Science of Dance Volume 3, 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Science of Dance Volume 3, 2009"

Transcript

1 ISSN Επιστήµη του Χορού Τόµος 3, 2009 Science of Dance Volume 3, 2009 Ηλεκτρονικό Περιοδικό Electronic Journal Ο Χορός στον Παροιµιακό Λόγο: Μια Πρώτη Ανάγνωση Κ. Πανοπούλου 1, Μ. Ζωγράφου 2 1 ΤΕΦΑΑ Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 2 ΤΕΦΑΑ, Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εισαγωγή Οι παροιµίες έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον αρκετών µελετητών ανά τον κόσµο, όχι µόνον εξαιτίας της µακροβιότητά τους ως λαϊκού προφορικού λόγου, αλλά και ως «στρατηγική» που κατονοµάζει καταστάσεις, περιλαµβάνοντας ταυτόχρονα και µια «στάση» απέναντι σ αυτές τις καταστάσεις 1. Με προϋπόθεση, σύµφωνα µε το Μερακλή, την εικόνα και τη µεταφορά 2, η παροιµία συνδυάζει συντοµία, σαφήνεια, χιούµορ, φαντασία, διδαχή και πρακτικότητα, ενώ η αναγωγή από το συγκεκριµένο στο αφηρηµένο, είναι το σηµαντικότερο στοιχείο, που χαρακτηρίζει γενικά τη σχέση των παροιµιών µε τη φιλοσοφία 3. Αν και η παροιµία έχει εξεταστεί κυρίως ως ποιητικό είδος, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να προκαλεί το ενδιαφέρον των µελετητών και ως προς τις κοινωνιολογικές διαστάσεις της 4, µε εστίαση στα εθνογραφικά συµφραζόµενα εκφοράς και χρήσης της 5. Οι ενασχολούµενοι συστηµατικά µε τον παροιµιακό λόγο επισηµαίνουν ότι το σύνολο των παροιµιών αποτελεί ένα σύστηµα κανόνων ηθικής συµπεριφοράς και λαϊκού δικαίου, διατυπώνοντας µε συµπυκνωµένο λόγο τις ισχύουσες αντιλήψεις γύρω από τη ζωή των ανθρώπων. Η δυσκολία που παρουσιάζει η διατύπωση ενός περιεκτικού ορισµού για την παροιµία, οδηγεί συχνά σε συµφυρµούς µε άλλα συναφή είδη, όπως το γνωµικό ή οι παροιµιακές εκφράσεις. Σε µια προσπάθεια διάκρισης των παροιµιών, ο Μερακλής επιχειρηµατολογεί εστιάζοντας στην εικόνα και τη µεταφορά, - βασικές προϋποθέσεις

2 Κ. Πανοπούλου και συν. - Επιστήµη του Χορού, 3, συγκρότησης του παροιµιακού λόγου - τα οποία επεξεργάζεται διεξοδικότερα µε γλωσσολογικούς όρους, σηµειώνοντας επίσης, ότι δεν πρέπει να παραιτηθούµε από το εγχείρηµα της διάκρισης ανάµεσα στα συναφή είδη ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που αυτό προϋποθέτει 6. Με αναφορά στην ελληνική βιβλιογραφία, η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για τη µελέτη της παροιµίας προσµετρά περισσότερο από έναν αιώνα. Μνηµειώδες και θεµελιώδες θεωρείται το έργο του Ν. Πολίτη (1899), το οποίο συµπληρώνεται και συστηµατοποιείται από µεταγενέστερες µελέτες, µε κύριο εκφραστή τον Λουκάτο 7. Η καθεµιά από αυτές τις µελέτες δίνει έµφαση σε διαφορετική πλευρά του αντικειµένου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερο είδος του λαϊκού προφορικού λόγου. Από τις σχετικές µε την παροιµία µελέτες, πρώτος ο. Λουκάτος επισήµανε τη σηµαντικότητα των παροιµιών που αναφέρονται στο χορό, τονίζοντας τη σηµασία τους- εξαιτίας της υπεροχής τους ως προς τη συχνότητα εµφάνισής τους στο σύνολο των ελληνικών παροιµιών - καθώς και ως πηγές ανίχνευσης του τρόπου ζωής και σκέψης των φορέων του λαϊκού πολιτισµού 8. Το έναυσµα γι αυτήν την εργασία προέκυψε από τη συµµετοχή σε µια ηµερίδα που διοργάνωσε η Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία το χειµώνα του 2008, και ενίσχυσε τον ήδη υπάρχοντα προβληµατισµό που είχε αναπτυχθεί από τη σχετική πρόταση του Λουκάτου 9. Η εργασία αυτή αποτελεί µέρος ενός ευρύτερου προγράµµατος που αφορά στην αναζήτηση της σηµασίας του χορού για τους φορείς του λαϊκού πολιτισµού, µέσα από τον κυριολεκτικό και υπονοούµενο λόγο των παροιµιών. Σκοπός αυτής της µελέτης είναι η παρουσίαση µιας πρώτης ταξινοµικής εκδοχής των ποικίλων παροιµιών που αναφέρονται στο χορό. Αν και η αποσπασµατική αναφορά, ελλείψει συµφραζοµένων (πότε λέγεται µια παροιµία, από ποιόν, σε ποια συγκεκριµένη κατάσταση κ.λ.π.), δε βοηθά για µια διεξοδική ανάλυση, σ αυτή τη φάση θεωρούµε αναγκαία τη διάκριση του συλλεγµένου υλικού σε κατηγορίες, µε αναφορά σε προτάσεις προγενέστερων µελετητών 10. Κι αυτό, επειδή εκτός από την επιβολή µιας τάξης στο ποικίλο υλικό, µια µορφικά προσανατολισµένη εκδοχή µπορεί σε µια πρώτη ταξινοµική φάση να δώσει ενδείξεις για τη σηµαντικότητα του χορού ως προς τις ισχύουσες κοινωνικές σχέσεις και αντιλήψεις των φορέων του λαϊκού πολιτισµού.

3 Κ. Πανοπούλου και συν. - Επιστήµη του Χορού, 3, Μια τέτοια προσέγγιση δεν παραµένει µόνο στα µορφικά αντικειµενικά κριτήρια αλλά εισάγει µε λανθάνοντα τρόπο βιωµατικές προσλαµβάνουσες, από την πλευρά των µελετητών, εφόσον λίγο πολύ όλοι µας είµαστε δέκτες, αλλά και ποµποί ακόµα και σήµερα του παροιµιακού λόγου. Ο Αλεξιάδης, έχει να παρουσιάσει σηµαντικά δείγµατα χρήσης του παροιµιακού λόγου σήµερα από Έλληνες πολιτικούς 11. Η οικονοµία του µέσου µέσα από την αποκρυστάλλωσή του στο διάβα του χρόνου - και εδώ κατά την άποψή µας έγκειται η δύναµη του παροιµιακού λόγου - δίνει τη δυνατότητα αυτονόµησης και χρήσης του σε ποικίλα περιβάλλοντα και για διαφορετικούς σκοπούς. Είναι ενδεικτικό ένα σύγχρονο παράδειγµα χρήσης της παροιµίας «Χόρευε κυρά Σουσού κι έχε κι έννοια του σπιτιού». Στο πλαίσιο µιας φιλικής συνάντησης και µε αναφορά στη σύγχρονη πολιτική επικαιρότητα, κάποιος φιλικά προσκείµενος στην κυβέρνηση σχολίασε τη συµπεριφορά ενός από τους λεγόµενους αντάρτες του κυβερνητικού σχήµατος, χρησιµοποιώντας την παραπάνω παροιµία για να δηλώσει τη δική του εκτίµηση σχετικά µε τη στάση του υφυπουργού. Έτσι, αν και η κυριολεκτική εκδοχή παραπέµπει στο πρέπει της γυναικείας παρουσίας, η εκφορά της στο παραπάνω συµβάν αναδεικνύει τη δυσκολία που παρουσιάζει µια γενικευµένη κατηγοριοποίηση του παροιµιακού λόγου. Κάθε µορφή αφηγηµατικού επεισοδίου, όπως αναφέρει ο Hymes, προκαλεί τη γένεση της κοινότητας καθώς αναφέρεται στην κοινότητα ή την παράγει ενδεικτικά 12. Ο παροιµιακός λόγος ως ενδείκτης «πυκνής πληροφοριακής τάξης» απαθανατίζει παγιωµένες αντιλήψεις και τρόπους ζωής και σκέψης και βοηθά να ανακαλύψουµε και να κατανοήσουµε τις σχέσεις ως προς τα φύλα, τις οικογενειακές σχέσεις, τις κοινωνικές σχέσεις και συµπεριφορές και γενικότερα το πολιτισµικό υπόβαθρο ενός λαού. Οι απλοί άνθρωποι εµπιστεύονται µε µεγάλη ευκολία την αποδεικτική δύναµη των παροιµιών και τη θεωρούν επαρκή, για να συγκροτούν επιχειρήµατα πειστικά. Οι παροιµίες, όπως και άλλα αφηγηµατικά είδη του προφορικού λόγου, δρουν ως µηχανισµοί κοινωνικής κριτικής, συνθέτοντας την προβληµατική της ευρύτερης πραγµατικότητας σε µικρογραφία Το δείγµα που θα επεξεργαστούµε προέρχεται από αρχειακή έρευνα συµπληρωµένη και µε υλικό από σποραδικές επιτόπιες έρευνες. Από το σύνολο του νέου υλικού, ένας ικανοποιητικός αριθµός παροιµιών εµπλουτίζει τα αρχειακά δεδοµένα, ενώ όσες καταγράφηκαν και προστέθηκαν συµπληρώνοντας τις ήδη υπάρχουσες, µπορούν να χρησιµεύσουν για µεταγενέστερες εργασίες αντίστοιχα µε τον επιδιωκόµενο σκοπό.

4 Κ. Πανοπούλου και συν. - Επιστήµη του Χορού, 3, Παροιµιακός λόγος και χορός Οι παροιµίες είναι το είδος της προφορικής λογοτεχνίας που έχει εξεταστεί κυρίως ως ποιητικό είδος είτε σε συλλεκτικό είτε σε ερµηνευτικό επίπεδο. Είναι σύντοµες προτάσεις ή φράσεις, σε αντίθεση µε τα περισσότερα είδη του «έντεχνου» προφορικού λόγου (τραγούδια, παραµύθια, διηγήσεις κ.λ.π.) και χρησιµοποιούνται ελεύθερα στον καθηµερινό λόγο. Είναι «σοφά κληρονοµήµατα αιώνων», που παραδίδονται από τη µια γενιά στην άλλη, που διδάσκουν και διαπαιδαγωγούν µέσα από έτοιµους τύπους αλληγορίας και παροµοίωσης και χρησιµοποιούνται για να στηρίζουν ή να τεκµηριώνουν τον λαϊκό λόγο 13. Ο Λουκάτος, ορίζει την παροιµία ως: «τον µικρό έµµετρο ή πεζό λόγο, που διατυπώνει παραστατικά και συχνότατα αλληγορικά µια σοφή γνώµη, µια διαπίστωση, µια συµβουλή, και που επαναλαµβάνεται στον καθηµερινό λόγο, σαν επιχείρηµα ή παράδειγµα». Θεωρεί τη φύση και τη ζωή, τον άνθρωπο και τις κοινωνικές του σχέσεις ως χώρο έµπνευσης των παροιµιών, και µε αναφορά στην καταγωγική τους ρίζα εκτιµά ότι προέρχονται από αρχαία ρητά, από τους µύθους του Αισώπου ή του λαού, εκκλησιαστικά κείµενα, ή απορρέουν από ιστορικά επεισόδια ή επαφές µε άλλους λαούς. Αναφερόµενος στην προέλευση της ελληνικής παροιµίας δεν αποφεύγει τις αρχαιοελληνικές αναγωγές, όµως παράλληλα επισηµαίνει τις επιρροές ή επιδράσεις από όµορους λαούς 14 και τη δυναµικότητά της στο πέρασµα του χρόνου. Ως οδηγοί «τίµιας ζωής και δοκιµασµένης πείρας», σύµφωνα µε τον Κυριακίδη 15, είναι µια µορφή άτυπης αγωγής µε οικεία θέµατα από την ίδια τη ζωή του λαού που παιδαγωγούν επί αιώνες στο σωστό, στο ηθικό και στο πρακτικό. Προσφέρουν, έτσι, ένα ανεκτίµητο παιδαγωγικό υλικό, ώστε τα µέλη της παραδοσιακής κοινωνίας να µπορούν να µυούνται καλύτερα στους κανόνες του «κοινωνικού παιγνιδιού». Στο πλαίσιο µιας οπτικής ως προς τη λειτουργικότητα, οι παροιµίες αποτελούν µια συνιστώσα στη διατήρηση της συνοχής και την αναπαραγωγή της τοπικής κοινωνίας σ ένα ευρύτερο φυσικό πλαίσιο, και είναι ένας µηχανισµός µετάδοσης αξιών 16. Την πολύτιµη αυτή σηµασία της παροιµίας στο λόγο των ανθρώπων και γενικότερα των εθνών, καθώς και τις πολύπλευρες αρετές των κειµένων της, έχουν εκτιµήσει οι συγγραφείς και οι παροιµιολόγοι όλων των εποχών. Από τους ελληνιστικούς χρόνους της πρώτης φιλολογικής γραµµατείας άρχισαν να συγκεντρώνουν τα αρχαία ρητά και τις παροιµίες σε «Συλλογές» ή «Συναγωγές» και γνώµες που είχαν διδακτικούς σκοπούς 17.

5 Κ. Πανοπούλου και συν. - Επιστήµη του Χορού, 3, Το είδος αυτό της λαϊκής λογοτεχνίας συνδέεται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον ενός λαού, γιατί έχει την ιδιότητα να διερευνά και να επεξηγεί τα φυσικά και πολιτισµικά φαινόµενα, επισηµαίνοντας και ορίζοντας τις σχέσεις των πραγµάτων έτσι όπως τις αντιλαµβάνονται οι ίδιοι οι φορείς ενός πολιτισµού 18. Έτσι ανεπαίσθητα από αιώνες έχει διαµορφωθεί µια λαϊκή σοφία ή καλύτερα αποθέµατα σοφίας µε µεγάλο εύρος θεµατικής. Ο Αριστοτέλης ονοµάζει τις παροιµίες «παλαιάς φιλοσοφίας εγκαταλείµµατα», και µας οδηγεί στο συµπέρασµα, ότι είναι ίσως το µοναδικό είδος του λαϊκού πολιτισµού που αφορµάται από την καθηµερινή πραγµατικότητα και επιχειρεί να την αποτιµήσει µε αφηρηµένες έννοιες 19. Ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζει τις παροιµίες ως µεταφορές (Ρητ. Γ 11, 1413 a17) και «όπως είναι γνωστό», σχολιάζει ο Κύρκος, «οι µεταφορές είναι δείγµα ευφυΐας και φιλοσοφικής διάθεσης του ανθρώπου» 20. Η αποτίµηση ωστόσο της πραγµατικότητας µε την κυριολεκτική, αρκετές φορές και αλληγορική χρήση του χορού, είναι ένα ενδιαφέρον κοµµάτι του παροιµιακού λόγου και του λαϊκού χορού ειδικότερα. Για να αποφευχθούν ενδεχόµενες παρανοήσεις µιας και η παροιµία, για να είναι παροιµία, χρειάζεται τη µεταφορά, φέρνουµε το παράδειγµα της παροιµίας «κατά πως σου παίζουνε τη λύρα χόρευε». Αυτός είναι ένας κανόνας για τη συµµετοχή στο χορό. Ο παραδοσιακός χορευτής πρέπει να έχει σωστά πατήµατα για να έχει σηµασία ο χορός του. Έχουµε αρκετά παραδείγµατα δηµιουργίας νέων χορευτικών µορφών, που προέκυψαν από τη διαλεκτική σχέση µουσικού χορευτή, προκειµένου να ταιριάξει ο τρόπος του χορευτή µε τη µουσική συνοδεία 21. Όµως, η κυριολεκτική αυτή σηµασία χρησιµοποιούµενη σε άλλο πλαίσιο ταιριάζει οµοιότητες εκεί που δεν υπάρχουν, όπως όταν χρησιµοποιείται παραινετικά για την προσαρµογή σε συγκεκριµένες καταστάσεις. Είναι γνωστό, ότι σε κοινωνίες όπου ο άνθρωπος αναζητά και επινοεί τρόπους µε τους οποίους θα αντιµετωπίσει το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, οι γνώσεις αποκτώνται και µεταδίδονται από γενιά σε γενιά, κυρίως µέσω της προφορικής επικοινωνίας. Στο πλαίσιο µιας τέτοιας διαδικασίας, τα είδη της λαϊκής τέχνης παροιµίες, αινίγµατα, τραγούδια, χοροί κλπ., λειτουργούν ως εξαιρετικά αποτελεσµατικοί φορείς γνώσεων. Καθώς αποκρυσταλλώνουν µε ενάργεια δοκιµασµένη πείρα στο πλαίσιο της λεγόµενης µεγάλης διάρκειας, το κύρος τους δεν αµφισβητείται από κανέναν, γιατί διαµορφώνονται µέσα από κοινές συµβάσεις που προκρίνονται από τους ίδιους τους φορείς της παράδοσης 22. Σ αυτούς τους

6 Κ. Πανοπούλου και συν. - Επιστήµη του Χορού, 3, τύπους κοινωνίας, η όποια οµιλία, λεκτική ή µη λεκτική, ξεκινώντας από το φυσικό, το ορατό και το δεδοµένο, µετασχηµατίζεται σε σύµβολα και µέσα από αυτό το συµπυκνωµένο εικονιστικό και αλληγορικό σύστηµα, ο παραδοσιακός άνθρωπος διαχειρίζεται τη σχέση του µε τη φύση και τη ζωή. Στο γεγονός ότι ο χορός είναι άµεσα συνδεδεµένος µε την καθηµερινότητα εκκινώντας από µια υλική παράσταση αρκετά οικεία, όπως είναι η χορευτική πρακτική, ίσως να οφείλεται και η συχνή χρήση του στον παροιµιακό λόγο. Ή, κατά µια άλλη υπόθεση, η χρήση του στην παροιµία να συνιστά έναν ακόµα ενδεικτικό τρόπο που να µας υπενθυµίζει την αρχέγονη σύνδεση χορού και ποίησης - καθότι η παροιµία συνιστά έµµετρο ποιητικό λόγο - µιας σύνδεσης που διασπάστηκε στο πλαίσιο της ανάδυσης του σύγχρονου χορού. Μια πρόταση ταξινόµησης των παροιµιών που αναφέρονται στο χορό Μια πρώτη γενική ταξινόµηση των παροιµιών έγινε από τον Νικόλαο Πολίτη το Ο Πολίτης χρησιµοποίησε το ληµµατοθετικό σύστηµα το οποίο αργότερα ακολούθησαν και άλλοι συλλογείς. Αργότερα χρησιµοποιήθηκε το ειδολογικό και εννοιολογικό σύστηµα. Το ειδολογικό σύστηµα αφορά την αναζήτηση και τη µελέτη των παροιµιών από εθνολογικής πλευράς. Αναφέρεται στην εξωτερική µορφή της παροιµίας, και περιλαµβάνει κύκλους και θέµατα του υλικού και φυσικού βίου, καθώς και των πρακτικών εκδηλώσεων της ζωής. Το εννοιολογικό σύστηµα στηρίζεται κυρίως στο εσωτερικό νόηµα της παροιµίας, την ηθική ή αλληγορική έννοια, που δεν λείπει ούτε από τις παροιµιώδεις φράσεις. Μια πρώτη ενδεικτική εννοιολογική προσπέλαση των παροιµιών που αναφέρονται στο χορό πραγµατοποιήθηκε από τον ουλαβέρα 23. Χρησιµοποιώντας ως βάση το λήµµα χορό, κατατάξαµε το υλικό σε υποενότητες σύµφωνα µε το ειδολογικό και εννοιολογικό σύστηµα. Το υλικό αυτό αφορά στις παροιµίες που έχουν σχέση µε την προσωπική ζωή του ατόµου, τον οικογενειακό, κοινωνικό, αγροτικό και ποιµενικό βίο, καθώς και στις παροιµίες που αφορούν στο Θρησκευτικό βίο 24. Επεκτείνοντας την ταξινόµηση δηµιουργήσαµε υποενότητες σε συνδυασµό µε τις ετεροµορφίες τους κατά γεωγραφικές περιοχές. Συνολικά καταγράψαµε 160 παροιµίες. Από αυτές η παροιµία «Χόρευε Μαριώ και Ρείνη, κι έχε κι έννοια το καλύβι» (Αρ σ Ι. Κακριδή Κορινθία 1924)

7 Κ. Πανοπούλου και συν. - Επιστήµη του Χορού, 3, αναφέρεται σε 45 διαφορετικά χειρόγραφα µε παλαιότερη αναφορά το 1910 και συµπληρώθηκε µε εκδοχές από πέντε διαφορετικούς πληροφορητές. Σε πανελλήνιο επίπεδο συναντάται και η παροιµία «Μοναχό σου χόρευε κι όσο θέλεις πήδα» όπως και «θα σε χορέψω στο ταψί», ή «όπως που παίζουν θα χορέψεις». Από το σύνολο των παροιµιών οι 135 χαρακτηρίζονται ως παροιµίες και οι 25 ως παροιµιακές εκφράσεις. Αρκετές από τις παροιµίες που αφορούν στην κατηγοριοποίηση αυτή επικαλύπτονται. Όπως όµως διαφαίνεται από την αδροµερή αυτή ταξινόµηση, ο πλούτος των εικόνων και µεταφορών που ξεπηδά από την έµφαση σε συγκεκριµένες κοινωνικές κατηγορίες, όπως αυτή που εµπνέεται από το γυναικείο φύλο, παραπέµπει σε αντίστοιχο προβληµατισµό σχετικά µε τις σχέσεις των φύλων και τη γενικότερη στάση απέναντι στη χορευτική πρακτική. Από την άλλη πλευρά, αν και το αλληγορικό νόηµα της παροιµίας είναι ενδεικτικό της κοσµοαντίληψης των φορέων της, η κυριολεξία είναι ενδεικτική για την ανάδειξη των ισχυόντων κανόνων, µε αναφορά σ αυτήν καθεαυτήν τη χορευτική πράξη: «Στον τόπο Ζηκούλενα το χορό». Βιβλιογραφικές σηµειώσεις 1 Για τη χρήση της έννοιας στον παροιµιακό λόγο βλ. Abrahams στο Βασιλική Χρυσανθοπούλου: «Οι θεωρητικές κατευθύνσεις στο παροιµιολογικό έργο του.σ. Λουκάτου και η ανθρωπολογική προσέγγιση των παροιµιών. Ο ηµήτριος Λουκάτος και η Ελληνική Λαογραφία», στα Πρακτικά επιστηµονικής Ηµερίδας, Απριλίος Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. (υπό δηµοσίευση) 2 Μερακλής Μιχάλης, Παροιµίες Ελληνικές και των άλλων Βαλκανικών λαών., εκδ. Οδυσέας, Αθήνα 1985, σελ Κατά τον Μερακλή, οι αφηρηµένες έννοιες υπάρχουν στη σκέψη των απλών ανθρώπων, αλλά δεν έχουν εθισθεί να τις διατυπώνουν γενικά βλ. Μερακλή Μιχάλη: Παροιµίες Ελληνικές, καθώς και τη σχετική επιχειρηµατολογία για τη θέση αυτή του Μερακλή από τον Βασίλη Κύρκο: «Το φιλοσοφικό υπόβαθρο των παροιµιών. Αναφορά στις παροιµίες της Καρπάθου», στο «Κάρπαθος και Λαογραφία, Πρακτικά Α Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας, εκδ. Επαρχείου Καρπάθου, σελ Στον Αριστείδη Ν. ουλαβέρα: «Συγκρότηση και Λειτουργία της παραδοσιακής οικογένειας µέσα από τις παροιµίες του λαού µας», στο Φιλολογική 72 (2000), σελ Χρυσανθοπούλου: ό.π. 6 Στο Μερακλής Μιχάλης: Παροιµίες Ελληνικές, σελ. 9 7 Λουκάτος ηµήτριος: Νεοελληνικοί παροιµιόµυθοι, εκδ. Ερµής, Αθήνα σ.σ. ιδ -ιζ 8 Λουκάτος : «Ο χορός στη Λαογραφία µας», στο Νέα Εστία 67 (1960)

8 Κ. Πανοπούλου και συν. - Επιστήµη του Χορού, 3, Για µια παρουσίαση του έργου του Λουκάτου σχετικά µε τις θέσεις του για το χορό και την επισήµανσή του για τη χρήση των παροιµιών βλ. Ζωγράφου Μαγδαληνή: «Ο. Λουκάτος και η «λαοανθρωπολογική» µελέτη του χορού στην Ελλάδα», στο Ο ηµήτριος Λουκάτος και η Ελληνική Λαογραφία, Πρακτικά επιστηµονικής Ηµερίδας, Απρίλιος 2004, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η πρόταση του Λουκάτου επηρέασε ορισµένους µελετητές του παραδοσιακού χορού που εισήγαγαν την παροιµία στα σχολικά εγχειρίδια της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ως έναν επίσης τρόπο ενεργούς µύησης των σηµερινών µαθητών στην παραδοσιακή χορευτική πρακτική και γενικότερα στον παραδοσιακό πολιτισµό. 10 Ενδεικτικά βλ. Κυριακίδης Στύλπων: «Μνηµεία του λόγου», Ελληνική Λαογραφία, Μέρος Α., Ακαδηµία Αθηνών, ηµοσιεύµατα του Λαογραφικού Αρχείου αριθ. 8 Αθήνα 1965, Λουκάτος Σ. ηµήτριος: Εισαγωγή στην ελληνική Λαογραφία, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα Μερακλής Μιχάλης: Παροιµίες Ελληνικές και των άλλων Βαλκανικών λαών. Συγκριτική µελέτη. Αθήνα 1985 και Χρυσανθοπούλου Βασιλική: Οι θεωρητικές κατευθύνσεις, ό.π. 11 Αλεξιάδης Μηνάς: «Παροιµιακός και γνωµικός λόγος Ελλήνων Πολιτικών: είγµατα από τον Αθηναϊκό τύπο». Επιστηµονική Ηµερίδα Λαογραφικού περιεχοµένου. Αιτωλική Επιστηµονική Εταιρεία, Μεσολόγγι 2008, σελ Hymes Dell: «Ways of Speaking», στο Explorations in the Ethnography of Speaking. R. Bauman and J. Sherzer (eds), Cambridge University Press, σελ βλ. Λουκάτος ηµήτριος: Εισαγωγή.., σελ Βλ τη µεταγενέστερη συγκριτική µελέτη του Μερακλή Μιχάλη: Παροιµίες Ελληνικές. 15 Μερακλής Μιχάλης: Παροιµίες Ελληνικές. σελ Πρβλ το είδος εκείνο της λαϊκής λογοτεχνίας που αναφέρεται στο τραγούδι και αφορά στην προφορική διαδικασία µετάδοσης της γνώσης. Νιτσιάκος Βασίλης: Η εθιµική και κοινωνική λειτουργία των δηµοτικών τραγουδιών του γάµου, Λαογραφικά Ετερόκλητα, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1997, σελ Βλ. στον Αριστείδη ουλαβέρα: Η παροιµιολογική και παροιµιογραφική εργογραφία του. Λουκάτου, εκδ. Πορεία, Αθήνα Κυριακίδης Στύλπων, Μνηµεία του λόγου, σ.σ Ο ορισµός των παροιµιών από τον Αριστοτέλη (Αποσπ., Περί Φιλος. 8 R) έδωσε αφορµή σε πολλούς µεταγενέστερους να προσέξουν αυτό το είδος της λαϊκής σοφίας (από τον µαθητή του Ισοκράτη τον Κηφισόδωρο ως τον Μέγα Βασίλειο, τον Ησύχιο, τη Σούδα και τον Κοραή). Βλ. σχετικά Αραβαντινός Παναγιώτης: Παροιµιαστήριον ή Συλλογή Παροιµιών εν χρήσει ουσών παρά τοις Ηπειρώταις, Ιωάννινα 1860, προλ., σελ. ε. Αλλά, βέβαια, και όλοι σχεδόν οι µελετητές των (Ελληνικών και ξένων)παροιµιών αναφέρονται στον αριστοτελικό ορισµό, διότι θεµελιώνει κυρίως το φιλοσοφικό χαρακτήρα των παροιµιών και ερµηνεύει την εσωτερική δύναµη(συντοµία και δεξιότητα), χάρη στην οποία άντεξαν στη φθορά του χρόνου Βλ. Κύρκος Βασίλης: Το φιλοσοφικό υπόβαθρο σ Κύρκος Βασίλης: Το φιλοσοφικό υπόβαθρο, σελ βλ. ενδεικτικά το παράδειγµα του ποντιακού χορού Μοσκώφ, στο Ζωγράφου Μαγδαληνή: Λαογραφική- Ανθρωπολογική προσέγγιση του Σέρα- χορού των Ποντίων. ιδακτορική διατριβή, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Ιωάννινα 1989, σελ βλ. ενδεικτικά, Ζωγράφου Μαγδαληνή, Ο χορός στην ελληνική λαϊκή παράδοση (ειδικότερα κεφ 2), εκδ. Art Work, Αθήνα ουλαβέρας Αριστείδης: «Ο χορός στον παροιµιακό λόγο του λαού µας», στο ελτίο Ιδρύµατος Κορινθιακών Μελετών, τεύχος 41, (Ιανουάριος Ιούνιος), Κιάτο Με τους τρόπους κατάταξης των παροιµιών ο Λουκάτος έχει ασχοληθεί σε ειδική µελέτη του όπου δίνει πληρέστερη απάντηση στο πρόβληµα. Βλ. Λουκάτος ηµήτρης: «Συστήµατα κατάταξης των παροιµιών», στην Επετηρίδα Λαογραφικού Αρχείου 6, Αθήνα ( ) σ

9 Κ. Πανοπούλου και συν. - Επιστήµη του Χορού, 3, Παροιµίες Παράρτηµα Κατηγοριοποίηση παροιµιών 1α. Παροιµίες που εµπνέονται από την κοινωνική ζωή και αφορούν στο ανδρικό και γυναικείο φύλο, την ηλικία και την ιδιότητα. 1. «Χόρευε Μαριώ και Ρείνη, κι έχε κι έννοια το καλύβι» (Αρ σ Ι. Κακριδή Κορινθία 1924) 2. «Χόρευε, κυρά Μαρού, κι έχε την έγνοια του σπιτιού.» ( ιαλεχτής Ζευγώλη- Γλέζου. Απείρανθος Νάξου. Αθήνα 1963, σελ. 336) 3. «Χόρευε, µωρή Σουσού τα κουρέλια οπίσω σου» ( ιαλεχτής Ζευγώλη- Γλέζου. Απείρανθος Νάξου. Αθήνα 1963, σελ. 336) 4. «Η γκαστροµένη χόρευε και η γριά σφιγκότανε» Ξεν. Αναγνωστοπούλου, Λαογραφικά Ρούµελης, Αθήνα 1955 σ «Κακά χορεύγεις παπαδιά, και φαίνουνται τα ατζιάσου.» Ειρήνη Παπαδάκη: Λόγια του κακού λαού. Αθήνα 1938 σ «Να χορέψει θέλει η κόρη, και παπούτσια δεν εφόρει Να της δώσω τα δικά µου να χορέψει η περδικά µου.» Αριθ. 330,1013, 883, 369,90. Νετσορίδης Αθήνα. 7. «Η Θουδουρού χορεύει ή του Γρίβα ξύστριζα» Λ.Α σελ. 382 Μ. Οικονόµου Νιγάδες «Χόρευε Μαριά και λύου (λυγιέσαι) κι έχε κι έννοια του σπιτιού» Λ.Α. αριθ. 2892, σελ. 572, Άννης Ιωάν. Παπαµιχαήλ. Μανδράκι, Νισύρου ωδεκάνησα «Χόρεψε µωρή µαϊµού, κι έχει κι έννοια του σπιτιού.» Λ.Α 1387, 60, 481 Συλ. Αδαµαντίου, Τηνιακά παραµύθια. 10. «Σήκω, Μάρω, χόρευε και γω στα νύχια στέκοµαι» Ελπίδα Σταµούλη-Σαραντή Από την Αν. Θράκη Α σελ «Άσχηµα χορεύει η παπαδιά» Ελπίδα Σταµούλη-Σαραντή Από την Αν. Θράκη Α σελ «Κακά χορεύεις κοπελλιά και φαίνονται τ ατζά σου.» Α. Κριάρη: Πλήρης συλλογή Κρητικών δηµωδών ασµάτων Εκδ. Β. Εν Αθήναις σελ «Χόρευγε τσυρά Μαρού, τα έχει τα έγνοια του σπιδιού.» Μ. Μιχαηλίδου, Νονάρου Λαογραφικά Κάσου.Ιστορία Κάσου «Χορό, χορό Σταµένια. Φωτίτσα Γιαννακάκι.(µ).» Αυδώµιον Θράκης, Ευστρ. Ζήσης. Θρακικά Η σελ. 410-, «Τι τραγούδι λέει η Μάρω; Όλο του χορού το πάει.» 883 σελ. 638 Τ Λακωνία Νεστορίδης. 16. «Έβγα νύφ απ του χουρό, κι έµπα στο χερόµυλο.» 17. «Αγάπαγε η Μάρω το χορό, πήρε κι άντρα χορευτή.» 18. «Της γυναίκας ο καϋµός: Λούτσα, βούρτσα και χορός.» 19. «Η Μάρω σέρνει το χορό κι η σκύλα τρώει τ αλεύρι.» 20. «Στον τόπο Ζηκούλενα το χορό.»χαρ. Ρέµπελη, Κονιτσιώτικα, «Να χορός θειά Στάθαινα.»Λ.Α. αρ. 2194,. Λουκάτος Ιθάκη «Εύγα νύφ απ το χορό, κι έµπα στο χερόµυλο.

10 Κ. Πανοπούλου και συν. - Επιστήµη του Χορού, 3, Λ.Α. αρ Γ. σελ. 615, Χ. Κύριλλος Πάτραι Αχαϊα. 23. «Η κουρελού(κακοντυµένη) κι όποια κρατεί παιδί(µικροµάνα) στον χορό µην εµπεί.» Λ.Α. αρ Γ. σελ. 555, Χ. Κύριλλος Πάτραι Αχαϊα. 24. «Η Θανασούλα στο χορό κι ο λύκος στη γαϊδάρα.» Λ.Α σελ. 138 Ε. Ιωαννίδης, Αµοργός «Αχ! Κυρά Μαργιόλου, ου άντρας πέθανι.αχ! Σαν πέθανι κι τι Κι ου χουρός καλά κρατεί, κι η λαµπάδα ς στου καρφί» Ορέστη. Σχινά, Παροιµίες Σερρών Λαογραφία Γ σελ. 225, «Χόρεψε κυρά Σουσού, κοίτα κι από πίσω σου, τι κουρέλια κρέµονται τι χαρές που γίνονται.» (Νάξου). 27. «Να χορέψει τούτη η κόρη που παπούτσια δεν εφόρει, να της δώσω τα δικά µου, να χορέψει η περδικά µου». (Νάξου). 28. «Κατά τον καιρό σέρνει η Μάρω το χορό.» (Πιερίας). 29. «Όσα θυµάται η γρα το τρίµερο µαύρο χορό σου κάνει.» (Πιερίας). 30. «Όπου γάµος κι χαρά κι Βασίλω πρώτη.» 31. «Αγάπαγε η Μάρω το χορό βρήκε και άντρα χορευτή.» 32. «Μαρία τον χορόν αγαπώσα περιέτυχεν ανδρί ορχηστή. 33. «Χόρευε Αδάµ, γύριζε και τη σούβλα» Λ.Α. αρ Γ. σελ. 742 Χ. Κορύλλος Πάτρα. 34. «Χόρευε Αδάµ, και χαίρε συν τη Εύα» Λ.Α. αρ Γ. σελ. 742 Χ. Κορύλλος Πάτρα. 35. «Κοντά στους άλλους κι ο κουτσοθοδωρής χορεύει.» Λ.Α. αρ Γ. σελ. 742 Χ. Κορύλλος Πάτρα. 36. «Και χορεύει ο γιός µου ο Γιάννης, και χορεύει κι ο ντρουβάς µου, κι έχει µέσα δυό σκορπίνες κι χορεύουνε κι εκείνες.» (Σίφνος ). 37. «Θέλησ ο γύφτος να χορέψει και σπάσαν τα νταούλια.» Λ.Α. αρ. 2128, Γ.Γ. αρ. 39. Ελένη Μαλαβάκη, Τρίκαλα «Ησαϊα χόρευε κι όσο θέλεις πήδα.» 883 Λακωνία Νεστορίδης «Χόρευε µαστορικά, τα άς σε λένε ατσαµή» Μεγίστη ιαµαντούρας. 40. «ε χορεύεις µπαρµπα Γιάννη; Μέσα κόβει το δρεπάνι» Αριθ. 330, 443, 314 Νεστορίδης. 41. «Στα δέκα τα δάκτυλα να τον έχεις να τον εχορεύγεις δεν το καταλαβαίνει» 1459 σελ Ζευγωλή Απήρανθος Νάξου «Στα πέντε µου δαχτύλια µου σε χορεύγω» 1459 σελ Ζευγωλή Απείρανθος Νάξου «Χόρευγε γαµπρέ τα παπούτσια ειν δικάµ.» Αρχείο Θρ. Θ. Τόµος Ε σελ. 228 Σκοπός Πετρόπουλος. 44. «εν χορεύεις µπαρµπα-γιάννη; Μέσα κόβει το δρεπάνι.» 883 σελ. 133, 163 Λακωνίας Νεστωρίδης. 45. «υό µουρλοί και τρεις παρµένοι εχορεύαν οι καϋµένοι.» Τ. Κονδυλούρος, Γορτυνία. 46. «Σβάρνα Λιάκο το χορό.» Αρ. 51, σελ. 35, 462. Ήπειρος. 47. «Οden εχλιού κι εχόρευες τον πρωτοούλη µήνα αµέ και τώρα χόρευγε να σου περνά η πείνα» ( ιαλεχτής Ζευγώλη- Γλέζου. Απείρανθος Νάξου. Αθήνα. 1963, σελ. 336) 48. «Σα dou σου παίζουνε να χορεύγεις» ( ιαλεχτής Ζευγώλη- Γλέζου. Απείρανθος Νάξου. Αθήνα 1963, σελ. 336) 49. «Άµα µπεις στο χορό θα χορέψεις» ΚΕΕΛ. Αρ σ. 337, αριθ. 1000

11 Κ. Πανοπούλου και συν. - Επιστήµη του Χορού, 3, ηµητρίου Παππά, Μέγα Περιστέριον Ιωαννίνων «Ώσπου να µπεις στο χορό, θα χορέψεις» ΚΕΕΛ αρ.3023 σ. 337 αρ ηµητρίου Παππά Μέγα Περιστέριον Ιωάννινα «Όπως σου παίζουνε τη λύρα θα χορεύγεις» (Λ.Α. αρ σελ. 52 Ειρήνης Κυδωνιάκη- Μαστοράκη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης 1964). 52. «Όποιος του τραγουδούν καλά χορεύει.» Λ.Α. αρ Γ. σελ. 742 Χ. Κορύλλος Πάτρα. 53. «Τον έκαµε και χόρεψε στ αρφανό νύχι» Λ.Α. αρ Γ. σελ. 742 Χ. Κορύλλος Πάτρα. 54. «Ή χόρεψε καλά ή άφησ το χορό» Λ.Α. αρ Γ. σελ. 742 Χ. Κορύλλος Πάτρα. 55. «ε χορεύει πάντα πρώτος όποιος πληρώνει τα ταβούλια.» Λ.Α. αρ Γ. σελ. 742 Χ. Κορύλλος Πάτρα. 56. «Χόρευε γερή καρδιά του Μπαζούκα τη χαρά» Λ.Α 1569 τ. Γ σελ. 37, 345 Χ. Ρουµπέλης Κόνιτσα «Χόρευε γειτόνισσα και γω στα νύχια στέκω» Λ.Α. αρ σελ Λουκάτος Μεγανήσι Λευκάδας (Βαθύ) «Μη χορεύεις φούρια-φούρια κι ο χορός δεν είναι αγγούρια» Λ. Αν. πρ σελ. 304 Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, Κωνστάνα Θεσπρωτίας Ηπείρου «κόµα απόψε θα χουρέψω και πε θα τον απουκρέψω.» (Αρ. 45. σελ. 32 Α. Κοντοπάνος. Ήπειρος, ολιανά 1915). 60. «Ίσα- ίσα χόρευε, ίσα ίσα πήδα.» Σωζόπολις Θράκης. Κ. Παπαιωαννίδης, Θρακικά Β σελ. 165, «Χόρεψ αράπη δε µπορώ αφέντηµ.» Αριθ. 918 Κατζιούλη Χ φ. Τεργ. Σελ. 8, «Μόλλα µου τόνε, να χορεύη.» Αρ. 48. Α. σελ. 22 Κεφαλληνία. Αγ. Θέκλη, Γ. Κοκκίνης «Με την γκά ϊντα να χορεύεις και να µην καλυτερεύεις.» Λ.Α. αρ, 2394 σελ. 62, 63 Αγγέλου Ν. ευτεραίου. Άνω Κλειναί Φλωρίνης «Χωρίς λύραν τσαι βγελλί, πως χορεύουν οι λωλοί.» Αρ. 675, 57, Μεγίστη Α. ιαµαντάρα. 65. «ε φτάνει που χορεύει πίσω, θέλει και µπροστά.» 883 σελ. 132,155 Νεστορίδης. 66. «Χόρευε ξερή καρδιά, όσο νάρθουν τα φαγιά.» Αριθ. 61. σελ. 43, 187 Λιµπόχοβον Σισανίου. 67. «Στο Βρουλλιά βαρούν παιχνίδια και στη Ροζίνα χορεύουν ή τα νταούλια στο Παρόρι και ο χορός στου Μπαιρενίκου.» Φαίδων Κουκουλές Οινουντιακαί παροιµίαι. Σπαρτ. Χρονικά Στ.(1943) αρ. φύλλου 71-72, σελ «Στο γάµο σου θα χορέψω και µένα πόδι.» Λ.Α. αρ σελ. 260 ηµήτρης Μερεµέτης Επαρχία Ερµιονίδος «Χόρευε ξερή καρδιά, όσο νάρθη η Πασχαλιά» Λ.Α. αρ σελ Κων. Παπαµιχαήλ, Θεσπρωτικόν (Λέχοβον) Πρεβέζης «Θέλησ ο γύφτος να χορέψει και σπάσαν τα νταούλια.» Λ.Α. αρ. 2128, Γ.Γ. αρ. 39. Ελένη Μαλαβάκη, Τρίκαλα 1954.

12 Κ. Πανοπούλου και συν. - Επιστήµη του Χορού, 3, «Χορεύει η λάσπη κι η κοπριά, κι η γιδοκακαράτζα.» (Αριθ. 125 σελ. 269, 4 Γορτυνία Σακελλαρίδης). 72. «ένει την ζώναν του στον σπάγγον και χορεύγει.» Λ.Α σελ. 14, Ε. Ιωαννίδης Αµοργός «Στον γιαλό παίζουν την λύρα, και στα Γιαλινά χορεύουν.» Λ.Α σελ. 14, Ε. Ιωαννίδης Αµοργός «Σα σου πουν καλά χορεύς, αρχινάς κι συγκαθίζεις.» Λαογραφία 496 Μακεδονία-Καψάλης. 75. «Στα σκοτεινά χορεύγει.» Αριθ Α. σελ. 49. Ε. Ιωαννίδης Αµοργός. 76. «Στα νύχια χορεύει» Ελπίδα Σταµούλη-Σαραντή Από την Αν. Θράκη Α σελ «ίχως να βρει λύρα χορεύγει και να βρεί;» Α. Κριάρη: Πλήρης συλλογή Κρητικών δηµωδών ασµάτων Εκδ. Β. Εν Αθήναις σελ «Πάµε να χορέψουµε, τραχανά να βρέξουµε στου Χασάνη την αυλή, πούναι Τούρκοι και Ρωµιοί.» Μακεδονίαα, Ι. Τσινάκαλος. 79. «Και χορεύγω και πηδώ, πως µε ξευρ αν πεινώ» Ι.Κυριακή. 80. «Χόρευε µαστορικά, τα άς σε λένε ατσαµή» Μεγίστη ιαµαντούρας. 81. «Να ξεφουρνίσεις γυναίκα, να χορέψουµε» 798 σελ. 710 Γ. Καββαδίας Επτάνησος «Πιασ τον πάγγον, χόρευγε» Αρ Α. σελ. 61 Ε. Ιωαννίδης, Αµοργός «Στα δέκα τα δάκτυλα να τον έχεις να τον εχορεύγεις δεν το καταλαβαίνει» (επί της αχαριστίας) 1459 σελ Ζευγωλή Απήρανθος Νάξου «Στα πέντε µου δαχτύλια µου σε χορεύγω» 1459 σελ Ζευγωλή Απείρανθος Νάξου «Χόρευε ως καθώς ξέρεις και ποτέ ως καθώς βλέπεις» (Α φυλ. 48 α Χ.Φ.Κολλυβά). 86. «Εγώ στο νου µου τραγουδώ κι εσύ όξω χόρεψε» Αρ σελ. 75 Μ. Λιουδάκι Σινώπης «Στο Κουσταρόζι κρουν τα όργανα, στο ράνοβο χορεύουν» 1103 α σελ. 33 Ι. Μπακάλης, αµασκηνιά Κοζάνης, «Οπού κακά χορεύει, καλά γλεντάει» ηµ. Λουκάτου. Κεφαλονίτικα γνωµικά Αθήνα 1952 σελ «Στ Άγραφα λαλούν τα τύµπανα και στα Πινιανά χορεύουν» Αριθ. 302 σελ. 1, Άγραφα Ρώλλης. 90. «Στη Βαµβακιού βαρούν νταούλια και στη Ρόζινα χορεύουν.» 91. «Ησαϊα χόρευε και παρθένοι χαίρετε.» Λ.Α σελ. 382 Μ. Οικονόµου Νιγάδες «Κάλλιο στο ξόδι, παρά στον χορόν.» Αριθ Β. σελ. 119 Ε. Ιωαννίδης Αµοργός. 93. «Καθώς βλέπω το χορό, σα καλύτερα είναι δώ.» Αυδώµιον Θράκης, Ευστρ. Ζήσης. Θρακικά Η σελ. 323, «Το ψωµί είναι µεσ τα αµπάρι, το τυρί µεσ το πιθάρι κι ας ορίση και να φάη, και να πιή, και ο χορός καλά κρατεί.»

13 Κ. Πανοπούλου και συν. - Επιστήµη του Χορού, 3, ιαλεχτής Ζευγώλη- Γλέζου. Απείρανθο της Νάξου, Αθήνα «Αφ(η)σε τα αµπελοχώραφα στη γη χάµαι στρωµένα κι έλα να πάµε στο χορό µα δούνε σεν και µένα.» Λ.Α. αρ σελ Άννης Παπαµιχαήλ, Μανδράκι Νισύρου ωδεκανήσου, «Ο χορός που γίνεται τώρα, τώρα φαίνεται.» Αριθ. 43, σελ. 73 Ι. Τσικοπούλου. Μακεδονία «Αρβανίτ κος χορός, κορδωµένες, τούbανος.»νικ. Πέρδικα. Σκύρος. Αθήνα, τοµ. ΙΙσελ. 87, (1943.) 98. «Γαϊτάνι πάει ο χορός.» Αιθµ. 682 σελ. 59 Παξοί ένδιας. 99. «Το τσιµπέρι µου ξεσκώ, το χορό εµ παρατώ.» Αν. Βρόντη Ροδιακά Λαογραφικά. Τ. Β. σελ. 75, «Να στραβάρες που χωρώ και γυρεύκω και χορό.» Αν. Βρόντη Ροδιακά Λαογραφικά. Τ. Β. σελ. 77, «Οποιος σέρνει του χουρό. Σέρνει και τα τραγούδια.» Αριθ και 48 Αποστολίδης, Μελένικον. 102 «Όποιος είναι έξω απ το χορό, πολλά τραγούδια λέει.» 103. «Μη βλέπει τα ποδάρια µου τα στραβά, βλέπε που χορεύουν ίσια» 104. «Σηκώθηκε ο φτωχός να χορέψει, κι έσπασε το όργανο.» 105. «ε χορεύει πάντα όποιος πληρώνει τα βιολιά.» 106. «Ο Φλεβάρης µε νερό, κουτσός µπαίνει στο χορό.» 107. «Ανύπαντρος σαν παντρευτεί δεν πρέπει να χορεύει, µόνο σακί στον ώµο του, κριθάρι να µαζεύει.» 108. «Μα τις τύφλες που θωρώ και γυρεύω και χορό.» Ψαρά π.π «Ένα χορό χορεύουµε κι ένα τραγούδι λέµε.» Λ.Α. αρ Γ. σελ. 742, Χ. Κύριλλος Πάτραι Αχαϊα «Ο χορός χορούδια θέλει, κι η κοιλιά τσουρούλια θέλει.» Λ.Α σελ. 742, Ε. Ιωαννίδης, Αµοργός «Ο χορός που γίνεται τώρα- τώρα φαίνεται» Λ.Α σελ. 742, Ε. Ιωαννίδης, Αµοργός «Κατά τον καιρό και τον χορό.» Λουκάς Τσιτσιπής, «Το αδί, δείγµα Ρούµελης, Λαογραφία- Οικολογία» σελ. 179, έτος «Ο χορός γαϊτάνι γίνεται κι ο µπουχός στεφάνι.» αριθ. 330, 1125, Νεστορίδης «Ο χορός (δ)εν είναι να µιλάς και να (γ)ελάς, αλλά να (δ)εις και να σε (δ)ούσι.» Καρπάθου «Μα τον Άγιο Κωνσταντίνο, τον χορό δεν τον αφήνω. Μα τον Άγιο τον Αϊ- Γιάννη, κι ο χορός πάει γαϊτάνι.» 116. «Γαµώ το σκούφο έσποτα µε τον χορό που κάνεις» 117. «-Των Άι Σαράντων είναι. -Ας χορέψουµε κι ας είναι». 1β. Παροιµίες που συνδέονται µεταφορικά µε τον κόσµο των ζώων. 1. «Χορεύει σαν αρκούδα, ίσαµ παλκοπελεκούδα.» 2. «Χορεύει µε πηδήµατα και κινήσεις των ποδιών ως ο αλέκτωρ» 3. «Χορεύετε σεις γαϊδάρες, Πασχαλιά γιορτή δεν έχει άντρας µου βρακί δεν έχει» 4. «Χόρεψε µωρή µαϊµού, κι έχει κι έννοια του σπιτιού» 5. «Τον χόρεψε σαν αρκούδα»

14 Κ. Πανοπούλου και συν. - Επιστήµη του Χορού, 3, «Ο µποτικός χορεύγει κι ο κάτη µαγειρεύει» 7. «Πως χορεύουν οι γριγιές; Σαν τοµάρια, σαν γιδιές.» 8. «Προς τον τοίχο το χορό, µωρέ ποντίκι κολοβό» 9. «Έφυγε ο γάτος χορεύουν τα ποντίκια» 10. «Η συµπεθέρα µας η γάτα, κατά µας έχει τα µάτια. Και συ ποντίκι κολοβό, κατά τον τοίχο το χορό.» 11. «Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει» 12. «Η Μάρω σέρνει το χορό κι η σκύλα τρώει τ αλεύρι.» 13. «Η Μπαµπουρδίνα στο χορό, κι ο λύκος στη γαϊδάρα.» 14. «Η Θανασούλα στο χορό κι ο λύκος στη γαϊδάρα.» 15. «Θα σε χορέψω στο ταψί σαν το σκαντζόχοιρο.» 16. «Ο λύκος σαν λειπει αφ το χορό του, τι γάµος θε να γίνει.» 17. «Μωρέ ποντίκι µπροστινό κατά τον τοίχο τον χορό, η κουµπάρα µας η γάτα κατά µας έχει τα µάτια.» 2. Παροιµιακές Εκφράσεις 1. «Χορεύει κοκοτσάντσ κον». 2. «Στα νύχια χορεύει»ελπίδα Σταµούλη-Σαραντή Από την Αν. Θράκη Α «Τον χορεύουν..» Μακεδονία, Ι. Τσινάκαλος. 4. «Πιασ τον πάγγον, χόρευγε»αρ Α. σελ. 61 Ε. Ιωαννίδης,Αµοργός «Το πήρε του χορού» Λ.Α τ. Γ. σελ. 48, 133 Χ. Ρεµπέλη, Κόνιτσα, «Χορεύ ακόµα τ αλογό του». 7. «Το κορίτσι στο χορό τα λησµονάει, στη σκούπα όλα τα θυµάται» 1104, Α. σελ. 123 Γ. Μέγας, Μεσηµβρία «Αν ήταν η δουλειά καλή την τραγουδάγανε και στο χορό!». 9. «Ο Μάρτης έβρεχε κι ο Θεός εχόρευε!». 10. «ε χορεύει τα αλογό του». Ελπίδα Σταµούλη-Σαραντή Από την Αν. Θράκη Α σελ «Χορεύ ακόµα τ αλογό του» Αριθ. 330, 1760, Νεστορίδης. 12. «Τον έβαλε στο χορό» Αρ. 487, 593 Φ. Κουκουλές, Πελοπόννησος. 13. «Μοναχό σου χόρευε κι όσο θέλεις πήδα» ( ιαλεχτής Ζευγώλη- Γλέζου. Παροιµίες από την Απείρανθο Νάξου. Αθήνα 1963, σελ. 335) «Ανάπουδους χουρός κι παρδαλά τραγούδια.». 15. «Τον χόρεψε στο ταψί.» Ελπίδα Σταµούλη-Σαραντή Από την Αν. Θράκη Α σελ «Για το χορό πρέπει νάχεις το κάρβουνο µέσα σου.» Καρπάθου. 17. «Αγάπα του χουρό και πήδα όσο µπορείς.». 18. «Με χόρευε ο τόπος» 1153 Α. σ. 74 Αράχοβα. Μ. Ιωαννίδου «Τ χουρευ ου διάουλους στ άντιρα». Γ. Π. Αναγνωστοπούλου, παρ. Ζαγορίου Λαογραφία Κ. τεύχος Α.(1910) σ. 328.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κύθνος (Θερμιά) Κυκλάδων

Κύθνος (Θερμιά) Κυκλάδων ΚΕΠΕΜ Σεμινάρια χορού 2012-2013 1 ο Σεμινάριο: Κύθνος (Θερμιά) Κυκλάδων Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 18.00-21.30 Εισηγητής: Μάκης Πιρπινιάς ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΛΦ ΑΡΧΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 17448 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κατσικογιώργου Ειρήνη Θέματα Α. Στο κείμενο καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του δημοσιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΕΥΞΗ ΓΕΝΕΩΝ ΜΕΣΩ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ»

ΣΥΖΕΥΞΗ ΓΕΝΕΩΝ ΜΕΣΩ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ» ΣΥΖΕΥΞΗ ΓΕΝΕΩΝ ΜΕΣΩ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ» Αθανασία Σκουρτανιώτη, Φιλόλογος- Νηπιαγωγός, Δήμος Καλλιθέας Στρατής Χατζηχαραλάμπους, Κοινωνιολόγος-

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Αξονες Προτεραιότητας 1,2,3, - Οριζόντια Πράξη», Δρ. Χαρά Κοσεγιάν Οκτώβρης 2011

Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Αξονες Προτεραιότητας 1,2,3, - Οριζόντια Πράξη», Δρ. Χαρά Κοσεγιάν Οκτώβρης 2011 Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Αξονες Προτεραιότητας 1,2,3, - Οριζόντια Πράξη», Δρ. Χαρά Κοσεγιάν Οκτώβρης 2011 Προτεινόµενη διάρκεια: 5 διδακτικές ώρες Στην πορεία διαπραγµάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο :2103332267/2103332399

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΡΑ 18-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Σ.Σ.Α.Σ.) ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΕΡΙΝΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΡΙΓΓΑΣ ΦΑΙΔΩΝ ΤΡΙΓΩΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

TAΞH B. 2ο Tετράδιο ασκήσεων

TAΞH B. 2ο Tετράδιο ασκήσεων 2B TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 9:48 π.μ. Page 1 2ο Tετράδιο ασκήσεων TAΞH B Με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ αρχική εκδοχή: Θεοδωρίδης Μ. (2006), «Πώς ερωτεύονται στη Βερόνα; σκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη

ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (572-500 ΠΧ) ΗΤΑΝ ΦΟΛΟΣΟΦΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΙΣΚΗΣ. ΥΠΗΡΞΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΥ ΕΘΕΣΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες : Παρθένης Χρήστος Τηλ. : 210-7277516 Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 157 84, Αθήνα Fax : 210-7277440 Email : information@keda.gr ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του ήµου Ρόδου, µε χαρά ανακοινώνει την ατοµική εικαστική έκθεση, του γνωστού «δικού µας» ζωγράφου Μάνου Αναστασιάδη, που θα φιλοξενήσει στην "Νέα Πτέρυγά" του,

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την αξιοποίηση του παραμυθιού στη σχολική τάξη

Προτάσεις για την αξιοποίηση του παραμυθιού στη σχολική τάξη Προτάσεις για την αξιοποίηση του παραμυθιού στη σχολική τάξη Όλγα Μούσιου-Μυλωνά Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Δομικά χαρακτηριστικά του παραμυθιού (υπερδομικό σχήμα αφήγησης) - Έναρξη-αρχή (χωροχρονικός προσανατολισμός)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΛΙΟΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική νησιώτικη μουσική

Ελληνική νησιώτικη μουσική Ελληνική νησιώτικη μουσική Περιεχόμενα : Γενικά Ρυθμός Χοροί Σποράδες Κυκλάδες Δωδεκάνησα Ρόδος, Κάσος, Κάρπαθος Επτάνησα Μουσικά Όργανα Λύρα Λαούτο Βιολί Μπουζούκι Ασκομαντούρα Γενικά : Νησιώτικα, είναι

Διαβάστε περισσότερα

1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Καβάλα. Θάσος.

1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Καβάλα. Θάσος. ΜΑΘΗΜΑ ΔΥΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Θεσσαλονίκη Καβάλα Κέρκυρα Θάσος Σαμοθράκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 07 ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΕΑ1ΔΑ 1. «Εφτά τραγούδια θα σου πω» Στίχου Μ. Κακογιάννης Μουσική: Μ. Χατζιδάκις Τραγούδι: Αναστασία Παιχνίδια - Διασκέδαση

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ερμηνεία της λογικής αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Πόλη Ηµεροµηνία Ώρα Αίθουσα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Πόλη Ηµεροµηνία Ώρα Αίθουσα ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Πόλη Ηµεροµηνία Ώρα Αίθουσα Γαστούρι, Κέρκυρα 17 Μαρτίου 2012 11.00 πµ Αίθουσα Μουσείου Αχιλλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΡΩΜΕΝΑ 1 Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια 7 o Διήμερο Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών 15 & 16 Μαρτίου 2008 Ομάδα Έρευνας της Μαθηματικής Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ i ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης Ευαγγελία Καβακλή Το ερευνητικό πρόγραµµα WebDance υλοποιείται µε

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ» Σχολικό έτος 2006-07

«ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ» Σχολικό έτος 2006-07 «ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ» Σχολικό έτος 2006-07 ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιβ.Εκπ/σης Εθνικό Δίκτυο «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ» του Κ.Π.Ε Νάουσας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Νηπ/γείο Καλυβίων Ν. Πέλλας Νηπ/γείο Αγγελοχωρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2006) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. 1) Οικονοµικοί µηχανισµοί και νοοτροπίες στον Ελληνικό χώρο 15 ος 19 ος αι.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2006) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. 1) Οικονοµικοί µηχανισµοί και νοοτροπίες στον Ελληνικό χώρο 15 ος 19 ος αι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2006)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Τράπεζας Θεμάτων ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΣ Μ.Μ.Ε

Κείμενα Τράπεζας Θεμάτων ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΣ Μ.Μ.Ε ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κείμενα Τράπεζας Θεμάτων ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΣ Μ.Μ.Ε 18251/18351/20220 [Η (παρα)πληροφόρηση στο Διαδίκτυο] 18234/18275/20215 [Ο εθισμός στην τηλεόραση]

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ------------------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ. Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου. - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία)

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ. Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου. - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία) ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου Παρασκευή 20 Ιουνίου - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία) Οι Light in Babylon αποτελούν ένα «πολυεθνικό»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Σημείο Αναγνωρίσεως άγαλμα γυναίκας με δεμένα χέρια Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα, εγώ σε προσφωνώ γυναίκα κατευθείαν. Στολίζεις κάποιο πάρκο. Από μακριά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ώρα 20:30 «Ο Καραγκιόζης Πειρατής» ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ώρα 21:30 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Μηνύµατα Οµάδων Προγράµµατος «Παιδική HELMEPA» για τις Παγκόσµιες Ηµέρες Περιβάλλοντος και Ωκεανών ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

Μηνύµατα Οµάδων Προγράµµατος «Παιδική HELMEPA» για τις Παγκόσµιες Ηµέρες Περιβάλλοντος και Ωκεανών ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ Μηνύµατα Οµάδων Προγράµµατος «Παιδική HELMEPA» για τις Παγκόσµιες Ηµέρες Περιβάλλοντος και Ωκεανών ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 5 ο ηµοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης Έβρου Οµάδες 2355(Β)-2356(Β) «Σώστε τους

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222.

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. «Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. Από το Σεπτέμβριο του 2008 «Tο Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε cd από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18673 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου παρουσιάζει τον προβληματισμό του αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 Όνομα σχολείου: Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας Συντονιστική ομάδα: 1. Μερόπη Κυριάκου(Διευθύντρια) 2. Γιώτα Δημητρίου (Συντονίστρια) 3. Στάλω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014)

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) 1ο Επιστηµονικό Πεδίο: Νοµικών, Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστηµών Κωδικός Τμήματος Πανεπιστήμιο Τμήμα Εισακτέοι 2013 Σελίδα 1 από 5 129

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μιμίκα Κρανάκη, Ένα τόπι χρωματιστό

Μιμίκα Κρανάκη, Ένα τόπι χρωματιστό Μιμίκα Κρανάκη, Ένα τόπι χρωματιστό Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σελ. 184) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας Το πιο τρελό ταξίδι! Γιατί όλοι οι μεγάλοι στο ξεκίνημα υπήρξαν παιδιά (λίγοι όμως το θυμούνται) Χρόνια πολλά! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας [Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αναλυτικά Προγράμματα:

Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Επιμέλεια: Β. Παπαδάκη, Σύμβουλος-Φιλόλογος Εποπτεία: Δρ. Αφροδίτη Αθανασοπούλου ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 1 Τάξη: Α Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ 19-20 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ 19-20 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ 19-20 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2011 ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ ΑNALYTICAL THOUGHT AND CREATIVITY Η διεπιστημονική προσέγγιση των αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Εργαστήρι Λεσχών Ανάγνωσης. Πάρος 2-6 Ιουλίου 2007

2 ο Εργαστήρι Λεσχών Ανάγνωσης. Πάρος 2-6 Ιουλίου 2007 2 ο Εργαστήρι Λεσχών Ανάγνωσης Πάρος 2-6 Ιουλίου 2007 Περίληψη Η Αλίκη µισεί τα µαθηµατικά και θεωρεί πως δε χρησιµεύουν σε τίποτα. Μια µέρα που κάθεται και διαβάζει στο πάρκο, ένα παράξενο άτοµο την προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος γονέων & κηδεµόνων παιδικών σταθµών Αγίας Παρασκευής. Δυσλεξία Ανάπτυξη Λόγου & Κίνησης Παιδοψυχολόγος: Νότα Ζέρβα

Σύλλογος γονέων & κηδεµόνων παιδικών σταθµών Αγίας Παρασκευής. Δυσλεξία Ανάπτυξη Λόγου & Κίνησης Παιδοψυχολόγος: Νότα Ζέρβα Σύλλογος γονέων & κηδεµόνων παιδικών σταθµών Αγίας Παρασκευής Δυσλεξία Ανάπτυξη Λόγου & Κίνησης Παιδοψυχολόγος: Νότα Ζέρβα Το παιδί µου δεν µιλάει καθαρά... Έως 2 ετών πρέπει να... Καταλαβαίνει σύνθετες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δάσκαλος : Μιαρίτης Στυλιανός ΥΠΕΠΘ ΕΙΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (ΠΡΑΞΗ 2.4.3.α) ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΣΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 3 Ο,7 Ο,8 Ο,12 Ο,15 Ο,16 Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής.

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Arist Von Schlippe, Jochen Schweitzer επιµέλεια: Βιργινία Ιωαννίδου µετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

"Χορεύω µε την Αντωνία" - Μουσικοχορευτιή δράση µε αλληλοδιδασκαλία, από το Εργαστήρι Κρητικής Έκφρασης - Αντωνία Παντελάκη

Χορεύω µε την Αντωνία - Μουσικοχορευτιή δράση µε αλληλοδιδασκαλία, από το Εργαστήρι Κρητικής Έκφρασης - Αντωνία Παντελάκη ΣΑΒΒΑΤΟ 22/9 16:30 Γνωριµία µε τους Εµψυχωτές, οµαδοποίηση Παιδιών ανα ηλικία Πού;; Ορµητήριο Κεντρική "Χορεύω µε την Αντωνία" - Μουσικοχορευτιή δράση µε αλληλοδιδασκαλία, από το Εργαστήρι Κρητικής Έκφρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.gr Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό Πχ. έτος ίδρυσης, ιδρυτές ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα