ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΛΥΦΑ ΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΛΥΦΑ ΑΣ"

Transcript

1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΛΥΦΑ ΑΣ Αποσπάσµατα από τις εισηγήσεις προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισµού Αθήνας στις και (11 η και 13 η ) Μελετητές: Ευαγγελίδου Μ. Πολεοδόµος Κλουτσινιώτη Κ. Γεωπόνος Εισηγητής: Μ. Παπανικολάου, Πολεοδόµος Προϊστάµενος Οργανισµού Αθήνας 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1.α. Γενικά Ο Οργανισµός Αθήνας έχει ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο του σχεδιασµού του παράκτιου χώρου του Ανατολικού Σαρωνικού µε την έκδοση του κανονιστικού Π /τος (ΦΕΚ 254 /04), το οποίο ρυθµίζει τις χρήσεις και τα περιθώρια δόµησης ανά ζώνη. Λόγω της περιπλοκότητας του ιδιοκτησιακού και διαχειριστικού καθεστώτος της έ- κτασης δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί και το επόµενο στάδιο σχεδιασµού που αφορά στον αστικό σχεδιασµό (urban design), παρά την προσπάθεια που κατεβλήθη στα πλαίσια του προγράµµατος αναβάθµισης της προολυµπιακής περιόδου. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαίο να προβλεφθεί (α) η έγκριση των µελετών διαµόρφωσης κάθε ζώνης από τον Οργανισµό Αθήνας, µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και (β) η έγκριση της αρχιτεκτονικής µελέτης από την Β βάθµια αντί της Α βάθµιας ΕΠΑΕ, ώστε να διασφαλιστεί ενιαία θεώρηση από λειτουργική, κυκλοφοριακή, περιβαλλοντική και αισθητική άποψη καθώς και συνέχεια στο σχεδιασµό: πεζόδροµοι, ποδηλατόδροµοι, περιορισµός των περιφράξεων όπου αναγκαίο, όγκοι δόµησης, ζώνες φύτευσης, κατάλληλα υλικά και είδη φυτών κλπ, (Π από , Άρ10παρ3-4, συνηµµένο απόσπασµα). Για την ορθότερη εφαρµογή αυτής της διάταξης ο Οργανισµός Αθήνας εξέδωσε το έγγραφο κατευθύνσεων/ προδιαγραφών, όπου προσδιορίζονται τα αναγκαία στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνουν οι σχετικοί φάκελοι µελετών διαµόρφωσης και αναλυτικότερες κατευθύνσεις για την φύτευση µε είδη κατάλληλα για τον παράκτιο χώρο. 1.β. Ιστορικά στοιχεία για την παρούσα έκταση Η εισήγηση αφορά στις ζώνες 3α,4β,6γ, 7 και 8 της παραλίας Γλυφάδας (σχέδιο 1) η οποία, σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα στοιχεία µας, ανήκει ιδιοκτησιακά στο ήµο Γλυφάδας, (οι ακτές κολύµβησης 3α και οι µαρίνες 6β), στην ΚΕ (ζώνη 4β) και στον Ναυτικό Όµιλο Γλυφάδας (ζώνη 7) και το αλιευτικό καταφύγιο (ζώνη 8), ενώ µικρό 1

3 τµήµα της 4β έχει παραχωρηθεί στο Σύλλογο «Αρχέλων» για τη στέγαση υποδοµών σχετικών µε την προστασία της θαλάσσιας χελώνας. Η περιοχή έχει µελετηθεί αρχικά από το ΥΠΕΧΩ Ε/ ΕΕΑΠ, στα πλαίσια του προγράµµατος Ολυµπιακής Αναβάθµισης αλλά η σύµβαση διακόπηκε «λόγω αδυναµίας του αναδόχου σχήµατος να αντιµετωπίσει τα ελαττώµατα και παραλήψεις της µελέτης», µεταξύ των οποίων ότι δεν ελάµβανε υπόψη το υπό επεξεργασία Π του Οργανισµού Αθήνας µε συνέπεια να µην ολοκληρωθεί το έργο προ του Η πρώτη πρόταση για έγκριση µελέτης διαµόρφωσης για την έκταση, µετά την έκδοση του Π /τος, υποβλήθηκε από την Νοµαρχία Αθήνας το 2005, η οποία διετίθετο να χρηµατοδοτήσει έργο ανάπλασης των ακτών. Η Υπηρεσία µας υπέδειξε την ανάγκη συνεργασίας µε την ΚΕ και τον ήµο Γλυφάδας για ενιαία υποβολή µελέτης «λόγω της λειτουργικής και χωροταξικής αλληλεξάρτησης» των ζωνών. Η Νοµαρχία στη συνέχεια επεξεργάστηκε ολοκληρωµένη πρόταση ένταξης του έργου ανάπλασης της ζώνης σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα στα πλαίσια των ΠΚΣΑ (Πρότυπων Καινοτό- µων Σχεδίων Ανάπτυξης) του ΥΠΟΙΟ, για την οποία ο Οργανισµός Αθήνας είχε εκφράσει εγγράφως την υποστήριξή του, λόγω της σηµασίας της έκτασης σε µητροπολιτικό επίπεδο και της σηµασίας που θα είχε η χρηµατοδότηση των έργων εφαρµογής του Π /τος. Το 2007, υποβλήθηκαν φάκελοι µελέτης διαµόρφωσης από τον Σύλλογο Αρχέλων και την ΚΕ, για τις οποίες ο Οργανισµός Αθήνας διευκρινίστηκε στη σχετική αλληλογραφία ότι η µεν πρώτη µελέτη λόγω της µικρής έκτασης δεν µπορεί να εγκριθεί αυτόνοµα, για δε την δεύτερη καταγράφηκαν παρατηρήσεις σε σχέση µε τα κενά/ατέλειες της µελέτης (χωροθέτηση κτιρίων επί των ζωνών αιγιαλού/παραλίας, α- ριθµός κτιρίων άνω των επιτρεποµένων, διάσπαση έκτασης σε τµήµατα διαχείρισης ανά «εκµεταλλεύσεις», τεκµηρίωση αναγκαιότητας προτεινόµενων λιµενικών έργων, τοπογραφική αποτύπωση, φύτευση κλπ). Πλην αυτών των παρατηρήσεων, ο Οργανισµός τοποθετήθηκε θετικά στην πρόθεση της ΚΕ και της υποβληθείσας µελέτης να διακρίνει τις «εκµεταλλεύσεις» από την υπόλοιπη έκταση η οποία πρόκειται να παραχωρηθεί από την ΚΕ στο ήµο, βάσει προγραµµατικής σύµβασης, ως κοινόχρηστος χώρος. όθηκαν όµως οδηγίες για την αναδιάταξη της χωροθέτησης των κτιρίων και της στάθµευσης έτσι ώστε να µη καταλαµβάνουν εκτάσεις αιγιαλού και παραλίας, να µη παρακωλύουν τη χρήση των µαρινών, να υλοποιούν την αρχή της αποτροπής προσέλευσης του κοινού µε ΙΧ αυτοκίνητο, στο βαθµό που η ζώνη εξυπηρετείται κάλλιστα από δηµόσιες συγκοινωνίες (τραµ και ΟΑΣΑ), και κυρίως να µη διασπούν την ενότητα του κοινόχρηστου χώρου. Επίσης υποδείχθηκε η ανάγκη χωροθέτησης και άλλων πλην των εστιατορίων χρήσεων από τις προβλεπόµενες στο Π, βελτίωσης της χάραξης του κεντρικού πεζόδροµου ποδηλατόδροµου ώστε να εξυπηρετούνται οι ανωτέρω στόχοι και συµπλήρωσης της µελέτης σε επίπεδο φύτευσης και αρχών διαµόρφωσης του ελεύθερου χώρου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Π /τος. Ακολούθησε σειρά συσκέψεων µε στελέχη της ΚΕ, η οποία εν τω µεταξύ έχει αρχίσει τις αγωγές εξώσεων των µισθωτών στην έκταση, ώστε να είναι δυνατή η εφαρµογή της σχετικής διάταξης του Π /τος (Αρ4παρ2.στ), µε βάση την οποία, στα πλαίσια της µελέτης διαµόρφωσης θα προσδιοριστεί «η θέση και η µορφή των νέων εστιατορίων αναψυκτηρίων». Σε απάντηση αιτήµατος του ΣτΕ και εγγράφου του δικηγόρου των µισθωτών, η Υπηρεσία µας έχει υποστηρίξει τη σχετική διάταξη και κατά συνέπεια την ακολουθούµενη από την ΚΕ διαδικασία. Σε συνέχεια (2008) η ΚΕ υποβάλλει νέους φακέλους, µε «Μελέτη Χωροθέτησης Εκµεταλλεύσεων» και όπως διευκρινίζεται µε τα συνοδευτικά έγγραφα αιτείται η «κατ αρχήν έγκριση χωροθέτησης των εκµεταλλεύσεων, προκειµένου να διευκολυνθούµε στην διαδικασία αποµάκρυνσης των σηµερινών εκµεταλλεύσεων, µέσω της διαδικασίας αγωγών εξώσεων που έχουµε ήδη ξεκινήσει µε την εκ παραλλήλου προκή- 2

4 ρυξη διαγωνισµών µίσθωσης των νέων εκµεταλλεύσεων που θα πρέπει να γίνουν άµεσα», και προκειµένου να προχωρήσει στη σύνταξη κανονισµού λειτουργίας και την υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας µε τον ήµο. Στην ίδια κατεύθυνση ο ήµαρχος Γλυφάδας ζητά να επισπευθεί η έγκριση της υποβληθείσας µελέτης ώστε να προχωρήσει στην υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης µε την ΚΕ. Τέλος η ΕΤΑ προχωρεί στην ανάθεση µελετών για το έργο «Ανάπλαση Αναµόρφωση τµήµατος παραλιακής ζώνης Αττικής µε υποδοµή Πεζοδρόµου - Ποδηλατοδρό- µου», για την υποστήριξη του οποίου ζητά τη συνεργασία του Οργανισµού Αθήνας (2009). Κατόπιν τούτων ο Οργανισµός Αθήνας, λόγω της σηµασίας της περιοχής για το µητροπολιτικό συγκρότηµα, της εµπλοκής διαφόρων φορέων στις επί µέρους ζώνες που δεν µπορούν να µελετηθούν αυτόνοµα, αλλά και λόγω της εκπνοής του µεταβατικού διαστήµατος για την παραµονή των προς αποµάκρυνση ή µετεγκατάσταση κτιρίων (βάσει των Άρθρων 4παρ2.στ. και 12.παρ1 του από Π /τος ΦΕΚ254 ), αποφάσισε να εκπονήσει «Προκαταρκτική Μελέτη ιαµόρφωσης» -λαµβάνοντας υπόψη τις κατατεθείσες προτάσεις- και να εισηγηθεί την έγκρισή της από την ΕΕ, ώστε η προµελέτη να λειτουργήσει ως κατευθυντήριο δεσµευτικό πλαίσιο για την περεταίρω επεξεργασία πιο αναλυτικών µελετών από τους επί µέρους φορείς (ΚΕ, ήµος, Λιµεναρχείο, Ναυτικός Όµιλος, Αλιείς, Αρχέλων, ΕΤΑ), τη σύνταξη του κανονισµού λειτουργίας, τη σύναψη των προγραµµατιζόµενων συµβάσεων και τη χρηµατοδότηση τµηµάτων του έργου από τους επί µέρους φορείς που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. (ΥΠΟΙΟ, Νοµαρχία Αθηνών, ΕΤΑ κλπ). Κρίνεται πάντως σκόπιµο να αναλάβει ένας εκ των εµπλεκοµένων φορέων την εκπόνηση της οριστικής µελέτης για λόγους οικονοµίας κλίµακας και καλύτερου αποτελέσµατος και ήδη ο Οργανισµός βρίσκεται σε συνεργασία µε την ΕΤΑ, η οποία προετοιµάζει ανάθεση για τη Γλυφάδα. 2. ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι ρυθµίσεις του Π /τος αποτυπώνουν µια ισορροπία µεταξύ αντικρουόµενων αιτη- µάτων και βλέψεων για την περιοχή (από απόλυτη απαγόρευση της δόµησης ως ε- ντατικοποίηση των εγκατεστηµένων χρήσεων) και εµπεριέχουν µιαν αντίληψη αρχιτεκτονικής διαµόρφωσης, η οποία έχει κατά το δυνατόν αποτυπωθεί στους όρους δόµησης και στις χρήσεις. Αναλυτικά ανά ζώνη επιτρέπονται τα εξής: - Ζώνες 3α ελεύθερη ακτή κολύµβησης: χρήσεις «χώροι υγιεινής» µέγιστου εµβαδού 20 τµ ανά ακτή. - Ζώνη 4β, Περιαστικό Πράσινο υπερτοπικού χαρακτήρα: «ελεύθεροι χώροι πρασίνου, υπαίθρια καθιστικά, διαδροµές περιπάτου και ποδηλάτου, µικρά κιόσκιασκίαστρα, υπαίθριοι χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων µικρής κλίµακας, υπαίθριες αθλοπαιδιές µικρής κλίµακας, παιδικές χαρές, χώροι υπαίθριων καλλιτεχνικών εκθέσεων, εστιατόρια αναψυκτήρια, υπαίθριοι και υπόγειοι χώροι στάθµευσης και κέντρο περίθαλψης άγριων ζώων». Τα εστιατόρια δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα 5 µέγιστου εµβαδού 300τµ και ύψους 4,5µ αλλά µε τη µελέτη διαµόρφωσης µπορεί να εγκριθεί 2 ος όροφος στο 30% της ωφέλιµης επιφάνειας µε µέγιστο ύψος τα 7,5µ, ενώ το «κέντρο περίθαλψης» µπορεί να είναι µέγιστου εµβαδού 300µ. Ορίζεται ε- πίσης ότι «τα νοµίµως υφιστάµενα εστιατόρια και αναψυκτήρια που βρίσκονται στο ήµο Γλυφάδας, παραµένουν µέχρι τη λήξη της σύµβασής τους µε την ΚΕ και πάντως όχι πέραν της πενταετίας από τη δηµοσίευση του παρόντος. Η θέση και η µορφή των επιτρεποµένων, ( ) νέων εστιατορίων αναψυκτηρίων καθορίζεται µε τη µελέτη διαµόρφωσης που εγκρίνεται από τον ΟΡΣΑ». 3

5 Σχέδιο 1: Απόσπασµα από τον χάρτη του από Π /τος (ΦΕΚ 254 ) - Ζώνες 6γ Λιµένες Αναψυχής ( Μαρίνες): «µόνο εγκαταστάσεις υγιεινής και γραφείο φύλαξης, εµβαδού µέχρι 20τµ και µέγιστου ύψους 3µ», ενώ «στην 4 η Μαρίνα επιτρέπονται γραφεία διοίκησης και συναφών υπηρεσιών συνδεδεµένων µε τη λειτουργία της Μαρίνας, όπως φυλάκιο, λιµεναρχείο-τελωνείο, κυλικείο, χώροι υγιεινής καθώς και υπαίθριος χώρος στάθµευσης», µέγιστης δόµησης 700τµ και ύψους 4,5µ και σε απόσταση 5µ από τον αιγιαλό. - Ζώνη 7, Ναυταθλητικών Εγκαταστάσεων: Επιτρέπονται κατ αρχήν «χώροι παρα- µονής σκαφών, εγκαταστάσεις καθέλκυσης ανέλκυσης σκαφών, γλύστρες, χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων, τηλεφωνικοί θάλαµοι, µικρά γήπεδα αθλοπαιδειών, προσπελάσεις πεζών και οχηµάτων, πράσινο, ελεύθεροι χώροι, υπαίθρια και ηµιυπαίθρια καθιστικά, ανοικτά κολυµβητήρια, οίκηµα φύλαξης σκαφών, αποθήκη υλικών, εργαστήρια επιδιόρθωσης σκαφών- πανιών χώροι: συγκέντρωσης, διδασκαλίας, βιβλιοθήκης, υποδοχής πληροφόρησης, εστίασης, µαγειρείου, αναψυκτηρίου, κυλικείου, αποδυτηρίων, υγιεινής, ιατρείου, γραφείων διοίκησης, γραµµατείας προπονητών, ελέγχου κριτών, αποθήκευσης µηχανών και καυσίµων σκαφών συνοδείας και φυλάκιο». Εκ των χρήσεων αυτών όµως επιλέγονται µόνο ορισµένες, «για κάθε αθλητικό σωµατείο µε κριτήριο τη δυναµικότητα του οµίλου και την φυσική χωρητικότητα της έκτασης», επιλογή που γίνεται µε την µελέτη διαµόρφωσης. Τέλος οι όροι δόµησης για τον ΝΑΟΓ όπως προκύπτουν από τον πίνακα της παρ3 είναι: 600τµ συνολική επιτρεπόµενη δόµηση µε µέγιστο ύψος 3,5 µέτρα και έναν όροφο. - Ζώνη 8 Αλιευτικό Καταφύγιο: στις θαλάσσιες εκτάσεις ο «ελλιµενισµός σκαφών ε- παγγελµατικής Αλιείας» υπό την εποπτεία της /νσης Αλιείας της Νοµαρχίας και στις χερσαίες η «ανέγερση µικρού λιµενικού φυλάκιου και χώρων υγιεινής µέγιστου εµβαδού 50τµ» σε απόσταση 5µ. από τον αιγιαλό και «η εγκατάσταση υπαίθριου στεγασµένου πάγκου πώλησης ιχθύων». Όσον αφορά στο σηµερινό καθεστώς λειτουργίας των χρήσεων τις οικοδοµικές ά- δειες των κτιρίων, και τις αναφερόµενες στην υποβληθείσα µελέτη αυθαιρεσίες, έχουν ζητηθεί στοιχεία από την αρµόδια Υπηρεσία του ήµου. Γεγονός είναι πάντως, βάσει των στοιχείων της µελέτης του Οργανισµού Αθήνας, προ της έκδοσης του Π /τος ότι οι παραβάσεις αφορούν τόσο στη δόµηση, (υπερβάσεις και καταπατήσεις αιγιαλού) όσο και στις εγκατεστηµένες χρήσεις (νυκτερινά κέντρα και λούνα πάρκ). Όσον αφορά στις µισθώσεις, (βάσει της µελέτης ΚΕ ), οι περισσότερες έχουν λήξει, 4

6 µε εξαίρεση δύο ( Μουράγιο, Σιρόκο ) που λήγουν το 2010 και 11 αντίστοιχα, ενώ για το Παλµέρα δεν υπάρχουν στοιχεία. εν είναι γνωστό στον Οργανισµό αν έχουν γίνει ανανεώσεις των συµβάσεων µετά την έκδοση του Π /τος και αν υπάρχει πρόβλεψη για την εφαρµογή της διάταξης που προβλέπει µετακίνηση των κτιρίων, αλλά από την πρόταση της ΚΕ για µετακίνηση του Σιρόκο φαίνεται ότι το θέµα θα έχει αντιµετωπιστεί. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η περιβαλλοντική και αισθητική ποιότητα της έκτασης είναι εξαιρετικά υποβαθµισµένη τόσο στις περιοχές των εστιατορίων, όσο και στον υπόλοιπο δηµόσιο χώρο που λειτουργεί ως κοινόχρηστος: στις υπαίθριες διαµορφώσεις επικρατεί η άσφαλτος που ευνοεί την ανεξέλεγκτη είσοδο και στάθµευση του ΙΧ, τα κτίρια λόγω των αυθαίρετων επεκτάσεων (ενίοτε καταης Λιµενοβραχίονας 3 Μαρίνας: Νυχτερινό κέντρο και στάθµευση λαµβάνουν ακόµα και εκτάσεις που δεν έχουν µισθωθεί από την ΚΕ ) είναι κακής ποιότητας µε µεγάλης κλίµακας προσωρινές κατασκευές (στέγαστρα κλεισµένα εκ των υστέρων, υπαίθρια µπαρ κλπ) που φτάνουν µέχρι καταπάτηση και ιδιωτικοποίηση του αιγιαλού και της παραλίας, µεγάλα τµήµατα των οποίων έχουν αποκλειστεί από την πρόσβαση του κοινού, λόγω των ιδιωτικών περιφράξεων, η φύτευση είναι ελάχιστη σε κακή κατάσταση συντήρησης, ενώ οι νέες φυτεύσεις στα όρια των «ιδιωτικών» χώρων αποσκοπούν κυρίως στην δηµιουργία ενός «φράγµατος αποµόνωσης» και ενός τοπίου «τροπικού χρώµατος», δηλαδή είναι εκτός ενιαίας λογικής και των προδιαγραφών του Οργανισµού Αθήνας, που δίνουν έµφαση στα είδη του αττικού παράκτιου οικοσυστήµατος. Ένα βασικό πρόβληµα αιτία της όλης υποβάθµισης είναι το γεγονός ότι οι χρήσεις που καταλαµβάνουν την έκταση των τριών χερσονήσων (Λούνα Παρκ Η «πίσω αυλή» του Luna Park: αφιλόξενος εγκαταλελειµµένος χώρος και δύο νυκτερινά κέντρα) επικεντρώνονται στην προσέλκυση νυκτερινής ζωής, προβάλλουν τις αρνητικές επιπτώσεις της εντατικής χρήσης στην εκτός των ορίων τους έκταση (πχ ηχορύπανση, κυκλοφοριακή συµφόρηση κλπ) και δεν επιδεικνύουν καµία µέριµνα για την χρήση του χώρου από το κοινό όλων των ηλικιών, όλες τις ώρες της ηµέρας και όλες τις εποχές του χρόνου, όπως προβλέπουν οι αρχές και οι στόχοι του Π. /τος, και εν τέλει φαλκιδεύουν το βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα της περιοχής που είναι η σχέση της µε τη θάλασσα. 5

7 Η κεντρική χερσόνησος: Ιδιωτικοποίηση της ακτής και αχανής ασφαλτοστρωµένη ζώνη στάθµευσης Λόγω του µεγάλου µήκους της ζώνης, µεσολαβούν διαστήµατα που διατηρούν ένα ευπρεπές περιβάλλον, µεταξύ των οποίων η έκταση του κέντρου περίθαλψης θαλάσσιας χελώνας «Αρχέλων» που λειτουργεί ως πόλος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, κατά βάση µε εθελοντές, στεγαζόµενη σε ξύλινα βαγόνια µε ένα υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων. Από τις ακτές κολύµβησης Οι ακτές κολύµβησης (πλην της νότιας) δεν είναι ιδιαίτερα «φιλικές» στον χρήστη, χρήζουν εξυγίανσης τόσο σε επίπεδο εδάφους και φύτευσης (πχ είναι συχνά τα φαινόµενα ανάµιξης της άµµου µε µπάζα, όπως τα εικονιζόµενα στις ανωτέρω φωτογραφίες ), όσο και στο θαλάσσιο περιβάλλον που κινδυνεύει από φαινόµενα ευτροφισµού. Εν κατακλείδι η αρνητική εικόνα της έκτασης είναι αναστρέψιµη, αρκεί να υπάρξει η βούληση από πλευράς της ΚΕ και του ήµου Γλυφάδας να συνεργαστούν στο όλο εγχείρηµα. Πρόθεση της πρότασης του Οργανισµού Αθήνας είναι να υποδείξει αυτή την κατεύθυνση µε ένα «σχέδιο γενικής διάταξης» που θα εφαρµόζει τους στόχους του ΡΣΑ και του Π /τος. 6

8 Σχέδιο 2: Υφιστάµενη κατάσταση από την µελέτη της ΚΕ ιακρίνεται η κατάληψη σηµαντικών εκτάσεων από χρήσεις που αποκλείουν την πρόσβαση του κοινού στην παραλία. 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΕ ΚΑΙ ΑΡΧΕΛΩΝ Η «πρόταση χωροθέτησης εκµεταλλεύσεων» της ΚΕ, αναγνωρίζει τις ανωτέρω α- δυναµίες και προτείνει την βελτίωση της κατάστασης ως εξής: κεντρικός πυρήνας της πρότασης είναι η χάραξη ενός γραµµικού πεζόδροµου-ποδηλατόδροµου δίπλα στον δρόµο και την γραµµή του τραµ, µε µετατόπιση των παρακείµενων εστιατορίων ( ελφίνια, Σιρόκο και Χρυσή Ακτή ), ενώ για τα «κέντρα διασκέδασης» στις δύο χερσονήσους ( Καράβι, Μουράγιο, Παλµέρα ), δίνει έµφαση στην αναβάθµιση του αρχιτεκτονικού ύφους των κτιρίων αλλά τα διατηρεί σε ανάλογες θέσεις, προσθέτοντας ένα νέο στην απόληξη της καταλαµβανό- µενης από το Λούνα Πάρκ χερσονήσου. Προτείνει ευρεία εφαρµογή της κατ εξαίρεση επιτρεπόµενης από το Π κατασκευής ελαφρών λιµενικών έργων, διαµορφώνει χώρους στάθµευσης εξυπηρέτησης των εστιατορίων σε διάκριση µε τους κοινόχρηστους και δηµιουργεί δύο πλατείες στην αρχή των βραχιόνων της 3 η και 4 ης Μαρίνας, ενώ δεν αναφέρει καθόλου άλλες χρήσεις στους απελευθερούµενους Κοινόχρηστους Χώρους. Ως προς τη φύτευση αναφέρεται στη δηµιουργία «βοτανικών κήπων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΟΡΣΑ» αλλά δεν έχει επεξεργαστεί προτάσεις για τον χαρακτήρα του πρασίνου σε σχέση µε την χρήση του υπαίθριου χώρου (συστάδες, δενδροστοιχίες, ζώνες χαµηλού πρασίνου-ξέφωτα κλπ). Η πρόταση της «Αρχέλων» αποτυπώνει και αξιολογεί θετικά την υφιστάµενη κατάσταση και οριοθετεί τον χώρο της µελλοντικής ανέγερσης του προβλεπόµενου κτιρίου. 4. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΕ Η τελική πρόταση της ΚΕ, παρουσιάζει σηµαντικές βελτιώσεις ως προς την αρχική µελέτη, ενσωµατώνοντας στοιχεία που έχουν συζητηθεί στις συνεργασίες µας, κυρίως σε συµµόρφωση προς το γράµµα του Π /τος. Όµως, ενώ έχουν αφαιρεθεί οι αντίθετες µε το Π προτάσεις του Νοεµβρίου (όπως τα 2 επί πλέον των επιτρεποµέ- 7

9 νων αναψυκτήρια) παραµένει η πρόταση χωροθέτησης δίπλα στο Λιµεναρχείο µιας «εκµετάλλευσης» χωρίς προσδιορισµό της χρήσης, για την οποία αξιοποιεί την προβλεπόµενη δόµηση για γραφεία του Λιµεναρχείου. Σχέδιο 3: Η πρόταση χωροθέτησης εκµεταλλεύσεων της ΚΕ : διατηρεί τα εστιατόρια στις σηµερινές προνοµιακές εκτάσεις µαζί µε στάθµευση και στριµώχνει τον «παραλιακό» πεζόδοροµο παρά τη γραµµή του τραµ Μια συνολική αξιολόγηση από τη σκοπιά των στόχων του Π /τος, θα αναδείκνυε µια ανισόβαρη έµφαση στο θέµα των νέων κτιρίων (δίνει σαφή µορφολογικά στοιχεία και προεκτίµηση κόστους), ενώ δεν αξιοποιεί δεόντως τις δυνατότητες για ουσιαστική αναβάθµιση του Κοινόχρηστου Χώρου, µε προσθήκη νέων χρήσεων προσέλκυσης κοινού και δηµιουργίας ενός πόλου υψηλής πολιτιστικής ποιότητας. Η χωροθέτηση του κεντρικού πεζόδροµου-ποδηλατόδροµου δίπλα στον δρόµο και το τραµ υποβαθµίζει τον χαρακτήρα του ως παραθαλάσσιου περίπατου και η συνεπαγόµενη µετακίνηση των εστιατορίων που σήµερα εξυπηρετούν τις ακτές κολύµβησης, δεν εξυπηρετεί την αρχή της υποστήριξης των σχετικών µε τη θάλασσα δραστηριοτήτων, ενώ η διατήρηση και προσθήκη νέου στην άκρη των χερσονήσων ενισχύει τα ΙΧ και τη στάθµευση στους λιµενοβραχίονες, εµπεριέχει τη λογική των νυκτερινών κέντρων που απαιτούν αποµόνωση. Επίσης η διατήρηση της µονάδας µε τους χώρους στάθµευσης στο µέσον της κεντρικής χερσονήσου, κατακερµατίζει την έκταση, εξωθεί τις κοινόχρηστες χρήσεις (πάρκο µε παιδική χαρά) προς τον αστικό ιστό, τις περιορίζει σε έκταση και δεν ευνοεί την δηµιουργία χώρων φυσικού τοπίου σε σχέση µε την ακτή. 5. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ. Η πρόταση του Οργανισµού Αθήνας παρουσιάζεται στο επόµενο κεφάλαιο µε την εγκριτική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Η κεντρική ιδέα της πρότασης: Οι ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της διαµόρφωσης και πλαισιώνονται από τη ζώνη ποδηλάτου- περιπάτου. Τα εστιατόρια και η στάθµευση αποµακρύνονται από τις χερσονήσους και τη ζώνη παραλίας και χωροθετούνται έτσι ώστε να εξυπηρετούν τους κολυµβητές και τους άλλους χρήστες. 8

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 17ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε/Ε) του Οργανισµού Αθήνας, Πανόρµου 2, συνήλθε η Ε/Ε ύστερα από την πρόσκληση της Προέδρου της, Αικατερίνης Συκιανάκη, µε αρ.πρωτ. 2479/ Στη συνεδρίαση συµµετείχαν: 1. Αικατερίνη Συκιανάκη - Πρόεδρος Ε/Ε 2. Ελπίδα Μακρή - Αντιπρόεδρος Ε/Ε 3. Ιωάννης Λουλουργάς - Μέλος Ε/Ε 4. Γεώργιος Μανούρης - Μέλος Ε/Ε Η Εκτελεστική Επιτροπή ήταν σε απαρτία διότι στη συνεδρίαση συµµετείχαν τα 4 από τα 7 τακτικά µέλη της. Επίσης συµµετείχαν ο Προϊστάµενος του Οργανισµού Αθήνας Μάνος Παπανικολάου και η Γραµµατέας της Ε/Ε Αναστασία Αβδελίδου. ΘΕΜΑ 1: Έγκριση Προκαταρκτικής Μελέτης ιαµόρφωσης στην Παραλία Γλυφάδας, (ζώνες 3α, 4β, 6γ, 7 & 8 του από Π /τος, ΦΕΚ 254 ) Το θέµα εισηγήθηκε ο Προϊστάµενος του Οργανισµού Αθήνας κ. Μάνος Παπανικολάου και µετά από τη συζήτηση που έγινε, η Ε/Ε αποφάσισε οµόφωνα, τα εξής: ΑΠΟΦΑΣΗ Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε/Ε) του Οργανισµού Αθήνας εγκρίνει κατ εισήγηση, τα εξής: Την Προκαταρκτική Μελέτη ιαµόρφωσης της παραλίας Γλυφάδας, που περιλαµβάνει τις ζώνες 3α, 4β, 6γ, 7 & 8 του από Π /τος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ 10 παρ3-4 αυτού, ως εξής: Εισαγωγή Η µελέτη διαµόρφωσης της παραλίας Γλυφάδας αποτελεί ένα «στοίχηµα» για τη µητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, µε στόχο την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, µέσω της ανάκτησης της οικολογικής ποιότητας του παράκτιου χώρου και της καθιέρωσης νέων κανόνων χρήσης και διαχείρισης αυτού, που θα διευρύνουν την ελεύθερη πρόσβαση, τον δηµόσιο /κοινόχρηστο χαρακτήρα του και την αξιοποίησή του σαν ζώνη περιπάτου και την διαµόρφωση αντιλήψεων. Έµµεσα η νέα διαµόρφωση συµβάλλει στην αναβάθµιση της διεθνούς εικόνας και ρόλου της πόλης, µε τις αναπτυξιακές επιπτώσεις που µπορεί να έχει στην προώθηση υψηλής ποιότητας αστικού τουρισµού. 1.α. Στόχοι ΡΣΑ και εξειδίκευση τους για τον παράκτιο χώρο Η µελέτη διαµόρφωσης της παραλίας Γλυφάδας καλείται να εφαρµόσει τους στόχους του ΡΣΑ για «οικολογική ανασυγκρότηση, ανάδειξη και προστασία του αττικού τοπίου και των ακτών» (αρ.3 παρ.3α), για «δηµιουργία συστήµατος µεγάλων υπερτοπικών πόλων αναψυχής, αθλητισµού και πολιτιστικών λειτουργιών» (αρ.2 παρ.3δ), για «προστασία των ακτών από την εξάπλωση της οικιστικής χρήσης και των περιφράξεων» (Αρ.15 παρ.2.1.1) και για «ανάδειξη, αποκατάσταση, βιώσιµη ανάπτυξη, και ολοκληρωµένη διαχείριση του παράκτιου µετώπου της ΠΑΝΟΡΜΟΥ 2, ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: Τηλ. Γραµµατείας: , , Fax Γραµµατείας:

11 πρωτεύουσας στον Σαρωνικό, ως υπερτοπικής ζώνης αθλητισµού αναψυχής πολιτιστικών δραστηριοτήτων και σύγχρονων και ήπιων τουριστικών υποδοµών. (Συµπλήρωση ΡΣΑ µε το Ν.2730/99 Αρ.1 παρ.1ε). Με το Π εξειδικεύονται για την Ακτή Σαρωνικού οι στόχοι του ΡΣΑ ως κατωτέρω, εκ των οποίων τα υπογραµµισµένα εδάφια αφορούν ιδιαίτερα την υπόψη έκταση: Προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση των παράκτιων οικοσυστηµάτων (στη θάλασσα και στη ξηρά), και εξασφάλιση της απαιτούµενης ισορροπίας σε µακροπρόθεσµη προοπτική βιώσιµης ανάπτυξης που θα διασώζει την µοναδικότητα του φυσικού αυτού πόρου και για τις επόµενες γενεές. Προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του τοπίου, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων. ιεύρυνση και ενίσχυση του δηµόσιου, κοινόχρηστου χαρακτήρα της ζώνης, για όσο το δυνατόν περισσότερες και πολυπληθέστερες οµάδες χρηστών µε παράλληλη αύξηση της προσπελασιµότητάς της. Εξασφάλιση της συνέχειας της παραλιακής ζώνης αλλά και τη σύνδεσή της µε τον αστικό ιστό πίσω από την παραλιακή λεωφόρο Αποµάκρυνση ασυµβίβαστων µε την ακτή και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της δραστηριοτήτων και την αποσυµφόρησή της από εντατικές αποκλειστικές χρήσεις Αξιολόγηση και τον συντονισµό των αναπτυξιακών προγραµµάτων των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων που ενεργοποιούνται στην ζώνη και την ένταξη αυτών σε ενιαίο πλαίσιο υπό τους ανωτέρω γενικούς στόχους. Συµβολή στην ενηµέρωση, ενεργοποίηση και συµµετοχή των πολιτών, για την εφαρµογή του παρόντος και την διαφύλαξη του πολύτιµου χαρακτήρα του φυσικού αυτού πόρου. 1.β. Αρχές σχεδιασµού και κανόνες χωροθέτησης χρήσεων για την παραλία Γλυφάδας ιάκριση των ζωνών διαχείρισης της ΚΕ (ζώνη 4β) από την κοινόχρηστη έκταση της ίδιας ζώνης, µε χρήσεις συµβατές µε τις ρυθµίσεις του Π /τος. Αυτές είναι: - (α) πέντε εστιατόρια 300τµ έκαστο µε περιορισµένες θέσεις στάθµευσης και αύλιο χώρο, µε πρόβλεψη νέων κτιρίων σε δύο ορόφους µετά από µελέτη υψών, ώστε να προκύπτουν ταράτσες µε θέα, διασπαρµένα έτσι ώστε να εξυπηρετούν το σύνολο των επισκεπτών της ακτής και να αποτρέπεται η µετατροπή τους σε νυκτερινά κέντρα, δηλαδή: - διατηρούνται τα δύο νοτιότερα (παρά τον Ναυτικό Όµιλο και το αλιευτικό καταφύγιο), µε ενδεχόµενες µικρές µετατοπίσεις, ώστε να εξυπηρετούν τις δύο πρώτες Μαρίνες και την 1 η ακτή κολύµβησης, - καταργούνται τα δύο που βρίσκονται στην κεντρική ακτή κολύµβησης και χωροθετείται ένα νέο λίγο βορειότερα ώστε να εξυπηρετούνται οι λουόµενοι χωρίς να διασπάται η ενότητα της ακτής, - καταργείται αυτό της κεντρικής χερσονήσου και χωροθετείται βορειότερα ώστε να εξυπηρετεί την 3 η ακτή κολύµβησης και τη 4 η Μαρίνα, - στο νότιο τµήµα της ζώνης 4β («Αστέρια») επιτρέπεται η ανέγερση ενός εστιατορίου µέγιστου εµβαδού 300τµ, αλλά σε νέα θέση ώστε να απελευθερωθεί το συντοµότερο- η ζώνη αιγιαλού και παραλίας η οποία πρέπει να αποδοθεί σε κοινή χρήση και να ελεγχθεί η ενδεχόµενη καταστρατήγηση της χρήσης και του εµβαδού του σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π /τος. - (β) έκταση υπαίθριων καλλιτεχνικών εκθέσεων, ή ανθαγοράς ή έκθεση βιβλίου, µε ελαφρές κατασκευές µερικά λυόµενες (σταθερά στοιχεία- πέργκολες και προσωρινά πετάσµατα), που χωροθετείται σε γραµµική ανάπτυξη στη συνέχεια του κέντρου περίθαλψης θαλάσσιας χελώνας, 2

12 - (γ) ενοικίαση ποδηλάτων και χώρο εκµάθησης επισκευών, που χωροθετούνται στην αρχή της 3 ης µαρίνας και κοντά στην έκταση του ΟΚΙ. - (δ) περιστρεφόµενη κατασκευή (ρόδα), που λειτουργεί ως τοπόσηµο και σηµείο θέας βραχυχρόνιας επίσκεψης, που χωροθετείται στο λιµενοβραχίονα της 3 ης Μαρίνας, ή σε άλλη κατάλληλη θέση µετά από µελέτη, λαµβάνοντας υπόψη τα τεχνικά ζητήµατα (πχ θεµελιώσεις) αλλά και την ανάγκη αποφυγής της όχλησης στις παρακείµενες περιοχές κατοικίας. - (ε) χώροι στάθµευσης χωροθετηµένοι πλησίον των οδικών εισόδων, µε υποχρεωτική πρόβλεψη θέσεων µεγάλων οχηµάτων και µοτοποδηλάτων, των οποίων η έκταση θα προσδιοριστεί µε τις οριστικές µελέτες λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις ως προς την υποχρέωση εξασφάλισης θέσεων στάθµευσης ανά χρήση, αλλά και τις κατωτέρω αρχές πολιτικής µετακινήσεων και πρόσβασης. Εφαρµογή συστήµατος ηλεκτρονικής πληροφορίας για την διαθεσιµότητα θέσεων στην είσοδο της οδού ιαδόχου Παύλου. - Στις εκτάσεις διαχείρισης της ΚΕ µπορούν να προστεθούν και άλλες από τις κατωτέρω δραστηριότητες, σε συνεννόηση µε τον ήµο (π.χ. περίπτερα, πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής). Απόδοση της υπόλοιπης έκτασης (της ζώνης 4β) σε χρήσεις κοινόχρηστου χαρακτήρα, µε προοπτική παραχώρησης της στον ήµο Γλυφάδας µέσω προγραµµατικής σύµβασης. Αυτή η έκταση θα περιλαµβάνει: - Ευρεία ζώνη πεζόδροµου ποδηλατοδρόµου η οποία θα διατρέχει την έκταση, όπως φαίνεται στο συνηµµένο σχέδιο, έτσι ώστε να επιτρέπει διαδροµές ταχείας διέλευσης αλλά και βόλτας, ή δυνατόν µε διάκριση ηλικιών. Ενδεχόµενη χωροθέτηση πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής µε ποδήλατο στη κεντρική χερσόνησο στα πλαίσια της οριστικής µελέτης. Η διαδροµή ακολουθεί στο βόρειο τµήµα τη χάραξη παρά το τράµ, αλλά µόλις το επιτρέπει το πλάτος εισέρχεται νοτιοδυτικά ώστε να προσεγγίζει την ακτή, να αξιοποιεί το µήκος των λιµενοβραχιόνων, να οριοθετεί τη ζώνη παραλίας και να επικοινωνεί µε τις κατωτέρω εκτάσεις καθιστικών, θέας και το άλσος πρασίνου. Όπου είναι αναγκαίο διακρίνεται ο ποδηλατόδροµος από τον/τους πεζόδροµο/ους. - Βασική δραστηριότητα στον πεζόδροµο η πώληση αναψυκτικών µε µικρά τροχήλατα οχήµατα, ειδικού σχεδιασµού ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υγιεινής (ξηρός πάγος) αλλά να έχουν περιορισµένες διαστάσεις (max 0,8 κµ), - Εκτάσεις στάσης θέας (belvedere) µε καθιστικά ελεύθερης πρόσβασης, στις απολήξεις της κεντρικής χερσονήσου και των µεγάλων λιµενοβραχιόνων Εκτάσεις ποικίλων λειτουργιών σε περιορισµένες ζώνες «σκληρών επιφανειών» συµπληρωµατικά µε τις ζώνες φύτευσης, όπως: - Πλατεία µε δυνατότητα φιλοξενίας υπαίθριων ήπιων πολιτιστικών εκδηλώσεων, µε εξέδρες λυόµενης ή ηµιµόνιµης κατασκευής (στη θέση όπου και σήµερα στην αρχή της 3 ης Μαρίνας), - Χώρο υπαίθριων ήπιων αθλοπαιδιών κοντά στον Ναυταθλητικό Όµιλο, - Έκταση ελεύθερου εφηβικού παιχνιδιού, (πχ. skate board, patinage) στην απελευθερούµενη από το Λούνα Πάρκ έκταση, - Παιδική χαρά, και διαδροµή παιδικού ποδηλάτου (στη κεντρική χερσόνησο πριν από το άλσος), µε ενδεχόµενη χωροθέτηση πρότυπου πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής µε ποδήλατο, - Περίπτερα εξυπηρέτησης του κοινού µε ελεγχόµενη ζώνη επέκτασης (περιορισµένου αριθµού 3-5 σε συνδυασµό και µε τις στάσεις του τραµ) Αναβάθµιση και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των Μαρινών (ζώνες 6γ), µε παράλληλη αξιοποίηση των βραχιόνων για περίπατο και στάση. Επέκταση του Λιµεναρχείου και του Πύργου Ελέγχου (µε τους όρους δόµησης του Π /τος), µε δυνατότητα πύργου ελέγχου, µέγιστου ύψους βάσει των σχετικών διατάξεων µετά από πρόταση των λιµενικών αρχών. 3

13 Αναβάθµιση και περιβαλλοντική αποκατάσταση των ακτών κολύµβησης (ζώνες 3α), µε εξυγίανση της άµµου όπου είναι αναγκαίο, απαγόρευση της στάθµευσης στην αµέσως περιβάλλουσα ζώνη και εξυπηρέτησή τους από τα παρακείµενα εστιατόρια διαχείρισης ΚΕ. Εµπλουτισµός των λειτουργιών των ακτών µε χώρους υγιεινής, αποδυτήρια (20τµ ανά ακτή), πύργο ναυαγοσώστη, οριοθετηµένη ζώνη οµπρελών σε περιορισµένα τµήµατα του µετώπου, όπως φαίνονται στο σχέδιο και ήπιες αθλητικές δραστηριότητες στην κεντρική ακτή κολύµβησης (beach volley, surfing, κανώ κλπ). Συνδυασµός µε ζώνες φύτευσης για λόγους σκίασης και δροσιάς (αλµυρίκια) και ξύλινους διαδρόµους κυκλοφορίας. Αναβάθµιση και απρόσκοπτη λειτουργία του Ναυταθλητικού Οµίλου (ζώνη7), µε ενδεχόµενη επέκταση των κατασκευών και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τους όρους του Π /τος. Αναβάθµιση του αλιευτικού καταφύγιου (ζώνη 8) µε εγκατάσταση υπαίθριου µαρµάρινου στεγασµένου πάγκου πώλησης ιχθύων και µικρού κτιρίου φύλαξης και χώρων υγιεινής(50τµ). Αρχές κυκλοφορίας/στάθµευσης: - Αποτροπή της προσέλευσης του ΙΧ αυτοκινήτου στην παραλία και περιορισµός των θέσεων στάθµευσης, γύρω από τις εισόδους στην παραλία (στις διασταυρώσεις µε τραµ) και κατά µήκος της οδού ιαδόχου Παύλου, µετά από κατάλληλη διαµόρφωση και µελέτη ώστε να µετατραπεί σε οδό ήπιας κυκλοφορίας, µε αποτροπή διερχόµενης διαµπερούς κίνησης. - Περιορισµός του αριθµού των διαβάσεων στις απολύτως απαραίτητες (όπως φαίνεται στο συνηµµένο σχέδιο) ώστε να µην υποχρεώνονται οι συρµοί του τραµ σε συχνή επιβράδυνση, µετά από συνεργασία µε ΜΕΟ και Τραµ ΑΕ. - Μετατροπή των οδών προσέλευσης στις Μαρίνες σε «ήπιας κυκλοφορίας» µε ελεγχόµενη στάθµευση και κατάλληλη τιµολογιακή πολιτική που θα αποτρέπει την µακρόχρονη στάθµευση. - Πυκνή υψηλή φύτευση των χώρων στάθµευσης και αντικατάσταση του υλικού επίστρωσης από άσφαλτο σε υδατοπερατά και θερµοαπωθητικά υλικά. Αρχές µελέτης φύτευσης και διαµόρφωσης εκτάσεων πρασίνου: µε βασικό κορµό ένα άλσος στην κεντρική χερσόνησο, ζώνες δενδροστοιχιών κατά µήκος του πεζόδροµου, εναλλασσόµενες µε χαµηλή βλάστηση για λόγους θέας, διαµορφώσεις ζωνών πρασίνου όπως σηµειώνονται στο σχέδιο µε πρόβλεψη συστάδων δένδρων, ξέφωτα και σκίαση µε αναρριχόµενα φυτά σε ενδεχόµενα καθιστικά- πέργκολες, ώστε να είναι εφικτή η χρήση «πικ-νικ». Ανάλογη αντιµετώπιση στις ζώνες πάνω από τις ακτές κολύµβησης µε εξυγίανση του εδάφους, και τέλος πρόβλεψη ζώνης υψηλού πρασίνου µεταξύ των εστιατορίων και της γραµµής τραµ (όπου είναι κοντά) για λόγους ηχοµόνωσης. Τήρηση των κανόνων φύτευσης και επιλογής ειδών κατάλληλων για τις παράκτιες ζώνες έτσι όπως έχουν εγκριθεί από τον Οργανισµό Αθήνας. Αρχές χρήσης υλικών στις διαµορφώσεις και την «επίπλωση» Χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον όπως περιγράφονται στην παρ3τουαρ10 του Π /τος και ιδιαίτερα αντικατάσταση όλων των ασφαλτοστώσεων. Αρχές φωτισµού και ηχητικών εγκαταστάσεων: χαµηλός και περιορισµένος φωτισµός στο απολύτως αναγκαίο για λόγους ασφάλειας, ώστε να µην αλλοιώνεται η σχέση µε τη φύση, απαγόρευση τοποθέτησης µεγαφώνων στον δηµόσιο χώρο, και περιορισµός της έντασης της ενδεχόµενης µουσικής στα εστιατόρια, στα 50 ντεσιµπέλ. 2. Ρόλος της προκαταρκτικής µελέτης. Επόµενα στάδια Η παρούσα προκαταρκτική µελέτη αποτελεί δεσµευτικό κατευθυντήριο πλαίσιο για: - την εκπόνηση εξειδικευµένων οριστικών µελετών από επί µέρους εµπλεκόµενους φορείς, ή από ενιαίο άλλο φορέα, 4

14 - τη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων συνεργασίας µεταξύ ΟΤΑ, ΚΕ ή άλλων φορέων, - την σύναψη ιδιωτικών συµβάσεων ενοικίασης και, - την δροµολόγηση επί µέρους έργων, ανάλογα µε τις πρωτοβουλίες, τις δυνατότητες χρηµατοδότησης και την κατανοµή ρόλων και αρµοδιοτήτων. Οι οριστικές µελέτες θα υποβληθούν επίσης για έγκριση από την ΕΕ του Οργανισµού Αθήνας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το Αρ10 παρ 3-4 του από Π /τος. Στο στάδιο αυτό µπορούν να γίνουν οι αναγκαίες προσαρµογές, διευκρινίσεις στην ακριβή οριοθέτηση των χρήσεων, την εξειδίκευσή τους και τις αρχές λειτουργίας τους (όπως πχ του εφηβικού παιχνιδιού, των καλλιτεχνικών εκθέσεων, της ρόδας, της στάθµευσης κλπ), τον προσδιορισµό του µέγιστου εµβαδού κατάληψης ανά χρήση λαµβάνοντας υπόψη την τήρηση των ανωτέρω των αρχών σχεδιασµού και την εξασφάλισης της κύριας χρήσης που είναι ο παράκτιος περίπατος. Η Γραµµατέας της Ε/Ε Η Πρόεδρος της Ε/Ε Αναστασία Αβδελίδου Αικατερίνη Συκιανάκη 5

Αθήνα, Παραθαλάσσια Μητρόπολη: Παρεμβάσεις ανάδειξης του παράκτιου μετώπου του Σαρωνικού

Αθήνα, Παραθαλάσσια Μητρόπολη: Παρεμβάσεις ανάδειξης του παράκτιου μετώπου του Σαρωνικού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ Αθήνα, Παραθαλάσσια Μητρόπολη: Παρεμβάσεις ανάδειξης του παράκτιου μετώπου του Σαρωνικού Ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις ακτές κολύμβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έκθεση περιγράφει τις επεξεργασίες της πρώτης και της δεύτερης φάσης του Ερευνητικού Προγράμματος «Οριστικοποίηση Προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜA «Καθορισµός µέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ι λισσίω ν» Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 9, 10, 11, 12, 17, 18, 22,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Τα παρακάτω αποτυπώνονται στο Χάρτη Π.2: Χρήσεις γης και προστασία περιβάλλοντος). Π.2.1 ΓΕΝΙΚΑ Στο παρόν κεφάλαιο εξειδικεύονται οι προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ Εξωραϊστικός πολιτιστικός και αθλητικός σύλλογος «Ο Αρδηττός», Γειτονιά, Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων Πλάκας, Κίνηση Πολιτών Κολωνακίου, Κίνηση Πολιτών Φιλοπάππου, Κίνηση Πολιτών Άνω Πετραλώνων, Μέγας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ Η Αθήνα ανακτά το θαλάσσιο µέτωπο της Η Αθήνα στην πρόσφατη ιστορία της επέλεξε, χωρίς σχεδιασµό, να αναπτυχθεί προς τα βόρεια και τα Μεσόγεια απαξιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ. Πολιτική ολοκληρωµένου σχεδιασµού και διαχείρισης του παράκτιου µητροπολιτικού χώρου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ. Πολιτική ολοκληρωµένου σχεδιασµού και διαχείρισης του παράκτιου µητροπολιτικού χώρου ΕΜΠ-ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Πολιτική ολοκληρωµένου σχεδιασµού και διαχείρισης του παράκτιου µητροπολιτικού χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στο σχέδιο νόμου. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στο σχέδιο νόμου. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στο σχέδιο νόμου Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής Παράρτημα Ι Άρθρο 4, Παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (ΓΠΣ) ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας / Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας / Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας του Περιβάλλοντος Αθήνας Ερευνητικό πρόγραµµα: Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση του ερευνητικού προγράµµατος «Ανάπτυξη του χώρου του Αεροδροµίου του Ελληνικού»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ) 2021 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Περιεχόμενα Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ»: ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ»: ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εθνικής Αντιστάσεως 65, 121 34, Περιστέρι Τηλ 2105745826, Fax 2105759547 http://www.asda.gr, e-mail: info@asda.gr ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή Επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 4-4-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ορθή Επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 4-4-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ορθή Επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 4-4-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Η Πρόεδρος ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Του Περιφερειακού Συµβουλίου Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση

ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση URBAN GREEN AS A KEY FOR SUSTAINABLE CITIES Γεωγραφικά και πληθυσµιακά χαρακτηριστικά πόλης: Η πόλη του Βόλου ανήκει στις έξι µεγαλύτερες πόλεις του ελληνικού χώρου (πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ / 2014

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ / 2014 Θέσεις και δράσεις / 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ / 2014 Η Αλλαγή Πορείας, ως µείζων µειοψηφία (2011 έως σήµερα) κατέθεσε τις θέσεις της και υπέβαλε προτάσεις για όλους τους τοµείς που άπτονται της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) είναι μια δυναμική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, διαμέσου της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οµάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ Μέλη Οµάδας Εργασίας: Αδαµογιάννης Βαγγέλης, ΑΜ ράγκος Γιάννης, ΑΜ Καραδήµου Αλέκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΛΑΖ ΒΑΡΚΙΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΛΑΖ ΒΑΡΚΙΖΑΣ HELLENIC TOURISM DEVELOPMENT Co ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΛΑΖ ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχ., ρ. Χωροτάκτης Πολεοδόμος ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών & χρήσεων γης & σύγχρονες πρακτικές σχεδιασµού

ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών & χρήσεων γης & σύγχρονες πρακτικές σχεδιασµού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙO ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α....5 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 Π.1.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ...9

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ 1o. «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του Σχεδίου Νόμου του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας / Αττικής 2021»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ 1o. «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του Σχεδίου Νόμου του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας / Αττικής 2021» ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣIΝΑΣ ΓΡΑΦΕIΟ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της υπ' αριθμ. 33/12 πράξεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Δήμoυ Ελευσίvας απo τηv αριθμ. 5 η της 23-2-2012, συvεδρίαση αυτού που πραγματoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες.

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες. 4. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΦΕΚ 151/Τ.Α.Α.Π./2009) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Οι στόχοι 1 του ΕΠΧΣΑΑ για τη βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2.1.1. Στρατηγικές Επενδύσεις Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) 2.1.1.1. Ο νόμος 3894/2010 Ο νόμος 3894/2010 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα