Σχεδιασμός και υλοποίηση συνεργατικών πρωτοκόλλων σε ασύρματα δίκτυα με τη χρήση πειραματικών διατάξεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασμός και υλοποίηση συνεργατικών πρωτοκόλλων σε ασύρματα δίκτυα με τη χρήση πειραματικών διατάξεων"

Transcript

1 Σχεδιασμός και υλοποίηση συνεργατικών πρωτοκόλλων σε ασύρματα δίκτυα με τη χρήση πειραματικών διατάξεων Απόστολος Αποστολάρας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών htp://nitlab.inf.uth.gr Επιβλέπων Καθηγητής: Λέανδρος Τασιούλας

2 Περιεχόμενα (1 ο μέρος) Σχεδιασμός και ανάπτυξη μίας πλατφόρμας υπολογιστικών κόμβων για ρεαλιστικό πειραματισμό σε πρωτόκολλα ασύρματης επικοινωνίας. (2 ο μέρος) Υλοποίηση αλγορίθμων και πειραματισμός σε ασύρματα συνεργατικά δίκτυα. 2

3 NITOS Network Implementaoon Testbed using Open source Sorware 10 Orbit κόμβοι 5 Diskless κόμβοι 5 Mobile diskless κόμβοι 20 NITOS εξωτερικοί κόμβοι 10 Icarus κόμβοι WiMAX testbed LTE testbed 10 κόμβοι είναι εξοπλισμένοι με USRP radios Αρκετοί είναι εξοπλισμένοι με video cameras και σένσορες για θερμοκρασία, υγρασία και φως. 3

4 Αρχιτεκτονική NITOS Πρόσφατη αναβάθμιση 4

5 Χρονοπρογραμματισμός Χρηστών στο NITOS (Scheduler) Άυξηση της απόδοσης χρήσης ενός ασύρματου testbed μέσω διαχωρισμού της χρήσης φάσματος Ο NITOS Scheduler αναπτύχθηκε αρχικά για να εκμεταλλευτεί αρχιτεκτονικές αδυναμίες των μέχρι τότε διαθέσιμων λογισμικών για αποδοτική διαχείριση των χρηστών σε ένα testbed. Συνοπτικά ο ΝΙΤΟS scheduler αποτελείται Μία Βάση Δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται πληροφορίες για την διαθεσιμότητα των πόρων του testbed. Μία διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει στυς χρήστες να δεσμεύσουν ένα μέρος του testbed για τον πειραματισμό τους Μια διαδικτυακή επαφή που παρέχει στους χρήστες απαραίτητα εργαλεία και πληροφορίες για την παρακολούθηση των δεσμεύσεων τους. Ένα σύνολο από scripts απαραίτητα για την επικοινωνία με το υπάρχον λογισμικό διαχείρισης (OMF) και για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων. 5

6 Διαδικασία Δέσμευσης Κόμβων 6

7 Άυξηση της απόδοσης χρήσης ενός ασύρματου testbed μέσω διαχωρισμού της χρήσης φάσματος Κίνητρο Τα μη RF- απομονωμένα testbeds συνήθως υφίστανται: Εξωτερικές παρεμβολές λόγω γειτονικών ασύρματων δικτύων με τα οποία μοιράζονται το ίδιο φάσμα συχνοτήτων και δεν είναι υπό τον έλεγχο του διαχειριστή του testbed. Απρόβλεπτες εξωτερικές παρεμβολές και διακυμάνσεις στην ποιότητα του καναλιού επικοινωνίας. Βασικό Ερώτημα προς διερεύνηση Πόσο χρήσιμο είναι για ένα εξελιγμένο λογισμικό διαχειρισης testbed να μπορεί να επιλέξει τους κατάλληλους κόμβους σε μία τοπολογία και με συγκεκριμένα χρακτηριστικά στην ποιότητα της επικοινωνίας τον εμπλεκόμενων κόμβων; 7

8 Προκλήσεις Οποιαδήποτε «στατική» προσπάθεια για εντοπισμό μίας κατάλληλης τοπολογίας υποσκάπτεται από το ασταθές ασύρματο μέσο επικοινωνίας σε μη RF- απομονωμένα testbeds. H ποιότητα της επικοινωνίας παρουσιάζει διακυμάνσεις από στιγμή σε στιγμή. Είναι σημαντικό για την ακρίβεια των δεδομέων οι ρεαλιστικές μετρήσεις για την ρυθμαπόδοση (throughput performance) να πραγματοποιούνται συχνά και περιοδικά για όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των διαθέσιμων καναλιών επικοινωνίας και ισχύων μετάδοσης για όλες τις ασύρματες ζεύξεις μεταξύ όλων των κόμβων. Η πιθανότητα σωστής εκτίμησης της ποιότητας επικοινωνίας για μία συγκεκριμένη ζεύξη αυξάνει. 8

9 Τι χρειάζεται να μετρηθεί; Ποσοστό επιτυχής μετάδοσης πακέτων - Packet Delivey Raoo (PDR) PDR για κάθε ζεύξη στο testbed και για κάθε συνδυασμό ισχύς και ρυθμού μετάδοσης στο testbed Μέτρηση της χρήσης καναλιών Η λειτουργία ασύρματων συσκευών γειτονικών δικτύων στο ίδιο κανάλι με αυτά που χρησιμοποιούνται στην πειραματική διάταξη υποβαθμίζει την απόδοση και την αποτελεσματικότητα της χρήσης των καναλιών (channel uolizaoon) Παράδειγμα ο μηχανισμός αποφυγής συγκρούσεων στην τεχνολογία backoff policy 9

10 Αρχείο μετρήσεων ιστορικού Χρήση αρχείου μετρήσεων ιστορικού για την αποθήκευση των διακυμάνσεων στην ποιότητα καναλιού των ζεύξεων Η τοποθεσία και η εγκατάστη των κόμβων στο testbed είναι στατική Παρατηρώντας ένα αρχείο μετρήσεων ιστορικού ένας χρήστης μπορεί να βρεί εκείνες τις χρονικές περιόδους και εκείνους τους συνδυασμούς κόμβων οι οποίοι καλύπτουν τις άναγκες και τις απαιτήσεις του πειραματός του. Σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, ένας χρήστης έχει την δυνατότητα εκτίμησης των διακυμάνσεων του καναλιού και τις συμπεριφοράς του δικτύου λαμβάνοντας υπόψιν τις εξωτερικές παρεμβολές. 10

11 Υπάρχοντα εργαλεία για την διεξαγωγή μετρήσεων throughput Οι μετρήσεις για PDR και για την απόδοση της χρήσης καναλιού μπορεί να γίνουν με τη χρήση εργαλείων όπως η εφαρμογή iperf Γεννήτρια αλληλουχίας πακέτων προς μετάδοση Μειονεκτήματα Η Iperf χρειάζεται χρόνο (latency) για να γεμίσει τις ουρές των ενταμιευτών (buffer- queues) και να αποτυπώσει το πραγματικό throughput στον δέκτη. (Από μετρήσεις προκύπτει ότι χρειάζεται περίπου 3sec) Χρειάζεται να να διαμορφωθεί σε κάθε ζεύξη για κάθε κατεύθυνση επικοινωνίας ξεχωριστά και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο το basic rate εάν επιλέξουμε mulocast επικοινωνία (6Mb/s) Πρόκειται για μία σχετικά αργή προσέγγιση η οποία κλιμακώνει ενοχλητικά καθώς αυξάνει ο συνδυασμός των κόμβων, καναλιών και ρυθμών μετάδοσης. 11

12 TLQAP προσέγγιση Topology and Link Quality Assessment Protocol (TLQAP) Ένα σύστημα εκτίμησης ποιότητας καναλιού υλοποιημένο στο επίπεδο 2 του OSI Ένα module του OMF που λειτουργεί σαν ελεγκτής, διαχειρίζεται τα πειράματα μετρήσεων και συλλέγει τα αποτελέσματα To TLQAP έχει υλοποιηθεί Με την χρήση του click modular router Και κάνει χρήση των επεκτάσεων και των δυνατοτήτων του Madwifi driver ο οποίος ελέγχει το Atheros 5212 chipset των ασύρματων καρτών στους κόμβους του testbed 12

13 TLQAP σχεδιασμός σε OSI layer 2 Υπάρχει ένα εισερχόμενο και ένα εξερχόμενο μονοπάτι πληροφορίας στην σχεδίαση τουtlqap Στο εξερχόμενο μονοπάτι δημιουργείται ένας σταθερός αριθμός πακέτων με σταθερό μέγεθος τα οποία τοποθετούνται προς μετάδοση στην αντίστοιχη ουρά του ενταμιευτή για μετάδοση. Η μετάδοση αυτών των πακέτων γίνεται με σταθερό ρυθμό και με απενεργοποιημένο τον μηχανισμό για την ενεργοποίηση επαναμεταδόσεων σε περίπτωση λαθών (broadcast session). Στο εισερχόμενο μονοπάτι κάθε δέκτης επεξεργάζεται όλα τα πακέτα που μπορεί να ακούσει τυχαία σε sniff mode. Tα πακέτα τα οποία ανήκουν στο TLQAP session χαρακτηρίζονται από ένα ειδικό header στο layer 2 το οποίο και αναγνωρίζουν. 13

14 TLQAP OSI Layer 2 (Υλοποίηση) TLQAP: Χρήση του Click Modular Router MADWIFI x frame WIFI DECAP Ethernet frame TLQAP RECEIVER Εισερχόμενο μονοπάτι RATED SOURCE PACKET GENERATO R Empty packet Fixed size TLQAP TRANSMIT TER Ethernet frame WIFI ENCAP x frame MADWIFI Εξερχόμενο μονοπάτι 14

15 TLQAP Header WiFi Header TLQAP Header Source MAC Address Channel ID Rate ID Transmission Power ID 4 bytes 1 byte 1 byte 1 byte 15

16 TLQAP Πίνακας Μετρήσεων PDR Κάθε κόμβος διατηρεί ένα πίνακα μετρήσεων για κάθε «άμεσο» γείτονα του. Στον πίνακα αυτόν αποθηκεύονται για κάθε συνδυασμό καναλιού και ρυθμού μεταδοσης οι μετρήσεις PDR. Κάθε φορά που ένα TLQAP πακέτο λαμβάνεται επιτυχώς ο αντίστοιχος μετρητής αυξάνει. TLQAP Counter Map Neighbor 1 CH1 CH2 CHN R R2 RN Node i Neighbor 2 CH1 CH2 CHN R R2 RN 16

17 TLQAP OSI Layer 2 - Υλοποίηση Ο TLQAP πομπός «ενσωματώνει» τα TLQAP πακέτα, δλδ. ενθυλακώνει το TLQAP header σε ένα WiFi πακέτο και μετράει τον χρόνο μετάδοσης για κάθε broadcast session. Ο TLQAP δέκτης ακούει όλα τα πακέτα που μεταδίδονται στον αέρα, αναγνωρίζει αυτά με τον TLQAP header και ενημερώνει τους αντίστοιχους μετρητές στους πίνακες μετρήσεων 17

18 TLQAP Λειτουργία Ελεγκτή Για κάθε κόμβο Για κάθε κανάλι Για κάθε ρυθμό μετάδοσης (και ισχύς μεταδόσης) Ξεκίνα ένα TLQAP broadcast session. Κάθε νέο broadcast session πρέπει να ξεκινά μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου. Για κάθε TLQAP broadcast session κατέγραψε μετρήσεις για καθυστέρηση μεταδόσεων στον driver Συλλογή των αποτελεσμάτων και ενημέρωση των αντίστοιχων πινάκων σε κάθε κόμβο. Επεξεργασία των δεδομένων και προσδιορισμός της ποιότητας επικοινωνίας των ασύρματων ζεύξεων 18

19 Πλεονεκτήματα - TLQAP Το TLQAP χρησιμοποιεί ουσιαστικά ανιχνευτές πακέτων όπως όλα τα ad- hoc πρωτόκολλα δρομολόγησης για δίκτυα πλέγματος (mesh- networks) και μέτρα το PDR. Επειδή η λειτουργία του TLQAP για συλλογη μετρήσεων γίνεται σε offline mode. Μπορεί να χρησιμοποιήσει μεγαλύτερες σε χρονική διάρκεια περιόδους ανίχνευσεις πακέτων επιτρέποντας ακριβέστερη εκτίμηση της χρησιμοποίησης και της ποιότητας του καναλιού. Το TLQAP προσφέρει ίσης ποιότητας μετρήσεων με αυτή που προσφέρεται από εργαλεία επιπέδου εφαρμογής και η απόδοση του είναι συγκριτικά γρηγορότερη. (π.χ. Σε μία τοπολογία η οποία αποτελείται από 10 κόμβους η απόδοση του TLQAP ήταν 8x γρηγορότερη σε σύγκριση με τη χρήση του εργαλείου iperf) επειδή: Χρησιμοποιεί μεταδόσεις σε όλες τις τιμές ρυθμών Μπορεί να μετρήσει με ακρίβεια το χρόνο μετάδοσης των συνεδριών εκπομπής, ενώ τα εργαλεία σε επίπεδο εφαρμογής πρέπει να παρατηρούν τα ληφθέντα πακέτα για ένα σχετικά μεγάλο χρονικό όριο για τον προσδιορισμό της ποιότητας και της χρήσης του καναλιού 19

20 Αποτελέσματα TLQAP και Iperf PDR μετρήσεις στους κόμβους 2-9 σε ένα ελεύθερο από παρεμβολές κανάλι και με σταθερό rate. Ο πομπός είναι ο κόμβος 1. Η μέση τιμή της χρησης του καναλιού 6 από εξωτερικές γειτονικές συσκευές. Οι μετρήσεις έγιναν σε κάθε κόμβο για χρονικό διάστημα δύο εβδομάδωνμεταξύ 11:00 π.μ και π.μ) 20

21 Σχετικές Δημοσιεύσεις A. Anadioos, A. Apostolaras, D. Syrivelis, L. Tassiulas, L. Rodriguez, I. Seskar and M. OT, Towards Maximizing Wireless Testbed UQlizaQon using Spectrum Slicing, presented in TridentCom 2010, May 2010, Berlin, Germany. A. Apostolaras, V. Milioos, N. Giallelis, Syrivelis, T. Korakis and L. Tassiulas, A DemonstraQon of a Management Tool for Assessing Channel Quality InformaQon in Wireless Testbeds, research demo TridentCom 2010, 8-20 May 2010, Berlin, Germany. A. Apostolaras, D. Syrivelis, T. Korakis and L. Tassiulas, Achieving Efficient Resource AllocaQon on Non- RF Isolated Wireless Testbed Deploymnets, research demo, Future Network & Mobile Summit 2010, June 2010, Florence, Italy. D. Syrivelis, A. Anadioos, A. Apostolaras, T. Korakis and L. Tassiulas TLQAP: A Topology and Link Quality Assessment Protocol For Efficient Node AllocaQon on Wireless Testbeds, Wintech 09 Beijing. A. Anadioos, A. Apostolaras, D. Syrivelis, T. Korakis, L. Tassiulas, L. R. Rodriguez and M. OT, New Slicing Scheme for Efficient Use of Wireless Testbeds, Wintech 09 Beijing Demo/Poster. A. Anadioos. A. Apostolaras, D. Syrivelis T. Korakis L. Tassiulas, L. R. Rodriguez and M. OT, A DemonstraQon of a Slicing Scheme for Efficient Use of Testbed s Resources, Mobicom 09 Beijing Demo/ Poster. 21

22 Περιεχόμενα (1 ο μέρος) Σχεδιασμός και ανάπτυξη μίας πλατφόρμας υπολογιστικών κόμβων για ρεαλιστικό πειραματισμό σε πρωτόκολλα ασύρματης επικοινωνίας. (2 ο μέρος) Υλοποίηση αλγορίθμων και πειραματισμός σε ασύρματα συνεργατικά δίκτυα. 22

23 Εισαγωγή Συνεργατική Επικοινωνία Πολλοί χρήστες (συσκευές) συνεργάζονται μεταξύ τους για να μεταδώσουν την πληροφορία που τους ενδιαφέρει Ο σκοπός της συνεργατικής επικοινωνίας είναι να εκμεταλλευτεί πιθανώς καλύτερες συνθήκες δικτύωσης που προκύπτουν από την ποικιλότητα (diversity) που χαρακτηρίζει ένα δίκτυο έτσι ώστε να ευνοήσει την μετάδοση της πληροφορίας. Ορισμένοι τρόποι εκμετάλλευσης της ποικιλότητας σε επίπεδο πακέτου πληροφορίας αποτελούν Η επαναπροώθηση των πακέτων που έχουν ήδη μεταδοθεί και παραληφθεί από γειτονικούς χρήστες Η μετάδοση πακέτων με τη χρήση αναμεταδοτών 23

24 Ένα γενικό μοντέλο Μοντέλο τριών κόμβων Μία πηγή, S Ένας αναμεταδότης, R Ένας προορισμός, D Παράδειγμα Όταν η απευθείας μετάδοση από την πηγή στον προορισμό, δεν ευνοεί την «καλή» απόδοση της επικοινωνίας, τότε η χρήση αναμεταδοτών ενδέχεται να την βελτιώσει. Οφέλη Αυξημένη ρυθμαπόδοση του δικτύου Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας Χαμηλή καθυστέρηση στις μεταδόσεις S R Επέκταση εύρους της ασύρματης μετάδοσης D Βελτίωση της ασύρματης μετάδοσης εντός της αρχικής εμβέλειας 24

25 Δίκτυα Εφαρμογής Κυψελώτα δίκτυα (κινητές τηλεπικοινωνίες) 4G (LTE), WiMAX Οι σταθμοί βάσης δέχονται βοήθεια από ενδιάμεσους αναμεταδότες (Πάροχος)- Ευρύτερη κάλυψη της περιοχής μετάδοσης σε δυσπρόσιτα σημεία Χαμηλότερη συνολική κατανάλωση ενέργειας στους ΣΒ. Αυξημένη απόδοση, χαμηλότερη καθυστέρηση στις μεταδόσεις (Τελικός χρήστης)- Ποιότητα Εμπειρίας- (QoE) - Ποιότητα Υπηρεσίας (QoS) Χαμηλότερη ισχύς εκπομπής των κινητών συσκευών Άμεση και ταχύς πρόσβαση στην πληροφορία οποιαδήποτε στιγμή Βελτίωση της μετάδοσης στην περιοχή κάλυψης μέσω αναμεταδότη 25

26 Δίκτυα Εφαρμογής WiFi δίκτυα Δίκτυα υπολογιστών Έξυπνες συσκευές Relay1 Destination Relay2 Έννοια της Συνεργατικής Επικοινωνίας Διάφοροι χρήστες συμμετέχουν στην επικοινωνία και βοηθούν τον ΣΒ να προωθήσει πακέτα σε άλλους χρήστες Source Πειραματική Διάταξη στο εργαστήριο NITLab Οι ICARUS κόμβοι σχηματίζουν μια τοπολογία διαμαντιού υλοποιώντας ένα συνεργατικό δίκτυο 26

27 3C- Κλειστές Συνεργατικές Κοινότητες } 3C- Closed Cooperaove Communioes } Στάδιο Εμπορικό Κέντρο Ομάδες ανθρώπων που θέλουν να ανταλλάξουν την πληροφορία από ένα γεγονός που καταγράφουν και τους ενδιαφέρει σε πραγματικό ή μη χρόνο Συναυλίες Αεροδρόμιο Έξυπνο Σπίτι- Γραφείο Γενική Τοπολογία Συνεργατικό κυψελωτό δίκτυο Συνεργατικό WiFi 27 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

28 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα Ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης στις συνεργατικές επικοινωνίες περιορίζεται από το κανάλι με τη χειρότερη απόδοση Παράδειγμα R Ρυθμός μετάδοσης r r_sd < r_sr r_sd < r_rd r_sr < r_rd Μέγιστος Ρυθμός μετάδοσης min(r_sr, r_rd) = r_sr Χρήση Ουρών - Ενταμιευτών Αποθήκευση πακέτων τοπικά σε κάθε χρήστη Χρονοπρογραμματισμός Επιλεκτική (Οπορτουνιστική) ενεργοποίηση των ζεύξεων κάθε χρονική στιγμή με σκοπό την καλύτερη απόδοση S r_sr r_sd r_rd D 28

29 Η παθογένεια των ουρών 29

30 Εγγύηση: η σταθερότητα του δικτύου Σταθερότητα: Αποφυγή της υπερχείλισης των ουρών Οι αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού που διέπουν την λειτουργία του δικτύου να συγκλίνουν Χρήση Εργαλείων από τη Θεωρία Βελτιστοποίησης Ρεαλιστική μοντελοποίηση του δικτύου κατάλληλη επιλογή των παραδοχών σωστός καθορισμός των παραμέτρων σχεδίασης Προσδιορισμός του προβλήματος βελτιστοποίησης Θέσπιση αντικειμενικών στόχων, π.χ. ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ισχύος, μεγιστοποίηση της ρυθμαπόδοσης 30

31 Αφαιρετικότητα Ιδεατές ζεύξεις Απόκρυψη των σημείο- προς- σημείο φυσικών ζεύξεων Ολιστική αντιμετώπιση της επικοινωνίας από την πηγή στον S τελικό προορισμό και αποφυγή του καταμερισμού της σε δύο επιμέρους ανεξάρτητες μεταδόσεις Ένας αναμεταδότης μπορεί να συμμετάσχει σε μία ή και περισσότερες ιδεατές ζεύξεις Κάθε ιδεατή ζεύξη μπορεί να χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όσο αφορά της ποιότητα της επικοινωνίας R1 Vlink #1 Vlink #2 R2 R3 D 31

32 Χρονοπρογραμματισμός και εκχώρηση πόρων Δίκτυο τοπολογίας διαμαντιού Τεχνολογία υλοποίησης: Wi- Fi Σκοπός: Μεγιστοποίηση της ρυθμαπόδοσης του δικτύου Στρατηγική: Ενεργοποίηση των καλύτερων ζεύξεων προς μετάδοση κάθε χρονική στιγμή οι οποίες ευνοούν τον παραπάνω σκοπό μέσω ενός ελεγκτή δικτύου 32 a( t) = 1 a( t) = 0

33 Χρονοπρογραμματισμός και εκχώρηση πόρων (συν.) Κεντρικοποιημένη προσέγγιση στον χρονοπρογραμματισμό Γνώση των στατιστικών παραμέτρων του δικτύου Εκτίμηση της ποιότητας των ζεύξεων επικοινωνίας Γνώση του μήκους των ουρών των ενταμιευτών Σχεδιασμός ενός χρονικού πλαισίου- frame μέσω του οποίου ο ελεγκτής δικτύου διευθύνει τις μεταδόσεις 33

34 Κίνητρα Οι απευθείας ασύρματες μεταδόσεις από την πηγή στον προορισμό ενδεχομένως να μην αποτελούν το «καλύτερο» μονοπάτι για την ροή της πληροφορίας. Χαμηλό rate εξαιτίας του ασταθούς ασύρματου περιβαάλλοντος επικοινωνίας Αυξημένη Κατανάλωση Ισχύος στη διάρκεια των μεταδόσεων Παρεμβολές Καθυστερήσεις Υποβάθμιση της ποιότητας επικοινωνίας (QoS) Συνεργασία: Εκμετάλλευση των διαφορετικών και ποικίλων μονοπατιών πληροφορίας μέσω της χρήσης πιθανών αναμετδοτών οι οποίοι αναλαμβάνουν την επαναπροώθηση της κίνησης στον προορισμό. 34

35 Δυναμική επιλογή αναμεταδοτών για ασύρματα δίκτυα τοπολογίας διαμαντιού σε επίπεδο πακέτου πληροφορίας Χρονοδρομολόγηση των ζεύξεων για κίνηση τύπου unicast (1 πηγή, 1 προορισμός, 2 αναμεταδότες) Συνεργασία σε επίπεδο πακέτου: Επιλεκτική (οπορτουνιστική) ενεργοποίηση των διαφορετικών μονοπατιών έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουμε την απόδοση του δικτύου μέσω της επιλογής των αναμεταδοτών κάθε χρονική στιγμή. Ο σκοπός είναι να ενισχύσουμε την απόδοση του δικτύου επιτυγχάνοντας δύο στόχους. Αύξηση της ρυθμαπόδοσης (Increase Throughput) Μείωση της κατανάλωσης ισχύος (Minimize Power Expenditure) και λαμβάνοντας υπόψιν Το δυναμικό της κίνησης (Traffic dynamics) Πακέτα πληροφορίας καταφθάνουν δυναμικά στο δίκτυο Το δυναμικό της ουράς ενταμίευσης πακέτων (Packet queue dynamics) Τα μήκη των ουρών των ενταμιευτών αυξομειώνονται καθώς τα πακέτα φθάνουν ή αναχωρούν Το δυναμικό των ασύρματων ζεύξεων Οι ασύρματες ζεύξεις/συνδέσεις θεωρούνται επιρρεπείς σε fading και σε αποτυχημένες μεταδόσεις 35

36 Δίκτυο Τοπολογίας Διαμαντιού a(t)=1 a(t)=0 Επιλογή αναμεταδότη: Παράλληλη Ενεργοποίηση των αντίστοιχων ζεύξεων Ο Ελεγκτής δικτύου a(t), ενεργοποιηεί την επικοινωνία σε συγκεκριμένες ζεύξεις κάθε χρονική στιγμή t επιδιόκωντας έναν στόχο βελτιστοποίησης. 36

37 Μοντέλο Συστήματος Παράμετροι συστήμτος τη χρονική στιγμή t Ο κόμβος i διατηρεί την ουρά πακέτων: (t) Οι εξωτερικές αφιξεις στον κόμβο i: A i (t) (εδώ, μόνο στην πηγή) Ισχύς μετάδοσης από τον κόμβο i στον κόμβο j: Κατάσταση του καναλιού σην ζεύξη k: Sk () t Ο ελεγκτής δικτύου ενεργοποιεί τα schedules: a(t) in {0,1} Service: ρυθμός μετάδοση στην ζεύξη (i,b): µ ib (t) = C(P(t), S(t), a(t)) Χρονική εξέλιξη της ουράς i: Q i (t +1) = [ Q i (t) µ ib (t) b ] + + A i (t) + µ ai (t) a Q i P t () ij a(t)=1 a(t)=0 Half Duplex Περιορισμός: Ένας κόμβος δεν μπορει να μεταδόσει και να δεχτεί πακέτα την ίδια χρονική στιγμή 37

38 Θεωρητικό Πλαίσιο Βελτιστοποίηση με Lyapunov τεχνική Ορισμός μίας Lyapunov συνάρτησης των ουρών του συστηματος: Lyapunov Drir: Εκτιμώμενη αλλαγή της L- συνάρτησης σε 1 slot Σταθερότητα Ουρών Μία πολιτική χρονοπρογραμματισμού η οποία επιτυγχάνει σταθεροποίηση των ουρών είναι αυτή που ελαχιστοποιεί ένα άνω όριο στην έκφραση του Lyapunov Dri4 Δ(t) Ελαχιστοποίηση συνάρτηση κόστους P(.) + Σταθερότητα Ουρών Μία πολιτική χρονοπρογραμματισμού η οποία επιτυγχάνει ελαχιστοποίηση μίας συνάρτησης κόστους P(.) κι ταυτόχρονα επιτυγχάνει σταθεροποίηση των ουρών είναι αυτή που ελαχιστοποιεί ένα άνω όριο στην έκφραση του Lyapunov Dri4 Δ(t) + V P(.) Εδώ: Η συνάρτηση κόστους αναφέρεται στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης της ισχύος μετάδοσης. Η V είναι μια παράμετρος η οποία μπορεί να βαθμονομηθεί: δείχνει τη σχετική σημασία του για την αντικειμενική δυσκολία της συνάρτησης κόστους. θέτει μία αντίστροφη σχέση μεταξύ των αντικειμενικών στόχων της συνάρτης στόχου και της end- to- end 38 καθυστέρησης. L(Q(t)) = Q i (t) 2 i Δ(t) =Ε[ L(Q(t +1)) L(Q(t)) Q(t) ]

39 Μοντελοποίση Προβλήματος Ελαχιστοποίηση του άνω ορίου στο Δ(t) + V P(.) λαμβάνοντας υπόψιν την πολιτική χρονοδρομολόγησης του ελεγκτή a(t) in {0,1} Ελαχιστοποίηση του άνω ορίου στο (Δ(t) + E[P(a(t), S(t)]) Μέση τιμή καταναλισκόμενης ισχύος Πολιτική χρονοδρομολόγησης: Κάθε χρονική στιγμή t παίρνει αποφάσεις takes λαμβάνοντας υπόψιν: Την κατάσταση των ουρών Q i (t) στους κόμβους του δικτύου Την κάτασταση των καναλιών επικοινωνίας s ij (t) στις ζεύξεις (i,j) Την απαιτούμενη ισχύ για μετάδοση στην ζεύξη (i,j) με ποιότητα καναλιού s ij (t): P ij (s ij (t)) Την συνολική κατανάλωση ισχύος για μετάδοση σαν συνάρτηση των καταστάσεων των καναλιών S(t) και του ελεγκτή δικτύουa(t) P (a(t ),S (t )) = a(t )! P SR1 (s SR1 (t )) + P (s R2 (t ))# " D R 2 D $ + (1% a(t ))! P (s SR 2 SR2 (t )) + P (s R1 (t ))# " D R 1 D $ 39

40 Πολιτική Χρονοπρογραμματισμού για μεγιστοποίηση της ρυθμαπόδοσης (V=0) Ρυθμός μετάδοσης: μ ij (s ij (t)) = μ ij (t), στη ζεύξη (i,j) με ποιότητα καναλιού s ij (t) Μεγιστοποίηση ρυθμαπόδοσης => σταθεροποίση των ουρών Κάθε χρονική στιγμή t, παρατήρησε την διαφορά των ουρών μεταξύ των ζεύξεων και τις καταστάσεις των καναλιών Εάν Θέσε τον ελεγκτή δικτύου a(t)=0 (και ενεργοποίησε τις ζεύξεις (S,R2) και (R1,D) Διαφορετικά, θέσε a(t)=1 και ενεργοποίησε τις ζεύξεις (S,R1) και (R2,D) Max- weight rule 40

41 Πολιτική Χρονοπρογραμματισμού για ελαχιστοποίηση της καταναλισκόμενης ισχύος (V 0) Το V βαθμονομεί το την σημαντικότητα στη λήψη αποφάσεων: Υψηλό V à ο ελεγκτής a(t) τείνει να επιλέγει περισσότερο δρομολογήσεις που χαρακτηρίζονται tends to select ενεργειακά αποδοτικές Το παραπάνω έχει αντίκτυπο στο end- to- end delay: καθώς το V αυξάνει, το μέγεθος των ουρών των ενταμιευτών μεγαλώνει και το ίδιο και η συμφόρηση στις ουρές Αντίστροφη Σχέση (Tradeoff) Υψηλό V => μικρότερη κατανάλωση ισχύος, αλλά μεγαλύτερη end- to- end καθυστέρηση. Μικρό V => μεγαλύτερη κατανάλωση ισχύος, αλλά μικρότερη end- to- end καθυστέρηση. 41

42 Μεθοδολογία Υλοποίησης Σκοπός: Ενεργοποίηση παράλληλων μεταδόσεων Προβλήματα: Σε συσκευές WiFI, οι drivers χρησιμοποιούν το CSMA για να αποφύγουν συγκρούσεις πακέτων (Single Frequency operated networks) Το MAC επίπεδο μας εμποδίζει στο να ενεργοποιήσουμε ακριβείς και συντονισμένες αποφάσεις για χρονοδρομολόγηση στην μετάδοση πακέτων κάθε χρονική στιγμή Το παραπάνω αποτυπώνει την αδυναμία ελέγχου στις αναχωρήσεις πακέτων από τις ουρές που διατηρούνται στο MAC driver κατά τη μετάδοση στο ασύρματο μέσο. Λύση: Οι αναμεταδότες εξοπλίζονται με δυο ασύρματες κάρτες Τα δυο hops στο δίκτυο διαμάντι λειτουργούν σε διαφορετικά κανάλια ( για να αποφύγουμε τις συγκρούσεις) Ενεργοποίηση TDMA to allow for transmissions in parocular ome slots so as to forofy parallel transmission from colliding Use of Click Modular Router to control the packet transmissions Move Queues to the Network Layer (and control them there), and set the MAC layer queues maximum length equals to 1 42

43 1 ο Εμπόδιο a(t)=1 a(t)=0 Σε δίκτυα τα οποία υπάρχει μία συχνότητα λειτουργίας, τα πακέτα συγκρούονται κατά τη διάρκεια παράλληλων μεταδόσεων Ακόμη και με την ενεργοποίηση του CSMA, το αναμενόμενο όφελος στην απόδοση από τη συνεργασία, θα είναι μικρότεορ εξαιτίας του back- off μηχανισμό Λύση: Διαφορετικά κανάλια (συχνότητες για τους δύο παράλληλες συνδέσεις) 43

44 Ενεργοποίηση Ορθογώνιων μεταδόσεων Αντιμετώπιση του προβλήματος των συγκρούσεων εξαιτίας παράλληλων μεταδόσεων: Αφήνουμε τον CSMA μηχανισμό να λειτουργεί συμβατικά, ΑΛΛΑ a(t)=1 a(t)=0 Κάθε μετάδοση ανά hop ενεργοποιείται σε διαφορετικό κανάλι, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις, όταν συμβαίνουν παράλληλες μεταδόσεις. Κάθε αναμεταδότης είναι εξοπλισμένος με δύο ασύρματες κάρτες για να επιτρέπεται η παράλληλη μετάδοση σε διαφορετικά κανάλια. 44

45 2 ο Εμπόδιο a(t)=1 Σενάριο Ο ελεγκτής δικτύου παίρνει την απόφαση να ενεργοποιήσει τις ζεύξεις {S- R1 και R2- D} για να μεταδώσουν. Κάποια πακέτα έχουνε ήδη απομείνει στην ουρά του ΜΑC επιπέδου του αναμεταδότη R1 (από προηγούμενη χρονοδρομολόγηση) Δεν έχουμε την δυνατότητα να σταματήσουμε τα πακέτα του R1 να μεταδίδονται Διότι δεν έχουμε έλεγχο πρόσβασης στο firmware της ασύρματης κάρτας δικτύου Επομένως ορθογώνιες παράλληλες μεταδόσεις δεν είναι εφικτές Λύση: Καταστολή του CSMA 45

46 Ελεγχόμενες αποφάσεις για τον χρονοπρογραμματισμό Καταστολή του CSMA μηχανισμού Λειτουργία στο επίπεδο OSI 2.5 όπου ο Click Modular Router βρίσκεται Η συλλογή και ο χειρισμός των πακέτων είναι πιο ευέλικτος με την χρήση του Click Modular Router Διατήρηση των ενταμιευτών στο επίπεδο του Click για την αποθήκευση των πακέτων Θέτουμε την μέγιστη χωηρικότητα των ενταμιευτών MAC επιπέδου ίση με 1 Επιτρέπουμε πακέτα να εισέρχονται στο ΜΑC επίπεδο ενός κόμβου, όταν αυτός ο κόμβος έχει επιλεχθεί να μεταδώσει Δημιουργούμε ένα TDMA σύστημα πρόσβασης για να συντονίσουμε τις μεταδόσεις 46

47 TDMA πλαίσιο T1 διάστημα: Ο κόμβος πηγή συλλέγει την πληροφορία για την κατάσταση του δικτύου από τους γείτονες του. Αυτή περιλαμβάνει μεγέθη των ουρών των ενταμιευτών και πληροφορία για την ποιότητα των καναλιών. T2 διάστημα: Ο κόμβος πηγή λαμβάνει μία απόφαση χρονοδρομολόγησης με βάση την πολιτική μέγιστοποίηση της ρυθμαπόδοσης και την στέλνει στους αναμεταδότες μέσω ενός broadcast μηνύματος. Θέτει το a(t)=1, και μεταδίδει το 1 ο σετ από τις επιτρεπόμενες ζεύξεις. Διαφορετικά, θέτει το a(t)=0, και μεταδίδει στο 2 ο σετ από τις επιτρεπόμενες ζεύξεις. T3 διάστημα: Ενεργοποίησε τις μεταδόσεις πάνω από το επιλεγμένο σετ ζεύξεων χρονοδρομολόγησης με physical rate μ(t) και ισχύ P(t). 47

48 Υλοποίηση Αλγορίθμου T1 διάστημα: Οι αναμεταδότες R1 και R2 ενημερώνουν τον κόμβο πηγή για το μήκος των ουρών τους size και για το ETT (Expected Transmission Time) metric των δικών του ζευξεων 1 B ETT : αποτελεί μία εκτίμηση της ποιότητας της ζεύξης: μετρική ETT = d d S d f και d r : πιθανότητες επιτυχούς μετάδοσης και προς τις δύο κατευθύνσεις S: μέσο μήκος πακέτου B: μέσο ποσοστό ρυθμού πακέτων που αναθέτει ο ελεγκτής. T2 διάστημα: Ενεργοποίησε την πολιτική μεγιστοποίησης της ρυθμαπόδοσης και ενημέρωσε τους αναμεταδότες με ένα broadcast μήνυμα. Εάν ΔQ ( t) + Q ( ) ( ) ( ) 1 R t < ΔQ 2 SR2 t QR t 1 ETT ( t) ETT ( t) ETT ( t) ETT ( t) SR + SR R2D SR 1 Τότε θέτει το a(t)=1, Η πηγή ενημερώνει τους αναμεταδότες R1 και R2 ότι επέλεξε τα SR1 και R2D για να μεταδώσουν Διαφορετικά θέτει το a(t)=0, Ο κόμβος πηγή μεταδίδει ένα μήνυμα ελέγχου στους αναμεταδότες και R2 ότι επέλεξε τα SR2 και R1D για να μεταδώσουν Σημείωση: (1/ETT) ~ Εκτίμηση του ρυθμού μετάδοσης στον θεωρητικό αλγόριθμο T3 διάστημα: Οι επιλεγμένες ζεύξεις ενεργοποιούνται και οι μεταδόσεις των πακέτων γίνονται συφωνα με το TDMA σχήμα πρόσβασης με physical rate μ(t) και ισχυ μετάδοσης P(t). 2 R1D f r 48

49 Πειράματα NITOS Testbed 1 ο Πείραμα Υλοποιήση/Σύγκριση τριών αλγορίθμων Συνεργατική επιλογή αναμετδότη (Lyapunov theory) (IEEE a 1 st hop Channel 100, 2 nd hop Channel 140) Τυχαία επιλογή αναμεταδότη (IEEE a 1 st hop Channel 100, 2 nd hop Channel 140) Απευθείας μετάδοση από την πηγή στον προορισμό (χωρίς επιλογή αναμεταδότη) (IEEE a Channel 120 ) Για να μιμηθούμε ένα κακό fading κανάλι για την απευθείας ζεύξη από την πηγή στον προορισμό, ενεργοποιήσαμε τεχνητά διάφορα ζεύγη AP- STA να λειτουργούν στο ίδιο κανάλι 2 ο Πείραμα Για διαφορετικές τιμές του μέγιστου μήκους της ουράς του Click buffer στο 2.5 Layer, και για στθερή τιμή του PHY και iperf rate, μετρήσαμε τη ρυθμαπόδοση του συνεργατικού σχήματος Καλύτερη απόδοση (ρυθμαπόδοσης/χαμένων Πακέτων) καθώς το μέγιστο μήκος της ουράς μεγαλώνει 49

50 1 ο Πείραμα PHY rate was set on 9 Mbps for all nodes 50

51 2 ο Πείραμα PHY rate was set on 9 Mbps for all nodes, Iperf traffic is set on 14Mbps. 51

52 Συνεισφορά Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα σύστημα πρόσβασης TDMA για την προώθηση πακέτων, το οποίο είναι συμβατό με το CSMA πρωτόκολλο για χρήση σε εμπορικές συσκευές. Η τεχνική μας εφαρμόστηκε αποτελεσματικά σε δίκτυα Wi- Fi χρησιμοποιώντας εξοπλισμό testbed. Έχουμε χρησιμοποιήσει ένα κεντρικό ελεγκτή δικτύου στο σύστημα πρόσβασης ΤDΜΑ για να επιβάλλουμε πολιτικές χρονοπρογραμματισμού και επιλογής αναμεταδοτών, βασισμένοι σε τεχνικές της βελτιστοποίησης Lyapunov. Ερευνούμε ενδεχόμενες βελτιώσεις στην απόδοση του δικτύου με την εφαρμογή και ενεργοποιήση κεντρικοποιημένων αποφάσεων χρονοδρομολόγησης. Αξιολογήσαμε την απόδοση της προτεινόμενης συνεργατικής λύσης στην πλατφόρμα πειραματισμού για ασύρματες τεχνολογιες NITOS 52

53 Πλατφόρμες διεξαγωγής πειραμάτων Υλοποίηση των συνεργατικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας Σκοπός: η περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και η ενδεχόμενη βελτίωση στις τεχνικές σχεδίασης Η προσομοίωση πολλές φορές αγνοεί ή απλοποιεί σημαντικές παραμέτρους στην σχεδίαση λόγω υπολογιστικής πολυπλοκότητας Ρεαλισμός == TESTBEDs NITOS UTH, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα h p://nitlab.inf.uth.gr EURECOM, Γαλλία h p://www.eurecom.fr/ h p:// Heterogeneous Wireless Testbed (WiFi,LTE, WiMAX, sensors) LTE (4G) protocol stack implementa on 53

54 Σχετικές Δημοσιεύσεις M. Hadef, A. Apostolaras, J. O Reilly, A. Mourad and B. Mouhouche, CooperaQve MulQcast Resource AllocaQon Strategy, to be presented in WCNC, Istanbul, April M. Hadef, A. Apostolaras, J. O Reilly, A. Mourad B. Mouhouche, I. Koutsopoulos, T. Korakis and L. Tassiulas, Energy Aware Buffer Aided CooperaQve Relay SelecQon, to be presented in WCNC, Istanbul, April A. Apostolaras, K. Choumas, I. Syrigos, I. Koutsopoulos, T. Korakis, A. Argyriou and L. Tassiulas, On the ImplementaQon of Relaying SelecQon Strategies for a CooperaQve Diamond Network, in the proceedings of PIMRC 2013, London 8-11 Sep. M. Hadef, A. Apostolaras, A. Mourad, J. O Reilly, I. Koutsopoulos, T. Korakis and L. Tassiulas, Energy Efficiency Performance Evalua on of Back- Presure Driven Coopera ve Relay Selec on for WiMAX Systems, presented in EMUTools 2013 Workshop, Cannes March 5-7, A. Apostolaras, K. Choumas, I. Syrigos, G. Kazdaridis, T. Korakis, Koutsopoulos, A. Argyriou and L. Tassiulas, A DemonstraQon of a Relaying SelecQon Scheme for Maximizing A Diamond Network s Throughput, in the proceedings of TridentCom 2012, Thessaloniki, Greece, June

55 Ερωτήσεις; ; Απόστολος Αποστολάρας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Επιβλέπων Καθηγητής: Λέανδρος Τασιούλας htp://nitlab.inf.uth.gr 55

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κατεύθυνση: ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Συστημάτων Υπολογιστών Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΥΠΟΥ MANET (Mobile Ad-Hoc Networks) ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΥΠΟΥ MANET (Mobile Ad-Hoc Networks) ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΥΠΟΥ MANET (Mobile Ad-Hoc

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη πρωτοκόλλων δροµολόγησης σε κινητά δίκτυα ειδικού σκοπού (MANETS) µε χρήση του προσοµοιωτή NS2.

Μελέτη πρωτοκόλλων δροµολόγησης σε κινητά δίκτυα ειδικού σκοπού (MANETS) µε χρήση του προσοµοιωτή NS2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μελέτη πρωτοκόλλων δροµολόγησης σε κινητά δίκτυα ειδικού σκοπού (MANETS) µε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Νιανιάκας Χρήστος Μπούρας Κωνσταντίνος Στάμος Ιωάννης Ζαούδης

Χρήστος Νιανιάκας Χρήστος Μπούρας Κωνσταντίνος Στάμος Ιωάννης Ζαούδης Π Π Π Σ Τ Μ Η Υ Π Δ Μ Υ Α -3 Σ Χρήστος Νιανιάκας A.M.: 3017 Υ Χρήστος Μπούρας, PhD Καθηγητής τμήματος Ε Κωνσταντίνος Στάμος, PhD Ιωάννης Ζαούδης, PhD Π, Ι 2013 Αντί προλόγου Η ολοκλήρωση της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μελέτη και ανάπτυξη ασύρματου δικτύου τηλεμετρίας»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μελέτη και ανάπτυξη ασύρματου δικτύου τηλεμετρίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη και ανάπτυξη ασύρματου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Τα e-gadgets. Εισαγωγή

Τα e-gadgets. Εισαγωγή Περιεχόµενα Περιεχόµενα...1 Εισαγωγή...2 Τα e-gadgets...3 Εισαγωγή...3 Plugs...4 Synapses...4 GadgetWorld...5 Gadgetware Architectural Style (GAS)...6 GAS-OS...6 Agents...6 Ποιότητα υπηρεσιών στα ad hoc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ: EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ: EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΜ0702) ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ: EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Μελέτη διαχείρισης ροών πληροφορίας με μοντέλα fluid-flow και ανάπτυξη προσομοίωσης συστήματος αναμονής

Θέμα: Μελέτη διαχείρισης ροών πληροφορίας με μοντέλα fluid-flow και ανάπτυξη προσομοίωσης συστήματος αναμονής AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Θέμα: Μελέτη διαχείρισης ροών

Διαβάστε περισσότερα

Ad-Hoc and Sensor Networks: Technology and Applications

Ad-Hoc and Sensor Networks: Technology and Applications University of Macedonia Master Information Systems Networking Technologies Professors: A.A. Economides & A. Pomportsis Ad-Hoc and Sensor Networks: Technology and Applications by Dimitra Kampitaki Thessaloniki

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.11b ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων ΤΕΙ Λάρισας Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Τσατσαρώνης Μιχάλης Τ-199 Περίληψη Τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (Wireless Sensor Networks) αποτελούν, τα τελευταία χρόνια, μια

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση εμπιστοσύνης»

«Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση εμπιστοσύνης» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΜΣ- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Ή Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ώ Ν

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Ή Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ώ Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Ή Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ώ Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΊΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΕΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 4G ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΛΙΕΡΗΣ Α.Μ. 4373 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Σύγχρονα Εργαλεία Δικτύων Η/Υ Πτυχιακή Εργασία Σπουδαστής: Μάριος Παπαδιονυσίου A.E.M.: 3362 Επιβλέπων: Κων/νος Βαξεβανάκης Καβάλα, 2013 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΠΗΛΙΟΥ Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ MAC ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 802.15.4 ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ MAC ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 802.15.4 ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ MAC ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 802.15.4 ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Βετουλαδίτης Μιλτιάδης Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη τεχνικών εξασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών» «σε δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ i ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΚΙΤΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ κ.σπυριδουλα ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i ΠΡΟΛΟΓΟΣ... III ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η / Υ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η / Υ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η / Υ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ WLAN ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε ΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

WiFi - 802.11b. Μια µελέτη του κραταιού πρωτοκόλλου ασύρµατης δικτύωσης

WiFi - 802.11b. Μια µελέτη του κραταιού πρωτοκόλλου ασύρµατης δικτύωσης WiFi - 802.11b Μια µελέτη του κραταιού πρωτοκόλλου ασύρµατης δικτύωσης Περιεχόµενα 1) Εισαγωγή 1 - Η ασύρµατη πραγµατικότητα 2) Το 802.11b 1 - Κύρια χαρακτηριστικά πρωτοκόλλου 2 - Φάσµα εκποµπής 3 - ιαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και. Συστημάτων Πληροφορικής. Ανάπτυξη Συστήματος Δυναμικής Δειγματοληψίας Ποιότητας Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και. Συστημάτων Πληροφορικής. Ανάπτυξη Συστήματος Δυναμικής Δειγματοληψίας Ποιότητας Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής Ανάπτυξη Συστήματος Δυναμικής Δειγματοληψίας Ποιότητας Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

«Υλοποίηση του μηχανισμού leaky bucket για τον προσομοιωτή NS-3» ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α.Μ. 3701. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής

«Υλοποίηση του μηχανισμού leaky bucket για τον προσομοιωτή NS-3» ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α.Μ. 3701. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Υλοποίηση του μηχανισμού leaky bucket για τον προσομοιωτή NS-3» ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α.Μ. 3701

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη εγκατάσταση και λειτουργία Wifi Wimax

Μελέτη εγκατάσταση και λειτουργία Wifi Wimax ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη εγκατάσταση και λειτουργία Wifi Wimax ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ελευθεριάδης Εμμανουήλ Μιλτιάδης Καραδήμας Επιβλέπων : Βραδέλης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ. Τµήµα: Τηλεπληροφορικής και ιοίκησης. ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. "Qos στα ασύρµατα δίκτυα"

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ. Τµήµα: Τηλεπληροφορικής και ιοίκησης. ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Qos στα ασύρµατα δίκτυα Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τµήµα: Τηλεπληροφορικής και ιοίκησης. ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ "Qos στα ασύρµατα δίκτυα" ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 "QoS ΣΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΙΚΤΥΑ" ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Υλοποίηση DSR πρωτοκόλλου πάνω από Bluetooth που αποσκοπεί στην δημιουργία εφαρμογών σε MANETs. Σπύρος Γ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Υλοποίηση DSR πρωτοκόλλου πάνω από Bluetooth που αποσκοπεί στην δημιουργία εφαρμογών σε MANETs. Σπύρος Γ. Υλοποίηση DSR πρωτοκόλλου πάνω από Bluetooth που αποσκοπεί στην δημιουργία εφαρμογών σε MANETs ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπύρος Γ. Μαντζουράτος Επιβλέπων : Γρηγόρης Μέντζας Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος B'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος B' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος B' Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη παρεμβολής προτύπου DVB-T επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης με κινητές υπηρεσίες τέταρτης γενιάς (4G) LTE FDD

Μελέτη παρεμβολής προτύπου DVB-T επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης με κινητές υπηρεσίες τέταρτης γενιάς (4G) LTE FDD Μελέτη παρεμβολής προτύπου DVB-T επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης με κινητές υπηρεσίες τέταρτης γενιάς (4G) LTE FDD ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιωάννης Δ. Σταυρόπουλος Επιβλέπων : Xρήστος Καψάλης Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΕΝΑΡΙΑ QUALITY OF SERVICE ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΗ- ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα