ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 20

2 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της εταιρείας 1.2 Αντικείμενο της ΕΒΕΤΑΜ ως Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων 1.3 Διασφάλιση της Αμεροληψίας 1.4 Διασφάλιση της Εμπιστευτικότητας 1.5 Ασφάλεια 1.6 Τέλη Πιστοποίησης 1.7 Ορισμοί Κεφάλαιο 2 - Όροι και Διαδικασίες για τη Χορήγηση Πιστοποίησης 2.1 Όροι Πιστοποίησης 2.2 Παροχή Πληροφοριών στους Ενδιαφερόμενους 2.3 Υποβολή Αίτησης 2.4 Διενέργεια Αξιολόγησης / Εξέτασης 2.5 Χορήγηση Πιστοποίησης 2.6 Υπογραφή Συμφωνητικού 2.7 Επαναπιστοποίηση Κεφάλαιο 3 - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Πιστοποιημένων Προσώπων 3.1 Επιτήρηση των Πιστοποιημένων Προσώπων 3.2 Χρήση των Πιστοποιητικών, των λογότυπων και των σημάτων 3.3 Αλλαγές σχετικές με τα Πιστοποιημένα Πρόσωπα ή τους Φορείς τους 3.4 Αλλαγές στις Απαιτήσεις Πιστοποίησης 3.5 Αστική ευθύνη 3.6 Υποχρεώσεις έναντι του Φορέα Διαπίστευσης Κεφάλαιο 4- Τροποποίηση, Επέκταση, Περιορισμός, Αναστολή και Ανάκληση της Πιστοποίησης 4.1 Τροποποίηση, Επέκταση ή Περιορισμός της Πιστοποίησης 4.2 Αναστολή της Πιστοποίησης 4.3 Ανάκληση της Πιστοποίησης 4.4 Ενημέρωση των Κρατικών Αρχών Κεφάλαιο 5 - Παράπονα / Ενστάσεις 5.1 Παράπονα 5.2 Ενστάσεις κατά αποφάσεων για πιστοποίηση Κεφάλαιο 6 - Πληροφόρηση του κοινού Παράρτημα Α Παράρτημα Β Παράρτημα Γ Υπόδειγμα Συμφωνητικού Ορισμοί Σχέδιο Σχήματος Πιστοποίησης Προσώπων Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 2 από 20

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας Επωνυμία Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας με διακριτικό τίτλο «ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε» ΕΔΡΑ Α Βιομηχανική Περιοχή, Βόλος Τηλέφωνο: /1 /2 FAX: Γραφείο ΑΘΗΝΩΝ Μ. Μερκούρη 76, Άγ. Δημήτριος Τηλέφωνο: , , FAX: Παράρτημα ΑΘΗΝΩΝ Ελ. Βενιζέλου 4, Καλλιθέα, ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: , FAX: Εργαστήρια ΑΘΗΝΩΝ Κηφισού 50, ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: FAX: Γραφείο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, ΣΙΝΔΟΣ Τηλέφωνο: FAX: Εργαστήρια ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, ΣΙΝΔΟΣ Τηλέφωνο: FAX: Παράρτημα ΘΗΒΩΝ 72 ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Τ.Θ.18646, ΧΑΛΚΙΔΑ Τηλέφωνο: , FAX: Έτος ίδρυσης 1985 (2011) ΑΦΜ ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ Ιστοσελίδα Αρμόδιο Πρόσωπο για τις επαφές με τον Φορέα Διαπίστευσης : Ο εκάστοτε Υπεύθυνος ΔΠ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 3 από 20

4 1.2 Αντικείμενο της ΕΒΕΤΑΜ ως Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων Αντικείμενο των υπηρεσιών πιστοποίησης προσώπων της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ είναι η παροχή πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας σε φυσικά πρόσωπα. Η πιστοποίηση, όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα τυποποιητικά έγγραφα, κατά κατηγορία, περίπτωση και επίπεδο ικανότητας δύναται να συνίσταται : Στον έλεγχο των τυπικών προσόντων και ελάχιστων προϋποθέσεων και όρων που απαιτούνται ώστε οι ενδιαφερόμενοι να γίνουν αποδεκτοί ως υποψήφιοι για πιστοποίηση. Στην Γενική και Ειδική εξέταση (προφορική και γραπτή) με βάση εγκεκριμένα ερωτηματολόγια ώστε να διαπιστωθεί η πληρότητα της θεωρητικής γνώσης των υποψηφίων. Στην Πρακτική εξέταση με σκοπό να καταδειχθεί η τεχνική ικανότητα και δεξιότητα του υποψηφίου. Στην απόφαση για χορήγηση της Πιστοποίησης με βάση την βαθμολογία που επετεύχθη στις παραπάνω αξιολογήσεις/εξετάσεις. Στην επακόλουθη, της χορηγηθείσας Πιστοποίησης, Επιτήρηση του πιστοποιημένου προσωπικού ώστε να διαπιστώνεται η συνεχής συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των σχετικών κανονιστικών διατάξεων. Στην απόφαση για ανανέωση, αναστολή ή ανάκληση της σχετικής Πιστοποίησης με βάση τα αποτελέσματα της ασκούμενης επιτήρησης. Ο παρών Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων εφαρμόζεται πάντοτε σε συνδυασμό με τον κατά κατηγορία Πιστοποίησης, Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης, στον οποίο μεταξύ άλλων καθορίζονται και οι δυνατοί για κάθε περίπτωση ως ανωτέρω συνδυασμοί και απαιτήσεις. Η ΕΒΕΤΑΜ διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ικανό να υποστηρίξει την συνεπή επίτευξη των απαιτήσεων του προτύπου EΛOT EN ISO / IEC /Οption Α. 1.3 Διασφάλιση της Αμεροληψίας Η ΕΒΕΤΑΜ διαθέτει δομή, πολιτική και διαδικασίες που εξασφαλίζουν την ικανότητά της να παρέχει τις υπηρεσίες πιστοποίησης προσώπων με τρόπο αντικειμενικό, ανεξάρτητο και αμερόληπτο και με τον τρόπο αυτό απευθύνεται δίκαια εξ ίσου προς όλους τους αιτούντες πιστοποίηση, τους υποψηφίους και τα πιστοποιημένα πρόσωπα, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με τη λειτουργία ανεξάρτητου Συμβουλίου Πιστοποίησης, στο οποίο εκπροσωπούνται τα σχετικά με την Πιστοποίηση συμφέροντα και το οποίο και παρακολουθεί την εφαρμογή της πολιτικής σε θέματα Πιστοποίησης, όσο και με τη χρησιμοποίηση εξεταστών απαλλαγμένων από κάθε είδους εμπορική επιρροή. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ είναι ελεύθερη για όλους τους ενδιαφερομένους, φυσικά πρόσωπα ή εργοδοτικούς φορείς, ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας ή μεγέθους, ενώ η επεξεργασία των αιτήσεων για πιστοποίηση γίνεται με τρόπο ομοιόμορφο χωρίς διακρίσεις. Η Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων αποτελεί διακριτό τμήμα της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, η οποία έχει κύριο μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο και κύριες πηγές εσόδων την παροχή υπηρεσιών που παρέχει. Η πολιτική και οι διαδικασίες της εξασφαλίζουν την ανεξάρτητη λειτουργία της δραστηριότητας από άλλες συναφείς προς αυτήν, με τον διαχωρισμό του εμπλεκόμενου προσωπικού. Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ δεν εμπλέκεται σε δραστηριότητες που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την αμεροληψία της. Μετά την γνωστοποίηση της αίτησης για πιστοποίηση, δεν προβαίνει σε προσφορά εργασίας προς υποψηφίους. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 4 από 20

5 Σε περίπτωση που η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ πιστοποιήσει άτομα που έχει η ίδια εκπαιδεύσει, τηρεί τις ίδιες διαδικασίες όπως και για τα υπόλοιπα, και χρησιμοποιεί για την πιστοποίηση ανεξάρτητους εξεταστές προς εξασφάλιση της αμεροληψίας. Οποιαδήποτε εμπορική προβολή γίνεται σ αυτή την περίπτωση, δεν επιτρέπει να δημιουργηθεί ή εντύπωση ότι υπάρχει οποιαδήποτε σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και επακόλουθης πιστοποίησης, που θα την καθιστούσε απλούστερη ή λιγότερο δαπανηρή ή θα επέφερε τυχόν επιχειρηματικά πλεονεκτήματα στον πελάτη. Πιστοποίηση σε άτομα τα οποία απασχολεί η ίδια η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ δεν χορηγείται, παρά μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλος κατάλληλα διαπιστευμένος τρίτος φορέας στην χώρα, και μόνο μέχρι να υπάρξει κάποιος. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για εξασφάλιση της αμεροληψίας. Τα πρόσωπα που χρησιμοποιούνται από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ ως εξεταστές- αξιολογητές δεν παρέχουν σε καμμία περίπτωση υπηρεσίες σχετικής επιμόρφωσης. 1.4 Διασφάλιση της Εμπιστευτικότητας Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ εξασφαλίζει ότι οποιαδήποτε πληροφορία αποκτάται κατά τη διαδικασία της πιστοποίησης προσώπων ή από άλλες πηγές, διατηρείται εμπιστευτική σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της. Οι ανωτέρω πληροφορίες δεν αποκαλύπτονται σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, εκτός εάν υπάρχει γραπτή συναίνεση των ως άνω πιστοποιημένων προσώπων (πελατών). Σε περίπτωση που από το νόμο επιβάλλεται η αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών σε τρίτο μέρος, η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ ενημερώνει σχετικά, κατάλληλα και έγκαιρα τον πελάτη. 1.5 Ασφάλεια Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, μέσω τεκμηριωμένης πολιτικής και διαδικασιών, εξασφαλίζει την ασφάλεια σε όλα τα στάδια εξέλιξης της διαδικασίας πιστοποίησης και εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα σε περιπτώσεις που αυτή τεθεί σε κίνδυνο. 1.6 Τέλη Πιστοποίησης Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση και τη διατήρηση της πιστοποίησης είναι η έγκαιρη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των πιστοποιημένων προσώπων προς την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης/ εξέτασης και τη χορήγηση ή μή της αιτηθείσας πιστοποίησης. Τα τέλη πιστοποίησης γνωστοποιούνται μέσω του κατά περίπτωση ειδικού κανονισμού. 1.7 Ορισμοί Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί που αναφέρονται στο Παράρτημα Β. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 5 από 20

6 2.1 Όροι Πιστοποίησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η πιστοποίηση χορηγείται σε ανεξάρτητα φυσικά πρόσωπα ή σε πρόσωπα για τα οποία αιτείται ο εργοδοτικός του φορέας, στις περιπτώσεις κατά κατηγορία πιστοποίησης οι οποίες εμπίπτουν στο αντικείμενο τεχνικής ικανότητας της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, με την προϋπόθεση ότι αυτά συμμορφώνονται πλήρως με τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού, όπως κατά περίπτωση εξειδικεύεται αυτός με την εφαρμογή του κατάλληλου Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης. Επιπρόσθετα, εφαρμόζοντας τις προβλέψεις των Κανονισμών Πιστοποίησης, τα προς πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας πρόσωπα πρέπει να αποδεικνύεται ότι ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των αντίστοιχων διατάξεων ή / και προτύπων. Οι λεπτομέρειες αυτών των απαιτήσεων είναι τέτοιες, ώστε δύο διαφορετικοί Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων λειτουργώντας ανεξάρτητα να μπορούν να καταλήξουν στα ίδια συμπεράσματα σχετικά με την τεχνική ικανότητα των πιστοποιημένων προσώπων. Για τη χορήγηση και διατήρηση της πιστοποίησης είναι απαραίτητη η διεξαγωγή αξιολόγησης / εξέτασης της συμμόρφωσης του υποψηφίου με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων διατάξεων, καθώς και επακόλουθη επιτήρηση. Το σύνολο των διαδικασιών που περιγράφουν τα παραπάνω πρέπει να γίνεται απόλυτα κατανοητό και αποδεκτό από τους ενδιαφερόμενους. Για κάθε κατηγορία πιστοποίησης υπάρχει τεκμηριωμένο Σχήμα Πιστοποίησης, το οποίο έχει την έγκριση του Συμβουλίου Πιστοποίησης, και ανασκοπείται και επικυρώνεται σε συνεχιζόμενη συστηματική βάση. Σε περίπτωση που για την πιστοποίηση απαιτείται επιτυχής, μετά από εξετάσεις, παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος, η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ εφαρμόζει την ακόλουθη διαδικασία έγκρισης του προγράμματος. Η Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ εξετάζει το αναλυτικό περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και τα ονόματα και προσόντα των εκπαιδευτών και προβαίνει σε αξιολόγηση λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: α) συμβατότητα του προγράμματος με ισχύουσες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις β) επάρκεια της διδακτέας ύλης σε σχέση με το προσδοκώμενο αποτέλεσμα γ) επάρκεια προσωπικού εκπαίδευσης και καταλληλότητα χώρων Η Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ή προσωπικό άλλων τμημάτων της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, προκειμένου να διαμορφώσει τεκμηριωμένη και αντικειμενική άποψη περί της ικανοποίησης των ανωτέρω κριτηρίων αξιολόγησης του προς αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος. Στη συνέχεια υποβάλλει σχετική εισήγηση στο Συμβούλιο Πιστοποίησης της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, το οποίο και αποφασίζει για την έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Η διαδικασία έγκρισης, που περιγράφηκε ανωτέρω, αναφέρεται σε συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί σε πιστοποίηση του φορέα παροχής του εκπαιδευτικού προγράμματος. Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ δεσμεύεται ότι απαραίτητη και μοναδική προϋπόθεση για την χορήγηση της πιστοποίησης της ικανότητας προσώπου αποτελεί η εκ μέρους του εκπλήρωση των ανωτέρω τεκμηριωμένων απαιτήσεων, ρητώς αποκλειομένης της περίπτωσης η ΕΒΕΤΑΜ να προβάλει λόγους μη χορήγησης της πιστοποίησης, σχετιζομένους με θέματα που δεν καλύπτονται από τις τεκμηριωμένες αυτές απαιτήσεις. Επί πλέον, στις περιπτώσεις που η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ λειτουργεί ως φορέας εκπαίδευσης και πιστοποίησης, τα άτομα που έχει εκπαιδεύσει, δεν αποκτούν κανένα επί πλέον πλεονέκτημα ή ειδική μεταχείριση έναντι των ατόμων που εκπαιδεύτηκαν από τρίτους φορείς. 2.2 Παροχή Πληροφοριών στους Ενδιαφερόμενους Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 6 από 20

7 Οι ενδιαφερόμενοι για πιστοποίηση λαμβάνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες μέσω του παρόντος Κανονισμού και του κατάλληλου Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης τους οποίους και παραλαμβάνουν δωρεάν από το Φορέα Πιστοποίησης. Προφορικές πληροφορίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή των Κανονισμών παρέχονται αρμοδίως από την ΕΒΕΤΑΜ. 2.3 Υποβολή Αίτησης Οι ενδιαφερόμενοι για πιστοποίηση υποβάλλουν συμπληρωμένη Έντυπη Αίτηση, υπογεγραμμένη από τους ίδιους ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του εργοδοτικού τους φορέα. Η ανωτέρω αίτηση πρέπει να περιέχει ή / και να επισυνάπτονται, σε γενικές γραμμές τα κατωτέρω : Επωνυμία και Διεύθυνση. Προσδιορισμό του Επιπέδου Ικανότητας για το οποίο ζητείται πιστοποίηση, του Βιομηχανικού Τομέα που αφορά, καθώς και των εφαρμοζόμενων προτύπων, εφόσον αυτά είναι γνωστά στον αιτούντα. Ακριβή προσδιορισμό του είδους της ζητούμενης πιστοποίησης, αναλόγως της κατά τη σχετική παράγραφο του Ειδικού Κανονισμού εφαρμοζόμενης περίπτωσης. Δήλωση του αιτούντα ότι συμφωνεί πλήρως με τους όρους του παρόντος Γενικού και του αντίστοιχου Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης και ότι θα παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση. Κάθε αποδεικτικό έγγραφο με το οποίο τεκμαίρεται η βασική μόρφωση, η επιμόρφωση, η προηγηθείσα εκπαίδευση, η επαγγελματική εμπειρία και διάρκεια απασχόλησης υπό την επίβλεψη πιστοποιημένου προσωπικού του υποψηφίου, συμπεριλαμβανομένου αριθμού ωρών και περιγραφής αντικειμένου. Ιατρική γνωμάτευση και/ή αποτελέσματα ετήσιων ιατρικών εξετάσεων περί επάρκειας φυσικής κατάστασης και οπτικής οξύτητας ( εάν απαιτείται). Γνωστοποίηση στον αιτούντα της δυνατότητας να δηλώσει, σε λογικά πλαίσια, την ύπαρξη ειδικών αναγκών. Η αίτηση ελέγχεται ως προς τη πληρότητα των στοιχείων της από το εξουσιοδοτημένο προς το σκοπό αυτό στέλεχος της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ. Επίσης δύναται να ελεγχθεί και ως προς την ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτήν, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνεται σκόπιμο από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ. Η παράθεση ψευδών ή/και παραπλανητικών στοιχείων σηματοδοτεί αυτόματη απόρριψη της σχετικής αίτησης πιστοποίησης ή/και ακύρωση της χορηγηθείσας Πιστοποίησης (εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο ετεροχρονισμένα). 2.4 Διενέργεια Αξιολόγησης /Εξέτασης Μετά την υποβολή της αίτησης και την αποδοχή της η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ ορίζει τους κατάλληλους αξιολογητές /εξεταστές. Τα άτομα αυτά δεν είναι δυνατόν να παρέχουν ή να εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στις υπηρεσίες επιμόρφωσης. Οι εξεταστές προσδιορίζουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης εκάστοτε περίπτωσης πιστοποίησης και την προετοιμάζουν ανάλογα. Εντοπίζουν και επιλέγουν με τυχαίο τρόπο τα ερωτήματα της θεωρητικής εξέτασης, από τα εγκεκριμένα ερωτηματολόγια. Σχεδιάζουν την Πρακτική εξέταση που θα ακολουθηθεί. Ενεργούν σε συνεργασία ώστε να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων και του ανάλογου εξοπλισμού στις ημερομηνίες που πρέπει. Διεξάγουν την Αξιολόγηση / Εξέταση (Θεωρητική (Γενική Ειδική) και Πρακτική) και βαθμολογούν τις επιδόσεις των υποψηφίων και τέλος εκδίδουν την Έκθεση Αξιολόγησης / Εξέτασης. 2.5 Χορήγηση Πιστοποίησης Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας βαθμολόγησης ο φάκελος του υποψηφίου παραδίδεται στην ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ όπου ελέγχεται ως προς την συνολική του πληρότητα από άτομο της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσώπων, το οποίο υπογράφει στο φύλλο αξιολόγησης εισήγηση για την έκδοση Πιστοποιητικού. Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ επικυρώνει την χορήγηση Πιστοποίησης υπογράφοντας το Πιστοποιητικό Επάρκειας. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 7 από 20

8 Τα Πιστοποιητικά Επάρκειας (στην ελληνική ή /και αγγλική γλώσσα) παραδίδονται ιδιοχείρως ή με συστημένη αλληλογραφία στον χορηγηθέντα την Πιστοποίηση. Ακριβής περιγραφή των χορηγούμενων Πιστοποιητικών Επάρκειας υπάρχει στον αντίστοιχο Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης, όπου παρατίθενται και ακριβή υποδείγματα σε σχετικά παραρτήματα. Διευκρινίζεται ότι η έκδοση του Πιστοποιητικού Επάρκειας επιβεβαιώνει μεν την καταλληλότητα αυτού που έχει εξετασθεί, δεν παρέχει όμως καμία εξουσιοδότηση για την τέλεση υπεύθυνων εργασιών. Τέτοια εξουσιοδότηση παρέχεται μόνο από τον εργοδότη του πιστοποιημένου προσώπου και αποτελεί ταυτόχρονα και αποδεικτικό στοιχείο της επαγγελματικής απασχόλησής του. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την διατήρηση της ισχύος της Πιστοποίησης, όπου απαιτείται, περιγράφονται στους αντίστοιχους Ειδικούς Κανονισμούς Πιστοποίησης. 2.6 Υπογραφή συμφωνητικού Με την χορήγηση του Πιστοποιητικού επάρκειας, εάν προβλέπεται, υπογράφεται σχετικό συμφωνητικό, υπόδειγμα του οποίου δίδεται στο Παράρτημα Α 2.7 Επαναπιστοποίηση Οι όροι και η διαδικασία επαναπιστοποίησης περιγράφονται στον εκάστοτε εφαρμοζόμενο ειδικό κανονισμό. Η περίοδος επαναπιστοποίησης καθορίζεται στο σχετικό Σχήμα Πιστοποίησης ανάλογα με τις κανονιστικές απαιτήσεις, τα πρότυπα, το είδος της βιομηχανίας όπου εργάζονται τα πιστοποιημένα πρόσωπα, τους κινδύνους που απορρέουν από τη δράση μη ικανών προσώπων, τη συχνότητα και το περιεχόμενο των επιτηρήσεων (αν απαιτούνται) κ.ά. Σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο Σχήμα Πιστοποίησης η επαναπιστοποίηση λαμβάνει υπόψη της τουλάχιστον επιτόπια αξιολόγηση, επαγγελματική εξέλιξη, συνεντεύξεις, αρχεία συνεχιζόμενης ικανοποιητικής εργασίας, εξετάσεις, έλεγχος απαιτούμενης σωματικής ικανότητας. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 8 από 20

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 3.1 Επιτήρηση των Πιστοποιημένων Προσώπων Για τη διατήρηση της ισχύος της χορηγηθείσας πιστοποίησης, όπου εφαρμόζεται, το τμήμα Πιστοποίησης Προσώπων της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ με ευθύνη του Διευθυντή του και με χρήση εξειδικευμένου προσωπικού, διενεργεί επιτήρηση των πιστοποιημένων προσώπων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους Ειδικούς κανονισμούς. Τα Πιστοποιημένα Πρόσωπα και ο Εργοδοτικός τους Φορέας οφείλουν να παρέχουν κάθε διευκόλυνση και πληροφόρηση που θα ζητηθεί από τα εντεταλμένα για την άσκηση της επιτήρησης στελέχη της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, συμπεριλαμβανομένης ελεύθερης πρόσβασης σε Αρχεία και εργασιακούς χώρους. Κατά την άσκηση της επιτήρησης τα στελέχη της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ δεσμεύονται από την αρχή τήρησης της Εμπιστευτικότητας σύμφωνα με τον Κώδικα δεοντολογίας. 3.2 Χρήση των Πιστοποιητικών, των λογότυπων και των σημάτων Τα Πιστοποιημένα Πρόσωπα και ο Εργοδοτικός τους Φορέας επιτρέπεται να επικαλούνται, μέσω δημοσιεύσεων ή στις συναλλαγές τους με τρίτους, μόνο την επάρκεια τεχνικής ικανότητας στα αντικείμενα, τα οποία καλύπτονται από το επίσημο πεδίο του σχετικού Πιστοποιητικού Επάρκειας. Τα Πιστοποιημένα Πρόσωπα και ο Εργοδοτικός τους Φορέας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την πιστοποίηση με τρόπο που θα μπορούσε να δυσφημίσει την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ και δεν κάνουν οποιαδήποτε δήλωση σε σχέση με την Πιστοποίηση, την οποία η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ θα μπορούσε να θεωρήσει ως παραπλανητική ή ότι στερείται συναίνεσης. Το Πιστοποιητικό Επάρκειας που εκδίδεται επιβεβαιώνει την καταλληλότητα των Πιστοποιημένων Προσώπων αλλά δεν αποτελεί εξουσιοδότηση για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Το Πιστοποιητικό Επάρκειας δεν μπορεί να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολό του, σε απόλυτα ολοκληρωμένη μορφή και με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ. Σε περίπτωση που μαζί με το Πιστοποιητικό παρέχεται λογότυπο ή σήμα οι όροι χρήσης αυτών θα περιγράφονται στον σχετικό ειδικό κανονισμό. 3.3 Αλλαγές σχετικές με τα Πιστοποιημένα Πρόσωπα ή τον Φορέα τους Τα Πιστοποιημένα Πρόσωπα και ο Εργοδοτικός τους Φορέας οφείλουν να ενημερώνουν την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ για οποιαδήποτε αλλαγή στις συνθήκες και απαιτήσεις που βασίστηκε η χορήγηση της Πιστοποίησης. Με τη γνωστοποίηση των παραπάνω αλλαγών, η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ επαναξιολογεί τη συμμόρφωση των Πιστοποιημένων Προσώπων προς τις ισχύουσες απαιτήσεις και προσδιορίζει τις ενέργειες που έπονται και επιβάλλονται. Στις περιπτώσεις αυτές, ουδείς επιτρέπεται να επικαλούνται την χορηγηθείσα Πιστοποίηση, έως ότου λάβουν σχετική ειδοποίηση από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ. 3.4 Αλλαγές στις Απαιτήσεις Πιστοποίησης Εάν οι απαιτήσεις που ισχύουν για τις διάφορες περιπτώσεις πιστοποίησης που καλύπτονται από το πιστοποιητικό αλλάξουν, η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ ενημερώνει άμεσα, με συστημένη επιστολή (ή άλλο ισοδύναμο τρόπο) τον Εργοδοτικό Φορέα και τα Πιστοποιημένα Πρόσωπα, καθορίζοντας την ημερομηνία ισχύος των αλλαγών και πληροφορώντας σχετικά με οποιαδήποτε ανάγκη συμπληρωματικής εξέτασης της σχετικής τεχνικής ικανότητας και δεξιότητας. Με τη λήψη της ανωτέρω ειδοποίησης, τα Πιστοποιημένα Πρόσωπα πρέπει να πληροφορήσουν την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ με συστημένη επιστολή (ή άλλο ισοδύναμο τρόπο), κατά πόσον προτίθενται να αποδεχθούν αυτές τις αλλαγές. Εάν, εντός του προκαθορισμένου χρόνου, επιβεβαιωθεί η αποδοχή Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 9 από 20

10 των αλλαγών και εφόσον τα αποτελέσματα της τυχόν συμπληρωματικής εξέτασης είναι θετικά, η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ θα χορηγήσει συμπληρωματικό Πιστοποιητικό. Εάν πληροφορηθεί η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, ότι δεν υφίσταται πρόθεση αποδοχής των αλλαγών, εντός του χρόνου που καθορίζεται ή εάν η προθεσμία παρέλθει χωρίς απάντηση ή εάν τα αποτελέσματα της τυχόν συμπληρωματικής εξέτασης δεν είναι θετικά, το Πιστοποιητικό θα πάψει να ισχύει στην καθοριζόμενη από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά. 3.5 Αστική Ευθύνη Τα Πιστοποιημένα Πρόσωπα και ο Εργοδοτικός τους Φορέας φέρουν ακέραια ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκύψει από τη διάθεση ή χρήση των πιστοποιημένων υπηρεσιών τους στην αγορά. Για τις προσφερόμενες από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ υπηρεσίες πιστοποίησης υπάρχει κάλυψη αστικής ευθύνης. 3.6 Υποχρεώσεις Έναντι του Φορέα Διαπίστευσης Η χορήγηση Διαπιστευμένου Πιστοποιητικού Επάρκειας δεν αποτελεί ούτε υπονοεί με κανένα τρόπο έγκριση των παρεχομένων υπηρεσιών από το Φορέα Διαπίστευσης. Τα σχετικά Πιστοποιητικά Επάρκειας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται με τρόπο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από το Φορέα Διαπίστευσης ως παραπλανητικός. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή Πιστοποιητικού Επάρκειας ή μή μόνο στο ακέραιο και κατόπιν εγκρίσεως του Φορέα Πιστοποίησης. Τα Πιστοποιημένα Πρόσωπα και οι Εργοδοτικοί τους Φορείς οφείλουν να επιτρέπουν στους αξιολογητές του Φορέα Διαπίστευσης τη διενέργεια ελέγχων, σχετικών με τη συνεπή έκδοση και χρήση των Διαπιστευμένων Πιστοποιητικών Επάρκειας. Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Φορέα Διαπίστευσης τηρούνται συνεχώς ενήμερες. Το Λογότυπο του Φορέα Διαπίστευσης δεν επιτρέπεται να επιτίθεται σε τελικά προϊόντα ή εξαρτήματα ή μέρη αυτών, που έχουν υποστεί τις σχετικές εργασίες, ούτε να χρησιμοποιείται με τρόπο που να υπονοεί έγκριση σχετικού προϊόντος από το Φορέα Διαπίστευσης. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 10 από 20

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4.1 Τροποποίηση, επέκταση ή περιορισμός της πιστοποίησης Τα Πιστοποιημένα Πρόσωπα μπορούν να ζητήσουν τροποποίηση, επέκταση ή περιορισμό του αντικειμένου πιστοποίησης υποβάλλοντας ανάλογη αίτηση. Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ εξετάζει την αίτηση αυτή, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όπως και στην περίπτωση της αρχικής αίτησης. 4.2 Αναστολή της πιστοποίησης Τα Πιστοποιημένα Πρόσωπα δύνανται να ζητήσουν, με συστημένη επιστολή τους, την αναστολή ή την ανάκληση της πιστοποίησής τους. Στην περίπτωση αυτή, οι υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, παύουν να ισχύουν ένα (1) μήνα μετά την αποστολή της εν λόγω επιστολής. Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ μπορεί να αναστείλει την ισχύ της χορηγηθείσας Πιστοποίησης, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, για διάφορους λόγους, όπως: * εάν κατά την άσκηση επιτήρησης διαπιστωθούν μή συμμορφώσεις με τις ισχύουσες απαιτήσεις, οι οποίες όμως δεν δικαιολογούν την άμεση ανάκληση. * σε περίπτωση κακής χρήσεως της πιστοποίησης και επακόλουθης απουσίας κατάλληλης διορθωτικής ενέργειας. * σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος Κανονισμού, όπως αυτός συμπληρώνεται και από τον ανάλογο Ειδικό Κανονισμό. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της πιστοποίησης, τα εν λόγω πρόσωπα και ο Εργοδοτικός τους Φορέας δεν επιτρέπεται να επικαλούνται με οποιονδήποτε τρόπο την Πιστοποίηση για τις σχετικές εξουσιοδοτημένες εργασίες. Η αναστολή της πιστοποίησης γνωστοποιείται στους εμπλεκόμενους με συστημένη επιστολή, στην οποία αναγράφονται και οι όροι για την επαναφορά σε ισχύ της πιστοποίησης. Εάν στο τέλος της περιόδου αναστολής, δεν έχουν αρθεί οι λόγοι που την επέβαλαν, η πιστοποίηση ανακαλείται. Οι ανωτέρω ενέργειες επικυρώνονται και από το Συμβούλιο Πιστοποίησης. 4.3 Ανάκληση της πιστοποίησης Πέραν της αναστολής, η πιστοποίηση μπορεί να ανακληθεί στις κατωτέρω περιπτώσεις : εάν κατά την επιτήρηση διαπιστωθούν πολύ σοβαρές μη συμμορφώσεις με τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις, εάν ο πιστοποιηθείς δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις ή παραβαίνει άλλους όρους του Συμφωνητικού Πιστοποίησης, εάν, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.5 του παρόντος, ο πιστοποιηθείς δεν θελήσει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των αλλαγών στο εφαρμόσιμο πρότυπο. Σε περίπτωση ανάκλησης της πιστοποίησης, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει ένσταση κατά της απόφασης ανάκλησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 5 του παρόντος. Η ειδοποίηση για ανάκληση αποστέλλεται με συστημένη επιστολή (ή άλλο ισοδύναμο τρόπο), καθορίζοντας τους λόγους και την ημερομηνία τερματισμού του συμφωνητικού. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 11 από 20

12 Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ δημοσιεύει οποιαδήποτε ανάκληση της πιστοποίησης και τηρεί ενήμερο σχετικό κατάλογο στο διαδικτυακό τόπο της Η απόφαση της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ περί ανάκλησης της Πιστοποίησης επικυρώνεται και από το Συμβούλιο Πιστοποίησης. Εάν απαιτηθεί ανάκληση του Πιστοποιητικού Επάρκειας, θα προηγηθεί προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του ενδιαφερόμενου, σε χρόνο που εξαρτάται από τους λόγους που την προκαλούν, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα : Λόγοι που προκαλούν ειδοποίηση σχετική με ανάκληση / ακύρωση πιστοποιητικού Επιθυμία του Πιστοποιηθέντα Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ κρίνει ότι η παροχή των σχετικών υπηρεσιών εγκυμονεί κινδύνους (υγιεινή, ασφάλεια κλπ) Παραβίαση του εφαρμοζόμενου προτύπου Μη πληρωμή οικονομικών οφειλών Παραβίαση άλλων όρων του συμφωνητικού Υποχρεωτική συμμόρφωση με νέες απαιτήσεις σε σχέση με αναθεωρούμενο πρότυπο Ημέρες προειδοποίησης πριν την ανάκληση / ακύρωση πιστοποιητικού Μέγιστο 30 ημέρες Άμεσα Μέγιστο 60 ημέρες Μέγιστο 30 ημέρες Μέγιστο 60 ημέρες Κατόπιν διαπραγματεύσεων 4.4 Ενημέρωση των Κρατικών Αρχών Σε περίπτωση ανάκλησης ή αναστολής της Πιστοποίησης η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές, όπου και αν εφαρμόζεται σχετικά. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 12 από 20

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 5.1 Παράπονα Παράπονα σχετικά με τις παρεχόμενες από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ υπηρεσίες πιστοποίησης προσώπων, μπορεί να υποβληθούν εγγράφως από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα υποβαλλόμενα παράπονα και αμφισβητήσεις εξετάζονται από το Γενικό Διευθυντή του Φορέα σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας βάσει τεκμηριωμένης διαδικασίας που είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό χώρο της ΕΒΕΤΑΜ. 5.2 Ενστάσεις κατά αποφάσεων για πιστοποίηση Ενστάσεις σχετικά με απόφαση για χορήγηση, αναστολή ή ανάκληση της πιστοποίησης μπορεί να υποβληθούν εγγράφως από τα ενδιαφερόμενα μέρη εντός ενός (1) μηνός από της κοινοποιήσεως σε αυτούς της σχετικής απόφασης ή από την ημερομηνία που έλαβαν γνώση αυτής. Οι ενστάσεις εξετάζονται βάσει σχετικής τεκμηριωμένης διαδικασίας έγκαιρα με εποικοδομητικό και αμερόληπτο τρόπο και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά με την εξέλιξη και την τελική απόφαση. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 13 από 20

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ δημοσιεύει σε έντυπη μορφή ή / και ηλεκτρονικά μέσα, κατάλογο των πιστοποιημένων από αυτήν προσώπων με την αντίστοιχη πληροφόρηση περί επιπέδου ικανότητας, πεδίου έγκρισης, μεθόδου ελέγχου, βιομηχανικού τομέα, διάρκειας ισχύος, καθώς και κατάλογο των υπό αναστολή ή/και ανάκληση πιστοποίησης, προσώπων. Οι ανωτέρω κατάλογοι ενημερώνονται κατάλληλα αμέσως μετά την οριστική απόφαση επί της χορήγησης, αναστολής και ανάκλησης της σχετικής πιστοποίησης. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 14 από 20

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, με κεντρικά γραφεία στο Βόλο, Α Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, που εκπροσωπείται νόμιμα από το Γενικό Διευθυντή του... και που στη συνέχεια θα αποκαλείται Φορέας Πιστοποίησης παρέχει δια του παρόντος συμφωνητικού στην/στον..., η/ο οποία(ος) έχει αποδεδειγμένα τα Κεντρικά της/του Γραφεία στην..., που στη συνέχεια θα αποκαλείται Πελάτης, υπηρεσίες Πιστοποίησης και επακόλουθης Επιτήρησης, επαγγελματικής επάρκειας. Οι ανωτέρω υπηρεσίες αναφέρονται και περιγράφονται επαρκώς στο Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης του Φορέα Πιστοποίησης. Το παρόν συμφωνητικό υπόκειται στις ρυθμίσεις του Γενικού και του αντίστοιχου Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης, στις προβλέψεις των εφαρμοζόμενων προτύπων, και επιπλέον στις κάτωθι συνθήκες : Άρθρο 1 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Ο Πελάτης συμφωνεί ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους και διαδικασίες που διέπουν την λειτουργία της επιζητούμενης Πιστοποίησης και επακόλουθης Επιτήρησης, όπως αυτές περιγράφονται με σαφήνεια στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Προσώπων και στον αντίστοιχο Ειδικό Κανονισμό. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι οι διατιθέμενες από αυτόν υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της χορηγηθείσας (όταν και αν επιτευχθεί) Πιστοποίησης, όπως αυτές περιγρά φονται με σαφήνεια στο σχετικό Πιστοποιητικό Επάρκειας, θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των καθοριζόμενων προτύπων και κανονιστικών εγγράφων και με αυτές του Γενικού και του αντίστοιχου Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης. Ο Πελάτης παραλαμβάνει δωρεάν από το Φορέα Πιστοποίησης το Γενικό και σχετικό Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης καθώς και τα σχετικά με την δέουσα Επιτήρηση Έντυπα, ώστε να είναι ενήμερος για τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του Φορέα Πιστοποίησης, σχετικά με τη παροχή της ζητούμενης πιστοποίησης και επακόλουθης επιτήρησης. Άρθρο 2 Επιτήρηση Ο Φορέας Πιστοποίησης, όταν απαιτείται, διεξάγει συνεχή και χωρίς απαραίτητα προηγούμενη προειδοποίηση, επιτήρηση της συμμόρφωσης του Πελάτη με τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τις συνθήκες και απαιτήσεις που καθορίζονται στη σχετική Διαδικασία, στο Γενικό και στον αντίστοιχο Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι οι εκπρόσωποι του Φορέα Πιστοποίησης θα έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις όπου παρέχονται οι πιστοποιημένες υπηρεσίες και στα αρχεία του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση αν κριθεί σκόπιμο, κατά τη διάρκεια της συνήθους λειτουργίας αυτών. Άρθρο 3 Ενημέρωση για Αλλαγές Ο Πελάτης οφείλει να πληροφορεί τον Φορέα Πιστοποίησης για οποιαδήποτε πραγματοποιηθείσα αλλαγή στις απαιτούμενες συνθήκες που διέπουν την παροχή των πιστοποιημένων υπηρεσιών που παρέχει. Άρθρο 4 Παράπονα Ο Πελάτης πρέπει να τηρεί αρχεία και να αναφέρει στο Φορέα Πιστοποίησης οποιαδήποτε παράπονα τα οποία αφορούν την παροχή των υπηρεσιών που καλύπτονται από το Πιστοποιητικό Επάρκειας. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 15 από 20

16 Άρθρο 5 Δημοσιότητα Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει ότι έχει πιστοποιηθεί ως προς την καταλληλότητά του να προσφέρει τις υπηρεσίες που καλύπτονται από το Πιστοποιητικό Επάρκειας, όχι όμως ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Φορέα Πιστοποίησης για την παροχή των σχετικών εργασιών. Ο Φορέας Πιστοποίησης, μεταξύ άλλων, δημοσιεύει κατάλογο των Πιστοποιημένων Προσώπων, καθώς και την οποιαδήποτε ενδεχόμενη μεταβολή (αναστολή ή/και ανάκληση) στην ισχύ της χορηγηθείσας Πιστοποίησης. Άρθρο 6 Εμπιστευτικότητα Ο Φορέας Πιστοποίησης ευθύνεται για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, τις οποίες αποκτούν οι υπάλληλοι ή οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του κατά τις επαφές τους με τον Πελάτη. Άρθρο 7 Πληρωμή Ο Πελάτης οφείλει να καταβάλλει στο Φορέα Πιστοποίησης όλες τις δαπάνες που αφορούν την πιστοποίηση και την επακόλουθη επιτήρηση, τις δοκιμές, τους ελέγχους και τα γενικά έξοδα, σύμφωνα με τον υφιστάμενο, επίσημο Τιμοκατάλογο Τελών Πιστοποίησης και Επιτήρησης. Άρθρο 8 Ανάκληση / Ακύρωση Πιστοποιητικού Εάν απαιτηθεί ανάκληση / ακύρωση του πιστοποιητικού, θα προηγηθεί προηγούμενη σχετική ειδοποίηση, σε χρόνο που εξαρτάται από τους λόγους που την προκαλούν, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα : Λόγοι που προκαλούν ειδοποίηση σχετική με ανάκληση / ακύρωση πιστοποιητικού Επιθυμία του Πελάτη (Πιστοποιηθέντα) Ο Φορέας Πιστοποίησης κρίνει ότι η παροχή των υπηρεσιών εγκυμονεί κινδύνους (υγιεινή, ασφάλεια κλπ) Παραβίαση του εφαρμοζόμενου προτύπου Μη πληρωμή οικονομικών οφειλών Παραβίαση άλλων όρων του συμφωνητικού Υποχρεωτική συμμόρφωση με νέες απαιτήσεις σε σχέση με αναθεωρούμενο πρότυπο Ημέρες προειδοποίησης πριν την ανάκληση / ακύρωση πιστοποιητικού Μέγιστο 30 ημέρες Άμεσα Μέγιστο 60 ημέρες Μέγιστο 30 ημέρες Μέγιστο 60 ημέρες Κατόπιν διαπραγματεύσεων Η ειδοποίηση για ακύρωση πρέπει να αποστέλλεται στο άλλο μέρος με συστημένη επιστολή (ή άλλο ισοδύναμο τρόπο), καθορίζοντας τους λόγους και την ημερομηνία τερματισμού του συμφωνητικού. Άρθρο 9 Αλλαγές στις Απαιτήσεις των Προτύπων Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 16 από 20

17 Εάν οι απαιτήσεις που ισχύουν για τις υπηρεσίες που καλύπτονται από το πιστοποιητικό αλλάξουν, ο Φορέας Πιστοποίησης πρέπει να ενημερώσει άμεσα, με συστημένη επιστολή (ή άλλο ισοδύναμο τρόπο) τον Πελάτη, καθορίζοντας την ημερομηνία ισχύος των αλλαγών και πληροφορώντας σχετικά με οποιαδήποτε ανάγκη συμπληρωματικής εξέτασης των εν λόγω υπηρεσιών. Με τη λήψη της ανωτέρω ειδοποίησης, ο Πελάτης πρέπει να πληροφορήσει τον Φορέα Πιστοποίησης με συστημένη επιστολή (ή άλλο ισοδύναμο τρόπο), κατά πόσον προτίθεται να αποδεχθεί τις αλλαγές. Εάν ο Πελάτης, εντός του προκαθορισμένου χρόνου, επιβεβαιώσει την αποδοχή των αλλαγών και εφόσον τα αποτελέσματα της τυχόν συμπληρωματικής εξέτασης είναι θετικά, ο Φορέας Πιστοποίησης θα χορηγήσει συμπληρωματικό Πιστοποιητικό. Εάν ο Πελάτης πληροφορήσει τον Φορέα Πιστοποίησης, ότι δεν προτίθεται να δεχθεί τις αλλαγές, εντός του χρόνου που καθορίζεται ή εάν η προθεσμία παρέλθει χωρίς απάντηση ή εάν τα αποτελέσματα της τυχόν συμπληρωματικής εξέτασης δεν είναι θετικά, το Πιστοποιητικό που καλύπτει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες θα πάψει να ισχύει στην καθοριζόμενη από το Φορέα Πιστοποίησης ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών, εκτός εάν ο Φορέας Πιστοποίησης αποφασίσει διαφορετικά. Άρθρο 10 Αστική Ευθύνη Ο Πελάτης ευθύνεται εξ ολοκλήρου για οποιαδήποτε αστική ευθύνη προκύψει από τις προσφερόμενες υπηρεσίες που καλύπτονται από το Πιστοποιητικό Επάρκειας. Άρθρο 11 Ενστάσεις / Αμφισβητήσεις Οποιαδήποτε ένσταση ή αμφισβήτηση, σε σχέση με το παρόν συμφωνητικό, θα τακτοποιείται σύμφωνα με τη Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων του Φορέα Πιστοποίησης. Άρθρο 12 Ισχύς Συμφωνητικού Το παρόν συμφωνητικό ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής του και έχει διάρκεια... ετών, εκτός εάν αιτιολογημένα ανακληθεί / ακυρωθεί από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, κατόπιν κατάλληλης ειδοποίησης του άλλου μέρους. Το παρόν συμφωνητικό υπογράφεται εις διπλούν από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των συμβαλλομένων. Βόλος... (ημερομηνία) Για την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ Για την / τον Πελάτη Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 17 από 20

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΙΣΜΟΙ Διαδικασία πιστοποίησης Ενέργειες με τις οποίες ένας φορέας πιστοποίησης αποδεικνύει ότι ένα πρόσωπο ικανοποιεί τις απαιτήσεις πιστοποίησης (αίτηση, αξιολόγηση, απόφαση για πιστοποίηση, επαναπιστοποίηση και χρήση των πιστοποιητικών και των λογοτύπων). Σχήμα πιστοποίησης Επάρκεια και άλλες απαιτήσεις σχετικά με ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες ή κατηγορίες δεξιότητας προσώπων Απαιτήσεις πιστοποίησης Σύνολο εξειδικευμένων απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων του σχήματος που πρέπει να πληρούνται για να αποκτηθεί ή να διατηρηθεί η πιστοποίηση Ιδιοκτήτης σχήματος Οργανισμός υπεύθυνος για την ανάπτυξη και διατήρηση ενός σχήματος πιστοποίησης. Ο οργανισμός μπορεί να είναι ο ίδιος ο φορέας πιστοποίησης, μία κυβερνητική αρχή ή άλλο. Πιστοποιητικό Έγγραφο που εκδίδεται από ένα φορέα υπό τους όρους του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024, και που υποδεικνύει ότι το επονομαζόμενο πρόσωπο έχει ικανοποιήσει τις απαιτήσεις πιστοποίησης. Επάρκεια Ικανότητα να εφαρμόζεις γνώση και δεξιότητες για να επιτυγχάνεις σκοπούμενα αποτελέσματα. Προσόντα Αποδεικνυόμενη εκπαίδευση, εξάσκηση και εργασιακή εμπειρία, ανάλογα με την περίπτωση. Αξιολόγηση Διαδικασία που εκτιμά την ικανοποίηση των απαιτήσεων του σχήματος πιστοποίησης ενός προσώπου. Εξέταση Μηχανισμός, που αποτελεί μέρος της αξιολόγησης, που αποτιμά την επάρκεια ενός υποψηφίου μέσω ενός ή περισσοτέρων τροπών, π.χ. γραπτού, προφορικού, πρακτικού και μέσω παρατήρησης, όπως καθορίζεται στο σχήμα πιστοποίησης. Εξεταστής Άτομο ικανό να διεξάγει και να βαθμολογεί μια εξέταση, όταν αυτή απαιτεί επαγγελματική κρίση. Επιτηρητής Άτομο εξουσιοδοτημένο από τον φορέα πιστοποίησης που διεξάγει ή εποπτεύει μία εξέταση, αλλά δεν αξιολογεί την επάρκεια του υποψηφίου. Προσωπικό Άτομα, εσωτερικά ή εξωτερικά, του φορέα πιστοποίησης που διεξάγουν δαρστηριότητες για τον φορέα πιστοποίησης. Αιτών Πρόσωπο που έχει υποβάλει αίτηση για να γίνει αποδεκτό στη διαδικασία πιστοποίησης. Υποψήφιος Αιτών, που έχει ικανοποιήσει συγκεκριμένες προαπαιτήσεις και έχει γίνει αποδεκτός στη διαδικασία πιστοποίησης. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 18 από 20

19 Αμεροληψία Παρουσία αντικειμενικότητας Δικαιοσύνη Ίσες ευκαιρίες για επιτυχία που παρέχονται σε κάθε υποψήφιο στην διαδικασία πιστοποίησης. Εγκυρότητα Απόδειξη ότι η αξιολόγηση αποτιμά ό,τι προορίζεται να αποτιμήσει, όπως προσδιορίζεται από το σχήμα πιστοποίησης. Αξιοπιστία Ένδειξη του βαθμού κατά τον οποίο τα αποτελέσματα εξέτασης συμφωνούν για διαφορετικούς χρόνους και τόπους εξέτασης, διαφορετικούς τύπους εξέτασης και διαφορετικούς εξεταστές. Ένσταση Αίτημα αιτούντα, υποψηφίου ή πιστοποιημένου προσώπου για επανεξέταση οποιασδήποτε απόφασης του φορέα πιστοποίησης σχετικά με την επιθυμητή κατάσταση πιστοποίησής του. Παράπονο Έκφραση δυσαρέσκειας άλλη εκτός από ένσταση, από οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμό προς ένα φορέα πιστοποίησης, σχετικά με τις δραστηριότητες αυτού ή ενός πιστοποιημένου προσώπου, στην οποία αναμένεται μια απάντηση. Ενδιαφερόμενος Άτομο, ομάδα ή οργανισμός που επηρεάζεται από την επίδοση ενός πιστοποιημένου προσώπου η τον φορέα πιστοποίησης. Επιτήρηση Περιοδική παρακολούθηση κατά τις περιόδους πιστοποίησης της απόδοσης ενός πιστοποιημένου προσώπου για να εξασφαλιστεί συνεχιζόμενη συμμόρφωση με το σχήμα πιστοποίησης. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 19 από 20

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Σχέδιο Σχήματος Πιστοποίησης Προσώπων ΑΙΤΗΣΗ (εξέταση επάρκειας κριτηρίων) (διενέργεια εξετάσεων βαθμολόγηση) (αξιολόγηση εισήγηση) (έκδοση Πιστοποιητικού) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 20 από 20

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 2 1.1 Η Ταυτότητα του Φορέα:... 2 1.2 Αντικείμενο υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 35 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά 1.1.1. Ο παρών Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων απευθύνεται κυρίως στους υποψήφιους προς πιστοποίηση επαγγελματίες αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, και είναι δημόσια διαθέσιμος.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ EΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 Έκδοση 01 / 01-10-2014 Σελ. 1 από 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. Σκοπός... 4 1.2. Τροποποιήσεις Αναθεωρήσεις... 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 22/07/2015 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 64 Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ Ταχ. Δ/νση : Γορδίου 1, Ν.Σμύρνη Τ.Κ. : 17121 Τηλέφωνο : 210-9319054 FAX : 210-9319056 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 33 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΟΠΑ 4-10-2012, 10-7-2014 και 30-10-2014) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κωδ.: CSR Ισχύς: 05/08/2015 Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης Έκδοση: 04 Σελίδα 1 από 13 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ CSR/04 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ Αθήνα, 3/6/2015 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.4276/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2014 Έκδοση 03.1

Σεπτέμβριος 2014 Έκδοση 03.1 Σεπτέμβριος 2014 Έκδοση 03.1 ID No: QME_M_41ver03.1/ 22.09.14 Page 1 of 23 PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ)

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά 1.1.1. Ο παρών Βασικός Κανονισμός Πιστοποίησης/Ελέγχου απευθύνεται στους πελάτες για πιστοποίηση/έλεγχο προϊόντωνυπηρεσιών-διεργασιών, και είναι δημόσια διαθέσιμος. 1.1.2. Η TÜV

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015 Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ταχ. Κώδικας : 185 10 Πειραιάς TELEFAX : 210 4224000 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ9 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α Ι Τ Η Σ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Σ Τ Ι Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον Υποψήφιο ο οποίος επιθυμεί να συμμετέχει στις εξετάσεις DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ LPR. TI.

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ LPR. TI. ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Specific rules for the certification of competent persons with respect to periodical

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς. Έκδοση 2012

Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς. Έκδοση 2012 Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς Έκδοση 2012 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος»

«Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος» Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ Αποστάσεως (e-class) «Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος» ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τo Yδάτινο περιβάλλον συχνά αποτελεί την πηγή διαφόρων λοιμωδών υδατογενών νοσημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει πενήντα (50) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18-3-2015 C- OUT B 844 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO 1 Με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Amway, των προϊόντων Amway, της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway και την υποστήριξη των Ιδιοκτητών Επιχείρησης Amway

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, 11527 Τηλέφωνο : 210 7770 697 Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 FAX : 210 7770 771 Αριθμ. Πρωτ.: 85 E-mail: info@hhf-greece.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.:1026 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 361 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα