ΤιείναιΠρότυπα; Βασίλης Μαυροειδής, Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤιείναιΠρότυπα; Βασίλης Μαυροειδής, Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας"

Transcript

1 Ο Κανονισµός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση Γενική ρ Βασίλης Μαυροειδής Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΣΕΠ) 13 Νοεµβρίου 2014

2 ΤιείναιΠρότυπα; 2

3 Πωςδηµιουργείταιένα Πρότυπο; Μέσω της Τυποποίησης ΟΕ Προσχέδιο ΤΕ Εθνική Απαίτηση ΕΕΤΕ Ψήφιση Πρότυπο 3

4 Σηµασίατωνπροτύπων (1) Υποβοηθούν τη διάχυση γνώσης µεταξύ κλάδων, όπου προϊόντα και διεργασίες διαφορετικών παρόχων πρέπει να αλληλεπιδρούν Υποστηρίζουν την καινοτοµία και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, χάρη στη διαλειτουργικότητα που προσφέρουν Υποστηρίζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων Συνεισφέρουν στην οικονοµική ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας Αποτελούν ένα αποτελεσµατικό εργαλείο πολιτικής Συµβάλλουν στην ασφάλεια του καταναλωτή (σηµαντική διάσταση πολλών προτύπων) 4

5 Σηµασίατωνπροτύπων (2) Μείωση αστοχιών προϊόντων Μείωση της διακύµανσης των διεργασιών της επιχείρησης Μείωση ρίσκου στις εξαγωγές Νοµική προστασία Βελτίωση αποτελεσµατικότητας, αποδοτικότητας 5

6 ΟφέληΜµΕαπόχρήσηπροτύπων Βελτίωση στην ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας στην εικόνα της επιχείρησης πρόσβασης και επιτυχιών στις δηµόσιες προµήθειες πρόσβασης στην αιχµή της γνώσης Αυξηµένη εµπιστοσύνη στην επιχείρηση ικανότητα τήρησης νοµοθετικών απαιτήσεων ικανότητα συνεργασίας και εξαγωγών ανταγωνιστικότητα, διαλειτουργικότητα 6

7 ΟφέλητωνΜµΕαπότη συµµετοχήτουςστην τυποποίηση υνατότητα απόκτησης νέων γνώσεων Ευκαιρία για αναβάθµιση του προφίλ της επιχείρησης υνατότητα επηρεασµού του προτύπου, ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών της επιχείρησης Έγκαιρη πρόσβαση σε πληροφόρηση και γνώση της πορείας των εξελίξεων (µελλοντικά πρότυπα) 7

8 ΕυρωπαϊκήΈνωση - Τυποποίηση 8

9 ΕπίσηµοιΦορείςΤυποποίησης CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης), CENELEC (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης), ETSI (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων) ISO ( ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης), IEC ( ιεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή), ITU ( ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών) 9

10 ΠεδίοΕφαρµογής 10

11 Προετοιµασίαγιατιςαλλαγές Μελέτες: Πρόσβαση στην Τυποποίηση (2008) Τυποποίηση για µια ανταγωνιστική και καινοτόµο Ευρώπη: ένα όραµα για το 2020, "EXPRESS" (2010) Μελλοντική Πολιτική Τυποποίησης: Αξιολόγηση Επιπτώσεων Εναλλακτικών Πολιτικών (2010) ηµόσια ιαβούλευση: Λευκή Βίβλος της Επιτροπής για Εκσυγχρονισµό Τυποποίησης για ΤΠΕ στην ΕΕ Επιλογές για αναµόρφωση του ΕΣΤ (2010) 11

12 ΠλαίσιοΠολιτικών Ευρώπη 2020 Βιοµηχανική Πολιτική, Ένωση της Καινοτοµίας Ψηφιακή Agenda, Αποδοτικότητα Πόρων Πράξη για την Ενιαία Αγορά (Single Market Act) 12 δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εµπιστοσύνης Αντιµετώπιση Βασικών Κοινωνικών Προκλήσεων Προσβασιµότητα ΑµΕΑ και Ηλικιωµένων Προστασία Καταναλωτή Κλιµατική αλλαγή,πράσινη Ανάπτυξη και Καινοτοµία 12

13 Κανονισµός 1025/2012/ΕΕ ηµιουργεί ένα ενιαίο θεσµικό πλαίσιο και εργαλείο πολιτικής για την Ευρωπαϊκή τυποποίηση Θέτει βασικούς κανόνες συνεργασίας µεταξύ των οργανισµών τυποποίησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Κρατών Μελών Καταργεί τις Αποφάσεις 1673/2006/EΚ και 87/95/EΚ, καθώς και µέρος της Οδηγίας 98/34/EΚ Τροποποιεί αρκετές Οδηγίες Νέας Προσέγγισης 13

14 ΕυρωπαϊκόΣύστηµα Τυποποίησης Τιδεν αλλάζει Η προαιρετική προσέγγιση, µε το βλέµµα προς την αγορά (market-driven) Η πρωτοκαθεδρία των διεθνών προτύπων Ο ρόλος των Ευρωπαϊκών Οργανισµών Τυποποίησης (και το µονοπώλιο κατάρτισης των Ευρωπαϊκών προτύπων) Ηαρχήτηςεθνικήςεκπροσώπησηςκαιορόλοςτων Εθνικών Φορέων Τυποποίησης Τα αιτήµατα για («Κατ Εντολή») Πρότυπα Ευρωπαϊκά 14

15 ΆξονεςτουΚανονισµού 1. Η επιτάχυνση υλοποίησης «κατ εντολή» προτύπων 2. Η ενθάρρυνση και διευκόλυνση συµµετοχής όλων των ενδιαφεροµένων στη διαδικασία τυποποίησης 3. Η τυποποίηση ως εργαλείο πολιτικής για τους κλάδους υπηρεσιών 4. Η αναθεώρηση της πολιτικής τυποποίησης για ΤΠΕ 5. Η κοινή προσέγγιση των διαδικασιών της νοµοθεσίας εναρµόνισης µε τη χρήση «εναρµονισµένων προτύπων» 6. Ένα διαφανές νοµικό πλαίσιο για τη χρηµατοδότηση της τυποποίησης 15

16 1α. Ηεπιτάχυνσηυλοποίησης των«κατ εντολή»προτύπων Προγραµµατισµός και διαφάνεια των αιτηµάτων της ΕΕ για να διευκολυνθεί η ταχύτερη υλοποίηση των «κατ εντολή» προτύπων Ετήσιο Πρόγραµµα Εργασιών της Ένωσης Άρθρο 8 (στρατηγικές προτεραιότητες, µελλοντικές εντολές, διεθνής διάσταση) Ακολουθεί το πρόγραµµα (πηγή ΓΓΒ/ Τµήµα Πολιτικής Ποιότητας και Τυποποίησης) 16

17 1. Εισαγωγή 2. Στρατηγικές Προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Τυποποίησης 2.1. Μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Βιοµηχανία για Ανάπτυξη και Οικονοµική Ανάκαµψη Αγορές για προηγµένες βιοµηχανικές τεχνολογίες που στηρίζουν τη καθαρή παραγωγή Αγορές για Βασικές Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρµογής(KETs) Αγορές για Βιο-προϊόντα Βιώσιµη βιοµηχανική πολιτική, κατασκευές και υλικά οµικά προϊόντα Ecodesign/Προϊόντα που σχετίζονται µε ενέργεια Ανακύκλωση απορριµµάτων Μη ενεργειακά, µη-αγροτικά, ακατέργαστα υλικά Καθαρά οχήµατα και σκάφη Έξυπνα ίκτυα 17

18 2.2. Ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και βελτίωση της ασφάλειας και προστασίας 2.3. Ένωση για την Καινοτοµία 2.4. Ψηφιακή Agenda για την Ευρώπη 2.5. Κλιµατική αλλαγή και Αποδοτική χρήση Πόρων 3. ιεθνής ιάσταση της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης 4. Άλλα θέµατα 4.1. Σχέσεις µε Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς Τυποποίησης 4.2. Σχέσεις µε ενδιαφερόµενους της τυποποίησης 4.3. Ευρωπαϊκή πολυσυµµετοχική πλατφόρµα για την τυποποίηση στοντοµέατωντπε 4.4. Ανεξάρτητη εξέταση του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Τυποποίησης 5. Συµπέρασµα 18

19 1α. Ηεπιτάχυνσηυλοποίησης των «κατ εντολή»προτύπων Σύστηµα κοινοποίησης προς όλους τους ενδιαφεροµένους Άρθρο 12 (Ετήσιο πρόγραµµα εργασιών, αιτήµατα τυποποίησης, επίσηµες αντιρρήσεις, τεχνικές προδιαγραφές ΤΠΕ) Όριο ενός µηνός στους ΕΟΤ* για αποδοχή αιτηµάτων Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων από τους ΕΟΤ 19 ΧρηµατοδότησηΓραµµατεία υπό Βιοµηχανίας τον όρο µη υπέρβασης χρονικών ορίων και

20 1β. ιαφάνειαπρογραµµάτων Εργασιών Τουλάχιστον µία φορά ετησίως, όλοι οι ΕΟΤ και οι Εθνικοί Φορείς Τυποποίησης καταρτίζουν το πρόγραµµα εργασιών Το πρόγραµµα εργασιών πρέπει να δηµοσιεύεται ηλεκτρονικά Κοινοποίηση του προγράµµατος εργασιών στους ΕΟΤ, τους Εθνικούς Φορείς Τυποποίησης και την ΕΕ Κοινοποίηση σχεδίων προτύπων/παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης Χρονικό περιθώριο 3 µηνών προκειµένου να απαντήσει στα σχόλια ιαβούλευση µε ΕΟΤ και ΕΕ σε περίπτωση λήψης σχολίων που υποδεικνύουν ότι το σχέδιο προτύπου θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά 20

21 2α. ΣυµµετοχήτωνΕνδιαφεροµένων στη ιαδικασίατυποποίησης Εκπροσώπηση και συµµετοχή των ΜµΕ και όλων των λοιπών εµπλεκοµένων φορέων στην ευρωπαϊκή τυποποίηση και ιδιαιτέρως αυτών που λαµβάνουν χρηµατοδότηση από την Ένωση Άρθρο 5 1 Συµµετοχή της ερευνητικής κοινότητας στην ευρωπαϊκή τυποποίηση Άρθρο 5 2 Συµµετοχή των δηµοσίων αρχών των Κρατών Μελών σε εθνικές δραστηριότητες τυποποίησης που αποβλέπουν στην ανάπτυξηήαναθεώρησηπροτύπωνπουζητάηεε Άρθρο 7 Πρόσβαση ΜµΕ στα πρότυπα και στη διαδικασία τυποποίησης σε εθνικό επίπεδο Άρθρο 6 21

22 2β. ΕυρωπαϊκέςΟργανώσεις Ενδιαφεροµένων Ο Κανονισµός αναγνωρίζει τέσσερις (4) Ευρωπαϊκές οργανώσεις ενδιαφεροµένων Παράρτηµα III : ΜµΕ (NORMAPME) Καταναλωτές (ANEC) Περιβαλλοντικά συµφέροντα (ECOS) Κοινωνικά Συµφέροντα (ETUI-RHES) 22

23 2β. Συµµετοχήενδιαφεροµένων στηνευρωπαϊκήτυποποίηση Άρθρο 5 Κατάτηνπρότασηκαιτηναποδοχήνέωνθεµάτων εργασίας Κατά την τεχνική εξέταση των προτάσεων Κατά την υποβολή παρατηρήσεων για τα σχέδια Κατά την επανεξέταση υφιστάµενων ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης Κατά τη διάδοση πληροφοριών και την ανάπτυξη συνείδησης για τα ευρωπαϊκά ή τα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης που έχουν εκδοθεί 23

24 2γ. ΠρόσβασηΜµΕσταπρότυπα Οι Εθνικοί Φορείς Τυποποίησης ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜµΕ σε πρότυπα και διαδικασίες ανάπτυξής τους Άρθρο 6 1: Αναγνώριση στα προγράµµατά τους, των έργων που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον Πρόσβαση στην τυποποίηση, χωρίς να είναι µέλη του ΕΦΤ Πρόσβαση, δωρεάν ή µε ειδική τιµή, στην τυποποίηση ωρεάν πρόσβαση σε σχέδια προτύπων ωρεάν διάθεση περιλήψεων των προτύπων Την εφαρµογή ειδικών τιµολογίων 24

25 2γ. ΠρόσβασηΜµΕσταπρότυπα Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών µεταξύ των ΕΦΤ Άρθρο 6 2 Υποβολή ετήσιων εκθέσεων προς τους ΕΟΤ για τις πιο πάνω δράσεις και δηµοσίευση στην ιστοσελίδα τους Άρθρο 6 3 Online SME Toolbox of solutions (CENCENELEC) SME Working Group, CENCENELEC //www.smest.eu 25

26 26

27 3. Η Τυποποίηση ως εργαλείο πολιτικής για τους κλάδους υπηρεσιών Καθίσταται η Ευρωπαϊκή τυποποίηση εργαλείο πολιτικής της Ένωσης για την υποστήριξη της νοµοθεσίας της και των πολιτικών της στους τοµείς υπηρεσιών Άρθρο 1 Αντιµετώπισηκινδύνουδιάδοσηςεθνικώνπροτύπων ( : 453 εθνικά πρότυπα έναντι 24 Ευρωπαϊκών προτύπων) ΞεκάθαρονοµικόπλαίσιογιατααιτήµατατηςΕΕ («κατ εντολή») για πρότυπα υπηρεσιών (Η Οδηγία 98/34 έκανε ρητή αναφορά µόνα στα προϊόντα) ιαφάνεια των εθνικών προγραµµάτων, τα οποία θα πρέπει να περιλαµβάνουν και όλες τις εθνικές εργασίες τιoυ αφορούν στους κλάδους υπηρεσιών 27

28 4. ΑναθεώρησηΠολιτικής ΤυποποίησηςγιαΤΠΕ υνατότητα αναφοράς σε υπάρχουσες τεχνικές προδιαγραφές ΤΠΕ προκειµένου να έχουν εφαρµογή στις δηµόσιες συµβάσεις Άρθρο 14 Αναγνώριση του ότι πολλές από τις υφιστάµενες και διεθνώς υιοθετηµένες προδιαγραφές ΤΠΕ αναπτύχθηκαν εκτός του ΕΣΤ (e.g. WiFi, Internet, πρόσβαση Web) Ενθάρρυνση συνεργασίας µεταξύ ΕΟΤ και Fora and Consortia στην ανάπτυξη νέων προτύπων ΤΠΕ Ανακοίνωση για Στρατηγικό Όραµα, ράση 23 28

29 5. ιαδικασίεςγια «εναρµονισµένα»πρότυπα Κοινές αρχές για χρήση των εναρµονισµένων προτύπων, τα οποία υποστηρίζουν τη νοµοθεσία εναρµόνισης της Ένωσης Ορισµός Άρθρο 2 1γ Αιτήµατα τυποποίησης Άρθρο 10 Απαίτηση δηµοσίευσης σχετικής αναφοράς στην ΕπΕφηµΕΕ Άρθρο 10 6 Επίσηµες αντιρρήσεις σε εναρµονισµένα πρότυπα Άρθρο 11 Μια ενιαία διαδικασία για όλες τις µελλοντικές νοµοθεσίες εναρµόνισης που υποστηρίζονται από εναρµονισµένα πρότυπα 29

30 6. Νοµικόπλαίσιογια χρηµατοδότησητης τυποποίησης ΠλαίσιογιαχρηµατοδότησητωνΕΟΤ Άρθρα 15 1 & 17 Πλαίσιο χρηµατοδότησης των Ευρωπαϊκών Οργανώσεων Ενδιαφεροµένων που εκπροσωπούν ΜµΕ, καταναλωτές, κοινωνικά συµφέροντα (εργαζόµενους) και περιβαλλοντικά συµφέροντα Άρθρο 16 Επιδοτήσεις κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προτάσεων Άρθρο 17 1γ Κριτήρια επιλεξιµότητας Παράρτηµα III 30

31 Βασικάχαρακτηριστικάτων ΜµΕ Κεντροποιηµένο σύστηµα αποφάσεων και περιορισµένο δυναµικό προσωπικού Περιορισµός ως προς τις προσόντα και τις εξειδικεύσεις του προσωπικού Περιορισµένοι εσωτερικοί οικονοµικοί πόροι Περιορισµένη πρόσβαση σε εξωτερικές πηγές χρηµατοδότησης Περιορισµένη πρόσβαση σε πληροφόρηση 31

32 Εµπόδια Τι αντιµετωπίζουν οι ΜµΕ ώστε να εκµεταλλευτούν τα πρότυπα Άγνοια για τα πρότυπα (γενική ή ειδική) Μη επίγνωση της σηµασίας των προτύπων Προβλήµατα στην εύρεση των κατάλληλων προτύπων υσκολία στην απόκτηση των προτύπων (κόστος, καταλληλότητα) Προβλήµατα στην κατανόηση των προτύπων υσκολίες ή και αδυναµία εφαρµογής των προτύπων Έλλειψη ικανότητας για αξιολόγηση της εφαρµογής των προτύπων 32

33 ΜµΕ & Τυποποίηση ΓεφύρωσητουΧάσµατος 33

34 υνατότητεςγιαστήριξητωνμµε (Ι) Υλοποίηση των υποχρεωτικών δράσεων του Κανονισµού Συνδροµές και χαµηλές τιµές για δέσµες προτύπων Αλλαγή του µοντέλου επιχορήγησης ΕΛΟΤ (µείωση επιχορήγησης, φοροαπαλλαγές στους χρήστες για αγορά προτύπων) ΜείωσηΦΠΑσταπρότυπα Εκµετάλλευση δυνατοτήτων Ευρωπαϊκών ιαρθρωτικών Ταµείων, ενόψει και της προγραµµατικής περιόδου

35 υνατότητεςγιαστήριξητωνμµε (ΙΙ) ράσεις επικοινωνίας µε στόχο να αποκτήσουν οι ΜµΕ επαρκή πληροφόρηση και γνώση για τα πρότυπα και τις διαδικασίες τυποποίησης καµπάνιες, πακέτα πληροφοριών, οδηγοί ή εγχειρίδια, συνέδρια, παρουσιάσεις, εκπαιδεύσεις, case studies. Βοήθεια και καθοδήγηση για την εύρεση και αξιολόγηση της σχετικότητάς των προτύπων σε σχέση µε τις ανάγκες των ΜµΕ (π.χ. όχι µόνο απλοί κατάλογοι, αλλά και περιλήψεις µε έµφαση σε διαφορετικούς κλάδους, 35

36 υνατότητεςγιαστήριξητωνμµε (ΙΙΙ) Σχετική, εύκολη στη χρήση και κατανοητή πληροφόρηση προς τις ΜµΕ για τα διαθέσιµα πρότυπα Επίγνωση για τα οφέλη των προτύπων και της συµµετοχής στην τυποποίηση, µέσω προωθητικών ενεργειών και παρουσίασης επιτυχηµένων case studies Εγχειρίδια εφαρµογής που θα απλοποιούν τη κατανόηση συγκεκριµένων προτύπων Μετάφραση προτύπων Τεκµηρίωση που παρέχει πληροφόρηση για την ανάγκη υλοποίησης του προτύπου Πρωτοβουλίες εκπαιδεύσεων και εκδηλώσεων για λεπτοµερή εξέταση προτύπων 36

37 υνατότητεςγιαστήριξητωνμµε (ΙV) Helpdesk υποστήριξης Online-forums τυποποίησης µε την υποστήριξη των φορέων Πληροφόρηση για σχετικά project τυποποίησης (κλαδικές αναφορές για τις τελευταίες εξελίξεις στην τυποποίηση, περίληψη σχετικών δραστηριοτήτων, σχετικές οµάδες και επιτροπές, σηµείο επαφής) Απευθείας προσκλήσεις ή εκπροσώπηση από ενώσεις, clusters κλπ. Επιχορηγήσεις ταξιδιών, φοροαπαλλαγές για συµµετοχή στην τυποποίηση 37

38 Προτάσειςσυνεργασίας Ανάπτυξη Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας (Σ Π) στους ΕΦΤ και ηµόσιους Φορείς ικτύωση καλών πρακτικών στην Τυποποίηση, στη ιαλειτουργικότητα, στα Σ Π, στη ιοίκηση Μέσω Στόχων στη ηµόσια ιοίκηση µέσω κοινωνικών µέσων δικτύωσης (LinkedIN) ιοργάνωση summer schools στην εκπαίδευση στην Τυποποίηση και συναφή θέµατα Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρµας εκπαίδευσης και υποστήριξης 38

39 Περαιτέρωεπικοινωνία 39

Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ)

Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ) Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ) Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Αλέξανδρος Παπαδόπουλος 13 Μαρτίου 2013 Τί είναι Πρότυπα;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΣΥΠ. Αλέξανδρος Παπαδόπουλος Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας, ΓΓΒ Μέλος Δ.Σ. ΕΣΥΠ 21 Φεβρουαρίου 2014

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΣΥΠ. Αλέξανδρος Παπαδόπουλος Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας, ΓΓΒ Μέλος Δ.Σ. ΕΣΥΠ 21 Φεβρουαρίου 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΣΥΠ Αλέξανδρος Παπαδόπουλος Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας, ΓΓΒ Μέλος Δ.Σ. ΕΣΥΠ 21 Φεβρουαρίου 2014 Ευρωπαϊκή Ένωση και τυποποίηση Σημείο καμπής το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276

SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276 EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2010 COM(2010) 614 τελικό SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.9.2005 COM(2005)425 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι

Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προς τους κοινωνικούς εταίρους κατά την περίοδο 2007-2013 1. Εισαγωγή Ορισμός των Κοινωνικών Εταίρων Ο όρος «κοινωνικοί

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας

Διαβάστε περισσότερα

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις 2008-04-14 ICS: 03.100.40 ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Έκδοση 1 η ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις Managerial capability

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014 2020

Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014 2020 Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014 2020 Πίνακας περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

eeurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους

eeurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.5.2002 COM(2002) 263 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...4 1.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2014 COM(2014) 179 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο δράσης. που κατάρτισαν το Συµβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Feira

Σχέδιο δράσης. που κατάρτισαν το Συµβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Feira ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.6.2000 Κοινωνία πληροφοριών για όλους Σχέδιο δράσης που κατάρτισαν το Συµβούλιο και η Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Οκτώβριος 2014 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ Πρόκειται να συμπληρωθεί πριν από την έκδοση της Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ:

O ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: O ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Σηµερινή κατάσταση και προοπτικές Η ευρωπαϊκή απάντηση στις βιοµηχανίες τροφίµων διαµέσου της διεθνούς εµπειρίας και παρακολούθησης βασισµένη σε παραδείγµατα σε θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.11.2011 COM(2011) 808 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Παράρτημα ΙΙΙ1: Πίνακες αυτοαξιολόγησης των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων (Θεματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.4.2005 COM(2005) 121 τελικό 2005/0050 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος πλαισίου για

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 12.1. COM (1999) 719 Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Προκήρυξης: 3/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 485414

Αριθμός Προκήρυξης: 3/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 485414 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Μελέτη Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management Systems) στον Τουριστικό Τομέα & Πιλοτική Εφαρμογή τους» Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA

και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA Interchange of Data between Administrations ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ INTERCHANGE OF DATA BETWEEN ADMINISTRATIONS PROGRAMME Κατάλογος ΚΟΙΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA Interchange

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI)) P6_TA(2009)0049 ιεθνές εµπόριο και ιαδίκτυο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα