Εργασία του 2 ου Γυµνασίου Καλαµπάκας στα πλαίσια των Σχολικών Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργασία του 2 ου Γυµνασίου Καλαµπάκας στα πλαίσια των Σχολικών Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου"

Transcript

1 Εργασία του 2 ου Γυµνασίου Καλαµπάκας στα πλαίσια των Σχολικών Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ, ΜΑΝΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟΤΡΙΒΕΣ ΝΑΚΗ Σ. 2 Ο Γυµνάσιο Καλαµπάκας, /νση /θµιας Εκπ/σης Ν. Τρικάλων ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Μήτε κι η σιωπή είναι πια δική σου εδώ που σταµατήσαν οι µυλόπετρες» Γ. Σεφέρης (Μυκήνες) Έχουν πια σταµατήσει να δουλεύουν οι µυλόπετρες στους µύλους, όπως αναφέρει στο ποίηµά του ο εθνικός µας ποιητής Γεώργιος Σεφέρης. Κατά τη δεκαετία του 60 η δίνη του σύγχρονου πολιτισµού σήµανε αµετάκλητα την ώρα του τέλους για τους παραδοσιακούς νερόµυλους. Σήµερα ελάχιστοι έχουν τους µηχανισµούς τους και µπορούν να αλέσουν. Οι νερόµυλοι και µαζί µ αυτούς τα µαντάνια και οι νεροτριβές έχουν ξεχωριστή θέση στη λαογραφία µας. Ο λαός µας στόλισε τους νερόµυλους µε ένα πλήθος προϊόντων της µούσας, της φαντασίας, της ευαισθησίας και της µνήµης του. Όσα από αυτά έχουν διασωθεί από τη φθορά του χρόνου και την αδιαφορία µας θα µας θυµίζουν την παρουσία ενός ολόκληρου ελληνικού κόσµου του µόχθου που πάλεψε πολύ σκληρά για την καθηµερινή του επιβίωση. Εµείς, η περιβαλλοντική οµάδα του 2ου Γυµνασίου Καλαµπάκας, επειδή πιστεύουµε ότι η γνώση γι αυτόν τον πολιτισµό είναι όχι µόνο πολλαπλά χρήσιµη αλλά και διδακτική θελήσαµε να σπάσουµε λιγάκι τη σιωπή των νερόµυλων που µοναδική τους συντροφιά έχουν πλέον το νερό που κατρακυλά αδιάκοπα στη ρεµατιά. Τρέξαµε να µαζέψουµε στοιχεία γι αυτούς, που είναι κοµµάτι της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Ρωτήσαµε τους παππούδες µας, τις γιαγιάδες µας, πήραµε συνεντεύξεις από γέροντες και από ανθρώπους που είχαν τόσα πολλά να µας πουν. Έτσι µέσα από το παιχνίδι, από ασκήσεις στο πεδίο και από πολλές άλλες δραστηριότητες τα παιδιά έµαθαν να σέβονται και να αγαπούν το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον. Παράλληλα διδάχθηκαν ότι το να σβήνει κανείς κάτι από το παρελθόν είναι σαν να σβήνει κάτι από το µέλλον. NAKI S. 2 nd secondary school of Kalabaka, secondary education administration office, prefecture of Trikala ABSTRACT «Not even silence is yours any more now that millstones have stopped» George Seferis (Mycenae) The millstones have stopped according to our national poet George Seferis. During the sixties, the swirl of modern culture marked the ultimate end for traditional watermills. Today, very few of them still have the engines to mill. The watermills together with mandania 1 and nerotrives 2 hold a very special place in our folklore world. Our people has embellished watermills with loads of products of the poetic muse, of imagination sensitivity and collective memory. The ones that have been rescued from time s decay, and human s indifference, will always remind us of the presence of a whole Greek world of labour, which has fought hard for its daily survival. We are the environmental group of the 2 nd secondary school of Kalabaka, Greece, and we believe that knowledge of that culture is multiply useful and educational as well. That s why we wished to

2 brake the silence of those watermills whose only company now is the water that runs forever down the stream. We went off to gather facts about them because they form part of our culture heritage. We asked our grand parents, we interviewed old community members or people who had so much to say. In this way, through games, exercises on the field and many more activities children learned how to respect and love the natural and the human- constructed environment. Apart from that, children learned that wiping out parts of the past is like wiping out parts of the future. 1. nerotrives: fresh running- water wooden wash-tubs that form a whirlpool resembling those of modern washing machines. 2. mandania: wooden construction where they put the washed-up woolen clothes to make them fluffy. Λέξεις κλειδιά: νερόµυλοι, µαντάνια, νεροτριβές, πολιτιστική κληρονοµιά, φυσικό περιβάλλον, ανθρωπογενές περιβάλλον. 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Στην περιοχή µας υπήρχαν παλιά αρκετοί νερόµυλοι, περί τους 150. Σήµερα τείνουν να εκλείψουν. Τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον να τους γνωρίσουν από κοντά. Βρήκαν το θέµα πολύ ελκυστικό. Μερικά από αυτά έχουν και συγγενείς που διετέλεσαν µυλωνάδες. Έδειξαν ενδιαφέρον στο να γνωρίσουν το φυσικό περιβάλλον στο οποίο κτίζονταν οι νερόµυλοι, να ψάξουν να βρουν το κανάλι (µυλαύλακα ) που µετέφερε το νερό από το ποτάµι ή την πηγή. Να γνωρίσουν τη δύναµη του νερού και πώς τελικά καταφέρνει αυτό να δώσει κίνηση στη φτερωτή. 2. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να µάθουν οι µαθητές µας τι είναι Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση (κουλτούρα) και αλλαγή συµπεριφοράς ως αυριανοί πολίτες. Να µάθουν να συλλέγουν και να ταξινοµούν στοιχεία. Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά µε το περιβάλλον και να το ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΝ! Να εργασθούν για τη λύση προβληµάτων που απορρέουν από την υποβάθµισή του. Να αντιληφθούν το µέγεθος των κινδύνων που προκαλεί ο άνθρωπος µε την άλογη καταστροφή του περιβάλλοντος και τις συνέπειες που θα έχει στη ζωή µας. Να καταλάβουν ότι σβήνοντας κάτι από το παρελθόν είναι σα να σβήνουν κάτι από το µέλλον και στη συνέχεια να δραστηριοποιηθούν και να περισώσουν ό,τι µπορούν από τα αξιόλογα αυτά δείγµατα της προβιοµηχανικής εποχής. Να αγαπήσουν ό,τι έχει σχέση µε φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον µας και την πολιτιστική µας κληρονοµιά. Να αναπτύξουν ερευνητικό πνεύµα και διάθεση συνεργασίας, να µάθουν να εργάζονται οµαδικά. Να δοθεί η ευκαιρία στους µαθητές να ασχοληθούν µε θέµατα που δε φαίνεται να σχετίζονται άµεσα µε τα σχολικά µαθήµατα, χωρίς δεσµεύσεις και εξετάσεις. 3. ΜΕΘΟ ΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Για την υλοποίηση του προγράµµατος εφαρµόσθηκε η µέθοδος Project (εφαρµογής σχεδίου). Η µορφή εργασίας ήταν µαθητοκεντρική - οµαδοκεντρική. Στην πρώτη τους συνάντηση τα παιδιά µετά από διάλογο και υποβολή προτάσεων επέλεξαν το θέµα µε το οποίο ήθελαν να ασχοληθούν. Στη συνέχεια προσπάθησαν να οριοθετήσουν την έκταση του θέµατος, να θέσουν στόχους και να εντοπίσουν πιθανά δύσκολα σηµεία. Σιγά - σιγά άρχισε να διαµορφώνεται το γενικό σχέδιο του προγράµµατος και τα παιδιά για την καλύτερη

3 λειτουργία της οµάδας, µε την παρότρυνση και της υπεύθυνης καθηγήτριας χωρίστηκαν σε πέντε υποοµάδες. Η πρώτη υποοµάδα ασχολήθηκε µε το νερό γενικά και πιο ειδικά µε τη δύναµη του νερού. Η δεύτερη υποοµάδα έψαξε και βρήκε στοιχεία για τους µύλους γενικά και για την εξέλιξη των νερόµυλων, ξεκινώντας από τον «υδραλέτη», τον παλαιότερο γνωστό νερόµυλο που αναφέρεται από το Στράβωνα. Η τρίτη υποοµάδα συνέλλεξε στοιχεία για τους νερόµυλους της δικιάς µας περιοχής, της περιοχής Καλαµπάκας. Η τέταρτη υποοµάδα ασχολήθηκε µε τα µαντάνια και τις νεροτριβές. Η πέµπτη υποοµάδα ασχολήθηκε µε το λαογραφικό µέρος της εργασίας. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα έρχονταν σε επαφή όλες οι οµάδες, αντάλλασσαν απόψεις, αλληλοενηµερώνονταν και χάραζαν νέα πορεία δράσης. Ως ηµέρα συνάντησης είχε οριστεί η Κυριακή για να µπορούν να παρευρίσκονται αν όχι όλα, τα περισσότερα παιδιά της περιβαλλοντικής οµάδας, αφού τις υπόλοιπες ηµέρες της εβδοµάδας ήταν απασχοληµένα µε πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες. Η όλη ανάπτυξη του προγράµµατος, όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, έγινε µαθητοκεντρικά. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στους µαθητές να νιώσουν πρωταγωνιστές και όχι πειθήνια και εκτελεστικά όργανα µιας καθηγήτριάς τους. Έγιναν πολλές επισκέψεις στο πεδίο. Η Περιβαλλοντική µας οµάδα επισκέφθηκε αρκετούς νερόµυλους της περιοχής Καλαµπάκας, της περιοχής τους, αλλά και ευρύτερα της περιοχής Τρικάλων, καθώς και άλλων περιοχών, όπως του Θέρµου Αιτωλοακαρνανίας. Οι επισκέψεις αυτές βοήθησαν τα παιδιά στην ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων, όπως της παρατήρησης και της µέτρησης αλλά και εκείνων που έχουν σχέση µε τη διάγνωση και τη λήψη αποφάσεων. Μετά από όλα αυτά τα παιδιά συνέθεσαν τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους και έπαιξαν παιχνίδια ρόλων, µέσα από τα οποία τόνιζαν προβληµατικές καταστάσεις, αλλά και ταυτόχρονα πρότειναν λύσεις. Με την παρουσίαση του προγράµµατος στο τέλος της Σχολικής χρονιάς πρώτα στην κοινότητα του Σχολείου και στη συνέχεια στο ευρύ κοινό της Καλαµπάκας κατάφεραν να συγκινήσουν, να ευαισθητοποιήσουν και να προβληµατίσουν το κοινό σχετικά µε το θέµα τους. 4. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Τα παιδιά συγκεντρώνονταν στο χώρο του Σχολείου µία φορά την εβδοµάδα, κυρίως απογευµατινές ώρες και µαζί µε το συντονιστή τους προσπαθούσαν να εντρυφήσουν στο αντικείµενό τους. Η πολύ καλά οργανωµένη βιβλιοθήκη του σχολείου µας βοήθησε πολύ σ αυτό. Στο χώρο προβολών του Σχολείου µας είδαν κάποιες βιντεοκασέτες σχετικές µε το θέµα. Στο Σχολείο πραγµατοποιήθηκαν οµιλίες σχετικές µε το θέµα µας. Οι εξωτερικοί µας συνεργάτες από το Κ.Π.Ε Μουζακίου ενηµέρωσαν τα παιδιά στο χώρο του Σχολείου και έξω από αυτόν για τη δύναµη του νερού, τις διάφορες µορφές ενέργειας και για την επιτακτική ανάγκη της αειφόρου διαχείρισης των υδάτινων πόρων µας. Η οµάδα πραγµατοποίησε αρκετές επισκέψεις στο πεδίο. Οι επισκέψεις αυτές αφορούσαν τόσο νερόµυλους, µαντάνια και νεροτριβές της περιοχής µας αλλά και έξω από αυτή. Εκεί τα παιδιά άκουσαν, κατέγραψαν, ζωγράφισαν, έψαξαν το ποτάµι ή τις πηγές από τις οποίες έρχεται το νερό στη φτερωτή και γενικά µέσα σ ένα ευχάριστο φυσικό περιβάλλον είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά όλα αυτά τα αξιόλογα δείγµατα της προβιοµηχανικής τεχνολογίας, να γνωρίσουν πώς λειτουργούν, να πάρουν συνεντεύξεις από τους µυλωνάδες και να κρατήσουν όλα αυτά που είδαν και που άκουσαν βαθιά µέσα στη µνήµη τους αλλά και στην καρδιά τους. Προγραµµατίστηκαν και πραγµατοποιήθηκαν τελικά δύο επισκέψεις σε δύο περιβαλλοντικά κέντρα της χώρας µας.

4 Η πρώτη έγινε το Φεβρουάριο στο Κ.Π.Ε Μουζακίου και τη λίµνη Πλαστήρα. Οι υπεύθυνοι και επιστηµονικοί µας συνεργάτες του Κ.Π.Ε ενηµέρωσαν τα παιδιά σχετικά µε τους νερόµυλους και τους πρόβαλαν DVD µε θέµα την ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Στη συνέχεια η οµάδα επισκέφθηκε το νερόµυλο του Ροπωτού. Εκεί τα παιδιά βίωσαν τη λειτουργία του νερόµυλου, του µαντανιού και της νεροτριβής. Πήραν συνέντευξη από το µυλωνά τον κ. ηµήτρη και έβγαλαν πολλές φωτογραφίες. Η επίσκεψη τελείωσε µε την περιήγηση της φαντασµαγορικής λίµνης Ν. Πλαστήρα και του φράγµατος Ταυρωπού. Η δεύτερη επίσκεψη ήταν τριήµερη και έγινε στο Περιβαλλοντικό Κέντρο του Θέρµου Αιτωλοακαρνανίας. Εκεί οι συνάδελφοι του Κ.Π.Ε ξενάγησαν την οµάδα µας στην περιοχή τους και την ενηµέρωσαν σχετικά µε το θέµα της. Τα παιδιά ανέπτυξαν ποικίλες δραστηριότητες στον Εύηνο ποταµό. Μέτρησαν το ph του νερού του ποταµού, ήλεγξαν την καθαρότητά του, έµαθαν να µετρούν το πλάτος του µε πολύ απλό τρόπο και µέσα από το παιχνίδι διδάχθηκαν τη σηµασία που έχει η ισορροπία στη φύση. Παράλληλα µε αυτές τις δραστηριότητες επισκέφθηκαν δύο νερόµυλους που βρίσκονται στο Θέρµο και άλλους δύο που βρίσκονται στη Μυρτιά, σε απόσταση αναπνοής από τη λίµνη Τριχωνίδα. Μετά από όλες αυτές τις επισκέψεις στο πεδίο η οµάδα ήταν πλέον έτοιµη να προχωρήσει στο επόµενο βήµα. Όλο αυτό το υλικό που συνέλλεξαν τα παιδιά το επεξεργάστηκαν, το ταξινόµησαν, το κατέγραψαν και το παρουσιάζουν. Φωτ. 1. Ο υπεύθυνος του Κ.Π.Ε.Θέρµου εξηγεί πώς να µετρούν το πλάτος ενός ποταµού. Φωτ. 2. Μέτρηση της θερµοκρασίας του νερού. Φωτ. 3 Φωτ ΡΑΣΕΙΣ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Τα παιδιά στο χώρο του Σχολείου ετοίµαζαν µία φορά το µήνα τα άρθρα για τις εφηµερίδες, τα οποία στη συνέχεια και δηµοσίευαν µε σκοπό να ενηµερώσουν το κοινό της πόλης τους σχετικά µε το θέµα που επεξεργάζονταν και στη συνέχεια να το ευαισθητοποιήσουν. Σε συνεργασία µε το δήµο καθάρισαν µια περιοχή στην οποία υπήρχαν τα χαλάσµατα ενός νερόµυλου γιατί ήταν πνιγµένη από ψηλά χόρτα.

5 Απευθύνθηκαν στο ήµο Καλαµπάκας και προσπάθησαν να πείσουν τους υπευθύνους να µεριµνήσουν για τα υπολείµµατα αυτά της προβιοµηχανικής υδροµηχανικής και της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και να συµπεριλάβουν πολλά από αυτά στο νεοσύστατο µουσείο της πόλης µας. Η περιβαλλοντική µας οµάδα στο τέλος της σχολικής χρονιάς παράλληλα µε την παρουσίαση της εργασίας στο κοινό της Καλαµπάκας ανέβασε και ένα θεατρικό δρώµενο, σχετικό µε το θέµα. Σ αυτό συµµετείχαν όλα τα παιδιά της Περιβαλλοντικής οµάδας. 6. ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση αποτελεί σηµαντική όψη της µαθησιακής διαδικασίας. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο δε θα µπορούσε να λείψει και από το δικό µας Σ.Π.Π.Ε. Η αξιολόγηση ήταν ενταγµένη µέσα στο πρόγραµµα και όχι ανεξάρτητη από αυτό. Ακολουθήθηκαν τρία στάδια αξιολόγησης (διαγνωστική, διαµορφωτική και τελική) Αρχική αξιολόγηση (διαγνωστική). Μέσα από τη συζήτηση προσπαθήσαµε να ελέγξουµε τις υπάρχουσες γνώσεις των παιδιών γύρω από το θέµα που θα επεξεργαζόταν η περιβαλλοντική οµάδα, καθώς επίσης και τη σχέση που είχαν µε το αντικείµενο έρευνας. Η διαπίστωση ότι οι γνώσεις δεν κάλυπταν επακριβώς το συγκεκριµένο θέµα οδήγησε στην απόφαση ότι έπρεπε αυτό να διερευνηθεί περισσότερο και από διάφορες οπτικές γωνίες. Τα ίδια τα παιδιά αισθάνθηκαν την ανάγκη να συγκεντρώσουν πληροφορίες από διάφορες πηγές και µε διάφορους τρόπους. ιαµορφωτική αξιολόγηση. Σε όλες τις φάσεις του προγράµµατος υπήρχε έλεγχος της µέχρι τότε πορείας. Αξιολογούνταν το συγκεντρωµένο υλικό που παρουσίαζαν τα µέλη της κάθε υποοµάδας. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία δινόταν παράλληλα η δυνατότητα σε κάθε µαθητή να κάνει την αυτοαξιολόγησή του. Κάποιες φορές χρειάστηκε να γίνει µερικός επαναπροσδιορισµός των στόχων και των µεθόδων. Τελική αξιολόγηση. Κατά την τελική αξιολόγηση συγκρίθηκαν οι αρχικές απόψεις και γνώσεις των µαθητών µε αυτές που οικοδοµήθηκαν στην πορεία της έρευνας. Εξετάστηκε ποια ήταν τα οφέλη που αποκόµισαν, αν αναπτύχθηκαν θετικές στάσεις απέναντι στο περιβάλλον, αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι που αρχικά τέθηκαν, αν η µέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η σωστή ή έπρεπε να γίνουν κάποιες διορθώσεις ώστε να έχουµε καλύτερα αποτελέσµατα σε µελλοντικό πρόγραµµα. 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Μέσα από αυτό το πρόγραµµα ζήσαµε πραγµατικά πολύ ωραίες στιγµές. Υπήρξε µία σύσφιξη σχέσεων καθηγητού και µαθητών. Ο καθηγητής ήταν ο σύµβουλος, ο καθοδηγητής των παιδιών και παρείχε τη βοήθειά του µόνο όταν τη ζητούσαν. ε λειτουργούσε ως µοναδικός κάτοχος και ποµπός της γνώσης, αλλά ως συντονιστής, ως εµψυχωτής, ως συνεργάτης, ως συνερευνητής, ως καθοδηγητής. Γενικά έπαιξε ένα ρόλο διαφορετικό από τον παραδοσιακό του ρόλο. Αυτό άρεσε και εκτιµήθηκε πολύ από τα παιδιά. Αυτά πάλι από τη µεριά τους έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. ε µπορεί κανείς να φανταστεί τι είναι ικανά να κάνουν τα παιδιά µέσα από τέτοια προγράµµατα. Σ αυτή τους την προσπάθεια είχαν πάντα δίπλα τους το ιευθυντή του Σχολείου, το Σύλλογο διδασκόντων, το Σύλλογο Γονέων, το ήµαρχο της πόλης µας και όλη τη δηµοτική αρχή, την υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ. Τζιότζιου Λένα και τόσους άλλους ανθρώπους που µε πολλή προθυµία προσέφεραν τη βοήθειά τους στα παιδιά όποτε τους ζητήθηκε. Υπήρξε εποµένως µία άριστη συνεργασία µε ιδιώτες, φορείς και συλλόγους. Φθάνοντας στο τέλος του προγράµµατος διαπιστώσαµε ότι τα παιδιά: Απέκτησαν πολύ περισσότερες γνώσεις για το θέµα που ερεύνησαν, από αυτές που αρχικά είχαν. Ανέπτυξαν θετικές στάσεις και συµπεριφορές απέναντι στο περιβάλλον. Πέτυχαν τους στόχους που αρχικά έθεσαν κατά ένα µεγάλο µέρος. Οι µαθητές ως πρωταγωνιστές πλέον στη διαδικασία απόκτησης της γνώσης σε θέµατα περιβάλλοντος κατάφεραν να µεταφέρουν τις ευαισθησίες τους, τους προβληµατισµούς τους, τις

6 ανησυχίες τους και όλα όσα αποκόµισαν µέσα από την έρευνά τους πρώτα στη Σχολική κοινότητα, κατόπιν στην οικογένειά τους και στη συνέχεια στην τοπική κοινωνία. Αυτό το πέτυχαν µε: Ανακοινώσεις των δράσεών τους, κείµενα, φωτογραφίες στον πίνακα ανακοινώσεων του Σχολείου τους. Παρουσίαση στο ευρύ κοινό της Καλαµπάκας, µε άρθρα στον τοπικό τύπο, της πορείας, των δράσεων και δραστηριοτήτων µας και των αποτελεσµάτων του προγράµµατος συνοδευόµενα πάντα από φωτογραφικό υλικό. ελτία τύπου στα τοπικά Μ.Μ.Ε (ραδιόφωνο, τηλεόραση, τύπο) που παραβρέθηκαν στις εκδηλώσεις. Έγινε παρουσίαση του προγράµµατος στο χώρο του Σχολείου για τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς και ηµερίδα στο εκθεσιακό κέντρο της πόλης µας στις 12 Μαΐου 2004 για το κοινό της Καλαµπάκας. Την εκδήλωσή µας παρακολούθησαν, εκτός από τη σχολική κοινότητα, ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Σεραφείµ, ο δήµαρχος της πόλης µας κ. Α. Πινιάρας και άλλες τοπικές αρχές, ο ιευθυντής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων κ. Ν. Κουρεντής, ο σύµβουλος των Μαθηµατικών κ. Α. Τριανταφύλλου, η υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ. Τζιότζιου, καθώς επίσης και πλήθος γονέων και συµπολιτών µας. Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας διαπιστώσαµε την ικανότητα των παιδιών να διαχέουν τα αποτελέσµατα της δουλειάς τους και να επηρεάζουν τη στάση της τοπικής κοινωνίας σε θέµατα περιβάλλοντος. Στο τέλος της παρουσίασής τους τα παιδιά απηύθυναν για µία ακόµη φορά έκκληση στο δήµαρχο και στο δηµοτικό συµβούλιο (είχαν επισκεφθεί και παλιότερα το δήµαρχο) να περισώσουν ό,τι απέµεινε, έστω και την ύστατη στιγµή, από τα αξιόλογα δείγµατα της προβιοµηχανικής τεχνολογίας, όπως είναι οι νερόµυλοι. Συγκίνησαν τους παρευρισκόµενους λέγοντας «σβήνουµε µόνοι µας την ιστορία µας και πολλά από εκείνα που µε τόσο κόπο και ιδρώτα δηµιούργησαν οι πρόγονοί µας. Όλα αυτά θα έπρεπε να θεωρούνται διατηρητέα µνηµεία, σύµβολα της ζωής των προγόνων µας» Ζήτησαν επίσης από το δήµαρχο να συµπεριλάβει στο νεοσύστατο µουσείο της Καλαµπάκας και τµήµατα εξοπλισµού των νερόµυλων που έχουν ήδη καταστραφεί. Το εξωτερικό µέρος της πρόσκλησής µας για την ηµερίδα

7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ Ο κ. Γεώργιος Πινιάρας από την Ασπροκκλησιά Καλαµπάκας µας διηγείται τα εξής για το νερόµυλο του χωριού του : Ο µύλος λειτουργούσε µε νερό. Ήταν δίπλα στο ποτάµι. Για να κτίσουν ένα µύλο έψαχναν να βρουν ένα µέρος που να έχει ένα βαθούλωµα µε µάρµαρο για να µη φαγώνεται απ το νερό που θα τρέχει. Για να λειτουργήσει ο µύλος έφτιαχναν δυο αυτοσχέδια λιθάρια. Το από κάτω λιθάρι ήταν πιο χοντρό, πιο βαρύ απ το πάνω. Για την κατασκευή των λιθαριών ο µυλωνάς µάζευε ειδικές πέτρες. Τα λιθάρια ήταν στρογγυλά. Έπαιρναν δυνατά στεφάνια σιδερένια και στο πάνω λιθάρι έµπαιναν 3 στεφάνια. Εκεί µέσα στα στεφάνια τοποθετούσε καλά και σφιχτά ο µυλωνάς τις πέτρες για να µη φύγουν. Κάποτε κόπηκαν τα στεφάνια απ το λιθάρι και επειδή είχε φόρα, έφυγε µε δύναµη και σκότωσε ανθρώπους. Για να γυρίσει το λιθάρι, να αλέσει το Φωτογραφία 5. Νερόµυλος στο Περτούλι Τρικάλων (1930) σιτάρι, χρειάζεται τη φτερωτή. Η φτερωτή γίνεται από ξύλο βελανιδιάς για να είναι γερό και να µη σαπίζει επειδή θα βρίσκεται µέσα στο νερό. Αυτά τα ξύλα είναι µικρά κοµµατάκια που τα πελεκάει ο µυλωνάς, ίδιο σουλούπι όλα. Τα λιθάρια είναι περασµένα µέσα σ ένα µεγάλο πάσαλο σιδερένιο που είναι στερεωµένος στο έδαφος. Το κάτω λιθάρι µένει σταθερό, το πάνω φέρνει γύρω. Πάνω απ το πρώτο λιθάρι υπήρχε ένα σίδερο, η χελιδόνα, που ήταν στερεωµένη πάνω σ αυτό για να κουνιέται πιο εύκολα η µυλόπετρα. Πάνω απ όλα είχε µια σκάφη τρυπηµένη από κάτω και εκεί έβαζε το στάρι ο µυλωνάς κι έπεφτε σιγά - σιγά στο λιθάρι κι αλέθονταν. Κάτω απ τα λιθάρια, πλάγια, βάζει ο µυλωνάς µια κάσα ή ένα τσουβάλι που έπεφτε τ αλεύρι. Κάπου-κάπου ο µυλωνάς έβγαζε τα λιθάρια και τα χάραζε µε το σφυρί. Γίνονταν έτσι µικρές εγκοπές για να κόβεται καλύτερα το σιτάρι. Αυτό ήταν απαραίτητο γιατί ο µυλωνάς έβαζε κι άλεθε τη νύχτα, αποκοιµιόταν κι όταν τελείωνε το σιτάρι ο µύλος ξηράλεθε και ίσιαζαν οι πέτρες και µετά δεν έκοβαν. Ύστερα από κάθε χάραξη το πρώτο αλεύρι δεν ήταν καθαρό (ο µύλος είναι από χαραϊ ) Για να κινηθεί ο µύλος χρειαζόταν κάποια ειδική ποσότητα νερού να πέφτει µε δύναµη. Έφερνε το νερό από µακριά µε αυλάκι. Κανόνιζε, ο µυλωνάς, να είναι 3 µε 4 µέτρα πιο ψηλά απ τη φτερωτή. Εκεί έκανε την καρούτα. Η καρούτα ήταν ξύλα, φτιαγµένα και περασµένα σαν δεξαµενή, σα βαρέλι πιο στενό από κάτω. Το νερό ερχόταν µε φόρα, πήγαινε µε δύναµη στη φτερωτή και την κινούσε... Και καθώς ο γέροντας συνεχίζει τη διήγησή του, εµείς ονειρευόµαστε και νοµίζουµε ότι ακούµε στ αλήθεια το τραγούδι του νερού που γυρνάει τη φτερωτή, τ αηδόνια και τις φωνές των ανθρώπων που πήγαιναν να αλέσουν στο µύλο. Όµορφος κόσµος... ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ Νερόµυλος Αµαράντου Ο µύλος χτίστηκε το Οι πρώτοι και τελευταίοι ιδιοκτήτες του ήταν ο Μιχάλης Χλήβας και ο Ιωάννης Τζιάτζος. Όταν ο νερόµυλος χάλασε οι κάτοικοι του χωριού τον ξανάχτισαν, χωρίς όµως να λειτουργήσει ξανά. Τώρα βρίσκεται µέσα σε δέντρα και χόρτα, ανενεργός.

8 Υπήρχαν δύο νερόµυλοι µέσα στο χωριό. Ο ένας ανήκε Νερόµυλοι Καλογριανής στον Αθανάσιο Ρέµπελο. Σήµερα σώζονται µόνο τα ερείπιά του. Ο δεύτερος ανήκε στον Ξενοφώντα Τσιούνη. Υπάρχουν ακόµη δυο άλλοι νερόµυλοι που υπάγονται στην Καλογριανή, αλλά βρίσκονται έξω από το χωριό, στο ποτάµι. Και οι δυο αυτοί µύλοι λειτουργούν ακόµη και σήµερα. Στον Κλεινοβό υπήρχαν 3 µύλοι από τους οποίους οι 2 Νερόµυλοι Κλεινοβού ανήκουν στην οικογένεια Κωστίκη. Και οι δύο χτίστηκαν πριν τη Γερµανική κατοχή. Βρίσκονταν στην άκρη του χωριού ο ένας πολύ µακριά απ τον άλλον και πιο ψηλά. Στην Κρύα Βρύση υπήρχαν δύο µύλοι, ένας στο πάνω Νερόµυλοι στην Κρύα Βρύση χωριό, που µετατράπηκε σε κυλινδρόµυλο και ένας στο κάτω χωριό που παρέµεινε νερόµυλος. Ο µύλος αυτός γκρεµίστηκε γιατί δυστυχώς δεν κρίθηκε χρήσιµος. Στο χωριό ιάβα έχουµε πληροφορίες για την ύπαρξη δύο Νερόµυλοι στη ιάβα νερόµυλων. Ο ένας ανήκε στους αδελφούς Βλαχογιάννη, δεν υπάρχει σήµερα, έχει αντικατασταθεί από κυλινδρόµυλο. Ο δεύτερος ανήκει στον κ. Χαρίση. Σώζεται µέχρι και σήµερα, όχι όµως σε καλή κατάσταση. Νερόµυλος στον Ξηρόκαµπο Στον Ξηρόκαµπο παλιά υπήρχαν αρκετοί νερόµυλοι (5 ή 6) και βρισκόταν στη σειρά, ο ένας µετά τον άλλον. υστυχώς από αυτούς σώζεται µόνο ένας του κ. Αθανασίου. Αυτός βρίσκεται στην περιοχή Μύλια που ανήκει στην Οξύνεια. Κτίστηκε από τον πατέρα του σηµερινού ιδιοκτήτη γύρω στο Ο µύλος αυτός λειτουργεί ακόµη και σήµερα. Υπήρχε παλιά ένα µεγάλο κανάλι που ξεκινούσε περίπου 600 µ. βόρεια από το εξοχικό κέντρο του Τσίκαρη και έπαιρνε νερό από τον Πηνειό. Ένα µεγάλο µέρος του καναλιού ήταν επιφανειακό και το υπόλοιπο ήταν υπόγειο. Στη διαδροµή του υπήρχαν πολλοί νερόµυλοι, περί τους δέκα. Αυτό το κανάλι υπάρχει ακόµη και σβήνει γύρω στα 4 χιλιόµετρα νότια της Καλαµπάκας. Το µεγαλύτερο επιφανειακό του µέρος έχει καταστραφεί. ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΕΝΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ Σχεδιάγραµµα του καναλιού. Του Νεκτάριου Κατσόγιαννου, Τεχνολόγου µηχανικού

9 Χαλκογραφία της Μονής Μεταµορφώσεως Μετεώρων. «ια χειρός µέν του εν µοναχοίς ελαχίστου Παρθενίου του εξ Ελασσώνος» ( 1782, Ιούν. 21 ) ιακρίνεται καθαρά ο Πηνειός και το κανάλι κατά µήκος του οποίου βρίσκονταν πολλοί µύλοι. (εδώ διακρίνονται καθαρά δύο νερόµυλοι) Κοινοτικός Ο πρώτος νερόµυλος που συναντούσε κανείς ήταν ο Κοινοτικός, στη θέση Παζαρλίκια. Σήµερα υπάρχουν µόνο ερείπιά του χαµένα κάτω από αγριόχορτα. Νερόµυλος του Μπέλλου Το νερό τρέχει ασταµάτητα. Όµορφος ο µικρός καταρράκτης. Η µυλόπετρα στο βάθος στέκει ακίνητη. ε χορεύει πλέον σύµφωνα µε το τραγούδι του νερού. Θλιβερή εικόνα. Στο βάθος δεξιά διακρίνεται ο πέτρινος τοίχος του µύλου του Μπέλλου. Φωτογραφία 6. Ό,τι απέµεινε από το νερόµυλο του Μπέλλου στην Καλαµπάκα Ο µύλος αυτός βρίσκεται κάτω από το λόφο του Προφήτη Ηλία στην Καλαµπάκα. Ο µύλος είναι ο µεγαλύτερος της διαδροµής και κτίστηκε το 1918 δίπλα στον µικρό µύλο του Σακελλαρίδη από τον Ιωάννη Μπέλλο. Μέχρι το 1923 τον εκµεταλλεύονταν ο ίδιος. Έπειτα τον νοίκιασε για οκτώ χρόνια, από το 1935 ως το 1943, οπότε τον λειτούργησε πάλι ίδιος. Την τελευταία χρονιά της Γερµανικής κατοχής οι Γερµανοί έκαψαν το µύλο επειδή πίστευαν ότι ήταν κρησφύγετο των ανταρτών. µετά την καταστροφή του µεγάλου µύλου ο µυλωνάς θέτει σε λειτουργία τον παλιό µέχρι το Μύλος του Φώσκουλου Λίγα µέτρα πιο κάτω παράλληλα µε τον Πηνειό ποταµό βρισκόταν ο µύλος του Φώσκολου. Αυτός κτίστηκε γύρω στο 1905 από κάποιον που ονοµαζόταν Φώσκολος. Ήταν κτισµένος από ποταµίσιες πέτρες και λειτούργησε µέχρι το Σήµερα σώζεται µόνο ένα µέρος του τοίχου Νερόµυλος της Εκκλησίας Ο µύλος αυτός βρισκόταν µόνο 200 µ. πιο κάτω και ανήκε στο Ναό της Κοιµήσεως της Θεοτόκου Καλαµπάκας. Το 1955 αγοράστηκε από τον ηµήτριο Τσιαντίκο, που τον λειτούργησε µέχρι το Το 1984 γκρεµίστηκε από τον ίδιο και έτσι σήµερα δεν υπάρχει κανένα ίχνος του. Νερόµυλος του Αβακούµ

10 Ο µύλος αυτός ήταν ιδιοκτησία του µοναστηριού της Αγίας Τριάδος και πήρε την ονοµασία αυτή από το όνοµα ενός καλόγερου. Είχε τρεις µυλόπετρες και η µία άλεθε µόνο σουσάµι. Σήµερα δεν έχει µείνει κανένα ίχνος του. Στο µοναστήρι της Αγίας Τριάδος ανήκε ένας ακόµη µύλος που βρισκόταν κοντά στο υφαντήριο του Οικονόµου. Λεγόταν Αϊτριαδίτικος. Ένας σωρός πέτρες µόνο θυµίζει την παρουσία του. Νερόµυλος Αϊστεφανίτικος Ο µύλος αυτός βρισκόταν περίπου 550 µ. κάτω από τον µύλο του Αβακούµ. Είχε κι αυτός 3 µυλόπετρες, τη µία για σουσάµι. Το µόνο που βλέπει κανείς σήµερα από τον µύλο αυτό είναι ένας σωρός από πέτρες. Νερόµυλος του Τράντου Κατεβαίνοντας νότια, κοντά στο χωριό Θεόπετρα, δίπλα στη σιδηροδροµική γραµµή βρισκόταν ο µύλος του Τράντου. Αυτός ο µύλος µέχρι το 1934 ήταν ιδιοκτησία του µοναστηριού του Αγίου Στεφάνου. Το 1934 αγοράστηκε από τον Βασίλειο Τράντο και λειτούργησε ως νερόµυλος ως το Από το 1953 ως το 1968 δούλεψε σαν κυλινδρόµυλος, οπότε και σταµάτησε τη λειτουργία του. Τα στοιχεία για τους µύλους κατά µήκος του καναλιού τα πήραµε από το βιβλίο του κ. Νεκτάριου Κατσόγιαννου, «Τα Τρίκαλα και οι συνοικισµοί τους» Φωτ.7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Κατσόγιαννος Ν. Τα Τρίκαλα και οι συνοικισµοί τους 2. Ρούσκας Γ., (1999), Μυλοτόπια, Μύλοι και Μυλωνάδες 3. Κλιάφα Μ., ( 1983 ), Θεσσαλία εκατό χρόνια ζωή,κέδρος Αθήνα 4. Νοµικός Σ., Η υδροκίνηση στην Προβιοµηχανική Ελλάδα, Ππολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυµα ΕΤΒΑ Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας Πελοποννήσου χ.τ.χ.χ 5. Εφηµερίδα Καθηµερινή, Επτά ηµέρες (15 Οκτωβρίου 2004 ) 6. Κ.Π.Ε Μουζακίου(2002), Θέµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης II

ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΤΗΝ ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ

ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΤΗΝ ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΤΗΝ ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ ΑΓΓΕΛΗ Β. 1/θέσιο Νηπ/γείο Άνω Βαθειάς, Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Εύβοιας e-mail:giannisvaso@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το συγκεκριμένο θέμα παρουσίασε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΑΧΑΡΟΣ Ε. 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ν. Μοναστηρίου-3 ο Γραφείο Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδας e-mail: emzacharos@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η γνώση των περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 05 5 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 5 th INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

HELECO 05 5 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 5 th INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 HELECO 05 5 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 th INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

à πƒπ π ƒ ƒπ ø π π ø À

à πƒπ π ƒ ƒπ ø π π ø À À Àƒ π π π π π ƒ Àª ø π π À ƒ π º ƒª ƒ ƒ ªª ø à πƒπ π ƒ ƒπ ø π π ø À µ.. ø À øª ø ƒ º πø À π À π ø π À ºπ ƒπ à πƒπ π ƒ ƒπ ø π π ø À Υ Π ΟΥ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΣ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΛΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΣ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΛΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΣ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΚΡΑΣΣΟΣ Γ. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας Πηλίου e-mail: geograss@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT «ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ» Το δάσος καίγεται καίγεται η ζωή Το πρόγραμμα «Το δάσος καίγεται καίγεται η ζωή» απευθύνεται σε μαθητές των δύο τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ 133-152_22ENOTHTA7 4/3/2013 12:13 µµ Page 133 ENOTHTA 7 ENOTHTA 7 ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ (Επικοινωνία και Ενημέρωση) Ένας «χάρτης» από λέξεις... νοήματα επικοινωνούμε με... ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Έρευνα στους φιλολόγους-επιμορφωτές στο πλαίσιο του έργου Οδύσσεια. Δημήτρης Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗ Ε. 1 0 Γυμνάσιο Λάρισας, Β/θμια Εκπ/ση Ν. Λάρισας e-mail: liliankamp@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ H Βοιβηΐς ή Κάρλα άλλοτε λίμνη & μετά την αποξήρανσή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΑ ΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΜΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Π.Ε. 18.24 Πρόλογος Η παρούσα εργασία είναι αποτέλεσµα της συλλογικής προσπάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Επαγγελµατικής Ανάπτυξης

Εγχειρίδιο Επαγγελµατικής Ανάπτυξης Εγχειρίδιο Επαγγελµατικής Ανάπτυξης για Συµβούλους Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού πιλοτικού προγράµµατος επαγγελµατικής ανάπτυξης για νέους Leonardo da Vinci (2002 BG/02/B/F/PP - 132018) Content Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

3. Για το περιοδικό. 4. Ας µοιραστούµε τη χαρά της φύσης. 7. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε Ελλάδα και Γερµανία. 11. ιηµερίδα Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

3. Για το περιοδικό. 4. Ας µοιραστούµε τη χαρά της φύσης. 7. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε Ελλάδα και Γερµανία. 11. ιηµερίδα Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. Για το περιοδικό 4. Ας µοιραστούµε τη χαρά της φύσης. Σεµινάρια - εργαστήρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε τον Joseph CornelΙ. 7. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε Ελλάδα και Γερµανία. Σεµινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδευτικά προγράμματα-καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδευτικά προγράμματα-καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδευτικά προγράμματα-καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία ΤΙΤΛΟΣ: Το λιμάνι της Πάτρας από τον 19 ο αιώνα έως και σήμερα: Δυσκολίες και προβλήματα στην υλοποίηση μίας δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Σχολικό έτος 2003-2004

Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Σχολικό έτος 2003-2004 Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY Σχολικό έτος 2003-2004 Υπεύθυνος φορέα: Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Το

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό µας κανάλι: µια δράση εµψύχωσης σε Κέντρο ηµιουργικής Απασχόλησης Εγγλέζου Ελντίνα, Σφυρόερα Μαρία 1. Ο ρόλος της εµψύχωσης στη σύγχρονη κοινωνία Οι ραγδαίες κοινωνικο-πολιτισµικές εξελίξεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΕνΕπι ραση Ειδική έκδοση Μάιος 2012, Τεύχος 8

ΕνΕπι ραση Ειδική έκδοση Μάιος 2012, Τεύχος 8 ΕνΕπι ραση Ειδική έκδοση Μάιος 2012, Τεύχος 8 ιµηνιαία ιαδικτυακή Εφηµερίδα του Γραφείου ιασύνδεσης του ΤΕΙ Καβάλας Χαιρετισµός Υπεύθυνου Πράξης Το Erasmus όπως το ξέραµε τελειώνει το 2013. Από το 2014

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΝΕΡΟ, ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ»

«ΤΟ ΝΕΡΟ, ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ» «ΤΟ ΝΕΡΟ, ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ» ΓΑΛΑΤΑ Σ. 1/Θέσιο Δημοτικό Σχολείο Πελλάνας, Δ/νση Π.Ε. Λακωνίας e-mail: sgalata@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το νερό, το πολύτιμο αυτό αγαθό του πλανήτη μας, ήταν το θέμα με το οποίο ασχολήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΟΥ Σχολική Σύμβουλος 48 ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής Ν. Κυκλάδων

ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΟΥ Σχολική Σύμβουλος 48 ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής Ν. Κυκλάδων Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί πλέον μία σημαντική θεματική ενότητα του Αναλυτικού προγράμματος και έχει μία δυναμική θέση σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ ο σκοπός της Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 8-12 ΕΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 8-12 ΕΤΩΝ 1 2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 8-12 ΕΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 2008 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Γυµνάσιο Κατούνας Περιβαλλοντική Οµάδα Σχολικού Έτους 2007-2008

Πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Γυµνάσιο Κατούνας Περιβαλλοντική Οµάδα Σχολικού Έτους 2007-2008 Πρόγραµµα περιιβαλλοντιικής εκπαίίδευσης Γυµνάσιο Κατούνας Περιβαλλοντική Οµάδα Σχολικού Έτους 2007-2008 Αντί προλόγου Μια εργασία είναι µία δοκιµή για να ανακαλύψουµε τον κόσµο. Να ρωτήσουµε τα πώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας Πρόγραμμα Ίρις - Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Road Safety Cities in Europe

Road Safety Cities in Europe RoSaCe Road Safety Cities in Europe Εγχειρίδιο Εφαρµογής Πειραµατικό σχέδιο µε την υϖοστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών της Ευρωϖα κής Εϖιτροϖής Αρµόδια Κέντρα RoSaCe, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 19 Άνοιξη 2000 Θεσσαλονίκη ISSN: 1108-1120 της Σύνταξης... 3 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ:

περιεχόµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 19 Άνοιξη 2000 Θεσσαλονίκη ISSN: 1108-1120 της Σύνταξης... 3 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ: για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 19 Άνοιξη 2000 Θεσσαλονίκη ISSN: 1108-1120 Περιοδική Έκδοση της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΑΦΜ: 90147670, ΟΥ ΙΗ'

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών

5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ 479 5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών Μαρία Βαρυπάτη, Στέλλα Τσέλιου, Μαρία Βαδέκα, Κατερίνα Κετεντζόγλου, Πένυ Κουτσάκη Νηπιαγωγοί, Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Στέλλα Λύκου-Κολτσάκη

Διαβάστε περισσότερα

EDITORIAL. ƒ π Ã ª. ΠEPIO IKH EK OΣH TOY ΣYΛΛOΓOY ΓONEΩN & KH EMONΩN KOΛΛEΓIOY ΨYXIKOY ETOΣ 9ο Τεύχoς 35ο ΜΑΪΟΣ 2008

EDITORIAL. ƒ π Ã ª. ΠEPIO IKH EK OΣH TOY ΣYΛΛOΓOY ΓONEΩN & KH EMONΩN KOΛΛEΓIOY ΨYXIKOY ETOΣ 9ο Τεύχoς 35ο ΜΑΪΟΣ 2008 ΠEPIO IKH EK OΣH TOY ΣYΛΛOΓOY ΓONEΩN & KH EMONΩN KOΛΛEΓIOY ΨYXIKOY ETOΣ 9ο Τεύχoς 35ο ΜΑΪΟΣ 2008 EDITORIAL Άλλη µια σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της και για άλλη µια φορά νοιώθουµε την ανάγκη να κάνουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ Μην απορρίπτεις Τσαβέ Πηνελόπη Παρδαλίδης Θεολόγος Περιεχόμενα Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Κατεύθυνση: Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ζούμε στην εποχή της ραγδαίας εξάπλωσης των Μέσων Επικοινωνίας. Είμαστε στην εποχή της άμεσης γρήγορης και ταχύτατης εξάπλωσης της πληροφορίας, της πλήρους και ανεξέλεγκτης διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα