Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3

4

5

6 Το ΕΚ σε αριθμούς Το ΕΚ είναι η μεγαλύτερη δημοκρατικά εκλεγμένη κοινοβουλευτική συνέλευση στον κόσμο. Κατωτέρω σας παραθέτουμε ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητές του κατά την νομοθετική περίοδο Έργο του ΕΚ Βάσει της διαδικασίας συναπόφασης, το ΕΚ εγκρίνει νομοθετικές πράξεις από κοινού με το Συμβούλιο Υπουργών. Κατά τη διάρκεια αυτής της νομοθετικής περιόδου το ΕΚ τροποποίησε και ενέκρινε 637 κείμενα συναπόφασης, εκ των οποίων τα 494 στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης, τα 140 στο στάδιο της δεύτερης ανάγνωσης και τα εναπομείναντα 23 στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Έως το Μάιο του 2009 οι Πρόεδροι του ΕΚ και του Συμβουλίου είχαν υπογράψει 404 κείμενα συναπόφασης τα οποία στη συνέχεια έγιναν νόμοι. Βάσει της διαδικασίας σύμφωνης γνώμης, το ΕΚ μπορεί είτε να εγκρίνει είτε να απορρίψει μια νομοθετική πράξη. Δεν μπορεί, όμως, να υιοθετήσει τροπολογίες. Η διαδικασία αυτή αφορά κυρίως σε διεθνείς συμφωνίες και την προσχώρηση νέων κρατών μελών. Την περίοδο το ΕΚ έκανε χρήση αυτής της διαδικασίας 63 φορές. Σύμφωνα με τη διαδικασία διαβούλευσης, το ΕΚ μπορεί να εκφράζει τη γνώμη του. Ωστόσο, την τελική απόφαση λαμβάνει το Συμβούλιο Υπουργών. Μέχρι στιγμής εφαρμόζεται σε τομείς, όπως η γεωργία, η φορολογία και η δικαιοσύνη. Το ΕΚ ψήφισε επί 633 εκθέσεων διαβούλευσης κατά την τρέχουσα νομοθετική περίοδο. Το ΕΚ καταρτίζει επίσης, από κοινού με το Συμβούλιο, τον προϋπολογισμό της ΕΕ αλλά και εγκρίνει τους λογαριασμούς της ("χορήγηση απαλλαγής"). Οι ευρωβουλευτές έλαβαν 216 τέτοιες αποφάσεις την περίοδο Το ΕΚ υιοθέτησε 660 εκθέσεις πρωτοβουλίας καθώς και 593 ψηφίσματα, μέσω των οποίων εξέφρασε τις θέσεις τους (μη δεσμευτικού χαρακτήρα) για θέματα που θεώρησε σημαντικά. 37 δε γραπτές δηλώσεις υπεγράφησαν από την πλειοψηφία του Σώματος είναι ο συνολικός αριθμός των κειμένων που ενέκρινε το ΕΚ στις συνόδους ολομέλειας κατά τη διάρκεια αυτής της νομοθετικής περιόδου. Από αυτά 1355 ήταν νομοθετικής φύσης. Κοινοβουλευτικές επιτροπές, πολιτικές ομάδες και μεμονωμένοι ευρωβουλευτές κατέθεσαν τροπολογίες, εκ των όποιων οι εγκρίθηκαν. Από τις τελευταίες οι αφορούσαν σε εκθέσεις συναπόφασης.

7 49 πανηγυρικές συνεδριάσεις έλαβαν χώρα, στο πλαίσιο των οποίων σημαντικές προσωπικότητες εκφώνησαν ομιλίες. Η συντομότερη ομιλία ήταν αυτή της Βασίλισσας Βεατρίκης της Ολλανδίας (19 λεπτά), ενώ η μακρύτερη αυτή της κολομβιανής πολιτικού Ίγκριντ Μπετανκούρ (50 λεπτά). Ευρωβουλευτές Το ΕΚ απαρτίζεται αυτή τη στιγμή από 736 ευρωβουλευτές, όπως προβλέπει η Συνθήκη της Νίκαιας. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ο αριθμός των ευρωβουλευτών θα είναι 751. Αν όμως τεθεί σε ισχύ κατά τη διάρκεια της αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου, τότε το ΕΚ θα διαθέτει, σε προσωρινή βάση και μέχρι το 2014, 754 μέλη. Η Γερμανία θα είναι η μόνη χώρα που "χάνει" ευρωβουλευτές βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας, παρότι θα της επιτραπεί να διατηρήσει τους 99 Ευρωβουλευτές της μέχρις της επόμενες ευρωεκλογές. Αυτό εξηγεί γιατί το Κοινοβούλιο ενδέχεται να διαθέτει 754 ευρωβουλευτές για μία μεταβατική περίοδο 5 ετών. Το προσωπικό του ΕΚ Από τον Μάιο του 2009 ο αριθμός των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων του ΕΚ έχει ως εξής: ΣΥΝΟΛΟ Λουξεμβούργο Άλλες Τοποθεσίες Οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία του προσωπικού: 60% γυναίκες, 40% άνδρες. 47 χρονών είναι η μέση ηλικία των μονίμων υπαλλήλων (50 των υπαλλήλων από τα παλαιά κράτη μέλη και 34 των υπαλλήλων από τα νέα κράτη μέλη). Η μεγαλύτερη Γενική Διεύθυνση είναι αυτή για τη Μετάφραση όπου απασχολείται πλέον του 1/5 (21,5%) του προσωπικού του ΕΚ. Αν στον αριθμό αυτό προστεθούν οι διερμηνείς και οι γλωσσομαθείς νομικοί, τότε μπορούμε να πούμε ότι το 1/3 των θέσεων εργασίας στο ΕΚ είναι γλωσσικής φύσης. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές απασχολούν 1510 κοινοβουλευτικούς συνεργάτες (στοιχεία Μαΐου 2009). Προϋπολογισμός του ΕΚ Ο προϋπολογισμός του ΕΚ για το 2009 ανέρχεται περίπου σε 1,53 δισ. ευρώ, ποσό που αναλογεί σε λίγο περισσότερα από 3 ευρώ ανά κάτοικο της ΕΕ. Από το ποσό αυτό 294 εκατ. θα δαπανηθούν για τα κτήρια και τον εξοπλισμό τους, 503 εκατ. για το προσωπικό (μόνιμο και έκτακτο), 190 εκατ. για τα έξοδα των ευρωβουλευτών, 185 εκατ. για τους κοινοβουλευτικούς τους συνεργάτες, και 101 εκατ. για την παροχή υπηρεσιών από εξωτερικές εταιρίες.

8 Κτήρια του ΕΚ Βάσει της απόφασης των κρατών μελών (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο), το ΕΚ διαθέτει 3 τόπους εργασίας: το (επίσημη έδρα), τις και το Λουξεμβούργο. Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τα κτήρια του ΕΚ: ΣΥΝΟΛΟ Λουξεμβούργο Αριθμός κτηρίων Επιφάνεια, μ Αίθουσες συνεδριάσεων (συμπεριλαμβανομένου του Ημικυκλίου) Διαπιστευμένοι εκπρόσωποι συμφερόντων και δημοσιογράφοι Οι διαπιστευμένοι εκπρόσωποι συμφερόντων στο ΕΚ είναι 4322 και εκπροσωπούν 1699 οργανώσεις (στοιχειά Μαΐου 2009). Επιπλέον, 1000 δημοσιογράφοι είναι διαπιστευμένοι στο σύνολο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ενώ περαιτέρω 100 είναι διαπιστευμένοι μόνο στο ΕΚ.

9

10

11

12 Διαδικασία συναπόφασης Ο μηχανισμός της διαδικασίας συναπόφασης Η διαδικασία συναπόφασης αποτελείται από τρία στάδια και δίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαίωμα αρνησικυρίας. Σε γενικές γραμμές, η διαδικασία αυτή εξελίσσεται κατά τον ακόλουθο τρόπο: Η Επιτροπή υποβάλλει μια πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Πρώτη ανάγνωση Το Κοινοβούλιο εγκρίνει, ενδεχομένως, τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής. Εάν το Κοινοβούλιο δεν εγκρίνει τροπολογίες και το Συμβούλιο κάνει επίσης δεκτή την πρόταση της Επιτροπής: η πράξη εγκρίνεται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία. Εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει τροπολογίες: Το Συμβούλιο εγκρίνει όλες τις τροπολογίες και δεν τροποποιεί κατ άλλον τρόπο την πρόταση της Επιτροπής: η πράξη εγκρίνεται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία. Το Συμβούλιο δεν εγκρίνει όλες τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου ή τις απορρίπτει: το Συμβούλιο υιοθετεί, με ειδική πλειοψηφία, μια "κοινή θέση" η οποία διαβιβάζεται στο Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο πρέπει να ενημερώσει διεξοδικά το Κοινοβούλιο σχετικά με τους λόγους που το οδήγησαν στην υιοθέτηση της κοινής θέσης. Η Επιτροπή ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με τη θέση της. Δεύτερη ανάγνωση Το Κοινοβούλιο μπορεί να κινηθεί κατά τρεις διαφορετικούς τρόπους, εντός προθεσμίας τριών μηνών: εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει την κοινή θέση ή δεν εκφράσει γνώμη εντός αυτού του τριμήνου, η πράξη θεωρείται ότι εγκρίθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση. εάν το Κοινοβούλιο, με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, απορρίψει την κοινή θέση, η πράξη θεωρείται ότι δεν εγκρίθηκε. εάν το Κοινοβούλιο, με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, εγκρίνει τροπολογίες στην κοινή θέση, το κείμενο διαβιβάζεται στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, η οποία διατυπώνει τη γνώμη της σχετικά με τις τροπολογίες αυτές. Στην τελευταία περίπτωση: είτε το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, εγκρίνει όλες τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου: η πράξη θεωρείται ότι εγκρίθηκε και υπογράφεται από τους Προέδρους του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είτε το Συμβούλιο ενημερώνει το Κοινοβούλιο ότι δεν εγκρίνει όλες τις τροπολογίες του στην κοινή θέση: ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζει, σε συμφωνία με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ημερομηνία και τόπο για την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής συνδιαλλαγής, εντός προθεσμίας έξι εβδομάδων. Τρίτη ανάγνωση Η επιτροπή συνδιαλλαγής, στην οποία συμμετέχουν τα μέλη του Συμβουλίου και αντίστοιχος αριθμός βουλευτών, εξετάζει την κοινή θέση που ψηφίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στη βάση των τροπολογιών του Κοινοβουλίου. Διαθέτει έξι εβδομάδες για την εκπόνηση κοινού σχεδίου. Εάν η επιτροπή συνδιαλλαγής δεν εγκρίνει το κοινό σχέδιο στην προβλεπόμενη προθεσμία, η πράξη θεωρείται μη εγκριθείσα και η διαδικασία περατώνεται. Εάν η επιτροπή συνδιαλλαγής εγκρίνει το κοινό σχέδιο, το κείμενο αυτό υποβάλλεται προς έγκριση στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν στη

13 διάθεσή τους έξι εβδομάδες για την έγκριση. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, ενώ το Κοινοβούλιο με την πλειοψηφία των ψηφισάντων. Εάν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο εγκρίνουν το κοινό σχέδιο, η πράξη εγκρίνεται. Τομείς Συναπόφασης Η διαδικασία συναπόφασης (άρθρο 251 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) θεσπίστηκε με τη συνθήκη του Μάαστριχ. Παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την εξουσία να εκδίδει πράξεις από κοινού με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία συναπόφασης περιλαμβάνει μία, δύο ή τρεις αναγνώσεις, με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζει τις επαφές μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου - τα δύο από κοινού νομοθετούντα όργανα -, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην πράξη, η διαδικασία αυτή ενισχύει τη νομοθετική εξουσία του Κοινοβουλίου στους ακόλουθους τομείς: ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, δικαίωμα εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών, εσωτερική αγορά, εκπαίδευση (δράσεις ενθάρρυνσης), υγεία (δράσεις ενθάρρυνσης), καταναλωτές, διευρωπαϊκά δίκτυα (προσανατολισμοί), περιβάλλον (πρόγραμμα δράσης γενικού χαρακτήρα), πολιτισμός (δράσεις ενθάρρυνσης) και έρευνα (πρόγραμμα πλαίσιο). Η διαδικασία συναπόφασης απλουστεύθηκε με τη συνθήκη του Άμστερνταμ για να αυξηθούν η αποτελεσματικότητα, η ταχύτητα και η διαφάνειά της και να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Επιπλέον, επεκτάθηκε σε νέους τομείς και, συγκεκριμένα, στον κοινωνικό αποκλεισμό, τη δημόσια υγεία και την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για να ενισχυθεί η δημοκρατικότητα της κοινοτικής δράσης, το Κοινοβούλιο πρέπει να μετέχει στην άσκηση της νομοθετικής εξουσίας. Για το λόγο αυτό, όλες οι νομοθετικές πράξεις που εκδίδονται με ειδική πλειοψηφία μπορούν να εμπίπτουν στη διαδικασία συναπόφασης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, επομένως, η συναπόφαση στο Κοινοβούλιο συνδυάζεται με την ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Παρόλα αυτά, για τη λήψη αποφάσεων βάσει ορισμένων διατάξεων της Συνθήκης, η συναπόφαση εξακολουθεί να συνυπάρχει με την ομοφωνία. Η συνθήκη της Νίκαιας θέτει ως ένα βαθμό τέλος στην κατάσταση αυτή. Πράγματι, η Διακυβερνητική Διάσκεψη (ΔΔ) της οποίαςοι εργασίες άρχισαν τον Φεβρουάριο του 2000, τάχθηκε υπέρ της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της συναπόφασης παράλληλα και συμπληρωματικά προς την επέκταση της ειδικής πλειοψηφίας στο Συμβούλιο. Κατόπιν αυτού, επτά διατάξεις της Συνθήκης που η ΔΔ αποφάσισε να υπαχθούν στην ειδική πλειοψηφία, υπόκεινται επίσης στη συναπόφαση. Οι διατάξεις αυτές αφορούν τα μέτρα ενθάρρυνσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων, τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις, τα ειδικά μέτρα στήριξης στο βιομηχανικό τομέα, τις δραστηριότητες που συνδέονται με την οικονομική και κοινωνική συνοχή (εκτός από τα διαρθρωτικά ταμεία), το καθεστώς των ευρωπαϊκών κομμάτων και, τέλος, τα θέματα θεωρήσεων διαβατηρίου, ασύλου και μετανάστευσης. Η νέα κοινοβουλευτική περίοδος - τι μέλλει γενέσθαι Δημοσιονομικές αποφάσεις Ένα νέο δημοσιονομικό πλαίσιο για την ΕΕ για την περίοδο μετά το 2013: Αποτελώντας από κοινού με το Συμβούλιο Υπουργών τη δημοσιονομική αρχή της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να θέσει εκ νέου την σφραγίδα του στον δημοσιονομικό σχεδιασμό της ΕΕ για την περίοδο Στο πλαίσιο αυτό, οι ευρωβουλευτές θα κληθούν να συνδιαμορφώσουν το εύρος των κονδυλίων για τη γεωργία, την πολιτική συνοχής, την έρευνα κτλ. Προϋπολογισμός της ΕΕ: Το ΕΚ θα εγκρίνει τους πέντε προσεχείς ετήσιους προϋπολογισμούς της ΕΕ

14

15

16

17

18

19

20 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΚ ΟΝΟΜΑ Giovanni PITTELLA (Σ&Δ, IT) Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΛΚ,, EL) Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ (Σ&Δ, EL) Miguel Ángel MARTÍNEZ MARTÍNEZ (Σ&Δ, ES) Alejo VIDAL-QUADRAS (ΕΛΚ, ES) Dagmar ROTH-BEHRENDT (Σ&Δ, DE) Libor ROUČEK (Σ&Δ, CZ) Isabelle DURANT (Πράσινοι/ΕΕΣ, BE) Roberta ANGELILLI (ΕΛΚ, IT) Diana WALLIS (ΦΙΛ, UK) Pál SCHMITT (ΕΛΚ, HU) Edward McMILLAN-SCOTT (ΕΣΜ, UK) Rainer WIELAND (EΛΚ, DE) Silvana KOCH-MEHRIN, (ΦΙΛ, DE) ΨΗΦΟΙ

21 ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ ΕΚ Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG (Σ & Δ, PL) Jim HIGGINS (ΕΛΚ, IE) Astrid LULLING (ΕΛΚ, LU) 4. Jiří MAŠTÁLKA (ΕΕΑ/ΠΒΧ, CZ) 5. Bill NEWTON DUNN (ΦΙΛ, UK)

22

23

24

25 (τελευταία ενημέρωση: 16 Ιούλιος 2009 στις 12:43 CΕST) πολιτική ομάδα Αριθμός εδρών Ποσοστό % EPP S&D ALDE GREENS/EFA ECR GUE/NGL EFD NA EPP : Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) S&D : Η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ALDE : Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη GREENS/ EFA : Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία ECR : Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές GUE/ NGL : Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών EFD : Ευρώπη ελευθερίας και δημοκρατίας NA : Μη Εγγεγραμμένοι

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 Επιτροπή Πρόεδρος Αντιπρόεδροι Τακτικό μέλος Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων Υποεπιτ ροπή Ανθρωπί νων Δικαιωμ άτων Υποεπιτ ροπή Ασφάλει ας και Άμυνας Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογι σμών Επιτροπή Οικονομικώ ν και Νομισματικ ών Θεμάτων Επιτροπή Απασχόλησ ης και Κοινωνικών Υποθέσεων Gabriele ALBERTINI (IT,PPE) Heidi HAUTALA (Greens/EFA FI) Arnaud DANJEAN (EPP, FR) Luigi DE MAGISTRIS (ALDE, IT) Sharon BOWLES (ALDE, UK) Pervenche BERES (S&D, FR) 1. Fiorello PROVERA (EFD/IT) 2. Ioan Mircea PAŞCU (S&D, RL) 3. Dominique BAUDIS (EPP, FR) 4. Jean-Luc MÉLENCHON (GUE/NGL, FR) 1. Andrzej GRZYB (EPP, PL) Laima Liucija 2. ANDRIKIENÈ (EPP, LT) 3. Metin KAZAK (ALDE, BG) (the fourth vice-president of the Human Rights subcommittee will be elected on 31 August) 1. Kyriakos MAVRONIKOLAS (S&D, CY) 2. Norica NICOLAI (ALDE, RO) 3. Justas Vincas PALECKIS (S&D, LT) 4. Krzysztof LISEK (EPP, PL) 1. Bart STAES (Greens/EFA, BE) 2. Jean-Pierre AUDY (EPP, FR) 3. Boguslaw LIBERADZKI (S&D, PL) 4. Tamás DEUTSCH (EPP, HU) 1. José Manuel GARCIA-MARGALLO Y MARFIL (EPP, ES) 2. Arlene McCARTHY(S&D, UK) 3. Theodor Dumitru STOLOJAN (EPP, RL) 4. Edward SCICLUNA (S&D, MT) 1. Elisabeth LYNNE (ALDE, UK) 2. Ilda FIGUEREIDO (GUE/NGL, PG) 3. Elisabeth SCHROEDTER (Greens/EFA, DE) 4. Thomas MANN (EPP, DE) Μαριέττα ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Ν.Δ.) Αθανάσιος ΠΛΕΥΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ) ΧΟΥΝΤΗΣ Νικόλαος (ΣΥΡΙΖΑ) Μαριέττα ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Ν.Δ.) Μαρία-Ελένη ΚΟΠΠΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Θεόδωρος ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Ν.Δ.) Γεώργιος ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ- ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟ Υ (Ν.Δ.) Γιώργος ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΥ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Νικόλαος ΧΟΥΝΤΗΣ (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ) Κωνσταντίνος ΠΟΥΠΑΚΗΣ (Ν.Δ.) Συλβάνα ΡΑΠΤΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Γεώργιος ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ (ΝΔ) Αθανάσιος ΠΑΦΙΛΗΣ (ΚΚΕ) Νικόλαος ΧΟΥΝΤΗΣ (ΣΥΡΙΖΑ) Μαρία-Ελένη ΚΟΠΠΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Νικόλαος ΧΟΥΝΤΗΣ (ΣΥΡΙΖΑ) Επιτροπή Περιβάλλον τος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Jo LEINEN (S&D, DE) 1. Corinne LEPAGE (ALDE, FR) 2. Carl SCHLYTER (Greens/EFA, SE) 3. Boguslaw SONIK (EPP, PL) 4. Dan JØRGENSEN(S&D, DE) Θεόδωρος ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Ν.Δ.) Κρίτων ΑΡΣΕΝΗΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Μιχαήλ ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ / ΠΡΑΣΙΝΟΙ) Επιτροπή Βιομηχανία ς, Έρευνας και Ενέργειας Herbert PEUL (EPP, DE) 1. Patrizia TOIA (S&D, IT) 2. Jens ROHDE (ALDE, DE) 3. Anni PODIMATA (S&D, GR) 4. Evzen TOSENOVSKY (ECR, CZ) Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)-3η Αντιπρόεδρος Ιωάννης ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ (Ν.Δ.) Νίκη ΤΖΑΒΕΛΛΑ (ΛΑ.Ο.Σ.) Θεόδωρος ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ( Ν.Δ.)

45 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Επιτροπή Περιφερειακ ής Ανάπτυξης Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Αλιείας Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας Brian SIMPSON (S&D, UK) Danuta HUBNER (EPP, PL) Paulo DE CASTRO (S&D, IT) Carmen Fraga ESTEVEZ (EPP, ES) Doris PACK (EPP, DE) 1. Dominique RIQUET (EPP, FR) 2. Peter VAN DALEN (ECR, NL) 3. Silvia Adriana ŢICĂU (S&D, RO) 4. Dieter-Lebrecht KOCH (EPP, DE) 1. Giorgos STAVRAKAKIS (S&D, EL) 2. Markus PIEPER(EPP, DE) 3. Filiz Hakaeva HYUSMENOVA(ALDE, BG) 4. Michail TREMOPOULOS (Greens/EFA, GR) 1. Rareş-Lucian NICULESCU (EPP, RO) 2. José BOVÉ (Greens/EFA, FR) 3. Janusz WOJCIECHOWSKI (ECR, PL) 4. Marit PAULSEN (ALDE, SE) 1. Struan STEVENSON (ECR, UK) 2. Alain CADEC (EPP, FR) 3. Guido MILANA (S&D, IT) 4. Carl Christopher HAGLUND(ALDE, FI) 1. Helga TRUEPEL (Greens/EFA, DE) 2. Timo SOINI (EFD, FI) 3. Lothar BISKY (GUE/NGL, DE) 4. Morten LØKKEGAARD (ALDE, DE) Γεώργιος ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ (Ν.Δ.) Γεώργιος ΤΟΥΣΣΑΣ (ΚΚΕ) Γεώργιος ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) - 1ος Αντιπρόεδρος Μιχαήλ ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ/ΠΡΑΣΙ ΝΟΙ)-4ος Αντιπρόεδρος Αθανάσιος ΠΑΦΙΛΗΣ (ΚΚΕ) Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ (Ν.Δ.) Κρίτων ΑΡΣΕΝΗΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Χρυσούλα ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Μαρία-Ελένη ΚΟΠΠΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Νίκη ΤΖΑΒΕΛΛΑ (ΛΑ.Ο.Σ.) Γιώργος ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΥ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Αθανάσιος ΠΛΕΥΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ) Ιωάννης ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ (Ν.Δ.) Γεώργιος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ν.Δ.) Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικώ ν Υποθέσεων Επιτροπή Δικαιωμάτω ν των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Επιτροπή Αναφορών Επιτροπή Ανάπτυξης Fernando LOPEZ AGUILAR (S&D, ES) Eva- Britt SVENSSON (GUE/NGL, SE) Erminia MAZZONI (EPP, IT) Eva JOLY (GREENS/EF A,FR) 1. Kinga GÁL (EPP, HU) 2. Sophia in't VELD(ALDE, NL) 3. Salvatore IACOLINO (EPP, IT) 4. Kinga GÖNCZ (S&D, HU) 1. Lívia JÁRÓKA (EPP, HU) 2. Edite ESTRELA (S&D, PT) 3. Elisabeth Morin- CHARTIER (EPP, FR) 4. Bar bara MATERA (EPP, IT) 1. Chrysoula PALIADELI (S&D, GR) 2. Willy MEYER(GUE/NGL, ES) 3. Carlos José Iturgáiz ANGULO (EPP, ES) 4. Ágnes HANKISS (EPP, HU) 1. Michèle STRIFFLER (PPE, FR) 2. Nirj DEVA (ECR, UK) 3. Iva ZANICCHI (PPE, IT) 4. Corina CREŢU (S&D, RL) Γεώργιος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ν.Δ.) Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ- ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟ Υ (Ν.Δ.) Χρυσούλα ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) -1η Αντιπρόεδρος Αθανάσιος ΠΛΕΥΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ) Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Χρυσούλα ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Συλβάνα ΡΑΠΤΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Ιωάννης ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ (Ν.Δ.) Κρίτων ΑΡΣΕΝΗΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)

46 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Επιτροπή Προϋπολογι σμών Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτ ών Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων Επιτροπή Συνταγματικ ών Υποθέσεων Vital MOREIRA (S&D, PT) Alain LAMASSOUR E (EPP, FR) Malcolm HARBOUR (ECR, UK) Klaus- Heiner LEHNE (EPP, DE) Carlo CASINI (EPP, IT) 1. Cristiana MUSCARDINI(EPP, IT) 2. Robert STURDY( ECR, UK) 3. Paweł Ksawery ZALEWSKI (EPP, PL) 4. Yannick JADOT (EFA, FR) 1. Jutta HAUG (S&D, DE) 2. Alexander ALVARO (ALDE,DE) 3. Jean-Luc DEHAENE (PPE, BE) 4. Ivaylo KALFIN (S&D, BG) 1. Eija-Ritta KORHOLA (EPP, FI) 2. Bernadette VERGNAUD (S&D, FR) 3. Lara COMI (EPP, IT) 4. Louis GRECH (S&D, MT) 1. Luigi BERLINGUER(S&D, IT) 2. Raffaele BALDASSARE (EPP, IT) 3. Evelyn REGNER (S&D, AT) 4. Sebastian Valentin BODU (EPP, RO) 1. Zita GURMAI(S&D, HU) 2. Rafal Kazimierz TRZASKOWSKI (EPP, PL) 3. Morten MESSERSCHMIDT (EFD, DE) 4. Syed KAMALL (ECR, UK) Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ (Ν.Δ.) Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Γεώργιος ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Συλβάνα ΡΑΠΤΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Κωνσταντίνος ΠΟΥΠΑΚΗΣ (Ν.Δ.) Μαριέττα ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Ν.Δ.) Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 Ακόλουθοι τύπου Με ποιον πρέπει να έλθετε σε επαφή στην υπηρεσία μας; Η υπηρεσία τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελείται από ακόλουθους τύπου που έχουν ως αποστολή να βοηθούν τους δημοσιογράφους και να τους ενημερώνουν για την κοινοβουλευτική επικαιρότητα. Κάθε ακόλουθος τύπου ειδικεύεται σε συγκεκριμένους τομείς και επίσημες γλώσσες, προκειμένου να καλύπτονται καλύτερα οι δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και να ενημερώνονται οι δημοσιογράφοι όλων των κρατών μελών. Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται όλοι οι σύνδεσμοι που μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι και για την προετοιμασία και για την οργάνωση της δημοσιογραφικής κάλυψης του θεσμικού μας οργάνου. Ή μπορείτε να καλέσετε στο κεντρικό νούμερο της Αίθουσας Τύπου: Διευθυντής και Εκπρόσωπος Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jaume DUCH Προϊστάμενος του Τμήματος Αίθουσας Τύπου Marjory VAN DEN BROEKE Προϊστάμενος του Τμήματος Σύνταξης και Διανομής Ιωάννης ΔΑΡΜΗΣ Προϊστάμενη του Τμήματος Οπτικοακουστικών Μέσων Anne-Margrete WACHTMEISTER

63 Ακόλουθοι τύπου ειδικοί για κοινοβουλευτικές επιτροπές Ακολουθεί ο πλήρης κατάλογος των ακολούθων τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανά κοινοβουλευτική επιτροπή Ακόλουθοι τύπου ειδικοί για κοινοβουλευτικές επιτροπές ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ralph PINE (Αναπληρωτής) (32-2) (32) (0) (33) (33) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Cezary LEWANOWICZ (32-2) (32) (0) (33) ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (32-2) Marjory VAN DEN BROEKE (32) (33) (33) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Federico DE GIROLAMO (32-2) (32) (33) (33) Ralph PINE (32-2) (32) (0) (33) (33) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (32-2) (33) Nora CHAAL (32)(0) (33) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Constanze BECKERHOFF (32-2) (32) (0) (33) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Juliane KAMMER (32-2) (33)

64 (32) (0) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Cezary LEWANOWICZ (32-2) (32) (0) (33) ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ François ARNAUD (32-2) (32) (0) (33) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Andrew BOREHAM (32-2) (32) (33) ΓΕΩΡΓΙΑ Hélène CUISINIER (32-2) (32) (33-3) ΑΛΙΕΙΑ Isabel NADKARNI (32-2) (33-3) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (32-2) François ARNAUD (32) (33) ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Federico DE GIROLAMO Cezary LEWANOWICZ (32-2) (33) (32) (0) (33) (32-2) (32) (33) ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

65 Baptiste CHATAIN (32-2) (32) (33) (33) ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (32-2) (33) Federico DE GIROLAMO (32) (0) (33) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Nora CHAAL (32-2) (33) (32)(0) (33) ΑΝΑΦΟΡΕΣ Natalia DASILVA (32-2) (32) (0) (33) ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Jack BLACKWELL (32-2) (32) (0) (33) ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ Thomas DUDRAP (32-2) (32) (0) (33) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ Constanze BECKERHOFF (32-2) (32) (0) (33) ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Thomas DUDRAP (32-2) (32) (0) (33) ΑΝΑΠΤΥΞΗ Thomas DUDRAP (32-2) (32) (0) (33)

66 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Thomas DUDRAP (32-2) (32) (0) (33) ΜΙΚΤΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΚΕ-ΕΕ (32-2) Thomas DUDRAP (32) (0) (32-2) Andrew BOREHAM (32) (33) (33) ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Thomas DUDRAP (32-2) (32) (0) (33)

67 Ακόλουθοι τύπου που καλύπτουν τις συνόδους ολομέλειας ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Paula FERNÁNDEZ HERVÁS Bρυξέλλες (32-2) (32) (0) (33) ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Bρυξέλλες Teodor STOYCHEV (32-2) (32) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : (32-2) Natalia DA SILVA (33) (32) Φαξ: (32-2) (33) ΤΣΕΧΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Radka HEJTMÁNKOVÁ (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΔΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Malene CHAUCHEPRAT (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Andreas KLEINER (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΕΣΘΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Jana JALVI (32-2) (32) (0) (33)

68 Φαξ: (32-2) (33) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Νίκος ΣΑΛΛΙΑΡΕΛΗΣ (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΑΓΓΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Richard FREEDMAN (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Fabienne GUTMANN-VORMUS (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΙΤΑΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Federico ROSSETTO (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΛΕΤΤΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Marika ARMANOVIČA (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΛΙΘΟΥΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Robertas POGORELIS (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΟΥΓΓΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : István PERGER (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33)

69 ΜΑΛΤΕΖΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Corinne CORDINA (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Sanne DE RYCK (32-2) (32) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Andrzej SANDERSKI (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Isabel NADKARNI (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Bρυξέλλες Ioana BOBES (32-2) (32) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΣΛΟΒΑΚΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Zuzana REPKOVA (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Janez VOUK (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33)

70 ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : (32-2) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Anna BÄCKMAN (32-2) (32) (33) Φαξ: (32-2) (33)

71 Ακόλουθοι τύπου στα κράτη μέλη Παρατίθεται εδώ ο πλήρης κατάλογος των ακολούθων τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαδρίτη - Ισπανία (ES) Damián CASTAÑO MARTIN Κοπεγχάγη - Δανία (DK) Jens JENSEN Βερολίνο - Γερμανία (DE) Jens POTTHARST Βιέννη - Αυστρία (AT) Georg PFEIFER Τάλιν - Εσθονία (EE) Mare HAAB Αθήνα - Ελλάς (EL) Leonidas ANTONAKOPOULOS Λονδίνο - Ηνωμένο Βασίλειο (UK) Caroline BOYLE (copies M. Simon DUFFIN) Παρίσι - Γαλλία (FR) Dominique ROBERT-BESSE Ρώμη - Ιταλία (IT) Manuela CONTE Δουβλίνο - Ιρλανδία (IE) Eimear NI BHROIN (Madrid) (STR) (κινητό) (Copenhague) (STR) (κινητό) (Berlin) (STR) (κινητό) (Vienne) (STR) (κινητό) (Tallinn) (STR) (κινητό) (Athènes) (STR) (κινητό) (Londres) (STR) (κινητό) (Paris) (STR) (κινητό) (Rome) (STR) (κινητό) (Dublin) (STR) (κινητό)

72 Ρίγα - Λεττονία (LV) Iveta KELPE Βίλνιους - Λιθουανία(LT) Rolandas PYRAGIS Βουδαπέστη - Ουγγαρία (HU) Andrea LOVEI Βαλέττα - Μάλτα (MT) Massimo FARRUGIA Χάγη - Κάτω Χώρες (NL) Leon PEIJNENBURG Βαρσοβία - Πολωνία (PL) Piotr WOLSKI Λισσαβώνα - Πορτογαλία (PT) Teresa COUTINHO Μπρατισλάβα - Σλοβακία (SK) Ivana JANIKOVA STAVROVSKA Λιουμπλιάνα - Σλοβενία (SI) Maja KEZUNOVIC Ελσίνκι - Φινλανδία(FI) Minna OLLIKAINEN Στοκχόλμη - Σουηδία (SE) Marina LAHTEENMAA (Riga) (STR) (κινητό) (Vilnius) (STR) (κινητό) (Budapest) (STR) (κινητό) (La Valletta) (STR) (κινητό) (La Haye) (STR) (κινητό) (Varsovie) (STR) (κινητό) (Lisbonne) (STR) (κινητό) (Bratislava) (STR) (κινητό) (Ljubljana) (STR) (Helsinki) (STR) (κινητό) (Stockholm) (STR) (κινητό)

73 Ακόλουθοι τύπου Ενημερώσεις και συνεντεύξεις τύπου Η Διεύθυνση Πληροφοριών διοργανώνει ενημερώσεις και συνεντεύξεις τύπου, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε μετά από αίτημα των κοινοβουλευτικών οργάνων, των πολιτικών ομάδων και των βουλευτών Πριν από τις συνόδους ολομέλειας, η διεύθυνση τύπου διοργανώνει: μία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΟΥ στις, στις 11 π.μ. την Παρασκευή πριν από τη σύνοδο του υ, με τη συμμετοχή των ακολούθων τύπου των πολιτικών ομάδων μια ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ, στις 4:30 μ.μ. τη Δευτέρα της συνόδου στο, μισή ώρα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης Οι ενημερώσεις και οι συνεντεύξεις τύπου διεξάγονται ως επί το πλείστον: στις, στην αίθουσα τύπου PHS 0A50 στο, κατά τη διάρκεια των συνόδων, στην αίθουσα τύπου LOW N-1/201 Πληροφορίες Nicole CEUPPENS (32 2) (33) Φαξ: (32 2) (33)

74 ΧΡΗΣΙΜΟ "ΛΕΞΙΚΟ" ΕΚ

Πολιτικά κόμματα. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης

Πολιτικά κόμματα. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Πολιτικά κόμματα Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Πολιτικά κόμματα -Κατά τον 20 ο αιώνα τα πολιτικά κόμματα αναδεικνύονται σε βασικό μηχανισμό κινητοποίησης, εμπλέκοντας για πρώτη φορά στην ιστορία εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 28 χώρες - 504 εκατομμύρια κάτοικοι Κράτη Μέλη της ΕΕ 28 Υποψήφιες για Ένταξη Χώρες Τουρκία (2005) πγδμ (2009) Ισλανδία (2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ el Πολλές άλλες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση διατίθενται στο διαδίκτυο μέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu). Δελτίο καταλογογράφησης υπάρχει στο τέλος του

Διαβάστε περισσότερα

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 27/10/2009 EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει: Άσκηση νομοθετικής εξουσίας Άσκηση δημοκρατικού ελέγχου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει: Άσκηση νομοθετικής εξουσίας Άσκηση δημοκρατικού ελέγχου Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται κάθε πέντε χρόνια με άμεσες, γενικές εκλογές που διεξάγονται την ίδια περίοδο στα κράτη μέλη. Τον

Διαβάστε περισσότερα

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ αποβλήτων. Ακολουθούν τα όρια των βαρέων μετάλλων στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το κομπόστ και τα προϊόντα της αναερόβιας ζύμωσης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση του Κοινοβουλίου

Σύνθεση του Κοινοβουλίου Σύνθεση του Κοινοβουλίου Πρώτη κοινοβουλευτική περίοδος : 1979 1984 Νέο Κοινοβούλιο (συγκρότηση σε σώμα) S 112 EPP 108 ED 63 COM 44 L 40 DEP 22 CDI 11 NI 10 Σύνολο 410 S : Σοσιαλιστική Ομάδα COM : Κομμουνιστική

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 2019 Έγγραφο συνόδου ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 26/10/16 EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL Κατάλογος των διαδικασιών Εκτός από τις περιπτώσεις που το Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Νέα της Συνόδου - Στρασβούργο, 8-11 Φεβρουαρίου Η ψηφοφορία για τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συζήτηση για τη χρήση σαρωτών σώματος στα αεροδρόμια

Νέα της Συνόδου - Στρασβούργο, 8-11 Φεβρουαρίου Η ψηφοφορία για τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συζήτηση για τη χρήση σαρωτών σώματος στα αεροδρόμια Νέα της Συνόδου - Στρασβούργο, 8-11 Φεβρουαρίου 2010 Η ψηφοφορία για τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διεύρυνση: η πορεία προς την ΕΕ εξαρτάται από την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων Συζήτηση για τη χρήση σαρωτών

Διαβάστε περισσότερα

Parlemeter Νοέμβριος 2012 Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2)

Parlemeter Νοέμβριος 2012 Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2) Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώμης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2013 Parlemeter Νοέμβριος Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάλυψη: ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2011 COM(2011) 382 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που αφορά την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009

ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009 Γενική ιεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώµης Βρυξέλλες, 13 Νοεµβρίου 2012 ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για επιµόρφωση Γ) Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Δίκαιο της Ε.Ε. klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

MEMO/08/

MEMO/08/ MEMO/08/740 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 Ο δρόµος προς την ανάκαµψη: το πακέτο συνοχής - Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συµβολή της πολιτικής για τη συνοχή στο σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM)

VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) ΣΚΟΠΟΣ: αλληλοενημέρωση και έλεγχος των ΚΜ σχετικά με τον ΦΠΑ στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. 1 VIES τέθηκε σε εφαρμογή 1/5/2004 ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών 1/1/2010

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2015 Όλη η Ευρώπη ένας πύργος της Βαβέλ!

2015 Όλη η Ευρώπη ένας πύργος της Βαβέλ! Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα език jazykidioma language språk valoda limbă Sprache lingua kalba língua jazyk kieli taal langue sprog Sprache γλώσσα Τ4Ε 2015 Όλη η Ευρώπη ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου LOGO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου ρ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας E-mail: papad@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

2015 Μιλάω ξένες γλώσσες, μιλάω στη γλώσσα της Ευρώπης

2015 Μιλάω ξένες γλώσσες, μιλάω στη γλώσσα της Ευρώπης Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Μιλάω ξένες γλώσσες, μιλάω στη γλώσσα της Ευρώπης Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Στις 19 Οκτωβρίου 2007, στη Λισαβόνα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατέληξαν σε συμφωνία για τη νέα Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, περατώνοντας έτσι τη Διακυβερνητική Διάσκεψη (IGC).

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΑ ΕΚΛΟΓΕΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ε.Ε. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΑ ΕΚΛΟΓΕΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ε.Ε. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΑ ΕΚΛΟΓΕΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ε.Ε. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Στο παρόν περιγράφονται τα βήματα για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης των Ελλήνων Εκλογέων Κατοίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2014) 173 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2014) 173 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2014 COM(2014) 173 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

EU Lobbying Σύνοψη Αποτελεσμάτων

EU Lobbying Σύνοψη Αποτελεσμάτων EU Lobbying Σύνοψη Αποτελεσμάτων Οκτώβριος,, 2009 Μεθοδολογία Η PSB και οι συνεργάτες της διεξήγαν 50 συνεντεύξεις στις Βρυξέλλες και 30 συνεντεύξεις σε κάθε μια από τις παρακάτω χώρες: Αυστρία, Τσεχία,

Διαβάστε περισσότερα

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ής Ιανουαρίου 2012 Αντιμετώπιση των «φαύλων κύκλων» στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερότητα των τιμών: γιατί είναι σημαντική για σένα; Ενημερωτικό φυλλάδιο για το μαθητή

Σταθερότητα των τιμών: γιατί είναι σημαντική για σένα; Ενημερωτικό φυλλάδιο για το μαθητή Σταθερότητα των τιμών: γιατί είναι σημαντική για σένα; Ενημερωτικό φυλλάδιο για το μαθητή Τι μπορείς να αγοράσεις με δέκα ευρώ; Ας πούμε δύο CD singles ή ίσως το εβδομαδιαίο τεύχος του αγαπημένου σου περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση κορυφής ευρωπαϊκών γεύσεων. Οι κουζίνες της Ευρώπης

Συνάντηση κορυφής ευρωπαϊκών γεύσεων. Οι κουζίνες της Ευρώπης Συνάντηση κορυφής ευρωπαϊκών γεύσεων. Οι κουζίνες της Ευρώπης 11 12 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ» - ΠΑΤΡΑ Δικτύωση εκδηλώσεις έκθεση γαστρονομία Παρουσίαση γαστρονομίας 28 28 χωρών της

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτα, 2 Φεβρουαρίου 2014 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ. Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ. Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων ΗΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Ένωσης, τα θεσµικά όργανα θεσπίζουν κανονισµούς,

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου 2010, στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της 8 ης εκδήλωσης Open Days (www.opendays.europa.eu).

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου 2010, στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της 8 ης εκδήλωσης Open Days (www.opendays.europa.eu). European Commission ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Αναθεώρηση του κανονισµού ΕΟΕΣ (Ευρωπαϊκός Όµιλος Εδαφικής Συνεργασίας) Με τη συµµετοχή σας στη διαβούλευση αυτή, θα συµβάλετε στην κατάρτιση της γνωµοδότησης πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό σημείωμα. Καλή ανάγνωση, Πάνος Καρβούνης Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Εισαγωγικό σημείωμα. Καλή ανάγνωση, Πάνος Καρβούνης Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Εισαγωγικό σημείωμα Η θεσμική σχέση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετρά ήδη 33 χρόνια! Αναπόφευκτα η πορεία αυτή συνοδεύτηκε τόσο από την αλλαγή των δύο εταίρων όσο και από την αλλαγή της σχέσης τους.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.9.2014 COM(2014) 592 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικ με την εφαρμογή, κατ την περίοδο από τις 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33 ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ Demo Νews ΕΚΑ, Μάιος-Ιούνιος 2009 Τεύχος 5 ο Εργαστήριο ημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33 Ο πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ. Συνθήκη της Λισαβόνας. Ιανουάριος 2012

ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ. Συνθήκη της Λισαβόνας. Ιανουάριος 2012 ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ Ένας οδηγός για τον τρόπο με τον οποίο το Κοινοβούλιο συννομοθετεί σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας Ιανουάριος 2012 Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ευρωεκλογές του 2014 [29-11-2013-11:00]

Εισαγωγή στις ευρωεκλογές του 2014 [29-11-2013-11:00] Εισαγωγή στις ευρωεκλογές του 2014 [29-11-2013-11:00] Ευρωεκλογές του 2014: αυτή τη φορά είναι διαφορετικά Οι ευρωεκλογέςπου θα διεξαχθούν τον Μάιο του 2014 θα δώσουν στους ψηφοφόρους τη δυνατότητα να

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 47412 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα

Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γε ν ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Γε ω ρ γ ί α ς κ α ι Αγ ρ ο τ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Για περισσότερες πληροφορίες 200 Rue de la Loi,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Επιστροφή στη Γεωργία; Μύθοι και Πραγματικότητα Ημερίδα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος: Με ποιον τρόπο μπορεί να ενισχυθεί η νομοθεσία στον τομέα;

Η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος: Με ποιον τρόπο μπορεί να ενισχυθεί η νομοθεσία στον τομέα; ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 1948 7-11 Μαΐου Η διάσκεψη της Χάγης: περισσότεροι από χίλιοι αντιπρόσωποι από 20 ευρωπαϊκές χώρες συζητούν για τις νέες μορφές συνεργασίας στην Ευρώπη. Εκφράζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία: 28 ή 29-3-2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL)

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 55 συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Α' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2014 Κ.Ε ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 01 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 120.313 121.646 241.

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Α' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2014 Κ.Ε ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 01 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 120.313 121.646 241. ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Α' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 204 Κ.Ε ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 0 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 20.33 2.646 24.959 02 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 46.989 48.50 95.499 03 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 65.67 65.43 3.030

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

istockphoto/m. Boncina Ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη: Ο χώρος Σένγκεν Εσωτερικές Υποθέσεις

istockphoto/m. Boncina Ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη: Ο χώρος Σένγκεν Εσωτερικές Υποθέσεις istockphoto/m. Boncina Ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη: Ο χώρος Σένγκεν Εσωτερικές Υποθέσεις 1 Ο χώρος Σένγκεν από τις 19 Δεκεμβρίου 2011 Κράτη μέλη της ΕΕ που ανήκουν στον χώρο Σένγκεν Κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Οι απαρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 η Ευρώπη υπέφερε ακόµη από τις συνέπειες των δύο µακροχρόνιων και ολέθριων

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ»

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠO TO 1957 50 Ή ΕΠ ΈΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΡΏΜΗΣ ΟΔΗΓ ΌΣ ΓΡΑΦΙΚΏΝ. Λογότυπος. Τυπογραφία. Χρώματα

ΑΠO TO 1957 50 Ή ΕΠ ΈΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΡΏΜΗΣ ΟΔΗΓ ΌΣ ΓΡΑΦΙΚΏΝ. Λογότυπος. Τυπογραφία. Χρώματα 50 Ή ΕΠ ΈΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΡΏΜΗΣ ΟΔΗΓ ΌΣ ΓΡΑΦΙΚΏΝ Λογότυπος Ο λογότυπος Μέγεθος λογοτύπου Πλαίσιο σήματος (προστατευτική ζώνη) Εφαρμογή χρωμάτων λογοτύπου Προσαρμογή γλώσσας λογοτύπου Απαγορευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2132(INI) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2132(INI) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 23.1.2013 2012/2132(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα