ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σπουδαστές: Χατζαβερίδου Βεργούλα Κατσικογιάννης Γεώργιος Επιβλέπων Καθηγητής: Τσούκας Βασίλειος Σέρρες, Οκτώβριος

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Εισαγωγή 3 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 4 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 1.1 Η έννοια του τουρισμού Η ζήτηση του τουριστικού προϊόντος Χαρακτηριστικά της ζήτησης τουριστικού προϊόντος Προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης τουριστικού 5 5 προϊόντος 1.3 Προσφορά τουριστικού προϊόντος Προσδιοριστικοί παράγοντες της τουριστικής προσφοράς Χαρακτηριστικά του τουριστικού τομέα Κατηγορίες του τουριστικού φαινομένου 10 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 26 ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.1 Ορισμός επιχειρηματικότητας Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επιχειρηματικότητας Η διαδικασία του επιχειρείν Επιχειρηματικό σχέδιο Εισαγωγή Περιεχόμενα επιχειρηματικού σχεδίου Επιχειρηματικά σχέδια και επιχειρήσεις Μεθοδολογία και πρόγραμμα εργασίας Project Plan Διάγνωση Εσωτερικού Περιβάλλοντος Επισκόπηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος S.W.O.T Analysis Περίγραμμα ενός επιχειρηματικού σχεδίου 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3.1 Εισαγωγή Αξιοθέατα Σιάτιστα Εισαγωγή Σιάτιστα των πραματευτάδων, της γούνας και του ηλιαστού κρασιού Η Σιάτιστα της γούνας Η Σιάτιστα των ευεργετών Η Σιάτιστα του σήμερα 59 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 60 Επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan) 4.1 Περίληψη επιχειρηματικής ιδέας

3 4.2 Ανάλυση των στοιχείων της νέας επιχείρησης Ανάλυση SWOT της επιχείρησης «ΒΕΡΑ» 76 Επίλογος 78 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 80 2

4 Εισαγωγή Με την παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια εκπόνησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου για την ίδρυση ενός παραδοσιακού ξενώνα στην φημισμένη κωμόπολη Σιάτιστα του Νομού Κοζάνης Καταρχάς με το πρώτο κεφάλαιο, εξετάζεται ο τομέας της οικονομικής δραστηριότητας του τουρισμού. Γίνεται αναφορά στην έννοια του τουρισμού, στην έννοια της τουριστικής ζήτησης και προσφοράς και τα χαρακτηριστικά του τουριστικού φαινομένου. Μεγαλύτερη ανάλυση γίνεται για τις διακρίσεις του τουρισμού και ιδιαίτερη αναφορά επίσης γίνεται στον αγροτουρισμό. Κι αυτό γιατί στο παρόν επιχειρηματικό σχέδιο η επιχείρηση θα έχει αγροτουριστικό χαρακτήρα. Στη συνέχεια με το δεύτερο κεφάλαιο αναλύουμε τις έννοιες της επιχειρηματικότητας, του επιχειρηματία, της επιχείρησης και της διοίκησης της επιχείρησης. Επίσης γίνεται αναφορά στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που έχει κάποιος αν αναλάβει επιχειρηματική δραστηριότητα. Εξετάζεται επίσης η διαδικασία της επιχειρηματικής προσπάθειας καθώς και όλα τα επί μέρους στοιχεία και βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος όταν προσπαθεί να εκπονήσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθεί ο περιβάλλον χώρος της επιχείρησης, κατ. Αρχάς, η ευρύτερη περιοχή δηλ,. ο Νομός Κοζάνης και στην συνέχεια η περιοχή της Σιάτιστας. Γίνεται η γνωριμία και καταγραφή με τα ιστορικά στοιχεία της Περιοχής, με επισκέψιμα σημεία, και αποτυπώνονται όλα εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν τουριστικό ενδιαφέρον. Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται η εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου για τη ίδρυση ενός παραδοσιακού ξενώνα στην Σιάτιστα του Νομού Κοζάνης Εκτός των στοιχείων της νέας επιχείρησης γίνεται προσπάθεια να καταγραφεί λεπτομερώς η οικονομική ανάλυση του επιχειρηματικού σχεδίου. 3

5 1.ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 1.1.Η έννοια του τουρισμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο τουρισμός μπορεί να προσδιοριστεί σαν: «η πρόσκαιρη μετακίνηση ατόμων από τον τόπο της μόνιμης διαμονής τους σ έναν άλλο για λόγους κυρίως ψυχολογικούς, χωρίς κερδοσκοπικό κίνητρο και η οργανωμένη προσπάθεια για την προσέλκυση, υποδοχή και εξυπηρέτηση των ατόμων αυτών». Ο ορισμός περιλαμβάνει καταρχήν δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος που αναφέρεται στη μετακίνηση των ατόμων, αντιπροσωπεύει το καταναλωτικό μέρος του τουρισμού και ταυτίζεται με την τουριστική ζήτηση και το δεύτερο σκέλος που αναφέρεται στην υποδοχή και εξυπηρέτηση των μετακινούμενων, αντιπροσωπεύει το «παραγωγικό» μέρος και ταυτίζεται με την τουριστική προσφορά. Η προσφορά και η ζήτηση στον τουρισμό, προϋποθέτουν κάποιο προϊόν, που μπορεί να εκφραστεί ποσοτικά, το «τουριστικό προϊόν». 4

6 1.2 Η ζήτηση του τουριστικού προϊόντος Τουριστική ζήτηση είναι το σύνολο των επιθυμιών των ατόμων με αγοραστική δύναμη και συμπεριφορά για την αγορά τουριστικών αγαθών, για την κάλυψη τουριστικών αναγκών σε συγκεκριμένη τουριστική περίοδο Χαρακτηριστικά της ζήτησης τουριστικού προϊόντος: Εποχικότητα (χρονική διάρκεια για τουρισμό) Ημεδαπή, αλλοδαπή (τοπικός εξωτερικός τουρισμός) Μέσος χρόνος παραμονής (5-10 ημέρες) Κατανομή διανυκτερεύσεων (σε διάφορα καταλύματα) Οι προτιμήσεις των τουριστών (hotel, pension, camping) Προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης τουριστικού προϊόντος: Εάν γίνει ομαδοποίηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ζήτηση του τουριστικού προϊόντος τότε μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες παραγόντων. Παράγοντες επηρεασμού της συμπεριφοράς των τουριστών Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την συμπεριφορά των τουριστών είναι: 5

7 Πολιτικοί (κοινωνική τάξη, κουλτούρα) Κοινωνικοί (ομάδες, οικογένεια, άτομα) Προσωπικοί (ηλικία, επάγγελμα, προσωπικότητα) Ψυχολογικοί (παρακίνηση μάθηση, νοοτροπία, αντίληψη, πιστεύω) Φυσικοί (συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος κρύο, ζέστη) Οικονομικοί (εισόδημα, οικονομική τάξη, περιουσιακά στοιχεία, αποταμίευση, δάνεια) Τυχαίοι παράγοντες Μέγεθος πληθυσμού Όσο μεγαλύτερος είναι ο πληθυσμός μιας αγοράς, τόσο αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων για τουρισμό και κατά συνέπεια η ζήτηση τουριστικών αγαθών. Κατανομή εισοδήματος Όσο μεγαλύτερο είναι το εισόδημα του καταναλωτή τουρίστα, τόσο περισσότερα χρήματα διαθέτει για την ικανοποίηση των τουριστικών αναγκών. Η κατανομή του εισοδήματος προσδιορίζει και την τουριστική ζήτηση. Τουρίστες με χαμηλό εισόδημα διαθέτουν λίγα χρήματα για τουρισμό και περισσότερα για άλλες βασικές ανάγκες. Αντίθετα τουρίστες με μεγάλο εισόδημα διαθέτουν μεγάλα ποσά για κάλυψη τουριστικών αναγκών. Κόστος ταξιδιού ή τουριστικού πακέτου Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του τόσο μικρότερη είναι η ζήτηση και αντίστροφα. Εναλλακτικές επιλογές Όταν για την ικανοποίηση των ίδιων τουριστικών αναγκών προσφέρονται πολλά και σε διάφορες τιμές τουριστικά αγαθά ή πακέτα ή υπηρεσίες. Τουριστικά κίνητρα της περιοχής στην οποία προσφέρονται οι τουριστικές υπηρεσίες Φυσικά (μορφολογία, θάλασσα, βουνό) Κλιματολογικά (ηλιοφάνεια, θερμοκρασία, καλό κλίμα) Πολιτιστικά (ιστορικοί αρχαιολογικοί χώροι, τέχνη, κουλτούρα, ήθη, έθιμα) Οικονομικά (κόστος ζωής της χώρας υποδοχής) Απόστασή της χώρας υποδοχής από τη χώρα μόνιμης διαμονή 6

8 1.3. Προσφορά τουριστικού προϊόντος Προσφορά τουριστικού προϊόντος ή Τουριστική προσφορά είναι η οργανωμένη προσπάθεια των συντελεστών παραγωγής και διάθεσης του παραγωγικού τομέα του τουρισμού, για παραγωγή και διάθεση τουριστικών αγαθών ή υπηρεσιών, με σκοπό την προσέλκυση και καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών, σε καθορισμένη χρονική περίοδο στον τόπο του τουριστικού προορισμού σε διάφορες τιμές Προσδιοριστικοί παράγοντες της τουριστικής προσφοράς Η τιμή του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος. Είναι το βασικότερο κίνητρο για τον τουρίστα. Πρέπει να παρουσιάζει ελαστικότητα για αύξηση ή μείωση λόγω ανταγωνισμού Οι στόχοι των τουριστικών επιχειρήσεων: η μεγιστοποίηση του κέρδους η πολιτική της κατάκτησης της αγοράς η κοινωνική προβολή της επιχείρησης η αποφυγή επιχειρηματικών κινδύνων Η τουριστική υποδομή. Το επίπεδο της τουριστικής υποδομής δηλαδή ποιους και πόσους τουρίστες μπορεί να δεχτεί ο συγκεκριμένος τόπος. 7

9 Οι τιμές λοιπών αγαθών που αποτελούν το τουριστικό πακέτο. Οι μεταβολές της τιμής ενός ή περισσότερων συντελεστών που απαρτίζουν το τουριστικό πακέτο (εισιτήρια, είδη διατροφής) προκαλούν μεταβολές στην τελική διαμόρφωση της τιμής του τουριστικού πακέτου. Οι ανταγωνιστές. Οι τουριστικές επιχειρήσεις μιας περιοχής, που παράγουν τα ίδια τουριστικά αγαθά για να ικανοποιήσουν τους ίδιους τουρίστες, ανταγωνίζονται μεταξύ τους στην ποιότητα και τις τιμές των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών. Οι αντάρτες της αγοράς. Είναι οι μικροί ανταγωνιστές που προσφέρουν με αθέμιτα μέσα υπηρεσίες αμφιβόλου ποιότητας, σε χαμηλές τιμές. Οι αστάθμητοι παράγοντες. Η απότομη πτώση ή αύξηση της τουριστικής κίνησης, οι κακές καιρικές συνθήκες, κλπ. Όπως παρατηρούμε από τα παραπάνω οι διάφοροι παράγοντες της ζήτησης και της προσφοράς είναι αυτοί που διαμορφώνουν τις οικονομικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστών, καθορίζοντας τις ροές των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών προς τους τουρίστες και την ανταπόκριση προς αυτά έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, μέσα σ ένα χώρο που ονομάζεται τουριστική αγορά. 1.4 Χαρακτηριστικά του τουριστικού τομέα Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του τουρισμού είναι: Δύο διαφορετικοί γεωγραφικοί τόποι Για να υπάρχει τουρισμός είναι απαραίτητη η μετακίνηση ατόμου ή ομάδας ατόμων από έναν τόπο σε άλλο. Ο ένας τόπος θα είναι αυτός της μόνιμης διαμονής και ο άλλος ένας τόπος μακριά από τον πρώτο αλλά πάντα γνωστός. Οι δύο διαφορετικοί τόποι μπορούν να είναι ή μέσα στην ίδια χώρα ή στην αλλοδαπή. 8

10 Το άτομο ή η ομάδα ατόμων Ο τουρισμός είναι ανθρώπινη ανάγκη και χωρίς την συμμετοχή του ανθρώπου, τουρισμός δεν νοείται. Είναι δηλαδή αποτέλεσμα της μεμονωμένης ή ομαδικής μετακίνησης ανθρώπων σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς και της διαμονής τους σ αυτούς, για την ικανοποίηση των τουριστικών αναγκών ή επιθυμιών τους. Πρόσκαιρος παραμονή Βασικό στοιχείο της έννοιας του τουρισμού είναι η πρόσκαιρη παραμονή, δηλαδή η επάνοδος στο σημείο της εκκίνησης. Ο τουρίστας πρέπει από τη στιγμή που εγκαταλείπει την περιοχή της μόνιμης διαμονής του να έχει την πρόθεση να επιστρέψει πάλι πίσω μέσα σε λίγες ημέρες, εβδομάδες ή μήνες. Η μη άσκηση επαγγέλματος Για να νοηθεί τουρισμός πρέπει τα άτομα που μετακινούνται, να μην έχουν σκοπό την άσκηση οποιασδήποτε εργασίας στον τόπο προορισμού, που να τους επιφέρει άμεσο οικονομικό κέρδος. Τουριστικός σκοπός Οι άνθρωποι όταν κάνουν τουρισμό έχουν σα σκοπό να εκπληρώσουν τις επιθυμίες τους και να ικανοποιήσουν τον ψυχικό τους κόσμο, αποκτώντας και ανανεώνοντας την ισορροπία του ατόμου τους σε σχέση με την εργασία και το περιβάλλον της μόνιμης διαμονής τους. Αυτό το επιτυγχάνουν με την ξεκούραση, αναψυχή, ψυχαγωγία, συμμετοχή σε εκδηλώσεις θρησκευτικού, αθλητικού και πολιτιστικού περιεχομένου, την υγεία και την ικανοποίηση της περιέργειας του ατόμου. 9

11 Δημιουργία οικονομικών δραστηριοτήτων Με την μετακίνηση των τουριστών δημιουργούνται, τόσο στους τόπους προέλευσης όσο και στους τόπους προορισμού, διάφορες οικονομικές δραστηριότητες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών με την παραγωγή και παροχή τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών. 1.5 Κατηγορίες του τουριστικού φαινομένου Οι διακρίσεις του τουρισμού σε διάφορες κατηγορίες είναι πολλές και εξαρτώνται από τα στοιχεία (παράγοντες) με βάση τα οποία γίνεται η διάκριση. Α) Από άποψη γεωγραφικού περιβάλλοντος Από το βασικό στοιχείο του τουρισμού, την «μετακίνηση» από έναν τόπο σε άλλο, έχουμε μετακίνηση μέσα στα φυσικά όρια μιας χώρας και την μετακίνηση έξω από αυτά. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για τον εσωτερικό τουρισμό και στη δεύτερη για τον εξωτερικό. 10

12 1. Εσωτερικός τουρισμός Ο εσωτερικός τουρισμός πραγματοποιείται από τον εγχώριο (ντόπιο) πληθυσμό μιας χώρας μέσα στα φυσικά σύνορα αυτής. Αν και δεν επιφέρει ξένο συνάλλαγμα αυτό το είδος τουρισμού, παρουσιάζει σημαντικές ωφέλειες, όπως οικονομικές, πνευματικές, εκπολιτιστικές, κλπ. Ο εσωτερικός τουρισμός έχει σαν πλεονεκτήματα: την αναδιανομή του εισοδήματος ιδίως όταν υπάρχει μετακίνηση από τα αστικά κέντρα προς την περιφέρεια, τη μείωση εξαγωγής συναλλάγματος, τη γνωριμία της πατρίδας και την σύσφιξη των σχέσεων και διατήρηση των πολιτιστικών στοιχείων μεταξύ των πολιτών και των διαφόρων περιοχών της χώρας. 2. Εξωτερικός τουρισμός Ο εξωτερικός τουρισμός πραγματοποιείται από άτομα που ζουν μόνιμα σε μια χώρα, την οποία εγκαταλείπουν προσωρινά για να επισκεφτούν άλλη ή άλλες χώρες εκτός των συνόρων της. Ο εξωτερικός τουρισμός χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες: Στον ενεργητικό τουρισμό: εδώ ανήκει η μετακίνηση των τουριστών από μια ξένη χώρα προς τη χώρα υποδοχής. Το βασικό στοιχείο του ενεργητικού εξωτερικού τουρισμού είναι η εισροή ξένου συναλλάγματος, σημαντικό στοιχείο προσφοράς στην οικονομία κάθε χώρας. Στον παθητικό τουρισμό: εδώ ανήκουν οι μόνιμοι κάτοικοι μιας χώρας, οι οποίοι μετακινούνται για τουρισμό από τη χώρα τους προς μια άλλη ξένη χώρα. Το βασικό στοιχείο του παθητικού εξωτερικού τουρισμού είναι η εκροή πολύτιμου συναλλάγματος (αναφερόμαστε για χώρες εκτός Ε.Ε. που δεν έχουν ως επίσημο νόμισμα το ευρώ). Γενικά με τον εξωτερικό τουρισμό προσφέρεται η δυνατότητα στους τουρίστες, να γνωρίσουν άλλες χώρες και να συναναστραφούν με άλλους λαούς δημιουργώντας ένα κλίμα συναδέλφωσης με το οποίο εδραιώνεται η ειρήνη στον κόσμο. 11

13 12

14 Β) Από άποψη μεγέθους τουριστικού πλήθους 1. Ατομικός ή μεμονωμένος τουρισμός Ατομικός ή μεμονωμένος τουρισμός είναι ο τουρισμός που πραγματοποιείται από ένα άτομο ή οικογένεια ή παρέα χωρίς τη μεσολάβηση οργανωμένου τουριστικού γραφείου. Η απόφαση για τη μετακίνηση, τον χρόνο, τον τόπο προορισμού, την διάρκεια, το σκοπό ανήκει αποκλειστικά στο μεμονωμένο άτομο. Η μετακίνηση γίνεται κυρίως με ιδιωτικά- ατομικά μέσα και έχει περιηγητικό χαρακτήρα, όπως αυτοκίνητα, θαλαμηγοί, τροχόσπιτα αυτοκινούμενα, γιοτ, κλπ. Γι αυτό η απόφαση της επιλογής του τόπου προορισμού επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες: Την απόσταση της χώρας προορισμού Την υποδομή και ανάπτυξη του συγκοινωνιακού δικτύου της Το επίπεδο της τουριστικής βιομηχανίας της Την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών Τη νομισματική διαφορά της χώρας τους με τη χώρα προορισμού. Οι τουρίστες αυτής της κατηγορίας παραμένουν περισσότερο χρόνο στους τόπους προορισμού τους και δαπανούν περισσότερα χρήματα, γι αυτό ο ατομικός τουρισμός από οικονομικής άποψης, είναι ο επωφελέστερος για τη χώρα που πραγματοποιείται. 2. Ομαδικός ή μαζικός τουρισμός Ομαδικό τουρισμό ονομάζουμε την κατηγορία εκείνη κατά την οποία η μετακίνηση σε ένα τουριστικό τόπο γίνεται από μεγάλη ομάδα ατόμων (σωματείο, σύλλογο, τουριστικό γραφείο, κλπ.), έχει συλλογικό χαρακτήρα και μικρή χρονική διάρκεια διακοπών στον τόπο διαμονής. Η απόφαση του προγράμματος, της οργάνωσης και της μετακίνησης είναι εκ των προτέρων γνωστή και προσφέρεται σε μορφή πακέτου από μεγάλους κυρίως ταξιδιωτικούς οργανισμούς σήμερα. Τα τουριστικά αυτά πακέτα περιλαμβάνουν τους τόπους προορισμού, τα μεταφορικά μέσα, τα καταλύματα, προγράμματα εκδρομών στους τουριστικούς τόπους της περιοχής, κλπ. Η τιμή κόστους αυτών των πακέτων είναι χαμηλή και προσιτή για όλα τα κοινωνικά στρώματα, λόγω της μαζικότητας και των εκπτώσεων που επιτυγχάνουν οι ταξιδιωτικοί οργανισμοί στα μέσα συγκοινωνίας, διαμονής, κλπ. Αυτή η κατηγορία τουρισμού αφ ενός παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα για τον τουρίστα όπως χαμηλή τιμή, καλή οργάνωση με ταυτόχρονη ικανοποίηση πολλών 13

15 τουριστικών αναγκών, αφ ετέρου δε μειονεκτήματα για τη χώρα που διενεργείται λόγω της μικρής διάρκειας, της χαμηλής κοινωνικοοικονομικής στάθμης των τουριστών και την προϋπόθεση να διαθέτει τέτοια τουριστική ανάπτυξη η χώρα με μεγάλα κέντρα μαζικού τουρισμού. Γ) Από άποψη εποχής 1. Συνεχής ή ετήσιος τουρισμός Είναι η κατηγορία του τουρισμού κατά την οποία η διακίνηση των τουριστών γίνεται όλη τη διάρκεια της χρονιάς ανεξαρτήτου εποχής. Το κύριο χαρακτηριστικό του ετήσιου τουρισμού είναι ότι δεν επηρεάζονται οι δραστηριότητες από τις κλιματολογικές συνθήκες. Οι μορφές αυτής της κατηγορίας τουρισμού είναι ο συνεδριακός τουρισμός που εξελίσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, ο τουρισμός εκθέσεων, ο μορφωτικός τουρισμός, κλπ. 2. Εποχιακός τουρισμός Ονομάζουμε εποχιακό τουρισμό τη διακίνηση των τουριστών που γίνεται σε ορισμένη εποχή ή εποχές του χρόνου. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε έντονη αύξηση του τουριστικού πλήθους στη συγκεκριμένη εποχή, επειδή οι τουριστικές δραστηριότητες επηρεάζονται από τις κλιματολογικές συνθήκες. Οι μορφές αυτής της κατηγορίας τουρισμού είναι ο χειμερινός τουρισμός με τα χειμερινά σπορ και ο θερινός. 14

16 Δ) Από άποψη συχνότητας τουριστικού ρεύματος 1. Περίοδος αιχμής Ονομάζεται η συγκεκριμένη χρονική περίοδος, ασχέτου εποχής, που παρουσιάζει μεγάλη τουριστική κίνηση σε κάποια τουριστική περιοχή. Στην Ελλάδα η περίοδος αιχμής είναι 15 Ιουνίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. 2. Χαμηλή περίοδος ή εκτός αιχμής Είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία η τουριστική κίνηση περιορίζεται σε χαμηλά επίπεδα. Στη χώρα μας η περίοδος είναι από τον Απρίλιο έως 15 Ιουνίου και από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τέλος Οκτωβρίου. 3. Νεκρή περίοδος Είναι οποιαδήποτε εποχή κατά την οποία δεν παρουσιάζεται καθόλου τουριστική κίνηση ή ελάχιστη που είναι όμως αναξιόλογη. Ε) Από άποψη χρήσης μεταφορικών μέσων 1. Τουρισμός με αυτοκίνητο Η οικονομική άνοδος των εργαζομένων τις τελευταίες δεκαετίες τους έδωσε την δυνατότητα απόκτησης αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, που είναι το βασικό μέσο διακίνησης του ατομικού τουρισμού κυρίως. Στον ομαδικό τουρισμό γίνεται χρήση των λεωφορείων. 2.Τουρισμός με τραίνο Είναι το είδος τουρισμού που χρησιμοποιεί σαν κύριο μέσο μεταφοράς τον σιδηρόδρομο. Στη χώρα μας επειδή το σιδηροδρομικό δίκτυο δεν είναι ανεπτυγμένο, το τραίνο δεν προσφέρεται για τουριστικό μέσο. Σε πολλές χώρες όμως, η χρήση του τραίνου σαν τουριστικό μέσο είναι συχνή από τους τουρίστες. 3.Αεροπορικός τουρισμός Το αεροπλάνο με το μεγάλο προσόν τη δυνατότητα ελαχιστοποίησης του χρόνου και συντόμευσης των μεγάλων αποστάσεων, μαζί με τα πλεονεκτήματά του όπως η ασφάλεια και η άνεση καθώς και τα φθηνά ναύλα, έρχεται πρώτο στις προτιμήσεις των τουριστών. Αυτό το διαπιστώνουμε εύκολα από τους πολλούς τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας με αεροπλάνο. 15

17 4. Ποδηλατικός τουρισμός Πριν αρκετές δεκαετίες το ποδήλατο χρησιμοποιούταν σαν κύριο μέσο μετακίνησης σε μικρές αποστάσεις. Σήμερα παρατηρούμε αρκετά άτομα να κάνουν τουρισμό με ποδήλατο και να συνδυάζουν αυτό το μέσο με κάποιο άλλο είδος τουρισμού όπως πεζοπορικό ή ορειβατικό. 5. Περιπατητικός τουρισμός Ο περιπατητικός τουρισμός ορίζεται ως η πραγματοποίηση τουριστικών δραστηριοτήτων, που αφορούν τη διενέργεια περιπατητικών εκδρομών διαμέσου περιοχών αξιόλογης αισθητικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας. Ο περιπατητικός τουρισμός είναι στενά συνδεδεμένος με την ύπαρξη των καταλλήλων μονοπατιών, οργανωμένων ή όχι, εύκολης ή δύσκολης πρόσβασης. Πραγματοποιείται κυρίως σε ημιορεινές ή ορεινές περιοχές (λαγκάδια, πλαγιές, κλπ), χωρίς αυτό να είναι απόλυτο, και θα μπορούσε να θεωρηθεί ως είδος αθλητικού τουρισμού. Στην περίπτωση που ο περιπατητικός τουρισμός πραγματοποιείται σε ορεινές περιοχές, εντάσσεται στην κατηγορία του ορεινού τουρισμού. Το είδος αυτό παρουσιάζεται κυρίως τα τελευταία χρόνια έντονα σε νέους ανθρώπους που θέλουν να ταυτιστούν με την ομορφιά της φύσης. 16

18 ΣΤ) Από άποψη αποστολής ή επιδιωκόμενου σκοπού 1. Ψυχαγωγικός τουρισμός ή αναψυχής Ονομάζουμε έτσι τη μετακίνηση των τουριστών στο εσωτερικό ή το εξωτερικό μιας χώρας για αλλαγή ή εξεύρεση άλλων μέσων ψυχαγωγίας ίσως και καλύτερων του τόπου διαμονής, αλλαγή από την καθημερινότητα με τη φυγή, κλπ. Αυτό το είδος είναι το αντιπροσωπευτικότερο του τουρισμού διακοπών. 2. Φυσιολατρικός τουρισμός Ο σκοπός αυτού του είδους τουρισμού είναι το πλησίασμα της φύσης από τον άνθρωπο, η συνύπαρξή του μαζί της, η απόλαυσή της και η γνώση της, ώστε να επιτύχει την ψυχική του ισορροπία και τη φυσική του ευεξία. Ονομάζεται επίσης και φυσιογνωστικός τουρισμός. 3. Μορφωτικός τουρισμός Αυτός ο τύπος τουρισμού απευθύνεται σε άτομα που ενδιαφέρονται για απόκτηση ή εμπλουτισμό των γνώσεων τους. Τα μέρη που επισκέπτονται είναι επιλεγμένα, μέρη που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στο χώρο του πνεύματος, της επιστήμης, της τέχνης και στον τρόπο ζωής των κατοίκων τους. Λέγεται επίσης και γνωστικός τουρισμός. 4. Καλλιτεχνικός τουρισμός Το τουριστικό ρεύμα αυτού του τύπου τουρισμού σε διάφορες χώρες με αποκλειστικό σκοπό την παρακολούθηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (φεστιβάλ, εκθέσεις καλλιτεχνικών έργων, κλπ.). 5. Θρησκευτικός τουρισμός Ο θρησκευτικός τουρισμός αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ελληνικής τουριστικής κίνησης και αφορά την επίσκεψη σε θρησκευτικούς τόπους λατρείας, όπως μοναστήρια και εκκλησίες. Τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας είναι αναπόσπαστο τμήμα της εθνικής κληρονομιάς και αποτελούν αξιόλογο πόλο έλξης επισκεπτών. Οι βυζαντινές και οι μεταβυζαντινές εκκλησίες, οι επιβλητικοί καθεδρικοί ναοί, τα ξωκλήσια, τα μοναστήρια, με την αξιόλογη εικονογράφησή τους, με ψηφιδωτά, τοιχογραφίες και εικόνες, μαρτυρούν την επίμονη προσήλωση στις παραδόσεις και την στενή και μακραίωνη διασύνδεση της τέχνης με τη θρησκευτική λατρεία. Ο θρησκευτικός τουρισμός αφορά κυρίως ευσεβείς περιηγητές, φιλέρευνους τουρίστες, αλλά και 17

19 θαυμαστές της βυζαντινής τέχνης, οι οποίοι, μέσα από πολιτιστικά οδοιπορικά στον ελληνικό χώρο, έρχονται σε επαφή με την πνευματικότητα της ορθοδοξίας. Ο θρησκευτικός τουρισμός χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: Προσκυνητές τουρίστες, στους οποίους επικρατεί το θρησκευτικό κίνητρο. Οι τουρίστες αυτοί επισκέπτονται μία περιοχή αποκλειστικά για την επίσκεψη στο θρησκευτικό χώρο. Τουρισμός θρησκευτικής κληρονομιάς, του οποίου οι τουρίστες ταξιδεύουν ομαδικά και συνδυάζουν το ταξίδι τους και με άλλες τουριστικές δραστηριότητες. 6. Αθλητικός τουρισμός Η μορφή αυτή του τουρισμού είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Ο κύριος λόγος των τουριστών αυτών είναι η παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων (Ολυμπιάδες, Πανευρωπαϊκούς αγώνες όλων των αθλημάτων, Μουντιάλ, κλπ.). Η Ελλάδα φιλοξένησε τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2004 τις μεγαλύτερες αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του κόσμου, τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2004 ήταν ένα καταλύτης για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα, καθώς η χώρα έχει τώρα μιας τελευταίας τεχνολογίας υποδομή στον τομέα του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας, των μεταφορών και της ασφάλειας, με έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποδεικνύοντας την ικανότητα της να οργανώσει μεγάλες αθλητικές συναντήσεις και διοργανώσεις. 7. Επαγγελματικός τουρισμός Η μετακίνηση μ αυτό το είδος τουρισμού γίνεται για επαγγελματικούς λόγους χωρίς να έχει σαν σκοπό το οικονομικό κέρδος, από άτομα που ενδιαφέρονται για την συνεχή ενημέρωσή τους γύρω από τα επαγγέλματά τους. Γι αυτό ταξιδεύουν σε πολλές χώρες ανεξαρτήτου εποχής, όπου γίνονται εκθέσεις νέων προϊόντων του εμπορίου, της βιομηχανίας, κλπ. 8. Τουρισμός για λόγους υγείας Αυτό το είδος τουρισμού δημιουργείται από την μετακίνηση ανθρώπων σε τόπους, οι οποίοι προσφέρονται για την αποκατάσταση ή διατήρηση της υγείας τους. Οι πόλοι 18

20 έλξης αυτής της μορφής του τουρισμού είναι οι περιοχές όπου κλιματολογικές συνθήκες και ιαματικά λουτρά θεραπεύουν διάφορες ασθένειες. 9. Συνεδριακός τουρισμός Ως συνεδριακός τουρισμός ορίζεται ο τουρισμός ο οποίος συνδέεται με την παρακολούθηση συνεδρίων, εκθέσεων κλπ. Ο συνεδριακός τουρισμός αντιπροσωπεύει μια σημαντική αγορά σε διεθνές επίπεδο. Ο χρόνος παραμονής τους στον τουριστικό προορισμό κυμαίνεται συνήθως από 3 έως 5 ημέρες, ενώ υπάρχει η πιθανότητα παράτασης της παραμονής τους για μεγαλύτερο διάστημα, με τη μορφή κάποιων άλλων μορφών τουρισμού. Βασικό ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση διαδραματίζει η ικανότητα ενός τόπου να προσελκύσει την προσοχή του συνεδριακού επισκέπτη. Η περίοδος αιχμής του συνεδριακού τουρισμού σημειώνεται κυρίως τους μήνες Φεβρουάριο - Μάιο και Σεπτέμβριο - Νοέμβριο, οπότε και συνήθως διοργανώνονται τα περισσότερα συνέδρια, εκθέσεις, κλπ. Σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού σε έναν τόπο, διαδραματίζει η διαθεσιμότητα των απαραίτητων υποδομών και υπηρεσιών, όπως αμφιθεάτρων, εκθεσιακών χώρων, καταλυμάτων, υποδομών για καφέ και εστίαση, υπηρεσιών διερμηνείας, κλπ. Επίσης, η εύκολη πρόσβαση στον τόπο πραγματοποίησης ενός συνεδρίου ή έκθεσης είναι κρίσιμος παράγοντας για την προσέλκυση επισκεπτών. 19

21 10. Οικοτουρισμός Ως Οικοτουρισμός ορίζεται ο περιβαλλοντικά υπεύθυνος τουρισμός και η επίσκεψη σε φυσικές περιοχές, που αποσκοπεί στην απόλαυση και εκτίμηση της φύσης (και των πολιτισμικών στοιχείων του παρόντος και παρελθόντος) και ο οποίος προάγει τη διατήρηση της φύσης, έχει χαμηλή επίδραση επισκεπτών και παρέχει χρήσιμα ενεργή κοινωνικόοικονομική ανάμιξη του ντόπιου πληθυσμού. Ο Οικοτουρισμός είναι μια περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη μορφή τουρισμού, η οποία προωθεί την κατανόηση και την προστασία της φύσης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη γνώση και στο σεβασμό της ιστορίας ενός τόπου. 20

22 Η ανάπτυξη του οικοτουρισμού έχει ως στόχους: Την ανάδειξη και αξιοποίηση περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή περιβαλλοντικής αξίας Της προστασία οικολογικά ευαίσθητα περιοχών μέσω της περιβαλλοντικής έρευνας Τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και του τοπικού χαρακτήρα της περιοχής Την ενθάρρυνση της περιβαλλοντικής συνείδησης των επισκεπτών μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Οι επισκέπτες των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών οφείλουν να τηρούν προσεκτικά τις απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση, την αποφυγή κάθε ενόχλησης των φυσικών βιοτόπων και διατάραξης της ισορροπίας των οικοσυστημάτων. 11. Αγροτουριστικός τουρισμός Ως αγροτουρισμός ορίζεται η παράλληλη ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αποσκοπεί στην οικονομική και την κοινωνική αναβάθμιση των αγροτικών χώρων και της υπαίθρου, με την στήριξη της τοπικής αγροτικής παραγωγής, της εμπορίας, της ήπιας και μικρής κλίμακας προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών, της ανάδειξης του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου κάθε περιοχής καθώς επίσης και στην συμμετοχή των αγροτικών δραστηριοτήτων. Ο αγροτουρισμός θεωρείται ως μία ήπια μορφή εναλλακτικού τουρισμού, καθώς οι υποδομές που προϋποθέτει και οι υπηρεσίες που παρέχει δεν είναι μαζικές. Η ανάπτυξη αγροτουριστικών δραστηριοτήτων στοχεύει κυρίως: Στην αναβάθμιση και τουριστική αξιοποίηση των απομακρυσμένων περιοχών. Στη συμπλήρωση του εισοδήματος των αγροτών (μέσω της ανάπτυξης υποδομών υποστήριξης του αγροτουρισμού και της προώθησης τοπικών προϊόντων) Στην εξοικείωση του επισκέπτη με τον τρόπο ζωής της αγροτικής οικογένειας και στη συμμετοχή του στις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες Στη συνέχιση της τοπικής αγροτικής παράδοσης Στην απόλαυση του φυσικού περιβάλλοντος και η γνωριμία με τα χαρακτηριστικά φυσικά τοπία, τα τοπία φυσικού κάλλους και την πανίδα και τη χλωρίδα των εκάστοτε περιοχών. Αγροτικές περιοχές που περιλαμβάνουν υγροβιότοπους μπορούν να συνδυάσουν την αγροτουριστική δραστηριότητα 21

23 με το λεγόμενο "τουρισμό των υγροβιότοπων" (παρατήρηση χλωρίδας και πανίδας, δημιουργία κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.τ.λ.). Στην επαφή και τη γνωριμία με την τοπική αγροτική πολιτιστική κληρονομιά, τα ήθη και τα έθιμα των κατοίκων, η συμμετοχή σε τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.τ.λ. Στην προσφορά διαφοροποιημένων, υψηλής ποιότητας τουριστικών προϊόντων (π.χ. προσφορά βιολογικών παραδοσιακών προϊόντων, προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης) Στην παρατήρηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και πιθανώς η συμμετοχή σε αυτές Στην άσκηση παράλληλων τουριστικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο (ορειβασία, πεζοπορία, ανεμόπτερο πλαγιάς κ.τ.λ.). 12. Πολιτιστικός τουρισμός Ο πολιτιστικός τουρισμός σχετίζεται με την επίσκεψη σε έναν τόπο με στόχο την επαφή με τα πολιτιστικά στοιχεία αυτού (αρχαιολογικά, βυζαντινά, κλασικά ή νεότερα μνημεία, ιστορία, τέχνες, λαογραφία, κλπ). Συνήθως δεν εμφανίζεται μόνος του, εκτός των περιπτώσεων εκπαιδευτικών εκδρομών σχολείων, αλλά πραγματοποιείται συμπληρωματικά με κάποιο άλλο είδος τουρισμού, προσφέροντας γνώση και ποικιλία στο τουριστικό προϊόν. Ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί ένα από τα παλαιότερα και δημοφιλέστερα είδη τουρισμού. Ο πολιτιστικός τουρισμός προσφέρει ευκαιρίες για πολιτιστική εμπειρία, προσφέρει την περιήγηση στη φυσική, καλλιτεχνική και πνευματική κληρονομιά μιας περιοχής καθώς και στη σημερινή δημιουργία. Επίσης, περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε δραστηριότητες είτε παθητικές, όπως παρακολούθηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (μουσικών συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων κ.α.), επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, περιηγήσεις σε πολιτιστικές διαδρομές, είτε ενεργητικές όπως εκμάθηση τοπικής μαγειρικής, τέχνης ή συμμετοχή σε λαογραφικές δραστηριότητες. Μια άλλη σημαντική παράμετρος που χαρακτηρίζει αυτή τη μορφή τουρισμού, είναι η στενή και ουσιαστική επαφή που αποκτούν οι επισκέπτες με τον τοπικό πληθυσμό, τα ήθη και τις παραδόσεις του, σε συνδυασμό με τα πολιτιστικά δρώμενα στην περιοχή. 22

24 13. Θαλάσσιος τουρισμός Ο θαλάσσιος τουρισμός είναι ο τουρισμός ο οποίος σχετίζεται με την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων στη θάλασσα. Συνήθως αφορά την κολύμβηση και την αναψυχή στην παραλία, αλλά με την εναλλακτική του έννοια εμπεριέχει και λοιπές δραστηριότητες, όπως θαλάσσια σπορ, παρακολούθηση βυθού, κλπ. Βασικές υπηρεσίες και υποδομές για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού είναι η διαθεσιμότητα καταλυμάτων, εστιατορίων, καφετεριών, ενοικιαζομένων θαλάσσιων σπορ κλπ., σε παραθαλάσσιες η κοντινές περιοχές. Επίσης, λόγω της μαζικότητας του θαλάσσιου τουρισμού στην Ελλάδα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ευκολία και η ποιότητα της πρόσβασης (λιμάνια, αεροδρόμια, ποιότητα οδικού δικτύου κ.α.). 23

25 14. Τουρισμός του βουνού Τα ελληνικά βουνά χαρακτηρίζονται από την ποικιλομορφία τους, τα σπάνια τοπία και τα μοναδικά δάση τους, μερικά από τα οποία είναι από τα παλαιότερα φυσικά δάση της Ευρώπης. Λόγω του απαράμιλλου φυσικού τους πλούτου (σε χλωρίδα και πανίδα) πολλά από αυτά προστατεύονται ως Εθνικοί Δρυμοί, ενώ παράλληλα, τις τελευταίες δεκαετίες, με τις υποδομές που δημιουργήθηκαν αποτελούν ιδανικούς προορισμούς για όσους θέλουν να απολαύσουν δραστηριότητες χειμερινού και ορεινού τουρισμού. 24

26 Ζ) Από άποψη οικονομικών δυνατοτήτων των περιηγητών 1. Λαϊκός τουρισμός Πραγματοποιείται από άτομα που ανήκουν στις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις. Τα άτομα αυτά ταξιδεύουν συνήθως οικογενειακά ή ατομικά και με κάθε είδος ιδιωτικά μεταφορικά μέσα, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, τροχόσπιτα, ακόμη και με οτοστόπ. Για την εξυπηρέτηση αυτών των ατόμων έχουν δημιουργηθεί τα κάμπινγκ και οι κατασκηνώσεις. 2. Κοσμοπολίτικος τουρισμός Πραγματοποιείται από άτομα της ανώτερης κοινωνικοοικονομικής τάξης, ικανά να δαπανούν μεγάλα χρηματικά ποσά καθ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Επισκέπτονται συνήθως κοσμοπολίτικα κέντρα ταξιδεύοντας με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα όπως αεροπλάνα, θαλαμηγούς, και η διαμονή τους γίνεται σε πολυτελέστατα ξενοδοχεία και σε ενοικιαζόμενες βίλες. 25

27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2. ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.1 Ορισμός επιχειρηματικότητας Επιχειρηματική δραστηριότητα ή επιχειρηματικότητα είναι η ικανότητα του ηγέτη μιας επιχείρησης να συνδυάζει αποτελεσματικά τους συντελεστές παραγωγής και να πετυχαίνει έτσι το μεγαλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα (κέρδος). Ο κυριότερος στόχος και σκοπός είναι η δημιουργία και η διάθεση μελλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς να υπάρχει βεβαιότητα για το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειας. Ο στόχος ή οι στόχοι της επιχειρηματικής δραστηριότητας επιτυγχάνονται με την κινητοποίηση όλων των απαραίτητων διαθέσιμων πόρων. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως «Επιχειρηματικότητα είναι η προσεκτική ανάλυση της διαδικασίας ανακάλυψης ευκαιριών, της αξιολόγησης και της ανακάλυψής τους». Οι στόχοι ενεργοποίησης του επιχειρηματία μπορεί να είναι αρκετοί. Ο σημαντικότερος από αυτούς είναι ο στόχος της μεγιστοποίησης των κερδών του από την επιχειρηματική προσπάθεια. Υπάρχουν όμως και άλλοι στόχοι που μπορεί να έχει ένας επιχειρηματίας όπως η δημιουργία, η κοινωνική προβολή, η εξασφάλιση εργασίας κ.λπ. Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση της επιχειρηματικότητας, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ορισμένες έννοιες. Πρώτα θα πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι οι «πόροι». «Πόροι» είναι τα μέσα που απαιτείται να χρησιμοποιηθούν, ώστε η επιχειρηματική μας ιδέα να μη μείνει μόνο σκέψη αλλά να γίνει και πράξη. Πολλοί ταυτίζουν τους «πόρους» με τους «συντελεστές παραγωγής», δηλαδή με τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. 26

28 Πιο συγκεκριμένα, ως «συντελεστές παραγωγής» θεωρούνται: το έδαφος ή φύση. Σε ευρεία έννοια είναι το σύνολο των διατεθέντων από τη φύση συντελεστών παραγωγής, περιλαμβάνει δη. Το Έδαφος, το Υπέδαφος, τα Ορυκτά, την Ατμόσφαιρα, τη Θάλασσα κ.λ.π. Ο συντελεστής «έδαφος» περιλαμβάνει όλους τους φυσικούς πόρους οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στην επιφάνεια ή στο υπέδαφος της γης (π.χ. αέρας, νερό, πετρέλαιο κ.λπ.).η γη στην οποία έχει εγκατασταθεί μία βιομηχανική μονάδα, η καλλιεργούμενη γη, αποτελούν παραδείγματα του συντελεστή «έδαφος». η εργασία. Ο συντελεστής «εργασία» περιλαμβάνει την καταβολή της ανθρώπινης δραστηριότητας, σωματικής και πνευματικής, για την παραγωγή ενός προϊόντος. Η εργασία που προσφέρουν οι εργαζόμενοι μπορεί να είναι είτε πλήρους απασχόλησης (πλήρης απασχόληση θεωρείται το οκτάωρο) είτε μερικής απασχόλησης (λιγότερες ώρες απασχόλησης, με χαμηλότερο εισόδημα). Επίσης, ανάλογα με το είδος της απασχόλησης, ο εργαζόμενος προσφέρει τεχνική εργασία ή απασχόληση σε θέματα διοίκησης. το κεφάλαιο. Ο συντελεστής «κεφάλαιο» περιλαμβάνει αφ ενός όλα εκείνα τα αγαθά (μηχανήματα, εξοπλισμό, εργαλεία και άλλα προϊόντα) που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή άλλων προϊόντων. Επίσης, περιλαμβάνει τα απαραίτητα κεφάλαια για την κάλυψη των εξόδων που απαιτούνται για την παραγωγή των προϊόντων. Τα γεωργικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στη γεωργική παραγωγή, τα μηχανήματα ενός εργοστασίου, οι δαπάνες που απαιτούνται για να χρηματοδοτηθεί η αγορά πρώτων υλών, αποτελούν παραδείγματα του συντελεστή «κεφάλαιο». Ο όρος «πόροι» είναι ευρύτερος από τον όρο «παραγωγικοί συντελεστές». Οι παραγωγικοί συντελεστές είναι ταυτισμένοι με την παραγωγή του αγαθού ή της υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, ο όρος «πόροι» περιλαμβάνει κάθε είδους ενέργεια ή δραστηριότητα και καθετί που έχει αξία για το άτομο ή την κοινωνία γενικότερα και που αφιερώνεται στην επιχειρηματική προσπάθεια. Πολλές φορές η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει ώρες σκέψης, νέες εφευρέσεις, την οργάνωση ενός σχεδίου διάθεσης των προϊόντων στην αγορά κ.λπ. Στους συντελεστές παραγωγής μιας ξενοδοχειακής μονάδας θα εντάξουμε τα κεφάλαια για 27

29 την κατασκευή της και το ανθρώπινο δυναμικό για τη λειτουργία της. Όμως στους πόρους θα εντάξουμε και την ωραία ακρογιαλιά, στην οποία έχει πρόσβαση η επιχείρηση, όπως επίσης το πολύ όμορφο αρχιτεκτονικό σχέδιο, που ήταν έμπνευση του ιδιοκτήτη. Η επιχειρηματική αμοιβή (ή κέρδος) προκύπτει, εάν, από τα συνολικά έσοδα από την πώληση του προϊόντος ή της υπηρεσίας, αφαιρέσουμε τα συνολικά έξοδα. Ο επιχειρηματίας κινείται σε ένα χώρο, όπου αγοράζονται και πωλούνται παραγωγικοί συντελεστές (δηλαδή τα μέσα για τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών), ενώ, επίσης, αγοράζονται και πωλούνται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που δημιουργούνται από τις επιχειρηματικές προσπάθειες. Ο χώρος αυτός ονομάζεται αγορά. Όπως αναφέρθηκε ήδη, η αξιοποίηση των πόρων αφορά την υλοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Η επιχειρηματική ευκαιρία αναφέρεται σε μία επιχειρηματική ιδέα με εμπορικό ενδιαφέρον. Η επιχειρηματική ιδέα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός καινούριου προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, που αναμένεται να κατακτήσει τις προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού στα πλαίσια της ζήτησης και προσφοράς. Το εμπορικό ενδιαφέρον μεταφράζεται σε προοπτικές κερδών, οι οποίες θα ξεπεράσουν το κόστος απασχόλησης των παραγωγικών συντελεστών σε έναν ευρύ χρονικό ορίζοντα. Η μελέτη της επιχειρηματικότητας λοιπόν συμπεριλαμβάνει: τους λόγους που ωθούν ένα άτομο να ασχοληθεί με την επιχειρηματικότητα ως επαγγελματική επιλογή τις προϋποθέσεις για την επιβίωση και γρήγορη μεγέθυνση των νέων επιχειρηματικών προσπαθειών τις πολιτικές που οδηγούν στην ανάπτυξη και τόνωσή της. Με την επιχειρηματικότητα ασχολείται ο επιχειρηματίας που δημιουργεί και αναπτύσσει την επιχείρησή του, στο περιβάλλον όπου πραγματοποιείται η παραπάνω δραστηριότητα, καθώς και στα ευρύτερα οφέλη και πλεονεκτήματα που διοχετεύονται στην οικονομία μέσω της δράσης του. 28

30 2.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επιχειρηματικότητας Ο επιχειρηματίας έχει (ως εργαζόμενος) μια σειρά σημαντικών πλεονεκτημάτων. Τα σπουδαιότερα είναι τα εξής: Οι επιχειρηματίες είναι αφεντικά του εαυτού τους. Κανένας μέσα στην επιχείρηση δεν δίνει εντολές στον επιχειρηματία. Ο επιχειρηματίας είναι κύριος του πεπρωμένου του. Οι επιχειρηματίες ασχολούνται με δουλειές που τους αρέσουν. Οι επιχειρηματίες δημιουργούν επιχειρήσεις και δουλεύουν εκεί που τους ενδιαφέρει άμεσα. Οι επιχειρηματίες είναι δημιουργικοί. Οι επιχειρηματίες έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν νέες ιδέες σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Οι επιχειρηματίες μπορεί να κερδίσουν πολλά. Μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα μπορεί να αποφέρει στον επιχειρηματία πολύ καλύτερες αμοιβές από ένα καλό μισθό. Υπάρχει βέβαια και μια σειρά από μειονεκτήματα. Τα κυριότερα είναι τα εξής: Η επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτύχει. Όλες οι μικρές επιχειρήσεις τα δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους έχουν αυξημένη πιθανότητα να «πέσουν έξω», να «πτωχεύσουν» ή να «κλείσουν» και ο επίδοξος επιχειρηματίας να χάσει τα λεφτά του. Οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα στην επίτευξη εσόδων αλλά και στην «κανονικότητα» είσπραξής τους. Οι επιχειρηματίες μπορεί τον ένα μήνα να κερδίσουν πολλά και τον επόμενο μήνα να χάσουν πάρα πολλά. Οι επιχειρηματίες εργάζονται πολλές ώρες. Ο επιχειρηματίας δεν είναι σαν τον υπάλληλο, που τελειώνει το ωράριό του και φεύγει ή το στέλεχος που ολοκληρώνει τις προγραμματισμένες εργασίες του και αποχωρεί. Οι επιχειρηματίες λαμβάνουν όλες τις κρίσιμες αποφάσεις μόνοι τους. Οι επιχειρηματίες, εάν δεν έχουν συνεργάτες ή μετόχους στις επιχειρήσεις, λαμβάνουν τις αποφάσεις εντελώς μόνοι τους. 29

31 2.3 Η διαδικασία του επιχειρείν Η υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας και το ξεκίνημα μιας νέας επιχείρησης περιλαμβάνουν πέντε βήματα, που αποτελούν τη διαδικασία του επιχειρείν. Αυτά είναι: 1. το επιχειρηματικό περιβάλλον 2. η επιχειρηματική ευκαιρία 3. ο σχεδιασμός της νέας επιχείρησης 4. η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, και 5. η λειτουργία της νέας επιχείρησης. Βήμα 1 ο : Το επιχειρηματικό περιβάλλον Το περιβάλλον μιας καινούριας επιχείρησης περιλαμβάνει όλες εκείνες τις μεταβλητές που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία και την επιβίωσή της και δεν μπορούν να ελεγχθούν άμεσα από τον επιχειρηματία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν η κυβερνητική πολιτική, οι διεθνείς συγκυρίες, όπως π.χ. ένας πόλεμος ή τα χαρακτηριστικά της αγοράς στην οποία θα κινηθεί η νέα επιχείρηση. Βήμα 2 ο : Η επιχειρηματική ευκαιρία Μια ευκαιρία είναι μία καλή ιδέα με εμπορική αξία. Μια ιδέα για ένα καινούριο προϊόν έχει ενδιαφέρον, μόνο εάν υπάρχουν καταναλωτές που θέλουν να το αγοράσουν. Μία καλή ιδέα και μία αγορά συνιστούν μια επιχειρηματική ευκαιρία. Καινούριες επιχειρήσεις δημιουργούνται, όταν οι εμπνευστές τους αναγνωρίζουν νέες ευκαιρίες στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Βήμα 3 ο : Ο σχεδιασμός της νέας επιχείρησης Από τη στιγμή κατά την οποία ο επίδοξος επιχειρηματίας θα αποφασίσει να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση, θα πρέπει, πριν ξεκινήσει την υλοποίησή της, να κάνει έναν απλό, σωστό και ρεαλιστικό σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα παράγει η νέα επιχείρηση, καθώς και την τιμολόγησή τους, το κόστος για τη δημιουργία της επιχείρησης, μιαν ανάλυση της αγοράς όπου θα κινηθεί η νέα επιχείρηση, 30

32 στοιχειώδεις προϋπολογισμούς και προβλέψεις για την πορεία της επιχείρησης και ανάλυση των πηγών χρηματοδότησης. Όλες αυτές οι σκέψεις οργάνωσης και σχεδιασμού μπορούν να καταγραφούν στο χαρτί και να αποτελέσουν για μας ένα χάρτη πορείας, που ονομάζεται business plan, δηλαδή επιχειρηματικό σχέδιο. Βήμα 4 ο : Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων Αφού έχει ολοκληρωθεί ο επιχειρηματικός σχεδιασμός και πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες δημιουργίας της επιχείρησης, ο επίδοξος επιχειρηματίας θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι διαθέσιμοι πόροι επαρκούν, υπάρχουν και δεν βρίσκονται μόνο στα χαρτιά ή σε γενικές και αόριστες υποσχέσεις. Βήμα 5 ο : Η λειτουργία της νέας επιχείρησης Στο συγκεκριμένο στάδιο, η επιχείρηση έχει ξεκινήσει τη δραστηριοποίησή της και αντιμετωπίζει μία σειρά θεμάτων, όπως, για παράδειγμα, την επιβίωση, εμπόδια στην εύρυθμη καθημερινή λειτουργία, την προοπτική μεγέθυνσης. Το μεγαλύτερο δίλημμα που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματίας, όταν η νέα επιχείρηση ξεπεράσει το κρίσιμο στάδιο της επιβίωσης, είναι εάν θα επεκταθεί ή όχι. 2.4 Επιχειρηματικό σχέδιο Εισαγωγή Το business plan ή επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα συμβόλαιο ανάμεσα στους εταίρους μιας επιχείρησης με στόχο να ακολουθήσουν οι εταίροι τις ενέργειες που περιγράφονται και αναλύονται μέσα σε αυτό. Με το επιχειρηματικό σχέδιο οι εταίροι και η Διοίκηση της επιχείρησης μπορούν να προβλέψουν : Την ανταπόκρισης της αγοράς στα προϊόντα και υπηρεσίες τους Τις αντιδράσεις των ανταγωνιστών Την επιτυχία όσον αφορά την προσέλκυση κεφαλαίων και Τον τρόπο αντιμετώπισης απρόβλεπτων καταστάσεων 31

33 2.4.2 Περιεχόμενα επιχειρηματικού σχεδίου Επιχειρηματική Ιδέα. Ανάλυση της αγοράς και η πορεία του κλάδου. Η χωροθεσία και ο τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης Τεχνολογία. Διοίκηση και Διαχείριση. Χρηματοδότηση Επιχειρηματικά σχέδια και επιχειρήσεις Το επιχειρηματικό σχέδιο δεν είναι μόνο απαραίτητο για την ανάπτυξη και την χάραξη της σωστής κατεύθυνσης, αλλά είναι άκρως απαραίτητο στην εταιρία προκειμένου να εξασφαλίσει χρηματοδότηση, να διερευνήσει το κόστος πρόσθετων δομών ή εγκαταστάσεων, να δημιουργήσει ένα νέο τμήμα, ή να αγοράσει μία νέα, θυγατρική εταιρία. Το Επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί μία συνολική διαδικασία αξιολόγησης μέσω της οποίας μπορεί να προσδιοριστεί εάν και κατά πόσον το εγχείρημα το οποίο αναλαμβάνει η εταιρία είναι επωφελές ή επιζήμιο. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι για μία εταιρία, ό,τι ακριβώς ο ναυτικός χάρτης για ένα πλοίο που αφήνει το οικείο λιμάνι για ένα ταξίδι σε άγνωστα νερά. Το Επιχειρηματικό σχέδιο δίδει στην Εταιρία δυνατότητες, όπως να: Δημιουργήσει ένα επιχειρηματικό εργαλείο, το οποίο θα τη βοηθήσει να προωθήσει την κερδοφόρο ανάπτυξη, παρουσιάζοντας την πορεία ανάπτυξής της για μία πενταετία στις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται και στο χρηματιστήριο εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο. Χαράξει μία στρατηγική για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της οικονομικής θέσης μέσα από ολοκληρωμένη κατανόηση και τεκμηρίωση των κρίσιμων ζητημάτων που αντιμετωπίζει. Στόχος του εν λόγω έργου είναι η διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης της εταιρίας και ο καθορισμός των κατευθυντήριων αξόνων δράσης της. Ανταποκριθεί στα κριτήρια του Αναπτυξιακού Νόμου ο οποίος δίνει σημαντικά κίνητρα για την ενίσχυση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Μέσω 32

34 Αναπτυξιακού Νόμου οι επιχειρήσεις μπορούν να εκπονούν και να υποβάλλουν προς χρηματοδότηση επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan), το οποίο ενσωματώνει μέσα στην αναπτυξιακή στρατηγική του επενδύσεις σε τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρηματικό εξοπλισμό καθώς και εκσυγχρονισμό. 2.5 Μεθοδολογία και πρόγραμμα εργασίας Project Plan Πριν την ανάληψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής προσπάθειας και την εκκίνηση για την υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας, απαιτείται η κατάρτιση αναλυτικού σχεδιασμού υλοποίησης του έργου (Project Plan), ο οποίος περιέχει: Τις φάσεις υλοποίησης Την κατανομή των εργασιών και τον τρόπο κάλυψης του αντικειμένου, Το χρονοπρόγραμμα υλοποίησης του έργου Ανάλυση και Διάγνωση της Υφιστάμενης Κατάστασης της Εταιρίας Η ανάλυση στόχο έχει να διαγνώσει το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της εταιρίας Διάγνωση Εσωτερικού Περιβάλλοντος Στη συγκεκριμένη φάση θα διαγνωσθούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία της εταιρίας στους διάφορους τομείς λειτουργίας παραγωγής, εμπορίας, χρηματοοικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, ειδικότερα θα: Ερευνηθεί η αξιοπιστία των δεδομένων της εταιρίας. 33

35 Οργανωθούν και ταξινομηθούν τα στοιχεία (παραγωγικά και οικονομικά) της εταιρίας με τρόπο συγκρίσιμο με αντίστοιχα στοιχεία ανταγωνιστικών ελληνικών και ευρωπαϊκών εταιριών. Προσδιοριστούν τα ισοδύναμα κριτήρια αποδόσεων και κόστους λαμβάνοντας υπόψη τους τεχνολογικούς παράγοντες. Στο χρηματοοικονομικό επίπεδο, η ανάλυση θα περιλαμβάνει : εκτίμηση βασικών δεικτών οι οποίοι θα αποτυπώνουν την κατάσταση της εταιρίας από πλευράς ρευστότητας, διάρθρωσης κεφαλαίων, αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων και ενεργητικού. Περαιτέρω, θα εξαχθούν συμπεράσματα για τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρίας σε σχέση με : o τις υποχρεώσεις της (όροι χρόνοι πληρωμής προμηθευτών, λοιπών υποχρεώσεων), o τις απαιτήσεις της (όροι χρόνοι είσπραξης από πελάτες και άλλων πόρων), o τα διαθέσιμα (βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις, δυνατότητα κάλυψης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων), o τις επενδύσεις τις επενδύσεις (πολιτική και τρόπος χρηματοδότησης), κλπ. Στο επίπεδο της παραγωγικής λειτουργίας θα εκτιμηθούν παράγοντες όπως: η παραγωγική δυνατότητα και το ποσοστό αξιοποίησής της, η τήρηση ποιοτικών / standards, το κόστος πρώτων υλών, οι αποδόσεις πρώτων υλών, το κόστος επεξεργασίας και το ποσοστό <<προστιθέμενης αξίας>>, το επίπεδο τεχνολογικής υποδομής, της έρευνας, αποθεμάτων, κ.ο.κ. Στο επίπεδο της εμπορίας θα αναλυθούν παράγοντες : όπως η τιμολογιακή πολιτική, η πολιτική εξυπηρέτησης πελατών, η διακίνηση των προϊόντων, η πολιτική αναβάθμισης - διαφοροποίησης και προώθησης προϊόντων και ο τρόπος εμπορίας. 34

36 35

37 Όσον αφορά τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η ανάλυση θα εστιαστεί σε ζητήματα όπως: η επάρκεια - πλεόνασμα προσωπικού σε παραγωγικές και μη θέσεις, μισθολογικό κόστος, διοικητικά προσόντα, ικανότητες κλπ. Στη φάση αυτή θα προσδιοριστεί το Νεκρό Σημείο (Break-Even) της επιχείρησης και θα γίνει ανάλυση ευαισθησίας όλων των βασικών παραγόντων (ποσοτικών και ποιοτικών), τόσο της παραγωγής, όσο και των οικονομικών. Για την εκτίμηση των παραπάνω θα ληφθούν υπόψη καθιερωμένες πρακτικές και συγκριτικές εμπειρίες (Best Practices), αντίστοιχων επιχειρήσεων του κλάδου στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά Επισκόπηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος Στην επισκόπηση του περιβάλλοντος θα προσδιορισθούν οι εξελίξεις και οι τάσεις που επικρατούν στο συγκεκριμένο κλάδο διεθνώς. Θα εκπονηθεί ανάλυση της Ελληνικής αγοράς και θα εξετασθεί η θέση της εταιρίας στην αγορά έναντι των βασικών ανταγωνιστών της, ώστε να αποσαφηνισθούν οι ευκαιρίες που διανοίγονται στο άμεσο επιχειρησιακό περιβάλλον της εταιρίας. 2.6 S.W.O.T. Analysis Μέσω της S.W.O.T. Analysis γίνεται η αποτύπωση των Δυνατών και Αδύνατων Σημείων της εταιρίας, των Ευκαιριών και των Κινδύνων της Αγοράς. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο περιέχει την ανάπτυξη των ευρημάτων των φάσεων που περιγράφηκαν πιο πάνω και των προτάσεων των Συμβούλων και των στελεχών της επιχείρησης και θα περιλαμβάνει: Τη στρατηγική της εταιρίας. Την οργανωτική δομή που απαιτείται για την υλοποίησή της. Το αναλυτικό Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Την προώθηση πωλήσεων και Marketing. Τα δίκτυα διανομής προϊόντων. 36

38 Τα θέματα μηχανογραφικής υποστήριξης για όλες τις πτυχές της εταιρίας (προμήθεια πρώτων υλών, παραγωγή, πωλήσεις, διανομή, διοίκηση). Την απαιτούμενη κεφαλαιακή διάρθρωση. 37

39 2.7 Περίγραμμα ενός επιχειρηματικού σχεδίου Ένα Επιχειρηματικό σχέδιο στοχεύει στο να παρέχει όλες τις πληροφορίες και τα στατιστικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα σε εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με την αξιολόγηση ενός προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου, έτσι, διαφορετική μορφή δίδουμε στο επιχειρηματικό σχέδιο που υποβάλλεται στα πλαίσια ενός Αναπτυξιακού και διαφορετική σ αυτό που υποβάλλεται σε μία εμπορική τράπεζα για χρηματοδότηση. Σε όλες πάντως τις περιπτώσεις, τα ακόλουθα στοιχεία αποτελούν προαπαιτούμενα ενός αποδοτικού επιχειρηματικού σχεδίου: Ι. Βασικά Στοιχεία. Εισαγωγή Σαφής περιγραφή του σκοπού του Επιχειρηματικού Σχεδίου Πίνακας περιεχομένων Φωτογραφίες ή εικόνες και σχέδια που αφορούν το προτεινόμενο επιχειρηματικό σχέδιο ΙΙ. Η Επιχείρηση Περιγραφή του εγχειρήματος και των σχετικών με αυτό δραστηριοτήτων Ταξινόμηση του εγχειρήματος Προϊόντα της επιχείρησης Θέση (τοποθεσία) της επιχείρησης Οικονομικό περιβάλλον Η αγορά για τα προϊόντα της επιχείρησης Περιγραφή της διοίκησης Προσωπικό, υφιστάμενο ή που πρόκειται να προσληφθεί Φύση, ισχύς και μέγεθος ανταγωνισμού ΙΙΙ. Οικονομικά Στοιχεία Πηγές χρηματοδότησης Κατάλογος χρηματοδοτικών μέσων Υπάρχοντα αποθεματικά 38

40 Ισοζύγιο Αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων Προβολές εσόδων για κέρδη και ζημίες : μηνιαίες προβολές για τον πρώτο χρόνο λεπτομέρειες ανά τρίμηνο ή μήνα για το δεύτερο χρόνο σύνοψη τριετίας ή πενταετίας Προβολή προβλεπόμενου ρυθμού ταμιακής κίνησης (cash flow) Μηνιαία στοιχεία για τον πρώτο χρόνο Τριμηνιαία στοιχεία για τα επόμενα δύο χρόνια V. Δικαιολογητικά & άλλα Στοιχεία Ισολογισμοί, ισοζύγια και λοιπά οικονομικά στοιχεία που καταδεικνύουν την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης CVs των στελεχών της επιχείρηση, Μισθωτήρια, συμβόλαια, τιμοκατάλογοι, προσπέκτους κλπ Αποκόμματα εφημερίδων ή περιοδικών για την επιχείρηση, τα μέλη της διοίκησης και το προσωπικό Συστατικές επιστολές 39

41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3. ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η Κοζάνη είναι ένας παρεξηγημένος νομός, όχι και άδικα. Ο λιγνίτης είναι ένα δώρο της φύσης και πρέπει να αξιοποιηθεί αποδοτικότερα και οικολογικότερα ώστε να συμβάλλει στην ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας χωρίς να σημαδεύει αρνητικά την καθημερινότητα ανθρώπων και περιβάλλοντος. Η Κοζάνη είναι ένας μεγάλος νομός, ο μεγαλύτερος της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με πολλούς και μεγάλους κατοικημένους τόπους. Είναι ένα μεγάλο λεκανοπέδιο που αγκαλιάζεται από τα υπέροχα βουνά της Λάρισας και της Πιερίας (Πιέρια Όρη και Όρος Τίταρος), από τα βουνά της Ημαθίας (Βέρμιο) και από τα δικά της βουνά (Καμβούνια, Βουρίνος, Ασκίο, Βόιο,) που μέσα τους κρύβουν παραδοσιακούς οικισμούς, μοναδικές διαδρομές και εκπληκτικά τοπία. Ο νομός της Κοζάνης φιλοξενεί και για περίπου 60 χλμ το πέρασμα του μακρύτερου ελληνικού ποταμού, του Αλιάκμονα. Μάλιστα στο πέρασμα του από την Κοζάνη ο Αλιάκμονας μεταλλάσσεται σε λίμνη στο νοτιοανατολικό άκρο του νομού. 40

42 Για να φτάσετε από την Κοζάνη στη Λάρισα και τη Νότια Ελλάδα πρέπει να περάσετε την υψηλή γέφυρα του Αλιάκμονα. Στο βάθος τα Σέρβια (δεξιά) και το Βελβεντό (αριστερά). Η Κοζάνη είναι ομολογουμένως ένας αντιστάρ του τουρισμού. Εδώ οι παραδόσεις δεν είναι εξαγώγιμο προϊόν ούτε μαγνήτης προσέλκυσης επισκεπτών. Οι Κοζανίτες έχουν μια αρκετά τοπικιστική προσέγγιση του γλεντιού, της παρέας και της παράδοσης. Θα τους χαρακτηρίζαμε Κορσικανούς της Μακεδονίας. Αυτός ο τοπικισμός είναι μάλιστα τόσο έντονος που γίνεται διάκριση ακόμη και μεταξύ Κοζανητών και Ποντίων! Τώρα θα μου πείτε αξίζει να έρθουμε εδώ να ανακαλύψουμε αυτό τον ιδιότροπο τόπο; Απολύτως ναι. Γιατί ο τόπος αυτός προσφέρει μοναδικές συγκινήσεις κυρίως μέσα από το διαφορετικό και τις αντιθέσεις. Από την απόλυτη πολεοδομική αναρχία της πόλης της Κοζάνης στην αρχιτεκτονική μαγεία της Σιάτιστας. Από το βεβαρημένο περιβάλλον της πόλης της Πτολεμαΐδας, του Αγίου Δημητρίου, της Ποντοκώμης στην απόλυτη φυσική πανδαισία των χωριών του Βοίου. Από την εμποροβιοτεχνική και ενεργειακή κυψέλη της πόλης της Κοζάνης στην αγροτική οικονομία του ροδάκινου στο Βελβεντό, του κρόκου στην ομώνυμη κωμόπολη και του κάστανου στο Βόιο. 41

Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΔΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΒΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΒΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ Εισηγητής : Τσούκας Βασίλειος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Επιχειρηματικό Σχέδιο ίδρυσης οινοποιείου Καθηγητής : Μπογάς Χρήστος Σπουδαστές :Ιωαννίδης Σπύρος - Βαβατζιάνη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η διαδικτυακή παρουσία της Χίου Υποβληθείσα στον κ. Βαλσαμίδη Σταύρο από την σπουδάστρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TOURISM «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Πέκκα Οικονόμου Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 10 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...10 1.3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 10 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...10 1.3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.10 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 10 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...10 1.3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 1.1 Χαρακτηριστικά της ανάπτυξης του τουρισμού... 6 1.2 Το τουριστικό προϊόν... 7 1.3 Ανάπτυξη των κύριων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ Πατέλη Μάρθα ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσούκας Βασίλειος Σέρρες, Ιούνιος 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΩΝ:: 11.. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ 226611/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ελένη Ε. Σαβιολή Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ>>

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ>> Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΤΕΚΤΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ : ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Μ.13940 ΓΑΛΑΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ Α.Μ. 13782

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ : ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Μ.13940 ΓΑΛΑΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ Α.Μ. 13782 ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : Εναλλακτικός τουρισμός στην Ελλάδα και τις ανταγωνίστριες Μεσογειακές χώρες Εξέλιξη και e Marketing ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΥΡΟΥ ΑΓΑΠΗ ΚΑΡΑΤΖΙΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΟΝΟΜΑ: ΑΘΗΝΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ Α.Μ: 4312 ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο αγροτουρισμός ως έννοια εμφανίστηκε λίγο μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΛΟΓΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων καθηνήτρια: κ. Πολυχρονίδου Περσεφόνη. Θέμα πτυχιακής:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων καθηνήτρια: κ. Πολυχρονίδου Περσεφόνη. Θέμα πτυχιακής: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων καθηνήτρια: κ. Πολυχρονίδου Περσεφόνη Θέμα πτυχιακής: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Τουριστική ανάπτυξη της Δωδεκανήσου από το 1970 εώς και σήμερα Υποβληθείσα στον Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής Α' < '- Χ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής Α' < '- Χ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Α' < '- Χ ' ' ' ^ '/ν' ί - :: ^ ' Α / ^ ν Θέμα πτυχιακής εργασίας: Προώθηση του τουρισμού.πως οι χώρες συμβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. ΣΤΟΧΟΣ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ A.M: 4949 ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ A.M: 4985

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιατµηµατικό: «Σχεδιασµός, ιοίκηση και Πολιτική του Τουρισµού»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιατµηµατικό: «Σχεδιασµός, ιοίκηση και Πολιτική του Τουρισµού» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιατµηµατικό: «Σχεδιασµός, ιοίκηση και Πολιτική του Τουρισµού» ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΙΠΤΩΣΗΣ: «Γυναικείοι Αγροτουριστικοί

Διαβάστε περισσότερα