ÈÑÉÁÓÉÏ. Πλήρη απαλλαγή για την α κατοικία έκτασης 100 τ.µ. και αλλαγή του νόµου για τα εξ αδιαιρέτου οικόπεδα αιτείται το ηµοτικό Συµβούλιο Óåë.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÈÑÉÁÓÉÏ. Πλήρη απαλλαγή για την α κατοικία έκτασης 100 τ.µ. και αλλαγή του νόµου για τα εξ αδιαιρέτου οικόπεδα αιτείται το ηµοτικό Συµβούλιο Óåë."

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ AÑ. ÖÕËËÏÕ 1912 Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï ôçë.: «Ο πρωθυπουργός δεν είναι όµηρος κανενός» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Π. Καψής Στέλνοντας το ξεκάθαρο µήνυµα του Λ. Παπαδήµου ότι οι υπουργοί πρέπει να είναι προσηλωµένοι στο έργο τους διότι γι' αυτό αξιολογούνται και κρίνονται Πολίτες µπλόκαραν φορτηγό µε απόβλητα στη Μάνδρα φωτό αρχείου Σåë 9 7,6 εκατ. ευρώ στους δήµους για µισθούς στα ΚΕΠ στη υτική Αττική, στο δήµο Αχαρνών «Θηλιά» τα πρόστιµα Óåë. 9 Óåë. 6 των αυθαιρέτων στο δήµο Αχαρνών Ξεκίνησε το πρόγραµµα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 έως και 64 ετών Σε επιχειρήσεις δήµων και περιφερειών «Στο τραπέζι» του ηµοτικού Συµβουλίου Φυλής σήµερα ο «Ξένιος» ύο προγραµµατικές συµβάσεις: α) για την Πάρνηθα και β) για Μελέτη Γενικού Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης του δήµου Óåë. 3-8 Πλήρη απαλλαγή για την α κατοικία έκτασης 100 τ.µ. και αλλαγή του νόµου για τα εξ αδιαιρέτου οικόπεδα αιτείται το ηµοτικό Συµβούλιο Óåë. 2-4 ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ Α.Ο. «Oύτε απογοήτευση, ούτε ενθουσιασµός» Óåë. 5 Óåë. 7 Πλούσια η σηµερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής ΕΣΠΑ και πλείστες ΜΠΕ στο επίκεντρο Σåë. 3-6 Οι ΟΤΑ πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τους πόρους πριν αποφασίσουν τη σύσταση ή διατήρηση ΝΠ Ξεκαθαρίζει ο υπουργός Εσωτερικών Τάσος Γιαννίτσης Óåë Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ - Áôôéêή Τρίτη Καιρός: Κατά περιόδους νεφελώδης και διαστήµατα ηλιοφάνειας. Πιθανότητα βροχής µικρής διαρκείας. Άνεµοι: υτικοί νοτιοδυτικοί 4 µε 6 µποφόρ. Θερµοκρασία: Από 10 έως 16 βαθµούς κελσίου. - Ñ Ç Ó É Ì Á Ô Ç Ë Å Ö Ù Í Á ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ:: , ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: , ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ΕΗ ΑΧΑΡΝΩΝ: , ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ Ιγνατίου Θεοφ. Ιωάννου Θάσου ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, Ντίνος Ρούσσης Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου. Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. «Θηλιά» τα πρόστιµα των αυθαιρέτων στο δήµο Αχαρνών Πλήρη απαλλαγή για την α κατοικία έκτασης 100 τ.µ. και αλλαγή του νόµου για τα εξ αδιαιρέτου οικόπεδα αιτείται το ηµοτικό Συµβούλιο ιχασµένοι επί «Η απόκτηση της απαλλαγής όλων ή κατοικίας απ αυτούς που τη στερούνται µιας οµάδας κατόχων ή αυθαιρέτων από τα στεγάζονται πρόστιµα που επιβάλλει ο νέος Ν. 4014/11 αποτελεί αντικείµενο φάνηκαν οι δηµοτικοί ειδικής φροντίδας σύµβουλοι Αχαρνών του κράτους» την περασµένη εβδοανεπαρκώς µάδα. Κοινός τόπος ό- (Άρθρο 21, παρ. 4, Σύνταγµα) λων όσων πήραν το λόγο, ωστόσο, τόσο των αιρετών όσο και των εκπροσώπων φορέων και συλλόγων ήταν ότι θα πρέπει να υπάρξει µία άλλη ρύθµιση από αυτή που επιβάλλει ο νέος Νόµος, που σίγουρα αποτελεί θηλιά στο λαιµό όσων αφορά. Πρόκειται για την επιβολή προστίµων, που ανέρχονται στις ευρώ για οικήµατα των 100τ.µ., ποσό που προφανώς είναι δυσθεώρητο για πολλούς τη στιγµή µάλιστα που µεγάλη µερίδα αυτών έχουν περιέλθει στην ανεργία ή σε κατάσταση µερικής απασχόλησης. Στο κενό παρελθούσες απόπειρες νοµιµοποίησης Άλλωστε, όπως ειπώθηκε από τους οµιλητές, το ίδιο το κράτος εδώ και πολλά χρόνια είχε δείξει να αποδέχεται αυτές τις κατασκευές, αφού παρότι βρίσκονταν εκτός Σχεδίου, ε- πέτρεπε την ηλεκτροδότηση, την παροχή νερού και τη δηµιουργία οδικού δικτύου. Ενδεικτικό της αποδοχής τους, στις περιπτώσεις που αποτελούσαν πρώτη κατοικία, ήταν ό- Με επιστολή της η υπεύθυνη του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής (πρώην Κοινωνική Υπηρεσία) του ήµου Ελευσίνας κ. Μαρία Αντωνάρα-Αντωνίου προς τους διευθυντές των σχολείων και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων, ζητά εκ µέρους τους ενηµέρωση για τυχόν περιστατικά που έχουν πέσει στην αντίληψή τους σχετικά µε οικονοµικά προβλήµατα ή προβλήµατα υποσιτισµού σε µαθητές. Η επιστολή στάλθηκε µε αφορµή α- ναφορά τέτοιων περιπτώσεων σε νηπιαγωγείο της πόλης. Σήµερα που η οικονοµική κατάσταση γίνεται συνεχώς πιο δύσκολη, η ανάγκη υποστήριξης ανθρώπων και ι- διαίτερα παιδιών γίνεται επιτακτική. Σε δύσκολη θέση µπορεί να βρεθούµε όλοι µας. Η ανεργία, η µείωση των µισθών και των συντάξεων κτυπούν όλο και περισσότερους συµπολίτες µας. Η βοήθειά µας είναι κοινωνική αλληλεγγύη, δεν είναι ε- λεηµοσύνη. Τα περιστατικά υποσιτισµού που πιθανόν να υπάρξουν πρέπει να αντιµετωπιστούν µε διακριτικότητα, σε τι είχαν γίνει προτάσεις για νοµιµοποίησή τους µε έ- να συµβολικό ποσό της τάξης των δρχ. τότε και της κατάθεσης µιας απλής Υπεύθυνης δήλωσης, οι οποίες, όµως δεν ευόδωσαν. Έτσι, σήµερα πολλά χρόνια µετά, πολλοί πολίτες αυτής της χώρας και δη του δήµου Αχαρνών, όπου πολλές συνοικίες συνίστανται αποκλειστικά από α- υθαίρετα, καλούνται να πληρώσουν για τη νοµιµοποίηση υπέρογκα ποσά, όταν µάλιστα αυτή θα ισχύσει για διάστηµα 30 ετών, οπότε και θα απαιτηθεί νέα διαδικασία και προφανώς πρόστιµα για την εκ νέου νοµιµοποίηση. Επιπρόσθετα, ως µέσο πίεσης προς την καταβολή των προστίµων, η Πολιτεία χρησιµοποιεί την αδυναµία µεταβίβασης του ακινήτου αν δε γίνει η πληρωµή. Αξίζει να αναφερθεί, όπως επισηµάνθηκε από πολλούς οµιλητές ότι η ανέγερση ενός αυθαιρέτου δεν είναι λιγότερο κοστοβόρα από την ανέγερση ενός νόµιµου κτίσµατος, όπως ίσως πολλοί πι - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4 Ενηµέρωση για πιθανά οικονοµικά προβλήµατα µαθητών µε σκοπό την ενίσχυσή τους - Ζητά η υπεύθυνη του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής του ήµου Ελευσίνας µε επιστολή της προς ιευθυντές σχολείων και Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων φωτό αρχείου συνεννόηση µε τις οικογένειες και πάντα µε γνώµονα την ουσιαστική βοήθεια και όχι το διασυρµό. Καλεί επίσης όσους συµπολίτες µας αντιµετωπίζουν πρόβληµα να µην διστάζουν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία (στα τηλέφωνα που αναφέρονται πιο πάνω). Η βοήθεια της Κοινωνικής Υπηρεσίας θα είναι όσο το δυνατόν καλύτερη και διακριτική.

3 Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 «Στο τραπέζι» του ηµοτικού Συµβουλίου Φυλής σήµερα ο «Ξένιος» ύο προγραµµατικές συµβάσεις: α) για την Πάρνηθα και β) για Μελέτη Γενικού Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης του δήµου ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - ΕΗ - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÌÁÍÄÑÁ -ΕΙ ΥΛΛΙΑ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΦΥΛΗ (Ζεφύρι, Άνω Λιόσια) Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá - Äçìáñ åßï ÈÑÉÁÓÉÏ-3 Σήµερα Τρίτη και ώρα 14:00 έχει οριστεί συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου Φυλής, όπου αναµένεται να συζητηθούν ενδιαφέροντα θέµατα. Ανάµεσα σ αυτά, είναι οι αποφάσεις που αφορούν τη ηµοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Άνω Λιοσίων, στις οποίες θα υπάρξει και ο αντίλογος από την πλευρά των εργαζοµένων του σταθµού, αλλά και η δροµολόγηση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Φυλής και Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης για την εκπόνηση Μελέτης Γενικού Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης του δήµου, όπως είχε συζητηθεί προσφάτως. Ενδιαφέρον θα εκφραστεί, όπως προβλέπεται και κατά τη συζήτηση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής ήµου Φυλής ασαρχείου Πάρνηθας, για την µελέτη και εκτέλεση δηµοσίων δασοτεχνικών έργων ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε δηµόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην Πάρνηθα και εντός των ορίων του ήµου Φυλής. Θυµίζουµε ότι επίσης προσφάτως, ο δήµος Φυλής αποχώρησε από όλους τους Συνδέσµους, όπου συµµετείχε, µεταξύ των οποίων και ο Σύνδεσµος Προστασίας Πάρνηθας (ΣΥΝ.ΠΑ), προκειµένου, σύµφωνα µε το δήµαρχο να διαχειριστεί µόνος του ο δήµος τα θέµατα που τον αφορούν. Αναλυτικά, τα θέµατα της σηµερινής µεσηµβρινής συνεδρίασης έχουν ως εξής: 1. Έγκριση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Φυλής και Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης για την εκπόνηση Μελέτης Γενικού Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ήµου Φυλής (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ - ήµαρχος κ. Μπουρα µης) 2. Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής ήµου Φυλής ασαρχείου Πάρνηθας, για την µελέτη και εκτέλεση δηµοσίων δασοτεχνικών έργων ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε δηµόσια ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 Ελευσίνα Μιχαήλου Γαβριέλα - ήµητρο 54 τηλ. : Ασπρόπυργος Βλαζάκη Σµαραγδή - ιασταύρωση Εθν. Οδού τηλ.: Μάνδρα Ιγνατιάδου Ειρήνη - Γκλιάτη 2 τηλ.: Άνω Λιόσια Αθ. Μπουρούνη - Πινδου 42 & Χαλκίδος τηλ.: ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α Οι ΟΤΑ πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τους πόρους πριν αποφασίσουν τη σύσταση ή διατήρηση ΝΠ Ξεκαθαρίζει ο υπουργός Εσωτερικών Τάσος Γιαννίτσης φωτό αρχείου Τις δυνατές πηγές εσόδων και την οικονοµική ευρωστία θα πρέπει να αξιολογούν οι δήµοι πριν αποφασίσουν τη σύσταση ή τη διατήρηση ενός νοµικού προσώπου, προκειµένου να είναι βιώσιµο, επισηµαίνει ο υπουργός Εσωτερικών, Τάσος Γιαννίτσης, µε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή. Σχετική ερώτηση είχε καταθέσει στο υπουργείο Εσωτερικών ο βουλευτής της Ν Νίκος Νικολόπουλος, επισηµαίνοντας ότι σύµφωνα µε το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, κάθε δήµος µπορεί να συνιστά ή να έχει έως δύο ΝΠ, ένα εκ των οποίων για τον τοµέα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. Ο βουλευτής είχε καλέσει τον υπουργό να τον ενηµερώσει πως θα γίνεται η χρηµατοδότηση κάθε τέτοιου Οργανισµού, ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στο έργο του, αν θα δοθούν νέες αρµοδιότητες για να αντιµετωπισθούν οι αυξηµένες κοινωνικές ανάγκες και ποια θα είναι η πολιτική της κυβέρνησης για τα θέµατα του προσωπικού και των κενών οργανικών θέσεων. Προς απάντηση της ερώτησης, ο υπουργός Εσωτερικών Τάσος Γιαννίτσης αναφέρει ότι µε το άρθρο 94 του ν. 3852/2010 αποδόθηκαν στους πρωτοβάθµιους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης νέες πρόσθετες αρµοδιότητες. Στο πλαίσιο αυτό, οι δήµοι δραστηριοποιούνται πλέον σε ένα ευρύ φάσµα αρµοδιοτήτων του τοµέα κοι νωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. Με τον ίδιο νόµο, όπως εξάλλου αναφέρει ο υπουργός, κάθε δήµος µπορεί να συνιστά ή να έχει έως δύο νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ένα για τους τοµείς αρµοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τοµείς πολιτισµού, αθλητισµού και περιβάλλοντος. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6

4 4-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 Βρέθηκε δολοφονηµένος σε παράδροµο της Εθνικής οδού στην Θήβα Η επεξεργασία λυµάτων µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό υδάτινο πόρο Σύµφωνα µε την περιβαλλοντική οργάνωση ίκτυο Μεσόγειος SOS φωτό αρχείου Στη Θήβα, 87ο χλµ. της Π.Α.Θ.Ε. (παράδροµος ρεύµα προς Αθήνα), εντοπίστηκε πτώµα αλλοδαπού, Ασιατικής καταγωγής, ο οποίος έφερε κακώσεις και εγκαύµατα σε διάφορα µέρη του σώµατός του. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η σε Συνέντευξη Τύπου Η Παµποντιακή Οµοσπονδίας Ελλάδος (Π.Ο.Ε.), ο ήµος Ασπροπύργου, η Πανελλαδική Επιτροπή Αγώνα για τις κατοικίες εκτός σχεδίου πόλεως των Ποντίων από την πρώην ΕΣΣ, σας προσκαλούν σε Συνέντευξη Τύπου, που θα δοθεί την Τετάρτη 21 εκεµβρίου 2011 και ώρα 12:00 π.µ., στο Ξενοδοχείο Τιτάνια, Πανεπιστηµίου 52 Αθήνα (Tηλ.: ). Μέσω της εν λόγω Συνέντευξης, οι διοργανωτές της, θα ανακοινώσουν το χρονοδιάγραµµα των νοµικών ενεργειών και των πρωτοβουλιών, που θα εκδηλωθούν, το αµέσως προσεχές διάστηµα, προκειµένου να δοθεί οριστική, δίκαιη λύση, στο ζήτηµα που αφορά στη στεγαστική αποκατάσταση των νεοπροσφύγων, οµογενών Ελλήνων µε καταγωγή από τον Πόντο, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα, µε πρόσκληση της Ελληνικής Πολιτείας. Συγκεκριµένα, θα παρουσιαστεί το πλαίσιο µιας νοµικής πρωτοβουλίας, η οποία, αν δεν υπάρξει νοµοθετική πρωτοβουλία, για την τήρηση των δεσµεύσεων που ανέλαβαν οι Κυβερνήσεις της Ελλάδας, και δε δοθεί τέλος στην επί δεκαετίες συνεχιζόµενη οµηρεία χιλιάδων νεοπροσφύγων, θα καταλήξει στο Ευρωπα κό ικαστήριο Ανθρωπίνων ικαιωµάτων( Ε..Α..). Για τους φορείς που απευθύνουν την πρόσκληση Γεώργιος Παρχαρίδης Νικόλαος Μελετίου Πρόεδρος ήµαρχος Ασπροπύργου Παµποντιακής Οµοσπονδίας Μέλος.Σ. της Π.Ε.. Ελλάδας(Π.Ο.Ε.), Αττικής Καθηγητής ιατρικής Α.Π.Θ. Σβετλάνα Λαβασά Πρόεδρος Πανελλαδικής Επιτροπής Αγώνα για τις κατοικίες εκτός σχεδίου πόλεως των Ποντίων από την πρώην ΕΣΣ Πληροφορίες: Αθηνά Σωτηριάδου, Πρόεδρος Συλλόγου Ποντίων Ασπροπύργου: «Οι Ακρίτες του Πόντου», τηλ: Ηεπεξεργασία των αστικών και βιοµηχανικών λυµάτων αποτελεί την κοµβική θωράκιση του υδάτινου και χερσαίου περιβάλλοντος και µπορεί να αποτελέσει και σηµαντικό υδάτινο πόρο, µέσω της επαναχρησιµοποίησης των επεξεργασµένων λυµάτων σε χρήσεις που δεν απαιτούν καθαρό πόσιµο νερό. Αυτό επισηµαίνεται σε ανακοίνωση της περιβαλλοντικής οργάνωσης ίκτυο Μεσόγειος SOS, µε αφορµή την έκθεση της Ευρωπα κής Επιτροπής για την πρόοδο των ευρωπα κών κρατών στην επεξεργασία των αστικών λυµάτων. Η χώρα µας, πάντως, φαίνεται ότι βρίσκεται σε καλό δρόµο, καθώς µε την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την επαναχρησιµοποίηση των λυµάτων δηµιουργήθηκε το θεσµικό πλαίσιο για την ανάπτυξη αυ συνέχεια στη σελ. 2 στεύουν, αλλά πολύ συχνά κοστίζει περισσότερο, λόγω της ύπαρξης ολόκληρου κυκλώµατος, που θησαυρίζει από τέτοιες καταστάσεις. Μία ακόµη επισήµανση που έγινε µε ιδιαίτερη έ- µφαση από τους οµιλητές ήταν η ανάγκη να µπουν στο Σχέδιο Πόλης οι εκτός µέχρι σήµερα σχεδίου περιοχές, διότι αν αυτό δε γίνει, τα πρόστιµα που θα κληθούν να πληρώσουν όταν τελικά αυτό γίνει, θα είναι και πάλι υψηλά. Με αυτή την αιτιολογία άλλωστε, πολλοί κάτοικοι δήλωσαν δια µέσου των εκπροσώπων τους ότι αρνούνται να καταβάλλουν τα σηµερινά πρόστιµα, πρακτική που όπως φαίνεται έχει υιοθετηθεί από την πλειοψηφία των κατόχων αυθαιρέτων, αφού σύµφωνα µε τον πρώην βουλευτή και πρόεδρο της ηµοκρατικής Κίνησης Μηχανικών του Τεχνικού Επιµεληηρίου Αθηνών κ. Α. Κατσιγιάννη, που παρευρέθηκε στη συνεδρίαση, κανείς δεν πληρώνει την 1η δόση µε αποτέλεσµα να ακούγεται το ενδεχόµενο νέας 2µηνης παράτασης. Πλήρης απαλλαγή όλων ή µιας µερίδας; Τελικά και προς την κατεύθυνση της ελάφρυνσης των ιδιοκτητών αυθαιρέτων, που σε µεγάλο βαθµό πρόκειται για Έλληνες του Πόντου, κυριάρχησαν 2 προτάσεις. Η πρώτη διατυπώθηκε από τον κ. Θ. Τραβασάρο, εκπρόσωπο της «Λα κής Συσπείρωσης» και η δεύτερη, που έτυχε και της αποδοχής της πλειοψηφίας από το δήµαρχο κ. Σ. Ντούρο. Τα 4 σκέλη της πρότασης του κ. Τραβασάρου, ο ο- ποίος επισήµανε ότι για την εφαρµογή τους, θα α- παιτηθεί σκληρός αγώνας και πιέσεις, είναι τα εξής: 1. Να µην πληρωθεί ούτε ένα ευρώ από κανέναν ανεξαιρέτως τού του σηµαντικού τοµέα «παραγωγής» νερού.μάλιστα, όπως δήλωσε ο Ειδικός Γραµµατέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Α. Ανδρεαδάκης στο ενηµερωτικό δελτίο της περιβαλλοντικής ο- ργάνωσης, στη σχετική προκήρυξη για τη χρηµατοδότηση έργων έχουν ανταποκριθεί πάνω από 25 δήµοι και δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης για την αξιοποίηση επεξεργασµένων λυµάτων από υφιστάµενες εγκαταστάσεις, ενώ µέσα µέσα στο επόµενο δίµηνο αναµένεται η ένταξη όσων πληρούν τις προ ποθέσεις για χρηµατοδότησή τους. Στην έκθεση αναφέρεται ότι η Ευρωπα κή Ένωση θα εξακολουθήσει να προσφεύγει µε δικαστικά µέσα εναντίον των χωρών στις οποίες παρατηρούνται σηµαντικές καθυστερήσεις. 2. Άµεση ένταξη των περιοχών του δήµου Αχαρνών στο Σχέδιο Πόλης και όχι µετά από 10 χρόνια, όπως προβλέπει ο Νόµος 3. Η ένταξη στο Σχέδιο να µη συνοδευτεί από την καταβολή νέων τεράστιων προστίµων 4. Να αλλάξει ο νόµος για τα εξ αδιαιρέτου, διότι απαιτεί µεγάλη εισφορά Συµφωνία στα εξ αδιαιρέτου Στο τελευταίο σκέλος για τα εξ αδιαιρέτου, βρέθηκε και ο δήµαρχος σύµφωνος, ο οποίος σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, διατύπωσε την εκτίµηση ό- τι για να έχει τύχη η πρόταση που θα γίνει, θα πρέπει να είναι ρεαλιστική. Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε, αφού ασπάστηκε όπως είπε τις απόψεις πολλών ο- µιλητών, την πλήρη απαλλαγή για την πρώτη κατοικία, στην οποία η αναλογία είναι 25τ.µ. ανά άτο- µο, στο οποίο ο κ. Π. Φωτιάδης, επικεφαλής της παράταξης «Παναχαρνα κή Ακηδεµόνευτη Κίνηση Πολιτών» πρόσθεσε και το κριτήριο του ορίου του εισοδήµατος των ευρώ. Για κτίσµατα άλλων χρήσεων, όπως αποθήκες, βιοµηχανικούς/ βιοτεχνικούς χώρους, ο δήµαρχος πρόσθεσε ότι θα ισχύσει άλλη ρύθµιση και θα υπάρξει κλιµάκωση ανάλογα µε το κτίριο και τα τετραγωνικά µέτρα, αλλά και επιµήκυνση των δόσεων, αφού δε µπορεί να έχει την ίδια τύχη όποιος κατασκευάζει βίλα, η οποία προφανώς δεν είναι και η πρώτη κατοικία. Η πρόταση του δηµάρχου ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία µε µειοψηφούντες όσους στήριξαν την πρόταση του κ. Τραβασάρου. Γ. Κρυστάλλη

5 Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ΘÑÉÁÓÉÏ-5 Οικονοµικά επί τάπητος σήµερα στο δήµο Αχαρνών Ισολογισµός Απολογισµός του 2010, ρύθµιση χρεών προς το Τ.Π.. και Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας σε 2 ηµοτικά Συµβούλια Με δύο συνεδριάσεις θα προβεί στη λήψη αποφάσεων οικονοµικής φύσης σήµερα το ηµοτικό Συµβούλιο Αχαρνών, η πρώτη εκ των οποίων ξεκινά στις 18:00 και η δεύτερη στις 20:00. Αρχικά θα ζητηθεί η έγκριση Λογαριασµού ιαχείρισης (Ισολογισµού, Αποτελέσµατα Χρήσεως, Προσάρτηµα, Απολογισµός) οικονoµικού έτους 2010 του δήµου και αµέσως µετά θα ληφθούν αποφάσεις, που αφορούν, µεταξύ άλλων την ρύθµιση χρεών του ήµου προς το Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων και την έγκριση Προγράµµατος Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας του ήµου. Αναλυτικά, οι ηµερήσιες διατάξεις έχουν ως εξής: Στις 18:00 1. Έγκριση Λογαριασµού ιαχείρισης (Ισολογισµού, Αποτελέσµατα Χρήσεως, Προσάρτηµα, Απολογισµός) οικονoµικού έτους 2010 ήµου Αχαρνών. Στις 20:00 1 Λήψη απόφασης για την ρύθµιση χρεών του ήµου προς το Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων 2 Έγκριση Προγράµµατος Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας του ήµου Αχαρνών 3 Ορισµός υπαλλήλου που θα τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, για το έτος 2011(από ) και εφεξής και όρια υπερωριακής ε- ργασίας. 4 Έγκριση απόφασης σχετικά µε τον καθορισµό εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου του Ν.Π... «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Αχαρνών». 5 Έγκριση απόφασης σχετικά µε τον καθορισµό εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου του Ν.Π... «Σχολική Επιτροπή ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Αχαρνών». 6 Έγκριση ισολογισµού έναρξης εκκαθάρισης της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας «Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων» ήµου Αχαρνών (Κ.ΥΠ.Ε.Κ.Ο.) 7 Έγκριση απόφασης σχετικά µε τον καθορισµό εξόδων παράστασης προέδρου, αντιπροέδρων και αποζηµίωση µελών του Ν.Π... «ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών». 8 Έγκριση απόφασης σχετικά µε τον καθορισµό εξόδων παράστασης προέδρου, µελών ιοικητικού Συµβουλίου και Γραµµατείας του Ν.Π.Ι.. «ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών». 9 Καθορισµός τέλους για την τέλεση πολιτικών γάµων στο ήµο Αχαρνών (σχετ. η υπ. αριθµ. 980/2011 απόφ. Οικονοµικής Επιτροπής). 10 Απευθείας αγορά απαλλοτριούµενης ιδιοκτησίας της κας αµιανού Κωνσταντίνας συζύγου Παναγιώτη Κρεούζη στην Π.Ε ΠΥΡΓΟΥΘΙ µε Κ.Α στο Ο.Τ και ψήφιση πίστωσης 8.591,17 ευρώ. Ξεκινά το πρόγραµµα του ΟΑΕ απασχόλησης και κατάρτισης ανέργων µε επιταγή επανένταξης Άρχισε από χθες η υποβολή αιτήσεων για τη συµµετοχή επιχειρήσεων στο πρόγραµµα «απασχόλησης και κατάρτισης δικαιούχων επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού υναµικού. Στόχος του προγράµµατος είναι η απασχόληση επιδοτούµενων ανέργων, σε νέες θέσεις εργασίας, µε την καταβολή ποσού ίσου προς το επίδοµα ανεργίας, ως επιδόµατος απασχόλησης στις επιχειρήσεις που προσλαµβάνουν ανέργους, καθώς και η κατάρτισή τους στο αντικείµενο απασχόλησής τους. Με το πρόγραµµα, ο ΟΑΕ προσφέρει κίνητρο στις επιχειρήσεις να προσλάβουν και να καταρτίσουν επιδοτούµενους ανέργους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν θα µειώσουν το προσωπικό τους, παλαιό και νέο, για διάστηµα 36 έως 42 µηνών. Ο εργοδότης που προσφέρει τη θέση εργασίας, µε πλήρη απασχόληση και ασφάλιση 25 ηµερών µηνιαίως, λαµβάνει ως επιχορήγηση για κάθε προσλαµβανόµενο, ποσό ίσο µε το επίδοµα ανεργίας ή το επίδοµα µακροχρόνια ανέργου που θα ελάµβανε ο ά- νεργος, για το διάστηµα που υπολείπεται µέχρι τη λήξη της επιδότησής του (περιγράφεται στην εγκριτική απόφαση τακτικής ή µακροχρόνιας ανεργίας). Η επιχορήγηση προσαυξάνεται κατά 14 ευρώ ηµερησίως, για 25 ηµέρες το µήνα, εφόσον προσληφθεί επιδοτούµενος µακροχρόνια άνεργος. Μετά την πάροδο του διαστήµατος αυτού, που αποτελεί την πρώτη φάση του προγράµµατος και µέχρι τη συµπλήρωση 24 µηνών από την πρόσληψη (β φάση προγράµµατος), ο εργοδότης λαµβάνει ως επιχορήγηση ποσό ίσο προς το 90% των ασφαλιστικών εισφορών, εργοδοτών και εργαζοµένων, πλέον των εισφορών υπέρ επικουρικών ταµείων. Εφόσον ο εργοδότης προχωρήσει και σε κατάρτιση του επιδοτούµενου τον οποίο προσέλαβε, η επιχορήγηση που λαµβάνει ανέρχεται στο 100% των ασφαλιστικών εισφορών, µε επέκταση της διάρκειας του προγράµµατος σε 30 µήνες. Η επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών αποδίδεται µέσω του αλληλόχρεου λογαριασµού ΙΚΑ/ETAM- ΟΑΕ, ενώ οι εισφορές επικουρικών ταµείων καταβάλλονται απευθείας στην επιχείρηση. 7,6 εκατ. ευρώ στους δήµους για µισθούς στα ΚΕΠ στη υτική Αττική, στο δήµο Αχαρνών Την επιχορήγηση των δήµων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους µε ποσό ,20 ευρώ, για την κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας µόνιµου προσωπικού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών προβλέπει σχετική απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών. Αναλυτικά τα ποσά που διατίθενται είναι: Ασπροπύργου Ελευσίνας Μάνδρας Ειδυλλίας Μεγάρων Φυλής Αχαρνών Γράφει ο ΛΑΤΤΑΣ ΟΙ ΝΥΜΦΙΟΙ ΟΙ νυµφιοι κατέφτασαν επωφελούµενοι την α- πουσία του Ο ΥΣΣΕΑ και συ εκεί καθηλωµένη στο σπιτικό σου, ούτε που σκέφτεσαι να το κουνησης, από την ΙΘΑΚΗ ΣΟΥ. ΟΛΟ υφενης, κι ο αργαλιος σου, δεν θέλει να τελειώση την ύφανση. Εσύ σκορπίζεις ελπίδες και καρτερείς τον γυρισµό του κύρη σου,υφενοντας και ξιφενοντας πάντα. Βαλε µπροστά πανέµορφη ΠΗΝΕΛΟΠΗ να υφανης τις χλαµιδες που θα στολίσουν τα φειδισια κορµιά των ΚΑΡΥΑΤΙ ΩΝ, της ΑΘΗΝΑΣ, µα και της ΑΦΡΟ ΙΤΗΣ. Μείνε εκεί ο χρόνος θα σε δικαιώση. ΟΙ ΝΥΜΦΙΟΙ θα κουραστούν και θα ακουστούν, τραγούδια που θα βουηξουν στα πέρατα του ΙΟΝΙΟΥ και στα βουνά θα αντιλαλήσουν οι καµπάνες του λιτρωµού. Το α δωνι θα τραγουδηση πάλι. Ο ΣΠΙΝΟΣ, ΚΙ Ο ΚΟΤΣΙΦΑΣ θα στήσουν το χορό τους στην καταπράσινη ρεµατιά και η ψευτιά, στο κοχλασµα, θα χυθη στο έδαφος, γιοµάτη απελπισία. Αυτούς που σε πρόδωσαν όµορφη ΠΗΝΕΛΟΠΗ µου θα τους τιµωρηση η ιστορία. ΠΟΣΟ Σ ΑΓΑΠΩ ΕΛΛΑ Α ΜΟΥ, ΠΟΣΟ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ. ΚΑΝΕ ΚΟΥΡΑΓΙΟ. Ο ΗΛΙΟΣ ΘΑ ΞΑΝΑΒΓΗ ΥΠΕΡΛΑΜΠΡΟΣ. Κάτω τα χέρια σας από την ΕΛΛΑ Α ΜΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ Η ΥΠΑΡΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΕΛΕΕΙΝΑ ΕΡΠΕΤΑ.

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 20 εκεµβρίου Νοµοθετική ρύθµιση για εφεδρεία µε αναδροµική εφαρµογή Λόγω καθυστερήσεων στη βεβαίωση της ακριβούς προ πηρεσίας από τα ασφαλιστικά ταµεία Την αναδροµική εφαρµογή της προσυνταξιοδοτικής εφεδρείας των δηµοσίων υπαλλήλων αορίστου χρόνου προβλέπει η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου του υπουργείου Οικονοµικών. Με τη διάταξη επιχειρείται να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα που δηµιουργήθηκε µε όσους εργαζοµένους είχαν προ πηρεσία και σε άλλους φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα και η οποία πρέπει να συνυπολογιστεί προκειµένου να διαπιστωθεί αν πληρούν τις προ ποθέσεις υπαγωγής σε προσυνταξιοδοτική εφεδρεία. Σύµφωνα µε πληροφορίες, κρίθηκε αναγκαίο να υπάρξει ρύθµιση για αναδροµική εφαρµογή του µέτρου, καθώς υπάρχουν καθυστερήσεις στη βεβαίωση της ακριβούς προ πηρεσίας από τα ασφαλιστικά ταµεία. Έτσι, ορίζεται πως εάν κάποιοι υπάλληλοι δεν τεθούν σε εφεδρεία από την 1η Ιανουαρίου 2012 αλλά στη συνέχεια διαπιστωθεί πως έχουν τις προ ποθέσεις υπα γωγής -δηλαδή τα απαιτούµενα χρόνια προ πηρεσίαςτότε το µέτρο θα ισχύσει και γι' αυτούς. Θα ισχύσει µάλιστα αναδροµικά από την 1η Ιανουαρίου 2012, γεγονός που στην πράξη συνεπάγεται πως για όσους µήνες του επό- µενου έτους έχουν καταβληθεί κανονικά οι αποδοχές τους, θα υπάρξει αναδροµική περικοπή µε δεδοµένο πως όσοι υπάγονται στην εφεδρεία λαµβάνουν µόνον το 60% των βασικών αποδοχών. Με άλλη διάταξη καθίσταται σαφές πως οι ίδιοι οι εργαζόµενοι αορίστου χρόνου οφείλουν να προσκοµίσουν τις βεβαιώσεις για τυχόν προ πηρεσία σε άλλον φορέα. Παράλληλα, ορίζεται πως σε περίπτωση µόνιµων δηµοσίων υπαλλήλων που αποχωρούν λόγω εφεδρείας και διαθέτουν διαδοχική ασφάλιση, η καταβολή της σύνταξης από τον άλλο φορέα θα γίνεται ταυτόχρονα µε αυτή του ηµοσίου και θα είναι πλήρης. Ουσιαστικά, δηλαδή, δεν θα λαµβάνονται υπόψη τυχόν διαφορετικά όρια ηλικίας που µπορεί να προβλέπει ο άλλος ασφαλιστικός φορέας και δεν επέτρεπαν την καταβολή σύνταξης αµέσως. «Ο πρωθυπουργός δεν είναι όµηρος κανενός» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Π. Καψής Στέλνοντας το ξεκάθαρο µήνυµα του Λ. Παπαδήµου ότι οι υπουργοί πρέπει να είναι προσηλωµένοι στο έργο τους διότι γι' αυτό αξιολογούνται και κρίνονται ύο συνεδριάσεις του υπουργικού συµβουλίου προγραµµατίζονται εντός της εβδοµάδας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παντελής Καψής. Η πρώτη θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη µε θέµα τις εργασιακές σχέσεις στην ηµερήσια διάταξη και η δεύτερη την Πέµπτη για θέµατα του υπουργείου ικαιοσύνης. Κατά την ενηµέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πνατελής Καψής ανέφερε ότι στις αρχές Φεβρουαρίου προγραµµατίζεται έκτακτη Σύνοδος Κορυφής µε αντικείµενο όλα τα ανοικτά θέµατα της Ευρωζώνης. «Το ευρώ για µας είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και αναµένουµε σηµαντικές εξελίξεις µετα τις γιορτές» υπογράµµισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σχετικά µε όσα δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος για τον χρόνο διεξαγωγής πρόωρων εκλογών ο κυβέρνητικός εκπρόσωπος δεν θέλησε να προβεί σε κανένα σχόλιο. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση σχηµατίστηκε για να αντιµετωπίσει τα µεγάλα προβλήµατα του τόπου κι απ' αυτό θα κριθούν και οι υπουργοί. Από το πόσο δηλαδή θα συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τη χώρα». «εν υπάρχουν υπουργοί µερικής απασχόλησης» είπε χαρακτηριστικά. Στίς επίµονες ερωτήσεις που διατυπώθησαν για το θέ- µα, ο κ. Καψής ήταν σαφής: «Υπάρχει συµφωνία κοµµάτων που τηρείται. εν αναιρείται, αλλά ο χρόνος ορίζεται από το έργο που έχει αναλάβει και αυτό στη πορεία θα προσδιοριστεί επακριβώς. Ο πρωθυπουργός δεν είναι όµηρος κανενός και θα προχωρήσει η κυβέρνηση µε βάση τις προγραµµατικές δηλώσεις που ψήφισαν τα τρία κόµµατα. εν περιµένει τίποτα από κανέναν και η κυβέρνηση θα προχωρήσει βάσει της συµφωνίας των κοµµάτων. εν θα σταµατήσουµε τον βίο της κυβέρνησης, εάν δεν ολοκληρωθεί το PSI και οι διαπραγµατεύσεις για το νέο πρόγραµµα. Στις προγραµµατικές δηλώσεις αναφέρονται και οι κατευθύνσεις των µέτρων που χρειάζονται». Με αφορµή διευκρινιστικές ερωτήσεις για τη στάση υπουργών, αλλά και των εσωκοµµατικών εξελίξεων στο ΠΑΣΟΚ, ο κ. Καψής τόνισε πως πρέπει «να είναι σαφές προς όλους ό,τι έχουµε πει. Ότι δηλαδή οι υπουργοί πρέπει να είναι προσηλωµένοι στο έργο τους και γι' αυτό α- ξιολογούνται και κρίνονται. Είµαστε αποφασισµένοι να πετύχουµε κι αν χρειαστεί να παρέµβει ο πρωθυπουργός θα παρέµβει» συµπλήρωσε. Αποκατάσταση αδικιών στην τακτοποίηση αυθαιρέτων Ζητάει ο Παντελής Ασπραδάκης µε ερώτησή του Με αφορµή τις επισηµάνσεις πολιτών αλλά και τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα στην εφαρµογή του νόµου περί τακτοποίησης των αυθαιρέτων, ο Παντελής Ασπραδάκης κατέθεσε πρόσθετη ερώτηση στο ΥΠΕΚΑ µε πρόταση για την αποκατάσταση αδικιών στην εφαρµογή του µέτρου. Συγκεκριµένα αναφέρεται στους χιλιάδες ιδιοκτήτες στους ήµους Παλλήνης και Ραφήνας που παρόλο που προτίθενται να συµµετάσχουν στη ρύθµιση του ΥΠΕΚΑ για τη τακτοποίηση του κτίσµατός τους, τους επιβάλλεται διπλάσια χρέωση, τη στιγµή που για όλη την Ανατολική και υτική Αττική η αντίστοιχη χρέωση ανά τετραγωνικό είναι 600 ευρώ. Σύµφωνα µε την επισήµανση του Π. Ασπραδάκη στην Παλλήνη αυτό οφείλεται στην ύπαρξη του αυτόνοµου οικισµού «ΕΝΤΙΣΟΝ», που δηµιουργήθηκε για τις ανάγκες των Ολυµπιακών Αγώνων και ο οποίος φιλοξενεί ελάχιστο αριθµό κατοικιών αναλογικά µε τον υπόλοιπο ήµο. Ενώ σε ό,τι αφορά τη Ραφήνα, παρατηρείται ανάλογο πρόβληµα καθώς ο κύριος όγκος των αυθαίρετων κτισµάτων είναι πέριξ της Ραφήνας και στα σύνορα µε την Αρτέµιδα, µε αποτέλεσµα η µια πλευρά του δρόµου να χρεώνεται µε 600 ευρώ και η άλλη µε υπερδιπλάσιο τέλος. Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη µακρινών οικισµών του ήµου Ραφήνας µε υψηλότερη αντικειµενική αξία. Ο Π. Ασπραδάκης προτείνει την εφαρµογή του ενιαίου τέλους των 600 ευρώ τόσο στην Παλλήνη όσο και στη Ραφήνα προκειµένου να διευκολυνθούν οι ιδιοκτήτες που αδυνατούν να τακτοποιήσουν τα κτίσµατά τους. Όπως ανέφερε στην συζήτηση για τον Προ πολογισµό στη Βουλή: «Όσες παρατάσεις κι αν δοθούν, εάν δεν µειωθούν δραστικά τα πρόστιµα, δεν πρόκειται να γίνει τακτοποίηση. Μένω στην Περιφέρεια Αττικής όπου είναι το µεγαλύτερο µέρος των αυθαιρέτων και οι άνθρωποι θέλουν, αλλά δεν µπορούν να τα τακτοποιήσουν. Με τις µειώσεις των µισθών, µε την ανεργία, τις έκτακτες εισφορές κι όλα αυτά, δεν τους το επιτρέπουν. Βέβαια, δεν φτάνει µόνο το πρόστιµο. Πρέπει να γίνουν κι άλλες διορθωτικές κινήσεις. Μέσα από την τακτοποίηση έχουν προκύψει πολλές αδικίες και πολλές διορθώσεις που πρέπει να γίνουν». συνέχεια απο σελ. 3 Εάν ο δήµος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση, τότε µπορεί να έχει έως ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Οι αποφάσεις για την άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών υπόκεινται αποκλειστικά στην βούληση των οικείων δηµοτικών συµβουλίων, τα οποία µε γνώµονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων δύνανται να συστήνουν, για το σκοπό αυτό νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Όπως σπεύδει να ξεκαθαρίσει ο κ. Γιαννίτσης για τη χρηµατοδότηση και τους πόρους αυτών των ΝΠ, αυτοί προέρχονται ιδίως από την ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του δήµου, τις κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες, τις εισπράξεις από το αντίτιµο των πραγµάτων ή των υπηρεσιών που παρέχουν τα ΝΠ και τις προσόδους από τη δική τους περιουσία, καθώς και από τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα. «εδοµένου ότι η σύσταση ή διατήρηση ενός νοµικού προσώπου από ένα δήµο, εξαρτάται αποκλειστικά και µόνο από τη βούληση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, θεωρούµε, σε κάθε περίπτωση, ότι πρέπει να αξιολογούνται οι παραπάνω δυνατές πηγές εσόδων και η οικονοµική ευρωστία του ίδιου του ήµου, ώστε να καθοριστεί ο τρόπος χρηµατοδότησης και η βιωσιµότητα ενός εκάστου νοµικού προσώπου», ξεκαθαρίζει επιπλέον ο υπουργός Εσωτερικών. Αναφορικά µε τις κενές οργανικές θέσεις νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου του Το- µέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των ΟΤΑ, ο κ. Γιαννίτσης ότι «είναι δυνατόν να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις σε νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ, οι οποίες όµως καταργούνται µε το ν. 4024/2011 που πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή».

7 Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 Πλούσια η σηµερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής ΕΣΠΑ και πλείστες ΜΠΕ στο επίκεντρο Σήµερα Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 και ώρα 14:00, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής µε τα εξής θέµατα Ηµερησίας ιάταξης: 1.Σκοπιµότητα υποβολής προτάσεως του Έργου «Βελτίωση Οδού ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΝΑΚΙΩΝ Νήσου Σαλαµίνος» στο Ε.Π. Αττικής και εκτέλεσης του από την Περιφέρεια Αττικής. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Αθανασιάδης) 2. Σκοπιµότητα υποβολής προτάσεως του Έργου «Κατασκευή Γέφυρας Μάκρωνα Νήσου Κυθήρων» στο Ε.Π. Αττικής και εκτέλεσής του από την Περιφέρεια Αττικής. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Αθανασιάδης) 3. Εξουσιοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, στον Περιφερειάρχη Αττικής, για την υπογραφή των προτάσεων «απλής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής σε συγχρηµατοδοτούµενα ευρωπα κά προγράµµατα (π.χ. προγράµµατα ευρωπα κής εδαφικής συνεργασίας, πρωτοβουλίες κλπ. εν αφορά διαδικασίες ένταξης τεχνικών έργων στο ΕΣΠΑ). (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Αθανασιάδης) 4. «Έγκριση υποβολής πρότασης προέγκρισης νέων έργων στη ΣΑΕΠ 385/2 έτους 2011». (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Αθανασιάδης) 5.Έγκριση όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του ήµου Ιλίου και του ήµου Αγ. Αναργύρων Καµατερού για το έργο «ΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ Ο Ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΦΥΛΗΣ», συνολικού προ πολογισµού ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Αθανασιάδης) 6. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη συµπλήρωση δραστηριότητας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίµων µε σταθερή πλωτή εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίµων, της εταιρείας ΕΤΕΚΑ Α.Ε, που είναι εγκατεστηµένη στο Πέραµα Αττικής επί της Λεωφόρου ηµοκρατίας 142. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) 7. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου:«αιολικοί Σταθµοί Παραγωγής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 165 MW (55 ανεµογεννήτριες-3mw έκαστη), και των συνοδών σε αυτό έργων, της εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (κύριος έργου) στη Νότιο-Ανατολική Εύβοια και δύο εταιρειών που συστάθηκαν ως εξής: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» για τα Αιολικά Πάρκα ΒΙΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΚΙ-ΜΠΑΡΘΙΖΑ (Τ1), ισχύος 24MW, ΤΣΟΥΚΑ-ΜΑΝΤΡΑΓΙΑΡ (Τ4), ισχύος 21MW, ΤΣΟΥΚΑ-ΣΚΟΥΡΑ (Τ5), ισχύος 30MW, ΜΗΛΙΑ (Τ6), ισχύος 30MW, ΝΤΟΥΓΚΖΑ-ΑΝΤΙΑΣ (Τ7), ισχύος 12MW, & ΜΟΥΡΙΖΑ- ΠΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΗ-ΒΡΑΝΟΥΛΙ (Τ8), ισχύος 27MW, και «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» για τα Αιολικά Πάρκα ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΤΡΑ-ΛΙΟΦΑΝΤΙΖΑ (Τ9), ισχύος 6MW, & ΑΗ ΟΝΙ (Τ10), ισχύος 15MW, και διασυνδετική γραµµή µεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων µε το Κ.Υ.Τ. Παλλήνης διαµέσου των ήµων Ραφήνας-Πικερµίου, Σπάτων-Αρτέµιδος, Παλλήνης και Παιανίας Νοµού Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) 8. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου Μονάδα παραλαβής, αποσυσκευσίας, ανασυσκευασίας, ετικετοποίησης, αποθήκευσης και διανοµής εµπορευµάτων Logistics επί της παράπλευρης οδού Ν.Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου SR.3 στο ήµο Μάνδρας Ειδυλλίας της εταιρείας ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) 9. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την υφιστάµενη δραστηριότητα αποθηκών εντός του Κτιρίου 7 της εταιρείας DIA HELLAS A.E. στη θέση Τρύπιο Λιθάρι εντός ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ του ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας Αττικής µετά προσθήκης ψυκτικών θαλάµων. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) 10. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη διαδικασία ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων και επέκτασης της υφιστάµενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων του ήµου Μεγαρέων. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) 11. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα προσωρινής αποθήκευσης µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων και χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών και ηλεκτρικών στηλών καθώς και α- νακύκλωσης µεταλλικών και µη µεταλλικών απορριµµάτων και υπολειµµάτων, της εταιρείας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ.Ι.Ε.Π.Ε., στη θέση Αγ. Γεώργιος (σε περιοχή ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ) Ασπροπύργου Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) 12. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης «Ολοκλήρωση µελέτης χάραξης και διαπλάτυνση της επαρχιακής οδού Μέγαρα Αλεποχώρι.». (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) 13. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων κατόπιν µηχανολογικού εκσυγχρονισµού υφιστάµενου εργοστασίου πτηνοσφαγείου τεµαχισµού και συσκευασίας, της εταιρείας ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΕΒΕ που βρίσκεται στη θέση Παλαιοπαναγιά στην Παιανία. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) Στην Εύξεινο Λέσχη Αχαρνών «Ο καπετάν Ευκλείδης» παρευρέθηκε ο Μάκης Βορίδης Στην Εύξεινο Λέσχη Αχαρνών «Ο καπετάν Ευκλείδης» παρευρέθηκε ο υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Μ. Βορίδης το πρωί της Κυριακής. Η εν λόγω εκδήλωση αφορούσε τη συζήτηση για τα πρόστιµα επί των αυθαιρέτων και είχε ανακοινωθεί στην πρόσφατη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών. Ο κ. Βορίδης στην οµιλία του, ανέφερε µεταξύ άλλων: «εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι ζούµε εξαιρετικά δύσκολες στιγµές. Ζει δύσκολες στιγµές η Ελλάδα αλλά να ξέρετε ότι ζει δύσκολες στιγµές η Ευρώπη και ο κόσµος ολόκληρος. Αυτό είναι ένα µεγάλο πρόβληµα. Έχουν εξελιχθεί τα πράγµατα έτσι ώστε οι οικονοµίες πλέον σε ευρωπα κό επίπεδο ή τουλάχιστον στο επίπεδο του δυτικού κόσµου συρρικνώνονται αλλά και οι αναπτυσσόµενες οικονοµίες της Κίνας και της Ινδίας δεν έχουν την ανάπτυξη που θα περίµενε κανείς να έχουν. Το σηµαντικό είναι να µπορέσουµε να βρούµε τρόπους να πάµε παραπέρα. Το να βγούµε έξω να τα κάψουµε, να τα σπάσουµε, να µην πληρώσουµε, να τα διαλύσουµε, δεν ξέρω ποιο αποτέλεσµα θα έχουµε. Όλοι πρέπει να βρούµε τρόπους. Κι ο καθένας από τη θέση του να κάνει αυτό το οποίο µπορεί. Εµένα η δική µου η ευθύνη είναι να µπορέσω να αξιοποιήσω, όσο το δυνατό πιο γρήγορα, παραγωγικούς πόρους για την οικονοµία. Πρέπει να ενεργοποιήσω τα έργα για τα οποία έχω ευθύνη. Πρέπει να µπορέσω να ανοίξω τους σταθµούς του Μετρό. Να το κάνω αυτό όσο πιο γρήγορα µπορώ για να ρίξω λεφτά στην αγορά και να κινηθεί. Αυτή αισθάνοµαι ότι είναι η δική µου ευθύνη. Από εκεί και πέρα αυτό είναι που πρέπει να πρυτανεύσει σε όλα τα επίπεδα. Τώρα πια δεν έχουµε ανάγκη καταγγελιών. Τις ξέρουµε τις καταγγελίες και την ξέρουµε την κατάσταση. Τώρα απ όλους και δη από τους πολιτικούς αρχηγούς και δη από τις πολιτικές ηγεσίες και δη από τους ανθρώπους που είναι αιρετοί και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο έχουµε ανάγκη από δηµιουργικό λόγο και ελπίδα. Να ξέρει ο καθένας ότι θα εκπληρώσει το στοίχηµα που βάζει µε τον εαυτό του. Καθαρές κουβέντες, λίγα λόγια, µετρηµένα, δουλειά για να µπορέσουµε να φτάσουµε σε συγκεκριµένο αποτέλεσµα. Αλλιώς θα καταλήξουµε ο έ- νας να φωνάζει στον άλλον κι αυτό δεν θα µας βγάλει πουθενά». ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Σε πέντε δόσεις θα πληρωθεί το 2012 το ειδικό τέλος ακινήτων Σε πέντε δόσεις από τον Απρίλιο του 2012 ώς τον Ιανουάριο του 2013 θα πληρωθεί το επόµενο έτος το ειδικό τέλος ακινήτων, ενώ όσοι θέλουν να υποβάλουν αίτηµα εξαίρεσης θα πρέπει να αναζητήσουν τον προ στάµενο της Εφορίας τους, σύµφωνα µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και θα κατατεθεί σύντοµα στη Βουλή. Ο έφορος θα αποφασίζει αν θα αναστέλλεται η διακοπή του ρεύµατος για τα νοικοκυριά που αδυνατούν να πληρώσουν το τέλος ή αν θα πληρώσουν µικρότερα ποσά από αυτά που τους αναλογούν. Για τα λάθη που έχον καταγραφεί στους φετινούς λογαριασµούς δίνεται περιθώριο συµψηφισµών έως τα τέλη Μαρτίου, ενώ διευρύνεται ο αριθµός των ευπαθών οµάδων που καταβάλλουν µειωµένο τέλος. Πρόσβαση σε όλους τους γιατρούς και τα νοσοκοµεία θα έχουν από την 1η Ιανουαρίου οι ασφαλισµένοι του ΟΓΑ Πρόσβαση στους γιατρούς όλων των Ταµείων και ιδιώτες γιατρούς συµβεβληµένους σε Νοσοκοµεία και Κέντρα Υγείας, θα έχουν οι ασφαλισµένοι του ΟΓΑ, µετά την υπαγωγή τους από την 1η Ιανουαρίου, στον «Ενιαίο Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» ΕΟΠΥΥ. Μαζί µε το ενιαίο συνταγολόγιο οι ασφαλισµένοι του Οργανισµού, αποκτούν πρόσβαση και στις κοινές παροχές υγείας που ισχύουν ήδη για τους ασφαλισµένους των άλλων Ταµείων. Σε ανακοίνωσή του ο ΟΓΑ, επισηµαίνει προς τους ασφαλισµένους, ότι κατά την επίσκεψη στο γιατρό, θα πρέπει να επιδεικνύουν το βιβλιάριο υγείας, ασφαλιστικά ενήµερο. Προκειµένου να µην παρουσιαστούν προβλήµατα θα πρέπει να καταβάλουν έγκαιρα τις ασφαλιστικές εισφορές τους και όσοι έχουν καθυστερούµενες εισφορές να ενταχθούν άµεσα στην ευνο κή ρύθµιση του ΟΓΑ έτσι ώστε το βιβλιάριο υγείας να είναι σε ισχύ και να έχουν την απρόσκοπτη πρόσβαση στις ιατροφαρµακευτικές και νοσοκοµειακές παροχές. Ο ΕΟΠΥΥ, έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του από τον περασµένο Ιούνιο και έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτόν οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ, του ΟΠΑ, και του ΟΑΕΕ. Με την ένταξη των ασφαλισµένων του ΟΓΑ ολοκληρώνεται η συγκρότηση του Οργανισµού, ο οποίος θα εξυπηρετεί πλέον 9,5 εκατοµµύρια ασφαλισµένους.

8 8-ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 Νέα BP Ultimate 95: Πληρώνεις απλή Γεµίζεις Ultimate! Παρουσιάστηκε χθες σε επίσηµη εκδήλωση στην Αίγλη Ζαππείου, η νέα µορφή καυσίµου Παρουσιάστηκε χθες σε επίσηµη εκδήλωση στην Αίγλη Ζαππείου, η Νέα Βενζίνη BP Ultimate 95. Η νέα βενζίνη αντικαθιστά την σηµερινή βενζίνη 95 οκτανίων της BP, εισάγοντας την τεχνολογία Ultimate και στα 95 οκτάνια, διατηρώντας την ίδια τιµή µε την απλή αµόλυβδη. Η Νέα BP Ultimate 95 είναι µια βενζίνη υψηλής τεχνολογίας, η οποία: Έχει µέχρι και 5 φορές µεγαλύτερη καθαριστική δύναµη από τα κοινά καύσιµα, και έτσι βοηθά τον κινητήρα να διατηρείται υγιής για περισσότερα χρόνια. Χάρη στην προηγµένη σύνθεσή της συµβάλλει σε µειωµένες εκποµπές ρύπων κι έτσι, επιβαρύνει το περιβάλλον λιγότερο. ίνει έως και 16 επιπλέον χιλιόµετρα ανά γέµισµα* για να φτάνει κανείς ακόµα πιο µακριά! *Κατά µέσο όρο 12 επιπλέον χιλιόµετρα, σε σύγκριση µε τα κοινά καύσιµα. Η νέα BP Ultimate 95 που εξελίχθηκε σε συνεργασία µε το ερευνητικό κέντρο της BP στη Γερµανία, έρχεται για να συµπληρώσει και να βελτιώσει τόσο την τεχνολογία των νέων κινητήρων, όσο και να επιτρέψει σε κινητήρες παλαιότερης τεχνολογίας να λειτουργήσουν σαν καινούριοι. H ΒΡ αναβαθµίζει την προσφορά της προς τον τελικό καταναλωτή µε τα καύσιµα Ultimate νέας γενιάς. Τα καύσιµα BP Ultimate νέας γενιάς έχουν σχεδιαστεί από τους κορυφαίους επιστήµονες και µηχανικούς της BP, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις σηµαντικές εξελίξεις που έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην τεχνολογία, τόσο των κινητήρων όσο και των ίδιων των οχηµάτων. Στην πράξη, αυτό σηµαίνει ότι µε τα καύσιµα BP Ultimate νέας γενιάς, o κινητήρας σας λειτουργεί πιο αποδοτικά από ότι θα λειτουργούσε µε κοινά καύσιµα και για µεγαλύτερο διάστηµα. Παράλληλα, διατηρεί τις επιδόσεις του και την οικονοµία καυσίµου, επιτυγχάνοντας έτσι να λειτουργεί στο µέγιστο των δυνατοτήτων του. Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, κ. Ι. Κωστόπουλος και εκπρόσωποι της Βρετανικής Πρεσβείας. Η εκδήλωση ξεκίνησε µε σύντοµη οµιλία του ιευθύνοντος Συµβούλου της Ελληνικά Καύσιµα, κ. Ι. Ψυχογιού, ο οποίος επεσήµανε την δέσµευση της εταιρείας να προσφέρει κορυφαία προ όντα και υπηρεσίες στον καταναλωτή. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3 δάση και δασικές εκτάσεις στην Πάρνηθα και εντός των ορίων του ήµου Φυλής του νοµού Αττικής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ήµαρχος κ. Μπουρα - µης) 3. Λήψη απόφασης για λύση και εκκαθάριση της ηµοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Άνω Λιοσίων ( ΕΡΑΛ). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ήµαρχος κ. Μπουρα µης) 4. Λήψη απόφασης για µεταφορά του προσωπικού της ηµοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Άνω Λιοσίων ( ΕΡΑΛ) στο ήµο Φυλής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ήµαρχος κ. Μπουρα - µης) 5. Λήψη απόφασης για δηµιουργία «ιεύθυνσης Ραδιοφωνίας και ιαδυκτιακής Ενηµέρωσης» στις υπηρεσίες του ήµου ΦΥΛΗΣ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ήµαρχος κ. Μπουρα µης) 6. Επιχορήγηση στα αθλητικά σωµατεία και πολιτιστικούς συλλόγους του ήµου µας. (ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ /ντής Ο.Υ., Προ σταµένη Τµήµατος Εξόδων Ο.Υ.) 7. Οικονοµική ενίσχυση σε άπορους δηµότες µας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Ραφτέλης Γεώργιος) 8. Κανονισµός Λειτουργίας Λα κών Αγορών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Αβράµης Σταµάτης) 9. Παράταση µίσθωσης κτιρίων: α) ιδιοκτησίας Κων/νου Φούζα, που στεγάζεται το Πνευµατικό Κέντρο Ζεφυρίου και β) ιδιοκτησίας Σύρµα Βασιλείου, που στεγάζεται το 1ο ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων, για ένα (1) έτος. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Ραφτέλης Γεώργιος) 10. Επικύρωση της από 17/10/2011 απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής του ΠΕΣΥ ΑΠ, περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του, ως προς τους σκοπούς. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Ραφτέλης Γεώργιος) 11. Καθορισµός αµοιβής δικηγόρου Αθηνών, Σεραφείµ Κων/νου Κάρλου, για παράσταση σε δικαστήρια, δυνάµει των υπ αριθ. 38 και 40/2011 αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τον πίνακα αµοιβών θεωρηµένο από τον ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Αβράµης Σταµάτης) 12. Επικύρωση της αρ. 16/2011 απόφασης ν.π.δ.δ. «ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ήµου Ζεφυρίου», περί τροποποίησης της συστατικής πράξης, ως προς τη διόρθωση της δαπάνης του ν.π.δ.δ. που προκύπτει για το δήµο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Χατζηλέρης Κυριάκος) 13. Επικύρωση της αρ. 38/2011 απόφασης.σ. για την καταβολή εξόδων παράστασης Προέδρου Αντιπροέδρου του ν.π.δ.δ. πολιτισµού και αθλητισµού Η ΠΑΡΝΗΘΑ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Σκαµαντζούρας Κων/νος) 14. Επικύρωση της αρ. 19/2011 απόφ..σ. του ν.π.δ.δ. «Α Παιδικός Σταθµός ήµου Φυλής» του ήµου Φυλής, περί αναµόρφωσης προ πολογισµού του (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κα Ιωάννα Σπυρίδωνος - Πίνη ) 15. Ορισµός επιτροπής παραλαβής για την προµήθεια συστήµατος συνεδριάσεων και αναµετάδοσης video για την αίθουσα του δηµοτικού συµβουλίου στο ήµο Φυλής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Αβράµης Σταµάτης) 16. Ορισµός επιτροπής παραλαβής για την προµήθεια ξύλινης εξέδρ ας για την αίθουσα δηµοτικού συµβουλίου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Αβράµης Σταµάτης) 17. Ορισµός επιτροπής παραλαβής για την προµήθεια γραφείων για την αίθουσα του δηµοτικού συµβουλίου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Αβράµης Σταµάτης) 18. Ορισµός επιτροπής παραλαβής για την προµήθεια αντλιών βαλβίδων συστηµάτων αυτοµατισµού για τα αντλιοστάσια ύδρευσης του ήµου Φυλής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντι/χος κ. Αβράµης Σταµάτης) 19. Ορισµός επιτροπής παραλαβής για την προµήθεια τσιµεντοσωλήνων και φρεατίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Αβράµης Σταµάτης) 20. Ορισµός επιτροπής παραλαβής για την προµήθεια φωτιστικών σωµάτων και βραχιόνων δηµοτικού φωτισµού. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντι/χος κ. Αβράµης Σταµάτης) 21. Ορισµός επιτροπής παραλαβής για την προµήθεια εργαλείων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντι/χος κ. Αβράµης Σταµάτης) 22. Πώληση προσκυρωτέου τµήµατος εµβαδού 1,80 τ.µ., στην ιδιοκτησία Κοροµηνά Μαρίας στην Π.Ε. Ζωφριάς Ι. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Μηλιώνης) 23. Αναµόρφωση προ πολογισµού και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Μηλιώνης) 24. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επείγουσες παρεµβάσεις για την αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης» Α.Μ. 20/08 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Μηλιώνης) 25. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Αντικατάσταση Μετατόπιση δικτύου οµβρίων, ύδρευσης και κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων» Α.Μ. 31/07 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Μηλιώνης) 26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Επείγουσες εργασίες αντιστήριξης οδού Αποστόλου Παύλου», Α.Μ. 83/07 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Μηλιώνης) 27. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αντιπληµµυρική προστασία και κατασκευή αποχέτευσης περιοχής Μπρίνια ήµου Φυλής» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Μηλιώνης) 28. Παράταση προθεσµίας περάτωσης της εργολαβίας «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων εργολαβίας Σ35 µέχρι την 9/6/2012». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Μηλιώνης) 29. ράσεις δηµοσιότητας για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, του προγράµµατος Πράσινη Ζωή στην Πόλη. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Μηλιώνης) 30. Αποζηµίωση για την κοπή εννέα (9) ελαιοδένδρων επί της ιδιοκτησίας του κ. Βάθη Αντωνίου, κατά την εκτέλεση έργου αποχέτευσης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Μηλιώνης) 31. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης στην Π.Ε. Πάρκο Πόλης ιδιοκτησίας Καµπόλη Χρήστου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Μηλιώνης) 32. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εµβαδού 353,50 τ.µ., στο Ο.Τ. Γ1291, στην Π.Ε. Αγ. Νικολάου ιδιοκτησίας Φιλάου Κων/νου για τη δηµιουργία γκαράζ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Μηλιώνης) Γ.Κ.

9 Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-9 Πολίτες µπλόκαραν φορτηγό µε απόβλητα στη Μάνδρα Άλλο ένα κρούσµα µε βιοµηχανικά απόβλητα έρχεται να προστεθεί στην περιοχή της Μάνδρας. Πιο συγκεκριµένα, εχθές στην περιοχή Βορό της Μάνδρας πολίτες µπλόκαραν φορτηγό που µετέφερε δεξαµενές µε απόβλητα όταν επιχείρησε να τα αδειάσει στο εν λόγω σηµείο. Συνελήφθησαν επ αυτοφώρω δύο άτοµα που ε- πέβαιναν στο φορτηγό, τα οποία κρατούνται µέχρι σήµερα στο Αστυνοµικό Τµήµα Μάνδρας. Άµεση ήταν η παρέµβαση της Αντιπεριφερειάρχη υτικής Αττικής, Σταυρούλας ήµου καθώς και του ηµάρχου Μάνδρας Ειδυλλίας, Γεώργιου ρίκου, οι οποίοι έσπευσαν στο σηµείο του συµβάντος. Από την Αντιπεριφερειάρχη κα. ήµου ενηµερώθηκε ά- µεσα ο Αττικάρχης, κ. Γούλας, ενώ όπως µας δήλωσε η ίδια σήµερα οι υπηρεσίες της Περιφέρειας θα πάρουν δείγµατα από το φορτηγό µε τις δεξα- µενές, προκειµένου να διαπιστωθεί το περιεχόµενό τους. Ξεκίνησε το πρόγραµµα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 έως και 64 ετών Σε επιχειρήσεις δήµων και περιφερειών Ξεκίνησε από χθες η προθεσµία υποβολής αιτήσεων για συµµετοχή στο πρόγραµµα του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού υναµικού για την επιχορήγηση «επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού ( ήµων και Περιφερειών) για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών». Το πρόγραµµα στοχεύει στην απασχόληση σε θέσεις εργασίας, πλήρους απασχόλησης, ανέργων που έχουν απολυθεί από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα και µακροχρόνια ανέργων, οι οποίοι αντιµετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας λόγω της ηλικίας τους. Οι επιχειρήσεις, που προσλαµβάνουν τους ανέργους, δεσµεύονται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους για 27 µήνες, ενώ η επιχορήγηση διαρκεί για 24 µήνες. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 25 ευρώ για κάθε ηµέρα πλήρους απασχόλησης. Από το πρόγραµµα µπορούν να ωφεληθούν µακροχρόνια άνεργοι (πάνω από 12 µήνες), ηλικίας 55 έως και 64 ετών, καθώς και άνεργοι πρώην εργαζόµενοι, ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ, των οποίων η σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή µερικής απασχόλησης, καταγγέλθηκε από τις 15 Ιουλίου του 2010 και µετά αλλά και όσων η σύµβαση καταγγελθεί µέχρι τη λήξη του προγράµµατος, επίσης ηλικίας 55 έως και 64 ετών. Οι ωφελούµενοι, θα πρέπει να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, να έχουν συµπληρώσει το τυποποιηµένο έντυπο εξατοµικευµένης προσέγγισης και να έχουν συµφωνήσει σε ατοµικό σχέδιο δράσης. εν εντάσσονται στο πρόγραµµα άτοµα µε αναπηρία, που τοποθετούνται αναγκαστικά µε τις διατάξεις του Ν.2643/98, όπως και άτοµα που αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση, η οποία έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕ. Επίσης, δεν είναι δυνατή η Αναµφίβολα, η παραπάνω κίνηση των δηµοτών και άµεση παρέµβαση του δήµου και της Αντιπεριφερειάρχη έσωσαν την περιοχή από ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πλήγµα. Οι δύο συλληφθέντες θα προσαχθούν σήµερα στο Αυτόφωρο για τις περαιτέρω νοµικές διαδικασίες. Ε.Λ. ένταξη στο πρόγραµµα για απασχόληση ανέργων τις βραδινές ώρες. Στο πρόγραµµα µπορούν να ενταχθούν, επιχειρήσεις ήµων και Περιφερειών, οι οποίες ασκούν οικονοµική δραστηριότητα. Η ενίσχυση, που θα λάβει µια επιχείρηση, χορηγείται βάσει του Κανονισµού της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis) και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών. Σηµειώνεται ότι στον έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που έχουν λάβει οι συνδεδεµένες µε την αιτούσα επιχειρήσεις. Η µέγιστη δαπάνη για την υλοποίηση του προγράµµατος ανέρχεται στα 75 εκατ. ευρώ και θα συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπα κή Ένωση (Ευρωπα κό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου υναµικού». Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕ, στη διεύθυνση όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Στην ίδια διεύθυνση παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τις κατηγορίες ωφελουµένων, που µπορούν να ενταχθούν και τις επιχειρήσεις που εξαιρούνται. 106,9 εκατ. ευρώ από τα οφειλόµενα του ηµοσίου στους δήµους στη υτική Αττική, στο δήµο Αχαρνών Το ποσό των 106,9 εκατ. ευρώ «το οποίο αντιστοιχεί στο 50% της υποχρέωσης τρέχοντος έτους, για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού ηµοσίου προς αυτούς», κατανέµει σε ό- λους τους δήµους της χώρας το υπουργείο Εσωτερικών. Σύµφωνα µε την απόφαση του Τ. Γιαννίτση το κονδύλι αυτό διατίθεται «για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων-έργων των δήµων της χώρας», ωστόσο «σε κάθε περίπτωση, στις περιπτώσεις ήµων που υφίστανται ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις τους, τα ποσά που τους αποδίδονται µε την απόφαση αυτή, διατίθενται υποχρεωτικά για την εξόφλησή τους». Αναλυτικά για τους δήµους της υτικής Αττικής και το δήµο Αχαρνών, τα αποδοτέα ποσά είναι τα ε- ξής: Ασπροπύργου Ελευσίνας Μάνδρας Ειδυλλίας Μεγάρων Φυλής Αχαρνών Γ.Κ. Ευχαριστήριο Ευχαριστούµε θερµά την Αρτοποιεία - Ζαχαροπλαστική «Το Ηπειρωτικό» λεωφόρος Φυλής 188 Άνω Λιόσια για την ευγενική προσφορά τους την τρέχουσα σχολική χρονιά στους µε ειδικές ανάγκες µαθητές µας. Ο σύλλογος ιδασκόντων του Ειδικού Σχ. Ζεφυρίου ΓΑΜΟΣ Ο ΜΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΑΧΤΙ -ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΥΡΙΤΣΙΜΠΛΑΣΑΚΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΙ Η ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΝΤΑΡΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1917 Tετάρτη 28 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Συνεδριάζει σήµερα το ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας στις 20.30 Ψηφίζει Τεχνικό Πρόγραµµα για

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1946 Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-6

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1946 Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-6 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1946 Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1565 ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Νέα επιχείρηση, τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και ενοικίαση Βορεινού Σήµερα στο ηµοτικό Συµβούλιο Άνω Λιοσίων

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1928 Πέµπτη 12 Ιανουαρίου 2012 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Στα διοικητικά δικαστήρια για το ασυµβίβαστο Επανήλθε το θέµα για δηµοτικό σύµβουλο

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2143 Τρίτη 11 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2143 Τρίτη 11 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Μειωµένα ηµοτικά τέλη για τις ευπαθείς οµάδες στο ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας Óåë. 2 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2143 Τρίτη 11 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Οργιάζει

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1950 Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1950 Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1950 Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2108 Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2108 Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Ενισχύονται φέτος οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους παιδικούς σταθµούς Άνω Λιοσίων Μηνιαίες ενηµερωτικές συναντήσεις µε ψυχολόγο στο πλαίσιο της λειτουργίας Σχολών Γονέων Óåë. 3-4 www.thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Νέα σκληρή κριτική στη ηµοτική Αρχή Ελευσίνας για τα έργα που δεν έγιναν σε περιοχές τσιγγάνων στο Στρίφι. Απέκτησε ο.

ÈÑÉÁÓÉÏ. Νέα σκληρή κριτική στη ηµοτική Αρχή Ελευσίνας για τα έργα που δεν έγιναν σε περιοχές τσιγγάνων στο Στρίφι. Απέκτησε ο. ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2054 Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ύο νέους χώρους Απέκτησε ο ήµος Ελευσίνας Νέα σκληρή κριτική στη ηµοτική Αρχή Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2083 Tετάρτη 12 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2083 Tετάρτη 12 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 2-4 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2083 Tετάρτη 12 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Νέο διήµερο «λουκέτο» στους ήµους από σήµερα Νίκος Μελετίου: «Αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2286 Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2286 Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2286 Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ΟΑΕ : «Ανοίγει»

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1903 Πέµπτη 8 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1903 Πέµπτη 8 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1903 Πέµπτη 8 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2271 Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2271 Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2271 Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 «Είµαστε υποχρεωµένοι να διεκδικούµε και να αγωνιζόµαστε για όσα δικαιούµαστε»

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1939 Tρίτη 31 Ιανουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Στα

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1904 Παρασκευή 9 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1904 Παρασκευή 9 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1904 Παρασκευή 9 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1784 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 4

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1784 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 4 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1784 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Συνελήφθη 23χρονος διαρρήκτης στη Μάνδρα - Μαζί µε συνεργούς του που αναζητούνται, είχαν «γδύσει»

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Γκρέµισαν βενζινάδικο στο Μενίδι για να αρπάξουν το χρηµατοκιβώτιο Ένοπλη ληστεία

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1944 Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Έκλεβαν

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2092 Τετάρτη 26 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-4

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2092 Τετάρτη 26 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-4 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2092 Τετάρτη 26 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Περιµένουν τα λεφτά στο ήµο Αχαρνών Άνοιξε από εχθές ο ήµος και αναµένει τις

Διαβάστε περισσότερα

Παράγκες και αυθαίρετα

Παράγκες και αυθαίρετα ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1596 Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ:

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1956 Πέµπτη 23 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-4

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1956 Πέµπτη 23 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-4 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1956 Πέµπτη 23 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

Óåë. 3-4. - Σε άνοδο και Ν, Χρυσή Αυγή, ΗΜ.ΑΡ. Παράθυρο για επιµήκυνση του Μνηµονίου από τις Βρυξέλλες

Óåë. 3-4. - Σε άνοδο και Ν, Χρυσή Αυγή, ΗΜ.ΑΡ. Παράθυρο για επιµήκυνση του Μνηµονίου από τις Βρυξέλλες ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 ιχάζουν τα οικονοµικά στο ήµο Ασπροπύργου Με αφορµή την εφαρµογή απόφασης του ΥΠΕΣ για αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τρίτους HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ &

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2284 Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2284 Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 ηµιουργική απασχόληση για παιδιά µε ειδικές ανάγκες Όλο το καλοκαίρι στην Ελευσίνα Ιδρύθηκε η Νοµαρχιακή Επιτροπή ΗΜΑΡ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2334 Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2334 Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2334 Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ΟΤΑ: Εγκρίθηκε η

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2180 Πέµπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2180 Πέµπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2180 Πέµπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

8 νέοι κοινόχρηστοι χώροι

8 νέοι κοινόχρηστοι χώροι ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1590 Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ:

Διαβάστε περισσότερα

Σåë. 2-9. Η κυκλοφοριακή µελέτη για την εκτός σχεδίου περιοχή ΦΑΚΑ και η κατασκευή αιθουσών στο 1ο ηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου

Σåë. 2-9. Η κυκλοφοριακή µελέτη για την εκτός σχεδίου περιοχή ΦΑΚΑ και η κατασκευή αιθουσών στο 1ο ηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1770 Τρίτη 17 Μαίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1925 ευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ ωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Σε Ζεφύρι και Μενίδι τα κρησφύγετα των δραστών HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÈÑÉÁÓÉÏ. Σε Ζεφύρι και Μενίδι τα κρησφύγετα των δραστών HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2191 ευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Συστράτευση ΒΕΠ, Π.Ε. υτικής Αττικής και ΕΛΑΝΕΤ για την ενίσχυση ΜµΕ - Ενηµερωτική

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2057 ευτέρα 23 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2057 ευτέρα 23 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Ορατός ο κίνδυνος στάσης πληρωµών από Σεπτέµβρη, εκτιµούν ΚΕ Ε και ΠΟΕ-ΟΤΑ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2057 ευτέρα 23 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα