Εργασία του 2 ου Γυµνασίου Καλαµπάκας στα πλαίσια των Σχολικών Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργασία του 2 ου Γυµνασίου Καλαµπάκας στα πλαίσια των Σχολικών Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου"

Transcript

1 Εργασία του 2 ου Γυµνασίου Καλαµπάκας στα πλαίσια των Σχολικών Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ, ΜΑΝΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟΤΡΙΒΕΣ ΝΑΚΗ Σ. 2 Ο Γυµνάσιο Καλαµπάκας, /νση /θµιας Εκπ/σης Ν. Τρικάλων ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Μήτε κι η σιωπή είναι πια δική σου εδώ που σταµατήσαν οι µυλόπετρες» Γ. Σεφέρης (Μυκήνες) Έχουν πια σταµατήσει να δουλεύουν οι µυλόπετρες στους µύλους, όπως αναφέρει στο ποίηµά του ο εθνικός µας ποιητής Γεώργιος Σεφέρης. Κατά τη δεκαετία του 60 η δίνη του σύγχρονου πολιτισµού σήµανε αµετάκλητα την ώρα του τέλους για τους παραδοσιακούς νερόµυλους. Σήµερα ελάχιστοι έχουν τους µηχανισµούς τους και µπορούν να αλέσουν. Οι νερόµυλοι και µαζί µ αυτούς τα µαντάνια και οι νεροτριβές έχουν ξεχωριστή θέση στη λαογραφία µας. Ο λαός µας στόλισε τους νερόµυλους µε ένα πλήθος προϊόντων της µούσας, της φαντασίας, της ευαισθησίας και της µνήµης του. Όσα από αυτά έχουν διασωθεί από τη φθορά του χρόνου και την αδιαφορία µας θα µας θυµίζουν την παρουσία ενός ολόκληρου ελληνικού κόσµου του µόχθου που πάλεψε πολύ σκληρά για την καθηµερινή του επιβίωση. Εµείς, η περιβαλλοντική οµάδα του 2ου Γυµνασίου Καλαµπάκας, επειδή πιστεύουµε ότι η γνώση γι αυτόν τον πολιτισµό είναι όχι µόνο πολλαπλά χρήσιµη αλλά και διδακτική θελήσαµε να σπάσουµε λιγάκι τη σιωπή των νερόµυλων που µοναδική τους συντροφιά έχουν πλέον το νερό που κατρακυλά αδιάκοπα στη ρεµατιά. Τρέξαµε να µαζέψουµε στοιχεία γι αυτούς, που είναι κοµµάτι της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Ρωτήσαµε τους παππούδες µας, τις γιαγιάδες µας, πήραµε συνεντεύξεις από γέροντες και από ανθρώπους που είχαν τόσα πολλά να µας πουν. Έτσι µέσα από το παιχνίδι, από ασκήσεις στο πεδίο και από πολλές άλλες δραστηριότητες τα παιδιά έµαθαν να σέβονται και να αγαπούν το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον. Παράλληλα διδάχθηκαν ότι το να σβήνει κανείς κάτι από το παρελθόν είναι σαν να σβήνει κάτι από το µέλλον. NAKI S. 2 nd secondary school of Kalabaka, secondary education administration office, prefecture of Trikala ABSTRACT «Not even silence is yours any more now that millstones have stopped» George Seferis (Mycenae) The millstones have stopped according to our national poet George Seferis. During the sixties, the swirl of modern culture marked the ultimate end for traditional watermills. Today, very few of them still have the engines to mill. The watermills together with mandania 1 and nerotrives 2 hold a very special place in our folklore world. Our people has embellished watermills with loads of products of the poetic muse, of imagination sensitivity and collective memory. The ones that have been rescued from time s decay, and human s indifference, will always remind us of the presence of a whole Greek world of labour, which has fought hard for its daily survival. We are the environmental group of the 2 nd secondary school of Kalabaka, Greece, and we believe that knowledge of that culture is multiply useful and educational as well. That s why we wished to

2 brake the silence of those watermills whose only company now is the water that runs forever down the stream. We went off to gather facts about them because they form part of our culture heritage. We asked our grand parents, we interviewed old community members or people who had so much to say. In this way, through games, exercises on the field and many more activities children learned how to respect and love the natural and the human- constructed environment. Apart from that, children learned that wiping out parts of the past is like wiping out parts of the future. 1. nerotrives: fresh running- water wooden wash-tubs that form a whirlpool resembling those of modern washing machines. 2. mandania: wooden construction where they put the washed-up woolen clothes to make them fluffy. Λέξεις κλειδιά: νερόµυλοι, µαντάνια, νεροτριβές, πολιτιστική κληρονοµιά, φυσικό περιβάλλον, ανθρωπογενές περιβάλλον. 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Στην περιοχή µας υπήρχαν παλιά αρκετοί νερόµυλοι, περί τους 150. Σήµερα τείνουν να εκλείψουν. Τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον να τους γνωρίσουν από κοντά. Βρήκαν το θέµα πολύ ελκυστικό. Μερικά από αυτά έχουν και συγγενείς που διετέλεσαν µυλωνάδες. Έδειξαν ενδιαφέρον στο να γνωρίσουν το φυσικό περιβάλλον στο οποίο κτίζονταν οι νερόµυλοι, να ψάξουν να βρουν το κανάλι (µυλαύλακα ) που µετέφερε το νερό από το ποτάµι ή την πηγή. Να γνωρίσουν τη δύναµη του νερού και πώς τελικά καταφέρνει αυτό να δώσει κίνηση στη φτερωτή. 2. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να µάθουν οι µαθητές µας τι είναι Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση (κουλτούρα) και αλλαγή συµπεριφοράς ως αυριανοί πολίτες. Να µάθουν να συλλέγουν και να ταξινοµούν στοιχεία. Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά µε το περιβάλλον και να το ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΝ! Να εργασθούν για τη λύση προβληµάτων που απορρέουν από την υποβάθµισή του. Να αντιληφθούν το µέγεθος των κινδύνων που προκαλεί ο άνθρωπος µε την άλογη καταστροφή του περιβάλλοντος και τις συνέπειες που θα έχει στη ζωή µας. Να καταλάβουν ότι σβήνοντας κάτι από το παρελθόν είναι σα να σβήνουν κάτι από το µέλλον και στη συνέχεια να δραστηριοποιηθούν και να περισώσουν ό,τι µπορούν από τα αξιόλογα αυτά δείγµατα της προβιοµηχανικής εποχής. Να αγαπήσουν ό,τι έχει σχέση µε φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον µας και την πολιτιστική µας κληρονοµιά. Να αναπτύξουν ερευνητικό πνεύµα και διάθεση συνεργασίας, να µάθουν να εργάζονται οµαδικά. Να δοθεί η ευκαιρία στους µαθητές να ασχοληθούν µε θέµατα που δε φαίνεται να σχετίζονται άµεσα µε τα σχολικά µαθήµατα, χωρίς δεσµεύσεις και εξετάσεις. 3. ΜΕΘΟ ΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Για την υλοποίηση του προγράµµατος εφαρµόσθηκε η µέθοδος Project (εφαρµογής σχεδίου). Η µορφή εργασίας ήταν µαθητοκεντρική - οµαδοκεντρική. Στην πρώτη τους συνάντηση τα παιδιά µετά από διάλογο και υποβολή προτάσεων επέλεξαν το θέµα µε το οποίο ήθελαν να ασχοληθούν. Στη συνέχεια προσπάθησαν να οριοθετήσουν την έκταση του θέµατος, να θέσουν στόχους και να εντοπίσουν πιθανά δύσκολα σηµεία. Σιγά - σιγά άρχισε να διαµορφώνεται το γενικό σχέδιο του προγράµµατος και τα παιδιά για την καλύτερη

3 λειτουργία της οµάδας, µε την παρότρυνση και της υπεύθυνης καθηγήτριας χωρίστηκαν σε πέντε υποοµάδες. Η πρώτη υποοµάδα ασχολήθηκε µε το νερό γενικά και πιο ειδικά µε τη δύναµη του νερού. Η δεύτερη υποοµάδα έψαξε και βρήκε στοιχεία για τους µύλους γενικά και για την εξέλιξη των νερόµυλων, ξεκινώντας από τον «υδραλέτη», τον παλαιότερο γνωστό νερόµυλο που αναφέρεται από το Στράβωνα. Η τρίτη υποοµάδα συνέλλεξε στοιχεία για τους νερόµυλους της δικιάς µας περιοχής, της περιοχής Καλαµπάκας. Η τέταρτη υποοµάδα ασχολήθηκε µε τα µαντάνια και τις νεροτριβές. Η πέµπτη υποοµάδα ασχολήθηκε µε το λαογραφικό µέρος της εργασίας. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα έρχονταν σε επαφή όλες οι οµάδες, αντάλλασσαν απόψεις, αλληλοενηµερώνονταν και χάραζαν νέα πορεία δράσης. Ως ηµέρα συνάντησης είχε οριστεί η Κυριακή για να µπορούν να παρευρίσκονται αν όχι όλα, τα περισσότερα παιδιά της περιβαλλοντικής οµάδας, αφού τις υπόλοιπες ηµέρες της εβδοµάδας ήταν απασχοληµένα µε πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες. Η όλη ανάπτυξη του προγράµµατος, όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, έγινε µαθητοκεντρικά. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στους µαθητές να νιώσουν πρωταγωνιστές και όχι πειθήνια και εκτελεστικά όργανα µιας καθηγήτριάς τους. Έγιναν πολλές επισκέψεις στο πεδίο. Η Περιβαλλοντική µας οµάδα επισκέφθηκε αρκετούς νερόµυλους της περιοχής Καλαµπάκας, της περιοχής τους, αλλά και ευρύτερα της περιοχής Τρικάλων, καθώς και άλλων περιοχών, όπως του Θέρµου Αιτωλοακαρνανίας. Οι επισκέψεις αυτές βοήθησαν τα παιδιά στην ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων, όπως της παρατήρησης και της µέτρησης αλλά και εκείνων που έχουν σχέση µε τη διάγνωση και τη λήψη αποφάσεων. Μετά από όλα αυτά τα παιδιά συνέθεσαν τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους και έπαιξαν παιχνίδια ρόλων, µέσα από τα οποία τόνιζαν προβληµατικές καταστάσεις, αλλά και ταυτόχρονα πρότειναν λύσεις. Με την παρουσίαση του προγράµµατος στο τέλος της Σχολικής χρονιάς πρώτα στην κοινότητα του Σχολείου και στη συνέχεια στο ευρύ κοινό της Καλαµπάκας κατάφεραν να συγκινήσουν, να ευαισθητοποιήσουν και να προβληµατίσουν το κοινό σχετικά µε το θέµα τους. 4. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Τα παιδιά συγκεντρώνονταν στο χώρο του Σχολείου µία φορά την εβδοµάδα, κυρίως απογευµατινές ώρες και µαζί µε το συντονιστή τους προσπαθούσαν να εντρυφήσουν στο αντικείµενό τους. Η πολύ καλά οργανωµένη βιβλιοθήκη του σχολείου µας βοήθησε πολύ σ αυτό. Στο χώρο προβολών του Σχολείου µας είδαν κάποιες βιντεοκασέτες σχετικές µε το θέµα. Στο Σχολείο πραγµατοποιήθηκαν οµιλίες σχετικές µε το θέµα µας. Οι εξωτερικοί µας συνεργάτες από το Κ.Π.Ε Μουζακίου ενηµέρωσαν τα παιδιά στο χώρο του Σχολείου και έξω από αυτόν για τη δύναµη του νερού, τις διάφορες µορφές ενέργειας και για την επιτακτική ανάγκη της αειφόρου διαχείρισης των υδάτινων πόρων µας. Η οµάδα πραγµατοποίησε αρκετές επισκέψεις στο πεδίο. Οι επισκέψεις αυτές αφορούσαν τόσο νερόµυλους, µαντάνια και νεροτριβές της περιοχής µας αλλά και έξω από αυτή. Εκεί τα παιδιά άκουσαν, κατέγραψαν, ζωγράφισαν, έψαξαν το ποτάµι ή τις πηγές από τις οποίες έρχεται το νερό στη φτερωτή και γενικά µέσα σ ένα ευχάριστο φυσικό περιβάλλον είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά όλα αυτά τα αξιόλογα δείγµατα της προβιοµηχανικής τεχνολογίας, να γνωρίσουν πώς λειτουργούν, να πάρουν συνεντεύξεις από τους µυλωνάδες και να κρατήσουν όλα αυτά που είδαν και που άκουσαν βαθιά µέσα στη µνήµη τους αλλά και στην καρδιά τους. Προγραµµατίστηκαν και πραγµατοποιήθηκαν τελικά δύο επισκέψεις σε δύο περιβαλλοντικά κέντρα της χώρας µας.

4 Η πρώτη έγινε το Φεβρουάριο στο Κ.Π.Ε Μουζακίου και τη λίµνη Πλαστήρα. Οι υπεύθυνοι και επιστηµονικοί µας συνεργάτες του Κ.Π.Ε ενηµέρωσαν τα παιδιά σχετικά µε τους νερόµυλους και τους πρόβαλαν DVD µε θέµα την ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Στη συνέχεια η οµάδα επισκέφθηκε το νερόµυλο του Ροπωτού. Εκεί τα παιδιά βίωσαν τη λειτουργία του νερόµυλου, του µαντανιού και της νεροτριβής. Πήραν συνέντευξη από το µυλωνά τον κ. ηµήτρη και έβγαλαν πολλές φωτογραφίες. Η επίσκεψη τελείωσε µε την περιήγηση της φαντασµαγορικής λίµνης Ν. Πλαστήρα και του φράγµατος Ταυρωπού. Η δεύτερη επίσκεψη ήταν τριήµερη και έγινε στο Περιβαλλοντικό Κέντρο του Θέρµου Αιτωλοακαρνανίας. Εκεί οι συνάδελφοι του Κ.Π.Ε ξενάγησαν την οµάδα µας στην περιοχή τους και την ενηµέρωσαν σχετικά µε το θέµα της. Τα παιδιά ανέπτυξαν ποικίλες δραστηριότητες στον Εύηνο ποταµό. Μέτρησαν το ph του νερού του ποταµού, ήλεγξαν την καθαρότητά του, έµαθαν να µετρούν το πλάτος του µε πολύ απλό τρόπο και µέσα από το παιχνίδι διδάχθηκαν τη σηµασία που έχει η ισορροπία στη φύση. Παράλληλα µε αυτές τις δραστηριότητες επισκέφθηκαν δύο νερόµυλους που βρίσκονται στο Θέρµο και άλλους δύο που βρίσκονται στη Μυρτιά, σε απόσταση αναπνοής από τη λίµνη Τριχωνίδα. Μετά από όλες αυτές τις επισκέψεις στο πεδίο η οµάδα ήταν πλέον έτοιµη να προχωρήσει στο επόµενο βήµα. Όλο αυτό το υλικό που συνέλλεξαν τα παιδιά το επεξεργάστηκαν, το ταξινόµησαν, το κατέγραψαν και το παρουσιάζουν. Φωτ. 1. Ο υπεύθυνος του Κ.Π.Ε.Θέρµου εξηγεί πώς να µετρούν το πλάτος ενός ποταµού. Φωτ. 2. Μέτρηση της θερµοκρασίας του νερού. Φωτ. 3 Φωτ ΡΑΣΕΙΣ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Τα παιδιά στο χώρο του Σχολείου ετοίµαζαν µία φορά το µήνα τα άρθρα για τις εφηµερίδες, τα οποία στη συνέχεια και δηµοσίευαν µε σκοπό να ενηµερώσουν το κοινό της πόλης τους σχετικά µε το θέµα που επεξεργάζονταν και στη συνέχεια να το ευαισθητοποιήσουν. Σε συνεργασία µε το δήµο καθάρισαν µια περιοχή στην οποία υπήρχαν τα χαλάσµατα ενός νερόµυλου γιατί ήταν πνιγµένη από ψηλά χόρτα.

5 Απευθύνθηκαν στο ήµο Καλαµπάκας και προσπάθησαν να πείσουν τους υπευθύνους να µεριµνήσουν για τα υπολείµµατα αυτά της προβιοµηχανικής υδροµηχανικής και της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και να συµπεριλάβουν πολλά από αυτά στο νεοσύστατο µουσείο της πόλης µας. Η περιβαλλοντική µας οµάδα στο τέλος της σχολικής χρονιάς παράλληλα µε την παρουσίαση της εργασίας στο κοινό της Καλαµπάκας ανέβασε και ένα θεατρικό δρώµενο, σχετικό µε το θέµα. Σ αυτό συµµετείχαν όλα τα παιδιά της Περιβαλλοντικής οµάδας. 6. ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση αποτελεί σηµαντική όψη της µαθησιακής διαδικασίας. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο δε θα µπορούσε να λείψει και από το δικό µας Σ.Π.Π.Ε. Η αξιολόγηση ήταν ενταγµένη µέσα στο πρόγραµµα και όχι ανεξάρτητη από αυτό. Ακολουθήθηκαν τρία στάδια αξιολόγησης (διαγνωστική, διαµορφωτική και τελική) Αρχική αξιολόγηση (διαγνωστική). Μέσα από τη συζήτηση προσπαθήσαµε να ελέγξουµε τις υπάρχουσες γνώσεις των παιδιών γύρω από το θέµα που θα επεξεργαζόταν η περιβαλλοντική οµάδα, καθώς επίσης και τη σχέση που είχαν µε το αντικείµενο έρευνας. Η διαπίστωση ότι οι γνώσεις δεν κάλυπταν επακριβώς το συγκεκριµένο θέµα οδήγησε στην απόφαση ότι έπρεπε αυτό να διερευνηθεί περισσότερο και από διάφορες οπτικές γωνίες. Τα ίδια τα παιδιά αισθάνθηκαν την ανάγκη να συγκεντρώσουν πληροφορίες από διάφορες πηγές και µε διάφορους τρόπους. ιαµορφωτική αξιολόγηση. Σε όλες τις φάσεις του προγράµµατος υπήρχε έλεγχος της µέχρι τότε πορείας. Αξιολογούνταν το συγκεντρωµένο υλικό που παρουσίαζαν τα µέλη της κάθε υποοµάδας. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία δινόταν παράλληλα η δυνατότητα σε κάθε µαθητή να κάνει την αυτοαξιολόγησή του. Κάποιες φορές χρειάστηκε να γίνει µερικός επαναπροσδιορισµός των στόχων και των µεθόδων. Τελική αξιολόγηση. Κατά την τελική αξιολόγηση συγκρίθηκαν οι αρχικές απόψεις και γνώσεις των µαθητών µε αυτές που οικοδοµήθηκαν στην πορεία της έρευνας. Εξετάστηκε ποια ήταν τα οφέλη που αποκόµισαν, αν αναπτύχθηκαν θετικές στάσεις απέναντι στο περιβάλλον, αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι που αρχικά τέθηκαν, αν η µέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η σωστή ή έπρεπε να γίνουν κάποιες διορθώσεις ώστε να έχουµε καλύτερα αποτελέσµατα σε µελλοντικό πρόγραµµα. 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Μέσα από αυτό το πρόγραµµα ζήσαµε πραγµατικά πολύ ωραίες στιγµές. Υπήρξε µία σύσφιξη σχέσεων καθηγητού και µαθητών. Ο καθηγητής ήταν ο σύµβουλος, ο καθοδηγητής των παιδιών και παρείχε τη βοήθειά του µόνο όταν τη ζητούσαν. ε λειτουργούσε ως µοναδικός κάτοχος και ποµπός της γνώσης, αλλά ως συντονιστής, ως εµψυχωτής, ως συνεργάτης, ως συνερευνητής, ως καθοδηγητής. Γενικά έπαιξε ένα ρόλο διαφορετικό από τον παραδοσιακό του ρόλο. Αυτό άρεσε και εκτιµήθηκε πολύ από τα παιδιά. Αυτά πάλι από τη µεριά τους έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. ε µπορεί κανείς να φανταστεί τι είναι ικανά να κάνουν τα παιδιά µέσα από τέτοια προγράµµατα. Σ αυτή τους την προσπάθεια είχαν πάντα δίπλα τους το ιευθυντή του Σχολείου, το Σύλλογο διδασκόντων, το Σύλλογο Γονέων, το ήµαρχο της πόλης µας και όλη τη δηµοτική αρχή, την υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ. Τζιότζιου Λένα και τόσους άλλους ανθρώπους που µε πολλή προθυµία προσέφεραν τη βοήθειά τους στα παιδιά όποτε τους ζητήθηκε. Υπήρξε εποµένως µία άριστη συνεργασία µε ιδιώτες, φορείς και συλλόγους. Φθάνοντας στο τέλος του προγράµµατος διαπιστώσαµε ότι τα παιδιά: Απέκτησαν πολύ περισσότερες γνώσεις για το θέµα που ερεύνησαν, από αυτές που αρχικά είχαν. Ανέπτυξαν θετικές στάσεις και συµπεριφορές απέναντι στο περιβάλλον. Πέτυχαν τους στόχους που αρχικά έθεσαν κατά ένα µεγάλο µέρος. Οι µαθητές ως πρωταγωνιστές πλέον στη διαδικασία απόκτησης της γνώσης σε θέµατα περιβάλλοντος κατάφεραν να µεταφέρουν τις ευαισθησίες τους, τους προβληµατισµούς τους, τις

6 ανησυχίες τους και όλα όσα αποκόµισαν µέσα από την έρευνά τους πρώτα στη Σχολική κοινότητα, κατόπιν στην οικογένειά τους και στη συνέχεια στην τοπική κοινωνία. Αυτό το πέτυχαν µε: Ανακοινώσεις των δράσεών τους, κείµενα, φωτογραφίες στον πίνακα ανακοινώσεων του Σχολείου τους. Παρουσίαση στο ευρύ κοινό της Καλαµπάκας, µε άρθρα στον τοπικό τύπο, της πορείας, των δράσεων και δραστηριοτήτων µας και των αποτελεσµάτων του προγράµµατος συνοδευόµενα πάντα από φωτογραφικό υλικό. ελτία τύπου στα τοπικά Μ.Μ.Ε (ραδιόφωνο, τηλεόραση, τύπο) που παραβρέθηκαν στις εκδηλώσεις. Έγινε παρουσίαση του προγράµµατος στο χώρο του Σχολείου για τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς και ηµερίδα στο εκθεσιακό κέντρο της πόλης µας στις 12 Μαΐου 2004 για το κοινό της Καλαµπάκας. Την εκδήλωσή µας παρακολούθησαν, εκτός από τη σχολική κοινότητα, ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Σεραφείµ, ο δήµαρχος της πόλης µας κ. Α. Πινιάρας και άλλες τοπικές αρχές, ο ιευθυντής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων κ. Ν. Κουρεντής, ο σύµβουλος των Μαθηµατικών κ. Α. Τριανταφύλλου, η υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ. Τζιότζιου, καθώς επίσης και πλήθος γονέων και συµπολιτών µας. Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας διαπιστώσαµε την ικανότητα των παιδιών να διαχέουν τα αποτελέσµατα της δουλειάς τους και να επηρεάζουν τη στάση της τοπικής κοινωνίας σε θέµατα περιβάλλοντος. Στο τέλος της παρουσίασής τους τα παιδιά απηύθυναν για µία ακόµη φορά έκκληση στο δήµαρχο και στο δηµοτικό συµβούλιο (είχαν επισκεφθεί και παλιότερα το δήµαρχο) να περισώσουν ό,τι απέµεινε, έστω και την ύστατη στιγµή, από τα αξιόλογα δείγµατα της προβιοµηχανικής τεχνολογίας, όπως είναι οι νερόµυλοι. Συγκίνησαν τους παρευρισκόµενους λέγοντας «σβήνουµε µόνοι µας την ιστορία µας και πολλά από εκείνα που µε τόσο κόπο και ιδρώτα δηµιούργησαν οι πρόγονοί µας. Όλα αυτά θα έπρεπε να θεωρούνται διατηρητέα µνηµεία, σύµβολα της ζωής των προγόνων µας» Ζήτησαν επίσης από το δήµαρχο να συµπεριλάβει στο νεοσύστατο µουσείο της Καλαµπάκας και τµήµατα εξοπλισµού των νερόµυλων που έχουν ήδη καταστραφεί. Το εξωτερικό µέρος της πρόσκλησής µας για την ηµερίδα

7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ Ο κ. Γεώργιος Πινιάρας από την Ασπροκκλησιά Καλαµπάκας µας διηγείται τα εξής για το νερόµυλο του χωριού του : Ο µύλος λειτουργούσε µε νερό. Ήταν δίπλα στο ποτάµι. Για να κτίσουν ένα µύλο έψαχναν να βρουν ένα µέρος που να έχει ένα βαθούλωµα µε µάρµαρο για να µη φαγώνεται απ το νερό που θα τρέχει. Για να λειτουργήσει ο µύλος έφτιαχναν δυο αυτοσχέδια λιθάρια. Το από κάτω λιθάρι ήταν πιο χοντρό, πιο βαρύ απ το πάνω. Για την κατασκευή των λιθαριών ο µυλωνάς µάζευε ειδικές πέτρες. Τα λιθάρια ήταν στρογγυλά. Έπαιρναν δυνατά στεφάνια σιδερένια και στο πάνω λιθάρι έµπαιναν 3 στεφάνια. Εκεί µέσα στα στεφάνια τοποθετούσε καλά και σφιχτά ο µυλωνάς τις πέτρες για να µη φύγουν. Κάποτε κόπηκαν τα στεφάνια απ το λιθάρι και επειδή είχε φόρα, έφυγε µε δύναµη και σκότωσε ανθρώπους. Για να γυρίσει το λιθάρι, να αλέσει το Φωτογραφία 5. Νερόµυλος στο Περτούλι Τρικάλων (1930) σιτάρι, χρειάζεται τη φτερωτή. Η φτερωτή γίνεται από ξύλο βελανιδιάς για να είναι γερό και να µη σαπίζει επειδή θα βρίσκεται µέσα στο νερό. Αυτά τα ξύλα είναι µικρά κοµµατάκια που τα πελεκάει ο µυλωνάς, ίδιο σουλούπι όλα. Τα λιθάρια είναι περασµένα µέσα σ ένα µεγάλο πάσαλο σιδερένιο που είναι στερεωµένος στο έδαφος. Το κάτω λιθάρι µένει σταθερό, το πάνω φέρνει γύρω. Πάνω απ το πρώτο λιθάρι υπήρχε ένα σίδερο, η χελιδόνα, που ήταν στερεωµένη πάνω σ αυτό για να κουνιέται πιο εύκολα η µυλόπετρα. Πάνω απ όλα είχε µια σκάφη τρυπηµένη από κάτω και εκεί έβαζε το στάρι ο µυλωνάς κι έπεφτε σιγά - σιγά στο λιθάρι κι αλέθονταν. Κάτω απ τα λιθάρια, πλάγια, βάζει ο µυλωνάς µια κάσα ή ένα τσουβάλι που έπεφτε τ αλεύρι. Κάπου-κάπου ο µυλωνάς έβγαζε τα λιθάρια και τα χάραζε µε το σφυρί. Γίνονταν έτσι µικρές εγκοπές για να κόβεται καλύτερα το σιτάρι. Αυτό ήταν απαραίτητο γιατί ο µυλωνάς έβαζε κι άλεθε τη νύχτα, αποκοιµιόταν κι όταν τελείωνε το σιτάρι ο µύλος ξηράλεθε και ίσιαζαν οι πέτρες και µετά δεν έκοβαν. Ύστερα από κάθε χάραξη το πρώτο αλεύρι δεν ήταν καθαρό (ο µύλος είναι από χαραϊ ) Για να κινηθεί ο µύλος χρειαζόταν κάποια ειδική ποσότητα νερού να πέφτει µε δύναµη. Έφερνε το νερό από µακριά µε αυλάκι. Κανόνιζε, ο µυλωνάς, να είναι 3 µε 4 µέτρα πιο ψηλά απ τη φτερωτή. Εκεί έκανε την καρούτα. Η καρούτα ήταν ξύλα, φτιαγµένα και περασµένα σαν δεξαµενή, σα βαρέλι πιο στενό από κάτω. Το νερό ερχόταν µε φόρα, πήγαινε µε δύναµη στη φτερωτή και την κινούσε... Και καθώς ο γέροντας συνεχίζει τη διήγησή του, εµείς ονειρευόµαστε και νοµίζουµε ότι ακούµε στ αλήθεια το τραγούδι του νερού που γυρνάει τη φτερωτή, τ αηδόνια και τις φωνές των ανθρώπων που πήγαιναν να αλέσουν στο µύλο. Όµορφος κόσµος... ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ Νερόµυλος Αµαράντου Ο µύλος χτίστηκε το Οι πρώτοι και τελευταίοι ιδιοκτήτες του ήταν ο Μιχάλης Χλήβας και ο Ιωάννης Τζιάτζος. Όταν ο νερόµυλος χάλασε οι κάτοικοι του χωριού τον ξανάχτισαν, χωρίς όµως να λειτουργήσει ξανά. Τώρα βρίσκεται µέσα σε δέντρα και χόρτα, ανενεργός.

8 Υπήρχαν δύο νερόµυλοι µέσα στο χωριό. Ο ένας ανήκε Νερόµυλοι Καλογριανής στον Αθανάσιο Ρέµπελο. Σήµερα σώζονται µόνο τα ερείπιά του. Ο δεύτερος ανήκε στον Ξενοφώντα Τσιούνη. Υπάρχουν ακόµη δυο άλλοι νερόµυλοι που υπάγονται στην Καλογριανή, αλλά βρίσκονται έξω από το χωριό, στο ποτάµι. Και οι δυο αυτοί µύλοι λειτουργούν ακόµη και σήµερα. Στον Κλεινοβό υπήρχαν 3 µύλοι από τους οποίους οι 2 Νερόµυλοι Κλεινοβού ανήκουν στην οικογένεια Κωστίκη. Και οι δύο χτίστηκαν πριν τη Γερµανική κατοχή. Βρίσκονταν στην άκρη του χωριού ο ένας πολύ µακριά απ τον άλλον και πιο ψηλά. Στην Κρύα Βρύση υπήρχαν δύο µύλοι, ένας στο πάνω Νερόµυλοι στην Κρύα Βρύση χωριό, που µετατράπηκε σε κυλινδρόµυλο και ένας στο κάτω χωριό που παρέµεινε νερόµυλος. Ο µύλος αυτός γκρεµίστηκε γιατί δυστυχώς δεν κρίθηκε χρήσιµος. Στο χωριό ιάβα έχουµε πληροφορίες για την ύπαρξη δύο Νερόµυλοι στη ιάβα νερόµυλων. Ο ένας ανήκε στους αδελφούς Βλαχογιάννη, δεν υπάρχει σήµερα, έχει αντικατασταθεί από κυλινδρόµυλο. Ο δεύτερος ανήκει στον κ. Χαρίση. Σώζεται µέχρι και σήµερα, όχι όµως σε καλή κατάσταση. Νερόµυλος στον Ξηρόκαµπο Στον Ξηρόκαµπο παλιά υπήρχαν αρκετοί νερόµυλοι (5 ή 6) και βρισκόταν στη σειρά, ο ένας µετά τον άλλον. υστυχώς από αυτούς σώζεται µόνο ένας του κ. Αθανασίου. Αυτός βρίσκεται στην περιοχή Μύλια που ανήκει στην Οξύνεια. Κτίστηκε από τον πατέρα του σηµερινού ιδιοκτήτη γύρω στο Ο µύλος αυτός λειτουργεί ακόµη και σήµερα. Υπήρχε παλιά ένα µεγάλο κανάλι που ξεκινούσε περίπου 600 µ. βόρεια από το εξοχικό κέντρο του Τσίκαρη και έπαιρνε νερό από τον Πηνειό. Ένα µεγάλο µέρος του καναλιού ήταν επιφανειακό και το υπόλοιπο ήταν υπόγειο. Στη διαδροµή του υπήρχαν πολλοί νερόµυλοι, περί τους δέκα. Αυτό το κανάλι υπάρχει ακόµη και σβήνει γύρω στα 4 χιλιόµετρα νότια της Καλαµπάκας. Το µεγαλύτερο επιφανειακό του µέρος έχει καταστραφεί. ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΕΝΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ Σχεδιάγραµµα του καναλιού. Του Νεκτάριου Κατσόγιαννου, Τεχνολόγου µηχανικού

9 Χαλκογραφία της Μονής Μεταµορφώσεως Μετεώρων. «ια χειρός µέν του εν µοναχοίς ελαχίστου Παρθενίου του εξ Ελασσώνος» ( 1782, Ιούν. 21 ) ιακρίνεται καθαρά ο Πηνειός και το κανάλι κατά µήκος του οποίου βρίσκονταν πολλοί µύλοι. (εδώ διακρίνονται καθαρά δύο νερόµυλοι) Κοινοτικός Ο πρώτος νερόµυλος που συναντούσε κανείς ήταν ο Κοινοτικός, στη θέση Παζαρλίκια. Σήµερα υπάρχουν µόνο ερείπιά του χαµένα κάτω από αγριόχορτα. Νερόµυλος του Μπέλλου Το νερό τρέχει ασταµάτητα. Όµορφος ο µικρός καταρράκτης. Η µυλόπετρα στο βάθος στέκει ακίνητη. ε χορεύει πλέον σύµφωνα µε το τραγούδι του νερού. Θλιβερή εικόνα. Στο βάθος δεξιά διακρίνεται ο πέτρινος τοίχος του µύλου του Μπέλλου. Φωτογραφία 6. Ό,τι απέµεινε από το νερόµυλο του Μπέλλου στην Καλαµπάκα Ο µύλος αυτός βρίσκεται κάτω από το λόφο του Προφήτη Ηλία στην Καλαµπάκα. Ο µύλος είναι ο µεγαλύτερος της διαδροµής και κτίστηκε το 1918 δίπλα στον µικρό µύλο του Σακελλαρίδη από τον Ιωάννη Μπέλλο. Μέχρι το 1923 τον εκµεταλλεύονταν ο ίδιος. Έπειτα τον νοίκιασε για οκτώ χρόνια, από το 1935 ως το 1943, οπότε τον λειτούργησε πάλι ίδιος. Την τελευταία χρονιά της Γερµανικής κατοχής οι Γερµανοί έκαψαν το µύλο επειδή πίστευαν ότι ήταν κρησφύγετο των ανταρτών. µετά την καταστροφή του µεγάλου µύλου ο µυλωνάς θέτει σε λειτουργία τον παλιό µέχρι το Μύλος του Φώσκουλου Λίγα µέτρα πιο κάτω παράλληλα µε τον Πηνειό ποταµό βρισκόταν ο µύλος του Φώσκολου. Αυτός κτίστηκε γύρω στο 1905 από κάποιον που ονοµαζόταν Φώσκολος. Ήταν κτισµένος από ποταµίσιες πέτρες και λειτούργησε µέχρι το Σήµερα σώζεται µόνο ένα µέρος του τοίχου Νερόµυλος της Εκκλησίας Ο µύλος αυτός βρισκόταν µόνο 200 µ. πιο κάτω και ανήκε στο Ναό της Κοιµήσεως της Θεοτόκου Καλαµπάκας. Το 1955 αγοράστηκε από τον ηµήτριο Τσιαντίκο, που τον λειτούργησε µέχρι το Το 1984 γκρεµίστηκε από τον ίδιο και έτσι σήµερα δεν υπάρχει κανένα ίχνος του. Νερόµυλος του Αβακούµ

10 Ο µύλος αυτός ήταν ιδιοκτησία του µοναστηριού της Αγίας Τριάδος και πήρε την ονοµασία αυτή από το όνοµα ενός καλόγερου. Είχε τρεις µυλόπετρες και η µία άλεθε µόνο σουσάµι. Σήµερα δεν έχει µείνει κανένα ίχνος του. Στο µοναστήρι της Αγίας Τριάδος ανήκε ένας ακόµη µύλος που βρισκόταν κοντά στο υφαντήριο του Οικονόµου. Λεγόταν Αϊτριαδίτικος. Ένας σωρός πέτρες µόνο θυµίζει την παρουσία του. Νερόµυλος Αϊστεφανίτικος Ο µύλος αυτός βρισκόταν περίπου 550 µ. κάτω από τον µύλο του Αβακούµ. Είχε κι αυτός 3 µυλόπετρες, τη µία για σουσάµι. Το µόνο που βλέπει κανείς σήµερα από τον µύλο αυτό είναι ένας σωρός από πέτρες. Νερόµυλος του Τράντου Κατεβαίνοντας νότια, κοντά στο χωριό Θεόπετρα, δίπλα στη σιδηροδροµική γραµµή βρισκόταν ο µύλος του Τράντου. Αυτός ο µύλος µέχρι το 1934 ήταν ιδιοκτησία του µοναστηριού του Αγίου Στεφάνου. Το 1934 αγοράστηκε από τον Βασίλειο Τράντο και λειτούργησε ως νερόµυλος ως το Από το 1953 ως το 1968 δούλεψε σαν κυλινδρόµυλος, οπότε και σταµάτησε τη λειτουργία του. Τα στοιχεία για τους µύλους κατά µήκος του καναλιού τα πήραµε από το βιβλίο του κ. Νεκτάριου Κατσόγιαννου, «Τα Τρίκαλα και οι συνοικισµοί τους» Φωτ.7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Κατσόγιαννος Ν. Τα Τρίκαλα και οι συνοικισµοί τους 2. Ρούσκας Γ., (1999), Μυλοτόπια, Μύλοι και Μυλωνάδες 3. Κλιάφα Μ., ( 1983 ), Θεσσαλία εκατό χρόνια ζωή,κέδρος Αθήνα 4. Νοµικός Σ., Η υδροκίνηση στην Προβιοµηχανική Ελλάδα, Ππολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυµα ΕΤΒΑ Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας Πελοποννήσου χ.τ.χ.χ 5. Εφηµερίδα Καθηµερινή, Επτά ηµέρες (15 Οκτωβρίου 2004 ) 6. Κ.Π.Ε Μουζακίου(2002), Θέµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης II

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ Στο δρόµο Τρικάλων- Καλαµπάκας, 3 χιλιόµετρα πριν από ταμετέωρα, ορθώνεται πάνω από το χωριό Θεόπετρα ένας βραχώδης ασβεστολιθικός όγκος, στη βορειοανατολική πλευρά του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Στεμνίτσα, ο τόπος μας

Στεμνίτσα, ο τόπος μας Στεμνίτσα, ο τόπος μας Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικείωσης των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες Αύγουστος 2007 (Υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικολώνων) οι πρωταγωνιστές ο Mάριος ο Σπύρος η Δέσποινα η Μυρτώ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1 / 5 Υψηλή ποιότητα, Μεγάλη ποικιλία, και Φιλική εξυπηρέτηση

Σελ. 1 / 5 Υψηλή ποιότητα, Μεγάλη ποικιλία, και Φιλική εξυπηρέτηση Σελ. 1 / 5 Ομιλία του κου Περικλή Θανόπουλου, ιευθύνων Σύμβουλος της. Θανόπουλος Α.Ε. για την ημερίδα της Ελ.Ετ.Υπ.Ε. «Υποστηριζόμενη Εργασία για Όλους» που πραγματοποιήθηκε στις 4/11/2009 Καταρχάς θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λαγκαδινού Νεκταρία, Καθηγήτρια Μουσικής Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Α τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Μυτιλήνης.

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακός ιαγωνισµός ΕΕΕΠ- ΤΠΕ «Μοιραστείτε & κερδίστε» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ιαδικτυακός ιαγωνισµός ΕΕΕΠ- ΤΠΕ «Μοιραστείτε & κερδίστε» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ιαδικτυακός ιαγωνισµός ΕΕΕΠ- ΤΠΕ «Μοιραστείτε & κερδίστε» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A. Γενικά στοιχεία Τίτλος Εργασίας: Το µητροπολιτικό ηµοτικό Σχολείο στο ηµητρίτσι Βισαλτίας Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική)

«ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική) ΝΤΑΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΜΗΜΑ: Π.Τ.Δ.Ε, ΠΑΤΡΑΣ 2012-13 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ε.ΚΟΛΕΖΑ «ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική) [1] Στόχοι της ενότητας(οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου,

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, την ξαδέρφη μου και τον μπαμπά μου στον ποταμό. Ο ποταμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να γνωρίσει κάποιος τα Μετέωρα και να βιώσει τη μαγεία του πέτρινου δάσους, ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος είναι να πεζοπορήσει ανάμεσα στους Μετεωρίτικους πύργους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Πόλη Ηµεροµηνία Ώρα Αίθουσα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Πόλη Ηµεροµηνία Ώρα Αίθουσα ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Πόλη Ηµεροµηνία Ώρα Αίθουσα Γαστούρι, Κέρκυρα 17 Μαρτίου 2012 11.00 πµ Αίθουσα Μουσείου Αχιλλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΡΩΜΕΝΑ 1 Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 Η ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν για πέμπτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: Σε μία κοινωνία που κατακλύζεται από πληροφορίες, το παιδί, ανεξαρτήτου ηλικίας, είναι αδύνατο να μείνει ανεπηρέαστο. Καθημερινά γίνεται αποδέκτης πολυπληθών και πολυποίκιλων μηνυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους.

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους. Προπρονήπια Α 2015 ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου ασχοληθήκαμε με το θέμα «Πίνακες Ζωγραφικής». Αφορμή στάθηκε μια συζήτηση που κάναμε με τα παιδιά για το φθινόπωρο και τις αλλαγές του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Έρση Γιαννουλάτου Καλλιτέχνιδα Full Time BA(Ηοns) The Surrey Institute

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Την Πέµπτη 24 του Οκτώβρη επισκεφτήκαµε το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης που βρίσκεται σε ένα χωριό της Πάφου τη Γεροσκήπου. Εκεί έχει πολλά αντικείµενα που χρησιµοποιούσαν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ο/Η κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει να ακολουθήσει το προτεινόµενο πρόγραµµα, ή να το διαµορφώσει ανάλογα µε το πώς επιθυµεί και ταιριάζει στις ανάγκες και τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής»

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής» Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Γεωμετρική ς Εποχής; Ερωτήματα - κλειδιά: 2 Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Γεωμετρικής Εποχής; Υπήρχαν αρχηγοί στις ομάδες των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας Ε τάξη Σχολικό έτος: 2012-13

Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας Ε τάξη Σχολικό έτος: 2012-13 Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας Ε τάξη Σχολικό έτος: 2012-13 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επιμελήθηκε η δασκάλα της τάξης Κυριακή Αμαραντίδου Οκτώβριος 2012 1 Με αφορμή τα 100 χρόνια από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ Ο μύλος για να καταστεί λειτουργήσιμος είναι απαραίτητο να εξοπλισθεί με τα αναγκαία εξαρτήματα τα οποία να

ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ Ο μύλος για να καταστεί λειτουργήσιμος είναι απαραίτητο να εξοπλισθεί με τα αναγκαία εξαρτήματα τα οποία να 17 ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ Ο μύλος για να καταστεί λειτουργήσιμος είναι απαραίτητο να εξοπλισθεί με τα αναγκαία εξαρτήματα τα οποία να συναρμολογηθούν καταλλήλως και να τεθούν σε λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ»

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ευέλικτη ζώνη 2013-2014 2014 Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη «χώμα και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ: ζούσε ο Μίνωας,ο Δαίδαλος έφτιαξε το παλάτι, μαζί με

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ

Διαβάστε περισσότερα

mail: syllogosepistrofi@yahoo.gr site: www.alkoologia.gr Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

mail: syllogosepistrofi@yahoo.gr site: www.alkoologia.gr Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ mail: syllogosepistrofi@yahoo.gr site: www.alkoologia.gr Σύλλογος ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Μή κερδοσκοπικός Σύλλογος Στο Ηράκλειο, από το 1999 Μέλη: εθελοντές, κυρίως επαγγελµατίες υγείας, αλλά και από κάθε τάξη της

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ

ΛΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ ΛΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αποφασίζεται το θέμα σε συνεργασία με τους μαθητές. Ενημερώνεται ο διευθυντής του σχολείου, ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Οµάδα... Ονόµατα::...... ραστηριότητα 1 η Από το βιβλίο Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας χάθηκε το κεφάλαιο του Μικρασιατικού πολέµου. Εσείς αναλαµβάνετε να το γράψετε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ Η εποχή µας µπορεί να χαρακτηριστεί ως εποχή της επικοινωνίας. Η τεχνολογική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η Σοφία... του Γιάννη Της Αναστασίας Μιχαηλίδου Καμένου και του Γιώργου Χριστοδούλου

Η Σοφία... του Γιάννη Της Αναστασίας Μιχαηλίδου Καμένου και του Γιώργου Χριστοδούλου Η Σοφία... του Γιάννη Της Αναστασίας Μιχαηλίδου Καμένου και του Γιώργου Χριστοδούλου Είναι η πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Σάββας ο γιος της Αναστασίας, θα είναι στην τετάρτη τάξη των Αγγλικών.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Π Α Ρ Κ Ι Α Σ Τ Η Σ ΛΛΗΝΟΜΑΘΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ι Ρ Α Δ Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Σ 1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Α Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 1 Συγγραφική Ομάδα: Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Πρό ρ γρα ρ µµ µ α µ Π ερ ε ι ρ βαλλ λ ο λ ντι τ κής Εκ Ε παίδευ ε σ υ ης 2 ου ο Γυ Γ µ υ ν µ ασίου Ν άξο ξ υ Νάξο ξ ς - Ιούν ύ ιος 2 013

Πρό ρ γρα ρ µµ µ α µ Π ερ ε ι ρ βαλλ λ ο λ ντι τ κής Εκ Ε παίδευ ε σ υ ης 2 ου ο Γυ Γ µ υ ν µ ασίου Ν άξο ξ υ Νάξο ξ ς - Ιούν ύ ιος 2 013 Τα µνηµεία της περιοχής του Κάστρου µε αειφορική µατιά Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2 ου Γυµνασίου Νάξου Νάξος - Ιούνιος 2013 ΣΚΟΠΟΣ Ορίζοντας την πολιτιστική µας κληρονοµιά ως µοχλό αειφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων»

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Σχολείο: 52 ο ΓΕΛ Αθηνών Σχολικό έτος: 2013-2014 Τετράμηνο: Β Μάθημα: Ερευνητική Εργασία Τμήμα: Α 4 «Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Ομάδα Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Στόχοι και άξονες της έρευνας-δράσης Στόχος του προγράµµατος ήταν η επιµόρφωση εκπαιδευτικών ευτεροβάθ- µιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου

Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου ΙΓ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (Κ.Β ) Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου Δρ. Παύλος Ρήγας Χριστιάνα Λιασίδου Εισαγωγή Πώς προέκυψε η ιδέα ενότητα Κατοικία / Γλώσσα ενότητα Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι www.lifelongreaders.org Περιγραφή της Δραστηριότητας για Προώθηση Ανάγνωσης / Δράση ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ Η περιγραφή δημιουργήθηκε από τον εταίρο στο πρόγραμμα LiRe: CARDET Απευθύνεται σε μειονεκτούντες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον»

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Ίδρυση Δικτύου «Τουρισμός και περιβάλλον» Με την απόφαση 3927/17/17-4-2006

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 Όνομα σχολείου: Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας Συντονιστική ομάδα: 1. Μερόπη Κυριάκου(Διευθύντρια) 2. Γιώτα Δημητρίου (Συντονίστρια) 3. Στάλω

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί μετακινούμαστε;

Πώς και γιατί μετακινούμαστε; 137 Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Διδακτική πρόταση 1: Γιατί μετακινούνταν οι άνθρωποι της Νεολιθικής Εποχής; Πώς μετακινούνταν; Πού έκτιζαν τα χωριά τους; Ερωτήματα-κλειδιά Γιατί μετακινούνταν οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 «ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ι ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν: 9 ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κατερίνης 22 ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Δ 1

Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Δ 1 Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Δ 1 Στα πλαίσια της «Ευρωπαϊκής εβδομάδας πολιτισμού» συμμετείχαμε τα τμήματα Δ 1 και Δ 2 και το τμήμα Ε 2 του σχολείου μας, σε μια περιήγηση στα πολιτιστικά μέρη του Γερίου

Διαβάστε περισσότερα

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας «Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες Συμπεριλαμβάνεται CD με φωτογραφικό υλικό Το πορτοκάλι με την περόνη: υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος Η αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων είναι να επηρεάζουν αντιλήψεις και συμπεριφορές. influence Για την Porter Novelli είναι κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Πολιτισμός της μνήμης και συνεργασία νέων 15.-17.9.2012 στην Παραμυθιά

Ημερίδα: Πολιτισμός της μνήμης και συνεργασία νέων 15.-17.9.2012 στην Παραμυθιά Πάνελ 1: Σύγχρονη μετάδοση της ιστορίας από νέους για νέους - Τι κάνει ένα μνημείο ελκυστικό για νέους? - Πως μπορεί να διαμορφωθεί η ιστορική-πολιτική παιδεία? - Τι μπορούν να κάνουν οι νέοι για την ενθυμίση?

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα«ΤοΣχολείοστηνΨηφιακήΕποχή: Διαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρμες e-learning» Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου2011 ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ (AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε., ΕΤΟΥΣ 2008) Η ad hoc έρευνα εργατικού δυναµικού έχει στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου;

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ενότητα: Ελεύθερος χρόνος διασκέδαση (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ , ΣΧΟΛΕΙΟ 1,2014-2015 1. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του τρόπου ζωής παιδιών και γονέων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών και με την αύξηση της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ , ΣΧΟΛΕΙΟ 1,2014-2015 1. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του τρόπου ζωής παιδιών και γονέων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών και με την αύξηση της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:...

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Φυτά της Αλυκής και προσαρμογές στην Ξηρασία Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Σχολείο:... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Καταγραφή Περιβαλλοντικών συνθηκών Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) 1. Εγκαίνια του Εκθεσιακού Μουσειακού Χώρου «Κούλλης Μιχαήλ»

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) 1. Εγκαίνια του Εκθεσιακού Μουσειακού Χώρου «Κούλλης Μιχαήλ» Εκδηλώσεις από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων l Της Μαρίας Ματθοπούλου Ποστεκκή Εκτελεστικής Μηχανικού Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1) Θωμάη Ξανθάκη 2) Ελένη Γκαγκάρη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ: Ζωγραφιά Μπουγά. Αριθμός Νηπίων: 33

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1) Θωμάη Ξανθάκη 2) Ελένη Γκαγκάρη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ: Ζωγραφιά Μπουγά. Αριθμός Νηπίων: 33 2//Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΙΑΓΩΓΕΙΙΟ ΠΡΙΙΝΟΥ «ΚΑΛΤΣΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1) Θωμάη Ξανθάκη 2) Ελένη Γκαγκάρη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ: Ζωγραφιά Μπουγά Αριθμός Νηπίων: 33 ΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το θέλαμε πολύ και τελικά το καταφέραμε. «Διακτινιστήκαμε» στο CERN!Μαζί μας έξι ακόμα γυμνάσια και λύκεια απ όλη την Ελλάδα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το θέλαμε πολύ και τελικά το καταφέραμε. «Διακτινιστήκαμε» στο CERN!Μαζί μας έξι ακόμα γυμνάσια και λύκεια απ όλη την Ελλάδα. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Το θέλαμε πολύ και τελικά το καταφέραμε. «Διακτινιστήκαμε» στο CERN!Μαζί μας έξι ακόμα γυμνάσια και λύκεια απ όλη την Ελλάδα. Μέχρι πριν από κάποια χρόνια αυτό θα ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα