev zagona, ne uporabite tekočega pralnega sredstva. Uporaba pralnega sredstva v obliki gela ali tablete Ob uporabi pralnih sredstev v obliki tablet, gela in podobno upoštevajte naslednja navodila. Če je gel zaradi svoje gostote v tekočem stanju in stroj ni opremljen s posebnim lončkom za tekoče pralno sredstvo, dolijte gel v predelek za pranje, in sicer med prvim dovajanjem vode. Če je stroj opremljen z lončkom za tekoče pralno sredstvo, vlijte gel v lonček, preden zaženete program. Gel, ki zaradi svoje gostote ni v tekočem stanju, ali gel v kapsuli, pred pranjem vstavite neposredno v boben. Pralno sredstvo v obliki tablet dajte pred pranjem v predelek za pranje (predelek št. "2") ali neposredno v boben. Tablete lahko pustijo sledi v predelku za pralno sredstvo. V takšnem primeru za naslednja pranja namestite tablete med perilo, na dnu bobna. Ko uporabljate pralno sredstvo v obliki tablete ali gela, ne vključite funkcije predpranja. 9 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

10 Uporaba apreture V predelek za mehčalec dodajte tekoči škrob, škrob v prahu ali barvilo. Mehčalca in škroba med pranjem ne uporabljajte skupaj. Po uporabi škroba notranjost naprave obrišite z vlažno in čisto krpo. Uporaba belil Izberite program s predpranjem in dodajte belilno sredstvo, ko se zažene predpranje. V predel za predpranje ne dajte pralnega sredstva. Druga možnost je, da nastavite program z dodatnim izpiranjem in dodate belilno sredstvo, medtem ko stroj prejema vodo iz predelka za pralno sredstvo, tj. med prvim izpiranjem. Ne mešajte belilnega in pralnega sredstva. Uporabite le majhno količino (ok. 50 ml) belilnega sredstva in dobro izperite oblačila - tveganje draženja kože. Belilnega sredstva ne zlivajte na oblačila in ga ne uporabite za barvna oblačila. Če uporabljate belilno sredstvo na osnovi kisika, izberite program za pranje pri nizkih temperaturah. Belilno sredstvo na osnovi kisika je dovoljeno uporabljati skupaj s pralnimi sredstvi; vendar, če gostota belilnega sredstva ni enaka gostoti pralnega sredstva, dodajte najprej pralno sredstvo v predelek št. "2" predala za pralno sredstvo in počakajte, da se pralno sredstvo steče z vodo, ki se dovaja v stroj. Dodajte belilno sredstvo v isti predelek, medtem ko se voda še dovaja v stroj. Uporaba sredstev za odstranjevanje vodnega kamna Po potrebi uporabite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, posebej izdelano za pralne stroje. 10 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

11 4 Uporaba proizvoda 4.1 Nadzorna plošča Gumb za izbiro programa (najvišji položaj Vklop/ Izklop) 2 - Indikator zakasnitve zagona 3 - Indikator naslednjega programa 4.2 Priprava stroja 1.Zagotovite, da so vse cevi pravilno povezane in tesnijo. 2.Stroj priključite na napajanje. 3.Popolnoma odprite pipo za vodo. 4.Perilo vstavite v pralni stroj. 5.Dodajte pralno sredstvo in mehčalec. 4.3 Izbira programa in nasveti za učinkovito pranje 1. Izberite program, primeren za vrsto, količino, umazanost perila, kot je označeno v Preglednici programov in porabe in Preglednici temperature v nadaljevanju. 2.Z izbirnim gumbom izberite želeni program. 4.4 Glavni programi Uporabljajte glavne programe, ki ustrezajo vrsti tkanine. Bombaž Program nastavite za bombažno perilo (kot so rjuhe, prevleke za odeje in blazine, kopalni plašči, spodnje perilo itd.). Stroj opere perilo v daljšem ciklusu učinkovitega pranja. Sintetika Program uporabite za pranje sintetičnih oblačil (srajce, bluze, sintetično/bombažno mešano perilo itd.). V primerjavi s programom za bombaž ta program opere perilo z manjšo intenzivnostjo in v krajšem ciklusu. Za zavese in til uporabite program za sintetične izdelke 40 in izberite predpranje ter funkcijo proti mečkanju. Zaradi premočnega penjenja, ki ga povzroči pletena tkanina, za pranje zaves/tila dodajte v glavni predal za pranje manjšo količino pralnega sredstva. V predel za predpranje ne dajte pralnega sredstva. 4 - Gumb za zagon/premor 5 - Gumbi za izbiro dodatne funkcije 6 - Gumb za nastavitev hitrosti centrifugiranja 7 - Gumb za nastavitev temperature Volna Program nastavite za pranje volnenih oblačil. Izberite temperaturo, ustrezno etiketam na oblačilih. Uporabite pralno sredstvo za volno. 4.5 Dodatni programi Za posebne primere so na voljo dodatni programi. Dodatni programi niso enaki na vseh modelih stroja. Bombaž - pranje Eco Če perete običajno umazano bombažno in laneno perilo v tem programu, zagotovite večjo varčevanje energije in vode kot z ostalimi programi za bombaž. Dejanska temperatura vode se lahko razlikuje od navedene. Če perete manjšo količino perila (npr. pol zmogljivosti ali manj), se lahko trajanje programa proti koncu pranja samodejno skrajša. V tem primeru se bo poraba energije in vode še zmanjšala, kar pomeni še bolj ekonomično pranje. Ta funkcija je na voljo pri modelih z indikatorjem preostalega časa. BabyProtect (Zaščita za dojenčke) Ta program traja dolgo časa in je namenjen za perilo, ki potrebuje antialergijsko in higiensko pranje pri visokih temperaturah z intenzivnim in dolgim pranjem. Občutljive tkanine 20 Program nastavite za pranje občutljivih oblačil. Program pere s ciklusom blage intenzivnosti, brez vmesnega centrifugiranja v primerjavi s programom za sintetično perilo. Uporabite ga lahko za perilo za katerega je priporočeno pranje za občutljivo perilo. 11 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

12 Ročno pranje Program nastavite za pranje volnenih/občutljivih oblačil, ki so označena z etiketo "ne prati v stroju" in za katera velja priporočilo za ročno pranje. Program pere s ciklusom blage intenzivnosti med katerim se oblačila ne poškodujejo. Dnevno ekspres Program nastavite za pranje manj umazanih bombažnih oblačil v krajšem času. Super kratko ekspres Program nastavite za pranje majhne količine manj umazanih bombažnih oblačil v krajšem času. Stroj opere oblačila pri 30 v kratkem časovnem ciklusu, tj. 14 minutah. Pranje temnih oblačil Program nastavite za pranje temnih oblačil ali oblačil, za katere nočete, da zbledijo. Pranje poteka ob manjšem strojnem delovanju in nizkih temperaturah. Za temno perilo se priporoča uporaba tekočega pralnega sredstva ali šampona za volno. Mešano 40 (Mix 40) Program nastavite za pranje skupaj oblačil iz bombaža in sintetike, ne da bi jih sortirali. Srajce Program nastavite za pranje skupaj srajc iz bombaža, sintetike ali tkanin, mešanih s sintetiko. 4.7 Izbira temperature Potem ko nastavite nov program, se na temperaturnem indikatorju prikaže maksimalna temperatura za izbrani program. Če želite temperaturo zmanjšati, ponovno pritisnite na gumb Temperatura. Označena temperatura pada postopoma. Če program ne doseže faze ogrevanja, lahko temperaturo spremenite, ne da bi preklopili stroj v način Postoja. 4.8 Izbira hitrosti Potem ko izberete nov program, se na zaslonu izpiše priporočena hitrost centrifugiranja za izbran program. Če želite zmanjšati hitrost centrifugiranja, pritisnite na gumb Nastavitev hitrosti centrifugiranja. Hitrost centrifugiranja se z vsakim pritiskom na gumb zmanjša. Nato se, odvisno od modela proizvoda, na zaslonu izpišeta možnosti "Zadrži izpiranje" in "Brez centrifugiranja". Za opise teh možnosti glejte poglavje "Izbira dodatnih funkcij". Če program ne doseže faze centrifugiranja, lahko hitrost spremenite, ne da bi preklopili stroj v način Postoja. Fashioncare Ta program lahko uporabljate za pranje perila, ki vsebuje»viskozo ali mešanice viskoze«ali za katero se svetuje, da ga perete s programi za občutljivo perilo. Opere vaše perilo, brez da bi ga deformiralo. Npr.: Bluze, obleke, krila itd. Športna oblačila (Sports) Nastavite program za pranje oblačil, ki jih uporabljate krajši čas, kot na primer športna oblačila. Primeren je tudi za pranje manjše količine bombažnih / sintetičnih mešanih oblačil. 4.6 Posebni programi Za specifično aplikacijo nastavite katerega koli od naslednjih programov. Izpiranje Program nastavite za ločeno izpiranje ali apretiranje perila. Ožemanje + Črpanje Program nastavite za dodaten ciklus centrifugiranja perila ali odjem vode iz stroja. Preden nastavite program, izberite želeno hitrost centrifugiranja in pritisnite gumb Zagon/Postoj. Najprej iz stroja izteče voda. Nato stroj zažene centrifugiranje perila z nastavljeno hitrostjo in sproti odvaja vodo. Če želite le iztočiti vodo in ne zagnati centrifugiranja, nastavite program Črpaj+centrifugiraj in nato s pritiskom na gumb Nastavitev hitrosti centrifugiranja vključite funkcijo Ne centrifugiraj. Pritisnite gumb za zagon/premor. Za občutljive tkanine uporabljajte manjše hitrosti centrifugiranja. 12 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

13 4.9 Preglednica programov in porabe SL 24 Pomožna funkcija Program Največja obremenitev (kg) Trajanje programa (~min) Poraba vode (l) Poraba energije (kwh) Maks. hitrost*** Förtvätt Hitro pranje Extra sköljning Proti mečkanju Ožemi in zadrži Odstranjevanje dlak domaãih Ïivali Temperatura 60** Bombaž - pranje Eco 60** ** Hladno-90 Bombaž Hladno Hladno Hladno-60 Sintetika Hladno Hladno-90 Dnevno ekspres Hladno Hladno-90 Super kratko ekspres Hladno-30 Športna oblačila (Sports) Hladno-40 Ročno pranje Volna Hladno-40 Pranje temnih oblačil * Hladno-40 Srajce * Hladno-60 Mix Hladno-40 Fashioncare Občutljive tkanine : Izbirno * : Samodejna izbira, ni možno preklicati. ** : Program označevanja energije (EN Ed.3) *** : Če je maks. hitrost centrifugiranja manjša od te vrednosti, lahko izbirate le med hitrostmi do maks. hitrost centrifugiranja. - : Za največjo količino perila upoštevajte opis programa. Poraba ** Bombaž Eco 40 in Bombaž Eco 60 sta standardna programa. Ta programa sta znana kot 40 bombažni standardni program in 60 bombažni standardni program in označena na plošči s simboli. vode in energije se lahko razlikuje predvsem zaradi tlaka vode, trdote in temperature vode, temperature okolja, vrste in količine perila, izbranih dodatnih funkcij in hitrosti centrifugiranja ter nihanja napajanja. Na zaslonu stroja se izpišejo vsi časi pranja za izbran program. Manjše razlike med časom, prikazanim na zaslonu, in resničnim časom pranja so normalen pojav. Dodatne funkcije v preglednici se lahko razlikujejo glede na model naprave. "Proizvajalec lahko spremeni izbiro dodatnih funkcij. Nove izbire se lahko dodajo, obstoječe pa odstranijo." "Hitrost centrifugiranja stroja se lahko razlikuje med programi, vendar pa ta hitrost ne more prekoračiti največje hitrosti centrifugiranja stroja." 13 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

14 4.10 Izbira dodatne funkcije Pred vklopom programa izberite ustrezne dodatne funkcije. Dodatne funkcije, ustrezne programu v teku, lahko izberete ali prekličete, ne da bi pritisnili na gumb Zagon/Postoj, medtem ko stroj obratuje. Za takšno ukrepanje mora biti stroj v fazi obratovanja tik pred dodatno funkcijo, ki jo želite izbrati ali preklicati. Če dodatne funkcije ni možno izbrati ali preklicati, uporabnika opozori svetlobni indikator zadevne dodatne funkcije tako, da 3-krat zasveti. Nekaterih funkcij ni možno nastaviti skupaj. Predpranja in hitrega pranja, na primer. Če pred zagonom stroja izberete drugo dodatno funkcijo, ki ni združljiva s prvo dodatno funkcijo, sistem prekliče prvo izbrano funkcijo in vključi drugo izbrano dodatno funkcijo. Na primer, če želite izbrati način hitrega pranja, potem ko ste nastavili predpranje, sistem predpranje prekliče in vključi način hitrega pranja. Ni možno izbrati dodatne funkcije, ki ni združljiva s programom. (Glej "Preglednica programov in porab") Gumbi za dodatne funkcije niso enaki na vseh modelih stroja. Förtvätt Predpranje je smotrno nastaviti samo za zelo umazano perilo. Ne vključite predpranja in varčujte z energijo, vodo, pralnim sredstvom in časom. Predpranje brez pralnega sredstva se priporoča za til in zavese. Hitro pranje To funkcijo lahko nastavite za programe za pranje perila iz bombaža in sintetike. Za rahlo umazano perilo sistem skrajša čase pranja in zmanjša število faz izpiranja. Potem ko vključite to funkcijo, naložite stroj do polovice maks. količine perila, kot je označena v preglednici programov. Extra sköljning Ta funkcija omogoča, da stroj po glavnem pranju še enkrat izpere perilo. Tako lahko zmanjšate tveganje izpostavljenosti občutljive kože (dojenčki, alergične osebe itd.) zaradi minimalnih ostankov pralnega sredstva na perilu. Proti mečkanju Vključite funkcijo, če želite, da se oblačila med pranjem manj mečkajo. Premiki bobna se zmanjšajo in hitrost centrifugiranja omeji, tako da se perilo ne mečka. Med ciklusom pranja je nivo vode višji. Ožemi in zadrži Če perila ne boste vzeli iz pralnega stroja takoj, potem ko se program zaključi, vključite funkcijo za zadržanje izpiranja, tako da perilo ostane v vodi za zadnje izpiranje, kar pomeni, da se perilo ne bo zmečkalo, ko v stroju ne bo več vode. Po tem pritisnite na gumb zagon/premor, če želite izpustiti vodo brez centrifugiranja. Program se ponovno zažene in zaključi, potem ko voda izteče iz stroja. Če želite zagnati centrifugo za perilo, ki stoji v vodi, nastavite hitrost centrifuge in pritisnite na gumb Zagon/Postoj. Program se ponovno zažene. Sistem spusti vodo, ožame perilo in zaključi program. Odstranjevanje dlak domaãih Ïivali Funkcija učinkovitega odstranjevanja dlak domačih živali, ki so ostala na vaših oblačilih. Ko izberete to funkcijo se običajnemu programu doda predpranje in dodatno izpiranje. Pranje poteka ob večji količini vode (30%) in odstranjevanje dlak domačih živali je učinkovitejše. OPOZORILO: Domačih živali nikoli ne perite v pralnem stroju. Zakasnitev zagona (na voljo le na nekaterih modelih) S funkcijo nastavite zamik zagona za do 3, 6 in 9 ur. Ko nastavite zakasnitev zagona, ne uporabite tekočega pralnega sredstva. Nevarnost obarvanja perila. Odprite vratca za nalaganje, vstavite perilo v stroj in nalijte pralno sredstvo itd. Izberite program pranja, temperaturo, hitrost centrifugiranja in po potrebi pomožne funkcije. Nastavite želeni čas tako, da pritiskate na gumb za zakasnitev zagona. Ko pritisnete enkrat, nastavite 3-urno zakasnitev. Če ponovno pritisnete gumb, nastavite 6-urno zakasnitev, in če pritisnete gumb še tretjih, nastavite 9-urno zakasnitev. Če ponovno pritisnete na gumb za zakasnitev zagona, sistem prekliče to funkcijo. Pritisnite gumb za zagon/premor. Ugasne svetlobni indikator predhodne zakasnitve zagona in po vsakih 3 urah zasveti svetlobni indikator naslednje zakasnitve. Po končanem odštevanju ugasnejo svetlobni indikatorji zakasnitev zagona in sistem zažene izbran program. V času zakasnitve zagona lahko naložite dodatno perilo. Sprememba časa zakasnitve zagona Pritisnite na gumb za zakasnitev zagona. Po vsakem pritisku na gumb se čas zakasnitve prestavi za 3 ure in zasveti svetlobni indikator izbrane zakasnitve zagona. Preklic funkcije zakasnitve zagona Če želite prekiniti zakasnitev zagona in takoj zagnati program: Nastavite zakasnitev zagona na nič (vsi svetlobni indikatorji zakasnitev zagona ugasnejo) ali obrnite izbirni gumb na kateri koli program. Sistem prekliče funkcijo zakasnitve zagona. Neprekinjeno utripa svetlobni indikator Končaj/Prekliči. Nato izberite program, ki ga želite ponovno zagnati. Za zagon programa pritisnite na gumb za zagon/premor. 14 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

15 4.11 Zagon programa Za zagon programa pritisnite na gumb za zagon/ premor. Zasveti svetlobni indikator nadaljevanja programa, ki označi zagon programa. Če se med izbiranjem programa 1 minuto ne zažene noben program ali v tem času ne pritisnete na nobeno tipko, se stroj preklopi v način Postaj in zmanjša se raven svetilnosti svetlobnih indikatorjev temperature, hitrosti in vratc. Ostali svetlobni indikatorji in indikatorji ugasnejo. Potem ko zavrtite izbirni gumb ali pritisnete na kateri koli gumb, ponovno zasvetijo svetlobni indikatorji in indikatorji Otročka ključavnica S funkcijo otroške ključavnice preprečite poseganje otrok v stroj. In tako preprečite spremembe v teku programa. Če Tudi Ko zavrtite gumb za izbiro programa, ko je vklopljena otroška ključavnica, se na zaslonu prikaže "on". Otroška ključavnica zaščiti sistem pred kakršnimi koli spremembami programov in izbranih temperature, hitrosti in dodatnih funkcij. če z izbirnim gumbom izberete drug program, medtem ko je vključena otroška ključavnica, se nadaljuje predhodno izbran program. je vključena otroška ključavnica in medtem ko stroj obratuje, lahko preklopite stroj v način Postoj, ne da bi izključili otroško ključavnico, tako, da zavrtite izbirni gumb v položaj Vključi/Izključi. Ko potem ponovno zavrtite izbirni gumb, se program ponovno zažene. Otroško ključavnico vključite: Za 3 sekunde pritisnite in zadržite gumba 1. in 2. dodatne funkcije. Medtem ko držite pritisnjene gumbe, utripajo svetlobni indikatorji gumbom 1. in 2. dodatne funkcije. Otroško ključavnico izključite: Medtem ko program teče, za 3 sekunde pritisnite in zadržite gumba 1. in 2. dodatne funkcije. Medtem ko držite pritisnjene gumbe, utripajo svetlobni indikatorji gumbom 1. in 2. dodatne funkcije. Dodatno lahko otroško ključavnico izključite tako, da prestavite izbirni gumb v položaj Vključi/Izključi, medtem ko program teče, in izberite drug program. Po izpadu električne energije in ponovni vzpostavitvi ali potem ko stroj izključite in ponovno vključite, se otroška ključavnica ne izključi ob ponovnem zagonu stroja Napredovanje programa Napredovanje teka programa lahko spremljate na indikatorju sledenja programa. Na začetku vsake faze programa zasveti zadevni svetlobni indikator in ugasne svetlobni indikator zaključene faze. Dodatne funkcije, nastavitev hitrosti in temperature lahko spremenite, ne da bi ustavili potek programa med delovanjem. Sprememba, ki jo želite opraviti, mora biti v fazi za fazo programa v teku. Če sprememba ni združljiva, 3-krat zasvetijo ustrezni svetlobni indikatorji. Če stroj ne opravi faze centrifugiranja, se zaradi neenakomerne porazdelitve perila v stroju lahko vključi funkcija za zadrževanje izpiranje ali avtomatski sistem zaznavanja neuravnotežene obremenitve Blokada vrat Na vratih za vstavljanje perila je blokirni sistem, ki onemogoči odpiranje vrat, če raven vode ni ustrezna. Če stroj preklopite v način Postoj, začne utripati svetlobni indikator vratc za nalaganje. Stroj preveri raven vode. Če je raven ustrezna, začne v 1-2 minutah svetiti svetlobni indikator vrat za vstavljanje perila in lahko jih odprete. Če raven ne ustrezna, svetlobni indikator vratc za nalaganje ugasne in vratc ni možno odpreti. Če je nujno odpreti vratca za nalaganje, medtem ko svetlobni indikator ne sveti, najprej prekličite trenutni program; glejte poglavje Preklic programa. Sprememba izbire po zagonu programa Preklop stroja v način za premor Med tekom programa pritisnite gumb Zagon/Postoj in tako preklopite stroj v način postoja. V indikatorju naslednjega programa začne utripati svetlobni indikator trenutne obratovalne faze, ki prikazuje, da se je stroj preklopil v način postoja. Ko se odklenejo vratca za nalaganje, svetita svetlobna indikatorja programske faze in vratc za nalaganje. Spreminjanje nastavitev hitrosti in temperature za dodatne funkcije Odvisno od faze programa v teku lahko prekličete ali vključite dodatne funkcije; glejte poglavje Izbira dodatnih funkcij. Spremenite lahko tudi hitrost in temperaturo; glejte poglavji Hitrost centrifugiranja in Izbira temperature. Če spremembe niso možne, 3-krat zasvetijo zadevni svetlobni indikatorji Dodajanje ali jemanje perila iz stroja Če želite preklopiti stroj v način premora, pritisnite gumb za zagon/premor. Utripati začne svetlobni indikator sledenja programa zadevne faze, med katero ste stroj preklopili v način postoja. Počakajte, dokler se vratca za vstavljanje perila ne odklenejo. Odprite vrata za vstavljanje perila in dodajte ali vzemite ven perilo. Zaprite vrata za vstavljanje perila. Po potrebi spremenite nastavitve dodatnih funkcij, temperature in hitrosti. Za zagon stroja pritisnite na gumb Zaženi/ Postoj. 15 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

16 4.16 Preklic programa Program prekličete tako, da zavrtite izbirni gumb na drug program. Sistem prekliče predhodni program. Zasveti svetlobni indikator Konec/Preklic in opozori uporabnika, da se je izvršil preklic programa. Ko zavrtite izbirni gumb, stroj zaključi program; kar pa ne pomeni, da iztoči vodo. Ko nastavite in zaženete nov program, se le-ta zažene, ustrezno fazi, v kateri ste preklicali predhodni program, na primer sprejme dodatno količino vode ali nadaljuje pranje z obstoječo vodo. Odvisno od faze, v kateri ste preklicali program, ponovno dodajte pralno sredstvo in mehčalec za nov program, ki ste ga izbrali Naprava ima možnost načina stanja pripravljenosti»standby Mode«. Če potem ko ste stroj vklopili z gumbom Vklop/Izklop in je v fazi izbiranja ne zaženete nobenega programa ali čakate, ne da bi izvedli katero drugo dejanje, ali če ne izvedete nobenega drugega dejanja v približno 2 minutah po koncu izbranega programa, se bo stroj samodejno preklopil v način varčevanja energije. Svetlost zaslona se bo zmanjšala. Če zavrtite gumb za izbiro programa ali pritisnete katerikoli gumb, bodo luči ponovno zasvetile kot v predhodnem stanju. To ni napaka. 5 Vzdrževanje in čiščenje Tehnična življenjska doba stroja se podaljša in število pogostih težav se zmanjša, če stroj redno čistite. 5.1 Čiščenje predala za pralno sredstvo Predal za pralno sredstvo redno čistite (na vsakih 4-5 pranj), kot je opisano v nadaljevanju, in tako preprečite kopičenje ostankov praška. Da bi ga odstranili dvignite zadnji del sifona, kot prikazuje slika. Če se v predelku za mehčalec nabira prekomerna količina mešanice vode in mehčalca, očistite sifon. 2 Predal za pralno sredstvo in sifon operite v umivalniku z obilico mlačne vode. Med čiščenjem nosite zaščitne rokavice ali uporabite primerno krtačo, tako da se ne dotikate ostankov v predalu. 3 Ko ste zaključili čiščenje, namestite sifon nazaj na njegovo mesto ter potisnite sprednji del sifona navzdol, da pričvrstite zaporni zaklopec. 5.2 Čiščenje vrat za nalaganje in bobna V stroju se lahko sčasoma nalagajo ostanki mehčalca, pralnega sredstva in umazanije, ki lahko povzročijo neprijetne vonjave in otežijo pranje. Da bi to preprečili, uporabite program Čiščenje bobna. Če stroj ne vključuje programa Čiščenje bobna, zaženite program Bombaž-90 in vključite pomožno funkcijo Dodatna voda ali Dodatno izpiranje. Program zaženite, ko je stroj prazen. Preden zaženete program, dodajte v glavni predelek za pralno sredstvo maks. 100 g praška za zaščito pred nastajanjem vodnega kamna (predelek št. 2). Če uporabljate sredstvo za zaščito pred nastajanjem vodnega kamna v obliki tablete, dodajte eno tableto v predelek št. 2. Ko se program zaključi, s čisto krpo obrišite notranjost. Postopek za čiščenje bobna ponovite vsaka 2 meseca. Uporabljajte sredstvo za zaščito pred nastajanjem vodnega kamna, primerno za pralne stroje. Po vsakem pranju se prepričajte, da v bobnu ne ostanejo kakšne tuje snovi. Če so odprtine, ki so prikazane na spodnji sliki, zamašene, jih z zobotrebcem odmašite. 16 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

17 Tuje OPOZORILO: kovinske snovi bodo povzročile madeže rje na bobnu. Madeže na bobnu očistite s sredstvi za čiščenje nerjavečega jekla. Pri tem nikoli ne uporabljajte jeklene ali žične volne. Nikoli ne uporabite gobe ali materialov za drgnjenje. S tem boste namreč poškodovali barvane in plastične površine. 5.3 Čiščenje trupa in nadzorne plošče Trup stroja po potrebi obrišite z vodo z milom ali blagimi čistilnimi sredstvi, ki ne povzročajo korozije, in ga posušite z mehko krpo. Nadzorno ploščo očistite samo z mehko in vlažno krpo. 5.4 Čiščenje dovodnih filtrov Na zadnji strani stroja je na koncu vsakega dovodnega ventila ter na koncu vsake dovodne cevi, ki je priključena na pipo, filter. Ti filtri preprečujejo prodor tujkov in umazanije iz vode v pralni stroj. Umazane filtre je treba očistiti. Če želite očistiti umazan filter in iztočiti vodo, upoštevajte naslednja navodila: 1 Izvlecite vtič in tako izključite napajanje. OPOZORILO: Temperatura vode v stroju se lahko dvigne na 90 º. Za zaščito pred opeklinami filter očistite, ko se voda v stroju ohladi. 2 Odprite pokrov filtra. 3 Nekateri naši stroji so opremljeni z odjemno cevjo za ukrepanje v sili, vendar ne vsi. Za odjem vode upoštevajte navodila v nadaljevanju. Odjem vode, če je stroj opremljen z odjemno cevjo za ukrepanje v sili: 1 Zaprite pipe. 2 Snemite matice dovodnih cevi, tako da odprete dostop do filtrov na dovodnih ventilih. Matice očistite z ustrezno krtačko. Če so filtri zelo umazani, jih s kleščami vzemite ven in očistite. 3 Odstranite filtre na ploski strani dovodnih cevi skupaj s tesnili ter jih očistite pod tekočo vodo. 4 Previdno ponovno namestite tesnila in filtre ter ročno privijte cevne matice. 5.5 Odjem morebitne preostale vode in čiščenje filtra črpalke Filtrirni sitem v stroju zaščiti pogon črpalke pred trdimi predmeti, kot so gumbi, kovanci in delci tkanin, med odjemom vode. Tako je odjem vode neoviran in tehnična življenjska doba stroja se podaljša. Če se voda ne odvaja iz stroja, to pomeni, da je zamašen filter črpalke. Filter je treba očistiti vsake 3 mesece ali vsakokrat, ko se zamaši. Pred čiščenjem filtra črpalke je treba iztočiti vodo iz stroja. Vodo je treba iztočiti tudi pred prevozom in prenašanjem stroja (npr. selitev v drugo hišo) in v primeru, da voda zmrzne. OPOZORILO: Tujki, ki ostanejo v filtru črpalke, lahko poškodujejo stroj ali ustvarjajo hrup. OPOZORILO: Če stroja ne uporabljate, izklopite pipo, odklopite cev za dovod vode in izpraznite vodo, ki se nahaja v stroju, da preprečite nevarnost zmrzovanja na mestu namestitve. OPOZORILO: Pipo dovodne cevi naprave zaprite po vsaki uporabi. a Snemite in izvlecite odjemno cev za ukrepanje v sili z držala. b Na koncu cevi podstavite veliko posodo. Iztočite vodo v posodo tako, da iztaknete čep na koncu cevi. Ko se posoda na polni, namestite čep in zaprite dovodno odprtino cevi. Potem ko izpraznite posodo, ponovno iztaknite čep in spustite vodo iz stroja. c Ko končate, s čepom zaprite odprtino in pritrdite cev na mesto. d Zavrtite filter črpalke, tako da ga lahko vzamete ven. Odjem vode, če stroj ni opremljen z odjemno cevjo za ukrepanje v sili: 17 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

18 b Odvijajte filter črpalke (v nasprotni smeri urnega kazalca), dokler voda ne začne iztekati. Vodo prestrezite v posodo, ki ste jo postavili pred filter. Polito vodo obrišete s krpo. c Ko se izteče vsa voda, zavrtite filter do konca giba in ga vzemite ven. 4 Očistite ostanke v filtru in umazanijo okoli pogona črpalke. 5 Namestite nazaj filtra. 6 Če je filtrski pokrov sestavljen iz dveh kosov, pokrov zaprite tako, da pritisnete na jeziček. Če je pokrov iz enega kosa, najprej namestite jezička na mesto spodaj in nato pritisnite na zgornji del, tako da se pokrov zapre. a Pred filter namestite večjo posodo, v katero se bo stekla voda. Okvirne vrednosti za sintetične programe (SL) Teža (kg) Poraba vode (l) Poraba energije (kwh) Trajanje programa (min) * Preostala vsebnost vlage (%) ** 1000 rpm Preostala vsebnost vlage (%) ** > 1000 rpm Sintetika : Sintetika : * Na zaslonu stroja se izpišejo vsi časi pranja za izbran program. Manjše razlike med časom, prikazanim na zaslonu, in resničnim časom pranja so normalen pojav. ** Vrednosti preostale vsebnosti vlage se lahko razlikujejo glede na izbrano hitrost centrifugiranja. Eco za bombaž Bombaž Sintetika Volna Ročno pranje Zaščita za dojenčke Temna oblačila (nega temnih oblačil) Temna oblačila (nega temnih oblačil) Odeja Posteljnina Črpanje (Črpanje) Izpiranje Osvežitev Dodatno Hitro Zakasnitev Predpranje Nočni način izpiranje pranje (Izpiranje plus) Mešano 40 (Mix40) Ekspres za dnevno pranje Siper hitri ekspres entrifugiranje Občutljivo Higiena 20 Samodejni program Srajce Zaščita dodelave Para Svila+ročno pranje Zaščita za dojenčke+ Športna oblačila Fashioncare Volna 18 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

19 6 Tehnične specifikacije Skladno z delegirano uredbo komisije (EU) št. 1061/2010 Ime dobavitelja ali blagovna znamka Naziv modela Beko WMY PTYB3 Nazivna kapaciteta (kg) 5 Razred energijske učinkovitosti/razpon od +++ (najvišja učinkovitost) do D (najnižja učinkovitost) ++ Letna poraba energije (kwh) (1) 148 Poraba energije standardnega programa bombaž pri 60 pri polni obremenitvi (kwh) Poraba energije standardnega programa za pranje bombaža pri 60 pri delni napolnjenosti stroja (kwh) Poraba energije standardnega programa bombaž pri 40 pri delni obremenitvi (kwh) Poraba energije v izklopljenem načinu (W) Poraba energije v načinu pripravljenost (W) Letna poraba vode (l) (2) 7700 Razred učinkovitosti ožemanja/razpon od (najvišja učinkovitost) do G (najnižja učinkovitost) B Najvišja hitrost centrifuge (vrt./min.) 1200 Preostala vsebnost vlage (%) 53 Standardni program za pranje bombaža (3) Puuvillaeko 60 ja 40 Čas trajanja standardnega programa bombaž pri 60 pri polni obremenitvi (min) 190 Trajanje programa standardnega programa za pranje bombaža pri 60 pri delni napolnjenosti stroja (min) 160 Čas trajanja standardnega programa bombaž pri 40 pri delni obremenitvi (min) 150 Trajanje časa pripravljenosti (min) N/ Emisije hrupa v zraku pri pranju/centrifugiranju (db) 61/77 Vgrajeno Non Višina (cm) 84 Širina (cm) 60 Globina (cm) 41.5 Neto teža (±4 kg) 55 Enojni dotok vode/dvojni dotok vode Na voljo / - Električna poraba (V/Hz) 230 V / 50Hz Skupni tok () 10 Skupna moč (W) 1550 Koda glavnega modela 9213 (1) Poraba energije temelji na 220 standardnih pralnih ciklih s programom za pranje bombaža pri 60 in 40 pri polni in delni napolnjenosti stroja in v načinu za nizko porabo energije. Dejanska poraba energije bo odvisna od načina uporabe naprave. (2) Poraba vode temelji na 220 standardnih pralnih ciklih s programom za pranje bombaža pri 60 in 40 pri polni in delni napolnjenosti stroja. Dejanska poraba vode bo odvisna od načina uporabe naprave. (3)»Standardni program za pranje bombaža pri 60 «in»standardni program za pranje bombaža pri 40 «sta standardna programa za pranje, na katera se nanašajo podatki na energijski nalepki in podatkovni kartici. Programa sta primerna za pranje običajno umazanega bombažnega perila in sta najbolj učinkovita programa glede na kombinirano porabo energije in vode. Pridržane pravice do sprememb tehničnih specifikacij z namenom izboljšati kakovosti proizvoda brez predhodnega obvestila. 19 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

20 7 Odpravljanje težav Programa ni možno zagnati ali izbrati. Pralni stroj se je zaradi težave med dovajanjem (napetost, vodni tlak itd.) morda preklopil v način samodejne zaščite. >>> Program prekličete tako, da zavrtite izbirni gumb na drug program. Sistem prekliče predhodni program. (Glejte "Preklic programa".) Voda v stroju. Po opravljenih procesih za nadzor kakovosti med proizvodnjo je morda v stroju ostala manjša količina vode. >>> Ne gre za napako; voda ne škoduje stroju. Stroj vibrira oziroma obratuje hrupno. Stroj morda ni uravnoteženo postavljen. >>> Nastavite nogice, tako da stroj uravnotežite. V filtru črpalke je morda trda snov. >>> Očistite filter črpalke. Varnostni vijaki za zaščito med prevozom in prenašanjem so še na mestu. >>> Odstranite varnostne vijake. V stroju je morda premajhna količina perila. >>> Naložite več perila. Stroj je morda preobremenjen s perilom. >>> Vzemite ven nekaj perila ali z roko porazdelite obremenitev, tako da ga enakomerno uravnotežite v stroju. Stroj je morda naslonjen ob trd element. >>> Preverite in potrdite, da se stroj na nič ne naslanja. Stroj se kmalu po zagonu programa zaustavi. Stroj se je morda začasno zaustavil zaradi nizke napetosti. >>> Stroj se ponovno zažene, ko napetost vzpostavi normalno raven. Programski čas se ne odšteva. (na modelih z zaslonom) Merilnik časa se lahko zaustavi med dotokom vode. >>> Indikator merilnika časa ne odšteva, dokler v stroj doteka ustrezna količina vode. Stroj ne začne obratovati, dokler ne zajame količine vodene, zadostne za zaščito pred slabimi rezultati pranja zaradi pomanjkanja vode. Po tem indikator merilnika časa ponovno zažene odštevanje. Merilnik časa se lahko zaustavi med fazo ogrevanja. >>> Indikator merilnika časa ne odšteva, dokler stroj ne doseže nastavljene temperature. Merilnik časa se lahko zaustavi med fazo centrifugiranja. >>> vtomatski sistem zaznavanja neuravnotežene obremenitve se lahko vključi zaradi neuravnotežene porazdelitve perila v bobnu. Stroj se ne preklopi v fazo centrifugiranja, če perilo v bobnu ni enakomerno porazdeljeno - zaščita pred poškodbami stroja in okolja. Perilo je treba znova porazdeliti in odviti. Pena se steka iz predala za pralno sredstvo. Dodali ste preveliko količino pralnega sredstva. >>> Zmešajte 1 žlico mehčalca in ½ litra vode ter mešanico nalijte v predelek za pranje v predala za pralno sredstvo. V napravo dodajte pralno sredstvo glede na program in največjo količino perila, navedeno v "Preglednici programov in porabe". Če uporabite dodatne kemikalije (odstranjevalci madežev, belila itd.), zmanjšajte količino pralnega sredstva. Ob koncu programa je perilo mokro. Zaradi prevelike količine pralnega sredstva se lahko pojavi premočno penjenje in vklopi se sistem samodejnega odstranjevanja pene. >>> Uporabljajte priporočeno količino pralnega sredstva. Stroj se ne preklopi v fazo centrifugiranja, če perilo v bobnu ni enakomerno porazdeljeno - zaščita pred poškodbami stroja in okolja. Perilo je treba znova porazdeliti in odviti. opozorilo: Če kljub upoštevanju teh navodil ne uspete odpraviti težav, se posvetujte s prodajalcem oziroma pooblaščenim serviserjem. V nobenem primeru ne poskušajte sami popraviti stroja, ki ne deluje. 20 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

Pralni stroj Navodila za uporabo Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη

Pralni stroj Navodila za uporabo Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη WMB 91465 ST Pralni stroj Navodila za uporabo Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη číslo dokumentu 2820523164_SL / 07-09-12.(12:50) 1 Pomembna navodila za varnost in okolje V tem delu so opisana varnostna

Διαβάστε περισσότερα

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 1 2 3 4 5 6 7 OFFMANAUTO CM707 GR Οδηγός χρήσης... 2-7 SLO Uporabniški priročnik... 8-13 CR Korisnički priručnik... 14-19 TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 ENG User Guide... 26-31 GR CM707 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

1. Έντυπα αιτήσεων αποζημίωσης... 2 1.1. Αξίωση αποζημίωσης... 2 1.1.1. Έντυπο... 2 1.1.2. Πίνακας μεταφράσεων των όρων του εντύπου...

1. Έντυπα αιτήσεων αποζημίωσης... 2 1.1. Αξίωση αποζημίωσης... 2 1.1.1. Έντυπο... 2 1.1.2. Πίνακας μεταφράσεων των όρων του εντύπου... ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 1. Έντυπα αιτήσεων αποζημίωσης... 2 1.1. Αξίωση αποζημίωσης... 2 1.1.1. Έντυπο... 2 1.1.2. Πίνακας μεταφράσεων των όρων του εντύπου... 3 1 1. Έντυπα αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Odvod. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 10. december Gregor Dolinar Matematika 1

Odvod. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 10. december Gregor Dolinar Matematika 1 Matematika 1 Gregor Dolinar Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani 10. december 2013 Izrek (Rolleov izrek) Naj bo f : [a,b] R odvedljiva funkcija in naj bo f(a) = f(b). Potem obstaja vsaj ena

Διαβάστε περισσότερα

Osnove elektrotehnike uvod

Osnove elektrotehnike uvod Osnove elektrotehnike uvod Uvod V nadaljevanju navedena vprašanja so prevod testnih vprašanj, ki sem jih našel na omenjeni spletni strani. Vprašanja zajemajo temeljna znanja opredeljenega strokovnega področja.

Διαβάστε περισσότερα

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI Ochranný otočný kryt neupínajte. Nepoužívajte poškodené alebo deformované pílové ostrie. Opotrebovanú vložku taniera vymeňte. Nepoužívajte pílové ostria, ktoré nezodpovedajú kľúčovým údajom uvedeným v

Διαβάστε περισσότερα

Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 12. november Gregor Dolinar Matematika 1

Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 12. november Gregor Dolinar Matematika 1 Matematika 1 Gregor Dolinar Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani 12. november 2013 Graf funkcije f : D R, D R, je množica Γ(f) = {(x,f(x)) : x D} R R, torej podmnožica ravnine R 2. Grafi funkcij,

Διαβάστε περισσότερα

V. Bojler. Tronic ES 030/050/060/080/100/120/ Navodila za namestitev in uporabo (2016/01) SI

V. Bojler. Tronic ES 030/050/060/080/100/120/ Navodila za namestitev in uporabo (2016/01) SI 6720817523-00.1V Bojler Tronic ES 030/050/060/080/100/120/150 5... Navodila za namestitev in uporabo 6 720 817 911 (2016/01) SI 2 Kazalo Kazalo 1 Razlaga simbolov in varnostna opozorila......... 3 1.1

Διαβάστε περισσότερα

V. Bojler. Tronic 8000T ES 035/050/080/100/120/ Navodila za uporabo in montažo (2016/04) SI

V. Bojler. Tronic 8000T ES 035/050/080/100/120/ Navodila za uporabo in montažo (2016/04) SI 6720812247-00.1V Bojler Tronic 8000T ES 035/050/080/100/120/150 5... Navodila za uporabo in montažo 6 720 817 872 (2016/04) SI 2 Indeks Indeks 1 Varnostna navodila in znaki za nevarnost........ 3 1.1 Pomen

Διαβάστε περισσότερα

Eurolite DMX reflektor z vodnim efektom LED

Eurolite DMX reflektor z vodnim efektom LED SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 59 13 74 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Eurolite DMX reflektor z vodnim efektom LED H 2 O RGB 10W Kataloška št.: 59 13 74 KAZALO 1. UVOD...3 2. VARNOSTNI

Διαβάστε περισσότερα

+105 C (plošče in trakovi +85 C) -50 C ( C)* * Za temperature pod C se posvetujte z našo tehnično službo. ϑ m *20 *40 +70

+105 C (plošče in trakovi +85 C) -50 C ( C)* * Za temperature pod C se posvetujte z našo tehnično službo. ϑ m *20 *40 +70 KAIFLEX ST Tehnični podatki Material Izjemno fleksibilna zaprtocelična izolacija, fleksibilna elastomerna pena (FEF) Opis Uporaba Temperaturno območje Toplotna prevodnost W/(m K ) pri različnih srednjih

Διαβάστε περισσότερα

Kvantni delec na potencialnem skoku

Kvantni delec na potencialnem skoku Kvantni delec na potencialnem skoku Delec, ki se giblje premo enakomerno, pride na mejo, kjer potencial naraste s potenciala 0 na potencial. Takšno potencialno funkcijo zapišemo kot 0, 0 0,0. Slika 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ M4/M12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ M4/M12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ GR ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ M4/M12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ H OLJLAJNYOMÁSÚ SZEGECSELŐ M4/M12 SZEGECSEKHEZ HASZNÁLATI UTASÍTÁS - ALKATRÉSZEK SLO OLJNO-PNEVMATSKI KOVIČAR ZA ZAKOVICE

Διαβάστε περισσότερα

Krogelni ventil MODUL

Krogelni ventil MODUL Krogelni ventil MODUL Izdaja 0115 KV 2102 (PN) KV 2102 (PN) KV 2122(PN1) KV 2122(PN1) KV 2142RA KV 2142MA (PN) KV 2142TR KV 2142TM (PN) KV 2162 (PN) KV 2162 (PN) Stran 1 Dimenzije DN PN [bar] PN1 [bar]

Διαβάστε περισσότερα

Merilnik kakovosti električne napetosti MC774

Merilnik kakovosti električne napetosti MC774 Merilnik kakovosti električne napetosti MC774 Kratka navodila za vgradnjo Kazalo Kazalo Varnostna navodila in opozorila... 3 Opis naprave... 5 Priključitev... 6 Električna vezava... 9 Napajalni vhodi...

Διαβάστε περισσότερα

PRILOGA VI POTRDILO O SKLADNOSTI. (Vzorci vsebine) POTRDILO O SKLADNOSTI ZA VOZILO HOMOLOGIRANEGA TIPA

PRILOGA VI POTRDILO O SKLADNOSTI. (Vzorci vsebine) POTRDILO O SKLADNOSTI ZA VOZILO HOMOLOGIRANEGA TIPA PRILOGA VI POTRDILA O SKLADNOSTI (Vzorci vsebine) A POTRDILO O SKLADNOSTI ZA VOZILO HOMOLOGIRANEGA TIPA Stran 1 POTRDILO O SKLADNOSTI ZA VOZILO HOMOLOGIRANEGA TIPA (1) (številka potrdila o skladnosti:)

Διαβάστε περισσότερα

Merilnik krvnega tlaka za nadlaket Carrera

Merilnik krvnega tlaka za nadlaket Carrera SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 86 02 05 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Merilnik krvnega tlaka za nadlaket Carrera Kataloška št.: 86 02 05 Kazalo Uvod... 2 Predvidena uporaba... 3 01.

Διαβάστε περισσότερα

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 343718. www.conrad.si ŽEPNI RADIO SANGEAN DT-250. Št. izdelka: 343718

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 343718. www.conrad.si ŽEPNI RADIO SANGEAN DT-250. Št. izdelka: 343718 SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 343718 www.conrad.si ŽEPNI RADIO SANGEAN DT-250 Št. izdelka: 343718 1 KAZALO 1 UPRAVLJALNI ELEMENTI... 3 2 LCD ZASLON... 4 3 VSTAVITEV BATERIJ... 5 4

Διαβάστε περισσότερα

Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko MATEMATIKA. Polona Oblak

Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko MATEMATIKA. Polona Oblak Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko MATEMATIKA Polona Oblak Ljubljana, 04 CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 5(075.8)(0.034.) OBLAK,

Διαβάστε περισσότερα

Navodila za uporabo in montažo Toplotna črpalka za sanitarno vodo

Navodila za uporabo in montažo Toplotna črpalka za sanitarno vodo Navodila za uporabo in montažo Toplotna črpalka za sanitarno vodo TČ2VZRT/E 321 ECO NT TČ2VZRT/E 231 ECO NT Navodila se naj predajo uporabniku SLO Navodila za uporabo in montažo - Verzija 1.6 - Stanje

Διαβάστε περισσότερα

The Thermal Comfort Properties of Reusable and Disposable Surgical Gown Fabrics Original Scientific Paper

The Thermal Comfort Properties of Reusable and Disposable Surgical Gown Fabrics Original Scientific Paper 24 The Thermal Comfort Properties of Surgical Gown Fabrics 1 1 2 1 2 Termofiziološke lastnosti udobnosti kirurških oblačil za enkratno in večkratno uporabo december 2008 marec 2009 Izvleček Kirurška oblačila

Διαβάστε περισσότερα

R-242/R W/900 W (IEC 60705) ENGLISH. Важлива інформація Svarīgi Svarbu Tähelepanu Важно Important Увага

R-242/R W/900 W (IEC 60705) ENGLISH. Важлива інформація Svarīgi Svarbu Tähelepanu Важно Important Увага Important Ważne Σημαντικό Pomembno Důležité Dôležité Fontos Важлива інформація Svarīgi Svarbu Tähelepanu Важно Important Увага ENGLISH R-242/R-342 MICROWAVE OVEN - OPERATION MANUAL KUCHENKA MIKROFALOWA

Διαβάστε περισσότερα

13. poglavje: Energija

13. poglavje: Energija 13. poglavje: Energija 1. (Naloga 3) Koliko kilovatna je peč za hišno centralno kurjavo, ki daje 126 MJ toplote na uro? Podatki: Q = 126 MJ, t = 3600 s; P =? Če peč z močjo P enakomerno oddaja toploto,

Διαβάστε περισσότερα

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na . Ispitati tok i skicirati grafik funkcij = Oblast dfinisanosti (domn) Ova funkcija j svuda dfinisana, jr nma razlomka a funkcija j dfinisana za svako iz skupa R. Dakl (, ). Ovo nam odmah govori da funkcija

Διαβάστε περισσότερα

EXCLUSIVE C.A.I. R.A.I. MIX C.S.I. MIX R.S.I.

EXCLUSIVE C.A.I. R.A.I. MIX C.S.I. MIX R.S.I. EXCLUSIVE C.A.I. R.A.I. MIX C.S.I. MIX R.S.I. SL NAVODILA ZA VGRADITEV, PRIKLJUČITEV IN UPORABO HR PRIRUČNIK ZA MONTAŽU I KORIŠTENJE SRB PRIRUČNIK ZA MONTAŽU I KORIŠĆENJE SK NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŹITIE

Διαβάστε περισσότερα

Geigerjev števec Radex RD1503+

Geigerjev števec Radex RD1503+ SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 35 72 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Geigerjev števec Radex RD1503+ Kataloška št.: 10 35 72 Kazalo Uvod... 2 Varnostni napotki... 3 Varnostni ukrepi

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο / καταψύκτης Frižider / Zamrzivač

Ψυγείο / καταψύκτης Frižider / Zamrzivač č Ψυγείο / καταψύκτης Frižider / Zamrzivač Molimo prvo pročitajte ovaj priručnik! Poštovani kupci, Nadamo se da će vam naš proizvod, proizveden u suvremenim postrojenjima i provjeren po strogim procedurama

Διαβάστε περισσότερα

HD videokamera Panasonic HC-V777

HD videokamera Panasonic HC-V777 SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 133 70 95 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO HD videokamera Panasonic HC-V777 Kataloška št.: 133 70 95 KAZALO INFORMACIJE ZA VAŠO VARNOST... 3 VSEBINA DODATNE

Διαβάστε περισσότερα

NAVODILA ZA NAMESTITEV, PRIKLJUČITEV IN VZDRŽEVANJE

NAVODILA ZA NAMESTITEV, PRIKLJUČITEV IN VZDRŽEVANJE NAVODILA ZA NAMESTITEV, PRIKLJUČITEV IN VZDRŽEVANJE SLOVENSKO Spoštovani vgraditelj, Zahvaljujemo se Vam, ker ste predlagali in vgradili proizvod družbe Thermital. Počaščeni smo, da lahko z Vami delimo

Διαβάστε περισσότερα

DVD-predvajalnik z 2 monitorjema za naslonjalo za glavo Lenco MES403

DVD-predvajalnik z 2 monitorjema za naslonjalo za glavo Lenco MES403 SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 37 39 73 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO DVD-predvajalnik z 2 monitorjema za naslonjalo za glavo Lenco MES403 Kataloška št.: 37 39 73 Prosimo, da pred priključitvijo,

Διαβάστε περισσότερα

Matematika. Funkcije in enačbe

Matematika. Funkcije in enačbe Matematika Funkcije in enačbe (1) Nariši grafe naslednjih funkcij: (a) f() = 1, (b) f() = 3, (c) f() = 3. Rešitev: (a) Linearna funkcija f() = 1 ima začetno vrednost f(0) = 1 in ničlo = 1/. Definirana

Διαβάστε περισσότερα

ADS sistemi digitalnega snemanja ADS-DVR-4100D4

ADS sistemi digitalnega snemanja ADS-DVR-4100D4 ADS-DVR-4100D4 Glavne značilnosti: kompresija, idealna za samostojni sistem digitalnega snemanja štirje video vhodi, snemanje 100 slik/sek v D1 ločljivosti pentaplex funkcija (hkratno delovanje petih procesov):

Διαβάστε περισσότερα

eco HOME Inteligentna termostatska glava

eco HOME Inteligentna termostatska glava eco HOME Inteligentna termostatska glava Navodila za vgradnjo Navodila za vgradnjo 1. Namestitev 1.1 Prepoznavanje različice termostatske glave eco...4 1.2 Vsebina paketa...4 1.3 Pregled adapterjev za

Διαβάστε περισσότερα

Zahvaljujemo se za nakup DEVI proizvoda - izdelek visoke kvalitete, namenjen zagotovitvi dolgoročnega udobja z minimalnim vplivom na okolje.

Zahvaljujemo se za nakup DEVI proizvoda - izdelek visoke kvalitete, namenjen zagotovitvi dolgoročnega udobja z minimalnim vplivom na okolje. Devireg TM 550 SI Zahvaljujemo se za nakup DEVI proizvoda - izdelek visoke kvalitete, namenjen zagotovitvi dolgoročnega udobja z minimalnim vplivom na okolje. 2 Vsebina Navodila za uporabnika 1.0 Osnovne

Διαβάστε περισσότερα

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : DIGITALNI MULTIMETER VC-830. Št. izdelka:

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : DIGITALNI MULTIMETER VC-830. Št. izdelka: SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 124601 www.conrad.si DIGITALNI MULTIMETER VC-830 Št. izdelka: 124601 1 KAZALO 1 UVOD...3 2 NAMEN UPORABE...4 3 UPRAVLJALNI ELEMENTI...5 4 VARNOSTNI NAPOTKI...6

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVE HIDROSTATIKE. - vede, ki preučuje mirujoče tekočine

OSNOVE HIDROSTATIKE. - vede, ki preučuje mirujoče tekočine OSNOVE HIDROSTATIKE - vede, ki preučuje mirujoče tekočine HIDROSTATIKA Značilnost, da je sila na katero koli točko v tekočini enaka iz vseh smeri. Če ta pogoj o ravnovesju sil ne velja, se tekočina premakne

Διαβάστε περισσότερα

Vaja: Odbojnostni senzor z optičnimi vlakni. Namen vaje

Vaja: Odbojnostni senzor z optičnimi vlakni. Namen vaje Namen vaje Spoznavanje osnovnih fiber-optičnih in optomehanskih komponent Spoznavanje načela delovanja in praktične uporabe odbojnostnega senzorja z optičnimi vlakni, Delo z merilnimi instrumenti (signal-generator,

Διαβάστε περισσότερα

Uporaba toplotnih izmenjevalcev v postopku pranja

Uporaba toplotnih izmenjevalcev v postopku pranja Leonardo da Vinci Project Trajnostni razvoj v industrijskih procesih pranja 5. Modul Energija v pralnicah Poglavje 4 Uporaba toplotnih izmenjevalcev v postopku pranja 5. Modul Energija v pralnicah Poglavje

Διαβάστε περισσότερα

REGULATOR ZA KRMILJENJE GORILNIKA NA PELETE IN PEČI NA DRVA

REGULATOR ZA KRMILJENJE GORILNIKA NA PELETE IN PEČI NA DRVA REGULATOR ZA KRMILJENJE GORILNIKA NA PELETE IN PEČI NA DRVA DIRIGENT OGREVANJA Siop Elektronika d.o.o., Dobro Polje 11b, 4243 Brezje, tel.: +386 4 53 09 150, fax: +386 4 53 09 151, GSM: +386 41 630 089

Διαβάστε περισσότερα

VAJE IZ NIHANJA. 3. Pospešek nihala na vijačno vzmet je: a. stalen, b. največji v skrajni legi, c. največji v ravnovesni legi, d. nič.

VAJE IZ NIHANJA. 3. Pospešek nihala na vijačno vzmet je: a. stalen, b. največji v skrajni legi, c. največji v ravnovesni legi, d. nič. VAJE IZ NIHANJA Izberi pravilen odgovor in fizikalno smiselno utemelji svojo odločitev. I. OPIS NIHANJA 1. Slika kaže nitno nihalo v ravnovesni legi in skrajnih legah. Amplituda je razdalja: a. Od 1 do

Διαβάστε περισσότερα

Omrežno stikalo RJ45 TP LINK TL SG105E

Omrežno stikalo RJ45 TP LINK TL SG105E SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 126 77 43 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Omrežno stikalo RJ45 TP LINK TL SG105E Kataloška št.: 126 77 43 KAZALO PRIKLOP NAPRAVE...3 PRIPOMOČEK ZA KONFIGURACIJO...3

Διαβάστε περισσότερα

MPS100 HIDROSTATIČNI MERILNIK NIVOJA TEKOČIN

MPS100 HIDROSTATIČNI MERILNIK NIVOJA TEKOČIN MATERM - PROIZVODNJA INDUSTRIJSKE SENZORIKE MPS100 HIDROSTATIČNI MERILNIK NIVOJA TEKOČIN Industrijska senzorika MERILNIK NIVOJA TEKOČIN MPS100 Hidrostatični merilnik nivoja tekočin - tudi za nečiste medije

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM500, DM500 B Uporabniški priročnik

Leica DM500, DM500 B Uporabniški priročnik Leica DM500, DM500 B Uporabniški priročnik Pregled poglavij Varnostni predpisi 4 Leica DM500, DM500 B 15 Pripravljeni! 18 Pozor! 25 Zdaj! 34 Nega mikroskopa 36 Dimenzije 39 Leica DM500, DM500 B Priročnik

Διαβάστε περισσότερα

NAVODILA ZA NAMESTITEV VODIČ ZA POSTAVLJANJE UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

NAVODILA ZA NAMESTITEV VODIČ ZA POSTAVLJANJE UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ SL NAVODILA ZA NAMESTITEV POSLEDICE NEPRAVILNE NAMESTITVE SO LAHKO HRUP, PRETIRANE VIBRACIJE IN PUŠČANJE VODE. STROJA NIKOLI NE PREMIKAJTE Z DRŽANJEM ZA DELOVNO PLOŠČO. Pred prvo uporabo stroja preberite

Διαβάστε περισσότερα

Avtomatski izravnalni (balansirni) ventil ASV

Avtomatski izravnalni (balansirni) ventil ASV Avtomatski izravnalni (balansirni) ventil ASV Opis / Primer uporabe ASV-I ASV-M ASV-P ASV-PV / ASV-PV Plus ASV ventili se uporabljajo za avtomatsko hidravlično balansiranje ogrevalnih in hladilnih sistemov.

Διαβάστε περισσότερα

Varnostna razsvetljava

Varnostna razsvetljava Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani Oddelek za tehniško varnost 3. letnik Univerzitetni študij Elektrotehnika in varnost Razsvetljava Varnostna razsvetljava predavatelj prof.

Διαβάστε περισσότερα

QuikRead go Instrument

QuikRead go Instrument QuikRead go Instrument 137615-4 Slovenščina Srpski Hrvatski Ελληνικά Razlaga simbolov Objašnjenje simbola Objašnjenje simbola Eπεξηγήσεις συμβόλων In vitro diagnostični medicinski pripomoček In vitro dijagnostičko

Διαβάστε περισσότερα

Sedežni ventili (PN 16) VRG 2 prehodni ventil, zunanji navoj VRG 3 3-potni ventil, zunanji navoj

Sedežni ventili (PN 16) VRG 2 prehodni ventil, zunanji navoj VRG 3 3-potni ventil, zunanji navoj Tehnični opis Sedežni ventili (PN 16) VRG 2 prehodni ventil, zunanji navoj VRG 3 3-potni ventil, zunanji navoj Opis Ventili VRG zagotavljajo kakovostno in cenovno ugodno rešitev za večino načinov uporabe

Διαβάστε περισσότερα

Elektronska ključavnica CodeLock14 1 Elektronski pristop

Elektronska ključavnica CodeLock14 1 Elektronski pristop Elektronska ključavnica CodeLock14 1 Elektronski pristop Elektronska ključavnica CodeLock14 Električna ključavnica, kljucavnica, codelock, code lock, electronic lock, code lock Ali je vaš sin zopet pozabil

Διαβάστε περισσότερα

Realne funkcije. Elementarne funkcije. Polinomi in racionalne funkcije. Eksponentna funkcija a x : R R + FKKT Matematika 1

Realne funkcije. Elementarne funkcije. Polinomi in racionalne funkcije. Eksponentna funkcija a x : R R + FKKT Matematika 1 Realne funkcije Funkcija f denirana simetri nem intervalu D = ( a, a) ali D = [ a, a] (i) je soda, e velja f(x) = f( x), x D; (ii) je liha, e velja f(x) = f( x), x D. Naj bo f denirana D f in x 1, x 2

Διαβάστε περισσότερα

Varnostna razsvetljava

Varnostna razsvetljava Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo 2. letnik Aplikativna elektrotehnika - 64627 Električne inštalacije in razsvetljava Varnostna razsvetljava predavatelj

Διαβάστε περισσότερα

G B F R S L H R C S A R A B AMW 460/1. www.whirlpool.com

G B F R S L H R C S A R A B AMW 460/1. www.whirlpool.com AMW 460/1 G B F S L H C S U G www.whirlpool.com A A B 1 G B PIO TO CONNECTING Check that the voltage on the rating plate corresponds to the voltage in your home. Do not remove the microwave inlet protection

Διαβάστε περισσότερα

Pri tej vaji se bomo seznanili z osnovnimi značilnostmi ultrazvoka in njegove uporabe v medicini.

Pri tej vaji se bomo seznanili z osnovnimi značilnostmi ultrazvoka in njegove uporabe v medicini. 4 Ultrazvok Pri tej vaji se bomo seznanili z osnovnimi značilnostmi ultrazvoka in njegove uporabe v mediini. S človeškim ušesom lahko zaznamo zvok s frekvenami od približno 16 Hz do 20 khz. Zvok, ki ima

Διαβάστε περισσότερα

KARTICA ZA UPORABNIKA

KARTICA ZA UPORABNIKA Nordson Corporation KARTICA ZA UPORABNIKA P/N 7135668C02 Slovenian Roèni sistem Prodigy HDLV OPOZORILO: Naslednje dejavnosti sme opravljati samo poobla èeno osebje. Upo tevajte varnostna navodila v tem

Διαβάστε περισσότερα

Modul 1: Snovni tokovi

Modul 1: Snovni tokovi Ljubljana, 3. oktobra 2001 Modul 1: Snovni tokovi Mojca Čepič, Pedagoška fakulteta, Ljubljana Didaktična obravnava Metode pri pouku fizikalnega dela naravoslovja Pouk naravoslovja naj izhaja iz konstruktivističnih

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSE 61051

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSE 61051 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 HR Hrvatski,13 GR Ελληνικά, 25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

PRENAPETOSTNE ZAŠČITE ZA DOM

PRENAPETOSTNE ZAŠČITE ZA DOM PRENAPETOSTNE ZAŠČITE ZA DOM? TEVIZA, d.o.o., Bevkova 5, 1270 Litija, tel.: (0) 1 898 37 53, fax: (0) 1 898 32 93 PRENAPETOSTNE ZAŠČITE V ENERGETSKIH NIZKONAPETOSTNIH SISTEMIH PROTEC B - Odvodnik skupine

Διαβάστε περισσότερα

Tokovi v naravoslovju za 6. razred

Tokovi v naravoslovju za 6. razred Tokovi v naravoslovju za 6. razred Bojan Golli in Nada Razpet PeF Ljubljana 7. december 2007 Kazalo 1 Fizikalne osnove 2 1.1 Energija in informacija............................... 3 2 Projekti iz fizike

Διαβάστε περισσότερα

Popolno toplotno. dobje. za stanovanjsko in poslovno. rabo DAIKIN ALTHERMA KATALOG OGREVANJA S TOPLOTNO ČRPALKO

Popolno toplotno. dobje. za stanovanjsko in poslovno. rabo DAIKIN ALTHERMA KATALOG OGREVANJA S TOPLOTNO ČRPALKO Popolno toplotno dobje za stanovanjsko in poslovno rabo DAIKIN ALTHERMA KATALOG OGREVANJA S TOPLOTNO ČRPALKO Gretje, gospodinjska topla voda in hlajenje Trajnostne energijske rešitve za stanovanjsko in

Διαβάστε περισσότερα

GARAŽNA SEKCIJSKA VRATA

GARAŽNA SEKCIJSKA VRATA GARAŽNA SEKCIJSKA VRATA OD MINI IDEJ DO MAKSI STORITEV KAZALO 3. O PODJETJU 4. SEKCIJSKA DVIŽNA GARAŽNA VRATA 5. GARAŽNA VRATA MINIKON - galerija 6. GARAŽNA VRATA MINIKON - galerija 7. GARAŽNA VRATA V

Διαβάστε περισσότερα

DARJA POTOƒAR, FMF

DARJA POTOƒAR, FMF 7. ²olska ura Tema: Ponovitev Oblika: vaje B 1 Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku: A V α A 1 B 1 sin α = AA 1 V A = BB 1 V B cos α = V B 1 V B = V A 1 V A tan α = sin α cos α cos α cot α = sin α =

Διαβάστε περισσότερα

NAVODILA ZA MONTAŽO, UPORABO IN VZDRŽEVANJE. AGREGAT d.o.o.

NAVODILA ZA MONTAŽO, UPORABO IN VZDRŽEVANJE. AGREGAT d.o.o. NAVODILA ZA MONTAŽO, UPORABO IN VZDRŽEVANJE AGREGAT d.o.o. Stanežiče 7m, 1210 Ljubljana Šentvid F: 01 516 10 55, T: 01 516 10 56 GSM: 031 217 459, e-mail: info@agregat.si, www.agregat.si KWL EC 60 Pro

Διαβάστε περισσότερα

Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko. Seminar. Avtor: Matej Debenc Mentor: dr. Boštjan Golob FMF Somentor: mag. Tomaž Fatur CEU IJS

Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko. Seminar. Avtor: Matej Debenc Mentor: dr. Boštjan Golob FMF Somentor: mag. Tomaž Fatur CEU IJS Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko Seminar VARČNI ELEKTROMOTORJI Avtor: Matej Debenc Mentor: dr. Boštjan Golob FMF Somentor: mag. Tomaž Fatur CEU IJS Ljubljana, Januar 6 Povzetek Zniževanje

Διαβάστε περισσότερα

Univerza v Ljubljani fakulteta za matematiko in fiziko Oddalek za fiziko. Fizika cunamijev. Mentor: prof. dr. Rudolf Podgornik

Univerza v Ljubljani fakulteta za matematiko in fiziko Oddalek za fiziko. Fizika cunamijev. Mentor: prof. dr. Rudolf Podgornik Univerza v Ljubljani fakulteta za matematiko in fiziko Oddalek za fiziko Fizika cunamijev Jože Pernar Mentor: prof. dr. Rudolf Podgornik 11. avgust 2007 Kazalo 0.1 Povzetek..............................

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRONSKA VEZJA. Laboratorijske vaje Pregledal: 6. vaja FM demodulator s PLL

ELEKTRONSKA VEZJA. Laboratorijske vaje Pregledal: 6. vaja FM demodulator s PLL Ime in priimek: ELEKTRONSKA VEZJA Laboratorijske vaje Pregledal: Datum: 6. vaja FM demodulator s PLL a) Načrtajte FM demodulator s fazno sklenjeno zanko za signal z nosilno frekvenco f n = 100 khz, frekvenčno

Διαβάστε περισσότερα

Funkcija je predpis, ki vsakemu elementu x iz definicijskega območja D R priredi neko število f (x) R.

Funkcija je predpis, ki vsakemu elementu x iz definicijskega območja D R priredi neko število f (x) R. II. FUNKCIJE 1. Osnovni pojmi 2. Sestavljanje funkcij 3. Pregled elementarnih funkcij 4. Zveznost Kaj je funkcija? Definicija Funkcija je predpis, ki vsakemu elementu x iz definicijskega območja D R priredi

Διαβάστε περισσότερα

SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Št. izd. : NAVODILA ZA UPORABO CONRAD RETRO RADIO

SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Št. izd. : NAVODILA ZA UPORABO CONRAD RETRO RADIO SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Št. izd. : 90 91 78 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO CONRAD RETRO RADIO Št. izdelka: 90 91 78 Retro radio Ta radio je direktni sprejemnik za srednjevalovno območje.

Διαβάστε περισσότερα

VALTIS OGREVANJE d.o. o. Navodila za uporabo, montažo in vzdrževanje. Uplinjevalni kotel na polena Viva extreme

VALTIS OGREVANJE d.o. o. Navodila za uporabo, montažo in vzdrževanje. Uplinjevalni kotel na polena Viva extreme VALTIS OGREVANJE d.o. o. Navodila za uporabo, montažo in vzdrževanje Uplinjevalni kotel na polena Viva extreme NAVODILA ZA UPORBAO VALTIS OGREVANJE d.o.o 1 VALTIS OGREVANJE družba za proizvodnjo storitve

Διαβάστε περισσότερα

Računski del izpita pri predmetu MATEMATIKA I

Računski del izpita pri predmetu MATEMATIKA I Kemijska tehnologija Visokošolski strokovni program Računski del izpita pri predmetu MATEMATIKA I 29. 8. 2013 Čas reševanja je 75 minut. Navodila: Pripravi osebni dokument. Ugasni in odstrani mobilni telefon.

Διαβάστε περισσότερα

TEHNIČNI LIST MERE TRAKTORJA. Vse mere so podane v mm. AGT 830/835 AGT 835 T/S standard 1020 1010 prednja hidravlika 1170 1230

TEHNIČNI LIST MERE TRAKTORJA. Vse mere so podane v mm. AGT 830/835 AGT 835 T/S standard 1020 1010 prednja hidravlika 1170 1230 TEHNIČNI LIST MERE TRAKTORJA Vse mere so podane v mm A Razdalja med središčem prednje osi in končni točki prednjega dela AGT 830/835 standard 1020 1010 prednja hidravlika 1170 1230 B Medosna razdalja 1185

Διαβάστε περισσότερα

MOTORJI Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM

MOTORJI Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM MOTORJI Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM Dvotaktni Štititaktni Motorji z notranjim zgorevanjem Motorji z zunanjim zgorevanjem izohora: Otto motor izohora in izoterma: Stirling motor izobara: Diesel motor izohora

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL G5 B H

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL G5 B H Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski, 1 IT Italino, 33 IDCL G5 B H www.indesit.com GR! Ovaj vas simbol podsjeća da morate pročitati ovu knjižicu s uputama.! Ovu knjižicu držite pri ruci kako biste

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL 75 B H

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL 75 B H Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski,1 DE Deutsch,33 IDCL 75 B H www.indesit.com GR! Ovaj vas simbol podsjeća da morate pročitati ovu knjižicu s uputama.! Ovu knjižicu držite pri ruci kako biste

Διαβάστε περισσότερα

MERJENJE TEMPERATURE Z UPORABO MIKROKRMILNIKA

MERJENJE TEMPERATURE Z UPORABO MIKROKRMILNIKA Šolski center Celje Srednja šola za kemijo, elektrotehniko, računalništvo MERJENJE TEMPERATURE Z UPORABO MIKROKRMILNIKA RAZISKOVALNA NALOGA AVTOR Peter Tuhtar E-4.c MENTOR Gregor Kramer, u. d. i. e. Celje,

Διαβάστε περισσότερα

Postaja za daljinsko upravljanje WCM-FS 2.0 in solarni regulator WCM- SOL 1.0 home /

Postaja za daljinsko upravljanje WCM-FS 2.0 in solarni regulator WCM- SOL 1.0 home / Postaja za daljinsko upravljanje WCM-FS 2.0 in solarni regulator WCM- SOL 1.0 home 83277617 3/2012-10 1 Napotki za uporabnika... 6 1.1 Usmerjanje uporabnika... 6 1.1.1 Simboli... 6 1.1.2 Ciljna skupina...

Διαβάστε περισσότερα

Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav glede javljalnikov CO,

Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav glede javljalnikov CO, REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKTORAT ZA PROSTOR, GRADITEV IN STANOVANJA Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav glede javljalnikov CO, (Uradni list RS, št. 100/13, velja

Διαβάστε περισσότερα

Talni konvektorji. Tehnični katalog

Talni konvektorji. Tehnični katalog Talni konvektorji Tehnični katalog Pregled Talni konvektorji z naravno konvekcijo TK-13 Talni konvektorji TK-13 so naprave za ogrevanje prostorskega zraka, ki delujejo na principu naravnega kroženja zraka.

Διαβάστε περισσότερα

Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko Oddelek za fiziko

Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko Oddelek za fiziko Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko Oddelek za fiziko Seminar HIDRODINAMIKA OBALNIH VALOV Mateja Erjavec Mentor: prof. dr. Rudolf Podgornik Februar 2010 Povzetek V začetnem delu seminarja

Διαβάστε περισσότερα

(THERMOR) Evidence 2 Meca - CMG-BL MECA Evidence 2 Elec - CMG-TLC Evidence 2 Elec - CMG-TLC/M

(THERMOR) Evidence 2 Meca - CMG-BL MECA Evidence 2 Elec - CMG-TLC Evidence 2 Elec - CMG-TLC/M (THERMOR) Evidence 2 Meca - CMG-BL MECA Evidence 2 Elec - CMG-TLC Evidence 2 Elec - CMG-TLC/M CONVECTEUR MECANIQUE & ELECTRONIQUE Notice d installation et d utilisation MECHANIC & ELECTRONIC CONVECTOR

Διαβάστε περισσότερα

Več kot zadovoljnih uporabnikov NAJVEČJI SLOVENSKI PROIZVAJALEC TOPLOTNIH ČRPALK

Več kot zadovoljnih uporabnikov NAJVEČJI SLOVENSKI PROIZVAJALEC TOPLOTNIH ČRPALK Več kot 40.000 zadovoljnih uporabnikov NAJVEČJI SLOVENSKI PROIZVAJALEC TOPLOTNIH ČRPALK Več kot 40.000 zadovoljnih uporabnikov Svetovanje Proizvodnja sanitarnih toplotnih črpalk Proizvodnja ogrevalnih

Διαβάστε περισσότερα

Katero metodo za natančne 3D-dimenzijske meritve izbrati in kdaj

Katero metodo za natančne 3D-dimenzijske meritve izbrati in kdaj dogodki in dosežki Katero metodo za natančne 3D-dimenzijske meritve izbrati in kdaj Z današnjimi metodami 3D-merjenja lahko podjetja hitro in učinkovito nadzirajo svoje izdelovalne procese. Podobno kot

Διαβάστε περισσότερα

Airborne vetrne turbine

Airborne vetrne turbine Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Airborne vetrne turbine Beti Mikuž Seminarska naloga pri predmetu Didaktika tehnike s seminarjem I Mentor: doc. dr. Janez Jamšek Ljubljana, 2013 Povzetek Seminarska

Διαβάστε περισσότερα

največji slovenski proizvajalec toplotnih črpalk Jubilejna blagovna znamka Termo-tehnike ob i toplotni črpalki na trgu!

največji slovenski proizvajalec toplotnih črpalk Jubilejna blagovna znamka Termo-tehnike ob i toplotni črpalki na trgu! največji slovenski proizvajalec toplotnih črpalk Jubilejna blagovna znamka Termo-tehnike ob 40.000-i toplotni črpalki na trgu! Jubilejna blagovna znamka Termo-tehnike ob 40.000-i toplotni črpalki na trgu!

Διαβάστε περισσότερα

Diagonalni gra. 1 Predstavitev diagonalnih grafov. Zvone Klun. Maj 2007

Diagonalni gra. 1 Predstavitev diagonalnih grafov. Zvone Klun. Maj 2007 Diagonalni gra Zvone Klun Maj 2007 1 Predstavitev diagonalnih grafov Graf je diagonalen (ang. chordal), e ima vsak cikel dolºine 4 ali ve diagonalo. Kjer je diagonala (ang. chord) povezava med dvema vozli²

Διαβάστε περισσότερα

Matematika I (VS) Univerza v Ljubljani, FE. Melita Hajdinjak 2013/14. Pregled elementarnih funkcij. Potenčna funkcija. Korenska funkcija.

Matematika I (VS) Univerza v Ljubljani, FE. Melita Hajdinjak 2013/14. Pregled elementarnih funkcij. Potenčna funkcija. Korenska funkcija. 1 / 46 Univerza v Ljubljani, FE Potenčna Korenska Melita Hajdinjak Matematika I (VS) Kotne 013/14 / 46 Potenčna Potenčna Funkcijo oblike f() = n, kjer je n Z, imenujemo potenčna. Število n imenujemo eksponent.

Διαβάστε περισσότερα

ISSN Številka 75 Oktober 2012

ISSN Številka 75 Oktober 2012 ISSN 1408-7405 www.sindikat-strojevodij.si Številka 75 Oktober 2012 GLASILO SINDIKATA STROJEVODIJ SLOVENIJE Gospodarska kriza po svetu in pri nas Napoved reform dela in pokojnin Foto: Aleš Jordan Ukrepi

Διαβάστε περισσότερα

Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko Oddelek za fiziko

Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko Oddelek za fiziko Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko Oddelek za fiziko Seminar HIDRODINAMIKA OBALNIH VALOV Mateja Erjavec Mentor: prof. dr. Rudolf Podgornik Februar 2010 Povzetek V začetnem delu seminarja

Διαβάστε περισσότερα

KAKO znižati stroške OgrevAnjA?

KAKO znižati stroške OgrevAnjA? KAKO znižati stroške OgrevAnjA? izdelano v sloveniji! Toplotne S pravim partnerjem in brezplačnimi naravnimi viri! črpalke za sanitarno vodo in ogrevanje, prezračevalni in hladilni sistemi Termo - Tehnika

Διαβάστε περισσότερα

v = x t = x i+1 x i t i+1 t i v(t i ) = x t = x i+1 x i 1 t i+1 t i 1 Pospešek je definiran kot

v = x t = x i+1 x i t i+1 t i v(t i ) = x t = x i+1 x i 1 t i+1 t i 1 Pospešek je definiran kot 1 Kinematika 11 Premo gibanje Merjenje hitrosti Merimo lego telesa x kot funkcijo časa t Hitrost telesa je definirana kot odvod lege po času v(t) = dx(t) (1) dt Ker merimo lege le ob določenih časih, t

Διαβάστε περισσότερα

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1.IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA Trgovsko ime: Raid Tarme Legno di Cedro Šifra: chemius.net/zule5 1.2. UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Uporaba: Ineskticid

Διαβάστε περισσότερα

Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik

Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik GB GR SR BG SLO INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ UPUTSTVO ZA UPOTREBU ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ NAVODILA

Διαβάστε περισσότερα

REZULTATI MERITEV OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA MESTNE OBČINE LJUBLJANA DECEMBER 2007

REZULTATI MERITEV OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA MESTNE OBČINE LJUBLJANA DECEMBER 2007 Št. poročila: EKO 3358 REZULTATI MERITEV OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA MESTNE OBČINE LJUBLJANA STROKOVNO POROČILO Ljubljana, januar 28 Št. poročila: EKO 3358 REZULTATI MERITEV OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA

Διαβάστε περισσότερα

Visokofrekvenčni ni vodi. KOAKSIALNI KABLI 1. del SEMINARSKA NALOGA. Pri predmetu: PRENOSNA ELEKTRONIKA

Visokofrekvenčni ni vodi. KOAKSIALNI KABLI 1. del SEMINARSKA NALOGA. Pri predmetu: PRENOSNA ELEKTRONIKA SEMINARSKA NALOGA Pri predmetu: PRENOSNA ELEKTRONIKA KOAKSIALNI KABLI 1. del Radenci, 23.11.2006 Visokofrekvenčni ni vodi S pojavom TV sprejemnikov se je pojavila potreba po višjih nivojih signala, za

Διαβάστε περισσότερα

Množico vseh funkcijskih vrednosti, ki jih pri tem dobimo, imenujemo zaloga vrednosti funkcije f. Oznaka: Z f

Množico vseh funkcijskih vrednosti, ki jih pri tem dobimo, imenujemo zaloga vrednosti funkcije f. Oznaka: Z f Funkcije Funkcija f : A B (funkcija iz množice A v množico B) je predpis (pravilo, postopek, preslikava, formula,..), ki danemu podatku x A priredi funkcijsko vrednost f (x) B. Množica A je množica vseh

Διαβάστε περισσότερα

EN EL SL HR BS SR BG RO TR

EN EL SL HR BS SR BG RO TR Computer Manual Εγχειρίδιο συναρμολόγησης Navodila za uporabo računalnika Upute za računalo Priručnik za konzolu Uputstvo za korišćenje računara Инструкции за работа с компютъра Manualul computerului Bilgisayar

Διαβάστε περισσότερα

Električni potencial in električna napetost Ker deluje na električni naboj, ki se nahaja v električnem polju, sila, opravi električno

Električni potencial in električna napetost Ker deluje na električni naboj, ki se nahaja v električnem polju, sila, opravi električno FIZIKA 3. poglavje: Elektrika in magnetizem - B. Borštnik 1 ELEKTRIKA IN MAGNETIZEM Elektrostatika Snov je sestavljena iz atomov in molekul. Atome si lahko predstavljamo kot kroglice s premerom nekaj desetink

Διαβάστε περισσότερα

Za boljšo rabo osciloskopa

Za boljšo rabo osciloskopa Za boljšo rabo osciloskopa Gradivo za Elektronski praktikum Dušan Ponikvar Fakulteta za matematko in fiziko Ljubljana, Slovenija Oktober 2007 1 Osciloskop Predgovor Sledeči tekst je namenjen tistim, ki

Διαβάστε περισσότερα

Bilten 30. tekmovanja osnovnošolcev iz znanja fizike za Stefanova priznanja Šolsko leto 2009/2010

Bilten 30. tekmovanja osnovnošolcev iz znanja fizike za Stefanova priznanja Šolsko leto 2009/2010 Bilten 30 tekmovanja osnovnošolcev iz znanja fizike za Stefanova priznanja Šolsko leto 2009/2010 c 2010 DMFA Slovenije, Komisija za popularizacijo fizike v osnovni šoli Bilten je uredila Barbara Rovšek

Διαβάστε περισσότερα

Gebrauchsanweisung. Plattengriller Modell GT-KG-02

Gebrauchsanweisung. Plattengriller Modell GT-KG-02 Gebrauchsanweisung Plattengriller Modell GT-KG-02 AT Inhaltsverzeichnis Sicherheit............................................3 Teile und Bedienelemente...............................6 Vor dem ersten Gebrauch...............................7

Διαβάστε περισσότερα

Navodila za namestitev, upravljanje in vzdrževanje

Navodila za namestitev, upravljanje in vzdrževanje 04/2016 SL Navodila za namestitev, upravljanje in vzdrževanje www.sulzer.com 2 Navodila za namestitev, upravljanje in vzdrževanje (Prevod izvirnih navodil) Potopna črpalka z drobljenjem tip ABS Piranha

Διαβάστε περισσότερα