Σκοπός του ΟΠΣ. Μηχανογραφηµένη ιαχείριση. Ενηµέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευρύτερη Αξιοποίηση εδοµένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σκοπός του ΟΠΣ. Μηχανογραφηµένη ιαχείριση. Ενηµέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευρύτερη Αξιοποίηση εδοµένων"

Transcript

1

2 Σκοπός του ΟΠΣ Μηχανογραφηµένη ιαχείριση Ενηµέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρύτερη Αξιοποίηση εδοµένων

3 Το ΟΠΣ ενσωµατώνει τη διαχειριστική λογική: του ΚΠΣ και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών του Ταµείου Συνοχής του Π Ε των Ιδιωτικών Επενδύσεων Αποσκοπεί στη διαχείριση της πληροφορίας: από το ανώτερο ως το κατώτερο επίπεδο για όλες τις διαστάσεις της διαχείρισης για όλα τα στάδια

4 ΚΠΣ Ε.Π. Άξονας Προτεραιότητας Μέτρο Έργο Υποέργο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

5 Ποιους καλύπτει το ΟΠΣ Όλες τις εµπλεκόµενες Αρχές Αρχές ιαχείρισης Αρχή Πληρωµής Τις Επιτροπές Παρακολούθησης Ελεγκτικές Αρχές Όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και τα έργα του Ταµείου Συνοχής Όλα τα ιαρθρωτικά Ταµεία

6 Λειτουργίες Εφαρµογής ΚΠΣ και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών Προγραµµατισµός Ένταξη-Τροποποίηση Παρακολούθηση Χρηµατοροές Έλεγχοι Επιτροπές Παρακολούθησης

7 Έλεγχοι εδοµένων από το Σύστηµα ιαδικαστικοί έλεγχοι Χρονική Αλληλουχία Προαπαιτούµενες Ενέργειες Σχέσεις µεταξύ Επιπέδων ιασταύρωση στοιχείων Παραστατικά Πληρωµές

8 ιαδροµή Ελέγχου απανών Επιλέξιµη απάνη Παραστατικό Αναδόχου Εντολή Πληρωµής Υποέργο (Σύµβαση) Έργο Μέτρο Προτεραιότητα Επιχ. Πρόγραµµα Κ.Π.Σ.

9 Το σύνολο των Πυρήνας του ΟΠΣ των αρχείων µε κωδικοποιηµένα στοιχεία Τι εξασφαλίζει ο πυρήνας Κοινή ορολογία Καθοδήγηση Υποβοήθηση των χρηστών υνατότητες για: Εκτιµήσεις Προόδου Αξιολογήσεις Συγκρίσεις Ελέγχους Αναζητήσεις Αναφορές

10 Τα Κυριότερα Αρχεία του Πυρήνα Κατηγορίες Έργων/Ενεργειών είκτες Φυσικού Αντικειµένου Επιλέξιµες απάνες ιακριτά Τµήµατα Υποέργων Είδη Υποέργων ιοικητικές Καταστάσεις Εξέλιξης Υποέργων Αρχείο Φορέων Χωροθέτηση Περιοχές Παρέµβασης

11 Ηλεκτρονική Ανταλλαγή εδοµένων Με άλλα Πληροφοριακά Συστήµατα Με Τραπεζικά Ιδρύµατα Με Ε.Ε.. (flat( files) σχετικά µε: Τον Προγραµµατισµό Τις Αιτήσεις Πληρωµής Τις Προβλέψεις Πληρωµών Την Ετήσια και Τελική Έκθεση Την Παρακολούθηση Τις εσµεύσεις και Πληρωµές της Ε.Ε.

12 Βήµατα Ενηµέρωσης Ορισµός ΚΠΣ - Χ.Π. ΚΠΣ Ορισµός Επιχ. Προγραµµάτων Χ.Π. Επιχ. Προγραµµάτων Εισαγωγή στοιχείων Πυρήνα Εισαγωγή Χ.Π. Σ. Προγραµµατισµού Εισαγωγή Κριτηρίων Ένταξης Έργων Προγρ. Στοιχεία Έργων (ΣΤ Ε) Προγρ. Στοιχεία Υποέργων (ΣΤ Υ) ιαδικασίες Ένταξης Συµβατικά Στοιχεία Υποέργων Τριµ. ελτία Παρακολούθησης Έργων Μηνιαία ελτία ήλωσης απανών

13 Έντυπα Συµπλήρωσης Στοιχείων Προγραµµατικά έντυπα µιας πράξης Τεχνικά ελτία Έργου Τεχνικά ελτία Υποέργου Έντυπα παρακολούθησης µιας πράξης Μηνιαία ελτία ήλωσης απανών Τριµηνιαία ελτία Παρακολούθησης Έργου Τριµηνιαία ελτία Παρακολούθησης Υποέργου ηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα:

14 Ηλεκτρονική Υποβολή Στοιχείων µέσω WEB Τ Τ ΕΥ Η Ησυµπληρώνει τις τις ηλεκτρονικές ηλεκτρονικέςφόρµες φόρµεςτ Ε, Τ Ε, Μ, Μ, και καιτ Π Bλέπει Bλέπει το το υποβληθέν υποβληθέν ελτίο ελτίο Η Ηυποβάλλει υποβάλλειαπό απότο το Πληροφοριακό Πληροφοριακότου του Σύστηµα Σύστηµααντίστοιχα αντίστοιχα αρχεία αρχείαxml Το Το διορθώνει διορθώνει ήήσυµπληρώνει µε µετη τη συνεργασία συνεργασία του τουτ Τ Το Το αποδέχεται αποδέχεται Ηλεκτρονική Μεταφορά ΟΠΣ

15 Αξιοποίηση εδοµένων Αναφορές Πίνακες Γραφήµατα Στατιστικές Αναλύσεις Γεωγραφικές Απεικονίσεις

16 Αναφορές Εργαλείο Άντλησης εδοµένων Discoverer

17 Αναφορά Προόδου Ε.Π. ανά Άξονα και Μέτρο

18 Πρόοδος Βασικών Μεγεθών των Τοµεακών Ε.Π.

19 ιαχρονική Εξέλιξη Βασικών Μεγεθών του ΚΠΣ

20 Στατιστική Ανάλυση Συστάδων (Cluster Analysis) 22,50% n=159 13,44% n=118 0,52% n=5 41,98% n=364 TwoStep Cluster Number Outlier Cluster ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ Pies show Sums of BUDGET_ENTAKSIS_DD ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΠΕΣΥ 9,13% n=83 12,42% n=95 ΟΜΑ ΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

21 Ενταγµένα Έργα του ΚΠΣ ανά Περιφέρεια και Τοµέα

22 Ποσό Χωροθέτησης των Έργων του ΚΠΣ ανά Νοµό

23 Κατά Κεφαλή Ποσό Έργων του ΚΠΣ ανά Νοµό

24 Ιστοσελίδα του ΟΠΣ

25 Υποστήριξη Λειτουργίας ΟΠΣ Κεντρική υποστήριξη Υπηρεσία ΟΠΣ (υπάγεται στη Α του ΚΠΣ) Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk) Ιστοσελίδα ενηµέρωσης επί θεµάτων ΟΠΣ (www.mnec.gr/ergorama) Τοπική υποστήριξη Γραφείο ΟΠΣ σε κάθε.α. ΕΠ

26 Οργανόγραµµα Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ Προϊστάµενος Μονάδα Α Μονάδα Β Μονάδα Γ Μονάδα Σχεδιασµού ΟΠΣ & Αξιοποίησης εδοµένων ιαχείρισης ΟΠΣ &Υποστήριξ ης Χρηστών Ανάπτυξης Εφαρµογών & Υποστήριξης Υποδοµών ιοικητικής Οργάνωσης & Υποστήριξης

27 Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης Υποδοχή - Καταγραφή περιστατικών ιαβίβαση στους αρµοδίους Παρακολούθηση διαδικασίας απάντησης Γνωστοποίηση απάντησης (Feed back) Στατιστική επεξεργασία περιστατικών - Αναφορές Εισαγωγή των FAQ στις ιστοσελίδες του ΥΠ.ΟΙ ΟΙ.Ο.

28 Το ίκτυο ΟΠΣ

29 Το ίκτυο ΟΠΣ µε τις Περιφέρειες

30 Προσαρµογή του ΟΠΣ για την Περίοδο Νέοι Κανονισµοί Νέα Σ Ε Ανάγκη βελτίωσης Ενσωµάτωση των τεχνολογικών εξελίξεων Ανταλλαγή δεδοµένων µε την SFC2007

31 SFC2007: Τρόποι πρόσβασης στο σύστηµα Άµεσος (Web application) Χρήστης SFC2007

32 SFC2007: Τρόποι πρόσβασης στο σύστηµα Έµµεσος (Web services) Χρήστης ΟΠΣ Εργόραµα SFC2007 SFC2007

33 SFC2007: Ρόλοι χρηστών στο σύστηµα Ρόλοι Κεντρική αρχή κράτους µέλους (MS Authority) ιαχειριστική αρχή (Managing Authority) Αρχή πιστοποίησης (Cetrifying Authority) Αρχή ελέγχων (Audit) ικαιώµατα ιαχείρηση δεδοµένων που αφορούν το ΕΣΠΑ ιαχείρηση δεδοµένων που αφορούν το επιχειρησιακό πρόγραµµα ιαχείριση δεδοµένων που αφορούν ετήσιες προβλέψεις, πληρωµές, ολοκληρώσεις έργων κα. ικαίωµα εµφάνισης (read-only) όλων των δεδοµένων

34 SFC2007: ιαδικασία για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης Σύνδεσµος Κράτους Μέλους (MS Liaison): για την Ελλάδα ΕΥ-ΟΠΣ Επίσηµη Αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αίτηση Πρόσβασης Χρήστες Κράτους Μέλους Μισό συνθηµατικό µε µέσω MS Liaison Αναγνωριστικό και µισό συνθηµατικό µε Τµήµα Υποστήριξης SFC2007

35 SFC2007: Τύποι δεδοµένων οµηµένα Μη δοµηµένα (έγγραφα) Επίσηµη πρόταση Ανεπίσηµη πρόταση Άλλα σχετικά έγγραφα Μη δοµηµένα αρχεία (Word, Excel, Acrobat κλπ.) Έγγραφο συστήµατος