«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»"

Transcript

1 «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Επιθεωρήσεων Εισαγωγή Επισκόπηση Επιλογών Εφαρμογής Διαδικασίες Εφαρμογής Έκδοση Εντολής Ελέγχου Δημιουργία Χρήστη Επιθεωρητή στο Σύστημα Διενέργεια Επιθεωρήσεων... 4 ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

2 Εφαρμογή Επιθεωρήσεων 1.1. Εισαγωγή Η εφαρμογή επιθεωρήσεων παρέχει λειτουργικότητα στους υπαλλήλους της γενικής διεύθυνσης και των περιφερειακών διευθύνσεων αλιείας για τη διενέργεια επιθεωρήσεων σκαφών και αγορών. Επιτρέπει την εγγραφή επιθεωρητή στο σύστημα, τη δημιουργία εντολών ελέγχου, την καταγραφή των στοιχείων των εν λόγω επιθεωρήσεων και τη τελική θέσπιση κυρώσεων Επισκόπηση Επιλογών Εφαρμογής Η διαδικτυακή εφαρμογή επιθεωρήσεων παρέχει τις ακόλουθες επιλογές λειτουργικότητας: Έκδοση Εντολής Ελέγχου Δημιουργία Χρήστη Επιθεωρητή στο Σύστημα Ανάληψη Επιθεώρησης από Επιθεωρητή Επιθεώρηση Αλιευτικού Σκάφους στη Θάλασσα Επιθεώρηση Οχημάτων Μεταφοράς Επιθεώρηση Αλιευτικού Σκάφους σε Λιμένα ή κατά την Εκφόρτωση Έγκριση Έκθεσης Επιθεώρησης 1.3. Διαδικασίες Εφαρμογής Έκδοση Εντολής Ελέγχου Ο χρήστης με ρόλο υπαλλήλου Υπηρεσίας Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας πλοηγείται στη σελίδα εισόδου της εφαρμογής. Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται η εισαγωγή του username και κωδικού του χρήστη. Έκδοση

3 Για τη δημιουργία εντολών ελέγχου ο χρήστης πρέπει να πατήσει στο σύνδεσμο Εντολές Ελέγχου από το μενού πλοήγησης. Από τους συνδέσμους στη σελίδα επιλέγει Δημιουργία Εντολής Ελέγχου. Έκδοση

4 Στη σελίδα δημιουργίας εντολής ελέγχου ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία της εντολής ελέγχου. Για την εύρεση του σκάφους για το οποίο προορίζεται η επιθεώρηση ο χρήστης συμπληρώνει το ΑΜΑΣ του σκάφους και πατάει το κουμπί Εύρεση. Με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων ο χρήστης πατάει το κουμπί Αποθήκευση και μετά Επόμενο για τη μετάβαση στην οθόνη επισύναψης των σχετικών εντύπων. Έκδοση

5 Ο χρήστης επισυνάπτει τα απαραίτητα έντυπα και πατάει το κουμπί Υποβολή. Με την υποβολή του αιτήματος προβάλλεται μήνυμα επιβεβαίωσης της υποβολής του αιτήματος Δημιουργία Χρήστη Επιθεωρητή στο Σύστημα Ο χρήστης με ρόλο υπαλλήλου Υπηρεσίας Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας πλοηγείται στη σελίδα εισόδου της εφαρμογής και πατάει στο σύνδεσμο Νέος Χρήστης. Στη φόρμα που προβάλλεται ο χρήστης καταχωρεί τα απαραίτητα στοιχεία και επιλέγει για το πεδίο ρόλος τη τιμή Λιμενική Αρχή και στη συνέχεια πατάει το κουμπί Δημιουργία Λογαριασμού Διενέργεια Επιθεωρήσεων Ανάληψη Επιθεώρησης από Επιθεωρητή Ο χρήστης με ρόλο υπαλλήλου Λιμενικής Αρχής πλοηγείται στη σελίδα εισόδου της εφαρμογής. Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται η εισαγωγή του username και κωδικού του χρήστη. Έκδοση

6 Για τη μετάβαση στη σελίδα επιθεωρήσεων ο χρήστης πατάει στο σύνδεσμο Επιθεωρήσεις από το μενού πλοήγησης. Έκδοση

7 Στη σελίδα αυτή προβάλλονται όλες οι επιθεωρήσεις τις οποίες μπορεί να αναλάβει ο υποψήφιος επιθεωρητής. Για την ανάληψη μιας επιθεώρησης ο χρήστης πατάει το κουμπί Ανάληψη δίπλα από την επιθυμητή επιθεώρηση. Με το πάτημα του κουμπιού Ανάληψη η συγκεκριμένη επιθεώρηση έχει πλέον αναληφθεί από τον εν λόγω χρήστη και ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξεκινήσει τη διενέργεια της επιθεώρησης. Έκδοση

8 Επιθεώρηση Αλιευτικού Σκάφους στη Θάλασσα Μετά την ανάληψη μιας επιθεώρησης αλιευτικού σκάφους στη θάλασσα ο επιθεωρητής μπορεί να ξεκινήσει τη διενέργεια της επιθεώρησης. Αυτό γίνεται πατώντας στο εικονίδιο δίπλα από την επιθυμητή επιθεώρηση. Πατώντας το εικονίδιο προβάλλεται η σελίδα της επιθεώρησης. Ο επιθεωρητής συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία και πατάει το κουμπί Αποθήκευση. Στη συνέχεια πατάει το κουμπί Επόμενο για να μεταβεί στη σελίδα προθήκης παραβάσεων. Έκδοση

9 Στη σελίδα αυτή ο επιθεωρητής προσθέτει τις παραβάσεις στις οποίες έχει υποπέσει το συγκεκριμένο σκάφος και τα αντίστοιχα πρόστιμα και μόρια ποινής. Από το σύνολο των προστίμων και των μορίων ποινής των παραβάσεων υπολογίζεται το συνολικό τελικό πρόστιμο. Μετά τον καθορισμό των παραβάσεων ο επιθεωρητής πατάει το κουμπί Οριστικοποίηση για την ολοκλήρωση της καταγραφής της επιθεώρησης Έγκριση Έκθεσης Επιθεώρησης Ο χρήστης με ρόλο Υπαλλήλου Υπηρεσίας Αλιείας Περιφερειακής Ενότητας πλοηγείται στη σελίδα εισόδου στην εφαρμογή. Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται η εισαγωγή του username και κωδικού του χρήστη. Έκδοση

10 Για τη διαχείριση των εκκρεμών επιθεωρήσεων προς έγκριση ο χρήστης πρέπει να πατήσει στο σύνδεσμο Εντολές Ελέγχου από το μενού πλοήγησης. Από εκεί επιλέγει το σύνδεσμο Λίστα Ελέγχου. Από τη λίστα των διαθέσιμων ελέγχων επιλέγει τον επιθυμητό έλεγχο και πατάει στο σύνδεσμο Επεξεργασία για τη μετάβαση στα στοιχεία το ελέγχου. Έκδοση

11 Στη φόρμα που προβάλλεται ο χρήστης μπορεί να αλλάξει ή να επιβεβαιώσει το χρηματικό πρόστιμο και τα μόρια ποινής τα οποία έχει θέσει ο επιθεωρητής. Μετά τον ορισμό των στοιχείων ο χρήστης πατάει το κουμπί Οριστικοποίηση για το κλείσιμο της επιθεώρησης. Έκδοση

12 To παρόν παραδοτέο υποβάλλεται από την ένωση εταιριών ( η Ένωση ή ο Ανάδοχος ) PricewaterhouseCoopers Business Solutions Α.Ε. ( PwC ) και iknowhow Πληροφορική Α.Ε. ( ΙΚΗ ) στα πλαίσια της από 24/04/2013 (υπ. αριθμ. 1113) σύμβασης μεταξύ της Ένωσης με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (o "Πελάτης"), αναφορικά με το έργο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής των Αλιευτικών (το "Έργο"). Το παρόν έχει εκδοθεί από την Ένωση για αποκλειστική χρήση και όφελος του Πελάτη / Τελικού Δικαιούχου και μόνο μέσα στα πλαίσια του εν λόγω Έργου. Η Ένωση δεν έχει προβεί σε κανενός είδους ελεγκτικό, λογιστικό, φορολογικό, οικονομικό και νομικό έλεγχο των πρωτογενών στοιχείων που έχουν τεθεί στη διάθεση της από τον Πελάτη. Όλα τα πρωτογενή στοιχεία και οι πρωτογενείς πληροφορίες που έχουν δοθεί από τον Πελάτη στην Ένωση έχουν χρησιμοποιηθεί «ως έχουν», η δε απόδειξη της εγκυρότητας τους βαρύνει τον Πελάτη. Η Ένωση ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων διοίκησης, υπαλλήλων και συνεργατών του Πελάτη, καθώς και για την επεξεργασία στοιχείων που ουδέποτε της υπεβλήθησαν ή της υπεβλήθησαν λανθασμένα ή εκπρόθεσμα. Δεν θα πρέπει να βασιστείτε στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο χωρίς να λάβετε προηγουμένως ειδική επαγγελματική συμβουλή. Δεν παρέχεται οποιαδήποτε εγγύηση (ρητά ή σιωπηρά) αναφορικά με την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο και, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Ένωση, τα στελέχη, οι υπάλληλοι και οι αντιπρόσωποι της δεν αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη και δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη δική σας ή τρίτου ή για οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί με βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα. Η Ένωση δεν φέρει ευθύνη από τη χρήση του παρόντος για λόγους ελεγκτικούς, λογιστικούς, φορολογικούς, οικονομικούς, νομικούς, κτλ από τρίτους.οι τελικές αποφάσεις του έργου λαμβάνονται πάντοτε από τη Διοίκηση του Πελάτη. Η Ένωση δε λαμβάνει αποφάσεις για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Πελάτη PricewaterhouseCoopers Business Solutions A.E.και iknowhow Πληροφορική Α.Ε. Με επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων. Η επωνυμία PwC αναφέρεται στην εταιρεία μέλος του δικτύου στην Ελλάδα, και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να αναφέρεται στο δίκτυο των εταιρειών μελών της PwC. Κάθε εταιρεία μέλος αποτελεί μια ξεχωριστή νομική οντότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε το Έκδοση