ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ. Ε ιοικητικού-λογιστικού 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ. Ε ιοικητικού-λογιστικού 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΑΔΑ: Β4ΩΕΙ-Λ9Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ Συγγρού ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μαρία Σουλιώτη Τηλ: , Αριθ.Πρωτ: Φ ΠΡΟΣ: Αθνα 4 Απριλίου 2012 ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 2. Γραφείο κ. κ. Υφυπουργών Προστασίας του Πολίτη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη στελέχωση της Κεντρικς Υπηρεσίας Ασύλου και των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Αττικς, Θεσσαλονίκης, Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, προκειµένου να στελεχωθεί η Κεντρικ Υπηρεσία Ασύλου µε έδρα την Αθνα, καθώς και τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου Αττικς, Θεσσαλονίκης, Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 τ. Α / ), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν.4029/2011 (ΦΕΚ 245 τ. Α / ). Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Τους τακτικούς υπαλλλους που υπηρετούν µε κάθε είδους σχέση εργασίας στο δηµόσιο, στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα (άρθρο 2 του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ 112 τ. Α ) σε Ν.Π..., οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν στην Κεντρικ Υπηρεσία Ασύλου, καθώς και στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου Αττικς, Θεσσαλονίκης, Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης, να υποβάλουν αίτηση εκδλωσης ενδιαφέροντος προς πλρωση των κατωτέρω θέσεων: Κεντρικ Υπηρεσία Ασύλου: ΠΕ ιοικητικού - Οικονοµικού 17 ΠΕ Πληροφορικς 2 ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ 2 ΤΕ Πληροφορικς 3 Ε ιοικητικού-λογιστικού 7 ΠΕ νοµικών, πολιτικών κοινωνικών 10

2 ΑΔΑ: Β4ΩΕΙ-Λ9Ε 2 Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικς: ΠΕ νοµικών, πολιτικών κοινωνικών Ε ιοικητικού-λογιστικού Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης: ΠΕ νοµικών, πολιτικών κοινωνικών 4 Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Ορεστιάδας: ΠΕ νοµικών, πολιτικών κοινωνικών Ε ιοικητικού-λογιστικού 2 6 Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αλεξανδρούπολης: ΠΕ νοµικών, πολιτικών κοινωνικών Ε ιοικητικού-λογιστικού 2 2 * αφορά προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που θα καλύψει αντίστοιχες θέσεις. Το γνωστικό αντικείµενο των θέσεων καλύπτουν τίτλοι σπουδών ανθρωπιστικών, νοµικών και κοινωνικών επιστηµών. ** Επισηµαίνεται ότι, οι ως άνω θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, σε περίπτωση αδυναµίας πλρωσης, θα καλυφθούν µε αποσπάσεις προσωπικού κατηγορίας ΠΕ νοµικών, πολιτικών κοινωνικών επιστηµών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4029/2011 (ΦΕΚ 245 τ. Α / ).

3 3 1. Η Υπηρεσία Ασύλου λειτουργεί σε επίπεδο ιεύθυνσης και έχει ως αποστολ την εφαρµογ της νοµοθεσίας περί ασύλου και των λοιπών µορφών διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών και ανιθαγενών, καθώς και τη συµβολ στο σχεδιασµό και στη διαµόρφωση της εθνικς πολιτικς ασύλου. 2. Οι αποσπάσεις θα διενεργηθούν µε κοιν απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, του συναρµόδιου Υπουργού και του Υπουργού ιοικητικς Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικς ιακυβέρνησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 16 του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 τ. Α / ), που θα εκδοθεί µετά από πρόταση της ιευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου, η οποία αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων (κατόπιν και προσωπικς συνέντευξης), κατά παρέκκλιση από κάθε γενικ ειδικ διάταξη, χωρίς να απαιτείται γνώµη Υπηρεσιακού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν.3907/ Οι αποσπασµένοι υπάλληλοι θα λαµβάνουν τις µηνιαίες αποδοχές του βαθµού και του µισθολογικού τους κλιµακίου. Η καταβολ των αποδοχών τους θα διενεργείται από την Υπηρεσία Ασύλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ. Α / ). 4. Οι υποψφιοι, κατά την ηµεροµηνία υποβολς της αίτησς τους, θα πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα των αντίστοιχων κατηγοριών και κλάδων όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 6, 14 και 18 του Π.. 50/2001 (ΦΕΚ 39 τ.α ) όπως τροποποιθηκε και ισχύει. Θα συνεκτιµηθούν: Η ποιότητα και το επίπεδο των σπουδών Η κατοχ µεταπτυχιακού τίτλου Η αποδεδειγµένη ικανότητα εύρεσης και υλοποίησης λύσεων (θα ζητηθεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης) Η ευχέρεια στην προφορικ και γραπτ χρση της ελληνικς και της αγγλικς γλώσσας, καθώς και οι γνώσεις άλλων ξένων γλωσσών Η εργασιακ εµπειρία και Η ικανότητα χρσης εργαλείων πληροφορικς και του διαδικτύου 5. ικαίωµα υποβολς έχουν: Όλοι οι τακτικοί υπάλληλοι που υπηρετούν µε κάθε είδους σχέση εργασίας στο δηµόσιο, στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα (άρθρο 2 του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ 112 τ. Α ) σε Ν.Π... Επισηµαίνεται ότι: α) απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλλου πριν παρέλθει διετία από το διορισµό του. β) απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλλου που έχει επιλεγεί ως προϊστάµενος οργανικς µονάδας. ΑΔΑ: Β4ΩΕΙ-Λ9Ε

4 ΑΔΑ: Β4ΩΕΙ-Λ9Ε 4 γ) δεν έχουν δικαίωµα υποβολς υποψηφιότητας οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. α και β βαθµού. 6. Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, (ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολ) στην ταχυδροµικ διεύθυνση: Αίτηση για την Προκρυξη Φ Υπηρεσία Ασύλου Τµµα Ανθρώπινου υναµικού Συγγρού 83 - Τ.Κ ΑΘΗΝΑ (Υπόψη κας Μαρίας Σουλιώτη) από 18 Απριλίου έως και 18 Μαΐου 2012, καθώς και τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) Αίτηση υποψηφιότητας. β) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, που θα συνοδεύεται µε υπεύθυνη δλωση για την πιστότητα του περιεχοµένου του. γ) Επικυρωµένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών. δ) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας. δ) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών, στο οποίο να φαίνεται -ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχικ ποιν και δεν εκκρεµεί σε βάρος τους πειθαρχικ δίωξη, καθώς και ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδποτε κώλυµα απόσπασης. Το πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών των υπαλλλων που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία µας. 7. Αντίγραφο της αίτησης να κοινοποιηθεί ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία ιοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόµενοι. Προκειµένου για υπαλλλους Ν.Π... Κρατικών Ν.Π.Ι.. και.ε.κ.ο., η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά και στο εποπτεύον Υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του υπαλλλου. 8. Το εµπρόθεσµο των αιτσεων κρίνεται από την ηµεροµηνία της σφραγίδας του ταχυδροµείου επί του φακέλου, ο οποίος µετά την αποσφράγισ του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

5 ΑΔΑ: Β4ΩΕΙ-Λ9Ε 5 9. Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση οφείλει να την κοινοποισει σε όλες τις εποπτευόµενες από αυτόν Υπηρεσίες. 10. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα και , τις εργάσιµες ηµέρες και από ώρες έως (Αρµόδια: κα Μαρία Σουλιώτη). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ

6 6 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ για την στελέχωση της Κεντρικς Υπηρεσίας Ασύλου, καθώς και των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Αττικς, Θεσσαλονίκης, Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Α Ι Τ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ: Υπηρεσία Ασύλου Τµµα Ανθρώπινου υναµικού Συγγρού 83, Αθνα Κ Ο Ι Ν: ( ιεύθυνση ιοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόµενοι) ΑΔΑ: Β4ΩΕΙ-Λ9Ε ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ:. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Αρ. ελ. Ταυτότητας:. /νση Κατοικίας:. Αριθ. Περιοχ:. Τηλ. Κατοικίας:.. Τηλ. Κινητό:.... Ηµεροµηνία:. Σας καταθέτω φάκελο µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ, µε βάση τη µε αριθ.φ16.391/ ανακοίνωσ σας, όπως εξετάσετε την αίτησ µου για την πλρωση των προκηρυσσοµένων θέσεων, κατά σειρά προτεραιότητας: Υπηρετώ ως υπάλληλος στ...:.. ιεύθυνση:... Τµµα:. Κατηγορία / Κλάδος:.. /νση Εργασίας:.. αρ. Τ.Κ.:. Περιοχ:.. Τηλ. Εργασίας: Φαξ εργασίας:. Επισυναπτόµενα ικαιολογητικά: Ο / Η ΑΙΤ.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ:

7 Α. Όλα τα Υπουργεία - ιευθύνσεις ιοικητικού (µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα η παρούσα σε όλες τις εποπτευόµενες από αυτά υπηρεσίες, Ν.Π... & κρατικά Ν.Π.Ι../.Ε.Κ.Ο.) α/α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ταχ. /νση 1 ιοικητικς Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικς ιακυβέρνησης (για ενηµέρωση της σελίδας του δικτυακού τόπου) 7 Β. Σοφίας 15, Αθνα Τ.Κ Εσωτερικών Σταδίου 27, Αθνα Τ.Κ Αθνα 3 Οικονοµικών Νίκης 5-7, Αθνα Τ.Κ Εξωτερικών ΣΤ1 /νση Προσωπικού, Ακαδηµίας 1, Αθνα Τ.Κ Εθνικς Άµυνας Πεντάγωνο, Αθνα Τ.Κ Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 7 Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικς Αλλαγς 8 Παιδείας, ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων Μεσογείων 119, Αθνα Τ.Κ.101/92 Αµαλιάδος 17, Αθνα,Τ.Κ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι Τ.Κ Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Αναστάσεως και Τσιγάντε 2 Παπάγου Τ.Κ Εργασίας και Κοινωνικς Ασφάλισης Πειραιώς 40, Αθνα Τ.Κ Υγείας και Κοινωνικς Αλληλεγγύης Αριστοτέλους 17, Αθνα Τ.Κ Αγροτικς Ανάπτυξης και Τροφίµων Αχαρνών 2, Αθνα Τ.Κ ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων Μεσογείων 96, Αθνα Τ.Κ Πολιτισµού και Τουρισµού Μπουµπουλίνας 20-22,Αθνα Τ.Κ Επικρατείας Φραγκούδη 11 και Α. Πάντου Καλλιθέα Τ.Κ ΑΔΑ: Β4ΩΕΙ-Λ9Ε B. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικσεις ιευθύνσεις ιοικητικού α.α. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Ταχ. /νση 1 Αττικς Κατεχάκη 56, Αθνα 2 Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Σωκράτους 111, Λάρισα 3 Ηπείρου - υτικς Μακεδονίας Β. Ηπείρου 20, Ιωάννινα 4 Πελοποννσου, υτικς Ελλάδας και Ιονίου Ν.Ε.Ο. Πατρών, Αθηνών 28, Πάτρα 5 Αιγαίου Ακτ Μιαούλη 83 & Μάρκου Μπότσαρη 2-8, Πειραιάς

8 8 6 Κρτης Αλµυρού 14, Ηράκλειο Κρτης ΑΔΑ: Β4ΩΕΙ-Λ9Ε 7 Μακεδονίας - Θράκης Τάκη Οικονοµίδη - Καθ. Ρωσσίδη 11, , Τ.Θ Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη Γ. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές α.α. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση 1 Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογς Πουλίου 6, Αθνα Προσωπικού (ΑΣΕΠ) 2 Αρχ ιασφάλισης του Απορρτου των Επικοινωνιών 3 Αρχ Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτρα 4 Εθνικ Επιτροπ Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 5 Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι Λεωφ.Κηφισίας 1-3, Αµπελόκηποι Αθνα Λ.Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθνα Αµερικς 5 & Πανεπιστηµίου, Αθνα 6 Επιτροπ Προστασίας Ανταγωνισµού Κότσικα 1 Α & Πατησίων, Αθνα 7 Ρυθµιστικ Αρχ Ενέργειας (ΡΑΕ) Πειραιώς 132, Αθνα 8 Συνγορος του Καταναλωτ Λ.Αλεξάνδρας 144, Αθνα 9 Συνγορος του Πολίτη Χ.Μέξη 5, Ιλίσια Αθνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988582, F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Αθήνα 24/2/2015 Αθήνα Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 3. Γραφείο κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ.

ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 3. Γραφείο κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285118, F 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Πληροφορίες: Α. Αρβανιτίδης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285117,2109285109, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285109,2109285106, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285109,2109285106, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη οργανικών θέσεων πολιτικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με αποσπάσεις.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη οργανικών θέσεων πολιτικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με αποσπάσεις. Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285109, 2109285106, F 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.mopocp.gov.gr ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 09/12/2013 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26-2-2014 Αριθμ. Πρωτ. 2152. Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής

Αθήνα, 26-2-2014 Αριθμ. Πρωτ. 2152. Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 26-2-2014 Αριθμ. Πρωτ. 2152 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμερικής 5 Ταχ. Κωδ.: 105 64-Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 18-05-2015 Αρ. Πρωτ:. 2/ 1086 /Φ.004

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 18-05-2015 Αρ. Πρωτ:. 2/ 1086 /Φ.004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληρ. Τηλέφωνο Fax E-mail : Ιωάννου Θεοτόκη 72 : 49100 Κέρκυρα : Ε. Πλεύρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Δ/νσεις Διοικητικού 1. Υπουργείων (με την παράκληση να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στους υπαλλήλους τους και τα εποπτευόμενα Ν.Π.) 2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α. ΑΔΑ: ΒΕΝ3ΙΜΞΛΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή ταχυδρομικά και με ηλεκτρ. ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού Δ/νση Διοικητικής Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου µε μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα µε την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι ακόλουθες:

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου µε μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα µε την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι ακόλουθες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538 - Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μεσογείων 284, Χολαργός, Τ.Κ. 15562 Πληροφορίες: Θ. Κουτιανούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 06/07/05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Αριθ.Πρωτ: οικ.550/8455 Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56 ΠΡΟΣ: Ως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩΡΣ-ΨΞΞ Α Α:

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩΡΣ-ΨΞΞ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφ.: Καραµούτσιου Βασιλική Ταχ. /νση : Θέρµη, ηµοκρατίας 1 Τηλ.: 2313-300700,747 Fax: 2310-478201

Διαβάστε περισσότερα

στους υπαλλήλους και στις εποπτευόμενες υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ./ Δ.Ε.Κ.Ο.).

στους υπαλλήλους και στις εποπτευόμενες υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ./ Δ.Ε.Κ.Ο.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μεσογείων 284, Χολαργός, Τ.Κ. 15562 Πληροφορίες: Ε.Πετροχείλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Συν/να : 7 φύλλα Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συν/να : 7 φύλλα Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα 13 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/302 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο : 2313317157 στους υπαλλήλους και τις εποπτευόμενες Fax : 2313317145 υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ.) E-mail : a. tsartsali@thessaloniki.

Τηλέφωνο : 2313317157 στους υπαλλήλους και τις εποπτευόμενες Fax : 2313317145 υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ.) E-mail : a. tsartsali@thessaloniki. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 18-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 55845 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος,23 Oκτωβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :10923 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΜΠΑΛΑΛΑ ΣΟΦΙΑ ΤΗΛ: 2427350122 FAX: 2427023122 Ως ο πίνακας αποδεκτών (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: Β4ΜΛΙ-ΛΡΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αρ. Πρωτ. 8155 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 27-06-2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: -2105- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας Ταχ. Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 80, Τ.Κ. 185 34 - Πειραιάς Υπεύθυνη: κα Ε. Καλούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ Aταλάντη, 24-7-2012 Αρ. Πρωτ.: 15399 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ /ΝΣΗ:ΠΛ.. ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Ταχ. Κώδικας: 35200 Τηλέφωνο: 223302237 ΦΑΞ: 2233022606 e-mail:dimoslokron@otenet.gr ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Γ. Παππά Ταχ. Διεύθυνση: Μυτιλήνη, 27.07.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι, 28 / 01/2015 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Π.: 813 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση - πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων».

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση - πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ------------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ.ΑΣΦ/ΣΗΣ&ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Αθήνα, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ. οικ.27. Προς: Πίνακα Αποδεκτών

ΑΔΑ: Αθήνα, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ. οικ.27. Προς: Πίνακα Αποδεκτών ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.) Μεσογείων 119 ΑΘΗΝΑ 101 92 Τηλ. 2106974785, 2106974732 Fax. 2106969607 E-mail: edey-hhrm@prv.ypeka.gr Αθήνα, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση πίνακα των προς πλήρωση με μετάταξη θέσεων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στις παραμεθόριες περιοχές.

Γνωστοποίηση πίνακα των προς πλήρωση με μετάταξη θέσεων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στις παραμεθόριες περιοχές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538 - Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αργαλαστή 10 /6/13 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 11561 Ταχ.Δ/νση :Αργαλαστή Ταχ.Κώδικας :37006 Πληροφορίες:Α.Σγαρδώνη Τηλέφωνο :2423055659 Fax :2423054575 ΠΡΟΣ: Ως

Διαβάστε περισσότερα