ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ Τηλέφωνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76394"

Transcript

1 Όνοµα, Επώνυµο NIKOΛΑΟΣ Θ. ΣΚΟΥΛΙΚΙ ΗΣ Γεωλόγος - Βιογεωχηµικός Ερευνητής Β' Βαθµίδας Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Φαξ Υπηκοότητα Ελληνική Ηµ.γέννησης 1958 Φύλο Άρρεν Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες Γλώσσες Μητρική γλώσσα: Ελληνικά Κατανόηση Προφορικός λόγος Γραπτός Λόγος Αγγλικά Άριστα Πολύ καλά Άριστα Γερµανικά Άριστα Πολύ καλά Άριστα Εκπαίδευση και κατάρτιση 1990, ιδακτορική διατριβή, Biogeochemistry of major Greek Rivers, Πανεπιστήµιο του Aµβούργου, Iνστιτούτο Γεωλογίας - Παλαιοντολογίας, Tµήµα Bιογεωχηµείας µε βαθµό "άριστα". 1982, Πτυχίο Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε βαθµό "λίαν καλώς". ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επιστηµονική Επαγγελµατική Εµπειρία (των τελευταίων 5 ετών) , Ερευνητής Β βαθµίδας, Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα. Υπεύθυνος Τοµέα Περιβαλλοντικής Έρευνας. Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα (από το 2000 και µετά) Σελίδα 1/11 - Βιογραφικό

2 , Advancing understanding of carbon cycling and coloured dissolved organic matter dynamics in European wetlands and coastal ecosystems through integration of observations and modeling approaches, Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: Ε.Ε. - DG Research (60%), ΓΓΕΤ (40%), Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , Mediterranean Intermittent River ManAGEment (MIRAGE), Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και άλλοι 16 φορείς από 9 χώρες, Χρηµατοδότηση: Ε.Ε. - DG Energy & Environment (50%), ΓΓΕΤ (50%), Επιστηµονικός Υπεύθυνος EΛ.ΚΕ.Θ.Ε , Ανάπτυξη δικτύων παρακολούθησης ποιότητας των επιφανειακών εσωτερικών, των µεταβατικών και των παράκτιων υδάτων της χώρας Αξιολόγηση/ταξινόµηση της οικολογικής τους κατάστασης, Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , Advancing the predictability of water cycle through an improved understanding of land surface and coastal water processes and optimal integration of models with observational data (PreWEC), Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: Ε.Ε. - DG Energy & Environment (60%), ΓΓΕΤ (40%), Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , Wildfire, soil erosion and the risk to aquatic resources: evidence from the burnt Evrotas River basin, southern Peloponnese, Greece, Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Χρηµατοδότηση: British National Environ. Research Council (NERC)/ Univ. of Plymouth, Επιστηµονικός Υπεύθυνος EΛ.ΚΕ.Θ.Ε , Mitigation options for nutrient reduction in surface and groundwaters (COST-869), Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), κράτη µέλη ΕΕ, Χρηµατοδότηση: Ε.Ε. COST office, Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα και αντιπρόεδρος της οµάδας εργασίας 2: Influence of nutrients on ecological processes in surface waters , Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για την Εκµετάλλευση και ιαχείριση των Υφάλµυρων Καρστικών Πηγών Βασιζόµενη στην Προσοµοίωση των Υδρογραφηµάτων τους, Φορέας υλοποίησης: Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών (συντονιστής έργου), IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: ΓΓΕΤ ( ιακρατικό πρόγραµµα Ελλάδας-Αλβανίας), Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , Μελέτη της ιχθυοπανίδας και προτάσεις για τη διατήρησή της στην περιοχή κατασκευής του υδροηλεκτρικού έργου Ιλαρίωνα, Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: ΕΗ, Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , Μελέτη της ιχθυοπανίδας και προτάσεις για τη διατήρησή της στην περιοχή κατασκευής του φράγµατος Σκοπού-Παπαδιάς, Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: ΕΗ, Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , Περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες για αγροτική ανάπτυξη (ENVI-FRIENDLY)", Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Πολυτεχνείο Κρήτης (συντονιστής προγράµµατος), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Χρηµατοδότηση: Ε.Ε. - LIFE ENVIRONMENT, Επιστηµονικός Υπεύθυνος EΛ.ΚΕ.Θ.Ε , ράσεις για τη διατήρηση των Μεσογειακών Εποχικών Τελµάτων στην Κρήτη (MEDPONDS), Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: Ε.Ε. - LIFE NATURE (75%), Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. (25%) (LIFE04NAT/GR/000105), Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα. 2006, Μελέτη ποιότητας νερού και ιζήµατος στην λίµνη Κουµουνδούρου, Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: ήµος Ασπροπύργου, Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα. 2006, Intercallibration exercise - Greek document on class boundaries setting and normative definitions for the IC Mediterranean GIG, Rivers (M1, M2 and M4), Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: Ε.Ε. ΥΠΕΧΩ Ε, Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , Gestion durable de ripisylves (RIPIDURABLE), Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), 10 φορείς από τέσσερις χώρες (Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα και Γαλλία) µε συντονιστικό φορέα την Municipalite de Alpiarca (Πορτογαλία), Εταιρία Ανάπτυξης Αµβρακικού - ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε., Παν. Ιωαννίνων, Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Χρηµατοδότηση: Ε.Ε. (75%) & ΓΓΕΤ (25%), INTERREG ΙΙΙ C SUD - 3S0125l, Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , Μελέτη πιλοτικής εφαρµογής της Οδηγίας 2000/60 ΕΚ σε λεκάνη απορροής διαλείπουσας ροής Εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης του ποταµοχειµάρρου Αναποδάρη µε βιολογικά και υδροχηµικά κριτήρια, Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης, Επιστηµονικός Υπεύθυνος έργου , ηµιουργία ιχθυολογικού πολυπαραµετρικού δείκτη για την εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης ορεινών ρεµάτων και ποταµών, Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: Υπουργείο Ανάπτυξης, Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , Αποτύπωση µελέτη και ανάδειξη σπηλαίων των ορεινών όγκων Ταϋγέτου Πάρνωνα, Φορέας υλοποίησης: Ινστ. Υδατοκαλλιεργειών (συντονιστής έργου), IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: ΥΠ.Ε.ΧΩ..Ε., Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , Συλλογή και αξιολόγηση οικολογικών δεδοµένων ποταµών και λιµνών για τη εφαρµογή της οδηγίας 2000/60/Ε.Κ., Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: Υπουργείο Ανάπτυξης, Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , Evaluation and improvement of water quality models for application to temporary waters in Southern European catchments (tempqsim), Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και 12 φορείς από 9 χώρες, Χρηµατοδότηση: E.E. DG Energy & Environment (50%), ΓΓΕΤ (50%), Επιστηµονικός Υπεύθυνος EΛ.ΚΕ.Θ.Ε , Fish-based Assessment Method for the Ecological Status of European Rivers A contribution to the Water Framework Directive (FAME), Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και άλλοι 22 συµµετέχοντες φορείς από 11 Ευρωπαϊκές χώρες. Χρηµατοδότηση: Ε.Ε. - DG Energy & Environment (50%) & ΓΓΕΤ (50%), Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα. Σελίδα 2/11 - Βιογραφικό

3 , Μελέτη και παρακολούθηση της πληθυσµιακής κατάστασης του ψαριού γκιζάνι κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου, Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , Standardisation of river classifications: Framework method for calibrating different biological survey results against ecological quality classifications to be developed for the Water Framework Directive (STAR), Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και άλλοι 16 φορείς από 11 χώρες, Χρηµατοδότηση: Ε.Ε. - DG Energy & Environment (50%) & ΓΓΕΤ (50%), Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , EUROPEAN CATCHMENTS: Catchment changes and their impact on the coast (EUROCAT), Φορέας υλοποίησης: IEY, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), ΙΓΜΕ Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήµιο Αιγαίου και άλλοι ευρωπαϊκοί ερευνητικοί φορείς, Χρηµατοδότηση: Ε.Ε. (50%) & ΓΓΕΤ (50%) (EVK ), Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , 1. Αξιοποίηση Yδροχηµικών εδοµένων Αχελώου. 2. Εκτίµηση της Συνεισφοράς της Γεωργίας στην Υδατική Ρύπανση, Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Πανεπιστήµιο Connecticut, Thesa Α.Ε, Χρηµατοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας /νση Σχεδιασµού Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφο-Υδατικών Πόρων, Συντονιστής και Επιστηµονικός Υπεύθυνος έργου , Environmental impact of EU policies on a Greek Catchment (Catchment Management Plants), Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Univ. of Connecticut, Πανεπ. Πειραιά, Χρηµατοδότηση: Ε.Ε. JRC ISPRA, Συντονιστής και Επιστηµονικός Υπεύθυνος έργου , Μελέτη αλιευτικής διαχείρισης λιµνών (φυσικών και τεχνητών) αξιοποίηση υδάτινων πόρων ορεινών και µειονεκτικών περιοχών Νοµών Αιτωλοακαρνανίας, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Ιωαννίνων, Ευρυτανίας, Κοζάνης, Καστοριάς, Θεσσαλονίκης, Ροδόπης, Καρδίτσας, Βοιωτίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Αχαΐας, Γρεβενών, Θεσπρωτίας, Ηµαθίας, Άρτας, Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων (Κοινοτικό Πρόγραµµα PESCA), Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , The Development and Testing of an Integrated assessment system for the Ecological Quality of Streams and Rivers throughout Europe using Bentic Macroinvertebrates (AQEM), Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και άλλοι 16 φορείς από 11 χώρες, Χρηµατοδότηση: E.E. DG Energy & Environment (50%), ΓΓΕΤ (50%), Επιστηµονικός Υπεύθυνος EΛ.ΚΕ.Θ.Ε , ράσεις για την αποκατάσταση των ασβεστούχων βάλτων της λίµνης Τριχωνίδας, Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: Ε.Ε. - LIFE NATURE, Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., Νοµαρχία Αιτωλ/νίας, Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , Conservation measures for the endangered fish Ladigesocypris ghigii, Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: Ε.Ε. - LIFE NATURE 98 (75%), Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. (8,6%), ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (16,4%), Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , Network for the Water Management of the South Adriatic and Ionian Sea, Φορέας υλοποίησης: IEY και Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (συντονιστής έργου) (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: INTERREG-II Ελλάδας-Ιταλίας (Υποπρόγραµµα 3: Περιβάλλον) Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας /, Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , Utilization of Groundwater Desalination and Wastewater Reuse in the water Supply of Seasonally Stressed Regions (Wasser), Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και άλλοι Ευρωπαϊκοί ερευνητικοί φορείς, Χρηµατοδότηση: Environment & Climate - Ε.Ε./ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα. Συµµετοχή σε Επιτροπές, Συνέδρια, Οµάδες Εργασίας (από το 2000 και µετά) 2008, COST-869 (Mitigation options for nutrient reduction in surface water and groundwaters), Principal organizer of COST meeting on N/P limitation and interactions between N and P in surface water, HCMR, Ανάβυσσος, , COST-869 (Mitigation options for nutrient reduction in surface water and groundwaters), Αντιπρόεδρος της Οµάδας Εργασίας 2: Influence of nutrients on ecological processes in surface waters, στα πλαίσια του προγράµµατος. Από το 2002, Παροχή υπηρεσιών συµβούλου προς τα Υπουργεία Ανάπτυξης και ΠΕΧΩ Ε για την εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΚ σχετικά µε την «οικολογική κατάσταση» και τη «διαχείριση λεκανών απορροής». 2003, Παροχή δεδοµένων στο Υπ. Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων για τη δηµιουργία εθνικού δικτύου για την διενέργεια της άσκησης διαβαθµονόµησης , Εθνικός Εκπρόσωπος σε Οµάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της εφαρµογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΚ, Θεµατικές Ενότητες 2.3 «Ταξινόµηση της Κατάστασης των Επιφανειακών Υδάτινων Σωµάτων και Πρωτόκολλο για τον Καθορισµό Συνθηκών Αναφοράς» και 4.1 «Πιλοτικές Μελέτες σε Λεκάνες Απορροής» , Συµµετοχή σε Οµάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της εφαρµογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΚ, Θεµατικές Ενότητες 2.5 «ηµιουργία Πρωτοκόλλου ιαβαθµονόµησης» και 2.9 «Βέλτιστες Πρακτικές ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής» Μαρτίου 2002, Σύνταξη προδιαγραφών άσκησης διαβαθµονόµισης στο JRC, Ispra, Iταλία: Skoulikidis N., K. Wendling, R. Konecny, T. Leatherland and J.M. Andersen (2002). Criteria for the selection of types and sites for the establishment of the intecalibration network for rivers. Intercalibration Drafting Group, 6p. Από το 2000, Αξιολογητής στα προγράµµατα: «Sustainable Management and Quality of Water» - DG XIΙ, «Telematics Applications» - DG XIII, «ΠΛΑΤΩΝ» ιακρατικής Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας και του «Ιδρύµατος Προώθησης Έρευνας της Κύπρου». Σελίδα 3/11 - Βιογραφικό

4 Από το 2000, Κριτής στα επιστηµονικά περιοδικά Journal of Hydrology, The Science of the Total Environment και Mediterranean Marine Science. Επιλεγµένες Επιστηµονικές ηµοσιεύσεις (Περιοδικά, Εφηµερίδες, Βιβλία, Ανακοινώσεις. Ειδικές εκδόσεις κα) Επιστηµονικά Περιοδικά Karaouzas I., E. Dimitriou, N. Skoulikidis, K. Gritzalis & E. Kolobari (2008). Linking hydrogeological and ecological tools for an integrated river catchment assessment. Environmental Modeling and Assessment (accepted). Nikolaidis N., Karageorgis A., V. Kapsimalis, P. Drakopoulou & N. Skoulikidis (2008). Management of nutrient emissions of Axios River Catchment: their effect in the coastal zone of Thermaikos Gulf-Greece. Ecological Modeling 1482R2 (accepted). Skoulikidis N., I. Karaouzas & K. Gritzalis (2008). Identifying key environmental variables structuring benthic fauna for establishing a biotic typology for Greek running waters. Limnologica DOI: /j.limno Skoulikidis N., H. Kamberi & D. Sakellariou (2008). Patterns, origin and possible effects of sediment pollution in a Mediterranean lake. Hydrobiologia 613(1): Skoulikidis Ν. (2008). Defining chemical status of a temporal Mediterranean River. Journal of Environmental Monitoring 10(7): Gallart F., Y. Amaxidis, P. Botti, G. Canè, V. Castillo, P. Chapman, J. Froebrich, J. García-Pintado, J. Latron, P. Llorens, A. Lo Porto, M. Morais, R. Neves, P. Ninov, J-L. Perrin, I. Ribarova, N. Skoulikidis & M-G. Tournoud (2008). Investigating hydrological regimes and processes in a set of catchments with temporary waters in Mediterranean Europe. Hydrological Sciences Journal 53(3): Karaouzas I., K. Gritzalis & N. Skoulikidis (2007). Land use effects on macroinvertebtare assemblages and stream quality along an agricultural river basin. Fresenius Environmental Bulletin 16(6): Τzoraki Ο., Ν. Νikolaidis, Y. Amaxidis & Ν. Skoulikidis (2007). Ιn-stream biogeochemical processes of a temporary river. Environmental Science & Technology 41(4): Gritzalis K., I. Karaouzas & N. Skoulikidis (2006). Assessing the Ecological quality of running waters of Thrace Region (NE Greece) by the use of macroinvertebrate indicators. Fresenius Environmental Bulletin 15(9b): Dimitriou E., I. Karaouzas, N. Skoulikidis & I. Zacharias (2006). Assessing the environmental status of Mediterannean temporary ponds in Greece. Ann. Limnol. Int. J. Lim. 42(1): Karageorgis A., M. Skourtos, V. Kapsimalis, A. Kontogianni, Ν. Skoulikidis, K. Pagou, Ν. Nikolaidis, P. Drakopoulou, B. Zanou, H. Karamanos, Z. Levkov & Ch. Anagnostou (2005). An integated approach to watershed management within the DPSIR framework: Axios River Catchment and Thermaikos Gulf. Reg. Environ. Change 5: Skoulikidis N., Y. Amaxidis, I. Bertahas, S. Laschou & K. Gritzalis (2006). Analysis of factors driving stream water composition and synthesis of management tools A case study on small/medium Greek catchments. The Science of the Total Environment 362: Skoulikidis N., K. Gritzalis, Th. Kouvarda & A. Buffagni (2004). The development of an ecological quality assessment and classification system for Greek running waters based on benthic macroinvertebrates. Hydrobiologia 516(1): Karageorgis A., Ν. Nikolaidis, H. Karamanos & Ν. Skoulikidis (2003). Water and sediment quality assessment of Axios River and its coastal environment. Continental Shelf Research 23: Hering D., A. Buffagni, O. Moog, L. Sandin, M. Sommerhäuser, I. Stubauer, Ch. Feld, R. Johnson, P. Pinto, N. Skoulikidis, P. Verdonschot & S. Zahrádková (2003). The development of a system to assess the ecological quality of streams based on macroinvertebrates design of the sampling programme within the AQEM project. Int. Rev. Hydrobiol. 88(3-4): Skoulikidis N. (2003). Hydrochemical character and spatiotemporal variations in a heavily modified river of Western Greece. Environmental Geology 43(7): Skoulikidis N., K. Gritzalis & Th. Kouvarda (2002). Hydrochemical and ecological quality assessment of a Mediterranean river system. GlobalNest 4(1): Skoulikidis N. (2002). Typological and qualitative characteristics of Greek-interregional Rivers. Mediterranean Marine Science 3(1): Zacharias I., I. Bertahas, N. Skoulikidis & Th. Koussouris (2002). Greek Lakes: Limnological Overview. Lakes & Reservoirs: Research and Management 7: Sakellariou D., G. Rousakis, Ch. Kranis, Ε. Kamberi, P. Georgiou & Ν. Skoulikidis (2001). Neotectonic movements, sedimentation and water-level fluctuation of the Lake Vegoritis in Upper Quaternary. Bull. Geol. Soc. Greece, ΧΧΧΙV(1): Skoulikidis Ν., N. Νikolaidis, E. Ζaggana & P. Pergialiotis (2001). The contribution of agriculture to the aquatic pollution of the lower part of Acheloos River. Bull. Geol. Soc. Greece ΧΧΧΙV(5): Skoulikidis Ν. (2001). Levels and possible sources of heavy metals in surficial sediments of Lake Vegoritis. Bull. Geol. Soc. Greece ΧΧΧΙV(3): Σελίδα 4/11 - Βιογραφικό

5 Skoulikidis N., I. Bertahas & Th. Koussouris (1998). An overview on the quality of Greek freshwaters (rivers and lakes). European Environmental Research 1(2): Skoulikidis N. & K. Gritzalis (1998). Greek river inputs in the Mediterranean, Their intra-annual and inter-annual variations. Fresenius Environmental Bulletin 7: Gritzalis K., K. Bogdanos, N. Skoulikidis, I. Bertahas & Th. Koussouris (1998). Ecological classification of the upper part of Aliakmon river, Greece. Fresenius Environmental Bulletin 7: Skoulikidis N. & J. Kondylakis (1997). Seasonal variations of biogeochemical processes controlling Greek rivers composition. Geochemical Journal 31(6): Skoulikidis N. (1993). Significance evaluation of factors controlling river water composition. Environmental Geology 22: Skoulikidis N. (1992). Überblick über die Geohydrochemie der gröβten Griechischen Flüsse. Annales Geologiques des Pays Helleniques XXXV: Βιβλία Skoulikidis N. & Ι. Karaouzas. Industrial pollution in the Balkans: assessment and effects on river quality, In F Columbus (editor-in-chief) Industrial Pollution: Assessment, Effects and Treatment, Nova Science Publishers, Inc. (in prep.). Skoulikidis N., A. Economou, K. Gritzalis and S. Zogaris (2008). Rivers of the Balkans. In K. Tockner, U. Uehlinger, Christopher C.T. Robinson (eds.) Rivers of Europe, Elsevier (in press). Σκουλικίδης N. (2004). Περιβαλλοντική κατάσταση των Ελληνικών ποταµών. Στο: «Βιώσιµη Ανάπτυξη µε την Περιβαλλοντική Αγωγή», Έκδοση Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας και Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., (νέα βελτιωµένη έκδοση), στο: ekke.gr/estia/gr_pages/gr_ index.htm. Σκουλικίδης N. (1997). Περιβαλλοντική κατάσταση των Ελληνικών ποταµών. Στο: «Βιώσιµη Ανάπτυξη µε την Περιβαλλοντική Αγωγή», Έκδοση Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας και Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., Μεσολόγγι, Ειδικές εκδόσεις Nikolaidis N., O. Tzoraki, N. Skoulikidis & Y. Amaxidis (2006). SW Greece Krathis, In: J Froebrich, M Bauer (eds) Critical Issues in the Water Quality Dynamics of Temporary Rivers. Evaluation and Recommendations from the tempqsim project, Hannover, Germany, May 2006, Skoulikidis N. (1994). Environmental Impact Assessment Methodology in Former Military areas Case study the former airport base of Hellinikon, Greece, Network Demilitarized, 78 pp + 6 maps. Skoulikidis N. (1989). Biogeochemie der größten Flüsse Griechenlands. PhD Thesis University of Hamburg, 313 pp. Σκουλικίδης Ν. (1982). Kατανοµή βαρέων µετάλλων σε πηγές, θερµές πηγές, θαλάσσιο νερό και τα πρόσφατα υποθαλάσσια ιζήµατα στη περιοχή του Mαλιακού Kόλπου. ιπλωµατική Εργασία Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Γεωλογίας, 89 σελ. (µεταφρασµένη και στην γερµανική). Ανακοινώσεις σε Συνέδρια Skoulikidis N. & K. Gritzalis (2007). Chemical status in a Cretan river basin with intensive agriculture and intermittent flow. European Water Resources Association (EWRA), Symposium on Water Resources Management: New Approaches and Technologies, Chania, Crete, June 2007, ηµητρίου Η., Η. Μπερταχάς, Ι. Καραούζας & Ν. Σκουλικίδης (2007). Εκτίµηση ανθρωπογενών πιέσεων και επιπτώσεων στην ποιότητα του νερού παράκτιων εποχικών λιµνίων. 6 ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής ιαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕ ΥΠ), Χανιά, Ιουνίου 2007, Νικολαίδης Ν. Ο. Τζωράκη, Μ. Ανδριανάκη, Φ. Σταµάτη, Ν. Σκουλικίδης, Ν. Καλογεράκης, Κ. Τσακίρης & Θ. Κουσουρής (2007). Σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης απορροής του ποταµού Ευρώτα: Πρώτη Φάση. 6 ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής ιαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕ ΥΠ), Χανιά, Ιουνίου 2007, Καραούζας Ι., ηµητρίου Η., Κ. Γκρίτζαλης & Ν. Σκουλικίδης (2006). Προκαταρκτική αξιολόγηση κοινωνιών µακροασπονδύλων στα Μεσογειακά εποχικά λιµνία της. Κρήτης. 28 ο Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών (ΕΕΒΕ), Ιωάννινα, Μαίου 2006, Τzoraki O., M. Doering, A. Puddu, A. Barra Caracciolo, Ν. Νikolaidis, Ν. Skoulikidis, K. Tockner & U. Uehlinger (2005). Evaluation of in stream biogeochemical processes of a temporary river. 3 rd European Bioremediation Conference, Chania, July 4-7, 1-4 Σελίδα 5/11 - Βιογραφικό

6 Gritzalis K., I. Karaouzas & N. Skoulikidis (2005). Environmental factors affecting benthic macroinvertebrate fauna in small and mid-sized calcareous lowland streams in Greece. Conf. River Basin Management progress towards implementation of the European Water Framework Directive, Budapest, Hungary, May 2005, Νικολαΐδης Ν.Π., Α. Καραγεώργης, Β. Καψιµάλης, Ν. Σκουλικίδης, Π. ρακοπούλου, Χ. Κοντογιάννης, Κ. Πάγκου & H. Behrendt (2005). ιαχείριση των Εκποµπών των Θρεπτικών του Αξιού Ποταµού και Θερµαϊκού Κόλπου. 5 ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής ιαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕ ΥΠ), Ξάνθη, 6-9 Απριλίου 2005, Nikolaidis N., N. Skoulikidis & A. Karageorgis (2004). Pilot implementation of EU policies in Acheloos River basin and coastal zone. European Water Resources Association (EWRA), Symposium on Water Resources Management: Risks and Challenges for the 21 st Century, Izmir, Turkey, 2-4 September 2004, Skoulikidis, N., N. Nikolaidis & G. Kostopoulou (2002). A Pressure Impact methodology applied in Acheloos River Basin. 12 th Seminar for the Protection of the Environment Chemistry and Management of Aquatic Ecosystems, Thessaloniki, 2-5 December 2002, Skoulikidis N., Ε. Ζagana, N. Nikolaidis & Th. Drosos (2002). Nutrient contribution of agriculture in the lower Acheloos basin. Proc. of an Int. Conf. Protection and Restoration of the Environment VI, Skiathos, 1-5 July 2002, Οικονόµου Α. & Ν. Σκουλικίδης (2002). Συνθήκες Αναφοράς, Οικολογική Ποιότητα και Ταξινόµηση των Εσωτερικών Νερών της Χώρας Σύµφωνα µε την Οδηγία 2000/60. Πρακτ. Ηµερίδας Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά, Εναρµόνιση µε την Eλληνική Πραγµατικότητα, ΕΜΠ, Αθήνα, 21 Ιουνίου 2002, Skoulikidis N. (2001). Ecological quality of river waters - Τhe situation in Greece. Proc. of an Int. Workshop on Assessment and Classification of Rivers, Düsseldorf, 5-9 November 1995, Skoulikidis N. (2000). Impact of desertification processes on Greek river systems. Int. Conf. on Mediterranean Desertification, Crete 29 October 1 November 1996, 2: Γκρίτζαλης Κ., Α. Βουρδουµπά, Ν. Σκουλικίδης, Η. Μπερταχάς & Θ. Κουσουρής (2000). Εφαρµογή της Κοινοτικής Οδηγίας. Οικολογική εκτίµηση της ποιότητας του ποταµού Αλφειού. 6 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Χίος, Μαίου 2000, Σκουλικίδης Ν., Κ. Γκρίτζαλης, Η. Μπερταχάς, Σ. Αναστασοπούλου & Α. Βουρδουµπά (2000). Υδροχηµικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής του Αλφειού ποταµού. Πρακτ. 6 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Χίος, Μαίου 2000, Σκουλικίδης Ν. (2000). Χαρακτηριστικά και τύποι των µεγάλων λεκανών απορροής της Ελλάδας. 6 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Χίος, Μαίου 2000, Skoulikidis N., K. Gritzalis, I. Bertahas & Th. Koussouris (1999). Environmental quality assessment of a Mediterranean river system. 6 th Conf. on Environmental Science and Technology, Samos, 30 August 2 September 1999, Σκουλικίδης Ν. (1999). Η σηµασία των παραγόντων που καθορίζουν (ακραίες) ποιοτικές διακυµάνσεις των επιφανειακών νερών της χώρας στην ολοκληρωµένη διαχείριση λεκανών απορροής. 4 ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής ιαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕ ΥΠ), «ιαχείριση Υδατικών Πόρων στις Ευαίσθητες Περιοχές του Ελλαδικού Χώρου», Βόλος Ιουνίου 1999, Β : Skoulikidis Ν., I. Zacharias, K. Bogdanos, K. Gritzalis & A. Diapoulis (1998). Man made variations of surface runoff and impact on freshwater and coastal ecosystems. Water in the Mediterranean area, Conference on Quality and Quantity of Mediterranean Water Resources, October, 1998, Cagliari, Italy. Ζacharias, I., N. Skoulikidis, I. Bertachas & Th. Koussouris (1998). Utilisation of groundwater desalination in the water supply of seasonally stressed regions. Int. Conf. Protection and Restoration of the Environment IV, Chalkidiki, 1-4 July 1998, Γκρίτζαλης Κ., Ν. Σκουλικίδης, Η. Μπερταχάς, Ι. Ζαχαρίας & Θ. Κουσουρής (1998). Οικολογική εκτίµηση παρόχθιων σηµείων στους ποταµούς Αλάκµονα, Αξιό και Στρυµόνα. 20 o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών (ΕΕΒΕ), Σάµος, Μαίου 1998, Σκουλικίδης Ν. (1997). Εφαρµογή µεθοδολογίας Περιβαλλοντικού Ελέγχου και Προστασίας σε περιοχές πρώην Στρατιωτικών Εγκαταστάσεων - Χαρακτηριστικό παράδειγµα η Πρώην Αµερικάνικη Αεροπορική Βάση του Ελληνικού. 5 ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας. Μόλυβος Λέσβου, 1-4 Σεπτεµβρίου 1997, Σκουλικίδης Ν. (1997). ιασυνοριακά ποτάµια εισερχόµενα στην Ελλάδα - Σύσταση, µεταφορά υλικού, εποχιακές και διαχρονικές διακυµάνσεις. 5 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Καβάλα, Απριλίου 1997, Σκουλικίδης Ν. (1997). Εφαρµογή Γεωχηµικής µεθόδου για τη ποσοτική εκτίµηση ανθρωπογενούς προέλευσης αλκαλίων σε ποτάµια. 5 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Καβάλα, Απριλίου 1997, Σκουλικίδης Ν. (1996). Συστηµατική παρακολούθηση της ποσότητας και της ποιότητας υδατικών πόρων σαν προϋπόθεση για την εφαρµογή βέλτιστου σχεδιασµού διαχείρισης, προστασίας και αποκατάστασης αυτών. ιεθνές Συνέδριο ιαχείριση Υδατικών Πόρων, ΤΕΕ-Τµήµα Κεντρ. & υτ. Θεσσαλίας, Λάρισα, Οκτωβρίου Σκουλικίδης N. & A. Mαρκοπούλου- ιακαντώνη (1993). Συµβολή στη Στρωµατογραφία και Παλαιογεωγραφική Eξέλιξη του Nεογενούς του Aιγαίου: H νησίδα Xταπόδια (Kυκλάδες). ελτίο Eλληνικής Γεωλογικής Eταιρείας, Σκουλικίδης Ν. (1991). Παράµετροι που επηρεάζουν τη χηµική σύσταση και ρύπανση των νερών ποταµού - Xαρακτηριστικό παράδειγµα ο ποταµός Nέστος. 2 nd Conf. on Environmental Science and Technology, Mόλυβος Λέσβου, 2-5 Σεπτεµβρίου 1991, Σελίδα 6/11 - Βιογραφικό

7 Σκουλικίδης Ν. (1988). Biogeochemistry of the major Greek rivers. In: M. Astruc, J.N. Lester (eds.) Heavy metals in the Hydrological Cycle, Selper Ltd., London, Περιλήψεις Ανακοινώσεων & Αναρτηµένες Ανακοινώσεις Skoulikidis Ν., A. Economou & Ι. Karaouzas (2008). Environmental effects of climate change on running waters in the Balkans. ΑQUA 2008 Water Science and Technology with Emphasis on Water & Climate, Athens, October Theocharopoulos S., W. Blake, N. Skoulikidis, P. Clark, R. Hartley, Y. Amaxidis & P. Tountas (2008). The effect of wildfires on soil erosion and runoff under Mediterranean conditions. EUROSOIL 2008, Vienna, August Blake W., S. Theocharopoulos, N. Skoulikidis, P. Clark, P. Tountas, A. Tsoutsikos, R. Hartley & Y. Amaxidis (2008). Wildfire, soil erosion and the risk to aquatic resources: evidence from the burnt Evrotas River basin, southern Peloponnese, Greece. Geophysical Research Abstracts Skoulikidis N. & A. Diapoulis (2007). Nutrient inputs and productivity in E. Mediterranean. Joint IMBER/LOICZ Continental Margins Open Science Conf., September 2007, Shanghai, China, Book of Abstracts, 105. Skoulikidis N. & K. Gritzalis (2007). Relationships between macrozoobenthic communities and abiotic factors in Greek running waters. REBECCA project Final Conference, Oslo, Norway May 2007, αναρτηµένη ανακοίνωση. Gritzalis K. & N. Skoulikidis (2007). Factors Affecting the Benthic Running Waters Fauna in Greek Islands. REBECCA Final Conference, Oslo, Norway May 2007, αναρτηµένη ανακοίνωση. Κουβαρντά Θ., Κ. Γκρίτζαλης & Ν. Σκουλικίδης (2007). Εφαρµογή και σύγκριση διαφόρων βενθικών βιοτικών δεικτών σε ποταµούς Ελληνικών νησιών 29 ο Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών (ΕΕΒΕ), Καβάλα Μαΐου, Τεύχος Περιλήψεων, 434. Ανδριοπούλου Α., Κ. Γκρίτζαλης, Μ. Κουτσοδήµου, Α. Λεγάκις & Ν. Σκουλικίδης (2007). Εποχιακές διακυµάνσεις των E.P.T. οµάδων στον ποταµό Κράθι (Αχαΐα, Πελοπόννησος). 29 ο Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών (ΕΕΒΕ), Καβάλα, Μαΐου, Τεύχος Περιλήψεων, 16. Skoulikidis N., K. Gritzalis, A. Economou, E. Dimitriou, S. Zogaris & A. Papadopoulos (2006). Application and development of tools for integrated basin management. AQUA Conference, November 2006, Αthens, Book of Abstracts, 100. Stamati F., Ν. Νikolaidis, E. Dimitriou, Ν. Skoulikidis & T. Koussouris (2006). Hydro-geochemical aspects of a typical Mediterranean temporary pond in Western Crete (Omalos Plateau). Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania, Crete, 3-7 July 2006, Book of Abstracts, Dimitriou E., N. Skoulikidis & N. Nikolaidis, I. Zacharias (2006). Groundwater risk mapping for environmental conservation in crete island. Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania, Crete, 3-7 July Book of Abstract, Skoulikidis N. & K. Gritzalis, I. Karaouzas (2006). Towards the development of a typological system for Greek rivers. Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania, Crete, 3-7 July Book of Abstracts, Ανδριοπούλου Α., Κ. Γκρίτζαλης, Α. Λεγάκης & Ν. Σκουλικίδης (2006). Σχέσεις ποικιλότητας βενθικής πανίδας µε την σύνθεση του υποστρώµατος (Περίπτωση µελέτης: ποταµός Κράθις, Πελοπόννησος). 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου 2006, Τεύχος Περιλήψεων, 188. Αµαξίδης Γ. & Ν. Σκουλικίδης (2006). Εκτίµηση στερεοπαροχής σε εκβολικό σύστηµα ποταµού. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου 2006, Τεύχος Περιλήψεων, 186. Σκουλικίδης Ν., Γ. Αµαξίδης & Σ. Λάσχου (2006). Επίπεδα και προέλευση θρεπτικών σε ορεινή λεκάνη απορροής. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου 2006, 185. Καραούζας, Ι., Η. ηµητρίου, Κ. Γκρίτζαλης & Ν. Σκουλικίδης (2006). Προκαταρκτική αξιολόγηση µακροασπόνδυλων κοινωνιών στα Μεσογειακά εποχικά λιµνία της υτικής Κρήτης. 28 ο Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών, Ιωάννινα, Μαίου 2006, Τεύχος Περιλήψεων, 129. Gritzalis K., I. Karaouzas & N. Skoulikidis (2005). Potential effects of seasonality on the performance of macroinvertebrate communities in Greek running waters. River Bottom VI. Brno, Czech Republic, September 19-23, Book of Abstracts, 24. Economou A., S. Zogaris, S. Giakoumi, K. Gritzalis & N. Skoulikidis (2005). Developing river bioassessment in Greece; imperative actions for WFD implementation. Symp. Assessing the Ecological Status of Rivers, Lakes and Transitional Waters, Hull, UK July 2005, Book of Abstracts, 33. Gritzalis K., A. Vourdoumpa & N. Skoulikidis (2005). Ecological notes on benthic fauna relations with microhabitats, hydromorphological features and physicochemical variables in a Mediterranean River system (Alpheios R., Peloponnese, Greece). 13 th Intern. Symp. of MESAEP, Thessaloniki, 8-12 October 2005, Book of Abstracts, 235. Gritzalis K., I. Karaouzas & N. Skoulikidis (2005). Assessing the ecological quality of running waters of Thrace Region (N.E. Greece) by use of macroinvertebrate indicators. 13 th Intern. Symp. of MESAEP, Thessaloniki, 8-12 October 2005, Book of Abstracts, 229. Nikolaidis N., M. Kirkby, B. Irvine, K. Tockner, J. Froebrich, M. Morais & N. Skoulikidis (2005). Spatial extent of temporary waters in the Mediterranean region Implications to water management. Geophysical Research Abstracts, Vienna, 28 June 1 July 2004, 7: Σελίδα 7/11 - Βιογραφικό

8 Amaxidis Y. & N. Skoulikidis (2005). Nutrient dynamics in a Greek temporary river. Geophysical Research Abstracts, Vienna, 28 June 1 July 2004, Book of Abstracts, Skoulikidis N., L. Diliberto, M. Tournoud, M. Morais, U. Uehlinger, J. Garcia, I. Ribarova, A. Butturini & J. Froebrich (2005). Temporary Mediterranean rivers: importance of episodic flow pulses for nutrient dynamics. Geophysical Research Abstracts, Vienna, 28 June 1 July 2004, Book of Abstracts, 7: Tzoraki O., N. Nikolaidis & N. Skoulikidis (2005). Evaluation of in-stream processes of four temporary rivers. Geophysical Research Abstracts, Vienna, 28 June 1 July 2004, Book of Abstracts, 7: Tzoraki O., Y. Amaxidis, N. Skoulikidis & N. Nikolaidis (2004). In stream geochemical processes of temporary rivers Krathis River Case Study. Int. Conf. Protection and Restoration of the Environment VII, Mykonos, 28 June 1 July 2004, Book of Abstracts, 25. Γκρίτζαλης K., I. Καραούζας & N. Σκουλικίδης (2005). Οικολογική Αξιολόγηση του Π. Γοργοπόταµου (Στερεά Ελλάδα) µε χρήση της βενθικής πανίδας. 27 o Eπιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών (ΕΕΒΕ), Ναύπλιο, May 2005, Τεύχος Περιλήψεων, 64. Γκρίτζαλης, Κ., Ν. Σκουλικίδης & Ι. Καραούζας (2003). Εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας των παραποτάµων του Αχελώου. 7 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Χερσόνησος Κρήτης, 6-9 Μαΐου 2003, Τεύχος Περιλήψεων, 368 Γκρίτζαλης, Κ., Ν. Σκουλικίδης, Θ. Κουβαρντά & Ι. Καραούζας (2003). Οι διεργασίες αυτοκαθαρισµού και οι επιδράσεις τροποποίησης ενδιαιτήµατος στη βιοποικιλότητα µακροασπονδύλων στα Ελληνικά ποτάµια. 7 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Χερσόνησος Κρήτης, 6-9 Μαΐου 2003, Τεύχος Περιλήψεων, 235. Σκουλικίδης, Ν., Ε. Ζαγγανά, Ν. Νικολαίδης, Π. Περγιαλιώτης, Γ. Κωστοπούλου, Ε. ρόσος, Α. Κέντρου, Ε. Λιανός & Γ. Φατούρος (2003). Ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδατικών συστηµάτων του κάτω ρου του Αχελώου ποταµού. 7 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Χερσόνησος Κρήτης, 6-9 Μαΐου 2003, Τεύχος Περιλήψεων, 234. Νικολαίδης Ν., Ο. Τζωράκη & Ν. Σκουλικίδης (2003). Μοντελοποίηση της υδρολογίας και του φορτίου νιτρικών στη λεκάνη απορροής του Αχελωου ποταµού. 7 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Χερσόνησος Κρήτης, 6-9 Μαΐου 2003, Τεύχος Περιλήψεων, 232. Σκουλικίδης Ν., Κ. Γκρίτζαλης, Θ. Κουβαρντά & Θ. Κουσουρής (2003). Ελληνικός δείκτης για την εκτίµηση και ταξινόµηση της οικολογικής ποιότητας των τρεχούµενων νερών σύµφωνα µε την Οδηγία Πλάισιο για τα Νερά 2000/60/ΕΕ. 7 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Χερσόνησος Κρήτης, 6-9 Μαΐου 2003, Τεύχος Περιλήψεων, 238. Nikolaidis N., A. Karageorgis, V. Kapsimalis, P. Drakopoulou & N. Skoulikidis (2003). Modeling nutrient emissions in the river Axios, Greece. 5 th ELOISE European Conf., Gdańsk, Poland, March, Book of Abstracts, 15. Gritzalis K. & N. Skoulikidis (2002). Assessment of ecological quality of Neda River (Messinia, Peloponnese, Greece) based on benthic macroinvertebrates. VIII International Congress of Ecology, Seoul, Korea, August 2002, Books of Abstracts, 67. Skoulikidis N. & K. Gritzalis (2002). The AQEM project: A first approach towards an ecological quality assessment and classification in Greece. VIII International Congress of Ecology, Seoul, Korea, August 2002, Books of Abstracts, 252. Gritzalis K, N. Skoulikidis & T. Kouvarda (2002). The biodiversity, locomotion types and the current preferences of the aquatic macroinvertebrate fauna at Samothraki island, N.E. Aegean Sea, Greece. 9 th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Thessaloniki, May 2002, Book of Abstracts, 50. Gritzalis K. & N. Skoulikidis (2002). Feeding types and zonation characteristics of the aquatic benthic fauna in some streams at Macedonia, Greece. 9 th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Thessaloniki, May 2002, Book of Abstracts, 51. Skoulikidis N., K. Gritzalis & Th. Koussouris (2002). The ecological classification of rivers in Greece using benthic macroinvertebrates A contribution of the implementation of the Water Framework Directive. 9 th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Thessaloniki, May 2002, Book of Abstracts, 138. Skoulikidis N., N. Nikolaidis, A. Oikonomopoulou & F. Batzias (2002). Environmental impact of EU policies on Acheloos River Basin, Greece. European Geophysical Society Conf., Nice, France, April 2002, Book of Abstracts, EGS02-A Karamanos E., A. Karageorgis, N. Skoulikidis & N. Nikolaidis (2001). Preliminary assessment of nutrients and heavy metal fluxes of Axios River. A contribution to EUROCAT project. 4 th ELOISE Open Science Meeting, Rende, Italy 5-7 September, Book of Αbstracts, Karamanos H., A. Karageorgis, N. Skoulikidis & N. Nikolaidis (2001). Water and sediment quality assessment of Axios River and its coastal environment. North Aegean System Functioning and Inter-Regional Pollution, INTERREG Meeting, Kavala, May 2001, Book of Abstracts, 19. Karamanos E., A. Karageorgis, N. Skoulikidis & N. Nikolaidis. (2001). Preliminary assessment of nutrients and heavy metal fluxes of Axios River. A contribution to EUROCAT project. 4 th ELOISE Open Science Meeting, Rende, Italy, 5-7 September, Book of Abstracts, Gritzalis K., N. Skoulikidis, D. Hering, O. Moog, R. Johnson, P. Verdonschot, A. Buffagni & P. Pinto (2001). The application of AQEM procedure for the estimation of freshwater quality in the interregional catchments of Nestos and Strymon rivers, Greece. AQEM project: The Development and Testing of an Integrated Assessment System for the Ecological Quality of Streams and Rivers throughout Europe using Benthic Macroinvertebrates. INTERREG Meeting on North Aegean System Functioning and Inter-Regional Pollution, Kavala, May 2001, Book of Abstracts, 8-9. Σελίδα 8/11 - Βιογραφικό

9 Skoulikidis N. (2001). Greek-interregional Rivers: Typology, composition and matter transfer. North Aegean System Functioning and Inter- Regional Pollution, INTERREG Meeting, Kavala, May 2001, Book of Abstracts, 7. Zacharias I. & N. Skoulikidis (2000). An alternative to conventional river management in Greece. ECCR Conf. River Restoration 2000, Wagenigen, Netherlands, May 2000, Book of Abstracts, 35. Sakellariou D., G. Rousakis, E. Kamberi, P. Georgiou, A. Mitrousis, Ch. Cranis & N. Skoulikidis (2001). Active Tectonics, Seismic Stratigraphy and late Pleistocene-Holocene lake level fluctuations of Vegoritis Lake, NW Greece, Int. Earth Coll. Aegean Region (IESCA 2000), Izmir, Turkey, September, Book of Abstracts, 40. Bogdanos K., K. Gritzalis, I. Zacharias, N. Skoulikidis, I Bertahas & A Diapoulis (1999). Effects of pollution on a benthic lagoon ecosystem of Western Greece. Water Pollution 99, Limnos, Greece, May 1999, Book of Abstracts. Skoulikidis N., I. Zacharias, K. Bogdanos, K. Gritzalis & A. Diapoulis (1998). Man made temporal variations of surface runoff and the impact on freshwater and coastal ecosystems. Water in the Mediterranean Area Conference on Quality and Quantity of Mediterranean Water Resources, Cagliari, Italy, October 1998, Book of Abstracts, WQ-O6. Ζacharias I., N. Skoulikidis & Th. Koussouris (1998). The flooding problem of Sperchios river basin (Greece). A study, using the numerical model Mike 11. European Geophysical Society Conf., Nice, France, April 1998, Books of Abstracts, C 468. Skoulikidis N. & I. Zacharias (1998). Causes and effects of recent hydrological changes in Greece. European Geophysical Society Conf., Nice, France, April 1998, Books of Abstracts, C 448. Bertahas, I., K. Bogdanos, K. Gritzalis, A. Konidis, I. Zacharias, N. Skoulikidis, Th. Koussouris & A. Diapoulis (1997). Ecological estimations of a shallow lake. 9 th Int. Symp. Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region - MESAEP, St. Angelo di Sorrento, Ιταλία, 4-9 October 1997, Book of Abstracts, 156. Γκρίτζαλης K., N. Σκουλικίδης, K. Μπόγδανος & Θ. Κουσουρής (1997). Προκαταρκτικά αποτελέσµατα επί της κατανοµής της βενθικής πανίδας στον άνω ρου του Αλιάκµονα. 19 o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΒΕ και 1 o Βιολογικό Συνέδριο Βαλκανικών χωρών, Θεσσαλονίκη, May 1997, Book of Abstracts, 137. Skoulikidis N. (1996). Greek river inputs to the Mediterranean and the mechanisms controlling them. 8 th Int. Scientific Conf. Provence-Alpes-Cote d Azur Environmental Protection Agency, Nice (Alpes-Maritimes - France) 9-13 October 1996, Book of Abstracts. Detchev G. & N. Skoulikidis (1991). The functional approach in ecology. Ιnt. Conf. of DG XI River Water Quality - Ecological Assessment and Control Bρυξέλλες, December 1991, αναρτηµένη ανακοίνωση. Skoulikidis N. (1982) Verteilung von Zn und Ni im Quell - und Meereswasser und von Zn, Ni, Co, Pb und Cn in jungen Sedimenten des Maliakos Golfes. European Conf. on the Modern Use of Thermal Springs in Greece, Kammena Vourla, Greece, Book of Abstracts. Προσκεκληµένες Οµιλίες Skoulikidis N. (2008). Nutrient ratios in surface freshwaters of the Balkans and possible controlling factors. Συνάντηση Εργασίας του προγράµµατος COST-869 (Mitigation options for nutrient reduction in surface water and groundwaters), Ανάβυσσος, 18 Σεπτεµβρίου Skoulikidis N. (2008). Characteristics of Greek Rivers. Berlin, Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (I.G.B.), Βερολίνο, 8 Ιουλίου Σκουλικίδης Ν. & Κ. Γκρίτζαλης (2007). Λειψυδρία και επιπτώσεις στην οικολογία των ποταµών. 2 ο ιεθνές Συνέδριο: Περιβάλλον Βιώσιµη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Προηγµένες Τεχνολογίες για την Εξοικονόµηση Ύδατος την 4 η Προγραµµατική Περίοδο , Αθήνα, 2-3 Ιουλίου Σκουλικίδης Ν., Α. Οικονόµου & Ι. Καραούζας (2007). Η εφαρµογή της οικολογικής ποιότητας στον ποταµό Ευρώτα. ιηµερίδα «Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων της Λεκάνης του Ποταµού Ευρώτα», Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας, Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., LIFE - EnviFriendly, Σπάρτη, Ιουνίου Skoulikidis N. (2007). Nutrient loads and sources in Greek running waters An overview. COST 869 Workshop, Hamar, Norway, Mαίου 2007 Σκουλικίδης Ν. & Κ. Γκρίτζαλης (2007). Εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης του ποταµοχειµάρρου Αναποδάρη µε βιολογικά, υδροχηµικά και υδρογεωµορφολογικά κριτήρια, ιηµερίδα Περιφέρειας Κρήτης, /νση Υδάτων, Ηράκλειο Κρήτης, Φεβρουαρίου Σκουλικίδης Ν. & Κ. Γκρίτζαλης, Α. Οικονόµου (2006). Η ιάσταση της Οικολογικής Ποιότητας στη ιαχείριση των Νερών. Παρουσίαση Ευρωπαϊκού Προγράµµατος LIFE EnviFriendly και Συνέντευξη Τύπου, Σπάρτη, 21 Σεπτεµβρίου Σκουλικίδης Ν. (2006). Η εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60 ΕΕ στη λεκάνη απορροής του Ευρώτα - Παρουσίαση του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Ηµερίδα για το πρόγραµµα LIFE - Envi Friendly, Σπάρτη, 12 Ιανουαρίου Skoulikidis N. & K. Gritzalis (2005). Towards the implementation of the WFD in Greece, IASME / WSEAS International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development, Vouliagmeni, Athens, July Σκουλικίδης Ν. (2004). ιαβαθµονόµηση Συστηµάτων Οικολογικής Ταξινόµησης και η Ελληνική Πραγµατικότητα. Ηµερίδα YΠΑΝ, Αθήνα, 28 Απριλίου Σελίδα 9/11 - Βιογραφικό

10 Skoulikidis N. (2003). Development of a methodology for the ecological assessment and classification of Greek running waters. Hellenic Water Week, Hellenic Presidency of the European Union, Commission of the European Union, Athens, June Skoulikidis Ν., N. Nikolaidis (2002). Impact of EU policies on Acheloos River Basin - Basin characteristics, pressures and impacts, modeling. Workshop on Establishing the Basis for Testing in Pilot river Basins, W.G. 4.1 Integrated Testing in Pilot River Basins, (poster presentation), Lake Orta, Italy, Ιουνίου Σκουλικίδης Ν. (2001). Επιπτώσεις της Κοινοτικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής στην υδρολογική λεκάνη του Αχελώου. Ενηµερωτική Ηµερίδα του Υπ. Ανάπτυξης «Οδηγία-Πλαίσιο για την πολιτική επί των Υδάτων», ΕΙΕ, Αθήνα, 2 Ιουλίου Επιστηµονικά Ενδιαφέροντα Υδρογεωχηµική ποιότητα εσωτερικών υδάτων, Ρύπανση νερών και ιζηµάτων, Βιογεωχηµικές διεργασίες, Τυπολογία ποταµών, Οικολογική κατάσταση υδάτινων συστηµάτων, Ανάλυση Πιέσεων και Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Συµβολή στην Ολοκληρωµένη ιαχείριση Λεκανών Απορροής. Εκπαιδευτικές ραστηριότητες Επιβλέψεις διατριβών, διπλωµατικών εργασιών, κλπ σήµερα, Μέλος της επιτροπής παρακολούθησης της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας της Σ. Λάσχου µε θέµα «Θρεπτικά Ελληνικών Ποταµών Συνθήκες Αναφοράς, Ταξινόµηση Ποιότητας», Ε.Κ.Π.Α., Τµήµα Χηµείας, Επιβλέπoντες Καθηγ. M. Σκούλλος, Μ. ασενάκης. 2007, Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας της. Κεµιτζόγλου µε θέµα «Καθορισµός των τύπων ποτάµιων συστηµάτων της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας», Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Τµήµα Βιολογίας. Επιβλέπουσα Καθηγ. Μ. Λαζαρίδου σήµερα, Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής του Ι. Καραούζα µε θέµα "Τοξικότητα Αγροβιοµηχανικών Αποβλήτων σε Ασπόνδυλους Οργανισµούς Ρεόντων Υδάτων", Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Σχολή Θετικών Επιστηµών. Επιβλέπων Καθηγ. Τ. Αλµπάνης σήµερα, Επίβλεψη ιδακτορικής ιατριβής του Γ. Αµαξίδη µε θέµα «Erosion and Nutrient Dynamics in an Inttermitent Greek River», University of Essen, Επιβλέπων Καθηγ. W. Burghardt , Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της Ουρανίας Τζωράκη µε θέµα «Αξιολόγηση και Βελτίωση Μοντέλων Ποιότητας Υδάτων για την Εφαρµογή τους στα Επιφανειακά Νερά σε Λεκάνες Απορροής της Νότιας Ευρώπης», Πολυτεχνείο Κρήτης, Τµήµα Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Χανιά, Επιβλέπων Καθηγ. Ν. Νικολαίδης , Συνεπίβλεψη Μεταπτυχιακής ιπλωµατικής Εργασίας του Γ. Αµαξίδη µε θέµα «Ποιοτική εκτίµηση γεωχηµικών διεργασιών των ποταµών Αχελώου και Αλιάκµονα», ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό στις Περιβαλλοντικές Επιστήµες, Tµήµα Γεωλογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών, Επιβλέπων Καθηγ. Γ. Φερεντίνος. ιδακτικό Έργο (Μαθήµατα, ιαλέξεις, Σεµινάρια) Σεµινάρια Σκουλικίδης Ν. (2008). Η ποιότητα των υδάτων στα ποτάµια της Βαλκανικής. Εκπαιδευτικό Σεµινάριο Εργαστήριο του Κ.Π.Ε. Υπάτης, Υπάτη 1-3 Φεβρουαρίου Σκουλικίδης Ν. (2006). Οικολογικά χαρακτηριστικά της Κοινοτικής Οδηγίας Υδάτων 2000/60/ΕΕ. Εκπαιδευτικό Σεµινάριο Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης, Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου Σκουλικίδης Ν. (2006). Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων Λεκάνης Απορροής Κοινοτική Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60 Κατάσταση Ποταµών Ελλάδας Συζήτηση. Εκπαιδευτικό Σεµινάριο Εργαστήριο του Κ.Π.Ε. Ακράτας, Aκράτα, 17 Μαρτίου Σκουλικίδης Ν. (2006). Ποιοτικά Χαρακτηριστικά (οικολογικά - φυσικοχηµικά) της Κοινοτικής Οδηγίας Υδάτων 60/2000/ΕΕ. Εκπαιδευτικό Σεµινάριο Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης, Θεσσαλονίκη, 1 Μαρτίου Σκουλικίδης Ν. (2006). Οικολογικά χαρακτηριστικά της Κοινοτικής Οδηγίας Υδάτων 2000/60/ΕΕ. Εκπαιδευτικό Σεµινάριο Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης, Λάρισα, 9 Φεβρουαρίου Σκουλικίδης Ν. (2005). Η συνεισφορά των Γεωεπιστηµών στην Περιβαλλοντική Έρευνα των Εσωτερικών Υδάτων. «Ηµέρα Σταδιοδροµίας», Ελληνική Γεωλογική Εταιρία, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα, 31 Μαρτίου Σελίδα 10/11 - Βιογραφικό

11 Σκουλικίδης Ν. (2004). Οι Ταµιευτήρες από Υδροχηµική και Οικολογική σκοπιά. Σεµινάριο ΕΗ για τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης ΙSO 14001, Αθήνα, Μαρτίου Σκουλικίδης Ν. (2001). Η ποιοτική κατάσταση των ποταµών της Ελλάδας - Τα γεωλογικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά του ποταµού και η καταγραφή τους. Εκπαιδευτικό Σεµινάριο - Εθνικό ίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το Ποτάµι», Θέρµο Αιτωλοακαρνανίας, 2-4 Μαρτίου Σκουλικίδης Ν. (2000). Υδροχηµική Ποιότητα των Ελληνικών Ποταµών. Εκπαίδευση δασκάλων στο Κ.Π.Ε. Καλαµάτας, Καλαµάτα Απριλίου Σκουλικίδης Ν. (1999). Περιβάλλον. Περιβαλλοντικό Σεµινάριο στο Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτησης (ΚΕΚ) του Ρεθύµνου, Πανεπιστήµιο Ρεθύµνου (καθ.. Γιαννιάς), Ρέθυµνο, Ιούλιος Σκουλικίδης Ν. (1994). Προέλευση του φυσικοχηµικού χαρακτήρα των Eλληνικών ποταµών. Σεµινάριο του Συλλόγου Πολιτικών Mηχανικών «ιαχείριση Yδάτινων Πόρων» -Kοινοτική Πρωτοβουλία EUROFORM 2, Αθήνα, 12 Ιανουαρίου Σκουλικίδης Ν. (1993). Ποιοτικά χαρακτηριστικά φυσικών αποδεκτών - Oικολογικές ισορροπίες - Aποκατάσταση περιβαλλοντικά επιβαρηµένων περιοχών. Πρόγραµµα Κατάρτισης Στελεχών για τη ηµιουργία Γραφείων Περιβάλλοντος σε ήµους, στα πλαίσια της Kοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROFORM / Kοινοπραξία REGIOVOC, E.E.T.A.A, Αθήνα, 6-12 εκεµβρίου Σκουλικίδης Ν. (1993). Eπιφανειακά νερά - Aνθρωπογενείς επεµβάσεις. Σεµινάριο στην Oµάδα Eργασίας "Kηφισσός" του 49 ου Λυκείου Aθηνών, Αθήνα, 6 Απριλίου Άλλες δραστηριότητες Σεπτεµβρίου ιοργάνωση Συνάντηση Εργασίας µε θέµα: «N & P limitation in surface waters» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράµµατος COST-869 (Mitigation options for nutrient reduction in surface water and groundwaters) µε συµµετοχή 40 επιστηµόνων από κράτη µέλη της Ε.Ε. και εκτός αυτής , Συµµετοχή στη διεθνή επιστηµονική οµάδα που ασχολείται µε την συγγραφή του βιβλίου µε τίτλο «Rivers of Europe» (ELSEVIER). Ιούνιος Ιούλιος 2005, Μέλος της τριµελούς οµάδας ερευνητών του ΙΕΥ που λόγω απουσίας του διευθυντή ανέλαβε να συντάξει και να παρουσιάσει τις δραστηριότητες και την στρατηγική του Ινστιτούτου κατά την αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων της χώρας από διεθνή οµάδα κριτών. Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων αρίστευσε. 23 Νοεµβρίου 2001, ιοργάνωση Επιστηµονικής Ηµερίδας µε θέµα «Αξιοποίηση υδροχηµικών χρονοσειρών του Υπ. Γεωργίας για την περίπτωση του Αχελώου - Επιπτώσεις της Γεωργίας στην Υδατική Ρύπανση», ήµος Οινιάδων, Νεοχώρι Αιτωλοακαρνανίας. Συµµετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., ΕΗ, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΕΒ Αγρινίου, ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 21 Ιανουαρίου 2000, ιοργάνωση Επιστηµονικής Ηµερίδας µε θέµα «ιαχείριση λεκανών απορροής µε έµφαση στις επιπτώσεις της γεωργίας στη ρύπανση των νερών», Ανάβυσσος, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Συµµετείχαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Γεωργίας, Ανάπτυξης, ΠΕΧΩ Ε και των Ινστιτούτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε Οκτωβρίου 2000, ιοργάνωση Επιστηµονικής Συνάντησης Εργασίας, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράµµατος AQEM, Αθήνα Καλαµάτα, µε συµµετοχή εκπροσώπων 11 ευρωπαϊκών ερευνητικών φορέων. Σελίδα 11/11 - Βιογραφικό

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393 Κινητό: +30 6973382197

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393 Κινητό: +30 6973382197 Ό ν ο µ α, Ε π ώ ν υ µ ο Α Λ Κ Ι Β Ι Α Η Σ Ν. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων

Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...267 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ...267

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων

Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 267 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, M.Sc., Ph.D.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, M.Sc., Ph.D. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, M.Sc., Ph.D. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας Ιλίου 39 Α Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Καβάλα 654 04 Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

2005 σήµερα: «Παρακολούθηση µεταβολών της ακτογραµµής στην παράκτια περιοχή του Υ.Σ.Ρ.» / Α.Π.Θ. - Υ.Σ.Ρ. / Συντονιστής

2005 σήµερα: «Παρακολούθηση µεταβολών της ακτογραµµής στην παράκτια περιοχή του Υ.Σ.Ρ.» / Α.Π.Θ. - Υ.Σ.Ρ. / Συντονιστής Όνοµα, Επώνυµο Ανδρέας Σιούλας Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ιεύθυνση Υδροβιολογικός Σταθµός Ρόδου του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (Υ.Σ.Ρ./ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) Oδός Κω, 85100 Ρόδoς, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ. Πτυχ. Περιβαλλοντολόγος MSc Περιβαλλοντική Μηχανική ρ. Υδρολογίας και Υδατικών Πόρων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ. Πτυχ. Περιβαλλοντολόγος MSc Περιβαλλοντική Μηχανική ρ. Υδρολογίας και Υδατικών Πόρων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Πτυχ. Περιβαλλοντολόγος MSc Περιβαλλοντική Μηχανική ρ. Υδρολογίας και Υδατικών Πόρων ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2014 Ονοματεπώνυμο ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Νικήτας Α. Μυλόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές Φυσικοχημικές και Βιολογικές Αναλύσεις

Χημικές Φυσικοχημικές και Βιολογικές Αναλύσεις Χημικές Φυσικοχημικές και Βιολογικές Αναλύσεις Μια σειρά από αναλύσεις πραγματοποιούνται κατά την υλοποίηση του προγράμματος Τριετής Παρακολούθηση της Ποιότητας και Εκτίμηση της Οικολογικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Σ. Σκούρτος. Σπουδές

Μιχάλης Σ. Σκούρτος. Σπουδές Μιχάλης Σ. Σκούρτος Καθηγητής Οικονομικών του Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος - Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ερευνητής Εταίρος επι τιμή (Honorary Research Fellow) Centre for Social and Economic Research on the

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693 2717 163

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693 2717 163 Όνοµα Επώνυµο Κώστας Παπακωνσταντίνου ε Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης. Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο. Μέρος Α

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης. Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο. Μέρος Α Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο Μέρος Α Τα δεδοµένα που προκύπτουν από τις µετρήσεις ρύπανσης περιβάλλοντος του Γραφείου Ελέγχου Ρύπανσης και Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΓΕΡΠΠΕ) του

Διαβάστε περισσότερα

Στρατιωτική θητεία : Δόκιμος Έφεδρος Ανθυποσμηναγός 1984-1986 e-mail : ikalavru@cc.uoi.gr;ikalabro@yahoo.com

Στρατιωτική θητεία : Δόκιμος Έφεδρος Ανθυποσμηναγός 1984-1986 e-mail : ikalavru@cc.uoi.gr;ikalabro@yahoo.com I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο : Dr ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ Όνομα Πατέρα : Κωνσταντίνος Έτος Γέννησης : 1960 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος - πατέρας ενός αγοριού. Στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Κύριος Ερευνητής, Γεωλόγος, Τοµέας Θαλάσσιας Γεωλογίας Γεωφυσικής, Ινστ. Ωκεανογραφίας ΕΛΚΕΘΕ, Ανάβυσσος, Ελλάς

Κύριος Ερευνητής, Γεωλόγος, Τοµέας Θαλάσσιας Γεωλογίας Γεωφυσικής, Ινστ. Ωκεανογραφίας ΕΛΚΕΘΕ, Ανάβυσσος, Ελλάς Όνοµα, Επώνυµο ηµήτρης Σακελλαρίου Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση 47χλµ Λεωφ. Αθηνών Σουνίου, 19013 Ανάβυσσος Τηλέφωνο (-α) +30-22910-76380 Κινητό: +30-6944869618 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Φαξ +30-22910-76347

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης Τελευταία Ενηµέρωση: 25 Ιουνίου 2015 DOI: 10.13140/2.1.1465.0245 (generated from ResearchGate)

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης Τελευταία Ενηµέρωση: 25 Ιουνίου 2015 DOI: 10.13140/2.1.1465.0245 (generated from ResearchGate) Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο και τον Κόλπο της Ελευσίνας Catalogue of Scientific Papers for Thriasio Plain and Elefsis Gulf Ο «Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ

ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ 1 ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ HMEΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 13-10-1951 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Φαλάνη - ΛΑΡIΣΗΣ OIKOΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Παvτρεμέvoς Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟIΚIΑΣ : Εθvικής Αvτίστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΗΜΗΤΡΑ Γ. ΧΕΛΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΗΜΗΤΡΑ Γ. ΧΕΛΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΑ Γ. ΧΕΛΑ ΘΕΣΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΗΤΑ Καθηγητής Υδρογεωλογίας, Τομέας Γεωλογικού και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, Γενικού Τμήματος του Γ.Π.Α.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ Καθηγητής Υδρογεωλογίας, Τομέας Γεωλογικού και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, Γενικού Τμήματος του Γ.Π.Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Γεώργιος Επώνυμο: Σταμάτης Όνομα πατρός: Νικόλαος Ημερομηνία γέννησης: 16-1-51 Τόπος γέννησης: Βάγια - Θηβών, Βοιωτίας Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, 2 παιδιά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Γκίκας Όνομα : Γεώργιος Διεύθυνση εργασία : Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Βας. Σοφίας 12, Ξάνθη 67100 Τηλ/Fax Γραφείου : 25410 79381, 25410

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πτυχίο(BSc) 1997: Μεταπτυχιακό(MSc) 2001: Διδακτορικό (PhD) 2010 2000: 1998: 1995-96: 2011-2012: 11-12/2011:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πτυχίο(BSc) 1997: Μεταπτυχιακό(MSc) 2001: Διδακτορικό (PhD) 2010 2000: 1998: 1995-96: 2011-2012: 11-12/2011: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ψωμιάδης Εμμανουήλ Όνομα Πατέρα: Πολύκαρπος, Όνομα Μητέρας: Γαλάτεια Διεύθυνση κατοικίας: Αριστείδου 9, Π. Φάληρο-Αθήνα, 175 63 Τηλ. κατοικίας-κινητό: 2109826469 6974344382

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΣΣΩΜΕΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, MAΙΟΣ 2013 Βιογραφικό Σημείωμα Π. Κασσωμένου, 1 Βιογραφικό Σημείωμα Π. Κασσωμένου, 2 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο : Κασσωμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, Πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών, 71003, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810 337748 Κινητό: +30-6947 854311

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, Πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών, 71003, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810 337748 Κινητό: +30-6947 854311 Όνοµα, Επώνυµο Χρήστος Αρβανιτίδης Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, Πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών, 71003, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810 337748 Κινητό: +30-6947 854311

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ

ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε./ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Π E Ρ I E X

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Γλώσσες. Ιταλικά. Όνοµα (-τα) Επώνυµο (α)

Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Γλώσσες. Ιταλικά. Όνοµα (-τα) Επώνυµο (α) Όνοµα (-τα) Επώνυµο (α) Pancucci-Παπαδοπούλου Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση 46,7 Χλµ Αθηνών Σουνίου, 19013 Ανάβυσσος Αττική Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 22910 76383 Κινητό: +30 6978847983 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννας Ακουµιανάκη. Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Όνοµα, Επώνυµο

Ιωάννας Ακουµιανάκη. Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Όνοµα, Επώνυµο Όνοµα, Επώνυµο Ιωάννα Ακουµιανάκη Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας 46.7 χλµ. Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, Μαύρο Λιθάρι, Τ.Θ. 712 19013,Ανάβυσσος Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΑΣ Ελένη Τρύφων κ αι Εύα Π απαστεργιάδου ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 Το

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΕΜΜΑΝΟΥΛΟΥΔΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25 Ιουλίου 1959

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΕΜΜΑΝΟΥΛΟΥΔΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25 Ιουλίου 1959 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΣΠΟΥΔΕΣ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

: ΚΩΤΣΟΠΟYΛΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ

: ΚΩΤΣΟΠΟYΛΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός Τόπος Γέννησης Υπηκοότης Οικογενειακή Κατάσταση Διεύθυνση Εργασίας : ΚΩΤΣΟΠΟYΛΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ : IΩΑΝΝΗΣ : Αμπελώνας - Τυρνάβου - Λαρίσης : Ελληνική : Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας Προσωπικά στοιχεία Επώνυµο Όνοµα Όνοµα Πατέρα Τριανταφύλλου Αθανάσιος Γεώργιος Ηµεροµηνία Γεννήσεως 13/12/1954 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα