Η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας μέσα από Λογοτεχνικά Κείμενα στο 3 ο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Ευόσμου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας μέσα από Λογοτεχνικά Κείμενα στο 3 ο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Ευόσμου"

Transcript

1 Η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας μέσα από Λογοτεχνικά Κείμενα στο 3 ο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Ευόσμου Καϊκτσή Κατερίνα Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, 3 ο Πρότυπο Πειραματικό ΔΣ Ευόσμου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας μέσα από λογοτεχνικά κείμενα αποτελεί μια καινοτόμο διδακτική προσέγγιση την οποία το 3 ο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Ευόσμου έχει πρόσφατα υιοθετήσει. Ξεκινώντας από τη Γ Δημοτικού κατά το σχ. έτος με διεύρυνση στη Δ Δημοτικού κατά το σχ. έτος , το Σχολείο στοχεύει να καθιερώσει τη Λογοτεχνία ως το μοναδικό μέσο έκθεσης των μαθητών του στην Αγγλική Γλώσσα. Η επιλογή αυτή είναι βασισμένη στη διαπίστωση ότι τα λογοτεχνικά κείμενα επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να εισάγει την ξένη γλώσσα με έναν φυσικό τρόπο, προάγοντας παράλληλα την πολύπλευρη ανάπτυξη του μαθητή. Ο τρόπος με τον οποίο ο εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει ένα λογοτεχνικό κείμενο εξαρτάται από το μοντέλο που κάθε φορά αυτός χρησιμοποιεί (γλωσσικό, πολιτιστικό και μοντέλο προσωπικής ανάπτυξης). Ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει προσωπικά το υλικό που θα χρησιμοποιήσει στην τάξη, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στο επίπεδο και τις ανάγκες των μαθητών του, και χρησιμοποιεί εναλλακτικούς κυρίως τρόπους αξιολόγησης, που διασφαλίζουν για τον μαθητή ένα περιβάλλον συναισθηματικής ασφάλειας. Στην παρούσα εισήγηση, παρουσιάζονται οι εμπειρίες από την υιοθέτηση της προσέγγισης στο 3 ο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Ευόσμου. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στα λογοτεχνικά βιβλία που επιλέχθηκαν, καθώς και στις βιωματικές δραστηριότητες/ τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, και συνοψίζονται τα συμπεράσματα που εξήχθησαν. Λέξεις κλειδιά: γλωσσικό μοντέλο, πολιτιστικό μοντέλο, μοντέλο προσωπικής ανάπτυξης, εναλλακτική αξιολόγηση. 1. Εισαγωγή Η Λογοτεχνία αποτελεί ένα παραδοσιακό αντικείμενο διδασκαλίας σε πολλές χώρες, σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Εντούτοις, μόλις τις τελευταίες τρεις δεκαετίας χρησιμοποιείται στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση στο πλαίσιο της εκμάθησης της γλώσσας. Η εν λόγω περιορισμένη χρήση της Λογοτεχνίας κατά το παρελθόν, ιδιαίτερα στο Δημοτικό Σχολείο, πρέπει κυρίως να αποδοθεί στο γεγονός ότι η αυθεντική χρήση της γλώσσας και οι αντίστοιχες περίπλοκες γλωσσικές δομές δυσκολεύουν τους μαθητές να κατανοήσουν τη γλώσσα σε ένα εννοιολογικό επίπεδο, καθώς και να επικοινωνήσουν σε αυτήν. Πρόσφατες σχετικές μελέτες (Ghosn 2002) έχουν δείξει ότι, αντίθετα, η χρήση της Λογοτεχνίας στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας όχι μόνο βοηθά στην καλύτερη επικοινωνιακή χρήση του νέου γλωσσικού κώδικα, αλλά επιπλέον αναπτύσσει στον μαθητή την ικανότητα να ερμηνεύει και να εκτιμά το λογοτεχνικό κείμενο σε όλες του τις πολιτιστικές πτυχές. Υπό το πρίσμα αυτό, η Λογοτεχνία ανοίγει καινούργιους ορίζοντες στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση, καθώς ενθαρρύνει τους μαθητές να αγαπήσουν ποικίλες μορφές λογοτεχνικών έργων, ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να αποζητήσουν οι ίδιοι τη συντροφιά του ξενόγλωσσου λογοτεχνικού βιβλίου. Έτσι, προωθείται η γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών μέσα από την έκθεσή τους σε αυθεντικές γλωσσικές δομές, ενθαρρύνεται η διάδραση ανάμεσα στο κείμενο και τους μαθητές, και υποστηρίζεται η διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών. Στην παρούσα εργασία, αναπτύσσονται τα πλεονεκτήματα της χρήσης της Λογοτεχνίας στη

2 132 Πρακτικά 1 ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΠΠΣ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης διδασκαλία ξένης γλώσσας, και συνοψίζονται οι εμπειρίες από την υιοθέτησή της στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας στο 3 ο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Ευόσμου. 2. Υιοθέτηση της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας μέσα από Λογοτεχνικά Κείμενα από το 3 ο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Ευόσμου Από την αρχή της λειτουργίας του (το 2008), το 3 ο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Ευόσμου προσπάθησε να εντάξει τη χρήση λογοτεχνικών βιβλίων (παράλληλα με τη χρήση εγχειριδίων Αγγλικής Γλώσσας) στο αναλυτικό του πρόγραμμα. Οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν το Σχολείο στη συγκεκριμένη επιλογή ήταν ότι αφ ενός θεώρησε τη γλώσσα που συχνά επιλέγεται σε εγχειρίδια σε σημαντικό βαθμό τεχνητή, σχεδιασμένη ώστε να εξυπηρετεί ορισμένα κριτήρια (αριθμός λέξεων, βαθμός δυσκολίας λεξιλογίου), ενώ αφ ετέρου θεώρησε σημαντική την έκθεση των μαθητών σε αυθεντικά λογοτεχνικά κείμενα. Η παραπάνω προσέγγιση υποστηρίζεται από τη διαπίστωση ότι τα λογοτεχνικά κείμενα επιτρέπουν στους μαθητές να εστιάσουν στο νόημα και όχι στη δομή της γλώσσας, αναπτύσσοντας γλωσσική ευφράδεια. Η διδασκαλία της γλώσας στο πλαίσιο αυτό κεντρίζει την προσοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών, ενώ βοηθά τον εκπαιδευτικό να εισάγει τη γλώσσα με έναν φυσικό τρόπο (η γλώσσα αποκτά νόημα μέσα από το λογοτεχνικό κείμενο στο σύνολό του). Έτσι, η Λογοτεχνία επεκτείνει την αντίληψη των μαθητών για τη γλώσσα, καθώς τους επιτρέπει να συνειδητοποιήσουν τους κανόνες που τη διέπουν, εκπαιδεύει τον νέο άνθρωπο στη ολότητα του, καθώς εξετάζει αξίες και συμπεριφορές, ενώ βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους, τον κόσμο και την αισθητική αξία του λογοτεχνικού κειμένου (Root 1971). Τέλος, η αυθεντική γλώσσα της Λογοτεχνίας επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες κατανόησης δύσκολων ή άγνωστων γλωσσικών μορφών που μελλοντικά θα χρησιμοποιήσουν και εκτός της σχολικής πρακτικής. 3. Κριτήρια επιλογής Λογοτεχνικών Κειμένων Τα κριτήρια επιλογής των λογοτεχνικών κειμένων που το Σχολείο έχει υιοθετήσει είναι τα ακόλουθα: Ο βαθμός δυσκολίας του κειμένου. Απλές και μικρές ιστορίες με επαναλαμβανόμενα γλωσσικά συμπλέγματα (lexical chunks) είναι κατάλληλες για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Το επίπεδο του λεξιλογίου. Οι νεαροί μαθητές αποθαρρύνονται εάν γνωρίζουν λιγότερο από το 80% του καινούργιου λεξιλογίου. Η εικονογράφηση θα πρέπει να είναι ενδιαφέρουσα και να βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν το καινούργιο λεξιλόγιο. Τα κείμενα πρέπει να παρέχουν εμπειρίες (γλωσσικές, συναισθηματικές, προσωπικής ανάπτυξης) κατάλληλες ως προς την ηλικία, ικανότητα, κοινωνική ωριμότητα και γλωσσικό επίπεδο του μαθητή. Να εκμαιεύουν προσωπικές και κριτικές απαντήσεις. Να εκπροσωπούν ποικίλα λογοτεχνικά είδη και γλωσσικές δομές. Να διευρύνουν την κατανόηση του μαθητή ως προς τη γεωγραφική, πολιτιστική και ιστορική ποικιλομορφία. Να αναπτύσσουν τον μαθητή στην ολότητα του, καλλιεργώντας την ευαισθησία του απέναντι σε ατομικές διαφορές σχετιζόμενες με την ηλικία, το φύλο και την εθνικότητα. 4. Μοντέλα για τη διδασκαλία της Ξενόγλωσσης Λογοτεχνίας Η διδασκαλία της Αγγλικής μέσα από λογοτεχνικά κείμενα όπως αυτή εφαρμόζεται στο 3 ο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Ευόσμου συμπίπτει με τα τρία μεθοδολογικά μοντέλα των Carter & Long (1991). Εν προκειμένω, η έμφαση δεν δίδεται σε ένα από αυτά, αλλά στον συνδυασμό καί των τριών.

3 Η διδασκαλία της Αγγλικής μέσα από Λογοτεχνικά Κείμενα 133 Σύμφωνα λοιπόν με το Γλωσσικό Μοντέλο, η γλώσσα αντιμετωπίζεται ολιστικά, με όλα τα γλωσσικά στοιχεία (γραμματική, σύνταξη, φωνολογία κτλ.) να παρουσιάζονται ταυτόχρονα, και όχι αποσπασματικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε γλωσσικά συμπλέγματα, με απώτερο σκοπό να ανακαλύψουν οι μαθητές πώς λειτουργεί η γλώσσα σε επικοινωνιακό επίπεδο. Ο εκπαιδευτικός υιοθετεί όλες τις γνωστές διδακτικές τεχνικές που διαθέτει: προτάσεις σε λανθασμένη σειρά, κείμενο ή προτάσεις με κενά, εικόνες που απεικονίζουν την ιστορία, τις οποίες ο μαθητής χρησιμοποιεί σαν οπτικό ερέθισμα για να αναπαράγει την ιστορία, δημιουργική γραφή κτλ. Έτσι, για να προάγει τη γλωσσική εξέλιξη του μαθητή, ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί μια σειρά από δραστηριότητες παρόμοιες με εκείνες που θα χρησιμοποιούσε και σε ένα μη λογοτεχνικό κείμενο. Ο μαθητής μαθαίνει εκφράσεις τις οποίες υιοθετεί και μετασχηματίζει, ώστε να τις χρησιμοποιήσει αργότερα για διαφορετικές περιστάσεις. Το σημείο αναφοράς είναι πάντα το λογοτεχνικό κείμενο - γνωστό περικείμενο (context), στο πλαίσιο του οποίου ο μαθητής νιώθει ότι έχει εξοικειωθεί με τους ήρωες, τις λειτουργίες της γλώσσας και τις δομές της. Ο εκπαιδευτικός αποφεύγει να παρουσιάσει τους γλωσσικούς κανόνες, αλλά καθοδηγεί κατάλληλα τον μαθητή να ανακαλύψει ο ίδιος τους κανόνες που διέπουν τη γλώσσα. Για παράδειγμα, στην ιστορία Meg and Mog οι μαθητές ρισκάρουν να μεταπηδήσουν από τη χρήση παρελθοντικού χρόνου σε ενεστωτικό, χωρίς την προηγούμενη σαφή καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας μέσα από το Πολιτιστικό Μοντέλο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν πολιτισμούς διαφορετικούς από τους δικούς τους, μέσα στον χρόνο και τον χώρο, ώστε να φτάσουν στο σημείο να αντιλαμβάνονται την παράδοση της σκέψης, των συναισθημάτων και της καλλιτεχνικής μορφής μέσα από την κληρονομιά που η λογοτεχνία τέτοιων πολιτισμών έχει αποκτήσει (Carter & Long 1991). Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, το λογοτεχνικό κείμενο χρησιμοποιείται ως πηγή πληροφοριών για την κουλτούρα λαών που ομιλούν την Αγγλική Γλώσσα. Mε σημείο αναφοράς πάλι το λογοτεχνικό κείμενο, οι μαθητές γνωρίζουν την Αγγλική παράδοση και την ιστορία γνωστών εορτών. Στη γιορτή του Halloween (αφορμή αποτελεί η ιστορία Meg and Mog), μασκαρεύονται στο πνεύμα της γιορτής, και παίρνουν μέρος σε παραδοσιακά Αγγλικά παιχνίδια (trick or treat και bobbing for apples). Την ημέρα της γιορτής των Ευχαριστιών (Thanksgiving), συζητούν τις βασικές ιδέες της ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, που αποτελούν τον πυρήνα έκφρασης αυτής της γιορτής, συμμετέχουν σε δείπνο και συζητούν στην τραπεζαρία του Σχολείου για τα παραδοσιακά φαγητά αυτής της ημέρας (επέκταση λεξιλογίου σύμφωνα με το γλωσσικό μοντέλο), προσεύχονται και ευχαριστούν τον Θεό. Στο τέλος, καλούνται να εκφράσουν σε κείμενό τους λόγους για τους οποίους οι ίδιοι είναι ευγνώμονες απέναντι στον Θεό, αλλά και να φανταστούν τι θα έλεγε η ηρωίδα ενός λογοτεχνικού βιβλίου αυτή την ημέρα. Συμμετέχουν στη γιορτή των Χριστουγέννων με ένα τραγούδι εμπνευσμένο από ηρωίδα ενός λογοτεχνικού κειμένου που για τις ανάγκες της γιορτής μεταμορφώνεται σε Άγιο Βασίλη (η ηρωίδα Meg από την ιστορία Meg and Mog μεταμορφώνεται από Witchy Meg σε Santa Meg). Πληροφορούνται για καθημερινές συνήθειες αγγλόφωνων χωρών (π.χ., με αφορμή την ιστορία The Tiger who came to Tea, για τη συνήθεια των ανθρώπων να πίνουν τσάι, και καλούν τους μαθητές γειτονικής τάξης σε πάρτι τσαγιού. Η σχολική τάξη μεταμορφώνεται για τις ανάγκες της συγκεκριμένης δραστηριότητας σε περιβάλλον που θυμίζει πραγματικές περιστάσεις). Τέλος, το Μοντέλο Προσωπικής Ανάπτυξης εστιάζει στην προσωπική ανάπτυξη των μαθητών, συμπεριλαμβανόμενων των συναισθημάτων και των προσωπικών τους χαρακτηριστικών. Στο πλαίσιο αυτού του μοντέλου, ένας από τους κύριους στόχους του εκπαιδευτικού είναι η εμπλοκή του μαθητή με το λογοτεχνικό κείμενο στον βαθμό που αυτός θα μπορέσει να αναπτύξει ένα ενδιαφέρον για τη Λογοτεχνία το οποίο θα συνεχιστεί και στα χρόνια της ενήλικης ζωής του. Oι μαθητές ενθαρρύνονται να εκφράσουν τη γνώμη τους, τα συναισθήματα και τις απόψεις τους, και να κάνουν συσχετίσεις ανάμεσα στις δικές τους προσωπικές και πολιτιστικές εμπειρίες και αυτές που εκφράζονται μέσα στο κείμενο (Savvidou 2004). Στην προσπάθειά του να προάγει το συγκεκριμένο μοντέλο, ο εκπαιδευτικός καλείται να επιλέξει κείμενα στα οποία ο μαθητής θα ανταποκριθεί και θα συμμετάσχει με φαντασία. Στόχος του εκπαιδευτικού είναι να

4 134 Πρακτικά 1 ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΠΠΣ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης προάγει τις συνθήκες μάθησης μέσα στη σχολική τάξη, ώστε αυτές να καταστήσουν τη Λογοτεχνία μια αξέχαστη προσωπική και συλλογική εμπειρία. Έτσι, οι μαθητές ευαισθητοποιούνται πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα (π.χ. με αφορμή την ιστορία We re going on a Bear Hunt), πληροφορούνται σχετικά με το φυσικό περιβάλλον ζώων υπό εξαφάνιση, έρχονται σε επαφή με περιβαλλοντικές οργανώσεις (Αρκτούρος, wwf), κτλ. Περιγράφουν την καθημερινότητα τους (π.χ. με αφορμή την ιστορία The Snowman), και ενθαρρύνονται να πάρουν θέση και να αναπτύξουν στάση σε αξίες που θα βιώσουν μέσα αλλά και έξω από τη σχολική τάξη. Μέσα από την ιστορία The Happy Prince, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με αφηρημένες έννοιες όπως η ανιδιοτελής προσφορά και το πνεύμα του Εθελοντισμού. Τέλος, οι μαθητές διαδρούν με το κείμενο και τους χαρακτήρες, αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα και φαντασία, εκφράζουν την προτίμησή τους ως προς την αγαπημένη τους ιστορία, φαντάζονται τους εαυτούς τους να ζουν μέσα στην ιστορία, ή ένα διαφορετικό τέλος σε αυτήν. Αυτό που οι μαθητές θα φέρουν στο κείμενο εξαρτάται από τη γνώση τους για τον κόσμο, το πολιτιστικό τους υπόβαθρο, αλλά και την προσωπική τους εμπειρία (McRae 1991). Στο πλαίσιο της μαθητοκεντρικής εκπαίδευσης και βιωματικής μάθησης, που δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις προσωπικές μαθησιακές προτιμήσεις του καθενός και τους διαφορετικούς τύπους μάθησης λογικό, λεκτικό, οπτικό, σωματικο-κινητικό, μουσικό, ακουστικό, κοινωνικό, ατομικό, περιβαλλοντικό (Revell & Norman 1997), οι μαθητές εμπλέκονται σε ποικίλες δραστηριότητες μέσα στη σχολική πρακτική, με απώτερο στόχο την καλύτερη εξάσκηση της γλώσσας, καθώς ο μαθητής και οι ανάγκες του κατέχουν την πρωταρχική θέση στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έτσι, οι μαθητές ζωγραφίζουν και εξιστορούν την ιστορία (Meg and Mog), κάνουν χειροτεχνίες με τους κεντρικούς ήρωες των ιστοριών (There was an old Lady who swallowed a Fly), ή με ένα μέρος της ιστορίας (πχ. το ρολόι από την ιστορία Meg and Mog χρησιμοποιήθηκε για να μάθουν οι μαθητές την ώρα). Για να εξασκήσουν κάποια γλωσσική λειτουργία, δημιουργούν puzzle με τμήμα της ιστορίας (πχ. το spell party από την ιστορία Meg and Mog). Οι μαθητές, με αφορμή ένα λογοτεχνικό κείμενο, δημιουργούν μια παρόμοια νέα ιστορία (πχ. με αφορμή την ηρωίδα μάγισσα από την ιστορία Meg and Mog δημιούργησαν έναν νέo ήρωα μάγο, που τον ονόμασαν Harry Potter), φαντάζονται τους ήρωες από διάφορες ιστορίες να διαδρούν μεταξύ τους (πχ. ο ήρωας της ιστορίας Stickman συναντάται στο δάσος και συνομιλεί με την ηρωίδα της ιστορίας There was an old Lady who swallowed a Fly), δραματοποιούν ολόκληρη την ιστορία (We re going on a Bear Hunt) ή ένα μέρος αυτής (οι μαθητές, φορώντας καπέλα μάγισσας και κρατώντας απομιμήσεις ερπετών, τραγουδούν το μαγικό ξόρκι της ιστορίας Meg and Mog), ή τραγουδούν την ιστορία (The Snowman). Τέλος, χρησιμοποιούν όλες τους τις αισθήσεις, ανακαλύπτοντας την Αγγλική Γλώσσα: οι μαθητές, με δεμένα τα μάτια, γεύονται και μαντεύουν τα φαγητά από την ιστορία Meg and Mog, αλλά και ψήνουν μπισκότα στο κυλικείο του σχολείου, αφού πρώτα εξασκήθηκαν στο πώς να κατανοούν τα υλικά μιας συνταγής και να ακολουθούν συγκεκριμένες οδηγίες μαγειρικής. 5. Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης Στο πλαίσιο της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας μέσα από λογοτεχνικά κείμενα, ο εκπαιδευτικός δημιουργεί νέες αυθεντικές μορφές αξιολόγησης (εναλλακτική αξιολόγηση, βλ. Atta- Alla 2013), ώστε να αξιολογήσει την ικανότητα των μαθητών να εκτελέσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες ή εργασίες με βάση τη γνώση που αποκόμισαν στην τάξη. Έτσι, οι μαθητές γράφουν τραγούδια, σχεδιάζουν έναν χάρτη, εκτελούν οδηγίες, παίρνουν συνεντεύξεις, αναλαμβάνουν συνθετικές εργασίες (projects), συμμετέχουν σε αντιπαράθεση γνωμών (debates), σε αφήγηση ιστορίας (story telling) κτλ., αναπτύσσοντας δεξιότητες που θα κληθούν μελλοντικά να χρησιμοποιήσουν ως ενήλικες. Αποτιμάται, λοιπόν, η επιτυχία της διδασκαλίας με τους διαφορετικούς ατομικούς τρόπους μάθησης αλλά και τις διαφορετικές διδακτικές τεχνικές στις οποίες οι μαθητές εκτέθηκαν.

5 Η διδασκαλία της Αγγλικής μέσα από Λογοτεχνικά Κείμενα Εκπαιδευτικό υλικό Οι πρώτες εμπειρίες στο 3 ο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Ευόσμου ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, και οδήγησαν στην απόφαση για αποκλειστική διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας μέσα από τη Λογοτεχνία στη Γ τάξη κατά το σχολικό έτος , και στις τάξεις Γ και Δ κατά το σχολικό έτος Tα βιβλία που επιλέχθηκαν από τους εκπαιδευτικούς για την Τρίτη τάξη του Δημοτικού σχολείου κατά το σχολικό έτος είναι τα ακόλουθα: Stickman (Julia Donaldson & Alex Scheffler) We re going on a Bear Hunt (Michael Rosen & Helen Oxenbury) Giraffes can t Dance (Giles Andreae & Guy Parker-Rees) There was an old Lady who swallowed a Fly (Pam Adams) Hippos go Berserk (Sandra Boynton) Tα βιβλία που επιλέχθηκαν από τους εκπαιδευτικούς για την Τετάρτη τάξη του Δημοτικού σχολείου κατά το σχολικό έτος είναι τα ακόλουθα: Meg and Mog (Helen Nikoll & Jan Pienkowski) There was an old Lady who swallowed a Fly (Pam Adams) Mr Wolf s Week (Colin Hawkins) The Snowman (Raymond Briggs) The Tiger who came to Tea (Judith Kerr) The Lamb who came for Dinner (Steve Smallman) Mrs Lather s Laundry (Allan Ahlberg) Επιθυμία του εποπτικού συμβουλίου του Σχολείου, των εκπαιδευτικών, των μαθητών αλλά και των κηδεμόνων είναι να επεκταθεί και να καθιερωθεί η Λογοτεχνία ως το μοναδικό μέσο έκθεσης των μαθητών του 3 ου Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου Ευόσμου στην Αγγλική Γλώσσα. 7. Συμπέρασμα Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό και διασκεδαστικό μέσο για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο, που θα αγγίξει τους μαθητές και θα μειώσει το άγχος τους σχετικά με την καινούργια γλώσσα. Ο ενθουσιασμός για τη Λογοτεχνία και η αίσθηση του διασκεδαστικού που ο εκπαιδευτικός έχει είναι οι παράγοντες εκείνοι που θα απογειώσουν τη φαντασία των παιδιών και θα τα ταξιδέψουν στη χώρα του μαγικού. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Atta-Alla, Μ. (2013). A Suggested Framework for Using Alternative Assessments in English as a Second or Foreign Language Settings, International Journal of English Language Education, ISSN , Vol. 1, No. 1. Carter, C. & Long, M. (1991). Teaching Literature, Longman. Ghosn, I. K. (2002). Four Good Reasons to Use Literature in Primary School, ELT Journal 56(2), /elt/ McRae, J. (1991). Literature with a small l, Macmillan. Revell, J. & Norman, S. (1997). In Your Hands, NLP in ELT. London: Saffire Press. Root, S. L. (1971). Children s Literature, in Encyclopedia of Education 6, 7-13, Macmillan. Savvidou, C. (2004). An Integrated Approach to Teaching Literature in the EFL Classroom, The Internet TESL Journal, Vol. X, No. 12, December 2004.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 1. Εισαγωγή Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι στα Αγγλικά και στις ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 121 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Εισαγωγή Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι στα Αγγλικά και στις ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Fax: 210-7299572 email: siem@siem.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3.

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Ορισμός της «επικοινωνιακής ικανότητας» 4. Χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Νηπιαγωγείο «Le Petit La Salle» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Νηπιαγωγείου Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» Νηπιαγωγείο «Le Petit La Salle» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Αγγλικής στην πρώιμη παιδική ηλικία: Διδακτικές πρακτικές στο 3 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

Η διδασκαλία της Αγγλικής στην πρώιμη παιδική ηλικία: Διδακτικές πρακτικές στο 3 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου Η διδασκαλία της Αγγλικής στην πρώιμη παιδική ηλικία: Διδακτικές πρακτικές στο 3 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου Σωφρονιάδου Ελένη Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, 3 ο Πρότυπο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φιλοσοφική Σχολή ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: Ι ΑΣΚΑΛΙΑ, ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

[GREECE] ΓΕΎΣΗ ΑΠΌ HOLA! ΜΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΆΘΗΣΗ ΤΗΣ ΞΈΝΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ ΑΠΌ ΜΙΚΡΟΎΣ ΜΑΘΗΤΈΣ

[GREECE] ΓΕΎΣΗ ΑΠΌ HOLA! ΜΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΆΘΗΣΗ ΤΗΣ ΞΈΝΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ ΑΠΌ ΜΙΚΡΟΎΣ ΜΑΘΗΤΈΣ [GREECE] ΓΕΎΣΗ ΑΠΌ HOLA! ΜΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΆΘΗΣΗ ΤΗΣ ΞΈΝΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ ΑΠΌ ΜΙΚΡΟΎΣ ΜΑΘΗΤΈΣ Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ I. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 135 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ Αλιφεροπούλου Μαρία Φιλόλογος, αποσπασμένη στο Τμήμα ΤΕΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου mkoun

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων»

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL και οι προοπτικές εφαρμογής της στην Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου

Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL και οι προοπτικές εφαρμογής της στην Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL και οι προοπτικές εφαρμογής της στην Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου Παύλου Παύλος Πανεπιστήμιο Κύπρου & Ιωάννου-Γεωργίου Σοφία Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Τα αναλυτικά προγράμματα της αγγλικής και της γαλλικής στο ελληνικό δημοτικό σχολείο

Τα αναλυτικά προγράμματα της αγγλικής και της γαλλικής στο ελληνικό δημοτικό σχολείο Τα αναλυτικά προγράμματα της αγγλικής και της γαλλικής στο ελληνικό δημοτικό σχολείο Στάικου Κρυσταλλία, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης Κουταλακίδου Βαρβάρα, Εκπαιδευτικός Β/μιας Εκπαίδευσης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ (Α.Μ. 12735) ΠΑΠΑΝΘΥΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Α.Μ. 12444) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: ΔΡ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ~

Διαβάστε περισσότερα

«Μία Οπτικοακουστική Προσέγγιση σε Θέματα Αγγλικής Γραμματικής με τη Χρήση Εργαλείων Web 2.0»

«Μία Οπτικοακουστική Προσέγγιση σε Θέματα Αγγλικής Γραμματικής με τη Χρήση Εργαλείων Web 2.0» «Μία Οπτικοακουστική Προσέγγιση σε Θέματα Αγγλικής Γραμματικής με τη Χρήση Εργαλείων Web 2.0» Παναγιώτης Γεωργάλας 1, Αδάμος Αναστασίου 2, Δέσποινα Ανδρούτσου 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής, 5 ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ξενοφοβίας και ρατσισμού (Γκότοβος, 2002, βλέπε επίσης, Χατζηαποστόλου, 2012).

ξενοφοβίας και ρατσισμού (Γκότοβος, 2002, βλέπε επίσης, Χατζηαποστόλου, 2012). Σύνθεση της βιβλιογραφίας σχετικής με τους τρόπους προώθησης της ΔΕ και τη χρήση λαϊκών ιστοριών για διδασκαλία των αξιών της ΔΕ Διανύοντας τον 21 ο αιώνα βιώνουμε έντονα και φανερά την πολυπολιτισμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450. Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της Πληροφορικής

Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της Πληροφορικής Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της Πληροφορικής Σ. Τζελέπη 1, Ι. Κοτίνη 1 1 Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας {stzelepi, ikotini}@sch.gr Περίληψη Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ-

1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ- 1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ- ΓΩΓΕΙΟ 1.1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση ταινίας animation μικρού μήκους με απευθυνόμενο κοινό τα παιδιά, έπειτα από συνεργασία με αυτά. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχεδίαση ταινίας animation μικρού μήκους με απευθυνόμενο κοινό τα παιδιά, έπειτα από συνεργασία με αυτά. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Σχεδίαση ταινίας animation μικρού μήκους με απευθυνόμενο κοινό τα παιδιά, έπειτα από συνεργασία με αυτά Διπλωματική Εργασία, Προπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε& ΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα