Σχεδιασμός και υλοποίηση συνεργατικών πρωτοκόλλων σε ασύρματα δίκτυα με τη χρήση πειραματικών διατάξεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασμός και υλοποίηση συνεργατικών πρωτοκόλλων σε ασύρματα δίκτυα με τη χρήση πειραματικών διατάξεων"

Transcript

1 Σχεδιασμός και υλοποίηση συνεργατικών πρωτοκόλλων σε ασύρματα δίκτυα με τη χρήση πειραματικών διατάξεων Απόστολος Αποστολάρας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών htp://nitlab.inf.uth.gr Επιβλέπων Καθηγητής: Λέανδρος Τασιούλας

2 Περιεχόμενα (1 ο μέρος) Σχεδιασμός και ανάπτυξη μίας πλατφόρμας υπολογιστικών κόμβων για ρεαλιστικό πειραματισμό σε πρωτόκολλα ασύρματης επικοινωνίας. (2 ο μέρος) Υλοποίηση αλγορίθμων και πειραματισμός σε ασύρματα συνεργατικά δίκτυα. 2

3 NITOS Network Implementaoon Testbed using Open source Sorware 10 Orbit κόμβοι 5 Diskless κόμβοι 5 Mobile diskless κόμβοι 20 NITOS εξωτερικοί κόμβοι 10 Icarus κόμβοι WiMAX testbed LTE testbed 10 κόμβοι είναι εξοπλισμένοι με USRP radios Αρκετοί είναι εξοπλισμένοι με video cameras και σένσορες για θερμοκρασία, υγρασία και φως. 3

4 Αρχιτεκτονική NITOS Πρόσφατη αναβάθμιση 4

5 Χρονοπρογραμματισμός Χρηστών στο NITOS (Scheduler) Άυξηση της απόδοσης χρήσης ενός ασύρματου testbed μέσω διαχωρισμού της χρήσης φάσματος Ο NITOS Scheduler αναπτύχθηκε αρχικά για να εκμεταλλευτεί αρχιτεκτονικές αδυναμίες των μέχρι τότε διαθέσιμων λογισμικών για αποδοτική διαχείριση των χρηστών σε ένα testbed. Συνοπτικά ο ΝΙΤΟS scheduler αποτελείται Μία Βάση Δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται πληροφορίες για την διαθεσιμότητα των πόρων του testbed. Μία διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει στυς χρήστες να δεσμεύσουν ένα μέρος του testbed για τον πειραματισμό τους Μια διαδικτυακή επαφή που παρέχει στους χρήστες απαραίτητα εργαλεία και πληροφορίες για την παρακολούθηση των δεσμεύσεων τους. Ένα σύνολο από scripts απαραίτητα για την επικοινωνία με το υπάρχον λογισμικό διαχείρισης (OMF) και για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων. 5

6 Διαδικασία Δέσμευσης Κόμβων 6

7 Άυξηση της απόδοσης χρήσης ενός ασύρματου testbed μέσω διαχωρισμού της χρήσης φάσματος Κίνητρο Τα μη RF- απομονωμένα testbeds συνήθως υφίστανται: Εξωτερικές παρεμβολές λόγω γειτονικών ασύρματων δικτύων με τα οποία μοιράζονται το ίδιο φάσμα συχνοτήτων και δεν είναι υπό τον έλεγχο του διαχειριστή του testbed. Απρόβλεπτες εξωτερικές παρεμβολές και διακυμάνσεις στην ποιότητα του καναλιού επικοινωνίας. Βασικό Ερώτημα προς διερεύνηση Πόσο χρήσιμο είναι για ένα εξελιγμένο λογισμικό διαχειρισης testbed να μπορεί να επιλέξει τους κατάλληλους κόμβους σε μία τοπολογία και με συγκεκριμένα χρακτηριστικά στην ποιότητα της επικοινωνίας τον εμπλεκόμενων κόμβων; 7

8 Προκλήσεις Οποιαδήποτε «στατική» προσπάθεια για εντοπισμό μίας κατάλληλης τοπολογίας υποσκάπτεται από το ασταθές ασύρματο μέσο επικοινωνίας σε μη RF- απομονωμένα testbeds. H ποιότητα της επικοινωνίας παρουσιάζει διακυμάνσεις από στιγμή σε στιγμή. Είναι σημαντικό για την ακρίβεια των δεδομέων οι ρεαλιστικές μετρήσεις για την ρυθμαπόδοση (throughput performance) να πραγματοποιούνται συχνά και περιοδικά για όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των διαθέσιμων καναλιών επικοινωνίας και ισχύων μετάδοσης για όλες τις ασύρματες ζεύξεις μεταξύ όλων των κόμβων. Η πιθανότητα σωστής εκτίμησης της ποιότητας επικοινωνίας για μία συγκεκριμένη ζεύξη αυξάνει. 8

9 Τι χρειάζεται να μετρηθεί; Ποσοστό επιτυχής μετάδοσης πακέτων - Packet Delivey Raoo (PDR) PDR για κάθε ζεύξη στο testbed και για κάθε συνδυασμό ισχύς και ρυθμού μετάδοσης στο testbed Μέτρηση της χρήσης καναλιών Η λειτουργία ασύρματων συσκευών γειτονικών δικτύων στο ίδιο κανάλι με αυτά που χρησιμοποιούνται στην πειραματική διάταξη υποβαθμίζει την απόδοση και την αποτελεσματικότητα της χρήσης των καναλιών (channel uolizaoon) Παράδειγμα ο μηχανισμός αποφυγής συγκρούσεων στην τεχνολογία backoff policy 9

10 Αρχείο μετρήσεων ιστορικού Χρήση αρχείου μετρήσεων ιστορικού για την αποθήκευση των διακυμάνσεων στην ποιότητα καναλιού των ζεύξεων Η τοποθεσία και η εγκατάστη των κόμβων στο testbed είναι στατική Παρατηρώντας ένα αρχείο μετρήσεων ιστορικού ένας χρήστης μπορεί να βρεί εκείνες τις χρονικές περιόδους και εκείνους τους συνδυασμούς κόμβων οι οποίοι καλύπτουν τις άναγκες και τις απαιτήσεις του πειραματός του. Σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, ένας χρήστης έχει την δυνατότητα εκτίμησης των διακυμάνσεων του καναλιού και τις συμπεριφοράς του δικτύου λαμβάνοντας υπόψιν τις εξωτερικές παρεμβολές. 10

11 Υπάρχοντα εργαλεία για την διεξαγωγή μετρήσεων throughput Οι μετρήσεις για PDR και για την απόδοση της χρήσης καναλιού μπορεί να γίνουν με τη χρήση εργαλείων όπως η εφαρμογή iperf Γεννήτρια αλληλουχίας πακέτων προς μετάδοση Μειονεκτήματα Η Iperf χρειάζεται χρόνο (latency) για να γεμίσει τις ουρές των ενταμιευτών (buffer- queues) και να αποτυπώσει το πραγματικό throughput στον δέκτη. (Από μετρήσεις προκύπτει ότι χρειάζεται περίπου 3sec) Χρειάζεται να να διαμορφωθεί σε κάθε ζεύξη για κάθε κατεύθυνση επικοινωνίας ξεχωριστά και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο το basic rate εάν επιλέξουμε mulocast επικοινωνία (6Mb/s) Πρόκειται για μία σχετικά αργή προσέγγιση η οποία κλιμακώνει ενοχλητικά καθώς αυξάνει ο συνδυασμός των κόμβων, καναλιών και ρυθμών μετάδοσης. 11

12 TLQAP προσέγγιση Topology and Link Quality Assessment Protocol (TLQAP) Ένα σύστημα εκτίμησης ποιότητας καναλιού υλοποιημένο στο επίπεδο 2 του OSI Ένα module του OMF που λειτουργεί σαν ελεγκτής, διαχειρίζεται τα πειράματα μετρήσεων και συλλέγει τα αποτελέσματα To TLQAP έχει υλοποιηθεί Με την χρήση του click modular router Και κάνει χρήση των επεκτάσεων και των δυνατοτήτων του Madwifi driver ο οποίος ελέγχει το Atheros 5212 chipset των ασύρματων καρτών στους κόμβους του testbed 12

13 TLQAP σχεδιασμός σε OSI layer 2 Υπάρχει ένα εισερχόμενο και ένα εξερχόμενο μονοπάτι πληροφορίας στην σχεδίαση τουtlqap Στο εξερχόμενο μονοπάτι δημιουργείται ένας σταθερός αριθμός πακέτων με σταθερό μέγεθος τα οποία τοποθετούνται προς μετάδοση στην αντίστοιχη ουρά του ενταμιευτή για μετάδοση. Η μετάδοση αυτών των πακέτων γίνεται με σταθερό ρυθμό και με απενεργοποιημένο τον μηχανισμό για την ενεργοποίηση επαναμεταδόσεων σε περίπτωση λαθών (broadcast session). Στο εισερχόμενο μονοπάτι κάθε δέκτης επεξεργάζεται όλα τα πακέτα που μπορεί να ακούσει τυχαία σε sniff mode. Tα πακέτα τα οποία ανήκουν στο TLQAP session χαρακτηρίζονται από ένα ειδικό header στο layer 2 το οποίο και αναγνωρίζουν. 13

14 TLQAP OSI Layer 2 (Υλοποίηση) TLQAP: Χρήση του Click Modular Router MADWIFI x frame WIFI DECAP Ethernet frame TLQAP RECEIVER Εισερχόμενο μονοπάτι RATED SOURCE PACKET GENERATO R Empty packet Fixed size TLQAP TRANSMIT TER Ethernet frame WIFI ENCAP x frame MADWIFI Εξερχόμενο μονοπάτι 14

15 TLQAP Header WiFi Header TLQAP Header Source MAC Address Channel ID Rate ID Transmission Power ID 4 bytes 1 byte 1 byte 1 byte 15

16 TLQAP Πίνακας Μετρήσεων PDR Κάθε κόμβος διατηρεί ένα πίνακα μετρήσεων για κάθε «άμεσο» γείτονα του. Στον πίνακα αυτόν αποθηκεύονται για κάθε συνδυασμό καναλιού και ρυθμού μεταδοσης οι μετρήσεις PDR. Κάθε φορά που ένα TLQAP πακέτο λαμβάνεται επιτυχώς ο αντίστοιχος μετρητής αυξάνει. TLQAP Counter Map Neighbor 1 CH1 CH2 CHN R R2 RN Node i Neighbor 2 CH1 CH2 CHN R R2 RN 16

17 TLQAP OSI Layer 2 - Υλοποίηση Ο TLQAP πομπός «ενσωματώνει» τα TLQAP πακέτα, δλδ. ενθυλακώνει το TLQAP header σε ένα WiFi πακέτο και μετράει τον χρόνο μετάδοσης για κάθε broadcast session. Ο TLQAP δέκτης ακούει όλα τα πακέτα που μεταδίδονται στον αέρα, αναγνωρίζει αυτά με τον TLQAP header και ενημερώνει τους αντίστοιχους μετρητές στους πίνακες μετρήσεων 17

18 TLQAP Λειτουργία Ελεγκτή Για κάθε κόμβο Για κάθε κανάλι Για κάθε ρυθμό μετάδοσης (και ισχύς μεταδόσης) Ξεκίνα ένα TLQAP broadcast session. Κάθε νέο broadcast session πρέπει να ξεκινά μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου. Για κάθε TLQAP broadcast session κατέγραψε μετρήσεις για καθυστέρηση μεταδόσεων στον driver Συλλογή των αποτελεσμάτων και ενημέρωση των αντίστοιχων πινάκων σε κάθε κόμβο. Επεξεργασία των δεδομένων και προσδιορισμός της ποιότητας επικοινωνίας των ασύρματων ζεύξεων 18

19 Πλεονεκτήματα - TLQAP Το TLQAP χρησιμοποιεί ουσιαστικά ανιχνευτές πακέτων όπως όλα τα ad- hoc πρωτόκολλα δρομολόγησης για δίκτυα πλέγματος (mesh- networks) και μέτρα το PDR. Επειδή η λειτουργία του TLQAP για συλλογη μετρήσεων γίνεται σε offline mode. Μπορεί να χρησιμοποιήσει μεγαλύτερες σε χρονική διάρκεια περιόδους ανίχνευσεις πακέτων επιτρέποντας ακριβέστερη εκτίμηση της χρησιμοποίησης και της ποιότητας του καναλιού. Το TLQAP προσφέρει ίσης ποιότητας μετρήσεων με αυτή που προσφέρεται από εργαλεία επιπέδου εφαρμογής και η απόδοση του είναι συγκριτικά γρηγορότερη. (π.χ. Σε μία τοπολογία η οποία αποτελείται από 10 κόμβους η απόδοση του TLQAP ήταν 8x γρηγορότερη σε σύγκριση με τη χρήση του εργαλείου iperf) επειδή: Χρησιμοποιεί μεταδόσεις σε όλες τις τιμές ρυθμών Μπορεί να μετρήσει με ακρίβεια το χρόνο μετάδοσης των συνεδριών εκπομπής, ενώ τα εργαλεία σε επίπεδο εφαρμογής πρέπει να παρατηρούν τα ληφθέντα πακέτα για ένα σχετικά μεγάλο χρονικό όριο για τον προσδιορισμό της ποιότητας και της χρήσης του καναλιού 19

20 Αποτελέσματα TLQAP και Iperf PDR μετρήσεις στους κόμβους 2-9 σε ένα ελεύθερο από παρεμβολές κανάλι και με σταθερό rate. Ο πομπός είναι ο κόμβος 1. Η μέση τιμή της χρησης του καναλιού 6 από εξωτερικές γειτονικές συσκευές. Οι μετρήσεις έγιναν σε κάθε κόμβο για χρονικό διάστημα δύο εβδομάδωνμεταξύ 11:00 π.μ και π.μ) 20

21 Σχετικές Δημοσιεύσεις A. Anadioos, A. Apostolaras, D. Syrivelis, L. Tassiulas, L. Rodriguez, I. Seskar and M. OT, Towards Maximizing Wireless Testbed UQlizaQon using Spectrum Slicing, presented in TridentCom 2010, May 2010, Berlin, Germany. A. Apostolaras, V. Milioos, N. Giallelis, Syrivelis, T. Korakis and L. Tassiulas, A DemonstraQon of a Management Tool for Assessing Channel Quality InformaQon in Wireless Testbeds, research demo TridentCom 2010, 8-20 May 2010, Berlin, Germany. A. Apostolaras, D. Syrivelis, T. Korakis and L. Tassiulas, Achieving Efficient Resource AllocaQon on Non- RF Isolated Wireless Testbed Deploymnets, research demo, Future Network & Mobile Summit 2010, June 2010, Florence, Italy. D. Syrivelis, A. Anadioos, A. Apostolaras, T. Korakis and L. Tassiulas TLQAP: A Topology and Link Quality Assessment Protocol For Efficient Node AllocaQon on Wireless Testbeds, Wintech 09 Beijing. A. Anadioos, A. Apostolaras, D. Syrivelis, T. Korakis, L. Tassiulas, L. R. Rodriguez and M. OT, New Slicing Scheme for Efficient Use of Wireless Testbeds, Wintech 09 Beijing Demo/Poster. A. Anadioos. A. Apostolaras, D. Syrivelis T. Korakis L. Tassiulas, L. R. Rodriguez and M. OT, A DemonstraQon of a Slicing Scheme for Efficient Use of Testbed s Resources, Mobicom 09 Beijing Demo/ Poster. 21

22 Περιεχόμενα (1 ο μέρος) Σχεδιασμός και ανάπτυξη μίας πλατφόρμας υπολογιστικών κόμβων για ρεαλιστικό πειραματισμό σε πρωτόκολλα ασύρματης επικοινωνίας. (2 ο μέρος) Υλοποίηση αλγορίθμων και πειραματισμός σε ασύρματα συνεργατικά δίκτυα. 22

23 Εισαγωγή Συνεργατική Επικοινωνία Πολλοί χρήστες (συσκευές) συνεργάζονται μεταξύ τους για να μεταδώσουν την πληροφορία που τους ενδιαφέρει Ο σκοπός της συνεργατικής επικοινωνίας είναι να εκμεταλλευτεί πιθανώς καλύτερες συνθήκες δικτύωσης που προκύπτουν από την ποικιλότητα (diversity) που χαρακτηρίζει ένα δίκτυο έτσι ώστε να ευνοήσει την μετάδοση της πληροφορίας. Ορισμένοι τρόποι εκμετάλλευσης της ποικιλότητας σε επίπεδο πακέτου πληροφορίας αποτελούν Η επαναπροώθηση των πακέτων που έχουν ήδη μεταδοθεί και παραληφθεί από γειτονικούς χρήστες Η μετάδοση πακέτων με τη χρήση αναμεταδοτών 23

24 Ένα γενικό μοντέλο Μοντέλο τριών κόμβων Μία πηγή, S Ένας αναμεταδότης, R Ένας προορισμός, D Παράδειγμα Όταν η απευθείας μετάδοση από την πηγή στον προορισμό, δεν ευνοεί την «καλή» απόδοση της επικοινωνίας, τότε η χρήση αναμεταδοτών ενδέχεται να την βελτιώσει. Οφέλη Αυξημένη ρυθμαπόδοση του δικτύου Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας Χαμηλή καθυστέρηση στις μεταδόσεις S R Επέκταση εύρους της ασύρματης μετάδοσης D Βελτίωση της ασύρματης μετάδοσης εντός της αρχικής εμβέλειας 24

25 Δίκτυα Εφαρμογής Κυψελώτα δίκτυα (κινητές τηλεπικοινωνίες) 4G (LTE), WiMAX Οι σταθμοί βάσης δέχονται βοήθεια από ενδιάμεσους αναμεταδότες (Πάροχος)- Ευρύτερη κάλυψη της περιοχής μετάδοσης σε δυσπρόσιτα σημεία Χαμηλότερη συνολική κατανάλωση ενέργειας στους ΣΒ. Αυξημένη απόδοση, χαμηλότερη καθυστέρηση στις μεταδόσεις (Τελικός χρήστης)- Ποιότητα Εμπειρίας- (QoE) - Ποιότητα Υπηρεσίας (QoS) Χαμηλότερη ισχύς εκπομπής των κινητών συσκευών Άμεση και ταχύς πρόσβαση στην πληροφορία οποιαδήποτε στιγμή Βελτίωση της μετάδοσης στην περιοχή κάλυψης μέσω αναμεταδότη 25

26 Δίκτυα Εφαρμογής WiFi δίκτυα Δίκτυα υπολογιστών Έξυπνες συσκευές Relay1 Destination Relay2 Έννοια της Συνεργατικής Επικοινωνίας Διάφοροι χρήστες συμμετέχουν στην επικοινωνία και βοηθούν τον ΣΒ να προωθήσει πακέτα σε άλλους χρήστες Source Πειραματική Διάταξη στο εργαστήριο NITLab Οι ICARUS κόμβοι σχηματίζουν μια τοπολογία διαμαντιού υλοποιώντας ένα συνεργατικό δίκτυο 26

27 3C- Κλειστές Συνεργατικές Κοινότητες } 3C- Closed Cooperaove Communioes } Στάδιο Εμπορικό Κέντρο Ομάδες ανθρώπων που θέλουν να ανταλλάξουν την πληροφορία από ένα γεγονός που καταγράφουν και τους ενδιαφέρει σε πραγματικό ή μη χρόνο Συναυλίες Αεροδρόμιο Έξυπνο Σπίτι- Γραφείο Γενική Τοπολογία Συνεργατικό κυψελωτό δίκτυο Συνεργατικό WiFi 27 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

28 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα Ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης στις συνεργατικές επικοινωνίες περιορίζεται από το κανάλι με τη χειρότερη απόδοση Παράδειγμα R Ρυθμός μετάδοσης r r_sd < r_sr r_sd < r_rd r_sr < r_rd Μέγιστος Ρυθμός μετάδοσης min(r_sr, r_rd) = r_sr Χρήση Ουρών - Ενταμιευτών Αποθήκευση πακέτων τοπικά σε κάθε χρήστη Χρονοπρογραμματισμός Επιλεκτική (Οπορτουνιστική) ενεργοποίηση των ζεύξεων κάθε χρονική στιγμή με σκοπό την καλύτερη απόδοση S r_sr r_sd r_rd D 28

29 Η παθογένεια των ουρών 29

30 Εγγύηση: η σταθερότητα του δικτύου Σταθερότητα: Αποφυγή της υπερχείλισης των ουρών Οι αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού που διέπουν την λειτουργία του δικτύου να συγκλίνουν Χρήση Εργαλείων από τη Θεωρία Βελτιστοποίησης Ρεαλιστική μοντελοποίηση του δικτύου κατάλληλη επιλογή των παραδοχών σωστός καθορισμός των παραμέτρων σχεδίασης Προσδιορισμός του προβλήματος βελτιστοποίησης Θέσπιση αντικειμενικών στόχων, π.χ. ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ισχύος, μεγιστοποίηση της ρυθμαπόδοσης 30

31 Αφαιρετικότητα Ιδεατές ζεύξεις Απόκρυψη των σημείο- προς- σημείο φυσικών ζεύξεων Ολιστική αντιμετώπιση της επικοινωνίας από την πηγή στον S τελικό προορισμό και αποφυγή του καταμερισμού της σε δύο επιμέρους ανεξάρτητες μεταδόσεις Ένας αναμεταδότης μπορεί να συμμετάσχει σε μία ή και περισσότερες ιδεατές ζεύξεις Κάθε ιδεατή ζεύξη μπορεί να χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όσο αφορά της ποιότητα της επικοινωνίας R1 Vlink #1 Vlink #2 R2 R3 D 31

32 Χρονοπρογραμματισμός και εκχώρηση πόρων Δίκτυο τοπολογίας διαμαντιού Τεχνολογία υλοποίησης: Wi- Fi Σκοπός: Μεγιστοποίηση της ρυθμαπόδοσης του δικτύου Στρατηγική: Ενεργοποίηση των καλύτερων ζεύξεων προς μετάδοση κάθε χρονική στιγμή οι οποίες ευνοούν τον παραπάνω σκοπό μέσω ενός ελεγκτή δικτύου 32 a( t) = 1 a( t) = 0

33 Χρονοπρογραμματισμός και εκχώρηση πόρων (συν.) Κεντρικοποιημένη προσέγγιση στον χρονοπρογραμματισμό Γνώση των στατιστικών παραμέτρων του δικτύου Εκτίμηση της ποιότητας των ζεύξεων επικοινωνίας Γνώση του μήκους των ουρών των ενταμιευτών Σχεδιασμός ενός χρονικού πλαισίου- frame μέσω του οποίου ο ελεγκτής δικτύου διευθύνει τις μεταδόσεις 33

34 Κίνητρα Οι απευθείας ασύρματες μεταδόσεις από την πηγή στον προορισμό ενδεχομένως να μην αποτελούν το «καλύτερο» μονοπάτι για την ροή της πληροφορίας. Χαμηλό rate εξαιτίας του ασταθούς ασύρματου περιβαάλλοντος επικοινωνίας Αυξημένη Κατανάλωση Ισχύος στη διάρκεια των μεταδόσεων Παρεμβολές Καθυστερήσεις Υποβάθμιση της ποιότητας επικοινωνίας (QoS) Συνεργασία: Εκμετάλλευση των διαφορετικών και ποικίλων μονοπατιών πληροφορίας μέσω της χρήσης πιθανών αναμετδοτών οι οποίοι αναλαμβάνουν την επαναπροώθηση της κίνησης στον προορισμό. 34

35 Δυναμική επιλογή αναμεταδοτών για ασύρματα δίκτυα τοπολογίας διαμαντιού σε επίπεδο πακέτου πληροφορίας Χρονοδρομολόγηση των ζεύξεων για κίνηση τύπου unicast (1 πηγή, 1 προορισμός, 2 αναμεταδότες) Συνεργασία σε επίπεδο πακέτου: Επιλεκτική (οπορτουνιστική) ενεργοποίηση των διαφορετικών μονοπατιών έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουμε την απόδοση του δικτύου μέσω της επιλογής των αναμεταδοτών κάθε χρονική στιγμή. Ο σκοπός είναι να ενισχύσουμε την απόδοση του δικτύου επιτυγχάνοντας δύο στόχους. Αύξηση της ρυθμαπόδοσης (Increase Throughput) Μείωση της κατανάλωσης ισχύος (Minimize Power Expenditure) και λαμβάνοντας υπόψιν Το δυναμικό της κίνησης (Traffic dynamics) Πακέτα πληροφορίας καταφθάνουν δυναμικά στο δίκτυο Το δυναμικό της ουράς ενταμίευσης πακέτων (Packet queue dynamics) Τα μήκη των ουρών των ενταμιευτών αυξομειώνονται καθώς τα πακέτα φθάνουν ή αναχωρούν Το δυναμικό των ασύρματων ζεύξεων Οι ασύρματες ζεύξεις/συνδέσεις θεωρούνται επιρρεπείς σε fading και σε αποτυχημένες μεταδόσεις 35

36 Δίκτυο Τοπολογίας Διαμαντιού a(t)=1 a(t)=0 Επιλογή αναμεταδότη: Παράλληλη Ενεργοποίηση των αντίστοιχων ζεύξεων Ο Ελεγκτής δικτύου a(t), ενεργοποιηεί την επικοινωνία σε συγκεκριμένες ζεύξεις κάθε χρονική στιγμή t επιδιόκωντας έναν στόχο βελτιστοποίησης. 36

37 Μοντέλο Συστήματος Παράμετροι συστήμτος τη χρονική στιγμή t Ο κόμβος i διατηρεί την ουρά πακέτων: (t) Οι εξωτερικές αφιξεις στον κόμβο i: A i (t) (εδώ, μόνο στην πηγή) Ισχύς μετάδοσης από τον κόμβο i στον κόμβο j: Κατάσταση του καναλιού σην ζεύξη k: Sk () t Ο ελεγκτής δικτύου ενεργοποιεί τα schedules: a(t) in {0,1} Service: ρυθμός μετάδοση στην ζεύξη (i,b): µ ib (t) = C(P(t), S(t), a(t)) Χρονική εξέλιξη της ουράς i: Q i (t +1) = [ Q i (t) µ ib (t) b ] + + A i (t) + µ ai (t) a Q i P t () ij a(t)=1 a(t)=0 Half Duplex Περιορισμός: Ένας κόμβος δεν μπορει να μεταδόσει και να δεχτεί πακέτα την ίδια χρονική στιγμή 37

38 Θεωρητικό Πλαίσιο Βελτιστοποίηση με Lyapunov τεχνική Ορισμός μίας Lyapunov συνάρτησης των ουρών του συστηματος: Lyapunov Drir: Εκτιμώμενη αλλαγή της L- συνάρτησης σε 1 slot Σταθερότητα Ουρών Μία πολιτική χρονοπρογραμματισμού η οποία επιτυγχάνει σταθεροποίηση των ουρών είναι αυτή που ελαχιστοποιεί ένα άνω όριο στην έκφραση του Lyapunov Dri4 Δ(t) Ελαχιστοποίηση συνάρτηση κόστους P(.) + Σταθερότητα Ουρών Μία πολιτική χρονοπρογραμματισμού η οποία επιτυγχάνει ελαχιστοποίηση μίας συνάρτησης κόστους P(.) κι ταυτόχρονα επιτυγχάνει σταθεροποίηση των ουρών είναι αυτή που ελαχιστοποιεί ένα άνω όριο στην έκφραση του Lyapunov Dri4 Δ(t) + V P(.) Εδώ: Η συνάρτηση κόστους αναφέρεται στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης της ισχύος μετάδοσης. Η V είναι μια παράμετρος η οποία μπορεί να βαθμονομηθεί: δείχνει τη σχετική σημασία του για την αντικειμενική δυσκολία της συνάρτησης κόστους. θέτει μία αντίστροφη σχέση μεταξύ των αντικειμενικών στόχων της συνάρτης στόχου και της end- to- end 38 καθυστέρησης. L(Q(t)) = Q i (t) 2 i Δ(t) =Ε[ L(Q(t +1)) L(Q(t)) Q(t) ]

39 Μοντελοποίση Προβλήματος Ελαχιστοποίηση του άνω ορίου στο Δ(t) + V P(.) λαμβάνοντας υπόψιν την πολιτική χρονοδρομολόγησης του ελεγκτή a(t) in {0,1} Ελαχιστοποίηση του άνω ορίου στο (Δ(t) + E[P(a(t), S(t)]) Μέση τιμή καταναλισκόμενης ισχύος Πολιτική χρονοδρομολόγησης: Κάθε χρονική στιγμή t παίρνει αποφάσεις takes λαμβάνοντας υπόψιν: Την κατάσταση των ουρών Q i (t) στους κόμβους του δικτύου Την κάτασταση των καναλιών επικοινωνίας s ij (t) στις ζεύξεις (i,j) Την απαιτούμενη ισχύ για μετάδοση στην ζεύξη (i,j) με ποιότητα καναλιού s ij (t): P ij (s ij (t)) Την συνολική κατανάλωση ισχύος για μετάδοση σαν συνάρτηση των καταστάσεων των καναλιών S(t) και του ελεγκτή δικτύουa(t) P (a(t ),S (t )) = a(t )! P SR1 (s SR1 (t )) + P (s R2 (t ))# " D R 2 D $ + (1% a(t ))! P (s SR 2 SR2 (t )) + P (s R1 (t ))# " D R 1 D $ 39

40 Πολιτική Χρονοπρογραμματισμού για μεγιστοποίηση της ρυθμαπόδοσης (V=0) Ρυθμός μετάδοσης: μ ij (s ij (t)) = μ ij (t), στη ζεύξη (i,j) με ποιότητα καναλιού s ij (t) Μεγιστοποίηση ρυθμαπόδοσης => σταθεροποίση των ουρών Κάθε χρονική στιγμή t, παρατήρησε την διαφορά των ουρών μεταξύ των ζεύξεων και τις καταστάσεις των καναλιών Εάν Θέσε τον ελεγκτή δικτύου a(t)=0 (και ενεργοποίησε τις ζεύξεις (S,R2) και (R1,D) Διαφορετικά, θέσε a(t)=1 και ενεργοποίησε τις ζεύξεις (S,R1) και (R2,D) Max- weight rule 40

41 Πολιτική Χρονοπρογραμματισμού για ελαχιστοποίηση της καταναλισκόμενης ισχύος (V 0) Το V βαθμονομεί το την σημαντικότητα στη λήψη αποφάσεων: Υψηλό V à ο ελεγκτής a(t) τείνει να επιλέγει περισσότερο δρομολογήσεις που χαρακτηρίζονται tends to select ενεργειακά αποδοτικές Το παραπάνω έχει αντίκτυπο στο end- to- end delay: καθώς το V αυξάνει, το μέγεθος των ουρών των ενταμιευτών μεγαλώνει και το ίδιο και η συμφόρηση στις ουρές Αντίστροφη Σχέση (Tradeoff) Υψηλό V => μικρότερη κατανάλωση ισχύος, αλλά μεγαλύτερη end- to- end καθυστέρηση. Μικρό V => μεγαλύτερη κατανάλωση ισχύος, αλλά μικρότερη end- to- end καθυστέρηση. 41

42 Μεθοδολογία Υλοποίησης Σκοπός: Ενεργοποίηση παράλληλων μεταδόσεων Προβλήματα: Σε συσκευές WiFI, οι drivers χρησιμοποιούν το CSMA για να αποφύγουν συγκρούσεις πακέτων (Single Frequency operated networks) Το MAC επίπεδο μας εμποδίζει στο να ενεργοποιήσουμε ακριβείς και συντονισμένες αποφάσεις για χρονοδρομολόγηση στην μετάδοση πακέτων κάθε χρονική στιγμή Το παραπάνω αποτυπώνει την αδυναμία ελέγχου στις αναχωρήσεις πακέτων από τις ουρές που διατηρούνται στο MAC driver κατά τη μετάδοση στο ασύρματο μέσο. Λύση: Οι αναμεταδότες εξοπλίζονται με δυο ασύρματες κάρτες Τα δυο hops στο δίκτυο διαμάντι λειτουργούν σε διαφορετικά κανάλια ( για να αποφύγουμε τις συγκρούσεις) Ενεργοποίηση TDMA to allow for transmissions in parocular ome slots so as to forofy parallel transmission from colliding Use of Click Modular Router to control the packet transmissions Move Queues to the Network Layer (and control them there), and set the MAC layer queues maximum length equals to 1 42

43 1 ο Εμπόδιο a(t)=1 a(t)=0 Σε δίκτυα τα οποία υπάρχει μία συχνότητα λειτουργίας, τα πακέτα συγκρούονται κατά τη διάρκεια παράλληλων μεταδόσεων Ακόμη και με την ενεργοποίηση του CSMA, το αναμενόμενο όφελος στην απόδοση από τη συνεργασία, θα είναι μικρότεορ εξαιτίας του back- off μηχανισμό Λύση: Διαφορετικά κανάλια (συχνότητες για τους δύο παράλληλες συνδέσεις) 43

44 Ενεργοποίηση Ορθογώνιων μεταδόσεων Αντιμετώπιση του προβλήματος των συγκρούσεων εξαιτίας παράλληλων μεταδόσεων: Αφήνουμε τον CSMA μηχανισμό να λειτουργεί συμβατικά, ΑΛΛΑ a(t)=1 a(t)=0 Κάθε μετάδοση ανά hop ενεργοποιείται σε διαφορετικό κανάλι, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις, όταν συμβαίνουν παράλληλες μεταδόσεις. Κάθε αναμεταδότης είναι εξοπλισμένος με δύο ασύρματες κάρτες για να επιτρέπεται η παράλληλη μετάδοση σε διαφορετικά κανάλια. 44

45 2 ο Εμπόδιο a(t)=1 Σενάριο Ο ελεγκτής δικτύου παίρνει την απόφαση να ενεργοποιήσει τις ζεύξεις {S- R1 και R2- D} για να μεταδώσουν. Κάποια πακέτα έχουνε ήδη απομείνει στην ουρά του ΜΑC επιπέδου του αναμεταδότη R1 (από προηγούμενη χρονοδρομολόγηση) Δεν έχουμε την δυνατότητα να σταματήσουμε τα πακέτα του R1 να μεταδίδονται Διότι δεν έχουμε έλεγχο πρόσβασης στο firmware της ασύρματης κάρτας δικτύου Επομένως ορθογώνιες παράλληλες μεταδόσεις δεν είναι εφικτές Λύση: Καταστολή του CSMA 45

46 Ελεγχόμενες αποφάσεις για τον χρονοπρογραμματισμό Καταστολή του CSMA μηχανισμού Λειτουργία στο επίπεδο OSI 2.5 όπου ο Click Modular Router βρίσκεται Η συλλογή και ο χειρισμός των πακέτων είναι πιο ευέλικτος με την χρήση του Click Modular Router Διατήρηση των ενταμιευτών στο επίπεδο του Click για την αποθήκευση των πακέτων Θέτουμε την μέγιστη χωηρικότητα των ενταμιευτών MAC επιπέδου ίση με 1 Επιτρέπουμε πακέτα να εισέρχονται στο ΜΑC επίπεδο ενός κόμβου, όταν αυτός ο κόμβος έχει επιλεχθεί να μεταδώσει Δημιουργούμε ένα TDMA σύστημα πρόσβασης για να συντονίσουμε τις μεταδόσεις 46

47 TDMA πλαίσιο T1 διάστημα: Ο κόμβος πηγή συλλέγει την πληροφορία για την κατάσταση του δικτύου από τους γείτονες του. Αυτή περιλαμβάνει μεγέθη των ουρών των ενταμιευτών και πληροφορία για την ποιότητα των καναλιών. T2 διάστημα: Ο κόμβος πηγή λαμβάνει μία απόφαση χρονοδρομολόγησης με βάση την πολιτική μέγιστοποίηση της ρυθμαπόδοσης και την στέλνει στους αναμεταδότες μέσω ενός broadcast μηνύματος. Θέτει το a(t)=1, και μεταδίδει το 1 ο σετ από τις επιτρεπόμενες ζεύξεις. Διαφορετικά, θέτει το a(t)=0, και μεταδίδει στο 2 ο σετ από τις επιτρεπόμενες ζεύξεις. T3 διάστημα: Ενεργοποίησε τις μεταδόσεις πάνω από το επιλεγμένο σετ ζεύξεων χρονοδρομολόγησης με physical rate μ(t) και ισχύ P(t). 47

48 Υλοποίηση Αλγορίθμου T1 διάστημα: Οι αναμεταδότες R1 και R2 ενημερώνουν τον κόμβο πηγή για το μήκος των ουρών τους size και για το ETT (Expected Transmission Time) metric των δικών του ζευξεων 1 B ETT : αποτελεί μία εκτίμηση της ποιότητας της ζεύξης: μετρική ETT = d d S d f και d r : πιθανότητες επιτυχούς μετάδοσης και προς τις δύο κατευθύνσεις S: μέσο μήκος πακέτου B: μέσο ποσοστό ρυθμού πακέτων που αναθέτει ο ελεγκτής. T2 διάστημα: Ενεργοποίησε την πολιτική μεγιστοποίησης της ρυθμαπόδοσης και ενημέρωσε τους αναμεταδότες με ένα broadcast μήνυμα. Εάν ΔQ ( t) + Q ( ) ( ) ( ) 1 R t < ΔQ 2 SR2 t QR t 1 ETT ( t) ETT ( t) ETT ( t) ETT ( t) SR + SR R2D SR 1 Τότε θέτει το a(t)=1, Η πηγή ενημερώνει τους αναμεταδότες R1 και R2 ότι επέλεξε τα SR1 και R2D για να μεταδώσουν Διαφορετικά θέτει το a(t)=0, Ο κόμβος πηγή μεταδίδει ένα μήνυμα ελέγχου στους αναμεταδότες και R2 ότι επέλεξε τα SR2 και R1D για να μεταδώσουν Σημείωση: (1/ETT) ~ Εκτίμηση του ρυθμού μετάδοσης στον θεωρητικό αλγόριθμο T3 διάστημα: Οι επιλεγμένες ζεύξεις ενεργοποιούνται και οι μεταδόσεις των πακέτων γίνονται συφωνα με το TDMA σχήμα πρόσβασης με physical rate μ(t) και ισχυ μετάδοσης P(t). 2 R1D f r 48

49 Πειράματα NITOS Testbed 1 ο Πείραμα Υλοποιήση/Σύγκριση τριών αλγορίθμων Συνεργατική επιλογή αναμετδότη (Lyapunov theory) (IEEE a 1 st hop Channel 100, 2 nd hop Channel 140) Τυχαία επιλογή αναμεταδότη (IEEE a 1 st hop Channel 100, 2 nd hop Channel 140) Απευθείας μετάδοση από την πηγή στον προορισμό (χωρίς επιλογή αναμεταδότη) (IEEE a Channel 120 ) Για να μιμηθούμε ένα κακό fading κανάλι για την απευθείας ζεύξη από την πηγή στον προορισμό, ενεργοποιήσαμε τεχνητά διάφορα ζεύγη AP- STA να λειτουργούν στο ίδιο κανάλι 2 ο Πείραμα Για διαφορετικές τιμές του μέγιστου μήκους της ουράς του Click buffer στο 2.5 Layer, και για στθερή τιμή του PHY και iperf rate, μετρήσαμε τη ρυθμαπόδοση του συνεργατικού σχήματος Καλύτερη απόδοση (ρυθμαπόδοσης/χαμένων Πακέτων) καθώς το μέγιστο μήκος της ουράς μεγαλώνει 49

50 1 ο Πείραμα PHY rate was set on 9 Mbps for all nodes 50

51 2 ο Πείραμα PHY rate was set on 9 Mbps for all nodes, Iperf traffic is set on 14Mbps. 51

52 Συνεισφορά Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα σύστημα πρόσβασης TDMA για την προώθηση πακέτων, το οποίο είναι συμβατό με το CSMA πρωτόκολλο για χρήση σε εμπορικές συσκευές. Η τεχνική μας εφαρμόστηκε αποτελεσματικά σε δίκτυα Wi- Fi χρησιμοποιώντας εξοπλισμό testbed. Έχουμε χρησιμοποιήσει ένα κεντρικό ελεγκτή δικτύου στο σύστημα πρόσβασης ΤDΜΑ για να επιβάλλουμε πολιτικές χρονοπρογραμματισμού και επιλογής αναμεταδοτών, βασισμένοι σε τεχνικές της βελτιστοποίησης Lyapunov. Ερευνούμε ενδεχόμενες βελτιώσεις στην απόδοση του δικτύου με την εφαρμογή και ενεργοποιήση κεντρικοποιημένων αποφάσεων χρονοδρομολόγησης. Αξιολογήσαμε την απόδοση της προτεινόμενης συνεργατικής λύσης στην πλατφόρμα πειραματισμού για ασύρματες τεχνολογιες NITOS 52

53 Πλατφόρμες διεξαγωγής πειραμάτων Υλοποίηση των συνεργατικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας Σκοπός: η περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και η ενδεχόμενη βελτίωση στις τεχνικές σχεδίασης Η προσομοίωση πολλές φορές αγνοεί ή απλοποιεί σημαντικές παραμέτρους στην σχεδίαση λόγω υπολογιστικής πολυπλοκότητας Ρεαλισμός == TESTBEDs NITOS UTH, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα h p://nitlab.inf.uth.gr EURECOM, Γαλλία h p://www.eurecom.fr/ h p:// Heterogeneous Wireless Testbed (WiFi,LTE, WiMAX, sensors) LTE (4G) protocol stack implementa on 53

54 Σχετικές Δημοσιεύσεις M. Hadef, A. Apostolaras, J. O Reilly, A. Mourad and B. Mouhouche, CooperaQve MulQcast Resource AllocaQon Strategy, to be presented in WCNC, Istanbul, April M. Hadef, A. Apostolaras, J. O Reilly, A. Mourad B. Mouhouche, I. Koutsopoulos, T. Korakis and L. Tassiulas, Energy Aware Buffer Aided CooperaQve Relay SelecQon, to be presented in WCNC, Istanbul, April A. Apostolaras, K. Choumas, I. Syrigos, I. Koutsopoulos, T. Korakis, A. Argyriou and L. Tassiulas, On the ImplementaQon of Relaying SelecQon Strategies for a CooperaQve Diamond Network, in the proceedings of PIMRC 2013, London 8-11 Sep. M. Hadef, A. Apostolaras, A. Mourad, J. O Reilly, I. Koutsopoulos, T. Korakis and L. Tassiulas, Energy Efficiency Performance Evalua on of Back- Presure Driven Coopera ve Relay Selec on for WiMAX Systems, presented in EMUTools 2013 Workshop, Cannes March 5-7, A. Apostolaras, K. Choumas, I. Syrigos, G. Kazdaridis, T. Korakis, Koutsopoulos, A. Argyriou and L. Tassiulas, A DemonstraQon of a Relaying SelecQon Scheme for Maximizing A Diamond Network s Throughput, in the proceedings of TridentCom 2012, Thessaloniki, Greece, June

55 Ερωτήσεις; ; Απόστολος Αποστολάρας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Επιβλέπων Καθηγητής: Λέανδρος Τασιούλας htp://nitlab.inf.uth.gr 55

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Το επίπεδο σύνδεσης αποτελείται από δύο υποεπίπεδα: Το υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων (Medium Access Control) Το υποεπίπεδο λογικού ελέγχου σύνδεσης (Logical Link Control) To υποεπίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP Άσκηση 1 η : Καθυστερήσεις Θεωρείστε μία σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων Χ και Υ. Το εύρος ζώνης του συνδέσμου είναι 10Gbits/sec

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs

WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η φθορά των έργων τέχνης λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης Οι περιβαλλοντικές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE. Ελευθέριος Λιοδάκης

Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE. Ελευθέριος Λιοδάκης Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE Ελευθέριος Λιοδάκης Σχετικά με εμένα! Λιοδάκης Ελευθέριος D&C ELECTRONICS MikroTik Certified Consultant

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και από τις 6 ερωτήσεις του Μέρους ΙΙ Πάντοτε οι απαντήσεις σας θα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων 2.1 Ethernet 2.2 Internet 2.3 Asynchronous Transfer Mode 2.4 Η αρχιτεκτονική του Δικτύου Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 2A (Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ., Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 6 Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Είναι η διαδικασία της μετάβασης από την (υπάρχουσα) επίγεια αναλογική στην επίγεια ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1 Άσκηση 1 Σε μια χώρα υπάρχουν δύο (2) Πάροχοι κινητών επικοινωνιών. Με βάση το πρότυπο του κυψελωειδούς δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM, να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση συχνοτήτων (channel assignment) για

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η

Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η Παράδοση στο e-class Προθεσµία: 6/4/2014 Σωτήρης Διαµαντόπουλος, Σωτήρης-Άγγελος Λένας {sdiaman, slenas} @ ee.duth.gr Στα αρχεία µε όνοµα Ergasia1_a.tcl και Ergasia1_b.tcl,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 6 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 Πολύπλεξη ΗΠολύπλεξηείναι η µετάδοση διαφορετικών ρευµάτων πληροφορίας µέσα από την ίδια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Ελαχιστοποίηση της Καταναλισκόμενης Ενέργειας σε Φορητές Συσκευές

Ελαχιστοποίηση της Καταναλισκόμενης Ενέργειας σε Φορητές Συσκευές Ελαχιστοποίηση της Καταναλισκόμενης Ενέργειας σε Φορητές Συσκευές Βασίλης Βλάχος vbill@aueb.gr Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 1 Σχεδιασμός ενσωματωμένων συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MHX. H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή Ορισμός ασύρματου δικτύου Παραδείγματα ασύρματων

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένου Συστήµατος

Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένου Συστήµατος Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένων Συστηµάτων Development Model of Wireless Sensor and Information Control via Embedded Systems Ανάγκη χρήση ασύρµατων αισθητήρων

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυμεσικών δεδομένων σε ασύρματα κινητά Ad Hoc δίκτυα

Μετάδοση πολυμεσικών δεδομένων σε ασύρματα κινητά Ad Hoc δίκτυα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Μετάδοση πολυμεσικών δεδομένων σε ασύρματα κινητά Ad Hoc δίκτυα Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM 1 ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 111 110 101 100 000 001 010 011 Αναλογικό σήµα είγµατα αναλογικού σήµατος στην κλίµακα κβαντοποίησης Κωδικοποίηση διαστηµάτων 100 111

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης

Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνας (ΙΤΕ) Ινστιτούτο Πληροφορικής Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης Ιωάννης Γ. Ασκοξυλάκης Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων asko@ics.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 5 Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Επίγεια τηλεόραση: Η ασύρματη εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος αποκλειστικά από επίγειους

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 36 Διάρθρωση 1 Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Αναστάσιος Α. Νάνος ananos@cslab.ntua.gr Επιβλέπων: Νεκτάριος

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Κεφάλαιο 7 3 κατώτερα επίπεδα OSI 7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Σελ. 220-224 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Επικοινωνία σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Ασφάλεια Δικτύων Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Περίμετρος Δικτύου Αποτελεί κρίσιμο ζήτημα η περιφρούρηση της περιμέτρου δικτύου Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ασφάλειας

Στρατηγικές Ασφάλειας Στρατηγικές Ασφάλειας Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Διδάσκων: Σ. Κοντογιάννης Least/(Most) Privileges Defense in Depth Συγκεντρωτική Στρατηγική Weakest Link Strategy Fail Safe Stance Fail Safe Stance

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Επιβλέπων: Π.Νικοπολιτίδης 1. Μελέτη Απόδοσης Προσαρμοστικών Πρωτοκόλλων Ασύρματης Εκπομπής Δεδομένων. Μελέτη βιβλιογραφίας, ανάπτυξη εργαλείου προσομοίωσης με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ Το επίπεδο δικτύου ασχολείται με τη μεταφορά πακέτων από την προέλευσή τους μέχρι τον προορισμό τους. Επιλέγει τις κατάλληλες διαδρομές από τους διάφορους δρομολογητές ώστε ένα πακέτο να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς Τεχνολογίες WAN και Δρομολόγηση LAN Επεκτείνεται μόνον σε ένα κτίριο ή ομάδα κτιρίων WAN (Wide Area Network) Επεκτείνονται σε μεγάλες περιοχές MAN Ενδιάμεσο ως προς το μέγεθος της

Διαβάστε περισσότερα

XTC45 universal timer

XTC45 universal timer XTC45 universal timer Περιγραφή Ο XTC45 είναι ένας χρονοδιακόπτης γενικής χρήσης ο οποίος μπορεί να ελεγχθεί και να προγραμματιστεί με το λογισμικό που τον συνοδεύει, μέσω ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ ΘΕ ΠΛΗ-22 1 η ΟΣΣ 19/10/2014

ΕΑΠ ΘΕ ΠΛΗ-22 1 η ΟΣΣ 19/10/2014 ΕΑΠ ΘΕ ΠΛΗ-22 1 η ΟΣΣ 19/10/2014 Συμπληρωματικές Διαφάνειες (στην παρουσίαση της 1 ης ΟΣΣ PLH22_1st_OSS_Networks_2014_2015 ) Νίκος Δημητρίου ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου 1 Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Τα κυψελωτά συστήματα εξασφαλίζουν ασύρματη κάλυψη σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία διαιρείται σε τμήματα τα οποία είναι γνωστά ως κυψέλες (Εικόνα 1).

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα άμεσου συνδέσμου. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Δίκτυα άμεσου συνδέσμου. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα άμεσου συνδέσμου Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 91 Διάρθρωση 1 Δίκτυα άμεσου

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατο ίκτυο Πολυτεχνείου Κρήτης. Οδηγός Σύνδεσης ικτύου

Ασύρµατο ίκτυο Πολυτεχνείου Κρήτης. Οδηγός Σύνδεσης ικτύου Ασύρµατο ίκτυο Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Σύνδεσης ικτύου Κέντρο ιαχείρισης ικτύων Το κείµενο αυτό περιγράφει τη διαδικασία σύνδεσης του (φορητού) υπολογιστή µας µε το ασύρµατο δίκτυο του Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ AWMN - YME ( 2012 ) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Εναλλακτικά δίκτυα διασύνδεσης υποδομών Ομιλητής ΕΑΒ : Αγγελής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΙΚΤΥΑ Software Defined Networks (SDN)

ΕΥΦΥΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΙΚΤΥΑ Software Defined Networks (SDN) Εργαστήριο ιαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασµού ικτύων (NETMODE) ΕΥΦΥΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΙΚΤΥΑ Software Defined Networks (SDN) Άσκηση 7 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΙΚΤΥΑ ; Κάθε δικτυακός κόµβος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχόλη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Αναστάσιος Ζαφειρόπουλος. 28 Σεπτεμβρίου 2010

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχόλη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Αναστάσιος Ζαφειρόπουλος. 28 Σεπτεμβρίου 2010 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχόλη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Αναστάσιος Ζαφειρόπουλος Ημερίδα ΚΑΠΕ: Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ηλεκτρική Κατανάλωση: Επιλογή Ενεργειακά Αποδοτικού Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον.

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Το Plugwise είναι ένα εύχρηστο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε εργασιακούς χώρους. Μετράει την κατανάλωση ρεύµατος κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη πρωτοκόλλων δροµολόγησης σε κινητά δίκτυα ειδικού σκοπού (MANETS) µε χρήση του προσοµοιωτή NS2.

Μελέτη πρωτοκόλλων δροµολόγησης σε κινητά δίκτυα ειδικού σκοπού (MANETS) µε χρήση του προσοµοιωτή NS2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μελέτη πρωτοκόλλων δροµολόγησης σε κινητά δίκτυα ειδικού σκοπού (MANETS) µε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δικτύων. 6 η Διάλεξη: Network Simulator NS

Εργαστήριο Δικτύων. 6 η Διάλεξη: Network Simulator NS Εργαστήριο Δικτύων 6 η Διάλεξη: Network Simulator NS Περίγραμμα παρουσίασης Εισαγωγήστον ns Τατμήματα (components) του ns Ηδομή του ns Ξεκινώντας... Το 1 ο script Εκτέλεση προσομοιώσεων Trace analysis

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων

Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων Βασικές Τοπολογίες Δικτύων Αρτηρία (Bus) Δέντρο (Tree) Δακτύλιος (Ring) Αστέρας (Star) Το μοντέλο Αναφοράς OSI Μετάδοση Δεδομένων στο Μοντέλο OSI Το Mοντέλο Aναφοράς TCP/IP Τα

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Χαρακτηριστικά & Νέες Τεχνολογίες

Τοπικά Χαρακτηριστικά & Νέες Τεχνολογίες Τοπικά Χαρακτηριστικά & Νέες Τεχνολογίες Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Νέες Ευκαιρίες Γιώργος Καραμανώλης, Partner CTO Crowdpolicy Σύμβουλος Πληροφορικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Project management

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 9. Ευχαριστίες 15

Περιεχόμενα. Πρόλογος 9. Ευχαριστίες 15 1 Περιεχόμενα Πρόλογος 9 Ευχαριστίες 15 1 Εισαγωγή 17 1.1 Πλεονεκτήματα της Οπτικής Ίνας ως Μέσο Μετάδοσης 21 1.2 Βασικές Τεχνικές Πολύπλεξης 24 1.3 Ιστορική Εξέλιξη των Οπτικών Δικτύων Βασικοί Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.)

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.) Δίκτυα Πρόσβασης Τί είναι δίκτυο πρόσβασης Αποτελεί το τελευταίο τμήμα του δικτύου Ενώνει τον τελικό χρήστη με τα σημεία απόληξης του βασικού δικτύου Χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες Υπηρεσία πρόσβασης:

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση (πες μου την IP σου να σου πω ποιος είσαι) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη Εργαστήριο 9β-10 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Dr. Christos D. Tarantilis Associate Professor in Operations Research & Management Science http://tarantilis.dmst.aueb.gr/ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ι - 1- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Περίληψη Πως τα διάφορα δίκτυα διαφέρουν μεταξύ τους Πως συνδέονται ανομοιογενή δίκτυα μεταξύ τους Εικονικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Επικοινωνιών Γ.Κ.:Μάιος 2006

Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Επικοινωνιών Γ.Κ.:Μάιος 2006 Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Επικοινωνιών Ασύρματες Επικοινωνίες Μέρος I Slide: 1/26 Περιεχόμενα ΙΕΕΕ 802.11 Εισαγωγή Λειτουργικό μοντέλο 802.11 Στοίβα πρωτοκόλλων του 802.11 Δομή πλαισίων 802.11 Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι Παρτώνας Αλέξανδρος Επιβλέπων: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες υλοποιούνται στο επίπεδο του στρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΕΑ : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΆ ΔΙΚΤΥΑ COMMUNITY-OWNED

Η ΙΔΕΑ : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΆ ΔΙΚΤΥΑ COMMUNITY-OWNED 13 Ιουνίου 2012 Η ΙΔΕΑ : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΆ ΔΙΚΤΥΑ COMMUNITY-OWNED OPEN LOCAL IP NETS (COPLAN) Η δημιουργία μιας πλατφόρμας πειραματισμού βασισμένη σε κοινοτικές πρωτοβουλίες Το σενάριο και

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2014

Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2014 Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 06/10/14 14:00-17:00 Υπολογιστικά Μαθηματικά Ε.Ζέρβας Ενότητα 2.1 17:00-20:00 Ειδ. Θέματα Σύγχρονης Φυσικής Κ.Μουτζούρης

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer)

Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer) Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Μοντέλα υπηρεσιών του επιπέδου δικτύου Προώθηση έναντι δρομολόγησης (forwarding vs routing) IP: Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Ροή πολυμέσων. Εισαγωγή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές μέσων Το πρωτόκολλο RTSP

Ροή πολυμέσων. Εισαγωγή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές μέσων Το πρωτόκολλο RTSP Ροή πολυ Εισαγωγή Ροή από εξυπηρετητές Ροή από εξυπηρετητές Το πρωτόκολλο RTSP Τεχνολογία Πολυ και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 17-1 Εισαγωγή Ροής (media streaming) Αναπαραγωγή παράλληλα με τη λήψη Αρκεί να

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση και παραμετροποίηση δικτύων Η/Υ με τη χρήση λογισμικού

Προσομοίωση και παραμετροποίηση δικτύων Η/Υ με τη χρήση λογισμικού Προσομοίωση και παραμετροποίηση δικτύων Η/Υ με τη χρήση λογισμικού Ασσιόγλου Γεώργιος 1 και Αριστειδάκης Ιωάννης 2 1, 2 Εκπαιδευτήρια Απόστολος Παύλος 1 gassi384@hotmail.com, 2 ionaris@gmail.com Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Διάλειψη (fading) είναι η παραμόρφωση ενός διαμορφωμένου σήματος λόγω της μετάδοσης του σε ασύρματο περιβάλλον. Η προσομοίωση μίας τέτοιας μετάδοσης γίνεται με την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Εναλλακτικά Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

Μάθημα Εναλλακτικά Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Μάθημα Εναλλακτικά Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα LTE-A & 5G Cognitive Radio ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα και Internet στο επιχειρηµατικό περιβάλον

Δίκτυα και Internet στο επιχειρηµατικό περιβάλον Δίκτυα και Internet στο επιχειρηµατικό περιβάλον Πρώτη οµάδα ασκήσεων Οδηγίες Η εργασία αυτή είναι ατοµική. Μπορείτε να µιλήσετε µε άλλους φοιτητές για να ανταλλάξετε ιδέες. Αν κάποιος συµφοιτητής σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Wi-Fi Ηotspot ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Wi-Fi Ηotspot ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Wi-Fi Ηotspot ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ οι επιβάτες αξιοποιούν τον χρόνο που ταξιδεύουν μαζί σας 1 EΙΣΑΓΩΓΗ E-mails, αγορές online, chat με φίλους και συναδέλφους, Facebook και

Διαβάστε περισσότερα