Ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια Το Lobivon-plus δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς µε σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (βλέπε παρ και 4.4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια Το Lobivon-plus δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς µε σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (βλέπε παρ. 4.3. και 4.4."

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lobivon-plus 5 mg/25 mg δισκία επικαλυµµένα µε υµένιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δικίο Lobivon-plus περιέχει 5mg νεµπιβολόλης (ως υδροχλωρική νεµπιβολόλη: 2,5 mg SRRR- νεµπιβολόλης ή d-νεµπιβολόλης και 2,5 mg RSSS- νεµπιβολόλης ή l- νεµπιβολόλης), και 25 mg υδροχλωροθειαζίδης. Έκδοχα: Κάθε δισκίο περιέχει 116,75mg λακτόζη µονοϋδρική (βλ. παράγραφο 4.4.). Για την πλήρη λίστα εκδόχων βλέπε παράγραφο ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ισκία επικαλυµµένα µε υµένιο. Lobivon-plus 5 mg/25 mg: ελαφρώς µωβ, στρογγυλά, ελαφρώς αµφίκυρτα επικαλυµµένα δισκία µε χαραγµένο 5/25 στη µία πλευρά. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις Θεραπεία της ιδιοπαθούς υπέρτασης. Ο συνδυασµός σταθερής δόσης Lobivon-plus 5 mg/25 mg, ενδείκνυται σε ασθενείς στους οποίους η αρτηριακή πίεση ελέγχεται επαρκώς µε ταυτόχρονη χορήγηση νεµπιβολόλης 5 mg και υδροχλωροθειαζίδης 25 mg οσολογία και µέθοδος χορήγησης Ενήλικες Το Lobivon-plus ενδείκνυται σε ασθενείς στους οποίους η αρτηριακή πίεση έχει δειχθεί ότι ελέγχεται επαρκώς µε ταυτόχρονη χορήγηση νεµπιβολόλης 5 mg και υδροχλωροθειαζίδης 25 mg. Η δόση είναι ένα δισκίο (5 mg/25 mg) την ηµέρα, κατά προτίµηση την ίδια ώρα της ηµέρας. Τα δισκία µπορούν να λαµβάνονται µε γεύµατα. Ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια Το Lobivon-plus δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς µε σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (βλέπε παρ και 4.4.) Ασθενείς µε ηπατική ανεπάρκεια Τα στοιχεία σε ασθενείς µε ηπατική ανεπάρκεια ή διαταραγµένη ηπατική λειτουργία είναι περιορισµένα. Συνεπώς η χορήγηση Lobivon-plus σε αυτούς τους ασθενείς αντενδείκνυται. Ηλικιωµένοι Λόγω της περιορισµένης εµπειρίας σε ασθενείς µεγαλύτερους των 75 ετών, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε αυτούς τους ασθενείς και να βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση.

2 Παιδιά και έφηβοι εν έχουν διεξαχθεί µελέτες σε παιδιά και έφηβους. Συνεπώς η χορήγηση σε παιδιά και έφηβους δεν συνιστάται Αντενδείξεις - Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα. - Υπερευαισθησία σε άλλα παράγωγα των σουλφοναµιδών (εφόσον η υδροχλωροθειαζίδη είναι ένα φαρµακευτικό προϊόν, παράγωγο των σουλφοναµιδών). - Ηπατική ανεπάρκεια ή διαταραγµένη ηπατική λειτουργία - Ανουρία, σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης < 30ml/min). - Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, καρδιογενής καταπληξία ή επεισόδια απορύθµισης της καρδιακής ανεπάρκειας που χρειάζονται ενδοφλέβια θεραπεία µε ινοτρόπα. - Σύνδροµο του νοσούντος φλεβοκόµβου (sick sinus syndrome), συµπεριλαµβανοµένου και του φλεβοκολπικού αποκλεισµού - Καρδιακός αποκλεισµός δευτέρου και τρίτου βαθµού (χωρίς βηµατοδότη). - Βραδυκαρδία (καρδιακός ρυθµός <60 παλµούς ανά λεπτό πριν την έναρξη θεραπείας) - Υπόταση (συστολική αρτηριακή πίεση <90 mm Hg). - Σοβαρές διαταραχές της περιφερικής κυκλοφορίας. - Ιστορικό βρογχόσπασµου και βρογχικού άσθµατος. - Μη αντιµετωπισθέν φαιοχρωµοκύττωµα - Μεταβολική οξέωση - υσίατη υποκαλιαιµία, υπερασβεστιαιµία, υπονατριαιµία και συµπτωµατική υπερουριχαιµία. - Κατά τη διάρκεια του δευτέρου και του τρίτου τριµήνου της κύησης και κατά τη διάρκεια της γαλουχίας Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χορήγηση Όλες οι προειδοποιήσεις που σχετίζονται µε κάθε ένα από τα συστατικά, όπως αναγράφονται κατωτέρω, θα πρέπει επίσης να ισχύουν και για το σταθερό συνδυασµό του Lobivon-plus. Βλέπετε επίσης την παράγραφο 4.8. Νεµπιβολόλη Οι παρακάτω προειδοποιήσεις και προφυλάξεις σχετίζονται µε τους β-αδρενεργικούς ανταγωνιστές γενικότερα. Αναισθησία: Η συνέχιση του β-αποκλεισµού µειώνει τον κίνδυνο των αρρυθµιών κατά την εισαγωγή και τη διασωλήνωση. Εάν ο β-αποκλεισµός διακοπεί κατά την προετοιµασία για χειρουργείο, ο β-αδρενεργικός αποκλειστής θα πρέπει να διακόπτεται τουλάχιστον 24 ώρες πριν. Προσοχή απαιτείται µε ορισµένα αναισθητικά που προκαλούν καταστολή του µυοκαρδίου. Ο ασθενής µπορεί να προστατευθεί από βαγοτονικές αντιδράσεις µε ενδοφλέβια χορήγηση ατροπίνης. Καρδιαγγειακό: Γενικά, οι β-αδρενεργικοί ανταγωνιστές δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε ασθενείς µε µη αντιµετωπιζόµενη συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, εκτός εάν η κατάστασή τους έχει σταθεροποιηθεί.

3 Σε ασθενείς µε ισχαιµική καρδιακή νόσο, η θεραπεία µε β-αδρενεργικούς ανταγωνιστές θα πρέπει να διακόπτεται σταδιακά, π.χ. σε διάστηµα 1-2 εβδοµάδων. Εάν χρειάζεται, θα πρέπει ταυτόχρονα να ξεκινάει θεραπεία υποκατάστασης, για να προληφθούν οι παροξυσµοί της στηθάγχης. Οι β-αδρενεργικοί ανταγωνιστές µπορεί να προκαλέσουν βραδυκαρδία: εάν ο σφυγµός πέσει κάτω από παλµούς ανά λεπτό στην ηρεµία και/ή ο ασθενής αισθανθεί συµπτώµατα που υποθέτουν βραδυκαρδία, η δόση θα πρέπει να µειώνεται. Οι β-αδρενεργικοί ανταγωνιστές θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε προσοχή: σε ασθενείς µε διαταραχές της περιφερικής κυκλοφορίας (νόσος ή σύνδροµο Raynaud, διαλείπουσα χωλότητα) καθώς µπορεί να συµβεί έξαρση αυτών των διαταραχών Σε ασθενείς µε πρώτου βαθµού καρδιακό αποκλεισµό, λόγω του αρνητικού αποτελέσµατος των β-αποκλειστών κατά το χρόνο διεξαγωγής. Σε ασθενείς µε στηθάγχη Prinzmetal λόγω µη αντιρροπούµενης αγγειοσύσπασης των στεφανιαίων αρτηριών, προκαλούµενης από τους α-υποδοχείς: οι β- αδρενεργικοί ανταγωνιστές µπορεί να αυξήσουν τον αριθµό και τη διάρκεια των επεισοδίων στηθάγχης. Ο συνδυασµός νεµπιβολόλης και ανταγωνιστών ασβεστίου του τύπου της διλτιαζέµης και της βεραπαµίλης µε αντιαρρυθµικά Τάξης Ι και µε κεντρικώς δρώντα αντιυπερτασικά, γενικά δεν συνιστάται. Για λεπτοµέρειες δείτε την παράγραφο 4.5. Μεταβολισµός / Ενδοκρινολογικά: Το nebivolol δεν επηρεάζει τα επίπεδα γλυκόζης σε διαβητικούς ασθενείς. Παρ όλα αυτά θα πρέπει να δίνεται προσοχή σε διαβητικούς ασθενείς, καθώς η νεµπιβολόλη µπορεί να συγκαλύψει ορισµένα συµπτώµατα της υπογλυκαιµίας (ταχυκαρδία, αίσθηµα παλµών). Οι β-αδρενεργικοί αποκλειστές µπορεί να συγκαλύψουν συµπτώµατα ταχυκαρδίας στον υπερθυρεοειδισµό. Η απότοµη διακοπή µπορεί να εντείνει τα συµπτώµατα. Αναπνευστικό: Σε ασθενείς µε χρόνιες αποφρακτικές πνευµονικές διαταραχές, οι β-αδρενεργικοί ανταγωνιστές θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε προσοχή, καθώς µπορεί να επιδεινωθεί η στένωση των αεραγωγών. Άλλα: Ασθενείς µε ιστορικό ψωρίασης πρέπει να παίρνουν β-αδρενεργικούς ανταγωνιστές µόνο µετά από προσεκτική εκτίµηση. Οι β-αδρενεργικοί ανταγωνιστές µπορεί να αυξήσουν την ευαισθησία σε αλλεργιογόνα και τη σοβαρότητα των αναφυλακτικών αντιδράσεων. Υδροχλωροθειαζίδη ιαταραχή της νεφρικής λειτουργίας: Πλήρης όφελος από τα θειαζιδικά διουρητικά µπορεί να αποκοµισθεί µόνο εάν η λειτουργία των νεφρών δεν έχει µεταβληθεί. Σε ασθενείς µε νεφρική νόσο, οι θειαζίδες µπορεί να αυξήσουν την αζωθαιµία. Αθροιστικές δράσεις µπορεί να παρουσιάσει αυτό το δραστικό συστατικό σε ασθενείς µε διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας. Εάν η προοδευτική διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας γίνει εµφανής, όπως ενδείκνυται από την αύξηση του µη-πρωτεϊνικού αζώτου, είναι απαραίτητη η προσεκτική επαναξιολόγηση της θεραπείας, µε εκτίµηση της πιθανότητας διακοπής της διουρητικής θεραπείας.

4 Μεταβολικές και ενδοκρινολογικές δράσεις: Η θειαζιδική θεραπεία µπορεί να διαταράξει την ανοχή στη γλυκόζη. Μπορεί να χρειαστεί προσαρµογή της δοσολογίας της ινσουλίνης ή των από του στόµατος υπογλυκαιµικών παραγόντων (βλ. παράγραφο 4.5). Ο λανθάνων σακχαρώδης διαβήτης µπορεί να εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια θειαζιδικής θεραπείας. Αύξηση της χοληστερόλης και των επιπέδων των τριγλυκεριδίων έχει συσχετισθεί µε τη θειαζιδική διουρητική θεραπεία. Η θειαζιδική θεραπεία µπορεί να επιδεινώσει την υπερουριχαιµία και/ή την ουρική αρθρίτιδα σε ορισµένους ασθενείς. Ηλεκτρολυτικές διαταραχές: Όπως για όλους τους ασθενείς που λαµβάνουν διουρητική θεραπεία, πρέπει να γίνεται περιοδικός καθορισµός των ηλεκτρολυτών ορού σε κατάλληλα χρονικά διαστήµατα. Οι θειαζίδες, συµπεριλαµβανόµενης και της υδροχλωροθειαζίδης, µπορεί να προκαλέσουν διαταραχή των υγρών και των ηλεκτρολυτών (υποκαλιαιµία, υπονατριαιµία και υποχλωραιµική αλκάλωση). Προειδοποιητικά σηµεία της διαταραχής των υγρών ή των ηλεκτρολυτών είναι: ξηροστοµία, δίψα, αδυναµία, λήθαργος, υπνηλία, ανησυχία, µυϊκοί πόνοι ή κράµπες, µυϊκή κόπωση, υπόταση, ολιγουρία, ταχυκαρδία, και γαστρεντερικές διαταραχές, όπως ναυτία ή έµετος. Ο κίνδυνος υποκαλιαιµίας είναι µεγαλύτερος σε ασθενείς µε κίρρωση του ήπατος, σε ασθενείς που παρουσιάζουν έντονη διούρηση, σε ασθενείς που λαµβάνουν ανεπαρκείς ποσότητες ηλεκτρολυτών από το στόµα και σε ασθενείς που λαµβάνουν ταυτόχρονη θεραπεία µε κορτικοστεροειδή ή ACTH (βλ. παράγραφο 4.5). Ασθενείς µε σύνδροµο long QT, είτε εκ γενετής ή ιατρογενούς, βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο σε περίπτωση υποκαλιαιµίας. Η υποκαλιαιµία αυξάνει την καρδιοτοξικότητα των γλυκοσίδων δακτυλίτιδας και τον κίνδυνο της καρδιακής αρρυθµίας. Σε ασθενείς που βρίσκονται σε κίνδυνο υποκαλιαιµίας ενδείκνυται συχνότερη παρακολούθηση του καλίου του πλάσµατος, αρχίζοντας µέσα στην εβδοµάδα µετά την έναρξη της θεραπείας. Υπονατριαιµία εκ διαλύσεως µπορεί να συµβεί σε οιδηµατώδεις ασθενείς σε ζεστό περιβάλλον. Η ανεπάρκεια χλωρίου είναι γενικά ήπια και συνήθως δεν χρειάζεται θεραπεία. Οι θειαζίδες µπορεί να µειώσουν την αποβολή ασβεστίου και µπορεί να προκαλέσουν µία διαλείπουσα και ήπια αύξηση του ασβεστίου του ορού, µε απουσία γνωστών διαταραχών του µεταβολισµού του ασβεστίου. Η σοβαρή υπερασβεστιαιµία µπορεί να είναι ένδειξη κεκαλυµµένου υπερπαραθυρεοειδισµού. Οι θειαζίδες θα πρέπει να διακόπτονται πριν τη διενέργεια εξετάσεων της λειτουργίας των παραθυρεοειδών. Έχει δειχθεί ότι οι θειαζίδες αυξάνουν την νεφρική απέκκριση µαγνησίου, που µπορεί να οδηγήσει σε υποµαγνησιαιµία. Ερυθηµατώδης λύκος: Έξαρση ή ενεργοποίηση του συστηµατικού ερυθηµατώδους λύκου, έχει αναφερθεί µε τη χρήση θειαζιδών. Εξέταση anti-doping: Η υδροχλωροθειαζίδη που περιέχεται σε αυτό το σκεύασµα, µπορεί να παράγει θετικά αναλυτικά αποτελέσµατα στην εξέταση anti-doping.

5 Άλλα : Αντιδράσεις ευαισθησίας µπορεί να εµφανισθούν σε ασθενείς µε ή χωρίς ιστορικό αλλεργίας ή βρογχικό άσθµα. Αντιδράσεις φωτοευαισθησίας έχουν αναφερθεί µε τα θειαζιδικά διουτηρικά σε σπάνιες περιπτώσεις. Εάν αντιδράσεις φωτοευαισθησίας συµβούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας, προτείνεται να σταµατήσει η θεραπεία. Εάν θεωρηθεί απαραίτητη η έναρξη χορήγησης, προτείνεται η προστασία των εκτεθειµένων περιοχών από το ηλιακό φώς ή από τεχνητό φως UVA. Πρωτεϊνική δέσµευση ιωδίου: Οι θειαζίδες µπορεί να µειώσουν τα επίπεδα του ορού στη πρωτεϊνική δέσµευση ιωδίου χωρίς συµπτώµατα διαταραχής του θυρεοειδούς. Συνδυασµός Νεµπιβολόλης/Υδροχλωροθειαζίδης Επιπρόσθετα από τις προειδοποιήσεις που αφορούν το κάθε συστατικό, τα ακόλουθα σχετίζονται µε το Lobivon-plus: υσανεξία στη γαλακτόζη, ανεπάρκεια Lapp λακτάσης, δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης: Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν περιέχει λακτόζη. Οι ασθενείς µε σπάνια κληρονοµικά προβλήµατα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, ανεπάρκειας της Lapp-λακτάσης και δυσαπορρόφησης της γλυκόζης-γαλακτόζης, δεν θα πρέπει να παίρνουν αυτό το φαρµακευτικό προϊόν. 4.5 Αλληλεπίδραση µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης Φαρµακοδυναµικές αλληλεπιδράσεις: Νεµπιβολόλη Οι παρακάτω αλληλεπιδράσεις, σχετίζονται µε τους β-αδρενεργικούς ανταγωνιστές γενικά. - Μη συνιστώµενοι συνδυασµοί Αντιαρρυθµικά Τάξης Ι (κινιδίνη, υδροκινιδίνη, σιµπενζολίνη, φλεκαϊνίδη, δισοπυραµίδη, λιδοκαϊνη, µεξιλετίνη, προπαφαινόνη): Η δράση στον χρόνο κολποκοιλιακής αγωγής µπορεί να ενισχυθεί και να αυξηθεί η αρνητική ινοτρόπος δράση (βλ. παράγραφο 4.4). Ανταγωνιστές διαύλων ασβεστίου του τύπου της βεραπαµίλης/διλτιαζέµης: Αρνητική επιρροή στην συσταλικότητα και την κολποκοιλιακή αγωγή. Ενδοφλέβια χορήγηση βεραπαµίλης σε ασθενείς που λαµβάνουν β-αποκλειστές µπορεί να οδηγήσει σε βαριά υπόταση και κολποκοιλιακό αποκλεισµό (βλ. παράγραφο 4.4). Κεντρικώς δρώντα αντιυπερτασικά (κλονιδίνη, γκουανφασίνη, µονοξιδίνη, µεθυλντόπα, ριλµενιδίνη): Ταυτόχρονη χρήση κεντρικώς δρώντων αντιυπερτασικών µπορεί να επιδεινώσει την καρδιακή ανεπάρκεια µέσω µείωσης του κεντρικού συµπαθητικού τόνου (µείωση του καρδιακού ρυθµού και του κλάσµατος εξώθησης, αγγειοδιαστολή) (βλ. παράγραφο 4.4). Απότοµη διακοπή (ειδικότερα εάν γίνει πριν τη διακοπή του β-αποκλειστή), µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο της υποτροπής της υπέρτασης.

6 - Συνδυασµοί που απαιτούν προσοχή Αντιαρρυθµικά φάρµακα Τάξης ΙΙΙ (αµιωδαρόνη): Η δράση στον χρόνο κολποκοιλιακής αγωγής, µπορεί να ενισχυθεί. Αναισθητικά πτητικά αλογονούχα: Ταυτόχρονη χρήση β-αδρενεργικών ανταγωνιστών και αναισθητικών µπορεί να αµβλύνει την αντανακλαστική ταχυκαρδία και να αυξήσει τον κίνδυνο υπότασης (βλ. παράγραφο 4.4). Ως γενικός κανόνας, η απότοµη διακοπή της θεραπείας µε β-αποκλειστές, θα πρέπει να αποφεύγεται. Ο αναισθησιολόγος θα πρέπει να ενηµερώνεται όταν ο ασθενής λαµβάνει Lobivon-plus. Ινσουλίνη και από του στόµατος υπογλυκαιµικά φάρµακα: Παρ όλο που η νεµπιβολόλη δεν επηρεάζει τα επίπεδα γλυκόζης, η ταυτόχρονη χρήση µπορεί να συγκαλύψει ορισµένα συµπτώµατα υπογλυκαιµίας (αίσθηµα παλµών, ταχυκαρδία). - Συνδυασµοί που πρέπει να λαµβάνονται υπ όψιν Γλυκοσίδες δακτυλίτιδας: Ταυτόχρονη χρήση µπορεί να αυξήσει τον χρόνο κολποκοιλιακής αγωγής. Κλινικές µελέτες µε τη νεµπιβολόλη δεν έχουν δείξει καµία κλινική απόδειξη αλληλεπίδρασης. Η νεµπιβολόλη δεν επηρεάζει την κινητική της διγοξίνης. Ανταγωνιστές ασβεστίου του τύπου της διυδροπυριδίνης (αµλοδιπίνη, φελοδιπίνη, λασιδιπίνη, νιφεδιπίνη, νικαρδιπίνη, νιµοδιπίνη, νιτρενδιπίνη): Ταυτόχρονη χρήση µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο υπότασης και σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια, δεν µπορεί να αποκλεισθεί µία αύξηση του κινδύνου για περαιτέρω επιδείνωση της κοιλιακής συσταλτικής λειτουργίας. Αντιψυχωσικά, αντικαταθλιπτικά (τρικυκλικά, βαρβιτουρικά και φαινοθειαζίνες): ταυτόχρονη χρήση µπορεί να ενισχύσει την υποτασική δράση των β-αποκλειστών (αθροιστική δράση). Μη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα (ΜΣΑΦ): εν έχουν επίδραση στην υποτασική δράση της νεµπιβολόλης. Συµπαθοµιµητικοί παράγοντες: Ταυτόχρονη χρήση µπορεί να αντισταθµίσει τη δράση των β- αδρενεργικών ανταγωνιστών. Οι β-αδρενεργικοί παράγοντες µπορεί να οδηγήσουν σε µη αντιρροπούµενη α-αδρενεργική δραστηριότητα των συµπαθητικοµιµητικών παραγόντων µε ταυτόχρονη άλφα- και βήτα-αδρενεργική δράση (κίνδυνος υπέρτασης, σοβαρής βραδυκαρδίας και καρδιακού αποκλεισµού). Υδροχλωροθειαζίδη Πιθανές αλληλεπιδράσεις που σχετίζονται µε την υδροχλωροθειαζίδη: - Ταυτόχρονη χρήση δεν συνιστάται Λίθιο: Η νεφρική κάθαρση του λιθίου µειώνεται από τις θειαζίδες και συνεπώς η τοξικότητα του λιθίου µπορεί να αυξηθεί όταν χρησιµοποιείται ταυτόχρονα µε την υδροχλωροθειαζίδη. Συνεπώς η χρήση του Lobivon-plus σε συνδυασµό µε λίθιο δεν συνιστάται. Εάν η χρήση ενός τέτοιου συνδυασµού κρίνεται απαραίτητη, συνιστάται προσεκτική παρακολούθηση των επιπέδων του λιθίου του ορού.

7 Φαρµακευτικά προϊόντα που επηρεάζουν τα επίπεδα καλίου: Η καλιουρητική δράση της υδροχλωροθειαζίδης (βλ. παράγραφο 4.4) µπορεί να ενισχυθεί από την συγχορήγηση άλλων φαρµακευτικών προϊόντων που σχετίζονται µε απώλεια καλίου και υποκαλιαιµία (π.χ. άλλα καλιουρητικά διουρητικά, καθαρτικά, κορτικοστεροειδή, ACTH, αµφοτερικίνη, καρµπενοξολόνη, πενικιλίνη G, ή παράγωγα του σαλικυλικού οξέος). Συνεπώς τέτοια ταυτόχρονη χρήση δεν συνιστάται. - Ταυτόχρονη χρήση που απαιτεί προσοχή Μη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα (ΜΣΑΦ): ΜΣΑΦ (π.χ. σαλικυλικό οξύ [>3g/ηµέρα], αναστολείς COX-2 και µη-επιλεκτικά ΜΣΑΦ) µπορεί να µειώσουν την αντιυπερτασική δράση των θειαζιδικών διουρητικών. Άλατα ασβεστίου: Τα θειαζιδικά διουρητικά µπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα ασβεστίου στον ορό, λόγω µειωµένης απέκκρισης. Εάν είναι απαραίτητο να χορηγηθούν συµπληρώµατα ασβεστίου, θα πρέπει να παρακολουθούνται τα επίπεδα του ασβεστίου του ορού και η δόση του ασβεστίου θα πρέπει να προσαρµόζεται ανάλογα. Γλυκοσίδες δακτυλίτιδας: Η υποκαλιαιµία ή η υποµαγνησιαιµία που προκαλείται από τις θειαζίδες, µπορεί να επιτείνει την έναρξη καρδιακών αρρυθµιών που προκαλούνται από τη δακτυλίτιδα. Φαρµακευτικά προϊόντα που επηρεάζονται από διαταραχές του καλίου του ορού: Η περιοδική παρακολούθηση του καλίου του ορού και του ΗΚΓ συνιστάται όταν το Lobivon-plus χορηγείται µε φαρµακευτικά προϊόντα που επηρεάζονται από τις διαταραχές του καλίου του ορού (π.χ. γλυκοσίδες δακτυλίτιδας και αντιαρρυθµικά) και µε τα ακόλουθα φαρµακευτικά προϊόντα που µπορεί να προκαλέσουν torsade de pointes (κοιλιακή ταχυκαρδία), -επηρεάζοντας φαρµακευτικά προϊόντα (συµπεριλαµβανοµένου ορισµένα αντιαρρυθµικά), η υποκαλιαιµία είναι ένας προδιαθεσικός παράγοντας για torsade de pointes (κοιλιακή ταχυκαρδία): - Αντιαρρυθµικά Τάξης Ιa (π.χ. κινιδίνη, υδροκινιδίνη, δισοπυραµίδη). - Αντιαρρυθµικά Τάξης ΙΙΙ (π,χ. αµιωδαρόνη, σοταλόλη, ντοφετιλίδη, ιµπουτιλίδη). - Μερικά αντιψυχωσικά (π.χ. θειοριδαζίνη, χλωροπροµαζίνη, λεβοµεπροµαζίνη, τριφθοριοπεραζίνη, κυαµεµαζίνη, σουλπιρίδη, σουλτοπρίδη, αµισουλπιρίδη, τιαπρίδη, πιµοζίδη, αλοπεριδόλη, δροπεριδόλη). - Άλλα (π.χ. µπεπριδίλη, σισαπρίδη, διφεµανίλη, ερυθροµυκίνη IV, αλοφαντρίνη, µιζολαστίνη, πενταµιδίνη, σπαρφλοξασίνη, τερφεναδίνη, βινκαµίνη IV). Μη-εκπολωτικά χαλαρωτικά των σκελετικών µυών (π.χ. τουβοκουραρίνη): Η δράση των µη εκπολωτικών χαλαρωτικών των σκελετικών µυών µπορεί να ενισχυθεί από την υδροχλωροθειαζίδη. Αντιδιαβητικά φαρµακευτικά προϊόντα (από του στόµατος παράγοντες και ινσουλίνη): Η θεραπεία µε µία θειαζίδη, µπορεί να επηρεάσει την ανοχή στη γλυκόζη. Μπορεί να χρειαστεί προσαρµογή της δόσης του αντιδιαβητικού φαρµακευτικού προϊόντος (βλ. παράγραφο 4.4). Μετφορµίνη: Η µετφορµίνη πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή, λόγω του κινδύνου της γαλακτικής οξέωσης που προκαλείται από πιθανή λειτουργική νεφρική ανεπάρκεια που σχετίζεται µε την υδροχλωροθειαζίδη.

8 Β-αποκλειστές και διαζοξίδη: Η υπεργλυκαιµική δράση των βήτα- αποκλειστών, εκτός της νεµπιβολόλης, και της διαζοξίδης, µπορεί να ενισχυθεί από τις θειαζίδες. Μονοαµίνες (π.χ. νοραδρεναλίνη): Η δράση των µονοαµινών µπορεί να µειωθεί. Φαρµακευτικά προϊόντα που χρησιµοποιούνται στη θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας (προβενεσίδη, σουλφινπυραζόνη και αλλοπουρινόλη): Μπορεί να χρειαστεί προσαρµογή της δόσης των ουρικοζουρικών φαρµακευτικών προϊόντων, αφού η υδροχλωροθειαζίδη µπορεί να αυξήσει το επίπεδο του ουρικού οξέος του ορού. Αύξηση της δόσης της προβενεσίδης ή της σουλφινπυραζόνης µπορεί να είναι απαραίτητη. Συγχορήγηση µίας θειαζίδης µπορεί να αυξήσει την επίπτωση των αντιδράσεων υπερευαισθησίας στην αλλοπουρινόλη. Αµανταδίνη: Οι θειαζίδες µπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο των ανεπιθύµητων αντιδράσεων που προκαλούνται από την αµανταδίνη. Σαλικυλικά: Σε περίπτωση υψηλών δόσεων σαλικυλικών, η υδροχλωροθειαζίδη µπορεί να ενισχύσει την τοξική δράση των σαλικυλικών στο κεντρικό νευρικό σύστηµα. Κυκλοσπορίνη : Ταυτόχρονη θεραπεία µε κυκλοσπορίνη µπορεί να αυξήσει το κίνδυνο της υπερουριχαιµίας και τις επιπλοκές τύπου αρθρίτιδας. Iodinated contrast media : Σε περίπτωση πρόκλησης αφυδάτωσης λόγω διουρητικών, υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος οξείας νεφρικής ανεπάρκειας, ιδιαίτερα µε υψηλές δόσεις ιωδιούχων προϊόντων. Οι ασθενείς θα πρέπει να λαµβάνουν αρκετά υγρά πριν τη χορήγηση. Ενδεχόµενες αλληλεπιδράσεις σχετιζόµενες µε τη νεµπιβολόλη και τη υδροχλωροθειαζίδη Συγχορήγηση που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη - Ταυτόχρονη χρήση που πρέπει να λαµβάνεται υπ όψιν Άλλα αντιυπερτασικά φάρµακα: µπορεί να υπάρξουν αθροιστικές υποτασικές δράσεις ή ενίσχυση κατά τη διάρκεια ταυτόχρονης θεραπείας µε άλλα αντιυπερτασικά φάρµακα. Αντιψυχωσικά, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, βαρβιτουρικά, ναρκωτικά φάρµακα και αλκοόλ: ταυτόχρονη χορήγηση αυτών των φαρµάκων µε Lobivon-plus, µπορεί να αυξήσει το υποτασικό αποτέλεσµα και να οδηγήσει σε ορθοστατική υπόταση. Φαρµακοκινητικές αλληλεπιδράσεις Νεµπιβολόλη Καθώς ο µεταβολισµός της νεµπιβολόλης εµπλέκει το ισοένζυµο CYP2D6, συγχορήγηση µε ουσίες που αναστέλλουν αυτό το ένζυµο και ειδικά µε την παροξετίνη, τη φλουοξετίνη, τη θειοριδαζίνη και την κινιδίνη, µπορεί να οδηγήσει σε αυξηµένα επίπεδα πλάσµατος της νεµπιβολόλης που σχετίζονται µε αυξηµένο κίνδυνο εξεσηµασµένης βραδυκαρδίας και ανεπιθύµητων αντιδράσεων.

9 Η συγχορήγηση σιµετιδίνης, αύξησε τα επίπεδα πλάσµατος της νεµπιβολόλης, χωρίς όµως να αλλάξει την κλινική δράση. Η συγχορήγηση ρανιτιδίνης δεν επηρέασε τη φαρµακοκινητική της νεµπιβολόλης. Με την προϋπόθεση ότι το Lobivon λαµβάνεται µαζί µε το γεύµα και ένα αντιόξινο µεταξύ των γευµάτων, οι δύο θεραπείες µπορούν να συνταγογραφηθούν µαζί. Ο συνδυασµός της νεµπιβολόλης µαζί µε νικαρδιπίνη, αύξησε ελαφρώς τα επίπεδα πλάσµατος και των δύο φαρµάκων χωρίς να αλλάξει την κλινική δράση. Η συγχορήγηση µε αλκοόλ, φουροσεµίδη ή υδροχλωροθειαζίδη, δεν επηρέασε τη φαρµακοκινητική της νεµπιβολόλης. Η νεµπιβολόλη δεν επηρεάζει τη φαρµακοκινητική και φαρµακοδυναµική της βαρφαρίνης. Υδροχλωροθειαζίδη Η απορρόφηση της υδροχλωροθειαζίδης διαταράσσεται παρουσία ανιονικών ρητινών ανταλλαγής (π.χ. χολεστυραµίνη και ρητίνες χολεστυπόλης). Κυτταροτοξικοί παράγοντες: Με ταυτόχρονη χρήση χλωροθειαζίδης και κυτταροτοξικών παραγόντων (π.χ. κυκλοφωσφαµίδη, φθοριοουρακίλη, µεθοτρεξάτη) πρέπει να αναµένεται αυξηµένη τοξικότητα του µυελού των οστών (και συγκεκριµένα κοκκιοκυτταροπενία) Κύηση και γαλουχία Χρήση κατά την κύηση Το Lobivon-plus περιέχει ένα θειαζιδικό διουρητικό. Η χρήση του κατά τη διάρκεια του δευτέρου και τρίτου τριµήνου της κύησης αντενδείκνυται. εν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τη χρήση του Lobivon-plus σε έγκυες γυναίκες. Οι µελέτες σε ζώα για τα δύο συστατικά ξεχωριστά είναι ανεπαρκής σε αντίθεση των αποτελεσµάτων του συνδυασµού νεµπιβολόλης και υδροχλωροθειαζίδης κατά την αναπαραγωγή (βλέπε παρ. 5.3.) Νεµπιβολόλη Ανεπαρκή στοιχεία υπάρχουν για τον καθορισµό των πιθανών βλαβερών επιδράσεων κατά τη διάρκεια της κύησης. Εντούτοις, η νεµπιβολόλη έχει φαρµακολογικές δράσεις που µπορεί να έχουν βλαβερές επιδράσεις στην κύηση και/ή στο έµβρυο/νεογνό. Γενικά, οι β-αδρενεργικοί αποκλειστές, µειώνουν την αιµατική ροή του πλακούντα, το οποίο έχει συσχετισθεί µε επιβράδυνση της ανάπτυξης, ενδοµήτριο θάνατο, αποβολή ή πρόωρο τοκετό. Ανεπιθύµητες ενέργειες (π.χ. υπογλυκαιµία και βραδυκαρδία) µπορεί να προκληθούν στο έµβρυο και το νεογνό. Υδροχλωροθειαζίδη Η υδροχλωροθειαζίδη εισχωρεί στον πλακούντα. Βασιζόµενη στο µηχανισµό δράσης, µπορεί να προκαλέσει ίκτερο, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, και θροµβοκυτταροπενία σε νεογνά/έµβρυα. Η υδροχλωροθειαζίδη µπορεί να µειώσει τόσο τον όγκο πλάσµατος, όσο και τη µητροπλακουντική αιµατική ροή. Χρήση κατά τη γαλουχία Το Lobivon-plus αντενδείκνυται κατά τη περίοδο της γαλουχίας. εν είναι γνωστό εάν αυτό το φάρµακο απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει ότι η νεµπιβολόλη απεκκρίνεται στο µητρικό γάλα Η υδροχλωροθειαζίδη απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Η υδροχλωροθειαζίδη µπορεί επίσης να µειώσει ή να αναστείλει την έκκριση γάλακτος Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και το χειρισµό µηχανηµάτων

10 εν έχουν γίνει µελέτες σχετικά µε την επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και το χειρισµό µηχανηµάτων. Παρ όλα αυτά, όταν οι ασθενείς οδηγούν οχήµατα ή χειρίζονται µηχανήµατα θα πρέπει να λαµβάνεται υπ όψιν ότι περιστασιακά µπορεί να αισθανθούν ζάλη και αδυναµία, όταν λαµβάνουν αντιυπερτασική θεραπεία Ανεπιθύµητες ενέργειες Οι ανεπιθύµητες ενέργειες αναγράφονται ξεχωριστά για κάθε ένα από τα ενεργά συστατικά. Νεµπιβολόλη Οι ανεπιθύµητες αντιδράσεις που έχουν αναφερθεί από τη χορήγηση νεµπιβολόλης µόνο, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι ήπιας έως µέτριας σοβαρότητας, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα, ταξινοµηµένες κατά συστήµατα οργάνων και κατά συχνότητα: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ιαταραχές ανοποιητικού συστήµατος Ψυχιατρικές διαταραχές Συχνές ( 1/100 έως <1/10) Σπάνιες ( 1/1.000 έως 1/100) εφιάλτες, κατάθλιψη Πολύ σπάνιες ( 1/10.000) Άγνωστες Αγγειονευρωτικό οίδηµα, υπερευαισθησία ιαταραχές ΚΝΣ κεφαλαλγία, ζάλη, παραισθησία συγκοπή Οφθαλµικές διαταραχές διαταραχή όρασης Καρδιακές διαταραχές Αγγειακές διαταραχές Αναπνευστικό, θωρακικές και µεσοθωρακικές διαταραχές Γαστρεντερικές διαταραχές ιαταραχές δέρµατος και υποδόριου ιστού ιαταραχές αναπαραγωγικο ύ συστήµατος και µαστού Γενικές διαταραχές και παθήσεις της οδού χορήγησης δύσπνοια δυσκοιλιότητα, ναυτία, διάρροια κόπωση, οίδηµα βραδυκαρδία, καρδιακή ανεπάρκεια, µειωµένη ΚΚ αγωγή, ΚΚ αποκλεισµός υπόταση, διαλείπουσα χωλότητα (αύξησή της) βρογχόσπασµος δυσπεψία, µετεωρισµός, έµετοι κνησµός, ερυθηµατώδες εξάνθηµα ανικανότητα επιδείνωση ψωρίασης

11 Οι παρακάτω ανεπιθύµητες αντιδράσεις, έχουν επίσης αναφερθεί µε µερικούς β- αδρενεργικούς αγωνιστές: παραισθήσεις, ψυχώσεις, σύγχυση, ψυχρά/κυανωτικά άκρα, φαινόµενο Raynaud, ξηροφθαλµία και οφθαλµο- βλεννοδερµατική τοξικότητα του τύπου της πρακτολόλης. Υδροχλωροθειαζίδη Οι ανεπιθύµητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί µε τη χρήση υδροχλωροθειαζίδης µόνο, περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: ιαταραχές αίµατος και λυµφατικού συστήµατος : λευκοπενία, ουδετεροπενία, ακκοκιοκυτταραιµία, θροµβοκυττοπενία, απλαστική αναιµία, αιµολυτική αναιµία, έλλειψη µυελού των οστών. ιαταραχές ανοσοποιητικού συστήµατος : αναφυλακτικές αντιδράσεις ιαταραχές µεταβολισµού και θρέψης : ανορεξία, αφυδάτωση, ουρική αρθρίτιδα, σακχαρώδης διαβήτης, µεταβολική αλκάλωση, υπερουριχαιµία, ηλεκτρολυτικές διαταραχές (συµπεριλαµβανοµένου υπονατριαιµία, υποκαλιαιµία, υποµαγνησιαιµία, υποχλωριαιµία, υπερκαλιαιµία), υπεργλυκαιµία, υπεραµυλασαιµία. Ψυχιατρικές διαταραχές : απάθεια, σύγχυση, κατάθλιψη, νευρικότητα, ανησυχία, διαταραχές ύπνου. ιαταραχές νευρικού συστήµατος : σπασµούς, καταθλιπτικό επίπεδο συνείδησης, κώµα, κεφαλαλγία, ζάλη, παραισθησία, πάρεση. Οφθαλµικές διαταραχές : ξανθοψία, θάµβος όρασης, µειωµένη δακρύρροια. µυωπία (επιδεινώνεται), ιαταραχές ωτών και λαβυρίνθου : ίλιγγος Καρδιακές διαταραχές : καρδιακή αρρυθµία, ταχυπαλµία. Αγγειακές διαταραχές : ορθοστατική υπόταση, θρόµβωση, εµβολισµός, σοκ. Αναπνευστικές, θωρακικές και µεσοθωράκιες διαταραχές : αναπνευστική δυσχέρεια, πνευµονία, διάµεση πνευµονική νόσος, πνευµονικό οίδηµα. Γαστρεντερικές διαταραχές : ξηροστοµία, ναυτία, έµετος, στοµαχική δυσφορία, διάρροια, δυσκοιλιότητα, κοιλιακός πόνος, παραλυτικός ειλεός, τυµπανισµός, σιαλοαδενίτιδα, πανκρεατίτιδα. Ηπατο-χοληφόρες διαταραχές : χολοστατικός ίκτερος, χολοκυστίτιδα. ιαταραχές δέρµατος και υποδόριου ιστού : κνησµός, πορφύρα, ουρτικάρια, αντιδράσεις φωτοευαισθησίας, εξάνθηµα, δερµατικός ερυθηµατώδης λύκος, νεκρωτική αγγειίτιδα, τοξική επιδερµική νεκρόλυσης. Μυοσκελετικές διαταραχές, συνδετικού ιστού και οστών : µυϊκοί σπασµοί, µυαλγία. Νεφρικές διαταραχές και ουροποιητικού : νεφρική δυσλειτουργία, οξεία ηπατική ανεπάρκεια, διάµεση νεφρίτιδα, γλυκοζουρία.

12 ιαταραχές αναπαραγωγικού συστήµατος και µαστών : στυτική δυσλειτουργία. Γενικές διαταραχές και παθήσεις της οδού χορήγησης : ασθένεια, πυρετός, κούραση, δίψα. Εξετάσεις: αλλαγές στο ηλεκτροκαρδιογράφηµα, αυξηµένη χοληστερόλη αίµατος, αυξηµένα τριγλυκερίδια Υπερδοσολογία Συµπτώµατα εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία σχετικά µε υπερδοσολογία της νεµπιβολόλης. Τα συµπτώµατα υπερδοσολογίας µε β-αποκλειστές είναι: βραδυκαρδία, υπόταση, βρογχόσπασµος και οξεία καρδιακή ανεπάρκεια. Η υπερδοσολογία υδροχλωροθειαζίδης σχετίζεται µε ανεπάρκεια ηλεκτρολυτών (υποκαλιαιµία, υποχλωραιµία, υπονατριαιµία) και αφυδάτωση που προκύπτει λόγω αυξηµένης διούρησης. Τα πιο συχνά σηµάδια και συµπτώµατα της υπερδοσολογίας µε υδροχλωροθειαζίδη είναι η ναυτία και η ληθαργικότητα. Η υποκαλιαιµία µπορεί να προκαλέσει µυϊκούς σπασµούς και/ή επίταση των καρδιακών αρρυθµιών που σχετίζονται µε την ταυτόχρονη χορήγηση γλυκοσιδών δακτυλίτιδας ή συγκεκριµένων αντιαρρυθµικών προϊόντων. Αντιµετώπιση Σε περίπτωση υπερδοσολογίας ή υπερευαισθησίας, ο ασθενής θα πρέπει να βρίσκεται κάτω από στενή παρακολούθηση και να αντιµετωπίζεται σε µονάδα εντατικής θεραπείας. Τα επίπεδα της γλυκόζης αίµατος θα πρέπει να παρακολουθούνται. Οι ηλεκτρολύτες ορού και η κρεατινίνη θα πρέπει να ελέγχονται συχνά. Η απορρόφηση των υπολειµµάτων του φαρµάκου που παραµένουν στον γαστρεντερικό σωλήνα, µπορεί να αποτραπεί µε γαστρική πλύση και χορήγηση ενεργού άνθρακα και υπακτικού. Μπορεί να χρειαστεί τεχνητός αερισµός. Η βραδυκαρδία ή οι εξεσηµασµένες βαγοτονικές αντιδράσεις πρέπει να αντιµετωπίζονται µε τη χορήγηση ατροπίνης ή µεθυλατροπίνης. Η υπόταση και η καταπληξία πρέπει να αντιµετωπίζεται µε πλάσµα / υποκατάστατα πλάσµατος και αν χρειάζεται, κατεχολαµίνες. Οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές πρέπει να διορθώνονται. Η δράση β-αποκλεισµού µπορεί να αντιρροπισθεί µε αργή ενδοφλέβια έγχυση υδροχλωρικής ισοπρεναλίνης, αρχίζοντας µε µία δόση περίπου 5 µg/ λεπτό, ή δοβουταµίνη, αρχίζοντας µε µία δόση 2,5 µg/λεπτό, µέχρις ότου επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα. Σε ανθεκτικές περιπτώσεις, η ισοπρεναλίνη µπορεί να συνδυαστεί µε ντοπαµίνη. Εάν και αυτό δεν προκαλεί το επιθυµητό αποτέλεσµα, µπορεί να ληφθεί υπ όψιν η ενδοφλέβια χορήγηση γλυκαγόνης σε δόση µg/ kg. Εάν χρειαστεί, η ένεση πρέπει να επαναληφθεί µέσα σε µία ώρα, και να ακολουθηθεί εάν χρειαστεί από ενδοφλέβια έγχυση γλυκαγόνης 70 µg/kg/ώρα. Σε ακραίες περιπτώσεις ανθεκτικής στη θεραπεία βραδυκαρδίας, µπορεί να τοποθετηθεί βηµατοδότης. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 5.1. Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες Φαρµακοθεραπευτική οµάδα: Εκλεκτικοί β-αποκλειστές και θειαζίδες Κωδικός ATC: C07BB

13 Το Lobivon-plus είναι ένας συνδυασµός νεµπιβολόλης, ενός εκλεκτικού ανταγωνιστή των βήτα- υποδοχέων και της υδροχλωροθειαζίδης, ενός θειαζιδικού διουρητικού. Ο συνδυασµός αυτών των συστατικών έχει αθροιστική αντιυπερτασική δράση, µειώνοντας την αρτηριακή πίεση σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι το κάθε συστατικό ξεχωριστά. Η νεµπιβολόλη είναι ένα µείγµα δύο εναντιοµερών, της SRRR-νεµπιβολόλης (ή d- νεµπιβολόλης) και της RSSS- νεµπιβολόλης (ή l-νεµπιβολόλης). Συνδυάζει δύο φαρµακολογικές δράσεις: Είναι ένας συναγωνιστικός και εκλεκτικός ανταγωνιστής των βήτα-υποδοχέων: αυτή η δράση αποδίδεται στο SRRR-εναντιοµερές (d-εναντιοµερές). Έχει ήπιες αγγειοδιασταλτικές ιδιότητες λόγω της αλληλεπίδρασης µε την οδό της L-αργινίνης/ µονοξειδίου του αζώτου. Εφάπαξ και επαναλαµβανόµενες δόσεις νεµπιβολόλης, µειώνουν τον καρδιακό ρυθµό και την αρτηριακή πίεση στην ηρεµία και κατά την άσκηση, τόσο σε νορµοτασικά άτοµα όσο και σε υπερτασικούς ασθενείς. Η αντιυπερτασική δράση διατηρείται κατά τη διάρκεια χρόνιας θεραπείας. Σε θεραπευτικές δόσεις, η νεµπιβολόλη δεν παρουσιάζει α-αδρενεργικό ανταγωνισµό. Κατά τη διάρκεια οξείας και χρόνιας θεραπείας µε νεµπιβολόλη σε υπερτασικούς ασθενείς, η συστηµατικές αγγειακές αντιστάσεις µειώνονται. Παρ όλο που υπάρχει µείωση του καρδιακού ρυθµού, η µείωση του κλάσµατος εξώθησης περιορίζεται, λόγω αύξησης του όγκου παλµού. Η κλινική συσχέτιση αυτών των αιµοδυναµικών διαφορών, σε σύγκριση µε άλλους ανταγωνιστές των β1-υποδοχέων, δεν έχει καθοριστεί πλήρως. Σε υπερτασικούς ασθενείς, η νεµπιβολόλη αυξάνει την αγγειακή απόκριση στην ακετυλοχολίνη (Ach) που προκαλείται από το µονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ), η οποία είναι µειωµένη σε ασθενείς µε ενδοθηλιακή δυσλειτουργία. Πειράµατα in vitro και in vivo σε ζώα, έδειξαν ότι η νεµπιβολόλη δεν έχει ενδογενή συµπαθοµιµητική δράση. Πειράµατα in vitro και in vivo σε ζώα, έδειξαν ότι σε φαρµακολογικές δόσεις, η νεµπιβολόλη δεν έχει σταθεροποιητική δράση στις µεµβράνες. Σε υγιείς εθελοντές, η νεµπιβολόλη δεν έχει σηµαντική δράση στη µέγιστη ικανότητα άσκησης ή την αντοχή. Η υδροχλωροθειαζίδη είναι ένα θειαζιδικό διουρητικό. Οι θειαζίδες επηρεάζουν τους νεφρικούς σωληναριακούς µηχανισµούς της επαναρρόφησης ηλεκτρολυτών, αυξάνοντας άµεσα την απέκκριση νατρίου και χλωρίου σε περίπου ίσες ποσότητες. Η διουρητική δράση της υδροχλωροθειαζίδης µειώνει τον όγκο του πλάσµατος, αυξάνει τη δραστηριότητα της ρενίνης του πλάσµατος και αυξάνει την έκκριση αλδοστερόνης, µε επακόλουθες αυξήσεις στην απώλεια καλίου και διττανθρακικών στα ούρα και µείωση του καλίου στον ορό. Με την υδροχλωροθειαζίδη, η διούρηση ξεκινά σε περίπου 2 ώρες και η µέγιστη δράση συµβαίνει σε περίπου 4 ώρες µετά τη λήψη της δόσης, ενώ η δράση διατηρείται για περίπου 6-12 ώρες Φαρµακοκινητικές ιδιότητες Ταυτόχρονη χορήγηση νεµπιβολόλης και υδροχλωροθειαζίδης, δεν έχει επίδραση στη βιοδιαθεσιµότητα των δύο ενεργών ουσιών. Το συνδυασµένο δισκίο έχει την ίδια βιοδιαθεσιµότητα µε την ταυτόχρονη χορήγηση των ανεξάρτητων συστατικών. Νεµπιβολόλη

14 Απορρόφηση Αµφότερα τα εναντιοµερή της νεµπιβολόλης, απορροφώνται ταχέως µετά την από του στόµατος χορήγηση. Η απορρόφηση της νεµπιβολόλης δεν επηρεάζεται από τη λήψη τροφής η νεµπιβολόλη µπορεί να χορηγηθεί µε ή χωρίς γεύµατα. Η από του στόµατος βιοδιαθεσιµότητα της νεµπιβολόλης είναι περίπου 12% στους ταχείς µεταβολιστές και είναι σχεδόν πλήρης στους αργούς µεταβολιστές. Σε κατάσταση ισορροπίας και στο ίδιο επίπεδο δόσης, η µέγιστη συγκέντρωση πλάσµατος της µη µεταβολισθείσας νεµπιβολόλης είναι περίπου 23 φορές µεγαλύτερη σε πτωχούς µεταβολιστές απ ό,τι σε εκτεταµένους µεταβολιστές. Όταν λαµβάνονται υπ όψιν το ακέραιο φάρµακο συν τους ενεργούς µεταβολίτες, η διαφορά στις µέγιστες συγκεντρώσεις πλάσµατος είναι 1,3 έως 1,4 φορές. Λόγω των διαφορών στον ρυθµό µεταβολισµού, η δόση του Lobivon θα πρέπει πάντα να προσαρµόζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του ασθενούς: συνεπώς οι πτωχοί µεταβολιστές χρειάζονται µικρότερες δόσεις. Οι συγκεντρώσεις πλάσµατος είναι ανάλογες της δόσης µεταξύ 1 και 30 mg. Η φαρµακοκινητική της νεµπιβολόλης, δεν επηρεάζεται από την ηλικία. Κατανοµή Στο πλάσµα, αµφότερα τα εναντιοµερή της νεµπιβολόλης, συνδέονται κυρίως µε την αλβουµίνη. Η πρωτεϊνική δέσµευση στο πλάσµα, είναι 98,1% για την SRRR-νεµπιβολόλη και 97,9% για την RSSS-νεµπιβολόλη. Βιο-Μεταβολισµός Η νεµπιβολόλη µεταβολίζεται εκτεταµένα, κυρίως σε ενεργούς υδροξυ-µεταβολίτες. Η νεµπιβολόλη µεταβολίζεται µέσω αλικυκλικής και αρωµατικής υδροξυλίωσης, Ν- δεαλκυλίωσης και γλυκουρονιδίωσης επιπλέον, σχηµατίζονται γλυκουρονίδια των υδροξυ-µεταβολιτών. Ο µεταβολισµός της νεµπιβολόλης, εξαρτάται από τον CYP2D6- εξαρτώµενο, γενετικό οξειδωτικό πολυµορφισµό. Αποβολή Σε ταχείς µεταβολιστές, οι χρόνοι ηµιζωής της εξάλειψης των εναντιοµερών της νεµπιβολόλης, είναι περίπου 10 ώρες. Σε αργούς µεταβολιστές, είναι 3-5 φορές µεγαλύτεροι. Σε ταχείς µεταβολιστές, τα επίπεδα πλάσµατος του RSSS-εναντιοµερούς είναι ελαφρώς υψηλότερα από αυτά του SRRR- εναντιοµερούς. Σε αργούς µεταβολιστές, αυτή η διαφορά είναι µεγαλύτερη. Σε ταχείς µεταβολιστές, οι χρόνοι ηµιζωής απέκκρισης των υδροξυµεταβολιτών και των δύο εναντιοµερών, είναι περίπου 24 ώρες και είναι περίπου διπλάσιας διάρκειας στους αργούς µεταβολιστές. Τα επίπεδα πλάσµατος σε κατάσταση ισορροπίας στα περισσότερα άτοµα (ταχείς µεταβολιστές) επιτυγχάνονται µέσα σε 24 ώρες για την νεµπιβολόλη και σε µερικές µέρες για τους υδροξυ-µεταβολίτες. Μία εβδοµάδα µετά τη χορήγηση, το 38% της δόσης αποβάλλεται στα ούρα και 48% στα κόπρανα. Η απέκκριση στα ούρα της ακέραιης νεµπιβολόλης είναι λιγότερη από 0,5% της δόσης. Υδροχλωροθειαζίδη Απορρόφηση Η υδροχλωροθειαζίδη απορροφάται καλά (65 µε 75%) µετά από την από του στόµατος χορήγηση. Οι συγκεντρώσεις πλάσµατος, σχετίζονται γραµµικά µε τη χορηγούµενη δόση. Η απορρόφηση της υδροχλωροθειαζίδης εξαρτάται από τον

15 εντερικό χρόνο διόδου, και αυξάνεται όταν ο εντερικός χρόνος διόδου είναι αργός, για παράδειγµα όταν λαµβάνεται µε τροφή. Όταν τα επίπεδα πλάσµατος παρακολουθήθηκαν για τουλάχιστον 24 ώρες, ο χρόνος ηµιζωής του πλάσµατος παρατηρήθηκε ότι ποικίλει µεταξύ 5,6 και 14,8 ωρών και τα µέγιστα επίπεδα πλάσµατος παρατηρήθηκαν µεταξύ 1 και 5 ωρών µετά τη λήψη της δόσης. Κατανοµή Η υδροχλωροθειαζίδη δεσµεύεται κατά 68% από τις πρωτεΐνες του πλάσµατος και ο φαινοµενικός όγκος διανοµής είναι 0,83-1,14 l/kg. Η υδροχλωροθειαζίδη περνά τον πλακούντα αλλά όχι τον αιµατο-εγκεφαλικό φραγµό. ΒιοΜεταβολισµός Ο µεταβολισµός της υδροχλωροθειαζίδης είναι πολύ φτωχός. υδροχλωροθειαζίδη αποβάλλεται αµετάβλητη στα ούρα. Σχεδόν όλη η Αποβολή Η υδροχλωροθειαζίδη αποβάλλεται αρχικά από τη νεφρική οδό. Περισσότερο από 95% της υδροχλωροθειαζίδης αποβάλλεται στα ούρα ακέραιο µέσα σε 3-6 ώρες από την χορήγηση µίας από του στόµατος δόσης. Σε ασθενείς µε νεφρική νόσο, οι συγκεντρώσεις πλάσµατος της υδροχλωροθειαζίδης αυξάνονται και ο χρόνος ηµιζωής απέκκρισης, παρατείνεται Προκλινικά στοιχεία ασφαλείας Προκλινικά στοιχεία δεν έδειξαν ιδιαίτερους κινδύνους για τον άνθρωπο από τον συνδυασµό νεµπιβολόλης και υδροχλωροθειαζίδης. Αυτό βασίζεται σε συµβατικές µελέτες φαρµακολογικής ασφάλειας, επαναλαµβανόµενες δόσεις τοξικότητας, γενοτοξικότητα και καρκινογόνο δυναµικό των δύο ανεξάρτητων συστατικών. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 6.1. Κατάλογος εκδόχων Πυρήνας δισκίου Πολυσορβικό 80 (Ε433) Υπροµελλόζη (Ε464) Λακτόζη µονοϋδρική Άµυλο αραβοσίτου Καρµελλόζη νατριούχος διασταρούµενη (Ε468) Κυτταρίνη µικροκρυσταλική (Ε460) Κολλοειδές άνυδρο πυρίτιο (E551) Μαγνήσιο στεατικό (E572) Επικάλυψη Υπροµελλόζη (E464) Κυτταρίνη µικροκρυσταλλική (E460) Πολυαιθυλενογλυκόλη στεατικός 40 Τύπου Ι ιοξείδιο τιτανίου (E171) Καρµίνες (Καρµινικό οξύ λάκας αργιλίου, E120) 6.2. Ασυµβατότητες εν ισχύουν 6.3. Χρόνος αποθήκευσης

16 3 έτη 6.4. Ειδικές προφυλάξεις κατά την αποθήκευση Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν δεν χρειάζεται ειδικές προφυλάξεις για την αποθήκευση 6.5. Φύση και περιεχόµενα του περιέκτη Τα δισκία περιέχονται σε συσκευασίες blister (PP/COC/PP/Aluminium) * Συσκευασίες που εγκρίθηκαν κατά την αποκεντρωµένη διαδικασία : 7, 14, 28, 30, 50, 56, 90 επικαλυµµένα δισκία µε υµένιο * Συσκευασία που θα κυκλοφορήσει στην αγορά : ΒΤ x 28 επικαλυµµένα δισκία µε υµένιο 6.6. Ειδικές προφυλάξεις κατά τη διάθεση εν υπάρχουν ειδικές προφυλάξεις κατά τη διάθεση 7. ΚΑΤΟΧΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΝΑRINI International Operations Luxembourg S.A. 1, Αvenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Υπεύθυνος κυκλοφορίας : MENARINI HELLAS AE Αν. αµβέργη 7, Αθήνα 8. ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Iανουάριος 2009 Με την άδεια της JANSSEN Pharmaceutica N.V. Βέλγιο Υπεύθυνος Κυκλοφορίας : MENARINI HELLAS AE Αν. αµβέργη 7 Αθήνα τηλ

ΝΕΜΠΙΒΟΛΟΛΗΣ ΔΙΣΚΙΑ 2,5MG / 5MG

ΝΕΜΠΙΒΟΛΟΛΗΣ ΔΙΣΚΙΑ 2,5MG / 5MG ΝΕΜΠΙΒΟΛΟΛΗΣ ΔΙΣΚΙΑ 2,5MG / 5MG ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ NOZAC δισκίο 2,5mg/TAB NOZAC δισκίο 5mg/TAB νεμπιβολόλη 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ NOZAC 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ URPEM monodose Ketotifen eye drops, 0.025% 0.25mg/ml οφθαλμικές σταγόνες διάλυμα σε περιέκτες μιας δόσης. 2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Thursday, 20 December :49 -

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Thursday, 20 December :49 - Ζιρτέκ (Ζirtek) Cetirizine Dihydrochloride Δισκία επικαλυμένα με λεπτό υμένιο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΑΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος 1.1 Εμπορική ονομασία φαρμάκου: ΖΙΡΤΕΚ 1.2 Σύνθεση Δραστική

Διαβάστε περισσότερα

Ανακούφιση των συμπτωμάτων ήπιας έως μέτριας οστεοαρθρίτιδας των γονάτων.

Ανακούφιση των συμπτωμάτων ήπιας έως μέτριας οστεοαρθρίτιδας των γονάτων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EFFER ACTIV 2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 1,5 g γλυκοζαμίνης (ως υδροχλωρική γλυκοζαμίνη) Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Sevikar HCT 40mg/5mg/25mg:

Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Sevikar HCT 40mg/5mg/25mg: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Sevikar HCT 20 mg/5 mg/ 12,5mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Sevikar HCT 40

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Θεραπεία του οξέος πόνου (βλ. παράγραφο 4.2). Συµπτωµατική θεραπεία της επώδυνης οστεοαρθρίτιδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σημείωση: Οι εν λόγω τροποποιήσεις της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Λιδοκαΐνη Υδροχλωρική Μονοϋδρική 2%+ επινεφρίνη 1:80000Τοπικό αναισθητικό + επινεφρίνη ή νορεπινεφρίνη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Λιδοκαΐνη Υδροχλωρική Μονοϋδρική 2%+ επινεφρίνη 1:80000Τοπικό αναισθητικό + επινεφρίνη ή νορεπινεφρίνη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ LIGNOSPAN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Λιδοκαΐνη Υδροχλωρική Μονοϋδρική 2%+ επινεφρίνη 1:80000Τοπικό αναισθητικό +

Διαβάστε περισσότερα

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lactated Ringer s Injection/Fresenius, (3,1+0,3+6+0,2)g, ενέσιμο διάλυμα για έγχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TANILAS 10g, σκόνη για πόσιμο διάλυμα σε φακελλίσκο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φακελλίσκος περιέχει 10g macrogol

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CONCOR 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CONCOR 5 mg και 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Concor 5 mg: Κάθε δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ NEBIVOLOL/GENERICS 5 MG ΙΣΚΙΑ (Νεµπιβολόλη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς

Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς Ηρακλής Αβραμόπουλος Παθολόγος Ιατρείο Υπέρτασης Νοσοκομείο Υγεία Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά ΒΒ Χάλαση των αγγείων Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία: LACIPIL 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Lacidipine (λασιδιπίνη) Έκδοχα: Lactose monohydrate, lactose spray-dried, polividone,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DAFLON 500 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Tormis 5 mg δισκία Tormis 10 mg δισκία Tορασεμίδη

Tormis 5 mg δισκία Tormis 10 mg δισκία Tορασεμίδη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Tormis 5 mg δισκία Tormis 10 mg δισκία Tορασεμίδη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lacipil 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 4mg ή 6mg lacidipine. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Επικαλυμμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FLUDEX 1,5 mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ινδαπαμίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Molaxole κόνις για πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει τις ακόλουθες δραστικές ουσίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ XATRAL OD 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο Χatral OD παρατεταμένης αποδέσμευσης περιέχει 10 mg υδροχλωρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: MEGACE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZANIDIP 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο. ZANIDIP 20 mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. HYPOLOC 5 mg δισκία Νεμπιβολόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. HYPOLOC 5 mg δισκία Νεμπιβολόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ HYPOLOC 5 mg δισκία Νεμπιβολόλη Διαβάστε αυτό το φυλλάδιο προσεκτικά πριν ξεκινήσετε τη χρήση του φαρμάκου. - Κρατήστε αυτό το φυλλάδιο. Μπορεί να χρειαστεί να το συμβουλευτείτε ξανά.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ FORTEKOR FLAVOUR 5 mg Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο για γάτες και σκύλους

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ FORTEKOR FLAVOUR 5 mg Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο για γάτες και σκύλους ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο για γάτες και σκύλους 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BIKALEN 50mg Εγκριση ΕΟΦ 9/11/2007 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg βικαλουταµίδη. Έκδοχα:

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επικαλυμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 5 mg levocetirizine dihydrochloride.

Κάθε επικαλυμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 5 mg levocetirizine dihydrochloride. Xozal 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία Xozal 5 mg επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Ievocetiiizine dihydrochloride Έκδοχα: microcrystalline cellulose,

Διαβάστε περισσότερα

Ο νεφρώνας είναι το πιο σημαντικο μερος των νεφρων υγρα και ηλεκτρολυτες

Ο νεφρώνας είναι το πιο σημαντικο μερος των νεφρων υγρα και ηλεκτρολυτες ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ Ο νεφρώνας είναι το πιο σημαντικο μερος των νεφρων υγρα και ηλεκτρολυτες Σχηματισμος ουρων: 1. Σπειραματικη διηθηση (GFR) = 180L/day 2. Σωληναριακη επαναρροφηση(περιπου 98%) 3. Σωληναριακη απεκκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/5 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DAFLON 500 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Concor 5 mg και 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Φουμαρική Βισοπρολόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Concor 5 mg και 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Φουμαρική Βισοπρολόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Concor 5 mg και 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Φουμαρική Βισοπρολόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Panadol Cold & Flu (500+30) mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Παρακεταμόλη και Ψευδοεφεδρίνη υδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 of 7 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Calcioral D 3 1000 mg + 20 µg (800 IU) µασώµενο δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα δισκίο περιέχει: Ασβέστιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Molaxole κόνις για πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει τις ακόλουθες δραστικές ουσίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1. Όνομα ΖΑNIDIP 10mg. Επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο ΖΑNIDIP 20mg. Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 1.2. Σύνθεση: Δραστική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ FLECARDIA 50, 100, 150 και 200 mg καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρά flecainide acetate Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SIBELIUM 5 mg δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ KAI ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο Sibelium περιέχει υδροχλωρική φλουναριζίνη που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Οδηγιών Χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. HYPOLOC 5 mg δισκία Νεμπιβολόλη

Φύλλο Οδηγιών Χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. HYPOLOC 5 mg δισκία Νεμπιβολόλη Φύλλο Οδηγιών Χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη HYPOLOC 5 mg δισκία Νεμπιβολόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. CYTOTEC 200 mcg Δισκία Μισοπροστόλη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. CYTOTEC 200 mcg Δισκία Μισοπροστόλη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη CYTOTEC 200 mcg Δισκία Μισοπροστόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. - Φυλάξτε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Σημείωση: Αυτές οι τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ IDEOS

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ IDEOS ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ IDEOS 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ IDEOS, 500 mg / 400 IU Μασώμενα Δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικές ουσίες Aσβέστιο..500 mg που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Φουμαρική Βισοπρολόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Φουμαρική Βισοπρολόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ EMCONCOR 2,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία EMCONCOR 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Φουμαρική Βισοπρολόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MAG-2 διάλυµα πόσιµο σε συσκευασία µιας δόσης 1,5 g / 10 ml VIAL (ORAL) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Τα 10 ml περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ROIPLON Ενέσιμο διάλυμα 1g/2ml vial (Etofenamate)

ROIPLON Ενέσιμο διάλυμα 1g/2ml vial (Etofenamate) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ROIPLON Ενέσιμο διάλυμα 1g/2ml vial (Etofenamate) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ROIPLON Ενέσιμο διάλυμα 1g/2ml vial 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 φύσιγγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ BACTROBAN αλοιφή 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1g αλοιφής περιέχει 20mg mupirocin. Για τον πλήρη κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

Empirol ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Empirol ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ NORMA HELLAS S.A. EMPIROL VERSION: PIL-2060601-03 DATE: 14-12-2012 Empirol ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία: Empirol 1.2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ: Καπτοπρίλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FORMAXA 12μg/δόση, κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα σκληρό καψάκιο (μετρούμενη δόση)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΟΞΙΝΟ/DEMO Ενέσιμο διάλυμα 4% και 8%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΟΞΙΝΟ/DEMO Ενέσιμο διάλυμα 4% και 8% ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΟΞΙΝΟ/DEMO Ενέσιμο διάλυμα 4% και 8% 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νάτριο Ανθρακικό Όξινο/DEMO (Sodium Bicarbonate/DEMO) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 250 mg υπόθετα Παρακεταμόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 250 mg υπόθετα Παρακεταμόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Panadol 250 mg υπόθετα Παρακεταμόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος 1.1 Ονομασία ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος TRIVASTAL 50 mg, δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Πιριβεδίλη Έκδοχα: Πυρήνας: Πολυβιδόνη,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Σημείωση : Οι τροποποιήσεις στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Sotalol/Generics 80 mg & 160mg ισκία (σοταλόλη υδροχλωρική)

Sotalol/Generics 80 mg & 160mg ισκία (σοταλόλη υδροχλωρική) ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Sotalol/Generics 80 mg & 160mg ισκία (σοταλόλη υδροχλωρική) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1.1 Ονομασία Syscor : Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 5mg και 10mg

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1.1 Ονομασία Syscor : Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 5mg και 10mg ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία Syscor : Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 5mg και 10mg 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Νισολδιπίνη Έκδοχα: maize starch,

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοµεταβολικών. Παραγόντων Κινδύνου. Παραγόντων Κινδύνου

Καρδιοµεταβολικών. Παραγόντων Κινδύνου. Παραγόντων Κινδύνου 7 7 Πανελλήνιο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιοµεταβολικών Καρδιοµεταβολικών Συνέδριο Παραγόντων Κινδύνου Παραγόντων Κινδύνου ΑκροπολΙΣ 2014 Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ. Γεώργιος Ι. Πανουτσόπουλος Δρ. Φυσιολογίας του Ανθρώπου Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ. Γεώργιος Ι. Πανουτσόπουλος Δρ. Φυσιολογίας του Ανθρώπου Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ Γεώργιος Ι. Πανουτσόπουλος Δρ. Φυσιολογίας του Ανθρώπου Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 1 Ο πρώτος χρόνος μετά τη γέννηση έχει τις μεγαλύτερες και ταχύτερες φυσιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. HYPOLOC-PLUS 5 mg / 25 mg δισκία επικαλυμμένα με υμένιο. Νεμπιβολόλη / Υδροχλωροθειαζίδη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. HYPOLOC-PLUS 5 mg / 25 mg δισκία επικαλυμμένα με υμένιο. Νεμπιβολόλη / Υδροχλωροθειαζίδη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη HYPOLOC-PLUS 5 mg / 12,5 mg δισκία επικαλυμμένα με υμένιο HYPOLOC-PLUS 5 mg / 25 mg δισκία επικαλυμμένα με υμένιο Νεμπιβολόλη / Υδροχλωροθειαζίδη Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION. ( ιακετυλρεΐνη)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION. ( ιακετυλρεΐνη) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION ( ιακετυλρεΐνη) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ INFLABION 50 mg σκληρά καψάκια 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο περιέχει 50 mg διακετυλρεΐνη.

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Naramig

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Naramig ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 2,5 mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο Ναρατριπτάνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. Sedator 1,0 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. Sedator 1,0 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Sedator 1,0 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OLARTAN-PLUS 20 mg/12,5 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο OLARTAN-PLUS 20 mg/25 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Calcium Phosphate & Cholecalciferol / MIOL [Cholecalciferol (Vitamin D3) & Tribasic calcium phosphate]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Calcium Phosphate & Cholecalciferol / MIOL [Cholecalciferol (Vitamin D3) & Tribasic calcium phosphate] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Calcium Phosphate & Cholecalciferol / MIOL [Cholecalciferol (Vitamin D3) & Tribasic calcium phosphate] 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Calcium Phosphate & Cholecalciferol

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EVATON Β 12 Επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία (200+250+1.5) mg

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EVATON Β 12 Επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία (200+250+1.5) mg ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EVATON Β 12 Επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία (200+250+1.5) mg 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: EVATON B 12 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά FISH OIL (EICOSAPENTAENOIC ACID) & (DOCOSAHEXAENOIC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) NEPHROTECT. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nephrotect, διάλυµα για έγχυση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) NEPHROTECT. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nephrotect, διάλυµα για έγχυση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) NEPHROTECT 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nephrotect, διάλυµα για έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1000 ml περιέχουν: L-isoleucine

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει: Δραστικό συστατικό: Μελοξικάμη 5 mg Έκδοχο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Copalia HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xylozan, Lidocaine hydrochloride 2 %, ενέσιμο διάλυμα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε 1 ml διαλύματος περιέχει μονοϋδρική

Διαβάστε περισσότερα

Καταπράυνση της φλεγμονής και του πόνου τόσο στις οξείες όσο και στις χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε σκύλους.

Καταπράυνση της φλεγμονής και του πόνου τόσο στις οξείες όσο και στις χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε σκύλους. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 1 mg μασώμενα δισκία για σκύλους Metacam 2,5 mg μασώμενα δισκία για σκύλους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα μασώμενο δισκίο περιέχει: Δραστικό(ά)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ferrum Fol Hausmann 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ferrum Fol Hausmann, Μασώμενα δισκία, (100 + 0,350) mg/δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (σε

Διαβάστε περισσότερα

To Zestoretic κυκλοφορεί σε δισκία που περιέχουν δύο δραστικά συστατικά. Κάθε δισκίο περιέχει 20 mg lisinopril και 12.5 mg hydrochlorothiazide.

To Zestoretic κυκλοφορεί σε δισκία που περιέχουν δύο δραστικά συστατικά. Κάθε δισκίο περιέχει 20 mg lisinopril και 12.5 mg hydrochlorothiazide. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ZESTORETIC TABLETS ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ZESTORETIC. Οι πληροφορίες που περιέχονται σ αυτό το φυλλάδιο αφορούν μόνο το φάρμακό σας, το Zestoretic. Διαβάστε το προσεκτικά. Παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστάται όπως ο θεράπων ιατρός έχει εμπειρία στην αντιμετώπιση της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας.

Συνιστάται όπως ο θεράπων ιατρός έχει εμπειρία στην αντιμετώπιση της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας. 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EMCONCOR 2,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία EMCONCOR 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας

Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας Χριστίνα Δάλλα Λέκτορας Φαρμακολογίας Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών cdalla@med.uoa.gr www.med.uoa.gr/pharmacology Ισχύς (potency) ενός φαρμάκου (συνήθως εκφράζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, προτου αρχίσετε να λαµβάνετε αυτό το φάρµακo. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ &ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ &ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ALDACTONE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ &ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Κάθε δισκίο περιέχει Spironolactone 25 mg ή 100 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ. Π. Παππάς

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ. Π. Παππάς ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ Π. Παππάς ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ Κατηγορίες ιστικών ορµονών Αποκαρβοξυλιωµένα αµινοξέα (ισταµίνη, σεροτονίνη) Πολυπεπτίδια (κινίνες, ουσία Ρ) Εικοσανοειδή

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. Olmetec Plus ( ) mg

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. Olmetec Plus ( ) mg Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη (20 + 12,5) mg (20 + 25) mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣIΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤIΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DICETEL, δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 50 MG DICETEL, δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 100 MG 2. ΠΟIΟΤIΚΗ ΚΑI

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Baypress 10 mg δισκία άμεσης αποδέσμευσης Baypress 20 mg δισκία άμεσης αποδέσμευσης Δραστική ουσία: Νitrendipine Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοχα: microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, povidone Κ 24-27, magnesium stearate.

Έκδοχα: microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, povidone Κ 24-27, magnesium stearate. BRIVIR 125 mg Δισκία [Brivudin] Σύνθεση : Δαστικές ουσίες : Brivudin Έκδοχα: microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, povidone Κ 24-27, magnesium stearate. Φαρμακοτεχνική μορφή : Δισκία. Περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

20 ο ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. β-αποκλειστές: Χαράλαμπος Βλαχόπουλος Λέκτορας, Α Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο ΓΝΑ

20 ο ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. β-αποκλειστές: Χαράλαμπος Βλαχόπουλος Λέκτορας, Α Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο ΓΝΑ 20 ο ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ β-αποκλειστές: ποιο φάρμακο σε ποιον άρρωστο; Χαράλαμπος Βλαχόπουλος Λέκτορας, Α Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο ΓΝΑ Υπέρταση Γενικά οι β 1 -εκλεκτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα I. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας

Παράρτημα I. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας 1 Επιστημονικά πορίσματα Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης της PRAC σχετικά με την PSUR για τη rivastigmine,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ HIDRASEC ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ 10 mg κοκκία για πόσιμο εναιώρημα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει 10 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Cetirizine Dihydrochloride

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Cetirizine Dihydrochloride ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ DERMIZIN 10 mg/ml Cetirizine Dihydrochloride Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. - Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1.1 Ονομασία: Flodil Kαψάκια, σκληρά 5 και 10 mg Αmlodipine 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία:αmlodipine ( ως Amlodipine besylate ) Έκδοχα: Cellulose microcrystalline, Starch maize

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΑΜΙΝΟΦΥΛΛΙΝΗ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ / DEMO 250mg/10ml AMP

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΑΜΙΝΟΦΥΛΛΙΝΗ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ / DEMO 250mg/10ml AMP ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΑΜΙΝΟΦΥΛΛΙΝΗ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ / DEMO 250mg/10ml AMP 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΜΙΝΟΦΥΛΛΙΝΗ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ / DEMO 250mg/10ml AMP 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Oνομασία: CLOPIXOL ΑCUTARD 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Zuclopenthixol acetate (Ζουκλοπενθιξόλη) Έκδοχα: Triglycerides, medium-chain

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PritorPlus 40/12,5mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 40 mg telmisartan και 12,5 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Atacand Plus 8 mg/12,5 mg δισκία Atacand Plus 16 mg/12,5 mg δισκία Atacand Plus 32 mg/12,5 mg δισκία Atacand Plus 32 mg/25

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Έκδοχα με γνωστή δράση: χλωριούχο βενζαλκόνιο 0,2 mg/ml.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Έκδοχα με γνωστή δράση: χλωριούχο βενζαλκόνιο 0,2 mg/ml. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Vicks Sinex 0,5 mg/ml, διάλυμα ρινικού εκνεφώματος 2 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Οξυμεταζολίνη υδροχλωρική 0,5 mg/ml

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/5 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη DAFLON 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Micronized purified flavonoid fraction Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Αν έχετε πολύ χαμηλή πίεση

Αν έχετε πολύ χαμηλή πίεση Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Betaloc ZOK 25 mg, 50 mg, 100 mg και 200 mg ελεγχόμενης αποδέσμευσης δισκία ηλεκτρική μετοπρολόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φυλλάδιο πριν αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι σχετικές παράγραφοι της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (S.P.C.) FENARAZE ΓΕΛΗ 3%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (S.P.C.) FENARAZE ΓΕΛΗ 3% ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (S.P.C.) FENARAZE ΓΕΛΗ 3% 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ FENARAZE Γέλη 3% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Ένα γραµµάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ RIOPAN 400 mg μασώμενο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 μασώμενο δισκίο περιέχει 444-500 mg magaldrate (μαγαλδράτη)

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙ. Τροποποιήσεις στις αντίστοιχες παραγράφους των περιλήψεων χαρακτηριστικών προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης

Παράρτημα ΙΙ. Τροποποιήσεις στις αντίστοιχες παραγράφους των περιλήψεων χαρακτηριστικών προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Παράρτημα ΙΙ Τροποποιήσεις στις αντίστοιχες παραγράφους των περιλήψεων χαρακτηριστικών προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης 7 Για προϊόντα που περιέχουν τους αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OLMETEC PLUS 40 mg/12,5 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο OLMETEC PLUS 40 mg/25 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ CORVERT 87 μικρογραμμάρια/ml, διάλυμα για έγχυση 2. ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Ibutilide fumarate (INN) 0.1 mg/ml που αντιστοιχεί σε ibutilide

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ 14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 15 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Vascace Plus και οι

Διαβάστε περισσότερα

ANASTOL Captopril + Hydrochlorothiazide

ANASTOL Captopril + Hydrochlorothiazide ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ANASTOL Captopril + Hydrochlorothiazide 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : ANASTOL 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AIR SALONPAS 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Τα 100 ml του αερολύµατος για τοπική χρήση περιέχουν: Methyl salicylate 1.75g

Διαβάστε περισσότερα