ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ Τηλέφωνο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76394"

Transcript

1 Όνοµα, Επώνυµο NIKOΛΑΟΣ Θ. ΣΚΟΥΛΙΚΙ ΗΣ Γεωλόγος - Βιογεωχηµικός Ερευνητής Β' Βαθµίδας Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Φαξ Υπηκοότητα Ελληνική Ηµ.γέννησης 1958 Φύλο Άρρεν Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες Γλώσσες Μητρική γλώσσα: Ελληνικά Κατανόηση Προφορικός λόγος Γραπτός Λόγος Αγγλικά Άριστα Πολύ καλά Άριστα Γερµανικά Άριστα Πολύ καλά Άριστα Εκπαίδευση και κατάρτιση 1990, ιδακτορική διατριβή, Biogeochemistry of major Greek Rivers, Πανεπιστήµιο του Aµβούργου, Iνστιτούτο Γεωλογίας - Παλαιοντολογίας, Tµήµα Bιογεωχηµείας µε βαθµό "άριστα". 1982, Πτυχίο Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε βαθµό "λίαν καλώς". ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επιστηµονική Επαγγελµατική Εµπειρία (των τελευταίων 5 ετών) , Ερευνητής Β βαθµίδας, Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα. Υπεύθυνος Τοµέα Περιβαλλοντικής Έρευνας. Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα (από το 2000 και µετά) Σελίδα 1/11 - Βιογραφικό

2 , Advancing understanding of carbon cycling and coloured dissolved organic matter dynamics in European wetlands and coastal ecosystems through integration of observations and modeling approaches, Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: Ε.Ε. - DG Research (60%), ΓΓΕΤ (40%), Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , Mediterranean Intermittent River ManAGEment (MIRAGE), Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και άλλοι 16 φορείς από 9 χώρες, Χρηµατοδότηση: Ε.Ε. - DG Energy & Environment (50%), ΓΓΕΤ (50%), Επιστηµονικός Υπεύθυνος EΛ.ΚΕ.Θ.Ε , Ανάπτυξη δικτύων παρακολούθησης ποιότητας των επιφανειακών εσωτερικών, των µεταβατικών και των παράκτιων υδάτων της χώρας Αξιολόγηση/ταξινόµηση της οικολογικής τους κατάστασης, Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , Advancing the predictability of water cycle through an improved understanding of land surface and coastal water processes and optimal integration of models with observational data (PreWEC), Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: Ε.Ε. - DG Energy & Environment (60%), ΓΓΕΤ (40%), Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , Wildfire, soil erosion and the risk to aquatic resources: evidence from the burnt Evrotas River basin, southern Peloponnese, Greece, Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Χρηµατοδότηση: British National Environ. Research Council (NERC)/ Univ. of Plymouth, Επιστηµονικός Υπεύθυνος EΛ.ΚΕ.Θ.Ε , Mitigation options for nutrient reduction in surface and groundwaters (COST-869), Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), κράτη µέλη ΕΕ, Χρηµατοδότηση: Ε.Ε. COST office, Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα και αντιπρόεδρος της οµάδας εργασίας 2: Influence of nutrients on ecological processes in surface waters , Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για την Εκµετάλλευση και ιαχείριση των Υφάλµυρων Καρστικών Πηγών Βασιζόµενη στην Προσοµοίωση των Υδρογραφηµάτων τους, Φορέας υλοποίησης: Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών (συντονιστής έργου), IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: ΓΓΕΤ ( ιακρατικό πρόγραµµα Ελλάδας-Αλβανίας), Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , Μελέτη της ιχθυοπανίδας και προτάσεις για τη διατήρησή της στην περιοχή κατασκευής του υδροηλεκτρικού έργου Ιλαρίωνα, Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: ΕΗ, Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , Μελέτη της ιχθυοπανίδας και προτάσεις για τη διατήρησή της στην περιοχή κατασκευής του φράγµατος Σκοπού-Παπαδιάς, Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: ΕΗ, Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , Περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες για αγροτική ανάπτυξη (ENVI-FRIENDLY)", Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Πολυτεχνείο Κρήτης (συντονιστής προγράµµατος), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Χρηµατοδότηση: Ε.Ε. - LIFE ENVIRONMENT, Επιστηµονικός Υπεύθυνος EΛ.ΚΕ.Θ.Ε , ράσεις για τη διατήρηση των Μεσογειακών Εποχικών Τελµάτων στην Κρήτη (MEDPONDS), Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: Ε.Ε. - LIFE NATURE (75%), Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. (25%) (LIFE04NAT/GR/000105), Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα. 2006, Μελέτη ποιότητας νερού και ιζήµατος στην λίµνη Κουµουνδούρου, Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: ήµος Ασπροπύργου, Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα. 2006, Intercallibration exercise - Greek document on class boundaries setting and normative definitions for the IC Mediterranean GIG, Rivers (M1, M2 and M4), Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: Ε.Ε. ΥΠΕΧΩ Ε, Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , Gestion durable de ripisylves (RIPIDURABLE), Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), 10 φορείς από τέσσερις χώρες (Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα και Γαλλία) µε συντονιστικό φορέα την Municipalite de Alpiarca (Πορτογαλία), Εταιρία Ανάπτυξης Αµβρακικού - ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε., Παν. Ιωαννίνων, Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Χρηµατοδότηση: Ε.Ε. (75%) & ΓΓΕΤ (25%), INTERREG ΙΙΙ C SUD - 3S0125l, Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , Μελέτη πιλοτικής εφαρµογής της Οδηγίας 2000/60 ΕΚ σε λεκάνη απορροής διαλείπουσας ροής Εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης του ποταµοχειµάρρου Αναποδάρη µε βιολογικά και υδροχηµικά κριτήρια, Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης, Επιστηµονικός Υπεύθυνος έργου , ηµιουργία ιχθυολογικού πολυπαραµετρικού δείκτη για την εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης ορεινών ρεµάτων και ποταµών, Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: Υπουργείο Ανάπτυξης, Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , Αποτύπωση µελέτη και ανάδειξη σπηλαίων των ορεινών όγκων Ταϋγέτου Πάρνωνα, Φορέας υλοποίησης: Ινστ. Υδατοκαλλιεργειών (συντονιστής έργου), IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: ΥΠ.Ε.ΧΩ..Ε., Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , Συλλογή και αξιολόγηση οικολογικών δεδοµένων ποταµών και λιµνών για τη εφαρµογή της οδηγίας 2000/60/Ε.Κ., Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: Υπουργείο Ανάπτυξης, Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , Evaluation and improvement of water quality models for application to temporary waters in Southern European catchments (tempqsim), Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και 12 φορείς από 9 χώρες, Χρηµατοδότηση: E.E. DG Energy & Environment (50%), ΓΓΕΤ (50%), Επιστηµονικός Υπεύθυνος EΛ.ΚΕ.Θ.Ε , Fish-based Assessment Method for the Ecological Status of European Rivers A contribution to the Water Framework Directive (FAME), Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και άλλοι 22 συµµετέχοντες φορείς από 11 Ευρωπαϊκές χώρες. Χρηµατοδότηση: Ε.Ε. - DG Energy & Environment (50%) & ΓΓΕΤ (50%), Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα. Σελίδα 2/11 - Βιογραφικό

3 , Μελέτη και παρακολούθηση της πληθυσµιακής κατάστασης του ψαριού γκιζάνι κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου, Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , Standardisation of river classifications: Framework method for calibrating different biological survey results against ecological quality classifications to be developed for the Water Framework Directive (STAR), Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και άλλοι 16 φορείς από 11 χώρες, Χρηµατοδότηση: Ε.Ε. - DG Energy & Environment (50%) & ΓΓΕΤ (50%), Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , EUROPEAN CATCHMENTS: Catchment changes and their impact on the coast (EUROCAT), Φορέας υλοποίησης: IEY, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), ΙΓΜΕ Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήµιο Αιγαίου και άλλοι ευρωπαϊκοί ερευνητικοί φορείς, Χρηµατοδότηση: Ε.Ε. (50%) & ΓΓΕΤ (50%) (EVK ), Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , 1. Αξιοποίηση Yδροχηµικών εδοµένων Αχελώου. 2. Εκτίµηση της Συνεισφοράς της Γεωργίας στην Υδατική Ρύπανση, Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Πανεπιστήµιο Connecticut, Thesa Α.Ε, Χρηµατοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας /νση Σχεδιασµού Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφο-Υδατικών Πόρων, Συντονιστής και Επιστηµονικός Υπεύθυνος έργου , Environmental impact of EU policies on a Greek Catchment (Catchment Management Plants), Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Univ. of Connecticut, Πανεπ. Πειραιά, Χρηµατοδότηση: Ε.Ε. JRC ISPRA, Συντονιστής και Επιστηµονικός Υπεύθυνος έργου , Μελέτη αλιευτικής διαχείρισης λιµνών (φυσικών και τεχνητών) αξιοποίηση υδάτινων πόρων ορεινών και µειονεκτικών περιοχών Νοµών Αιτωλοακαρνανίας, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Ιωαννίνων, Ευρυτανίας, Κοζάνης, Καστοριάς, Θεσσαλονίκης, Ροδόπης, Καρδίτσας, Βοιωτίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Αχαΐας, Γρεβενών, Θεσπρωτίας, Ηµαθίας, Άρτας, Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων (Κοινοτικό Πρόγραµµα PESCA), Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , The Development and Testing of an Integrated assessment system for the Ecological Quality of Streams and Rivers throughout Europe using Bentic Macroinvertebrates (AQEM), Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και άλλοι 16 φορείς από 11 χώρες, Χρηµατοδότηση: E.E. DG Energy & Environment (50%), ΓΓΕΤ (50%), Επιστηµονικός Υπεύθυνος EΛ.ΚΕ.Θ.Ε , ράσεις για την αποκατάσταση των ασβεστούχων βάλτων της λίµνης Τριχωνίδας, Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: Ε.Ε. - LIFE NATURE, Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., Νοµαρχία Αιτωλ/νίας, Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , Conservation measures for the endangered fish Ladigesocypris ghigii, Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: Ε.Ε. - LIFE NATURE 98 (75%), Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. (8,6%), ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (16,4%), Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , Network for the Water Management of the South Adriatic and Ionian Sea, Φορέας υλοποίησης: IEY και Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (συντονιστής έργου) (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: INTERREG-II Ελλάδας-Ιταλίας (Υποπρόγραµµα 3: Περιβάλλον) Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας /, Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , Utilization of Groundwater Desalination and Wastewater Reuse in the water Supply of Seasonally Stressed Regions (Wasser), Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και άλλοι Ευρωπαϊκοί ερευνητικοί φορείς, Χρηµατοδότηση: Environment & Climate - Ε.Ε./ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα. Συµµετοχή σε Επιτροπές, Συνέδρια, Οµάδες Εργασίας (από το 2000 και µετά) 2008, COST-869 (Mitigation options for nutrient reduction in surface water and groundwaters), Principal organizer of COST meeting on N/P limitation and interactions between N and P in surface water, HCMR, Ανάβυσσος, , COST-869 (Mitigation options for nutrient reduction in surface water and groundwaters), Αντιπρόεδρος της Οµάδας Εργασίας 2: Influence of nutrients on ecological processes in surface waters, στα πλαίσια του προγράµµατος. Από το 2002, Παροχή υπηρεσιών συµβούλου προς τα Υπουργεία Ανάπτυξης και ΠΕΧΩ Ε για την εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΚ σχετικά µε την «οικολογική κατάσταση» και τη «διαχείριση λεκανών απορροής». 2003, Παροχή δεδοµένων στο Υπ. Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων για τη δηµιουργία εθνικού δικτύου για την διενέργεια της άσκησης διαβαθµονόµησης , Εθνικός Εκπρόσωπος σε Οµάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της εφαρµογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΚ, Θεµατικές Ενότητες 2.3 «Ταξινόµηση της Κατάστασης των Επιφανειακών Υδάτινων Σωµάτων και Πρωτόκολλο για τον Καθορισµό Συνθηκών Αναφοράς» και 4.1 «Πιλοτικές Μελέτες σε Λεκάνες Απορροής» , Συµµετοχή σε Οµάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της εφαρµογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΚ, Θεµατικές Ενότητες 2.5 «ηµιουργία Πρωτοκόλλου ιαβαθµονόµησης» και 2.9 «Βέλτιστες Πρακτικές ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής» Μαρτίου 2002, Σύνταξη προδιαγραφών άσκησης διαβαθµονόµισης στο JRC, Ispra, Iταλία: Skoulikidis N., K. Wendling, R. Konecny, T. Leatherland and J.M. Andersen (2002). Criteria for the selection of types and sites for the establishment of the intecalibration network for rivers. Intercalibration Drafting Group, 6p. Από το 2000, Αξιολογητής στα προγράµµατα: «Sustainable Management and Quality of Water» - DG XIΙ, «Telematics Applications» - DG XIII, «ΠΛΑΤΩΝ» ιακρατικής Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας και του «Ιδρύµατος Προώθησης Έρευνας της Κύπρου». Σελίδα 3/11 - Βιογραφικό

4 Από το 2000, Κριτής στα επιστηµονικά περιοδικά Journal of Hydrology, The Science of the Total Environment και Mediterranean Marine Science. Επιλεγµένες Επιστηµονικές ηµοσιεύσεις (Περιοδικά, Εφηµερίδες, Βιβλία, Ανακοινώσεις. Ειδικές εκδόσεις κα) Επιστηµονικά Περιοδικά Karaouzas I., E. Dimitriou, N. Skoulikidis, K. Gritzalis & E. Kolobari (2008). Linking hydrogeological and ecological tools for an integrated river catchment assessment. Environmental Modeling and Assessment (accepted). Nikolaidis N., Karageorgis A., V. Kapsimalis, P. Drakopoulou & N. Skoulikidis (2008). Management of nutrient emissions of Axios River Catchment: their effect in the coastal zone of Thermaikos Gulf-Greece. Ecological Modeling 1482R2 (accepted). Skoulikidis N., I. Karaouzas & K. Gritzalis (2008). Identifying key environmental variables structuring benthic fauna for establishing a biotic typology for Greek running waters. Limnologica DOI: /j.limno Skoulikidis N., H. Kamberi & D. Sakellariou (2008). Patterns, origin and possible effects of sediment pollution in a Mediterranean lake. Hydrobiologia 613(1): Skoulikidis Ν. (2008). Defining chemical status of a temporal Mediterranean River. Journal of Environmental Monitoring 10(7): Gallart F., Y. Amaxidis, P. Botti, G. Canè, V. Castillo, P. Chapman, J. Froebrich, J. García-Pintado, J. Latron, P. Llorens, A. Lo Porto, M. Morais, R. Neves, P. Ninov, J-L. Perrin, I. Ribarova, N. Skoulikidis & M-G. Tournoud (2008). Investigating hydrological regimes and processes in a set of catchments with temporary waters in Mediterranean Europe. Hydrological Sciences Journal 53(3): Karaouzas I., K. Gritzalis & N. Skoulikidis (2007). Land use effects on macroinvertebtare assemblages and stream quality along an agricultural river basin. Fresenius Environmental Bulletin 16(6): Τzoraki Ο., Ν. Νikolaidis, Y. Amaxidis & Ν. Skoulikidis (2007). Ιn-stream biogeochemical processes of a temporary river. Environmental Science & Technology 41(4): Gritzalis K., I. Karaouzas & N. Skoulikidis (2006). Assessing the Ecological quality of running waters of Thrace Region (NE Greece) by the use of macroinvertebrate indicators. Fresenius Environmental Bulletin 15(9b): Dimitriou E., I. Karaouzas, N. Skoulikidis & I. Zacharias (2006). Assessing the environmental status of Mediterannean temporary ponds in Greece. Ann. Limnol. Int. J. Lim. 42(1): Karageorgis A., M. Skourtos, V. Kapsimalis, A. Kontogianni, Ν. Skoulikidis, K. Pagou, Ν. Nikolaidis, P. Drakopoulou, B. Zanou, H. Karamanos, Z. Levkov & Ch. Anagnostou (2005). An integated approach to watershed management within the DPSIR framework: Axios River Catchment and Thermaikos Gulf. Reg. Environ. Change 5: Skoulikidis N., Y. Amaxidis, I. Bertahas, S. Laschou & K. Gritzalis (2006). Analysis of factors driving stream water composition and synthesis of management tools A case study on small/medium Greek catchments. The Science of the Total Environment 362: Skoulikidis N., K. Gritzalis, Th. Kouvarda & A. Buffagni (2004). The development of an ecological quality assessment and classification system for Greek running waters based on benthic macroinvertebrates. Hydrobiologia 516(1): Karageorgis A., Ν. Nikolaidis, H. Karamanos & Ν. Skoulikidis (2003). Water and sediment quality assessment of Axios River and its coastal environment. Continental Shelf Research 23: Hering D., A. Buffagni, O. Moog, L. Sandin, M. Sommerhäuser, I. Stubauer, Ch. Feld, R. Johnson, P. Pinto, N. Skoulikidis, P. Verdonschot & S. Zahrádková (2003). The development of a system to assess the ecological quality of streams based on macroinvertebrates design of the sampling programme within the AQEM project. Int. Rev. Hydrobiol. 88(3-4): Skoulikidis N. (2003). Hydrochemical character and spatiotemporal variations in a heavily modified river of Western Greece. Environmental Geology 43(7): Skoulikidis N., K. Gritzalis & Th. Kouvarda (2002). Hydrochemical and ecological quality assessment of a Mediterranean river system. GlobalNest 4(1): Skoulikidis N. (2002). Typological and qualitative characteristics of Greek-interregional Rivers. Mediterranean Marine Science 3(1): Zacharias I., I. Bertahas, N. Skoulikidis & Th. Koussouris (2002). Greek Lakes: Limnological Overview. Lakes & Reservoirs: Research and Management 7: Sakellariou D., G. Rousakis, Ch. Kranis, Ε. Kamberi, P. Georgiou & Ν. Skoulikidis (2001). Neotectonic movements, sedimentation and water-level fluctuation of the Lake Vegoritis in Upper Quaternary. Bull. Geol. Soc. Greece, ΧΧΧΙV(1): Skoulikidis Ν., N. Νikolaidis, E. Ζaggana & P. Pergialiotis (2001). The contribution of agriculture to the aquatic pollution of the lower part of Acheloos River. Bull. Geol. Soc. Greece ΧΧΧΙV(5): Skoulikidis Ν. (2001). Levels and possible sources of heavy metals in surficial sediments of Lake Vegoritis. Bull. Geol. Soc. Greece ΧΧΧΙV(3): Σελίδα 4/11 - Βιογραφικό

5 Skoulikidis N., I. Bertahas & Th. Koussouris (1998). An overview on the quality of Greek freshwaters (rivers and lakes). European Environmental Research 1(2): Skoulikidis N. & K. Gritzalis (1998). Greek river inputs in the Mediterranean, Their intra-annual and inter-annual variations. Fresenius Environmental Bulletin 7: Gritzalis K., K. Bogdanos, N. Skoulikidis, I. Bertahas & Th. Koussouris (1998). Ecological classification of the upper part of Aliakmon river, Greece. Fresenius Environmental Bulletin 7: Skoulikidis N. & J. Kondylakis (1997). Seasonal variations of biogeochemical processes controlling Greek rivers composition. Geochemical Journal 31(6): Skoulikidis N. (1993). Significance evaluation of factors controlling river water composition. Environmental Geology 22: Skoulikidis N. (1992). Überblick über die Geohydrochemie der gröβten Griechischen Flüsse. Annales Geologiques des Pays Helleniques XXXV: Βιβλία Skoulikidis N. & Ι. Karaouzas. Industrial pollution in the Balkans: assessment and effects on river quality, In F Columbus (editor-in-chief) Industrial Pollution: Assessment, Effects and Treatment, Nova Science Publishers, Inc. (in prep.). Skoulikidis N., A. Economou, K. Gritzalis and S. Zogaris (2008). Rivers of the Balkans. In K. Tockner, U. Uehlinger, Christopher C.T. Robinson (eds.) Rivers of Europe, Elsevier (in press). Σκουλικίδης N. (2004). Περιβαλλοντική κατάσταση των Ελληνικών ποταµών. Στο: «Βιώσιµη Ανάπτυξη µε την Περιβαλλοντική Αγωγή», Έκδοση Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας και Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., (νέα βελτιωµένη έκδοση), στο: ekke.gr/estia/gr_pages/gr_ index.htm. Σκουλικίδης N. (1997). Περιβαλλοντική κατάσταση των Ελληνικών ποταµών. Στο: «Βιώσιµη Ανάπτυξη µε την Περιβαλλοντική Αγωγή», Έκδοση Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας και Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., Μεσολόγγι, Ειδικές εκδόσεις Nikolaidis N., O. Tzoraki, N. Skoulikidis & Y. Amaxidis (2006). SW Greece Krathis, In: J Froebrich, M Bauer (eds) Critical Issues in the Water Quality Dynamics of Temporary Rivers. Evaluation and Recommendations from the tempqsim project, Hannover, Germany, May 2006, Skoulikidis N. (1994). Environmental Impact Assessment Methodology in Former Military areas Case study the former airport base of Hellinikon, Greece, Network Demilitarized, 78 pp + 6 maps. Skoulikidis N. (1989). Biogeochemie der größten Flüsse Griechenlands. PhD Thesis University of Hamburg, 313 pp. Σκουλικίδης Ν. (1982). Kατανοµή βαρέων µετάλλων σε πηγές, θερµές πηγές, θαλάσσιο νερό και τα πρόσφατα υποθαλάσσια ιζήµατα στη περιοχή του Mαλιακού Kόλπου. ιπλωµατική Εργασία Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Γεωλογίας, 89 σελ. (µεταφρασµένη και στην γερµανική). Ανακοινώσεις σε Συνέδρια Skoulikidis N. & K. Gritzalis (2007). Chemical status in a Cretan river basin with intensive agriculture and intermittent flow. European Water Resources Association (EWRA), Symposium on Water Resources Management: New Approaches and Technologies, Chania, Crete, June 2007, ηµητρίου Η., Η. Μπερταχάς, Ι. Καραούζας & Ν. Σκουλικίδης (2007). Εκτίµηση ανθρωπογενών πιέσεων και επιπτώσεων στην ποιότητα του νερού παράκτιων εποχικών λιµνίων. 6 ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής ιαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕ ΥΠ), Χανιά, Ιουνίου 2007, Νικολαίδης Ν. Ο. Τζωράκη, Μ. Ανδριανάκη, Φ. Σταµάτη, Ν. Σκουλικίδης, Ν. Καλογεράκης, Κ. Τσακίρης & Θ. Κουσουρής (2007). Σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης απορροής του ποταµού Ευρώτα: Πρώτη Φάση. 6 ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής ιαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕ ΥΠ), Χανιά, Ιουνίου 2007, Καραούζας Ι., ηµητρίου Η., Κ. Γκρίτζαλης & Ν. Σκουλικίδης (2006). Προκαταρκτική αξιολόγηση κοινωνιών µακροασπονδύλων στα Μεσογειακά εποχικά λιµνία της. Κρήτης. 28 ο Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών (ΕΕΒΕ), Ιωάννινα, Μαίου 2006, Τzoraki O., M. Doering, A. Puddu, A. Barra Caracciolo, Ν. Νikolaidis, Ν. Skoulikidis, K. Tockner & U. Uehlinger (2005). Evaluation of in stream biogeochemical processes of a temporary river. 3 rd European Bioremediation Conference, Chania, July 4-7, 1-4 Σελίδα 5/11 - Βιογραφικό

6 Gritzalis K., I. Karaouzas & N. Skoulikidis (2005). Environmental factors affecting benthic macroinvertebrate fauna in small and mid-sized calcareous lowland streams in Greece. Conf. River Basin Management progress towards implementation of the European Water Framework Directive, Budapest, Hungary, May 2005, Νικολαΐδης Ν.Π., Α. Καραγεώργης, Β. Καψιµάλης, Ν. Σκουλικίδης, Π. ρακοπούλου, Χ. Κοντογιάννης, Κ. Πάγκου & H. Behrendt (2005). ιαχείριση των Εκποµπών των Θρεπτικών του Αξιού Ποταµού και Θερµαϊκού Κόλπου. 5 ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής ιαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕ ΥΠ), Ξάνθη, 6-9 Απριλίου 2005, Nikolaidis N., N. Skoulikidis & A. Karageorgis (2004). Pilot implementation of EU policies in Acheloos River basin and coastal zone. European Water Resources Association (EWRA), Symposium on Water Resources Management: Risks and Challenges for the 21 st Century, Izmir, Turkey, 2-4 September 2004, Skoulikidis, N., N. Nikolaidis & G. Kostopoulou (2002). A Pressure Impact methodology applied in Acheloos River Basin. 12 th Seminar for the Protection of the Environment Chemistry and Management of Aquatic Ecosystems, Thessaloniki, 2-5 December 2002, Skoulikidis N., Ε. Ζagana, N. Nikolaidis & Th. Drosos (2002). Nutrient contribution of agriculture in the lower Acheloos basin. Proc. of an Int. Conf. Protection and Restoration of the Environment VI, Skiathos, 1-5 July 2002, Οικονόµου Α. & Ν. Σκουλικίδης (2002). Συνθήκες Αναφοράς, Οικολογική Ποιότητα και Ταξινόµηση των Εσωτερικών Νερών της Χώρας Σύµφωνα µε την Οδηγία 2000/60. Πρακτ. Ηµερίδας Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά, Εναρµόνιση µε την Eλληνική Πραγµατικότητα, ΕΜΠ, Αθήνα, 21 Ιουνίου 2002, Skoulikidis N. (2001). Ecological quality of river waters - Τhe situation in Greece. Proc. of an Int. Workshop on Assessment and Classification of Rivers, Düsseldorf, 5-9 November 1995, Skoulikidis N. (2000). Impact of desertification processes on Greek river systems. Int. Conf. on Mediterranean Desertification, Crete 29 October 1 November 1996, 2: Γκρίτζαλης Κ., Α. Βουρδουµπά, Ν. Σκουλικίδης, Η. Μπερταχάς & Θ. Κουσουρής (2000). Εφαρµογή της Κοινοτικής Οδηγίας. Οικολογική εκτίµηση της ποιότητας του ποταµού Αλφειού. 6 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Χίος, Μαίου 2000, Σκουλικίδης Ν., Κ. Γκρίτζαλης, Η. Μπερταχάς, Σ. Αναστασοπούλου & Α. Βουρδουµπά (2000). Υδροχηµικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής του Αλφειού ποταµού. Πρακτ. 6 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Χίος, Μαίου 2000, Σκουλικίδης Ν. (2000). Χαρακτηριστικά και τύποι των µεγάλων λεκανών απορροής της Ελλάδας. 6 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Χίος, Μαίου 2000, Skoulikidis N., K. Gritzalis, I. Bertahas & Th. Koussouris (1999). Environmental quality assessment of a Mediterranean river system. 6 th Conf. on Environmental Science and Technology, Samos, 30 August 2 September 1999, Σκουλικίδης Ν. (1999). Η σηµασία των παραγόντων που καθορίζουν (ακραίες) ποιοτικές διακυµάνσεις των επιφανειακών νερών της χώρας στην ολοκληρωµένη διαχείριση λεκανών απορροής. 4 ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής ιαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕ ΥΠ), «ιαχείριση Υδατικών Πόρων στις Ευαίσθητες Περιοχές του Ελλαδικού Χώρου», Βόλος Ιουνίου 1999, Β : Skoulikidis Ν., I. Zacharias, K. Bogdanos, K. Gritzalis & A. Diapoulis (1998). Man made variations of surface runoff and impact on freshwater and coastal ecosystems. Water in the Mediterranean area, Conference on Quality and Quantity of Mediterranean Water Resources, October, 1998, Cagliari, Italy. Ζacharias, I., N. Skoulikidis, I. Bertachas & Th. Koussouris (1998). Utilisation of groundwater desalination in the water supply of seasonally stressed regions. Int. Conf. Protection and Restoration of the Environment IV, Chalkidiki, 1-4 July 1998, Γκρίτζαλης Κ., Ν. Σκουλικίδης, Η. Μπερταχάς, Ι. Ζαχαρίας & Θ. Κουσουρής (1998). Οικολογική εκτίµηση παρόχθιων σηµείων στους ποταµούς Αλάκµονα, Αξιό και Στρυµόνα. 20 o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών (ΕΕΒΕ), Σάµος, Μαίου 1998, Σκουλικίδης Ν. (1997). Εφαρµογή µεθοδολογίας Περιβαλλοντικού Ελέγχου και Προστασίας σε περιοχές πρώην Στρατιωτικών Εγκαταστάσεων - Χαρακτηριστικό παράδειγµα η Πρώην Αµερικάνικη Αεροπορική Βάση του Ελληνικού. 5 ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας. Μόλυβος Λέσβου, 1-4 Σεπτεµβρίου 1997, Σκουλικίδης Ν. (1997). ιασυνοριακά ποτάµια εισερχόµενα στην Ελλάδα - Σύσταση, µεταφορά υλικού, εποχιακές και διαχρονικές διακυµάνσεις. 5 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Καβάλα, Απριλίου 1997, Σκουλικίδης Ν. (1997). Εφαρµογή Γεωχηµικής µεθόδου για τη ποσοτική εκτίµηση ανθρωπογενούς προέλευσης αλκαλίων σε ποτάµια. 5 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Καβάλα, Απριλίου 1997, Σκουλικίδης Ν. (1996). Συστηµατική παρακολούθηση της ποσότητας και της ποιότητας υδατικών πόρων σαν προϋπόθεση για την εφαρµογή βέλτιστου σχεδιασµού διαχείρισης, προστασίας και αποκατάστασης αυτών. ιεθνές Συνέδριο ιαχείριση Υδατικών Πόρων, ΤΕΕ-Τµήµα Κεντρ. & υτ. Θεσσαλίας, Λάρισα, Οκτωβρίου Σκουλικίδης N. & A. Mαρκοπούλου- ιακαντώνη (1993). Συµβολή στη Στρωµατογραφία και Παλαιογεωγραφική Eξέλιξη του Nεογενούς του Aιγαίου: H νησίδα Xταπόδια (Kυκλάδες). ελτίο Eλληνικής Γεωλογικής Eταιρείας, Σκουλικίδης Ν. (1991). Παράµετροι που επηρεάζουν τη χηµική σύσταση και ρύπανση των νερών ποταµού - Xαρακτηριστικό παράδειγµα ο ποταµός Nέστος. 2 nd Conf. on Environmental Science and Technology, Mόλυβος Λέσβου, 2-5 Σεπτεµβρίου 1991, Σελίδα 6/11 - Βιογραφικό

7 Σκουλικίδης Ν. (1988). Biogeochemistry of the major Greek rivers. In: M. Astruc, J.N. Lester (eds.) Heavy metals in the Hydrological Cycle, Selper Ltd., London, Περιλήψεις Ανακοινώσεων & Αναρτηµένες Ανακοινώσεις Skoulikidis Ν., A. Economou & Ι. Karaouzas (2008). Environmental effects of climate change on running waters in the Balkans. ΑQUA 2008 Water Science and Technology with Emphasis on Water & Climate, Athens, October Theocharopoulos S., W. Blake, N. Skoulikidis, P. Clark, R. Hartley, Y. Amaxidis & P. Tountas (2008). The effect of wildfires on soil erosion and runoff under Mediterranean conditions. EUROSOIL 2008, Vienna, August Blake W., S. Theocharopoulos, N. Skoulikidis, P. Clark, P. Tountas, A. Tsoutsikos, R. Hartley & Y. Amaxidis (2008). Wildfire, soil erosion and the risk to aquatic resources: evidence from the burnt Evrotas River basin, southern Peloponnese, Greece. Geophysical Research Abstracts Skoulikidis N. & A. Diapoulis (2007). Nutrient inputs and productivity in E. Mediterranean. Joint IMBER/LOICZ Continental Margins Open Science Conf., September 2007, Shanghai, China, Book of Abstracts, 105. Skoulikidis N. & K. Gritzalis (2007). Relationships between macrozoobenthic communities and abiotic factors in Greek running waters. REBECCA project Final Conference, Oslo, Norway May 2007, αναρτηµένη ανακοίνωση. Gritzalis K. & N. Skoulikidis (2007). Factors Affecting the Benthic Running Waters Fauna in Greek Islands. REBECCA Final Conference, Oslo, Norway May 2007, αναρτηµένη ανακοίνωση. Κουβαρντά Θ., Κ. Γκρίτζαλης & Ν. Σκουλικίδης (2007). Εφαρµογή και σύγκριση διαφόρων βενθικών βιοτικών δεικτών σε ποταµούς Ελληνικών νησιών 29 ο Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών (ΕΕΒΕ), Καβάλα Μαΐου, Τεύχος Περιλήψεων, 434. Ανδριοπούλου Α., Κ. Γκρίτζαλης, Μ. Κουτσοδήµου, Α. Λεγάκις & Ν. Σκουλικίδης (2007). Εποχιακές διακυµάνσεις των E.P.T. οµάδων στον ποταµό Κράθι (Αχαΐα, Πελοπόννησος). 29 ο Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών (ΕΕΒΕ), Καβάλα, Μαΐου, Τεύχος Περιλήψεων, 16. Skoulikidis N., K. Gritzalis, A. Economou, E. Dimitriou, S. Zogaris & A. Papadopoulos (2006). Application and development of tools for integrated basin management. AQUA Conference, November 2006, Αthens, Book of Abstracts, 100. Stamati F., Ν. Νikolaidis, E. Dimitriou, Ν. Skoulikidis & T. Koussouris (2006). Hydro-geochemical aspects of a typical Mediterranean temporary pond in Western Crete (Omalos Plateau). Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania, Crete, 3-7 July 2006, Book of Abstracts, Dimitriou E., N. Skoulikidis & N. Nikolaidis, I. Zacharias (2006). Groundwater risk mapping for environmental conservation in crete island. Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania, Crete, 3-7 July Book of Abstract, Skoulikidis N. & K. Gritzalis, I. Karaouzas (2006). Towards the development of a typological system for Greek rivers. Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania, Crete, 3-7 July Book of Abstracts, Ανδριοπούλου Α., Κ. Γκρίτζαλης, Α. Λεγάκης & Ν. Σκουλικίδης (2006). Σχέσεις ποικιλότητας βενθικής πανίδας µε την σύνθεση του υποστρώµατος (Περίπτωση µελέτης: ποταµός Κράθις, Πελοπόννησος). 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου 2006, Τεύχος Περιλήψεων, 188. Αµαξίδης Γ. & Ν. Σκουλικίδης (2006). Εκτίµηση στερεοπαροχής σε εκβολικό σύστηµα ποταµού. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου 2006, Τεύχος Περιλήψεων, 186. Σκουλικίδης Ν., Γ. Αµαξίδης & Σ. Λάσχου (2006). Επίπεδα και προέλευση θρεπτικών σε ορεινή λεκάνη απορροής. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου 2006, 185. Καραούζας, Ι., Η. ηµητρίου, Κ. Γκρίτζαλης & Ν. Σκουλικίδης (2006). Προκαταρκτική αξιολόγηση µακροασπόνδυλων κοινωνιών στα Μεσογειακά εποχικά λιµνία της υτικής Κρήτης. 28 ο Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών, Ιωάννινα, Μαίου 2006, Τεύχος Περιλήψεων, 129. Gritzalis K., I. Karaouzas & N. Skoulikidis (2005). Potential effects of seasonality on the performance of macroinvertebrate communities in Greek running waters. River Bottom VI. Brno, Czech Republic, September 19-23, Book of Abstracts, 24. Economou A., S. Zogaris, S. Giakoumi, K. Gritzalis & N. Skoulikidis (2005). Developing river bioassessment in Greece; imperative actions for WFD implementation. Symp. Assessing the Ecological Status of Rivers, Lakes and Transitional Waters, Hull, UK July 2005, Book of Abstracts, 33. Gritzalis K., A. Vourdoumpa & N. Skoulikidis (2005). Ecological notes on benthic fauna relations with microhabitats, hydromorphological features and physicochemical variables in a Mediterranean River system (Alpheios R., Peloponnese, Greece). 13 th Intern. Symp. of MESAEP, Thessaloniki, 8-12 October 2005, Book of Abstracts, 235. Gritzalis K., I. Karaouzas & N. Skoulikidis (2005). Assessing the ecological quality of running waters of Thrace Region (N.E. Greece) by use of macroinvertebrate indicators. 13 th Intern. Symp. of MESAEP, Thessaloniki, 8-12 October 2005, Book of Abstracts, 229. Nikolaidis N., M. Kirkby, B. Irvine, K. Tockner, J. Froebrich, M. Morais & N. Skoulikidis (2005). Spatial extent of temporary waters in the Mediterranean region Implications to water management. Geophysical Research Abstracts, Vienna, 28 June 1 July 2004, 7: Σελίδα 7/11 - Βιογραφικό

8 Amaxidis Y. & N. Skoulikidis (2005). Nutrient dynamics in a Greek temporary river. Geophysical Research Abstracts, Vienna, 28 June 1 July 2004, Book of Abstracts, Skoulikidis N., L. Diliberto, M. Tournoud, M. Morais, U. Uehlinger, J. Garcia, I. Ribarova, A. Butturini & J. Froebrich (2005). Temporary Mediterranean rivers: importance of episodic flow pulses for nutrient dynamics. Geophysical Research Abstracts, Vienna, 28 June 1 July 2004, Book of Abstracts, 7: Tzoraki O., N. Nikolaidis & N. Skoulikidis (2005). Evaluation of in-stream processes of four temporary rivers. Geophysical Research Abstracts, Vienna, 28 June 1 July 2004, Book of Abstracts, 7: Tzoraki O., Y. Amaxidis, N. Skoulikidis & N. Nikolaidis (2004). In stream geochemical processes of temporary rivers Krathis River Case Study. Int. Conf. Protection and Restoration of the Environment VII, Mykonos, 28 June 1 July 2004, Book of Abstracts, 25. Γκρίτζαλης K., I. Καραούζας & N. Σκουλικίδης (2005). Οικολογική Αξιολόγηση του Π. Γοργοπόταµου (Στερεά Ελλάδα) µε χρήση της βενθικής πανίδας. 27 o Eπιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών (ΕΕΒΕ), Ναύπλιο, May 2005, Τεύχος Περιλήψεων, 64. Γκρίτζαλης, Κ., Ν. Σκουλικίδης & Ι. Καραούζας (2003). Εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας των παραποτάµων του Αχελώου. 7 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Χερσόνησος Κρήτης, 6-9 Μαΐου 2003, Τεύχος Περιλήψεων, 368 Γκρίτζαλης, Κ., Ν. Σκουλικίδης, Θ. Κουβαρντά & Ι. Καραούζας (2003). Οι διεργασίες αυτοκαθαρισµού και οι επιδράσεις τροποποίησης ενδιαιτήµατος στη βιοποικιλότητα µακροασπονδύλων στα Ελληνικά ποτάµια. 7 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Χερσόνησος Κρήτης, 6-9 Μαΐου 2003, Τεύχος Περιλήψεων, 235. Σκουλικίδης, Ν., Ε. Ζαγγανά, Ν. Νικολαίδης, Π. Περγιαλιώτης, Γ. Κωστοπούλου, Ε. ρόσος, Α. Κέντρου, Ε. Λιανός & Γ. Φατούρος (2003). Ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδατικών συστηµάτων του κάτω ρου του Αχελώου ποταµού. 7 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Χερσόνησος Κρήτης, 6-9 Μαΐου 2003, Τεύχος Περιλήψεων, 234. Νικολαίδης Ν., Ο. Τζωράκη & Ν. Σκουλικίδης (2003). Μοντελοποίηση της υδρολογίας και του φορτίου νιτρικών στη λεκάνη απορροής του Αχελωου ποταµού. 7 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Χερσόνησος Κρήτης, 6-9 Μαΐου 2003, Τεύχος Περιλήψεων, 232. Σκουλικίδης Ν., Κ. Γκρίτζαλης, Θ. Κουβαρντά & Θ. Κουσουρής (2003). Ελληνικός δείκτης για την εκτίµηση και ταξινόµηση της οικολογικής ποιότητας των τρεχούµενων νερών σύµφωνα µε την Οδηγία Πλάισιο για τα Νερά 2000/60/ΕΕ. 7 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Χερσόνησος Κρήτης, 6-9 Μαΐου 2003, Τεύχος Περιλήψεων, 238. Nikolaidis N., A. Karageorgis, V. Kapsimalis, P. Drakopoulou & N. Skoulikidis (2003). Modeling nutrient emissions in the river Axios, Greece. 5 th ELOISE European Conf., Gdańsk, Poland, March, Book of Abstracts, 15. Gritzalis K. & N. Skoulikidis (2002). Assessment of ecological quality of Neda River (Messinia, Peloponnese, Greece) based on benthic macroinvertebrates. VIII International Congress of Ecology, Seoul, Korea, August 2002, Books of Abstracts, 67. Skoulikidis N. & K. Gritzalis (2002). The AQEM project: A first approach towards an ecological quality assessment and classification in Greece. VIII International Congress of Ecology, Seoul, Korea, August 2002, Books of Abstracts, 252. Gritzalis K, N. Skoulikidis & T. Kouvarda (2002). The biodiversity, locomotion types and the current preferences of the aquatic macroinvertebrate fauna at Samothraki island, N.E. Aegean Sea, Greece. 9 th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Thessaloniki, May 2002, Book of Abstracts, 50. Gritzalis K. & N. Skoulikidis (2002). Feeding types and zonation characteristics of the aquatic benthic fauna in some streams at Macedonia, Greece. 9 th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Thessaloniki, May 2002, Book of Abstracts, 51. Skoulikidis N., K. Gritzalis & Th. Koussouris (2002). The ecological classification of rivers in Greece using benthic macroinvertebrates A contribution of the implementation of the Water Framework Directive. 9 th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Thessaloniki, May 2002, Book of Abstracts, 138. Skoulikidis N., N. Nikolaidis, A. Oikonomopoulou & F. Batzias (2002). Environmental impact of EU policies on Acheloos River Basin, Greece. European Geophysical Society Conf., Nice, France, April 2002, Book of Abstracts, EGS02-A Karamanos E., A. Karageorgis, N. Skoulikidis & N. Nikolaidis (2001). Preliminary assessment of nutrients and heavy metal fluxes of Axios River. A contribution to EUROCAT project. 4 th ELOISE Open Science Meeting, Rende, Italy 5-7 September, Book of Αbstracts, Karamanos H., A. Karageorgis, N. Skoulikidis & N. Nikolaidis (2001). Water and sediment quality assessment of Axios River and its coastal environment. North Aegean System Functioning and Inter-Regional Pollution, INTERREG Meeting, Kavala, May 2001, Book of Abstracts, 19. Karamanos E., A. Karageorgis, N. Skoulikidis & N. Nikolaidis. (2001). Preliminary assessment of nutrients and heavy metal fluxes of Axios River. A contribution to EUROCAT project. 4 th ELOISE Open Science Meeting, Rende, Italy, 5-7 September, Book of Abstracts, Gritzalis K., N. Skoulikidis, D. Hering, O. Moog, R. Johnson, P. Verdonschot, A. Buffagni & P. Pinto (2001). The application of AQEM procedure for the estimation of freshwater quality in the interregional catchments of Nestos and Strymon rivers, Greece. AQEM project: The Development and Testing of an Integrated Assessment System for the Ecological Quality of Streams and Rivers throughout Europe using Benthic Macroinvertebrates. INTERREG Meeting on North Aegean System Functioning and Inter-Regional Pollution, Kavala, May 2001, Book of Abstracts, 8-9. Σελίδα 8/11 - Βιογραφικό

9 Skoulikidis N. (2001). Greek-interregional Rivers: Typology, composition and matter transfer. North Aegean System Functioning and Inter- Regional Pollution, INTERREG Meeting, Kavala, May 2001, Book of Abstracts, 7. Zacharias I. & N. Skoulikidis (2000). An alternative to conventional river management in Greece. ECCR Conf. River Restoration 2000, Wagenigen, Netherlands, May 2000, Book of Abstracts, 35. Sakellariou D., G. Rousakis, E. Kamberi, P. Georgiou, A. Mitrousis, Ch. Cranis & N. Skoulikidis (2001). Active Tectonics, Seismic Stratigraphy and late Pleistocene-Holocene lake level fluctuations of Vegoritis Lake, NW Greece, Int. Earth Coll. Aegean Region (IESCA 2000), Izmir, Turkey, September, Book of Abstracts, 40. Bogdanos K., K. Gritzalis, I. Zacharias, N. Skoulikidis, I Bertahas & A Diapoulis (1999). Effects of pollution on a benthic lagoon ecosystem of Western Greece. Water Pollution 99, Limnos, Greece, May 1999, Book of Abstracts. Skoulikidis N., I. Zacharias, K. Bogdanos, K. Gritzalis & A. Diapoulis (1998). Man made temporal variations of surface runoff and the impact on freshwater and coastal ecosystems. Water in the Mediterranean Area Conference on Quality and Quantity of Mediterranean Water Resources, Cagliari, Italy, October 1998, Book of Abstracts, WQ-O6. Ζacharias I., N. Skoulikidis & Th. Koussouris (1998). The flooding problem of Sperchios river basin (Greece). A study, using the numerical model Mike 11. European Geophysical Society Conf., Nice, France, April 1998, Books of Abstracts, C 468. Skoulikidis N. & I. Zacharias (1998). Causes and effects of recent hydrological changes in Greece. European Geophysical Society Conf., Nice, France, April 1998, Books of Abstracts, C 448. Bertahas, I., K. Bogdanos, K. Gritzalis, A. Konidis, I. Zacharias, N. Skoulikidis, Th. Koussouris & A. Diapoulis (1997). Ecological estimations of a shallow lake. 9 th Int. Symp. Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region - MESAEP, St. Angelo di Sorrento, Ιταλία, 4-9 October 1997, Book of Abstracts, 156. Γκρίτζαλης K., N. Σκουλικίδης, K. Μπόγδανος & Θ. Κουσουρής (1997). Προκαταρκτικά αποτελέσµατα επί της κατανοµής της βενθικής πανίδας στον άνω ρου του Αλιάκµονα. 19 o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΒΕ και 1 o Βιολογικό Συνέδριο Βαλκανικών χωρών, Θεσσαλονίκη, May 1997, Book of Abstracts, 137. Skoulikidis N. (1996). Greek river inputs to the Mediterranean and the mechanisms controlling them. 8 th Int. Scientific Conf. Provence-Alpes-Cote d Azur Environmental Protection Agency, Nice (Alpes-Maritimes - France) 9-13 October 1996, Book of Abstracts. Detchev G. & N. Skoulikidis (1991). The functional approach in ecology. Ιnt. Conf. of DG XI River Water Quality - Ecological Assessment and Control Bρυξέλλες, December 1991, αναρτηµένη ανακοίνωση. Skoulikidis N. (1982) Verteilung von Zn und Ni im Quell - und Meereswasser und von Zn, Ni, Co, Pb und Cn in jungen Sedimenten des Maliakos Golfes. European Conf. on the Modern Use of Thermal Springs in Greece, Kammena Vourla, Greece, Book of Abstracts. Προσκεκληµένες Οµιλίες Skoulikidis N. (2008). Nutrient ratios in surface freshwaters of the Balkans and possible controlling factors. Συνάντηση Εργασίας του προγράµµατος COST-869 (Mitigation options for nutrient reduction in surface water and groundwaters), Ανάβυσσος, 18 Σεπτεµβρίου Skoulikidis N. (2008). Characteristics of Greek Rivers. Berlin, Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (I.G.B.), Βερολίνο, 8 Ιουλίου Σκουλικίδης Ν. & Κ. Γκρίτζαλης (2007). Λειψυδρία και επιπτώσεις στην οικολογία των ποταµών. 2 ο ιεθνές Συνέδριο: Περιβάλλον Βιώσιµη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Προηγµένες Τεχνολογίες για την Εξοικονόµηση Ύδατος την 4 η Προγραµµατική Περίοδο , Αθήνα, 2-3 Ιουλίου Σκουλικίδης Ν., Α. Οικονόµου & Ι. Καραούζας (2007). Η εφαρµογή της οικολογικής ποιότητας στον ποταµό Ευρώτα. ιηµερίδα «Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων της Λεκάνης του Ποταµού Ευρώτα», Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας, Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., LIFE - EnviFriendly, Σπάρτη, Ιουνίου Skoulikidis N. (2007). Nutrient loads and sources in Greek running waters An overview. COST 869 Workshop, Hamar, Norway, Mαίου 2007 Σκουλικίδης Ν. & Κ. Γκρίτζαλης (2007). Εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης του ποταµοχειµάρρου Αναποδάρη µε βιολογικά, υδροχηµικά και υδρογεωµορφολογικά κριτήρια, ιηµερίδα Περιφέρειας Κρήτης, /νση Υδάτων, Ηράκλειο Κρήτης, Φεβρουαρίου Σκουλικίδης Ν. & Κ. Γκρίτζαλης, Α. Οικονόµου (2006). Η ιάσταση της Οικολογικής Ποιότητας στη ιαχείριση των Νερών. Παρουσίαση Ευρωπαϊκού Προγράµµατος LIFE EnviFriendly και Συνέντευξη Τύπου, Σπάρτη, 21 Σεπτεµβρίου Σκουλικίδης Ν. (2006). Η εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60 ΕΕ στη λεκάνη απορροής του Ευρώτα - Παρουσίαση του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Ηµερίδα για το πρόγραµµα LIFE - Envi Friendly, Σπάρτη, 12 Ιανουαρίου Skoulikidis N. & K. Gritzalis (2005). Towards the implementation of the WFD in Greece, IASME / WSEAS International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development, Vouliagmeni, Athens, July Σκουλικίδης Ν. (2004). ιαβαθµονόµηση Συστηµάτων Οικολογικής Ταξινόµησης και η Ελληνική Πραγµατικότητα. Ηµερίδα YΠΑΝ, Αθήνα, 28 Απριλίου Σελίδα 9/11 - Βιογραφικό

10 Skoulikidis N. (2003). Development of a methodology for the ecological assessment and classification of Greek running waters. Hellenic Water Week, Hellenic Presidency of the European Union, Commission of the European Union, Athens, June Skoulikidis Ν., N. Nikolaidis (2002). Impact of EU policies on Acheloos River Basin - Basin characteristics, pressures and impacts, modeling. Workshop on Establishing the Basis for Testing in Pilot river Basins, W.G. 4.1 Integrated Testing in Pilot River Basins, (poster presentation), Lake Orta, Italy, Ιουνίου Σκουλικίδης Ν. (2001). Επιπτώσεις της Κοινοτικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής στην υδρολογική λεκάνη του Αχελώου. Ενηµερωτική Ηµερίδα του Υπ. Ανάπτυξης «Οδηγία-Πλαίσιο για την πολιτική επί των Υδάτων», ΕΙΕ, Αθήνα, 2 Ιουλίου Επιστηµονικά Ενδιαφέροντα Υδρογεωχηµική ποιότητα εσωτερικών υδάτων, Ρύπανση νερών και ιζηµάτων, Βιογεωχηµικές διεργασίες, Τυπολογία ποταµών, Οικολογική κατάσταση υδάτινων συστηµάτων, Ανάλυση Πιέσεων και Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Συµβολή στην Ολοκληρωµένη ιαχείριση Λεκανών Απορροής. Εκπαιδευτικές ραστηριότητες Επιβλέψεις διατριβών, διπλωµατικών εργασιών, κλπ σήµερα, Μέλος της επιτροπής παρακολούθησης της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας της Σ. Λάσχου µε θέµα «Θρεπτικά Ελληνικών Ποταµών Συνθήκες Αναφοράς, Ταξινόµηση Ποιότητας», Ε.Κ.Π.Α., Τµήµα Χηµείας, Επιβλέπoντες Καθηγ. M. Σκούλλος, Μ. ασενάκης. 2007, Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας της. Κεµιτζόγλου µε θέµα «Καθορισµός των τύπων ποτάµιων συστηµάτων της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας», Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Τµήµα Βιολογίας. Επιβλέπουσα Καθηγ. Μ. Λαζαρίδου σήµερα, Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής του Ι. Καραούζα µε θέµα "Τοξικότητα Αγροβιοµηχανικών Αποβλήτων σε Ασπόνδυλους Οργανισµούς Ρεόντων Υδάτων", Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Σχολή Θετικών Επιστηµών. Επιβλέπων Καθηγ. Τ. Αλµπάνης σήµερα, Επίβλεψη ιδακτορικής ιατριβής του Γ. Αµαξίδη µε θέµα «Erosion and Nutrient Dynamics in an Inttermitent Greek River», University of Essen, Επιβλέπων Καθηγ. W. Burghardt , Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της Ουρανίας Τζωράκη µε θέµα «Αξιολόγηση και Βελτίωση Μοντέλων Ποιότητας Υδάτων για την Εφαρµογή τους στα Επιφανειακά Νερά σε Λεκάνες Απορροής της Νότιας Ευρώπης», Πολυτεχνείο Κρήτης, Τµήµα Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Χανιά, Επιβλέπων Καθηγ. Ν. Νικολαίδης , Συνεπίβλεψη Μεταπτυχιακής ιπλωµατικής Εργασίας του Γ. Αµαξίδη µε θέµα «Ποιοτική εκτίµηση γεωχηµικών διεργασιών των ποταµών Αχελώου και Αλιάκµονα», ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό στις Περιβαλλοντικές Επιστήµες, Tµήµα Γεωλογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών, Επιβλέπων Καθηγ. Γ. Φερεντίνος. ιδακτικό Έργο (Μαθήµατα, ιαλέξεις, Σεµινάρια) Σεµινάρια Σκουλικίδης Ν. (2008). Η ποιότητα των υδάτων στα ποτάµια της Βαλκανικής. Εκπαιδευτικό Σεµινάριο Εργαστήριο του Κ.Π.Ε. Υπάτης, Υπάτη 1-3 Φεβρουαρίου Σκουλικίδης Ν. (2006). Οικολογικά χαρακτηριστικά της Κοινοτικής Οδηγίας Υδάτων 2000/60/ΕΕ. Εκπαιδευτικό Σεµινάριο Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης, Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου Σκουλικίδης Ν. (2006). Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων Λεκάνης Απορροής Κοινοτική Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60 Κατάσταση Ποταµών Ελλάδας Συζήτηση. Εκπαιδευτικό Σεµινάριο Εργαστήριο του Κ.Π.Ε. Ακράτας, Aκράτα, 17 Μαρτίου Σκουλικίδης Ν. (2006). Ποιοτικά Χαρακτηριστικά (οικολογικά - φυσικοχηµικά) της Κοινοτικής Οδηγίας Υδάτων 60/2000/ΕΕ. Εκπαιδευτικό Σεµινάριο Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης, Θεσσαλονίκη, 1 Μαρτίου Σκουλικίδης Ν. (2006). Οικολογικά χαρακτηριστικά της Κοινοτικής Οδηγίας Υδάτων 2000/60/ΕΕ. Εκπαιδευτικό Σεµινάριο Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης, Λάρισα, 9 Φεβρουαρίου Σκουλικίδης Ν. (2005). Η συνεισφορά των Γεωεπιστηµών στην Περιβαλλοντική Έρευνα των Εσωτερικών Υδάτων. «Ηµέρα Σταδιοδροµίας», Ελληνική Γεωλογική Εταιρία, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα, 31 Μαρτίου Σελίδα 10/11 - Βιογραφικό

11 Σκουλικίδης Ν. (2004). Οι Ταµιευτήρες από Υδροχηµική και Οικολογική σκοπιά. Σεµινάριο ΕΗ για τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης ΙSO 14001, Αθήνα, Μαρτίου Σκουλικίδης Ν. (2001). Η ποιοτική κατάσταση των ποταµών της Ελλάδας - Τα γεωλογικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά του ποταµού και η καταγραφή τους. Εκπαιδευτικό Σεµινάριο - Εθνικό ίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το Ποτάµι», Θέρµο Αιτωλοακαρνανίας, 2-4 Μαρτίου Σκουλικίδης Ν. (2000). Υδροχηµική Ποιότητα των Ελληνικών Ποταµών. Εκπαίδευση δασκάλων στο Κ.Π.Ε. Καλαµάτας, Καλαµάτα Απριλίου Σκουλικίδης Ν. (1999). Περιβάλλον. Περιβαλλοντικό Σεµινάριο στο Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτησης (ΚΕΚ) του Ρεθύµνου, Πανεπιστήµιο Ρεθύµνου (καθ.. Γιαννιάς), Ρέθυµνο, Ιούλιος Σκουλικίδης Ν. (1994). Προέλευση του φυσικοχηµικού χαρακτήρα των Eλληνικών ποταµών. Σεµινάριο του Συλλόγου Πολιτικών Mηχανικών «ιαχείριση Yδάτινων Πόρων» -Kοινοτική Πρωτοβουλία EUROFORM 2, Αθήνα, 12 Ιανουαρίου Σκουλικίδης Ν. (1993). Ποιοτικά χαρακτηριστικά φυσικών αποδεκτών - Oικολογικές ισορροπίες - Aποκατάσταση περιβαλλοντικά επιβαρηµένων περιοχών. Πρόγραµµα Κατάρτισης Στελεχών για τη ηµιουργία Γραφείων Περιβάλλοντος σε ήµους, στα πλαίσια της Kοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROFORM / Kοινοπραξία REGIOVOC, E.E.T.A.A, Αθήνα, 6-12 εκεµβρίου Σκουλικίδης Ν. (1993). Eπιφανειακά νερά - Aνθρωπογενείς επεµβάσεις. Σεµινάριο στην Oµάδα Eργασίας "Kηφισσός" του 49 ου Λυκείου Aθηνών, Αθήνα, 6 Απριλίου Άλλες δραστηριότητες Σεπτεµβρίου ιοργάνωση Συνάντηση Εργασίας µε θέµα: «N & P limitation in surface waters» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράµµατος COST-869 (Mitigation options for nutrient reduction in surface water and groundwaters) µε συµµετοχή 40 επιστηµόνων από κράτη µέλη της Ε.Ε. και εκτός αυτής , Συµµετοχή στη διεθνή επιστηµονική οµάδα που ασχολείται µε την συγγραφή του βιβλίου µε τίτλο «Rivers of Europe» (ELSEVIER). Ιούνιος Ιούλιος 2005, Μέλος της τριµελούς οµάδας ερευνητών του ΙΕΥ που λόγω απουσίας του διευθυντή ανέλαβε να συντάξει και να παρουσιάσει τις δραστηριότητες και την στρατηγική του Ινστιτούτου κατά την αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων της χώρας από διεθνή οµάδα κριτών. Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων αρίστευσε. 23 Νοεµβρίου 2001, ιοργάνωση Επιστηµονικής Ηµερίδας µε θέµα «Αξιοποίηση υδροχηµικών χρονοσειρών του Υπ. Γεωργίας για την περίπτωση του Αχελώου - Επιπτώσεις της Γεωργίας στην Υδατική Ρύπανση», ήµος Οινιάδων, Νεοχώρι Αιτωλοακαρνανίας. Συµµετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., ΕΗ, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΕΒ Αγρινίου, ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 21 Ιανουαρίου 2000, ιοργάνωση Επιστηµονικής Ηµερίδας µε θέµα «ιαχείριση λεκανών απορροής µε έµφαση στις επιπτώσεις της γεωργίας στη ρύπανση των νερών», Ανάβυσσος, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Συµµετείχαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Γεωργίας, Ανάπτυξης, ΠΕΧΩ Ε και των Ινστιτούτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε Οκτωβρίου 2000, ιοργάνωση Επιστηµονικής Συνάντησης Εργασίας, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράµµατος AQEM, Αθήνα Καλαµάτα, µε συµµετοχή εκπροσώπων 11 ευρωπαϊκών ερευνητικών φορέων. Σελίδα 11/11 - Βιογραφικό

οι επιπτωσεις των ανθρωπογενων πιεσεων στα διαλειπουσασ ροης ποταμια οικοσυστηματα της μεσογειου - το παραδειγμα του ποταμου ευρωτα

οι επιπτωσεις των ανθρωπογενων πιεσεων στα διαλειπουσασ ροης ποταμια οικοσυστηματα της μεσογειου - το παραδειγμα του ποταμου ευρωτα οι επιπτωσεις των ανθρωπογενων πιεσεων στα διαλειπουσασ ροης ποταμια οικοσυστηματα της μεσογειου - το παραδειγμα του ποταμου ευρωτα 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Διαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα : Πρώτη Φάση

Σχέδιο Διαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα : Πρώτη Φάση 1 Σχέδιο Διαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα : Πρώτη Φάση Νικόλαος ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ*, Ουρανία ΤΖΩΡΑΚΗ*, Μαρία ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ*, Φωτεινή ΣΤΑΜΑΤΗ*, Νικόλαος ΣΚΟΥΛΙΚΙΔΗΣ**, Νικόλαος ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ*, Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Μάρτιος 5 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. March 5 Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ενότητα 6 : Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στην Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Νέες οικοδοµές New Built - properties. 'Ογκος Volume

Νέες οικοδοµές New Built - properties. 'Ογκος Volume Table 1. New built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 3.637 8.016 5.9.012 1.493.551 54.638.975 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319 Table 2. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 16.778 16.546 12.322.582 3.116.192 81.223 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

ΙΙ. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ΙΙ. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Γενικές Πληροφορίες: Επώνυμο: Δημητρίου Όνομα: Ηλίας Πατρώνυμο: Ιωάννης Ημερομηνία γεννήσεως: 26/9/1973 Τόπος γεννήσεως: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος Ξένες Γλώσσες:

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ, ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ, ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ, ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ Κώτσου Συμεών¹ Τζούλια Τυρπένη² 1.Δάσκαλος 8/θ Δ.Σ. Μελίτης, Ερευνητής E.U., Kριτικός Εικόνας, MA in Photography, PhD in Cultural Studies simeonkf@yahoo.com 2.Δασκάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ. Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015

ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ. Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015 ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015 Θεματικά αντικείμενα -Design and Implementation of scaled experiments and field measurements (Indoor and Outdoor areas) -Chemical Transport Modelling

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 67 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γιάννης N. Κρεστενίτης, Γιάννης Ανδρουλιδάκης & Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκες αναφοράς, οικολογική ποιότητα και ταξινόµηση των εσωτερικών νερών της χώρας µε την Οδηγία 2000/60

Συνθήκες αναφοράς, οικολογική ποιότητα και ταξινόµηση των εσωτερικών νερών της χώρας µε την Οδηγία 2000/60 Συνθήκες αναφοράς, οικολογική ποιότητα και ταξινόµηση των εσωτερικών νερών της χώρας µε την Οδηγία 2000/60 Αλκιβιάδης Οικονόµου & Νικόλαος Σκουλικίδης Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ινστιτούτο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013 ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. ΕΚΘΕΣΗ Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας έτους 2013 Ιανουάριος 2014 Αγ. Γερμανός, Πρέσπα Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση ανασκόπησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5 : Ηµ/νία:15/10/2009 sed02pin3 Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 203 Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας Γαρουφαλιά Χ., 1 Αναγνώστου Χ., 2 Παπαγεωργίου Α. 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Διεύθυνση (-εις) ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ, 64100, ΚΑΒΑΛΑ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο (-α) +30 6974803377 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

www.maich.gr συστατικό ινστιτούτο του ιακρατικού Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών ( Ι.Κ.Α.Μ.Γ.Σ. - CIHEAM)

www.maich.gr συστατικό ινστιτούτο του ιακρατικού Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών ( Ι.Κ.Α.Μ.Γ.Σ. - CIHEAM) Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων συστατικό ινστιτούτο του ιακρατικού Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών ( Ι.Κ.Α.Μ.Γ.Σ. - CIHEAM) Εκπαίδευση της Γεωπληροφορικής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

«Μετρήσειςρύπανσηςποταμώνκαιδιακρατική συνεργασία:ο ρόλος του διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος»

«Μετρήσειςρύπανσηςποταμώνκαιδιακρατική συνεργασία:ο ρόλος του διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος» «Μετρήσειςρύπανσηςποταμώνκαιδιακρατική συνεργασία:ο ρόλος του διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος» Καθηγητής Γεώργιος Ζαλίδης Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Επιστημονικώς υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΧωρικΗ και χρονικη κατανομη των αιωρουμενων σωματιδιων στο βορειο τμημα του ΘερμαϊκοΥ ΚΟλπου, ΒΔ ΑιγαΙο

ΧωρικΗ και χρονικη κατανομη των αιωρουμενων σωματιδιων στο βορειο τμημα του ΘερμαϊκοΥ ΚΟλπου, ΒΔ ΑιγαΙο 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 73 ΧωρικΗ και χρονικη κατανομη των αιωρουμενων σωματιδιων στο βορειο τμημα του ΘερμαϊκοΥ ΚΟλπου, ΒΔ ΑιγαΙο Τσομπάνογλου Κ., Τσιραμπίδης Α., Αλμπανάκης Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό ίκτυο Αγροτικών Περιοχών Μάθησης για ράση

Ενεργειακό ίκτυο Αγροτικών Περιοχών Μάθησης για ράση Ενεργειακό ίκτυο Αγροτικών Περιοχών Μάθησης για ράση (Rural Web Energy Learning Network for Action - erenet) Ιωάννης Ψαρράς Περιεχόμε να ΕΣΑ ΕΜΠ Αγροτικές Κοινότητες & Βιώσιμη Ανάπτυξη Η Πρόταση Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ.

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες: Μ. Κόνιαρης Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει πρόσθετα στατιστικά στοιχεία Ελληνικής συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

4 Πτυχιούχοι ΤΕΙ Ιχθυοκομίας ή συναφούς τμήματος Περιγραφή Έργου Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τους αλιευτικούς στόλους της Κρήτης.

4 Πτυχιούχοι ΤΕΙ Ιχθυοκομίας ή συναφούς τμήματος Περιγραφή Έργου Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τους αλιευτικούς στόλους της Κρήτης. Ανάβυσσος: 21/2/2014 Αρ.πρωτ: 20043/1284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Κουβέλης. Συντονιστής MedWet (Mediterranean Wetlands Initiative) Σύμβαση Ραμσαρ

Σπύρος Κουβέλης. Συντονιστής MedWet (Mediterranean Wetlands Initiative) Σύμβαση Ραμσαρ Σπύρος Κουβέλης Συντονιστής MedWet (Mediterranean Wetlands Initiative) Σύμβαση Ραμσαρ 1. Ramsar και Νερό 1.1 Γιατί η Σύμβαση Ραμσαρ χρειάζεται να ασχολείται με το Νερό? 1.2 Γιατί οι διαχειριστές Νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές).

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΙΘΕΤΟ: ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27/5/1981 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΦΝΕΡ 10-12, ΤΚ 11636 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109248841/ ΚΙΝ. 6972478618

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Καρατζάς Γεώργιος ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Κουργιαλάς Ν. Νεκτάριος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μήπως η Γη αποτελεί ενιαίο υδατικό οικοσύστηµα ; Η απάντηση εξαρτάται από το πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Αμαλία Μωρίκη-Βιογραφικό Σημείωμα

Αμαλία Μωρίκη-Βιογραφικό Σημείωμα Αμαλία Μωρίκη-Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα Ημεπομηνία/Σόπορ γεννήζεωρ Θέζη Ανηικείμενο Γιεύθςνζη επγαζίαρ Ακαιία Μσξίθε 9 Ηνπιίνπ 1964, Αζήλα Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Πνηόηεηα Νεξώλ-Τδαηηθή Ρύπαλζε Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προγραµµάτων που έχει εκπονήσει η MOm µε τη Συγχρηµατοδότηση Θεσµικών Πόρων

Κατάλογος Προγραµµάτων που έχει εκπονήσει η MOm µε τη Συγχρηµατοδότηση Θεσµικών Πόρων Κατάλογος Προγραµµάτων που έχει εκπονήσει η µε τη Συγχρηµατοδότηση Θεσµικών Πόρων ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α/α: 1 Monitoring of the Mediterranean Monk Seal Population at the Northern Sporades Marine Park

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογοτύπου

Δημιουργία Λογοτύπου Ημερίδα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Τρίτη, 10 η Μαΐου 2011 ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Παναγιώτης Χρ. Γιαννόπουλος Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ILATIC Project, Ημερίδα 14 Οκτωβρίου 2014, Λεμεσός Σκοπός Να αποτυπωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 27760 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογηση της ιχθυολογικης βιβλιογραφιας για τους ποταμούς και λίμνες της Ελλαδας σε σχεση με την εφαρμογή της Οδηγίας για το νερο (2000/60/ΕΚ)

Αξιολογηση της ιχθυολογικης βιβλιογραφιας για τους ποταμούς και λίμνες της Ελλαδας σε σχεση με την εφαρμογή της Οδηγίας για το νερο (2000/60/ΕΚ) 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 881 Αξιολογηση της ιχθυολογικης βιβλιογραφιας για τους ποταμούς και λίμνες της Ελλαδας σε σχεση με την εφαρμογή της Οδηγίας για το νερο (2000/60/ΕΚ) Α.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ 2003-2012 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ Οριστική Μελέτη Αποχετευτικού ικτύου & Προκαταρκτική Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.. Ροδολίβους.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

National RIS3 Entrepreneurial Discovery Process State of Play, July 2016

National RIS3 Entrepreneurial Discovery Process State of Play, July 2016 MINISTRY OF EDUCATION, RESEARCH AND RELIGIOUS AFFAIRES MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS National RIS3 Entrepreneurial Discovery Process State of Play, July 2016 GENERAL SECRETARIAT

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ \ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Ερευνητικών Προγραµµάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2005 BRIDGING GENOMES: An integrated genomic approach toward genetic improvement of aquacultured fish species

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2015 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν 2012-13 Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2016 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα