Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 10/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 10/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αρ. 6 /2012 πρακτικό Συνεδριάσεων Τ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας Ν.Σιλάτων του ήµου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής Αριθ. Απόφ. 10/2012 Περίληψη «Αίτηση του κ.ψαραδάκου Κοσµά του Φωτίου για εγκαίνια Λαογραφικού Μουσείου στα Ν.Σίλατα σε ιδιωτικό χώρο». Στα Ν.Σίλατα σήµερα την 11/06/2012, ηµέρα της εβδοµάδας ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ., στο τοπικό γραφείο Ν.Σιλάτων, συνήλθε σε τακτική συνέλευση το Συµβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Νέων Σιλάτων, µετά από την υπ αριθ. 08/523 / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συµβουλίου κ.χατζηγρηγορίου Στυλιανού που επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό σύµβουλο χωριστά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υφίσταται η νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο τριών(3) µελών βρέθηκαν παρόντα και τα τρία(3) ήτοι : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Χατζηγρηγορίου Στυλιανός(Πρόεδρος) Καµπούρης Αστέριος κανείς Σταύρου Αναστάσιος Τα πρακτικά τήρησε η δηµοτική υπάλληλος Ηλιάδου Σοφία. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και είναι παρόντες ο Πρόεδρος του.σ. του «Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Σωζόπολης» κ.κατέχης Κυριάκος, καθώς και ο κ. Ψαραδάκος Κοσµάς του Φωτίου. Παρών και ο τοπικός Αντιδήµαρχος κ.χατζηαλέξης Ιωάννης. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το τρίτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των εξής µελών της Τοπικής Κοινότητας τα Ο κ. Ψαραδάκος Κοσµάς του Φωτίου κάτοικος Ροδόκηπου Ν.Σιλάτων, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης µεγάλης ιδιωτικής συλλογής διαφόρων παλαιών αντικειµένων σε Ν.Σίλατα και Ροδόκηπο(και εκτός αυτής του της ιδιότητας ως λαογράφος όπως αναφέρει και ο ίδιος, είναι και απόφοιτος παλαιού Γυµνασίου, µέλος κοινοτικής ανάπτυξης, ταµίας κοινωφελών έργων Ροδόκηπου, µέλος του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων και Έφορος αυτού, εκκλησιαστικός επίτροπος, σχολικός σύµβουλος, χορηγός οικονοµικών βραβείων σε δύο αριστεύσαντες µαθητές του δηµοτικού σχολείου Ν.Σιλάτων, χορηγός µουσείου, κατασκευαστής και συντηρητής του πάρκου Ροδόκηπου), κατέθεσε την υπ αρ.πρωτ.08/41/ αίτηση στην Τοπική µας Κοινότητα, ζητώντας να γίνει µέριµνα από το Τοπικό Συµβούλιο, ώστε να γίνουν τα εγκαίνια της λαογραφικής του συλλογής-µουσείου παράλληλα και η καταγραφή των αντικειµένων, που βρίσκονται υπό την κατοχή του στον ισόγειο όροφο της οικίας που διατηρεί στο µε αρ.63 οικόπεδο στα Ν.Σίλατα. Προς ενηµέρωση του Συµβουλίου προσκόµισε πλήθος εγγράφων από γραπτή επικοινωνία προηγούµενων ετών µε βουλευτές του νοµού µας αλλά και µε δηµόσιες υπηρεσίες(υπουργείο Πολιτισµού, Μουσεία, Νοµαρχία κ.άλλ.) φωτογραφίες από επισκέψεις σχολείων, καθώς και απόσπασµα διανοµής ετών του συνοικισµού Ν.Συλλάτων, όπου φαίνεται η κατοχή από τον ίδιο του εν λόγω (επαγγελµατικού) οικοπέδου, καθώς και τοπογραφικό διάγραµµα του οικοπέδου µε µέτρηση και του δρόµου έµπροσθεν της οικίας του. 1

2 Ο ίδιος ο κ.ψαραδάκος καταθέτοντας την αίτησή του, ορµώµενος αφενός από το γεγονός ότι το περασµένο της ηλικίας του(ήδη 81 ετών σήµερα) δεν του επιτρέπει άλλη καθυστέρηση και αφετέρου, επειδή διαπιστώνει ότι µόνο έγγραφα συντάσσονται από τις υπηρεσίες χωρίς κανένα ως τώρα αποτέλεσµα, νιώθοντας εύλογη ανησυχία για την τύχη της συλλογής του, καθώς θέλει αυτή να τύχει σωστής µεταχείρησης, σε µία ύστατη προσπάθεια, γνωστοποιεί και σε εµάς όλα τα σχετικά έγγραφα και παρακαλεί µε τη συνδροµή του ήµου Νέας Προποντίδας, να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες(καταγραφή αντικειµένων, πεζοδρόµηση µπροστά από το οίκηµα όπου διατηρείται η συλλογή του στα Ν.Σίλατα, καθώς κρίνεται απαραίτητη όπως λέει, για να γίνουν τα εγκαίνια και να λειτουργήσει ως µουσείο), για να µπορέσουν τα δικά µας παιδιά να γνωρίσουν τις ρίζες, τα έθιµα και τις παραδόσεις των προγόνων τους. Θέλει επίσης να γραφεί στα πρακτικά, αυτό που αναφέρει και στην αίτησή του, ότι δηλαδή«όταν ο πολίτης ή η πολιτεία ή οι πολιτικοί δεν αναγνωρίζουν την προσφορά του άλλου, τότε είναι ανίκανος ο πολίτης, ανίκανη η πολιτεία και ανίκανοι οι πολιτικοί». Τονίζει τέλος, ότι θέλει να βρίσκεται παρών σε οποιαδήποτε αυτοψία ακόµη και καταγραφή των αντικειµένων από υπαλλήλους (του ήµου ή άλλων υπηρεσιών), ή και από εθελοντές ακόµη, καθώς δύναται µε τις γνώσεις του να διαφωτίσει τους νεότερους. Αντίγραφα τόσο της διαθήκης όσο και των εγγράφων που του έχουν κατά καιρούς στείλει οι διάφοροι φορείς που απευθύνθηκε, είναι πάντα στη διάθεση του ήµου. Ενδεικτικά θέλω να σας διαβάσω τρία από τα πολλά έγγραφα που διαθέτει, τα οποία του κοινοποιήθηκαν από σχετικές δηµόσιες υπηρεσίες Όπως φαίνεται λοιπόν και στο υπ αρ.441/ έγγραφο της ρ.λαογραφίας κας Ευδοκίας Μηλιατζίδου-Ιωάννου (Προϊσταµ. δ/νσης ΛΕΜΜΘ) προς το.σ. του εξής Λ.Ε.Μ.Μ.Θ., αναφέρονται τα «1. Καταθέτω το έγγραφο του ΥΠΠΟ προς τον κ. Κοσµά Ψαραδάκο, για τη δηµιουργία Λαογραφικού Μουσείου. Το έγγραφο αυτό (Α.Π. ΥΠΠΥ/ ΙΛΑΠ/Β/706/ 13719/ ) εστάλη στον κ.ψαραδάκο σε απάντηση επιστολής του από , σχετικά µε τη δηµιουργία λαογραφικού µουσείου στα Ν.Σύλλατα. Επισυνάπτεται και χειρόγραφο της Συµβολαιογράφου Μουδανιών κ.όλγας Καρυωτάκη-Καµπούρη /0373/21900/ περί διαθήκης /33269/ / του κ.κοσµά Ψαραδάκου, όπου αναφέρεται ότι τα αντικείµενα του λαογραφικού µουσείου/λαογραφική συλλογή Ψαραδάκου/ θα στεγαστούν αποκλειστικά στο οίκηµα των Ν.Συλλάτων/ ιδιοκτησίας του και θα παραµείνουν εσαεί στην έδρα του στα Ν.Σύλλατα υπό τη διαχείρηση της εκκλησίας. 2. Τα στοιχεία αυτά ζητήσαµε από τον κ.ψαραδάκο όταν τον επισκεφθήκαµε µε τον κ. Ζήση Σκαµπάλη, αρχιτέκτονα, στις για να δούµε το οίκηµα και µέρος της λαογραφικής του συλλογής στα Ν.Σύλλατα, αλλά και τον κύριο όγκο αυτής σε διάφορα σηµεία στον Ροδόκηπο Ν.Συλλάτων. Ανταποκρινόµενος στο αίτηµά µας, µας τα έστειλε µε ΦΑΞ. 3. Από τη δική µας πλευρά διαπιστώσαµε ότι ο κ. Ψαραδάκος έχει λαογραφική συλλογή µε αντικείµενα της περιοχής στο Ροδόκηπο, στο πατρικό του σπίτι/1936/ σε µια αποθήκη/πρώην σπίτι/1952/ µε πλίνθινα διαχωριστικά, ενταγµένη σε ένα µεγάλο οικόπεδο κοντά στην εκκλησία, και στο σπίτι που έκτισε ο ίδιος το στα Ν.Σύλλατα πάνω στο δρόµο, στο κέντρο σε οικόπεδο 50τ.µ./5*10µ/ µε κάλυψη 100% για επαγγελµατική στέγη. Το οίκηµα αυτό αποτελούµενο από ισόγειο/πρώην παντοπωλείο/ ύψος 4µ.όροφο και σοφίτα µε ταράτσα, συνολικού εµβαδού 130τ.µ. µε µία στενότατη σκάλα και χωρίς έξοδο διαφυγής, διατίθεται για λαογραφικό µουσείο. Για τη συντήρησή του διαθέτει 250στρέµµατα χωράφια και χρήµατα. 2

3 4. Ο κ.ψαραδάκος που ζει µόνος του χωρίς απογόνους, αγαπά τον τόπο όπου γεννήθηκε (σηµ. το έτος 1931)αυτός, αλλά και τον τόπο των προγόνων του, όπου ήρθαν ως πρόσφυγες της Μ.Ασίας. Για τον τόπο αυτόν το Γκιουλµπαξέ Βουρλάς Ερυθραίας Ιωνίας Μ.Ασίας, απ όπου έφθασαν το 1922 υπάρχει ένα βιβλίο του δασκάλου Ιωάννη Γκα-τζώλη χειρόγραφο και δεµένο. Ένα βιβλίο βιογραφικό του Ψαραδάκου, όπως και ένα βιβλίο επισκεπτών, επίσης δεµένο. Το τελευταίο αφορά στις εντυπώσεις για τα λίθινα,πήλινα, µεταλλικά και ξύλινα αντικείµενα που έχει εντάξει σε ένα όµορφο πάρκο απέναντι από το πατρικό του σπίτι, φτιαγµένο µε δικές του δαπάνες και το οποίο επισκέπτονται σχολεία. 5. Σε αποθήκη δίπλα στο σπίτι του, είναι τα περισσότερα αντικείµενα της συλλογής που όταν τα είδα για πρώτη φορά/κατόπιν εγγράφου της Κοινότητας Ν.Συλλάτων ΛΕΜΜΘ Α.Μ. 1163/ ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Στο διάστηµα αυτό ο κ.ψαραδάκος διαµόρφωσε τον περιβάλλοντα χώρο µε οικοδοµικές εργασίες. 6. Σε µικρή απόσταξη βρίσκεται το αποστακτήριο και το κελάρι µε τα κρασιά. Όλο αυτό το συγκρότηµα µε τα εν αυτώ, αποτελούν µέρος της λαογραφικής του συλλογής, την οποία δωρίζει στην Κοινότητα µε τη διαχείριση της εκκλησίας. Ορίζει µάλιστα επιτροπή από τον δάσκαλο, τον παπά, τον κοινοτάρχη και δύο επιτρόπους. 7. Προσφέρει υποτροφίες και βραβεία στους αριστεύσαντες µαθητές και ως πρώην πρόσκοπος εξακολουθεί να συνεργάζεται και να βοηθά. 8. ιαθέτει µικρές συλλογές σε άλµπουµ γραµµατοσήµων και νοµισµάτων, ενδεικτικά αντικείµενα από τη Μ.Ασία/δισάκι προίκα της γιαγιάς του/και έγγραφα, φωτογραφίες κ.άλλ. 9. Συνολικά η λαογραφική του συλλογή αποτελούµενη από 4-5 χιλιάδες αντικείµενα κατανεµηµένα σε 4-5 χώρους, χρειάζονται, προληπτική και αργότερα κανονική συντήρηση, καταγραφή και φωτογράφηση. Για το σκοπό αυτό υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει το ΥΠΠΟ. 10. Η δική µας ενέργεια είναι, αναγνωρίζοντας τις φιλοπάτριδες και φιλοπολιτισµικές προσπάθειες µε δωρεές, που καταβάλει ο κ. Ψαραδάκος, να βοηθήσουµε όσο µπορούµε κατευθύνοντάς τον προς τις σωστές ενέργειες. Ο αρχιτέκτονας του ΛΕΜΜΘ κ.ζήσης Σκαµπάλης θα πρέπει να καταθέσει εισήγηση µε πρόταση και σχέδιο για τη διαµόρφωση και σωστή αξιοποίηση του οική- µατος, ώστε να καταστεί κατάλληλο για στέγαση µέρους της λαογραφικής συλλογής. Επίσης, να προτείνει τρόπο αξιοποίησης της αποθήκης και του χώρου κοντά στην εκκλησία για αποθήκευση των αντικειµένων που δε θα εκτίθενται. Τέτοιες προσπάθειες ιδιωτών αξίζει να αντιµετωπιστούν από µέρους µας µε αγάπη και υπευθυνότητα. Σηµ.Η συλλογή καταγράφηκε µε βιντεοκασέτα από τον συνταξιούχο φιλόλογο κ.πλούταρχο Πετρίδη.» Η /νση Λαϊκού Πολιτισµού του Υπουργείου Πολιτισµού όµως, στο υπ αρ.υππο ΙΛΑΠ Β 706/ έγγραφο-επιστολή της που απέστειλε, τόσο στον κ.ψαραδάκο όσο και στο γραφείο του Υπουργού Πολιτισµού κ.γουβάλα, σχετικά µε τη δηµιουργία Λαογραφικού Μουσείου στα Ν.Σίλατα, γνωστοποιεί ότι «προκειµένου να ιδρυθεί και να λειτουργήσει ένα Λαογραφικό Μουσείο,απαραίτητη προϋπόθεση είναι αφενός η ύπαρξη ιδρυτικής πράξης, εφόσον το Μουσείο ανήκει σε Ο.Τ.Α. ή εάν το Μουσείο ιδρύεται από Ν.Π... µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο καταστατικό του νοµικού προσώπου πρέπει να αναφέρεται ρητά η ίδρυση και λειτουργία Μουσείου και αφετέρου η εξασφάλιση µόνιµου κατάλληλου εκθεσιακού χώρου που θα πληρεί τους βασικούς όρους έκθεσης,ασφάλειας και προστασίας της συλλογής. Κατά συνέπεια, προκειµένου να ολοκληρωθεί η νοµική διαδικασία ίδρυσης του αναφερόµενου Μουσείου, θα πρέπει να δωρηθεί στο ήµο Καλλικράτειας Χαλκι- 3

4 δικής ή σε άλλο φορέα, ο οποίος θα αναλάβει την ίδρυση και λειτουργία του Μουσείου. Επίσης η συλλογή πρέπει να καταγραφεί και να φωτογραφηθεί. Εφόσον ολοκληρωθούν οι παραπάνω απαραίτητες ενέργειες για την ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου(ιδρυτική πράξη, καταγραφή και δωρεά της συλλογής, εξασφάλιση µουσειακού χώρου), το Υπουργείο Πολιτισµού θα συµβάλει στην οργάνωση του Μουσείου µε επιστηµονική και τεχνική βοήθεια, καθώς και µε οικονοµική ενίσχυση, ανάλογα µε τις εκάστοτε διατιθέµενες πιστώσεις» Τέλος στο υπ αρ.2243 / έγγραφό του το Λαογραφικό &Εθνολογικό µουσείο Μακεδονίας-Θράκης, δηλώνει πρόθυµο να συµβάλει στην καταγραφή των αντικειµένων της συλλογής µε κατευθύνσεις και υποδείξεις προς τους λαογράφους, τους οποίους θα επιλέξει ο ίδιος για την καταγραφή της συλλογής(τεκµηρίωση και φωτογράφηση) και ενηµερώνει ότι αδυνατεί µε άλλο τρόπο να βοηθήσει, λόγω έλλειψης επιστηµονικού προσωπικού.επισηµαίνει τέλος πως είναι σκόπιµο να σταθούν αρωγοί µε κάθε τρόπο ο ήµος Καλλικράτειας (Κοινότητα Ν.Συλλάτων) και η Εκκλησία Κοιµήσεως της Θεοτόκου, υπό τη διαχείριση της οποίας έχει τεθεί η συλλογή. Ο Πρόεδρος στη συνέχεια είπε ότι, εφόσον δε γνωρίζουµε τη νοµοθεσία σχετικά µε την ίδρυση λαογραφικού µουσείου ούτε και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, µετά και από τις αλλαγές που έγιναν µε τον Καλλικράτη, προτείνω να προβεί ο ήµος µε τις κατάλληλες υπηρεσίες που διαθέτει στις απαραίτητες εκείνες ενέργειες, ώστε να ξεκαθαριστεί πρώτα το νοµικό πλαίσιο και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ίδρυση λαογραφικού µουσείου και κατόπιν, εφόσον η συλλογή δωρίζεται µε διαθήκη του ενδιαφερόµενου στην Κοινότητα των Ν.Σιλάτων, να γίνει αρχικά αυτοψία του οικήµατος που διατηρείται η συλλογή στα Ν.Σίλατα, για την καταλληλότητά του ως εκθεσιακού χώρου αλλά και παράλληλα µέτρηση από υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου, του δρόµου έµπροσθεν του οικήµατος, για να διαπιστωθεί αν µπορεί να γίνει η πεζοδρόµηση, καθώς κρίνεται απαραίτητη προϋπόθεση για τα εγκαίνια(όπως ανέφερε ο κ. Ψαραδάκος) και µετά να προχωρήσει τόσο στη πεζοδρό- µηση, όσο και στην καταγραφή των αντικειµένων από υπαλλήλους υπηρεσιών ή και από εθελοντές. Στην αυτοψία των υπηρεσιών παρακαλείται να είναι παρόντες τόσο ο ενδιαφερόµενος, όσο και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση. Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τους Τοπικούς Συµβούλους να αποφασίσουν. Το Τοπικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου του Τ.Σ., την υπ αρ.πρωτ.08/41/ αίτηση, το υπ αρ. πρωτ. 441/ έγγραφο, το υπ αρ.πρωτ ΥΠΠΟ ΙΛΑΠ Β 706/ έγγραφο, το υπ αρ.2243/ έγγραφο, Αποφάσισε οµόφωνα να προβεί ο ήµος µε τις κατάλληλες υπηρεσίες που διαθέτει στις απαραίτητες εκείνες ενέργειες, ώστε να ξεκαθαριστεί πρώτα το νοµικό πλαίσιο και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ίδρυση λαογραφικού µουσείου, µετά και από τις αλλαγές που έγιναν µε τον Καλλικράτη και κατόπιν, εφόσον η συλλογή δωρίζεται µε διαθήκη του ενδιαφερόµενου στην Κοινότητα των Ν.Σιλάτων, να γίνει αρχικά αυτοψία του οικήµατος που διατηρείται η συλλογή στα Ν.Σίλατα, για την καταλληλότητά του ως εκθεσιακού χώρου αλλά και παράλληλα µέτρηση από υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου, του δρόµου έµπροσθεν του οικήµατος, για να διαπιστωθεί αν µπορεί να γίνει η πεζοδρόµηση, καθώς κρίνεται απαραίτητη προϋπόθεση για τα εγκαίνια(όπως ανέφερε ο κ. Ψαραδάκος) και µετά να προχωρήσει τόσο στην πεζο- 4

5 δρόµηση, όσο και στην καταγραφή των αντικειµένων από υπαλλήλους υπηρεσιών ή και από εθελοντές. Στην αυτοψία των υπηρεσιών παρακαλείται να είναι παρόντες τόσο ο ενδιαφερόµενος, όσο και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 10 /2012. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Υπογραφή Ακριβές Απόσπασµα Υπογραφές Ν.Σίλατα 14 / 06 /2012 Ο Πρόεδρος Χατζηγρηγορίου Στυλιανός 5

Παύλος Μιχαήλ Γεώργιος Γρηγόριος Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης

Παύλος Μιχαήλ Γεώργιος Γρηγόριος Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25/10-12-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 598/2014 ΘΕΜΑ: Απόκτηση διατηρητέου κτηρίου (καπναποθήκη) επί της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 30/11/2011 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Μη Έγκριση 1 Ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ολοκληρωµένο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Μη Έγκριση 1 Ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ολοκληρωµένο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 40 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς την 13 η Νοεµβρίου 2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ e-mail : info@dimoschalkis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Πρακτικό της με αριθμό : -14-/9-08-2011 συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 168 /2013

Αρ. Απόφασης: 168 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 11 / 25-06-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 25 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 23 η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014

Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014 Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουνίου 2014, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα (10) του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 06/6-5-2011

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 06/6-5-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 06/6-5-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 6/5/2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 296/2012 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Μόσχος Νικόλαος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αγγελοπούλου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: "Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος"»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Πρακτικό της με αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

================================================= =================================================

================================================= ================================================= ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ================================================= ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ /ΝΤΩΝ Α ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ =================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 23 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011».

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 10-188 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 18-04-2011. Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 13. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ε ΕΣΣΑΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 13. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 09/01-10-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ Αριθμ. Απόφ. 27/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6)

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Θέµα: Συνθήκες λειτουργίας Παιδόπολης Νεαπόλεως Λασιθίου Κρήτης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/97 «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡ. 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/97 «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡ. 6) ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/97 «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡ. 6) ΘΕΜΑ: Παράτυπη έκδοση οικοδομικής άδειας και αυθαίρετες κατασκευές καθ υπέρβαση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ενέκρινε κατάλληλα για την εν λόγω µίσθωση τα προσφερόµενα ακίνητα των κ.κ. Σπυρίδωνος Αντωνάτου ο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ενέκρινε κατάλληλα για την εν λόγω µίσθωση τα προσφερόµενα ακίνητα των κ.κ. Σπυρίδωνος Αντωνάτου ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΙΩΩΕ5-ΚΞΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 2 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 22 η Ιανουαρίου 2013 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 17/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΑΩ96-Π2Σ 28/12/2011

ΑΔΑ: ΒΟΖΑΩ96-Π2Σ 28/12/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 827/2011 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Αναφορά 3255/24-02-2005) ΘΕΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου» EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ. Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου ιονύσου.

Διαβάστε περισσότερα