Σχεδιασμός συστήματος παρακολούθησης της αποκατάστασης των δασών μαύρης πεύκης που επλήγησαν από πυρκαγιές στον Πάρνωνα (GR )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασμός συστήματος παρακολούθησης της αποκατάστασης των δασών μαύρης πεύκης που επλήγησαν από πυρκαγιές στον Πάρνωνα (GR 2520006)"

Transcript

1 Έργο Life07 NAT/GR/ «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» NATURA 2000 Σχεδιασμός συστήματος παρακολούθησης της αποκατάστασης των δασών μαύρης πεύκης που επλήγησαν από πυρκαγιές στον Πάρνωνα (GR ) ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑ ΝΔ ΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗ ΝΙΚ Ο ΚΕ Ν ΤΡΟ Β ΙΟ ΤΟ Π Ω Ν - Υ ΓΡ Ο ΤΟ Π Ω Ν

2 Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE07 NAT/GR/ «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» (www.parnonaslife.ar) που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων -Υγροτόπων (Δικαιούχος), την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Εταίροι). To έργο χρηματοδοτείται από τη ΓΔ Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, τον Δικαιούχο και τους Εταίρους. The present study has been prepared in the framework of the LIFE07 NAT/GR/ «Restoration of Pinus nigra forests on Mount Parnonas (GR ) through a structured approach» (www.parnonaslife.ar) which is implemented by the Greek Biotope - Wetland Centre (Coordinating Beneficiary), the Region of Peloponnisos, the Management Body of mount Parnon and Moustos wetland and the Region of Eastern Macedonia - Thrace (Associated Beneficiaries) The project is funded by the DG Environment of the European Commission, the General Directorate for the Development and Protection of Forests and the Natural Environment and the project beneficiaries. Ως πλήρης αναφορά της παρούσας μελέτης προτείνεται: Κακούρος Π. και Σ. Ντάφης Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης της αποκατάστασης των δασών μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα (GR ) (2η έκδοση). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων. Θέρμη. 24 σελ + παράρτημα. This document may be cited as follows: Kakouros P. and S. Dafis Design and establishment of the monitoring system for the restoration of Black pine forests on Mount Parnonas (GR ) (2nd edition). Greek Biotope-Wetland Centre. Thermi. 24 p + annex. Η παρούσα μελέτη μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life This study can also be acquired from Life project web site 1

3 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 SUMMARY... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 A. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ... 7 Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΩΝΑ Θέμα Σκοπός Υποθέσεις του προγράμματος Μέθοδοι παρακολούθησης Γενικά Τηλεπισκόπηση Εργασία πεδίου Καταγραφή, διασφάλιση, επεξεργασία δεδομένων και δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων Γ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το θέμα της παρακολούθησης της αποκατάστασης του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «(Υπο)Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα» στον Πάρνωνα είναι η αξιολόγηση της επανόδου της κατάστασης διατήρησης των τμημάτων του τύπου οικοτόπου που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά της 23/8/2007 στην περιοχή. Η πυρκαγιά επηρέασε 1921 ha δάσους μαύρης πεύκης, εκ των οποίων 212,5 ha κάηκαν ελαφρά, 256 ha μέτρια και 1452,5 ha κάηκαν πλήρως. Σκοπός της παρακολούθησης είναι η μακροχρόνια αξιολόγηση της επιτυχίας της φυσικής αναγέννησης και της τεχνητής αποκατάστασης της μαύρης πεύκης στον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας «Όρος Πάρνωνας και περιοχή Μονής Μαλεβής» (GR ). Οι υποθέσεις του προγράμματος είναι ότι α) το 2013 θα έχουν επιβιώσει τουλάχιστον το 90% των φυτών που θα φυτευτούν στα 290 ha που θα αποκατασταθούν στο πλαίσιο του έργου LIFE07 NAT/GR/ «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» και β) ότι το 2013 αναμένεται να έχει υπάρξει φυσική αναγέννηση σε απόσταση τουλάχιστον 50 m από νησίδες και ζωντανά δένδρα μαύρης πεύκης. Η παρακολούθηση βασίζεται στην τακτική συλλογή δεδομένων πεδίου από μόνιμες δειγματοληπτικές επιφάνειες, 13 για την φυσική αναγέννηση και 20 για την τεχνητή αποκατάσταση και στην τηλεπισκόπηση. Οι δυο ομάδες δειγματοληπτικών επιφανειών έχουν εγκατασταθεί σε θέσεις αντιπροσωπευτικές της ετερογένειας των κυριότερων αβιοτικών παραγόντων της περιοχής που κάηκε. Η συλλογή των δεδομένων για τη φυσική αναγέννηση γίνεται με σημείο εκκίνησης το κράσπεδο μεταξύ ζωντανών δένδρων με την καμένη έκταση ή του καμένου με το άκαυτο δάσος. Σε αυτές μετριούνται ο αριθμός αρτίφυτρων και φυταρίων ανά τετραγωνικό μέτρο και το ύψος των φυταρίων. Σε κάθε επιφάνεια παρακολουθείται και η εξέλιξη της βλάστησης με τη μέθοδο Braun-Blanquet. Οι δειγματοληπτικές επιφάνειες για την τεχνητή αποκατάσταση είναι τετράγωνα έκτασης 0,25 ha. Σε αυτές μετριούνται ο αριθμός φυτών που επιβιώνουν ανά τετραγωνικό μέτρο και το ύψος των φυταρίων. Μέσω της τηλεπισκόπησης θα εκτιμηθεί η φυσική αναγέννηση στο σύνολο της καμένης έκτασης της μαύρης πεύκης, η επιτυχία της τεχνητής αποκατάστασης της και θα αποτυπωθούν τα μεμονωμένα ζωντανά δέντρα μαύρης πεύκης. Από τα πρώτα στοιχεία που συλλέχθηκαν προκύπτει ότι πράγματι φυσική αναγέννηση απαντά κυρίως εντός της απόστασης των 50 m από τα ζωντανά δέντρα. 3

5 SUMMARY The subject of the monitoring of the restoration of the habitat type "(Sub-) Mediterranean pine forests with endemic black pines" on Mount Parnonas is the evaluation of recovery of the conservation status of the burnt areas. The fire erupted on August 23 of 2007 and affected 1921 ha of which ha where slightly burnt, 256 ha where moderately affected and ha were burnt completely. The objective of the monitoring is the long term assessment of natural regeneration and artificial restoration of Black pine in the Site of Community Importance (SCI) GR «OROS PARNONAS (KAI PERIOCHI MALEVIS)". Monitoring assumptions are that by 2013 a) more than 90% of the plantings funded by LIFE07 NAT/GR/ «Restoration of Pinus nigra forests on Mount Parnonas (GR ) will survive and b) Black pine will be naturally regenerated at a distance of 50 m from alive trees and patches. The monitoring system is based on regular collection from a) 13 permanent monitoring plots for natural regeneration; b) 20 permanent monitoring plots for artificial restoration and c) remote sensing. Monitoring plots represent the environmental variability of the burnt area. Data for natural regeneration are collected perpendicular to the edge of burnt and unburnt forest. The number of seedlings per square meter and the height of seedlings are counted. Vegetation is also be monitored with the Braun-Blanquet method. Monitoring plots for the artificial restoration are rectangular of 0.25 ha. In each plot the number of surviving plants per square meter and seedling height are measured. Remote sensing will evaluate natural regeneration, the success of the artificial restoration and the scattered alive trees within the burnt area. From the first available data it seems that the assumption of natural regeneration within the distance of 50 m from the unburnt trees is valid. 4

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων πρέπει να σχεδιάζεται προσεκτικά καθώς οι επιπτώσεις από τυχόν αστοχίες στον σχεδιασμό θα φανούν μετά από πολλά έτη όταν ενδεχομένως δεν θα υπάρχουν πολλές δυνατότητες διόρθωσής τους. Η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αποκατάστασης μπορεί να βελτιωθεί μέσω της αξιολόγησης και της χρήσης λύσεων που βασίζονται σε αξιόπιστες μεθόδους παρακολούθησης και ταυτοχρόνως είναι συμβατές με τις αρχές της αειφορίας, δηλαδή προάγουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, είναι οικονομικά αποτελεσματικές και κοινωνικά αποδεκτές (Cortina και Bautista 2004). Η παρακολούθηση των μέτρων αποκατάστασης αποτελεί ουσιώδες τμήμα των προγραμμάτων αποκατάστασης (Clewell κ.ά. 2005). Ειδικότερα στην περίπτωση της αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων όπως αυτών της μαύρης πεύκης μετά από πυρκαγιά, μια διαδικασία που μπορεί να χρειαστεί δεκαετίες (Vallauri κ.ά. 2005), η παρακολούθηση μπορεί να προσφέρει πληροφορίες μεγάλης αξίας ιδιαίτερα στην παρούσα περίοδο όπου η κλιματική αλλαγή εντείνει υφιστάμενες ή δημιουργεί νέες απειλές για τα δάση (Fischer 2008). Οι Aronson κ.ά. (2004) υποστηρίζουν δε ότι μέσω της παρακολούθησης των δράσεων τεχνητής αποκατάστασης των δασών γίνεται δυνατή η τεκμηρίωση της αξίας των μέτρων και των προγραμμάτων αποκατάστασης στα οποία αφιερώνεται ήδη ένα μεγάλο μέρος των χρηματοδοτήσεων για παρεμβάσεις στη φύση. Η παρούσα έκθεση αφορά στον σχεδιασμό και στην εγκατάσταση του συστήματος παρακολούθησης της αποκατάστασης των δασών μαύρης πεύκης στον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας «Όρος Πάρνωνας (και περιοχή Μονής Μαλεβής)» (GR ), που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 23/8/2007. Η εγκατάσταση του συστήματος έγινε το Ειδικότερα το έτος αυτό: Εγκαταστάθηκαν 13 δειγματοληπτικές επιφάνειες για την παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης του τύπου οικοτόπου και συλλέχθηκαν τα πρώτα δεδομένα τα οποία αξιοποιήθηκαν στην αποτίμηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς της 23/8/2007 στον Πάρνωνα. Εγκαταστάθηκαν 20 δειγματοληπτικές επιφάνειες για την παρακολούθηση της τεχνητής αποκατάστασης του τύπου οικοτόπου. Κατά τις επισκέψεις το έτος 2010 διαπιστώθηκε ότι δυο επιφάνειες είχαν καταστεί ακατάλληλες και μεταφέρθηκαν σε παραπλήσιες θέσεις από όπου ελήφθησαν και τα σχετικά στοιχεία. Κατά την επίσκεψη το έτος 2011 διαπιστώθηκε ότι μετά τη διάνοιξη αντιπυρικής λωρίδας η μια είχε καταστραφεί πλήρως και ότι μια ακόμα είχε επηρεασθεί σοβαρά, οπότε μεταφέρθηκαν σε παρακείμενες θέσεις. 5

7 Η έκθεση διακρίνεται σε τρία μέρη. Στο Α μέρος παρουσιάζεται η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον σχεδιασμό του συστήματος, στο Β μέρος παρουσιάζεται η εγκατάστασή του και στο Γ μέρος δίδονται τα πρώτα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν από τις επιφάνειες για την παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης. 6

8 A. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Το πρόγραμμα παρακολούθησης σχεδιάστηκε σύμφωνα με το γενικό σχήμα που προτείνει η Αναγνωστοπούλου (1996) λαμβάνοντας υπόψη του και τις απαιτήσεις του έργου Life, στο πλαίσιο του οποίου υλοποιείται. Τα κύρια ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν κατά τον σχεδιασμό της παρακολούθησης της αποκατάστασης είναι: Προσδιορισμός του θέματος. Αφορά στον εντοπισμό του κύριου οικολογικού ζητήματος που αφορά την περιοχή που μας ενδιαφέρει. Ο εντοπισμός του θέματος συνδέεται με τον σκοπό της παρακολούθησης. Καθορισμός του σκοπού της παρακολούθησης. Αποτελεί ίσως το σπουδαιότερο βήμα στην κατάστρωση ενός προγράμματος παρακολούθησης. Σαφής διατύπωση του σκοπού ή των σκοπών, όχι μόνο βοηθούν τον σχεδιασμό της παρακολούθησης, αλλά διευκολύνουν τη συνέχιση της εργασίας σε μακροχρόνια προγράμματα παρακολούθησης, όπως είναι τα προγράμματα παρακολούθησης της αποκατάστασης των δασών. Διατύπωση βασικής υπόθεσης. Κάθε σκοπός υποστηρίζεται από ρητά διατυπωμένες υποθέσεις τιμών στόχου και αποκλίσεων από αυτές. Στα προγράμματα παρακολούθησης της αποκατάστασης αυτές αφορούν συνήθως έκταση που αποκαθίσταται, αριθμό φυτών (συνολικά ή ανά μονάδα επιφάνειας) που επιβιώνει μετά από κάποιο κρίσιμο διάστημα, ή μέσες τιμές κάποιου γνωρίσματος της βλάστησης όπως π.χ. το μέσο ύψος των δέντρων σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επιλογή παραμέτρων και μεθόδων παρακολούθησης. Στη δασοκομική έρευνα τα γνωρίσματα που καταγράφονται δεν παρουσιάζουν αξιόλογη εξέλιξη σε αντίθεση με τις μεθόδους συλλογής τους. Αυτές, με την ανάπτυξη αυτοματισμών και τη χρήση τεχνολογιών όπως της τηλεπισκόπησης, εξελίσσονται συνεχώς, και σε πολλές περιπτώσεις συνδυάζονται με εργασία πεδίου, ως μέσο επαλήθευσης. Όταν αποφασίζουμε ποια μέθοδο θα χρησιμοποιήσουμε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα παρακάτω: Την ύπαρξη και επάρκεια δεδομένων ή πληροφορίας βάσεως. Τον αριθμό των θέσεων δειγματοληψίας (ή συλλογής δεδομένων). Την ανάγκη επανάληψης του δείγματος. Την ανάγκη κατάρτισης φύλλων καταγραφής δεδομένων (data sheets) σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή και τα μέσα αποθήκευσης των δεδομένων ή της πληροφορίας. 7

9 Τις μεθόδους στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων Τις διαδικασίες για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και της πληροφορίας Σε ό,τι αφορά στους δείκτες, σύμφωνα με τους Vallauri κ. ά. (2005) αυτοί που χρησιμοποιούνται στην παρακολούθηση της αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων πρέπει να είναι απλοί, μετρήσιμοι ποσοτικά, αξιόπιστοι, σχετικοί με τους σκοπούς της παρακολούθησης και να είναι δυνατή η μέτρησή τους με την κατάλληλη περιοδικότητα την κατάλληλη χρονική στιγμή. Καθορισμός της έντασης συγκέντρωσης δεδομένων. Δεδομένου ότι η αποκατάσταση ενός δασικού οικοσυστήματος διαρκεί πολλά έτη είναι απαραίτητος ο καθορισμός της συχνότητας συλλογής των δεδομένων η οποία μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τη φάση ανάπτυξης του δάσους. Συνήθως στα στάδια της φυτείας/πυκνοφυτείας η συλλογή γίνεται συχνότερα και από τη φάση των λεπτών κορμιδίων η συχνότητα μειώνεται. 8

10 Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΩΝΑ 1. Θέμα Τον Αύγουστο 2007, πυρκαγιά εξαπλώθηκε στον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας GR «Όρος Πάρνωνας και περιοχή Μονής Μαλεβής», με επιπτώσεις στα δάση μαύρης πεύκης της περιοχής που αποτελούν τον τύπο οικοτόπου προτεραιότητας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «(Υπο)Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα» με κωδικό Από τα ha που καταλαμβάνουν τα δάση μαύρης πεύκης εντός του ΤΚΣ, κάηκαν 1921 ha, εκ των οποίων 212,5 ha κάηκαν ελαφρά, 256 ha επηρεάσθηκαν μέτρια και 1452,5 ha κάηκαν πλήρως. Στις πλήρως καμένες εκτάσεις, τροποποιήθηκε δραστικά η δομή του τύπου οικοτόπου αφού εξαφανίσθηκε έστω και παροδικά το κυρίαρχο είδος. Δύο έτη μετά την πυρκαγιά, στο 81,24% των εκτάσεων παρατηρείται φυσική αναγέννηση της υποβλάστησης η οποία συγκροτείται από ποώδη και θαμνώδη είδη. Φυσική αναγέννηση με μαύρη πεύκη διαπιστώθηκε κοντά σε νησίδες ή σε ζωντανά μεμονωμένα δέντρα μαύρης πεύκης και στα κράσπεδα μεταξύ καμένων και μη καμένων περιοχών. Ταυτοχρόνως, στο πλαίσιο του έργου LIFE «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης», σχεδιάζονται και υλοποιούνται δράσεις τεχνητής αποκατάστασης σε 290 ha δάσους μαύρης πεύκης. Θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική η εκτίμηση της επανόδου της κατάστασης διατήρησης των τμημάτων του τύπου οικοτόπου «(Υπο)Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα» που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά στην περιοχή. 2. Σκοπός Σκοπός της παρακολούθησης είναι η αξιολόγηση της επιτυχίας της φυσικής αναγέννησης και της τεχνητής αποκατάστασης του δάσους μαύρης πεύκης που επλήγη από την πυρκαγιά της 23/8/2007 στον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας «Όρος Πάρνωνας και περιοχή Μονής Μαλεβής» (GR ). 9

11 3. Υποθέσεις του προγράμματος Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της αποκατάστασης (Κακούρος 2009) στο τέλος της περιόδου θα πρέπει να έχουν αποκατασταθεί τεχνητά 290 ha του τύπου οικοτόπου. Σε ό,τι αφορά την τεχνητή αποκατάσταση, αυτή θεωρείται επιτυχής όταν ένα φυτάριο έχει επιβιώσει 18 μήνες μετά τη φύτευσή του. Με δεδομένο ότι οι αναδασώσεις γίνονται κυρίως το φθινόπωρο ή (σε λίγες περιπτώσεις) νωρίς την άνοιξη, το χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνει δυο θερινές περιόδους, οι οποίες είναι και οι πλέον δυσμενείς για την αύξηση των νεαρών φυτών. Σύμφωνα με τις υφιστάμενες οδηγίες για την παραλαβή έργων αναδάσωσης, αυτή θεωρείται επιτυχής όταν παρουσιάζει ποσοστό επιτυχίας πάνω από 80-90%. Επίσης, σύμφωνα με την εκτίμηση για τις δυνατότητες φυσικής αναγέννησης (Κακούρος κ.ά. 2009) αναμένεται φυσική αναγέννηση τουλάχιστον σε λωρίδες πλάτους 50 m γύρω από νησίδες, με έκταση 227,33 ha. Ταυτόχρονα, αναμένεται φυσική αναγέννηση μαύρης πεύκης σε μετρίως καμένες επιφάνειες του μικτού δάσους ελάτης - μαύρης πεύκης, όπου κυριαρχούν μεμονωμένα ζωντανά δένδρα μαύρης πεύκης. Οι μετρίως καμένες επιφάνειες του μικτού δάσους καταλαμβάνουν έκταση 113, 9 ha. Η φυσική αναγέννηση θεωρείται ικανοποιητική όταν μετά το 2ο έτος από την πυρκαγιά διατηρούνται προσ. επικοινωνία). 1-2 άτομα/m2 (Ντάφης Η απουσία δεδομένων για τη σύνθεση της παρεδαφιαίας βλάστησης πριν την πυρκαγιά δεν επιτρέπει την υιοθέτηση ασφαλούς υπόθεσης σχετικά με το κατά πόσο περιλαμβάνει τα τυπικά είδη του τύπου οικοτόπου. Ωστόσο, είναι σκόπιμο μετά την πρώτη δειγματοληψία να γίνει η σχετική αξιολόγηση. Με βάση τα ανωτέρω, οι υποθέσεις του προγράμματος είναι οι ακόλουθες: 1. Το 2013 θα πρέπει να έχουν επιβιώσει τουλάχιστον το 90% των φυτών που θα φυτευθούν στα 290 ha που θα αποκατασταθούν στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/ «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης». 2. Το 2013 αναμένεται να έχει υπάρξει φυσική αναγέννηση σε απόσταση τουλάχιστον 50 m από νησίδες και ζωντανά δένδρα μαύρης πεύκης, περιλαμβανομένου του μικτού δάσους ελάτης - μαύρης πεύκης. 10

12 4. Μέθοδοι παρακολούθησης 4.1. Γενικά Για την παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης και της τεχνητής αποκατάστασης, οι μέθοδοι συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων που επιλέχθηκαν είναι η α) η τηλεπισκόπηση και β) η επιτόπια συλλογή δεδομένων με τη χρήση επιφανειών δειγματοληψίας και εργασίας πεδίου, με την αξιοποίηση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και στις δύο περιπτώσεις. Οι δύο μέθοδοι εφαρμόζονται συμπληρωματικά. Η τηλεπισκόπηση επιτρέπει την ταχύτερη επιλογή δειγματοληπτικών επιφανειών και την γενίκευση των αποτελεσμάτων των εργασιών πεδίου ενώ μέσω της εργασίας πεδίου συλλέγονται τα δεδομένα που δεν μπορούν να συλλεχθούν μέσω τηλεπισκόπησης (όπως π.χ. η αύξηση σε ύψος των νεαρών φυτών και η σύνθεση της βλάστησης) Τηλεπισκόπηση Το πρώτο εξάμηνο του 2013 θα εκτιμηθεί η φυσική αναγέννηση και η τεχνητή αποκατάσταση στο σύνολο της έκτασης του τύπου οικοτόπου με την ίδια μέθοδο τηλεπισκόπησης που έχει χρησιμοποιηθεί κατά την αποτίμηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς το 2009 (Κακούρος κ.ά. 2009), η οποία παρέχει ταυτοχρόνως και τα στοιχεία βάσης για την εκτίμηση αυτή. Ειδικότερα, από τα δεδομένα δορυφορικής εικόνας υψηλής ακρίβειας, θα εκτιμηθεί η κάλυψη από ζωντανά δέντρα μαύρης πεύκης στη μονάδα επιφάνειας της καμένης έκτασης καθώς και η επιτυχία της φυσικής και τεχνητής αποκατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι δείκτες όπως ο δείκτης NDVI σε συνδυασμό με επιβλεπόμενη ταξινόμηση (supervised classification) για την αποτύπωση των ζωντανών δένδρων μαύρης πεύκης. Η εκτίμηση κάλυψης από ζωντανά δέντρα θα επαληθευθεί επί τόπου. 11

13 4.3. Εργασία πεδίου Η εργασία πεδίου περιλαμβάνει την εγκατάσταση δειγματοληπτικών επιφανειών και τη συλλογή δεδομένων Εγκατάσταση δειγματοληπτικών επιφανειών Το σχέδιο κατανομής των δειγματοληπτικών επιφανειών προσαρμόστηκε στα ειδικότερα γνωρίσματα της περιοχής του Πάρνωνα, σύμφωνα με τις κατωτέρω αρχές: Να εκπροσωπείται η ετερογένεια των κυριότερων αβιοτικών παραγόντων που απαντούν στις περιοχές που παρουσιάζουν φυσική αναγέννηση και στις συστάδες που αποκαθίστανται τεχνητά (π.χ. βάθος εδάφους, έκθεση, υψόμετρο). Αντίστοιχη επιλογή θέσεων προτείνεται και από τον Θάνο (2008) για την παρακολούθηση του τύπου οικοτόπου στο όρος Τρόοδος στην Κύπρο. Επίσης για την παρακολούθηση προστέθηκε και η γεωλογία καθώς οι επιφάνειες αυτές θα χρησιμοποιηθούν και για την παρακολούθηση της διαδοχής της υποβλάστησης στην οποία επιδρά σοβαρά και η φύση του πετρώματος (Bergmeier 2002). Η φυσική αναγέννηση και η τεχνητή αποκατάσταση να παρακολουθούνται αν είναι δυνατόν σε γειτονικές ή οικολογικά αντίστοιχες θέσεις ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των δυο διαδικασιών. Αυτή η στρατηγική δειγματοληψίας ακολουθείται συχνά στη δασοκομική έρευνα (Jongman κ.ά. 1995) ιδιαίτερα όταν πρόκειται να συνδυασθεί με χρήση τηλεπισκοπικών δεδομένων (Sandmann 1999) όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι επιφάνειες σημαίνονται με μόνιμο τρόπο. Οι επιφάνειες σημαδεύτηκαν αρχικά με ξύλινους πασσάλους και σε σταθερά σημεία (π.χ. βράχοι, εικόνες 1α-δ). Οι δειγματοληπτικές επιφάνειες που αφορούν τη φυσική αναγέννηση έχουν τον κωδικό «Ε» και οι επιφάνειες για την τεχνητή αποκατάσταση το «Α». Μετά την έναρξη της τεχνητής αποκατάστασης σταδιακά θα σημαίνονται μόνιμα και οι επιφάνειες για την παρακολούθηση της τεχνητής αποκατάστασης. Επίσης, είναι σκόπιμο να είναι ενήμερο το προσωπικό που εργάζεται στο δάσος ώστε να αποφύγει ενέργειες εντός αυτών που θα αλλοιώσουν τα αποτελέσματα. Σε κάθε επίσκεψη στις επιφάνειες για τη συλλογή των δεδομένων διενεργείται και φωτογραφική αποτύπωση. Η φωτογραφική αποτύπωση χρησιμοποιείται ευρύτατα στα μακροχρόνια προγράμματα παρακολούθησης (Hall 2001, Scholz κ.ά. 2005). Η φωτογραφική αποτύπωση περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 φωτογραφίες, μια από μια γωνία όπου θα φαίνεται ολόκληρη ή μεγάλο μέρος της επιφάνειας και ο περίγυρός 12

14 της και 2 από το εσωτερικό που να καλύπτουν το σύνολό της.

15 Εικόνες 1γ-δ. Σήμανση δειγματοληπτικών επιφανειών για την τεχνητή αποκατάσταση Παρακολούθηση φυσικής αναγέννησης Το πρόγραμμα παρακολούθησης επεκτάθηκε και στη φυσική αναγέννηση καθώς από τις αρχικές επισκέψεις στην περιοχή (άνοιξη του 2009) αλλά και από τα δεδομένα της αποτίμησης των επιπτώσεων της πυρκαγιάς διαπιστώθηκε φυσική αναγέννηση στην πληγείσα περιοχή. Για την παρακολούθηση της δυναμικής της φυσικής αναγέννησης τοποθετήθηκαν 13 μόνιμες δειγματοληπτικές επιφάνειες σε θέσεις αντιπροσωπευτικές των υψομετρικών ζωνών της πυρκαγιάς, των κύριων γεωλογικών σχηματισμών και των θέσεων στην πλαγιά και όλων των καταστάσεων σύνθεσης της βλάστησης που μπορούσαν να διακριθούν 2 έτη μετά την πυρκαγιά. Οι θέσεις των επιφανειών φαίνονται στην εικόνα 2 και οι συντεταγμένες τους στον πίνακα 1. 14

16 Εικόνα 2. Οι θέσεις των δειγματοληπτικών επιφανειών για την παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης και της τεχνητής αποκατάστασης. 15

17 Πίνακας 1. Κατάλογος των δειγματοληπτικών επιφανειών για την παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης. Κωδικός Συστάδα Συντεταγμένες Χρόνος εγκατάστασης Παρατηρήσεις ΕΓΣΑ 87 WGS84 X Υ Εβί Εθπο Ε01* , , Ε02* 49α , , Ε03* 49α , , Ε04 40β , , Ε05 40β , , Ε06 41 δ , , Καλύφθηκε με φτέρες το Ε07 40β , , και αντικαταστάθηκε με την Ε14 Ε08 40β , , Ε09 46α , , Ε10 46α , , Επηρεάσθηκε σοβαρά από την αντιπυρική Ε11a 41 δ , , λωρίδα και αντικαταστάθηκε από την Ε11b Ε11b 41 δ , , Ε12* 41 δ , , Τα δέντρα στο σημείο Ε13a 40δ , , εκκίνησης ξεράθηκαν και αντικαταστάθηκε με την Ε13b Καταστράφηκε από την Ε13b 40δ , , αντιπυρική λωρίδα και αντικαταστάθηκε από την Ε13c Ε13c 40β , , Ε14 40δ , , * Επιφάνειες τετράγωνου σχήματος για την παρακολούθηση διασποράς σε μεγάλη απόσταση. Η έκταση που θα αποκατασταθεί φυσικά εξαρτάται από την απόσταση στην οποία μπορούν να φθάσουν τα σπέρματα και από την επιβίωση και εξέλιξη των φυταρίων. Για τον λόγο αυτό τοποθετήθηκαν επιφάνειες δίπλα στα δέντρα σπορείς αλλά και σε μεγάλη απόσταση από αυτά. Ειδικότερα, τοποθετήθηκαν 9 επιφάνειες με επίμηκες σχήμα και σημείο εκκίνησης το κράσπεδο καμένου και άκαυτου δάσος και 4 τετράγωνες επιφάνειες, σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 80 m από το άκαυτο δάσος ώστε να παρακολουθείται η εξάπλωση της μαύρης πεύκης σε μεγάλη απόσταση. Ο άξονας κάθε επιμήκους επιφάνειας ορίζεται από μια τομή κάθετη στο νοητό όριο μεταξύ καμένου και μη καμένου δάσους και είναι τοποθετημένη κατά τρόπο ώστε τα πρώτα 50 m να μην βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 50 m από άλλο κράσπεδο καμένου και άκαυτου δάσους. Στα πρώτα 50 m από το σημείο εκκίνησης και κάθε 2 m γίνεται καταμέτρηση των νεαρών φυτών με τη μέτρηση 16

18 των ατόμων εντός πλαισίου 1 m2 που τοποθετείται τυχαία δεξιά ή αριστερά του άξονα της επιφάνειας (Εικόνα 3) Μετά τα 50 m γίνεται οπτική διερεύνηση ύπαρξης φυσικής αναγέννησης και συνεχίζεται η συλλογή δεδομένων μόνο εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξή της. Η μέτρηση της φυσικής σποράς σε διάφορες αποστάσεις από το όριο καμένου και άκαυτου προτείνεται από τους Ordonez κ.ά. (2006) και τους Αριανούτσου κ.ά. (2010). Στις θέσεις που επιλέχθηκαν παρακολουθείται κάθε έτος η ετήσια φυσική αναγέννηση, με βάση τους ακόλουθους δείκτες: Αριθμός αρτίφυτρων / m2 σε απόσταση έως 100 m από ζωντανά δέντρα. Αριθμός φυταρίων / m2 σε απόσταση έως 100 m από ζωντανά δέντρα. Ύψος φυταρίων. Ύψος γειτονικής βλάστησης. Οι δυο τελευταίοι δείκτες συμβάλλουν στην εκτίμηση της ανταγωνιστικής ικανότητας των φυταρίων. 50 m Εικόνα 3. Τοποθέτηση δειγματοληπτικής επιφάνειας για τη φυσική αναγέννηση. Επίσης σε κάθε επιφάνεια από αυτές μετράται το ύψος και η στηθιαία διάμετρος των 5 ψηλότερων δέντρων του κρασπέδου. Όλες οι μετρήσεις θα γίνονται την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου ώστε η ανταγωνιστική υποβλάστηση να έχει αναπτυχθεί πλήρως. Στις 13 επιφάνειες, εκτός από τη φυσική αναγέννηση, εκτιμάται η μεταπυρική εξέλιξη της βλάστησης. Σε κάθε μια επιλέγεται μια αντιπροσωπευτική θέση σύμφωνα με τις συστάσεις του Θεοδωρόπουλου (1996) και γίνεται εκτίμηση της πληθοκάλυψης σύμφωνα με το σύστημα Braun-Blanquet. Σε ό,τι αφορά την έκταση του releve οι Δημόπουλος κ.ά. (2005) συνιστούν επιφάνειες εμβαδού

19 Παρακολούθηση τεχνητής αποκατάστασης Για την παρακολούθηση της τεχνητής αποκατάστασης τοποθετήθηκαν 20 δειγματοληπτικές επιφάνειες έκτασης 0,25 ha (2.500 m2) με διάσταση 50x50 m (10 επιφάνειες x 2 επαναλήψεις). Το μέγεθος αυτό χρησιμοποιείται ευρύτατα στην δασοκομική έρευνα (Curtis και Marshall 2005) καθώς επιτρέπει την μακροχρόνια παρακολούθηση των δασοκομικών χειρισμών καλλιέργειας του δάσους. Κάθε επιφάνεια διαιρείται σε υποεπιφάνειες 10x10 m (25 υποεπιφάνειες). Στον πίνακα 2 δίνεται η κατανομή και τα γνωρίσματα των 20 δειγματοληπτικών επιφανειών που τοποθετήθηκαν. Οι θέσεις των δειγματοληπτικών επιφανειών για την παρακολούθηση της τεχνητής αποκατάστασης φαίνονται στην εικόνα 2. 18

20 Πίνακας 2. Κατανομή δειγματοληπτικών επιφανειών για την παρακολούθηση της τεχνητής αποκατάστασης Γνωρίσματα θέσης Θέση Αρ. Κλάση Κωδικός Γεωλογία Βάθος εδάφους Έκθεση Θέση στην πλαγιά Κλίση επιφανειών Συστάδα X1 υψομέτρου επιφάνειας Υ Κολλούβια ασβεστόλιθων Βράχος και αβαθές ΝΑ Επίπεδη επιφάνεια Α01 49β Κολλούβια ασβεστόλιθων Βράχος και αβαθές Ν Επίπεδη επιφάνεια Α Σκληροί ασβεστόλιθοι Αβαθές Α Ανώτερο μέρος πλαγιάς Α03 28β Σκληροί ασβεστόλιθοι Αβαθές Α Ανώτερο μέρος πλαγιάς Α04 28β Σκληροί ασβεστόλιθοι Αβαθές και βαθύ Α Ανώτερο μέρος πλαγιάς Α06 45β Σκληροί ασβεστόλιθοι Αβαθές και βαθύ Α Ανώτερο μέρος πλαγιάς Α16 39β Σκληροί ασβεστόλιθοι Αβαθές και βαθύ Ν Ανώτερο μέρος πλαγιάς Α Α05 45α Σκληροί ασβεστόλιθοι Αβαθές και βαθύ Ν Ανώτερο μέρος πλαγιάς Α19 45α Α20 45α Σκληροί ασβεστόλιθοι Αβαθές και βαθύ Β Ανώτερο μέρος πλαγιάς Α13 39α Σκληροί ασβεστόλιθοι Αβαθές και βράχος Α Αναβαθμοί Α10 39α Α14 39α Σκληροί ασβεστόλιθοι Βαθύ και αβαθές Ν Ανώτερο μέρος πλαγιάς Α11 48γ Α12 48γ Σχιστόλιθοι Βράχος και αβαθές Α Αναβαθμοί Α09 39α Σχιστόλιθοι Βράχος και αβαθές Α Αναβαθμοί Α15 39β Α17 41 δ Σχιστόλιθοι Βράχος και αβαθές ΝΑ Αναβαθμοί Α18 41 δ Σχιστόλιθοι Βράχος και αβαθές Ν Αναβαθμοί Α Οι συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ

21 Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επιτυχίας της τεχνητής αποκατάστασης επιλέγονται την πρώτη φορά τυχαία 5 επιφάνειες από τις οποίες θα συλλέγονται τα στοιχεία για τους ακόλουθους δείκτες: Αριθμός φυτών που επιβιώνουν /m 2. Ύψος φυταρίων (m). Όλες οι μετρήσεις θα γίνονται τον Σεπτέμβριο ώστε να έχει παρέλθει η δυσμενής θερινή περίοδος. Τα δεδομένα για την επιτυχία της αποκατάστασης θα συλλέγονται κάθε έτος για τα πρώτα δυο έτη από την αποκατάσταση. Στη συνέχεια θα συλλεχθούν στοιχεία 5 έτη μετά την αποκατάσταση και 10 έτη μετά την αποκατάσταση. 5. Καταγραφή, διασφάλιση, επεξεργασία δεδομένων και δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται επιτόπου καταγράφονται σε χαρτί ή ηλεκτρονικά. Στην πρώτη περίπτωση τα έντυπα διατηρούνται κατά έτος και επιφάνεια στο αρχείο του Δασαρχείου Σπάρτης. Εάν χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική συσκευή τα στοιχεία εκτυπώνονται σε κατάλληλο έντυπο ανά επιφάνεια και διατηρούνται όπως πριν. Αντίστοιχα διατηρούνται και τα ηλεκτρονικά αρχεία. Μετά από κάθε συλλογή δεδομένων συντάσσεται έκθεση με τα στοιχεία όπου θα περιλαμβάνεται και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Η επεξεργασία των στοιχείων θα γίνει με τη χρήση συνήθων στατιστικών μεθόδων με τη βοήθεια σχετικού λογισμικού. Κάθε πέντε έτη θα συντάσσεται έκθεση ανασκόπησης όπου θα αξιολογείται η πορεία της αποκατάστασης σε σχέση με τους σκοπούς της. Τα δεδομένα και τα αποτελέσματα από τη χρήση των μεθόδων τηλεπισκόπησης θα μπορούν να αναζητηθούν σε αναλογική και ηλεκτρονική μορφή και από το Δασαρχείο Σπάρτης. 20

22 Γ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από τη συλλογή των στοιχείων που έγινε το 2009, στο πλαίσιο της εγκατάστασης των 13 επιφανειών για την παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης, διαπιστώθηκε εμφάνιση φυσικής αναγέννησης, όπως αναμενόταν, κοντά σε νησίδες (π.χ. επιφάνειες Ε4, Ε5, Ε8) ή σε ζωντανά μεμονωμένα δένδρα μαύρης πεύκης (π.χ., επιφάνεια Ε11) και στα κράσπεδα μεταξύ καμένων και μη καμένων περιοχών (π.χ. επιφάνεια Ε10). Η φυσική αναγέννηση φαίνεται σχετικά άφθονη (1-2 φυτά/m2) με αρτίφυτρα και διετή φυτά με εξαίρεση τις θέσεις που καλύπτονται με πυκνή βλάστηση αγρωστωδών φυτών. Επίσης διαπιστώθηκε ότι αν και αναγέννηση απαντά σε απόσταση έως και 50 m από δέντρα-σπορείς, τα μονοετή φυτά βρίσκονται κοντύτερα στα δέντρα σπορείς. Στις εικόνες 3 και 4 φαίνεται περίπτωση αναγέννησης και τα πλησιέστερα ζωντανά δέντρα στην επιφάνεια Ε10. Στο Παράρτημα παρουσιάζονται τα έντυπα φυσικής αναγέννησης. περιγραφής των 13 μόνιμων επιφανειών δειγματοληψίας Εικόνα 3. Φυσική αναγέννηση ξυλώδους βλάστησης με μονοετή/διετή φυτά. 21

23 Εικόνα 4. Φυσική αναγέννηση σε σχέση με τα πλησιέστερα ζωντανά δέντρα μαύρης πεύκης (επιφάνεια Ε10). 22

24 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Aronson J., D. Vallauri and C. Fontaine Methodologies and indicators for the evaluation of restoration projects. Workshop on methodologies and indicators for the evaluation of restoration projects. CEAM, NRD-Universita de Sassari, AUTH, ISA CIHEAM-IAMZ, CEFE-CNRS, WWF-France, Alicante, Spain. 10 p. Bergmeier Ε Plant communities and habitat differentiation in the mediterranean coniferous woodlands of Mt. Parnon (Greece). Folia Geobotanica 37: Clewell A., J. Rieger and J. Munro Guidelines for developing and managing ecological restoration projects, 2nd Edition. Society for Ecological Restoration International, Tucson. 16 p. Cortina J. and S. Bautista Conceptual framework, criteria and methodology for the evaluation of restoration projects: general conclusions. In Vallejo R., S. Bautista and J. Cortina (eds.), Workshop on methodologies and indicators for the evaluation of restoration projects. CEAM, NRD-Universita de Sassari, AUTH, ISA CIHEAM-IAMZ, CEFE-CNRS, WWF-France, Alicante, Spain. 9 p. Curtis R.O. and D.D. Marshall Permanent-plot procedures for silvicultural and yield researchpnw-gtr-634. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station, Portland, Oregon. 86 p. Fischer R Forest ecosystems in a changing environment: identifying future monitoring and research needs. Institute for World Forestry, Turkish Ministry of Environment and Forestry, IUFRO, Joint Research Centre, EEA, Germany. 28 p. Hall F.C Ground-based photographic monitoring Gen. Tech. Rep. PNW-GTR-503. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Region, Natural Resources, Portland, Oregon. 340 p. Jongman R.H.G., C.J.F. Ter Braak and O.F.R. van Tongeren Data analysis in community and landscape ecology. Cambridge University Press, Cambridge. 298 p. Ordonez, J.L., R. Molowny-Horas and J. Retana A model of the recruitment of Pinus nigra from unburned edges after large wildfires. Ecological Modelling 197: Sandmann H Mapping forest structure of dry montane forest landscapes: A costeffective three-stage sampling design for characterizing disturbance dynamics and stand development. In Neuenschwander L. F. and K. C. Ryan (eds.), Joint Fire Science Conference and Workshop. Joint Fire Science Program, Boise, Idaho. 11 p. Scholz O., N. Gaylor and K. Erickson A monitoring baseline for a forest restoration project on Galiano Island. In Seaton R. (ed.), Restoration in the Rainshadow, Proceedings of the 2005 SER-BC Annual Conference. The Society for Ecological Restoration - British Columbia, Galiano Island, BC 14 p. Vallauri D., J. Aronson, N. Dudley and R. Vallejo Monitoring and evaluating forest restoration success. In: Mansourian S., D. Vallauri and N. Dudley (eds.). Forest restoration in landscapes: beyond planting trees. Springer New York, New York. Αναγνωστοπούλου Μ (υπεύθυνη έκδοσης). Οδηγός παρακολούθησης περιοχών του δικτύου "Φύση 2000". Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων. Θεσσαλονίκη. 163 σελ. Αριανούτσου, Μ., Δ. Καζάνης, Ι. Μπαζός, Ι. Κόκκορης, Α. Χριστοπούλου and Π. Κωνσταντινίδης-Γεωργίου Βιλογικοί δείκτες κατάστασης διατήρησης καμένων κοινοτήτων σε ορεινά δασικά οικοσυστήματα της Πελοποννήσου. 99 p. Δημόπουλος Π., E. Bergmeier, Κ. Θεοδωρόπουλος, P. Fischer και M. Τσιαφούλη Οδηγός παρακολούθησης τύπων οικοτόπων και φυτικών ειδών στις περιοχές δικτύου 23

25 Natura 2000 με φορείς διαχείρισης στην Ελλάδα. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, Αγρίνιο. Θεοδωρόπουλος Κ Παρακολούθηση σε επίπεδο οικοτόπων. Σε: Αναγνωστοπούλου Μ. (Υπεύθυνη έκδοσης.). Οδηγός παρακολούθησης περιοχών του Δικτύου "Φύση 20θ0". Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων. Θεσσαλονίκη. Κακούρος Π., Α. Αποστολάκης και Σ. Ντάφης Έκθεση αποτίμησης των επιπτώσεων της πυρκαγιάς του 2007 στον τύπο οικοτόπου «(Υπο)Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα» του Πάρνωνα (GR ). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων, Θεσσαλονίκη. 53 σελ. Κακούρος Π Πρόταση για την αποκατάσταση των δασών μαύρης πεύκης που επλήγησαν από πυρκαγιές στον Πάρνωνα (GR ). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων. Θέρμη. 24

26 Παράρτημα 25

27 Έργο LIFE PINUS Έντυπο περιγραφής θέσης δειγματοληπτικής επιφάνειας Συντάκτης Τύπος οικοτόπου (κωδικός Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ & Ονομασία) ΘΕΣΗ «(Υπο)Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά είδη μαύρης πεύκης» με κωδικό 9530 Μπαούτι Ημερομηνία εγκατάστασης 16/9/2009 Κωδικός επιφάνειας Ε1 Συντεταγμένες (κέντρο επιφάνειας) ΕΓΣΑ x y / φ λ , ,5883 Υπερθαλάσσιο ύψος 900 Ορεογραφική διαμόρφωση (Ράχη, Πλαγιά, Κοίλωμα, Επίπεδο) Ρ Έκθεση (8 βάθμια) ΒΑ Κλίση (μοίρες) 0-10 Υπόστρωμα Φυλλίτες, σχιστόλιθοι, χαλαζίτες Σκαρίφημα θέσης επιφάνειας

28 Έργο LIFE PINUS Δορυφορικές εικόνες θέσης επιφάνειας πριν και μετά την πυρκαγιά GoogleEarth (πριν) Εικόνα IKONOS (μετά) Φωτογραφίες επιφάνειας Λήψη από γωνία*4 Λήψη από γωνία 4 jita g ß * S.. Λήψη από γωνία 4-3 Λήψη από την απέναντι πλαγιά * Με βάση το σκαρίφημα. Σε περίπτωση λήψης ανάμεσα στις κορυφές σημειώνεται π.χ Για φωτογραφίες που ελήφθησαν από το εσωτερικό της επιφάνειας σημειώνεται η ένδειξη ε και η κοντινότερη κορυφή ή πλευρά όπως και στην φωτογράφηση εκτός επιφάνειας.

29 Έργο LIFE PINUS Έντυπο περιγραφής θέσης δειγματοληπτικής επιφάνειας/τομής Συντάκτης Τύπος οικοτόπου (κωδικός Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ & Ονομασία) ΘΕΣΗ «(Υπο)Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά είδη μαύρης πεύκης» με κωδικό 9530 Μπαούτι Ημερομηνία εγκατάστασης 16/9/2009 Κωδικός επιφάνειας Ε2 Συντεταγμένες (κέντρο επιφάνειας) ΕΓΣΑ x y / φ λ , ,5890 Υπερθαλάσσιο ύψος 908 Ορεογραφική διαμόρφωση (Ράχη, Πλαγιά, Κοίλωμα, Επίπεδο) Π Έκθεση (8 βάθμια) Δ Κλίση (μοίρες) Υπόστρωμα Δολομίτες, δολομιτικοί ασβεστόλιθοι Σκαρίφημα θέσης επιφάνειας

30 Έργο LIFE PINUS Δορυφορικές εικόνες θέσης επιφάνειας πριν και μετά την πυρκαγιά GoogleEarth (πριν) Εικόνα IKONOS (μετά) Φωτογραφίες επιφάνειας K Λήψη από γωνία 3 Λήψη από την επιφάνεια Ε01 * Με βάση το σκαρίφημα. Σε περίπτωση λήψης ανάμεσα στις κορυφές σημειώνεται π.χ Για φωτογραφίες που ελήφθησαν από το εσωτερικό της επιφάνειας σημειώνεται η ένδειξη ε και η κοντινότερη κορυφή ή πλευρά όπως και στην φωτογράφηση εκτός επιφάνειας.

31 Έργο LIFE PINUS Έντυπο περιγραφής θέσης δειγματοληπτικής επιφάνειας Συντάκτης Τύπος οικοτόπου (κωδικός Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ & Ονομασία) ΘΕΣΗ «(Υπο)Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά είδη μαύρης πεύκης» με κωδικό 9530 Μπαούτι Ημερομηνία εγκατάστασης 16/9/2009 Κωδικός επιφάνειας Ε3 Συντεταγμένες (κέντρο επιφάνειας) ΕΓΣΑ x y / φ λ , ,5886 Υπερθαλάσσιο ύψος 900 Ορεογραφική διαμόρφωση (Ράχη, Πλαγιά, Κοίλωμα, Επίπεδο) Π Έκθεση (8 βάθμια) ΒΔ Κλίση (μοίρες) Υπόστρωμα Δολομίτες, δολομιτικοί ασβεστόλιθοι Σκαρίφημα θέσης επιφάνειας Π 1

32 Έργο LIFE PINUS * Με βάση το σκαρίφημα. Σε περίπτωση λήψης ανάμεσα στις κορυφές σημειώνεται π.χ Για φωτογραφίες που ελήφθησαν από το εσωτερικό της επιφάνειας σημειώνεται η ένδειξη ε και η κοντινότερη κορυφή ή πλευρά όπως και στην φωτογράφηση εκτός επιφάνειας.

33 Έργο LIFE PINUS Έντυπο περιγραφής θέσης δειγματοληπτικής επιφάνειας Συντάκτης Σπύρος Ντάφης, Πέτρος Κακούρος Τύπος οικοτόπου (κωδικός Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ & «(Υπο)Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά είδη μαύρης πεύκης» με κωδικό 9530 Ονομασία) ΘΕΣΗ Σανιδάκι Ημερομηνία εγκατάστασης 16/9/2009 Κωδικός επιφάνειας Ε4 Συντεταγμένες (κέντρο επιφάνειας) ΕΓΣΑ x y / φ λ , ,5882 Υπερθαλάσσιο ύψος 1266 Ορεογραφική διαμόρφωση (Ράχη, Πλαγιά, Κοίλωμα, Επίπεδο) Π Έκθεση (8 βάθμια) Β Κλίση (μοίρες) Υπόστρωμα Φυλλίτες, σχιστόλιθοι, χαλαζίτες Σκαρίφημα θέσης επιφάνειας

34 Έργο LIFE PINUS * Με βάση το σκαρίφημα.

35 Έργο LIFE PINUS Έντυπο περιγραφής θέσης δειγματοληπτικής επιφάνειας Συντάκτης Σπύρος Ντάφης, Πέτρος Κακούρος Τύπος οικοτόπου (κωδικός Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ & «(Υπο)Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά είδη μαύρης πεύκης» με κωδικό 9530 Ονομασία) ΘΕΣΗ Σανιδάκι Ημερομηνία εγκατάστασης 16/9/2009 Κωδικός επιφάνειας Ε5 Συντεταγμένες (κέντρο επιφάνειας) ΕΓΣΑ x y / φ λ , , ,5886 Υπερθαλάσσιο ύψος 1264 Ορεογραφική διαμόρφωση (Ράχη, Πλαγιά, Κοίλωμα, Επίπεδο) Π Έκθεση (8 βάθμια) Β Κλίση (μοίρες) Υπόστρωμα Φυλλίτες, σχιστόλιθοι, χαλαζίτες Σκαρίφημα θέσης επιφάνειας

36 * Με βάση το σκαρίφημα. Σε περίπτωση λήψης ανάμεσα στις κορυφές σημειώνεται π.χ Για φωτογραφίες που ελήφθησαν από το εσωτερικό της επιφάνειας σημειώνεται η ένδειξη ε και η κοντινότερη κορυφή ή πλευρά όπως και στην φωτογράφηση εκτός επιφάνειας.

37 Έργο LIFE PINUS Έντυπο περιγραφής θέσης δειγματοληπτικής επιφάνειας Συντάκτης Σπύρος Ντάφης, Πέτρος Κακούρος Τύπος οικοτόπου (κωδικός Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ & «(Υπο)Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά είδη μαύρης πεύκης» με κωδικό 9530 Ονομασία) ΘΕΣΗ Σανιδάκι Ημερομηνία εγκατάστασης 16/9/2009 Κωδικός επιφάνειας Ε6 Συντεταγμένες (κέντρο επιφάνειας) ΕΓΣΑ x y / φ λ , ,5876 Υπερθαλάσσιο ύψος 1278 Ορεογραφική διαμόρφωση (Ράχη, Πλαγιά, Κοίλωμα, Επίπεδο) Π Έκθεση (8 βάθμια) ΒΔ Κλίση μοίρες 0-10 Υπόστρωμα Φυλλίτες, σχιστόλιθοι, χαλαζίτες Σκαρίφημα θέσης επιφάνειας

38 Έργο LIFE PINUS Δορυφορικές εικόνες θέσης επιφάνειας πριν και καγιά Λήψη προς την αρχή της επιφάνειας (γωνία* 4) * Με βάση το σκαρίφημα. Λήψη προς το τέλος της επιφάνειας

39 Έργο LIFE PINUS Έντυπο περιγραφής θέσης δειγματοληπτικής επιφάνειας Συντάκτης Σπύρος Ντάφης, Πέτρος Κακούρος Τύπος οικοτόπου (κωδικός Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ & «(Υπο)Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά είδη μαύρης πεύκης» με κωδικό 9530 Ονομασία) ΘΕΣΗ Σανιδάκι Ημερομηνία εγκατάστασης 16/9/2009 Κωδικός επιφάνειας Ε8 Συντεταγμένες (κέντρο επιφάνειας) ΕΓΣΑ x y / φ λ , ,5907 Υπερθαλάσσιο ύψος 1248 Ορεογραφική διαμόρφωση (Ράχη, Πλαγιά, Κοίλωμα, Επίπεδο) Π Έκθεση (8 βάθμια) Δ Κλίση (μοίρες) Υπόστρωμα Φυλλίτες, σχιστόλιθοι, χαλαζίτες Σκαρίφημα της θέσης της επιφάνειας

40 Έργο LIFE PINUS Δορυφορικές εικόνες θέσης τομής πριν και μετά την πυρκαγιά GoogleEarth (πριν) -Google Εικόνα IKONOS (μετά)

41 Έργο LIFE PINUS Έντυπο περιγραφής θέσης δειγματοληπτικής επιφάνειας Συντάκτης Σπύρος Ντάφης, Πέτρος Κακούρος Τύπος οικοτόπου (κωδικός Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ & «(Υπο)Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά είδη μαύρης πεύκης» με κωδικό 9530 Ονομασία) ΘΕΣΗ Λαζίκια Ημερομηνία εγκατάστασης 16/9/2009 Κωδικός επιφάνειας Ε9 Συντεταγμένες (κέντρο επιφάνειας) ΕΓΣΑ x y / φ λ , ,5857 Υπερθαλάσσιο ύψος Ορεογραφική διαμόρφωση (Ράχη, Πλαγιά, Κοίλωμα, Επίπεδο) Π Έκθεση (8 βάθμια) ΝΔ Κλίση (μοίρες) Υπόστρωμα Φυλλίτες, σχιστόλιθοι, χαλαζίτες, μετακροκαλοπαγή, μάρμαρα Σκαρίφημα θέσης επιφάνειας

42 Φωτογραφίες επιφάνειας

43 Έργο LIFE PINUS Έντυπο περιγραφής θέσης δειγματοληπτικής επιφάνειας Συντάκτης Σπύρος Ντάφης, Πέτρος Κακούρος Τύπος οικοτόπου (κωδικός Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ & «(Υπο)Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά είδη μαύρης πεύκης» με κωδικό 9530 Ονομασία) ΘΕΣΗ Λαζίκια Ημερομηνία εγκατάστασης 16/9/2010 Κωδικός επιφάνειας Ε10 Συντεταγμένες (κέντρο επιφάνειας) ΕΓΣΑ x y / φ λ , ,5855 Υπερθαλάσσιο ύψος 1166 Ορεογραφική διαμόρφωση (Ράχη, Πλαγιά, Κοίλωμα, Επίπεδο) Π Έκθεση (8 βάθμια) Ν Κλίση (μοίρες) Υπόστρωμα Φυλλίτες, σχιστόλιθοι, χαλαζίτες, μετακροκαλοπαγή, μάρμαρα Σκαρίφημα θέσης επιφάνειας

44 Έργο LIFE PINUS Δορυφορικές εικόνες επιφάνειας πριν και μετά τ Λήψη προς την αρχή της επιφάνειας * Με βάση το σκαρίφημα. Λήψη προς το τέλος της επιφάνειας (γωνία* 2)

45 Έργο LIFE PINUS Έντυπο περιγραφής θέσης δειγματοληπτικής επιφάνειας Συντάκτης Πέτρος Κακούρος Τύπος οικοτόπου (κωδικός Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ & «(Υπο)Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά είδη μαύρης πεύκης» με κωδικό 9530 Ονομασία) ΘΕΣΗ Σανιδάκι Ημερομηνία εγκατάστασης 22/6/2011 Κωδικός επιφάνειας Ε1^ Συντεταγμένες (κέντρο επιφάνειας) ΕΓΣΑ x y / φ λ , ,5866 Υπερθαλάσσιο ύψος 1170 Ορεογραφική διαμόρφωση (Ράχη, Πλαγιά, Κοίλωμα, Επίπεδο) Π Έκθεση (8 βάθμια) Δ Κλίση (μοίρες) 0-10 Υπόστρωμα Φυλλίτες, σχιστόλιθοι, χαλαζίτες Σκαρίφημα θέσης επιφάνειας

46 Έργο LIFE PINUS Δορυφορικές εικόνες θέσης επιφ άνεια πριν και μετά την πυρκαγιά Ο GoogleEarth (πριν) Εικόνα IKONOS (μετά)

47 Έργο LIFE PINUS Έντυπο περιγραφής θέσης δειγματοληπτικής επιφάνειας Συντάκτης Σπύρος Ντάφης, Πέτρος Κακούρος Τύπος οικοτόπου (κωδικός Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ & «(Υπο)Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά είδη μαύρης πεύκης» με κωδικό 9530 Ονομασία) ΘΕΣΗ Σανιδάκι Ημερομηνία εγκατάστασης 16/9/2009 Κωδικός επιφάνειας Ε12 Συντεταγμένες (κέντρο επιφάνειας) ΕΓΣΑ x y / φ λ , ,128 37, , Υπερθαλάσσιο ύψος 1252 Ορεογραφική διαμόρφωση (Ράχη, Πλαγιά, Κοίλωμα, Επίπεδο) Π Έκθεση (8 βάθμια) ΝΔ Κλίση (μοίρες) Υπόστρωμα Φυλλίτες, σχιστόλιθοι, χαλαζίτες Σκαρίφημα θέσης επιφάνειας

48 Φωτογραφίες επιφάνειας * Με βάση το σκαρίφημα. Σε περίπτωση λήψης ανάμεσα στις κορυφές σημειώνεται π.χ. 1-2.

49 Έργο LIFE PINUS Έντυπο περιγραφής θέσης δειγματοληπτικής επιφάνειας Συντάκτης Πέτρος Κακούρος Τύπος οικοτόπου (κωδικός Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ & «(Υπο)Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά είδη μαύρης πεύκης» με κωδικό 9530 Ονομασία) ΘΕΣΗ Σανιδάκι Ημερομηνία εγκατάστασης 22/6/2011 Κωδικός επιφάνειας Ε13ο Συντεταγμένες (κέντρο επιφάνειας) ΕΓΣΑ x y / φ λ , ,5900 Υπερθαλάσσιο ύψος 1160 Ορεογραφική διαμόρφωση (Ράχη, Πλαγιά, Κοίλωμα, Επίπεδο) Π Έκθεση (8 βάθμια) Α Κλίση (μοίρες) Υπόστρωμα Φυλλίτες, σχιστόλιθοι, χαλαζίτες Σκαρίφημα θέσης τομής

50

51 Έργο LIFE PINUS Έντυπο περιγραφής θέσης δειγματοληπτικής επιφάνειας Συντάκτης Πέτρος Κακούρος Τύπος οικοτόπου (κωδικός Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ & «(Υπο)Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά είδη μαύρης πεύκης» με κωδικό 9530 Ονομασία) ΘΕΣΗ Σανιδάκι Ημερομηνία εγκατάστασης 18/1/2010 Κωδικός επιφάνειας Ε14 Συντεταγμένες (κέντρο επιφάνειας) ΕΓΣΑ x y / φ λ , ,5855 Υπερθαλάσσιο ύψος 1260 Ορεογραφική διαμόρφωση (Ράχη, Πλαγιά, Κοίλωμα, Επίπεδο) Π Έκθεση (8 βάθμια) ΒΑ Κλίση (μοίρες) Υπόστρωμα Φυλλίτες, σχιστόλιθοι, χαλαζίτες Σκαρίφημα θέσης επιφάνειας

52

Η παρούσα μελέτη μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr.

Η παρούσα μελέτη μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr. Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» (www.parnonaslife.gr) που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα παρακολούθησης τεχνητής αποκατάστασης στον

Αποτελέσματα παρακολούθησης τεχνητής αποκατάστασης στον Έργο Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» NATURA 20 0 0 Αποτελέσματα παρακολούθησης τεχνητής αποκατάστασης στον Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα μελέτη μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr.

Η παρούσα μελέτη μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr. 1 Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» (www.parnonaslife.gr) που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα παρακολούθησης φυσικής αναγέννησης μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα για το έτος 2011

Αποτελέσματα παρακολούθησης φυσικής αναγέννησης μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα για το έτος 2011 Έργο Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pin us nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» NATURA 2000 Αποτελέσματα παρακολούθησης φυσικής αναγέννησης μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα παρακολούθησης φυσικής αναγέννησης μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα για το έτος 2012

Αποτελέσματα παρακολούθησης φυσικής αναγέννησης μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα για το έτος 2012 Έργο Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» NATURA 2000 Αποτελέσματα παρακολούθησης φυσικής αναγέννησης μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς της 23/8/2007 στο Πάρνωνα

Α. Οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς της 23/8/2007 στο Πάρνωνα Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» (www.parnonaslife.gr) που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Α. Οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς της 23/8/2007 στο Πάρνωνα

Α. Οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς της 23/8/2007 στο Πάρνωνα Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» (www.parnonaslife.gr) που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Εγκατάσταση και αποτελέσματα παρακολούθησης της φυσικής και τεχνητής αποκατάστασης των δασών μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα, προοπτικές έρευνας και τεκμηρίωσης Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς στα δάση μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα Η προσέγγιση για την αποκατάστασή τους

Αποτίμηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς στα δάση μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα Η προσέγγιση για την αποκατάστασή τους LIFE07 NAT/GR/000286 PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης Αποτίμηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς στα δάση μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα Η προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης.

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης. LIFE07 NAT/GR/000286 PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης www.parnonaslife.gr Δρ. Πέτρος Κακούρος petros@ekby.gr Η πυρκαγιά Η θέση της πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Οι δράσεις αποκατάστασης του καμένου δάσους μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα.

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Οι δράσεις αποκατάστασης του καμένου δάσους μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα. LIFE07 NAT/GR/000286 PINUS Οι δράσεις αποκατάστασης του καμένου δάσους μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα www.parnonaslife.gr Δρ. Πέτρος Κακούρος petros@ekby.gr Η πυρκαγιά Η θέση της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

LIFE PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα μέσω μιας δομημένης προσέγγισης

LIFE PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα μέσω μιας δομημένης προσέγγισης LIFE PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα μέσω μιας δομημένης προσέγγισης Εταίροι, διάρκεια και προϋπολογισμός Έναρξη έργου 1/1/2009 Oλοκλήρωση 30/6/2013 To έργο έχει προϋπολισμό 3,035,791.00

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης.

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης. LIFE07 NAT/GR/000286 PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης www.parnonaslife.gr Δρ. Πέτρος Κακούρος petros@ekby.gr Εταίροι και προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

LIFE PINUS Η δομημένη προσέγγιση για την αποκατάσταση των καμένων δασών μαύρης πεύκης

LIFE PINUS Η δομημένη προσέγγιση για την αποκατάσταση των καμένων δασών μαύρης πεύκης LIFE PINUS Η δομημένη προσέγγιση για την αποκατάσταση των καμένων δασών μαύρης πεύκης Τα δάση μαύρης πεύκης στην Ευρώπη, την Ελλάδα και τον Πάρνωνα Pinus nigra subsp. nigra var. caramanica Στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης.

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης. LIFE07 NAT/GR/000286 PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης www.parnonaslife.gr Δρ. Πέτρος Κακούρος petros@ekby.gr Εταίροι και προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ως πλήρης αναφορά της παρούσας μελέτης προτείνεται:

Ως πλήρης αναφορά της παρούσας μελέτης προτείνεται: 1 2 Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» (www.parnonaslife.gr) που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 Συντεταγμένες (κέντρο επιφάνειας) ΕΓΣΑ x y / φ λ

Ε1 Συντεταγμένες (κέντρο επιφάνειας) ΕΓΣΑ x y / φ λ Έντυπο καταγραφής δεδομένων βλάστησης δειγματοληπτικών επιφανειών Συντάκτης Σπύρος Ντάφης, Πέτρος Κακούρος Τύπος οικοτόπου (κωδικός Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ & «(Υπο)Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά είδη μαύρης

Διαβάστε περισσότερα

Ως πλήρης αναφορά της παρούσας μελέτης προτείνεται:

Ως πλήρης αναφορά της παρούσας μελέτης προτείνεται: Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» (www.parnonaslife.gr) που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 Η

Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 Η Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 Η 1 H παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006)

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων

Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων Μ. Αριανούτσου, Δρ. Καζάνης Δημήτρης Τομέας Οικολογίας - Ταξινομικής Τομέας Οικολογίας -Τμήμα Βιολογίας Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα μελέτη μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr.

Η παρούσα μελέτη μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr. Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» (www.parnonaslife.gr) που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Πάρνηθας. Ομάδα έργου: Γ. Ζαρείφης Ηλ. Ντούφας Γ. Πόθος Κ.

Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Πάρνηθας. Ομάδα έργου: Γ. Ζαρείφης Ηλ. Ντούφας Γ. Πόθος Κ. Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Πάρνηθας Ομάδα έργου: Γ. Ζαρείφης Ηλ. Ντούφας Γ. Πόθος Κ. Ψαρρή Σεμινάριο Κατάρτισης Δασικών Υπηρεσιών 18-19 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ως πλήρης αναφορά της παρούσας μελέτης προτείνεται:

Ως πλήρης αναφορά της παρούσας μελέτης προτείνεται: 1 2 Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» (www.parnonaslife.gr) που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση των δασών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής

Η παρακολούθηση των δασών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Η παρακολούθηση των δασών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Γιώργος Πουλής, Δασολόγος M.Sc. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων Διάρθρωση της παρουσίασης Σχεδιασμός ενός προγράμματος παρακολούθησης Η

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του έργου LIFE PINUS

Οι δράσεις πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του έργου LIFE PINUS Οι δράσεις πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του έργου LIFE PINUS Συνάντηση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου LIFE PINUS Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού Σπάρτη 15 Μαΐου 2013 Οι δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 Η

Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 Η Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 Η 1 H παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006)

Διαβάστε περισσότερα

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Π. Κακούρος Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), (60394) 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα έκθεση μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr.

Η παρούσα έκθεση μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr. 0 Η έκθεση αυτή συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» (www.parnonaslife.gr) που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini -ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini 18 Ιουλίου 2014, Βορόκληνη Το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου, την

Διαβάστε περισσότερα

"Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης"

Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ B Δράση B1 ΕB1.1. Λήψη δορυφορικών εικόνων & αναγνώριση της σύνθεσης των καλλιεργειών ΠB1.1 Τεχνική Έκθεση Τόμος Ι: «Σύνθεση καλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 2 Σεπτέμβριος 2015 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόμενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια επιλογής σκοπών και μέτρων μεταπυρικής διαχέιρισης των δασών μαύρηςπεύκηςμεβάσητηνεπιστήμη της Οικολογίας. Μαργαρίτα Αριανούτσου

Κριτήρια επιλογής σκοπών και μέτρων μεταπυρικής διαχέιρισης των δασών μαύρηςπεύκηςμεβάσητηνεπιστήμη της Οικολογίας. Μαργαρίτα Αριανούτσου Κριτήρια επιλογής σκοπών και μέτρων μεταπυρικής διαχέιρισης των δασών μαύρηςπεύκηςμεβάσητηνεπιστήμη της Οικολογίας Μ. Αριανούτσου, Μαργαρίτα Αριανούτσου Τομέας Οικολογίας - Ταξινομικής Τομέας Οικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: Μελέτη οργάνωσης εκθεσιακού χώρου Κέντρου Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Μελέτη Οργάνωσης και Διοίκησης του Κέντρου Πληροφόρησης του Εθνικού Δρυμού

Διαβάστε περισσότερα

Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα

Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα Ανθρωπογενείς επιδράσεις Κλιματική αλλαγή Μεταβολές πυρικών καθεστώτων Κώστας Δ. Καλαμποκίδης Καθηγητής Παν. Αιγαίου Περίγραμμα 1.0 Δασικά Οικοσυστήματα: επαναπροσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Συνάντηση 18 εκεµβρίου 2014, Αθήνα

Τελική Συνάντηση 18 εκεµβρίου 2014, Αθήνα Προσαρµογήτης ιαχείρισηςτων ασώνστηνκλιµατικήαλλαγήστηνελλάδα: ασαρχείο Σπάρτης Οµάδαέργου: ΖάκκαςΓεώργιος ασολόγος, ΣηµάδηΠαναγιώτα ασολόγος, Βουλουµάνος Παναγιώτης ασοπόνος, Βουραντώνης Σαράντος ασολόγος

Διαβάστε περισσότερα

AdaptFor Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα

AdaptFor Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση 2008 AdaptFor Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα Βασιλική Χρυσοπολίτου Δήμητρα Κεμιτζόγλου 13.12.2010, Αθήνα Δήμητρα Κεμιτζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου

Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου Στο πλαίσιο του έργου «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE Περιβαλλοντική Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 3 Σεπτέμβριος 2016 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόμενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΩΝΑ & ΟΙ ΚΑΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΤΗΣ 23/08/2007

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΩΝΑ & ΟΙ ΚΑΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΤΗΣ 23/08/2007 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων Συνάντηση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου LIFE PINUS Τίτλος παρουσίασης:

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας

Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας Ομάδα έργου: Παναγιώτης Πουλιανίδης, Αναστασία Κάκια, Φωτεινή Πελεκάνη Σεμινάριο Κατάρτισης Δασικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αναδάσωση. Εισαγωγή. Το δάσος. Η φωτιά. Αναδάσωση: φυσική ή τεχνητή;

Αναδάσωση. Εισαγωγή. Το δάσος. Η φωτιά. Αναδάσωση: φυσική ή τεχνητή; Αναδάσωση. Αναδάσωση: φυσική ή τεχνητή; Εισαγωγή Το δάσος Τα δάση δεν αποτελούν απλώς ένα σύνολο δένδρων και θάµνων, αλλά πλούσια οικοσυστήµατα µε πολλά είδη φυτών και ζώων, που αλληλοσυνδέονται µε πολύπλοκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΔΡΑΣΗ 2: Παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων Παραδοτέο: Έκθεση των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

(Δράση F.2 - Παρακολούθηση Έργου)

(Δράση F.2 - Παρακολούθηση Έργου) Συνεργαζόμενοι Φορείς ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Πρωτόκολλο Παρακολούθησης Έργου (Δράση F.2 - Παρακολούθηση Έργου) Ανδρέου Μ. & Καδής Κ. Λευκωσία Νοέμβριος 2013 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικότοπων προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας με οικολογικά κριτήρια τη μεταπυρική διαχείριση των δασών μας

Σχεδιάζοντας με οικολογικά κριτήρια τη μεταπυρική διαχείριση των δασών μας Σχεδιάζοντας με οικολογικά κριτήρια τη μεταπυρική διαχείριση των δασών μας Μαργαρίτα Αριανούτσου Φαραγγιτάκη Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ http://uaeco.biol.uoa.gr ΕΚΒΥ 19/11/2014 Τα πλέον επιρρεπή στη φωτιά δασικά

Διαβάστε περισσότερα

-1- Π = η απόλυτη παράλλαξη του σημείου με το γνωστό υψόμετρο σε χιλ.

-1- Π = η απόλυτη παράλλαξη του σημείου με το γνωστό υψόμετρο σε χιλ. -1- ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Η γνώση των υψομέτρων διαφόρων σημείων μιας περιοχής είναι πολλές φορές αναγκαία για ένα δασοπόνο. Η χρησιμοποίηση φωτογραμμετρικών μεθόδων με τη βοήθεια αεροφωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ A1 : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΡΑΣΗ A1 : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ LIFE11 NAT/GR/1014: FOROPENFORESTS Διατήρηση Δασών και Δασικών Ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας ΔΡΑΣΗ A1 : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β.

Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β. Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β. Πίνδος) Τα δάση μαύρης πεύκης: ένα πολύτιμο φυσικό απόθεμα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα μελέτη μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr

Η παρούσα μελέτη μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr 1 Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» (www.parnonaslife.gr) που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΜΑΖΟΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΛΕΠΙΟ ΠΕΥΚΗ (PINUS HALEPENSIS) ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΪΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΜΑΖΟΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΛΕΠΙΟ ΠΕΥΚΗ (PINUS HALEPENSIS) ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΪΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΜΑΖΟΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΛΕΠΙΟ ΠΕΥΚΗ (PINUS HALEPENSIS) ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΪΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Αγγελάκη Ειρήνη Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Κιτικίδου Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 NAT/CY/000453. Δράση Γ.3: Παρακολούθηση των Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών. Παραδοτέο: Βάση δεδομένων παρακολούθησης / Διαγραμματικά μοντέλα

LIFE08 NAT/CY/000453. Δράση Γ.3: Παρακολούθηση των Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών. Παραδοτέο: Βάση δεδομένων παρακολούθησης / Διαγραμματικά μοντέλα LIFE08 NAT/CY/000453 Δράση Γ.3: Παρακολούθηση των Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών Παραδοτέο: Βάση δεδομένων παρακολούθησης / Διαγραμματικά μοντέλα PLANT-NET CY Ιούνιος 2013 Το παρόν κείμενο ετοιμάστηκε από τη Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία

ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία 1 η Άσκηση Έρευνα στο πεδίο - Οργάνωση πειράματος Μέθοδοι Δειγματοληψίας Εύρεση πληθυσμιακής

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική παρακολούθηση βιοτόπων

Επιστημονική παρακολούθηση βιοτόπων Επιστημονική παρακολούθηση βιοτόπων Επιστημονική παρακολούθηση βιοτόπων Τύποι προγραμμάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης 1) Μακρόχρονες έρευνες 2) Παρακολούθηση προσαρμοζόμενης διαχείρισης 3) Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 NAT/CY/ Δράση Γ.5: Εμπλουτισμός των πληθυσμών των υπό μελέτη ειδών

LIFE08 NAT/CY/ Δράση Γ.5: Εμπλουτισμός των πληθυσμών των υπό μελέτη ειδών LIFE08 NAT/CY/000453 Δράση Γ.5: Εμπλουτισμός των πληθυσμών των υπό μελέτη ειδών Παραδοτέο: Έκθεση για τον Εμπλουτισμό των Πληθυσμών των Υπό Μελέτη Ειδών PLANT-NET CY Ιούνιος 2013 Περιεχόμενα I. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ. Χειμερινό εξάμηνο

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ. Χειμερινό εξάμηνο ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ Χειμερινό εξάμηνο 2009 2010 Κ. Ποϊραζίδης Δομή του Τοπίου ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2 ΔΟΜΗ του ΤΟΠΙΟΥ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΟΜΗ του ΤΟΠΙΟΥ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Την επόμενη μέρα από τη μεγάλη φωτιά, εξερευνήσαμε τη μαυρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο LIFE+ AdaptFor

Το Έργο LIFE+ AdaptFor Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Το Έργο LIFE+ AdaptFor Βασιλική Χρυσοπολίτου, ΕΚΒΥ 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη Το Έργο LIFE+ AdaptFor πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία

Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία Έκδοση: Ελληνική Οικολογική Εταιρεία Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Γ. Δημητρακόπουλος, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Δομή της παρουσίασης.

Δομή της παρουσίασης. Το μέλλον των δασών Δομή της παρουσίασης. Γιατί καίγονται τα δάση μας; Πως καίγονται τα δάση μας; Καίγονται όλα τα δάση μας; Ζημιά ή καταστροφή; Γιατί τόσο συχνά; Φυσική ή τεχνητή αποκατάσταση; Γιατί γιγαντώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ

Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ Η κλιματική αλλαγή (IPCC 2014 - AR5) Οι τελευταίες 3 δεκαετίες είναι οι θερμότερες από το 1850 και πιθανότατα οι θερμότερες των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα Junicoast. Τίτλος: Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και το Ν. Αιγαίο

Το πρόγραμμα Junicoast. Τίτλος: Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και το Ν. Αιγαίο Το πρόγραμμα Junicoast Τίτλος: Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και το Ν. Αιγαίο Εναρξη: 1-1-2009 Τέλος: 31-12-2012 Παράταση: 31-8-2013 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

2 nd AEGIS Technical Meeting and On-Site Visit in Mytilene, Greece

2 nd AEGIS Technical Meeting and On-Site Visit in Mytilene, Greece 2 nd AEGIS Technical Meeting and On-Site Visit in Mytilene, Greece Monday 4 Saturday 9 May 2015 Project title: Wildfire Prevention and Management Information System Page 1 of 5 Objectives 1. Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

13 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνική Βοτανική Εταιρεία 13 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Πρόγραμμα και Περιλήψεις Διοργάνωση Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Hellenic Botanical Society

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση 24/6/2013. Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση 24/6/2013. Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ Κ. Ποϊραζίδης Η ταξινόμηση εικόνας αναφέρεται στην ερμηνεία με χρήση υπολογιστή των τηλεπισκοπικών εικόνων. Παρόλο που ορισμένες διαδικασίες έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

9. Για την αντιµετώπιση της κατάστασης πρέπει να προωθηθεί άµεσα

9. Για την αντιµετώπιση της κατάστασης πρέπει να προωθηθεί άµεσα 1 Προς το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής Συνοπτική έκθεση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Πάρνηθα & Αττική και των µέτρων που πρέπει να ληφθούν (εν όψει της συζήτησης στο Π.Σ. για την Πάρνηθα)

Διαβάστε περισσότερα

On-line υπηρεσίες και προϊόντα τηλεπισκόπησης PREFER για την υποστήριξη της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών

On-line υπηρεσίες και προϊόντα τηλεπισκόπησης PREFER για την υποστήριξη της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών On-line υπηρεσίες και προϊόντα τηλεπισκόπησης PREFER για την υποστήριξη της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών Γ. Λεβεντάκης 1, G. Laneve 2, Λ. Γεωργακλής 1 και Δ. Διαγουρτάς 3 1 Kέντρο Μελετών Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

THA001 - Φραγμολίμνη Μαριών

THA001 - Φραγμολίμνη Μαριών THA001 - Φραγμολίμνη Μαριών Περιγραφή Η Φραγμολίμνη Μαριών βρίσκεται περίπου 2,2 χιλιόμετρα βορειανατολικά του ομώνυμου οικισμού του Δήμου Θάσου. Πρόκειται για ταμιευτήρα που προέκυψε με την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργασιών. «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργασιών. «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργασιών «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝV06: ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝV06: ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τα ενδεχόμενα προβλήματα αποκοπής επικοινωνίας δασικών εκτάσεων, τόπων φυσικού κάλλους ή άλλων σημαντικών οικοσυστημάτων. Η αποκοπή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ» «Χωρικά μοντέλα πρόβλεψης αναβλάστησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ο Πρόεδρος του Φορέα. Λ. Καμπάνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ο Πρόεδρος του Φορέα. Λ. Καμπάνης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανάπτυξης Κοινωφελών Έργων, φορέας υλοποίησης του έργου της αναδάσωσης καμένης δασικής έκτασης Αγ.Μαρίνας Ν. Μάκρης του Πεντελικού όρους, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε

Διαβάστε περισσότερα

CIFOR Japan CIFOR ,**0 -,**0 1 CIFOR

CIFOR Japan CIFOR ,**0 -,**0 1 CIFOR CIFOR Japan + +, -. / CIFOR CIFOR Japan,**0 -,**0 1 CIFOR Gen Takao : Is Satellite Imagery Really Useful for the Sustainable Forest Management? An Overview on the New CIFOR/Japan Project Sustainable Utilization

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση και ανάδειξη του παραποτάμιου δάσους Νέστου

Αποκατάσταση και ανάδειξη του παραποτάμιου δάσους Νέστου Αποκατάσταση και ανάδειξη του παραποτάμιου δάσους Νέστου ΝΕΣΤΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ ΔΑΣΟΣ Πρόγραμμα παρακολούθησης της αποκατάστασης της βλάστησης στο Παραποτάμιο Δάσους του Νέστου (2η έκδοση) Πέτρος Κακούρος

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Π. Μιχόπουλος Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ι Ε Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

«Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα»

«Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα» «Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα» Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ-Κύπρος 24/01/2015 Μηνάς Παπαδόπουλος Τομέας Πάρκων και Περιβάλλοντος Τμήμα Δασών ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Κουβέλης. Συντονιστής MedWet (Mediterranean Wetlands Initiative) Σύμβαση Ραμσαρ

Σπύρος Κουβέλης. Συντονιστής MedWet (Mediterranean Wetlands Initiative) Σύμβαση Ραμσαρ Σπύρος Κουβέλης Συντονιστής MedWet (Mediterranean Wetlands Initiative) Σύμβαση Ραμσαρ 1. Ramsar και Νερό 1.1 Γιατί η Σύμβαση Ραμσαρ χρειάζεται να ασχολείται με το Νερό? 1.2 Γιατί οι διαχειριστές Νερού

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγεγραμμένη καύση και αντίπυρ: Επιστημονική τεκμηρίωση

Προδιαγεγραμμένη καύση και αντίπυρ: Επιστημονική τεκμηρίωση Προδιαγεγραμμένη καύση και αντίπυρ: Επιστημονική τεκμηρίωση Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων e-mail: gxnrtc@fria.gr Το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη

Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη LIFE + AdaptFor Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα Δασικά οικοσυστήματα Καλλιόπη Ραδόγλου & Γαβριήλ Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή Διατριβή Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

του Στέργιου Γ. Βέργου καθηγητή

του Στέργιου Γ. Βέργου καθηγητή του Στέργιου Γ. Βέργου καθηγητή Κ α ρ δ ί τ σ α 2 0 0 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Οι δώδεκα ασκήσεις που περιγράφονται στις επόμενες σελίδες, είναι συνέχεια του σχετικού συμπληρώματος που περιέχεται στις σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Οικολογίας & Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Διδάσκων: Καθηγητής Παναγιώτης Δ. Δημόπουλος Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

2 o ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο LIFE10 NAT/CY/

2 o ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο LIFE10 NAT/CY/ 2 o ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ J U N I P E R C Y 1 www.junipercy.org.cy Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο LIFE10 NAT/CY/000717 Ιούνιος 2013 2 JUNIPERCY Το έργο με

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων του έργου GP-WIND Πάτρα 29 Σεπτεμβρίου 2011 Αιολικά Πάρκα Παναχαϊκού & Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Πιθανών Επιπτώσεων Κων/νος Γ. Κωνσταντακόπουλος, ΑΔΕΠ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

P L A N T - N E T C Y

P L A N T - N E T C Y P L A N T - N E T C Y Περιεχόμενα Εισαγωγή και στόχοι έργου 1 Μικρο-Αποθέματα Φυτών (ΜΑΦ) 1 Arabis kennedyae 2 Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis Centaurea akamantis 2 3 Ophrys kotschyi 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σε τοπικό και Εθνικό επίπεδο

Σε τοπικό και Εθνικό επίπεδο Σε τοπικό και Εθνικό επίπεδο Ένα παράδειγμα που μπορεί να γενικευτεί Στροφυλιά-Καλόγρια-Κοτύχι SCI Λιμνοθάλασσα Καλογριάς, Δάσος Στροφυλιάς και έλος Λαμίας, Άραξος (GR2320001) Λιμνοθάλασσα Κοτύχι, Μπρίνια

Διαβάστε περισσότερα

Βιολόγος- Μεταδιδάκτορας, Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ. 2

Βιολόγος- Μεταδιδάκτορας, Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ. 2 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ & ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Χριστοπούλου Α 1, Φύλλας ΝΜ 2, Αριανούτσου Μ 3 1 Βιολόγος- Μεταδιδάκτορας, Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΥ»

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΥ» «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΥ» ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ Σκοπός της εργασίας : Η διερεύνηση και σύσταση

Διαβάστε περισσότερα