Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad Εφαρµογές και περιπτωσιολογικές µελέτες των δικτύων WiMax στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad Εφαρµογές και περιπτωσιολογικές µελέτες των δικτύων WiMax στην Ελλάδα και το εξωτερικό"

Transcript

1 Master Information Systems Computer Networks Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad Εφαρµογές και περιπτωσιολογικές µελέτες των δικτύων WiMax στην Ελλάδα και το εξωτερικό Ιωάννα Σιµέλλη Professor: A.A. Economides Θεσσαλονίκη 2012

2 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad 1 Περίληψη Το πρότυπο που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE) γνωστό και µε το εµπορικό όνοµα WiMΑΧ (World Interoperability for Microwave Access, Παγκόσµια Διαλειτουργικότητα για Μικροκοµµατική Πρόσβαση), αποτέλεσε την λύση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων για ασύρµατη πρόσβαση ευρείας ζώνης. Το WiMAX Forum είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη διαδικασία πιστοποίησης εξοπλισµού WiMAX. Τα δίκτυα έχουν βρει υποστηρικτές σε όλο τον κόσµο, στην Ελλάδα όµως, η ανάπτυξή τους είναι πολύ περιορισµένη. Στη συνέχεια γίνεται µια προσπάθεια παρουσίασης τόσο των δικτύων WiMAX όσο και των εφαρµογών τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Abstract The standard was developed by the Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE) and became popular with the trade name WiMAX (World Interoperability for Microwave Access). WiMAX became the alternative sought by many to satisfy the needs for wireless broadband access. WiMAX Forum is the responsible agent for the certification procedure of WiMAX equipment. Supporters in all over the world have embraced the WiMAX networks, without the similar response rate in Greece. WiMAX networks are presented herewith as well as their applications in Greece and abroad.

3 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad 2 Εισαγωγή Μέσα στην τελευταία δεκαετία, υπήρξε µια εκρηκτική ανάπτυξη στο πεδίο των δικτύων επικοινωνιών. Έγιναν πάρα πολλές επενδύσεις και υπάρχει ακόµη περιθώριο για εξέλιξη. Νέες υπηρεσίες, ευρυζωνικοί µηχανισµοί πρόσβασης, ποιότητα κ.λπ επιστρατεύθηκαν για την ικανοποίηση των τελικών χρηστών (Abid, Raja, Munir, Amjad, Mazhar & Dong-Young 2012; Omneya, Wei & Hong, 2010). Η ανάπτυξη, διάδοση και χρήση του διαδικτύου, πέρα από τις τροµακτικές δυνατότητες πρόσβασης που έδωσε στους χρήστες, δηµιούργησε παράλληλα και πολλές απαιτήσεις. Η ζωή των πολιτών έχει πλέον συνδεθεί στενά µε µία ποικιλία διαδικτυακών εφαρµογών που απαιτούν ταχύτερες και οικονοµικότερες λύσεις, καθώς και υποστήριξη της κινητικότητας των χρηστών (Taeshik and Choi, 2007). Η ασύρµατη δικτύωση αποτελεί ένα απαραίτητο κοµµάτι της σύγχρονης τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας, ενώ οι απαιτήσεις για ποιοτική µεταφορά δεδοµένων µε υψηλή ταχύτητα οδήγησαν στην ανάπτυξη τεχνολογιών όπως τα δίκτυα WiMAX (Omneya et al., 2010; Antonopoulos & Verikoukis, 2010). Με αφορµή αυτές τις απαιτήσεις, η οµάδα εργασίας του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE) δηµιούργησε νέo πρότυπo ασύρµατης πρόσβασης που ονοµάστηκε ΙΕΕE (Taeshik & Wook, 2007), το οποίο χρησιµοποιήθηκε για να παρέχει ευρυζωνική ασύρµατη πρόσβαση, καθιστώντας το έτσι µία ελκυστική λύση εναλλακτική των γνωστών ενσύρµατων τεχνολογιών (π.χ. xdsl και modem), ιδιαίτερα σε αγροτικές και αποµακρυσµένες περιοχές (Omneya et al., 2010; Antonopoulos & Verikoukis, 2010). Το εµπορικό όνοµα του προτύπου, που αναφέρεται σε κάθε σύστηµα και εφαρµογή που χρησιµοποιεί το πρότυπο είναι το WiMAX

4 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad 3 (συντοµογραφία των λέξεων Worldwide Interoparability for Microwave Access - Παγκόσµια Διαλειτουργικότητα για Μικροκυµµατική Πρόσβαση) (Mignati et al., 2008). Το πρότυπο IEEE είχε ως όραµα την τεχνολογία ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης του «τελευταίου µιλίου» σε ένα δίκτυο µητροπολιτικής περιοχής. Ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν υπήρχε ενσύρµατη πρόσβαση το WiMAX θα παρείχε µια οικονοµική λύση ευρυζωνικής πρόσβασης (Iliev, Hristov, Zahariev & Iliev, 2010). Έτσι, ενώ τα ενσύρµατα δίκτυα καλύπτουν µια εµβέλεια κάποιων εκατοντάδων µέτρων, το WiMAX έχει εµβέλεια µέχρι 48 Km (Antonopoulos & Verikoukis, 2010). Στην αρχική του έκδοση, το πρότυπο χρησιµοποιούσε συχνότητα 10 έως 66GHz µε βάση τη µετάδοση από έναν σταθµό (WirelessMAN-SC), ενώ µε την πρώτη του τροποποίηση καλύφθηκαν εφαρµογές εκτός εµβέλειας οπτικού πεδίου (Non-Line-Of-Sight - NLOS) σε ζώνες µε ή χωρίς άδεια στη συχνότητα των 2 έως 11GHZ. Το WiMAX µε εύρος ζώνης (bandwidth) 70Mbps είναι µία τεχνολογία που κύρια στοχεύει σε ευρείας κλίµακας µεταδόσεις από ένα σηµείο προς ένα άλλο (point-to-point) και από ένα σηµείο προς πολλά (point-to-multipoint) και µπορεί να υποστηρίξει τεράστιους αριθµούς χρηστών (Mignanti, Tamea, Marchetti, Castellano, Cimmino, Andreotti, Spada, Neves, Landi, Simoes & Pentikousis, 2008; Iliev et al.; 2010, Antonopoulos & Verikoukis, 2010).

5 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad 4 Κεφάλαιο 1. Τα πρότυπα ΙΕΕΕ Η εξέλιξη των προτύπων ΙΕΕΕ Η παροχή πληροφοριών µέσω ασύρµατων δικτύων στους τελικούς χρήστες σε µία γεωγραφικά µεγάλη περιοχή, αποτελεί έναν σηµαντικό στόχο για την τεχνολογία ασύρµατων επικοινωνιών. Αποτελεί πρόκληση τα δίκτυα της επόµενης γενεάς, η επίτευξη ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης αξιόπιστης, οικονοµικής «οποτεδήποτε», «οπουδήποτε», για αραιοκατοικηµένες αγροτικές περιοχές, αστικές περιοχές εκτός πεδίου κάλυψης ή περιοχές που αντιµετωπίζουν προβλήµατα κάλυψης λόγω εµποδίων, µεγάλων γεωγραφικών αποστάσεων, περιορισµένων πόρων και δαπανηρών απαιτήσεων. (Cvijetic & Wang, 2006; Bayan, Wan & Ramadass, 2010). Τα τελευταία 15 χρόνια καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια από τις εταιρίες να αναπτύξουν και να προσφέρουν προϊόντα για ασύρµατη ευρυζωνική πρόσβαση. Κατέστη επιτακτική η ανάγκη, αυτά τα προϊόντα, να ακολουθούν ένα συγκεκριµένο πρότυπο, για να καλυφθούν οι διαρκώς αυξανόµενες ανάγκες των καταναλωτών. Η οµάδα εργασίας του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE) δηµιούργησε, το 1999, ένα νέo πρότυπo ασύρµατης πρόσβασης που ονοµάστηκε ΙΕΕE (Taeshik & Wook, 2007) για ασύρµατα δίκτυα µητροπολιτικής περιοχής WirelessMAN για συχνότητες 10-66GHz, ενώ το Νοέµβριο του ίδιου έτους ξεκίνησαν οι µελέτες για παρόµοιες υπηρεσίες στις συχνότητες 2-11GHz (Abdou, Xiaofeng & Abdallah, 2009). Στην αρχική του έκδοση ( ), το 2002, το πρότυπο χρησιµοποιούσε συχνότητα 10 έως 66GHz µε βάση τη µετάδοση από έναν σταθµό (WirelessMAN-SC), για επικοινωνίες µε απ ευθείας οπτική επαφή (Line Of Sight-LOS) λόγω των ισχυρών απωλειών διάδοσης που

6 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad 5 οφείλονται στα µικρά µήκη κύµατος, εύρος καναλιών 25 και 28MHz και ρυθµούς έως 120Mbps σε κανάλι 25MHz. Με την πρώτη του τροποποίηση (ΙΕΕΕ a), τον Απρίλιο του 2003, καλύφθηκαν εφαρµογές εκτός εµβέλειας οπτικού πεδίου (Non-Line-Of-Sight - NLOS), σε ζώνες µε ή χωρίς άδεια, στη συχνότητα των 2 έως 11GHZ (Ayman, Kadry & Chibli, 2011). Το πρωτόκολλο IEEE είναι µία οικογένεια προτύπων ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης που περιλαµβάνει δύο βασικές προδιαγραφές: το IEEE και το IEEE e. Το πρώτο αναφέρεται σε σταθερά συστήµατα, επειδή χρησιµοποιεί µια σταθερά τοποθετηµένη κεραία από πλευράς του πελάτη. Η κεραία τοποθετείται συνήθως σε σηµείο του κτιρίου παρόµοια µε δορυφορικό πιάτο(π.χ. σε ιστό ή στέγη). Εκδόθηκε το 2004 και προδιαγράφει πέντε air interfaces (Ayman et al., 2011; Sousa, Pentikousis & Curado, 2008): i. Wireless MAN - SC για συχνότητες 10-66GHz ii. Wireless MAN - SCa για αδειοδοτηµένες συχνότητες <11GHz iii. Wireless MAN - OFDM για αδειοδοτηµένες συχνότητες <11GHz iv. Wireless MAN - OFDMA για αδειοδοτηµένες συχνότητες <11GHz v. Wireless HUMAN για µη αδειοδοτηµένες συχνότητες <11GHz Tα IEEE (γνωστό και ως IEEE d), και IEEE e καθώς και το IEEE g, αντιπροσωπεύουν τις βασικές εκδόσεις του προτύπου. Καθορίζουν διαφορετικές λειτουργίες όπως π.χ. λειτουργία για επικοινωνίες σε συνθήκες µε ή χωρίς οπτική επαφή, κινητικότητα και εκτεταµένη κάλυψη. Οι προγραµµατιστικές υπηρεσίες υποστηρίζουν απαιτήσεις από διαδικτυακές εφαρµογές µέχρι VoIP εφαρµογές (Sousa et al., 2008). Το IEEE e πρόσθεσε την υποστήριξη της κινητικότητας. Εκδόθηκε το Δεκέµβριο του 2005 (Abdou et al., 2009) και η καινοτοµία του προτύπου είναι η υποστήριξη της Ποιότητας

7 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad 6 της Υπηρεσίας (Quality of Service QoS), µε τον προσδιορισµό διαφορετικών βέλτιστων προγραµµατιστικών υπηρεσιών για διαφορετικά είδη εφαρµογών (Sousa et al., 2008). Η εικόνα 1 περιγράφει το πρότυπο WiMAX Τα δίκτυα WiMAX παρέχουν λύσεις IP χαµηλού κόστους για κλιµακούµενα δίκτυα µε υπηρεσίες φωνής, δεδοµένων και video. Το ραδιοφωνικό δίκτυο BWA του IEEE παρέχει ευέλικτες, χαµηλού κόστους λύσεις στα GHz (µε οπτική επαφή) και στα 2-11 GHz (µη οπτική επαφή). Οι ρυθµοί δεδοµένων των Mbps µπορούν να επιτευχθούν ανάλογα µε το εύρος ζώνης του καναλιού, τους χρήστες, τις κλιµατολογικές συνθήκες και τις τεχνικές διαµόρφωσης που χρησιµοποιούνται, ενώ υποστηρίζονται και πολλοί τύποι ροής δεδοµένων (Bayan et al., 2010). Κάθε ροή δεδοµένων απαιτεί ένα ελάχιστο εύρος ζώνης για να επιτευχθεί η Ποιότητα της Υπηρεσίας. Το εύρος ζώνης πρέπει να διανέµεται µε δυναµικό τρόπο ώστε όλες οι ροές να µοιράζονται τη διαθέσιµη χωρητικότητα µε δίκαια κριτήρια ικανοποιώντας έτσι τις προϋποθέσεις για την Ποιότητα Υπηρεσίας, ελαχιστοποιώντας την ποσότητα των απαιτούµενων πηγών και παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες. (Flizikowski, Mijewski & Przybyszewski, 2011; Einhaus, Mader & Xavier, 2010; Ghazal, Othman & Claude, 2011; Geetha, 2011)

8 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad 7 Εικόνα 1: Πρότυπο WiMAX Το µοντέλο Ποιότητας Υπηρεσίας περιλαµβάνει εξυπηρέτηση ροών δεδοµένων για να χαρακτηρισθεί η κίνηση των δεδοµένων που µπορούν να µεταδοθούν µέσω διαφορετικών συνδέσεων. Επιπλέον, οι συνδέσεις ανάµεσα σε έναν κινητό σταθµό και έναν σταθµό βάσης προσδιορίζονται από τους Αναγνωριστές Σύνδεσης (Connection Identifiers CIDs) και όχι από διευθύνσεις MAC όπως συνέβαινε σε άλλα πρότυπα IEEE 802. Στο µοντέλο Ποιότητας Υπηρεσίας του IEEE , κάθε ροή έχει µία ροή µονής κατεύθυνσης µε συγκεκριµένες παραµέτρους όπως µεταξύ άλλων - την προτεραιότητα, τη µέγιστη προτεραιότητα, το µέγιστο και ελάχιστο ρυθµό µετάδοσης. Οι τρείς τύποι ροής που επιτρέπεται να προωθήσουν δέσµες δεδοµένων είναι οι: Προβλεπόµενες (Provisioned), οι Εγκεκριµένες (Admitted) και οι Ενεργές (Active) Οι λειτουργικές οντότητες που περιλαµβάνονται στο πρότυπο είναι: ο Συνδροµητικός Σταθµός (Subscriber Station - SS), ή Κινητός Σταθµός (Mobile Station - MS) στο IEEE e, και ο Σταθµός Βάσης (Base Station - BS). Ο Σταθµός Βάσης είναι υπεύθυνος για τον κεντρικό σχεδιασµό της Ποιότητας Υπηρεσίας βάσει των παραµέτρων που διαµορφώνονται από το

9 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad 8 σύστηµα διαχείρισης και τις απαιτήσεις εύρους ζώνης από το Συνδροµητικό Σταθµό. Ο Συνδροµητικός Σταθµός ή ο Κινητός Σταθµός πρέπει να προσδιορίσουν έναν Σταθµό Βάσης, να αποκτήσουν φυσικό συγχρονισµό και παραµέτρους MAC και να συνδεθούν µε το δίκτυο (Bayan et al., 2010; Sousa et al., 2008). Η υποστήριξη κινητικότητας που υπάρχει στο πρότυπο IEEE e περιλαµβάνει επίσης, προδιαγραφές εξοικονόµησης ενέργειας και διαδικασίες παράδοσης. Οι καταστάσεις Αναµονής και Ύπνου (Idle Sleep) είναι δύο τύποι εξοικονόµησης ενέργειας. Η κατάσταση αναµονής κάνει µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας, συγκρινόµενη µε την κατάσταση Ύπνου, καθώς ο Κινητός Σταθµός µπορεί να απενεργοποιηθεί πλήρως και να γίνει περιοδικά διαθέσιµος για downlink µετάδοση µηνυµάτων χωρίς να έχει εγγραφεί σε κάποιον συγκεκριµένο Σταθµό Βάσης. Αν και στο πρότυπο περιγράφονται τρείς διαφορετικοί τύποι µετάδοσης [Hard Handover (HHO), Fast Base Station Switching (FBSS) and Macro Diversity Handover (MDHO)] όλες οι διαδικασίες παράδοσης καθορίζονται µόνο για τον τύπο HHO. Έτσι ο τύπος HHO έχει ένα µεγάλο µειονέκτηµα, συγκρινόµενος µε τους άλλους δύο τύπους, καθώς συνεπάγεται την ασυνεχή µεταφορά σύνδεσης από έναν Σταθµό Βάσης σε έναν άλλον. Η απόφαση µετάδοσης µπορεί να γίνει από το Σταθµό Βάσης, τον Κινητό Σταθµό ή το Δίκτυο. Το πρότυπο IEEE στοχεύει στην ενεργοποίηση µετάδοσης ανάµεσα σε ετερογενή δίκτυα, προσδιορίζοντας ένα µοντέλο που περιλαµβάνει διαφορετικές οντότητες µε συγκεκριµένους ρόλους και υποστήριξη διαφορετικών υπηρεσιών. Το IEEE , γνωστό και ως πρότυπο Media Independent Handover (MIH), καθορίζει την Media Independent Event Service για τη διάδοση των γεγονότων, την Media Independent Command Service που επιτρέπει στο χρήστη της MIH να εκδώσει συγκεκριµένες δράσεις σε χαµηλότερα επίπεδα και στην Media Independent Information Service να παράσχει λεπτοµέρειες του δικτύου (Sousa et al., 2008).

10 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad Διαφορές WiMAX και Wi-Fi Η κύρια διαφορά µεταξύ του WiMAX και Wi-Fi είναι ότι το WiMAX υποστηρίζει υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου, π.χ., Voice over IP (VoIP), µε ένα σύστηµα ψηφοφορίας, αλλά το WiFi υποφέρει από µεγάλη καθυστέρηση υποχώρησης, η οποία είναι εγγενής µε βάση έναν τυχαίο έλεγχο πρόσβασης. Ως εκ τούτου, το WiMAX µπορεί να συνεργαστεί µε το WiFi, και στη συνέχεια σχηµατίζει ένα ετερογενές ασύρµατο δίκτυο για να επεκτείνει το φάσµα πρόσβασης από µικρής εµβέλειας Wi-Fi hot spots στην µεγάλη περιοχή πρόσβασης του WiMAX. Τα χαρακτηριστικά του WiMAX είναι: Κατ 'αρχάς, όσον αφορά την πρόσβαση καναλιού, το WiMAX είτε υιοθετεί Time Division Duplex (TDD) ή Frequency Division Duplex (FDD) για downlink και uplink µεταδόσεις. Τα µήκη των υποπλαισίων (subframes) της κάτω ζεύξης και άνω ζεύξης είναι ρυθµιζόµενα. To WiMAX υιοθετεί έναν µηχανισµό καταγραφής ως µέσο ελέγχου πρόσβασης (MAC), και στη συνέχεια αντιµετωπίζει τις συγκρούσεις µεταξύ των αιτηµάτων. Αυτό το στοιχείο αποτελεί και την κύρια διαφορά µεταξύ του WiMAX και του Wi- Fi. Δεύτερον, όσον αφορά το ρυθµό δεδοµένων, θεωρητικά το πρότυπο ΙΕΕΕ παρέχει ένα ενιαίο κανάλι ταχύτητας δεδοµένων έως 75Mbps τόσο για την άνω ζεύξη όσο και για την κατερχόµενη ζεύξη (χρησιµοποιώντας 64QAM ρυθµό κώδικα σε OFDMA) µέσα σε ένα εύρος µετάδοσης µέχρι αρκετά µίλια. Με το πλεονέκτηµα της υποστήριξης ευρείας κάλυψη, το WiMAX µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το τελευταίο µίλι στους συνδροµητές, αντί της χρήσης ενός ψηφιακού συνδροµητικού βρόχου (xdsl) ή καλωδιακού µόντεµ. Τρίτον, όσον αφορά την Ποιότητα Υπηρεσίας, το WiMAX προτείνει την παροχή Ελέγχου Αποδοχής Κλήσης (Call Admission Control - CAC) για να εξασφαλίσει ότι η υψηλή προτεραιότητα της κυκλοφορίας, π.χ., σε πραγµατικό χρόνο υπηρεσίας, µπορεί να προγραµµατιστεί ώστε να προηγηθεί από µία

11 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad 10 χαµηλή κίνηση. Έτσι, η ανταµοιβή ενός παρόχου δικτύου µπορεί να µεγιστοποιηθεί, χρησιµοποιώντας τον ίδιο ασύρµατο πόρο (Chang, 2008).

12 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad 11 Κεφάλαιο 2. WiMAX Forum 2.1. Ίδρυση και αποστολή του Forum To Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMax) forum είναι µία µη κερδοσκοπική κοινοπραξία των πρωτοπόρων στη βιοµηχανία που εκπροσωπούν όλο το κινητό διαδικτυακό οικοσύστηµα. Ιδρύθηκε το 2003 µε ιδρυτικά µέλη τις Intel, Alvarion, ATT, Array Com, Nortel, Motorola, Samsung κ.α. µε στόχο να προωθήσει τις τεχνολογίες που βασίζονται στο πρότυπα και να συντονίσει την διαλειτουργικότητα και συµβατότητα των διαφόρων εταιρικών προϊόντων. Οι βασικοί του στόχοι περιλαµβάνουν την πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο, την επιτάχυνση της υιοθέτησης, ανάπτυξης και επέκτασης των τεχνολογιών WiMAX σε όλο τον κόσµο, διευκολύνοντας παράλληλα τις συµφωνίες περιαγωγής, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών των µελών του και η πιστοποίηση των προϊόντων. (Abid et al., 2012; Taeshik & Wook, 2007; Abdou et al., 2009) Ειδικότερος στόχος του WiMAX Forum είναι τα radio interfaces που βασίζονται στην οικογένεια προτύπων IEEE (Garroppo, Giordano, Iakono & Tavanti, 2011). Το Forum αριθµεί πάνω από 580 ενεργά δίκτυα WiMAX σε πάνω από 149 χώρες και τα µέλη του έχουν δεσµευθεί στην παγκόσµια υιοθέτηση της 4G κινητής ευρυζωνικότητας. Τα µέλη του είναι κατά πλειοψηφία φορείς, προµηθευτές εξαρτηµάτων και εξοπλισµού. Η συνδροµή στο Forum περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα ωφελειών και υπηρεσιών που επιτρέπει από τη µια µεριά, στους παρόχους υπηρεσιών WiMAX να µεγαλώσουν τα δίκτυα τους και από την άλλη, στην κοινότητα των πωλητών να προχωρήσουν σε περισσότερες πωλήσεις εξοπλισµού και υπηρεσιών.

13 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad 12 Τα πιστοποιηµένα, από το WiMAX Forum, προϊόντα είναι διαλειτουργικά και υποστηρίζουν ευρυζωνικές σταθερές, νοµαδικές, φορητές υπηρεσίες και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Το WiMAX Forum συνεργάζεται στενά µε τους παρόχους υπηρεσιών και τις ρυθµιστικές αρχές ώστε να εξασφαλίσουν ότι τα πιστοποιηµένα συστήµατα WiMAX πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών Στρατηγικοί Στόχοι του Forum Καθιέρωση οικονοµικών και έγκαιρων διαδικασιών πιστοποίησης και πιστοποίηση υποδοµών για WiMAX που επιτυγχάνουν τη διαλειτουργικότητα των δικτύων και των συσκευών. Ειδικότερα, το forum εξασφαλίζει: Ότι η διαδικασία πιστοποίησης έχει αξία και θεωρείται αξιόπιστη από τους παρόχους δικτύων και υπηρεσιών καθώς και από τους καταναλωτές παγκοσµίως. Την έγκαιρη διαθεσιµότητα των προδιαγραφών ελέγχου και τις απαιτήσεις της πιστοποίησης Ότι η υποδοµή των δοκιµών είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην παγκόσµια ζήτηση για οικονοµική πιστοποίηση WiMAX. Δηµοσίευση τεχνικών προδιαγραφών για την επίτευξη ενός εµπορικά βιώσιµου οικοσυστήµατος για WiMAX. Συγκεκριµένα: Παροχή υψηλής ποιότητας τεχνικές προδιαγραφές που βασίζονται στο πρότυπο IEEE ώστε να εξασφαλισθεί η υψηλής απόδοσης, end-to-end αρχιτεκτονική του διαδικτύου που θα υποστηρίζει χρήστες σταθερής, νοµαδικής και κινητής επικοινωνίας.

14 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad 13 Δηµιουργία ενός οδικού χάρτη WiMAX τεχνολογίας για να υποστηρίζει µία ευρεία γκάµα εφαρµογών και σεναρίων χρήσης και να προωθήσει ένα ισχυρό οικοσύστηµα. Ενεργοποίηση της παγκόσµιας περιαγωγής για WiMAX-to-WiMAX δίκτυα καθώς και για δίκτυα που θα ικανοποιούν της ανάγκες της αγοράς για ευκολία στη χρήση. Ενεργοποίηση της διασυνεργασίας για δίκτυα WiMAX µε άλλα ασύρµατα δίκτυα. Εξασφάλιση ότι το WiMAX υποστηρίζει τη συνύπαρξη µε άλλες ασύρµατες τεχνολογίες για να παρέχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ σύνολο συχνοτήτων. Προώθηση της εταιρικής ταυτότητας και της τεχνολογίας ώστε να εδραιωθεί το WiMAX ως ο παγκόσµιος ηγέτης στην αγορά των ασύρµατων ευρυζωνικών επικοινωνιών. Συγκεκριµένα, προωθούνται: Ελκυστικές υπηρεσίες και προτάσεις µε οικονοµική αξία για την ενίσχυση της ζήτησης των χρηστών. Το WiMAX ώστε να εξασφαλισθεί διαθεσιµότητα του φάσµατος και ένα ευνοϊκό κανονιστικό περιβάλλον. Τα πλεονεκτήµατα του WiMAX για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη του οικοσυστήµατος σε παγκόσµιο επίπεδο.

15 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad Είδη Συνδροµών Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά επίπεδα συνδροµών µε τα αντίστοιχα οφέλη και κόστη. Συγκεκριµένα, τα επίπεδα συνδροµών είναι: Συνδροµή Συνεργάτη (ΣΣ) Τακτικό επίπεδο (Associate - Regular level, ), Κάθετη Συνδροµή (ΚΣ) Τακτικό επίπεδο (Vertical-Regular level), Κανονικό επίπεδο (ΚΕ) (Regular Level) και Ανώτερο επίπεδο (ΑΕ) (Principal Level). Στους πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζονται αναλυτικά τα οφέλη ανά κατηγορία συνδροµής καθώς και τα κόστη όπως έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Forum (www.wimaxforum.org). Η συνδροµή ισχύει για 12 συνεχόµενους µήνες από την ηµεροµηνία εγγραφής. Είδος Συνδροµής Οφέλη Δικαίωµα πρόσβασης και σχολιασµού των αποτελεσµάτων της οµάδας εργασίας Η εταιρία του µέλους καταλογογραφείται στην ιστοσελίδα του Forum Πρόσβαση στο τµήµα της ιστοσελίδας του Forum που είναι αποκλειστικά για µέλη Πρόσβαση στην περιοχή της Οµάδας Εργασίας του Forum και στα έγγραφα της Οµάδας Δικαίωµα να παρακολουθεί τις δραστηριότητες των µελών (συναντήσεις της οµάδας εργασίας, συνέδρια µελών) Επιλέξιµο µέλος για πρόεδρος Οµάδας Εργασίας Επιλέξιµο µέλος να θέσει υποψηφιότητα για τις εκλογές στις ανοιχτές θέσεις του Διοικητικού Συµβουλίου Πρόσβαση στη βάση δεδοµένων Spectrum & Ρυθµιστικών Στοιχείων Δικαίωµα να χρησιµοποιεί τα πιστοποιηµένα λογότυπα ΣΣ ΚΣ ΚΕ ΑΕ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

16 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad 15 WiMAX Ηλεκτρονική καταχώρηση των προϊόντων στα Πιστοποιηµένα από το WiMAX Προϊόντα Δικαίωµα ψήφου στα αποτελέσµατα της Οµάδας Εργασίας Δικαίωµα να υποβάλλει αίτηση και να καταθέσει προϊόντα για πιστοποίηση Δικαίωµα να συµµετέχει ως σύµβουλος της Οµάδας Εργασίας Δικαίωµα να συµµετέχει στους ελέγχους πιστοποίησης Είδος Συνδροµής ΣΣ ΚΣ ΚΕ ΑΕ Κόστος Βάσει των συνολικών πωλήσεων τα τελευταία τέσσερα τετράµηνα Χ Χ Χ <50εκ. $: $ <50εκ. $: $ Τιµή: Από 0 1εκ.$: 1,500$ 5000$ εκ. $: 30,000$ εκ. $: 30,000$ >400εκ. $: 40,000$ >400εκ. $: 40,000$ 2.4. Πρόγραµµα Πιστοποίησης WiMAX Forum Τα πιστοποιηµένα προϊόντα έχουν συµµορφωθεί µε το πρότυπο IEEE802.16e που επιτρέπει τη πλήρη διαλειτουργικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο. Τα πιστοποιηµένα προϊόντα που έχουν περάσει από το πρόγραµµα πιστοποίησης µειώνουν την αβεβαιότητα των επενδύσεων για όλα τα εµπλεκόµενα µέρη στην αλυσίδα αξίας του δικτύου πρόσβασης, από τους παρόχους τεχνολογίας έως τους παρόχους υπηρεσιών και τους τελικούς χρήστες. Το Forum έχει Εξειδικευµένα Εργαστήρια Πιστοποίησης (WFDCLs) τα οποία δέχονται αιτήσεις για πιστοποίηση προϊόντος για Κινητό και Σταθερό Σύστηµα. Οι αιτήσεις για την

17 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad 16 πιστοποίηση προϊόντων υποβάλλονται µόνο από ένα µέλος Ανώτερου Επιπέδου ή επιχορηγούνται από ένα µέλος Ανώτερου Επιπέδου. Η διαδικασία πιστοποίησης ακολουθεί τα εξής στάδια: Το µέλος Ανωτέρου Επιπέδου καταθέτει µια online αίτηση µέσω του WiMAXCert, επιλέγει ένα πιστοποιηµένο εργαστήριο, εάν το επιθυµεί επιλέγει έναν φορέα πιστοποίησης και πληρώνει µια εγγύηση κράτησης. Σε περίπτωση επαναπιστοποίησης ή χρήσης προηγούµενα πιστοποιηµένης µονάδας, η αίτηση αξιολογείται από τον φορέα ώστε να προσδιορισθεί το µέγεθος της απαιτούµενης επανεξέτασης. Τέσσερα είναι τα εξειδικευµένα εργαστήρια πιστοποίησης, ένα στην Κορέα, ένα στις ΗΠΑ, ένα στην Ταϊβάν και ένα στην Κίνα. Το Συµβούλιο Πιστοποίησης αποτελείται από ιδιώτες που εξετάζουν και πιστοποιούν όλα τα αποτελέσµατα των ελέγχων των εργαστηρίων και τις δηλώσεις του κατασκευαστή για τις προϋποθέσεις και αποφασίζουν για την πιστοποίηση βάσει των αντικειµενικών αποδείξεων που τους παρέχονται. Οι απαιτούµενοι έλεγχοι καθορίζονται από το WiMAX Forum, πηγάζουν από το ΙΕΕΕ και είναι οι παρακάτω: Mobile Test Suite Structure and Purposes (Protocol) Specification Mobile Radio Conformance Tests Mobile Interoperability Test Specification (αυτός ο έλεγχος βασίζεται σε ένα συνδυασµό σεναρίων για το πώς πρέπει να λειτουργεί ο εξοπλισµός σε ένα δίκτυο σε συνεργασία µε επακόλουθα από το IEEE e-2005 Rev 2 πρωτόκολλα (π.χ. είσοδος δικτύου, εγγραφή κ.λπ.)

18 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad 17 Radio Requirements Test Specification (αυτό δεν πηγάζει από τις προδιαγραφές του IEEE e-2005 Rev 2) Radiated Performance Test Specification (αυτό δεν πηγάζει από τις προδιαγραφές του IEEE e-2005 Rev 2) Network Conformance Testing (NCT) Infrastructure Inter-Operator Testing (iiot) 2.5. Κόστος Πιστοποίησης WiMAX Forum Το κόστος της πιστοποίησης είναι το άθροισµα του κόστους του εργαστηρίου συν το κόστους του φορέα πιστοποίησης συν το κόστος άδειας του Forum.

19 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad 18 Κεφάλαιο 3: Εφαρµογές της τεχνολογίας WiMAX Τα τελευταία χρόνια, νέες εφαρµογές όπως Voice over IP (VoIp), Video on Demand (VoD), online παιχνίδια και υπηρεσίες κοινωνικών δικτύων αναπτύσσονται διαρκώς ώστε να ικανοποιήσουν τις προκύπτουσες απαιτήσεις (Chen, Lin & Gu, 2011). Ένα δίκτυο WiMAX παρέχει πολλαπλές υπηρεσίες που ικανοποιούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των απλών χρηστών και των εταιρικών πελατών. Το εύρος ζώνης των δικτύων WiMAX, τα καθιστούν κατάλληλα για εφαρµογές όπως: κινητή σύνδεση σε πόλεις και χώρες µέσα από µία πλειάδα συσκευών, εναλλακτική λύση στην ενσύρµατη σύνδεση για πρόσβαση «τελευταίου µιλίου», µετάδοση δεδοµένων και φωνής, και σύνδεση στο διαδίκτυο ως τµήµα ενός επιχειρηµατικού σχεδίου (Prommak & Wechtaison, 2012; Juan, Huang, Huang & Chiang, 2010). Ειδικότερα, οι εφαρµογές των δικτύων WiMAX αφορούν ενδεικτικά: Πρόσβαση στο Διαδίκτυο Τα δίκτυα WiMAX µπορούν να παρέχουν σύνδεση στο διαδίκτυο από το σπίτι ή εν κινήσει γεγονός που οδηγεί σε ανταγωνισµό τις αγορές που τυπικά είχαν µόνο ενσύρµατη πρόσβαση. Επιπλέον, το αντίστοιχο κόστος της σύνδεσης για τα WiMAX είναι χαµηλότερο συγκριτικά µε άλλες τεχνολογίες όπως 3G, HSDPA, xdsl, HFC ή FTTx παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο σε αποµακρυσµένες περιοχές (Kundu, Bhunia, Misra & Sanyal, 2010). Κυψελοειδής µετάδοση (Backhaul) Τα κινητά δίκτυα WiMAX αποτελεί την εναλλακτική λύση για την τεχνολογία κινητών τηλεφώνων όπως GSM και CDMA. Τα σταθερά δίκτυα WiMAX αποτελούν επίσης µία

20 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad 19 ασύρµατη τεχνολογία κυψελοειδούς µετάδοσης για δίκτυα 2G, 3G ή 4G τόσο στις ανεπτυγµένες όσο και στις αναπτυσσόµενες χώρες. Οι παροχείς της κύριας αρτηρίας (backbone) του internet µισθώνουν σε τρίτους παροχείς υπηρεσιών (ISP s) γραµµές του δικτύου. Αυτή η µίσθωση έχει σαν αποτέλεσµα να µειώνει το κόστος επέκτασης και λειτουργίας του διαδικτύου. Το αποτελεί µία εξαιρετική λύση σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών που τώρα δε θα είναι αναγκασµένες να µισθώνουν ενσύρµατες γραµµές αλλά µπορούν µε τη χρήση των ασύρµατων κυψελών να παρέχουν φτηνή πρόσβαση στους χρήστες (Wang, Yan & Lo, 2012). Υπηρεσίες Σταθερής & Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης σε Αστικές Περιοχές Το δίκτυο εξυπηρετεί συνδροµητές που απαιτούν υψηλές ταχύτητες στο Διαδίκτυο, αποστολή / λήψη και υπηρεσίες IP τηλεφωνίας (VoIP) (Chen et al., 2011). Επίσης, το ίδιο το δίκτυο δύναται να εξυπηρετήσει συνδροµητές που έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές εφαρµογές µέσω των φορητών τους συσκευών WiMAX (όπως κινητά τηλέφωνα, PDAs, φορητούς υπολογιστές, κλπ.) (Juan et al., 2010). Εταιρικές Υπηρεσίες & Ιδιωτικά Δίκτυα Ένα δίκτυο WiMAX µπορεί επίσης να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο για παρόχους που επιθυµούν να προσφέρουν εταιρικές υπηρεσίες σε SOHOs, SMEs, καθώς και σε µεγάλες επιχειρήσεις, µε απαιτήσεις για ασφαλή VPNs πάνω από Ethernet ή IP δίκτυα. Αναλυτικά, θα µπορούσε να αποτελέσει ιδανική λύση για τις παρακάτω εφαρµογές: Κάθετες Εφαρµογές Επίβλεψη, δηµόσια ασφάλεια, διασύνδεση αποµακρυσµένων συσκευών, παρακολούθηση αποθήκης (inventory), διαχείριση στόλου και υπηρεσίες εκπαίδευσης είναι µερικές από τις

21 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad 20 εφαρµογές που υποστηρίζονται, µε µικρό ή και καθόλου κόστος από πλευράς φορέα. Τέτοιες εφαρµογές απαιτούν εύρωστες και αξιόπιστες διασυνδέσεις, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις θα ήταν εξαιρετικά αντιοικονοµικό η υλοποίηση αποκλειστικών δικτύων για την υποστήριξή τους. Οι φορείς WiMAX µπορούν να προστατέψουν τα κέρδη τους, είτε παρέχοντας υπηρεσίες σε καινούριες αγορές, είτε δηµιουργώντας σχέσεις χονδρικής µε παρόχους υπηρεσιών, επικεντρώνοντας τις προσπάθειές τους σε συγκεκριµένες κάθετες αγορές (Lin & Lin, 2009). Κάλυψη Αγροτικών Περιοχών Η κάλυψη αγροτικών περιοχών, η οποία είναι κρίσιµη σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες και σε περιοχές ανεπτυγµένων κρατών µε ανεπαρκή κάλυψη και µικρή ή καθόλου υποδοµή, αναφέρεται στη διάθεση υπηρεσιών φωνής και Διαδικτύου. Προσφέροντας εκτενή κάλυψη, το δίκτυο WiMAX αποτελεί µία πολύ πιο οικονοµική εναλλακτική λύση, συγκριτικά µε τις ενσύρµατες λύσεις, για περιοχές µε λίγους συνδροµητές. Ο Σταθµός Βάσης επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών να καλύψουν γρήγορα αγροτικές περιοχές. Αυτό εξασφαλίζει ένα ασφαλέστερο περιβάλλον και ταυτόχρονα βοηθά στην βελτίωση της τοπικής οικονοµίας (Jha & Dalal, 2012). Βελτίωση Ιατρικών Υπηρεσιών Το µεγαλύτερο εµπόδιο στην µαζική εξάπλωση των εφαρµογών τηλεϊατρικής σχετίζεται µε τα θέµατα ασφαλείας κατά την ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο ανάµεσα σε διαφορετικούς χρήστες που δεν βρίσκονται σε σταθερές τοποθεσίες. Τα δίκτυα WiMAX αποτελούν µια πολλά υποσχόµενη τεχνολογία για να ξεπεραστεί αυτό το εµπόδιο (Cimmino, Casalli & Mambretti, 2009).

22 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad Τα δίκτυα WiMAX στο εξωτερικό Μέχρι τον Οκτώβριο του 2010, το WiMAX Forum δήλωνε πάνω από 592 δίκτυα (σταθερά και κινητά) σε πάνω από 148 χώρες, καλύπτοντας πάνω από 621 εκατοµµύρια συνδροµητές. Μέχρι το Φεβρουάριο του 2011, ο αριθµός των συνδροµητών ξεπέρασε τα 823 εκατοµµύρια και οι υπολογισµοί τους έφταναν στο 1 δισεκατοµµύριο συνδροµητές µέχρι το τέλος του Η Νότια Κορέα εγκατέστησε ένα δίκτυο WiMAX στο 2ο εξάµηνο του 2006 και µέσα σε δύο χρόνια υπήρχαν συνδροµητές. Έρευνα που ανακοινώθηκε το Σεπτέµβριο του 2010 υπολόγισε 800 συµβόλαια από 364 παρόχους παγκοσµίως που προσφέρουν ενεργές υπηρεσίες. χώρες: Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά τα δίκτυα WiMAX που υπάρχουν σε διάφορες Αργεντινή: Ένα κινητό δίκτυο λειτουργεί στην µητροπολητική περιοχή Viedma, Rio Negro στα 2.4 GHz και ταχύτητες που φθάνουν το 1.5 Mbit/s Αυστραλία: Πέντε πάροχοι σταθερών δικτύων που καλύπτουν τις περιοχές της Αδελαϊδας, Gippsland, Σίδνευ, Μελβούρνη, Brisbane, Gold Coast, Perth Coorong, Χερσόνησο Yorke και Riverlands, στα 5 GHz και ταχύτητες που φθάνουν σε κάποιες περιπτώσεις µέχρι και τα 20 Mbit/s. Στον Καναδά λειτουργούν 8 πάροχοι WiMAX δικτύων στα 3.5GHz Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν λειτουργήσει δίκτυα που καλύπτουν από το κεντρικό Λονδίνου µέχρι τη Σκωτία. H πόλη Milton Keynes ήταν η πρώτη πόλη του Ηνωµένου Βασίλειου που είχε κάλυψη υπηρεσιών WiMAX.

23 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad 22 Οι Η.Π.Α. τέλος, έχουν το µεγαλύτερο δίκτυο παρόχων WiMAX στα 3,65GHz και 5.7 GHz και καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων. Στην Ιαπωνία η υπηρεσία των κινητών δικτύων WiMAX για ευρυζωνικά ασύρµατα συστήµατα υψηλών ταχυτήτων τέθηκε σε εφαρµογή το 2009 (Masahiro, Yasufumi, Yu & Makoto, 2009). Η πρόσβαση µέσω δικτύων WiMAX χρησιµοποιήθηκε στις επικοινωνίες στην Ινδονησία µετά το τσουνάµι που έπληξε την περιοχή το Δεκέµβριο του Όλη η υποδοµή επικοινωνιών της περιοχής καταστράφηκε (εκτός από το ερασιτεχνικό ράδιο) καθιστώντας αδύνατη την επικοινωνία των διασωστών µε κόσµο εκτός της πληγείσας περιοχής και αντίστροφα. Τα δίκτυα WiMAX παρείχαν ευρυζωνική πρόσβαση που συνέβαλε στην αποκατάσταση της επικοινωνίας από και προς την περιοχή του Aceh. Η Intel Corporation δώρισε εξοπλισµό WiMAX ώστε να βοηθήσει τους φορείς στην επικοινωνία τους µε τις περιοχής που πλήγησαν από τον τυφώνα Κατρίνα. Οι µελλοντικές επικοινωνίες της δηµόσιας ασφάλειας θα απαιτούν υπηρεσίες κινητής ευρυζωνικότητας ως συµπληρωµατική λύση επικοινωνίας κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών.

24 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad 23 Κεφάλαιο 4: Τα δίκτυα WiMAX στην Ελλάδα 4.1. Άγιο Όρος Μια ιδιαίτερα σηµαντική εφαρµογή του WiMAX ήταν η εγκατάστασή του στο Άγιο Όρος και αυτό γιατί ήταν ανέφικτη µε τα άλλα µέσα λόγω του γεωγραφικού ανάγλυφου, της ιερότητας του χώρου, της ανύπαρκτης υποδοµής και της έλλειψης εγκατεστηµένου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Η εφαρµογή αυτή ήταν πιλοτική για την Ελλάδα και επιτυχής. Το πιλοτικό αυτό δίκτυο παρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και ΙΡ τηλεφωνίας (VoIP) και εγκαταστάθηκε από τον ΟΤΕ. Στο Άγιο Όρος εγκαταστάθηκαν συνολικά έξι σταθµοί βάσης µε την εµβέλεια του δικτύου να φτάνει τα 50 km, καλύπτοντας την πλειοψηφία των Μονών και Σκητών, σε σχεδόν όλη την έκταση της Χερσονήσου του Άθως. Το δίκτυο WiMAX που έχει υλοποιηθεί έχει τη δυνατότητα µετάδοσης έως και 60 Mbps (αµφίδροµα). Οι σταθµοί βάσης εκπέµπουν στη φασµατική ζώνη των 3,5 GHz που έχει απονεµηθεί στον ΟΤΕ από την ΕΕΤΤ. Τα συστήµατα που εγκαταστάθηκαν πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου IEEE και ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται είναι πιστοποιηµένος από το WiMAX Forum. Στην αρχική φάση λειτουργίας, συνδέθηκαν χρήστες από το Άγιο Όρος, τη Νήσο Αµµουλιανή και την περιοχή της Ιερισσού. Το σύστηµα λειτούργησε απρόσκοπτα ακόµα και σε εξαιρετικά δυσµενείς καιρικές συνθήκες (http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=929936).

25 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Μια άλλη εξίσου σηµαντική εφαρµογή στην Ελλάδα ήταν ο Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών. Η εφαρµογή αυτή είναι αξιοσηµείωτη λόγω των απαιτήσεων σε ποιότητα των υπηρεσιών και το µεγάλο αριθµό ιδιωτικών και εταιρικών χρηστών σε περιορισµένο χώρο. Ο ΔΑΑ αξιοποιώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα των επικοινωνιών και των ευρυζωνικών εφαρµογών, ανέπτυξε το 2006, σε παγκόσµια πρωτοτυπία για διεθνές αεροδρόµιο, σύνθετες υπηρεσίες Triple Play (ενιαίο δίκτυο δεδοµένων, φωνής και τηλεοπτικού σήµατος) µέσω του WiMAX. Ο ΔΑΑ, ως αδειοδοτηµένος χρήστης από την ΕΕΤΤ για την περιοχή Σπάτα - Κορωπί, ανέπτυξε εφαρµογές σε τρεις τεχνολογικές ενότητες, ανάλογα µε τη χρήση τους αξιοποιώντας την τεχνολογία WiMAX. Αναφορικά οι εφαρµογές αυτές είναι για: - ιδιωτική χρήση: ταυτόχρονη µεταφορά τηλεοπτικού σήµατος υψηλής ευκρίνειας, φωνής και δεδοµένων, µε ευκολία διαχείρισης και σύνδεσης και εξαιρετική ταχύτητα µετάδοσης (14 Mbps) - εταιρική χρήση: προσφορά σε εταιρείες, υπηρεσίες όπως υπηρεσίες βάσεων δεδοµένων (Data Centre Services), τηλεδιασκέψεων (Video-Conference) και παροχή εφαρµογών εξ αποστάσεως (ASP) - παροχή κοµβικής υποδοµής - WiMAX Hub: παρέχει κοµβική υποδοµή σε άλλους παρόχους WiMAX ή WLAN, για την εξυπηρέτηση των συνδροµητών τους (http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=929936).

26 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad Pasiphae Τον Οκτώβριο του 2008 ακολούθησε το εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων PASIPHAE µε δοκιµαστική πιλοτική εκποµπή για ερευνητικές-εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι περιοχές κάλυψης αφορούσε στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης (http://www.pasiphae.teiher.gr) Cosmoline Τον Αύγουστο του 2006 η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, υπεύθυνος φορέας για την αδειοδότηση WiMAX, χορήγησε µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, στην οποία είχαν συµµετάσχει συνολικά 7 εταιρείες, στην Cosmoline, πλειοδότρια εταιρία, άδεια υλοποίησης ασύρµατου δικτύου WiMAX (www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/imerdiataxeis/imerisia633.pdf). Σύµφωνα µε την εταιρία, παρά τις µεγάλες επενδύσεις, στο παγκόσµιο τηλεπικοινωνιακό στερέωµα, ήδη από το 2009, το WiMAX, και ειδικότερα στα 3,5 GHz, εµφάνισε σοβαρές ελλείψεις και προβλήµατα όπως απόσυρση µεγάλων κατασκευαστών τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών (βλ. Ericsson, Nokia, Cisco), ακριβών και περιορισµένης γκάµας τερµατικών συσκευών (CPEs), και ταυτόχρονη µετακίνηση της Ευρώπης, της Ασίας και της Β. Αµερικής στην µπάντα των 2,5 GHz κάτι το οποίο είχε επισηµάνει η Διοίκηση της Cosmoline στην αρµόδια Ρυθµιστική Αρχή ζητώντας επανειληµµένα την αλλαγή του φάσµατος αδειοδότησης! Ταυτόχρονα η Cosmoline στο εσωτερικό, ήρθε αντιµέτωπη µε την γραφειοκρατική και εξαιρετικά χρονοβόρα αδειοδότηση κεραιών στην Ελλάδα αλλά και την αναµφισβήτητη οικονοµική κρίση.

27 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad 26 Παράλληλα η Cosmoline είχε αιτηθεί γραπτώς από την αρµόδια ρυθµιστική αρχή α) την παράταση όλων των όρων της σύµβασης λόγω της αβεβαιότητας της τεχνολογίας, β) την αλλαγή του φάσµατος από 3,5 GHz σε 2,5 GHz δεδοµένου ότι τα εν λειτουργία δίκτυα αλλά και οι τερµατικές συσκευές λειτουργούν σε αυτή την συχνότητα και γ) την εξάλειψη της υποχρέωσης καταβολής του υπολοίπου ποσού των 4 εκατοµµυρίων Ευρώ λόγω της παρούσας, περιορισµένης ζήτησης των αδειών WiMAX. Από όλα τα παραπάνω αιτήµατα έγινε δεκτό µόνο το πρώτο, γεγονός το οποίο κατέστησε εντελώς ασύµφορο το ευρύ περιβάλλον ανάπτυξης, κάτι το οποίο οδήγησε την Διοίκηση της εταιρείας στην απόφαση να µην προχωρήσει περαιτέρω στην ανάπτυξη του δικτύου της WiMAX πιστεύοντας ότι η υλοποίηση ενός τόσο µεγάλου αλλά κι επίφοβου έργου θα έβαζε σε ρίσκο την ίδια την ύπαρξη της εταιρείας που απασχολεί σήµερα περίπου 500 ανθρώπους (άµεσα ή έµµεσα). Από το 2008 έως και τις 13/5/2011 οπότε και ανακοινώθηκε η αποχώρηση της εταιρίας από την τεχνολογία WiMAX και η ανάκληση της αδείας, η Cosmoline προχώρησε στον σχεδιασµό και την εγκατάσταση σύγχρονου Data center, Ασύρµατου Μικροκυµατικού Δικτύου Backbone Αθήνας Θεσσαλονίκης, και σε Μητροπολιτικό Ασύρµατο Δίκτυο Αθήνας πλήρως αδειοδοτηµένο από την EETT. Από τη µεριά της η ΕΕΤΤ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της 15/12/2011 ότι ανακαλεί την άδεια της Cosmoline λόγω µη καταβολής του απαιτητού υπολοίπου του κεφαλαίου για τη χορήγηση της αδείας (http://www.cosmoline.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id= 84&Itemid=217&lang=el)

28 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad 27 Συµπεράσµατα Μελλοντικές εξελίξεις Η τεχνολογία WiMAX αναπτύχθηκε το 2004 ως µία τεχνολογία ευρυζωνικής πρόσβασης που παρέχει υψηλή ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων για χρήση σε αστικές περιοχές ή επαγγελµατική χρήση. Αργότερα, προστέθηκε η κινητικότητα ώστε να ικανοποιηθούν οι εφαρµογές των κινητών πολυµεσικών εφαρµογών. Συγκεκριµένα, η τεχνολογία WiMAX παρουσιάζει πλεονεκτήµατα για τη δηµόσια ασφάλεια τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια: Εκτεταµένη εµβέλεια σε σύγκριση µε τα υπάρχοντα ασύρµατα συστήµατα. Εφαρµογή σε φάσµα δηµόσιας ασφάλειας που δεν µοιράζεται µε το κοινό. Οι σταθερές και κινητές τεχνολογίες που βασίζονται σε συγκεκριµένα κριτήρια συνυπάρχουν µε αντίστοιχα δυνητικά, κινητά, κυψελωτά συστήµατα. Οι υψηλοί ρυθµοί µετάδοσης υποστηρίζουν εφαρµογές που συµπεριλαµβάνουν φωνή, δεδοµένα και βίντεο. Κάποια από τα µειονεκτήµατα του WiMAX συµπεριλαµβάνουν: Τεχνολογία που βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξης Η ανάπτυξη του εξοπλισµού είναι πρόσφατη και πρέπει να συµβαδίζει µε τις χρήσεις του φάσµατος.

29 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad 28 Οι τρέχουσες εξελίξεις των προτύπων κινητών WiMAX δεν συµβαδίζουν µε τα πρότυπα των σταθερών δικτύων καθιστώντας τη συµβατότητα ένα σηµαντικό θέµα που πρέπει να αντιµετωπισθεί. Τα WiMAX αποτελούν τους καλύτερους υποψηφίους για τα κινητά δίκτυα 4 ης γενεάς. Η µελλοντική εξέλιξη των WiMAX είναι τα WiMAX 2. Το IEEE προσανατολίζονται στην αναθεώρηση του προτύπου , αναπτύσσοντας το m το οποίο είναι γνωστό και ως WiMAX 2 και το οποίο προβλέπεται να εφαρµοσθεί µέσα στο επόµενο έτος. Θα είναι σηµαντικά ταχύτερο από το WiMAX µε µέση downlink ταχύτητα άνω των 100Mbps µε µοναδικό µειονέκτηµα το γεγονός ότι δεν θα µπορέσουν να αυξήσουν την περιοχή κάλυψης (Richter & Turk, 2011).

30 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad 29 Βιβλιογραφία Ayman, A., Seifedine, K., & Chibli, J. (2011). Design and performance study of smart antenna systems for WIMAX applications. Informatics in Control, Automation and Robotics, Volume 2, LNEE 133, Abdou, R.A., Xiaofeng, B., & Abdallah, S. (2009). WiMAX Networks στο A. Shami et al. (eds.), Broadband access networks, optical networks, Springer Science and Business Media. Abid, H., Raja, H., Munir, A., Amjad, J., Mazhar, A., & Dong-Young, L. (2012). Performance analysis of WiMAX best effort and ertps service classes for video transmission. ICCSA 2012, Part III, LNCS 7335, Antonopoulos, A., & Verikoukis, C. (2010). Dynamic call admission control for enhanced GoS of UGS connections during Busy Hour in WiMAX στο P. Chatzimisios et al. (Eds.): MobiLight 2010, LNICST 45, Bayan, A. F., Wan, T. & Ramadass, S. (2010). Delay analysis and system capacity control for Mobile WiMAX relay networks. Journal of Computer Science, 6(10), Chang, B., & Chou, C. (2008).Cross-layer based delay-constraint adaptive polling for high density subscribers in IEEE WiMAX networks. Wireless Pers Commun, 46, Chen, Y., Lin M., & Gu, H. (2011). A study of applying SIP mobility in mobile WiMax network architecture. WiMoA 2011/ICCSEA 2011, CCIS 154, Cimmino, A., Casali, F., & Mambretti, C. (2009). Weird Project: E-Health service improvement using WiMAX. ehealth 2008, LNICST 1,

31 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad 30 Cosmoline (n.d.), διαθέσιµο στο &id=84&itemid=217&lang=el Cvijetic, N., & Wang, T. (2006). A MIMO architecture for IEEE d (WiMAX) heterogeneous wireless access using optical wireless technology. NEW2AN 2006, LNCS 4003, Einhaus, M., Mader, A., & Xavier, P. (2010). A zone assignment algorithm for fractional frequency reuse in mobile WiMAX networks. Networking 2010, LNCS 6091, Flizikowski, A., Majewski, M., & Przybyszewski, M. (2011). Evaluation of optimal resource management policies for WiMAX networks with AMC: A reinforcement learning approach. Image Processing & Communications Challenges 3, AISC 102, Garroppo, R. G., Giordano, S., Iacono, D., & Tavanti, L. (2011). Game theory and time utility functions for a radio aware scheduling algorithm for WiMAX networks. Wireless Netw 17, Geetha, S., & Jayaparvathy, R. (2011). Dynamic bandwidth allocation for multiple traffic classes in IEEE e WiMax networks: A petrinet approach. Journal of Computer Science, 7(11), Ghazal, S., Othman, J. B., & Claude, J. P. (2011). Traffic management based on token bucket mechanism for WiMAX networks. Cluster Comput, DOI /s Iliev, T. B., Hristov, G. V., Zahariev, P. Z., & Iliev, M. P. (2010). Performance of the duo-binary turbo codes in WiMAX systems στο Novel Algorithms and Techniques in Telecommunications and Networking, T. Sobh et al. (eds.), Springer Science and Business , doi: / _27

32 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad 31 Jha, R. K., & Dalal, U. D. (2012). Electronic governance in rural areas: A performance case study with WiMAX technology. ADCONS 2011, LNCS 7135, Juan, H., Huang, H., Huang, C., & Chiang, T. (2010). Cross-layer mobile WiMAX MAC designs for the H.264/AVC scalable video coding. Wireless Netw, 16, Kundu, A., Bhunia, S., Misra, I. S., & Sanyal, S. K. (2010). Comparison of VoIP Performance over WiMAX, WLAN and WiMAX-WLAN integrated network using OPNET. NeCoM, WiMoN, and WeST 2010, CCIS 90, Lin, Y., & Lin, Y.C. (2009). WiMAX location update for vehicle applications. Mobile Netw, Appl (2010) 15, Masahiro, F., Yasufumi, K., Yu, W., & Makoto, I. (2009). A study on channel estimation using EM algorithm for mobile WiMAX systems στο S. Plass et al. (eds.), Multi-Carrier Systems & Solutions, Mignanti, S., Tamea, G., Marchetti, I., Castellano, M., Cimmino, A., Andreotti, F., Spada, M., Neves, P. M., Landi, G., Simoes, P., & Pentikousis, K. (2008). WEIRD testbeds with fixed and mobile WiMAX technology for user applications, telemedicine and monitoring of impervious areas. Paper presented at the Tridentcom 2008, March 18 20, Innsbruck, Austria. Omneya, I., Wei, L., & Hong, L. (2010). WiMAX TV: Possibilities and Challenges. UCMedia 2009, LNICST 40, Pasiphae (n.d.), διαθέσιµο στο Prommak, C., & Wechtaison, C. (2012). Network planning and optimization for multi-hop relay placement in WiMAX networks. Journal of Computer Science, 8 (9),

33 Wi-Max applications and case studies in Greece and abroad 32 Richter, V., & Turk, S. (2011). New IEEE Compliant traffic shaping algorithms for WiMAX networks. EUNICE 2011, LNCS 6955, 65 76, Sousa, B., Pentikousis, K., & Curado, M. (2008). Evaluation of multimedia services in mobile WiMAX. Paper presented at MUM 2008, December 3-5, Umeå, Sweden, Taeshik, S., & Wook, C. (2007). An analysis of mobile WiMAX security: vulnerabilities and solutions. NBiS 2007, LNCS 4658, Wang, C., Yan, W.J., & Lo, H.K. (2012). Dynamic admission control and bandwidth reservation for IEEE e mobile WiMAX networks. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2012, 143, WiMAX forum (n.d.), διαθέσιµο στο Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (n.d.), διαθέσιµο στο Τα δίκτυα WiMAX στην Ελλάδα (n.d.), διαθέσιµο στο

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρότυπο Ασύρματων Ευρυζωνικών Επικοινωνιών WiMAX*: Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Επιδόσεις

Το Πρότυπο Ασύρματων Ευρυζωνικών Επικοινωνιών WiMAX*: Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Επιδόσεις Το Πρότυπο Ασύρματων Ευρυζωνικών Επικοινωνιών WiMAX*: Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Επιδόσεις *Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) Θερινό Σχολείο 2007 ΕΚΕΦΕ- Δημόκριτος Ομιλητής: Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος. Κινητών Τηλεπικοινωνιών. Φεβρουάριος 2008. Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης

Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος. Κινητών Τηλεπικοινωνιών. Φεβρουάριος 2008. Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος Η Οπτική του Κλάδου των Κινητών Τηλεπικοινωνιών Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης Φεβρουάριος 2008 Υποδ/νση Νέων Τεχνολογιών Ref.No: P00-2006

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MHX. H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή Ορισμός ασύρματου δικτύου Παραδείγματα ασύρματων

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 6 Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Είναι η διαδικασία της μετάβασης από την (υπάρχουσα) επίγεια αναλογική στην επίγεια ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ζούρα Μαρία Λουίζα Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών mzoura@cosmote.gr ΞΔΨΦΑΣΔ 1 Σύντομη Αναφορά στις Τεχνολογίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης Ειδική Αναφορά στις Ασύρματες

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas 1 CYTA Προσφορά πλήρους γκάμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Έσοδα το

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης

Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνας (ΙΤΕ) Ινστιτούτο Πληροφορικής Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης Ιωάννης Γ. Ασκοξυλάκης Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων asko@ics.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE. Ελευθέριος Λιοδάκης

Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE. Ελευθέριος Λιοδάκης Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE Ελευθέριος Λιοδάκης Σχετικά με εμένα! Λιοδάκης Ελευθέριος D&C ELECTRONICS MikroTik Certified Consultant

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα

Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα Γιώργος Στεφανόπουλος Γενικός Διευθυντής www.eekt.gr Ιούνιος 2010 1 Συνεισφορά του κλάδου στην Εθνική Οικονομία Η Κινητή Τηλεφωνία συνεισφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX

Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX Παντελής Τράκας Με το κείμενο αυτό, αγαπητοί αναγνώστες, θα επιχειρήσω να σας πείσω για δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τα ασύρματα

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΕΜΠ ΝATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική

Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική Athens InnoCenter, Μαρούσι, 29.05.2012 Next Generation Intelligent Gateway

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΘΕΜΑΤΑ...3 3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 3.1 Ερωτήσεις σχετικές µε

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ AWMN - YME ( 2012 ) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Εναλλακτικά δίκτυα διασύνδεσης υποδομών Ομιλητής ΕΑΒ : Αγγελής

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα σαν Πόρος, οι Χρήσεις και η Διαχείριση του Γεώργιος Δ. Σταμούλης

Το Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα σαν Πόρος, οι Χρήσεις και η Διαχείριση του Γεώργιος Δ. Σταμούλης Το Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα σαν Πόρος, οι Χρήσεις και η Διαχείριση του Γεώργιος Δ. Σταμούλης Μάρτιος 2012 1 Το Φάσμα σαν Οικονομικός Πόρος Ο πλήρης ορισμός του πόρου γίνεται βάσει: της ζώνης συχνοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελληνική Πραγματικότητα της Κινητής Ευρυζωνικότητας»

«Η Ελληνική Πραγματικότητα της Κινητής Ευρυζωνικότητας» «Η Ελληνική Πραγματικότητα της Κινητής Ευρυζωνικότητας» Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ: «Οι Παγκόσμιες Δυναμικές του Ευρυζωνικού Διαδικτύου», 3 Ιουνίου 2007 Ε. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ : Ν. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ- Γ.Δ.,Δ/ΝΣΗ ΑΝΤ/ΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Πηγή Θορύβου Αποτέλεσµα Θορύβου=16 µονάδες Συνολικό Αποτέλεσµα Θορύβου: 16-12=4 µονάδες Ποµπός έκτης Αποτέλεσµα Θορύβου=12 µονάδες Θόρυβος & Παρεµβολές σε Συνεστραµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ενότητα # 2: Βασικά στοιχεία ευρυζωνικών επικοινωνιών Μέρος 2 Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

AWMN. «Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών : Η ευρυζωνικότητα δημιούργημα των χρηστών της»

AWMN. «Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών : Η ευρυζωνικότητα δημιούργημα των χρηστών της» AWMN «Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών : Η ευρυζωνικότητα δημιούργημα των χρηστών της» Περικλής Τζιάρας Ταμίας Δ.Σ. Συλλόγου Ασύρματου Μητροπολιτικού Δικτύου Αθηνών - ΑΜΔΑ Agenda Από την Σκοπιά του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις (Πηγή: http://www.broadband.gr)

Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις (Πηγή: http://www.broadband.gr) Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις (Πηγή: http://www.broadband.gr) Ο όρος "ευρυζωνικός" πρωτοεμφανίστηκε σε ερευνητικά εργαστήρια τηλεπικοινωνιών και χαρακτήριζε τηλεπικοινωνιακές γραμμές υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

Οι συσκευές του µέλλοντος

Οι συσκευές του µέλλοντος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ MOBILE TV ΚΑΜΠΑΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣ:500308 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τ.Μ.Μ.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οι συσκευές του µέλλοντος Στο µέλλον αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.)

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.) Δίκτυα Πρόσβασης Τί είναι δίκτυο πρόσβασης Αποτελεί το τελευταίο τμήμα του δικτύου Ενώνει τον τελικό χρήστη με τα σημεία απόληξης του βασικού δικτύου Χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες Υπηρεσία πρόσβασης:

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία 1 Κυψελωτή Τηλεφωνία Για την ανάπτυξη νέων δικτύων κινητών επικοινωνιών υιοθετήθηκε η σχεδιαστική αρχή της κυψελωτής τηλεφωνίας που παρά την περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ητεχνολογία xdsl (χ Digital Subscriber Line) κάνει δυνατή την επίτευξη πολύ υψηλών ταχυτήτωνµεταφοράς δεδοµένων µέσα από την υπάρχουσα τηλεφωνική καλωδιακή υποδοµή και συγκεκριµένα µέσα από τα χάλκινα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Ενημερωτικό Δελτίο (Fact Sheet) N 304 Μάϊος 2006 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Σταθμοί βάσης και ασύρματες τεχνολογίες Η κινητή τηλεφωνία είναι πλέον κοινή πρακτική σε όλο τον κόσμο. Η ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου. Ροδούλα Δαμιανού

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου. Ροδούλα Δαμιανού Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου Ροδούλα Δαμιανού Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου Περιεχόμενα Υπηρεσίες Δικτύωσης Ethernet E-Line EVPN Υπηρεσία Cytanet Wireless Zone

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Wi-Fi Ηotspot ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Wi-Fi Ηotspot ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Wi-Fi Ηotspot ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ οι επιβάτες αξιοποιούν τον χρόνο που ταξιδεύουν μαζί σας 1 EΙΣΑΓΩΓΗ E-mails, αγορές online, chat με φίλους και συναδέλφους, Facebook και

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο.

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο. Εταιρικό Ιστορικό Η Sector αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Ελληνικά εταιρικά σχήματα στο χώρο των Συστημάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Από το 1976 η εταιρία σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού Wifi O όρος WIFI (Wireless Fidelity) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz.

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Access Points (AP) 3 3.1.1. Σύνδεση 4 3.1.2. Σηµάνσεις 5 3.1.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά 5 3.2. PoE Injectors 5 3.2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταρρυθμίζει την ψηφιακή αγορά. Τι κερδίζει ο καταναλωτής;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταρρυθμίζει την ψηφιακή αγορά. Τι κερδίζει ο καταναλωτής; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταρρυθμίζει την ψηφιακή αγορά Τι κερδίζει ο καταναλωτής; Κωνσταντίνος Χαμπίδης administrator at adslgr.com Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός H ελληνική εικόνα Νοικοκυριά με σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Pόλος στην Ευρυζωνικότητα

Ο Pόλος στην Ευρυζωνικότητα Ο Pόλος των ηµοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων στην Ευρυζωνικότητα Αρχιτεκτονική Υλοποίησης Υπηρεσιών Πάνω Απο xdsl Πλεονεκτήµατα του DSL Ελεύθερη γραµµή για να αναπτυχθούν τεχνολογίες Video λύσεων µε IP

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης Η συμβολή της ΙΝΤΡΑΚΑΤ στην διείσδυση της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Βασίλειος Θεογιάννης INTRAKAT & Ευρυζωνικότητα Η INTRAKAT, διαβλέποντας τις υψηλές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέατωνευρυζωνικώνδικτύων,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

IPTV. ένα βήμα προς το μέλλον

IPTV. ένα βήμα προς το μέλλον IPTV ένα βήμα προς το μέλλον Τι είναι το IPTV; Είναι Τηλεόραση Η μετάδοση τηλεοπτικού σήματος γίνεται μέσω τηλεφωνικής γραμμής και πιο συγκεκριμένα ευρυζωνικής σύνδεσης (ADSL). Βασίζεται σε Internet Protocol

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 8: ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ- Leased Lines (Θ) Οι μισθωμένες γραμμές είναι κατάλληλες για ασφαλείς συνδέσεις με σταθερή χωρητικότητα. Διακρίνονται σε Αναλογικές

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Παντού! Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ http://www.ics.forth.

Δίκτυα Παντού! Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ http://www.ics.forth. Δίκτυα Παντού! Μαρία Παπαδοπούλη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ http://www.ics.forth.gr/mobile/ Video: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2579190/30-000-flights-covering-25-million-miles-beautiful-video-reveals-entire-day-european-air-travel-just-two-minutes.html#v-3330729931001

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Ιδιοκτησία

Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακήή A.E. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΠΑΦΩΝ Αθήνα, 19/04/ /2013 Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: CYTA (ΕΛΛΑΣ) Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18 & ΓΚΥΖΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1 Άσκηση 1 Σε μια χώρα υπάρχουν δύο (2) Πάροχοι κινητών επικοινωνιών. Με βάση το πρότυπο του κυψελωειδούς δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM, να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση συχνοτήτων (channel assignment) για

Διαβάστε περισσότερα

H σημασία των τηλεπικοινωνιών στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών Κωνσταντίνος Λουρόπουλος, Πρόεδρος ΕΕΤΤ. GREEK ICT FORUM 14 Oκτωβρίου 2014

H σημασία των τηλεπικοινωνιών στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών Κωνσταντίνος Λουρόπουλος, Πρόεδρος ΕΕΤΤ. GREEK ICT FORUM 14 Oκτωβρίου 2014 H σημασία των τηλεπικοινωνιών στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών Κωνσταντίνος Λουρόπουλος, Πρόεδρος ΕΕΤΤ GREEK ICT FORUM 14 Oκτωβρίου 2014 Όλοι συμφωνούμε στον στόχο, ιδιαίτερα τώρα, στην κρίση ΠΟΛΙΤΗΣ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της Vodafone στην συνολική κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του πολίτη»

«Ο ρόλος της Vodafone στην συνολική κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του πολίτη» «Ο ρόλος της Vodafone στην συνολική κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του πολίτη» Ημερίδα ΕΕΤΤ Δεκέμβριος 07 Γιώργος Στεφανόπουλος Διευθυντής Στρατηγικής Vodafone Greece ΟΣτόχοςμας: Στόχος μας: Να προσανατολίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN

ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN ΣΙ ΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ Αριθμος Σελιδας1 ΕΠΩΝΥΜΟ:ΣΙ ΕΡΗΣ ΟΝΟΜΑ:ΝΙΚΟΣ Α.Μ.:3400 ΕΞΑΜΗΝΟ:ΙΒ Σίδερης Νικόλαος ίκτυα επόμενης γενιάς Αριθμός Σελίδας2 Τι είναι δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών. Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης

Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών. Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Σύγκλιση δικτύων δεδομένων και φωνής Ορισμένα παραδείγματα: τηλέφωνα IP softphones ενοποιημένη επικοινωνία εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους 1. Είναι η ΕΕΤΤ ανεξάρτητη αρχή ή είναι ρυθµιστική αρχή και τι ρόλο έχει στο πεδίο της ψηφιακής τηλεόρασης; Η ΕΕΤΤ έχει ρητά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό Διαδίκτυο στην Ελλάδα: Μύθος ή Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Ένας Πάροχος έφερε το Internet στην Ελλάδα o ΗιστορίατηςForthnet ξεκινά, το 1984, στο

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί QoS σε δίκτυα τεχνολογίας WiMAX

Μηχανισμοί QoS σε δίκτυα τεχνολογίας WiMAX ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μηχανισμοί QoS σε δίκτυα τεχνολογίας WiMAX Πτυχιακή εργασία της Μιχαλάκη Ευαγγελή ΑΜ:880 Σπουδάστρια

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση πιλοτικού συστήματος ασύρματης διάδοσης δεδομένων μέσω διαδικτύου σε κτίρια του ΥΕΝ, ΑΕΝ και Λιμενικές Αρχές»

«Τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση πιλοτικού συστήματος ασύρματης διάδοσης δεδομένων μέσω διαδικτύου σε κτίρια του ΥΕΝ, ΑΕΝ και Λιμενικές Αρχές» Πειραιάς 24-05-2005 «Τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση πιλοτικού συστήματος ασύρματης διάδοσης δεδομένων μέσω διαδικτύου σε κτίρια του ΥΕΝ, ΑΕΝ και Λιμενικές Αρχές» 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Η ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

VoIP σε Δίκτυα Νέας Γενιάς

VoIP σε Δίκτυα Νέας Γενιάς VoIP σε Δίκτυα Νέας Γενιάς Δ. Καμπυλαυκάς, Δρ ΗΜ Ε-mail: dimitris.kabilafkas@ieee.org ΤΕΕ-ΕΜΗΕΤ: ΗΜΕΡΙΔΑ Σύγχρονες τάσεις στις Τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογίες Αιχμής 1 VoIP: ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ?? IP : υπήρχε από

Διαβάστε περισσότερα

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το κινητό τηλέφωνο Θάνος Ψαρράς Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Η παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο

Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο Γιάννης Φραγκιαδάκης, Εμμανουήλ Ζουράρης Κέντρο Επικοινωνιών & Δικτύων Π.Κ 16 Μαϊου 2010 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ανταγωνισµού µεταξύ τηλεπικοινωνιακών εταιρειών για την αγορά της κινητής τηλεφωνίας µεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Κωνσταντίνος Σ.

Σύγκριση του ανταγωνισµού µεταξύ τηλεπικοινωνιακών εταιρειών για την αγορά της κινητής τηλεφωνίας µεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Κωνσταντίνος Σ. Σύγκριση του ανταγωνισµού µεταξύ τηλεπικοινωνιακών εταιρειών για την αγορά της κινητής τηλεφωνίας µεταξύ Ευρώπης και Ασίας Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς Σύγκλιση των τεχνολογιών Επικοινωνίες Πληροφορική Καταναλωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Καινοτομία Επιχειρηματικότητα EN.E.B.H.

Τεχνολογία Καινοτομία Επιχειρηματικότητα EN.E.B.H. Τεχνολογία Καινοτομία Επιχειρηματικότητα η EN.E.B.H. Hellenic Semiconductor Industry Association Ένωση Ελληνικής Βιομηχανίας Ημιαγωγών Δρ. Γιώργος Κουτσογιαννόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος, HELIC Α.Ε. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «Στρατηγικές και δράσεις για την ευρυζωνικότητα στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο» Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Τεχνικός υπεύθυνος ΠΣΔ Αναπλ. Δ/ντής Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών ΕΑ-ΙΤΥ Βασικά στοιχεία για το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υπολογιστές της ίδιας ή και διαφορετικής μάρκας συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό (local) ή ευρύ (wide) επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

«WiMAX ΚΑΙ ΙΑΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ UMTS»

«WiMAX ΚΑΙ ΙΑΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ UMTS» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «WiMAX ΚΑΙ ΙΑΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ UMTS» ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα