ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9725 v~ ΔΗΛΩΙΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΙ ΕΙΙΟΔΗΜΑΤΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9725 v~ ΔΗΛΩΙΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΙ ΕΙΙΟΔΗΜΑΤΟΙ"

Transcript

1 ΕΦΗΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9725 v ΔΗΛΩΙΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΙ ΕΙΙΟΔΗΑΤΟΙ ΟIΚΟΝΟIΚΟΥ ΕΤΟΥΙ 2014 ΕΙΣΟΔΗΑΤΑΠΟΥΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝΑΠΟ ΕΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙΣΕΔΥΟANTlΤVΠA nρος τη Δ_Ο_Υ_: Δ.Ο.Υ. προηγ. υποβολής ΤΑΧ. ΚΩΔ. Ι ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑΠΟΣΑ ΕΔΥΟ(2) ΔΕΚΑΔΙΚΑ (α)* (β)* ΤΗΑ* Ι Ι Ι (γ)*ο ΑΡ.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ* EKΠPOΘEΣMH: ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΕΝΟΥ (Ε ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ** Ι Κ.Ε.ΠΥ.Ο* ΔIΕγΘγΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΑΤΟΣ (ΟΔΟΣ-ΑΡIΘΟΣ-ΤΑΧ.κΩΔ.-ΣγΝΟIΚIΑ-ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡιΟ) τήλεφωνο ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΩΝγΟ (ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ) ΟΝΟΑ ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 c ΔIΕγΘγΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΟΣ-ΤΑΧ.ΚΩΔ.-ΣΥΝΟΙΚΙΑ-ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ) τήλεφωνο ο r e ΕΠΩΝγΟ (ΟΠΩΣ ΣτΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ) ΟΝΟΑ ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡlθ. ΦΟΡΟΛ. ΗΤΡΩΟΥ Γ ΕΓΓΑΟΣ 11 Ι Ι ΑΡlθ. ΔιΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ή ΕΠΑΓΓΈ1ΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠIΤΗΔΕγΑΤιΕΣ τήλεφωνο ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ w ι r ΦΟΡΟΛ. ΗΤΡ. ΣΥΖΥΓΟΥ ι; ΕΠΩΝγΟ ΟΝΟΑ ΟΝΟΑ ΠΑΤΕΡΑ ΔIΕγΘγΝΣΗ (ΟΔΟΣ-ΑΡIΘΟΣ-ΤΑχ.ΚΩΔ.-ΣΥΝΟIΚIΑ-ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ) τήλεφωνο Ι ΑΡlθ. ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υπόχρεου Τ ς συζύγου Είστε νέος φορολογούμενος (υποβάλλετε δήλωση για πρώτη φορά); r Είστε κάτοικος εξωτερικού και υποχρεούσθε να υποβάλετε φορολ. δήλωση στην Ελλάδα; r Εξαιρείσθε από την προσκόμιση αποδείξεων (παραγρ. 2 άρθρο 9 Κ.Φ.Ε.); Υποβάλλεται η δήλωση από κηδεμ. σχολάζ. κληρον, μεσεγ,προσωρ. διαχ. ή σύνδικο ώχ.; ΝΑΙ Υποβάλλεται η δήλωση από επίτροπο, κηδεμόνα ανηλίκου ή δικαστικό συμπαραστάτη; 330 ΦΟΡΟΛ. ΗΤΡ. ΕΚΠΡ/ΠΟΥ ΝΑΙ 1 6. Υποβάλλεται η δήλωση από κληρονόμο του φορολογουμένου που απεβίωσε; , Είστε συνταξιούχος και γεννηθήκατε μέχρι ; 013 ΝΑΙ ΝΑΙ 'ΝΑι ---;- 8. Έχετε κάνει έναρξη επιτηδεύματος για πρώτη φορά από και μετά; 017 ΝΑΙ 'ΝΑι - 9. Είστε επιτηδευματίας που φορολογείται με τις διατάξεις παρ. 1 του άρθρου 45 ΚΦΕ ; r Ασκείτε εμπορική επιχείρηση και γεννηθήκατε μέχρι την Ξ r Εμπίετε στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 73 ν. 3842/2010; ΝΑΙ 1 Nίiί - r Κατοικείτε μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από κατοίκους; ΝΑΙ 1 - r Είστε κάτοικος χώρας Ε.Ε. (εκτόςελλάδας) 14. Έχετε περιουσία (ακίνητα, καταθέσεις κλπ.) στο εξωτερικό; 029 ΝΑΙ ΝΑΙ r Ανήκετε στην κατηγορία των ολικώς τυφλών, κινητικά αναπήρων πάνω από το 80% κτλ; _ ΝΑΙ 1 r Ανήκετε στην κατηγορία των βαριά κινητικά αναπήρων με ποσοστό 80% ; ΝΑΙ 1 r Είστε αξιωματικός ή ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα εμπορικού πλοίου; 912 ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ και αποκτήσατε στην Ελλάδα πάνωαπό το 90% του συνολ. εισοδ. σας; ι, 1. Δικαιούσθε μείωση φόρου 200 λόγω αναπηρίας 67% και πάνω κτλ.; Αριθμός προσώπων του πίνακα 9 με αναπηρία 67% και πάνω κτλ. (αριθμητικά) ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΑΤΑ Α. ΕΙΣΟΔΗΑΑΠΟ IΣθΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΙ 1. Άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς, ημερομίσθια κτλ. (εκτόςπερ ) 301, 302, 2. Άθροισμα καθαρών ποσών από κύριες συντάξεις (εκτόςπερι.1.3.4) 303, 304, 3. Άθροισμα καθαρών ποσών από επικουρικές συντάξεις, μερίσματα, κτλ., (εκτόςπερι.1.2.4) ,, 4. Αμοιβές αθλητών και επιδόματα ανέργων των παρ. 2 & 3 του αρθρ. 33 ν. 1892/ ,, 5. Εισόδημα από ατομ.επιχ.παροχής υπηρεσιών ή ελευθ.επαγγ.της παρ. 1 αρθρ.45 ΚΦΕ , 6. Άθροισμα καθαρών ποσών από παροχή εργασίας με εργόσημο 309, 310, 7. Εισόδημα από οικοδομικά ένσημα, αυτασφάλιση κτλ 311, 312, 8. Εισόδημα των περι. 1,2,3,4,5,6,7 για το οποίο δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση _ 343, 344, Β. ΕΙΣΟΔΗΑΑΠΟ ΓΕΩΡΓιΚΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΙ 1. Καθαρό εισόδημα ατομ. εττιχ/σητ; βάσει βιβλ. ή στοιχ461, 462, 2. Καθαρό εισόδημα προηγ. περί. 1 μόνο από αλιευτική δραστηριότητα 921, 922, 3. Καθαρό εισόδημα από συμμετοχή σε συνεκμετάλλευση μη υπαγόμενη στο αρθ.1 Ο ΚΦΕ _ 919, 920 Kα1\ffif;:: Καθαρό εισόδημα ατομικής επιχείρησης με βάση το αντικειμενικό σύστημα Νομός.,25..1'1 Ορεινό (Δήμοcj Διομέρισμο ή Κανότητο) Αρδευόμενο Συνολικό Καθαρό Εισόδημα Ι!ΙYfiξ;' ::i;,μ",,",, Ημισρεινό ηαρδευόμενο Ι3Ι = Ι1Ι χ Ι2Ι εκμετάλλευσης Πεδινό,,,,,,,,,,, Σύνολο καθαρού γεωργικού εισοδήματος με βάση το αντικειμενικό σύστημα 915, 916, 5. Καθαρό εισόδημα προηγ. περί. 4 μόνο από αλιευτική δραστηριότητα 923, 924, είον: α) Ενοίκια που καταβλήθηκαν για μίσθωση γεωργικής γής 335, 336, β) Αξία καινούργιου πάγιου εξοπλισμού 326, Χ 25% ή 50% 337, 338, * Συμπληρώνεται από την υπηρεσία ** Επαληθεύστε τα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 1. Σε περίπτωση αλλαγής οι διορθώσεις να γίνουν απευθείας πάνω στο έντυπο.

2 9726 ΕΦΗΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υπόχρεου Της συζύγου γ) Για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 1.500ή 3.000ευρώ αν πήραν εξισωτικές αποζημιώσεις ή 2.250(ή 1.875)ή 4.500(ή 3.750)ευρώ, αντίστοιχα, αν είναι νέοι αγρότες 339, Ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους από ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης 465, Ζημιές προηγούμενων οικονομικών ετών από ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης 467, Ακαθάριστα έσοδα από ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης 475, 476, 9. Καθαρά κέρδη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι 100 kw 479, 480, 10. Καθαρά κέρδη από αγροτοτουριστική μονάδα μέχρι 10 δωμάτια 481, 482, Γ. ΕΙΣΟΔΗΑΑΠΟ ΕΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι 1. Καθαρά κέρδη από ατομική επιχείρηση (εκτός περίπτ. 3) 401, 402, 2. Καθαρά κέρδη από σε. ή Ε.Ε. ή Κοινωνία κτλ. μη υπαγόμενες στο άρθρο 10 Κ.Φ.Ε. 405, 406, 3. Υπερτίμημα από πώληση αυτοκινήτου επιχείρησης 407, 408, 4. Ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους από ατομική επιχείρηση (εκτός περίπτ. 3) 413, 414, 5. Ζημιές προηγούμενων οικονομικών ετών από ατομική επιχείρηση 415, 416, 6. Ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους της περίωσης 2 423, Ακαθάριστα έσοδα από ατομική επιχείρηση 425, 426, Δ. ΕΙΣΟΔΗΑ ΑΠΟ ΕΛΕΥθΕΡIΑ ΕΠΑΓΓΕΛΑΤΑ 11. Καθαρό εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα Καθαρές αμοιβές ελεγκτή Α.Ε., διαιτητή, εκτελεστή διαθήκης κτλ. 503, 504, 3. Ποσό διατροφής που έχει εισπραχθεί από σύζυγο (εκτός των παιδιών) 505, 506, 4. Εισόδημα που δεν εντάσσεται σε άλλη περίπτ. του πίν , 508, 5. Ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους από ελευθέριο επάγγελμα 511, 512, 6. Ζημιές προηγουμένων οικον. ετών από ελευθέριο επάγγελμα 515, 516, 7. Ακαθάριστα έσοδα από ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος 517, 518, Ε.ΕΙΣΟΔΗΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ 11. Ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση: α) κατοικιών 103, 104, β) ξενοδοχείων, κλινικών, σχολείων, αιθουσών κιν/φων ή θεάτρων κτλ. 121, 122, γ) καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών κτλ. 105, 106, δ) γηπέδων, χώρων τοποθέτησης επιγραφών 107, 108, ε) βιομηχανοστασίων,εμπορικών κέντρων που επέλεξαν υπαγωγή σε ΦΠΑ 109, 110, στ) γαιών 101, 102, ζ) γαιών με βάση το αντικειμενικό σύστημα 909, 910, 2. α) Ακαθάριστο εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτων 111, 112, β) Στην περίπτωση αυτή, ποιό ενοίκιο έχετε καταβάλει 113, 114, 3. Ακαθάριστο εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση - ιδιόχρηση: α) κατοικιών (μόνο δωρεάν παραχώρηση) 129, 130, β) ξενοδοχείων, κλινικών,σχολείων, αιθουσών κινηματογράφων ή θεάτρων κτλ. 143, 144, γ) καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών κτλ. 145, 146, δ) γηπέδων,χώρων τοποθέτησης επιγραφών 147, 148, ε) γαιών (μόνο δωρεάν παραχώρηση) 141, 142, στ) γαιών (μόνο δωρεάν παραχώρηση) με βάση το αντικειμενικό σύστημα 701, 702, 4. Ακαθάριστο εισόδημα οικοδομών: α) σε έδαφος του εκμισθωτή 123, 124, 125 β) σε έδαφος του παρέχοντος δωρεάν τη χρήση, 126, 5. α) Δαπάνες για ασφάλιστρα, δικαστ. δαπάνη, αμοιβές δικηγόρων (περ.1α, 1β,1γ,1ε,3α,3β,3γ) 151, 152, β) Αποζημίωση καταβληθείσα με νόμο στο μισθωτή κατά τη λύση επαγγελματικής μίσθωσης 163, 164, γ) Ακαθάριστο εισόδημα από την εκμίσθωση του ακινήτου της περίπτ. 5β 165, 166, 159 δ) Λοιπές περιπτώσεις δαπανών άρθρου 23 ΚΦΕ (γαίες κτλ.), 160, 6. Ακαθάριστο εισόδημα κατοικιών επιφάνειας πάνω από 300 Τ.μ καθεμιά (περ.1α, 2α, 3α), και επαγγελματικών μισθώσεων ανεξαρτήτως επιφάνειας (περ.1β,γ,δ,ε,στ,ζ,2α, 4α) 175, 176, 7. Ακαθάριστο εισόδημα κατοικιών επιφάνειας μέχρι 300 Τ.μ. καθεμιά (περ. 1α, 2α, 3α), αστικών μισθώσεων αποθηκών και χώρων στάθμευσης ανεξαρτήτως επιφάνειας (περ. 1γ, 1δ, 2α) 177, 178, 8. Ακαθάριστο εισόδημα ανακατασκευασμένων διατηρητέων (περ. 1α, 1β, 3α και 3β) 131, , 9. Ακαθάριστο εισόδημα ανακατασκευασμένων διατηρητέων (περ. 1γ, 1ε και 3γ) 133, 134, 10. Ακαθάριστο εισόδημα για το οποίο δε βεβαιώνεται χαρτόσημο,εκτός από την περίπτ.1ε _ 741, 742, ΣΤ. ΕΙΣΟΔΗΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Ι Κινητές αξίες ημεδαπήςπροέλισηςπουφορολογούνταιμε τις γεν. διατ. 291, 292, Ζ. ΕΙΣΟΔΗΑ ΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ι 1. Καθαρό ποσό από μισθούς κτλ. αλλοδαπής προέλευσης Καθαρό ποσό από συντάξεις κτλ. αλλοδαπής προέλευσης 391, 392, 3. Καθαρά κέρδη από γεωργικές επιχειρήσεις (ατομική, εταιρικές) στην αλλοδαπή 463, 464, 4. Ζημιές από γεωργικές επιχειρήσεις (ατομική, εταιρικές) στην αλλοδαπή 471, 472, 5. Καθαρά κέρδη από εμπορικές εηιχ/σεκ; (ατομική, εταιρικές) στην αλλοδαπή 411, 412, 6. Ζημιές από εμπορικές επιχειρήσεις (ατομική, εταιρικές) στην αλλοδαπή 421, 422, 7. Καθαρά κέρδη από ελευθέριο επάγγελμα (ατομικά, εταιρικά) στην αλλοδαπή 509, 510, 8. Ζημιές από ελευθέριο επάγγελμα (ατομικά, εταιρικά) στην αλλοδαπή 513, 514, 295, Εισοδήματα από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, 10. Ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα που βρίσκονται στην αλλοδαπή 171, 172, 11. Καθαρό εισόδημα της περίπτ , 174, 12. Ακαθάριστο εισόδημα της περίπτ.1 Οαπό κατοικίες με επιφάνεια πάνω από 300 Τ.μ. η καθεμιά καθώς και επαγγελματικές μισθώσεις ανεξαρτήτως επιφανείας , 2

3 ΕΦΗΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9727 ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΤιΚΕIΕΝIΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Υπόχρεου Της συζύγου 1. Ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης με βάση: α) Την ετήσια αντικειμενική δαπάνη για ιδιοκατοικημένη ή μισθούμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη κύρια κατοικία και έως δύο δευτερεύουσες κατοικίες. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑι.I,.I.. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ N ΟΝΟΚΑ. o6;σκυριων IBα:ι.I.OO ;gr:>ιι:ιn ""ιι" ΚΤΗΣΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΑ- ΤιΗ ΩNHΣ ΔIΕγΘγΝΣΗ - ΟΔΟΙπογΠΕΡIΚΛΕlογΝ ΤΟΤΕΤΡΑΓΩΝΟ - ΑΡΙΘΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕγΑΤΟΣ ΙΠΑΡΑΧΩΡΗΕΙ> TOIΚIA ο) KγA ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΝΑΙ ΝΑΙ, ΕγογΣΑI Τ-2-05-τ-I t-;'-Ν:IΟt7-:-11;:;ΝΑ21411'-1:1 ιi,i. ΠΟΣΟΣΤΟΣΥΝΙΔΙQ- ΗΝΕΣ * ΧΩΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ν.4178ί13,.:1: ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΙΚΗΣΗΣ ΤΙΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ β) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για λοιπές κατοικίες '-, 708 "_---1 γ) τα επιβατικά αυτ/τα Ι.Χ.,.χ. (οικογένειας, ατομικής-εταφικήςεπιχ/σης,κοινωνιώνκαι κοινοπραξιών) ΚΑ Α.Φ..κύριουή κότοχου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ή"ς Ποσοστό Έτος Κ. Α. Κ. Α. Κυβικά Κ. Α. κυριο- Κ. Α. συνιδιοκτ Κ. Α. πρώτης ε.ικ..χ. Γράμματα Αριθμός εκατ. τητας % κυκλοφ. Γ8-4-0Γ_ Γ7-5-0Γ_ I Γ7-6-1Γ_-7-71-_775-- I , ',----I Γ8-4-1Γ_ Γ7-5-1Γ_ I Γ7-62_Γ- I7-72_Γ-_776-- I853, 854 "_---1 ι-:8;-:4"'2t-- 1-;7;::5"'2t i-::;7"'05;;t- 1-;7"'63:t-_---i1::7:;-73:t- -t: 7 :;-77:t- ---i 855, 856 ',_---i r-δ)-τα-σκάφηαν-αψυ-χήςi.χ.l(ο-ικογέ-νειας-κ-τλ.')-l--l--l---l---l-- 857, 858, -----_1 ΚΑ Α.Φ..κύριουήκάτοχουAιHθμ""μ01loJoγ,o ΚΑ Ιιοφόρο ΚΑ,,ης ΚΑ ΣuνιιcικτηiJίας % 844t _ NAI+_11-f785NAI+-11+_717+_ _729+_--+_733+_----_1747+_ ' ,--_1 Γ8-4-5ι...,------,--:---'---: '-7-8-0,L-ΝΑ-I-' J...7_86...J...N_A_IJ- 11-'-71_8-'- -'-73_0-'-_...J...7_34...J... 7_48-'-_ 713, "_---1 δα) τις αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής 731, 732 ',_---i ε) τα αεροσκάφη, ελικόπτερα Ι.Χ. και ανεμόπτερα Στοιχείαεθνικότητας καινηολό)ησηςl Τύπος Ι Αraες IAεP/7ooςl Κ,Α Πυo%ooστoυνΙδOA σία ;υ ύ ου I-L---I-I I I L L _3_9L-715,_716, στ) τις δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες) ΚΑ Εξωτερική (τετρ. μέτρα) Κ,Α uxguvl K σς συ ύγου Κ. Α.Ι Εσωτερική (τετρ. μέτρα) Κ,Α υxoυνι σς συ υγοο r li l-1----li7-6-8l l- 75_8 765, 766, ζ) Γράψτε την αντικειμενική δαπάνη για δίδακτρα σε σχολεία '-, η) Γράψτε την αντικειμενική δαπάνη για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτ/των και δασκάλους 770, 2_Από τη δαπάνη που καταβάλατε: α) για την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων κτλ.οχημάτων '-, '-_--1 β) για την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωσηπλοίωναναψυχήςκτλ. σκαφώναναψυχήςκαι αεροσκαφών 721, 722 "' ---1 γ) για την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων αξίας πάνω από , 724 ',' ---i δ) για δωρεές ή γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών (εκτόςπροςτο Δημόσιο,κτλ.) 725, '-'_ ε) για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων κτλ. 727, 728 ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. Καθαρό εισόδημα που δεν υπήρχε την '-, 656,_ 2. Ποσό ετήσιας δαπάνης που δεν υπήρχε την , 694 ',' ---i 3. Εισοδήματα που αποκτήσατε το 2013, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο, φορολογούνται με ειδικό τρόπο, καθώς και από μερίσματα ημεδαπών Α.Ε., ΕΠΕ, κτλ " "_ ερίσματα πλοιοκτητριών εταιριών ν.27/1975 που δεν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα ',' ---i 5. Τόκοι καταθέσεων τραπεζών ημεδαπής προέλευσης ',_---i 6. Εισοδήματα που εξαιρούνται της εισφοράς (παρ. 2 άρθρο 29 ν. 3986/2011) '-,_ 7. Επίδομα ανεργίας του σα.ε.δ ',_---i 8. Καθαρά κέρδη από εταιρίες κτλ., που φορολογήθηκαν με το άρθρο 10 Κ.Φ.Ε. 431, '-,_ 9. Φόρος που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα των περ.3 κ' 5 και στα καθαρά κέρδη της περ , 434 ',' ---i 1Ο. Καθαρό ποσό επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) 305, '-' _ 11. Αγροτικές ενισχύσεις (επιδοτ., αποζημ., οικον.ενισχ. κτλ) εκτός αυτών επί της παραγωγής 477, ','-----i 12. Ενοίκιο που πληρώσατε για κύρια κατοικία της οικογένειας: Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμίαιδιοκτήτη ΚΑ Α.Φ..ιδιοκτήτη Κ.Α ΦιλοξενίαΚΑ Ε'ι'::ΊfιαΚ.Α ήνες t-- _ t NAI+_-1-f091+_----+_097--_1811 ' 812 'ι..., 4 t-- _1802t NAI+_1-f093+_ _1813, 814 ' Γ_ '-8-0-3,L L-'0.::.96::...ι...Ν-Α-I-'-'-1 --'-Ο"'9:..:5-'-..ι...:.0"'99:...L_----' 815, 816 "_ Ενοίκιο που πληρώσατε για καιοικία παιδιών της οικογένειας που σπουδάζουν στο εσωτερικό: Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμίαιδιοκτήτη ΚΑ Α.Φ..ιδιοκτήτη ',_--:i>- 10 παιδί ,_--:::' , ι:;::: 20 παιδί , ι,..::: 30 παιδί 14. Ενοίκιο εγκατάστασης ατομικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία ιδιοκτήτη Κ.Α Α.Φ..ιδιοκτήτη Κ.Α Επιφάνεια σει.μ, r- -+7:..:9:..:0+_ , 794 ',' , 616 * Συμπληρώνεται όταν η Τι Ζ. είναι από και άνω

4 9728 ΕΦΗΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥπόχΡεου Της συζύγου 15. Ενοίκιο ακινήτων εκτός από κύρια κατοικία, κατοικία παιδιών που σπουδάζουν και περί , 420, 16. Δαπάνη για την αγορά ή ανέγερση ακινήτων ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτών κτλ. 735, 736, 17. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων αλλοδαπής, δάνεια, δωρεές κτλ. 781, 782, 18. Επαναπατριζόμενα κεφάλαια (άρθρ. 18 ν.3842/10) 783, 784, 19. Ανάλωση κεφαλαίου που ήδη φορολογήθηκε ή απαλλασσόταν από το φόρο 787, 788, ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΠΟΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΑ Ή ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ 1. Δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών (παράγρ. 2 άρθρο 9 Κ.Φ.Ε.) 049, 2. Εξοδα ιατρικής,νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης 051, 052, 3. Δωρεές ιατρικών μηχανημάτων κτλ., σε νοσοκομεία κτλ. 057, 058, 4. Δωρεέςχρημ.ποσώνστοΔημόσιοκτλ: Στο εξωτερικό 031, 032, και συνολικά 059, 060, 5. Δωρεές χρημ, ποσών στο λογ/σμό αλληλοβοήθειας για την απόσβεση του Δημόσιου χρέους 075, 076, 6. Πολιτιστικές χορηγίες του ν.3525/2007: 061, 062, 7. Ποσό διατροφής που κατέβαλε ο ένας σύζυγος στον άλλον , 8. ισθώματα επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα (παρ. 82 αρθρ.43 και 44 ν.4030/2011) 077, 078, 9. Ποσό επένδυσης για κινηματογραφικές ταινίες (παρ. 9 άρθρο 73 ν. 3842/2010) 663, 664, 10. Εμπίετε στις διατάξεις των περιώσεων α ή β της παρ. 9 του άρθρου 73 ν. 3842/2010; [JJ [JJ ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ 1. Φόροι 4%, 10% και 15% που προκαταβλήθηκαν (άρθρο 52 Κ.Φ.Ε.) 601, 602, 2. Φόροι 1%, 4%, 8%, 15% και 20% που παρακρατήθηκαν (άρθρο 55 κ.φ.ε.) 603, 604, 3. Φόροι 20% και 10% (άρθ. 58 κ.φ.ε.) και 15% (περ. γ' παρ. 5 άρθρο52 κ.φ.ε.) που παρακρατήθηκαν 605, 606, 4. Φόρος που καταλογίστηκε για ωφέλεια από πώληση αυτοκινήτου επιχείρησης 607, 608, 5. Φόρος που παρακρατήθηκε στις αμοιβές της περίωσης 4 του πίνακα 4Α 609, 610, 6. Φόρος που καταβλήθηκε στο εξωτερικό (περ. β' παρ. 9 άρθρο 9 Κ.Φ.Ε.) 651, 652, 7. Φόρος που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα από κινητές αξίες ημεδαπής προέλευσης (πίν. 4 Ση 293, 294, 8. Φόρος που αναλογεί στους μισθούς, συντάξεις (περιώσεις 1, 2 και 3 του πίνακα 4Α) 313, 314, 9. Φόρος που παρακρατήθηκε στους μισθούς, συντάξεις (περιπτώσεις 1, 2 και 3 του πίν. 4Α) 315, 316, 10. Φόρος που παρακρατήθηκε στην Ελλάδα στα εισοδήματα της περίωσης 9 του πίν.4ζ 297, 298, 11. Φόρος που καταβλήθηκε για άϋλη εμπορική αξία ακινήτου των περ. 1β έως 1ζ του πίν.4ε _ 127, 128, 12. Ποσό που παρακρατήθηκε για ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 ν.3986/2011 _ , 13. Φόροι των περι. 1,2,3 του πίν.8 για τους οποίους δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση 611, 612, 14. Φόρος που αναλογεί στην περίωση 8 του πίν.4α 345, 346, 15. Φόρος που παρακρατήθηκε στην περίωση 8 του πίν.4α 347, 348, 16. Ποσόειδικής εισφορο; αλληλεγγύηςαρθ.29ν.3986/2011πουπαρακρατήθηκεστο εισόδημαηκ ιιερ.ε του πίν.4α ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΙΚΟΥΝ Ε ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ..!.J AνOπαvτpα παιδιάπαυγεννήθηκαν από1/1/1995 έως 31112/2013 ήαπό111/1988 καισπαυδάζαυν σε α) Ανιόντεςτωνσυζύγων(γονείς,παπούδεςκτλ.) αναγνωρισμένες σχολές, καθώς και άγαμα παιδιά που είναι άνεργα εγγεγραμμένα στους καταλόγους του ΟΑΕΔ. β) Ανήλικοισυγγενείςμέχριτον 30 βαθμό,ορφανοίαπόπατέρακαιμητέρα Παιδιά ανύπαντρα, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, με αναπηρία 67% και πάνω, καθώς και ανύπαντρα παιδιά γ) Ανύπαντροιη χήροιη διαζευγμένοιαδελφοίκαιαδελφές,με αναπηρία που υττηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, ανεξάρτητα από ηλικία. 67% και πάνω. Ετος Σχολή ή σχολείο Όνομα έννηοικ. οοηηοήο Κ.Α Α.Φ.. Κ.Α Α..Κ.Α. Κ.Α Α.Φ.. ΚΑ Α..Κ.Α. ε Υπόχρεο εσοζυγο ω > 'ω> Αριθμός παιδιών του πίνακα 9 περί. 1 (αριθμητικά) 003D 004D ΠΙΝΑΚΑΣ 10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΕΝΟΥ (συμπληρώνεται από την υπηρεσία) Προκαταβολή φόρου εισοδήματος από το προηγούμενο οικον. έτος 901, 902, 341, 342, 745, 746, 907, 908, 995, 996, 743, 744, 985, 986, 997, 998, 323, 324, 987, 988, 959, 960, 399, 400, 989, 990, ΠΙΝΑΚΑΣ 11. Αν προκύψειεπιστρεφόμενοποσόνα κατατεθεί στονακόλουθολογαριασμόμου(γράψτετοντίτλο,τον κωδικότράπεζαςκαιτον αριθμόλογαριασμού): ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΟΥ ι Β ΑΝ Ι Ι ι Ι G Ι R Ι Ι 11 Ι Ι Ι 11 Ι Ι Ι 11 Ι Ι Ι 11 Ι Ι Ι 11 Ι Ι Ι 11 Ι Ι Ι Ταστοιχείατωνφορολογούμενων είναιαπόρρητα. Διατηρούνται απότουπουργείοοικονομικώνσεαρχείο,πουυπάγεταιστηναρχήπροστασίαςδεδομένωνπροσωπικού Χαρακτήρα καιλειτουργείσύμφωναμετον.2472/1997καιτις ειδικέςρυθμίσειςτωνφορολογικώνόμων.κάθεφορολογούμενος έχει δικαίωμαπρόσβασης σταστοιχείαπουτοναφορούν. ζ "" Ο ΕΛΕΓΞΑΙ Ημεραμηνία 2014 ΟΛOΓlΣTHI 2014 παραλαβής Επων.: ΑρμόδιαΔ.Ο.Υ. : Ο ΠΑΡΑΒΩΝ ΟΔΗΛΩΝ ΗΔΗΛΟΥΙΑ Οναμ.: Αρ.ητρ.όδ.όακ.επανν/τας: Δ!ναη: Κατηγορία άδειας: Α.Φ..: 4

5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΣΘΩΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟIΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2014 Εισοδήματα από 1/1 έως 31/12/2013 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕIΣΟΔΗΑΤιΑ (ΦΥΣΙΚΟΥ Ή ΝΟΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) ΟΝΟΑΤΕΠΩΝΥΟ. ΟΝΟΑ ΠΑΤΕΡΑ. Ή ΕΠΩΝΥΙΑ ΑΦ... ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Σ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΦ<\Ν ΣΤΟ 2013 ΕΚΙΣΘΩΣΗ - ΥΠΕΚΙΣΘΩΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ '" Αριθμός '" lgflo κιωω <ι > ΠΡΑΓΑΤΚΟ υ Αριθμός qj Ζ >.:3 >,> > 1Φ Εw Iιέγ σε Φορολονικού Ή >- > '" '3 ω >:: 3 Q. Ονοματεπώνυμο 3 > > ο > 3.,. 6' b ω a. > α Οδός - Αριθ. - Πόλη Παροχής ητρώου -Ξ. f--,,, '" > ", 'Ι '. ή Χωριό - Θέση - Τω, Κωδ. 2Φ liffi.σά. Τ.μ ΤΕ_ΡΤΟ L > :J '3 '3 'ο 3 >- ΑΠΟ ΕΩΣ Ρεύματος ΗΝΑΙΟ ο ' '3 ο χ :::ι'ω. 'ο (Α.Φ..) f- κτλ '" 5 ::1 f-', σ κ Α'jJCιεμ w ο ιο > ο, Ζ ΙΣΕΏΑ '" b.t; κτλ Ι Ο σ ο, ι::: >< ο σ Q. ψ- '" ω ω t;l«: Έ '" 6 > ::;; ω Ο Φ ti '" L 'ο " C '" ο EO ΌS '" '" "" & :s: -ι "-< Ζ '=i -< χ Ο Ι> -< -ι Ο- ΠΡΟΣΟΧΗ: Το έντυπο αυτό υποβάλλεται σε ένα (1) αντίτυπο. Ο ΛOΓlΣTHΣ ΑΘΡΟΙΣΑ.. Για τα οκινητα που ειναι ημιτελη η αποκτηθηκαν η μεταβιβάστηκαν μεσα στο 2013, πρέπει να συμπληρωθεί ο πίνακας 11 της πίσω σελίδας. Οδηγίες συμπλήρωσης αυτού του εντύπου βλέπε στην πίσω σελίδα. ΟΔΗΛΩΝ Φ / ΕΚΔΟΣΗ 2013 (Υπενθυμίζεται ότι η απόκρυψη ή η παροχή ανακριβών στοιχείων τιμωρείται από το νόμο).

6 ΣΥΠΛΗΡΩΑΤιΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΕΚΙΣΘΟΥΕΝΑ ΚΤΛ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ, ΣΥΝΕΠΙΚΑΡΠΩΤΩΝ ΚΤΛ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ YΠEIΣEΏΣEIΣ ΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗ En<MN ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Αριθιότ; -g ΚαΌικα Αριθμός Φορολονικοό MίJfuJfΩ Eπcνν IIέY1 οε ι.μ Ποροχής Οδός - Αριθ. - Πόλη Ονοματεπώνυμο ητρώω Διεύθυνση συνιδιοκτήτη Θέαα. Ρεύματος πω i<qloβ\ήθηκε ή Χωριό - Θέση - Ταχ. Κωδ. Aγrιnψ. (ΑΦ.) κτλ ϊ* ω -...J ω ο 11- ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΤΟ 2013 ΕΙΝΑΙ ΗΙΤΕΛΗ Ή ΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ Ή ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑ - ΚΛΗΡΟΝΟΙΑ - ΔΩΡΕΑ - ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΛ_ σ Τ1ΤΛΟΣΚΤΗΣΗΣΉ ΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣΑΚΙΝΗΤΟΥ,ΑΡΙΘ. d ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΒΟΛΑΙΟΥ,ΟΝΟ/ΟΣΥΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ Υποκείμενο του φοροι: για το εισόδημα από ακίνητα είναι ο ιδιοκτήτης, νομέας, επικαρπωτής ή εκείνος που έχει το δικαίωμα οίκησης ακινήτου με προσώπων (κοινωνία κτλ). οριστικό συμβόλαιο, κατά περίωση, για το εισόδημα που αποκτά από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση ή επίταξη ή εμμέσως από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν 4. Σεπερίωση συνιδιοκτησίας, συνεπικαρπίας κτλ. ακινήτου, στις οικείες στήλες, θα γράφεται το ποσό του ακαθάριστου εισοδήματος που αναλογεί παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγμα ενός ή περισσοτέρων ακινήτων (οικοδομημένων και μη οικοδομημένων). Επίσης, υποκείμενο του στο φορολογούμενο, με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας. φοροι: είναι ο ιδιοκτήτης, νομέας, επικαρπωτής με οριστικό συμβόλαιο, κατά περίωση ή εκείνος που έχει το δικαίωμα επιφάνειας ή εμφύτευσής τους 5. Στην πρώτη στήλη - (1) α/α - αριθμείται η αύξουσα σειρά των εγγραφών καιόχι των ακινήτων. για το εισόδημα που αποκτά από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων (καλλιεργήσιμοι και φυτεμένοι αγροί, δάση, Η στήλη (4) "ΧΡΗΣΗ", συμπληρώνεται κατά περίωση με την ακόλουθη κατηγοριοποίηση του Ε9: Κατοικία, ονοκατοικία, Επαγγελματική Στέγη, βοοκοτόπια. λ(μνες. δεξαμενές κτλ). Στην ηερίητωοη που δηλώνεται εισόδημα από εκμσθωοη ή δωρεάν παραχώρηοη αγροτικής έκταοης. οτη οτήλη 2. Οικόπεδο. Αποθήκη. Θέση Στάθμευοης. Σταθμός Αυτοκινήτων Δ.Χ.. Βιομηχανικό κιιριο. Ξενοδοχείο, Νοοηλευτήριο. Εκπαιδευτήριο. Αθλητικές εκτός απότα στοιχεία της τοποθεσίας, αναγράφεται σε παρένθεση καιτο είδος της έκτασης (πεδινή, ημιορεινή ή ορεινή, αρδευόμενη ή μηαρδευόμενη). Εγκαταστάοεις. άλλο κτίριο (Θέατρο. Κινηματογράφος. ουοε(ο κ.λ.π. ) Αγροτεμάχιο. άλλη χρήση. Στην περίωσηπου δηλώνεται κατοικία, της οποίας έχει παραχωρηθεί δωρεάν ηχρήση από γονείς σε παιδιά καιαντίστροφα, στη στήλη 6, εκτός από τα Οι οτήλες της ένδειξης "ΣΥΠΛΗΡΩΑΤιΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" ουμπληρώνονται όταν οε κάποιο από τα ακ(νητα που έχουν καταχωρηθεί οτην στοιχεία του προσώπου που κάνει χρήση, αναγράφεται σε παρένθεση η συγγένειά του με τον ιδιοκτήτη (γονέας, τέκνο) και στη στήλη 13 δεν ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΣΘΩΑΤΑΑΚΙΝΗΤΩΝ. ουντρέχει ηερηιιωοη ουνιδιοκιησκκ; ουνεηικορηκκ; κτλ.. πρόοφοτης κτήσης. μειαβίβοοηο αναγράφεται τεκμαρτό εισόδημα από τη συγκεκριμένη δωρεάν παραχώρηση. Στην περίωση που δηλώνεται εισόδημα από εκμίσθωση, δωρεάν ή υπεκμ(οθωοης. Στις περιστώοεις αυτές ουμπληρώνονται απαραιτήτως τα ""ΣTOIXEIA ΑΚIΝΗΤΟΥ"και κατά ηερύιιωοη οι υπόλοιπες οτήλες. Η παραχώρηση ή ιδιόχρηση οικοδομής που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέα, που ανακατασκευάζεται στη στήλη 2, εκτός από τα στοιχεία της τοποθεσίας, συμπλήρωση των στοιχείων αυτών γίνεται με προσοχή, για να μπορεί να γνωρίζει η Υττηρεσία σε ποιό από τα δηλωθέντα ακίνητα αναφέρεται στις αναγράφονται σε παρένθεση οι λέξεις "διατηρητέο ανακατασκευασμένο" περιώοεις αυτές ο φορολογούμενος. 2. Στο έντυπο αυτό καταχωρούνται όλα τα οικοδομημένα ακίνητα κάθε υπόχρεου ή εισοδηματία, φυσικού ή νομικού προσώπου, ανεξάρτητα αν αποκτά 6. Στη στήλη της υπεκμίσθωσης θα αναγράφεται το συνολικό μίσθωμα που έχει καταβληθεί από τον υπεκμισθωτή. από αυτά εισόδημα ή όχι. Σημειώνεται ότι και στην περίπτωση που το ακίνητο παραμένει ΚΕΝΟόλο το χρόνο, πρέπει να συμπεριληφθεί στο έντυπο με την 7.Ανδεν επαρκεί μίααναλυηκή κατάσταση μοθωμάιων γιαόλατα ακίνητακάθε εισοδημαιία, τότε θα χρησιμοποιείται καιδεύτερο ενιαιο. ένδειξη ΚΕΝΟ.Διευκρινίζεται ότι από ταuo.οlκοδοιμένα ακίνητα γράφονται μόνο εκείνα που αποφέρουν εισόδημα πραγματικό ήτεκμαρτό. 8. Στην στήλη 18 συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο αριθμός παροχής ΔΕΗ του ακινήτου ανεξάρτητα εάν έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση ή είναι κενό. Σε 3. Σεπερίωση που καιη σύζυγος είναι υποκείμενο του φορου, πρέπει να συμπληρωθεί καινα υποβληθεί χωριστό έντυπο, έστω και αν το ακίνητο είναι περίωση lj1 ηλεκτροδοτούμενου αkινήταjθα σψπληρώνεται η αντίσταχηπληροφορία. κοινό. Τα ακαθάριστα εισοδήματα από ακίνητα των εταιριών ή κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα ή κοινοπραξιών κτλ. δε θα μεταφερθούν στις οικείες ενδείξεις του πίνακα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 του φυσικού προσώπου, αλλά θα δηλωθούν από τις εταιρίες κτλ. Σ' αυτή την περίωση συμπληρώνεται χωριστό έντυπο Ε2που υποβάλλεται μαζί με το έντυπο Ε5, από το υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή την ένωση ΟΔΗΛΩΝ & :s: --ι "-< Ζ '=i χ 2 Ι> -< --ι Ο-

7 ΕΦΗΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9731 Υ-Δ.Ο.Υ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ι Ι παρ. 7 αρ.4β Ι Ι υπόχρεοι KCΙΙμη τηροuντεςι ΟIΚΟΝΟIΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤιΟ ΟIΚΟΝΟIΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠIΤΗΔΕΥΑΤιΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ILOO_ I'Α_π.,..ό 2.L,.-_τ---τ---'_0Ο_3.... έ_ως'-- Υποβαλλετοl σε δύο αντίτυπα και συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΑΡΙΘΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (1) 1-,00= του επιτηδευμστισ ιj της επιχειρησης ΑΡΙΘΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ Α.Ε μlκό έτος 2014 ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ι-oo;;;-ή+lτ-p-o-π-/k-h-τ--"amnτaκλm,k,.,h"η' 1'-2--1 Δ.Ο.Υ.ΠΡΟΗΓΟΥΕΝΗΣΥΠΟΒΟΛΗΣ Ι Ι K"ηy,'βλIων 101 Β 11 Γ 12IΒΓI3Iπ,ρ.1,ρ.45'"' ΑΡΟΔΙΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι Ι0171 Ι 1;:η1726IυnόεΟlI1IAόν- 2 :.Δ.13εII.Kόu 7301 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΌ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΕΝΟΥ ΓραψΤε τη δραστηριοτητa i.ιε τα υενcιλύτε α έσοδα ---ι ΕΠΩΝΥΟΑ" Ι ΕΠΩΝΥΟΒ" Ι Κ.Α.Δ.πουαντιστοιχιίστα μεyaλ.ύτεααkαθάρισταίooδα Ι ΟΝΟΑ ΟΝΟΑ ΠΑΤΕΡΑ ΕΠΩΝΥΙΑ (η Φυσlκού Προσώπου) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ivzvroy (Συμπληρώνονται μόνο όταν η πιο πάνω επιχείρηση είναι ατομική και ανήκει στη σύζυγο) ΑΦ ΕΠΩΝΥΟ Ι Ι ΟΝΟΑ Ι ΟΝΟΑ ΠΑΤΕΡΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΌ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κ.Β.Σ. ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Τίτλος στοιχείου λιαν. Πώλησης, (0δ. τιμολ. πώλησης κτλ.) Στοιχεία που εκδόθηκαν Τfrλος στοιχείου (Αποδ. λιαν. Πώλησης, Από Νο έχρι Νο τιμολ. πώλησης κτλ.) Στοιχεία που εκδόθηκαν Από Νο έχρι Νο ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΌ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υποκαταστήματα 06. Φορολογικές αποθήκες 062 Βιβλίο αποθήκης 063 ΝΑ' 1 ΟΧ, 2 Αποθηκευτικοί 064 όνιμα απασχολούμενο 065 Βιβλίο Παραγωγής 066 ΝΑ' 1 ΟΧ, 2 χώροι προσωπικό - Κοστολογίου Εκθέσεις 067 Εποχιακά απασχολούμενο προσωπικό 068 Τήρηση Aναλuτικής Λογιστικής 069 ΝΑ' 1 ΟΧ, 2 Εργοτάξια 070 Ανέλεγκτες χρήσεις (περιλαμβάνεται η 071 Τήρηση βιβλίων μηχανογραφικά 072 ΝΑ' 1 ΟΧ, 2 κλειόμενη) Λοιποί εκτός 073 Συνδεδεμένες επιχειρήσεις (Αρ.90 ν.2190/1920) 074 Υποχρέωση Απογραφής 075 ΝΑ' 1 ΟΧ, 2 έδρας χώροι ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 3 ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 3 ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 3 ΕΙΚΤΑ ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 3 Πώληση αγαθών!-έσω διαδικτύου 076 ΝΑιΙ1 IOXΙI2 Παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου 077 ΝΑΙΙ110ΧΙΙ2 Τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. 078 ΝΑΙ 1 ΟΧΙ 2 ΝΑΙ ΠΡΟAlΡΕΤιΚΑ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΌ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΛOΓlΣTlKH ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ α) Στοιχεία δηλούντος Ο δηλών είναι: 1736 Ο ΕΠIΧΕIΡΗΑΤιΑΣ 1 Ι ΑΝΤιΠΡΟΣΩΠΟΣ 2 Ι ΝΟΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΤιΚΛΗΤΟΣ 4 ΕΠΩΝΥΟΑ Α.Φ Ι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΟΔΟΣ - ΑΡιΘΟΣ - Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΧΩΡΙΟ Ι ΕΠΩΝΥΟ Β IONOMA Ι ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΕΙΔΟΣ ΙΔΗΟΣ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι ΑΡΙΘΟΣ ΙΤΑΧ. ΚΩΔ Ι Ι ΟΝΟΑ ΠΑΤΕΡΑ Ι_ΥΛΟΙ Α 11 Ι Θ Ι 2 ΙΤΗΛΕΦΩΝΟ β) Στοιχεία συμπληρώσαντος Το έντυπο συμπληρώθηκε από: 1750 Ι ΤΟΝ ΕΠIΧΕIΡΗΑΤιΑ 11 Ι 'ΣΘΩΤΟ ΛOΓlΣTH ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΌ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ - ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΛOΓlΣTH ΟΧΙ ΙΣΘΩΤΟ Ι 3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 1681 Ι Ι ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΠΕΡΙΛΑΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ (3) Διεύθυνση εγκατάστασης K;:ό,lό;λ. Περίοδος μίσθωσης Οιοματεπώνυμο Εκμισθωτή Α.Φ.. Εκμισθωτή Ποσό Δωρεάν παραχώρηση (4) Ημερομ 2014 Ημερομ Ο ΠΑΡΑΒΩΝ ΟΥΠΟΒΛΩΝ ΟΔΗΛΩΝ Ο ΛOΓlΣTHΣ Η δήλωση υποβάλλεται, είτε αυτοπροσώπως,είτε από οποιονδήποτε τρίτο, 011 ΗΕΡΟΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ με την επίδειξη της ταυτότητάς του. lrowι Επών. : Ονομ. : Α.Φ.. lro;;l Α.Φ.. Επώνυμο:. 'Ονομα :. Δ/νaη:. Δ/νaη:. Αρμόδια Δ.ο.Υ. :. (5) Αρ. ητρ. άδ. άaκ. επαγγ/τος :. (5) Κατηγορία άδειας:. (Σφραγίδα και uπoγραφή) Αριθ. Δ. Ταιιτ. :. (1) Συμπληρωνεται απο την υπηρεσια. (2) Σε κάθε περιωση στο εντυπο αυτο σημειωνεται Χ στο αναλογο τετραγωνο της απαντησης (λεκτικό) και οχι στον αντιστοιχο αριθμο (1,2 κλπ) οψτηο. (3) Εάν καταβάλατε ενοίκια σε περισσότερους εκμισθωτές συνυποβάλετε κατάσταση. Στον πίνακα αναγράφονται τα ενοίκια που βαρύνουν την κλειόμενη χρήση. (4) Σε περίωση δωρεάν παραχώρησης εγκατάστασης, συμπληρώστε αντίστοιχα τα πεδία Διεύθυνση εγκατάστασης, περίοδος παραχώρησης, Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη και ΑΦ ιδιοκτήτη. (5) Οι ενδείξεις αuτές συμπληρώνονται εφόσον συντρέχουν α προϋποθέσεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (6) Συμπληρώνεται από συγγραφείς, μουσουργούς και καλλιτέχνες, ζωγράφους ή γλύες ή χαράκτες παρ. 7 αρθρ. 48 του Κ.Φ.Ε. (7) Συμπληρώνεται από αuτoύς που δεν τήρησαν βιβλία απλογραφικά (Β' κατηγορίας) του Κ.Φ.Α.Σ. ενώ ήταν υπόχρεοι σε τήρηση. ΕΚΔΟΣΗ 2013 (8) Είστε επιτηδευματίας που φορολογεfrαι με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 45 ΚΦΕ;

8 9732 ΕΦΗΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΑΤιΕΣ Ε ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ (Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) α) Αγορές Εσωτερικού Εισαγωγές β) Απογραφή Έναρξης Λήξης εμπορευμάτων εμπορεύματα Ι Ι α' & β' υλών-υλικών συσκ έτοιμα ηροϊόντα και υποπροϊόντα Ι Ι αναλώσιμων υλικών πρώτες και βοηθητικές ύλες Ι Ι ανταλλακτικών παγίων υλικό συσκευασίας Ι Ι ειδών συσκευασίας ημιτελή Ι Ι Σύνολο αγορών υπολείμματα Ι Ι Αγορές παγίων χρήσης Σύνολο απογραφής v) Ακαθάριστα Έσοδα Εμπορίας - εταποίησης δ) Δαπάνες Εμπορίας - εταποίησης Παροχής Υπηρεσιών Ελεύθερων Επαγγελματιών χοντρική πώληση εμπορευμάτων 263 Εισφορές σε ταμεία ΟΑΕΕ κτλ.(7) λιανική πώληση εμπορευμάτων 266 αμοιβές προσωπικού Ι Ι χοντρική πώληση ηροϊόντων 269 αμοιβές και έξοδα τρίτων Ι Ι λιανική πώληση προϊόντων 272 παροχές τρίτων, φόροι-τέλη Ι Ι λοιπό έσοδα δραστηριότητας 273 ιδιόχρηση Ι Ι Σύνολο Εσόδων Εμπορ.-ετ. 540 διάφορα έξοδα Ι Ι ε) Ακαθάριστα Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών τόκοι και συναφή έξοδα Ι Ι Π.Υ. Προς το Δημόσιο 279 αποσβέσεις παγίων Ι Ι Π.Υ Σύνολο δαπανών Π.Υ στ) Εξωλογιστικός προσδιορισμός κερδών επιχειρήσεων καθώς και ακαθάριστα έσοδα ανά.σ.κ.κ.για βιβλίααπλογραφικά (Β' KαTηγoρίας)1) Λοιπά έσοδα παρ. υπηρεσιών 282 κωε. aριe! ΣίΝολοαγορών Συντιljςμικτoo Ακαθάρισταέσοδα Συντ/στήςKιilα Καθαράκέρδη πινάκων.σ.κκ % 00 % Σύνολο Εσόδων Παρ. Υπηρ Ι ζ) Ακαθάριστα Έσοδα Ελεύθερων Επαγγελματιών Ι Ι Ι ιδιωτική πελατεία Ι Ι Ι Π.Υ.προς το Δημόσιο Τομέα Ι Ι επιτηδευματίες κ.τ.λ. (2) Ι Ι μελέτες μηχανικών Ι Ι λοιπά έσοδα Ελεύθερων Επαγγ Ι Ι Σύνολο Εσόδων Ελ. EπαγJτιών Ι Ι Σύνολο Ι 345 Ι Ι η) Λογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών επιχειρήσεων με βιβλία απλογραφικά (Β' Κατηγορίας). Εμπορίας - εταποίησης Παροχής Υηηρεσιών Ελεύθερων Επαγγελματιών Συνολικά Σύνολο Ακαθάριστων Εσόδων Ι Ι είον: Κόστος Πωληθέντων (Αναλώσεων) Ι Ι είον: Δαπάνες χρήσης Ι Ι Κέρδος βάσει Λογιστικού προσδιορισμού Ι Ι Πλέον: Δαπάνες μη εκπιόμενες6) Ι Ι Καθαρό αποτέλεσμα με λογιστικό προσδιορισμό Ι Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΌ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ (Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΑΤιΩΝ. πλέον: έσοδα περ. α', β', γ, δ', παρ. 1 αρ. 32, περ. α, β', γ, δ, παρ. 3 αρ. 50 ν. 2238/1994 κτλ Ιμείον αφορολ. εκπτώσεις ava. νόμων 592 Ι Ι μείον δαπάνη αγοράς Φ.Τ..(3) 336 μείον δαπάνη επιστ. έρευνας (εξωλογιστικά) 3.8 Ι Ι μείοναποσβέσειςάδειαςφ.δ.χ.ν.3888/ Καθαρόεοόόηια παραγ. 1άΡθ.45ΚΦΕ(Β) Ι μείονέκπτωσηποσώνλόγω απασχ.ονσηήρων 3.3 Ι Ι μείον ποσό επένδυσης παρ. 9 άρθρ. 73 ν. 3842/10Ι < α Ι β Ι Φορολογητέα Καθαρά Αποτελέσματα 346 Ι Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΌ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟIΚΟΝΟIΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) α) Ισολογισμού Έναρξης(5) Λήξης β) Εσοδα 1. Κεφάλαιο (ΑΙ) συνολικά έσοδα από παροχή υπηρεσιών (Ν73) 459 Ι Ι 2.Διαφοράσηόέκδοση μετοχωνυπερτο αρτιο (ΑΙΙ) επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων (Ν74) 465 Ι Ι 3.Διαφορέςαναπροσαρμογής (ΑΙΙΙ) έσοδα παρεπόμενων ασχολιών (Ν75) 467 Ι Ι 4. lιποθεματικάκεφάλαια (Αιν) έσοδα κεφαλαίων (Ν76) 469 Ι Ι 5.lΙποτεσματασενέο (Αν) ιδιοπαραγωγή παγίων & χρησιμοπ. προβλ. εκμετάλλευσης (Ν78) 471 Ι Ι 6.ακροπρόθεσμεςυΠΟχΡεώσεις(Π) έκτακτα και ανόργανα έσοδα και κέρδη 475 Ι Ι 7.Βραχυπρόθεσμεςυποχρεώσεις(ΠΙ) γ) Κόστη 8. εταβατικοίλογαριασμοί παθητικού αξία παραχθέντων ηροϊόντων ετοίμων και ημιτελών 4.2 Ι Ι Δ 9. Οφειλόμενοκεφάλαιο (Α) κόστος α' & β' υλών - υλικών συσκευασίας 4.6 Ι Ι 10.κεφόλαιοειοηροκτέοστην επομενηχρηση (ΔΙΙ4) κόστος αναλώσιμων υλικών που αναλώθηκαν 420 Ι Ι 11.Πελότες (ΔΙΙ1) κόστος ανταλλακτικών παγίων που αναλώθηκαν 424 Ι Ι 12.Γραμμάτιαεισπρακτέα (ΔΙΙ2) κόστος ειδών συσκευασίας που αναλώθηκαν 425 Ι Ι 13.ΥποσχετικέςεΠΙσΤολές καιλοιποίτίτλοι ΔΙΙ2α δαπάνες παραγωγής 428 Ι Ι 14. Γραμμάτιασε καθυοτέρηοη(διι3) φύρα βιομηχανοποίησης 43 Ι Ι " c:,5, u?':.)s (ΔΙΙ3α) δ) Δαπάνες 16.Επιταγέςμ<:καθυστέρηση οωοα loutvec\ ΔΙΙ3 17.Επισφαλείς-επίδικοίπελάτες σύνολο δαπανών για παροχή υπηρεσιών 146. Ι Ι Ι καιχρεώστες (ΔΙΙ10) έκτακτα και ανόργανα έξοδα και ζημιές 477 Ι Ι (1) Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με βιβλία Β' κατηγ. συμπληρώνουν μόνο τις στήλες "κωδ. αρθ. πινάκων.σ.κ.κ." "ακαθάριστα έσοδα" και "Συντ,ι'rής καθ. κέρδους (%)" (2) Επιτηδευματίες με απλογραφικά βιβλία (Β' κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ κατηγορίας) του Κ.Φ.Α.Σ.οι οποίοι παρακράτησαν φόρο από αυτές τις αμοιβές. (3) Συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β 'κατηγορίας) του Κ.Φ.Α.Σμόνο στην περίωση εξωλογιστικού προσδιορισμού του καθαρού εισοδηματός τους. (4) Αναγράφεται το ποσό επένδυσης για παραγ. κινημ. έργων της παρ. 9 άρθρο 73 ν.3842/2010 (5) Συμπληρώνεται μόνο όταν τα σχετικά στοιχεία δεν προκύουν από την απογραφή λήξης στο έντυπο Ε3 της προηγούμενης χρήσης, ομοίως για τα στοιχεία έναρξης του πίνακα Θ', υποπίνακας ε. (6) εταφορά από κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης. (7) Αναγράφεται το ποσό των υποχρεωτικών εισφορών σε ταμεία ασφάλισης (σα.ε.ε. κτλ.) (8) Αναγράφεται το ποσό της διαφοράς που απομένει μετά την αφαίρεση των υποχρεωτικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα παροχής υπηρεσιών και ελεύθερων επαγγελματιών.

9 ΕΦΗΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9733 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΌ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟIΚΟΝΟIΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε ΒΙΒΛΙΑΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) α) Πωλήσεις Χοντρικές εσωτερικού Λιανικές EσωτεΡΙKOιJ Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις Εξαγωγές Πωλήσεις στο Δημόσιο εμπορευμάτων ηροϊόντων ετοίμων και ημιτελών υποπρο'ίόντων - υπολειμμάτων α' & β' υλών υλικών συσκευασίας αναλωσίμων υλικών ανταλλακτικών παγίων ειδών συσκευασίας ΣγΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων πωλήσεις παγίων β) Εσοδα από παροχή υπηρεσιών στην σε Κόστος στο εσωτερικό Ευρωπαϊκή Ένωση τρίτες χώρες γ) προϊόντων - εμπορευμάτων (κλειόμενη χρήση) προμήθειες - μεσιτείες κόστος πωληθέντων εμπορευμάτωνl404 παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο 4551 κόστος πωληθέντων ηροϊόντων Σύνολο (Κόστος πωληθέντων) 1434 Εισαγωγές αποκτήσεις ε) ΑΠΟΥροφη εμπορευσιμων δ) Αγορές Εσωτερικού Ενόοκαν Έναρξης σrolxείων πρώτων κοι βοηθ. υλών Λήξης εμπορευμάτων α' & β' υλών - ψλικ. ουοκ αναλώσιμων υλικών ανταλλακτικών παγίων ειδών ουοκ. ΙΛ/2Β) Σίίνολο αγορών Αγορές παγίων εμπορεύματα προϊόντα έταμα και ημιτελή υποπρο'ίόντα και υπολείμματα παραγωγή σε εξέλιξη α' & β' ύλες - υλικά συσκευασία αναλώσιμα υλικά ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων στ) Δαπάνες (συνολικά) είδη συσκευασίας ΙΛ/2Β) αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΙΛ/60) 439 ζ) Αποτελέσματα και δείκτες Σίίνολο απογραφής αμοιβές και έξοδα τρίτων ΙΛ/61) 442 ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΤΑΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 463 η) Εσοδα κατά.σ.κ.κ. παροχές τρίτων ΙΛ/62) 445 ΙΚΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΑΑΠΟΠΩΛΗΣΕΙΣ 496 Κωδικόο αριθμός nινακων.σκ.κ. Έσοδα φόροι -τέλη ΙΛ/63) 448 ΟΛΙΚΟΑΠΟΤΕΛΕΣΑΕΚΕΤΑΕΥΣΗΣ διάφορα έξοδα ΙΛ/64) 451 ΚΑΘΑΡΟΑΠΟΤΕΛΕΣΑΧΡΗΣΗΣ τόκοι και συναφή ΙΛ/65) 452 ΚΑΘΑΡΑΚΕΡΔΗΠΟΥΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ έξοδα αποσβέσεις παγίων ΙΛ/66) 454 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑΑΠΟΘΕΑΤιΚΑ προβλέψεις εκμετάλλευσης ΙΛ/68) 456 λλ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΕΡΔΗ οργανικά έξοδα υποκαταστημάτων ΙΛ/69) 458 % μικτό εμnορ.κό αnοτέλεσμα εnί κόστους Ι άθροισμα Ν95+Ν97 (με πρόσημο) 460 % μικτό εμnορ.κό αnοτέλεσμα εnί ηωλήοεων Γενικό σίίνολο εξόδων 462 % αnοτέλεσμα ηαροχήο υπηρεσιώνεnί εσόδων Συνολικό ποσό κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης(4)i1961 Iεταφορά αποτελεσμάτων από τα βιβλία β' Kατηγ;:Ι Ί 1971 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΌ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ & ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ Ε ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘ. 15 ν. 3296/04 (για επιχ. και ελεύθ. επαγ/τίες άρθρο 14 ν. 3296/04)(1) ΕΠΟΡΙΑ- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΑ Ακαθάριστα έσοδα Δαπάνες -Ηοδσ - Ακαθάριστα έσοδα Κόστος Πωληθέντων Άθροισμα Συντελεστής Αναγωγής βάσειβ ιβλίων και Αποσβέσεις αιποελέγχου (ο) Ι(ο)+(β)]=(γ) (δ) στοιχείων (β) l(γ)χ(δ)] ή(β)δ)]=(ε) Il ΣΥΝΟΛΑ o::,o:o,'""o μ;ό -ίο} και {στ}] ΕΠΟΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΑ ΣΥΝΟΛΑ ΣΚκ. ή οταθμκόο M.ΣKε:ς {β} Καθαρά οψτοελενχω }}{γ} {β}] "".'''"'' " oo""''':i:''''''"' [O,o';;::':*J:: ωιοτα{}o<:{δ}]' ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΌ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓιΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΑΤΟΣ Ε ΒΑΣΗ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣTOIXEIA(') Νομός Έκταση Είδος ογροτ. παραγωγής Ακαθάριστο ή Συντ/στής Καθαρά κέρδη καθαρού (Δήμος / Διαμέρισμα ή κοινότητα] σε (φυτικό ζωϊκό εισόδημα εκμετάλλευσης στρέμματα προϊόν) (α) κέρδους (β) (γ) = (α) χ (β) ΣΥΝΟΛΟl631 ΣΥΝΟΛΟl632 (1) Βλέπετε σχετικά; οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου καθώ; και ενκψκλίακ; εφαρμογής των διατάξεων των αρθρ. 13 έως και 17 του ν. 3296/04. (2) Συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τα Νομικά Πρόσωπα με γεωργικά εισοδήματα. (3) Συμπληρώνεται από προσωπικές εταιρείες (σε., Ε.Ε. κτλ.) που μετατράπηκαν μέσα στη χρήση σε ΕΠΕ ή ΑΕ με τις γενικές διατάξεις και τηροάοον βιβλία απλογραφικά (Β' κατηγορίας) τω Κ.Φ.Α.Σ. Αναγράφονται τα αποτελέσματα των απλογραφικών βιβλίων (Β' κατηγορίας) τω Κ.Φ.Α.Σ. μέχρι το χρόνο ολοκλήρωοητ; του μετασχηματισμού (χορήγηση ΑΡΑΕ), όπως αυτά προκύπτων από την απογραφή έναρξης (ΠΟΛ.1083/ ). (4) εταφορά από κατάσταση φορολονική αναμόρφωσης

10 9734 ΕΦΗΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΒΌ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓιΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΑΤΟΣ Ε ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΑ'" Νομός Είδος παραγωγής: (Δήμος / Διαμέρισμα ή κοινότητα) α) είδος καλλιέργειας γής β) είδος εκτροφή; ζώων εκμετάλλευσης γ) είδος όλλης μονόδας Αριθμός: Ορεινό Καθαρό εισόδημα Συνολικό καθαρό α) στρεμμάτων Αρδευόμενο β) ζώων Ημιορεινό α) ανό οτρέμ β) ανό κεφαλή εισόδημα γ) η αρδευόμενο άλλων μονάδων ζώου γ) ανό όλλη μονόδα όρθρο 42 ν. 2238/1994 Πεδινό (α) (β) (γ) = (α) Χ (β) ΣΥΝΟΛΟ 635 είον: α) Ενοίκια που καβλήθηκαν για εκμίσθωση γεωργικής γής β) Αξία καινούργιου πάγιου εξοπλισμού 1637 Ι Χ 25% ή 50% (άρθρο 43 ν. 2238/1994) 638 Άθροισμα μειώσεων ( ) 639 Φορολογούμενο εισόδημα 642 αγορές υλικών και παγίων 367 αμοιβές και έξοδα τρίτων 1369 δι6φορα έξοδα 371 αμοιβές προσωπικού 368 παροχές τρίτων, φοροι-τέλη 1370 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΓ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟIΚΟΔΟIΚΩΝ ΕΠIΧΕIΡΗΣΕΩΝ(2) Ακαθόριστα έσοδα Είδος έργου από πιστοποιήσεις Δημοσίων Αξία υλικών Συνr/στής α/α Τοποθεσία τεχνικού έργου (δημόσιο, τεχνικών έργων ή αξία καθαρού Καθαρά (τεκμαρτά) κέρδη ιδιωτικό κλπ.) εκτελεσθέντος ιδιωτικού έργου Εργολόβου Εργοδότη κέρδους 5j iij '" Διαφορά κερδών' 3)16171 Ι ΣΥΝΟΛΟ αγορές υλικών και παγίων 372 αμοιβές και έξοδα τρίτων 1374 διόφορα έξοδα 376 αμοιβές προσωπικού 373 παροχές τρίτων, φοροι-τέλη 1375 ΝΑ εργολαβικού ή Αξία εργολαβικού Ακαθόριστα έσοδα από πωλήσεις Συντ/στής w συμβολαίου αγορός ακινήτου α/α Τοποθεσία οικοδομής ή συμβολαίου διαμερισμάτων κτλ. καθαρού Καθαρά (τεκμαρτά) κέρδη και ονοματεπώνυμο αγορ6ς οικοπέδου (Άρθρο 34, 35 ωσε ν.2238/1994) κέρδους συμβολαιογρόφου ffi !:1 1j δ Διαφορά κερδών 3 ) 1691 Ι ΣΥΝΟΛΟ αγορές υλικών και παγίων 377 αμοιβές και έξοδα τρίτων 1379 διόφορα έξοδα 381 αμοιβές προσωπικού 1378 Ιησροχεο τρήων. φόροι-τέλη 1380 Ι Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔΊ4). ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΔΧ (ΤΑΧΙ), ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Χ., ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΕΝΩΝ ΔΩΑΤΙΩΝ, ΚΛΠ., ΠΛΑΝΟΔΙΩΝ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΩΝ ΚΛΠ. α) Ε. Δ. Χ. (ΤΑΞΙ) β) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (Δ.Χ.) Αριθμός Ποσοστό Αριθμός α/α Έδρα συνιδ/σίας α/α ικτόφορτίο Είδος καυσίμου Κυκλοφορίας Κυκλοφορίας για τα φορτηγα % Β/Κ - ΠΙΚ - Υ/Γ Υ) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΕΝΑ ΔΩΑΤΙΑ, ΔΙΑΕΡΙΣΑΤΑ ΚΑΠΙΝΓΚ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΕΣ ΔΗΟΣ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΩΑΤιΑ 'π ΟΝΟΧΩΡΑ, ΔΙΧΩΡΑ. Π ΤΡΙΧΩΡΑ Ι ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΕΝΑ ΔΙΑΕΡΙΣΑΤΑ ΔΙΑΕΡΙΣΑΤΑ ΔΙΑΕΡΙΣΑΤΑ 'π ΔΗΟΣ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΓΚΆΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΆΠΙΝΓΚΙ Ι ΘΕΣΕΙΣ ΣΚΗΝΩΝ-ΤΡΟΧ.-ΑΥΤΠΩΝ Ι Πλανόδιος λιανοπωλητής Ι ΝΑΙ Λιανοπωλητής σε κινητές λαϊκές αγορές Ι ΝΑΙ Ι Σημειώσεις Φορολογούμενου : (1) Συμπληρώνεται υποχρεωτικό από τα Νομικό Πρόσωπα με γεωργικό εισοδήματα. (2) Ο υποπίνακας "ΤΕΧΝΙΚΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"του πίνακα αυτού συμπληρώνεται από τους υπόχρεους για τα εισοδήματα από εκτέλεση τεχνικών έργων που έχουν αναλόβει μέχρι την 31/12/2006. (3) Αναγρόφεται το 40% της διαφορ6ς λογιστικών-τεκμαρτών κερδών στην περίπτωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων (Γκστηγορίοο ) του Κ.Φ.Α.Σ. (4) Τα στοιχεία του πίνακα αυτού συμπληρώνονται από τους υπόχρεους για πληροφοριακούς λόγους. Δ.Ε.Δ.Ε.Α.Δ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟIΚΟΝΟIΚΩΝ

11 ΕΦΗΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9735 Προς τη Δ.ο.Υ. :... Οικονομικό έτος ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΗΧΑΝΗΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα (ΕΠΩΝΥΟ ή ΕΠΩΝΥΙΑ) ΟΝΟΑ ΟΝΟΑ ΠΑΤΕΡΑ Α.Φ.. Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι κάτοχος μηχανημάτων έργου (.Ε.) με τα ακόλουθα στοιχεία: Α/Α Είδος.Ε. Αριθ. κυκλοφορίας.ε. Ισχύς.Ε. (ΗΡ) Ποσοστό ιδιοκτησίας (%) Ο ΛOΓlΣTHΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Επων.:. Ονομ.:. Δ/νση:. Α.Φ... :. Αρμόδια Δ.ο.Υ. :. Αρ. ητρ. άδ. άσκ. επαγγ/τος :. Κατηγορία άδειας :. Ο ΝΟΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ (Η μερομηνία) ΟΔΗΛΩΝ

12 9736 ΕΦΗΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΝΔΕIΚΤιΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΧΑΝΗΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (.Ε.) ΟΙ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 54 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 02 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 55 ΓΕΡΑΝΟΣ - ΑΕΡΟΣΥΠΙΕΣΤΗΣ 03 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 56 ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 04 ΤΡΑΚΤΕΡ - ΑΕΡΟΣΥΠΙΕΣΤΗΣ 57 ΥΓΡΟΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΗΣ 05 ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΑΕΡΟΣΥΠΙΕΣΤΗΣ 58 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΦΡΟΠΕΤΟΥ 06 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ 59 ΚΛΙΑΤΙΣΤΙΚΟ 07 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 60 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΑΤΟΣ 08 ΓΕΡΑΝΟΣ 61 ΨΗΦΙΔΟΔΙΑΝΟΕΑΣ 09 ΑΝΤΛΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΑΤΟΣ 62 ΑΦΡΟΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 10 ΠΕΤΟΝΙΕΡΑ ΑΥΤΟΦΟΡΤΩΝΟΕΝΗ 63 ΛΙΠΑΝΤΗΣ 11 ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 64 ΕΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΒΑΡΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΕΝΩΝ 12 ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ 65 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΑΤΩΝ 13 ΣΦΥΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 66 ΠΡΕΣΑ ΣΚΡΑΠ 14 ΑΣΦΑΛΤΟΔΙΑΝΟΕΑΣ 67 ΠΡΕΣΑ ΑΠΟΡΡΙΑΤΩΝ 15 ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ ΚΚΩΝ 68 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 16 ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΑΣΦ/ΙΓΑΤΟΣ (ΦΙΝΙΣΕΡ) 69 ΠΟΛΥΗΧΑΝΗΑ 17 ΣΑΡΩΘΡΟ 70 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΦΑΓΗΤΩΝ ΕΠΙΤΩΝ ΝΦΩΝ 18 ΑΠΟΞΕΣΤΗΣ (ΣΚΡΕϊΠΕΡ) 71 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΠΙΤΩΝ Α/ΦΩΝ 19 ΔΙΑΓΡΑΙΣΤΙΚΟ 72 ΠΛΥΝΤΙΚΟ ΠΙΣΤΑΣ 20 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 73 ΟΛΙΣΘΗΡΟΕΤΡΟ 21 ΓΟΩΤΗΣ 74 ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΕΣΤΙΚΩΝ - ΠΣΤΙΚΩΝ 22 ΚΑΘΟΦΟΡΟ 75 ΕΤΑΤ. ΚΑΡΟΤΣ. ΑΠΟΣκ. ΕΠΙΒ. Α/ΦΩΝ 23 ΚΟΣΚΙΝΟ ΗΧΑΝΙΚΟ 76 ΣΤΑΘΟΣ ΒΑΣΗΣ 24 ΛΟΙΠΑ 77 ΚΑΤΑΒΡΕΧΤΗΡΑΣ 25 ΓΕΡΑΝΟΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 78 ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΟ Α/ΦΩΝ Ε ΝΕΡΟ 26 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 79 ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 27 ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗΣ 80 ΕΞΕΔΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 28 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (ΝΤΑΠΕΡ) 81 ΟΧΗΑ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ ΕΠΟΡΕΥΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 29 ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 82 ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ε ΚΑΥΣΙΑ 30 ΧΙΟΝΟΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 83 ΕΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 31 ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΑΤΟΣ 84 ΣΥΠΙΚΝΩΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΑΤΩΝ 32 ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣΑΣΦΑΛΤΟΥ 85 ΕΤΕΩΡΟΛΟΠΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ 33 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΟΥ (ΝΤΙΣΠΕΝΣΕΡ) 86 ΕΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΒΑΡΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΕΝΩΝ - 34 ΚΛΙΑΚΟΦΟΡΟ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ 87 ΕΞΟΕΙΩΤΗΣ 36 ΠΑΣΣΑΛΟΠΗΧΤΗΣ 88 ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΣ ΒΒΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 37 ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ 89 ΗΧΑΝΗΑ ΤΟΠΟΘΕΤ. ΣΩΛΗΝΩΝ 38 ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΙΟ 90 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΕΖΟΔΡ.- ΟΔΟΣΤΡΩΑΤΟΣ 39 ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ 91 ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 40 ΑΕΡΟΣΥΠΙΕΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΕΝ. 92 ΑΝΕΛΚΥΣΗ & ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΣΚΑΦΩΝ 41 ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 93 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 42 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 43 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 94 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΗΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛ. 44 Αλλ ΤΟΔΙΑΝΟΕΑΣ 95 ΚΙΝΗΤΗ ΟΝ. ΖΥΠΣΗΣ ΑΔΡ. ΥΛΙκ. 45 ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΕΝΗ 96 ΑΥΚΩΤΗΡΑΣ 46 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 97 ΟΧΗΑ ΕΤΑΦ. ΑΠΟΡ. (CONT) 47 ΕΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 98 ΕΤΡΗΤΗΣ ΧΡΑΚΤ. ΟΔΟΣΙΤΟΣ 48 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΑΤΟΣ 99 ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟ 49 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΚΟΝΙΑΑΤΟΣ 100 ΤΗΛΕΣΚΟΠ. ΗΧ. ΦΟΡΤΩΣ.- ΑΝΥΨΩΣ. 50 ΑΟΒΟΛΙΣΤΙΚΟ 101 ΟΝ. ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ 51 ΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 102 ΗΧΑ. ΚΑΘΑΡΙΣ. ΥΨΙΚΑΗΝΩΝ 52 ΕΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΤΡΕΝΩΝ 103 ΔΙΑΣΤΡ. ΣΚΛΗΡΥΝΤ. ΥΛ. ΒΙΟ/ΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ 53 ΠΕΤΟΝΙΕΡΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 104 ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡ/ΣΗΣ ΟΔΗΓιΕΣ 1. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τις ατομικές επιχειρήσεις και από τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1του άρθρου 1ΟΙ του ν. 2238/1994 που είναι κάτοχοι ηχανημάτων Έργων, σε δύο (2) αντίτυπα, μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους. 2. Επισημαίνεται, ότι η πιό πάνω απαρίθμηση των μηχανημάτων έργων είναι ενδεικτική. Δηλαδή, εάν επιχείρηση έχει στην κατοχή της μηχάνημα εκτέλεσης έργου μη αναφερόμενο στον πιό πάνω πίνακα, θα πρέπει να το συμπεριλάβει στην παρούσα δήλωση.

13 ΕΗΝΙΚΗ ΔΗΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OIKO ΝΟΙΚΩΝ ΠΡΑΞΗ ΔIΟIΚΗΤιΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΟΥ ΦΟΡΟΥ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΕΝΟΥ ΔΗΟΣΙΑ OIK ΥΠΗΡ.(Δ.Ο.Υ.) ΑΡΙΘ. ΦΟΡ. ΗΤΡΩΟΥ ΑΡΙΘ ΔΗΛΩΣΗΣ χ OIK ΕΤΟΣ ΑΡΙΘ ΧΡΗ ΚΑΤΑΛ. ΑΡΙΘ.ΠΙΣΤ. ΚΑΤΑΣΤ. Ο c: >- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΓΙ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Φ.Ε. Υπόχρεου Της Συζύγου Γ2 ΕΚΚ.ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΗΛΕΓΓΥΗΣ Υπόχρεου Της Συζύγου ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΑ ΠΡΟΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤιΚ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΑλλΑΣΣΟΕΝΑ ΔΤΖ ΠΗΓΗΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔ -ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΕΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΕΝΑ Κ.Τ.Λ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΑ ΦΟΡΑΥΤΟΤ.ΦΟΡ/ΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΑ ΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΤΕΚΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗ Α ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΥΠΝιΚΟΣ ΚΤΛ ΕΙΣΟΔΗΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ Κ.Τ.Λ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ (+/-) ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ Γ4. ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤ. ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΕΚ/ΡΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 5% ΤΕΚ/ΡΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 10% ΦΟΡΟΣ5% ΦΟΡΟΣ 10% Γ3. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΑΤΟΣ Υπόχρεου Της Συζύγου ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ Γ5 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ι ΠΟΣΟ ΕΔΡΑΣ ΠΟΣΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΩΝ ΠΟΣΑ ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΥ ΒΕΒ/ΝΑ ΠΟΣΑ ΣΥΝΟΛΑΦ.Ε. ΕΙΔ ΕΙΣΦ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΑΤΟΣ ΦΟΡ ΠΟΛΥΤ. ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ (+) (+) (-) (-) (+) (+) (-) (-) (+) (+) " (-) (-) Δ.ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΑΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΑ ΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ.Κ.Τ.Λ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΨΗΦΙΣΟΥ 1.ΣΥΝΟΛIΚΟ ΕΙΣΟΔΗΑ Υπόχρεου Της Συζύγου 4. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ-ΕΙΩΣΕΙΣ Υπόχρεου Της Συζύγου 2.ΦΟΡΟΣ:ΚΛI.- ΣΥΠΛ.-ΠΡΟΚ. Υπόχρεου Της Συζύγου 3.Λ01ΠΑ ΣΥ Β/ΝΑ ΠΟΣΑ Υπόχρεου Της Συζύγου 5. ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ.Κ.Τ.Λ Υπόχρεου Της Συζύγου & :s: -ι "-< Ζ '=i -< χ Ο Ι> -< -ι Ο- ΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Σημείωση: Σε περίπτωση αφμισβήτησητ; της καταλσγιστικής αυτής πράξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 63 του ΚΦΔ,ο ψπόχρεοτ; οφείλει να υποβάλει, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση αυτής ενδικοφανή προσφονή. με αίτημα την επανεξέταση της πράξης από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γ.Γ.Δ.. Ε. Άσκηση προσφψνήτ; κατά της πράξης απευθείας στα Διοικητικά Δικαστήρια είναι απαράδεκτη.

14 χ ΕΗΝΙΚΗ ΔΗΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OIKO ΝΟΙΚΩΝ ΠΡΑΞΗ ΔIΟΡΘΩΤιΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΟΥ ΦΟΡΟΥ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΕΝΟΥ ΔΗΟΣΙΑ OIK ΥΠΗΡ.(Δ.Ο.Υ.) ΑΡΙΘ. ΦΟΡ. ΗΤΡΩΟΥ ΑΡΙΘ ΔΗΛΩΣΗΣ OIK ΕΤΟΣ ΑΡΙΘ ΧΡΗ ΚΑΤΑΛ. ΑΡΙΘ.ΠΙΣΤ. ΚΑΤΑΣΤ. Ο c: >- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣγΖΥΓΟΥ: ΓΙ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Φ.Ε. Υπόχρεου Της Συζύγου Γ2 ΕΚΚ.ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΗΛΕΓΓΥΗΣ Υπόχρεου Της Συζύγου ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΑ ΠΡΟΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤιΚ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΕΝΑ ΔΤΖ ΠΗΓΗΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔ -ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΕΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΕΝΑ Κ.Τ.Λ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΑ ΦΟΡ ΑΥΤΟΤ.ΦΟΡ/ΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΑ ΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΤΕΚΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΑ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΥΠΝιΚΟΣ Κ.ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ Κ.Τ.Λ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ (+/-) ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ Γ4. ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤ. ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΕΚ/ΡΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 5% ΤΕΚ/ΡΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 10% ΦΟΡΟΣ5% ΦΟΡΟΣ 10% Γ3. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΑΤΟΣ Υπόχρεου Της Συζύγου ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ Γ5 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΟΣΟ ΕΔΡΑΣ ΠΟΣΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΩΝ ΠΟΣΑ ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΥ ΒΕΒ/ΝΑ ΠΟΣΑ ΣΥΝΟΛΑΦ.Ε. ΕΙΔ ΕΙΣΦ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΑΤΟΣ ΦΟΡ ΠΟΛΥΤ. ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ (+) (+) (-) (-) (+) (+) " (-) (-) (+) (+) (-) (-) " Δ.ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΑΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΑ ΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ.Κ.Τ.Λ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΨΗΦΙΣΟΥ 1.ΣΥΝΟΛIΚΟ ΕΙΣΟΔΗΑ Υπόχρεου Της Συζύγου 4. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ-ΕΙΩΣΕΙΣ Υπόχρεου Της Συζύγου 2.ΦΟΡΟΣ:ΚΛI.- ΣΥΠΛ.-ΠΡΟΚ. Υπόχρεου Της Συζύγου 3.Λ01ΠΑ ΣΥ Β/ΝΑ ΠΟΣΑ Υπόχρεου Της Συζύγου 5. ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ.Κ.Τ.Λ Υπόχρεου Της Συζύγου & :s: -ι "-< Ζ '=i χ 2 Ι> -< -ι Ο- ΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Σημείωση: Σε περίπτωση αφμισβήτησητ; της καταλσγιστικής αυτής πράξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 63 του ΚΦΔ,ο ψπόχρεοτ; οφείλει να υποβάλει, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση αυτής ενδικοφανή προσφονή. με αίτημα την επανεξέταση της πράξης από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γ.Γ.Δ.. Ε. Άσκηση προσφψνήτ; κατά της πράξης απευθείας στα Διοικητικά Δικαστήρια είναι απαράδεκτη.

15 ΕΦΗΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9739 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΗΣ ΦΟΡΟΥ Στοιχεία Οφειλέτη Α.Φ.. Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία. Στοιχεία Οφειλής Τύπος Πληρωμής Πληρωμή Βεβαιωμένων Οφειλών εκτός Ρύθμισης Δ.ο.ν. Είδος Φόρου. Οικ. Έτος. Συνολικό ποσό οφειλής ΕΚΠΤΩΣΗ ""ΕΡΩΤΕΟ ΕΧΡΙ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑ80ΛΗΣ ΗΕΡΙΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΔΟΣΗΣ ΠΟΣΟ ΗΕΡ/ΝΙΛ ΛΗΞΗΣ ΔΟΣΗΣ ΠΟΣΟ ΗΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΔΟΣΗΣ ΠΟΣΟ Ταυτότητα Οφειλής. Ημερομηνία Έκδοσης. Προσοχή: Χορηγείται έκπτωση 1,5% εάν καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την ημερομηνία πρώτης δόσης. Η «Ταυτότητα Οφειλής» ακολουθεί την οφειλή μέχρι την εξόφλησή της. πορείτε να πληρώνετε μέρος ή το σύνολο αυτής. κάνοντας χρήση των τρόπων πληρωμής που διαθέτουν οι συνεργαζόμενα; με το Υπουργείο Οικονομικών τράπεζες και τα ΕΛ.ΤΑ. Τα 9 πρώτα ψηφία της Τ.Ο. αντιστοιχούν στον Α.Φ.. σας. Για την αποφυγή λαθών, παρακαλούμε να ελέγχετε την απόδειξη πληρωμής που λαμβάνετε από την Τράπεζα ή τα ΕΛ.ΤΑ., ως προς την αναγραφή της σωστής Τ.ο.

16 9740 ΕΦΗΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στην περίωση που ΟΔΗΓΙΕΣ oπρoσuιπ1oς σος ΚΟΙ αιη ΕΞΟΥΣJΟΔΟΤΗΣΗ Eξoυσιoδoτι.J γcpιoσμό μου. Κ'ΛΕΡ. Λ ΝΙΑ Ο Εξουσιοδο-w ΣΤΟ ΧΕ ΑΥΤΟ ΤΑΙ Βεβαίωση γνησίου υπογρο ής ρ -of'. ΟΣΙ Ι ΙοΙΗΠ'ΩΟ ΟΟΣΟ ===== =====::::: Ο ΛΟΓΑΡIΑΙΟΣ ΣΑΙ ΠIΠΩθΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε"Ο t ΙΑ Ο λοβών Αριθ. Πστ. ατ'σ : Αριθ. Ε..δι'σης: Το ποσό ji1roρ.εjτt vc το ιισπρόξε-ε πρoσκoμίζoντcς v σρσ α, από iv έως στ ν άπιζο: Άρθρο 8 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 αρτίου 2014 Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

17

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 203 Εισοδήματα που αποκτήθηκαν από //202 έως 3/2/202 Η υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Αιτία μη τήρησης ΕΠΩΝΥΜΟ Α' ΡΟΥΖΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ Β' ΟΝΟΜΑ ΣΤΥΛ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΩΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚ 10.

Αιτία μη τήρησης ΕΠΩΝΥΜΟ Α' ΡΟΥΖΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ Β' ΟΝΟΜΑ ΣΤΥΛ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΩΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚ 10. Ε. Υποκαταστήματα Αποθηκευτικοί χώροι Εκθέσεις Εργοτάξια Λοιποί εκτός έδρας χώροι Πώληση αγαθών μέσω διαδικτύου Τίτλος στοιχείου (Αποδ. λιαν. Πώλησης, τιμολ. πώλησης κτλ.) 061 064 067 070 07 MHANOΓPAΦIKO

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να είναι συμπληρωμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.

Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να είναι συμπληρωμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να είναι συμπληρωμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. Στη δήλωση έχουν συμπληρωθεί από την υπηρεσία τα στοιχεία του υπόχρεου και της συζύγου. Εάν στην ήδη συμπληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2015 - Φυσικά Πρόσωπα

Φορολογική Δήλωση 2015 - Φυσικά Πρόσωπα Φορολογική Δήλωση 2015 - Φυσικά Πρόσωπα Περιεχόμενα 1. Χρήσιµες Πληροφορίες...3 1.1 Πρόσωπα υπόχρεα σε υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος για το φορολογικό έτος 2014...3 1.2 Χρόνος υποβολής δηλώσεων...4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ Υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος:

Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος: Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος: Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος:

Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος: Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος: Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Με ΤΗ συνεργασια ΤΗσ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Με ΤΗ συνεργασια ΤΗσ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2015 Με ΤΗ συνεργασια ΤΗσ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 06 υποβολη ΔΗλΩσεΩν οικ. ετουσ 2014 07 ποιοι ειναι υποχρεοι για υποβολη ΔΗλΩσΗσ 08 εντυπο ε1 φορολογικου ετουσ 2014 12 Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ε. ΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 2008

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ε. ΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 2008 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ε. ΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 2008 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008, 7.00 µ.µ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 27 /1 φορολογία ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Αναλυτικός οδηγός Εναν πλήρη και αναλυτικό οδηγό για τη φορολογία των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων που αποκτήθηκαν το

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής ΘΕΜΑ:

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής ΘΕΜΑ: Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΘΕΜΑ: Η νομοθεσία που ισχύει για την φορολογία των φυσικών προσώπων Υπό του φοιτητή: Παπαδόπουλου Παύλου Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 2012» : «TAXATION 2012» ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ : 9 Ο Α.Μ. : 13212 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ : 9 Ο Α.Μ. : 13268 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΓΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος κώδικας απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών - νόμος 4093/2012 ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2013

Νέος κώδικας απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών - νόμος 4093/2012 ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2013 Νέος κώδικας απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών - νόμος 4093/2012 ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2013 Υπόχρεοι, μη υπόχρεοι και τρόπος απεικόνισης συναλλαγών (άρθρα 1,2 και 3) Τήρηση βιβλίων (άρθρο 4) Έκδοση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ. Τα μυστικά και οι παγίδες της νέας φορολογικής δήλωσης 2015

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ. Τα μυστικά και οι παγίδες της νέας φορολογικής δήλωσης 2015 Ε Ι Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η - Δ Ι Α Ν Ε Μ Ε Τ Α Ι Δ Ω Ρ Ε Α Ν Μ Α Ζ Ι Μ Ε «Τ Ο Β Η Μ Α» Τα μυστικά και οι παγίδες της νέας φορολογικής δήλωσης 2015 Πώς φορολoγούνται τα ενοίκια, τι πρέπει να προσέξετε Προσυμπληρωμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

www.pithari.gr - e-mail: zalonis1 @ath.forthnet.gr ΑΤΤΙΚΗΣ & ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 18 - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΗΛ.: 210 2820347, 210 2830516 - FAX: 210 2832711

www.pithari.gr - e-mail: zalonis1 @ath.forthnet.gr ΑΤΤΙΚΗΣ & ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 18 - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΗΛ.: 210 2820347, 210 2830516 - FAX: 210 2832711 ΑΧΙΛΛΕΩΣ 60 Τ.Κ. 104 35-ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 522.2200 e-mail: info@e-audit.gr Ε.Π.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η εταιρία e-audit ΕΠΕ παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές και φορολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

3.Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

3.Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 1 Εκπτώσεις από το εισόδημα 1.Οι περιπτώσεις α, γ, δ, ε, ζ, η και ι της παραγράφου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υποβληθείσα στον Καθηγητή : ΦΑΡΜΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός 2013

Φορολογικός Οδηγός 2013 Φορολογικός Οδηγός 2013 Για μισθωτούς συνταξιούχους Επαγγελματίες & Λογιστές *Τεκμήρια & Πόθεν έσχες *Τόκοι καταθέσεων *Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλουν δήλωση 18ος χρόνος Με την επιμέλεια του Χρ.Τσαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 24. 3. 2011 ΠΟΛ. 1053. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης.

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 24. 3. 2011 ΠΟΛ. 1053. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης. ΑΔΑ: 4 Α18Η-ΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα