ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ"

Transcript

1 ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Π. Σιδηρόπουλος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 5 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

2 Στραγγίσεις Στραγγιστικά Έργα Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο o Ο σκοπός της στράγγισης των γεωργικών εκτάσεων είναι η απομάκρυνση του πλεονάζοντος νερού: είτε στην επιφάνεια του εδάφους, είτε στο ριζόστρωμα των καλλιεργειών για την αποτροπή δυσμενών συνεπειών στην ανάπτυξη τους.

3 Στραγγίσεις Στραγγιστικά Έργα Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο Για παράδειγμα o Ο κορεσμός της ζώνης του ριζοστρώματος που μπορεί να προκληθεί από άνοδο της φρεατικής στάθμης λόγω διήθησης των νερών της βροχής ή της άρδευσης από εισροή υπόγειου νερού από παρακείμενη υψηλότερη περιοχή δημιουργεί αναερόβιες συνθήκες για τα φυτά με αποτέλεσμα το ριζικό τους σύστημα να σαπίσει. o Σε ξηρές περιοχές η στράγγιση εξασφαλίζει: την παρεμπόδιση της συγκέντρωσης αλάτων ακόμη και την απομάκρυνσή τους από το ριζόστρωμα o Η απομάκρυνση των επιφανειακών νερών γίνεται συνήθως με ένα δίκτυο τάφρων ή άλλων επιφανειακών αγωγών. o Η απομάκρυνση, όμως, του νερού από το ριζόστρωμα και ο έλεγχος της φρεατικής στάθμης απαιτεί ένα δίκτυο υπόγειων κλειστών στραγγιστικών αγωγών γνωστών με το όνομα "στραγγιστικοί σωλήνες" ή "σωληνωτά ντραίνα" ή εν συντομία "ντραίνα"

4 Στραγγίσεις Στραγγιστικά Έργα Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο o Δίκτυα υποστράγγισης = δίκτυα στράγγισης με υπόγειους σωληνωτούς αγωγούς o Δίκτυα αποστράγγισης = δίκτυα στράγγισης με επιφανειακούς αγωγούς (ανοιχτοί) o Σύγχρονη τάση το στραγγιστικό δίκτυο τελευταίας τάξης να είναι δίκτυο υποστράγγισης το στραγγιστικό δίκτυο ανώτερης τάξης να είναι δίκτυο αποστράγγισης o Τρεις κατηγορίες δικτύων στράγγισης, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο βαθμό στράγγισης και το είδος των καλλιεργειών: Κατηγορία Α: Συνίσταται από πλήρες δίκτυο υπογείων αγωγών με συλλεκτήριους και κύριους αγωγούς στραγγιστικές τάφρους. Ενδείκνυται για πολύτιμες και ευαίσθητες καλλιέργειες Κατηγορία Β: Συνίσταται από δίκτυο τάφρων συμπληρούμενο από υπόγειους σωληνωτούς αγωγούς. Ενδείκνυται για τις συνήθεις μεγάλες καλλιέργειες. Κατηγορία Γ: Συνίσταται από δίκτυο τάφρων. Συνήθως χρησιμοποιείται για δευτερεύουσας σημασίας γεωργικές εκτάσεις.

5 Στοιχεία Σχεδιασμού Δικτύων Στράγγισης o Για τον σχεδιασμό των δικτύων στράγγισης πρέπει να προσδιορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Γενική διάταξη των στραγγιστικών αγωγών 2. Μέγιστη ποσότητα νερού για απομάκρυνση και επιτρεπόμενος χρόνος κατάκλισης των καλλιεργειών 3. Βάθος, ισαποχή και διαστασιολόγηση των στραγγιστικών αγωγών 4. Απαιτούμενα τεχνικά έργα και λεπτομέρειες στις συνδέσεις των αγωγών στράγγισης ανώτερης τάξης (συλλεκτήρες και κύριος) με αγωγούς τελευταίας τάξη (ντραίνα) o Κύριος αγωγός ή κεντρικός συλλεκτήρας ενός αποστραγγιστικού δικτύου είναι εκείνος στον οποίον εκβάλλουν όλοι οι υπόλοιποι αγωγοί και οδηγεί τα πλεονάζοντα νερά στον τελικό αποδέκτη (ποταμός, θάλλασα) o Σχετικά με τη διάταξη των αγωγών στράγγισης υπάρχουν συνήθως εναλλακτικές λύσεις. o Σε αρδευόμενες εκτάσεις, η διάταξη των αγωγών στράγγισης, εξαρτάται άμεσα από τη διάταξη των αρδευτικών αγωγών. o Κατά κανόνα οι τάφροι τοποθετούνται στα χαμηλότερα υψόμετρα, ενώ οι αρδευτικοί αγωγοί στα ψηλότερα.

6 Στοιχεία Σχεδιασμού Δικτύων Στράγγισης o Το n - τάξης στραγγιστικό δίκτυο ακολουθεί παράλληλη πορεία με το αντίστοιχης τάξης αρδευτικό δίκτυο διανομής, σε απόσταση ίση με το μήκος του αγρού δλδ μήκος διαδρομής του νερού πάνω στο έδαφος κατά την επιφανειακή άρδευση δλδ σε απόσταση ίση με το μήκος του υπόγειου ντραίνου που εκβάλλει στην αποστραγγιστική τάφρο n τάξης

7 Στοιχεία Σχεδιασμού Δικτύων Στράγγισης o Για τον υπολογισμό της ποσότητας του νερού που θα απομακρυνθεί, πρέπει να ελέγχεται: η ποσότητα νερού από μια ραγδαία βροχόπτωση το πλεόνασμα νερού στο έδαφος από την εφαρμογή των αρδεύσεων o Συνήθως η δυσμενέστερη περίπτωση από τις δύο παραπάνω είναι η πρώτη και για το λόγο αυτό πρέπει να υπολογιστεί μιας και με βάση αυτή γίνεται η διαστασιολόγηση. o Προσδιορισμός "ραγδαίας βροχής σχεδιασμού": Ένταση βροχόπτωσης Διάρκεια βροχόπτωσης o Το μέγεθος της κρίσιμης ή μέγιστης έντασης R, υπολογίζεται από την αντίστοιχη όμβρια καμπύλη της περιοχής μελέτης για δεδομένη περίοδο επαναφοράς. o Περίοδος επαναφοράς: Τ < 2 χρόνια --> 2 ας και 3 ης τάξης τάφρους 15 < Τ < 25 χρόνια --> κύριες τάφρους 1 ης τάξης o Διάρκεια βροχής = χρόνος συγκέντρωσης (t c ) του τμήματος της επιφάνειας που θα αποστραγγιστεί από την κάθε τάφρο.

8 Στοιχεία Σχεδιασμού Δικτύων Στράγγισης

9 Στοιχεία Σχεδιασμού Δικτύων Στράγγισης Kαμπύλες διάρκειας- έντασης βροχοπτώσεων περιοχής Θεσσαλονίκης

10 Στοιχεία Σχεδιασμού Δικτύων Στράγγισης o Η παροχή σχεδιασμού Q εκτιμάται από την ορθολογική μέθοδο (Rational Method) o Για την καλύτερη αξιοποίηση της ορθολογικής μεθόδου προτείνεται να κατασκευάζεται και να χρησιμοποιείται το συνθετικό τριγωνικό υδρογραφημα με: παροχή αιχμής Q χρόνο ανόδου ίσο με το χρόνο συγκέντρωσης t c της αποστραγγιζόμενης έκτασης χρόνο από την αιχμή μέχρι το τέλος του υδρογραφήματος ίσο με 1,67 t c για την εκτίμηση του συνολικού όγκου της άμεσης απορροής που απάγει η κάθε τάφρος

11 Στοιχεία Σχεδιασμού Δικτύων Στράγγισης

12 Στοιχεία Σχεδιασμού Δικτύων Στράγγισης

13 Στοιχεία Σχεδιασμού Δικτύων Στράγγισης

14 Στοιχεία Σχεδιασμού Δικτύων Στράγγισης o Η ορθολογική μέθοδος παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία στο συντελεστή C --> Ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του συντελεστή C

15 Στοιχεία Σχεδιασμού Δικτύων Στράγγισης o Ο συντελεστής απορροής, C, πρέπει να επιλέγεται με βάση τους ακόλουθους παράγοντες: 1) Το ανάγλυφο της επιφάνειας της λεκάνης απορροής 2) Την έκταση και την πυκνότητα της φυτοκάλυψης 3) Την κλίση των πρανών της λεκάνης απορροής 4) Τη σύσταση του επιφανειακού εδάφους 5) Την περιεχόμενη στο έδαφος υγρασία κατά την έναρξη της βροχής 6) Την κλίση του κύριου ρεύματος της λεκάνης 7) Την αποθήκευση νερού στην επιφάνεια του εδάφους 8) Την ένταση της βροχής

16 Στοιχεία Σχεδιασμού Δικτύων Στράγγισης

17 Στοιχεία Σχεδιασμού Δικτύων Στράγγισης

18 Στοιχεία Σχεδιασμού Δικτύων Στράγγισης o Άλλη Μέθοδος συνίσταται στην απομάκρυνση της πλεονάζουσας ποσότητας νερού εντός 24 ωρών, ώστε οι ζημιές από την κατάκλιση των γεωργικών εκτάσεων να είναι περιορισμένες o Πλεονάζουσας ποσότητας νερού = Συντελεστής Στράγγισης (U.S. Soil Conservation Service, 1972) o Ιδιαίτερη σπουδαιότητα για τον υπολογισμό της παροχής λειτουργίας των αντλιοστασίων στράγγισης στην περίπτωση που, λόγω υψομέτρου, τα νερά της απορροής πρέπει να αντληθούν στο υψόμετρο της στάθμης του νερού στον τελικό αποδέκτη. o Ο συντελεστής στράγγισης υπολογίζεται από την παρακάτω εξίσωση: D = P S g + B

19 Στοιχεία Σχεδιασμού Δικτύων Στράγγισης o Ο συντελεστής στράγγισης D μπορεί να εκφρασθεί και σε μονάδες παροχής ανά μονάδα επιφάνειας (lt/s/στρέμμα) ονομάζεται ειδική παροχή στράγγισης q d : q d = 0,0116*D o Η ειδική παροχή στράγγισης ορίζεται ως η συνεχής παροχή ανά μονάδα επιφάνειας για τη συλλογή και απομάκρυνση του νερού που προέρχεται από την κρίσιμη βροχή 24ώρου και αποτελεί έννοια αντίστοιχη της ειδικής παροχής άρδευσης στην κεφαλή ενός αρδευτικού δικτύου. o Επομένως, με βάση την ανάντη επιφάνεια που εξυπηρετεί ένας στραγγιστικός αγωγός και με γνωστή την ειδική παροχή στράγγισης, μπορεί να υπολογιστεί η παροχή σχεδιασμού Q του αγωγού από την εξίσωση: Q = (q d / 1000)*A όπου Q η παροχή σχεδιασμού σε m3/s q d η ειδική παροχή στράγγισης σε lt/s/στρέμμα Α η αποστραγγιζόμενη επιφάνεια σε στρέμματα

20 Στοιχεία Σχεδιασμού Δικτύων Στράγγισης Άσκηση 1 Κεκλιμένη επιφάνεια έκτασης 100 στρεμμάτων, ορθογωνικού σχήματος, αποστραγγίζεται από τάφρο στην κάτω πλευρά της. Το μήκος της επιφάνειας είναι m και η κλίση 2 %, ενώ το μήκος της τάφρου είναι 100 m με κλίση 1%. Η όμβρια καμπύλη της περιοχής για Τ=25 έτη είναι: r = 29,1*t -0,53. Ζητούνται: 1. Ποια θα είναι η παροχή αιχμής πλημμύρας στην έξοδο της τάφρου για περίοδο επαναφοράς της ραγδαίας βροχής Τ=25 έτη; 2. Ποιος ο συνολικός όγκος πλημμύρας με βάση το συνθετικό τριγωνικό υδρογράφημα; Οι υπολογισμοί να γίνουν με τη χρήση της ορθολογικής μεθόδου και ο χρόνος συγκέντρωσης με τη χρήση της εξίσωσης Kirpich

21 Στοιχεία Σχεδιασμού Δικτύων Στράγγισης Άσκηση 1 Λύση Ο συνολικός χρόνος συγκέντρωσης είναι το άθροισμα: του χρόνου ροής στην κεκλιμένη επιφάνεια, t c1 του χρόνου ροής στην τάφρο, t c2 t c = t c1 + t c2 = 0,02*( ,77 * 0,02-0, ,77 * 0,01-0,385 ) = 22,5 min = 0,375 h Η ένταση της ραγδαίας βροχής Τ=25 έτη για διάρκεια ίση με το χρόνο συγκέντρωσης, t c, είναι: r = 29,1*t -0,53 = 29,1*0,375-0,53 = 48,9 mm/h Ο πλημμυρικός συντελεστής απορροής C, για καλλιεργημένη έκταση με κλίσης εδάφους < 5% με βάση τον πίνακα έχει τιμή C = 0,5

22 Στοιχεία Σχεδιασμού Δικτύων Στράγγισης Άσκηση 1 Λύση Άρα η παροχή θα ισούται με: Q = C*r*A/3.600 = 0,5*48,9*100/3600 = 0,68 m 3 /s Ο συνολικός όγκος πλημμύρας με βάση το συνθετικό τριγωνικό υδρογράφημα θα είναι το εμβαδόν του εν λόγω τριγώνου, άρα: V = 0,5*Q*(t c + 1,67t c ) = 0,5,*0,68*2,67*0,375*3.600=1.225 m 3

23 Βάθος και ισαποχή Αγωγών Στράγγισης o Το βάθος και η ισαποχή των αγωγών στράγγισης μπορούν να μεταβάλλονται ώστε να επιτευχθεί ο επιθυμητός βαθμός στράγγισης. o Μεγαλύτερο βάθος των στραγγιστικών αγωγών μεγαλύτερη ισαποχή. Το βάθος των αγωγών στράγγισης περιορίζεται: Το κόστος εκσκαφής Τις μηχανικές δυνατότητες των μηχανημάτων εκσκαφής Τη στάθμη του νερού στο συλλεκτήριο ή κύριο αγωγό Την ανομοιογένεια των στρωμάτων του εδάφους o Η ισαποχή των αγωγών στράγγισης είναι συνήθως αρκετά μικρή για τα εδάφη μεγάλης και μέσης υδατοπερατότητας πρακτικά αδύνατο να χρησιμοποιούνται ανοικτοί επιφανειακό αγωγοί. o Στην πράξη η ισαποχή θεωρείται ενιαία και στρογγυλευμένη σε ακέραια πολλαπλάσια των 5 m (π.χ. 50, 55, 60, 65, 70 m)

24 Βάθος και ισαποχή Αγωγών Στράγγισης o Για την απλοποίηση της μαθηματικής ανάλυσης του πολύπλοκου φυσικού προβλήματος γίνονται ορισμένες παραδοχές: 1. Το έδαφος είναι ομογενές και ισότροπο με συντελεστή υδραυλικής αγωγιμότητας κορεσμού ή απλούστερα, συντελεστή υδατοπερατότητας K (L/T). 2. Η παροχή ανά μονάδα επιφάνειας οριζόντιας προβολής από τη διήθηση φυσικής ή τεχνητής βροχής είναι σταθερή στο χρόνο και ίση με την ένταση της βροχής r (L/T). 3. Ισχύει ο νόμος του Darcy. 4. Η υπόγεια στάθμη έχει πολύ μικρή καμπυλότητα και ισχύουν οι παραδοχές των Dupuit- Forchheimer για την υπόγεια ροή: 4.1. Η κλίση του υδραυλικού φορτίου είναι ίση με την κλίση της υπόγειας στάθμης 4.2. Η ροή είναι οριζόντια και ομοιόμορφη σε όλα τα σημεία μιας κατακόρυφης διατομής. Δηλαδή ισχύει η υδροστατική κατανομή των πιέσεων επί μιας κατακορύφου και οι γραμμές ροής είναι παράλληλες μεταξύ τους και οριζόντιες κατά μεγάλη προσέγγιση.

25 Βάθος και ισαποχή Αγωγών Στράγγισης o Στην πράξη κατά τον υπολογισμό της ισαποχής των στραγγιστικών αγωγών, εξετάζονται δύο χαρακτηριστικές περιπτωσεις: 1. Σταθερής ροής: Γίνεται η παραδοχή ότι η ποσότητα νερού που διηθείται στο έδαφος πρέπει να απομακρύνεται ταυτόχρονα από τους στραγγιστικούς αγωγούς, ώστε η υπόγεια στάθμη να παραμένει αμετάβλητη. 2. Ασταθούς ροής: Γίνεται η παραδοχή (όπως συμβαίνει και στην πραγματικότητα) ότι η υπόγεια στάθμη μεταξύ δύο διαδοχικών γεγονότων βροχής ή άρδευσης θα μεταβάλλεται, δηλαδή στο φυσικό πρόβλημα υπεισέρχεται ο χρόνος ως μία επιπλέον μεταβλητή.

26 Συνθήκες Σταθερής Ροής Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο o Στο σχήμα φαίνεται ένα υδροφόρο στρώμα με ελεύθερη επιφάνεια μεταξύ δύο τάφρων που απέχουν μεταξύ τους απόσταση L, εδραζομένων σε αδιαπέρατο στρώμα. o Αδιαπέρατο στρώμα: ορίζεται το εδαφικό στρώμα με υδατοπερατότητα της τάξης 1/10 της υδατοπερατότητας του υπερκειμένου στρώματος ή και μικρότερη

27 Συνθήκες Σταθερής Ροής Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο o Ας θεωρήσουμε τώρα ένα κατακόρυφο επίπεδο σε απόσταση x από την αριστερή τάφρο, όπου το βάθος της υπόγειας στάθμης είναι h. o Η ανά μονάδα πλάτους παροχή του υπόγειου νερού που διέρχεται από την επιφάνεια h *1 σύμφωνα με το νόμο Darcy είναι: Q x = K h 1 (dh/dx) o Η παροχή αυτή, κατά τη θεώρηση σταθερής ροής, θα είναι ίση με την παροχή, που διηθείται κατακόρυφα από την επιφάνεια [(L/2)-x] 1, η οποία ισούται με: όπου R η σταθερή τιμή της έντασης της βροχής o Επομένως θα ισχύει: Q x = R [(L/2)-x] 1 Q x = K h 1 (dh/dx) = R [(L/2)-x] 1 K h dh= R [(L/2)-x] dx

28 Συνθήκες Σταθερής Ροής Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο o Ολοκληρώνοντας την προηγούμενη εξίσωση με όρια 1. x= 0 h = h 0 (το βάθος του νερού στην τάφρο) 2. x= L/2 h = H 0 (το ύψος της υπόγειας στάθμης σε απόσταση L/2 δλδ στο μέσο της ισαποχής) Εξίσωση Donnan

29 Συνθήκες Σταθερής Ροής Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο o Στην περίπτωση που οι στραγγιστικοί αγωγοί απέχουν απόσταση D από το αδιαπέρατο στρώμα, τα νέα όρια ολοκλήρωσης x= 0 h = D + h 0 x= L/2 h = D + H 0 και η ισαποχή θα ισούται με: o Στην πράξη θεωρείται ότι h 0 0 άρα (1)

30 Συνθήκες Σταθερής Ροής Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο o Στην περίπτωση που ο πυθμένας των στραγγιστικών αγωγών εδράζεται στη διεπιφάνεια δύο εδαφικών στρωμάτων με διαφορετικές διαπερατότητες Κ 1 και Κ 2, τότε: Q x = Q 1 + Q 2 = K 1 (h-d) 1 dh/dx + K 2 D 1 dh/dx = R [(L/2)-x] 1 όπου Q 1 και Q 2 είναι οι παροχές του νερού της βροχής έντασης R, που διηθείται στο έδαφος και κατόπιν διέρχεται από τις κατακόρυφες επιφάνειες (h-d) 1 και D 1 αντίστοιχα οδεύοντας προς την τάφρο

31 Συνθήκες Σταθερής Ροής Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο o Με χωρισμό των μεταβλητών: K 1 (h-d) dh + K 2 D dh = R [(L/2)-x] dx o Και ολοκληρώνοντας με όρια ολοκλήρωσης: x= 0 h = D + h 0 x= L/2 h = D + H 0 o Προκύπτει τελικά: o Στην πράξη θεωρείται ότι h 0 0 άρα o Οι εξισώσεις (1) και (2) ισχύουν τόσο για τάφρους, όσο και για ντραίνα. o Επειδή, όπως φαίνεται και από σχήματα, κοντά στους αγωγούς οι γραμμές ροής συγκλίνουν και δεν ισχύουν εκεί πλέον οι παραδοχές Dupuit-Forchheimer, η ισαποχή L που υπολογίζεται από τις εξισώσεις (1) και (2) διορθώνεται ώστε να ληφθεί υπόψη το γεγονός αυτό. (2)

32 Συνθήκες Σταθερής Ροής Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο 1. Μέθοδος Hooghoudt (1940): o Η πραγματική απόσταση D των αγωγών από το αδιαπέρατο στρώμα, αντικαθίσταται στις εξισώσεις (1) και (2) από μια ποσότητα d (d<d), η οποία υπολογίζεται συναρτήσει του D και καλείται «ισοδύναμο βάθος». o Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι για να ισχύουν οι παραδοχές Dupuit-Forchheimer, θα έπρεπε η απόσταση από το αδιαπέρατο στρώμα να ήταν μικρότερη από την πραγματική. o Η ακτινική ροή λαμβάνει χώρα σε απόσταση 0,7D περίπου εκατέρωθεν ενός στραγγιστικού αγωγού. o Πρότεινε αρκετά περίπλοκες και δύσχρηστες εξισώσεις. 2. Μέθοδος Moody (1966): o Εξήγαγε απλούστερες εξισώσεις του «ισοδύναμου βάθους» για στραγγιστικούς σωλήνες (ντραίνα) με ακτίνα r 0, που ισχύουν τόσο για σταθερή όσο και για ασταθή ροή. o Συγκεκριμένα: Αν 0 < D/L < 0,3 όπου 3,45 Αν D/L > 0,3

33 Συνθήκες Σταθερής Ροής Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο o Για μεγαλύτερη ευκολία, για τον υπολογισμού του ισοδύναμου βάθους μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πίνακες, οι οποίοι ισχύουν για ντραίνα ακτίνας r 0 = 0,05 m και r 0 = 0,1 m.

34 Συνθήκες Σταθερής Ροής Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο

35 Συνθήκες Σταθερής Ροής Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο o Η εφαρμογή της μεθόδου του «ισοδύναμου βάθους» στηρίζεται σε μια επαναληπτική διαδικασία. o Απαιτείται μεγάλος αριθμός επαναλήψεων έως ότου δύο διαδοχικές τιμές της υπολογιζόμενης ισαποχής περίπου να ταυτίζονται. o Για την αποφυγή των υπολογισμών αυτών, έχουν εξαχθεί νομογραφήματα (Van Beers, 1965) για αγωγούς ακτίνας r 0 =0,1 m και για τιμές ισαποχής L 5 25 m και L = m. o Στα νομογραφήματα του Van Beers, αρκεί να υπολογιστούν οι ποσότητες 4Κ 1 Η 02 /R και 8K 2 H 0 /R για να προκύψει η τελική διορθωμένη ισαποχή L με βάση την απόσταση D από το αδιαπέρατο στρώμα.

36 Συνθήκες Σταθερής Ροής Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο Νομογράφημα Van Beers για τιμές ισαποχής L = 5 25 m.

37 Συνθήκες Σταθερής Ροής Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο Νομογράφημα Van Beers για τιμές ισαποχής L = m.

38 Συνθήκες Σταθερής Ροής Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο o Επιπλέον γενικευμένα νομογραφήματα με αδιάστατες μεταβλητές πρότεινε και ο Σακκάς (1975), που είναι κατάλληλα για ντραίνα με οποιαδήποτε διάμετρο. o Ενσωματώνεται η διόρθωση λόγω σύγκλισης των γραμμών ροής στην περιοχή κοντά στα ντραίνα υπολογίζεται και εδώ η τελική, διορθωμένη ισαποχή από το λόγο L/D συναρτήσει του λόγου r 0 /D. o Όλα τα νομογραφήματα (Van Beers και Sakkas) βασίστηκαν στη θεώρηση του «ισοδύναμου βάθους» του Hooghoudt. o Επίσης, θεωρήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις ότι οι σωλήνες έχουν πληρότητα 50%. o Για παράδειγμα στα νομογραφήματα Van Beers η ακτίνα r 0 = 0,1 m αντιστοιχεί σε βρεχόμενη περίμετρο u = πr 0 0,3 m.

39 Συνθήκες Σταθερής Ροής Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο Νομογράφημα υπολογισμού της ισαποχής στραγγιστικών σωλήνων (Sakkas, 1975)

40 Συνθήκες Σταθερής Ροής Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο Νομογράφημα υπολογισμού της ισαποχής στραγγιστικών σωλήνων (Sakkas, 1975)

41 Συνθήκες Σταθερής Ροής Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο Νομογράφημα υπολογισμού της ισαποχής στραγγιστικών σωλήνων (Sakkas, 1975)

42 Συνθήκες Σταθερής Ροής Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο Νομογράφημα υπολογισμού της ισαποχής στραγγιστικών σωλήνων (Sakkas, 1975)

43 Συνθήκες Σταθερής Ροής Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο Νομογράφημα υπολογισμού της ισαποχής στραγγιστικών σωλήνων (Sakkas, 1975)

44 Συνθήκες Σταθερής Ροής Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο 3. Μέθοδος Τερζίδη (1975) o Ακριβέστερες εξισώσεις από αυτές του Moody o Δίνουν απευθείας τη διορθωμένη ισαποχή συναρτήσει της απόστασης D από το αδιαπέρατο στρώμα, λαμβάνοντας υπόψη ένα «διορθωτικό συντελεστή β»: I. Για έδαφος ομογενές και ισότροπο με συντελεστή υδατοπερατότητας Κ L/D = β + [β 2 + 4(K/R)*[2(H 0 /D)+(H 0 /D) 2 ]] 1/2 II.Για στρωματοποιημένο έδαφος με διαφορετικά Κ 1, Κ 2 : όπου β 2,93log(πr 0 /D) L/D = β + [β 2 + [4(K 2 /R)-(Κ 2 /Κ 1 )]*[2(H 0 /D)+(H 0 /D) 2 ]] 1/2 Στραγγιστικές Τάφροι: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα άνωθεν αλλά με αντικατάσταση της ακτίνας του στραγγιστικού αγωγού r 0 με το διπλάσιο της υδραυλικής ακτίνας R u της τάφρου: r 0 = 2R u

45 Συνθήκες Σταθερής Ροής - Ασκήσεις Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο Άσκηση 1 Σε στραγγιστικό δίκτυο μιας περιοχής να υπολογιστεί η ισαποχή των στραγγιστικών σωλήνων που προβλέπεται να τοποθετηθούν σε βάθος 1.80 m από την επιφάνεια του εδάφους για να υποστραγγίζουν ισοδύναμη βροχόπτωση ίση με 20 mm/ημέρα, όταν η υπόγεια στάθμη του νερού από την επιφάνεια του εδάφους δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 75cm. Για το έδαφος αυτό που είναι ομοιόμορφο έως το βάθος των 3.5m, που υπάρχει αδιαπέρατη στρώση, έχει υπολογιστεί η τιμή της υδραυλικής αγωγιμότητας 4 cm/ώρα.

46 Συνθήκες Σταθερής Ροής - Ασκήσεις Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο Άσκηση 1 Λύση B = βάθος τοποθέτησης σωλήνων z 0 = υπόγεια στάθμη Από το σχήμα προκύπτει: H 0 =B- z 0 =1,80-0,75=1,05 m D=3,5-1,8=1,7 m K=4*10*24=960 mm/ημέρα R=20 mm/ημέρα L = 29,5 m 30 m ** Στην πράξη η ισαποχή θεωρείται ενιαία και στρογγυλευμένη σε ακέραια πολλαπλάσια των 5 m (π.χ. 50, 55, 60, 65, 70 m)

47 Συνθήκες Σταθερής Ροής - Ασκήσεις Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο Άσκηση 2 Για την στράγγιση αρδευόμενης περιοχής τοποθετούνται στραγγιστικοί σωλήνες 0,1 m σε βάθος 1,8 m από την επιφάνεια του εδάφους. Ένα σχετικά αδιαπέρατο στρώμα βρίσκεται σε βάθος 6,8 m από την επιφάνεια του εδάφους. Το εδαφικό στρώμα, όπου τοποθετούνται οι στραγγιστικοί σωλήνες έχει συντελεστή υδατοπερατότητας Κ = 0,8 m/ημέρα. Οι απώλειες άρδευσης λόγω βαθιάς διήθησης ανέρχονται σε 20 mm/ 10 ημέρες. Να υπολογιστεί η ισαποχή των στραγγιστικών αγωγών όταν το βάθος της φρεατικής επιφάνειας στο μεσοδιάστημα της ισαποχής τους είναι ίσο με 1,2 m.

48 Συνθήκες Σταθερής Ροής - Ασκήσεις Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο Άσκηση 2 Να χρησιμοποιηθούν οι εξής μέθοδοι: 1. Νομογραφήματα Van Beers 2. Νομογραφήματα Σακκά 3. Μέθοδος «ισοδύναμουβάθους» με χρήση εξισώσεων Moody 4. Εξισώσεις Τερζίδη

49 Συνθήκες Σταθερής Ροής - Ασκήσεις Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο Άσκηση 2 Λύση B = βάθος τοποθέτησης σωλήνων z 0 = υπόγεια στάθμη Από το σχήμα προκύπτει: H 0 =B- z 0 =1,8-1,2=0,6 m Β+D=6,8 => 1,8 + D =6,8 => D = 5 m K 1 = K 2 =0,8 m/ημέρα R=20 mm/ 10 ημέρες = 2 mm / ημέρα = 0,002 m / ημέρα Νομογραφήματα Van Beers Υπολογίζονται οι ποσότητες 4K 1 H 02 /R = 4*0,8*(0,6) 2 /0,002 = 576 και 8K 2 H 0 /R = 8*0,8*0,6/0,002 = Στο νομογράφημα Van Beers για r 0 = 0,1 m, η ευθεία που συνδέει τις δύο παραπάνω τιμές, τέμνει την καμπύλη D = 5m, σε μια τιμή περίπου 90 m. L = 90 m

50 Συνθήκες Σταθερής Ροής - Ασκήσεις Άσκηση 2 Λύση Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο Νομογράφημα Van Beers για τιμές ισαποχής L = m.

51 Συνθήκες Σταθερής Ροής - Ασκήσεις Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο Άσκηση 2 Λύση Νομογραφήματα Σακκά Υπολογίζονται οι ποσότητες K 1 H 02 /RD 2 = 0,8*(0,6) 2 /0,002*(5) 2 = 5,76 και K 2 H 0 /RD = 0,8*0,6/0,002*5 = 48 Στο νομογράφημα του Σακκά,η ευθεία που συνδέει τις δύο παραπάνω τιμές, τέμνει την καμπύλη r 0 /D = 0,1/5 = 0,02 m, σε μια τιμή περίπου L/D = 18 L = 90 m

52 Συνθήκες Σταθερής Ροής - Ασκήσεις Άσκηση 2 Λύση Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο Νομογράφημα υπολογισμού της ισαποχής στραγγιστικών σωλήνων (Sakkas, 1975)

53 Συνθήκες Σταθερής Ροής - Ασκήσεις Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο Άσκηση 2 Λύση Μέθοδος «ισοδύναμου βάθους» με χρήση εξισώσεων Moody Από την εξ. 1 έχουμε: L 2 = 4KH 02 /R + 8KDH 0 /R = = L = 100,9 m όπου D = 5 m 1 η επανάληψη Εφόσον D = 5 m και L = 100,9 m D/L = 5/100,9 = 0,0495 0,05 < 0,3 άρα d/d = [1 + D/L*(5,86log(D/r 0 ) f)] -1 = [1 + 0,05*(5,86log(5/0,1)-3,48)] -1 = 0,76 d = 0,76*5 = 3,8 m όπου f = 3,55 1,6(D/L) + 2(D/L) 2 = 3,55 1,6*0,05 + 2*0,05 2 = 3,48

54 Συνθήκες Σταθερής Ροής - Ασκήσεις Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο Άσκηση 2 Λύση Μέθοδος «ισοδύναμου βάθους» με χρήση εξισώσεων Moody 2 η επανάληψη Θέτω D =d = 3,8 m στην εξ. 1: L 2 = 4KH 02 /R + 8KDH 0 /R = = L = 88,7 m Εφόσον D = 5 m και L = 88,7 m D/L = 5/88,9 = 0,056 < 0,3 άρα d/d = [1 + D/L*(5,86log(D/r 0 ) f)] -1 = [1 + 0,056*(5,86log(5/0,1)-3,47)] -1 = 0,73 d = 0,73*5 = 3,65 m όπου f = 3,55 1,6(D/L) + 2(D/L) 2 = 3,55 1,6*0, *0,056 2 = 3,47

55 Συνθήκες Σταθερής Ροής - Ασκήσεις Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο Άσκηση 2 Λύση Μέθοδος «ισοδύναμου βάθους» με χρήση εξισώσεων Moody 3 η επανάληψη Θέτω D =d = 3,65 m στην εξ. 1: L 2 = 4KH 02 /R + 8KDH 0 /R = = L = 87,1 m Εφόσον D = 5 m και L = 87,1 m D/L = 5/87,1 = 0,057 < 0,3 άρα d/d = [1 + D/L*(5,86log(D/r 0 ) f)] -1 = [1 + 0,057*(5,86log(5/0,1)-3,46)] -1 0,73 d = 0,73*5 = 3,65 m όπου f = 3,55 1,6(D/L) + 2(D/L) 2 = 3,55 1,6*0, *0,057 2 = 3,46 Εφόσον δεν άλλαξε η τιμή του d τότε L = 87,1 m 90 m

56 Συνθήκες Σταθερής Ροής - Ασκήσεις Εγγειοβελτιωτικά Έργα, 5 ο Εξάμηνο Άσκηση 2 Λύση Εξισώσεις Τερζίδη Για έδαφος ομογενές και ισότροπο με συντελεστή υδατοπερατότητας Κ, από Τερζίδη: L/D = β + [β 2 + 4(K/R)*[2(H 0 /D)+(H 0 /D) 2 ]] 1/2 όπου β 2,93*log(πr 0 /D) = 2,93*log(3,14*0,1/5) =2,93*(-1,2) -3,5 L/D = β + [β 2 + 4(K/R)*[2(H 0 /D)+(H 0 /D) 2 ]] 1/2 = -3,5 + [-3,5 + 4(0,8/0,002)*[2(0,6/5)+(0,6/5) 2 ]] 1/2 = -3,5 + [-3, *(0,24 + 0,0144)] 1/2 = 16, 588 L = 16,588*5 = 82,94 m L 85 m oοι τιμές της ισαποχής που δόθηκαν από τις μεθόδους με χρήση νομογραφημάτων δεν είναι άρτιες από θέμα ασφάλειας. oη τιμή που δίνουν οι εξισώσεις Τερζίδη είναι πιο ασφαλέστερη από όλες τις άλλες και λαμβάνεται αυτή υπόψη

57 Υδραυλικοί Υπολογισμοί Κατασκευαστικά Στοιχεία Σωληνωτοί αγωγοί o Για τον υπολογισμό της παροχής σχεδιασμού Q στους σωληνωτούς σταγγιστιμούς αγωγούς (ντραίνα) λαμβάνεται υπόψη το ύψος του πλεονάζοντος νερού που πρέπει να απομακρυνθεί από το ριζόστρωμα (νερό βαθιάς διήθησης εκφραζόμενο συνήθως σε mm/ημέρα) με βάση την έκταση που εξυπηρετεί. o Για λόγους ασφαλείας λαμβάνεται υπόψη μια μείωση της παροχετευτικότητας λόγω αύξησης της τραχύτητας με το πέρασμα του χρόνου. o Συνήθως θεωρείται μείωση της παροχετευτικότητας από 25% μέχρι 40% που οδηγεί σ έναν αυξητικό συντελεστή μεταξύ 1,33 και 1, 67. o Επομένως η τελική παροχή σχεδιασμού για τους στραγγιστικούς αγωγούς κυμαίνεται μεταξύ 1,33Q και 1,67Q.

58 Υδραυλικοί Υπολογισμοί Κατασκευαστικά Στοιχεία Σωληνωτοί αγωγοί o Οι εξισώσεις που χρησιμοποιούνται για τη διαστασιολόγησή τους είναι: όπου d = 2*r 0 σε (L), η εσωτερική διάμετρος του ντραίνου U (L/T), η μέση ταχύτητα ροής n (m -1/3 *s), ο συντελεστής Manning αρκετοί Πίνακες στη βιβλιογραφία R u =d/4 (L), η υδραυλική ακτίνα S, η κατά μήκος κλίση μικρές σχετικά κλίσεις, με μέσο όρο 0,1%

59 Υδραυλικοί Υπολογισμοί Κατασκευαστικά Στοιχεία Σωληνωτοί αγωγοί o Υλικό σωλήνων: 1. Πηλοσωλήνες: Κατασκευάζονται ευθύγραμμοι ή με χρήση κολλάρου (μούφα) σε τεμάχια των cm, τα οποία στη συνέχεια συνδέονται μεταξύ τους τοποθετούμενα στο έδαφος. 2. Τσιμεντοσωλήνες: Κατασκευάζονται σε τεμάχια των οποίων το μήκος ποικίλει ανάλογα με τη διάμετρο από 75 έως 100 mm 3. Πλαστικοί σωλήνες: Κατασκευάζονται από P.V.C. (χλωριούχο πολυβινύλιο) ή P.E. (πολυαιθυλένιο) 3.1. Λείοι (άκαμπτοι) στο εμπόριο συνήθως σε τεμάχια μήκους 5 m 3.2. Κυματοειδείς (εύκαμπτοι) στο εμπόριο σε κουλούρες με μήκος να ποικίλει

60 Υδραυλικοί Υπολογισμοί Κατασκευαστικά Στοιχεία Σωληνωτοί αγωγοί o Η εισροή του νερού στους σωλήνες γίνεται από κενά μεταξύ των συνδεομένων τεμαχίων που αφήνονται κατά τη φάση της τοποθέτησης ή και από οπές που ανοίγονται στα πλευρικά τους τοιχώματα. o Απαραίτητα, γύρω από τους σωλήνες τοποθετείται αμμοχάλικο φίλτρο ή άλλο συνθετικό υλικό (π.χ. υαλοβάμβακας) κι αυτό για δύο λόγους: 1. Να διευκολύνεται το νερό που στραγγίζει από το έδαφος να εισέλθει μέσα σ αυτούς 2. Να εμποδίζεται η είσοδος εδαφικού υλικού που θα είχε ως συνέπεια το φράξιμο των διακένων τους. o Συνήθως το πάχος του στραγγιστικού φίλτρου είναι 0,3 έως 2,5 φορές την ακτίνα τους. o Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού του φίλτρου σε περίπτωση που χρησιμοποιείται αμμοχάλικο, πρέπει να πληροί ορισμένες προδιαγραφές σε σχέση με το έδαφος μέσα στο οποίο οι στραγγιστικοί σωλήνες τοποθετούνται. o Το U.S. Bureau of Reclamation προτείνει: Για ομοιόμορφο υλικό: (d 50 φίλτρου / d 50 εδάφους) = 5 έως 10 Για διαβαθμισμένο υλικό: (d 50 φίλτρου / d 50 εδάφους) = 12 έως 58 (d 15 φίλτρου / d 15 εδάφους) = 12 έως 40

61 Υδραυλικοί Υπολογισμοί Κατασκευαστικά Στοιχεία Σωληνωτοί αγωγοί o Οι χαρακτηριστικές διάμετροι d 50 και d 15 του αμμοχάλικου φίλτρου και του εδάφους, προσδιορίζονται από τις αντίστοιχες κοκκομετρικές καμπύλες.

62 Υδραυλικοί Υπολογισμοί Κατασκευαστικά Στοιχεία Σωληνωτοί αγωγοί Κατασκευαστικές λεπτομέρειες για την έξοδο στραγγιστικού σωλήνα σε συλλεκτήρια τάφρο.

63 Υδραυλικοί Υπολογισμοί Κατασκευαστικά Στοιχεία Σωληνωτοί αγωγοί Κατασκευαστικές λεπτομέρειες για φρεάτια συμβολής ντραίνων σε τομή και κάτοψη

64 Υδραυλικοί Υπολογισμοί Κατασκευαστικά Στοιχεία Στραγγιστικές τάφροι o Στις στραγγιστικές τάφρους (συνήθως ανεπένδυτες, τραπεζοειδούς διατομής) οι υδραυλικοί υπολογισμοί είναι: o Η υδραυλική ακτίνα R u ισούται με

65 Υδραυλικοί Υπολογισμοί Κατασκευαστικά Στοιχεία Στραγγιστικές τάφροι o Όσον αφορά στην τιμή του λόγου πλάτους πυθμένα βάθους ροής, το U.S. Bureau of Reclamation προτείνει την απλή εμπειρική σχέση: όπου Α = (by 0 + zy 02 ) o Λύνοντας ως b/y 0 b/y 0 = 4 z y 0 / A ½ = 0,5 o O Bauzil (1952) με βάση τη θεώρηση της ελαχιστοποίησης του εμβαδού υγρής διατομής της τάφρου κατέληξε:

66 Υδραυλικοί Υπολογισμοί Κατασκευαστικά Στοιχεία Στραγγιστικές τάφροι o Η κατά μήκος κλίση μικρές σχετικά κλίσεις, με μέσο όρο 0,01% o Μέγιστες επιτρεπόμενες ταχύτητες ροής έχουν προταθεί από μελετητές o Η τιμή του συντελεστή n κατά Manning δίνεται από πίνακες, ανάλογα με το είδος του υλικού της κοίτης. o Στις στραγγιστικές τάφρους αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου βλάστηση παρεμποδίζοντας τη ροή του νερού.

67 Υδραυλικοί Υπολογισμοί Κατασκευαστικά Στοιχεία Στραγγιστικές τάφροι o Εκτίμηση του συντελεστή τραχύτητας n, με βάση το γινόμενο ν*r e ν (m 2 /s) κινηματικό ιξώδες R e αδιάστατος αριθμός Reynolds

68 Υδραυλικοί Υπολογισμοί Κατασκευαστικά Στοιχεία Στραγγιστικές τάφροι o Επιλέγεται η κατάλληλη καμπύλη (A, B, C, D, ή Ε) με βάση τον Πίνακα.

69 Υδραυλικοί Υπολογισμοί Κατασκευαστικά Στοιχεία Στραγγιστικές τάφροι o Μεταξύ της ελεύθερης επιφάνειας του νερού στην τάφρο και της επιφάνειας του εδάφους, αφήνεται για λόγους ασφαλείας ένα ελεύθερο περιθώριο W o Το ελεύθερο περιθώριο W μπορεί να εκτιμηθεί ως συνάρτηση της διερχόμενης παροχής στην τάφρο σε περίπτωση: επενδεδυμένων πρανών και πυθμένα της τάφρου διακεκομμένη γραμμή ανεπένδυτης τάφρου συνεχής γραμμή o Το υλικό της επένδυσης είναι συνήθως λιθορριπή ή συρματοκιβώτια.

70 Υδραυλικοί Υπολογισμοί Κατασκευαστικά Στοιχεία Στραγγιστικές τάφροι Σχεδιασμός o Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζονται 2 τυπικές διατομές με λεπτομέρειες χάραξης μια τάφρου σε επίπεδο και κεκλιμένο έδαφος. o Η κλίση των πρανών z της τάφρου εξαρτάται από το είδος του εδάφους στο οποίο διανοίγεται (Πίνακας) o Επεξήγηση διατομών: Η: συνολικό βάθος της τάφρου που περιλαμβάνει το περιθώριο ασφαλείας W Στην περίπτωση της επίπεδης περιοχής δεξιά και αριστερά της τάφρου υπάρχει χώρος πλάτους ίσο με 2Η και κλίσης 1:20 και ονομάζεται «παγγίνα». Για την παγγίνα ισχύει: 3,5 m < 2H < 7 m Στην περίπτωση της κεκλιμένης περιοχής η παγγίνα κατασκευάζεται μόνο από τη μία πλευρά

71 Υδραυλικοί Υπολογισμοί Κατασκευαστικά Στοιχεία Στραγγιστικές τάφροι - Σχεδιασμός

72 Υδραυλικοί Υπολογισμοί Κατασκευαστικά Στοιχεία Στραγγιστικές τάφροι Σχεδιασμός

73 Υδραυλικοί Υπολογισμοί Κατασκευαστικά Στοιχεία Στραγγιστικές τάφροι - Σχεδιασμός

74 Υδραυλικοί Υπολογισμοί Κατασκευαστικά Στοιχεία Άσκηση 3 Άσκηση 3 Λύση Η τελική παροχή προσαυξάνεται με συντελεστή 1,67, λόγω μείωσης παροχετευτικότητας στο 40% (Τζιμόπουλος, 1967) Οι εξισώσεις που θα χρησιμοποιηθούν είναι

75 Υδραυλικοί Υπολογισμοί Κατασκευαστικά Στοιχεία Άσκηση 3 Λύση Στην εξίσωση αντικαθιστώ τις και, οπότε: Λύνω ως προς d, με n = 0,012 από Πίνακα σελ. 57 της παρουσίασης αυτής

76 Υδραυλικοί Υπολογισμοί Κατασκευαστικά Στοιχεία Άσκηση 4 Άσκηση 4 Λύση

77 Υδραυλικοί Υπολογισμοί Κατασκευαστικά Στοιχεία Άσκηση 4 Λύση

78 Υδραυλικοί Υπολογισμοί Κατασκευαστικά Στοιχεία Άσκηση 4 Λύση

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Π. Σιδηρόπουλος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@teilar.gr ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως.

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 7 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Υδατική ροή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΚΛΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΚΛΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΚΛΥΣΗ Π. Σιδηρόπουλος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirp@teilar.gr ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικός Υπολογισμός Βροχωτών Δικτύων

Υδραυλικός Υπολογισμός Βροχωτών Δικτύων Υδραυλικός Υπολογισμός Βροχωτών Δικτύων Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr Συνολικό δίκτυο ύδρευσης Α. Ζαφειράκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα επαναληπτικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι

Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr 1. Βάθος Τοποθέτησης Tο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλικές αρχές Υδραυλικός Υπολογισμός ακτινωτών δικτύων

Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλικές αρχές Υδραυλικός Υπολογισμός ακτινωτών δικτύων Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλικές αρχές Υδραυλικός Υπολογισμός ακτινωτών δικτύων Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 7 : Η σταθερή στράγγιση των εδαφών Ι Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 7 : Η σταθερή στράγγιση των εδαφών Ι Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 7 : Η σταθερή στράγγιση των εδαφών Ι Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 5. Γενικά ΑΠΟ ΕΔΩ Ενα υδροφόρο στρώμα ονομάζεται ελεύθερο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 9 : Η ασταθής στράγγιση των εδαφών Ι Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 9 : Η ασταθής στράγγιση των εδαφών Ι Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 9 : Η ασταθής στράγγιση των εδαφών Ι Δρ Μενέλαος Θεοχάρης 61 Γενικά Η ροή του υπόγειου νερού ονομάζεται ασταθής,

Διαβάστε περισσότερα

Έργα μηχανικού, ήπιες κλίσεις, t(βάθος ροής) και y περίπου ταυτίζονται

Έργα μηχανικού, ήπιες κλίσεις, t(βάθος ροής) και y περίπου ταυτίζονται Ομοιόμορφη ροή σε ανοικτούς αγωγούς γ Ομοιόμορφη ροή Ταχύτητα και γραμμή ενέργειας σε ομοιόμορφη ροή, εξίσωση Manning Σύνθετες διατομές Μθδλ Μεθοδολογίες τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής των ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Σχήματα από Τσακίρης, 2008.

Σχήματα από Τσακίρης, 2008. Δρ Μ.Σπηλιώτης Σχήματα από Τσακίρης, 2008. Εγγειοβελτιωτικά έργα Επιφανειακές μέθοδοι άρδευσης Άρδευση στο αγροτεμάχιο ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Διήθηση ημε ροή ή παραμονή νερού,, οριζόντια ρζ άρδευση Λεκάνες

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Παντορροϊκού δικτύου

Επίλυση Παντορροϊκού δικτύου Επίλυση Παντορροϊκού δικτύου Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr o Υπολογισμόςδικτύων αποχέτευσης H διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα

Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα Γραμμικές απώλειες Ύψος πίεσης Γραμμικές απώλειες Αρχές μόνιμης ομοιόμορφης ροής Ροή σε κλειστό αγωγό Αρχή διατήρησης μάζας (= εξίσωση συνέχειας)

Διαβάστε περισσότερα

Στραγγίσεις (Εργαστήριο)

Στραγγίσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 9 : Η σταθερή στράγγιση των εδαφών ΙΙ Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Άσκηση Στραγγιστικοί σωλήνες διαμέτρου cm πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Μ.Σπηλιώτης. Σχήματα, κέιμενα όπου δεν αναφέρεται πηγή: από Τσακίρης, 2008 και Εγγειοβελτιωτικά έργα

Δρ Μ.Σπηλιώτης. Σχήματα, κέιμενα όπου δεν αναφέρεται πηγή: από Τσακίρης, 2008 και Εγγειοβελτιωτικά έργα Δρ Μ.Σπηλιώτης ρ η ης Σχήματα, κέιμενα όπου δεν αναφέρεται πηγή: από Τσακίρης, 2008 και 1986. Εγγειοβελτιωτικά έργα Προσέγγιση Στην πραγματικότητα: μη μόνιμη ροή Αβεβαιότητα στην πρόβλεψη των παροχών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Επαναληπτική εξέταση 10/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

στο αγροτεμάχιο Επιμέλεια: Δρ Μ. Σπηλιώτης Κείμενα σχήματα Τσακίρης 2008 Και κατά τις παραδόσεις του Κ.Κ.Μπέλλου

στο αγροτεμάχιο Επιμέλεια: Δρ Μ. Σπηλιώτης Κείμενα σχήματα Τσακίρης 2008 Και κατά τις παραδόσεις του Κ.Κ.Μπέλλου Δίκτυα καταιονισμού, άρδευση στο αγροτεμάχιο Επιμέλεια: Δρ Μ. Σπηλιώτης Κείμενα σχήματα Τσακίρης 2008 Και κατά τις παραδόσεις του Κ.Κ.Μπέλλου Και μικρότερες απώλειες Λιγότερη εξάρτηση η από την τοπογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι

Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr o Τα υπολογιστικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Μενέλαος Θεοχάρης Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. M.Sc. Γεωπονίας Παν. Θεσσαλίας Διδάκτορας Α.Π.Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΝ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Μενέλαος Θεοχάρης Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. M.Sc. Γεωπονίας Παν. Θεσσαλίας Διδάκτορας Α.Π.Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Μενέλαος Θεοχάρης Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. M.Sc. Γεωπονίας Παν. Θεσσαλίας Διδάκτορας Α.Π.Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΝ ΑΡΤΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Μενέλαος Θεοχάρης Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες Φυσικό πλαίσιο-γεωμορφολογία και απορροή

Πλημμύρες Φυσικό πλαίσιο-γεωμορφολογία και απορροή Όγκος απορροής Πλημμύρες Φυσικό πλαίσιο-γεωμορφολογία και απορροή Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 4 Φυσικό πλαίσιο Μηχανισμός δημιουργίας επιφανειακής απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τάφροι Οχετοί Δίκτυα ομβρίων Στραγγιστικά δίκτυα Ρείθρα Διευθετήσεις ποταμών και χειμάρρων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ :ΟΧΕΤΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στραγγίσεις (Εργαστήριο)

Στραγγίσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 0 : Η σταθερή στράγγιση των εδαφών ΙΙΙ Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Άσκηση 3 Στραγγιστικοί σωλήνες διαμέτρου = 0,0

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Μ.Σπηλιώτης. Σχήματα, κέιμενα όπου δεν αναφέρεται πηγή: από Τσακίρης, 2008 και Εγγειοβελτιωτικά έργα

Δρ Μ.Σπηλιώτης. Σχήματα, κέιμενα όπου δεν αναφέρεται πηγή: από Τσακίρης, 2008 και Εγγειοβελτιωτικά έργα Δρ Μ.Σπηλιώτης ρ η ης Σχήματα, κέιμενα όπου δεν αναφέρεται πηγή: από Τσακίρης, 2008 και 1986. Εγγειοβελτιωτικά έργα Επιφανειακές μέθοδοι άρδευσης Άρδευση στο αγροτεμάχιο ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Διήθηση ημε

Διαβάστε περισσότερα

Στραγγίσεις (Εργαστήριο)

Στραγγίσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 8 : Η σταθερή στράγγιση των εδαφών Ι Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης . Η ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Άσκηση 9 Στραγγιστικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ. Π. Σιδηρόπουλος. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ. Π. Σιδηρόπουλος. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ Π. Σιδηρόπουλος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@teilar.gr ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 5 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις Στραγγίσεις έργων πρασίνου

Αρδεύσεις Στραγγίσεις έργων πρασίνου 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις Στραγγίσεις έργων πρασίνου Ενότητα 11: Στραγγίσεις έργων πράσινου Δρ. Τσιρογιάννης Λ. Ιωάννης Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα εγγειοβελτιωτικά έργα

Εισαγωγή στα εγγειοβελτιωτικά έργα Εισαγωγή στα εγγειοβελτιωτικά έργα Εγγειοβελτιωτικά Έργα Εγγειοβελτιωτικά έργα Συμβαδίζουν με την εξέλιξη του πολιτισμού π.χ. Μεσοποταμία, Αίγυπτος, Ινδία, Κίνα, Περσία Εγγειοβελτιωτικά έργα Εμπειρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕ Α ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΡΟΥΦ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΗΣ ΤΟΥ Ο.Ν.Α ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕ Α ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΡΟΥΦ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΗΣ ΤΟΥ Ο.Ν.Α ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕ Α ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΡΟΥΦ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΗΣ ΤΟΥ Ο.Ν.Α ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕ Α ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΡΟΥΦ & ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Ι.. ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Ονοματεπώνυμο:Κυρκιμτζής Γιώργος Σ.Τ.Ε.Φ. Οχημάτων - Εξάμηνο Γ Ημερομηνία εκτέλεσης Πειράματος : 12/4/2000 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη ροή. Τοπικές ανομοιογένειες δεν επηρεάζουν τη ροή, τοπικές απώλειες Συνήθως κυκλικοί αγωγοί γ του εμπορίου

Μόνιμη ροή. Τοπικές ανομοιογένειες δεν επηρεάζουν τη ροή, τοπικές απώλειες Συνήθως κυκλικοί αγωγοί γ του εμπορίου Παραδοχές Μόνιμη ροή Ομοιόμορφη ροή Τοπικές ανομοιογένειες δεν επηρεάζουν τη ροή, τοπικές απώλειες Συνήθως κυκλικοί αγωγοί γ του εμπορίου Ομοιόμορφη ροή Μη ομοιόμορφη ροή Ομοιόμορφη ροή: όταν η μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 5 ο : Απορροή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Σχήμα 1.1. Διατομή υδραγωγείου Υλίκης, γαιώδης περιοχή

1. ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Σχήμα 1.1. Διατομή υδραγωγείου Υλίκης, γαιώδης περιοχή . ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ.. Γενικά Υπάρχουν φυσικοί (π.χ. ποταμοί, χείμαρροι και τεχνητοί (π.χ. αρδευτικές διώρυγες, στραγγιστικές τάφροι, διώρυγες μεταφορές νερού για υδρευτικούς σκοπούς, αγωγοί αποχέτευσης ανοικτοί

Διαβάστε περισσότερα

Στραγγίσεις (Θεωρία)

Στραγγίσεις (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 11 : Τα κριτήρια στράγγισης των εδαφών Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 7.1 Γενικά Οι περισσότερες καλλιέργειες των φυτών έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2011-2012 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Το εδαφικό νερό υπό την επίδραση διαφόρων δυνάµεων βρίσκεται σε συνεχή κίνηση και µπορεί να κινηθεί προς διάφορες κατευθύνσεις. Οι δυνάµεις οφείλονται στη βαρύτητα, Στην πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί μας ενδιαφέρει; Αντιπλημμυρική προστασία. Παροχή νερού ύδρευση άρδευση

Γιατί μας ενδιαφέρει; Αντιπλημμυρική προστασία. Παροχή νερού ύδρευση άρδευση Ζαΐμης Γεώργιος Γιατί μας ενδιαφέρει; Αντιπλημμυρική προστασία Παροχή νερού ύδρευση άρδευση Πλημμύρες Ζημίες σε αγαθά Απώλειες ανθρώπινης ζωής Αρχικά εμπειρικοί μέθοδοι Μοναδιαίο υδρογράφημα Συνθετικά

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμή ενέργειας σε ένα αγωγό (χωρίς αντλία)

Γραμμή ενέργειας σε ένα αγωγό (χωρίς αντλία) Γραμμή ενέργειας σε ένα αγωγό (χωρίς αντλία) Γραμμή ενεργείας: ο γεωμετρικός τόπος του ύψος θέσης, του ύψους πίεσης και του ύψους κινητικής ενέργειας Πάντοτε πτωτική από τη διατήρηση της ενέργειας Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 12 : Στραγγιστικά δίκτυα Ι Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 12 : Στραγγιστικά δίκτυα Ι Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 12 : Στραγγιστικά δίκτυα Ι Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 8.1 Τυπικό σχήμα στραγγιστικών δικτύων 8.1.1 Γενικό σχήμα στραγγιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ιόδευση των πληµµυρών

ιόδευση των πληµµυρών ιόδευση των πληµµυρών Με τον όρο διόδευση εννοούµε τον υπολογισµό του πληµµυρικού υδρογραφήµατος σε µια θέση Β στα κατάντη ενός υδατορρεύµατος, όταν αυτό είναι γνωστό σε µια θέση Α στα ανάντη ή αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

1 m x 1 m x m = 0.01 m 3 ή 10. Χ= 300m 3

1 m x 1 m x m = 0.01 m 3 ή 10. Χ= 300m 3 9 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 1. Προέλευση του νερού που διατίθεται στο φυτό Βροχή Υγρασία εδάφους Υπόγειο νερό 2. Ύψος βροχής Σε μια επιφάνεια στο ύπαιθρο τοποθετούμε ανοικτό δοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εκτίμηση της διακύμανσης της παροχής αιχμής σε λεκάνες της Πελοποννήσου με συγκριτική αξιολόγηση δύο διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

3. Άρδευση µε τη µέθοδο της τεχνητής βροχής

3. Άρδευση µε τη µέθοδο της τεχνητής βροχής 3. Άρδευση µε τη µέθοδο της τεχνητής βροχής 3.1. Ορισµός Η άρδευση µε τεχνητή βροχή είναι η µέθοδος που το νερό εφαρµόζεται στον αγρό σαν τεχνητή αποµίµηση της βροχής. Η εφαρµογή της µεθόδου στοχεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση E9: Εκτίµηση παροχών εξόδου κόµβων, υπολογισµός ελάχιστης κατώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία. Κεφάλαιο 7 ο : Διόδευση πλημμυρών. Πολυτεχνική Σχολή Τομέας Υδραυλικών Έργων Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων

Τεχνική Υδρολογία. Κεφάλαιο 7 ο : Διόδευση πλημμυρών. Πολυτεχνική Σχολή Τομέας Υδραυλικών Έργων Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων Πολυτεχνική Σχολή Τομέας Υδραυλικών Έργων Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων Τεχνική Υδρολογία Κεφάλαιο 7 ο : Διόδευση πλημμυρών Φώτιος Π. ΜΑΡΗΣ Αναπλ. Καθηγητής ΓΕΝΙΚΑ Ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

h 1 M 1 h 2 M 2 P = h (2) 10m = 1at = 1kg/cm 2 = 10t/m 2

h 1 M 1 h 2 M 2 P = h (2) 10m = 1at = 1kg/cm 2 = 10t/m 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 Ο Ενότητα: Βασικές υδραυλικές έννοιες Πίεση απώλειες πιέσεως Ι. Υδροστατική πίεση Η υδροστατική πίεση, είναι η πίεση που ασκεί το νερό, σε κατάσταση ηρεμίας, στα τοιχώματα του δοχείου που

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανές ερωτήσεις (όχι όλες) με κάποιες λακωνικές απαντήσεις για την προφορική και γραπτή εξέταση Tι είναι ομοιόμορφη ροή (βάθος ροής σταθερό)?

Πιθανές ερωτήσεις (όχι όλες) με κάποιες λακωνικές απαντήσεις για την προφορική και γραπτή εξέταση Tι είναι ομοιόμορφη ροή (βάθος ροής σταθερό)? Πιθανές ερωτήσεις (όχιι όλες) με κάποιες λακωνικές απαντήσεις για την προφορική και γραπτή εξέταση 1. Tι είναι ομοιόμορφη ροή (βάθος ροής χρησιμοποιείται στην ομοιόμορφη ροή? σταθερό)? Ποια εξίσωση (εξ.

Διαβάστε περισσότερα

200. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 200. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

200. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 200. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 200.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 200. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 200. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ (1) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις πάσης φύσης εργασίες κατασκευής εγκαταστάσεων αποστράγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 06/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Εγγειοβελτιωτικά Έργα

Σημειώσεις Εγγειοβελτιωτικά Έργα 4. ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ 4.1. Γενικά Για τη μελέτη ενός δικτύου κλειστών αγωγών πρέπει να υπολογιστούν οι απώλειες ενέργειας λόγω τριβών τόσο μεταξύ του νερού και των τοιχωμάτων του αγωγού όσο και μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Δαπάνη ενέργειας Περιορισμένο μήκος Επιδράσεις στον αγωγό από ανάντη και κατάντη Ποια εξίσωση, Ενέργειας η ορμής?

Δαπάνη ενέργειας Περιορισμένο μήκος Επιδράσεις στον αγωγό από ανάντη και κατάντη Ποια εξίσωση, Ενέργειας η ορμής? Δρ Μ.Σπηλίώτη Χρησιμοποιείται για καταστροφή ενέργειας Γενικά δεν επιθυμείτε στο σχεδιασμό ΠΑΝΤΑ συμβαίνει όταν: ροή από υπερκρίσιμη σε υποκρίσιμη υπερχειλιστής Από απότομη κλίση σε ήπια Δαπάνη ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 4.1 Εισαγωγή Η ροή σε ανοικτούς αγωγούς είναι πλέον σύνθετη από τη ροή σε κλειστούς αγωγούς µε πληρότητα 100%, επειδή η επιφάνεια του νερού προσδιορίζει την κινηµατική µηχανική.

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΡΟΗ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΡΟΗ

4. ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΡΟΗ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΡΟΗ 4. ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΡΟΗ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΡΟΗ * Η μεταβολή των χαρακτηριστικών της ροής είναι ήπια * Η κατανομή της πίεσης στο βάθος ροής είναι υδροστατική * Οι κύριες απώλειες ενέργειας οφείλονται στις

Διαβάστε περισσότερα

θέμα, βασικές έννοιες, ομοιόμορφη Δρ Μ. Σπηλιώτη Λέκτορα Κείμενα από Μπέλλος, 2008 και από τις σημειώσεις Χρυσάνθου, 2014

θέμα, βασικές έννοιες, ομοιόμορφη Δρ Μ. Σπηλιώτη Λέκτορα Κείμενα από Μπέλλος, 2008 και από τις σημειώσεις Χρυσάνθου, 2014 Υδραυλική ανοικτών αγωγών θέμα, βασικές έννοιες, ομοιόμορφη ροή Δρ Μ. Σπηλιώτη Λέκτορα Κείμενα από Μπέλλος, 2008 και από τις σημειώσεις Χρυσάνθου, 2014 Σκαρίφημα Σκελετοποίηση Διάταξη έργων: 3 περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 8:Υδρογραφήματα-ΜοναδιαίοΥδρογράφημα - Συνθετικό Μοναδιαίο Υδρογράφημα: Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 8:Υδρογραφήματα-ΜοναδιαίοΥδρογράφημα - Συνθετικό Μοναδιαίο Υδρογράφημα: Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 8:Υδρογραφήματα-ΜοναδιαίοΥδρογράφημα - Συνθετικό Μοναδιαίο Υδρογράφημα: Ασκήσεις Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Κεφάλαιο 4 ο : Σταθερά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Κεφάλαιο 7 ο : Κρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση εννοιών από την υδραυλική δικτύων υπό πίεση

Υπενθύµιση εννοιών από την υδραυλική δικτύων υπό πίεση Υπενθύµιση εννοιών από την υδραυλική δικτύων υπό πίεση Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος: Τυπικά υδραυλικά έργα Ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 Ανδρέας Ευστρατιάδης & ηµήτρης Κουτσογιάννης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αρχιμήδης ανακάλυψε πως αν διαιρέσουμε το μήκος οποιουδή ποτε κύκλου με τη διάμετρο του, το πηλίκο είναι ένας μη ρητός

Ο Αρχιμήδης ανακάλυψε πως αν διαιρέσουμε το μήκος οποιουδή ποτε κύκλου με τη διάμετρο του, το πηλίκο είναι ένας μη ρητός M. ΣΠΗΛΙΩΤΗ Ο Αρχιμήδης ανακάλυψε πως αν διαιρέσουμε το μήκος οποιουδή ποτε κύκλου με τη διάμετρο του, το πηλίκο είναι ένας μη ρητός αριθμός :π = 314 3.14 Μήκος κύκλου: πd= 2πr Mήκος τόξου κύκλου: φ*r=

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 07/2008 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο : Εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Η έννοια της διευθέτησης ποταμών δύναται να επεξηγηθεί μέσω των ακόλουθων διδόμενων σκοπών αυτής:

Κεφάλαιο 2. Η έννοια της διευθέτησης ποταμών δύναται να επεξηγηθεί μέσω των ακόλουθων διδόμενων σκοπών αυτής: Κεφάλαιο Διευθέτηση Ποταμών Σύνοψη Προαπαιτούμενη γνώση Στο παρόν κεφάλαιο δίνονται οι σκοποί της διευθέτησης ποταμών, γίνεται διάκριση της διευθέτησης ανάλογα με τη στάθμη του νερού, περιγράφονται τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ. 2 5 ο Εξάμηνο Δρ Μ. Σπηλιώτης

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ. 2 5 ο Εξάμηνο Δρ Μ. Σπηλιώτης ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ. 2 5 ο Εξάμηνο Δρ Μ. Σπηλιώτης Ξάνθη, 2015 Σειρά 1 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 10 : Η άρδευση με αυλάκια Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 10 : Η άρδευση με αυλάκια Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 10 : Η άρδευση με αυλάκια Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 10. Η άρδευση με αυλάκια 10.1. Γενικά. Από τις επιφανειακές μεθόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εδαφική Υγρασία)

ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εδαφική Υγρασία) ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δρ. Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εδαφική Υγρασία)

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Φυσικό πλαίσιο-γεωμορφολογία και απορροή Νίκος Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ. Επιφανειακές. Καταιονισµός. Μικροάρδευση (Στάγδην και microsprayers)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ. Επιφανειακές. Καταιονισµός. Μικροάρδευση (Στάγδην και microsprayers) ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Είναι οι τρόποι µε τους οποίους εφαρµόζεται το νερό στο έδαφος. Εξαρτώνται: Εδαφικές συνθήκες Κλιµατικές συνθήκες Υδρολογικές συνθήκες Τοπογραφία Είδος καλλιέργειας ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Για

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση ητου θέματος και σχόλια. Δρ Μ. Σπηλιώτη Λέκτορα Κείμενα από Μπέλλος, 2008 και από τις σημειώσεις Χρυσάνθου, 2014

Επισκόπηση ητου θέματος και σχόλια. Δρ Μ. Σπηλιώτη Λέκτορα Κείμενα από Μπέλλος, 2008 και από τις σημειώσεις Χρυσάνθου, 2014 Υδραυλική ανοικτών αγωγών Επισκόπηση ητου θέματος και σχόλια Δρ Μ. Σπηλιώτη Λέκτορα Κείμενα από Μπέλλος, 2008 και από τις σημειώσεις Χρυσάνθου, 2014 Σκαρίφημα Σκελετοποίηση Διάταξη έργων: 3 περιοχές+υδροληψεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση δικτύων διανομής

Ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλική & Υδραυλικά Έργα 5 ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ανάλυση δικτύων διανομής Χρήστος Μακρόπουλος, Ανδρέας Ευστρατιάδης & Παναγιώτης Κοσσιέρης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ Ι ΑΣΚΩΝ: καθ. Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΤΟΜΕΑΣ ΥΔ. ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΤΟΜΕΑΣ ΥΔ. ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΤΟΜΕΑΣ ΥΔ. ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Σύνταξη ασκήσεων: Α. Ευστρατιάδης, Π. Κοσσιέρης, Χ. Μακρόπουλος, Δ. Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 11 : H υπόγεια άρδευση Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 11 : H υπόγεια άρδευση Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 11 : H υπόγεια άρδευση Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 11. H υπόγεια άρδευση 11.1. Γενικά. Η υπόγεια άρδευση ή υπάρδευση συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 13 : Στραγγιστικά δίκτυα ΙΙ Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 13 : Στραγγιστικά δίκτυα ΙΙ Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 13 : Στραγγιστικά δίκτυα ΙΙ Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 8.3.2.3 Η κατασκευή των τάφρων Η κατασκευή των στραγγιστικών δικτύων,

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αγωγών αποχέτευσης για την αντιμετώπιση των ομβρίων στην περιοχή νότια των οδών Ρόδων, Γαζίας και Μιμόζας του οικισμού Βαρικού

Μελέτη αγωγών αποχέτευσης για την αντιμετώπιση των ομβρίων στην περιοχή νότια των οδών Ρόδων, Γαζίας και Μιμόζας του οικισμού Βαρικού 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η παρούσα μελέτη αφορά το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων για την αντιμετώπιση των ομβρίων στην περιοχή νότια των οδών Ρόδων, Γαζίας και Μιμόζας του οικισμού Βαρικού. Η μελέτη συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευτική Διευθέτηση

Προστατευτική Διευθέτηση Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της απόθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος 3.4 Πλημμυρικές απορροές Πλημμυρικές απορροές θεωρούνται οι απορροές που ακολουθούν κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Εξίσωση της ενέργειας Ομοιόμορφη ροή σε ανοικτούς αγωγούς

Εξίσωση της ενέργειας Ομοιόμορφη ροή σε ανοικτούς αγωγούς Εξίσωση της ενέργειας Ομοιόμορφη ροή σε ανοικτούς αγωγούς Βασικές έννοιες Εξίσωση της ενέργειας Ομοιόμορφη ροή Ταχύτητα και γραμμή ενέργειας σε ομοιόμορφη ροή, εξίσωση Manning Χρυσάνθου, 2014 Χρυσάνθου,

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλική των υπονόμων. Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Υδραυλική των υπονόμων. Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Υδραυλική των υπονόμων Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εισαγωγή Ποιο είναι το ποσοστό στερεών ουσιών στα λύματα; Περίπου 1. Έχουν επίπτωση οι στερεές ουσίες στην

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα

Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα Αστικά Υδραυλικά Έργα - Υδρεύσεις Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα Δημήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αρχές μόνιμης ομοιόμορφης ροής

Διαβάστε περισσότερα

"σκοτεινά" σημεία, λα) για σεις και

σκοτεινά σημεία, λα) για σεις και Συνήθεις παραλείψεις στο θέμα και μερικά (όχι όλ "σκοτεινά" σημεία, παρατίθενται αποδείξεις πληρότητα, μη απομνημόνευση (κείμενα από σημειώσ Χρυσάνθου, 2014 το σύγγραμμα του Μπέλλου, 2008 Τσακίρης, 2008)

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια Υδραυλική. 1 η Εργαστηριακή Άσκηση Εφαρμογή Νόμου Darcy

Υπόγεια Υδραυλική. 1 η Εργαστηριακή Άσκηση Εφαρμογή Νόμου Darcy Υπόγεια Υδραυλική 1 η Εργαστηριακή Άσκηση Εφαρμογή Νόμου Darcy Τα υπόγεια υδατικά συστήματα Τα υπόγεια υδατικά συστήματα είναι συγκεντρώσεις υπόγειου νερού, που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά της υπόγειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στην Υδρολογία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση του µαθήµατος Εισαγωγή στην Υδρολογία Κατακρηµνίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μερικής πλήρωσης, ανοικτός αγωγός. συνεπάγεται πάντα την αύξηση της παροχής Αποχετεύσεις ομβρίων και ακαθάρτων Μεταβλητό n Διαγραμματική επίλυση

Μερικής πλήρωσης, ανοικτός αγωγός. συνεπάγεται πάντα την αύξηση της παροχής Αποχετεύσεις ομβρίων και ακαθάρτων Μεταβλητό n Διαγραμματική επίλυση Μερικής πλήρωσης, ανοικτός αγωγός Διατομή τύπου (2), η αύξηση του ύψους δεν συνεπάγεται πάντα την αύξηση της παροχής Αποχετεύσεις ομβρίων και ακαθάρτων Μεταβλητό n Διαγραμματική επίλυση Κυκλική διατομή

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Φράγματα χωμάτινα & λιθόρριπτα (2) Ν.Ι.Μουτάφης, Λέκτορας Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποίηση υπολογισμών σε σωλήνες υπό πίεση

Απλοποίηση υπολογισμών σε σωλήνες υπό πίεση Υδραυλική & Υδραυλικά Έργα Απλοποίηση υπολογισμών σε σωλήνες υπό πίεση Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Καθιερωμένοι τύποι της υδραυλικής για μόνιμη ομοιόμορφη ροή

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8.46: Δίκτυο αεραγωγών παραδείγματος.

Σχήμα 8.46: Δίκτυο αεραγωγών παραδείγματος. Παράδειγμα 8.8 Διαστασιολόγηση και υπολογισμός δικτύου αεραγωγών με τη μέθοδο της σταθερής ταχύτητας Να υπολογιστούν οι διατομές των αεραγωγών και η συνολική πτώση πίεσης στους κλάδους του δικτύου αεραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Έργα μηχανικού, ήπιες κλίσεις, t(βάθος ροής) και y περίπου ταυτίζονται

Έργα μηχανικού, ήπιες κλίσεις, t(βάθος ροής) και y περίπου ταυτίζονται Ομοιόμορφη ροή σε ανοικτούς αγωγούς γ Βασικές έννοιες Ομοιόμορφη ροή Ταχύτητα και γραμμή ενέργειας σε ομοιόμορφη ροή, εξίσωση Manning (Παπαϊωάννου, 2010) Συνήθως οι ανοικτοί αγωγοί (ιδιαίτερα στα περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΣΤΑΘΟΥΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΣΤΑΘΟΥΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΣΤΑΘΟΥΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκοντες: Βασίλειος Παπαδόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Στραγγίσεις (Θεωρία)

Στραγγίσεις (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 4 : Μέτρηση της στάθμης του υπόγειου νερού Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 4.1 Εγκατάσταση πιεζομετρικών σωλήνων Η στάθμη

Διαβάστε περισσότερα

Επιφανειακή άρδευση (τείνει να εκλείψει) Άρδευση με καταιονισμό ή τεχνητή βροχή (επικρατεί παγκόσμια)

Επιφανειακή άρδευση (τείνει να εκλείψει) Άρδευση με καταιονισμό ή τεχνητή βροχή (επικρατεί παγκόσμια) Επιφανειακή άρδευση (τείνει να εκλείψει) Υπάρδευση ή υπόγεια άρδευση (καταργήθηκε στην Ελλάδα) Άρδευση με καταιονισμό ή τεχνητή βροχή (επικρατεί παγκόσμια) Άρδευση με σταγόνες ή στάγδην άρδευση (εξελίσσεται)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Φίλτρων - Στραγγιστηρίων

Μελέτη Φίλτρων - Στραγγιστηρίων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μελέτη Φίλτρων - Στραγγιστηρίων Φώτης Π. Μάρης

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται η χάραξη δικτύου οµβρίων σε παραθαλάσσιο οικοδοµικό συνεταιρισµό, του οποίου δίνεται συνηµµένα το τοπογραφικό σε κλίµακα 1:

Ζητείται η χάραξη δικτύου οµβρίων σε παραθαλάσσιο οικοδοµικό συνεταιρισµό, του οποίου δίνεται συνηµµένα το τοπογραφικό σε κλίµακα 1: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Τυπικά Υδραυλικά Έργα ίκτυα αποχέτευσης Άσκηση ΟΕ3: Χάραξη δικτύου οµβρίων παραθαλάσσιου οικισµού (εξέταση προόδου Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα