RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN"

Transcript

1 RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Μάιος 2001

2 4.3. Γυναίκες συγγραφείς στα χρόνια µετά την Επανάσταση Στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος η θέση της γυναίκας δεν ήταν πολύ διαφορετική απ' ό,τι στην περίοδο της Τουρκοκρατίας. "Τυπικά, καθηλώθηκε κάτω από τους θεσµούς του Βυζαντινορωµαικού δικαίου, που µεταφυτεύτηκε, κατά βάση, στο δίκαιο του νέου κράτους". 111 Εάν λάβουµε υπόψη το γεγονός ότι πολλοί αγωνιστές του '21 λησµονήθηκαν και παραµερίστηκαν εντελώς, δεν είναι παράξενο ότι αυτό συνέβη σε µεγαλύτερο ακόµη βαθµό µε τις γυναίκες που έλαβαν ενεργό µέρος στον Αγώνα Στις 10 Νοεµβρίου 1947, ο Ζακυνθινός λόγιος Ντίνος Κονόµος ανακοίνωσε στα Ετντανησιακά Φύλλα ότι ανακάλυψε τα χειρόγραφα της Μαρτινέγκου και ορκίστηκε "στο Θεό και στη µνήµη της Μαρτινέγκου" να τα δηµοσιεύσει. Τα αρχεία του Κονόµου καταστράφηκαν το 1953 από το σεισµό και την πυρκαγιά που Στο αρχείο του Μαρίνου Σιγούρου διασώθηκαν ποιήµατα, η κωµωδία Φιλάργυρος, επιστολές και το προοίµιο, σε µορφή διαλόγου, της πραγµατείας της Περί οικονοµίας (1826). Ο Φιλάργυρος, γραµµένο το 1823, δεν υπάρχει στον κατάλογο των έργων της, το αναφέρει όµως στην Αυτοβιογραφία. Οι 20 επιστολές της, οι περισσότερες προς τον πατέρα της και το θείο της, στις οποίες αναφέρονται ιστορικά γεγονότα, δίνουν πληροφορίες για οικογενειακά συµβάντα, για τα πνευµατικά ενδιαφέροντα και τη γενική ψυχική ιδιοσυστασία της συγγραφέως. Οι επιστολές αυτές "...µε τη γλαφυρότητα τους αποτελούν το παράλληλον της Αυτοβιογραφίας, την οποίαν κάποτε συµπληρώνουν." (Φαίδων Κ. Μπουµπουλίδης, Νέαι έρευναι περί τους Ζακυνθίους Ποιητάς και Πεζογράφους, Αθήναι 1959, σσ ). 110 Μουλλάς1977,σ Κακλαµανάκη 1984, σ Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Μαντώς Μαυρογένους, στην οποία αντί για αµοιβή-βραβείο για τις υπηρεσίες που πρόσφερε στην πατρίδα, δόθηκε µια µικρή σύνταξη χήρας, πράγµα που την ανάγκασε να γράψει το 1840 στον Όθωνα: "{...} αλλ' η υποφαινόµενη, Μεγαλειότατε, ούτε χήρα ήµουν ποτέ, αλλ' ούτε υπανδρευµένη δια να είναι δυνατόν να κατασταθώ χήρα...". Από έγγραφο δηµοσιευµένο στα "Αρχεία της νεωτέρας ελληνικής ιστορίας" (1901). 31

3 Μια αλλαγή στα ενδιαφέροντα των γυναικών των προνοµιούχων στρωµάτων, στα µεταεπαναστατικά χρόνια, φαίνεται πως είναι η ανάγνωση ξένων µυθιστορηµάτων, οι µεταφράσεις των οποίων κατέκλυζαν την ελληνική αγορά, και αργότερα ελληνικών λαϊκών µυθιστορηµάτων. 113 Είναι γνωστό βέβαια ότι το µυθιστόρηµα θεωρήθηκε όργανο διαφθοράς, που εισήγαγε ξένα ήθη στην ελληνική κοινωνία και απειλούσε να βλάψει κυρίως τις νεαρές αναγνώστριες. 114 Παρά τις προειδοποιήσεις πάντως, ο φανταστικός κόσµος του µυθιστορήµατος προσέλκυε τις γυναίκες, δίνοντας τους την ευκαιρία να ονειρεύονται χώρους και πρόσωπα διαφορετικά από εκείνα της δικής τους καθηµερινής πραγµατικότητας. Η πρακτική αυτή των γυναικών προκάλεσε τον φόβο µήπως όσες διαβάζουν "µε άπληστον πόθον όλην την ηµέραν και πολλάκις και όλην την νύκτα {...} µυθιστορίαν τινά ή τρυφερόν ή περίεργόν τι διήγηµα {...} παραµελούσι πολλάκις τα εµβριθέστερα των καθήκοντα." 115 Η καλλιέργεια της ποίησης, που ήταν λογοτεχνικό είδος ηθικά και κοινωνικά καταξιωµένο και άρµοζε στον γυναικείο χαρακτήρα και ψυχισµό, θεωρήθηκε ανέκαθεν πιο ασφαλής και κατάλληλη για τις γυναίκες, µια και δεν προϋποθέτει 'γνώση του κόσµου 1 παρά µόνον πηγαίο ταλέντο και φαντασία και οι στίχοι, όπως πίστευαν, γράφονται πιο εύκολα σε στιγµές 'κλεµµένες' από τις οικιακές ασχολίες. 116 Οπωσδήποτε όµως οι ελάχιστες γυναίκες της εποχής εκείνης που δεν ήταν αγράµµατες, δεν διέθεταν ένα δικό τους χώρο ούτε χρόνο που να µπορούν να τον αφιερώσουν όπως ήθελαν αυτές. Ακόµα κι 113 βλ. Κάσσης Ο συγγραφέας παραθέτει κατάλογο των ελληνικών και ξένων (µεταφρασµένων στα ελληνικά) λαϊκών µυθιστορηµάτων, και τα τα ταξινοµεί χρονολογικά σε τρεις περιόδους: Γέννηση των ΕΛΜ ( ), Ανάπτυξη και ακµή των ΕΛΜ ( ) και Παρακµή των ΕΛΜ ( ). 114 Στην πραγµατεία του Γρηγόριου Παπαδοπούλου Περί γυναικός και Ελληνίδος (Αθήνα 1850) διαβάζουµε: "{...} αν στρέψωµεν το βλέµµα εις τα αναγνώσµατα της Ελληνίδος, παρατηρούµεν µετά λύπης ότι συνηθέστατα είναι τα των µυθιστορηµάτων, άτινα, αδιακρίτως και κακοζήλως µεταφραζόµενα, πληµµυρούσιν ηµάς.{...} Αλλ' η εκλογή των αναγνωσµάτων της κόρης και εντός και εκτός του σχολείου, είναι τόσον σπουδαία, όσον και η διδασκαλία του σχολείου, διότι συχνότατα "βιβλίο ν διέφθορε την γυναίκα", ήτις, ζωηροτέραν έχουσα την φαντασίαν, µείζονα δε αργίαν και απειρίαν, ευκολώτερον δύναται ν' αναλίσκει επί µαταίω την καρδίαν αυτής αναγινώσκουσα µυθιστορήµατα...". Και στο Γεροστάθη (1858) του Λ. Μελά αναφέρεται: "Τοιουτοτρόπως και σεις και αι αδελφαί σας, είπεν ο γέρων, όχι µόνον τα αυτία, αλλά και τα όµµατα σας πρέπει να κλείετε, οσάκις µυθιστορίαι παρουσιάζονται ενώπιον σας." Η στάση των Α.Ρ. Ραγκαβή ( ) και. Βικέλα ( ) απέναντι στο µυθιστόρηµα ήταν επίσης αρνητική: ο πρώτος θεωρούσε την αφηγηµατική πεζογραφία, γενικά, πάρεργο κι όχι έργο, και ο δεύτερος πίστευε ότι µε τα µυθιστορήµατα "χάνει κανείς τον καιρό του" και καταδίκαζε τις κακές µεταφράσεις γαλλικών, κυρίως, µυθιστορηµάτων, µε τα οποία εψυχαγωγείτο το ακαλλιέργητο κι ακατατόπιστο αναγνωστικό κοινό. (βλ. Σαχίνης 1982, σσ ,60-65, και 1980, σσ ). 115 Α. Ραγκαβής, "Προς τας Ελληνίδας νεανίδας", εισαγωγή στη µετάφραση του Πατρική συµβουλή προς την θυγατέρα µου, του Ι. Κάµπε, Αθήνα Ελένη Σ. Παπαδάκη, "Η ποίησις και η γυνή", Εφηµερίς των Κυριών, 1892, σ

4 αν κατάφερναν ν' ασχοληθούν µε τη συγγραφή, προτιµούσαν να κρατούν τα γραφτά τους µόνον γι' αυτές τις ίδιες. 117 Στα µέσα του 19ου αι. εµφανίστηκαν οι πρώτες ποιητικές συλλογές γυναικών µε έντονα τα στοιχεία και τη θεµατολογία του επικρατούντος ροµαντισµού - φύση, θρησκεία, πατρίδα, (απαγορευµένος για τις γυναίκες) έρωτας -. Το 1936 κυκλοφόρησε η πρώτη, απ' όσο ξέρω, ανθολογία ελληνίδων ποιητριών, µε τον τίτλο Ελληνίδες ποιήτριες, του ηµήτρη Λαµπίκη. Επίσης στη µελέτη της Αθηνάς Ταρσούλη 118 αναφέρονται αρκετές Ελληνίδες ποιήτριες και διανοούµενες του 19ου αιώνα, οι οποίες όµως ζούσαν, οι περισσότερες, στην Ιταλία κι έγραφαν σε ξένες γλώσσες. εν θα µας απασχολήσουν εδώ διεξοδικά οι γυναίκες αυτές* θα αναφέρω µόνον ενδεικτικά τις τρεις πιο γνωστές: την ποιήτρια, διηγηµατογράφο και δραµατουργό Αγγελική Πάλλη-Βαρθολοµαίου ( ), 119 που, αν και δεν έζησε καθόλου στην Ελλάδα, µε τους πατριωτικούς της στίχους και τα χρήµατα που συγκέντρωνε στην Ιταλία για τον ελληνικό Αγώνα, συνετέλεσε στην εκδήλωση του ιταλικού φιλελληνισµού. 120 Την ελληνοαλβανίδα διανοούµενη Ελένη Γκίκα ( ), γνωστή µε το ψευδώνυµο Dora d Istria, κορυφαία µορφή του 19ου αιώνα, µε πλούσιο συγγραφικό έργο, που αφιέρωσε θαυµάσιες σελίδες στην Ελληνίδα και ιδιαίτερα στις ηρωίδες του Αγώνα. 121 Τη φιλόλογο και ανταποκρίτρια της "Daily News" στην Ιταλία, Μαργαρίτα Αλαβάνα-Μηνιάτη ( Το έργο τους θα άξιζε να ανασυρθεί από τη λησµονιά, να µεταφραστεί και να µελετηθεί. 117 Το φαινόµενο δεν παρατηρείται βέβαια µόνον στην Ελλάδα* η Επιί1γ ϋίοκίηδοη ( ), για να αναφερθώ σε µια από τις πιο γνωστές παγκόσµια ποιήτριες, έγραφε τα ποιήµατα της σε µικρά χαρτάκια χωρίς να τολµάει να τα δηµοσιεύσει. Το έργο της ανακαλύφθηκε µετά τον θάνατο της (βλ. τον Πρόλογο στη µετάφραση των ποιηµάτων της από τον Κ. Ιωάννου, Emily Dickinson, η ποιήτρια των επόµενων εποχών, Αθήνα 1996). 118 Ταρσούλη Ο Κ. Βαλλέκης εξέδωσε το 1876 τόµο µε τη βιογραφία της Πάλλη και εννέα διηγήµατα της. Η Βαρβάρα Θεοδωροπούλου-Λιβαδά έγραψε το Αγγελική Πάλλη-Βαρθολοµαίη, η ζωή και το έργο της, (Αθήνα 1939)» Της Πάλλη είναι και το ιστορικό διήγηµα "Ο καπετάν Αλέξης και αι τελευταίαι ηµέραι των Ψαρών"(1860), που µεταφράστηκε και δηµοσιεύτηκε από τον Ζακυνθινό Σπυρίδωνα Μονδίνο, και σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα επαναδηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Οικογένεια, τεύχ. 2-6 και (1898). Η ίδια µετέφρασε έργα των Σαίξπηρ και Ουγκώ στα ελληνικά και των Σολωµού, Ζαλοκώστα και Βαλαωρίτη στα ιταλικά, γαλλικά και αγγλικά. Η Πάλλη υπήρξε και τακτική "εν Ιταλία" συνεργάτρια του περιοδικού Πανδώρα ( ), όπου δηµοσίευε βιβλιοκρισίες κλπ. (βλ. Σαχίνης 1964). 120 βλ.στεργίου βλ. d Istria βλ.σπύρος ε Βιάζης, ιαπρεπείς Ελληνίδες κατά τον ΙΘ 1 αιώνα, στην "Ελληνική Επιθεώρηση", 1910, και Αθηνά Ταρσούλη, Μαργαρίτα Αλαβάνα-Μηνιάτη, Αθήνα

5 Θα πρέπει τέλος να αναφερθεί ότι η Ευφροσύνη Σαµαρτζίδου, η εκδότρια της Κυψέλης (βλ. 1.2.α) και η Αντωνούσα Καµπουράκη ή Καµπουροπούλου, από την Κρήτη, 123 είναι οι πρώτες Ελληνίδες που καλλιέργησαν την ποίηση στα µεταεπαναστατικά χρόνια. Η δεύτερη µάλιστα, "εις ανακούφισιν της υπερβολικής της λύπης και της εσχάτης αθυµίας της δια τον αλλεπάλληλον και σκληρόν θάνατον όλων σχεδόν των υπέρ πατρίδος πεσόντων συγγενών της και δη του µονογενούς της υιού, κατέφυγε εις την εξιστόρησιν των δεινών της πατρίδος της" 124 παρουσιάζεται το 1847 µ' ένα πεντάπρακτο πατριωτικό δράµα σε δεκαπεντασύλλαβους στίχους. 125 Το 1860 εµφανίστηκε η Αριστέα Χ. Ηγουµενίδου µε το δίπρακτο δράµα της Άγγελος και Βιργινία, το οποίο παρέδωσε στη δηµοσιότητα παρακαλώντας τους "Σεβαστούς κριτές" να παρατρέξουν επιεικώς "τας διαρρήδην αναφαινοµένας ελλείψεις". Ο Ν.Ι. Λάσκαρης σχολιάζει πως, δυστυχώς, στο έργο δεν µπορεί ν' ανακαλύψει τίποτε άλλο, το οποίον να µην είναι...έλλειψις! Σωτηρία Αλιµπέρτη Σηµαντικό ρόλο στην γυναικεία κίνηση της εποχής της έπαιξε και η παιδαγωγός και φιλόλογος, σπουδαγµένη στην Ιταλία, Σωτηρία Αλιµπέρτη ( ). Υπήρξε διευθύντρια του Ζαππείου Παρθεναγωγείου της Πόλης, εργάστηκε στη Ρουµανία και στο Παρθεναγωγείο των Χιλλ στην Αθήνα και ανέπτυξε µεγάλη δραστηριότητα σε διάφορους τοµείς. 127 ηµοσίευε σε πολλά περιοδικά, εφηµερίδες και ηµερολόγια και από το 1899 µέχρι το 1902 εξέδιδε, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το περιοδικό Πλειάς, που στόχευε, κυρίως, στη διαπαιδαγώγηση της Ελληνίδας (βλ.1.2.β). Το 1916 εκδόθηκε και το "Αναµνηστικό Λεύκωµα του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών", που έκανε µεγάλη εντύπωση. Στην "Εφηµερίδα των Κυριών" η Αλιµπέρτη, µε το ψευδώνυµο "Ατθίς", δηµοσίευε "τας πρώτας των επιφανών Ελληνίδων βιογραφίας", άρθρα τα οποία αργότερα θα εκδοθούν σε 123 Ευφροσύνη Σαµαρτζίδου, Συλλογή Ποιήσεων, Κων/πολη 1857, και Α. Καµπουροπούλου, Ποιήµατα τραγικά εµπεριέχοντα διαφόρους πολέµους εν Κρήτη, Ερµούπολη Λάσκαρης 1932, σσ Το Γεώργιος Παπαδάκης, για την αποτυχηµένη έφοδο κατά της Γραµβούσας, και ακολούθησαν άλλα δύο: Αάµπρω (1861), και Η Εξοδος του Μεσολογγίου (1875), τα οποία δεν παίχτηκαν ποτέ. Στην Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, , τ. Α' (1990), ο Γιάννης Σιδέρης αναφέρει µόνον την..αναιµικότατη έξοδο του Μεσολογγίου..." (σ.34). 126 Λάσκαρης 1932, σ Βλ. Αθηνά Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Σωτηρία Αλιµπέρτη», Ελληνίς Ι / 2 (1930), σ

6 τρεις τόµους 128 ενώ το 1896 κυκλοφόρησε την πρώτη βιογραφία της βασίλισσας Αµαλίας 129 και το 1900 την ιστορική µονογραφία Μαντώ Μαυρογένους. 130 Από τα ιταλικά µετέφρασε έργα της Ισαβέλλας Θεοτόκη-Αλµπρίτζη και της Αγγελικής Πάλλη-Βαρθολοµαίου Αρσινόη Παπαδοπούλου Εκπαιδευτικός ήταν η Αρσινόη Παπαδοπούλου ( ), 132 κόρη του µεγάλου εκπαιδευτικού Γρηγορίου Παππαδόπουλου (δες σηµ. 11). Είχε φοιτήσει στο Αρσάκειο και παρακολούθησε µαθήµατα στη Μασσαλία και στο Λονδίνο. ίδαξε στη Σχολή Χιλλ και σε άλλα σχολεία της Αθήνας, καθώς και στη Θεσσαλονίκη, όπου κατέφυγε µετά τη διάλυση του γάµου της και το θάνατο της µοναχοκόρης της. Εκεί γράφει τα διηγήµατα της συλλογής Αθηναϊκά Ανθύλλια (Αθήνα 1895) όπου αντικατοπτρίζονται οι ιδέες της συγγραφέως για την ανατροφή των παιδιών, για τη θρησκεία, την πατρίδα καθώς και για τη θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία. Ιδιαίτερα στο δεύτερο διήγηµα, µε τον τίτλο Εξ Αθηνών εις Μασσαλίαν, γραµµένο µε µορφή επιστολής, υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση είναι απαραίτητη για τη γυναίκα επειδή τη βοηθάει να γίνει καλύτερη νοικοκυρά και ότι η Ελληνίδα έχει άλλη αποστολή απ' ό,τι η υτικοευρωπαία. εν µειονεκτεί η γυναίκα απέναντι στον άντρα, όµως βασικά πρέπει να ασχολείται µε το σπίτι της και να είναι "σωτήρας του ανδρός και φως εις τον βίον του". 133 "Ο ανήρ επιβάλλεται δια της ισχύος, εµείς νικώµεν δια της καρδίας", πρεσβεύει η Αρσινόη Παπαδοπούλου. Ο Ξενόπουλος, σε άρθρο του στην εφηµερίδα Άστυ, λίγο µετά την κυκλοφορία της συλλογής διηγηµάτων της, συστήνει τα Ανθύλλια σε όλες τις νέες που Ι28 Αλιµπέρτη Αλιµπέρτη 1896, το Β' µέρος, ως συµπλήρωµα του πρώτου τόµου µε επιστολές και εικόνες, δηµοσιεύτηκε στην Αθήνα το Αλιµπέρτη Από τα µεταφρασµένα διηγήµατα της Α. Πάλλη, το ιστορικό διήγηµα της Ελληνικαί σκηναί, Αλέξιος ή αι τελευταίαι ηµέραι των Ψαρών, δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Οικογένεια, έτος Β', 1898, τεύχη 2,3,4,5,6,14 και 15. Το έργο αυτό είχε µεταφραστεί στα ελληνικά και τυπωθεί το 1860 από τον ζακυνθινό Σπυρίδωνα Μονδίνο. 132 Πληροφορίες για τη ζωή και το έργο της στο: Η Ογδοηκονταετηρίς της λογογράφου Αρσινόης Παπαδοπούλου ( ), ο βίος και το έργον της, Ι.. Κολλάρος και Σία, Αθήνα Παραµύθι της Πρωτοµαγιάς, (1925) όπου η ηρωίδα, η Μηλιά, µε τη στάση της και τις παραδοσιακές ιδέες της για το ρόλο των δύο φύλων, "αντιτάσσεται ως απάντηση" στα όσα γραφόταν τότε για τη γυναίκα και τη χειραφέτηση της. 35

7 τελείωσαν το σχολείο και χρειάζονται αναγνώσµατα ευχάριστα, αλλά και ωφέλιµα. 134 Συνολικά η Αρσινόη Παπαδοπούλου έγραψε, σε απλή καθαρεύουσα, δώδεκα βιβλία που απευθύνονται κυρίως σε παιδιά, νέες και στις µητέρες τους, το θεατρικό Παραµύθι της Πρωτοµαγιάς. Φαντασµαγορικόν ειδύλλιον (1924) και το ιστορικό έργο Ο δηµιουργός του Ελληνικού Έθνους, ο Μ. Αλέξανδρος, (Αθήνα 1930). Συνεργάστηκε επίσης µε πολλά περιοδικά, δηµοσιεύοντας διηγήµατα και άρθρα. Η φιλοπατρία, ο διδακτικός τόνος, η προσήλωση στις παραδοσιακές αξίες και η ηθοπλαστική διάθεση που χαρακτηρίζουν όλα τα έργα της Αρσινόης Παπαδοπούλου, υπήρξαν προφανώς αιτία το έργο της να κινήσει το ενδιαφέρον και τη συµπάθεια του Ροΐδη µε αποτέλεσµα να είναι αυτή η µόνη που ξέφυγε τα πυρά στη σφοδρή επίθεση που αυτός εξαπέλυσε το 1896, µέσω του Τύπου, κατά των 'γραφουσών' Μαρία Π. Μηχανίδου Η Μαρία Π. Μηχανίδου (γεν. γύρω στα 1855), έζησε πρώτα στην Αλεξάνδρεια και αργότερα στον Πειραιά και ανήκει στις πρωτοποριακές γυναικείες φωνές της λογοτεχνίας µας. Πρωτοεµφανίστηκε στα ελληνικά γράµµατα το 1874 µε το θεατρικό έργο Ο Προδότης Ιερεύς, "τραγωδία εις πέντε πράξεις", 135 ενώ το µοναδικό της µυθιστόρηµα, Η Καρτερία του Παύλου (Αθήνα 1875), που φαίνεται να είναι το πρώτο µυθιστόρηµα ελληνίδας, το ακολούθησαν ακόµη τέσσερα θεατρικά 136 και µία νουβέλα µε τον τίτλο Η ωραία Οθωµανίς (1888). Η υπόθεση των δύο πεζών διαδραµατίζεται στο Κάιρο, του µεν µυθιστορήµατος στο περιβάλλον του εκεί ελληνικού υπόκοσµου, 137 της δε νουβέλας στην 134 "Είναι παιδαγωγικώτατα διηγήµατα. Επιµεληµένη καθαρεύουσα, ήσυχος και ακύµαντος, ως τεχνική λίµνη ιχθυοτροφείου, γαλήνη ύφους µοναδική και η κακία τιµωρείται και καυτηριάζεται, όπως εγκωµιάζεται και πανηγυρίζεται η αρετή, ιστορίαι απλαί βάσιν έχουσαι πάντα την προς τους γονείς και πατρίδα αγάπην, την ύπαρξιν του Θεού και την αθανασίαν της ψυχής. Συνεχίζει την παράδοσιν των σχολικών βιβλίων. Τίποτε δεν θα ιδούν, τίποτε δεν θα µάθουν τα καλά παιδία ικανόν να τα επαναστατήσει -µη γένοιτο!- να τα συγκινήσει βαθέως, ν' ανοίξει τα όµµατα των εις την αλήθειαν και εις την ζωήν, να τα κάµει να βλέπουν και να σκέπτονται αλλέως! {...} Το βιβλίο ούτε καταστρέφει, ούτε δηµιουργεί. ιατηρεί και συντηρεί." (Γρ. Ξενόπουλος, εφ. Το Άστυ, 25 εκ. 1895). 135 Μαρία Π. Μηχανίδου, Ο Προδότης Ιερεύς, τραγωδία εις πέντε πράξεις, Αλεξάνδρεια Ι36 Μαρία Π. Μηχανίδου, Η εσχάτη Ένδεια, δράµα απολήγον εις κωµωδίαν ή Ελληνική Αριστοκρατία και ο Βρυκόλακας, Εν Αλεξάνδρεια 1879, Μα Εψευρεσις Γάµου, κωµωδία εις πράξεις τρεις, εν Κωνσταντινουπόλει 1881, Ο ψευδοιερεύς Ιουδαίος, Αθήνα 1886, που αποτελεί διασκευή του πρώτου της θεατρικού, Ο Προδότης Ιερεύς (1874), Η Ανθρωποθυσία παρά τοις Ιουδαίοις, εν Αθήναις Ι37 Αναφέρεται στη ζωή και σης περιπέτειες ενός έλληνα τυχοδιώκτη στην Αίγυπτο. Η Σ. Ντενίση συγκρίνει το έργο µε τον Ολιβερ Τουίστ του Κάρολου Ντίκενς, το οποίο ίσως να αποτέλεσε πρότυπο της Καρτερίας του Παύλου: και οι δύο ήρωες, ουσιαστικά αντι-ήρωες, εµφανίζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, (βλ. Ντενίση 1996, σσ ). 36

8 κοινωνία των πλούσιων Μωαµεθανών. Τα έργα αυτά χαρακτηρίζονται από τη ζωντάνια των διαλόγων και από τα κωµικά στοιχεία που περιέχουν. Η συγγραφέας κριτικάρει µε δριµύτητα διάφορα κοινωνικά φαινόµενα (γάµος, προίκα)και σατιρίζει ορισµένα πρόσωπα και κοινωνικές οµάδες (διεφθαρµένους ιερείς, αριστοκράτες). Η Σοφία Ντενίση, η οποία ανέσυρε το έργο της Μηχανίδου από τη λησµονιά, θεωρεί το τρίτο θεατρικό της, την κωµωδία Μα εφεύρεσις γάµου, (1881), ως το "αρτιότερο έργο της", µε το οποίο "το δραµατουργικό της ταλέντο θα φτάσει στην καλύτερη στιγµή του..." και "{...} η γνήσια κωµική φλέβα της συγγραφέως {...} βρίσκει την πλήρη έκφραση της σε µια εξ ολοκλήρου κωµωδία." 138 Το έργο της Μηχανίδου, κατά τη Ντενίση, "{...} υπερέχει αισθητά από πολλά ροµαντικά πεζογραφήµατα των αρρένων συναδέλφων της κατά το ότι ασχολείται µε τον κοινωνικό προβληµατισµό, φανερώνοντας µια γυναίκα έξυπνη, καλλιεργηµένη, βαθιά ανθρώπινη, που γράφει µε την επιθυµία να συµβάλει στη διαµόρφωση ενός καλύτερου κόσµου." Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου Η δασκάλα από την Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ( ), είναι η πρώτη Ελληνίδα που επιδόθηκε πολύ αποτελεσµατικά στον αφηγηµατικό λόγο. Στην ανθολογία Ελληνικά διηγήµατα, τη σηµαντικότερη µέχρι τότε συλλογή διηγηµάτων, καταχωρήθηκε το διήγηµα της Υιός και κόρη, 140 το µόνο που ήταν γραµµένο από γυναίκα. Το γεγονός αυτό έγινε αιτία να αναγνωριστεί η Αλεξάνδρα ως διηγηµατογράφος και να δοθεί προσοχή στο έργο της. Ο Ξενόπουλος έγραψε τέσσερες κριτικές για το έργο της, τονίζοντας ότι η Παπαδοπούλου "ήτο ζυµωµένη από την πάσταν εκείνην που κάµνει τους µεγάλους συγγραφείς." 141 Από τα είκοσι ένα της χρόνια άρχισε να δηµοσιεύει και το έντυπο, όπου εµφανίζεται για πρώτη φορά, είναι το Ηµερολόγιο της (1888). Παρόλο που πέθανε πριν κλείσει τα σαράντα, είχε κιόλας γράψει πάνω από 145 διηγήµατα, χρονογραφήµατα και ποιήµατα Σοφία Ντενίση, Μαρία Π. Μηχανίδου, µια πρωτοπόρος της γυναικείας λογοτεχνίας µας, στο πρόγραµµα της πρώτης παράστασης της κωµωδίας της Μαρίας Μηχανίδου Νέα εφεύρεσις γάµου, στην Αθήνα, στις 9 Νοεµβρίου 1994, στο ηµοτικό Θέατρο Καλλιθέας, από τον "Χορίκιο" του Γιώργου Γαλάντη. 139 Ντενίση1996, σ Ελληνικά ιηγήµατα, εκδ. Γ. Κασδόνη, Αθήνα 1896, σσ Γρ. Ξενόπουλος, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, περ. "Παναθήναια", τ. 11 ( ), σσ Στη δεκαετία του 1980 επανακυκλοφόρησαν έργα της Αλεξ. Παπαδοπούλου: δύο συλλογές µε διηγήµατα της ( ιηγήµατα, εκδ. "Οδυσσέας" (1987, µε εκτενή εισαγωγή του Παπακώστα) και "Στιγµή" (1987) καθώς και η νουβέλα της Η θεία Ευτυχία, εκδ. "Εστία"(1988). 37

9 Πρώτος ο.ι. Καλογερόπουλος συγκέντρωσε και εξέδωσε έναν τόµο διηγηµάτων της 143 και ο Γ. Παπακώστας συµπλήρωσε αργότερα τον κατάλογο, ανακαλύπτοντας τα περισσότερα έργα της, τα οποία διαιρεί, θεµατικά και ειδολογικά, σε τρεις κατηγορίες: α) στη µεγαλύτερη, που αποτελείται από "αστικές ηθογραφίες", β) στα διηγήµατα µε πατριωτικά και ιστορικά θέµατα, και γ) στα µυθολογικά και αλληγορικά. 144 Οι κριτικοί ασχολήθηκαν µε την Παπαδοπούλου, το έργο της οποίας είχε µεγάλη απήχηση στην Αθήνα. Τη χαρακτηρίζουν "πνεύµα τολµηρό", "µοναδική" πεζογράφο, πρωτοπόρο του κοινωνικού διηγήµατος, 145 σε µια περίοδο που κυριαρχούσε η ηθογραφία, αλλά και ως την πρώτη γυναίκα πεζογράφο που έγραψε στη δηµοτική, χωρίς ιδιωµατισµούς, που είχε "το θάρρος να σηκώσει την σηµαίαν της γλωσσικής χειραφετήσεως." 146 Για το θάρρος της αυτό δέχτηκε πολλές επιθέσεις από τους συντηρητικούς, που χαρακτήρισαν τη γλώσσα της "αρλεκίνειο" και "χυδαίζουσα". 147 Έχοντας αποκτήσει όνοµα στους φιλολογικούς κύκλους και γνωριµίες µε σηµαντικούς λογοτέχνες συνεργάστηκε µε πολλά σηµαντικά (λογοτεχνικά και µη) έντυπα της εποχής, όπως την Εικονογραφηµένη Εστία, την καθηµερινή Εστία, την Φιλολογική Ηχώ, τα Παναθήναια, την Εφηµερίδα των Κυριών, την Πρόοδο της Πόλης, χρησιµοποιώντας διάφορα ψευδώνυµα: "Σατανίσκη", "Βυζαντίς", "Πολίτης", "Σάνκο Πάνσας" κ.ά. Μαζί µε τον Γρυπάρη, ανέλαβε στην Κωνσταντινούπολη τη σύνταξη της Φιλολογικής Ηχους, του πρώτου µαχητικού οργάνου του δηµοτικισµού, κατά τη δεύτερη περίοδο κυκλοφορίας της ( ). Η Παπαδοπούλου, παρά τις φιλελεύθερες ιδέες της και τη σχέση της µε τις φεµινίστριες του κύκλου της Παρρέν, δεν πήρε ποτέ ανοιχτά θετική στάση απέναντι στο φεµινιστικό κίνηµα της εποχής, πράγµα που προκάλεσε τα πικρόχολα σχόλια της Παρρέν ιηγήµατα, εκδ. Μιχαήλ Ζηκάκη, Αθήνα Παπακώστας 1980, σ Ν. Βασιλειάδης, "Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και η λαογραφία της Πόλεως", εφ. Πρόοδος της Κωνσταντινόπολης, 4 Ιουλίου 1906, αρ. 449, και Α. Γιαλούρης, "Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου", στη Φιλολογική Πρωτοχρονιά, Κων/πολη Γ. Χασιώτου, Η γλώσσα του Ελληνος, Κ/πολη 1909, σ. 343 κ.έ., και Καλλιρρόη Παρρέν, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Α', στην Εφηµερίδα των Κυριών της 19 Μαρτίου 1906, αρ. 869, σ Φωτιάδης 1902, σσ. 127,128,139,143 κ.έ. 148 " {...} Η δεσποινίς Αλ. Παπαδοπούλου δεν επιθυµεί ούτε ν' ακούσει περί γυναικείου ζητήµατος. ιατί; Ισως διότι ζει εις τόπον, εις τον οποίον βασιλεύει ο γυναικωνίτης και οι ευνούχοι κρατούν από του άκρου του µαστιγίου των ποίµνια όλα γυναικών, ώστε µόνη η ιδέα του νέου καθεστώτος την τροµάζει. Το πνεύµα της έχει συνηθίσει να θεωρεί την γυναίκα ον αποκλειστικώς κατοικίδιον και προορισµένον µόνον δια την διαιώνισιν του είδους...". Εφηµερίς των Κυριών, αρ. 458,29 Σεπτ

10 Οπωσδήποτε όµως πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η Παπαδοπούλου ήταν ανύπαντρη και ζούσε σε µια κοινωνία πολύ συντηρητική, όπου "Και να γράφει ακόµα δηµόσια µια γυναίκα την εποχή εκείνη στην Πόλη, εθεωρείτο ασυγχώρητο αµάρτηµα". 149 Σε όλες γενικά τις ιστορίες της Παπαδοπούλου υπάρχει ένα "παραδειγµατικό µήνυµα, που πρέπει να µεταδοθεί προς τον δέκτη/αναγνώστη, υποβάλλοντας του µια ορισµένη ηθική στάση", όπως παρατηρεί ο Α. Ζήρας, και για το λόγο αυτό η συγγραφέας "{...} δραµατοποιεί στο έπακρο τις αντιθέσεις που αναφύονται µεταξύ των προσώπων ή τις καταστάσεις στις οποίες αυτά περιδινίζονται." 150 Το περίεργο στην περίπτωση της Παπαδοπούλου, όπως παρατηρεί ο Παπακώστας, είναι ότι "ενώ στην Αθήνα τη θεωρούσαν αντιφεµινίστρια, στην Πόλη την κατέτασσαν στο φεµινιστικό στρατόπεδο, γι' αυτό και χτυπιόταν κι από τις δυο µεριές". 151 Ο Ξενόπουλος υπήρξε οπωσδήποτε ο καλύτερος υµνητής του έργου της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, την οποία θεωρούσε "πνεύµα ελεύθερον προλήψεων, ευφυία δηκτικωτάτη κι αληθώς σατανική, παρατηρητικότητα πρώτης τάξεως, πρωτοτυπία τολµηρότατη" 152 και τη γνώµη του συµµερίζονταν και άλλοι κριτικοί, όχι όµως κι ο Ροΐδης, όπως θα αναφέρω και παρακάτω. Ο συγγραφέας της "Πάπισσας Ιωάννας" µπορούσε να ανεχθεί τις 'γράφουσες γυναίκες" µόνο µε την προϋπόθεση να γράφουν "γυναικεία". 153 ε συµφωνούσε καθόλου µε τον Παλαµά πως "η τέχνη δεν έχει γένος, ούτε η µεγαλοφυία", 154 ούτε µε τον Καλαποθάκη που υποστήριζε ότι ο συγγραφέας δεν πρέπει να αφήνει να διαφαίνεται το φύλο στο οποίο ανήκει και το αν είναι µε φουστάνια ή µε µούσι δεν έχει σηµασία για το τι γράφει Τατιάνα Σταύρου, Η Φιλολογική Ηχώ. (Η συντροφιά και η εποχή της)", Νέα Εστία, 44 (1948), σ Αλέξης Ζήρας, "Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου", στην Παλαιότερη Πεζογραφία µας, εκδ. Σοκόλη, τόµ. Στ' ( ), Αθήνα 1997, σσ Γ. Παπακώστας 1980, σ Τα διηγήµατα της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου εµφανίζουν "µια διάθεση σκεπασµένου φεµινιστικού κηρύγµατος", αναφέρεται στην Ελληνική Πεζογραφία: 1453 έως σήµερα, τόµ. 4, σ. 481, του Μιχάλη Περάνθη. 152 Γρ. Ξενόπουλος, " ύο γυναίκες συγγραφείς", εφ. Το Άστυ της 25 εκεµβρίου 1899, αρ. 1832, όπου συγκρίνει την Αρσινόη µε την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: "Η Αρσινόη γράφει για εύµορφο κόσµο, αγγελικά πλασµένον, ενώ η Αλεξάνδρα φέρει επανάστασιν εις την ψυχήν.{...} Έχει µοναδική πρωτοτυπία, είναι εκ των ολίγων, εκ των ολιγίστων µας συγγραφέων η δις Παπαδοπούλου. Για τους εννοούντας και αγαπώντας την Τέχνην, για τους χειραφετηµένους αναγνώστες." Και συνεχίζει µε θαυµασµό για την πρωτότυπη χρήση της γλώσσας και του ύφους. 153 "Η γυνή γράφουσα" υπήρξε και παλαιότερα θέµα συζήτησης, όπως φαίνεται κι από ένα ανυπόγραφο άρθρο στο περιοδικό Ευρυδίκη: "{...} Αν επιµένουν {οι γυναίκες} να γράφουν, ας γράφουν όσο το τραβά η ψυχή τους, φτάνει σε κάθε τους φράση να αφήνουν τη σφραγίδα του φύλου τους. Το δηµιουργικό ανδρικό βλέµµα, παρόν ανάµεσα στη γυναίκα και το λευκό χαρτί, προστάζει: Γράψτε γυναίκες, γράψτε όπως πλέκετε, ράβετε, κεντάτε. Γράψτε κεντήµατα ή κεντήστε µυθιστορήµατα. Το ίδιο κάνει...". (Ευρυδίκη, έτος Β', 30 Ιανουαρίου 1872) 154 Εφηµερίς των Κυριών, τ. 466 ( ). 39

11 5. Καλλιρρόη Σιγανού-Παρρέν εν υπάρχει αναφορά στις αρχές του φεµινιστικού κινήµατος στην Ελλάδα, στην οποία να µη γίνεται µνεία της Καλλιρρόης Παρρέν ( ), της πρώτης Ελληνίδας που πάλεψε µε δυναµισµό, επιµονή και µεθοδικότητα για τα δικαιώµατα του φύλου της. Πολύ σωστά ο ήµος Αθηναίων αποφάσισε το 1995 ο εορτασµός της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας να γίνεται µπροστά στην προτοµή της, που φιλοτέχνησε ο γνωστός γλύπτης Κώστας Βαλσάµης Η ζωή της, η δράση της Γεννηµένη το 1859 στα Πλατάνια του Αµαρίου Ρεθύµνης, γόνος της αρχοντικής γενιάς των Σιγανών, η Καλλιρρόη φοίτησε από το 1867 ως εσωτερική στη Σχολή Καλογραιών του Πειραιά και στη συνέχεια στο Αρσάκειο, απ' όπου βγήκε δασκάλα το Για δύο χρόνια πήγε στην Οδησσό να διευθύνει το εκεί Παρθεναγωγείο και κατόπι στην Αδριανούπολη. Το 1886 επέστρεψε στην Αθήνα και την ίδια χρονιά παντρεύτηκε τον Γάλλο φιλέλληνα δηµοσιογράφο, εγκατεστηµένο στην Κωνσταντινούπολη, Ιωάννη Παρρέν, ιδρυτή του "Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων". 156 Πολλαπλή υπήρξε η δραστηριότητα της Παρρέν: εκτός από τη διεύθυνση - επί τριάντα ολόκληρα χρόνια - της Εφηµερίδος των Κυριών και την αρθρογραφία της σ αυτήν, συνεργαζόταν και µε τις µεγάλες καθηµερινές εφηµερίδες Ακρόπολη, Εστία, Εµπρός κ.ά. Εργαζόµενη ως δηµοσιογράφος είχε την ευκαιρία να συνδεθεί φιλικά µε αρκετούς από τους πιο γνωστούς διανοούµενους της γενιάς του Σύχναζε στα κοσµικά σαλόνια της Αθήνας όπου συναντούσε καλλιτέχνες, λογοτέχνες, επιστήµονες και πολιτικούς. Στο δικό της φιλολογικό σαλόνι, 157 στο σπίτι της στην οδό Κοραή και Πανεπιστηµίου 27, απέναντι από την Ακαδηµία, σύχναζαν ο Παλαµάς µε τη γυναίκα του, ο Βλαχογιάννης, ο Μαλακάσης, ο Καµπύσης, ο Καρκαβίτσας, ο Χατζόπουλος, ο Χρηστοµάνος κ.ά. κι εκεί η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου συνάντησε για πρώτη φορά τον Ξενόπουλο, µε τον οποίο 155 Ο ήµος Αθηναίων αποφάσισε, το 1995, να γίνεται ο εορτασµός της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας µπροστά στην προτοµή της Παρρέν, έργο του γνωστού γλύπτη Κώστα Βαλσάµη (Η Καθηµερινή, , σ. 14). Τα αποκαλυπτήρια της προτοµής, στο προαύλιο του Α' Νεκροταφείου Αθηνών, έγιναν στις 6 Ιουνίου Το ζευγάρι γνωρίστηκε στο Λουτράκι, όπου παραθέριζε το καλοκαίρι η οικογένεια Σιγανού. Ο Παρρέν εντυπωσιάστηκε από τη ζωντάνια και τη δυναµικότητα της Καλλιρρόης και σ' όλη τη διάρκεια της έγγαµης ζωής τους, υπήρξε ο πιο πιστός συµπαραστάτης στους αγώνες της. (βλ. Μιχαλιάδου 1940). 157 Η ίδια η Παρρέν αναφέρει τις συναντήσεις αυτές στο σπίτι της (βλ. Παρρέν 1897.) 40

12 αλληλογραφούσε και µάλλον ήταν ερωτευµένη µαζί του. 158 Όπως αναφέρει ο Παπακώστας, "στις συναναστροφές αυτές οφείλεται και η στροφή της Παρρέν προς το δηµοτικισµό, ενώ ίσαµε τότε ήταν υπέρµαχος της καθαρεύουσας. Η στροφή εκδηλώθηκε και µέσα από τις στήλες της Εφηµερίδος των Κυριών, πράγµα που προκάλεσε την προσοχή των δηµοτικιστικών κύκλων..." 159 Χάρη στη γλωσσοµάθεια της (µιλούσε γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά και ρωσικά) µπορούσε να ταξιδεύει άνετα στο εξωτερικό και να συµµετέχει σε διεθνή συνέδρια για τα δικαιώµατα της γυναίκας στο Σικάγο (1893), Λονδίνο (1899), Παρίσι (1889, 1891 και 1896) και αλλού. Ευφυής και συναρπαστική στην οµιλία της δηµιουργούσε αµέσως µια ατµόσφαιρα συµπάθειας και συµπαράστασης, µε αποτέλεσµα το όνοµα της να γίνει γνωστό µέσα κι έξω από την Ελλάδα. 160 Η κοινωνική δράση της στράφηκε παράλληλα στην ίδρυση διαφόρων σωµατείων και ιδρυµάτων µε σκοπό κυρίως τη µόρφωση και την παροχή βοήθειας σε αγράµµατες και φτωχές Ελληνίδες. Έτσι το 1890 δηµιούργησε το "Κυριακάτικο Σχολείο", 17 συνολικά κέντρα επιµόρφωσης αναλφάβητων γυναικών και παιδιών, όπου δίδασκε και η ίδια, που λειτούργησαν µέχρι το Το 1892 ίδρυσε το "Άσυλο της Αγίας Αικατερίνης", οικοτροφείο για νεαρές εργάτριες και υπηρέτριες που 'ξεστράτιζαν' και κινδύνευαν να καταλήξουν σε πορνεία, και το "Εφηβείο", αναµορφωτήριο για αγόρια. Το 1896 δηµιούργησε το "Άσυλα ανιάτων γυναικών" στην Κυψέλη, και την ίδια χρονιά, µε δική της πρωτοβουλία, ιδρύθηκε το πρώτο φεµινιστικό ελληνικό σωµατείο η "Μεγάλη Ενωσις των Ελληνίδων", που είχε πέντε τµήµατα. 161 Τη διεύθυνση του Επαγγελµατικού και Οικοκυρικού τµήµατος την είχε η Παρρέν και από το τµήµα αυτό δηµιουργήθηκε το 1897 η πρώτη "Οικοκυρική κι Επαγγελµατική Σχολή", όπου επί 30 χρόνια µορφώνονταν όχι µόνο τα κορίτσια του λαού, αλλά και κορίτσια των ανωτέρων κοινωνικών τάξεων. Το 1898 ίδρυσε τον "Πατριωτικό Σύνδεσµο", που αργότερα εξελίχθηκε στο γνωστό Π.Ι.Κ.Π.Α. Το πιο σηµαντικό και γνωστό δηµιούργηµα της Παρρέν θεωρείται το "Λύκειον Ελληνίδων" (ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1911), ένα πνευµατικό και καλλιτεχνικό κέντρο -µέλος του ιεθνούς Συνδέσµου Λυκείων, που έδρευε στο Λονδίνο - µε στόχο τη διάσωση των κειµηλίων, παραδόσεων και ενδυµασιών της εθνικής µας κληρονοµιάς. Με τρεις 158 Ξηραδάκη1988β,σ.6Ο. 159 Παπακώστας 1988, σ, Αθηνά Ταρσούλη, "Καλλιρρόη Παρρέν", Νέα Εστία 315, (1 Φεβρ. 1940): Την προεδρία της Ένωσης ανέλαβε αργότερα η βασίλισσα Όλγα. Το σωµατείο, εκτός από τις πολλές φιλανθρωπικές του δραστηριότητες, προχωρούσε στο έργο της χειραφέτησης µε λεπτούς χειρισµούς, "δια τον φόβον" των αντιδράσεων (βλ. Μόσχου-Σακορράφου 1990, σ. 114). 41

13 διαλέξεις της στον "Παρνασσό", µε θέµα τους ελληνικούς χορούς, κατάφερε να συγκεντρώσει το αρχικό ποσό για την ίδρυση του "Λυκείου". 162 Στις δραστηριότητες του περιλαµβάνονταν επίσης εκθέσεις, διαλέξεις, θεατρικές παραστάσεις, παιδικές γιορτές καθώς και η προετοιµασία της ετήσιας "Μεγάλης Εορτής του Σταδίου", κατά την οποία γινόταν εορταστική αναπαράσταση περιόδων της ελληνικής ιστορίας. 163 Το Λύκειο διέθετε παραρτήµατα σε όλες τις µεγάλες πόλεις (βλ. σηµ. 172) και κινητοποίησε µεγάλο αριθµό γυναικών µε τις διάφορες δραστηριότητες του, αλλά δεν ξεπέρασε ποτέ "{...} την ιδεολογικοπολιτική αγκύλωση που του επέβαλαν οι αρχικοί "εθνικοί" του στόχοι και οι περί 'ανάγκης αναγεννήσεως της ελληνικής ψυχής' πεποιθήσεις του." 164 Το έργο ζωής της Παρρέν, η τριαντάχρονη παρουσία της Εφηµερίδος των Κυριών, του µακροβιότερου ελληνικού δηµοσιογραφικού οργάνου της εποχής εκείνης, έφτασε απότοµα στο τέλος της, όταν η κυβέρνηση Βενιζέλου εξόρισε, το 1918, την φιλοβασιλική, σύµφωνα µε τους πολιτικούς όρους της περιόδου του ιχασµού, Καλλιρρόη Παρρέν και έκλεισε την εφηµερίδα της. Τα πράγµατα άλλαξαν και πάλι, ο βασιλιάς επέστρεψε, και τον Απρίλη του 1921, στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστηµίου Αθηνών, πραγµατοποιήθηκε το "Α' Εθνικό Γυναικείο Συνέδριο", µε πρόεδρο την Παρρέν, και συγχρόνως η πρώτη Έκθεση Γυναικείας Εργασίας. Την εποµένη του Συνεδρίου, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος απένειµε στην Καλλιρρόη Παρρέν τον Αργυρούν Σταυρόν του Σωτήρος, για τη συµβολή της στην προαγωγή και επίλυση ζητηµάτων που αφορούσαν τη γυναίκα και το παιδί. Στις 25 Μαρτίου 1936 η Ακαδηµία Αθηνών της απένειµε το αργυρό µετάλλιο, που για πρώτη φορά δόθηκε σε γυναίκα, για τη φιλανθρωπική της δράση και τη δηµοσιογραφική της προσφορά, 165 ενώ λίγες µέρες αργότερα ο βασιλιάς Γεώργιος Β' την παρασηµοφόρησε µε τον Χρυσό Σταυρό του Σωτήρα και ο ήµαρχος Αθηνών, Κ. Κοτζιάς, µε το µετάλλιο της πόλεως των Αθηνών. 166 Στις 24 Μαΐου του ίδιου χρόνου πραγµατοποιήθηκε στον "Παρνασσό" τιµητική εκδήλωση για την πεντηκονταετηρίδα της δράσης της. 162 Κωνσταντινίδου 1990, σ. 23, και Γ. Συκκά, εφ. Καθηµερινή, , σ.3. Η Παρρέν ξεκίνησε το Λύκειο µε 7-8 στενές της φίλες και τα µέλη του, τον πρώτο χρόνο, ανέρχονταν σε 150. Παραρτήµατα δηµιουργήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, Χανιά, Σύρο, Βόλο, Σάµο. Ρόδο, Ιωάννινα και µερικές ακόµη πόλεις, όπως προκύπτει από τις ετήσιες λογοδοσίες του σωµατείου. 163 Αβδελά/Ψαρρά 1985, σ Ο.π.,σ Πρακτικά Ακαδηµίας Αθηνών, τόµ. 11ος,(1936), σ Στην προσφώνηση του, µεταξύ άλλων, είπε: "Ο Μ. Ναπολέων έλεγε ότι το µεγαλείον της Πατρίδος έγκειται εν τω µεγαλείω των θυγατέρων αυτής. Η Καλλιρρόη Παρρέν αγωνίζεται δια την ισχύν και το µεγαλείον της Πατρίδος. (βλ. Μιχαλιάδου 1940) 42

14 Η Καλλιρρόη Παρρέν-Σιγανού πέθανε, ύστερα από µακροχρόνια ασθένεια, έχοντας δίπλα της τον σύντροφο της ζωής της και την ανεψιά της, που ήταν και θετή κόρη της. Η ταφή της έγινε στην Αθήνα, µε δηµόσια δαπάνη, στις 16 Ιανουαρίου Η Παρρέν και οι συνεργάτριες της επέλεξαν από την αρχή να υπηρετήσουν µια µετριοπαθή και προσαρµοσµένη, όπως έλεγαν, στα ελληνικά δεδοµένα εκδοχή της γυναικείας χειραφέτησης. Στην επιλογή αυτή η Παρρέν παρέµεινε συνεπής, προσπαθώντας να κρατάει αποστάσεις από τις "ακρότητες" των ξένων γυναικείων κινηµάτων. Η προσκόλληση της, τα χρόνια του µεσοπολέµου, στο συντηρητισµό και η εµµονή της σε θέσεις και πρακτικές της πρώτης περιόδου του φεµινιστικού κινήµατος, συντέλεσαν ώστε να θεωρηθεί τελικά η εκπρόσωπος του "αστικού φεµινισµού", αυτού που ξέρει να αποφεύγει τις "ακρότητες" και τους "εξωφρενισµούς" των ριζοσπαστριών Το συγγραφικό της έργο Η Εφηµερίς των Κυριών έδινε µεγάλη σηµασία στη λογοτεχνική έκφραση των γυναικών, γεγονός που αποδεικνύεται όχι µόνον από το ότι τρεις µήνες µετά την έκδοση της, προκήρυξε κιόλας διαγωνισµό γυναικείου διηγήµατος, αλλά κι απ' το ότι σ' όλη τη διάρκεια της µακροχρόνιας κυκλοφορίας της δεν παρέλειπε να δηµοσιεύει διηγήµατα γραµµένα από γυναίκες. Η ίδια η Παρρέν, εκτός από τα άρθρα της - όχι µόνο για την Εφηµερίδα των Κυριών και το ετήσιο Ηµερολόγιον της Εφηµερίδος των Κυριών, αλλά και για πολλές άλλες εφηµερίδες, έγραψε επίσης µυθιστορήµατα, θεατρικά, ταξιδιωτικές εντυπώσεις και ιστορικά έργα, βιβλία πολυσέλιδα και καλογραµµένα. Αν και έγραφε, κατά τη συνήθεια της εποχής, στην καθαρεύουσα, δεν χρησιµοποιούσε την ακραία µορφή της και "{...} η φράση της είναι γοργή και κλείνει ηχητική αρµονία, το αφηγηµατικό της ύφος ευχάριστο, το διανόηµα της φωτεινό κι ελεύθερο, η φιλοσοφική της σκέψη µε προέκταση και βάθος...". 169 Βασισµένη σε πλούσιες ιστορικές πηγές, δηµοσίευσε την Ιστορία της Γυναικός από κτίσεως κόσµου έως σήµερον (1889), αρχίζοντας από τις γυναίκες των Ινδιών και της 167 Η βιογραφία της Παρρέν, που ετοιµάζει η Μ. Αναστασοπούλου, πρόκειται να κυκλοφορήσει το Μιχαλιάδου 1940, σ Αθηνά Ταρσούλη, ό.π., σ

15 Κίνας, σε 10 τεύχη, τα περισσότερα απ' τα οποία συγκεντρώθηκαν σ' έναν τόµο (Αθήνα 1889), και την Ιστορία της γυναικός. Σύγχρονοι Ελληνίδες, , (Αθήνα χ.χ.{1903}), όπου αναφέρονται γυναίκες που έδρασαν κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας µέχρι και τη σύγχρονη της εποχή, τµήµατα της οποίας µεταφράστηκαν και δηµοσιεύτηκαν στα Γαλλικά. 170 Στο Ζωή ενός έτους, Επιστολαί Αθηναίας προς Παρισινήν, (Αθήνα 1897), υπάρχουν συγκεντρωµένες "Καθηµεριναί Εντυπώσεις" µε µορφή επιστολών της Παρρέν προς "την καλήν της φίλην" στο Παρίσι, στις οποίες αναφέρεται σε διάφορα κοινωνικά θέµατα, όπως στην υπέρ του φεµινισµού θέση του Παλαµά και του Καρκαβίτσα, στη διαµάχη της µε τον Ροΐδη, 171 στη γνωριµία της µε την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου - την οποία φιλοξενούσε και για την οποία λυπάται επειδή οι προλήψεις και οι παραδόσεις την κρατούν "δεσµίαν εις το παλαιόν καθεστώς" διότι "ζει εις τόπον, εις τον οποίον βασιλεύει ο γυναικωνίτης και οι ευνούχοι κρατούν από του άκρου του µαστιγίου των ποίµνια όλα γυναικών"-, 172 απάντηση στον "Ριζοσπάστη" σχετικά µε το θέµα των 'γραφουσών', στην πολιτική χειραφέτηση της Ελληνίδας, στην περίθαλψη των τραυµατιών του πολέµου στην Κρήτη, κ.ά. Πολλές ταξιδιωτικές εντυπώσεις της Παρρέν υπάρχουν δηµοσιευµένες στην Εφηµερίδα των Κυριών, ενώ σε δύο βιβλία µε τον τίτλο Τα Ταξείδια µου (Αθήνα χ.χ.{1912}) περιγράφει τις εµπειρίες της από την Αµερική και τη Σουηδία. Με πολύ γλαφυρό τρόπο ζωντανεύει τους ανθρώπους που γνώρισε εκεί, τα αξιοθέατα που επισκέφτηκε, και αναφέρεται στο θαυµασµό που ένιωσε από τη µεγάλη συµµετοχή των γυναικών σε διάφορα επαγγέλµατα και από την ελευθερία που οι γυναίκες απολαµβάνουν στη σουηδική οικογένεια και κοινωνία: "Εκεί, βλέπετε, εις τον ευτυχισµένον και ευλογηµένον αυτόν τόπον δεν υπάρχουν δύο ηθικαί διάφοροι, άλλη δια τον άνδρα και άλλη δια την γυναίκα, αλλ' ούτε δύο µέτρα δια των οποίων µετράται η τιµή του ανδρός και της γυναικός. Εκεί υπάρχει ισονοµία και ισοτιµία. Ό,τι στιγµατίζει αυτήν απέναντι και της οικογενείας και της κοινωνίας στιγµατίζει και αυτόν. {...} Εδώ τα κορίτσια δεν ευρίσκονται πάντοτε εις άµυναν και εις επιφύλαξιν, αλλ 1 ούτε αναγκάζονται να προσποιούνται και να υποκρίνονται..." 173 Στον σύντοµο επίλογο βιβλίου µε τις 171 "Ηµείς ούτε πολιτικήν ψήφον διεκδικήσαµεν, ούτε προνόµια επίσηµα εν τη πολιτεία επιζητούµεν, ούτε θέσεις καν επιφανείς και αξιώµατα. Ηµείς εν επιδιώκοµεν: την δια της εντίµου και αξιοπρεπούς εργασίας εξασφάλισιν του άρτου των γυναικών, αίτινες ένεκα του δυσεπίτευκτου σήµερον καταστάντος γάµου, δι' έλλειψιν προικός, κινδυνεύουν να αποθάνουν της πείνης.". Κ. Παρρέν, Επιστολή της 7ης Μαΐου 1896, σ Κ. Παρρέν 1897, σ Κ. Παρρέν, Τα ταξείδια µου. Σουηδία, Αθήνα χ.χ., σ. 63 και

16 αρχών του 20ού αιώνα, η µητρότητα ήταν ένα είδος κοινωνικής αποστολής. Όπως παρατηρεί η Ψαρρά: "καθώς η εξιδανίκευση της µητρότητας συνυφαίνεται πλέον άρρηκτα µε τους κυρίαρχους εθνικιστικούς λόγους, ο µητρικός ρόλος των γυναικών αποκτά εθνικό περιεχόµενο, παγιώνεται σε έναν ανελαστικό - φυσικό και συνάµα κοινωνικό -προορισµό". 178 Το νέο γυναικείο ιδεώδες επέτρεπε την ουσιαστική ένταξη των γυναικών στην µεταεπαναστατική κοινωνία της πόλης, πράγµα που εξυπηρετούσε τους σκοπούς του γυναικείου κινήµατος. Σε τρία κύρια σηµεία διαφέρει από τα µυθιστορήµατα στα οποία είναι βασισµένο: ο µυστικός γάµος του Κώστα και της Μαρίας δε γίνεται στη Κωνσταντινούπολη αλλά στη Βαγδάτη, η Μαρία δεν πληροφορείται την απιστία του άντρα της από ανώνυµη επιστολή, αλλά τον πιάνει σχεδόν επ' αυτοφώρω, και τέλος η Μαρία διώχνει τον Κώστα, όταν µετά είκοσι χρόνια τον ξανασυναντά στην Αθήνα, και δεν του επιτρέπει να συναντήσει τον γιο τους. Με κολακευτικά σχόλια υποδέχτηκαν οι κριτικοί την παράσταση του έργου: ο Κ. Παλαµάς έγραψε στην Παρρέν µακροσκελή επιστολή-ανάλυση της Νέας Γυναίκας 179 ο Ξενόπουλος δήλωνε ενθουσιασµένος µε την παράσταση, 180 και το Άστυ περιέλαβε την Παρρέν ως τη µοναδική γυναίκα ανάµεσα στους "νέους Ελληνες συγγραφείς", που παρήλασαν από τις σελίδες του. Πρέπει να σηµειώσω ότι το "γυναικείο ζήτηµα" στο ελληνικό θέατρο στις αρχές του 20ού αιώνα είχε αξιοποιηθεί αρκετά, κυρίως µετά την επιτυχία που είχαν οι παραστάσεις του Κουκλόσπιτου του Ιψεν - το τέλος του ροµαντικού γάµου - στην ελληνική σκηνή στα τέλη του 19ου αιώνα Ψαρρά 1999, σ Παλαµάς, Απαντα, τόµ. Β1, Αθήνα 1962, σσ Γ. Ξενόπουλος, "Η Νέα Γυναίκα", Εφηµερίς των Κυριών, Με βασικό θέµα τους ή έστω µε µια σηµαντική νοηµατική διάσταση τη γυναικεία χειραφέτηση, είναι και τα θεατρικά έργα των: Κ. Παλαµά, Τρισεύγενη (1903), Π. Νιρβάνα, Ο αρχιτέκτων Μάρθας (1907), Χρ. Παπαζαφειροπούλου, Η χειραφετηµένη (1908). 46

17 εντυπώσεις από τη Σουηδία αναφέρει, µε χρονολογία ' εκέµβριος 1912', πως έπαψε πια να ζηλεύει τους βόρειους λαούς επειδή ο πόλεµος έγινε αιτία να αποκαλυφθεί το µεγαλείο και η δύναµη της ελληνικής φυλής, να αποκτήσουν οι Έλληνες εµπιστοσύνη στους εαυτούς τους και πίστη στο µέλλον τους έτσι ώστε η νέα γενιά δεν θα υπολείπεται σε τίποτα από τους Βορειοευρωπαίους. Από τα διηγήµατα της πολλά βρίσκονται σκόρπια στην Εφηµερίδα των Κυριών και στο Ηµερολόγιον των Κυριών. Ως επιφυλλίδα δηµοσιεύτηκαν και τα υπόλοιπα µυθιστορήµατα της Παρρέν: Χωρίς όνοµα ( ), Το µαραµένον κρίνον ( ), και τελευταίο το Άσπρο Τριαντάφυλλο ( ).Κανένα από τα πεζά της όµως δεν είχε την επιτυχία του πρώτου της µυθιστορήµατος, της Χειραφετηµένης, που πρέπει να ξάφνιασε το αναγνωστικό κοινό µε τις καινούριες ιδέες που περιείχε σχετικά µε τη θέση της γυναίκας και τις σχέσεις των φύλων Το θεατρικό της έργο Τα θεατρικό έργο της Παρρέν, που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα των Κυριών ( ), Σχολείον της Ασπασίας, καθώς και τα Ισαβέλλα Θεοτόκη και Πηνελόπη, δε φαίνεται να παίχτηκαν ποτέ. 174 Η Νέα Γυναίκα (1907) 175, δράµα σε τέσσερις πράξεις, βασισµένο κυρίως στο µυθιστόρηµα της Η Χειραφετηµένη (βλ. παρακάτω) - η τελευταία πράξη βασίζεται στο δεύτερο µυθιστόρηµα της, τη Μάγισσα -, ανέβηκε το Σεπτέµβριο του 1907 στο θέατρο του Συντάγµατος, από το θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλη. Το έργο σηµείωσε, όπως φαίνεται από τις κριτικές, µεγάλη επιτυχία, τόσο στην Αθήνα όσο και στις πόλεις όπου παίχτηκε αργότερα: Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια, Κάιρο και στην Κύπρο. 176 Τη θέση της 'χειραφετηµένης' παίρνει στη θεατρική αυτή διασκευή η "νέα γυναίκα" που είναι η νέα ελληνίδα µάνα. 177 Η Παρρέν εκφράζει έτσι την ταύτιση της γυναικείας χειραφέτησης µε την ανάγκη του έθνους για καλές µητέρες. Στην αστική κοινωνία των 174 Κατάλογος θεατρικών βλ. Σιδέρης 1990, και Θ. Συνοδινού, "Η Κ. Παρρέν ως συγγραφεύς", Εικοσιπενταετηρίς του Λυκείου των Ελληνίδων ( ). Πεντηκονταετηρίς της δράσεως της ιδρυτρίας αυτού Κ. Παρρέν ( ), Αθήνα 1937, σ Το έργο δηµοσιεύτηκε και στην Εφηµερίδα των Κυριών, από τον Οκτώβριο µέχρι τον εκέµβριο του 1908 (αρ ). 176 Αι Ελληνίδες και το θέατρον", άρθρο του Νικ. Ι. Λάσκαρη στο περιοδικό Ελληνίς, αρ. 8-9, Αθήνα, Αύγ.-Σεπτ. 1932, σ {Κ. Παρρέν}, "Ανάλυσις του δράµατος», Εφηµερίς των Κυριών 21/929 (1907), σσ Οι βασικές διαφορές στην πλοκή του θεατρικού από τα δύο µυθιστορήµατα είναι ότι ο µυστικός γάµος των πρωταγωνιστών γίνεται στη Βαγδάτη κι όχι στην Κωνσταντινούπολη, η Μαρία δεν πληροφορείται την απιστία του Κώστα από ανώνυµη επιστολή, αλλά τον πιάνει σχεδόν επ' αυτοφώρω, και όταν µετά από πολλά χρόνια τον ξανασυναντά στην Αθήνα, δεν του επιτρέπει να συναντήσει τον γιο τους. 45

Γρηγόριος Ξενόπουλος, απόπειρα παρουσίασης της ζωής και του έργου του.

Γρηγόριος Ξενόπουλος, απόπειρα παρουσίασης της ζωής και του έργου του. Γρηγόριος Ξενόπουλος, απόπειρα παρουσίασης της ζωής και του έργου του. Στοιχεία για τη ζωή του Ο Γ. Ξενόπουλος γεννήθηκε στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης το 1867 και πέθανε στην Αθήνα το 1951. Καταγόταν

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά,

Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά, http://www.amis-kazantzaki.gr./ Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά, ταξιδιωτικά Τα πιο γνωστά του έργα: Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Λογοτεχνία. Β Λυκείου

Νεοελληνική Λογοτεχνία. Β Λυκείου Νεοελληνική Λογοτεχνία Β Λυκείου Γεώργιος Βιζυηνός (1849-1896) 1896) (Νέα Αθηναϊκή Σχολή) Έλληνας πεζογράφος, ποιητής και λόγιος. Θεωρείται από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Περί Μελαγχολίας. Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Καργιώτης. 6 η ενότητα: «Το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα»

Περί Μελαγχολίας. Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Καργιώτης. 6 η ενότητα: «Το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα» Περί Μελαγχολίας Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Καργιώτης 6 η ενότητα: «Το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα» Περιγραφή θεματικής ενότητας: Εκδοχές του θέματος της μελαγχολίας έτσι όπως το διαχειρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ρέας Γαλανάκη: «Η µεταµφίεση»

Ρέας Γαλανάκη: «Η µεταµφίεση» Ρέας Γαλανάκη: «Η µεταµφίεση» Η συγγραφέας γεννήθηκε το 1947 στην Κρήτη Έγραψε ποιήµατα στην αρχή και µετά διηγήµατα και µυθιστορήµατα Είναι µία από τις σηµαντικότερες φωνές της σύγχρονης ευρωπαϊκής πεζογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Δ, Ε και ΣΤ Δημοτικού Νοέμβριος 2011-Μάιος 2012 Υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μαραθώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Μουτζά(ν) Μαρτινέγκου «Αυτοβιογραφία»

Ελισάβετ Μουτζά(ν) Μαρτινέγκου «Αυτοβιογραφία» Ελισάβετ Μουτζά(ν) Μαρτινέγκου «Αυτοβιογραφία» Η πρώτη Ελληνίδα συγγραφέας γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1801 Είχε ιδιαίτερη έφεση στα γράµµατα και κατάφερε να µορφωθεί σχεδόν µόνη της Ξεχωρίζει από τους δασκάλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1) Θωμάη Ξανθάκη 2) Ελένη Γκαγκάρη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ: Ζωγραφιά Μπουγά. Αριθμός Νηπίων: 33

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1) Θωμάη Ξανθάκη 2) Ελένη Γκαγκάρη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ: Ζωγραφιά Μπουγά. Αριθμός Νηπίων: 33 2//Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΙΑΓΩΓΕΙΙΟ ΠΡΙΙΝΟΥ «ΚΑΛΤΣΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1) Θωμάη Ξανθάκη 2) Ελένη Γκαγκάρη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ: Ζωγραφιά Μπουγά Αριθμός Νηπίων: 33 ΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λέσχη ανάγνωσης «Η ιστορία του γάτου που έμαθε σε ένα γλάρο να πετάει», Λουίς Σεπούλβεδα

Λέσχη ανάγνωσης «Η ιστορία του γάτου που έμαθε σε ένα γλάρο να πετάει», Λουίς Σεπούλβεδα Λέσχη ανάγνωσης «Η ιστορία του γάτου που έμαθε σε ένα γλάρο να πετάει», Λουίς Σεπούλβεδα Μικροί λογοτέχνες: Ολυμπιάδα Σωκράτους, Μαρία Κωστέα, Β5 Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου Σχολική χρονιά: 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα: Η Λένα Μαντά παρουσιάζει το νέο της βιβλίο στη Λαμία

Σήμερα: Η Λένα Μαντά παρουσιάζει το νέο της βιβλίο στη Λαμία Σήμερα: Η Λένα Μαντά παρουσιάζει το νέο της βιβλίο στη Λαμία Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016 08:00 Το βιβλιοπωλείο "Μπέτσης" και οι εκδόσεις "Ψυχογιός" σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θεοτόκης: Η Τιµή και το Χρήµα (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 108-120)

Κωνσταντίνος Θεοτόκης: Η Τιµή και το Χρήµα (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 108-120) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Κωνσταντίνος Θεοτόκης: Η Τιµή και το Χρήµα (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 108-120) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Τίτλος βιβλίου: «Μέχρι το άπειρο κι ακόμα παραπέρα» Συγγραφέας: Άννα Κοντολέων Εκδόσεις: Πατάκη ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 1. Ένας έφηβος, όπως είσαι εσύ, προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑ ΚΑΤΣΙΚΗ - ΓΚΙΒΑΛΟΤ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 2001 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η οριοθέτηση της παιδικής λογοτεχνίας σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Η Βία κατά των γυναικών και η θέση της στην κοινωνία.

Η Βία κατά των γυναικών και η θέση της στην κοινωνία. Η Βία κατά των γυναικών και η θέση της στην κοινωνία. Τ α δ ι κ α ι ώ µ α τ α τ ω ν γ υ ν α ι κ ώ ν σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α. Εισαγωγή Πολλές έρευνες και µελέτες σχετικά µε τη θέση της γυναίκας απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ της Belinda Alexandra - Book review

ΤΟ ΡΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ της Belinda Alexandra - Book review Ημερομηνία 20/7/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://www.culture21century.gr/ Γιώτα Παπαδημακοπούλου http://www.culture21century.gr/2015/07/belinda-alexandra-book-review.html ΤΟ ΡΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ της Belinda

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ. Το κίνημα του ρομαντισμού κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα.

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ. Το κίνημα του ρομαντισμού κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ Το κίνημα του ρομαντισμού κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. Ο ρομαντισμός προβάλλει το συναίσθημα και τη φαντασία. Στα ποιήματα υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής 1 Κεφάλαιο 8 Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής Ανάµεσα στους δασκάλους του Γένους ξεχωρίζουν για τη δράση τους ο λόγιος επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής, ένας Έλληνας φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Πορτραίτα: Johanna Lindsey

Πορτραίτα: Johanna Lindsey Ημερομηνία 10/5/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://www.bookcity.gr/ Χρύσα Βασιλείου http://www.artsandthecity.gr/bloggers/%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%84%cf%81%ce%b1% CE%AF%CF%84%CE%B1/22032- %CF%80%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B1-johanna-lindsey

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ 4 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 13 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΤΜΗΜΑ : Α4 ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΑΖΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ : ΕΥ. ΣΕΡ ΑΚΗ 1 Ο ρόλος του οίκου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα χειρόγραφα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα χειρόγραφα ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με ιδιαίτερη τιµή και χαρά ο Πρόεδρος Γιώργος Γραµµατικάκης, καθηγητής Πανεπιστηµίου Κρήτης, και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος «Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη» χαιρέτησαν την παράδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ. 5ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού και του Γυμνασίου

Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ. 5ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού και του Γυμνασίου Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ 5ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού και του Γυμνασίου Oκτώβριος 2015-Μάιος 2016 Αποστολή: Γνωρίζω την αγαπημένη συγγραφέα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Κρόκος (1916-1997)

Γιώργης Κρόκος (1916-1997) Γιώργης Κρόκος (1916-1997) Ο αείµνηστος Γιώργης Κρόκος υπήρξε µια πολύπλευρη και πολυτάλαντη προσωπικότητα. Στο επάγγελµα δάσκαλος, αγάπησε τα παιδιά µε πάθος, απόφοιτος της Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ IΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς. Θεματική ενότητα: «Οικουμενικές αξίες και Λογοτεχνία» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς. Θεματική ενότητα: «Οικουμενικές αξίες και Λογοτεχνία» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σχολική Χρονιά 2012-2013 Κ ε ί μ ε ν α Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς Θεματική ενότητα: «Οικουμενικές αξίες και Λογοτεχνία» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κείμενα προς συνανάγνωση συνεξέταση Έριχ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188)

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. α) Ποιες σκέψεις διατυπώνει ο Μακρυγιάννης στο εξεταζόµενο

Διαβάστε περισσότερα

[Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη»

[Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη» [Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη» Από happytv - Τετάρτη 19/10/16 Η Μεταξία Κράλλη (ψευδώνυμο) γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και

Διαβάστε περισσότερα

I N T E R V I E W S 1 3 / 1 2 / Ο Γιούνας Γιούνασον θέλει να πηδήξεις από το παράθυρο και να εξαφανιστείς

I N T E R V I E W S 1 3 / 1 2 / Ο Γιούνας Γιούνασον θέλει να πηδήξεις από το παράθυρο και να εξαφανιστείς I N T E R V I E W S 1 3 / 1 2 / 2 0 1 6 Ο Γιούνας Γιούνασον θέλει να πηδήξεις από το παράθυρο και να εξαφανιστείς ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ Μιλήσαμε με τον συγγραφέα του best seller των 10 εκατομμυρίων αντιτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Κώστια Κοντολέων: Είμαι από τη φύση μου αισιόδοξο άτομο Από parallaxi - April 6, 2016

Κώστια Κοντολέων: Είμαι από τη φύση μου αισιόδοξο άτομο Από parallaxi - April 6, 2016 Κώστια Κοντολέων: Είμαι από τη φύση μου αισιόδοξο άτομο Από parallaxi - April 6, 2016 Η Κώστια Κοντολέων είναι συγγραφέας και μεταφράστρια. Έχει μεταφράσει περισσότερα από εκατό βιβλία, μεταξύ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΕΙΑ ΒΟΤΛΑ (1898-1987)

ΘΑΛΕΙΑ ΒΟΤΛΑ (1898-1987) ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ ΘΑΛΕΙΑ ΒΟΤΛΑ (1898-1987) Ή Θάλεια Β. Βοΐλα, τό γένος Σταλιού, έφυγε από αυτόν τον κόσμο στις 24 Οκτωβρίου 1987 διακριτικά όπως είχε ζήσει. Οί καταβολές της άποτελούν υπόμνηση ενός λαμπρού

Διαβάστε περισσότερα

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..»

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..» Ημερομηνία 11/8/2016 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασόλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%cf%84%ce%af%cf%84%cf%83%ce%b1- %CF%80%CE%B9%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ Στο 1 ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά πρόγραμμα προαγωγής ψυχικής υγείας, το οποίο σχεδιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Samuel Bjork: «Πιστεύω ότι είναι εντελώς περιττό να περιγράφεις ωμή βία. Θεωρώ ότι ευτελίζει το τελικό αποτέλεσμα»

Samuel Bjork: «Πιστεύω ότι είναι εντελώς περιττό να περιγράφεις ωμή βία. Θεωρώ ότι ευτελίζει το τελικό αποτέλεσμα» Ημερομηνία 10/10/2016 Μέσο Συντάκτης Link www.huffingtonpost.gr Καλλιόπη Κρητικού http://www.huffingtonpost.gr/calliope-kritikou/samuel-bjork-_b_12370594.html Samuel Bjork: «Πιστεύω ότι είναι εντελώς περιττό

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά

Ο Παραμυθάς Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά 18 Ιαν 2014 Χανιά (18/1), Σταλός (19/1), Χανιά 18.01 έως 19.01 Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο Παραμυθάς των παιδικών μας χρόνων έρχεται στην Κρήτη Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Για την κατανόηση του θέματος καθώς το διαβάζουμε θα πρέπει γνωρίζουμε ή να έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μπασλής ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Το μακροβιότερο εκπαιδευτικό περιοδικό

Γιάννης Μπασλής ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Το μακροβιότερο εκπαιδευτικό περιοδικό Γιάννης Μπασλής ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Το μακροβιότερο εκπαιδευτικό περιοδικό Το 1976 υπήρξε, όπως γνωρίζουμε, μια καταλυτική χρονιά για τη νεοελληνική κοινωνία και εκπαίδευση. Ήταν η χρονιά που σημάδεψε όσο καμιά

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Ρομαντισμός Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Τζον Κόνσταμπλ Το κάρο του σανού Ρομαντισμός Τέλη 18 ου αι. μέσα 19 ου αι.

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

:: Alexandria and Cavafis- Chronic of a city and her poet. :: Eurocinema Festrival III.

:: Alexandria and Cavafis- Chronic of a city and her poet. :: Eurocinema Festrival III. Αρχείο εκδηλώσεων Παραρτήµατος Αλεξάνδρειας :: Πέρασµα στη Μεσόγειο Το Παράρτηµα στην Αλεξάνδρεια του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού εγκαινιάζει στις 22 Ιανουαρίου 2010 την ατοµική έκθεση του εικαστικού

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια»

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Κάθεσαι καλά, Γκέοργκ; Καλύτερα να καθίσεις, γιατί σκοπεύω να σου διηγηθώ μια ιστορία για γερά νεύρα». Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας του βιβλίου αρχίζει να ξετυλίγει το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Ημερομηνία 25/2/2015 Μέσο Συντάκτης Link diastixo.gr Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης http://diastixo.gr/sinentefxeis/xenoi/3524-william-landay ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ»

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Ειρηάννα Δραγώνα Θεατροπαιδαγωγός- Εμψυχώτρια Θεάτρου [ Το κείμενο βασίστηκε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

NEWS Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ ΣΧΟΛΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Για παρατηρήσεις & βελτιώσεις επικοινωνήστε μαζί μας!

NEWS Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ ΣΧΟΛΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Για παρατηρήσεις & βελτιώσεις επικοινωνήστε μαζί μας! Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 Από τους μαθητές της Β τάξης του 11 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ NEWS ΣΧΟΛΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για παρατηρήσεις & βελτιώσεις επικοινωνήστε μαζί μας! Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λαγκαδινού Νεκταρία, Καθηγήτρια Μουσικής Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Α τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Μυτιλήνης.

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης

ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης 28 ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης μας Γιαννούλας, σφραγίζει μέ διακριτικότητα το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Χωρίς ποτέ να διεκδικήσει ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Καλλιτεχνική επιμέλεια εξωφύλλου ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Σχεδιασμός & δημιουργία εξωφύλλου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ [www.alpha2.gr] ISBN έντυπης έκδοσης: 978-960-7948-46-5 ISBN ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Οµάδα... Ονόµατα::...... ραστηριότητα 1 η Από το βιβλίο Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας χάθηκε το κεφάλαιο του Μικρασιατικού πολέµου. Εσείς αναλαµβάνετε να το γράψετε.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί και ακτιβίστριες Έρευνα-επιλογή: Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια : Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ

Εκπαιδευτικοί και ακτιβίστριες Έρευνα-επιλογή: Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια : Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Εκπαιδευτικοί και ακτιβίστριες Έρευνα-επιλογή: Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια : Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ http://www.infoplease.com DAVIES, EMILY (Ντέιβις, Έµιλυ) Μ. Βρετανία - Εκπαιδευτικός, εκδότρια, αγωνίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Γραφή και Ανάγνωση ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

Γραφή και Ανάγνωση ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ Γραφή και Ανάγνωση ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 2 Γραφή και Ανάγνωση ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 20 διδακτικές ώρες - 10 συναντήσεις Διευθύνει-Διδάσκει ο Άρης Μαραγκόπουλος Α. Γενική κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειρένα Ιωαννίδου Αδαμίδου μιλάει στο Now24.gr Παρασκευή, 15 Απριλίου :33

Η Ειρένα Ιωαννίδου Αδαμίδου μιλάει στο Now24.gr Παρασκευή, 15 Απριλίου :33 Ημερομηνία 15/4/2016 Μέσο Συντάκτης Link now24.gr Κυριάκος Κουζούμη http://now24.gr/i-irena-ioannidou-adamidou-milai-sto-now24-gr/ Η Ειρένα Ιωαννίδου Αδαμίδου μιλάει στο Now24.gr Παρασκευή, 15 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού. Ήρωες ηρωίδες. και. του χθες και του σήμερα

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού. Ήρωες ηρωίδες. και. του χθες και του σήμερα 6ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού Ήρωες ηρωίδες και του χθες και του σήμερα Oκτώβριος 2016-Μάιος 2017 1 Οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ διοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία. DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας

Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία. DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας Ελληνικός πολιτισμός - το ενιαίο και διαχρονικό φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΔΡΟΥΛΙΑΣ Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα Παραγωγή λόγου για την Ε και την ΣΤ Δημοτικού ΠΡΟΛΟΓΟΣ Για να κρατάς αυτό το βιβλίο στα χέρια σου, σημαίνει ότι θέλεις να μάθεις να εκφράζεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ.) είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού το 1994 με σκοπό να βοηθήσει και να οργανώσει την εξάπλωση του βιβλίου.* Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1.α. Το κείμενο: Ο Μακρυγιάννης άρχισε να γράφει τα Απομνημονεύματα στις 26 Φεβρουαρίου του 1829 στο Άργος όπου είχε οριστεί Γενικός Αρχηγός της Εκτελεστικής Δυνάμεως

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Διάρκεια: Περιληπτική Περιγραφή: Δύο 45λεπτες διδακτικές περίοδοι Η πρώτη περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254)

Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

15/9/2009. 1880 ποίηση & πεζογραφία στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις Νέα εκφραστικά μέσα

15/9/2009. 1880 ποίηση & πεζογραφία στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις Νέα εκφραστικά μέσα Νέα Αθηναϊκή Σχολή Λογοτεχνία Β Λυκείου Εισαγωγή Επιμέλεια: Τ. Γιακουμάτου www.netschoolbook.gr 1880 ποίηση & πεζογραφία στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις Νέα εκφραστικά μέσα Εσωτερική αναδιάρθρωση κράτους-στόχος

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Γιώτα Γουβέλη και «Η πρώτη κυρία» Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου :21

Η συγγραφέας Γιώτα Γουβέλη και «Η πρώτη κυρία» Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου :21 Ημερομηνία 12/12/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://now24.gr/ Μαίρη Γκαζιάνη http://now24.gr/i-singrafeas-giota-gouveli-ke-i-proti-kiria/ Η συγγραφέας Γιώτα Γουβέλη και «Η πρώτη κυρία» Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ Α1 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Η επιστολή ή το γράμμα είναι ένα είδος επικοινωνιακού λόγου, πολύ χρήσιμο για την κοινωνική μας ζωή. Υπάρχουν διάφορα είδη επιστολών. Μια επιστολή μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τίτλος Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη Αρχείο Επισκόπου Διονυσίου Μαραγκουδάκη Συλλογή Μονών (νομών Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

50 ΧΡΟΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΨΗΦΟΥ

50 ΧΡΟΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΨΗΦΟΥ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΨΗΦΟΥ της Χριστιάννας Λούπα (15-3-06) «Ορισμένα τινά Ελληνικά θήλεα ζητούν να δοθή ψήφος εις τας γυναίκας. Σχετικώς με το ίδιον τούτο θέμα διαπρεπέστατος επιστήμων είχεν άλλοτε αναπτύξει

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Συγγραφέας Βασίλης Γ. Παυλόπουλος Περίληψη Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του γάμου και της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο πουπουλένιος Κ. Μαρκουλάκης, Ν. Κουρής, Οδ. Παπασπηλιόπουλος, Γ. Πυρπασόπουλος Αν και

Ο πουπουλένιος Κ. Μαρκουλάκης, Ν. Κουρής, Οδ. Παπασπηλιόπουλος, Γ. Πυρπασόπουλος Αν και Ο πουπουλένιος Κοινωνικό του Μάρτιν ΜακΝτόνα Διαρκεια : 125 ' Σκηνοθ.-μετάφρ.: Κ. Μαρκουλάκης Ερμηνεύουν: Κ. Μαρκουλάκης, Ν. Κουρής, Οδ. Παπασπηλιόπουλος, Γ. Πυρπασόπουλος. Σκην.-κοστ.: Αθ. Σμαραγδή, Φ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί"

Σόφη Θεοδωρίδου: Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί" Το clickatlife επιλέγει ρήσεις από έντεκα συγγραφείς της παγκόσμιας κλασσικής λογοτεχνίας για να ανοίξει διάλογο με σύγχρονους

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Δημητριάννα Σκουρτσή Γ2 Σχολικό έτος 2014-15 Τάξη Γ Γυμνασίου Λογοτεχνικό Εξωσχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ .1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Τηλεόραση & Φιλαναγνωσία ΚΕΙΜΕΝΟ Ένα σηµαντικό ζήτηµα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιµήσεων του κοινού συνδέεται µε τις επιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου Με αφορµή το εκαπενθήµερο Οδικής Ασφάλειας που διοργανώθηκε στο σχολείο µας µε θέµα «Μαθαίνω να περπατώ µε ασφάλεια στο δρόµο», τα παιδιά της Β 2 αποφάσισαν να

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σωτήρης Σαμπάνης μιλάει για το νέο του βιβλίο "Σκανταλόπετρα"

Ο Σωτήρης Σαμπάνης μιλάει για το νέο του βιβλίο Σκανταλόπετρα Ημερομηνία 24/11/2015 Μέσο Συντάκτης Link achaianews.gr Κατερίνα Σαμψώνα http://bit.ly/1qtceq0 Ο Σωτήρης Σαμπάνης μιλάει για το νέο του βιβλίο "Σκανταλόπετρα" Η Σκανταλόπετρα είναι το νέο βιβλίο του Σωτήρη

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΜΟΝΟΒΑ Κυριακάτικο Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας του Χαρκόβου (Ουκρανία) Οι κοινωνικές αναταραχές του 20 ου αιώνα επηρέασαν και τις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

11 Μαΐου 2016 Φιλομήλα Λαπατά στο klik: «Ο Έλληνας είχε πάντα τη νοοτροπία του θύματος»

11 Μαΐου 2016 Φιλομήλα Λαπατά στο klik: «Ο Έλληνας είχε πάντα τη νοοτροπία του θύματος» 11 Μαΐου 2016 Φιλομήλα Λαπατά στο klik: «Ο Έλληνας είχε πάντα τη νοοτροπία του θύματος» Μετά τα μπεστ σέλερ «Η ξυπόλυτη των Αθηνών» και «Η χήρα του Πειραιά», η συγγραφέας Φιλομήλα Λαπατά επέστρεψε με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 2014 Α1. Το έργο του Βιζυηνού χαρακτηρίζεται, μεταξύ των άλλων και για τη θεατρικότητά του. Θα μπορούσαν λοιπόν να επισημανθούν τα ακόλουθα στοιχεία, που είναι κοινά,

Διαβάστε περισσότερα

Η Πένυ Παπαδάκη μας μιλά με αφορμή την επανέκδοση του βιβλίου της "Φως στις σκιές"

Η Πένυ Παπαδάκη μας μιλά με αφορμή την επανέκδοση του βιβλίου της Φως στις σκιές Η Πένυ Παπαδάκη μας μιλά με αφορμή την επανέκδοση του βιβλίου της "Φως στις σκιές" Κυρία Παπαδάκη, το βιβλίο σας Φως στις Σκιές που επανεκδίδεται από τις εκδόσεις Ψυχογιός, πραγματεύεται δύσκολα κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα