14 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) Οργάνωση: Τμήμα Ουρογεννητικής Ογκολογίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) Οργάνωση: Τμήμα Ουρογεννητικής Ογκολογίας"

Transcript

1 14 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) Οργάνωση: Τμήμα Ουρογεννητικής Ογκολογίας

2 Για τη συμπτωματική θεραπεία του συνδρόμου της Υπερλειτουργικής Κύστης ADV1/BET/ Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ» Λιανική τιμή Betmiga 50mg Ελλάδος: 45,87 Λιανική τιμή Betmiga 25mg Ελλάδος: 48,47 Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΧΠ Betmiga που διατίθεται από τον ΚΑΚ. Φαρμακευτικό πρόϊόν για τό όπόιό απαιτειται ιατρική συνταγή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Betmiga 25 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης, Betmiga 50 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Betmiga 25 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 25 mg mirabegron. Betmiga 50 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg mirabegron. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης. Betmiga 25 mg: Οβάλ, καφέ δισκίο, χαραγμένο με το λογότυπο της εταιρείας και τoν κωδικό 325 στην ίδια πλευρά. Betmiga 50 mg: Οβάλ, κίτρινο δισκίο, χαραγμένο με το λογότυπο της εταιρείας και τον κωδικό 355 στην ίδια πλευρά. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Συμπτωματική θεραπεία της επιτακτικότητας, συχνουρίας και/ή επιτακτικού τύπου ακράτειας, όπως αυτή μπορεί να παρουσιαστεί σε ενήλικες ασθενείς με σύνδρομο υπερλειτουργικής ουροδόχου κύστης (Overactive Bladder Syndrome, OAB). 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Δοσολογία: Ενήλικες (συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων ασθενών). Η συνιστώμενη δόση είναι 50 mg άπαξ ημερησίως, με ή χωρίς τροφή. Ειδικοί πληθυσμοί: Νεφρική και ηπατική δυσλειτουργία: Το Betmiga δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με νεφροπάθεια τελικού σταδίου (GFR < 15 ml/min/1,73 m 2 ή ασθενείς που χρειάζονται αιμοδιύλιση) ή σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (Child-Pugh Κατηγορία Γ) και επομένως δεν συνιστάται για χρήση σε αυτούς τους πληθυσμούς ασθενών (βλ. παραγράφους 4.4 και 5.2). Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις συστάσεις ημερήσιας δοσολογίας για άτομα με νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία στην απουσία και παρουσία ισχυρών αναστολέων του CYP3A (βλ. παραγράφους 4.4, 4.5 και 5.2). Ισχυροί αναστολείς του CYP3A ( 3 ) Χωρίς αναστολέα Με αναστολέα Νεφρική δυσλειτουργία ( 1 ) Ήπια 50 mg 25 mg Μέτρια 50 mg 25 mg Σοβαρή 25 mg Δεν συνιστάται Ηπατική δυσλειτουργία ( 2 ) Ήπια 50 mg 25 mg Μέτρια 25 mg Δεν συνιστάται 1. Ήπια: GFR 60 έως 89 ml/min/1,73 m 2, μέτρια: GFR 30 έως 59 ml/min/1,73 m 2, σοβαρή: GFR 15 έως 29 ml/min/1,73 m Ήπια: Child-Pugh Κατηγορία A, Μέτρια: Child-Pugh Κατηγορία Β. 3. Ισχυροί αναστολείς του CYP3A βλ. παράγραφο 4.5. Φύλο: Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης ανάλογα με το φύλο. Παιδιατρικός πληθυσμός: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του mirabegron σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Τρόπος χορήγησης: Το δισκίο πρέπει να λαμβάνεται άπαξ ημερησίως, με υγρά, να καταπίνεται ολόκληρο και δεν πρέπει να μασάται, να διαχωρίζεται ή να συνθλίβεται. 4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Νεφρική δυσλειτουργία: Το Betmiga δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με νεφροπάθεια τελικού σταδίου (GFR < 15 ml/min/1,73 m 2 ή ασθενείς που χρειάζονται αιμοδιύλιση) και συνεπώς δε συνιστάται για χρήση σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών. Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα για ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (GFR 15 έως 29 ml/min/1,73 m 2 ). Με βάση μια φαρμακοκινητική μελέτη (βλέπε παράγραφο 5.2), συνιστάται μείωση της δόσης στα 25 mg σε αυτόν τον πληθυσμό. Το Betmiga δεν συνιστάται για χρήση σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (GFR 15 έως 29 ml/ min/1,73 m 2 ) που λαμβάνουν συγχρόνως ισχυρούς αναστολείς του CYP3A (βλ. παράγραφο 4.5). Ηπατική δυσλειτουργία: Το Betmiga δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (Child-Pugh Κατηγορία Γ) και συνεπώς δε συνιστάται για χρήση σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών. Το Betmiga δεν συνιστάται για χρήση σε ασθενείς με μέτρια ηπατική δυσλειτουργία (Child-Pugh B) οι οποίοι λαμβάνουν ταυτόχρονα ισχυρούς αναστολείς του CYP3A (βλ. παράγραφο 4.5). Υπέρταση: Το Betmiga δεν έχει αξιολογηθεί σε ασθενείς με σοβαρή μη ελεγχόμενη υπέρταση (συστολική αρτηριακή πίεση 180 mm Hg και / ή διαστολική αρτηριακή πίεση 110 mm Hg). Συνεπώς δε συνιστάται για χρήση σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών. Τα δεδομένα είναι περιορισμένα σε ασθενείς με υπέρταση σταδίου 2 (συστολική αρτηριακή πίεση 160 mm Hg ή διαστολική αρτηριακή πίεση 100 mm Hg). Ασθενείς με συγγενή ή επίκτητη παράταση του διαστήματος QT: Το Betmiga, στις θεραπευτικές δόσεις, δεν έχει αποδείξει κλινικά σημαντική παράταση του διαστήματος QT σε κλινικές μελέτες (βλ. παράγραφο 5.1). Ωστόσο, δεδομένου ότι ασθενείς με γνωστό ιστορικό παράτασης του διαστήματος QT ή ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν φαρμακευτικά προϊόντα που είναι γνωστό ότι παρατείνουν το διάστημα QT δεν συμπεριλήφθηκαν σε αυτές τις μελέτες, οι επιδράσεις του mirabegron σε αυτούς τους ασθενείς δεν είναι γνωστές. Προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται κατά τη χορήγηση του mirabegron σε αυτούς τους ασθενείς. Ασθενείς με υποκυστική απόφραξη και ασθενείς που λαμβάνουν αντιμουσκαρινική αγωγή για OAB: Επίσχεση ούρων σε ασθενείς με υποκυστική απόφραξη (Bladder Outlet Obstruction-BOO)και σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιμουσκαρινική αγωγή για την θεραπεία της ΟΑΒ έχει αναφερθεί κατά την εμπειρία μετά την κυκλοφορία στην αγορά σε ασθενείς που λαμβάνουν mirabegron. Μία ελεγχόμενη μελέτη κλινικής ασφάλειας σε ασθενείς με ΒΟΟ δεν κατέδειξε αυξημένη επίσχεση ούρων σε ασθενείς υπό θεραπεία με Betmiga. Ωστόσο, το Betmiga θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με κλινικά σημαντική ΒΟΟ. Το Betmiga θα πρέπει επίσης να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιμουσκαρινική αγωγή για τη θεραπεία της ΟΑΒ. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Η ασφάλεια του Betmiga αξιολογήθηκε σε ασθενείς με OAB, εκ των οποίων οι έλαβαν τουλάχιστον μία δόση του mirabegron στη φάση 2/3 του κλινικού προγράμματος, και 622 ασθενείς έλαβαν Betmiga για τουλάχιστον 1 χρόνο (365 ημέρες). Σε τρεις, διάρκειας 12 εβδομάδων, φάσης 3, διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες, το 88% των ασθενών ολοκλήρωσαν τη θεραπεία με Betmiga, και το 4% των ασθενών διέκοψαν τη θεραπεία λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών. Οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ήπιας έως μέτριας σοβαρότητας. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν σε ασθενείς υπό θεραπεία με Betmiga 50 mg κατά τη διάρκεια των τριών, διάρκειας 12 εβδομάδων, φάσης 3, διπλά τυφλών, ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο μελετών είναι ταχυκαρδία και ουρολοιμώξεις. Η συχνότητα της ταχυκαρδίας ήταν 1,2% σε ασθενείς που λάμβαναν Betmiga 50 mg. Η ταχυκαρδία οδήγησε σε διακοπή στο 0,1% των ασθενών που λάμβαναν Betmiga 50 mg. Η συχνότητα των ουρολοιμώξεων ήταν 2,9% σε ασθενείς που λάμβαναν Betmiga 50 mg. Οι ουρολοιμώξεις δεν οδήγησαν σε διακοπή κανέναν από τους ασθενείς που έλαβαν Betmiga 50 mg. Στις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνεται κολπική μαρμαρυγή (0,2%). Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της 1 έτους (μακροχρόνιας) ελεγχόμενης με δραστικό φάρμακο (μουσκαρινικός ανταγωνιστής) μελέτης ήταν παρόμοια σε τύπο και σοβαρότητα με εκείνες που παρατηρήθηκαν στις τρεις, διάρκειας 12 εβδομάδων, φάσης 3, διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες. Συνοπτικός πίνακας ανεπιθύμητων ενεργειών: Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τις ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν με το mirabegron στις τρεις, διάρκειας12 εβδομάδων, φάσης 3, διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες. Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών ορίζεται ως εξής: πολύ συχνές ( 1/10), συχνές ( 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές ( 1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες ( 1/ έως < 1/1.000), πολύ σπάνιες (< 1/10.000). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. MedDRA Κατηγορία/ οργανικό σύστημα Συχνές Όχι συχνές Σπάνιες Λοιμώξεις και παρασιτώσεις Ουρολοίμωξη Λοίμωξη του κόλπου Κυστίτιδα Οφθαλμικές διαταραχές Οίδημα βλεφάρου Καρδιακές διαταραχές Ταχυκαρδία Αίσθημα παλμών Κολπική μαρμαρυγή Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος Δυσπεψία Γαστρίτιδα Οίδημα χείλους Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού Παρακλινικές εξετάσεις Κνίδωση Εξάνθημα Εξάνθημα κηλιδώδες Εξάνθημα βλατιδώδες Κνησμός Οίδημα αρθρώσεων Αιδοιοκολπικός κνησμός αυξημένη αρτηριακή πίεση αυξημένη GGT αυξημένη AST αυξημένη ALT Astellas Pharmaceuticals A.E.B.E. Θουκυδίδου 1, Αγ. Στέφανος Αττικής Τηλ.: , Fax: Λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα Πορφύρα Αγγειοοίδημα* *παρατηρήθηκαν από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω: Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: /337, Φαξ: ,Ιστότοπος: Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Φαξ: , Ιστότοπος: 4.9 Υπερδοσολογία: Το Mirabegron έχει χορηγηθεί σε υγιείς εθελοντές σε άπαξ δόσεις έως και 400 mg. Σε αυτή τη δόση, οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν περιελάμβαναν αίσθημα παλμών (1 από 6 άτομα) και αυξημένη συχνότητα καρδιακών παλμών πάνω από 100 κτύπους ανά λεπτό (bpm) (3 από 6 άτομα). Πολλαπλές δόσεις του mirabegron έως και 300 mg ημερησίως για 10 ημέρες εμφάνισαν αυξήσεις της συχνότητας των καρδιακών παλμών και της συστολικής αρτηριακής πίεσης, όταν χορηγήθηκαν σε υγιείς εθελοντές. Η αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας πρέπει να είναι συμπτωματική και υποστηρικτική. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας συνιστάται παρακολούθηση της συχνότητας παλμών, της αρτηριακής πίεσης και του ΗΚΓ. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6.1 Κατάλογος εκδόχων: Betmiga 25 mg: Πυρήνας δισκίου: Πολυαιθυλενογλυκόλες, υδροξυπροπυλοκυτταρίνη, βουτυλιωμένο υδροξυτολουόλιο, μαγνήσιο στεατικό. Επικάλυψη δισκίου: Υπρομελλόζη, πολυαιθυλενογλυκόλη, σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E172), σιδήρου οξείδιο ερυθρό (E172) Betmiga 50 mg: Πυρήνας δισκίου: Πολυαιθυλενογλυκόλες, υδροξυπροπυλοκυτταρίνη, βουτυλιωμένο υδροξυτολουόλιο, μαγνήσιο στεατικό Επικάλυψη δισκίου: Υπρομελλόζη, πολυαιθυλενογλυκόλη, σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E172). 6.2 Ασυμβατότητες: Δεν εφαρμόζεται. 6.3 Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια. Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της φιάλης: 6 μήνες. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος: Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη: Κυψέλες αλουμινίου/αλουμινίου σε κουτιά που περιέχουν 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 ή 200 δισκία. Φιάλες από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) με πώμα ασφαλείας για παιδιά από πολυπροπυλένιο (PP) και πυριτίου οξειδίου πήγμα ως αφυγραντικό που περιέχουν 90 δισκία. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης: Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Astellas Pharma Europe B.V., Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden, Ολλανδία. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/12/809/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 20 Δεκεμβρίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 19 Νοεμβρίου Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων:

3 Χαιρετισμός Προέδρου Η Συντονιστική Επιτροπή του Τμήματος της Ουρογεννητικής Ογκολογίας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας είναι στην ευχάριστη θέση να σας αναγγείλει την 6η Επιστημονική Συνάντηση του Τμήματος, που θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Μακεδονία Palace της Θεσσαλονίκης από 12 έως 14 Ιουνίου 2015 και σας απευθύνει πρόσκληση για τη συμμετοχή σας. Οι αλματώδεις εξελίξεις που παρατηρούνται σήμερα σε μοριακό επίπεδο για την κατανόηση των μονοπατιών καρκινογένεσης και την εφαρμογή νέων φαρμάκων, καθώς και σε επίπεδο απεικονιστικής διαγνωστικής και ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής τεχνολογίας, δημιουργούν την αναγκαιότητα για συνεχή ενημέρωση και ενσωμάτωση της νέας γνώσης για την πληρέστερη αντιμετώπιση του Ουρο-ογκολογικού ασθενή. Σκοπός της ανά διετία πραγματοποιούμενης συνάντησης του Τμήματος είναι η παρουσίαση των νέων εξελίξεων στο διαγνωστικό, απεικονιστικό και θεραπευτικό σκέλος των κακοηθειών του Ουροποιογεννητικού συστήματος η ανάδειξη των νέων θεραπευτικών και χειρουργικών διλημμάτων που προκύπτουν και η αντιμετώπισή τους στην καθημερινή κλινική πρακτική. Η θεματολογία είναι ευρεία και περιλαμβάνει ομιλίες, δορυφορικές διαλέξεις, θέσεις και αντιπαραθέσεις και θεματικό course του European School of Urology. Τα θέματα θα αναπτύξουν έγκριτοι ομιλητές, Έλληνες και ξένοι, με σημαντική κλινική εμπειρία στο αντικείμενό τους και θα απαντήσουν σε όλα τα επίκαιρα ερωτήματα της πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου του Ουροποιογεννητικού συστήματος. Με την ενεργό συμμετοχή των Ογκολόγων Παθολόγων και Ακτινοθεραπευτών θέλουμε να αναδείξουμε το εύρος συνεργασίας και τις θεραπευτικές δυνατότητες του Ουρολόγου σε σχέση με τα υφιστάμενα νέα φάρμακα και τεχνικές, έτσι ώστε να εφαρμόζονται κοινά θεραπευτικά πρωτόκολλα για την πολυεπίπεδη θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή με καρκίνο του Ουροποιογεννητικού. Τέλος η συνάντηση αυτή θα μας δώσει την ευκαιρία επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες συναδέλφους ώστε να καλλιεργήσουμε διαπροσωπικές σχέσεις και συνεργασίες και μέσα από τις κοινωνικές εκδηλώσεις και το φιλόξενο περιβάλλον που μας προσφέρει η Νύφη του Θερμαϊκού να περάσουμε ένα διήμερο παραγωγικό και ευχάριστο. Είμαστε βέβαιοι ότι η παρουσία σας και η ενεργός συμμετοχή σας θα αποτελέσει βασικό στοιχείο για την επιτυχία της επιστημονικής αυτής εκδήλωσης. Για την Οργανωτική Επιτροπή Ηρακλής Πούλιας Πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου

4 ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Τμήμα Ουρογεννητικής Ογκολογίας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γραμματέας: Μέλη: Η. Πούλιας Ν. Δημάσης Θ. Καλογερόπουλος Ν. Αντωνίου Π. Σουντουλίδης Σ. Στεφανάκης Χ. Φασουλάκης ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε. Ιωαννίδης Α. Κλαμπάτσας Γ. Μουστάκας Γ. Σαλπιγγίδης Ε. Τυροθουλάκης Δ. Χατζηχρήστου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι. Βλαχιώτης Α. Γρηγοράκης Ι. Γκεζερλής Χ. Δεληβελιώτης Γ. Δημητριάδης Α. Θάνος Κ.Α. Κωνσταντινίδης Ε. Λιάτσικος Γ. Μουτζούρης Κ. Ντούμας Α. Παπατσώρης Αν. Παππάς Β. Πολίτης Α. Ρεμπελάκος Ε. Σεραφετινίδης Α. Σκολαρίκος Ν. Σοφικίτης Κ. Στραβοδήμος Σ. Τουλουπίδης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πρόεδρος: Φ. Σοφράς Αντιπρόεδρος: Η. Πούλιας Γενικός Γραμματέας: Θ. Αναγνώστου Ειδικός Γραμματέας: Α. Παπατσώρης Ταμίας: Γ. Σταθούρος Μέλη: Γ. Αλιβιζάτος Ε. Ιωαννίδης

5 Άμεση δράση στη φλεγμονή του προστάτη Μοναδικός τρόπος δράσης: Στη φλεγμονή 1,2,3,4,5 Στη βελτίωση συμπτωμάτων 6,7 και τον έλεγχο της εξέλιξης της ΚΥΠ 8 Στη διασφάλιση της ποιότητας ζωής 8,9 και το σεβασμό του ασθενούς 320 mg την ημέρα Λιπιδοστερολικό εκχύλισμα Serenoa repens Libeprosta : το εξανικό εκχύλισμα Serenoa repens με τις περισσότερες κλινικές και φαρμακολογικές μελέτες. 10 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (S.P.C.) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ LIBEPROSTA 80 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Κάθε επικαλυμμένο δισκίο (434,9 mg) περιέχει: Serenoa repens lipidosterolic extract (1) 80 mg (1) Έλαιο προερχόμενο από τους καρπούς της Serenoa repens (διεργασία με εξάνιο) 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Επικαλυμμένα δισκία 4. ΚΛΙ- Ν Ι Κ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις Για τη συμπτωματική αντιμετώπιση δυσουρικών ενοχλήσεων επί καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη 4.2. Δοσολο- γία και τρόπος χορήγησης 4 δισκία την ημέρα: δύο φορές την ημέρα από δύο δισκία, την ώρα των γευμάτων, για 4-8 εβδομάδες 4.3. Αντενδείξεις Δεν υπάρχουν 4.4. Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση Το φάρμακο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προστατεκτομή και κατά τη διάρκεια της λήψης του ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται υπό συνεχή ιατρικό έλεγχο Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Δεν έχει παρατηρηθεί καμία αλληλεπίδραση με τις θεραπευτικές κλάσεις που συνήθως συγχορηγούνται για αυτή την πάθηση (αντιβιοτικά, ουρικά αντισηπτικά, αντιφλεγμονώδη) Κύηση και γαλουχία Δεν εφαρμόζεται 4.7. Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων Δεν υπάρχει 4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες Η χρήση του φαρμάκου αρχικά μπορεί να προκαλέσει ναυτία Υπερδοσολογία Δεν έχουν ποτέ αναφερθεί περιστατικά. Μελέτες σε πειραματόζωα δεν έδειξαν ότι το ιδιοσκεύασμα παρουσιάζει τοξικότητα. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6.1. Κατάλογος με έκδοχα ΕΚΔΟΧΑ Magnesium carbonate, silicon dioxide colloidal, kaolin, wheat starch, methylated casein, polyvidone excipient, magnesium stearate, purified water* ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ Hypromellose, hydroxyoropylcellulose, polyethylene glycol 400, quinoline yellow lacquer E104, indigotine lacquer E132, titanium oxide, purified water* * Διαλύτης που εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια της παρασκευής 6.2. Ασυμβατότητες Δεν αναφέρονται 6.3. Διάρκεια ζωής 36 μήνες για το έτοιμο προϊόν 6.4. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 30 C Φύση και συστατικά του περιέκτη Κουτί που περιέχει 60 επικαλλυμένα δισκία σε 5 blisters των 12 δισκίων 6.6. Οδηγίες χρήσης/χειρισμού Δεν αναφέρονται 6.7. Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Δικαιούχος σήματος PIERRE FABRE MEDICAMENT, FRANCE Υπεύθυνος αδείας κυκλοφορίας PIERRE FABRE FARMAKA A.E. Λεωφ. Μεσογείων Αγ. Παρασκευή - Αττική Τηλ.: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 8554/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Χορηγείται με ιατρική συνταγή Βιβλιογραφία 1. Latil A. et al. Anti-inflammatory properties of Permixon lipidosterolic extract of Serenoa repens: in vitro and in vivo results. Eur Urol Suppl 2010; 9(2): Latil A. et al. Monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1/CCL2), a key chemokine involved in benign prostatic hyperplasia inflammation, is strongly reduced by Permixon. Abstract EAU Rival et al. Permixon inhibits cytokine-induced expression of VCAM-1, essential for mononuclear cell adhesion on human vascular endothelial cells. Eur Urol Suppl 2011; 10(2): Paubert-Braquet M. et al. Effect of the lipidosterolic extract of Serenoa repens (Permixon ) on the ionophore A stimulated production of leukotriene B4 (LTB 4) from human polymorphonuclear neutrophils. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids. 1997; 57(3): Ragab A. et al. Effects of Permixon ( Sereprostat in Spain) on phospholipase A2 activity and on arachidonic acid metabolism in cultured prostatic cells. Acta Medica: New trends in BPH etiopathogenesis. 1987; Debruyne et al. Comparison of a phytotherapeutic agent (Permixon ) with an alpha-blocker (tamsulosin) in the treatment of benign prostatic hyperplasia: a 1-year randomized international study. European Urology 2002; 41(3): Boyle P. et al. Updated meta-analysis of clinical trials of Serenoa repens extract in the treatment of symptomatic benign prostatic hyperplasia. Int British Journal of Urology 2004;93: Pytel YA. et al. Long-term clinical and biologic effects of the lipidosterolic extract of Serenoa repens in patients with symptomatic benign prostatic hyperplasia. Advances in therapy. 2002;19(6): Djavan B. and al. Progression delay in men with mild symptoms of bladder outlet obstruction: a comparative study of phytotherapy and watchful waiting. World J Urol. 2005; 23: Lowe C. The Role of Serenoa repens in the Clinical Management of Lower Urinary Tract Symptoms Due to Benign Prostatic Hyperplasia. Eur Urol, suppl 8 (2009) Λ. Μεσογείων 350, 15341, Αγία Παρασκευή Τηλ , Fax Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ» Libe-2/

6 16:00-17:00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ :00-18:30 Στρογγυλό Τραπέζι Θέμα: Καρκίνος Νεφρού Προεδρείο: Κ. Ντούμας, Π. Μακραντωνάκης Βιοψία νεφρικών μαζών. Σε ποιον ασθενή και με ποια ένδειξη. Εισηγητής: Ν. Καλογεράς Υπάρχουν όρια στη μερική νεφρεκτομή (μέγεθος, τοπογραφία, τεχνική). Εισηγητής: Ι. Τσίμαρης Αντιμετώπιση τοπικής υποτροπής μετά ριζική ή μερική νεφρεκτομή. Εισηγητής: Γ. Σταθούρος Ενδείξεις μεταστασιεκτομής στο καρκίνο νεφρού. Εισηγητής: Ε. Σεραφετινίδης Διαδοχή φαρμακευτικών χειρισμών σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο νεφρού. Εισηγητής: Κ. Παπαζήσης 18:30-19:00 Διάλειμμα - Καφές 19:00-20:00 Στρογγυλό Τραπέζι Θέμα: Καρκίνος Όρχεως Προεδρείο: Ν. Σοφικίτης, Ε. Σπυρόπουλος Ενδείξεις μερικής ορχεκτομής, πότε και σε ποιους ασθενείς. Εισηγητής: Γ.Ι. Παπαδόπουλος Ασθενείς με καρκίνο όρχεως σταδίου Ι. Χρειάζονται θεραπεία; Εισηγητής: Ιπ. Koρατζής Αντιμετώπιση απώτερης τοξικότητας της χημειοθεραπείας σε ασθενείς με καρκίνο όρχεως. Εισηγητής: Λ. Κοντοβίνης

7 20:00-20:45 Δορυφορική Διάλεξη CRPC Προεδρείο: Γ. Μουτζούρης, Α. Ρεμπελάκος Θέμα: Μεταστατικός καρκίνος του προστάτη: Πρώιμη ή όψιμη χημειοθεραπεία και σε ποιούς ασθενείς; Ομιλητής: Χ. Παπανδρέου Συζήτηση με ακροατήριο Με την ευγενική χορηγία της Εταιρείας SANOFI 20:45-21:00 Πρώτη Γενική Συνέλευση Μελών Τμήματος Ουρογεννητικής Ογκολογίας 21:00-21:30 Τελετή Έναρξης Προσφωνήσεις Χαιρετισμοί Κήρυξη Έναρξης Εργασιών: Φραγκίσκος Σοφράς, Καθηγητής Ουρολογίας, Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας Εναρκτήρια Ομιλία: Θέμα: Ο καρκίνος στην Aρχαία Eλληνική Γραμματεία Ομιλήτρια: Ε. Πουλάκου Ρεμπελάκου, Επίκ. Καθηγήτρια Ιστορίας της Ιατρικής Παν/μίου Αθηνών 21:30 Δεξίωση Υποδοχής

8 ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ :00-10:00 Στρογγυλό Τραπέζι Θέμα: Καρκίνος Προστάτου Ι Προεδρείο: Ν. Δημάσης, Ι. Βλαχιώτης Νεώτερες τεχνικές βιοψίας προστάτου. Εισηγητής: Κ. Μωϋσίδης Επιλογή ασθενών για ενεργό παρακολούθηση. Εισηγητής: Α. Κλαμπάτσας Εργαλεία ενεργού παρακολούθησης (τεχνικές-πρωτόκολλα). Εισηγητής: Π. Σουντουλίδης 10:00-11:00 Διαλέξεις Προεδρείο: Φ. Σοφράς, Ε. Ιωαννίδης Σχολιαστής: Prof. A. Vuksanovic Ι. Θέμα: Making better informed treatment decisions for men with prostate cancer: The advantage of Prolaris? Ομιλητής: M. Laniado Με την ευγενική χορηγία της Εταιρείας h ΙI. Θέμα: Εarly prostate cancer. The role of genomics in individualized treatment decision Ομιλητής: G.Nasioulas Με την ευγενική χορηγία της Εταιρείας GENEKOR Συζήτηση με ακροατήριο 11:00-11:45 Στρογγυλό Τραπέζι Θέμα: Καρκίνος Προστάτου ΙI Προεδρείο: Σ. Στεφανάκης, Ε. Τυροθουλάκης Η θέση της MRI στη σταδιοποίηση του καρκίνου του προστάτη. Εισηγήτρια: Α. Ξυνού Η θέση της PET Scan στη σταδιοποίηση του καρκίνου του προστάτη. Εισηγητής: Γ. Άρσος Βιοχημική υποτροπή μετά ριζική θεραπεία. Τοπική ή απομακρυσμένη νόσος; Εισηγητής: Β. Πολίτης

9 11:45-12:15 Διάλειμμα Καφές 12:15-13:30 Αντιπαραθέσεις Θέμα: Καρκίνος Προστάτου ΙIΙ Προεδρείο: Δ. Μισαηλίδου, Χ. Φασουλάκης Ι. Ασθενείς Ενδιάμεσου Κινδύνου Αντιπαράθεση: Ριζική προστατεκτομή ή Ακτινοθεραπεία; Ουρολόγος: Π. Καλληδώνης Ακτινοθεραπευτής: Ε. Καμπέρης Συζήτηση με το ακροατήριο Σχολιασμός ΙΙ. Ασθενείς με κλινικά εντοπισμένη νόσο υψηλού κινδύνου σταδίου T2c T3 Αντιπαράθεση: Χειρουργική θεραπεία ή Ακτινοθεραπεία; Ουρολόγος: Α. Σκολαρίκος Ακτινοθεραπεύτρια: Κ. Μπόνιου Συζήτηση με το ακροατήριο Σχολιασμός 13: Στρογγυλό Τραπέζι Θέμα: Καρκίνος προστάτου και ολιγομεταστατική νόσος Προεδρείο: Χ. Δεληβελιώτης, Ι. Βαρκαράκης Πρωτοπαθής (primary) ολιγομεταστατική νόσος. Διάγνωση και θεραπεία. Εισηγητής: Α. Παπατσώρης Δευτεροπαθής (secondary) ολιγομεταστατική νόσος. Διάγνωση και θεραπεία. Εισηγητής: Α. Παπαλάκης 14:00-14:30 Δορυφορική Διάλεξη Προεδρείο: Σ. Τουλουπίδης, Αν. Παππάς Θέμα: Οστική νόσος και καρκίνος προστάτη Ομιλητής: Γ. Μουτζούρης Με την ευγενική χορηγία της Εταιρείας AMGEN 14:30-15:30 Μεσημεριανή διακοπή Ελαφρύ γεύμα 15:30-16:00 Διάλειμμα Καφές

10 16:00-17:30 Γενική Συνέλευση Μελών Τμήματος Ουρογεννητικής Ογκολογίας Απολογισμός Αρχαιρεσίες (Αίθουσα Αμφιτρύων) 17:30-20:00 ESU Course: Subject: Modern management of upper tract urothelial carcinoma (UTUC) Chair: B. Malavaud, I. Poulias, E. Liatsikos Commentators : Lütfi Tunç, A. Skolarikos, Ali Gozen 17:30 European School of Urology: a unique possibility for urological education. B. Malavaud, Toulouse (FR) 17:35 EAU Guidelines recommendations on upper tract urothelial carcinoma. O. Hakenberg, Rostock (DE) 17:50 Risk factors, diagnostic algorithm and risk stratification in patients with upper tract urothelial carcinoma B. Malavaud 18:15 The role of LND and neoadjuvant/adjuvant systemic chemotherapy in patients with upper tract urothelial carcinoma. O. Hakenberg 18:45 The indication and methods of conservative management of upper tract urothelial carcinoma B. Malavaud 19:15 Interactive case discussion S. Giannakopoulos (GR) 20:00 Closure 20:00-21:00 Δορυφορική Διάλεξη CRPC Προεδρείο: A. Θάνος, Α. Φαρμάκης Θέμα: Νεώτερες θεραπευτικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση ασθενών με CRPC, Παρουσίαση Περιστατικού Ομιλητές: Θ. Καλογερόπουλος, Ε. Μπουρνάκης Με την ευγενική χορηγία της Εταιρείας ASTELLAS 22:00 (Επίσημο Δείπνο - Κτήμα Δέδα - Πυλαία) Η αναχώρηση των λεωφορείων για το Δείπνο θα γίνει στις 21:30 από την είσοδο του Ξενοδοχείου

11 ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ :00-09:00 Αξιολόγηση e-posters Επιτροπή: Α. Αρχοντάκης, I. Δημητριάδης, Ι. Φιλιάδης 09:00-10:00 Στρογγυλό Τραπέζι Θέμα: Επιφανειακός Καρκίνος Ουροδόχου Κύστεως Προεδρείο: Θ. Αρβανιτάκης, Ι. Γκερζελής Σχολιαστές: Μ. Παπαθανασίου, Ι. Γκιάλας Νέες τεχνικές για τη μεγιστοποίηση της απεικόνισης στον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως. Εισηγητής: Ι. Νικολακόπουλος Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ασθενείς; Εισηγητής: Γ. Κοριτσιάδης T1G3.Επαρκής TUR ή re-tur; Εισηγητής: Γ.Κ. Μουστάκας BCG refractory.τί γίνεται μετά; (κυστεκτομή-επανάληψη ή BCG) Εισηγητής: Α. Γρηγοράκης 10:00-10:30 Αντιπαράθεση Προεδρείο: A. Μπέκος, Ν. Φεράκης Θέμα: Ήρθε το τέλος της ανοικτής ριζικής κυστεκτομής; Ανοικτή Β. Τζώρτζης LAPC-RALC Σ. Τυριτζής 10:30-11:00 Διάλειμμα Καφές

12 11:00-11:30 Δορυφορική Διάλεξη Προεδρείο: Μ. Χρυσοφός, Γ. Ραπτίδης Θέμα: Σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές mcrpc: Στρατηγικές για την πρακτική διαχείριση των ασθενών Ομιλητής: Α. Αργυρόπουλος Με την ευγενική χορηγία της Εταιρείας anssen Cilag 11:30-13:00 Στρογγυλό Τραπέζι Θέμα: Μυοδιηθητικός Καρκίνος Ουροδόχου Κύστεως Προεδρείο: Ν. Αντωνίου, Χ. Ανδρεάδης Εκτεταμένη λεμφαδενεκτομή στο μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστεως. Υπάρχει τεκμηρίωση; Εισηγητής: Κ. Στραβοδήμος Νεοεπικουρική και επικουρική χημειοθεραπεία στο μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστεως. Εισηγητής: Β. Καραβασίλης Τεχνικές διατήρησης της ουροδόχου κύστεως. Εισηγητής: Χ. Μπόσκος Παρουσίαση περιστατικού με διηθητικό καρκίνο ουροδόχου κύστεως Εισηγητής: Λ. Φασούλης Συμπεράσματα ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

13

14 Γενικές Πληροφορίες Οργάνωση: Τμήμα Ουρογεννητικής Ογκολογίας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Makedonia Palace Αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΙ Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ: 54640, Θεσσαλονίκη Τηλ.: Χρόνος Διεξαγωγής: Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 έως Κυριακή 14 Ιουνίου 2015 Εγγραφές: Ειδικευμένοι Ιατροί: Ειδικευόμενοι Ιατροί: Νοσηλευτικό προσωπικό: Φοιτητές: 100 Ευρώ 70 Ευρώ Δωρεάν Δωρεάν Μοριοδότηση: Ο πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει χορηγήσει 14 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD). Πιστοποίηση Παρακολούθησης: Βάση της τελευταίας εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του χρόνου παρακολούθησης. Με τη λήξη της Διημερίδας θα δίνεται πιστοποιητικό σε όσους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος. Κοινωνικές Εκδηλώσεις: Τελετή Έναρξης- Δεξίωση Υποδοχής Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 ώρα 21:00 αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ Επίσημο Δείπνο Σάββατο 13 Ιουνίου 2015 ώρα 22:00. Τόπος: Κτήμα Δέδα Πυλαία. Θα υπάρχει μεταφορά με λεωφορεία από το Ξενοδοχείο και επιστροφή. Αναχώρηση λεωφορείων 21:30 e-posters: Τα e-posters θα βρίσκονται αναρτημένα στις ηλεκτρονικές οθόνες από το πρωί του Σαββάτου 13/6 και καθ όλη την διάρκεια της ημέρας. Η επιτροπή θα παρουσιάσει την αξιολόγηση των e-posters το Σάββατο 14/6 στις 08:00-09:00 Γραμματεία: Υπ. Φ. Δραγούμη 23 Τ.Κ , Θεσσαλονίκη Τηλ: Κιν: Fax: web: - -

15 Συμμετέχοντες Συντονιστές / Εισηγητές Συνάντησης: Gozen A.S. Consultant Urologist Department of Urology SLK Kliniken Heilbronn, Germany Laniado M. Consultant Urologist London, U.K Nasioulas G. Molecular Biologist PhD Chief Scientific Officer GENEKOR Tunc L. Consultant Urologist Ankara, Turkey Vuksanovic A. Professor of Urology President of the Serbian Urological Association Ανδρεάδης Χ. Παθολόγος- Ογκολόγος Διευθυντής Γ Τμήματος Κλινικής Ογκολογίας Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Αντωνίου Ν. Δ/ντής Συντονιστής Ουρολ.Κλινικής Γ.Ν.Μ Αμ.Φλέμινγκ Αρβανιτάκης Θ. Δ/ντής ΕΣΥ Ουρολ.Κλινικής Α.Ο.Ν.Α Ο Άγιος Σάββας Αργυρόπουλος Α. Επιμελητής Ουρολ.Κλινικής Γ.Ν.Α Ε Ε Σ Αρχοντάκης Α. Δ/ντής Ουρολ.Κλινικής 401 Γ.Σ.Ν.Α Άρσος Γ. Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Δ/ντης Γ Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής Νοσοκομείου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Βαρκαράκης Ι. Επίκ. Καθηγητής Ουρολογίας Παν/μίου Αθηνών Βλαχιώτης Ι. Δ/ντής Συντονιστής Ουρολ.Κλινικής Α.Ο.Ν.Π Μεταξά Γιαννακόπουλος Σ. Αναπλ. Καθηγητής Ουρολογίας Παν/μίου Θράκης Γκερζελής Ι. Δ/ντής Συντονιστής Ουρολ.Κλινικής Γ.Ν. Ν.Ιωνίας Η Αγία Όλγα Γκιάλας Ι. Δ/ντής ΕΣΥ Ουρολ.Κλινικής Γ.Ν.Α Γ.Γεννηματάς Γρηγοράκης Α. Επιμελητής Ουρολ.Κλινικής Γ.Ν.Α Ο Ευαγγελισμός Δεληβελιώτης Χ. Καθηγητής Ουρολογίας Δ/ντής 2ης Ουρολ.Κλινικής Παν/μίου Αθηνών Σισμανόγλειο Γ.Ν. Δημάσης Ν. Δ/ντής Συντονιστής Ουρολ.Κλινικής Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Δημητριάδης Ι. Δ/ντής Συντονιστής Ουρολ.Κλινικής Γ.Ν. Βόλου Θάνος Α. Δ/ντής Συντονιστής Ουρολ.Κλινικής Α.Ο.Ν.Α Ο Άγιος Σάββας Ιωαννίδης Ε. Καθηγητής Ουρολογίας Δ/ντής 2ης Ουρολ.Κλινικής Παν/μίου Θεσ/νίκης Παπαγεωργίου Γ.Ν.Θ Καλληδώνης Π. Χειρουργός Ουρολόγος Καλογεράς Ν. Επιμελητής Ουρολ.Κλινικής Γ.Ν.Θ. Ο Άγιος Δημήτριος Καλογερόπουλος Θ. Επιμελητής Ουρολ.Κλινικής Α.Ο.Ν.Α Ο Άγιος Σάββας Καμπέρης Ε. Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκη Καραβασίλης Β. Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας, Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας Α.Π.Θ. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Κλαμπάτσας Α. Επιμελητής Α Ουρολογικής Κλινικής Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Κοντοβίνης Λ. Παθολόγος ογκολόγος, EUROMEDICA Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Κορατζής Ιπ. Παθολόγος ογκολόγος, Θεσσαλονίκη Κοριτσιάδης Γ. Επιμελητής Ουρολ.Κλινικής Α.Ο.Ν.Π Μεταξά Λιάτσικος Ε. Αναπλ. Καθηγητής Ουρολογίας Παν/μίου Πατρών Μακραντωνάκης Π. Παθολόγος- Ογκολόγος Διευθυντής Γ Τμήματος Κλινικής Ογκολογίας Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Μισαηλίδου Δ. Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος Διπλωματούχος American Board of Radiology ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

16 Μουστάκας Γ. Κ. Επιμελητής Α Ουρολογικής Κλινικής Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Μουτζούρης Γ. Δ/ντής Συντονιστής Ουρολ.Κλινικής Γ.Ν. Αργους Μπέκος Α. Χειρουργός Ουρολόγος Θεσσαλονίκη Μπόνιου Κ. Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Μπόσκος Χ. Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος Επιμελητής Ογκολογικής Κλινικής 251 Γ.Ν.Α Μπουρνάκης Ε. Παθολόγος Ογκολόγος Μωϋσίδης Κ. Λέκτορας Β Πανεπιστημιακής Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Νικολακόπουλος Ι. Ιατρός Ακτινολόγος Ιατρικό Αθηνών Ντούμας Κ. Δ/ντής ΕΣΥ Ουρολ.Κλινικής Γ.Ν.Α Γ.Γεννηματάς Ξυνού Α. Ακτινολόγος Επιμελήτρια Α Ακτινολογικού Τμήματος Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Παπαδόπουλος Γ.Ι. Επιμελητής Ουρολ.Κλινικής Γ.Ν.Α Γ. Γεννηματάς Παπαζήσης Κ. Παθολόγος Ογκολόγος, EUROMEDICA Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Παπαθανασίου Μ. Δ/ντής Ουρολογικής Κλινικής 424 Γ.Σ.Ν.Θ Παπαλάκης Α. Επιμελητής Α Ουρολογικού Τμήματος Νοσοκομείο Αγ.Δημήτριος Παπανδρέου Χ. Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα Παπατσώρης Α. Επίκ. Καθηγητής Ουρολογίας Παν/μίου Αθηνών Παππάς Αν. Δ/ντής ΕΣΥ Ουρολ.Κλινικής Α.Ο.Ν.Α Ο Άγιος Σάββας Πολίτης Β. Δ/ντής ΕΣΥ Ουρολ.Κλινικής Γ.Ν.Νικαίας Ο Άγιος Παντελεήμων Πουλάκου ΡεμπελάκουΕ. Επίκ. Καθηγήτρια Ιστορίας της Ιατρικής Παν/μίου Αθηνών Πούλιας Η. Δ/ντής Συντονιστής Ουρολ.Κλινικής Γ.Ν.Α Ε Ε Σ Ραπτίδης Γ. Δ/ντής Ουρολ.Κλινικής 251 Γ.Ν.Α Ρεμπελάκος Α. Δ/ντής Συντονιστής Ουρολ.Κλινικής Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο Σεραφετινίδης Ε. Επιμ. Ουρολ.Κλινικής Ασκληπιείου Βούλας Σκολαρίκος Α. Αναπλ. Καθηγητής Ουρολογίας Παν/μίου Αθηνών Σοφικίτης Ν. Καθηγητής Ουρολογίας Δ/ντής Ουρολ.Κλινικής Παν/μίου Ιωαννίνων Σοφράς Φ. Καθηγητής Ουρολογίας Πρόεδρος ΕΟΕ Σουντουλίδης Π. Επιμελητής Ουρολ.Κλινικής Γ.Ν. Βέροιας Σπυρόπουλος Ε. Δ/ντής Ουρολ.Κλινικής Ν. Ν. Αθηνών Σταθούρος Γ. Επιμελητής Ουρολ.Κλινικής Γ.Ν.Α Γ. Γεννηματάς Στεφανάκης Σ. Δ/ντής ΕΣΥ Ουρολ.Κλινικής Γ.Ν.Α Ο Ευαγγελισμός Στραβοδήμος Κ. Αναπλ. Καθηγητής Ουρολογίας Παν/μίου Αθηνών Τζώρτζης Β. Αναπλ. Καθηγητής Ουρολογίας Παν/μίου Θεσσαλίας Τουλουπίδης Σ. Καθηγητής Ουρολογίας Παν/μίου Θράκης Τσίμαρης Ι. Επιμελητής Ουρολ.Κλινικής Χατζηκώστα Γ.Ν.Ιωαννίνων Τυριτζής Σ. Χειρουργός Ουρολόγος Τυροθουλάκης Ε. Δ/ντής Συντονιστής Ουρολ.Κλινικής Γ.Ν.Θ Ο Άγιος Δημήτριος Φαρμάκης Α. Δ/ντής ΕΣΥ Ουρολ.Κλινικής Γ.Ν.Α Ε Ε Σ Φασουλάκης Χ. Δ/ντής ΕΣΥ Ουρολ.Κλινικής Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο Φασούλης Λ. Χειρουργός Ουρολόγος Φεράκης Ν. Επιμελητής Ουρολ.Κλινικής Γ.Ν.Α Ε Ε Σ Χρυσοφός Μ. Αναπλ. Καθηγητής Ουρολογίας Παν/μίου Αθηνών

17 50mg Κάθε µέρα, άλλη µία νίκη. Για περισσότερες πληροφορίες Πριν τηαπευθυνθείτε συνταγογράφηση στα συμβουλευτείτε τηλέφωνα της την εταιρείας ΠΧΠ του προϊόντος ή απευθυνθείτε στην εταιρεία. Έδρα: Λεωφ. Μαραθώνος 106, Γέρακας Αττικής τηλ.: , fax: , Υπ/μα Θεσσαλονίκης: Ανδριανουπόλεως 14, Καλαμαριά τηλ.: , fax: Ε ΡΑ: ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 106, ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ: , FAX: ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: ΑΝ ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 14, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: , FAX:

18 Η Οργανωτική Επιτροπή της 6ης Επιστημονικής Συνάντησης του Τμήματος Ουρογεννητικής Ογκολογίας της Ε.Ο.Ε, Ε υ χ α ρ ι σ τ ε ί τις παρακάτω Εταιρείες, για τη συμμετοχή και την ενίσχυσή τους στην πραγματοποίηση της εκδήλωσής μας :

19

20 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ E-POSTER ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ E-CADHERIN ΣΤΟ ΟΥΡΟΘΗΛΙΑΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ Γεώργιος Μουστάκας 1, Ελένη Γούπου 2, Αναστασία Νικολαΐδου 2, Αθανάσιος Κλαμπάτσας 1, Χριστόδουλος Γεροσίμου 1, Νικόλαος Δημάσης 1 Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» ( 1 Ουρολογική Ογκολογική Κλινική και 2 Παθολογοανατομικό Τμήμα) Η e-cadherin είναι μια διαμεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη των κυτταρικών συνάψεων των επιθηλιακών κυττάρων, διατηρώντας τη δομική ακεραιότητα του επιθηλίου. Ελαττωμένη έκφραση της e-cadherin σε νεοπλασματικά κύτταρα έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται με δυσμενή κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά διαφόρων όγκων. Ο σκοπός μας είναι η σύγκριση της έκφρασής της στο ουροθηλιακό καρκίνωμα της ουροδόχου κύστης, σε συσχέτιση με τον βαθμό κακοήθειας και το στάδιο του όγκου. Μελετήθηκαν είκοσι περιπτώσεις (βιοψιών και χειρουργικών παρασκευασμάτων κυστεκτομής), δέκα χαμηλού και δέκα υψηλού βαθμού κακοήθειας, διαφόρων σταδίων, δεκαεννέα ασθενείς άντρες, μία γυναίκα, με μέσο όρο ηλικίας τα 68 έτη. Η ανοσοϊστοχημική της έκφραση μελετήθηκε ποιοτικά (μεμβρανική ένταση της χρώσης, κλίμακα 0-3) όσο και ποσοτικά (ποσοστό % των θετικών κυττάρων). Στα χαμηλού βαθμού κακοήθειας, οκτώ pta και δύο pt1, η έκφραση της e-cadherin κυμαίνεται από +1 έως +3 σε ποσοστό 80% κατά μέσο όρο. Στα υψηλού βαθμού κακοήθειας, στo ένα pta +2 σε 80%, στα τέσσερα pt1 από +2 έως +3 σε 80%,στο ένα pt2 αρνητική στο σύνολο των νεοπλασματικών κυττάρων, στα δύο pt3 +2 σε 80% και στα δύο pt4 +2 σε 85%. Συμπερασματικά, σύμφωνα και με τη διεθνή βιβλιογραφία, δεν διαπιστώνεται σημαντικά στατιστική διαφορά που να καθιστά την e-cadherin δυνητικό προγνωστικό ή ακόμη και προβλεπτικό δείκτη. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΑΝΩ ΠΟΛΟΥ (ΔΕ) ΝΕΦΡΟΥ ΣΕ ΠΕΤΑΛΟΕΙΔΗ ΝΕΦΡΟ ΜΕ ΠΥΕΛΙΚΗ ΕΚΤΟΠΙΑ Σ. Γκούβαλης, Ι. Τσιβίκης, Γ. Βουλγαρίδης, Δ. Καραμανωλάκης, E. Kacori* Ουρολογική Κλινική Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν» Αθήνα Ουρολογική Κλινική Νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ» Τίρανα* Η εργασία μας αναφέρεται στην παρουσίαση ενός ασθενούς με έκτοπο πυελικό πεταλοειδή νεφρό και όγκο στον άνω πόλο δεξιά. Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 60 ετών στον οποίο κατά τη διάρκεια διερεύνησης αναιμίας και μικροσκοπικής αιματουρίας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη πεταλοειδούς νεφρού σε έκτοπη θέση στην πύελο και μάζα στον άνω πόλο του (ΔΕ) νεφρού. Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε χειρουργικά με ημινεφρεκτομή. Η ιστολογική εξέταση κατέδειξε καρκίνωμα εκ διαυγών κυττάρων grade I κατά Fuhrman, με ελεύθερα όρια εκτομής. Κατά τον εξαμηνιαίο έλεγχο ο ασθενής είναι ελεύθερος υποτροπής. Το περιστατικό παρουσιάζει ενδιαφέρον τόσο λόγω της ιδιαιτερότητας της πυελικής εκτοπίας του πεταλοειδούς νεφρού, όσο και της δυσχερούς χειρουργικής προσπέλασης του όγκου εξαιτίας της θέσης του σε σχέση με τα λαγόνια αγγεία. Η παρουσίαση συνοδεύεται από φωτογραφίες του απεικονιστικού ελέγχου προ και μετά την επέμβαση και από φωτογραφίες του εγχειρητικού παρασκευάσματος.

22 o Συνέδριο 8-10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011. Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής. Με Πανελλήνια & Διεθνή συμμετοχή. Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής

22 o Συνέδριο 8-10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011. Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής. Με Πανελλήνια & Διεθνή συμμετοχή. Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής 22 o Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής 8-10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Με Πανελλήνια & Διεθνή συμμετοχή Ξενοδοχείο Thraki Palace - Αλεξανδρούπολη Συμμετέχουν: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

26-28 Φεβρουαρίου 2015 ΑΘΗΝΑ. www.gerontology.gr ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. www.gerontology2015.gr

26-28 Φεβρουαρίου 2015 ΑΘΗΝΑ. www.gerontology.gr ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. www.gerontology2015.gr 26-28 Φεβρουαρίου 2015 ΑΘΗΝΑ www.gerontology.gr ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ www.gerontology2015.gr www.gerontology2015.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ADV1/QUT/02.2015/1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον οργανισμό Anticancer Fund

Διαβάστε περισσότερα

1-2 ΜΑΪΟΥ. πρόγραμμα program. «Στοχευμένες Θεραπείες σε συμπαγείς-αιματολογικές κακοήθειες και σε καρδιαγγειακές παθήσεις» Καλαμάτα.

1-2 ΜΑΪΟΥ. πρόγραμμα program. «Στοχευμένες Θεραπείες σε συμπαγείς-αιματολογικές κακοήθειες και σε καρδιαγγειακές παθήσεις» Καλαμάτα. 2ο Συνέδριο της Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών «Στοχευμένες Θεραπείες σε συμπαγείς-αιματολογικές κακοήθειες και σε καρδιαγγειακές παθήσεις» Ξενοδοχείο ΕLΙΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Aldara 5% κρέμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει 12,5 mg imiquimod σε 250 mg κρέμας

Διαβάστε περισσότερα

www.gsl.gr Tελικό Πρόγραμμα

www.gsl.gr Tελικό Πρόγραμμα www.gsl.gr Tελικό Πρόγραμμα RUSCUS ACULEATUS HESPERIDIN METHYL CHALCONE ASCORBIC ACID Άμεσα αποτελεσματικό Φλεβο-λεμφική ανεπάρκεια DIRECT NORADREN ENERGIC EFFECT > > > Δράση στις φλέβες μέσα σε 2 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

H καινοτόμος και ασφαλής λύση για στοχευμένη θεραπεία

H καινοτόμος και ασφαλής λύση για στοχευμένη θεραπεία H καινοτόμος και ασφαλής λύση για στοχευμένη θεραπεία To Palladia είναι ένας εκλεκτικός αναστολέας του Υποδοχέα της Tυροσινικής Κινάσης (RTK) και η πρώτη αντι-αγγειογενετική και αντι-πολλαπλασιαστική αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε καψάκιο περιέχει υδροχλωρική βενλαφαξίνη που αντιστοιχεί σε 150mg βενλαφαξίνης.

Κάθε καψάκιο περιέχει υδροχλωρική βενλαφαξίνη που αντιστοιχεί σε 150mg βενλαφαξίνης. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Efexor XR 37,5 mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης. Efexor XR 75 mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης. Efexor XR 150 mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης

Διαβάστε περισσότερα

1 mmol/ml. 1 mmol/ml. 1 mmol/ml. 1 mmol/ml. 1 mmol/ml. 1 mmol/ml

1 mmol/ml. 1 mmol/ml. 1 mmol/ml. 1 mmol/ml. 1 mmol/ml. 1 mmol/ml ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ Κράτος μέλος Κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lantus 100 μονάδες/ml ενέσιμο διάλυμα σε φιαλίδιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml περιέχει 100

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή O Δ H Γ O Σ Γ I A T O N A Σ Θ E N H Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή Ελάχιστα τραυματική και πλήρως αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη Βασίλης Πουλάκης MD, FEBU Χειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Dexdor 100 μικρογραμμάρια/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

O πρώτος από του στόματος άμεσος αναστολέας του παράγοντα Xa. Απλή προστασία για τους ασθενείς σας

O πρώτος από του στόματος άμεσος αναστολέας του παράγοντα Xa. Απλή προστασία για τους ασθενείς σας Tελικό Πρόγραμμα O πρώτος από του στόματος άμεσος αναστολέας του παράγοντα Xa Απλή προστασία για τους ασθενείς σας Περιεχόμενα Χαιρετισμός Προέδρου Επιτροπές Οργάνωση - Γραμματεία Συνεδρίου Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίμονος πόνος στα παιδιά

Επίμονος πόνος στα παιδιά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ oλουσ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ NoΣΗΛΕΥΟΥΝ Ή ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΟΝΟ Επίμονος πόνος στα παιδιά Κύρια σημεία για ιατρούς και νοσηλευτές από τις

Διαβάστε περισσότερα

παρατεταµένης Guildford, Surrey GU1 4YS αποδέσµευσης Ηνωµένο Βασίλειο Τηλ.: 00 44 (0) 1483 55 4831 Φαξ: 00 44 (0) 1483 55 4831

παρατεταµένης Guildford, Surrey GU1 4YS αποδέσµευσης Ηνωµένο Βασίλειο Τηλ.: 00 44 (0) 1483 55 4831 Φαξ: 00 44 (0) 1483 55 4831 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ)ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ), ΤΟΝ(ΤΟΥΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ) ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ),

Διαβάστε περισσότερα

Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο

Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo

Διαβάστε περισσότερα

ossijshaja Κατευθυντηρίων tuva Luxembourg Ελέγχου Ανίχνευσης

ossijshaja Κατευθυντηρίων tuva Luxembourg Ελέγχου Ανίχνευσης and Eesti España France Hellas Hrvatska Ireland, Island ourg Magyarország Malta Moldova Monaco Nederland Federacija Sagartvelo Slovenija Slovensko Srbija i Crn ingdom Belgique Bulgaria Ceská Republika

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α Γ Ι Α Ο Λ Ο Υ Σ. Ιούλιος-Αύγουστος 2012 # 28

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α Γ Ι Α Ο Λ Ο Υ Σ. Ιούλιος-Αύγουστος 2012 # 28 ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ISSN : 1791-4574 Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α Γ Ι Α Ο Λ Ο Υ Σ Ιούλιος-Αύγουστος 2012 # 28 www.elodi.org Nικόλαος Κ. Κεφαλογιάννης, συντονιστής διευθυντής παθολογίας, υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο. 27Φεβρουαρίου1maρτιου2 15. http://www.elieakap1o.blogspot.gr

Πανελλήνιο. 27Φεβρουαρίου1maρτιου2 15. http://www.elieakap1o.blogspot.gr Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΙΕΑΚΑΠ Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Αναπηρίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Τελικό Πρόγραμμα Νόσος,Αναπηρία και Λειτουργικότητα στη σύγχρονη εποχή Νέες θεραπευτικές Παρεμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

teuxos_32.qxl 12/3/09 1:17 PM Page 3

teuxos_32.qxl 12/3/09 1:17 PM Page 3 ISSN-1109-6160 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Tεύχος 32 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102, 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ e-mail: pitsilid@otenet.gr ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΦΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς GREEK Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς Έκτη έκδοση Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων Εκδόθηκε από το Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων. Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. SPIRIVA, 18 μικρογραμμάρια, κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. SPIRIVA, 18 μικρογραμμάρια, κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SPIRIVA, 18 μικρογραμμάρια, κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο περιέχει 22,5 μικρογραμμάρια tiotropium bromide monohydrate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οσφυαλγία Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Κ Η Σ Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Κ Η Σ Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η πρόσβαση στη γνώση αποτελεί δύναμη δημιουργίας για τα άτομα και τις κοινωνίες. Σε μια εποχή, που η παγκοσμιοποίηση προσφέρει ανεξάντλητες μορφωτικές ευκαιρίες στη νέα γενιά και παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 2: Εγχειρίδιο Οδηγιών Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Prevenar 13 ενέσιμο εναιώρημα Συζευγμένο πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο, (13-δύναμο, προσροφημένο).

Διαβάστε περισσότερα

Βγείτε από την πίεση, χωρίς απώλειες.

Βγείτε από την πίεση, χωρίς απώλειες. Βγείτε από την πίεση, χωρίς απώλειες. Αποτελεσµατική αντιµετώπιση της υπέρτασης και των συγγενών δυσλειτουργιών. LOSARTAN POTASSIUM + HYDROCHLOROTHIAZIDE 3 επικαλυµµένα δισκία (1 + 12,5) mg/tab 3 επικαλυµµένα

Διαβάστε περισσότερα