ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1

2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cystadane 1 g πόσιµη κόνις 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g κόνεος περιέχει 1 g άνυδρης βηταΐνης. Τρία δοσιµετρικά κοχλιάρια χορηγούν 1 g, 150 mg και 100 mg άνυδρης βηταΐνης. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Πόσιµη κόνις Λευκή κόνις υψηλής ρευστότητας. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Συµπληρωµατική θεραπεία υποστήριξης για οµοκυστινουρία, µε ανεπάρκειες ή ατέλειες στα εξής: Βήτα-συνθετάση κυσταθειονίνης (CBS), 5,10-µεθυλένο-τετραϋδροφολική αναγωγάση (MTHFR), συµπαράγοντας µεταβολισµού της κοβαλαµίνης (cbl). Το Cystadane θα πρέπει να χρησιµοποιείται ως συµπληρωµατική θεραπεία σε άλλες θεραπείες όπως τη βιταµίνη B6 (πυριδοξίνη), τη βιταµίνη B12 (κοβαλαµίνη), το φυλλικό οξύ και µια ειδική δίαιτα. 4.2 οσολογία και τρόπος χορήγησης Η θεραπεία µε Cystadane θα πρέπει να επιβλέπεται από γιατρό µε εµπειρία στη θεραπεία ασθενών µε οµοκυστινουρία. Η συνιστώµενη ολική ηµερήσια δόση σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας άνω των 10 ετών είναι 6 g ηµερησίως χορηγούµενη από το στόµα σε διαιρεµένες δόσεις των 3 g δύο φορές την ηµέρα. Ωστόσο, σε παιδιά µπορεί να είναι προτιµότερο να γίνεται τιτλοδότηση της δόσης. Σε παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας κάτω των 10 χρονών, το σύνηθες αποτελεσµατικό δοσολογικό σχήµα είναι 100 mg/kg/ηµέρα χορηγούµενο σε 2 δόσεις ηµερησίως. Η αύξηση της συχνότητας πάνω από δύο φορές την ηµέρα ή/και της δόσης άνω των 150 mg/kg/ηµέρα δεν βελτιώνει την επίδραση µείωσης της οµοκυστεΐνης. Χρήση σε ασθενείς µε ηπατική ή νεφρική δυσλειτουργία Η εµπειρία χορήγησης θεραπείας µε βηταΐνη σε ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια ή µη αλκοολική ηπατική στεάτωση έχει αποδείξει ότι δεν υπάρχει ανάγκη προσαρµογής του δοσολογικού σχήµατος του Cystadane. Η φιάλη θα πρέπει να ανακινηθεί ελαφρώς πριν ανοιχθεί. Παρέχονται τρία δοσιµετρικά κοχλιάρια που χορηγούν 100 mg, 150 mg ή 1 g άνυδρης βηταΐνης. Συνιστάται να πάρετε ένα γεµάτο κοχλιάριο κόνεος από τον περιέκτη και µια επίπεδη επιφάνεια, π.χ. την επιφάνεια ενός µαχαιριού και να την περάσετε πάνω από το δοσιµετρικό κοχλιάριο. Με αυτό τον τρόπο θα πάρετε τις ακόλουθες δοσολογίες: µικρό κοχλιάριο 100 mg, µετρίου µεγέθους κοχλιάριο 150 mg και µεγάλο κοχλιάριο 1 g άνυδρης βηταΐνης. 2

