ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΛΥΦΑ ΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΛΥΦΑ ΑΣ"

Transcript

1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΛΥΦΑ ΑΣ Αποσπάσµατα από τις εισηγήσεις προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισµού Αθήνας στις και (11 η και 13 η ) Μελετητές: Ευαγγελίδου Μ. Πολεοδόµος Κλουτσινιώτη Κ. Γεωπόνος Εισηγητής: Μ. Παπανικολάου, Πολεοδόµος Προϊστάµενος Οργανισµού Αθήνας 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1.α. Γενικά Ο Οργανισµός Αθήνας έχει ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο του σχεδιασµού του παράκτιου χώρου του Ανατολικού Σαρωνικού µε την έκδοση του κανονιστικού Π /τος (ΦΕΚ 254 /04), το οποίο ρυθµίζει τις χρήσεις και τα περιθώρια δόµησης ανά ζώνη. Λόγω της περιπλοκότητας του ιδιοκτησιακού και διαχειριστικού καθεστώτος της έ- κτασης δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί και το επόµενο στάδιο σχεδιασµού που αφορά στον αστικό σχεδιασµό (urban design), παρά την προσπάθεια που κατεβλήθη στα πλαίσια του προγράµµατος αναβάθµισης της προολυµπιακής περιόδου. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαίο να προβλεφθεί (α) η έγκριση των µελετών διαµόρφωσης κάθε ζώνης από τον Οργανισµό Αθήνας, µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και (β) η έγκριση της αρχιτεκτονικής µελέτης από την Β βάθµια αντί της Α βάθµιας ΕΠΑΕ, ώστε να διασφαλιστεί ενιαία θεώρηση από λειτουργική, κυκλοφοριακή, περιβαλλοντική και αισθητική άποψη καθώς και συνέχεια στο σχεδιασµό: πεζόδροµοι, ποδηλατόδροµοι, περιορισµός των περιφράξεων όπου αναγκαίο, όγκοι δόµησης, ζώνες φύτευσης, κατάλληλα υλικά και είδη φυτών κλπ, (Π από , Άρ10παρ3-4, συνηµµένο απόσπασµα). Για την ορθότερη εφαρµογή αυτής της διάταξης ο Οργανισµός Αθήνας εξέδωσε το έγγραφο κατευθύνσεων/ προδιαγραφών, όπου προσδιορίζονται τα αναγκαία στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνουν οι σχετικοί φάκελοι µελετών διαµόρφωσης και αναλυτικότερες κατευθύνσεις για την φύτευση µε είδη κατάλληλα για τον παράκτιο χώρο. 1.β. Ιστορικά στοιχεία για την παρούσα έκταση Η εισήγηση αφορά στις ζώνες 3α,4β,6γ, 7 και 8 της παραλίας Γλυφάδας (σχέδιο 1) η οποία, σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα στοιχεία µας, ανήκει ιδιοκτησιακά στο ήµο Γλυφάδας, (οι ακτές κολύµβησης 3α και οι µαρίνες 6β), στην ΚΕ (ζώνη 4β) και στον Ναυτικό Όµιλο Γλυφάδας (ζώνη 7) και το αλιευτικό καταφύγιο (ζώνη 8), ενώ µικρό 1

3 τµήµα της 4β έχει παραχωρηθεί στο Σύλλογο «Αρχέλων» για τη στέγαση υποδοµών σχετικών µε την προστασία της θαλάσσιας χελώνας. Η περιοχή έχει µελετηθεί αρχικά από το ΥΠΕΧΩ Ε/ ΕΕΑΠ, στα πλαίσια του προγράµµατος Ολυµπιακής Αναβάθµισης αλλά η σύµβαση διακόπηκε «λόγω αδυναµίας του αναδόχου σχήµατος να αντιµετωπίσει τα ελαττώµατα και παραλήψεις της µελέτης», µεταξύ των οποίων ότι δεν ελάµβανε υπόψη το υπό επεξεργασία Π του Οργανισµού Αθήνας µε συνέπεια να µην ολοκληρωθεί το έργο προ του Η πρώτη πρόταση για έγκριση µελέτης διαµόρφωσης για την έκταση, µετά την έκδοση του Π /τος, υποβλήθηκε από την Νοµαρχία Αθήνας το 2005, η οποία διετίθετο να χρηµατοδοτήσει έργο ανάπλασης των ακτών. Η Υπηρεσία µας υπέδειξε την ανάγκη συνεργασίας µε την ΚΕ και τον ήµο Γλυφάδας για ενιαία υποβολή µελέτης «λόγω της λειτουργικής και χωροταξικής αλληλεξάρτησης» των ζωνών. Η Νοµαρχία στη συνέχεια επεξεργάστηκε ολοκληρωµένη πρόταση ένταξης του έργου ανάπλασης της ζώνης σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα στα πλαίσια των ΠΚΣΑ (Πρότυπων Καινοτό- µων Σχεδίων Ανάπτυξης) του ΥΠΟΙΟ, για την οποία ο Οργανισµός Αθήνας είχε εκφράσει εγγράφως την υποστήριξή του, λόγω της σηµασίας της έκτασης σε µητροπολιτικό επίπεδο και της σηµασίας που θα είχε η χρηµατοδότηση των έργων εφαρµογής του Π /τος. Το 2007, υποβλήθηκαν φάκελοι µελέτης διαµόρφωσης από τον Σύλλογο Αρχέλων και την ΚΕ, για τις οποίες ο Οργανισµός Αθήνας διευκρινίστηκε στη σχετική αλληλογραφία ότι η µεν πρώτη µελέτη λόγω της µικρής έκτασης δεν µπορεί να εγκριθεί αυτόνοµα, για δε την δεύτερη καταγράφηκαν παρατηρήσεις σε σχέση µε τα κενά/ατέλειες της µελέτης (χωροθέτηση κτιρίων επί των ζωνών αιγιαλού/παραλίας, α- ριθµός κτιρίων άνω των επιτρεποµένων, διάσπαση έκτασης σε τµήµατα διαχείρισης ανά «εκµεταλλεύσεις», τεκµηρίωση αναγκαιότητας προτεινόµενων λιµενικών έργων, τοπογραφική αποτύπωση, φύτευση κλπ). Πλην αυτών των παρατηρήσεων, ο Οργανισµός τοποθετήθηκε θετικά στην πρόθεση της ΚΕ και της υποβληθείσας µελέτης να διακρίνει τις «εκµεταλλεύσεις» από την υπόλοιπη έκταση η οποία πρόκειται να παραχωρηθεί από την ΚΕ στο ήµο, βάσει προγραµµατικής σύµβασης, ως κοινόχρηστος χώρος. όθηκαν όµως οδηγίες για την αναδιάταξη της χωροθέτησης των κτιρίων και της στάθµευσης έτσι ώστε να µη καταλαµβάνουν εκτάσεις αιγιαλού και παραλίας, να µη παρακωλύουν τη χρήση των µαρινών, να υλοποιούν την αρχή της αποτροπής προσέλευσης του κοινού µε ΙΧ αυτοκίνητο, στο βαθµό που η ζώνη εξυπηρετείται κάλλιστα από δηµόσιες συγκοινωνίες (τραµ και ΟΑΣΑ), και κυρίως να µη διασπούν την ενότητα του κοινόχρηστου χώρου. Επίσης υποδείχθηκε η ανάγκη χωροθέτησης και άλλων πλην των εστιατορίων χρήσεων από τις προβλεπόµενες στο Π, βελτίωσης της χάραξης του κεντρικού πεζόδροµου ποδηλατόδροµου ώστε να εξυπηρετούνται οι ανωτέρω στόχοι και συµπλήρωσης της µελέτης σε επίπεδο φύτευσης και αρχών διαµόρφωσης του ελεύθερου χώρου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Π /τος. Ακολούθησε σειρά συσκέψεων µε στελέχη της ΚΕ, η οποία εν τω µεταξύ έχει αρχίσει τις αγωγές εξώσεων των µισθωτών στην έκταση, ώστε να είναι δυνατή η εφαρµογή της σχετικής διάταξης του Π /τος (Αρ4παρ2.στ), µε βάση την οποία, στα πλαίσια της µελέτης διαµόρφωσης θα προσδιοριστεί «η θέση και η µορφή των νέων εστιατορίων αναψυκτηρίων». Σε απάντηση αιτήµατος του ΣτΕ και εγγράφου του δικηγόρου των µισθωτών, η Υπηρεσία µας έχει υποστηρίξει τη σχετική διάταξη και κατά συνέπεια την ακολουθούµενη από την ΚΕ διαδικασία. Σε συνέχεια (2008) η ΚΕ υποβάλλει νέους φακέλους, µε «Μελέτη Χωροθέτησης Εκµεταλλεύσεων» και όπως διευκρινίζεται µε τα συνοδευτικά έγγραφα αιτείται η «κατ αρχήν έγκριση χωροθέτησης των εκµεταλλεύσεων, προκειµένου να διευκολυνθούµε στην διαδικασία αποµάκρυνσης των σηµερινών εκµεταλλεύσεων, µέσω της διαδικασίας αγωγών εξώσεων που έχουµε ήδη ξεκινήσει µε την εκ παραλλήλου προκή- 2

4 ρυξη διαγωνισµών µίσθωσης των νέων εκµεταλλεύσεων που θα πρέπει να γίνουν άµεσα», και προκειµένου να προχωρήσει στη σύνταξη κανονισµού λειτουργίας και την υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας µε τον ήµο. Στην ίδια κατεύθυνση ο ήµαρχος Γλυφάδας ζητά να επισπευθεί η έγκριση της υποβληθείσας µελέτης ώστε να προχωρήσει στην υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης µε την ΚΕ. Τέλος η ΕΤΑ προχωρεί στην ανάθεση µελετών για το έργο «Ανάπλαση Αναµόρφωση τµήµατος παραλιακής ζώνης Αττικής µε υποδοµή Πεζοδρόµου - Ποδηλατοδρό- µου», για την υποστήριξη του οποίου ζητά τη συνεργασία του Οργανισµού Αθήνας (2009). Κατόπιν τούτων ο Οργανισµός Αθήνας, λόγω της σηµασίας της περιοχής για το µητροπολιτικό συγκρότηµα, της εµπλοκής διαφόρων φορέων στις επί µέρους ζώνες που δεν µπορούν να µελετηθούν αυτόνοµα, αλλά και λόγω της εκπνοής του µεταβατικού διαστήµατος για την παραµονή των προς αποµάκρυνση ή µετεγκατάσταση κτιρίων (βάσει των Άρθρων 4παρ2.στ. και 12.παρ1 του από Π /τος ΦΕΚ254 ), αποφάσισε να εκπονήσει «Προκαταρκτική Μελέτη ιαµόρφωσης» -λαµβάνοντας υπόψη τις κατατεθείσες προτάσεις- και να εισηγηθεί την έγκρισή της από την ΕΕ, ώστε η προµελέτη να λειτουργήσει ως κατευθυντήριο δεσµευτικό πλαίσιο για την περεταίρω επεξεργασία πιο αναλυτικών µελετών από τους επί µέρους φορείς (ΚΕ, ήµος, Λιµεναρχείο, Ναυτικός Όµιλος, Αλιείς, Αρχέλων, ΕΤΑ), τη σύνταξη του κανονισµού λειτουργίας, τη σύναψη των προγραµµατιζόµενων συµβάσεων και τη χρηµατοδότηση τµηµάτων του έργου από τους επί µέρους φορείς που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. (ΥΠΟΙΟ, Νοµαρχία Αθηνών, ΕΤΑ κλπ). Κρίνεται πάντως σκόπιµο να αναλάβει ένας εκ των εµπλεκοµένων φορέων την εκπόνηση της οριστικής µελέτης για λόγους οικονοµίας κλίµακας και καλύτερου αποτελέσµατος και ήδη ο Οργανισµός βρίσκεται σε συνεργασία µε την ΕΤΑ, η οποία προετοιµάζει ανάθεση για τη Γλυφάδα. 2. ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι ρυθµίσεις του Π /τος αποτυπώνουν µια ισορροπία µεταξύ αντικρουόµενων αιτη- µάτων και βλέψεων για την περιοχή (από απόλυτη απαγόρευση της δόµησης ως ε- ντατικοποίηση των εγκατεστηµένων χρήσεων) και εµπεριέχουν µιαν αντίληψη αρχιτεκτονικής διαµόρφωσης, η οποία έχει κατά το δυνατόν αποτυπωθεί στους όρους δόµησης και στις χρήσεις. Αναλυτικά ανά ζώνη επιτρέπονται τα εξής: - Ζώνες 3α ελεύθερη ακτή κολύµβησης: χρήσεις «χώροι υγιεινής» µέγιστου εµβαδού 20 τµ ανά ακτή. - Ζώνη 4β, Περιαστικό Πράσινο υπερτοπικού χαρακτήρα: «ελεύθεροι χώροι πρασίνου, υπαίθρια καθιστικά, διαδροµές περιπάτου και ποδηλάτου, µικρά κιόσκιασκίαστρα, υπαίθριοι χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων µικρής κλίµακας, υπαίθριες αθλοπαιδιές µικρής κλίµακας, παιδικές χαρές, χώροι υπαίθριων καλλιτεχνικών εκθέσεων, εστιατόρια αναψυκτήρια, υπαίθριοι και υπόγειοι χώροι στάθµευσης και κέντρο περίθαλψης άγριων ζώων». Τα εστιατόρια δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα 5 µέγιστου εµβαδού 300τµ και ύψους 4,5µ αλλά µε τη µελέτη διαµόρφωσης µπορεί να εγκριθεί 2 ος όροφος στο 30% της ωφέλιµης επιφάνειας µε µέγιστο ύψος τα 7,5µ, ενώ το «κέντρο περίθαλψης» µπορεί να είναι µέγιστου εµβαδού 300µ. Ορίζεται ε- πίσης ότι «τα νοµίµως υφιστάµενα εστιατόρια και αναψυκτήρια που βρίσκονται στο ήµο Γλυφάδας, παραµένουν µέχρι τη λήξη της σύµβασής τους µε την ΚΕ και πάντως όχι πέραν της πενταετίας από τη δηµοσίευση του παρόντος. Η θέση και η µορφή των επιτρεποµένων, ( ) νέων εστιατορίων αναψυκτηρίων καθορίζεται µε τη µελέτη διαµόρφωσης που εγκρίνεται από τον ΟΡΣΑ». 3

5 Σχέδιο 1: Απόσπασµα από τον χάρτη του από Π /τος (ΦΕΚ 254 ) - Ζώνες 6γ Λιµένες Αναψυχής ( Μαρίνες): «µόνο εγκαταστάσεις υγιεινής και γραφείο φύλαξης, εµβαδού µέχρι 20τµ και µέγιστου ύψους 3µ», ενώ «στην 4 η Μαρίνα επιτρέπονται γραφεία διοίκησης και συναφών υπηρεσιών συνδεδεµένων µε τη λειτουργία της Μαρίνας, όπως φυλάκιο, λιµεναρχείο-τελωνείο, κυλικείο, χώροι υγιεινής καθώς και υπαίθριος χώρος στάθµευσης», µέγιστης δόµησης 700τµ και ύψους 4,5µ και σε απόσταση 5µ από τον αιγιαλό. - Ζώνη 7, Ναυταθλητικών Εγκαταστάσεων: Επιτρέπονται κατ αρχήν «χώροι παρα- µονής σκαφών, εγκαταστάσεις καθέλκυσης ανέλκυσης σκαφών, γλύστρες, χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων, τηλεφωνικοί θάλαµοι, µικρά γήπεδα αθλοπαιδειών, προσπελάσεις πεζών και οχηµάτων, πράσινο, ελεύθεροι χώροι, υπαίθρια και ηµιυπαίθρια καθιστικά, ανοικτά κολυµβητήρια, οίκηµα φύλαξης σκαφών, αποθήκη υλικών, εργαστήρια επιδιόρθωσης σκαφών- πανιών χώροι: συγκέντρωσης, διδασκαλίας, βιβλιοθήκης, υποδοχής πληροφόρησης, εστίασης, µαγειρείου, αναψυκτηρίου, κυλικείου, αποδυτηρίων, υγιεινής, ιατρείου, γραφείων διοίκησης, γραµµατείας προπονητών, ελέγχου κριτών, αποθήκευσης µηχανών και καυσίµων σκαφών συνοδείας και φυλάκιο». Εκ των χρήσεων αυτών όµως επιλέγονται µόνο ορισµένες, «για κάθε αθλητικό σωµατείο µε κριτήριο τη δυναµικότητα του οµίλου και την φυσική χωρητικότητα της έκτασης», επιλογή που γίνεται µε την µελέτη διαµόρφωσης. Τέλος οι όροι δόµησης για τον ΝΑΟΓ όπως προκύπτουν από τον πίνακα της παρ3 είναι: 600τµ συνολική επιτρεπόµενη δόµηση µε µέγιστο ύψος 3,5 µέτρα και έναν όροφο. - Ζώνη 8 Αλιευτικό Καταφύγιο: στις θαλάσσιες εκτάσεις ο «ελλιµενισµός σκαφών ε- παγγελµατικής Αλιείας» υπό την εποπτεία της /νσης Αλιείας της Νοµαρχίας και στις χερσαίες η «ανέγερση µικρού λιµενικού φυλάκιου και χώρων υγιεινής µέγιστου εµβαδού 50τµ» σε απόσταση 5µ. από τον αιγιαλό και «η εγκατάσταση υπαίθριου στεγασµένου πάγκου πώλησης ιχθύων». Όσον αφορά στο σηµερινό καθεστώς λειτουργίας των χρήσεων τις οικοδοµικές ά- δειες των κτιρίων, και τις αναφερόµενες στην υποβληθείσα µελέτη αυθαιρεσίες, έχουν ζητηθεί στοιχεία από την αρµόδια Υπηρεσία του ήµου. Γεγονός είναι πάντως, βάσει των στοιχείων της µελέτης του Οργανισµού Αθήνας, προ της έκδοσης του Π /τος ότι οι παραβάσεις αφορούν τόσο στη δόµηση, (υπερβάσεις και καταπατήσεις αιγιαλού) όσο και στις εγκατεστηµένες χρήσεις (νυκτερινά κέντρα και λούνα πάρκ). Όσον αφορά στις µισθώσεις, (βάσει της µελέτης ΚΕ ), οι περισσότερες έχουν λήξει, 4

6 µε εξαίρεση δύο ( Μουράγιο, Σιρόκο ) που λήγουν το 2010 και 11 αντίστοιχα, ενώ για το Παλµέρα δεν υπάρχουν στοιχεία. εν είναι γνωστό στον Οργανισµό αν έχουν γίνει ανανεώσεις των συµβάσεων µετά την έκδοση του Π /τος και αν υπάρχει πρόβλεψη για την εφαρµογή της διάταξης που προβλέπει µετακίνηση των κτιρίων, αλλά από την πρόταση της ΚΕ για µετακίνηση του Σιρόκο φαίνεται ότι το θέµα θα έχει αντιµετωπιστεί. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η περιβαλλοντική και αισθητική ποιότητα της έκτασης είναι εξαιρετικά υποβαθµισµένη τόσο στις περιοχές των εστιατορίων, όσο και στον υπόλοιπο δηµόσιο χώρο που λειτουργεί ως κοινόχρηστος: στις υπαίθριες διαµορφώσεις επικρατεί η άσφαλτος που ευνοεί την ανεξέλεγκτη είσοδο και στάθµευση του ΙΧ, τα κτίρια λόγω των αυθαίρετων επεκτάσεων (ενίοτε καταης Λιµενοβραχίονας 3 Μαρίνας: Νυχτερινό κέντρο και στάθµευση λαµβάνουν ακόµα και εκτάσεις που δεν έχουν µισθωθεί από την ΚΕ ) είναι κακής ποιότητας µε µεγάλης κλίµακας προσωρινές κατασκευές (στέγαστρα κλεισµένα εκ των υστέρων, υπαίθρια µπαρ κλπ) που φτάνουν µέχρι καταπάτηση και ιδιωτικοποίηση του αιγιαλού και της παραλίας, µεγάλα τµήµατα των οποίων έχουν αποκλειστεί από την πρόσβαση του κοινού, λόγω των ιδιωτικών περιφράξεων, η φύτευση είναι ελάχιστη σε κακή κατάσταση συντήρησης, ενώ οι νέες φυτεύσεις στα όρια των «ιδιωτικών» χώρων αποσκοπούν κυρίως στην δηµιουργία ενός «φράγµατος αποµόνωσης» και ενός τοπίου «τροπικού χρώµατος», δηλαδή είναι εκτός ενιαίας λογικής και των προδιαγραφών του Οργανισµού Αθήνας, που δίνουν έµφαση στα είδη του αττικού παράκτιου οικοσυστήµατος. Ένα βασικό πρόβληµα αιτία της όλης υποβάθµισης είναι το γεγονός ότι οι χρήσεις που καταλαµβάνουν την έκταση των τριών χερσονήσων (Λούνα Παρκ Η «πίσω αυλή» του Luna Park: αφιλόξενος εγκαταλελειµµένος χώρος και δύο νυκτερινά κέντρα) επικεντρώνονται στην προσέλκυση νυκτερινής ζωής, προβάλλουν τις αρνητικές επιπτώσεις της εντατικής χρήσης στην εκτός των ορίων τους έκταση (πχ ηχορύπανση, κυκλοφοριακή συµφόρηση κλπ) και δεν επιδεικνύουν καµία µέριµνα για την χρήση του χώρου από το κοινό όλων των ηλικιών, όλες τις ώρες της ηµέρας και όλες τις εποχές του χρόνου, όπως προβλέπουν οι αρχές και οι στόχοι του Π. /τος, και εν τέλει φαλκιδεύουν το βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα της περιοχής που είναι η σχέση της µε τη θάλασσα. 5

7 Η κεντρική χερσόνησος: Ιδιωτικοποίηση της ακτής και αχανής ασφαλτοστρωµένη ζώνη στάθµευσης Λόγω του µεγάλου µήκους της ζώνης, µεσολαβούν διαστήµατα που διατηρούν ένα ευπρεπές περιβάλλον, µεταξύ των οποίων η έκταση του κέντρου περίθαλψης θαλάσσιας χελώνας «Αρχέλων» που λειτουργεί ως πόλος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, κατά βάση µε εθελοντές, στεγαζόµενη σε ξύλινα βαγόνια µε ένα υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων. Από τις ακτές κολύµβησης Οι ακτές κολύµβησης (πλην της νότιας) δεν είναι ιδιαίτερα «φιλικές» στον χρήστη, χρήζουν εξυγίανσης τόσο σε επίπεδο εδάφους και φύτευσης (πχ είναι συχνά τα φαινόµενα ανάµιξης της άµµου µε µπάζα, όπως τα εικονιζόµενα στις ανωτέρω φωτογραφίες ), όσο και στο θαλάσσιο περιβάλλον που κινδυνεύει από φαινόµενα ευτροφισµού. Εν κατακλείδι η αρνητική εικόνα της έκτασης είναι αναστρέψιµη, αρκεί να υπάρξει η βούληση από πλευράς της ΚΕ και του ήµου Γλυφάδας να συνεργαστούν στο όλο εγχείρηµα. Πρόθεση της πρότασης του Οργανισµού Αθήνας είναι να υποδείξει αυτή την κατεύθυνση µε ένα «σχέδιο γενικής διάταξης» που θα εφαρµόζει τους στόχους του ΡΣΑ και του Π /τος. 6

8 Σχέδιο 2: Υφιστάµενη κατάσταση από την µελέτη της ΚΕ ιακρίνεται η κατάληψη σηµαντικών εκτάσεων από χρήσεις που αποκλείουν την πρόσβαση του κοινού στην παραλία. 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΕ ΚΑΙ ΑΡΧΕΛΩΝ Η «πρόταση χωροθέτησης εκµεταλλεύσεων» της ΚΕ, αναγνωρίζει τις ανωτέρω α- δυναµίες και προτείνει την βελτίωση της κατάστασης ως εξής: κεντρικός πυρήνας της πρότασης είναι η χάραξη ενός γραµµικού πεζόδροµου-ποδηλατόδροµου δίπλα στον δρόµο και την γραµµή του τραµ, µε µετατόπιση των παρακείµενων εστιατορίων ( ελφίνια, Σιρόκο και Χρυσή Ακτή ), ενώ για τα «κέντρα διασκέδασης» στις δύο χερσονήσους ( Καράβι, Μουράγιο, Παλµέρα ), δίνει έµφαση στην αναβάθµιση του αρχιτεκτονικού ύφους των κτιρίων αλλά τα διατηρεί σε ανάλογες θέσεις, προσθέτοντας ένα νέο στην απόληξη της καταλαµβανό- µενης από το Λούνα Πάρκ χερσονήσου. Προτείνει ευρεία εφαρµογή της κατ εξαίρεση επιτρεπόµενης από το Π κατασκευής ελαφρών λιµενικών έργων, διαµορφώνει χώρους στάθµευσης εξυπηρέτησης των εστιατορίων σε διάκριση µε τους κοινόχρηστους και δηµιουργεί δύο πλατείες στην αρχή των βραχιόνων της 3 η και 4 ης Μαρίνας, ενώ δεν αναφέρει καθόλου άλλες χρήσεις στους απελευθερούµενους Κοινόχρηστους Χώρους. Ως προς τη φύτευση αναφέρεται στη δηµιουργία «βοτανικών κήπων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΟΡΣΑ» αλλά δεν έχει επεξεργαστεί προτάσεις για τον χαρακτήρα του πρασίνου σε σχέση µε την χρήση του υπαίθριου χώρου (συστάδες, δενδροστοιχίες, ζώνες χαµηλού πρασίνου-ξέφωτα κλπ). Η πρόταση της «Αρχέλων» αποτυπώνει και αξιολογεί θετικά την υφιστάµενη κατάσταση και οριοθετεί τον χώρο της µελλοντικής ανέγερσης του προβλεπόµενου κτιρίου. 4. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΕ Η τελική πρόταση της ΚΕ, παρουσιάζει σηµαντικές βελτιώσεις ως προς την αρχική µελέτη, ενσωµατώνοντας στοιχεία που έχουν συζητηθεί στις συνεργασίες µας, κυρίως σε συµµόρφωση προς το γράµµα του Π /τος. Όµως, ενώ έχουν αφαιρεθεί οι αντίθετες µε το Π προτάσεις του Νοεµβρίου (όπως τα 2 επί πλέον των επιτρεποµέ- 7

9 νων αναψυκτήρια) παραµένει η πρόταση χωροθέτησης δίπλα στο Λιµεναρχείο µιας «εκµετάλλευσης» χωρίς προσδιορισµό της χρήσης, για την οποία αξιοποιεί την προβλεπόµενη δόµηση για γραφεία του Λιµεναρχείου. Σχέδιο 3: Η πρόταση χωροθέτησης εκµεταλλεύσεων της ΚΕ : διατηρεί τα εστιατόρια στις σηµερινές προνοµιακές εκτάσεις µαζί µε στάθµευση και στριµώχνει τον «παραλιακό» πεζόδοροµο παρά τη γραµµή του τραµ Μια συνολική αξιολόγηση από τη σκοπιά των στόχων του Π /τος, θα αναδείκνυε µια ανισόβαρη έµφαση στο θέµα των νέων κτιρίων (δίνει σαφή µορφολογικά στοιχεία και προεκτίµηση κόστους), ενώ δεν αξιοποιεί δεόντως τις δυνατότητες για ουσιαστική αναβάθµιση του Κοινόχρηστου Χώρου, µε προσθήκη νέων χρήσεων προσέλκυσης κοινού και δηµιουργίας ενός πόλου υψηλής πολιτιστικής ποιότητας. Η χωροθέτηση του κεντρικού πεζόδροµου-ποδηλατόδροµου δίπλα στον δρόµο και το τραµ υποβαθµίζει τον χαρακτήρα του ως παραθαλάσσιου περίπατου και η συνεπαγόµενη µετακίνηση των εστιατορίων που σήµερα εξυπηρετούν τις ακτές κολύµβησης, δεν εξυπηρετεί την αρχή της υποστήριξης των σχετικών µε τη θάλασσα δραστηριοτήτων, ενώ η διατήρηση και προσθήκη νέου στην άκρη των χερσονήσων ενισχύει τα ΙΧ και τη στάθµευση στους λιµενοβραχίονες, εµπεριέχει τη λογική των νυκτερινών κέντρων που απαιτούν αποµόνωση. Επίσης η διατήρηση της µονάδας µε τους χώρους στάθµευσης στο µέσον της κεντρικής χερσονήσου, κατακερµατίζει την έκταση, εξωθεί τις κοινόχρηστες χρήσεις (πάρκο µε παιδική χαρά) προς τον αστικό ιστό, τις περιορίζει σε έκταση και δεν ευνοεί την δηµιουργία χώρων φυσικού τοπίου σε σχέση µε την ακτή. 5. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ. Η πρόταση του Οργανισµού Αθήνας παρουσιάζεται στο επόµενο κεφάλαιο µε την εγκριτική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Η κεντρική ιδέα της πρότασης: Οι ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της διαµόρφωσης και πλαισιώνονται από τη ζώνη ποδηλάτου- περιπάτου. Τα εστιατόρια και η στάθµευση αποµακρύνονται από τις χερσονήσους και τη ζώνη παραλίας και χωροθετούνται έτσι ώστε να εξυπηρετούν τους κολυµβητές και τους άλλους χρήστες. 8

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 17ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε/Ε) του Οργανισµού Αθήνας, Πανόρµου 2, συνήλθε η Ε/Ε ύστερα από την πρόσκληση της Προέδρου της, Αικατερίνης Συκιανάκη, µε αρ.πρωτ. 2479/ Στη συνεδρίαση συµµετείχαν: 1. Αικατερίνη Συκιανάκη - Πρόεδρος Ε/Ε 2. Ελπίδα Μακρή - Αντιπρόεδρος Ε/Ε 3. Ιωάννης Λουλουργάς - Μέλος Ε/Ε 4. Γεώργιος Μανούρης - Μέλος Ε/Ε Η Εκτελεστική Επιτροπή ήταν σε απαρτία διότι στη συνεδρίαση συµµετείχαν τα 4 από τα 7 τακτικά µέλη της. Επίσης συµµετείχαν ο Προϊστάµενος του Οργανισµού Αθήνας Μάνος Παπανικολάου και η Γραµµατέας της Ε/Ε Αναστασία Αβδελίδου. ΘΕΜΑ 1: Έγκριση Προκαταρκτικής Μελέτης ιαµόρφωσης στην Παραλία Γλυφάδας, (ζώνες 3α, 4β, 6γ, 7 & 8 του από Π /τος, ΦΕΚ 254 ) Το θέµα εισηγήθηκε ο Προϊστάµενος του Οργανισµού Αθήνας κ. Μάνος Παπανικολάου και µετά από τη συζήτηση που έγινε, η Ε/Ε αποφάσισε οµόφωνα, τα εξής: ΑΠΟΦΑΣΗ Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε/Ε) του Οργανισµού Αθήνας εγκρίνει κατ εισήγηση, τα εξής: Την Προκαταρκτική Μελέτη ιαµόρφωσης της παραλίας Γλυφάδας, που περιλαµβάνει τις ζώνες 3α, 4β, 6γ, 7 & 8 του από Π /τος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ 10 παρ3-4 αυτού, ως εξής: Εισαγωγή Η µελέτη διαµόρφωσης της παραλίας Γλυφάδας αποτελεί ένα «στοίχηµα» για τη µητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, µε στόχο την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, µέσω της ανάκτησης της οικολογικής ποιότητας του παράκτιου χώρου και της καθιέρωσης νέων κανόνων χρήσης και διαχείρισης αυτού, που θα διευρύνουν την ελεύθερη πρόσβαση, τον δηµόσιο /κοινόχρηστο χαρακτήρα του και την αξιοποίησή του σαν ζώνη περιπάτου και την διαµόρφωση αντιλήψεων. Έµµεσα η νέα διαµόρφωση συµβάλλει στην αναβάθµιση της διεθνούς εικόνας και ρόλου της πόλης, µε τις αναπτυξιακές επιπτώσεις που µπορεί να έχει στην προώθηση υψηλής ποιότητας αστικού τουρισµού. 1.α. Στόχοι ΡΣΑ και εξειδίκευση τους για τον παράκτιο χώρο Η µελέτη διαµόρφωσης της παραλίας Γλυφάδας καλείται να εφαρµόσει τους στόχους του ΡΣΑ για «οικολογική ανασυγκρότηση, ανάδειξη και προστασία του αττικού τοπίου και των ακτών» (αρ.3 παρ.3α), για «δηµιουργία συστήµατος µεγάλων υπερτοπικών πόλων αναψυχής, αθλητισµού και πολιτιστικών λειτουργιών» (αρ.2 παρ.3δ), για «προστασία των ακτών από την εξάπλωση της οικιστικής χρήσης και των περιφράξεων» (Αρ.15 παρ.2.1.1) και για «ανάδειξη, αποκατάσταση, βιώσιµη ανάπτυξη, και ολοκληρωµένη διαχείριση του παράκτιου µετώπου της ΠΑΝΟΡΜΟΥ 2, ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: Τηλ. Γραµµατείας: , , Fax Γραµµατείας:

11 πρωτεύουσας στον Σαρωνικό, ως υπερτοπικής ζώνης αθλητισµού αναψυχής πολιτιστικών δραστηριοτήτων και σύγχρονων και ήπιων τουριστικών υποδοµών. (Συµπλήρωση ΡΣΑ µε το Ν.2730/99 Αρ.1 παρ.1ε). Με το Π εξειδικεύονται για την Ακτή Σαρωνικού οι στόχοι του ΡΣΑ ως κατωτέρω, εκ των οποίων τα υπογραµµισµένα εδάφια αφορούν ιδιαίτερα την υπόψη έκταση: Προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση των παράκτιων οικοσυστηµάτων (στη θάλασσα και στη ξηρά), και εξασφάλιση της απαιτούµενης ισορροπίας σε µακροπρόθεσµη προοπτική βιώσιµης ανάπτυξης που θα διασώζει την µοναδικότητα του φυσικού αυτού πόρου και για τις επόµενες γενεές. Προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του τοπίου, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων. ιεύρυνση και ενίσχυση του δηµόσιου, κοινόχρηστου χαρακτήρα της ζώνης, για όσο το δυνατόν περισσότερες και πολυπληθέστερες οµάδες χρηστών µε παράλληλη αύξηση της προσπελασιµότητάς της. Εξασφάλιση της συνέχειας της παραλιακής ζώνης αλλά και τη σύνδεσή της µε τον αστικό ιστό πίσω από την παραλιακή λεωφόρο Αποµάκρυνση ασυµβίβαστων µε την ακτή και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της δραστηριοτήτων και την αποσυµφόρησή της από εντατικές αποκλειστικές χρήσεις Αξιολόγηση και τον συντονισµό των αναπτυξιακών προγραµµάτων των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων που ενεργοποιούνται στην ζώνη και την ένταξη αυτών σε ενιαίο πλαίσιο υπό τους ανωτέρω γενικούς στόχους. Συµβολή στην ενηµέρωση, ενεργοποίηση και συµµετοχή των πολιτών, για την εφαρµογή του παρόντος και την διαφύλαξη του πολύτιµου χαρακτήρα του φυσικού αυτού πόρου. 1.β. Αρχές σχεδιασµού και κανόνες χωροθέτησης χρήσεων για την παραλία Γλυφάδας ιάκριση των ζωνών διαχείρισης της ΚΕ (ζώνη 4β) από την κοινόχρηστη έκταση της ίδιας ζώνης, µε χρήσεις συµβατές µε τις ρυθµίσεις του Π /τος. Αυτές είναι: - (α) πέντε εστιατόρια 300τµ έκαστο µε περιορισµένες θέσεις στάθµευσης και αύλιο χώρο, µε πρόβλεψη νέων κτιρίων σε δύο ορόφους µετά από µελέτη υψών, ώστε να προκύπτουν ταράτσες µε θέα, διασπαρµένα έτσι ώστε να εξυπηρετούν το σύνολο των επισκεπτών της ακτής και να αποτρέπεται η µετατροπή τους σε νυκτερινά κέντρα, δηλαδή: - διατηρούνται τα δύο νοτιότερα (παρά τον Ναυτικό Όµιλο και το αλιευτικό καταφύγιο), µε ενδεχόµενες µικρές µετατοπίσεις, ώστε να εξυπηρετούν τις δύο πρώτες Μαρίνες και την 1 η ακτή κολύµβησης, - καταργούνται τα δύο που βρίσκονται στην κεντρική ακτή κολύµβησης και χωροθετείται ένα νέο λίγο βορειότερα ώστε να εξυπηρετούνται οι λουόµενοι χωρίς να διασπάται η ενότητα της ακτής, - καταργείται αυτό της κεντρικής χερσονήσου και χωροθετείται βορειότερα ώστε να εξυπηρετεί την 3 η ακτή κολύµβησης και τη 4 η Μαρίνα, - στο νότιο τµήµα της ζώνης 4β («Αστέρια») επιτρέπεται η ανέγερση ενός εστιατορίου µέγιστου εµβαδού 300τµ, αλλά σε νέα θέση ώστε να απελευθερωθεί το συντοµότερο- η ζώνη αιγιαλού και παραλίας η οποία πρέπει να αποδοθεί σε κοινή χρήση και να ελεγχθεί η ενδεχόµενη καταστρατήγηση της χρήσης και του εµβαδού του σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π /τος. - (β) έκταση υπαίθριων καλλιτεχνικών εκθέσεων, ή ανθαγοράς ή έκθεση βιβλίου, µε ελαφρές κατασκευές µερικά λυόµενες (σταθερά στοιχεία- πέργκολες και προσωρινά πετάσµατα), που χωροθετείται σε γραµµική ανάπτυξη στη συνέχεια του κέντρου περίθαλψης θαλάσσιας χελώνας, 2

12 - (γ) ενοικίαση ποδηλάτων και χώρο εκµάθησης επισκευών, που χωροθετούνται στην αρχή της 3 ης µαρίνας και κοντά στην έκταση του ΟΚΙ. - (δ) περιστρεφόµενη κατασκευή (ρόδα), που λειτουργεί ως τοπόσηµο και σηµείο θέας βραχυχρόνιας επίσκεψης, που χωροθετείται στο λιµενοβραχίονα της 3 ης Μαρίνας, ή σε άλλη κατάλληλη θέση µετά από µελέτη, λαµβάνοντας υπόψη τα τεχνικά ζητήµατα (πχ θεµελιώσεις) αλλά και την ανάγκη αποφυγής της όχλησης στις παρακείµενες περιοχές κατοικίας. - (ε) χώροι στάθµευσης χωροθετηµένοι πλησίον των οδικών εισόδων, µε υποχρεωτική πρόβλεψη θέσεων µεγάλων οχηµάτων και µοτοποδηλάτων, των οποίων η έκταση θα προσδιοριστεί µε τις οριστικές µελέτες λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις ως προς την υποχρέωση εξασφάλισης θέσεων στάθµευσης ανά χρήση, αλλά και τις κατωτέρω αρχές πολιτικής µετακινήσεων και πρόσβασης. Εφαρµογή συστήµατος ηλεκτρονικής πληροφορίας για την διαθεσιµότητα θέσεων στην είσοδο της οδού ιαδόχου Παύλου. - Στις εκτάσεις διαχείρισης της ΚΕ µπορούν να προστεθούν και άλλες από τις κατωτέρω δραστηριότητες, σε συνεννόηση µε τον ήµο (π.χ. περίπτερα, πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής). Απόδοση της υπόλοιπης έκτασης (της ζώνης 4β) σε χρήσεις κοινόχρηστου χαρακτήρα, µε προοπτική παραχώρησης της στον ήµο Γλυφάδας µέσω προγραµµατικής σύµβασης. Αυτή η έκταση θα περιλαµβάνει: - Ευρεία ζώνη πεζόδροµου ποδηλατοδρόµου η οποία θα διατρέχει την έκταση, όπως φαίνεται στο συνηµµένο σχέδιο, έτσι ώστε να επιτρέπει διαδροµές ταχείας διέλευσης αλλά και βόλτας, ή δυνατόν µε διάκριση ηλικιών. Ενδεχόµενη χωροθέτηση πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής µε ποδήλατο στη κεντρική χερσόνησο στα πλαίσια της οριστικής µελέτης. Η διαδροµή ακολουθεί στο βόρειο τµήµα τη χάραξη παρά το τράµ, αλλά µόλις το επιτρέπει το πλάτος εισέρχεται νοτιοδυτικά ώστε να προσεγγίζει την ακτή, να αξιοποιεί το µήκος των λιµενοβραχιόνων, να οριοθετεί τη ζώνη παραλίας και να επικοινωνεί µε τις κατωτέρω εκτάσεις καθιστικών, θέας και το άλσος πρασίνου. Όπου είναι αναγκαίο διακρίνεται ο ποδηλατόδροµος από τον/τους πεζόδροµο/ους. - Βασική δραστηριότητα στον πεζόδροµο η πώληση αναψυκτικών µε µικρά τροχήλατα οχήµατα, ειδικού σχεδιασµού ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υγιεινής (ξηρός πάγος) αλλά να έχουν περιορισµένες διαστάσεις (max 0,8 κµ), - Εκτάσεις στάσης θέας (belvedere) µε καθιστικά ελεύθερης πρόσβασης, στις απολήξεις της κεντρικής χερσονήσου και των µεγάλων λιµενοβραχιόνων Εκτάσεις ποικίλων λειτουργιών σε περιορισµένες ζώνες «σκληρών επιφανειών» συµπληρωµατικά µε τις ζώνες φύτευσης, όπως: - Πλατεία µε δυνατότητα φιλοξενίας υπαίθριων ήπιων πολιτιστικών εκδηλώσεων, µε εξέδρες λυόµενης ή ηµιµόνιµης κατασκευής (στη θέση όπου και σήµερα στην αρχή της 3 ης Μαρίνας), - Χώρο υπαίθριων ήπιων αθλοπαιδιών κοντά στον Ναυταθλητικό Όµιλο, - Έκταση ελεύθερου εφηβικού παιχνιδιού, (πχ. skate board, patinage) στην απελευθερούµενη από το Λούνα Πάρκ έκταση, - Παιδική χαρά, και διαδροµή παιδικού ποδηλάτου (στη κεντρική χερσόνησο πριν από το άλσος), µε ενδεχόµενη χωροθέτηση πρότυπου πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής µε ποδήλατο, - Περίπτερα εξυπηρέτησης του κοινού µε ελεγχόµενη ζώνη επέκτασης (περιορισµένου αριθµού 3-5 σε συνδυασµό και µε τις στάσεις του τραµ) Αναβάθµιση και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των Μαρινών (ζώνες 6γ), µε παράλληλη αξιοποίηση των βραχιόνων για περίπατο και στάση. Επέκταση του Λιµεναρχείου και του Πύργου Ελέγχου (µε τους όρους δόµησης του Π /τος), µε δυνατότητα πύργου ελέγχου, µέγιστου ύψους βάσει των σχετικών διατάξεων µετά από πρόταση των λιµενικών αρχών. 3

13 Αναβάθµιση και περιβαλλοντική αποκατάσταση των ακτών κολύµβησης (ζώνες 3α), µε εξυγίανση της άµµου όπου είναι αναγκαίο, απαγόρευση της στάθµευσης στην αµέσως περιβάλλουσα ζώνη και εξυπηρέτησή τους από τα παρακείµενα εστιατόρια διαχείρισης ΚΕ. Εµπλουτισµός των λειτουργιών των ακτών µε χώρους υγιεινής, αποδυτήρια (20τµ ανά ακτή), πύργο ναυαγοσώστη, οριοθετηµένη ζώνη οµπρελών σε περιορισµένα τµήµατα του µετώπου, όπως φαίνονται στο σχέδιο και ήπιες αθλητικές δραστηριότητες στην κεντρική ακτή κολύµβησης (beach volley, surfing, κανώ κλπ). Συνδυασµός µε ζώνες φύτευσης για λόγους σκίασης και δροσιάς (αλµυρίκια) και ξύλινους διαδρόµους κυκλοφορίας. Αναβάθµιση και απρόσκοπτη λειτουργία του Ναυταθλητικού Οµίλου (ζώνη7), µε ενδεχόµενη επέκταση των κατασκευών και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τους όρους του Π /τος. Αναβάθµιση του αλιευτικού καταφύγιου (ζώνη 8) µε εγκατάσταση υπαίθριου µαρµάρινου στεγασµένου πάγκου πώλησης ιχθύων και µικρού κτιρίου φύλαξης και χώρων υγιεινής(50τµ). Αρχές κυκλοφορίας/στάθµευσης: - Αποτροπή της προσέλευσης του ΙΧ αυτοκινήτου στην παραλία και περιορισµός των θέσεων στάθµευσης, γύρω από τις εισόδους στην παραλία (στις διασταυρώσεις µε τραµ) και κατά µήκος της οδού ιαδόχου Παύλου, µετά από κατάλληλη διαµόρφωση και µελέτη ώστε να µετατραπεί σε οδό ήπιας κυκλοφορίας, µε αποτροπή διερχόµενης διαµπερούς κίνησης. - Περιορισµός του αριθµού των διαβάσεων στις απολύτως απαραίτητες (όπως φαίνεται στο συνηµµένο σχέδιο) ώστε να µην υποχρεώνονται οι συρµοί του τραµ σε συχνή επιβράδυνση, µετά από συνεργασία µε ΜΕΟ και Τραµ ΑΕ. - Μετατροπή των οδών προσέλευσης στις Μαρίνες σε «ήπιας κυκλοφορίας» µε ελεγχόµενη στάθµευση και κατάλληλη τιµολογιακή πολιτική που θα αποτρέπει την µακρόχρονη στάθµευση. - Πυκνή υψηλή φύτευση των χώρων στάθµευσης και αντικατάσταση του υλικού επίστρωσης από άσφαλτο σε υδατοπερατά και θερµοαπωθητικά υλικά. Αρχές µελέτης φύτευσης και διαµόρφωσης εκτάσεων πρασίνου: µε βασικό κορµό ένα άλσος στην κεντρική χερσόνησο, ζώνες δενδροστοιχιών κατά µήκος του πεζόδροµου, εναλλασσόµενες µε χαµηλή βλάστηση για λόγους θέας, διαµορφώσεις ζωνών πρασίνου όπως σηµειώνονται στο σχέδιο µε πρόβλεψη συστάδων δένδρων, ξέφωτα και σκίαση µε αναρριχόµενα φυτά σε ενδεχόµενα καθιστικά- πέργκολες, ώστε να είναι εφικτή η χρήση «πικ-νικ». Ανάλογη αντιµετώπιση στις ζώνες πάνω από τις ακτές κολύµβησης µε εξυγίανση του εδάφους, και τέλος πρόβλεψη ζώνης υψηλού πρασίνου µεταξύ των εστιατορίων και της γραµµής τραµ (όπου είναι κοντά) για λόγους ηχοµόνωσης. Τήρηση των κανόνων φύτευσης και επιλογής ειδών κατάλληλων για τις παράκτιες ζώνες έτσι όπως έχουν εγκριθεί από τον Οργανισµό Αθήνας. Αρχές χρήσης υλικών στις διαµορφώσεις και την «επίπλωση» Χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον όπως περιγράφονται στην παρ3τουαρ10 του Π /τος και ιδιαίτερα αντικατάσταση όλων των ασφαλτοστώσεων. Αρχές φωτισµού και ηχητικών εγκαταστάσεων: χαµηλός και περιορισµένος φωτισµός στο απολύτως αναγκαίο για λόγους ασφάλειας, ώστε να µην αλλοιώνεται η σχέση µε τη φύση, απαγόρευση τοποθέτησης µεγαφώνων στον δηµόσιο χώρο, και περιορισµός της έντασης της ενδεχόµενης µουσικής στα εστιατόρια, στα 50 ντεσιµπέλ. 2. Ρόλος της προκαταρκτικής µελέτης. Επόµενα στάδια Η παρούσα προκαταρκτική µελέτη αποτελεί δεσµευτικό κατευθυντήριο πλαίσιο για: - την εκπόνηση εξειδικευµένων οριστικών µελετών από επί µέρους εµπλεκόµενους φορείς, ή από ενιαίο άλλο φορέα, 4

14 - τη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων συνεργασίας µεταξύ ΟΤΑ, ΚΕ ή άλλων φορέων, - την σύναψη ιδιωτικών συµβάσεων ενοικίασης και, - την δροµολόγηση επί µέρους έργων, ανάλογα µε τις πρωτοβουλίες, τις δυνατότητες χρηµατοδότησης και την κατανοµή ρόλων και αρµοδιοτήτων. Οι οριστικές µελέτες θα υποβληθούν επίσης για έγκριση από την ΕΕ του Οργανισµού Αθήνας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το Αρ10 παρ 3-4 του από Π /τος. Στο στάδιο αυτό µπορούν να γίνουν οι αναγκαίες προσαρµογές, διευκρινίσεις στην ακριβή οριοθέτηση των χρήσεων, την εξειδίκευσή τους και τις αρχές λειτουργίας τους (όπως πχ του εφηβικού παιχνιδιού, των καλλιτεχνικών εκθέσεων, της ρόδας, της στάθµευσης κλπ), τον προσδιορισµό του µέγιστου εµβαδού κατάληψης ανά χρήση λαµβάνοντας υπόψη την τήρηση των ανωτέρω των αρχών σχεδιασµού και την εξασφάλισης της κύριας χρήσης που είναι ο παράκτιος περίπατος. Η Γραµµατέας της Ε/Ε Η Πρόεδρος της Ε/Ε Αναστασία Αβδελίδου Αικατερίνη Συκιανάκη 5

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ1.3.04 Π. Δ. (ΦΕΚ 254Δ) ΠΔ/ ΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ Καταγραφή για το τμήμα από Άλιμο μέχρι Βούλα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ... 3 1.1 Συνοπτική καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Παραθαλάσσια Μητρόπολη: Παρεμβάσεις ανάδειξης του παράκτιου μετώπου του Σαρωνικού

Αθήνα, Παραθαλάσσια Μητρόπολη: Παρεμβάσεις ανάδειξης του παράκτιου μετώπου του Σαρωνικού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ Αθήνα, Παραθαλάσσια Μητρόπολη: Παρεμβάσεις ανάδειξης του παράκτιου μετώπου του Σαρωνικού Ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις ακτές κολύμβησης

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα ανάπτυξης του παράκτιου μετώπου της Αθήνας: Ο Φαληρικός Όρμος

Ζητήματα ανάπτυξης του παράκτιου μετώπου της Αθήνας: Ο Φαληρικός Όρμος Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ε Σ Ε Π Ε Μ Β Α Σ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Ν Α Σ Τ Ι Κ Ο Χ Ω Ρ Ο ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 8 ου : «Οι πόλεις στην Ελλάδα και τον ευρωπαϊκό χώρο. Η πόλη και το νερό» Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας Νοµός: Θεσσαλονίκης ΟΤΑ: ήµος Θεσσαλονίκης 2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3. Υπεύθυνος έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική-Σχεδιασµός του χώρου- Κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία Μάθηµα: Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασµού και της οικιστικής ανάπτυξης. ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 15/09/2015 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 15/09/2015 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαµάτα 17-07-2009 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. /νση: Πολυβίου 6 Ταχ. Κώδικας: 24 100 Τηλ.: 2721363451 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικό αναψυκτήριο και βελτίωση εξοπλισμού στα αποδυτήρια του θεάτρου ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 44.020,54 ευρώ ( 15.000.000 δρχ. ) ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 27.684,62

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 45 12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Η ιδέα της διαµόρφωσης δικτύων πρασίνου στη Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε αρχικά κατά τον ανασχεδιασµό της πόλης από τους πολεοδόµους Ernest Hebrard και Κωνσταντίνο Κιτσίκη και

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Οδηγός ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 / ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» εκέµβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.)

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΣΚΥΡΟΣ : Χωροταξική οργάνωση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Λιναριάς Σκύρου 1. Σχετική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας ΟΣΑΑ Ορεστιάδας 2007-2013 Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας Δήμος Ορεστιάδας Σκοπός Η ανάπλαση, χωρική και κοινωνική ανασυγκρότηση, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση στοχευμένου θύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Δημούδη Σοφία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ, Ταμιωλάκη Άννα Μαρία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Σκοπός της παρούσας ομιλίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χωροταξικός σχεδιασµός & υδατοκαλλιέργειες στον ευρωπαϊκό χώρο Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Η ανασυγκρότηση του κέντρου με άξονα την Πανεπιστημίου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικών παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! 1 Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! Η Ευρώπη αλλάζει. Η Χώρα επαναπροσδιορίζεται. Ο Δήμος Κοζάνης σε μετάβαση. Επιλογή μας, αλλά και αναγκαιότητα, η αλλαγή. Αλλαγή που σημαίνει κίνηση! Η πόλη

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ο Δήμος Αγρινίου προετοιμάζει στρατηγική ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Βιώσιμη στρατηγική για αστική ανάπτυξη παύει πλέον

Διαβάστε περισσότερα

1.- Η πρόταση αφορά στην οργάνωση ενός συνόλου κατοικιών η οποία διαμορφώνει συγχρόνως ένα συνεχές σύστημα δημόσιων, υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνο

1.- Η πρόταση αφορά στην οργάνωση ενός συνόλου κατοικιών η οποία διαμορφώνει συγχρόνως ένα συνεχές σύστημα δημόσιων, υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνο 1.- Η πρόταση αφορά στην οργάνωση ενός συνόλου κατοικιών η οποία διαμορφώνει συγχρόνως ένα συνεχές σύστημα δημόσιων, υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνου που διατρέχει και συνδέει τον οικισμό από το βουνό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Γενική παρατήρηση Άρθρο 1 Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης,

Διαβάστε περισσότερα

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90)

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) (Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Το παρόν ερωτηµατολόγιο αφορά σε µία προσπάθεια της ιεύθυνσης. Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ήµου Παλαιού Φαλήρου να συγκεντρώσει,

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Το παρόν ερωτηµατολόγιο αφορά σε µία προσπάθεια της ιεύθυνσης. Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ήµου Παλαιού Φαλήρου να συγκεντρώσει, ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Παρνασσού & Αρτέµιδος, 17561 ΤΗΛ. : 213 20 20 298 ΦΑΞ. : 213 20 20 296 E-mail: prasino.dpf@palaiofaliro.gr Website: www.palaiofaliro.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ Βασικές Παράμετροι του σχεδιαστικού πλαισίου η ικανοποίηση / εξυπηρέτηση των σημερινών χρηστών του χώρου η διαφύλαξη /ανάδειξη της ιδιαιτερότητας του χώρου η αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «ΟικοΚρήτη» Ο η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4 ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4 ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΡΗΜ. : Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2007-2013 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΡΗΣΗ: 2013 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΥΠ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : 4.550.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Κασσανδριανού Ρηγίνα Τηλέφωνο / Φαξ: 2424022864 Αριθμός Απόφασης : 44 / 2014 Θέμα: Χωροθέτηση τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/2014 της τακτικής συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων

Διαβάστε περισσότερα

Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)».

Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN), ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ NAFPLIO A. THE HISTORIC CHARACTER OF THE CITY B. PROPOSALS FOR PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THE OLD CITY - VIEW FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα έρευνας Τουρνικιώτης ΕΜΠ Βασενχόβεν Βασιλοπούλου Βασιλειάδης Καρύδη Καφαντάρης Κίτσος Μουζακίτης Πατατούκα

Ομάδα έρευνας Τουρνικιώτης ΕΜΠ Βασενχόβεν Βασιλοπούλου Βασιλειάδης Καρύδη Καφαντάρης Κίτσος Μουζακίτης Πατατούκα Ομάδα έρευνας Παναγιώτης Τουρνικιώτης καθηγητής ΕΜΠ Μαρία Βασενχόβεν Χριστίνα Βασιλοπούλου Βασίλης Βασιλειάδης Ηώ Καρύδη Φάνης Καφαντάρης Βασίλης Κίτσος Σταύρος Μουζακίτης Έλενα Πατατούκα αρχιτέκτονες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 136/2013 Ημέρ. Απόφασης : 29/11/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 Λιμάνι Χερσονήσου Ιούνιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δήμος Λάρνακας Δήμος Λιβαδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Συνέδριο " ηµόσια Έργα" 19-21 Απριλίου 2005 ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος.Σ. Αττικό Μετρό ΑΕ Επικ.Καθηγητής, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Ηµερίδα Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ.

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Σαµπάνης, ²Π. Σαµπάνης, ³Π. Σταµάτης, ³Μ. Κόνσολας ¹ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών-Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/6-3-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. Αριθ. ΟΙΚ. 3761 ΦΕΚ Δ 557/5-6-2003 "Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 169

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: Προς: Πίνακας Αποδεκτών Προς: Πίνακας Αποδεκτών Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: 12.5.09 Κοινοποίηση: Πίνακας Κοινοποιήσεων Θέµα: Ανεξέλεγκτοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε με την

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : Πατησίων 147 Τ.Κ. : 112 51 Πληροφορίες : Δρ Χ. Βερβέρης Τηλέφωνο : 210 8646065 FAX: : 210 8662024

Δ/νση : Πατησίων 147 Τ.Κ. : 112 51 Πληροφορίες : Δρ Χ. Βερβέρης Τηλέφωνο : 210 8646065 FAX: : 210 8662024 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα 27 / 5 / 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, Α.Π. 17770/792 ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Η πόλη ως καταλύτης για ένα αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Διαπιστώσεις Πού ζούμε ; Ο χάρτης αναπαριστά τη συγκέντρωση πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακή κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία «Προσεγγίσεις του εφαρµοσµένου αστικού σχεδιασµού στην Ελλάδα» Υπεύθυνοι µαθήµατος: Κ. Σερράος, Ε. Κλαµπατσέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε. Ν.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη 25.09.2016 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1 Η πολιτική αστικής ανάπτυξης περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος και διαβίωσης του πληθυσμού. Η βελτίωση επηρεάζει την ελκυστικότητα της πόλης και αυξάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ:

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΟΛΠ. ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Η διαδικασία πώλησης του λιμανιού του Πειραιά στους ιδιώτες μπαίνει στην τελική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 2012 Είναι αποδεκτό σε παγκόσμιο επίπεδο ότι οι κλασσικές πρακτικές διαχείρισης της αλιείας, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα

Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : Εξοχικές κατοικίες στο Σκροπονέρι Ευβοίας Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα και από την ακανόνιστη

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax : 2810-335040 E-mail: vxidianos@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Θεσσαλίας Νοµαρχία: Τρικάλων ΟΤΑ: ήµος Τρικκαίων 2. Τίτλος έργου: Υποστήριξη του ήµου Τρικκαίων στην προσυµβατική διαδικασία επιλογής Σ ΙΤ για την ανέγερση και εκµετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 07 9ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΟΜΑ Α 2 ΠΕΡΙΟΧΗ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2009 ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 1 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1956 ΛΑΡΙΣΑ 1960 ΛΑΡΙΣΑ 1970 ΛΑΡΙΣΑ 1980 Η ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360172 - Fax: 2755360179

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1. Εισαγωγή Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2016 1.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις: Α) του ν. 4336/2015

Διαβάστε περισσότερα

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης στόχο έχει: την συλλογή προτάσεων για την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και την υλοποίηση αυτών, δημιουργώντας μία τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ: Αντιπλημμυρική Προστασία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3.9.2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή 1. Γενικές Αρχές 155 2. Εναλλακτικές Επιλογές για το ΤΑΑ 162 3. Απαιτούµενες ιαδικασίες 168 ΠΕ 4: ιερεύνηση προοπτικής δηµιουργίας Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης και Αξιολόγηση της Σκοπιµότητας 5. Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Στις προαναφερόµενες ιστοσελίδες αναρτώνται επίσης σχέδια του Παγκρητίου Σταδίου σε κλ. 1/ 250 µετά από αιτήµατα συµµετεχόντων.

Στις προαναφερόµενες ιστοσελίδες αναρτώνται επίσης σχέδια του Παγκρητίου Σταδίου σε κλ. 1/ 250 µετά από αιτήµατα συµµετεχόντων. Αγαπητοί συνάδελφοι, επισυνάπτοµε αρχείο µε τις ερωτήσεις- απαντήσεις για τον Αρχιτεκτονικού ιαγωνισµό Ιδεών "Γενικό Σχέδιο για την αξιοποίηση ακινήτου του Παγκρητίου Σταδίου ήµου Ηρακλείου που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Το άρθρο 162 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Το άρθρο 162 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Θεσσαλονίκη Ταχ.Κώδικας : 570 01 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα