Πτυχιακή Εργασία Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα : Ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Εισηγητής : κ. Γεωργαλάς Αντώνιος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πτυχιακή Εργασία Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα : Ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Εισηγητής : κ. Γεωργαλάς Αντώνιος"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Θέμα : Ενδοκοινοτικές συναλλαγές Εισηγητής : κ. Γεωργαλάς Αντώνιος Παρουσίαση : Καρτάνου Σπυριδούλα Καβάλα, Σεπτέμβριος 2010

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ... ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ορισμός Εδάφη της κοινότητας και κοινοτικά εδάφη που θεωρούνται τρίτο έδαφος Ενδοκοινοτική Απόκτηση Αγαθών Απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου Απόκτηση καινούργιου αυτοκινήτου που τίθεται σε καθεστώς αποθήκευσής Απόκτηση καινούργιου αυτοκινήτου χωρίς ένταξη στο καθεστώς φορολογικής αποθήκευσής Απόκτηση καινούργιου αυτοκινήτου από απαλλασσόμενα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ πρόσωπα Απόκτηση καινούργιου αγροτικού οχήματος (τρακτέρ, οχήματα ειδικών χρήσεων) Απόκτηση καινούργιου θαλάσσιου μεταφορικού μέσου Απόκτηση μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων Απόκτηση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από Έλληνα υποκείμενο του κανονικού καθεστώτος(μάντρα αυτοκινήτων) Απόκτηση μεταχειρισμένων αυτοκινήτου από Έλληνα αγρότη του ειδικού καθεστώτος Απόκτηση προϊόντων υπαγομένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης(Ε.Φ.Κ.) Απόκτηση αγαθού από Έλληνα υποκείμενο Απόκτηση αγαθού από αγρότη του κανονικού καθεστώτος Μεταφορά -παράδοση αγαθών από επιχείρηση σε άλλο κράτος μέλος Παραδείγματα μεταφοράς -παράδοσης αγαθών από επιχείρηση σε άλλο κράτος μέλος Μετακίνηση αγαθών από Κράτος -Μέλος προς αποθήκευση και μεταγενέστερη πώληση...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ακύρωση Ενδοκοινοτικής Απόκτησης Απόκτηση Ελαττωματικών Αγαθών Απόκτηση Ελαττωματικών Αγαθών και παράδοση στην Ελλάδα κατ εντολή του αποστολέα Απόκτηση αγαθού από γιατρό ή άλλο απαλλασσόμενο του άρθρου 22 πρόσωπο,αξίας μεγαλύτερης από ευρώ Απόκτηση αγαθού από γιατρό ή άλλο απαλλασσόμενο του άρθρου 22 πρόσωπο,αξίας μικρότερης από ευρώ Απόκτηση από Κρατικούς φορείς, Οργανισμούς, Νομαρχίες, Δήμους κ.τ.λ αξίας μεγαλύτερης από ευρώ Απόκτηση από Κρατικούς φορείς, Οργανισμούς, Νομαρχίες, Δήμους κ.τ.λ αξίας μικρότερης από ευρώ Σελ. 2 από 114

3 2.5. Απόκτηση αγαθού από αγρότη του ειδικού καθεστώτος αξίας μεγαλύτερης των ευρώ Απόκτηση αγαθού από αγρότη του ειδικού καθεστώτος αξίας μικρότερης των ευρώ Απόκτηση αγαθών που προορίζονται για δώρα - δείγματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Παροχή υπηρεσιών Επιστροφή φόρου Υπόχρεοι στο φόρο Απόκτηση αγαθών από εργoλάβο κατασκευαστή νέων οικοδομών Απόκτηση από τεχνικές εταιρείες υποκείμενα στο ΦΠΑ πρόσωπα με δικαίωμα έκπτωσης Πωλήσεις αγαθών σε ενδοκοινοτικό ταξίδι Πωλήσεις αγαθών σε πλοίο για επιτόπια κατανάλωση σε ενδοκοινοτικό ταξίδι Παραδείγματα Παραδείγματα παρεκκλίσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λογιστική αντιμετώπιση των ανδοκοινοτικών αποκτήσεων Σύστημα V.I.E.S Σύστημα INTRASTAT Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών παραδόσεων (Listing Παραδόσεων) Λογιστικές εγγραφές ενδοκοινοτικών αποκτήσεων Προεμβάσματα Τριγωνικές ενδοκοινοτικές παραδόσεις Άλλες τριγωνικές συναλλαγές Πολυγωνικές ή αλυσιδωτές συναλλαγες Λογιστική αντιμετώπιση τιμολογίου από φορολογικό αντιπρόσωπο Παράδειγμα απεικόνισης στα φορολογικά έντυπα εισαγωγών και εξαγωγών 68 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Έννοια της prorata Φαινόμενα της απάτης του ΦΠΑ και πως διακρίνεται Εικονικές συναλλαγές - Φαινόμενο Καρουζέλ Πλαστό και εικονικό φορολογικό στοιχείο Έκδοση και λήψη εικονικών στοιχείων σε συναλλαγές με το εξωτερικό Πως αναγνωρίζονται τα πλαστά τιμολόγια ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράδειγμα 1ο : Παράδειγμα 2ο : Παράδειγμα 3ο : Παράδειγμα 4ο: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 3 από 114

4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. Αριθμός Α.Σ.Δ.Ε. Απλοποιημένο Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο Α.Υ.Ο Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών Δ.Α. Δελτίο Αποστολής Διαγρ. Διάγραμμα Δ.Ο.Υ. Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Δ.Ε.Η. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ε.Ο.Κ. Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση Κ.Τ.Λ. Και Τα Λοιπά Ν. Νόμος Ν.Π.Δ.Δ. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Ο.Ν.Ε. Οικονομική Νομισματική Ένωση Ο.Ο.Σ.Α. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και ΑνάπτυξΓ Παρ. Παράγραφος ΠΟΛ Πολυγραφημένη (διαταγή Διοίκησης) VI.ES Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών ΦΠΑ Σ.Δ.Ε. Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο Φ.Π.Α. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Φ.Ε.Κ. Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως Σελ. 4 από 114

5 Πρόλογος Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) υιοθετήθηκε με το Ν.1642/1986(ΦΕΚ 125/Α) την 1η Ιανουαρίου 1987 και αποτέλεσε τη βασική φορολογική μεταβολή που έπρεπε να κάνει η χώρα μας, ύστερα από την ένταξη της στην Κοινότητα. Πρόκειται για έναν φόρο που επιβάλλεται σε βάρος των επιχειρήσεων και καταβάλλεται τμηματικά σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας (βιομηχανία, βιοτεχνία κ.λ.π. ), στην εμπορία των αγαθών (χονδρικό, λιανικό εμπόριο ) καθώς και στην παροχή υπηρεσιών. Ο ΦΠΑ εφαρμόζεται σήμερα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο φόρος υιοθετήθηκε για να αντικαταστήσει άλλους έμμεσους φόρους δαπάνης, που υπήρχαν πριν από αυτόν, όπως το χαρτόσημο και το φόρο κύκλου εργασιών. Προκειμένου οι ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν εμπορεύματα και υλικά μεταποίησης από χώρες της Ευρώπης, πριν την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή ένωση και παράλληλα με την εφαρμογή του ΦΠΑ κατά το έτος 1987 με τις διατάξεις του ν.1642/86 εθεωρείτο χρονοβόρο και με υψηλό κόστος η απόκτηση των αγαθών από χώρες τις Ευρώπης. Όμως με την εφαρμογή του μεταβατικού σταδίου σύμφωνα με τον ν.2093/92 το 1993, έχουμε την κατάργηση των φορολογικών συνόρων, όπου αντικαταστάθηκε η διαδικασία της εισαγωγής και την θέση της παίρνει η ενδοκοινοτική απόκτηση. Ο σκοπός της πτυχιακής μας εργασίας είναι να αναλύσουμε την διαδικασία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και να εξετάσουμε τις περιπτώσεις που δημιουργούν εξαιρέσεις στις συναλλαγές αυτές. Όπως είναι γνωστό, η δημιουργία της ενιαίας αγοράς το 1993 μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), η κατάργηση των ελέγχων στα τελωνειακά σύνορα και η απλούστευση των διαδικασιών, επέφερε ραγδαία αύξηση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (http://www.taxheaven.gr/ acforum/index.php?showtopic=66995), γεγονός όμως που διευκόλυνε τη φοροδιαφυγή στον τομέα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού και την προστασία των κρατών-μελών, καθιέρωσε από το 1993 το σύστημα VIES και τις διασταυρώσεις μέσω των υποβαλλόμενων από τις επιχειρήσεις καταστάσεων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων. Όλα τα παραπάνω θα αναλυθούν στην παρούσα πτυχιακή εργασία και θα βοηθήσουμε τους φοιτητές του τμήματος μας να κατανοήσουν Σελ. 5 από 114

6 καλύτερα πως προέκυψαν οι περισσότερες απάτες στον τομέα ενδοκοινοτικών συναλλαγών, ως προς την κερδοφορία του ΦΠΑ. των Σελ. 6 από 114

7 Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της εργασίας μας επεκτείνεται σε πέντε μέρη. Στο πρώτο μέρος θα εξετάσουμε τα ακόλουθα : Την έννοια της ενδοκοινοτικής συναλλαγή, την απόκτηση καινούριου μεταφορικού μέσου και διαφορές περιπτώσεις αυτών που δημιουργούν εξαιρέσεις, την μεταφορά -παράδοση αγαθών από επιχείρηση σε άλλο κράτος μέλος καθώς και τι συμβαίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Στο δεύτερο μέρος θα αναφερθούμε σε περιπτώσεις όπως η ακύρωση της ενδοκοινοτικής συναλλαγής, στην απόκτηση ελαττωματικών προϊόντων και στο τι ισχύει για τις περιπτώσεις που η συναλλαγές υπερβαίνουν ή όχι τα ευρώ. Στο τρίτο μέρος της πτυχιακής εργασία θα παρακολουθήσουμε τη παροχή υπηρεσιών - πράξης λήπτη, την απόκτηση αγαθών από εργολάβο και τι ακριβώς συμβαίνει στις πωλήσεις σε ενδοκοινοτικό ταξίδι. Στο τέταρτο μέρος της εργασίας μας ασχολούμαστε με τις τριγωνικές και πολυγωνικές συναλλαγές όπου θα ακολουθήσουν αναλυτικά παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση τους, την λογιστική αντιμετώπιση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, το χρόνο καταχώρησης της ενδοκοινοτικής συναλλαγής, το σύστημα V.I.E.S., τις δηλώσεις INTRASTAT και LISTING, με την βοήθεια παραδειγμάτων. Τέλος για την ολοκλήρωση του θέματος θα αναφερθούμε, στην έννοια της PRORATA, στις απάτες και στην φοροδιαφυγή που γίνεται κατά την διάρκεια των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καταλήγοντας σε κάποια συμπεράσματα γύρω από την εφαρμογή και τις δυσκολίες που συναντούν οι επιχειρήσεις ακόμα και σήμερα. Σελ. 7 από 114

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ορισμός Όταν λέμε εισαγωγή εννοούμε κάθε εμπόρευμα που αγοράζουμε από μια χώρα της Ε.Ε. ή εκτός αυτής ( Αμερική, Ιαπωνία, Καναδά κλπ ). Οι χώρες - μέλη της Ε.Ε. είναι οι παρακάτω : Αυστρία Βέλγιο Βουλγαρία Γαλλία Γερμανία Δανία Ελλάδα Εσθονία Ισπανία Ηνωμένο Βασίλειο Ιρλανδία Ισπανία Ιταλία Κάτω Χώρες Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Μάλτα Ουγγαρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβακία Σλοβενία Σουηδία Τσέχικη Δημοκρατία Φιλανδία Μια ενδοκοινοτική συναλλαγή γίνεται με τους εξής τρόπους μεταφοράς: Θαλάσσια μεταφορά, σιδηροδρομική μεταφορά, οδική, εναέρια, ταχυδρομική, μεταφορά με ιδία μέσα. Είναι βασικό να ξέρουμε πως παραλάβαμε μια εισαγωγή γιατί από την φορτωτική παίρνουμε πληροφορίες για την σύνταξη της δήλωσης intrastat όπως θα δούμε παρακάτω: μάζα, όγκο, τεμάχια κλπ. Η αποστολή συνοδεύεται πάντα από το δελτίο αποστολής της μεταφορικής όταν είναι οδικώς, την διατακτική που αναφέρεται ο αριθμός μερίδας, τα κιλά ο αριθμός του αυτοκινήτου που έγινε η μεταφορά, το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της μεταφορικής το CMR. Επίσης τα εμπορεύματα συνοδεύουν και το τιμολόγιο του οίκου του εξωτερικού ή και το δικό τους δελτίο αποστολής προς τον παραλήπτη. Σελ. 8 από 114

9 Στην παρούσα φάση κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούμε στον όρο ενδοκοινοτικές συναλλαγές, σε τι διακρίνονται και με τι πρόκειται ν ασχοληθούμε στην πτυχιακή μας εργασία. Ενδοκοινοτική απόκτηση θεωρείται η πράξη με την οποία ένα πρόσωπο αποκτά το δικαίωμα να κατέχει ως κύριος ενσώματα κινητά αγαθά που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από άλλο Κράτος - Μέλος στην Ελλάδα από τον πωλητή ή τον αγοραστή ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό τους. Σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο του κοινοτικού όσο και του εθνικού δικαίου (άρθρα 11 και 15 του Ν. 2589/2000), η ενδοκοινοτική απόκτηση θεωρείται ότι πραγματοποιείται στην Ελλάδα, όταν κατά το χρόνο άφιξης των αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από άλλο Κράτος - Μέλος προς αυτόν που τα αποκτά, βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας. Μπορούμε να διακρίνουμε (Γκλεζάκος, 2007, 72) τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις σε: Α) απλές αποκτήσεις ( π.χ. αγορά από την Ιταλία ) Β) τριγωνικές αποκτήσεις ( π.χ. αγορά από τη Γερμανία, τα οποία όμως παραδόθηκαν από την Ιταλία) Γ) απόκτηση αγαθών με Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ( π.χ. αγορά μπύρας από την Ολλανδία ) Δ) απόκτηση μεταφορικών μέσων ( π.χ. αγορά φορτηγού αυτοκινήτου από την Γερμανία ) Ε) μεταφορά παγίων κοινοτικής επιχείρησης στην Ελλάδα ( π.χ. Ιταλική κατασκευαστική εταιρεία μεταφέρει τον εξοπλισμό της στην Ελλάδα, προκειμένου να εκτελέσει ένα τεχνικό έργο) Εδάφη της κοινότητας και ποια θεωρούνται τρίτο έδαφος εντός κοινότητας. Σύμφωνα με τις διατάξεις (Γκλεζάκος, 2008, 10) του άρθρου 2 (ΦΠΑ) και τον νόμο 2859/00 προσδιορίζεται το φορολογικό έδαφος της κοινότητας. Έδαφος της κοινότητας είναι το εσωτερικό των κρατών - μελών, όπως αυτό καθορίζεται από το άρθρο 227 της συνθήκης ίδρυσης της Ε.Ο.Κ. Έτσι προκύπτει ότι οποιοδήποτε μη Σελ. 9 από 114

10 κοινοτικό έδαφος είναι Τρίτη χώρα. Η Ευρωπαϊκή ένωση αποτελείται από 28 κράτη - μέλη: Ορισμένα εδάφη που αναφέρονται παρακάτω και τα οποία συνδέονται άμεσα με κράτη - μέλη, θεωρούνται κοινοτικά εδάφη: Πριγκιπάτο του Μονακό, όπου συνδέεται με την Γαλλία Τα νησιά Αζόρες και η νήσος Μαδέρα, όπου συνδέονται με την Πορτογαλία Το σύμπλεγμα των νησιών Βελεαρίδες, τα οποία συνδέονται με την Ισπανία Το νησί του Μάν, το οποίο συνδέεται με το Ηνωμένο Βασίλειο. Για τα πιο πάνω εδάφη εφαρμόζονται οι γενικές περί ΦΠΑ διατάξεις για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και ο έλεγχός τους πραγματοποιείται βάση του συστήματος VIES. Υπάρχουν και ορισμένα ειδικά εδάφη τα οποία παραμένουν, όσον αφορά τον ΦΠΑ εκτός κοινότητας: Μαρτινίκα, Γαλλική Γουιάνα, Γουαδελούπη, Ρεουνιόν, Άγιος Πέτρος και Μικελόν, οι υπερπόντιες κτήσεις της Γαλλίας. Άγιο Όρος - Ελλάδα Κανάρια Νησιά, Θέουτα και Μελίλια - ανήκουν στην Ισπανία Γιβραλτάρ και τα νησιά Τσάνελ -ανήκουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ανδόρα και ο Άγιος Μαρίνος δεν ανήκουν στην ΕΕ όσον αφορά τον ΦΠΑ. Τα αγαθά τα οποία εισέρχονται στην Ελλάδα καθώς και στα υπόλοιπα κράτη μέλη από τα πιο πάνω εδάφη, θεωρούνται ως εισαγόμενα από Τρίτη χώρα και ακολουθείται η τελωνιακή διαδικασία της εισαγωγής αγαθών. Το ίδιο ισχύει και για τις εξαγωγές ( βάσει ΠΟΛ 1037/04). 1.3.Ενδοκοινοτική Απόκτηση Αγαθών Απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου Ένα ειδικό καθεστώς, ισχύει στις πωλήσεις καινούργιων μεταφορικών μέσων μεταξύ των κρατών μελών από ιδιωτών και άλλα απαλλασσόμενα πρόσωπα. Ως μεταφορικό μέσο νοείται ένα όχημα εάν είναι : Σελ. 10 από 114

11 ο άνω των 48 κυβικών ή άνω των 7,2 kw, ο τα σκάφη των 7,5 μέτρων και τα ο αεροσκάφη βάρους άνω των 1550 χιλιόγραμμων κατά την απογείωση τους. Τα μεταφορικά μέσα που δεν θεωρούνται καινούργια (Γκλεζάκος,2007,103) έχουν τις εξής προϋποθέσεις: - η παράδοση τους πραγματοποιείται μετά την πάροδο των τριών μηνών από την ημερομηνία αγοράς του, η οποία αποδεικνύεται με την έκδοση σχετικού παραστατικού στοιχείου από τον πωλητή ή της πρώτης θέσης σε κυκλοφορία. Ειδικά για τα χερσαία οχήματα η διάρκεια αυξάνεται σε έξι μήνες, - το μεταφορικό μέσο έχει διανύσει περισσότερα από 6000 χιλιόμετρα, αν πρόκειται για χερσαίο όχημα, έχει πραγματοποιήσει άνω των 100 ωρών πλεύσης, αν πρόκειται για σκάφος και άνω των 40 ωρών πτήσης, αν πρόκειται για αεροσκάφος. Οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν αθροιστικά.πχ. αν ένα όχημα δεν διανύσει πάνω από 6000 χλμ. και δεν παραδίδεται πέραν του 6μήνου, τότε δεν μπορεί να θεωρηθεί μια τέτοια συναλλαγή, ως ενδοκοινοτική. Για πωλήσεις καινούργιων μέσων μεταφοράς μεταξύ επιχειρήσεων που υπόκεινται στο φόρο, ισχύουν οι κανονισμοί για το ενδοκοινοτικό εμπόριο. Εάν τα αγαθά που αποκτώνται από άλλο κράτος - μέλος, είναι καινούργια μεταφορικά μέσα, υπάρχει πάντα ενδοκοινοτική απόκτηση, φορολόγηση στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του προσώπου που τα αποκτά δηλαδή υποκείμενος στο φόρο ή μη υποκείμενος αγοραστής. Ένα ειδικό καθεστώς που είναι διαφορετικό από εκείνο που εφαρμόζεται για τις ενδοκοινοτικές πωλήσεις άλλων αγαθών μεταξύ επιχειρήσεων που υπόκεινται στο ΦΠΑ ισχύει για τις πωλήσεις σε ιδιώτες και άλλα απαλλασσόμενα πρόσωπα. Με το καθεστώς αυτό η αγορά ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου από ένα ιδιώτη φορολογείται στη χώρα προορισμού, που κατά κανόνα είναι η χώρα στην οποία το αυτοκίνητο ταξινομείται, για την απόκτηση πινακίδων με σκοπό να κυκλοφορήσει μέσα στη χώρα αυτή. Σκοπός του ειδικού καθεστώτος έχει να εξασφαλίσει ότι όλες οι αγορές τέτοιων προϊόντων (καινούργιων μεταφορικών μέσων) θα φορολογούνται στη χώρα προορισμού, ώστε να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού και η Σελ. 11 από 114

12 απώλεια εσόδων για τα κράτη μέλη, σαν συνέπεια των διαφορών που παραμένουν στους συντελεστές ΦΠΑ. Έτσι όλες οι ενδοκοινοτικές αγορές καινούργιων μέσων μεταφοράς από ιδιώτες και άλλα πρόσωπα που κανονικά δεν θα φορολογούνταν στον τόπο προορισμού, τώρα φορολογούνται εκεί. Αυτό σημαίνει, ότι οι ιδιώτες θα υπόκεινται σε ΦΠΑ για απόκτηση τέτοιων μέσων μεταφοράς ακόμη και αν δεν έχουν ΑΦΜ/ΦΠΑ. Οποιοδήποτε πρόσωπο πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ειδική δήλωση για την καταβολή του ΦΠΑ που αναλογεί στην απόκτηση αυτή. Η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται από τον αγοραστή το αργότερο μέχρι της 15 του επόμενου μήνα από την ενδοκοινοτική απόκτηση και πριν από την έκδοσή της άδειας κυκλοφορίας του μεταφορικού στο εσωτερικό της χώρας από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή. Τα σκάφη και τα αεροσκάφη που προορίζονται για την εμπορική ναυσιπλοΐα, αλιεία ή άλλη εκμετάλλευση για χρήση από τις Ένοπλες Δυνάμεις ή το Δημόσιο και τα οποία απαλλάσσονται του ΦΠΑ δεν αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικής απόκτησης. Αντίθετα τα ιδιωτικής χρήσης σκάφη και αεροσκάφη που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό του κατόχου τους, υπάγονται στο φόρο και η διαδικασία καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις. Σε μερικές περιπτώσεις αγοράς καινούργιου μεταφορικού μέσου από άλλα Κράτη - Μέλη συμβαίνει να καταβάλλεται ΦΠΑ δύο φορές, παρά το γεγονός ότι αυτό αντίκειται στις κοινοτικές διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες ο ΦΠΑ καταβάλλεται στη χώρα άφιξης. Αυτό γίνεται όταν σε ορισμένα Κράτη - Μέλη π.χ. Γερμανία, εισπράττουν ΦΠΑ κατά την πώληση καινούργιων αυτοκινήτων, επειδή δεν γνωρίζουν εάν ο Έλληνας αγοραστής θα επιστρέψει στη χώρα του ή εάν θα το χρησιμοποιήσει στο εσωτερικό της Γερμανίας ή της κοινότητας και κατά συνέπεια δεν θα συντελέσει ενδοκοινοτική παράδοση από τη Γερμανία με την ταυτόχρονη απόκτηση από την Ελλάδα. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος έχουν εκδοθεί σχετικές οδηγίες από τις Τελωνειακές Αρχές, συμφωνά με τις οποίες χορηγείται βεβαίωση στον Έλληνα αγοραστή ότι κατέβαλε τον οφειλόμενο ΦΠΑ (ενδοκοινοτικής Σελ. 12 από 114

13 απόκτησης στην Ελλάδα), προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει για την επιστροφή φόρου που κατέβαλε στη Γερμανία. Ανεξάρτητα από την ειδική διαδικασία καταβολής του ΦΠΑ, οι δηλωτικές υποχρεώσεις ( περιοδική, ϋβίίπς, και ΙΝΤΚΑβΤΑΤ ) πρέπει να εκπληρώνονται κατά τον ίδιο τρόπο που εκπληρώνονται από όλους τους υποκείμενους που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις Απόκτηση καινούργιου αυτοκινήτου που τίθεται σε καθεστώς αποθήκευσής. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων. Έστω μία ελληνική επιχείρηση, υποκείμενη στο κανονικό καθεστώς με ΑΦΜ/ΦΠΑ, αγοράζει δέκα καινούργια αυτοκίνητα από την Γερμανία. Η γερμανική επιχείρηση τιμολογεί στις 12/03/2010 και τα αυτοκίνητα μεταφέρονται στην Ελλάδα μετά από δεκαπέντε ημέρες και τίθενται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης. Η διαδικασία καταβολής του ΦΠΑ στο αρμόδιο Τελωνείο πραγματοποιείται κατά το στάδιο της ταξινόμησης. Όμως η ελληνική επιχείρηση για την ενδοκοινοτική απόκτηση που πραγματοποίησε είναι υποχρεωμένη για την περιοδική δήλωση, LISTING και INTRASTAT, την ίδια περίοδο της τιμολόγησης Απόκτηση καινούργιου αυτοκινήτου χωρίς ένταξη στο καθεστώς φορολογικής αποθήκευσής Αυτή η περίπτωση αφορά Έλληνες μεσάζοντες / μεταπωλητές καινούργιων μεταφορικών μέσων (Γκλεζάκος,2008,165), χωρίς αυτά να τεθούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης. Παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης είναι όταν μια ελληνική επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων, κανονικός υποκείμενος με ΑΦΜ/ΦΠΑ, αγοράζει δύο καινούργια αυτοκίνητα από την Γερμανία στις 10/03/2010. Στις 13/03/10 τα αυτοκίνητα αυτά εκτελωνίζονται και καταβάλλεται ο αναλογών ΦΠΑ στο Τελωνείο. Σελ. 13 από 114

14 Ο καταβληθέντας Φ.Π.Α. μπορεί να εκπέσει, στο Τελωνείο, μέσω της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ του ίδιου μήνα. Επίσης θα πρέπει να εκπληρώσει τις δηλωτικές υποχρεώσεις για την ενδοκοινοτική απόκτηση των δύο αυτοκινήτων Απόκτηση καινούργιου αυτοκινήτου από απαλλασσόμενα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ πρόσωπα Στις κατηγορίες προσώπων (Γκλεζάκος, 2008, 166) που υπάγονται σε καθεστώς απαλλαγής του ΦΠΑ (χωρίς να έχουν το δικαίωμα έκπτωσης), όπως ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος, νοσοκομείο κ.α. έχουν την υποχρέωση o Να γίνει η δήλωση μεταβολών στο μητρώο VIES, πριν από την o o αγορά. Να υποβάλλουν δηλώσεις Listing και INTRASTAT εφόσον η αγορά υπερβαίνει το κατώφλι εξομοίωσης. Να γνωστοποιήσουν το ΑΦΜ/ΦΠΑ στον κοινοτικό πωλητή, ώστε να μην τους επιβαρύνει με ΦΠΑ Απόκτηση καινούργιου αγροτικού οχήματος (τρακτέρ, οχήματα ειδικών χρήσεων) Για αυτήν την κατηγορία οχημάτων (Γκλεζάκος, 2008, 167), που δεν χαρακτηρίζονται ως μεταφορικά μέσα σύμφωνα με το Τελωνειακό Δασμολόγιο, δεν υπάρχει υποχρέωση κατάθεσης Ειδικής Δήλωσης στο Τελωνείο για την καταβολή του ΦΠΑ. Κατά συνέπεια η καταβολή του ΦΠΑ γίνεται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. πριν την έκδοση του Δελτίου Ταξινόμησης και την χορήγηση πινακίδων που γίνεται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Όπως και στις άλλες περιπτώσεις, δηλωτικές υποχρεώσεις γι αυτές τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις είναι οι : ο απεικόνιση στην περιοδική δήλωση ή ο υποβολή έκτακτης δήλωσης σε ορισμένες περιπτώσεις, Σελ. 14 από 114

15 o υποβολής Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, υποβολή δήλωσης INTRASTAT Άφιξης ( εάν υπάρχει υπέρβαση του στατιστικού ορίου) και εγγραφή στο μητρώο VIES για την χορήγηση ΑΦΜ/ΦΠΑ. Πωλήσεις καινούργιων μέσων μεταφοράς μεταξύ επιχειρήσεων που υπόκεινται στο φόρο, από ένα κράτος μέλος σε άλλο κράτος μέλος, υπάγονται στις κανονικές διατάξεις που ισχύουν για το ενδοκοινοτικό εμπόριο Απόκτηση καινούργιου θαλάσσιου μεταφορικού μέσου Η απόκτηση καινούργιου Ι.Χ. θαλάσσιου μεταφορικού μέσου, σύμφωνα με την ΑΥΟ Δ759/2003 (Γκλεζάκος, 2008, 168), απαιτεί την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ στο Τελωνείο με Ειδική Δήλωση, μέχρι την 10η ημέρα του επόμενου μήνα από την άφιξη του στην χώρα μας. Την υποχρέωση αυτή έχουν τα εγκατεστημένα στη Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποκείμενα ή μη στο ΦΠΑ, ανεξάρτητα εάν η αγορά του καινούργιου θαλάσσιου μεταφορικού μέσου πραγματοποιείται από πωλητή υποκείμενο στο ΦΠΑ ή από πωλητή μη υποκείμενο στο ΦΠΑ εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος - Μέλος. Σε περίπτωση που το καινούριο θαλάσσιο μέσο είναι επαγγελματικής χρήσης, θα πρέπει ο αγοραστής να υποβάλει Ειδική Δήλωση στο Τελωνείο, προκειμένου να τύχει της απαλλαγής του ΦΠΑ, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις απαλλαγής. Τα ίδια με τα παραπάνω ισχύουν και για την ιδιότητα του πωλητή, την προθεσμία υποβολής της Ειδικής Δήλωσης και την έννοια του καινούργιου θαλάσσιου μεταφορικού μέσου. Για την αγορά από μη υποκείμενο στο ΦΠΑ κοινοτικό πωλητή καινούργιου θαλάσσιου μεταφορικού μέσου, ισχύουν αυτά που αναφέρθηκαν στα δύο παραπάνω θέματα αναφορικά με την Ειδική Δήλωση στο Τελωνείο, την προθεσμία υποβολής και την έννοια του καινούργιου θαλάσσιου μεταφορικού μέσου. Όταν η απόκτηση γίνεται από πωλητή εντός κοινότητας υποκείμενο στο φόρο καινούργιου θαλάσσιου μεταφορικού μέσου για μεταπώληση, τότε αυτή πραγματοποιείται από τον εγκατεστημένο στην Ελλάδα υποκείμενο στο ΦΠΑ φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ο Έλληνας υποκείμενος μεταπωλητής έχει την Σελ. 15 από 114

16 υποχρέωση της απεικόνισης της ενδοκοινοτικής απόκτησης στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ, την υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και την υποβολή ΙΝΤΚΑβΤΑΤ άφιξης, εφόσον υπερβαίνει το στατιστικό όριο. Ισχύουν και σε αυτή τη περίπτωση όσα αναφερθήκαν με την Ειδική Δήλωση στο Τελωνείο, την προθεσμία υποβολής και την έννοια του καινούργιου θαλάσσιου μεταφορικού μέσου Απόκτηση μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων. Τα μεταχειρισμένα μεταφορικά μέσα διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 45 και 46 του Κώδικα ΦΠΑ. Μεταχειρισμένα μεταφορικά (Γκλεζάκος, 2008, 873) μέσα θεωρούνται: ο Τα σκάφη άνω των 7,5 μέτρων. ο Τα αεροσκάφη των οποίων το συνολικό βάρος κατά την απογείωση υπερβαίνει τα 1550 χιλιόγραμμα. ο Τα χερσαία με κινητήρα κυβισμού άνω των 48 κυβικών εκατοστών ή άνω των 72 ΚΜ, τα οποία προορίζονται για την μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων,(με εξαίρεση τα σκάφη και τα αεροσκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 27 του κώδικα ΦΠΑ),εφόσον συντρέχουν συσωρευτικά οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις: ο Α) η παράδοση των μεταφορικών μέσων έχει πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία της πρώτης θέσης σε κυκλοφορία, με εξαίρεση τα χερσαία οχήματα για τα οποία απαιτούνται πάνω από έξι μήνες κυκλοφορίας και ο Β) τα μεταφορικά μέσα έχουν διανύσει περισσότερα από 6000 χιλιόμετρα, αν πρόκειται για χερσαία οχήματα, έχουν πραγματοποιήσει άνω των 100 ωρών πλεύσης, αν πρόκειται για σκάφη, και άνω των 40 ωρών πτήσης, αν πρόκειται για αεροσκάφη. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι, για την φορολόγηση των παραδόσεων των μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων, αυτή γίνεται στο κράτος-μέλος που είναι εγκατεστημένος ο πωλητής. Έτσι δεν εφαρμόζονται οι κανόνες ΦΠΑ για τις Σελ. 16 από 114

17 Ενδοκοινοτι^ Συναλλαvέc ενδοκοινοτικές αποκτήσεις. Εξαιρούνται του κανόνα όμως, οι περιπτώσεις που η αγορά μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων υπάγεται στους κανόνες της ενδοκοινοτικής απόκτησης,οπότε θα πρέπει να εκπληρώνονται οι δηλωτικές υποχρεώσεις Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και INTRASTAT. Οι βασικές οδηγίες για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος των μεταχειρισμένων περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο 1104/95.Κατωτέρω παρατίθενται ενδεικτικός πίνακας με τις περιπτώσεις αγοράς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από άλλα κράτη-μέλη και των δηλωτικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτές τις αγορές. Π ω λ η τή ς Α γ ο ρ α σ τή ς Ε νδοκ. 1 Κανονικός υποκείμενος 2 Κανονικός υποκείμενος 3 Κανονικός υποκείμενος 4 Κανονικός υποκείμενος 5 Καθεστώς περιθωρίου 6 Καθεστώς περιθωρίου 7 Κανονικός υποκείμενος 8 Κανονικός υποκείμενος 9 Καθεστώς περιθωρίου Κανονικός υποκείμενος Πρόσωπο του άρθρου 11 2(πχ αγρότης) Πρόσωπο του άρθρου 11 2(πχ αγρότης) Πρόσωπο του άρθρου 11 2(πχ αγρότης) Καθεστώς περιθωρίου Κανονικός υποκείμενος ή άρθρο 112 Ταξί (κανονικό καθεστώς) Ταξί(Ειδικό καθεστώς) Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος α π ό κ τη σ η ΝΑΙ ΝΑΙ Εάν αξία > ευρώ ΟΧΙ Εάν αξία < ευρώ ΝΑΙ Εάν αξία < ευρώ με προαιρετική ένταξη στο VIES OXI OXI NAI NAI OXI Σελ. 17 από 114 Υ π ο χ ρ εώ σ εις Περιοδική Listing INTRASTAT Έκτακτη Listing INTRASTAT ΟΧΙ Έκτακτη Listing INTRASTAT INTRASTAT INTRASTAT Περιοδική Listing INTRASTAT Έκτακτη εγγραφή στο VIES Listing INTRASTAT ΟΧΙ

18 Απόκτηση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από Έλληνα υποκείμενο του κανονικού καθεστώτος (μάντρα αυτοκινήτων) Πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου συναντάμε επιχειρήσεις πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων (πχ. Μάντρες). Πως όμως γίνεται μια τέτοια συναλλαγή ; Η συναλλαγή αυτή παρόλο που αφορά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα υπάγεται στους κανόνες της ενδοκοινοτικής απόκτησης, επειδή η πώληση γίνεται από υποκείμενο του κανονικού καθεστώτος άλλου κράτους - μέλους σε αντίστοιχο αγοραστή εγκατεστημένο στην Ελλάδα. Οι δηλωτικές υποχρεώσεις της ελληνικής επιχείρησης έχουν ως ακολούθως: 1. Θα υποβάλλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ στην οποία θα συμπεριλαμβάνει την ενδοκοινοτική απόκτηση καθώς και το ΦΠΑ που κατέβαλε στο τελωνείο. 2. θα υποβάλει δήλωση INTRASTAT Άφιξης (υποθέτουμε ότι έχει υπερβεί το κατώφλι εξομοίωσης από προηγούμενες αποκτήσεις). 3. Θα υποβάλλει Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων για το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου μέχρι και τις (ηλεκτρονική υποβολή) Απόκτηση μεταχειρισμένων αυτοκινήτου από Έλληνα αγρότη του ειδικού καθεστώτος Πρόκειται για περιπτώσεις όπου φυσικό ή νομικό πρόσωπο (όπως αγρότης ειδικού καθεστώτος, νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο κ.τ.λ παρ.2 του άρθρου 11 του κώδικα ΦΠΑ), αγοράζει αυτοκίνητο από υποκείμενο στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ πωλητή, εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος. Έτσι π.χ. ένας Έλληνας αγρότης του ειδικού καθεστώτος αγοράζεις στις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από την Γερμανία (υποκείμενος του κανονικού καθεστώτος).η συναλλαγή αυτή θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση και φορολογείται στην Ελλάδα, εφόσον η αξία της αγοράς υπερβαίνει τις (άρθρο 11 του κώδικα ΦΠΑ).Ο αγρότης θα πρέπει να εγγραφεί στο VIES, προκειμένου να λάβει Σελ. 18 από 114

19 ΑΦΜ/ΦΠΑ και να κοινοποιήσει στον Γερμανό πωλητή, ώστε να τον τιμολογήσει χωρίς ΦΠΑ. Ο αναλογών ΦΠΑ καταβάλλεται τον ίδιο μήνα στο Τελωνείο. Οι δηλωτικές υποχρεώσεις του αγρότη-αγοραστή, έχουν ως εξής: Υποβολή έκτακτης δήλωσης μέχρι την 15η του επόμενου από την απόκτηση μήνα, δηλαδή μέχρι και τις Στην πράξη, με την δήλωση αυτή δεν καταβάλλεται ΦΠΑ(ο αναλογών ΦΠΑ έχει ήδη καταβληθεί στο Τελωνείο αλλά υποδηλώνεται η ενδοκοινοτική απόκτηση, ώστε να εκπληρωθεί και η δηλωτική υποχρέωση για υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων. Θα υποβάλλει Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων για το μήνα Μάρτιο μέχρι και τις Θα υποβάλλει δήλωση ΙΝΤΚΑβΤΑΤ Άφιξης μόνο εάν η αξία αγοράς υπερβαίνει το στατιστικό κατώφλι Απόκτηση προϊόντων υπαγομένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης(Ε.Φ.Κ.) Σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 11 του Κώδικα ΦΠΑ (Γκλεζάκος, 2007, 100), η απόκτηση αγαθών από άλλο κράτος-μέλος, τα οποία υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης θεωρείται, ενδοκοινοτική απόκτηση, ανεξάρτητα αν η απόκτηση αυτή πραγματοποιείται : o o o o Από υποκείμενο στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης Από υποκείμενο στο φόρο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης Από υποκείμενο στο φόρο αγρότη του ειδικού καθεστώτος των αγροτών, Από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο. Τα προϊόντα που υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης σύμφωνα με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (Ν.2960/2001) είναι : Σελ. 19 από 114

20 ο Τα πετρελαιοειδή ο Τα οινοπνεύματα και τα αλκοολούχα ποτά ο Τα βιομηχανοποιημένα καπνά. Τα προϊόντα μπορούν να τίθενται σε καθεστώς αναστολής του Ε.Φ.Κ. και του ΦΠΑ, εφόσον αποθηκευτούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Ε.Φ.Κ. είναι απαιτητός με την θέση των εν λόγω προϊόντων σε ανάλωση. Η χρήση του καθεστώτος αναστολής με την χρησιμοποίηση του θεσμού της φορολογικής αποθήκευσης εφαρμόζεται μόνο για τα εγχώρια και κοινοτικά προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να αποστέλλονται από μια φορολογική αποθήκη στην οποία βρίσκονται υπό καθεστώς αναστολής σε ένα κράτος -μέλος, σε αντίστοιχή αποθήκη που βρίσκεται σε άλλο κράτος-μέλος με την χρήση Συνοδευτικού Διοικητικού Εγγράφου(Σ.Δ.Ε.),στην οποία θα παραμείνουν πάλι υπό καθεστώς αναστολής μέχρι να τεθούν σε ανάλωση ή λάβουν άλλο προορισμό (εξαχθούν σε Τρίτη χώρα κ.τ.λ). Η διακίνηση των προϊόντων αυτών μεταξύ των φορολογικών αποθηκών που λειτουργούν από διάφορα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. μπορεί να γίνεται μόνο από ορισμένα πρόσωπα που έχουν συγκεκριμένη ιδιότητα(εγκεκριμένος αποθηκευτής). Τα πρόσωπα αυτά έχουν λάβει άδεια από τις αρμόδιες αρχές να παράγουν, να μεταποιούν, να κατέχουν, να παραλαμβάνουν και να αποστέλλουν κατά την άσκηση του επιτηδεύματός τους, προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη υπό καθεστώς αναστολής. Τα ανωτέρω προϊόντα δύναται να παραλαμβάνει από άλλο κράτος-μέλος με καθεστώς αναστολής και ο εγγεγραμμένος επιτηδευματίας, ο οποίος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν έχει την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποθηκευτή, έχει όμως άδεια από τις αρμόδιες αρχές να παραλαμβάνει κατά την άσκηση του επιτηδεύματος του προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και προέρχονται από άλλο Κράτος -Μέλος. Ωστόσο, ο εγγραμμένος επιτηδευματίας δεν δύναται να κατέχει ή να αποστέλλει προϊόντα με αναστολή των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Ο εγγεγραμμένος ή μη επιτηδευματίας πριν από την παραλαβή των προϊόντων με ΕΦΚ από άλλα κράτη-μέλη, υποχρεούται να παρέχει εγγύηση ( στο Σελ. 20 από 114

21 Τελωνείο), η οποία να καλύπτει τους αναλογούντες στα προϊόντα που θα παραλάβει φόρους. Από τα ανωτέρω λοιπόν προκύπτει ότι η ενδοκοινοτική απόκτηση αυτών των προϊόντων παρουσιάζει ιδιαιτερότητες όπως π.χ.: Ο χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και απαιτητό του φόρου διαφοροποιείται από τις άλλες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, αφού τα προϊόντα αυτά συνήθως τίθενται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης, όπου παραμένουν σε καθεστώς αναστολής μέχρι την έξοδό τους από το καθεστώς αυτό,οπότε και καταβάλλουν τον ΕΦΚ και τον ΦΠΑ. Η φορολογική αξία του ΦΠΑ υπολογίζεται με ειδικό τρόπο λόγω του Ε.Φ.Κ. Η διακίνηση τους γίνεται από το ένα κράτος-μέλος στο άλλο με Τελωνειακό Συνοδευτικό Διοικητικό Έντυπο (Σ.Δ.Ε.) ή με Απλοποιημένο Συνοδευτικό Διοικητικό Έντυπο (Α.Σ.Δ.Ε.). Η καταβολή του φόρου γίνεται με υποβολή ειδικής δήλωσης στο Τελωνείο. Ανεξάρτητα από τις πιο πάνω αναφερόμενες ιδιαιτερότητες, οι αγοραστές(εγγεγραμμένοι αποθηκευτές και εγγεγραμμένοι ή μη επιτηδευματίες) προϊόντων με Ε.Φ.Κ. από άλλο κράτος-μέλος, έχουν τις δηλωτικές υποχρεώσεις που έχουν και οι υπόλοιποι υποκείμενοι, όταν διενεργούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις(συνδυασμός των διατάξεων των άρθρων 2, 36 και 38 του κώδικα ΦΠΑ) Απόκτηση αγαθού από Έλληνα υποκείμενο. Πρόκειται για την περίπτωση όπου π.χ. ελληνική επιχείρηση εμπορίας φαρμάκων αγοράζει φαρμακευτικά είδη από φαρμακοβιομηχανία της Ολλανδίας. Ο Έλληνας αγοραστής έχει ΑΦΜ/ΦΠΑ από προηγούμενες αγορές και τον γνωστοποιεί στον πωλητή προκειμένου να μην τον επιβαρύνει με ΦΠΑ εφόσον και οι δυο συναλλασσόμενοι είναι υποκείμενοι στον φόρο εγγεγραμμένοι Σελ. 21 από 114

22 στο VIES και υπάρχει φυσική μεταφορά των αγαθών από το ένα κράτος - μέλος στο άλλο, έχουμε μια ενδοκοινοτική παράδοση για την Ολλανδική επιχείρηση και μια ενδοκοινοτική απόκτηση για την ελληνική επιχείρηση. Η ελληνική επιχείρηση θα πρέπει : o Να υποβάλλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ στη οποία θα συμπεριλάβει (εκροές και εισροές) την ενδοκοινοτική απόκτηση και θα συμπληρώσει επίσης τον κωδικό 341 της ίδιας δήλωσης (Μηνιαία ή τριμηνιαία δήλωση ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων του ΚΒΣ). o Να υποβάλλει δήλωση INTRASTAT κατώφλι της εξομοίωσης.(δήλωση μηνιαία) Άφιξης, εφόσον έχει υπερβεί το o Να υποβάλλει Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων.(Δήλωση ανά τρίμηνο) 1.6. Απόκτηση αγαθού από αγρότη του κανονικού καθεστώτος. Η αγορά ανεξαρτήτως αξίας, π.χ. εξοπλισμού θερμοκηπίου από Έλληνα αγρότη του κανονικού καθεστώτος από την Ιταλία,αποτελεί κανονική ενδοκοινοτική απόκτηση. Οι υποχρεώσεις του Έλληνα αγρότη είναι ίδιες μ αυτές που αναλύθηκαν στο προηγούμενο θέμα. Δηλαδή εγγραφή (Δήλωση Μεταβολών Ένταξης) στο VIES, αν πρόκειται να πραγματοποιήσει για πρώτη φορά ενδοκοινοτική απόκτηση,απεικόνιση στην περιοδική δήλωση (κωδ.341),τριμηνιαίο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και υπό προϋποθέσεις INTRASTAT Μεταφορά -παράδοση αγαθών από επιχείρηση σε άλλο κράτος μέλος «Παράδοση αγαθών» θεωρείται η μετακίνηση αγαθών από την Ελλάδα προς άλλο κράτος -μέλος για τους σκοπούς της ίδιας της επιχείρησης,παρότι δεν υπάρχει μεταβίβαση της κυριότητας των αγαθών αυτών. Η παράδοση αυτή δεν Σελ. 22 από 114

23 φορολογείται στην Ελλάδα, διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 απαλλάσσεται από το φόρο ως ενδοκοινοτική παράδοση. Η ενδοκοινοτική αυτή απόκτηση θα φορολογηθεί στο άλλο κράτος -μέλος το οποίο θα ειδοποιηθεί μέσω του (VIES) από τον υποκείμενο στο φόρο (ΠΟΛ 1282/92). Επιπλέον δεν θεωρείται ως παράδοση αγαθών η μετακίνηση αγαθών από την Ελλάδα προς άλλο κράτος -μέλος, εφόσον τα αγαθά προορίζονται για μια από τις ακόλουθες πράξεις : o Τα προϊόντα προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο παράδοσης αγαθών της οποίας ο τόπος είναι το άλλο κράτος -μέλος,σύμφωνα με την διάταξη της παρ.1 του άρθρου 13(παράδοση πάνω σε πλοίο,αεροπλάνο, τρένο) κατά την διάρκεια ταξιδιού που ξεκινά από το άλλο κράτος -μέλος με άφιξη άλλο κράτος -μέλος ήταν η Ελλάδα. o Όταν τα αγαθά που πρόκειται να παραδοθούν απαλλάσσονται από τον φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24,27 και 28. o Η μετακίνηση αγαθού της επιχείρηση από την Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος όταν το αγαθό στέλνεται στο άλλο κράτος μέλος με σκοπό να γίνουν σ αυτό το κράτος -μέλος διάφορες εργασίες στο αγαθό αυτό π.χ. βελτίωση,επισκευή, επεξεργασία, διασκευή μετασκευή κ.τ.λ. Σε αντίθετη περίπτωση όταν τα αγαθά στα οποία πραγματοποιήθηκαν οι παραπάνω εργασίες δεν επαναποσταλούν στον εργοδότη στο εσωτερικό της χώρας, τότε θεωρείται οτι αυτός πραγματοποίησε παράδοση αγαθών κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 7 του ν.2859/2000 και έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις. o Η μετακίνηση του αγαθού από την Ελλάδα σε άλλο κράτος -μέλος με σκοπό την προσωρινή χρησιμοποίηση του για παροχή υπηρεσιών στο κράτος -μέλος άφιξης. o Η μετακίνηση από την Ελλάδα αγαθού για να χρησιμοποιηθεί μέχρι 24 μήνες σε άλλο κράτος - μέλος όπου πραγματοποιούνται φορολογητέες Σελ. 23 από 114

24 πράξεις,με την προϋπόθεση ότι το αγαθό αυτό εισαγόταν από Τρίτη χώρα θα υπαγόταν στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από τον φόρο. ο Η παράδοση φυσικού αερίου σε άλλο κράτος -μέλος μέσω συστήματος διανομής ή ηλεκτρικής ενέργειας σε μεταπωλητή υποκείμενο ή σε πελάτη-καταναλωτή (ν.3312/2005). Από την ανάλυση των πιο πάνω περιπτώσεων προκύπτει ότι τα περισσότερα θέματα αφενός αντιμετωπίζονται από άλλες διατάξεις και αφετέρου δεν τίθεται θέμα φορολόγησης τους ως παράδοση. Ουσιαστικά η παρ.3 εφαρμόζεται μόνο στις μετακινήσεις παγίων (μητρικής θυγατρικής ) και στη δημιουργία στοκ εμπορευμάτων Παραδείγματα μεταφοράς -παράδοσης αγαθών από επιχείρηση σε άλλο κράτος μέλος Προκειμένου να γίνουν κατανοητά όσα έχουμε προαναφέρει στην ενότητα που προηγήθηκε, θεωρήσαμε σωστά να δώσουμε ορισμένα παραδείγματα μεταφοράς -παράδοσης αγαθών από επιχείρηση σε άλλο κράτος μέλος. ο Επιχείρηση Α με εγκαταστάσεις στην Ελλάδα μεταφέρει στην Ιταλία αγαθά εφοδιασμού πλοίου της που πραγματοποιεί δρομολόγια Ιταλία-Ελλάδα και κατά την διάρκεια του δρομολογίου του, που ξεκινά από το άλλο αυτό κράτος μέλος διαθέτει τα αγαθά αυτά. ο Παράδοσης μετά από εγκατάσταση ή συναρμολόγηση στο άλλο κράτος μέλος,γιατί η πράξη αυτή αντιμετωπίζεται ήδη από την παρ.2 του άρθρου 13. ο Παράδοσης αγαθών,σύμφωνα με την διάταξη της παρ.5 του άρθρου 13 (πωλήσεις από απόσταση). ο Η ΔθςθΒΠ αεροπορική μεταφέρει από την Ελλάδα στην Γερμανία, κινητήρα για την τοποθέτηση σε αεροσκάφος της που έχει πάθει Σελ. 24 από 114

25 βλάβη στην Γερμανία.Η μετακίνηση αυτή του κινητήρα δεν συνιστά παράδοση αγαθού, σύμφωνα με την παρούσα διάταξη. ο Όταν Έλληνας επιχειρηματίας στέλνει στην Γερμανία ένα μηχάνημα της επιχείρησης του για επισκευή στο εργοστάσιο της Γερμανίας. Η μετακίνηση αυτή δεν συνιστά παράδοση αγαθού. ο Έστω ελληνική κατασκευαστική μετακινεί στην Ιταλία προσωρινά τον εξοπλισμό της για την πραγματοποίηση εργασίας εκεί. Η μετακίνηση αυτή δεν συνιστά παράδοση αγαθού. ο Ελληνική επιχείρηση μετακινεί προσωρινά και για το χρόνο μικρότερο των 24 μηνών μηχάνημά της από την Ελλάδα στη Γερμανία για την εκτέλεση εκεί τεχνικού έργου και επιστροφή μηχανήματος πάλι στην Ελλάδα.Η πράξη αυτή δεν συνιστά παράδοση αγαθού, με την προϋπόθεση ότι το ίδιο αγαθό αν είχε εισαχθεί από Τρίτη χώρα θα μπορούσε να τεθεί υπό το τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής αγαθών, με πλήρη απαλλαγή από το ΦΠΑ.(ΠΟΛ 1282/92). ο Ιταλική ηλεκτρική εταιρεία πωλεί ηλεκτρικό ρεύμα στη Δ.Ε.Η. Εάν δεν ισχύει μια από τις παραπάνω προϋποθέσεις,θεωρείται ότι πραγματοποιείται παράδοση αγαθών από την Ελλάδα προς το άλλο κράτος - μέλος κατά τον χρόνο που έπαψε να υφίσταται η εν λόγω προϋπόθεση. Κατά τον χρόνο αυτό λοιπόν θα περιληφθεί στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων επειδή αποτελεί ενδοκοινοτική απόκτηση στο άλλο κράτος -μέλος προς το οποίο μετακινήθηκαν τα αγαθά. Παράδειγμα ί) Ο Έλληνας υποκείμενος Α στέλνει μηχανήματα της επιχείρησης του στην Ιταλία, για να εκτεθούν σε διεθνή έκθεση. Μερικά μηχανήματα πωλούνται κατά την διάρκεια της έκθεσης και τα υπόλοιπα επιστρέφουν στην Ελλάδα. Η μετακίνηση Σελ. 25 από 114

26 των μηχανημάτων από την Ελλάδα στην Ιταλία δεν φορολογείται, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της περ.(ε) της παρ.3 του άρθρου 7 του νόμου αυτού και σε συνδυασμό με την περ.3 της παρ.5 του άρθρου 28α. Στην περίπτωση όμως της πώλησης των μηχανημάτων αυτών κατά την διάρκεια της έκθεσης τους στην Ιταλία, ο Έλληνας πρέπει να ζητήσει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ιταλία, ή να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο και να δηλώσει την φορολογητέα απόκτηση αυτών στην Ιταλία, χρεοπιστώνοντας το φόρο που αναλογεί. Στην περίπτωση αυτή εκδίδονται ιταλικά τιμολόγια, εισπράττεται ΦΠΑ και αποδίδεται στο Ιταλικό δημόσιο. Παράλληλα ο Έλληνας εκθέτης -πωλητής των μηχανημάτων υποχρεούται να υποβάλλει Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα στην Ελλάδα, δηλώνοντας στη σχετική ένδειξη τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του στην Ιταλία ή αυτόν του φορολογικού αντιπροσώπου, διότι θεωρείται ότι πραγματοποίησε ενδοκοινοτική παράδοση των μηχανημάτων αυτών που πουλήθηκαν στην Ιταλία κατά την διάρκεια της έκθεσης. Τα υπόλοιπά μηχανήματα μετά το πέρας της έκθεσης επιστρέφουν στην Ελλάδα,χωρίς άλλες υποχρεώσεις. ίί) Ιταλική επιχείρηση Α, μετακινεί μηχανήματα από την Ιταλία στην Ελλάδα για αποθήκευση και συγκεκριμένα στην αποθήκη του πελάτη Β χωρίς την ταυτόχρονη μεταβίβαση της κυριότητας τους προς τον Β, ο οποίος είναι υποκείμενος στην Ελλάδα. Στην συνέχεια και ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη Β (πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας) παραλαμβάνονται από αυτόν τμηματικά τα αγαθά από την αποθήκη του και παράλληλα μεταβιβάζεται η κυριότητα τους και εκδίδεται το σχετικό τιμολόγιο από την Ιταλική επιχείρηση Α προς τον Έλληνα πελάτη Β. Στην περίπτωση αυτή πραγματοποιούνται οι εξής πράξεις: ο Απαλλασσόμενη μετακίνηση των αγαθών Α από την Ιταλία. ο Φορολογητέα απόκτηση του Α Ιταλού στη Ελλάδα,ο οποίος υποχρεούται να έχει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα ή να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο προκειμένου ν αποθηκεύσει τα αγαθά στη αποθήκη του. Σελ. 26 από 114

27 ο Ο Α ή ο φορολογικός αντιπρόσωπος του, χρεοπιστώνει το ΦΠΑ για την απόκτηση,υποβάλλοντας περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ στην Ελλάδα. ο Όταν ο Β αγοραστής επιθυμεί να γίνει ο κάτοχος των αγαθών αυτών,ο Α ή ο φορολογικός αντιπρόσωπος του εκδίδει τιμολόγιο με ελληνικό ΦΠΑ προς τον Β, εισπράττει και αποδίδει το ΦΠΑ στο Ελληνικό δημόσιο. ο Όσον αφορά την αποθήκευση των αγαθών στην αποθήκη του Β, ο Β παρέχει στον Α(Ιταλό) εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή στον φορολογικό αντιπρόσωπο του υπηρεσίες αποθήκευσης (ΠΟΛ 1317/93) Μετακίνηση αγαθών από Κράτος -Μέλος προς αποθήκευση και μεταγενέστερη πώληση. Υπάρχουν περιπτώσεις μετακίνησης αγαθών σε άλλο κράτος -μέλος, οι οποίες θεωρούνται ως παραδόσεις αγαθών και εξομοιώνονται με ενδοκοινοτικές παραδόσεις,τέτοιες π.χ. είναι η μετακίνηση αγαθών από την Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό την αποθήκευση και μεταγενέστερη πώληση. Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 7 του κώδικα ΦΠΑ όπως ισχύει καθώς και οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις ΠΟΛ 1282/92 και 1317/93, η ενδοκοινοτική μετακίνηση από υποκείμενο στον φόρο αγαθών της επιχείρησης του προς άλλο κράτος μέλος, όταν δεν γίνεται μεταβίβαση της κυριότητας αυτών, αλλά η μετακίνηση γίνεται με σκοπό την μεταγενέστερη πώληση τους στο άλλο κράτος μέλος, εξομοιώνονται με την παράδοση αγαθού (ενδοκοινοτική παράδοση) απαλλασσόμενη από τον φόρο. Κατά συνέπεια η ελληνική επιχείρηση που αποστέλλει τα αγαθά σε άλλο κράτος μέλος έχει τις υποχρεώσεις,που προβλέπονται από τα άρθρα 28,36 και 38 του κώδικα ΦΠΑ, δηλαδή υποβολή 3μηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα^ίβΐίης), ΙΝΤΚΑβΤΑΤ, απόκτηση ΑΦΜ στο άλλο κράτος μέλος κ.τ.λ. Σελ. 27 από 114

28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ακύρωση Ενδοκοινοτικής Απόκτησης Στην περίπτωση που για κάποιο λόγο απαιτείται ακύρωση της ενδοκοινοτικής απόκτησης, σημειώνονται τα ακόλουθα αναφορικά με την διαδικασία και τις υποχρεώσεις του κοινοτικού αποστολέα και του Έλληνα παραλήπτη. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 11,18,19, και 38 η ακύρωση ενδοκοινοτικής συναλλαγής εφόσον το φορολογικό παραστατικό έχει εκδοθεί στο όνομα Ελληνικής επιχείρησης και εφόσον έχει αρχίσει η διακίνηση των εμπορευμάτων από κράτος μέλος αναχώρησης προς την Ελλάδα ή εφόσον τα αγαθά έχουν ήδη αποσταλεί και βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας ανεξάρτητα αν η υποκείμενη στην Ελλάδα επιχείρηση δεν αποδέχεται την παραλαβή τους, τα εμπορεύματα πρέπει να δηλωθούν από αυτή σαν ενδοκοινοτική απόκτηση (χρεοπίστωση του οφειλόμενου φόρου). Στην συνέχεια εάν η Ελληνική επιχείρηση εξακολουθεί ν αρνείται την παραλαβή αγαθών, ο κοινοτικός πωλητής πρέπει να εκδώσει το προβλεπόμενο από το εσωτερικό δίκαιο της χώρας του φορολογικό στοιχείο, με το οποίο ακυρώνεται η συναλλαγή αυτή και να υποβάλει στην φορολογική διοίκηση της χώρας του Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων μειωμένο κατά την αξία του φορολογικού στοιχείου(πιστωτικό τιμολόγιο) που εκδόθηκε για την ακύρωση της πώλησης. Η Ελληνική επιχείρηση απεικονίζει αφαιρετικά (συμψηφιστικά) ή με αρνητικό πρόσημο την ακύρωση της συναλλαγής στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ. Επίσης περιλαμβάνει αφαιρετικά (συμψηφιστικά) ή με αρνητικό πρόσημο την ακυρωθείσα συναλλαγή στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και υποβάλει ΙΝΤΚΑβΤΑΤ αποστολής αναγράφοντας τον κωδικό 21 στην φύση της συναλλαγής. Σελ. 28 από 114

29 Εάν τελικά τα εμπορεύματα προωθηθούν σε άλλο Έλληνα παραλήπτη, θα πρέπει να δηλωθεί η συναλλαγή αυτή σαν νέα ενδοκοινοτική παράδοση από τον κοινοτικό πωλητή και αντίστοιχα ενδοκοινοτική απόκτηση από το δεύτερο Έλληνα τελικό παραλήπτη των εμπορευμάτων Απόκτηση Ελαττωματικών Αγαθών Εδώ συγκαταλέγονται οι περιπτώσεις όπου μια ελληνική επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει ενδοκοινοτική και ένα μέρος από τα παραληφθέντα εμπορεύματα αποδεικνύονται ελαττωματικά και η ελληνική επιχείρηση τα επιστρέφει στην Ιταλία εντός του ίδιου έτους που έγινε η παραγγελία.. Για την επιστροφή των ελαττωματικών εμπορευμάτων η ελληνική επιχείρηση έχει τις ακόλουθες δηλωτικές υποχρεώσεις: 1) Να συμπεριλάβει αφαιρετικά ή με αρνητικό πρόσημο την αξία των ελαττωματικών αγαθών στους αντίστοιχους κωδικούς των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της περιοδικής δήλωσης του Νοεμβρίου. 2) Να υποβάλει δήλωση ΙΝΤΚΑβΤΑΤ Αποστολής για την φορολογική περίοδο του Νοεμβρίου. Στο έντυπο της δήλωσης για την φύση της συναλλαγής θα αναγράψει τον κωδικό 21, για το ποσό του τιμολογίου θα αναγράψει τον κωδικό 1 και για τη στατιστική αξία θα αναγράψει αξία κατ εκτίμηση. Στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων του τριμήνου, θα αναγράψει για την απόκτηση από την συγκεκριμένη ιταλική επιχείρηση μόνο τη διαφορά, εάν υπάρχει (αρχικά αγορασθείσα μείον την επιστροφή). Σελ. 29 από 114

30 2.2.1 Απόκτηση Ελαττωματικών Αγαθών και παράδοση στην Ελλάδα κατ εντολή του αποστολέα. Παρόμοια με πριν, αλλά τα αγαθά δεν επιστρέφονται στο κράτος - μέλος αποστολής, αλλά παραδίδονται σε άλλη ελληνική επιχείρηση κατ εντολή του προμηθευτή. Έτσι εάν π.χ. Γερμανική επιχείρηση πραγματοποιήσει ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών στην Ελλάδα, η ελληνική επιχείρηση (Χ) που τα αποκτά διαπιστώνει ότι τα αγαθά δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει συμφωνήσει, μετά από συνεννόηση η γερμανική επιχείρηση δίνει εντολή στην ελληνική επιχείρηση (Χ) να παραδώσει τα αγαθά σε άλλη ελληνική επιχείρηση (Υ) κατ εντολή και για λογαριασμό της. Η γερμανική επιχείρηση θα εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο για την ενδοκοινοτική παράδοση προς την (Χ) και θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες: Η ελληνική (Χ) θα συμπεριλάβει συμψηφιστικά στην περιοδική της δήλωση ΦΠΑ την αξία του πιστωτικού τιμολογίου και θα παραδώσει με Δελτίο Αποστολής τα αγαθά. Σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς εφόσον υπάρχει υποχρέωση ορισμού φορολογικού εκπροσώπου, η γερμανική επιχείρηση θα ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα με την διαδικασία της ΠΟΛ 1174/2002, ο οποίος : 1) θα γραφεί στο μητρώο VIES για να πάρει ΑΦΜ/ΦΠΑ με πρόθεμα EL, 2) θα πραγματοποιήσει ενδοκοινοτική απόκτηση για τα ελαττωματικά αγαθά (υποβολή δηλώσεων INTRASTAT και Listing από Γερμανία) και στην συνέχεια θα εκδώσει τιμολόγιο παράδοσης αγαθών με ΦΠΑ στην ελληνική επιχείρηση (Υ), 3) θα υποβάλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ, στην οποία θα συμπεριλάβει την ενδοκοινοτική απόκτηση από Γερμανία και την παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας προς την ελληνική (Υ). Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο η παράδοση των αγαθών από την ελληνική (Χ) στην ελληνική (Υ) αποτελεί παράδοση στο εσωτερικό της χώρας (άρθρο 13 του Ν.2859/2000) και υπόκειται σε ΦΠΑ. Κατά Σελ. 30 από 114

31 συνέπεια εάν η αυστριακή επιχείρηση δεν εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο στην ελληνική (Α), αυτή οφείλει να τιμολογήσει με ΦΠΑ την αυστριακή επιχείρηση και να στείλει με Δελτίο Αποστολής τα αγαθά στην ελληνική επιχείρηση (Β) Απόκτηση αγαθού από γιατρό ή άλλο απαλλασσόμενο του άρθρου 22 πρόσωπο,αξίας μεγαλύτερης από ευρώ. Πρόκειται για περιπτώσεις όπως π.χ. ένας Έλληνας γιατρός αγοράζει το Μάρτιο του 2008 αξονικό τομογράφο από την Σουηδία αξίας Η αγορά αυτή θα πρέπει να αντιμετωπισθεί σαν ενδοκοινοτική απόκτηση επειδή υπερβαίνει την αξία των (ΠΟΛ 1003/1993). Επομένως ο Έλληνας γιατρός θα πρέπει να εγγραφεί στο σύστημα VIES προκειμένου να του χορηγηθεί ΑΦΜ/ΦΠΑ με το πρόθεμα ΕΙ.Υποβάλλει λοιπόν στην Δ.Ο.Υ. που υπάγεται δήλωση μεταβολών για εγγραφή στο VIES και γνωστοποιεί τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του στην προμηθεύτρια σουηδική επιχείρηση, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με σουηδικό ΦΠΑ. Για αυτή την ενδοκοινοτική απόκτηση ο γιατρός θα πρέπει: 1) Να υποβάλλει έκτακτη περιοδική δήλωση μέχρι τις , αναγράφοντας την αξία των στους κωδικούς 303 και 333 καθώς και στον κωδικό 341,ώστε να καταβάλλει τον αναλογούντα ΦΠΑ. 2) Να υποβάλλει για το μηνιαίο Μαρτίου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων από την Σουηδία. 3) Δεν θα υποβάλλει δήλωση INTRASTAT Άφιξης, αφού η αξία της αγοράς ( ) είναι μικρότερη από το κατώφλι της εξομοίωσης. Εάν βέβαια έχει πραγματοποιήσει και άλλες τέτοιες αγορές στην τρέχουσα διαχειριστική περίοδο ή έχει υπερβεί το κατώφλι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, υποχρεούται να υποβάλλει σχετική δήλωση INTRASTAT. Επισημαίνεται η υποχρέωση του Έλληνα γιατρού για να εκπληρώσει τις πιο πάνω αναφερόμενες υποχρεώσεις, γιατί στην αντίθετη περίπτωση διατρέχει τον κίνδυνο και να επιβαρυνθεί και τον σουηδικό ΦΠΑ και να του επιβληθούν τα σχετικά πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης μεταβολών εγγραφής στο VIES, για μη υποβολή δήλωσης LISTING Απόκτησης και επιπλέον να καταβάλει τον αναλογούντα ΦΠΑ με προσαύξηση. Σελ. 31 από 114

32 Απόκτηση αγαθού από γιατρό ή άλλο απαλλασσόμενο του άρθρου 22 πρόσωπο, αξίας μικρότερης από ευρώ. Πρόκειται για περιπτώσεις όπως π.χ. ένας Έλληνας γιατρός αγοράζει το Μάρτιο του 2008 ένα ιατρικό μηχάνημα από την Σουηδία αξίας Η αγορά αυτή είναι μικρότερη από τις και επομένως δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο VIES ούτε καταβολής του αναλογούντος ΦΠΑ στην Ελλάδα σαν ενδοκοινοτική απόκτηση και ο αγοραστής θα επιβαρυνθεί με σουηδικό ΦΠΑ. Εάν όμως ο αγοραστής επιθυμεί να φορολογηθεί γι αυτή την αγορά στην Ελλάδα και όχι στην Σουηδία(ΦΠΑ στη Σουηδία 25% ενώ στην Ελλάδα 19%) μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά στο VIES (ΠΟΛ 1003/93) και η αγορά αυτή θα αντιμετωπισθεί σαν ενδοκοινοτική απόκτηση στη Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ο αγοραστής να υποβάλλει : 1. Να υποβάλλει έκτακτη περιοδική δήλωση μέχρι τις , αναγράφοντας την αξία των στους κωδικούς 303 και 333 καθώς και στον κωδικό 341, ώστε να καταβάλλει τον αναλογούντα ΦΠΑ. 2. Να υποβάλλει για το τρίμηνο (Ιανουάριος-Μάρτιος ) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων. 3. Δεν θα υποβάλλει δήλωση INTRASTAT Άφιξης, αφού η αξία της αγοράς (9.000 ) είναι μικρότερη από το στατιστικό κατώφλι. Επισημαίνεται ότι στην εν λόγω περίπτωση της προαιρετικής εγγραφής στο VIES και της λήψης ΑΦΜ/ΦΠΑ με πρόθεμα EL, ο αγοραστής θα πρέπει να γνωστοποιήσει πριν την αγορά τον ΑΦΜ/ΦΠΑ στην σουηδική επιχείρηση, ώστε να μην επιβαρυνθεί με το σουηδικό ΦΠΑ(ΠΟΛ 1003/93). Σελ. 32 από 114

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 7 -Γενικά 7 -Λειτουργία του Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 7 -Γενικά 7 -Λειτουργία του Φ.Π.Α. 539 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Φ.Π.Α. (Ν. 2859/00 και τροποποιήσεις μέχρι σήμερα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 7 -Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ»

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17.06.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτών".

ΘΕΜΑ : Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1045 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Α 2 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β ΕΞ/ ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ).

Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β ΕΞ/ ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ). 8 Ιανουαρίου 2016 Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων από τη Γ.Δ. Τελωνείων για τον ΕΦΚ στο κρασί Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β 5026599ΕΞ/23-12-2015 ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ). β)η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥΒ5026381ΕΞ2015/16-12-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Listing)

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Listing) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Listing) Ποιοί συμπληρώνουν τον "ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ" και τι ποσά αναγράφονται σ' αυτόν (Έντυπο 047-Φ.Π.Α.) Ο "ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ" συμπληρώνεται από πρόσωπα που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM)

VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) ΣΚΟΠΟΣ: αλληλοενημέρωση και έλεγχος των ΚΜ σχετικά με τον ΦΠΑ στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. 1 VIES τέθηκε σε εφαρμογή 1/5/2004 ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών 1/1/2010

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως:

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως: Αθήνα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Παραδόσεις αγαθών που ενεργούνται από τις παραπάνω περιοχές :

Ι. Παραδόσεις αγαθών που ενεργούνται από τις παραπάνω περιοχές : ΠΟΛ.1254/10.12.1990 Κοινοποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν.1881/1990 (ΦΕΚ 42 Α ) και της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν.1884/16.6.1990 (ΦΕΚ 81 Α ) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 Τιμολόγηση Συναλλαγών 1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9. Ιταλία Ελλάδα Τουρκία A B Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9. Ιταλία Ελλάδα Τουρκία A B Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 Παράδειγμα 1: Πώληση - τιμολόγηση εμπορευμάτων: Τα εμπορεύματα πωλούνται από τον Α (εγκατεστημένο στην Ιταλία) στον Β (εγκατεστημένο στην Ελλάδα) και στη συνέχεια πωλούνται από τον Β (εγκατεστημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1495 - * Φ.Π.Α. * Νο. 65 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α' 2.Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ Ε' Β. Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΦΕΚ : 225/Β/17.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α,

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. - ΤΜΗΜΑ ΑΆ Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014 ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ. - Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/ Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 (ΦΕΚ Β' 120/21-01-2015) ΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5)

Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5) Ε.Ε. Παρ. III(I) 2851 Κ.Α.Π. 414/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5) Φορολογημένες πωλήσεις εναρμονισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φ.Π.Α ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Α, Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ο Φ.Π.Α ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Α, Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο Φ.Π.Α ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Α, Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΤΡΙΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΒΟΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου 2009

Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου 2009 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 4 η Φ.Π.Α. - ΤΜΗΜΑ Δ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Β. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS) Αθήνα, 6.4.2015 ΠΟΛ: 1082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1642/86 "για την εφαρμογή του Φ. Π.Α. και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1642/86 για την εφαρμογή του Φ. Π.Α. και άλλες διατάξεις όπως ισχύει: ΑΥΟ 1040588/1700/528/0014/ΠΟΛ.1128/ΦΕΚ Β`335/23/4/97 Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α.κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και τη λήψη υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα.

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙ, ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή, έννοια και λειτουργία του Φ.Π.Α. Λειτουργία του Φ.Π.Α. Έννοια της προστιθέμενης αξίας. Βασικά χαρακτηριστικά του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 13 Μαρτίου 1995 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. Αρ. Πρωτ.: 1017949/693/165/0014 ΤΜΗΜΑ Α/1 ΠΟΛ.: 1075 2. Δ/ΝΣΗ 15η (Κ.Β.Σ.) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014 ΠΟΛ.1029/2.2.1995 Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Δεκέμβριος 2009 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύντομη αυτή ενημέρωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Β. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Συνεχίζουμε σήμερα τα περί προσωρινού ελέγχου όταν αντικείμενο του είναι ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας, παρακρατούμενοι φόροι κ.λπ.. Με το σημερινό δημοσίευμα ολοκληρώσαμε το θέμα των

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1075/ Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ /8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/ απόφασής μας

ΠΟΛ.1075/ Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ /8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/ απόφασής μας ΠΟΛ.1075/13.3.1995 Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93 απόφασής μας Αρ. Πρωτ.: 1017949/693/165/0014 Αθήνα 13 Μαρτίου 1995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15/1/2010 ΠΟΛ:1003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 5 Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) ελτίο Αποστολής (Έκδοση από Υπόχρεο) ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

1) Τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 «για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125Α), όπως ισχύει και ειδικότερα:

1) Τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 «για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125Α), όπως ισχύει και ειδικότερα: ΠΟΛ.1024/21.1.1993 Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας που επιβαρύνει την παράδοση αγαθών εμπορικού χαρακτήρα, αυτοκινήτων κ.λπ., σε αγοραστή υποκείμενο ή μη στο φόρο εγκαταστημένο εκτός Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18)

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Ενότητα 6 Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Τιµολόγιο (Εκδίδεται.) 1. Εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο για: την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

γενικό κανόνα. Εννοιολογικοί ορισμοί. Εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

γενικό κανόνα. Εννοιολογικοί ορισμοί. Εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Διατάξεις οδηγίας 2008/9/Ε.Κ. περί «επιστροφής ΦΠΑ σε υποκείμενους επιτηδευματίες, εγκατεστημένους όχι στο κράτος - μέλος επιστροφής, αλλά σε άλλο κράτος - μέλος» Γενικά Μέχρι 31/12/2009 για την επιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΦΠΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Α, Β, Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Α.Μ. 4955 ΠΤ Κ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ ΑΛΕΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις

ΘΕΜΑ: Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1078/2.4.1991 Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 1642/1986. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα,06-03-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 896 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Προστιθέμενη αξία προϊόντος Ορισμός ΦΠΑ Εφαρμογή ΦΠΑ Απαλλασσόμενες συναλλαγές Συντελεστές ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2016

Μέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2016 Έμμεσn Φορολογία Μέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2016 ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 03 Έμμεση φορολογία 3.1 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Τι είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ); Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης Και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης Και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης Και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: Τριγωνικές Συναλλαγές (Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις, Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις, Άλλες Συναλλαγές)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Αθήνα, 10.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας

Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας ΈΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΝΈΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Φορολογικό δίκαιο Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας Ανδρέας Τσουρουφλής Λέκτορας Νομικής Αθηνών Η θέση του ΦΠΑ στην φορολογική έννομη τάξη Διακρίσεις των φόρων Φόροι επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθ. πρωτ /8478/ Α0014/ΠΟΛ.1262/ Α.Υ.Ο.

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθ. πρωτ /8478/ Α0014/ΠΟΛ.1262/ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1061/26.03.2008 Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθ. πρωτ. 1103551/8478/Α0014/ ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. (Επέκταση ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 24/10/2016. Αριθμός απόφασης: 3550

Καλλιθέα, 24/10/2016. Αριθμός απόφασης: 3550 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α6 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: Φ.Π.Α. Αθήνα, 10 Απριλίου 1995 Αρ. Πρωτ.: 1043712/1633/468/Α0014

Κατηγορία: Φ.Π.Α. Αθήνα, 10 Απριλίου 1995 Αρ. Πρωτ.: 1043712/1633/468/Α0014 ΠΟΛ.1104/10.4.1995 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 36α και 36β και άλλων συναφών θεμάτων του ν.1642/86, όπως τέθηκαν με τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 7 του νόμου 2275/94 (ΦΕΚ 238Α/29.12.1994)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 15 και 17 του ν. 2836/ (ΦΕΚ 168 Α)».

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 15 και 17 του ν. 2836/ (ΦΕΚ 168 Α)». ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Αυγούστου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.1069991/3422/478/0014 Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. 1221 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Ε Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Π.Α. Α, Β, Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Φ.Π.Α. Α, Β, Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Φ.Π.Α. Α, Β, Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Μαρκάκη Ελένη Α.Μ. ΣΧΟΛΗΣ 6688 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σπυριδάκης Εμμανουήλ ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΦΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΚ & ΦΠΑ ΑΘΗΝΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 2008/118/ΕΚ γενικό καθεστώς Ε.Φ.Κ. (αντικατέστησε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. Αρ. Πρωτ.: 1013633/8911/1807/0014 ΤΜΗΜΑ Α/Ι ΠΟΛ. 1029 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 --271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1135670/1350/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1306 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πχοχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πχοχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πχοχιακή Εργασία ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επιμέλεια πτυχιακής : Κούτνα

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

-- 813 -- * Φ.Π.Α. * Νο. 23

-- 813 -- * Φ.Π.Α. * Νο. 23 -- 813 -- * Φ.Π.Α. * Νο. 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαίου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 1051009/2119/669/0014 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1156 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ-ΤΜΗΜΑ Α' Φ.Π.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο :

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1077022/412/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1104 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

: Παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 περί του ειδικού φόρου σε είδη πολυτελείας.

: Παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 περί του ειδικού φόρου σε είδη πολυτελείας. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ (σε ) 5,90 / 8,40 6,70 / 9,20 8,70 / 11,20 12,50 / 15,00 14,00 / 16,50 25,00 / 27,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ (σε ) 5,90 / 8,40 6,70 / 9,20 8,70 / 11,20 12,50 / 15,00 14,00 / 16,50 25,00 / 27,50 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ (σε ) Κλιμάκια Βάρους σε gr 20 50 100 200 350 500 750 1000 1500 2000 ΖΩΝΗ 1: Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νορβηγία, Ελβετία, Ισλανδία (1) ΑΠΛΑ / ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΖΩΝΗ 2: Λοιπές Χώρες Ευρώπης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5014962 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ&ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ&ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ&ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ο ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1099747/2324/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α 3. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

* Φ.Π.Α * Νο. 17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 1995

* Φ.Π.Α * Νο. 17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 1995 * Φ.Π.Α * Νο. 17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1043712/1633/468/Α0014 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1104 Δ/ΝΣΕΙΣ: α) 14η Φ.Π.Α. & Ε.Φ. - Τμήμα Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1070 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -14 η Δ/νση ΦΠΑ Αρ.Πρωτ.:1042614/3111/ 696/0014 Τμήμα Α -13 η Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 4 Απριλίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1035360/2772/434/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:1019 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Α. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α 2. /ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜ.ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/ ),

1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/ ), 1 Aριθμ. ΠΟΛ. 1126/2013-ΦΕΚ 1420Β/12.6.2013 Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012 Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012 Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με τους ειδικούς επί θεμάτων ΦΠΑ: Χάρης Χαραλάμπους 22 209 300 hcharalambous@kpmg.com Μιχάλης Χάλιος 24 200

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις ακόλουθες διατάξεις του κώδικα Φ.Π.Α., ο οποίος κυρώθηκε με το ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α ).

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις ακόλουθες διατάξεις του κώδικα Φ.Π.Α., ο οποίος κυρώθηκε με το ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 21/7/04 Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.1060481/4643/810/Α0014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1073 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΘ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα