Science of Dance Volume 3, 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Science of Dance Volume 3, 2009"

Transcript

1 ISSN Επιστήµη του Χορού Τόµος 3, 2009 Science of Dance Volume 3, 2009 Ηλεκτρονικό Περιοδικό Electronic Journal Ο Χορός στον Παροιµιακό Λόγο: Μια Πρώτη Ανάγνωση Κ. Πανοπούλου 1, Μ. Ζωγράφου 2 1 ΤΕΦΑΑ Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 2 ΤΕΦΑΑ, Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εισαγωγή Οι παροιµίες έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον αρκετών µελετητών ανά τον κόσµο, όχι µόνον εξαιτίας της µακροβιότητά τους ως λαϊκού προφορικού λόγου, αλλά και ως «στρατηγική» που κατονοµάζει καταστάσεις, περιλαµβάνοντας ταυτόχρονα και µια «στάση» απέναντι σ αυτές τις καταστάσεις 1. Με προϋπόθεση, σύµφωνα µε το Μερακλή, την εικόνα και τη µεταφορά 2, η παροιµία συνδυάζει συντοµία, σαφήνεια, χιούµορ, φαντασία, διδαχή και πρακτικότητα, ενώ η αναγωγή από το συγκεκριµένο στο αφηρηµένο, είναι το σηµαντικότερο στοιχείο, που χαρακτηρίζει γενικά τη σχέση των παροιµιών µε τη φιλοσοφία 3. Αν και η παροιµία έχει εξεταστεί κυρίως ως ποιητικό είδος, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να προκαλεί το ενδιαφέρον των µελετητών και ως προς τις κοινωνιολογικές διαστάσεις της 4, µε εστίαση στα εθνογραφικά συµφραζόµενα εκφοράς και χρήσης της 5. Οι ενασχολούµενοι συστηµατικά µε τον παροιµιακό λόγο επισηµαίνουν ότι το σύνολο των παροιµιών αποτελεί ένα σύστηµα κανόνων ηθικής συµπεριφοράς και λαϊκού δικαίου, διατυπώνοντας µε συµπυκνωµένο λόγο τις ισχύουσες αντιλήψεις γύρω από τη ζωή των ανθρώπων. Η δυσκολία που παρουσιάζει η διατύπωση ενός περιεκτικού ορισµού για την παροιµία, οδηγεί συχνά σε συµφυρµούς µε άλλα συναφή είδη, όπως το γνωµικό ή οι παροιµιακές εκφράσεις. Σε µια προσπάθεια διάκρισης των παροιµιών, ο Μερακλής επιχειρηµατολογεί εστιάζοντας στην εικόνα και τη µεταφορά, - βασικές προϋποθέσεις

2 Κ. Πανοπούλου και συν. - Επιστήµη του Χορού, 3, συγκρότησης του παροιµιακού λόγου - τα οποία επεξεργάζεται διεξοδικότερα µε γλωσσολογικούς όρους, σηµειώνοντας επίσης, ότι δεν πρέπει να παραιτηθούµε από το εγχείρηµα της διάκρισης ανάµεσα στα συναφή είδη ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που αυτό προϋποθέτει 6. Με αναφορά στην ελληνική βιβλιογραφία, η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για τη µελέτη της παροιµίας προσµετρά περισσότερο από έναν αιώνα. Μνηµειώδες και θεµελιώδες θεωρείται το έργο του Ν. Πολίτη (1899), το οποίο συµπληρώνεται και συστηµατοποιείται από µεταγενέστερες µελέτες, µε κύριο εκφραστή τον Λουκάτο 7. Η καθεµιά από αυτές τις µελέτες δίνει έµφαση σε διαφορετική πλευρά του αντικειµένου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερο είδος του λαϊκού προφορικού λόγου. Από τις σχετικές µε την παροιµία µελέτες, πρώτος ο. Λουκάτος επισήµανε τη σηµαντικότητα των παροιµιών που αναφέρονται στο χορό, τονίζοντας τη σηµασία τους- εξαιτίας της υπεροχής τους ως προς τη συχνότητα εµφάνισής τους στο σύνολο των ελληνικών παροιµιών - καθώς και ως πηγές ανίχνευσης του τρόπου ζωής και σκέψης των φορέων του λαϊκού πολιτισµού 8. Το έναυσµα γι αυτήν την εργασία προέκυψε από τη συµµετοχή σε µια ηµερίδα που διοργάνωσε η Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία το χειµώνα του 2008, και ενίσχυσε τον ήδη υπάρχοντα προβληµατισµό που είχε αναπτυχθεί από τη σχετική πρόταση του Λουκάτου 9. Η εργασία αυτή αποτελεί µέρος ενός ευρύτερου προγράµµατος που αφορά στην αναζήτηση της σηµασίας του χορού για τους φορείς του λαϊκού πολιτισµού, µέσα από τον κυριολεκτικό και υπονοούµενο λόγο των παροιµιών. Σκοπός αυτής της µελέτης είναι η παρουσίαση µιας πρώτης ταξινοµικής εκδοχής των ποικίλων παροιµιών που αναφέρονται στο χορό. Αν και η αποσπασµατική αναφορά, ελλείψει συµφραζοµένων (πότε λέγεται µια παροιµία, από ποιόν, σε ποια συγκεκριµένη κατάσταση κ.λ.π.), δε βοηθά για µια διεξοδική ανάλυση, σ αυτή τη φάση θεωρούµε αναγκαία τη διάκριση του συλλεγµένου υλικού σε κατηγορίες, µε αναφορά σε προτάσεις προγενέστερων µελετητών 10. Κι αυτό, επειδή εκτός από την επιβολή µιας τάξης στο ποικίλο υλικό, µια µορφικά προσανατολισµένη εκδοχή µπορεί σε µια πρώτη ταξινοµική φάση να δώσει ενδείξεις για τη σηµαντικότητα του χορού ως προς τις ισχύουσες κοινωνικές σχέσεις και αντιλήψεις των φορέων του λαϊκού πολιτισµού.

3 Κ. Πανοπούλου και συν. - Επιστήµη του Χορού, 3, Μια τέτοια προσέγγιση δεν παραµένει µόνο στα µορφικά αντικειµενικά κριτήρια αλλά εισάγει µε λανθάνοντα τρόπο βιωµατικές προσλαµβάνουσες, από την πλευρά των µελετητών, εφόσον λίγο πολύ όλοι µας είµαστε δέκτες, αλλά και ποµποί ακόµα και σήµερα του παροιµιακού λόγου. Ο Αλεξιάδης, έχει να παρουσιάσει σηµαντικά δείγµατα χρήσης του παροιµιακού λόγου σήµερα από Έλληνες πολιτικούς 11. Η οικονοµία του µέσου µέσα από την αποκρυστάλλωσή του στο διάβα του χρόνου - και εδώ κατά την άποψή µας έγκειται η δύναµη του παροιµιακού λόγου - δίνει τη δυνατότητα αυτονόµησης και χρήσης του σε ποικίλα περιβάλλοντα και για διαφορετικούς σκοπούς. Είναι ενδεικτικό ένα σύγχρονο παράδειγµα χρήσης της παροιµίας «Χόρευε κυρά Σουσού κι έχε κι έννοια του σπιτιού». Στο πλαίσιο µιας φιλικής συνάντησης και µε αναφορά στη σύγχρονη πολιτική επικαιρότητα, κάποιος φιλικά προσκείµενος στην κυβέρνηση σχολίασε τη συµπεριφορά ενός από τους λεγόµενους αντάρτες του κυβερνητικού σχήµατος, χρησιµοποιώντας την παραπάνω παροιµία για να δηλώσει τη δική του εκτίµηση σχετικά µε τη στάση του υφυπουργού. Έτσι, αν και η κυριολεκτική εκδοχή παραπέµπει στο πρέπει της γυναικείας παρουσίας, η εκφορά της στο παραπάνω συµβάν αναδεικνύει τη δυσκολία που παρουσιάζει µια γενικευµένη κατηγοριοποίηση του παροιµιακού λόγου. Κάθε µορφή αφηγηµατικού επεισοδίου, όπως αναφέρει ο Hymes, προκαλεί τη γένεση της κοινότητας καθώς αναφέρεται στην κοινότητα ή την παράγει ενδεικτικά 12. Ο παροιµιακός λόγος ως ενδείκτης «πυκνής πληροφοριακής τάξης» απαθανατίζει παγιωµένες αντιλήψεις και τρόπους ζωής και σκέψης και βοηθά να ανακαλύψουµε και να κατανοήσουµε τις σχέσεις ως προς τα φύλα, τις οικογενειακές σχέσεις, τις κοινωνικές σχέσεις και συµπεριφορές και γενικότερα το πολιτισµικό υπόβαθρο ενός λαού. Οι απλοί άνθρωποι εµπιστεύονται µε µεγάλη ευκολία την αποδεικτική δύναµη των παροιµιών και τη θεωρούν επαρκή, για να συγκροτούν επιχειρήµατα πειστικά. Οι παροιµίες, όπως και άλλα αφηγηµατικά είδη του προφορικού λόγου, δρουν ως µηχανισµοί κοινωνικής κριτικής, συνθέτοντας την προβληµατική της ευρύτερης πραγµατικότητας σε µικρογραφία Το δείγµα που θα επεξεργαστούµε προέρχεται από αρχειακή έρευνα συµπληρωµένη και µε υλικό από σποραδικές επιτόπιες έρευνες. Από το σύνολο του νέου υλικού, ένας ικανοποιητικός αριθµός παροιµιών εµπλουτίζει τα αρχειακά δεδοµένα, ενώ όσες καταγράφηκαν και προστέθηκαν συµπληρώνοντας τις ήδη υπάρχουσες, µπορούν να χρησιµεύσουν για µεταγενέστερες εργασίες αντίστοιχα µε τον επιδιωκόµενο σκοπό.

4 Κ. Πανοπούλου και συν. - Επιστήµη του Χορού, 3, Παροιµιακός λόγος και χορός Οι παροιµίες είναι το είδος της προφορικής λογοτεχνίας που έχει εξεταστεί κυρίως ως ποιητικό είδος είτε σε συλλεκτικό είτε σε ερµηνευτικό επίπεδο. Είναι σύντοµες προτάσεις ή φράσεις, σε αντίθεση µε τα περισσότερα είδη του «έντεχνου» προφορικού λόγου (τραγούδια, παραµύθια, διηγήσεις κ.λ.π.) και χρησιµοποιούνται ελεύθερα στον καθηµερινό λόγο. Είναι «σοφά κληρονοµήµατα αιώνων», που παραδίδονται από τη µια γενιά στην άλλη, που διδάσκουν και διαπαιδαγωγούν µέσα από έτοιµους τύπους αλληγορίας και παροµοίωσης και χρησιµοποιούνται για να στηρίζουν ή να τεκµηριώνουν τον λαϊκό λόγο 13. Ο Λουκάτος, ορίζει την παροιµία ως: «τον µικρό έµµετρο ή πεζό λόγο, που διατυπώνει παραστατικά και συχνότατα αλληγορικά µια σοφή γνώµη, µια διαπίστωση, µια συµβουλή, και που επαναλαµβάνεται στον καθηµερινό λόγο, σαν επιχείρηµα ή παράδειγµα». Θεωρεί τη φύση και τη ζωή, τον άνθρωπο και τις κοινωνικές του σχέσεις ως χώρο έµπνευσης των παροιµιών, και µε αναφορά στην καταγωγική τους ρίζα εκτιµά ότι προέρχονται από αρχαία ρητά, από τους µύθους του Αισώπου ή του λαού, εκκλησιαστικά κείµενα, ή απορρέουν από ιστορικά επεισόδια ή επαφές µε άλλους λαούς. Αναφερόµενος στην προέλευση της ελληνικής παροιµίας δεν αποφεύγει τις αρχαιοελληνικές αναγωγές, όµως παράλληλα επισηµαίνει τις επιρροές ή επιδράσεις από όµορους λαούς 14 και τη δυναµικότητά της στο πέρασµα του χρόνου. Ως οδηγοί «τίµιας ζωής και δοκιµασµένης πείρας», σύµφωνα µε τον Κυριακίδη 15, είναι µια µορφή άτυπης αγωγής µε οικεία θέµατα από την ίδια τη ζωή του λαού που παιδαγωγούν επί αιώνες στο σωστό, στο ηθικό και στο πρακτικό. Προσφέρουν, έτσι, ένα ανεκτίµητο παιδαγωγικό υλικό, ώστε τα µέλη της παραδοσιακής κοινωνίας να µπορούν να µυούνται καλύτερα στους κανόνες του «κοινωνικού παιγνιδιού». Στο πλαίσιο µιας οπτικής ως προς τη λειτουργικότητα, οι παροιµίες αποτελούν µια συνιστώσα στη διατήρηση της συνοχής και την αναπαραγωγή της τοπικής κοινωνίας σ ένα ευρύτερο φυσικό πλαίσιο, και είναι ένας µηχανισµός µετάδοσης αξιών 16. Την πολύτιµη αυτή σηµασία της παροιµίας στο λόγο των ανθρώπων και γενικότερα των εθνών, καθώς και τις πολύπλευρες αρετές των κειµένων της, έχουν εκτιµήσει οι συγγραφείς και οι παροιµιολόγοι όλων των εποχών. Από τους ελληνιστικούς χρόνους της πρώτης φιλολογικής γραµµατείας άρχισαν να συγκεντρώνουν τα αρχαία ρητά και τις παροιµίες σε «Συλλογές» ή «Συναγωγές» και γνώµες που είχαν διδακτικούς σκοπούς 17.

5 Κ. Πανοπούλου και συν. - Επιστήµη του Χορού, 3, Το είδος αυτό της λαϊκής λογοτεχνίας συνδέεται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον ενός λαού, γιατί έχει την ιδιότητα να διερευνά και να επεξηγεί τα φυσικά και πολιτισµικά φαινόµενα, επισηµαίνοντας και ορίζοντας τις σχέσεις των πραγµάτων έτσι όπως τις αντιλαµβάνονται οι ίδιοι οι φορείς ενός πολιτισµού 18. Έτσι ανεπαίσθητα από αιώνες έχει διαµορφωθεί µια λαϊκή σοφία ή καλύτερα αποθέµατα σοφίας µε µεγάλο εύρος θεµατικής. Ο Αριστοτέλης ονοµάζει τις παροιµίες «παλαιάς φιλοσοφίας εγκαταλείµµατα», και µας οδηγεί στο συµπέρασµα, ότι είναι ίσως το µοναδικό είδος του λαϊκού πολιτισµού που αφορµάται από την καθηµερινή πραγµατικότητα και επιχειρεί να την αποτιµήσει µε αφηρηµένες έννοιες 19. Ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζει τις παροιµίες ως µεταφορές (Ρητ. Γ 11, 1413 a17) και «όπως είναι γνωστό», σχολιάζει ο Κύρκος, «οι µεταφορές είναι δείγµα ευφυΐας και φιλοσοφικής διάθεσης του ανθρώπου» 20. Η αποτίµηση ωστόσο της πραγµατικότητας µε την κυριολεκτική, αρκετές φορές και αλληγορική χρήση του χορού, είναι ένα ενδιαφέρον κοµµάτι του παροιµιακού λόγου και του λαϊκού χορού ειδικότερα. Για να αποφευχθούν ενδεχόµενες παρανοήσεις µιας και η παροιµία, για να είναι παροιµία, χρειάζεται τη µεταφορά, φέρνουµε το παράδειγµα της παροιµίας «κατά πως σου παίζουνε τη λύρα χόρευε». Αυτός είναι ένας κανόνας για τη συµµετοχή στο χορό. Ο παραδοσιακός χορευτής πρέπει να έχει σωστά πατήµατα για να έχει σηµασία ο χορός του. Έχουµε αρκετά παραδείγµατα δηµιουργίας νέων χορευτικών µορφών, που προέκυψαν από τη διαλεκτική σχέση µουσικού χορευτή, προκειµένου να ταιριάξει ο τρόπος του χορευτή µε τη µουσική συνοδεία 21. Όµως, η κυριολεκτική αυτή σηµασία χρησιµοποιούµενη σε άλλο πλαίσιο ταιριάζει οµοιότητες εκεί που δεν υπάρχουν, όπως όταν χρησιµοποιείται παραινετικά για την προσαρµογή σε συγκεκριµένες καταστάσεις. Είναι γνωστό, ότι σε κοινωνίες όπου ο άνθρωπος αναζητά και επινοεί τρόπους µε τους οποίους θα αντιµετωπίσει το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, οι γνώσεις αποκτώνται και µεταδίδονται από γενιά σε γενιά, κυρίως µέσω της προφορικής επικοινωνίας. Στο πλαίσιο µιας τέτοιας διαδικασίας, τα είδη της λαϊκής τέχνης παροιµίες, αινίγµατα, τραγούδια, χοροί κλπ., λειτουργούν ως εξαιρετικά αποτελεσµατικοί φορείς γνώσεων. Καθώς αποκρυσταλλώνουν µε ενάργεια δοκιµασµένη πείρα στο πλαίσιο της λεγόµενης µεγάλης διάρκειας, το κύρος τους δεν αµφισβητείται από κανέναν, γιατί διαµορφώνονται µέσα από κοινές συµβάσεις που προκρίνονται από τους ίδιους τους φορείς της παράδοσης 22. Σ αυτούς τους

6 Κ. Πανοπούλου και συν. - Επιστήµη του Χορού, 3, τύπους κοινωνίας, η όποια οµιλία, λεκτική ή µη λεκτική, ξεκινώντας από το φυσικό, το ορατό και το δεδοµένο, µετασχηµατίζεται σε σύµβολα και µέσα από αυτό το συµπυκνωµένο εικονιστικό και αλληγορικό σύστηµα, ο παραδοσιακός άνθρωπος διαχειρίζεται τη σχέση του µε τη φύση και τη ζωή. Στο γεγονός ότι ο χορός είναι άµεσα συνδεδεµένος µε την καθηµερινότητα εκκινώντας από µια υλική παράσταση αρκετά οικεία, όπως είναι η χορευτική πρακτική, ίσως να οφείλεται και η συχνή χρήση του στον παροιµιακό λόγο. Ή, κατά µια άλλη υπόθεση, η χρήση του στην παροιµία να συνιστά έναν ακόµα ενδεικτικό τρόπο που να µας υπενθυµίζει την αρχέγονη σύνδεση χορού και ποίησης - καθότι η παροιµία συνιστά έµµετρο ποιητικό λόγο - µιας σύνδεσης που διασπάστηκε στο πλαίσιο της ανάδυσης του σύγχρονου χορού. Μια πρόταση ταξινόµησης των παροιµιών που αναφέρονται στο χορό Μια πρώτη γενική ταξινόµηση των παροιµιών έγινε από τον Νικόλαο Πολίτη το Ο Πολίτης χρησιµοποίησε το ληµµατοθετικό σύστηµα το οποίο αργότερα ακολούθησαν και άλλοι συλλογείς. Αργότερα χρησιµοποιήθηκε το ειδολογικό και εννοιολογικό σύστηµα. Το ειδολογικό σύστηµα αφορά την αναζήτηση και τη µελέτη των παροιµιών από εθνολογικής πλευράς. Αναφέρεται στην εξωτερική µορφή της παροιµίας, και περιλαµβάνει κύκλους και θέµατα του υλικού και φυσικού βίου, καθώς και των πρακτικών εκδηλώσεων της ζωής. Το εννοιολογικό σύστηµα στηρίζεται κυρίως στο εσωτερικό νόηµα της παροιµίας, την ηθική ή αλληγορική έννοια, που δεν λείπει ούτε από τις παροιµιώδεις φράσεις. Μια πρώτη ενδεικτική εννοιολογική προσπέλαση των παροιµιών που αναφέρονται στο χορό πραγµατοποιήθηκε από τον ουλαβέρα 23. Χρησιµοποιώντας ως βάση το λήµµα χορό, κατατάξαµε το υλικό σε υποενότητες σύµφωνα µε το ειδολογικό και εννοιολογικό σύστηµα. Το υλικό αυτό αφορά στις παροιµίες που έχουν σχέση µε την προσωπική ζωή του ατόµου, τον οικογενειακό, κοινωνικό, αγροτικό και ποιµενικό βίο, καθώς και στις παροιµίες που αφορούν στο Θρησκευτικό βίο 24. Επεκτείνοντας την ταξινόµηση δηµιουργήσαµε υποενότητες σε συνδυασµό µε τις ετεροµορφίες τους κατά γεωγραφικές περιοχές. Συνολικά καταγράψαµε 160 παροιµίες. Από αυτές η παροιµία «Χόρευε Μαριώ και Ρείνη, κι έχε κι έννοια το καλύβι» (Αρ σ Ι. Κακριδή Κορινθία 1924)

7 Κ. Πανοπούλου και συν. - Επιστήµη του Χορού, 3, αναφέρεται σε 45 διαφορετικά χειρόγραφα µε παλαιότερη αναφορά το 1910 και συµπληρώθηκε µε εκδοχές από πέντε διαφορετικούς πληροφορητές. Σε πανελλήνιο επίπεδο συναντάται και η παροιµία «Μοναχό σου χόρευε κι όσο θέλεις πήδα» όπως και «θα σε χορέψω στο ταψί», ή «όπως που παίζουν θα χορέψεις». Από το σύνολο των παροιµιών οι 135 χαρακτηρίζονται ως παροιµίες και οι 25 ως παροιµιακές εκφράσεις. Αρκετές από τις παροιµίες που αφορούν στην κατηγοριοποίηση αυτή επικαλύπτονται. Όπως όµως διαφαίνεται από την αδροµερή αυτή ταξινόµηση, ο πλούτος των εικόνων και µεταφορών που ξεπηδά από την έµφαση σε συγκεκριµένες κοινωνικές κατηγορίες, όπως αυτή που εµπνέεται από το γυναικείο φύλο, παραπέµπει σε αντίστοιχο προβληµατισµό σχετικά µε τις σχέσεις των φύλων και τη γενικότερη στάση απέναντι στη χορευτική πρακτική. Από την άλλη πλευρά, αν και το αλληγορικό νόηµα της παροιµίας είναι ενδεικτικό της κοσµοαντίληψης των φορέων της, η κυριολεξία είναι ενδεικτική για την ανάδειξη των ισχυόντων κανόνων, µε αναφορά σ αυτήν καθεαυτήν τη χορευτική πράξη: «Στον τόπο Ζηκούλενα το χορό». Βιβλιογραφικές σηµειώσεις 1 Για τη χρήση της έννοιας στον παροιµιακό λόγο βλ. Abrahams στο Βασιλική Χρυσανθοπούλου: «Οι θεωρητικές κατευθύνσεις στο παροιµιολογικό έργο του.σ. Λουκάτου και η ανθρωπολογική προσέγγιση των παροιµιών. Ο ηµήτριος Λουκάτος και η Ελληνική Λαογραφία», στα Πρακτικά επιστηµονικής Ηµερίδας, Απριλίος Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. (υπό δηµοσίευση) 2 Μερακλής Μιχάλης, Παροιµίες Ελληνικές και των άλλων Βαλκανικών λαών., εκδ. Οδυσέας, Αθήνα 1985, σελ Κατά τον Μερακλή, οι αφηρηµένες έννοιες υπάρχουν στη σκέψη των απλών ανθρώπων, αλλά δεν έχουν εθισθεί να τις διατυπώνουν γενικά βλ. Μερακλή Μιχάλη: Παροιµίες Ελληνικές, καθώς και τη σχετική επιχειρηµατολογία για τη θέση αυτή του Μερακλή από τον Βασίλη Κύρκο: «Το φιλοσοφικό υπόβαθρο των παροιµιών. Αναφορά στις παροιµίες της Καρπάθου», στο «Κάρπαθος και Λαογραφία, Πρακτικά Α Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας, εκδ. Επαρχείου Καρπάθου, σελ Στον Αριστείδη Ν. ουλαβέρα: «Συγκρότηση και Λειτουργία της παραδοσιακής οικογένειας µέσα από τις παροιµίες του λαού µας», στο Φιλολογική 72 (2000), σελ Χρυσανθοπούλου: ό.π. 6 Στο Μερακλής Μιχάλης: Παροιµίες Ελληνικές, σελ. 9 7 Λουκάτος ηµήτριος: Νεοελληνικοί παροιµιόµυθοι, εκδ. Ερµής, Αθήνα σ.σ. ιδ -ιζ 8 Λουκάτος : «Ο χορός στη Λαογραφία µας», στο Νέα Εστία 67 (1960)

8 Κ. Πανοπούλου και συν. - Επιστήµη του Χορού, 3, Για µια παρουσίαση του έργου του Λουκάτου σχετικά µε τις θέσεις του για το χορό και την επισήµανσή του για τη χρήση των παροιµιών βλ. Ζωγράφου Μαγδαληνή: «Ο. Λουκάτος και η «λαοανθρωπολογική» µελέτη του χορού στην Ελλάδα», στο Ο ηµήτριος Λουκάτος και η Ελληνική Λαογραφία, Πρακτικά επιστηµονικής Ηµερίδας, Απρίλιος 2004, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η πρόταση του Λουκάτου επηρέασε ορισµένους µελετητές του παραδοσιακού χορού που εισήγαγαν την παροιµία στα σχολικά εγχειρίδια της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ως έναν επίσης τρόπο ενεργούς µύησης των σηµερινών µαθητών στην παραδοσιακή χορευτική πρακτική και γενικότερα στον παραδοσιακό πολιτισµό. 10 Ενδεικτικά βλ. Κυριακίδης Στύλπων: «Μνηµεία του λόγου», Ελληνική Λαογραφία, Μέρος Α., Ακαδηµία Αθηνών, ηµοσιεύµατα του Λαογραφικού Αρχείου αριθ. 8 Αθήνα 1965, Λουκάτος Σ. ηµήτριος: Εισαγωγή στην ελληνική Λαογραφία, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα Μερακλής Μιχάλης: Παροιµίες Ελληνικές και των άλλων Βαλκανικών λαών. Συγκριτική µελέτη. Αθήνα 1985 και Χρυσανθοπούλου Βασιλική: Οι θεωρητικές κατευθύνσεις, ό.π. 11 Αλεξιάδης Μηνάς: «Παροιµιακός και γνωµικός λόγος Ελλήνων Πολιτικών: είγµατα από τον Αθηναϊκό τύπο». Επιστηµονική Ηµερίδα Λαογραφικού περιεχοµένου. Αιτωλική Επιστηµονική Εταιρεία, Μεσολόγγι 2008, σελ Hymes Dell: «Ways of Speaking», στο Explorations in the Ethnography of Speaking. R. Bauman and J. Sherzer (eds), Cambridge University Press, σελ βλ. Λουκάτος ηµήτριος: Εισαγωγή.., σελ Βλ τη µεταγενέστερη συγκριτική µελέτη του Μερακλή Μιχάλη: Παροιµίες Ελληνικές. 15 Μερακλής Μιχάλης: Παροιµίες Ελληνικές. σελ Πρβλ το είδος εκείνο της λαϊκής λογοτεχνίας που αναφέρεται στο τραγούδι και αφορά στην προφορική διαδικασία µετάδοσης της γνώσης. Νιτσιάκος Βασίλης: Η εθιµική και κοινωνική λειτουργία των δηµοτικών τραγουδιών του γάµου, Λαογραφικά Ετερόκλητα, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1997, σελ Βλ. στον Αριστείδη ουλαβέρα: Η παροιµιολογική και παροιµιογραφική εργογραφία του. Λουκάτου, εκδ. Πορεία, Αθήνα Κυριακίδης Στύλπων, Μνηµεία του λόγου, σ.σ Ο ορισµός των παροιµιών από τον Αριστοτέλη (Αποσπ., Περί Φιλος. 8 R) έδωσε αφορµή σε πολλούς µεταγενέστερους να προσέξουν αυτό το είδος της λαϊκής σοφίας (από τον µαθητή του Ισοκράτη τον Κηφισόδωρο ως τον Μέγα Βασίλειο, τον Ησύχιο, τη Σούδα και τον Κοραή). Βλ. σχετικά Αραβαντινός Παναγιώτης: Παροιµιαστήριον ή Συλλογή Παροιµιών εν χρήσει ουσών παρά τοις Ηπειρώταις, Ιωάννινα 1860, προλ., σελ. ε. Αλλά, βέβαια, και όλοι σχεδόν οι µελετητές των (Ελληνικών και ξένων)παροιµιών αναφέρονται στον αριστοτελικό ορισµό, διότι θεµελιώνει κυρίως το φιλοσοφικό χαρακτήρα των παροιµιών και ερµηνεύει την εσωτερική δύναµη(συντοµία και δεξιότητα), χάρη στην οποία άντεξαν στη φθορά του χρόνου Βλ. Κύρκος Βασίλης: Το φιλοσοφικό υπόβαθρο σ Κύρκος Βασίλης: Το φιλοσοφικό υπόβαθρο, σελ βλ. ενδεικτικά το παράδειγµα του ποντιακού χορού Μοσκώφ, στο Ζωγράφου Μαγδαληνή: Λαογραφική- Ανθρωπολογική προσέγγιση του Σέρα- χορού των Ποντίων. ιδακτορική διατριβή, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Ιωάννινα 1989, σελ βλ. ενδεικτικά, Ζωγράφου Μαγδαληνή, Ο χορός στην ελληνική λαϊκή παράδοση (ειδικότερα κεφ 2), εκδ. Art Work, Αθήνα ουλαβέρας Αριστείδης: «Ο χορός στον παροιµιακό λόγο του λαού µας», στο ελτίο Ιδρύµατος Κορινθιακών Μελετών, τεύχος 41, (Ιανουάριος Ιούνιος), Κιάτο Με τους τρόπους κατάταξης των παροιµιών ο Λουκάτος έχει ασχοληθεί σε ειδική µελέτη του όπου δίνει πληρέστερη απάντηση στο πρόβληµα. Βλ. Λουκάτος ηµήτρης: «Συστήµατα κατάταξης των παροιµιών», στην Επετηρίδα Λαογραφικού Αρχείου 6, Αθήνα ( ) σ

9 Κ. Πανοπούλου και συν. - Επιστήµη του Χορού, 3, Παροιµίες Παράρτηµα Κατηγοριοποίηση παροιµιών 1α. Παροιµίες που εµπνέονται από την κοινωνική ζωή και αφορούν στο ανδρικό και γυναικείο φύλο, την ηλικία και την ιδιότητα. 1. «Χόρευε Μαριώ και Ρείνη, κι έχε κι έννοια το καλύβι» (Αρ σ Ι. Κακριδή Κορινθία 1924) 2. «Χόρευε, κυρά Μαρού, κι έχε την έγνοια του σπιτιού.» ( ιαλεχτής Ζευγώλη- Γλέζου. Απείρανθος Νάξου. Αθήνα 1963, σελ. 336) 3. «Χόρευε, µωρή Σουσού τα κουρέλια οπίσω σου» ( ιαλεχτής Ζευγώλη- Γλέζου. Απείρανθος Νάξου. Αθήνα 1963, σελ. 336) 4. «Η γκαστροµένη χόρευε και η γριά σφιγκότανε» Ξεν. Αναγνωστοπούλου, Λαογραφικά Ρούµελης, Αθήνα 1955 σ «Κακά χορεύγεις παπαδιά, και φαίνουνται τα ατζιάσου.» Ειρήνη Παπαδάκη: Λόγια του κακού λαού. Αθήνα 1938 σ «Να χορέψει θέλει η κόρη, και παπούτσια δεν εφόρει Να της δώσω τα δικά µου να χορέψει η περδικά µου.» Αριθ. 330,1013, 883, 369,90. Νετσορίδης Αθήνα. 7. «Η Θουδουρού χορεύει ή του Γρίβα ξύστριζα» Λ.Α σελ. 382 Μ. Οικονόµου Νιγάδες «Χόρευε Μαριά και λύου (λυγιέσαι) κι έχε κι έννοια του σπιτιού» Λ.Α. αριθ. 2892, σελ. 572, Άννης Ιωάν. Παπαµιχαήλ. Μανδράκι, Νισύρου ωδεκάνησα «Χόρεψε µωρή µαϊµού, κι έχει κι έννοια του σπιτιού.» Λ.Α 1387, 60, 481 Συλ. Αδαµαντίου, Τηνιακά παραµύθια. 10. «Σήκω, Μάρω, χόρευε και γω στα νύχια στέκοµαι» Ελπίδα Σταµούλη-Σαραντή Από την Αν. Θράκη Α σελ «Άσχηµα χορεύει η παπαδιά» Ελπίδα Σταµούλη-Σαραντή Από την Αν. Θράκη Α σελ «Κακά χορεύεις κοπελλιά και φαίνονται τ ατζά σου.» Α. Κριάρη: Πλήρης συλλογή Κρητικών δηµωδών ασµάτων Εκδ. Β. Εν Αθήναις σελ «Χόρευγε τσυρά Μαρού, τα έχει τα έγνοια του σπιδιού.» Μ. Μιχαηλίδου, Νονάρου Λαογραφικά Κάσου.Ιστορία Κάσου «Χορό, χορό Σταµένια. Φωτίτσα Γιαννακάκι.(µ).» Αυδώµιον Θράκης, Ευστρ. Ζήσης. Θρακικά Η σελ. 410-, «Τι τραγούδι λέει η Μάρω; Όλο του χορού το πάει.» 883 σελ. 638 Τ Λακωνία Νεστορίδης. 16. «Έβγα νύφ απ του χουρό, κι έµπα στο χερόµυλο.» 17. «Αγάπαγε η Μάρω το χορό, πήρε κι άντρα χορευτή.» 18. «Της γυναίκας ο καϋµός: Λούτσα, βούρτσα και χορός.» 19. «Η Μάρω σέρνει το χορό κι η σκύλα τρώει τ αλεύρι.» 20. «Στον τόπο Ζηκούλενα το χορό.»χαρ. Ρέµπελη, Κονιτσιώτικα, «Να χορός θειά Στάθαινα.»Λ.Α. αρ. 2194,. Λουκάτος Ιθάκη «Εύγα νύφ απ το χορό, κι έµπα στο χερόµυλο.

10 Κ. Πανοπούλου και συν. - Επιστήµη του Χορού, 3, Λ.Α. αρ Γ. σελ. 615, Χ. Κύριλλος Πάτραι Αχαϊα. 23. «Η κουρελού(κακοντυµένη) κι όποια κρατεί παιδί(µικροµάνα) στον χορό µην εµπεί.» Λ.Α. αρ Γ. σελ. 555, Χ. Κύριλλος Πάτραι Αχαϊα. 24. «Η Θανασούλα στο χορό κι ο λύκος στη γαϊδάρα.» Λ.Α σελ. 138 Ε. Ιωαννίδης, Αµοργός «Αχ! Κυρά Μαργιόλου, ου άντρας πέθανι.αχ! Σαν πέθανι κι τι Κι ου χουρός καλά κρατεί, κι η λαµπάδα ς στου καρφί» Ορέστη. Σχινά, Παροιµίες Σερρών Λαογραφία Γ σελ. 225, «Χόρεψε κυρά Σουσού, κοίτα κι από πίσω σου, τι κουρέλια κρέµονται τι χαρές που γίνονται.» (Νάξου). 27. «Να χορέψει τούτη η κόρη που παπούτσια δεν εφόρει, να της δώσω τα δικά µου, να χορέψει η περδικά µου». (Νάξου). 28. «Κατά τον καιρό σέρνει η Μάρω το χορό.» (Πιερίας). 29. «Όσα θυµάται η γρα το τρίµερο µαύρο χορό σου κάνει.» (Πιερίας). 30. «Όπου γάµος κι χαρά κι Βασίλω πρώτη.» 31. «Αγάπαγε η Μάρω το χορό βρήκε και άντρα χορευτή.» 32. «Μαρία τον χορόν αγαπώσα περιέτυχεν ανδρί ορχηστή. 33. «Χόρευε Αδάµ, γύριζε και τη σούβλα» Λ.Α. αρ Γ. σελ. 742 Χ. Κορύλλος Πάτρα. 34. «Χόρευε Αδάµ, και χαίρε συν τη Εύα» Λ.Α. αρ Γ. σελ. 742 Χ. Κορύλλος Πάτρα. 35. «Κοντά στους άλλους κι ο κουτσοθοδωρής χορεύει.» Λ.Α. αρ Γ. σελ. 742 Χ. Κορύλλος Πάτρα. 36. «Και χορεύει ο γιός µου ο Γιάννης, και χορεύει κι ο ντρουβάς µου, κι έχει µέσα δυό σκορπίνες κι χορεύουνε κι εκείνες.» (Σίφνος ). 37. «Θέλησ ο γύφτος να χορέψει και σπάσαν τα νταούλια.» Λ.Α. αρ. 2128, Γ.Γ. αρ. 39. Ελένη Μαλαβάκη, Τρίκαλα «Ησαϊα χόρευε κι όσο θέλεις πήδα.» 883 Λακωνία Νεστορίδης «Χόρευε µαστορικά, τα άς σε λένε ατσαµή» Μεγίστη ιαµαντούρας. 40. «ε χορεύεις µπαρµπα Γιάννη; Μέσα κόβει το δρεπάνι» Αριθ. 330, 443, 314 Νεστορίδης. 41. «Στα δέκα τα δάκτυλα να τον έχεις να τον εχορεύγεις δεν το καταλαβαίνει» 1459 σελ Ζευγωλή Απήρανθος Νάξου «Στα πέντε µου δαχτύλια µου σε χορεύγω» 1459 σελ Ζευγωλή Απείρανθος Νάξου «Χόρευγε γαµπρέ τα παπούτσια ειν δικάµ.» Αρχείο Θρ. Θ. Τόµος Ε σελ. 228 Σκοπός Πετρόπουλος. 44. «εν χορεύεις µπαρµπα-γιάννη; Μέσα κόβει το δρεπάνι.» 883 σελ. 133, 163 Λακωνίας Νεστωρίδης. 45. «υό µουρλοί και τρεις παρµένοι εχορεύαν οι καϋµένοι.» Τ. Κονδυλούρος, Γορτυνία. 46. «Σβάρνα Λιάκο το χορό.» Αρ. 51, σελ. 35, 462. Ήπειρος. 47. «Οden εχλιού κι εχόρευες τον πρωτοούλη µήνα αµέ και τώρα χόρευγε να σου περνά η πείνα» ( ιαλεχτής Ζευγώλη- Γλέζου. Απείρανθος Νάξου. Αθήνα. 1963, σελ. 336) 48. «Σα dou σου παίζουνε να χορεύγεις» ( ιαλεχτής Ζευγώλη- Γλέζου. Απείρανθος Νάξου. Αθήνα 1963, σελ. 336) 49. «Άµα µπεις στο χορό θα χορέψεις» ΚΕΕΛ. Αρ σ. 337, αριθ. 1000

11 Κ. Πανοπούλου και συν. - Επιστήµη του Χορού, 3, ηµητρίου Παππά, Μέγα Περιστέριον Ιωαννίνων «Ώσπου να µπεις στο χορό, θα χορέψεις» ΚΕΕΛ αρ.3023 σ. 337 αρ ηµητρίου Παππά Μέγα Περιστέριον Ιωάννινα «Όπως σου παίζουνε τη λύρα θα χορεύγεις» (Λ.Α. αρ σελ. 52 Ειρήνης Κυδωνιάκη- Μαστοράκη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης 1964). 52. «Όποιος του τραγουδούν καλά χορεύει.» Λ.Α. αρ Γ. σελ. 742 Χ. Κορύλλος Πάτρα. 53. «Τον έκαµε και χόρεψε στ αρφανό νύχι» Λ.Α. αρ Γ. σελ. 742 Χ. Κορύλλος Πάτρα. 54. «Ή χόρεψε καλά ή άφησ το χορό» Λ.Α. αρ Γ. σελ. 742 Χ. Κορύλλος Πάτρα. 55. «ε χορεύει πάντα πρώτος όποιος πληρώνει τα ταβούλια.» Λ.Α. αρ Γ. σελ. 742 Χ. Κορύλλος Πάτρα. 56. «Χόρευε γερή καρδιά του Μπαζούκα τη χαρά» Λ.Α 1569 τ. Γ σελ. 37, 345 Χ. Ρουµπέλης Κόνιτσα «Χόρευε γειτόνισσα και γω στα νύχια στέκω» Λ.Α. αρ σελ Λουκάτος Μεγανήσι Λευκάδας (Βαθύ) «Μη χορεύεις φούρια-φούρια κι ο χορός δεν είναι αγγούρια» Λ. Αν. πρ σελ. 304 Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, Κωνστάνα Θεσπρωτίας Ηπείρου «κόµα απόψε θα χουρέψω και πε θα τον απουκρέψω.» (Αρ. 45. σελ. 32 Α. Κοντοπάνος. Ήπειρος, ολιανά 1915). 60. «Ίσα- ίσα χόρευε, ίσα ίσα πήδα.» Σωζόπολις Θράκης. Κ. Παπαιωαννίδης, Θρακικά Β σελ. 165, «Χόρεψ αράπη δε µπορώ αφέντηµ.» Αριθ. 918 Κατζιούλη Χ φ. Τεργ. Σελ. 8, «Μόλλα µου τόνε, να χορεύη.» Αρ. 48. Α. σελ. 22 Κεφαλληνία. Αγ. Θέκλη, Γ. Κοκκίνης «Με την γκά ϊντα να χορεύεις και να µην καλυτερεύεις.» Λ.Α. αρ, 2394 σελ. 62, 63 Αγγέλου Ν. ευτεραίου. Άνω Κλειναί Φλωρίνης «Χωρίς λύραν τσαι βγελλί, πως χορεύουν οι λωλοί.» Αρ. 675, 57, Μεγίστη Α. ιαµαντάρα. 65. «ε φτάνει που χορεύει πίσω, θέλει και µπροστά.» 883 σελ. 132,155 Νεστορίδης. 66. «Χόρευε ξερή καρδιά, όσο νάρθουν τα φαγιά.» Αριθ. 61. σελ. 43, 187 Λιµπόχοβον Σισανίου. 67. «Στο Βρουλλιά βαρούν παιχνίδια και στη Ροζίνα χορεύουν ή τα νταούλια στο Παρόρι και ο χορός στου Μπαιρενίκου.» Φαίδων Κουκουλές Οινουντιακαί παροιµίαι. Σπαρτ. Χρονικά Στ.(1943) αρ. φύλλου 71-72, σελ «Στο γάµο σου θα χορέψω και µένα πόδι.» Λ.Α. αρ σελ. 260 ηµήτρης Μερεµέτης Επαρχία Ερµιονίδος «Χόρευε ξερή καρδιά, όσο νάρθη η Πασχαλιά» Λ.Α. αρ σελ Κων. Παπαµιχαήλ, Θεσπρωτικόν (Λέχοβον) Πρεβέζης «Θέλησ ο γύφτος να χορέψει και σπάσαν τα νταούλια.» Λ.Α. αρ. 2128, Γ.Γ. αρ. 39. Ελένη Μαλαβάκη, Τρίκαλα 1954.

12 Κ. Πανοπούλου και συν. - Επιστήµη του Χορού, 3, «Χορεύει η λάσπη κι η κοπριά, κι η γιδοκακαράτζα.» (Αριθ. 125 σελ. 269, 4 Γορτυνία Σακελλαρίδης). 72. «ένει την ζώναν του στον σπάγγον και χορεύγει.» Λ.Α σελ. 14, Ε. Ιωαννίδης Αµοργός «Στον γιαλό παίζουν την λύρα, και στα Γιαλινά χορεύουν.» Λ.Α σελ. 14, Ε. Ιωαννίδης Αµοργός «Σα σου πουν καλά χορεύς, αρχινάς κι συγκαθίζεις.» Λαογραφία 496 Μακεδονία-Καψάλης. 75. «Στα σκοτεινά χορεύγει.» Αριθ Α. σελ. 49. Ε. Ιωαννίδης Αµοργός. 76. «Στα νύχια χορεύει» Ελπίδα Σταµούλη-Σαραντή Από την Αν. Θράκη Α σελ «ίχως να βρει λύρα χορεύγει και να βρεί;» Α. Κριάρη: Πλήρης συλλογή Κρητικών δηµωδών ασµάτων Εκδ. Β. Εν Αθήναις σελ «Πάµε να χορέψουµε, τραχανά να βρέξουµε στου Χασάνη την αυλή, πούναι Τούρκοι και Ρωµιοί.» Μακεδονίαα, Ι. Τσινάκαλος. 79. «Και χορεύγω και πηδώ, πως µε ξευρ αν πεινώ» Ι.Κυριακή. 80. «Χόρευε µαστορικά, τα άς σε λένε ατσαµή» Μεγίστη ιαµαντούρας. 81. «Να ξεφουρνίσεις γυναίκα, να χορέψουµε» 798 σελ. 710 Γ. Καββαδίας Επτάνησος «Πιασ τον πάγγον, χόρευγε» Αρ Α. σελ. 61 Ε. Ιωαννίδης, Αµοργός «Στα δέκα τα δάκτυλα να τον έχεις να τον εχορεύγεις δεν το καταλαβαίνει» (επί της αχαριστίας) 1459 σελ Ζευγωλή Απήρανθος Νάξου «Στα πέντε µου δαχτύλια µου σε χορεύγω» 1459 σελ Ζευγωλή Απείρανθος Νάξου «Χόρευε ως καθώς ξέρεις και ποτέ ως καθώς βλέπεις» (Α φυλ. 48 α Χ.Φ.Κολλυβά). 86. «Εγώ στο νου µου τραγουδώ κι εσύ όξω χόρεψε» Αρ σελ. 75 Μ. Λιουδάκι Σινώπης «Στο Κουσταρόζι κρουν τα όργανα, στο ράνοβο χορεύουν» 1103 α σελ. 33 Ι. Μπακάλης, αµασκηνιά Κοζάνης, «Οπού κακά χορεύει, καλά γλεντάει» ηµ. Λουκάτου. Κεφαλονίτικα γνωµικά Αθήνα 1952 σελ «Στ Άγραφα λαλούν τα τύµπανα και στα Πινιανά χορεύουν» Αριθ. 302 σελ. 1, Άγραφα Ρώλλης. 90. «Στη Βαµβακιού βαρούν νταούλια και στη Ρόζινα χορεύουν.» 91. «Ησαϊα χόρευε και παρθένοι χαίρετε.» Λ.Α σελ. 382 Μ. Οικονόµου Νιγάδες «Κάλλιο στο ξόδι, παρά στον χορόν.» Αριθ Β. σελ. 119 Ε. Ιωαννίδης Αµοργός. 93. «Καθώς βλέπω το χορό, σα καλύτερα είναι δώ.» Αυδώµιον Θράκης, Ευστρ. Ζήσης. Θρακικά Η σελ. 323, «Το ψωµί είναι µεσ τα αµπάρι, το τυρί µεσ το πιθάρι κι ας ορίση και να φάη, και να πιή, και ο χορός καλά κρατεί.»

13 Κ. Πανοπούλου και συν. - Επιστήµη του Χορού, 3, ιαλεχτής Ζευγώλη- Γλέζου. Απείρανθο της Νάξου, Αθήνα «Αφ(η)σε τα αµπελοχώραφα στη γη χάµαι στρωµένα κι έλα να πάµε στο χορό µα δούνε σεν και µένα.» Λ.Α. αρ σελ Άννης Παπαµιχαήλ, Μανδράκι Νισύρου ωδεκανήσου, «Ο χορός που γίνεται τώρα, τώρα φαίνεται.» Αριθ. 43, σελ. 73 Ι. Τσικοπούλου. Μακεδονία «Αρβανίτ κος χορός, κορδωµένες, τούbανος.»νικ. Πέρδικα. Σκύρος. Αθήνα, τοµ. ΙΙσελ. 87, (1943.) 98. «Γαϊτάνι πάει ο χορός.» Αιθµ. 682 σελ. 59 Παξοί ένδιας. 99. «Το τσιµπέρι µου ξεσκώ, το χορό εµ παρατώ.» Αν. Βρόντη Ροδιακά Λαογραφικά. Τ. Β. σελ. 75, «Να στραβάρες που χωρώ και γυρεύκω και χορό.» Αν. Βρόντη Ροδιακά Λαογραφικά. Τ. Β. σελ. 77, «Οποιος σέρνει του χουρό. Σέρνει και τα τραγούδια.» Αριθ και 48 Αποστολίδης, Μελένικον. 102 «Όποιος είναι έξω απ το χορό, πολλά τραγούδια λέει.» 103. «Μη βλέπει τα ποδάρια µου τα στραβά, βλέπε που χορεύουν ίσια» 104. «Σηκώθηκε ο φτωχός να χορέψει, κι έσπασε το όργανο.» 105. «ε χορεύει πάντα όποιος πληρώνει τα βιολιά.» 106. «Ο Φλεβάρης µε νερό, κουτσός µπαίνει στο χορό.» 107. «Ανύπαντρος σαν παντρευτεί δεν πρέπει να χορεύει, µόνο σακί στον ώµο του, κριθάρι να µαζεύει.» 108. «Μα τις τύφλες που θωρώ και γυρεύω και χορό.» Ψαρά π.π «Ένα χορό χορεύουµε κι ένα τραγούδι λέµε.» Λ.Α. αρ Γ. σελ. 742, Χ. Κύριλλος Πάτραι Αχαϊα «Ο χορός χορούδια θέλει, κι η κοιλιά τσουρούλια θέλει.» Λ.Α σελ. 742, Ε. Ιωαννίδης, Αµοργός «Ο χορός που γίνεται τώρα- τώρα φαίνεται» Λ.Α σελ. 742, Ε. Ιωαννίδης, Αµοργός «Κατά τον καιρό και τον χορό.» Λουκάς Τσιτσιπής, «Το αδί, δείγµα Ρούµελης, Λαογραφία- Οικολογία» σελ. 179, έτος «Ο χορός γαϊτάνι γίνεται κι ο µπουχός στεφάνι.» αριθ. 330, 1125, Νεστορίδης «Ο χορός (δ)εν είναι να µιλάς και να (γ)ελάς, αλλά να (δ)εις και να σε (δ)ούσι.» Καρπάθου «Μα τον Άγιο Κωνσταντίνο, τον χορό δεν τον αφήνω. Μα τον Άγιο τον Αϊ- Γιάννη, κι ο χορός πάει γαϊτάνι.» 116. «Γαµώ το σκούφο έσποτα µε τον χορό που κάνεις» 117. «-Των Άι Σαράντων είναι. -Ας χορέψουµε κι ας είναι». 1β. Παροιµίες που συνδέονται µεταφορικά µε τον κόσµο των ζώων. 1. «Χορεύει σαν αρκούδα, ίσαµ παλκοπελεκούδα.» 2. «Χορεύει µε πηδήµατα και κινήσεις των ποδιών ως ο αλέκτωρ» 3. «Χορεύετε σεις γαϊδάρες, Πασχαλιά γιορτή δεν έχει άντρας µου βρακί δεν έχει» 4. «Χόρεψε µωρή µαϊµού, κι έχει κι έννοια του σπιτιού» 5. «Τον χόρεψε σαν αρκούδα»

14 Κ. Πανοπούλου και συν. - Επιστήµη του Χορού, 3, «Ο µποτικός χορεύγει κι ο κάτη µαγειρεύει» 7. «Πως χορεύουν οι γριγιές; Σαν τοµάρια, σαν γιδιές.» 8. «Προς τον τοίχο το χορό, µωρέ ποντίκι κολοβό» 9. «Έφυγε ο γάτος χορεύουν τα ποντίκια» 10. «Η συµπεθέρα µας η γάτα, κατά µας έχει τα µάτια. Και συ ποντίκι κολοβό, κατά τον τοίχο το χορό.» 11. «Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει» 12. «Η Μάρω σέρνει το χορό κι η σκύλα τρώει τ αλεύρι.» 13. «Η Μπαµπουρδίνα στο χορό, κι ο λύκος στη γαϊδάρα.» 14. «Η Θανασούλα στο χορό κι ο λύκος στη γαϊδάρα.» 15. «Θα σε χορέψω στο ταψί σαν το σκαντζόχοιρο.» 16. «Ο λύκος σαν λειπει αφ το χορό του, τι γάµος θε να γίνει.» 17. «Μωρέ ποντίκι µπροστινό κατά τον τοίχο τον χορό, η κουµπάρα µας η γάτα κατά µας έχει τα µάτια.» 2. Παροιµιακές Εκφράσεις 1. «Χορεύει κοκοτσάντσ κον». 2. «Στα νύχια χορεύει»ελπίδα Σταµούλη-Σαραντή Από την Αν. Θράκη Α «Τον χορεύουν..» Μακεδονία, Ι. Τσινάκαλος. 4. «Πιασ τον πάγγον, χόρευγε»αρ Α. σελ. 61 Ε. Ιωαννίδης,Αµοργός «Το πήρε του χορού» Λ.Α τ. Γ. σελ. 48, 133 Χ. Ρεµπέλη, Κόνιτσα, «Χορεύ ακόµα τ αλογό του». 7. «Το κορίτσι στο χορό τα λησµονάει, στη σκούπα όλα τα θυµάται» 1104, Α. σελ. 123 Γ. Μέγας, Μεσηµβρία «Αν ήταν η δουλειά καλή την τραγουδάγανε και στο χορό!». 9. «Ο Μάρτης έβρεχε κι ο Θεός εχόρευε!». 10. «ε χορεύει τα αλογό του». Ελπίδα Σταµούλη-Σαραντή Από την Αν. Θράκη Α σελ «Χορεύ ακόµα τ αλογό του» Αριθ. 330, 1760, Νεστορίδης. 12. «Τον έβαλε στο χορό» Αρ. 487, 593 Φ. Κουκουλές, Πελοπόννησος. 13. «Μοναχό σου χόρευε κι όσο θέλεις πήδα» ( ιαλεχτής Ζευγώλη- Γλέζου. Παροιµίες από την Απείρανθο Νάξου. Αθήνα 1963, σελ. 335) «Ανάπουδους χουρός κι παρδαλά τραγούδια.». 15. «Τον χόρεψε στο ταψί.» Ελπίδα Σταµούλη-Σαραντή Από την Αν. Θράκη Α σελ «Για το χορό πρέπει νάχεις το κάρβουνο µέσα σου.» Καρπάθου. 17. «Αγάπα του χουρό και πήδα όσο µπορείς.». 18. «Με χόρευε ο τόπος» 1153 Α. σ. 74 Αράχοβα. Μ. Ιωαννίδου «Τ χουρευ ου διάουλους στ άντιρα». Γ. Π. Αναγνωστοπούλου, παρ. Ζαγορίου Λαογραφία Κ. τεύχος Α.(1910) σ. 328.

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188)

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. α) Ποιες σκέψεις διατυπώνει ο Μακρυγιάννης στο εξεταζόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 163-164)

Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 163-164) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 163-164) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Αφού µελετήσετε τη διήγηση του Κολοκοτρώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Όσο μπορείς, Κ. Π. Καβάφη ( Παράλληλο κείμενο: Τριαντάφυλλα στο παράθυρο, Α. Εμπειρίκου)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Όσο μπορείς, Κ. Π. Καβάφη ( Παράλληλο κείμενο: Τριαντάφυλλα στο παράθυρο, Α. Εμπειρίκου) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κείμενο: Όσο μπορείς, Κ. Π. Καβάφη ( Παράλληλο κείμενο: Τριαντάφυλλα στο παράθυρο, Α. Εμπειρίκου) 1 2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κείμενο: Χρόνος: Όσο μπορείς, Κ. Π. Καβάφη

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΙΚ 2013-2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «Ο ΕΝΣΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ-ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΜΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2.2. Φόρµα Μαθήµατος 2 ης Τηλεδιάσκεψης Το νερό νεράκι Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαγδαληνή Ζωγράφου Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-9760310, 210-6668198 Fax : - E-mail : zografou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΣΚΟΥΤΑΡΙ ΣΕΡΡΩΝ 90 ΧΡΟΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΣΚΟΥΤΑΡΙ ΣΕΡΡΩΝ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ «Ασπίδα μου, αγλάισμα της Θρώσσας γης που εχάθη, στα λαξευμένα μάρμαρα της μνήμης τ όνομά σου...» ΣΚΟΥΤΑΡΙ ΣΕΡΡΩΝ 90 ΧΡΟΝΙΑ Από τις αλησμόνητες πατρίδες στους νέους τόπους Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Α ΤΟΜΟΣ Α AΘHNA 2012

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Α ΤΟΜΟΣ Α AΘHNA 2012 Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ISBN 978-960-404-237-1 Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνης. την επίσκεψή τους στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Τέχνης. την επίσκεψή τους στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Η δραστηριότητα του Α2 στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Οι μαθητές του Α2 του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης με την επίσκεψή τους στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ***

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ *** ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ *** ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡXAIA ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΑΡXAIA ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», ΑΡXAIA ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Δρ. Χαρά Κοσεγιάν Οκτώβρης 2011 Βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΥΣΕΩΝ» 4,5 και 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2009 ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ (Τράπεζα Ελλάδος) Το Γραφείο Υποστήριξης Προϊόντων της Νομαρχιακής

Διαβάστε περισσότερα

25 / 30 ( ( ) , 6.

25 / 30 ( ( )    ,    6. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η λαϊκή παράδοση είναι ο συνδετικός κρίκος που κρατάει τους λαούς σφιχτά δεµένους µεταξύ τους µε κοινές εκδηλώσεις, ήθη και έθιµα. Μια τέτοια εκδήλωση είναι το µυστήριο του γάµου στον τόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ Ενότητα 5 - Πάμε για επανάληψη Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 1. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο: βιβλιοθήκη, φιλοσοφία, εγκυκλοπαίδεια, παιδίατρος, φωτογραφία, αθλητισμό, Ελλάδα, σχολείο, φίλο, κινηματογράφο,

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α.

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού στα δηµοτικά σχολεία µε Ε.Α.Ε.Π. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Η θεµατική ενότητα «ρυθµός-κίνηση-χορός» στη σχολική Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Δεύτερη διδακτική πρόταση Ανέκδοτα-Αινίγματα Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα (εναλλακτικά, να δίνονται ένα ή δύο ανέκδοτα στο πρώτο ή τελευταίο δεκάλεπτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

Κύθνος (Θερμιά) Κυκλάδων

Κύθνος (Θερμιά) Κυκλάδων ΚΕΠΕΜ Σεμινάρια χορού 2012-2013 1 ο Σεμινάριο: Κύθνος (Θερμιά) Κυκλάδων Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 18.00-21.30 Εισηγητής: Μάκης Πιρπινιάς ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΛΦ ΑΡΧΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΟ 1. ΜΕΓΑΕΠΙΠΕΔΟ. (ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ «ΑΝΑΔΟΜΗΣΕΙΣ»

ΣΤΑΔΙΟ 1. ΜΕΓΑΕΠΙΠΕΔΟ. (ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ «ΑΝΑΔΟΜΗΣΕΙΣ» Πως γίνομαι δημιουργός Αναλυτικού Προγράμματος: B= (Τι γνωρίζουν οι συνάδελφοι πριν από το σεμινάριο για το Θέμα) (BEFORE) D= (Τι λαμβάνουν οι συνάδελφοι κατά το σεμινάριο για το Θέμα) (DURING) A= (Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφος 1 ος Ένας έχει μια νταμιτζάνα με 20 λίτρα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ' το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η ιδέα Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό σύνολο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφίας 2011/12

Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφίας 2011/12 Προτάσεις Βιβλιογραφίας (ελληνική βιβλιογραφία) Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφίας 2011/12 Οι προτάσεις αυτές σκοπόν έχουν να διευκολύνουν τους καθηγητές στην αναζήτηση υλικού, από το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας ακόμη κρίκος προστέθηκε στην αλυσίδα της πολύτιμης προσφοράς του Χορευτικού Ομίλου Τρίπολης στα Πολιτιστικά δρώμενα της Αρκαδίας, με το τριήμερο Σεμινάριο Παραδοσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"

ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" Τετάρτη 3/4/2013 18:00-18:10 Χαιρετισμοί 18:10-18:20 26ο Δημ. Σχ. Θεσ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΕΥΞΗ ΓΕΝΕΩΝ ΜΕΣΩ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ»

ΣΥΖΕΥΞΗ ΓΕΝΕΩΝ ΜΕΣΩ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ» ΣΥΖΕΥΞΗ ΓΕΝΕΩΝ ΜΕΣΩ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ» Αθανασία Σκουρτανιώτη, Φιλόλογος- Νηπιαγωγός, Δήμος Καλλιθέας Στρατής Χατζηχαραλάμπους, Κοινωνιολόγος-

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δάσκαλος : Μιαρίτης Στυλιανός ΥΠΕΠΘ ΕΙΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (ΠΡΑΞΗ 2.4.3.α) ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΣΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 3 Ο,7 Ο,8 Ο,12 Ο,15 Ο,16 Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ Εισαγωγικά: Τι είναι λογοτεχνικό αρχείο; Τι περιέχει το αρχείο ενός ποιητή; Ποιος είναι ο πονοκέφαλος ενός εκδότη; Τι ηθικά διλήμματα

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 17448 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κατσικογιώργου Ειρήνη Θέματα Α. Στο κείμενο καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του δημοσιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο :2103332267/2103332399

Διαβάστε περισσότερα

Ηλία Μηνιάτη: Περί φθόνου (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 115-117)

Ηλία Μηνιάτη: Περί φθόνου (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 115-117) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Ηλία Μηνιάτη: Περί φθόνου (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 115-117) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σε ποιους απευθύνεται ο συγγραφέας της διδαχής περί φθόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υπάρχει µεγάλη ποικιλία θεµάτων που θα µπορούσαν να δοθούν ως συνθετικές δηµιουργικές εργασίες. Όποιο θέµα όµως και να δοθεί, θα ήταν καλό να έχει ως στόχο τη στροφή του

Διαβάστε περισσότερα

Ακριτικό τραγούδι: Ο γιος της χήρας (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 27-28)

Ακριτικό τραγούδι: Ο γιος της χήρας (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 27-28) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Ακριτικό τραγούδι: Ο γιος της χήρας (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 27-28) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Ποιο είναι το πρωταγωνιστικό πρόσωπο του ποιήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τίτλος προγράμματος: «Ταξίδι στην Παραμυθοχώρα» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο Χρυσή Κ. Καραπαναγιώτη Τμήμα Χημείας Αντικείμενο και Αναγκαιότητα Μετασχηματισμός της φυσικοεπιστημονικής γνώσης στη σχολική της εκδοχή.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες : Παρθένης Χρήστος Τηλ. : 210-7277516 Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 157 84, Αθήνα Fax : 210-7277440 Email : information@keda.gr ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Με κόκκινο έχει προστεθεί, µε πράσινο έιναι εντάξει Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ . Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στρατηγικές για την ενίσχυση των μαθητών 2 & 3 Οκτωβρίου 2008 2ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Βλέπω και Μαθαίνω. Οι πρώτες μου δεξιότητες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 1. Κατάλογος Ελέγχου Πρώτου Λεξιλογίου

Βλέπω και Μαθαίνω. Οι πρώτες μου δεξιότητες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 1. Κατάλογος Ελέγχου Πρώτου Λεξιλογίου Ενδεικτικά εργαλεία αξιολόγησης γλωσσικής ετοιμότητας για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Βλέπω και Μαθαίνω Οι πρώτες μου δεξιότητες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Εργαλεία Αξιολόγησης: 1. Κατάλογος Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΙ: (ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ) 1 η ΟΜΑΔΑ 2 η ΟΜΑΔΑ 3 η ΟΜΑΔΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ: ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ: ΣΤΟΛΗ 1 ης ΟΜΑΔΑΣ

ΡΟΛΟΙ: (ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ) 1 η ΟΜΑΔΑ 2 η ΟΜΑΔΑ 3 η ΟΜΑΔΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ: ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ: ΣΤΟΛΗ 1 ης ΟΜΑΔΑΣ ΡΟΛΟΙ: (ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ) 1 η ΟΜΑΔΑ 2 η ΟΜΑΔΑ 3 η ΟΜΑΔΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ: ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ: ΣΤΟΛΗ 1 ης ΟΜΑΔΑΣ Τζην παντελόνι Λευκό μπλουζάκι Μπλε μαντήλι στη μέση και στο λαιμό Ναυτικό καπέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2014-2015

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2014-2015 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας οργανώνει. Λαογραφικό διήμερο στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2012, στο Πνευματικό Κέντρο

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας οργανώνει. Λαογραφικό διήμερο στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2012, στο Πνευματικό Κέντρο Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας οργανώνει Λαογραφικό διήμερο στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2012, στο Πνευματικό Κέντρο αφιερωμένο στο Μεσσήνιο λαογράφο Μιχάλη Μερακλή και στο ελληνικό λαϊκό παραμύθι. Την Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Να γράψετε ένα κείµενο, όπου θα αναφέρετε τα στοιχεία που συναγάγουµε για τη δοµή και τη λειτουργία της αθηναϊκής πολιτείας από τον «Ὑπὲρ Μαντιθέου» λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1999 Υπεύθυνος Οµάδας Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Οµάδα Σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΡΑ 18-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΔΙΣΜΟ-ΙΝΔΟΥΙΣΜΟ

ΘΕΜΑ: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΔΙΣΜΟ-ΙΝΔΟΥΙΣΜΟ 1ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΔΙΣΜΟ-ΙΝΔΟΥΙΣΜΟ ΤΜΗΜΑ: Α2 ΟΜΑΔΑ: ΑΝΩΝΥΜΟΙ!!! ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: ΣΚΟΥΤΕΡΗ Ε. ΓΑΛΑΝΗ Α. ΚΑΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της  Μη βίας Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας" Στις 25-2-2013 οι ομάδα των Έμπιστων Διαμεσολαβητών του σχολείου μας πραγματοποίησε επίσκεψη στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών Περιφερειακή Ενότητα Νομού Τρικάλων Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Θεσμοί της Αυτοδιοίκησης και της κεντρικής Κυβέρνησης φιλικοί στο παιδί Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Σκρουτζ, κυρίες του Φιλανθρωπικού Σωματείου, παιδιά που λένε τα κάλαντα, οι συγγενείς του Εμπενίζερ Σκρουτζ, το πνεύμα των προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την αξιοποίηση του παραμυθιού στη σχολική τάξη

Προτάσεις για την αξιοποίηση του παραμυθιού στη σχολική τάξη Προτάσεις για την αξιοποίηση του παραμυθιού στη σχολική τάξη Όλγα Μούσιου-Μυλωνά Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Δομικά χαρακτηριστικά του παραμυθιού (υπερδομικό σχήμα αφήγησης) - Έναρξη-αρχή (χωροχρονικός προσανατολισμός)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΕΛΕΝΗ: Ικέτισσα, ω! παρθένα, σου προσπέφτω και σε παρακαλώ απ της δυστυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Γεωργακάκου

Διαβάστε περισσότερα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα ΔΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα