Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3

4

5

6 Το ΕΚ σε αριθμούς Το ΕΚ είναι η μεγαλύτερη δημοκρατικά εκλεγμένη κοινοβουλευτική συνέλευση στον κόσμο. Κατωτέρω σας παραθέτουμε ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητές του κατά την νομοθετική περίοδο Έργο του ΕΚ Βάσει της διαδικασίας συναπόφασης, το ΕΚ εγκρίνει νομοθετικές πράξεις από κοινού με το Συμβούλιο Υπουργών. Κατά τη διάρκεια αυτής της νομοθετικής περιόδου το ΕΚ τροποποίησε και ενέκρινε 637 κείμενα συναπόφασης, εκ των οποίων τα 494 στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης, τα 140 στο στάδιο της δεύτερης ανάγνωσης και τα εναπομείναντα 23 στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Έως το Μάιο του 2009 οι Πρόεδροι του ΕΚ και του Συμβουλίου είχαν υπογράψει 404 κείμενα συναπόφασης τα οποία στη συνέχεια έγιναν νόμοι. Βάσει της διαδικασίας σύμφωνης γνώμης, το ΕΚ μπορεί είτε να εγκρίνει είτε να απορρίψει μια νομοθετική πράξη. Δεν μπορεί, όμως, να υιοθετήσει τροπολογίες. Η διαδικασία αυτή αφορά κυρίως σε διεθνείς συμφωνίες και την προσχώρηση νέων κρατών μελών. Την περίοδο το ΕΚ έκανε χρήση αυτής της διαδικασίας 63 φορές. Σύμφωνα με τη διαδικασία διαβούλευσης, το ΕΚ μπορεί να εκφράζει τη γνώμη του. Ωστόσο, την τελική απόφαση λαμβάνει το Συμβούλιο Υπουργών. Μέχρι στιγμής εφαρμόζεται σε τομείς, όπως η γεωργία, η φορολογία και η δικαιοσύνη. Το ΕΚ ψήφισε επί 633 εκθέσεων διαβούλευσης κατά την τρέχουσα νομοθετική περίοδο. Το ΕΚ καταρτίζει επίσης, από κοινού με το Συμβούλιο, τον προϋπολογισμό της ΕΕ αλλά και εγκρίνει τους λογαριασμούς της ("χορήγηση απαλλαγής"). Οι ευρωβουλευτές έλαβαν 216 τέτοιες αποφάσεις την περίοδο Το ΕΚ υιοθέτησε 660 εκθέσεις πρωτοβουλίας καθώς και 593 ψηφίσματα, μέσω των οποίων εξέφρασε τις θέσεις τους (μη δεσμευτικού χαρακτήρα) για θέματα που θεώρησε σημαντικά. 37 δε γραπτές δηλώσεις υπεγράφησαν από την πλειοψηφία του Σώματος είναι ο συνολικός αριθμός των κειμένων που ενέκρινε το ΕΚ στις συνόδους ολομέλειας κατά τη διάρκεια αυτής της νομοθετικής περιόδου. Από αυτά 1355 ήταν νομοθετικής φύσης. Κοινοβουλευτικές επιτροπές, πολιτικές ομάδες και μεμονωμένοι ευρωβουλευτές κατέθεσαν τροπολογίες, εκ των όποιων οι εγκρίθηκαν. Από τις τελευταίες οι αφορούσαν σε εκθέσεις συναπόφασης.

7 49 πανηγυρικές συνεδριάσεις έλαβαν χώρα, στο πλαίσιο των οποίων σημαντικές προσωπικότητες εκφώνησαν ομιλίες. Η συντομότερη ομιλία ήταν αυτή της Βασίλισσας Βεατρίκης της Ολλανδίας (19 λεπτά), ενώ η μακρύτερη αυτή της κολομβιανής πολιτικού Ίγκριντ Μπετανκούρ (50 λεπτά). Ευρωβουλευτές Το ΕΚ απαρτίζεται αυτή τη στιγμή από 736 ευρωβουλευτές, όπως προβλέπει η Συνθήκη της Νίκαιας. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ο αριθμός των ευρωβουλευτών θα είναι 751. Αν όμως τεθεί σε ισχύ κατά τη διάρκεια της αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου, τότε το ΕΚ θα διαθέτει, σε προσωρινή βάση και μέχρι το 2014, 754 μέλη. Η Γερμανία θα είναι η μόνη χώρα που "χάνει" ευρωβουλευτές βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας, παρότι θα της επιτραπεί να διατηρήσει τους 99 Ευρωβουλευτές της μέχρις της επόμενες ευρωεκλογές. Αυτό εξηγεί γιατί το Κοινοβούλιο ενδέχεται να διαθέτει 754 ευρωβουλευτές για μία μεταβατική περίοδο 5 ετών. Το προσωπικό του ΕΚ Από τον Μάιο του 2009 ο αριθμός των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων του ΕΚ έχει ως εξής: ΣΥΝΟΛΟ Λουξεμβούργο Άλλες Τοποθεσίες Οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία του προσωπικού: 60% γυναίκες, 40% άνδρες. 47 χρονών είναι η μέση ηλικία των μονίμων υπαλλήλων (50 των υπαλλήλων από τα παλαιά κράτη μέλη και 34 των υπαλλήλων από τα νέα κράτη μέλη). Η μεγαλύτερη Γενική Διεύθυνση είναι αυτή για τη Μετάφραση όπου απασχολείται πλέον του 1/5 (21,5%) του προσωπικού του ΕΚ. Αν στον αριθμό αυτό προστεθούν οι διερμηνείς και οι γλωσσομαθείς νομικοί, τότε μπορούμε να πούμε ότι το 1/3 των θέσεων εργασίας στο ΕΚ είναι γλωσσικής φύσης. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές απασχολούν 1510 κοινοβουλευτικούς συνεργάτες (στοιχεία Μαΐου 2009). Προϋπολογισμός του ΕΚ Ο προϋπολογισμός του ΕΚ για το 2009 ανέρχεται περίπου σε 1,53 δισ. ευρώ, ποσό που αναλογεί σε λίγο περισσότερα από 3 ευρώ ανά κάτοικο της ΕΕ. Από το ποσό αυτό 294 εκατ. θα δαπανηθούν για τα κτήρια και τον εξοπλισμό τους, 503 εκατ. για το προσωπικό (μόνιμο και έκτακτο), 190 εκατ. για τα έξοδα των ευρωβουλευτών, 185 εκατ. για τους κοινοβουλευτικούς τους συνεργάτες, και 101 εκατ. για την παροχή υπηρεσιών από εξωτερικές εταιρίες.

8 Κτήρια του ΕΚ Βάσει της απόφασης των κρατών μελών (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο), το ΕΚ διαθέτει 3 τόπους εργασίας: το (επίσημη έδρα), τις και το Λουξεμβούργο. Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τα κτήρια του ΕΚ: ΣΥΝΟΛΟ Λουξεμβούργο Αριθμός κτηρίων Επιφάνεια, μ Αίθουσες συνεδριάσεων (συμπεριλαμβανομένου του Ημικυκλίου) Διαπιστευμένοι εκπρόσωποι συμφερόντων και δημοσιογράφοι Οι διαπιστευμένοι εκπρόσωποι συμφερόντων στο ΕΚ είναι 4322 και εκπροσωπούν 1699 οργανώσεις (στοιχειά Μαΐου 2009). Επιπλέον, 1000 δημοσιογράφοι είναι διαπιστευμένοι στο σύνολο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ενώ περαιτέρω 100 είναι διαπιστευμένοι μόνο στο ΕΚ.

9

10

11

12 Διαδικασία συναπόφασης Ο μηχανισμός της διαδικασίας συναπόφασης Η διαδικασία συναπόφασης αποτελείται από τρία στάδια και δίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαίωμα αρνησικυρίας. Σε γενικές γραμμές, η διαδικασία αυτή εξελίσσεται κατά τον ακόλουθο τρόπο: Η Επιτροπή υποβάλλει μια πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Πρώτη ανάγνωση Το Κοινοβούλιο εγκρίνει, ενδεχομένως, τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής. Εάν το Κοινοβούλιο δεν εγκρίνει τροπολογίες και το Συμβούλιο κάνει επίσης δεκτή την πρόταση της Επιτροπής: η πράξη εγκρίνεται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία. Εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει τροπολογίες: Το Συμβούλιο εγκρίνει όλες τις τροπολογίες και δεν τροποποιεί κατ άλλον τρόπο την πρόταση της Επιτροπής: η πράξη εγκρίνεται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία. Το Συμβούλιο δεν εγκρίνει όλες τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου ή τις απορρίπτει: το Συμβούλιο υιοθετεί, με ειδική πλειοψηφία, μια "κοινή θέση" η οποία διαβιβάζεται στο Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο πρέπει να ενημερώσει διεξοδικά το Κοινοβούλιο σχετικά με τους λόγους που το οδήγησαν στην υιοθέτηση της κοινής θέσης. Η Επιτροπή ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με τη θέση της. Δεύτερη ανάγνωση Το Κοινοβούλιο μπορεί να κινηθεί κατά τρεις διαφορετικούς τρόπους, εντός προθεσμίας τριών μηνών: εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει την κοινή θέση ή δεν εκφράσει γνώμη εντός αυτού του τριμήνου, η πράξη θεωρείται ότι εγκρίθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση. εάν το Κοινοβούλιο, με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, απορρίψει την κοινή θέση, η πράξη θεωρείται ότι δεν εγκρίθηκε. εάν το Κοινοβούλιο, με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, εγκρίνει τροπολογίες στην κοινή θέση, το κείμενο διαβιβάζεται στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, η οποία διατυπώνει τη γνώμη της σχετικά με τις τροπολογίες αυτές. Στην τελευταία περίπτωση: είτε το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, εγκρίνει όλες τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου: η πράξη θεωρείται ότι εγκρίθηκε και υπογράφεται από τους Προέδρους του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είτε το Συμβούλιο ενημερώνει το Κοινοβούλιο ότι δεν εγκρίνει όλες τις τροπολογίες του στην κοινή θέση: ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζει, σε συμφωνία με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ημερομηνία και τόπο για την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής συνδιαλλαγής, εντός προθεσμίας έξι εβδομάδων. Τρίτη ανάγνωση Η επιτροπή συνδιαλλαγής, στην οποία συμμετέχουν τα μέλη του Συμβουλίου και αντίστοιχος αριθμός βουλευτών, εξετάζει την κοινή θέση που ψηφίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στη βάση των τροπολογιών του Κοινοβουλίου. Διαθέτει έξι εβδομάδες για την εκπόνηση κοινού σχεδίου. Εάν η επιτροπή συνδιαλλαγής δεν εγκρίνει το κοινό σχέδιο στην προβλεπόμενη προθεσμία, η πράξη θεωρείται μη εγκριθείσα και η διαδικασία περατώνεται. Εάν η επιτροπή συνδιαλλαγής εγκρίνει το κοινό σχέδιο, το κείμενο αυτό υποβάλλεται προς έγκριση στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν στη

13 διάθεσή τους έξι εβδομάδες για την έγκριση. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, ενώ το Κοινοβούλιο με την πλειοψηφία των ψηφισάντων. Εάν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο εγκρίνουν το κοινό σχέδιο, η πράξη εγκρίνεται. Τομείς Συναπόφασης Η διαδικασία συναπόφασης (άρθρο 251 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) θεσπίστηκε με τη συνθήκη του Μάαστριχ. Παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την εξουσία να εκδίδει πράξεις από κοινού με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία συναπόφασης περιλαμβάνει μία, δύο ή τρεις αναγνώσεις, με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζει τις επαφές μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου - τα δύο από κοινού νομοθετούντα όργανα -, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην πράξη, η διαδικασία αυτή ενισχύει τη νομοθετική εξουσία του Κοινοβουλίου στους ακόλουθους τομείς: ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, δικαίωμα εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών, εσωτερική αγορά, εκπαίδευση (δράσεις ενθάρρυνσης), υγεία (δράσεις ενθάρρυνσης), καταναλωτές, διευρωπαϊκά δίκτυα (προσανατολισμοί), περιβάλλον (πρόγραμμα δράσης γενικού χαρακτήρα), πολιτισμός (δράσεις ενθάρρυνσης) και έρευνα (πρόγραμμα πλαίσιο). Η διαδικασία συναπόφασης απλουστεύθηκε με τη συνθήκη του Άμστερνταμ για να αυξηθούν η αποτελεσματικότητα, η ταχύτητα και η διαφάνειά της και να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Επιπλέον, επεκτάθηκε σε νέους τομείς και, συγκεκριμένα, στον κοινωνικό αποκλεισμό, τη δημόσια υγεία και την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για να ενισχυθεί η δημοκρατικότητα της κοινοτικής δράσης, το Κοινοβούλιο πρέπει να μετέχει στην άσκηση της νομοθετικής εξουσίας. Για το λόγο αυτό, όλες οι νομοθετικές πράξεις που εκδίδονται με ειδική πλειοψηφία μπορούν να εμπίπτουν στη διαδικασία συναπόφασης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, επομένως, η συναπόφαση στο Κοινοβούλιο συνδυάζεται με την ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Παρόλα αυτά, για τη λήψη αποφάσεων βάσει ορισμένων διατάξεων της Συνθήκης, η συναπόφαση εξακολουθεί να συνυπάρχει με την ομοφωνία. Η συνθήκη της Νίκαιας θέτει ως ένα βαθμό τέλος στην κατάσταση αυτή. Πράγματι, η Διακυβερνητική Διάσκεψη (ΔΔ) της οποίαςοι εργασίες άρχισαν τον Φεβρουάριο του 2000, τάχθηκε υπέρ της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της συναπόφασης παράλληλα και συμπληρωματικά προς την επέκταση της ειδικής πλειοψηφίας στο Συμβούλιο. Κατόπιν αυτού, επτά διατάξεις της Συνθήκης που η ΔΔ αποφάσισε να υπαχθούν στην ειδική πλειοψηφία, υπόκεινται επίσης στη συναπόφαση. Οι διατάξεις αυτές αφορούν τα μέτρα ενθάρρυνσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων, τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις, τα ειδικά μέτρα στήριξης στο βιομηχανικό τομέα, τις δραστηριότητες που συνδέονται με την οικονομική και κοινωνική συνοχή (εκτός από τα διαρθρωτικά ταμεία), το καθεστώς των ευρωπαϊκών κομμάτων και, τέλος, τα θέματα θεωρήσεων διαβατηρίου, ασύλου και μετανάστευσης. Η νέα κοινοβουλευτική περίοδος - τι μέλλει γενέσθαι Δημοσιονομικές αποφάσεις Ένα νέο δημοσιονομικό πλαίσιο για την ΕΕ για την περίοδο μετά το 2013: Αποτελώντας από κοινού με το Συμβούλιο Υπουργών τη δημοσιονομική αρχή της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να θέσει εκ νέου την σφραγίδα του στον δημοσιονομικό σχεδιασμό της ΕΕ για την περίοδο Στο πλαίσιο αυτό, οι ευρωβουλευτές θα κληθούν να συνδιαμορφώσουν το εύρος των κονδυλίων για τη γεωργία, την πολιτική συνοχής, την έρευνα κτλ. Προϋπολογισμός της ΕΕ: Το ΕΚ θα εγκρίνει τους πέντε προσεχείς ετήσιους προϋπολογισμούς της ΕΕ

14

15

16

17

18

19

20 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΚ ΟΝΟΜΑ Giovanni PITTELLA (Σ&Δ, IT) Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΛΚ,, EL) Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ (Σ&Δ, EL) Miguel Ángel MARTÍNEZ MARTÍNEZ (Σ&Δ, ES) Alejo VIDAL-QUADRAS (ΕΛΚ, ES) Dagmar ROTH-BEHRENDT (Σ&Δ, DE) Libor ROUČEK (Σ&Δ, CZ) Isabelle DURANT (Πράσινοι/ΕΕΣ, BE) Roberta ANGELILLI (ΕΛΚ, IT) Diana WALLIS (ΦΙΛ, UK) Pál SCHMITT (ΕΛΚ, HU) Edward McMILLAN-SCOTT (ΕΣΜ, UK) Rainer WIELAND (EΛΚ, DE) Silvana KOCH-MEHRIN, (ΦΙΛ, DE) ΨΗΦΟΙ

21 ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ ΕΚ Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG (Σ & Δ, PL) Jim HIGGINS (ΕΛΚ, IE) Astrid LULLING (ΕΛΚ, LU) 4. Jiří MAŠTÁLKA (ΕΕΑ/ΠΒΧ, CZ) 5. Bill NEWTON DUNN (ΦΙΛ, UK)

22

23

24

25 (τελευταία ενημέρωση: 16 Ιούλιος 2009 στις 12:43 CΕST) πολιτική ομάδα Αριθμός εδρών Ποσοστό % EPP S&D ALDE GREENS/EFA ECR GUE/NGL EFD NA EPP : Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) S&D : Η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ALDE : Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη GREENS/ EFA : Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία ECR : Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές GUE/ NGL : Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών EFD : Ευρώπη ελευθερίας και δημοκρατίας NA : Μη Εγγεγραμμένοι

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 Επιτροπή Πρόεδρος Αντιπρόεδροι Τακτικό μέλος Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων Υποεπιτ ροπή Ανθρωπί νων Δικαιωμ άτων Υποεπιτ ροπή Ασφάλει ας και Άμυνας Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογι σμών Επιτροπή Οικονομικώ ν και Νομισματικ ών Θεμάτων Επιτροπή Απασχόλησ ης και Κοινωνικών Υποθέσεων Gabriele ALBERTINI (IT,PPE) Heidi HAUTALA (Greens/EFA FI) Arnaud DANJEAN (EPP, FR) Luigi DE MAGISTRIS (ALDE, IT) Sharon BOWLES (ALDE, UK) Pervenche BERES (S&D, FR) 1. Fiorello PROVERA (EFD/IT) 2. Ioan Mircea PAŞCU (S&D, RL) 3. Dominique BAUDIS (EPP, FR) 4. Jean-Luc MÉLENCHON (GUE/NGL, FR) 1. Andrzej GRZYB (EPP, PL) Laima Liucija 2. ANDRIKIENÈ (EPP, LT) 3. Metin KAZAK (ALDE, BG) (the fourth vice-president of the Human Rights subcommittee will be elected on 31 August) 1. Kyriakos MAVRONIKOLAS (S&D, CY) 2. Norica NICOLAI (ALDE, RO) 3. Justas Vincas PALECKIS (S&D, LT) 4. Krzysztof LISEK (EPP, PL) 1. Bart STAES (Greens/EFA, BE) 2. Jean-Pierre AUDY (EPP, FR) 3. Boguslaw LIBERADZKI (S&D, PL) 4. Tamás DEUTSCH (EPP, HU) 1. José Manuel GARCIA-MARGALLO Y MARFIL (EPP, ES) 2. Arlene McCARTHY(S&D, UK) 3. Theodor Dumitru STOLOJAN (EPP, RL) 4. Edward SCICLUNA (S&D, MT) 1. Elisabeth LYNNE (ALDE, UK) 2. Ilda FIGUEREIDO (GUE/NGL, PG) 3. Elisabeth SCHROEDTER (Greens/EFA, DE) 4. Thomas MANN (EPP, DE) Μαριέττα ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Ν.Δ.) Αθανάσιος ΠΛΕΥΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ) ΧΟΥΝΤΗΣ Νικόλαος (ΣΥΡΙΖΑ) Μαριέττα ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Ν.Δ.) Μαρία-Ελένη ΚΟΠΠΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Θεόδωρος ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Ν.Δ.) Γεώργιος ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ- ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟ Υ (Ν.Δ.) Γιώργος ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΥ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Νικόλαος ΧΟΥΝΤΗΣ (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ) Κωνσταντίνος ΠΟΥΠΑΚΗΣ (Ν.Δ.) Συλβάνα ΡΑΠΤΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Γεώργιος ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ (ΝΔ) Αθανάσιος ΠΑΦΙΛΗΣ (ΚΚΕ) Νικόλαος ΧΟΥΝΤΗΣ (ΣΥΡΙΖΑ) Μαρία-Ελένη ΚΟΠΠΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Νικόλαος ΧΟΥΝΤΗΣ (ΣΥΡΙΖΑ) Επιτροπή Περιβάλλον τος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Jo LEINEN (S&D, DE) 1. Corinne LEPAGE (ALDE, FR) 2. Carl SCHLYTER (Greens/EFA, SE) 3. Boguslaw SONIK (EPP, PL) 4. Dan JØRGENSEN(S&D, DE) Θεόδωρος ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Ν.Δ.) Κρίτων ΑΡΣΕΝΗΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Μιχαήλ ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ / ΠΡΑΣΙΝΟΙ) Επιτροπή Βιομηχανία ς, Έρευνας και Ενέργειας Herbert PEUL (EPP, DE) 1. Patrizia TOIA (S&D, IT) 2. Jens ROHDE (ALDE, DE) 3. Anni PODIMATA (S&D, GR) 4. Evzen TOSENOVSKY (ECR, CZ) Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)-3η Αντιπρόεδρος Ιωάννης ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ (Ν.Δ.) Νίκη ΤΖΑΒΕΛΛΑ (ΛΑ.Ο.Σ.) Θεόδωρος ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ( Ν.Δ.)

45 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Επιτροπή Περιφερειακ ής Ανάπτυξης Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Αλιείας Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας Brian SIMPSON (S&D, UK) Danuta HUBNER (EPP, PL) Paulo DE CASTRO (S&D, IT) Carmen Fraga ESTEVEZ (EPP, ES) Doris PACK (EPP, DE) 1. Dominique RIQUET (EPP, FR) 2. Peter VAN DALEN (ECR, NL) 3. Silvia Adriana ŢICĂU (S&D, RO) 4. Dieter-Lebrecht KOCH (EPP, DE) 1. Giorgos STAVRAKAKIS (S&D, EL) 2. Markus PIEPER(EPP, DE) 3. Filiz Hakaeva HYUSMENOVA(ALDE, BG) 4. Michail TREMOPOULOS (Greens/EFA, GR) 1. Rareş-Lucian NICULESCU (EPP, RO) 2. José BOVÉ (Greens/EFA, FR) 3. Janusz WOJCIECHOWSKI (ECR, PL) 4. Marit PAULSEN (ALDE, SE) 1. Struan STEVENSON (ECR, UK) 2. Alain CADEC (EPP, FR) 3. Guido MILANA (S&D, IT) 4. Carl Christopher HAGLUND(ALDE, FI) 1. Helga TRUEPEL (Greens/EFA, DE) 2. Timo SOINI (EFD, FI) 3. Lothar BISKY (GUE/NGL, DE) 4. Morten LØKKEGAARD (ALDE, DE) Γεώργιος ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ (Ν.Δ.) Γεώργιος ΤΟΥΣΣΑΣ (ΚΚΕ) Γεώργιος ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) - 1ος Αντιπρόεδρος Μιχαήλ ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ/ΠΡΑΣΙ ΝΟΙ)-4ος Αντιπρόεδρος Αθανάσιος ΠΑΦΙΛΗΣ (ΚΚΕ) Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ (Ν.Δ.) Κρίτων ΑΡΣΕΝΗΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Χρυσούλα ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Μαρία-Ελένη ΚΟΠΠΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Νίκη ΤΖΑΒΕΛΛΑ (ΛΑ.Ο.Σ.) Γιώργος ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΥ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Αθανάσιος ΠΛΕΥΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ) Ιωάννης ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ (Ν.Δ.) Γεώργιος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ν.Δ.) Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικώ ν Υποθέσεων Επιτροπή Δικαιωμάτω ν των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Επιτροπή Αναφορών Επιτροπή Ανάπτυξης Fernando LOPEZ AGUILAR (S&D, ES) Eva- Britt SVENSSON (GUE/NGL, SE) Erminia MAZZONI (EPP, IT) Eva JOLY (GREENS/EF A,FR) 1. Kinga GÁL (EPP, HU) 2. Sophia in't VELD(ALDE, NL) 3. Salvatore IACOLINO (EPP, IT) 4. Kinga GÖNCZ (S&D, HU) 1. Lívia JÁRÓKA (EPP, HU) 2. Edite ESTRELA (S&D, PT) 3. Elisabeth Morin- CHARTIER (EPP, FR) 4. Bar bara MATERA (EPP, IT) 1. Chrysoula PALIADELI (S&D, GR) 2. Willy MEYER(GUE/NGL, ES) 3. Carlos José Iturgáiz ANGULO (EPP, ES) 4. Ágnes HANKISS (EPP, HU) 1. Michèle STRIFFLER (PPE, FR) 2. Nirj DEVA (ECR, UK) 3. Iva ZANICCHI (PPE, IT) 4. Corina CREŢU (S&D, RL) Γεώργιος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ν.Δ.) Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ- ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟ Υ (Ν.Δ.) Χρυσούλα ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) -1η Αντιπρόεδρος Αθανάσιος ΠΛΕΥΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ) Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Χρυσούλα ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Συλβάνα ΡΑΠΤΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Ιωάννης ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ (Ν.Δ.) Κρίτων ΑΡΣΕΝΗΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)

46 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Επιτροπή Προϋπολογι σμών Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτ ών Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων Επιτροπή Συνταγματικ ών Υποθέσεων Vital MOREIRA (S&D, PT) Alain LAMASSOUR E (EPP, FR) Malcolm HARBOUR (ECR, UK) Klaus- Heiner LEHNE (EPP, DE) Carlo CASINI (EPP, IT) 1. Cristiana MUSCARDINI(EPP, IT) 2. Robert STURDY( ECR, UK) 3. Paweł Ksawery ZALEWSKI (EPP, PL) 4. Yannick JADOT (EFA, FR) 1. Jutta HAUG (S&D, DE) 2. Alexander ALVARO (ALDE,DE) 3. Jean-Luc DEHAENE (PPE, BE) 4. Ivaylo KALFIN (S&D, BG) 1. Eija-Ritta KORHOLA (EPP, FI) 2. Bernadette VERGNAUD (S&D, FR) 3. Lara COMI (EPP, IT) 4. Louis GRECH (S&D, MT) 1. Luigi BERLINGUER(S&D, IT) 2. Raffaele BALDASSARE (EPP, IT) 3. Evelyn REGNER (S&D, AT) 4. Sebastian Valentin BODU (EPP, RO) 1. Zita GURMAI(S&D, HU) 2. Rafal Kazimierz TRZASKOWSKI (EPP, PL) 3. Morten MESSERSCHMIDT (EFD, DE) 4. Syed KAMALL (ECR, UK) Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ (Ν.Δ.) Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Γεώργιος ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Συλβάνα ΡΑΠΤΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Κωνσταντίνος ΠΟΥΠΑΚΗΣ (Ν.Δ.) Μαριέττα ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Ν.Δ.) Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 Ακόλουθοι τύπου Με ποιον πρέπει να έλθετε σε επαφή στην υπηρεσία μας; Η υπηρεσία τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελείται από ακόλουθους τύπου που έχουν ως αποστολή να βοηθούν τους δημοσιογράφους και να τους ενημερώνουν για την κοινοβουλευτική επικαιρότητα. Κάθε ακόλουθος τύπου ειδικεύεται σε συγκεκριμένους τομείς και επίσημες γλώσσες, προκειμένου να καλύπτονται καλύτερα οι δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και να ενημερώνονται οι δημοσιογράφοι όλων των κρατών μελών. Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται όλοι οι σύνδεσμοι που μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι και για την προετοιμασία και για την οργάνωση της δημοσιογραφικής κάλυψης του θεσμικού μας οργάνου. Ή μπορείτε να καλέσετε στο κεντρικό νούμερο της Αίθουσας Τύπου: Διευθυντής και Εκπρόσωπος Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jaume DUCH Προϊστάμενος του Τμήματος Αίθουσας Τύπου Marjory VAN DEN BROEKE Προϊστάμενος του Τμήματος Σύνταξης και Διανομής Ιωάννης ΔΑΡΜΗΣ Προϊστάμενη του Τμήματος Οπτικοακουστικών Μέσων Anne-Margrete WACHTMEISTER

63 Ακόλουθοι τύπου ειδικοί για κοινοβουλευτικές επιτροπές Ακολουθεί ο πλήρης κατάλογος των ακολούθων τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανά κοινοβουλευτική επιτροπή Ακόλουθοι τύπου ειδικοί για κοινοβουλευτικές επιτροπές ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ralph PINE (Αναπληρωτής) (32-2) (32) (0) (33) (33) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Cezary LEWANOWICZ (32-2) (32) (0) (33) ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (32-2) Marjory VAN DEN BROEKE (32) (33) (33) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Federico DE GIROLAMO (32-2) (32) (33) (33) Ralph PINE (32-2) (32) (0) (33) (33) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (32-2) (33) Nora CHAAL (32)(0) (33) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Constanze BECKERHOFF (32-2) (32) (0) (33) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Juliane KAMMER (32-2) (33)

64 (32) (0) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Cezary LEWANOWICZ (32-2) (32) (0) (33) ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ François ARNAUD (32-2) (32) (0) (33) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Andrew BOREHAM (32-2) (32) (33) ΓΕΩΡΓΙΑ Hélène CUISINIER (32-2) (32) (33-3) ΑΛΙΕΙΑ Isabel NADKARNI (32-2) (33-3) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (32-2) François ARNAUD (32) (33) ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Federico DE GIROLAMO Cezary LEWANOWICZ (32-2) (33) (32) (0) (33) (32-2) (32) (33) ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

65 Baptiste CHATAIN (32-2) (32) (33) (33) ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (32-2) (33) Federico DE GIROLAMO (32) (0) (33) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Nora CHAAL (32-2) (33) (32)(0) (33) ΑΝΑΦΟΡΕΣ Natalia DASILVA (32-2) (32) (0) (33) ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Jack BLACKWELL (32-2) (32) (0) (33) ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ Thomas DUDRAP (32-2) (32) (0) (33) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ Constanze BECKERHOFF (32-2) (32) (0) (33) ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Thomas DUDRAP (32-2) (32) (0) (33) ΑΝΑΠΤΥΞΗ Thomas DUDRAP (32-2) (32) (0) (33)

66 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Thomas DUDRAP (32-2) (32) (0) (33) ΜΙΚΤΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΚΕ-ΕΕ (32-2) Thomas DUDRAP (32) (0) (32-2) Andrew BOREHAM (32) (33) (33) ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Thomas DUDRAP (32-2) (32) (0) (33)

67 Ακόλουθοι τύπου που καλύπτουν τις συνόδους ολομέλειας ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Paula FERNÁNDEZ HERVÁS Bρυξέλλες (32-2) (32) (0) (33) ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Bρυξέλλες Teodor STOYCHEV (32-2) (32) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : (32-2) Natalia DA SILVA (33) (32) Φαξ: (32-2) (33) ΤΣΕΧΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Radka HEJTMÁNKOVÁ (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΔΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Malene CHAUCHEPRAT (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Andreas KLEINER (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΕΣΘΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Jana JALVI (32-2) (32) (0) (33)

68 Φαξ: (32-2) (33) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Νίκος ΣΑΛΛΙΑΡΕΛΗΣ (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΑΓΓΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Richard FREEDMAN (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Fabienne GUTMANN-VORMUS (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΙΤΑΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Federico ROSSETTO (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΛΕΤΤΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Marika ARMANOVIČA (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΛΙΘΟΥΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Robertas POGORELIS (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΟΥΓΓΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : István PERGER (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33)

69 ΜΑΛΤΕΖΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Corinne CORDINA (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Sanne DE RYCK (32-2) (32) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Andrzej SANDERSKI (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Isabel NADKARNI (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Bρυξέλλες Ioana BOBES (32-2) (32) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΣΛΟΒΑΚΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Zuzana REPKOVA (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Janez VOUK (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33)

70 ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : (32-2) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Anna BÄCKMAN (32-2) (32) (33) Φαξ: (32-2) (33)

71 Ακόλουθοι τύπου στα κράτη μέλη Παρατίθεται εδώ ο πλήρης κατάλογος των ακολούθων τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαδρίτη - Ισπανία (ES) Damián CASTAÑO MARTIN Κοπεγχάγη - Δανία (DK) Jens JENSEN Βερολίνο - Γερμανία (DE) Jens POTTHARST Βιέννη - Αυστρία (AT) Georg PFEIFER Τάλιν - Εσθονία (EE) Mare HAAB Αθήνα - Ελλάς (EL) Leonidas ANTONAKOPOULOS Λονδίνο - Ηνωμένο Βασίλειο (UK) Caroline BOYLE (copies M. Simon DUFFIN) Παρίσι - Γαλλία (FR) Dominique ROBERT-BESSE Ρώμη - Ιταλία (IT) Manuela CONTE Δουβλίνο - Ιρλανδία (IE) Eimear NI BHROIN (Madrid) (STR) (κινητό) (Copenhague) (STR) (κινητό) (Berlin) (STR) (κινητό) (Vienne) (STR) (κινητό) (Tallinn) (STR) (κινητό) (Athènes) (STR) (κινητό) (Londres) (STR) (κινητό) (Paris) (STR) (κινητό) (Rome) (STR) (κινητό) (Dublin) (STR) (κινητό)

72 Ρίγα - Λεττονία (LV) Iveta KELPE Βίλνιους - Λιθουανία(LT) Rolandas PYRAGIS Βουδαπέστη - Ουγγαρία (HU) Andrea LOVEI Βαλέττα - Μάλτα (MT) Massimo FARRUGIA Χάγη - Κάτω Χώρες (NL) Leon PEIJNENBURG Βαρσοβία - Πολωνία (PL) Piotr WOLSKI Λισσαβώνα - Πορτογαλία (PT) Teresa COUTINHO Μπρατισλάβα - Σλοβακία (SK) Ivana JANIKOVA STAVROVSKA Λιουμπλιάνα - Σλοβενία (SI) Maja KEZUNOVIC Ελσίνκι - Φινλανδία(FI) Minna OLLIKAINEN Στοκχόλμη - Σουηδία (SE) Marina LAHTEENMAA (Riga) (STR) (κινητό) (Vilnius) (STR) (κινητό) (Budapest) (STR) (κινητό) (La Valletta) (STR) (κινητό) (La Haye) (STR) (κινητό) (Varsovie) (STR) (κινητό) (Lisbonne) (STR) (κινητό) (Bratislava) (STR) (κινητό) (Ljubljana) (STR) (Helsinki) (STR) (κινητό) (Stockholm) (STR) (κινητό)

73 Ακόλουθοι τύπου Ενημερώσεις και συνεντεύξεις τύπου Η Διεύθυνση Πληροφοριών διοργανώνει ενημερώσεις και συνεντεύξεις τύπου, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε μετά από αίτημα των κοινοβουλευτικών οργάνων, των πολιτικών ομάδων και των βουλευτών Πριν από τις συνόδους ολομέλειας, η διεύθυνση τύπου διοργανώνει: μία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΟΥ στις, στις 11 π.μ. την Παρασκευή πριν από τη σύνοδο του υ, με τη συμμετοχή των ακολούθων τύπου των πολιτικών ομάδων μια ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ, στις 4:30 μ.μ. τη Δευτέρα της συνόδου στο, μισή ώρα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης Οι ενημερώσεις και οι συνεντεύξεις τύπου διεξάγονται ως επί το πλείστον: στις, στην αίθουσα τύπου PHS 0A50 στο, κατά τη διάρκεια των συνόδων, στην αίθουσα τύπου LOW N-1/201 Πληροφορίες Nicole CEUPPENS (32 2) (33) Φαξ: (32 2) (33)

74 ΧΡΗΣΙΜΟ "ΛΕΞΙΚΟ" ΕΚ

Πολιτικά κόμματα. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης

Πολιτικά κόμματα. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Πολιτικά κόμματα Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Πολιτικά κόμματα -Κατά τον 20 ο αιώνα τα πολιτικά κόμματα αναδεικνύονται σε βασικό μηχανισμό κινητοποίησης, εμπλέκοντας για πρώτη φορά στην ιστορία εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Νέα της Συνόδου - Βρυξέλλες, Μαρτίου Προϋπολογισμός 2011: Οι προτεραιότητές του ΕΚ. Καλύτερη κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομ

Νέα της Συνόδου - Βρυξέλλες, Μαρτίου Προϋπολογισμός 2011: Οι προτεραιότητές του ΕΚ. Καλύτερη κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομ Νέα της Συνόδου - Βρυξέλλες, 24-25 Μαρτίου 2010 Προϋπολογισμός 2011: Οι προτεραιότητές του ΕΚ Οι ευρωβουλευτές συζητούν για θέματα της ζώνης ευρώ με τον Jean-Claude Trichet Αυστηρότερος έλεγχος της ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος IP/10/1454 Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος Η ανία, οι Κάτω Χώρες και η Κύπρος ήταν τα µόνα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και σημαντικές εθνικές τάσεις

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και σημαντικές εθνικές τάσεις Γενική Διεύθυνση Επικοινωνία Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 27/05/2009 Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 Γενική Διεύθυνση Επικοινωνία Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 25/03/2009 Τακτικό Ευρωβαρόμετρο (EB 71): Ιανουάριος-Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), και συγκεκριμένα: τη γεωργική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

24-25 Μαρτίου 2010 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

24-25 Μαρτίου 2010 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 2014 Έγγραφο συνόδου ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 24-25 Μαρτίου 2010 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 05/03/10 439.511 EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL Κατάλογος των διαδικασιών Εκτός από τις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ el Πολλές άλλες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση διατίθενται στο διαδίκτυο μέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu). Δελτίο καταλογογράφησης υπάρχει στο τέλος του

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 28 χώρες - 504 εκατομμύρια κάτοικοι Κράτη Μέλη της ΕΕ 28 Υποψήφιες για Ένταξη Χώρες Τουρκία (2005) πγδμ (2009) Ισλανδία (2010)

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Ενότητα 5:Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά WFD2000/60/ΕΚ Εφαρμογή Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 11/11/09 PE /OJ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 11/11/09 PE /OJ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 2014 Έγγραφο συνόδου ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 11-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 11/11/09 PE EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL Κατάλογος των διαδικασιών Εκτός από τις περιπτώσεις που το Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετική διαδικασία

Νοµοθετική διαδικασία Νοµοθετική διαδικασία Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Συµβούλιο ΕΕ Πρώτη Ανάγνωση Πρώτη Ανάγνωση εύτερη Ανάγνωση εύτερη Ανάγνωση Τρίτη Ανάγνωση Τρίτη Ανάγνωση 2014 Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 27/10/2009 EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ αποβλήτων. Ακολουθούν τα όρια των βαρέων μετάλλων στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το κομπόστ και τα προϊόντα της αναερόβιας ζύμωσης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει: Άσκηση νομοθετικής εξουσίας Άσκηση δημοκρατικού ελέγχου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει: Άσκηση νομοθετικής εξουσίας Άσκηση δημοκρατικού ελέγχου Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται κάθε πέντε χρόνια με άμεσες, γενικές εκλογές που διεξάγονται την ίδια περίοδο στα κράτη μέλη. Τον

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση του Κοινοβουλίου

Σύνθεση του Κοινοβουλίου Σύνθεση του Κοινοβουλίου Πρώτη κοινοβουλευτική περίοδος : 1979 1984 Νέο Κοινοβούλιο (συγκρότηση σε σώμα) S 112 EPP 108 ED 63 COM 44 L 40 DEP 22 CDI 11 NI 10 Σύνολο 410 S : Σοσιαλιστική Ομάδα COM : Κομμουνιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΏΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΏΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ) Πολυδεύκης Παπαδόπουλος ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΏΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ) 1950 9 Μαΐου Ο Ρομπέρ Σουμάν, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, εκφωνεί έναν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 2019 Έγγραφο συνόδου ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 26/10/16 EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL Κατάλογος των διαδικασιών Εκτός από τις περιπτώσεις που το Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρόσωπα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τα πρόσωπα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Τα πρόσωπα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2009 2011 2 ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 2011 2 Περιεχόμενα Πρόλογος του προέδρου 3 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 5 Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο. Αντρέας Κεττής Επικεφαλής

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο. Αντρέας Κεττής Επικεφαλής Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο Αντρέας Κεττής Επικεφαλής 2016 EU House Σπίτι Ευρωπαϊκής Ένωσης Στην υπηρεσία σας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Γραφείο Ενημέρωσης στην Κύπρο Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Νέα της Συνόδου - Στρασβούργο, 8-11 Φεβρουαρίου Η ψηφοφορία για τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συζήτηση για τη χρήση σαρωτών σώματος στα αεροδρόμια

Νέα της Συνόδου - Στρασβούργο, 8-11 Φεβρουαρίου Η ψηφοφορία για τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συζήτηση για τη χρήση σαρωτών σώματος στα αεροδρόμια Νέα της Συνόδου - Στρασβούργο, 8-11 Φεβρουαρίου 2010 Η ψηφοφορία για τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διεύρυνση: η πορεία προς την ΕΕ εξαρτάται από την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων Συζήτηση για τη χρήση σαρωτών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ρόλος:

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ρόλος: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ρόλος: καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μέλη: οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Parlemeter Νοέμβριος 2012 Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2)

Parlemeter Νοέμβριος 2012 Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2) Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώμης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2013 Parlemeter Νοέμβριος Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάλυψη: ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των στόχων που τίθενται στο προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 202/1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009

ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009 Γενική ιεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώµης Βρυξέλλες, 13 Νοεµβρίου 2012 ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ A - Ι

ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ A - Ι ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.9.2013 2012/2308(INI) ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ A - Ι Σχέδιο έκθεσης (PE513.103v02-00) σχετικά με τον καθορισμό των εδρών των οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2011 COM(2011) 382 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που αφορά την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Επισκέψεις Μελέτης 2012

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Επισκέψεις Μελέτης 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για επιµόρφωση Γ) Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Δίκαιο της Ε.Ε. klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM)

VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) ΣΚΟΠΟΣ: αλληλοενημέρωση και έλεγχος των ΚΜ σχετικά με τον ΦΠΑ στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. 1 VIES τέθηκε σε εφαρμογή 1/5/2004 ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών 1/1/2010

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

MEMO/08/

MEMO/08/ MEMO/08/740 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 Ο δρόµος προς την ανάκαµψη: το πακέτο συνοχής - Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συµβολή της πολιτικής για τη συνοχή στο σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

8 Μαρτίου 2012: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Ανισότητες μεταξύ των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

8 Μαρτίου 2012: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Ανισότητες μεταξύ των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Σχέσεων με τους Πολίτες Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώμης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2012 8 Μαρτίου 2012: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Ανισότητες μεταξύ των φύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.4.2016 COM(2016) 181 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης

Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης Μάθημα 7 ο : Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην δεκαετία του 1990 Οι συνθήκες του Άμστερνταμ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 8 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...

Διαβάστε περισσότερα

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD) 8.6.2017 A8-0061/19 Τροπολογία 19 Petra Kammerevert εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Σειρά παρακολούθησης της κοινής γνώμης Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

ΜΕΛΕΤΗ Σειρά παρακολούθησης της κοινής γνώμης Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Οι Ευρωπαίοι το 2016: Αντιλήψεις και προσδοκίες, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης Ειδικό Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΜΕΛΕΤΗ Σειρά παρακολούθησης της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

2015 Όλη η Ευρώπη ένας πύργος της Βαβέλ!

2015 Όλη η Ευρώπη ένας πύργος της Βαβέλ! Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα език jazykidioma language språk valoda limbă Sprache lingua kalba língua jazyk kieli taal langue sprog Sprache γλώσσα Τ4Ε 2015 Όλη η Ευρώπη ένας

Διαβάστε περισσότερα

9332/15 ADD 3 ΓΒ/μκρ/ΠΜ 1 DG D 2A

9332/15 ADD 3 ΓΒ/μκρ/ΠΜ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 205 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 203/09 (COD) 9332/5 ADD 3 JUSTCIV 35 FREMP 2 CODEC 793 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Στις 19 Οκτωβρίου 2007, στη Λισαβόνα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατέληξαν σε συμφωνία για τη νέα Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, περατώνοντας έτσι τη Διακυβερνητική Διάσκεψη (IGC).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2016

Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2016 Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2016 Συνοπτική παρουσίαση Ειδικό ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΜΕΛΕΤΗ Σειρές παρακολούθησης της κοινής γνώμης Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Συντάκτης: Jacques Nancy,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου LOGO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου ρ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας E-mail: papad@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΕΞΑΜΗΝΟ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΕΞΑΜΗΝΟ 2007 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΕΞΑΜΗΝΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΣ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)... 1 5. Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2014) 173 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2014) 173 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2014 COM(2014) 173 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΑ ΕΚΛΟΓΕΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ε.Ε. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΑ ΕΚΛΟΓΕΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ε.Ε. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΑ ΕΚΛΟΓΕΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ε.Ε. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Στο παρόν περιγράφονται τα βήματα για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης των Ελλήνων Εκλογέων Κατοίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα