ÈÑÉÁÓÉÏ. Πλήρη απαλλαγή για την α κατοικία έκτασης 100 τ.µ. και αλλαγή του νόµου για τα εξ αδιαιρέτου οικόπεδα αιτείται το ηµοτικό Συµβούλιο Óåë.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÈÑÉÁÓÉÏ. Πλήρη απαλλαγή για την α κατοικία έκτασης 100 τ.µ. και αλλαγή του νόµου για τα εξ αδιαιρέτου οικόπεδα αιτείται το ηµοτικό Συµβούλιο Óåë."

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ AÑ. ÖÕËËÏÕ 1912 Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï ôçë.: «Ο πρωθυπουργός δεν είναι όµηρος κανενός» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Π. Καψής Στέλνοντας το ξεκάθαρο µήνυµα του Λ. Παπαδήµου ότι οι υπουργοί πρέπει να είναι προσηλωµένοι στο έργο τους διότι γι' αυτό αξιολογούνται και κρίνονται Πολίτες µπλόκαραν φορτηγό µε απόβλητα στη Μάνδρα φωτό αρχείου Σåë 9 7,6 εκατ. ευρώ στους δήµους για µισθούς στα ΚΕΠ στη υτική Αττική, στο δήµο Αχαρνών «Θηλιά» τα πρόστιµα Óåë. 9 Óåë. 6 των αυθαιρέτων στο δήµο Αχαρνών Ξεκίνησε το πρόγραµµα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 έως και 64 ετών Σε επιχειρήσεις δήµων και περιφερειών «Στο τραπέζι» του ηµοτικού Συµβουλίου Φυλής σήµερα ο «Ξένιος» ύο προγραµµατικές συµβάσεις: α) για την Πάρνηθα και β) για Μελέτη Γενικού Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης του δήµου Óåë. 3-8 Πλήρη απαλλαγή για την α κατοικία έκτασης 100 τ.µ. και αλλαγή του νόµου για τα εξ αδιαιρέτου οικόπεδα αιτείται το ηµοτικό Συµβούλιο Óåë. 2-4 ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ Α.Ο. «Oύτε απογοήτευση, ούτε ενθουσιασµός» Óåë. 5 Óåë. 7 Πλούσια η σηµερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής ΕΣΠΑ και πλείστες ΜΠΕ στο επίκεντρο Σåë. 3-6 Οι ΟΤΑ πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τους πόρους πριν αποφασίσουν τη σύσταση ή διατήρηση ΝΠ Ξεκαθαρίζει ο υπουργός Εσωτερικών Τάσος Γιαννίτσης Óåë Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ - Áôôéêή Τρίτη Καιρός: Κατά περιόδους νεφελώδης και διαστήµατα ηλιοφάνειας. Πιθανότητα βροχής µικρής διαρκείας. Άνεµοι: υτικοί νοτιοδυτικοί 4 µε 6 µποφόρ. Θερµοκρασία: Από 10 έως 16 βαθµούς κελσίου. - Ñ Ç Ó É Ì Á Ô Ç Ë Å Ö Ù Í Á ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ:: , ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: , ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ΕΗ ΑΧΑΡΝΩΝ: , ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ Ιγνατίου Θεοφ. Ιωάννου Θάσου ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, Ντίνος Ρούσσης Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου. Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. «Θηλιά» τα πρόστιµα των αυθαιρέτων στο δήµο Αχαρνών Πλήρη απαλλαγή για την α κατοικία έκτασης 100 τ.µ. και αλλαγή του νόµου για τα εξ αδιαιρέτου οικόπεδα αιτείται το ηµοτικό Συµβούλιο ιχασµένοι επί «Η απόκτηση της απαλλαγής όλων ή κατοικίας απ αυτούς που τη στερούνται µιας οµάδας κατόχων ή αυθαιρέτων από τα στεγάζονται πρόστιµα που επιβάλλει ο νέος Ν. 4014/11 αποτελεί αντικείµενο φάνηκαν οι δηµοτικοί ειδικής φροντίδας σύµβουλοι Αχαρνών του κράτους» την περασµένη εβδοανεπαρκώς µάδα. Κοινός τόπος ό- (Άρθρο 21, παρ. 4, Σύνταγµα) λων όσων πήραν το λόγο, ωστόσο, τόσο των αιρετών όσο και των εκπροσώπων φορέων και συλλόγων ήταν ότι θα πρέπει να υπάρξει µία άλλη ρύθµιση από αυτή που επιβάλλει ο νέος Νόµος, που σίγουρα αποτελεί θηλιά στο λαιµό όσων αφορά. Πρόκειται για την επιβολή προστίµων, που ανέρχονται στις ευρώ για οικήµατα των 100τ.µ., ποσό που προφανώς είναι δυσθεώρητο για πολλούς τη στιγµή µάλιστα που µεγάλη µερίδα αυτών έχουν περιέλθει στην ανεργία ή σε κατάσταση µερικής απασχόλησης. Στο κενό παρελθούσες απόπειρες νοµιµοποίησης Άλλωστε, όπως ειπώθηκε από τους οµιλητές, το ίδιο το κράτος εδώ και πολλά χρόνια είχε δείξει να αποδέχεται αυτές τις κατασκευές, αφού παρότι βρίσκονταν εκτός Σχεδίου, ε- πέτρεπε την ηλεκτροδότηση, την παροχή νερού και τη δηµιουργία οδικού δικτύου. Ενδεικτικό της αποδοχής τους, στις περιπτώσεις που αποτελούσαν πρώτη κατοικία, ήταν ό- Με επιστολή της η υπεύθυνη του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής (πρώην Κοινωνική Υπηρεσία) του ήµου Ελευσίνας κ. Μαρία Αντωνάρα-Αντωνίου προς τους διευθυντές των σχολείων και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων, ζητά εκ µέρους τους ενηµέρωση για τυχόν περιστατικά που έχουν πέσει στην αντίληψή τους σχετικά µε οικονοµικά προβλήµατα ή προβλήµατα υποσιτισµού σε µαθητές. Η επιστολή στάλθηκε µε αφορµή α- ναφορά τέτοιων περιπτώσεων σε νηπιαγωγείο της πόλης. Σήµερα που η οικονοµική κατάσταση γίνεται συνεχώς πιο δύσκολη, η ανάγκη υποστήριξης ανθρώπων και ι- διαίτερα παιδιών γίνεται επιτακτική. Σε δύσκολη θέση µπορεί να βρεθούµε όλοι µας. Η ανεργία, η µείωση των µισθών και των συντάξεων κτυπούν όλο και περισσότερους συµπολίτες µας. Η βοήθειά µας είναι κοινωνική αλληλεγγύη, δεν είναι ε- λεηµοσύνη. Τα περιστατικά υποσιτισµού που πιθανόν να υπάρξουν πρέπει να αντιµετωπιστούν µε διακριτικότητα, σε τι είχαν γίνει προτάσεις για νοµιµοποίησή τους µε έ- να συµβολικό ποσό της τάξης των δρχ. τότε και της κατάθεσης µιας απλής Υπεύθυνης δήλωσης, οι οποίες, όµως δεν ευόδωσαν. Έτσι, σήµερα πολλά χρόνια µετά, πολλοί πολίτες αυτής της χώρας και δη του δήµου Αχαρνών, όπου πολλές συνοικίες συνίστανται αποκλειστικά από α- υθαίρετα, καλούνται να πληρώσουν για τη νοµιµοποίηση υπέρογκα ποσά, όταν µάλιστα αυτή θα ισχύσει για διάστηµα 30 ετών, οπότε και θα απαιτηθεί νέα διαδικασία και προφανώς πρόστιµα για την εκ νέου νοµιµοποίηση. Επιπρόσθετα, ως µέσο πίεσης προς την καταβολή των προστίµων, η Πολιτεία χρησιµοποιεί την αδυναµία µεταβίβασης του ακινήτου αν δε γίνει η πληρωµή. Αξίζει να αναφερθεί, όπως επισηµάνθηκε από πολλούς οµιλητές ότι η ανέγερση ενός αυθαιρέτου δεν είναι λιγότερο κοστοβόρα από την ανέγερση ενός νόµιµου κτίσµατος, όπως ίσως πολλοί πι - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4 Ενηµέρωση για πιθανά οικονοµικά προβλήµατα µαθητών µε σκοπό την ενίσχυσή τους - Ζητά η υπεύθυνη του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής του ήµου Ελευσίνας µε επιστολή της προς ιευθυντές σχολείων και Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων φωτό αρχείου συνεννόηση µε τις οικογένειες και πάντα µε γνώµονα την ουσιαστική βοήθεια και όχι το διασυρµό. Καλεί επίσης όσους συµπολίτες µας αντιµετωπίζουν πρόβληµα να µην διστάζουν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία (στα τηλέφωνα που αναφέρονται πιο πάνω). Η βοήθεια της Κοινωνικής Υπηρεσίας θα είναι όσο το δυνατόν καλύτερη και διακριτική.

3 Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 «Στο τραπέζι» του ηµοτικού Συµβουλίου Φυλής σήµερα ο «Ξένιος» ύο προγραµµατικές συµβάσεις: α) για την Πάρνηθα και β) για Μελέτη Γενικού Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης του δήµου ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - ΕΗ - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÌÁÍÄÑÁ -ΕΙ ΥΛΛΙΑ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΦΥΛΗ (Ζεφύρι, Άνω Λιόσια) Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá - Äçìáñ åßï ÈÑÉÁÓÉÏ-3 Σήµερα Τρίτη και ώρα 14:00 έχει οριστεί συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου Φυλής, όπου αναµένεται να συζητηθούν ενδιαφέροντα θέµατα. Ανάµεσα σ αυτά, είναι οι αποφάσεις που αφορούν τη ηµοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Άνω Λιοσίων, στις οποίες θα υπάρξει και ο αντίλογος από την πλευρά των εργαζοµένων του σταθµού, αλλά και η δροµολόγηση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Φυλής και Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης για την εκπόνηση Μελέτης Γενικού Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης του δήµου, όπως είχε συζητηθεί προσφάτως. Ενδιαφέρον θα εκφραστεί, όπως προβλέπεται και κατά τη συζήτηση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής ήµου Φυλής ασαρχείου Πάρνηθας, για την µελέτη και εκτέλεση δηµοσίων δασοτεχνικών έργων ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε δηµόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην Πάρνηθα και εντός των ορίων του ήµου Φυλής. Θυµίζουµε ότι επίσης προσφάτως, ο δήµος Φυλής αποχώρησε από όλους τους Συνδέσµους, όπου συµµετείχε, µεταξύ των οποίων και ο Σύνδεσµος Προστασίας Πάρνηθας (ΣΥΝ.ΠΑ), προκειµένου, σύµφωνα µε το δήµαρχο να διαχειριστεί µόνος του ο δήµος τα θέµατα που τον αφορούν. Αναλυτικά, τα θέµατα της σηµερινής µεσηµβρινής συνεδρίασης έχουν ως εξής: 1. Έγκριση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Φυλής και Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης για την εκπόνηση Μελέτης Γενικού Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ήµου Φυλής (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ - ήµαρχος κ. Μπουρα µης) 2. Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής ήµου Φυλής ασαρχείου Πάρνηθας, για την µελέτη και εκτέλεση δηµοσίων δασοτεχνικών έργων ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε δηµόσια ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 Ελευσίνα Μιχαήλου Γαβριέλα - ήµητρο 54 τηλ. : Ασπρόπυργος Βλαζάκη Σµαραγδή - ιασταύρωση Εθν. Οδού τηλ.: Μάνδρα Ιγνατιάδου Ειρήνη - Γκλιάτη 2 τηλ.: Άνω Λιόσια Αθ. Μπουρούνη - Πινδου 42 & Χαλκίδος τηλ.: ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α Οι ΟΤΑ πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τους πόρους πριν αποφασίσουν τη σύσταση ή διατήρηση ΝΠ Ξεκαθαρίζει ο υπουργός Εσωτερικών Τάσος Γιαννίτσης φωτό αρχείου Τις δυνατές πηγές εσόδων και την οικονοµική ευρωστία θα πρέπει να αξιολογούν οι δήµοι πριν αποφασίσουν τη σύσταση ή τη διατήρηση ενός νοµικού προσώπου, προκειµένου να είναι βιώσιµο, επισηµαίνει ο υπουργός Εσωτερικών, Τάσος Γιαννίτσης, µε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή. Σχετική ερώτηση είχε καταθέσει στο υπουργείο Εσωτερικών ο βουλευτής της Ν Νίκος Νικολόπουλος, επισηµαίνοντας ότι σύµφωνα µε το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, κάθε δήµος µπορεί να συνιστά ή να έχει έως δύο ΝΠ, ένα εκ των οποίων για τον τοµέα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. Ο βουλευτής είχε καλέσει τον υπουργό να τον ενηµερώσει πως θα γίνεται η χρηµατοδότηση κάθε τέτοιου Οργανισµού, ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στο έργο του, αν θα δοθούν νέες αρµοδιότητες για να αντιµετωπισθούν οι αυξηµένες κοινωνικές ανάγκες και ποια θα είναι η πολιτική της κυβέρνησης για τα θέµατα του προσωπικού και των κενών οργανικών θέσεων. Προς απάντηση της ερώτησης, ο υπουργός Εσωτερικών Τάσος Γιαννίτσης αναφέρει ότι µε το άρθρο 94 του ν. 3852/2010 αποδόθηκαν στους πρωτοβάθµιους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης νέες πρόσθετες αρµοδιότητες. Στο πλαίσιο αυτό, οι δήµοι δραστηριοποιούνται πλέον σε ένα ευρύ φάσµα αρµοδιοτήτων του τοµέα κοι νωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. Με τον ίδιο νόµο, όπως εξάλλου αναφέρει ο υπουργός, κάθε δήµος µπορεί να συνιστά ή να έχει έως δύο νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ένα για τους τοµείς αρµοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τοµείς πολιτισµού, αθλητισµού και περιβάλλοντος. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6

4 4-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 Βρέθηκε δολοφονηµένος σε παράδροµο της Εθνικής οδού στην Θήβα Η επεξεργασία λυµάτων µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό υδάτινο πόρο Σύµφωνα µε την περιβαλλοντική οργάνωση ίκτυο Μεσόγειος SOS φωτό αρχείου Στη Θήβα, 87ο χλµ. της Π.Α.Θ.Ε. (παράδροµος ρεύµα προς Αθήνα), εντοπίστηκε πτώµα αλλοδαπού, Ασιατικής καταγωγής, ο οποίος έφερε κακώσεις και εγκαύµατα σε διάφορα µέρη του σώµατός του. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η σε Συνέντευξη Τύπου Η Παµποντιακή Οµοσπονδίας Ελλάδος (Π.Ο.Ε.), ο ήµος Ασπροπύργου, η Πανελλαδική Επιτροπή Αγώνα για τις κατοικίες εκτός σχεδίου πόλεως των Ποντίων από την πρώην ΕΣΣ, σας προσκαλούν σε Συνέντευξη Τύπου, που θα δοθεί την Τετάρτη 21 εκεµβρίου 2011 και ώρα 12:00 π.µ., στο Ξενοδοχείο Τιτάνια, Πανεπιστηµίου 52 Αθήνα (Tηλ.: ). Μέσω της εν λόγω Συνέντευξης, οι διοργανωτές της, θα ανακοινώσουν το χρονοδιάγραµµα των νοµικών ενεργειών και των πρωτοβουλιών, που θα εκδηλωθούν, το αµέσως προσεχές διάστηµα, προκειµένου να δοθεί οριστική, δίκαιη λύση, στο ζήτηµα που αφορά στη στεγαστική αποκατάσταση των νεοπροσφύγων, οµογενών Ελλήνων µε καταγωγή από τον Πόντο, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα, µε πρόσκληση της Ελληνικής Πολιτείας. Συγκεκριµένα, θα παρουσιαστεί το πλαίσιο µιας νοµικής πρωτοβουλίας, η οποία, αν δεν υπάρξει νοµοθετική πρωτοβουλία, για την τήρηση των δεσµεύσεων που ανέλαβαν οι Κυβερνήσεις της Ελλάδας, και δε δοθεί τέλος στην επί δεκαετίες συνεχιζόµενη οµηρεία χιλιάδων νεοπροσφύγων, θα καταλήξει στο Ευρωπα κό ικαστήριο Ανθρωπίνων ικαιωµάτων( Ε..Α..). Για τους φορείς που απευθύνουν την πρόσκληση Γεώργιος Παρχαρίδης Νικόλαος Μελετίου Πρόεδρος ήµαρχος Ασπροπύργου Παµποντιακής Οµοσπονδίας Μέλος.Σ. της Π.Ε.. Ελλάδας(Π.Ο.Ε.), Αττικής Καθηγητής ιατρικής Α.Π.Θ. Σβετλάνα Λαβασά Πρόεδρος Πανελλαδικής Επιτροπής Αγώνα για τις κατοικίες εκτός σχεδίου πόλεως των Ποντίων από την πρώην ΕΣΣ Πληροφορίες: Αθηνά Σωτηριάδου, Πρόεδρος Συλλόγου Ποντίων Ασπροπύργου: «Οι Ακρίτες του Πόντου», τηλ: Ηεπεξεργασία των αστικών και βιοµηχανικών λυµάτων αποτελεί την κοµβική θωράκιση του υδάτινου και χερσαίου περιβάλλοντος και µπορεί να αποτελέσει και σηµαντικό υδάτινο πόρο, µέσω της επαναχρησιµοποίησης των επεξεργασµένων λυµάτων σε χρήσεις που δεν απαιτούν καθαρό πόσιµο νερό. Αυτό επισηµαίνεται σε ανακοίνωση της περιβαλλοντικής οργάνωσης ίκτυο Μεσόγειος SOS, µε αφορµή την έκθεση της Ευρωπα κής Επιτροπής για την πρόοδο των ευρωπα κών κρατών στην επεξεργασία των αστικών λυµάτων. Η χώρα µας, πάντως, φαίνεται ότι βρίσκεται σε καλό δρόµο, καθώς µε την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την επαναχρησιµοποίηση των λυµάτων δηµιουργήθηκε το θεσµικό πλαίσιο για την ανάπτυξη αυ συνέχεια στη σελ. 2 στεύουν, αλλά πολύ συχνά κοστίζει περισσότερο, λόγω της ύπαρξης ολόκληρου κυκλώµατος, που θησαυρίζει από τέτοιες καταστάσεις. Μία ακόµη επισήµανση που έγινε µε ιδιαίτερη έ- µφαση από τους οµιλητές ήταν η ανάγκη να µπουν στο Σχέδιο Πόλης οι εκτός µέχρι σήµερα σχεδίου περιοχές, διότι αν αυτό δε γίνει, τα πρόστιµα που θα κληθούν να πληρώσουν όταν τελικά αυτό γίνει, θα είναι και πάλι υψηλά. Με αυτή την αιτιολογία άλλωστε, πολλοί κάτοικοι δήλωσαν δια µέσου των εκπροσώπων τους ότι αρνούνται να καταβάλλουν τα σηµερινά πρόστιµα, πρακτική που όπως φαίνεται έχει υιοθετηθεί από την πλειοψηφία των κατόχων αυθαιρέτων, αφού σύµφωνα µε τον πρώην βουλευτή και πρόεδρο της ηµοκρατικής Κίνησης Μηχανικών του Τεχνικού Επιµεληηρίου Αθηνών κ. Α. Κατσιγιάννη, που παρευρέθηκε στη συνεδρίαση, κανείς δεν πληρώνει την 1η δόση µε αποτέλεσµα να ακούγεται το ενδεχόµενο νέας 2µηνης παράτασης. Πλήρης απαλλαγή όλων ή µιας µερίδας; Τελικά και προς την κατεύθυνση της ελάφρυνσης των ιδιοκτητών αυθαιρέτων, που σε µεγάλο βαθµό πρόκειται για Έλληνες του Πόντου, κυριάρχησαν 2 προτάσεις. Η πρώτη διατυπώθηκε από τον κ. Θ. Τραβασάρο, εκπρόσωπο της «Λα κής Συσπείρωσης» και η δεύτερη, που έτυχε και της αποδοχής της πλειοψηφίας από το δήµαρχο κ. Σ. Ντούρο. Τα 4 σκέλη της πρότασης του κ. Τραβασάρου, ο ο- ποίος επισήµανε ότι για την εφαρµογή τους, θα α- παιτηθεί σκληρός αγώνας και πιέσεις, είναι τα εξής: 1. Να µην πληρωθεί ούτε ένα ευρώ από κανέναν ανεξαιρέτως τού του σηµαντικού τοµέα «παραγωγής» νερού.μάλιστα, όπως δήλωσε ο Ειδικός Γραµµατέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Α. Ανδρεαδάκης στο ενηµερωτικό δελτίο της περιβαλλοντικής ο- ργάνωσης, στη σχετική προκήρυξη για τη χρηµατοδότηση έργων έχουν ανταποκριθεί πάνω από 25 δήµοι και δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης για την αξιοποίηση επεξεργασµένων λυµάτων από υφιστάµενες εγκαταστάσεις, ενώ µέσα µέσα στο επόµενο δίµηνο αναµένεται η ένταξη όσων πληρούν τις προ ποθέσεις για χρηµατοδότησή τους. Στην έκθεση αναφέρεται ότι η Ευρωπα κή Ένωση θα εξακολουθήσει να προσφεύγει µε δικαστικά µέσα εναντίον των χωρών στις οποίες παρατηρούνται σηµαντικές καθυστερήσεις. 2. Άµεση ένταξη των περιοχών του δήµου Αχαρνών στο Σχέδιο Πόλης και όχι µετά από 10 χρόνια, όπως προβλέπει ο Νόµος 3. Η ένταξη στο Σχέδιο να µη συνοδευτεί από την καταβολή νέων τεράστιων προστίµων 4. Να αλλάξει ο νόµος για τα εξ αδιαιρέτου, διότι απαιτεί µεγάλη εισφορά Συµφωνία στα εξ αδιαιρέτου Στο τελευταίο σκέλος για τα εξ αδιαιρέτου, βρέθηκε και ο δήµαρχος σύµφωνος, ο οποίος σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, διατύπωσε την εκτίµηση ό- τι για να έχει τύχη η πρόταση που θα γίνει, θα πρέπει να είναι ρεαλιστική. Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε, αφού ασπάστηκε όπως είπε τις απόψεις πολλών ο- µιλητών, την πλήρη απαλλαγή για την πρώτη κατοικία, στην οποία η αναλογία είναι 25τ.µ. ανά άτο- µο, στο οποίο ο κ. Π. Φωτιάδης, επικεφαλής της παράταξης «Παναχαρνα κή Ακηδεµόνευτη Κίνηση Πολιτών» πρόσθεσε και το κριτήριο του ορίου του εισοδήµατος των ευρώ. Για κτίσµατα άλλων χρήσεων, όπως αποθήκες, βιοµηχανικούς/ βιοτεχνικούς χώρους, ο δήµαρχος πρόσθεσε ότι θα ισχύσει άλλη ρύθµιση και θα υπάρξει κλιµάκωση ανάλογα µε το κτίριο και τα τετραγωνικά µέτρα, αλλά και επιµήκυνση των δόσεων, αφού δε µπορεί να έχει την ίδια τύχη όποιος κατασκευάζει βίλα, η οποία προφανώς δεν είναι και η πρώτη κατοικία. Η πρόταση του δηµάρχου ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία µε µειοψηφούντες όσους στήριξαν την πρόταση του κ. Τραβασάρου. Γ. Κρυστάλλη

5 Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ΘÑÉÁÓÉÏ-5 Οικονοµικά επί τάπητος σήµερα στο δήµο Αχαρνών Ισολογισµός Απολογισµός του 2010, ρύθµιση χρεών προς το Τ.Π.. και Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας σε 2 ηµοτικά Συµβούλια Με δύο συνεδριάσεις θα προβεί στη λήψη αποφάσεων οικονοµικής φύσης σήµερα το ηµοτικό Συµβούλιο Αχαρνών, η πρώτη εκ των οποίων ξεκινά στις 18:00 και η δεύτερη στις 20:00. Αρχικά θα ζητηθεί η έγκριση Λογαριασµού ιαχείρισης (Ισολογισµού, Αποτελέσµατα Χρήσεως, Προσάρτηµα, Απολογισµός) οικονoµικού έτους 2010 του δήµου και αµέσως µετά θα ληφθούν αποφάσεις, που αφορούν, µεταξύ άλλων την ρύθµιση χρεών του ήµου προς το Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων και την έγκριση Προγράµµατος Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας του ήµου. Αναλυτικά, οι ηµερήσιες διατάξεις έχουν ως εξής: Στις 18:00 1. Έγκριση Λογαριασµού ιαχείρισης (Ισολογισµού, Αποτελέσµατα Χρήσεως, Προσάρτηµα, Απολογισµός) οικονoµικού έτους 2010 ήµου Αχαρνών. Στις 20:00 1 Λήψη απόφασης για την ρύθµιση χρεών του ήµου προς το Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων 2 Έγκριση Προγράµµατος Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας του ήµου Αχαρνών 3 Ορισµός υπαλλήλου που θα τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, για το έτος 2011(από ) και εφεξής και όρια υπερωριακής ε- ργασίας. 4 Έγκριση απόφασης σχετικά µε τον καθορισµό εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου του Ν.Π... «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Αχαρνών». 5 Έγκριση απόφασης σχετικά µε τον καθορισµό εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου του Ν.Π... «Σχολική Επιτροπή ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Αχαρνών». 6 Έγκριση ισολογισµού έναρξης εκκαθάρισης της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας «Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων» ήµου Αχαρνών (Κ.ΥΠ.Ε.Κ.Ο.) 7 Έγκριση απόφασης σχετικά µε τον καθορισµό εξόδων παράστασης προέδρου, αντιπροέδρων και αποζηµίωση µελών του Ν.Π... «ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών». 8 Έγκριση απόφασης σχετικά µε τον καθορισµό εξόδων παράστασης προέδρου, µελών ιοικητικού Συµβουλίου και Γραµµατείας του Ν.Π.Ι.. «ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών». 9 Καθορισµός τέλους για την τέλεση πολιτικών γάµων στο ήµο Αχαρνών (σχετ. η υπ. αριθµ. 980/2011 απόφ. Οικονοµικής Επιτροπής). 10 Απευθείας αγορά απαλλοτριούµενης ιδιοκτησίας της κας αµιανού Κωνσταντίνας συζύγου Παναγιώτη Κρεούζη στην Π.Ε ΠΥΡΓΟΥΘΙ µε Κ.Α στο Ο.Τ και ψήφιση πίστωσης 8.591,17 ευρώ. Ξεκινά το πρόγραµµα του ΟΑΕ απασχόλησης και κατάρτισης ανέργων µε επιταγή επανένταξης Άρχισε από χθες η υποβολή αιτήσεων για τη συµµετοχή επιχειρήσεων στο πρόγραµµα «απασχόλησης και κατάρτισης δικαιούχων επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού υναµικού. Στόχος του προγράµµατος είναι η απασχόληση επιδοτούµενων ανέργων, σε νέες θέσεις εργασίας, µε την καταβολή ποσού ίσου προς το επίδοµα ανεργίας, ως επιδόµατος απασχόλησης στις επιχειρήσεις που προσλαµβάνουν ανέργους, καθώς και η κατάρτισή τους στο αντικείµενο απασχόλησής τους. Με το πρόγραµµα, ο ΟΑΕ προσφέρει κίνητρο στις επιχειρήσεις να προσλάβουν και να καταρτίσουν επιδοτούµενους ανέργους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν θα µειώσουν το προσωπικό τους, παλαιό και νέο, για διάστηµα 36 έως 42 µηνών. Ο εργοδότης που προσφέρει τη θέση εργασίας, µε πλήρη απασχόληση και ασφάλιση 25 ηµερών µηνιαίως, λαµβάνει ως επιχορήγηση για κάθε προσλαµβανόµενο, ποσό ίσο µε το επίδοµα ανεργίας ή το επίδοµα µακροχρόνια ανέργου που θα ελάµβανε ο ά- νεργος, για το διάστηµα που υπολείπεται µέχρι τη λήξη της επιδότησής του (περιγράφεται στην εγκριτική απόφαση τακτικής ή µακροχρόνιας ανεργίας). Η επιχορήγηση προσαυξάνεται κατά 14 ευρώ ηµερησίως, για 25 ηµέρες το µήνα, εφόσον προσληφθεί επιδοτούµενος µακροχρόνια άνεργος. Μετά την πάροδο του διαστήµατος αυτού, που αποτελεί την πρώτη φάση του προγράµµατος και µέχρι τη συµπλήρωση 24 µηνών από την πρόσληψη (β φάση προγράµµατος), ο εργοδότης λαµβάνει ως επιχορήγηση ποσό ίσο προς το 90% των ασφαλιστικών εισφορών, εργοδοτών και εργαζοµένων, πλέον των εισφορών υπέρ επικουρικών ταµείων. Εφόσον ο εργοδότης προχωρήσει και σε κατάρτιση του επιδοτούµενου τον οποίο προσέλαβε, η επιχορήγηση που λαµβάνει ανέρχεται στο 100% των ασφαλιστικών εισφορών, µε επέκταση της διάρκειας του προγράµµατος σε 30 µήνες. Η επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών αποδίδεται µέσω του αλληλόχρεου λογαριασµού ΙΚΑ/ETAM- ΟΑΕ, ενώ οι εισφορές επικουρικών ταµείων καταβάλλονται απευθείας στην επιχείρηση. 7,6 εκατ. ευρώ στους δήµους για µισθούς στα ΚΕΠ στη υτική Αττική, στο δήµο Αχαρνών Την επιχορήγηση των δήµων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους µε ποσό ,20 ευρώ, για την κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας µόνιµου προσωπικού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών προβλέπει σχετική απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών. Αναλυτικά τα ποσά που διατίθενται είναι: Ασπροπύργου Ελευσίνας Μάνδρας Ειδυλλίας Μεγάρων Φυλής Αχαρνών Γράφει ο ΛΑΤΤΑΣ ΟΙ ΝΥΜΦΙΟΙ ΟΙ νυµφιοι κατέφτασαν επωφελούµενοι την α- πουσία του Ο ΥΣΣΕΑ και συ εκεί καθηλωµένη στο σπιτικό σου, ούτε που σκέφτεσαι να το κουνησης, από την ΙΘΑΚΗ ΣΟΥ. ΟΛΟ υφενης, κι ο αργαλιος σου, δεν θέλει να τελειώση την ύφανση. Εσύ σκορπίζεις ελπίδες και καρτερείς τον γυρισµό του κύρη σου,υφενοντας και ξιφενοντας πάντα. Βαλε µπροστά πανέµορφη ΠΗΝΕΛΟΠΗ να υφανης τις χλαµιδες που θα στολίσουν τα φειδισια κορµιά των ΚΑΡΥΑΤΙ ΩΝ, της ΑΘΗΝΑΣ, µα και της ΑΦΡΟ ΙΤΗΣ. Μείνε εκεί ο χρόνος θα σε δικαιώση. ΟΙ ΝΥΜΦΙΟΙ θα κουραστούν και θα ακουστούν, τραγούδια που θα βουηξουν στα πέρατα του ΙΟΝΙΟΥ και στα βουνά θα αντιλαλήσουν οι καµπάνες του λιτρωµού. Το α δωνι θα τραγουδηση πάλι. Ο ΣΠΙΝΟΣ, ΚΙ Ο ΚΟΤΣΙΦΑΣ θα στήσουν το χορό τους στην καταπράσινη ρεµατιά και η ψευτιά, στο κοχλασµα, θα χυθη στο έδαφος, γιοµάτη απελπισία. Αυτούς που σε πρόδωσαν όµορφη ΠΗΝΕΛΟΠΗ µου θα τους τιµωρηση η ιστορία. ΠΟΣΟ Σ ΑΓΑΠΩ ΕΛΛΑ Α ΜΟΥ, ΠΟΣΟ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ. ΚΑΝΕ ΚΟΥΡΑΓΙΟ. Ο ΗΛΙΟΣ ΘΑ ΞΑΝΑΒΓΗ ΥΠΕΡΛΑΜΠΡΟΣ. Κάτω τα χέρια σας από την ΕΛΛΑ Α ΜΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ Η ΥΠΑΡΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΕΛΕΕΙΝΑ ΕΡΠΕΤΑ.

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 20 εκεµβρίου Νοµοθετική ρύθµιση για εφεδρεία µε αναδροµική εφαρµογή Λόγω καθυστερήσεων στη βεβαίωση της ακριβούς προ πηρεσίας από τα ασφαλιστικά ταµεία Την αναδροµική εφαρµογή της προσυνταξιοδοτικής εφεδρείας των δηµοσίων υπαλλήλων αορίστου χρόνου προβλέπει η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου του υπουργείου Οικονοµικών. Με τη διάταξη επιχειρείται να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα που δηµιουργήθηκε µε όσους εργαζοµένους είχαν προ πηρεσία και σε άλλους φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα και η οποία πρέπει να συνυπολογιστεί προκειµένου να διαπιστωθεί αν πληρούν τις προ ποθέσεις υπαγωγής σε προσυνταξιοδοτική εφεδρεία. Σύµφωνα µε πληροφορίες, κρίθηκε αναγκαίο να υπάρξει ρύθµιση για αναδροµική εφαρµογή του µέτρου, καθώς υπάρχουν καθυστερήσεις στη βεβαίωση της ακριβούς προ πηρεσίας από τα ασφαλιστικά ταµεία. Έτσι, ορίζεται πως εάν κάποιοι υπάλληλοι δεν τεθούν σε εφεδρεία από την 1η Ιανουαρίου 2012 αλλά στη συνέχεια διαπιστωθεί πως έχουν τις προ ποθέσεις υπα γωγής -δηλαδή τα απαιτούµενα χρόνια προ πηρεσίαςτότε το µέτρο θα ισχύσει και γι' αυτούς. Θα ισχύσει µάλιστα αναδροµικά από την 1η Ιανουαρίου 2012, γεγονός που στην πράξη συνεπάγεται πως για όσους µήνες του επό- µενου έτους έχουν καταβληθεί κανονικά οι αποδοχές τους, θα υπάρξει αναδροµική περικοπή µε δεδοµένο πως όσοι υπάγονται στην εφεδρεία λαµβάνουν µόνον το 60% των βασικών αποδοχών. Με άλλη διάταξη καθίσταται σαφές πως οι ίδιοι οι εργαζόµενοι αορίστου χρόνου οφείλουν να προσκοµίσουν τις βεβαιώσεις για τυχόν προ πηρεσία σε άλλον φορέα. Παράλληλα, ορίζεται πως σε περίπτωση µόνιµων δηµοσίων υπαλλήλων που αποχωρούν λόγω εφεδρείας και διαθέτουν διαδοχική ασφάλιση, η καταβολή της σύνταξης από τον άλλο φορέα θα γίνεται ταυτόχρονα µε αυτή του ηµοσίου και θα είναι πλήρης. Ουσιαστικά, δηλαδή, δεν θα λαµβάνονται υπόψη τυχόν διαφορετικά όρια ηλικίας που µπορεί να προβλέπει ο άλλος ασφαλιστικός φορέας και δεν επέτρεπαν την καταβολή σύνταξης αµέσως. «Ο πρωθυπουργός δεν είναι όµηρος κανενός» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Π. Καψής Στέλνοντας το ξεκάθαρο µήνυµα του Λ. Παπαδήµου ότι οι υπουργοί πρέπει να είναι προσηλωµένοι στο έργο τους διότι γι' αυτό αξιολογούνται και κρίνονται ύο συνεδριάσεις του υπουργικού συµβουλίου προγραµµατίζονται εντός της εβδοµάδας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παντελής Καψής. Η πρώτη θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη µε θέµα τις εργασιακές σχέσεις στην ηµερήσια διάταξη και η δεύτερη την Πέµπτη για θέµατα του υπουργείου ικαιοσύνης. Κατά την ενηµέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πνατελής Καψής ανέφερε ότι στις αρχές Φεβρουαρίου προγραµµατίζεται έκτακτη Σύνοδος Κορυφής µε αντικείµενο όλα τα ανοικτά θέµατα της Ευρωζώνης. «Το ευρώ για µας είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και αναµένουµε σηµαντικές εξελίξεις µετα τις γιορτές» υπογράµµισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σχετικά µε όσα δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος για τον χρόνο διεξαγωγής πρόωρων εκλογών ο κυβέρνητικός εκπρόσωπος δεν θέλησε να προβεί σε κανένα σχόλιο. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση σχηµατίστηκε για να αντιµετωπίσει τα µεγάλα προβλήµατα του τόπου κι απ' αυτό θα κριθούν και οι υπουργοί. Από το πόσο δηλαδή θα συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τη χώρα». «εν υπάρχουν υπουργοί µερικής απασχόλησης» είπε χαρακτηριστικά. Στίς επίµονες ερωτήσεις που διατυπώθησαν για το θέ- µα, ο κ. Καψής ήταν σαφής: «Υπάρχει συµφωνία κοµµάτων που τηρείται. εν αναιρείται, αλλά ο χρόνος ορίζεται από το έργο που έχει αναλάβει και αυτό στη πορεία θα προσδιοριστεί επακριβώς. Ο πρωθυπουργός δεν είναι όµηρος κανενός και θα προχωρήσει η κυβέρνηση µε βάση τις προγραµµατικές δηλώσεις που ψήφισαν τα τρία κόµµατα. εν περιµένει τίποτα από κανέναν και η κυβέρνηση θα προχωρήσει βάσει της συµφωνίας των κοµµάτων. εν θα σταµατήσουµε τον βίο της κυβέρνησης, εάν δεν ολοκληρωθεί το PSI και οι διαπραγµατεύσεις για το νέο πρόγραµµα. Στις προγραµµατικές δηλώσεις αναφέρονται και οι κατευθύνσεις των µέτρων που χρειάζονται». Με αφορµή διευκρινιστικές ερωτήσεις για τη στάση υπουργών, αλλά και των εσωκοµµατικών εξελίξεων στο ΠΑΣΟΚ, ο κ. Καψής τόνισε πως πρέπει «να είναι σαφές προς όλους ό,τι έχουµε πει. Ότι δηλαδή οι υπουργοί πρέπει να είναι προσηλωµένοι στο έργο τους και γι' αυτό α- ξιολογούνται και κρίνονται. Είµαστε αποφασισµένοι να πετύχουµε κι αν χρειαστεί να παρέµβει ο πρωθυπουργός θα παρέµβει» συµπλήρωσε. Αποκατάσταση αδικιών στην τακτοποίηση αυθαιρέτων Ζητάει ο Παντελής Ασπραδάκης µε ερώτησή του Με αφορµή τις επισηµάνσεις πολιτών αλλά και τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα στην εφαρµογή του νόµου περί τακτοποίησης των αυθαιρέτων, ο Παντελής Ασπραδάκης κατέθεσε πρόσθετη ερώτηση στο ΥΠΕΚΑ µε πρόταση για την αποκατάσταση αδικιών στην εφαρµογή του µέτρου. Συγκεκριµένα αναφέρεται στους χιλιάδες ιδιοκτήτες στους ήµους Παλλήνης και Ραφήνας που παρόλο που προτίθενται να συµµετάσχουν στη ρύθµιση του ΥΠΕΚΑ για τη τακτοποίηση του κτίσµατός τους, τους επιβάλλεται διπλάσια χρέωση, τη στιγµή που για όλη την Ανατολική και υτική Αττική η αντίστοιχη χρέωση ανά τετραγωνικό είναι 600 ευρώ. Σύµφωνα µε την επισήµανση του Π. Ασπραδάκη στην Παλλήνη αυτό οφείλεται στην ύπαρξη του αυτόνοµου οικισµού «ΕΝΤΙΣΟΝ», που δηµιουργήθηκε για τις ανάγκες των Ολυµπιακών Αγώνων και ο οποίος φιλοξενεί ελάχιστο αριθµό κατοικιών αναλογικά µε τον υπόλοιπο ήµο. Ενώ σε ό,τι αφορά τη Ραφήνα, παρατηρείται ανάλογο πρόβληµα καθώς ο κύριος όγκος των αυθαίρετων κτισµάτων είναι πέριξ της Ραφήνας και στα σύνορα µε την Αρτέµιδα, µε αποτέλεσµα η µια πλευρά του δρόµου να χρεώνεται µε 600 ευρώ και η άλλη µε υπερδιπλάσιο τέλος. Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη µακρινών οικισµών του ήµου Ραφήνας µε υψηλότερη αντικειµενική αξία. Ο Π. Ασπραδάκης προτείνει την εφαρµογή του ενιαίου τέλους των 600 ευρώ τόσο στην Παλλήνη όσο και στη Ραφήνα προκειµένου να διευκολυνθούν οι ιδιοκτήτες που αδυνατούν να τακτοποιήσουν τα κτίσµατά τους. Όπως ανέφερε στην συζήτηση για τον Προ πολογισµό στη Βουλή: «Όσες παρατάσεις κι αν δοθούν, εάν δεν µειωθούν δραστικά τα πρόστιµα, δεν πρόκειται να γίνει τακτοποίηση. Μένω στην Περιφέρεια Αττικής όπου είναι το µεγαλύτερο µέρος των αυθαιρέτων και οι άνθρωποι θέλουν, αλλά δεν µπορούν να τα τακτοποιήσουν. Με τις µειώσεις των µισθών, µε την ανεργία, τις έκτακτες εισφορές κι όλα αυτά, δεν τους το επιτρέπουν. Βέβαια, δεν φτάνει µόνο το πρόστιµο. Πρέπει να γίνουν κι άλλες διορθωτικές κινήσεις. Μέσα από την τακτοποίηση έχουν προκύψει πολλές αδικίες και πολλές διορθώσεις που πρέπει να γίνουν». συνέχεια απο σελ. 3 Εάν ο δήµος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση, τότε µπορεί να έχει έως ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Οι αποφάσεις για την άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών υπόκεινται αποκλειστικά στην βούληση των οικείων δηµοτικών συµβουλίων, τα οποία µε γνώµονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων δύνανται να συστήνουν, για το σκοπό αυτό νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Όπως σπεύδει να ξεκαθαρίσει ο κ. Γιαννίτσης για τη χρηµατοδότηση και τους πόρους αυτών των ΝΠ, αυτοί προέρχονται ιδίως από την ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του δήµου, τις κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες, τις εισπράξεις από το αντίτιµο των πραγµάτων ή των υπηρεσιών που παρέχουν τα ΝΠ και τις προσόδους από τη δική τους περιουσία, καθώς και από τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα. «εδοµένου ότι η σύσταση ή διατήρηση ενός νοµικού προσώπου από ένα δήµο, εξαρτάται αποκλειστικά και µόνο από τη βούληση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, θεωρούµε, σε κάθε περίπτωση, ότι πρέπει να αξιολογούνται οι παραπάνω δυνατές πηγές εσόδων και η οικονοµική ευρωστία του ίδιου του ήµου, ώστε να καθοριστεί ο τρόπος χρηµατοδότησης και η βιωσιµότητα ενός εκάστου νοµικού προσώπου», ξεκαθαρίζει επιπλέον ο υπουργός Εσωτερικών. Αναφορικά µε τις κενές οργανικές θέσεις νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου του Το- µέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των ΟΤΑ, ο κ. Γιαννίτσης ότι «είναι δυνατόν να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις σε νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ, οι οποίες όµως καταργούνται µε το ν. 4024/2011 που πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή».

7 Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 Πλούσια η σηµερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής ΕΣΠΑ και πλείστες ΜΠΕ στο επίκεντρο Σήµερα Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 και ώρα 14:00, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής µε τα εξής θέµατα Ηµερησίας ιάταξης: 1.Σκοπιµότητα υποβολής προτάσεως του Έργου «Βελτίωση Οδού ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΝΑΚΙΩΝ Νήσου Σαλαµίνος» στο Ε.Π. Αττικής και εκτέλεσης του από την Περιφέρεια Αττικής. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Αθανασιάδης) 2. Σκοπιµότητα υποβολής προτάσεως του Έργου «Κατασκευή Γέφυρας Μάκρωνα Νήσου Κυθήρων» στο Ε.Π. Αττικής και εκτέλεσής του από την Περιφέρεια Αττικής. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Αθανασιάδης) 3. Εξουσιοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, στον Περιφερειάρχη Αττικής, για την υπογραφή των προτάσεων «απλής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής σε συγχρηµατοδοτούµενα ευρωπα κά προγράµµατα (π.χ. προγράµµατα ευρωπα κής εδαφικής συνεργασίας, πρωτοβουλίες κλπ. εν αφορά διαδικασίες ένταξης τεχνικών έργων στο ΕΣΠΑ). (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Αθανασιάδης) 4. «Έγκριση υποβολής πρότασης προέγκρισης νέων έργων στη ΣΑΕΠ 385/2 έτους 2011». (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Αθανασιάδης) 5.Έγκριση όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του ήµου Ιλίου και του ήµου Αγ. Αναργύρων Καµατερού για το έργο «ΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ Ο Ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΦΥΛΗΣ», συνολικού προ πολογισµού ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Αθανασιάδης) 6. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη συµπλήρωση δραστηριότητας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίµων µε σταθερή πλωτή εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίµων, της εταιρείας ΕΤΕΚΑ Α.Ε, που είναι εγκατεστηµένη στο Πέραµα Αττικής επί της Λεωφόρου ηµοκρατίας 142. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) 7. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου:«αιολικοί Σταθµοί Παραγωγής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 165 MW (55 ανεµογεννήτριες-3mw έκαστη), και των συνοδών σε αυτό έργων, της εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (κύριος έργου) στη Νότιο-Ανατολική Εύβοια και δύο εταιρειών που συστάθηκαν ως εξής: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» για τα Αιολικά Πάρκα ΒΙΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΚΙ-ΜΠΑΡΘΙΖΑ (Τ1), ισχύος 24MW, ΤΣΟΥΚΑ-ΜΑΝΤΡΑΓΙΑΡ (Τ4), ισχύος 21MW, ΤΣΟΥΚΑ-ΣΚΟΥΡΑ (Τ5), ισχύος 30MW, ΜΗΛΙΑ (Τ6), ισχύος 30MW, ΝΤΟΥΓΚΖΑ-ΑΝΤΙΑΣ (Τ7), ισχύος 12MW, & ΜΟΥΡΙΖΑ- ΠΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΗ-ΒΡΑΝΟΥΛΙ (Τ8), ισχύος 27MW, και «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» για τα Αιολικά Πάρκα ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΤΡΑ-ΛΙΟΦΑΝΤΙΖΑ (Τ9), ισχύος 6MW, & ΑΗ ΟΝΙ (Τ10), ισχύος 15MW, και διασυνδετική γραµµή µεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων µε το Κ.Υ.Τ. Παλλήνης διαµέσου των ήµων Ραφήνας-Πικερµίου, Σπάτων-Αρτέµιδος, Παλλήνης και Παιανίας Νοµού Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) 8. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου Μονάδα παραλαβής, αποσυσκευσίας, ανασυσκευασίας, ετικετοποίησης, αποθήκευσης και διανοµής εµπορευµάτων Logistics επί της παράπλευρης οδού Ν.Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου SR.3 στο ήµο Μάνδρας Ειδυλλίας της εταιρείας ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) 9. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την υφιστάµενη δραστηριότητα αποθηκών εντός του Κτιρίου 7 της εταιρείας DIA HELLAS A.E. στη θέση Τρύπιο Λιθάρι εντός ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ του ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας Αττικής µετά προσθήκης ψυκτικών θαλάµων. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) 10. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη διαδικασία ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων και επέκτασης της υφιστάµενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων του ήµου Μεγαρέων. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) 11. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα προσωρινής αποθήκευσης µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων και χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών και ηλεκτρικών στηλών καθώς και α- νακύκλωσης µεταλλικών και µη µεταλλικών απορριµµάτων και υπολειµµάτων, της εταιρείας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ.Ι.Ε.Π.Ε., στη θέση Αγ. Γεώργιος (σε περιοχή ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ) Ασπροπύργου Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) 12. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης «Ολοκλήρωση µελέτης χάραξης και διαπλάτυνση της επαρχιακής οδού Μέγαρα Αλεποχώρι.». (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) 13. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων κατόπιν µηχανολογικού εκσυγχρονισµού υφιστάµενου εργοστασίου πτηνοσφαγείου τεµαχισµού και συσκευασίας, της εταιρείας ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΕΒΕ που βρίσκεται στη θέση Παλαιοπαναγιά στην Παιανία. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) Στην Εύξεινο Λέσχη Αχαρνών «Ο καπετάν Ευκλείδης» παρευρέθηκε ο Μάκης Βορίδης Στην Εύξεινο Λέσχη Αχαρνών «Ο καπετάν Ευκλείδης» παρευρέθηκε ο υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Μ. Βορίδης το πρωί της Κυριακής. Η εν λόγω εκδήλωση αφορούσε τη συζήτηση για τα πρόστιµα επί των αυθαιρέτων και είχε ανακοινωθεί στην πρόσφατη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών. Ο κ. Βορίδης στην οµιλία του, ανέφερε µεταξύ άλλων: «εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι ζούµε εξαιρετικά δύσκολες στιγµές. Ζει δύσκολες στιγµές η Ελλάδα αλλά να ξέρετε ότι ζει δύσκολες στιγµές η Ευρώπη και ο κόσµος ολόκληρος. Αυτό είναι ένα µεγάλο πρόβληµα. Έχουν εξελιχθεί τα πράγµατα έτσι ώστε οι οικονοµίες πλέον σε ευρωπα κό επίπεδο ή τουλάχιστον στο επίπεδο του δυτικού κόσµου συρρικνώνονται αλλά και οι αναπτυσσόµενες οικονοµίες της Κίνας και της Ινδίας δεν έχουν την ανάπτυξη που θα περίµενε κανείς να έχουν. Το σηµαντικό είναι να µπορέσουµε να βρούµε τρόπους να πάµε παραπέρα. Το να βγούµε έξω να τα κάψουµε, να τα σπάσουµε, να µην πληρώσουµε, να τα διαλύσουµε, δεν ξέρω ποιο αποτέλεσµα θα έχουµε. Όλοι πρέπει να βρούµε τρόπους. Κι ο καθένας από τη θέση του να κάνει αυτό το οποίο µπορεί. Εµένα η δική µου η ευθύνη είναι να µπορέσω να αξιοποιήσω, όσο το δυνατό πιο γρήγορα, παραγωγικούς πόρους για την οικονοµία. Πρέπει να ενεργοποιήσω τα έργα για τα οποία έχω ευθύνη. Πρέπει να µπορέσω να ανοίξω τους σταθµούς του Μετρό. Να το κάνω αυτό όσο πιο γρήγορα µπορώ για να ρίξω λεφτά στην αγορά και να κινηθεί. Αυτή αισθάνοµαι ότι είναι η δική µου ευθύνη. Από εκεί και πέρα αυτό είναι που πρέπει να πρυτανεύσει σε όλα τα επίπεδα. Τώρα πια δεν έχουµε ανάγκη καταγγελιών. Τις ξέρουµε τις καταγγελίες και την ξέρουµε την κατάσταση. Τώρα απ όλους και δη από τους πολιτικούς αρχηγούς και δη από τις πολιτικές ηγεσίες και δη από τους ανθρώπους που είναι αιρετοί και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο έχουµε ανάγκη από δηµιουργικό λόγο και ελπίδα. Να ξέρει ο καθένας ότι θα εκπληρώσει το στοίχηµα που βάζει µε τον εαυτό του. Καθαρές κουβέντες, λίγα λόγια, µετρηµένα, δουλειά για να µπορέσουµε να φτάσουµε σε συγκεκριµένο αποτέλεσµα. Αλλιώς θα καταλήξουµε ο έ- νας να φωνάζει στον άλλον κι αυτό δεν θα µας βγάλει πουθενά». ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Σε πέντε δόσεις θα πληρωθεί το 2012 το ειδικό τέλος ακινήτων Σε πέντε δόσεις από τον Απρίλιο του 2012 ώς τον Ιανουάριο του 2013 θα πληρωθεί το επόµενο έτος το ειδικό τέλος ακινήτων, ενώ όσοι θέλουν να υποβάλουν αίτηµα εξαίρεσης θα πρέπει να αναζητήσουν τον προ στάµενο της Εφορίας τους, σύµφωνα µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και θα κατατεθεί σύντοµα στη Βουλή. Ο έφορος θα αποφασίζει αν θα αναστέλλεται η διακοπή του ρεύµατος για τα νοικοκυριά που αδυνατούν να πληρώσουν το τέλος ή αν θα πληρώσουν µικρότερα ποσά από αυτά που τους αναλογούν. Για τα λάθη που έχον καταγραφεί στους φετινούς λογαριασµούς δίνεται περιθώριο συµψηφισµών έως τα τέλη Μαρτίου, ενώ διευρύνεται ο αριθµός των ευπαθών οµάδων που καταβάλλουν µειωµένο τέλος. Πρόσβαση σε όλους τους γιατρούς και τα νοσοκοµεία θα έχουν από την 1η Ιανουαρίου οι ασφαλισµένοι του ΟΓΑ Πρόσβαση στους γιατρούς όλων των Ταµείων και ιδιώτες γιατρούς συµβεβληµένους σε Νοσοκοµεία και Κέντρα Υγείας, θα έχουν οι ασφαλισµένοι του ΟΓΑ, µετά την υπαγωγή τους από την 1η Ιανουαρίου, στον «Ενιαίο Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» ΕΟΠΥΥ. Μαζί µε το ενιαίο συνταγολόγιο οι ασφαλισµένοι του Οργανισµού, αποκτούν πρόσβαση και στις κοινές παροχές υγείας που ισχύουν ήδη για τους ασφαλισµένους των άλλων Ταµείων. Σε ανακοίνωσή του ο ΟΓΑ, επισηµαίνει προς τους ασφαλισµένους, ότι κατά την επίσκεψη στο γιατρό, θα πρέπει να επιδεικνύουν το βιβλιάριο υγείας, ασφαλιστικά ενήµερο. Προκειµένου να µην παρουσιαστούν προβλήµατα θα πρέπει να καταβάλουν έγκαιρα τις ασφαλιστικές εισφορές τους και όσοι έχουν καθυστερούµενες εισφορές να ενταχθούν άµεσα στην ευνο κή ρύθµιση του ΟΓΑ έτσι ώστε το βιβλιάριο υγείας να είναι σε ισχύ και να έχουν την απρόσκοπτη πρόσβαση στις ιατροφαρµακευτικές και νοσοκοµειακές παροχές. Ο ΕΟΠΥΥ, έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του από τον περασµένο Ιούνιο και έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτόν οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ, του ΟΠΑ, και του ΟΑΕΕ. Με την ένταξη των ασφαλισµένων του ΟΓΑ ολοκληρώνεται η συγκρότηση του Οργανισµού, ο οποίος θα εξυπηρετεί πλέον 9,5 εκατοµµύρια ασφαλισµένους.

8 8-ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 Νέα BP Ultimate 95: Πληρώνεις απλή Γεµίζεις Ultimate! Παρουσιάστηκε χθες σε επίσηµη εκδήλωση στην Αίγλη Ζαππείου, η νέα µορφή καυσίµου Παρουσιάστηκε χθες σε επίσηµη εκδήλωση στην Αίγλη Ζαππείου, η Νέα Βενζίνη BP Ultimate 95. Η νέα βενζίνη αντικαθιστά την σηµερινή βενζίνη 95 οκτανίων της BP, εισάγοντας την τεχνολογία Ultimate και στα 95 οκτάνια, διατηρώντας την ίδια τιµή µε την απλή αµόλυβδη. Η Νέα BP Ultimate 95 είναι µια βενζίνη υψηλής τεχνολογίας, η οποία: Έχει µέχρι και 5 φορές µεγαλύτερη καθαριστική δύναµη από τα κοινά καύσιµα, και έτσι βοηθά τον κινητήρα να διατηρείται υγιής για περισσότερα χρόνια. Χάρη στην προηγµένη σύνθεσή της συµβάλλει σε µειωµένες εκποµπές ρύπων κι έτσι, επιβαρύνει το περιβάλλον λιγότερο. ίνει έως και 16 επιπλέον χιλιόµετρα ανά γέµισµα* για να φτάνει κανείς ακόµα πιο µακριά! *Κατά µέσο όρο 12 επιπλέον χιλιόµετρα, σε σύγκριση µε τα κοινά καύσιµα. Η νέα BP Ultimate 95 που εξελίχθηκε σε συνεργασία µε το ερευνητικό κέντρο της BP στη Γερµανία, έρχεται για να συµπληρώσει και να βελτιώσει τόσο την τεχνολογία των νέων κινητήρων, όσο και να επιτρέψει σε κινητήρες παλαιότερης τεχνολογίας να λειτουργήσουν σαν καινούριοι. H ΒΡ αναβαθµίζει την προσφορά της προς τον τελικό καταναλωτή µε τα καύσιµα Ultimate νέας γενιάς. Τα καύσιµα BP Ultimate νέας γενιάς έχουν σχεδιαστεί από τους κορυφαίους επιστήµονες και µηχανικούς της BP, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις σηµαντικές εξελίξεις που έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην τεχνολογία, τόσο των κινητήρων όσο και των ίδιων των οχηµάτων. Στην πράξη, αυτό σηµαίνει ότι µε τα καύσιµα BP Ultimate νέας γενιάς, o κινητήρας σας λειτουργεί πιο αποδοτικά από ότι θα λειτουργούσε µε κοινά καύσιµα και για µεγαλύτερο διάστηµα. Παράλληλα, διατηρεί τις επιδόσεις του και την οικονοµία καυσίµου, επιτυγχάνοντας έτσι να λειτουργεί στο µέγιστο των δυνατοτήτων του. Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, κ. Ι. Κωστόπουλος και εκπρόσωποι της Βρετανικής Πρεσβείας. Η εκδήλωση ξεκίνησε µε σύντοµη οµιλία του ιευθύνοντος Συµβούλου της Ελληνικά Καύσιµα, κ. Ι. Ψυχογιού, ο οποίος επεσήµανε την δέσµευση της εταιρείας να προσφέρει κορυφαία προ όντα και υπηρεσίες στον καταναλωτή. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3 δάση και δασικές εκτάσεις στην Πάρνηθα και εντός των ορίων του ήµου Φυλής του νοµού Αττικής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ήµαρχος κ. Μπουρα - µης) 3. Λήψη απόφασης για λύση και εκκαθάριση της ηµοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Άνω Λιοσίων ( ΕΡΑΛ). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ήµαρχος κ. Μπουρα µης) 4. Λήψη απόφασης για µεταφορά του προσωπικού της ηµοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Άνω Λιοσίων ( ΕΡΑΛ) στο ήµο Φυλής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ήµαρχος κ. Μπουρα - µης) 5. Λήψη απόφασης για δηµιουργία «ιεύθυνσης Ραδιοφωνίας και ιαδυκτιακής Ενηµέρωσης» στις υπηρεσίες του ήµου ΦΥΛΗΣ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ήµαρχος κ. Μπουρα µης) 6. Επιχορήγηση στα αθλητικά σωµατεία και πολιτιστικούς συλλόγους του ήµου µας. (ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ /ντής Ο.Υ., Προ σταµένη Τµήµατος Εξόδων Ο.Υ.) 7. Οικονοµική ενίσχυση σε άπορους δηµότες µας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Ραφτέλης Γεώργιος) 8. Κανονισµός Λειτουργίας Λα κών Αγορών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Αβράµης Σταµάτης) 9. Παράταση µίσθωσης κτιρίων: α) ιδιοκτησίας Κων/νου Φούζα, που στεγάζεται το Πνευµατικό Κέντρο Ζεφυρίου και β) ιδιοκτησίας Σύρµα Βασιλείου, που στεγάζεται το 1ο ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων, για ένα (1) έτος. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Ραφτέλης Γεώργιος) 10. Επικύρωση της από 17/10/2011 απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής του ΠΕΣΥ ΑΠ, περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του, ως προς τους σκοπούς. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Ραφτέλης Γεώργιος) 11. Καθορισµός αµοιβής δικηγόρου Αθηνών, Σεραφείµ Κων/νου Κάρλου, για παράσταση σε δικαστήρια, δυνάµει των υπ αριθ. 38 και 40/2011 αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τον πίνακα αµοιβών θεωρηµένο από τον ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Αβράµης Σταµάτης) 12. Επικύρωση της αρ. 16/2011 απόφασης ν.π.δ.δ. «ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ήµου Ζεφυρίου», περί τροποποίησης της συστατικής πράξης, ως προς τη διόρθωση της δαπάνης του ν.π.δ.δ. που προκύπτει για το δήµο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Χατζηλέρης Κυριάκος) 13. Επικύρωση της αρ. 38/2011 απόφασης.σ. για την καταβολή εξόδων παράστασης Προέδρου Αντιπροέδρου του ν.π.δ.δ. πολιτισµού και αθλητισµού Η ΠΑΡΝΗΘΑ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Σκαµαντζούρας Κων/νος) 14. Επικύρωση της αρ. 19/2011 απόφ..σ. του ν.π.δ.δ. «Α Παιδικός Σταθµός ήµου Φυλής» του ήµου Φυλής, περί αναµόρφωσης προ πολογισµού του (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κα Ιωάννα Σπυρίδωνος - Πίνη ) 15. Ορισµός επιτροπής παραλαβής για την προµήθεια συστήµατος συνεδριάσεων και αναµετάδοσης video για την αίθουσα του δηµοτικού συµβουλίου στο ήµο Φυλής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Αβράµης Σταµάτης) 16. Ορισµός επιτροπής παραλαβής για την προµήθεια ξύλινης εξέδρ ας για την αίθουσα δηµοτικού συµβουλίου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Αβράµης Σταµάτης) 17. Ορισµός επιτροπής παραλαβής για την προµήθεια γραφείων για την αίθουσα του δηµοτικού συµβουλίου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Αβράµης Σταµάτης) 18. Ορισµός επιτροπής παραλαβής για την προµήθεια αντλιών βαλβίδων συστηµάτων αυτοµατισµού για τα αντλιοστάσια ύδρευσης του ήµου Φυλής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντι/χος κ. Αβράµης Σταµάτης) 19. Ορισµός επιτροπής παραλαβής για την προµήθεια τσιµεντοσωλήνων και φρεατίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Αβράµης Σταµάτης) 20. Ορισµός επιτροπής παραλαβής για την προµήθεια φωτιστικών σωµάτων και βραχιόνων δηµοτικού φωτισµού. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντι/χος κ. Αβράµης Σταµάτης) 21. Ορισµός επιτροπής παραλαβής για την προµήθεια εργαλείων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντι/χος κ. Αβράµης Σταµάτης) 22. Πώληση προσκυρωτέου τµήµατος εµβαδού 1,80 τ.µ., στην ιδιοκτησία Κοροµηνά Μαρίας στην Π.Ε. Ζωφριάς Ι. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Μηλιώνης) 23. Αναµόρφωση προ πολογισµού και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Μηλιώνης) 24. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επείγουσες παρεµβάσεις για την αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης» Α.Μ. 20/08 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Μηλιώνης) 25. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Αντικατάσταση Μετατόπιση δικτύου οµβρίων, ύδρευσης και κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων» Α.Μ. 31/07 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Μηλιώνης) 26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Επείγουσες εργασίες αντιστήριξης οδού Αποστόλου Παύλου», Α.Μ. 83/07 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Μηλιώνης) 27. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αντιπληµµυρική προστασία και κατασκευή αποχέτευσης περιοχής Μπρίνια ήµου Φυλής» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Μηλιώνης) 28. Παράταση προθεσµίας περάτωσης της εργολαβίας «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων εργολαβίας Σ35 µέχρι την 9/6/2012». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Μηλιώνης) 29. ράσεις δηµοσιότητας για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, του προγράµµατος Πράσινη Ζωή στην Πόλη. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Μηλιώνης) 30. Αποζηµίωση για την κοπή εννέα (9) ελαιοδένδρων επί της ιδιοκτησίας του κ. Βάθη Αντωνίου, κατά την εκτέλεση έργου αποχέτευσης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Μηλιώνης) 31. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης στην Π.Ε. Πάρκο Πόλης ιδιοκτησίας Καµπόλη Χρήστου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Μηλιώνης) 32. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εµβαδού 353,50 τ.µ., στο Ο.Τ. Γ1291, στην Π.Ε. Αγ. Νικολάου ιδιοκτησίας Φιλάου Κων/νου για τη δηµιουργία γκαράζ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντ/χος κ. Μηλιώνης) Γ.Κ.

9 Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-9 Πολίτες µπλόκαραν φορτηγό µε απόβλητα στη Μάνδρα Άλλο ένα κρούσµα µε βιοµηχανικά απόβλητα έρχεται να προστεθεί στην περιοχή της Μάνδρας. Πιο συγκεκριµένα, εχθές στην περιοχή Βορό της Μάνδρας πολίτες µπλόκαραν φορτηγό που µετέφερε δεξαµενές µε απόβλητα όταν επιχείρησε να τα αδειάσει στο εν λόγω σηµείο. Συνελήφθησαν επ αυτοφώρω δύο άτοµα που ε- πέβαιναν στο φορτηγό, τα οποία κρατούνται µέχρι σήµερα στο Αστυνοµικό Τµήµα Μάνδρας. Άµεση ήταν η παρέµβαση της Αντιπεριφερειάρχη υτικής Αττικής, Σταυρούλας ήµου καθώς και του ηµάρχου Μάνδρας Ειδυλλίας, Γεώργιου ρίκου, οι οποίοι έσπευσαν στο σηµείο του συµβάντος. Από την Αντιπεριφερειάρχη κα. ήµου ενηµερώθηκε ά- µεσα ο Αττικάρχης, κ. Γούλας, ενώ όπως µας δήλωσε η ίδια σήµερα οι υπηρεσίες της Περιφέρειας θα πάρουν δείγµατα από το φορτηγό µε τις δεξα- µενές, προκειµένου να διαπιστωθεί το περιεχόµενό τους. Ξεκίνησε το πρόγραµµα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 έως και 64 ετών Σε επιχειρήσεις δήµων και περιφερειών Ξεκίνησε από χθες η προθεσµία υποβολής αιτήσεων για συµµετοχή στο πρόγραµµα του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού υναµικού για την επιχορήγηση «επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού ( ήµων και Περιφερειών) για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών». Το πρόγραµµα στοχεύει στην απασχόληση σε θέσεις εργασίας, πλήρους απασχόλησης, ανέργων που έχουν απολυθεί από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα και µακροχρόνια ανέργων, οι οποίοι αντιµετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας λόγω της ηλικίας τους. Οι επιχειρήσεις, που προσλαµβάνουν τους ανέργους, δεσµεύονται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους για 27 µήνες, ενώ η επιχορήγηση διαρκεί για 24 µήνες. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 25 ευρώ για κάθε ηµέρα πλήρους απασχόλησης. Από το πρόγραµµα µπορούν να ωφεληθούν µακροχρόνια άνεργοι (πάνω από 12 µήνες), ηλικίας 55 έως και 64 ετών, καθώς και άνεργοι πρώην εργαζόµενοι, ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ, των οποίων η σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή µερικής απασχόλησης, καταγγέλθηκε από τις 15 Ιουλίου του 2010 και µετά αλλά και όσων η σύµβαση καταγγελθεί µέχρι τη λήξη του προγράµµατος, επίσης ηλικίας 55 έως και 64 ετών. Οι ωφελούµενοι, θα πρέπει να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, να έχουν συµπληρώσει το τυποποιηµένο έντυπο εξατοµικευµένης προσέγγισης και να έχουν συµφωνήσει σε ατοµικό σχέδιο δράσης. εν εντάσσονται στο πρόγραµµα άτοµα µε αναπηρία, που τοποθετούνται αναγκαστικά µε τις διατάξεις του Ν.2643/98, όπως και άτοµα που αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση, η οποία έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕ. Επίσης, δεν είναι δυνατή η Αναµφίβολα, η παραπάνω κίνηση των δηµοτών και άµεση παρέµβαση του δήµου και της Αντιπεριφερειάρχη έσωσαν την περιοχή από ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πλήγµα. Οι δύο συλληφθέντες θα προσαχθούν σήµερα στο Αυτόφωρο για τις περαιτέρω νοµικές διαδικασίες. Ε.Λ. ένταξη στο πρόγραµµα για απασχόληση ανέργων τις βραδινές ώρες. Στο πρόγραµµα µπορούν να ενταχθούν, επιχειρήσεις ήµων και Περιφερειών, οι οποίες ασκούν οικονοµική δραστηριότητα. Η ενίσχυση, που θα λάβει µια επιχείρηση, χορηγείται βάσει του Κανονισµού της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis) και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών. Σηµειώνεται ότι στον έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που έχουν λάβει οι συνδεδεµένες µε την αιτούσα επιχειρήσεις. Η µέγιστη δαπάνη για την υλοποίηση του προγράµµατος ανέρχεται στα 75 εκατ. ευρώ και θα συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπα κή Ένωση (Ευρωπα κό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου υναµικού». Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕ, στη διεύθυνση όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Στην ίδια διεύθυνση παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τις κατηγορίες ωφελουµένων, που µπορούν να ενταχθούν και τις επιχειρήσεις που εξαιρούνται. 106,9 εκατ. ευρώ από τα οφειλόµενα του ηµοσίου στους δήµους στη υτική Αττική, στο δήµο Αχαρνών Το ποσό των 106,9 εκατ. ευρώ «το οποίο αντιστοιχεί στο 50% της υποχρέωσης τρέχοντος έτους, για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού ηµοσίου προς αυτούς», κατανέµει σε ό- λους τους δήµους της χώρας το υπουργείο Εσωτερικών. Σύµφωνα µε την απόφαση του Τ. Γιαννίτση το κονδύλι αυτό διατίθεται «για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων-έργων των δήµων της χώρας», ωστόσο «σε κάθε περίπτωση, στις περιπτώσεις ήµων που υφίστανται ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις τους, τα ποσά που τους αποδίδονται µε την απόφαση αυτή, διατίθενται υποχρεωτικά για την εξόφλησή τους». Αναλυτικά για τους δήµους της υτικής Αττικής και το δήµο Αχαρνών, τα αποδοτέα ποσά είναι τα ε- ξής: Ασπροπύργου Ελευσίνας Μάνδρας Ειδυλλίας Μεγάρων Φυλής Αχαρνών Γ.Κ. Ευχαριστήριο Ευχαριστούµε θερµά την Αρτοποιεία - Ζαχαροπλαστική «Το Ηπειρωτικό» λεωφόρος Φυλής 188 Άνω Λιόσια για την ευγενική προσφορά τους την τρέχουσα σχολική χρονιά στους µε ειδικές ανάγκες µαθητές µας. Ο σύλλογος ιδασκόντων του Ειδικού Σχ. Ζεφυρίου ΓΑΜΟΣ Ο ΜΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΑΧΤΙ -ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΥΡΙΤΣΙΜΠΛΑΣΑΚΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΙ Η ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΝΤΑΡΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

10 10 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ ΑΠΟΧΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ Η υποµονή των ποδοσφαιριστών του Βύζαντα Μεγάρων εξαντλήθηκε. Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες της στήλης oι παίκτες των «κιτρινόµαυρων», οι οποίοι παραµένουν απλήρωτοι εδώ και πολύ καιρό, αποφάσισαν χθές να σταµατήσουν τις προπονήσεις, µέχρι να ειδοποιηθούν από την διοίκηση του συλλόγου πως θα πάρουν κάποια χρήµατα. Μάλιστα, αρκετοί εξ αυτών σκέφτονται πολύ σοβαρά να καταθέσουν προσφυγή κατά της οµάδας, προκειµένου να διασφαλίσουν τα δεδουλευµένα τους. Έτσι, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, τα πράγµατα έχουν φτάσει σε ένα οριακό σηµείο για τον σύλλογο των Μεγάρων, καθώς αν δεν υπάρξουν ά- µεσα πληρωµές, τότε το πιο πιθανό είναι να πέσουν οι προσφυγές σύννεφο στους «κιτρινόµαυρους». ΒΑΡΙΑ ΗΤΤΑ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Για το πρωτάθληµα ΒΈθνικής Γυναικών η γυναικεία οµάδα του Πανελευσινιακού γνώρισε βαριά ήττα α- πο τις Αβάντες Χαλκίδας µε 2-4. Το 1-0 η Χαλκίδα µε τετ α τετ της Κόλια στο 15ο λεπτό. Άµεση η απάντηση της Ελευσίνας λίγα λεπτά µετά, µε την Αποστολοπούλου µετά από ωραία ενέργεια που ξεκίνησε από το κέντρο Ο Πανελευσινιακός κάνει την ανατροπή και προηγείται µε 2-1, µετά από σέντρα από τα αριστερά και άστοχη έ- ξοδο της πορτιέρο της Χαλκίδας, η Νικολα δη τσίµπησε την µπάλα και την έ- στειλε στα δίχτυα. Η Χαλκίδα ισοφαρίζει µε την Λόγου, που µετά από βαθιά µπαλιά βρέθηκε τετ α τετ µε την τερµατοφύλακα της Ελευσίνας και πλάσαρε εύστοχα Νέα ανατροπή, η Χαλκίδα µε σουτ έξω από την περιοχή κάνει το 3-2 Χαµένο πέναλτι για την Ελευσίνα µε την Κουλουµάση, 10 λεπτά πριν το τέλος. Στο 2-4 το σκορ για τη Χαλκίδα, µετά από αναταραχή στην άµυνα από εκτέλεση φάουλ. Αποχώρησε στο 36' µε πρόβληµα στο γόνατο η Μαρίνη του Πανελευσινιακού. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Μελάκη, Καρόζη, Μεθενήτη, Κουλούµαση, Πλιτά, Νικολα δου, Βαρασά, Κλιµατσούδα, Αποστολοπούλου, Κακαράτζα (80 Παπαδάτου), Μαρίνη (37 Αλετρά).ΑΒΑΝΤΕΣ ΧΑΛΚΙ ΑΣ: Τσώκου, Μάρκου (60 ηµητρίου), Κηρύκου, Οικονόµου, Θεοδώρου, Ελευθερίου, Κόλλια, Στεφανοπούλου (57 Κουφογιάννη), Λόγου, Πρώτο (88 Ακριώτη), Πίθουλα. ΦΩΝΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΙΤΗΣΙΑ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Σοβαρά παράπονα για την αντιµετώπιση που είχε η οµάδα του από τη διαιτησία στον αγώνα µε τον ΑΟ Χανιά εξέφρασε ο τεχνικός του Αστέρα Μαγούλας Στέλιος Βογιατζής. " εν µου αρέσει να δικαιολογούµε αλλά η διαιτησία έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα. Μας βλέπουν σαν χωριό αλλά δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα από το να συνεχίσουµε. εν ήταν µόνο η αποβολή του Σιακαβάρα. εν δόθηκε δεύτερη κίτρινη σε παίκτη των Χανίων για χέρι και για σκληρά µαρκαρίσµατα πάνω στον Οξύζογλου και τον Τσούπρο. εν έµεινα ευχαριστηµένος από την εικόνα της οµάδας στο πρώτο ηµίχρονο αλλά στο δεύτερο ήµασταν πάρα πολύ καλοί και δείξαµε τις πραγ- µατικές µας δυνατότητες" δήλωσε. Τέσσερις κάρτες συµπλήρωσε ο Λάµπρου. ΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟ Ο Στο έλεος του Θεού η οµάδα του Βύζαντα! Η οικονοµική κατάσταση που επικρατεί στο στρατόπεδο του Βύζαντα µπορεί να χαρακτηριστεί ως τραγική! Ο ι- διοκτήτης της µεγαρίτικης οµάδας, ηµήτρης Τραγκουµανίδης έχει ζητήσει από το ποδοσφαιρικό τµήµα να περιµένει το αργότερα ένα µήνα για να µπορέσει να ικανοποιήσει τα αιτήµατα τους! στόσο, οι "κιτρινόµαυροι" δεν δείχνουν διατεθειµένοι να περιµένουν κι άλλες µέρες, διότι η υποµονή τους έχει τελειώσει. Μάλιστα, ο Νίκος Πλάτανος ζήτησε από τους διοικούντες να λύσει το συµβόλαιο του και να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη οµάδα. Το ίδιο αναµένεται να πράξει και ο Γιάννης Γκούµας.Αξίζει να αναφέρουµε ότι τη ευτέρα οι παίκτες περίµεναν µέχρι το µεσηµέρι για να πληροφορηθούν από τους υπεύθυνους του συλλόγου αν θα έχουν προπόνηση ή όχι! Μάλιστα, η απάντηση που πήραν είναι ότι έχουν ρεπό και πως θα επιστρέψουν στις υποχρεώσεις της οµάδας το µεσηµέρι της Τρίτης. Πάντως, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές του Βύζαντα, δεν έδειχναν ιδιαίτερα "ζεστοί" για να γυµναστούν από την στιγµή που δεν πείστηκαν µετά τις τελευταίες υποσχέσεις των διοικούντων για καταβολή χρηµάτων στις αρχές της εβδοµάδας που διανύουµε.οι επό- µενες µέρες στο στρατόπεδο του Βύζαντα αναµένεται να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον... Ανακοίνωση Μετά από απόφαση του.σ.της Ενωσης δεν θα διεξαχθούν αγώνες πρωταθλή- µατος Α και Β κατηγορίας κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων (24-25/12/2011) και της Πρωτοχρονιάς (31/12/2011 και 1/1/2012). Η εποµενη αγωνιστικη θα διεξαχθει στις 7 και 8 Ιανουαρίου 2012 σύµφωνα µε το πρόγραµµα.

11 Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-11 Α/1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Ο ΑΣΑΛ ΑΠΕ ΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΜΑΓΕΨΑΝ ΟΙ ΚΕΝΕΝΤΙ-ΠΛΑΝΕΤΑ Καλές γιορτές θα κάνουν στην γυναικεία οµάδα του ΑΣΑΛ που έκλεισε µε νίκες τη σεζόν. Στα πλαίσια της 11ης αγωνιστικής πέρασε από το Αλεξάνδρειο Θεσσαλονίκης επικρατώντας του Άρη µε Μάγεψαν για µια ακόµα φορά οι Κένεντι και η Πλανέτα χωρίς να υστερήσουν οι υπόλοιπες. εκάλεπτα: 14-14, 29-26, 39-41, ΑΡΗΣ (Κωτούλης): Πολυχρού 7(1), Κυλαζίδου, Τριανταφυλλίδου, Ρους, Σταυρίδου 5(1τρ, 7ρ, 5ασ), Κατωποδη 8, Φλέγγα 4, Τράντα 8(2), Μούλη 4, Σκιαδοπούλου 17 (11ρ), Μουστακίδου ΑΣΑΛ (Γιαννουλάκης): Ανωγειαννάκη, Παυλοπούλου 2,Ναυροζίδου 3, Καλαµπάκου 1, Κένεντι 23 (4/4, 8/13, 1/5, 8ρ, 6ασ), Ζαχαράκη, ίελα 13(1τρ, 8ρ, 7λ), Ζότοβα 1, Μερισιώτη, Βούλγαρη, Πλανέτα 21 (10/18δ, 9ρ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αθηνα κός 22 (11-0)Εσπερίδες 21 (10-1)Πανιώνιος 18 (7-4)Αστέρας Εξ. 18 (7-4)ΦΕΑ 17 (6-5)Παναθηνα κός 17 (6-5) ΑΣΑΛ 17 (6-5)Κρόνος 15 (4-7)Αρης 14 (3-8)ΠΑΟΚ 14 (3-8)Απόλλων Πτ. 12 (2-9)Απόλλων Καλ. 12 (1-10) Α' ΕΣΚΑΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝ ΡΑΙΚΟΥ ΑΟΚ ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ Α.Ο :«Oύτε απογοήτευση, ούτε ενθουσιασµός» Ο τεχνικός του Μανδραικού Τέλης Πιστόλης συνέστησε υποµονή για την πορεία της ο- µάδας. Περιληπτικά ανέφερε µετά το µατς µε την Χαλκίδα. <<Συγχαρητήρια στους παίκτες µου για την απόδοση και την προσπάθεια, ειδικά µετά από την ισοπαλία. Θέλω να τονίσω ότι δεν χρειάζεται ούτε να απογοητεύόµαστε, ούτε να ενθουσιαζόµαστε. Το λέω αυτό γιατί υπήρξε πολύ απογοήτευση µετά την ήττα α- φού δεχτήκαµε το γκόλ στο τελευταίο 10λεπτο. Θα έχουµε και καλές και κακές στιγµές...χρειάζεται υποµονή. Ευχοµαι σε όλους καλές γιορτές>>. ΑΡΚΕΤΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙ Α Αρκετοί φίλαθλοι του Μανδραικού βρέθηκαν στις εξέδρες του ηµοτικού Σταδίου της Την ήττα γνώρισε η γυναικεία οµάδα τουμανδραικού ΑΟΚ εκτός έδρας απο την Αναπτυξιακή οµάδα Τα κορίτσια του Μιχάλη Μέττου στάθηκαν αρκετά καλά και προηγήθηκαν στο ηµίχρονο.οµως τα λάθη στην επανάληψη και η α- στοχία κάτω απο τα καλάθια τις στοίχησαν. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑ Α ΑΟΚ ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ (27-28) ιαιτητές : Κιουλάφας, Αυγερινός ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑ Α (Αράπης): Τσάβου 15, Μπιτζανάκη 6, Κολλάτου 7(1), Ρούτση 2, Σταµάτη 2, Μπάµπη 5, Ερµείδου, Στεργιοπούλου 4, Οικονοµάκη 9, Μάλαµα, Μαντά 2, Φασούλα 5, Αρσένογλου 4 ΑΟΚ ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ (Μέτος): Καραπαναγιώτη 10, Ευµορφοπούλου 12(1), Τακίδη 10(2), Ορφανίδου 4, Ραµαντάνη 7(1), Χατζηµήτρου 2, Σταµάτη, καµπερίδη Η επόµενη αγωνιστική (8/1): Π. Φάληρο Φάρος, Μανδρα κός Αστέρας Αγ. ηµ., Προφ. Ηλίας Αναπτυξιακή οµάδα, Καστέλλα Φοίνικας Πειρ. Βαθµολογία 1 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 20 3 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΗΜ Π.ΦΑΛΗΡΟ 17 5 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 16 6 Α.Ο.Κ. ΜΑΝ ΡΑΙΚΟΣ 13 7 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑ Α 11 8 ΚΑΣΤΕΛΛΑ 11 Στηρίζει Γεωργαµλή ο Μασούρης Την στήριξή του στον Λύσανδρο Γεωργαµλή εξέφρασε οσωτήρης Μασούρης. Ο πρόεδρος του Θρασύβουλου έβαλε τέλος στα σενάρια, αναλαµβάνοντας ο ίδιος την ευθύνη. " εν τίθεται κανένα θέµα προπονητή. Αναλαµβάνω εξ ολοκλήρου την ευθύνη για την εικόνα της οµάδας. Με τις κατάλληλες προσθήκες θα ξεπεράσουµε τα προβλήµατα και η οµάδα θα βρεθεί στο σωστό δρόµο", δήλωσε ο Σωτήρης Μασούρης. Χαλκίδας και απο το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό ενίσχυσαν την οµάδα τους. Παρά το ισόπαλο α- ποτέλεσµα στο τέλος έφυγαν απογοητευµένοι αφού οι γηπεδούχοι έφεραν το µατς στα ίσια.

12 12 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕ ΤΟΥΣ ΑΛΒΕΡΤΗ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΡΕΝΙΩΤΗ Τα νιάτα γέµισαν φρεσκάδα και δυναµισµό στο κλειστό γυµναστήριο και απόλαυσαν το παιγνίδι. Οι τιµηθέντες Φραγκίσκος Αλβέρτης και ηµήτρης Παπανικολάου, µε τον Βασίλη Ντάκουρη, (µε τον οποίο γνωρίζονται από τα γήπεδα) και τους ηµήτρη Μπουρα- µη και Κώστα Σκαµαντζούρα Τα παιδιά της Ακαδηµίας σχηµάτισαν ένα είδος τιµητικής φρουράς για τις βραβεύσεις Οι Κυριάκος Περιµένης, Βαγγέλης Χριστοφιλάκης, Κώστας Παπα ωάννου, Έλλη Κατσανού και ηµήτρης Ζαφείρης, µεταξύ των θεατών της εκδήλωσης Ο Κώστας Σκαµαντζούρας ήταν ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης και γι' αυτό ανέλαβε χρέη παρουσιαστή. Πραγµατικό στολίδι το κλειστό της Ζωφριάς, που φιλοξένησε την εκδήλωση. Τον Φραγκίσκο Αλβέρτη τίµησε ο ήµαρχος Φυλής και το ηµήτρη Παπανικολάου, ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισµού, Κώστας Σκαµαντζούρας. ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΡΕΝΙΩΤΗ -O Γιάννης Ρενιώτης, πήγε το πρωί της Κυριακής στο γήπεδο για να βοηθήσει στη γραµµατεία των αγώνων και βρέθηκε τιµώµενο πρόσωπο - Φανερά συγκινηµένος από την αναπάντεχη πρωτοβουλία του Κώστα Σκα- µαντζούρα, δεν είχε τι να πει -Βαθειά συναισθηµατικός ο Φραγκίσκος Αλβέρτης απένειµε την πλακέτα και αγκάλιασε το Γιάννη Ρενιώτη, χωρίς να θυµάται ότι έχουν βρεθεί αντίπαλοι στο γήπεδο, αγωνιζόµενοι µε τις παιδικές οµάδες του ΑΣ και της Γλυφάδας, (όπου έπαιζε ο Φραγκίσκος, προτού µεταγραφεί στον Παναθηνα κό). ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ Επίδραση της δανειακής επιβάρυνσης στην αξία της επιχείρησης το θέµα της έρευνάς της Η ιευθύντρια Ανθρώπινων Πόρων του ήµου Ασπροπύργου στο πλαίσιο εκπόνησης της διδακτορικής της διατριβής στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς, παρουσίασε µε επιτυχία τα αποτελέσµατα της έρευνάς της, αναφορικά µε την επίδραση της δανειακής ε- πιβάρυνσης στην αξία της επιχείρησης, σε τέσσερα νέα ε- πιστηµονικά συνέδρια, όπως παρακάτω αναφέρονται. 1. Στην ετήσια Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Χρηµατοοικονοµικής Ένωσης (Multinational Finance Society:MFS). Το συνέδριο, που φιλοξενήθηκε στους- εξαιρετικού αρχιτεκτονικού κάλλους- χώρους του πανεπιστηµίου LUISS Guido Garli, από 26 έως 29 Ιουνίου 2011, στη Ρώµη, προσέλκυσε το παγκόσµιο ακαδηµα κό ενδιαφέρον, µε συµµετοχές από όλες τις ηπείρους και συνέδρους υψηλού επιστηµονικού κύρους. Ενδεικτικά αναφέρεται το όνοµα του υποψηφίου για νόµπελ στον τοµέα της οικονοµίας, καθηγητή χρηµατοοικονοµικών του Πανεπιστηµίου του Σικάγου, κ. Κωνσταντινίδη Γεωργίου. 2. Στο ιεθνές Συνέδριο Εφαρµοσµένων Οικονοµικών (International Conference on Applied Business & Economics), που πραγµατοποιήθηκε από 29 Σεπτεµβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2011 στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς, µε 130 διεθνείς συµµετοχές. 3. Στο 2Ο Εθνικό Συνέδριο Επιστηµονικής Εταιρείας Χρηµατοοικονοµικής Μηχανικής και Τραπεζικής (ΕΕΧΜΤ), που φιλοξενήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, από 2 έως 4 εκεµβρίου Αξίζει να αναφερθεί η συµµετοχή του π. Υπουργού Ν. Χριστοδουλάκη, όπου παρουσίασε στην ίδια συνεδρία την µελέτη του : «Η τριπλή κρίση της Ευρωζώνης: Χρέος, ύφεση και το χάσµα Βορρά-Νότου». Η παρουσίαση της σχετικής µε το χρέος, στο Νότο της Ευρωζώνης, εργασία της κ. Νιφόρα ακολούθησε. 4. Στο 10ο Συνέδριο του Συνδέσµου Επιστηµόνων Χρηµατοοικονοµικής και Λογιστικής Ελλάδας (Hellenic Finance and Accounting Association), που διεξάγεται στις 16 και 17 εκεµβρίου στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς. Επιπροσθέτως, σχετική εργασία, έχει ήδη γίνει αποδεκτή προς παρουσίαση στο 73ο Συνέδριο της ιεθνούς Ατλαντικής Οικονοµικής Ένωσης (73rd International Atlantic Economic Conference) που θα πραγµατοποιηθεί το Μάρτιο του 2012 στην Κωνσταντινούπολη. H έρευνα, που πραγµατοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Αρτίκη Π., για την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, αφορά την περίοδο και οδήγησε σε άκρως ενδιαφέροντα και χρήσιµα συµπεράσµατα αναφορικά µε τον τρόπο εταιρικής διακυβέρνησης (µε βασική εστίαση στο χρέος) στις ανωτέρω εξεταζόµενες χώρες του «ατίθασου» Ευρωπα κού Νότου και των επιπτώσεων αυτής, στην εταιρική αξία. Καθώς οι ερευνώµενες χώρες, ιδίως η Ελλάδα, βρίσκονται στο µάτι του κυκλώνα µιας σοβαρής κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη, η οποία απειλεί ακόµη και την παγκόσµια οικονοµία, η ανωτέρω ερευνητική προσπάθεια προσέλκυσε µεγάλο ενδιαφέρον, σε προγενέστερες διεθνείς παρουσιάσεις της σε Πράγα (Τσεχία), Πεκίνο (Κίνα) και Αθήνα. Εκ των παραπάνω επιστηµονικών ανακοινώσεων προέκυψαν και σχετικές δηµοσιεύσεις σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά (International Advanced Economic Research, v.16 (1) February 2010 και Euroasian Business Re view, v.1(2) 2011, p.p , ενώ βρίσκονται υπό α- ξιολόγηση (under blind review) άλλες δύο δηµοσιεύσεις. Η ενεργός συµµετοχή ενός στελέχους του ήµου Ασπροπύργου στο ανωτέρω, έγκριτα επιστηµονικά συνέδρια α- ποτελεί εξαιρετική διάκριση για τον εν λόγω Οργανισµό. Βασικός στόχος της διατριβής είναι η εξαγωγή πρακτικών συµπερασµάτων αναφορικά µε τη µεγιστοποίηση της αξίας της εταιρείας µέσω της εταιρικής της διακυβέρνησης, όπως η τελευταία αντανακλάται στην κεφαλαιακή της διάρθρωση. Η µεγιστοποίηση της -«αντιληπτής» από όλα τα εµπλεκόµενα µέλη- αξίας κάθε οργανισµού, ήτοι: η αποτελεσµατική αλλά και αποδοτική λειτουργία του, είναι επίσης το απώτερο ζητούµενο του σύγχρονου δηµόσιου µάνατζµεντ. Έτσι, ο στόχος της παραπάνω έρευνας συνυφαίνεται µε αυτόν κάθε ορθολογικής και επιτυχηµένης ιοίκησης. Η ένθερµη αρωγή και στήριξη του ήµου Ασπροπύργου στην προσπάθεια ενδυνάµωσης του επιστηµονικού προσωπικού του, για την υλοποίηση του ανωτέρω στόχου, α- ποτελεί την έµπρακτη έκφραση αφοσίωσής του, στις α- ρχές της συνεχούς βελτίωσης. Με κλείσιµο κινδυνεύουν τα Ιδρύµατα Πρόνοιας στη χώρα Προειδοποιεί η ΗΜ.ΑΡ Ερώτηση προς τους κ.κ. Υπουργούς Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών κατέθεσαν οι βουλευτές της ηµοκρατικής Αριστεράς κ.κ. Φώτης Κουβέλης, Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός για τον κίνδυνο αναστολής λειτουργίας ή και οριστικού κλεισίµατος 40 Ιδρυµάτων Πρόνοιας και Κέντρων Ειδικής Αγωγής σε ολόκληρη την χώρα. Το πλήρες κείµενο της ερώτησης έχει ως εξής:με τον κίνδυνο της αναστολής λειτουργίας ή και µε οριστικό κλείσιµο απειλούνται περισσότερα από 40 Ιδρύµατα Πρόνοιας και Κέντρα Ειδικής Αγωγής ανά την επικράτεια λόγω της κρατικής υποχρηµατοδότησης και της παντελούς ανεπάρκειας πόρων. Ήδη, τα συγκεκριµένα κέντρα έχουν προβεί σε περικοπές παρεχόµενων υπηρεσιών και σε πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση των οικογενειών των ΑΜΕΑ, που αναγκάζονται να πληρώνουν εισφορές µε τη µορφή δωρεάς για την εκπαίδευση των παιδιών τους.ως αποτέλεσµα, άνθρωποι µε νοητική υστέρηση, αυτισµό, Σύνδροµο Down, εγκεφαλική παράλυση και λοιπές βαριές αναπηρίες, που σήµερα απασχολούνται και εκπαιδεύονται στα κέντρα ηµέρας ή διαµένουν στα οικοτροφεία, κινδυνεύουν µε πλήρη εγκατάλειψη από την Πολιτεία. Επιπλέον, οι εργαζόµενοι στα ιδρύµατα αυτά παραµένουν απλήρωτοι επί 4 έως 8 µήνες αντιµετωπίζοντας πρόβληµα επιβίωσης. Οι εν λόγω φορείς, που λειτουργούν ως ΝΠΙ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, χρηµατοδοτούνται κατά 30%-40% από τον κρατικό προ πολογισµό, κατά 5% χρηµατοδοτούνται από δωρεές και συµµετοχή σε ευρωπα κά προγράµµατα και το υπόλοιπο χρηµατοδοτείται από τα ασφαλιστικά ταµεία. Το ύψος της κρατικής χρηµατοδότησης, που είχε εγκριθεί για το έτος 2010 για τους φορείς αυτούς, ήταν 25 εκατ. ευρώ. Παρότι για το τρέχον έτος είχαν προ πολογισθεί 19 εκ. ευρώ, τα οποία περιορίστηκαν στα ευρώ, έχουν καταβληθεί µόνο 6,5 εκατοµµύρια ευρώ. Οι υπηρεσίες, που προσφέρονται από τα Ιδρύµατα Πρόνοιας και τα Κέντρα Ειδικής Αγωγής για χιλιάδες συµπολίτες µας - σηµειωτέον ότι περί το 25% του πληθυσµού, είτε είναι οι ίδιοι ΑΜΕΑ, είτε έχουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον πρόσωπα µε ειδικές ανάγκες- κρίνονται ι- διαίτερα σηµαντικές και µε πρωτοποριακό έργο. Ως εκ τούτου, η συνέχιση της λειτουργίας τους κρίνεται αναγκαία. Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρµόδιοι Υπουργοί: 1. εδοµένου ότι για το τρέχον έτος είχαν προ πολογισθεί 19 εκ. ευρώ, τα οποία περιορίστηκαν στα ε- υρώ και δεδοµένου ότι έχουν καταβληθεί µόνο 6,5 εκατοµµύρια ευρώ, προτίθενται να προβούν άµεσα στην καταβολή και του υπόλοιπου ποσού στους ανωτέρω φορείς, ώστε να καταβληθούν στους εργαζό- µενους τα δεδουλευµένα τους; 2.Πρόκειται να διοχετευτούν κοινοτικοί πόροι από το ΕΣΠΑ ( ) στα Ιδρύµατα Πρόνοιας και τα Κέντρα Ειδικής Αγωγής, ώστε να συνεχιστεί το κοινωνικό τους έργο;

13 Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-13 ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΑ Α Ετοιµοπόλεµο το υπουργείο Υγείας για την εποχική γρίπη Ευρεία σύσκεψη για την αντιµετώπιση των περιστατικών που ενδεχέται να παρουσιάσουν επιπλοκή από την εποχική γρίπη πραγµατοποίηθηκε χθες το µεσηµέρι στο υπουργείο Υγείας. Στόχος να διασφαλιστεί η επάρκεια του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, σε όλη τη χώρα, για να αντιµετωπιστούν τα περιστατικά επιπλοκών από την εποχική γρίπη. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που πραγµατοποιήθηκε υπό τον υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μιχάλη Τιµοσίδη, εξετάστηκε η ετοιµότητα των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας των νοσοκοµείων όλης της χώρας και το ΚΕΕΛΠΝΟ διασφάλισε την παραµονή των ήδη υπηρετούντων νοσηλευτών στις ΜΕΘ. Επιπλέον, δόθηκε εντολή στην αρµόδια υπηρεσία του υπουργείου Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στις ιοικήσεις Υγειονοµικών Περιφερειών να υποβάλουν άµεσα τις ανάγκες σε επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό για το οικονοµικό έτος 2012 ώστε να υπάρχει ετοιµότητα. Οι ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό για το 2012 θα καλυφθούν από την προκήρυξη για επικουρικό ιατρικό προσωπικό που τελειώνει την Παρασκευή, 23 εκεµβρίου 2011 και από τις ήδη εγκεκριµένες 681 θέσεις µόνιµου ιατρικού προσωπικού. Οπως έγινε γνωστό, µετά το τέλος της σύσκεψης ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την προµήθεια 40 κλινών υψηλής τεχνολογίας, 50 αναπνευστήρων και 40 monitor, στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας όλης της χώρας, µε στόχο την αύξηση προσβασιµότητας των ασθενών και τη βελτιστοποίηση των παρεχοµένων υπηρεσιών. Στο ΣτΕ κατά του Ν. ιαµαντοπούλου ΑΕΙ και πρυτανικές αρχές Στο Συµβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν σήµερα σύσσωµα και τα 24 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, κατά των υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στην ταξινοµική ψήφο και στις διαδικασίες εκλογής των συµωουλίων διοίκησης στα Πανεπιστήµια της χώρας. Πρόκειται για την πρώτη τέτοιου τύπου ενέργεια από την πλευρά τόσο των Ιδρυµάτων, όσο και των 41 µελών των πρυτανικών αρχών, που στο σύνολό τους διεκδικούν να ακυρωθούν να ακυρωθούν ως αντίθετες στο άρθρο 16 του Συντάγµατος οι αποφάσεις της υπουργού Παιδείας µε τις οποίες καθορίζεται "η εφαρµογή του συστή- µατος ταξινοµικής ψήφου κατά τη διαδικασία εκλογής καθηγητών - εσωτερικών µελών του συµβουλίου κάθε ΑΕΙ" και "η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των ε- σωτερικών µελών του συµβουλίου κάθε ΑΕΙ". Μεταξύ άλλων, στις πολυσέλιδες προσφυγές, οι πανεπιστηµιακοί αναφέρουν ότι µε την επίµαχη υπουργική απόφαση παραβιάζει την αρχή της ισοδυναµίας της ψήφου. Συγκεκριµένα, ισχυρίζονται ότι "πρόκειται για ένα σύστηµα που στηρίζεται σε µία πολύπλοκη και εντελώς αδιάφανη µεθοδολογία αλλεπάλληλων γύρων κατα- µέτρησης, συνεχών µεταφορών και πιστώσεων ψήφων και αντίστοιχων εκλογικών κατανοµών, σε κάθε γύρο των οποίων εκλέγεται ο υποψήφιος µε τις περισσότερες ψήφους ή αποκλείεται ο υποψήφιος µε τις λιγότερες ψήφους. Η προσβαλλόµενη (υπουργική απόφαση) όµως, θεσπίζοντας αυτό το ασυνήθιστο σύστηµα µε ακόµη πιο α- συνήθιστα τεχνικά χαρακτηριστικά, παραβίασε την θεµελιώδη αρχή της ισοδυναµίας της ψήφου". Συνελήφθησαν και τέσσερις αστυνοµικοί «Ντου» της ΕΛ.ΑΣ. σε παράνοµη χαρτοπαικτική λέσχη Οι µισοί από αυτούς που συνελήφθησαν επ'αυτοφώρω να παίζουν χαρτιά σε παράνοµη χαρτοπαικτική λέσχη, ή- ταν συνάδελφοί τους. Αυτό διαπίστωσαν αστυνοµικοί της Οµάδας Πρόληψης και Καταστολής της εγκληµατικότητας της Αστυνοµικής ιεύθυνσης Κιλκίς, που πραγµατοποίησαν έλεγχο το βράδυ της Κυριακής, σε καφενείο το οποίο λειτουργούσε παράνοµα ως χαρτοπαικτική λέσχη και συνέλαβαν οκτώ Ελληνες. Τέσσερις ιδιώτες και τέσσερις κατώτερους αστυνοµικούς (ένας ανθυπαστυνόµος, ένας αστυφύλακας και δυο υπαρχιφύλακες), οι οποίοι υπηρετούν σε τοπικές υπηρεσίες του Κιλκίς. Οπως ανακοινώθηκε από την Αστυνοµία, ανάµεσα στους συλληφθέντες είναι και η ιδιοκτήτρια και η υπεύθυνη του καταστήµατος, οι οποίοι παρότι δεν διέθεταν καν ά- δεια λειτουργίας του καφενείου, κατηγορούνται πως ε- πέτρεπαν, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, τη διενέργεια παράνοµων τυχερών παιχνιδιών. Στην παράνοµη χαρτοπαικτική λέσχη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 198 ευρώ και 191 παιγνιόχαρτα, "µέρος των οποίων χρησιµοποιούνταν για τη διενέργεια τυχερών παιγνίων αλλά και σαν µάρκες πονταρίσµατος, αντί για χρήµατα". Σε βάρος των συλληφθέντων σχηµατίστηκε δικογραφία από αστυνοµικούς του Τµήµατος Ασφαλείας Κιλκίς, σε συνεργασία µε αστυνοµικούς της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδας (εξαιτίας της εµπλοκής αστυνοµικών). Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, όπου αφέθηκαν ελεύθεροι µετά από προφορική του εντολή. Κατηγορούνται για παραβίαση των διατάξεων για τα τυχερά παίγνια και ε- πιπλέον η παράβαση καθήκοντος για τους δυο, συµµετέχοντες στο παράνοµο παίγνιο, αστυνοµικούς. ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΜΕ Α Ι ΓΙΑ ΤΖΑΚΙ - ΣΟΜΠΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Τηλ. επικοινωνίας: , , (16.12) Απο το 1990 SUPER MARKET ΗΜ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Φροντίδα & Ποιότητα Ειρήνης 4 - Ασπρόπυργος, Σας ευχόµαστε Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά 3 Σας ευχαριστούµε για την 22χρονη κοινή πορεία µας. 3 Εξακολουθούµε να σας εξυπηρετούµε και να ικανοποιούµε τις απαιτήσεις σας µε εκλεκτά προ όντα και χαµηλές τιµές 3 Πολλά επώνυµα προ όντα κάτω από 1 ευρώ. Ελάτε να γνωριστούµε! (7.12) ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός Μελέτη - κατασκευή - έκδοση οικοδοµικών αδειών - νοµιµοποίηση - ρύθµιση αυθαιρέτων µε τον Ν. 4014/11.Έκδοση βεβαιώσεων νοµιµότητας. τηλ.: / Ειρήνης 26 - Ασπρόπυργος (7.12) ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μελέτες - Επιβλέψεις - Κατασκευές - Άδειες - Τεχνικός Ασφάλειας. ηµ. Λιάκου 14-Ασπρόπυργος Τηλ.: , (15.12) 14.9

14 14 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ενοικιάζεται κατάστηµα 110 τ.µ. στον Ασπρόπυργο επί της οδού Σαλαµίνος, γωνιακό, ιδανικό για εστιατόριο, καφετέρια, παιδότοπο, κλπ. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ (15.12) Παράδεισος Ελευσίνας. Ενοικιάζεται Ισόγειο κατάστηµα διετίας 140 τ.µ. µε ύψος 5µ. 2wc. Πρασιά 5µ. ιαθέτει υπόγειο 130 τ.µ. µε εσωτερική σκάλα και ράµπα καθόδου. Αρίστη πρόσβαση. Κατάλληλο για κατάστηµα, γραφεία, εργαστήριο χαµηλής όχλησης. Τιµή προσιτή. Τηλ (14.12) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5αρι διαµέρισµα καλής κατασκευής, διαµπερές, µε πάρκινγκ, αυτόνοµη θέρµανση χωρίς κοινόχρηστα, επί των οδών Κολοκοτρώνη & Καποδιστρίου στον Ασπρόπυργο. Τηλ , (14.12) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα στον Ασπρόπυργο, δυάρι 60 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, Οδός Αγ. ηµητρίου (κέντρο Ασπροπύργου). Τηλ , (12.12) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα στον Ασπρόπυργο 90 τ.µ. 1ου ορόφου, µε 2 κρεβατοκάµαρες,2 µπάνια, ασανσέρ,πάρκινγκ, αποθήκη, ηλιακό (δίπλα στον Γερµανό). Τηλ (12.12) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 85 τ.µ. µε γκαράζ, ηλιακό στον Ασπρόπυργο. τηλ (9.12) Ενοικιάζεται διαµέρισµα 80 τ.µ. στον 1ο όροφο µε πάρκινγκ, αυτόνοµη θέρ- µανση, ηλιακό, στην οδό Καρα σκάκη και Πτεράρχου Ιατού Αν. Τσίγκου (πρώην Χίου) στον Ασπρόπυργο. Τηλ. επικοινωνίας (9.11) Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 90 τ.µ. στον Ασπρόπυργο οδός Καρα σκάκη 34Α. Τηλ. επικοινωνίας (9.11) Ενοικιάζεται ισόγειο διαµέρισµα στην Ελευσίνα στην οδό Σκορδά, 100 τ.µ. χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες στο (7.11) Ενοικιάζεται αποθήκη 500 τ.µ. και αύλειο χώρο 400 τ.µ. στην οδό Μεγαρίδος 106,στον Ασπρόπυργο. Τηλ. επικοινωνίας , µ.µ. (1.11) Ενοικιάζονται δύο καταστήµατα 84 τ.µ. και 90 τ.µ. αντίστοιχα στην οδό Φιλαδελφίας 22 στο Μενίδι. Τηλ από 9-11 π.µ. και από 6-9 µ.µ. (1.11) Ενοικιάζεται αποθηκευτικός χώρος 300 τ.µ. µαζί µε ακάλυπτο χώρο 1,5 στρεµ. περιφραγµένο στον Αγ. Ιωάννη Γκορυτσάς Ασπροπύργου. Τηλ. επικοινωνίας (21.10) Ενοικιάζεται µε άδεια εστιατορίου σε κεντρικό σηµείο στο κέντρο Ασπροπύργου υπόγειο - ισόγειο και πατάρι και για οποιαδήποτε χρήση. Πληρ. στο τηλ (18.10) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ -ΚΟΡΥΤΣΑ Ενοικιάζεται κτήµα 9 στρεµµάτων περιφραγµένο -διαµορφωµένο µε κτίσµα γραφείων, βοηθητικά κτίσµατα και παροχές ΕΗ-ΕΥ ΑΠ-ΟΤΕ. Ενοίκιο :2100 ευρώ συν χαρτόσηµο. Τηλ (6.9) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο όπισθεν ηµαρχείου πολυτελές διαµέρισµα α ορόφου 80 τ.µ. µε 2 υπνοδωµάτια, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη στο υπόγειο, χωρίς κοινόχρηστα (30.9) Ενοικιάζεται εστιατόριο στον Ασπρόπυργο, πλήρως εξοπλισµένο, κατάλληλο για cafe ή πιτσαρία έναντι Ιερού Ναού Ευαγγελισµού της Θεοτόκου (όπισθεν ηµαρχείου).τηλ (6.9) ÐÙËÇÓÅÉÓ Πωλείται ραφείο µεταποίησης -επιδιόρθωσης ενδυµάτων -οργανωµένο σε πλήρη λειτουργία µε σταθερή πελατία, µε πολλές µηχανές (δυνατότητα fason), πολλά υλικά, εργαλεία, υλικά πατρόν, υφάσµατα, λόγω συνταξιοδότησης στη Μάνδρα Αττικής. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ (25.11) Πωλείται οικόπεδο 175 τ.µ. στην περιοχή ΛΑΚΚΑ ΧΑΤΖΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. Τηλ , (10.10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ φορτηγό Mercedes 1827 µε ανατροπή και γερανό, µικτό βάρος 18 τον. Τιµή ευκαιρίας λόγω ανάγκης. Τηλ. επικοινωνίας (28.9) Πωλείται επιχείρηση, σε λειτουργία, «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙ ΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ», επί της Λεωφόρου ΝΑΤΟ, έναντι ΑΝΑΜΕΤ, στον Ασπρόπυργο, µε όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας, όλο τον εξοπλισµό και πολυτελή γραφεία. Κτίριο 400 τ. µ. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (20.9) Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá Καθηγήτρια φιλόλογος µε πείρα και προσωπικές σηµειώσεις παραδίδει µαθήµατα ηµοτικού, Γυµνασίου & Λυκείου (Ατοµικά και Αυστηρά ολογο µελή group). Tιµές λογικές. Τηλ (14.9) Καθηγήτρια φιλολογίας, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, µε εµπειρία στη διδασκαλία µαθηµάτων κατεύθυνσης παραδίδει ιδιαίτερα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Περιοχή Ελευσίνας και πέριξ. Τηλ. επικοινωνίας (14.9) Κάτοχος Proficiency, µε πολυετή διδακτική εµπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα αγγλικών. Τηλέφωνο επικοινωνίας και (9.9) Παραδίδονται ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ηµοτικού. Τιµές προσιτές. Τηλέφωνο επικοινωνίας: (9.9) Καθηγήτρια Φυσικός, πτυχιούχος του Πανεπιστηµίου Αθηνών, παραδίδει ι- διαίτερα µαθήµατα Φυσικής, Μαθηµατικών, Χηµείας και Βιολογίας, σε µαθητές Γυµνασίου-Λυκείου. Τιµές προσιτές. Τηλ (5.10) Ôå íéêü Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ (15.11.) ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Τοπογραφικά µε συντεταγµένες, έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, διορθώσεις κτηµατολογίου, ιδιοκτησιακά, αναλαµβάνονται από έµπειρο Τοπογράφο Μηχανικό Ε.Μ.Π. Πληροφορίες στο , , κιν ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ (11.11) ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Αρχιτέκτων/Μηχανικός Α.Π.Θ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Μελέτες - άδειες - κατασκευές - ενεργειακές επιθεωρήσεις - ρυθµίσεις αυθαιρέτων. ΚΟΝΤΟΥΛΗ 92 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τηλ , , (20.10) ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: Êéíçôü ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: FAX: ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÐÏËÉÔÉÊÏÓ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ TÇË. ÃÑÁÖ Λεωφόρος ηµοκρατίας 36 ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: Fax: Êéíçôü: Ãñáöåßï: íèç - öõôü Ðñùôüôõðåò áíèïóõíèýóåéò, åíôõðùóéáêïß óôïëéóìïß, ìïíáäéêü äþñá. ÃéÜííçò - Íüôá ÌáõñÜêç. Åõáããåëéóôñßáò 38 Áóðñüðõñãïò Ôçë: ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων (έως ) -Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων - συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ηµαρχείου) τηλ (11.10) ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑ ΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: (3.1) 18.10

15 Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 1912 ÈÑÉÁÓÉÏ ANÄÑÅÁÓ ÔÓÅÊÏÕÑÁÓ M.D. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution) ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Αρχιτέκτων/Μηχανικός Α.Π.Θ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Μελέτες - άδειες - κατασκευές - ενεργειακές επιθεωρήσεις - ρυθµίσεις αυθαιρέτων. ΚΟΝΤΟΥΛΗ 92 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τηλ , , (20.10) ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ 1911 ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÄÉÄÁÊÔÏÑ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÌÉLANO ÅÉÄÉÊ. ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁKÇ ÊËÉÍÉÊÇ ÐÁÍÅÐ. PARMA ÐÏËÕÅÔÇ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁÊÇ ÅÉÑÏYÑÃÉÊÇ ÅÌÐÅÉÑÉÁ ÓÅ ÁÃÃËÉÁ, ÉÔÁËÉÁ ÊÁÉ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ô. ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ - ÍÏÓ, ÔÑÉÐÏËÅÙÓ, - GREWE LEIGHTON HOSPITAL ÁÃÃËÉÁ - ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ - «ÈÑÉÁÓÉÏ» ÅËÅÕÓÉÍÁÓ Θεραπεία Σκελετικού & Νευρικού Συστήµατος Êéíçôü: Ïéêßá:ÉóéäþñïõÔñéâÝëëá 4 (

16 16 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063775

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1-

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΟ Α/Α Είδος Οργάνου Ιδιότητες Μελών Σχετική 1 Προεδρείο ηµοτικού Συµβουλίου Τα µέλη του Προεδρείου προέρχονται από: άρθρο 64 ν.

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραµµα. Επιχορήγησης Επιχειρήσεων. Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.

«Πρόγραµµα. Επιχορήγησης Επιχειρήσεων. Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α. «Πρόγραµµα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Πρόσληψη Ωφελουµένων των ΤΟΠΕΚΟ και ΤοπΣΑ» Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε Το Πρόγραµµα Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. 19 Φεβρουαρίου 2015

Ενημερωτικό Δελτίο. 19 Φεβρουαρίου 2015 Ενημερωτικό Δελτίο. Α.Σ. «Απασχόληση και Ανάπτυξη στην Αιτωλοακαρνανία» 19 Φεβρουαρίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Απασχόληση και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) Στα πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, όπου σημαντικά ζητούμενα αποτελούν τόσο η συγκράτηση των ποσοστών ανεργίας, όσο και η υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης και καθορισµός αρδευτικής περιόδου έτους Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης.

2) Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης και καθορισµός αρδευτικής περιόδου έτους Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Πεδιάδας Τηλέφωνο: 2891340108 & 2891340138 Τηλεοµοιότυπο: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 23 03-2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά 7 Ιουνίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 2012 ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Σε τακτική συνεδρίαση του δηµοτικού Συµβούλιου Αρχανών

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 ΈΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.27 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις Εργοδότες (Δικαιούχοι) και Άνεργους (Ωφελούμενοι)

Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις Εργοδότες (Δικαιούχοι) και Άνεργους (Ωφελούμενοι) Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις Εργοδότες (Δικαιούχοι) και Άνεργους (Ωφελούμενοι) Εισηγήτριες: Άννα Κοδέλλα Βασιλική Λάτση Άστρος Αρκαδίας 30/11/2012 1. Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 22 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ στις αποφ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 22 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ στις αποφ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 22 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ στις 21-9-2011 Θέµα α.α. αποφ. Περίληψη Αποφάσεων ΕΗ 1 ο Λήψη απόφασης συµµετοχής υποβολής πρότασης του ήµου Σαρωνικού: α.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015 Τροπολογία Στο Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑµεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία

Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Προγράμματα ΟΑΕΔ 1. Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Με τις παρ 1 έως 3 του άρθρου 52 του ν. 4186/2013 ορίζονται τα εξής:

ΠΡΟΣ. Με τις παρ 1 έως 3 του άρθρου 52 του ν. 4186/2013 ορίζονται τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 20-12-2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 42332 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ τον κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Αποδοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3227/04 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 50/2006 Αριθµ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

45 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

45 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 63263/20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 45 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 19-12-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν.

Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν. Κυρίες και κύριοι, Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν. Όπως όλοι ξέρουµε ο κύριος Χαν, ως Προϊστάµενος στη Γενική ιεύθυνση Περιφερειακής και Πολεοδοµικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ. ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΜΕ Ι «ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου Η συνεδρίαση έγινε στις 30/10/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.00 µ.µ στο Κοινοτικό κατάστηµα Ατσιποπούλου, υπό την Προεδρία του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Θεσσαλονίκη 17.11.15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Αντικείμενο προγράμματος - Στόχος του προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

1) Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013. Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013. Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνο: 2891340108 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 01 03-2012 Αρ. Πρωτ. οικ. 3.965 ΠΡΟΣ: 1] Το ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Αθήνα 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ σελ. 3-11 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ σελ 18-22 ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 20-01-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11955 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ, ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 19.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. 28477 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Αριθ.Απόφ. 2101 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τηλ.23733 50 241 Fax:23730-65792 Email:stavroyla.iliopoyloy@nea-propontida.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η Πύλος 10 εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Η Μ Ο Σ Π Υ Λ Ο Υ Ν Ε Σ Τ Ο Ρ Ο Σ Πλ. Νέστορος ΠΥΛΟΣ Τ.Κ. 240 01 Πληροφορίες: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχάνες, 22/1/2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ. Πρωτ.:47 ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ -ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 75 Τ.Κ.70100 ΤΗΛ.:2813404026 FAX: 2810752956 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Βριλήσσια 24 Φεβρουαρίου 2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2546 ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ Το ήμαρχο Βριλησσίων και τα Μέλη του ημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 213-2022103 FAX : 213-2022139

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Θέσεις Προτάσεις ΣΒΒΕ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Σε συνάντηση εργασίας, της ιοικητικής Επιτροπής του ΣΒΒΕ µε εκπροσώπους της Task Force

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER. Ψηφιακό το ΟΑΕΔ. για τον. 03 ΤΕΥΧΟΣ Δεκεμβρίου 2011 ΟΑΕΔ

NEWSLETTER. Ψηφιακό το ΟΑΕΔ. για τον. 03 ΤΕΥΧΟΣ Δεκεμβρίου 2011 ΟΑΕΔ 03 ΤΕΥΧΟΣ 2011 Ψηφιακό το 2012 για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 10.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ «ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 3 Συνεχίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 14ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 14ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. οικ. 131659 Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.» ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 96/07

ΘΕΜΑ:Συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.» ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 96/07 Αθήνα 11/8/2008 Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/24 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας tτο Τεχνικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Χολαργός, Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ

Χολαργός, Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 25-01-2017 Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ.17407

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2 - ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός του Προγράµµατος αυτού; Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού & Εφαρµογής ράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝ.Ε.Κ.Ι

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝ.Ε.Κ.Ι ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝ.Ε.Κ.Ι Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κεφαλονιάς και Ιθάκης που είχε συσταθεί το 1998 και μετατραπεί σε Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, ανήκει στις εταιρείες του άρθρου 198 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) Ταχ. /νση: 19 ο χλµλεωφ.μαραθώνος Ταχ. Κώδικας:19009 Πληροφορίες: ρ Κ. Πατλιτζιάνας Τηλέφωνο: 2106603300 Fax: 2106603303 Email: xm-eox@cres.gr Ηµεροµηνία 11/08/2015 Α.Π.: ΥΠ. 350 Προς: ήµο Νέας Ιωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ιανουάριος 2013 1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ. 1. ΝΤΟΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό µέλος) 2. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό µέλος)

ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ. 1. ΝΤΟΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό µέλος) 2. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό µέλος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο..Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµός Πρωτοκόλλου : 2334/19-03-2015 Αριθµός Συνεδρίασης : 6 η /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤ.Α. Κρέστενα: 12/07/2010 Κρέστενα Ηλείας, 270 55 Αριθµ. Πρωτ. : 239 Τηλ. 2625024990,24965 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενηµερώνει για τα. προγράµµατα που. Μέτρο 123: «Προστιθέµενη αξία των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων»

Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενηµερώνει για τα. προγράµµατα που. Μέτρο 123: «Προστιθέµενη αξία των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων» /νση: 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 14, ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΚ 221 00 Τηλ: 2710-230233 Fax: 2710-230236 Η Εταιρεία προγράµµατα που Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενηµερώνει για τα Μέτρο 123: «Προστιθέµενη αξία των γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 288/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 02 / 08/ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 42640/50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 02 / 08/ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 42640/50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 02 / 08/ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 42640/50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ήµου ιονύσου, ως συµπράττων φορέας, στο πρόγραµµα Κοινωνικές οµές Άµεσης Αντιµετώπισης της Φτώχειας»

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ήµου ιονύσου, ως συµπράττων φορέας, στο πρόγραµµα Κοινωνικές οµές Άµεσης Αντιµετώπισης της Φτώχειας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Άγιος Στέφανος, 5/04/2012 Αρ. Πρωτ.: - 9143 - ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Σ ήµου ιονύσου ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 11/01/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ.: 337 Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο ηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ.Φ.11321/22575/1810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών»

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 70% ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΚΑΔ: 49.4) ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 180.000 ΣΚΟΠΟΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 1/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 1/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. A.N. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 1/05-01-2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 02/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση δαπάνης ποσού 15.208.680,00 ευρώ και δέσμευση πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Φ Υ Λ Η Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η 12 237 ΘΕΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Φ Υ Λ Η Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η 12 237 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Φ Υ Λ Η Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. Πρακτικού 12 Αριθ. Απόφ. 237 ΘΕΜΑ : Ορθή επανάληψη της αρ. 157/2013 απόφασης Δ.Σ. για τον επανακαθορισμό τελών ύδρευσης έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή 1. Γενικές Αρχές 155 2. Εναλλακτικές Επιλογές για το ΤΑΑ 162 3. Απαιτούµενες ιαδικασίες 168 ΠΕ 4: ιερεύνηση προοπτικής δηµιουργίας Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης και Αξιολόγηση της Σκοπιµότητας 5. Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ 7 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΛΥΚΑ- ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΛΥΚΑ- ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΛΥΚΑ- ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ''Στην σημερινή συνεδρίαση καλούμαστε να ψηφίσουμε τον Προϋπολογισμό του Δήμου Πειραιά για το έτος 2015, σε εξαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 28/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 277/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2909/17.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜ.ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜ.ΠΡΟΤ: ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Αρ. Πρωτ.: Β100766/05-01-2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Προς: Κοιν: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τρίπολη 28 6 2012 Αρ. Πρωτ.: 40333/15273 1. Τον κ. Περιφερειάρχη 2. Τους κ. Αντιπεριφερειάρχες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 6/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισµού έτους 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 6/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισµού έτους 2011. Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 26 Ιανουαρίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. 1461 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΘΕΜΑ: Σύσταση μη Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο Δήμο Φαρκαδόνας.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΘΕΜΑ: Σύσταση μη Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο Δήμο Φαρκαδόνας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φαρκαδόνα, 03 09 2015 Αρ. Πρ.: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση μη Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα