Πτυχιακή Εργασία Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα : Ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Εισηγητής : κ. Γεωργαλάς Αντώνιος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πτυχιακή Εργασία Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα : Ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Εισηγητής : κ. Γεωργαλάς Αντώνιος"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Θέμα : Ενδοκοινοτικές συναλλαγές Εισηγητής : κ. Γεωργαλάς Αντώνιος Παρουσίαση : Καρτάνου Σπυριδούλα Καβάλα, Σεπτέμβριος 2010

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ... ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ορισμός Εδάφη της κοινότητας και κοινοτικά εδάφη που θεωρούνται τρίτο έδαφος Ενδοκοινοτική Απόκτηση Αγαθών Απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου Απόκτηση καινούργιου αυτοκινήτου που τίθεται σε καθεστώς αποθήκευσής Απόκτηση καινούργιου αυτοκινήτου χωρίς ένταξη στο καθεστώς φορολογικής αποθήκευσής Απόκτηση καινούργιου αυτοκινήτου από απαλλασσόμενα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ πρόσωπα Απόκτηση καινούργιου αγροτικού οχήματος (τρακτέρ, οχήματα ειδικών χρήσεων) Απόκτηση καινούργιου θαλάσσιου μεταφορικού μέσου Απόκτηση μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων Απόκτηση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από Έλληνα υποκείμενο του κανονικού καθεστώτος(μάντρα αυτοκινήτων) Απόκτηση μεταχειρισμένων αυτοκινήτου από Έλληνα αγρότη του ειδικού καθεστώτος Απόκτηση προϊόντων υπαγομένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης(Ε.Φ.Κ.) Απόκτηση αγαθού από Έλληνα υποκείμενο Απόκτηση αγαθού από αγρότη του κανονικού καθεστώτος Μεταφορά -παράδοση αγαθών από επιχείρηση σε άλλο κράτος μέλος Παραδείγματα μεταφοράς -παράδοσης αγαθών από επιχείρηση σε άλλο κράτος μέλος Μετακίνηση αγαθών από Κράτος -Μέλος προς αποθήκευση και μεταγενέστερη πώληση...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ακύρωση Ενδοκοινοτικής Απόκτησης Απόκτηση Ελαττωματικών Αγαθών Απόκτηση Ελαττωματικών Αγαθών και παράδοση στην Ελλάδα κατ εντολή του αποστολέα Απόκτηση αγαθού από γιατρό ή άλλο απαλλασσόμενο του άρθρου 22 πρόσωπο,αξίας μεγαλύτερης από ευρώ Απόκτηση αγαθού από γιατρό ή άλλο απαλλασσόμενο του άρθρου 22 πρόσωπο,αξίας μικρότερης από ευρώ Απόκτηση από Κρατικούς φορείς, Οργανισμούς, Νομαρχίες, Δήμους κ.τ.λ αξίας μεγαλύτερης από ευρώ Απόκτηση από Κρατικούς φορείς, Οργανισμούς, Νομαρχίες, Δήμους κ.τ.λ αξίας μικρότερης από ευρώ Σελ. 2 από 114

3 2.5. Απόκτηση αγαθού από αγρότη του ειδικού καθεστώτος αξίας μεγαλύτερης των ευρώ Απόκτηση αγαθού από αγρότη του ειδικού καθεστώτος αξίας μικρότερης των ευρώ Απόκτηση αγαθών που προορίζονται για δώρα - δείγματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Παροχή υπηρεσιών Επιστροφή φόρου Υπόχρεοι στο φόρο Απόκτηση αγαθών από εργoλάβο κατασκευαστή νέων οικοδομών Απόκτηση από τεχνικές εταιρείες υποκείμενα στο ΦΠΑ πρόσωπα με δικαίωμα έκπτωσης Πωλήσεις αγαθών σε ενδοκοινοτικό ταξίδι Πωλήσεις αγαθών σε πλοίο για επιτόπια κατανάλωση σε ενδοκοινοτικό ταξίδι Παραδείγματα Παραδείγματα παρεκκλίσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λογιστική αντιμετώπιση των ανδοκοινοτικών αποκτήσεων Σύστημα V.I.E.S Σύστημα INTRASTAT Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών παραδόσεων (Listing Παραδόσεων) Λογιστικές εγγραφές ενδοκοινοτικών αποκτήσεων Προεμβάσματα Τριγωνικές ενδοκοινοτικές παραδόσεις Άλλες τριγωνικές συναλλαγές Πολυγωνικές ή αλυσιδωτές συναλλαγες Λογιστική αντιμετώπιση τιμολογίου από φορολογικό αντιπρόσωπο Παράδειγμα απεικόνισης στα φορολογικά έντυπα εισαγωγών και εξαγωγών 68 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Έννοια της prorata Φαινόμενα της απάτης του ΦΠΑ και πως διακρίνεται Εικονικές συναλλαγές - Φαινόμενο Καρουζέλ Πλαστό και εικονικό φορολογικό στοιχείο Έκδοση και λήψη εικονικών στοιχείων σε συναλλαγές με το εξωτερικό Πως αναγνωρίζονται τα πλαστά τιμολόγια ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράδειγμα 1ο : Παράδειγμα 2ο : Παράδειγμα 3ο : Παράδειγμα 4ο: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 3 από 114

4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. Αριθμός Α.Σ.Δ.Ε. Απλοποιημένο Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο Α.Υ.Ο Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών Δ.Α. Δελτίο Αποστολής Διαγρ. Διάγραμμα Δ.Ο.Υ. Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Δ.Ε.Η. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ε.Ο.Κ. Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση Κ.Τ.Λ. Και Τα Λοιπά Ν. Νόμος Ν.Π.Δ.Δ. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Ο.Ν.Ε. Οικονομική Νομισματική Ένωση Ο.Ο.Σ.Α. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και ΑνάπτυξΓ Παρ. Παράγραφος ΠΟΛ Πολυγραφημένη (διαταγή Διοίκησης) VI.ES Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών ΦΠΑ Σ.Δ.Ε. Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο Φ.Π.Α. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Φ.Ε.Κ. Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως Σελ. 4 από 114

5 Πρόλογος Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) υιοθετήθηκε με το Ν.1642/1986(ΦΕΚ 125/Α) την 1η Ιανουαρίου 1987 και αποτέλεσε τη βασική φορολογική μεταβολή που έπρεπε να κάνει η χώρα μας, ύστερα από την ένταξη της στην Κοινότητα. Πρόκειται για έναν φόρο που επιβάλλεται σε βάρος των επιχειρήσεων και καταβάλλεται τμηματικά σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας (βιομηχανία, βιοτεχνία κ.λ.π. ), στην εμπορία των αγαθών (χονδρικό, λιανικό εμπόριο ) καθώς και στην παροχή υπηρεσιών. Ο ΦΠΑ εφαρμόζεται σήμερα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο φόρος υιοθετήθηκε για να αντικαταστήσει άλλους έμμεσους φόρους δαπάνης, που υπήρχαν πριν από αυτόν, όπως το χαρτόσημο και το φόρο κύκλου εργασιών. Προκειμένου οι ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν εμπορεύματα και υλικά μεταποίησης από χώρες της Ευρώπης, πριν την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή ένωση και παράλληλα με την εφαρμογή του ΦΠΑ κατά το έτος 1987 με τις διατάξεις του ν.1642/86 εθεωρείτο χρονοβόρο και με υψηλό κόστος η απόκτηση των αγαθών από χώρες τις Ευρώπης. Όμως με την εφαρμογή του μεταβατικού σταδίου σύμφωνα με τον ν.2093/92 το 1993, έχουμε την κατάργηση των φορολογικών συνόρων, όπου αντικαταστάθηκε η διαδικασία της εισαγωγής και την θέση της παίρνει η ενδοκοινοτική απόκτηση. Ο σκοπός της πτυχιακής μας εργασίας είναι να αναλύσουμε την διαδικασία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και να εξετάσουμε τις περιπτώσεις που δημιουργούν εξαιρέσεις στις συναλλαγές αυτές. Όπως είναι γνωστό, η δημιουργία της ενιαίας αγοράς το 1993 μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), η κατάργηση των ελέγχων στα τελωνειακά σύνορα και η απλούστευση των διαδικασιών, επέφερε ραγδαία αύξηση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (http://www.taxheaven.gr/ acforum/index.php?showtopic=66995), γεγονός όμως που διευκόλυνε τη φοροδιαφυγή στον τομέα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού και την προστασία των κρατών-μελών, καθιέρωσε από το 1993 το σύστημα VIES και τις διασταυρώσεις μέσω των υποβαλλόμενων από τις επιχειρήσεις καταστάσεων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων. Όλα τα παραπάνω θα αναλυθούν στην παρούσα πτυχιακή εργασία και θα βοηθήσουμε τους φοιτητές του τμήματος μας να κατανοήσουν Σελ. 5 από 114

6 καλύτερα πως προέκυψαν οι περισσότερες απάτες στον τομέα ενδοκοινοτικών συναλλαγών, ως προς την κερδοφορία του ΦΠΑ. των Σελ. 6 από 114

7 Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της εργασίας μας επεκτείνεται σε πέντε μέρη. Στο πρώτο μέρος θα εξετάσουμε τα ακόλουθα : Την έννοια της ενδοκοινοτικής συναλλαγή, την απόκτηση καινούριου μεταφορικού μέσου και διαφορές περιπτώσεις αυτών που δημιουργούν εξαιρέσεις, την μεταφορά -παράδοση αγαθών από επιχείρηση σε άλλο κράτος μέλος καθώς και τι συμβαίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Στο δεύτερο μέρος θα αναφερθούμε σε περιπτώσεις όπως η ακύρωση της ενδοκοινοτικής συναλλαγής, στην απόκτηση ελαττωματικών προϊόντων και στο τι ισχύει για τις περιπτώσεις που η συναλλαγές υπερβαίνουν ή όχι τα ευρώ. Στο τρίτο μέρος της πτυχιακής εργασία θα παρακολουθήσουμε τη παροχή υπηρεσιών - πράξης λήπτη, την απόκτηση αγαθών από εργολάβο και τι ακριβώς συμβαίνει στις πωλήσεις σε ενδοκοινοτικό ταξίδι. Στο τέταρτο μέρος της εργασίας μας ασχολούμαστε με τις τριγωνικές και πολυγωνικές συναλλαγές όπου θα ακολουθήσουν αναλυτικά παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση τους, την λογιστική αντιμετώπιση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, το χρόνο καταχώρησης της ενδοκοινοτικής συναλλαγής, το σύστημα V.I.E.S., τις δηλώσεις INTRASTAT και LISTING, με την βοήθεια παραδειγμάτων. Τέλος για την ολοκλήρωση του θέματος θα αναφερθούμε, στην έννοια της PRORATA, στις απάτες και στην φοροδιαφυγή που γίνεται κατά την διάρκεια των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καταλήγοντας σε κάποια συμπεράσματα γύρω από την εφαρμογή και τις δυσκολίες που συναντούν οι επιχειρήσεις ακόμα και σήμερα. Σελ. 7 από 114

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ορισμός Όταν λέμε εισαγωγή εννοούμε κάθε εμπόρευμα που αγοράζουμε από μια χώρα της Ε.Ε. ή εκτός αυτής ( Αμερική, Ιαπωνία, Καναδά κλπ ). Οι χώρες - μέλη της Ε.Ε. είναι οι παρακάτω : Αυστρία Βέλγιο Βουλγαρία Γαλλία Γερμανία Δανία Ελλάδα Εσθονία Ισπανία Ηνωμένο Βασίλειο Ιρλανδία Ισπανία Ιταλία Κάτω Χώρες Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Μάλτα Ουγγαρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβακία Σλοβενία Σουηδία Τσέχικη Δημοκρατία Φιλανδία Μια ενδοκοινοτική συναλλαγή γίνεται με τους εξής τρόπους μεταφοράς: Θαλάσσια μεταφορά, σιδηροδρομική μεταφορά, οδική, εναέρια, ταχυδρομική, μεταφορά με ιδία μέσα. Είναι βασικό να ξέρουμε πως παραλάβαμε μια εισαγωγή γιατί από την φορτωτική παίρνουμε πληροφορίες για την σύνταξη της δήλωσης intrastat όπως θα δούμε παρακάτω: μάζα, όγκο, τεμάχια κλπ. Η αποστολή συνοδεύεται πάντα από το δελτίο αποστολής της μεταφορικής όταν είναι οδικώς, την διατακτική που αναφέρεται ο αριθμός μερίδας, τα κιλά ο αριθμός του αυτοκινήτου που έγινε η μεταφορά, το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της μεταφορικής το CMR. Επίσης τα εμπορεύματα συνοδεύουν και το τιμολόγιο του οίκου του εξωτερικού ή και το δικό τους δελτίο αποστολής προς τον παραλήπτη. Σελ. 8 από 114

9 Στην παρούσα φάση κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούμε στον όρο ενδοκοινοτικές συναλλαγές, σε τι διακρίνονται και με τι πρόκειται ν ασχοληθούμε στην πτυχιακή μας εργασία. Ενδοκοινοτική απόκτηση θεωρείται η πράξη με την οποία ένα πρόσωπο αποκτά το δικαίωμα να κατέχει ως κύριος ενσώματα κινητά αγαθά που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από άλλο Κράτος - Μέλος στην Ελλάδα από τον πωλητή ή τον αγοραστή ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό τους. Σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο του κοινοτικού όσο και του εθνικού δικαίου (άρθρα 11 και 15 του Ν. 2589/2000), η ενδοκοινοτική απόκτηση θεωρείται ότι πραγματοποιείται στην Ελλάδα, όταν κατά το χρόνο άφιξης των αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από άλλο Κράτος - Μέλος προς αυτόν που τα αποκτά, βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας. Μπορούμε να διακρίνουμε (Γκλεζάκος, 2007, 72) τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις σε: Α) απλές αποκτήσεις ( π.χ. αγορά από την Ιταλία ) Β) τριγωνικές αποκτήσεις ( π.χ. αγορά από τη Γερμανία, τα οποία όμως παραδόθηκαν από την Ιταλία) Γ) απόκτηση αγαθών με Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ( π.χ. αγορά μπύρας από την Ολλανδία ) Δ) απόκτηση μεταφορικών μέσων ( π.χ. αγορά φορτηγού αυτοκινήτου από την Γερμανία ) Ε) μεταφορά παγίων κοινοτικής επιχείρησης στην Ελλάδα ( π.χ. Ιταλική κατασκευαστική εταιρεία μεταφέρει τον εξοπλισμό της στην Ελλάδα, προκειμένου να εκτελέσει ένα τεχνικό έργο) Εδάφη της κοινότητας και ποια θεωρούνται τρίτο έδαφος εντός κοινότητας. Σύμφωνα με τις διατάξεις (Γκλεζάκος, 2008, 10) του άρθρου 2 (ΦΠΑ) και τον νόμο 2859/00 προσδιορίζεται το φορολογικό έδαφος της κοινότητας. Έδαφος της κοινότητας είναι το εσωτερικό των κρατών - μελών, όπως αυτό καθορίζεται από το άρθρο 227 της συνθήκης ίδρυσης της Ε.Ο.Κ. Έτσι προκύπτει ότι οποιοδήποτε μη Σελ. 9 από 114

10 κοινοτικό έδαφος είναι Τρίτη χώρα. Η Ευρωπαϊκή ένωση αποτελείται από 28 κράτη - μέλη: Ορισμένα εδάφη που αναφέρονται παρακάτω και τα οποία συνδέονται άμεσα με κράτη - μέλη, θεωρούνται κοινοτικά εδάφη: Πριγκιπάτο του Μονακό, όπου συνδέεται με την Γαλλία Τα νησιά Αζόρες και η νήσος Μαδέρα, όπου συνδέονται με την Πορτογαλία Το σύμπλεγμα των νησιών Βελεαρίδες, τα οποία συνδέονται με την Ισπανία Το νησί του Μάν, το οποίο συνδέεται με το Ηνωμένο Βασίλειο. Για τα πιο πάνω εδάφη εφαρμόζονται οι γενικές περί ΦΠΑ διατάξεις για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και ο έλεγχός τους πραγματοποιείται βάση του συστήματος VIES. Υπάρχουν και ορισμένα ειδικά εδάφη τα οποία παραμένουν, όσον αφορά τον ΦΠΑ εκτός κοινότητας: Μαρτινίκα, Γαλλική Γουιάνα, Γουαδελούπη, Ρεουνιόν, Άγιος Πέτρος και Μικελόν, οι υπερπόντιες κτήσεις της Γαλλίας. Άγιο Όρος - Ελλάδα Κανάρια Νησιά, Θέουτα και Μελίλια - ανήκουν στην Ισπανία Γιβραλτάρ και τα νησιά Τσάνελ -ανήκουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ανδόρα και ο Άγιος Μαρίνος δεν ανήκουν στην ΕΕ όσον αφορά τον ΦΠΑ. Τα αγαθά τα οποία εισέρχονται στην Ελλάδα καθώς και στα υπόλοιπα κράτη μέλη από τα πιο πάνω εδάφη, θεωρούνται ως εισαγόμενα από Τρίτη χώρα και ακολουθείται η τελωνιακή διαδικασία της εισαγωγής αγαθών. Το ίδιο ισχύει και για τις εξαγωγές ( βάσει ΠΟΛ 1037/04). 1.3.Ενδοκοινοτική Απόκτηση Αγαθών Απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου Ένα ειδικό καθεστώς, ισχύει στις πωλήσεις καινούργιων μεταφορικών μέσων μεταξύ των κρατών μελών από ιδιωτών και άλλα απαλλασσόμενα πρόσωπα. Ως μεταφορικό μέσο νοείται ένα όχημα εάν είναι : Σελ. 10 από 114

11 ο άνω των 48 κυβικών ή άνω των 7,2 kw, ο τα σκάφη των 7,5 μέτρων και τα ο αεροσκάφη βάρους άνω των 1550 χιλιόγραμμων κατά την απογείωση τους. Τα μεταφορικά μέσα που δεν θεωρούνται καινούργια (Γκλεζάκος,2007,103) έχουν τις εξής προϋποθέσεις: - η παράδοση τους πραγματοποιείται μετά την πάροδο των τριών μηνών από την ημερομηνία αγοράς του, η οποία αποδεικνύεται με την έκδοση σχετικού παραστατικού στοιχείου από τον πωλητή ή της πρώτης θέσης σε κυκλοφορία. Ειδικά για τα χερσαία οχήματα η διάρκεια αυξάνεται σε έξι μήνες, - το μεταφορικό μέσο έχει διανύσει περισσότερα από 6000 χιλιόμετρα, αν πρόκειται για χερσαίο όχημα, έχει πραγματοποιήσει άνω των 100 ωρών πλεύσης, αν πρόκειται για σκάφος και άνω των 40 ωρών πτήσης, αν πρόκειται για αεροσκάφος. Οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν αθροιστικά.πχ. αν ένα όχημα δεν διανύσει πάνω από 6000 χλμ. και δεν παραδίδεται πέραν του 6μήνου, τότε δεν μπορεί να θεωρηθεί μια τέτοια συναλλαγή, ως ενδοκοινοτική. Για πωλήσεις καινούργιων μέσων μεταφοράς μεταξύ επιχειρήσεων που υπόκεινται στο φόρο, ισχύουν οι κανονισμοί για το ενδοκοινοτικό εμπόριο. Εάν τα αγαθά που αποκτώνται από άλλο κράτος - μέλος, είναι καινούργια μεταφορικά μέσα, υπάρχει πάντα ενδοκοινοτική απόκτηση, φορολόγηση στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του προσώπου που τα αποκτά δηλαδή υποκείμενος στο φόρο ή μη υποκείμενος αγοραστής. Ένα ειδικό καθεστώς που είναι διαφορετικό από εκείνο που εφαρμόζεται για τις ενδοκοινοτικές πωλήσεις άλλων αγαθών μεταξύ επιχειρήσεων που υπόκεινται στο ΦΠΑ ισχύει για τις πωλήσεις σε ιδιώτες και άλλα απαλλασσόμενα πρόσωπα. Με το καθεστώς αυτό η αγορά ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου από ένα ιδιώτη φορολογείται στη χώρα προορισμού, που κατά κανόνα είναι η χώρα στην οποία το αυτοκίνητο ταξινομείται, για την απόκτηση πινακίδων με σκοπό να κυκλοφορήσει μέσα στη χώρα αυτή. Σκοπός του ειδικού καθεστώτος έχει να εξασφαλίσει ότι όλες οι αγορές τέτοιων προϊόντων (καινούργιων μεταφορικών μέσων) θα φορολογούνται στη χώρα προορισμού, ώστε να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού και η Σελ. 11 από 114

12 απώλεια εσόδων για τα κράτη μέλη, σαν συνέπεια των διαφορών που παραμένουν στους συντελεστές ΦΠΑ. Έτσι όλες οι ενδοκοινοτικές αγορές καινούργιων μέσων μεταφοράς από ιδιώτες και άλλα πρόσωπα που κανονικά δεν θα φορολογούνταν στον τόπο προορισμού, τώρα φορολογούνται εκεί. Αυτό σημαίνει, ότι οι ιδιώτες θα υπόκεινται σε ΦΠΑ για απόκτηση τέτοιων μέσων μεταφοράς ακόμη και αν δεν έχουν ΑΦΜ/ΦΠΑ. Οποιοδήποτε πρόσωπο πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ειδική δήλωση για την καταβολή του ΦΠΑ που αναλογεί στην απόκτηση αυτή. Η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται από τον αγοραστή το αργότερο μέχρι της 15 του επόμενου μήνα από την ενδοκοινοτική απόκτηση και πριν από την έκδοσή της άδειας κυκλοφορίας του μεταφορικού στο εσωτερικό της χώρας από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή. Τα σκάφη και τα αεροσκάφη που προορίζονται για την εμπορική ναυσιπλοΐα, αλιεία ή άλλη εκμετάλλευση για χρήση από τις Ένοπλες Δυνάμεις ή το Δημόσιο και τα οποία απαλλάσσονται του ΦΠΑ δεν αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικής απόκτησης. Αντίθετα τα ιδιωτικής χρήσης σκάφη και αεροσκάφη που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό του κατόχου τους, υπάγονται στο φόρο και η διαδικασία καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις. Σε μερικές περιπτώσεις αγοράς καινούργιου μεταφορικού μέσου από άλλα Κράτη - Μέλη συμβαίνει να καταβάλλεται ΦΠΑ δύο φορές, παρά το γεγονός ότι αυτό αντίκειται στις κοινοτικές διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες ο ΦΠΑ καταβάλλεται στη χώρα άφιξης. Αυτό γίνεται όταν σε ορισμένα Κράτη - Μέλη π.χ. Γερμανία, εισπράττουν ΦΠΑ κατά την πώληση καινούργιων αυτοκινήτων, επειδή δεν γνωρίζουν εάν ο Έλληνας αγοραστής θα επιστρέψει στη χώρα του ή εάν θα το χρησιμοποιήσει στο εσωτερικό της Γερμανίας ή της κοινότητας και κατά συνέπεια δεν θα συντελέσει ενδοκοινοτική παράδοση από τη Γερμανία με την ταυτόχρονη απόκτηση από την Ελλάδα. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος έχουν εκδοθεί σχετικές οδηγίες από τις Τελωνειακές Αρχές, συμφωνά με τις οποίες χορηγείται βεβαίωση στον Έλληνα αγοραστή ότι κατέβαλε τον οφειλόμενο ΦΠΑ (ενδοκοινοτικής Σελ. 12 από 114

13 απόκτησης στην Ελλάδα), προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει για την επιστροφή φόρου που κατέβαλε στη Γερμανία. Ανεξάρτητα από την ειδική διαδικασία καταβολής του ΦΠΑ, οι δηλωτικές υποχρεώσεις ( περιοδική, ϋβίίπς, και ΙΝΤΚΑβΤΑΤ ) πρέπει να εκπληρώνονται κατά τον ίδιο τρόπο που εκπληρώνονται από όλους τους υποκείμενους που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις Απόκτηση καινούργιου αυτοκινήτου που τίθεται σε καθεστώς αποθήκευσής. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων. Έστω μία ελληνική επιχείρηση, υποκείμενη στο κανονικό καθεστώς με ΑΦΜ/ΦΠΑ, αγοράζει δέκα καινούργια αυτοκίνητα από την Γερμανία. Η γερμανική επιχείρηση τιμολογεί στις 12/03/2010 και τα αυτοκίνητα μεταφέρονται στην Ελλάδα μετά από δεκαπέντε ημέρες και τίθενται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης. Η διαδικασία καταβολής του ΦΠΑ στο αρμόδιο Τελωνείο πραγματοποιείται κατά το στάδιο της ταξινόμησης. Όμως η ελληνική επιχείρηση για την ενδοκοινοτική απόκτηση που πραγματοποίησε είναι υποχρεωμένη για την περιοδική δήλωση, LISTING και INTRASTAT, την ίδια περίοδο της τιμολόγησης Απόκτηση καινούργιου αυτοκινήτου χωρίς ένταξη στο καθεστώς φορολογικής αποθήκευσής Αυτή η περίπτωση αφορά Έλληνες μεσάζοντες / μεταπωλητές καινούργιων μεταφορικών μέσων (Γκλεζάκος,2008,165), χωρίς αυτά να τεθούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης. Παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης είναι όταν μια ελληνική επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων, κανονικός υποκείμενος με ΑΦΜ/ΦΠΑ, αγοράζει δύο καινούργια αυτοκίνητα από την Γερμανία στις 10/03/2010. Στις 13/03/10 τα αυτοκίνητα αυτά εκτελωνίζονται και καταβάλλεται ο αναλογών ΦΠΑ στο Τελωνείο. Σελ. 13 από 114

14 Ο καταβληθέντας Φ.Π.Α. μπορεί να εκπέσει, στο Τελωνείο, μέσω της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ του ίδιου μήνα. Επίσης θα πρέπει να εκπληρώσει τις δηλωτικές υποχρεώσεις για την ενδοκοινοτική απόκτηση των δύο αυτοκινήτων Απόκτηση καινούργιου αυτοκινήτου από απαλλασσόμενα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ πρόσωπα Στις κατηγορίες προσώπων (Γκλεζάκος, 2008, 166) που υπάγονται σε καθεστώς απαλλαγής του ΦΠΑ (χωρίς να έχουν το δικαίωμα έκπτωσης), όπως ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος, νοσοκομείο κ.α. έχουν την υποχρέωση o Να γίνει η δήλωση μεταβολών στο μητρώο VIES, πριν από την o o αγορά. Να υποβάλλουν δηλώσεις Listing και INTRASTAT εφόσον η αγορά υπερβαίνει το κατώφλι εξομοίωσης. Να γνωστοποιήσουν το ΑΦΜ/ΦΠΑ στον κοινοτικό πωλητή, ώστε να μην τους επιβαρύνει με ΦΠΑ Απόκτηση καινούργιου αγροτικού οχήματος (τρακτέρ, οχήματα ειδικών χρήσεων) Για αυτήν την κατηγορία οχημάτων (Γκλεζάκος, 2008, 167), που δεν χαρακτηρίζονται ως μεταφορικά μέσα σύμφωνα με το Τελωνειακό Δασμολόγιο, δεν υπάρχει υποχρέωση κατάθεσης Ειδικής Δήλωσης στο Τελωνείο για την καταβολή του ΦΠΑ. Κατά συνέπεια η καταβολή του ΦΠΑ γίνεται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. πριν την έκδοση του Δελτίου Ταξινόμησης και την χορήγηση πινακίδων που γίνεται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Όπως και στις άλλες περιπτώσεις, δηλωτικές υποχρεώσεις γι αυτές τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις είναι οι : ο απεικόνιση στην περιοδική δήλωση ή ο υποβολή έκτακτης δήλωσης σε ορισμένες περιπτώσεις, Σελ. 14 από 114

15 o υποβολής Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, υποβολή δήλωσης INTRASTAT Άφιξης ( εάν υπάρχει υπέρβαση του στατιστικού ορίου) και εγγραφή στο μητρώο VIES για την χορήγηση ΑΦΜ/ΦΠΑ. Πωλήσεις καινούργιων μέσων μεταφοράς μεταξύ επιχειρήσεων που υπόκεινται στο φόρο, από ένα κράτος μέλος σε άλλο κράτος μέλος, υπάγονται στις κανονικές διατάξεις που ισχύουν για το ενδοκοινοτικό εμπόριο Απόκτηση καινούργιου θαλάσσιου μεταφορικού μέσου Η απόκτηση καινούργιου Ι.Χ. θαλάσσιου μεταφορικού μέσου, σύμφωνα με την ΑΥΟ Δ759/2003 (Γκλεζάκος, 2008, 168), απαιτεί την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ στο Τελωνείο με Ειδική Δήλωση, μέχρι την 10η ημέρα του επόμενου μήνα από την άφιξη του στην χώρα μας. Την υποχρέωση αυτή έχουν τα εγκατεστημένα στη Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποκείμενα ή μη στο ΦΠΑ, ανεξάρτητα εάν η αγορά του καινούργιου θαλάσσιου μεταφορικού μέσου πραγματοποιείται από πωλητή υποκείμενο στο ΦΠΑ ή από πωλητή μη υποκείμενο στο ΦΠΑ εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος - Μέλος. Σε περίπτωση που το καινούριο θαλάσσιο μέσο είναι επαγγελματικής χρήσης, θα πρέπει ο αγοραστής να υποβάλει Ειδική Δήλωση στο Τελωνείο, προκειμένου να τύχει της απαλλαγής του ΦΠΑ, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις απαλλαγής. Τα ίδια με τα παραπάνω ισχύουν και για την ιδιότητα του πωλητή, την προθεσμία υποβολής της Ειδικής Δήλωσης και την έννοια του καινούργιου θαλάσσιου μεταφορικού μέσου. Για την αγορά από μη υποκείμενο στο ΦΠΑ κοινοτικό πωλητή καινούργιου θαλάσσιου μεταφορικού μέσου, ισχύουν αυτά που αναφέρθηκαν στα δύο παραπάνω θέματα αναφορικά με την Ειδική Δήλωση στο Τελωνείο, την προθεσμία υποβολής και την έννοια του καινούργιου θαλάσσιου μεταφορικού μέσου. Όταν η απόκτηση γίνεται από πωλητή εντός κοινότητας υποκείμενο στο φόρο καινούργιου θαλάσσιου μεταφορικού μέσου για μεταπώληση, τότε αυτή πραγματοποιείται από τον εγκατεστημένο στην Ελλάδα υποκείμενο στο ΦΠΑ φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ο Έλληνας υποκείμενος μεταπωλητής έχει την Σελ. 15 από 114

16 υποχρέωση της απεικόνισης της ενδοκοινοτικής απόκτησης στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ, την υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και την υποβολή ΙΝΤΚΑβΤΑΤ άφιξης, εφόσον υπερβαίνει το στατιστικό όριο. Ισχύουν και σε αυτή τη περίπτωση όσα αναφερθήκαν με την Ειδική Δήλωση στο Τελωνείο, την προθεσμία υποβολής και την έννοια του καινούργιου θαλάσσιου μεταφορικού μέσου Απόκτηση μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων. Τα μεταχειρισμένα μεταφορικά μέσα διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 45 και 46 του Κώδικα ΦΠΑ. Μεταχειρισμένα μεταφορικά (Γκλεζάκος, 2008, 873) μέσα θεωρούνται: ο Τα σκάφη άνω των 7,5 μέτρων. ο Τα αεροσκάφη των οποίων το συνολικό βάρος κατά την απογείωση υπερβαίνει τα 1550 χιλιόγραμμα. ο Τα χερσαία με κινητήρα κυβισμού άνω των 48 κυβικών εκατοστών ή άνω των 72 ΚΜ, τα οποία προορίζονται για την μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων,(με εξαίρεση τα σκάφη και τα αεροσκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 27 του κώδικα ΦΠΑ),εφόσον συντρέχουν συσωρευτικά οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις: ο Α) η παράδοση των μεταφορικών μέσων έχει πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία της πρώτης θέσης σε κυκλοφορία, με εξαίρεση τα χερσαία οχήματα για τα οποία απαιτούνται πάνω από έξι μήνες κυκλοφορίας και ο Β) τα μεταφορικά μέσα έχουν διανύσει περισσότερα από 6000 χιλιόμετρα, αν πρόκειται για χερσαία οχήματα, έχουν πραγματοποιήσει άνω των 100 ωρών πλεύσης, αν πρόκειται για σκάφη, και άνω των 40 ωρών πτήσης, αν πρόκειται για αεροσκάφη. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι, για την φορολόγηση των παραδόσεων των μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων, αυτή γίνεται στο κράτος-μέλος που είναι εγκατεστημένος ο πωλητής. Έτσι δεν εφαρμόζονται οι κανόνες ΦΠΑ για τις Σελ. 16 από 114

17 Ενδοκοινοτι^ Συναλλαvέc ενδοκοινοτικές αποκτήσεις. Εξαιρούνται του κανόνα όμως, οι περιπτώσεις που η αγορά μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων υπάγεται στους κανόνες της ενδοκοινοτικής απόκτησης,οπότε θα πρέπει να εκπληρώνονται οι δηλωτικές υποχρεώσεις Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και INTRASTAT. Οι βασικές οδηγίες για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος των μεταχειρισμένων περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο 1104/95.Κατωτέρω παρατίθενται ενδεικτικός πίνακας με τις περιπτώσεις αγοράς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από άλλα κράτη-μέλη και των δηλωτικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτές τις αγορές. Π ω λ η τή ς Α γ ο ρ α σ τή ς Ε νδοκ. 1 Κανονικός υποκείμενος 2 Κανονικός υποκείμενος 3 Κανονικός υποκείμενος 4 Κανονικός υποκείμενος 5 Καθεστώς περιθωρίου 6 Καθεστώς περιθωρίου 7 Κανονικός υποκείμενος 8 Κανονικός υποκείμενος 9 Καθεστώς περιθωρίου Κανονικός υποκείμενος Πρόσωπο του άρθρου 11 2(πχ αγρότης) Πρόσωπο του άρθρου 11 2(πχ αγρότης) Πρόσωπο του άρθρου 11 2(πχ αγρότης) Καθεστώς περιθωρίου Κανονικός υποκείμενος ή άρθρο 112 Ταξί (κανονικό καθεστώς) Ταξί(Ειδικό καθεστώς) Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος α π ό κ τη σ η ΝΑΙ ΝΑΙ Εάν αξία > ευρώ ΟΧΙ Εάν αξία < ευρώ ΝΑΙ Εάν αξία < ευρώ με προαιρετική ένταξη στο VIES OXI OXI NAI NAI OXI Σελ. 17 από 114 Υ π ο χ ρ εώ σ εις Περιοδική Listing INTRASTAT Έκτακτη Listing INTRASTAT ΟΧΙ Έκτακτη Listing INTRASTAT INTRASTAT INTRASTAT Περιοδική Listing INTRASTAT Έκτακτη εγγραφή στο VIES Listing INTRASTAT ΟΧΙ

18 Απόκτηση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από Έλληνα υποκείμενο του κανονικού καθεστώτος (μάντρα αυτοκινήτων) Πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου συναντάμε επιχειρήσεις πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων (πχ. Μάντρες). Πως όμως γίνεται μια τέτοια συναλλαγή ; Η συναλλαγή αυτή παρόλο που αφορά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα υπάγεται στους κανόνες της ενδοκοινοτικής απόκτησης, επειδή η πώληση γίνεται από υποκείμενο του κανονικού καθεστώτος άλλου κράτους - μέλους σε αντίστοιχο αγοραστή εγκατεστημένο στην Ελλάδα. Οι δηλωτικές υποχρεώσεις της ελληνικής επιχείρησης έχουν ως ακολούθως: 1. Θα υποβάλλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ στην οποία θα συμπεριλαμβάνει την ενδοκοινοτική απόκτηση καθώς και το ΦΠΑ που κατέβαλε στο τελωνείο. 2. θα υποβάλει δήλωση INTRASTAT Άφιξης (υποθέτουμε ότι έχει υπερβεί το κατώφλι εξομοίωσης από προηγούμενες αποκτήσεις). 3. Θα υποβάλλει Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων για το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου μέχρι και τις (ηλεκτρονική υποβολή) Απόκτηση μεταχειρισμένων αυτοκινήτου από Έλληνα αγρότη του ειδικού καθεστώτος Πρόκειται για περιπτώσεις όπου φυσικό ή νομικό πρόσωπο (όπως αγρότης ειδικού καθεστώτος, νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο κ.τ.λ παρ.2 του άρθρου 11 του κώδικα ΦΠΑ), αγοράζει αυτοκίνητο από υποκείμενο στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ πωλητή, εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος. Έτσι π.χ. ένας Έλληνας αγρότης του ειδικού καθεστώτος αγοράζεις στις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από την Γερμανία (υποκείμενος του κανονικού καθεστώτος).η συναλλαγή αυτή θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση και φορολογείται στην Ελλάδα, εφόσον η αξία της αγοράς υπερβαίνει τις (άρθρο 11 του κώδικα ΦΠΑ).Ο αγρότης θα πρέπει να εγγραφεί στο VIES, προκειμένου να λάβει Σελ. 18 από 114

19 ΑΦΜ/ΦΠΑ και να κοινοποιήσει στον Γερμανό πωλητή, ώστε να τον τιμολογήσει χωρίς ΦΠΑ. Ο αναλογών ΦΠΑ καταβάλλεται τον ίδιο μήνα στο Τελωνείο. Οι δηλωτικές υποχρεώσεις του αγρότη-αγοραστή, έχουν ως εξής: Υποβολή έκτακτης δήλωσης μέχρι την 15η του επόμενου από την απόκτηση μήνα, δηλαδή μέχρι και τις Στην πράξη, με την δήλωση αυτή δεν καταβάλλεται ΦΠΑ(ο αναλογών ΦΠΑ έχει ήδη καταβληθεί στο Τελωνείο αλλά υποδηλώνεται η ενδοκοινοτική απόκτηση, ώστε να εκπληρωθεί και η δηλωτική υποχρέωση για υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων. Θα υποβάλλει Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων για το μήνα Μάρτιο μέχρι και τις Θα υποβάλλει δήλωση ΙΝΤΚΑβΤΑΤ Άφιξης μόνο εάν η αξία αγοράς υπερβαίνει το στατιστικό κατώφλι Απόκτηση προϊόντων υπαγομένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης(Ε.Φ.Κ.) Σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 11 του Κώδικα ΦΠΑ (Γκλεζάκος, 2007, 100), η απόκτηση αγαθών από άλλο κράτος-μέλος, τα οποία υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης θεωρείται, ενδοκοινοτική απόκτηση, ανεξάρτητα αν η απόκτηση αυτή πραγματοποιείται : o o o o Από υποκείμενο στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης Από υποκείμενο στο φόρο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης Από υποκείμενο στο φόρο αγρότη του ειδικού καθεστώτος των αγροτών, Από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο. Τα προϊόντα που υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης σύμφωνα με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (Ν.2960/2001) είναι : Σελ. 19 από 114

20 ο Τα πετρελαιοειδή ο Τα οινοπνεύματα και τα αλκοολούχα ποτά ο Τα βιομηχανοποιημένα καπνά. Τα προϊόντα μπορούν να τίθενται σε καθεστώς αναστολής του Ε.Φ.Κ. και του ΦΠΑ, εφόσον αποθηκευτούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Ε.Φ.Κ. είναι απαιτητός με την θέση των εν λόγω προϊόντων σε ανάλωση. Η χρήση του καθεστώτος αναστολής με την χρησιμοποίηση του θεσμού της φορολογικής αποθήκευσης εφαρμόζεται μόνο για τα εγχώρια και κοινοτικά προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να αποστέλλονται από μια φορολογική αποθήκη στην οποία βρίσκονται υπό καθεστώς αναστολής σε ένα κράτος -μέλος, σε αντίστοιχή αποθήκη που βρίσκεται σε άλλο κράτος-μέλος με την χρήση Συνοδευτικού Διοικητικού Εγγράφου(Σ.Δ.Ε.),στην οποία θα παραμείνουν πάλι υπό καθεστώς αναστολής μέχρι να τεθούν σε ανάλωση ή λάβουν άλλο προορισμό (εξαχθούν σε Τρίτη χώρα κ.τ.λ). Η διακίνηση των προϊόντων αυτών μεταξύ των φορολογικών αποθηκών που λειτουργούν από διάφορα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. μπορεί να γίνεται μόνο από ορισμένα πρόσωπα που έχουν συγκεκριμένη ιδιότητα(εγκεκριμένος αποθηκευτής). Τα πρόσωπα αυτά έχουν λάβει άδεια από τις αρμόδιες αρχές να παράγουν, να μεταποιούν, να κατέχουν, να παραλαμβάνουν και να αποστέλλουν κατά την άσκηση του επιτηδεύματός τους, προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη υπό καθεστώς αναστολής. Τα ανωτέρω προϊόντα δύναται να παραλαμβάνει από άλλο κράτος-μέλος με καθεστώς αναστολής και ο εγγεγραμμένος επιτηδευματίας, ο οποίος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν έχει την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποθηκευτή, έχει όμως άδεια από τις αρμόδιες αρχές να παραλαμβάνει κατά την άσκηση του επιτηδεύματος του προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και προέρχονται από άλλο Κράτος -Μέλος. Ωστόσο, ο εγγραμμένος επιτηδευματίας δεν δύναται να κατέχει ή να αποστέλλει προϊόντα με αναστολή των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Ο εγγεγραμμένος ή μη επιτηδευματίας πριν από την παραλαβή των προϊόντων με ΕΦΚ από άλλα κράτη-μέλη, υποχρεούται να παρέχει εγγύηση ( στο Σελ. 20 από 114

21 Τελωνείο), η οποία να καλύπτει τους αναλογούντες στα προϊόντα που θα παραλάβει φόρους. Από τα ανωτέρω λοιπόν προκύπτει ότι η ενδοκοινοτική απόκτηση αυτών των προϊόντων παρουσιάζει ιδιαιτερότητες όπως π.χ.: Ο χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και απαιτητό του φόρου διαφοροποιείται από τις άλλες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, αφού τα προϊόντα αυτά συνήθως τίθενται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης, όπου παραμένουν σε καθεστώς αναστολής μέχρι την έξοδό τους από το καθεστώς αυτό,οπότε και καταβάλλουν τον ΕΦΚ και τον ΦΠΑ. Η φορολογική αξία του ΦΠΑ υπολογίζεται με ειδικό τρόπο λόγω του Ε.Φ.Κ. Η διακίνηση τους γίνεται από το ένα κράτος-μέλος στο άλλο με Τελωνειακό Συνοδευτικό Διοικητικό Έντυπο (Σ.Δ.Ε.) ή με Απλοποιημένο Συνοδευτικό Διοικητικό Έντυπο (Α.Σ.Δ.Ε.). Η καταβολή του φόρου γίνεται με υποβολή ειδικής δήλωσης στο Τελωνείο. Ανεξάρτητα από τις πιο πάνω αναφερόμενες ιδιαιτερότητες, οι αγοραστές(εγγεγραμμένοι αποθηκευτές και εγγεγραμμένοι ή μη επιτηδευματίες) προϊόντων με Ε.Φ.Κ. από άλλο κράτος-μέλος, έχουν τις δηλωτικές υποχρεώσεις που έχουν και οι υπόλοιποι υποκείμενοι, όταν διενεργούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις(συνδυασμός των διατάξεων των άρθρων 2, 36 και 38 του κώδικα ΦΠΑ) Απόκτηση αγαθού από Έλληνα υποκείμενο. Πρόκειται για την περίπτωση όπου π.χ. ελληνική επιχείρηση εμπορίας φαρμάκων αγοράζει φαρμακευτικά είδη από φαρμακοβιομηχανία της Ολλανδίας. Ο Έλληνας αγοραστής έχει ΑΦΜ/ΦΠΑ από προηγούμενες αγορές και τον γνωστοποιεί στον πωλητή προκειμένου να μην τον επιβαρύνει με ΦΠΑ εφόσον και οι δυο συναλλασσόμενοι είναι υποκείμενοι στον φόρο εγγεγραμμένοι Σελ. 21 από 114

22 στο VIES και υπάρχει φυσική μεταφορά των αγαθών από το ένα κράτος - μέλος στο άλλο, έχουμε μια ενδοκοινοτική παράδοση για την Ολλανδική επιχείρηση και μια ενδοκοινοτική απόκτηση για την ελληνική επιχείρηση. Η ελληνική επιχείρηση θα πρέπει : o Να υποβάλλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ στη οποία θα συμπεριλάβει (εκροές και εισροές) την ενδοκοινοτική απόκτηση και θα συμπληρώσει επίσης τον κωδικό 341 της ίδιας δήλωσης (Μηνιαία ή τριμηνιαία δήλωση ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων του ΚΒΣ). o Να υποβάλλει δήλωση INTRASTAT κατώφλι της εξομοίωσης.(δήλωση μηνιαία) Άφιξης, εφόσον έχει υπερβεί το o Να υποβάλλει Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων.(Δήλωση ανά τρίμηνο) 1.6. Απόκτηση αγαθού από αγρότη του κανονικού καθεστώτος. Η αγορά ανεξαρτήτως αξίας, π.χ. εξοπλισμού θερμοκηπίου από Έλληνα αγρότη του κανονικού καθεστώτος από την Ιταλία,αποτελεί κανονική ενδοκοινοτική απόκτηση. Οι υποχρεώσεις του Έλληνα αγρότη είναι ίδιες μ αυτές που αναλύθηκαν στο προηγούμενο θέμα. Δηλαδή εγγραφή (Δήλωση Μεταβολών Ένταξης) στο VIES, αν πρόκειται να πραγματοποιήσει για πρώτη φορά ενδοκοινοτική απόκτηση,απεικόνιση στην περιοδική δήλωση (κωδ.341),τριμηνιαίο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και υπό προϋποθέσεις INTRASTAT Μεταφορά -παράδοση αγαθών από επιχείρηση σε άλλο κράτος μέλος «Παράδοση αγαθών» θεωρείται η μετακίνηση αγαθών από την Ελλάδα προς άλλο κράτος -μέλος για τους σκοπούς της ίδιας της επιχείρησης,παρότι δεν υπάρχει μεταβίβαση της κυριότητας των αγαθών αυτών. Η παράδοση αυτή δεν Σελ. 22 από 114

23 φορολογείται στην Ελλάδα, διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 απαλλάσσεται από το φόρο ως ενδοκοινοτική παράδοση. Η ενδοκοινοτική αυτή απόκτηση θα φορολογηθεί στο άλλο κράτος -μέλος το οποίο θα ειδοποιηθεί μέσω του (VIES) από τον υποκείμενο στο φόρο (ΠΟΛ 1282/92). Επιπλέον δεν θεωρείται ως παράδοση αγαθών η μετακίνηση αγαθών από την Ελλάδα προς άλλο κράτος -μέλος, εφόσον τα αγαθά προορίζονται για μια από τις ακόλουθες πράξεις : o Τα προϊόντα προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο παράδοσης αγαθών της οποίας ο τόπος είναι το άλλο κράτος -μέλος,σύμφωνα με την διάταξη της παρ.1 του άρθρου 13(παράδοση πάνω σε πλοίο,αεροπλάνο, τρένο) κατά την διάρκεια ταξιδιού που ξεκινά από το άλλο κράτος -μέλος με άφιξη άλλο κράτος -μέλος ήταν η Ελλάδα. o Όταν τα αγαθά που πρόκειται να παραδοθούν απαλλάσσονται από τον φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24,27 και 28. o Η μετακίνηση αγαθού της επιχείρηση από την Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος όταν το αγαθό στέλνεται στο άλλο κράτος μέλος με σκοπό να γίνουν σ αυτό το κράτος -μέλος διάφορες εργασίες στο αγαθό αυτό π.χ. βελτίωση,επισκευή, επεξεργασία, διασκευή μετασκευή κ.τ.λ. Σε αντίθετη περίπτωση όταν τα αγαθά στα οποία πραγματοποιήθηκαν οι παραπάνω εργασίες δεν επαναποσταλούν στον εργοδότη στο εσωτερικό της χώρας, τότε θεωρείται οτι αυτός πραγματοποίησε παράδοση αγαθών κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 7 του ν.2859/2000 και έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις. o Η μετακίνηση του αγαθού από την Ελλάδα σε άλλο κράτος -μέλος με σκοπό την προσωρινή χρησιμοποίηση του για παροχή υπηρεσιών στο κράτος -μέλος άφιξης. o Η μετακίνηση από την Ελλάδα αγαθού για να χρησιμοποιηθεί μέχρι 24 μήνες σε άλλο κράτος - μέλος όπου πραγματοποιούνται φορολογητέες Σελ. 23 από 114

24 πράξεις,με την προϋπόθεση ότι το αγαθό αυτό εισαγόταν από Τρίτη χώρα θα υπαγόταν στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από τον φόρο. ο Η παράδοση φυσικού αερίου σε άλλο κράτος -μέλος μέσω συστήματος διανομής ή ηλεκτρικής ενέργειας σε μεταπωλητή υποκείμενο ή σε πελάτη-καταναλωτή (ν.3312/2005). Από την ανάλυση των πιο πάνω περιπτώσεων προκύπτει ότι τα περισσότερα θέματα αφενός αντιμετωπίζονται από άλλες διατάξεις και αφετέρου δεν τίθεται θέμα φορολόγησης τους ως παράδοση. Ουσιαστικά η παρ.3 εφαρμόζεται μόνο στις μετακινήσεις παγίων (μητρικής θυγατρικής ) και στη δημιουργία στοκ εμπορευμάτων Παραδείγματα μεταφοράς -παράδοσης αγαθών από επιχείρηση σε άλλο κράτος μέλος Προκειμένου να γίνουν κατανοητά όσα έχουμε προαναφέρει στην ενότητα που προηγήθηκε, θεωρήσαμε σωστά να δώσουμε ορισμένα παραδείγματα μεταφοράς -παράδοσης αγαθών από επιχείρηση σε άλλο κράτος μέλος. ο Επιχείρηση Α με εγκαταστάσεις στην Ελλάδα μεταφέρει στην Ιταλία αγαθά εφοδιασμού πλοίου της που πραγματοποιεί δρομολόγια Ιταλία-Ελλάδα και κατά την διάρκεια του δρομολογίου του, που ξεκινά από το άλλο αυτό κράτος μέλος διαθέτει τα αγαθά αυτά. ο Παράδοσης μετά από εγκατάσταση ή συναρμολόγηση στο άλλο κράτος μέλος,γιατί η πράξη αυτή αντιμετωπίζεται ήδη από την παρ.2 του άρθρου 13. ο Παράδοσης αγαθών,σύμφωνα με την διάταξη της παρ.5 του άρθρου 13 (πωλήσεις από απόσταση). ο Η ΔθςθΒΠ αεροπορική μεταφέρει από την Ελλάδα στην Γερμανία, κινητήρα για την τοποθέτηση σε αεροσκάφος της που έχει πάθει Σελ. 24 από 114

25 βλάβη στην Γερμανία.Η μετακίνηση αυτή του κινητήρα δεν συνιστά παράδοση αγαθού, σύμφωνα με την παρούσα διάταξη. ο Όταν Έλληνας επιχειρηματίας στέλνει στην Γερμανία ένα μηχάνημα της επιχείρησης του για επισκευή στο εργοστάσιο της Γερμανίας. Η μετακίνηση αυτή δεν συνιστά παράδοση αγαθού. ο Έστω ελληνική κατασκευαστική μετακινεί στην Ιταλία προσωρινά τον εξοπλισμό της για την πραγματοποίηση εργασίας εκεί. Η μετακίνηση αυτή δεν συνιστά παράδοση αγαθού. ο Ελληνική επιχείρηση μετακινεί προσωρινά και για το χρόνο μικρότερο των 24 μηνών μηχάνημά της από την Ελλάδα στη Γερμανία για την εκτέλεση εκεί τεχνικού έργου και επιστροφή μηχανήματος πάλι στην Ελλάδα.Η πράξη αυτή δεν συνιστά παράδοση αγαθού, με την προϋπόθεση ότι το ίδιο αγαθό αν είχε εισαχθεί από Τρίτη χώρα θα μπορούσε να τεθεί υπό το τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής αγαθών, με πλήρη απαλλαγή από το ΦΠΑ.(ΠΟΛ 1282/92). ο Ιταλική ηλεκτρική εταιρεία πωλεί ηλεκτρικό ρεύμα στη Δ.Ε.Η. Εάν δεν ισχύει μια από τις παραπάνω προϋποθέσεις,θεωρείται ότι πραγματοποιείται παράδοση αγαθών από την Ελλάδα προς το άλλο κράτος - μέλος κατά τον χρόνο που έπαψε να υφίσταται η εν λόγω προϋπόθεση. Κατά τον χρόνο αυτό λοιπόν θα περιληφθεί στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων επειδή αποτελεί ενδοκοινοτική απόκτηση στο άλλο κράτος -μέλος προς το οποίο μετακινήθηκαν τα αγαθά. Παράδειγμα ί) Ο Έλληνας υποκείμενος Α στέλνει μηχανήματα της επιχείρησης του στην Ιταλία, για να εκτεθούν σε διεθνή έκθεση. Μερικά μηχανήματα πωλούνται κατά την διάρκεια της έκθεσης και τα υπόλοιπα επιστρέφουν στην Ελλάδα. Η μετακίνηση Σελ. 25 από 114

26 των μηχανημάτων από την Ελλάδα στην Ιταλία δεν φορολογείται, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της περ.(ε) της παρ.3 του άρθρου 7 του νόμου αυτού και σε συνδυασμό με την περ.3 της παρ.5 του άρθρου 28α. Στην περίπτωση όμως της πώλησης των μηχανημάτων αυτών κατά την διάρκεια της έκθεσης τους στην Ιταλία, ο Έλληνας πρέπει να ζητήσει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ιταλία, ή να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο και να δηλώσει την φορολογητέα απόκτηση αυτών στην Ιταλία, χρεοπιστώνοντας το φόρο που αναλογεί. Στην περίπτωση αυτή εκδίδονται ιταλικά τιμολόγια, εισπράττεται ΦΠΑ και αποδίδεται στο Ιταλικό δημόσιο. Παράλληλα ο Έλληνας εκθέτης -πωλητής των μηχανημάτων υποχρεούται να υποβάλλει Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα στην Ελλάδα, δηλώνοντας στη σχετική ένδειξη τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του στην Ιταλία ή αυτόν του φορολογικού αντιπροσώπου, διότι θεωρείται ότι πραγματοποίησε ενδοκοινοτική παράδοση των μηχανημάτων αυτών που πουλήθηκαν στην Ιταλία κατά την διάρκεια της έκθεσης. Τα υπόλοιπά μηχανήματα μετά το πέρας της έκθεσης επιστρέφουν στην Ελλάδα,χωρίς άλλες υποχρεώσεις. ίί) Ιταλική επιχείρηση Α, μετακινεί μηχανήματα από την Ιταλία στην Ελλάδα για αποθήκευση και συγκεκριμένα στην αποθήκη του πελάτη Β χωρίς την ταυτόχρονη μεταβίβαση της κυριότητας τους προς τον Β, ο οποίος είναι υποκείμενος στην Ελλάδα. Στην συνέχεια και ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη Β (πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας) παραλαμβάνονται από αυτόν τμηματικά τα αγαθά από την αποθήκη του και παράλληλα μεταβιβάζεται η κυριότητα τους και εκδίδεται το σχετικό τιμολόγιο από την Ιταλική επιχείρηση Α προς τον Έλληνα πελάτη Β. Στην περίπτωση αυτή πραγματοποιούνται οι εξής πράξεις: ο Απαλλασσόμενη μετακίνηση των αγαθών Α από την Ιταλία. ο Φορολογητέα απόκτηση του Α Ιταλού στη Ελλάδα,ο οποίος υποχρεούται να έχει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα ή να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο προκειμένου ν αποθηκεύσει τα αγαθά στη αποθήκη του. Σελ. 26 από 114

27 ο Ο Α ή ο φορολογικός αντιπρόσωπος του, χρεοπιστώνει το ΦΠΑ για την απόκτηση,υποβάλλοντας περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ στην Ελλάδα. ο Όταν ο Β αγοραστής επιθυμεί να γίνει ο κάτοχος των αγαθών αυτών,ο Α ή ο φορολογικός αντιπρόσωπος του εκδίδει τιμολόγιο με ελληνικό ΦΠΑ προς τον Β, εισπράττει και αποδίδει το ΦΠΑ στο Ελληνικό δημόσιο. ο Όσον αφορά την αποθήκευση των αγαθών στην αποθήκη του Β, ο Β παρέχει στον Α(Ιταλό) εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή στον φορολογικό αντιπρόσωπο του υπηρεσίες αποθήκευσης (ΠΟΛ 1317/93) Μετακίνηση αγαθών από Κράτος -Μέλος προς αποθήκευση και μεταγενέστερη πώληση. Υπάρχουν περιπτώσεις μετακίνησης αγαθών σε άλλο κράτος -μέλος, οι οποίες θεωρούνται ως παραδόσεις αγαθών και εξομοιώνονται με ενδοκοινοτικές παραδόσεις,τέτοιες π.χ. είναι η μετακίνηση αγαθών από την Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό την αποθήκευση και μεταγενέστερη πώληση. Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 7 του κώδικα ΦΠΑ όπως ισχύει καθώς και οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις ΠΟΛ 1282/92 και 1317/93, η ενδοκοινοτική μετακίνηση από υποκείμενο στον φόρο αγαθών της επιχείρησης του προς άλλο κράτος μέλος, όταν δεν γίνεται μεταβίβαση της κυριότητας αυτών, αλλά η μετακίνηση γίνεται με σκοπό την μεταγενέστερη πώληση τους στο άλλο κράτος μέλος, εξομοιώνονται με την παράδοση αγαθού (ενδοκοινοτική παράδοση) απαλλασσόμενη από τον φόρο. Κατά συνέπεια η ελληνική επιχείρηση που αποστέλλει τα αγαθά σε άλλο κράτος μέλος έχει τις υποχρεώσεις,που προβλέπονται από τα άρθρα 28,36 και 38 του κώδικα ΦΠΑ, δηλαδή υποβολή 3μηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα^ίβΐίης), ΙΝΤΚΑβΤΑΤ, απόκτηση ΑΦΜ στο άλλο κράτος μέλος κ.τ.λ. Σελ. 27 από 114

28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ακύρωση Ενδοκοινοτικής Απόκτησης Στην περίπτωση που για κάποιο λόγο απαιτείται ακύρωση της ενδοκοινοτικής απόκτησης, σημειώνονται τα ακόλουθα αναφορικά με την διαδικασία και τις υποχρεώσεις του κοινοτικού αποστολέα και του Έλληνα παραλήπτη. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 11,18,19, και 38 η ακύρωση ενδοκοινοτικής συναλλαγής εφόσον το φορολογικό παραστατικό έχει εκδοθεί στο όνομα Ελληνικής επιχείρησης και εφόσον έχει αρχίσει η διακίνηση των εμπορευμάτων από κράτος μέλος αναχώρησης προς την Ελλάδα ή εφόσον τα αγαθά έχουν ήδη αποσταλεί και βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας ανεξάρτητα αν η υποκείμενη στην Ελλάδα επιχείρηση δεν αποδέχεται την παραλαβή τους, τα εμπορεύματα πρέπει να δηλωθούν από αυτή σαν ενδοκοινοτική απόκτηση (χρεοπίστωση του οφειλόμενου φόρου). Στην συνέχεια εάν η Ελληνική επιχείρηση εξακολουθεί ν αρνείται την παραλαβή αγαθών, ο κοινοτικός πωλητής πρέπει να εκδώσει το προβλεπόμενο από το εσωτερικό δίκαιο της χώρας του φορολογικό στοιχείο, με το οποίο ακυρώνεται η συναλλαγή αυτή και να υποβάλει στην φορολογική διοίκηση της χώρας του Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων μειωμένο κατά την αξία του φορολογικού στοιχείου(πιστωτικό τιμολόγιο) που εκδόθηκε για την ακύρωση της πώλησης. Η Ελληνική επιχείρηση απεικονίζει αφαιρετικά (συμψηφιστικά) ή με αρνητικό πρόσημο την ακύρωση της συναλλαγής στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ. Επίσης περιλαμβάνει αφαιρετικά (συμψηφιστικά) ή με αρνητικό πρόσημο την ακυρωθείσα συναλλαγή στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και υποβάλει ΙΝΤΚΑβΤΑΤ αποστολής αναγράφοντας τον κωδικό 21 στην φύση της συναλλαγής. Σελ. 28 από 114

29 Εάν τελικά τα εμπορεύματα προωθηθούν σε άλλο Έλληνα παραλήπτη, θα πρέπει να δηλωθεί η συναλλαγή αυτή σαν νέα ενδοκοινοτική παράδοση από τον κοινοτικό πωλητή και αντίστοιχα ενδοκοινοτική απόκτηση από το δεύτερο Έλληνα τελικό παραλήπτη των εμπορευμάτων Απόκτηση Ελαττωματικών Αγαθών Εδώ συγκαταλέγονται οι περιπτώσεις όπου μια ελληνική επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει ενδοκοινοτική και ένα μέρος από τα παραληφθέντα εμπορεύματα αποδεικνύονται ελαττωματικά και η ελληνική επιχείρηση τα επιστρέφει στην Ιταλία εντός του ίδιου έτους που έγινε η παραγγελία.. Για την επιστροφή των ελαττωματικών εμπορευμάτων η ελληνική επιχείρηση έχει τις ακόλουθες δηλωτικές υποχρεώσεις: 1) Να συμπεριλάβει αφαιρετικά ή με αρνητικό πρόσημο την αξία των ελαττωματικών αγαθών στους αντίστοιχους κωδικούς των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της περιοδικής δήλωσης του Νοεμβρίου. 2) Να υποβάλει δήλωση ΙΝΤΚΑβΤΑΤ Αποστολής για την φορολογική περίοδο του Νοεμβρίου. Στο έντυπο της δήλωσης για την φύση της συναλλαγής θα αναγράψει τον κωδικό 21, για το ποσό του τιμολογίου θα αναγράψει τον κωδικό 1 και για τη στατιστική αξία θα αναγράψει αξία κατ εκτίμηση. Στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων του τριμήνου, θα αναγράψει για την απόκτηση από την συγκεκριμένη ιταλική επιχείρηση μόνο τη διαφορά, εάν υπάρχει (αρχικά αγορασθείσα μείον την επιστροφή). Σελ. 29 από 114

30 2.2.1 Απόκτηση Ελαττωματικών Αγαθών και παράδοση στην Ελλάδα κατ εντολή του αποστολέα. Παρόμοια με πριν, αλλά τα αγαθά δεν επιστρέφονται στο κράτος - μέλος αποστολής, αλλά παραδίδονται σε άλλη ελληνική επιχείρηση κατ εντολή του προμηθευτή. Έτσι εάν π.χ. Γερμανική επιχείρηση πραγματοποιήσει ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών στην Ελλάδα, η ελληνική επιχείρηση (Χ) που τα αποκτά διαπιστώνει ότι τα αγαθά δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει συμφωνήσει, μετά από συνεννόηση η γερμανική επιχείρηση δίνει εντολή στην ελληνική επιχείρηση (Χ) να παραδώσει τα αγαθά σε άλλη ελληνική επιχείρηση (Υ) κατ εντολή και για λογαριασμό της. Η γερμανική επιχείρηση θα εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο για την ενδοκοινοτική παράδοση προς την (Χ) και θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες: Η ελληνική (Χ) θα συμπεριλάβει συμψηφιστικά στην περιοδική της δήλωση ΦΠΑ την αξία του πιστωτικού τιμολογίου και θα παραδώσει με Δελτίο Αποστολής τα αγαθά. Σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς εφόσον υπάρχει υποχρέωση ορισμού φορολογικού εκπροσώπου, η γερμανική επιχείρηση θα ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα με την διαδικασία της ΠΟΛ 1174/2002, ο οποίος : 1) θα γραφεί στο μητρώο VIES για να πάρει ΑΦΜ/ΦΠΑ με πρόθεμα EL, 2) θα πραγματοποιήσει ενδοκοινοτική απόκτηση για τα ελαττωματικά αγαθά (υποβολή δηλώσεων INTRASTAT και Listing από Γερμανία) και στην συνέχεια θα εκδώσει τιμολόγιο παράδοσης αγαθών με ΦΠΑ στην ελληνική επιχείρηση (Υ), 3) θα υποβάλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ, στην οποία θα συμπεριλάβει την ενδοκοινοτική απόκτηση από Γερμανία και την παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας προς την ελληνική (Υ). Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο η παράδοση των αγαθών από την ελληνική (Χ) στην ελληνική (Υ) αποτελεί παράδοση στο εσωτερικό της χώρας (άρθρο 13 του Ν.2859/2000) και υπόκειται σε ΦΠΑ. Κατά Σελ. 30 από 114

31 συνέπεια εάν η αυστριακή επιχείρηση δεν εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο στην ελληνική (Α), αυτή οφείλει να τιμολογήσει με ΦΠΑ την αυστριακή επιχείρηση και να στείλει με Δελτίο Αποστολής τα αγαθά στην ελληνική επιχείρηση (Β) Απόκτηση αγαθού από γιατρό ή άλλο απαλλασσόμενο του άρθρου 22 πρόσωπο,αξίας μεγαλύτερης από ευρώ. Πρόκειται για περιπτώσεις όπως π.χ. ένας Έλληνας γιατρός αγοράζει το Μάρτιο του 2008 αξονικό τομογράφο από την Σουηδία αξίας Η αγορά αυτή θα πρέπει να αντιμετωπισθεί σαν ενδοκοινοτική απόκτηση επειδή υπερβαίνει την αξία των (ΠΟΛ 1003/1993). Επομένως ο Έλληνας γιατρός θα πρέπει να εγγραφεί στο σύστημα VIES προκειμένου να του χορηγηθεί ΑΦΜ/ΦΠΑ με το πρόθεμα ΕΙ.Υποβάλλει λοιπόν στην Δ.Ο.Υ. που υπάγεται δήλωση μεταβολών για εγγραφή στο VIES και γνωστοποιεί τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του στην προμηθεύτρια σουηδική επιχείρηση, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με σουηδικό ΦΠΑ. Για αυτή την ενδοκοινοτική απόκτηση ο γιατρός θα πρέπει: 1) Να υποβάλλει έκτακτη περιοδική δήλωση μέχρι τις , αναγράφοντας την αξία των στους κωδικούς 303 και 333 καθώς και στον κωδικό 341,ώστε να καταβάλλει τον αναλογούντα ΦΠΑ. 2) Να υποβάλλει για το μηνιαίο Μαρτίου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων από την Σουηδία. 3) Δεν θα υποβάλλει δήλωση INTRASTAT Άφιξης, αφού η αξία της αγοράς ( ) είναι μικρότερη από το κατώφλι της εξομοίωσης. Εάν βέβαια έχει πραγματοποιήσει και άλλες τέτοιες αγορές στην τρέχουσα διαχειριστική περίοδο ή έχει υπερβεί το κατώφλι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, υποχρεούται να υποβάλλει σχετική δήλωση INTRASTAT. Επισημαίνεται η υποχρέωση του Έλληνα γιατρού για να εκπληρώσει τις πιο πάνω αναφερόμενες υποχρεώσεις, γιατί στην αντίθετη περίπτωση διατρέχει τον κίνδυνο και να επιβαρυνθεί και τον σουηδικό ΦΠΑ και να του επιβληθούν τα σχετικά πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης μεταβολών εγγραφής στο VIES, για μη υποβολή δήλωσης LISTING Απόκτησης και επιπλέον να καταβάλει τον αναλογούντα ΦΠΑ με προσαύξηση. Σελ. 31 από 114

32 Απόκτηση αγαθού από γιατρό ή άλλο απαλλασσόμενο του άρθρου 22 πρόσωπο, αξίας μικρότερης από ευρώ. Πρόκειται για περιπτώσεις όπως π.χ. ένας Έλληνας γιατρός αγοράζει το Μάρτιο του 2008 ένα ιατρικό μηχάνημα από την Σουηδία αξίας Η αγορά αυτή είναι μικρότερη από τις και επομένως δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο VIES ούτε καταβολής του αναλογούντος ΦΠΑ στην Ελλάδα σαν ενδοκοινοτική απόκτηση και ο αγοραστής θα επιβαρυνθεί με σουηδικό ΦΠΑ. Εάν όμως ο αγοραστής επιθυμεί να φορολογηθεί γι αυτή την αγορά στην Ελλάδα και όχι στην Σουηδία(ΦΠΑ στη Σουηδία 25% ενώ στην Ελλάδα 19%) μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά στο VIES (ΠΟΛ 1003/93) και η αγορά αυτή θα αντιμετωπισθεί σαν ενδοκοινοτική απόκτηση στη Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ο αγοραστής να υποβάλλει : 1. Να υποβάλλει έκτακτη περιοδική δήλωση μέχρι τις , αναγράφοντας την αξία των στους κωδικούς 303 και 333 καθώς και στον κωδικό 341, ώστε να καταβάλλει τον αναλογούντα ΦΠΑ. 2. Να υποβάλλει για το τρίμηνο (Ιανουάριος-Μάρτιος ) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων. 3. Δεν θα υποβάλλει δήλωση INTRASTAT Άφιξης, αφού η αξία της αγοράς (9.000 ) είναι μικρότερη από το στατιστικό κατώφλι. Επισημαίνεται ότι στην εν λόγω περίπτωση της προαιρετικής εγγραφής στο VIES και της λήψης ΑΦΜ/ΦΠΑ με πρόθεμα EL, ο αγοραστής θα πρέπει να γνωστοποιήσει πριν την αγορά τον ΑΦΜ/ΦΠΑ στην σουηδική επιχείρηση, ώστε να μην επιβαρυνθεί με το σουηδικό ΦΠΑ(ΠΟΛ 1003/93). Σελ. 32 από 114

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ»

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17.06.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως:

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως: Αθήνα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φ.Π.Α ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Α, Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ο Φ.Π.Α ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Α, Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο Φ.Π.Α ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Α, Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΤΡΙΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΒΟΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α,

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. - ΤΜΗΜΑ ΑΆ Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014 ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ. - Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS) Αθήνα, 6.4.2015 ΠΟΛ: 1082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου 2009

Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου 2009 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 4 η Φ.Π.Α. - ΤΜΗΜΑ Δ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Β. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1642/86 "για την εφαρμογή του Φ. Π.Α. και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1642/86 για την εφαρμογή του Φ. Π.Α. και άλλες διατάξεις όπως ισχύει: ΑΥΟ 1040588/1700/528/0014/ΠΟΛ.1128/ΦΕΚ Β`335/23/4/97 Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α.κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και τη λήψη υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Δεκέμβριος 2009 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύντομη αυτή ενημέρωση,

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ ΑΛΕΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 5 Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) ελτίο Αποστολής (Έκδοση από Υπόχρεο) ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18)

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Ενότητα 6 Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Τιµολόγιο (Εκδίδεται.) 1. Εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο για: την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Αθήνα, 10.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης Και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης Και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης Και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: Τριγωνικές Συναλλαγές (Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις, Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις, Άλλες Συναλλαγές)

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: Φ.Π.Α. Αθήνα, 10 Απριλίου 1995 Αρ. Πρωτ.: 1043712/1633/468/Α0014

Κατηγορία: Φ.Π.Α. Αθήνα, 10 Απριλίου 1995 Αρ. Πρωτ.: 1043712/1633/468/Α0014 ΠΟΛ.1104/10.4.1995 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 36α και 36β και άλλων συναφών θεμάτων του ν.1642/86, όπως τέθηκαν με τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 7 του νόμου 2275/94 (ΦΕΚ 238Α/29.12.1994)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1099747/2324/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α 3. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας

Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας ΈΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΝΈΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Φορολογικό δίκαιο Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας Ανδρέας Τσουρουφλής Λέκτορας Νομικής Αθηνών Η θέση του ΦΠΑ στην φορολογική έννομη τάξη Διακρίσεις των φόρων Φόροι επί του

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Π.Α. Α, Β, Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Φ.Π.Α. Α, Β, Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Φ.Π.Α. Α, Β, Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Μαρκάκη Ελένη Α.Μ. ΣΧΟΛΗΣ 6688 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σπυριδάκης Εμμανουήλ ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

-- 813 -- * Φ.Π.Α. * Νο. 23

-- 813 -- * Φ.Π.Α. * Νο. 23 -- 813 -- * Φ.Π.Α. * Νο. 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαίου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 1051009/2119/669/0014 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1156 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ-ΤΜΗΜΑ Α' Φ.Π.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 --271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1135670/1350/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1306 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΦΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΚ & ΦΠΑ ΑΘΗΝΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 2008/118/ΕΚ γενικό καθεστώς Ε.Φ.Κ. (αντικατέστησε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πχοχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πχοχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πχοχιακή Εργασία ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επιμέλεια πτυχιακής : Κούτνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 4 Απριλίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1035360/2772/434/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

* Φ.Π.Α * Νο. 17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 1995

* Φ.Π.Α * Νο. 17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 1995 * Φ.Π.Α * Νο. 17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1043712/1633/468/Α0014 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1104 Δ/ΝΣΕΙΣ: α) 14η Φ.Π.Α. & Ε.Φ. - Τμήμα Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν. 1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/07.03.2013),

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν. 1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/07.03.2013), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ ΠΟΛ. 1126 Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΤΜΗΜΑ Ε 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1070 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -14 η Δ/νση ΦΠΑ Αρ.Πρωτ.:1042614/3111/ 696/0014 Τμήμα Α -13 η Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012 Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012 Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με τους ειδικούς επί θεμάτων ΦΠΑ: Χάρης Χαραλάμπους 22 209 300 hcharalambous@kpmg.com Μιχάλης Χάλιος 24 200

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α. V.A.T. APPLICATION

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α. V.A.T. APPLICATION ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α. V.A.T. APPLICATION ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΝΟΣ Α.Μ.: 12078 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

3. Από το φόρο πολυτελείας εξαιρούνται:

3. Από το φόρο πολυτελείας εξαιρούνται: ΑΡΘΡΟ 17 ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 87 του ν. 3842/2010(ΦΕΚ 58 Α ) και την παράγραφο 7 του άρθρου Τέταρτου του ν.3845/2010 (ΦΕΚ65 Α ) Ειδικός φόρος σε είδη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαϊου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1100 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ)

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 07-01-2015 Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) Βασικές Αρχές (Άρθρο 8: ΠΟΛ. 1003/31-12-2014 του Ν. 4308/2014.) 1. Μία ενιαία ονομασία «Τιμολόγιο» (8.1.1 Η παράγραφος αυτή, σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκταση εφαρμογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους από λαϊκές αγορές. - Παροχή διευκρινίσεων»

ΘEMA: «Έκταση εφαρμογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους από λαϊκές αγορές. - Παροχή διευκρινίσεων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α -Β -Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Π.Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 (009/10) ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΝΟ 34

Φ.Π.Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 (009/10) ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΝΟ 34 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ. ( έννοια λογιστικές εγγραφές) Μαρία Σ. Μούκα / Υπεύθυνη εισαγωγών Email : marym@freemail.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ. ( έννοια λογιστικές εγγραφές) Μαρία Σ. Μούκα / Υπεύθυνη εισαγωγών Email : marym@freemail.gr ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ( έννοια λογιστικές εγγραφές) Μαρία Σ. Μούκα / Υπεύθυνη εισαγωγών Email : marym@freemail.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Έννοια των εισαγωγών - διαχωρισµός ενδοκοινοτικές και µη 2 Eνδοκοινοτικές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. 1. Με το ν. 2859/7.11.2000 (ΦΕΚ 248 Α ) έγινε κωδικοποίηση του

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. 1. Με το ν. 2859/7.11.2000 (ΦΕΚ 248 Α ) έγινε κωδικοποίηση του ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1. Με το ν. 2859/7.11.2000 (ΦΕΚ 248 Α ) έγινε κωδικοποίηση του νόμου του ΦΠΑ. Λόγω της αλλαγής που επήλθε στην αρίθμηση των άρθρων, στη σελίδα του παρόντος φυλλαδίου, παρατίθεται πίνακας αντιστοιχίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΟΥΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α

Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Φ.Π.Α ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1174/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των άρθρων 34α και 37 του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Πρώτο Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης

Άρθρο Πρώτο Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΑΥΞΗΣΗ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ» Άρθρο Πρώτο Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης 1. Τα πρώτο και δεύτερο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1275 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘ.: Β 2418/10.11.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων Αρθρο 9 Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων 1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΠΑ- ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΩΣ Ν.2859/00 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΟYΔΑΣΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του ν. 4281/2014 προστέθηκε νέα παράγραφος 4 στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000).

Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του ν. 4281/2014 προστέθηκε νέα παράγραφος 4 στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Β - ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ 2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΚΦΑΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Τι θα βρείτε 1. Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης τιµολογίου για υπηρεσίες που πραγµατοποιούνται είτε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (άρθρο 1 Ν.2859/2000) Νόµοι που αφορούν σε τροποποιήσεις του Ν.2859/ 2000 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 Επιβολή του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθµός 95(Ι) του 2000

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθµός 95(Ι) του 2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3417 της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 95(I)/2000 Ο περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α.

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α. Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογικό υποκείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/112/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 28ης Νοεμβρίου 2006. σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

ΟΔΗΓΙΑ 2006/112/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 28ης Νοεμβρίου 2006. σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 11.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2006/112/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 επί Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 Περιεχόμενα επί σε μερίσματα Νέες που θα επικυρωθούν το 2014 Αυξήσεις συντελεστών Μετατροπή ξένου νομίσματος Αλλαγές στους κανόνες τιμολόγησης Σχέδιο ταμειακής λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Αυτοκινήτων Οχημάτων

Φορολογία Αυτοκινήτων Οχημάτων Φορολογία Αυτοκινήτων Οχημάτων Διαδικασία Υποβολή Δ.Α.Ο. Υποβολή Ειδικής Δήλωσης / Διασάφησης Εισαγωγής Κοινοτικά Οχήματα Οχήματα προερχόμενα από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες Έκδοση Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2009

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» (ΦΕΚ Α' 248/7.11.2000) (όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3522/2006, ΦΕΚ Α 276) Άρθρο πρώτο

Νόµος 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» (ΦΕΚ Α' 248/7.11.2000) (όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3522/2006, ΦΕΚ Α 276) Άρθρο πρώτο Νόµος 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» (ΦΕΚ Α' 248/7.11.2000) (όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3522/2006, ΦΕΚ Α 276) Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ο οποίος έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Δ Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ή Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ί Α (ΝΠΔΔΙ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις στην περί ΦΠΑ νομοθεσία για υιοθέτηση των διατάξεων της Οδηγίας 2010/45/ΕΚ

Τροποποιήσεις στην περί ΦΠΑ νομοθεσία για υιοθέτηση των διατάξεων της Οδηγίας 2010/45/ΕΚ ABCD Τροποποιήσεις στην περί ΦΠΑ νομοθεσία για υιοθέτηση των διατάξεων της Οδηγίας 2010/45/ΕΚ Ενημερωτικό Έντυπο ΦΠΑ Έκδοση 101 14 Φεβρουαρίου 2014 Περιεχόμενα Α. Τήρηση αρχείων σε σχέση με πραγματογνωμοσύνες

Διαβάστε περισσότερα

Λαθρεμπόριο Καπνού: Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας

Λαθρεμπόριο Καπνού: Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας Restart Λαθρεμπόριο Καπνού: Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας Γιάννης Αθανασιάδης τής Χρημ/κών& Τελωνειακών Θεμάτων Νοέμβριος 2015, Θεσσ κλάδος των καπνικών στην ελληνική οικονομία θαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα