ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο υγείας με διεξαγωγή στατιστικής ανάλυσης, χρήση αριθμοδεικτών και πινάκων κινήσεως κεφαλαίων, εξαγωγή συμπερασμάτων. Βασιλική Α. Καρρά Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς 2006

2 Αφιερώνεται στην οικογένειά μου

3 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Βασιλική Α. Καρρά Σημαντικοί όροι: Χρηματοοικονομικός κύκλος ζωής επιχείρησης, στάδια ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων, εσωτερική-εξωτερική ανάλυση, ανάλυση κοινού μεγέθους, ανάλυση δεικτών, αριθμοδείκτες, πίνακες κίνησης κεφαλαίων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικειμενικός σκοπός της εργασίας είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο υγείας. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται έχει επαγωγικό χαρακτήρα. Έτσι, αρχικά εξετάζεται το διεθνές και εγχώριο οικονομικό περιβάλλον και ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. Στη συνέχεια, μελετώνται οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των εταιριών, με χρήση στατιστικής ανάλυσης, κριτικής διερεύνησης αριθμοδεικτών και πινάκων κίνησης κεφαλαίων. Η εργασία αναφέρεται στην πενταετία , ενώ οι πηγές προέλευσης των πληροφοριών είναι, κυρίως, οι σελίδες των εξεταζόμενων εταιριών στο διαδίκτυο, τα ετήσια ενημερωτικά τους δελτία, καθώς και ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν είναι τα εξής: Σε επίπεδο διεθνούς οικονομίας, παρατηρείται μικρή επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ, ο οποίος, ωστόσο, διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, ενώ η διείσδυση στο παγκόσμιο εμπόριο προϊόντων χαμηλού κόστους παραγωγής συνέβαλε στη διατήρηση του πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα. Όσον αφορά την ελληνική οικονομία, παρατηρείται επίσης επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου του ΑΕΠ, ενώ ο πληθωρισμός αυξήθηκε ελαφρώς, σε αντίθεση με το δομικό πληθωρισμό, ο οποίος εμφανίζει μικρή μείωση. Επιπλέον, η ανεργία μειώνεται, παραμένει, ωστόσο, σε υψηλά επίπεδα για την ευρωζώνη.

4 Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας εμφανίζει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (12,5%). Συνέπεια αυτού είναι ο διαρκώς εντεινόμενος ανταγωνισμός ανάμεσα στις επιχειρήσεις του κλάδου με έμφαση σε σημεία, όπως ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και με μια σειρά εξαγορών και συγχωνεύσεων. Η ανάπτυξη αντικατοπτρίζεται και στα μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων, όπου παρατηρείται αύξηση των επενδύσεων σε πάγια αλλά και αύξηση στις πωλήσεις των εταιριών. Επιπλέον, τα μικτά κέρδη αυξάνονται, με μικρότερο, όμως, ρυθμό από την αύξηση των πωλήσεων αναδεικνύοντας μια σχετική αδυναμία των διοικήσεων των εταιριών να συγκρατήσουν το κόστος πωληθέντων. Έτσι, η αποδοτικότητα των εταιριών μεταβάλλεται, κατά περίπτωση, ανάλογα με την πορεία της κερδοφορίας τους, ενώ η δραστηριότητα αυξάνεται ελαφρώς για όλες τις εταιρίες πλην του θεραπευτηρίου Υγεία. Η πίστωση που εξασφαλίζουν οι εταιρίες από τους προμηθευτές τους είναι αρκετά μεγαλύτερη από αυτή που οι ίδιες παρέχουν στους πελάτες τους, αποκτώντας, με αυτό τον τρόπο, μια μορφή χρηματοδότησης που δικαιολογεί τη χαμηλή ρευστότητα που εμφανίζουν. Ο βαθμός παγιοποίησης των εταιριών διατηρείται υψηλός, ενώ τα πάγια αυτά χρηματοδοτούνται από κεφάλαια μεγάλης διάρκειας και, μάλιστα, ίδια στο μεγαλύτερο μέρος τους. Τέλος, τα χρηματικά κεφάλαια προέρχονται κυρίως από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, την προσφυγή στο μακροπρόθεσμο δανεισμό, τις αποσβέσεις και τα ίδια κεφάλαια και αναλώνονται, στο μεγαλύτερο μέρος τους, για την πραγματοποίηση επενδύσεων και αύξηση των κυκλοφορούντων στοιχείων.

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. i ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ...ii ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ vi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ BOBBY DAZZLER CROWN PRINCE WHITE GIANT RED GIANT...12 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ...33 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ..42

6 4.6. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ.44 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...47 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ...58 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΚΛΑΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ.75 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...77 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΙΑΣΩ Α.Ε ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 87 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...90 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΙΑΣΩ Α.Ε ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΙΑΣΩ Α.Ε..106

7 9.4. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ..113 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΙΑΣΩ Α.Ε ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 121 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΚΛΑΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ.135 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.138 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

8 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Αρτίκη για την πολύτιμη καθοδήγησή του και τις συμβουλές του κατά τη διάρκεια εκπόνησης αυτής της διπλωματικής εργασίας. i

9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ Ι. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.I ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΡΦΗ ( ).I ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΡΦΗ ( ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π...IV ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ( ).V ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ( ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π..VII ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ( ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ..VIII ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ( ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ.X ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΡΦΗ ( )..XI ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΡΦΗ ( ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π.XII ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ( )..XIII ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ( ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π.XIV ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ( ).XV ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ( ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π XVI ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΙΑΣΩ Α.Ε.-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΡΦΗ ( )...XVII ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΙΑΣΩ Α.Ε.-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΡΦΗ ( ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π XIX ii

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΙΑΣΩ Α.Ε.-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ( )... XX ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΙΑΣΩ Α.Ε.-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ( ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π XXII ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΙΑΣΩ Α.Ε.-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ( )...XXIII ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΙΑΣΩ Α.Ε.- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ( ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π...XXV ΠΙΝΑΚΑΣ 19: ΙΑΣΩ Α.Ε.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΡΦΗ ( )...XXVI ΠΙΝΑΚΑΣ 20: ΙΑΣΩ Α.Ε.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΡΦΗ ( ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π XXVIII ΠΙΝΑΚΑΣ 21: ΙΑΣΩ Α.Ε.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ( )...XXIX ΠΙΝΑΚΑΣ 22: ΙΑΣΩ Α.Ε.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ( ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π..XXXI ΠΙΝΑΚΑΣ 23: ΙΑΣΩ Α.Ε.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ( )...XXXII ΠΙΝΑΚΑΣ 24: ΙΑΣΩ Α.Ε.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ( ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π.XXXIV ΠΙΝΑΚΑΣ 25: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΡΦΗ ( ).XXXV ΠΙΝΑΚΑΣ 26: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΡΦΗ ( ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π..XXXVII ΠΙΝΑΚΑΣ 27: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ( ) XXXVIII ΠΙΝΑΚΑΣ 28: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ( ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π XL ΠΙΝΑΚΑΣ 29: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ( )... XLI iii

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 30: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ( ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π...XLIII ΠΙΝΑΚΑΣ 31: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΡΦΗ ( ) XLIV ΠΙΝΑΚΑΣ 32: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΡΦΗ ( ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π..XLV ΠΙΝΑΚΑΣ 33: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ( ) XLVI ΠΙΝΑΚΑΣ 34: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ( ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π...XLVII ΠΙΝΑΚΑΣ 35: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ( ) XLVIII ΠΙΝΑΚΑΣ 36: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ( ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π L ΠΙΝΑΚΑΣ 37: EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΡΦΗ ( ) LI ΠΙΝΑΚΑΣ 38: EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΡΦΗ ( ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π.LIV ΠΙΝΑΚΑΣ 39: EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ( ) LV ΠΙΝΑΚΑΣ 40: EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ( ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π.LVIII ΠΙΝΑΚΑΣ 41: EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ( ) LIX iv

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 42: EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ( ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π...LXII ΠΙΝΑΚΑΣ 43: EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΡΦΗ( )..LXIII ΠΙΝΑΚΑΣ 44: EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΡΦΗ( ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π...LXIV ΠΙΝΑΚΑΣ 45: EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ( ) LXV ΠΙΝΑΚΑΣ 46: EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ( ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π..LXVI ΠΙΝΑΚΑΣ 47: EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ( )..LXVII ΠΙΝΑΚΑΣ 48: EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ( ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π...LXVIII ΙΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ...LXIX ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε....LXIX ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΙΑΣΩ Α.Ε..LXX ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε..LXXI ΠΙΝΑΚΑΣ 4: EUROMEDICA A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.LXXII IV. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ..CXIII ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ( ) CXIII ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ( ).CXV ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ( )..CXVII ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ( ) CXIX ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΙΑΣΩ Α.Ε. ( )..CXX ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΙΑΣΩ Α.Ε. ( ) CXXII ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΙΑΣΩ Α.Ε. ( )..CXXIV v

13 ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΙΑΣΩ Α.Ε. ( ) CXXVI ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ( ) CXXVII ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ( ).CXXIX ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ( ).CXXXI ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ( ) CXXXIII ΠΙΝΑΚΑΣ 13: EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ) CXXXIV ΠΙΝΑΚΑΣ 14: EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ) CXXXVI ΠΙΝΑΚΑΣ 15: EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ).CXXXVIII ΠΙΝΑΚΑΣ 16: EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( )..CXL ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΙΙ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ LXXIII ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε...LXXIII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ..LXXIII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ..LXXIII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ.LXXIV ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ...LXXIV ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ..LXXIV ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ LXXV ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ LXXV vi

14 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ..LXXV ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ LXXVI ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ..LXXVI ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11: ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ..LXXVI ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12: ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ.LXXVII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13: ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ LXXVII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14: ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ.LXXVII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15: ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ LXXVIII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16: ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ LXXVIII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17: ΞΕΝΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ LXXVIII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ LXXIX ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 19: ΚΠΤΦΑΧ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ.LXXIX ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 20: ΠΑΓΙΟ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ LXXIX ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ...LXXX ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22: ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ..LXXX ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23: ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ LXXX ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24: ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ.LXXXI ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25: ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ..LXXXI ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 26: ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ LXXXI ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 27: E.P.S. RATIO.LXXXII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 28: P/E RATIO..LXXXII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 29: ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ.LXXXII ΙΑΣΩ Α.Ε.. LXXXIII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 30: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ.LXXXIII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31: ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ.LXXXIII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 32: ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ.LXXXIII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 33: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ..LXXXIV ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 34: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ.LXXXIV vii

15 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 35: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ LXXXIV ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 36: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ.LXXXV ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 37: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ..LXXXV ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 38: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ.LXXXV ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 39: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ LXXXVI ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 40: ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ LXXXVI ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 41: ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ LXXXVI ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 42: ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.LXXXVII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 43: ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ..LXXXVII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 44: ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ..LXXXVII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 45: ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.LXXXVIII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 46: ΞΕΝΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.LXXXVIII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 47: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ LXXXVIII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 48: ΚΠΤΦΑΧ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ LXXXIX ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 49: ΠΑΓΙΟ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ.LXXXIX ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 50: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ LXXXIX ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 51: ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ...XC ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 52: ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ XC ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 53: ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ...XC ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 54: ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ XCI ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 55: ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ...XCI ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 56: E.P.S. RATIO...XCI ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 57: P/E RATIO...XCII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 58: ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ..XCII ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε..XCIII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 59: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ..XCIII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 60: ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ..XCIII viii

16 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 61: ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ.XCIII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 62: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ..XCIV ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 63: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ.XCIV ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 64: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ XCIV ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 65: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ.XCV ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 66: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ..XCV ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 67: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ.XCV ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 68: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ.XCVI ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 69: ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ XCVI ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 70: ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ XCVI ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 71: ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ..XCVII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 72: ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ...XCVII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 73: ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ...XCVII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 74: ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ..XCVIII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 75: ΞΕΝΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ..XCVIII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 76: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ.XCVIII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 77: ΚΠΤΦΑΧ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ XCIX ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 78: ΠΑΓΙΟ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ..XCIX ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 79: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ XCIX ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 80: ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ..C ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 81: ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ...C ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 82: ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ..C ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 83: ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ..CI ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 84: ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ CI ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 85: E.P.S. RATIO..CI ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 86: P/E RATIO..CII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 87:ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ..CII ix

17 EUROMEDICA A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.. CIII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 88: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ.CIII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 89: ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ CIII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 90: ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ CIII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 91: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.CIV ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 92: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ CIV ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 93: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ...CIV ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 94: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ CV ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 95: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ.CV ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 96: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ CV ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 97: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CVI ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 98: ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ...CVI ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 99: ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ...CVI ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 100: ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ..CVII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 101: ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ CVII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 102: ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ...CVII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 103: ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ..CVIII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 104: ΞΕΝΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.CVIII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 105: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ...CVIII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 106: ΚΠΤΦΑΧ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ.CIX ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 107: ΠΑΓΙΟ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ..CIX ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 108: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ...CIX ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 109: ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ..CX ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 110: ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ.CX ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 111: ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ..CX ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 112: ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ.CXI ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 113: ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ...CXI x

18 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 114: E.P.S. RATIO.CXI ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 115: P/E RATIO.CXII ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 116: ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞIA CXII xi

19 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Η μελέτη των οικονομικών τους καταστάσεων αποβλέπει στον προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων για την πορεία των εν λόγω επιχειρήσεων και τις προδιαγραφές τους για το μέλλον. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών είναι οι εξής: AXON HOLDINGS Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΙΑΣΩ Α.Ε. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι, ενώ η εταιρία AXON HOLDINGS Α.Ε. ανήκει στον κλάδο υπηρεσιών υγείας, δε θα παρουσιαστεί στην παρούσα μελέτη. Ο λόγος είναι ότι η συγκεκριμένη εταιρία δεν παρέχει υπηρεσίες Χρηματοοικονομική Ανάλυση: Η Περίπτωση του Κλάδου Υγείας 1

20 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή υγείας, αλλά πρόκειται για εταιρία συμμετοχών. Επομένως, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιογένεια των δεδομένων παραλείπεται από τη μελέτη ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή της μελέτης έχει επαγωγικό χαρακτήρα (top-down analysis). Αυτό σημαίνει ότι θα προηγηθεί της ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, η μελέτη του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται. Έτσι, αρχικά, θα εξετάσουμε την κατάσταση της διεθνούς οικονομίας, για την χρονική περίοδο αναφοράς της μελέτης, καθώς και της ελληνικής οικονομίας για να διαπιστωθούν οι επιπτώσεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στο άμεσο περιβάλλον των επιχειρήσεων. Ακολουθεί η μελέτη του κλάδου στον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για τις τάσεις που επικρατούν, την επιρροή τους στις εξεταζόμενες επιχειρήσεις και τη θέση των επιχειρήσεων μέσα στον κλάδο. Τέλος, θα εξετάσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης μέσω της μελέτης των δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων. Η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρεται η παρούσα εργασία είναι η πενταετία και οι πηγές προέλευσης των πληροφοριών είναι, κυρίως, οι σελίδες των εξεταζόμενων εταιριών στο διαδίκτυο, τα ετήσια ενημερωτικά τους δελτία, καθώς και ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Χρηματοοικονομική Ανάλυση: Η Περίπτωση του Κλάδου Υγείας 2

21 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Η ανάλυση διεξάγεται, σύμφωνα με τη μέθοδο που προτείνεται στη σχετική βιβλιογραφία, σε τέσσερα στάδια: 1. Στατιστική ανάλυση. 2. Κριτική διερεύνηση αριθμοδεικτών. 3. Κριτική διερεύνηση πινάκων κίνησης κεφαλαίων. 4. Εξαγωγή συμπερασμάτων ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ Οι εταιρίες παροχής ιδιωτικής περίθαλψης διαδραματίζουν συνεχώς μεγαλύτερο ρόλο στο σύστημα υγείας της χώρας την τελευταία δεκαετία, με σημαντικότερη αιτία τη χαμηλή ποιότητα των υπηρεσιών των δημοσίων νοσοκομείων, ενώ η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο σύνολο των δαπανών υγείας υπολογίζεται σε 50%. Ταυτόχρονα, ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό που έχει οδηγήσει σε σημαντικές εξαγορές και συγχωνεύσεις, και σε μεταβίβαση της διοίκησης των εταιριών σε επιχειρηματίες και θεσμικούς επενδυτές που διαθέτουν τα κεφάλαια που απαιτούνται για την πραγματοποίηση υψηλών επενδύσεων. Χρηματοοικονομική Ανάλυση: Η Περίπτωση του Κλάδου Υγείας 3

22 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Από τα παραπάνω φαίνεται η ολοένα αυξανόμενη σημασία που αποκτά ο κλάδος στην ελληνική οικονομία και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει για τους επενδυτές. Συνεπώς, η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να παρουσιάσει την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο προκειμένου να ληφθούν πληροφορίες για έναν αρκετά κερδοφόρο κλάδο της ελληνικής οικονομίας ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει έντεκα κεφάλαια τα οποία αναφέρονται στα εξής: Το 1 ο κεφάλαιο είναι εισαγωγικό και παρουσιάζει τον αντικειμενικό σκοπό της εργασίας, τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, τη χρησιμότητα και τη διάρθρωσή της. Το 2 ο κεφάλαιο παρουσιάζει τη θεωρία του χρηματοοικονομικού κύκλου ζωής των επιχειρήσεων. Με βάση αυτή τη θεωρία και αφού εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής τους, θα επιχειρήσουμε στη συνέχεια να κατατάξουμε τις επιχειρήσεις του κλάδου στα στάδια αυτά. Απώτερος στόχος είναι να κατανοήσουμε τη στρατηγική που ακολουθούν και πώς αυτή επηρεάζει τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση. Χρηματοοικονομική Ανάλυση: Η Περίπτωση του Κλάδου Υγείας 4

23 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Στο 3 ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η θεωρία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στη χρησιμότητα της ανάλυσης και τις ομάδες των ενδιαφερομένων, ενώ περιγράφεται λεπτομερώς η μεθοδολογία που ακολουθείται. Στα κεφάλαια 4 και 5 περιγράφεται αντίστοιχα το διεθνές και εγχώριο οικονομικό περιβάλλον, οι βασικοί μακροοικονομικοί δείκτες και οι τάσεις της οικονομίας, όσον αφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, την ανεργία, τον πληθωρισμό και τη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική. Η κατανόηση του ευρύτερου περιβάλλοντος σκοπό έχει να εξηγήσει τις τάσεις που διαμορφώνονται μέσα στον κλάδο που δραστηριοποιούνται οι υπό μελέτη επιχειρήσεις. Το κεφάλαιο 6 αναλύει τον υποκλάδο υπηρεσιών υγείας. Περιγράφει τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, τις συνθήκες ανταγωνισμού και τους κινδύνους που σχετίζονται με τον κλάδο. Στα δεδομένα αυτά θα στηριχτεί η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων του κλάδου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη όλοι οι αντικειμενικοί παράγοντες που διαμορφώνουν την οικονομική τους πορεία. Στο κεφάλαιο 7 θα παρουσιάσουμε τις εξεταζόμενες επιχειρήσεις, την ίδρυσή τους, τη λειτουργία, οργάνωση και αναπτυξιακή στρατηγική που ακολουθούν. Χρηματοοικονομική Ανάλυση: Η Περίπτωση του Κλάδου Υγείας 5

24 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Το κεφάλαιο 8 παρουσιάζει τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων και περιγράφει την πορεία τους με χρήση των εργαλείων της στατιστικής ανάλυσης, δηλαδή την ανάλυση δεικτών και την ανάλυση κοινού μεγέθους. Στο κεφάλαιο 9 αναλύονται οι αριθμοδείκτες των επιχειρήσεων, η διαχρονική τους πορεία, η σχέση μεταξύ τους, ενώ συγκρίνονται με τους αντίστοιχους των υπολοίπων επιχειρήσεων του κλάδου για να εξαχθούν συμπεράσματα για τη θέση κάθε επιχείρησης στον κλάδο. Το 10 ο κεφάλαιο εξετάζει τους πίνακες κίνησης κεφαλαίων των επιχειρήσεων, τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων που χρησιμοποιούν και τις επενδυτικές δραστηριότητες στις οποίες διατίθενται αυτά τα κεφάλαια. Σκοπός είναι να ληφθούν συμπεράσματα για την πολιτική χρηματοδότησης που ακολουθούν. Τέλος, το 11 ο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα συμπεράσματα που εξάγονται από την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων σε συνδυασμό με τη μελέτη του διεθνούς και εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος καθώς και προτάσεις για διεύρυνση της παρούσας έρευνας. Χρηματοοικονομική Ανάλυση: Η Περίπτωση του Κλάδου Υγείας 6

25 Κεφάλαιο 2: Θεωρία Χρηματοοικονομικού Κύκλου Ζωής Επιχείρησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2.1. ΓΕΝΙΚΑ Η θεωρία του χρηματοοικονομικού κύκλου ζωής της επιχείρησης, όπως αναπτύχθηκε από θεωρητικούς των οικονομικών των επιχειρήσεων, παρομοιάζει τις επιχειρήσεις με τους ζωντανούς οργανισμούς. Έτσι, κάθε επιχείρηση γεννιέται και αναπτύσσεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον με το οποίο αλληλεπιδρά, προσφέρει και λαμβάνει, επηρεάζει και επηρεάζεται, ακριβώς όπως οι ζωντανοί οργανισμοί. Αναπόφευκτα, η επιχείρηση, αφού φτάσει στην περίοδο ακμής της, αρχίζει να ωριμάζει μέσα σε αυτό το περιβάλλον, με τις λειτουργίες της να φθίνουν σταδιακά (Αρτίκης 2003). Στο σημείο αυτό όμως, εντοπίζεται μια βασική διαφορά ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τα έμβια όντα. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αποφύγουν τη θνησιμότητα και να ανακάμψουν. Για να συμβεί αυτό, καθοριστικός είναι ο ρόλος της διοίκησης και η ικανότητα αυτής να λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις και να σχεδιάζει την κατάλληλη στρατηγική. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα θεωρία, ο κύκλος ζωής των επιχειρήσεων διαιρείται σε τέσσερα στάδια, καθένα από τα οποία έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τη διάρθρωση κεφαλαίων, την πολιτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση: Η Περίπτωση του Κλάδου Υγείας 7

26 Κεφάλαιο 2: Θεωρία Χρηματοοικονομικού Κύκλου Ζωής Επιχείρησης μερισμάτων και την εξωτερική ανάπτυξη και, κατά συνέπεια, απαιτεί διαφορετική στρατηγική προσέγγιση από τη διοίκηση. Τα στάδια αυτά αναπτύσσονται στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου και έχουν τα συμβολικά ονόματα bobby dazzler, crown prince, white giant και red giant (Αρτίκης 2003) ΣΤΑΔΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ BOBBY DAZΖLER Στο στάδιο του bobby dazzler ανήκουν οι νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις με μικρό μέγεθος, ή επιχειρήσεις που η διοίκησή τους στην προσπάθεια να τις επαναφέρει σε κερδοφορία μετά το στάδιο του red giant έχει μειώσει αρκετά το μέγεθός τους. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν εξαιρετικές δυνατότητες ανάπτυξης γιατί βρίσκονται σε κλάδο με λίγους ανταγωνιστές, η παραγωγή των οποίων δεν επαρκεί για να καλύψει την υπάρχουσα και δυνητική ζήτηση. Προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους, οι επιχειρήσεις στο στάδιο του bobby dazzler, έχουν χαμηλή ρευστότητα, παρά την αυξανόμενη κερδοφορία τους. Οι ανάγκες για επέκταση των παγίων, αύξηση του εργατικού δυναμικού και εισαγωγή νέων προϊόντων δεν επιτρέπουν στην επιχείρηση τη διατήρηση μετρητών και λοιπών χρηματικών διαθεσίμων. Χρηματοοικονομική Ανάλυση: Η Περίπτωση του Κλάδου Υγείας 8

27 Κεφάλαιο 2: Θεωρία Χρηματοοικονομικού Κύκλου Ζωής Επιχείρησης Κύρια πηγή χρηματοδότησης των εν λόγω επιχειρήσεων αποτελεί το μετοχικό κεφάλαιο. Αυτό συνίσταται από τις εισφορές των ιδρυτών της εταιρίας αφού το μικρό της μέγεθος δεν επιτρέπει την έκδοση μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις του σταδίου χρησιμοποιούν για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας τους τις πιστώσεις που κατορθώνουν να εξασφαλίζουν από τους προμηθευτές τους (Αρτίκης 2003). Συνεπώς, παρατηρείται σε αυτές μέση διάρκεια πληρωμής υποχρεώσεων πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων. Όπως προαναφέρθηκε, τα κέρδη που πραγματοποιεί η εταιρία παρακρατούνται για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής της κι επομένως, δεν διανέμεται μέρισμα. Τα κέρδη αυτά, αν και συνεχώς αυξανόμενα, δεν επαρκούν κι έτσι, σαν τελευταία βασική πηγή χρηματοδότησής της, η εταιρία χρησιμοποιεί τη χρηματοδοτική μίσθωση για την απόκτηση των παγίων που χρειάζεται για να επεκτείνει τις δραστηριότητές της. Με αυτό τον τρόπο, δε δεσμεύει κεφάλαια μακροπρόθεσμα, επιτυγχάνει ευελιξία και φορολογική ελάφρυνση και επιδεικνύει χαμηλούς δείκτες παγιοποίησης περιουσίας, όμως υποχρεώνεται σε πληρωμή αυξημένων πιστωτικών τόκων (Αρτίκης 2002) CROWN PRINCE Μετά το στάδιο του bobby dazzler κι αφού η εταιρία έχει κατορθώσει να επεκταθεί σημαντικά, ακολουθεί το στάδιο του crown prince. Στο στάδιο αυτό, η επιχείρηση έχει αποκτήσει μεγάλο μέγεθος, όμως εξακολουθεί να έχει Χρηματοοικονομική Ανάλυση: Η Περίπτωση του Κλάδου Υγείας 9

28 Κεφάλαιο 2: Θεωρία Χρηματοοικονομικού Κύκλου Ζωής Επιχείρησης δυνατότητες ανάπτυξης. Η ανάπτυξη μπορεί πλέον να χρηματοδοτηθεί από την ίδια την επιχείρηση, καθώς τα κέρδη που πραγματοποιεί εξακολουθούν να αυξάνονται, ενώ, ταυτόχρονα, της εξασφαλίζουν υψηλή ρευστότητα. Για το λόγο αυτό, η εταιρία δίνει χαμηλό μέρισμα και προβαίνει τόσο στην επέκταση των εγκαταστάσεων και των λειτουργιών της, όσο και στην εξαγορά και απορρόφηση άλλων επιχειρήσεων. Έτσι, βασική πηγή χρηματοδότησης των επιχειρήσεων στο στάδιο του crown prince είναι τα παρακρατηθέντα κέρδη, αφού το μέρισμα που διανέμει είναι χαμηλό. Επιπλέον, εφόσον η επιχείρηση έχει εξασφαλίσει ένα αρκετά ικανοποιητικό μέγεθος μπορεί πλέον να προσφύγει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή (Αρτίκης 2003). Στην απόφαση αυτή συμβάλλει και ο υψηλός δείκτης τιμής προς κέρδη ανά μετοχή, που αποδεικνύει ότι η επιτυχημένη λειτουργία της επιχείρησης έχει δημιουργήσει στους επενδυτές θετικές προσδοκίες για το μέλλον. Άλλες πηγές χρηματοδότησης για μια εταιρία στο στάδιο του crown prince είναι οι αποσβέσεις που προέρχονται από το αυξημένο ποσοστό των παγίων στην εταιρία, αλλά και τα μακροπρόθεσμα μετατρέψιμα δάνεια, που της δίνουν τη δυνατότητα να αντλήσει κεφάλαια μεγάλης διάρκειας με χαμηλό επιτόκιο και να βελτιώσει μελλοντικά την κεφαλαιακή της διάρθρωση με μετατροπή αυτών σε κοινές μετοχές. Χρηματοοικονομική Ανάλυση: Η Περίπτωση του Κλάδου Υγείας 10

29 Κεφάλαιο 2: Θεωρία Χρηματοοικονομικού Κύκλου Ζωής Επιχείρησης WHITE GIANT Το στάδιο του white giant είναι ουσιαστικά το στάδιο ωρίμανσης της επιχείρησης. Έχοντας επιτύχει το μέγιστο δυνατό της εσωτερικής της ανάπτυξης, η εταιρία που βρίσκεται στο στάδιο αυτό έχει πλέον αρκετά μεγάλο μέγεθος και δυνατότητες για ανάπτυξη μόνο μέσω εξαγοράς και απορρόφησης άλλων επιχειρήσεων. Η εταιρία έχει υψηλή ρευστότητα και μεγάλη κερδοφορία, η οποία όμως αρχίζει να φθίνει. Η αδυναμία εσωτερικής ανάπτυξης και η πλεονάζουσα ρευστότητα οδηγούν την εταιρία στο να αναζητήσει επιχειρήσεις bobby dazzler για απορρόφηση, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις υψηλές ευκαιρίες για ανάπτυξη που παρουσιάζονται σε αυτές τις επιχειρήσεις με το πλεόνασμα των μετρητών της. Επιπλέον, λόγω της αυξημένης ρευστότητας, η εταιρία white giant έχει τη δυνατότητα να μοιράζει στους μετόχους υψηλά μερίσματα. Το μεγάλο μέγεθος της εταιρίας και ο υψηλός βαθμός παγιοποίησης της περιουσίας της έχουν σαν συνέπεια την ύπαρξη σημαντικών αποσβέσεων που αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησής της (Αρτίκης 2003). Επίσης, η εταιρία χρηματοδοτείται από τα κέρδη της και από τον μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό, αφού οι χαμηλές προσδοκίες των επενδυτών για τη μελλοντική κερδοφορία της δεν της δίνουν τη δυνατότητα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή. Χρηματοοικονομική Ανάλυση: Η Περίπτωση του Κλάδου Υγείας 11

30 Κεφάλαιο 2: Θεωρία Χρηματοοικονομικού Κύκλου Ζωής Επιχείρησης RED GIANT Το στάδιο στο οποίο η διοίκηση μιας επιχείρησης πρέπει να λειτουργήσει όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικά είναι αναμφισβήτητα το στάδιο του red giant. Αν η διοίκηση δεν έχει κατορθώσει στο στάδιο του white giant να αναστρέψει τη στατική πτωτική πορεία της επιχείρησης, σε αυτό το στάδιο πρέπει να λάβει δραστικές αποφάσεις. Το μέγεθος της εταιρίας red giant είναι αρκετά μεγάλο, όμως λόγοι που αφορούν τον ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό στον κλάδο ή τη χαμηλή ζήτηση των προσφερόμενων προϊόντων λόγω ύπαρξης υποκατάστατων ή αλλαγής στις καταναλωτικές συνήθειες, προκαλούν συνεχή μείωση των εσόδων, αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών εξόδων και, κατά συνέπεια, ζημίες. Η διοίκηση είναι αναγκασμένη να προβεί σε στρατηγική περισυλλογής, μειώνοντας, όσο το δυνατόν, τα γενικά έξοδα, το εργατικό δυναμικό και ρευστοποιώντας το πάγιο ενεργητικό, ή ακόμα και να αλλάξει κλάδο παραγωγικής δραστηριότητας. Μια επιχείρηση στο στάδιο του red giant χρηματοδοτείται κυρίως από τις αποσβέσεις των παγίων της, λόγω του υψηλού βαθμού παγιοποίησης της περιουσίας της. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να προσφύγει σε μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό, τον οποίο όμως θα επιτύχει με υψηλό επιτόκιο εξαιτίας της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται. Άλλη πηγή είναι η χρηματοδοτική μίσθωση, ενώ και κάποιοι προμηθευτές πιθανόν να δεχτούν να προσφέρουν αυξημένες πιστώσεις, με την ελπίδα να βοηθήσουν Χρηματοοικονομική Ανάλυση: Η Περίπτωση του Κλάδου Υγείας 12

31 Κεφάλαιο 2: Θεωρία Χρηματοοικονομικού Κύκλου Ζωής Επιχείρησης την επιχείρηση να ανακάμψει κι έτσι, να εισπράξουν μελλοντικά το σύνολο των απαιτήσεών τους. Ωστόσο, οι παραπάνω πηγές χρηματοδότησης πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο βραχυπρόθεσμα, γιατί η διατήρηση της υπάρχουσας στρατηγικής είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα οδηγήσει την εταιρία σε πτώχευση. Χρηματοοικονομική Ανάλυση: Η Περίπτωση του Κλάδου Υγείας 13

32 Κεφάλαιο 2: Θεωρία Χρηματοοικονομικού Κύκλου Ζωής Επιχείρησης ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αρτίκης Π. Γεώργιος, Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Ανάλυση και Προγραμματισμός, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα Αρτίκης Π. Γεώργιος, Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Wheelen and Hunger, Strategic Management and Business Policy, Ninth Edition, Pearson Education, New Jersey Χρηματοοικονομική Ανάλυση: Η Περίπτωση του Κλάδου Υγείας 14

33 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.1. ΓΕΝΙΚΑ Οι οικονομικές καταστάσεις είναι οι πλέον σημαντικές πηγές πληροφοριών για τη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, αφού σε αυτές απεικονίζονται τα περιουσιακά στοιχεία, οι πηγές προέλευσης των κεφαλαίων και τα οικονομικά αποτελέσματα κάθε επιχείρησης (Νιάρχος 2002). Ωστόσο, τα στοιχεία που παρουσιάζουν είναι ιστορικά και καταγράφουν την πορεία της επιχείρησης στο παρελθόν. Αυτό, όμως, που ενδιαφέρει κυρίως τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων είναι η μελλοντική πορεία μιας επιχείρησης. Έτσι, κρίνεται απαραίτητη η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων, η οποία περιλαμβάνει τη μελέτη των βασικών οικονομικών δεδομένων μιας επιχείρησης, τη σύγκρισή τους με τα αντίστοιχα μεγέθη άλλων επιχειρήσεων και την ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεικτών, προκειμένου να αξιολογηθεί η τρέχουσα οικονομική κατάσταση και οι μελλοντικές προοπτικές της επιχείρησης. Οι αριθμοδείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση επιλέγονται από τον εκάστοτε αναλυτή, σύμφωνα με το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τις επιδιώξεις του από την επιχείρηση. Αναλυτές των λογιστικών καταστάσεων μιας επιχείρησης μπορεί να είναι η διοίκηση, το κράτος, επενδυτές, πιστωτές, πελάτες, οικονομικοί αναλυτές και άλλοι. Χρηματοοικονομική Ανάλυση: Η Περίπτωση του Κλάδου Υγείας 15

34 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Συγκεκριμένα, η διοίκηση της επιχείρησης χρησιμοποιεί την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων για τον προσδιορισμό της οικονομικής της κατάστασης, τον εντοπισμό προβλημάτων και την πρόβλεψη της μελλοντικής της πορείας. Οι πιστωτές της επιχείρησης που περιλαμβάνουν τόσο τους προμηθευτές, όσο και τις τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς, ενδιαφέρονται για την ασφάλεια που τους παρέχεται όσον αφορά την επιστροφή των κεφαλαίων τους. Οι μέτοχοι αποβλέπουν στη λήψη μερίσματος και στα κεφαλαιακά κέρδη που μπορούν να επιτύχουν από αύξηση της τιμής της μετοχής κι ενδιαφέρονται, κυρίως, για την αποδοτικότητα της επιχείρησης. Επίσης, οι πελάτες της εταιρίας μπορεί να ενδιαφέρονται για την κερδοφόρα δυναμικότητά της και τη συνέχεια της λειτουργίας της, ειδικά όταν εξαρτώνται μακροπρόθεσμα από αυτήν. Τέλος, χρηματοοικονομική ανάλυση μπορεί να διενεργείται και από εφοριακούς ελεγκτές ή από οικονομικούς αναλυτές σε περιπτώσεις εξαγορών ή συγχωνεύσεων (Νιάρχος 2002). Για όλες τις παραπάνω ομάδες ενδιαφερομένων, η χρηματοοικονομική ανάλυση είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων Χρηματοοικονομική Ανάλυση: Η Περίπτωση του Κλάδου Υγείας 16

35 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων για την οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης και τη λήψη των αποφάσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία της. Σε αυτό το σημείο διαπιστώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι άτομα εντός ή εκτός της επιχείρησης. Η ανάλυση που διενεργείται από άτομα εντός της επιχείρησης ονομάζεται εσωτερική και ο αναλυτής έχει το πλεονέκτημα της πρόσβασης σε όλες τις πηγές, έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στα λογιστικά βιβλία και να ελέγξει όλα τα λογιστικά έγγραφα, καθώς και τις μεθόδους που εφαρμόστηκαν. Όταν ο αναλυτής είναι άτομο εκτός επιχείρησης, η ανάλυση ονομάζεται εξωτερική και τα στοιχεία που εξετάζονται είναι κυρίως οι δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις. Σε αυτή την περίπτωση, το έργο του αναλυτή είναι δυσκολότερο και λιγότερο λεπτομερές. Η μεθοδολογία που ακολουθείται για τη διενέργεια ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων αποτελείται από τα εξής διαδοχικά στάδια: 1. Στατιστική ανάλυση. 2. Κριτική διερεύνηση αριθμοδεικτών. 3. Κριτική διερεύνηση πινάκων κινήσεως κεφαλαίων. 4. Εξαγωγή συμπερασμάτων. Στη συνέχεια του κεφαλαίου περιγράφεται αναλυτικά κάθε στάδιο της ανάλυσης. Χρηματοοικονομική Ανάλυση: Η Περίπτωση του Κλάδου Υγείας 17

36 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων 3.2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Το πρώτο βήμα για την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων είναι ο προσδιορισμός των χρήσεων για τις οποίες θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση. Σκοπός είναι να επιλεχθεί μια χρονική περίοδος τέτοια που να παρέχει αντιπροσωπευτική εικόνα για την πορεία της επιχείρησης, ώστε να λαμβάνονται υπόψη και οι κυκλικές διακυμάνσεις της οικονομίας ή η εποχικότητα της λειτουργίας της. Για το λόγο αυτό συνηθίζεται να χρησιμοποιούνται δεδομένα πέντε διαδοχικών χρήσεων. Οι οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων που επιλέχθηκαν εξετάζονται, ώστε να κατανοηθούν πλήρως τα στοιχεία τους, ενώ γίνεται ανακατάταξη και ομαδοποίηση ορισμένων λογαριασμών για τη διευκόλυνση του αναλυτή και στη συνέχεια παράθεση των ισολογισμών και των καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσεως με χρονολογική σειρά. Επόμενο βήμα της στατιστικής ανάλυσης είναι η ανάλυση κοινού μεγέθους. Η ανάλυση κοινού μεγέθους δείχνει τις σχέσεις ανάμεσα στα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων σε δεδομένη χρονική στιγμή. Ονομάζεται και κάθετη ανάλυση και πραγματοποιείται με διαίρεση κάθε στοιχείου του ισολογισμού με το σύνολο του ενεργητικού ή του παθητικού και κάθε στοιχείου της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως με το σύνολο των καθαρών πωλήσεων. Χρηματοοικονομική Ανάλυση: Η Περίπτωση του Κλάδου Υγείας 18

37 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Έτσι, κάθε στοιχείο του ισολογισμού εκφράζεται ως ποσοστό του ενεργητικού ή του παθητικού, ενώ κάθε στοιχείο της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως εκφράζεται ως ποσοστό των καθαρών πωλήσεων (Νιάρχος 2002). Με αυτόν τον τρόπο, απεικονίζεται η εσωτερική διάρθρωση των λογιστικών καταστάσεων και η σχετική σπουδαιότητα κάθε στοιχείου ως προς το σύνολο των στοιχείων. Η ανάλυση κοινού μεγέθους είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν επιχειρείται σύγκριση μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικού μεγέθους, αφού δημιουργεί μια κοινή βάση σύγκρισης έναντι της χρησιμοποίησης μόνο των απόλυτων μεγεθών. Απαραίτητη είναι και η ανάλυση δεικτών ή οριζόντια ανάλυση, η οποία απεικονίζει τις διαχρονικές μεταβολές σε κάθε στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων. Κάθε στοιχείο του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως παρουσιάζεται ως ποσοστό του αντίστοιχου στοιχείου του αρχικού ισολογισμού ή κατάστασης αποτελεσμάτων που ορίζονται ως βάση για σύγκριση. Ακολουθεί ο υπολογισμός των αριθμοδεικτών και η σύνταξη πινάκων κίνησης κεφαλαίων της εξεταζόμενης επιχείρησης αλλά και των λοιπών ομοειδών επιχειρήσεων του κλάδου για την ίδια χρονική περίοδο, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων. Τέλος, η εξέλιξη των δεικτών όλων των επιχειρήσεων απεικονίζεται γραφικά για τη διευκόλυνση της ανάλυσης (Αρτίκης 2003). Χρηματοοικονομική Ανάλυση: Η Περίπτωση του Κλάδου Υγείας 19

38 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων 3.3. ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Οι αριθμοδείκτες φανερώνουν τη σχέση ενός στοιχείου του ισολογισμού ή της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως προς ένα άλλο και εκφράζονται με μαθηματική μορφή (Νιάρχος 2002). Η ανάλυση αριθμοδεικτών είναι, ουσιαστικά, ο υπολογισμός και η σύγκριση δεικτών, το μέγεθος και η τάση των οποίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης, τη λειτουργία της και την ελκυστικότητά της στους επενδυτές. Ένας αριθμοδείκτης αποκτά αξία μόνο όταν συγκρίνεται με άλλα δεδομένα και πρότυπα. Κι αυτό γιατί, ένας μεμονωμένος αριθμός μπορεί να προσφέρει ελάχιστη πληροφόρηση για μια επιχείρηση εφόσον δεν υπάρχει κάποια αντικειμενικά αποδεκτή τιμή του. Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητη η σύγκριση κάθε δείκτη με τους αντίστοιχους δείκτες της επιχείρησης και ομοειδών επιχειρήσεων του κλάδου για μια σειρά ετών, για να διαπιστωθεί η τάση της εταιρίας και η θέση της μέσα στον κλάδο. Ταυτόχρονα, ο αναλυτής θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξεταζόμενης επιχείρησης, τη στρατηγική που ακολουθεί και κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να επηρεάζει τη χρηματοοικονομική της κατάσταση και να διαφοροποιεί συνεπώς, την εικόνα που παρουσιάζει. Οι κυριότερες κατηγορίες αριθμοδεικτών που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση λογιστικών καταστάσεων είναι οι εξής: αποδοτικότητα, δραστηριότητα, αποτελεσματικότητα, ρευστότητα, δανειακή επιβάρυνση, κάλυψη τόκων, Χρηματοοικονομική Ανάλυση: Η Περίπτωση του Κλάδου Υγείας 20

39 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων παγιοποίηση περιουσίας, χρηματοδότηση ενεργητικού και επενδυτικοί αριθμοδείκτες (Αρτίκης 2003). Αναλυτικότερα: 1. Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας. Αποδοτικότητα είναι η ικανότητα μιας επιχείρησης να πραγματοποιεί κέρδη. Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας μετρούν το βαθμό επιτυχίας ή αποτυχίας μιας επιχείρησης σε δεδομένη χρονική περίοδο. Οι δείκτες που υπολογίζονται συνήθως είναι οι εξής: Συνολική Αποδοτικότητα (Overall Rate of Return): Μετράει την απόδοση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και υπολογίζεται ως εξής: Συνολική αποδοτικότητα = Συνολικά κέρδη Μέσος όρος καθαρού ενεργητικού x 100 Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity): Δείχνει κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος πραγματοποιήσεως ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος και μετράει την αποτελεσματικότητα με την οποία τα κεφάλαια των φορέων της επιχείρησης απασχολούνται σε αυτήν. Ο υπολογισμός της γίνεται ως εξής: Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων = Καθαρά κέρδη εκμεταλλεύσεως Μέσος όρος ιδίων κεφαλαίων x 100 Χρηματοοικονομική Ανάλυση: Η Περίπτωση του Κλάδου Υγείας 21

40 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Μικτό περιθώριο κέρδους (Gross Profit Margin): Δείχνει τα συνολικά κέρδη που πραγματοποιεί μια επιχείρηση ως ποσοστό των καθαρών πωλήσεών της. Μικτό περιθώριο κέρδους = Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως Καθαρές πωλήσεις x 100 Καθαρό περιθώριο κέρδους (Net Profit Margin): Δείχνει τα καθαρά κέρδη που πραγματοποιεί μια επιχείρηση ως ποσοστό των πωλήσεών της. Καθαρό περιθώριο κέρδους = 2. Αριθμοδείκτες δραστηριότητας. Καθαρά κέρδη εκμεταλλεύσεως Καθαρές πωλήσεις x 100 Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας επιχείρησης στη χρησιμοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων. Συνήθως υπολογίζονται οι εξής δείκτες: Συνολική κυκλοφοριακή ταχύτητα (Net Asset Turnover Ratio): Εκφράζει το βαθμό χρησιμοποίησης του ενεργητικού της επιχείρησης και δείχνει αν υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων σε αυτήν σε σχέση με το ύψος των πωλήσεων που πραγματοποιεί. Υπολογίζεται ως εξής: Χρηματοοικονομική Ανάλυση: Η Περίπτωση του Κλάδου Υγείας 22

41 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Συνολική κυκλοφοριακή ταχύτητα = Καθαρές πωλήσεις Μέσος όρος καθαρού ενεργητικού Κυκλοφοριακή ταχύτητα πάγιου ενεργητικού (Fixed Asset Turnover Ratio): Δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της και το αν υπάρχει υπερεπένδυση σε πάγια σε σχέση με τις πωλήσεις. Κυκλοφοριακή ταχύτητα πάγιου ενεργητικού = Καθαρές πωλήσεις Καθαρό πάγιο ενεργητικό Κυκλοφοριακή ταχύτητα κυκλοφορούντος ενεργητικού (Current Asset Turnover Ratio): Δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης του κυκλοφορούντος ενεργητικού μιας επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της και υπολογίζεται ως εξής: Κυκλοφοριακή ταχύτητα κυκλοφορούντος ενεργητικού = Καθαρές πωλήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων (Inventory Turnover Ratio): Δείχνει πόσες φορές ανανεώθηκαν τα αποθέματα της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της μέσα στη χρήση και υπολογίζεται ως εξής: Καθαρές πωλήσεις Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων = Μέσο απόθεμα προϊόντων Χρηματοοικονομική Ανάλυση: Η Περίπτωση του Κλάδου Υγείας 23

42 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων (Accounts Receivable Turnover Ratio): Δείχνει πόσες φορές, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, οι απαιτήσεις της επιχείρησης μετατρέπονται σε μετρητά. Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων = Καθαρές πωλήσεις Μέσος όρος απαιτήσεων Κυκλοφοριακή ταχύτητα διαθεσίμων (Cash Turnover Ratio): Εκφράζει τη συχνότητα ανανέωσης των διαθεσίμων μέσα στο έτος και υπολογίζεται ως εξής: Κυκλοφοριακή ταχύτητα διαθεσίμων = 3. Αποτελεσματικότητα. Καθαρές πωλήσεις Μέσος όρος διαθεσίμων Οι δείκτες αποτελεσματικότητας σχετίζονται άμεσα με τους δείκτες δραστηριότητας και φανερώνουν την ικανότητα της επιχείρησης για αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων, απαιτήσεων και πιστώσεών της σε όρους χρονικής διάρκειας. Οι δείκτες αυτοί είναι οι εξής: Μέση διάρκεια επένδυσης σε αποθέματα (Average Inventory Period): Μετράει το μέσο αριθμό ημερών που απαιτούνται για την πώληση των αποθεμάτων. Ο υπολογισμός του δείκτη γίνεται ως εξής: Χρηματοοικονομική Ανάλυση: Η Περίπτωση του Κλάδου Υγείας 24

43 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Μέση διάρκεια επένδυσης σε αποθέματα = 365 x Αποθέματα Καθαρές πωλήσεις Μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων (Average Collection Period): Μετράει το χρονικό διάστημα που η επιχείρηση περιμένει για να εισπράξει τις απαιτήσεις της, από τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η πιστωτική πώληση μέχρι τη στιγμή που θα μετατραπεί σε μετρητά. Μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων = 365 x Μέσος όρος απαιτήσεων Καθαρές πωλήσεις Μέση διάρκεια πληρωμής υποχρεώσεων (Average Payment Period): Δείχνει πόσες φορές μέσα στη χρήση ανανεώθηκαν οι ληφθείσες από την επιχείρηση πιστώσεις και υπολογίζεται ως ακολούθως: Μέση διάρκεια πληρωμής υποχρεώσεων = 4. Ρευστότητα. 365 x Μέσο ύψος βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Κόστος πωληθέντων Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της βραχυχρόνιας οικονομικής θέσης μιας επιχείρησης και της ικανότητάς της να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες είναι οι ακόλουθοι: Χρηματοοικονομική Ανάλυση: Η Περίπτωση του Κλάδου Υγείας 25

44 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Τρέχουσα ή γενική ρευστότητα (Current Ratio): Εκφράζει την ικανότητα της επιχείρησης να εξοφλεί τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της μέσω των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού της. Τρέχουσα ρευστότητα = Κυκλοφορούν ενεργητικό Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Άμεση ή ειδική ρευστότητα (Acid Test Ratio): Δείχνει πόσες φορές τα ταχέως ρευστοποιήσιμα στοιχεία της επιχείρησης καλύπτουν τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Υπολογίζεται ως εξής: Άμεση ρευστότητα = 5. Δανειακή επιβάρυνση. Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Οι αριθμοδείκτες δανειακής επιβάρυνσης δείχνουν την κεφαλαιακή διάρθρωση της επιχείρησης και το βαθμό προστασίας που απολαμβάνουν οι πιστωτές της σε μακροχρόνιο επίπεδο. Οι δείκτες αυτοί είναι οι εξής: Ξένα προς ίδια κεφάλαια (Debt to Equity Ratio): Δείχνει τι ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων αποτελούν τα ξένα και χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί αν υπάρχει υπερδανεισμός σε μια επιχείρηση. Χρηματοοικονομική Ανάλυση: Η Περίπτωση του Κλάδου Υγείας 26

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΕΜΠΣ.ΔΕ-ΟΠ / MBA-TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρηματοοικονομική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TQM

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TQM ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TQM Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Total Quality Management «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar Φοιτήτριες: Σπέτσι Αλμπέρτα A.M.13519 Κιαζόλι Μαργαρίτα A.M.12531 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Λεκαράκου Αικατερίνη ΑΘΗΝΑ, 2013 Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2013 Περιεχόμενα Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις πίνακα περιεχομένων. Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ πίνακα περιεχομένων. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΛΥΡΑΣ Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΑΖΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΑΖΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως

Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ 17 Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως Μέρος πρώτο ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ (GENERAL PERSPECTIVE OF FINANCIAL ANALYSIS) 1 1.1. Γενικά Ο ρόλος της Λογιστικής, από

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ανίχνευση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος με τη βοήθεια της ανάλυσης της οικονομίας, ανίχνευση του μικροοικονομικού περιβάλλοντος με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ Μελέτη του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, τόσο της διεθνούς, όσο και της εγχώριας οικονομίας, ανάλυση του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. Σοφία Π. Κεφαλά

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. Σοφία Π. Κεφαλά ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Σοφία Π. Κεφαλά Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΓΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft:

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft www.specisoft.gr Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα Διοίκησης και Δωρεάν Λογισμικό στην Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση Σκοπός Παρουσίασης Κατανόηση της έννοιας του Κόστους. Κατηγορίες κόστους, Φορείς κόστους, Υποκατηγορίες πραγματικούς κόστους Παράμετροι Επενδύσεων. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων Διαστάσεις Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ: ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ MARKETING ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Ο Ισολογισμός και οι Συνοδευτικές Καταστάσεις Α.Ισολογισμός Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας θα πρέπει να λειτουργούν με πλήρη «ιδιωτικοοικονομικά» κριτήρια, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο που είναι ευρέως

Οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας θα πρέπει να λειτουργούν με πλήρη «ιδιωτικοοικονομικά» κριτήρια, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο που είναι ευρέως Οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας θα πρέπει να λειτουργούν με πλήρη «ιδιωτικοοικονομικά» κριτήρια, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο που είναι ευρέως γνωστός. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να είναι κερδοφόρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Ποσοστά Ομίλου APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A. 55. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Διάρθρωση Ομίλου APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Ποσοστά Ομίλου APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A. 55. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Διάρθρωση Ομίλου APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΕΛΙΔΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Υπολογισμός πιστωτικής ανάγκης για νέο βραχυπρόθεσμο 24 Τραπεζικό Δανεισμό ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Σύνολο των νοσοκομείων ιδιωτικών και δημόσιων στην 33 Ελλάδα και την Αττική ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν Αποστολή Προς τι το Επιχειρείν; Κύριοι Στόχοι Περιγραφή της Αγοράς Στρατηγική Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις Προγράμματα και Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co»

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος Καβάλα, 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ &

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ B ] Οι Σημαντικότερες Μέθοδοι Αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «.» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ.: 81 Επιβλέπων Καθηγητής : Πετράκης Ανδρέας Κοζάνη, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων σε Επιχειρήσεις»

ΘΕΜΑ : «Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων σε Επιχειρήσεις» . ΙΔΡΥΜΑ: ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ : «Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων σε Επιχειρήσεις» nformation anagement ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΤΖΙΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Valuation & Research Specialists

Valuation & Research Specialists Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Specisoft www.specisoft.gr ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Ζούμε σε μια σκληρή εποχή, όπου η επιβίωση των επιχειρήσεων πλέον βασίζεται στην άριστη αποδοτικότητά τους. Η παγκοσμιοποίηση έφερε τόσο έντονο ανταγωνισμό, ώστε αδεξιότητες στην ορθολογική διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ E M.B.A. (ΤΡΙΤΗ ΣΕΙΡΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1 Αντικειμενικός σκοπός 1 1.2 Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Σεπτέμβριος 2006

Εταιρική Παρουσίαση. Σεπτέμβριος 2006 Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2006 Σκοπός Αξίες - Όραμα Ο σκοπός μας Η Euromedica είναι παροχέας πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Οι αξίες μας Θεωρούμε την υγεία ως το υπέρτατο αγαθό

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ 25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ 25 Σύγχρονη Ανάλυση και Διερεύνηση των Οικονομικών Καταστάσεων ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ Π.ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Περιεχόµενα Πρόλογος 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007 2012 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΙΒΕΡΑΚΟΣ Α.Μ. 12311

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007 2012 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΙΒΕΡΑΚΟΣ Α.Μ. 12311 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007 2012 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΙΒΕΡΑΚΟΣ Α.Μ. 12311 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2013 Στην οικογένεια μου, 1 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα