ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ , ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ , ΦΑΞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906 e-mail info@cold.org.gr, www.cold.org.gr. www.cold.org.gr"

Transcript

1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ , ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ , ΦΑΞ Οδηγός για Ψυκτικές Αποθήκες και Κέντρα ιανοµής Προϊόντων Ψύξης και των Επιχειρήσεων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες σε Ψυκτικές Αποθήκες και Κέντρα ιανοµής Προϊόντων Ψύξης Ψυκτικές Αποθήκες (Ψυγεία) Κατασκευές Ψυκτικών Αποθηκών Συστήµατα Αποθήκευσης & ιακίνησης Συστήµατα Λογισµικής Υποστήριξης Αποθηκών Υπηρεσίες Συµβούλων Ένδυση Υπόδηση Εργαζόµενων Ψύξης Ψύξη στη Μεταφορά η βοήθειά σας στη Ψυκτική Αλυσίδα

2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ , ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ , ΦΑΞ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ Σκοπός της Ελληνικής Ένωσης Βιοµηχανιών Ψύχους (ΕΕΒΨ) είναι να υποστηρίξει και να προάγει την αρτιότητα και τον επαγγελµατισµό του κλάδου της παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης και διανοµής προϊόντων σε ελεγχόµενες συνθήκες. Τούτο επιτυγχάνεται µε την βελτίωση της γνώσης, της παραγωγικότητας και της εικόνας των µελών της, που εξειδικεύονται στην αποθήκευση, διανοµή, µεταφορά, πληροφόρηση και άλλες υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας, προς όφελος των πελατών τους και της Κοινωνίας. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ Εκπαίδευση : H ΕΕΒΨ προσφέρει εκπαίδευση και εκπαιδευτική υποστήριξη και πληροφόρηση σε όλους τους σχετικούς τοµείς του κλάδου των τροφίµων Προώθηση της Αγοράς του κλάδου (µάρκετινγκ): Προωθεί πρόγραµµα συλλογικού µάρκετινγκ, το οποίο αυξάνει την ενηµέρωση για τις δυνατότητες του κλάδου, σχετικά µε την αποθήκευση, µεταφορά, λοιπές υπηρεσίες logistics και τα οικονοµικά οφέλη των πελατών. Επίσης ανταποκρίνεται στις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις και τάσεις. Υπηρεσίες προς τα µέλη: Προσφέρει µια πλήρη οµάδα υπηρεσιών προς τα µέλη της, χρησιµοποιώντας προχωρηµένες τεχνολογίες επικοινωνίας. Οδηγοί καλής Βιοµηχανικής Πρακτικής: Μελετάει, καθορίζει και αναπτύσσει τις καλύτερες πρακτικές για την προαγωγή του κλάδου και τις κοινοποιεί στα µέλη της. Νοµικές και Κανονιστικές απαιτήσεις : Καταγράφει Νοµικές, Κανονιστικές και Εµπορικές απαιτήσεις που αφορούν το κλάδο και τις κοινοποιεί στα µέλη της. Όπου είναι εφικτό, αναµιγνύεται σε Κυβερνητικές επιτροπές εκπόνησης τέτοιων απαιτήσεων και προσπαθεί να προστατεύσει τα µέλη της από αδικαιολόγητες απαιτήσεις. Ανάπτυξη των µελών : Προσπαθεί να διευρύνει τις κατηγορίες των µελών της, σε Πανελλαδικό επίπεδο. Αποδοτικότητα της Ένωσης : ιασφαλίζει την οικονοµική ευρωστία της Ένωσης, δια µέσου της αποτελεσµατικής και αποδοτικής ιοίκησής της. 2

3 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ , ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ , ΦΑΞ ΕΠΙ ΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ Η επίτευξη συνεργασίας όλων των ευρισκοµένων οπουδήποτε µέσα στην Επικράτεια Βιοµηχανιών Ψύχους, µέσω της συγκέντρωσης και της ανακοίνωσης στα µέλη τους, όλων των χρήσιµων και ενδιαφερουσών πληροφοριών και ανακοινώσεων επί θεµάτων εµπορικών, νοµοθετικών, οικονοµικών και εν γένει επί κάθε θέµατος που είναι σχετικό και αναφέρεται στα προβλήµατα του κλάδου. Η παρακολούθηση, συγκέντρωση και ανακοίνωση, των εκάστοτε γενικών και ειδικών µέτρων που µελετώνται και λαµβάνονται από το Κράτος, τα οποία έχουν σχέση µε τις Βιοµηχανίες Ψύχους και την παρέµβαση, µε κάθε νόµιµο µέσο για την προστασία των συµφερόντων των µελών της. Η σύµµετρη ανάπτυξη τους µέσα στα πλαίσια του οικονοµικού προγραµµατισµού της Χώρας και των σύγχρονων εκάστοτε τεχνικών εξελίξεων, µε σκοπό την καλύτερη δυνατή θέση των µελών της στην Εθνική Οικονοµία. Η διαφώτιση, την ενηµέρωση και το διάλογο µε την εκάστοτε Κυβέρνηση και τους αρµόδιους κρατικούς φορείς, αποβλέποντας σε πιο ωφέλιµες και πιο σκόπιµες ρυθµίσεις, για τις Βιοµηχανίες Ψύχους, ακόµη δε και την αρµόδια υποβολή χρήσιµων και εποικοδοµητικών προτάσεων για τη βελτίωση και συµπλήρωση της Νοµοθεσίας για τον κλάδο. Η παρακολούθηση και συµµετοχή σε κάθε φύσεως εκδηλώσεις, συνέδρια, εσωτερικές ή διεθνείς συσκέψεις κ.λπ. Η διάχυση της γνώσης και των µέσων εκσυγχρονισµού στα µέλη της, µέσω επικοινωνίας µε προµηθευτές του κλάδου, µε έµφαση στα συνδεδεµένα µέλη της. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ Στην Ένωση Βιοµηχανιών Ψύχους µπορούν να εγγραφούν: 3

4 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ , ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ , ΦΑΞ Τακτικά µέλη: Οι Βιοµηχανίες Ψύχους: Ως τέτοιες ορίζονται οι µονάδες, που έχουν κατάλληλο µηχανολογικό, κτιριακό, µηχανογραφικό εξοπλισµό και οχήµατα, για την παραγωγή ψύξης σε κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους και µέσα µεταφοράς και την ανάλογη πληροφοριακή υποστήριξη και γενικότερα έχουν σαν κύριο αντικείµενο τη προσφορά υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας υπό ελεγχόµενες συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας (Ψυκτική Αλυσίδα). Οι µονάδες αυτές µπορεί να είναι επιχειρήσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων. Ως υπηρεσίες νοούνται η (ψυχρή) αποθήκευση και διανοµή, (υπό ελεγχόµενες θερµοκρασίες ψύξη, κατάψυξη κλπ), καθώς και παρελκόµενες υπηρεσίες, όπως ετικετοποίηση, ηλεκτρονική πληροφόρηση, τήρηση ιχνηλασιµότητας κλπ. 2. Συνδεδεµένα µέλη (associated members): Ως τέτοια ορίζονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και Οργανισµοί, οι οποίοι προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες σχετικές µε το αντικείµενο των τακτικών µελών. Περιλαµβάνονται ηµόσιοι και Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί Οργανισµοί, Σωµατεία, Επαγγελµατικές Ενώσεις. 3. Οποιοσδήποτε ιδιώτης επιθυµεί να έχει γνώση του κλάδου. 4. Σπουδαστές: Αυτοί που το αντικείµενο σπουδών τους έχει σχέση µε το κλάδο. 5. Επίτιµα µέλη: Προσωπικότητες που βοήθησαν την "ΕΝΩΣΗ" ή τον κλάδο γενικότερα και τους απονέµεται δωρεάν η ιδιότητα του µέλους. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ Για να εγγραφείτε στην Ένωση, παρακαλούµε συµπληρώστε την Αίτηση Εγγραφής On Line ή συµπληρώστε το αντίστοιχο Έντυπο Αίτησης Εγγραφής. ΟΦΕΛΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ Στη σηµερινή, έντονα ανταγωνιστική εποχή µας, απαιτείται συλλογική προσπάθεια για τη προκοπή του κλάδου µας, αλλά και της κάθε επιχείρησης. Η Ελληνική Ένωση Βιοµηχανιών Ψύχους, έχοντας κατανοήσει τις ανάγκες αυτές, προσπαθεί να 4

5 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ , ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ , ΦΑΞ προσφέρει τα µέγιστα δυνατά οφέλη στα µέλη της. Έτσι κοντά µας θα έχετε, µεταξύ άλλων: ΟΦΕΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Πληροφόρηση για Νοµοθετικές διατάξεις που µας αφορούν Πληροφόρηση για τεχνικά θέµατα Πληροφόρηση για τις ιεθνείς εξελίξεις Οδηγίες καλής Βιοµηχανικής Πρακτικής Εκπαιδευτικό Υλικό πάνω στη Ψύξη, τα τρόφιµα και τα logistics γενικότερα Παρακολούθηση εκπαιδευτικών ηµερίδων σε όλη την Ελλάδα Πρόσβαση σε επίλεκτους προµηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών για το κλάδο Καταγραφή της επιχείρησής σας σε βάσεις δεδοµένων, ώστε να σας εντοπίζουν εύκολα υποψήφιοι πελάτες ΟΦΕΛΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ Πληροφόρηση για Νοµοθετικές διατάξεις που µας αφορούν Πληροφόρηση για τεχνικά θέµατα Πληροφόρηση για τις ιεθνείς εξελίξεις Οδηγίες καλής Βιοµηχανικής Πρακτικής Εκπαιδευτικό Υλικό πάνω στη Ψύξη, τα τρόφιµα και τα logistics γενικότερα Παρακολούθηση εκπαιδευτικών ηµερίδων σε όλη την Ελλάδα Συνεχώς ανανεούµενη βάση δεδοµένων Ελληνικών Βιοµηχανιών Ψύχους Καταγραφή της επιχείρησής σας σε βάσεις δεδοµένων, ώστε να σας εντοπίζουν εύκολα υποψήφιοι πελάτες Προτίµηση στα συνδεδεµένα µας µέλη για εισηγήσεις σε ηµερίδες της Ένωσης Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας ή τηλεφωνήστε στο , για να ενηµερωθείτε για τη τιµολογιακή πολιτική εγγραφής στην Ένωση. 5

6 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ , ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ , ΦΑΞ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ 1. Επωνυµία Εταιρείας.. 1. Όνοµα / Επώνυµο αιτούντος.. 2. ιεύθυνση.. Τηλέφωνο Fax / web site Όνοµα υπεύθυνου Συνολικός όγκος σε Μ3 των ψυκτικών εγκαταστάσεων.. 4. Βασικές κατηγορίες προϊόντων που αποθηκεύονται 5. Λοιπά στοιχεία : Συνολικός Αποθηκευτικός Όγκος (Μ 3 ) Χρησιµοποιούµενο Ψυκτικό Αέριο Όγκος σε Μ 3 απλής συντήρησης Όγκος σε Μ 3 κατάψυξης Όγκος σε Μ 3 ελεγχόµενης ατµόσφαιρας Σήραγγες κατάψυξης υναµικότητα Παγοποιείου ιαθέτετε ιδιόκτητα φορτηγά και πόσα ; Υπάρχει δυνατότητα µεταφοράς και διανοµής ; Υπάρχει δυνατότητα ανασυσκευασίας εµπορευµάτων ; Η εγκατάσταση διαθέτει HACCP ; Αν ναι, είναι το HACCP πιστοποιηµένο ; Η εγκατάσταση διαθέτει πιστοποιηµένο σύστηµα ISO ; Η εγκατάσταση διαθέτει Αριθµό έγκρισης Ευρωπαϊκής Ένωσης ; Η εγκατάσταση διαθέτει Αριθµό έγκρισης Τελωνειακής αποθήκης ; 6. Παρατηρήσεις του Αιτούντος (αν επιθυµείτε, επισυνάψτε προφίλ) : Ηµεροµηνία : Σφραγίδα και Υπογραφή Αιτούντος 6

7 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ , ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ , ΦΑΞ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΥ (*) ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ (*) ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. Επωνυµία Εταιρείας.. Όνοµα / Επώνυµο αιτούντος.. ιεύθυνση.. Τηλέφωνο Fax / web site Όνοµα υπεύθυνου Αντικείµενο της Εταιρείας. Η εταιρεία σας διαθέτει πιστοποιηµένο σύστηµα ISO? Παρακαλούµε σηµειώσατε (Χ) σε ποιους τοµείς θα µπορούσατε να συνεργαστείτε µε τα µέλη της Ένωσής µας : Προµήθεια υλικών / µηχανηµάτων Ψυκτικών µονάδων Προµήθεια εξοπλισµού αποθήκευσης / διακίνησης Προµήθεια Λογισµικού Αποθηκών Προµήθεια Συµβουλευτικών Υπηρεσιών Μελέτη / κατασκευή Ψυκτικού Συγκροτήµατος Εκπαίδευση σε θέµατα συντήρησης τροφίµων Μελέτη εγκατάσταση & εκπαίδευση συστηµάτων ποιότητας Μεταφορές ψυχρού φορτίου Άλλο (αναφέρατε) : Παρακαλούµε αναφέρατε ποια πληροφόρηση από τη παρακάτω σας ενδιαφέρει να έχετε από την Ένωση Βιοµηχανιών Ψύχους : Τεχνολογία Ψύξης Νοµοθεσία τροφίµων Ασφάλεια τροφίµων Θέµατα οργάνωσης αποθήκης Τι ανάγκες έχουν τα µέλη της Ένωσης για τα προϊόντα / υπηρεσίες σας Άλλα (αναφέρατε) : Παρατηρήσεις του Αιτούντος (αν επιθυµείτε επισυνάψτε προφίλ) : Ηµεροµηνία : Σφραγίδα και Υπογραφή Αιτούντος 7

8 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ , ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ , ΦΑΞ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ 8

9 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ , ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ , ΦΑΞ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Α. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. BELLA FRUTTA ΑΕ Ταύρου 4, , Αγ. Ιωάννης Ρέντης Τηλ Φαξ Αρµόδιος κ. Τσαρούχης Ανδρέας Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) ραστηριότητα: Εισαγωγή φρέσκων φρούτων και λαχανικών Σε λειτουργία από το 1996 η Μπελλα Φρούτα ΑΕ κατέχει ηγετική θέση στην εισαγωγή φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις µας, πολύ κοντά στην Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών, διακινούµε καθηµερινά 70 παλέτες προϊόντων φρούτων και λαχανικών. Η Μπελλα Φρούτα ΑΕ είναι µέλος του GF GROUP, του µεγαλύτερου Ευρωπαϊκού οµίλου που δραστηριοποιείται στο χώρο της εµπορίας φρέσκων φρούτων και λαχανικών στη Νότια Ευρώπη. Η Μπελλα Φρούτα ΑΕ είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος των προϊόντων της DelMonte στην Ελλάδα. Εφοδιασµένη µε την πιο σύγχρονη υποδοµή η Μπελλα Φρούτα ΑΕ δουλεύει κυρίως µε αλυσίδες Super Market και χονδρέµπορους από όλη την Ελλάδα. Η δυναµικότητα µας ανέρχεται σε: Ψυχόµενους χώρους συνολικής χωρητικότητας 2000 παλετών. Αποθηκευτικούς χώρους συνολικής επιφάνειας 2500 sq.m. Ικανότητα ωρίµανσης τόνων µπανανών σε ειδικά διαµορφωµένους και ελεγχόµενους από ηλεκτρονικό κεντρικό σύστηµα θαλάµους. 2. FOODLINK AE Λ. ΝΑΤΟ 100, Ασπρόπυργος, Τηλ Φαξ Αρµόδιος κ. Μάµαλης Αχιλλέας Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) ραστηριότητα: Κατεψυγµένα, συσκευασµένα αλιεύµατα νωπά γαλακτοκοµικά Η Εταιρία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΕ ιδρύθηκε το 1997 και δραστηριοποιείται στο χώρο των Third Party Logistics. Μέχρι σήµερα έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες µε τις εταιρίες KRAFT FOODS HELLAS,, MAKRO HELLAS και TIM, DANONE κα. Η Εταιρία εξυπηρετεί τους Πελάτες της µε τρείς αποθηκευτικούς χώρους που διαθέτει στους δύο µεγάλους νοµούς της Ελλάδας: Αττικής και Θεσσαλονίκης. Οι χώροι διακρίνονται σε: ξηρού φορτίου, ελεγχόµενης θερµοκρασίας, ψυγεία και κατάψυξη. Οι αποθηκευτικοί χώροι λειτουργούν υπο καθεστός διαδικασιών ISO και HACCP (TUV Certified). Η χρήση του λογισµικού «Logistics Vision» της MANTIS που εξασφαλίζει πλήρη διαχείριση του κυκλώµατος των Logistics και είναι συµβατό µε το ευρέως διαδεδοµένο σύστηµα SAP διασφαλίζει την πλήρη ηλεκτρονική διαχείριση των αποθεµάτων των συνεργατών της. Η Foodlink, παρέχοντας ολοκληρωµένες υπηρεσίες Third Party Logistics στους πελάτες της καλύπτοντας έτσι όλο το φάσµα των υπηρεσιών µε ταχύτητα και αξιοπιστία. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site µας 3. KUEHNE+NAGEL ΑΕ Συγκρότηµα Europa Plaza, Κτίριο Β, 7ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 330, Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ Φαξ Αρµόδιος κ. Σάκης Κωνσταντίνου Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) ραστηριότητα: αποθηκεύσεις H KUEHNE + NAGEL Α.Ε., ανήκει στον ελβετικό όµιλο KUEHNE + NAGEL. Ο όµιλος διαθέτει ένα δίκτυο 850 γραφείων σε πάνω από 100 χώρες, > 7 εκατοµµύρια τ.µ. σε αποθηκευτικούς χώρους και απασχολεί υπαλλήλους. Με τζίρο 14,3 δισεκατοµµύρια το 2007, η KUEHNE + NAGEL αποτελεί µια εταιρία που ανήκει στις κορυφαίες παγκοσµίως στην παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας. Η θέση της στην παγκόσµια αγορά είναι η εξής : Νο 1 παγκοσµίως στη θαλάσσια µεταφορά Στους 4 κορυφαίους παγκοσµίως στην εναέρια µεταφορά Στους 3 κορυφαίους παγκοσµίως στα Contract Logistics Στους 5 κορυφαίους στην Ευρώπη στη χερσαία και σιδηροδροµική µεταφορά Στην Ελλάδα, η θυγατρική KUEHNE + NAGEL Α.Ε. είναι εξειδικευµένη στις µεταφορές και στην παροχή υπηρεσιών logistics. Απασχολεί 800 εργαζοµένους στα κεντρικά της γραφεία και σε 7 αποθήκες συνολικής καλυµµένης επιφάνειας τ.µ. Παρέχει αποθήκευση ξηρού και ψυχρού φορτίου όπως τρόφιµα, τσιγάρα, ρούχα, ηλεκτρικές συσκευές, ειδη οικιακής χρήσης κτλ. Η αποθήκη ψυχρού φορτίου, όγκου κιβ. µέτρων και έκτασης τ.µ., λειτουργεί 7 ηµέρες την εβδοµάδα όλο το 24ωρο σε ελεγχόµενη 9

10 θερµοκρασία (από -26 C έως +12 C). Ανάλογα µε τις ανάγκες του πελάτη, η εταιρία µπορεί να χρησιµοποιήσει το δικό της σύστηµα πληροφορικής (WMS) ή να εφαρµόσει το σύστηµα του πελάτη. Χάρη στην εµπειρία της στο outsourcing, η KUEHNE + NAGEL Α.Ε. έχει την ικανότητα να βοηθήσει τους πελάτες της να διαχειρίζονται τις αλλαγές του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Επίσης, διασφαλίζει υψηλά επίπεδα ασφάλειας, υγιεινής και ποιότητας σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, τη πολιτική της και τις απαιτήσεις των πελατών. 4. LEADER AE Σαλαµίνος 72, Αγία Παρασκευή, , Ασπρόπυργος Τηλ Φαξ Αρµόδιος κ. Παναγώτα Θεοχαροπούλου Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) ραστηριότητα: Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) ραστηριότητα: Η εταιρεία ΜΑΒΕ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1988 και δηµιούργησε το πρώτο δίκτυο ψυχόµενης διανοµής δηµόσιας χρήσης στην Ελλάδα. Παρέχει στους πελάτες της όλο το φάσµα των υπηρεσιών Logistics µε πανελλαδική κάλυψη. ιαθέτει άριστα εξοπλισµένους ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους ξηρού φορτίου, συντήρησης και κατάψυξης στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Η ΜΑΒΕ µπορεί να προσφέρει άρτιες υπηρεσίες αποθήκευσης,διανοµής, ανασυσκευασίας, έκδοση των παραστατικών των πελατών της µέσα από τα συστήµατα της στους χώρους της, εισπράξεις τιµολογίων(µετρητά και επιταγές) από τα σηµεία διανοµής,την εκφόρτωση και παλετοποίηση χύδην φορτίων, καθώς και µια µεγάλη σειρά προωθητικών υπηρεσιών,όπως ετικετοκολλήσεις, θερµοσυρρικνώσεις, επανασυσκευασίες για διαφηµιστικούς λόγους, διαχείριση µη εµπορευσίµων κα. 5.ΨΥΕΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΜΗΣ ΧΑΡΙΣΙΑ ΗΣ Α.Ε. Αριστοτέλους 6, ραπετσώνα, Πειραιάς Τηλ / Φαξ Αρµόδιος κ. Στέργιος Χαρισιάδης Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) ραστηριότητα: Ψυχόµενη αποθήκευση και διανοµή. Η εταιρεία Ψυγεία Ελλάδος Α.Ε.Ε αποτελεί µία από τις παλαιότερες εταιρείες αποθήκευσης και διανοµής κατεψυγµένων προϊόντων και προϊόντων συντήρησης(1938). Το 2002 η εταιρεία αγοράστηκε από την Ερµής Χαρισιάδης Α.Ε. (1976),µία εµπορική εταιρεία µε παράδοση στην προµήθεια πλοίων και αεροσκαφών και µεγάλη πείρα στο χονδρεµπόριο τροφίµων και την τροφοδοσία χώρων µαζικής εστίασης καθώς και εκτενές δίκτυο µε υποκαταστήµατα στην Πάτρα, το Ηράκλειο και τη Θεσσαλονίκη. Οι δύο εταιρείες ενώνοντας τις δυνάµεις τους µε ανθρώπινο δυναµικό 120 ατόµων,ιδιόκτητο στόλο και υπηρεσίες πιστοποιηµένες βάση των σύγχρονων προτύπων(haccp-iso) καταφέρνουν να παρέχουν ολοκληρωµένες λύσεις διανοµής και αποθήκευσης ξηρού και κατεψυγµένου φορτίου πανελλαδικά,ενώ µέσα από ένα άρτιο δίκτυο πωλήσεων δίνουν στους πελάτες τους την δυνατότητα εµπορικής συνεργασίας. 6.ΜΑΒΕ ΑΕΒΕ Θέση Ξηροπήγαδο, , Μάνδρα Αττικής Τηλ Φαξ Αρµόδιος κ. Βλαζάκης Μιχάλης 7. ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ ΑΕΒΤΕ Λ. Κηφισού 28, Άγιος Ιωάνης Ρέντης Τηλ Φαξ Αρµόδιος κ. Στέφανος Χαριτωνίδης Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) ραστηριότητα: ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Χωρητικότητα κ.µ. σε θαλάµους εναλλακτικής χρήσης ψύξης - κατάψυξης. Η εταιρεία είναι εξειδικευµένη σε παροχή πλήρους υπηρεσίας logistics, δηλαδή παραλαβή, καταµέτρηση - διαλογή, έλεγχοι, αποθήκευση, ετοιµασία παραγγελιών, διανοµή, ετικετοποιήσεις. Το ψυκτικό συγκρότηµα είναι πλήρως αυτοπατοποιηµένο και παρακολουθείται µέσω Η/Υ, ενώ τα αποθέµατα παρακολουθούνται από σύγχρονο σύστηµα διαχείρισης, που εξασφαλίζει το FIFO και τις απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας. Οι πελάτες παρακολουθούν τα αποθέµατά τους on - line και έχουν δυνατότητα καταχώρησης εντολής µέσω internet. Η διανοµή γίνεται µε ιδιόκτητα φορτηγά - ψυγεία. Εφαρµόζονται συστήµατα ποιότητας ISO 9001 & HACCP, πιστοποιηµένα από τον ΕΛΟΤ. Επισκεφθείτε το site µας για να κατεβάσετε αντίγραφα πιστοποιητικών. Τµήµα Πωλήσεων κ. Στέφανος Χαριτωνίδης, τηλ , 8. ΨΥΓΕΙΑ ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΑΕ ελφών 27, Αγ.Ι.Ρέντης,182 33,Αθήνα Τηλ Φαξ Αρµόδιος κ. Γεώργιος Ζαφειρόπουλος 10

11 Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) ραστηριότητα: Τυροκοµικά Η Εταιρεία προσφέρει πρωτοποριακές και αξιόπιστες Υπηρεσίες που καλύπτουν τις προσδοκίες των Πελατών. Εξασφαλίζουµε στους Πελάτες µας την Παραλαβή, Συντήρηση και ιανοµή των Ψυχοµένων Προϊόντων τους σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και τις Υγειονοµικές ιατάξεις. ιασφαλίζουµε την αποτελεσµατική λειτουργία της ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ για τους Πελάτες µας. Εφαρµόζουµε το σύστηµα Υγιεινής και Ασφαλείας Τροφίµων HACCP στις ιδιόκτητες Εγκαταστάσεις κ.µ. 9.ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΕ Πειραιώς 88,Μοσχάτο, ,Αθήνα Τηλ Φαξ Αρµόδιος κ. Σταύρος Τρίτσης Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) ραστηριότητα: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ πελατών, για την άνετη διακίνηση των εµπορευµάτων τους. Ηλεκτρικές πρίζες τροφοδότησης φορτηγών ψυγείων. Γραφεία πελατών περιµετρικά της πλατφόρµας καθώς και στους ορόφους του κτιρίου εκτάσεως τετραγωνικά µέτρα. Αίθουσες επεξεργασίας κατεψυγµένων προϊόντων. Ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Ανοικτούς και στεγασµένους φυλασσόµενους χώρους στάθµευσης. 3 µεταφορικές εταιρίες. Υποκατάστηµα ALPHA BANK. Περίπτερο. Κυλικείο. 24/ωρη φύλαξη εγκαταστάσεων. Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη µε τα πρότυπα ISO και HACCP από το έτος Η άριστη και σταθερή ποιότητα των υπηρεσιών µας υποστηρίζεται από τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικά συστήµατα καταγραφής θερµοκρασίας και υγρασίας των θαλάµων. Στόχος της διοίκησης και των συνεργατών της εταιρίας «Ψυγεία Ευρώπης ΑΕΕ.» είναι η διαρκής αναβάθµιση της παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες της µε στόχο την άριστη ποιότητα του κατεψυγµένου προϊόντος. 10. ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ AE Π.Ράλλη 8, Αθήνα (Ρουφ), Τηλ Φαξ Αρµόδιος κ. Στέλιος Κουκούµπας Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) ραστηριότητα: Κατάψυξη «Ψυγεία Ευρώπης» Η αγορά στο κατεψυγµένο. Η εταιρία «Ψυγεία Ευρώπης Α.Ε.» ιδρύθηκε το έτος 1957 ως εταιρία παραγωγής πάγου και αποθήκευσης προϊόντων σε θαλάµους κατάψυξης και συντήρησης. Μετατράπηκε το 1961 σε εταιρία παραγωγής ψύχους για αποθήκευση όλων των τύπων κατεψυγµένων προϊόντων σε θερµοκρασίες από -18 έως -25C. Σήµερα αριθµεί 70 θαλάµους συνολικής χωρητικότητας κυβικά µέτρα. Εκτός της αποθήκευσης εµπορευµάτων, λειτουργεί σε καθηµερινή βάση µεγάλη αγορά (χονδρική-λιανική) σε όλη την γκάµα των κατεψυγµένων προϊόντων από τις π.µ έως αργά το απόγευµα για την εξυπηρέτηση του κόσµου. Οι εγκαταστάσεις των Ψυγείων Ευρώπης, βρίσκονται σε ιδιόκτητη έκταση 14 στρεµµάτων, σε κοµβικό σηµείο επί της οδού Πέτρου Ράλλη στην Αθήνα, έχουν άµεση πρόσβαση στην Εθνική οδό και συµπεριλαµβάνουν βοηθητικούς χώρους ως ακολούθως : Πλατφόρµα µήκους 260µ. µε 9 επαγγελµατικούς ανελκυστήρες,παλετοφόρα µηχανήµατα και 435 καρότσια στη διάθεση των 11. ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΛΥΨΩ ΑΕΒΕ Πειραιώς 226,Ταύρος, Τηλ Φαξ Αρµόδιος κ. Βασίλης Καρασάββας Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) ραστηριότητα: Κατάψυξη Τα ψυγεία 'ΚΑΛΥΨΩ' πρωτολειτούργησαν το Οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης εκτείνονται σε ιδιόκτητο οικόπεδο τετραγωνικών µέτρων σε νευραλγικό σηµείο επί της οδού Πειραιώς στον Ταύρο, Αττικής. Αποτελούνται από 50 αποθηκευτικούς χώρους υπό συνθήκες κατάψυξης ή συντήρησης, συνολικής χωρητικότητας κυβικών µέτρων µε ωφέλιµο ύψος άνω των 4 µέτρων, τετραγωνικά µέτρα µηχανοστάσιο και βοηθητικούς χώρους, τετραγωνικά µέτρα περιφραγµένο και φυλασσόµενο χώρο σταθµεύσεως και τετραγωνικά µέτρα γραφείων για ίδια χρήση και ενοικίαση στους πελάτες της. Υπάρχουν µεγάλες και άνετες ράµπες φορτοεκφόρτωσης µε άνετη πρόσβαση στα µεταφορικά µέσα και από τις δύο πλευρές του ψυγείου. Το ψυκτικό µέσον της εγκατάστασης είναι αµµωνία, η οποία είναι φιλική προς το περιβάλλον. Το µηχανοστάσιο είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένο, παράλληλα όµως παρακολουθείται επί 24ώρου βάσεως από ειδικευµένο προσωπικό, διότι πιστεύουµε ότι η ανθρώπινη αξιοπιστία σε τόσο ευαίσθητους χώρους δεν υποκαθίσταται. 11

12 Η ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών και η αρτιότητα των εγκαταστάσεων των ψυγείων ήταν τα βασικά όπλα της επιχείρησης που την τοποθέτησαν σε ηγετική θέση σε ένα τόσο ευαίσθητο τοµέα όπως η αποθήκευση και συντήρηση των πάσης φύσεως κατεψυγµένων και νωπών τροφίµων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Τα ψυγεία 'ΚΑΛΥΨΩ' είναι από τις πρώτες εγκαταστάσεις που εγκρίθηκαν από κλιµάκιο της ΕΟΚ και έχουν τον κωδικό F 13. Το 1997 ήταν τα πρώτα ψυγεία που πιστοποιήθηκαν από τον οργανισµό BVQI κατά το πρότυπο ISO 9002 : 1994, ενώ από το Μάιο 2001 οι υπηρεσίες µας πιστοποιήθηκαν κατά το αναβαθµισµένο πρότυπο ISO 9001 : Η διαφοροποίησή µας από τον ανταγωνισµό βασίζεται στην εξειδίκευση του προσωπικού µας, στην χωροθέτηση και τεχνολογική πρωτοπορία των εγκαταστάσεων και στη δέσµευση διοίκησης και προσωπικού σε µιά πελατοκεντρική πολιτική σχεδιασµού υπηρεσιών και παροχών προς τους πελάτες - συνεργάτες µας. 12.ΨΥΓΕΙΑ ΤΑΥΓΕΤΟΣ ΑΕ Φωκίωνος 52, Πειραιάς, Τηλ Φαξ Αρµόδιος κ. Χρήστος Βέκιος Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) ραστηριότητα: Κατάψυξη 13. ΕΛΚΕ Ι Α.Ε Λεωφόρος Φανερωµένης 84, Σαλαµίνα, Τηλ Φαξ Αρµόδιος κ. ηµήτρης Ορφανός Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) ραστηριότητα: Τυροκοµικά-κρέας Η εγκατάσταση λειτουργεί στη ΒΙΠΕ Άνω Λιοσίων, Θέση Τζαβερδέλλα, τκ.13341, Άνω Λιόσια. Β. ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ 1. ΑΦΟΙ ΤΟΛΚΑ ΟΕ Κόπανος Ανθεµίων, Νάουσα, Τηλ Φαξ Αρµόδιος κα. Τόλκα Νικολέτα Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 6500 κ.µ. ραστηριότητα: Συντήρηση και αποθήκευση σε ψύξη φρούτων και λαχανικών Η εταιρία ΑΦΟΙ ΤΟΛΚΑ ΟΕ εδρεύει στην βιοµηχανική περιοχή του δήµου Ανθεµίων,Hµαθίας. H επιχείρηση εκσυγχρόνισε τις εγκαταστάσεις της µε εξοπλισµό προηγµένης τεχνολογίας και πιστοποιήθηκε µε σύστηµα διαχείρισης για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίµων (πρότυπο HACCP EΛΟΤ 1416:2000). Προσφέρει σε εµπόρους, εξαγωγείς και παραγωγούς υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων, ηλεκτρονικά ελεγχόµενες, για τη διαλογή, συσκευασία και συντήρηση των προϊόντων τους διαθέτοντας : κυβικά µέτρα ψυκτικών θαλάµων συνολικής χωρητικότητας 2000 τόνων -Υπερσύγχρονο διαλογητήριο συσκευαστήριο δυναµικότητας µέχρι και 10 τόνων την ώρα, -Θαλάµους ελεγχόµενης ατµόσφαιρας -Καυστήρες πολυαιθυλενίου για την αποθήκευση ακτινιδίων -Σύστηµα υγρής πρόψυξης προϊόντων (συγκρότηµα υδροψύκτη) -Εργονοµικά σχεδιασµένους χώρους φορτοεκφόρτωσης -Βοηθητικά µέσα όπως ανυψωτικά µηχανήµατα κλπ 2. ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙ ΗΣ Αντωνιάδη 21, Βέροια, Τηλ Αρµόδιος κ. ηµήτριος Καζαντζίδης Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 3000 ραστηριότητα: Φρούτα 3. ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΒΕΕ "ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ" Κ. Σφαγεία, Κοζάνη, Τηλ Φαξ Αρµόδιος κ. Στέργιος Καραστέργιος Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 7200 ραστηριότητα: Αποθήκευση φρούτων-τυριών, εµπορία φρούτων Η εταιρεία µας, ΑΦΟΙ Π. ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ασχολείται εδώ και είκοσι (20) χρόνια µε το χοντρικό εµπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών, τη διαλογή, την ψύξη και συντήρησή τους. Στις κτιριακές µας εγκαταστάσεις, συνολικού εµβαδού τ.µ., υπάρχουν χώροι διαλογής και εννέα (9) ψυκτικοί θάλαµοι, από τους οποίους οι πέντε (5) λειτουργούν µε ελεγχόµενη ατµόσφαιρα. Βρισκόµαστε στην πόλη της Κοζάνης, πρωτεύουσα της υτικής Μακεδονίας και έχουµε εµπορικές συναλλαγές µε όλη την Ελλάδα και µε χώρες της Ευρώπης. 4. ΨΥΓΕΙΑ ΚΛΕΑΝΘΙ Η ΑΕ 4 ο χλµ Θες/κης Καλοχωρίου, Καλοχώρι,57009 (τθ 344) Τηλ

13 Φαξ Αρµόδιος κα. Κλεανθίδου Αργυρώ Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 6500 κ.µ ραστηριότητα: Ψυκτικοί θάλαµοι κατάψυξης και συντήρησης Ψυκτικοί θάλαµοι κατάψυξης και συντήρησης. Εύκολη πρόσβαση από το λιµάνι και το περιφερειακό. 5. SOMMET ΕΠΕ 10ο χλµ Βέροιας- Θεσσαλονίκης, Κόµβος Κουλούρας, Τηλ /64787 Φαξ Αρµόδιος κ. Αναστάσιος Γεωργιάδης Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) κ.µ ραστηριότητα: Υπηρεσίες αποθήκευσης ψυχοµένων και κατεψυγµένων προιόντων Στη Sommet παρέχουµε υπηρεσίες αποθήκευσης ψυχοµένων και κατεψυγµένων προιόντων. Βρισκόµαστε σε µια ιδιόκτητη έκταση τµ. στον κόµβο της Κουλούρας 60 χλµ. από τη Θες/νικη. ιαθέτουµε εγκαταστάσεις και συστήµατα ελέγχου υψηλών προδιαγραφών εξασφαλίζοντας την ποιοτική και ασφαλή ψυχρή αποθήκευση φρούτων και λαχανικών. ιαθέτουµε 11 θαλάµους τριών διαφορετικών τύπων ψυχρής αποθήκευσης Εταιρεία µας διαθέτει επίσης έναν θάλαµο ταχείας ψύξης όπου πραγµατοποιείται η πρόψυξη. ιαθέτουµε 4 θαλάµους συντήρησης 4 θαλάµους συντήρησης µε ελεγχόµενη ατµόσφαιρα και 2 θαλάµους κατάψυξης.η επίβλεψη των εγκαταστάσεων πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά µέσω ενός συστήµατος που ελέγχει καθολικά τη διαδικασία on line όλο το 24ωρο.Για τη διαχείριση και τη διοίκηση της αποθήκης χρησιµοποιούµε το εξελιγµένο πληροφορικό σύστηµα Livision της Mantis Πληροφορική έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι ταχύτερες και αποτελεσµατικότερες συνθήκες στην υπηρεσία των logistics. H εταιρεία µας έχει οικολογικό προσανατολισµό προσφέροντας µια υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Γ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 1. ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΠΕΙΣ - ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ 4ον χλµ παλαιάς εθνικής οδού Λαρίσης - Βόλου, τ.θ ΛΑΡΙΣΑ Τηλ Φαξ Αρµόδιος κ. Παύλος Λαµπρούλης Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) ραστηριότητα: Παντός τύπου Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1967 έχει κάνει επεκτάσεις και εκσυγχρονισµούς το 1974, το 1984 και το ιαθέτει ψυχωµένους χώρους (συντήρηση και κατάψυξη από +4 0C έως 20 0C) m3 και αποθηκευτικούς στεγασµένους χώρους m2. και m2. υπαίθριους. ιαθέτει θαλάµους ελεγχόµενης ατµόσφαιρας (U.L.O. storage) για µακροχρόνια αποθήκευση ευπαθών προϊόντων καθώς και θαλάµους ειδικούς για ακτινίδια µε απορρόφηση αιθυλενίου. Λειτουργεί αυτόµατο διαλογητήριοκαλυµπραδόρος φρούτων δυναµικότητας 40 τόννων ανά οκτάωρο. Υπάρχει δυνατότητα παλετοποίησης, αποπαλετοποίησης, περισυλλογής και διανοµής προϊόντων εντός του νοµού. ιαθέτει πιστοποίηση από την TUV AUSTRIA HELLAS κατά ISO 9001:2000 και ΕΛΟΤ 1416:2000 (HACCP). Η αποθήκευση γίνεται µε ενοίκιο χώρου ή µε ζυγολόγιο προϊόντων ανά µήνα. Παρέχεται χώρος γραφείων και παρκιν αυτοκινήτων ψυγείων για τους πελάτες. 2. ΨΥΓΕΙΑ ΒΑΣ ΕΚΗΣ ΙΩΑΝ. & ΣΙΑ ΟΕ Καλά νερά 37010, Βόλος Τηλ Φαξ Αρµόδιος κ. Βασδέκης Ιωάννης Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 7500 ραστηριότητα: Αποθήκευση φρούτων (µήλααχλάδια) 3. ΨΥΓΕΙΑ ΚΛΙΑΦΑ Θ. ΑΕ 3ο χλµ Τρικάλων-Λαρίσης, Τρίκαλα Τηλ Φαξ Αρµόδιος κα. Αννυ Αρχιµανδρίτου Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) ραστηριότητα: Φρούτα-Τυροκοµικά Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ Η εταιρεία ΚΛΙΑΦΑ δραστηριοποιείται στη: 1) παραγωγή αναψυκτικών µε την επωνυµία ΚΛΙΑΦΑ 2) παραγωγή αναψυκτικών φασόν για λογαριασµό τρίτων 3) εµπορία αναψυκτικών και φυσικών χυµών µε την επωνυµία ΚΛΙΑΦΑ 4) εκµετάλλευση ψυκτικών θαλάµων συντήρησης και κατάψυξης ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ - ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ 1) 40 στρέµµατα οικόπεδα 2) τ.µ. στεγασµένος βιοµηχανικός χώρος παραγωγής αναψυκτικών. ύο εµφιαλωτικές γραµµές δυναµικότητας φιαλών/8ωρο 3) κ.µ. ψυκτικοί θάλαµοι,εκ των οποίων κ.µ. κατάψυξη στους οποίους 13

14 αποθηκεύονται κυρίως φρούτα, τυροκοµικά, χυµοί 4) τ.µ. στεγασµένοι αποθηκευτικοί χώροι ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΛΙΑΦΑ Λεµονάδα, Πορτοκαλάδα, Βυσσινάδα, Γκαζόζα, Σόδα, Φυσικός Χυµός Πορτοκάλι 100%, Νέκταρ Ροδάκινο, Νέκταρ Πορτοκάλι- Βερίκοκο-Μήλο ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΦΑΣΟΝ Coca Cola, Coca Cola Light, Sprite, Fanta λεµόνι, Fanta πορτοκάλι, Tuborg σόδα, Tuborg τόνικ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Γυάλινες φιάλες επιστρεφόµενες και µιας χρήσης, Φιάλες Pet, Μεταλλικά κουτιά, Χάρτινη Tetra Brik ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ Ίδρυση της εταιρείας από τον Θεόδωρο Κλιάφα. Ψυκτικοί θάλαµοι και Παραγωγή πάγου Πρώτη παραγωγή αναψυκτικών µε την επωνυµία ΚΛΙΑΦΑ Χρήση για πρώτη φορά στην Ελλάδα πώµατος τύπου crown στις φιάλες Επέκταση ψυκτικών θαλάµων στο 3ο χιλ. Ε.Ο. Τρικάλων Λαρίσης Έναρξη συνεργασίας µε την Ε.Ε.Ε για παραγωγή φασόν Εγκατάσταση δεύτερης γραµµής παραγωγής αναψυκτικών 1990 Επέκταση ψυκτικών θαλάµωνκατάψυξης ηµιουργία νέων αποθηκών τετραγωνικών µέτρων Μετατροπή του παλαιού εργοστασίου παγοποιείου ψυκτικών θαλάµων του 1926 σε πολιτιστικό κέντρο 4. ΨΥΓΕΙΑ ΛΟΜΒΑΡ ΟΣ ΑΕ ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ 38001, ΒΟΛΟΣ Τηλ Φαξ Αρµόδιος κ. McNamara Robert Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) ραστηριότητα: chilled, frozen and dry storage, transit storage, customs brokerage, local distribution Lomvardos Cold Stores have been in the business for over 30 years. The facility is strategically located in the A industrial Zone of Volos, 5km from the port and 11km from the national road connecting Athens to Thessaloniki. The facility began with 10,000 cubic meters of refrigerated and frozen storage, and after 10 years of steady growth, and additional 10,000 cubic meters were added as well as an additional 6,000 cubic meters in the early 1990 s. Continuing with its tradition of being one of the most dominant warehouses in the region, the facilities are now undergoing a major reconstruction with an investment of 2.2 million Euros. With over half of the warehouse already re-constructed, it is well on its way to HACCP and ISO certification. In addition to the reconstruction, we will also be adding an additional m3 of frozen storage as well as a new building with a state of the art fruit sorting system and 400m2 of new offices. 5. ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΕ-ΨΥΓΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ 2ο χλµ Αγιάς-Αγιοκάµπου, Αγιά Λάρισας, Τηλ Φαξ Αρµόδιος κ. Κωνσταντίνος Νικολίτσας Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) ραστηριότητα: Φρέσκα φρούτα (Μήλα, Αχλάδια..). ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 1.ΨΥΓΕΙΑ ΑΡΤΑΣ- Σ. ΜΠΑΝΤΑΛΟΥΚΑΣ Α.Β.Ε Ταχυδρ.Θυρίς 143, Άρτα, Τηλ Φαξ Αρµόδιος κ. Μπανταλούκας Μάξιµος Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) ραστηριότητα: Παντός τύπου Στρατηγικά τοποθετηµένη στην πλησιέστερη είσοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η µεγαλύτερη, πολυδύναµη ψυκτική εγκατάσταση της υτικής Ελλάδας. Ιδρύθηκαν το 1952 και µε τα χρόνια εξελίχτηκαν σε ένα σύγχρονο και δυναµικό ψυκτικό συγκρότηµα µε αποθηκευτικούς χώρους µ3 και δυνατότητα διακίνησης 400 τόνους την ηµέρα. Αντιλαµβάνονται τις ανάγκες των πελατών τους, τόσο για διαχείριση αποθήκευσης, όσο και για υπηρεσίες ανεφοδιασµού αλυσίδων τροφίµων. ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 32 τόνους την ηµέρα ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ παλέτες ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Από +2C µέχρι -26C ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βαθειά κατάψυξη-κατάψυξη Αποθήκευση κατεψυγµένων προϊόντων Αποθήκευση νωπών προϊόντων Τελωνιακή ( tranzit) αποθήκευση Απόψυξη Επεξεργασία τροφίµων Συσκευασία, Περιτύλιγµα, Ετικετάρισµα 14

15 Επανασυσκευασία, Μεταφόρτωση Εργασίες µε σύµβαση(φασόν) ιανοµή για λογαριασµό τρίτων(outsourcing) ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Εξουσιοδοτηµένο από την ΕΕ κέντρο για την αποθήκευση και διακίνηση κατεψυγµένων τροφίµων. Μέσα στα πλαίσια της Ανάπτυξης προκειµένου να πετύχουµε : Την πλήρη εκµετάλλευση των παραγωγικών µας δυνατοτήτων και Την παρέκκλιση των δραστηριοτήτων µας σε τοµείς επιθυµούµε : Την συνεργασία µε Ελληνικές ή ξένες εταιρίες τροφίµων για την αποθήκευση ή διανοµή των προϊόντων τους. Την συνεργασία µε στρατηγικό επενδυτή ή επενδυτές οι οποίοι θα βοηθήσουν µε τη συµµετοχή στο κεφάλαιο της εταιρίας. 2. VERILOG AE ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων, Οικ.Τετρ. 10, Ιωάννινα, Τηλ /80 Φαξ Αρµόδιος κ. κ.ιωάννης Σκανδάλης Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) ραστηριότητα: Ανώνυµη εταιρία αποθηκεύσεων και συνδυασµένων µεταφορών Η επιχείρηση VERILOG AE δραστηριοποιείται στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, µε αντικείµενο την παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών διαχείρισης αποθεµάτων. Οι εγκαταστάσεις σας µας εξυπηρετούν τη διαχείριση: 1209 παλετοθέσεων αποθήκευσης υπό ψύξη 747 παλετοθέσεων αποθήκευσης υπό ειδικές συνθήκες 414 κµ (11529 δεµάτων/κιβωτίων) αποθήκευσης υπό ειδικές συνθήκες 748 παλετοθέσεων αποθήκευσης ξηρού φορτίου Συνοπτικά, οι εγκατεστηµένες υποδοµές εξυπηρετούν: 1.Την Αποθήκευση και ιαχείριση αποθεµάτων και εµπορευµάτων 2.Συσκευασία-Ανασυσκευασία 3.Information Technology-Μηχανογραφηµένη υποστήριξη 4.Ασφάλιση 5.Λογιστική παρακολούθηση 6.Μεταφορά και διανοµή Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 1. ΨΥΓΕΙΑ ΑΡΚΑΦΡΟΖ - ΨΥΓΕΙΑ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ ΒΙΠΕ Τρίπολης Τρίπολη Τηλ Φαξ arcafroz.gr Αρµόδιος κ. Γεώργιος ηµητρόπουλος Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 5000 ραστηριότητα: Φρούτα-τυριά - Κ/Ψ - ULO. Η ΑΡΚΑΦΡΟΖ Α.Ε λειτουργεί από το 1969, αλλά οι ανάγκες από τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς µας έκαναν να δηµιουργήσουµε µια υπερσύγχρονη µονάδα ψύξης στην Βιοµηχανική Περιοχή της Τρίπολης. Στην οποία παρέχονται: Ψυκτικοί θάλαµοι και αποθήκες 7000 m2. Σωστές συνθήκες αποθήκευσης µε αυτόµατο σύστηµα «PLC». Συντήρηση προϊόντων µε σύστηµα χαµηλού οξυγόνου (ULTRA LOW OXYGEN) Θάλαµοι µε ειδικούς αεροψυκτίρες αφύγρανσης για την αποθήκευση ξύλινων βαρελιών φέτας. Έλεγχος παραλαβής των προϊόντων. Αποθήκευση σύµφωνα µε τους κανόνες ψύξης, ασφάλειας και υγιεινής. ιακίνηση και η αποθήκευση µε ανυψωτικά οχήµατα και ράµπες. Ετοιµασία παραγγελιών µε το κανόνα FΙFO (First In- First Out). Cross Docking Services. Υπηρεσίες Logistics. 2. ΨΥΓΕΙΑ ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕΨ αλαµανάρα, ΤΘ 101, Άργος Τηλ Φαξ Αρµόδιος κ. Αντώνης Λέκκας Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 5000 ραστηριότητα: Φρούτα,κατεψυγµένα, αποπρασινισµός, συσκευασίες Από το 1927 αφοσιωνόµαστε στη σωστή και µακροχρόνια συντήρηση τυροκοµικών και οπωροκηπευτικών ενώ παρέχουµε και θαλάµους κατάψυξης για όλα τα προϊόντα. 3.ANGEL LOGISTICS ΒΙΠΕ Πατρών-ΟΤ1, Πάτρα, Τηλ Φαξ Αρµόδιος κ.κωνσταντακόπουλος Αθανάσιος Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 6360 ραστηριότητα: 3PL ψυχρού και ξηρού φορτίου-ψυγειοµεταφορές Η εταιρεία δραστηριοποιείται µε συνέπεια και επαγγελµατισµό εδώ και 50 χρόνια στον χώρο της µεταφοράς. Με τις νέες υπερσύγχρονες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στην BI.ΠΕ. Πατρών, συνολικής έκτασης τ.µ. εκ των οποίων τ.µ προορίζονται για αγαθά που έχουν ανάγκη ψύξης, φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη επιλογή σε 15

16 εταιρείες εξωτερικού αλλά και εγχώριες, οι οποίες επιθυµούν να αξιοποιήσουν προς όφελος τους τις υπηρεσίες Logistics, σε έναν κόµβο διακίνησης αγαθών της υτικής Ελλάδος όπως είναι η Πάτρα. Όλες µας οι δραστηριότητες έχουν ως επίκεντρο τους πελάτες µας. Η κύρια αξία της εταιρείας µας είναι η ικανοποίηση των πελατών µας. Είµαστε πάντα πρόθυµοι να κατανοήσουµε τις ανάγκες τους, αλλά και να ενεργούµε µε προνοητικότητα για την ικανοποίηση τους. Χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεών µας παλετοθέσεις ψυχόµενου φορτίου (από +10 έως -28 C) παλετοθέσεις ξηρού φορτίου ιαδικασίες picking και packing προϊόντων. Επικόλληση ετικέτας στα προϊόντα για λόγους ιχνηλασιµότητας. Έλεγχο αποθεµάτων. ιαχείριση επιστροφών. Drive in ράφια. Reach trucks. 24ωρη λειτουργία. 24ωρη φύλαξη µε σύστηµα καµερών και δικό µας µόνιµο προσωπικό ασφαλείας Σύγχρονα συστήµατα πυρόσβεσης όπως υπαγορεύονται από την νοµοθεσία Σύστηµα E.R.P Warehouse Management System (W.M.S) Εκπαιδευµένο και άρτια καταρτισµένο προσωπικό 4. MED FRIGO A.E ιωδόρου 148, Χαράδρος, Πάτρα, Τηλ Φαξ Αρµόδιος κ.κωνσταντίνος Σπανός Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 4820 ραστηριότητες: Μεταφορά φρέσκων και κατεψυγµένων προϊόντων θαλάσσης Η MED FRIGO είναι µια ιδιαίτερα ευέλικτη και δυναµική εταιρεία η οποία συστάθηκε µε στόχο να προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στην ιεθνή και Εθνική Μεταφορά µε ψύξη καθώς και στις ολοκληρωµένες υπηρεσίες Logistics. Από το 1991 η MED FRIGO έχοντας σαν πελάτες τις περισσότερες εγχώριες εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας είναι η µεγαλύτερη ελληνική εταιρεία που αναπτύσσει δραστηριότητα στην µεταφορά φρέσκων και κατεψυγµένων προϊόντων θαλάσσης, από την Ελλάδα στην Ευρώπη και αντίστροφα. Με πιστοποιηµένα και τεκµηριωµένα συστήµατα ποιότητας ISO 9001 και ασφάλειας τροφίµων HACCP, η εταιρεία τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νοητό και πραγµατικό µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας και οι οποίες αφορούν τους κανόνες Ψυκτικής Αλυσίδας καθώς και τους κανόνες Υγιεινής. Η MED FRIGO µε κεντρική έδρα την Πάτρα - το κύριο λιµάνι που συνδέει την Ελλάδα µε την Ιταλία και όλη την υπόλοιπη Ευρώπη - και µε υποκατάστηµα στον Ασπρόπυργο Αττικής διακινεί κατά µέσο όρο 250 έως 300 φορτηγά ψυγεία το µήνα, διανέµοντας προϊόντα θαλάσσης (φρέσκα & κατεψυγµένα) σε περισσότερα από 200 σηµεία παράδοσης στην Ευρώπη (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Αγγλία, Γερµανία, Ολλανδία) µε προγραµµατισµένες αναχωρήσεις 365 ηµέρες το χρόνο. Η πολύχρονη εµπειρία µας στην διανοµή σε συνδυασµό µε τους βασικούς µας στόχους που είναι ο εκσυγχρονισµός, η ανταγωνιστική τιµολογιακή πολιτική και η συνέπεια αποτελούν εγγύηση για την παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών µεταφορών και logistics. Η εταιρεία µας µε το προσωπικό της, την εµπειρία της, την υλικοτεχνική της υποδοµή και µε φιλοσοφία χτισµένη σύµφωνα µε τις ανάγκες των πελατών της, µπορεί να προσφέρει καινοτόµες υπηρεσίες, δίνοντας λύσεις που ανταποκρίνονται στα µέτρα και στις ανάγκες του πελάτη. ΣΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 1. ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕΒΕ Κριεζώτου 1, Ψαχνά Ευβοίας ΤΚ Τηλ Φαξ Αρµόδιος κ. Καλογιάννης Κώστας Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 5000 ραστηριότητα: Συντήρηση, κατάψυξη Η «ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕΒΕ» ιδρύθηκε το 1890 από τον κ. Σπυρίδωνα Καλογιάννη του Νικολάου. Σήµερα η εταιρεία απαρτίζεται από όλα τα µέλη της οικογένειας. Η ισχυρή και έµπειρη οµάδα της εταιρείας είναι ικανή να παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις προς όλο και περισσότερες κατευθύνσεις της απαιτητικής αγοράς όπου δραστηριοποιείται. Η εταιρεία στηρίζεται σε µια δυναµική οµάδα διοίκησης που µε το όραµα και τις δεξιότητές τους στοχεύουν στην ικανοποίηση των προσδοκιών τους. Κεντρικός µας στόχος, η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών µας. Όραµά µας, να ενδυναµώνουµε συνεχώς τη θέση µας στην ελληνική αγορά, διατηρώντας την ευελιξία και την ευρηµατικότητα που µας χαρακτηρίζει. Η εταιρεία δραστηριοποιείται κάτω από την οµπρέλα του οµίλου ΕΛΕΤΑ (Ελληνική Εταιρεία Αγορών) στον τοµέα του Super Market. Κατέχει πιστοποίηση ISO 9002 για την υψηλή ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών της (Quality Management System, ISO 9002 in trade of food). Με στόχο τη διεύρυνση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ιδρύθηκε πτηνοτροφείο. Τα πουλερικά, τα οποία είναι µεγαλωµένα στην περιοχή των Ψαχνών µε τα πιο υγιεινά δηµητριακά, φρέσκα και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, µε τις εγκυρότερες πιστοποιήσεις 16

17 AGROCEPT και µε τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους υψηλών προδιαγραφών κάνουν την ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕΒΕ έναν αξιόπιστο συνεργάτη στον τοµέα προµήθειας πουλερικών. Οι δραστηριότητες της εταιρείας επεκτείνονται µε την κατασκευή σύγχρονου παγοποιείου. Το παγοποιείο έχει τη δυνατότητα παραγωγής παγοστηλών ηµερησίως. Η εταιρεία, µέλος της ΕΒΨ (Ελληνική Ένωση Βιοµηχανιών Ψύχους), διαθέτει 10 υπερσύγχρονους ψυκτικούς θαλάµους συνολικού όγκου 5000 κυβ. µέτρων µε δυνατότητα συντήρησης ή κατάψυξης τροφίµων κάθε βαθµού ευαισθησίας έως -30 βαθµούς Κελσίου. Οι εν λόγω ψυκτικοί θάλαµοι υποστηρίζονται από ολοκαίνουργιο µηχανολογικό εξοπλισµό. Επίσης, υπάρχει σε πλήρη ετοιµότητα ηλεκτρογεννήτρια δυνάµενη να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του εργοστασίου σε περίπτωση διακοπής του Ηλεκτρικού Ρεύµατος. Η εύρυθµη λειτουργία του εργοστασίου παρακολουθείται µε ηλεκτρονικό τρόπο 7 ηµέρες την εβδοµάδα σε 24ωρη βάση από ειδικευµένο τεχνικό προσωπικό. Παράλληλα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας λειτουργούν 2.000τετρ. µέτρα σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων. 2. ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΜΑΤΖΗΣ οκός Χαλκίδας,Χαλκίδα, Τηλ Φαξ Αρµόδιος κ. Ανέστης Καµάτζης Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 5000 ραστηριότητα: Logistics, Συσκευασία & Τυποποίηση αγροτικών προϊόντων Ζ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ 1. ΣΠΥΡΙ ΩΝ Κ.ΣΠΙΓΓΟΣ ΑΕΕ Μάµαλοι, Αλεπού, Κέρκυρα, Τηλ Φαξ Αρµόδιος κ.σπύρος Σπίγγος Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 750 ραστηριότητα: Τρόφιµα, οπωρολαχανικά Η εταιρεία µας δηµιουργήθηκε το 1985 από την Ειρήνη Σπίγγου και το 1995 ανέλαβε τα ηνία ο Σπύρος Σπίγγος. Εξειδικεύεται στην εµπορία και διανοµή οπωρολαχανικών και φρούτων. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην κεντρική αγορά της Κέρκυρας, στην είσοδο του νέου φρουρίου. Το 2008 ο Σπύρος Σπίγγος πήρε την απόφαση να κάνει ένα πολύ µεγάλο βήµα ανανέωσης και προέβη στην αγορά οικοπέδου στην Αλεπού Κέρκυρας όπου εντός του 2009 αναγέρθηκε νέα υπερσύγχρονη µονάδα η οποία θα στεγάσει σύντοµα το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Η νέα µονάδα έχει κατασκευασθεί βάσει των πλέον σύγχρονων προδιαγραφών κτιρίων ελεγχόµενης θερµοκρασίας και έχει συνολική στεγασµένη έκταση 1000 m2. Στη νέα µονάδα µπορούν να υποθηκευθούν προϊόντα σε θερµοκρασίες από -20οC έως +25οC, σε 8 διαφορετικούς θαλάµους. Η εταιρεία µας διαθέτει 10 ιδιόκτητα φορτηγά αυτοκίνητα εκ των οποίων τα 8 είναι ψυχόµενα. Παραδίδει καθηµερινά σε όλη την Κέρκυρα και λειτουργεί καθηµερινά, συµπεριλαµβανοµένης της Κυριακής. Η επιλογή των προµηθευτών µας γίνεται µε πολύ αυστηρά κριτήρια και φροντίζουµε ο καθένας εξ αυτών να είναι ο καλύτερος στο είδος του. Οι προµηθευτές µας βρίσκονται τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό και µας τροφοδοτούν καθηµερινά. Παραδίδουµε σε: Μανάβικα, Σούπερ Μάρκετς, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία. Αναλαµβάνουµε τροφοδοσίες για Κρουαζιερόπλοια, καφέ µπαρ και καράβια της γραµµής. Υπηρεσίες logistics, εµπορίας Οι νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας, στη θέση: Μάµαλη - Αλεπού είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην Κέρκυρα και µπορούν να υποθηκεύσουν µε ασφάλεια νωπά προϊόντα από -20οC έως 25οC. Για κάθε έναν από τους 8 χώρους υπάρχει ξεχωριστό καταγραφικό µηχάνηµα µε ενσωµατωµένο συναγερµό και διαφορετικές συνθήκες φύλαξης. Η εταιρεία βρίσκεται σε φάση προετοιµασίας λήψης ISO Εντός του 2010 θα έχει εγκατασταθεί και σύγχρονο σύστηµα WMS, ηλεκτρονικής παρακολούθησης της αποθήκης και διανοµής µε τη χρήση bar code. Οι υπηρεσίες που προσφέρουµε είναι: Αποθήκευση Παραλαβή και ζύγιση Τυποποίηση, ανασυσκευασίες Εκτέλεση παραγγελιών (picking) µε δυνατότητα διαχείρισης µεταβλητού βάρους ιανοµή (ψυχόµενη ή ξηρού φόρτου) από -20οC έως + 25οC Αντιπροσώπευση και διανοµή επωνύµων προϊόντων για την Κέρκυρα και την Ήπειρο 17

18 ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ 18

19 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ , ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ , ΦΑΞ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ juice production plants. Some specific equipment design areas include: vacuum cooling, forced air cooling, hydro-cooling, blast freezers; controlled atmosphere storage rooms, ripening rooms, ice making and handling systems and general produce holding rooms. ARC has designed special vegetable and deli systems for shredded lettuce and cabbage lines, and pre-cut and packaged vegetable lines. 1. ADVANCED REFRIGERATION CONCEPTS Αγ.Ιωάννου 10, Γλυφάδα Τηλ Αρµόδιος κ. James Murray ραστηριότητες: Σχεδιασµός και κατασκευές συστηµάτων βιοµηχανικής ψύξης Our Mission Statement... With our engineering projects and equipment designs we stress safety, simplicity of the engineered systems and design which provide our clients with energy efficient and cost effective systems free of operational and design flaws to guarantee the best return for their investment. About us : We are now in our 20th year of providing refrigeration consulting, engineering and project management services for our international and domestic clients, with the major emphasis on custom industrial ammonia, including minimal refrigerant charge systems; Freon; and glycol refrigeration systems. ARC current projects include large industrial refrigeration system designs and retrofits for the Ag, Food Processing and Warehouse Logistics industries. Besides equipment designs and manufacturing of custom refrigeration packages we can also provide clients with equipment procurement, installation and total project management or turn key solutions. We at ARC enjoy the challenges and unique opportunities that our valued clients bring us so we can provide them with first class engineering designs. We always look forward to establishing professional relationships with new clients throughout the world. Food and Ag Industry Experience Advanced Refrigeration Concepts (ARC) has been involved in most areas of the Food and Ag industry, from conceptual design, detailed engineering, construction management, risk management programs (RMP), process safety management programs (PSM), piping and instrumentation diagrams (P&ID), start-up and the commissioning of complete facilities. Fresh Fruits and Vegetables ARC has engineered and designed all types of special refrigeration systems for the cooling and storage of fresh fruits and processed vegetables. We have also been involved in the design of specialty vegetable process lines and 2. AMTENCO AE Κ. Σισµάνη 18, Αθήνα, Τηλ Φαξ Αρµόδιος κ. Κώστας Αράπης ραστηριότητες: Βιοµηχανική Ψύξη - Ολοκληρωµένα Έργα µε Ψύξη Ειδικευµένοι στην βιοµηχανική ψύξη, µε πολύχρονη εµπειρία, µελετάµε τις απαιτήσεις παραγωγικών και αποθηκευτικών µονάδων τροφίµων και προτείνουµε εγκαταστάσεις ή ολοκληρωµένα έργα ψύξης µε την οικονοµικότερη λειτουργία και την µικρότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον. Ολοκληρωµένα έργα (turn key projects) για βιοµηχανικά κτίρια, παραγωγής, µεταποίησης, επεξεργασίας και αποθήκευσης προϊόντων µε ψύξη. Προκατασκευασµένη µεταλλική κατασκευή κτιρίου πάνελς µε τεχνικά χαρακτηριστικά και επιφάνειες για κάθε απαίτηση Θερµοµόνωση και υγροµόνωση δαπέδου ψυκτικών θαλάµων Πόρτες (αυτόµατες-χειροκίνητες και ελεγχόµενης ατµόσφαιρας) για ψυχόµενους χώρους, (κατάψυξη, συντήρηση παραγωγή, φόρτωση) Ψυκτική εγκατάσταση, Μηχανολογική εγκατάσταση, (δίκτυα νερού, αέρα, ατµού, πυρόσβεσης, αποχέτευσης κλπ) Ηλεκτρολογική εγκατάσταση, (υποσταθµός, Η/Ζ, πίνακες κίνησης και φωτισµού, δίκτυα ισχυρών και ασθενών ρευµάτων κλπ) Κέντρο ελέγχου εγκατάστασης: Έλεγχος και καταγραφή θερµοκρασίας, υγρασίας, λειτουργίας εγκατάστασης Συντήρηση, παρακολούθηση έλεγχος on-line. βιοµηχανική ψύξη. Συντήρηση νωπών προϊόντων : Φρούτα, κρέατα, αλιεύµατα, λαχανικά, τυροκοµικά, τυποποιηµένα τρόφιµα Συντήρηση κατεψυγµένων προϊόντων : Κρέατα, αλιεύµατα, φρούτα, λαχανικά, παγωτά, τυποποιηµένα τρόφιµα Πρόψυξη προϊόντων : Κρέατα, αλλαντικά, φρούτα Τούνελ κατάψυξης (BLAST IQF-SPIRAL- PLATE):Κρέατα, αλιεύµατα, φρούτα, λαχανικά Βιοµηχανικός κλιµατισµός: Χώροι παραγωγής, συσκευασίας

20 Παραγωγή πάγου (flakes): για αλιεύµατα, αλλαντικά, παραγωγή beton, Ψύξη νερού: Παγολεκάνες (γαλακτοκοµικά κλιµατισµός), hydro coolers (φρούτα λαχανικά), βιοµηχανικοί ψύκτες (νερού, Brines) Containerized ψυκτικά συγκροτήµατα η φιλοσοφία µας Πολύχρονη εµπειρία Επιστηµονική κατάρτιση Τεχνογνωσία ιαρκής ενηµέρωση Συνεργασία µε προσωπικότητες διεθνούς κύρους και κορυφαίους κατασκευαστές εξοπλισµού Σεβασµός στον πελάτη και στο περιβάλλον Εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας από την λήψη των στοιχείων έως την παράδοση και συντήρηση του έργου, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO Επιθυµία µας να είµαστε στην κορυφή του χώρου ύναµή µας Η θέληση η γνώση και ο αυτοσεβασµός 3. ENΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΕ Πλατεία Αγ. Γεωργίου 10, Κυψέλη Τηλ Φαξ Αρµόδιος κ. Μπουζιάνας Κώστας ραστηριότητες: Βιοµηχανική Ψύξη, Κλιµατισµός, Εξοικονόµηση Ενέργειας - Συστήµατα Καταγραφής και Αυτόµατου Ελέγχου Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1986 από τους Π.Μοσχοβίτη και Κ.Μπουζιάνα Μηχανικούς ΗΜ, µε κύριο αντικείµενο την µελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστηµάτων βιοµηχανικής ψύξης, κλιµ/µού και εξοικονόµησης ενέργειας για την βιοµηχανία, το κτήριο, την ναυτιλία και το θερµοκήπιο. H εταιρεία αναπτύσει σηµαντική κατασκευαστική και εµπορική δραστηριότητα στο πεδίο της βιοµηχανίας τροφίµων και φαρµάκων και ειδικότερα στην µελέτη, προµήθεια εξοπλισµού, εγκατάσταση και συντήρηση: Συστηµάτων ψύξης παστεριωτών, δεξαµενών αποθήκευσης, µηχανών πλαστικών, αεροσυµπιεστών κ.λ.π. Κλιµατισµού χώρων που απαιτούν ιδιαίτερες συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας (χώροι παραγωγής, συσκευασίας, ωρίµανσης, εργαστήρια, θάλαµοι δοκιµών κλπ). Κλιµατισµού χώρων που απαιτούν ιδιαίτερες συνθήκες καθαρότητας κατά US Fed. Std. (χώροι παραγωγής και συσκευασίας φαρµάκων και τροφίµων ευαίσθητων σε επιµόλυνση). Αερισµού χώρων παρασκευαστηρίων, χώρων παραγωγής και αποθήκευσης. Ψυκτικών θαλάµων συντήρησης και κατάψυξης πρώτων υλών και ετοίµων προϊόντων. Συστηµάτων αποθήκευσης λανθάνουσας θερµότητας (Latent heat tanks) Κλιµατισµού χώρων γραφείων, εστιατορίων και γενικά χώρων που απαιτούνται συνθήκες άνεσης. Συστηµάτων αυτόµατου ελέγχου και καταγραφής. Πελάτες µας είναι γνωστές διεθνείς και Ελληνικές εταιρείες όπως Coca-Cola HBC (πρώην 3Ε) Frigoglass ΑΒΕΕ Leventis Overseas LTD Beta-Plastics Division Pepsico-ΗΒΗ Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε (Μπισκότα Παπαδοπούλου) Freshways A.E Chipita International A.E Ideal Standard ΙΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕΒΕ (Συγκρότηµα Λαµπράκη) Στον τοµέα των συστηµάτων καταγραφής, η εταιρεία µας προσφέρει αυτόνοµα καταγραφικά καθώς και ολοκληρωµένα κεντρικά συστήµατα επιτήρησης και καταγραφής. Οι λύσεις που προτείνουµε είναι τεχνολογικά προηγµένες, τα προιόντα µας εναρµονισµένα µε τα τελευταία Ευρωπαικά πρότυπα (ΕΝ 12830, ΕΝ 13485) και οι τιµές µας οι φθηνότερες στην αγορά. Μας εµπιστεύονται ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.Ε.Β.Τ.Ε ΠΑΓΩΤΑ Ω ΩΝΗ ΑΒΕΕ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΒΑΡΩΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΣΙΤΣΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ CHIPITA INTERNATIONAL A.E και δεκάδες βιοµηχανιών και βιοτεχνιών επεξεργασίας τροφίµων 4. FBC ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Βασιλάδου 8, Πειραιάς, Τηλ Φαξ Αρµόδιος κ. Φλώρος Θέµης ραστηριότητες: Βιοµηχανική Ψύξη ΑΜΜΩΝΙΑ- FREON Ειδίκευση στη µελέτη & κατασκευή κυκλωµάτων αµµωνίας. Ειδικότερα: παγολεκάνες, παγοµηχανές, παγοποιεία, πτερυγιοφόρες σωλήνες, αµµωνιοδιαχωριστές, τούνελ κατάψυξης 5. Β.ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ ΑΤΕΕ Κορίνθου 32 & αβάκη 9, Μεταµόρφωση Αττικής,

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ Οι παραγωγοί ή οι έµποροι τροφίµων διαχειρίζονται µεγάλες ποσότητες. Όπως και µε κάθε προϊόν, για να γίνει εξισορρόπηση

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα ο όμιλος εγκαταστάσεις & δίκτυο διαφορετικότητα & εξειδίκευση παρεχόμενες υπηρεσίες στρατηγικές συνεργασίες πιστοποιήσεις

περιεχόμενα ο όμιλος εγκαταστάσεις & δίκτυο διαφορετικότητα & εξειδίκευση παρεχόμενες υπηρεσίες στρατηγικές συνεργασίες πιστοποιήσεις περιεχόμενα ο όμιλος εγκαταστάσεις & δίκτυο διαφορετικότητα & εξειδίκευση παρεχόμενες υπηρεσίες στρατηγικές συνεργασίες πιστοποιήσεις ενδεικτικό πελατολόγιο ο όμιλος οι εταιρείες του ομίλου μας εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία. Είναι μια πρωτοποριακή και συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία που καταφέρνει να είναι πάντα στο επίκεντρο των τεχνολογικών εξελίξεων.

Φιλοσοφία. Είναι μια πρωτοποριακή και συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία που καταφέρνει να είναι πάντα στο επίκεντρο των τεχνολογικών εξελίξεων. Φιλοσοφία Η ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος ΕΠΕ εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων τόσο στο χώρο των Ηλεκτρονικών Ισχύος όσο και στο χώρο των Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας στον οποίο έχει εισχωρήσει

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Εγχειριδίου «Αποτελεσµατική Ψυχρή Αποθήκευση»

Περιεχόµενα Εγχειριδίου «Αποτελεσµατική Ψυχρή Αποθήκευση» Περιεχόµενα Εγχειριδίου «Αποτελεσµατική Ψυχρή Αποθήκευση» Πρόλογος... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 η Ενότητα... Ο ρόλος της Ψυχρής Αποθήκευσης στις Ψυχρές Εφοδιαστικές Αλυσίδες... 1. Η ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ Η ΨΥΧΡΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Ξάνθης www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing

Διαβάστε περισσότερα

αφιέρωμαcargo Φωτογραφίες: Ιωσήφ Βατσάκης

αφιέρωμαcargo Φωτογραφίες: Ιωσήφ Βατσάκης Φωτογραφίες: Ιωσήφ Βατσάκης Β Μέρος Χανιά: Μεταφορικές Εταιρείες Το λιμάνι της Σούδας είναι το επίνειο της πόλης των Χανίων, μόλις οκτώ χιλιόμετρα ανατολικά της. Χάρη στη γεωγραφική του θέση και τον προσανατολισμό

Διαβάστε περισσότερα

Shared logistics & best 3PL practices Oι συνέργειες στην πράξη!

Shared logistics & best 3PL practices Oι συνέργειες στην πράξη! Shared logistics & best 3PL practices Oι συνέργειες στην πράξη! 13 Απριλίου 2016 Ο Στόχος Να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνέργειες σε επίπεδο μεταφοράς, μέσω συμφορτώσεων για ίδια σημεία παράδοσης Οι

Διαβάστε περισσότερα

Δώστε ράφι στο κέρδος

Δώστε ράφι στο κέρδος Δώστε ράφι 2015 2014 στο κέρδος Εμείς στην BAZAAR AE, με 50 χρόνια εμπειρία στο χονδρεμπόριο τροφίμων, και το σύγχρονο δίκτυο διανομής καλύπτουμε πλήρως όλες τις κατηγορίες προιόντων, σε όλη την Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος. Ηράκλειο: Μεταφορικές Εταιρείες. Μόνιμη σχέση δύναμης και εμπιστοσύνης με το λιμάνι και την ANEK LINES. αφιέρωμαcargo

Α Μέρος. Ηράκλειο: Μεταφορικές Εταιρείες. Μόνιμη σχέση δύναμης και εμπιστοσύνης με το λιμάνι και την ANEK LINES. αφιέρωμαcargo Φωτογραφίες: Μιχάλης Χριστοδουλάκης Ηράκλειο: Μεταφορικές Εταιρείες Φορτηγά Δ.Χ., νταλίκες, τράκτορες, πάσης φύσεως οχήματα γεμίζουν το μεγαλύτερο λιμάνι της Κρήτης και τρίτο της Ελλάδας από άποψη επιβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Cryologic Αρτέμιδος 119, Παλαιό Φάληρο 175 62 τηλ 210 98 37 940 fax 210 98 43 624 email info@cryologic.gr

Cryologic Αρτέμιδος 119, Παλαιό Φάληρο 175 62 τηλ 210 98 37 940 fax 210 98 43 624 email info@cryologic.gr ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, Cryologic Αρτέμιδος 119, Παλαιό Φάληρο 175 62 τηλ 210 98 37 940 fax 210 98 43 624 email info@cryologic.gr ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013 Αθήνα ~ NJV Athens Plaza. Ημερίδα της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους-Φιλοξενία Εκπροσώπου της ECSLA

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013 Αθήνα ~ NJV Athens Plaza. Ημερίδα της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους-Φιλοξενία Εκπροσώπου της ECSLA Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013 Αθήνα ~ NJV Athens Plaza Ημερίδα της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους-Φιλοξενία Εκπροσώπου της ECSLA «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ». Την Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΤΙΤΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΤΙΤΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΤΙΤΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 1) Η Αποθήκη που χρησιμοποιείται είναι Ιδιοκτήτη Ενοικιαζόμενη 2) Σε ποια

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ο Όμιλος SABO ιδρύθηκε το 1984 και η έδρα του στεγάζεται στο Βασιλικό Ευβοίας σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 25.000

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Νοµαρχία: Ροδόπης ΟΤΑ: ήµος Ιάσµου 2. Τίτλος έργου: Ωρίµανση Μελετών και ιαδικασιών Προσέλκυσης Επενδυτών ιεθνούς Εµπορευµατικού Σταθµού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Μπάμπης Σιαφλάς: Supply Chain & Commercial Director Ταυτότητα SARMED (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1η PRIVATE LABEL. 1-3 Οκτωβρίου 2010. Διεθνής Έκθεση Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας. HELEXPO PALACE, Αθήνα

1η PRIVATE LABEL. 1-3 Οκτωβρίου 2010. Διεθνής Έκθεση Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας. HELEXPO PALACE, Αθήνα 1η PRIVATE LABEL Διεθνής Έκθεση Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας 1-3 Οκτωβρίου 2010 HELEXPO PALACE, Αθήνα Ο κλάδος της Private Label στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906,

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, Cryologic Αρτέµιδος 119, Παλαιό Φάληρο 175 62 τηλ 210 98 37 940 fax 210 98 43 624 email info@cryologic.gr Σεµινάρια Cryologic Τα σεµινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε.

Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε. Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε. TOP Electronic Components Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ιστορία Η εταιρία TOP Electronic Components Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Από την Ζύγιση στην Ιχνηλασιµότητα Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Φίλιππος Σφυρής, MSc. Marketing Manager, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πελάτες και εταιρεία ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ, ΣΙΩΜΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΥ Ο εσωτερικός πελάτης και η «αλυσίδα αξίας» Ένας εγγυημένος τρόπος επίτευξης ικανοποίησης του πελάτη είναι αναμφίβολα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΠΑΝΤΑ ΝΟΣΤΙΜΑ ΠΑΝΤΑ ΜΙΝΟS

ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΠΑΝΤΑ ΝΟΣΤΙΜΑ ΠΑΝΤΑ ΜΙΝΟS ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΠΑΝΤΑ ΝΟΣΤΙΜΑ ΠΑΝΤΑ ΜΙΝΟS ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1989 Η MINOS FOODS AEBE συστάθηκε το 1989, από το όραµα του ιδρυτή της, Αντώνιου Πλευράκη, µε στόχο τη δηµιουργία µιας βιοµηχανίας τροφίµων, που να

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Σεραφείμ Τουρλίδας Τρίτη, 19 Οκτώβριος :35 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 22 Μάρτιος :30

Συντάχθηκε απο τον/την Σεραφείμ Τουρλίδας Τρίτη, 19 Οκτώβριος :35 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 22 Μάρτιος :30 Η εταιρία Ι. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ιδρύθηκε το 1996 από τον κύριο Ιωάννη Παπαχριστόπουλο και από την πρώτη στιγμή πλαισιώθηκε από ικανά στελέχη, δημιουργώντας έτσι έναν ισχυρό και ολοκληρωμένο οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Φ/Β πάρκο, Βαθυχώρι, Αττική, 6MWp

Φ/Β πάρκο, Βαθυχώρι, Αττική, 6MWp ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γενικά Η RENI-DS Α.Ε. (Renewable Energy Innovations Development & Services) ιδρύθηκε το 2007 µε αντικείµενο τη µελέτη, το σχεδιασµό, την εγκατάσταση, την εποπτεία και τη συντήρηση φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται ο χειρισµός, η συσκευασία, η αποθήκευση και η παράδοση των προϊόντων στους Πελάτες της εταιρείας, έτσι ώστε να προστατεύεται η ποιότητά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ψυκτικής αλυσίδας µε ξηρό πάγο

Διαχείριση ψυκτικής αλυσίδας µε ξηρό πάγο Μάιος 2012 Τί είναι ο ξηρός πάγος; Ο ξηρός πάγος είναι η στερεά µορφή του διοξειδίου του άνθρακα. Χρησιµοποιείται κυρίως ως µέσο ψύξης. Στα πλεονεκτήµατα του συµπεριλαµβάνονται η χαµηλότερη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25.09.14. Profile Έκθεσης: Σύνολο εκθετών: 6.777 από 98 χώρες. Σύνολο εμπορικών επισκεπτών: 155.000 από 187 χώρες

Αθήνα, 25.09.14. Profile Έκθεσης: Σύνολο εκθετών: 6.777 από 98 χώρες. Σύνολο εμπορικών επισκεπτών: 155.000 από 187 χώρες ΙΑΤΡΟΥ ΛΙΟΥΓΚΑ 8 166 75, ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 9630630, 210 9690720 Fax. 210 9603142 E-mail: info@promosolution.net www.promosolution.net ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ANUGA

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Mάϊος 2007 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Φεστιβάλ Ελληνικού Γάλακτος και Τυριού Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας 21, 22, 23 Οκτωβρίου 2011. χαράζει το δρόμο της επιχειρηματικότητας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

3 ο Φεστιβάλ Ελληνικού Γάλακτος και Τυριού Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας 21, 22, 23 Οκτωβρίου 2011. χαράζει το δρόμο της επιχειρηματικότητας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3 ο Φεστιβάλ Ελληνικού Γάλακτος και Τυριού Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας 21, 22, 23 Οκτωβρίου 2011 χαράζει το δρόμο της επιχειρηματικότητας Ο σημαντικότερος θεσμός για τα γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία.

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. management consultants Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 Σύµβουλοι Μηχανικοί Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 www.abec.gr - info@abec.gr Η Athens Business Engineering Consulting-ABEC,

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένες προτάσεις & ολοκληρωµένες λύσεις για την επιχείρησή σας

Εξειδικευµένες προτάσεις & ολοκληρωµένες λύσεις για την επιχείρησή σας Εξειδικευµένες προτάσεις & ολοκληρωµένες λύσεις για την επιχείρησή σας Λογιστικές Υπηρεσίες - Φορολογικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Μισθοδοσίας ΠΕΙΡΑΙΩΣ Accounting Consulting Tax SERVICES Επιλέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόµησητωνλειτουργιών εµπορίας. ΝτουµήΠ. Α.

Ταξινόµησητωνλειτουργιών εµπορίας. ΝτουµήΠ. Α. Ταξινόµησητωνλειτουργιών εµπορίας ΝτουµήΠ. Α. 1 Ταξινόµηση των λειτουργιών εµπορίας Προπαρασκευαστικές λειτουργίες Τυποποίηση Συσκευασία Ταυτοποίηση Λειτουργίες εφοδιασµού Μεταφορές Αποθήκευση Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Entersoft Α.Ε. Λογισμικό για Φιλόδοξες Επιχειρήσεις

Entersoft Α.Ε. Λογισμικό για Φιλόδοξες Επιχειρήσεις Entersoft Α.Ε. Λογισμικό για Φιλόδοξες Επιχειρήσεις Entersoft Α.Ε. Η Entersoft είναι μια καινοτομική εταιρεία πληροφορικής που ειδικεύεται στην παραγωγή προηγμένων και αξιόπιστων πληροφορικών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Ταχυδρομική είναι η κορυφαία εταιρεία ταχυμεταφορών στην Ελλάδα

Η Γενική Ταχυδρομική είναι η κορυφαία εταιρεία ταχυμεταφορών στην Ελλάδα Ποιοι είμαστε Η Γενική Ταχυδρομική είναι η κορυφαία εταιρεία ταχυμεταφορών στην Ελλάδα και ιδρύθηκε το 1994 από τους πρωτοπόρους της υπηρεσίας ταχυμεταφορών στην Ελλάδα Σε αριθμούς έχει δίκτυο άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας ICHNOS της εταιρείας Data & Control Systems είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ποιοι είμαστε Η Γενική Ταχυδρομική είναι η κορυφαία εταιρεία ταχυμεταφορών στην Ελλάδα. ιδρύθηκε το 1994 από τους πρωτοπόρους της υπηρεσίας ταχυμεταφορών στην Ελλάδα και κατέχει την

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα της Ένωσης στη Βέροια Πρακτική εκπαίδευση των ασχολουμένων με την αλυσίδα διακίνησης νωπών οπωροκηπευτικών

Ημερίδα της Ένωσης στη Βέροια Πρακτική εκπαίδευση των ασχολουμένων με την αλυσίδα διακίνησης νωπών οπωροκηπευτικών Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, 2010~ 09.00-15.00 Αιγές Μέλαθρον Hotel ~Βέροια Πέμπτη 21 Οκτωβρίου. Ολοήμερη εκδρομή (βλέπε παρακάτω) Ημερίδα της Ένωσης στη Βέροια Πρακτική εκπαίδευση των ασχολουμένων με την αλυσίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑ ΙΟ Α.ΚΟΡΑΣΙ ΗΣ Ε.Ε. Α.Ε. ΜΑΪΟΣ 2004

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑ ΙΟ Α.ΚΟΡΑΣΙ ΗΣ Ε.Ε. Α.Ε. ΜΑΪΟΣ 2004 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑ ΙΟ Α.ΚΟΡΑΣΙ ΗΣ Ε.Ε. Α.Ε. ΜΑΪΟΣ 2004 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ MICROMEDIA-BRITANNIA A.E. 45,32% ΣΑΡΑΦΙ ΗΣ Α.Ε. 35,00% VIDEOSONIC Α.Ε. 30,00% ΑΝΚΟΡ Α.Ε. 90,00% OUTSOURCE Α.Ε. 30,00% ΚΟΡΑΣΙ ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση συμμετοχής στην Έκθεση-Ελληνικών Τροφίμων-Ποτών και Λοιπών Προϊόντων «HELLO HELLAS-2015»

Πρόσκληση συμμετοχής στην Έκθεση-Ελληνικών Τροφίμων-Ποτών και Λοιπών Προϊόντων «HELLO HELLAS-2015» Πρόσκληση συμμετοχής στην Έκθεση-Ελληνικών Τροφίμων-Ποτών και Λοιπών Προϊόντων «HELLO HELLAS-2015» Η Novelty Systems Ltd. σας καλεί να συμμετάσχετε στην Έκθεση- Παρουσίαση Ελληνικών Τροφίμων- Ποτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 18.00

ΗΜΕΡΙ Α ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 18.00 2η ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 18.00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2η ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 / ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος Generali. Εταιρική Παρουσίαση. Εταιρική Παρουσίαση 0

Όµιλος Generali. Εταιρική Παρουσίαση. Εταιρική Παρουσίαση 0 Όµιλος Generali Εταιρική Παρουσίαση Εταιρική Παρουσίαση 0 Όµιλος Generali ιεθνής Παρουσία Η Generali ιδρύθηκε στην Τεργέστη της Ιταλίας στις 26 εκεµβρίου του 1831. Οι ιδρυτές της οραµατίζονταν µια εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις

Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις Τεχνοδιάγνωση Τρέχουσα μελέτη: Σύντομη μελέτη :161 26/10/2013 5:24:50 μμ Copyright υλικού 2013 Μονάδα Καινοτομίας και Συνεργατικών Σχηματισμών ΙΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία. Μέχρι το 2007 η εταιρία έχει την έδρα της στο Ιλιον Αττικής όπου συστεγάζονται όλες οι δραστηριότητες της.

Ιστορία. Μέχρι το 2007 η εταιρία έχει την έδρα της στο Ιλιον Αττικής όπου συστεγάζονται όλες οι δραστηριότητες της. Ιστορία Η Aλέξανδρος Ματσούκης Α.Ε ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το 1891 και σήμερα, μετά από τρεις γενιές, αποτελεί τη μακροβιότερη εταιρία στον κλάδο των Γραφικών Τεχνών της Ελλάδας. Μέχρι το 2007 η

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, παρέχει επιπλέον υπηρεσίες και ως Σύμβουλος Φ/Β έργων.

Σήμερα, παρέχει επιπλέον υπηρεσίες και ως Σύμβουλος Φ/Β έργων. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γενικά Η RENI-DS Α.Ε. (Renewable Energy Innovations Development & Services) ιδρύθηκε το 2007 με αντικείμενο τη μελέτη, το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, την εποπτεία και τη συντήρηση φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Απρίλιος 2009

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Απρίλιος 2009 Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Απρίλιος 2009 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

21-24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Μ.E.C.

21-24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Μ.E.C. Νέα εποχή! με Εξωστρέφεια! Νέα δυναμική! με Προσαρμογή στις Εξελίξεις! 21-24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Μ.E.C. Νέα Εποχή! με Νέα Έκθεση! Η Αξιοποίηση των προηγούμενων επιτυχημένων διοργανώσεων στην αγορά των παραδοσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗ Α.Ε. ΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΗΜΗΤΡΑ ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Έκδοση του Προτύπου IFS (version 6)

Η νέα Έκδοση του Προτύπου IFS (version 6) ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Η νέα Έκδοση του Προτύπου IFS Το IFS ενσωματώνει τα κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων σε ένα πρότυπο που βασίζεται στην εφαρμογή αρχών ανάλυσης επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ H NEA ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ H NEA ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ Αγαπητοί συνεργάτες, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ H NEA ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ Η εταιρεία GREAT Greek Exports and Trade με χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην 2 η Δ.Ε. FOODAFRICA Cairo

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΕΡΓ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ένας γρήγορος και φιλικός προς το περιβάλλον δρόμος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη. Χαρακτηριστικά. Προνόμια για την επιχείρησή σας

Ένας γρήγορος και φιλικός προς το περιβάλλον δρόμος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη. Χαρακτηριστικά. Προνόμια για την επιχείρησή σας Ένας γρήγορος και φιλικός προς το περιβάλλον δρόμος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη. Εάν ενδιαφέρεστε για μια πιο φιλική προς το περιβάλλον λύση Logistics για τις ανάγκες της εφοδιαστικής σας αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Το εγχειρίδιο τούτο αποτελεί µια απλή προσέγγιση στο τρόπο που πρέπει να υλοποιήσουν τις νοµοθετικές τους υποχρεώσεις, όσοι ασχολούνται µε δραστηριότητες ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας. Με τον όρο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών () Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μαρκογιαννάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας

Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας 25 ΧΡΟΝΙΑ... Συνέπεια - Εμπιστοσύνη Ποιότητα - Τεχνογνωσία Η AICO από το 1988 αποτελεί πρωτοποριακή εξειδικευμένη εταιρεία παροχής λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

TeleUnicom People Before Technology

TeleUnicom People Before Technology TeleUnicom People Before Technology Περιεχόμενα Ο Όμιλος Η Φιλοσοφία μας Οργανόγραμμα Οι Συνεργάτες μας Οικονομικά Στοιχεία Στρατηγικοί Στόχοι Οφέλη Συνεργασίας Ο Όμιλος Όμιλος Kristelcom Communications

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση 2016

Εταιρική Παρουσίαση 2016 Εταιρική Παρουσίαση 2016 Η εταιρία Σκοπός Αξίες & Φιλοσοφία Πορεία και Υποδομή Πιστοποιήσεις Υπηρεσίες Διαδικασίες Υλοποίησης Έργου Μεθοδολογία Ανάπτυξης Έργου Συνεργασίες Εφαρμογές Πελατολόγιο Η εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Company Profile 2015 Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευάγγελος Α. Κατσίκας AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 266324 Η Vester ΑΕ ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών ISO 22000 1 Σκοπός του προτύπου Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών Αιτήµατα καταναλωτή (i) Ο φορέας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

TeleUnicom People Before Technology

TeleUnicom People Before Technology TeleUnicom People Before Technology Περιεχόμενα Βασικά Στοιχεία Φιλοσοφία Οργανόγραμμα Διανομή/Συνεργάτες Οικονομικά Στοιχεία Στρατηγικοί Στόχοι Οφέλη Συνεργασίας Βασικά στοιχεία Βασικά στοιχεία Η TeleUnicom

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ : ΕΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ : ΕΗ Χαιρετισµός Προέδρου ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. κου Παναγιώτη Γιαννόπουλου Εκδήλωση ΕΒΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ : ΕΗ «Ενέργεια Φωτοβολταϊκά πάρκα» Τετάρτη 18 Απριλίου 2007 Κύριοι Υπουργοί, Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Weighing & Automation

Weighing & Automation Απόλυτος Έλεγχος Μέγιστη Ακρίβεια Weighing & Automation Η παροχή ολοκληρωμένων συστημάτων Ζύγισης & Αυτοματισμού υψηλής ποιότητας, στην αιχμή της τεχνολογίας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αξιόπιστος και υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. µε τη χρήση ενός παγκοσµίως αναγνωρίσιµου σήµατος Ποιότητας, για πραγµατική Προστιθέµενη Αξία

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. µε τη χρήση ενός παγκοσµίως αναγνωρίσιµου σήµατος Ποιότητας, για πραγµατική Προστιθέµενη Αξία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ µε τη χρήση ενός παγκοσµίως αναγνωρίσιµου σήµατος Ποιότητας, για πραγµατική Προστιθέµενη Αξία Η TUV HELLAS παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στον αγροδιατροφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ηµήτρης Αττάρτ Εµπορική /νση Λ. Κυρίλλου, Α. Φούσσα Ασπρόπυργος - 193 00 Αττική Οδός, Έξοδος 4 Τηλ: 210 9244833 - Fax: 210 9211478 - E-mail: nestorgr@otenet.gr 1988: Ηαρχή

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύοντας στην ερεύνα σε παγκόσμιο επίπεδο, επιδιώκει να εισάγει προϊόντα ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

Επενδύοντας στην ερεύνα σε παγκόσμιο επίπεδο, επιδιώκει να εισάγει προϊόντα ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού με τα παρακάτω χαρακτηριστικά : `1 Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΠΥΛΗ Α.Ε. Η ΠΥΛΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2007 με μετοχικό κεφάλαιο 1.700.000. Οι εγκαταστάσεις της ξεπερνούν τα 6.000τμ. Το προσωπικό της είναι άρτια εκπαιδευμένο συμβάλλοντας στην καλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πως επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ βέλτιστου κόστους και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης. Εισηγητής: Χρίστος Φωτιάδης, Business Development

Πως επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ βέλτιστου κόστους και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης. Εισηγητής: Χρίστος Φωτιάδης, Business Development Πως επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ βέλτιστου κόστους και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης Εισηγητής: Χρίστος Φωτιάδης, Business Development 13 Νοεμβρίου 2012 Περιεχόμενα Η iph με μια ματιά Τα συστατικά της

Διαβάστε περισσότερα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Διατροφής-Διαιτολογίας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Διατροφής-Διαιτολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Διατροφής-Διαιτολογίας Πρακτική Άσκηση στη Βιομηχανία-Αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων «Sunday s Gastronomy Catering»-Αφοί Στενιώτη Ο.Ε Έδρα:Μαγνησίας 51 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΑΚΗΣ 141 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ: 210-9313336 FAX: 210-9313337 http://www.netpath.gr e-mail:info@netpath.gr Η Εταιρεία µας Η NetPath Holistic Technology Solutions ιδρύθηκε από στελέχη µε εικοσαετή εµπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Η έννοια «αποτελεσµατικότητα» ακούγεται πολύ στις µέρες µας, σαν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση των επιχειρήσεων στο έντονα ανταγωνιστικό σηµερινό περιβάλλον. Η Ψυχρή Εφοδιαστική Αλυσίδα

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλων χώρος Μηχανήματα Εξοπλισμός παραγωγής Λοιπός Εξοπλισμός Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL CERT. Τουριστικά Αγγλικά & άλλες γλώσσες

GLOBAL CERT. Τουριστικά Αγγλικά & άλλες γλώσσες GLOBAL CERT Τουριστικά Αγγλικά & άλλες γλώσσες Η PALSO με την πολυετή επιτυχημένη πορεία της στον κλάδο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης & πιστοποίησης και η GLOBAL CERT με την εμπειρία της και την άρτια τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι είμαστε : Άξονες Δράσης :

Ποιοι είμαστε : Άξονες Δράσης : Ποιοι είμαστε : Η Epsilon Net προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε όσους δραστηριοποιούνται στον οικονομικό χώρο, όπως σε Οικονομικές Διευθύνσεις & Λογιστήρια Επιχειρήσεων, Τμήματα Μισθοδοσίας & Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Shaping the Future of HealthCare in Greece

Shaping the Future of HealthCare in Greece Shaping the Future of HealthCare in Greece Reducing cost and Optimizing hospital supply chain processes through a healthcare logistics partner: The Case of Y-LOGIMED Stella Gioni Supply Chain Director

Διαβάστε περισσότερα

«Παρουσίαση πρακτικής άσκησης στη βιομηχανία τροφίμων ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ ΑΕΒΕ με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής κατά τη χρονική περίοδο 3/7-6/8/2013»

«Παρουσίαση πρακτικής άσκησης στη βιομηχανία τροφίμων ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ ΑΕΒΕ με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής κατά τη χρονική περίοδο 3/7-6/8/2013» «Παρουσίαση πρακτικής άσκησης στη βιομηχανία τροφίμων ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ ΑΕΒΕ με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής κατά τη χρονική περίοδο 3/7-6/8/2013» Γρηγοροπούλου Βασιλική Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έτος Ιδρύσεως: 1968 Αντικείμενο-Προϊόντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.ΣΤΟΙΕΙΑ ΕΠΙΕΙΡΗΣΗΣ Επωνυμία επιχείρησης ΒΑΓΕΝΑΣ ΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Εμπορικός τίτλος ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε.., Με εκτίµηση, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Κύριε.., Με εκτίµηση, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Κύριε.., Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Τµήµα Ανατολικής Κρήτης, στα πλαίσια του σκοπού του και των δράσεων του προχώρησε στη σύσταση Οµάδας Εργασίας µε θέµα τις «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Αφορά Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης και της υπόδησης, καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Παρουσίαση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 2010 5 Μαΐου 2011 Περιεχόµενα 1.Η Εταιρεία: - Σύγχρονη ιστορία - Ενδοχώρα λιµένος - Υπηρεσίες - Πλεονεκτήµατα 2. Υποδοµή - Ανωδοµή

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία Σταθερά βήµατα εξέλιξης και ανάπτυξης

Η Εταιρεία Σταθερά βήµατα εξέλιξης και ανάπτυξης Η Εταιρεία Σταθερά βήµατα εξέλιξης και ανάπτυξης Η εταιρεία GFP (Georgiou Flexible Packaging), µε ιδιοκτήτη και Διευθύνων Σύµβουλο τον Κώστα Γεωργίου, δραστηριοποιείται στην παραγωγή εύκαµπτης πλαστικής

Διαβάστε περισσότερα