Καθυστερημένη διάγνωση και αντιμετώπιση ξένου σώματος στο άνω χείλος. Παρουσίαση περίπτωσης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καθυστερημένη διάγνωση και αντιμετώπιση ξένου σώματος στο άνω χείλος. Παρουσίαση περίπτωσης."

Transcript

1 Στοματική Χειρουργική ΣTOMA 2013; 41: Π ρ α κ τ ι κ ό θ έ μ α Καθυστερημένη διάγνωση και αντιμετώπιση ξένου σώματος στο άνω χείλος. Παρουσίαση περίπτωσης. I. ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ 1, Ι. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική Κλινική, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Delayed diagnosis and treatment of foreign body in the upper lip. A case report. I. TILAVERIDIS 1, I. FOTOPOULOS 2 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Dental faculty of Aristotle University of Thessaloniki Περίληψη Η ενσφήνωση ξένων σωμάτων στα μαλακά μόρια της στοματικής κοιλότητας μπορεί να συμβεί σπάνια κατά τη διάρκεια οδοντιατρικών επεμβάσεων, ενώ παρατηρείται συχνότερα σε περιπτώσεις τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα, πτώσεις ή άσκηση βίας. Συνήθη ξένα σώματα, που ανευρίσκονται στη στοματική κοιλότητα, είναι τμήματα δοντιών που έχουν υποστεί κάταγμα, τμήματα υλικών από προσθετικές αποκαταστάσεις και θραύσματα οδοντιατρικών εργαλείων. Η αναζήτηση της ύπαρξης ξένων σωμάτων στη γναθοπροσωπική περιοχή αποτελεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, μια δύσκολη διαγνωστική διαδικασία για τον κλινικό γιατρό. Σημαντικοί παράγοντες, που επηρεάζουν τη διάγνωση, είναι το είδος του ξένου σώματος, το μέγεθός του, η διάρκεια της παρουσίας του στους ιστούς, καθώς και η κλινική σημειολογία που παρουσιάζει ο ασθενής Η λήψη λεπτομερούς ιστορικού, η προσεκτική κλινική επισκόπηση των μαλακών και των σκληρών ιστών, όπως και ο κατάλληλος ακτινολογικός έλεγχος, θεωρούνται απαραίτητες διαγνωστικές ενέργειες για τον εντοπισμό και την αφαίρεση των ξένων σωμάτων από τα μαλακά μόρια του προσώπου. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση μιας περίπτωσης καθυστερημένης διάγνωσης και αντιμετώπισης ενός ξένου σώματος, οδοντικής προέλευσης, που ενσφηνώθηκε στο άνω χείλος της ασθενούς μετά από τροχαίο ατύχημα. Επίσης, γίνεται συζήτηση της διαγνωστικής μεθοδολογίας και της θεραπείας που ακολουθείται σε αυτού του είδους τις περιπτώσεις. Summary The impaction of foreign bodies in the soft tissues of the oral cavity may rarely occur during dental procedures, while this is more commonly seen in cases of injuries in road traffic accidents, falls or violence. Foreign bodies usually found in the oral cavity are parts of teeth that have been fractured, parts of dental reconstructive materials and parts of dental instruments. Searching for the existence of foreign bodies in the maxillofacial region is sometimes a difficult diagnostic procedure for the clinician. Important factors which affect the diagnosis are the type and the size of the foreign body, the duration of its existence in the tissues, and also the clinical appearance of the patient. A detailed medical history, a careful clinical overview of soft and hard tissues of the oral cavity, as well as the appropriate radiological interpretation, are necessary diagnostic procedures for the identification and removal of foreign bodies from the soft tissues of the oral cavity. The purpose of this paper is to present a case of late diagnosis and treatment of a foreign body of dental origin, wedged in the upper lip of the patient due to a car accident. The diagnostic methods and treatment in similar cases are also discussed. ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: ξένο σώμα, άνω χείλος, θραύσμα δοντιού, στοματική κοιλότητα KEY WORDS: foreign body, upper lip, tooth fragment, oral cavity 1 Επίκουρος Καθηγητής 2 Προπτυχιακός φοιτητής 1 Assistant Professor of OMFS 2 Undergraduate Student

2 216 Εισαγωγή Η ενσφήνωση ξένων σωμάτων στους μαλακούς ιστούς της στοματικής κοιλότητας μπορεί να συμβεί σπάνια κατά τη διάρκεια οδοντιατρικών επεμβάσεων, ενώ παρατηρείται συχνότερα σε περιπτώσεις τραυματισμών που προκαλούνται κατά τη διάρκεια τροχαίων ατυχημάτων, είτε από πτώσεις είτε από την άσκηση βίας 1,3. Ξένα σώματα, που εντοπίζονται στους μαλακούς ιστούς της στοματικής κοιλότητας και οφείλονται σε τραυματικά αίτια, περιλαμβάνουν εμφρακτικά υλικά, τμήματα προσθετικών αποκαταστάσεων ή φυσικών δοντιών, καθώς επίσης και τμήματα σπασμένων οδοντιατρικών εργαλείων. Στη διάρκεια τροχαίων ατυχημάτων, συχνά ενσφηνώνονται, στους μαλακούς ιστούς της στοματικής κοιλότητας και του προσώπου, θραύσματα γυαλιού, τμήματα δοντιών ή εμφρακτικών υλικών όπως το αμάλγαμα 1,3. Η ενσφήνωση τέτοιου είδους σωμάτων, σε διάφορες περιοχές του στόματος (π.χ. φατνιακό οστούν, βλεννογόνο, χείλος, παρειά), μπορεί να προκαλέσει τοπικές αντιδράσεις όπως διόγκωση, πόνο, ερυθρότητα ή αιμορραγία, που είναι γνωστές ως αντίδραση του οργανισμού στην παρουσία του ξένου σώματος. Ακόμη τα ξένα σώματα μπορεί να αποτελέσουν την αιτία σοβαρών λοιμώξεων, που σπάνια μπορεί να οδηγήσουν και σε σηψαιμία. Άλλοτε μπορεί να παραμείνουν μέσα στους ιστούς χωρίς να προκαλέσουν έντονα ενοχλήματα, καλυπτόμενα από φυσιολογικό βλεννογόνο. Στην τελευταία περίπτωση και ιδιαίτερα όταν το μέγεθός τους είναι μικρό, η ανακάλυψή τους από τον οδοντίατρο καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, καθυστερώντας έτσι την τελική διάγνωση 1,4,6,14. Τηλαβερίδης, Φωτόπουλος προχώρησε στην ανασύσταση του τμήματος της μύλης του δοντιού που έλειπε. Στην κλινική εξέταση, που πραγματοποιήθηκε στη γναθοπροσωπική περιοχή, εντοπίστηκε μικρής διαμέτρου σκληρία στην εσωτερική επιφάνεια του άνω χείλους, η οποία εμφάνιζε ευαισθησία στην πίεση. Η περιοχή της σκληρίας καλυπτόταν από φυσιολογικό βλεννογόνο (Εικόνα 1). Στη συνέχεια, η ασθενής υποβλήθηκε σε ακτινογραφικό έλεγχο των μαλακών μορίων του άνω χείλους. Η ακτινογραφία έδειξε την ύπαρξη μικρών διαστάσεων, ακτινοαδιαπερατού, ξένου αντικειμένου μεταξύ των μαλακών ιστών του χείλους και έτσι προγραμματίστηκε η χειρουργική αφαίρεση του αντικειμένου (Εικόνες 2Α, 2B). Κατά τη χειρουργική διαδικασία, χρησιμοποιήθηκε τοπική αναισθησία με διάλυμα λιδοκαϊνης με 1: αδρεναλίνης στην εσωτερική επιφάνεια του άνω χείλους, πραγματοποιήθηκε ευθεία τομή κατά μήκος της σκληρίας και αποκαλύφθηκε το ξένο αντικείμενο, το οποίο αφαιρέθηκε με ήπιους χειρισμούς (Εικόνες 3,4,5). Τέλος, έγινε συρραφή του τραύματος με την τοποθέτηση ραμμάτων από μετάξι 3/0 και δόθηκαν μετεγχειρητικές οδηγίες. Μετά το πέρας του χειρουργείου, το αντικείμενο που αφαιρέθηκε εξετάστηκε λεπτομερώς και αναγνωρίστηκε ότι επρόκειτο για το τμήμα του σπασμένου πλάγιου τομέα της άνω γνάθου, που είχε εισχωρήσει στα μαλακά μόρια του χείλους εξαιτίας του τροχαίου ατυχήματος (Εικόνα 6). Μετά από μία εβδομάδα η ασθενής προσήλθε για επανέλεγχο και αφαίρεση των ραμμάτων. Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε η ομαλή επούλωση του τραύματος και η υποχώρηση της διόγκωσης και της ευαισθησίας. Αναφορά περίπτωσης Γυναίκα, ηλικίας 22 ετών, προσήλθε στο τμήμα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά από παραπομπή της από φοιτητή της Σχολής, ο οποίος είχε αναλάβει την οδοντιατρική περίθαλψη της ασθενούς. Το κύριο σύμπτωμα που ανέφερε η ασθενής ήταν πόνος και ευαισθησία στην ψηλάφηση του άνω χείλους. Από τη λήψη του ιατρικού ιστορικού διαπιστώθηκε ότι η ασθενής είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα πριν από 6 μήνες, κατά το οποίο είχε υποστεί τραύματα στην περιοχή του προσώπου, με αποτέλεσμα το κάταγμα της μύλης του δεξιού άνω πλάγιου τομέα. Στη συνέχεια ανέφερε πως αναζήτησε οδοντιατρική θεραπεία σε οδοντίατρο της περιοχής, για την αποκατάσταση του σπασμένου δοντιού. Ο οδοντίατρος, παρότι ενημερώθηκε για το ατύχημα και την ευαισθησία στο άνω χείλος της ασθενούς, Εικόνα 1. Κλινική εικόνα της ασθενούς με την ψηλαφητή διόγκωση στο άνω χείλος.

3 Καθυστερημένη διάγνωση και αντιμετώπιση ξένου σώματος στο άνω χείλος. Παρουσίαση περίπτωσης. 217 Εικόνα 2Α. Ενδοστοματική ακτινογραφία μαλακών μορίων του άνω χείλους στην οποία διακρίνεται η ύπαρξη ακτινοσκιερού ξένου σώματος. Εικόνα 4. Παρασκευή και αποκάλυψη του ξένου σώματος Εικόνα 5. Σύλληψη του ξένου σώματος με κυρτή αιμοστατική λαβίδα και αφαίρεσή του. Εικόνα 2Β. Πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία στην οποία επίσης διακρίνεται το ξένο σώμα. Εικόνα 6. Έλεγχος του ξένου σώματος που όπως διαπιστώθηκε επρόκειτο για το τμήμα της μύλης του πλαγίου άνω τομέα. Συζήτηση Εικόνα 3. Ενδοστοματική τομή επάνω στην περιοχή της διόγκωσης και παρασκευή των ιστών με αιμοστατική λαβίδα. Η εκτίμηση και η αναζήτηση της ύπαρξης ξένων σωμάτων, στη γναθοπροσωπική περιοχή, αποτελεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, μία δύσκολη διαγνωστική διαδικασία για τον κλινικό γιατρό. Σημαντικοί παρά-

4 218 γοντες που επηρεάζουν τη διάγνωση είναι το είδος του ξένου σώματος, το μέγεθός του, η διάρκεια της παρουσίας του στους ιστούς, καθώς και η κλινική σημειολογία που παρουσιάζει ο ασθενής. Συνήθη ξένα σώματα που ανευρίσκονται στη στοματική κοιλότητα, είναι τμήματα δοντιών που έχουν υποστεί κάποιο κάταγμα και εύκολα μπορούν να εισχωρήσουν στα μαλακά μόρια, προκαλώντας διαφόρου βαθμού αντίδραση των μαλακών ιστών 1,9,13. Τα τροχαία ατυχήματα, η άσκηση σωματικής βίας και οι πτώσεις θεωρούνται οι συχνότεροι αιτιολογικοί παράγοντες που σχετίζονται με τραυματισμούς του είδους αυτού. Επίσης, η αυξημένη οριζόντια πρόταξη, σε συνδυασμό με το κοντό άνω χείλος, αποδείχθηκε ότι αυξάνουν τον κίνδυνο για την πρόκληση οδοντοφατνιακών τραυμάτων και κατά συνέπεια την πιθανότητα εισόδου ξένων σωμάτων στους μαλακούς ιστούς 1,3,9,10. Από την ανασκόπηση συστηματικών μελετών προκύπτει ότι οι τραυματισμοί των δοντιών και των μαλακών ιστών του στόματος μπορούν να συμβούν καθ όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου, συχνότερα όμως παρατηρούνται σε άνδρες νεαρής ηλικίας 2,3. Σε πολυτραυματίες ή σε ασθενείς που φέρουν πολλαπλά τραύματα στη γναθοπροσωπική περιοχή, σπασμένα τμήματα δοντιών που έχουν εισχωρήσει σε γειτονικές δομές, παραβλέπονται κατά την διάρκεια της αντιμετώπισης πολυτραυματιών, καθώς δίνεται προτεραιότητα στη θεραπεία κακώσεων που είναι απειλητικές για τη ζωή τους. Οι ιατροί, που αναλαμβάνουν τη θεραπεία των παραπάνω ασθενών, έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν τους οδοντιάτρους, που θα πραγματοποιήσουν την αποκατάσταση του οδοντικού φραγμού για την πιθανή παρουσία ξένων σωμάτων στους μαλακούς ιστούς της στοματικής κοιλότητας 4,5. Συνήθως, ένας τομέας που έχει υποστεί κάποιο κάταγμα ή έχει εκγομφωθεί, χωρίς την ύπαρξη τραύματος των μαλακών μορίων, δε δημιουργεί ιδιαίτερα διαγνωστικά προβλήματα στον επεμβαίνοντα. Ωστόσο, όταν συνυπάρχει τραυματισμός των μαλακών ιστών της περιοχής θα πρέπει να δίνεται προσοχή στην ανίχνευση του ελλείποντος τμήματος του δοντιού. Παρ όλα αυτά, μικρά τμήματα δοντιών που εισέρχονται στα μαλακά μόρια και κυρίως στα χείλη, είναι δυνατόν να διαφύγουν από την κλινική εξέταση και να μη μπορούν να εντοπισθούν εύκολα. Η συστολή των περιστοματικών μυών μπορεί να οδηγήσει σε μετακίνηση του ενσφηνωμένου τμήματος του δοντιού, αλλάζοντας έτσι την αρχική θέση εντόπισής του. Επιπλέον, στην άμεση μετατραυματική περίοδο, τα αιμοπήγματα και οι εκχυμώσεις που δημιουργούνται στο βλεννογόνο ή το δέρμα της περιοχής, δυσχεραίνουν σημαντικά τη διάγνωση. Τηλαβερίδης, Φωτόπουλος Τέλος, σε τραύματα που αντιμετωπίζονται με καθυστέρηση, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος δευτερογενούς επιμόλυνσης από τα βακτήρια που υπάρχουν στη στοματική κοιλότητα καθώς επίσης και το ενδεχόμενο ανάπτυξης λοίμωξης από σηπτικούς ριζικούς σωλήνες ή ενεργούς περιοδοντικούς θυλάκους 6,14. Η σχολαστική κλινική εξέταση, σε συνδυασμό με τον ακτινογραφικό έλεγχο, αποτελούν την απλούστερη αλλά και την περισσότερο αποτελεσματική μέθοδο στην εντόπιση ξένων σωμάτων οδοντικής προέλευσης. Ο κατάλληλος ακτινολογικός έλεγχος, σε άτομα που έχουν υποστεί οδοντοφατνιακά κατάγματα και τραύματα στην περιοχή του προσώπου, αποτελεί σημαντικό τμήμα της διαγνωστικής προσέγγισης. Η χρήση περιακρορριζικών ακτινογραφιών δίνει συνήθως αρκετά σαφείς πληροφορίες. Ωστόσο η αξονική ή η μαγνητική τομογραφία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πιο σύνθετες περιπτώσεις. Τμήματα δοντιών ή ακόμη και ολόκληρα δόντια, που έχουν εκγομφωθεί, μπορούν εύκολα να εισχωρήσουν σε γειτονικούς μαλακούς ιστούς ή να εισροφηθούν, οδηγώντας έτσι τον ασθενή σε αναπνευστικά προβλήματα, που σε παραμελημένες καταστάσεις μπορεί να προκαλέσουν και τον θάνατο. Στις παραπάνω περιπτώσεις, απαραίτητη κρίνεται η λήψη ακτινογραφίας θώρακος για τον έλεγχο της θέσης και εντόπισης του ξένου σώματος. Η κατάποση δοντιών ή τμημάτων τους συνήθως δε δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στον ασθενή. Όταν τα ξένα σώματα εντοπίζονται στο έδαφος του στόματος, μπορεί να χρειασθεί η διαφορική διάγνωση από παθήσεις των σιελογόνων αδένων, όπως η σιαλολιθίαση, καθώς παρουσιάζουν παρόμοια ακτινολογική εικόνα. Το λεπτομερές ιστορικό και η κλινική εξέταση του ασθενούς θα δώσουν τη λύση στη συγκεκριμένη περίπτωση 6,7,8,11. Η θεραπευτική αντιμετώπιση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από τον τραυματισμό. Εάν ο ασθενής, προσέλθει σύντομα μετά το τραυματισμό, τότε συνιστάται ο σχολαστικός έλεγχος του τραύματος, η αφαίρεση τυχόν ξένων σωμάτων και ο καθαρισμός για να επιτευχθεί η ομαλή επούλωση. Η χορήγηση αντιβίωσης και ο επανέλεγχος, συμπληρώνουν τη θεραπευτική προσέγγιση για την αποφυγή ανεπιθύμητων συμβαμάτων. Εάν το τραύμα έχει επουλωθεί, τότε για την εκλογής θεραπείας, αποτελεί η χειρουργική διερεύνηση για την ανακάλυψη και την εξαίρεση του ξένου αντικείμενου, κατόπιν ακτινολογικού ελέγχου, για τον ακριβή υπολογισμό του αριθμού τους και της θέσης τους εντός των μαλακών ιστών 14,6,12,13,14. Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας καθώς και από την παρουσίαση του παραπάνω περιστατικού, σε περιπτώσεις οδοντοφατνιακών καταγμάτων με τραύματα στην περιοχή του προσώπου, ο οδοντίατρος οφείλει

5 Καθυστερημένη διάγνωση και αντιμετώπιση ξένου σώματος στο άνω χείλος. Παρουσίαση περίπτωσης. 219 να εξετάζει συνολικά τον ασθενή, ακόμη και αν έχει προηγηθεί εξέταση από άλλον γιατρό και ιδιαίτερα όταν υπάρχει η αντίστοιχη κλινική σημειολογία, για να αποκλεισθεί η παραμονή ξένων σωμάτων στους περιστοματικούς ιστούς. Η λήψη λεπτομερούς ιστορικού, η προσεκτική κλινική επισκόπηση, τόσο των μαλακών όσο και των σκληρών ιστών, όπως και ο κατάλληλος ακτινολογικός έλεγχος, θεωρούνται οι απαραίτητες διαγνωστικές ενέργειες για τον εντοπισμό και την αφαίρεση των ξένων σωμάτων από τα μαλακά μόρια του προσώπου. Βιβλιογραφία 1. Andreasen JO. Aetiology and pathogenesis of traumatic dental injuries. A clinical study of 1298 cases. Scand J Dent Res 1970; 78: Dearing SG. Overbite, overjet, lip-drape and incisor toothfracture in children. N Z Dent J 1984; 80: Bastone EB, Freer TJ, McNamara JR. Epidemiology of dental trauma: a review of the literature. Aust Dent J 2000; 45: Dewhurst SN, Manson C, Roberts GJ. Emergency treatment of orodental injuries: a review. Br J Oral Maxillofac Surg 1998; 36: Luz JG, Di Mase F. Incidence of dentoalveolar injuries inhospital emergency room patients. Endod Dent Traumatol 1994; 10: Da Silva AC, de Moraes M, Bastos EG, Moreira RWF, Passeri LA. Tooth fragment embedded in the lower lip after dental trauma: case reports Dent Traumatol 2005; 21: Blackwell Munksgaard, WD Martins, DM Favaro, FH Westphalen. Emergency maxillofacial radiology. Foreign body localization: report of cases. Dentomaxillofacial Radiology 2005; 34: Hunter TB, Talijanovic MS. Foreign Bodies. Radiographics 2003; 23: Koppang HS, Roushan A, Srafilzadeh A, et al. Foreign body gingival lesions: distribution, morphology, identification by Xray energy dispersive analysis and possible origin of foreign material. J Oral Pathol Med. 2007; 36: Conti G, Dolci M, Borgonovo A, Maiorana C. Aesthetic restoration of upper lip after removal of post-trauma foreign body (orthodontic bracket). Eur J Paediatr Dent Sep; 13(3): Rodríguez H, Passali GC, Gregori D, Chinski A, Tiscornia C, Botto H, Nieto M, Zanetta A, Passali D, Cuestas G. Management of foreign bodies in the airway and oesophagus. Int J Pediatr Otorhinolaryngol May 14;76 Suppl 1:S doi: /j.ijporl Epub 2012 Feb Pasini S, Bardellini E, Keller E, Conti G, Flocchini P, Majorana A. Surgical removal and immediate reattachment of coronal fragment embedded in lip. Dent Traumatol 2006 Jun; 22(3): Antunes AA, Santos TS, Carvalho de Melo AU, Ribiero CF, Goncalves SR, de Mello Rode S. Tooth embedded in lower lip following dentoalveolar trauma: case report and literature review. Gen Dent 2012 Nov-Dec; 60(6): Cubukcu CE, Aydin U, Ozbek S, Kahveci R. Delayed removal of a primary incisor embedded in the upper lip after dental trauma: a case report about the importance of soft tissue examination. Dent Traumatol 2011 Aug; 27(4): doi: /j x. Epub 2011 Jun 1.

Κάκωση γλωσσικού νεύρου στη Στοματική Χειρουργική

Κάκωση γλωσσικού νεύρου στη Στοματική Χειρουργική Στοματική Χειρουργική ΣTOMA 2013; 41: 128-137 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Κάκωση γλωσσικού νεύρου στη Στοματική Χειρουργική Α. ΗΛΙΑΔΗΣ 1, ΧΡ. ΠΑΠΑΔΕΛΗ 2, Α. ΒΕΗΣ 3, Κ. ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ 4 Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Διεγχειρητικές και άμεσες μετεγχειρητικές επιπλοκές κατά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, πρόληψη και αντιμετώπιση αυτών

Διεγχειρητικές και άμεσες μετεγχειρητικές επιπλοκές κατά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, πρόληψη και αντιμετώπιση αυτών Εμφυτευματολογία ΣTOMA 2010; 38 : 203-218 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Διεγχειρητικές και άμεσες μετεγχειρητικές επιπλοκές κατά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, πρόληψη και αντιμετώπιση αυτών Ε. ΠΕΤΣΑ 1, Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ι τραυµατισµοί των δοντιών και της φατνιακής απόφυσης είναι αρκετά συχνοί και µπορεί να οφείλονται

Ο ι τραυµατισµοί των δοντιών και της φατνιακής απόφυσης είναι αρκετά συχνοί και µπορεί να οφείλονται ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2010,67(1): 3-11 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΑΠΟΦΥΣΗΣ Ε. ΚΑΡΥΑΜΠΑ - ΣΤΥΛΟΓΙΑΝΝΗ*, Α. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ο ι τραυµατισµοί των δοντιών και της φατνιακής απόφυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟDONTOSTOMATOLOGIC NEWS ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ 1 & 2/2006 ΙSSΝ 1790-2320. Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας

ΟDONTOSTOMATOLOGIC NEWS ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ 1 & 2/2006 ΙSSΝ 1790-2320. Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας ΟDONTOSTOMATOLOGIC NEWS A four month issue of the Thessalian Stomatologic Society of Greece ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ατελή επιμήκη κατάγματα μύλης: πρόβλημα-πρόκληση για το σύγχρονο οδοντίατρο. Αιτιολογία, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση

Ατελή επιμήκη κατάγματα μύλης: πρόβλημα-πρόκληση για το σύγχρονο οδοντίατρο. Αιτιολογία, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση Σελ. 11 Ενδοδοντολογία ΣTOMA 2012; 40 : 135-145 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Ατελή επιμήκη κατάγματα μύλης: πρόβλημα-πρόκληση για το σύγχρονο οδοντίατρο. Αιτιολογία, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρογενής παρεκτόπιση έγκλειστου κάτω τρίτου γοµφίου. Παρουσίαση περίπτωσης. Iatrogenic displacement of impacted third molar.

Ιατρογενής παρεκτόπιση έγκλειστου κάτω τρίτου γοµφίου. Παρουσίαση περίπτωσης. Iatrogenic displacement of impacted third molar. Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2013) 2, 107-112 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2013) 2, 107-112 107 Ιατρογενής παρεκτόπιση έγκλειστου κάτω τρίτου γοµφίου.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο τραχηλοπροσωπικό υποδόριο εµφύσηµα είναι ένα σπάνιο αλλά θορυβώδες σύµβαµα της οδοντιατρικής

Τ ο τραχηλοπροσωπικό υποδόριο εµφύσηµα είναι ένα σπάνιο αλλά θορυβώδες σύµβαµα της οδοντιατρικής ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011,68(2): 79-84 ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΑΧΗΛΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΟΡΙΟ ΕΜΦΥΣΗΜΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. Χ. ΓΚΙΛΑΣ*, Σ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ**, Γ. ΚΑΜΠΕΡΟΣ*, Χ. ΡΑΧΙΩΤΗΣ***,

Διαβάστε περισσότερα

Η φάση διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος στα πλαίσια της συνολικής αντιμετώπισης του οδοντιατρικού ασθενή

Η φάση διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος στα πλαίσια της συνολικής αντιμετώπισης του οδοντιατρικού ασθενή Περιοδοντολογία ΣTOMA 2010; 38 : 29 41 Bιβλιογραφική ανασκόπηση Η φάση διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος στα πλαίσια της συνολικής αντιμετώπισης του οδοντιατρικού ασθενή Δ. ΞΥΓΚΑΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΥ 1, Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Τα διφωσφονικά στη θεραπεία της οστεοπόρωσης.

Τα διφωσφονικά στη θεραπεία της οστεοπόρωσης. Στοματική Χειρουργική ΣTOMA 2011; 39: 133-142 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Τα διφωσφονικά στη θεραπεία της οστεοπόρωσης. Α. ΗΛΙΑΔΗΣ 1, Δ. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 1, Ν. ΝΤΑΜΠΑΡΑΚΗΣ 2 Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής,

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery www.haoms.org OFFICIAL PUBLICATION OF THE HELLENIC ASSOCIATION FOR ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery www.haoms.org OFFICIAL PUBLICATION OF THE HELLENIC ASSOCIATION FOR ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΜΟΣ 10, ΤΕΥΧΟΣ 2, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ISSN 1708-829 X Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery www.haoms.org

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Τρικεριώτης ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ (Γναθολόγιο 2008-2013)

ηµήτρης Τρικεριώτης ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ (Γναθολόγιο 2008-2013) ηµήτρης Τρικεριώτης ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ (Γναθολόγιο 2008-2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΕΓΚΛΕΙΣΤΑ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΑ ΟΝΤΙΑ Μια περίπτωση οδυνοφαγίας συσχετιζόµενη µε την παρουσία άνω

Διαβάστε περισσότερα

Οστεονέκρωση των γνάθων σε ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφονικά: Παρουσίαση 10 περιστατικών και ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας

Οστεονέκρωση των γνάθων σε ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφονικά: Παρουσίαση 10 περιστατικών και ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 340 βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 5, Τεύχος 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2006 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΕΛΕΤΗ Οστεονέκρωση των γνάθων σε ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφονικά: Παρουσίαση 10 περιστατικών και ανασκόπηση της

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οδοντιατρική Σχολή. Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας & Ακτινολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οδοντιατρική Σχολή. Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας & Ακτινολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Οδοντιατρική Σχολή Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας & Ακτινολογίας Διευθυντής : o Αν.Καθηγ. Νικόλαος Παρίσης «Χειρουργικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ονυχοειδές φύµα (talon cusp ).Ανασκόπηση και. παρουσίαση περίπτωσης

Ονυχοειδές φύµα (talon cusp ).Ανασκόπηση και. παρουσίαση περίπτωσης Ονυχοειδές φύµα (talon cusp ).Ανασκόπηση και παρουσίαση περίπτωσης Κ.Μαριδάκη*, Κ. οντά -Μπακογιάννη**, Γ. Σίσκος *** * Οδοντίατρος. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια. ιαγνωστική και Ακτινολογία Στόµατος, Οδοντιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 7, Τεύχος 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2006 Τριμηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4. Μία περίπτωση αµφοτερόπλευρων υπεράριθµων γοµφίων άνω γνάθου. 6. Μία περίπτωση µεσόδοντα στην άνω γνάθο. 7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4. Μία περίπτωση αµφοτερόπλευρων υπεράριθµων γοµφίων άνω γνάθου. 6. Μία περίπτωση µεσόδοντα στην άνω γνάθο. 7 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΕΓΚΛΕΙΣΤΑ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΑ ΟΝΤΙΑ Μία περίπτωση αµφοτερόπλευρων υπεράριθµων γοµφίων άνω γνάθου. 6 Μία περίπτωση µεσόδοντα στην άνω γνάθο. 7 Περιοδοντική βλάβη στον κάτω δεύτερο γοµφίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΡΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΤΙΚΗΣ ΚΙ ΓΝΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΙΡΕΙΣ ΣΤΟΜΤΙΚΗΣ ΚΙ ΓΝΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 8, Τεύχος 3, Ιούλιος -Σεπτέμβριος 2007 Τριμηνιαίο Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση διατιτραίνοντος τραύματος τραχηλικής χώρας

Χειρουργική αντιμετώπιση διατιτραίνοντος τραύματος τραχηλικής χώρας Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 39, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010, σελίδες 35-41 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Χειρουργική αντιμετώπιση διατιτραίνοντος τραύματος τραχηλικής

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Ορθοδοντικής στην επιτυχή προσθετική αποκατάσταση οδοντικών ριζών.

Η συμβολή της Ορθοδοντικής στην επιτυχή προσθετική αποκατάσταση οδοντικών ριζών. >60< ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ, Τόμος 3ος, Τεύχος 2ο και 3ο. Η συμβολή της Ορθοδοντικής στην επιτυχή προσθετική αποκατάσταση οδοντικών ριζών. Απόστολος I. Τσολάκης,* Νικόλαος Κουϊκούμης** ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η προσθετική

Διαβάστε περισσότερα

Μονοφασικά και Διφασικά Εμφυτεύματα. Πως επηρεάζεται η οστεοενσωμάτωση και η μακροβιότητα ανάλογα με τον τύπο του εμφυτεύματος.

Μονοφασικά και Διφασικά Εμφυτεύματα. Πως επηρεάζεται η οστεοενσωμάτωση και η μακροβιότητα ανάλογα με τον τύπο του εμφυτεύματος. Στοματική Χειρουργική ΣTOMA 2013; 41: 173-180 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Μονοφασικά και Διφασικά Εμφυτεύματα. Πως επηρεάζεται η οστεοενσωμάτωση και η μακροβιότητα ανάλογα με τον τύπο του εμφυτεύματος. ΕΛ.-ΣΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετερόπλευρη γλωσσοδυνία οφειλόμενη σε σύνδρομο Eagle. Παρουσίαση περίπτωσης

Ετερόπλευρη γλωσσοδυνία οφειλόμενη σε σύνδρομο Eagle. Παρουσίαση περίπτωσης Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 1, 39-47 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 1, 39-47 39 Ετερόπλευρη γλωσσοδυνία οφειλόμενη σε σύνδρομο Eagle. Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Periodontal treatment: the view of the general dentist

Periodontal treatment: the view of the general dentist Periodontal treatment: the view of the general dentist M. Komboli 1, E. Mouzakiti 2 Periodontal diseases especially plaque induced gingivitis and chronic periodontitis affect the majority of the population

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεγγύη στην Κρίση

Αλληλεγγύη στην Κρίση w w w. n k d e n t a l c y. c o m ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ Tεύχος 8 - Ιούλιος 2013 Αλληλεγγύη στην Κρίση ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΤΙΔΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 6, Τεύχος 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2005 Τριμηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 2, Τεύχος 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2001 Τριμηνιαίο Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι κεραμικές όψεις. Ενδείξεις, υλικά και τεχνικές εφαρμογής

Οι κεραμικές όψεις. Ενδείξεις, υλικά και τεχνικές εφαρμογής Σελ. 11, για τελική διόρθωση Ακίνητη Προσθετική ΣTOMA 2012; 40 : 161-171 Πρακτικό θέμα Οι κεραμικές όψεις. Ενδείξεις, υλικά και τεχνικές εφαρμογής Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1, Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 2 Εργαστήριο Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Ξηρό φατνίο (φατνιακή οστεΐτιδα): Σύγχρονες απόψεις για την αιτιολογία, την πρόληψη και τη θεραπεία του

Ξηρό φατνίο (φατνιακή οστεΐτιδα): Σύγχρονες απόψεις για την αιτιολογία, την πρόληψη και τη θεραπεία του Στοματογναθοπροσωπική Χειρ/κή ΣTOMA 2012; 40 : 179-190 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Ξηρό φατνίο (φατνιακή οστεΐτιδα): Σύγχρονες απόψεις για την αιτιολογία, την πρόληψη και τη θεραπεία του Γ. ΜΠΑΡΚΑ 1, Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 28-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ - ΑΘΗΝΑ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ... ΣΕΛ 7 ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ... ΣΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκλειστοι και εμβυθισμένοι δεύτεροι νεογιλοί γομφίοι.

Έγκλειστοι και εμβυθισμένοι δεύτεροι νεογιλοί γομφίοι. >7< ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ, Τόμος 3ος, Τεύχος 1o. Έγκλειστοι και εμβυθισμένοι δεύτεροι νεογιλοί γομφίοι. Απόστολος I. Τσολάκης* ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή αναφέρονται η συχνότητα και η παθολογοφυσιολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοδοντική και περιοδοντολογία, δύο άρρηκτα συνεργαζόμενες ειδικότητες στους έφηβους

Ορθοδοντική και περιοδοντολογία, δύο άρρηκτα συνεργαζόμενες ειδικότητες στους έφηβους ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2012 26(3): 89-100 89 Ορθοδοντική και περιοδοντολογία, δύο άρρηκτα συνεργαζόμενες ειδικότητες στους έφηβους Λύρος Ι. 1, Σαλμάν Ι. 1, Καρούσης Ι. 2, Τσάμη Α. 3 Στην καθημερινή κλινική πράξη,

Διαβάστε περισσότερα