Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγκατάσταση για Windows XP και Vista"

Transcript

1 LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε στοιχεία θέρμανσης. Μη χρησιμοποιείτε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε περιβάλλον με πολλή σκόνη ή υγρασία. Αποφεύγετε απότομα τραντάγματα ή χτυπήματα της συσκευής, γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εσωτερικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Ποτέ μην προσπαθήσετε να ανοίξετε τη συσκευή μόνοι σας. Αυτό ακυρώνει την εγγύηση. Εγκατάσταση για Windows XP και Vista Συνιστούμε να εγκαταστήσετε το λογισμικό πριν συνδέσετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex στο σταθερό ή φορητό υπολογιστή. Τοποθετήστε το CD-ROM της Sweex στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή και πατήστε Drivers and Software (Προγράμματα οδήγησης και λογισμικό". Εμφανίζεται τότε η ακόλουθη οθόνη: Πατήστε Start (Έναρξη) και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. 182

2 Συνδέστε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex στον υπολογιστή και πατήστε Yes (Ναι). Αν εμφανιστεί αυτή η οθόνη, πατήστε "Άκυρο" ( Cancel ). Επιλέξτε Driver Only (Πρόγραμμα οδήγησης μόνο), πατήστε Next (Επόμενο) και ακολουθήστε τα επόμενα βήματα της εγκατάστασης. Επιλέξτε Driver and Utility (Πρόγραμμα οδήγησης και βοηθητικό πρόγραμμα) και πατήστε Next (Επόμενο). 183

3 Ενδέχεται τα Windows να σας επισημάνουν ότι το πρόγραμμα οδήγησης δεν είναι πιστοποιημένο. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για τη σωστή λειτουργία του ασύρματου προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex. Όλα τα προϊόντα Sweex και τα αντίστοιχα προγράμματα οδήγησης έχουν δοκιμαστεί διεξοδικά. Επιλέξτε το "Συνέχεια" ("Continue Anyway"). Πατήστε Finish (Τέλος) για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. 184

4 Διαμόρφωση ρυθμίσεων του ασύρματου δικτύου Πώς λειτουργεί; Για να δημιουργήσετε ένα ασύρματο δίκτυο χρειάζεστε έναν ασύρματο δρομολογητή, ασύρματο μόντεμ ή σημείο πρόσβασης WiFi. Ο ασύρματος δρομολογητής, μόντεμ ή σημείο πρόσβασης διανέμουν το ασύρματο δίκτυο. Το όνομα αυτού του δικτύου, το οποίο επίσης καλείται SSID, εξαρτάται από τον ασύρματο δρομολογητή, μόντεμ ή σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείτε και διαφέρει ανάλογα με τον τύπο ή τη μάρκα τους. Συχνά έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το όνομα, ώστε να μπορείτε εύκολα να αναγνωρίσετε το δικό σας ασύρματο δίκτυο. Ασφάλεια Ένα ασύρματο δίκτυο μοιάζει με τα ραδιοσήματα. Ωστόσο ένα οικιακό ασύρματο δίκτυο δεν έχει τόσο μεγάλη εμβέλεια. Η εμβέλεια ενός οικιακού δικτύου ανέρχεται στα 20 έως 30 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι το δίκτυό σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από γείτονες και περαστικούς. Έτσι αυτοί θα μπορούσαν να "σερφάρουν" στη Διαδικτυακή σας σύνδεση και ενδεχομένως να έχουν πρόσβαση ατιμωρητί στους κοινούς φακέλους και αρχεία που διατίθενται στο δίκτυο. Για το λόγο αυτό είναι συνιστάται η προστασία του ασύρματου δικτύου σας. Η διαμόρφωση της προστασίας γίνεται στη συσκευή η οποία εκπέμπει το σήμα του δικτύου. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή η συσκευή είναι ο ασύρματος δρομολογητής, μόντεμ ή σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να προστατέψετε το δίκτυό σας μέσω ενός κωδικού ασφαλείας WEP ή WPA. Ο κωδικός αυτός καλείται επίσης και το κλειδί του δικτύου. Καταχωρίστε τον κωδικό αυτόν σε κάθε υπολογιστή που θέλετε να συνδεθεί στο προστατευόμενο δίκτυο. Μόνο με το κλειδί αυτό μπορείτε να γίνετε μέλος του δικτύου. Αν δεν καταχωρίσατε μόνοι σας το κλειδί δικτύου στο δρομολογητή ή το μόντεμ, ζητήστε το κλειδί από τον εγκαταστάτη, τον κατασκευαστή, τον προμηθευτή ή τον παροχέα. WPS (Προστατευόμενη διαμόρφωση Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup) Η προστασία του ασύρματου δικτύου στον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Με το χειροκίνητο τρόπο που πολλοί εμπιστεύονται (WEP, WPA και WPA2), όπου καθορίζετε και εισάγετε το δικό σας κλειδί δικτύου ή με τη λειτουργία WPS (WiFi Protected Setup), όπου το μόντεμ, ο δρομολογητής ή το σημείο πρόσβασης και ο υπολογιστής "συμφωνούν" σε ένα κλειδί δικτύου και το χρησιμοποιούν αυτόματα με το πάτημα ενός κουμπιού, για να προστατέψουν το δίκτυο. Η λειτουργία αυτή είναι εφικτή μόνο με μόντεμ, δρομολογητή ή σημείο πρόσβασης που επίσης υποστηρίζει WPS. Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση και των δύο μεθόδων. Επομένως αν έχετε υπολογιστές που δεν υποστηρίζουν WPS συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη μέθοδο προστασίας WPA. Σύνδεση και προστασία WPS Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας πατώντας το πλήκτρο WPS στο δρομολογητή ή μέσω της διαμόρφωσης WPS, ζητάτε από τον υπολογιστή να αναζητήσει το αυτόματα παραγόμενο κλειδί δικτύου. Το δίκτυο προστατεύεται αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το βοηθητικό πρόγραμμα (Utility). Ξεκινήστε τη λειτουργία WPS στο μόντεμ, το δρομολογητή ή το σημείο πρόσβασης. 185

5 Κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο Sweex Wireless Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα ασύρματου δικτύου της Sweex) και επιλέξτε Open Utility (Άνοιγμα του βοηθητικού προγράμματος). Επιλέξτε την καρτέλα WPS Setting (Ρύθμιση WPS) και πατήστε το κουμπί PCB. Τώρα ο ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex θα αναζητήσει το δρομολογητή, το μόντεμ ή το σημείο πρόσβασης που εκπέμπει σήμα WPS και θα δημιουργήσει με τη συσκευή αυτή μια προστατευμένη σύνδεση. Επιλέξτε PIN αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε για κλειδί δικτύου WPS την ακολουθία αριθμών στο Pin Code (Κωδικός PIN). Κατόπιν καταχωρίστε τον κωδικό στο δρομολογητή. Οι δρομολογητές, τα μόντεμ ή τα σημεία πρόσβασης που βρέθηκαν και υποστηρίζουν WPS, θα εμφανίζονται στο WPS AP (σημείο πρόσβασης WPS). Στο προφίλ WPS θα εμφανιστούν ο δρομολογητής, το μόντεμ ή το σημείο πρόσβασης WPS που έχετε συνδεθεί. 186

6 Σύνδεση του υπολογιστή στο ασύρματο δίκτυο Μετά τη εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης για τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex, μπορείτε να συνδέσετε τον ασύρματο υπολογιστή σας με το ασύρματο δίκτυο. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται πιο κάτω Windows XP Στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης σας κάνετε δεξιό κλικ στο εικονίδιο ασύρματης σύνδεσης και επιλέξτε "Προβολή διαθέσιμων ασύρματων δικτύων" ( View Available Wireless Networks ). Στο παράθυρο αυτό μπορείτε να δείτε ποια ασύρματα δίκτυα έχει εντοπίσει ο υπολογιστής σας. Στο παράδειγμά μας έχουν εντοπιστεί τα δίκτυα RMA-test, Sweex και BLASTER. Στη δική σας περίπτωση το εντοπισμένο δίκτυο θα διαφέρει από την εικόνα του παραδείγματος. 187

7 Για να κάνετε τον υπολογιστή σας να αναζητήσει πάλι τα διαθέσιμα δίκτυα, πατήστε "Ανανέωση λίστας δικτύων" ( Refresh network list ) στην αριστερή στήλη. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να δείτε την πιο τρέχουσα και πρόσφατη κατάσταση. Το δίκτυο με το όνομα Sweex είναι ένα μη προστατευόμενο δίκτυο. Για να συνδέσετε τον υπολογιστή σας σ' αυτό δεν χρειάζεστε κωδικό ασφαλείας. Το δίκτυο BLASTER όμως είναι προστατευόμενο. Για να συνδέσετε τον υπολογιστή σας σ' αυτό χρειάζεστε έναν κωδικό ασφαλείας. Αν δεν λάβετε μια λίστα αλλά ένα μήνυμα ότι δεν μπορούν να εντοπιστούν ασύρματα δίκτυα, ελέγξτε αν είναι σε ενεργοποιημένη κατάσταση ο ασύρματος δρομολογητής, το μόντεμ ή στο σημείο πρόσβασης και ότι η απόσταση από τον ασύρματο υπολογιστή δεν είναι πολύ μεγάλη. Αν εμφανιστεί μήνυμα ότι η ασύρματη σύνδεση δεν μπορεί να διαμορφωθεί επειδή τη διαχειρίζεται άλλο πρόγραμμα, απενεργοποιήστε το εν λόγω λογισμικό και ξεκινήστε από το προηγούμενο βήμα. Για να συνδεθείτε σε ένα από τα δίκτυα που εντοπίστηκαν, επιλέξτε το και πατήστε το κουμπί "Σύνδεση" ( Connect ). Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν συνδέεστε σε μη προστατευόμενο δίκτυο. Πατήστε "Συνέχεια" ( Connect Anyway ). Το παράθυρο αυτό εμφανίζεται όταν συνδέεστε σε ασφαλές δίκτυο. Εδώ σας γίνεται ερώτημα για τον κωδικό ασφαλείας. Ο κωδικός καλείται και κλειδί δικτύου. Καταχωρίστε το κλειδί δικτύου και στις δύο γραμμές και πατήστε "Σύνδεση" ( Connect ). Όταν έχει πραγματοποιηθεί επιτυχής σύνδεση με το ασύρματο δίκτυο, μετά από λίγο εμφανίζεται ένα μήνυμα "Συνδέθηκε" ( Connected ). Τώρα έχετε ένα λειτουργικό ασύρματο δίκτυο. 188

8 Αν το κλειδί δικτύου που καταχωρίσατε είναι λανθασμένο, θα αναδυθεί μετά από λίγο ένα μήνυμα που θα λέει "Περιορισμένες ή ανύπαρκτες δυνατότητες σύνδεσης" ( Limited or no connection possibilities ). Τότε δεν έχετε καλή ασύρματη σύνδεση. Ελέγξτε το κλειδί δικτύου. Ελέγξτε τον ασύρματο δρομολογητή, μόντεμ ή σημείο πρόσβασης που πρέπει να δώσει στον υπολογιστή μια διεύθυνση IP. Ένα μοναδικό αριθμό που πρέπει να έχει κάθε υπολογιστής όταν βρίσκεται σε ένα δίκτυο. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο υπολογιστής θα λάβει αυτόματα μια διεύθυνση IP. Επίσης ελέγξτε και τις ρυθμίσεις του υπολογιστή. Windows Vista Μεταβείτε στο "Έναρξη". "Πίνακας ελέγχου" ( Start. Control Panel ) στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης. Επιλέξτε "Προβολή κατάστασης δικτύου και εργασιών" ( View network status and tasks ). Στην αριστερή στήλη επιλέξτε "Διαχείριση συνδέσεων δικτύου" ( Manage network connections ). Κάνετε δεξιό κλικ στο "Ασύρματη σύνδεση δικτύου" ( Wireless Network connection ) και επιλέξτε "Σύνδεση/ Αποσύνδεση" ( Connect/ Disconnect ). 189

9 Επιλέξτε το δίκτυό σας και πατήστε "Σύνδεση" ( Connect ). Όταν σας ζητηθεί, καταχωρίστε τον κωδικό ασφαλείας σας για να συνδεθείτε. Τώρα έχετε συνδεθεί στο δίκτυό σας Προβολή των ρυθμίσεων στον υπολογιστή σας για Windows 2000 και XP Μεταβείτε στο "Έναρξη* " "Πίνακας ελέγχου" ( Start Control Panel ) στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης. Κατόπιν μεταβείτε στο "Συνδέσεις δικτύου και Internet" ( Network and Internet Connections ). Ανοίξτε τις "Συνδέσεις δικτύου" ( Network Connections ). Κάνετε διπλό κλικ στις ασύρματες συνδέσεις δικτύου, ή σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε την κλασική προβολή: έναρξη* Ρυθμίσεις* "Συνδέσεις δικτύου" (Start Settings Network connections ). Κάνετε διπλό κλικ στο "Ασύρματη σύνδεση δικτύου" ( Wireless Network connection ). Εμφανίζεται ένα παράθυρο που φανερώνει την κατάσταση της ασύρματης σύνδεσης. 190

10 Πατήστε την καρτέλα "Υποστήριξη" ( Support ) για να δείτε τη διεύθυνσή IP που σας αντιστοιχεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα λάβετε μια διεύθυνση IP από τον ασύρματο δρομολογητή ή μόντεμ όταν η σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί σωστά. Αν απαιτείτε να καταχωρίσετε ή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις διεύθυνσης IP, επιστρέψτε στην καρτέλα "Γενικά" ( General ) και πατήστε το κουμπί "Ιδιότητες" ( Properties ). Επιλέξτε ότι θέλετε να αποκτήσετε μια διεύθυνση IP αυτόματα ή καταχωρίστε τη διεύθυνση IP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. Προβολή των ρυθμίσεων στον υπολογιστή σας στα Windows Vista Μεταβείτε στο "Έναρξη". "Πίνακας ελέγχου" ( Start. Control Panel ) στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης. Επιλέξτε "Προβολή κατάστασης δικτύου και εργασιών" ( View network status and tasks ). Στην αριστερή στήλη επιλέξτε "Διαχείριση συνδέσεων δικτύου" ( Manage network connections ). 191

11 Κάνετε δεξιό κλικ στο "Ασύρματη σύνδεση δικτύου" ( Wireless Network connection ) και επιλέξτε "Κατάσταση" (" Status "). Εμφανίζεται ένα παράθυρο που φανερώνει την κατάσταση της ασύρματης σύνδεσης. Πατήστε την καρτέλα "Υποστήριξη" ( Support ) για να δείτε τη διεύθυνσή IP που σας αντιστοιχεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα λάβετε μια διεύθυνση IP από τον ασύρματο δρομολογητή ή μόντεμ όταν η σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί σωστά. Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε "Κατάσταση ( Status ), τότε δεν έχει γίνει σύνδεση. Στην περίπτωση αυτή επιλέξτε "Σύνδεση/Αποσύνδεση" ("Connect / Disconnect ). Βλ. κεφάλαιο Σύνδεση του υπολογιστή στο ασύρματο δίκτυο. Διαμόρφωση διεύθυνσης IP στα Vista Αν απαιτείτε να καταχωρίσετε ή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις διεύθυνσης IP, επιστρέψτε στην καρτέλα "Γενικά" ( General ) και πατήστε το κουμπί "Ιδιότητες" ( Properties ). Επιλέξτε "Πρωτόκολλο Διαδικτύου Έκδοση 4 (TCP/IPv4)" ( Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) ) και επιλέξτε "Ιδιότητες" ( Properties ). 192

12 Επιλέξτε ότι θέλετε να αποκτήσετε μια διεύθυνση IP αυτόματα ή καταχωρίστε τη διεύθυνση IP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. Εγγύηση Για τα περισσότερα προϊόντα Sweex ισχύει περίοδος εγγύησης 3 ετών. Για κάρτες γραφικών και ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κατανάλωσης η Sweex προσφέρει εγγύηση 2 ετών. Δεν παρέχουμε υποστήριξη ή εγγύηση για το παρεχόμενο λογισμικό, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και κοινές μπαταρίες. Η εκτέλεση της εγγύησης λαμβάνει χώρα μόνο στο σημείο πώλησης όπου έγινε η αγορά του προϊόντος. Όλες οι εμπορικές ονομασίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο και τα συνδεόμενα με αυτές δικαιώματα είναι και παραμένουν ιδιοκτησία των νόμιμων ιδιοκτητών. 193

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Ελληνική Έκδ ση LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Αυτός ο Ασύρματος Προσαρμογέας LAN

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Sweex Wireless 300N Adapter USB σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Sweex. Η Sweex δίνει αμέριστη προσοχή και φροντίδα στην ποιότητα, την αξιοπιστία, τη λειτουργικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

PWR Αναμμένο Υποδηλώνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. WL / ACT Αναμμένο Υποδηλώνει ότι η σύνδεση του ασύρματου μόντεμ είναι ενεργοποιημένη.

PWR Αναμμένο Υποδηλώνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. WL / ACT Αναμμένο Υποδηλώνει ότι η σύνδεση του ασύρματου μόντεμ είναι ενεργοποιημένη. MO251 / MO251UK Sweex Wireless ADSL 2/2+ Modem/Router 54 Mbps Annex A Εισαγωγή Μην εκθέτετε το Sweex Wireless ADSL 2/2+ Modem/Router 54 Mbps Annex A σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

PWR. PWR Αναμμένη Δείχνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. 1-4 Αναμμένη Δείχνει ότι έχει συνδεθεί ένας υπολογιστής στην αντίστοιχη θύρα

PWR. PWR Αναμμένη Δείχνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. 1-4 Αναμμένη Δείχνει ότι έχει συνδεθεί ένας υπολογιστής στην αντίστοιχη θύρα Ασύρματο μόντεμ/δρομολογητής ADSL 2/2+ 300 Mbps Annex A Εισαγωγή Σημαντικό! Ο βοηθός ρυθμίσεων (Setup Wizard) βρίσκεται στο CD-ROM της Sweex. Αυτή η διαδικασία εγκατάστασης θα σας δείξει βήμα-βήμα πώς

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Πίνακας Περιεχομένων

Ελληνική Έκδ ση. Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Τεχνικές προδιαγραφές 167 Ο διαιρέτης 168 Σύνδεση του Μόντεμ Sweex ADSL 2 169 Διάρθρωση του υπολογιστή για σύνδεση στο μόντεμ 169 Ρυθμίσεις πλοηγού Διαδικτύου για Windows 98SE, 2000

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου Ν300 WNR2000v3

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου Ν300 WNR2000v3 Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου Ν300 WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Αύγουστος 2010 208-10669-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

PWR Αναμμένο Υποδηλώνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. 1-4 Αναμμένο Υποδηλώνει ότι ένας υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στην αντίστοιχη θύρα.

PWR Αναμμένο Υποδηλώνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. 1-4 Αναμμένο Υποδηλώνει ότι ένας υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στην αντίστοιχη θύρα. MO201 / MO201UK Sweex ADSL 2/2+ Modem/Router Annex A Εισαγωγή Μην εκθέτετε το Sweex ADSL 2/2+ Modem/Router Annex A σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ Μοντέλο #E8350 Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος E8350..................................... 1 Εγκατάσταση του router E-Series Πού θα βρείτε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Ιούλιος 2010 208-10651-01 v1.0 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR και το λογότυπο NETGEAR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης σε δίκτυο NPD5040-01 EL

Οδηγός χρήσης σε δίκτυο NPD5040-01 EL NPD5040-01 EL Περιεχόμενα Περιεχόμενα Εισαγωγή Σημειώσεις... 3 Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο... 3 Ενδείξεις "Προσοχή", "Σημαντικό" και "Σημείωση"... 3 Εκδόσεις λειτουργικού συστήματος... 3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ Dual Band Gigabit N600 DGND3700v2

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ Dual Band Gigabit N600 DGND3700v2 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Trådløs og kablet nettverksdrift

Trådløs og kablet nettverksdrift Trådløs og kablet nettverksdrift HP all-in-one Οδηγός δικτύωσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 Wireless Gigabit Router

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 Wireless Gigabit Router Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 Wireless Gigabit Router NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Ιούνιος 2010 208-10514-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Με την

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής μόντεμ Wi-Fi DSL D6200 Οδηγός εγκατάστασης

Υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής μόντεμ Wi-Fi DSL D6200 Οδηγός εγκατάστασης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 Η.Π.Α. Ιούλιος 2008 208-10335-01 v1.0 2008 της NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Εμπορικά σήματα

Διαβάστε περισσότερα

LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM

LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον Ασύρματο Δρομολογητή Ευρείας Ζώνης Sweex 140 Nitro XM. Με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GCR01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GCR01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GCR01 Δήλωση συμμόρφωσης βασικές λειτουργίες της συσκευής. Δια του παρόντος η GOCLEVER Technology δηλώνει ότι το Ασφάλεια προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες Ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, βρείτε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

RT-N56U. Οδηγός Χρήστη. Εκπληκτική απόδοση και στιλ. Ασύρματος δρομολογητής διπλής ζώνης τύπου-n Gigabit

RT-N56U. Οδηγός Χρήστη. Εκπληκτική απόδοση και στιλ. Ασύρματος δρομολογητής διπλής ζώνης τύπου-n Gigabit Οδηγός Χρήστη RT-N56U Εκπληκτική απόδοση και στιλ Ασύρματος δρομολογητής διπλής ζώνης τύπου-n Gigabit Το πολύ λεπτό και στυλάτο μοντέλο RT-N56U διαθέτει διπλή ζώνη 2.4GHz και 5GHz για αξεπέραστη ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής My Net AC1300. Εγχειρίδιο χρήστη

Δρομολογητής My Net AC1300. Εγχειρίδιο χρήστη Δρομολογητής My Net AC1300 Εγχειρίδιο χρήστη Εξυπηρέτηση και υποστήριξη από την WD Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε να μας δώσετε τη δυνατότητα να το τακτοποιήσουμε προτού προβείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

N600 DB. Οδηγίες χρήσης. F9K1102V3 8820nt01233gr Αναθ. A00. Ελληνικά

N600 DB. Οδηγίες χρήσης. F9K1102V3 8820nt01233gr Αναθ. A00. Ελληνικά Ασύρματος ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ Ν+ N600 DB Οδηγίες χρήσης F9K1102V3 8820nt01233gr Αναθ. A00 Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πρώτα βήματα... 1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 Αρχική εγκατάσταση... 1 Βήματα εγκατάστασης...

Διαβάστε περισσότερα

N150. Οδηγίες χρήσης. 8820nt01312gr Αναθ. A00

N150. Οδηγίες χρήσης. 8820nt01312gr Αναθ. A00 Ασύρματος ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ N150 Οδηγίες χρήσης F9K1001V5 8820nt01312gr Αναθ. A00 Πίνακας περιεχομένων Πρώτα βήματα.... 1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 Αρχική εγκατάσταση... 1 Βήματα εγκατάστασης........................................

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ASUS Ασύρματος Προσαρμογέας 802.11n

ASUS Ασύρματος Προσαρμογέας 802.11n USB-N13 ASUS Ασύρματος Προσαρμογέας 802.11n (Για δίκτυα 802.11b/g/n) Εγχειρίδιο Χρήστη Σημείωση περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας GK5766 Αναθεωρημένη έκδοση Μάρτιος 2010 Copyright 2010 ASUSTeK Computer

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα