Σχεδιασμός και υλοποίηση συνεργατικών πρωτοκόλλων σε ασύρματα δίκτυα με τη χρήση πειραματικών διατάξεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασμός και υλοποίηση συνεργατικών πρωτοκόλλων σε ασύρματα δίκτυα με τη χρήση πειραματικών διατάξεων"

Transcript

1 Σχεδιασμός και υλοποίηση συνεργατικών πρωτοκόλλων σε ασύρματα δίκτυα με τη χρήση πειραματικών διατάξεων Απόστολος Αποστολάρας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών htp://nitlab.inf.uth.gr Επιβλέπων Καθηγητής: Λέανδρος Τασιούλας

2 Περιεχόμενα (1 ο μέρος) Σχεδιασμός και ανάπτυξη μίας πλατφόρμας υπολογιστικών κόμβων για ρεαλιστικό πειραματισμό σε πρωτόκολλα ασύρματης επικοινωνίας. (2 ο μέρος) Υλοποίηση αλγορίθμων και πειραματισμός σε ασύρματα συνεργατικά δίκτυα. 2

3 NITOS Network Implementaoon Testbed using Open source Sorware 10 Orbit κόμβοι 5 Diskless κόμβοι 5 Mobile diskless κόμβοι 20 NITOS εξωτερικοί κόμβοι 10 Icarus κόμβοι WiMAX testbed LTE testbed 10 κόμβοι είναι εξοπλισμένοι με USRP radios Αρκετοί είναι εξοπλισμένοι με video cameras και σένσορες για θερμοκρασία, υγρασία και φως. 3

4 Αρχιτεκτονική NITOS Πρόσφατη αναβάθμιση 4

5 Χρονοπρογραμματισμός Χρηστών στο NITOS (Scheduler) Άυξηση της απόδοσης χρήσης ενός ασύρματου testbed μέσω διαχωρισμού της χρήσης φάσματος Ο NITOS Scheduler αναπτύχθηκε αρχικά για να εκμεταλλευτεί αρχιτεκτονικές αδυναμίες των μέχρι τότε διαθέσιμων λογισμικών για αποδοτική διαχείριση των χρηστών σε ένα testbed. Συνοπτικά ο ΝΙΤΟS scheduler αποτελείται Μία Βάση Δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται πληροφορίες για την διαθεσιμότητα των πόρων του testbed. Μία διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει στυς χρήστες να δεσμεύσουν ένα μέρος του testbed για τον πειραματισμό τους Μια διαδικτυακή επαφή που παρέχει στους χρήστες απαραίτητα εργαλεία και πληροφορίες για την παρακολούθηση των δεσμεύσεων τους. Ένα σύνολο από scripts απαραίτητα για την επικοινωνία με το υπάρχον λογισμικό διαχείρισης (OMF) και για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων. 5

6 Διαδικασία Δέσμευσης Κόμβων 6

7 Άυξηση της απόδοσης χρήσης ενός ασύρματου testbed μέσω διαχωρισμού της χρήσης φάσματος Κίνητρο Τα μη RF- απομονωμένα testbeds συνήθως υφίστανται: Εξωτερικές παρεμβολές λόγω γειτονικών ασύρματων δικτύων με τα οποία μοιράζονται το ίδιο φάσμα συχνοτήτων και δεν είναι υπό τον έλεγχο του διαχειριστή του testbed. Απρόβλεπτες εξωτερικές παρεμβολές και διακυμάνσεις στην ποιότητα του καναλιού επικοινωνίας. Βασικό Ερώτημα προς διερεύνηση Πόσο χρήσιμο είναι για ένα εξελιγμένο λογισμικό διαχειρισης testbed να μπορεί να επιλέξει τους κατάλληλους κόμβους σε μία τοπολογία και με συγκεκριμένα χρακτηριστικά στην ποιότητα της επικοινωνίας τον εμπλεκόμενων κόμβων; 7

8 Προκλήσεις Οποιαδήποτε «στατική» προσπάθεια για εντοπισμό μίας κατάλληλης τοπολογίας υποσκάπτεται από το ασταθές ασύρματο μέσο επικοινωνίας σε μη RF- απομονωμένα testbeds. H ποιότητα της επικοινωνίας παρουσιάζει διακυμάνσεις από στιγμή σε στιγμή. Είναι σημαντικό για την ακρίβεια των δεδομέων οι ρεαλιστικές μετρήσεις για την ρυθμαπόδοση (throughput performance) να πραγματοποιούνται συχνά και περιοδικά για όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των διαθέσιμων καναλιών επικοινωνίας και ισχύων μετάδοσης για όλες τις ασύρματες ζεύξεις μεταξύ όλων των κόμβων. Η πιθανότητα σωστής εκτίμησης της ποιότητας επικοινωνίας για μία συγκεκριμένη ζεύξη αυξάνει. 8

9 Τι χρειάζεται να μετρηθεί; Ποσοστό επιτυχής μετάδοσης πακέτων - Packet Delivey Raoo (PDR) PDR για κάθε ζεύξη στο testbed και για κάθε συνδυασμό ισχύς και ρυθμού μετάδοσης στο testbed Μέτρηση της χρήσης καναλιών Η λειτουργία ασύρματων συσκευών γειτονικών δικτύων στο ίδιο κανάλι με αυτά που χρησιμοποιούνται στην πειραματική διάταξη υποβαθμίζει την απόδοση και την αποτελεσματικότητα της χρήσης των καναλιών (channel uolizaoon) Παράδειγμα ο μηχανισμός αποφυγής συγκρούσεων στην τεχνολογία backoff policy 9

10 Αρχείο μετρήσεων ιστορικού Χρήση αρχείου μετρήσεων ιστορικού για την αποθήκευση των διακυμάνσεων στην ποιότητα καναλιού των ζεύξεων Η τοποθεσία και η εγκατάστη των κόμβων στο testbed είναι στατική Παρατηρώντας ένα αρχείο μετρήσεων ιστορικού ένας χρήστης μπορεί να βρεί εκείνες τις χρονικές περιόδους και εκείνους τους συνδυασμούς κόμβων οι οποίοι καλύπτουν τις άναγκες και τις απαιτήσεις του πειραματός του. Σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, ένας χρήστης έχει την δυνατότητα εκτίμησης των διακυμάνσεων του καναλιού και τις συμπεριφοράς του δικτύου λαμβάνοντας υπόψιν τις εξωτερικές παρεμβολές. 10

11 Υπάρχοντα εργαλεία για την διεξαγωγή μετρήσεων throughput Οι μετρήσεις για PDR και για την απόδοση της χρήσης καναλιού μπορεί να γίνουν με τη χρήση εργαλείων όπως η εφαρμογή iperf Γεννήτρια αλληλουχίας πακέτων προς μετάδοση Μειονεκτήματα Η Iperf χρειάζεται χρόνο (latency) για να γεμίσει τις ουρές των ενταμιευτών (buffer- queues) και να αποτυπώσει το πραγματικό throughput στον δέκτη. (Από μετρήσεις προκύπτει ότι χρειάζεται περίπου 3sec) Χρειάζεται να να διαμορφωθεί σε κάθε ζεύξη για κάθε κατεύθυνση επικοινωνίας ξεχωριστά και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο το basic rate εάν επιλέξουμε mulocast επικοινωνία (6Mb/s) Πρόκειται για μία σχετικά αργή προσέγγιση η οποία κλιμακώνει ενοχλητικά καθώς αυξάνει ο συνδυασμός των κόμβων, καναλιών και ρυθμών μετάδοσης. 11

12 TLQAP προσέγγιση Topology and Link Quality Assessment Protocol (TLQAP) Ένα σύστημα εκτίμησης ποιότητας καναλιού υλοποιημένο στο επίπεδο 2 του OSI Ένα module του OMF που λειτουργεί σαν ελεγκτής, διαχειρίζεται τα πειράματα μετρήσεων και συλλέγει τα αποτελέσματα To TLQAP έχει υλοποιηθεί Με την χρήση του click modular router Και κάνει χρήση των επεκτάσεων και των δυνατοτήτων του Madwifi driver ο οποίος ελέγχει το Atheros 5212 chipset των ασύρματων καρτών στους κόμβους του testbed 12

13 TLQAP σχεδιασμός σε OSI layer 2 Υπάρχει ένα εισερχόμενο και ένα εξερχόμενο μονοπάτι πληροφορίας στην σχεδίαση τουtlqap Στο εξερχόμενο μονοπάτι δημιουργείται ένας σταθερός αριθμός πακέτων με σταθερό μέγεθος τα οποία τοποθετούνται προς μετάδοση στην αντίστοιχη ουρά του ενταμιευτή για μετάδοση. Η μετάδοση αυτών των πακέτων γίνεται με σταθερό ρυθμό και με απενεργοποιημένο τον μηχανισμό για την ενεργοποίηση επαναμεταδόσεων σε περίπτωση λαθών (broadcast session). Στο εισερχόμενο μονοπάτι κάθε δέκτης επεξεργάζεται όλα τα πακέτα που μπορεί να ακούσει τυχαία σε sniff mode. Tα πακέτα τα οποία ανήκουν στο TLQAP session χαρακτηρίζονται από ένα ειδικό header στο layer 2 το οποίο και αναγνωρίζουν. 13

14 TLQAP OSI Layer 2 (Υλοποίηση) TLQAP: Χρήση του Click Modular Router MADWIFI x frame WIFI DECAP Ethernet frame TLQAP RECEIVER Εισερχόμενο μονοπάτι RATED SOURCE PACKET GENERATO R Empty packet Fixed size TLQAP TRANSMIT TER Ethernet frame WIFI ENCAP x frame MADWIFI Εξερχόμενο μονοπάτι 14

15 TLQAP Header WiFi Header TLQAP Header Source MAC Address Channel ID Rate ID Transmission Power ID 4 bytes 1 byte 1 byte 1 byte 15

16 TLQAP Πίνακας Μετρήσεων PDR Κάθε κόμβος διατηρεί ένα πίνακα μετρήσεων για κάθε «άμεσο» γείτονα του. Στον πίνακα αυτόν αποθηκεύονται για κάθε συνδυασμό καναλιού και ρυθμού μεταδοσης οι μετρήσεις PDR. Κάθε φορά που ένα TLQAP πακέτο λαμβάνεται επιτυχώς ο αντίστοιχος μετρητής αυξάνει. TLQAP Counter Map Neighbor 1 CH1 CH2 CHN R R2 RN Node i Neighbor 2 CH1 CH2 CHN R R2 RN 16

17 TLQAP OSI Layer 2 - Υλοποίηση Ο TLQAP πομπός «ενσωματώνει» τα TLQAP πακέτα, δλδ. ενθυλακώνει το TLQAP header σε ένα WiFi πακέτο και μετράει τον χρόνο μετάδοσης για κάθε broadcast session. Ο TLQAP δέκτης ακούει όλα τα πακέτα που μεταδίδονται στον αέρα, αναγνωρίζει αυτά με τον TLQAP header και ενημερώνει τους αντίστοιχους μετρητές στους πίνακες μετρήσεων 17

18 TLQAP Λειτουργία Ελεγκτή Για κάθε κόμβο Για κάθε κανάλι Για κάθε ρυθμό μετάδοσης (και ισχύς μεταδόσης) Ξεκίνα ένα TLQAP broadcast session. Κάθε νέο broadcast session πρέπει να ξεκινά μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου. Για κάθε TLQAP broadcast session κατέγραψε μετρήσεις για καθυστέρηση μεταδόσεων στον driver Συλλογή των αποτελεσμάτων και ενημέρωση των αντίστοιχων πινάκων σε κάθε κόμβο. Επεξεργασία των δεδομένων και προσδιορισμός της ποιότητας επικοινωνίας των ασύρματων ζεύξεων 18

19 Πλεονεκτήματα - TLQAP Το TLQAP χρησιμοποιεί ουσιαστικά ανιχνευτές πακέτων όπως όλα τα ad- hoc πρωτόκολλα δρομολόγησης για δίκτυα πλέγματος (mesh- networks) και μέτρα το PDR. Επειδή η λειτουργία του TLQAP για συλλογη μετρήσεων γίνεται σε offline mode. Μπορεί να χρησιμοποιήσει μεγαλύτερες σε χρονική διάρκεια περιόδους ανίχνευσεις πακέτων επιτρέποντας ακριβέστερη εκτίμηση της χρησιμοποίησης και της ποιότητας του καναλιού. Το TLQAP προσφέρει ίσης ποιότητας μετρήσεων με αυτή που προσφέρεται από εργαλεία επιπέδου εφαρμογής και η απόδοση του είναι συγκριτικά γρηγορότερη. (π.χ. Σε μία τοπολογία η οποία αποτελείται από 10 κόμβους η απόδοση του TLQAP ήταν 8x γρηγορότερη σε σύγκριση με τη χρήση του εργαλείου iperf) επειδή: Χρησιμοποιεί μεταδόσεις σε όλες τις τιμές ρυθμών Μπορεί να μετρήσει με ακρίβεια το χρόνο μετάδοσης των συνεδριών εκπομπής, ενώ τα εργαλεία σε επίπεδο εφαρμογής πρέπει να παρατηρούν τα ληφθέντα πακέτα για ένα σχετικά μεγάλο χρονικό όριο για τον προσδιορισμό της ποιότητας και της χρήσης του καναλιού 19

20 Αποτελέσματα TLQAP και Iperf PDR μετρήσεις στους κόμβους 2-9 σε ένα ελεύθερο από παρεμβολές κανάλι και με σταθερό rate. Ο πομπός είναι ο κόμβος 1. Η μέση τιμή της χρησης του καναλιού 6 από εξωτερικές γειτονικές συσκευές. Οι μετρήσεις έγιναν σε κάθε κόμβο για χρονικό διάστημα δύο εβδομάδωνμεταξύ 11:00 π.μ και π.μ) 20

21 Σχετικές Δημοσιεύσεις A. Anadioos, A. Apostolaras, D. Syrivelis, L. Tassiulas, L. Rodriguez, I. Seskar and M. OT, Towards Maximizing Wireless Testbed UQlizaQon using Spectrum Slicing, presented in TridentCom 2010, May 2010, Berlin, Germany. A. Apostolaras, V. Milioos, N. Giallelis, Syrivelis, T. Korakis and L. Tassiulas, A DemonstraQon of a Management Tool for Assessing Channel Quality InformaQon in Wireless Testbeds, research demo TridentCom 2010, 8-20 May 2010, Berlin, Germany. A. Apostolaras, D. Syrivelis, T. Korakis and L. Tassiulas, Achieving Efficient Resource AllocaQon on Non- RF Isolated Wireless Testbed Deploymnets, research demo, Future Network & Mobile Summit 2010, June 2010, Florence, Italy. D. Syrivelis, A. Anadioos, A. Apostolaras, T. Korakis and L. Tassiulas TLQAP: A Topology and Link Quality Assessment Protocol For Efficient Node AllocaQon on Wireless Testbeds, Wintech 09 Beijing. A. Anadioos, A. Apostolaras, D. Syrivelis, T. Korakis, L. Tassiulas, L. R. Rodriguez and M. OT, New Slicing Scheme for Efficient Use of Wireless Testbeds, Wintech 09 Beijing Demo/Poster. A. Anadioos. A. Apostolaras, D. Syrivelis T. Korakis L. Tassiulas, L. R. Rodriguez and M. OT, A DemonstraQon of a Slicing Scheme for Efficient Use of Testbed s Resources, Mobicom 09 Beijing Demo/ Poster. 21

22 Περιεχόμενα (1 ο μέρος) Σχεδιασμός και ανάπτυξη μίας πλατφόρμας υπολογιστικών κόμβων για ρεαλιστικό πειραματισμό σε πρωτόκολλα ασύρματης επικοινωνίας. (2 ο μέρος) Υλοποίηση αλγορίθμων και πειραματισμός σε ασύρματα συνεργατικά δίκτυα. 22

23 Εισαγωγή Συνεργατική Επικοινωνία Πολλοί χρήστες (συσκευές) συνεργάζονται μεταξύ τους για να μεταδώσουν την πληροφορία που τους ενδιαφέρει Ο σκοπός της συνεργατικής επικοινωνίας είναι να εκμεταλλευτεί πιθανώς καλύτερες συνθήκες δικτύωσης που προκύπτουν από την ποικιλότητα (diversity) που χαρακτηρίζει ένα δίκτυο έτσι ώστε να ευνοήσει την μετάδοση της πληροφορίας. Ορισμένοι τρόποι εκμετάλλευσης της ποικιλότητας σε επίπεδο πακέτου πληροφορίας αποτελούν Η επαναπροώθηση των πακέτων που έχουν ήδη μεταδοθεί και παραληφθεί από γειτονικούς χρήστες Η μετάδοση πακέτων με τη χρήση αναμεταδοτών 23

24 Ένα γενικό μοντέλο Μοντέλο τριών κόμβων Μία πηγή, S Ένας αναμεταδότης, R Ένας προορισμός, D Παράδειγμα Όταν η απευθείας μετάδοση από την πηγή στον προορισμό, δεν ευνοεί την «καλή» απόδοση της επικοινωνίας, τότε η χρήση αναμεταδοτών ενδέχεται να την βελτιώσει. Οφέλη Αυξημένη ρυθμαπόδοση του δικτύου Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας Χαμηλή καθυστέρηση στις μεταδόσεις S R Επέκταση εύρους της ασύρματης μετάδοσης D Βελτίωση της ασύρματης μετάδοσης εντός της αρχικής εμβέλειας 24

25 Δίκτυα Εφαρμογής Κυψελώτα δίκτυα (κινητές τηλεπικοινωνίες) 4G (LTE), WiMAX Οι σταθμοί βάσης δέχονται βοήθεια από ενδιάμεσους αναμεταδότες (Πάροχος)- Ευρύτερη κάλυψη της περιοχής μετάδοσης σε δυσπρόσιτα σημεία Χαμηλότερη συνολική κατανάλωση ενέργειας στους ΣΒ. Αυξημένη απόδοση, χαμηλότερη καθυστέρηση στις μεταδόσεις (Τελικός χρήστης)- Ποιότητα Εμπειρίας- (QoE) - Ποιότητα Υπηρεσίας (QoS) Χαμηλότερη ισχύς εκπομπής των κινητών συσκευών Άμεση και ταχύς πρόσβαση στην πληροφορία οποιαδήποτε στιγμή Βελτίωση της μετάδοσης στην περιοχή κάλυψης μέσω αναμεταδότη 25

26 Δίκτυα Εφαρμογής WiFi δίκτυα Δίκτυα υπολογιστών Έξυπνες συσκευές Relay1 Destination Relay2 Έννοια της Συνεργατικής Επικοινωνίας Διάφοροι χρήστες συμμετέχουν στην επικοινωνία και βοηθούν τον ΣΒ να προωθήσει πακέτα σε άλλους χρήστες Source Πειραματική Διάταξη στο εργαστήριο NITLab Οι ICARUS κόμβοι σχηματίζουν μια τοπολογία διαμαντιού υλοποιώντας ένα συνεργατικό δίκτυο 26

27 3C- Κλειστές Συνεργατικές Κοινότητες } 3C- Closed Cooperaove Communioes } Στάδιο Εμπορικό Κέντρο Ομάδες ανθρώπων που θέλουν να ανταλλάξουν την πληροφορία από ένα γεγονός που καταγράφουν και τους ενδιαφέρει σε πραγματικό ή μη χρόνο Συναυλίες Αεροδρόμιο Έξυπνο Σπίτι- Γραφείο Γενική Τοπολογία Συνεργατικό κυψελωτό δίκτυο Συνεργατικό WiFi 27 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

28 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα Ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης στις συνεργατικές επικοινωνίες περιορίζεται από το κανάλι με τη χειρότερη απόδοση Παράδειγμα R Ρυθμός μετάδοσης r r_sd < r_sr r_sd < r_rd r_sr < r_rd Μέγιστος Ρυθμός μετάδοσης min(r_sr, r_rd) = r_sr Χρήση Ουρών - Ενταμιευτών Αποθήκευση πακέτων τοπικά σε κάθε χρήστη Χρονοπρογραμματισμός Επιλεκτική (Οπορτουνιστική) ενεργοποίηση των ζεύξεων κάθε χρονική στιγμή με σκοπό την καλύτερη απόδοση S r_sr r_sd r_rd D 28

29 Η παθογένεια των ουρών 29

30 Εγγύηση: η σταθερότητα του δικτύου Σταθερότητα: Αποφυγή της υπερχείλισης των ουρών Οι αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού που διέπουν την λειτουργία του δικτύου να συγκλίνουν Χρήση Εργαλείων από τη Θεωρία Βελτιστοποίησης Ρεαλιστική μοντελοποίηση του δικτύου κατάλληλη επιλογή των παραδοχών σωστός καθορισμός των παραμέτρων σχεδίασης Προσδιορισμός του προβλήματος βελτιστοποίησης Θέσπιση αντικειμενικών στόχων, π.χ. ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ισχύος, μεγιστοποίηση της ρυθμαπόδοσης 30

31 Αφαιρετικότητα Ιδεατές ζεύξεις Απόκρυψη των σημείο- προς- σημείο φυσικών ζεύξεων Ολιστική αντιμετώπιση της επικοινωνίας από την πηγή στον S τελικό προορισμό και αποφυγή του καταμερισμού της σε δύο επιμέρους ανεξάρτητες μεταδόσεις Ένας αναμεταδότης μπορεί να συμμετάσχει σε μία ή και περισσότερες ιδεατές ζεύξεις Κάθε ιδεατή ζεύξη μπορεί να χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όσο αφορά της ποιότητα της επικοινωνίας R1 Vlink #1 Vlink #2 R2 R3 D 31

32 Χρονοπρογραμματισμός και εκχώρηση πόρων Δίκτυο τοπολογίας διαμαντιού Τεχνολογία υλοποίησης: Wi- Fi Σκοπός: Μεγιστοποίηση της ρυθμαπόδοσης του δικτύου Στρατηγική: Ενεργοποίηση των καλύτερων ζεύξεων προς μετάδοση κάθε χρονική στιγμή οι οποίες ευνοούν τον παραπάνω σκοπό μέσω ενός ελεγκτή δικτύου 32 a( t) = 1 a( t) = 0

33 Χρονοπρογραμματισμός και εκχώρηση πόρων (συν.) Κεντρικοποιημένη προσέγγιση στον χρονοπρογραμματισμό Γνώση των στατιστικών παραμέτρων του δικτύου Εκτίμηση της ποιότητας των ζεύξεων επικοινωνίας Γνώση του μήκους των ουρών των ενταμιευτών Σχεδιασμός ενός χρονικού πλαισίου- frame μέσω του οποίου ο ελεγκτής δικτύου διευθύνει τις μεταδόσεις 33

34 Κίνητρα Οι απευθείας ασύρματες μεταδόσεις από την πηγή στον προορισμό ενδεχομένως να μην αποτελούν το «καλύτερο» μονοπάτι για την ροή της πληροφορίας. Χαμηλό rate εξαιτίας του ασταθούς ασύρματου περιβαάλλοντος επικοινωνίας Αυξημένη Κατανάλωση Ισχύος στη διάρκεια των μεταδόσεων Παρεμβολές Καθυστερήσεις Υποβάθμιση της ποιότητας επικοινωνίας (QoS) Συνεργασία: Εκμετάλλευση των διαφορετικών και ποικίλων μονοπατιών πληροφορίας μέσω της χρήσης πιθανών αναμετδοτών οι οποίοι αναλαμβάνουν την επαναπροώθηση της κίνησης στον προορισμό. 34

35 Δυναμική επιλογή αναμεταδοτών για ασύρματα δίκτυα τοπολογίας διαμαντιού σε επίπεδο πακέτου πληροφορίας Χρονοδρομολόγηση των ζεύξεων για κίνηση τύπου unicast (1 πηγή, 1 προορισμός, 2 αναμεταδότες) Συνεργασία σε επίπεδο πακέτου: Επιλεκτική (οπορτουνιστική) ενεργοποίηση των διαφορετικών μονοπατιών έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουμε την απόδοση του δικτύου μέσω της επιλογής των αναμεταδοτών κάθε χρονική στιγμή. Ο σκοπός είναι να ενισχύσουμε την απόδοση του δικτύου επιτυγχάνοντας δύο στόχους. Αύξηση της ρυθμαπόδοσης (Increase Throughput) Μείωση της κατανάλωσης ισχύος (Minimize Power Expenditure) και λαμβάνοντας υπόψιν Το δυναμικό της κίνησης (Traffic dynamics) Πακέτα πληροφορίας καταφθάνουν δυναμικά στο δίκτυο Το δυναμικό της ουράς ενταμίευσης πακέτων (Packet queue dynamics) Τα μήκη των ουρών των ενταμιευτών αυξομειώνονται καθώς τα πακέτα φθάνουν ή αναχωρούν Το δυναμικό των ασύρματων ζεύξεων Οι ασύρματες ζεύξεις/συνδέσεις θεωρούνται επιρρεπείς σε fading και σε αποτυχημένες μεταδόσεις 35

36 Δίκτυο Τοπολογίας Διαμαντιού a(t)=1 a(t)=0 Επιλογή αναμεταδότη: Παράλληλη Ενεργοποίηση των αντίστοιχων ζεύξεων Ο Ελεγκτής δικτύου a(t), ενεργοποιηεί την επικοινωνία σε συγκεκριμένες ζεύξεις κάθε χρονική στιγμή t επιδιόκωντας έναν στόχο βελτιστοποίησης. 36

37 Μοντέλο Συστήματος Παράμετροι συστήμτος τη χρονική στιγμή t Ο κόμβος i διατηρεί την ουρά πακέτων: (t) Οι εξωτερικές αφιξεις στον κόμβο i: A i (t) (εδώ, μόνο στην πηγή) Ισχύς μετάδοσης από τον κόμβο i στον κόμβο j: Κατάσταση του καναλιού σην ζεύξη k: Sk () t Ο ελεγκτής δικτύου ενεργοποιεί τα schedules: a(t) in {0,1} Service: ρυθμός μετάδοση στην ζεύξη (i,b): µ ib (t) = C(P(t), S(t), a(t)) Χρονική εξέλιξη της ουράς i: Q i (t +1) = [ Q i (t) µ ib (t) b ] + + A i (t) + µ ai (t) a Q i P t () ij a(t)=1 a(t)=0 Half Duplex Περιορισμός: Ένας κόμβος δεν μπορει να μεταδόσει και να δεχτεί πακέτα την ίδια χρονική στιγμή 37

38 Θεωρητικό Πλαίσιο Βελτιστοποίηση με Lyapunov τεχνική Ορισμός μίας Lyapunov συνάρτησης των ουρών του συστηματος: Lyapunov Drir: Εκτιμώμενη αλλαγή της L- συνάρτησης σε 1 slot Σταθερότητα Ουρών Μία πολιτική χρονοπρογραμματισμού η οποία επιτυγχάνει σταθεροποίηση των ουρών είναι αυτή που ελαχιστοποιεί ένα άνω όριο στην έκφραση του Lyapunov Dri4 Δ(t) Ελαχιστοποίηση συνάρτηση κόστους P(.) + Σταθερότητα Ουρών Μία πολιτική χρονοπρογραμματισμού η οποία επιτυγχάνει ελαχιστοποίηση μίας συνάρτησης κόστους P(.) κι ταυτόχρονα επιτυγχάνει σταθεροποίηση των ουρών είναι αυτή που ελαχιστοποιεί ένα άνω όριο στην έκφραση του Lyapunov Dri4 Δ(t) + V P(.) Εδώ: Η συνάρτηση κόστους αναφέρεται στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης της ισχύος μετάδοσης. Η V είναι μια παράμετρος η οποία μπορεί να βαθμονομηθεί: δείχνει τη σχετική σημασία του για την αντικειμενική δυσκολία της συνάρτησης κόστους. θέτει μία αντίστροφη σχέση μεταξύ των αντικειμενικών στόχων της συνάρτης στόχου και της end- to- end 38 καθυστέρησης. L(Q(t)) = Q i (t) 2 i Δ(t) =Ε[ L(Q(t +1)) L(Q(t)) Q(t) ]

39 Μοντελοποίση Προβλήματος Ελαχιστοποίηση του άνω ορίου στο Δ(t) + V P(.) λαμβάνοντας υπόψιν την πολιτική χρονοδρομολόγησης του ελεγκτή a(t) in {0,1} Ελαχιστοποίηση του άνω ορίου στο (Δ(t) + E[P(a(t), S(t)]) Μέση τιμή καταναλισκόμενης ισχύος Πολιτική χρονοδρομολόγησης: Κάθε χρονική στιγμή t παίρνει αποφάσεις takes λαμβάνοντας υπόψιν: Την κατάσταση των ουρών Q i (t) στους κόμβους του δικτύου Την κάτασταση των καναλιών επικοινωνίας s ij (t) στις ζεύξεις (i,j) Την απαιτούμενη ισχύ για μετάδοση στην ζεύξη (i,j) με ποιότητα καναλιού s ij (t): P ij (s ij (t)) Την συνολική κατανάλωση ισχύος για μετάδοση σαν συνάρτηση των καταστάσεων των καναλιών S(t) και του ελεγκτή δικτύουa(t) P (a(t ),S (t )) = a(t )! P SR1 (s SR1 (t )) + P (s R2 (t ))# " D R 2 D $ + (1% a(t ))! P (s SR 2 SR2 (t )) + P (s R1 (t ))# " D R 1 D $ 39

40 Πολιτική Χρονοπρογραμματισμού για μεγιστοποίηση της ρυθμαπόδοσης (V=0) Ρυθμός μετάδοσης: μ ij (s ij (t)) = μ ij (t), στη ζεύξη (i,j) με ποιότητα καναλιού s ij (t) Μεγιστοποίηση ρυθμαπόδοσης => σταθεροποίση των ουρών Κάθε χρονική στιγμή t, παρατήρησε την διαφορά των ουρών μεταξύ των ζεύξεων και τις καταστάσεις των καναλιών Εάν Θέσε τον ελεγκτή δικτύου a(t)=0 (και ενεργοποίησε τις ζεύξεις (S,R2) και (R1,D) Διαφορετικά, θέσε a(t)=1 και ενεργοποίησε τις ζεύξεις (S,R1) και (R2,D) Max- weight rule 40

41 Πολιτική Χρονοπρογραμματισμού για ελαχιστοποίηση της καταναλισκόμενης ισχύος (V 0) Το V βαθμονομεί το την σημαντικότητα στη λήψη αποφάσεων: Υψηλό V à ο ελεγκτής a(t) τείνει να επιλέγει περισσότερο δρομολογήσεις που χαρακτηρίζονται tends to select ενεργειακά αποδοτικές Το παραπάνω έχει αντίκτυπο στο end- to- end delay: καθώς το V αυξάνει, το μέγεθος των ουρών των ενταμιευτών μεγαλώνει και το ίδιο και η συμφόρηση στις ουρές Αντίστροφη Σχέση (Tradeoff) Υψηλό V => μικρότερη κατανάλωση ισχύος, αλλά μεγαλύτερη end- to- end καθυστέρηση. Μικρό V => μεγαλύτερη κατανάλωση ισχύος, αλλά μικρότερη end- to- end καθυστέρηση. 41

42 Μεθοδολογία Υλοποίησης Σκοπός: Ενεργοποίηση παράλληλων μεταδόσεων Προβλήματα: Σε συσκευές WiFI, οι drivers χρησιμοποιούν το CSMA για να αποφύγουν συγκρούσεις πακέτων (Single Frequency operated networks) Το MAC επίπεδο μας εμποδίζει στο να ενεργοποιήσουμε ακριβείς και συντονισμένες αποφάσεις για χρονοδρομολόγηση στην μετάδοση πακέτων κάθε χρονική στιγμή Το παραπάνω αποτυπώνει την αδυναμία ελέγχου στις αναχωρήσεις πακέτων από τις ουρές που διατηρούνται στο MAC driver κατά τη μετάδοση στο ασύρματο μέσο. Λύση: Οι αναμεταδότες εξοπλίζονται με δυο ασύρματες κάρτες Τα δυο hops στο δίκτυο διαμάντι λειτουργούν σε διαφορετικά κανάλια ( για να αποφύγουμε τις συγκρούσεις) Ενεργοποίηση TDMA to allow for transmissions in parocular ome slots so as to forofy parallel transmission from colliding Use of Click Modular Router to control the packet transmissions Move Queues to the Network Layer (and control them there), and set the MAC layer queues maximum length equals to 1 42

43 1 ο Εμπόδιο a(t)=1 a(t)=0 Σε δίκτυα τα οποία υπάρχει μία συχνότητα λειτουργίας, τα πακέτα συγκρούονται κατά τη διάρκεια παράλληλων μεταδόσεων Ακόμη και με την ενεργοποίηση του CSMA, το αναμενόμενο όφελος στην απόδοση από τη συνεργασία, θα είναι μικρότεορ εξαιτίας του back- off μηχανισμό Λύση: Διαφορετικά κανάλια (συχνότητες για τους δύο παράλληλες συνδέσεις) 43

44 Ενεργοποίηση Ορθογώνιων μεταδόσεων Αντιμετώπιση του προβλήματος των συγκρούσεων εξαιτίας παράλληλων μεταδόσεων: Αφήνουμε τον CSMA μηχανισμό να λειτουργεί συμβατικά, ΑΛΛΑ a(t)=1 a(t)=0 Κάθε μετάδοση ανά hop ενεργοποιείται σε διαφορετικό κανάλι, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις, όταν συμβαίνουν παράλληλες μεταδόσεις. Κάθε αναμεταδότης είναι εξοπλισμένος με δύο ασύρματες κάρτες για να επιτρέπεται η παράλληλη μετάδοση σε διαφορετικά κανάλια. 44

45 2 ο Εμπόδιο a(t)=1 Σενάριο Ο ελεγκτής δικτύου παίρνει την απόφαση να ενεργοποιήσει τις ζεύξεις {S- R1 και R2- D} για να μεταδώσουν. Κάποια πακέτα έχουνε ήδη απομείνει στην ουρά του ΜΑC επιπέδου του αναμεταδότη R1 (από προηγούμενη χρονοδρομολόγηση) Δεν έχουμε την δυνατότητα να σταματήσουμε τα πακέτα του R1 να μεταδίδονται Διότι δεν έχουμε έλεγχο πρόσβασης στο firmware της ασύρματης κάρτας δικτύου Επομένως ορθογώνιες παράλληλες μεταδόσεις δεν είναι εφικτές Λύση: Καταστολή του CSMA 45

46 Ελεγχόμενες αποφάσεις για τον χρονοπρογραμματισμό Καταστολή του CSMA μηχανισμού Λειτουργία στο επίπεδο OSI 2.5 όπου ο Click Modular Router βρίσκεται Η συλλογή και ο χειρισμός των πακέτων είναι πιο ευέλικτος με την χρήση του Click Modular Router Διατήρηση των ενταμιευτών στο επίπεδο του Click για την αποθήκευση των πακέτων Θέτουμε την μέγιστη χωηρικότητα των ενταμιευτών MAC επιπέδου ίση με 1 Επιτρέπουμε πακέτα να εισέρχονται στο ΜΑC επίπεδο ενός κόμβου, όταν αυτός ο κόμβος έχει επιλεχθεί να μεταδώσει Δημιουργούμε ένα TDMA σύστημα πρόσβασης για να συντονίσουμε τις μεταδόσεις 46

47 TDMA πλαίσιο T1 διάστημα: Ο κόμβος πηγή συλλέγει την πληροφορία για την κατάσταση του δικτύου από τους γείτονες του. Αυτή περιλαμβάνει μεγέθη των ουρών των ενταμιευτών και πληροφορία για την ποιότητα των καναλιών. T2 διάστημα: Ο κόμβος πηγή λαμβάνει μία απόφαση χρονοδρομολόγησης με βάση την πολιτική μέγιστοποίηση της ρυθμαπόδοσης και την στέλνει στους αναμεταδότες μέσω ενός broadcast μηνύματος. Θέτει το a(t)=1, και μεταδίδει το 1 ο σετ από τις επιτρεπόμενες ζεύξεις. Διαφορετικά, θέτει το a(t)=0, και μεταδίδει στο 2 ο σετ από τις επιτρεπόμενες ζεύξεις. T3 διάστημα: Ενεργοποίησε τις μεταδόσεις πάνω από το επιλεγμένο σετ ζεύξεων χρονοδρομολόγησης με physical rate μ(t) και ισχύ P(t). 47

48 Υλοποίηση Αλγορίθμου T1 διάστημα: Οι αναμεταδότες R1 και R2 ενημερώνουν τον κόμβο πηγή για το μήκος των ουρών τους size και για το ETT (Expected Transmission Time) metric των δικών του ζευξεων 1 B ETT : αποτελεί μία εκτίμηση της ποιότητας της ζεύξης: μετρική ETT = d d S d f και d r : πιθανότητες επιτυχούς μετάδοσης και προς τις δύο κατευθύνσεις S: μέσο μήκος πακέτου B: μέσο ποσοστό ρυθμού πακέτων που αναθέτει ο ελεγκτής. T2 διάστημα: Ενεργοποίησε την πολιτική μεγιστοποίησης της ρυθμαπόδοσης και ενημέρωσε τους αναμεταδότες με ένα broadcast μήνυμα. Εάν ΔQ ( t) + Q ( ) ( ) ( ) 1 R t < ΔQ 2 SR2 t QR t 1 ETT ( t) ETT ( t) ETT ( t) ETT ( t) SR + SR R2D SR 1 Τότε θέτει το a(t)=1, Η πηγή ενημερώνει τους αναμεταδότες R1 και R2 ότι επέλεξε τα SR1 και R2D για να μεταδώσουν Διαφορετικά θέτει το a(t)=0, Ο κόμβος πηγή μεταδίδει ένα μήνυμα ελέγχου στους αναμεταδότες και R2 ότι επέλεξε τα SR2 και R1D για να μεταδώσουν Σημείωση: (1/ETT) ~ Εκτίμηση του ρυθμού μετάδοσης στον θεωρητικό αλγόριθμο T3 διάστημα: Οι επιλεγμένες ζεύξεις ενεργοποιούνται και οι μεταδόσεις των πακέτων γίνονται συφωνα με το TDMA σχήμα πρόσβασης με physical rate μ(t) και ισχυ μετάδοσης P(t). 2 R1D f r 48

49 Πειράματα NITOS Testbed 1 ο Πείραμα Υλοποιήση/Σύγκριση τριών αλγορίθμων Συνεργατική επιλογή αναμετδότη (Lyapunov theory) (IEEE a 1 st hop Channel 100, 2 nd hop Channel 140) Τυχαία επιλογή αναμεταδότη (IEEE a 1 st hop Channel 100, 2 nd hop Channel 140) Απευθείας μετάδοση από την πηγή στον προορισμό (χωρίς επιλογή αναμεταδότη) (IEEE a Channel 120 ) Για να μιμηθούμε ένα κακό fading κανάλι για την απευθείας ζεύξη από την πηγή στον προορισμό, ενεργοποιήσαμε τεχνητά διάφορα ζεύγη AP- STA να λειτουργούν στο ίδιο κανάλι 2 ο Πείραμα Για διαφορετικές τιμές του μέγιστου μήκους της ουράς του Click buffer στο 2.5 Layer, και για στθερή τιμή του PHY και iperf rate, μετρήσαμε τη ρυθμαπόδοση του συνεργατικού σχήματος Καλύτερη απόδοση (ρυθμαπόδοσης/χαμένων Πακέτων) καθώς το μέγιστο μήκος της ουράς μεγαλώνει 49

50 1 ο Πείραμα PHY rate was set on 9 Mbps for all nodes 50

51 2 ο Πείραμα PHY rate was set on 9 Mbps for all nodes, Iperf traffic is set on 14Mbps. 51

52 Συνεισφορά Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα σύστημα πρόσβασης TDMA για την προώθηση πακέτων, το οποίο είναι συμβατό με το CSMA πρωτόκολλο για χρήση σε εμπορικές συσκευές. Η τεχνική μας εφαρμόστηκε αποτελεσματικά σε δίκτυα Wi- Fi χρησιμοποιώντας εξοπλισμό testbed. Έχουμε χρησιμοποιήσει ένα κεντρικό ελεγκτή δικτύου στο σύστημα πρόσβασης ΤDΜΑ για να επιβάλλουμε πολιτικές χρονοπρογραμματισμού και επιλογής αναμεταδοτών, βασισμένοι σε τεχνικές της βελτιστοποίησης Lyapunov. Ερευνούμε ενδεχόμενες βελτιώσεις στην απόδοση του δικτύου με την εφαρμογή και ενεργοποιήση κεντρικοποιημένων αποφάσεων χρονοδρομολόγησης. Αξιολογήσαμε την απόδοση της προτεινόμενης συνεργατικής λύσης στην πλατφόρμα πειραματισμού για ασύρματες τεχνολογιες NITOS 52

53 Πλατφόρμες διεξαγωγής πειραμάτων Υλοποίηση των συνεργατικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας Σκοπός: η περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και η ενδεχόμενη βελτίωση στις τεχνικές σχεδίασης Η προσομοίωση πολλές φορές αγνοεί ή απλοποιεί σημαντικές παραμέτρους στην σχεδίαση λόγω υπολογιστικής πολυπλοκότητας Ρεαλισμός == TESTBEDs NITOS UTH, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα h p://nitlab.inf.uth.gr EURECOM, Γαλλία h p://www.eurecom.fr/ h p:// Heterogeneous Wireless Testbed (WiFi,LTE, WiMAX, sensors) LTE (4G) protocol stack implementa on 53

54 Σχετικές Δημοσιεύσεις M. Hadef, A. Apostolaras, J. O Reilly, A. Mourad and B. Mouhouche, CooperaQve MulQcast Resource AllocaQon Strategy, to be presented in WCNC, Istanbul, April M. Hadef, A. Apostolaras, J. O Reilly, A. Mourad B. Mouhouche, I. Koutsopoulos, T. Korakis and L. Tassiulas, Energy Aware Buffer Aided CooperaQve Relay SelecQon, to be presented in WCNC, Istanbul, April A. Apostolaras, K. Choumas, I. Syrigos, I. Koutsopoulos, T. Korakis, A. Argyriou and L. Tassiulas, On the ImplementaQon of Relaying SelecQon Strategies for a CooperaQve Diamond Network, in the proceedings of PIMRC 2013, London 8-11 Sep. M. Hadef, A. Apostolaras, A. Mourad, J. O Reilly, I. Koutsopoulos, T. Korakis and L. Tassiulas, Energy Efficiency Performance Evalua on of Back- Presure Driven Coopera ve Relay Selec on for WiMAX Systems, presented in EMUTools 2013 Workshop, Cannes March 5-7, A. Apostolaras, K. Choumas, I. Syrigos, G. Kazdaridis, T. Korakis, Koutsopoulos, A. Argyriou and L. Tassiulas, A DemonstraQon of a Relaying SelecQon Scheme for Maximizing A Diamond Network s Throughput, in the proceedings of TridentCom 2012, Thessaloniki, Greece, June

55 Ερωτήσεις; ; Απόστολος Αποστολάρας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Επιβλέπων Καθηγητής: Λέανδρος Τασιούλας htp://nitlab.inf.uth.gr 55

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer.

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer. Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου Medium Access Control Sub-layer. Πρόβλημα Υπάρχει ένα κανάλι το οποίο «μοιράζονται» πολλοί κόμβοι. Πρόβλημα: Ποίος μεταδίδει και πότε; Περίληψη Κανάλια πολλαπλής πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Πτυχιακή Εργασία Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Σκοπός της σημερινής παρουσίασης είναι να παρουσιαστεί και να αναλυθεί η δομή και ο τρόπος λειτουργίας ενός δικτύου Hot Spot. Υπεύθυνος Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ( ηµιουργία συστήµατος µε ροint-tο-ροint σύνδεση) ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2 ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ PΟINT-TΟ-PΟINT...2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Bluetooth is

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 8 η ιάλεξη: Βασικές αρχές δρομολόγησης Βασικές αρχές δρομολόγησης σε δίκτυα δεδομένων ρομολόγηση (Routing) Μεταφορά μηνυμάτων μέσω του διαδικτύου από μία πηγή σε ένα προορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος Μελέτη της αρχιτεκτονικής και της λειτουργίας των δικτύων κινητών και προσωπικών επικοινωνιών. Το αντικείμενο είναι τεράστιο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ ρ. Κ. Σ. Χειλάς Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι : (α) η εµβάθυνση σε θέµατα λειτουργίας δικτύων καθώς και (β) η εξοικείωση των σπουδαστών µε ένα από τα συχνότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013. Στόχος: 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013 Άσκηση 4 Η κατανόηση βασικών εννοιών όσον αφορά τη μετάδοση πολυμεσικής πληροφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματες Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 8: Επαναληπτική ενότητα

Ασύρματες Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 8: Επαναληπτική ενότητα Ασύρματες Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 8: Επαναληπτική ενότητα Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs

WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η φθορά των έργων τέχνης λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης Οι περιβαλλοντικές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Το επίπεδο σύνδεσης αποτελείται από δύο υποεπίπεδα: Το υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων (Medium Access Control) Το υποεπίπεδο λογικού ελέγχου σύνδεσης (Logical Link Control) To υποεπίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Ανάλυση Πρωτοκόλλων Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP Άσκηση 1 η : Καθυστερήσεις Θεωρείστε μία σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων Χ και Υ. Το εύρος ζώνης του συνδέσμου είναι 10Gbits/sec

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας kmarg@uom.gr http://eos.uom.gr/~kmarg

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE. Ελευθέριος Λιοδάκης

Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE. Ελευθέριος Λιοδάκης Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE Ελευθέριος Λιοδάκης Σχετικά με εμένα! Λιοδάκης Ελευθέριος D&C ELECTRONICS MikroTik Certified Consultant

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρµατες και κινητές επικοινωνίες Χειµερινό Εξάµηνο 2010. - Wifi Calculator -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρµατες και κινητές επικοινωνίες Χειµερινό Εξάµηνο 2010. - Wifi Calculator - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρµατες και κινητές επικοινωνίες Χειµερινό Εξάµηνο 2010 - Wifi Calculator - Στάµος Κατσιγιάννης, ΑΜ: ΕΥ0924 Γεώργιος Αλέξανδρος Κουλιέρης, ΑΜ: ΕΥ0920

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 9.1 Ανάθεση καναλιών (channel allocation) Η κατανομή καναλιών σχετίζεται με την ανάθεση το καναλιών στις κυψέλες ενός κυψελωτού δικτύου.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ

Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ ρ. Ε. Μάγκος Ενότητες Μαθήµατος 1. Επίπεδο 2 στο Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1 Άσκηση 1 Σε μια χώρα υπάρχουν δύο (2) Πάροχοι κινητών επικοινωνιών. Με βάση το πρότυπο του κυψελωειδούς δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM, να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση συχνοτήτων (channel assignment) για

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και από τις 6 ερωτήσεις του Μέρους ΙΙ Πάντοτε οι απαντήσεις σας θα

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων 2.1 Ethernet 2.2 Internet 2.3 Asynchronous Transfer Mode 2.4 Η αρχιτεκτονική του Δικτύου Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 2A (Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ., Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ιάθεση ασύρµατων πόρων

ιάθεση ασύρµατων πόρων ιάθεση ασύρµατων πόρων Μεταγωγή (Handover ή Handoff) ιαδικασία µεταγωγής µιας κλήσης από µια κυψέλη σε γειτονική κυψέλη Η κλήση από την συχνότητα f 1 της κυψέλης C 1 µεταφέρεται στη συχνότητα f 2 της κυψέλης

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 1. 1-1. Σύγκριση κυψελωτού δικτύου με ad hoc δίκτυο 4. 2. Οι αλγόριθμοι δρομολόγησης στα δίκτυα ad hoc 7

1. Εισαγωγή 1. 1-1. Σύγκριση κυψελωτού δικτύου με ad hoc δίκτυο 4. 2. Οι αλγόριθμοι δρομολόγησης στα δίκτυα ad hoc 7 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1 1-1. Σύγκριση κυψελωτού δικτύου με ad hoc δίκτυο 4 1-2. Η έρευνα στα ad hoc δίκτυα 6 2. Οι αλγόριθμοι δρομολόγησης στα δίκτυα ad hoc 7 2-1. Ο αλγόριθμος δρομολόγησης Fisheye State

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES METROMOLITAN NETWORK) ΠΗΓΕΣ ΤΕΛΟΣ 1 ΙΕΕΕ 802.11 Τι είναι η ISM (Industrial Scientific and Medical ) ζώνη; Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11. Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης...

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11. Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης... Περιεχόμενα Εισαγωγή...7 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11 Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25 Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης...65 Κεφάλαιο 4 Μεταγωγή Δεδομένων και Δρομολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Απόδοσης Ασύρματων Δικτύων Multimedia

Μελέτη Απόδοσης Ασύρματων Δικτύων Multimedia Πτυχιακή Εργασία Με Θέμα : Μελέτη Απόδοσης Ασύρματων Δικτύων Multimedia Ονοματεπώνυμο : Ιωάννης Μίνως ΑΕΜ : 3120 Τπεύθυνος Καθηγητής : Ιωάννης Βραδελης Ευχαριστίες Ολοκληρώνοντας έναν κύκλο στη ζωή μου

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματες Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 2: Το επίπεδο MAC του WiFi

Ασύρματες Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 2: Το επίπεδο MAC του WiFi Ασύρματες Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 2: Το επίπεδο MAC του WiFi Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI

Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI Χρόνος επαναμετάδοσης Στην προηγούμενη διάλεξη είδαμε ότι: Η πρόβλεψη του χρόνου επαναμετάδοσης ενός πακέτου βάσει του εκθετικού μέσου παρατηρημένου χρόνου παράδοσης παλιότερων

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένου Συστήµατος

Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένου Συστήµατος Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένων Συστηµάτων Development Model of Wireless Sensor and Information Control via Embedded Systems Ανάγκη χρήση ασύρµατων αισθητήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 6 Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Είναι η διαδικασία της μετάβασης από την (υπάρχουσα) επίγεια αναλογική στην επίγεια ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

MAC. MAC Protocol for Hidden Terminal Problem Alleviation using Transmission Pause Control in Wireless Multi Hop Networks

MAC. MAC Protocol for Hidden Terminal Problem Alleviation using Transmission Pause Control in Wireless Multi Hop Networks THE INSTITUTE OF ELECTRONICS, INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS TECHNICAL REPORT OF IEICE. MAC 263-8522 1-33 E-mail: furukawa@graduate.chiba-u.jp IEEE82.11 DCF(Distributed Coordination Function)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 6 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 Πολύπλεξη ΗΠολύπλεξηείναι η µετάδοση διαφορετικών ρευµάτων πληροφορίας µέσα από την ίδια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνοι Μετάδοσης και Διάδοσης

Χρόνοι Μετάδοσης και Διάδοσης Εργαστήριο 2 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Χρόνοι Μετάδοσης και Διάδοσης Στόχος Ο στόχος του σημερινού εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 3

Εργαστηριακή Άσκηση 3 Εργαστηριακή Άσκηση 3 1) Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Με αυτή την άσκηση εξετάζουμε τη συμπεριφορά του σημείου πρόσβασης (access point) σε ένα δίκτυο IEEE 802.11. Ακόμα, με αυτή την άσκηση θα μάθουμε

Διαβάστε περισσότερα

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H)

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H) 1 Το DVB (Digital Video Broadcasting) αναφέρεται στην µετάδοση ψηφιακού βίντεο και περιλαµβάνει τα εξής συστήµατα µετάδοσης: 1. Τα δορυφορικά συστήµατα DVB-S και DVB-S2 2. Το καλωδιακό σύστηµα DVB-C 3.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων

Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων Γεώργιος Χ. Αλεξανδρόπουλος Διπλ. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής MSc Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων & Εικόνων Εργαστήριο Ασυρμάτων Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ελαχιστοποίηση της Καταναλισκόμενης Ενέργειας σε Φορητές Συσκευές

Ελαχιστοποίηση της Καταναλισκόμενης Ενέργειας σε Φορητές Συσκευές Ελαχιστοποίηση της Καταναλισκόμενης Ενέργειας σε Φορητές Συσκευές Βασίλης Βλάχος vbill@aueb.gr Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 1 Σχεδιασμός ενσωματωμένων συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανάλυση - Προσομοίωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Προσομοίωση Η προσομοίωση είναι μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η

Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η Παράδοση στο e-class Προθεσµία: 6/4/2014 Σωτήρης Διαµαντόπουλος, Σωτήρης-Άγγελος Λένας {sdiaman, slenas} @ ee.duth.gr Στα αρχεία µε όνοµα Ergasia1_a.tcl και Ergasia1_b.tcl,

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι Παρτώνας Αλέξανδρος Επιβλέπων: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Certified Wireless Networks Professional (CWNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Wireless Networks Professional (CWNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 Certified Wireless Networks Professional (CWNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MHX. H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή Ορισμός ασύρματου δικτύου Παραδείγματα ασύρματων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυμεσικών δεδομένων σε ασύρματα κινητά Ad Hoc δίκτυα

Μετάδοση πολυμεσικών δεδομένων σε ασύρματα κινητά Ad Hoc δίκτυα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Μετάδοση πολυμεσικών δεδομένων σε ασύρματα κινητά Ad Hoc δίκτυα Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Κινητικότητας στο Internet. Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Υποστήριξη Κινητικότητας στο Internet. Σαράντης Πασκαλής <paskalis@di.uoa.gr> Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Υποστήριξη Κινητικότητας στο Internet Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1 Mobile IP Ιστορικό Το πρωτόκολλο Internet σχεδιάστηκε για στατικούς υπολογιστές.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς Τεχνολογίες WAN και Δρομολόγηση LAN Επεκτείνεται μόνον σε ένα κτίριο ή ομάδα κτιρίων WAN (Wide Area Network) Επεκτείνονται σε μεγάλες περιοχές MAN Ενδιάμεσο ως προς το μέγεθος της

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Αναστάσιος Α. Νάνος ananos@cslab.ntua.gr Επιβλέπων: Νεκτάριος

Διαβάστε περισσότερα

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Κεφάλαιο 7 7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Σελ. 226-230 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Γνωστό μοντέλο OSI διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN).

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN). Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος 1. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης Πρωτόκολλα LAN ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Dr. Christos D. Tarantilis Associate Professor in Operations Research & Management Science http://tarantilis.dmst.aueb.gr/ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ι - 1- ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ)

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Δρομολόγηση ΙI Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Αυτόνομο σύστημα ονομάζουμε εκείνο που έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Είναι ένα σύνολο δρομολογητών και δικτύων υπό τη διαχείριση ενός και μόνο οργανισμού Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 5 Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Επίγεια τηλεόραση: Η ασύρματη εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος αποκλειστικά από επίγειους

Διαβάστε περισσότερα

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον.

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Το Plugwise είναι ένα εύχρηστο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε εργασιακούς χώρους. Μετράει την κατανάλωση ρεύµατος κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη δικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλών χρηστών. Δ. Μετάφας. (Android, ipad κ.α.). Το παιχνίδι που θα επιλεγεί για την

Ανάπτυξη δικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλών χρηστών. Δ. Μετάφας. (Android, ipad κ.α.). Το παιχνίδι που θα επιλεγεί για την 31 Ανάπτυξη δικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλών χρηστών Δ. Μετάφας Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη δικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού πολλών χρηστών, ανεξάρτητο πλατφόρμας λειτουργικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ασφάλειας

Στρατηγικές Ασφάλειας Στρατηγικές Ασφάλειας Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Διδάσκων: Σ. Κοντογιάννης Least/(Most) Privileges Defense in Depth Συγκεντρωτική Στρατηγική Weakest Link Strategy Fail Safe Stance Fail Safe Stance

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου ρ Κωνσταντίνος Σ Χειλάς Ethernet Ένα πλαίσιο (frame) Ethernet 00 d0 06 99 18 28 00 02 b3 0b 86 08 00 45 00 Η επικεφαλίδα του IP 0 ToS 0 ToS 00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM 1 ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 111 110 101 100 000 001 010 011 Αναλογικό σήµα είγµατα αναλογικού σήµατος στην κλίµακα κβαντοποίησης Κωδικοποίηση διαστηµάτων 100 111

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στην ασύρματη δικτύωση. Δρ. Χατζημίσιος Περικλής

Μια εισαγωγή στην ασύρματη δικτύωση. Δρ. Χατζημίσιος Περικλής Ασύρματα Δίκτυα και Επικοινωνίες: Μια εισαγωγή στην ασύρματη δικτύωση Δρ. Χατζημίσιος Περικλής Εισαγωγή στην ασύρματη δικτύωση Αύξηση ενδιαφέροντος για ασύρματη τοπική δικτύωση στα μέσα της δεκαετίας του

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 2: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 2: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 2: Εισαγωγή Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Συνιστώμενο Βιβλίο: Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση από Πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΚΕΦ.1 Πρωτόκολλα TCP/IP... 15 1.1 Χαρακτηριστικά της σουίτας TCP/IP... 16 1.1.2. Λειτουργίες των TCP, IP και UDP πρωτοκόλλων...

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΚΕΦ.1 Πρωτόκολλα TCP/IP... 15 1.1 Χαρακτηριστικά της σουίτας TCP/IP... 16 1.1.2. Λειτουργίες των TCP, IP και UDP πρωτοκόλλων... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΚΕΦ.1 Πρωτόκολλα TCP/IP... 15 1.1 Χαρακτηριστικά της σουίτας TCP/IP... 16 1.1.2. Λειτουργίες των TCP, IP και UDP πρωτοκόλλων... 19 1.1.3 Ανάλυση πρωτοκόλλων στο μοντέλο OSI...

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 36 Διάρθρωση 1 Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης 1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης 2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου Ευάγγελος Παπαπέτρου 3 Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση 5 ΕΠαπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Τεχνική Ανίχνευσης του. Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Τεχνική Ανίχνευσης του. Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνική Ανίχνευσης του ICMP Echo Spoofing Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 98 ΜΕΡΟΣ Α: Έλεγχος του Icmp Echo Reply Πακέτου 103 A.1. Ανίχνευση του spoofed Icmp Echo Request Πακέτου.

Διαβάστε περισσότερα

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Κεφάλαιο 7 3 κατώτερα επίπεδα OSI 7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Σελ. 220-224 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Επικοινωνία σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη κινητών εφαρµογών σε σχέση µε τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

Η ανάπτυξη κινητών εφαρµογών σε σχέση µε τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας Η ανάπτυξη κινητών εφαρµογών σε σχέση µε τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας May 2012 Γιώργος Οικονόµου Principal Software Engineer gikonomou@bytemobile.com Σύντομο ιστορικό της εταιρίας Η εταιρία ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

FIRE PROTECTION NETWORK

FIRE PROTECTION NETWORK Assignment 2 FIRE PROTECTION NETWORK Μάριος Σούνδιας ΑΜ:2633 Ηλίας Ζαραφίδης ΑΜ:2496 Κωνσταντίνος Σολωμός ΑΜ: 2768 Θεμιστοκλής Θεολογίτης ΑΜ: 2775 soundias@csd.uoc.gr zarafid@csd.uoc.gr solomos@csd.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα