ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005"

Transcript

1 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. πρώην ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. (ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ) ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ FOLLI FOLLIE A.B.E.E. (1 H AΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ) ΚΑΙ ELMEC SPORT A.B.E.T.E. (2 H ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ TΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε., ΤΗΣ FOLLI FOLLIE A.B.E.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ELMEC SPORT A.B.E.T.E. Το παρόν Έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3401/2005 και περιέχει όλες τις πληροφορίες ισοδύναμες με εκείνες του Ενημερωτικού Δελτίου, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Η ημερομηνία του Εγγράφου είναι η 4η Ιανουαρίου

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Συνοπτικά Στοιχεία Συγχώνευσης Οργανωτική Διάρθρωση Ομίλου ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κίνδυνοι που Σχετίζονται με την επιχειρηματική Δραστηριότητα της Εκδότριας και του Ομίλου Κίνδυνοι που Σχετίζονται με τον κλαδο δραστηριοτητας της Εκδότριας και των Εταιριών του Ομίλου Κίνδυνοι που Σχετίζονται με το Μακροοικονομικό Περιβάλλον Κίνδυνοι που Σχετίζονται με τη Συγχώνευση Κίνδυνοι που Σχετίζονται με τις Μετοχές ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ «ΕΓΓΡΑΦΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Υπεύθυνα Πρόσωπα Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές KAE Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Folli Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Elmec ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΈΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ Έγγραφα στη Διάθεση του Κοινού Έγγραφα μέσω Παραπομπής ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η Εταιρία μετά τη Συγχώνευση Οργανωτική διάρθρωση Ομίλου Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες ομίλου Folli Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Pro forma οικονομικών καταστάσεων Γενικές Πληροφορίες για την Εκδότρια Σύντομο Ιστορικό της Εκδότριας Αντικείμενο Δραστηριότητας Εκδότριας και Ομίλου Τομέας Κόσμημα Ρολόι Αξεσουάρ Τομέας Λιανικό Ταξιδιωτικό Εμπόριο Πολυκαταστήματα Ένδυση - Υπόδηση Νέα Προϊόντα και Υπηρεσίες Πληροφορίες για τις Συμμετοχές του Ομίλου FOLLI FOLLIE HONG KONG LTD FOLLI FOLLIE JAPAN LTD ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. (ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ) ELMEC SPORT ABETE (2η Απορροφώμενη) Φορολογικοί Έλεγχοι KAE (Απορροφώσα) Folli (1η Απορροφώμενη) Elmec (2η Απορροφώμενη) Ενοποιούμενες Εταιρίες

3 Μελλοντικοί Φορολογικοί Έλεγχοι Σημαντικές Συμβάσεις ομίλου Folli Συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης- λειτουργίας που είναι σημαντικές για την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου Σημαντικές Συμβάσεις υπό την έννοια του άρθρου 22 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Επενδύσεις ομίλου Folli Επενδύσεις ομίλου Folli και Επενδύσεις ομίλου ΚΑΕ και Επενδύσεις ομίλου Elmec και Τρεχούμενες και Σκοπούμενες Επενδύσεις Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία ομίλου Folli Σήματα Ακίνητα Εγκαταστάσεις Εξοπλισμός ομίλου Folli Ιδιόκτητα Ακίνητα Μισθωμένα Ακίνητα Ασφαλιστική Πολιτική Εγγυήσεις και Εμπράγματα Βάρη Περιβαλλοντικά Θέματα Προσωπικό ομίλου Folli Διοικητικά, Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη Διοικητικό Συμβούλιο Επιτροπές Εταιρική Διακυβέρνηση Δηλώσεις μελών διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών Αμοιβές και Οφέλη Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες των Pro Forma οικονομικών καταστάσεων κατά την , & της ΚΑΕ μετά τη συγχώνευση με τις εταιρίες Folli και Elmec Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων ΚΑΕ Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων ΚΑΕ Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ισολογισμών Ομίλου ΚΑΕ Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Ταμειακών Ροών Ομίλου ΚΑΕ Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Μεταβολών της Ενοποιημένης Καθαρής Θέσης Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων ΚΑΕ της περιόδου Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων ΚΑΕ περιόδου Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Ισολογισμών ΚΑΕ Περιόδου Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Ταμειακών Ροών ΚΑΕ Περιόδου Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Μεταβολών Ενοποιημένης Καθαρής Θέσης ΚΑΕ Περιόδου Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Folli χρήσεων Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Folli Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Ισολογισμών Folli Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Ταμειακών Ροών Folli Χρηματοοικονομικοι Δείκτες Folli Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τις Μεταβολές της Ενοποιημένης Καθαρής Θέσης Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Folli της περιόδου Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενδιάμεσων Αποτελεσμάτων Folli Περιόδου Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Ισολογισμών Folli της

4 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Ταμειακών Ροών Folli Περιόδου Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τις Μεταβολές της Ενοποιημένης Καθαρής Θέσης Folli Περιόδου Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του ομίλου Folli Περιορισμοί στη Χρήση Κεφαλαίων ομίλου Folli Kεφαλαιακή Διάρθρωση του ομίλου Folli Δήλωση για την επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης Σημαντικές Αλλαγές Στην Χρηματοοικονομική ή Εμπορική Θέση του ομίλου Folli Συναλλαγές του ομίλου Folli με Συνδεόμενα Μέρη Συναλλαγές με τους βασικούς μετόχους Ενδοομιλικές Συμβάσεις Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη σε επίπεδο μητρικής και oμίλου Folli χρήσεων και περιόδου Πρόβλεψη Αποτελεσμάτων Πληροφορίες για τις Τάσεις και τις Προοπτικές Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες Θεσμικό Πλαίσιο της Λειτουργίας των συγχωνευόμενων εταιριών Μετοχικό Κεφάλαιο Εκδότριας Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Μέτοχοι Εκδότριας Καταστατικό της Εκδότριας Μερισματική Πολιτική της Εκδότριας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ FOLLI (1 Η ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ) Γενικές Πληροφορίες Σύντομο Ιστορικό Αντικείμενο Δραστηριότητας ομίλου Folli Μετοχικό κεφάλαιο Μέτοχοι Xρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Folli ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕLMEC SPORT (2 Η ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ) Γενικές Πληροφορίες Σύντομο Ιστορικό Αντικείμενο Δραστηριότητας ομίλου Elmec Μετοχικό κεφάλαιο Μέτοχοι Xρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Elmec Εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεων Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων περιόδου ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Περιγραφή της Συγχώνευσης Όροι της Συγχώνευσης Μετοχική Σύνθεση Των Συγχωνευόμεων Εταιριών Πριν τη Συγχώνευση και της ΚΑΕ Μετά τη Συγχώνευση Ισολογισμός Μετασχηματισμού Eκτίμηση Λογιστικής Αξίας Καθορισμός της Σχέσης Ανταλλαγής των Μετοχών Μέθοδοι Αποτίμησης Αποτελέσματα Αποτιμήσεων και Εύρος Σχέσεων Αξιών Σχέση Ανταλλαγής Μετοχών Λόγοι της Συγχώνευσης

5 4.6.1 Οικονομική Άποψη της Συγχώνευσης Νομική Άποψη της Συγχώνευσης Δαπάνες Συγχώνευσης Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα Συγχώνευσης Πληροφορίες για τις Μετοχές του Εκδότη Δικαιώματα μετόχων Γενικά Φορολογία Μερισμάτων Φορολογία του κέρδους από την πώληση μετοχών εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών 273 5

6 Το παρόν Έγγραφο περιλαμβάνει δηλώσεις που αφορούν στις δραστηριότητες του Ομίλου (Συγχωνευόμενες Εταιρίες ΚΑΕ, Folli και Εlmec και οι θυγατρικές τους) και του κλάδου στον οποίο θα δραστηριοποιείται. Αυτές οι δηλώσεις μπορούν να αναγνωριστούν από τη χρήση ορολογίας που ενέχει το στοιχείο της εκτίμησης όπως «πιστεύει», «εκτιμά», «σχεδιάζει», «αναμένει», «προτίθεται», «στοχεύει», «ενδέχεται» «αναμένεται», «θα», «θα συνεχίσει», «θα πρέπει» ή «επιδιώκει» ή παρόμοιες εκφράσεις ή αρνητικές δηλώσεις επ αυτών ή άλλες παραλλαγές αυτών ή παρόμοια ορολογία, ή από συζητήσεις για τη στρατηγική, το σχεδιασμό, τις προοπτικές, την αναμενόμενη ανάπτυξη, τους στόχους, τις επιτυχίες, τα μελλοντικά γεγονότα ή τις προθέσεις. Από τη φύση τους, οι δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες, και οι παράγοντες που περιγράφονται σε αυτές τις δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον, θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα πραγματικά αποτελέσματα και εξελίξεις να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που αναφέρονται ή υπονοούνται σε οποιαδήποτε δήλωση που αναφέρεται στο μέλλον. Η Εκδότρια έχει βασίσει αυτές τις δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον στις παρούσες εκτιμήσεις και προβλέψεις της σχετικά με μελλοντικά γεγονότα. Ως συνέπεια αυτών των κινδύνων, αβεβαιοτήτων, και προβλέψεων, αυτές οι δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον και περιλαμβάνονται στο παρόν Έγγραφο μπορεί να μην πραγματοποιηθούν. Δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως δεδομένο ότι θα συνεχιστούν και στο μέλλον οποιεσδήποτε παρελθοντικές τάσεις και γεγονότα αναφέρονται στο παρόν Έγγραφο. Οι επενδυτές πρέπει να μη βασίζονται σε δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον, οι οποίες βασίζονται μόνο σε στοιχεία που είναι γνωστά στην Εκδότρια μόνο μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου. 6

7 11... ΓΓΕΕΝΝΙ ΙΙΚΚΑΑ ΣΣΤΤΟΟΙ ΙΙΧΧΕΕΙ ΙΙΑΑ ΣΣΥΥΓΓΧΧΩΩΝΝΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ Το παρόν Έγγραφο του άρθρου 4 του Νόμου 3401/2005 (εφεξής «το Έγγραφο») αφορά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.», πρώην «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «FOLLI FOLLIE GROUP» (εφεξής «ΚΑΕ» ή «Εταιρία» ή η «Απορροφώσα» ή η «Εκδότρια»» και από κοινού με τις κατωτέρω Απορροφώμενες Εταιρίες, οι «Συγχωνευόμενες Εταιρίες») στην κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω της συγχώνευσης (εφεξής η «Συγχώνευση») με απορρόφηση των εταιριών, «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ- ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ-ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ» και το διακριτικό τίτλο «FOLLI-FOLLIE», (εφεξής η «Folli» ή «1 η Απορροφώμενη») και «ELMEC SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (εφεξής «Elmec» ή «2 η Απορροφώμενη» και από κοινού με τη 2 η Απορροφώμενη οι «Απορροφώμενες Εταιρίες»). Επισημαίνεται ότι η απορρόφηση της μητρικής εταιρίας Folli και της θυγατρικής Elmec έγινε από τη θυγατρική του ομίλου Folli, ΚΑΕ για καθαρά νομικούς λόγους που σχετίζονται με το Δικαίωμα των Αφορολογήτων Ειδών της ΚΑΕ. Συνεπώς ο όμιλος που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης και περιλαμβάνει την ΚΑΕ και τις θυγατρικές εταιρίες της Folli (εφεξής ο «Όμιλος») θεωρείται ως απόλυτη συνέχεια του oμίλου FOLLI-FOLLIE ABEE. Ο τελευταίος συνεχίζει από χρηματοοικονομικής απόψεως να ελέγχει το νέο σχήμα «Όμιλο», μέσω του ποσοστού συμμετοχής κατά 83,5% που θα έχουν οι μέτοχοί του στο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρίας καθώς και μέσω της νέας Διοίκησης η οποία ορίζεται και ελέγχεται από την υπάρχουσα Διοίκηση του ομίλου Folli Follie ABEE, η οποία θα ασκεί τη διοίκηση και τον έλεγχο της απορροφώσας εταιρίας. 1.1 ΣΣΥΥΝΝΟΟΠΠΤΤΙ ΙΙΚΚΑΑ ΣΣΤΤΟΟΙ ΙΙΧΧΕΕΙ ΙΙΑΑ ΣΣΥΥΓΓΧΧΩΩΝΝΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ Η παρούσα Συγχώνευση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΚΑΕ στις , της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Folli στις και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εlmec στις Η Συγχώνευση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 5 του Ν. 2166/1993 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 68 παράγραφος 2 και του Κ.Ν. 2190/1920 και με τους όρους και συμφωνίες που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης που υπεγράφη στις Για τις ανάγκες του παρόντος Εγγράφου, η εταιρία που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «FOLLI FOLLIE GROUP», όπως αποφασίστηκαν αμφότερα στην από Έκτακτη Γενική Συνέλευση μαζί με τις θυγατρικές του ομίλου Folli, θα καλείται ο «Όμιλος». Οι εταιρίες Folli και Elmec θα απορροφηθούν από την KAE με ημερομηνία κατάρτισης ισολογισμού μετασχηματισμού της Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Συγχώνευσης έκαστη των Απορροφώμενων λύεται, δίχως να εκκαθαρίζεται και οι μετοχές της ακυρώνονται, το δε σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα, η οποία εφεξής υποκαθίσταται λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής σε όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις των Απορροφώμενων. Σημειώνεται ότι η Folli συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΚΑΕ με ποσοστό 56,78% και η ΚΑΕ συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Elmec με ποσοστό 95,6%. Σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, όπως εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της KAE της 6 ης Δεκεμβρίου 2010, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρίας ποσού ,00 7

8 διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, άϋλες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 θα μεταβληθεί ως εξής: (α) Συνεπεία της ακύρωσης ιδίων μετοχών και της κεφαλαιοποίησης αποθεματικού, ήτοι: (i) θα μειωθεί κατά ποσό ,30 λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών της ΚΑΕ (ii) θα αυξηθεί κατά ,80 λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αποτέλεσμα να ανέρχεται σε ,50 και (β) Συνεπεία της Συγχώνευσης: (i) θα μειωθεί αρχικά λόγω ακύρωσης των μετοχών της Απορροφώσας που κατέχονται από την 1η Απορροφούμενη, ήτοι θα μειωθεί κατά το ποσό των ,20 (ήτοι θα κατέλθει στο ποσό των ,30), και παράλληλα θα αυξηθεί κατά ,50 που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της 1 ης Απορροφούμενης, (ii) θα αυξηθεί κατά το ποσό των ,20, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της 2ης Απορροφώμενης Εταιρίας, που ανέρχεται σε μειωμένο κατά ,80 που αντιστοιχούν στη συμμετοχή της Απορροφώσας σε αυτή. Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα ανέλθει σε ( , , , ,20) διαιρούμενο σε νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας, οι μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της Συγχώνευσης καθώς και το μετοχικό κεφάλαιο της ΚΑΕ, όπως θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης: (σε ) Αριθμός Μετοχών Ονομαστική Αξία Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχικό κεφάλαιο της ΚΑΕ πριν τη , ,00 Συγχώνευση Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου: Aκύρωση ιδίων μετοχών , ,30 Κεφαλοποίηση αποθεματικού από έκδοση , ,80 μετοχών υπέρ το άρτιο Διαγραφή της Συμμετοχής της Folli στο μετοχικό κεφάλαιο της KAE Αύξηση Κεφαλαίου κατά το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Folli Αύξηση Κεφαλαίου κατά το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Elmec Διαγραφή της Συμμετοχής της ΚΑΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της Elmec Μετοχικό κεφάλαιο της ΚΑΕ μετά τη συγχώνευση , , , ,50 (*) (*) 0, ,00 (*) (*) 0, ,80 * Κατόπιν προσαρμογής του αριθμού των μετοχών με ονομαστική αξία 0,30 αντί 0,60 Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή στοιχείων , ,00 Οι όροι της Συγχώνευσης περιλαμβάνονται αναλυτικά στο από Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, περίληψη του οποίου παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Απορροφώσας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 8

9 Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης περιελήφθη στη Σύμβαση Συγχώνευσης που υπεγράφη την μεταξύ της Απορροφώσας και των Απορροφώμενων Εταιριών και η οποία έλαβε τον τύπο του Συμβολαιογραφικού Εγγράφου με την υπ αριθμ. 3098/ πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών κας. Αγγελικής Τζιμοπούλου. Η έγκριση της Συγχώνευσης, δυνάμει της υπ αριθμ πρωτ. Κ / απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καταχωρήθηκε στις στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Καθορισμός της Σχέσης Ανταλλαγής των Μετοχών Σύμφωνα με τις αποτιμήσεις που διενεργήθηκαν με εντολή των Διοικητικών Συμβουλίων των συγχωνευόμενων εταιριών από τα πιστωτικά ιδρύματα Αlpha Bank και Εμπορική Τράπεζα καθώς και τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Παναγιώτη Βρουστούρη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12921), μέλος του ελεγκτικού οίκου ΕΝΕΛ Ελεγκτική Ανώνυμη Εταιρεία και σύμφωνα με τις σχετικές εκθέσεις γνωμοδότησής τους, η κάτωθι σχέση ανταλλαγής που προτάθηκε από τα ΔΣ της Απορροφώσας και των Απορροφώμενων εταιριών κρίθηκε ως εύλογη και δίκαιη: α) Οι μέτοχοι της 1 ης Απορροφώμενης Εταιρίας θα ανταλλάξουν κάθε μια μετοχή που κατέχουν με 1,5355 νέες μετοχές της Απορροφώσας που θα εκδοθούν από αυτήν. β) Οι μέτοχοι της 2 ης Απορροφώμενης Εταιρίας που κατέχουν σήμερα 4,40% στην 2 η Απορροφώμενη (ήτοι όλοι οι λοιποί μέτοχοι πλην της Απορροφώσας της οποίας οι μετοχές θα ακυρωθούν κατά τα προαναφερόμενα), θα ανταλλάξουν κάθε μια μετοχή που κατέχουν με 0,0621 νέες μετοχές της Απορροφώσας που θα εκδοθούν από αυτήν. γ) Οι μέτοχοι της Απορροφώσας που κατέχουν ποσοστό 42,97% του μετοχικού κεφαλαίου της (ήτοι όλοι οι λοιποί μέτοχοι πλην της 1 ης Απορροφώμενης της οποίας οι μετοχές θα ακυρωθούν κατά τα προαναφερόμενα) θα ανταλλάξουν κάθε μία μετοχή τους που κατέχουν σήμερα στην Απορροφώσα Εταιρία με 0,4349 νέες μετοχές της Απορροφώσας που θα εκδοθούν από αυτήν. Αναλυτικότερα οι μέθοδοι αποτίμησης και η γνώμη των αποτιμητών για το εύλογο και δίκαιο της σχέσης ανταλλαγής, παρουσιάζονται στην Ενότητα 4.5 του παρόντος Εγγράφου, «Καθορισμός της Σχέσης Ανταλλαγής των Μετοχών». Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται το σύνολο των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιριών πριν από την Συγχώνευση, η σχέση ανταλλαγής των μετοχών τους, ο αριθμός των μετοχών που θα λάβουν μετά τη Συγχώνευση και την ακύρωση των μετοχών λόγω σύγχυσης καθώς και το ποσοστό συμμετοχής τους στην Εκδότρια που θα προκύψει μετά τη συγχώνευση: Μέτοχοι Μετοχές πριν τη Συγχώνευση Σχέση Ανταλλαγής Μετοχές Μετά τη Συγχώνευση % συμμετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο μετά τη Συγχώνευση ΚΑΕ 1 παλαιά μετοχή ΚΑΕ προς 0, νέα ,25% μετοχή ΚΑΕ FOLLI FOLLIE 1 μετοχή Folli προς , νέες ,50% μετοχές ΚΑΕ ELMEC 1 μετοχή Elmec προς , νέα μετοχή ,25% ΚΑΕ Σύνολο ,00% Οι νέες μετοχές που θα διανεμηθούν στους μετόχους των Συγχωνευομένων Εταιριών σύμφωνα με τις προαναφερθείσες σχέσεις ανταλλαγής θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή κερδών της Απορροφώσας από την χρήση

10 Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης θα εκδοθούν από την Απορροφώσα οι νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιριών σύμφωνα με τα ανωτέρω. Τα κλασματικά δικαιώματα που τυχόν προκύψουν, δε δημιουργούν δικαίωμα σε λήψη κλάσματος μετοχής, αλλά αθροίζονται για τη δημιουργία ακέραιου αριθμού, όπως ειδικότερα θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας, το οποίο κατ εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης θα ρυθμίσει τις σχετικές λεπτομέρειες. Η Απορροφώσα Εταιρία θα πιστώσει στους λογαριασμούς του Συστήματος Άϋλων Τίτλων των μετόχων των απορροφώμενων Εταιριών μέσω της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) τις νέες μετοχές της που θα εκδοθούν βάσει της ως άνω σχέσης ανταλλαγής και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις υποχρεώσεις της από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Συστήματος Άϋλων Τίτλων. Οι παλαιοί τίτλοι μετοχών θα ακυρωθούν, συντασσομένου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού από τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιρειών. Η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας ΚΑΕ, κατά την 6 η Δεκεμβρίου 2010, ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας που αποφάσισε την παρούσα Συγχώνευση, καθώς και μετά την ολοκλήρωση της παρούσας Συγχώνευσης, με βάση τις σχέσεις ανταλλαγής που έχουν προσδιορισθεί στο από Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα : ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΕ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ (ν. 3556/2007) Μέτοχος Πριν τη Συγχώνευση Μετά τη Συγχώνευση Αριθμός Μετοχών % Δικ.Ψήφου (1) % Αριθμός Μετοχών % Δικ. Ψήφου (1) % Folli-Follie ,78% ,78% Αγροτική Τράπεζα ,99% ,99% ,56% ,56% Δημήτριος Κουτσολιούτσος ,41% ,41% Fidelity International ,58% ,58% Ιδιες Μετοχές (2) ,81% (3) 0,59% - - Επενδυτικό Κοινό Λοιποί Μέτοχοι < 5% ,42% ,42% ,86% ,86% Σύνολο ,00% ,00% (1) Τα δικαιώματα ψήφου παρατίθενται βάσει του Ν.3556/2007. (2) Οι ίδιες μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, ενώ τα δικαιώματα παράστασης στη Γ.Σ. και τα δικαιώματα ψήφου για αυτές τις μετοχές αναστέλλονται, για όσο διάστημα βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρίας (αρ. 16 του κ.ν. 2190/20). (3) Όπως διαμορφώθηκε, μετά την ακύρωση ιδίων μετοχών, που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της και με βάση τις σχέσεις ανταλλαγής που έχουν προσδιορισθεί στο από Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά τα γενικά στοιχεία της Συγχώνευσης και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας πριν και μετά τη Συγχώνευση με απορρόφηση των εταιριών, Folli και Elmec: 10

11 Στοιχεία για το μετοχικό κεφάλαιο της KAE πριν & μετά τη Συγχώνευση I. Μετοχικό Κεφάλαιο ΚΑΕ πριν τη Συγχώνευση : ,00 Ονομαστική Αξία Μετοχής 0,30 Αριθμός Μετοχών II. Μεταβολή μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών και κεφαλαιοποίησης Αποθεματικού: Ακύρωση ιδίων μετοχών ,30 Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικού ,80 ΙΙΙ. Μεταβολή μετοχικού κεφαλαίου λόγω Συγχώνευσης: Αύξηση που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της 1ης Απορροφούμενης ,50 Μείωση λόγω ακύρωσης των μετοχών της Απορροφώσας που κατέχονται από την 1η Απορροφούμενη ,20 Αύξηση που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της 2ης Απορροφούμενης ,00 Μείωση λόγω ακύρωσης των μετοχών της 2ης Απορροφούμενη που κατέχονται από την Απορροφώσα ,80 Μετοχικό Κεφάλαιο ΚΑΕ μετά τη Συγχώνευση (Ι + ΙΙ + ΙΙΙ) ,00 Ονομαστική Αξία Μετοχής 0,30 Αριθμός Μετοχών μετά τη Συγχώνευση Σχέση Ανταλλαγής: Για τους μετόχους μειοψηφίας της ΚΑΕ Μία (1) παλαιά μετοχή της ΚΑΕ με 0,4349 μετοχές της Νέας Εταιρίας Για τους μετόχους της Folli Για κάθε μία (1) μετοχή Folli 1,5355 μετοχές της Νέας Εταιρίας Για τους μετόχους μειοψηφίας της Elmec Για κάθε μία (1) μετοχή της Elmec 0,0621 μετοχές της Νέας Εταιρίας Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τη Συγχώνευση παρατίθενται στο Κεφάλαιο 4 «Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου» του παρόντος Εγγράφου. 11

12 1.2 ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗ ΔΔΙ ΙΙΑΑΡΡΘΘΡΡΩΩΣΣΗΗ ΟΟΜΜΙ ΙΙΛΛΟΟΥΥ Η διαγραμματική απεικόνιση των βασικών τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος, ανά εταιρία, πριν και μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, παρουσιάζεται ως ακολούθως: Πριν τη Συγχώνευση: ΛΙΑΝΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑ, ΡΟΛΟΪ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΚΑΕ LINK OF LONDON ELMEC* ELMEC ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑNΟΜΕΣ Α.Ε. LINKS OF LONDON (INTERNATIONAL)LTD ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ ELMEC ROMANIA SRL HDFS SKOPJE DOO (Π.Γ.Δ.Μ.) LINKS OF LONDON COM LTD (UK) NORTH LANDMARK AE ELMEC SPORT BULGARIA EOOD LINKS OF LONDON ASIA LTD (HK) LINKS OF LONDON INC (USA) ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ** ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΕΕ ICS ELMEC SPORT SRL LINKS OF LONDON (FRANCE) LOGISTICS EXPRESS AE LINKS OF LONDON INC (MACAU) LTD ICE CUBE AE LINKS OF LONDON JAPAN Co LTD COLLECTIIVE ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ * Στις 29/12/2009 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των FACTORY OUTLET AEE και FACTORY OUTLET AIRPORT AEE από την Elmec ** Στις 30/06/2010 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΕ από την ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ 12

13 Μετά τη Συγχώνευση: ΛΙΑΝΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑ, ΡΟΛΟΙ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΛΟΙΠΑ ΚΑΕ ΚΑΕ ΚΑΕ ΚΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑNΟΜΕΣ Α.Ε. FOLLI FOLLIE UK LTD BLUEFOL HONG KONG LTD ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ ELMEC ROMANIA SRL PLANACO ABEE HDFS SKOPJE DOO (Π.Γ.Δ.Μ.) HELLENIC TOURIST BUREAU AE FOLLI FOLLIE FRANCE SA FOLLI FOLLIE SPAIN SA FOLLI FOLLIE MALAYSIA LTD FOLLI FOLLIE THAILAND LTD NORTH LANDMARK AE ELMEC SPORT BULGARIA EOOD ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΕΕ FOLLI FOLLIE POLAND SZOO FOLLI FOLLIE SLOVAKIA SRO FOLLI FOLLIE GERMANY Gmbh FOLLI FOLLIE JAPAN LTD FOLLI FOLLIE HONG KONG LTD FOLLI FOLLIE ASIA LTD FOLLI FOLLIE CHINA (PILION LTD) LINKS (LONDON) LIMITED LINKS OF LONDON (INTERNATIONAL)LTD LINKS OF LONDON COM LTD (UK) LINKS OF LONDON ASIA LTD (HK) LINKS OF LONDON INC (USA) ICS ELMEC SPORT SRL LOGISTICS EXPRESS AE ICE CUBE AE COLLECTIIVE ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ LAPFOL (Joint venture) FOLLI FOLLIE ΤAIWAN LTD LINKS OF LONDON (FRANCE) FOLLI FOLLIE KOREA LTD LINKS OF LONDON INC (MACAU) LTD FOLLI FOLLIE SINGAPORE LTD LINKS OF LONDON JAPAN Co LTD FOLLI FOLLIE MACAOU LTD MFK FASHION BLUEFOL GUAM LTD BLUEFOL HAWAII LTD 13

14 22... ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ ΚΚΙ ΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟΥΥ Η επένδυση στις μετοχές της «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.», όπως αυτή θα προκύψει μετά τη Συγχώνευση (στο εξής «Εκδότρια» ή «ΚΑΕ» ή «Εταιρία») υπόκειται σε μια σειρά κινδύνων. Μαζί με τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Έγγραφο του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 (εφεξής το «Έγγραφο»), οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους παράγοντες κινδύνου που περιγράφονται κατωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών επεξηγήσεών τους. Οι κίνδυνοι που περιγράφονται παρακάτω αφορούν στους σημαντικούς παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι επί του παρόντος είναι γνωστοί και συγκεκριμένοι για την Εκδότρια και οι οποίοι σχετίζονται με την επένδυση στις μετοχές της Εκδότριας. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα κατωτέρω περιγραφόμενα γεγονότα, οι λειτουργικές και χρηματοοικονομικές συνθήκες και τα αποτελέσματα της Εκδότρια ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς και ουσιωδώς και συνεπακόλουθα, μπορεί να σημειωθεί πτώση στην αξία και την τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή μέρους της επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω μπορεί να μην είναι οι μόνοι που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει η Εκδότρια. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, μπορεί επίσης να επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Σημειώνεται τέλος, ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέμπει σε διαφοροποίησή τους όσον αφορά στη βαρύτητα ή στην πιθανότητα πραγματοποίησης καθενός από αυτούς. 2.1 ΚΚΙ ΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟΙ ΠΠΟΟΥΥ ΣΣΧΧΕΕΤΤΙ ΙΙΖΖΟΟΝΝΤΤΑΑΙ ΜΜΕΕ ΤΤΗΗΝΝ ΕΕΠΠΙ ΙΙΧΧΕΕΙ ΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗ ΔΔΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙ ΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ ΤΤΗΗΣΣ ΕΕΚΚΔΔΟΟΤΤΡΡΙ ΙΙΑΑΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΤΤΟΟΥΥ ΟΟΜΜΙ ΙΙΛΛΟΟΥΥ Μη ανανέωση συνεργασίας με Οίκους του Εξωτερικού Ο Ομιλος δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων δια της 2ης Απορροφώμενης στη χονδρική και λιανική πώληση ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ βάσει συμβάσεων αποκλειστικής αντιπροσώπευσης με διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους του εξωτερικού, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η Nike, Converse, Juicy Couture, Samsonite, Harley-Davidson, UGG, TechnoGym. Οι περισσότερες συμβάσεις συνεργασίας έχουν διάρκεια 3-5 χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής. Σημειώνεται ότι, το 2011 λήγουν συμβάσεις που αντιπροσωπεύουν 0,9% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της χρήσης 2009 και το 2012 συμβάσεις συνεργασίας που αντιπροσωπεύουν 18%, μεταξύ των οποίων και η σύμβαση αποκλειστικής αντιπροσώπευσης (χονδρική) προϊόντων της Νike και Converse στη Ρουμανία και Βουλγαρία, των οποίων οι πωλήσεις αντιστοιχούν σε 18% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος για την εκμετάλλευση των εμπορικών συνεργασιών επενδύει σημαντικά κεφάλαια στην προώθηση του συγκεκριμένου επώνυμου προϊόντος καθώς και στην ανάπτυξη του δικτύου διανομής. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι από τον Οκτώβριο 2009 που ο Όμιλος σύναψε τη συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας με την Juicy Couture, ανέπτυξε μέχρι την 30/9/ σημεία πώλησης στην Ελληνική αγορά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διοίκησης, ο κίνδυνος μη ανανέωσης συνεργασίας με κάποιον από τους προμηθευτές της λόγω της αυτόνομης δραστηριοποίησης του στην εγχώρια αγορά είναι μικρός δεδομένου ότι η ελληνική αγορά είναι μικρού μεγέθους, ενώ παράλληλα ο προμηθευτής θα πρέπει να επωμισθεί σημαντικά κόστη εγκατάστασης, οργάνωσης, διαφήμισης και επιπλέον να διαχειρισθεί και τον ανάλογο πιστωτικό κίνδυνο. Παράλληλα, ο Όμιλος έχει αναπτύξει ένα μεγάλο αριθμό συνεργασιών με διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους του εξωτερικού καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επώνυμων προϊόντων. Παρά ταύτα, η αδυναμία ανανέωσης των συμβάσεων αποκλειστικής αντιπροσώπευσης με τους συνεργαζόμενους οίκους ή/και η λύση αυτών θα μπορούσε να ανακόψει το ρυθμό ανόδου των πωλήσεων του Ομίλου επιδρώντας δυσμενώς στη δραστηριότητα, στη χρηματοοικονομική κατάσταση, στα αποτελέσματα και στις προοπτικές του Ομίλου. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι οι σχέσεις με τους προμηθευτές του Ομίλου θα είναι επιτυχημένη και στο μέλλον, ενώ οποιαδήποτε αδυναμία στο χειρισμό των 14

15 σχέσεων συνεργασίας με τους προμηθευτές μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην περιουσιακή διάρθρωση και τα αποτελέσματα του Ομίλου. Όσον αφορά τα πολυκαταστήματα του Ομίλου, σε αυτά στεγάζονται μεγάλος αριθμός προμηθευτών, περίπου 300 που καλύπτουν πλήρη γκάμα, περίπου επώνυμων προϊόντων. Ουδείς εκ των προμηθευτών είναι μεγέθους τέτοιου σε ότι αφορά τόσο τη φυσική παρουσία του στο κάθε πολυκατάστημα όσο και τη συνεισφορά του στις πωλήσεις, πού να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην πορεία του πολυκαταστήματος. Οι περισσότερες από τις σημαντικές συμβάσεις του Ομίλου παρέχουν το δικαίωμα καταγγελίας σε περίπτωση μεταβολής του ελέγχου της Εκδότριας Η Εκδότρια και οι λοιπές εταιρίες του Ομίλου της, αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη σε ένα σημαντικό αριθμό συμβάσεων (χρηματοοικονομικών, παραχωρήσεων και εμπορικών), στις οποίες εμπεριέχονται όροι καταγγελίας που επιτρέπουν στον αντισυμβαλλόμενο να τις καταγγείλει σε περίπτωση μεταβολής στον έλεγχο της Εκδότριας. Οποιαδήποτε μεταβολή του ελέγχου της Εκδότριας ενδέχεται να οδηγήσει σε καταγγελία των παραπάνω συμβάσεων και να έχει ουσιαστικές δυσμενείς συνέπειες στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, την οικονομική κατάσταση και τα λειτουργικά αποτελέσματα Εκδότριας και του Ομίλου της γενικότερα. Εξάρτηση από τα ιδρυτικά μέλη και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη Η διοίκηση της Εκδότριας στηρίζεται στα ιδρυτικά της μέλη κ.κ. Δημήτριο και Αικατερίνη Κουτσολιούτσου καθώς και στον κ. Γεώργιο Κουτσολιούτσο, οι οποίοι σήμερα κατέχουν σημαντικές θέσεις εκτελεστικής ιδιότητας στη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιριών και, εκτός της συμβολής τους στις διοικήσεις των εταιριών, έχουν αποτελέσει τον βασικότερο συντελεστή για τη μέχρι σήμερα ανάπτυξη των Συγχωνευόμενων Εταιριών και την υλοποίηση της στρατηγικής τους καθώς και του Ομίλου γενικότερα. Επίσης, η διοίκηση της Εκδότριας καθώς και των θυγατρικών της στηρίζεται σε ομάδα έμπειρων στελεχών, τα οποία έχοντας γνώση του αντικειμένου συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη τους. Στην παρούσα φάση τα εν λόγω στελέχη βρίσκονται σε αρμονική συνεργασία με αντικειμενικό σκοπό την υλοποίηση της στρατηγικής και την επίτευξη των στόχων της Εκδότριας και του Ομίλου. Η διατάραξη, για οιονδήποτε λόγο, της σχέσης των στελεχών ή απώλειά τους ενδέχεται να διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία της Εκδότριας, με ανάλογες συνέπειες και σε επίπεδο Ομίλου, επιφέροντας ενδεχομένως σημαντική αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα τόσο της Εκδότριας όσο και του Ομίλου. Η Εκδότρια διαθέτει την απαιτούμενη υποδομή ώστε να αντιμετωπίσει έγκαιρα τυχόν απώλεια στελέχους ή στελεχών της χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στην πορεία εργασιών της. Παρά ταύτα, είναι ενδεχόμενο η αποχώρηση ενός ή περισσότερων από τα προαναφερθέντα πρόσωπα (και ιδιαίτερα των ιδρυτών) από τη Διοίκηση της Εκδότριας να επηρεάσει δυσμενώς τα αποτελέσματα της λειτουργίας και τη χρηματοοικονομική κατάστασή της καθώς και του Ομίλου της γενικότερα. Εξάρτηση από τον κύριο μέτοχο Ο κύριος μέτοχος της Εκδότριας μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης θα είναι ο κ. Δημήτριος Κουτσολιούτσος με ποσοστό συμμετοχής 38,41% του μετοχικού της κεφαλαίου. Ως αποτέλεσμα, ο κύριος μέτοχος έχει τη δυνατότητα να ασκεί σημαντική επιρροή στην Εκδότρια και σε συγκεκριμένες αποφάσεις που απαιτούν την έγκριση των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της αύξησης ή μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου, της εκλογής των μελών του διοικητικού συμβουλίου, της μερισματικής πολιτικής, του διορισμού της διοίκησης και άλλων αποφάσεων που αφορούν την πολιτική της Εκδότριας. Τα συμφέροντα του βασικού μετόχου της Εκδότριας ενδεχομένως να έρθουν σε αντίθεση με το συμφέρον των υπολοίπων μετόχων της. 15

16 Ο κ. Δημήτρης Κουτσολιούτσος έχει επίσης εγγυηθεί την εκπλήρωση υποχρεώσεων του ομίλου από δανειακές συμβάσεις. Η για οποιαδήποτε λόγο αδυναμία του κ. Δ. Κουτσολιούτσου να καλύψει την Εκδότρια στην περίπτωση που αυτή αντιμετωπίσει προβλήματα ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη δραστηριότητά της. Ο Όμιλος ενδεχομένως να μη μπορέσει να ενσωματώσει τα οφέλη από μελλοντικές εξαγορές ή συνεργασίες Ο Όμιλος σε τακτά χρονικά διαστήματα έχει προβεί σε εξαγορές άλλων εταιριών όπως για παράδειγμα την εξαγορά της Links London Ltd (2006) και της Εlmec Sport (2007). Στο μέλλον, ενδεχομένως να προβεί σε άλλες εξαγορές και επενδύσεις, στη δημιουργία κοινών εταιριών (joint ventures) και στη σύναψη στρατηγικών συμφωνιών, για τις οποίες έχει βασισθεί σε υποθέσεις σχετικά με τη λειτουργία και την κερδοφορία τους οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν λανθασμένες. Στην περίπτωση που οι μελλοντικές εξαγορές, επενδύσεις, οι κοινές εταιρίες και οι στρατηγικές συμφωνίες που θα πραγματοποιηθούν δεν αποβούν σύμφωνα με τις προσδοκίες του Ομίλου ή δεν ενσωματωθούν επιτυχώς, τότε ενδεχομένως να επιδράσουν στη δραστηριότητα, στη χρηματοοικονομική κατάσταση και στα αποτελέσματα του Ομίλου. Η πρόσφατη κρίση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί να επιδράσει αρνητικά τόσο στη δυνατότητα του Ομίλου να αντλήσει κεφάλαια, είτε μέσω δανεισμού είτε μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, όσο και στο κόστος δανεισμού του Η δυνατότητα του Ομίλου να αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια μέσω δανεισμού ή μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου επηρεάζεται σημαντικά από, μεταξύ άλλων, τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες, τις εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την αστάθεια στα χρηματιστήρια. Επίσης, ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο από τις μεταβολές των επιτοκίων βάσης δανεισμού (EURIBOR ή LIBOR) όσον αφορά στον τραπεζικό δανεισμό. Ειδικότερα, ο Όμιλος στις υπέγραψε σύμβαση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού , διετούς διάρκειας, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού λήξεως , με αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με την προηγούμενη δανειακή σύμβαση (λήξης ). Συνεπώς, η παρούσα διεθνής χρηματοοικονομική κρίση και η πιθανή αύξηση των επιτοκίων, ενδέχεται να αυξήσουν το χρηματοοικονομικό κόστος της Εκδότριας και του Ομίλου και να επηρεάσουν αρνητικά τη δυνατότητα τους να αντλήσουν πρόσθετα κεφάλαια, γεγονός που θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση και στα αποτελέσματα λειτουργίας της Εκδότριας και του Ομίλου. Ο Όμιλος έχει σημαντικά δανειακά κεφάλαια τα οποία ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω στο μέλλον Ο Όμιλος είχε με δανεισμό ύψους 717,3 εκατ. εκ των οποίων 514,6 εκατ. κατανέμονται σε μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και 202,6 εκατ. σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι όροι χρηματοδότησης επιβάλλουν στον Όμιλο μια σειρά από συνεχείς δεσμεύσεις όπως ενδεικτικά τη διατήρηση των χρηματοοικονομικών δεικτών σε συγκεκριμένα επίπεδα. Η ικανότητα του Ομίλου να ικανοποιεί τους όρους των δανειακών συμβάσεων και να εξυπηρετεί, αποπληρώνει και επαναχρηματοδοτεί τα δάνειά του για να διατηρήσει το απαραίτητο επίπεδο κεφαλαίου κίνησης εξαρτάται από την ικανότητά να παράγει ταμειακές ροές στο μέλλον, το οποίο σε ένα βαθμό εξαρτάται από παράγοντες όπως γενικές οικονομικές συνθήκες, χρηματοοικονομικούς παράγοντες, ανταγωνισμός, και άλλους παράγοντες που δεν είναι υπό τον έλεγχό του. Περαιτέρω, ο Όμιλος επί του παρόντος χρηματοδοτεί τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και τις επενδυτικές του ανάγκες μέσω των ταμειακών ροών από τη λειτουργία καθώς και με τραπεζικό δανεισμό. 16

17 Ο Όμιλος δεν δύναται να διαβεβαιώσει για το μέλλον ότι θα παράγει επαρκή διαθέσιμα ή ότι θα διαθέτει τα απαραίτητα δανειακά κεφάλαια για να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες πληρωμές ή ότι οποιαδήποτε αναχρηματοδότηση ή επιπλέον χρηματοδότηση θα είναι διαθέσιμη ή/και στους όρους της αγοράς καθώς επίσης ότι θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει τυχόν μελλοντικές επενδύσεις. Οι αυξημένες δανειακές ανάγκες της Εκδότριας και του Ομίλου και οι συνέπειες αυτών στη δραστηριότητά της/του ή την ικανότητά της/του να εξυπηρετήσουν ή να αναχρηματοδοτήσουν τα δανειακά κεφάλαια, δύνανται να επηρεάσουν ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της/του. Επίσης, δύναται να οδηγήσουν στην ανάγκη για αναπροσαρμογή του επενδυτικού του πλάνου και των στρατηγικών του σχεδίων με αποτέλεσμα να επηρεαστούν ουσιωδώς δυσμενώς η δραστηριότητα, η χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και οι προοπτικές του. Οι συμβάσεις των ομολογιακών δανείων που έχουν συνάψει οι εταιρίες του Ομίλου προβλέπουν την τήρηση συγκεκριμένων όρων, οι οποίοι ενδεχομένως να μην ικανοποιούνται πλήρως Η Folli έχει συνάψει στις σύμβαση κοινού ομολογιακού δανείου 231,5 εκατ. ενώ επίσης υφίστανται την ομολογιακά δάνεια της Folli και των θυγατρικών της εταιριών με υπόλοιπο την ύψους 528 εκατ. Μέχρι την ολοσχερή εξόφληση των ομολογιακών δανείων οι εταιρίες του Ομίλου υποχρεούνται να τηρούν συγκεκριμένους οικονομικούς δείκτες (βλ. ενότητα «Συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης λειτουργίας που είναι σημαντικές για την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου»). Οι εταιρίες του Ομίλου στις τηρούν όλους τους οικονομικούς όρους των συμβάσεων των ομολογιακών δανείων. Σημειώνεται ότι, σε όλες τις συμβάσεις των ομολογιακών δανείων των Συγχωνευόμενων Εταιριών ως όρος καταγγελίας έχει τεθεί να μην προβαίνουν σε συγχώνευση με άλλες εταιρίες, ή διάσπαση, απόσχιση κλάδου με εισφορά του σε άλλη εταιρία, εισφορά κλάδου άλλης επιχειρήσεως σε αυτές, μετασχηματισμών ή μετατροπή της νομικής τους μορφής ή απορρόφηση άλλης εταιρίας. Εν προκειμένω, οι Συγχωνευόμενες εταιρίες έχουν αιτηθεί και αναμένουν την έγκριση των ομολογιούχων δανειστών. Σε περίπτωση καταγγελίας κάποιας σύμβασης λόγω της τυχόν μη ικανοποίησης των όρων των δανειακών συμβάσεων, οι εταιρίες του Ομίλου θα πρέπει άμεσα να προβούν σε αντικατάσταση του δανεισμού. Εάν η πλήρης αντικατάσταση δεν καταστεί εφικτή ή δεν πραγματοποιηθεί με ευνοϊκούς όρους, ο Όμιλος θα πρέπει να προβεί ενδεχομένως σε σημαντικές αναπροσαρμογές στους στόχους του, και/ή στον τρόπο ή χρόνο εφαρμογής του επενδυτικού του σχεδίου. Συνεπώς, ενδέχεται να επηρεαστούν ουσιωδώς δυσμενώς η δραστηριότητα, η χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και οι προοπτικές της Εκδότριας και του Ομίλου. Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε υψηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα στην περίπτωση αύξησης των επιτοκίων Το μεγαλύτερο μέρος των δανείων που έχει συνάψει ο Όμιλος φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο πλέον ενός περιθωρίου που συνήθως χρεώνουν οι τράπεζες. (βλ. ενότητα «Συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης λειτουργίας που είναι σημαντικές για την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου»). Το euribor ή άλλα επιτόκια όπως επίσης και το πρόσθετο περιθώριο μπορεί να παρουσιάσουν διακυμάνσεις στο μέλλον, αυξάνοντας έτσι τα χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν τις δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου, μειώνοντας τις ταμειακές ροές που θα ήταν διαθέσιμες για κεφαλαιουχικές δαπάνες και για τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και επιβραδύνοντας την ικανότητα των εταιριών του Ομίλου να αποπληρώσει τα δάνειά τους. Τα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα που προέρχονται από μεταβολή των επιτοκίων δύνανται να επηρεάσουν ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εκδότριας και του Ομίλου. Εάν ο Όμιλος δεν κατορθώσει να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις εμπρόθεσμα δύναται να επηρεαστεί ουσιωδώς δυσμενώς η δραστηριότητα, η χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και οι προοπτικές του Η προσέγγιση του Ομίλου όσον αφορά την διαχείριση ρευστότητας είναι να διασφαλίζει ότι θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του εμπρόθεσμα, κάτω από κανονικές συνθήκες, χωρίς να υφίσταται απαράδεκτες ζημίες ή διακινδυνεύοντας τη φήμη του. Γενικά ο Όμιλος προσπαθεί να εξασφαλίζει επαρκή 17

18 ταμειακά διαθέσιμα για να καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες του, περιλαμβανομένης της κάλυψης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεών του. Όμως, η πολιτική αυτή δε λαμβάνει υπόψη της την πιθανή επίδραση ακραίων συνθηκών που δεν μπορούν εύλογα να προβλεφθούν, όπως οι φυσικές καταστροφές ή/και τον χρονικό ορίζοντα της χρηματοοικονομικής κρίσης η οποία ενδέχεται να επηρεάσει τη δυνατότητα της Εκδότριας και των εταιριών του Ομίλου να ανανέωσουν τις τραπεζικές συμβάσεις με τους υφιστάμενους όρους. Λόγω των παραπάνω, ενδέχεται να μην κατορθώσουν να εκπληρώσουν τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εμπρόθεσμα, με αποτέλεσμα τη δυσμενή και ουσιώδη επίδραση στη δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του Ομίλου. Ο Όμιλος έχει επενδύσει και θα συνεχίζει να επενδύσεις σημαντικά κεφάλαια για την επέκταση του δικτύου του, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν ή/και να μην επιφέρουν τα αναμενόμενα οφέλη Ο Όμιλος επενδύει σημαντικά κεφάλαια στην βελτίωση αλλά και στην επέκταση του δικτύου λιανικής πώλησης. Ειδικότερα το 2008, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 26,5 εκατ. για τον εκσυγχρονισμό 30 υφιστάμενων καταστημάτων και τη δημιουργία 65 νέων σημείων πώλησης. Για το 2009, το ύψος της επένδυσης διαμορφώθηκε σε 30,75 εκατ. για τη δημιουργία 50 νέων καταστημάτων και σημείων πώλησης και την ανακαίνιση 25. Ειδικότερα αναφέρεται, ο Όμιλος έχει δαπανήσει σημαντικά κεφάλαια στην ανάπτυξη του δικτύου της Links, η οποία όταν αρχικά είχε εξαγοραστεί από τον Ομιλο (Ιούλιος 2006) διέθετε 43 σημεία πώλησης, τα οποία στα τέλη 2009 ανήλθαν σε 86 (59 αποκλειστικά καταστήματα και 27 σημεία πώλησης σε εμπορικούς χώρους). Οι ως άνω επενδύσεις έχουν βασισθεί σε υποθέσεις σχετικά με τα οφέλη στη λειτουργία και την κερδοφορία του Ομίλου οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν λανθασμένες. Στην περίπτωση που οι επενδύσεις στην ανάπτυξη του δικτύου δεν αποβούν σύμφωνα με τις προσδοκίες του Ομίλου ή δεν ενσωματωθούν επιτυχώς, τότε ενδεχομένως να επιδράσουν στη δραστηριότητα, στη χρηματοοικονομική κατάσταση και στα αποτελέσματα του Ομίλου. Ασφαλιστικές Καλύψεις Παρά την πολιτική ασφαλιστικής κάλυψης έναντι των βασικών κινδύνων (πυρός, αστικής ευθύνης) των εγκαταστάσεων, σε ενδεχόμενη μερική ή ολική καταστροφή τους ή υπέρβαση των υφιστάμενων ορίων, δεν μπορεί να παρασχεθεί καμία βεβαίωση ότι η Εκδότρια θα αποζημιωθεί άμεσα και στο ακέραιο από τις ασφαλιστικές εταιρίες. Επίσης, λόγω της μερικής ή ολικής καταστροφής, η Εκδότρια θα έχει διαφυγόντα κέρδη, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν αντίστοιχα τα οικονομικά της μεγέθη. Δεν μπορεί να διασφαλιστεί εκ των προτέρων η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη όλων των ανωτέρω κινδύνων. Εάν η Εκδότρια ή οι θυγατρικές του Ομίλου υποστούν ζημιές που δεν καλύπτονται από ασφαλιστήρια συμβόλαια ή ζημιές που υπερβαίνουν σημαντικά τα όρια των ασφαλιστικών της καλύψεων, τα συνεπαγόμενα κόστη θα επηρεάσουν αρνητικά τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική της κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εκδότριας και του Ομίλου. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Εκδότρια θα είναι σε θέση να καταβάλει ή να συνεχίσει να καταβάλει μέρισμα σε μετρητά ή ότι τα μερίσματα θα αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου Η δυνατότητα καταβολής μερίσματος από την Εκδότρια εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως π.χ. η κερδοφορία και ρευστότητα της, η εξέλιξη του επενδυτικού της προγράμματος, η πορεία των επιτοκίων κλπ. Επομένως, τα μετρητά που διατίθενται ως μέρισμα στους μετόχους της Εκδότρια, μπορεί να μειωθούν στο βαθμό που το επιβάλουν οι συνθήκες και το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Εκδότρια θα είναι σε θέση να καταβάλει ή να συνεχίσει να καταβάλει μέρισμα ή ότι τα μερίσματα αυτά θα αυξηθούν. 18

19 2.2 ΚΚΙ ΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟΙ ΠΠΟΟΥΥ ΣΣΧΧΕΕΤΤΙ ΙΙΖΖΟΟΝΝΤΤΑΑΙ ΜΜΕΕ ΤΤΟΟΝΝ ΚΚΛΛΑΑΔΔΟΟ ΔΔΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙ ΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ ΤΤΗΗΣΣ ΕΕΚΚΔΔΟΟΤΤΡΡΙ ΙΙΑΑΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΤΤΩΩΝΝ ΕΕΤΤΑΑΙ ΙΙΡΡΙ ΙΙΩΩΝΝ ΤΤΟΟΥΥ ΟΟΜΜΙ ΙΙΛΛΟΟΥΥ Μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά Το επίπεδο της καταναλωτικής δαπάνης εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους όπως οι γενικότερες συνθήκες της οικονομίας, ο πληθωρισμός, τα επιτόκια, το ενεργειακό κόστος, η καταναλωτική πίστη κλπ. Οι καταναλωτικές δαπάνες για κόσμημα, ρολόγια, αξεσουάρ καθώς και είδη ένδυσης και υπόδησης είναι ελαστικές δαπάνες και επηρεάζονται σε συγκριτικά μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με άλλες δαπάνες για βασικά αγαθά κατά τη διάρκεια περιόδων οικονομικής ύφεσης κατά τις οποίες το διαθέσιμο εισόδημα περιορίζεται. Κατά συνέπεια, η είσοδος της ελληνικής οικονομίας σε περίοδο ύφεσης αλλά και η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουν και άλλες από τις χώρες που δραστηριοποιείται θα μπορούσε να ανακόψει το ρυθμό ανόδου των πωλήσεων του Ομίλου επιδρώντας δυσμενώς στη δραστηριότητα, στη χρηματοοικονομική κατάσταση, στα αποτελέσματα και στις προοπτικές του Ομίλου. Οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στο εξωτερικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται ο Όμιλος Ο Όμιλος πορεύεται σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, απόρροια της διεθνούς χρηματοπιστωτικής αναταραχής που ξέσπασε στις αρχές του φθινοπώρου του 2008 και της πρόσφατης δημοσιονομικής κρίσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη γενικότερα, με άμεση επίπτωση στην ανεργία, τον πληθωρισμό, την κατανάλωση και τον ρυθμό ανάπτυξης. Η ζήτηση στους κλάδους δραστηριοποίησης του Ομίλου παρουσίασε σημαντική κάμψη που οφείλεται στην πολύ περιοριστική δημοσιονομική πολιτική που εφαρμόζεται στην Ελλάδα αλλά και στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικότερα, η πτώση της ζήτησης, όσον αφορά τον τομέα ένδυσης-υπόδησης και στον τομέα πολυκαταστημάτων, έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην αγορά την άνοιξη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία και Βουλγαρία που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν πολύ πρόωρα εκπτωτικές προωθητικές ενέργειες (δεκαήμερα προσφορών, κα), πουλώντας εν γένει τα εμπορεύματα με σημαντικές εκπτώσεις δύο ή και τρεις μήνες προ της επίσημης έναρξης της θερινής εκπτωτικής περιόδου. Όσον αφορά τον τομέα λιανικού ταξιδιωτικού εμπορίου, η μείωση της επιβατικής κίνησης σε βασικούς προορισμούς όπως η Μ. Βρετανία (-11,8%), Γερμανία (-11,9%), Ρουμανία (-9,8%), Γαλλία (-6,02%), αλλά και στις πτήσεις του εσωτερικού καθώς και η μείωση της κατανάλωσης των Ελλήνων επιβατών, επέδρασαν αρνητικά στη διαμόρφωση των πωλήσεων του Ομίλου, στο εν λόγω αντικείμενο δραστηριότητας. Η μείωση της ζήτησης συνεπεία του δυσμενούς και ευμετάβλητου οικονομικού περιβάλλοντος ενδεχομένως να συνεχίζει να επηρεάζει δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου. Ο Όμιλος υπόκειται σε οικονομικούς και πολιτικούς κινδύνους και αβεβαιότητες που επικρατούν σε ορισμένες από τις χώρες που λειτουργεί. Ο Ομιλος δραστηριοποιείται και σε άλλες χώρες εκτός Ελλάδος, όπου κυβερνητικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις σχετικά με τον πληθωρισμό, τα επιτόκια, τη φορολογία, τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τους όρους τους εμπορίου, την κοινωνική ή πολιτική αστάθεια, τις διπλωματικές σχέσεις, τις διεθνείς διενέξεις και άλλα γεγονότα που επικρατούν στις εν λόγω χώρες να έχουν δυσμενή επίδραση στη δραστηριότητα, στη χρηματοοικονομική κατάσταση, στα αποτελέσματα και στις προοπτικές του Ομίλου. Ειδικότερα, ορισμένα κράτη των Βαλκανίων, όπως Ρουμανία και Βουλγαρία, στα οποία ο Όμιλος έχει αναπτύξει δραστηριότητα, έχουν αντιμετωπίσει εθνικούς, θρησκευτικούς, ιστορικούς και άλλους διχασμούς με αποτέλεσμα να 19

20 έχει δημιουργηθεί τεταμένη κατάσταση που, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει οδηγήσει σε ευρείας κλίμακας αναταραχές και στρατιωτικές συγκρούσεις. Πολιτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, κοινωνικές και εθνικές αναταραχές και αλλαγές στην κυβερνητική πολιτική, καθένα από τα οποία, θα μπορούσε να επιδράσει δυσμενώς στη δραστηριότητα, στη χρηματοοικονομική κατάσταση, στα αποτελέσματα και στις προοπτικές του Ομίλου καθώς και στην ικανότητά του να συνεχίσει τη δραστηριότητά του στις χώρες αυτές. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τυχόν ενίσχυση του ευρώ έναντι των λοιπών νομισμάτων όπως ιαπωνικού γιέν και δολλαρίου θα επιδράσει δυσμενώς στη δραστηριότητα του τομέα λιανικού ταξιδιωτικού εμπορίου Η ενσωμάτωση νέων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα οδηγήσει σε μείωση των πωλήσεων σε αφορολόγητα προϊόντα, οι πωλήσεις των οποίων διαμορφώθηκαν σε ποσοστό της τάξης του 42,12% το 2009 στο σύνολο των ενοποιημένων πωλήσεων της ΚΑΕ, ενώ επιπρόσθετα τυχόν ενίσχυση του ευρώ έναντι των άλλων νομισμάτων θα επιδράσει αρνητικά την καταναλωτική τάση των ταξιδιωτών εκτός Ευρωζώνης, με δυσμενείς συνέπειες στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, την οικονομική κατάσταση και τα λειτουργικά αποτελέσματα της Εκδότριας και του Ομίλου της γενικότερα. Η δραστηριότητα του ταξιδιωτικού λιανικού εμπορίου επηρεάζεται έντονα από την επιβατική κίνηση Η επιβατική κίνηση επηρεάζεται από μία σειρά παράγοντες όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, την υφιστάμενη κρίση στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια οικονομία, τη συχνότητα των δρομολογίων, τυχόν σημαντική αύξηση στο κόστος των αεροπορικών μετακινήσεων, διάφορες απεργιακές κινητοποιήσεις, τη σημαντική αναδιάρθρωση του δικτύου της Ολυμπιακής στη βάση της επιβεβλημένης από την Ευρωπαϊκή μείωσης κατά 35% αλλά και από αστάθμητους παράγοντες, όπως ενδεικτικά το ηφαιστειακό νέφος, το οποίο οδήγησε σε ακύρωση μεγάλου αριθμού πτήσεων. Σε περίπτωση μείωσης της επιβατικής κίνησης, λόγω της επίδρασης κάποιων εκ των ανωτέρω παραγόντων, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, η οικονομική κατάσταση και τα λειτουργικά αποτελέσματα της Εκδότριας και του Ομίλου της γενικότερα θα επηρεαστούν δυσμενώς. Ανταγωνισμός Ο Όμιλος εκτιμά ότι ο ανταγωνισμός τον οποίο αντιμετωπίζει στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται είτε δεν είναι ιδιαίτερα έντονος είτε αφορά σε μικρό σχετικά τμήμα του κύκλου εργασιών της. Ειδικότερα: Στον τομέα κόσμημα, στην κατηγορία επώνυμο κόσμημα και στο εύρος τιμών που γίνεται η διάθεση των προϊόντων του Ομίλου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις άλλες διεθνείς αγορές που δραστηριοποιείται ανταγωνίζεται κυρίως τοπικές εταιρίες. Στον τομέα λιανικού ταξιδιωτικού εμπορίου, στο βασικό του σκέλος που αφορά στις πωλήσεις αφορολογήτων και φορολογημένων ειδών λιανικής ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει άμεσο ανταγωνισμό. Στον τομέα πολυκαταστημάτων, ο αριθμός αυτών που είναι άμεσα ανταγωνιστικά στην Αθήνα είναι σήμερα περιορισμένος ενώ τα καταστήματα Factory Outlet, αποτελούν από τα μεγαλύτερα εκπτωτικά πολυκαταστήματα στην Αθήνα. Σημειώνεται ότι, εντός του 2011, θα λειτουργήσει η McArthur Glen ένα μεγάλο εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα Αττικής. Στον τομέα Ένδυσης-Υπόδησης, ο ανταγωνισμός για τον Όμιλο εντοπίζεται κυρίως στην αγορά των επώνυμων σπορ ρούχων. Στην Ελλάδα, ο ανταγωνισμός είναι έντονος κυρίως για την εξασφάλιση μεριδίου κατανάλωσης της 20

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 Κύριοι Μέτοχοι, Η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να συγχωνευθούν οι ανώνυµες εταιρείες «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε» («Απορροφώσα»)

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανακοίνωση στοιχείων της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό στο πλαίσιο της αρ. 21 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και γενικότερα στοιχείων και πληροφοριών για την

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» Η εταιρία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της επί του από 15.07.2015 Σχεδίου Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 69 4 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ δι απορρόφησης των εταιριών με την επωνυμία «ΒΕΛΜΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ KATAΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14216/06/Β/86/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ δι απορρόφησης της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία με την επωνυμία «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) «FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής,

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής:

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EMV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα Διοικητικά Συμβούλια, αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα: Ανακοίνωση-Πρόσκληση της ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε προς το επενδυτικό κοινό για την δημόσια προσφορά νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, λόγω της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Κύριοι Μέτοχοι, Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 22699/06/Β/90/05 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.»

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.» Οι ως άνω εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά τους Συμβούλια, ενεργούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ.» και ««AΚΤΑΙΟΝ Α.Ε.».», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη Στο Μοσχάτο

Διαβάστε περισσότερα

DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ

DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 3ης Μαΐου 2017 επί των Οικονομικών Καταστάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόμενα 1 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) (47.046,77) (41.973,09) Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους (54.865,67) ,29

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) (47.046,77) (41.973,09) Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους (54.865,67) ,29 MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14 6η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015-31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 122052801000 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 30 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Η ΜΕΤ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΥΤΗΣ Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την 26 Νοεμβρίου 2010 Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.190

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Η ΜΕΤ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΥΤΗΣ Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των ανωνύμων εταιρειών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ATEBE και ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

εντατικής προώθησής τους, την δηµιουργία τουλάχιστον ενός νέου Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ευρωπαϊκού προσανατολισµού, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τ

εντατικής προώθησής τους, την δηµιουργία τουλάχιστον ενός νέου Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ευρωπαϊκού προσανατολισµού, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 13ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία

Κυρίες και Κύριοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ (α) «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙOΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠOPΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜOΣ ΕTΑΙPΕΙΑ», και (β) «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) «FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 Έδρα: Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13564/06/Β/86/123 Tηλ: +30 210 81.84.800 Fax: +30 210 81.84.801 ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

14 η Μαρτίου Προκειμένου να καταλήξουμε στην άποψή μας μελετήσαμε τα παρακάτω :

14 η Μαρτίου Προκειμένου να καταλήξουμε στην άποψή μας μελετήσαμε τα παρακάτω : Προς τo: 1. Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ (Unibrain) Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πολλαπλών Χρήσεων 2. Διοικητικό Συμβούλιο της Hellas on Line Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΒΕΕ» με δ.τ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ & ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ και «GREEN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. του Οµίλου ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε. µε διακριτικό τίτλο ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. του Οµίλου ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε. µε διακριτικό τίτλο ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. του Οµίλου ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε. µε διακριτικό τίτλο ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. για τη Χρήση 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

MHXANIKH ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÉÙÍ

MHXANIKH ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÉÙÍ MHXANIKH ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÉÙÍ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Κατά το 2007, η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. βελτίωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ:094007744, ΟΥ:ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13469/06/Β/86/81 ΚΗΦΙΣΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ. : 30210 5708000, FAX : 30210 5708035 e-mail: info@klonatex.com

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2016-31/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δελτίο Τύπου Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011 Βασικά Σημεία : 12Μ_2010 Αύξηση πωλήσεων κατά 1,9% σε σχέση με το 2009. Τα αποτελέσματα του 2010

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των εταιρειών «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» και «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα