Ερµηνεία στο «Πάτερ ηµών»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερµηνεία στο «Πάτερ ηµών»"

Transcript

1 Ερµηνεία στο «Πάτερ ηµών» Άγιος Μακάριος Νοταράς «Πάτερ ηµών ο εν τοις ουρανοίς» Πραγµατικά, αδελφοί µου, είναι µεγάλη η ευσπλαγχνία του Κυρίου µας και ανερµήνευτη η φιλανθρωπία που έδειξε και δείχνει σε µας τους αχάριστους και αγνώµονες προς Αυτόν, τον ευεργέτη µας. ιότι, όχι µόνο µας ανέστησε, ενώ είχαµε κατρακυλήσει στην αµαρτία, αλλά, επειδή η αγαθότητά Του είναι άπειρη, µας παρέδωσε και πρότυπο προσευχής, που ανεβάζει το νου µας στην υψηλή κατάσταση της Θεολογίας και βοηθά όλο το ανθρώπινο γένος να µην πέσει πάλι από επιπολαιότητα και αφροσύνη στα ίδια αµαρτήµατα. Γι αυτό το λόγο, έτσι όπως είναι και πρέπον, από την αρχή της προσευχής, ανεβάζει το νου µας στο υψηλό επίπεδο της Θεολογίας. Μας γνωρίζει τον κατά φύση Πατέρα Του και ηµιουργό όλης της ορατής και αοράτου κτίσεως, και µας επισηµαίνει την κατάσταση της υιοθεσίας, την οποία εµείς οι Χριστιανοί αξιωθήκαµε να λάβουµε, γι αυτό έχουµε και τη δυνατότητα να Τον φωνάζουµε κατά χάριν, «Πατέρα». ιότι, αφού ο Κύριός µας Ιησούς Χριστός σαρκώθηκε, δόθηκε εξουσία σε όλους, όσοι Τον πίστευσαν, να γίνουν τέκνα και υιοί του Θεού, µέσω του αγίου Βαπτίσµατος, καθώς το λέει ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Σ όσους Τον δέχθηκαν και πίστευσαν σ Αυτόν, έδωσε το δικαίωµα να γίνουν παιδιά του Θεού». Ενώ ο απόστολος Παύλος γράφει: «Είστε όλοι παιδιά του Θεού, αφού πιστεύετε στον Ιησού Χριστό». Και σε άλλο σηµείο: «Και επειδή πραγµατικά είστε παιδιά Του, ο Θεός απέστειλε το Πνεύµα του Υιού στις καρδιές σας, και αυτό φωνάζει: Αββά, Πατέρα µου». ηλαδή: Όλοι οι πιστοί και ορθόδοξοι Χριστιανοί είστε παιδιά του Θεού µέσω της πίστεως, µε τη Χάρη του Θεού. Ή να το πω και διαφορετικά: Επειδή είστε παιδιά του Θεού, έστειλε ο Θεός και κατά Χάριν Πατέρας σας το Άγιο Πνεύµα του Υιού Του στις καρδιές σας, το οποίο φωνάζει µυστικά εκεί µέσα: «Πατέρα, Πατέρα µας». Γι αυτό ο Κύριός µας παραγγέλλει πως να προσευχόµαστε προς τον κατά Χάριν Πατέρα µας, για να είµαστε πάντοτε, µέχρι το τέλος, κάτω από τη Χάρη της υιοθεσίας. Να είµαστε δηλαδή παιδιά του Θεού, όχι µόνο κατά την ώρα της αναγεννήσεώς µας µε το άγιο

2 Βάπτισµα, αλλά και στη συνέχεια, µέσα στη ζωή και στην πράξη. ιότι, όποιος δεν ζει πνευµατική ζωή και δεν έχει έργα πνευµατικά, άξια της άνωθεν αναγεννήσεως, αλλά τα έργα του είναι έργα σατανικά, αυτός δεν είναι άξιος να ονοµάζει πατέρα του τον Θεό. Αλλά θα ονοµάζει πατέρα του τον διάβολο, σύµφωνα µε το λόγο του Κυρίου µας που λέει: «Ο πατέρας που έχετε εσείς είναι ο διάβολος, και όσα επιθυµεί ο πατέρας σας, αυτά θέλετε να κάνετε». ηλαδή εσείς είστε γεννηµένοι ως προς την κακία από τον πατέρα σας, τον διάβολο, και τις κακές και διεστραµµένες επιθυµίες του πατέρα σας θέλετε να κάνετε. Μας προστάζει δε να ονοµάζουµε τον Θεό «Πατέρα», αφενός µεν για να µας πληροφορήσει ότι γίναµε στ αλήθεια παιδιά του Θεού µε την αναγέννηση του αγίου Βαπτίσµατος, αφετέρου δε, διότι πρέπει να φυλάττουµε και τις ιδιότητες, δηλαδή τις αρετές του Πατέρα µας, αισθανόµενοι ντροπή κατά κάποιο τρόπο, για τη συγγένεια την οποία έχουµε µε Αυτόν, καθώς ο Ίδιος λέει: «Γίνεσθε ουν οικτίρµονες, καθώς και ο πατήρ ηµών οικτίρµων εστίν». ηλαδή: Να γίνετε και σεις σπλαχνικοί σε όλους, όπως είναι και ο Πατέρας σας σε όλους σπλαχνικός. Και ο απόστολος Πέτρος λέει: «Ετοιµασθείτε λοιπόν πνευµατικά και µείνετε άγρυπνοι, αφήστε να σας καθοδηγεί πλήρως η ελπίδα που σας προσµένει, όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Αφού αποφασίσατε να υπακούετε στον Θεό, µην αφήνετε να ρυθµίζουν τη ζωή σας οι επιθυµίες που είχατε πριν Τον γνωρίσετε. Αντίθετα, όλη η συµπεριφορά σας να είναι άγια, όπως άγιος είναι και ο Θεός που σας κάλεσε. Γιατί το λέει η Γραφή: Να γίνετε άγιοι γιατί κι εγώ είµαι άγιος. Κι αφού στις προσευχές σας ονοµάζετε τον Θεό Πατέρα, που κρίνει τον καθένα σύµφωνα µε τα έργα του, χωρίς να κάνει διακρίσεις σε πρόσωπα, έχετε υποχρέωση να περνάτε την πρόσκαιρη ζωή σας πάνω στη γη µε σεβασµό στον Θεό, για να µην κατακριθείτε απ Αυτόν». Ο δε Μέγας Βασίλειος λέει ότι «χαρακτηριστικό εκείνου, ο οποίος γεννήθηκε από το Πνεύµα το Άγιο, είναι να γίνει κατά το δυνατόν παρόµοιος µε το Πνεύµα, από το Οποίο και γεννήθηκε, καθώς είναι γραµµένο, ότι εκείνος που γεννήθηκε από σαρκικό πατέρα είναι και αυτός σάρκα, δηλαδή είναι σαρκικός. Εκείνος όµως που γεννήθηκε από το Πνεύµα το Άγιο, είναι πνεύµα, δηλαδή είναι πνευµατικός». Και τρίτον, Τον ονοµάζουµε «Πατέρα», διότι πιστεύσαµε σ αυτόν, τον Μονογενή Υιό του Θεού, συµφιλιωθήκαµε µε τον Θεό, τον ουράνιο Πατέρα µας, ενώ πριν ήµασταν εχθροί µαζί Του και τέκνα οργής. Και όταν λέει ο Κύριος να λέµε «Πάτερ ηµών», δείχνει µε αυτό ότι, όσοι αναγεννηθήκαµε µε το άγιο Βάπτισµα, όλοι είµαστε αδελφοί

3 γνήσιοι και παιδιά ενός Πατέρα, δηλαδή του Θεού, που σηµαίνει παιδιά της Αγίας Ανατολικής, Αποστολικής και Καθολικής Εκκλησίας. Γι αυτό πρέπει να αγαπούµε ο ένας τον άλλον ως γνήσιοι αδελφοί, καθώς µας προστάζει ο Κύριος λέγοντας: «Αυτή είναι η δική µου εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον». Και ως προς µεν «το είναι», δηλαδή την πλάση και δηµιουργία µας, είναι και λέγεται ο Θεός Πατέρας όλων των ανθρώπων, και των πιστών και των απίστων. Έχουµε λοιπόν χρέος να αγαπούµε όλους τους ανθρώπους, διότι τους έκαµε την τιµή και τους έπλασε µε τα χέρια Του ο Θεός, και µόνο την κακία και την ασέβεια να µισούµε και όχι το πλάσµα του Θεού. Κατά δε το «ευ είναι», δηλαδή την ανάπλασή µας, πάλι είναι και λέγεται ο Θεός Πατέρας όλων των ανθρώπων. Και γι αυτό πρέπει να αγαπούµε εµείς οι ορθόδοξοι ο ένας τον άλλο, γιατί είµαστε διπλά ενωµένοι και κατά τη φύση και κατά τη Χάρη. Όλοι δε οι άνθρωποι διαιρούνται σε τρεις κατηγορίες: Σε δούλους γνήσιους, σε δούλους νόθους και σε δούλους πονηρούς, εχθρούς του Θεού. Και δούλοι γνήσιοι είναι όσοι πιστεύουν ορθά, είναι δηλαδή ορθόδοξοι, και µε φόβο και χαρά επιτελούν το θέληµα του Θεού. ούλοι νόθοι είναι όσοι πιστεύουν µεν στον Χριστό και έλαβαν και το άγιο Βάπτισµα, αλλά όµως δεν εργάζονται τις εντολές Του. Οι άλλοι, παρόλο που είναι και αυτοί δούλοι, ως δικά Του δηµιουργήµατα, είναι όµως πονηροί, εχθροί και ενάντιοι του Θεού, αν και είναι πολύ αδύνατοι και µηδαµινοί και δεν µπορούν να επιφέρουν κάτι κακό εναντίον Του. Και αυτοί είναι όσοι πίστευσαν στον Χριστό, ύστερα όµως έπεσαν σε διάφορες αιρέσεις. Μαζί µ αυτούς συναριθµούνται οι άπιστοι και οι ασεβείς. Όµως εµείς που αξιωθήκαµε να γίνουµε δούλοι του Θεού κατά Χάριν, δια της αναγεννήσεως του αγίου Βαπτίσµατος, ας µη γινόµαστε πάλι δούλοι στον εχθρό µας τον διάβολο, µε το να πέφτουµε θεληµατικώς στα κακά του θελήµατα, για να µη γίνουµε όµοιοι µ εκείνους, για τους οποίους γράφει ο Απόστολος ότι «ήταν παγιδευµένοι από τον διάβολο, για να κάνουν το θέληµά του». Αλλά επειδή ο Πατέρας µας είναι στους Ουρανούς, πρέπει και εµείς να στρέφουµε το νου µας στον Ουρανό, εκεί που είναι η πατρίδα µας, η άνω Ιερουσαλήµ, και όχι να έχουµε στραµµένο το βλέµµα µας κάτω στη γη, όπως οι χοίροι. Αλλά να προσβλέπουµε προς Αυτόν, τον γλυκύτατο Σωτήρα και εσπότη µας, και στα ουράνια κάλλη του Παραδείσου. Και αυτό να το κάνουµε, όχι µόνο τον καιρό της

4 προσευχής, αλλά όλον τον καιρό και σε κάθε τόπο πρέπει να έχουµε το νου µας στον Ουρανό, για να µη διασκορπίζεται εδώ κάτω στα φθαρτά και πρόσκαιρα πράγµατα. Και, αν ασκούµε κάθε µέρα βία στον εαυτό µας, καθώς λέει ο Κύριος, ότι «η Βασιλεία του Θεού κερδίζεται µε βία και προσπάθεια και την κατακτούν όσοι αγωνίζονται», µε τη βοήθεια του Θεού, θα διαφυλαχθεί και σε µας το «κατ εικόνα» σώο και καθαρό. Και έτσι λίγο-λίγο από το «κατ εικόνα» ανερχόµαστε προς το «καθ οµοίωσιν», αγιαζόµενοι από τον Θεό και αγιάζοντας κι εµείς το Όνοµά Του στη γη, λέγοντας προς Αυτόν µαζί µε την Κυριακή προσευχή: «Αγιασθήτω το Όνοµά Σου». «Αγιασθήτω το όνοµά Σου» Μήπως δεν είναι τάχα άγιο το Όνοµα του Θεού και γι αυτό πρέπει να παρακαλούµε να αγιασθεί; Πώς αρµόζει να κάνουµε κάτι τέτοιο; Αυτός δεν είναι η πηγή της αγιότητας; Απ Αυτόν δεν αγιάζονται τα πάντα, όσα βρίσκονται στον Ουρανό και στη γη; Πώς λοιπόν εδώ µας προτρέπει να αγιάζουµε το Όνοµά Του; Το Όνοµα του Θεού, αυτό καθ εαυτό, είναι άγιο και υπεράγιο και πηγή αγιότητας. Και µόλις το αναφέρουµε αγιάζει όλα εκείνα για τα οποία το αναφέρουµε. εν επιδέχεται δε καµιά αύξηση αγιότητας ή ελάττωση. Όµως ο Θεός θέλει και αγαπά να δοξάζεται το Όνοµά Του και από όλα τα δηµιουργήµατά Του, καθώς το λέει ο προφήτης και ψαλµωδός αβίδ: «Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού». ηλαδή: «οξάσατε τον Θεό όλα τα δηµιουργήµατά Του». Και αυτό το απαιτεί. Όχι τόσο για τον εαυτό του, όσο για να αγιασθούν τα πλάσµατά Του απ Αυτόν και να δοξασθούν. Γι αυτό πρέπει, ό,τι και να κάνουµε, να το κάνουµε για τη δόξα του Θεού, σύµφωνα και µε τον Απόστολο που λέει: «Είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάνετε ο,τιδήποτε άλλο, να το κάνετε για τη δόξα του Θεού, για να αγιάζεται το Όνοµα του Θεού και από µας». Και το Όνοµα του Θεού αγιάζεται, όταν κάνουµε έργα καλά και άγια, όπως είναι και η πίστη µας αγία. Και τότε, βλέποντας οι άνθρωποι την καλή µας πολιτεία, οι µεν πιστοί Χριστιανοί θα δοξάζουν τον Θεό, ο Οποίος µας σοφίζει και µας ενδυναµώνει να εργαζόµαστε το καλό, οι δε άπιστοι θα έλθουν σε επίγνωση της αλήθειας, βλέποντας ότι τα έργα µας, επιβεβαιώνουν την πίστη µας. Το ίδιο µας παρακινεί και ο Κύριος να κάνουµε, λέγοντας: «Να λάµπει µε τέτοιο τρόπο το φως των έργων σας µπροστά στους ανθρώπους, ώστε βλέποντας τα καλά σας έργα, να δοξάσουν τον Πατέρα σας τον επουράνιο».

5 Συµβαίνει βέβαια και το αντίθετο, δηλαδή να βλασφηµείται εξαιτίας µας το Όνοµα του Θεού από τους ειδωλολάτρες και τους άπιστους, κατά τον Απόστολο: «Το Όνοµα του Θεού διασύρεται εξαιτίας σας από τους ειδωλολάτρες». Κάτι τέτοιο βέβαια δηµιουργεί µεγάλη σύγχυση και φοβερό κίνδυνο, διότι νοµίζουν οι άνθρωποι, και µάλιστα οι άπιστοι, ότι ο Θεός µας προστάζει να έχουµε µια τέτοια συµπεριφορά. Γι αυτό, για να µην υβρίζεται και ατιµάζεται ο Θεός και για να µην κινδυνεύουµε κι εµείς να δηµιουργήσουµε για τον εαυτό µας αιώνια κόλαση, πρέπει να φροντίζουµε, µαζί µε την ορθή πίστη και την ευσέβεια, να έχουµε ενάρετη ζωή και πολιτεία. Ενάρετη ζωή, όταν λέµε, εννοούµε να εκτελούµε τις εντολές του Χριστού, όπως και ο Ίδιος µας το ζητά λέγοντας: «Αν µε αγαπάτε, θα πρέπει να τηρήσετε τις εντολές µου». Και θα τηρήσουµε τις εντολές Του, για να φανερώσουµε την αγάπη που τρέφουµε σ Αυτόν. Γιατί από την τήρηση των εντολών Του στερεώνεται και η πίστη µας προς Αυτόν. Ο ιερός Χρυσόστοµος λέει: «Αν κάποιος δεν µπορεί να αναφέρει το Όνοµα του Κυρίου Ιησού, παρά µόνο µε τη Χάρη του Αγίου Πνεύµατος, πολύ περισσότερο δεν µπορεί να κρατήσει την πίστη του ασάλευτη και ριζωµένη, χωρίς τη βοήθεια του Αγίου Πνεύµατος. Πώς όµως θα µπορέσουµε να ελκύσουµε τη Χάρη του Αγίου Πνεύµατος και να γίνουµε άξιοι να τη διατηρήσουµε πάντοτε στην ύπαρξή µας; Με τα καλά έργα και την άριστη βιοτή µας. Γιατί όπως το φως του λυχναριού ανάβει µε το λάδι και, όταν εκείνο καεί σβήνει και το φως του, µε τον ίδιο τρόπο και η Χάρη του Αγίου Πνεύµατος εκχέεται προς εµάς και µας φωτίζει. Όταν έχουµε έργα καλά και όταν κατακλύζει την ψυχή µας πολλή ευσπλαχνία και ελεηµοσύνη για τους αδελφούς µας. Αν όµως η ψυχή δεν τα έχει εγκολπωθεί όλα αυτά, τότε αναχωρεί η Χάρη και αποµακρύνεται από µας. Ας κρατήσουµε λοιπόν µέσα µας το φως του Αγίου Πνεύµατος, µε την πλούσια φιλανθρωπία µας και την ανεξάντλητη ελεηµοσύνη µας προς αυτούς που έχουν ανάγκη. ιαφορετικά, θα ναυαγήσουµε και ως προς την πίστη µας. ιότι και η πίστη χρειάζεται κυρίως τη βοήθεια και την παραµονή του Αγίου Πνεύµατος, για να παραµείνει αδιάσειστη. Αλλά η Χάρη του Αγίου Πνεύµατος συνηθίζει να κρατείται και να παραµένει µέσα µας, αν διαθέτουµε καθαρή ζωή και ενάρετο βίο. Αν λοιπόν θέλουµε να έχουµε συνεχώς εδραιωµένη την πίστη µας, πρέπει να διαθέτουµε άγια και λαµπρή βιοτή, η οποία θα πείθει το Πνεύµα το Άγιο να παραµένει και να συνέχει την πίστη µας. ιότι είναι αδύνατον να έχει κάποιος ζωή ακάθαρτη και διεφθαρµένη και να µην έχει διασαλευθεί η πίστη του.

6 Και για να σας αποδείξω την αλήθεια αυτού που σας λέω και ότι οι πονηρές πράξεις λυµαίνονται τη σταθερότητα της πίστεως, ακούστε τι γράφει ο απόστολος Παύλος προς τον Τιµόθεο: Για να πορεύεσαι, του λέει. και να πολεµάς έχοντας αυτά τα όπλα στον ωραίο σου αγώνα, δηλαδή να έχεις πίστη και καλή συνείδηση (η οποία γεννιέται από τη σωστή ζωή και τα καλά έργα). Αυτή τη συνείδηση, κάποιοι που την απέρριψαν, στο τέλος ναυάγησαν και στην πίστη τους». Και σε άλλο σηµείο πάλι λέει ο ιερός Χρυσόστοµος: «Ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Αυτήν, επειδή κάποιοι την αγάπησαν, έχασαν την πίστη τους και πλανήθηκαν». Βλέπεις ότι και αυτοί που δεν είχαν αγαθή συνείδηση και αυτοί που αγάπησαν τη φιλαργυρία έχασαν την πίστη τους; Όλα αυτά πρέπει, αδελφοί µου, να τα συλλογισθούµε καλά και να φροντίσουµε να είναι άριστη η βιοτή µας, για να είναι διπλούς και ο µισθός µας. Ο ένας θα είναι για τα καλά και θεάρεστά µας έργα και ο άλλος για τη στερέωση της πίστεώς µας. ιότι ό,τι είναι η τροφή για το σώµα, το ίδιο είναι και η ενάρετη πολιτεία για την πίστη. Και όπως η φύση του σώµατος δεν µπορεί να ζήσει χωρίς την υλική τροφή, το ίδιο και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή». Πράγµατι, πολλοί είχαν πίστη και ήταν Χριστιανοί, αλλά επειδή δεν είχαν αγαθά έργα, έχασαν τη σωτηρία. Εµείς όµως ας φροντίσουµε και για τα δύο, και για την πίστη και για τα καλά έργα, για να µπορούµε να συνεχίσουµε άφοβα να λέµε την Κυριακή Προσευχή. «Ελθέτω η βασιλεία Σου» Επειδή η ανθρώπινη φύση µε τη θέλησή της υποδουλώθηκε στον ανθρωποκτόνο διάβολο, γι αυτό µας προστάζει ο Κύριός µας να παρακαλούµε τον Θεό και Πατέρα µας να µας ελευθερώσει, από την πικρή τυραννία του διαβόλου. Αλλά αυτό δεν γίνεται µε κανέναν άλλο τρόπο, παρά µόνο αν έλθει η Βασιλεία του Θεού µέσα µας. Αυτό σηµαίνει να έλθει το Πνεύµα το Άγιο, για να διώξει από µας τον τύραννο εχθρό και να µας εξουσιάσει, καθότι στους τέλειους αρµόζει να ζητούν τη Βασιλεία του Θεού και Πατρός, επειδή αυτοί έχουν φθάσει στην τελειότητα της πνευµατικής ηλικίας. Όσοι όµως έχουµε ακόµη τις τύψεις της συνειδήσεως να µας βασανίζουν, όπως εγώ, δεν µπορούµε ούτε να ανοίξουµε το στόµα µας να ζητήσουµε τέτοια πράγµατα, αλλά πρέπει να παρακαλούµε τον Θεό να στείλει το Άγιό Του Πνεύµα, για να µας φωτίσει και να µας δυναµώσει στο θέληµα Του το άγιο και στα έργα της µετάνοιας.

7 ιότι λέει ο Τίµιος Πρόδροµος: «Μετανοείτε, ήγγικε γαρ η βασίλεια των ουρανών». ηλαδή: «Μετανοείτε, γιατί έφθασε η Βασιλεία του Θεού». Σαν να λέει: Άνθρωποι, µετανοείτε για τα κακά που κάνετε και ετοιµασθείτε για να υποδεχθείτε τη Βασιλεία των Ουρανών, δηλαδή Αυτόν τον Μονογενή και Λόγο του Θεού, ο Οποίος ήλθε για να εξουσιάσει και να σώσει όλον τον κόσµο. Γι αυτό πρέπει να λέµε κι εµείς αυτό που µας παρέδωσε ο άγιος Μάξιµος: «Ας έλθει το Πνεύµα το Άγιο να µας καθαρίσει τελείως και στο σώµα και στην ψυχή, ώστε να γίνουµε κατοικία άξια να υποδεχθούµε την Αγία Τριάδα, για να βασιλεύσει στο εξής ο Θεός σε µας, δηλαδή µέσα στις καρδιές µας, καθώς είναι γραµµένο: Η Βασιλεία του Θεού είναι µέσα στην καρδιά µας». Και σε άλλο χωρίο: «Εγώ και ο Πατέρας µου θα έλθουµε και θα κατοικήσουµε σ εκείνον που αγαπά τις εντολές µου». Και να µην κατοικεί πια στην καρδιά µας η αµαρτία, καθώς το λέει, και ο Απόστολος: «Ας µη βασιλεύει πια η αµαρτία στο θνητό σώµα σας, ώστε να υπακούετε σ αυτήν λόγω των επιθυµιών του σώµατος». Και έτσι, παίρνοντας δύναµη από την παρουσία του Αγίου Πνεύµατος, να κάνουµε το θέληµα του Θεού και επουράνιου Πατέρα µας και να λέµε χωρίς ντροπή στην προσευχή µας: «Γενηθήτω το θέληµά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης». «Γεννηθήτω το θέληµα Σου ως εν ουρανώ και επί της γης» εν υπάρχει τίποτε πιο µακάριο και πιο ειρηνικό πράγµα, ούτε στη γη ούτε στον ουρανό, από το να κάνει κανείς το θέληµα του Θεού. Ο Εωσφόρος ήταν στον ουρανό. Επειδή δεν ήθελε όµως να κάνει το θέληµα του Θεού, γκρεµίστηκε στον Άδη. Ο Αδάµ ήταν µέσα στον Παράδεισο και τον τιµούσε σαν βασιλιά όλη η κτίση. Επειδή όµως δεν φύλαξε τη θεϊκή εντολή, έπεσε στην εσχάτη ταλαιπωρία. Εκείνος λοιπόν που δεν θέλει να κάνει το θέληµα του Θεού, είναι καθολικά υπερήφανος. Γι αυτό και ο προφήτης αβίδ µε το δίκιο του, κατά κάποιο τρόπο, καταριέται αυτούς τους ανθρώπους και λέει: «Επέπληξες, Κύριε, τους υπερήφανους, που αρνούνται να υπακούσουν στο νόµο Σου. Καταραµένοι είναι εκείνοι που παρεκκλίνουν από την τήρηση των εντολών σου». Και σε άλλο σηµείο αναφέρει: «Οι υπερήφανοι κάνουν πολλές παρανοµίες και παραβάσεις». Με όλα αυτά ο Προφήτης αποδεικνύει ότι αιτία της παρανοµίας είναι η υπερηφάνεια. Και το αντίθετο, αιτία της υπερηφάνειας, είναι η παρανοµία. Γι αυτό είναι αδύνατον να βρει κανείς άνθρωπο ταπεινό

8 ανάµεσα στους παράνοµους ή άνθρωπο να φυλάττει το νόµο του Θεού ανάµεσα στους υπερήφανους, διότι η υπερηφάνεια είναι αρχή και τέλος κάθε κακίας. Θέληµα όµως του Θεού είναι να απαλλαγούµε από τα κακά και να κάνουµε τα καλά, καθώς µας το λέει και ο προφήτης: «Έκκλινον από κακού και ποίησον αγαθόν». ηλαδή «παραµέρισε το κακό και κάνε το καλό». Καλά δε είναι, όσα αναφέρονται στην Αγία Γραφή και όσα µας έχουν παραδώσει οι Άγιοι της Εκκλησίας µας και όχι όσα ο καθένας µας ασύνετα διακηρύττει, τα οποία πολλές φορές είναι βλαβερά για τις ψυχές και οδηγούν τον άνθρωπο στην απώλεια. Αν όµως ακολουθούµε τις συνήθειες του κόσµου ή αν ο καθένας κινείται ανάλογα µε τις επιθυµίες του, τότε, και εµείς οι Χριστιανοί, δεν θα έχουµε καµιά διαφορά από τους άπιστους, οι οποίοι δεν πιστεύουν ούτε εφαρµόζουν τις Γραφές. Επίσης δεν θα διαφέρουµε από τους ανθρώπους αυτούς που ζούσαν την περίοδο εκείνη της αναρχίας, η οποία αναφέρεται στο βιβλίο των Κριτών. Εκεί λοιπόν λέει: «Ο καθένας έκανε εκείνο που έκρινε ότι είναι καλό για τα δικά του µάτια και τα δικά του κριτήρια, διότι δεν υπήρχε βασιλιάς να κυβερνήσει τις ηµέρες εκείνες». Για τον ίδιο λόγο και οι Εβραίοι, ήθελαν να θανατώσουν τον Κύριό µας από το φθόνο τους, ενώ ο Πιλάτος ήθελε να τον απολύσει, διότι δεν έβρισκε σ Αυτόν αιτία θανάτου. Εκείνοι όµως πήραν το λόγο και είπαν: «Εµείς έχουµε νόµο, και σύµφωνα µε το νόµο µας, πρέπει να πεθάνει, επειδή ονόµασε τον εαυτό του Υιό του Θεού». Αυτά όµως ήταν όλα ψέµατα. Γιατί που βρίσκεται στο νόµο ότι πρέπει να πεθάνει όποιος θα ονοµάσει τον εαυτό του υιό του Θεού, εφόσον µάλιστα η Αγία Γραφή ονοµάζει τους ανθρώπους θεούς και υιούς του Θεού; «Εγώ είπα ότι είσθε όλοι θεοί και υιοί του ύψιστου Θεού». Οπότε, λέγοντας οι Εβραίοι «νόµο έχουµε», λένε ψέµατα, διότι τέτοιος νόµος δεν υπάρχει. Βλέπεις, αγαπητέ, ότι έκαναν νόµο το φθόνο και την κακία τους; Σ αυτούς τους ανθρώπους αναφέρεται ο σοφός Σολοµώντας, όταν λέει: «Ας κάνουµε νόµο τη δύναµή µας, για να παγιδεύσουµε κρυφά τον δίκαιο». Ο νόµος βέβαια και οι Προφήτες έγραφαν ότι θα έλθει ο Χριστός και θα σαρκωθεί και θα πεθάνει για τη σωτηρία του κόσµου, όχι όµως για το σκοπό που έθεταν εκείνοι, οι παράνοµοι. Λοιπόν, ας προσπαθήσουµε να µην πάθουµε κι εµείς ότι έπαθαν οι Εβραίοι. Ας φροντίσουµε να τηρούµε τις εντολές του Κυρίου µας και ας µην πορευόµαστε έξω από όσα είναι γραµµένα στην Αγία Γραφή. Και «οι εντολές Του δεν είναι βαριές», καθώς το λέει και ο ευαγγελιστής Ιωάννης. Και επειδή ο Κύριός µας έκανε το θέληµα του Πατέρα Του ανελλιπώς στη γη, γι αυτό πρέπει να Τον παρακαλούµε να δίνει δύναµη και σε µας και να µας φωτίζει να κάνουµε κι εµείς το

9 άγιό Του θέληµα στη γη, καθώς το κάνουν οι άγιοι Άγγελοι στον Ουρανό. ιότι «χωρίς τη δική Του συνέργεια, δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτε». Και έτσι όπως υποτάσσονται οι Άγγελοι χωρίς αντιλογία σ όλα τα θεία προστάγµατά Του, έτσι πρέπει να υποτασσόµαστε κι εµείς όλοι οι άνθρωποι στο θείο θέληµά Του, το οποίο περιέχεται µέσα στις Άγιες Γραφές, για να υπάρχει ειρήνη στη γη µεταξύ των ανθρώπων, όπως και στον Ουρανό µεταξύ των Αγγέλων και για να µπορούµε να λέµε µε παρρησία προς τον Θεό Πατέρα µας: «Τον άρτον ηµών τον επιούσιον δος ηµίν σήµερον». «Τον άρτον ηµών τον επιούσιον δος ηµίν σήµερον» Ο άρτος λέγεται επιούσιος µε τρεις έννοιες. Και για να ξέρουµε, όταν προσευχόµαστε, ποιόν άρτο ζητάµε από τον Θεό και Πατέρα µας, ας δούµε τη σηµασία της κάθε µιας έννοιας. Πρώτα-πρώτα άρτος επιούσιος λέγεται ο κοινός άρτος, το ψωµί, η σωµατική τροφή, η οποία αναµιγνύεται µε την ουσία του σώµατος, για να αυξάνει και να δυναµώνει το σώµα, ώστε να µην οδηγηθεί στο θάνατο. Εποµένως, αν πάρουµε τον άρτο µε αυτή την έννοια, δεν πρέπει να επιζητούµε εκείνα τα φαγητά που φέρνουν στο σώµα µας τρυφή και ηδυπάθεια, για τα οποία ο απόστολος Ιάκωβος λέει: «Ζητάτε από τον Θεό και δεν λαµβάνετε, διότι δεν ζητάτε από τον Θεό τα απαραίτητα, αλλά επιδιώκετε εκείνα που θα συντελέσουν στην αύξηση της ηδονής». Και σε άλλο σηµείο: «Επιδοθήκατε στις τρυφές και στη σπατάλη, εδώ στη γη, και καλοθρέψατε τα σώµατά σας τόσο, σαν να σας είχαν για σφαχτάρια». Αλλά ο Κύριός µας λέει: «Προσέχετε καλά τον εαυτό σας, µην τύχει και βαρύνει ο νους σας από τη µέθη και τις κοσµικές µέριµνες και σας αιφνιδιάσει εκείνη η ηµέρα η έσχατη». Γι αυτό λοιπόν, µόνο την αναγκαία τροφή πρέπει να ζητούµε, διότι ο Κύριος συγκαταβαίνει στην ανθρώπινη ασθένεια µας και προστάζει να ζητούµε µόνο τον επιούσιο άρτο και όχι τα περιττά. Αν ήταν διαφορετικά, δεν θα έβαζε στην Κυριακή προσευχή το «δος ηµίν σήµερον». Το «σήµερον» ο Ιερός Χρυσόστοµος το εξηγεί ως «πάντοτε». Το χωρίο λοιπόν αυτό έχει συνοπτικό χαρακτήρα. Ο άγιος Μάξιµος ονοµάζει το σώµα φίλο της ψυχής. Ο δε Παροιµιαστής νουθετεί την ψυχή να µην περιποιείται το σώµα «µε τα δυο πόδια». ηλαδή να µην έχει πολλή φροντίδα γι αυτό, αλλά να

10 το φροντίζει µόνο «µε το ένα πόδι». Κι αυτό πάλι να γίνεται λίγες φορές, για να µην τύχει, λέει, και χορτάσει το σώµα και σηκωθεί καταπάνω της ψυχής και κάνει εκείνα τα ίδια κακά που µας κάνουν οι δαίµονες, οι εχθροί µας. Ας ακούσουµε τον απόστολο Παύλο που λέει: «Όταν έχουµε τροφές και ενδύµατα, ας αρκεσθούµε σ αυτά, διότι όσοι θέλουν να πλουτίσουν, πέφτουν σε πειρασµό, σε παγίδα του διαβόλου και σε πολλές επιθυµίες ανόητες και βλαβερές, που βυθίζουν τους ανθρώπους και τους οδηγούν στην απώλεια της ψυχής και στο χαµό». Αλλά ίσως κάποιος θα µπορούσε να σκεφθεί το εξής: Επειδή µας προστάζει ο Κύριος να ζητούµε την αναγκαία τροφή από Εκείνον, ας κάθοµαι αµέριµνος και αργός, περιµένοντας από τον Θεό να µου δώσει να φάω. Σ αυτόν θα απαντήσουµε, ότι άλλο είναι η µέριµνα και το άγχος και άλλο η εργασία. Μέριµνα είναι ο περισπασµός και η ταραχή του νου γύρω από πολλά και υπερβολικά πράγµατα, ενώ εργασία είναι το να εργάζεται κάποιος, το να σπέρνει δηλαδή ή το να εξασκεί µια άλλη τέχνη. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν πρέπει να διακατέχεται από άγχος και µέριµνα και δεν πρέπει να ανησυχεί και να σκοτίζει το νου του, αλλά να έχει όλη του την ελπίδα στον Θεό και να αναθέτει σ Αυτόν κάθε µέριµνα, καθώς το λέει και ο προφήτης αβίδ «επίρριψον επί Κύριον την µέριµνάν σου και αυτός σε διαθρέψει», ηλαδή, «άφησε στον Κύριο τη φροντίδα της διατροφής σου και Εκείνος θα σε διαθρέψει». Αν τώρα κάποιος βασίζει την ελπίδα του πιο πολύ στα έργα των χεριών του και στους κόπους του ή στους συνανθρώπους του, θα ακούσει από τον προφήτη Μωυσή να λέει στο ευτερονόµιο: «Όποιος βασίζεται και ελπίζει στα έργα των χεριών του, είναι ακάθαρτος και όποιος πέφτει σε πολλές µέριµνες και φροντίδες, είναι ακάθαρτος. Και όποιος συνεχώς περπατάει µε τα τέσσερα, και αυτός είναι ακάθαρτος». Και περπατάει πάνω στα χέρια του εκείνος που στηρίζει όλη την ελπίδα του στα χέρια, δηλαδή στα έργα που κάνουν τα χέρια και στην τέχνη του, κατά τον άγιο Νείλο: «Περπατάει δε µε τα τέσσερα εκείνος που έχει την ελπίδα του στα αισθητά πράγµατα και προσηλωµένο το νου του στην φροντίδα τους. Ο άνθρωπος δε που έχει πολλά πόδια είναι αυτός που βασίζεται στα σωµατικά σε κάθε περίσταση και τα εναγκαλίζεται και µε τα δυο του χέρια και µε όλη του τη δύναµη».

11 Ο δε προφήτης Ιερεµίας λέει: «Ας είναι καταραµένος ο άνθρωπος εκείνος που έχει την ελπίδα του σε άνθρωπο και στηρίζει τη δύναµή του πάνω σ αυτόν και έτσι αποµακρύνει την καρδιά του από τον Κύριο. Και ας είναι ευλογηµένος ο άνθρωπος που έχει την πεποίθησή του στον Κύριο και ο Κύριος είναι η ελπίδα του». Άνθρωποι, γιατί ταραζόµαστε µάταια; Ο δρόµος της ζωής είναι λίγος, όπως το λέει και ο προφήτης και βασιλιάς αβίδ προς τον Θεό: «Ιδού, Κύριε, έκανες τις ηµέρες της ζωής µου να είναι τόσο λίγες, µετρηµένες στην παλάµη του χεριού. Και η σύσταση της φύσεώς µου δεν είναι τίποτα µπροστά στη δική σου αιωνιότητα. Όµως, όχι εγώ µόνο, αλλά τα πάντα είναι µάταια. Μάταιος είναι και κάθε άνθρωπος που ζει σ αυτό τον κόσµο. Βέβαια, ο ταλαίπωρος άνθρωπος ζει αυτή τη ζωή όχι αληθινά, αλλά µοιάζει η ζωή του σαν µια ζωγραφισµένη εικόνα. Γι αυτό µάταια ταράσσεται και αποθηκεύει θησαυρούς. Στην ουσία δεν γνωρίζει για ποιον τους συγκεντρώνει αυτούς τους θησαυρούς». Άνθρωπε, έλα στα σύγκαλά σου. Μην τρέχεις σαν τρελλός όλη την ηµέρα µε χίλιες φροντίδες. Και πάλι τη νύχτα µην κάθεσαι να λογαριάζεις τους διαβολικούς τόκους και τα διάφορα, γιατί όλη σου η ζωή τελικά διέρχεται µέσα στους λογαριασµούς του Μαµµωνά, δηλαδή στα πλούτη που προέρχονται από την αδικία. Και έτσι δεν βρίσκεις λίγη ώρα να συλλογισθείς τις αµαρτίες σου και να κλάψεις γι αυτές. εν ακούς τον Κύριό µας που λέει ότι «κανείς δεν µπορεί να δουλεύει σε δύο κυρίους»; «εν µπορείτε», λέει, «να δουλεύετε και στον Θεό και στον Μαµµωνά». Μ αυτό θέλει να πει ότι δεν µπορείτε να δουλεύετε σε δύο αφέντες. Να είναι δηλαδή η καρδιά σας και στον Θεό και στον πλούτο τον άδικο. Και για το σπόρο που έπεσε στα αγκάθια, δεν ακούς που λέει ότι τον έπνιξαν και δεν έκανε κανένα καρπό; ηλαδή θέλει να πει ότι έπεσε ο λόγος του Θεού σε άνθρωπο που ήταν βουτηγµένος στις φροντίδες και στις µέριµνες του πλούτου και δεν έφερε αυτός ο άνθρωπος κανένα καρπό σωτηρίας. εν βλέπεις τον τάδε και τον τάδε πλούσιο, που έκαναν και αυτοί τα όµοια µε σένα, και σύναξαν πλούτο πολύ, αλλά έπειτα τον φύσηξε ο Θεός από τα χέρια τους και τον έχασαν και µαζί µ αυτόν έχασαν και το νου τους και τώρα γυρίζουν γύρω-γύρω, έξω φρενών σαν δαιµονισµένοι; ίκαια βέβαια τα έπαθαν, επειδή είχαν κάνει Θεό τον πλούτο και είχαν το νου τους προσηλωµένο σ αυτόν. Άκουσε, άνθρωπε, τον Κύριο µας που λέει: «Μη θησαυρίζετε για τον εαυτό σας θησαυρούς στη γη, γιατί τους αφανίζει ο σκώρος και οι κλέφτες που γκρεµίζουν και τρυπούν τους τοίχους, για να τους συλήσουν». Και δεν πρέπει να θησαυρίζεις εδώ στη γη, για να µην ακούσεις και συ από τον Κύριο τον ίδιο εκείνο φοβερό λόγο που είπε

12 στον πλούσιο: «Ανόητε πλούσιε, αυτή τη νύχτα σου παίρνουν την ψυχή, όσα θησαύρισες που θα τα αφήσεις»; Ας έλθουµε στον Θεό και Πατέρα µας και ας αφήσουµε σ Αυτόν όλη τη φροντίδα της ζωής µας και Αυτός θα φροντίσει, για µας. Όπως λέει ο απόστολος Πέτρος. Ας πλησιάσουµε τον Θεό, όπως µας φωνάζει ο Προφήτης, λέγοντας : «Πλησιάστε τον Θεό και θα φωτισθούν τα πρόσωπά σας και δεν θα ντροπιαστείτε, ότι µείνατε τάχα αβοήθητοι». Να λοιπόν που µε τη βοήθεια του Θεού σας εξηγήσαµε την µία έννοια σχετικά µε τον επιούσιο άρτο. εύτερη έννοια: Άρτος επιούσιος είναι ο λόγος του Θεού, όπως λέει η Αγία Γραφή: «εν ζει ο άνθρωπος µόνο µε το ψωµί, αλλά και µε κάθε λόγο που βγαίνει από το στόµα του Θεού». Λόγος του Θεού είναι η διδασκαλία του Αγίου Πνεύµατος, δηλαδή όλη η Αγία Γραφή. Παλαιά και Νέα. Από αυτή την Αγία Γραφή άντλησαν, σαν από βρύση, όλοι οι άγιοι Πατέρες και ιδάσκαλοι της Εκκλησίας µας, οι οποίοι µας ποτίζουν µε τα καθάρια νάµατα της θεόπνευστης διδασκαλίας τους. Γι αυτό τα συγγράµµατα και τις διδασκαλίες των Πατέρων πρέπει να τις δεχόµαστε ως άρτο επιούσιο, για να µην πεθάνει η ψυχή µας από την πείνα του λόγου της ζωής, πριν να πεθάνει το σώµα, καθώς το έπαθε και ο Αδάµ, διότι παρέβηκε τη θεϊκή εντολή. Όσοι δεν θέλουν να ακούσουν το λόγο του Θεού και εµποδίζουν και τους άλλους, ή µε τα λόγια τους ή µε το κακό τους παράδειγµα να το κάνουν, παρόµοια και όσοι, όχι µόνο δεν συνεργούν στο να γίνονται σχολεία και άλλα παρόµοια έργα, µε τα οποία προκύπτουν τα παιδιά των Χριστιανών, αλλά εµποδίζουν όσους θέλουν να βοηθήσουν, θα κληρονοµήσουν το «ουαί» και αλίµονο των Φαρισαίων. Ακόµη και εκείνοι οι ιερείς που αµελούν και δεν διδάσκουν τους ενορίτες τους όσα χρειάζονται για τη σωτηρία τους και εκτός απ αυτούς και οι Αρχιερείς -που όχι µόνο δεν διδάσκουν το ποίµνιο τους τις εντολές του Θεού και τα αναγκαία για τη σωτηρία τους, αλλά µε την κακή τους ζωή γίνονται πρόσκοµµα και αιτία απώλειας στους απλούς Χριστιανούς- αυτοί όλοι θα κληρονοµήσουν το «ουαί» και το αλίµονο των Φαρισαίων και Γραµµατέων, γιατί κλείνουν τη Βασιλεία των Ουρανών για τους ανθρώπους και ούτε αυτοί µπαίνουν µέσα σ αυτήν ούτε αυτούς που επιζητούν να εισέλθουν τους αφήνουν να περάσουν. Γι αυτό αυτοί οι άνθρωποι, σαν κακοί οικονόµοι, θα στερηθούν την προστασία και την αγάπη του λαού. Πρέπει επίσης και οι δάσκαλοι, όσοι διδάσκουν τα παιδιά των Χριστιανών, να τα παιδαγωγούν και να τα οδηγούν περισσότερο στη χρηστοήθεια, δηλαδή στα χρηστά ήθη. Γιατί ποιά είναι η ωφέλεια, αν

13 µάθει κάποιος γραµµατική και άλλα φιλοσοφικά µαθήµατα, αλλά παραµένει διεφθαρµένος στα ήθη; Τί όφελος µπορούν αυτά να του προξενήσουν; Ή ποιά προκοπή µπορεί να κάνει ένας τέτοιος άνθρωπος είτε στα πνευµατικά θέµατα είτε στα κοσµικά; Καµία βέβαια. Και τα λέω αυτά, για να µην πει και σε µας ο Θεός εκείνα τα λόγια που είπε στους Εβραίους µε το στόµα του προφήτη Αµώς: «Έρχονται ηµέρες, λέει ο Κύριος, που θα στείλω πείνα στη γη, πείνα όχι από ψωµί, ούτε δίψα από νερό, αλλά πείνα και δίψα από λόγο Κυρίου». Αυτό το έπαθαν οι Εβραίοι από τη σκληρή και αδιάλλακτη προαίρεσή τους. Γι αυτό, για να µην πει και σε µας τέτοιου είδους λόγια ο Κύριος και για να µη συµβεί και σε µας τέτοια φοβερή συµφορά, ας ξυπνήσουµε όλοι από το βαρύ ύπνο της αµέλειας και ας τραφούµε µε το λόγο και τη διδασκαλία του Θεού, ο καθένας όσο µπορεί, για να µην πεθάνει η ψυχή µας από τον πικρό και αιώνιο θάνατο. Αυτή είναι η δεύτερη έννοια του επιούσιου άρτου και είναι τόσο σπουδαιότερη από την πρώτη έννοια, όσο είναι σηµαντικότερη και πιο απαραίτητη η ζωή της ψυχής από τη ζωή του σώµατος. Τρίτη ερµηνεία: Ο επιούσιος άρτος είναι το Σώµα και το Αίµα του Κυρίου, το Οποίο τόσο διαφέρει, από το λόγο του Θεού. Όσο ο ήλιος από την ακτίνα. Κατά τη Θεία Μετάληψη, όλος ο Θεάνθρωπος ήλιος εισέρχεται, ενώνεται και ζυµώνεται µε όλο τον άνθρωπο. Φωτίζει, λαµπρύνει και αγιάζει όλες τις ψυχικές και σωµατικές δυνάµεις και αισθήσεις του ανθρώπου και τον οδηγεί από τη φθορά στην αφθαρσία. Γι αυτό ακριβώς, και κυρίως, λέγεται άρτος επιούσιος η Θεία Κοινωνία του πανάχραντου Σώµατος και Αίµατος του Κυρίου µας Ιησού Χριστού, επειδή συντηρεί και συγκρατεί την ουσία της ψυχής και τη δυναµώνει στο να εκτελεί τις εντολές του εσπότη Χριστού και κάθε άλλη αρετή. Και αυτή είναι η αληθινή τροφή της ψυχής και του σώµατος, καθώς το λέει και ο Κύριός µας: «Η Σάρκα µου είναι αληθινή τροφή και το Αίµα µου αληθινό ποτό». Αν κάποιος αµφιβάλλει ότι λέγεται άρτος επιούσιος το Σώµα του Κυρίου µας, ας ακούσει τι λένε γι αυτό το θέµα οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας µας. Και πρώτα-πρώτα ο φωστήρας των Νυσσαέων, ο θείος Γρηγόριος, λέει: «Αν ίσως έλθει καµιά φορά εις εαυτόν ο αµαρτωλός, όπως ο άσωτος υιός της παραβολής, αν επιθυµήσει τη θεία τροφή του Πατέρα του, αν επιστρέφει στην πλούσια τράπεζά Του, θα απολαύσει την τράπεζα αυτή, όπου υπάρχει πολύς από τον επιούσιο άρτο, ο Οποίος τρέφει τους µίσθιους του Κυρίου. Μίσθιοι δε είναι εκείνοι που δουλεύουν και εργάζονται στον αµπελώνα Του, µε την ελπίδα να λάβουν την πληρωµή τους στη Βασιλεία των Ουρανών».

14 Ο δε άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης λέει: «Η προσευχή, την οποία ο Κύριος δίδαξε, δεν περιέχει τίποτε το γήινο, αλλά όλα όσα περιέχει είναι ουράνια και αποβλέπουν στην ωφέλεια της ψυχής, ακόµα και αυτό που φαίνεται στην ψυχή πως είναι µικρό και ανεπαίσθητο. Είναι γνώµη πολλών σοφών ανδρών ότι ο Κύριος θέλει, µε την προσευχή αυτή, να µας διδάξει τη σηµασία του Θείου λόγου και άρτου που τρέφει την ασώµατη ψυχή και που κατά κάποιο τρόπο εισέρχεται και ενώνεται µε την ουσία της. Γι αυτό ονοµάστηκε και επιούσιος άρτος, γιατί η έννοια της ουσίας περισσότερο αρµόζει στην ψυχή παρά στο σώµα». Ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύµων επίσης λέει: «Ο κοινός άρτος που τρώµε, δεν είναι επιούσιος, αλλά ο άγιος Άρτος θεωρείται επιούσιος. Και λέγεται επιούσιος γιατί συγκροτεί όλη τη σύσταση της ψυχής και του σώµατος». Ο δε άγιος Μάξιµος λέει: «Αν διάγουµε τη ζωή µας σύµφωνα µε τα λόγια της Κυριακής προσευχής, ας δεχθούµε ως άρτο επιούσιο, ζωτική τροφή για τις ψυχές µας, αλλά και συντηρητή των όσων µας έχουν χαρισθεί, τον Υιό και Λόγο του Θεού, διότι Εκείνος είπε: Εγώ είµαι ο άρτος που κατέβηκα από τους ουρανούς και δίνω ζωή στον κόσµο. Αυτό γίνεται µέσα στην ψυχή του καθενός που τον µεταλαµβάνει, ανάλογα µε την αρετή και τη γνώση και τη σοφία που διαθέτει». Ο άγιος Ιωάννης ο αµασκηνός επίσης λέει: «Αυτός ο άρτος είναι η απαρχή και το προοίµιο του µέλλοντα αιώνα, ο οποίος είναι και λέγεται επιούσιος. Η έννοια επιούσιος δηλώνει ή τον άρτο του µέλλοντα αιώνα ή τον άρτο που τρώγεται για τη συντήρηση της ουσίας µας. Όµως, είτε έτσι το εννοήσεις είτε αλλιώς, ως επιούσιος άρτος προφανώς πρέπει να ονοµασθεί το Σώµα του Κυρίου». Επιπλέον και ο ιερός Θεοφύλακτος προσθέτει ότι «το Σώµα του Χριστού είναι άρτος επιούσιος, για τον Οποίο προσευχόµαστε να αξιωθούµε να Τον µεταλαµβάνουµε ακατακρίτως». Αλλά επειδή οι Πατέρες θεωρούν το Σώµα του Κυρίου ως άρτο επιούσιο, αυτό δεν σηµαίνει ότι αναιρούν και δεν θεωρούν και τον κοινό άρτο που παρέχεται για τη σύσταση του σώµατος ως επιούσιο. ιότι και αυτός είναι δώρο του Θεού και καµιά τροφή δεν θεωρείται καταφρονηµένη ή απορριπτέα, κατά τον Απόστολο, όταν λαµβάνεται και τρώγεται µε ευχαριστία: «Τίποτε δεν θεωρείται απορριπτέο, όταν το δεχόµαστε µε ευχαριστία». Ο κοινός άρτος, καταχρηστικά και όχι µε την κύρια σηµασία του, λέγεται επιούσιος, επειδή δυναµώνει µόνο το σώµα και όχι την ψυχή. Κυρίως όµως και κατά κοινή παραδοχή, άρτος επιούσιος λέγεται το Σώµα του Κυρίου και ο λόγος του Θεού, διότι δυναµώνουν την ψυχή

15 και το σώµα. Αυτό µας το αποδεικνύουν µε τη ζωή τους πολλοί από τους Αγίους: Ο Μωυσής λ.χ. που νήστεψε σαράντα ηµέρες και νύκτες, χωρίς να φάει τροφή σωµατική. Το ίδιο και ο προφήτης Ηλίας που νήστεψε σαράντα ηµέρες. Επίσης, µετά την ενανθρώπηση του Κυρίου µας, πάρα πολλοί Άγιοι έζησαν για µεγάλα διαστήµατα µόνο µε τον λόγο του Θεού και την Αγία Κοινωνία, χωρίς να λάβουν τροφή. Γι αυτό κι εµείς που αξιωθήκαµε να αναγεννηθούµε πνευµατικά µε το µυστήριο του αγίου Βαπτίσµατος, είναι ανάγκη συνεχώς να λαµβάνουµε την πνευµατική αυτή τροφή µε θερµή αγάπη και συντετριµµένη καρδιά, για να ζούµε ζωή πνευµατική και να παραµένουµε αβλαβείς από το φαρµάκι του νοητού όφεως, του διαβόλου. ιότι και ο Αδάµ, αν έτρωγε απ αυτή την τροφή, δεν θα υφίστατο τον διπλό θάνατο της ψυχής και του σώµατος. Αυτό τον πνευµατικό Άρτο πρέπει να τον µεταλαµβάνουµε µε την ανάλογη προετοιµασία, γιατί ο Θεός µας ονοµάζεται φωτιά η οποία κατακαίει. Και εκείνους βέβαια που τρώνε το Σώµα του Κυρίου Ιησού Χριστού και πίνουν το άχραντο Αίµα Του µε καθαρή συνείδηση και αφού πρώτα κάνουν αληθινή εξοµολόγηση των αµαρτιών τους, αυτός ο Άρτος τους καθαρίζει, τους λαµπρύνει και τους αγιάζει. Αλίµονο όµως σ εκείνους που κοινωνούν αναξίως και χωρίς να εξοµολογηθούν προηγουµένως στον ιερέα τις αµαρτίες τους. ιότι η Θεία Κοινωνία αυτούς τους κατακαίει και φθείρει εντελώς τις ψυχές και τα σώµατά τους, όπως το έπαθε εκείνος που εισήλθε στους γάµους, χωρίς να έχει το ανάλογο ένδυµα, καθώς αναφέρεται στο Ευαγγέλιο. ηλαδή χωρίς να έχει έργα και καρπούς άξιους της µετάνοιας. Εκείνοι πάλι που ακούνε σατανικά τραγούδια, ανόητες συζητήσεις και ανώφελες φλυαρίες ή άλλες παρόµοιες γελοιότητες, καθιστούν τους εαυτούς τους ανάξιους να ακούσουν το λόγο του Θεού. Παρόµοια και εκείνοι που ζουν µέσα στην αµαρτία, δεν µπορούν να µεταλάβουν και να απολαύσουν την αθάνατη ζωή, στην οποία οδηγεί η Θεία Κοινωνία, διότι θανατώνονται οι ψυχικές τους δυνάµεις από το κεντρί της αµαρτίας. Γιατί σαφώς, όπως τα µέλη του ανθρώπου, όσο είναι δεκτικά της ζωτικής δυνάµεως, δέχονται και τη ζωή από την ψυχή, αν όµως σαπίσει ή παραµείνει ξερό κάποιο µέλος του σώµατος δεν µπορεί πια να περάσει σ αυτό ζωή -επειδή η ζωτική δύναµη δεν περνά στα νεκρά µέλη- έτσι και η ψυχή, ζει εφόσον δέχεται από τον Θεό τη ζωτική δύναµη. Όταν όµως αµαρτήσει και γίνει ανεπίδεκτη της ζωτικής δυνάµεως, τότε πεθαίνει η ταλαίπωρη. Μετά δα από κάποιο χρονικό διάστηµα πεθαίνει και το σώµα. Και έτσι χάνεται ολόκληρος ο άνθρωπος στην αιώνια κόλαση. Μιλήσαµε λοιπόν και για την τρίτη και τελευταία έννοια του επιούσιου άρτου, ο οποίος είναι για µας τόσο αναγκαίος και

16 ωφέλιµος, όσο είναι και το άγιο Βάπτισµα. Γι αυτό πρέπει να προστρέχουµε συχνά στα Θεία Μυστήρια, να µεταλαµβάνουµε µε φόβο και αγάπη τον επιούσιο Άρτο που ζητάµε στην Κυριακή προσευχή από τον επουράνιο Πατέρα µας, µέχρις ότου κρατάει το «σήµερον». Το «σήµερον» έχει τρεις σηµασίες: Πρώτον, µπορεί να σηµαίνει την κάθε ηµέρα. εύτερον, όλη τη ζωή του κάθε άνθρωπου. Και τρίτον, την παρούσα ζωή της «εβδόµης ηµέρας» που διανύουµε. Στον µέλλοντα αιώνα δεν υπάρχει «σήµερον» και «αύριον», αλλά όλος ο αιώνας εκείνος είναι µία ηµέρα αιώνια. Γνωρίζοντας λοιπόν ο Κύριος ότι στον Άδη δεν υπάρχει µετάνοια και ότι, ως άνθρωποι µετά το Βάπτισµα, είναι αδύνατον να µη σφάλλουµε, µας προτρέπει να λέµε στον Θεό και Πατέρα µας: «Και άφες ηµίν τα οφειλήµατα ηµών ως και ηµείς αφίεµεν τοις οφειλέταις ηµών». «Και άφες ηµίν τα οφειλήµατα ηµών ως και ηµείς αφίεµεν τοις οφειλέταις ηµών» Επειδή προηγουµένως µας ανέφερε ο Κύριος, στην Κυριακή Προσευχή, για τον άγιο Άρτο της Θείας Κοινωνίας και µας συνέστησε να µην τολµά κάποιος να Τον µεταλαµβάνει χωρίς την απαραίτητη προετοιµασία, γι αυτό τώρα µας λέει ότι η προετοιµασία αυτή έγκειται, στο να ζητήσουµε συγχώρηση από τον Θεό και από τους αδελφούς µας και τότε να προσερχόµαστε στα θεία Μυστήρια, όπως αναφέρεται σε άλλο σηµείο της Αγίας Γραφής: «Αν, άνθρωπε, προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και εκεί θυµηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάποιο παράπονο απέναντι σου, άφησε εκεί το δώρο σου, µπροστά στο θυσιαστήριο, και πήγαινε πρώτα να συµφιλιωθείς µε τον αδελφό σου και τότε να επανέλθεις να προσφέρεις το δώρο σου». Εκτός απ αυτά, και τρία άλλα θέµατα πραγµατεύεται ο Κύριός µας µε τα λόγια αυτά της προσευχής: Πρώτον, παρακινεί τους ενάρετους να ταπεινοφρονούν, καθώς αναφέρει και σε άλλο σηµείο: «Έτσι και σεις, όταν εκτελείτε όλες τις εντολές, να λέτε ότι είµαστε δούλοι τιποτένιοι, γιατί ό,τι οφείλαµε να πράξουµε, το πράξαµε».

17 εύτερον, συµβουλεύει όσους αµαρτάνουν, µετά το Βάπτισµα, να µην πέφτουν σε απόγνωση. Και τρίτον, φανερώνει µε τα λόγια αυτά ότι ο Κύριος θέλει και αγαπά να έχουµε σπλάγχνα οικτιρµών ο ένας προς τον άλλο, επειδή τίποτε άλλο δεν εξοµοιώνει τον άνθρωπο µε τον Θεό, όσο η ευσπλαχνία. Γι αυτό, όπως θέλουµε να φέρεται ο Θεός σε µας, µε τον ίδιο τρόπο να φερόµαστε και εµείς στους αδελφούς µας. Και ας µη λέει κάποιος ότι ο δείνα µε πίκρανε πολύ µε τα σφάλµατά του και δεν µπορώ να τον συγχωρήσω. ιότι, αν στοχαστούµε πόσο πικραίνουµε εµείς µε τα σφάλµατά µας κάθε µέρα, κάθε ώρα και κάθε στιγµή τον Θεό, και Εκείνος µας τα συγχωρεί, τότε θα συγχωρήσουµε κι εµείς τους αδελφούς µας. Και αν σκεφθεί κανείς ότι είναι τόσο πολλά και ασυγκρίτως µεγαλύτερα τα δικά µας σφάλµατα από των αδελφών µας, ώστε και ο Ίδιος ο Θεός, που είναι η αυτοδικαιοσύνη, τα παροµοίασε συγκρίνοντάς τα µε µύρια τάλαντα, ενώ των αδελφών µας τα παροµοίασε µε εκατό δηνάρια, θα διαπιστώσει ότι πραγµατικά είναι ελάχιστα τα αµαρτήµατα των αδελφών µπροστά στα δικά µας. Γι αυτό λοιπόν, αν εµείς συγχωρούµε στους αδελφούς µας τα λίγα και µικρά που µας έφταιξαν, όχι µόνο µε τα χείλη, καθώς συνηθίζουν πολλοί, αλλά µε όλη µας την καρδιά, θα µας συγχωρήσει και µας ο Θεός τα µεγάλα και αναρίθµητα πταίσµατα, για τα οποία είµαστε υπεύθυνοι. Αν τυχόν δε, και δεν συγχωρούµε τα σφάλµατα των αδελφών µας, τίποτε δεν ωφελούµαστε και από τις άλλες αρετές, τις οποίες νοµίζουµε ότι έχουµε. Και τι λέω ότι δεν ωφελούµαστε από τις αρετές; Ούτε οι αµαρτίες µας δεν µπορούν να συγχωρεθούν, καθώς ο Κύριος αποφάσισε, λέγοντας: «Αν δεν συγχωρήσετε στους συνανθρώπους σας τα σφάλµατά τους, ούτε ο Πατέρας σας ο ουράνιος θα συγχωρήσει τα δικά σας σφάλµατα». Και σε άλλο σηµείο για εκείνον που δεν συγχώρησε τον αδελφό του, λέει: «ούλε κακέ, εγώ σου χάρισα όλο το χρέος που µου χρώσταγες, επειδή µου το ζήτησες. εν έπρεπε και συ να είσαι σπλαχνικός στον συνάδελφό σου και να κάνεις αυτό που έκανα εγώ σε σένα; Και θύµωσε, λέει, ο Κύριος και τον παρέδωσε στους βασανιστές, για να τον βασανίσουν, µέχρις ότου ξεπληρώσει όλο το χρέος. Έτσι, λέει, θα κάνει και ο Πατέρας µου ο επουράνιος σε σας, αν δεν συγχωρήσετε από την καρδιά σας τα σφάλµατα του αδελφού σας». Πολλοί λένε ότι µε τη Θεία Κοινωνία συγχωρούνται τα αµαρτήµατα. Άλλοι πάλι λένε το αντίθετο. Ότι δεν συγχωρούνται, αλλά µόνο αν τα εξοµολογηθεί κανείς στον ιερέα. Όµως εµείς σας λέµε ότι και η προετοιµασία µε την εξοµολόγηση είναι αναγκαία για την άφεση των αµαρτιών και η Θεία Κοινωνία, επειδή ούτε στο ένα µπορούµε να

18 αποδώσουµε το παν ούτε στο άλλο. Αλλά, όπως ένα φόρεµα βρώµικο το πλένουµε και χρειάζεται και η θερµότητα του ήλιου για να το στεγνώσει από τη νοτίδα και την υγρασία -διότι θα σαπίσει αν θα µείνει υγρό και δεν θα µπορέσει άνθρωπος να το φορέσει- το ίδιο και εδώ. Και όπως µια πληγή, αφού την καθαρίσει κάποιος από τα σκουλίκια και αφαιρέσει τα κοµµάτια που έχουν σαπίσει, δεν µπορεί να την αφήσει χωρίς αλοιφή, έτσι και η αµαρτία, αφού πλυθεί και καθαριστεί µε την εξοµολόγηση και αφαιρεθούν τα σαπισµένα υπολείµατά της, είναι αναγκαία και η Θεία Μετάληψη, για να την ξηράνει τελείως την πληγή και να την γιατρέψει σαν ένα είδος αλοιφής. ιότι, διαφορετικά, «πάλι έρχεται ο άνθρωπος στην πρώτη κατάσταση και γίνονται τα έσχατα χειρότερα από τα πρώτα», λέει ο Κύριος. Γι αυτό είναι ανάγκη να καθαρίζουµε προηγουµένως τον εαυτό µας από κάθε µολυσµό µε την εξοµολόγηση. Και µάλιστα να τον καθαρίζουµε από τη µνησικακία και τότε να πλησιάζουµε τα Θεία Μυστήρια. Γιατί πρέπει να ξέρουµε ότι, όπως η αγάπη είναι πλήρωµα και τελείωση όλου του νόµου, έτσι και η µνησικακία και το µίσος είναι αναίρεση και αθέτηση όλου του νόµου και κάθε αρετής. Ο Παροιµιαστής, θέλοντας να µας παραστήσει όλη την κακία των µνησίκακων, λέει: «Οι µνησίκακοι τρέχουν ολοταχώς προς το θάνατο». Και σε άλλο σηµείο: «Όποιος µνησικακεί, είναι παράνοµος». Αυτή την πικρή ζύµη της µνησικακίας είχε µέσα του ο δύστυχος Ιούδας και γι αυτό, µόλις πήρε τον άρτο στα χέρια του, µπήκε µέσα του ο Σατανάς. Ας φοβηθούµε, αδελφοί, την καταδίκη και την κόλαση της µνησικακίας και ας συγχωρούµε τους αδελφούς µας σε ό,τι κι αν µας έφταιξαν. Και να το κάνουµε αυτό, όχι µόνο όταν θέλουµε να κοινωνήσουµε, αλλά πάντοτε, καθώς µας προστάζει ο Απόστολος, λέγοντας: «Ο ήλιος όταν βασιλεύει, ας µη σας βρίσκει µε οργή και µίσος κατά του αδελφού σας». Και σε άλλο σηµείο: «Μη δίνετε τόπο στον διάβολο». Μην αφήνετε δηλαδή να παίρνει χώρο µέσα σας ο διάβολος, για να µπορείτε να λέτε µε παρρησία στον Θεό και το υπόλοιπο της Κυριακής προσευχής. «Και µη εισενέγκης ηµάς εις πειρασµόν» Ο Κύριος µας παραγγέλλει να παρακαλούµε τον Θεό και Πατέρα µας να µην παραχωρήσει να µπούµε σε πειρασµό. Και ο προφήτης Ησαΐας ως εκπρόσωπος του Θεού, λέει: «Εγώ δηµιούργησα το φως

19 και το σκότος. Εγώ είµαι εκείνος που δίνω την ειρήνη και παραχωρώ να γίνονται τα κακά». Και ο προφήτης Αµώς παροµοίως λέει: «εν υπάρχει κάποιο κακό στην πόλη, που να µην έγινε µε την παραχώρηση του Κυρίου». Από αυτά λοιπόν τα λόγια, πολλοί από τους αµαθείς και ακατάρτιστους πέφτουν σε διάφορους λογισµούς για τον Θεό. Ότι δήθεν µας ρίχνει ο Θεός στους πειρασµούς. Πάνω σ αυτό το θέµα µας οµιλεί ο απόστολος Ιάκωβος και µας λύνει τις απορίες. Μας λέει λοιπόν: «Κανένας, απ αυτούς που µπαίνουν σε πειρασµό, να µη λέει ο Θεός µε βάζει σε πειρασµό. Γιατί ο Θεός ούτε µπαίνει σε πειρασµό από το κακό ούτε βάζει σε πειρασµό κανέναν. Καθένας µπαίνει σε πειρασµό από δική του επιθυµία. Αυτή τον παρασύρει και τον εξαπατάει έπειτα, η επιθυµία αυτή συλλαµβάνει το κακό και γεννάει την αµαρτία και η αµαρτία, όταν ολοκληρωθεί, φέρνει θάνατο». Οι πειρασµοί που έρχονται στους ανθρώπους είναι δύο ειδών. Το ένα είδος των πειρασµών προέρχεται από την ηδονή και γίνονται µε το θέληµα µας, αλλά και µε τη συνεργία των δαιµόνων. Το άλλο είδος των πειρασµών προέρχεται από τις λύπες, τα βάσανα και τους πόνους της ζωής, γι αυτό µας φαίνονται και πικροί και καταθλιπτικοί αυτοί οι πειρασµοί. Σ αυτούς τους πειρασµούς δεν συνεργεί το θέληµά µας, αλλά συνεργεί ο διάβολος. Αυτά τα δύο είδη των πειρασµών τα υπέστησαν στην πράξη οι Εβραίοι. Εκείνοι όµως, επειδή διάλεξαν µε το θέληµά τους τους πειρασµούς που προέρχονται από τις ηδονές και επιδίωξαν τα πλούτη, τη δόξα, την ελευθερία στο κακό και την ειδωλολατρία, γι αυτό ο Θεός παραχώρησε να τους έλθουν όλα τα αντίθετα, δηλαδή φτώχεια, ατιµία, αιχµαλωσία και τα λοιπά. Και µ αυτά τα ίδια κακά πάλι τους φοβέριζε ο Θεός, για να επιστρέψουν στη θεία ζωή µε τη µετάνοια. Τα διάφορα αυτά είδη των τιµωριών του Θεού, τα ονοµάζουν οι προφήτες «κακά» και «κακίες». Όπως είπαµε προηγουµένως, επειδή όσα προξενούν πόνο και θλίψη στους ανθρώπους, συνηθίζουν οι άνθρωποι να τα ονοµάζουν κακά. Όµως αυτό δεν είναι αληθινό. Απλά έτσι το αντιλαµβάνονται οι άνθρωποι. Οι συµφορές αυτές γίνονται, όχι σύµφωνα µε το «προηγούµενο» θέληµα του Θεού, αλλά σύµφωνα µε το «επόµενο» θέληµά Του, για το σωφρονισµό και το καλό των ανθρώπων. Ο Κύριός µας, συνδέοντας το πρώτο αίτιο των πειρασµών µε το δεύτερο, δηλαδή τους πειρασµούς που προέρχονται από την ηδονή και τους πειρασµούς που προέρχονται από τις πίκρες και τα βάσανα, δίνει και στους δύο ένα όνοµα, τους αποκαλεί «πειρασµούς», γιατί εξαιτίας τους πειράζεται και δοκιµάζεται η προαίρεση των ανθρώπων. Όµως, για να κατανοήσουµε καλύτερα την υπόθεση αυτή, πρέπει να

20 ξέρουµε ότι όσα µας συµβαίνουν χωρίζονται σε τρία είδη: Στα καλά, στα κακά και στα ενδιάµεσα. Και καλά µεν είναι, η σωφροσύνη, η ελεηµοσύνη, η δικαιοσύνη και όλα τα παρόµοια, τα οποία ποτέ δεν µπορούν να µετατραπούν σε κακά. Τα δε κακά είναι, η πορνεία, η απανθρωπιά, η αδικία και όλα τα οµοειδή, τα οποία ποτέ δεν µπορούν να γίνουν καλά. Τα δε ενδιάµεσα είναι, ο πλούτος και η φτώχεια, η υγεία και η αρρώστια, η ζωή και ο θάνατος, η δόξα και η καταφρόνια, η ηδονή και ο πόνος, η ελευθερία και η δουλεία και άλλα παρόµοια, τα οποία άλλοτε µεν λέγονται καλά, άλλοτε πάλι λέγονται κακά, ανάλογα πως τα µεταχειρίζεται η προαίρεση του ανθρώπου. Οι άνθρωποι λοιπόν διαιρούν τα ενδιάµεσα σε δύο είδη και άλλα απ αυτά τα ονοµάζουν καλά, γιατί τα αγαπούν, όπως π.χ. τον πλούτο, τη δόξα, την ηδονή και τα υπόλοιπα. Ενώ άλλα απ αυτά τα ονοµάζουν κακά, διότι τα αποστρέφονται, όπως είναι η φτώχεια, ο πόνος, η ατιµία και τα παρόµοια. Γι αυτό, αν θέλουµε να µη µας έλθουν τα θεωρούµενα κακά, ας µην κάνουµε τα πραγµατικά κακά, καθώς µας συµβουλεύει και ο προφήτης : «Άνθρωπε, µην µπεις µε τη θέλησή σου µέσα σε κανένα κακό ούτε σε καµιά αµαρτία και τότε ο Άγγελος που σε προστατεύει, δεν θα σε αφήσει να πάθεις κανένα κακό». Και ο προφήτης Ησαΐας λέει: «Αν θέλετε να µε ακούσετε και να εφαρµόσετε τις εντολές µου, θα απολαύσετε τα αγαθά της γης. Αν όµως δεν θελήσετε να µε ακούσετε, θα σας θανατώσει το σπαθί των εχθρών σας». Και πάλι, αν δεν υπακούουµε στις εντολές Του, µας ξαναλέει µε τον ίδιο Προφήτη: «Πηγαίνετε στη φωτιά και στη φλόγα των κακών της κολάσεως, την οποία φλόγα εσείς ανάψατε µε τις αµαρτίες σας». Ο διάβολος βέβαια πρώτα επιχειρεί να µας πολεµήσει µε τους ηδονικούς πειρασµούς, επειδή γνωρίζει ότι κλίνουµε προς την ηδονή. Κι αν βρει το θέληµά µας να είναι υπήκοο προς το θέληµά του, µας ξεµακρύνει από τη Χάρη του Θεού, η οποία µας φυλάττει. Και τότε ζητά άδεια από τον Θεό να ξεσηκώσει εναντίον µας τον πικρό πειρασµό, δηλαδή τις θλίψεις και τις συµφορές, για να µας αφανίσει εντελώς, από το πολύ µίσος που έχει εναντίον µας και για να µας κάνει από τις πολλές θλίψεις να πέσουµε σε απελπισία. Αν πάλι δεν βρει το θέληµά µας να είναι ακόλουθο στο δικό του θέληµα, στο να εκτελέσουµε δηλαδή τον ηδονικό πειρασµό, πάλι ξεσηκώνει τον δεύτερο πειρασµό των θλίψεων, για να µας βιάσει µε τις θλίψεις να πέσουµε στον ηδονικό πειρασµό. Γι αυτό µας παραγγέλει ο απόστολος Πέτρος λέγοντας : «Έχετε νήψη, αδελφοί µου, προσέχετε καλά και αγρυπνείτε, διότι, ο εχθρός σας διάβολος περπατάει και σαν το θυµωµένο και πεινασµένο λιοντάρι ψάχνει να βρει κάποιον, για να τον καταπιεί». Επιτρέπει δε

21 ο Θεός να πέσουµε σε πειρασµούς, ή κατ οικονοµία προς δοκιµασία µας, όπως στον δίκαιο Ιώβ και τους άλλους Αγίους, καθώς το είπε ο Κύριος προς τους µαθητές Του: «Σίµων, Σίµων, να ο Σατανάς ζήτησε άδεια να σας κοσκινίσει, όπως το σιτάρι, δηλαδή να σας ταράξει µε πειρασµούς». Ή επιτρέπει ο Θεός να πέσουµε στους πειρασµούς κατά παραχώρηση, όπως στον αβίδ, που παραχώρησε να πέσει στην αµαρτία και στον απόστολο Πέτρο που επέτρεψε να πέσει στην άρνηση, επειδή είχε κάποια έπαρση. Υπάρχουν επίσης και πειρασµοί που προέρχονται από τη Θεοεγκατάλειψη, όταν δηλαδή ο Θεός εγκαταλείπει κάποιον, όπως λ.χ. τον Ιούδα και τους Ιουδαίους. Και οι πειρασµοί που γίνονται κατ οικονοµία Θεού στους Αγίους, έρχονται από το φθόνο του διαβόλου, για να αναδειχθούν οι Άγιοι δίκαιοι και τέλειοι και να λάµψουν περισσότερο µε τη νίκη τους εναντίον του αντίπαλου διαβόλου. Οι πειρασµοί που γίνονται κατά παραχώρηση, επιτρέπονται για να σταθούν εµπόδιο στην αµαρτία, η οποία έγινε ή γίνεται ή πρόκειται να γίνει. Εκείνοι δε οι πειρασµοί που γίνονται κατά Θεία εγκατάλειψη, έχουν αιτία την αµαρτωλή ζωή του ανθρώπου και την κακή του προαίρεση και επιτρέπονται για την ολοσχερή του καταστροφή και απώλεια. Έτσι λοιπόν εµείς, όχι µόνο πρέπει να αποφεύγουµε τους πειρασµούς που προέρχονται από τις ηδονές σαν να είναι φαρµάκι του πονηρού όφεως, αλλά, αν µας έλθει τέτοιος πειρασµός χωρίς το θέληµά µας, να µην τον δεχθούµε καθόλου. Όσον αφορά τώρα στους πειρασµούς, που δοκιµάζεται το σώµα µας, να µη ριψοκινδυνεύουµε τους εαυτούς µας µε υπερηφάνεια και αυθάδεια, αλλά να παρακαλούµε τον Θεό να µη µας έλθουν, αν είναι θέληµά Του. Και είθε να Τον ευαρεστήσουµε, χωρίς να περάσουµε µέσα απ αυτό το είδος των πειρασµών. Αν πάλι έλθουν τέτοιοι πειρασµοί, να τους δεχθούµε µε χαρά και µε ευχαριστία ως µεγάλα χαρίσµατα. Αυτό µόνο να παρακαλούµε, να µας ενδυναµώνει να νικήσουµε µέχρι τέλους τον πειραστή µας, γιατί τούτο µας λέει το «µη εισενέγκης ηµάς εις πειρασµόν». Τον παρακαλούµε δηλαδή να µη µας αφήσει, να πέσουµε νικηµένοι στο φάρυγγα του νοητού δράκοντα, καθώς και σε άλλο σηµείο µας λέει ο Κύριος: «Να είστε νηφάλιοι και πάντοτε να προσεύχεσθε, για να µην εισέλθετε σε πειρασµό». ηλαδή να µην νικηθείτε από τον πειρασµό, γιατί το πνεύµα είναι πρόθυµο, αλλά η σάρκα είναι ασθενής. Κανείς όµως, ακούοντας ότι πρέπει να αποφεύγουµε τους πειρασµούς, ας µην προφασίζεται «προφάσεις εν αµαρτίαις» και να προβάλλει ότι είναι αδύνατος και άλλα παρόµοια, όταν έλθουν οι πειρασµοί. ιότι, την ώρα τη δύσκολη, όταν κάποιος φοβηθεί τον πειρασµό και δεν αντισταθεί, γίνεται αρνητής της αλήθειας. Λόγου χάριν: Αν έλθει κανείς σε περίσταση να βιασθεί και να απειληθεί για την πίστη του, ή για να αρνηθεί την αλήθεια, ή για να καταπατήσει

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά.

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. illbehonest.com/greek Tim Conway Αδέλφια, λέει πιάστε δουλειά Αδέλφια, αυτό είναι που μας λέει εδώ. Κοίταξε το επόμενο πράγμα που είναι στο εδάφιο 28

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 mp3-1 mp3-2 mp3-3 mp3-4 mp3-5 mp3-6 mp3-7 mp3-8 mp3-9 mp3-10 mp3-11 mp3-12 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ (18 mp3) (ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Μήνυμα της Πρώτης Προεδρίας, Σεπτέμβριος 2010 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο Σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Όλοι μας, όταν νιώθουμε αυξημένη πνευματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, ZORBA PHOTOS REMARKS Delivered in Greek by Emmanuel Velivasakis at the Conclusion of the Zorba the Greek Play. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, Λέγομαι Μανώλης Βεληβασάκης, και είμαι

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της «όξας» Τα «Ωσαννά» βουβαθήκαν Προδωµένος στο Σταυρό Βασιλεύς τώρα της όξης Μ ένα στέµµα ακάνθινο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο τρίτο. Κεφάλαιο τρίτο

Κεφάλαιο τρίτο. Κεφάλαιο τρίτο Κεφάλαιο τρίτο Αυτό που ξέρουµε σαν αρρώστια είναι το τελικό στάδιο µιας βαθύτερης ανωµαλίας και είναι φανερό ότι για να εξασφαλίσουµε πλήρη επιτυχία στη θεραπεία, το ν' αντιµετωπίσουµε µόνο το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 6 Ιουνίου 12 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Εδάφιο μνήμης: «Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.» Λουκά 13/ιγ

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Τα κενά μπορούν να είναι μια υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να βελτιωθούμε ή, αν τα αγνοήσουμε,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ Μελέτη 10: Για το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου Σάββατο απόγευμα ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Αλλά µεγαλητέραν χάριν δίδει ο Θεός, όθεν λέγει, "ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου»

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου» Ο Θεός, η παγκόσμια Μάνα! (Θείο κήρυγμα στη γιορτή της μητέρας) Πρόλογος Οι άνθρωποι, αναγνωρίζοντας το μεγαλύτερο δώρο, που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, σήμερα επέλεξαν αυτήν την ημέρα, για να γιορτάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΑ XVII: ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ. Συντάχθηκε απο τον/την Ονειρόκοσμος Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010 13:27 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5

ΚΑΡΤΑ XVII: ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ. Συντάχθηκε απο τον/την Ονειρόκοσμος Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010 13:27 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5 Τ αστέρι που εικονίζεται σ αυτή την κάρτα είναι ο πλανήτης Αφροδίτη, ο Έσπερος των αρχαίων, που ο λαός τον ονομάζει Αποσπερίτη. Το ίδιο άστρο, όταν προβάλλει την αυγή πριν ανατείλει

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια;

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Για τους μικρούς μας φίλους Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Σε ύ Είµαι το µικρόβιο. Μου αρέσει να κάνω τα µικρά παιδιά να αρρωσταίνουν. Εγώ και η οικογένειά µου βρισκόµαστε παντού στο περιβάλλον που ζεις,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές του Ευαγγελίου. Έκδοση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών Σωλτ Λέηκ Σίτυ, Γιούτα

Αρχές του Ευαγγελίου. Έκδοση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών Σωλτ Λέηκ Σίτυ, Γιούτα Αρχές του Ευαγγελίου Θα μάθουν για τον Λυτρωτή τους και για το κάθε σημείο της διδαχής του, ώστε να ξέρουν πώς να έλθουν προς αυτόν και να σωθούν. Νεφί Α 15:14 Αρχές του Ευαγγελίου Έκδοση της Εκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Μισραχή - ΚΙΡΚΗ συνθήκες τις θυσίες. Είναι ένας πόνος τόσο αβάστακτος το να ζεις με άλλη και η καρδιά σου ν' ανήκει αλλού. Κι ο χρόνος αντί να αμβλύνει και να επουλώνει την πληγή, να επιμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ. Του ρα Κώστα Γ. Κονή *

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ. Του ρα Κώστα Γ. Κονή * ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ Του ρα Κώστα Γ. Κονή * Παρακολουθώντας τους ρυθµούς πολλών συνανθρώπων µας σε διάφορα επαγγέλµατα, ιδιαίτερα εκείνων που έχουν τις δικές τους δουλειές, µου κάνει τεράστια εντύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Τη μέρα που έχω πεθάνει. Μέσα από την Αγάπη

Τη μέρα που έχω πεθάνει. Μέσα από την Αγάπη Τη μέρα που έχω πεθάνει Τη μέρα που έχω πεθάνει, η αύρα μου προχωράει - Αλλά δεν νομίζω ότι η καρδιά μου είναι ακόμα στη γη! Μην κλαις και μη λυπάσαι: "Αχ αλίμονο, πόσο τρομερό!" Θα πέσεις στου διαβόλου

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι δικαίωση; illbehonest.com/greek. Kevin Williams

Τι είναι δικαίωση; illbehonest.com/greek. Kevin Williams Τι είναι δικαίωση; Kevin Williams illbehonest.com/greek Η δικαίωση είναι μία δικαστική, νομική δήλωση, ενώπιον της αίθουσας του Θρόνου του ουρανού, ότι ένα πρόσωπο δικαιώνεται, ότι είναι δίκαιος ενώπιον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ Μελέτη 9: Για το Σάββατο 31 Αυγούστου Σάββατο απόγευμα ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Επειδή και ο αγιάζων και οι αγιαζόµενοι εξ ενός είναι πάντες, δι ην αιτίαν δεν επαισχύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: 22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΚΑΛΙΔΗ» 1 Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Τα μυστικά της εξομολόγησης.

Τα μυστικά της εξομολόγησης. Τα μυστικά της εξομολόγησης. υπό Λεοντίου Μοναχού ιονυσιάτου «Προσεύχομαι, και την πρώτη σκέψη που έρχεται στην καρδιά μου τη δέχομαι ως λόγο Θεού, και αυτή λέω. Είναι ο Θεός που ξέρει τη ζωή σου και το

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μια παράμετρος επιτυχίας διοίκησης έργου

Μια παράμετρος επιτυχίας διοίκησης έργου EMPATHY ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ Μια παράμετρος επιτυχίας διοίκησης έργου Εισηγητής: Νίκος Α. Χαζάπης, Μ.Μ, τεχνικός σύμβουλος Καθορισμός διαδικασιών Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Κτιρίων Μέλος ASHRAE, CIBSE,

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη.

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Κληρικολαικη Συνελευση Ιουλιος 2015 Ιερα Μητροπολη Τοροντο και παντος Καναδα Θεμα: εστω δε ο λογος υμων ναι ναι και ου ου (Ματθ. 5. 37) Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Ομιλητης: Αρχιμ. Δημητριος Αντωνοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Το μαγικό ραβδάκι Το ίδιο έγινε με όλα τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τα πράγματα που άγγισε με το μαγικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

νηστειa kai nhστειοδρομιο τησ εκκλησιασ

νηστειa kai nhστειοδρομιο τησ εκκλησιασ ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 νηστειa kai nhστειοδρομιο τησ εκκλησιασ ÅÔÏÓ Ã

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ, ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2011 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες Ο Πατέρας μας στους Ουρανούς μας προσέταξε να είμαστε ευγνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α Α.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόµατα των φιλοσόφων της Στήλης Α και δίπλα το γράµµα της θέσης που αποδίδεται στον καθένα από αυτούς από τη Στήλη Β.

Διαβάστε περισσότερα

και καρποφόρησε κι έδωσε καρπό εκατό φορές περισσότερο σπόρο. Λουκά Κεφ. Η στ.4 15

και καρποφόρησε κι έδωσε καρπό εκατό φορές περισσότερο σπόρο. Λουκά Κεφ. Η στ.4 15 Οι παραβολές Συχνά ο Κύριος μιλούσε στους μαθητές και στον κόσμο που τον ακολουθούσε με παραβολές. Χρησιμοποιούσε δηλαδή απλές ιστορίες με εικόνες από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων εκείνης της εποχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η κάθε του Θεού αυγή είναι γι αυτόν και μια καινούργια έκπληξη είναι τα δάκρυα της γης που κάνουνε τα γέλια της ν ανθούνε, Ποια γλώσσα είναι η δική σου θάλασσα; Η γλώσσα της

Διαβάστε περισσότερα

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Νικόλας Ελπινιώτης Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Μια ποιητική συλλογή για την κρίση και την διέξοδο από αυτή Αθήνα 2014 Copyright Νίκος Κοκκοράκης, 2014 Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση και η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΙΟ ΡΟ ΑΡΙΟ. Προσευχή της οικογένειας

ΤΟ ΑΓΙΟ ΡΟ ΑΡΙΟ. Προσευχή της οικογένειας ΤΟ ΑΓΙΟ ΡΟ ΑΡΙΟ Προσευχή της οικογένειας Σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Αγίου Ιωάννη-Παύλου Β, Πάπα στην Αποστολική Επιστολή Rosarium Virginis Mariae της 16 ης Οκτωβρίου 2002 2 η Έκδοση Καθολικής Επισκοπής

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ Μελέτη 1: Για το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012 Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και έχθραν θέλω στήσει αναµέσον σου και της γυναικός, και αναµέσον του σπέρµατός σου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Ηγούμαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Τι είναι Ηγεσία «Η Ηγεσία, δεν είναι θέση! γιαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α. ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (Αυτό που κυρίως προσπαθούμε να μείνει στα παιδιά ως στοιχείο κατήχησης) Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως ο Θεός Πατέρας είναι

Διαβάστε περισσότερα

28/04/15 Πρωινό Μούρλι Οµ Σάντι ΜπαπΝτάντα Μάντουµπαν

28/04/15 Πρωινό Μούρλι Οµ Σάντι ΜπαπΝτάντα Μάντουµπαν Ουσία: Γλυκά παιδιά, αυτός είναι ο πιο πολύτιµος χρόνος για εσάς. Αυτήν την εποχή, γινόσαστε οι πλήρεις βοηθοί του Πατέρα. Τα παιδιά που γίνονται βοηθοί, διεκδικούν µια υψηλή θέση. Ερώτηση: Τι δικαιολογίες

Διαβάστε περισσότερα