3 Η κόνις θα πρέπει να αναµειγνύεται µε νερό, χυµό, γάλα, γάλα σκόνη ή φαγητό µέχρι να διαλυθεί εντελώς και πρέπει να καταναλωθεί αµέσως µετά την ανάµειξή της. Θεραπευτική παρακολούθηση: Ο στόχος της θεραπείας είναι να διατηρηθούν τα επίπεδα ολικής οµοκυστεΐνης πλάσµατος κάτω από τα 15 µm ή όσο το δυνατόν χαµηλότερα. Η απόκριση σε σταθερή κατάσταση συνήθως επέρχεται εντός ενός µήνα. 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη βηταΐνη. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Όχι συχνά περιστατικά σοβαρού εγκεφαλικού οιδήµατος και υπερµεθειονιναιµίας αναφέρθηκαν εντός 2 εβδοµάδων έως 6 µηνών από την έναρξη της θεραπείας µε βηταΐνη (βλ. παράγραφο 4.8). Παρατηρήθηκε πλήρης αποθεραπεία µετά τη διακοπή της θεραπευτικής αγωγής: - Τα επίπεδα µεθειονίνης πλάσµατος θα πρέπει να παρακολουθούνται, στην αρχή της θεραπείας και στη συνέχεια περιοδικά. Οι συγκεντρώσεις µεθειονίνης πλάσµατος θα πρέπει να τηρούνται κάτω των 1000 µm. - Εάν εµφανιστούν οποιαδήποτε συµπτώµατα εγκεφαλικού οιδήµατος, όπως κεφαλαλγίες το πρωί µε έµετο ή/και αλλαγές στην όραση, θα πρέπει να ελεγχθούν τα επίπεδα µεθειονίνης πλάσµατος και η συµµόρφωση στη δίαιτα και η θεραπευτική αγωγή µε Cystadane θα πρέπει να διακοπεί. - Εάν υπάρξει επανεµφάνιση των συµπτωµάτων εγκεφαλικού οιδήµατος µετά την επανέναρξη της θεραπευτικής αγωγής, τότε η θεραπεία µε βηταΐνη θα πρέπει να διακοπεί επ αόριστο. Για ελαχιστοποίηση του κινδύνου δυνητικών φαρµακευτικών αλληλεπιδράσεων, συνιστάται να αφήνετε να παρέλθουν 30 λεπτά από την πρόσληψη της βηταΐνης και των µειγµάτων αµινοξέων ή/και φαρµακευτικών προϊόντων που περιέχουν vigabatrin και ανάλογα γ-αµινοβουτυρικού οξέος (GABA) (βλ. παράγραφο 4.5). 4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης εν έχουν πραγµατοποιηθεί µελέτες αλληλεπιδράσεων. Με βάση στοιχεία in vitro, η βηταΐνη πιθανό να αλληλεπιδρά µε µείγµατα αµινοξέων και φαρµακευτικά προϊόντα που περιέχουν vigabatrin και ανάλογα γ-αµινοβουτυρικού οξέος (GABA). 4.6 Kύηση και γαλουχία Κύηση Τα δεδοµένα σχετικά µε περιορισµένο αριθµό (7) περιπτώσεων έκθεσης κατά την εγκυµοσύνη στην βηταΐνη, δεν καταδεικνύουν ανεπιθύµητη ενέργεια στην εγκυµοσύνη ή στην υγεία του εµβρύου/ νεογέννητου. Έως σήµερα δεν διατίθενται άλλα σχετικά επιδηµιολογικά δεδοµένα. Μελέτες αναπαραγωγικής ικανότητας στα ζώα δεν έχουν διεξαχθεί. Κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, η χορήγηση βηταΐνης επιπρόσθετα στην πυριδοξίνη, το φυλλικό οξύ, αντιπηκτικά και δίαιτα υπό στενή παρακολούθηση των επιπέδων οµοκυστεΐνης πλάσµατος θα ήταν συµβατά µε καλές εκβάσεις για τη µητέρα και για το έµβρυο. Ωστόσο, το Cystadane δεν πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης εκτός εάν είναι σαφώς απαραίτητο. Γαλουχία εν είναι γνωστό εάν η βηταΐνη εκκρίνεται στο µητρικό γάλα (παρόλο που ο µεταβολικός πρόδροµός της, η χολίνη εµφανίζεται σε ψηλά επίπεδα στο µητρικό γάλα). Λόγω της έλλειψης στοιχείων, θα πρέπει να ασκείται προσοχή κατά τη συνταγογράφηση του Cystadane σε γυναίκες που θηλάζουν. 3

4 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών εν πραγµατοποιήθηκαν µελέτες σχετικά µε τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών. 4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες Η εµπειρία προκύπτει από την έκθεση περίπου 1000 ασθενών στη βηταΐνη. Οι αναφερθείσες ανεπιθύµητες ενέργειες παρατίθενται πιο κάτω, ανά κατηγορία οργάνου συστήµατος και ανά συχνότητα. Οι συχνότητες ορίζονται ως: πολύ συχνές ( 1/10), συχνές ( 1/100, < 1/10), όχι συχνές ( 1/1,000, < 1/100), σπάνιες ( 1/10,000, < 1/1,000), πολύ σπάνιες (< 1/10,000). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εµφάνισης, οι ανεπιθύµητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. ιαταραχές του µεταβολισµού και της θρέψης Ψυχιατρικές διαταραχές ιαταραχές του νευρικού συστήµατος ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού ιαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών Έρευνες Όχι συχνές: ανορεξία Όχι συχνές: διέγερση, κατάθλιψη, ευερεθιστότητα, διαταραχή της προσωπικότητας, διαταραχές στον ύπνο Όχι συχνές: εγκεφαλικό οίδηµα* Όχι συχνές: οδοντικές διαταραχές, διάρροια, γλωσσίτιδα, ναυτία, δυσφορία του στοµάχου, έµετος Όχι συχνές: απώλεια µαλλιών, κνίδωση, µη φυσιολογική οσµή του δέρµατος Όχι συχνές: ακράτεια ούρων Πολύ συχνές: αυξηµένη µεθειονίνη αίµατος* * Όχι συχνά περιστατικά σοβαρού εγκεφαλικού οιδήµατος και υπερµεθειονιναιµίας αναφέρθηκαν εντός 2 εβδοµάδων έως 6 µηνών από την έναρξη της θεραπείας µε βηταΐνη, µε πλήρη αποθεραπεία µετά τη διακοπή της θεραπευτικής αγωγής. Σηµειώθηκαν ψηλές αυξήσεις στα επίπεδα µεθειονίνης πλάσµατος σε κλίµακα από 1000 ως 3000 µm στους ασθενείς αυτούς. Καθότι το εγκεφαλικό οίδηµα αναφέρθηκε επίσης σε ασθενείς µε υπερµεθειονιναµία, η δευτερογενής υπερµεθειονιναιµία λόγω της θεραπείας µε βηταΐνη θεωρείται ως πιθανός µηχανισµός δράσης. Για ειδικές συστάσεις, αναφερθείτε στην παράγραφο Υπερδοσολογία εν αναφέρθηκε καµία περίπτωση υπερδοσολογίας. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Προϊόν διατροφικής οδού και µεταβολισµού, κωδικός ATC: A16A A06. Η βηταΐνη αποδείχθηκε ότι µειώνει τα επίπεδα οµοκυστεΐνης πλάσµατος σε τρεις τύπους οµοκυστινουρίας δηλαδή την ανεπάρκεια βήτα-συνθετάσης κυσταθειονίνης (CBS), την ανεπάρκεια 5,10-µεθυλένο-τετραϋδροφολικής αναγωγάσης (MTHFR), και την ανεπάρκεια του συµπαράγοντα µεταβολισµού της κοβαλαµίνης (cbl). Ο βαθµός αυτής της επίδρασης εξαρτήθηκε από τον απόλυτο βαθµό υπεροµοκυστιναιµίας, και ήταν ψηλότερος σε σοβαρή υπεροµοκυστιναιµία. 4

5 Η βηταΐνη ενεργεί ως δότης οµάδας µεθυλίου στην αναµεθυλίωση της οµοκυστεΐνης σε µεθειονίνη σε ασθενείς µε οµοκυστινουρία. Ως αποτέλεσµα, τα επίπεδα οµοκυστεΐνης πλάσµατος θα πρέπει να µειώνονται στους ασθενείς αυτούς σε 20-30% των επιπέδων προθεραπείας. Τα αυξηµένα επίπεδα οµοκυστεΐνης πλάσµατος συσχετίζονται µε καρδιαγγειακά συµβάµατα όπως θρόµβωση, οστεοπόρωση, σκελετικές ανωµαλίες και παρεκτόπιση του οπτικού φακού. Σε µελέτες παρατήρησης, αναφέρθηκε κλινική βελτίωση (καρδιαγγειακή και νευροαναπτυξιακή) από το θεράποντα ιατρό σε περίπου 75% των ασθενών που λάµβαναν βηταΐνη. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς λάµβαναν επίσης άλλες θεραπείες όπως βιταµίνη Β6 (πυριδοξίνη), βιταµίνη Β12 (κοβαλαµίνη) και φυλλικό οξύ µε µεταβλητές βιοχηµικές αποκρίσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η προσθήκη βηταΐνης οδήγησε σε περαιτέρω µείωση των επιπέδων οµοκυστεΐνης πλάσµατος. Είναι πιθανό ότι λόγω της πολλαπλής φύσης της θεραπείας (δίαιτα, φαρµακευτική αγωγή, υποστηρικτική αγωγή) στους ασθενείς αυτούς, µπορεί να υπάρχει ένα στοιχείο υπερεκτίµησης των κλινικών επιδράσεων της θεραπευτικής αγωγής µε βηταΐνη. Η όψιµη ανίχνευση οµοκυστινουρίας σε συµπτωµατική κατάσταση είναι υπεύθυνη για υπολειπόµενη νοσηρότητα λόγω µη αναστρέψιµης βλάβης στον συνδετικό ιστό (οφθαλµολογική, σκελετική) που δεν µπορεί να διορθωθεί µε περαιτέρω θεραπεία. Τα διαθέσιµα κλινικά στοιχεία δεν επιτρέπουν το συσχετισµό της δοσολογίας µε την κλινική αποτελεσµατικότητα. εν υπάρχουν στοιχεία ανάπτυξης ανοχής. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι η βηταΐνη αυξάνει τα επίπεδα µεθειονίνης και S-αδενοσυλ µεθειονίνης (SAM) πλάσµατος σε ασθενείς µε ανεπάρκεια MTHFR και cbl. Σε ασθενείς µε ανεπάρκεια CBS χωρίς διαιτητικό περιορισµό της µεθειονίνης, έχει παρατηρηθεί υπέρµετρη συσσώρευση µεθειονίνης. Σε λίγα περιστατικά, τα αυξηµένα επίπεδα µεθειονίνης πλάσµατος συσχετίσθηκαν µε εγκεφαλικό οίδηµα (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.8). Η παρακολούθηση των επιπέδων οµοκυστεΐνης πλάσµατος απέδειξε ότι η έναρξη δράσης της βηταΐνης επήλθε εντός µερικών ηµερών και ότι µια απόκριση σταθερής κατάστασης επιτεύχθηκε εντός ενός µήνα. Σε παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας κάτω των 3 ετών, το σύνηθες αποτελεσµατικό δοσολογικό σχήµα είναι 100 mg/kg/ηµέρα χορηγούµενα σε 2 δόσεις ηµερησίως. Η αύξηση της συχνότητας σε περισσότερο από δύο φορές ηµερησίως ή/και της δόσης σε πάνω από 150 mg/kg/ηµέρα δεν βελτιώνει την επίδραση µείωσης της οµοκυστεΐνης. Η συµπληρωµατική αγωγή µε βηταΐνη αποδείχθηκε ότι βελτιώνει τις µεταβολικές ανωµαλίες στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό ασθενών µε οµοκυστινουρία. Η παρακολούθηση των συγκεντρώσεων βηταΐνης πλάσµατος δεν βοηθά στον καθορισµό της αποτελεσµατικότητας της θεραπείας καθότι αυτές οι συγκεντρώσεις δεν αντιστοιχούν άµεσα στη ροή µέσω της κυτοσολικής οδού βηταΐνης οµοκυστεΐνης µεθυλ-τρανσφεράσης. 5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες Η απόλυτη βιοδιαθεσιµότητα της βηταΐνης δεν έχει προσδιοριστεί. Σε υγιείς ενήλικες εθελοντές (ηλικίας µεταξύ 21 και 49 ετών), µετά από µια άπαξ από του στόµατος δόση βηταΐνης (50 mg/kg), η απορρόφηση ήταν ταχεία (t max = 0,9 ± 0,3 ώρες και C max = 0,9 ± 0,2 mm). Η βηταΐνη κατανεµήθηκε ταχέως σε έναν σχετικά µεγάλο όγκο (V/F = 1,3 l/kg), µε χαµηλό ρυθµό αποµάκρυνσης (µέση ηµιζωή = 14 ώρες, µέση συνολική κάθαρση από τον οργανισµό, CL/F, = 84 ml/h/kg), νεφρική κάθαρση αµελητέα (5% συνολικής κάθαρσης οργανισµού), που υποθέτει βιοδιαθεσιµότητα 100%. Κατόπιν επαναλαµβανόµενου δοσολογικού σχήµατος 100 mg/kg/ηµέρα για 5 µέρες, οι φαρµακοκινητικές ιδιότητες απορρόφησης δεν άλλαξαν αλλά η ηµιζωή κατανοµής παρατάθηκε σηµαντικά (µέχρι και 36 ώρες), υποδεικνύοντας κορεσµό στις διαδικασίες µεταφοράς και επανακατανοµής. Τα φαρµακοκινητικά στοιχεία των οµοκυστινουρικών ασθενών που λαµβάνουν µακροχρόνια συµπληρωµατική αγωγή µε βηταΐνη είναι πολύ παρόµοια µε εκείνα των υγιών εθελοντών. Αυτό καταδεικνύει ότι οι διαφορές στις φαρµακοκινητικές ιδιότητες της βηταΐνης πολύ πιθανόν να 5

6 οφείλονται σε µείωση των επιπέδων βηταΐνης σε µη-θεραπευθείσα οµοκυστινουρία και έχουν σηµασία µόνο κατά την αρχική θεραπεία. 5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια Σε ψηλές δόσεις, παρατηρήθηκε µια επίδραση καταστολής του ΚΝΣ και ερεθισµός της γαστρεντερικής οδού στους επίµυες. εν έχουν πραγµατοποιηθεί µελέτες µακροχρόνιας καρκινογένεσης και τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα µε τη βηταΐνη. Μια τυποποιηµένη σειρά δοκιµών γονοτοξικότητας δεν έδειξε οποιουσδήποτε ειδικούς κινδύνους στον άνθρωπο. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Κανένα. 6.2 Ασυµβατότητες εν εφαρµόζεται. 6.3 ιάρκεια ζωής Μη ανοιγµένη φιάλη: 3 χρόνια Μετά το πρώτο άνοιγµα: 1 µήνας. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25 C. ιατηρείτε τη φιάλη καλά κλεισµένη για να προστατεύεται από την υγρασία. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Φιάλες από HDPE µε πώµα ασφαλείας για παιδιά. Κάθε συσκευασία περιέχει 1 φιάλη µε 180 g κόνεος. Τρία δοσιµετρικά κοχλιάρια περιέχονται σε κάθε συσκευασία. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης Κάθε προϊόν που δεν έχει χρησιµοποιηθεί ή υπόλειµµα πρέπει να απορριφθεί σύµφωνα µε τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Orphan Europe SARL Immeuble Le Wilson F Paris-La Défense Γαλλία 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/06/379/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ 6

7 15/02/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α. ΚΑΤΟΧΟΣ(ΟΙ) ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ(ΟΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙ ΩΝ Β. ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 8

9 Α. ΚΑΤΟΧΟΣ(ΟΙ) ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙ ΩΝ Όνοµα και διεύθυνση του παραγωγού που είναι υπεύθυνος για την αποδέσµευση των παρτίδων Orphan Europe SARL Immeuble Le Wilson 70 avenue du Général de Gaulle F Puteaux Γαλλία Β. ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισµένη ιατρική συνταγή (Bλ. Παράρτηµα Ι: Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, παράγραφος 4.2). ΟΡΟΙ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ εν εφαρµόζεται. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ Ο Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας πρέπει να διασφαλίσει ότι υπάρχει και λειτουργεί σύστηµα φαρµακοεπαγρύπνησης πριν το προϊόν διατεθεί στην αγορά και για όσο χρονικό διάστηµα το προϊόν που κυκλοφορεί παραµένει σε χρήση. Ο Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας δεσµεύεται να πραγµατοποιήσει τις µελέτες όπως αναφέρονται λεπτοµερώς στο Πλάνο Φαρµακοεπαγρύπνησης.. 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ 10

11 Α. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 11

12 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cystadane 1 g πόσιµη κόνις Άνυδρη βηταΐνη 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 1 g κόνεος περιέχει 1 g άνυδρης βηταΐνης. Τρία δοσιµετρικά κοχλιάρια χορηγούν 1 g, 150 mg και 100 mg άνυδρης βηταΐνης. 3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ ΟΧΩΝ 4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 180 g πόσιµης κόνεος και τρία δοσιµετρικά κοχλιάρια. 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Από στόµατος χρήση. Ανακινήστε ελαφρώς τη φιάλη πριν την ανοίξετε. ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 6. ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΛΗΞΗ {µήνας/χρόνος} ιάρκεια ζωής µετά το πρώτο άνοιγµα: 1 µήνας Ανοίχθηκε: 9. ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25 C ιατηρείτε τη φιάλη καλά κλεισµένη για να προστατεύεται από την υγρασία. 12

13 10. Ι ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Orphan Europe SARL Immeuble Le Wilson F Paris La Défense Γαλλία 12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/06/379/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ Παρτίδα 14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 15. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE Cystadane 1 g πόσιµη κόνις 13

14 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΦΙΑΛΗΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cystadane 1 g πόσιµη κόνις Άνυδρη βηταΐνη 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 1 g κόνεος περιέχει 1 g άνυδρης βηταΐνης. Τρία δοσιµετρικά κοχλιάρια χορηγούν 1 g, 150 mg και 100 mg άνυδρης βηταΐνης. 3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ ΟΧΩΝ 4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 180 g πόσιµης κόνεος. 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Από στόµατος χρήση. Ανακινήστε ελαφρώς τη φιάλη πριν την ανοίξετε. ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 6. ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΛΗΞΗ {µήνας/χρόνος} ιάρκεια ζωής µετά το πρώτο άνοιγµα: 1 µήνας. 9. ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25 C ιατηρείτε τη φιάλη καλά κλεισµένη για να προστατεύεται από την υγρασία. 14

15 10. Ι ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Orphan Europe SARL Immeuble Le Wilson F Paris-La Défense Γαλλία 12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/06/379/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ Παρτίδα 14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 15. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE Cystadane 1 g πόσιµη κόνις 15

16 Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 16

17 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Cystadane 1 g πόσιµη κόνις Άνυδρη Βηταΐνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. - Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. - Η συνταγή για αυτό το φάρµακο χορηγήθηκε για σας. εν πρέπει να δώσετε το φάρµακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους είναι ίδια µε τα δικά σας. - Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή φαρµακοποιό σας. Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 1 Τι είναι το Cystadane και ποια είναι η χρήση του 2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Cystadane 3 Πώς να πάρετε το Cystadane 4 Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 5 Πώς να φυλάσσεται το Cystadane 6. Λοιπές πληροφορίες 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ CYSTADANE ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Το Cystadane περιέχει άνυδρη βηταΐνη που προορίζεται για συµπληρωµατική θεραπεία της οµοκυστινουρίας, µιας ενδογενούς διαταραχής του µεταβολισµού. Η µεθειονίνη είναι ένα αµινοξύ το οποίο ανευρίσκεται στην πρωτεΐνη κανονικών τροφών (π.χ. κρέας, ψάρι, γάλα, τυρί, αυγά). Μετατρέπεται σε οµοκυστεΐνη η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται φυσιολογικά σε κυστεΐνη κατά τη διάρκεια της πέψης. Η οµοκυστινουρία είναι µια ασθένεια που προκαλείται λόγω συσσώρευσης οµοκυστεΐνης η οποία δεν έχει µετατραπεί σε κυστεΐνη και χαρακτηρίζεται από τη δηµιουργία θρόµβων στις φλέβες, οστική αδυναµία και σκελετικές ανωµαλίες καθώς και ανωµαλίες του κρυσταλλοειδούς φακού. Η χρήση του Cystadane µαζί µε άλλες θεραπείες όπως η βιταµίνη B6, η βιταµίνη B12, το φυλλικό οξύ και µια ειδική δίαιτα στοχεύουν στη µείωση των αυξηµένων επιπέδων οµοκυστεΐνης στον οργανισµό σας. 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ CYSTADANE Μην πάρετε το Cystadane Σε περίπτωση που εσείς ή το παιδί σας έχετε αλλεργία (υπερευαισθησία) στη βηταΐνη. Προσέξτε ιδιαίτερα µε το Cystadane Εάν παρατηρήσετε ανεπιθύµητες ενέργειες όπως πονοκεφάλους, έµετο ή αλλαγή στην όραση, επικοινωνήστε αµέσως µε το γιατρό σας, καθότι µπορεί να είναι σηµεία εγκεφαλικού οιδήµατος. Στην περίπτωση αυτή ο γιατρός σας θα παρακολουθεί τα επίπεδα µεθειονίνης στον οργανισµό σας και µπορεί να αναθεωρήσει τη δίαιτά σας. Η θεραπεία µε βηταΐνη µπορεί να χρειαστεί να διακοπεί. Εάν σας χορηγηθεί θεραπεία µε Cystadane και µε ένα µείγµα αµινοξέων και εάν χρειάζεται να πάρετε άλλα φάρµακα ταυτόχρονα, αφήστε να περάσουν 30 λεπτά ανάµεσα στους χρόνους λήψης των φαρµάκων (Βλ. «Λήψη άλλων φαρµάκων»). Λήψη άλλων φαρµάκων 17

18 Εάν παίρνετε µείγµα αµινοξέων ή φάρµακα όπως είναι το vigabatrin ή ανάλογα GABA, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό σας καθότι πιθανόν αυτά να αλληλεπιδρούν µε τη χορήγηση της βηταΐνης. Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρµακα, ακόµα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί µε συνταγή. Κύηση και θηλασµός Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό σας εάν είστε έγκυος ή εάν θηλάζετε. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει εάν το φάρµακο µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και του θηλασµού. Ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρµακο. Οδήγηση και χειρισµός µηχανών εν πραγµατοποιήθηκαν µελέτες σχετικά µε τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών. 3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ CYSTADANE Πάντοτε να παίρνετε το Cystadane αυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αµφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. Η συνήθης δόση στους ενήλικες, στους εφήβους και στα παιδιά ηλικίας άνω των 10 χρονών είναι 6 g την ηµέρα διαιρεµένη σε 2 δόσεις των 3 g την ηµέρα. Σε παιδιά ηλικίας κάτω των 10 χρονών, η ηµερήσια δόση θα υπολογιστεί από το γιατρό σας µε βάση το σωµατικό βάρος του παιδιού. Εσείς ή το παιδί σας θα χρειαστεί ως εκ τούτου να κάνετε τακτικές αναλύσεις αίµατος για τον καθορισµό της ορθής ηµερήσιας δόσης. Η χρήση αυτού του φαρµάκου θα επιβλέπεται από γιατρό µε πείρα στη θεραπεία ασθενών µε οµοκυστινουρία. Το Cystadane πρέπει να λαµβάνεται από το στόµα. Για τη µέτρηση της δόσης: Ανακινήστε ελαφρώς τη φιάλη πριν την ανοίξετε Πάρετε το σωστό δοσιµετρικό κοχλιάριο: Το µικρό κοχλιάριο µετρά 100 mg κόνεος άνυδρης βηταΐνης Το µεσαίο κοχλιάριο µετρά 150 mg κόνεος άνυδρης βηταΐνης Το µεγάλο κοχλιάριο µετρά 1 g κόνεος άνυδρης βηταΐνης. Αφαιρέστε ένα γεµάτο κοχλιάριο κόνεος από τη φιάλη Περάστε την επιφάνεια ενός µαχαιριού πάνω από το κοχλιάριο Τώρα η κόνις που αποµένει στο κοχλιάριο είναι η δόση ενός κοχλιαρίου Πάρτε τον σωστό αριθµό κοχλιαρίων κόνεος από τη φιάλη Αναµείξετε τη δόση της κόνεος µε νερό, χυµό, γάλα, γάλα σκόνη ή τροφή µέχρι να διαλυθεί εντελώς και καταναλώστε την αµέσως µετά την ανάµειξη. Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Cystadane: Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τις δόσεις που ξεχάσατε. Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 18

19 4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το Cystadane µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Αναφέρθηκαν οι ακόλουθες ανεπιθύµητες ενέργειες ως εξής: πολύ συχνές (περισσότερα από 1 στα 10 άτοµα), συχνές (περισσότερα από 1 στα 100 άτοµα και λιγότερα από 1 στα 10 άτοµα), όχι συχνές (περισσότερα από 1 στα 1000 άτοµα και λιγότερα από 1 στα 100 άτοµα), σπάνιες (περισσότερα από 1 στις άτοµα και λιγότερα από 1 στα 1000 άτοµα), πολύ σπάνιες (λιγότερα από 1 στα άτοµα). Πολύ συχνές: αυξηµένα επίπεδα µεθειονίνης αίµατος. Όχι συχνές: µειωµένη όρεξη, ανησυχία, κατάθλιψη, ευερεθιστότητα, διαταραχή της προσωπικότητας, διαταραχή του ύπνου, οίδηµα εγκεφάλου (βλ. «Προσέξτε ιδιαίτερα µε το Cystadane», παράγραφο 2), οδοντικές διαταραχές, διάρροια, φλεγµονή της γλώσσας, ναυτία, στοµαχική δυσφορία, έµετος, απώλεια µαλλιών, κνίδωση, ανωµαλία στην οσµή του δέρµατος και ακράτεια ούρων. Επειδή κάποιες από αυτές τις ανεπιθύµητες ενέργειες είναι σοβαρές, ζητήστε από το γιατρό σας να σας εξηγήσει ποια είναι τα προειδοποιητικά σηµεία τους. Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια άλλη ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή φαρµακοποιό σας. 5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ CYSTADANE Να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. Να µη χρησιµοποιείτε το Cystadane µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στην επισήµανση της φιάλης και στο κουτί µετά από τη συντοµογραφία ΛΗΞΗ. Η ηµεροµηνία λήξης είναι η τελευταία ηµέρα του µήνα που αναφέρεται. Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25 C. ιατηρείτε τη φιάλη καλά κλεισµένη για να προστατεύεται από την υγρασία. Μετά το πρώτο άνοιγµα της φιάλης, το προϊόν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί εντός 1 µηνός. Τα φάρµακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το φαρµακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρµακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα µέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι περιέχει το Cystadane - Η δραστική ουσία είναι η άνυδρη βηταΐνη. 1 g πόσιµης κόνεος περιέχει 1 g άνυδρης βηταΐνης. Τρία δοσιµετρικά κοχλιάρια χορηγούν 1 g, 150 mg και 100 mg άνυδρης βηταΐνης. - εν υπάρχει άλλο συστατικό. Εµφάνιση του Cystadane και περιεχόµενο της συσκευασίας Το Cystadane είναι µια λευκή κρυσταλλική πόσιµη κόνις. Περιέχεται σε φιάλες µε πώµατα ασφαλείας για παιδιά. Κάθε φιάλη περιέχει 180 g κόνεος άνυδρης βηταΐνης. Σε κάθε κουτί περιέχονται και τρία δοσιµετρικά κοχλιάρια για να σας βοηθήσουν στη µέτρηση της δόσης που σας έχει συστήσει ο γιατρός σας. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός 19

20 Orphan Europe SARL Immeuble Le Wilson F Paris-La Défense Γαλλία Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρόν φαρµακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. Belgique/België/Belgien Orphan Europe Benelux Koning Albert I, Iaan 48 bus 3 B-1780 Wemmel (Brussels) Tél/Tel: България Orphan Europe (Germany) GmbH Max-Planck Str. 6 D Dietzenbach Германия Teл.: Česká republika Orphan Europe (Germany) GmbH Max-Planck Str. 6 D Dietzenbach Německo Tel : Danmark Swedish Orphan A/S, Wilders Plads 5, DK 1403 København K Tlf : Deutschland Orphan Europe (Germany) GmbH Max-Planck Str. 6 D Dietzenbach Tel : +49 (0) Eesti Orphan Europe AB Banérgatan 37 S Stockholm Rootsi Tel : Ελλάδα Orphan Europe SARL Immeuble Le Wilson F Paris La Défense Γαλλία Τηλ: Luxembourg/Luxemburg Orphan Europe Benelux Koning Albert I, Iaan 48 bus 3 B-1780 Wemmel (Brussels) Belgique/Belgien Tél/Tel: Magyarország Orphan Europe (Germany) GmbH Max-Planck Str. 6 D Dietzenbach Németország Tel : Malta Orphan Europe SARL Immeuble Le Wilson F Paris La Défense Franza Tel : Nederland Orphan Europe Benelux Koning Albert I Iaan 48 bus 3 B-1780 Wemmel (Brussels) België Tel: Norge Swedish Orphan A/S Trollåsveien 6n N-1414 Trollåsen Tlf : Österreich Orphan Europe (Germany) GmbH Max-Planck Str. 6 D Dietzenbach Deutschland Tel : Polska Orphan Europe (Germany) GmbH Max-Planck Str. 6 D Dietzenbach Niemcy Tel :

21 España Orphan Europe, S.L. Gran via de les Cortes Catalanes, 649 Despacho, n 1 E Barcelona Tel: France Orphan Europe SARL Immeuble Le Wilson F Paris La Défense Tél : Ireland Orphan Europe (UK) Ltd. Isis House, 43 Station Road Henley-on-Thames Oxfordshire RG9 1AT, UK United Kingdom Tel : Ísland Swedish Orphan A/S, c/o Ísfarm ehf., Lynghálsi 13, IS-110 Reykjavik Tel : Italia Orphan Europe (Italy) Srl Via Cellini 11 I Segrate (Milano) Tel : Κύπρος Orphan Europe SARL Immeuble Le Wilson F Paris La Défense Γαλλία Τηλ: Latvija Orphan Europe AB Banérgatan 37 S Stockholm Zviedrija Tel : Portugal Orphan Europe, S.L. Gran via de les Cortes Catalanes, 649 Despacho, n 1 E Barcelona Espanha Tel : România Orphan Europe (Germany) GmbH Max-Planck Str. 6 D Dietzenbach Germania Tel: Slovenija Orphan Europe (Germany) GmbH Max-Planck Str. 6 D Dietzenbach Nemčija Tel : Slovenská republika Orphan Europe (Germany) GmbH Max-Planck Str. 6 D Dietzenbach Nemecko Tel : Suomi/Finland Oy swedish Orphan AB Rajatorpantie 41 C, FIN Vantaa Puh/Tfn : +358 (0) Sverige Swedish Orphan AB Drottninggatan 98, S Stockholm Tfn : +46(0) United Kingdom Orphan Europe (UK) Ltd. Isis House, 43 Station Road Henley-on-Thames Oxfordshire RG9 1AT Tel : +44 (0) Lietuva Orphan Europe AB Banérgatan 37 S Stockholm Švedija Tel : Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις {ηµεροµηνία} 21

22 Λεπτοµερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων (ΕΜΕΑ): Υπάρχουν επίσης σύνδεσµοι µε άλλες ιστοσελίδες που αφορούν σε σπάνιες ασθένειες και θεραπείες. 22