και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 14/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 390/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ιαγραφή οφειλών και επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων Σήµερα στις 7 Αυγούστου 2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 7.30 µ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Κατερίνης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από την αρ.πρωτ.61532/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 του Ν.3852/2010, καθώς και σε όλους τους προέδρους των ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.8 του Ν.3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 41 µελών βρέθηκαν παρόντα τα 36, καθώς και ο ήµαρχος Κατερίνης κ. Σάββας Χιονίδης-που κλήθηκε νόµιµα (άρθρο 67 παρ.6 του Ν.3852/2010). ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Λιακόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος 22 Νατσιός Νικόλαος Μέλος 2 Κυριακίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος 23 Νατσιός Στέφανος Μέλος 3 Αθανασιάδης Χαράλαµπος Μέλος 24 Οφείδης Σάββας Μέλος 4 Ανανιάδης Σταύρος Μέλος 25 Παπαγιαννούλης Αντώνιος Μέλος 5 Βαϊνάς ηµήτριος Μέλος 26 Παπαδηµητρίου Θωµάς Μέλος 6 Γιουµίδης Αλέξανδρος Μέλος 27 Παπαζήσης Αναστάσιος Μέλος 7 Γκουγκουρέλας Χρήστος Μέλος 28 Παπαζιώγας Νικόλαος Μέλος 8 Γκοτζαµανίδης Γεώργιος Μέλος 29 Παπατολίκα Βικτωρία Μέλος 9 Ίτσιος Γεώργιος Μέλος 30 Πούλιου Περδίκη Ασηµίνα Μέλος 10 Καρατζόγλου Χαράλαµπος Μέλος 31 Σατραζέµης Ζήνων Μέλος 11 Καραφουλίδης Χρήστος Μέλος 32 Στυλιανίδης Αθανάσιος Μέλος 12 Κεραµιδιώτης Ευστάθιος Μέλος 33 Τζουµέρκα Καλλιόπη Μέλος 13 Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος Μέλος 34 Χατζηκώστας Γεώργιος Μέλος 14 Λεµονόπουλος Χρήστος Μέλος 35 Αθανασιάδης Παναγιώτης Μέλος 15 Μαλτζάρης Ιωάννης Μέλος 36 Γκούνας Αθανάσιος Μέλος 16 Μηλιώτης Νικόλαος Μέλος 17 Μπερεδήµας Παναγιώτης Μέλος 18 Μπίνιας Κωνσταντίνος Μέλος 19 Μπογιατζής Χρήστος Μέλος 20 Μπουρονίκος Νικόλαος Μέλος 21 Μπουσνάκης Αστέριος Μέλος ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Κοκαβίδης Γεώργιος Γραµµατέας 4 Ντόντης Λάζος Μέλος 2 Μάντζιος Αντώνιος Μέλος 5 Φωτιάδης Νικόλαος Μέλος 3 Σαλπιστής Νικόλαος Μέλος ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1 Καλτσίδης Αλέξανδρος.Κ. Κορινού 2 Ράπτης Γεώργιος.Κ. Λόφου 3 Κακάνης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ελάφου 4 Γεωργίου Ελένη Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη 5 Κήπου Ευάγγελος.Κ. Καλλιθέας 6 Σκαµπαρδώνης ηµήτριος Τ.Κ. Αγίου ηµητρίου 7 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάµου 8 Ευαγγελόπουλος Αντώνιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου 9 Πετρίδης Κων/νος Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντος 10 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 11 Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου 1

2 12 Λάϊος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης 13 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου 14 Αµβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής 15 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας 16 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων 17 Γκούτζας Θεόδωρος Τ.Κ. Λαγόραχης ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1 Τσιουκάνης Κών/νος.Κ. Κατερίνης 2 Χελιδονόπουλος Γεώργιος.Κ. Περίστασης 3 Οφίδης Χαράλαµπος Τ.Κ. Άνω Αγ.Ιωάννη 4 Τοστσίδης Νικόλαος Τ.Κ. Κούκου 5 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής 6 Καραπαναγιωτιδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά 7 Νατσιάβας Γεώργιος.Κ. Σβορώνου 8 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου 9 Μαλάµος Γεώργιος Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς 10 Κουθουρίδης Γεώργιος Τ.Κ.Παραλίας 11 Στραβογιάννης Κων/νος Τ.Κ. Βρύας 12 Παλιαρούτας-Θεοδώρου Κων/νος Τ.Κ. Φωτεινών Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το 11 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. Ζήνωνα Σατραζέµη, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών τα εξής: Τις υπηρεσιακές αναφορές που κατατέθηκαν από τους αρµόδιους υπαλλήλους των υπηρεσιών του ήµου, µε την οποία ζητούν έγκριση διαγραφής οφειλών και επιστροφής χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά για την κάθε περίπτωση. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το.σ. να αποφασίσει σχετικά. Το.Σ. µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 65, 94 και 95 του Ν.3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α. Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους στους παρακάτω δηµότες, για τους λόγους που αναφέρονται για τον καθένα. 1. Το Χρήστο Μανώλα του Ιωάννη µε Α.Φ.Μ : διαγραφή προστίµου σε βάρος του, το οποίο επιβλήθηκε βάσει της υπ αριθ. 4682/2010 έκθεσης αυτοψίας, για το λόγο ότι προέβη σε τακτοποίηση του αυθαιρέτου σύµφωνα µε τον Ν.4014/2011 (Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος) Συγκεκριµένα : Βεβαιωτικός Κατάλογος Πρόστιµο Ανέγερσης Αυθαίρετων Κατασκευών Ποσό ΠΛΗΡΩΜΕΣ (σε ) Κωδικός Αριθµός ιπλότυπα Κεφάλαιο Προσαυξήσεις Υπόλοιπο Κεφάλαιο Ποσό ιαγραφής (σε ) 1/2011/ , Β/ Β/ Β/ ,00 0,00 150,00 1,50 150,00 2,55 2

3 8208Β/29-150,00 3, Β/29-150,00 4, Γ/ ,00 5, Γ/29-150,00 6, Γ/27-150,00 7, Γ/30-150,00 8, Γ/18-150,00 9, ΣΥΝΟΛΟ 1.500, ,00 ΠΟΣΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ : 4.476,00 (αρχικό) 1.500,00 (πληρωµές) = 2.976,00 Πρόστιµο ιατήρησης Αυθαίρετων Κατασκευών Βεβαιωτικός Κατάλογος Κωδικός Αριθµός Ποσό ιαγραφής (σε ) 2/2011/ ,00 ΠΟΣΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ : 2.238,00 (αρχικό) 0,00 (πληρωµές) = 2.238,00 2. Το Σωκράτη Κουζούµη του Γεωργίου µε Α.Φ.Μ : διαγραφή προστίµου σε βάρος του, το οποίο επιβλήθηκε βάσει της υπ αριθ. 4446/2010 έκθεσης αυτοψίας, για το λόγο ότι προέβη σε τακτοποίηση του αυθαιρέτου σύµφωνα µε τον Ν.4014/2011 (Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος) Συγκεκριµένα : Πρόστιµο Ανέγερσης Αυθαίρετων Κατασκευών Βεβαιωτικός Κατάλογος Κωδικός Αριθµός Ποσό ιαγραφής (σε ) 65/2011/ ,00 ΠΟΣΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ : ,00 (αρχικό) 0,00 (πληρωµές) = ,00 Πρόστιµο ιατήρησης Αυθαίρετων Κατασκευών Βεβαιωτικός Κατάλογος Κωδικός Αριθµός Ποσό ιαγραφής (σε ) 66/2011/ ,00 ΠΟΣΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ : ,00 (αρχικό) 0,00 (πληρωµές) = ,00 3. Στον Ιωάννη Καραθανάση του Αριστοτέλη µε ΑΦΜ χρεώθηκε εκ παραδροµής µε το X.K. 41/2012 ποσό 1.440,00 ευρώ µε αριθµό φορολογικής εγγραφής 51/2011 και α/α χρηµατικού καταλόγου 34 (Αυθαίρετη χρήση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου), διότι ύστερα από 3

4 σχετικό έλεγχο, ενώ η επίδοση έγινε στις και ο δηµότης έχει προσφύγει στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης µε αίτηµα συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς µε το ήµο Κατερίνης, η χρέωση στο βεβαιωτικό πρωτόκολλο έγινε πριν την προθεσµία των εξήντα (60) ηµερών που ορίζει ο νόµος και συγκεκριµένα στις 19/06/2012. Συνεπώς πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 1.440,00 ευρώ. 4. Στο Φώτιο Τσικαδέρη του Αντωνίου µε ΑΦΜ χρεώθηκε εκ παραδροµής α) µε τον ΧΚ 41/2012 ποσό 720,00 ευρώ µε αριθµό φορολογικής εγγραφής 80/2011 και α/α χρηµατικού καταλόγου 88 (Αυθαίρετη χρήση κατάληψη κοινόχρηστου χώρου), β) µε το Χ.Κ. 41/2012 ποσό 720,00 ευρώ µε αριθµό φορολογικής εγγραφής 53/2011 και α/α χρηµατικού καταλόγου 90 (Αυθαίρετη χρήση κατάληψη κοινόχρηστου χώρου) και γ) µε το ΧΚ 41/2012 ποσό 1.080,00 ευρώ µε αριθµό φορολογικής εγγραφής 68/2011 και α/α χρηµατικού καταλόγου 89 (Αυθαίρετη χρήση κατάληψη κοινόχρηστου χώρου), διότι ύστερα από σχετικό έλεγχο, ενώ οι επιδόσεις έγιναν στις και ο δηµότης έχει προσφύγει στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης µε αίτηµα συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς µε το ήµο Κατερίνης, οι χρεώσεις στο βεβαιωτικό πρωτόκολλο έγιναν πριν την προθεσµία των εξήντα (60) ηµερών που ορίζει ο νόµος και συγκεκριµένα στις 19/06/2012. Συνεπώς πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 2.520,00 ευρώ. 5. Ο Βασίλειος Κεραµιδιώτης του ηµητρίου µε ΑΦΜ ζήτησε τη διόρθωση της χρέωσης που του επιβλήθηκε για την άρδευση Καλλιθέας έτους 2011 από ώρες (αντιστοιχεί σε ώρες Χ 1,23 /ώρα = 3.001,20 ) σε ώρες (αντιστοιχεί σε ώρες Χ 1,23 /ώρα = 1.476,00 ) - χρέωση 1,23 /ώρα σύµφωνα µε την απόφαση.σ. 119/2011. ηλαδή ζήτησε τη διαγραφή ποσού 3.001, ,00 = 1.525,20. Ο παραγωγός κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση στις ότι, για την αρδευτική περίοδο 2011 στη Καλλιθέα, πότισε από έως , σταδιακά, σε έκταση 54,7 στρέµµατα, µε ακροφύσιο 16mm, το οποίο µε κανονική πίεση λειτουργίας (4-5 atm) αποδίδει περί τα 20m 3 /hr (πηγή Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης). Πλήρωσε µε το διπλότυπο 101 Α / ,00 προκαταβολή για την άρδευση Καλλιθέας έτους 2011 και κατέθεσε αντίγραφα καταστάσεων ελέγχου αιτήσεων παραγωγών 2011 που αναφέρεται σε έκταση 54,7 στρεµµάτων ζαχαρότευτλων. Στη γεωργοτεχνική έκθεση του Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης του ήµου που συντάχθηκε στις εν συντοµία αναφέρεται ότι, έχοντας υπόψη τις ανωτέρω παραδοχές του παραγωγού, και σύµφωνα : α) µε τη εφαρµογή της µεθόδου BLANEY CRIDDLE (υπολογισµού αρδευτικών αναγκών) όπως βελτιώθηκε µε την εισαγωγή από την Soil Conservation Service των ΗΠΑ µιας συνθετικής σχέσης για τον υπολογισµό των µηνιαίων τιµών του συντελεστή αναγκαίας κατανάλωσης άρδευσης και λαµβάνοντας υπόψη τα µετεωρολογικά στοιχεία: της Νέας Εφέσου, οι αρδευτικές ανάγκες ανέρχονται σε m 3 δηλαδή σε ώρες του Καπνικού Σταθµού, οι αρδευτικές ανάγκες ανέρχονται σε m 3 δηλαδή σε ώρες β) µε τα δεδοµένα της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης (Ε.Β.Ζ.) προκύπτει ότι για τα 54,7 στρέµµατα ζαχαρότευτλων οι αρδευτικές ανάγκες ανέρχονται σε m 3, δηλαδή ώρες, ποσότητα η οποία προσοµοιάζει µε την υπολογισθείσα ποσότητα µε τα µετεωρολογικά δεδοµένα της Νέας Εφέσου, τα οποία πλησιάζουν αυτά της ευρύτερης περιοχής της Καλλιθέας. Επίσης σύµφωνα µε τον οδηγό που εξέδωσε η Ε.Β.Ζ., η κρίσιµη περίοδος για άρδευση αρχίζει υπό προϋποθέσεις µέσα στο Φεβρουάριο και µέχρι το πρώτο δεκαήµερο του Μαρτίου και µπορεί να λήξει το πρώτο δεκαήµερο του Αυγούστου. Σε άλλο σηµείο του ίδιου οδηγού αναφέρεται ότι η χρονική κατανοµή των αναγκών άρδευσης έχουν ως εξής : Μάιος πότισµα υπό προϋποθέσεις, Ιούνιος έως και Αύγουστος απαραίτητο πότισµα, Σεπτέµβριος λιγότερο πότισµα, Οκτώβριος ένα χρειαστεί. Συνεπώς πρέπει να διαγραφεί ποσό 1.525,20 ευρώ από τους χρηµατικούς καταλόγους. Β. Εγκρίνει την επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στους παρακάτω δηµότες, για τους λόγους που αναφέρονται για τον καθένα. 1) Στο ΓΕΩΡΓΙΟ ΖΑΒΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ µε Α.Φ.Μ πρέπει να επιστραφεί το ποσό των 4,15 ευρώ, διότι η χρέωση του Τ.Α.Π. υπολογίζονταν ως εξής: α) για διάστηµα 255 ηµερών (από 19/10/2011 έως 29/06/2012) 255 ηµέρες Χ 105 τ.µ Χ 750 ευρώ/τ.µ./365 ηµέρες Χ 4

5 0,35/1000 Χ 0,60 παλαιότητα = 11,55 ευρώ και µε τη στρογγυλοποίηση των επιµέρους λογαριασµών της.ε.η. 11,54 ευρώ, ενώ η σωστή χρέωση είναι για το ίδιο διάστηµα 255 ηµέρες Χ 86 τ.µ Χ 750 ευρώ/τ.µ./365 ηµέρες Χ 0,35/1000 Χ 0,60 παλαιότητα = 9,46 ευρώ β) για διάστηµα 291 ηµερών (από 01/01/2011 έως 18/10/2011) 291 ηµέρες Χ 105 τ.µ Χ 352 ευρώ/τ.µ./365 ηµέρες Χ 0,35/1000 Χ 0,60 παλαιότητα = 6,19 ευρώ και µε τη στρογγυλοποίηση των επιµέρους λογαριασµών της.ε.η. 6,18 ευρώ, ενώ η σωστή χρέωση είναι για το ίδιο διάστηµα 291 ηµέρες Χ 86 τ.µ Χ 750 ευρώ/τ.µ./365 ηµέρες Χ 0,35/1000 Χ 0,60 παλαιότητα = 10,79 ευρώ γ) για διάστηµα 532 ηµερών (από 18/07/2009 έως 31/12/2010) 532 ηµέρες Χ 105 τ.µ Χ 352 ευρώ/τ.µ./365 ηµέρες Χ 0,35/1000 Χ 0,60 παλαιότητα = 11,31 ευρώ, ενώ η σωστή χρέωση είναι για το ίδιο διάστηµα 532 ηµέρες Χ 86 τ.µ Χ 176 ευρώ/τ.µ./365 ηµέρες Χ 0,35/1000 Χ 0,60 παλαιότητα = 4,62 ευρώ και µε τη στρογγυλοποίηση των επιµέρους λογαριασµών της.ε.η. 4,63 ευρώ ,54 9,46 2, ,18 10,79-4, ,31 4,63 6,68 Συνεπώς πρέπει να επιστραφεί το ποσό των 4,15 ευρώ 2) α) Στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ µε Α.Φ.Μ πρέπει να επιστραφεί το ποσό των 381,07 ευρώ, διότι η χρέωση των.t. υπολογίζονταν ως εξής: για διάστηµα 124 ηµερών Χ 890 τ.µ Χ 1,40 ευρώ/τ.µ./365 ηµέρες = 423,30 και µε τη στρογγυλοποίηση των επιµέρους λογαριασµών της.ε.η. 423,40 ευρώ, ενώ η σωστή χρέωση είναι για το ίδιο διάστηµα είναι 124 ηµέρες Χ 89 τ.µ Χ 1,4 ευρώ/τ.µ./365 ηµέρες = 42,33 ευρώ ,40 42,33 381,07 Συνεπώς πρέπει να επιστραφεί το ποσό των 381,07 ευρώ β) Στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ πρέπει να επιστραφεί το ποσό των ευρώ, διότι η χρέωση του.φ. υπολογίζονταν ως εξής: για διάστηµα 124 ηµερών Χ 897τ.µ Χ 0,15 ευρώ/ τ.µ./365 ηµέρες = 45,71 ευρώ και µε τη στρογγυλοποίηση των επιµέρους λογαριασµών της.ε.η. 45,72 ευρώ, ενώ το σωστό είναι 124 ηµέρες Χ 89 τ.µ. Χ 0.15 ευρώ/τ.µ./365 ηµέρες = 4,54 ευρώ ,72 4,54 41,18 Συνεπώς πρέπει να επιστραφεί το ποσό των 41,18 ευρώ γ) Στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ πρέπει να επιστραφεί το ποσό των ευρώ, διότι η χρέωση του Τ.Α.Π. υπολογίζονταν ως εξής: για διάστηµα 124 ηµερών Χ 891 τ.µ Χ ευρώ/τ.µ./365 ηµέρες Χ 0,35/1000 Χ 0,65 παλαιότητα = 82,64 ευρώ και µε τη στρογγυλοποίηση των επιµέρους λογαριασµών της.ε.η. 82,66 ευρώ, ενώ το σωστό είναι 124 ηµέρες Χ 89 τ.µ. Χ ευρώ/τ.µ./365 ηµέρες Χ 0,35/1000 Χ 0,65 παλαιότητα = 8,25 ευρώ ,66 8,25 74,41 Συνεπώς πρέπει να επιστραφεί το ποσό των 74,41 ευρώ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 496,66 ευρώ 5

6 3. Στη XHELO AIDA του FIQRI µε Α.Φ.Μ πρέπει να επιστραφεί το ποσό των σαράντα πέντε ευρώ (45,00 ), το οποίο κατέβαλε µε το αριθ. 518Γ/ διπλότυπο είσπραξης για παράβολο άδειας παραµονής αλλοδαπών για ένα (1) έτος, διότι το διπλότυπο δε χρησιµοποιήθηκε για το λόγο για τον οποίο εκδόθηκε (κατατέθηκε νέα αίτηση µε νέο παράβολο). Συνεπώς πρέπει να επιστραφεί το ποσό των 45,00 ευρώ 4. Στο ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΡΧΑΡΙ Η του ΓΕΩΡΓΙΟΥ µε Α.Φ.Μ πρέπει να επιστραφεί το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (2.418,43 ) που αφορά σε εκµίσθωση κοινόχρηστου χώρου στο Β.Κ. 341 θέση «ΒΡΩΜΕΡΗ».. Καλλιθέας για το έτος 2009 (Χ.Κ. 10/2009 µε Κ.Α ) και προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής. Ο Χ.Κ. 10/2009, εµφάνιζε οφειλόµενο ποσό 5.823,28 (κεφάλαιο) στις (ηµ/νία επαναβεβαίωσης) και είχε εξοφληθεί µε τα υπ αριθ.: α/α διπλότυπα είσπραξης κεφάλαιο προσαυξήσεις ΣΥΝΟΛΟ Β/ ,23 818, Β/ ,05 346,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.823, , ,89 Εκ παραδροµής εισπράχθηκε ξανά ο ίδιος κατάλογος µε τα υπ αριθ. α/α διπλότυπα είσπραξης κεφάλαιο προσαυξήσεις ΣΥΝΟΛΟ Β/ ,61 94, Β/ ,62 308,60 ΣΥΝΟΛΟ 2.015,23 403, ,43 Συνεπώς πρέπει να επιστραφεί το ποσό των 2.418,43 ευρώ (κεφάλαιο & προσαυξήσεις). 5. Στον Ιωάννη Ιωακειµίδη του Λεωνίδα µε Α.Φ.Μ πρέπει να επιστραφεί το ποσό των 222,82 ευρώ, διότι η παροχή αφορά γεωργική χρήση (άρδευση), ενώ στη χρέωση των.τ. υπολογίζονταν ως επαγγελµατικός χώρος. ηλαδή α) για διάστηµα 245 ηµερών (από 20/10/2010 έως 21/06/2011) Χ 65,00 τ.µ. Χ 4,00 ευρώ/τ.µ./365 ηµέρες = 174,52 ευρώ και µε τη στρογγυλοποίηση των επιµέρους λογαριασµών της ΕΗ 174,51 ευρώ β) για διάστηµα 58 ηµερών (από 23/08/2011 έως 19/10/2011) Χ 76,00 τ.µ. Χ 4,00 ευρώ/τ.µ./365 ηµέρες = 48,31 ευρώ, ενώ το σωστό είναι η µηδενική χρέωση και στις δύο παραπάνω περιόδους. ΗΜΕΡΕΣ ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ , ,85 Συνεπώς πρέπει να επιστραφεί το ποσό των 222,82 ευρώ Μειοψηφούντων των κ. Χ. Αθανασιάδη και Γ. Κυριακίδη. Ο κ. Σταύρος Ανανιάδης δήλωσε παρών. Εξουσιοδοτεί τον κ. δήµαρχο για τα περαιτέρω, Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 390/2012 Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: Ο Πρόεδρος Ο Γραµµατέας Τα Μέλη Ακριβές απόσπασµα Κατερίνη, Με εντολή ηµάρχου Η προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Ζωή Σερετίδου Κ.Σ. 6

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 11/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 276/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω ρύθµισης Ν. 3074/2002 & Ν. 3345/05

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 453/2013 Α Α: ΒΛΩ2ΩΕΤ-ΧΡ3 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.17/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση Κανονισµού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.30/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 654/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απευθείας Ανάθεση στην Αναπτυξιακή Εταιρεία ήµου Τρικκαίων Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 109/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Κατερίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον.

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον. Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.3/202 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 08/202 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικαιροποίηση της αριθ.32/20 απόφασης.σ. µε θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.14/2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 103/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έγκριση χειµερινών

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 188/2013

Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 188/2013 Αριθµός απόφασης 188/2013 Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 9/2013 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραγραφή Υποχρεώσεων του ήµου Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 129/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για επιβολή τελών

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45ΟΓΩΕΤ-ΜΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 262/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Α Α: 45ΟΓΩΕΤ-ΜΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 262/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Α Α: 4ΟΓΩΕΤ-ΜΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 6/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α8ΙΩΕΤ-9ΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α Α: 4Α8ΙΩΕΤ-9ΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 31/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 9/2014 από 10/6/2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 3 ης / 2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 3 ης / 2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στο 19ο σκέλος της αναµόρφωσης λόγω λάθους στην εισήγηση της Οικ.Υπηρεσίας ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 3 ης / 2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.17/2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 137/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο για καθορισµό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 410/2014 Θέμα 24 ο : Διαγραφή οφειλών (Μέρος A ) βάσει του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 411/2014 Θέμα 25 ο : Διαγραφή οφειλών (Μέρος Β ) βάσει του

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Αριθµός Παρ/κού. Ηµεροµηνία Πρώτος ικαιούχος Αιτιολογία Σύνολο Κρατήσεις Παρατηρήσεις

Α/Α Αριθµός Παρ/κού. Ηµεροµηνία Πρώτος ικαιούχος Αιτιολογία Σύνολο Κρατήσεις Παρατηρήσεις Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.1/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 6/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ακύρωσης των χρηµατικών ενταλµάτων που δεν εξοφλήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 66/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 122/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 122/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.11/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 122/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους Στην Κατερίνη και στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 291/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 162/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της.

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Με βάση τον ισχύοντα κανονισµό χρήσης και λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρόµων,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Με βάση τον ισχύοντα κανονισµό χρήσης και λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρόµων, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.5/2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 54/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. 1. Περιοχή εφαρµογής και σκοπός του κανονισµού: 2. Η Έννοια του Κοινόχρηστου Χώρου:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. 1. Περιοχή εφαρµογής και σκοπός του κανονισµού: 2. Η Έννοια του Κοινόχρηστου Χώρου: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.5/2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 53/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έγκριση κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Κ8ΔΩΕ5-4ΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: 6Κ8ΔΩΕ5-4ΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: 6Κ8ΔΩΕ5-4ΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11 ης (τακτικής )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 2 η Ιουλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. «Έγκριση της υπ αριθμ. 162/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό αρδευτικών τελών».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. «Έγκριση της υπ αριθμ. 162/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό αρδευτικών τελών». 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10509/4-8- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης / Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 130/ Π

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΗΨ-1ΣΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α... Εύλαλο, 10/11/2011

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΗΨ-1ΣΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α... Εύλαλο, 10/11/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α..... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εύλαλο Ξάνθης, T.K. 672 00 Πληροφορίες: Γκασδάρη Αντωνία ΤΗΛ : 25413-52600 FAX : 25413-52650 E-mail: ds@topeiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 112/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8520/18-6-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 112/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8520/18-6-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα