Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3

4

5

6 Το ΕΚ σε αριθμούς Το ΕΚ είναι η μεγαλύτερη δημοκρατικά εκλεγμένη κοινοβουλευτική συνέλευση στον κόσμο. Κατωτέρω σας παραθέτουμε ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητές του κατά την νομοθετική περίοδο Έργο του ΕΚ Βάσει της διαδικασίας συναπόφασης, το ΕΚ εγκρίνει νομοθετικές πράξεις από κοινού με το Συμβούλιο Υπουργών. Κατά τη διάρκεια αυτής της νομοθετικής περιόδου το ΕΚ τροποποίησε και ενέκρινε 637 κείμενα συναπόφασης, εκ των οποίων τα 494 στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης, τα 140 στο στάδιο της δεύτερης ανάγνωσης και τα εναπομείναντα 23 στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Έως το Μάιο του 2009 οι Πρόεδροι του ΕΚ και του Συμβουλίου είχαν υπογράψει 404 κείμενα συναπόφασης τα οποία στη συνέχεια έγιναν νόμοι. Βάσει της διαδικασίας σύμφωνης γνώμης, το ΕΚ μπορεί είτε να εγκρίνει είτε να απορρίψει μια νομοθετική πράξη. Δεν μπορεί, όμως, να υιοθετήσει τροπολογίες. Η διαδικασία αυτή αφορά κυρίως σε διεθνείς συμφωνίες και την προσχώρηση νέων κρατών μελών. Την περίοδο το ΕΚ έκανε χρήση αυτής της διαδικασίας 63 φορές. Σύμφωνα με τη διαδικασία διαβούλευσης, το ΕΚ μπορεί να εκφράζει τη γνώμη του. Ωστόσο, την τελική απόφαση λαμβάνει το Συμβούλιο Υπουργών. Μέχρι στιγμής εφαρμόζεται σε τομείς, όπως η γεωργία, η φορολογία και η δικαιοσύνη. Το ΕΚ ψήφισε επί 633 εκθέσεων διαβούλευσης κατά την τρέχουσα νομοθετική περίοδο. Το ΕΚ καταρτίζει επίσης, από κοινού με το Συμβούλιο, τον προϋπολογισμό της ΕΕ αλλά και εγκρίνει τους λογαριασμούς της ("χορήγηση απαλλαγής"). Οι ευρωβουλευτές έλαβαν 216 τέτοιες αποφάσεις την περίοδο Το ΕΚ υιοθέτησε 660 εκθέσεις πρωτοβουλίας καθώς και 593 ψηφίσματα, μέσω των οποίων εξέφρασε τις θέσεις τους (μη δεσμευτικού χαρακτήρα) για θέματα που θεώρησε σημαντικά. 37 δε γραπτές δηλώσεις υπεγράφησαν από την πλειοψηφία του Σώματος είναι ο συνολικός αριθμός των κειμένων που ενέκρινε το ΕΚ στις συνόδους ολομέλειας κατά τη διάρκεια αυτής της νομοθετικής περιόδου. Από αυτά 1355 ήταν νομοθετικής φύσης. Κοινοβουλευτικές επιτροπές, πολιτικές ομάδες και μεμονωμένοι ευρωβουλευτές κατέθεσαν τροπολογίες, εκ των όποιων οι εγκρίθηκαν. Από τις τελευταίες οι αφορούσαν σε εκθέσεις συναπόφασης.

7 49 πανηγυρικές συνεδριάσεις έλαβαν χώρα, στο πλαίσιο των οποίων σημαντικές προσωπικότητες εκφώνησαν ομιλίες. Η συντομότερη ομιλία ήταν αυτή της Βασίλισσας Βεατρίκης της Ολλανδίας (19 λεπτά), ενώ η μακρύτερη αυτή της κολομβιανής πολιτικού Ίγκριντ Μπετανκούρ (50 λεπτά). Ευρωβουλευτές Το ΕΚ απαρτίζεται αυτή τη στιγμή από 736 ευρωβουλευτές, όπως προβλέπει η Συνθήκη της Νίκαιας. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ο αριθμός των ευρωβουλευτών θα είναι 751. Αν όμως τεθεί σε ισχύ κατά τη διάρκεια της αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου, τότε το ΕΚ θα διαθέτει, σε προσωρινή βάση και μέχρι το 2014, 754 μέλη. Η Γερμανία θα είναι η μόνη χώρα που "χάνει" ευρωβουλευτές βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας, παρότι θα της επιτραπεί να διατηρήσει τους 99 Ευρωβουλευτές της μέχρις της επόμενες ευρωεκλογές. Αυτό εξηγεί γιατί το Κοινοβούλιο ενδέχεται να διαθέτει 754 ευρωβουλευτές για μία μεταβατική περίοδο 5 ετών. Το προσωπικό του ΕΚ Από τον Μάιο του 2009 ο αριθμός των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων του ΕΚ έχει ως εξής: ΣΥΝΟΛΟ Λουξεμβούργο Άλλες Τοποθεσίες Οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία του προσωπικού: 60% γυναίκες, 40% άνδρες. 47 χρονών είναι η μέση ηλικία των μονίμων υπαλλήλων (50 των υπαλλήλων από τα παλαιά κράτη μέλη και 34 των υπαλλήλων από τα νέα κράτη μέλη). Η μεγαλύτερη Γενική Διεύθυνση είναι αυτή για τη Μετάφραση όπου απασχολείται πλέον του 1/5 (21,5%) του προσωπικού του ΕΚ. Αν στον αριθμό αυτό προστεθούν οι διερμηνείς και οι γλωσσομαθείς νομικοί, τότε μπορούμε να πούμε ότι το 1/3 των θέσεων εργασίας στο ΕΚ είναι γλωσσικής φύσης. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές απασχολούν 1510 κοινοβουλευτικούς συνεργάτες (στοιχεία Μαΐου 2009). Προϋπολογισμός του ΕΚ Ο προϋπολογισμός του ΕΚ για το 2009 ανέρχεται περίπου σε 1,53 δισ. ευρώ, ποσό που αναλογεί σε λίγο περισσότερα από 3 ευρώ ανά κάτοικο της ΕΕ. Από το ποσό αυτό 294 εκατ. θα δαπανηθούν για τα κτήρια και τον εξοπλισμό τους, 503 εκατ. για το προσωπικό (μόνιμο και έκτακτο), 190 εκατ. για τα έξοδα των ευρωβουλευτών, 185 εκατ. για τους κοινοβουλευτικούς τους συνεργάτες, και 101 εκατ. για την παροχή υπηρεσιών από εξωτερικές εταιρίες.

8 Κτήρια του ΕΚ Βάσει της απόφασης των κρατών μελών (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο), το ΕΚ διαθέτει 3 τόπους εργασίας: το (επίσημη έδρα), τις και το Λουξεμβούργο. Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τα κτήρια του ΕΚ: ΣΥΝΟΛΟ Λουξεμβούργο Αριθμός κτηρίων Επιφάνεια, μ Αίθουσες συνεδριάσεων (συμπεριλαμβανομένου του Ημικυκλίου) Διαπιστευμένοι εκπρόσωποι συμφερόντων και δημοσιογράφοι Οι διαπιστευμένοι εκπρόσωποι συμφερόντων στο ΕΚ είναι 4322 και εκπροσωπούν 1699 οργανώσεις (στοιχειά Μαΐου 2009). Επιπλέον, 1000 δημοσιογράφοι είναι διαπιστευμένοι στο σύνολο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ενώ περαιτέρω 100 είναι διαπιστευμένοι μόνο στο ΕΚ.

9

10

11

12 Διαδικασία συναπόφασης Ο μηχανισμός της διαδικασίας συναπόφασης Η διαδικασία συναπόφασης αποτελείται από τρία στάδια και δίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαίωμα αρνησικυρίας. Σε γενικές γραμμές, η διαδικασία αυτή εξελίσσεται κατά τον ακόλουθο τρόπο: Η Επιτροπή υποβάλλει μια πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Πρώτη ανάγνωση Το Κοινοβούλιο εγκρίνει, ενδεχομένως, τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής. Εάν το Κοινοβούλιο δεν εγκρίνει τροπολογίες και το Συμβούλιο κάνει επίσης δεκτή την πρόταση της Επιτροπής: η πράξη εγκρίνεται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία. Εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει τροπολογίες: Το Συμβούλιο εγκρίνει όλες τις τροπολογίες και δεν τροποποιεί κατ άλλον τρόπο την πρόταση της Επιτροπής: η πράξη εγκρίνεται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία. Το Συμβούλιο δεν εγκρίνει όλες τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου ή τις απορρίπτει: το Συμβούλιο υιοθετεί, με ειδική πλειοψηφία, μια "κοινή θέση" η οποία διαβιβάζεται στο Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο πρέπει να ενημερώσει διεξοδικά το Κοινοβούλιο σχετικά με τους λόγους που το οδήγησαν στην υιοθέτηση της κοινής θέσης. Η Επιτροπή ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με τη θέση της. Δεύτερη ανάγνωση Το Κοινοβούλιο μπορεί να κινηθεί κατά τρεις διαφορετικούς τρόπους, εντός προθεσμίας τριών μηνών: εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει την κοινή θέση ή δεν εκφράσει γνώμη εντός αυτού του τριμήνου, η πράξη θεωρείται ότι εγκρίθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση. εάν το Κοινοβούλιο, με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, απορρίψει την κοινή θέση, η πράξη θεωρείται ότι δεν εγκρίθηκε. εάν το Κοινοβούλιο, με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, εγκρίνει τροπολογίες στην κοινή θέση, το κείμενο διαβιβάζεται στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, η οποία διατυπώνει τη γνώμη της σχετικά με τις τροπολογίες αυτές. Στην τελευταία περίπτωση: είτε το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, εγκρίνει όλες τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου: η πράξη θεωρείται ότι εγκρίθηκε και υπογράφεται από τους Προέδρους του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είτε το Συμβούλιο ενημερώνει το Κοινοβούλιο ότι δεν εγκρίνει όλες τις τροπολογίες του στην κοινή θέση: ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζει, σε συμφωνία με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ημερομηνία και τόπο για την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής συνδιαλλαγής, εντός προθεσμίας έξι εβδομάδων. Τρίτη ανάγνωση Η επιτροπή συνδιαλλαγής, στην οποία συμμετέχουν τα μέλη του Συμβουλίου και αντίστοιχος αριθμός βουλευτών, εξετάζει την κοινή θέση που ψηφίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στη βάση των τροπολογιών του Κοινοβουλίου. Διαθέτει έξι εβδομάδες για την εκπόνηση κοινού σχεδίου. Εάν η επιτροπή συνδιαλλαγής δεν εγκρίνει το κοινό σχέδιο στην προβλεπόμενη προθεσμία, η πράξη θεωρείται μη εγκριθείσα και η διαδικασία περατώνεται. Εάν η επιτροπή συνδιαλλαγής εγκρίνει το κοινό σχέδιο, το κείμενο αυτό υποβάλλεται προς έγκριση στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν στη

13 διάθεσή τους έξι εβδομάδες για την έγκριση. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, ενώ το Κοινοβούλιο με την πλειοψηφία των ψηφισάντων. Εάν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο εγκρίνουν το κοινό σχέδιο, η πράξη εγκρίνεται. Τομείς Συναπόφασης Η διαδικασία συναπόφασης (άρθρο 251 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) θεσπίστηκε με τη συνθήκη του Μάαστριχ. Παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την εξουσία να εκδίδει πράξεις από κοινού με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία συναπόφασης περιλαμβάνει μία, δύο ή τρεις αναγνώσεις, με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζει τις επαφές μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου - τα δύο από κοινού νομοθετούντα όργανα -, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην πράξη, η διαδικασία αυτή ενισχύει τη νομοθετική εξουσία του Κοινοβουλίου στους ακόλουθους τομείς: ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, δικαίωμα εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών, εσωτερική αγορά, εκπαίδευση (δράσεις ενθάρρυνσης), υγεία (δράσεις ενθάρρυνσης), καταναλωτές, διευρωπαϊκά δίκτυα (προσανατολισμοί), περιβάλλον (πρόγραμμα δράσης γενικού χαρακτήρα), πολιτισμός (δράσεις ενθάρρυνσης) και έρευνα (πρόγραμμα πλαίσιο). Η διαδικασία συναπόφασης απλουστεύθηκε με τη συνθήκη του Άμστερνταμ για να αυξηθούν η αποτελεσματικότητα, η ταχύτητα και η διαφάνειά της και να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Επιπλέον, επεκτάθηκε σε νέους τομείς και, συγκεκριμένα, στον κοινωνικό αποκλεισμό, τη δημόσια υγεία και την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για να ενισχυθεί η δημοκρατικότητα της κοινοτικής δράσης, το Κοινοβούλιο πρέπει να μετέχει στην άσκηση της νομοθετικής εξουσίας. Για το λόγο αυτό, όλες οι νομοθετικές πράξεις που εκδίδονται με ειδική πλειοψηφία μπορούν να εμπίπτουν στη διαδικασία συναπόφασης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, επομένως, η συναπόφαση στο Κοινοβούλιο συνδυάζεται με την ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Παρόλα αυτά, για τη λήψη αποφάσεων βάσει ορισμένων διατάξεων της Συνθήκης, η συναπόφαση εξακολουθεί να συνυπάρχει με την ομοφωνία. Η συνθήκη της Νίκαιας θέτει ως ένα βαθμό τέλος στην κατάσταση αυτή. Πράγματι, η Διακυβερνητική Διάσκεψη (ΔΔ) της οποίαςοι εργασίες άρχισαν τον Φεβρουάριο του 2000, τάχθηκε υπέρ της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της συναπόφασης παράλληλα και συμπληρωματικά προς την επέκταση της ειδικής πλειοψηφίας στο Συμβούλιο. Κατόπιν αυτού, επτά διατάξεις της Συνθήκης που η ΔΔ αποφάσισε να υπαχθούν στην ειδική πλειοψηφία, υπόκεινται επίσης στη συναπόφαση. Οι διατάξεις αυτές αφορούν τα μέτρα ενθάρρυνσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων, τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις, τα ειδικά μέτρα στήριξης στο βιομηχανικό τομέα, τις δραστηριότητες που συνδέονται με την οικονομική και κοινωνική συνοχή (εκτός από τα διαρθρωτικά ταμεία), το καθεστώς των ευρωπαϊκών κομμάτων και, τέλος, τα θέματα θεωρήσεων διαβατηρίου, ασύλου και μετανάστευσης. Η νέα κοινοβουλευτική περίοδος - τι μέλλει γενέσθαι Δημοσιονομικές αποφάσεις Ένα νέο δημοσιονομικό πλαίσιο για την ΕΕ για την περίοδο μετά το 2013: Αποτελώντας από κοινού με το Συμβούλιο Υπουργών τη δημοσιονομική αρχή της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να θέσει εκ νέου την σφραγίδα του στον δημοσιονομικό σχεδιασμό της ΕΕ για την περίοδο Στο πλαίσιο αυτό, οι ευρωβουλευτές θα κληθούν να συνδιαμορφώσουν το εύρος των κονδυλίων για τη γεωργία, την πολιτική συνοχής, την έρευνα κτλ. Προϋπολογισμός της ΕΕ: Το ΕΚ θα εγκρίνει τους πέντε προσεχείς ετήσιους προϋπολογισμούς της ΕΕ

14

15

16

17

18

19

20 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΚ ΟΝΟΜΑ Giovanni PITTELLA (Σ&Δ, IT) Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΛΚ,, EL) Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ (Σ&Δ, EL) Miguel Ángel MARTÍNEZ MARTÍNEZ (Σ&Δ, ES) Alejo VIDAL-QUADRAS (ΕΛΚ, ES) Dagmar ROTH-BEHRENDT (Σ&Δ, DE) Libor ROUČEK (Σ&Δ, CZ) Isabelle DURANT (Πράσινοι/ΕΕΣ, BE) Roberta ANGELILLI (ΕΛΚ, IT) Diana WALLIS (ΦΙΛ, UK) Pál SCHMITT (ΕΛΚ, HU) Edward McMILLAN-SCOTT (ΕΣΜ, UK) Rainer WIELAND (EΛΚ, DE) Silvana KOCH-MEHRIN, (ΦΙΛ, DE) ΨΗΦΟΙ

21 ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ ΕΚ Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG (Σ & Δ, PL) Jim HIGGINS (ΕΛΚ, IE) Astrid LULLING (ΕΛΚ, LU) 4. Jiří MAŠTÁLKA (ΕΕΑ/ΠΒΧ, CZ) 5. Bill NEWTON DUNN (ΦΙΛ, UK)

22

23

24

25 (τελευταία ενημέρωση: 16 Ιούλιος 2009 στις 12:43 CΕST) πολιτική ομάδα Αριθμός εδρών Ποσοστό % EPP S&D ALDE GREENS/EFA ECR GUE/NGL EFD NA EPP : Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) S&D : Η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ALDE : Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη GREENS/ EFA : Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία ECR : Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές GUE/ NGL : Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών EFD : Ευρώπη ελευθερίας και δημοκρατίας NA : Μη Εγγεγραμμένοι

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 Επιτροπή Πρόεδρος Αντιπρόεδροι Τακτικό μέλος Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων Υποεπιτ ροπή Ανθρωπί νων Δικαιωμ άτων Υποεπιτ ροπή Ασφάλει ας και Άμυνας Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογι σμών Επιτροπή Οικονομικώ ν και Νομισματικ ών Θεμάτων Επιτροπή Απασχόλησ ης και Κοινωνικών Υποθέσεων Gabriele ALBERTINI (IT,PPE) Heidi HAUTALA (Greens/EFA FI) Arnaud DANJEAN (EPP, FR) Luigi DE MAGISTRIS (ALDE, IT) Sharon BOWLES (ALDE, UK) Pervenche BERES (S&D, FR) 1. Fiorello PROVERA (EFD/IT) 2. Ioan Mircea PAŞCU (S&D, RL) 3. Dominique BAUDIS (EPP, FR) 4. Jean-Luc MÉLENCHON (GUE/NGL, FR) 1. Andrzej GRZYB (EPP, PL) Laima Liucija 2. ANDRIKIENÈ (EPP, LT) 3. Metin KAZAK (ALDE, BG) (the fourth vice-president of the Human Rights subcommittee will be elected on 31 August) 1. Kyriakos MAVRONIKOLAS (S&D, CY) 2. Norica NICOLAI (ALDE, RO) 3. Justas Vincas PALECKIS (S&D, LT) 4. Krzysztof LISEK (EPP, PL) 1. Bart STAES (Greens/EFA, BE) 2. Jean-Pierre AUDY (EPP, FR) 3. Boguslaw LIBERADZKI (S&D, PL) 4. Tamás DEUTSCH (EPP, HU) 1. José Manuel GARCIA-MARGALLO Y MARFIL (EPP, ES) 2. Arlene McCARTHY(S&D, UK) 3. Theodor Dumitru STOLOJAN (EPP, RL) 4. Edward SCICLUNA (S&D, MT) 1. Elisabeth LYNNE (ALDE, UK) 2. Ilda FIGUEREIDO (GUE/NGL, PG) 3. Elisabeth SCHROEDTER (Greens/EFA, DE) 4. Thomas MANN (EPP, DE) Μαριέττα ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Ν.Δ.) Αθανάσιος ΠΛΕΥΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ) ΧΟΥΝΤΗΣ Νικόλαος (ΣΥΡΙΖΑ) Μαριέττα ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Ν.Δ.) Μαρία-Ελένη ΚΟΠΠΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Θεόδωρος ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Ν.Δ.) Γεώργιος ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ- ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟ Υ (Ν.Δ.) Γιώργος ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΥ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Νικόλαος ΧΟΥΝΤΗΣ (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ) Κωνσταντίνος ΠΟΥΠΑΚΗΣ (Ν.Δ.) Συλβάνα ΡΑΠΤΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Γεώργιος ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ (ΝΔ) Αθανάσιος ΠΑΦΙΛΗΣ (ΚΚΕ) Νικόλαος ΧΟΥΝΤΗΣ (ΣΥΡΙΖΑ) Μαρία-Ελένη ΚΟΠΠΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Νικόλαος ΧΟΥΝΤΗΣ (ΣΥΡΙΖΑ) Επιτροπή Περιβάλλον τος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Jo LEINEN (S&D, DE) 1. Corinne LEPAGE (ALDE, FR) 2. Carl SCHLYTER (Greens/EFA, SE) 3. Boguslaw SONIK (EPP, PL) 4. Dan JØRGENSEN(S&D, DE) Θεόδωρος ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Ν.Δ.) Κρίτων ΑΡΣΕΝΗΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Μιχαήλ ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ / ΠΡΑΣΙΝΟΙ) Επιτροπή Βιομηχανία ς, Έρευνας και Ενέργειας Herbert PEUL (EPP, DE) 1. Patrizia TOIA (S&D, IT) 2. Jens ROHDE (ALDE, DE) 3. Anni PODIMATA (S&D, GR) 4. Evzen TOSENOVSKY (ECR, CZ) Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)-3η Αντιπρόεδρος Ιωάννης ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ (Ν.Δ.) Νίκη ΤΖΑΒΕΛΛΑ (ΛΑ.Ο.Σ.) Θεόδωρος ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ( Ν.Δ.)

45 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Επιτροπή Περιφερειακ ής Ανάπτυξης Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Αλιείας Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας Brian SIMPSON (S&D, UK) Danuta HUBNER (EPP, PL) Paulo DE CASTRO (S&D, IT) Carmen Fraga ESTEVEZ (EPP, ES) Doris PACK (EPP, DE) 1. Dominique RIQUET (EPP, FR) 2. Peter VAN DALEN (ECR, NL) 3. Silvia Adriana ŢICĂU (S&D, RO) 4. Dieter-Lebrecht KOCH (EPP, DE) 1. Giorgos STAVRAKAKIS (S&D, EL) 2. Markus PIEPER(EPP, DE) 3. Filiz Hakaeva HYUSMENOVA(ALDE, BG) 4. Michail TREMOPOULOS (Greens/EFA, GR) 1. Rareş-Lucian NICULESCU (EPP, RO) 2. José BOVÉ (Greens/EFA, FR) 3. Janusz WOJCIECHOWSKI (ECR, PL) 4. Marit PAULSEN (ALDE, SE) 1. Struan STEVENSON (ECR, UK) 2. Alain CADEC (EPP, FR) 3. Guido MILANA (S&D, IT) 4. Carl Christopher HAGLUND(ALDE, FI) 1. Helga TRUEPEL (Greens/EFA, DE) 2. Timo SOINI (EFD, FI) 3. Lothar BISKY (GUE/NGL, DE) 4. Morten LØKKEGAARD (ALDE, DE) Γεώργιος ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ (Ν.Δ.) Γεώργιος ΤΟΥΣΣΑΣ (ΚΚΕ) Γεώργιος ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) - 1ος Αντιπρόεδρος Μιχαήλ ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ/ΠΡΑΣΙ ΝΟΙ)-4ος Αντιπρόεδρος Αθανάσιος ΠΑΦΙΛΗΣ (ΚΚΕ) Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ (Ν.Δ.) Κρίτων ΑΡΣΕΝΗΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Χρυσούλα ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Μαρία-Ελένη ΚΟΠΠΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Νίκη ΤΖΑΒΕΛΛΑ (ΛΑ.Ο.Σ.) Γιώργος ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΥ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Αθανάσιος ΠΛΕΥΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ) Ιωάννης ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ (Ν.Δ.) Γεώργιος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ν.Δ.) Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικώ ν Υποθέσεων Επιτροπή Δικαιωμάτω ν των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Επιτροπή Αναφορών Επιτροπή Ανάπτυξης Fernando LOPEZ AGUILAR (S&D, ES) Eva- Britt SVENSSON (GUE/NGL, SE) Erminia MAZZONI (EPP, IT) Eva JOLY (GREENS/EF A,FR) 1. Kinga GÁL (EPP, HU) 2. Sophia in't VELD(ALDE, NL) 3. Salvatore IACOLINO (EPP, IT) 4. Kinga GÖNCZ (S&D, HU) 1. Lívia JÁRÓKA (EPP, HU) 2. Edite ESTRELA (S&D, PT) 3. Elisabeth Morin- CHARTIER (EPP, FR) 4. Bar bara MATERA (EPP, IT) 1. Chrysoula PALIADELI (S&D, GR) 2. Willy MEYER(GUE/NGL, ES) 3. Carlos José Iturgáiz ANGULO (EPP, ES) 4. Ágnes HANKISS (EPP, HU) 1. Michèle STRIFFLER (PPE, FR) 2. Nirj DEVA (ECR, UK) 3. Iva ZANICCHI (PPE, IT) 4. Corina CREŢU (S&D, RL) Γεώργιος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ν.Δ.) Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ- ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟ Υ (Ν.Δ.) Χρυσούλα ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) -1η Αντιπρόεδρος Αθανάσιος ΠΛΕΥΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ) Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Χρυσούλα ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Συλβάνα ΡΑΠΤΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Ιωάννης ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ (Ν.Δ.) Κρίτων ΑΡΣΕΝΗΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)

46 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Επιτροπή Προϋπολογι σμών Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτ ών Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων Επιτροπή Συνταγματικ ών Υποθέσεων Vital MOREIRA (S&D, PT) Alain LAMASSOUR E (EPP, FR) Malcolm HARBOUR (ECR, UK) Klaus- Heiner LEHNE (EPP, DE) Carlo CASINI (EPP, IT) 1. Cristiana MUSCARDINI(EPP, IT) 2. Robert STURDY( ECR, UK) 3. Paweł Ksawery ZALEWSKI (EPP, PL) 4. Yannick JADOT (EFA, FR) 1. Jutta HAUG (S&D, DE) 2. Alexander ALVARO (ALDE,DE) 3. Jean-Luc DEHAENE (PPE, BE) 4. Ivaylo KALFIN (S&D, BG) 1. Eija-Ritta KORHOLA (EPP, FI) 2. Bernadette VERGNAUD (S&D, FR) 3. Lara COMI (EPP, IT) 4. Louis GRECH (S&D, MT) 1. Luigi BERLINGUER(S&D, IT) 2. Raffaele BALDASSARE (EPP, IT) 3. Evelyn REGNER (S&D, AT) 4. Sebastian Valentin BODU (EPP, RO) 1. Zita GURMAI(S&D, HU) 2. Rafal Kazimierz TRZASKOWSKI (EPP, PL) 3. Morten MESSERSCHMIDT (EFD, DE) 4. Syed KAMALL (ECR, UK) Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ (Ν.Δ.) Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Γεώργιος ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Συλβάνα ΡΑΠΤΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) Κωνσταντίνος ΠΟΥΠΑΚΗΣ (Ν.Δ.) Μαριέττα ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Ν.Δ.) Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 Ακόλουθοι τύπου Με ποιον πρέπει να έλθετε σε επαφή στην υπηρεσία μας; Η υπηρεσία τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελείται από ακόλουθους τύπου που έχουν ως αποστολή να βοηθούν τους δημοσιογράφους και να τους ενημερώνουν για την κοινοβουλευτική επικαιρότητα. Κάθε ακόλουθος τύπου ειδικεύεται σε συγκεκριμένους τομείς και επίσημες γλώσσες, προκειμένου να καλύπτονται καλύτερα οι δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και να ενημερώνονται οι δημοσιογράφοι όλων των κρατών μελών. Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται όλοι οι σύνδεσμοι που μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι και για την προετοιμασία και για την οργάνωση της δημοσιογραφικής κάλυψης του θεσμικού μας οργάνου. Ή μπορείτε να καλέσετε στο κεντρικό νούμερο της Αίθουσας Τύπου: Διευθυντής και Εκπρόσωπος Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jaume DUCH Προϊστάμενος του Τμήματος Αίθουσας Τύπου Marjory VAN DEN BROEKE Προϊστάμενος του Τμήματος Σύνταξης και Διανομής Ιωάννης ΔΑΡΜΗΣ Προϊστάμενη του Τμήματος Οπτικοακουστικών Μέσων Anne-Margrete WACHTMEISTER

63 Ακόλουθοι τύπου ειδικοί για κοινοβουλευτικές επιτροπές Ακολουθεί ο πλήρης κατάλογος των ακολούθων τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανά κοινοβουλευτική επιτροπή Ακόλουθοι τύπου ειδικοί για κοινοβουλευτικές επιτροπές ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ralph PINE (Αναπληρωτής) (32-2) (32) (0) (33) (33) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Cezary LEWANOWICZ (32-2) (32) (0) (33) ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (32-2) Marjory VAN DEN BROEKE (32) (33) (33) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Federico DE GIROLAMO (32-2) (32) (33) (33) Ralph PINE (32-2) (32) (0) (33) (33) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (32-2) (33) Nora CHAAL (32)(0) (33) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Constanze BECKERHOFF (32-2) (32) (0) (33) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Juliane KAMMER (32-2) (33)

64 (32) (0) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Cezary LEWANOWICZ (32-2) (32) (0) (33) ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ François ARNAUD (32-2) (32) (0) (33) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Andrew BOREHAM (32-2) (32) (33) ΓΕΩΡΓΙΑ Hélène CUISINIER (32-2) (32) (33-3) ΑΛΙΕΙΑ Isabel NADKARNI (32-2) (33-3) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (32-2) François ARNAUD (32) (33) ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Federico DE GIROLAMO Cezary LEWANOWICZ (32-2) (33) (32) (0) (33) (32-2) (32) (33) ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

65 Baptiste CHATAIN (32-2) (32) (33) (33) ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (32-2) (33) Federico DE GIROLAMO (32) (0) (33) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Nora CHAAL (32-2) (33) (32)(0) (33) ΑΝΑΦΟΡΕΣ Natalia DASILVA (32-2) (32) (0) (33) ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Jack BLACKWELL (32-2) (32) (0) (33) ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ Thomas DUDRAP (32-2) (32) (0) (33) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ Constanze BECKERHOFF (32-2) (32) (0) (33) ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Thomas DUDRAP (32-2) (32) (0) (33) ΑΝΑΠΤΥΞΗ Thomas DUDRAP (32-2) (32) (0) (33)

66 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Thomas DUDRAP (32-2) (32) (0) (33) ΜΙΚΤΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΚΕ-ΕΕ (32-2) Thomas DUDRAP (32) (0) (32-2) Andrew BOREHAM (32) (33) (33) ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Thomas DUDRAP (32-2) (32) (0) (33)

67 Ακόλουθοι τύπου που καλύπτουν τις συνόδους ολομέλειας ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Paula FERNÁNDEZ HERVÁS Bρυξέλλες (32-2) (32) (0) (33) ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Bρυξέλλες Teodor STOYCHEV (32-2) (32) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : (32-2) Natalia DA SILVA (33) (32) Φαξ: (32-2) (33) ΤΣΕΧΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Radka HEJTMÁNKOVÁ (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΔΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Malene CHAUCHEPRAT (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Andreas KLEINER (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΕΣΘΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Jana JALVI (32-2) (32) (0) (33)

68 Φαξ: (32-2) (33) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Νίκος ΣΑΛΛΙΑΡΕΛΗΣ (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΑΓΓΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Richard FREEDMAN (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Fabienne GUTMANN-VORMUS (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΙΤΑΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Federico ROSSETTO (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΛΕΤΤΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Marika ARMANOVIČA (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΛΙΘΟΥΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Robertas POGORELIS (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΟΥΓΓΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : István PERGER (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33)

69 ΜΑΛΤΕΖΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Corinne CORDINA (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Sanne DE RYCK (32-2) (32) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Andrzej SANDERSKI (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Isabel NADKARNI (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Bρυξέλλες Ioana BOBES (32-2) (32) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΣΛΟΒΑΚΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Zuzana REPKOVA (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Janez VOUK (32-2) (32) (0) (33) Φαξ: (32-2) (33)

70 ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : (32-2) (33) Φαξ: (32-2) (33) ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Anna BÄCKMAN (32-2) (32) (33) Φαξ: (32-2) (33)

71 Ακόλουθοι τύπου στα κράτη μέλη Παρατίθεται εδώ ο πλήρης κατάλογος των ακολούθων τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαδρίτη - Ισπανία (ES) Damián CASTAÑO MARTIN Κοπεγχάγη - Δανία (DK) Jens JENSEN Βερολίνο - Γερμανία (DE) Jens POTTHARST Βιέννη - Αυστρία (AT) Georg PFEIFER Τάλιν - Εσθονία (EE) Mare HAAB Αθήνα - Ελλάς (EL) Leonidas ANTONAKOPOULOS Λονδίνο - Ηνωμένο Βασίλειο (UK) Caroline BOYLE (copies M. Simon DUFFIN) Παρίσι - Γαλλία (FR) Dominique ROBERT-BESSE Ρώμη - Ιταλία (IT) Manuela CONTE Δουβλίνο - Ιρλανδία (IE) Eimear NI BHROIN (Madrid) (STR) (κινητό) (Copenhague) (STR) (κινητό) (Berlin) (STR) (κινητό) (Vienne) (STR) (κινητό) (Tallinn) (STR) (κινητό) (Athènes) (STR) (κινητό) (Londres) (STR) (κινητό) (Paris) (STR) (κινητό) (Rome) (STR) (κινητό) (Dublin) (STR) (κινητό)

72 Ρίγα - Λεττονία (LV) Iveta KELPE Βίλνιους - Λιθουανία(LT) Rolandas PYRAGIS Βουδαπέστη - Ουγγαρία (HU) Andrea LOVEI Βαλέττα - Μάλτα (MT) Massimo FARRUGIA Χάγη - Κάτω Χώρες (NL) Leon PEIJNENBURG Βαρσοβία - Πολωνία (PL) Piotr WOLSKI Λισσαβώνα - Πορτογαλία (PT) Teresa COUTINHO Μπρατισλάβα - Σλοβακία (SK) Ivana JANIKOVA STAVROVSKA Λιουμπλιάνα - Σλοβενία (SI) Maja KEZUNOVIC Ελσίνκι - Φινλανδία(FI) Minna OLLIKAINEN Στοκχόλμη - Σουηδία (SE) Marina LAHTEENMAA (Riga) (STR) (κινητό) (Vilnius) (STR) (κινητό) (Budapest) (STR) (κινητό) (La Valletta) (STR) (κινητό) (La Haye) (STR) (κινητό) (Varsovie) (STR) (κινητό) (Lisbonne) (STR) (κινητό) (Bratislava) (STR) (κινητό) (Ljubljana) (STR) (Helsinki) (STR) (κινητό) (Stockholm) (STR) (κινητό)

73 Ακόλουθοι τύπου Ενημερώσεις και συνεντεύξεις τύπου Η Διεύθυνση Πληροφοριών διοργανώνει ενημερώσεις και συνεντεύξεις τύπου, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε μετά από αίτημα των κοινοβουλευτικών οργάνων, των πολιτικών ομάδων και των βουλευτών Πριν από τις συνόδους ολομέλειας, η διεύθυνση τύπου διοργανώνει: μία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΟΥ στις, στις 11 π.μ. την Παρασκευή πριν από τη σύνοδο του υ, με τη συμμετοχή των ακολούθων τύπου των πολιτικών ομάδων μια ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ, στις 4:30 μ.μ. τη Δευτέρα της συνόδου στο, μισή ώρα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης Οι ενημερώσεις και οι συνεντεύξεις τύπου διεξάγονται ως επί το πλείστον: στις, στην αίθουσα τύπου PHS 0A50 στο, κατά τη διάρκεια των συνόδων, στην αίθουσα τύπου LOW N-1/201 Πληροφορίες Nicole CEUPPENS (32 2) (33) Φαξ: (32 2) (33)

74 ΧΡΗΣΙΜΟ "ΛΕΞΙΚΟ" ΕΚ