ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΛΥΦΑ ΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΛΥΦΑ ΑΣ"

Transcript

1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΛΥΦΑ ΑΣ Αποσπάσµατα από τις εισηγήσεις προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισµού Αθήνας στις και (11 η και 13 η ) Μελετητές: Ευαγγελίδου Μ. Πολεοδόµος Κλουτσινιώτη Κ. Γεωπόνος Εισηγητής: Μ. Παπανικολάου, Πολεοδόµος Προϊστάµενος Οργανισµού Αθήνας 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1.α. Γενικά Ο Οργανισµός Αθήνας έχει ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο του σχεδιασµού του παράκτιου χώρου του Ανατολικού Σαρωνικού µε την έκδοση του κανονιστικού Π /τος (ΦΕΚ 254 /04), το οποίο ρυθµίζει τις χρήσεις και τα περιθώρια δόµησης ανά ζώνη. Λόγω της περιπλοκότητας του ιδιοκτησιακού και διαχειριστικού καθεστώτος της έ- κτασης δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί και το επόµενο στάδιο σχεδιασµού που αφορά στον αστικό σχεδιασµό (urban design), παρά την προσπάθεια που κατεβλήθη στα πλαίσια του προγράµµατος αναβάθµισης της προολυµπιακής περιόδου. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαίο να προβλεφθεί (α) η έγκριση των µελετών διαµόρφωσης κάθε ζώνης από τον Οργανισµό Αθήνας, µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και (β) η έγκριση της αρχιτεκτονικής µελέτης από την Β βάθµια αντί της Α βάθµιας ΕΠΑΕ, ώστε να διασφαλιστεί ενιαία θεώρηση από λειτουργική, κυκλοφοριακή, περιβαλλοντική και αισθητική άποψη καθώς και συνέχεια στο σχεδιασµό: πεζόδροµοι, ποδηλατόδροµοι, περιορισµός των περιφράξεων όπου αναγκαίο, όγκοι δόµησης, ζώνες φύτευσης, κατάλληλα υλικά και είδη φυτών κλπ, (Π από , Άρ10παρ3-4, συνηµµένο απόσπασµα). Για την ορθότερη εφαρµογή αυτής της διάταξης ο Οργανισµός Αθήνας εξέδωσε το έγγραφο κατευθύνσεων/ προδιαγραφών, όπου προσδιορίζονται τα αναγκαία στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνουν οι σχετικοί φάκελοι µελετών διαµόρφωσης και αναλυτικότερες κατευθύνσεις για την φύτευση µε είδη κατάλληλα για τον παράκτιο χώρο. 1.β. Ιστορικά στοιχεία για την παρούσα έκταση Η εισήγηση αφορά στις ζώνες 3α,4β,6γ, 7 και 8 της παραλίας Γλυφάδας (σχέδιο 1) η οποία, σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα στοιχεία µας, ανήκει ιδιοκτησιακά στο ήµο Γλυφάδας, (οι ακτές κολύµβησης 3α και οι µαρίνες 6β), στην ΚΕ (ζώνη 4β) και στον Ναυτικό Όµιλο Γλυφάδας (ζώνη 7) και το αλιευτικό καταφύγιο (ζώνη 8), ενώ µικρό 1

3 τµήµα της 4β έχει παραχωρηθεί στο Σύλλογο «Αρχέλων» για τη στέγαση υποδοµών σχετικών µε την προστασία της θαλάσσιας χελώνας. Η περιοχή έχει µελετηθεί αρχικά από το ΥΠΕΧΩ Ε/ ΕΕΑΠ, στα πλαίσια του προγράµµατος Ολυµπιακής Αναβάθµισης αλλά η σύµβαση διακόπηκε «λόγω αδυναµίας του αναδόχου σχήµατος να αντιµετωπίσει τα ελαττώµατα και παραλήψεις της µελέτης», µεταξύ των οποίων ότι δεν ελάµβανε υπόψη το υπό επεξεργασία Π του Οργανισµού Αθήνας µε συνέπεια να µην ολοκληρωθεί το έργο προ του Η πρώτη πρόταση για έγκριση µελέτης διαµόρφωσης για την έκταση, µετά την έκδοση του Π /τος, υποβλήθηκε από την Νοµαρχία Αθήνας το 2005, η οποία διετίθετο να χρηµατοδοτήσει έργο ανάπλασης των ακτών. Η Υπηρεσία µας υπέδειξε την ανάγκη συνεργασίας µε την ΚΕ και τον ήµο Γλυφάδας για ενιαία υποβολή µελέτης «λόγω της λειτουργικής και χωροταξικής αλληλεξάρτησης» των ζωνών. Η Νοµαρχία στη συνέχεια επεξεργάστηκε ολοκληρωµένη πρόταση ένταξης του έργου ανάπλασης της ζώνης σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα στα πλαίσια των ΠΚΣΑ (Πρότυπων Καινοτό- µων Σχεδίων Ανάπτυξης) του ΥΠΟΙΟ, για την οποία ο Οργανισµός Αθήνας είχε εκφράσει εγγράφως την υποστήριξή του, λόγω της σηµασίας της έκτασης σε µητροπολιτικό επίπεδο και της σηµασίας που θα είχε η χρηµατοδότηση των έργων εφαρµογής του Π /τος. Το 2007, υποβλήθηκαν φάκελοι µελέτης διαµόρφωσης από τον Σύλλογο Αρχέλων και την ΚΕ, για τις οποίες ο Οργανισµός Αθήνας διευκρινίστηκε στη σχετική αλληλογραφία ότι η µεν πρώτη µελέτη λόγω της µικρής έκτασης δεν µπορεί να εγκριθεί αυτόνοµα, για δε την δεύτερη καταγράφηκαν παρατηρήσεις σε σχέση µε τα κενά/ατέλειες της µελέτης (χωροθέτηση κτιρίων επί των ζωνών αιγιαλού/παραλίας, α- ριθµός κτιρίων άνω των επιτρεποµένων, διάσπαση έκτασης σε τµήµατα διαχείρισης ανά «εκµεταλλεύσεις», τεκµηρίωση αναγκαιότητας προτεινόµενων λιµενικών έργων, τοπογραφική αποτύπωση, φύτευση κλπ). Πλην αυτών των παρατηρήσεων, ο Οργανισµός τοποθετήθηκε θετικά στην πρόθεση της ΚΕ και της υποβληθείσας µελέτης να διακρίνει τις «εκµεταλλεύσεις» από την υπόλοιπη έκταση η οποία πρόκειται να παραχωρηθεί από την ΚΕ στο ήµο, βάσει προγραµµατικής σύµβασης, ως κοινόχρηστος χώρος. όθηκαν όµως οδηγίες για την αναδιάταξη της χωροθέτησης των κτιρίων και της στάθµευσης έτσι ώστε να µη καταλαµβάνουν εκτάσεις αιγιαλού και παραλίας, να µη παρακωλύουν τη χρήση των µαρινών, να υλοποιούν την αρχή της αποτροπής προσέλευσης του κοινού µε ΙΧ αυτοκίνητο, στο βαθµό που η ζώνη εξυπηρετείται κάλλιστα από δηµόσιες συγκοινωνίες (τραµ και ΟΑΣΑ), και κυρίως να µη διασπούν την ενότητα του κοινόχρηστου χώρου. Επίσης υποδείχθηκε η ανάγκη χωροθέτησης και άλλων πλην των εστιατορίων χρήσεων από τις προβλεπόµενες στο Π, βελτίωσης της χάραξης του κεντρικού πεζόδροµου ποδηλατόδροµου ώστε να εξυπηρετούνται οι ανωτέρω στόχοι και συµπλήρωσης της µελέτης σε επίπεδο φύτευσης και αρχών διαµόρφωσης του ελεύθερου χώρου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Π /τος. Ακολούθησε σειρά συσκέψεων µε στελέχη της ΚΕ, η οποία εν τω µεταξύ έχει αρχίσει τις αγωγές εξώσεων των µισθωτών στην έκταση, ώστε να είναι δυνατή η εφαρµογή της σχετικής διάταξης του Π /τος (Αρ4παρ2.στ), µε βάση την οποία, στα πλαίσια της µελέτης διαµόρφωσης θα προσδιοριστεί «η θέση και η µορφή των νέων εστιατορίων αναψυκτηρίων». Σε απάντηση αιτήµατος του ΣτΕ και εγγράφου του δικηγόρου των µισθωτών, η Υπηρεσία µας έχει υποστηρίξει τη σχετική διάταξη και κατά συνέπεια την ακολουθούµενη από την ΚΕ διαδικασία. Σε συνέχεια (2008) η ΚΕ υποβάλλει νέους φακέλους, µε «Μελέτη Χωροθέτησης Εκµεταλλεύσεων» και όπως διευκρινίζεται µε τα συνοδευτικά έγγραφα αιτείται η «κατ αρχήν έγκριση χωροθέτησης των εκµεταλλεύσεων, προκειµένου να διευκολυνθούµε στην διαδικασία αποµάκρυνσης των σηµερινών εκµεταλλεύσεων, µέσω της διαδικασίας αγωγών εξώσεων που έχουµε ήδη ξεκινήσει µε την εκ παραλλήλου προκή- 2

4 ρυξη διαγωνισµών µίσθωσης των νέων εκµεταλλεύσεων που θα πρέπει να γίνουν άµεσα», και προκειµένου να προχωρήσει στη σύνταξη κανονισµού λειτουργίας και την υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας µε τον ήµο. Στην ίδια κατεύθυνση ο ήµαρχος Γλυφάδας ζητά να επισπευθεί η έγκριση της υποβληθείσας µελέτης ώστε να προχωρήσει στην υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης µε την ΚΕ. Τέλος η ΕΤΑ προχωρεί στην ανάθεση µελετών για το έργο «Ανάπλαση Αναµόρφωση τµήµατος παραλιακής ζώνης Αττικής µε υποδοµή Πεζοδρόµου - Ποδηλατοδρό- µου», για την υποστήριξη του οποίου ζητά τη συνεργασία του Οργανισµού Αθήνας (2009). Κατόπιν τούτων ο Οργανισµός Αθήνας, λόγω της σηµασίας της περιοχής για το µητροπολιτικό συγκρότηµα, της εµπλοκής διαφόρων φορέων στις επί µέρους ζώνες που δεν µπορούν να µελετηθούν αυτόνοµα, αλλά και λόγω της εκπνοής του µεταβατικού διαστήµατος για την παραµονή των προς αποµάκρυνση ή µετεγκατάσταση κτιρίων (βάσει των Άρθρων 4παρ2.στ. και 12.παρ1 του από Π /τος ΦΕΚ254 ), αποφάσισε να εκπονήσει «Προκαταρκτική Μελέτη ιαµόρφωσης» -λαµβάνοντας υπόψη τις κατατεθείσες προτάσεις- και να εισηγηθεί την έγκρισή της από την ΕΕ, ώστε η προµελέτη να λειτουργήσει ως κατευθυντήριο δεσµευτικό πλαίσιο για την περεταίρω επεξεργασία πιο αναλυτικών µελετών από τους επί µέρους φορείς (ΚΕ, ήµος, Λιµεναρχείο, Ναυτικός Όµιλος, Αλιείς, Αρχέλων, ΕΤΑ), τη σύνταξη του κανονισµού λειτουργίας, τη σύναψη των προγραµµατιζόµενων συµβάσεων και τη χρηµατοδότηση τµηµάτων του έργου από τους επί µέρους φορείς που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. (ΥΠΟΙΟ, Νοµαρχία Αθηνών, ΕΤΑ κλπ). Κρίνεται πάντως σκόπιµο να αναλάβει ένας εκ των εµπλεκοµένων φορέων την εκπόνηση της οριστικής µελέτης για λόγους οικονοµίας κλίµακας και καλύτερου αποτελέσµατος και ήδη ο Οργανισµός βρίσκεται σε συνεργασία µε την ΕΤΑ, η οποία προετοιµάζει ανάθεση για τη Γλυφάδα. 2. ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι ρυθµίσεις του Π /τος αποτυπώνουν µια ισορροπία µεταξύ αντικρουόµενων αιτη- µάτων και βλέψεων για την περιοχή (από απόλυτη απαγόρευση της δόµησης ως ε- ντατικοποίηση των εγκατεστηµένων χρήσεων) και εµπεριέχουν µιαν αντίληψη αρχιτεκτονικής διαµόρφωσης, η οποία έχει κατά το δυνατόν αποτυπωθεί στους όρους δόµησης και στις χρήσεις. Αναλυτικά ανά ζώνη επιτρέπονται τα εξής: - Ζώνες 3α ελεύθερη ακτή κολύµβησης: χρήσεις «χώροι υγιεινής» µέγιστου εµβαδού 20 τµ ανά ακτή. - Ζώνη 4β, Περιαστικό Πράσινο υπερτοπικού χαρακτήρα: «ελεύθεροι χώροι πρασίνου, υπαίθρια καθιστικά, διαδροµές περιπάτου και ποδηλάτου, µικρά κιόσκιασκίαστρα, υπαίθριοι χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων µικρής κλίµακας, υπαίθριες αθλοπαιδιές µικρής κλίµακας, παιδικές χαρές, χώροι υπαίθριων καλλιτεχνικών εκθέσεων, εστιατόρια αναψυκτήρια, υπαίθριοι και υπόγειοι χώροι στάθµευσης και κέντρο περίθαλψης άγριων ζώων». Τα εστιατόρια δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα 5 µέγιστου εµβαδού 300τµ και ύψους 4,5µ αλλά µε τη µελέτη διαµόρφωσης µπορεί να εγκριθεί 2 ος όροφος στο 30% της ωφέλιµης επιφάνειας µε µέγιστο ύψος τα 7,5µ, ενώ το «κέντρο περίθαλψης» µπορεί να είναι µέγιστου εµβαδού 300µ. Ορίζεται ε- πίσης ότι «τα νοµίµως υφιστάµενα εστιατόρια και αναψυκτήρια που βρίσκονται στο ήµο Γλυφάδας, παραµένουν µέχρι τη λήξη της σύµβασής τους µε την ΚΕ και πάντως όχι πέραν της πενταετίας από τη δηµοσίευση του παρόντος. Η θέση και η µορφή των επιτρεποµένων, ( ) νέων εστιατορίων αναψυκτηρίων καθορίζεται µε τη µελέτη διαµόρφωσης που εγκρίνεται από τον ΟΡΣΑ». 3

5 Σχέδιο 1: Απόσπασµα από τον χάρτη του από Π /τος (ΦΕΚ 254 ) - Ζώνες 6γ Λιµένες Αναψυχής ( Μαρίνες): «µόνο εγκαταστάσεις υγιεινής και γραφείο φύλαξης, εµβαδού µέχρι 20τµ και µέγιστου ύψους 3µ», ενώ «στην 4 η Μαρίνα επιτρέπονται γραφεία διοίκησης και συναφών υπηρεσιών συνδεδεµένων µε τη λειτουργία της Μαρίνας, όπως φυλάκιο, λιµεναρχείο-τελωνείο, κυλικείο, χώροι υγιεινής καθώς και υπαίθριος χώρος στάθµευσης», µέγιστης δόµησης 700τµ και ύψους 4,5µ και σε απόσταση 5µ από τον αιγιαλό. - Ζώνη 7, Ναυταθλητικών Εγκαταστάσεων: Επιτρέπονται κατ αρχήν «χώροι παρα- µονής σκαφών, εγκαταστάσεις καθέλκυσης ανέλκυσης σκαφών, γλύστρες, χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων, τηλεφωνικοί θάλαµοι, µικρά γήπεδα αθλοπαιδειών, προσπελάσεις πεζών και οχηµάτων, πράσινο, ελεύθεροι χώροι, υπαίθρια και ηµιυπαίθρια καθιστικά, ανοικτά κολυµβητήρια, οίκηµα φύλαξης σκαφών, αποθήκη υλικών, εργαστήρια επιδιόρθωσης σκαφών- πανιών χώροι: συγκέντρωσης, διδασκαλίας, βιβλιοθήκης, υποδοχής πληροφόρησης, εστίασης, µαγειρείου, αναψυκτηρίου, κυλικείου, αποδυτηρίων, υγιεινής, ιατρείου, γραφείων διοίκησης, γραµµατείας προπονητών, ελέγχου κριτών, αποθήκευσης µηχανών και καυσίµων σκαφών συνοδείας και φυλάκιο». Εκ των χρήσεων αυτών όµως επιλέγονται µόνο ορισµένες, «για κάθε αθλητικό σωµατείο µε κριτήριο τη δυναµικότητα του οµίλου και την φυσική χωρητικότητα της έκτασης», επιλογή που γίνεται µε την µελέτη διαµόρφωσης. Τέλος οι όροι δόµησης για τον ΝΑΟΓ όπως προκύπτουν από τον πίνακα της παρ3 είναι: 600τµ συνολική επιτρεπόµενη δόµηση µε µέγιστο ύψος 3,5 µέτρα και έναν όροφο. - Ζώνη 8 Αλιευτικό Καταφύγιο: στις θαλάσσιες εκτάσεις ο «ελλιµενισµός σκαφών ε- παγγελµατικής Αλιείας» υπό την εποπτεία της /νσης Αλιείας της Νοµαρχίας και στις χερσαίες η «ανέγερση µικρού λιµενικού φυλάκιου και χώρων υγιεινής µέγιστου εµβαδού 50τµ» σε απόσταση 5µ. από τον αιγιαλό και «η εγκατάσταση υπαίθριου στεγασµένου πάγκου πώλησης ιχθύων». Όσον αφορά στο σηµερινό καθεστώς λειτουργίας των χρήσεων τις οικοδοµικές ά- δειες των κτιρίων, και τις αναφερόµενες στην υποβληθείσα µελέτη αυθαιρεσίες, έχουν ζητηθεί στοιχεία από την αρµόδια Υπηρεσία του ήµου. Γεγονός είναι πάντως, βάσει των στοιχείων της µελέτης του Οργανισµού Αθήνας, προ της έκδοσης του Π /τος ότι οι παραβάσεις αφορούν τόσο στη δόµηση, (υπερβάσεις και καταπατήσεις αιγιαλού) όσο και στις εγκατεστηµένες χρήσεις (νυκτερινά κέντρα και λούνα πάρκ). Όσον αφορά στις µισθώσεις, (βάσει της µελέτης ΚΕ ), οι περισσότερες έχουν λήξει, 4

6 µε εξαίρεση δύο ( Μουράγιο, Σιρόκο ) που λήγουν το 2010 και 11 αντίστοιχα, ενώ για το Παλµέρα δεν υπάρχουν στοιχεία. εν είναι γνωστό στον Οργανισµό αν έχουν γίνει ανανεώσεις των συµβάσεων µετά την έκδοση του Π /τος και αν υπάρχει πρόβλεψη για την εφαρµογή της διάταξης που προβλέπει µετακίνηση των κτιρίων, αλλά από την πρόταση της ΚΕ για µετακίνηση του Σιρόκο φαίνεται ότι το θέµα θα έχει αντιµετωπιστεί. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η περιβαλλοντική και αισθητική ποιότητα της έκτασης είναι εξαιρετικά υποβαθµισµένη τόσο στις περιοχές των εστιατορίων, όσο και στον υπόλοιπο δηµόσιο χώρο που λειτουργεί ως κοινόχρηστος: στις υπαίθριες διαµορφώσεις επικρατεί η άσφαλτος που ευνοεί την ανεξέλεγκτη είσοδο και στάθµευση του ΙΧ, τα κτίρια λόγω των αυθαίρετων επεκτάσεων (ενίοτε καταης Λιµενοβραχίονας 3 Μαρίνας: Νυχτερινό κέντρο και στάθµευση λαµβάνουν ακόµα και εκτάσεις που δεν έχουν µισθωθεί από την ΚΕ ) είναι κακής ποιότητας µε µεγάλης κλίµακας προσωρινές κατασκευές (στέγαστρα κλεισµένα εκ των υστέρων, υπαίθρια µπαρ κλπ) που φτάνουν µέχρι καταπάτηση και ιδιωτικοποίηση του αιγιαλού και της παραλίας, µεγάλα τµήµατα των οποίων έχουν αποκλειστεί από την πρόσβαση του κοινού, λόγω των ιδιωτικών περιφράξεων, η φύτευση είναι ελάχιστη σε κακή κατάσταση συντήρησης, ενώ οι νέες φυτεύσεις στα όρια των «ιδιωτικών» χώρων αποσκοπούν κυρίως στην δηµιουργία ενός «φράγµατος αποµόνωσης» και ενός τοπίου «τροπικού χρώµατος», δηλαδή είναι εκτός ενιαίας λογικής και των προδιαγραφών του Οργανισµού Αθήνας, που δίνουν έµφαση στα είδη του αττικού παράκτιου οικοσυστήµατος. Ένα βασικό πρόβληµα αιτία της όλης υποβάθµισης είναι το γεγονός ότι οι χρήσεις που καταλαµβάνουν την έκταση των τριών χερσονήσων (Λούνα Παρκ Η «πίσω αυλή» του Luna Park: αφιλόξενος εγκαταλελειµµένος χώρος και δύο νυκτερινά κέντρα) επικεντρώνονται στην προσέλκυση νυκτερινής ζωής, προβάλλουν τις αρνητικές επιπτώσεις της εντατικής χρήσης στην εκτός των ορίων τους έκταση (πχ ηχορύπανση, κυκλοφοριακή συµφόρηση κλπ) και δεν επιδεικνύουν καµία µέριµνα για την χρήση του χώρου από το κοινό όλων των ηλικιών, όλες τις ώρες της ηµέρας και όλες τις εποχές του χρόνου, όπως προβλέπουν οι αρχές και οι στόχοι του Π. /τος, και εν τέλει φαλκιδεύουν το βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα της περιοχής που είναι η σχέση της µε τη θάλασσα. 5

7 Η κεντρική χερσόνησος: Ιδιωτικοποίηση της ακτής και αχανής ασφαλτοστρωµένη ζώνη στάθµευσης Λόγω του µεγάλου µήκους της ζώνης, µεσολαβούν διαστήµατα που διατηρούν ένα ευπρεπές περιβάλλον, µεταξύ των οποίων η έκταση του κέντρου περίθαλψης θαλάσσιας χελώνας «Αρχέλων» που λειτουργεί ως πόλος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, κατά βάση µε εθελοντές, στεγαζόµενη σε ξύλινα βαγόνια µε ένα υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων. Από τις ακτές κολύµβησης Οι ακτές κολύµβησης (πλην της νότιας) δεν είναι ιδιαίτερα «φιλικές» στον χρήστη, χρήζουν εξυγίανσης τόσο σε επίπεδο εδάφους και φύτευσης (πχ είναι συχνά τα φαινόµενα ανάµιξης της άµµου µε µπάζα, όπως τα εικονιζόµενα στις ανωτέρω φωτογραφίες ), όσο και στο θαλάσσιο περιβάλλον που κινδυνεύει από φαινόµενα ευτροφισµού. Εν κατακλείδι η αρνητική εικόνα της έκτασης είναι αναστρέψιµη, αρκεί να υπάρξει η βούληση από πλευράς της ΚΕ και του ήµου Γλυφάδας να συνεργαστούν στο όλο εγχείρηµα. Πρόθεση της πρότασης του Οργανισµού Αθήνας είναι να υποδείξει αυτή την κατεύθυνση µε ένα «σχέδιο γενικής διάταξης» που θα εφαρµόζει τους στόχους του ΡΣΑ και του Π /τος. 6

8 Σχέδιο 2: Υφιστάµενη κατάσταση από την µελέτη της ΚΕ ιακρίνεται η κατάληψη σηµαντικών εκτάσεων από χρήσεις που αποκλείουν την πρόσβαση του κοινού στην παραλία. 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΕ ΚΑΙ ΑΡΧΕΛΩΝ Η «πρόταση χωροθέτησης εκµεταλλεύσεων» της ΚΕ, αναγνωρίζει τις ανωτέρω α- δυναµίες και προτείνει την βελτίωση της κατάστασης ως εξής: κεντρικός πυρήνας της πρότασης είναι η χάραξη ενός γραµµικού πεζόδροµου-ποδηλατόδροµου δίπλα στον δρόµο και την γραµµή του τραµ, µε µετατόπιση των παρακείµενων εστιατορίων ( ελφίνια, Σιρόκο και Χρυσή Ακτή ), ενώ για τα «κέντρα διασκέδασης» στις δύο χερσονήσους ( Καράβι, Μουράγιο, Παλµέρα ), δίνει έµφαση στην αναβάθµιση του αρχιτεκτονικού ύφους των κτιρίων αλλά τα διατηρεί σε ανάλογες θέσεις, προσθέτοντας ένα νέο στην απόληξη της καταλαµβανό- µενης από το Λούνα Πάρκ χερσονήσου. Προτείνει ευρεία εφαρµογή της κατ εξαίρεση επιτρεπόµενης από το Π κατασκευής ελαφρών λιµενικών έργων, διαµορφώνει χώρους στάθµευσης εξυπηρέτησης των εστιατορίων σε διάκριση µε τους κοινόχρηστους και δηµιουργεί δύο πλατείες στην αρχή των βραχιόνων της 3 η και 4 ης Μαρίνας, ενώ δεν αναφέρει καθόλου άλλες χρήσεις στους απελευθερούµενους Κοινόχρηστους Χώρους. Ως προς τη φύτευση αναφέρεται στη δηµιουργία «βοτανικών κήπων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΟΡΣΑ» αλλά δεν έχει επεξεργαστεί προτάσεις για τον χαρακτήρα του πρασίνου σε σχέση µε την χρήση του υπαίθριου χώρου (συστάδες, δενδροστοιχίες, ζώνες χαµηλού πρασίνου-ξέφωτα κλπ). Η πρόταση της «Αρχέλων» αποτυπώνει και αξιολογεί θετικά την υφιστάµενη κατάσταση και οριοθετεί τον χώρο της µελλοντικής ανέγερσης του προβλεπόµενου κτιρίου. 4. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΕ Η τελική πρόταση της ΚΕ, παρουσιάζει σηµαντικές βελτιώσεις ως προς την αρχική µελέτη, ενσωµατώνοντας στοιχεία που έχουν συζητηθεί στις συνεργασίες µας, κυρίως σε συµµόρφωση προς το γράµµα του Π /τος. Όµως, ενώ έχουν αφαιρεθεί οι αντίθετες µε το Π προτάσεις του Νοεµβρίου (όπως τα 2 επί πλέον των επιτρεποµέ- 7

9 νων αναψυκτήρια) παραµένει η πρόταση χωροθέτησης δίπλα στο Λιµεναρχείο µιας «εκµετάλλευσης» χωρίς προσδιορισµό της χρήσης, για την οποία αξιοποιεί την προβλεπόµενη δόµηση για γραφεία του Λιµεναρχείου. Σχέδιο 3: Η πρόταση χωροθέτησης εκµεταλλεύσεων της ΚΕ : διατηρεί τα εστιατόρια στις σηµερινές προνοµιακές εκτάσεις µαζί µε στάθµευση και στριµώχνει τον «παραλιακό» πεζόδοροµο παρά τη γραµµή του τραµ Μια συνολική αξιολόγηση από τη σκοπιά των στόχων του Π /τος, θα αναδείκνυε µια ανισόβαρη έµφαση στο θέµα των νέων κτιρίων (δίνει σαφή µορφολογικά στοιχεία και προεκτίµηση κόστους), ενώ δεν αξιοποιεί δεόντως τις δυνατότητες για ουσιαστική αναβάθµιση του Κοινόχρηστου Χώρου, µε προσθήκη νέων χρήσεων προσέλκυσης κοινού και δηµιουργίας ενός πόλου υψηλής πολιτιστικής ποιότητας. Η χωροθέτηση του κεντρικού πεζόδροµου-ποδηλατόδροµου δίπλα στον δρόµο και το τραµ υποβαθµίζει τον χαρακτήρα του ως παραθαλάσσιου περίπατου και η συνεπαγόµενη µετακίνηση των εστιατορίων που σήµερα εξυπηρετούν τις ακτές κολύµβησης, δεν εξυπηρετεί την αρχή της υποστήριξης των σχετικών µε τη θάλασσα δραστηριοτήτων, ενώ η διατήρηση και προσθήκη νέου στην άκρη των χερσονήσων ενισχύει τα ΙΧ και τη στάθµευση στους λιµενοβραχίονες, εµπεριέχει τη λογική των νυκτερινών κέντρων που απαιτούν αποµόνωση. Επίσης η διατήρηση της µονάδας µε τους χώρους στάθµευσης στο µέσον της κεντρικής χερσονήσου, κατακερµατίζει την έκταση, εξωθεί τις κοινόχρηστες χρήσεις (πάρκο µε παιδική χαρά) προς τον αστικό ιστό, τις περιορίζει σε έκταση και δεν ευνοεί την δηµιουργία χώρων φυσικού τοπίου σε σχέση µε την ακτή. 5. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ. Η πρόταση του Οργανισµού Αθήνας παρουσιάζεται στο επόµενο κεφάλαιο µε την εγκριτική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Η κεντρική ιδέα της πρότασης: Οι ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της διαµόρφωσης και πλαισιώνονται από τη ζώνη ποδηλάτου- περιπάτου. Τα εστιατόρια και η στάθµευση αποµακρύνονται από τις χερσονήσους και τη ζώνη παραλίας και χωροθετούνται έτσι ώστε να εξυπηρετούν τους κολυµβητές και τους άλλους χρήστες. 8

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 17ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε/Ε) του Οργανισµού Αθήνας, Πανόρµου 2, συνήλθε η Ε/Ε ύστερα από την πρόσκληση της Προέδρου της, Αικατερίνης Συκιανάκη, µε αρ.πρωτ. 2479/ Στη συνεδρίαση συµµετείχαν: 1. Αικατερίνη Συκιανάκη - Πρόεδρος Ε/Ε 2. Ελπίδα Μακρή - Αντιπρόεδρος Ε/Ε 3. Ιωάννης Λουλουργάς - Μέλος Ε/Ε 4. Γεώργιος Μανούρης - Μέλος Ε/Ε Η Εκτελεστική Επιτροπή ήταν σε απαρτία διότι στη συνεδρίαση συµµετείχαν τα 4 από τα 7 τακτικά µέλη της. Επίσης συµµετείχαν ο Προϊστάµενος του Οργανισµού Αθήνας Μάνος Παπανικολάου και η Γραµµατέας της Ε/Ε Αναστασία Αβδελίδου. ΘΕΜΑ 1: Έγκριση Προκαταρκτικής Μελέτης ιαµόρφωσης στην Παραλία Γλυφάδας, (ζώνες 3α, 4β, 6γ, 7 & 8 του από Π /τος, ΦΕΚ 254 ) Το θέµα εισηγήθηκε ο Προϊστάµενος του Οργανισµού Αθήνας κ. Μάνος Παπανικολάου και µετά από τη συζήτηση που έγινε, η Ε/Ε αποφάσισε οµόφωνα, τα εξής: ΑΠΟΦΑΣΗ Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε/Ε) του Οργανισµού Αθήνας εγκρίνει κατ εισήγηση, τα εξής: Την Προκαταρκτική Μελέτη ιαµόρφωσης της παραλίας Γλυφάδας, που περιλαµβάνει τις ζώνες 3α, 4β, 6γ, 7 & 8 του από Π /τος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ 10 παρ3-4 αυτού, ως εξής: Εισαγωγή Η µελέτη διαµόρφωσης της παραλίας Γλυφάδας αποτελεί ένα «στοίχηµα» για τη µητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, µε στόχο την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, µέσω της ανάκτησης της οικολογικής ποιότητας του παράκτιου χώρου και της καθιέρωσης νέων κανόνων χρήσης και διαχείρισης αυτού, που θα διευρύνουν την ελεύθερη πρόσβαση, τον δηµόσιο /κοινόχρηστο χαρακτήρα του και την αξιοποίησή του σαν ζώνη περιπάτου και την διαµόρφωση αντιλήψεων. Έµµεσα η νέα διαµόρφωση συµβάλλει στην αναβάθµιση της διεθνούς εικόνας και ρόλου της πόλης, µε τις αναπτυξιακές επιπτώσεις που µπορεί να έχει στην προώθηση υψηλής ποιότητας αστικού τουρισµού. 1.α. Στόχοι ΡΣΑ και εξειδίκευση τους για τον παράκτιο χώρο Η µελέτη διαµόρφωσης της παραλίας Γλυφάδας καλείται να εφαρµόσει τους στόχους του ΡΣΑ για «οικολογική ανασυγκρότηση, ανάδειξη και προστασία του αττικού τοπίου και των ακτών» (αρ.3 παρ.3α), για «δηµιουργία συστήµατος µεγάλων υπερτοπικών πόλων αναψυχής, αθλητισµού και πολιτιστικών λειτουργιών» (αρ.2 παρ.3δ), για «προστασία των ακτών από την εξάπλωση της οικιστικής χρήσης και των περιφράξεων» (Αρ.15 παρ.2.1.1) και για «ανάδειξη, αποκατάσταση, βιώσιµη ανάπτυξη, και ολοκληρωµένη διαχείριση του παράκτιου µετώπου της ΠΑΝΟΡΜΟΥ 2, ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: Τηλ. Γραµµατείας: , , Fax Γραµµατείας:

11 πρωτεύουσας στον Σαρωνικό, ως υπερτοπικής ζώνης αθλητισµού αναψυχής πολιτιστικών δραστηριοτήτων και σύγχρονων και ήπιων τουριστικών υποδοµών. (Συµπλήρωση ΡΣΑ µε το Ν.2730/99 Αρ.1 παρ.1ε). Με το Π εξειδικεύονται για την Ακτή Σαρωνικού οι στόχοι του ΡΣΑ ως κατωτέρω, εκ των οποίων τα υπογραµµισµένα εδάφια αφορούν ιδιαίτερα την υπόψη έκταση: Προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση των παράκτιων οικοσυστηµάτων (στη θάλασσα και στη ξηρά), και εξασφάλιση της απαιτούµενης ισορροπίας σε µακροπρόθεσµη προοπτική βιώσιµης ανάπτυξης που θα διασώζει την µοναδικότητα του φυσικού αυτού πόρου και για τις επόµενες γενεές. Προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του τοπίου, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων. ιεύρυνση και ενίσχυση του δηµόσιου, κοινόχρηστου χαρακτήρα της ζώνης, για όσο το δυνατόν περισσότερες και πολυπληθέστερες οµάδες χρηστών µε παράλληλη αύξηση της προσπελασιµότητάς της. Εξασφάλιση της συνέχειας της παραλιακής ζώνης αλλά και τη σύνδεσή της µε τον αστικό ιστό πίσω από την παραλιακή λεωφόρο Αποµάκρυνση ασυµβίβαστων µε την ακτή και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της δραστηριοτήτων και την αποσυµφόρησή της από εντατικές αποκλειστικές χρήσεις Αξιολόγηση και τον συντονισµό των αναπτυξιακών προγραµµάτων των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων που ενεργοποιούνται στην ζώνη και την ένταξη αυτών σε ενιαίο πλαίσιο υπό τους ανωτέρω γενικούς στόχους. Συµβολή στην ενηµέρωση, ενεργοποίηση και συµµετοχή των πολιτών, για την εφαρµογή του παρόντος και την διαφύλαξη του πολύτιµου χαρακτήρα του φυσικού αυτού πόρου. 1.β. Αρχές σχεδιασµού και κανόνες χωροθέτησης χρήσεων για την παραλία Γλυφάδας ιάκριση των ζωνών διαχείρισης της ΚΕ (ζώνη 4β) από την κοινόχρηστη έκταση της ίδιας ζώνης, µε χρήσεις συµβατές µε τις ρυθµίσεις του Π /τος. Αυτές είναι: - (α) πέντε εστιατόρια 300τµ έκαστο µε περιορισµένες θέσεις στάθµευσης και αύλιο χώρο, µε πρόβλεψη νέων κτιρίων σε δύο ορόφους µετά από µελέτη υψών, ώστε να προκύπτουν ταράτσες µε θέα, διασπαρµένα έτσι ώστε να εξυπηρετούν το σύνολο των επισκεπτών της ακτής και να αποτρέπεται η µετατροπή τους σε νυκτερινά κέντρα, δηλαδή: - διατηρούνται τα δύο νοτιότερα (παρά τον Ναυτικό Όµιλο και το αλιευτικό καταφύγιο), µε ενδεχόµενες µικρές µετατοπίσεις, ώστε να εξυπηρετούν τις δύο πρώτες Μαρίνες και την 1 η ακτή κολύµβησης, - καταργούνται τα δύο που βρίσκονται στην κεντρική ακτή κολύµβησης και χωροθετείται ένα νέο λίγο βορειότερα ώστε να εξυπηρετούνται οι λουόµενοι χωρίς να διασπάται η ενότητα της ακτής, - καταργείται αυτό της κεντρικής χερσονήσου και χωροθετείται βορειότερα ώστε να εξυπηρετεί την 3 η ακτή κολύµβησης και τη 4 η Μαρίνα, - στο νότιο τµήµα της ζώνης 4β («Αστέρια») επιτρέπεται η ανέγερση ενός εστιατορίου µέγιστου εµβαδού 300τµ, αλλά σε νέα θέση ώστε να απελευθερωθεί το συντοµότερο- η ζώνη αιγιαλού και παραλίας η οποία πρέπει να αποδοθεί σε κοινή χρήση και να ελεγχθεί η ενδεχόµενη καταστρατήγηση της χρήσης και του εµβαδού του σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π /τος. - (β) έκταση υπαίθριων καλλιτεχνικών εκθέσεων, ή ανθαγοράς ή έκθεση βιβλίου, µε ελαφρές κατασκευές µερικά λυόµενες (σταθερά στοιχεία- πέργκολες και προσωρινά πετάσµατα), που χωροθετείται σε γραµµική ανάπτυξη στη συνέχεια του κέντρου περίθαλψης θαλάσσιας χελώνας, 2

12 - (γ) ενοικίαση ποδηλάτων και χώρο εκµάθησης επισκευών, που χωροθετούνται στην αρχή της 3 ης µαρίνας και κοντά στην έκταση του ΟΚΙ. - (δ) περιστρεφόµενη κατασκευή (ρόδα), που λειτουργεί ως τοπόσηµο και σηµείο θέας βραχυχρόνιας επίσκεψης, που χωροθετείται στο λιµενοβραχίονα της 3 ης Μαρίνας, ή σε άλλη κατάλληλη θέση µετά από µελέτη, λαµβάνοντας υπόψη τα τεχνικά ζητήµατα (πχ θεµελιώσεις) αλλά και την ανάγκη αποφυγής της όχλησης στις παρακείµενες περιοχές κατοικίας. - (ε) χώροι στάθµευσης χωροθετηµένοι πλησίον των οδικών εισόδων, µε υποχρεωτική πρόβλεψη θέσεων µεγάλων οχηµάτων και µοτοποδηλάτων, των οποίων η έκταση θα προσδιοριστεί µε τις οριστικές µελέτες λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις ως προς την υποχρέωση εξασφάλισης θέσεων στάθµευσης ανά χρήση, αλλά και τις κατωτέρω αρχές πολιτικής µετακινήσεων και πρόσβασης. Εφαρµογή συστήµατος ηλεκτρονικής πληροφορίας για την διαθεσιµότητα θέσεων στην είσοδο της οδού ιαδόχου Παύλου. - Στις εκτάσεις διαχείρισης της ΚΕ µπορούν να προστεθούν και άλλες από τις κατωτέρω δραστηριότητες, σε συνεννόηση µε τον ήµο (π.χ. περίπτερα, πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής). Απόδοση της υπόλοιπης έκτασης (της ζώνης 4β) σε χρήσεις κοινόχρηστου χαρακτήρα, µε προοπτική παραχώρησης της στον ήµο Γλυφάδας µέσω προγραµµατικής σύµβασης. Αυτή η έκταση θα περιλαµβάνει: - Ευρεία ζώνη πεζόδροµου ποδηλατοδρόµου η οποία θα διατρέχει την έκταση, όπως φαίνεται στο συνηµµένο σχέδιο, έτσι ώστε να επιτρέπει διαδροµές ταχείας διέλευσης αλλά και βόλτας, ή δυνατόν µε διάκριση ηλικιών. Ενδεχόµενη χωροθέτηση πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής µε ποδήλατο στη κεντρική χερσόνησο στα πλαίσια της οριστικής µελέτης. Η διαδροµή ακολουθεί στο βόρειο τµήµα τη χάραξη παρά το τράµ, αλλά µόλις το επιτρέπει το πλάτος εισέρχεται νοτιοδυτικά ώστε να προσεγγίζει την ακτή, να αξιοποιεί το µήκος των λιµενοβραχιόνων, να οριοθετεί τη ζώνη παραλίας και να επικοινωνεί µε τις κατωτέρω εκτάσεις καθιστικών, θέας και το άλσος πρασίνου. Όπου είναι αναγκαίο διακρίνεται ο ποδηλατόδροµος από τον/τους πεζόδροµο/ους. - Βασική δραστηριότητα στον πεζόδροµο η πώληση αναψυκτικών µε µικρά τροχήλατα οχήµατα, ειδικού σχεδιασµού ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υγιεινής (ξηρός πάγος) αλλά να έχουν περιορισµένες διαστάσεις (max 0,8 κµ), - Εκτάσεις στάσης θέας (belvedere) µε καθιστικά ελεύθερης πρόσβασης, στις απολήξεις της κεντρικής χερσονήσου και των µεγάλων λιµενοβραχιόνων Εκτάσεις ποικίλων λειτουργιών σε περιορισµένες ζώνες «σκληρών επιφανειών» συµπληρωµατικά µε τις ζώνες φύτευσης, όπως: - Πλατεία µε δυνατότητα φιλοξενίας υπαίθριων ήπιων πολιτιστικών εκδηλώσεων, µε εξέδρες λυόµενης ή ηµιµόνιµης κατασκευής (στη θέση όπου και σήµερα στην αρχή της 3 ης Μαρίνας), - Χώρο υπαίθριων ήπιων αθλοπαιδιών κοντά στον Ναυταθλητικό Όµιλο, - Έκταση ελεύθερου εφηβικού παιχνιδιού, (πχ. skate board, patinage) στην απελευθερούµενη από το Λούνα Πάρκ έκταση, - Παιδική χαρά, και διαδροµή παιδικού ποδηλάτου (στη κεντρική χερσόνησο πριν από το άλσος), µε ενδεχόµενη χωροθέτηση πρότυπου πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής µε ποδήλατο, - Περίπτερα εξυπηρέτησης του κοινού µε ελεγχόµενη ζώνη επέκτασης (περιορισµένου αριθµού 3-5 σε συνδυασµό και µε τις στάσεις του τραµ) Αναβάθµιση και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των Μαρινών (ζώνες 6γ), µε παράλληλη αξιοποίηση των βραχιόνων για περίπατο και στάση. Επέκταση του Λιµεναρχείου και του Πύργου Ελέγχου (µε τους όρους δόµησης του Π /τος), µε δυνατότητα πύργου ελέγχου, µέγιστου ύψους βάσει των σχετικών διατάξεων µετά από πρόταση των λιµενικών αρχών. 3

13 Αναβάθµιση και περιβαλλοντική αποκατάσταση των ακτών κολύµβησης (ζώνες 3α), µε εξυγίανση της άµµου όπου είναι αναγκαίο, απαγόρευση της στάθµευσης στην αµέσως περιβάλλουσα ζώνη και εξυπηρέτησή τους από τα παρακείµενα εστιατόρια διαχείρισης ΚΕ. Εµπλουτισµός των λειτουργιών των ακτών µε χώρους υγιεινής, αποδυτήρια (20τµ ανά ακτή), πύργο ναυαγοσώστη, οριοθετηµένη ζώνη οµπρελών σε περιορισµένα τµήµατα του µετώπου, όπως φαίνονται στο σχέδιο και ήπιες αθλητικές δραστηριότητες στην κεντρική ακτή κολύµβησης (beach volley, surfing, κανώ κλπ). Συνδυασµός µε ζώνες φύτευσης για λόγους σκίασης και δροσιάς (αλµυρίκια) και ξύλινους διαδρόµους κυκλοφορίας. Αναβάθµιση και απρόσκοπτη λειτουργία του Ναυταθλητικού Οµίλου (ζώνη7), µε ενδεχόµενη επέκταση των κατασκευών και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τους όρους του Π /τος. Αναβάθµιση του αλιευτικού καταφύγιου (ζώνη 8) µε εγκατάσταση υπαίθριου µαρµάρινου στεγασµένου πάγκου πώλησης ιχθύων και µικρού κτιρίου φύλαξης και χώρων υγιεινής(50τµ). Αρχές κυκλοφορίας/στάθµευσης: - Αποτροπή της προσέλευσης του ΙΧ αυτοκινήτου στην παραλία και περιορισµός των θέσεων στάθµευσης, γύρω από τις εισόδους στην παραλία (στις διασταυρώσεις µε τραµ) και κατά µήκος της οδού ιαδόχου Παύλου, µετά από κατάλληλη διαµόρφωση και µελέτη ώστε να µετατραπεί σε οδό ήπιας κυκλοφορίας, µε αποτροπή διερχόµενης διαµπερούς κίνησης. - Περιορισµός του αριθµού των διαβάσεων στις απολύτως απαραίτητες (όπως φαίνεται στο συνηµµένο σχέδιο) ώστε να µην υποχρεώνονται οι συρµοί του τραµ σε συχνή επιβράδυνση, µετά από συνεργασία µε ΜΕΟ και Τραµ ΑΕ. - Μετατροπή των οδών προσέλευσης στις Μαρίνες σε «ήπιας κυκλοφορίας» µε ελεγχόµενη στάθµευση και κατάλληλη τιµολογιακή πολιτική που θα αποτρέπει την µακρόχρονη στάθµευση. - Πυκνή υψηλή φύτευση των χώρων στάθµευσης και αντικατάσταση του υλικού επίστρωσης από άσφαλτο σε υδατοπερατά και θερµοαπωθητικά υλικά. Αρχές µελέτης φύτευσης και διαµόρφωσης εκτάσεων πρασίνου: µε βασικό κορµό ένα άλσος στην κεντρική χερσόνησο, ζώνες δενδροστοιχιών κατά µήκος του πεζόδροµου, εναλλασσόµενες µε χαµηλή βλάστηση για λόγους θέας, διαµορφώσεις ζωνών πρασίνου όπως σηµειώνονται στο σχέδιο µε πρόβλεψη συστάδων δένδρων, ξέφωτα και σκίαση µε αναρριχόµενα φυτά σε ενδεχόµενα καθιστικά- πέργκολες, ώστε να είναι εφικτή η χρήση «πικ-νικ». Ανάλογη αντιµετώπιση στις ζώνες πάνω από τις ακτές κολύµβησης µε εξυγίανση του εδάφους, και τέλος πρόβλεψη ζώνης υψηλού πρασίνου µεταξύ των εστιατορίων και της γραµµής τραµ (όπου είναι κοντά) για λόγους ηχοµόνωσης. Τήρηση των κανόνων φύτευσης και επιλογής ειδών κατάλληλων για τις παράκτιες ζώνες έτσι όπως έχουν εγκριθεί από τον Οργανισµό Αθήνας. Αρχές χρήσης υλικών στις διαµορφώσεις και την «επίπλωση» Χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον όπως περιγράφονται στην παρ3τουαρ10 του Π /τος και ιδιαίτερα αντικατάσταση όλων των ασφαλτοστώσεων. Αρχές φωτισµού και ηχητικών εγκαταστάσεων: χαµηλός και περιορισµένος φωτισµός στο απολύτως αναγκαίο για λόγους ασφάλειας, ώστε να µην αλλοιώνεται η σχέση µε τη φύση, απαγόρευση τοποθέτησης µεγαφώνων στον δηµόσιο χώρο, και περιορισµός της έντασης της ενδεχόµενης µουσικής στα εστιατόρια, στα 50 ντεσιµπέλ. 2. Ρόλος της προκαταρκτικής µελέτης. Επόµενα στάδια Η παρούσα προκαταρκτική µελέτη αποτελεί δεσµευτικό κατευθυντήριο πλαίσιο για: - την εκπόνηση εξειδικευµένων οριστικών µελετών από επί µέρους εµπλεκόµενους φορείς, ή από ενιαίο άλλο φορέα, 4

14 - τη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων συνεργασίας µεταξύ ΟΤΑ, ΚΕ ή άλλων φορέων, - την σύναψη ιδιωτικών συµβάσεων ενοικίασης και, - την δροµολόγηση επί µέρους έργων, ανάλογα µε τις πρωτοβουλίες, τις δυνατότητες χρηµατοδότησης και την κατανοµή ρόλων και αρµοδιοτήτων. Οι οριστικές µελέτες θα υποβληθούν επίσης για έγκριση από την ΕΕ του Οργανισµού Αθήνας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το Αρ10 παρ 3-4 του από Π /τος. Στο στάδιο αυτό µπορούν να γίνουν οι αναγκαίες προσαρµογές, διευκρινίσεις στην ακριβή οριοθέτηση των χρήσεων, την εξειδίκευσή τους και τις αρχές λειτουργίας τους (όπως πχ του εφηβικού παιχνιδιού, των καλλιτεχνικών εκθέσεων, της ρόδας, της στάθµευσης κλπ), τον προσδιορισµό του µέγιστου εµβαδού κατάληψης ανά χρήση λαµβάνοντας υπόψη την τήρηση των ανωτέρω των αρχών σχεδιασµού και την εξασφάλισης της κύριας χρήσης που είναι ο παράκτιος περίπατος. Η Γραµµατέας της Ε/Ε Η Πρόεδρος της Ε/Ε Αναστασία Αβδελίδου Αικατερίνη Συκιανάκη 5

Αθήνα, Παραθαλάσσια Μητρόπολη: Παρεμβάσεις ανάδειξης του παράκτιου μετώπου του Σαρωνικού

Αθήνα, Παραθαλάσσια Μητρόπολη: Παρεμβάσεις ανάδειξης του παράκτιου μετώπου του Σαρωνικού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ Αθήνα, Παραθαλάσσια Μητρόπολη: Παρεμβάσεις ανάδειξης του παράκτιου μετώπου του Σαρωνικού Ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις ακτές κολύμβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικό αναψυκτήριο και βελτίωση εξοπλισμού στα αποδυτήρια του θεάτρου ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 44.020,54 ευρώ ( 15.000.000 δρχ. ) ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 27.684,62

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.)

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΣΚΥΡΟΣ : Χωροταξική οργάνωση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Λιναριάς Σκύρου 1. Σχετική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)».

Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN), ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «ΟικοΚρήτη» Ο η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε με την

Διαβάστε περισσότερα

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΑ ΠΑΡΚΑ Λείπουν τα µεγάλα πάρκα συνοικίας και τα περιαστικά πάρκα, που µπορούν να εξυπηρετήσουν µεγάλο αριθµό κατοίκων της πόλης. Τα υπάρχοντα µεσαίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ Βασικές Παράμετροι του σχεδιαστικού πλαισίου η ικανοποίηση / εξυπηρέτηση των σημερινών χρηστών του χώρου η διαφύλαξη /ανάδειξη της ιδιαιτερότητας του χώρου η αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ.

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Σαµπάνης, ²Π. Σαµπάνης, ³Π. Σταµάτης, ³Μ. Κόνσολας ¹ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών-Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Ηµερίδα Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δημήτρης Οικονόμου Μάρτιος 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΣΟΑΠ Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΣΟΑΠ Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Το παρόν ερωτηµατολόγιο αφορά σε µία προσπάθεια της ιεύθυνσης. Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ήµου Παλαιού Φαλήρου να συγκεντρώσει,

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Το παρόν ερωτηµατολόγιο αφορά σε µία προσπάθεια της ιεύθυνσης. Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ήµου Παλαιού Φαλήρου να συγκεντρώσει, ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Παρνασσού & Αρτέµιδος, 17561 ΤΗΛ. : 213 20 20 298 ΦΑΞ. : 213 20 20 296 E-mail: prasino.dpf@palaiofaliro.gr Website: www.palaiofaliro.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Εφαρμοσμένα ευρωπαϊκά παραδείγματα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΓΚΟΥ, Υπ/νη Περ. Εκπ. Δυτικής Αττικής Εργαστήριο: «Σχεδιασμός προγράμματος ΠΕ με τη μορφή εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 1. Βασικά σημεία νομοσχεδίου Πρώτη μέριμνα η διατήρηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 01/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97 Παραχώρηση δηµοτικών εγκαταστάσεων στα ΝΠ «ηµοτικός Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΛΦ-ΥΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΛΦ-ΥΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.)" με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.) με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ» 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ανώνυμη Εταιρία Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης Κάποιες βασικές Αρχές Ευρεία "σφαιρική" προοπτική (θεματική και γεωγραφική): όχι αποσπασματική λήψη αποφάσεων/στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΦΦ-ΥΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΦΦΦ-ΥΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΑΔΕΠ) ΟΤΑ Α.Ε ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων»

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων» ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ : «Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας. 20 Μαρτίου 2013

Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας. 20 Μαρτίου 2013 Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας 20 Μαρτίου 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2012 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 1. Ανέγερση Β ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης Σύµβαση έργου: 724.000,00 Το έργο ολοκληρώθηκε 2. Συντήρηση κτιρίου πρώην Δηµοτικού Σχολείου Αρίστηνου και Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ (Τα παρακάτω αποτυπώνονται στο Χάρτη Π1: Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου). Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Μαρία Πανουτσοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ7ΛΚ-2ΞΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΧ7ΛΚ-2ΞΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Τηλέφωνο : 2813404531 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Η «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» είναι αντίθετη με τη φιλοσοφία του Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού δίνει κατ αρχήν έμφαση στην ανάγκη εναρμόνισης του Ειδικού Πλαισίου με το υφιστάμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Χαράλαμπος Ράπτης Τηλέφωνο : 2103307648 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης /27-3-2013 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2 - ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/0/0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Συνεδρίαση 3 η της 6/0/0 Αρ. Απόφασης 5/0 Από το πρακτικό της 6/0/0 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης στόχο έχει: την συλλογή προτάσεων για την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και την υλοποίηση αυτών, δημιουργώντας μία τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (Άρθρα 72, 74 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου)

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου) 1 Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Οργανωμένα Διαμερίσματα και Τουριστικά Χωριά) Κανονισμοί του 1993-2005 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 1. Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 25/09 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Κηφισιά 03/ 03/ 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ «Η δική μας διοίκηση απέδειξε

Διαβάστε περισσότερα

Το στρατηγικό σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη

Το στρατηγικό σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιηµερίδα : Αστική ανάπλαση, µια ολική προσέγγιση Hyatt Real - Estate Show Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης Βρετανική Πρεσβεία Το στρατηγικό σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη Θανάσης Κ. Παππάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η περίπτωση της οδού Πατησίων

Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η περίπτωση της οδού Πατησίων ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7 Α - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ανιχνεύοντας την κρίση με επίκεντρο την οδό Πατησίων. Σενάρια ανασυγκρότησης του αστικού ιστού Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 05 ΤΙΤΛΟΣ Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 05.700,00.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων αθλοπαιδιών 05.700,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟ ROM - Υπόψη προέδρου - κ.κ. Ράντη Παναγιωτόπουλο ΘΕΜΑ : ΥΠΟΜΝΗΜΑ Όπως σας είναι γνωστό κατά το διήμερο 6-7/06/2000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 2 ο : «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Ε. Ρουσάκη Τηλ.: 2813-404522 Fax : 2810-335040 E-mail: evarousa@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα Πληροφορίες: Π. Μπρατσιάκου Τηλέφωνο : 2103307621

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2096 /27-02-2015 4o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ο Μ Ε Σ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

Δ Ο Μ Ε Σ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Δ Ο Μ Ε Σ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ B. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ) Γ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ATHENS 2004 Δ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ) Α Διαμόρφωση Θαλάσσιου Μετώπου Θες/νικης.

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Λευκωσίας Nicosia Municipality

Δήμος Λευκωσίας Nicosia Municipality Nicosia Municipality Για το Έργο: Αναβάθμιση του εμπορικού τριγώνου μεταξύ των Λεωφόρων ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ, ΕΥΑΓΟΡΟΥ και οδού ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ Δήμος Λευκωσίας ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Δήμος Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 50/2010 Θέμα:[Εν μέρει ανεπαρκώς αιτιολογημένο πρωτόκολλο κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στον αιγιαλό] Περίληψη:

ΣτΕ 50/2010 Θέμα:[Εν μέρει ανεπαρκώς αιτιολογημένο πρωτόκολλο κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στον αιγιαλό] Περίληψη: ΣτΕ 50/2010 Θέμα:[Εν μέρει ανεπαρκώς αιτιολογημένο πρωτόκολλο κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στον αιγιαλό] Περίληψη: Εφόσον η οριογραμμή του αιγιαλού έχει καθορισθεί με διοικητική πράξη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 08. 12. 2011. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 08. 12. 2011. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 08. 12. 2011 Αριθ. Πρωτ.: 130184/ΓΠ36079 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τον αριθμό των

Διαβάστε περισσότερα

Δρόμοι Άθλησης Ποιότητα Ζωής

Δρόμοι Άθλησης Ποιότητα Ζωής Δρόμοι Άθλησης Ποιότητα Ζωής το ποδήλατο στη ζωή μας Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για την άθληση στοχεύουμε στην: δημιουργία της συνήθειας για καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα