ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4396 Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου Αριθμός 2325 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Κοινοτική Άδεια Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας) Κανονισμοί του 2008 (Κ.Δ.Π. 479/2008) Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Η Εθνική Εποπτική Αρχή Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας ως η Αρμόδια Αρχή για την έγκριση Ιατρικών Εξεταστών με βάση τον Κανονισμό 33(2) των περί Πολιτικής Αεροπορίας (Κοινοτική Άδεια Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας) Κανονισμών του 2008 (Κ.Δ.Π. 479/2008, Ε.Ε. παρ. 111(1), Αρ. 4323, ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2008) δέχεται αιτήσεις από ιατρούς εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου για χορήγηση έγκρισης σε αυτούς ως Ιατρικοί Εξεταστές με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Προσοντούχος και αδειούχος στην εξάσκηση της Ιατρικής με εξειδικευμένη κατάρτιση στην Αεροπορική Ιατρική. 2. Κάτοχος του προχωρημένου πιστοποιητικού Αεροπορικής Ιατρικής (Advanced Diploma JAR FCL 3) ή αντίστοιχο 3. Ενημερωμένος για τις εξελίξεις σε θέματα Αεροπορικής Ιατρικής με συμμετοχή σε σειρές μαθημάτων, συνέδρια, σεμινάρια κ.λπ. 4. Εμπειρία μέσω ενεργού εμπλοκής στην Αεροπορική Ιατρική αποτελεί πλεονέκτημα 5. Οποιαδήποτε άλλα πτυχία, τίτλοι, εξειδικευμένες γνώσεις, δημοσιεύσεις, κ.λπ., σχετικά με την Αεροπορική Ιατρική θα ληφθούν υπόψη Οι σχετικές αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην Εθνική Εποπτική Αρχή Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. Αριθμός 2326 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για ,04 (Πενήντα μία χιλιάδες διακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και 04 σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 9η Σειρά 2006 Λήξης 2009 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 177 που δηλώθηκε ως απολεσθέν.

2 5664 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 2327 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για ,03 (Τριάντα τέσσερεις χιλιάδες εκατό εβδομήντα δύο ευρώ και 30 σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 9η Σειρά 2006 Λήξης 2009 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 302 που δηλώθηκε ως απολεσθέν. Αριθμός 2328 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ Ημερομηνία: 23 Νοεμβρίου 2009 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2009 (2/2009), ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, με βάση το άρθρο 12.1 του Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών 2009, επαναπροκηρύσσουν το Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών για τη διάθεση του υπόλοιπου ποσού του σχετικού κονδυλίου. Δικαιούχοι Κρατικής Χορηγίας κατά την επαναπροκήρυξη του Σχεδίου εντός του ιδίου έτους είναι: α. Οργανώσεις που είναι έτοιμες να λειτουργήσουν νέο πρόγραμμα κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, που προορίζεται να καλύψει ανάγκη που δεν καλύπτεται επαρκώς από άλλο πρόγραμμα ή υπηρεσία. (Υποβάλλεται αίτηση σύμφωνα με όλες τις πρόνοιες του Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών 2009). β. Οργανώσεις που αντιμετωπίζουν έκτακτα, ουσιαστικά και πολύ σοβαρά προβλήματα, που θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του υφιστάμενου προγράμματος, που ήδη επιχορηγήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης προκήρυξης του 2009 (1/2009). (Επανυποβάλλεται η αίτηση που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της προκήρυξης 1/2009 με συνοδευτική επιστολή, στην οποία να αναφέρεται ο σκοπός και η αναγκαιότητα της συμπληρωματικής χορηγίας που ζητείται, το ύψος της δαπάνης και κατά πόσο η δαπάνη αυτή έχει περιληφθεί ήδη στον προϋπολογισμό του προγράμματος ). Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στη Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και να υποβληθούν στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Ευημερίας μέχρι την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 12 μ. Αριθμός 2329 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Το Συμβούλιο Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 65(6) του περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Ελεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμου 10(1) του 2006 και σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλε ο αιτητής, ενέκρινε την εγγραφή του στο Μητρώο Ειδικευμένων Προσώπων. Όνομα: Νικόλας Στυλιανίδης. Αριθμός Μητρώου: CY.E.A 07. Ημερομηνία Εγγραφής: Αριθμός 2330 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 303 Αντώνιος Λοΐζου Σύνθετο Θέμα (ένταξη σε Οικιστική Ζώνη και επηρεασμός από Ζώνη Προστασίας)

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 2331 ΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόφαση ΕΠΑ: 103/ Αρ. Φακέλου ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΑΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης της εταιρείας Volga Resources SICAV-SIF S.A για εξαγορά της εταιρείας Schwarzmeer una Ostee Versicherungs-Aktiengesellschaft "SOVAG" Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: ελεγχθεί κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κα. Αουκία Χριστοδούλου, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «ΕΠΑ») στις 12/10/2009, από την εταιρεία Volga Resources SICAV-SIF S.A (στο εξής «Volga»), αναφορικά με την εξαγορά ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft "SOVAG" (στο εξής «SOVAG»), Συγκεκριμένα, βάσει της εν λόγω εξαγοράς, η εταιρεία Volga η οποία κατέχει ήδη 24.1% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας SOVAG, θα αποκτήσει 54.1% επιπλέον μετοχική συμμετοχή στην εν λόγω εταιρεία. Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Α) Η Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft "SOVAG", η οποία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στη Γερμανία και δραστηριοποιείται στον τομέα των ασφαλιστικών υπηρεσιών με γραφεία στη Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία και Αυστρία. Βάσει των δραστηριοτήτων της τυγχάνει ρύθμισης από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Εποπτεύουσα αρχή του Χρηματοπιστωτικού Τομέα ('Bafin'). Η εταιρεία SOVAG ανήκει στις εταιρείες Volga με 24.1% συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, CJSC "In West-Policy" με 54.1% συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο και CIRU Financial Inc. με 21.8% συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η εν λόγω εταιρεία έχει δύο θυγατρικές εταιρείες, την Schwarzmeer und Ostsee Beteiiigungsgesellschaft mbh και την OLH Ost Lagerhaus Bralitz GmbH & Co. KG Β) Η εταιρεία Volga Resources SICAV-SIF S.A η οποία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στο Λουξεμβούργο και δραστηριοποιείται ως επενδυτικό ταμείο. Σκοπός της εν λόγω εταιρείας είναι να επενδύει και να συμμετέχει σε εταιρείες διαφόρων τομέων καθώς και η μακροπρόθεσμη συσσώρευση κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων προς όφελος των μετόχων της, μέσω διαφοροποιημένων επενδύσεων σε διάφορα κεφάλαια, τομείς και περιοχές. Ο κύριος μέτοχος της εταιρείας Volga είναι φυσικό πρόσωπο, ο κος. Gennadi Timtschenko ο οποίος ελέγχει περισσότερο από το 90% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας. Ο κ. Timtschenko συμμετέχει επίσης στον έλεγχο της Gunvor International Β V (στο εξής «Gunvor»), η οποία ασχολείται με τη διαχείριση ορυχείων πετρελαίου και τη διανομή του. Η εν λόγω εταιρεία διατηρεί μειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία ΟΑΕ Novatek, η οποία αποτελεί ρωσική εταιρεία παραγωγής φυσικού αερίου. Η κοινοποίηση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία της ΕΠΑ στις 12/10/2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»), Η Υπηρεσία, με επιστολή της με ημερομηνία 19/10/2009, ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, ενώ το γεγονός της κοινοποίησης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 23/10/2009, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13(3) του Νόμου. Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος III του Νόμου, παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της ΕΠΑ στις 29/10/2009.

4 5666 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Η Υπηρεσία της ΕΠΑ διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου και υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 3/11/2009, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέταση συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 4/11/2009 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης αλλά και κρίνοντας στη βάση όλων όσων έχουν αναφερθεί πιο πάνω, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης υπό το πρίσμα της ορθής ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η «έννοια της συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ότι η εν λόγω πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1 )(β) του Νόμου, καθότι η εταιρεία Volga η οποία κατέχει ήδη 24.1% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας SOVAG, θα αποκτήσει 54.1% επιπλέον μετοχική συμμετοχή στην εν λόγω εταιρεία. Ακόμα, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η ΕΠΑ διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και, ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωση είναι και θεωρείται κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις, υπερβαίνει αναφορικά με καθεμία από αυτές τα ευρώ, ενώ διαπιστώνεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων από τη διάθεση και προσφορά υπηρεσιών, στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπερβαίνει τα ευρώ. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας τής υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας τής υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η ΕΠΑ καθόρισε ως σχετική αγορά προϊόντων / υπηρεσιών στην υπό εξέταση συγκέντρωση, την αγορά ασφαλιστικών υπηρεσιών, εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη βάση του ορισμού αυτού και λαμβανομένου υπόψη του ορισμού της επηρεαζόμενης αγοράς στο Παράρτημα Ι του Νόμου, η Επιτροπή έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι στην προτεινόμενη συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα ύπαρξης επηρεαζόμενης αγοράς στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθότι μόνο μία από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, η εταιρεία SOVAG, δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά μέσα στη Δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή της και συνεπώς δεν τίθεται θέμα εξέτασης συνδυασμένου μεριδίου αγοράς. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο τής υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η ΕΠΑ, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά και ως εκ τούτου, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρ^θρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. ι (Κωστάκης Χριστόφορου > ^""~" Πρόεδρος της Επιτροπής ΠροστασίΰςΑνταγωνισμού

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 2332 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡ. 40/2009 ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Λαχνός Ποσό Τυχερός Αριθμός Λαχνός Ποσό Τυχερός Αριθμός 1ος ος ος 1, ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος 200 %3 3 \3 U ΐί 17ος ος Άλλα ποσά κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν: ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΨΗΦΙΑ 1. Από 40 5 λαχνοί που λήγουν σε Από 40 5 λαχνοί που λήγουν σε Από 40 5 λαχνοί που λήγουν σε Από 40 5 λαχνοί που λήγουν σε 1258 Μικρότερα ποσά κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν: ΣΕ ΤΡΙΑ ΨΗΦΙΑ 1. Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε 987 ΣΕ ΔΥΟ ΨΗΦΙΑ 1, Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε 44 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα λαχεία που κέρδισαν εξαργυρώνονται στο Γραφείο του Κρατικού Λαχείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των Κυβερνητικών Γραφείων. Για να εξαργυρωθεί ένα λαχείο που κέρδισε πρέπει ο κάτοχος του να το παρουσιάσει στο Γραφείο του Κρατικού Λαχείου το αργότερο σε έξι μήνες από την ημέρα της κλήρωσης του. Ενα λαχείο κερδίζει μόνο μια φορά. ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΑΧΕΙΩΝ.

6 5668 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 2333 Δημοσίευση συμφωνά με τον Κανονισμό 22(2) των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Αλλων Συναφών Θεμάτων Κανονισμών του HERMES INSURANCE LIMITED ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Πάγιο ενεργητικό Μηχανισμός ασφαλιστικών εγγυήσεων Επενδύσεις 2008 < Κυκλοφορούν Ενεργητικό Χρεόγραφα αναπτύξεως Μετρητά σε τράπεζες Φορολογία επιστρεπτέα Διάφοροι χρεώστες Σύνολο ενεργητικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο και αποθεματικά Μετοχικό κεφάλαιο Λογαριασμός κερδοζημιων Τρέχουσες υποχρεώσεις Πρόβλεψη για μη λήξαντες κίνδυνους Εμπορικές και άλλες υποχρεώσεις Λογαριασμοί αντασφαλιστων Σύνολο κεφαλαίου και υποχρεώσεων ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ LAH_I >!!> 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Μεταφορά απο λογαριασμούς εσόδων Τόκοι εισπραχθέντες Εσοδα απο επενδύσεις Αύξηση άξιας μέτοχων Εξοδα που δεν μεταφέρθηκαν στους λογαριασμούς εσόδων Αποσβέσεις Διάφορες ασφαλιστικές υπηρεσίες Συναλλαγματική διάφορα Ζημια/Κερδος πριν τη φορολογία Φορολογία 2008 < 6 092? (8 540) (11 306) (25 7/3) (4 26?) (Ζημια)/Κερδος μετά τη φορολογία (4 262) Ακολουθούν οι υπογραφές του Προέδρου, του Δ Συμβούλου και Ανωτέρου Λειτουργού Πρ Γ Βογαζιανου και του Συμβούλου Π Π Βογαζιανου Οι σημειώσεις μπορούν να επιθεωρηθούν στην Υπηρεσία Ελεγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Το Διοικητικό Συμβούλιο σας χαιρετίζει και σας καλωσορίζει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μέτοχων της εταιρείας και σας υποβάλλει την έκθεση του, μετά των εξελεγμενων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος, που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Δραστηριότητες. Η Εταιρεία διεξάγει ασφαλιστικές εργασίες γενικού κλάδου Αποτελέσματα χρήσης Ε Καθαρή ζημία έτους (4 262) Πλέον Κέρδος απο μεταφορά Κέρδος σε μεταφορά στο επόμενο έτος Εκλογή Νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 1 Συμφωνά με το άρθρο 102 του καταστατικού της Εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Πραξιτέλης, Π Βογαζιανος, Μάριος Π Βογαζιανος Πάρις Π Βογαζιανος και Ειρήνη Π Βογαζιανου Ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει η θητεία και ο διορισμός νέου επαφίεται στη Γενική Συνέλευση Αυτός είναι ο Μάριος Π Βογαζιανος Διορισμός Ελεγκτών: Οι ελεγκτές της Εταιρείας κ κ Βύρων Στυλιανού & Σια εξέφρασαν την επιθυμία να επανεκλέγουν Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Κ Νικολάου Γραμματέας Λευκωσία 2 Ιουνίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ HERMES INSURANCE LIMITED Εκθεση επι των οικονομικών καταστάσεων Εχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της Hermes Insurance Limited στις σελίδες 5 μέχρι 14, που αποτελούνται απο τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2008, και την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και τις σχετικές σημειώσεις Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις είναι ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Η δίκη μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ' αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τον έλεγχο μας Η έκθεση αυτή γίνεται αποκλειστικά προς τα μέλη της Εταιρείας, ως σώμα, συμφωνά με το Αρθρο 156 του περί Εταιρειών Νομού, Κεφ 113 Η ελεγκτική μας εργασία έχει αναληφθεί ώστε να μπορέσουμε να εκθέσουμε στα μέλη της Εταιρείας εκείνα τα θέματα που απαιτούνται απο εμάς σε μια έκθεση ελεγκτή και για κανένα άλλο σκοπό Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται απο το νομό δεν αποδεχόμαστε η αναλαμβάνουμε ευθύνη προς οποιονδήποτε έκτος της Εταιρείας και τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα για την ελεγκτική μας εργασία για αυτή την έκθεση, η για τις γνώμες που έχουμε σχηματίσει Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας συμφωνά με Διεθνή Πρότυπα Ελεγχου Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως προγραμματίζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο για να πάρουμε λογικές διαβεβαιώσεις κατά ποσό οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ουσιώδη λάθη Ενας έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, πάνω σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και άλλες πληροφορίες στις οικονομικές καταστάσεις Ενας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολο γηση των λογιστικών άρχων που χρησιμοποιήθηκαν, των σημαντικών υπολογισμών που έγιναν απο το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων Πιστεύουμε οτι ο έλεγχος μας παρέχει μια λογική βάση για τη γνώμη μας Κατά τη γνώμη μας οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Hermes Insurance Limited στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και της χρηματοοικονομικής επίδοσης για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή συμφωνά με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νομού, Κεφ 113, της Κύπρου Εκθεση επι άλλων νομικών απαιτήσεων Συμφωνά με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νομού, Κεφ 113, αναφέρουμε τα πιο κάτω Εχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του έλεγχου μας Κατά τη γνώμη μας έχουν τηρηθεί απο την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία Κατά τη γνώμη μας και απο οσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και συμφωνά με τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες απο τον περί Εταιρειών Νομό, Κεφ 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο Κατά τη γνώμη μας οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στη σελίδα 2 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις ΒΥΡΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ & ΣΙΑ Εγκεκριμένοι Ελεγκτές Λευκωσία 31 Μάιου 2009

8 5670 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 2334 Δημοσίευση συμφωνά με τον Κανονισμό 22(2) ίων περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Αλλων Συναφών Θεμάτων Κανονισμών του ASPIS LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Υπεράξια Αυλό ενεργητικό Επένδυση σε ακίνητα Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση Χρεώστες ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ C Κυκλοφορούν ενεργητικό Χρεώστες Επενδύσεις που κατέχονται για εμπορία Επιστρεπτέα φορολογία Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο Σύνολο ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο και αποθεματικά Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Μη τρέχουσες υποχρεώσεις Αποθεματικό Κλάδου Ζώης Αποθεματικό Κλάδου Ατυχημάτων Μακροπρόθεσμα δάνεια Αναβαλλόμενη φορολογία Τρέχουσες υποχρεώσεις Απαιτήσεις και άλλοι πιστωτές Τραπεζικά Παρατραβηγματα Τρέχουσες δόσεις μακροπροθέσμων δάνειων Φορολογία Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ίδιων κεφαλαίων και υποχρεώσεων ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΣΟΔΑ Μικτά ασφάλιστρα Ατομικά ασφάλιστρα Ομαδικά ασφάλιστρα Αντασφαλισεις Καθαρά ασφάλιστρα Απόδοση δάνειων επι ασφαλιστήριων συμβολαίων Εισοδήματα απο επενδύσεις Αλλα έσοδα 2008 e ( ) Καθαρά έσοδα

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΠΑ ΤΟ 2008 ΛΚ ΕΞΟΔΑ Ασφαλιστικά ωφελήματα εξαρτημένης εταιρείας που διαγράφηκαν ( ) Ασφαλιστικά ωφελήματα ( ) Απόθεμα εκκρεμών απαιτήσεων Καθαρά έξοδα λειτουργίας Προμήθειες και έξοδα πωλήσεων Ζημία απο επανεκτίμηση επενδύσεων Ζημία απο πώληση επενδύσεων Εξαγορές ασφαλιστικών συμβολαίων Εξοδα απο εργασίες (Ζημια)/Κερδος απο εργασίες ( ) Εξοδα χρηματοδότησης ( ) Ειδική πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες ( ) (Ζημια)/Κερδος πριν τη φορολογία ( ) Φορολογία ( ) Καθαρή (ζημια)/κερδος έτους ( ) (Ζημια)/Κερδος ανα μετοχή (σεντ) (2,08) Οι σημειώσεις μπορούν να επιθεωρηθούν στην Υπηρεσία Ελεγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Aspis Liberty Life Insurance Public Company Limited (η «Εταιρεία») υποβάλλει στα μέλη την ετήσια έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Σύσταση και Κυρίες Δραστηριότητες: Η Aspis Liberty Life Insurance Public Company Limited (η «Εταιρεία») συστάθηκε στην Κύπρο στις 4 Μάιου 1994 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και στις 17 Ιουνίου 1995 μετατράπηκε οε δημοσία εταιρεία συμφωνά με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νομού, Κεφ 113 Τον Ιούλιο του 1995 η Εταιρεία, με έκδοση νέων μέτοχων στο κοινό, εισήχθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιων Κύπρου Στις 26 Φεβρουάριου 2008 εγκρίθηκε απο τον Εφορο Εταιρειών η αλλαγή ονόματος της Εταιρείας σε Aspis Liberty Life Insurance Public Company Ltd Η Εταιρεία κατέχει άμεσα η έμμεσα τις ακόλουθες εξαρτημένες εταιρείες Ποσοστό συμμέτοχη Ημερομηνία Χωρά Ονομα εταιρείας ιθύνοντος εταιρείας έγγραφης ίδρυσης Ασπίς Πρόνοια Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ 100% Κύπρος Liberty Life Properties Limited (Πρώην Scopegmsu Corporation Ltd 100% Κύπρος Tipistar Corporation Limited 100% Κύπρος Η κυρία δραστηριότητα της Εταιρείας και των εξαρτημένων της («το Συγκρότημα») κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 συνέχισε να είναι η διεξαγωγή ασφαλιστικών εργασιών κλάδου ζωής και κλάδου ατυχημάτων και ασθενειών καθώς επίσης και η επένδυση σε ακίνητα Οικονομικά Αποτελέσματα: Τα ενοποημενα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας παρουσιάζονται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού απο τελεσματων στην σελίδα 13 Η ζημία της Εταιρείας για το έτος πριν την αφαίρεση της φορολογίας ανέρχεται σε <= (2007 κέρδος <? ) Η ζημία μετά την αφαίρεση της φορολογίας ανέρχεται σε (2007 κέρδος C ) Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει όπως οι ζημίες του έτους 2008 μεταφερθούν στο αποθεματικό προσόδου Μερίσματα: Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει την πληρωμή οποιουδήποτε μερίσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για την εταιρεία καθώς και ο τρόπος διαχείρισης τους περιγράφονται στις σελίδες 6 με 8 των οικονομικών καταστάσεων Προβλεπομένη εξέλιξη: Η Εταιρεία ανάλογα με τις εξελίξεις και τις συνθήκες αγοράς είναι έτοιμη να πάρει αποφάσεις οι οποίες να διασφαλίζουν τους στόχους και τις επιδιώξεις της Δεδομένης της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης των εργασιών της με την Ασπίς Πρόνοια Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ, η Εταιρεία επικεντρώνεται τώρα στην ενίσχυση του κύκλου εργασιών της μέσω της ανάπτυξης του δικτύου συνεργατών της όπως και στην επιτυχή εφαρμογή και λειτουργία της σύμβασης «Συνδεδεμένου Ασφαλιστικού Συμβούλου που υπογράφηκε με την USB Bank Pic

10 5672 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Μετοχικό Κεφάλαιο Στις 14 Μάιου 2008 σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μέτοχων της Εταιρείας ψηφίστηκε η μετατροπή και μείωση της ονομαστικής άξιας της μετοχής της Εταιρείας μετά της στρογγυλοποίηση απο 0 10 σε C0 17 Επιπρόσθετα η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μέτοχων της Εταιρείας ενέκρινε όπως το εγκεκριμένο και εκδομενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί σε Ευρω και μειωθεί σε C και C αντίστοιχα Η διάφορα η οποία προέκυψε απο τη μετατροπή απο Λίρες Κύπρου σε Ευρω ύψους C έχει πιστωθεί σε ειδικό αποθεματικό με το όνομα «Διάφορα απο μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρω το οποίο θα κεφαλαιοποιηθεί σε μελλο ντικη αύξηση κεφαλαίου Στις 6 Φεβρουάριου 2008 εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιων Κύπρου εκδομενες μετοχές που προέκυψαν απο τη δεύτερη κατανομή των Δικαιωμάτων Προτίμησης της Εταιρείας που εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2007 Το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2008 μετά την μετατροπή TOU κεφαλαίου της σε Ευρω ανήλθε σε C διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής άξιας < 0 17 έκαστη μετοχή Υποκαταστήματα Η Εταιρεία για σκοπούς προώθησης των εργασιών της πέραν των Κεντρικών Γραφείων στη Λευκωσία διατηρεί πέντε υποκαταστήματα ενα σε κάθε πόλη Συγκεκριμένα διατηρεί υποκαταστήματα στη Λευκωσία Λεμεσό Λάρνακα Πάφο και Παραλιμνι Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρεία σε συνέδρια του στις 24 Ιουνίου 2008 διόρισε τον κ Αλέξανδρο Αντζουλιδη ως νεο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του κ Κωνσταντίνου Γιονη που παραιτήθηκε Ο πιο πάνω διορι σμος έχει εγκριθεί απο το Γραφείο της Εφόρου Ασφαλίσεων Δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων η στην αποζημίωση του Διοικητικού Συμ βουλιου Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού Στις 26 Μαρτίου 2009 συμφωνήθηκε όπως η εταιρεία εκχωρήσει στην Aspis Holding Public Company Limited ολα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν απο τη συμφωνία υποεκμισθωσης των γραφείων στην περιοχή Εγκωμης έναντι συνολικού ποσού C Βάσει της πιο πάνω συμφωνίας η Aspis Holding Public Company Limited έχει το δικαίωμα μέχρι τις να απαιτήσει όπως η μίσθωση εγγράφει επ ονόματι της και/η επ ονόματι οποιονδήποτε προσώπου υποδείξει αυτή Δεν υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού τα οποία να επηρεάζουν την αληθινή και δίκαιη εικοντ της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Η Εταιρεία τηρεί μερικώς τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου Αξιων Κύπρου Ανεξάρτητος Ελεγκτής Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας κ κ KPMG εκδήλωσαν επιθυμία να εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρε σιες τους Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση ΕΚΟΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ASPIS LIBERTY LIEE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED Εκθεση επι των οικονομικών καταστάσεων Εχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Aspis Liberty Life Insurance Public Company Limited (η «Εταιρεία») και των εξαρτημένων της (το «Συγκρότημα») και τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στις σελίδες 13 μέχρι 60 που αποτελούνται απο τους ισολογισμούς του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και τις καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων τις καταστάσεις μεταβολών στο συμφέρον των μέτοχων και τις καταστάσεις ταμειακών ροών του Συγκροτήματος και της Εταιρείας για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή και περί λήψη των σημαντικών λογιστικών άρχων και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων συμφωνά με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν απο την Ευρω παικη Ενωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νομού της Κύπρου Κεφ 113 Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχε διασμο εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού έλεγχου σχετικού με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονομικών κατά στάσεων απαλλαγμένων απο ουσιώδη λάθη και παραλείψεις είτε οφειλομένων σε άπατη είτε σε λάθος επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών άρχων και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές υπο τις περιστάσεις Ευθύνη Ελεγκτή Η δίκη μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τον έλεγχο μας Διενερ γησαμε τον έλεγχο μας συμφωνά με τα Διεθνή Πρότυπα Ελεγχου Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφωνόμαστε με δεο ντολογικες απαιτήσεις και όπως προγραμματίζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο για να πάρουμε λογικές διαβεβαιώσεις κατά ποσό οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες απο ουσιώδη λάθη και παραλείψεις Ενας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας για ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται απο την κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κίνδυνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονομικών καταστασαεων είτε οφειλομένων σε άπατη είτε σε λάθος Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις των κίνδυνων ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπο τις περιστάσεις άλλα οχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επι της αποτελεσματικότητας του εσωτερι κου έλεγχου της οντότητας Ενας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών άρχων

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ που χρησιμοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι η ελεγκτική μαρτυρία που έχουμε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει μια βάση για την ελεκτική μας γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας οι ενοποιημένες και οι ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2008, και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή αύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ Έκθεση επί άλλων νομικών υποχρεώσεων Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμε τα πιο κάτω: Εχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας. Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στις σελίδες 4 μέχρι 10 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. Άλλο Θέμα Αυτή η έκθεση περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. Λευκωσία 27 Απριλίου Εγκεκριμένοι Λογιστές. Αριθμός 2335 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με την Εταιρεία JONCH ESTATES LTD, από τη Λευκωσία, και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, άρθρα 211, 212, και 227, Αρ. Αίτησης 521/2009. και Αναφορικά με την αίτηση της ALPHA BANK CYPRUS LTD (πρώην ALPHA BANK LTD), από τη Λευκωσία για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι η ALPHA BANK CYPRUS LTD (πρώην ALPHA BANK LTD), από τη Λευκωσία, καταχώρισε στις 17 Ιουλίου 2009 μέσω των δικηγόρων Ανδρέας Β. Ζαχαρίου & Σία Δ.Ε.Π.Ε., από τη Λάρνακα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 18 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 9.00 π.μ. και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της αναφερόμενης Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους κ.κ. Ανδρέας Β. Ζαχαρίου & Σία Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόρους, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι αιτήτριας. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στους κ.κ. Ανδρέας Β. Ζαχαρίου & Σία Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόρους αιτήτριας, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ αρ. 9, ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΕΝΤΕΡ, 1ος όροφος, Γραφείο 105, Λάρνακα, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τους κ.κ. Ανδρέας Β. Ζαχαρίου & Σία Δ.Ε.Π.Ε., όχι πιο αργά από τη 1 μ.μ. της 17ης Δεκεμβρίου 2009,

12 5674 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 2336 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Αρ. Αίτησης 527/2009 Αναφορικά με την Εταιρεία Ν. C. PAREAS LOGISTICS LTD, Οδός Αγίας Μαρίνας Αρ. 5, Αγία Ζώνη, 3026 Λεμεσός Αναφορικά με τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ: Καίτη Δημητρίου, από τη Λεμεσό Αιτήτρια Η Αίτηση αυτή δηλώνει τ' ακόλουθα: 1. Η Εταιρεία Ν. C. PAREAS LOGISTICS LTD (η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως η "Εταιρεία") συστάθηκε την 21/6/2007 με Αριθμό Εγγραφής σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές. 2. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στην Οδό Αγίας Μαρίνας Αρ. 5, Αγία Ζώνη, Λεμεσός. 3. Το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ,00 διαιρεμένο σε μετοχές των 1,71 η κάθε μια και το εκδοθέν κεφάλαιο είναι 8.550,00 διαιρεμένο σε μετοχές των 1, Οι Διευθυντές της Εταιρείας είναι: α. Έλλη Γεωργίου Παρέα, (Α.Δ.Τ ), Οδός Αγίας Μαρίνας Αρ. 5, Αγία Ζώνη Λεμεσός. β. Χριστόφορος Παρέας, (Α.Δ.Τ ), Οδός Λεχάρ Αρ. 12, 3081 Λεμεσός. 5. Ο Γραμματέας της Εταιρείας είναι ο Χριστόφορος Παρέας, (Α.Δ.Τ ), Οδός Λεχάρ Αρ. 12, 3081 Λεμεσός. 6. Η Αιτήτρια συνήψε στις 23/7/2007 Ενοικιαστήριο Έγγραφο με την Εταιρεία για την ενοικίαση του Καταστήματος Αρ. 3 (που στο εξής θα καλείται ως το «Κατάστημα») που βρίσκεται στην Γωνία της Λεωφ. Ν. Νικολαϊδη Αρ. 31 και Κιλκίς στη Πάφο έναντι του ενοικίου των τον μήνα από 1/1/09 μέχρι 31/8/09. Τό εν λόγω Ενοικιαστήριο Έγγραφο είναι το Τεκμήριο Επειδή η Εταιρεία παρέλειπε από τον Ιανουάριο του 2009 να πληρώσει στην Αιτήτρια με βάση την Συμφωνία Ενοικίασης ημερομηνίας 23/7/2007 τα οφειλόμενα ενοίκια των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2009, τα οποία ανέρχονταν στο ποσό των 7.880,00, η Αιτήτρια απαίτησε με βάση το Άρθρο 212 (α) του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 την πληρωμή του πιο πάνω οφειλόμενου ποσού με Απαίτηση Πληρωμής ημερομηνίας 6/8/2009, την οποία επέδωσε μέσω δικαστικού επιδότη στην διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας στις 24/9/2009 καθώς επίσης στον ένα εκ των Διευθυντών της Εταιρείας στις 24/9/2009, δηλαδή στον κ. Χριστόφορο Παρέα. 8. Η Ένορκη Δήλωση Επίδοσης της εν λόγω Απαίτησης Πληρωμής του ιδιώτη επιδότη Πανικού Κλείτου, είναι το Τεκυήριο Η Αιτήτρια επανειλημμένα ζήτησε και προφορικά την πληρωμή των οφειλόμενων ενοικίων, πλην όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό και μέχρι σήμερα η Εταιρεία εξακολουθεί να οφείλει στην Αιτήτρια το πιο πάνω ποσό των 7.880,00 και επιπλέον τα ενοίκια του μήνα Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου που ανέρχονται σε 2.220, Είναι προφανές ότι η Εταιρεία είναι ανίκανη να πληρώσει τα χρέη της και/ή τα πιο πάνω χρέη με βάση το Ενοικιαστήριο Έγγραφο ημερομηνίας 23/7/ Ενόψει των πιο πάνω, αν η Εταιρεία, που εξακολουθεί να κατέχει το Κατάστημα της Αιτήτριας, δεν διαλυθεί και/ή εκκαθαριστεί τα συμφέροντα της Αιτήτριας θα επηρεασθούν δυσμενώς, καθότι αυτή θα συνεχίσει να κατέχει το Κατάστημα χωρίς ποτέ να πληρώνει τα οφειλόμενα ενοίκια. 12. Έρευνα που έγινε στο Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών στις 7/8/2009 από τους δικηγόρους της Αιτήτριας για λογαριασμό της είναι το Τεκυήριο Υπό τις περιστάσεις είναι δίκαιο και εύλογο όπως η Εταιρεία διαλυθεί. 14. Η Αιτήτρια εξαιτείται: Α. Διάταγμα του Δικαστηρίου όπως η Εταιρεία Ν. C. PAREAS LOGISTICS LTD, διαλυθεί από το Δικαστήριο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, Άρθρο 212. Β. Οποιαδήποτε άλλη θεραπεία την οποία το Δικαστήριο θεωρήσει δίκαια και εύλογη υπό τις περιστάσεις.

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Γ. Έξοδα και Φ.Π.Α. (Αρ Εγγραφής στο Μητρώο Φ.Π.Α W). Η παρούσα έγινε από τη Δικηγορική Εταιρεία Chrysses Demetriades & Co LLC, Δικηγόροι Αιτήτριας. Διεύθυνση επιδόσεως: Δικηγορική Εταιρεία Chrysses Demetriades & Co LLC, Οδός Ρήγα Φεραίου Αρ. 8, Libra Chambers, Λεμεσός. Καταχωρήθηκε στις 21 η Οκτωβρίου Ορίστηκε για ακρόαση στις 21 η Δεκεμβρίου Κυρίους Ν. C. PAREAS LOGISTICS LTD Οδός Αγίας Μαρίνας Αρ. 5, Αγία Ζώνη, 3026 Λεμεσός 2. "Εφορο Εταιρειών Λευκωσία ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ Chrysses Demetriades & Co LLC, Δικηγόροι Αιτήτριας Αρ. Αίτησης.527./2009 Αναφορικά με την Εταιρεία Ν. C. PAREAS LOGISTICS LTD, Οδός Αγίας Μαρίνας Αρ. 5, Αγία Ζώνη, 3026 Λεμεσός ΚΑΙ Αναφορικά με τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Εγώ, ο Θωμάς Χριστοδούλου, από τη Λεμεσό, ορκίζομαι και λέγω τ' ακόλουθα: 1. Είμαι δικηγόρος και συνέταιρος στην Δικηγορική Εταιρεία Chrysses Demetriades & Co LLC που είναι δικηγόροι της Αιτήτριας στην με τον πιο πάνω τίτλο και αριθμό Αίτηση και είμαι εξουσιοδοτημένος από την Αιτήτρια, λόγω του ότι αυτή την στιγμή βρίσκεται στο εξωτερικό, να προβώ για λογαριασμό της στην παρούσα Ένορκη Δήλωση με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν στο φάκελο μας καθώς επίσης και τις πληροφορίες της Αιτήτριας ότι μέχρι σήμερα οι Καθ' ων η Αίτηση δεν έχουν συμμορφωθεί με την Απαίτηση Πληρωμής της ημερομηνίας 6/8/2009 που επιδόθηκε στον Διοικητικό Σύμβολο της Εταιρείας στις 24/9/2009 από ιδιώτη επιδότη. 2. Ανεγνωσα την παρούσα Αίτηση που ετοιμάστηκε με δικές της Αιτήτριας και βεβαιώνω ότι το περιεχόμενο της είναι ορθό και αληθές. Ούτε εμείς ως δικηγόροι της Αιτήτριας ούτε η ίδια η Αιτήτρια έλαβε από την Εταιρεία ή άλλο πρόσωπο εκ μέρους της οποιοδήποτε ποσό έναντι της Απαίτησης για Πληρωμή. 3. Έχει παρέλθει η προθεσμία των τριών εβδομάδων από της επίδοσης στις 24/9/2009 της Απαίτησης Πληρωμής του ποσού των 7.880,00, που ήταν καθ' όλα αδιαμφισβήτητο και ξεκαθαρισμένο. 4. Αληθώς πιστεύω ότι η Εταιρεία είναι ανίκανη και αναξιόχρεη να πληρώσει τις υποχρεώσεις της και έτσι είναι δίκαιη και εύλογη η έκδοση του αιτούμενου διατάγματος με έξοδα σε βάρος του. Ορκίστηκε και υπέγραψε ενώπιον μου στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού σήμερα στις 21 Οκτωβρίου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ Ο ΕΝΟΡΚΩΣ ΔΗΛΩΝ ΘΩΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

14 5676 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 2337 Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Αναφορικά με την Εταιρεία J & Μ PAPER CHASE LIMITED, και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αρ. Αίτησης 151/09. και Αναφορικά με την αίτηση της Εταιρείας ΚΡ Plattner GmbH Raucherbedarf Werbegeschenke, από την Αυστρία, για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι η Εταιρεία ΚΡ Plattner GmbH Raucherbedarf Werbegeschenke, από την Αυστρία, καταχώρισε στις 5 Οκτωβρίου 2009 αίτηση, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Και περαιτέρω δίνεται ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 14 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 9.30 π.μ. ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της πιο πάνω Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους πιο κάτω δικηγόρους σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο και καταβάλει το νενομισμένο τέλος. Δρ ΑΝΔΡΕΑΣ Π ΠΟΙΗΤΗΣ & ΣΙΑ, Δικηγόροι αιτητών, Τ. Κ , 6303 Λάρνακα. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στους πιο πάνω αναφερόμενους δικηγόρους, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τους πιο πάνω αναφερόμενους Δικηγόρους, όχι αργότερα από τις 6 μ.μ. της 11ης Δεκεμβρίου 2009, Αριθμός 2338 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αρ. Αίτησης 343/09. Αναφορικά με την Εταιρεία ΑΝΑΜΑ TRADING CO. LTD, από τη Λευκωσία, και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και Αναφορικά με την αίτηση της Εταιρείας Alpha Bank Ltd, από τη Λευκωσία για τη διάλυση της Εταιρείας ΑΝΑΜΑ TRADING CO. LTD, από τη Λευκωσία. Δίνεται ειδοποίηση ότι η Εταιρεία Alpha Bank Ltd. από τη Λευκωσία, καταχώρισε στις 21 Μαίου 2009 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για απόδειξη στις 3 Δεκεμβρίου 2009 και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της αναφερόμενης Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της απόδειξης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από την Alpha Bank Ltd. σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι αιτητών, Καλλιπόλεως 44, 3ος όροφος. Λευκωσία. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την απόδειξη της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στους Δικηγόρους των αιτητών, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τους Δικηγόρους των αιτητών, όχι αργότερα από τις 2 Δεκεμβρίου 2009.

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 2339 Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Αρ. Αίτησης 82/09. Αναφορικά με την Εταιρεία CHAMPANGE CATERING LIMITED, από την Πάφο, και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και Αναφορικά με την αίτηση της ALPHA BANK CYPRUS LTD, από τη Λευκωσία, για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι η ALPHA BANK CYPRUS LTD, καταχώρισε στις 8 Σεπτεμβρίου 2009 αίτηση, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Και περαιτέρω δίνεται ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 12 Ιαννουαρίου 2010 και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της πιο πάνω Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους πιο κάτω Δικηγόρους των αιτητών σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο και καταβάλει το νενομισμένο τέλος. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ"ΝΕΟΦΥΤΟΥ, G. HADJINEOPHYTOU & CO. LLC. Δικηγόροι αιτητών. Διεύθυνση επίδοσης: Το Δικηγορικό Γραφείο G. HADJINEOPHYTOU & CO. LLC, Νικ. Νικολαίδη και Κοροίβου Γωνία, Μέγαρο Πηνελόπης, 2ος όροφος, Γρ Πάφος. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στους πιο πάνω αναφερόμενους Δικηγόρους των αιτητών, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τους πιο πάνω αναφερόμενους Δικηγόρους των αιτητών, όχι αργότερα από τις 6 μ.μ. της 11 ης Ιανουαρίου Αριθμός 2340 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αρ. Αίτησης 741/07. Αναφορικά με την Εταιρεία CRASSAS & IOANNOU FAST FOOD LIMITED, Λεωφ. Στροβόλου 65Α-Β, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία, και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και Αναφορικά με την αίτηση των 1. Salomi Estates Limited, 2. Σαλώμη Γ. Είκοσι και Μαργαρίτα Κρητιώτη, για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι καταχωρήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2007 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, αίτηση από την 1. Salomi Estates Limited, 2. Σαλώμη Γ. Είκοσι και Μαργαρίτα Κρητιώτη, για έκδοση διατάγματος διάλυσης της CRASSAS & IOANNOU FAST FOOD LIMITED. Και περαιτέρω δίνεται ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας στις 11 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 9.00 π.μ. και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της πιο πάνω Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά την πιο πάνω ημερομηνία αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους Δικηγόρους των αιτητών σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΓΕΩΡΠΑΔΗΣ& ΠΕΛΙΔΗΣ, Δικηγόροι αιτητών. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στους κ.κ. Γεωργιάδης & Πελίδης, Δικηγόρους, Ταχ. Κιβ , 1509 Λευκωσία, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τους Δικηγόρους των αιτητών, όχι πιο αργά από τις 12 μ. της 10ης Δεκεμβρίου 2009.

16 5678 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 2341 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με την Εταιρεία ΣΤΕΓΗ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ) ΛΤΔ. Αίτηση Αρ. 457/2009. και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και Αναφορικά με αίτηση του Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταχώρισε την 1η Ιουλίου 2009 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 16 Δεκεμβρίου 2009 και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από το Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο, Θ. ΤΡΥΦΩΝΟΣ, Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στο Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή, σε περίπτωση Οίκου, την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από το Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων όχι πιο αργά από τις 12 μ. της 15ης Δεκεμβρίου Αριθμός 2342 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αίτηση Αρ. 589/2009. Αναφορικά με την Εταιρεία XENICO TRADING LTD, και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και Αναφορικά με αίτηση του Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταχώρισε την 1η Σεπτεμβρίου 2009 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 16 Δεκεμβρίου 2009 και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από το Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. Θ. ΤΡΥΦΩΝΟΣ, Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στο Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή, σε περίπτωση Οίκου, την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από το Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων όχι πιο αργά από τις 12 μ. της 15ης Δεκεμβρίου 2009