Σκέψεις για την ΣτΕ (Ολομ.) 4003/ Εισαγωγή: Οι συνταγματικές παράμετροι της διοικητικής δικαιοδοσίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σκέψεις για την ΣτΕ (Ολομ.) 4003/2014. 1. Εισαγωγή: Οι συνταγματικές παράμετροι της διοικητικής δικαιοδοσίας"

Transcript

1 Η παράλειψη της διοίκησης να αναπροσαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων ως πεδίο εφαρμογής των «διευρυμένων εξουσιών» του διοικητικού δικαστή Σκέψεις για την ΣτΕ (Ολομ.) 4003/ Εισαγωγή: Οι συνταγματικές παράμετροι της διοικητικής δικαιοδοσίας Η δικαιοδοτική εξουσία του Συμβουλίου της Επικρατείας υπό το ισχύον Σύνταγμα οριοθετείται με ποικίλους τρόπους. Καταρχάς, ισχύει ο γενικός περιορισμός του ά. 87 παρ. 2 Συντ., το οποίο θέλει τον δικαστή ελεύθερο να απονείμει τη δικαιοσύνη, δεσμευόμενο όμως από το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Ειδικά για το ΣτΕ η δέσμευση αυτή επαναλαμβάνεται και στο ά. 95 παρ. 4 Συντ. Το ά. 95 παρ. 1 Συντ. αναγνωρίζει στο διοικητικό δικαστήριο την εξουσία να ακυρώνει διοικητικές πράξεις, όχι όμως διατάξεις (τυπικών) νόμων 1, εξουσία την οποία το Σύνταγμα παρέχει μόνον στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο υπό τους όρους του ά. 100 Συντ. Ταυτόχρονα, η ακυρωτική εξουσία αναγνωρίζεται στη διοικητική δικαιοσύνη για παράνομες διοικητικές πράξεις, υπό τον όρο του περιορισμού της έντασης του δικαστικού ελέγχου της νομιμότητας στους τέσσερις λόγους ακυρώσεως του ά. 48 ΠΔ 18/1989, με εξαίρεση των περιπτώσεων στις οποίες ο νομοθέτης ρητά αναγνωρίζει στο δικαστήριο πλήρη δικαιοδοσία διάγνωσης και διάπλασης της διοικητικής έννομης σχέσης, εφόσον βεβαίως δεν παρεισφρύει στο επιφυλασσόμενο στη διοίκηση πεδίο ουσιαστικών κρίσεων 2. Συνολικά, ενόψει του ά. 26 Συντ. η δικαστική εξουσία σε διοικητικές διαφορές οριοθετείται με σαφήνεια έναντι τόσο της νομοθετικής, όσο και της εκτελεστικής, αποτελεί δε εξουσία ελέγχου τήρησης των νόμων από τη διοίκηση. Τέλος, σε κάθε περίπτωση, η διοικητική δικαιοδοσία προσανατολίζεται στο δικαίωμα του ά. 20 παρ. 1 Συντ., το οποίο εγγυάται στον καθένα την δικαστική προστασία των δικαιωμάτων που του αναγνωρίζει και των συμφερόντων που προστατεύει το ουσιαστικό δίκαιο. Εντός αυτού του συνταγματικού πλαισίου, του οποίου είχε ακριβή και συνεχή επίγνωση, πορεύθηκε επί σχεδόν 8 δεκαετίες το Συμβούλιο της Επικρατείας, διαμέσου δύο δικτατορικών καθεστώτων, ενός παγκοσμίου και ενός εμφυλίου πολέμου και πολυάριθμων οικονομικών και κοινωνικών κρίσεων. Υπήρξαν στο όχι πολύ μακρινό παρελθόν εντάσεις, ιδίως όταν το Δικαστήριο έκρινε ότι η προϊούσα υποβάθμιση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος της χώρας καθιστούσε αναγκαία μια τολμηρή πρόσληψη των κρίσιμων 1 Πρόσφατο παράδειγμα η ευρηματική λύση που έδωσε η ΣτΕ (Ολομ.) 29/2014 στο πρόβλημα του παραδεκτού της προσβολής οικοδομικής άδειας που χορηγήθηκε με διάταξη τυπικού νόμου. 2 ΣτΕ (Ολομ.) 3919/

2 συνταγματικών διατάξεων, επήλθε ωστόσο σύντομα η σε ορισμένο βαθμό αναγκαία διόρθωση, ιδίως ενόψει της σοφής ισορροπίας 3 που επέτυχαν αποφάσεις της Ολομέλειας όπως η 3178/2000 (εκτροπή Αχελώου) και 613/2002 (TVX Gold), οι οποίες έθεσαν τα όρια της έντασης του δικαστικού ελέγχου σε περιβαλλοντικές διαφορές, διατηρώντας ταυτόχρονα ζωντανή την επαγρύπνηση του Δικαστηρίου κατά την εφαρμογή του ά. 24 Συντ. Σε περιβαλλοντικά θέματα, η επίγνωση των δυνατοτήτων, αλλά και των ορίων, της δικαιοδοτικής εξουσίας του δικαστή της διοικητικής νομιμότητας χαρακτηρίζει σήμερα τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας 4. Ωστόσο, η Ολομέλεια του Δικαστηρίου σε μια σειρά από πρόσφατες αποφάσεις της, σε οικονομικής φύσης διαφορές που άπτονται των μέτρων που ελήφθησαν σε συνέπεια της δημοσιονομικής εποπτείας που ασκείται στη χώρα, φαίνεται μάλλον πρόθυμη να αφήσει τον ασφαλή λιμένα της πάγιας δογματικής του διοικητικού δικαίου για να δοκιμάσει τις τρικυμιώδεις θάλασσες των «διευρυμένων εξουσιών του ακυρωτικού δικαστή», εξουσίες τις οποίες στην απόφαση 4003/2014 θεμελιώνει στο ίδιο το Σύνταγμα. 2. Η κριθείσα διαφορά: υποχρέωση της διοίκησης προς επανακαθορισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων Α. Το αντικείμενο της απόφασης 4003/2014 από απόψεως ουσιαστικού δικαίου: Το αντικειμενικό σύστημα φορολόγησης των ακινήτων Η υπόθεση που απασχόλησε την Ολομέλεια του Δικαστηρίου στην απόφαση 4003/2014 αφορούσε στο όχι νέο- πρόβλημα της φορολόγησης των ακινήτων βάσει της «αντικειμενικής», αντί της δηλωθείσας στην εφορία από τον φορολογούμενο, αξίας τους. Το «αντικειμενικό» σύστημα καθορισμού της αξίας των ακινήτων εισήχθη το 1982 αρχικά για τη φορολόγηση της μεταβίβασης ακινήτων, τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιήθηκε όμως για τον υπολογισμό των εν γένει φόρων που κατά καιρούς επιβαρύνουν την ακίνητη περιουσία, όπως είναι το Ε.Τ.ΑΚ 5, η «έκτακτη εισφορά» στα ακίνητα 6, ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας 7 και ο ΕΝ.Φ.Ι.Α 8. Θεμέλιο του αντικειμενικού συστήματος καθορισμού της αξίας των ακινήτων είναι ο καθορισμός με κανονιστικές πράξεις «τιμών ζώνης», στις οποίες τίθενται κατά δρόμους και περιοχές των πόλεων και οικισμών της χώρας αξίες ανά τ.μ., οι οποίες 3 K. Γώγος, Έπαινος για τον Κ. Μενουδάκο, ΘΠΔΔ 2014, σ. 667 επ. 4 Χαρακτηριστικά ΣτΕ (Ολομ.) 26/2014 (εκτροπή Αχελώου), ΣτΕ (Ολομ.) 376/2014 (The Mall Athens), ΣτΕ (Ολομ.) 3341/2013 (τακτοποίηση αυθαιρέτων). 5 N. 3634/2008 [ΦΕΚ Α 9]. 6 Ν. 3808/2009 [ΦΕΚ Α 227]. 7 Ν. 3842/2010 [ΦΕΚ Α 58]. 8 Ν. 4223/2013 [ΦΕΚ Α 287]. 2

3 αντανακλούν το αποτέλεσμα της έρευνας της διοίκησης σχετικά με την τρέχουσα εμπορική αξία των ακινήτων στην οικεία ζώνη. Ο νόμος 9 αντιμετωπίζει τη μεταβλητότητα των εμπορικών αξιών, οι οποίες κατά τη διαμορφωμένη σε μακρές ιστορικές περιόδους πληθωρισμού γενική αντίληψη προσδοκώνταν να ανέβουν, μέσω της πρόβλεψης της ανά διετία αναπροσαρμογής των τιμών ζώνης στα δεδομένα της αγοράς. Εντούτοις, η - δημοσιονομική αρχικά και οικονομική στη συνέχεια- κρίση των πρόσφατων ετών οδήγησε για πρώτη φορά σε αποπληθωρισμό και, κατά συνέπεια, σε ουσιώδεις μειώσεις της αξίας των ακινήτων έναντι του 2007, χρονικό σημείο κατά το οποίο προσδιορίστηκαν τελευταία φορά οι τιμές ζώνης για τις περισσότερες περιοχές της χώρας 10. Η προβληματική της συνταγματικότητας του αντικειμενικού συστήματος, η οποία συνδέεται με το ευρύτερο ζήτημα της φορολόγησης βάσει αντικειμενικών τεκμηρίων 11, διευθετήθηκε σχετικά νωρίς από τη νομολογία. Έγινε έτσι δεκτό ότι ο αντικειμενικός προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων βάσει τιμών ζώνης και συντελεστών, οι οποίοι τίθενται κανονιστικά, δεν παραβιάζει το Σύνταγμα, διότι δεν εισάγεται «αμάχητο τεκμήριο προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, δεδομένου ότι ο φορολογούμενος δύναται με δική του πρωτοβουλία να αποστεί από την εφαρμογή του αντικειμενικού τρόπου προσδιορισμού της αγοραίας αξίας (άρθρο 41 παρ. 6 του ν. 1249/1982)» 12. Η τελευταία αυτή διάταξη δίνει τη δυνατότητα στον φορολογούμενο να ζητήσει με προσφυγή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο τον προσδιορισμό της πραγματικής (εμπορικής) αξίας του ακινήτου, εντός προθεσμίας που κινείται από την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης. Με άλλες λέξεις, το αντικειμενικό σύστημα είναι κατά τη νομολογία συνταγματικά θεμιτό επειδή δεν δεσμεύει το διοικητικό δικαστήριο, στο οποίο οφείλει να προσφύγει ο φορολογούμενος που αμφισβητεί την αξία της ιδιοκτησίας του κατά το αντικειμενικό σύστημα. Σε ορισμένες νεότερες αποφάσεις διαφαίνεται ότι η συνταγματικότητα του αντικειμενικού συστήματος τελεί υπό τον επιπλέον όρο ότι οι κανονιστικές πράξεις που καθορίζουν τις τιμές ζώνης αποβλέπουν στην πραγματική αγοραία αξία, βασίζονται δε σε στοιχεία που είναι επίκαιρα κατά την άσκηση της κανονιστικής αρμοδιότητας της διοίκησης και αφορούν σε συγκεκριμένες συναλλαγές 13. Τον κανόνα της καταρχήν συνταγματικότητας του αντικειμενικού συστήματος συμπλήρωσαν εντελώς πρόσφατα δύο ενδιαφέρουσες αποφάσεις 9 Ά. 41 παρ. 2 ν. 1249/1982 [ΦΕΚ Α 43]. 10 ΥΑ /487/ΟΟΤΥ/Δ/2007 [ΦΕΚ Β 269]. 11 Για τη φορολογία εισοδήματος βάσει τεκμηρίων βλ. ΣτΕ (Ολομ.) 4340/1983, η οποία δέχεται τη συνταγματικότητα του τρόπου αυτού φορολόγησης. Έκτοτε ΣτΕ 3705/1998, ΔιΔικ 2001, σ. 145, 2919/1999, 3284/2000, 1576/2002, 1340/2003 κ.ά. 12 ΣτΕ /2012, 3626/2010, 2107/2009, 230/ ΣτΕ /2012, 3626/2010, 2107/2009, 4192/2005, 230/

4 της Ολομέλειας ΣτΕ 14, στις οποίες έγινε δεκτό ότι ο νομοθέτης πάντως δεν επιτρέπεται να φορολογεί ακίνητα, τα οποία, ασχέτως της αξίας τους κατά το αντικειμενικό σύστημα, είναι δεσμευμένα και εκ του νόμου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ιδιοκτήτες τους σύμφωνα με τον φυσικό τους προορισμό και αυτό διότι ο νομοθέτης αποβλέπει κατά τη φορολόγηση των ακινήτων στον καθορισμό της πραγματικής αγοραίας αξίας των ακινήτων ως βάσης επιβολής του φόρου. Η απόφαση της Ολομέλειας ΣτΕ 4003/2014 προσθέτει στο ουσιαστικό δίκαιο που διέπει τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών μια δυναμική διάσταση στον χρόνο: Η αξίωση των πολιτών να φορολογούνται με βάση την πραγματική και όχι πλασματική αξία της περιουσίας τους, η οποία απορρέει από το ά. 78 παρ. 1 Συντ., δημιουργεί για τη νομοθετούσα διοίκηση την υποχρέωση όχι μόνον να αξιολογεί γνήσια και επίκαιρα πραγματικά δεδομένα κατά την κατάρτιση των σχετικών αποφάσεων, αλλά και να αναπροσαρμόζει τις αντικειμενικές αξίες στις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η υποχρέωση αυτή προκύπτει κατά το Δικαστήριο ευθέως από το ά. 41 ν. 1249/1982, όπου προβλέπεται αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών ανά διετία, και συνεπάγεται παράνομη παράλειψη της διοίκησης με την άπρακτη πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος. Η παράλειψη της Διοίκησης να αναπροσαρμόσει τις τιμές ζώνης στις τρέχουσες οικονομικές πραγματικότητες συνεπάγεται μια αυξημένη φορολόγηση των ακινήτων, στο μέτρο που οι αξίες κατά το αντικειμενικό σύστημα φαίνεται να υπερβαίνουν κάποτε πολύ αισθητά- τις τιμές στις οποίες συναλλάσσονται οι ενδιαφερόμενοι στην αγορά. Το Δικαστήριο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την απόκλιση αυτή, η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπολογισθεί με ακρίβεια και ποικίλει εξαιρετικά σε ένταση στις διάφορες περιοχές της χώρας, με εφεκτικότητα, δεδομένου ότι ως εκ της φύσεώς του το αντικειμενικό σύστημα γενικά δεν αποδίδει την ακριβή, αλλά την κατά προσέγγιση εμπορική αξία του ακινήτου, με αποτελέσματα είτε προς όφελος του φορολογούμενου (όπως συνέβαινε για πολλά χρόνια στο παρελθόν), είτε εις βάρος του, οπότε όμως τίθεται σε ενέργεια η ασφαλιστική δικλείδα της προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο κατ ά. 41 παρ. 6 ν. 1249/1984. Δεν έχει παρέλθει άλλωστε πολύς χρόνος από τη διαπίστωση του Β Τμήματος στις αποφάσεις /2012 ότι ο ισχυρισμός της Διοίκησης, σε δίκη η οποία αφορούσε την πρόβλεψη υψηλών τιμών ζώνης στο Ψυχικό το έτος 2010, ότι «η οικονομική κρίση δεν επηρέασε τις αγοραπωλησίες ακινήτων με υψηλές τιμές» συνιστά κρίση «επαρκώς κατ αρχήν αιτιολογημένη που δεν έρχεται σε αντίθεση, και μάλιστα πρόδηλη, όπως προβάλλεται, προς τα διδάγματα της κοινής πείρας». 14 ΣτΕ (Ολομ.) 520/2014, καθώς και ΣτΕ (Ολομ.) 521/

5 Στην προκείμενη περίπτωση, το Δικαστήριο ακολούθησε μια πιο αυστηρή στάση έναντι της διοίκησης, δεχόμενο πλέον ότι λόγω της οικονομικής κρίσης επήλθε μείωση των τιμών των ακινήτων στη χώρα. Βέβαια, για να μην υπάρχει προφανής δυσαρμονία με την προηγούμενη απόφαση του Β Τμήματος, το Δικαστήριο δέχεται ότι η μείωση αυτή επήλθε ιδίως μετά το Η πραγματική αυτή διαπίστωση τεκμηριώνεται όχι μόνον με τα δεδομένα της κοινής πείρας, αλλά και με τη verbatim παράθεση τμημάτων σχετικής Έκθεσης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και με την αναφορά σε συμφωνίες («μνημόνια») που υπήρξαν με τους εκπροσώπους της διεθνούς εποπτείας. Ο ισχυρισμός της διοίκησης, ότι δεν είναι δυνατή η σύνταξη καταλόγων με νέες τιμές ζώνης σε συνθήκες στις οποίες η κτηματαγορά δεν προσφέρει ικανό δείγμα αγοραπωλησιών, καταρρίπτεται από το Δικαστήριο με την παρατήρηση ότι στο επίμαχο διάστημα καταρτίσθηκαν κατάλογοι για νέες περιοχές που εντάχθηκαν στο αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού αξιών και για την περιοχή του Ψυχικού, στην τελευταία περίπτωση σε συμμόρφωση προς ακυρωτική απόφαση ΣτΕ. Τα μνημόνια, με τα οποία συμφωνείται αλλά και μετατίθεται για το απώτερο μέλλον, η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών ερμηνεύονται από το Δικαστήριο ως ένδειξη αδράνειας της Διοίκησης για τη συλλογή και επεξεργασία των αναγκαίων δεδομένων. Τέλος, η δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη σε περιπτώσεις διαφωνίας του ιδιοκτήτη με την αξία του ακινήτου κατά το αντικειμενικό σύστημα, στην οποία η νομολογία έχει στηρίξει το συνταγματικά θεμιτό χαρακτήρα της «αντικειμενικής» φορολόγησης των ακινήτων, αντιμετωπίζεται πλέον ως μια σημειακής εμβέλειας δυνατότητα διόρθωσης ενός συστήματος που κατά γενικό κανόνα λειτουργεί ομαλά, η οποία δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για τη διατήρηση μιας κατάστασης γενικής απόκλισης των αντικειμενικών από τις πραγματικές αξίες. Πράγματι, δεν θα μπορούσε να φαντασθεί κανείς τη συνταγματικότητα ενός συστήματος που απαιτεί ουσιαστικά από όλους τους φορολογούμενους να απευθυνθούν στη διοικητική δικαιοσύνη προκειμένου να φορολογηθεί σύννομα η ιδιοκτησία τους. Η κρίση της ΣτΕ (Ολομ.) 4003/2014 όσον αφορά το παράνομο της αδράνειας της διοίκησης δεν διασπά την ενότητα της νομολογίας σχετικά με το αντικειμενικό σύστημα φορολόγησης των ακινήτων. Αν και πρόκειται για μια αυστηρή για τη διοίκηση απόφαση, και παρά το γεγονός ότι σε ορισμένα επιχειρήματα και διατυπώσεις, ιδίως της σκέψης 12, δύσκολα αποκρύπτεται μια υφέρπουσα ένταση, το πνεύμα στο οποίο κινείται η Ολομέλεια του Δικαστηρίου δεν είναι διαφορετικό από εκείνο της πρόσφατης ΣτΕ (Ολομ.) 520/2014, αλλά και των παλαιότερων αποφάσεων Β Τμήματος, στις οποίες το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων γίνεται αποδεκτό, εφόσον οι αντικειμενικές αξίες κατατείνουν γενικά, δηλαδή σε επίπεδο κατηγοριών ακινήτων και περιοχών, προς τις 5

6 πραγματικές αγοραίες αξίες και δεν βρίσκονται σε πλήρη διάσταση από αυτές. Ο εξορθολογισμός του συστήματος των αντικειμενικών αξιών προσκρούει βέβαια εν προκειμένω σε αντικειμενικές δυσκολίες, οι οποίες πράγματι υπάρχουν σε μια κτηματαγορά στην οποία η απόσταση μεταξύ πωλητών και αγοραστών είναι ιδιαιτέρως μεγάλη και πραγματοποιούνται λίγες συναλλαγές. Εντούτοις, η λύση που δίδεται από το Δικαστήριο δεν είναι εσφαλμένη ο προσδιορισμός χαμηλότερων αντικειμενικών αξιών θα αποκαλύψει σε όλες τις πλευρές, και τους πιστωτές τους, την πραγματικότητα και μεσοπρόθεσμα όχι μόνον θα εξορθολογίσει τη φορολογία των ακινήτων, αλλά και θα εξυγιάνει την κτηματαγορά, η οποία ενδιαφέρει σημαντικό τμήμα της εθνικής οικονομίας. Β. Η δικονομική προβληματική: Ακύρωση της παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας Η παραβίαση του ουσιαστικού δικαίου από την αδρανούσα διοίκηση συνεπάγεται ακύρωση της σχετικής παράλειψης εκ μέρους του Δικαστηρίου. Η παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας είναι μια πλασματική πράξη αρνητικού περιεχομένου, η οποία δημιουργείται βάσει δικονομικών διατάξεων, του ά. 45 παρ. 4 ΠΔ 18/1989, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή ευθείας δικαστικής προστασίας σε περιπτώσεις στις οποίες η Διοίκηση σιωπά επί αιτήματος για την έκδοση διοικητικής πράξης. Μετά το χρονικό σημείο γένεσής της, η παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας αντιμετωπίζεται ως μία «κανονική» διοικητική πράξη αρνητικού χαρακτήρα, η οποία προσβάλλεται εντός 60 ημερών από τη συναγωγή της 15. Η ακυρωτική δικαστική απόφαση παράγει υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης υπό τη μορφή της έκδοσης της διοικητικής πράξης, η οποία παρανόμως παραλείφθηκε. Η νομολογία πάντοτε αντιμετώπιζε με εξαιρετική επιφύλαξη την ακύρωση παράλειψης έκδοσης κανονιστικών πράξεων. H κανονιστικώς δρώσα διοίκηση ασκεί κατ ουσίαν νομοθετικό έργο 16, πράγμα που σημαίνει ότι το διοικητικό όργανο που είναι αποδέκτης νομοθετικής εξουσιοδότησης αποφασίζει περί της έκδοσης κανονιστικής πράξης βάσει κριτηρίων νομοθετικής σκοπιμότητας, η οποία περιλαμβάνει καταρχήν τόσο το περιεχόμενο της κανονιστικής ρύθμισης εντός των ορίων της εξουσιοδότησης- όσο και το εύθετο χρονικό σημείο για την έκδοσή της 17. Υπό τους όρους αυτούς, αξίωση του ιδιώτη για την έκδοση 15 Κ. Γώγος, Η δικαστική προσβολή παραλείψεων της διοίκησης, 2005, σ Γ. Δεληγιάννης, Σκέψεις για την έννοια και τον δικαστικό έλεγχο των κανονιστικών πράξεων, στον Τιμητικό Τόμο ΣτΕ Ι, 1979, σ. 583 επ. (584), Ιφ. Καμτσίδου, Πρακτικά θέματα συνταγματικού δικαίου, 2004, σ. 54, Κ. Μαυριάς, Συνταγματικό Δίκαιο, Β έκδοση 2002, σ. 455, Δ. Τσάτσος, Συνταγματικό δίκαιο, τόμος Α, Θεωρητικό θεμέλιο, σ Χαρακτηριστικά ΣτΕ 1709/1998, ΔιΔικ 11 (1999), σ. 65. Από τη θεωρία Δεληγιάννης, στον Τιμητικό Τόμο ΣτΕ Ι, σ. 594 επ., Δ. Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, Αι συνέπειαι της ακυρώσεως διοικητικής πράξεως έναντι της διοικήσεως, 1988, σ. 75 επ., Γλ. Σιούτη, σε Γέροντα/Λύτρα/Παυλόπουλου/Σιούτη/Φλογαΐτη, Διοικητικό δίκαιο, 6

7 κανονιστικής πράξης με συγκεκριμένο περιεχόμενο δεν γίνεται καταρχήν δεκτή στη νομολογία, αναγνωρίζεται δε στην εκτελεστική εξουσία η προνομία ενός δικαστικά ανέλεγκτου πεδίου νομοθετικής σκοπιμότητας: Κατά κανόνα η παράλειψη της διοίκησης να ασκήσει κανονιστική εξουσία που της ανέθεσε ο νομοθέτης δεν συνιστά ακυρωτέα παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, όπως υπενθυμίζει η ΣτΕ 4003/ Επικαλούμενο τον ακυρωτικό χαρακτήρα των σχετικών διαφορών, το Δικαστήριο αρνείται να υποκαταστήσει την κρίση της διοίκησης ως προς την σκοπιμότητα τόσο κανονιστικής ρύθμισης ορισμένου αντικειμένου, όσο και του χρονικού σημείου έκδοσης της κανονιστικής πράξης. Μάλιστα, σύμφωνα με τη νομολογία, εκ του Συντάγματος το διοικητικό δικαστήριο μόνον ακυρωτική δικαιοδοσία μπορεί να ασκήσει επί κανονιστικών διοικητικών πράξεων στις σχετικές αποφάσεις της Ολομέλειας ΣτΕ, οι προβλέψεις του Συντάγματος σε σχέση με τη διάκριση των λειτουργιών, την κανονιστική εξουσία της διοίκησης και τις αρμοδιότητες του ΣτΕ ερμηνεύονται ως ένα σύστημα κανόνων που απαγορεύει στον διοικητικό δικαστή να υπεισέλθει, μέσω της άσκησης πλήρους δικαιοδοσίας, στην άσκηση κανονιστικής αρμοδιότητας, την οποία το Σύνταγμα επιφυλάσσει στα προς τούτο εξουσιοδοτούμενα όργανα της εκτελεστικής λειτουργίας 19. Με τα δεδομένα αυτά, το ΣτΕ αποφεύγει γενικά να υποχρεώσει τη διοίκηση να νομοθετήσει προς ορισμένη κατεύθυνση, σεβόμενο την απονομή κανονιστικής εξουσίας από το ά. 43 παρ. 2 Συντ. σε όργανα της εκτελεστικής -και όχι της δικαστικής- λειτουργίας. Οι εξαιρέσεις, στις οποίες η νομολογία υποχρεώνει τη διοίκηση σε έκδοση συγκεκριμένης κανονιστικής πράξης αναφέρονται πρωτίστως στις όχι συχνές- περιπτώσεις στις οποίες ο ίδιος ο νόμος, μέσω της εξουσιοδοτικής διάταξης, επιβάλλει «επί τη συνδρομή ωρισμένων αντικειμενικών προϋποθέσεων» την άσκηση της κανονιστικής αρμοδιότητας σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο 20. Αυτό θα συμβαίνει, κατά κανόνα, όταν ο νομοθέτης έχει καταστρώσει πλήρως δικαίωμα δημοσίου δικαίου, του οποίου η άσκηση όμως προϋποθέτει την έκδοση κανονιστικής πράξης για τη ρύθμιση τεχνικών λεπτομερειών ή όρων άσκησης του 2 η έκδ. 2010, σ Βλ. λ.χ. τις ΣτΕ 538, 31/2002, 4181/2001, ΔιΔικ 15 (2003), σ. 1148, ΣτΕ 2458, 362/2001, 2546/1999, Αρμ 2000, σ. 99, ΣτΕ 1709/1998, ΔιΔικ 11 (1999), σ. 65, ΣτΕ /1997, 4396, 3524/1996, 3255/1996, ΕΔΚΑ 1996, σ. 733, ΣτΕ 1397/1995, ΔιΔικ 8 (1996), σ. 65, ΣτΕ 3295/1994, 1391/1990, Αρμ 1990, σ. 373 = ΔιΔικ 2 (1990), σ. 1044, ΣτΕ 145/1989, ΕΔΚΑ 1989, σ ΣτΕ 617/2013, Αρμ 2013, σ. 947, ΣτΕ (Ολομ.) 3919/ ΣτΕ 2458/2001. Ανάλογα και οι ΣτΕ 4181/2001, ΔιΔικ 15 (2003), σ. 1148, ΣτΕ 362/2001, 1399/2000, ΔιΔικ 12 (2000), σ. 1384, 2546/1999, Αρμ 2000, σ. 99, 1709/1998, ΔιΔικ 11 (1999), σ. 65, /1997, 4396/1996, 3524/1996, 3255/1996, ΕΔΚΑ 1996, σ. 733, 300/1989, 145/1989, ΕΔΚΑ 1989, σ. 661, 2740/1988, 1490/1982, ΣτΕ (Ολομ.) 1430/

8 δικαιώματος 21 τέτοια περίπτωση είναι ιδίως εκείνη, στην οποία η επαγγελματική ελευθερία καθιστά αναγκαία την κανονιστική ρύθμιση των όρων ασκήσεως ορισμένου επαγγέλματος 22. Εν προκειμένω, είναι ευδιάκριτη η δέσμευση του διοικητικού δικαστή από τον ίδιο τον νόμο, ο οποίος τον υποχρεώνει να παρέμβει στην έννομη σχέση και να υποχρεώσει τη διοίκηση να ασκήσει την κανονιστική της αρμοδιότητα. Σε πιο πρόσφατες υποθέσεις, η Ολομέλεια ΣτΕ επισημαίνει ιδίως την περίπτωση εκ του Συντάγματος υποχρέωσης της διοίκησης προς άσκηση της κανονιστικής της αρμοδιότητας 23 το Δικαστήριο κατά πλειοψηφία δέχθηκε συναφώς ότι το συνταγματικό πλαίσιο της μισθολογικής μεταχείρισης των δικαστικών λειτουργών επιβάλλει στη διοίκηση να προβλέψει αμοιβή για τα μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου για την εκδίκαση των αγωγών κακοδικίας και για την επίλυση των διαφορών του ά. 88 παρ. 2 Συντ. 24 Το ερώτημα περί της υποχρέωσης της διοίκησης να μεταβάλει υφιστάμενη κανονιστική ρύθμιση ή να την αντικαταστήσει με νεότερη, το οποίο τέθηκε στην ΣτΕ (Ολομ.) 4003/2014, δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά στη νομολογία του Συμβουλίου 25. Το Δικαστήριο δέχεται από μακρού χρόνου ότι η μεταβολή των νομικών και πραγματικών δεδομένων, ενόψει των οποίων διαμορφώθηκε η αρχική κανονιστική ρύθμιση, μπορεί, καθ ερμηνεία της εξουσιοδοτικής διάταξης, να συνεπάγεται υποχρέωση προς νέα κανονιστική ρύθμιση του αντικειμένου παρά τη μείζονα αυτή πρόταση, στην πράξη το Δικαστήριο απέφευγε την έκδοση αποφάσεων που θα υποχρέωναν τη διοίκηση σε συγκριμένη ουσιαστική ρύθμιση 26. Σε δύο σημαντικές περιπτώσεις, οι οποίες αφορούσαν την αναπροσαρμογή, στην πρώτη υπόθεση, του επιδόματος υπηρεσίας στην αλλοδαπή για διπλωματικούς υπαλλήλους 27, και των ελάχιστων ιατρικών αμοιβών, στη δεύτερη υπόθεση 28, το Δικαστήριο διατήρησε υπέρ της διοίκησης την ουσιαστική κρίση περί της συνδρομής των πραγματικών προϋποθέσεων για την αναθεώρηση των κρίσιμων ρυθμίσεων. Ακυρώθηκε έτσι απλώς η παράλειψη της διοίκησης να κινήσει τη σχετική διαδικασία, άλλως να αποφανθεί αιτιολογημένα επί του σχετικού αιτήματος ιδιώτη. Πρόκειται για μια διαδικαστικού περιεχομένου ακύρωση, υπό την 21 ΣτΕ 5/2001, ΕΔΚΑ 2001, σ Όμοια και η ΣτΕ 6/2001, καθώς και οι παραπεμπτικές στην επταμελή σύνθεση / Π. Παραράς, Αντισυνταγματική η κατάργηση του νομικού πλαισίου ασκήσεως επαγγέλματος άρθρα 5 1 και 16 7 του Συντάγματος, ΤοΣ 1997, σ. 89 επ. (91 επ.). 23 ΣτΕ (Ολομ.) 3749/2013, ΘΠΔΔ 2014, σ. 383 ΣτΕ (Ολομ.) 1849/2009, ΘΠΔΔ 2010, σ ΣτΕ (Ολομ.) 1849/2009, ΘΠΔΔ 2010, σ ΣτΕ 4396, 3524/1996, 1391/1990, Αρμ 990, σ. 373 = ΔιΔικ 2 (1990), σ Βλ. επίσης ΣτΕ 671-2/2002, ΝοΒ 2002, σ Χαρακτηριστικά ΣτΕ 4396, 3524/1996, 1391/1990 (7μελούς), Αρμ 1990, σ ΣτΕ 1399/2000, ΔιΔικ 2000, σ Βλ. ΣτΕ 671-2/2002, ΝοΒ 2002, σ

9 έννοια ότι αφήνει ελεύθερη τη διοίκηση ως προς την ουσιαστική ρύθμιση του ζητήματος 29. Οι αποφάσεις αυτές, οι οποίες αποπνέουν το παραδοσιακό πνεύμα και την πάγια δογματική του ΣτΕ σχετικά με τις σχέσεις δικαστικής και εκτελεστικής λειτουργίας στο πεδίο της κατ εξουσιοδότηση νομοθετικής εξουσίας της διοίκησης, ερείδονται στη σκέψη ότι ο ακυρωτικός δικαστής δεν έχει τη δυνατότητα ο ίδιος να διερευνήσει και να σταθμίσει τις διάφορες πραγματικές παραμέτρους, οι οποίες καθορίζουν διαχρονικά το ύψος αμοιβών και επιδομάτων, ιδίως δε τα σχετικά δημοσιονομικά συμφέροντα, και να επιβάλει στη Διοίκηση την νέα άσκηση της κανονιστικής της αρμοδιότητας. Στην περίπτωση της παράλειψης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, το Δικαστήριο στάθηκε τολμηρότερο, ιδίως διότι μπόρεσε να κρίνει με βάση το πραγματικό υλικό που είχε στη διάθεσή του ότι υπήρξε πράγματι ουσιώδης απόκλιση μεταξύ αντικειμενικών και εμπορικών αξιών. Σύμφωνα με τη μείζονα πρόταση που διαμορφώθηκε βάσει του ά. 41 ν. 1249/1982, ότι δηλαδή επιβάλλεται η ανά διετία αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, ακυρώθηκε όχι απλώς η παράλειψη της διοίκησης να κρίνει κατ ουσίαν το αίτημα που της υποβλήθηκε, αλλά και να προβεί στην ρύθμιση που της ζητήθηκε. Με βάση δε την αιτιολογία της δικαστικής απόφασης, είναι προφανές ότι η υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης δεν αφορά σε μια αναπροσαρμογή πλήρως ελεύθερη ως προς το περιεχόμενό της, αλλά σε μια μείωση των αντικειμενικών αξιών. Τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της απόφασης ξεκινούν από το σημείο αυτό για όσους ασχολούνται με τη δογματική του διοικητικού δικαίου. Ο δικανικός λόγος χαρακτηρίζεται από μια σύμμειξη ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου. Αυτό διαφαίνεται ήδη στη σκέψη 9, όπου διαμορφώνεται η μείζων πρόταση του νομικού συλλογισμού σχετικά με την υποχρέωση της διοίκησης βάσει του ά. 41 ν. 1249/1982 να αναπροσαρμόζει τους πίνακες αντικειμενικών αξιών ανά διετία, στην οποία προστίθεται η παρατήρηση ότι άλλως η διοίκηση παραλείπει οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια. Συνεχίζει δε το Δικαστήριο στη σκέψη 13 ότι επομένωςσυντελέστηκε παράλειψη μετά την πάροδο διετίας από την τελευταία αναπροσαρμογή (2007), ενώ η υποχρέωση της διοίκησης «ενεργοποιήθηκε εκ νέου» με την υποβολή αίτησης των προσφευγόντων στις Οι σκέψεις αυτές του Δικαστηρίου αποδίδουν καταρχάς μια διαπίστωση στο επίπεδο του ουσιαστικού δικαίου, ότι η διοίκηση παραβιάζει νόμιμη υποχρέωσή της από το 2009 καθώς παραλείπει να θέσει σε ισχύ επίκαιρους πίνακες αντικειμενικών αξιών. Εντούτοις, η ουσιαστική παρανομία δεν συνιστά ipso facto παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, για τον λόγο ότι η πλασματική αρνητική διοικητική πράξη στο ισχύον ελληνικό δίκαιο, σε αντίθεση με άλλες έννομες τάξεις, δεν ανήκει στο ουσιαστικό 29 Για την ακύρωση της παράλειψης της Διοίκησης να αποφανθεί βλ. Χρ. Μουκίου, Η «σιωπή» της διοίκησης, 2004, σ. 79 επ. Γώγος, Η δικαστική προσβολή παραλείψεων της διοίκησης, σ. 86 επ. 9

10 δίκαιο, αλλά είναι δικονομικός θεσμός: Προβλέπεται από τη δικονομική νομοθεσία (ά. 45 παρ. 4 ΠΔ 18/1989, 63 παρ. 2 ΚΔΔ) στις διατάξεις περί παραδεκτού των διαπλαστικών ενδίκων βοηθημάτων, προκειμένου να υποκαταστήσει την έλλειψη ρητής αρνητικής πράξης και να καταστήσει έτσι δυνατή την παροχή δικαστικής προστασίας, εκεί όπου ελλείπει η προϋπόθεση του παραδεκτού της πρώτης παραγράφου του ά. 45 ΠΔ 18/1989. Παράλειψη κατά το ουσιαστικό δίκαιο μπορεί να υπάρχει όποτε η διοίκηση αδρανεί παρά την ύπαρξη νόμιμης υποχρέωσής της προς δράση, παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας υπάρχει όμως μόνον όταν διάδικος ζητάει από το δικαστήριο έννομη προστασία και συντρέχουν οι λοιπές ειδικές προϋποθέσεις του ά. 45 παρ. 4 ΠΔ 18/1989. Για τον λόγο αυτό δεν είναι πειστική η διαπίστωση του Δικαστηρίου ότι υπάρχει παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας που γεννήθηκε οίκοθεν, χωρίς να τεθεί οιαδήποτε διαδικασία σε κίνηση από τους αιτούντες, ήδη από το 2009 στην περίπτωση που υπάρχει σιωπηρή αρνητική πράξη από το 2009 άλλωστε, θα δημιουργούνταν το -γνωστό 30 - πρόβλημα ότι η αίτηση που υπέβαλαν στη διοίκηση το 2013 οι προσφεύγοντες θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αίτηση θεραπείας κατά ήδη υφιστάμενης σιωπηρής άρνησης που οδηγεί μόνον σε βεβαιωτική αρνητική πράξη της διοίκησης, η οποία βεβαίως δεν προσβάλλεται παραδεκτά. 3. Η άσκηση «διευρυμένων εξουσιών του ακυρωτικού δικαστή» Α. Η έκδοση προδικαστικής απόφασης για έκδοση της παραλειφθείσας πράξης αντί της ακύρωσης Το πιο ενδιαφέρον σημείο, ωστόσο, της απόφασης είναι εκείνο της σκέψης 14. Το Δικαστήριο επιθυμεί να αξιοποιήσει εν προκειμένω τη δυνατότητα που του παραχώρησε το νέο ά. 50 παρ. 3α ΠΔ 18/1989, όπως αυτό προστέθηκε με το ά. 22 ν. 4274/ Η νέα διάταξη, η οποία είχε προετοιμασθεί από τις αποφάσεις του Ε Τμήματος ΣτΕ 1422 και 1491/2013, δίνει τη δυνατότητα στον δικαστή ο οποίος διαπιστώνει παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας ή νομικό ελάττωμα της προσβαλλόμενης πράξης που μπορεί να ιαθεί εκ των υστέρων, αντί ακύρωσης να ζητήσει με προδικαστική απόφαση από τη διοίκηση να άρει το ελάττωμα ή να εκδώσει την οφειλόμενη πράξη σε προθεσμία μεταξύ ενός και τριών μηνών. Στην προκείμενη υπόθεση, η Ολομέλεια ΣτΕ έκρινε κατά πλειοψηφία σκόπιμο να αξιοποιήσει τη νέα δυνατότητα, περαιτέρω δε θέλησε αφενός μεν να προβλέψει συμμόρφωση 30 ΣτΕ 4241, 1231/1997, /1995 σχετικά Γώγος, Η δικαστική προσβολή παραλείψεων της διοίκησης, σ. 186 με παραπομπές στην κλασική θεωρία. 31 ΦΕΚ Α

11 μόνον για τον εφεξής χρόνο και όχι από τον χρόνο επέλευσης της παράλειψης, αφετέρου δε να διευρύνει την προθεσμία συμμόρφωσης πέραν του τριμήνου που προβλέπει κατ ανώτατο όριο η νέα διάταξη, επαληθεύοντας την αξιοσημείωτη προειδοποίηση της θεωρίας ότι η νομοθετική εισαγωγή σχετικής ρύθμισης θα «δέσμευε υπερβολικά» τον διοικητικό δικαστή 32. Προς τον σκοπό αυτό συνάγεται ένας νέος συνταγματικός κανόνας από το ά. 95 παρ. 1 Συντ., το οποίο ως γνωστόν απονέμει στο ΣτΕ την αρμοδιότητα ακύρωσης των παράνομων διοικητικών πράξεων. Το περιεχόμενο του κανόνα αυτού συνίσταται, σύμφωνα με την Ολομέλεια ΣτΕ, στις «διευρυμένες εξουσίες του ακυρωτικού δικαστή» που προβλέπουν οι νέες παράγραφοι 3α, 3β και 3γ του ά. 50 ΠΔ 18/1989 κατόπιν του ά. 22 ν. 4274/2014. Πέραν της ρύθμισης που απασχολεί στην κριθείσα υπόθεση, συνταγματικό έρεισμα έχουν επομένως και η δυνατότητα κατά χρόνο περιορισμού «των αποτελεσμάτων» της ακυρωτικής απόφασης και καθορισμού μεταγενέστερου από την έκδοση της πράξης χρονικού σημείου έναρξης αυτών (παρ. 3β ά. 50 ΠΔ 18/1989), όπως επίσης και η δυνατότητα παράβλεψης τυπικών ελαττωμάτων κανονιστικών πράξεων που ελέγχονται παρεμπιπτόντως (παρ. 3β ά. 50 ΠΔ 18/1989). Σύμφωνα με την προκείμενη απόφαση, οι εν λόγω δυνατότητες δεν περιορίζονται από τις νέες διατάξεις και το Δικαστήριο έχει την ευχέρεια «σε εξαιρετικές περιπτώσεις» να αποκλίνει. Εν προκειμένω, κρίνεται αναγκαίο η κανονιστική πράξη που θα εκδοθεί κατόπιν της προδικαστικής απόφασης βάσει της παρ. 3α του ά. 50 ΠΔ 18/1989 να μην έχει αναδρομική ισχύ, αλλά να ισχύει μόνον για το μέλλον. Εκτιμώντας το έντονο δημόσιο συμφέρον για την «αποφυγή αιφνίδιας διαταραχής των φορολογικών εσόδων του Κράτους, υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες», το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν πρέπει να προβεί στην αναδρομική ακύρωση της παράλειψης, αλλά οφείλει, παρακάμπτοντας τα έννομα συμφέροντα των αιτούντων, να δώσει τη δυνατότητα στη διοίκηση να εκδώσει την κανονιστική πράξη που της ζητείται με ισχύ ex nunc. Παρέκκλιση έναντι του νόμου εισάγεται εξάλλου με την πρόβλεψη εξάμηνης προθεσμίας, ήτοι μεγαλύτερης προθεσμίας συμμόρφωσης της διοίκησης από την τρίμηνη η απόκλιση αυτή συνδέεται με την προσπάθεια που απαιτείται για τη συλλογή των σχετικών πραγματικών δεδομένων για τις κατά τόπου εμπορικές αξίες από τη διοίκηση. Β. Νέες δικονομικές εξουσίες ή νέα εξισορρόπηση μεταξύ των αρχών της νομιμότητας και της ασφάλειας δικαίου στο επίπεδο του ουσιαστικού διοικητικού δικαίου; 32 Ευγ. Πρεβεδούρου, Περιορισμός των αναδρομικών αποτελεσμάτων δικαστικής αποφάσεως, η οποία ακυρώνει ατομική διοικητική πράξη: σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις του γαλλικού Conseil d Etat της Sire και Vignard, ΕφημΔΔ 2009, σ. 75 επ. (82). 11

12 Ο κεντρικός κανόνας που εισάγει η ΣτΕ Ολομ. 4003/2014 είναι ότι η ακυρωτική αρμοδιότητα του ΣτΕ συνιστά μια δικονομική εξουσία του Δικαστηρίου για ρύθμιση της έννομης σχέσης, η οποία ασκείται όχι μόνον με σκοπό την επιβολή της νομιμότητας, αλλά και με βάση την κρίση του Δικαστηρίου ως προς την ισορροπία δημοσίων και ιδιωτικών συμφερόντων στην ένδικη υπόθεση. Το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι εάν η ακυρωτική εξουσία του ά. 95 παρ. 1 Συντ. και οι συναφείς ρυθμίσεις του ά. 22 ν. 4274/2014 συνιστούν πράγματι ίδιες δικονομικές εξουσίες του ακυρωτικού δικαστή, όπως είναι εκείνη λ.χ. για τη χορήγηση στους διαδίκους προθεσμίας για την υποβολή υπομνήματος μετά τη συζήτηση της υπόθεσης. Προφανώς αυτήν την άποψη είχε ο νομοθέτης του ά. 22 ν. 4274/2014, εφόσον αποφάσισε να εισαγάγει τις νέες ρυθμίσεις στο ά. 50 ΠΔ 18/1989. Η ίδια αντίληψη φαίνεται να επικρατεί και στη θεωρία 33. Η τοποθέτηση των νέων εξουσιών στο ουσιαστικό ή το δικονομικό δίκαιο δεν είναι ένα αμιγώς θεωρητικό ζήτημα που στερείται συνεπειών. Ρυθμίσεις που έχουν χαρακτήρα ουσιαστικού δικαίου καταρχήν δεν προβληματίζουν ενόψει του ά. 20 παρ. 1 Συντ., διότι το δικαίωμα δικαστικής προστασίας καθίσταται ενεργό μόνον όταν παραβιάζεται το ουσιαστικό δίκαιο. Αντιθέτως, δικονομικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες εμποδίζουν την ικανοποίηση γεγεννημένων δικαιωμάτων ή εννόμων συμφερόντων του ουσιαστικού δικαίου υπόκεινται σε έλεγχο ως προς τη συμβατότητα με το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, είτε με την εθνική, είτε με την ευρωπαϊκή του εκδοχή. Πέραν αυτού, η διαφοροποίηση μεταξύ δικονομικής και ουσιαστικής φύσης των νέων εξουσιών έχει συνέπειες και στο αμιγώς πρακτικό πεδίο: Εάν ο περιορισμός του αναδρομικού αποτελέσματος της ακύρωσης αφήνει την πράξη γενικά νόμιμη για το παρελθόν, όπως προκύπτει από τη λογική του πράγματος και ειδικότερα από την ανάγκη προστασίας της ασφάλειας δικαίου των τρίτων, τότε αποκλείονται οι αξιώσεις αποζημίωσης λόγω αστικής ευθύνης του κράτους, ενώ αυτό δεν συμβαίνει εάν η σχετική εξουσία του δικαστή έχει απλώς δικονομικό χαρακτήρα και τα όριά της περιορίζονται στο αντικείμενο της προκείμενης (ακυρωτικής) δίκης. Παρακάμπτοντας τον σχετικό προβληματισμό, ο νομοθέτης του ά. 22 ν. 33 Κ. Μενουδάκος, Νομιμότητα, δημόσιο συμφέρον και αποτελεσματικός δικαστικός έλεγχος (θεσμικά όρια της εξουσίας του διοικητικού δικαστή μεταξύ φορμαλισμού και δικαστικού ακτιβισμού), ΘΠΔΔ 2014, σ. 670 επ. (674) επίσης Γ. Δελλής, Η διοικητική δικαιοσύνη σε αναζήτηση ταχύτητας, 2013, σ. 335, Σ. Κυβέλος/Ευγ. Πρεβεδούρου, Νεότερες εξελίξεις ως προς τον περιορισμό της υποχρέωσης συμμόρφωσης της διοίκησης προς ακυρωτική απόφαση, ΔιΔικ 2014, σ. 1476, 1480, σύμφωνα με τους οποίους ο νομοθέτης του ν. 4274/2014 «θετικοποίησε την ασφάλεια δικαίου σε δικονομικό επίπεδο», προβλέποντας ότι «ο ίδιος ο δικαστής περιορίζει χρονικά το περιεχόμενο της υποχρέωσης συμμόρφωσης της διοίκησης». Ακόμη, Ευγ. Πρεβεδούρου, Νομοθετικές εξελίξεις για την ενίσχυση του ακυρωτικού ελέγχου: άρθρο 22 του Νόμου 4274/2014 (ΦEK A 147) «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις», Η. Κουβαράς, Ν 4724/ Οι νέες διατάξεις για την ακυρωτική δίκη: Η θετικοποίηση σε δικονομικό επίπεδο της αρχής της ασφάλειας δικαίου, ΘΠΔΔ 2014, σ. 718 επ. 12

13 4274/2014 προέβλεψε ότι η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων δεν θίγει τις αποζημιωτικές αξιώσεις. Η απάντηση στο ερώτημα ως προς τη φύση των νέων ρυθμίσεων διαφοροποιείται για κάθε μία από αυτές. Καταρχάς, οφείλει να υπενθυμίσει κανείς ότι η ακυρωτική απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου είναι διαπλαστική ως προς τη φύση της 34, διαμορφώνοντας την έννομη σχέση έναντι όλων αναγνωριστική δεν θα μπορούσε να είναι 35, ενόψει του τεκμηρίου νομιμότητας των διοικητικών πράξεων, βάσει του οποίου -σε αντίθεση με όσα ισχύουν στο ιδιωτικό δίκαιο βάσει της ΑΚ 180- οι διοικητικές πράξεις, νόμιμες ή παράνομες- παράγουν έννομες συνέπειες μέχρι την ακύρωση (ή την ανάκλησή) τους 36. Βάσει θεμελιώδους κανόνα του ελληνικού διοικητικού δικαίου που αποτυπώνεται στο ά. 50 παρ. 1 ΠΔ 18/1989, η ακυρωτική απόφαση ισχύει έναντι όλων. Η erga omnes ισχύς του διατακτικού της διαπλαστικής απόφασης 37, σε αντίθεση με όλα τα άλλα στοιχεία της δικαστικής κρίσης (αιτιολογικό, απορριπτικό διατακτικό) τα οποία αναπτύσσουν δεσμευτικότητα υπό τη μορφή του δεδικασμένου μόνον μεταξύ των διαδίκων, εξηγείται, σύμφωνα την κρατούσα στο ελληνικό δικονομικό δίκαιο αντίληψη, με το γεγονός ότι η διαπλαστική ενέργεια απορρέει από το ουσιαστικό δίκαιο και δεν έχει απλώς δικονομική φύση 38. Με άλλες λέξεις, η διοικητική πράξη εξαφανίζεται πλήρως από τον νομικό κόσμο με την ακυρωτική απόφαση επειδή αυτό επιβάλλει στο επίπεδο του ουσιαστικού δικαίου η αρχή της νομιμότητας 39, και όχι επειδή αυτό κρίνει ότι πρέπει να γίνει ο διοικητικός δικαστής. Αξιοσημείωτο είναι ότι η αιτιολογική έκθεση του ν. 4274/2014 επικαλείται προς αιτιολογία των νέων ρυθμίσεων και ιδίως εκείνης της παρ. 3β (περί δυνατότητας περιορισμού της αναδρομικότητας της ακυρωτικής ενέργειας) τις αρχές της ασφάλειας δικαίου και της σταθερότητας των διοικητικών εννόμων σχέσεων, δηλαδή αρχές του ουσιαστικού 34 Επ. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου, τ. 2, 13 η έκδ. 2010, παρ. 567, σ. 200 Π. Λαζαράτος, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, 2 η έκδ. 2014, σ Αντίθετα όμως Κουβαράς, ΘΠΔΔ 2014, σ Αντί πολλών βλ. Γλ. Σιούτη, Το τεκμήριο της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων, 1994, σ. 19, Ν. Μηλιώνης, Ο παρεμπίπτων έλεγχος των υπηρεσιακών μεταβολών των δημοσίων υπαλλήλων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ΕΔΔΗΛΥ 2011, σ. 67, Γ. Ναυπλιώτη, Το τεκμήριον νομιμότητος των διοικητικών πράξεων, ΕΕΝ 1975, σ Επίσης Κ. Γώγος, Η ανυπόστατη διοικητική πράξη, 2012, σ. 53 επ. 37 Λαζαράτος, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, 2 η έκδ. 2014, σ Σ. Δεληκωστόπουλος, Η δέσμευσις εκ διοικητικών πράξεων και αποφάσεων, 1968, σ. 41, Δ. Κονδύλης, Το δεδικασμένο κατά τον ΚΠολΔ, 2007, σ. 235, Κ. Μπέης, Έννοια, λειτουργία και φύσις της δικαστικής αποφάσεως, 1972, σ. 122, Ευ. Παυλίδου, Η δεσμευτική ενέργεια των αποφάσεων της ποινικής και πολιτικής δικαιοδοσίας στη διοικητική δίκη, 2014, σ. 282 επ. Πρβλ. όμως Κ. Καλαβρό, Τα υποκειμενικά όρια των ενεργειών των διαπλαστικών αποφάσεων και των παρεπόμενων ενεργειών των δικαστικών αποφάσεων, Εισήγηση στο 11 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, Κέρκυρα , Δ. 1983, σ Χ. Χρυσανθάκης, Παρατηρήσεις στην ΣτΕ 1422/2013, ΘΠΔΔ 2013, σ. 751 Κ. Γιαννακόπουλος, Σχόλιο στην ΣτΕ 808/2006, ΕφημΔΔ 2006, σ

14 διοικητικού δικαίου. Τις ίδιες αρχές υποδεικνύει και η θεωρία ως ratio της διάταξης 40. Ο δικαστής μπορεί -και οφείλει- αναμφίβολα να σταθμίζει αντικρουόμενες δικαιικές αρχές, όπως εκείνες της νομιμότητας και της ασφάλειας δικαίου, όμως η στάθμιση αυτή λαμβάνει χώρα στο πεδίο του ουσιαστικού δικαίου, αφορά εν τέλει στην εν ευρεία εννοία νομιμότητα της πράξης, και δεν αποτελεί δικονομικής φύσεως εξουσία. Αντίστοιχα, οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες διευκρινίζουν υπό ποιες προϋποθέσεις η παρανομία ορισμένης διοικητικής πράξης θα επιφέρει ή όχι την ακύρωσή της ή την ακύρωση πράξεως που εκδόθηκε βάσει αυτής, συστηματικά ανήκουν στο ουσιαστικό δίκαιο και όχι στο δικονομικό 41 : Ουδείς εκπλήσσεται εξάλλου γιατί ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (και όχι το ΠΔ 18/1989 ή ο ΚΔΔ) προβλέπει στο τελευταίο εδάφιο του ά. 16 παρ. 1 ότι συγκεκριμένες τυπικές ελλείψεις της διοικητικής πράξης δεν βλάπτουν το κύρος της. Επομένως, ουσιαστικής, και όχι δικονομικής, φύσεως είναι η ρύθμιση της παρ. 3γ του ά. 50 ως προς τη δυνατότητα μη ακύρωσης ατομικής πράξης, η οποία ερείδεται επί κανονιστικής που πάσχει από τυπικά ελαττώματα, όπως καταρχήν στο ουσιαστικό δίκαιο ανήκει και η πρόβλεψη της παρ. 3β σε σχέση με τον κατά χρόνο περιορισμό της ακυρωτικής ενέργειας της δικαστικής απόφασης μετά από συνεκτίμηση της αρχής της ασφάλειας δικαίου. Η τοποθέτηση των ρυθμίσεων αυτών στο ά. 50 ΠΔ 18/1989 οδηγεί εν τέλει στο -πραγματικά παράδοξο- αποτέλεσμα να μην βρίσκουν εφαρμογή στις διοικητικές διαφορές ουσίας, όπου ο δικαστής έχει την ίδια (και ευρύτερη) διαπλαστική εξουσία που διαθέτει και ο ακυρωτικός δικαστής. Διερωτάται κανείς εάν στις διαφορές πλήρους δικαιοδοσίας η αρχή της ασφάλειας δικαίου δεν έχει την ίδια βαρύτητα όπως στις ακυρωτικές διαφορές, εφόσον μάλιστα η δυνατότητα περιορισμού της αναδρομικότητας της ακυρωτικής ενέργειας δεν περιορίζεται νομοθετικά στις κανονιστικές πράξεις, οι οποίες εμπίπτουν στο αποκλειστικό πεδίο αρμοδιότητας του δικαστή των ακυρωτικών διαφορών. Αντιθέτως, δικονομική καταρχήν ως προς τη φύση της είναι η δυνατότητα της παρ. 3α ά. 50 ΠΔ 18/1989 περί έκδοσης προδικαστικής απόφασης με την οποία ζητείται από τη διοίκηση η διόρθωση ελαττωμάτων της πράξης ή η έκδοση παραλειφθείσας πράξης. Και αυτό διότι η εν λόγω δυνατότητα, όπως διαγράφεται στον νόμο, δημιουργεί ουσιαστικά μια ευχέρεια επιλογής του διοικητικού δικαστή μεταξύ δύο διαφορετικών δικαστικών πράξεων επίλυσης της διαφοράς, προδικαστικής ή οριστικής απόφασης για την επιβολή της νομιμότητας στη διοίκηση. 40 Μενουδάκος, ΘΠΔΔ 2014, σ. 674 επίσης Πρεβεδούρου,ΕφημΔΔ 2009, σ. 82 και Κουβαράς, ΘΠΔΔ 2014, σ Κ. Γώγος, Οι αλυσιτελείς τυπικοί λόγοι ακυρώσεως επί πράξεων δέσμιας αρμοδιότητας ο δικαστής μεταξύ ουσιαστικής και τυπικής νομιμότητας της διοικητικής πράξης, εις Χαριστήριον εις Λουκά Θεοχαρόπουλο και Δ. Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, 2009, σ. 73 επ. (σ. 100). 14

15 Ζήτημα τίθεται ως προς το πέραν την ακυρωτικής ενέργειας «αποτέλεσμα» της δικαστικής απόφασης, το οποίο δύναται κατά την παρ. 3β του ά. 50 ΠΔ 18/1989 να περιορισθεί κατά χρόνον πρόκειται για την υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης 42 στα κριθέντα. Δεδομένου ότι η υποχρέωση συμμόρφωσης διαφέρει και από το δεδικασμένο και από τη διαπλαστική ενέργεια της ακυρωτικής απόφασης 43, απορρέει δε εν μέρει μόνον από τη διαπλαστική ενέργεια της ακύρωσης 44, κυρίως όμως από το ουσιαστικό δεδικασμένο που ενδύεται η αιτιολογία της δικαστικής κρίσης, με βάση και την οποία προσδιορίζεται η ακριβής έκταση της υποχρέωσης προς συμμόρφωση 45, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι η απαλλαγή της διοίκησης από το αναδρομικό αποτέλεσμα της υποχρέωσης για συμμόρφωση έχει δικονομική φύση: Εφόσον από το inter partes δεσμευτικό αιτιολογικό της δικαστικής απόφασης απορρέει το τι ακριβώς πρέπει να κάνει η διοίκηση έναντι του νικήσαντος διαδίκου, στην απόφαση επίσης θα ερείδεται και η έκταση της χρονικής αναδρομής της υποχρέωσης αυτής της διοίκησης. Ο όρος «διευρυμένες εξουσίες του διοικητικού δικαστή» που υιοθετεί η ΣτΕ (Ολομ.) 4003/2014 δεν είναι επομένως αρκούντως ακριβής από δογματική άποψη ως προς ορισμένες όψεις των εξουσιών αυτών. Οι ρυθμίσεις των παρ. 3β και 3γ του ά. 50 ΠΔ 18/1989 επιφέρουν κατά βάση μια διαφοροποίηση ως προς τις συνέπειες της παραβίασης της αρχής της 42 Για την υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις βλ. Φ. Βεγλερή, Η συμμόρφωσις της διοικήσεως εις τας αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, 1934, passim, Κ. Γιαννακόπουλου, Η συμμόρφωση της διοίκησης στις αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, στον Τόμο Τιμητικό του Συμβουλίου της Επικρατείας - 75 χρόνια, 2004, σ. 525 επ., Ι. Καραβοκύρη, Η συμμόρφωση της διοίκησης στις συνταξιοδοτικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΕΔΔΔΔ 2005, σ. 5 επ., Β. Καράκωστας, Η υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις και οι τροποποιήσεις του Κ.Δ.Δ. με το Π.Δ. 61/2004, ΔΦΝ 2004, σ. 853 επ., του ιδίου, Διαδικασία ελέγχου της συμμόρφωσης της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις και τροποποιήσεις του ΚΔιοικΔ, Δ 2004, σ. 732, Δ. Κοντόγιωργα- Θεοχαροπούλου, Αι συνέπειαι της ακυρώσεως διοικητικής πράξεως έναντι της διοικήσεως, 1988, passim, Κουτούπα-Ρεγκάκου, Το δεδικασμένο των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων, 2002, σ. 33 επ., Στ. Κτιστάκη, Η συμμόρφωση της διοίκησης στις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων μετά την αναθεώρηση του 2001, ΤοΣ 2007, σ. 813 επ., Β. Ρώτη, Το φαινόμενο της δυστροπίας της διοικήσεως στην εκτέλεση ακυρωτικών αποφάσεων. Το αδιέξοδο και τα αντίδοτα, Τιμητικός Τόμος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Ι, 1979, σ. 343 επ., Επ. Σπηλιωτόπουλου, Η συμμόρφωση της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, εις Τόμος Τιμητικός του Συμβουλίου της Επικρατείας -75 χρόνια, 2004, σ. 875 επ. (ιδίως 885 επ.), Ι. Συμεωνίδη, Η αντιμετώπιση του φαινομένου της μη συμμορφώσεως της διοικήσεως στις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων. Νεώτερη νομολογία και προοπτικές μετά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και το αναθεωρημένο Σύνταγμα, ΕΔΔΔΔ 2003, σ. 254 επ., Θ. Τσάτσου, Η βαρύνουσα την διοίκησιν υποχρέωσις συμμορφώσεως προς τας αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, Θ. 1939, σ. 118, Ν. Χατζητζανή, Η κατά τον ν. 3068/2002 συμμόρφωσις της διοικήσεως προς τας δικαστικάς αποφάσεις, ΔιΔικ 2003, σ. 563 επ., Χ. Χρυσανθάκη, Η υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης με τις ακυρωτικές δικαστικές αποφάσεις (γνωμοδότηση), ΘΠΔΔ 2008, σ. 11 επ. 43 Χρυσανθάκης, Το «δεδικασμένο» της ακυρωτικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, 1991, σ. 33 επ., ο ίδιος, ΘΠΔΔ 2008, σ. 12. Βλ. επίσης Κουτούπα-Ρεγκάκου, Το δεδικασμένο των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων, σ. 33 επ. 44 Έχει υποστηριχθεί μάλιστα και η άποψη ότι η υποχρέωση συμμόρφωσης δεν προϋποθέτει καν ακυρωτική απόφαση του δικαστηρίου βλ. Κτιστάκη, ΤοΣ 2007, σ Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, Αι συνέπειαι της ακυρώσεως διοικητικής πράξεως έναντι της διοικήσεως, σ. 37 επ., Κουτούπα-Ρεγκάκου, Το δεδικασμένο των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων, σ. 61, Κτιστάκη, ΤοΣ 2007, σ. 818, Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου, τ. 2, 13 η έκδ. 2010, παρ. 568, σ

16 νομιμότητας των διοικητικών πράξεων για το κύρος τους, και συγκεκριμένα για το χρονικό σημείο επέλευσης της ακυρώσεως στην περίπτωση 3β, καθώς και για το κύρος των πράξεων που εκδόθηκαν βάσει τυπικά πλημμελών κανονιστικών πράξεων στην περίπτωση 3γ. Όπως και στην περίπτωση των αλυσιτελών τυπικών λόγων ακυρώσεως, έτσι και στις περιπτώσεις αυτές, μείζονα προβλήματα του ουσιαστικού διοικητικού δικαίου λαμβάνουν ένα δικονομικό περιτύλιγμα 46. Γ. Η νέα συνταγματική οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων του ΣτΕ Το κύριο ερώτημα που τίθεται είναι με ποιον τρόπο προκύπτουν οι νέες δυνατότητες από το ά. 95 παρ. 1 Συντ. Η προκείμενη απόφαση της Ολομέλειας δεν είναι πλούσια όσον αφορά την αιτιολόγηση του νέου κανόνα. Η θεωρία αναφέρεται σε άλλες έννομες τάξεις 47, όπως η γαλλική και η ενωσιακή, από τις οποίες προφανώς εμπνεύστηκε ο νομοθέτης του ά. 22 ν. 4274/ Γεγονός είναι ότι η συγκριτική επιχειρηματολογία είναι περισσότερο πειστική ως εργαλείο ερμηνείας του Συντάγματος όταν συμπεριλαμβάνει τις ρυθμίσεις πλαισίου, όπως είναι ιδίως οι (υπαρκτές ή μειωμένες) συνταγματικές δεσμεύσεις του διοικητικού δικαστή 49 και εκείνες που αναφέρονται στην οργάνωση και το προσωπικό της διοικητικής δικαιοσύνης, από τις οποίες συναρτάται συχνά και η λύση που δίδεται σε κάθε έννομη τάξη: Ο τρόπος ανάδειξης και η θέση του δικάζοντος δικαστή εντός του κρατικού οικοδομήματος έχουν μείζονα σημασία 50 όταν αυτός διεκδικεί την τελική πολιτειακή απόφαση όχι μόνον σε ζητήματα νομιμότητας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η ασφάλεια δικαίου, και τα οποία ανήκουν στο αποκλειστικό του πεδίο αρμοδιότητας, αλλά και ως προς το δημοσιονομικό συμφέρον της διατήρησης ή μη για ορισμένο χρονικό διάστημα ουσιαστικού νόμου, όπως συμβαίνει εν προκειμένω. Στις αποφάσεις του Ε Τμήματος ΣτΕ 1422 και 1491/2013 στις οποίες παραπέμπει η προκείμενη απόφαση της Ολομέλειας και στις οποίες διατυπώθηκε για πρώτη φορά ο κανόνας που αποτυπώθηκε στην παρ. 3α του ά. 50 ΠΔ 18/1989, βρίσκει κανείς επιχειρήματα (ιδίως στην ΣτΕ 1491/2013), τα οποία θεμελιώνουν την άποψη ότι από το Σύνταγμα δεν 46 Γώγος, εις Χαριστήριον εις Λουκά Θεοχαρόπουλο και Δ. Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, σ. 73 επ. (ιδίως σελ. 91 επ.). 47 Ευγ. Πρεβεδούρου, Νομοθετικές πρωτοβουλίες και νομολογιακές εξελίξεις στον περιορισμό των αναδρομικών αποτελεσμάτων ακυρωτικής δικαστικής απόφασης, ΘΠΔΔ 2014, σ. 570 επ., η ίδια, ΕφημΔΔ 2009, σ. 75 επ. επίσης Κουβαράς, ΘΠΔΔ 2014, σ. 720 επ. 48 Λαζαράτος, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, 2 η έκδ. 2014, σ Βλ. Κ. Γιαννακόπουλου, Σχόλιο στην ΣτΕ 808/2006, ΕφημΔΔ 2006, σ. 334, ο οποίος διαπιστώνει σε σχέση με τον νομολογιακό περιορισμό του αναδρομικού αποτελέσματος της ακύρωσης, ότι «στο ελληνικό διοικητικό δίκαιο, το οποίο κινείται σε πιο αυστηρά συνταγματικά πλαίσιο απ ό,τι το γαλλικό δύσκολα θα μπορούσε να συναχθεί παρόμοιος νομολογιακός κανόνας». 50 Πρβλ. όμως Πρεβεδούρου, ΕφημΔΔ 2009, σ

17 προκύπτει ανεξαίρετος κανόνας ότι η παραβίαση του νόμου πλήττει κατ ανάγκην το κύρος της διοικητικής πράξης, αλλά η αρχή της νομιμότητας πρέπει να σταθμίζεται με τις συνταγματικής περιωπής αρχές της ασφάλειας του δικαίου, της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της αποτελεσματικότητας της διοίκησης. Ενόψει αυτών, σύμφωνα με την ΣτΕ 1491/2013, η αναγνώριση της δυνατότητας στον διοικητικό δικαστή για την έκδοση προδικαστικής απόφασης που υποχρεώνει τη διοίκηση σε αποκατάσταση της νομιμότητας, αντί της ακύρωσης της παράνομης πράξης, δεν αντιβαίνει στα ά. 20 παρ. 1 και 95 παρ. 1 του Συντ. 51 Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας δεν προστατεύει από ρυθμίσεις που αλλάζουν την ισορροπία μεταξύ της αρχής της νομιμότητας και της αρχής της ασφάλειας των διοικητικών εννόμων σχέσεων σε επίπεδο ουσιαστικού δικαίου, εφόσον μόνον όταν το ουσιαστικό δίκαιο απονέμει μια θέση στον ιδιώτη καθίσταται ενεργή η δικονομικού χαρακτήρα εγγύηση του ά. 20 παρ.1 Συντ. Όσον αφορά δε την δικονομικής φύσης πρόβλεψη της παρ. 3α ά. 50 ΠΔ 18/1989, η οποία απασχολεί εν προκειμένω, και πάλι καταρχήν δεν αναφύονται μείζονα ζητήματα από πλευράς δικαιώματος δικαστικής προστασίας: Η διάγνωση από το δικαστήριο της παραβίασης προστατευόμενης έννομης θέσης του διαδίκου οδηγεί στην έννομη προστασία, η οποία απλώς δεν λαμβάνει τη μορφή οριστικής (ακυρωτικής) απόφασης, αλλά προδικαστικής. Αυτό ισχύει δε κατά μείζονα λόγο, εφόσον το δικαστήριο οφείλει, σύμφωνα με τη νέα διάταξη, να λάβει υπόψη του τα έννομα συμφέροντα των διαδίκων. Θα έλεγε κανείς μάλιστα ότι η υποχρέωση της διοίκησης να άρει το ελάττωμα ή να εκδώσει την παραλειφθείσα πράξη εντός της σχετικά σύντομης τρίμηνης προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος υπό το βλέμμα του δικαστή, επιφέρει σε ορισμένο βαθμό μια επιτάχυνση της υποχρέωσης συμμόρφωσης της διοίκησης, η οποία διαφορετικά θα ακολουθούσε σε χρονικό διάστημα το οποίο δεν είναι καθορισμένο με ακρίβεια και επομένως θα είναι συχνά μακρύτερο 52. Φυσικά όμως, η εφαρμογή της διάταξης στην πράξη απαιτεί την επίλυση επιμέρους ερμηνευτικών προβλημάτων, από τα οποία θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό και ο συνολικός χαρακτήρας της 53. Ένα από τα προβλήματα αυτά είναι και το ερώτημα εάν η πράξη που εκδίδεται σε συμμόρφωση προς την προδικαστική απόφαση του δικαστηρίου οφείλει ή όχι να έχει αναδρομική ισχύ. 51 Κριτική από τον Χρυσανθάκη, ΘΠΔΔ 2013, σ Βεβαίως, η νομολογία του Συμβουλίου Συμμόρφωσης κατ ά. 2 ν. 3068/2002 κάνει λόγο για υποχρέωση «κατά δυνατόν άμεσης» συμμόρφωσης, βλ. ΤριμΣυμβΣυμμ ΣτΕ 10/2014, 43/2010, 21/2008. Εντούτοις, ο μη προσδιορισμός συγκεκριμένου χρόνου και η ανάγκη κίνησης διαδικασίας επιβολής της συμμόρφωσης από τον ενδιαφερόμενο ιδιώτη εν τοις πράγμασι συνεπάγονται μείζονες καθυστερήσεις έναντι του τριμήνου που προβλέπει κατ ανώτατο όριο το ά. 22 ν. 4724/ Βλ. τα ερωτήματα των Ευγ. Πρεβεδούρου/Σ. Κυβέλου, Σχόλιο στην ΣτΕ (Ολομ.) 4003/2014, ΘΠΔΔ 2014, σ επ. (1074). 17

18 Το ελληνικό διοικητικό δίκαιο παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από έναν αυτοματισμό των εννόμων συνεπειών της παρανομίας των διοικητικών πράξεων, υπό την έννοια ότι κάθε ελάττωμα της διοικητικής πράξης, ουσιαστικό ή τυπικό, συνεπάγεται γενικά την απώλεια του κύρους της. Εξαιρέσεις, σε επίπεδο ουσιαστικού δικαίου, όπως η παράβλεψη μη ουσιωδών διαδικαστικών ελαττωμάτων των διοικητικών πράξεων 54 έχουν μακρού χρόνου ατονήσει στη νομολογία. Από καιρό έχει διατυπωθεί το αίτημα για μια πιο διαφοροποιημένη και προσεκτική συσχέτιση των νομικών ελαττωμάτων της διοικητικής πράξης με τις συνέπειές τους για το κύρος της, ιδίως όσον αφορά τα τυπικά ελαττώματά της 55. Ο τύπος υπηρετεί την ουσιαστική ορθότητα της απόφασης της διοίκησης, και μόνον όταν σχετικά σφάλματα επηρεάζουν το περιεχόμενο της πράξης πρέπει να πλήττουν το κύρος της, όπως βαθμιαία δέχεται η ελληνική νομολογία σε σχέση με το δικαίωμα ακροάσεως 56. Μια τέτοια συνολική μεταβολή της αντίληψης των συνεπειών της αρχής της τυπικής νομιμότητας επί διοικητικών πράξεων θα μπορούσε να είναι επωφελής και για τις κανονιστικές πράξεις, κατά τρόπο ανάλογο με εκείνο που προβλέπει η παρ. 3γ του ά. 50 ΠΔ 18/1989. Εάν όμως το ουσιαστικό δίκαιο εμμείνει στις απόλυτες συνέπειες της τυπικής νομιμότητας για το κύρος των εν γένει διοικητικών πράξεων, η παράβλεψη τέτοιων ελαττωμάτων κατά τον παρεμπίπτοντα έλεγχο των κανονιστικών πράξεων αφήνει ανικανοποίητη έννομη θέση που παρέχεται στον ιδιώτη, κατ αντίθεση προς το ά. 20 παρ. 1 Συντ., και για τους ειδικότερους λόγους που αναπτύσσονται εκτενώς στην ΣτΕ (Ολομ.) 3839/ Αυτό ισχύει κατά μείζονα λόγο για το ελάττωμα της αναρμοδιότητας βάσει του ά. 43 παρ. 2 Συντ. του οργάνου που εξέδωσε την κανονιστική πράξη, της οποίας η παράβλεψη θα άφηνε ανεφάρμοστη μείζονος σημασίας συνταγματική εγγύηση ως προς την άσκηση της νομοθετικής εξουσίας από τη διοίκηση 58. Για τις κανονιστικές πράξεις επίσης, η αρχή της ασφάλειας δικαίου θα μπορούσε πράγματι να οδηγήσει σε περιορισμό της αναδρομικότητας του ακυρωτικού αποτελέσματος της 54 Από την κλασική θεωρία Μ. Στασινόπουλος, Δίκαιον των διοικητικών διαφορών, δ έκδ., Αθήναι 1964, σ. 213 επ. 55 Π.Μ. Ευστρατίου, Το δίκαιο της διοικητικής διαδικασίας και των εννόμων συνεπειών των διαδικαστικών ελαττωμάτων, ΕΔΔΔ 2005, σ. 245 επ. (255) επ Γώγος, εις Χαριστήριον εις Λουκά Θεοχαρόπουλο και Δ. Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, 2009, σ. 94 επ. πρόσφατα οι Πρεβεδούρου/Κυβέλος, ΘΠΔΔ 2014, σ επ. παραθέτουν περαιτέρω υλικό συγκριτικού δικαίου. Για το γερμανικό δίκαιο W. Kahl, Σύγχρονες εξελίξεις στο γερμανικό διοικητικό δικονομικό δίκαιο, ΔιΔικ 2014, σ επ. (1469 επ.) 56 ΣτΕ 2180/2013, ΣτΕ Ολομ. 4447/ ΕφημΔΔ 2009, σ. 755 με σχόλιο Κ. Γιαννακόπουλου. Το Δικαστήριο επισημαίνει ότι ο κατά χρόνο περιορισμός του παρεμπίπτοντος ελέγχου των κανονιστικών πράξεων ως προς τυπικά τους ελαττώματα θα παραβίαζε το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, δεδομένου ιδίως ότι οι κανονιστικές πράξεις ενδέχεται να εφαρμόζονται με την έκδοση ατομικών πράξεων πολλά χρόνια μετά τη θέση τους σε ισχύ, με αποτέλεσμα να θίγονται το πρώτον ιδιώτες οι οποίοι δεν είχαν δικαίωμα δικαστικής προστασίας σε χρόνο επίκαιρο προς την έκδοση της κανονιστικής πράξης. 58 Βλ. Γώγου, Η ανυπόστατη διοικητική πράξη, σελ. 64 επ. 18

19 απόφασης, εφόσον από αυτές εξαρτάται η νομιμότητα πλήθους ατομικών πράξεων που επακολούθησαν. Επί ατομικών πράξεων ωστόσο, η ασφάλεια του δικαίου δύσκολα μπορεί να δικαιολογήσει παρεκκλίσεις από την αρχή της νομιμότητας 59. Και αυτό διότι η διατήρηση σε ισχύ παράνομης ρύθμισης συνδέεται καταρχήν με την προστασία ευρέως κύκλου καλόπιστων τρίτων που θίγονται από την αναδρομική διαπλαστική ενέργεια της ακυρωτικής απόφασης ατομική πράξη που ευεργετεί σημαντικό αριθμό καλόπιστων τρίτων, πέραν των προσώπων στο οποίο αφορά άμεσα, είναι δύσκολο να φαντασθεί κανείς, εάν εξαιρέσει κανείς τις κανονιστικές εκείνες πράξεις, όπως τα πολεοδομικά σχέδια 60, τις οποίες η νομολογία θεωρεί ως ατομικές πράξεις γενικής εφαρμογής, προκειμένου ιδίως να αποκλείσει τον παρεμπίπτοντα έλεγχο νομιμότητάς τους 61. Όταν η ατομική πράξη αφορά σε διορισμό υπαλλήλου, την ανάδειξη μονομελούς διοικητικού οργάνου ή σε συγκρότηση συλλογικού, η ενδεδειγμένη από την αρχή της ασφάλειας δικαίου λύση δεν είναι ο περιορισμός του αναδρομικού αποτελέσματος της ακύρωσης 62, περιορισμός ο οποίος παρέχει για το παρελθόν δικαιώματα νόμιμης δημόσιας εξουσίας σε πρόσωπο στο οποίο δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά η ευθεία προστασία των συμφερόντων όσων επικαλούνται τις βάσει της ακυρωθείσας εκδοθείσες ευμενείς πράξεις που τους αφορούν. Σε περίπτωση προσβολής παράνομου διορισμού υπαλλήλου, ο υπάλληλος προστατεύεται όχι με τον περιορισμό της αναδρομικότητας της ακύρωσης, αλλά με την ακύρωση της πράξης αναζήτησης των αποδοχών που του χορηγήθηκαν στον επίμαχο χρόνο, ενώ οι τρίτοι συναλλασσόμενοι με τη διοίκηση προστατεύονται μέσω της θεωρίας του de facto διοικητικού οργάνου. Η ΣτΕ 1491/2013 έκρινε το συνταγματικά θεμιτό της διάπλασης ενός νομολογιακού κανόνα με το περιεχόμενο του ά. 3α ΠΔ 18/1989, δεν προχώρησε όμως και στη θεμελίωση συνταγματικού κανόνα με το ίδιο περιεχόμενο, όπως επιχειρεί η ΣτΕ Ολομ. 4003/2014, πολλώ δε μάλλον ουδεμία σκέψη περιέχει ως προς τις λοιπές εξουσίες των παρ. 3β και 3γ ΠΔ 18/1989. Η ερμηνεία που εισάγει πλέον η Ολομέλεια του Δικαστηρίου ανατρέπει τη νομολογιακή πρόσληψη του ά. 95 παρ. 1 Συντ. για πολλές δεκαετίες ως φιλελεύθερης δικαιοκρατικής εγγύησης υπέρ του ιδιώτη 63, ο οποίος απέναντι στην κρατική παρανομία έχει ως κύριο όπλο την πλήρη εξαφάνιση της παράνομης πράξης. Η μεθερμηνεία της διάταξης, έτσι ώστε αυτή να καταστεί έρεισμα για τη διατήρηση παράνομης πράξης ή παράλειψης σε ισχύ, έστω κατ εξαίρεση και για ορισμένο μόνον χρόνο στο παρελθόν, απαιτεί σημαντική 59 Έτσι και οι Γιαννακόπουλος, ΕφημΔΔ 2006, σ. 337, Δελλής, Η διοικητική δικαιοσύνη σε αναζήτηση ταχύτητας, σ. 336 επ. αντίθετα, υπέρ της επέκτασης στις ατομικές πράξεις η Πρεβεδούρου, ΕφημΔΔ 2009, σ. 76 επ. 60 Β. Σκουρής, Χωροταξικό και πολεοδομικό δίκαιο, 1991, σ. 81 επ. 61 Για μια πάγια νομολογία ΣτΕ (Ολομ.) /2005, Αρμ 2006, σ Πρβλ. όμως Πρεβεδούρου, ΕφημΔΔ 2009, σ. 84, η ίδια, ΘΠΔΔ 2014, σ Βλ. Π. Παυλόπουλου, Η συνταγματική κατοχύρωση της αιτήσεως ακυρώσεως. Μια σύγχρονη έποψη του κράτους δικαίου, 1982, passim. 19

20 αιτιολογία, με πειστικότητα που προσήκει σε ένα μεγάλο δικαστήριο. Η ανάγκη δε ειδικότερης αιτιολογίας είναι ιδιαιτέρως προφανής σε σχέση με τη ρύθμιση της περ. 3γ του ά. 50 ΠΔ 18/1989, εφόσον πριν από λίγο σχετικά καιρό η Ολομέλεια ΣτΕ 3839/2009 είχε κατά πλειοψηφία κρίνει, με εκτενή και πειστική τεκμηρίωση, ότι ρύθμιση με το περιεχόμενο της διάταξης αυτής θα ήταν αντισυνταγματική. Φαίνεται ότι στο Πρακτικό της Διοικητικής Ολομέλειας ΣτΕ 20/2013, εσωτερικό έγγραφο του Δικαστηρίου, έγινε δεκτό ότι η νέα ρύθμιση είναι επιτρεπτή συνταγματικά, καλυπτόμενη από την αρχή της προστασίας της ασφάλειας δικαίου 64. Το πλέον σημαντικό στοιχείο που εισήγαγε η απόφαση 4003/2014 είναι ότι στη σταθμιστική διαδικασία, από την οποία προκύπτει το χρονικό σημείο της επέλευσης των αποτελεσμάτων της ακύρωσης, εισέρχεται ως αντίβαρο στην αρχή της νομιμότητας όχι μόνον η αρχή της ασφάλειας δικαίου και η προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης τρίτων, αλλά και άλλοι παράγοντες δημοσίου συμφέροντος, με κορωνίδα το δημοσιονομικό συμφέρον του Δημοσίου. Ειδικότερα, διευρύνοντας ερμηνευτικά το περιεχόμενο της ρύθμισης της παρ. 3 α και συνθέτοντάς την κατ ουσίαν με εκείνη της παρ. 3β του ά. 50 ΠΔ 18/1989 το Δικαστήριο ακυρώνει μεν την παράλειψη της διοίκησης να συντάξει επίκαιρους καταλόγους τιμών ζώνης για τα ακίνητα της χώρας, κρίνει όμως ότι η υποχρέωση συμμόρφωσης ισχύει μόνο για το μέλλον εξαιτίας του «εντόνου δημοσίου συμφέροντος, το οποίο συνίσταται στην αποφυγή αιφνίδιας διαταραχής των φορολογικών εσόδων του κράτους, και μάλιστα υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες». Παρακάμπτοντας δε την πρόβλεψη της παρ. 3 α του ά. 50 ΠΔ 18/1989, όπως αυτή διαφωτίζεται στην εισηγητική έκθεση του ν. 4274/2014, η πλειοψηφήσασα γνώμη στην απόφαση αρνείται να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντα των αιτούντων για την πλήρη, αναδρομική, αποκατάσταση της νομιμότητας, οπότε δεν θα ήταν δυνατή η έκδοση προδικαστικής απόφασης. Με άλλες λέξεις, εν προκειμένω η νομιμότητα αντισταθμίζεται από το δημοσιονομικό συμφέρον, το οποίο ενόψει της κρίσης υπερισχύει αυτής και το Δικαστήριο αντιλαμβάνεται πλέον τον εαυτό του όχι μόνον ως προστάτη της νομιμότητας, αλλά και του κρατικού ταμείου Μενουδάκος, ΘΠΔΔ 2014, σ Πρόκειται για την εκτενώς σχολιασθείσα στη βιβλιογραφία νομολογιακή μεταμόρφωση του ταμειακού συμφέροντος σε «υπέρτερο δημοσιονομικό συμφέρον» σχετικά Κ. Γιαννακόπουλος, Το δημόσιο συμφέρον υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης. Σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις ΣτΕ Β 693/2011, ΣτΕ Στ 1620/2011 ΣτΕ Α 2094/2011, ΕφημΔΔ 2012, σ. 100 επ., Δ. Εμμανουηλίδης / Μ. Σκανδάλη, Το δημοσιονομικό συμφέρον και η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, εις ΔΣΑ 2013, Μελέτες επί του Μνημονίου, σ. 247 επ., Π. Λαζαράτος, Δημοσιονομικό συμφέρον και δίκαιο της ανάγκης, ΘΠΔΔ 2013, σ. 686 επ., Ι. Μαθιουδάκης, Μετασχηματισμοί του ταμειακού συμφέροντος του Δημοσίου σε περιόδους έντονης οικονομικής κρίσης, ΕφημΔΔ 2011, σ. 478 επ., Π. Μαντζούφας, Οικονομική κρίση και Σύνταγμα, 2014, σ. 123 επ., 20

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κυριακή Παππά Η συμμετοχή σε ένα δημόσιο διαγωνισμό είναι πιθανό να αποφέρει σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις. β) Φ.1/161748/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων

Παρατηρήσεις. β) Φ.1/161748/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων κάθε ενδιαφερομένου για το αποτέλεσμα του ελέγχου των δικαιολογητικών του και η κλήση του «να δηλώσει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής του για διαγραφή από το Τμήμα προέλευσης», δ) η διαβίβαση, από το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Νομική αξιολόγηση των διατάξεων του σχεδίου νόμου για τις προτεινόμενες «Ρυθμίσεις για την εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 ν. 2773/1999 και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 77 79 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ..: (+ 30) 210 8814601 / 7211130 FAX: (+ 30) 210 8813847 / 7211643 Υπόθεση ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012 Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012 Περίληψη Ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων από διαφορές αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. είναι διετής Οι υπάλληλοι του δημοσίου τελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

H έκταση του ελέγχου του δικαστή των ασφαλιστικών μέτρων κατά τον Ν 3886/2010 (γνωμ.)

H έκταση του ελέγχου του δικαστή των ασφαλιστικών μέτρων κατά τον Ν 3886/2010 (γνωμ.) Ε. ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΥ H έκταση του ελέγχου του δικαστή των ασφαλιστικών μέτρων κατά τον Ν 3886/2010 (γνωμ.) Περίληψη: Φύση και έκταση του ελέγχου του δικαστή των ασφαλιστικών μέτρων κατά το προσυμβατικό στάδιο.

Διαβάστε περισσότερα

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) Οδός Λαμίας, αριθ. 2 Αθήνα Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Δια της ΔΙΕΤΘΤΝΗ.. /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. Σμήμα Διοικητικών Θεμάτων ΕΝΣΑΗ. Σου/της.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Δια της ΔΙΕΤΘΤΝΗ.. /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. Σμήμα Διοικητικών Θεμάτων ΕΝΣΑΗ. Σου/της. ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Δια της ΔΙΕΤΘΤΝΗ.. /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. Σμήμα Διοικητικών Θεμάτων ΕΝΣΑΗ Σου/της. του, κατοίκου..., οδός. αριθμός.., τηλ... ΚΑΣΑ Του προσωρινού Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Δικαστήριο: Τόπος: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Περίληψη Αλλοδαποί - Εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου

Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2003-2004 Η ΕΞΑΜΗΝΟ, ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι φόροι για τα ακίνητα. Ζητήματα από την εφαρμογή του φόρου αυτόματου υπερτιμήματος

Νέοι φόροι για τα ακίνητα. Ζητήματα από την εφαρμογή του φόρου αυτόματου υπερτιμήματος Νέοι φόροι για τα ακίνητα. Ζητήματα από την εφαρμογή του φόρου αυτόματου υπερτιμήματος Του Αργύρη Αργυριάδη Δικηγόρου Δ.Σ.Θ. Φορολογικού Συμβούλου Solicitor (England and Wales) ΜΔΕ (ΑΠΘ), LL.M (Univ. of

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ (ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ) 2.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 3.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4.ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης]

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Υπόθεση Αρ. 1763/2007) 25 Σεπτεμβρίου, 2009 [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 28, 29, 30, 146 ΚΑΙ 179 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, Αιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου

Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου Α. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου Με αφορμή την Πράξη 178/2012 του Κλιμακίου του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (γνωμ.) Περίληψη: Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 51 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 3349999 FAX: 210 3212944, 3215988 Web site: www.syete.gr Email: syete@otenet.gr ΛΕΣΧΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60 ΤΗΛ. 210 3640420 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 140135 Αθήνα, 24.6.2014 Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Θέμα:

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Θέμα: Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: Διακριτική μεταχείριση σε βάρος των γυναικών από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 146/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. *** Οδός ***, αρ. *** Αθήνα *** 2. Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 3. Τμήμα Τελών Κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 1/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1)Κύριο *** *** *** *** 2) Διεύθυνση Oικονομικών d.oikonomikwn@cityofathens.gr 3) Τμήμα Eσόδων esoda@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΙ. Όσον αφορά τα διαδικαστικά δικαιώµατα, αυτά είναι π.χ. το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης.

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΙ. Όσον αφορά τα διαδικαστικά δικαιώµατα, αυτά είναι π.χ. το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΙ ιοικητική δικονοµία: σύνολο κανόνων δικαίου που βοηθούν στην επίλυση διοικητικών διαφορών που πηγάζουν από τις διοικητικές πράξεις και εξετάζει την αρµοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων.

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πώληση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας Αριθµός απόφασης: 837 Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013)

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) LEGAL INSIGHTS Η ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215000 e-mail: diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 74 παρ. 4, 5 και 6 ν. 3863/2010»

Θέμα: «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 74 παρ. 4, 5 και 6 ν. 3863/2010» Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Φακέλου: ***** Αριθ. Πρωτ.: ***** Ειδ. Επιστήμονας : Π. Κοντογεωργοπούλου Κύριο Γιώργο Κουτρουμάνη Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πειραιώς 40 101 82

Διαβάστε περισσότερα

Θέσπιση ατομικών διοικητικών πράξεων πολεοδομικού περιεχομένου ως άσκηση πολιτικής εξουσίας με τυπικό νόμο και δικαστικός έλεγχος

Θέσπιση ατομικών διοικητικών πράξεων πολεοδομικού περιεχομένου ως άσκηση πολιτικής εξουσίας με τυπικό νόμο και δικαστικός έλεγχος Θέσπιση ατομικών διοικητικών πράξεων πολεοδομικού περιεχομένου ως άσκηση πολιτικής εξουσίας με τυπικό νόμο και δικαστικός έλεγχος της Βασιλικής Χρήστου * Τα τελευταία δεκαπέντε περίπου χρόνια έχει τεθεί

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Aυγούστου 2006 Αριθ.Πρωτ.: : 7590/9489/9808/9540/9225/2005/2. Ειδ.Επιστήμονας:Αικ.Γκούμα

Αθήνα, 2 Aυγούστου 2006 Αριθ.Πρωτ.: : 7590/9489/9808/9540/9225/2005/2. Ειδ.Επιστήμονας:Αικ.Γκούμα Αθήνα, 2 Aυγούστου 2006 Αριθ.Πρωτ.: : 7590/9489/9808/9540/9225/2005/2 Ειδ.Επιστήμονας:Αικ.Γκούμα Γραφείο Υπουργού ΕΣΔΔΑ κ. Προκόπη Παυλόπουλο Βασ. Σοφίας 15 10674 Αθήνα Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α Θέμα : Αναδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σημερινή εισήγηση προσεγγίζει και διερευνά τη διαχρονικά νομολογιακή πραγμάτευση από το Ελεγκτικό Συνέδριο του άρθρου 60 παρ. 1 του Κώδικα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 27.4.2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 27.4.2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 27.4.2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ31/1 Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215185 e-mail : diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 1. Ο παρών νόμος αποβλέπει στην θεσμοθέτηση του ρυθμιστικού πλαισίου άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0601/2007, του Αναστάσιου Γκιάτη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank,

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Ι. Τα νομικά όρια φορολόγησης του ακινήτου 1. Εισαγωγή Ανάγκη είσπραξης φόρων 2. Το ακίνητο ως ένδειξη φοροδοτικής ικανότητος Συνταγματικοί όροι

Διαβάστε περισσότερα

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05)

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Χ. Καρανίκας κατά Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 1. Επειδή, έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ειδικά έντυπα παραβόλου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η πτώχευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 48/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Κύριο *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου sec.gkaminis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων - Σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση

Διαβάστε περισσότερα