ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 1"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΑΚΕΛΟΣ 1 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 1 (Σμύρνη 1724/ τουλάχιστον) [Folder # 1: Smyrni (1724/5-1864/5)] Χοτξέτι Σμύρνη, Απρίλιος 1725 μονόφυλλο, διαστάσεις: 44,5x16, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 Γ ): Πατριάρχου Χρυσάνδου αγοράν οικίας διά λογαριασμόν Βακουφίου του Παναγίου Τάφου 47 σημείωση (φ. 1 ν ): Χοτζέτι διά το μαγαζί όπου αγοράσαμεν παρά του κυρ Λουκά Γιοβάνογλου, το ευρικόμενον πλησίον του μετοχίου μας, εν Σμύρνη 1725 μηνί Απριλίω Χοτξέτι Σμύρνη, 1747, Αύγουστος 6 μονόφυλλο, διαστάσεις: 62x20,5, γλώσσα: οθωμανική 46. Εντός αγκυλών παραθέτουμε τις ενδείξεις των περιεχομένων στους υποφακέλους, όπως βρίσκονται στο Αρχείο του Αγιοταφικού Μετοχίου στη Firestone Library για τα έγγραφα που ακολουθούν κάνουμε χρήση των εξής συμβόλων: (...): «δυσανάγνωστο», [...]: «κατεστραμμένο», +...+: «πιθανή γραφή». 47. Για το μετόχι του Παναγίου Τάφου στη Σμύρνη, βλ. Γ. Π. Κουρνούτος, «Το Αγιοταφίτικο της Σμύρνης και η οικογένεια Κοραή», Αδηνά 53 (1949), σ Βλ. επίσης, Αγ. Τσελίκας, Καταγραφή, ΙΧ.Α, όπου οι φάκελοι της αλληλογραφίας του Αγιοταφικού Μετοχίου Σμύρνης. 48. Προφανώς το μετόχι στο οποίο γίνεται η αναφορά στο χοτξέτι, είναι το πρώτο μετόχι που απέκτησε ο Πανάγιος Τάφος στην πόλη της Σμύρνης, δίπλα στην εκκλησία της Αγίας Φωτεινής, βλ. Ν. Κ. Χ" Κωστής, Σμυρνάικά Ανάλεκτα, Αθήνα 1906, σ. 10.

2 46 ΤΟ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ σημείωση (φ. 1 Γ ): Σενέτιον ύδατος ρέοντος επί της οικίας του βακουφίου Κουδανναρέως σημείωση (φ. 1 ν ): αψμς' αυγούστου 6. Χοτξέτιον του φεραχανε του ναλτζατζής ογλού, (Ναλτζατζή ογλού) οπού αγοράσαμεν. Ο άγιος τάφος Χοτξέτι Σμύρνη, 1747, Αύγουστος 6 μονόφυλλο, διαστάσεις: 60,5x21, γλώσσα: οδωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): αψμς' αυγούστου 6. Χοτξέτιον του φεραχανε του ναλτζατξής ογλού (Ναλτξατξή ογλού), οπού αγοράσαμεν. Ο άγιος τάφος εις την Σμύρνην^. 4. Τεμεσούκι Σμύρνη, 1747, Αύγουστος 25 μονόφυλλο, διαστάσεις: 31,5x21,5, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 Γ ): Μετά την αγοράν του Φερχανέ παρά του Κυπριανού αντιπροσώπου του Βακουφίου του Παναγίου Τάφου αγορά και του εν αυτώ ρέοντος ύδατος σημείωση (φ. 1 ν ): αψμς\ Αύγουστος 25, τεμεσούκη του νερού του καινούργιου μετοχίου του Φερχανέ ή Φρανχανέ, Σμύρνη. 5. Άδεια Σμύρνη, 1177 (1764) μονόφυλλο, διαστάσεις: 23x15,5, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ, 1 Γ ): Άδεια εις Νεόφυτον μουτεβελήν Βακουφίου Τάφου διά την προσδήκην δύο μπαλκονιών εις τον Φερχανέ. Παναγίου 6. Χοτξέτι Σμύρνη, 1792, Νοέμβριος 10 μονόφυλλο, διαστάσεις: 73x24,5, γλώσσα: οδωμανική 49. Το μετόχι του Φερχανέ ή Φρεγχανέ είναι το δεύτερο μετόχι του Παναγίου Τάφου (και το πλέον γνωστό) στην πόλη της Σμύρνης, απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Φωτεινής, μετά την μεταπώληση του παλαιού στον Ανδρέα Χορτάτξη, βλ. Γ. Π. Κουρνούτος, ό.π., σ Βέβαια, ενώ ως ημερομηνία αγοράς του μετοχίου του Φερχανέ αναφέρεται από τον Κουρνούτο (και τον Ν. Κ. Χ" Κωστή, στον οποίο παραπέμπει) η 29η Αυγούστου 1747, εδώ βλέπουμε ότι η αγοραπωλησία είχε λάβει χώρα ήδη από τις 6 Αυγούστου (πιθανότατα με βάση το Ιουλιανό ημερολόγιο). 50. Ν. Κ. Χ" Κωστής, Σμυρναϊκά Ανάλεκτα, ό.π., σ

3 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 47 σημείωση (φ. 1 Γ ): Ο Μουτεβελής της εν Ιερουσαλήμ γνωστής Μεγάλης Εκκλησίας αγόρασε διά λογαριασμόν αυτής και διά χρημάτων αυτής παρά της ιζμιρούλας σμαράγδας δημητρίου εις την συνοικίαν Καπάπ Χιδήρ μίαν μεγάλην οικίαν σημείωση (φ. 1 ν ): 1792 Νοεμβρίου 10, χοτξέτη του σπιτιού της σμαράγδας γυνής του ποτέ δημητρίου μπογιατζόλου κατά το μέρος του αγίου δημητρίου. Οπού επούλισε του αγίου τάφου εις όνομα του αρχιμανδρίτου κυρ επηφανίου 5^. 7. Χοτξέτι Σμύρνη, 1858 μονόφυλλο, διαστάσεις: 13x17, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): απόδειξη αρ. 811 προς χατζή Εμμανουήλ η γυνή Μαρηγώ, Γιουλεντζή, 8. Ενοικιαστήριο Σμύρνη, 1861, Οκτώβριος 30 μονόφυλλο, διαστάσεις: 30x20, γλώσσα: οδωμανική Περίληψη: Ενοικιαστήριο του βακουφίου, απέναντι από το μετόχι του Παναγίου Τάφου στο λιμάνι (Σκάλα) της Σμύρνης, μεταξύ του Ν. Γιαννάκογλου, επιτρόπου του Παναγίου Τάφου, και του Ιωάννη Μεϊμάρη, ενοικιαστή. 9. Ενοικιαστήριο Σμύρνη, 1862, Μάιος 6 μονόφυλλο, διαστάσεις: 28,5x20, γλώσσα: ελληνική σημείωση (φ. 1 Γ ): Σενέτιον ύδατος ρέοντος επί της οικίας του βακουφίου Κουδανναρέως σημείωση (φ. 1 ν ): Ιντισάλη του νερού Περίληψη: Τριετές ενοικιαστήριο του βακουφίου, απέναντι από το μετόχι του Παναγίου Τάφου στο λιμάνι (Σκάλα) της Σμύρνης, όπως και του διπλανού επί της θαλάσσης καφενείου, μεταξύ του Ν. Γιαννάκογλου, επιτρόπου του Παναγίου Τάφου, και του Κωνσταντίνου Βίκτωρα, ενοικιαστή. 51. Κουρνούτος, ό.π., σ

4 48 ΤΟ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 10. Απόδειξη Σμύρνη, 1869, Οκτώβριος μονόφυλλο, διαστάσεις: 23x13,5, γλώσσα: οθωμανική Αγιοταφίτι- σημείωση (φ. 1 Γ ): απόδειξις του εβκάψη διά την σκάλαν του κου (μετοχίου), 1869, Οκτωβρίου. 11. Ενοικιαστήριο Σμύρνη, 1869 (1285) μονόφυλλο, διαστάσεις: 28x11, γλώσσα: οδωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): διά το Ιντζαρέν της Σκάλας του 1285:1869: γρόσια 126 Περίληψη: Ενοικιαστήριο του όακουφίου, απέναντι από το μετόχι του Παναγίου Τάφου στο λιμάνι (Σκάλα) της Σμύρνης. 12. Ενοικιαστήριο Σμύρνη, 1870 (1286) μονόφυλλο, διαστάσεις: 24,5x17,5, γλώσσα: οδωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): επληρώδη ο Ιτζαρές της δαλάσσης Σκάλας διά 2 έτη το 1286: και 1287 τουρκιστί Περίληψη: Απόδειξη πληρωμής ενοικίου για δύο έτη (1870, 1871) του μετοχίου του Παναγίου Τάφου στο λιμάνι (Σκάλα) της Σμύρνης. 13. Απόδειξη Σμύρνη, 1872 (1288) μονόφυλλο, διαστάσεις: 25,5x15, γλώσσα: οδωμανική σημείωση (φ. 1 Γ ): επληρώδη ο Ιτζαρές της Σκάλας δι' εν έτος του 1288: τουρκιστί (δηλ περίπου) Περίληψη: Απόδειξη πληρωμής του ενοικίου του βακουφίου, απέναντι από το μετόχι του Παναγίου Τάφου στο λιμάνι (Σκάλα) της Σμύρνης, για το έτος 1872 (1288). 14. Απόδειξη Σμύρνη, 1872 μονόφυλλο, διαστάσεις: 27x17, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 Γ ): απόδειξις διά το Γερκεράσι του μέρους της δαλάσσης διά το έτος 1289: τουρκιστί και 1872: Μουχαρέμ Περίληψη: Απόδειξη πληρωμής του ενοικίου του βακουφίου, απέναντι από το μετόχι του Παναγίου Τάφου στο λιμάνι (Σκάλα) της Σμύρνης, για το έτος 1872 (1289).

5 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Απόδειξη Σμύρνη, 1874 μονόφυλλο, διαστάσεις: 27x16, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. l r ): απόδειξις διά Γερκεράσι του μέρους της δαλάσσης διά το έτος 1290: τουρκιστί και 1874 ελληνιστί. Διά γρόσια 128: Γερά Περίληψη: Απόδειξη (λογαριασμός) πληρωμής του ενοικίου του βακουφίου, απέναντι από το μετόχι του Παναγίου Τάφου στο λιμάνι (Σκάλα) της Σμύρνης, για το έτος 1874 (1290). 16. Λογαριασμός Σμύρνη, (χ. αδιάγνωστη) μονόφυλλο, διαστάσεις: 34x21,5, γλώσσα: ελληνική Περίληψη: Λογαριασμός που αφορά τα μετόχια του Παναγίου Τάφου στη Σμύρνη: λεπτομερής τοπογραφική περιγραφή των μετοχιών του Παναγίου Τάφου στη Σμύρνη και κατάλογοι με τα εισοδήματα από τις ενοικιάσεις των ιδιοκτησιών αυτών. 17. Σενέτιο (τίτλος ιδιοκτησίας) Σμύρνη, (χ. αδιάγνωστη) μονόφυλλο, διαστάσεις: 37x26,5, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 Γ ): Σενέτιον ύδατος ρέοντος επί της οικίας του βακουφίου Κουδανναρέως σημείωση (φ. 1 ν ): Ιντισάλη του νερού. 18. Κενός φάκελος Σμύρνη, (χ. αδιάγνωστη) διαστάσεις: 25x13,5 Περίληψη: Άδειος φάκελος που περιείχε σενέτια, τα οποία αφορούσαν τρία οικόπεδα, που αγοράστηκαν για λογαριασμό του Παναγίου Τάφου, από τον επίτροπο παπα-θωμά Αγιοταφίτη. Τα οικόπεδα βρίσκονταν δίπλα στη δάλασσα στη συνοικία Φρεγκ Κιουμπρουγί Τξουβαρί Σειρά οθωμανικών εγγράφων με αδιευκρίνιστο περιεχόμενο. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 2: Κρήτη ( ), Μυτιλήνη ( ), Σύμη (1750), Κύπρος ( ), Χίος ( ), Σάμος ( ), Κως

6 50 ΤΟ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ [Folder# 2: Crete, Mytilene, Syme, Cyprus, Chios, Samos, Kos (early 19th century)] 1. Χοτξέτι Σύμη, 1750, Φεβρουάριος 15 μονόφυλλο, διαστάσεις: 45x16, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): Χοτζέτι του γιάννη του ρανακιού (;) εις τον ταβά του δαρσαμή - αψν: Φεβρουαρίου ιε' Περίληψη: Χοτξέτι που αφορά την αγορά κτημάτων για λογαριασμό του Παναγίου Τάφου στη Σύμη Αφιερωτήριο Ίππειος, «Ύππειο» 53, Λέσβου, 1761, Αύγουστος 3 μονόφυλλο, διαστάσεις: 35x24, γλώσσα: ελληνική Περίληψη: Αφιερωτήριο έγγραφο που αφορά το μετόχι του Παναγίου Τάφου στο χωριό Ίππειος της Μυτιλήνης, το αποκαλούμενο και «Πύργος». 3. Ιλάμιο Ίππειος, «Ύππειο», Λέσβου, 1761 (;) μονόφυλλο, διαστάσεις: 44x32, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): Ιλάμη του Πύργου οπού εκρίδησαν Βασιλεικιότην, εις την βασιλικήν κρίσιν με τον Ιγνάτιον Περίληψη: Δικαστική απόφαση που αφορά το μετόχι του Παναγίου Τάφου στο χωριό Ίππειος της Μυτιλήνης, το αποκαλούμενο και «Πύργος». 4. Χοτζέτι Σάμος 54, Πιθανότατα το περιεχόμενο του κενού φακέλου υπ. αρ. 59, του παρόντος υποφακέλου. 53. Πρόκειται για το χωριό Ίππειος, βλ. Σταύρος Τάξης, Συνοπτική Ιστορία της Λέσβου και Τοπογραφία αυτής, φωτομηχανική ανατύπωση της έκδοσης του 1874, επιμέλεια -παρουσίαση Β. Ι. Αναστασιάδης Σ. Καραβάς, Μιτυλήνη 1996, σ. 39, όπου κατάλογος των χωριών της επαρχίας Μυτιλήνης βλ. επίσης Δημήτρης Ν. Καρύδης, Machiel Kiel, Μυτιλήνης αστυγραφία και Λέσβου χωρογραφία, 15ος 19ος αι.: με βάση αδημοσίευτες Οθωμανικές και Γαλλικές αρχειακές πηγές, Αδήνα, Ολκός, Για τα μετόχια διαφόρων μονών της Σάμου, των μονών του Αγίου Όρους αλλά και της μοναστικής κοινότητας του Σινά και του Παναγίου Τάφου τον 19ο αιώνα, βλ.

7 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 51 μονόφυλλο, διαστάσεις: 44x15,5, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 Γ ): 1790: χοτζέτι του οσπιτίου της (...)διαμάντης οπού επούλησεν τον αρχιμανδρίτου κυρ παρδενίου και έγινε μετόχιον του αγίου τάφου πλησίον του αγίου Συμεών. 5. Αφιερωτήριο Μυτιλήνη, 1805, Ιανουάριος 17 μονόφυλλο, διαστάσεις: 35x24, γλώσσα: ελληνική Περίληψη: Αφιερωτήριο έγγραφο του Φώτη Γιαννάκη προς τον Πανάγιο Τάφο, που αφορά το σπίτι του. 6. Αφιερωτήριο Βαδύ Σάμου, 1810, Ιανουάριος 28 μονόφυλλο, διαστάσεις: 28x19, γλώσσα: ελληνική Περίληψη: Αφιερωτήριο έγγραφο του Δημητράκη Χρισοφού, από το Ηράκλειο της Κρήτης, που αφορά την κτηματική περιουσία του που βρισκόταν στην Κρήτη Συμφωνητικό Ιερουσαλήμ, 1819, Αύγουστος 17 δίφυλλο, διαστάσεις: 35,5x22, γλώσσα: ελληνική. Το κείμενο εκτείνεται στις σελίδες 1-2 σημείωση (φ. 1 ν ): αωκ(ΐ820) 56 :1σον του ημέτερου Επιτροπικού Γράμματος του και συμφωνητικού του δοδέντος τω Χω: Ιωάννη (Γεωργίου,) Αραϊνάκη και τη συςύγω αυτού (Αναστασία του Στεφανή ΛεβαντοπούλαΛ περί των αφιερωδέντων παρ' αυτών κατά των εν Κρήτη κτημάτων Αυτών Περίληψη: Συμφωνητικό μεταξύ των εκπροσώπων του Παναγίου Τάφου (πατριάρχη Πολυκάρπου, επισκόπου Πέτρας Μισαήλ και μοναχού Προκοπίου) και του Ιωάννη Γεωργίου Δραϊνάκη και της συζύγου του Αναστασίας, σχετικά με την αφιέρωση των περιουσιακών τους στοιχείων (αμπελώνες, σπίτι κ.λπ.) στο χωριό Βενεράτο της Κρήτης. [Εμμ. Κρητικίδης], Περίβασις εις τας Μονάς και τα Μετόχια της Σάμου κατά τα 1854, Ερμούπολις Σύρου, τύποις Ρενιέρη Πρίντεξη, 1873* 6λ. επίσης σχετικά Μ. Βαρβούνης, Σ. Κεκρίδης, Αγιορείτικα μετόχια στη Σάμο, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη, Πιθανότατα πρόκειται για το περιεχόμενο του κενού φακέλου υπ. αρ. 52, στον παρόντα υποφάκελο. 56. Φαίνεται ότι το 1820 ξητήδηκε το αντίγραφο για να αποσταλεί, ίσως, και στην Κωνσταντινούπολη.

8 52 ΤΟ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 8. Χοτξέτι Βενεράτο (επαρχία Ηρακλείου Κρήτης), 1819 μονόφυλλο, διαστάσεις: 50x18, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): Χοτζέτι, διά τα εις το Βενεράδον εν τη Κρήτη οσπίτια, και αμπελώνας και χωράφια όπου αγοράσαμεν από χ:γιάννη και σύξυγον του χ: αναστασίαν. 9. Αφιερωτήριο Άργενος 57 Λέσβου, 1830, Μάρτιος 9 μονόφυλλο, διαστάσεις: 21,5x16, γλώσσα: ελληνική Περίληψη: Αφιερωτήριο έγγραφο του Νικόλα Γούναρη προς τον Πανάγιο Τάφο όσον αφορά κάποια ελαιόδεντρα στο χωριό Άργενος. 10. Αφιερωτήριο Βρισά 58 («Βρυσιά») Λέσβου, 1832, Οκτώβριος 12 μονόφυλλο, διαστάσεις: 31,5x21,5, γλώσσα: ελληνική Περίληψη: Αφιερωτήριο έγγραφο της «ρίγενας και του συζύγου αυτής, του κυρ Ιωάννη Βουβάλη» προς τον Πανάγιο Τάφο, σχετικά με κάποια ελαιόδεντρα στο χωριό Βρισγά της Μυτιλήνης. 11. Αφιερωτήριο Βασιλικά 59 Λέσβου, 1832, Οκτώβριος 17 μονόφυλλο, διαστάσεις: 30,5x21, γλώσσα: ελληνική Περίληψη: Αφιερωτήριο έγγραφο του Παρασκευά Κ. Τξακίρη προς τον αρχιμανδρίτη Διονύσιο «ταξειδιώτη του Παναγίου Τάφου», για χωράφι του, που αφιερώνει στον Πανάγιο Τάφο. 12. Αφιερωτήριο Πολιχνίτος («Πολύχνυτον») 60 Λέσβου, 1833, Οκτώβριος 18 μονόφυλλο, διαστάσεις: 21,5x16, γλώσσα: ελληνική 57. Βλ. τον κατάλογο των χωριών της επαρχίας Μηδύμνης στο Σταύρος Γ. Τάξης, ό.π., σ Βλ. τον κατάλογο των χωριών της επαρχίας Μιτυλήνης στο Σταύρος Γ. Τάξης, ό.π., σ Βλ. τον κατάλογο των χωριών της επαρχίας Μιτυλήνης στο Σταύρος Γ. Τάξης, ό.π., ο Βλ. τον κατάλογο των χωριών της επαρχίας Μιτυλήνης στο Σταύρος Γ. Τάξης, ό.π., σ. 39.

9 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 53 Περίληψη: Αφιερωτήριο έγγραφο του Μηχαήλου Κιουλφά προς τον Πανάγιο Τάφο για «εικοσιτέσσαρας ρίζας ελιές». 13. Λογαριασμός Μυτιλήνη (;), 1837, Μάρτιος 6 μονόφυλλο, διαστάσεις: 32,5x21,5, γλώσσα: τουρκική με ελληνικούς χαρακτήρες (καραμανλίδικη) Περίληψη: Λογαριασμός μετοχίου του Παναγίου Τάφου. 14. Ενοικιαστήριο Κωνσταντινούπολη, 1837, Μάρτιος 17 μονόφυλλο, διαστάσεις: 35,5x24,5, γλώσσα: ελληνική Περίληψη: Ενοικιαστήριο μεταξύ του πατριάρχη Ιεροσολύμων Αθανασίου και του Χριστόδουλου Ευαγγελινού Δαμαλά («εν Κ/πόλει 17 Μαρτίου 1835») για ενοικίαση, από τον δεύτερο, επί δεκαετία του «εν Χίω περβολίου του Παναγίου Τάφου με όλην την περιοχήν και τα χωράφια» Αντίγραφο επιστολής Ηράκλειο (Κρήτη), 1839, Ιούλιος 23 μονόφυλλο, διαστάσεις: 40x14, γλώσσα: οθωμανική Περίληψη: Αντίγραφο επιστολής που το υπογράφουν μέλη της δημογεροντίας Ηρακλείου: Μ. Βαρούχας, Μ. Ρουστουνάκης, Μ. Περίνης, Αλέξανδρος Μπεραμιλάκης, με ημερομηνία 23 Ιουλίου Συνυπογράφει και ο γραμματέας της δημογεροντίας Αντώνιος Βουμβουλάκης. 16. Έγγραφο Αγιάσος Λέσβου, 1851, Σεπτέμβριος 6, Το γνωστό μετόχι του Παναγίου Τάφου στη Χίο είναι ο ναός της Αγίας Κυριακής, αφιέρωμα του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου του εξ απορρήτων ( ), επί πατριαρχίας Χρυσάνδου ( ) 6λ. το κείμενο του αφιερωτηρίου χρυσοβούλλου στο Ιωάννης Μ. Ανδρεάδης, Ιστορία της εν Χίω Ορδοδόξου Εκκλησίας, Αδήνα 1940, Παράρτημα 18, σ. XXXIX-XLII. Στο κείμενο αναφέρεται ότι η εκκλησία αφιερώνεται «μετά πάσης της περιοχής αυτής και των κελλίων και των οσπητίων και των υποστατικών και κτημάτων αυτής, των τε ένδον της πόλεως και των έξωδεν, κινητών τε και ακινήτων...». Πιδανότατα η συγκεκριμένη ενοικίαση αφορά κτηματική περιουσία του Παναγίου Τάφου προσαρτημένη στην εκκλησία της Αγίας Κυριακής. Βλ. και έγγραφο υπ. αρ. 20 στον παρόντα υποφάκελο. Για τις πολύ καλές σχέσεις μεταξύ Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου και πατριάρχη Χρύσανδου. 6λ. Πηνελόπη Στάδη, ό.π.,σ. 93.

10 54 ΤΟ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Δίφυλλο, διαστάσεις: 23x18,5, γλώσσα: ελληνική. Σε κάδε μία από τις τέσσερις σελίδες των δύο φύλλων εκτείνεται εκάστη από τις τέσσερις πράξεις του εγγράφου. Περίληψη: Στο έγγραφο περιέχονται: α) Ενοικιαστήριο του μετοχίου του Παναγίου Τάφου στην Αγιάσο Λέσβου, μεταξύ του επιτρόπου του Παναγίου Τάφου, πρωτοσύγκελλου Προκοπίου, και της Μαρίας Κουξέλη, («Εν Αγιάσω 6 Σεπτεμβρίου 1851, ο γράψας Γρη: Κ. Νιγδέλη»), β) Ενοικιαστήριο του υποστατικού του Παναγίου Τάφου στο χωριό Ίππειος, ονόματι «Πύργος» για 4 έτη, μεταξύ του «επιτετραμμένου πρωτοσύγκελου του Παναγίου Τάφου» Προκοπίου προς τον αυτάδελφό του Ευστάθιο Ν. Κουξέλη, με ημερομηνία 6 Σεπτεμβρίου 1851, γ) Χαριστήριο γράμμα: δωρεά της «πυρπολησείσης οικίας» του Παναγίου Τάφου στη Μυτιλήνη από τον πρωτοσύγκελο Προκόπιο και για λογαριασμό του πατριάρχη Ιεροσολύμων Κυρίλλου Β' «εις τα πτωχά της Ιεράς Εκκλησίας της Υπεραγίας Θεοτόκου Αγιάσου», «εν Αγιάσω, 8 Σεπτεμβρίου 1851», δ) Απόδειξη λήψης 2000 γρ. από τον επίτροπο του Παναγίου Τάφου, πρωτοσύγκελλο Προκόπιο, από το ταμείο της εκκλησίας της Υπεραγίας Θεοτόκου της Αγιάσου για τα έξοδα έκδοσης του χαριστήριου γράμματος για την οικία του Παναγίου Τάφου στην Μιτυλήνη από τον πατριάρχη Ιεροσολύμων Κύριλλο στην Κωνσταντινούπολη, «εν Αγιάσω 8 Σεπτεμβρίου 1851». 17. Λογαριασμός Χίος, 1852, Μάιος 29 μονόφυλλο, διαστάσεις: 21,5x15,5, γλώσσα: ελληνική σημείωση (φ. 1 Γ ): Εμβάσδησαν επί τούτω και άλλα 1700 γρόσια διά του αγίου Βιζύης 62, τη 29 Μαΐου 1852 Περίληψη: Λογαριασμός που αφορά στην ανέγερση οικοδομής σε μετόχι του Παναγίου Τάφου στη Χίο. Ο μεσολαβητής του εμβάσματος για την συνέχιση της ανοικοδόμησης είναι ο μητροπολίτης Βιζύης (πρώην Χίου) Γρηγόριος. 62. Πρόκειται για τον Γρηγόριο (Κωνσταντινίδη), ο οποίος είχε διατελέσει μητροπολίτης Χίου από το , όταν παραιτήθηκε για να «εκπέσει» στην επισκοπή Βιζύης ( ). Ο Γρηγόριος 9α καταφέρει να επανέλθει στη μητρόπολη Χίου το 1855, όπου και δα πεθάνει μερικούς μήνες αργότερα (Απρίλιος 1856).

11 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Λογαριασμός Χίος, 1853, Σεπτέμβριος 10 μονόφυλλο, διαστάσεις: 30x20, γλώσσα: ελληνική Περίληψη: Λογαριασμός Γεωργίου Γλαρού προς τον Πανάγιο Τάφο. 19. Λογαριασμός Χίος, 1854, Απρίλιος 29 μονόφυλλο, διαστάσεις: 30x19,5, γλώσσα: ελληνική Περίληψη: Λογαριασμός εσόδων και εξόδων των κτημάτων του Παναγίου Τάφου στη Χίο, τον οποίο υπογράφουν οι Ιωάννης Μηταράκης και Σταμάτιος Κατούλης, επίτροποι του Παναγίου Τάφου στο νησί. 20. Ενοικιαστήριο Χίος, 1857, Απρίλιος 12 μονόφυλλο, διαστάσεις: 35,5x22, γλώσσα: ελληνική Περίληψη: Ενοικιαστήριο μεταξύ των επιτρόπων του Παναγίου Τάφου στη Χίο, Ιωάννη Μηταράκη και Σταματίου Κατούλη, και του Ιωάννη Ξανδάκη για την ενοικίαση, από τον τελευταίο, του υποστατικού του Παναγίου Τάφου στη συνοικία της Αγίας Κυριακής. 21. Λογαριασμός Χίος, 1857, Δεκέμβριος 10 μονόφυλλο, διαστάσεις: 31x40, γλώσσα: ελληνική Περίληψη: Λογαριασμός εσόδων και εξόδων για τα μετόχια του Παναγίου Τάφου στη Χίο, υπογεγραμμένος από τους επιτρόπους του Παναγίου Τάφου, Ιωάννη Μηταράκη και Σταμάτιο Κατούλη (λογικά περιλαμβάνει το σύνολο των ιδιοκτησιών του Παναγίου Τάφου στο νησί για την περίοδο αυτή). 22. Ενοικιαστήριο Κωνσταντινούπολη, 1858, Φεβρουάριος 24 μονόφυλλο, διαστάσεις: 35,5x22, γλώσσα: ελληνική Περίληψη: Ενοικιαστήριο μεταξύ του πατριάρχη Ιεροσολύμων Κυρίλλου Β' και του Ιωάννου Μ. Μηταράκη («εν Κ/πόλει 24 Φεβρουαρίου 1858») για ενοικίαση, από τον δεύτερο, επί πενταετία δύο «εκ των εν Χίω υπαρχόντων κτημάτων του Παναγίου Τάφου» (ένα μαγαζί και ένα σπίτι). 23. Τμήμα κενού φακέλου Σάμος, 1860 διαστάσεις: 13,5x25

12 56 ΤΟ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ σημείωση: περιέχει Αφοσιωτικόν του Ιεροδιακόνου κατάλογον των εν Σάμω κτημάτων αυτού, Μαξίμου Σαμίου και Επιστολή του Παύλου Μουσούρου, Κωνσταντινούπολη, 1862, Ιανουάριος 11, προς τον αρχιμανδρίτη Ιάκωβο, επίτροπο του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη, Κωνσταντινούπολη δίφυλλο, διαστάσεις: 21x17, γλώσσα: ελληνική. Το κείμενο εκτείνεται στις σελίδες Επιστολή του πατριάρχη Ιεροσολύμων Κυρίλλου Β', Κωνσταντινούπολη, 1862, Ιανουάριος 12 προς τον Ααλή πασά, οδωμανό Υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντινούπολη μονόφυλλο, διαστάσεις: 21,5x27, γλώσσα: ελληνική Περίληψη: Σχετική με μετάφραση διατάγματος (Emirname). 26. Επιστολή Ηράκλειο (;), 1279 Ρετξέπ 4 64 δίφυλλο, διαστάσεις: 27,5x21,5, γλώσσα: ελληνική. Το κείμενο εκτείνεται στις σελίδες 1-2 Περίληψη: Επιστολή σχετική με το παραπάνω δέμα, χωρίς όμως να σημειώνονται τα ονόματα του συγγραφέα και του παραλήπτη. 27. Επιστολή του Ααλή πασά, οδωμανού Υπουργού Εξωτερικών, Κωνσταντινούπολη 1863, Ιανουάριος 22 (1279 Σαπήν ) προς τον Κύριλλο Β', πατριάρχη Ιεροσολύμων, Κωνσταντινούπολη δίφυλλο, διαστάσεις:37,5x24,5, γλώσσα: ελληνική. Το κείμενο εκτείνεται στις σελίδες Επιστολή του Ααλή πασά, οδωμανού Υπουργού Εξωτερικών, Κωνσταντινούπολη 1863, Μάρτιος 25 (1279 Σεβάλ ) προς Κύριλλο Β', πατριάρχη Ιεροσολύμων, Κωνσταντινούπολη 63. Τα υπ. αρ αποτελούν μια ενότητα εγγράφων και σχετίζονται με διαχείριση μετοχιών του Παναγίου Τάφου στην Κρήτη. 64. Η ισλαμική χρονολογία 4 Receb 1279 αντιστοιχεί στις 26 Δεκεμβρίου 1862 με βάση το Γρηγοριανό ημερολόγιο. 65. Η ισλαμική χρονολογία 15 Saban 1279 αντιστοιχεί στις 5 Φεβρουαρίου 1863 με το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Συνεπώς εδώ η 22α Ιανουαρίου 1863 είναι με βάση το Ιουλιανό. 66. Η ισλαμική χρονολογία 17 Şevval 1279 αντιστοιχεί στις 7 Απριλίου 1863 με βάση το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Συνεπώς εδώ η 25η Μαρτίου 1863 είναι με βάση το Ιουλιανό.

13 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ -ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 57 δίφυλλο, διαστάσεις: 29x23, γλώσσα: ελληνική. Το κείμενο εκτείνεται στις σελίδες Επιστολή του Μωχαμέτ Φουάτ πασά, οσωμανού Μεγάλου Βεζίρη, Κωνσταντινούπολη, 1863, Απρίλιος 22 (1279 Σεβαλ 9 67 ), προς τον Ισμαήλ πασά, Γενικό Διοικητή Κρήτης, Ηράκλειο δίφυλλο, διαστάσεις: 34x21, γλώσσα: ελληνική. Το κείμενο εκτείνεται στις σελίδες Επιστολή του Κυρίλλου Β', πατριάρχη Ιεροσολύμων, Κωνσταντινούπολη 1863, Απρίλιος 27, προς τον Ισμαήλ πασά, Γενικό Διοικητή Κρήτης, Ηράκλειο δίφυλλο, διαστάσεις: 20x17, γλώσσα: ελληνική. Το κείμενο εκτείνεται στις σελίδες Επιστολή του Ααλή πασά, οοωμανού Υπουργού Εξωτερικών, Κωνσταντινούπολη, 1863, Μάιος 12 (1279 Ζιλχιξέ 7 68 ) προς τον Ισμαήλ πασά, Γενικό Διοικητή Κρήτης, Ηράκλειο δίφυλλο, διαστάσεις: 27,5x21,5, γλώσσα: ελληνική. Το κείμενο εκτείνεται στις σελίδες Επιστολή του Κυρίλλου Β', πατριάρχη Ιεροσολύμων, Κωνσταντινούπολη, 1863, Ιούνιος 12, προς τον Ααλή πασά, οσωμανό Υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντινούπολη δίφυλλο, διαστάσεις: 21x17, γλώσσα: ελληνική. Το κείμενο εκτείνεται στις σελίδες Επιστολή του αρχιμανδρίτη Καλλινίκου, επιτρόπου του Παναγίου Τάφου, Κρήτη, Ηράκλειο, 1863, Ιούνιος 22 (1280 Μουχαρρέμ ), προς τον Ισμαήλ πασά, Γενικό Διοικητή Κρήτης, Ηράκλειο μονόφυλλο, διαστάσεις: 26,5x21, γλώσσα: ελληνική. 67. Η ισλαμική χρονολογία 9 Şevval 1279 αντιστοιχεί στις 30 Μαρτίου 1863 με βάση το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Η αναφορά στην 22α Απριλίου μάλλον κάνει προβληματική την αντιστοίχιση. 68. Η ισλαμική χρονολογία 7 Zilhicce 1279 αντιστοιχεί στις 26 Μαΐου 1863 με βάση το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Συνεπώς εδώ η 12η Μαίου 1863 είναι με βάση το Ιουλιανό. 69. Η ισλαμική χρονολογία 18 Muharrem 1280 αντιστοιχεί στις 5 Ιουλίου 1863 με βάση το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Συνεπώς εδώ η 22α Ιουνίου 1863 είναι με βάση το Ιουλιανό.

14 58 ΤΟ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 34. Επιστολή του αρχιμανδρίτη Καλλινίκου, επιτρόπου του Παναγίου Τάφου, Κρήτη, Ηράκλειο, 1863, Ιούλιος 18, προς τον Ισμαήλ πασά, Γενικό Διοικητή Κρήτης, Ηράκλειο μονόφυλλο, διαστάσεις: 27x21, γλώσσα: ελληνική. 35. Ενοικιαστήριο Μυτιλήνη, 1864, Μάιος 28 δίφυλλο, διαστάσεις: 22x18, γλώσσα: ελληνική. Το κείμενο εκτείνεται στις σελίδες 1-2 σημείωση (φ. 1 Γ ): Μιτυλήνη: περιέχει χοτξέτιον και αφιερωτήριον μιας οικίας με εν κήπον στρεμμάτων εξ περιέχοντα ελαιώνα, και διάφορα δένδρα εξωδεν του χωρίου Υππείου της επαρχίας Καλόνια [Καλλονής] της περιφερίας Βασιλικής Περίληψη: Συμφωνητικό πάκτωσης για τέσσερα έτη (από τις 28 Μαΐου Μαΐου 1868) του κτήματος του Παναγίου Τάφου του καλουμένου «Πύργος», (τουρκιστί Παπαξκουλέσι=Πύργος του παπά), στον Εμμανουήλ Σταυράκη Σαπουντξή. 36. Χοτξέτι Κάτω Φερνή Κρήτης, Απρίλιος, 1870 (1287: τη 17: μουχαρρέμ) μονόφυλλο, διαστάσεις: 79x26, γλώσσα: οδωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): 1287: τη 17: μουχαρρέμ (1870: εν Απριλίω) Χοτξέτιον της εν Ιερουσαλήμ ιεράς κρίσεως διαληπτικόν, ότι η από της νήσου Κρήτης εκ του εν τω μιραμπέλω χωρίω Κάτω Φερνής χ:ειρηνούλα επώλησεν εις τον Πατριάρχην Ιεροσολύμων Κύριλλον διά είκοσι χιλιάδας γρόσια το ήμισυ του κτήματος Γεροντικού καλουμένου: παρά: εκ των ελαίων και αμυγδαλεών. Και όλον το κτήμα Αδραμυστά (;) λεγόμενον πάρα: εκ τινών και αυτό ελαιών και αμυγδαλεών. 37 Επιστολή του αρχιμανδρίτη Νάρκισσου, επιτρόπου του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο, Λευκωσία, 1872, Αύγουστος 28, προς τον Κύριλλο Β', πατριάρχη Ιεροσολύμων, Κωνσταντινούπολη Ακολουδεί σειρά επιστολών του επιτρόπου του Παναγίου Τάφου στη Λευκωσία της Κύπρου, αρχιμανδρίτη Ναρκίσσου, με δέμα τη διεκδίκηση από την πλευρά των κατοίκων του χωριού Κουτξοβέντη των γαιών του μοναστηρίου του Θείου Χρυσοστόμου, μετοχίου του Παναγίου Τάφου ( ). Για μια καταγραφή των κτημάτων της Ι.

15 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 59 δίφυλλο, διαστάσεις: 26,5x21,5, γλώσσα: ελληνική. Το κείμενο εκτείνεται στις σελίδες Επιστολή του αρχιμανδρίτη Νάρκισσου, επιτρόπου του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο, Λευκωσία, 1873, Απρίλιος 8, προς τους επιτρόπους του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη, αρχιμανδρίτες Ιάκωβο, Βενιαμίν και Γεράσιμο, Κωνσταντινούπολη δίφυλλο, διαστάσεις: 30x20,5, γλώσσα: ελληνική. Το κείμενο εκτείνεται στις σελίδες Επιστολή του αρχιμανδρίτη Νάρκισσου, επιτρόπου του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο, Λευκωσία, 1875, Μάρτιος 22, προς τον Τοποτηρητή του πατριαρχικού δρόνου Ιεροσολύμων, Ιερουσαλήμ δίφυλλο, διαστάσεις: 30x20,5, γλώσσα: ελληνική. Το κείμενο εκτείνεται στις σελίδες «Ενδύμησις» Λευκωσία, χ.χ. δίφυλλο, διαστάσεις: 13,5x21, γλώσσα: ελληνική. Το κείμενο εκτείνεται στις σελίδες 1-3 Περίληψη: Περιγραφή ορίων αγιοταφικού μετοχίου 4L Σχέδιο επιστολής του Κυρίλλου Β', πατριάρχη Ιεροσολύμων, Κωνσταντινούπολη, προς τον αρχιμανδρίτη Νάρκισσο, επίτροπο του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο (Λευκωσία), Κωνσταντινούπολη, χ.χ. μονόφυλλο, διαστάσεις: 35,5x22, γλώσσα: ελληνική Περίληψη: Σχέδιο επιστολής για το ίδιο 9έμα. 42. Αντίγραφο ενοικιαστηρίου Ίππειος, («Ίππειο»), Λέσβου, 1876, Οκτώβριος 10 δίφυλλο, διαστάσεις: 35,5x22, γλώσσα: ελληνική. Το κείμενο εκτείνεται στις σελίδες 1-2 Περίληψη: Αντίγραφο ενοικιαστηρίου του μετοχίου του Παναγίου Τάφου στο χωριό Ίππειος της Μυτιλήνης, μεταξύ του Νικόλαου Βίγκα, «επιτρόπου πληρεξουσίου των κτημάτων του Παναγίου Τάφου», και του ενοικιαστή Στρατή Κουξέλη, κατοίκου Αγιάσου, για τέσσερα έτη. Μονής του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, στη δεκαετία όμως του 1950, βλ. Αγ. Τσελίκας, Καταγραφή, Ι.Ι.34, ΠΙ.Α.24,25, Β

16 60 ΤΟ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 43. Τμήμα κενού φακέλου Μυτιλήνη, χ.χ. διαστάσεις: 27x14,5 Περίληψη: Φάκελος που περιείχε ένα ιλάμιο και διάφορα ελληνικά έγγραφα. 44. Επιστολή Γεωργάκη Γρημάνη, Μυτιλήνη, προς τους δημογέροντες της χώρας Αγιάσου (Λέσβου). Αγιάσος, χ.χ. μονόφυλλο, διαστάσεις: 32x11, γλώσσα: ελληνική. 45. Χοτξέτι Αδιάγνωστο μονόφυλλο, διαστάσεις: 36,5x25, γλώσσα: οθωμανική. 46. Χοτξέτι Αδιάγνωστο μονόφυλλο, διαστάσεις: 28x20, γλώσσα: οθωμανική. 47. Τμήμα κενού φακέλου Μήλι, Κως, χ.χ. διαστάσεις: 22,5x11,5 σημείωση: Κως. Περιέχει εν Χοτζέτι επ ονόματι του πρωτοσυγκέλλου του Παναγίου Τάφου ενός αμπελιού με την γην του περιέχοντος κλήματα εν τω χωρίω Μήλι εν τοποδεσία Βαδούς και συνορεύοντος με έτερον κτήμα του Αγίου Τάφου. 48. Χοτξέτι Κως, (χ. αδιάγνωστη) διαστάσεις: 45,5x17 σημείωση (φ. 1 Γ ): Κως. Χοτξέτι του αμπελιού του χαλίλ μουσταφά χαλίλ ογλού και χάι Περίληψη: Σχετικό με μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Κω (πιθανότατα πρόκειται για το περιεχόμενο του προηγούμενου φακέλου). 49. Τμήμα κενού φακέλου Χίος, χ.χ. διαστάσεις: 25,5x14 σημείωση: Χίος. Περιέχονται έγγραφα των εν Χίω ευρισκομένων κήπων, αμπελιού και οικίας και των πέριξ χωραφιών και των παραθαλασσίων

17 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 61 δύω οικιών και δύω μαγαζείων και εν Αφιερωτήριον ελαιώνος εν τω χωρίω Γκανί (ή Tonavi ;). Κοινήν τοποδεσίαν Μουσταρού. 50. Τμήμα κενού φακέλου Μυτιλήνη, χ.χ. διαστάσεις: 11,5x22,5 σημείωση: Μιτυλήνη. Περιέχον εν Χοτζέτιον μιας οικίας νυν Μετοχίου εν τη συνοικία του Αγίου Συμεών επ ονόματι του Αρχιμανδρίτου του Παναγίου Τάφου Παρδενίου. 51. Χοτξέτι (αδιάγνωστο) μονόφυλλο, διαστάσεις: 33x16, γλώσσα: οθωμανική οπισσόφυλλη σημείωση (φ. 1 ν ): Το χοτζετη του οσπητίου της χιμπηλιός οπού ηγόρασεν από τον αδελφό της πρωτοσύγγελον Ιγνάτιον (επίτροπο του Παναγίου Τάφου) ομού γρόσια τετρακόσια. 52. Τμήμα κενού φακέλου Κρήτη, χ.χ. διαστάσεις: 11,5x22,5 σημείωση: Κρήτη. Περιέχει αφιερωτήριον ελληνικόν του Δημητράκη Χρισοφού μιας οικίας εντός του Κάστρου εν συνοικία σκαλτζά Τζαμί και ενός χωραφιού αντίκρυ του ποταμού και ενός ελαιώνος πλησίον εις τον Άγιον Νικόλαον εις το Σφονδύλι Περίληψη: Τμήμα κενού φακέλου που περιείχε χοτξέτι, σχετικό με μετόχια του Παναγίου Τάφου στο Ηράκλειο της Κρήτης (βλ. έγγρ υπ. αρ. 6 του παρόντος υποφακέλου). 53. Χοτξέτι Κανακαρά Κρήτης, (χ. αδιάγνωστη) μονόφυλλο, διαστάσεις: 44x15,5, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): του χατζή γεωργάκη απού αγόρασε από τον αμάζ αγά εις κανακαρά. 54. Χοτξέτι Βενεράτο Κρήτης, (χ. αδιάγνωστη) μονόφυλλο, διαστάσεις: 50x18,5, γλώσσα: οδωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): Χοτζέτι εις Κρήτην οσπιτίου όπου ηγοράσδη από τον χ: γιάννη και σύζυγόν του χ: αναστασίαν

18 62 ΤΟ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Περίληψη: Λογικά πρόκειται για το ζεύγος Ιωάννη και Αναστασίας Δραϊνάκη (βλ. στον παρόντα υποφάκελο έγγρ. υπ. αρ. 7). 55. Τμήμα κενού φακέλου Ταφρώνιος Κρήτης, χ.χ. διαστάσεις: 12,5x30 Περίληψη: Τμήμα κενού φακέλου που περιείχε χοτξέτι, σχετικό με μετόχια του Παναγίου Τάφου στο χωριό Ταφρώνιος στην Κρήτη. 56. Σχέδιο επιστολής του Κυρίλλου Β', πατριάρχη Ιεροσολύμων, Κωνσταντινούπολη, προς τον Ααλή πασά, οσωμανό Υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντινούπολη, χ.χ. (οπωσδήποτε χρονολογείται πριν από τον Ιούλιο του 1871, όταν ο Ααλή πασάς απεβίωσε) μονόφυλλο, διαστάσεις: 21x17, γλώσσα: ελληνική. 57. Κενός φάκελος Κράσα Κρήτης, χ.χ. διαστάσεις: 12,5x23 σημείωση: Κρήτη. Περιέχει αντίγραφον χοτζετίου δέκα τριών ελαιώνων εν τω χωρίω Κράσα της περιφερείας Τεμενσί εν Τοποδεσία Κανακράκη. 58. Τεμεσούκι Βενεράτο Κρήτης, (χ. αδιάγνωστη) μονόφυλλο, διαστάσεις: 20,5x15, γλώσσα: οδωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): Ντεμεσούκη οπού αγόρασε η χατζίνα από την του μαριάκη τα οσπίτια στο βενεράτω. αδελφήν 59. Κενός φάκελος Σύμη, χ.χ. διαστάσεις: 12x23 σημείωση: Νήσος Σύμη, περιέχον αφιερωτικόν χοτξέτιον μιας οικίας, ενός αμπελιού και χωραφιών Περίληψη: βλ. στον παρόντα υποφάκελο έγγρ. υπ. αρ Κενός φάκελος Ίππειος Μυτιλήνης, χ.χ. διαστάσεις: 12x23 σημείωση: Μιτυλήνη: περιέχει χοτξέτιον και αφιερωτήριον μιας οικίας με

19 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 63 εν κήπον στρεμμάτων εξ περιέχοντα ελαιώνα, και διάφορα δένδρα έξωδεν του χωρίον Υππείου της επαρχίας Καλόνια [Καλλονής] της περιφερίας Βασιλικής [Βασιλικών] Περίληψη: βλ. στον παρόντα υποφάκελο έγγρ. υπ. αρ Κενός φάκελος Μυλοπόταμος Ρεθύμνου, χ.χ. διαστάσεις: 12x23 σημείωση: Κρήτη. Ρέδυμνος. Περιέχει χοτζέτι αφιερωτήριον είκοσι στρεμμάτων αμπελιού εν τω χωρίω Άλφα της περιφερείας Μυλοποτάμου. 62. Αντίγραφο τεμεσουκίου Κρήτη, (χ. αδιάγνωστο) μονόφυλλο, διαστάσεις: 44x16, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): ίσον του τεμεσουκίου του χάσικου πραγμάτου το οποίον δεν μετέχει ο κιπρουλόγλους αλά άλος αγάς ορίξη. 63. Κενός φάκελος Μαγαρίτξο Κρήτης, χ.χ. διαστάσεις: 13x25 σημείωση: Κρήτη. Περιέχει σενέτι επικεκυρωμένον πάρα του Μεχκεμε [mahkeme: ανώτατο δικαστήριο] 44 ελαιοδέντρων εν τω χωρίω Μαγαρίτζω εις τοποδεσίαν Αρμόξ και 53 εις τον λάκκον και 34 εις τον μοχρόν και εν ελαιοτριβείον 3 σταμνών και 75 δένδρα εις το Αξιρόπουλο και 31 εις το λόφητον και 20 εις το Καμικάνα και 7 οικίας με τας αυλάς των και κυψέλας μελισσών. 64. Κατάλογος Χανιά Κρήτης, χ.χ. μονόφυλλο, διαστάσεις: 59,5x36,5, γλώσσα: ελληνική Περίληψη: Κατάλογος των μετοχιών του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην περιοχή Χανίων. 65. Αντίγραφο τεμεσουκίου Χανιά Κρήτης, (χ. αδιάγνωστη) μονόφυλλο, διαστάσεις: 31,5x22, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): ίσον του τεμεσουκίου του μετεβελή διά το βακουφικόν τόπον επιβεβαιομένον υπό του κατή.

20 64 ΤΟ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 66. Τμήμα κενού φακέλου Μυτιλήνη (=Μυτιληνιοί) Σάμου, χ.χ. διαστάσεις: 14,5x22,5 σημείωση: Σάμος. Περιέχει Ταππιά σενέτ τεσσάρων χωραφιών και ελαιώνων εν τω χωρίω Μιτυλήνη επ ονόματι του Κοινού του Παναγίου Τάφου 1^. 67. Τεσκερές Σάμος (;), (χ. αδιάγνωστη) μονόφυλλο, διαστάσεις: 24x16, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): τεσκερές του γιάννη δημήτρη κουρπλή διά τα πράγματα οπού αφιερώνει του αγίου τάφου Περίληψη: Τεσκερές που αφορά την αφιέρωση περιουσιακών στοιχείων του Ιωάννη Δημητρίου Κουρπλή, από την Κύξικο, στον Πανάγιο Τάφο. 68. Τμήμα κενού φακέλου Μυτιλήνη, χ.χ. διαστάσεις: 13,5x25 σημείωση: Μιτυλήνη. Περιέχει ελληνικά αφιερωτήρια δύο οικιών μετά κήπου χωραφιών ελαιοδέντρων εντός της Μιτυλήνης και εν επτά χωρίοις Σειρά οθωμανικών εγγράφων (χοτξέτια) με δέμα διάφορα μετόχια του Παναγίου Τάφου στην Κρήτη Σειρά εγγράφων που αφορούν απόδοση μετοχίου του Παναγίου Τάφου στο Ηράκλειο Κρήτης Σειρά οθωμανικών εγγράφων με αδιευκρίνιστο περιεχόμενο. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 3: Ραιδεστός, Θράκη ( ), Κύξικος (Kapıdağı) ( ), Ηράκλεια, Εξαμήλι ( ) [Folder# 3: Raidestos, Thrace ( /2)] 71. [Εμμανουήλ Κρητικίδης], Περίβασις Σαμίου τίνος εις τας Μονάς και Μετόχια της Σάμου κατά τα 1854, Ερμούπολις Σύρου, τύποις Ρενιέρη Πρίντεξη, , σ. 105 [πρώτη έκδοση Σμύρνη 1866], όπου αναφέρεται ότι «το δ' εν Μιτυληνοίς Μετόχιον του Ευαγγελισμού υπάγεται εις την εν Ιερουσαλήμ Μονήν του Αγίου Τάφου...».

21 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Χοτξέτι Ραιδεστός, 1097 Cemaziyülâhır (1686, Μάιος) μονόφυλλο, διαστάσεις: 43,5x15, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): Ιμπρά(ς) ληψοδοσίας του Οδανες εις του Οχάν με του Ιωάννου Λούκα, εις Ρουστούκ. 2. Χοτξέτι Ραιδεστός, 1099 (1688) μονόφυλλο, διαστάσεις: 39x18,5, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): χοτζέτι περί του Αμπελιού του Καλογιάνου κείμενον εις Ρουστούκ. 3. Χοτξέτι Ραιδεστός, 1131, Muharrem 3 (1718, Νοέμβριος 26) μονόφυλλο, διαστάσεις: 57x20,5, γλώσσα: οδωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): Υψηλό χοτζέτι της Κυριακής από Ρουστζούκι. 4. Χοτξέτι Ραιδεστός, 1139, Cemaziyülâhır (1727, Ιανουάριος) μονόφυλλο, διαστάσεις: 60x21,5, γλώσσα: οδωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): Νουφουσσί χοτζέτι του δεοδωράκη και δεοχάρη εις Ρουστζούκι. 5. Χοτξέτι Ραιδεστός, Τξορλού (Τυρολόη), 1143 (1730) μονόφυλλο, διαστάσεις: 31x21, γλώσσα: οδωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): ταπού χοτζέτι, Τζορλού, Χοτξέτι Ραιδεστός, 1144, Muharrem 3 (1731, Ιούλιος 8) μονόφυλλο, διαστάσεις: 56x20,5, γλώσσα: οδωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): χοτξέτιον περί του οσπιτίου Παναγιώτου κείμενου εις Ρουστούκ. 7. Χοτξέτι Ραιδεστός, 1144, Saban 21 (1732, Φεβρουάριος 18) μονόφυλλο, διαστάσεις: 59,5x21,5, γλώσσα: οδωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): Χοτξέτιον του Τζόρλου περί ενός τσιφλικιού εις Ρουστζούκιον. κείμενου

22 66 ΤΟ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 8. Χοτξέτι Ραιδεστός, 1736, Μάιος 20 (Şevval 2, 1149) μονόφυλλο, διαστάσεις: 52,5 χ18, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): Χοτζέτιον τον οντάδον οπού επήρε από του καράπαντζάρη την γυναίκαν. 9. Χοτξέτι Ραιδεστός, 1159, Safer 25 (1746, Μάρτιος 19) μονόφυλλο, διαστάσεις: 52,5x18,5, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): χοτζέτι περί του οπωχζή Καραμπετ, κείμενου εις Ρουστούκ. 10. Χοτςέτι Ραιδεστός, Rebii Yulahır 11, μονόφυλλο, διαστάσεις: 58x20, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): Χοτζέτιον. 11. Χοτξέτι Ραιδεστός, 1160, Şevval 4 (1747, Οκτώβριος 9) μονόφυλλο, διαστάσεις: 20,5x14,5, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): Χοτζέτιον του Νικόλα περί ενός τόπου κείμενου εις Ροδοστώ. 12. Χοτξέτι Ραιδεστός, 1161, Receb 10 (1748, Ιούλιος 6) μονόφυλλο, διαστάσεις: 41x19, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): της κρίσης χοτζέτι εις Μαχκεμε Ροδοστού του οσπιτίου καίσηφ εις Ροδοστώ. 13. Χοτξέτι Ραιδεστός, 1171 (1758) μονόφυλλο, διαστάσεις: 22x16,5, γλώσσα: οθωμανική. 14. Χοτξέτι Ραιδεστός, 1175 (1762) μονόφυλλο, διαστάσεις: 39x18,5, γλώσσα: οθωμανική. 15. Χοτξέτι Ραιδεστός, 1177, Cemaziyülâhır (1763, Δεκέμβριος) , Απρίλιος 22 (Γρηγοριανό ημερολόγιο).

23 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 67 μονόφυλλο, διαστάσεις: 32x22,5, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): Ιμπρή Χοτξέτιον των κληρονόμων του ιατρού Μηχαλάκη του διατρίβοντος εις Ραιδεστόν εις τον αλιπασιάν πρώην σαντραξάμην. 16. Χοτξέτι Ραιδεστός, 1177, Şevval μονόφυλλο, διαστάσεις: 58x19,5, γλώσσα: οδωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): Χοτξέτιον του παπάξογλου Ροστούκ. περί αμπελιού κειμένου εις 17. Χοτξέτι Ραιδεστός, 1188, Şevval μονόφυλλο, διαστάσεις: 54x20,5, γλώσσα: οδωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): Χοτζέτιον του μουμτξή παπάξογλου περί ενός αμπελιού κειμένου εις Ρουστούκ. χατξηγεωρ[γίου] 18. Χοτξέτι Ραιδεστός, 1776, Σεπτέμβριος 18 μονόφυλλο, διαστάσεις: 62,5x19,5, γλώσσα: οδωμανική σημείωση (φ. 1 ν ) : περί του χοτξετίου του οσπητίου Περίληψη: Χοτξέτι που αφορά μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Ραιδεστό. 19. Χοτξέτι Ραιδεστός, 1195, Receb Ι 75 μονόφυλλο, διαστάσεις: 77x20,5, γλώσσα: οδωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): Χοτξέτιον εις μεχεκμέ ραιδεστού (...) μούλκη μετά πλετήντου εις Ροδοστώ, παπά Στεφανή μα(π)αλεσή, του γιάννη νικήτα, το πούλησε του γερόλιμο (...) Ιατρώ. 20. Χοτξέτι Ραιδεστός, 1204, Zilhicce 15 (1790, Αύγουστος 26) μονόφυλλο, διαστάσεις: 61,5x21, γλώσσα: οδωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): χοτξέτιον γινόμενον εις Ρουστούκ εξοφλητικόν , Απρίλιος 13 (Γρηγοριανό ημερολόγιο) , Δεκέμβριος 28 (Γρηγοριανό ημερολόγιο) , Ιούνιος 23 (Γρηγοριανό ημερολόγιο).

24 68 ΤΟ ΑΓΙΟΤΑΦΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 21. Χοτζέτι Ραιδεστός, 1790, Οκτώβριος 27 μονόφυλλο, διαστάσεις: 61x23,5, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): Τις διαμάντος το χοτζέτι του κηρίλου. 22. Χοτξέτι Ραιδεστός, 1209, Safer 11 (1794, Σεπτέμβριος 7) μονόφυλλο, διαστάσεις: 62,5x22,5, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): χοτζέτιον έτερον της (...) της Κυρανίτζης εις Ρουστούκ. 23. Χοτζέτι Ραιδεστός, 1209, Safer (1794, Σεπτέμβριος) μονόφυλλο, διαστάσεις: 63x22, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): [χοτζέτιον] εξοφλητικόν των 1600 γροσιών. 24. Χοτξέτι Ραιδεστός, 1209, Şevval μονόφυλλο, διαστάσεις: 62,5x22,5, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): Χοτζέτιον εις κληρονομιάς Ροστούκ της Κυρηνήτζας. διαφόρων πραγμάτων εις 25. Χοτζέτι Ραιδεστός, Rebiyülâhır, 1210 (1795, Οκτώβριος) μονόφυλλο, διαστάσεις: 58x19,5, γλώσσα: οθωμανική 26. Χοτζέτι Κύζικος, 1218, Rebiyülâhır μονόφυλλο, διαστάσεις: 57,5x19,5, γλώσσα: οθωμανική ρεπήλ- σημείωση (φ. 1 ν ): Χοτζέτιον (...) Ραιδεστός, 1210 περί τας αρχάς αχίρ. σημείωση (φ. 1 Γ ): χοτζέτι του σπιτιού οπού ηγοράσαμεν του μιχαήλου κανάκη διά γρ. 825, το οποίον αφιέρωσα δια να είναι μετόχη των κατά καιρόν εκείσε αγιοταφιτών πρωτοσυγκέλων. Ο πρωτοσύγκελλος Παρδένιος βέβαιοι. Χοτζέτι εις μεχκεμέ Καπούταγί: 1218 επεκιούλ αχήρ , Μάιος 1 (Γρηγοριανό ημερολόγιο) , Αύγουστος 14 (Γρηγοριανό ημερολόγιο).

25 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΤΑΦΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Χοτξέτι Ραιδεστός, 1224, Cemaziyülewel 7 (1809, Ιούνιος 20) μονόφυλλο, διαστάσεις: 51x18, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): χοντζέτη εις μεχκεμέ ροδοστού καδώς και μπαχτζές μούλκη εις ροδοστώ, εις μαχελέ παπά Στεφανή της Σταματίνας του Γιάννη, το χάρησεν του παπά Ναδαναήλ του γεώργη Αφιερωτήριο Ρόδα Κυξίκου, 1815, Οκτώβριος μονόφυλλο, διαστάσεις: 32x22, γλώσσα: ελληνική Περίληψη: Αφιερωτήριο έγγραφο μεταξύ των αφιερωτών Χριστοδουλάκη Παπάξογλου και της γυναίκας του, και του επιτρόπου του Παναγίου Τάφου, αρχιμανδρίτη Γαβριήλ, που αφορά την προσφορά περιουσιακών τους στοιχείων στον Πανάγιο Τάφο. 29. Αφιερωτήριο Άκσαξε Κυξίκου, 1819, Αύγουστος 1 μονόφυλλο, διαστάσεις: 30,5x21, γλώσσα: ελληνική σημείωση (φ. 1 ν ): κυρασνή γυνή του μακαρίτου Αλεξανδρή προς τον πρωτοσύγκελο Ζαχαρία εξ ονόματος του Παναγίου Τάφου Περίληψη: Αφιερωτήριο έγγραφο μεταξύ της αφιερώτριας Κυρασνής Αλεξανδρή και του επιτρόπου του Παναγίου Τάφου, πρωτοσύγκελλου Ζαχαρία, που αφορά την απόδοση της ακίνητης περιουσίας της Κυρασνής και του συζύγου της στον Πανάγιο Τάφο. 30. Αφιερωτήριο Κύξικος, 1827, Νοέμβριος 15 μονόφυλλο, διαστάσεις: 22x31,5, γλώσσα: ελληνική Περίληψη: Αφιερωτήριο έγγραφο μεταξύ της αφιερώτριας Λαμπρινής και του επιτρόπου του Παναγίου Τάφου, πρωτοσύγκελλου Ζαχαρία, που αφορά την απόδοση της ακίνητης περιουσίας της Λαμπρινής και του συζύγου της στον Πανάγιο Τάφο. 31. Χοτξέτι Ρόδα Κυξίκου, 1846, Νοέμβριος Πιθανότατα το περιεχόμενο του κενού φακέλου Ι.Α , Ramazan 21.

26 70 ΤΟ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ μονόφυλλο, διαστάσεις: 74x24, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. l r ): Χοτζέτιον των κτημάτων του χριστιανού Κολώνη Καπίταγλου εν χωρίω Ρόδη άτινα εισίν οικονομικώς γεγραμμενα επ ονόματι του Παναγιώτου Αβραμίδου, πλην είναι κτήματα αναπόσπαστα του Κοινού του Παναγίου Τάφου, ως και το επιτροπικόν του ειρημένου εκείνου(...). 32. Σημείωση Κύξικος, 1268, Muharrem 4 80 μονόφυλλο, διαστάσεις: 24x16, γλώσσα: οδωμανική Περίληψη: σημείωση που αφορά κτήματα στα χωριά της περιοχής Κυξίκου, αφιερωμένα στον Πανάγιο Τάφο από τον Ανέστη Ελευθερίου. 33. Αφιερωτήριο Εξαμύλι («Εξαμήλη») Ηράκλειας, 1853, Σεπτέμβριος 27 δίφυλλο, διαστάσεις: 30x20, γλώσσα: ελληνική. Το κείμενο εκτείνεται στις σελίδες 1-2 σημείωση (φ. 1 ν ): ο Πολύχρονης Παλτόγλου, κάτοικος της χώρας Εξαμήλη της επαρχίας Ηράκλειας αφιερώνει εις τον Πανάγιον Τάφον 4 χωράφια, 1853 Σεπτεμβρίου Υποσχετικό Εξαμύλι («Εξαμήλη») Ηράκλειας, 1854, Ιανουάριος 10 μονόφυλλο, διαστάσεις: 34,5x23, γλώσσα: ελληνική σημείωση (φ. 1 ν ): Υποσχετικόν γράμμα: από τον επιστάτη των 4 χωραφιών Αντώνιο Λάσκαρη στον πρωτοσύγκελλον του Παναγίου Τάφου κ. Νικηφόρον [επίτροπο του Παναγίου Τάφου] περί της αφιερώσεως των 4 χωραφιών προς τον Πανάγιον Τάφον, 1854: Ιανουαρίου 10 Εξαμήλη Περίληψη: βλ. στον παρόντα υποφάκελο έγγρ. υπ. αρ. 42. Πιθανότατα αυτό είναι το σενέτιο και η μετάφραση του. 35. Επιστολή Θεοδώρου Γ. Ζέρβα, Ραιδεστός, 1861, Ιούλιος 20, προς Κύριλλο Β', πατριάρχη Ιεροσολύμων, Κωνσταντινούπολη , Οκτώβριος 30 (Γρηγοριανό ημερολόγιο).

27 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 71 μονόφυλλο, διαστάσεις: 35x22, γλώσσα: ελληνική Περίληψη: περί αποστολής ιλαμίου. 36. Επιστολή της Μερξοτής Κολόνα, από τα Ρόδα, Κυξίκου, 1866, Μάρτιος 1, προς τον Κύριλλο Β', πατριάρχη Ιεροσολύμων, Κωνσταντινούπολη δίφυλλο, διαστάσεις: 37,5x24,5, γλώσσα: ελληνική. Το κείμενο εκτείνεται στις σελίδες 1-2 Περίληψη: Αίτημα για αναίρεση της αφιέρωσης της περιουσίας της Μερξοτής Κολόνα και του συζύγου της, Αναγνώστη. Η αφιέρωση έλαβε χώρα εκ μέρους και των δύο συζύγων το 1846 (συνοδεύεται με το αφιερωτήριο του 1846, με χρονολογία, 28 Αυγούστου 1846, και τόπο σύνταξης του αφιερωτηρίου την Κωνσταντινούπολη). 37. Χοτξέτι Ραιδεστός, 1870, Απρίλιος (1287, Muharrem 17) μονόφυλλο, διαστάσεις: 76,5x27, γλώσσα: οσωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): Χοτζέτιον της εν Ιερουσαλήμ ιεράς κρίσεως διαλαμβάνον, ότι εκ του καζά της Αγαδουπόλεως χριστιανή Βηλλιώ δυγάτηρ του γιαννάκη (...) επώλησεν εις τον Πατριάρχην Ιεροσολύμων Κύριλλον διά επτά χιλιάδας γρόσια το ήμισυ του νερόμυλου του εκείσε εν τω κτήματι του χοροσληρ (;) κείμενου. 38. Χοτξέτι Κύξικος, (χ. αδιάγνωστη) μονόφυλλο, διαστάσεις: 78x28,5, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 Γ ): Καπού Δαγ, χωρίον (;), επαρχίας Κυςήκου. 39. Χοτξέτι Ρόδα Κυξίκου, (χ. αδιάγνωστη) μονόφυλλο, διαστάσεις: 47x17,5, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 Γ ): Καπού Λάγ. Χωρίον Ρόδι. Περιέχει χοτζέτι της ιεράς κρίσεως μιας οικίας και 4 αμπελιών και δύω συκαμινεόνων και εν μαγαζείον γεδικίου επ' ονόματι Π. Εξα (...). 40. Τμήμα κενού φακέλου Κύξικος, χ.χ. διαστάσεις: 12x23

28 72 ΤΟ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ σημείωση: Πάνορμος. Καπούταγ. Επαρχία Κυζίκου. Περιέχει χοτζέτι αφιερωτήριον μιας οικίας εν τω χωρίω Παντερμα (Πάνορμος) πλησίον της εκκλησίας Σιλιβής (;) και εν τη συνοικία αυτής. 41. Κενός φάκελος Κύξικος, χ.χ. διαστάσεις: 13x33,5 σημείωση: Ραιδεστός. Περιέχει χοτζέτιον και ιλάμιον γηπέδου πήχ.261 μετά οικίας κειμένης εις συνοικίαν παπά Γιαννάκη. Βακούφιον Λούκα Σοφιανού προερχόμενον μαχλούλι από την Κατερίναν Τριαντάφυλλου Περίληψη: Περιέχει τα δύο παρακάτω έγγραφα (41.1 και 41.2): Χοτζέτι Κύξικος, (χ. αδιάγνωστη) μονόφυλλο, διαστάσεις: 80x28, γλώσσα: οθωμανική Ιλάμι Κύξικος, (χ. αδιάγνωστη) μονόφυλλο, διαστάσεις: 38x33,5, γλώσσα: οθωμανική. 42. Κενός φάκελος Εξαμύλι («Εξαμήλη»), Ηράκλειας, χ.χ. διαστάσεις: 14x25,5 σημείωση: Επαρχία Ηράκλειας. Περιέχει σενέτιον και αφιερωτήριον έγγραφον προς τεσσάρων τεμαχίων γης εν τω χωρίω Εξαμύλι προς τον Πανάγιον Τάφον. 43. Κενός φάκελος Ραιδεστός, χ.χ. διαστάσεις: 13,5x25 σημείωση: Ραιδεστός. Περιέχει χοτζέτιον μιας οικίας και ενός μαγαζιού γεδικλήρικου (;) εν τη συνοικία Παπά Στεφάνου επί ονόματι του πρωτοσυγκέλλου Ανδίμου. 44. Χοτξέτι Ραιδεστός, (χ. αδιάγνωστο) μονόφυλλο, διαστάσεις: 70,5x23,5, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): Χοτζέτιον του μαγαζιού. 45. Χοτξέτι Ραιδεστός, (χ. αδιάγνωστο)

29 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 73 μονόφυλλο, διαστάσεις: 76,5x27,5, γλώσσα: οθωμανική 46. Χοτξέτι Ραιδεστός, χ.χ. («περί τας αρχάς Ρεπιήλ-Εβέλ») μονόφυλλο, διαστάσεις: 76x23, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): χοτζέτιον παραιτητικόν της κηδεμονίας του Θανάσι Γεωργίου περί της καταστάσεως (;) του Αδανασίου εις Μαχκεμέ^. 47. Χοτξέτι Ραιδεστός, (χ. αδιάγνωστη) μονόφυλλο, διαστάσεις: 49x19,5, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): το χοτζετι του μαγαζιού οπού επήραμε μόργλου. από τον Χατζή 48. Χοτξέτι Ραιδεστός, (χ. αδιάγνωστη) μονόφυλλο, διαστάσεις: 41,5x14, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): Χοτζηγέτι τη Χατζηβρέμη. 49. Χοτξέτι Ραιδεστός, (χ. αδιάγνωστη) μονόφυλλο, διαστάσεις: 41,5x14, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): Φοτεινός του Αντονίου τω αγόρασε από τον χατζή γεωργάκην τον Πετρόγλου. 50. Χοτξέτι Ραιδεστός, (χ. αδιάγνωστη) μονόφυλλο, διαστάσεις: 42,5x19, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): Φοτεινός του Αντονίου τω αγόρασε από τον χατζή γεωργάκην τον Πετρόγλου. 51. Χοτξέτι Ραιδεστός, (χ. αδιάγνωστη). μονόφυλλο, διαστάσεις: 52x19, γλώσσα: οθωμανική. 52. Χοτξέτι Ραιδεστός, (χ. αδιάγνωστη) μονόφυλλο, διαστάσεις: 20x8, γλώσσα: οθωμανική. 81. Βλ. και έγγρ. υπ. αρ. 2, 3 και 11 του υποφ. 5 καθώς και χρεωστική ομολογία υπ. αρ. 136(4:10).

30 74 ΤΟ ΑΓΙΟΤΑΦΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 53. Χοτςέτι Ραιδεστός, (χ. αδιάγνωστη) μονόφυλλο, διαστάσεις: 52x18,5, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): χοτςηγετη του σπητικου που έδωσε ο χατςηφρεμης ανγγελάκην. τον 54. Χοτςέτι Ραιδεστός, (χ. αδιάγνωστη) μονόφυλλο, διαστάσεις: 55,5x17,5, γλώσσα: οδωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): του εστάλη χοτζέτι του οσπιτίου. 55. Κενός φάκελος Ρόδα Κυςίκου, χ.χ. διαστάσεις: 23x12 σημείωση: Αρ , Κώδικας 357. Καπού Αάγ. Περιέχονται αφιερωτήρια ελληνικά οικιών, μαγαζείων και αμπελιών και άλλων εν τω χωρίω Ρόδα και αλλαχού της επαρχίας Κυζίκου. 56. Κενός φάκελος Τετιρφουρδάγ Ραιδεστού, χ.χ. διαστάσεις: 12x23 σημείωση: Τετιφουρδάγ. Ραιδεστός. Περιέχεται χοτζέτι μιας οικίας κειμένης εν τη συνοικία παπά Στεφανή παρά την δάλασσαν επ ονόματι του αντιπροσώπου του Αγίου Τάφου παπά Ανδίμου. 57. Κενός φάκελος Ραιδεστός, χ.χ. διαστάσεις: 12x23 σημείωση: Ραιδεστός. Περιέχει χοτζέτιον μιας οικίας με κήπον εν τη Συνοικία παπά Βισιρή πλησίον του κήπου της Αρμενικής Εκκλησίας επ ονόματι παπά Ναδαναήλ Χοτξέτι Ραιδεστός, (χ. αδιάγνωστη) μονόφυλλο, διαστάσεις: 53,5x22, γλώσσα: οδωμανική Περίληψη: Χοτςέτι που αφορά μετόχι του Παναγίου Τάφου στη Ραιδεστό (πιθανότατα το περιεχόμενο του προηγούμενου φακέλου). 82. Βλ. Ι.Α.3.27

31 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Χοτξέτι Ραιδεστός, (χ. αδιάγνωστη) μονόφυλλο, διαστάσεις: 56x18,5, γλώσσα: οθωμανική. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 4: Βελιγράδι (1700), Μακεδονία ( /4), Ελασσόνα (1797), Χανιά (1880), Μεσημβρία, Λήμνος, Τυρολόη, Ιωάννινα, Πάξαρτξικ, Ζαγορά, Σλίβεν [Folder* 4: Macedonia (1885/6-1893/4)] 1. Αφιερωτήριο Βελιγράδι, 1111, Şevval 9 (1700, Μάρτιος 30) μονόφυλλο, διαστάσεις: 53,5x21,5, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 Γ ): Βακιφιές ενός οσπητίου κείμενου εις το Βελιγράδιον της Σερβίας, όπερ έγινε βακιές (vakfiye) εις τον Άγιον Τάφον παρά του Μεγάλου διερμηνέως της Υψηλής Πόρτας κυρίου Αλεξάνδρου Σκαρλάτου. 2. Χοτξέτι Θεσσαλονίκη, 1160, Receb 25 (1747, Αύγουστος 2) μονόφυλλο, διαστάσεις: 45x16,5, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): Χοτζέτιον εις μεχκεμέ Θεσσαλονίκης, οσπήτη ολόκληρον βακουφικόν, του Αγίου Τάφου, εις Θεσσαλονίκη, εις Τοπχανά, και πλάγη του μοναστηρήου του αγίου μηνά. Β. Χοτξέτι Ελασσόνα, 1797, Ιανουάριος 11 (1211, τέλη Receb) μονόφυλλο, διαστάσεις: 44,5x15, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): Χοντζέτι του οσπητίου μοσκο6ιάς(;) του κειμένου οπού ηγοράσδη παρά του αγίου αρχιμανδρίτου κυρ Ιωακείμ διά μετόχιον του Παναγίου Τάφου. 4. Κατάστιχο Σιάτιστα, 1853, Ιούλιος 11 μονόφυλλο, διαστάσεις: 42,5x28,5, γλώσσα: ελληνική σημείωση (φ. 1 ν ): Καταγραφή της ευρεδείσης περιουσίας του μακαρίτου πρωτοσυγκέλλου Γεδεών εις Σιάτισταν Περίληψη: Καταγραφή των «ευρεθέντων πραγμάτων» στο μετόχι του Παναγίου Τάφου μετά την αποβίωση του πρωτοσυγκέλλου Γεδεών, επιτρόπου του Παναγίου Τάφου. Την καταγραφή πραγματοποίησε μάλλον

32 76 ΤΟ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ κάποιος Καλλίνικος, αρχιδιάκονος του αγίου Σισανίου, ο οποίος και παρέδωσε την περιουσία του μακαρίτη στον «εξαρχικώς ελσόντα κύριον Παύλον». 5. Κατάλογος Επαρχίες Σισανίου, Καστοριάς, Γρεβενών, 1859 μονόφυλλο, διαστάσεις: 29x20,5, γλώσσα: ελληνική σημείωση (φ. 1 ν ): Καταγραφή τα κτήματα του Αγήου Τάφου Περίληψη: Κατάλογος για μία σειρά μετοχιών του Παναγίου Τάφου στη Δυτική Μακεδονία Κατάλογος χ.τ., 1859, Μάιος 20 μονόφυλλο, διαστάσεις: 36x22, γλώσσα: ελληνική σημείωση (φ. 1 ν ): Κατάλογος των υπό την επιστασίαν μου διακειμένων κτημάτων του Παναγίου Τάφου Περίληψη: Κατάλογος εσόδων και εξόδων που αφορά τη διαχείριση των μετοχιών του Παναγίου Τάφου (πιθανότατα στις παραπάνω επαρχίες της Δυτικής Μακεδονίας Σισανίου, Καστοριάς και Γρεβενών) από τον επιστάτη των μετοχιών παπα-ιωάννη Επιστολή του παπα-ιωάννη, επιστάτη των κτημάτων του Παναγίου Τάφου στις επαρχίες Σισανίου, Καστοριάς, Γρεβενών, 1860, Φεβρουάριος 18 προς τον πατριάρχη Ιεροσολύμων Κύριλλο Β', Κωνσταντινούπολη. μονόφυλλο, διαστάσεις: 20,5x14,5, γλώσσα: ελληνική Περίληψη: δέμα της επιστολής η πώληση κάποιων κτημάτων. 8. Αφιερωτήριο Γουμένιτξα (επαρχία Στρουμνίτξης), 1861, Ιούνιος 1 δίφυλλο, διαστάσεις: 30x20, γλώσσα: ελληνική. Το κείμενο εκτείνεται στις σελίδες 1-2 Περίληψη: Αφιερωτήριο έγγραφο μεταξύ των κ. Ραδέ και της γυναίκας του Σοφίας, και του επιτρόπου του Παναγίου Τάφου, πρωτοσύγκελλου Θεόφιλου, που αφορά την αφιέρωση της οικίας των πρώτων στον Πανάγιο Τάφο. Το κείμενο συνυπογράφεται από μάρτυρες. 83. Πιδανότατα περιεχόμενο του εγγρ. υπ. αρ. 24 του παρόντος υποφακέλου. 84. Πιδανότατα περιεχόμενο του εγγρ. υπ. αρ. 24,0 του παρόντος υποφακέλου.

33 ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΤΑΦΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κατάλογος Σιάτιστα, 1861 (;) μονόφυλλο, διαστάσεις: 30x10, γλώσσα: ελληνική σημείωση (φ. 1 ν ): Σημείωσις των αναποινδεσντων (;) του Μετοχίου τηςσιατίστης πραγμάτων παρά του γέροντος μου κυρίου Θεοφίλου 85 παρέλαβον Περίληψη: Κατάλογος κινητής και ακίνητης περιουσίας του μετοχίου της Σιάτιστας. 10. Σημείωση Σιάτιστα, 1861 μονόφυλλο, διαστάσεις: 18x11, γλώσσα: ελληνική σημείωση (φ. 1 ν ): Σημείωσις συνόρων του εν Σιάτισταν πωληδέντος ημίσεως του Μετοχίου, Επιστολή παπα-ιωάννη, επιστάτη των κτημάτων του Παναγίου Τάφου στις επαρχίες Σισανίου, Καστοριάς, Γρεβενών, Πυλωρί (Κοζάνης), 1866, Φεβρουάριος 21, προς άγνωστο παραλήπτη μονόφυλλο, διαστάσεις: 18x22, γλώσσα: ελληνική Περίληψη: Επιστολή του παπα-ιωάννη προφανώς σε κάποιον οδωμανό αξιωματούχο, με δέμα την αμφισβήτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των μετοχιών του Παναγίου Τάφου στον καξά Βέντξι («πλησίον του χωρίου Πυλωρί»), από κάποιον Ιμπλάκαγα (δηλαδή κτηματομεσίτη ή ενοικιαστή φόρων, κατά πάσα πιθανότητα) Χασάν πασά, ο οποίος ισχυριζόταν ότι τα κτήματα αυτά (60 τεμάχια χωράφια, 4 τεμάχια αμπέλια και 2 σπίτια εντός του χωριού) ήταν «ιμπλάκια» και όχι «μούλκια του Παναγίου Τάφου», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο συγγραφέας της επιστολής. 12. Τεσκερές Πρίστινα, 1867 μονόφυλλο, διαστάσεις: 31,5x18, γλώσσα: οθωμανική σημείωση (φ. 1 ν ): Τεσκερές περί αμπελιών. 85. Ίσως πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο με το αναφερόμενο στο Αγ. Τσελίκας, Καταγραφή, IV.A.123, 6, όπου επιστολή πατριάρχου Κυρίλλου Β' προς τον πρωτοσύγκελλον Θεόφιλον εις Σιάτιστα, 1850, Νοέμ. 15.

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 11% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 85% Φεβρουάριος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 18% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 78% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάρτιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) - Περιουσιολόγιο

Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) - Περιουσιολόγιο ΓΕΝΙΚΑ Είναι κοινή αντίληψη ότι στη Χώρα μας είναι απαραίτητη η καταγραφή των ακινήτων, στην οποία πρέπει να προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου και ο ιδιοκτήτης του, έτσι ώστε να δημιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 5.6.2007 15.5.2008 Λευκωσία, 20 Μαίου 2008 H Louis plc υποβάλλει το Ετήσιο Δελτίο της που καλύπτει την περίοδο από 5 ην Ιουνίου, 2007 μέχρι 15 ην Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφίας Χλωρού. Έγραψα και υπέγραψα Εν τη Αθήναις τη 1 Νοεμβρίου 1898 Σοφία Ν. Χλωρού. - Αβραμιώτου 10, Αθήνα

Σοφίας Χλωρού. Έγραψα και υπέγραψα Εν τη Αθήναις τη 1 Νοεμβρίου 1898 Σοφία Ν. Χλωρού. - Αβραμιώτου 10, Αθήνα Κληροδότηματα Σοφίας Χλωρού Ακίνητα επί των οδών : - Πατησίων 146 & Χανίων, Αθήνα - Αβραμιώτου 10, Αθήνα Λίγα λόγια για τη δωρήτρια : Σύζυγος Νικολάου Χλωρού Στοιχεία Διαθήκης : διαθήκη 01/11/1998, Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ Φεβρουάριος 2012 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση Περιφέρειες Κωδικός ΔΙΔΕ/Γραφ Γλώσσα Επίπεδο εξετ_κέντρο υ ΑΓΓΛΙΚΑ Β ΑΓΓΛΙΚΑ Γ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ΓΑΛΛΙΚΑ Β ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ4691ΩΓ-Ε30. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (δεν αφορά το Δημόσιο,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ4691ΩΓ-Ε30. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (δεν αφορά το Δημόσιο,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 03/02/2014-28/02/2014 01/02/2014-28/02/2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 04/03/2014-31/03/2014 01/03/2014-31/03/2014 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 01/04/2014-30/04/2014 01/04/2014-30/04/2014 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 02/05/2014-02/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ ΑΙΓΑΙΟ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ Louis Cristal

ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ ΑΙΓΑΙΟ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ Louis Cristal ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ ΑΙΓΑΙΟ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ Παρασκευή Πειραιάς - 11:00 Μύκονος* 18:00 23:59 Σάββατο Κουσάντασι 07:00 13:00 Σάμος 15:30 22:00 Κυριακή Μήλος* 09:00 18:00 Δευτέρα Λαύριο 06:30 - ANΑΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα ΠΑΣΧΑ 2014 7 Μέρες 7-13 Απριλίου ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΙΝΑ 1 η ΜΕΡΑ M.ΤΡΙΤΗ (7/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 μ.μ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πτήση με Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 μ.μ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1η ΜΕΡΑ.M.ΤΕΤΑΡΤΗ (16/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 µ.µ στο αεροδρόµιο Μακεδονία. Πτήση µε Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 µ.µ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

c/s Salamis Filoxenia Πρόγραμμα κρουαζιέρων Καλοκαίρι 2015 Α/Α Ημερομηνίες Ημέρες Διάρκεια Προορισμοί

c/s Salamis Filoxenia Πρόγραμμα κρουαζιέρων Καλοκαίρι 2015 Α/Α Ημερομηνίες Ημέρες Διάρκεια Προορισμοί Πρόγραμμα κρουαζιέρων Καλοκαίρι 2015 Α/Α Ημερομηνίες Ημέρες Διάρκεια Προορισμοί ΙΟΥΝΙΟΣ 1 12-14/06/15 Παρασκευή με Κυριακή 2-ήμερη (2 νύκτες / 3 μέρες) Λίβανος 2 14-19/06/15 Κυριακή με Παρασκευή 5-ήμερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 Κυριακή 29 Μαΐου Εξόρμηση εθελοντικών καθαρισμών των ακτών της Σίφνου Τόπος Συγκέντρωσης: πλατεία Αρτεμώνα Ώρα: 11:00 Οργάνωση: ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα Αγγλικά Α 4 1 Αγγλικά Β 52 3 Αγγλικά Γ1 6 1 Γαλλικά Α 4 1 Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

FSRC Greece. Τάκης Καραγιαννόπουλος. Feng Shui Research Center Greece

FSRC Greece. Τάκης Καραγιαννόπουλος. Feng Shui Research Center Greece FSRC Greece Τάκης Καραγιαννόπουλος Feng Shui Research Center Greece Feng Shui Research Center Greece Τάκης Καραγιαννόπουλος Πιστοποιημένος Ανώτερος Σύμβουλος Feng Shui από το FSRC Higher Diploma από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Οκτώβριος 2011 ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες Επιστολογράφοι - Χ

Έλληνες Επιστολογράφοι - Χ Έλληνες Επιστολογράφοι - Χ Αποστολέας Παραλήπτης Ημερομηνία είδος Τόπος Αρ Φακέλου Αρχείου Χαλδέζος, Πάνος, Νέας Σμύρνης Βενέζη, Σταυρίτσα 8/11/73 επιστολή [φ.1] Αθήνα Φ13.1 Χαλκούση, Ελένη Βενέζης, Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός εξετ_κέντρ ου. Επίπεδ ο. Γλώσσα ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 201Β 210Α 230Α

Κωδικός εξετ_κέντρ ου. Επίπεδ ο. Γλώσσα ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 201Β 210Α 230Α Δ/νση Περιχές Υπψηφίων ότι επιθυμύν να εξεταστύν στην Αθήνα ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Γ Γ υ 1 ΕΠΑΛ Τηλέφων σχλείυ E-mail Εξετ mail@1epalathinattschgr 201 Α' 201 Α' Γ 201 Α' ΓΑΛΛΙΚΑ 201 Α' ΓΑΛΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

S-63 1573: ΑΝΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ. ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΤΟ 1563

S-63 1573: ΑΝΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ. ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΤΟ 1563 S-63 1573: ΑΝΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ. ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΤΟ 1563 Αμμόχωστος 2011 Στα 1573, δυο χρόνια μετά την κατάληψη της Αμμοχώστου από τους Οθωμανούς, κτίστηκε το Βαρώσι. Η ανέγερση του Βαρωσιού είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. /νση : Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Τηλέφωνο : 2104291074 Fax : 210-4291073 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κλούρας Δημήτριος 2103375771 grammateia_gspp@minfin.gr Καρ.Σερβίας 8 10184 Αθήνα Αττικής Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών 2103375816 privatization@minfin.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Κατά τη διάρκεια 2008-2013 (Α εξάμηνο) η ΣΥΜΒΟΛΗ ανέλαβε την διοργάνωση 12 ημερίδων στις οποίες συμμετείχαν κατά μέσο όρο 150-200 άτομα 2008 Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Λεωφ. Στροβόλου 254,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013 Ενημέρωση κατά την 1 Τι είναι ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας (ΦΑ) Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κύπρο υπόκεινται στην καταβολή ετήσιου φόρου επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006-2007 LOUIS PLC. 1. Louis plc Τριµηνιαία 2006 Αναδιάρθρωση επιτροπών ΚΕ - 30 Μαΐου 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006-2007 LOUIS PLC. 1. Louis plc Τριµηνιαία 2006 Αναδιάρθρωση επιτροπών ΚΕ - 30 Μαΐου 2006 1. Louis plc Τριµηνιαία 2006 Αναδιάρθρωση επιτροπών ΚΕ - 30 Μαΐου 2006 2. Louis plc Ετήσιο ελτίο για την περίοδο 1.1.05 29.5.06-5 Ιουνίου 2006 3. Louis plc Κληρώθηκαν οι δωρεάν κρουαζιέρες και διανυκτερεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Λ Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ e-mail: info@dimoschalkis.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΧΑΛΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΡΟΥΔΟΜΕΤΩΦ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΡΟΥΔΟΜΕΤΩΦ 1 2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΡΟΥΔΟΜΕΤΩΦ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ 3 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ιστορικό & Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας Η ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ Η ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΙ Η ΘΡΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Δάνης Παναγιώτης 2103401010 2106980529 secoff@sdoe.gr Κεντρική Υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε. - Δ1. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Πιτιακούδης Δημήτριος 2103401033

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Κεφαλαιο Πρωτο ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ χρηματιστηριου Αξιων Αθηνων Χρηματιστήριο είναι ο τόπος όπου διεξάγονται αγοραπωλησίες αξιών, οι τιμές των οποίων διαμορφώνονται σύμφωνα με τους κανόνες προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 34/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 34/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 34/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 6/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24-2-2009 Σήμερα την 24 η του μηνός Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016 Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016 Γραπτές Εξετάσεις IESOL Προφορικές Εξετάσεις ISESOL Οκτώβριος 31/10/2015 C2, C1 01/11/2015 B2, B1 Δεκέμβριος 12/12/2015 C2, C1, A1 13/12/2015 B2, B1, A2 Ιανουάριος 30/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοσμέτειο Ίδρυμα- «ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη» 40 χρόνια προσφορά προς τους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες

Το Κοσμέτειο Ίδρυμα- «ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη» 40 χρόνια προσφορά προς τους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες Το Κοσμέτειο Ίδρυμα- «ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη» 40 χρόνια προσφορά προς τους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών (ίδρυση 1963) Η μακρά παράδοση της φιλανθρωπίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ < ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ>

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ < ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ> ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ < ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ> Ημερομηνία Έκθεσης: Απρίλιος Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Γηπεδικές Εκτάσεις στην περιοχή Δήμου Στυλίδας Νομού Φθιώτιδας Φορέας Ακινήτου: Δικηγορική

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 14075392 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 14029308 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΣΤΑΜΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ (Σ.Σ.Α.Σ.) ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (8 ΟΣ ) ΤΣΕΤΣΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΟΣΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πληρότητα φακέλων υποβολής αιτημάτων στα Σ.Α. χωρικής αρμοδιότητας Α.Δ.Α. Λειτουργία Συμβουλίων.

ΘΕΜΑ: Πληρότητα φακέλων υποβολής αιτημάτων στα Σ.Α. χωρικής αρμοδιότητας Α.Δ.Α. Λειτουργία Συμβουλίων. ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2013 Πειραιάς, 6 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 6684/897 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ C F A. Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Η/Υ C F A. Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων Specisoft wwwspecisoftgr Πρόγραμμα Η/Υ C F A Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων Specisoft AE Αρτέμιδος 3, 15125 Μαρούσι, τηλ 210 6911468, fax 210 6993791 e-mail: info@specisoftgr,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α3/61100/9707 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr Την Κυριακή 27/4/2014 κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ξάνθης η δήλωση υποψηφιότητας της Δημοτικής Κίνησης ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΞΑΝΘΗ. Πρόκειται για ένα πραγματικά νέο ψηφοδέλτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικό Δελτίο Νο. 9 Σεπτέμβριος 2015

Στατιστικό Δελτίο Νο. 9 Σεπτέμβριος 2015 Στατιστικό Δελτίο Νο. 9 Σεπτέμβριος 2015 Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Εισαγωγή Το παρόν Στατιστικό Δελτίο του SETE Intelligence, περιλαμβάνει: Στοιχεία Αεροπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Άγιος Θύρσος, Άγιος Φίλων, Απόστολος Ανδρέας από ναό Αγίας Τριάδας Ριζοκαρπάσου Εκκλησίες Αφέντρικας Χάρτης Leonida Attar (1542) Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι στην Καρπασία

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter - Data. Νο. 7 Ioύλιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr

Newsletter - Data. Νο. 7 Ioύλιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Newsletter - Data Νο. 7 Ioύλιος 2015 Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Εισαγωγή Το παρόν τεύχος του SETE Intelligence Newsletter Data, περιλαμβάνει: Αναλυτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 7o: Διαγραφή ή μη μισθωμάτων λόγω επισκευής δημοτικού ακινήτου

ΘΕΜΑ 7o: Διαγραφή ή μη μισθωμάτων λόγω επισκευής δημοτικού ακινήτου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 15/6/2015 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 273 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύριες δραστηριότητες εργοταξίου

Κύριες δραστηριότητες εργοταξίου 2012 Προκαταρκτικές εργασίες: Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2012 Περίφραξη και καθαρισμός του οικοπέδου Εξυγίανση εδάφους και διαχωρισμός / αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής Έναρξη αρχαιολογικών ερευνών 28 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟ 1751

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟ 1751 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟ 1751 Οί πληροφορίες σχετικά μέ τή γένεση τής εμπορικής ναυτιλίας στον ελλαδικό χώρο είναι τόσο σπάνιες καί τόσο αποσπασματικές, άλλα καί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 30-8-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ: 10039 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 30-8-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ: 10039 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 30-8-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ: 10039 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΑΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ταχ. Διευθ.:Ακτή Μιαούλη 17-19 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ. Αριθμ.Πρωτοκόλλου Αριθμ.Μητρώου... Ημερομηνία /./.. ΔΗΛΩΣΗ. περουσιακής κατάστασης έτους 2014

ΚΑΤΑΘΕΣΗ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ. Αριθμ.Πρωτοκόλλου Αριθμ.Μητρώου... Ημερομηνία /./.. ΔΗΛΩΣΗ. περουσιακής κατάστασης έτους 2014 ΚΑΤΑΘΕΣΗ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ Αριθμ.Πρωτοκόλλου Αριθμ.Μητρώου... Ημερομηνία /./.. ΔΗΛΩΣΗ περουσιακής κατάστασης έτους 2014 κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 ΦΕΚ 309/ Α/31-12-2003 Παραλήπτης της δήλωσης: Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Λ. Λαμπριανίδου 40, 661 00 Δράμα Τ. 2521022750, 2521024995, 2521027520 F. 2521025835 E. ccidrama@dramanet.gr www.dramanet.gr ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 6-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτρήσεις και Τσιμεντενέσεις Δάλλας Γεώργιος Χ. Κάτω Τρίτος 2251093258 Δάλας Ιορδάνης Χ. Μυτιλήνη 2251020403. Δάπεδα και Πλακάκια Μωσαικά

Γεωτρήσεις και Τσιμεντενέσεις Δάλλας Γεώργιος Χ. Κάτω Τρίτος 2251093258 Δάλας Ιορδάνης Χ. Μυτιλήνη 2251020403. Δάπεδα και Πλακάκια Μωσαικά ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Κατασκευές Ανακαίνιση και αναπαλαίωση κτιρίων Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Ιστοσελίδα ΑΦΟΙ Α ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗ ΟΕ Ιωάννη Δελή 11 2251041244 http://www.chatzimanolakis.gr/ Γεωτρήσεις και Τσιμεντενέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά 31-03-2015 Αριθμ. Πρωτ: 2109. ΠΡΟΣ: 1) Νικολιουδάκη Νεκτάριο του Δημητρίου, Αγία Μαρίνα. 2) ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή)

Χανιά 31-03-2015 Αριθμ. Πρωτ: 2109. ΠΡΟΣ: 1) Νικολιουδάκη Νεκτάριο του Δημητρίου, Αγία Μαρίνα. 2) ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΣΝΗ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χρυσοπηγή 73100 Χανιά Πληρ.: Β.Καστρινάκης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα