ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ"

Transcript

1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 203 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ Ειρήνη Λουρδή 12 Χρήστος Παπαθεοδώρου 2 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2 Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι λαογραφικές συλλογές αποτελούν πολύτιμη πηγή μελέτης, εξερεύνησης και αξιολόγησης των εθνικών στερεοτύπων των διαφόρων διαμερισμάτων μιας χώρας, δεδομένου ότι στις συλλογές είναι καταχωρημένα ανόθευτα και πηγαία τα εγχώρια εθνοχαρακτηριστικά τους. Κατά κύριο λόγο η λαογραφία αναφέρεται στους μύθους, τα τραγούδια, τη μουσική, τα έθιμα, τη χειροτεχνία, την ενδυμασία, την αρχιτεκτονική και την προφορική παράδοση μιας κοινότητας. Η ιδιαιτερότητα και η ποικιλία ενός τομέα όπως της λαογραφίας δικαιολογεί απόλυτα την ύπαρξη συλλογών και υπο-συλλογών σύνθετης δομής και σημασιολογίας, όπως αυτές που αναφέρουμε παραπάνω. Επομένως η ανάπτυξη ψηφιακών συλλογών απαιτεί τη διατήρηση των στοιχείων που χρειάζονται για: (α) την περιγραφή του περιεχομένου της κάθε συλλογής χωριστά και (β) τη σωστή απεικόνιση της δομής των αντικειμένων στο εσωτερικό αυτής. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση μιας μεθοδολογίας για την ανάπτυξη ενός περιγραφικού μοντέλου μεταδεδομένων για λαογραφικές συλλογές. Το μοντέλο θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για την περιγραφή του ψηφιοποιημένου λαογραφικού υλικού, την πρόσβαση σε αυτό από κατανεμημένους χρήστες και φυσικά την επικοινωνία του με άλλα συστήματα. Επιπλέον θα συμβάλλει στη διασύνδεση σύνθετων συλλογών και των αντικειμένων που περιλαμβάνουν είτε σημασιολογικά, είτε χρονικά, είτε θεματικά είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απαιτεί η φύση των συλλογών και οι ανάγκες των χρηστών. Λέξεις - κλειδιά: Λαογραφία, Πολιτιστική Κληρονομιά, Ψηφιακές Συλλογές, Μοντέλα Μεταδεδομένων, Διαλειτουργικότητα

2 204 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ DEVELOPMENT OF ETHNOGRAPHIC DIGITAL COLLECTIONS Irene Lourdi 12 Christos Papatheodorou 2 Libraries Computer Centre, National & Kapodistrian University of Athens department of Archives and Library Sciences, Ionian University ABSTRACT Ethnography refers to various sectors of living such as: the customs, folk tales, music, songs, architecture, clothing, handicraft and the oral tradition of a community. The ethnographic collections are a valuable source for study and research about the cultural features of a country. An ethnographic collection consists of either text written on different kinds of materials, or still images, photographs, 3D objects, sound recordings, maps or even digital material. For such a variety and complexity that characterizes folklore, it is reasonable to have collections and subcollections with complex structure and rich semantics. The digitization projects should preserve the semantics and the structure of these collections, by describing their structure per se, as well as the their elements. In this paper we present a methodology for the development of a metadata model for the description of ethnographic collections. The model will work as a tool, supporting the description of digitized cultural material, the access to it from multiple users and the communication with other systems. Furthermore, it will contribute to the connection between complex collections and their objects either semantically, or temporarily, or any other way that suits for the nature of collection and the user's needs. The paper focuses on the most important factors of the creation of a model, which are the following: a) the description of the collections and the objects that contain, b) the metadata schemes, which are based on international standards and c) the requirements for the semantic interoperability of metadata. Keywords: Ethnography, Cultural Heritage, Digital Collections, Metadata Models, Interoperability

3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Εισαγωγή Οι λαογραφικές συλλογές αποτελούν πολύτιμη πηγή μελέτης, εξερεύνησης και αξιολόγησης των εθνικών στερεοτύπων των διαφόρων διαμερισμάτων μιας χώρας, δεδομένου ότι στις συλλογές είναι καταχωρημένα ανόθευτα και πηγαία τα εγχώρια εθνοχαρακτηριστικά τους. Εμπεριέχουν πληροφορίες για την καθημερινή ζωή και τα εθιμοτυπικά στοιχεία μιας ομάδας ανθρώπων, που βιώνουν και επηρεάζονται από παρόμοιους εξωγενείς παράγοντες. Κατά κύριο λόγο η λαογραφία αναφέρεται στους μύθους, τα τραγούδια, τη μουσική, τα έθιμα, τη χειροτεχνία, την ενδυμασία, την αρχιτεκτονική των κτιρίων μιας κοινότητας και οτιδήποτε άλλο απεικονίζει στοιχεία από τις καθημερινές δραστηριότητες της καθώς και τα στάδια εξέλιξης της κατά το πέρασμα του χρόνου. Μια συλλογή πολιτιστικού περιεχομένου και συγκεκριμένα λαογραφική μπορεί να απαρτίζεται α πό ποικίλα είδη υλικού καθώς και ψηφιακό. Σύμφωνα μάλιστα και με τις οδηγίες της UNESCO για τη διαφύλαξη υλικού πολιτιστικής κληρονομιάς (Memory of the world programme: general guidelines to safeguard documentary heritage, 1995, ρ 10), μια ανάλογη συλλογή μπορεί να απαρτίζεται από; κείμενα που είναι αποτυπωμένα σε οποιοδήποτε υλικό π.χ. βιβλία, εφημερίδες, έγγραφα, η μερολόγια, πάπυροι εικόνες, χάρτες, κινούμενες ή στατικές φωτογραφίες, ψηφιακό υλικό π.χ. κασέτες, ταινίες παλαιού τύπου μαγνητοφώνου, ηχογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις τρισδιάστατα αντικείμενα π.χ. σκεύη, δείγματα χειροτεχνίας υφαντικής, πλεκτικής, είδη ρουχισμού, εξαρτήματα, εργαλεία, κοσμήματα κ.α. Είναι γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί πλούσια κοιτίδα πολιτιστικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα οι τωρινές συλλογές λαογραφίας να είναι στον αριθμό πάρα πολλές, όλες σχεδόν με πλούσιο περιεχόμενο και κατανεμημένες κατά τόπους φορείς, ιδρύματα, βιβλιοθήκες, μουσεία και αρχεία. Στην πλειοψηφία τους οι συλλογές και τα αντικείμενα της λαογραφικής παράδοσης παραμένουν σε κάποιο χώρο άτακτα, χωρίς να είναι οργανωμένα σε ομάδες (συλλογές και υποσυλλογές), ούτε και καταγεγραμμένα σε κάποιο υπολογιστικό σύστημα, ενώ ακόμα και όταν υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις σε ελάχιστες περιπτώσεις έχει γίνει κάποια προσπάθεια ψηφιοποίησης και περιγραφής των στοιχείων τους, με σκοπό την προβολή τους στο δικτυακό κόμβο. Το αποτέλεσμα είναι, ότι η πρόσβαση στα αντικείμενα αυτά γίνεται μόνο με επιτόπια επίσκεψη, όπου αυτό είναι δυνατό και επιτρέπεται, ενώ έτσι αποκλείεται ένας μεγάλος αριθμός απλών χρηστών και ερευνητών, που θα μπορούσαν να βρουν πολύτιμα στοιχεία μελέτης και έρευνας. Η σύγχρονη πραγματικότητα απαιτεί τη δημιουργία ψηφιακών συλλογών λαογραφίας, ώστε οι πληροφορίες και ο πλούτος των αντικειμένων αυτών να είναι διαθέσιμος ελεύθερα και παράλληλα να μπορεί να διατηρηθεί στο μέλλον. Η ροή εργασίας για τη δημιουργία μιας ψηφιακής συλλογής περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) τη ψηφιοποίηση των αντικειμένων στην κατάλληλη μορφή β) την περιγραφή των στοιχείων της συλλογής και των αντικειμένων με τα κατάλληλα μεταδεδομένα, που θα αρμόζουν στη φύση και το είδος αυτών γ) να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση στα θέματα της πνευματικής ιδιοκτησίας

4 206 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ δ) σωστός σχεδιασμός του συστήματος, ώστε με τη χρήση προτύπων να είναι δυνατή η ανταλλαγή πηγών και στοιχείων με άλλα συστήματα και η βιωσιμότητα του στο μέλλον. Λέγοντας λοιπόν ψηφιακή συλλογή εννοούμε ένα οργανωμένο σύνολο ψηφιακών αντικειμένων πληροφόρησης, τα μεταδεδομένα που περιγράφουν αυτά τα αντικείμενα χωριστά και τα μεταδεδομένα που περιγράφουν συνολικά τη συλλογή (Cole, 2001). Σύμφωνα με το άρθρο XCreating a Framework of guidance for building good digital collections! στο περιοδικό First Monday (Cole, 2001), τα χαρακτηριστικά για την ένδειξη καλού σχεδιασμού μιας ψηφιακής συλλογής είναι η διαλειτουργικότητα, η επαναχρησιμοποίηση, διατήρηση, τεκμηρίωση και ο σεβασμός της πνευματικής ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα το άρθρο αναφέρει, ότι τα χαρακτηριστικά μιας «καλής» ψηφιακής συλλογής είναι τα παρακάτω: Η συλλογή έχει περιγραφεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ο χρήστης αυτής σε πρώτο στάδιο είναι σε θέση να βρίσκει σημαντικά χαρακτηριστικά της συλλογής, όπως το σκοπό αυτής και τη φύση των αντικειμένων που περιλαμβάνεισυνολικά, ώστε να είναι σε θέση να κρίνει αν η συλλογή μπορεί να του προσφέρει τις πληροφορίες που αναζητά. Και σε δεύτερο στάδιο βρίσκει περαιτέρω πληροφορίες για τη συλλογή, όπως το είδος των ψηφιακών αντικειμένων, τους περιορισμούς πρόσβασης σε αυτή, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης κ.α. Η ψηφιακή συλλογή εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό την κοινότητα της βιβλιοθήκης ή του οργανισμού, στον οποίο ανήκει. Είναι σε μορφή κατάλληλη, ώστε να μπορεί να παραμείνει διαθέσιμη στο χρόνο και να είναι δυνατή η μεταφορά της μελλοντικά σε νέες πλατφόρμες λογισμικού. Η συλλογή είναι στηρίζεται στο κατάλληλο λογισμικό και εξοπλισμό, ώστε να είναι προσβάσιμη από άτομα με ειδικές ανάγκες. Η ψηφιακή συλλογή σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα και προβλέπει περιορισμούς χρήσης και αναπαραγωγής των αντικειμένων. Ταιριάζει και εναρμονίζεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εθνικών και διεθνών ψηφιακών στερεοτύπων. Στόχος της εργασίας είναι να διερευνήσουμε και να παρουσιάσουμε προβλήματα, που ανακύπτουν κατά τη δημιουργία ψηφιακών λαογραφικών συλλογών και ειδικότερα προβλήματα κατά τη διαχείριση των πληροφοριών, που μας παρέχουν. Επιπλέον παρουσιάζεται μια μεθοδολογία ανάπτυξης ενός μοντέλου μεταδεδομένων που θα συμβάλλει στη διασύνδεση σύνθετων συλλογών με βάση είτε σημασιολογικά, είτε χρονικά, είτε οποιαδήποτε άλλα κριτήρια απαιτεί η φύση των συλλογών και οι ανάγκες των χρηστών. Στην επόμενη παράγραφο αναλύονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της φύσης των λαογραφικών συλλογών. Ακολούθως παρατίθενται τα κυριότερα πρότυπα μεταδεδομένων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο υλικό. Κατόπιν περιγράφεται η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την ανάπτυξη του προτεινόμενου μοντέλου μεταδεδομένων το οποίο θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για την περιγραφή του ψηφιοποιημένου λαογραφικού υλικού (τόσο σε ε πίπεδο συλλογών όσο και σε επίπεδο αντικειμένων που αυτές περιλαμβάνουν), την πρόσβαση σε αυτό από κατανεμημένους χρήστες και φυσικά την επικοινωνία του με άλλα συστήματα. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση των συμπερασμάτων που έχουν προκύψει από τη μέχρι τώρα μελέτη.

5 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Απαιτήσεις Ο τομέας των λαογραφικών συλλογών και της προφορικής παράδοσης καλύπτει μια ευρεία θεματολογία και καλείται να προσφέρει πληροφορίες σε ποικίλες ομάδες ατόμων, που κατ επέκταση έχουν και διαφορετικές απαιτήσεις. Για το λόγο αυτό οι βασικές απαιτήσεις σχεδιασμού ψηφιακών συλλογών λαογραφίας είναι: 1. Ανάκτηση πληροφορίας: Μια λαογραφική ψηφιακή συλλογή θα πρέπει να επιτρέπει την ανάκτηση της πληροφορίας όχι μόνο για λαογραφικούς, αλλά και για άλλους επιστημονικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα θα πρέπει να εξυπηρετεί κάθε φορά με εύκολο και προσιτό τρόπο τους διαφορετικούς στόχους κάθε κατηγορίας χρηστών, σύμφωνα με ειδικό άρθρο για τις συλλογές προφορικής παράδοσης (Soergel D.) π.χ. στους ιστορικούς θα πρέπει να δίνει στοιχεία για τα γεγονότα και τις ημερομηνίες, στους γλωσσολόγους στοιχεία για την εξέλιξη του γλωσσικού ιδιώματος μιας περιοχής και τις επιρροές που έχει δεχτεί αυτό κατά το πέρασμα του χρόνου, στους λαογράφους να προσφέρει στοιχεία για τον τρόπο ζωής και τις εθιμοτυπικές διαδικασίες μιας κοινότητας, στο εκπαιδευτικό κοινό να παρουσιάζει με προσιτό τρόπο ζωντανή την ιστορία και να τους καθοδηγεί στα πιο σημαντικά στοιχεία της ιστορίας, ενώ στους ψυχολόγους θα εστιάζει σε στοιχεία σχετικά με τις επιδράσεις των γεγονότων πάνω στους ανθρώπους κάθε κοινότητας. 2. Οργάνωση συλλογής: η ιδιαιτερότητα και η ποικιλία του υλικού, που περιλαμβάνει ο τομέας της λαογραφίας, δικαιολογεί απόλυτα την απαίτηση για το διαχωρισμό του υλικού σε συλλογές και υποσυλλογές σύνθετης δομής και σημασιολογίας. Το να ορίσει κάποιος συλλογές και να διαχωρίσει στη συνέχεια μέσα σε αυτές υποσυλλογές δεν είναι και τόσο ευέλικτο και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Τα βασικά κριτήρια που θα πρέπει να λάβει κάποιος υπόψη του για να μοιράσει τις διαθέσιμες πηγές και να τις ομαδοποιήσει, όπως αναφέρουν ο Johnston και ο Robinson (2002) είναι: α) οι πηγές να πραγματεύονται ένα κοινό θέμα β) να χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένο σκοπό γ) να χορηγούνται από ένα συγκεκριμένο οργανισμό, δηλαδή να έχουν κοινή προέλευση δ) να ανήκουν σε συγκεκριμένη κατηγορία υλικού ε) να καλύπτουν γεωγραφικά μια κοινή τοποθεσία στ) να καλύπτουν χρονικά μια κοινή ιστορική περίοδο και ζ) να είναι του ίδιου είδους, π.χ. οικιακά σκεύη, φορεσιές, φωτογραφίες. Τα παραπάνω κριτήρια δε διαφέρουν είτε αναφερόμαστε σε φυσικές συλλογές είτε σε ψηφιακές συλλογές. 3. Ψηφιοποίηση, οι παραπάνω απαιτήσεις δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν αρχικά σε φυσικό επίπεδο, αν δεν ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση του λαογραφικού υλικού, που αποτελεί σημαντικό μέρος στη ροή εργασιών. Η μεταφορά των αντικειμένων στην κατάλληλη ψηφιακή μορφή θα πρέπει να εξασφαλίζει τη διατήρηση αυτών στο διηνεκές και τη δια παντός πρόσβαση σε αυτά, σε περίπτωση που καταστραφεί ή χαθεί το πρωτότυπο υλικό. Οι διαδικασίες ψηφιοποίησης και επεξεργασίας του έντυπου υλικού, η μετατροπή των κασετών και των παλαιών ταινιών σε ψηφιακά παράγωγα, η απεικόνιση των αντικειμένων είτε με φωτογραφίες είτε με τρισδιάστατη αναπαράσταση συνθέτουν μια ολοκληρωμένη πολυμεσική ψηφιακή συλλογή, εφόσον θα συνδυάζουν κεί-

6 208 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ μενο, ήχο, φωτογραφία ακόμα και βίντεο. Στη συνέχεια σε εννοιολογικό επίπεδο θα πρέπει να γίνει περιγραφή και διαχείριση της ψηφιακής πληροφορίας κατάλληλα, ώστε ο χρήστης να λαμβάνει τη μεγαλύτερη και πλουσιότερη πληροφόρηση με εύκολο τρόπο κατά το μέγιστο δυνατό. 2.1, Συλλογές και υποσυλλογές Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η περιγραφή των λαογραφικών αντικειμένων θα πρέπει να γίνεται όχι μόνο σε επίπεδο αντικειμένου, αλλά και σε επίπεδο συλλογών και υποσυλλογών. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός σχήματος περιγραφής συλλογών, κάτι στο οποίο δεν έχει δοθεί τόσο ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδομένου ότι κατά κύριο λόγο έχουν αναπτυχθεί κατά κύριο λόγο περιγραφικά μοντέλα σε επίπεδο τεκμηρίου. Τα αποτελέσματα έρευνας από το CIMI και το CD Focus για την περιγραφή σε επίπεδο συλλογής δείχνουν ότι, "...οι περιγραφές συλλογών σε γενικές γραμμές δημιουργούνται κατά 90% για αναζήτηση των πηγών και διαχείριση αυτών και έπειτα για συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων και για εφαρμογή και εκτίμηση των προτύπων..." (2001). Είναι σημαντικό για το χρήστη της ψηφιακής βιβλιοθήκης να έχει μια γενική περιγραφή των συλλογών σε πρώτη φάση καθώς και των σχέσεων που πιθανόν υφίστανται ανάμεσα στα αντικείμενα της συλλογής αλλά και συγκριτικά με τις υπόλοιπες συλλογές. Επιπλέον σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου τα στοιχεία για τα τεκμήρια είναι ελάχιστα και δεν επαρκούν για περιγραφή του αντικειμένου χωριστά, η περιγραφή της συλλογής μπορεί να μας καλύψει κάποια γενικά πεδία και να δώσει τις βασικές πληροφορίες για τα αντικείμενα αυτά. Οι περιγραφές σε επίπεδο συλλογής χρειάζεται να περιλαμβάνουν κυρίως πληροφορίες για το σκοπό, το περιεχόμενο, το μέγεθος μιας συγκεκριμένης ομάδας πηγών, καθώς και μια πιο λεπτομερή περιγραφή του ιστορικού περιβάλλοντος στο οποίο οι πηγές αυτές δημιουργήθηκαν ή συλλέχθηκαν. Τυπικά μια ψηφιακή συλλογή απαιτεί περιγραφικά, δομικά και διαχειριστικά στοιχεία. Σε γενικές γραμμές η περιγραφή μιας ψηφιακής συλλογής πρέπει να έχει τα εξής στοιχεία: α) στοιχεία περιγραφικά της συλλογής όπως: τίτλο, θέματα, περιεχόμενα, φυσικά χαρακτηριστικά της συλλογής και μορφή της συλλογής. β) στοιχεία τεχνικής φύσεως όπως: μορφή των ψηφιακών της αντικειμένων, πληροφορίες για τις απαιτήσεις σε εξοπλισμό και λογισμικό, προκειμένου η ψηφιακή συλλογή να είναι διαθέσιμη στο κοινό μέσω του Δικτυακού κόμβου. γ) στοιχεία που θα βοηθούν για τη διαχείριση της συλλογής και την πρόσβαση σε αυτή: copyright, δικαιώματα πρόσβασης ή περιορισμοί, τοποθεσία της συλλογής. δ) στοιχεία που θα δηλώνουν τις σχέσεις της ψηφιακής συλλογής με άλλες συλλογές ή και τις σχέσεις, που υφίστανται στο εσωτερικό αυτής. ε) στοιχεία για τη δομή της συλλογής Η φύση και το περιεχόμενο μιας λαογραφικής συλλογής δικαιολογεί, ότι υπάρχουν κάποια βασικά σημεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί προσοχή κατά το σχεδιασμό του περιγραφικού μοντέλου της συλλογής. Δεδομένου ότι η λαογραφία στηρίζεται αρκετά στην προφορική παράδοση, θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στα στοιχεία που δίνουν πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώ-

7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 209 ματα και τους περιορισμούς πρόσβασης στο περιεχόμενο των ψηφιακών αντικειμένων (Walker). Αν πάλι η ψηφιακή συλλογή έχει ιδιαίτερη χρήση ή σκοπό, το μοντέλο περιγραφής θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που θα αντικατοπτρίζουν το συγκεκριμένο,σκοπό π.χ. αν έχει εκπαιδευτικό σκοπό και απευθύνεται σε ακαδημαϊκή κοινότητα, τότε είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται τα κατάλληλα στοιχεία που θα φανερώνουν και θα πληροφορούν το χρήστη για το σκοπό αυτό. Η δημιουργία μιας ψηφιακής πολυμεσικής συλλογής, όπως ειπώθηκε παραπάνω, καθιστά επίσης απαραίτητη την ύπαρξη ειδικών στοιχείων, που θα δηλώνουν τις απαιτήσεις σε εξοπλισμό και λογισμικό, προκειμένου η ψηφιακή συλλογή στο σύνολο της να είναι επεξεργάσιμη και συμβατή με άλλα συστήματα. 2.2 Αντικείμενα Αντίστοιχα με τις συλλογές, η περιγραφή σε επίπεδο αντικειμένου είναι ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο στη ροή εργασιών για τη δημιουργία ψηφιακών συλλογών λαογραφικού περιεχομένου. Ως τώρα έχει ερευνηθεί εις βάθος το ποια στοιχεία είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται, ανεξάρτητα με την κατηγορία υλικού του κάθε αντικειμένου. Ειδικότερα τα στοιχεία χωρίζονται βάσει της λειτουργίας τους στις εξής κατηγορίες: α) στοιχεία περιγραφικά του κάθε αντικειμένου χωριστά, όπως: τίτλος, θέμα, περιεχόμενα, δομή του αντικειμένου π.χ. τα κεφάλαια ενός κειμένου, τα φυσικά του χαρακτηριστικά κ.α. β) στοιχεία τεχνικής φύσεως όπως: για τη μορφή του αντικειμένου, μέγεθος αυτού, υλικό κατασκευής του γ) στοιχεία διατήρησης, όπως: σχετικά με την προέλευση του, πληροφορίες για τη διατήρηση του στο μέλλον και τη διαλειτουργικότητά του με άλλες πλατφόρμες (απαιτήσεις σε εξοπλισμό και λογισμικό) και γενικά ό,τι έχει σχέση με τη διαδικασία ψηφιοποίησης αυτού και την επεξεργασία που έχει υποστεί, που θέλουμε να τα κρατήσουμε εσωτερικά, δ) στοιχεία που θα βοηθούν για τη διαχείριση του αντικειμένου και την πρόσβαση σε αυτό: copyright, δικαιώματα πρόσβασης ή περιορισμοί, τοποθεσία είτε φυσική είτε ψηφιακή, ε) στοιχεία που θα δηλώνουν τις σχέσεις του αντικειμένου με άλλα παρόμοια αντικείμενα ή ψηφιακά του παράγωγα και με τη συλλογή ή υποσυλλογή στην οποία ανήκει. Συμπερασματικά, η δημιουργία ενός ενιαίου μοντέλου διαχείρισης τόσο των ψηφιακών αντικειμένων λαογραφικού περιεχομένου, όσο και των συλλογών τους θεωρείται απαραίτητη, γιατί διευκολύνει την πλοήγηση του χρήστη στις ψηφιακές συλλογές και τη σύνδεση αυτών με άλλες παρόμοιες πηγές πληροφόρησης π.χ. ο χρήστης είναι σε θέση να αναζητά πληροφορίες από τις λαογραφικές συλλογές με βάση χρονικές περιόδους, θέματα, δημιουργούς, είδη αντικειμένων και θα μπορεί να βλέπει οτιδήποτε σχετίζεται με το αποτέλεσμα της αναζήτησης και θα παραπέμπεται σε αυτό. 3. Μεταδεδομένα Όλα τα παραπάνω στοιχεία, που είναι σημαντικά για την περιγραφή των συλλογών και των α ντικειμένων τους ξεχωριστά, σε μια ψηφιακή συλλογή εκφράζονται με τη μορφή των μεταδεδο-

8 210 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ μένων. Τα μεταδεδομένα ορίζονται ως "structured data about data" και ενώ υπήρχαν από παλιότερα για τις βιβλιογραφικές περιγραφές, τώρα έχουν εμφανιστεί στο προσκήνιο ως ένα μέσο, που συμβάλλει στη διαδικασία της αναζήτησης ψηφιακών πηγών στο δικτυακό κόμβο, προσφέροντας μια δομή για την περιγραφή ιστοσελίδων και άλλων ψηφιακών πηγών. Μεταδεδομένα υπάρχουν για κάθε αντικείμενο ή σύνολο αντικειμένων είτε είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή είτε όχι. Τα μεταδεδομένα σε επίπεδο συλλογής εκτελούν την ίδια λειτουργία με τα μεταδεδομένα σε επίπεδο τεκμηρίου, και στις δύο περιπτώσεις είναι για να βοηθούν το χρήστη να βρίσκει πληροφορίες για τις συλλογές γενικά. Η σπουδαιότητα τους είναι μεγάλη και γι' αυτό το λόγο έχουν αναπτυχθεί πολλά πρότυπα μεταδεδομένων για συγκεκριμένα είδη πηγών. Για την περιγραφή αντικειμένων και πηγών υπάρχουν διάφορες κατηγορίες μεταδεδομένων, ανάλογα με το τι ακριβώς περιγράφουν και το σκοπό που εξυπηρετούν. Αυτές που συναντάμε κατά κύριο λόγο (Gilliland - Swetland) είναι: α) περιγραφικά μεταδεδομένα (descriptive metadata), που περιγράφουν την πηγή της πληροφορίας, με τι ασχολείται κ.α. β) τεχνικά μεταδεδομένα (technical metadata), που πληροφορούν για το πως λειτουργεί το σύστημα και ποια η συμπεριφορά των μεταδεδομένων γ) μεταδεδομένα διατήρησης (preservation metadata), είναι τα στοιχεία για τη διατήρηση και διαφύλαξη του περιγραφόμενου αντικειμένου δ) πληροφορίες για την χρήση της συλλογής (usage) ε) μεταδεδομένα διαχείρισης (administrative metadata), που δίνουν πληροφορίες για τη διαχείριση του αντικειμένου. στ) τα μεταδεδομένα που εξετάζουν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Rights metadata) και άλλες κατηγορίες. Στον Πίνακα 1 αναφέρονται διάφορα πρότυπα μεταδεδομένων που έχουν αναπτυχθεί είτε για την περιγραφή σε επίπεδο συλλογής είτε σε επίπεδο αντικειμένου. Τα περισσότερα πρότυπα μεταδεδομένων στον παραπάνω πίνακα έχουν δημιουργηθεί για να χρησιμοποιούνται σε επίπεδο τεκμηρίου. Ας αναφέρουμε μερικά χαρακτηριστικά αυτών. To Dublin Core εφαρμόζεται ευρέως σε όλες τις κατηγορίες υλικού κυρίως για ανάκτηση των πηγών και είναι εύκολα επεκτάσιμο. Δεν προσφέρει λεπτομερή τεχνικά μεταδεδομένα και μεταδεδομένα δια-

9 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 211 χείρισης. Λίγες είναι οι περιπτώσεις που έχει χρησιμοποιηθεί για περιγραφή της συλλογής και αυτό έχει γίνει με την ανάλογη επέκταση και προσθήκη στοιχείων. To CIMI εφαρμόζεται για την περιγραφή μουσειακών αντικειμένων και εξετάζει τις δυνατότητες για αναζήτηση και ανάκτηση μουσειακών πληροφοριών με βάση τη γλώσσα SGML και το πρωτόκολλο Ζ Μεγάλη έμφαση δίνεται στη βιβλιογραφική περιγραφή, στις πληροφορίες για την πρόσβαση και τις αντίστοιχες συνθήκες. To MARC χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για την περιγραφή βιβλιογραφικών μονάδων, αλλά μπορεί και να χρησιμοποιηθεί σε επίπεδο συλλογής, κάτι που δε συνιστάται λόγω της πολυπλοκότητας και του κόστους σε ανθρωποώρες που απαιτεί (Canalag, et al, 2002). Το πρότυπο VRA Core 3.0 καλύπτει την περιγραφή μιας πηγής ή αντικειμένου και της οπτικής αποτύπωσης αυτού είτε είναι μία είτε πολλές. Ως πηγή θεωρείται ένα έργο το οποίο έχει υπάρξει στην πραγματικότητα και μπορεί να είναι ένα έργο τέχνης (πίνακας, γλυπτό, αντικείμενο) ή μια εκτέλεση, λογοτεχνικό κείμενο ή ένα αντικείμενο πολιτιστικής αξίας. Ως εικόνα θεωρείται η οπτική αποτύπωση της πηγής (slide, photograph, digital file). Σε αυτή την έκδοση έχει ληφθεί υπόψη ότι πιθανόν να υπάρχουν πολλές παρουσιάσεις ενός έργου τέχνης δηλ. ο αυθεντικός πίνακας, ένα slide με αυτόν ή και η ψηφιακή του μορφή (surrogate). Στο χώρο των αρχείων το μεγαλύτερο ποσοστό των υπεύθυνων για αρχειακές συλλογές χρησιμοποιούν το ISAD (G) και το EAD για την περιγραφή των συλλογών. To EAD είναι πρότυπο κωδικοποίησης του βοηθήματος εύρεσης των αρχειακών πηγών ("finding aid"), ώστε να είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Είναι ένα πρότυπο για την περιγραφή της δομής των δεδομένων και όχι του περιεχομένου τους. Εστιάζει περισσότερο στη δομή της περιγραφής και όχι στην παρουσίαση της. 0 βασικός σκοπός του είναι να κάνει τις αρχειακές πηγές διάφορων οργανισμών προσβάσιμες στους χρήστες. Επίσης δεν μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως σε μια λαογραφική συλλογή. Χρειάζεται να αναπτύξει ένα νέο είδος εγγράφου (DTD) για τον ορισμό των ηχογραφήσεων, ενώ πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν, όπως και το Council on Library and Information Resources στο κείμενο για τις συλλογές πολιτιστικής αξίας (2001), ό τι το EAD χρειάζεται επαναπροσδιορισμό, προκειμένου να λειτουργήσει σε επίπεδο τεκμηρίου για ηχητικό υλικό και ότι χρειάζονται νέες φόρμες περιγραφής για τον ήχο. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί το πρότυπο RSLP από το Research Support Libraries Program, που εφαρμόζεται κυρίως στο χώρο των βιβλιοθηκών. Πρόκειται για ένα μοντέλο περιγραφής συλλογής, το οποίο δημιουργεί περιγραφές για συλλογές σε μηχαναγνώσιμη μορφή, που μπορούν δηλαδή να διαβαστούν από τα υπολογιστικά συστήματα. Είναι θετικό, ότι το μοντέλο στηρίζεται στο Dublin Core, ένα πρότυπο ιδιαίτερα οικείο στους περισσότερους και ευρέως εφαρμόσιμο, αλλά το αρνητικό είναι, ότι το RSLP εφαρμόζεται κυρίως σε φυσικές συλλογές, με αποτέλεσμα να λείπουν ορισμένα στοιχεία περιγραφής και καταλογογράφησης για ψηφιακές συλλογές. 4. Μεθοδολογία Η μεθοδολογία για να αναπτύξει κάποιος ψηφιακές συλλογές λαογραφίας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαιτήσεις και τη σύνθετη δομή του λαογραφικού υλικού απαιτεί: α) τη δημιουργία ενός μοντέλου δεδομένων - οντοτήτων (data model) όχι μόνο σε επίπεδο α ντικειμένου, όπως γινόταν ως τώρα, αλλά και σε επίπεδο συλλογών, μια άποψη που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Εξάλλου η σπουδαιότητα των περιγραφών σε επίπεδο συλ-

10 212 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ λογής είναι τέτοια που δικαιολογεί τη δημιουργία ενός πλήρους συνόλου στοιχείων μεταδεδομένων και β) τη σημασιολογική σύνδεση των αντικειμένων μεταξύ τους, ώστε να αποδίδεται πλήρως η ποικίλη και πλούσια λαογραφική παράδοση ενός τόπου. Η μέχρι τώρα δραστηριότητα της έρευνας μας αφορά στη δημιουργία του κατάλληλου μοντέλου μεταδεδομένων (metadata model) για την περιγραφή μιας ψηφιακής λαογραφικής συλλογής. Ό πως είναι εμφανές τα πρότυπα μεταδεδομένων για την περιγραφή σε επίπεδο συλλογής είναι περιορισμένα. Συγκεκριμένα δεν υπάρχει κάποιο διεθνώς αποδεκτό πρότυπο στο χώρο των βιβλιοθηκών αποκλειστικά για την περιγραφή μιας συλλογής, όπως αντίστοιχα συμβαίνει για τις βιβλιογραφικές μονάδες και άλλου είδους τεκμήρια. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι υπεύθυνοι καλούνται να αντιμετωπίσουν διάφορα προβλήματα κατά την εφαρμογή ενός σχήματος περιγραφής για τις συλλογές, όπως φαίνεται και στην αναφορά από το CIMI και το CD Focus σχετικά με την περιγραφή συλλογής (2001), τα οποία είναι: Αγνωστοι όροι και έννοιες Η συσχέτιση ανάμεσα στην περιγραφή για το τεκμήριο και την περιγραφή της συλλογής Απαίτηση να περιγράψει κάποιος συλλογές για συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών Πολύπλοκες σχέσεις που υφίστανται ανάμεσα σε συλλογές, υπηρεσίες και οργανισμούς Θέματα πληρότητας (το να ορίσει κάποιος πλήρως και σωστά τη συλλογή) και εμβάθυνσης στο περιεχόμενο αυτής Επομένως για την περιγραφή ψηφιακών συλλογών λαογραφίας σε επίπεδο συλλογής στο χώρο των βιβλιοθηκών απαιτείται ένα μοντέλο, το οποίο θα συνδυάζει οντότητες-κλειδιά, που θα προέρχονται από διάφορα πρότυπα και σχήματα μεταδεδομένων, ενώ όπου είναι απαραίτητο θα υπάρχει προσθήκη και άλλων οντοτήτων κατάλληλα προσαρμοσμένων στις ανάγκες της λαογραφίας. Υπάρχουν πολλά σχήματα μεταδεδομένων, τα οποία έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια προγραμμάτων ψηφιοποίησης υλικού, ξεκινώντας βέβαια πρώτα από κάποιο πρότυπο και διαμορφώνοντας το στη συνέχεια και τα οποία θα μπορούσαν να μελετηθούν σε συνδυασμό με τα κοινώς αποδεκτά. Ενδεικτικά αναφέρουμε το σχήμα μεταδεδομένων ADL (Alexandria Digital Library), llumina, του προγράμματος Riding, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αυστραλίας (NLA), Sul/Air κ.α. Είναι σημαντικό επίσης από άποψη χρόνου εργασίας και ακρίβειας, να οριστούν ποια θα είναι τα μεταδεδομένα, που θα προκύπτουν αυτόματα και ποια θα συμπληρώνονται από τον ίδιο τον υ πεύθυνο. Επομένως ένα σχήμα θα είναι καλό να περιέχει μεταδεδομένα και από τις δύο κατηγορίες. Αυτό φαίνεται χαρακτηριστικά στην αρχιτεκτονική του σχήματος περιγραφής συλλογής στην Alexandria Digital Library (Frew; Freeston, 1998). Στο μοντέλο περιγραφής διακρίνονται δύο κατηγορίες μεταδεδομένων: α) τα inherent metadata, που είναι τα μεταδεδομένα που προκύπτουν αυτόματα και εσωτερικά στο σύστημα. Τα στοιχεία αυτών εξάγονται από τις εγγραφές μεταδεδομένων για τα τεκμήρια χωριστά β) τα contextual metadata, που συμπληρώνονται από τον υ πεύθυνο περιγραφής των ψηφιακών αντικειμένων και υπάγονται στην ανθρώπινη κρίση. Ακόμα το μοντέλο θα πρέπει να στηρίζεται σε διεθνή πρωτόκολλα και αρχές μεταφοράς και ανταλλαγής στοιχείων, ώστε να είναι εξασφαλισμένη η διαλειτουργικότητα του με άλλα παρόμοια αχ. να στη-

11 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 213 ρίζεται σε αρχές του Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI PMH), στο Open Archival Information System (OAIS), που είναι ένα αρχειακό σύστημα για τη διατήρηση των δεδομένων κ.ο.κ. Η δημιουργία ενός μοντέλου με τα παραπάνω γνωρίσματα μπορεί να επιτευχθεί με την σύνδεση και παρουσίαση των διαφόρων οντοτήτων με τη χρήση του πρωτοτύπου RDF. To RDF προσφέρει τον κατάλληλο μηχανισμό για τη διασύνδεση οντοτήτων προερχόμενων από ποικίλα και διαφορετικά σχήματα μεταδεδομένων. Δεδομένου ότι οι λαογραφικές συλλογές περιλαμβάνουν πολλά είδη αντικειμένων και ότι για κάθε αντικείμενο θα χρειαστεί να εφαρμοστεί ένα διαφορετικό πρότυπο μεταδεδομένων, είναι σημαντικό το μοντέλο να προδιαγράφει στοιχεία για την καταγραφή των μετά- μεταδεδομένων. Εναλλακτικά το προτεινόμενο μοντέλο περιγραφής λαογραφικών συλλογών μπορεί να ολοκληρώνει τα διαφορετικά πρότυπα μεταδεδομένων με τη χρήση μετά- μεταδεδομένων. Τα μετά- μεταδεδομένα είναι εγγραφές που περιέχουν πληροφορίες για τα ίδια τα σχήματα μεταδεδομένων που έχουν χρησιμοποιηθεί σε μία εφαρμογή π.χ. ποια είναι αυτά, στοιχεία σχετικά με αυτά, τις διάφορες αντιστοιχίσεις μεταξύ τους κ.α. 5. Συμπεράσματα Η δημιουργία ενός περιγραφικού μοντέλου οντοτήτων και των σχέσεων μεταξύ τους, ειδικά για ψηφιακές λαογραφικές συλλογές, είναι μια δουλειά ιδιαίτερα απαιτητική, εφόσον χρειάζεται το μοντέλο να καλύπτει μεγάλη ποικιλία υλικού και να επιτρέπει τη μετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο είτε οριζόντια είτε κάθετα. Τα θέματα που προκύπτουν είναι ότι πρώτα είναι σημαντικό να καθιερωθούν σχήματα μεταδεδομένων σε επίπεδο συλλογής, που θα μπορούν αποτελεσματικά να περιγράφουν και να διαχειρίζονται ξεχωριστές ομάδες συλλογών και τα μεταδεδομένα τους. Δεύτερον, είναι αναμφισβήτητο, ότι τα εν λόγω σχήματα μεταδεδομένων πρέπει να υποστηρίζουν έ ναν αριθμό λειτουργιών, που γίνονται σε βιβλιοθήκες, ώστε να είναι σε θέση οι χρήστες να κατανοούν και να χρησιμοποιούν τις συλλογές και τα τεκμήρια τους με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο προς ικανοποίηση των δικών τους απαιτήσεων. Ένα μοντέλο για λαογραφικές συλλογές οφείλει να ικανοποιεί μερικά από τα εξής σημεία: α) δυνατότητα διαλειτουργικότητας του μοντέλου με συνδυασμό και ολοκλήρωση διαφόρων προτύπων μεταδεδομένων β) δυνατότητα ανοιχτότητας του μοντέλου επιτυγχάνοντας τη διασύνδεση των συλλογών με άλλες εφαρμογές π.χ προβολή του εκπαιδευτικού τους χαρακτήρα, και παραπέμποντας σε άλλες σχετικές αναφορές τους και γ) δυνατότητα ψηφιακής αναπαράστασης και παρουσίασης σύνθετων αντικειμένων π.χ βίντεο, συλλογές φωτογραφιών και προσαρμογής στις απαιτήσεις των χρηστών του περιβάλλοντος επικοινωνίας (διεπαφής).

12 214 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. UNESCO, Memory of the world programme: general guidelines to safeguard documentary heritage, plo (PDF έκδοση) <http://www.unesco.org/webworld/mdm/administ/pdf/mow FIN.PDF> [πρόσβαση 15/07/2003]. 2. COLE, T.W., Creating a Framework of guidance for building good digital collections. <http://www.firstmonday.dk/issues/issue7_5/cole/index.html> [πρόσβαση 01/01/2003]. 3. SOERGEL, D., et al, The many uses of Digitized Oral History Collections: Implications for Design. (PDF έκδοση) [πρόσβαση 01/10/2003] 4. JOHNSTON, P., Robinson, B., Collections and Collection Description. Collection Description Focus, Paperl, (PDF έκδοση) <http://www.ukoln.ac.uk/cd-focus/briefings/bpl/bpl.pdf> [πρόσβαση 08/09/2003]. 5. Collection Description Focus/ CIMI, Summary Report on survey questionnaire. <http://www.ukoln.ac.uk/cd-focus/questionnaire/report.html> [πρόσβαση 07/07/2003]. 6. WALKER, B. Digital Audio III: Metadata. Amigos Library Services, <http://www.amigos.org/preservation/lmnuggdigaudiolllmeta.html> [πρόσβαση 01/10/2003] 7. GIUJLAND - SWETLAND, A. Introduction to metadata: setting the stage. [πρόσβαση 01/10/2003]. 8. CALANAG, M.L, et al, Unking collection management policy to metadata for Preservation - a Guidance model to define metadata description levels in Digital archive. Firenze: Proceedings of Int. Conf. on Dublin Core and Metadata for e-communities, pp35-43 (PDF έκδοση), <http://www.bncf.net/dc2002/program/ft/paper4.pdf> [πρόσβαση 01/10/2003]. 9. Council on Library and Information Resources, Folk Heritage Collections in crisis. Washington (PDF έκδοση) <http://www.clir.org/pubs/reports/pub96/pub96.pdf> [πρόσβαση 08/09/2003]. 10. FREW, J. ef al, The Alexandria Digital Library Architecture. (PDF έκδοση) staff/fac/frew/cv/pubs/1998 ADL architecture ECDLpdf [πρόσβαση 10/10/2003]. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Alexandria Digital Library Project <http://www.alexandria.ucsb.edu> [πρόσβαση -01/10/2003]. 2. CALANAG, ML, ef al, Linking collection management policy to metadata for Preservation - a Guidance model to define metadata description levels in Digital archive.

13 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 215 Firenze: Proceedings of Int. Conf. on Dublin Core and Metadata for e-communities, pp35-43 (PDF έκδοση). <http://www.bncf.net/dc2002/program/ft/daper4.pdf> [πρόσβαση 01/10/2003]. 3. CIMI Consortium museum lntelligence.<http://www.cimi.org> [πρόσβαση 01/08/2003]. 4. Council on Library and Information Resources, Folk Heritage Collections in crisis, Washington, <http://www.clir.org/pubs/reports/pub96/pub96.pdf> [πρόσβαση 01/10/2003]. 5. DUBUN CORE Metadata Initiative, <http://dublincore.org> [πρόσβαση 07/07/2003]. 6. DUVAL, E., et al., Metadata principles and practicalities, D-Lib Magazine (web version), 8(4), April, <http://www.dlib.org/dlib/april02/weibel/04weibel.html>) [πρόσβαση 15/07/2003]. 7. Encoded Archival Description, <http://lcweb.loc.gov/ead/>) [πρόσβαση 07/09/2003]. 8. GEISLER, G., ef al, Creating virtual collections in Digital Libraries: benefits and implementation issues. JCDL, USA. 9. MAKEDON, F., et al, MetaDL A digital library of Metadata for sensitive or complex research data", ECDL 10. Marc Standards, «http://lcweb.loc.gov/marc/» [πρόσβαση 01/09/2003]. 11. Metadata Object Description Schema, <http://www.loc.gov/standards/mods/> [πρόσβαση 08/09/2003]. 12. National Library of Australia, <http://www.nla.gov.au/> [πρόσβαση 07/072003]. 13. Open Archival Information Svstem.<http://www.rlg.org/longterm/oais.html> [πρόσβαση 08/09/2003]. 14. Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting. <http://www.openarchives.org/oai/openarchivesprotocol.html> [πρόσβαση 05/09/2003]. 15. OWEN, C, Explaining collection level description. Glasgow: PADI. (PowerPoint presentation) Description.ppt [πρόσβαση 12/07/2003]. 16. PROFFITT, M.. Library and Archives data structure: EAD, MODS, RSLP Collection Description. RLG. (PDF έκδοση) [πρόσβαση 01/09/2003], 17. PULMANweb, Digital guidelines manual, <http://www.pulmanweb.org/dgms/dgms.htm> [πρόσβαση 01/06/2003]. 18. Resource Description Framework [πρόσβαση 01/09/2003] 19. RLG, REACH Element Set for Shared Description of Museum Objects <http://www.rlg.org/reach.elements.html> [πρόσβαση 07/09/2003]. 20. RIDING [πρόσβαση 07/09/2003]. 21. RSLP Collection Description, <http://www.ukoln.ac.uk/metadata/rslp/schema/> [πρόσβαση 07/07/2003]. 22. SMIT, F., The Historical Data Warehouse. Cultivate Interactive (web version), Issue 6. <http://www.cultivate-int.org/issue6/warehouse> [πρόσβαση 30/08/2003].

14 216 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 23. SNIJDER, R., Metadata standards and information analysis. <http://www.geocities.com/ronaldsnijder/#_toc >) [πρόσβαση 04/10/2003]. 24. SUL/AiR, Metadata Unit. <http://wwwsul.stanford.edu/dedts/ts/tsdepts/cat/units/metadata/docs/assessment.html> [πρόσβαση 09/09/2003]. 25. The Alberta Heritage Digitization Project (AHDP). Our future our past, <http://www.ourfutureourpast.ca/folklore/flk_home.htm> [πρόσβαση 08/09/2003]. 26. VEEN, T., CLAYPHAN, R., Metadata in the context of the European Library Project. Firenze: Proceedings of Int. Conf. on Dublin Core and Metadata for e-communities, ppl9-26 (PDF έκδοση) <http://www.bncf.net/dc2002/program/ft/paper2.pdf> [πρόσβαση 01/10/2003]. 27. VRA core Categories, version 3.0 <http://www.vraweb.org/vracore3.htm#core> [πρόσβαση 01/10/2003]. 28.Z3950 Profile for Access to Digital Collections, <http://lcweb.loc.gov/z3950/agencv/profiles/collections.html> [πρόσβαση 07/06/2003]. 29. HODGE, G., Metadata made simple: a guide for libraries. (PDF έκδοση) <http://www.niso.org/news/metadata simpler.pdf> [πρόσβαση 10/09/2003].

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση και διαχείριση χρονικά εξαρτώμενης πληροφορίας στις πολιτιστικές συλλογές

Αναπαράσταση και διαχείριση χρονικά εξαρτώμενης πληροφορίας στις πολιτιστικές συλλογές IONIAN UNIVERSITY, CORFU Dept. of Archives & Library Sciences Αναπαράσταση και διαχείριση χρονικά εξαρτώμενης πληροφορίας στις πολιτιστικές συλλογές Λουρδή Ειρήνη (elourdi@lib.uoa.gr) Λιλής Παντελής (pantelis@ionio.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 9 Μεταδεδομένα Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι τα Μεταδεδομένα; Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ. Ειρήνη Π. Λουρδή

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ. Ειρήνη Π. Λουρδή ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ειρήνη Π. Λουρδή ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑ Κέρκυρα 2010 2 ιδακτορική διατριβή Μεταδεδοµένα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία ΜΑΘΗΜΑ 5 161 Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία 162 1 Η ανάγκη Η Ιστορία Μεταδεδοµένα στο Συµβατικό Περιβάλλον Ψηφιακό Περιβάλλον: Το πρόβληµα και οι πρώτες απόπειρες Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση και Διαχείριση Ετερογενών Ψηφιακών Συλλογών στο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Πέργαμος

Αναπαράσταση και Διαχείριση Ετερογενών Ψηφιακών Συλλογών στο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Πέργαμος Αναπαράσταση και Διαχείριση Ετερογενών Ψηφιακών Συλλογών στο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Πέργαμος Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης, Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μαρία Νικολαΐδη Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ http://www.lib.uoa.gr Εισαγωγή Και στις ΒΥΠ του ΕΚΠΑ, οι ανάγκες για υλοποίηση υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης 1 3 Νοεμβρίου 2006 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ Ελένη Μαμμά Υπουργείο Εξωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημητριάδης Σάββας Πληροφορικός, MSc. Συνεργάτης Έργου Το Ιδρυματικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταδεδομένα για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γ. Δ. Μπώκος Μεταδεδομένα: Ο όρος Μεταδεδομένα: «Δεδομένα σχετικά με Δεδομένα» Αναλυτικότερα: «Το σύνολο όσων θα μπορούσε να πει κανείς για ένα πληροφοριακό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Αποθετήρια Κλειώ Σγουροπούλου Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Αποθετήρια, ψηφιακά αποθετήρια Άδειες ανοικτού περιεχομένου, Μεταδεδομένα Ψηφιακό Αποθετήριο 3 Πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ενιαίο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Ενιαίο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών http://pergamos.lib.uoa.gr Γιώργος Πυρουνάκης (forky@libadm.uoa.gr) Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών

Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών Λίνα Μπουντούρη - Μανόλης Γεργατσούλης Ιόνιο Πανεπιστήμιο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Διαδίκτυο και Επίπεδα ετερογένειας δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Institutional Repositories, Θεσσαλονίκη 8-9 Μαΐου 2006 Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος Πυρουνάκης (forky@libadm.uoa.gr) Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα μεταξύ αρχείων (1/2)

Διαλειτουργικότητα μεταξύ αρχείων (1/2) Διαλειτουργικότητα μεταξύ αρχείων (1/2) Επιτρέπει την αναζήτηση / πλοήγηση σε περισσότερα του ενός αρχεία από ενιαίο σημείο Όφελος για το χρήστη / ερευνητή: o Ενιαία αναζήτηση της πληροφορίας σε πολλαπλά

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συσσωρευτή. Βαγγέλης Μπάνος, ελληνική ομάδα EDLocal

Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συσσωρευτή. Βαγγέλης Μπάνος,  ελληνική ομάδα EDLocal Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συσσωρευτή Βαγγέλης Μπάνος, http://vbanos.gr ελληνική ομάδα EDLocal Περιεχόμενα Πώς λειτουργεί η Europeana Αρχιτεκτονική Europeana Semantic Elements (ESE) Open Archives Protocol

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ανάλυσης περιεχοµένου και Europeana

Τεχνολογίες Ανάλυσης περιεχοµένου και Europeana Αρχεία: Και µετά την ψηφιοποίηση, τι; Τεχνολογίες Ανάλυσης περιεχοµένου και Europeana ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ 30 Σεπτεµβρίου 2010 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων

Τεχνολογία Πολυμέσων Τεχνολογία Πολυμέσων Γιώργος Τζιρίτας Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών http://www.csd.uoc.gr/~tziritas Άνοιξη 2017 1 Πολυμέσα Εικόνα Βίντεο Ήχος Υπερ/κείμενο Γραφικά Επεξεργασία φυσικής γλώσσας Διαδραστικές

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Scrum framework: Ρόλοι

Scrum framework: Ρόλοι Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #2 : Ευέλικτες (Agile) μέθοδοι για την ανάπτυξη λογισμικού Learning Objective : Scrum framework: Ρόλοι Filippo

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογίες της Πληροφορίας. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1

Tεχνολογίες της Πληροφορίας. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1 Tεχνολογίες της Πληροφορίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1 2 1 Πληροφορία Πληροφόρηση- Τεχνολογία Πληροφοριών Ε ΟΜΕΝΑ (Τα δεδοµένα (data), είναι γεγονότα, µηνύµατα, κωδικοποιηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών - αποθετηρίων Αλέξανδρος Ταγκούλης Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας 2 Μεταδεδομένα Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Πέργαμος: Ένα προηγμένο σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης βασισμένο στο Fedora. Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης, Μαρία Νικολαΐδη

Πέργαμος: Ένα προηγμένο σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης βασισμένο στο Fedora. Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης, Μαρία Νικολαΐδη Πέργαμος: Ένα προηγμένο σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης βασισμένο στο Fedora Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης, Μαρία Νικολαΐδη Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Χαϊδαρίου Προχπολογιςμόσ: 105.731,71 (χωρίσ ΦΡΑ) Προχπολογιςμόσ: 130,050.00 (με

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 6 122 Μεταδεδοµένα: : Η τυπολογία των σχηµάτων 123 Dublin Core: Τα στοιχεία δεδοµένων (1) Θέµα (Subject) Περιγραφή (Description) ηµιουργός (Creator( Creator) Τίτλος (Title) Εκδότης (Publisher( Publisher)

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός. Τι είναι το ψηφιακό αποθετήριο; Βασικά Υποσυστήματα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης 12/4/2015

Ορισμός. Τι είναι το ψηφιακό αποθετήριο; Βασικά Υποσυστήματα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης 12/4/2015 Βασικά Υποσυστήματα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Τα υποσυστήματα εκφράζουν (συνεργαζόμενα) τμήματα με ανεξάρτητους ρόλους και σχεδιασμούς ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Ψηφιακά και Ιδρυματικά αποθετήρια στον

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική Ομοιογένεια

Εννοιολογική Ομοιογένεια Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Εννοιολογική Ομοιογένεια Αξιοποίηση Ταξινομικών Συστημάτων Γεωργία Προκοπιάδου, Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμική Τεχνολογία. Πολυμέσα & Διαδίκτυο Παράμετροι Δικαίου Μέρος Α

Πολιτισμική Τεχνολογία. Πολυμέσα & Διαδίκτυο Παράμετροι Δικαίου Μέρος Α Πολιτισμική Τεχνολογία Πολυμέσα & Διαδίκτυο Παράμετροι Δικαίου Μέρος Α Δυνατότητες: Σύλληψη, συντήρηση, ανάδειξη Χρήση : Ψηφιακών βίντεο, ήχων, εικόνων, γραφικών παραστάσεων Οι συλλογές καθίστανται διαθέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση του κ. Κωνσταντίνου Σαΐδή και του κ. Γεωργίου Πυρουνάκη (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αθηνών)

Εισήγηση του κ. Κωνσταντίνου Σαΐδή και του κ. Γεωργίου Πυρουνάκη (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αθηνών) Εισήγηση του κ. Κωνσταντίνου Σαΐδή και του κ. Γεωργίου Πυρουνάκη (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αθηνών) Πολιτικές Διαχείρισης Ψηφιακών Συλλογών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Κώστας Σαΐδης: Καλησπέρα σε όλους.

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας

Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας Ενότητα 4: Τεκμηρίωση Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

της πληροφορίας Λίνα Μπουντούρη Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 13ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΑκαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Κέρκυρα 2004

της πληροφορίας Λίνα Μπουντούρη Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 13ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΑκαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Κέρκυρα 2004 example Αξιοποιώντας την τεχνολογία XML στη διαχείριση της πληροφορίας Λίνα Μπουντούρη Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 13ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΑκαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Κέρκυρα 2004 Πρότυπα και XML Πρότυπα ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Learning Objective : SEO και Analytics Fabio Calefato Department of Computer

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικά Καταθετήρια

Ιδρυματικά Καταθετήρια Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιδρυματικά Καταθετήρια Προτάσεις για μία ενιαία εθνική πολιτική με βάση ένα ελληνικό παράδειγμα Ιδρυματικά Καταθετήρια [ΙΚ]

Διαβάστε περισσότερα

Π ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Π ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Π.6.4.4. ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ψηφιακή Μουσική Βιβλιοθήκη... 2 1. Εισαγωγή... 2 2. Πρόσβαση... 3 3. Περιεχόμενο... 5 4. Λειτουργικές προδιαγραφές Αναζήτηση... 6 1 Ψηφιακη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση µεταδεδοµένων στα πολυµέσα: τρόποι εισαγωγής και πεδία εφαρµογής

Η χρήση µεταδεδοµένων στα πολυµέσα: τρόποι εισαγωγής και πεδία εφαρµογής Η χρήση µεταδεδοµένων στα πολυµέσα: τρόποι εισαγωγής και πεδία εφαρµογής Σχοινά Μαριάννα - ΓΤΠ 61 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Περιεχόµενα Τι είναι µεταδεδοµένα (ορισµοί, παραδείγµατα, κατηγορίες) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πέργαµος: Ένα προηγµένο σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης βασισµένο στο Fedora

Πέργαµος: Ένα προηγµένο σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης βασισµένο στο Fedora Πέργαµος: Ένα προηγµένο σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης βασισµένο στο Fedora Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης, Μαρία Νικολαΐδη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Digital Object Identifer (DOΙ),

Digital Object Identifer (DOΙ), ΜΑΘΗΜΑ 7 CrossRef Μια συνεργατική υπηρεσία διασυνδετικής παραποµπής, η οποία επιτρέπει στο χρήστη την άµεση µετάβαση από την περιγραφή ενός τεκµηρίου, στο περιεχόµενό του Κάθε εκδότης µέλος δηµιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Διατηρώντας Ψηφιακά Τεκμήρια. Κατερίνα Τζάλη Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Βιβλιοθήκη

Διατηρώντας Ψηφιακά Τεκμήρια. Κατερίνα Τζάλη Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Βιβλιοθήκη Διατηρώντας Ψηφιακά Τεκμήρια Κατερίνα Τζάλη Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Βιβλιοθήκη Περιεχόμενα Εισαγωγή Στόχοι της Ψηφιακής Διατήρησης Προκλήσεις της Ψηφιακής Διατήρησης Μετανάστευση VS Εξομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Μεσολαβητές διασύνδεσης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης»

«Μεσολαβητές διασύνδεσης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης» 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «Μεσολαβητές διασύνδεσης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης» Ε. Ι. Γιαννακουδάκης, Χ. Α. Καπέτης, Π. Κ. Ανδρικόπουλος, E. Κόλλιας Κέρκυρα, Οκτώβριος 2004 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr Ομοιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η υπηρεσία αποθετηρίων SaaS του ΕΚΤ

Η υπηρεσία αποθετηρίων SaaS του ΕΚΤ Η υπηρεσία αποθετηρίων SaaS του ΕΚΤ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Μονάδα Τεκμηρίωσης ΕΚΤ Υπεύθυνη έκδοσης: Δέσποινα Χαρδούβελη Επιμέλεια Έκδοσης: Έλενα Λαγούδη Σχεδιασμός Έκδοσης: Δήμητρα Πελεκάνου Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημήτρης Σπανός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Στόχοι 1. Λειτουργικές και

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχημένα παραδείγματα. σε ελληνικά αποθετήρια και σχετικά τεχνολογικά εργαλεία

Επιτυχημένα παραδείγματα. σε ελληνικά αποθετήρια και σχετικά τεχνολογικά εργαλεία Επιτυχημένα παραδείγματα διαλειτουργικότητας σε ελληνικά αποθετήρια και σχετικά τεχνολογικά εργαλεία Νίκος Χούσος, Κωνσταντίνος Σταμάτης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Αλέξανδρος Κουλούρης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια: Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΖΑΝΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 1 Περίληψη Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένας αρκετά έντονος διάλογος σε θέματα συναφή με τις ψηφιακές βιβλιοθήκες και τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός του Ολοκληρωµένου Συστήµατος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Σχεδιασµός του Ολοκληρωµένου Συστήµατος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Σχεδιασµός του Ολοκληρωµένου Συστήµατος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Design of the Integrated Digital Library System of the University of Athens Κ. Βίγλας, Ε. Λουρδή, Μ. Νικολαΐδη, Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου e-mail: garoufallou@yahoo.co.uk Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης e-mail: koulouris.a@gmail.com 3 ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 Διαδραματίζουν ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο;

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Ένας σύντομος οδηγός για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση του αρχείου σας σε αποθετήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Πότε κάνουμε ψηφιοποίηση; Τρέχουσες τάσεις πληροφόρησης. Υλοποιώντας ένα πρόγραμμα ψηφιοποίησης υλικού πολιτιστικής κληρονομιάς 12/4/2015

Εισαγωγή. Πότε κάνουμε ψηφιοποίηση; Τρέχουσες τάσεις πληροφόρησης. Υλοποιώντας ένα πρόγραμμα ψηφιοποίησης υλικού πολιτιστικής κληρονομιάς 12/4/2015 Εισαγωγή υλικού πολιτιστικής κληρονομιάς Σχεδιασμός Οργάνωση Δρ. Ειρήνη Λουρδή Οι επιτυχημένες ψηφιοποιήσεις βασίζονται σε επιτυχημένους σχεδιασμούς. Για να είναι ένας σχεδιασμός σωστός απαιτείται μία

Διαβάστε περισσότερα

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ιούλιος, 2013 Δέσποινα Χαρδούβελη, Msc Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Η Πράξη Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (Κωδικός ΟΠΣ 296115) υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα. Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα. Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ελεύθερο Λογισμικό Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής Από την απομόνωση στην εποχή των δικτύων και της διάδοσης της πληροφορίας

Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής Από την απομόνωση στην εποχή των δικτύων και της διάδοσης της πληροφορίας Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής Από την απομόνωση στην εποχή των δικτύων και της διάδοσης της πληροφορίας Γιώργος Μπουμπούς, Βάλια Βράκα Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη»

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση Σπάνιων Βιβλίων και Ελληνικών Περιοδικών (προ 1920) και Υπηρεσία Διάθεσής τους

Ψηφιοποίηση Σπάνιων Βιβλίων και Ελληνικών Περιοδικών (προ 1920) και Υπηρεσία Διάθεσής τους Ψηφιοποίηση Σπάνιων Βιβλίων και Ελληνικών Περιοδικών (προ 1920) και Υπηρεσία Διάθεσής τους Υποέργο 1 Ελευθερία Κοσέογλου Το έργο «Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ» εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη της Ψηφιοποίησης και Τεκµηρίωσης του Αρχείου του Κέντρου Λαογραφίας» Γιώργος Κουταλιέρης, Τεχνικός ιευθυντής, SYSTEMA TECHNOLOGIES Α.Ε. gkout@systema.gr Σύνοψη Αντικείµενο Υλοποίησης Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του EuropeanaLocal στην ανάδειξη των συλλογών των βιβλιοθηκών τέχνης

Η συμβολή του EuropeanaLocal στην ανάδειξη των συλλογών των βιβλιοθηκών τέχνης Η συμβολή του EuropeanaLocal στην ανάδειξη των συλλογών των βιβλιοθηκών τέχνης Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 141, 57400 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ O Σ.Ε.Α.Β. Οριζόντια συνεργατική δομή μέλη όλα τα ελληνικά Α.Ε.Ι. (24 Παν., 16 ΤΕΙ) άλλες συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΝΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΝΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΝΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ: ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Context-aware και mhealth

Context-aware και mhealth ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Context-aware και mhealth ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Κουβαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ευάγγελος Μπάνος Μηχανικός Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων openarchives.gr Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες Μουσείων, Αρχείων, Βιβλιοθηκών με σκοπό τη δημιουργία κοινών καταλόγων. Εφαρμογές και προβληματισμοί

Συνεργασίες Μουσείων, Αρχείων, Βιβλιοθηκών με σκοπό τη δημιουργία κοινών καταλόγων. Εφαρμογές και προβληματισμοί Συνεργασίες Μουσείων, Αρχείων, Βιβλιοθηκών με σκοπό τη δημιουργία κοινών καταλόγων. Εφαρμογές και προβληματισμοί Κομπολύτη Μαρίνα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 1. Εισαγωγή Τα παράγωγα πολιτισμού, και ως τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤ και καινοτομία με ανοιχτά δεδομένα και APIs

ΕΚΤ και καινοτομία με ανοιχτά δεδομένα και APIs Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΚΤ και καινοτομία με ανοιχτά δεδομένα και APIs ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Μάρω Ανδρουτσοπούλου Υπεύθυνη Στρατηγικής Ανάπτυξης & Συντονισμού ΕΚΤ Τι είναι Ανοικτά Δεδομένα Δεδομένα που διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 5: Μετά την ψηφιοποίηση τι;;; Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Πτυχιακή Εργασία Φοιτητής: ΜIΧΑΗΛ ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΣ ΑΜ: 38133 Επιβλέπων Καθηγητής Καθηγητής Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος φοβάται το ψηφιακό περιεχόμενο στη Νεοελληνική Φιλολογία;

Ποιος φοβάται το ψηφιακό περιεχόμενο στη Νεοελληνική Φιλολογία; Ποιος φοβάται το ψηφιακό περιεχόμενο στη Νεοελληνική Φιλολογία; Άννα-Μαρία Σιχάνη annasixani@gmail.com Ψηφιακές Τεχνολογίες και Νεοελληνική Φιλολογία. Ο φιλόλογος ως δημιουργός, διαχειριστής και χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Αποθετηρίων Μαθησιακών Αντικειμένων για την Υποστήριξη Διαδικασιών Δια βίου Μάθησης: ο Ρόλος των Βιβλιοθηκών

Αξιοποίηση Αποθετηρίων Μαθησιακών Αντικειμένων για την Υποστήριξη Διαδικασιών Δια βίου Μάθησης: ο Ρόλος των Βιβλιοθηκών Αξιοποίηση Αποθετηρίων Μαθησιακών Αντικειμένων για την Υποστήριξη Διαδικασιών Δια βίου Μάθησης: ο Ρόλος των Βιβλιοθηκών Μάριος Μπαλατζάρας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης mbal@lib.uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHRF: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η / 05.05.06 ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογιών Πληροφόρησης Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Για την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου: Ανδρέας Κ. Ανδρέου Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATING CULTURE WITH AN INTEROPERABLE PLATFORM FOR CREATIVE REUSE OF DIGITAL CULTURAL HERITAGE

COMMUNICATING CULTURE WITH AN INTEROPERABLE PLATFORM FOR CREATIVE REUSE OF DIGITAL CULTURAL HERITAGE COMMUNICATING CULTURE WITH AN INTEROPERABLE PLATFORM FOR CREATIVE REUSE OF DIGITAL CULTURAL HERITAGE NASOS DROSOPOULOS INNOVATHENS, 26 MARCH 2016 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Κρίσιμη μάζα υλικού. Επικυρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Scrum framework: Γεγονότα

Scrum framework: Γεγονότα Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #2 : Ευέλικτες (Agile) μέθοδοι για την ανάπτυξη λογισμικού Learning Objective : Scrum framework: Γεγονότα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤUA. Τεχνολογία Πολυμέσων

ΝΤUA. Τεχνολογία Πολυμέσων ΝΤUA Τεχνολογία Πολυμέσων Contents 2. Lesson 5: Video Metadata What Metadata is data about data. An item of metadata may describe an individual datum, or content item, or a collection of data including

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη PENED Final Report In the frame of PENED program the research that has been conducted as part of the Hybrid Libraries Project had as an outcome the design of a complex software architecture for mobile

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υποβολής σε αποθετήριο SaaS

Οδηγός υποβολής σε αποθετήριο SaaS Οδηγός υποβολής σε αποθετήριο SaaS Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Μονάδα Τεκμηρίωσης ΕΚΤ Υπεύθυνη έκδοσης: Δέσποινα Χαρδούβελη Κείμενα: Κατερίνα Μπάρτζη Επιμέλεια Έκδοσης: Έλενα Λαγούδη Σχεδιασμός Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα