Εναλλακτικές µορφές τουρισµού στον δήµο Σητείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εναλλακτικές µορφές τουρισµού στον δήµο Σητείας"

Transcript

1 Α Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων Εναλλακτικές µορφές τουρισµού στον δήµο Σητείας Πτυχιακή εργασία του: του Υπεύθυνος καθηγητής: Συλλιγνάκη Εµµανουήλ Α.Μ. Α Μ 3800 Κ. Φραγκούλης Αντώνιος 1

2 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή Τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον Η βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη Νοµικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος Τουριστική χωρητικότητα Σχέση πληθυσµού και δυναµικότητας φιλοξενίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Φυσικά Χαρακτηριστικά Γεωγραφική θέση και µορφολογία Κλίµα Περιοχές φυσικού κάλλους Πολιτιστικά χαρακτηριστικά Τουριστική ανωδοµή και υποδοµή Οδικό δίκτυο Συγκοινωνία Ο ανθρώπινος παράγοντας Χωρητική κατανοµή του τουρισµού Τουριστικό δυναµικό Προσπελασιµότητα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού στον δήµο Σητείας Αγροτουρισµός

3 3.2 Πολιτιστικός τουρισµός Φυσιολατρικός τουρισµός Αθλητικός τουρισµός Ορειβατικός τουρισµός Τουρισµός παραχείµασης Τρίτης ηλικίας Εκπαιδευτικός τουρισµός Επαγγελµατικός Επιµορφωτικός τουρισµός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προτεινόµενες ενέργειες για την ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού στον δήµο Σητείας Προτεινόµενες Ενέργειες ανά Θεµατική Μορφή Τουρισµού Αγροτουρισµός Πολιτιστικός τουρισµός Φυσιολατρικός τουρισµός Αθλητικός τουρισµός Ορειβατικός τουρισµός Εκπαιδευτικός τουρισµός Επαγγελµατικός - Επιµορφωτικός τουρισµός Τουρισµός Παραχείµασης - Τρίτης ηλικίας Προτεινόµενες ενέργειες για την συνολική υποστήριξη και προώθηση των ειδικών µορφών τουρισµού Εκπόνηση ενός προγράµµατος ανάπτυξης και προώθησης ειδικών µορφών τουρισµού στον δήµο Σητείας

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Στρατηγική προώθησης αγροτουρισµού στον δήµο Σητείας Αγροτουρισµός: Μια ευκαιρία για τις αγροτικές περιοχές Ο αγροτουρισµός και η Ελληνική εµπειρία - Η πελατεία του αγροτουρισµού Βασικές αρχές στρατηγικής προώθησης του αγροτουρισµού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Εµπορία αγροτουρισµού Είδη προϊόντων αγροτουρισµού Παρουσίαση προϊόντων ιαπραγµάτευση του τουριστικού προϊόντος Έρευνα τουριστικών γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό Προβολή και διαπραγµάτευση των τουριστικών προϊόντων Βιβλιογραφία

5 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Η βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη. Η αποκατάσταση της ισορροπίας στις διαταραγµένες σχέσεις τουρισµού και περιβάλλοντος, περνά µέσα από τη βιώσιµη ανάπτυξη, οι αρχές της οποίας για τον τοµέα του τουρισµού έχουν εξειδικευθεί µε ένα κείµενο σχεδίου δράσης, µε τίτλο «Agenda 21 για την ταξιδιωτική και τουριστική βιοµηχανία - Προς µια περιβαλλοντικά βιώσιµη ανάπτυξη». ιατυπώθηκε από κοινού και συνυπογράφηκε το 1996 από τον Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού (WTO), το Παγκόσµιο Συµβούλιο Ταξιδιών και Τουρισµού (WTTC) και το Συµβούλιο της Γης (EC). Το σηµαντικό αυτό κείµενο απευθύνεται στις ταξιδιωτικές και τουριστικές επιχειρήσεις, στις κυβερνήσεις, στους εθνικούς οργανισµούς τουρισµού, καθώς και στο ταξιδιωτικό και τουριστικό κοινό, για να µεταφέρει το µήνυµα ότι η ταξιδιωτική και τουριστική βιοµηχανία έχει βασικό ενδιαφέρον για την προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων που αποτελούν το υπόβαθρο των επιχειρήσεων τους και για να τους προτείνει τα µέτρα που πρέπει να λάβουν. Ανάµεσα στ' άλλα το κείµενο καθιερώνει ορισµένες αρχές στα πλαίσια της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης που πρέπει να ακολουθεί η ταξιδιωτική και τουριστική βιοµηχανία όπως: Να βοηθήσει τους ανθρώπους ώστε να ακολουθήσουν µια υγιή και παραγωγική ζωή σε αρµονία µε τη φύση. Να συνεισφέρει στη διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστηµάτων. Να βασίζεται σε βιώσιµα παραγωγικά και καταναλωτικά πρότυπα. 5

6 Να συνιστά η περιβαλλοντική προστασία ένα ολοκληρωµένο τµήµα των σχεδίων τουριστικής ανάπτυξης. Να αντιµετωπίζονται τα ζητήµατα της τουριστικής ανάπτυξης µε τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων πολιτών στις αποφάσεις σχεδιασµού, προσαρµοσµένες στα τοπικά δεδοµένα. Να αναγνωρίζει και να υποστηρίζει η τουριστική ανάπτυξη, την ταυτότητα, τον πολιτισµό και τα ενδιαφέροντα του ντόπιου πληθυσµού. Οι αρχές αυτές δεν συνιστούν βέβαια υποχρεωτικούς νοµικούς κανόνες για τα µέλη που ανήκουν στις οργανώσεις που τις διατύπωσαν. Όµως δεδοµένου ότι τα µέλη αυτά ασκούν επιχειρηµατικές δραστηριότητες, που αναφέρονται σε συναλλαγές µε παραγωγούς ταξιδιών, µεταφορείς και καταναλωτές τουριστικών υπηρεσιών, έχουν τη δυνατότητα να ενσωµατώσουν τις αρχές αυτές στις επιµέρους συµφωνίες και να τις καθιερώσουν ως σταθερούς όρους στις τουριστικές συναλλαγές. Ήδη ορισµένοι µεγάλοι τουριστικοί οργανισµοί (tour operators) έχουν συµπεριλάβει στα ξενοδοχειακά συµβόλαια και όρους που αναφέρονται σε περιβαλλοντικά θέµατα. Την ίδια δυνατότητα έχουν και οι κυβερνήσεις στις περιπτώσεις που συνάπτουν συµφωνίες τουριστικής συνεργασίας. 1.2 Νοµικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος. Οι ισορροπηµένες σχέσεις τουριστικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος πέρα από τις παραπάνω διακηρύξεις και τις άτυπες συµφωνίες, που δεσµεύουν και την Ελλάδα, εξασφαλίζονται και από ένα ευρύ νοµικό πλαίσιο κανόνων, που ρυθµίζουν σε εθνικό επίπεδο τα θέµατα του περιβάλλοντος σε όλες τις εκφάνσεις επικεντρώνοντας στο ιδιαίτερο κρίσιµο θέµα της προστασίας του. Ο θεµελιώδης νόµος του Συντάγµατος στο άρθρο 24, αναφέρει ότι η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του κράτους, το οποίο πρέπει να παίρνει τα αναγκαία 6

7 προληπτικά και κατασταλτικά µέτρα. Ειδική µνεία γίνεται για την προστασία των δασών, για τα µνηµεία, τις παραδοσιακές περιοχές, τα θέµατα της χωροταξίας και της πολεοδοµίας. Για την εφαρµογή της συνταγµατικής αυτής επιταγής έχουν εκδοθεί ειδικοί νόµοι, όπως ο νόµος για την προστασία του περιβάλλοντος. (Ν1650/86), ο νόµος για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων (Ν998/79), ο οικιστικός νόµος (Ν1337/83) περί αιγιαλού και παραλίας (Ν1540/30) και ο αρχαιολογικός νόµος (Ν5351/32 και Ν1469/50), που βρίσκονται στο στάδιο της αναθεώρησης µε νοµοσχέδια που κατατέθηκαν στη Βουλή, ο νόµος για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος (Π.. 55/98), ο νόµος για τον χωροταξικό σχεδιασµό και την αειφόρο ανάπτυξη (Ν.2742/99) και άλλοι. Το νοµικό αυτό πλαίσιο συµπληρώνεται και από το πρωτογενές δίκαιο των καταστατικών Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και από το παράγωγο δίκαιο των κοινοτικών οδηγιών που ρυθµίζουν τα θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και τις πολιτικές και δράσεις για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Όλο το νοµικό αυτό πλέγµα καλύπτει και τον τουρισµό στον βαθµό που οι τουριστικές δραστηριότητες σχετίζονται µε το περιβάλλον. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι υπάρχουν και ειδικές ρυθµίσεις που αναφέρονται αποκλειστικά στις τουριστικές δραστηριότητες, όπως οι εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση τουριστικών εγκαταστάσεων, οι εγκρίσεις χωροθέτησης των τουριστικών δραστηριοτήτων οι άδειες λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, τα συστήµατα βιολογικού καθαρισµού και διάθεσης στέρεων αποβλήτων των ξενοδοχείων, οι όροι πυρασφάλειας των τουριστικών εγκαταστάσεων κ.τ.λ. Πάντως εκείνο που διαπιστώνει κανείς είναι ότι ενώ το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς παρέχει την δυνατότητα ρύθµισης των σχέσεων τουρισµού και περιβάλλοντος προς την κατεύθυνση µιας βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης. Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου γιατί σε µεγάλο βαθµό δεν εφαρµόζονται οι νόµοι τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο καταστολής. 7

8 1.3 Τουριστική χωρητικότητα. Η διατάραξη των σχέσεων ισορροπίας τουρισµού και περιβάλλοντος συνδέεται άµεσα µε τη µεγέθυνση της τουριστικής δραστηριότητας, η οποία µε τον µαζικό τουρισµό παραβίασε τα όρια αντοχής του τόπου και δηµιουργήθηκε το γνωστό πρόβληµα της τουριστικής χωρητικότητας ή της φέρουσας ικανότητας ενός συγκεκριµένου τουριστικού τόπου που εκφράζεται κατά ένα υπεραπλουστευµένο τρόπο µε "τον λόγο του αριθµού των αφίξεων, του επιπέδου, ποσοτικού και ποιοτικού, των κάθε µορφής προσφερόµενων υπηρεσιών στο τουριστικό κοινό, του βαθµού διατήρησης της ποιότητας ζωής και της ανοχής του ντόπιου πληθυσµού στις τουριστικές πιέσεις, και όλα αυτά σε συνάρτηση µε την διατήρηση σε επίπεδο βιωσιµότητας των φυσικών πολιτιστικών και δοµηµένων στοιχείων του τόπου". Το θέµα αυτό έχει απασχολήσει κατά καιρούς τους θεωρητικούς του τουρισµού, οι οποίοι προσπαθούν να το προσεγγίσουν µε µια σειρά δεικτών, που εκφράζουν την "τουριστικότητα" του τόπου σε σχέση µε τον πληθυσµό του, και τους επισκέπτες που δέχεται χωρίς ωστόσο να καταλήξουν σε µία συγκεκριµένη µέθοδο µέτρησης της τουριστικής χωρητικότητας. 1.4 Σχέση πληθυσµού και δυναµικότητας φιλοξενίας. Η άποψη ότι ένας τόπος µπορεί να δεχθεί χωρίς προβλήµατα τόσους επισκέπτες, όσος είναι ο πληθυσµός του, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τα πράγµατα. Για παράδειγµα στην Κρήτη το βόρειο τµήµα του νησιού έχει αρχίσει να εµφανίζει τα πρώτα σηµάδια κορεσµού ενώ το νότιο υπολειτουργεί. Μια πρώτη εξήγηση που µπορεί να δοθεί είναι ότι δεν είναι ισοκατανεµηµένες στον χώρο οι τουριστικές δραστηριότητες όχι µόνο της διαµονής σε ξενοδοχεία αλλά και των άλλων δραστηριοτήτων πολιτισµού, ψυχαγωγίας, αγορών κλπ. Η ανισοκατανοµή δεν είναι το µόνο πρόβληµα, υπάρχουν κι άλλα πολλά. Και το περίεργο είναι ότι ενώ έχουµε υπερπροσφορά ξενοδοχείων, που επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι σε ετήσια βάση το ξενοδοχειακό δυναµικό απασχολείται κάτω του 50% της δυναµικότητάς του, διατυπώνονται προτάσεις για δηµιουργία νέων 8

9 ξενοδοχείων υψηλών κατηγοριών. εδοµένου ότι δεν προβλέπεται ανάλογη αύξηση της ζήτησης, αυτό που µπορεί να συµβεί είναι να κλείσουν κάποια άλλα ξενοδοχεία που δεν είναι ανταγωνιστικά ή να αλλάξουν χρήση, σύµφωνα µε το νόµο το "καλό διώχνει το κακό", όταν µάλιστα δεν υπάρχει αντιστοιχία ποιότητας και τιµών στις επί µέρους κατηγορίες. Οι µικροµεσαίοι ξενοδόχοι διαµαρτύρονται ότι οι µεγάλο ξενοδόχοι πουλάνε φθηνά. Στη λογική αυτή εντάσσεται και το αίτηµα για παροχή κινήτρων «απόσυρσης» των µικρών κυρίως προβληµατικών ξενοδοχείων, που πρώτοι το έθεσαν οι Ισπανοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 9

10 Κεφάλαιο 2 Τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον 2.1 Γεωγραφική θέση και µορφολογία. Ο δήµος Σητείας του νοµού Λασιθίου βρίσκεται στο ανατολικότερο άκρο της Κρήτης, δυτικά συνορεύει µε τον δήµο Ιεράπετρας, ενώ από τις άλλες πλευρές βρέχεται από θάλασσα, νότια από το Λιβυκό Πέλαγος και βόρεια από το Κρητικό πέλαγος. Έχει έκταση 633 τετραγωνικά χιλιόµετρα και είναι ο µεγαλύτερος δήµος της Κρήτης σε έκταση. Το µέσο µήκος του ανέρχεται σε 40 χιλιόµετρα και το µέσο πλάτος του σε 20 χιλιόµετρα. Μια σειρά ορεινών όγκων τον διασχίζουν από τα δυτικά προς τα ανατολικά που αποτελούν τα όρη της Σητείας (όρος Θρυπτή, Πέπονας, Ορνό, Μεγάλη Μούρη, Ζακρίτικα όρη). Υπάρχουν όµως και οροπέδια σε διάφορα ύψη από τα οποία τα σπουδαιότερα είναι το Οροπέδιο Ζήρου, Οροπέδιο Χανδρά και το οροπέδιο Μόδι. Η πεδινή γη καλύπτει περίπου το 18% της συνολικής έκτασης του δήµου και βρίσκεται κυρίως στις παραλιακές ζώνες και στη περιοχή της Σητείας όπου υπάρχει µια πεδινή ζώνη έκτασης στρεµµάτων περίπου. Οι υπόλοιπες εκτάσεις είναι ορεινές, καλύπτοντας το 30%, καθώς και ηµιορεινές καλύπτοντας το 52% του δήµου. Η µορφή των ακτών, από πλευράς µορφολογίας εδάφους, παρουσιάζει µια ποικιλία από πτυχώσεις και κόλπους ιδίως στο βόρειο τµήµα του δήµου, όπου χαρακτηριστικότερος είναι ο κόλπος της Σητείας. Οι νότιες και κυρίως οι ανατολικές ακτές είναι απόκρηµνες, όµως υπάρχουν αρκετές φυσικές παραλίες όπως της Χιόνας, η παραλία του Κουρεµένου, του Ξερόκαµπου και της κάτω Ζάκρου στα ανατολικά, και του Γούδουρα στα νότια. Τέλος η επαρχία Σητείας διαθέτει πολλές πηγές και άφθονα υπόγεια νερά καθώς και σηµαντικούς βιότοπους, όπως το ακρωτήρι 10

11 Σίδερος, το Βάι, το Κουφονήσι, το στόµιο του κόλπου της Σητείας και τα νησιά ιονυσάδες Κλίµα. Το κλίµα χαρακτηρίζεται ξηροθερµικό χωρίς µεγάλες διακυµάνσεις της θερµοκρασίας. Η ηλιοφάνεια κυρίως στις νότιες περιοχές είναι από τις µεγαλύτερες στην Ελλάδα. Το ετήσιο ύψος των βροχοπτώσεων είναι χαµηλό, µε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την µεγάλης διάρκειας ξηρασία από τον Μάιο έως τον Σεπτέµβριο. Εξαιρούνται βεβαίως οι ορεινές περιοχές στις οποίες πολλές φορές καταγράφονται έως και τρεις φορές µεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης απ ότι στις πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές. Το Καλοκαίρι αρχίζει πρόωρα, διαρκώντας από τον Μάιο έως τα µέσα Σεπτεµβρίου, και διακρίνεται από υψηλές θερµοκρασίες που αγγίζουν τους 20 έως και τους 35 βαθµούς celsius, παρόλο που η θαλάσσια αύρα και τα µελτέµια προκαλούν πτώση της θερµοκρασίας στην περιοχή. Το Φθινόπωρο αρχίζει στα µέσα Σεπτεµβρίου και διαρκεί ως τα µέσα εκεµβρίου, µε θερµοκρασίες από 15 έως 25 βαθµούς celsius, ενώ η περίοδος των βροχοπτώσεων διαρκεί από τον Οκτώβριο έως τα τέλη Απριλίου. Ο Χειµώνας αρχίζει στα µέσα του εκεµβρίου και µέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου. Οι βόρειοι άνεµοι είναι ψυχροί και οι νότιοι θερµοί και υγροί. Οι µέγιστες θερµοκρασίες κυµαίνονται από 10 έως 17 βαθµούς celsius. Η εποχή της Άνοιξης συρρικνώνεται στο διάστηµα µεταξύ Μαρτίου και στις αρχές Μαΐου, µε κύριο χαρακτηριστικό τις κατά κανόνα λίγες βροχοπτώσεις και τις σχετικά ελάχιστες χαµηλές θερµοκρασίες. Σε γενικές γραµµές το ζεστό και ήπιο κλίµα ευνοεί την τουριστική κίνηση καθ όλη την διάρκεια του χρόνου, µάλιστα το 11

12 καλοκαίρι οι βόρειοι άνεµοι που πνέουν στην περιοχή και ονοµάζονται µελτέµια, καθιστούν τη ζέστη αρκετά υποφερτή. 2.3 Περιοχές φυσικού κάλλους. Ο δήµος Σητείας είναι ιδιαίτερα ευνοηµένος από άποψη φυσικού κάλλους. ιαθέτει πάρα πολλές παραλίες µε καθαρά νερά, σπήλαια, φαράγγια, και φυσικά τοπία µοναδικής οµορφιάς. Σπήλαια: Στην περιοχή ο αριθµός των σπηλαίων είναι µεγάλος, αφού υπάρχουν κατά προσέγγιση 300 σπήλαια. Παρόλα αυτά δεν έχουν γίνει προσπάθειες αξιοποίησης, τουλάχιστον για τα κυριότερα από αυτά, ούτε κάποια λεπτοµερής αποτύπωσή τους για την παροχή χρήσιµων πληροφοριών στους τουρίστες που ενδιαφέρονται να τα επισκεφθούν. Τα σπουδαιότερα από γεωλογικής, ιστορικής και αρχαιολογικής σηµασίας είναι: Μικρό και µεγάλο Κατωφύγι, στην Κοινότητα Αγ. Γεωργίου. Το σπήλαιο Περιστεράς, στην Κοινότητα Καρυδίου. Το σπήλαιο Όξω Αατσίδι, στην Κοινότητα Κατσιδωνίου. Το σπήλαιο Πελεκητά, στην Κοινότητα Ζάκρου. Φαράγγια: Η µορφολογία του εδάφους ευνοεί επίσης την δηµιουργία φαραγγιών, τα οποία αποτελούν πόλο έλξης των τουριστών που αναζητούν φυσιολατρικές ή ορειβατικές διαδροµές. Αν αξιοποιηθούν κατάλληλα (εύκολη πρόσβαση, σήµανση, κλπ.) θα αποτελέσουν σηµαντικό τουριστικό πόρο για την ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού στον δήµο Σητείας. 12

13 Τα γνωστότερα φαράγγια της περιοχής είναι: Το φαράγγι των νεκρών µεταξύ Ζάκρου και κάτω Ζάκρου. Το φαράγγι που ξεκινά από το Χαµαίτουλο και καταλήγει στον Ξερόκαµπο. Το φαράγγι µεταξύ Μυρσίνης και Τουρλωτής. Το φαράγγι των Πεύκων. Το φαράγγι της Μονής Καψά. Το φαράγγι που ξεκινά από το χωριό Λάπιθος και καταλήγει στον Άγιο Στέφανο. Το φαράγγι της κοινότητας Ορεινού. Το φαράγγι του Λιβαρίου. Το φαράγγι των Χοχλακιών. Παραλίες: Ένας σηµαντικός πόλος τουριστικής έλξης του δήµου Σητείας είναι οι πολλές και όµορφες παραλίες του, στις οποίες κατά κύριο λόγο χρωστάει την τουριστική του ανάπτυξη. Η τουριστική ανάπτυξη που βασίζεται σε στοιχεία όπως ο ήλιος, η αµµουδιά και η θάλασσα φαίνεται ότι φτάνει στα όριά της στον δήµο και ότι εξαντλούνται οι δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη των παραλιακών περιοχών, χωρίς να επέλθουν ανεπανόρθωτες βλάβες στο περιβάλλον. Πάντως οι παραλίες εξακολουθούν να παραµένουν πανέµορφες πολυδαίδαλες και µε καθαρή θάλασσα. Οι χαρακτηριστικότερες από αυτές είναι: Η παραλία του Βάϊ, µε οργανωµένη πλαζ από την Κοινοτική Επιχείρηση Παλαικάστρου. Η πεντακάθαρη θάλασσα, η θαυµάσια αµµουδιά, σε συνδυασµό µε το φοινικόδασος έλκει χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσµο. 13

14 Η παραλία της Χιόνας αποτελεί µια σύνθεση από αρχαίο πολιτισµό και φυσικό κάλος. Χαρακτηρίζεται από την ψιλή αµµουδιά που απλώνεται και µέσα στη θάλασσα, µε πολλούς µικρούς κολπίσκους ενώ δίπλα από την ακτή απλώνονται ψαροταβέρνες. Η τεράστια σε µήκος παραλία Κουρεµένος- Πλακοπούλες που αρχίζει από το µικρό λιµανάκι µε τα ψαροκάικα και καταλήγει στην σκιά του βουνού µε την ονοµασία Καστρί. Είναι ιδανική παραλία για κάθε είδους θαλάσσια σπορ και µια από τις µεγαλύτερες παραλίες της Ευρώπης για τους φίλους του windsurfing. Η παραλία της Κάτω Ζάκρου, λίγα µόνο µέτρα από την οποία βρίσκονται τα ερείπια του µινωικού ανάκτορου. Η τεράστια σε µήκος δαντελωτή παραλία του Ξερόκαµπου, µε ψιλή αµµουδιά που απλώνεται και µέσα στην θάλασσα. Ανήκει στην πρώην κοινότητα Ζήρου και αναπτύσσεται συνεχώς τουριστικά. Η παραλία του Μακρύ Γιαλού, από τις πιο φηµισµένες της Νότιας Κρήτης, η οποία έχει αναπτυχθεί τουριστικά σε πολύ µεγάλο βαθµό και σιγά-σιγά οδηγείται σε κορεσµό. Η παραλία της Ερµούπολης. Βρίσκεται βορειοανατολικά της Μονής Τοπλού και σε απόσταση 2 χιλιοµέτρων βόρεια από το φοινικόδασος. Ο µεγάλος κάµπος που υπάρχει, καταλήγει σε ένα εξαίρετο ορµίσκο µε θαυµάσια θάλασσα και πανέµορφη θέα, απέναντι προς το ακρωτήρι Κάβο Σίδερος. Η παραλία της πόλης της Σητείας στον οµώνυµο κόλπο. Η παραλία του Κουτσουρά. Η παραλία στον Γούδουρα. Η παραλία του Μόχλου. 14

15 ασικές εκτάσεις: Ο δήµος Σητείας είναι πολύ φτωχός σε δάση λόγω της µεγάλης έκτασης του πετρώδους εδάφους και των µεγάλων καταστροφών από τις πυρκαγιές της τελευταίας 15ετίας, που περιόρισε τις δασικές εκτάσεις σε λιγότερο από διασπαρµένα στρέµµατα. Τα µόνα δάση που απαντώνται σήµερα στον δήµο Σητείας αποτελούνται από διάσπαρτες συστάδες δενδροποιηµένου πρίνου που διατηρούνται κυρίως στα βόρια. Οι οικολογικές επιπτώσεις από την καταστροφή των δασικών εκτάσεων είναι µεγάλες. Σε συνδυασµό µάλιστα µε την σταδιακή µείωση των βροχοπτώσεων, την αύξηση της θερµοκρασίας, την ξηρότητα του κλίµατος, τη βοσκή και την απουσία φυσικών σπορέων οι εκτάσεις αυτές οδηγούνται σε απογύµνωση, αφού η διαδικασία αναγέννησης του πεύκου είναι σχεδόν αδύνατη άµεσα. Βέβαια, από την αναφορά στα δάση του δήµου Σητείας δεν θα µπορούσε να λείπει το ιδιαίτερο φοινικόδασος Βάϊ. Πρόκειται και για το µοναδικό στην Ευρώπη, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσµο. Η αξία του είναι γνωστή και δεδοµένη. Αποτελεί, µαζί µε το φαράγγι της Σαµαριάς, τους δύο βασικότερου πόλους έλξης από πλευράς φυσικού περιβάλλοντος στην Κρήτη που προσελκύουν το τουριστικό ρεύµα. 2.4 Πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Στην Σητεία υπάρχει το λαογραφικό µουσείο, που ανήκει στον πολιτιστικό σύλλογο «ο Βιτσέντζος Κορνάρος». Στο µουσείο αυτό εκτίθενται αξιόλογα εκθέµατα προερχόµενα από όλο τον δήµο, αλλά κυρίως από δωρεές των κατοίκων της Σητείας αλλά και αγορές. Περιλαµβάνει κεντητά, υφαντά, έπιπλα, χειροτεχνήµατα, κεραµικά κλπ., ενώ υπάρχει και αναπαράσταση παλιού παραδοσιακού χωριάτικου σπιτιού. Υπάρχουν επίσης λαογραφικά µουσεία στο Χαµέζι, στις Λιθίνες και στο Παλαίκαστρο, ενώ πρόκειται να ιδρυθεί ένα στη Μαρωνιά και ένα στο Πισκοκέφαλο, όπου ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος σκοπεύει να το στεγάσει στο σπίτι των Κορνάρων το οποίο ανακατασκευάστηκε γι' αυτό το σκοπό. Τα λαογραφικά αυτά µουσεία περιέχουν εκθέµατα 15

16 χαρακτηριστικά του παραδοσιακού κρητικού χωριού που σχετίζονται µε την καθηµερινή ζωή και τις ασχολίες των κατοίκων (φορεσιές, κεντήµατα, οικιακά σκεύη, κλπ.), αλλά και εκθέµατα που σχετίζονται άµεσα µε την ιστορική και πολιτιστική παράδοση (εικόνες, βιβλία, παλιές φωτογραφίες, κλπ.). Στη Σητεία επίσης λειτουργεί αρχαιολογικό µουσείο µε σηµαντικότατα εκθέµατα, το οποίο επισκέπτονται πάνω από επισκέπτες το χρόνο, κυρίως κατά τη θερινή περίοδο. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του µουσείου ξεπερνούν τα 800 τετραγωνικά µέτρα, από τα οποία περίπου τα 600 καταλαµβάνουν οι εκθεσιακοί χώροι. Τα εκθέµατα καλύπτουν µια περίοδο χρόνων, από το 3500 προ Χριστού µέχρι το 500 µετά Χριστόν. Θεωρείται πολύ σηµαντικό µουσείο, αφενός λόγω των σπουδαίων εκθεµάτων του, αφετέρου εξαιτίας της παρουσίασής τους, αφού σε κάθε πολιτιστική και ιστορική ενότητα υπάρχει πλήρης ενηµέρωση µε κείµενα, φωτογραφίες, σχέδια και λεζάντες γραµµένες σε πέντε γλώσσες. Από πλευράς πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και πνευµατικών εκδηλώσεων η σπουδαιότερη είναι τα «Κορνάρεια», που λαµβάνουν χώρα στην πόλη της Σητείας κάθε χρόνο από τον Μάιο ως το τέλος Αυγούστου και περιλαµβάνουν πληθώρα εκδηλώσεων, όπως θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, οµιλίες, συναυλίες κλπ. Οργανωτικός φορέας είναι ο δήµος Σητείας, ενώ στην αρχή του θεσµού το 1978 συνδιοργανωτής υπήρξε και ο Προοδευτικός Σύλλογος Σητείας «Ο Βιτσέντζος Κορνάρος». Τα τελευταία χρόνια την οργάνωση των εκδηλώσεων έχει αναλάβει το Πνευµατικό Κέντρο του δήµου. Σηµαντική επίσης εκδήλωση είναι η γιορτή της "Σουλτανίνας"η οποία λαµβάνει χώρα κάθε χρόνο τον Αύγουστο. Άλλους πολιτιστικούς φορείς στον δήµο Σητείας αποτελούν οι πολιτιστικοί σύλλογοι των χωριών, η δραστηριότητα των οποίων όµως είναι περιορισµένη και συνοψίζεται στην οργάνωση τοπικών εορτών κυρίως τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, τις Απόκριες, στις γιορτές των τοπικών Αγίων, αλλά και εκδηλώσεων σχετικών µε παραδοσιακές ασχολίες, όπως τα «Καζανέµατα», δηλαδή η παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής της ρακής. Πολιτιστικοί σύλλογοι εν ενεργεία υπάρχουν στις περισσότερες από τις κοινότητες, δυστυχώς όµως στην πλειοψηφία τους 16

17 διαθέτουν ελάχιστα µέσα και οικονοµικούς πόρους που τους αναγκάζουν να παραµένουν αδρανείς και σε κάποιες περιπτώσεις να οδηγούνται σε διάλυση. 2.5 Τουριστική ανωδοµή και υποδοµή. Το ξενοδοχειακό δυναµικό σε καταλύµατα σε ολόκληρο τον δήµο Σητείας ανέρχεται σε κλίνες περίπου, από τις οποίες το 47% ανήκουν σε ξενοδοχεία διαφόρων κατηγοριών και ξενώνες, ενώ το 53% των κλινών ανήκουν σε τουριστικά καταλύµατα επιπλωµένων διαµερισµάτων και ενοικιαζοµένων δωµατίων σε ιδιωτικά σπίτια ή ανεξάρτητα. Τα καταλύµατα αυτά κατανέµονται κυρίως σε τέσσερις περιοχές: 1. Στην πόλη της Σητείας και στα περίχωρα. 2. Στην περιοχή του Παλαικάστρου. 3. Στην νότια παραλιακή ζώνη Μακρύ Γιαλού, Κουτσουρά και Ανάληψης. 4. Στην περιοχή του Μόχλου. Μεγάλο µέρος της τουριστικής υποδοµής του δήµου Σητείας συγκεντρώνεται στην πόλη της Σητείας και στην νότια παραλιακή ζώνη και εν µέρει στην περιοχή του Παλαικάστρου και του Μόχλου. Υπάρχει παντελής έλλειψη ξενοδοχείων πολυτελείας, ενώ δύο µονάδες µόνο είναι Α' κατηγορίας. Η µια από αυτές τις µονάδες βρίσκεται στην Σητεία και η άλλη στην Ανάληψη του Μακρύ Γιαλού, ενώ ελάχιστες είναι οι µονάδες Β' κατηγορίας. Οι µεγάλες τουριστικές µονάδες όπως το SITIA BEACH -HELIO CLUB στην Σητεία, SUNWING στους Πεύκους, HOTEL CLUB MOKLOS PALADIEN στο Μόχλο, προσελκύουν κλειστό τουρισµό τύπου «club» και απευθύνονται κυρίως σε ξένους τουρίστες 17

18 που έρχονται σε οργανωµένες οµάδες από ταξιδιωτικούς πράκτορες του εξωτερικού. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ξενοδοχειακής υποδοµής του δήµου είναι το µικρό µέγεθος των µονάδων. Αν εξαιρέσουµε τα µεγάλα ξενοδοχεία (SITIA BEACH, ITANOS, SUNWING, ALPHEGA, HOTEL CLUB MOKLOS PALADIEN), το µέσο µέγεθος ξενοδοχείου είναι µόνο 35 κλίνες. Παρατηρούµε ότι υπάρχει µεγάλη συγκέντρωση επιπλωµένων διαµερισµάτων και ενοικιαζοµένων δωµατίων, στην πλειοψηφία τους επιχειρήσεις «οικογενειακής» µορφής, στις παραλιακές περιοχές που έχουν αναπτυχθεί τουριστικά. Από έρευνες συµπεραίνουµε ότι οι ξενοδοχειακές µονάδες Γ' κατηγορίας αποτελούν το 40% του συνόλου των µονάδων, τα ξενοδοχεία Α' και Β' κατηγορίας το 17%, τα ξενοδοχεία ' κατηγορίας το 26% ενώ το υπόλοιπο 17% µοιράζονται τα ξενοδοχεία Ε' κατηγορίας και οι ξενώνες. Όµως από πλευράς ξενοδοχειακών κλινών, την πλειοψηφία κατέχουν οι µονάδες Α' και Β' τάξης ενώ σηµαντικό ποσοστό µοιράζονται οι µονάδες Γ' τάξης. Οι µονάδες ' τάξης περιλαµβάνουν το 7% των συνολικών ξενοδοχειακών κλινών και οι µονάδες Ε' τάξης και οι ξενώνες κατέχουν το υπόλοιπο 5%. Η νότια παραλιακή ζώνη, που αποτελείται από τον Μακρύ Γιαλό, την Ανάληψη, τον Κουσουρά, τα Αχλιά και την Γαλήνη, συγκεντρώνει τις µισές από τις συνολικά διαθέσιµες κλίνες ενοικιαζοµένων δωµατίων του δήµου. Το Παλαίκαστρο το 14% των κλινών, η Τουρλωτή και το Μόχλος το 5%, η πόλη της Σητείας και τα περίχωρα το 21%, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές του δήµου συγκεντρώνουν συνολικά µόνο το υπόλοιπο 10% των κλινών αυτών. Αν υπολογίσουµε την αναλογία των διαθέσιµων κλινών των ενοικιαζοµένων δωµατίων προς τις διαθέσιµες ξενοδοχειακές κλίνες για τις διάφορες περιοχές του δήµου, παρατηρούµε ότι µόνο στην Ανάληψη Πεύκων υπάρχει µια προφανής ισορροπία µεταξύ τους. Στο δήµο Σητείας υπάρχει µια προφανής δυσαναλογία σε βάρος των κλινών των ενοικιαζοµένων δωµατίων, δηλαδή οι ξενοδοχειακές κλίνες είναι σχεδόν διπλάσιες των κλινών των δωµατίων. Για τις κυριότερες από τις υπόλοιπες περιοχές, οι κλίνες των δωµατίων υπερτερούν στις περιοχές του Μακρύ Γιαλού, όπου υπάρχουν µόνο ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα, 18

19 του Παλαικάστρου, του Κουτσουρά, στα Αχλιά και τη Γαλήνη, ενώ µόνο στο Μόχλο οι ξενοδοχειακές κλίνες είναι υπερδιπλάσιες. Συνοψίζοντας, υπάρχει µια ισοκατανοµή των διαθέσιµων κλινών στον δήµο σε ξενοδοχειακές κλίνες και άλλες διαθέσιµες κλίνες σε ενοικιαζόµενα δωµάτια και επιπλωµένα διαµερίσµατα. Όπως είναι φυσικό οι ξενοδοχειακές κλίνες είναι σαφέστατα περισσότερες στο ήµο Σητείας, αλλά λιγότερες στις διάφορες άλλες περιοχές της. Επίσης τα τουριστικά καταλύµατα συγκεντρώνονται σχεδόν εξ' ολοκλήρου σε παραλιακές περιοχές, η σε χωριά που διαθέτουν αξιόλογες ακτές. Σύµφωνα µε την στατιστική υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. η διάρκεια της τουριστικής περιόδου των ξενοδοχείων του δήµου είναι κατά µέσο όρο 7 µήνες, από τον Απρίλιο µέχρι τον Οκτώβριο, ενώ η τουριστική περίοδος για τα ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα και δωµάτια είναι σαφώς µικρότερη και περιορίζεται στους µήνες Ιούνιο έως Σεπτέµβριο. Εκτός όµως από τα διαθέσιµα καταλύµατα, η κατάσταση στον δήµο δεν είναι ενθαρρυντική, τουλάχιστον στην ενδοχώρα. Αν εξαιρέσουµε τις περιοχές που έχουν αναπτυχθεί τουριστικά, όπως προαναφέρθηκε, και όπου υπάρχουν µονάδες εστίασης και αναψυχής, όπως εστιατόρια, ταβέρνες, µπαρ, τουριστικά καταλύµατα, γραφεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων, µοτοσικλετών κλπ., στις υπόλοιπες περιοχές οι παρεχόµενες εξυπηρετήσεις είναι µηδαµινές. Υπάρχουν βέβαια, από ένα τουλάχιστον καφενείο σε καθέναν από τους µεγαλύτερου οικισµούς των κοινοτήτων, αλλά στο 1/3 από αυτούς δεν υπάρχει ούτε ένα εστιατόριο ή ταβέρνα για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Σε πολλά από τα χωριά, το καφενείο που βρίσκεται συνήθως και στην πλατεία του οικισµού, αναλαµβάνει να καλύψει αυτό το κενό µε πρόχειρο φαγητό. Ακόµη υπάρχουν και κάποιοι οικισµοί που δεν διαθέτουν ούτε παντοπωλείο για τις βασικές αγοραστικές ανάγκες των ντόπιων. Επίσης πρέπει να τονιστεί η παντελής έλλειψη φαρµακείων στους οικισµούς και ανυπαρξία κοινόχρηστου τηλεφώνου η τηλεφωνικής υπηρεσίας για το κοινό σε 12 από τους οικισµούς του δήµου. Από πλευράς τραπεζικών συναλλαγών, αυτές γίνονται σχεδόν αποκλειστικά στην Σητεία, αλλά υπάρχουν και υποκαταστήµατα της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος στον οικισµό Ορεινού και στην Ζάκρο, ένα γραφείο 19

20 αλλαγής συναλλάγµατος στο Παλαίκαστρο, Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο στο Σταυροχώρι και υποκατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας στον οικισµό Πεύκων. Τέλος επισηµαίνουµε και την παντελή έλλειψη αθλητικών χώρων. Στους µισούς τουλάχιστον οικισµούς του δήµου, αν εξαιρέσουµε την πόλη της Σητείας, η κατάσταση από πλευράς υποδοµής είναι κακή, αφού τους κύριους αθλητικούς χώρους αποτελούν τα γήπεδα, συνήθως µπάσκετ και βόλεϊ, στα προαύλια των σχολείων. 2.6 Οδικό δίκτυο Συγκοινωνία. Ο δήµος Σητείας έχει ένα εκτεταµένο οδικό δίκτυο, όχι όµως σε καλή κατάσταση, εξυπηρετώντας την εσωτερική εξυπηρέτησή και για την σύνδεσή µε την υπόλοιπη Κρήτη. Από την Σητεία ξεκινούν οι δύο βασικοί οδικοί άξονες της Κρήτης, ο βόρειος και ο νότιος οδικός άξονας. Επίσης υπάρχει και ένα δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο που συνδέει τους οικισµούς του δήµου µεταξύ τους και µε το πρωτεύον δίκτυο και µε ένα εκτεταµένο δίκτυο αγροτικών δρόµων. Ο βόρειος οδικός άξονας που συνδέει τη Σητεία µε τον Άγιο Νικόλαο και ο νότιος οδικός άξονας (επαρχιακή οδός) που συνδέει την Σητεία µε την Ιεράπετρα και την νότια Κρήτη, χρειάζονται βελτιώσεις χάραξης για την σύντοµη, ασφαλή και άνετη κυκλοφορία. Επίσης χρειάζονται παρακάµψεις στους αναπτυσσόµενους παραλιακούς οικισµούς Ανάληψης, Μακρύ Γιαλόύ και Κουτσουρά, καθώς και στο Παλαίκαστρο, το οποίο αναπτύχθηκε γοργά τα τελευταία χρόνια. Το υπόλοιπο κύριο επαρχιακό και κοινοτικό δίκτυο, παρόλο που είναι ασφαλτοστρωµένο, βρίσκεται σε µέτρια κατάσταση από πλευράς βατότητας και οδοστρώµατος.όµως τα προβλήµατα εντοπίζονται στο δευτερεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο και κυρίως εκεί όπου δεν έχει γίνει ακόµα ασφαλτόστρωση. 20

21 Τα τµήµατα που χρειάζονται άµεσες βελτιώσεις είναι: Το τµήµα από την Ζάκρο µέχρι τον Ξερόκαµπο του ήµου Λεύκης είναι σκυρόστρωτο και απαιτείται άµεση ασφαλτόστρωση και κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων, αφού η κυκλοφορία κατά τους θερινούς µήνες είναι µεγάλη λόγω της ανάπτυξης του Ξερόκαµπου. Ο δρόµος που συνδέει τα Απίδια µε την Αγία Τριάδα και τον Γούδουρα, µε µήκος 15 χιλιόµετρα, είναι σκυρόστρωτος µε πολύ κακή χάραξη χωρίς βασικά τεχνικά έργα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την µεγάλη επικινδυνότητα και την δυσκολία επικοινωνίας αυτών των οικισµών µε τον υπόλοιπο δήµο. Συνεπώς, απαιτείται νέα χάραξη, τεχνικά έργα και ασφαλτόστρωση. Το τµήµα του δρόµου Σητείας - Καρυδίου κατά ένα µεγάλο µέρος του έχει ασφαλτοστρωθεί, από τη Σητεία έως τον Σίτανο. Έτσι η διαδροµή Σίτανος - Καρύδι - Αδραβάστοι χρειάζεται άµεση ασφαλτόστρωση. Όσον αφορά το αγροτικό οδικό δίκτυο, όλοι σχεδόν οι αγροτικοί, δασικοί και κτηνοτροφικοί δρόµοι είναι αµµοχαλικοστρωµένοι, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν πολλά προβλήµατα κατά την χειµερινή περίοδο. Πρέπει δε να συντηρούνται κάθε χρόνο ώστε να βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Η κατάσταση του οδικού δικτύου σίγουρα απαιτεί σηµαντικές βελτιώσεις, συντηρήσεις και επεκτάσεις, πάντως είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σηµαντικά έργα οδοποιίας και η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Οι µετακινήσεις που γίνονται µε προορισµό την πόλη της Σητείας, τους διάφορους οικισµούς και την ευρύτερη περιοχή εντός του δήµου, αλλά και αυτές προς τον Άγιο Νικόλαο, το Ηράκλειο και την Ιεράπετρα γίνονται µε λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Εκτελούνται συχνά δροµολόγια στους δύο κύριους οδικούς άξονες, στον βόρειο προς Άγιο Νικόλαο, και στο νότιο προς Ιεράπετρα, αλλά δεν υπάρχει καλή συγκοινωνιακή 21

22 σύνδεση µε τους αποµακρυσµένους οικισµούς του δήµου και ειδικά κατά τους χειµερινούς µήνες. Έτσι εξυπηρετούνται επαρκώς οι οικισµοί που βρίσκονται πάνω ή κοντά στους δύο βασικούς αυτούς οδικούς άξονες, αλλά υπάρχει πρόβληµα εξυπηρέτησης για τα υπόλοιπα χωριά. 2.7 Ο ανθρώπινος παράγοντας. Στο µέρος αυτό γίνεται µια προσπάθεια προσδιορισµού του «δυναµικού τουριστικής ανάπτυξης» που διαθέτει ο δήµος Σητείας. Το δυναµικό αυτό προσδιορίζεται ποσοτικοποιώντας στοιχεία που αφορούν τη θέση κάθε περιοχής, τη συγκοινωνιακή της σύνδεση µε άλλες περιοχές, τον πληθυσµό της, τις εξυπηρετήσεις που διαθέτουν για τους κατοίκους και τους επισκέπτες και τους διαθέσιµους τουριστικούς πόρους. Ο προσδιορισµός του δυναµικού αυτού γίνεται βάσει ενός µοντέλου, δηλαδή µιας µαθηµατικής σχέσης, που περιγράφει την σηµερινή κατάσταση του δήµου και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν αφετηρία για µελλοντικές προβλέψεις, όσον αφορά την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Πρέπει να επισηµανθεί, ότι η χρήση του µοντέλου αυτού στο σχεδιασµό ενός προγράµµατος τουριστικής ανάπτυξης, γίνεται παράλληλα µε άλλες ποιοτικές µεθόδους, καθώς αυτό αποτελεί απλά µια «µαθηµατική περιγραφή» της σηµερινής κατάστασης, η οποία βασίζεται στην ποσοτικοποίηση δεδοµένων που η αξία τους δεν αποτιµάται απόλυτα, π.χ. η ελκυστικότητά µιας περιοχής σύµφωνα µε τους τουριστικούς πόρους που διαθέτει, όπως αξιοθέατα, περιοχές φυσικού κάλλους, χώρους αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, κλπ. Ωστόσο το προτεινόµενο µοντέλο αποδίδει αριθµητικά µια καλή προσέγγιση του υπάρχοντος τουριστικού δυναµικού τόσο απόλυτα, όσον αφορά αυτό το δυναµικό για κάθε δήµο χωριστά, όσο και συγκριτικά, υποδεικνύοντας τις σχετικές τιµές µεγέθους και ποικιλίας των τουριστικών πόρων και εξυπηρετήσεων κάθε δήµου ως προς το σύνολο. 22

23 2.8 Χωρητική κατανοµή του τουρισµού Τουριστικό δυναµικό Προσπελασιµότητα. Μια βασική δυσκολία στην προσπάθεια ανάλυσης των τουριστικών δραστηριοτήτων στο χώρο έγκειται στο γεγονός της θεωρητικής ασάφειας που παρουσιάζει η ανάλυση αυτή και που σε µεγάλο βαθµό σχετίζεται µε την ίδια τη φύση και τα χαρακτηριστικά του τουριστικού φαινοµένου. Η δυσκολία γίνεται ακόµα µεγαλύτερη, αν πολύ σωστά θεωρήσουµε ότι ο τουρισµός αποτελεί ένα συστατικό στοιχείο, δηλαδή µια από τις πολλές διαστάσεις ενός συστήµατος αλληλοεξαρτώµενων παραγόντων σε µια συνεχή διαδικασία µεταβολής και εξέλιξης στο χώρο. Η ερµηνεία και ο προσδιορισµός του τόπου εγκατάστασης της τουριστικής δραστηριότητας στο χώρο έχει διερευνηθεί λίγο µέχρι σήµερα. Από τις θεωρίες που έχουν διατυπωθεί ξεχωρίζουν αυτές του Christaller (1964), του von Boventer (1966), του Hendee (1969) και του Mitchell (1969). Έχοντας αναπτύξει την θεωρία των κεντρικών θέσεων, ο Christaller διατυπώνει την άποψη ότι ο τουρισµός είναι οικονοµικός ο κλάδος που αποφεύγει τις κεντρικές θέσεις και έλκεται στις περιµετρικές ζώνες των αστικών κα των περιφερειών. Σχολιάζοντας τις θέσεις του Christaller, ο von Boventer αµφισβητεί την ισχύ τους, αφού δύο παράγοντες που θεωρεί σηµαντικούς, δηλαδή το µεταφορικό κόστος και οι οικονοµίες συγκέντρωσης δεν έχουν εκτιµηθεί καθόλου. Ειδικά ο τελευταίος παράγοντας θεωρείται βασικής σηµασίας στην ανάπτυξη των κεντρικών θέσεων. Στην περίπτωση µάλιστα του τουρισµού, επηρεάζει το µέγεθος και το φάσµα διαφόρων κατηγοριών υπηρεσιών και αγαθών αναψυχής και τουρισµού, που σε συνδυασµό και µε άλλες λειτουργίες κεντρικής φύσης, συγκροτούν πόλους έλξης για ένα τµήµα του τουριστικού πληθυσµού. Ο Hendee υποστηρίζει ότι τα άτοµα επιλέγουν δραστηριότητες µέσα σε χώρους όµοιους η αντίστοιχους µε αυτούς της καθηµερινής τους ζωής, που αποτελεί την θεωρία της οικειότητας. Ίσως θα ήταν, λοιπόν, ορθότερο να δεχθεί κανείς την υπόθεση, ότι ο αστός αναζητά, εκτός από το φυσικό περιβάλλον, εξυπηρετήσεις που από τη φύση τους και τις λειτουργικές απαιτήσεις τους, καταλαµβάνουν θέσεις κεντρικές στις χωρικές τους διατάξεις. 23

24 Τέλος ο Mitchell θεωρεί την πληθυσµιακή πυκνότητα ως τον κύριο παράγοντα που επηρεάζει την χωρική κατανοµή των τουριστικών δραστηριοτήτων και ερευνά παράγοντες όπως η ελκυστικότητα και η νοητική απόσταση σε σχέση µε την αντίληψη που έχουν γι' αυτούς οι διάφορες οµάδες πληθυσµού. Οι θεωρίες για την χωρική κατανοµή των τουριστικών δραστηριοτήτων οδήγησαν στη διατύπωση µαθηµατικών µοντέλων για την ανάλυση των τουριστικών ροών και την διερεύνηση παραγόντων έλξης και πρόκλησης ταξιδιωτικών µετακινήσεων, καθώς και τον προσδιορισµό της αλληλεπίδρασης µεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών παραγόντων. Τα συνηθέστερης και απλούστερης µορφής υποδείγµατα, αφορούν τις ροές σε περιοχές υπαίθριας αναψυχής, χώρους ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (αρχαιολογικού, ιστορικού, φυσικού), και είναι του τύπου: Nij = Κ Pial AfTif (1) Nij = Κ Pial Cj*2 Dij*3 (2) Όπου Nij = αριθµός ατόµων από την περιοχή I που κάνουν χρήση του πόρου αναψυχής j. Pi = πληθυσµός της περιοχής i. Aj = δείκτης ελκυστικότητας του πόρου j. Cj = δείκτης χωρητικότητας του πόρου j. Tij = χρονοαπόσταση µεταξύ I και j. Dij = απόσταση σε χλµ. µεταξύ I και j. Κ = σταθερή αϊ, α2, α3 = εκθέτες. Η κύρια δυσκολία στην εκτίµηση των εξισώσεων (1) και (2) έγκειται στον καθορισµό του ανεξάρτητου µεταβλητού παράγοντα Aj που αποτυπώνει την ελκυστικότητα, ο οποίος εκτιµάται από διάφορους ερευνητές ότι αποτελεί συνδυασµό των δεικτών που αναφέρονται στην ποσότητα και ποιότητα των τουριστικών πόρων στην περιοχή υποδοχής. 24

25 Σαν τουριστικοί πόροι συνήθως θεωρούνται: Τα τουριστικά καταλύµατα, οι υπηρεσίες και τα µνηµεία διεθνούς έλξης. Ο παραδοσιακός πλούτος και µήκος του συνόλου των ακτών. Ο βοηθητικός εξοπλισµός και το µήκος αµµωδών ακτών. Ο δασικός πλούτος και το φυσικό τοπίο, δηλαδή τα εθνικά πάρκα, οι δρυµοί, τα δάση, τα φαράγγια, τα σπήλαια, κλπ. ύο ακόµα παράγοντες θεωρούνται σηµαντικοί για την εκτίµηση των τουριστικών ροών σε µια περιοχή : η προσπελασιµότητα και το τουριστικό δυναµικό. Η προσπελασιµότητα µιας χωρικής µονάδας ι ως προς τους τουριστικούς πόρους µιας άλλης χωρικής µονάδας j, εκφράζεται σαν ο λόγος του µεγέθους που µετρά την ελκυστικότητα των πόρων, προς το µέγεθος που αντιστοιχεί σε µια συνάρτηση χρονοαπόστασης η κόστους, που συνεπάγεται η µετάβαση από την περιοχή I στην περιοχή j. Η έννοια του τουριστικού δυναµικού εκφράζει τον βαθµό µε τον οποίο οι τουριστικοί πόροι, όπως είναι κατανεµηµένοι στις διάφορες θέσεις στην εξεταζόµενη περιοχή, είναι προσπελάσιµοι στον πληθυσµό µιας περιοχής j. ηλαδή, το τουριστικό δυναµικό µιας περιοχής I είναι η συνάρτηση των τουριστικών πόρων στις διάφορες θέσεις j του εξεταζόµενου χώρου και της απόστασης που χωρίζει την περιοχή I από όλες τις θέσεις j. 25

26 Κεφάλαιο 3 Ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού στον δήµο Σητείας 3.1 Αγροτουρισµός. Ο αγροτουρισµός είναι µια ήπια µορφή βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης και πολυδραστηριότητας στον αγροτικό χώρο, µε την οποία ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τις αγροτικές περιοχές, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και την καθηµερινή ζωή των κατοίκων, τα πολιτισµικά στοιχεία και τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του χώρου αυτού, µε σεβασµό προς το περιβάλλον και την παράδοση. H δραστηριότητα αυτή φέρνει τον επισκέπτη σε επαφή µε τη φύση καθώς και µε τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο, στις οποίες µπορεί αν συµµετέχει, να ψυχαγωγηθεί και να νιώσει τη χαρά της περιήγησης, της γνώσης και της ανακάλυψης. Παράλληλα κινητοποιεί τις παραγωγικές, πολιτισµικές και αναπτυξιακές δυνάµεις ενός τόπου, συµβάλλοντας έτσι στην αειφόρο περιβαλλοντική, οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου. Ο αγροτουρισµός, µε την έννοια της ενασχόλησης του επισκέπτη σε αγροτικές ασχολίες, µπορεί να αποτελέσει από µόνος του µια ειδική µορφή τουρισµού, η οποία άλλωστε είναι πολύ διαδεδοµένη στην Ευρώπη, ή παρέχει την υποδοµή διαµονής σε επισκέπτες που επιδιώκουν άλλες µορφές τουρισµού, όπως πολιτιστικός, φυσιολατρικός, ορειβατικός κλπ. Συγκεκριµένα, µπορεί να συνδυαστεί µε άλλες ήπιες µορφές τουρισµού, µε την δηµιουργία αγροτουριστικών καταλυµάτων µε την διαµόρφωση σπιτιών σε ξενώνες, όπου θα µπορούν να προσφέρονται παραδοσιακά Κρητικά φαγητά, γλυκά, καθώς και παραδοσιακά είδη λαϊκής τέχνης όπως υφαντά, κεντήµατα, πλεκτά, κεραµικά, κλπ. Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα συµπλήρωσης του χαµηλού αγροτικού εισοδήµατος 26

27 αλλά ταυτόχρονα θα δηµιουργηθούν κίνητρα για την συγκράτηση του πληθυσµού στα χωριά. Ο όρος αγροτουρισµός αναφέρεται στην τουριστική δραστηριότητα η οποία επικεντρώνεται σε καταλύµατα τύπου ενοικιαζόµενου δωµατίου ή διαµερίσµατος σε αγροτικές περιοχές. Τα καταλύµατα µπορεί να είναι κατάλληλα διαµορφωµένα τµήµατα των αγροτικών κατοικιών ή ξεχωριστές κατοικίες σε αγροτικές περιοχές ή και οικισµοί κατάλληλα κατασκευασµένοι για τον σκοπό αυτό. Ο αγροτουρισµός δίνει την ευκαιρία σε περιοχές και κοινότητες οι οποίες δεν έχουν αξιοποιηθεί τουριστικά να αξιοποιήσουν και να προβάλουν τους φυσικούς τους πόρους, τα ιστορικά µνηµεία και την πολιτιστική παράδοση µέσα από µια ήπιας µορφής τουριστική ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ένα συµπληρωµατικό εισόδηµα στους κατοίκους των περιοχών αυτών. Παράλληλα, δίνει στους κατοίκους των αστικών κέντρων την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή µε τη φύση και τον τρόπο ζωής των αγροτών και να γνωρίσουν από κοντά την παράδοση και ιστορία του τόπου. Τα οφέλη που προκύπτουν από µια τέτοια τουριστική ανάπτυξη είναι προφανή και για τους τουρίστες αλλά και για τους κατοίκους των περιοχών που αναπτύσσουν τον αγροτουρισµό. Oι τουρίστες ανακαλύπτουν ένα νέο τρόπο διακοπών µακριά από το αστικό περιβάλλον και κοντά στην φύση και οι κάτοικοι του χωριού έχουν την δυνατότητα να αυξήσουν το εισόδηµα τους, µε παράλληλη τόνωση της τοπικής οικονοµίας, αλλά και να µεταφέρουν αυθεντικά παραδοσιακά στοιχεία στους επισκέπτες κάνοντας γνωστό τον τόπο τους σε περισσότερο κόσµο. Για τον δήµο Σητείας ο αγροτουρισµός θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο οποιουδήποτε ολοκληρωµένου προγράµµατος τουριστικής ανάπτυξης, γιατί µπορεί να προσφέρει σηµαντικά, αφενός στην ανάδειξη στοιχείων όπως το περιβάλλον, τα τοπία, ο πολιτισµός, τα τοπικά προϊόντα, αφετέρου στην αύξηση του εισοδήµατος των κατοίκων της περιοχής µε γενικότερα οικονοµικά οφέλη για τον δήµο. Σήµερα παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς έγιναν προσπάθειες για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης του αγροτουρισµού, όπως σεµινάρια για 27

28 την κατάρτιση των νέων ανέργων σε θέµατα αγροτουρισµού κλπ, φαίνεται ότι λίγες από αυτές έχουν αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσµατα. Επικεντρώνονται στην δηµιουργία γραφείου τουρισµού από τον Ο.Α.Σ. ΑΕ µε ειδίκευση στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού και µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα, καθώς και στην επιχορήγηση ιδιωτών µέσω του προγράµµατος LEADER I στο οποίο συµµετείχε ο ΟΑΣ για την δηµιουργία αγροτουριστικών καταλυµάτων. Υπάρχουν πολλά χωριά στον δήµο, π.χ. οι Πεύκοι, το Ορεινό, το Χαµέζι, η Ζάκρος, το Σταυροχώρι, το Κατσιδώνι, το Καρύδι, η Χρυσοπηγή, κ.α., στα οποία µπορεί να αναπτυχθεί ο αγροτουρισµός, είτε λόγω του αυθεντικού χαρακτήρα τους, είτε εξαιτίας της θέσης τους και της αρµονικής ένταξης τους στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και λόγω της επιθυµίας των κατοίκων σε µερικά από αυτά για προσέλκυση τουριστών. 3.2 Πολιτιστικός τουρισµός. Ο πολιτιστικός τουρισµός περιλαµβάνει εκκλησίες, µοναστήρια, πανηγύρεις κλπ. Στόχος του είναι η ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και των αρχαιολογικών, ιστορικών και αρχιτεκτονικών µνηµείων για την ανάπτυξη ήπιας µορφής τουρισµού στην περιοχή. Στη χώρα µας δυστυχώς βρίσκεται ακόµα σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης. Η Ελλάδα είναι ίσως µια από τις λίγες χώρες στον κόσµο που µπορεί να αναπτύξει την µορφή αυτή του τουρισµού, καθώς τα Ελληνικά µοναστήρια αποτελούν θαυµάσια τεκµήρια τέχνης και τεχνικής, χτισµένα από τον 10 ο αιώνα συνδυάζουν την Ελληνική Ορθόδοξη παράδοση µε την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής και της ζωγραφικής στον Ελληνικό χώρο. Ο ορθόδοξος µοναχισµός έχει προσφέρει σε κάθε γωνία του τόπου µας θαυµάσια µνηµεία, προσαρµοσµένα απόλυτα στη γεωγραφική θέση, το ανάγλυφο του εδάφους και το φυσικό τοπίο. Η Ελλάδα έχει µια πολλή µεγάλη πολιτιστική κληρονοµιά που αν την εκµεταλλευθεί κατάλληλα θα προσελκύσει ένα πολύ µεγάλο µέρος της τουριστικής κίνησης. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, οι παραδοσιακοί οικισµοί και τα ιστορικά κέντρα των πόλεων αποτελούν 28

29 βασικά στοιχεία της πολιτιστικής κληρονοµιάς και της φυσιογνωµίας της χώρας µας. Ο πλούτος και η ποικιλοµορφία της Ελληνικής αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς αναδεικνύονται στους 653 διατηρητέους παραδοσιακούς οικισµούς, τα 8000 διατηρητέα κτήρια καθώς και τα αρχαία βυζαντινά µνηµεία. Η διατήρηση και η ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς αποτελεί συστατικό στοιχείο της τουριστικής ανάπτυξης και της προσφοράς εναλλακτικών δυνατοτήτων για κάθε είδους τουριστική δραστηριότητα. Πολλά κτήρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής έχουν σήµερα αποκτήσει νέες χρήσεις και στεγάζουν διάφορες λειτουργίες, όπως τουριστικά καταλύµατα, µουσεία, εκθέσεις, εστιατόρια, δηµόσιες και δηµοτικές υπηρεσίες κτλ. Τα ιστορικά κέντρα των Ελληνικών πόλεων αναζωογονούνται µε ανακαινίσεις κτηρίων, πεζοδροµήσεις και διαµορφώσεις χώρων αποτελώντας ελκυστικούς τόπους επίσκεψης. Επιπλέον σε ολόκληρο τον Ελληνικό χώρο είναι διάσπαρτες οι οχυρώσεις θέσεων και οικισµών µε φυλάκια, πύργους ή τείχη µε επάλξεις και πύργους. Χτισµένα από τους Βυζαντινούς, συχνά επάνω σε θέσεις οχυρωµένες από τους αρχαίους χρόνους, δέχτηκαν αργότερα προσθήκες και επεκτάσεις από Φράγκους, Ενετούς ή Γενουάτες και από τους Οθωµανούς. Τα κάστρα του Ελληνικού χώρου σηµατοδοτούν την ιστορική διαµόρφωση του τόπου µας και αποτυπώνουν τη διαδοχή ιστορικών εποχών, οικοδοµικών τεχνικών και πολιτιστικών προτύπων. Ο αρχαίος Ελληνικός και Βυζαντινός πολιτισµός δεν ανήκει µόνο στην αρχαιολογική υπηρεσία της Ελλάδος, αλλά κυρίως στους πολίτες και στους επισκέπτες της, τονίζει η κα Τζίνα Μαµιδάκη των Blue GR Mamidakis Hotels, παροτρύνοντας την πολιτεία να ανοίξει τις πύλες των αρχαιολογικών χώρων τους τουρίστες. «Ο πολιτισµός είναι η αιχµή του δόρατος για τον πολυτελή τουρισµό», επισηµαίνει ενώ από την άλλη πλευρά ψέγει το κράτος για την ανορθολογική, όπως υποστηρίζει διαχείριση των υδάτινων πόρων και προτείνει επιδοτήσεις για τα ξενοδοχεία που «σέβονται, αγαπούν και προστατεύουν το περιβάλλον». Η υποδοµή η οποία απαιτείται είναι αυτή του γενικού τουρισµού ενώ παράλληλα ή εναλλακτικά ενδείκνυται η δηµιουργία αγροτουριστικών καταλυµάτων. Ο πολιτιστικός τουρισµός συµβάλει στη 29

30 διαφύλαξη και διάδοση της πολιτιστικής κληρονοµιάς µιας περιοχής, ενώ παράλληλα έχει επιµορφωτικό χαρακτήρα για τον επισκέπτη, τον οποίο φέρνει σε άµεση επαφή µε την ιστορία του τόπου. Ο πολιτιστικός τουρισµός περιλαµβάνει δραστηριότητες όπως: Περιηγήσεις και ξεναγήσεις σε µνηµεία και αξιοθέατα της περιοχής για την γνωριµία του επισκέπτη µε την ιστορία και την πολιτιστική κληρονοµιά. Το πλήθος των αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών µνηµείων του δήµου, όπως η κάτω Ζάκρος, ο Ίτανος, ο Πραισός κλπ, παρέχει την δυνατότητα για τέτοιου είδους περιηγήσεις. Ο παραδοσιακός χαρακτήρας οικισµών, όπως η Ετιά, το Καρύδι, το Σταυροχώρι,οι Πεύκοι, οι Λιθίνες κλπ, δίνει την δυνατότητα για άµεση επαφή των επισκεπτών µε την τοπική παράδοση. Παρακολούθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και φεστιβάλ θεάτρου, µουσικής κλπ. Τα «Κορνάρεια» αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιων πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και πνευµατικών εκδηλώσεων. Παρακολούθηση εκδηλώσεων αναβίωσης τοπικών εθίµων και τοπικά πανηγύρια. Τέτοια εκδήλωση εκτός από τα κατά τόπους πανηγύρια σε εορτές αγίων, αποτελούν τα «Καζανέµατα». Πρόκειται για την αναβίωση του παραδοσιακού τρόπου παρασκευής ρακής κατά την διάρκεια της οποίας διοργανώνεται στα χωριά, για παράδειγµα στο Χαµέζι, πανηγύρι που διαρκεί συνήθως δύο ηµέρες µε γλέντι, φαγητό, χορούς και άλλα. Συµµετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως έρευνες και ανασκαφές, πολιτιστικές ανταλλαγές κλπ. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ συχνά συνδυάζονται µε την επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία έτσι ώστε να δηµιουργούνται πολλαπλοί και αλληλοσυµπληρωµένοι πόλοι έλξης των επισκεπτών. 30

31 Ένα σηµαντικό βήµα για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού θεωρείται η χρηµατοδότηση από το LEADER I του νεοκλασικού κτηρίου για την στέγαση του λαογραφικού µουσείου στην Σητεία, καθώς και η αναπαλαίωση ενός παλιού ελαιοτριβείου και η µετατροπή του σε λαογραφικό - αγροτικό µουσείο, από το ίδιο πρόγραµµα στην Μαρωνιά. 3.3 Φυσιολατρικός τουρισµός. Φυσιολατρικός λέγεται ο τουρισµός που συνδυάζει την τοπική οικονοµική ανάπτυξη, την διαφύλαξη της ποιότητας του περιβάλλοντος και την ανάδειξη των φυσικών πλεονεκτηµάτων και ιστορίας µιας περιοχής. Ο τουρισµός αυτός βασίζεται στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων της περιοχής για την ανάπτυξη µικρής κλίµακας τουριστικών δραστηριοτήτων. Οι τουριστικές αυτές δραστηριότητες περιλαµβάνουν επισκέψεις και περιπάτους σε σπήλαια, βιότοπους, δάση και µνηµεία της φύσης. Ο φυσιολατρικός τουρισµός µπορεί ακόµη να στοχεύει αποκλειστικά στην άµεση επαφή µε την φύση και την γνώση της πανίδας, χλωρίδας και γεωµορφολογίας µιας περιοχής. Ειδικότερες δραστηριότητες στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνουν βοτανολογία, συλλογή πετρωµάτων, παρατήρηση πτηνών, κλπ. Η Ελλάδα διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο και ποικίλο φυσικό περιβάλλον, καθώς παρά τη µικρή της έκταση παρουσιάζει σπάνια γεωµορφολογία µε έντονες αντιθέσεις και πολλές περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας. Χιλιάδες δαντελωτές ακτές, επιβλητικά βουνά, σπήλαια και φαράγγια, λίµνες, ποτάµια, βιότοποι εξαιρετικής οµορφιάς και µοναδικά οικοσυστήµατα «προικίζουν» την Ελληνική γη µε εντυπωσιακά τοπία, τα οποία σε συνδυασµό µε το ήπιο κλίµα της χώρας καθιστούν την Ελλάδα ιδανικό προορισµό για τους λάτρεις του οικολογικού, εναλλακτικού τουρισµού. Το γεγονός ότι ο δήµος Σητείας είναι ευνοηµένος από άποψη φυσικού κάλλους διαθέτοντας σπήλαια, φαράγγια, καθώς και το φοινικόδασος στο Βάι, συνηγορεί στην ανάληψη προσπάθειας για την 31

32 ανάπτυξη τέτοιας µορφής τουρισµού. Βασική προϋπόθεση είναι η δηµιουργία της κατάλληλης υποδοµής, και ιδιαίτερα η λεπτοµερειακή αποτύπωση, χάραξη και σήµανση των µονοπατιών και διάνοιξη νέων, έτσι ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες στους τουρίστες που ενδιαφέρονται να τα επισκεφτούν. Τέτοιες ενέργειες έχουν γίνει µέσω του προγράµµατος LEADER I µε φορέα υλοποίησης τον ΟΑΣ στα φαράγγια της Ζάκρου, Πεύκων, Λαµνονίου και Ξερόκαµπου, όπου έχουν γίνει σήµανση, αποκατάσταση βατότητας, πέτρινες βρύσες µε νερό στο φαράγγι της Ζάκρου, και αναπαυτήρια σε διάφορα σηµεία τους. Επίσης έχει υλοποιηθεί το πρόγραµµα πολιτιστικών και φυσιολατρικών διαδροµών στον δήµο Σητείας µε αποτύπωση, χάραξη και σήµανση των διαδροµών αυτών καθώς και η έκδοση ειδικού φυλλαδίου µε τις συγκεκριµένες διαδροµές. Τέλος, πραγµατοποιήθηκε η χρηµατοδότηση ιδιώτη µέσω του προγράµµατος LEADER II για την αποτύπωση και χάραξη µονοπατιών στην κοινότητα της Σφάκας. Για τις δύο εναλλακτικές µορφές τουρισµού, τον Φυσιολατρικό και τον Πολιτιστικό, απαιτείται σχεδιασµός φυσιολατρικών και πολιτιστικών διαδροµών. Οι φυσιολατρικές και πολιτιστικές διαδροµές είναι σύνολα επισκέψιµων και συνδεόµενων µεταξύ τους φυσικών τοπίων και πολιτιστικών χώρων σε µια γεωγραφική περιοχή. Τα φυσικά τοπία µπορεί να είναι δάση, βιότοποι, ενδιαφέροντες γεωλογικοί σχηµατισµοί, φαράγγια, σπήλαια, πηγές, σηµεία µε όµορφη θέα, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους κλπ. Οι πολιτιστικοί χώροι µπορεί να είναι µουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία, κάστρα πύργοι, παραδοσιακοί οικισµοί και κτίσµατα, ιστορικοί τόποι, παλαιά µοναστήρια και εκκλησίες. Στα φυσικά τοπία προκειµένου να γίνουν επισκέψιµα γίνονται συνήθως οδοί προσπελάσεως, διαµορφώσεις, αναπλάσεις, καθιστικά παρατηρητήρια κλπ. ενώ στους πολιτιστικούς χώρους γίνονται έργα στερέωσης, αποκατάστασης, αναστήλωσης, αναπαλαίωσης, διαµόρφωσης χώρων, εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επισκεπτών, διευθετήσεις και τοποθέτηση εξοπλισµού για λειτουργική αξιοποίηση κτηρίων κλπ. Σε όλα τα τοπία και τους χώρους γίνονται εργασίες καθαρισµού και τοποθετούνται µεγάλες πληροφοριακές πινακίδες που µε 32

33 κείµενα, φωτογραφίες, σχέδια, κατατοπιστικούς χάρτες κλπ. παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες στον επισκέπτη. Τα σηµεία-σταθµοί της διαδροµής συνδέονται µεταξύ τους είτε µε αµαξωτή οδό, είτε µε µονοπάτια είτε και µε τα δύο. Οι οδοί και τα µονοπάτια έχουν και την κατάλληλη σήµανση. Εκδίδονται επίσης χάρτες καθώς και έντυπα-οδηγοί για την κάθε διαδροµή ή και για κάθε στοιχείο της διαδροµής ανάλογα µε τη σηµασία του. Έτσι ένας επισκέπτης έχει όλα τα εφόδια ώστε να διασχίσει τη διαδροµή, πεζός ή εν µέρει µε αυτοκίνητο, και όλες τις βασικές πληροφορίες που αφορούν την διαδροµή και τα στοιχεία της. Οι διαδροµές µπορεί να γίνονται µε συνοδό, συνήθως σε οµάδες των 15 µελών, ή ατοµικά. Οι διαδροµές µπορεί να είναι κατά κύριο λόγο φυσιολατρικές ή αρχαιολογικές ή ειδικές, όπως θρησκευτικών µνηµείων ή ενετικών µνηµείων κλπ. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι διαδροµές είναι µικτές και πολυδιάστατες, άλλωστε η φύση και η πολιτιστική κληρονοµιά είναι άρρηκτα συνδεδεµένες και η Ελληνική γη είναι συνήθως βρίθει µε αρχαιότητες και µνηµεία όλων των ειδών και όλων των εποχών. Με το σχεδιασµό, την υλοποίηση και τη διαχείριση των έργων αυτών συνδέεται µια σειρά θεµάτων όπως: αρχιτεκτονικά, επιστηµονικά, τεχνικά, θεσµικά, οργανωτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, αναπτυξιακά κλπ. Μια σειρά θεµάτων σηµαντικών για τα οποία όµως δεν υπάρχει ανάλογη εµπειρία και οι απόψεις δεν είναι ξεκάθαρες, είναι: το παραδοσιακό και το µοντέρνο στην αρχιτεκτονική, η αισθητική του τοπίου, η αισθητική του χωριού, η οικολογική ισορροπία, η σχέση φύσης και πολιτισµού, σχέση τουρισµού και πολιτισµού κ.α. Οι ειδικοί στον τουρισµό θα πρέπει να σχεδιάζουν τις διαδροµές µε στόχο αφενός την ανάδειξη, την παρουσίαση και την ερµηνεία αυτών, µε τον καλύτερο τρόπο και αφετέρου τον προσανατολισµό και την προσαρµογή τους κατά το δυνατόν, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επισκεπτών προκειµένου να επιτευχθεί ο υψηλότερος δείκτης ικανοποίησης τους.έτσι οι διαδροµές θα πρέπει να είναι θεµατικές, θα πρέπει να έχουν πρόγραµµα και οργάνωση, διάρκεια, περιεχόµενο αρχή και τέλος. 33

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί σε τυπωμένη (χειρόγραφες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Το προσφερόµενο τουριστικό «µενού» της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι κατά κύριο λόγο οι διακοπές «κλασσικού τύπου» Μόλις πρόσφατη η συστηµατική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 2 ΕΙΝΑΙ: ένας ουσιαστικός τρόπος να συμπληρώνει η οικογένεια το εισόδημά της όλο το χρόνο ένας τρόπος να βρουν απασχόληση οι νέοι, οι αγρότισσες, οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσες φορές έχετε επισκεφθεί την περιοχή την τελευταία 2ετία; 1 φορά 2-3 φορές 3-5 φορές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ

ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισµού στην περιοχή του ήµου Αµυνταίου αποτελεί βασική προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Πρώτα-πρώτα μια εικόνα του Ελληνικού Τουρισμού (2013)- Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

Π ο λ υ ή μ ε ρ η ε κ δ ρ ο μ ή Γ Λ υ κ ε ί ο υ

Π ο λ υ ή μ ε ρ η ε κ δ ρ ο μ ή Γ Λ υ κ ε ί ο υ Π ο λ υ ή μ ε ρ η ε κ δ ρ ο μ ή Γ Λ υ κ ε ί ο υ Προορισμός: Θεσσαλονίκη Ημερομηνίες: 3/3/2015 7/3/2015 Ξενοδοχείο: Porto Palace Hotel 5* Deluxe Αριθμός συμμετεχόντων: 53 Αριθμός συνοδών: 5 Πρόγραμμα πολυήμερης

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία

Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία Ταξιδεύουμε στην ηπειρωτική Ελλάδα, χρησιμοποιώντας διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες οικοτουριστικής ανάπτυξης στους υγροτόπους των ήµων του προγράµµατος LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μεσογειακοί υγρότοποι και λιµνοδεξαµενές

υνατότητες οικοτουριστικής ανάπτυξης στους υγροτόπους των ήµων του προγράµµατος LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μεσογειακοί υγρότοποι και λιµνοδεξαµενές υνατότητες οικοτουριστικής ανάπτυξης στους υγροτόπους των ήµων του προγράµµατος LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μεσογειακοί υγρότοποι και λιµνοδεξαµενές ήµος Ιεράπετρας, ήµος Αρκαλοχωρίου, ήµος Ρούβα, ήµος Θραψανού, ήµος

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014 Σίνα 14 & Ακαδημίας, τηλ. 210 3642707, φαξ. 201-3642707 e-mail: info@cosmorama.gr Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες 18 22 Απριλίου 2014 Μόνο σε εμάς θα βρείτε: Πλούσιες πρωινές ξεναγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. Στο πλαίσιο της τροποποίησης του Ειδικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Στη σηµερινή µου εισήγηση θα προσπαθήσω να σας αναλύσω τρία βασικά θέµατα. Το πρώτο από αυτά έχει να κάνει µε το ερώτηµα τι είναι ο αγρο(το)τουρισµός.

Στη σηµερινή µου εισήγηση θα προσπαθήσω να σας αναλύσω τρία βασικά θέµατα. Το πρώτο από αυτά έχει να κάνει µε το ερώτηµα τι είναι ο αγρο(το)τουρισµός. Εισήγηση στο 2 ο Συνέδριο AGROTICA 2000 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ - ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Όλγα Ιακωβίδου Αν. καθηγήτρια ΑΠΘ Θεσσαλονίκη 28-29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

για την ευρύτερη περιοχή. Το κτίριο δεσπόζει στην περιοχή

για την ευρύτερη περιοχή. Το κτίριο δεσπόζει στην περιοχή Διατηρητέο Σαπουντζή Το Διατηρητέο Σαπουντζή αποτελεί ένα σπουδαίο ιστορικό κτίριο, με αξιόλογα και σπάνια αισθητικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά. Βρίσκεται στην αναπτυσσόμενη περιοχή Περιγιαλίου, την

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ν. Τρικάλων

Δράσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ν. Τρικάλων www.kenakap.gr Δράσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ν. Τρικάλων Λάρισα, 9 Μαρτίου 2012 Βάιος ΚΟΥΤΗΣ Υποδ/ντης ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ Η Αναπτυξιακή Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης Αικατερίνη Τσουκαλά Γενική ιευθύντρια Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Συντονίστρια του προγράµµατος OSDDT για την Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «ΟικοΚρήτη» Ο η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της υπάρχουσας τουριστικής προσφοράς του Δήμου Μετσόβου

Αποτίμηση της υπάρχουσας τουριστικής προσφοράς του Δήμου Μετσόβου Αποτίμηση της υπάρχουσας τουριστικής προσφοράς του Δήμου Μετσόβου Η Υπουργός Τουρισμού, Κ. Κεφαλογιάννη, σε επίσκεψή της τον Ιανουάριο του 2014 στα Ιωάννινα και το Μέτσοβο, χαρακτήρισε το Μέτσοβο ως πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτουρισμός O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού

Αγροτουρισμός O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού Αγροτουρισμός O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού κατά την οποία οι επισκέπτες μένουν σε αγρόκτημα και συμμετέχουν σε αγροτικές εργασίες. Σημείο αναφοράς των διακοπών σε ένα αγρόκτημα-ξενώνα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕCOANALYSIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 : «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ : ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΜΜΟΣ ΗΛΙΟΣ ΘΑΛΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Σ Α Τ Σ Ρ Τ Ο Ρ ΝΟ Ν ΜΙΚΕ Κ Σ Ε Δ ΙΑΔ Α ΡΟ Ρ ΜΕΣ

Γ Σ Α Τ Σ Ρ Τ Ο Ρ ΝΟ Ν ΜΙΚΕ Κ Σ Ε Δ ΙΑΔ Α ΡΟ Ρ ΜΕΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ Νοέμβριος 2014 H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε διαδρομές που στηρίζονται στην τοπική ταυτότητα και στο γαστρονομικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό

Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό EYNOΪΚΟΙ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Θέμα εργασίας: Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό Μάνια Μπεριάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να γνωρίσει κάποιος τα Μετέωρα και να βιώσει τη μαγεία του πέτρινου δάσους, ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος είναι να πεζοπορήσει ανάμεσα στους Μετεωρίτικους πύργους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να ανακαλύψουμε τη συμβολή του θρησκευτικού τουρισμού, ως εναλλακτική μορφή τουρισμού στην προβολή και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαμόρφωση των στόχων για το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ προέκυψε κατόπιν του σχετικού σχεδιασμού του Δήμου Ιητών και με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ 1. Προστασία φυσικού & πολιτιστικού περιβάλλοντος 2. Ποιοτική βελτίωση της τουριστικής πελατείας 3. Δηµιουργία νέων τύπων τουρ/κών καταλυµάτων 4. Βελτίωση & εκσυγχρονισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΜΕ ΧΡΗΣΗ Γ.Σ.Π. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική εργασία: Ζωή Φλογερά Επιβλέπουσα καθηγήτρια:ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Τουρισμού.... Επενδύοντας στην Ελληνική αγορά τουρισμού. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε

Κλάδος Τουρισμού.... Επενδύοντας στην Ελληνική αγορά τουρισμού. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε Κλάδος Τουρισμού... Επενδύοντας στην Ελληνική αγορά τουρισμού. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε Ο Τουρισμός ως δραστηριότητα στην Ελλάδα Η εποχή μας συχνά αποκαλείται «μεταβιομηχανική», επειδή μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) Αρχή διαδρομής ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική με μήκος 24.340 μέτρα, επομένως το σύνολο της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ανταποκρινόμενη στην διεθνή τάση για διεύρυνση και διαφοροποίηση του τουριστικού της προϊόντος, τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα προσφέρει ελκυστικά πακέτα και υπηρεσίες εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Εναλλακτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος...017 Προλεγόμενα συγγραφέων....019 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 Κεφάλαιο Α : Εισαγωγικές έννοιες για τον τουρισμό...027 1. Γενικά...027 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Δράση L313-1 : Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)

Δράση L313-1 : Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης) Δράση L313-1 : Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης) Γνωρίστε τη Δράση... 1. Περιγραφή της Δράσης Σε όλη την έκταση του ορεινού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ιοίκηση του ΙΤΕΠ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να δώσει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 5 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ Το αγροτουριστικό προϊόν Για το ευρύ κοινό, µέχρι πρόσφατα, οι δραστηριότητες που αναπτύσσονταν στο

Διαβάστε περισσότερα

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό 5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό Η Αµοργός, το νησί του ''Απέραντου Γαλάζιου'', βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των Κυκλάδων, σε απόσταση 136 ναυτικών µιλίων από τον Πειραιά. Είναι µακρόστενο

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 Κος ΚΟΚΚΩΣΗΣ: Καλημέρα. Είναι προφανές ότι ο τουρισμός υπήρξε από τους κατ εξοχήν κλάδους που είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. H επίδραση αυτή ήταν πιο πολύ έμμεση και λιγότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Υδροβιότοπος άθλησης και αναψυχής

ΛΙΜΝΗ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Υδροβιότοπος άθλησης και αναψυχής Γυµνάσιο Νέου Σκοπού ΠΡΟΤΑΣΗ για τον ιαγωνισµό Ανάδειξης Καινοτοµικών Ιδεών και Σχεδίων σχετικά µε χαρακτηριστικά της πόλης και του Νοµού Σερρών ΛΙΜΝΗ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Υδροβιότοπος άθλησης και αναψυχής ΟΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΘΕΜΑ ΘΕΩΡΙΑ (σε ώρες) ΠΡΑΚΤΙΚΗ (σε ώρες) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 1 η Ελληνική Γεωργία στην Ε.Ε. Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Παγκοσμιοποίηση αγοράς. Δυνατότητες των

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας. «Ρύθμιση και Οργάνωση μιας Αγροτουριστικής επιχείρησης» Φοιτήτρια: Μακρή Σταυρούλα Α.Μ: 5879

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας. «Ρύθμιση και Οργάνωση μιας Αγροτουριστικής επιχείρησης» Φοιτήτρια: Μακρή Σταυρούλα Α.Μ: 5879 Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας «Ρύθμιση και Οργάνωση μιας Αγροτουριστικής επιχείρησης» Φοιτήτρια: Μακρή Σταυρούλα Α.Μ: 5879 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος Περιεχόμενα Πτυχιακής 1. Εισαγωγή 2. Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΤΑ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με εκτίµηση

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΤΑ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με εκτίµηση ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηµεροµηνία : 10-7-12 ΘΕΜΑ : ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 2 Ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ LEADER ν. Ηλείας Με εκτίµηση Από την Αναπτυξιακή Ολυµπίας ΑΑΕ ΟΤΑ(ΑΝΟΛ ΑΕ) ανακοινώνεται ότι δηµοσιεύθηκε η 2η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Σπάνια έχει κάποιος την ευκαιρία να διαβεί 2400 χρόνια ιστορίας, συγκεντρωµένα σε µια έκταση 58,37 εκταρίων που περικλείεται ανάµεσα στα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης. Έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΕΥΝΑ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ »

«ΕΡΕΥΝΑ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ » ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «ΕΡΕΥΝΑ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ 01-013» Οκτώβριος Δεκέμβριος 013 Ιανουάριος, 014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισμού (EΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Το Νησάκι βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας και μόλις 25χλμ από την πόλη της Κέρκυρας.

Το Νησάκι βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας και μόλις 25χλμ από την πόλη της Κέρκυρας. Το Νησάκι είναι άλλο ένα ήσυχο και γραφικό χωριό στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας. Στο παρελθόν, σύμφωνα με τους παλιούς χωρικούς, το Νησάκι ήταν ένα μικρό βραχώδες νησί, το οποίο ενώθηκε με την στεριά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ: ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΜΑ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΙΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ NAFPLIO A. THE HISTORIC CHARACTER OF THE CITY B. PROPOSALS FOR PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THE OLD CITY - VIEW FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 3-4-5/12/2015 Συνεργασία για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τη διεθνή Αναγνώριση: Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Περιβάλλον, Πολιτισμός & Επιχειρηματικότητα Βασικές προτεραιότητες διασυνοριακής συνεργασίας & ανάπτυξης Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Διακρατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα