Θεσσαλονίκη, Έχει έκταση 320 σελίδων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ. Δ.Α.Γιαννακουδάκη, Α.Δ.Γιαννακουδάκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεσσαλονίκη, 1978. Έχει έκταση 320 σελίδων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ. Δ.Α.Γιαννακουδάκη, Α.Δ.Γιαννακουδάκη"

Transcript

1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Δ.Α.Γιαννακουδάκη, Α.Δ.Γιαννακουδάκη Θεσσαλονίκη, 1978 Το σύγγραµµα αυτό αποτελεί διδακτικό βιβλίο, κατάλληλο για τους καθηγητές της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Σ αυτό περιλαµβάνεται όλη η ύλη του Γενικού µέρους της Χηµείας που διδάσκεται στους µαθητές των Λυκείων. Η ύλη έχει διαιρεθεί σε 25 Κεφάλαια, µε σχετική µεταξύ τους ανεξαρτησία, έτσι ώστε να είναι δυνατή κάποια µερική αλλαγή στη σειρά τους κατά τη διδασκαλία και το διάβασµα. Στη προσπάθεια να δοθεί στη σπουδάζουσα νεολαία ένα εντελώς νέο βιβλίο, που να περιέχει όλη την απαιτούµενη ύλη του Γενικού µέρους της Χηµείας και να ανταποκρίνεται στις σηµερινές απαιτήσεις, δεν ελήφθη υπόψη ο παράγοντας του περιορισµού της εκτάσεως του βιβλίου, ώστε να αποφευχθούν ενδεχόµενα κενά και ασάφειες, που µπορεί να δηµιουργηθούν µε τον περιορισµό της περιεχόµενης ύλης. Εξάλλου κρίθηκε σκόπιµο να δοθούν επιπλέον πολλά παραδείγµατα και εφαρµογές από όλες τις αρχές της Γενικής Χηµείας. (Ανόργανης και Οργανικής). Έχει έκταση 320 σελίδων. 1

2 2. Τεστ, ερωτήσεις, ασκήσεις από τη χηµεία του λυκείου. Δ.Α. Γιαννακουδάκη, Α.Δ. Γιαννακουδάκη, Π.Δ. Γιαννακουδάκη Θεσσαλονίκη, 1981 Το σύγγραµµα αυτό είναι ένα διδακτικό εγχειρίδιο και αποτελεί κατάλληλο βοήθηµα των σχολικών βιβλίων της Χηµείας των τριών τάξεων του Λυκείου. Στο πρώτο µέρος του βιβλίου αυτού κάθε ενότητα χωρίζεται σε τέσσερα τµήµατα. Στο 1 ο τµήµα ζητείται υπό µορφή «τεστ» να επιλεγεί η σωστή πρόταση από πολλές και διαφορετικές προτάσεις. Στο 2 ο τµήµα ζητείται να καθοριστεί µεταξύ πολλών φυσικοχηµικών δεδοµένων ποιο ή ποια είναι τα ορθά. Στο 3 ο τµήµα ζητείται η πλήρης απάντηση σε αρκετές χρήσιµες ερωτήσεις και πολλά θέµατα. Τέλος στο 4 ο τµήµα δίνονται προς λύση ασκήσεις και προβλήµατα πάνω στην ύλη της αντίστοιχης ενότητας. Στο δεύτερο µέρος του βιβλίου δίνονται όλες οι ακριβολογηµένες και σωστές απαντήσεις και λύσεις και για τα τέσσερα τµήµατα των συµπεριλαµβανόµενων στο πρώτο µέρος ενοτήτων. Το βιβλίο αυτό έτυχε ευµενέστατης υποδοχής και χρησιµοποιήθηκε ευρέως από τους καθηγητές των Λυκείων. Έχει έκταση 278 σελίδων. 2

3 3. Ασκήσεις και προβλήµατα γενικής και ανόργανης χηµείας. Α.Δ. Γιαννακουδάκη, Γ.Α. Κατσούλου, Δ.Φ. Κεσίσογλου Θεσσαλονίκη, 1983 Στο βιβλίο αυτό περιέρχονται προβλήµατα καθώς και ερωτήσεις, υπό µορφή «τεστ», από την ύλη της Γενικής και Ανόργανης Χηµείας. Οι λύσεις που προτείνονται και οι απαντήσεις που δίνονται στα προβλήµατα και στις ερωτήσεις αποσκοπούν στο να διδάξουν τους βασικούς τρόπους αντιµετώπισης των χηµικών προβληµάτων από τους φοιτητές που παρακολουθούν µαθήµατα Γενικής Χηµείας στα πρώτα εξάµηνα των σπουδών τους. Έτσι, τόσο τα προβλήµατα, όσο και οι ερωτήσεις έχουν ως στόχο την καλύτερη εµπέδωση της θεωρίας και τον ορθότερο τρόπο αναπτύξεως της αυτενέργειας των νέων φοιτητών. Στόχος του βιβλίου αποτελεί η τεκµηρίωση της πεποίθησης µας ότι η κατανόηση της γνώσης της Χηµείας απαιτεί σκέψη και όχι αποστήθιση. Έχει έκταση 164 σελίδων. 3

4 4. ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Α.Δ. Γιαννακουδάκη Θεσσαλονίκη, 1987 Αυτό αποτελεί διδακτικό βιβλίο που χρησιµοποιείται για την παρακολούθηση και την εκµάθηση του µαθήµατος των Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών στη Χηµεία. Περιλαµβάνει την ύλη του µαθήµατος που σχετίζεται µε τη λύση συνήθων διαφορικών εξισώσεων πρώτης, δεύτερης και ανώτερης τάξης. Ένα µεγάλο µέρος του συγγράµµατος εστιάζει στη µεθοδολογία µε την οποία καταστρώνεται µια δ.ε. µε βάση τους νόµους της χηµείας και της φυσικής ή µε βάση πειραµατικά συµπεράσµατα. Τα θέµατα που αντιµετωπίζονται αποτελούν παραδείγµατα µε τα οποία ο φοιτητής θα διαπιστώσει τη σηµασία των δ.ε. στα εφαρµοσµένα µαθηµατικά µοντέλα από τη Χηµεία, τη Φυσική, αλλά και από την καθηµερινή ζωή. Όλα τα παραδείγµατα που χρησιµοποιούνται από τη Χηµεία και τη Φυσική είναι από τα κυριότερα που θα συναντήσει ο φοιτητής της Χηµείας στα επόµενα έτη σπουδών του στα µαθήµατα της Φυσικής Χηµείας, Κβαντικής και Τεχνολογικής Χηµείας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε προβλήµατα από την κινητική των χηµικών αντιδράσεων, από τις αντιδράσεις πρώτης τάξης, δεύτερης τάξης και από τις απλές διαδοχικές αντιδράσεις. Σε όλα τα κεφάλαια υπάρχουν πολλές ασκήσεις προς λύση της ίδιας πάντα δυσκολίας µε αυτές που υπάρχουν αναλυτικά λυµένες, ώστε ο φοιτητής να µπορεί να ελέγχει διαρκώς τις γνώσεις του. Έχει έκταση 192 σελίδες. 4

5 5. Ασκήσεις & Προβλήµατα Χηµείας Δ. Α. Γιαννακουδάκης, Α. Δ. Γιαννακουδάκης, Π. Δ. Γιαννακουδάκης. Θεσσαλονίκη, 1989 Το βιβλίο αυτό γράφτηκε σαν απαραίτητο βοήθηµα για όσους διδάσκονται χηµεία στη µέση εκπαίδευση και τα πρώτα έτη σπουδών τους στα Τµήµατα Χηµείας στα πλαίσια του Μαθήµατος της Γενικής Χηµείας. Σ αυτό γίνεται µια σοβαρότατη προσπάθεια να καταδειχθεί µε πολλές λυµένες Ασκήσεις και πολλά Προβλήµατα ότι η αντίληψη που επικρατεί µεταξύ των µαθητών και φοιτητών, και ιδιαίτερα των τελειόφοιτων, για τη Χηµεία, ότι δηλαδή είναι µάθηµα που αναφέρεται σε άχαρη αποµνηµόνευση συµβόλων, τύπων, εξισώσεων και συµπεριφοράς των χηµικών ουσιών, είναι εντελώς λαθεµένη. Αντίθετα, η κατανόηση της ύλης της Χηµείας απαιτεί σήµερα µεθοδική µελέτη, ενασχόληση και άσκηση και όχι στείρα άσκοπη αποµνηµόνευση διδακτικής ύλης. Στη νέα αυτή έκδοση, εκτός από λυµένα προβλήµατα, προστέθηκε και µια επιλογή ασκήσεων και προβληµάτων που επιτρέπουν στο µαθητή να προβεί σε αυτοέλεγχο των γνώσεών που αποκτήθηκαν µετά από το συστηµατικό διάβασµα όλων των λυµένων ασκήσεων και προβληµάτων. Η επιλογή αυτή θα ενισχύσει ακόµη πιο πολύ την εµπιστοσύνη του µαθητή για τις γενικές γνώσεις που αποκτά από τη µελέτη του βιβλίου αυτού αλλά και γενικότερα για το µάθηµα της Γενικής Χηµείας. ΠΕΡΙΕΧΕΙ 600 Ασκήσεις και Προβλήµατα µε Λεπτοµερείς Λύσεις 120 Ασκήσεις και Θέµατα για αυτοέλεγχο, µόνο µε τελικές απαντήσεις Έχει έκταση 528 σελίδων. 5

6 6. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ Δ.Α. Γιαννακουδάκης, Ε.Χ. Θεοδωρίδου, Α.Δ. Γιαννακουδάκης Θεσσαλονίκη, 1990 Αποτελεί διδακτικό βιβλίο, στο οποίο περιλαµβάνεται όλη η ύλη των µαθηµάτων της «Εφαρµοσµένης Φυσικοχηµείας» που διδάσκεται µέσα στα πλαίσια ενός εξαµηνιαίου µαθήµατος, στους φοιτητές του Τµήµατος Χηµείας. Σ αυτό εκτός από τα γενικά σηµεία παρέχονται και αρκετές φυσικοχηµικές υπολογιστικές εφαρµογές και πολλά πρακτικά παραδείγµατα, ώστε να δοθεί στο φοιτητή µια ουσιαστική δυνατότητα µεταβάσεως από τη γενική θεωρητική διδασκαλία στην πρακτική της παραγωγικής φυσικοχηµικής διαδικασίας. Το βιβλίο αυτό χωρίζεται σε καθορισµένες ενότητες, στις οποίες περιλαµβάνονται θέµατα από τις πηγές και µετατροπές ενέργειας, από τη θερµοδυναµική, κινητική και φωτοχη- µική µελέτη δράσεων και από πολλές ηλεκτροχηµικές δράσεις και διεργασίες. Έχει έκταση 300 σελίδων. 6

7 7. XHMEIA B ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α.Δ. Γιαννακουδάκης, Μ.Σ. Μαυρόπουλος, Φ. Πομώνης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1999 Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για τους μαθητές της Β τάξης του Ενιαίου Λυκείου, Θετικής Κατεύθυνσης. Περιλαμβάνει 5 κεφάλαια τα οποία αναφέρονται: To 1 ο κεφάλαιο στις διαμοριακές δυνάμεις και τις συνέπειές τους στις ιδιότητες των ουσιών, στις καταστάσεις τις ύλης και τις προσθετικές ιδιότητες. Το 2 ο κεφάλαιο στις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις Το 3 ο κεφάλαιο στην ταχύτητα αντίδρασης και στο πως μπορούμε να επιταχύνουμε ή να επιβραδύνουμε μια αντίδραση. Το 4 ο κεφάλαιο σε θέματα χημικής ισορροπίας και απόδοσης αντίδρασης. Το 5 ο κεφάλαιο στις οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις και στην ηλεκτρόλυση. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν ερωτήσεις ασκήσεις και προβλήματα. ΈΈγινε προσπάθεια να δοθούν τα θέματα με σαφήνεια, πληρότητα απλότητα, λογική συνέχεια, αλλά και με την αναγκαία επιστημονική ακριβολογία και συνέπεια. Επίσης δόθηκε έμφαση σε θέματα που αφορούν τη Χημεία και την καθημερινή ζωή και τα οποία είναι απαραίτητα και χρήσιμα για τον μαθητή πολίτη. Τέλος σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν ενδιαφέροντα θέματα με τον Τίτλο «Γνωρίζεις ότι» τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και πρέπει να διαβάζουν οι μαθητές -αν και δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη ως συμπλήρωμα της διδακτέας ύλης ή και ως ενδεικτική θεματολογία για συνθετικές εργασίες και δραστηριότητες. Έχει έκταση 128 σελίδων. 7

8 8. XHMEIA B ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α.Δ. Γιαννακουδάκης, Μ.Σ. Μαυρόπουλος, Φ. Πομώνης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1999 Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για τους μαθητές της Β τάξης του Ενιαίου Λυκείου, Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. ΈΈγινε προσπάθεια να δοθούν τα θέματα με σαφήνεια, πληρότητα απλότητα, λογική συνέχεια, αλλά και την αναγκαία επιστημονική ακριβολογία και συνέπεια. Επίσης, δόθηκε έμφαση σε θέματα που αφορούν τη χημεία και την καθημερινή ζωή και τα οποία είναι απαραίτητα και χρήσιμα για τον μαθητή. Περιλαμβάνει εκτός από τα κεφάλαια του γενικού μέρους που περιέχονται στο βιβλίο της στη Χημείας της Θετικής κατεύθυνσης και τρία επιπλέον τα οποία αναφέρονται: Το 6 ο κεφάλαιο στα μέταλλα Κράματα. Το 7 ο κεφάλαιο στις Χημικές ενώσεις Βιομηχανικού ενδιαφέροντος. Το 8 ο κεφάλαιο στα Υλικά. Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν ενδιαφέροντα θέματα με τον Τίτλο «Γνωρίζεις ότι» τα οποία εξαιρετικό ενδιαφέρον και πρέπει να διαβάζουν οι μαθητές -αν και δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη ως συμπλήρωμα της διδακτέας ύλης ή και ως ενδεικτική θεματολογία για συνθετικές εργασίες και δραστηριότητες. Έχει έκταση 244 σελίδων. 8

9 9. Απαντήσεις Ερωτήσεων, Λύσεις Ασκήσεων Χημείας Α.Δ. Γιαννακουδάκης, Μ.Σ. Μαυρόπουλος, Φ. Πομώνης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2000 Λυκείου. Στο βιβλίο αυτό περιέχονται οι απαντήσεις των ερωτήσεων και οι λύσεις των ασκήσεων του βιβλίου χημείας της Β τάξης του Ενιαίου Η προσπάθεια του μαθητή για να απαντήσει μια ερώτηση ή για να λύσει μια άσκηση ή ένα πρόβλημα χημείας: δίνει σκοπό και νόημα στη μάθηση (εφαρμογή γνώσεων- δεξιοτήτων). προωθεί τη δημιουργική κριτική σκέψη. ενισχύει τη διάθεση για προβληματισμό, διερεύνηση και διαμόρφωση υποθέσεων. προσφέρει πρόκληση για κινητοποίηση, κ.ά. Προτείνεται στο μαθητή να μην ανατρέχει αμέσως στις λύσεις ή στις απαντήσεις που περιέχονται σε αυτό το βοήθημα, αλλά να προσπαθήσει να ακολουθήσει την εξής διαδικασία: 1. Να μελετήσει πολύ καλά τη θεωρία. 2. Να ξεκαθαρίσει τις χημικές έννοιες. 3. Να προσπαθήσει να απαντήσει τις ερωτήσεις ή να λύσει τις ασκήσεις. 4. Να ελέγξει αν οι απαντήσεις που έδωσε στις ερωτήσεις ή οι λύσεις στις ασκήσεις είναι γνωστές. Αν όχι, τότε να δει προσεκτικά που έχει κάνει λάθος, τι δεν πήγε καλά, και να διορθώσει την απάντηση ή τη λύση. Έχει έκταση 65 σελίδων. 9

10 10. Εργαστηριακός Οδηγός Χημείας Α.Δ. Γιαννακουδάκης, Μ.Σ. Μαυρόπουλος, Φ. Πομώνης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2000 Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει 5 εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας και απευθύνεται στους μαθητές της Β τάξης του Λυκείου, Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης Οι εργαστηριακές αυτές ασκήσεις α) είναι σχετικά ακίνδυνες-ασφαλείς για τους μαθητές, β) δεν απαιτούν πολύπλοκες συσκευές ή διατάξεις. Για να μάθουν οι μαθητές Χημεία χρειάζεται: να ακούσουν Χημεία, να δουν Χημεία, να μυρίσουν Χημεία, να σκεφτούν Χημεία, να κάνουν Χημεία. Έχει έκταση 32 σελίδων. 10

11 11. Ο Θαυµαστός Κόσµος της Χηµείας για το Γυµνάσιο Μ. Π. Σιγάλας, Α. Δ. Γιαννακουδάκης, Χ. Τζουγκράκη, Β. Αγγελόπουλος, Α. Τζαµτζής και Ν. Δ. Χαριστός Το εκπαιδευτικό λογισµικό «Ο Θαυµαστός Κόσµος της Χηµείας για το Γυµνάσιο», απευθύνεται στους µαθητές της Β και Γ τάξης Γυµνασίου. Καλύπτει τα θέµατα Εισαγωγή στη χηµεία Από το νερό στο άτοµο Ο ατµοσφαιρικός αέρας Το έδαφος και το υπέδαφος Οξέα, βάσεις και άλατα Ταξινόµηση των στοιχείων και περιοδικός πίνακας και Η χηµεία των ενώσεων της ζωής Το υλικό αναπτύχθηκε σε µορφή ΗΤΜL µε τη χρήση κώδικα Javascript, και των τεχνολογιών Μacromedia Shockwave και Chime. Αποτελείται από περίπου αρχεία, εκ των οποίων αρχεία υπερκειµένου, αρχεία γραφικών, 135 αρχεία βίντεο πειραµάτων και παρουσιάσεων, 50 προγράµµατα προσοµοιώσεων πειραµατικών διατάξεων και δεδοµένων, 90 αρχεία περιγραφής χηµικών τρισδιάστατων δοµών και όλα τα απαραίτητα βοηθητικά προγράµµατα για να διατίθεται µέσω του διαδικτύου. Περιέχει επίσης γλωσσάρι 120 χηµικών όρων και βιογραφίες 14 µεγάλων επιστηµόνων που αναφέρονται κατά την ανάπτυξη της ύλης. Διανεµήθηκε το διδακτικό έτος από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε όλα τα Γυµνάσια της χώρας και χρησιµοποιείται ήδη από τους καθηγητές που διδάσκουν Χηµεία στο Γυµνάσιο. 11

12 12. ΑΝΘΡΑΚΑΣ Β Ολοκληρωµένο Εκπαιδευτικό Πακέτο Νέας Τεχνολογίας Α. Γιαννακουδάκης, Μ. Κουσαθανά, Ν. Μπεκιάρης, Κ. Ναλμπάντης, Α. Σάλτα, Μ. Σιγάλας, Χ. Τσουγκράκη, Ν. Χαριστός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2007 Το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πακέτο Νέας Τεχνολογίας από ομάδα Εκπαιδευτικών ΑΕΙ και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναπτύχθηκε μετά από προκήρυξη, αξιολόγηση και επιλογή στα πλαίσια του προγράμματος του ΕΑΙΤΥ "Πλειάδες: Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Διάθεση Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισμικού στα Σχολεία - Νηρηίδες: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων". Το υλικό αυτό διανέμεται από το ΥΠΕΠΘ σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας και συνοδεύεται με CD που περιέχει εκπαιδευτικό λογισμικό που αναπτύχθηκε από τα μέλη της ομάδας συγγραφής. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει φύλλα εργασίας και αξιολόγησης που αντιστοιχούν σε μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Το κεντρικό θέμα όλων των δραστηριοτήτων είναι η Χημεία του ΆΆνθρακα. Κάθε ομάδα δραστηριοτήτων επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο και αναφέρεται στη χρήση ενός λογισμικού Χημείας ή λογισμικού γενικής χρήσης που υπάρχει ήδη στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των σχολείων, αλλά και λογισμικού που σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και διατίθεται ειδικά για αυτές τις δραστηριότητες. Για κάθε αντικείμενο διατίθεται Φύλλο Εργασίας, Οδηγίες Χρήσης του Λογισμικού και Φύλλο Αξιολόγησης. Τα περιεχόμενα του υλικού είναι τα παρακάτω: 12

13 ιοξείδιο του άνθρακα, ανθρακικά άλατα και κονιάματα Φυσικοί και τεχνητοί άνθρακες Υδρογονάνθρακες Φυσικές ιδιότητες υδρογονανθράκων Καύση υδρογονανθράκων Πετρέλαιο και φυσικό αέριο Καύσιμα, καυσαέρια και ρύπανση της ατµόσφαιρας Η θερµοκρασία στην επιφάνεια των πλανητών Πετροχηµεία, πολυµερισµός και πλαστικά Πολυµερή Αλκοόλες και ζυµώσεις Αλκοολούχα ποτά και φυσιολογική δράση της αιθανόλης Υδατάνθρακες Πρωτεΐνες Λιπαρές ουσίες ιατροφή ιατροφική Πυραµίδα Το διοξείδιο του άνθρακα στην ατµόσφαιρα Είδη δεσµών και µορφές του άνθρακα Χαρακτηριστικές οµάδες οργανικών ενώσεων Ισοµέρεια υδρογονανθράκων Καύσιµα Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας Εκτίµηση ατµοσφαιρικής ρύπανσης Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο. Αλκοτέστ. Σχέση πυκνότητας και περιεκτικότητας σε αιθανόλη αλκοολούχων διαλυµάτων. Αµινοξέα και πεπτίδια Εναντιοµέρεια Επίδραση θερμοκρασίας στη διαλυτότητα της σακχαρόζης στο νερό Η ραδιοχρονολόγηση µε 14C Το πακέτο περιέχει: Βιβλίο Μαθητή: 130 σελίδων Βιβλίο Καθηγητή: 170 σελίδων Ηλεκτρονικό υλικό και λογισµικό: CD 13

14 13. ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Β Ολοκληρωµένο Εκπαιδευτικό Πακέτο Νέας Τεχνολογίας Α. Γιαννακουδάκης, Μ. Κουσαθανά, Κ. Ναλμπάντης, Α. Σάλτα Μ. Σιγάλας, Χ. Τσουγκράκη, Ν. Χαριστός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2007 Το εκπαιδευτικό αυτό αναπτύχθηκε μετά από προκήρυξη, αξιολόγηση και επιλογή στα πλαίσια του προγράμματος του ΕΑΙΤΥ "Πλειάδες: Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Διάθεση Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισμικού στα Σχολεία - Νηρηίδες: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων". Το υλικό αυτό διανέμεται από το ΥΠΕΠΘ σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας και συνοδεύεται με CD που περιέχει εκπαιδευτικό λογισμικό που αναπτύχθηκε από τα μέλη της ομάδας συγγραφής. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει φύλλα εργασίας και αξιολόγησης που αντιστοιχούν σε μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Το κεντρικό θέμα όλων των δραστηριοτήτων είναι οι Χημικοί Υπολογισμοί. Κάθε ομάδα δραστηριοτήτων επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο και αναφέρεται στη χρήση ενός λογισμικού Χημείας ή λογισμικού γενικής χρήσης που υπάρχει ήδη στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των σχολείων, αλλά και λογισμικού που σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και διατίθεται ειδικά για αυτές τις δραστηριότητες. Για κάθε αντικείμενο διατίθεται Φύλλο Εργασίας, Οδηγίες Χρήσης του Λογισμικού και Φύλλο Αξιολόγησης. Τα περιεχόμενα του υλικού είναι τα παρακάτω: Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών Παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα % w/w 14

15 Παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα % w/v Παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα % v/v Επίδραση της θερμοκρασίας στη διαλυτότητα της σακχαρόζης στο νερό Νόμοι αερίων: Νόμος Boyle Νόμοι αερίων: Νόμος του Gay Lussac Νόμοι αερίων: Συνδυαστική εξίσωση αερίων Νόμοι αερίων: Καταστατική εξίσωση αερίων Αραίωση και ανάμιξη διαλυμάτων ισχυρών ηλεκτρολυτών Η ραδιοχρονολόγηση με 14 C Σύνθεση και προσδιορισμός του ph διαλυμάτων αλάτων Ρυθμιστικά διαλύματα Ογκομετρική, Οξυμετρία - Αλκαλιμετρία Το πακέτο περιέχει: Βιβλίο Μαθητή: 120 σελίδων Βιβλίο Καθηγητή: 75 σελίδων Ηλεκτρονικό υλικό και λογισμικό: CD 15