ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, Α.Π.: Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Τηλ. : Φαξ : Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών Θέµα : «Έκδοση Οριστικού Πίνακας Κατάταξης βαθµολς επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 για τον Α κύκλο του 2014». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Λαµβάνοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Το άρθρο 7 του ν. 4271/2014 «Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ν.3908/2011 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 144/Α/ ). 2. Το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α 8). 3. Το άρθρο 6 παρ.1 του π.δ. 33/2011 «ιαδικασία αξιολόγησης - ελέγχου επενδυτικών σχεδίων ν.3908/2011» (Α 83), όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 158/2013 (ΦΕΚ Α 250). 4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 5. Το Π.. 178/2000 «Οργανισµός του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας» (ΦΕΚ Α 165), όπως ισχύει. 6. Το άρθρο 1 του Π. 85/2012 (ΦΕΚ Α 141) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Π. 118/2013 (ΦΕΚ Α 152) «Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων- Μετονοµασία του Υπουργείου 1

2 Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». 7. Το Π.. 117/2012 (ΦΕΚ Α 202) «Σύσταση, συγχώνευση και µετονοµασία Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων». 8. Το Π.. 157/2013 (ΦΕΚ Α 249) «Καθορισµός των αρµοδιοτήτων των οργανικών µονάδων της Γενικής Γραµµατείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τµήµατος Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων» 9. Το Π.. 119/2013 «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 153). 10. Την υπ αριθµ / ΙΟΕ/547/ (ΦΕΚ Β 1653) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παναγιώτη Μηταράκη». 11. Το Π.. 89/2014 «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 134). 12. Την υπ αριθµ / (ΦΕΚ Β 1283), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ. αριθµ / (ΦΕΚ Β 1633) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Καθορισµός του ποσού της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της φορολογικής απαλλαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης, της περιφερειακής συνοχής, των µεγάλων επενδυτικών σχεδίων, της επιχειρηµατικότητας των νέων και της συνέργειας και της δικτύωσης του νόµου 3908/2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα για το έτος 2014». Εκδίδουµε Α. Οριστικό Πίνακα Κατάταξης των Επενδυτικών Σχεδίων της κατηγορίας Γενική Επιχειρηµατικότητα των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του ν.3908/201 των επιχειρήσεων που επιλέγονται κατά φθίνουσα βαθµολογική σειρά προς υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3908/2011 στο πλαίσιο της 1 ης περιόδου προκήρυξης 2014 και για τα οποία επαρκούν οι διαθέσιµοι πόροι της περιόδου αυτής, ως ακολούθως: Κόστος Επιχορήγηση Φοροαπαλλαγή 1 ΥΠΕ/6/00311/Γ ΜΠΟΥΛΙΚΑΣ ΥΠΟΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ , , , ,66 0,00 2 ΥΠΕ/6/00162/Γ ΚΥΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ , , , ,00 0,00 3 ΟΑ/6/00164/Γ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , , , ,40 0,00 4 ΥΠΕ/6/00318/Γ ΜΙΛΟΣ ΚΟΟΥΒ Ε.Ε , , , ,52 0,00 5 ΥΠΕ/6/00176/Γ ΓΕΡΑΜΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ , , , ,31 0,00 6 ΥΠΕ/6/00255/Γ ΟΚΡΙΒΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ , , , ,58 0,00 7 ΟΑ/6/00179/Γ ΑΜΟΡΙΑΝΟΥ ΠΙΠΙΝΑ , , ,75 0, ,38 8 ΥΠΕ/6/00244/Γ 9 ΥΠΕ/6/00300/Γ 10 ΥΠΕ/6/00239/Γ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ , , ,00 0,00 P n M ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ , , , ,00 0,00 FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ Α.Ε , , , ,03 0,00 11 ΥΠΕ/6/00282/Γ ΒΙΟΜΑΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ε.Π.Ε , , ,00 0, ,00 12 ΟΑ/6/00163/Γ 13 ΟΑ/6/00152/Γ 14 ΥΠΕ/6/00185/Γ ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ KALATRAVIA SOLAR LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 3 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ , , , ,20 0, , , , ,36 0, , , , ,00 0,00 15 ΟΑ/6/00082/Γ ΜΠΡΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , , , ,00 0,00 16 ΥΠΕ/6/00245/Γ ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ , , , ,50 0,00 2

3 17 ΥΠΕ/6/00163/Γ 18 ΥΠΕ/6/00183/Γ ΖΕΦΥΡΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ , , , ,00 0,00 AN DIRECT SOL LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 1 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ , , , ,00 0,00 19 ΟΑ/6/00101/Γ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΣΙΑΜΠΡΑΣ ΙΚΕ , , , ,00 0,00 20 ΥΠΕ/6/00281/Γ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Ε.Π.Ε , , ,00 0, ,00 21 ΟΑ/6/00184/Γ ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , , , ,65 0,00 22 ΥΠΕ/6/00204/Γ Νότος Ενεργειακή ΑΕ , , , ,20 0,00 POLISAN ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 23 ΥΠΕ/6/00261/Γ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ , , , ,10 0,00 ΡΕΤ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ 24 ΟΑ/6/00169/Γ ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ,2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ , , ,08 0,00 25 ΥΠΕ/6/00237/Γ ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ , , , ,50 0,00 26 ΥΠΕ/6/00258/Γ DS ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Ε.Π.Ε , , ,11 0, ,44 27 ΟΑ/6/00092/Γ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΜΣΑΛΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε , , , ,00 0,00 28 ΥΠΕ/6/00289/Γ Α.ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε , , , ,00 0,00 29 ΟΑ/6/00123/Γ NA GREENFOS PARK LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 3 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ , , , ,00 0,00 30 ΟΑ/6/00095/Γ KALATRAVIA SOLAR LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 4 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ , , , ,00 0,00 31 ΟΑ/6/00071/Γ AN GREEN SOLAR SKY LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 4 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ , , , ,00 0,00 GREEN KALMAR LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 5 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ 32 ΟΑ/6/00132/Γ , , , ,00 0,00 AN SOLAR AIR LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 2 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ 33 ΥΠΕ/6/00178/Γ , , , ,00 0,00 34 ΥΠΕ/6/00249/Γ FARM TEK ΕΠΕ , , ,00 0, ,00 35 ΥΠΕ/6/00284/Γ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ε.Π.Ε , , ,00 0, ,00 AN GREEN SOLAR SKY LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 3 36 ΟΑ/6/00068/Γ , , , ,08 0,00 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ AN DIRECT SOL LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 4 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ 37 ΟΑ/6/00067/Γ , , , ,00 0,00 38 ΟΑ/6/00055/Γ ΑΦΟΙ ΚΑΖΑΚΗ Ο.Ε , , , ,00 0,00 39 ΥΠΕ/6/00243/Γ 40 ΟΑ/6/00099/Γ 41 ΟΑ/6/00165/Γ 42 ΟΑ/6/00133/Γ 43 ΟΑ/6/00069/Γ 44 ΟΑ/6/00149/Γ 45 ΥΠΕ/6/00241/Γ 46 ΥΠΕ/6/00257/Γ 47 ΥΠΕ/6/00179/Γ 48 ΟΑ/6/00100/Γ 49 ΟΑ/6/00126/Γ 50 ΟΑ/6/00124/Γ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΠΤΕΡΟΣ ΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ , , ,60 0, ,26 KALATRAVIA SOLAR LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 5 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ , , , ,00 0,00 ΡΥΜΟΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ , , , ,00 0,00 ΑΛΥΣΙ ΑΣ NA GREENFOS PARK LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 1 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ , , , ,00 0,00 AN GREEN SOLAR SKY LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 2 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ , , , ,00 0,00 EUROENERGY BIOGAS WEST AΝΩΝΥΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ , , , ,38 0,00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ,6 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ , , ,00 0,00 A.ΚΥΛΙΑ ΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕTAIΡΙΑ , , ,00 0, ,00 AN SOLAR AIR LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 3 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ , , , ,00 0,00 AN SOLAR AIR LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 4 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ , , , ,00 0,00 NA SUN REFLEX LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 1 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ , , , ,00 0,00 NA SUN REFLEX LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 2 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ , , , ,00 0,00 51 ΟΑ/6/00146/Γ OCM GERAKINA HOTEL Α.Ε , , , ,00 0,00 52 ΥΠΕ/6/00290/Γ ΒΕΠΑ ΑΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ - Μ.Υ.Η.Σ. ΦΟΥΡΝΟΙ , , ,00 0,00 53 ΟΑ/6/00096/Γ 54 ΟΑ/6/00130/Γ KALATRAVIA SOLAR LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 2 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ NA GREENFOS PARK LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 4 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 55 ΟΑ/6/00155/Γ ΚΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , , , ,50 0,00 56 ΥΠΕ/6/00177/Γ ΓΑΒΡΟΒΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ , , , ,08 0,00 57 ΥΠΕ/6/00220/Γ MARIS POLYMERS S.A , , , ,79 0,00 58 ΟΑ/6/00131/Γ NA GREEN EMPIRE LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 4 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ , , , ,00 0,00 3

4 59 ΟΑ/6/00120/Γ NA GREEN EMPIRE LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 2 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ , , , ,00 0,00 GREEN KALMAR LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 2 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ 60 ΟΑ/6/00128/Γ , , , ,00 0,00 61 ΟΑ/6/00127/Γ NA GREEN EMPIRE LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 1 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ , , , ,00 0,00 62 ΟΑ/6/00129/Γ NA GREENFOS PARK LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 2 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ , , , ,00 0,00 ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΜΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 63 ΟΑ/6/00108/Γ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ , , , ,81 0,00 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 64 ΟΑ/6/00118/Γ ERGOSUN LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 5 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ , , , ,00 0,00 65 ΥΠΕ/6/00278/Γ Ω ΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ , , , ,40 0,00 66 ΟΑ/6/00090/Γ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Π. & ΣΙΑ ΕΕ , , , ,00 0,00 67 ΟΑ/6/00113/Γ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ Ε.Π.Ε , , ,00 0,00 68 ΟΑ/6/00050/Γ 69 ΟΑ/6/00119/Γ BASANESTA ENTERPRISES LTD ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ERGOSUN LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 2 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ , , ,00 0, , , , ,00 0,00 70 ΥΠΕ/6/00222/Γ ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ , , ,00 0, ,00 71 ΟΑ/6/00115/Γ Π. ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ - Ν. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ - Ε.Ε , , , ,00 0,00 72 ΥΠΕ/6/00169/Γ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEIA , , , ,00 0,00 73 ΟΑ/6/00098/Γ 74 ΥΠΕ/6/00219/Γ 75 ΥΠΕ/6/00235/Γ 76 ΥΠΕ/6/00234/Γ 77 ΥΠΕ/6/00175/Γ KALATRAVIA SOLAR LTD ΚΑΙ ΣΙΑ , , , ,00 0,00 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ , , , ,15 0,00 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ CROWN HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ ΩΝ , , , ,34 0,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΣΑΠΑΚΗ - ΤΣΙΡΙ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ , , , ,60 0,00 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ AN SOLAR AIR LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 1 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ , , , ,50 0,00 78 ΥΠΕ/6/00168/Γ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , , , ,00 0,00 79 ΟΑ/6/00150/Γ 80 ΟΑ/6/00085/Γ 81 ΟΑ/6/00051/Γ 82 ΟΑ/6/00052/Γ 83 ΟΑ/6/00070/Γ EUROENERGY BIOGAS PENTALOFOS 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ KILLYWOOL ENTERPRISES LTD ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΠΡΟΒΥΛ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. AN GREEN SOLAR SKY LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 5 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ , , , ,37 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,24 0, , , , ,00 0,00 84 ΟΑ/6/00074/Γ ΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , , , ,00 0,00 85 ΟΑ/6/00109/Γ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , , , ,00 0,00 86 ΟΑ/6/00136/Γ 87 ΥΠΕ/6/00242/Γ AN SOLAR AIR LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 5 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ , , , ,00 0,00 ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ , , ,75 0,00 88 ΥΠΕ/6/00215/Γ Μ. Μπουτσάκης - Γ. Χαρδαλιάς & ΣΙΑ ΟΕ , , , ,00 0,00 89 ΥΠΕ/6/00250/Γ DS ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Ε.Π.Ε , , ,00 0, ,00 90 ΟΑ/6/00134/Γ NA GREENFOS PARK LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 5 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ , , , ,00 0,00 91 ΥΠΕ/6/00201/Γ ΟΙΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε , , , ,00 0,00 92 ΥΠΕ/6/00165/Γ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , , , ,00 0,00 93 ΥΠΕ/6/00164/Γ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , , , ,00 0,00 94 ΟΑ/6/00057/Γ ΠΡΑΣΙΝΗ ΙΣΧΥΣ 1 - Ν. ΚΟΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε , , , ,00 0,00 95 ΟΑ/6/00106/Γ 96 ΥΠΕ/6/00262/Γ ΓΙΟΥΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟY- LUDWIG FURST KAI ΣIA E.E. ΕΝΕΡΤΖΙ ΤΡΕΙΝΤΙΝΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ , , , ,00 0, , , , ,50 0,00 97 ΥΠΕ/6/00211/Γ Φωτοενεργειακή ΜΕΠΕ , , , ,00 0,00 98 ΥΠΕ/6/00208/Γ Φωτοενεργειακή ΜΕΠΕ , , , ,00 0,00 99 ΥΠΕ/6/00254/Γ ΞΕΝΙΑ ΕΞΠΕΡ Α.Ε , , , ,04 0, ΟΑ/6/00117/Γ 101 ΟΑ/6/00170/Γ ERGOSUN LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 4 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ , , , ,00 0, , , , ,89 0,00 4

5 102 ΟΑ/6/00056/Γ DPS Finance Λογιστικές - Φοροτεχνικές υπηρεσίες Ε.Π.Ε , , , ,00 0, ΟΑ/6/00125/Γ ERGOSUN LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 3 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ , , , ,00 0, ΥΠΕ/6/00246/Γ ΑΛΦΑ ΜΑΡΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ,03 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , , ,15 0,00 POLISAN ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 105 ΥΠΕ/6/00266/Γ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ , , ,00 0,00 ΡΕΤ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ 106 ΟΑ/6/00114/Γ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΕ , , , ,00 0, ΥΠΕ/6/00141/Γ ΑΚΤΗ ΚΑΛΥΒΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ , , , ,00 0, ΟΑ/6/00167/Γ BIOS AGROSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ , , , ,82 0, ΟΑ/6/00088/Γ VOLGREEN ΙΚΕ , , , ,00 0, ΥΠΕ/6/00221/Γ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ , , , ,58 0, ΥΠΕ/6/00307/Γ Ανώνυµος Ξενοδοχειακή Εταιρεια Ο.Κ , , , ,01 0, ΟΑ/6/00048/Γ ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε , , , ,00 0, ΟΑ/6/00097/Γ 114 ΥΠΕ/6/00193/Γ KALATRAVIA SOLAR LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 5 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΝΕΡΤΖΙ ΤΡΕΙΝΤΙΝΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ , , , ,00 0, , , , ,00 0, ΟΑ/6/00159/Γ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Ο.Ε , , , ,00 0, ΟΑ/6/00172/Γ 117 ΥΠΕ/6/00202/Γ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ , , ,98 0,00 ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ , , , ,00 0,00 Ι.Κ.Ε. 118 ΟΑ/6/00135/Γ Θ. ΜΗΤΣΟΛΙ ΗΣ - Η. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ , , , ,00 0, ΟΑ/6/00073/Γ NIKOLAS ΑΙΟΛΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε , , , ,00 0, ΥΠΕ/6/00270/Γ ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΕΤΒΕ , , , ,00 0, ΟΑ/6/00111/Γ 122 ΥΠΕ/6/00293/Γ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΙ ANΩΝΥΜΗ , , , ,00 0,00. ΣΟΦΡΑΣ - ΜΑΣΙΝΑ ΤΕΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ , , , ,00 0,00 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 123 ΥΠΕ/6/00171/Γ ΑΙΟΛΟΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , , , ,00 0, ΥΠΕ/6/00167/Γ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , , , ,00 0, ΟΑ/6/00102/Γ D&G AIRTEK ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ , , , ,00 0, ΟΑ/6/00177/Γ ΑΜΟΡΙΑΝΟΥ ΠΙΠΙΝΑ , , ,00 0, ,00 ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΒΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 127 ΥΠΕ/6/00259/Γ , , , ,00 0,00 GREEN KALMAR LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 5 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ 128 ΟΑ/6/00104/Γ , , , ,00 0, ΥΠΕ/6/00291/Γ ΒΕΠΑ ΑΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ - ΜΥΗΣ ΓΑΒΡΟΥ , , , ,00 0, ΥΠΕ/6/00195/Γ ΛΑΖΑΡΕΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε , , , ,00 0, ΟΑ/6/00171/Γ Υ.Η.Σ. ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΑΕ , , , ,51 0, ΟΑ/6/00122/Γ 133 ΟΑ/6/00166/Γ ERGOSUN LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 1 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ , , , ,80 0, , , , ,40 0, ΥΠΕ/6/00170/Γ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , , , ,00 0, ΟΑ/6/00080/Γ ΚΑΝΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , , , ,00 0, ΥΠΕ/6/00273/Γ 137 ΥΠΕ/6/00228/Γ 138 ΥΠΕ/6/00267/Γ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΟ ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι - ΣΙΟΡΙΚΗΣ Β ΟΕ Ten Siblings Power Energy Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ΕΝΕΡΤΖΙ ΤΡΕΙΝΤΙΝΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ , , ,50 0, , , , ,00 0, , , , , ,50 0, ΥΠΕ/6/00142/Γ MAMIDOIL JETOIL , , , ,12 0, ΥΠΕ/6/00196/Γ ΛΑΖΑΡΕΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε , , , ,00 0, ΥΠΕ/6/00264/Γ 142 ΥΠΕ/6/00268/Γ LANDIS + GYR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΖΙΓΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ , , , ,00 0, , , , ,75 0, ΟΑ/6/00157/Γ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΕ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , , , ,66 0,00 5

6 144 ΟΑ/6/00188/Γ ΣΚΟΤΙΝΑ RESORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ , , , ,00 0, ΥΠΕ/6/00203/Γ ΓΚΙΩΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε , , , ,00 0, ΟΑ/6/00121/Γ NA GREEN EMPIRE LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 3 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ , , , ,00 0, ΥΠΕ/6/00299/Γ PALLAS Α.Ε. ΖΑΧΑΡΩ Η , , , ,68 0, ΥΠΕ/6/00316/Γ KEA GRACE ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ , , , ,32 0, ΟΑ/6/00141/Γ Βραµπάκης Ιωσήφ , , , ,00 0, ΟΑ/6/00066/Γ AN DIRECT SOL LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 5 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ , , ,00 0, ΥΠΕ/6/00292/Γ Υ ΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ , , , ,00 0, ΥΠΕ/6/00263/Γ CORRIVAL Ε.Π.Ε , , , ,68 0, ΥΠΕ/6/00256/Γ FARM TEK ΕΠΕ , , ,00 0, , ΟΑ/6/00091/Γ ΕΒΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ , , , ,40 0, ΥΠΕ/6/00117/Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΛΑΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε , , , ,21 0, ΟΑ/6/00094/Γ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΙΚΕ , , , ,00 0, ΟΑ/6/00190/Γ ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΡΥΖΙΟΥ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Α.Ε , , , ,80 0, ΥΠΕ/6/00194/Γ POWERHILL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε , , , ,00 0, ΥΠΕ/6/00192/Γ POWERHILL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε , , , ,00 0, ΟΑ/6/00153/Γ EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , , , ,00 0, ΟΑ/6/00060/Γ ΚΟΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ , , , ,00 0, ΥΠΕ/6/00205/Γ ΒΑΡ ΟΥΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε , , , ,00 0, ΟΑ/6/00076/Γ ΡΙΤΣΑΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ , , , ,00 0, ΟΑ/6/00110/Γ ΕΛΙΕΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Α.Ε , , , ,00 0, ΥΠΕ/6/00229/Γ ΕΡΜΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ι.Κ.Ε , , , ,14 0, ΟΑ/6/00063/Γ ΚΟΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ , , , ,00 0, ΟΑ/6/00089/Γ ΕΒΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ , , ,20 0, ΥΠΕ/6/00159/Γ 169 ΟΑ/6/00075/Γ 170 ΟΑ/6/00161/Γ ΙΝΤΕΡΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟ ΑΛΙΑΝΗ ΠΑΝ ΩΡΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ AGROHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ , , ,00 0, , , , ,75 0, , , , ,75 0, ΟΑ/6/00116/Γ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Π. - ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Π. ΟΕ , , , ,00 0, ΟΑ/6/00112/Γ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ , , , ,00 0, ΥΠΕ/6/00315/Γ 174 ΥΠΕ/6/00287/Γ 175 ΟΑ/6/00148/Γ 176 ΥΠΕ/6/00320/Γ ΝΗΣΙ ΜΑΡΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΝΤΕΡΟΛΙΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ , , , ,56 0, , , , ,93 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, ΥΠΕ/6/00303/Γ SPY AUCTIONS , , ,99 0, ΟΑ/6/00180/Γ ΑΛΙΑΝΗ ΠΑΝ ΩΡΑ , ,00 0, , ΟΑ/6/00087/Γ ΕΒΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ , , ,40 0, ΟΑ/6/00064/Γ ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , , , ,00 0, ΟΑ/6/00072/Γ ΗΜΗΤΡΙΑ Η ΑΝΝΑ , , , ,00 0, ΥΠΕ/6/00297/Γ ΦΩΤΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ , , , ,64 0, ΥΠΕ/6/00206/Γ Περυσινάκης ηµήτρης , , , ,00 0, ΥΠΕ/6/00272/Γ ΓΛΑΡΟΣ BAKERY , , ,50 0, , ΥΠΕ/6/00227/Γ ΡΙΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ , , ,00 0, , ΟΑ/6/00054/Γ ΓΚΟΥΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΓΚΟΥΝΤΑ ΜΑΡΙΑΝΑ Ο.Ε , , , ,00 0, ΥΠΕ/6/00247/Γ ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ , , ,00 0, , ΥΠΕ/6/00252/Γ POWERHILL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε , , ,00 0, , ΟΑ/6/00154/Γ Ε. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ - Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Ο.Ε , , , ,41 0, ΥΠΕ/6/00232/Γ ΑΓΡΙΛΙΤΣΑ Α.Ε , , , ,75 0, ΥΠΕ/6/00251/Γ POWERHILL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε , , ,00 0, ,50 6

7 192 ΟΑ/6/00143/Γ Ηλιάδης Σ. Στυλιανός και ΣΙΑ Ο.Ε , , , ,00 0, ΟΑ/6/00147/Γ 194 ΟΑ/6/00049/Γ TAFF PRIME DEVELOP ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ , , , ,68 0,00 ΦΑΙ ΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙ ΩΝ , , , ,00 0,00 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 195 ΟΑ/6/00156/Γ Γ.ΚΑΡΝΟΥΤΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε , , , ,02 0, ΟΑ/6/00093/Γ ΑΦΟΙ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ , , , ,00 0, ΥΠΕ/6/00248/Γ ΡΙΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ , , ,00 0, , ΟΑ/6/00086/Γ ΜΠΡΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , , , ,00 0, ΟΑ/6/00151/Γ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΝΙΚΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΒΕΕ , , , ,00 0, ΥΠΕ/6/00310/Γ 201 ΟΑ/6/00181/Γ INFRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ , , , , ,00 AΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ , , , ,98 0,00 ΑΝΩΝΥΜΗ 202 ΥΠΕ/6/00275/Γ Energy Biowood Private Company , , ,40 0, , ΟΑ/6/00062/Γ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , , , ,00 0, ΟΑ/6/00176/Γ ΓΙΑΝΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ , , , ,00 0, ΥΠΕ/6/00269/Γ IGM ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε , , , ,25 0, ΟΑ/6/00182/Γ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ , , , ,45 0,00 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ Β. Οριστικό Πίνακα Κατάταξης των Επενδυτικών Σχεδίων της κατηγορίας Περιφερειακή Συνοχή των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του ν.3908/201 των επιχειρήσεων που επιλέγονται κατά φθίνουσα βαθµολογική σειρά προς υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3908/2011 στο πλαίσιο της 1 ης περιόδου προκήρυξης 2014 και για τα οποία επαρκούν οι διαθέσιµοι πόροι της περιόδου αυτής, ως ακολούθως: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΥΠΕ/6/00225/Σ Αpollo Ξενοδοχειακή Ανώνυµη Εταιρεία ,25 Κόστος , ,50 Επιχορήγηση Φοροαπαλλαγή ,38 0,00 2 ΥΠΕ/6/00214/Σ Apollo Μαρινα Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης, Αξιοποίησης & Εκµετάλλευσης Λιµένα Βουλιαγµένης , , , ,00 0,00 3 ΥΠΕ/6/00216/Σ Αpollo Ξενοδοχειακή Ανώνυµη Εταιρεία , , , ,45 0,00 4 ΥΠΕ/6/00209/Σ VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ , , ,64 0,00 5 ΥΠΕ/6/00159/Σ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ , , , ,95 0,00 6 ΥΠΕ/6/00200/Σ ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , , , ,00 0,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1 ΟΑ/6/00064/Σ Χ.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ ,22 Κόστος Επιχορήγηση Φοροαπαλλαγή ,00 0, , ,00 7

8 2 ΟΑ/6/00077/Σ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ , , , ,00 0,00 3 ΟΑ/6/00075/Σ ΜΟΣ ΕΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , , , ,34 0,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΥΠΕ/6/00164/Σ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ,02 Κόστος , ,00 Επιχορήγηση Φοροαπαλλαγή ,00 0,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 1 ΥΠΕ/6/00173/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΑΝΙ ΙΑ ,5 2 ΥΠΕ/6/00169/Σ VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ,84 Κόστος , , , ,00 Επιχορήγηση Φοροαπαλλαγή ,65 0, ,00 0,00 3 ΥΠΕ/6/00186/Σ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ , , , ,08 0,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1 ΟΑ/6/00072/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΨΑΛΕΣ ,5 Κόστος , ,85 Επιχορήγηση Φοροαπαλλαγή ,56 0,00 2 ΟΑ/6/00071/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ , , , ,20 0,00 3 ΟΑ/6/00066/Σ VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ , , , ,90 0,00 4 ΟΑ/6/00068/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ , , , ,07 0,00 5 ΟΑ/6/00069/Σ Α.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΜΑΕΣΤΡΟΣ - Μ.Ε. ΤΖΑΒΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε , , , ,85 0,00 8

9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 ΥΠΕ/6/00180/Σ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ Α.Ε ,25 Κόστος , ,91 Επιχορήγηση Φοροαπαλλαγ ή ,96 0,00 2 ΥΠΕ/6/00174/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ , , , ,34 0,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 ΥΠΕ/6/00233/Σ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΤΣΑΠΟΧΑ ΙΚΕ ,06 Κόστος , ,47 Επιχορήγηση Φοροαπαλλαγ ή ,73 0,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κόστος Επιχορήγηση Φοροαπαλλαγ ή 1 ΥΠΕ/6/00211/Σ PIMA-MAR (ΠΙΜΑ - ΜΑΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , , ,75 0,00 2 ΥΠΕ/6/00205/Σ ΞΕΝΟΣ LUXURY HOTELS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , , , ,00 0,00 3 ΥΠΕ/6/00201/Σ ΞΕΝΟΣ LUXURY HOTELS ΑΝΩΝΥΜΗ , , , ,04 0,00 4 ΥΠΕ/6/00182/Σ ΞΕΝΟΣ LUXURY HOTELS ΑΝΩΝΥΜΗ , , ,34 0,00 5 ΥΠΕ/6/00188/Σ 6 ΥΠΕ/6/00181/Σ 7 ΥΠΕ/6/00175/Σ ΚΑΜΕΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ , , , ,00 0,00 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΙΑΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ , , ,94 0,00 ΦΩΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ,37 0,00 8 ΥΠΕ/6/00206/Σ ΑΦΟΙ Ι. ΞΕΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , , , ,17 0,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Κόστος Επιχορήγηση Φοροαπαλλαγ ή 1 ΟΑ/6/00082/Σ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , , , ,08 0,00 2 ΟΑ/6/00081/Σ SP-CARTONPACK HELLAS Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , , , ,19 0,00 3 ΟΑ/6/00079/Σ ΖΜΠΙΓΚΝΙΕΦ ΠΙΛΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ , , , ,00 0,00 4 ΟΑ/6/00080/Σ ΑΝΩΝΥΜΗ ΨΥΚΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ , , , ,00 0,00 5 ΟΑ/6/00074/Σ ΚΙΛΚΙΣ ΑΙΟΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ , , , ,34 0,00 6 ΟΑ/6/00076/Σ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ , , , ,30 0,00 9

10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Κόστος Επιχορήγηση Φοροαπαλλαγ ή 1 ΥΠΕ/6/00203/Σ WIND AND GAS ΓΟΥΙΝΤ ΕΝΤ ΓΚΑΣ ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ , , , ,84 0,00 2 ΥΠΕ/6/00172/Σ ΒΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ , , , ,00 0,00 3 ΥΠΕ/6/00195/Σ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΟΣ ΑΕ ,74 4 ΥΠΕ/6/00232/Σ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ , , , , , ,86 0, ,88 0,00 5 ΥΠΕ/6/00187/Σ ΑΦΟΙ ΤΡΟΥΛH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , , , ,19 0,00 6 ΥΠΕ/6/00227/Σ ELK ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ , , , ,32 0,00 7 ΥΠΕ/6/00168/Σ ΒΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ , , , ,27 0,00 8 ΥΠΕ/6/00193/Σ ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ , , ,91 0,00 9 ΥΠΕ/6/00208/Σ WIND AND SUN ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ , , , ,80 0,00 10 ΥΠΕ/6/00165/Σ Α.Τ.Ε.Σ.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , , , ,97 0,00 11 ΥΠΕ/6/00167/Σ Σ. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ & ΞΕΝΟ /ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε , , , ,00 0,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Κόστος Επιχορήγηση Φοροαπαλλαγ ή 1 ΥΠΕ/6/00179/Σ ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , , ,00 0,00 2 ΥΠΕ/6/00204/Σ ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ , , , ,02 0,00 3 ΥΠΕ/6/00223/Σ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΟΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε , , , ,00 0,00 4 ΥΠΕ/6/00197/Σ ΑΚΤΕΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ , , , ,44 0,00 5 ΥΠΕ/6/00199/Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , , , ,00 0,00 6 ΥΠΕ/6/00228/Σ LUCAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , , , ,79 0,00 7 ΥΠΕ/6/00207/Σ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ , , , ,00 0,00 10

11 8 ΥΠΕ/6/00213/Σ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ , , , ,26 0,00 9 ΥΠΕ/6/00202/Σ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΝΤΙΤΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ , , , ,00 0,00 10 ΥΠΕ/6/00196/Σ ΛΙΝ ΙΑΚΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ , , , ,79 0,00 11 ΥΠΕ/6/00224/Σ ΛΟΥΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ , , , ,84 0,00 12 ΥΠΕ/6/00218/Σ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ , , , ,02 0,00 13 ΥΠΕ/6/00222/Σ ΑΘΗΝΑΙΟΝ - Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε , , ,00 0,00 14 ΥΠΕ/6/00229/Σ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 3 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ Α.Ε , , , ,00 0,00 15 ΥΠΕ/6/00210/Σ ΝΕΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ , , , ,25 0,00 16 ΥΠΕ/6/00198/Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , , ,25 0,00 17 ΥΠΕ/6/00212/Σ ΜΠΟΡΝΤΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε ,5 18 ΥΠΕ/6/00221/Σ Ειδικού Σκοπού 24 Α.Ε , , , , ,91 0, ,64 0,00 19 ΥΠΕ/6/00192/Σ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε , , ,96 0,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κόστος Επιχορήγηση Φοροαπαλλαγ ή 1 ΥΠΕ/6/00226/Σ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ , , , ,04 0,00 2 ΥΠΕ/6/00219/Σ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ , , , ,98 0,00 3 ΥΠΕ/6/00215/Σ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ , , , ,00 0,00 4 ΥΠΕ/6/00184/Σ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε , , , ,67 0,00 5 ΥΠΕ/6/00189/Σ RASPBERRY ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ , , , ,00 0,00 6 ΥΠΕ/6/00231/Σ Hospitality of Messinia Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης , , , ,10 0,00 7 ΥΠΕ/6/00185/Σ South Coast Α.Ε ,5 8 ΥΠΕ/6/00220/Σ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΞΟΧΑΙ Α.Ε , , , , ,00 0, ,77 0,00 9 ΥΠΕ/6/00191/Σ SP-CARTONPACK HELLAS Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , , , ,13 0,00 11

12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Κόστος Επιχορήγηση Φοροαπαλλαγ ή 1 ΥΠΕ/6/00176/Σ ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΘΑΡΙ ΟΕ , , , ,00 0,00 2 ΥΠΕ/6/00183/Σ ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , , , ,00 0,00 Β. Οριστικό Πίνακα Κατάταξης των Επενδυτικών Σχεδίων της κατηγορίας Τεχνολογική Κατεύθυνση των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του ν.3908/201 των επιχειρήσεων που επιλέγονται κατά φθίνουσα βαθµολογική σειρά προς υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3908/2011 στο πλαίσιο της 1 ης περιόδου προκήρυξης 2014 και για τα οποία επαρκούν οι διαθέσιµοι πόροι της περιόδου αυτής, ως ακολούθως: Κόστος Επιχορήγηση Φοροαπαλλαγ ή 1 ΥΠΕ/6/00052/Τ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ , , , ,32 0,00 2 ΟΑ/6/00043/Τ M.L.S. MULTIMEDIA S.A ,33 3 ΟΑ/6/00039/Τ Ν. ΛΑΚΑΣΑΣ Π. ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ Α.Ε ,66 4 ΥΠΕ/6/00055/Τ ANTIPOLLUTION PROCESSING CENTER ΕΠΕ , , , , , , , ,00 0, ,90 0, ,21 0,00 5 ΟΑ/6/00041/Τ ΖΑΝΑΕ ΖΥΜΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , , ,65 0,00 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 12

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 1. Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης Γραφείο Υπουργού κ. Γ. Ορφανού Κοινοποίηση 1. Enterprise Greece, Μητροπόλεως 3 Εσωτερική ιανοµή 1. Γραφείο Υπουργού κ. Νικολάου ένδια 2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Παναγιώτη Μηταράκη 3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Π. Σελέκου 4. Γραφείο Γενικού ιευθυντή, κ. Κωνσταντίνου Κουκολιά 5. ιεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων 6. Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών 13

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Λ. Σιαμαντά Τηλ : 210-3256762

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΦ-3ΚΠ. Αθήνα, 24/12/2013 Α.Π.: Οικ.:14994/2790

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΦ-3ΚΠ. Αθήνα, 24/12/2013 Α.Π.: Οικ.:14994/2790 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Ιωάννα Βαλλιάνου Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΗΦ-ΖΦΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 13/7/2011. Αρ.Πρωτ.: οικ.8474/705

ΑΔΑ: 4ΑΣΗΦ-ΖΦΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 13/7/2011. Αρ.Πρωτ.: οικ.8474/705 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 13/7/2011 Αρ.Πρωτ.: οικ.8474/705 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ Εξωστρέφεια ΙΙ Πίνακας Κατάταξης Επιλέξιµες προς Ένταξη Επιχειρήσεις ΠΕΠ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα Άξονας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση.

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3299 (ΦΕΚ Α 261/23.12.2004) Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. Ευθείες ιατάξεις: *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.15 άρθρου 20 Ν.4146/2013,ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ "ΑΘΗΝΑ" "ΑΘΗΝΑ" (ΕΥ Ε-ΕΤΑΚ) ΕΥ & ΕΦΑΡ. ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝ/ΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔA Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔA Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Quality Services Ltd

Advanced Quality Services Ltd ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/04 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΉΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. Αριθµός πράξεων. ηµόσια απάνη

Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. Αριθµός πράξεων. ηµόσια απάνη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Πληροφορίες: Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγοί. Υποστηρικτές

Χορηγοί. Υποστηρικτές Χορηγοί Υποστηρικτές ιαφημιζόμενοι www.olp.gr Με επενδύσεις η ΕΗ στηρίζει ανάκαμψη και απασχόληση Παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση η ΕΗ ΑΕ συνεχίζει να πραγματοποιεί πολύ μεγάλες επενδύσεις ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00000000-10551 ΕΛΕΝΗ-ΑΜΑΛΙΑ ΕΛΛΑΤΟΛΑ - ΝΤΑΙΑΝΑ ΤΖΑΡΑΝΤΑΤ ΟΕ ΓΟΥΝΑΡΗ 49 2108820553(ΛΟΓ.) Έλλειψη δραστηριότητας Σελίδα 1 Έλλειψη δραστηριότητας, λόγω µη δραστηριοποίησης µέχρι σήµερα ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 16/04/ 2015 Αριθµ. Πρωτ.: 773

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 16/04/ 2015 Αριθµ. Πρωτ.: 773 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 653 20 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του ύψους του ποσού των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ταχ. /νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας : 10110 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα